Binatone | Lifestyle 100 | (Ls j\363 marg\3632 kism\351ret2.qxd)

Használati útmutató
LifeStyle 100
Digitális zsinór nélküli
telefon
EZ A KÉSZÜLÉK NEM ALKALMAS SEGÉLYKÉRÕ HÍVÁSOK
LEBONYOLÍTÁSÁRA ÁRAMKIMARADÁS IDEJÉN.
A SEGÉLYKÉRÕ HÍVÁSOKHOZ ALTERNATÍV
MEGOLDÁSRÓL KELL GONDOSKODNI!
A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE ELÕTT OLVASSA EL
GONDOSAN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!
Fontos megjegyzés – segélykérõ hívások
A Lifestyle 100 nem alkalmas segélykérõ hívások lebonyolítására
áramkimaradás idején. A segélykérõ hívásokhoz alternatív megoldásról
kell gondoskodni.
(Ez azt jelenti, hogy rendelkezni kell egy olyan hagyományos telefonkészülékkel is, amelynek mûködéséhez nincs szükség áramellátásra,
és ennek is csatlakoznia kell a telefonvonalhoz, hogy áramkimaradás
idején a hívásokat ezen bonyolíthassuk le.)
A Lifestyle 100 rendszer kicsomagolása
A doboz tartalma a következõ:
n
n
n
n
n
n
a zsinór nélküli kézibeszélõ
a bázisegység
három újratölthetõ akkumulátor és mindegyik kézibeszélõhöz egy
akkufészekfedél
egy telefon-csatlakozóvezeték a bázisegység számára
egy hálózati csatlakozókábel és adapter a bázisegység számára
csavarok a bázisegység és a töltõfészek fali felszereléséhez
Tároljuk a csomagolóanyagokat biztonságos helyen arra az esetre, ha a
készüléket késõbb szállítanunk kell.
Õrizzük meg a vásárlási bizonylatot (blokkot), ami a garancia
érvényesítéséhez szükséges.
3
Mit hol találunk?
LETEVÉS / C (törlés) gomb
Ezt nyomjuk meg, amikor a beszélgetés végén le akarjuk tenni a
készüléket.
Nyomjuk meg és tartsuk megnyomva 1 másodpercig a billentyûzet lezárásához, illetve 3 másodpercig a kézibeszélõ ki- és bekapcsolásához.
Tárcsázás vagy programozás alatt röviden nyomjuk meg számjegyeknek a kijelzõrõl történõ törlése céljából, illetve nyomjuk meg
és tartsuk lenyomva a kijelzõ törlése céljából
PROG gomb
FEL és LE gombok
Beszélgetés közben ezekkel szabályozhatjuk a fülhallgató hangerejét. Ezekkel haladhatunk végig a betárolt hívószámokon, illetve a hívószám-kijelzõ rögzített adatain is.
BESZÉLGETÉS
/ OK gomb
Ennek megnyomásával kezdeményezhetünk vagy fogadhatunk egy telefonhívást. Programozásnál ezzel igazoljuk a választásunkat.
R (Recall) gomb
Erre a gombra akkor lehet szükség, ha a készülékünk alközponthoz csatlakozik.
A programozás megkezdéséhez nyomjuk meg.
Hívás közben megnyomva feljegyezhetünk egy számot
a Jegyzettömbbe.
MEMÓRIA
LEGUTÓBB HÍVOTT SZÁMOK/HÍVÓSZÁM
KIJELZÉS/SZÜNET gomb
HASZNÁLATBAN lámpa
Akkor gyullad ki, amikor a telefonvonalhoz csatlakozunk.
Nyomjuk meg EGYSZER, ha a legutóbb hívott öt szám
valamelyikét kívánjuk újrahívni.
Nyomjuk meg KÉTSZER a hívószám-kijelzési lista
megtekintéséhez.
Ennek megnyomásával képezünk szüneteket, ha a
GÖRDÍTÉS ( , #) gombok
készülékünk alközponthoz csatlakozik.
Ha a kijelzõn egy hosszú szám (16 számjegynél
hosszabb) látható, ezek segítségével gördíthetjük
(BELSÕ HÍVÁS) gomb
végig az összes számjegyet
Ennek megnyomásával kezdeményezhetünk
belsõ hívást (ha egynél több kézibeszélõnk van).
Ha a kijelzõ üres
Nyomja meg a
4
gombot a kézibeszélõ bekapcsolásához.
gomb
Ennek megnyomásával tároljuk be a számokat a memóriába,
és indítjuk el a betárolt számok hívását.
KÉZIBESZÉLÕ-KERESÕ gomb
Megnyomásával az összes beregisztrált kézibeszélõt
megcsengetjük (akkor hasznos, ha elfelejtettük, hogy hova
tettük valamelyik kézibeszélõt).
