WowWee | Paper Jamz | GITARA Paper Jamz™

GITARA Paper Jamz™
Dziękujemy za zakup gitary Paper Jamz!
Zagraj na gitarze poprzez dotknięcie jej powierzchni! Zapoznaj się z treścią tego przewodnika aby poznać tryby i możliwości
gitary.
UWAGA: Może być wymagany nadzór osoby dorosłej
Podstawowe informacje
Ten rozdział zawiera podstawowe informacje jakie powinieneś wiedzieć o twojej gitarze Paper Jamz!
Baterie
Gitara Paper Jamz wymaga 3 szt. baterii “AAA” (brak w zestawie).
Aby włożyć baterie:
1. Odkręć pokrywę przedziału baterii śrubokrętem (brak w zestawie)
2. Umieść baterie zgodnie z rysunkiem wewnątrz przedziału
3. Zakryj i zakręć pokrywę przedziału baterii.
Istotne informacje o bateriach:
•
Używaj tylko nowych baterii typu AAA
•
Nie mieszaj nowych i starych baterii oraz różnych typów
•
Jeśli używasz akumulatorków to usuń je z zabawki przed
ponownym ładowaniem
•
Akumulatorki powinny być ładowane pod nadzorem osoby
dorosłej
•
Zwracaj uwagę na oznaczeni (+) i (-)
•
Nie należy ładować baterii jednorazowych
•
•
•
•
•
•
Nie wrzucaj baterii do ognia
Gdy wymieniasz baterie to wszystkie jednocześnie, na inne tego
samego typu i marki
Przedział baterii nie powinien być narażony na zwarcia
Usuń wyczerpane baterie z zabawki
Baterie powinny być wymienione przez osobę dorosłą
Gdy zabawka nie będzie używana przez pewien czas, koniecznie
wyjmij z niej baterie
Włączanie gitary Paper Jamz
Aby włączyć gitarę, zlokalizuj włącznik zasilania z tyłu gitary i przesuń go w pozycję ON. Usłyszysz muzykę! Gitara jest gotowa
aby wybrać piosenkę i tryb, ale gdy zaczniesz poruszać ręką automatycznie zostanie wybrana piosenka z trybie Perfect Play.
Aby dowiedzieć się jak wybrać odpowiedni tryb i piosenkę, przejdź do punktu Tryby na kolejnej stronie.
Ustawianie głośności
Aby zmienić głośność gitary, naciśnij i przytrzymaj przycisk Volume
przez kilka sekund a następnie przesuń palcami w
prawo po gryfie w kierunku przetworników aby podgłośnić gitarę lub przesuń palcami w lewo po gryfie w kierunku głowy
gitary aby ją zciszyć.
Demo
Aby usłyszeć demonstrację wybranej piosenki w trybue Perfect Play lub Rhythm, naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk
. Gdy muzyka przestanie grać, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Demo. Aby zatrzymać demonstrację,
Demo
naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode
.
Gra na gitarze
Aby zagrać, przesuń kciukiem lub palcami po strunach w
pobliżu przetworników (jak na rysunku). Najlepiej używać
jest opuszków palców a nie koniuszków.
Tryby
Gitara Paper Jamz ma trzy podstawowe tryby:
• Perfect Play
• Rhythm
• Freestyle
Aby uruchomić tryb, naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode aż usłyszysz dźwięk akordu gitarowego. Następnie wybierz tryb
przez naciśnięcie odpowiedniego progu na gryfie (Tabela 1). Gdy tryb zostanie aktywowany usłyszysz ponownie akord
gitarowy. Aby rozpocząć piosenkę po uprzednim jej wybraniu, porusz ręką jeden raz. Gdy przestaniesz poruszać ręką przez
kilka taktów, dźwięk gitary przestanie być słyszalny.
Tabela 1
Tryb / funkcja
Przycisk
Próg
Perfect Play – piosenka 1
Mode (naciśnij i przytrzymaj)
Próg 1 – Play 1 (naciśnij raz)
Perfect Play – piosenka 2
Mode (naciśnij i przytrzymaj)
Próg 2 – Play 2 (naciśnij raz)
Perfect Play – piosenka 3
Mode (naciśnij i przytrzymaj)
Próg 3 – Play 3 (naciśnij raz)
Freestyle
Mode (naciśnij i przytrzymaj)
Próg 4 – Freestyle (naciśnij raz)
Rhythm Mode – piosenka 1
Mode (naciśnij i przytrzymaj)
Próg 5 – Rhythm 1 (naciśnij raz)
Rhythm Mode – piosenka 2
Mode (naciśnij i przytrzymaj)
Próg 6 – Rhythm 2 (naciśnij raz)
Rhythm Mode – piosenka 3
Mode (naciśnij i przytrzymaj)
Próg 7 – Rhythm 3 (naciśnij raz)
Podgłośnienie
Volume (naciśnij i przytrzymaj)
Przesuń rękę po progach 1-10
Zciszenie
Volume (naciśnij i przytrzymaj)
Przesuń rękę po progach 10-1
Zatrzymanie i zmiana piosenki
Aby zatrzymać piosenkę w trybach Perfect Play i Rhythm, naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode. Możesz ponownie rozpocząć
grę poprzez ruch ręką lub zmienić tryb poprzez naciśnięcie odpowiedniego progu.