Mielõtt a kézibeszélõt használatba vennénk, be
kell helyezni és teljesen fel kell tölteni az akkukat, „A
használatba vétel elõtt” címû fejezetben leírtak szerint.
A bázisegység telepítése elõtt olvassuk el a tanácsokat az „Elõszõr ezeket a tanácsokat olvassuk el” címû
fejezetben.
5
A kijelzõn látható szimbólumok
Mit jelentenek a szimbólumok?
Jelszint
Ez azt mutatja, hogy milyen erõs a jel a kézibeszélõ
és a bázisegység között. Amikor a kézibeszélõ rádiókapcsolatot próbál létesíteni a bázisegységgel, a
szimbólum villog. Ha a szimbólum villog beszélgetés közben, menjünk közelebb a bázisegységhez.
Új hívás
Ez akkor jelenik meg, ha van nem fogadott bejövõ
hívásunk (akkor is, ha nem használjuk a hívószámkijelzõt).
Belsõ
hívás
Ez akkor villog, ha a kézibeszélõnkkel belsõ hívást
kezdeményezünk, és folyamatosan látható, amikor
a hívás létrejön.
Memória/
betárolás
Akkor jelenik meg, amikor számokat tárolunk be
a memóriába, illetve, amikor betárolt számot hívunk.
Eltérõ
hálózat
Ez akkor jelenik meg, ha a kézibeszélõvel egy távolsági hívást egy másik szolgáltató hálózatán keresztül kezdeményezünk
Újratárcsázás
Ez akkor jelenik meg, ha a legutóbbi szám visszahívását alkalmazzuk.
Hívószám
kijelzés
Ez akkor jelenik meg, ha a hívószám-kijelzés rögzített adatait ellenõrizzük, vagy abból kezdeményezünk hívást.
Ez akkor jelenik meg, ha a billlentyûzet le van zárva,
illetve, ha egy letiltott számot próbálunk hívni.
A kézibeszélõ száma (1 a leszállított kézibeszélõ; 6-ig a többi szám a külön vásárolt és
regisztrált kézibeszélõé).
A pontos idõ, ha beállítottuk a kézibeszélõ óráját
A bázisegység száma (1, hacsak nem
regisztráltuk a kézibeszélõnket egynél
több bázisegységen).
Az adott hívás idõtartama 20 másodperccel azután jelenik meg, hogy megnyomtuk a BESZÉLGETÉS gombot, és a beszélgetés befejezése után még 5
másodpercig látható.
6
A billentyûzet
lezárva
Akku töltési
szint
Amikor ez azt mutatja, hogy „majdnem üres“ (
),
tegyük be a kézibeszélõt a bázisegységbe, amilyen
gyorsan csak lehet, hogy újratöltsük az akkukat.
Amíg a töltés folyik, ez a szimbólum villog.
7
Tartalomjegyzék
Csatlakoztatás és a használat feltételei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Hívás a memóriából . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Egy szám betárolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Hívás a memóriából . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Kombinált hívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Egy betárolt szám megváltoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Egy betárolt szám törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
A jegyzettömb használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Egy LNR szám betárolása a memóriába . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Elõször ezeket a tanácsokat olvassuk el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
A bázisegység és a töltõfészek helyének megválasztása . . . . . . . . . . . . . .11
Rádiójelek a kézibeszélõ és a bázisegység közöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Tápáram-ellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Az akku biztonságos használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Hívószám-kijelzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
A hívószám-kijelzés rögzített adatainak ellenõrzése . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Visszahívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
A hívószám-kijelzés rögzített adatainak törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
A hívószám-kijelzésnél megjelenõ szám betárolása a memóriába . . . . . . .27
Telepítés és beállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Több kézibeszélõ használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Belsõ hívás kezdeményezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Belsõ hívás fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Belsõ beszélgetés befejezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Hívásátadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Váltogatás két hívás között . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Három résztvevõs konferenciabeszélgetés beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Új hívás hangjelzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Az összes kézibeszélõ megcsengetése a bázisegységrõl . . . . . . . . . . . . . .32
Új kézibeszélõ regisztrálása a bázisegységen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Egy kézibeszélõ törlése a regisztrálásból . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Bázisegység kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Regisztrálás eltérõ gyártmányú bázisegységen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Mit hol találunk? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
A kijelzõn látható szombólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Mit jelenetenek a szimbólumok? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Használatba vétel elõtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Villamos biztonság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Zavarok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
"Hatósugáron kívül" figyelmeztetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Be- és kikapcsolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
A kézibeszélõ be- és kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
A billentyûzet lezárása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Hívás kezdeményezése és fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Hívás kezdeményezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Hívás fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Beszélgetés befejezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
A fülhallgató hangereje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Az utolsó szám újrahívás (LNR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
8
A kézibeszélõ egyéni beállításai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Általános szempontok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
9
Automatikus hívásfogadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
A csengõ hangereje és dallama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Billentyûhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Közvetlen hívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Az összes memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
A kézibeszélõ visszaállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
A bázisegység egyéni beállításai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Általános szempontok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Segélyhívó-számok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
A csengõ hangereje és dallama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Hívásletiltás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Dátum és idõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
A teljes hívószám-kijelzési memória törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
A bázisegység visszaállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Csatlakoztatás és a használat feltételei
A Lifestyle 100 csatlakoztatható közvetlen telefonvonalra – vagyis
egy saját hívószámmal rendelkezõ, a helyi telefonközpontba futó vonalra, a
telefonvonalhoz csatlakoztatott hosszabbító aljzathoz, vagy egy jóváhagyott
kompatibilis alközponthoz. Ne csatlakoztassuk a Lifestyle 100-at hosszabbítóval nyilvános telefonhoz.
Eltérõ hálózat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Pótlólagos "helyi" körzetszámok beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Az eltérõ hálózat be- és kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Hibakeresés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Tisztítás és ápolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Megfelelési nyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
10
11
Elõször ezeket a tanácsokat olvassuk el
A bázisegység és a
töltõfészek helyének
megválasztása
n
n
n
n
12
FONTOS – A Lifestyle 100 bázisegységét és a
készülékkel együtt-szállított hálózati adapterrel
kell használni.
Bármilyen más adapter használata azzal jár, hogy a
rendszer nem felel meg az EN 60950-nek, és érvényteleníti a készülékre adott engedélyt.
Az akku biztonságos
használata
FONTOS – Kizárólag a készülékkel együtt szállított újratölthetõ akkukat használjuk.
TILOS nem tölthetõ elemeket használni – ezek
felrobbanhatnak, ami károkat okozhat.
A bázisegység falra szerelhetõ vagy elhelyezhetõk
egy sík felületen, olyan helyzetben, ahol:
n
Rádiójelek a kézibeszélõ és a bázisegység
között
Tápáram-ellátás
a hálózati adapter dugasza könnyen eléri a 230
V-os váltakozó áramú aljzatot.
a bázisegység telefoncsatlakozó kábele jól
eléri a telefonaljzatot vagy a hosszabbítóaljzatot (a töltõfészeknek nincs telefoncsatlakozása),
nincs túl közel valamely más telefonhoz – ez
rádiózavarokat okozhatna,
nincs túl közel mosogatóhoz, fürdõkádhoz
vagy zuhanyozóhoz, vagy olyan helyhez, ahol
víz érhetné,
nincs túl közel más villamos berendezéshez –
hûtõgéphez, mosógéphez, mikrohullámú sütõhöz, fénycsõhöz, TV-hez, stb.
Ahhoz, hogy a kézibeszélõt és a bázisegységet
együttesen tudjuk használni, rádiókapcsolatot kell
tudnunk létesíteni közöttük. Vegyük figyelembe,
hogy:
n bármely nagyobb fémtárgy – például hûtõszekrény, tükör vagy iratszekrény – a kézibeszélõ és a bázisegység között, blokkolhatja
a rádiójeleket,
n egyéb szilárd szerkezetek, például falak,
csökkenthetik a jel erõsségét.
13
Telepítés és beállítás
1.
2.
3.
A. Tegyük be a három akkut az ábra szerint, ügyelve arra, hogy a
+ és – jelölésû végük az elemfészek belsejében található jelölésnek megfelelõen helyezkedjék el.
Válasszunk megfelelõ helyet a
bázisegység számára.
B. Tegyük vissza az akkufészek fedelét, úgyhogy az rácsúsztatjuk,
és szilárdan rányomjuk, hogy biztonságosan zárjon.
Csatlakoztassuk a hálózati csatlakozókábelt és a telefonvezetéket a bázisegység alján található
csatlakozókhoz.
Használjuk a Lifestyle 100 készülékkel együtt szállított telefonvezetéket – ne használjunk semmiféle más telefonvezetéket.
A
! TILOS nem tölthetõ elemeket tenni a kézibeszélõbe!
Dugjuk be a hálózati adaptert egy 230 V-os, 50 Hz-es váltakozó
áramú hálózati aljzatba.
4.
Ha egy vagy több töltõfészkünk van:
Dugjuk be a hálózati adaptert egy 230 V-os, 50 Hz-es váltakozó
áramú hálózati aljzatba.
B
6.
Töltsük az elemeket 15 óra hosszat.
Az akku töltési szintjének szimbóluma villog.
Mielõtt elsõ alkalommal
használatba vennénk a
kézibeszélõt, nagyon fontos, hogy teljesen feltöltsük az akkukat.
A kézibeszélõ „sípol", amikor megfelelõ helyzetben van a töltõfészekben.
5.
14
Helyezzük be a tölthetõ akkukat mindegyik kézibeszélõbe
Hagyjuk a kézibeszélõt 15
óra hosszat a töltõfészekben.