Tryb Perfect Play
W tym trybie, aby słyszeć ścieżkę gitary musisz poruszać ręką w trakcie piosenki. W przeciwnym wypadku będzie tylko
słychać podkład i głos. Można jednak wybrać ścieżki, które mają nie być słyszalne. Jak to uczynić dowiesz się z punktu
mówiącego o opcji Karaoke poniżej.
Tryb Rhythm
W tym trybie kontrolujesz rytm gitary w piosenkach.
Tryb Freestyle
W tym trybie, możesz tworzyć własne utwory! Możesz grać różne akordy poprzez naciskanie więcej niż jednego progu aby
utworzyć prawdziwy akord! Więcej szczegółów w punkcie Gra prawdziwych akordów.
Tryb uśpienia
Jeżeli nie grasz na gitarze lub nie wybierasz żadnych funkcji przez około 5 minut, gitara wejdzie w tryb uśpienia. Aby
ponownie jej użyć, należy ją wyłączyć (OFF) i włączyć ponownie (ON).
Funkcje gry na gitarze
Ten rozdział przybliża różne cechy i funkcje, jakie możesz wykorzystać grając na gitarze Paper Jamz.
Palm mute (Stłumiony dźwięk)
Aby wykorzystać funkcję tłumienia dźwięku w trybach Rhythm i Freestyle, naciśnij na mostek zewnętrzną częścią dłoni.
Przytrzymując mostek uzyskujesz krótki dźwięk akordów.
Powtarzanie
W trybach Perfect Play i Rhythm, możesz grać nieprzerwalnie wybraną piosenkę. Kiedy piosenka zbliża się do ostatniego
refrenu, przytrzymaj progi 1 i 3 aż skończy się refren. Piosenka rozpocznie się od nowa. Aby zakończyć piosenkę przed
końcem, naciśnij i przytrzymaj przycis Mode.
Karaoke
W trybach Perfect Play i Rhythm możesz wyłączyć wybrane ścieżki w piosence aby lepiej nauczyć się piosenki!
Aby włączyć funkcję Karaoke, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski Mode i Demo aż usłyszysz akord gitarowy.
Następnie naciśnij właściwy próg aby wybrać wybrany utwór w trybie Perfect Play lub Rhythm. Gdy piosenka i tryb zostaną
wybrane, możesz dokonać wyciszenia wybranej ścieżki poprzez naciśnięcie progu (szczegóły w Tabeli 2). Gdy poruszysz ręką
piosenka się rozpocznie.
UWAGA: Możesz również użyć przycisku Demo aby usłyszeć wybrany utwór w trybie Karaoke. Szczegóły w punkcie Demo
powyżej.
Tabela 2
Przycisk
Próg
Rezultat
Menu i Demo (naciśnij i przytrzymaj)
Próg 1
Wyłączenie śpiewu
Menu i Demo (naciśnij i przytrzymaj)
Próg 2
Wyłączenie perkusji lub podkładu*
Menu i Demo (naciśnij i przytrzymaj)
Próg 3
Wyłączenie podkładu
Menu i Demo (naciśnij i przytrzymaj)
Próg 1, 2 i 3
Wyłączenie wszystkiego oprócz gitary
*zależnie od piosenki
Gra prawdziwych akordów
Na gitarze Paper Jamz można grać prawdziwe akordy durowe i molowe! Poniższe tabele pokazują jak je zagrać.
Numer progu znajduje się w kolumnie po lewej stronie. Szare komórki tabeli oznaczają progi jakie należy nacisnąć podczas
gry.
Akordy durowe
Akordy molowe
Siódmy akord
Gwarancja
Limitowana gwarancja WowWee 90 dni
Firma WowWee Group Limited gwarantuje, że produkty Paper Jamz będą wolne od wad z tytułu zastosowanych
materiałów i jakości wykonania przez limitowany okres 90 dniu od daty zakupu detalicznego.
Aby dowiedzieć się więcej o Paper Jamz lub poznać inne produkty WowWee, odwiedź:
www.wowwee.com
Aby zarejestrować swój produkt Paper Jamz, odwiedź:
www.wowwee.com/register
Jeżeli masz dodatkowe pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi w tej instrukcji, odwiedź:
www.wowwee.com/support
Opracowanie instrukcji w języku polskim:
KAADI Adam Kaczmarek
Bezpośredni importer:
KAADI Adam Kaczmarek
ul. Sportowa 12
86-014 Sicienko
biuro@kaadi.pl
Download PDF

advertising