A töltési jelzõlámpa kigyullad
15
Az akku feltöltési szintjének szimbóluma vonalanként nõ minden
félórában, amikor üres akku feltöltését végezzük. Ha úgy látjuk, hogy a
szimbólum nem mutatja az akku valós töltési szintjét, vegyük ki az
akkukat és tegyük vissza azokat.
7.
Használatba vétel elõtt
Villamos biztonság
Csatlakoztassuk a bázisegységet a telefonvonalhoz.
Dugjuk be a telefonvezeték dugaszát az ábra szerint az aljzatba.
Biztonsági fedéllel ellátott aljzatnál
elõbb nyissuk ki a fedelet.
v TILOS a Lifestyle 100 készüléket zivatarban
a szabadban használni – húzzuk ki a bázisegységet a telefonvezetékbõl és a hálózati
aljzatból, ha a környéken zivatar van. A villámcsapás által okozott kárra a garancia nem
terjed ki.
Ügyeljünk arra, hogy a hálózati aljzat áram alatt legyen, ha használni
akarjuk a telefont – villamos áram nélkül a készülék nem mûködik.
Zavarok
16
v NEM SZABAD a bázisegységnek, illetve a
töltõfészeknek vízzel érintkeznie. A villamos
berendezések súlyos áramütést okozhatnak, ha
nedves testtel vagy vízben állva használjuk
azokat.
v Ha a bázisegység vagy a töltõfészek esetleg
mégis vízbe esne, TILOS azt mindaddig
kiemelni, amíg ki nem húztuk a hálózati csatlakozó dugaszát az aljzatból és a telefonvezeték dugaszát a telefonaljzatból (csak a
bázisegységnél); ez után emeljük ki a készüléket a most már kihúzott kábeleknél
fogva.
Ha romlik a hang minõsége, miközben egy
beszélgetés alatt ide-oda sétálunk, akkor
ennek oka feltehetõen a kézibeszélõ és a
bázisegység közötti kapcsolat zavara, feltehetõen azért, mert túl közel vagyunk egy
másik telefonhoz vagy villamos berendezéshez.
17
!
„Hatósugáron kívül" figyelmeztetés
Változtassunk a helyünkön, hogy megszüntessük a zavart. Ha nem megyünk el arról a
helyrõl ahol a zavart észleltük, akkor a beszélgetés meg is szakadhat.
A környezeti rádiózavarok esetenként rövid
megszakadást okozhatnak a kézibeszélõ és
a bázisegység közötti kapcsolatban, miközben beszélgetést folytatunk! A kézibeszélõ
kijelzõje rövid idõre villogni kezd, miközben a készülék automatikusan helyreállítja
a kapcsolatot.
Be- és kikapcsolás
Akézibeszélõ ki- és
bekapcsolása
A kézibeszélõ kikapcsolása és takarékoskodás
az akku energiájával:
Nyomjuk meg a LETÉTEL/C gombot, és
tartsuk 3 másodpercig lenyomva, amíg a
kijelzõ üressé nem válik.
A kézibeszélõ bekapcsolása:
Rövid ideig nyomjuk meg a LETÉTEL/C
gombot.
Ha egy beszélgetés közben figyelmeztetõ
jelzõhangot hallunk, és/vagy a fülhallgatóban
hallható hang halkul vagy torzul, akkor valószínûleg kimentünk a bázisegység hatósugarából. Menjünk közelebb a bázisegységhez 20 másodpercen belül, amíg a jelzõhang
el nem hallgat. Ellenkezõ esetben a beszélgetés megszakadhat.
A billentyûzet lezárásához:
Nyomjuk meg a LETÉTEL/C gombot, és
tartsuk 1 másodpercig lenyomva, amíg a „billentyûzet“ szimbólum és néhány kötõjel meg
nem jelenik a kijelzõn.
A billentyûzet kioldása:
n
18
Nyomjuk meg a LETÉTEL/C gombot, és tartsuk 1 másodpercig lenyomva, amíg a „billentyûzet" szimbólum el nem tûnik a kijelzõrõl.
Másik módszer: egyszerûen tegyük vissza a
kézibeszélõt a bázisegységre.
Amikor a kézibeszélõ ki van kapcsolva, azt nem
használhatjuk beszélgetésre, még segélyhívásra
sem.
19
n
n
Amikor a kézibeszélõ ki van kapcsolva, akkor nem
jelzi csengetéssel a bejövõ hívásokat, de a bázisegység csenget. Ha fogadni akarunk egy hívást,
amikor a kézibeszélõ ki van kapcsolva, akkor azt be
kell kapcsolnunk. Ne felejtsük el, hogy a kézibeszélõnek néhány másodpercre szüksége van,
hogy helyreállítsa a rádiókapcsolatot a bázisegységgel.
Amikor nincs szükségünk a kézibeszélõre (például
éjszaka, vagy ha eltávozunk otthonról), tegyük viszsza azt a bázisegységre vagy a töltõfészekbe, hogy
feltöltött állapotban tartsuk az akkukat.
Hívás kezdeményezése és fogadása
Hí vás kezdemé-
1.
nyezése
Hívás f ogadása
A hívás fogadásához nyomjuk meg bármelyik
gombot.
Beszélgetés befejezése
Nyomjuk meg a LETÉTEL/C gombot úgy,
hogy a HASZNÁLATBAN lámpa a bázisegységen kialudjon, vagy egyszerûen tegyük viszsza a kézibeszélõt a bázisegységre vagy a töltõfészekbe.
A fülhallgató hangereje
Beszélgetés közben a fülhallgató hangerejét a
következõképpen állíthatjuk:
Nyomjuk meg a vagy a gombot.
A hangerõnek három szintje van, amelyeket a
kijelzõ jobboldalán látható vonalak mutatnak.
Miután a beszélgetést befejeztük, a fülhallgató
hangereje továbbra is a beállított szinten marad.
Billentyûzzük be a telefonszámot
Ha elhibázzuk, akkor nyomjuk meg a
LETÉTEL/C gombot, ezzel töröljük egyenként a számjegyeket a kijelzõrõl.
2.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot.(A számot tárcsázhatjuk azután is, hogy
lenyomjuk a BESZÉLGETÉS/OK gombot, hogy tárcsahangot kapjunk, de ilyenkor
nem tudjuk helyesbíteni a hibáinkat.)
Ha az eltérõ hálózat funkciót kívánjuk
használni, olvassuk el az ide vonatkozó fejezet részletes információit.
Ha egy bejövõ hívás érkezik, akkor a kijelzõn a
hívás vagy a telefonszám villog, és a bázisegység, valamint a kézibeszélõ cseng.
Az utolsó szám újrahívása (LNR)
Az általunk legutóbb tárcsázott (legfeljebb 24
jegyû) hívószám újrahívása:
1.
Nyomjuk meg az ÚJRAHÍVÁS/HÍVÓSZÁMKIJELZÉS gombot.
2.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot.
Az általunk legutóbb hívott öt szám valamelyikének újrahívásához:
1.
20
Nyomjuk meg az ÚJRAHÍVÁS/HÍVÓSZÁMKIJELZÉS gombot.
21
2.
Szükség esetén nyomjuk meg a LE vagy a
FEL gombot, amíg a keresett szám meg
nem jelenik.
3.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot.
Hívás a memóriából
A memóriában legfeljebb 20 hívó-számot tárolhatunk.
Mindegyik hívószám legfeljebb 24 számjegyû
lehet. A 20 memóriahely számozása 01-tõl 20ig terjed.
A legutóbb hívott számok újrahívása (LNR)
memória törléséhez:
1.
Nyomjuk meg az ÚJRAHÍVÁS/HÍVÓSZÁMKIJELZÉS gombot, majd a LE
vagy a FEL gombot, amíg meg nem jelenik a törölni kívánt hívószám.
2.
Nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a
LETÉTEL/C gombot, amíg hangjelzést
nem hallunk;
VAGY
Egy szám betárolása
1.
2.
nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a
mivel mind az öt LNR-memóriát töröljük.
n
n
n
22
Az LNR memória csak a manuálisan tárcsázott számokat õrzi meg; a memóriából
vagy a hívószámkijelzõ listából tárcsázott
számokat nem.
A többször tárcsázott számokat a memória
csak egyszer tárolja be.
Ahányszor csak egy számot tárcsázunk, az
egyidejûleg törli az LNR-memóriából a
legrégebbit; így nem szükséges a számok
manuális törlése, ha valamely számot nem
akarunk törölni.
Nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a
MEMÓRIA gombot, legalább egy másodpercig.
A hívószám megjelenik a kijelzõn, jelezve,
hogy melyik az elsõ szabad memóriahely,
ahová elhelyezhetõ. Ha más helyre kívánjuk
helyezni, akkor használjuk a LE vagy a FEL
gombot a továbblépéshez.
LETÉTEL/ C gombot öt másodpercig, aMegjegyzések
Billentyûzzük be a hívószámot.
Ha hibázunk, akkor nyomjuk meg a LETÉTEL/C gombot, egy lenyomás egy
számjegyet töröl a kijelzõrõl.
Hívás a memóriából
3.
A tárolás igazolására nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot.
1.
Nyomjuk meg röviden a MEMÓRIA
gombot
A kijelzõ bal oldalán, ekkor két kötõjel villog.
2.
vagy
Vagy nyomjuk meg a LE vagy FEL gombot a kívánt szám megkereséséhez;
billentyûzzünk be egy kétjegyû memóriahelyet (01-tõl 20-ig) a számbillentyûk segítségével.
23
3.
A jegyzettömb
használata
Miközben éppen egy beszélgetést folytatunk,
betárolhatunk egy hívószámot is a memóriába.
A memóriába betárolhatjuk egy szám egy részét is
(például a távhívási kijelölõ-számot), és azt tetszõlegesen kombinálhatjuk a memóriából vett és a
kézzel bebillentyûzött hívószámokkal.
Kombinált hívás
Egybetárolt szám
megváltoztatása
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot.
2.
Nyomjuk meg a MEMÓRIA gombot.
3.
Nyomjuk meg a LE vagy a FEL gombot,
amíg a megváltoztatni kívánt szám meg
nem jelenik.
4.
Egy betárolt szám
törlése
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot.
1.
Nyomjuk meg a MEMÓRIA gombot.
2.
Nyomjuk meg a LE vagy a FEL gombot,
amíg meg nem jelenik a törölni kívánt
szám.
VAGY
Nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a
LETÉTEL/C gombot, amíg jelzõhangot
nem hallunk, és a szám el nem tûnik a kijelzõrõl;
nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a
LETÉTEL/C gombot 5 másodpercig,
hogy mind a 20 memória-helyet töröljük.
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot.
2.
Nyomjuk meg a MEMÓRIA gombot.
3.
Nyomjuk meg a LE vagy a FEL gombot,
egy szabad memóriahely megkereséséhez;
billentyûzzünk be egy memóriahelyet a
számbillentyûk segítségével.
Billentyûzzük be a betárolni kívánt hívószámot.
VAGY
4.
5.
Nyomjuk meg a LETÉTEL/C gombot,
ezzel egyenként töröljük a számjegyeket;
ez után billentyûzzük be az új számot.
5.
3.
24
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot az adatbevitel igazolására.
Megjegyzés: Ha ki akarunk lépni a jegyzettömbbõl, anélkül, hogy számot tárolnánk be, nyomjuk
meg a LETÉTEL/C gombot egy másodpercre.
Egy LNR betárolása a memóriába
A legutóbb hívott szám újrahívása (LNR)
memóriájából (lásd fentebb) egy hívószámot átvihetünk egy állandó memóriahelyre.
1.
Nyomjuk meg az ÚJRAHÍVÁS/HÍVÓSZÁMKIJELZÉS gombot.
2.
Szükség esetén nyomjuk meg a LE vagy
a FEL gombot, amíg meg nem jelenik a
kívánt szám.
3.
Nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a
MEMÓRIA gombot egy másodpercig.
A kijelzõn látható egy szabad memóriahely.
Ha másik memóriahelyet kívánunk használ25
ni, akkor megnyomhatjuk a LE vagy a FEL
gombot (a kijelzõn csak a szabad helyek jelennek meg).
4.
gombot; ha még egyszer megnyomjuk, akkor az idõt/a dátumot láthatjuk.
3.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot a szám betárolásához
Miután végignéztük az összes adatot, a kijelzõrõl eltûnik a CID és a
szimbólum.
Hívószám-kijelzés
Ha vissza akarunk hívni valakit, aki bennünket
hívott:
Visszahívás
Amennyiben a szolgáltatónknál elõfizetünk erre a szolgáltatásra, akkor
láthatjuk a kijelzõn annak a hívószámát, aki bennünket hív, még mielõtt a
hívást fogadnánk. Ha egy hívó letiltja a számának a kijelzését a 141 letárcsázásával, vagy ha olyan hálózatról hív, amely nem adja át a hívószámot, a kijelzõn nem látható semmilyen hívószám, amikor a telefon cseng.
A Lifestyle 100 betárolja a legutóbbi 10 hívó hívószámait (akár fogadtuk a hívásokat, akár nem), így késõbb ezeket visszahívhatjuk. Amikor a
hívószámkijelzés memóriájának mind a 10 helye megtelt, a következõ bejövõ hívószám felülírja a legrégebbit. Ha a hívószámkijelzés le volt tiltva
vagy nem állt rendelkezésre, akkor semmilyen feljegyzés nem kerül be a memóriába.
Ha újabb hívószám-kijelzési adatok kerültek a memóriába, a kijelzõn
a
szimbólum látható.
A hívószám-kijelzés rögzített adatainak ellenõrzése
1.
Nyomjuk meg a CSILLAG ( ) gombot
az adott hívás hívószáma és ideje/dátuma
közötti átkapcsoláshoz
Ha a szám 13-nál többjegyû, csak az elsõ 13
számjegy látható, ha egyszer nyomjuk le a
26
Kövessük a „Hívószám kijelzés“-ben leírtakban található 1-tõl 3-ig terjedõ lépéseket, hogy lássuk a hívószámot.
2.
A szám tárcsázásához nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot.
A hívószám-kijelzõ adatainak törléséhez:
A hívószám-kijelzés rögzített adatainak törlése
Nyomjuk meg az ÚJRAHÍVÁS/ HÍVÓSZÁMKIJELZÉS gombot KÉTSZER
1.
1.
Kövessük az 1-tõl 3-ig terjedõ lépéseket a
„Hívószám kijelzés“-ben leírtakat, hogy
lássuk a számot.
2.
Nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a
LETÉTEL/C gombot, amíg jelzõhangot
nem hallunk;
nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a
LETÉTEL/C gombot 5 másodpercig,
hogy mind a 10 adatot töröljük.
VAGY
A kijelzõn a legutóbbi hívás hívószáma látható.
2.
Nyomjuk meg a LE vagy a FEL gombot
az adatok görgetéséhez
A hívószám-kijelzésnél megjelenõ
szám betárolása a
memóriába
Egy hívószám-kijelzési adat áthelyezése a tartósabb memóriába:
1.
Kövessük az 1-tõl 3-ig terjedõ lépéseket a
„Hívószám kijelzés“-ben leírtakat, hogy
lássuk a számot.
27
2.
3.
Nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a
MEMÓRIA gombot egy másodpercig
A kijelzõn az elsõ szabad memóriahely látható. Ha másik szabad memóriahelyet akarunk keresni, nyomjuk meg a LE vagy a
FEL gombot (a kijelzõn csak a szabad helyek láthatók).
nem változik, amíg jelzõhangot nem hallunk, illetve, amíg nem
történik meg a csatlakozásunk egy másik beszélgetéshez!
Belsõ hívás kezdeményezése
A szám betárolásához nyomjuk meg a
BESZÉLGETÉS/OK gombot.
Több kézibeszélõs rendszer használata
A Lifestyle 100 leszállításakor a kézibeszélõ már regisztrálva van a
bázisegységen. Regisztrálhatunk azonban további kézibeszélõket is – összesen legfeljebb hat kézibeszélõt, bázisegységenként. Ha két vagy több kézibeszélõt regisztráltunk, akkor a következõkre van módunk:
n belsõ hívások lefolytatása két kézibeszélõ között,
n egy külsõ hívás átadása az egyik kézibeszélõrõl a másikra,
n váltogatás egy külsõ beszélgetés és egy belsõ beszélgetés között,
n három-résztvevõs konferencia-beszélgetés létrehozása.
VAGY
!
!
28
Nyomjuk meg a
/ INT gombot egy
másodpercig.
A kézibeszélõnk kijelzõjén megjelenik az
INT felirat az összes többi regisztrált kézibeszélõ számával.
2.
Billentyûzzük be az egyik kézibeszélõ
számát;
nyomjuk meg a 9-et, amivel az összes regisztrált kézibeszélõt hívjuk.
A másik kézibeszélõ csenget, és a kijelzõjén villog az INT szimbólum. Amikor a másik kézibeszélõ használója fogadja a hívást, létrejön a
kapcsolat.
Belsõ hívás fogadása
Mindegyik kézibeszélõnek a saját száma (h1-tõl h6-ig) látható az
adott kézibeszélõ kijelzõjén.
A külsõ vonalhoz egyszerre csak egy kézibeszélõ csatlakozhat! Ha
egy kézibeszélõrõl hívást próbálunk kezdeményezni, amikor a
másik kézibeszélõ már vonalban van, akkor foglalt jelzést hallunk.
A jelen fejezetben néhányszor az olvasható, hogy nyomjunk meg egy
gombot „egy másodpercre". Ez azt jelenti, hogy a gombot le kell
nyomni, és lenyomva kell tartani egy rövid ideig, amíg a kijelzõ meg
1.
A belsõ hívások dallama eltér a külsõ hívásokétól. Ha valaki belsõ hívással hív bennünket,
akkor a kézibeszélõnk kijelzõjén megjelenik az
INT, és annak a kézibeszélõnek a száma, amelyrõl a hívás jön.
A hívást bármely gomb megnyomásával fogadhatjuk.
Belsõ beszélgetés
befejezése
Nyomjuk meg a LETÉTEL/C gombot.
Vagy egyszerûen tegyük vissza a kézibeszélõt
a bázisegységre.
Hívásátadás
Ha egy külsõ hívást kezdeményeztünk vagy fogadtunk, azt átadhatjuk egy másik kézibeszélõre:
29
1.
Nyomjuk meg a /INT gombot egy másodpercig, majd billentyûzzük be a másik
kézibeszélõ számát.
A külsõ beszélgetés tartásba kerül, és a másik
kézibeszélõ csenget. Amikor a másik kézibeszélõ használója fogadja a hívást, beszélhetünk vele.
Ha a másik felhasználó nem fogadja a hívást,
akkor visszavehetjük a külsõ hívást bármikor,
ha lenyomjuk és lenyomva tartjuk a
/INT
gombot.
Ha lenyomjuk a LETÉTEL/C gombot, miközben csatlakoztatva vagyunk a külsõ híváshoz, akkor az megszakad.
Három résztvevõs konferenciabeszélgetés létrehozása
Nyomjuk meg a # (KETTÕSKERESZT)
gombot egy másodpercig.
Ha fel akarjuk függeszteni a másik kézibeszélõ
felhasználójának részvételét a konferencia-beszélgetésben:
2.
Nyomjuk meg a LETÉTEL/C gombot a
letételhez és a hívásátadáshoz.
Megnyomhatjuk a LETÉTEL/C gombot a külsõ
hívás átadásához mielõtt a másik kézibeszélõ fogadná a belsõ hívásunkat. Ha a felhasználó 30
másodperc elteltével sem fogadja a hívást, a külsõ hívás visszatér hozzánk, és a saját kézibeszélõnk cseng.
Váltogatás két hívás között
Nyomjuk meg a # (KETTÕSKERESZT)
gombot egy másodpercig.
A külsõ beszélgetéssel kapcsolatban maradunk.
Ha a másik felhasználó nem tette le a készüléket, akkor visszahozhatjuk õt a konferenciabeszélgetésbe, ha újra megnyomjuk a #
(KETTÕSKERESZT) gombot.
Ha egyszerre van folyamatban egy külsõ és egy
belsõ beszélgetésünk, akkor a kettõ között váltogathatunk az alábbi módon:
VAGY ha ki akarunk lépni a konferencia-beszélgetésbõl,
úgy, hogy a másik felhasználó kapcsolatban
maradjon a külsõ hívóval:
Nyomjuk meg a /INT gombot egy másodpercig, hogy egymás után beszélhessünk velük,
miközben a másik felet tartásba helyezzük.
A külsõ hívást átadhatjuk a másik kézibeszélõnek a LETÉTEL/C gomb lenyomásával,
miközben a belsõ beszélgetésünk csatlakoztatva
van.
30
Ha egy külsõ beszélgetésünk és egy belsõ beszélgetésünk is folyamatban van, három résztvevõs konferencia-beszélgetést is létrehozhatunk a következõképpen:
Nyomjuk le a LETÉTEL/C gombot.
Új hívás hangjelzés
Amikor egy belsõ beszélgetést folytatunk, és
egy külsõ hívás bejön, akkor új hívás hangjelzést hallunk a beszélgetésünk mellett, amely
jelzi, hogy valaki éppen hív bennünket.
31
A külsõ hívás fogadása és a belsõ beszélgetés
befejezése céljából:
1.
Nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a
KÉZIBESZÉLÕ KERESÕ gombot a bázisegységen, amíg meg nem halljuk a regisztrációs jelzõhangot (lassú „sípszavak").
Ekkor 30 másodperc idõnk van a kézibeszélõ regisztrálására.
2.
Ha az összes regisztrált kézibeszélõt meg akarjuk
csengetni (ez akkor hasznos, ha elfelejtettük, hogy
hova tettük valamelyik kézibeszélõt):
Nyomjuk meg a kézibeszélõn a PROG
gombot, majd billentyûzzük be azt, hogy
1 6, utána pedig a bázisegység számát.
Ha ez az elsõ bázisegység, amelyikre regisztrálunk, akkor a száma 1.
3.
Billentyûzzük be a 0000-t (a bázisegység
PIN-kódja).
Nyomjuk meg a KÉZIBESZÉLÕ KERESÕ
gombot a bázisegységen.
4.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot.
A kijelzõn láthatók azok a kézi-beszélõszámok, amelyek még sza-badok a bázisegységen.
5.
(Opcionális) Billentyûzzük be a kézibeszélõ számát.
Amennyiben ilyenkor nem billentyûzzük be
a számot, a kézibeszélõ a legkisebb szabad
számra regisztrálódik be.
Nyomjuk meg röviden az R gombot.
VAGY, ha a külsõ hívást fogadni akarjuk és a belsõ
hívást tartásba helyezzük (tehát késõbb váltogathatjuk õket vagy konferencia-beszélgetést
hozhatunk létre, vagy átadhatjuk a hívást):
Nyomjuk meg a
percig.
Az összes kézibeszélõ megcsengetése a bázisegységrõl
/INT gombot egy másod-
A kézibeszélõk legfeljebb 30 másodpercig csengenek. Ha ennél elõbb le akarjuk állítani a csengetést:
Nyomjuk meg újra a KÉZIBESZÉLÕ KERESÕ gombot.
VAGY nyomjuk meg bármelyik gombot bármelyik
kézibeszélõn.
Új kézibeszélõ regisztrálása a bázisegységünkön
32
A bázisegységgel együtt szállított kézibeszélõt
nem kell regisztrálni, csak azok igényelnek regisztrálást, amelyeket külön vásárolunk meg.
Minden egyes kézibeszélõ legfeljebb négy
bázisegységen regisztrálható, amelyek számozása 1-tõl 4-ig terjed.
A kézibeszélõ sípszóval jelzi a regisztráció megtörténtét.
Egy kézibeszélõ
törlése regisztrálásból
Erre akkor lehet szükség, ha egy hibás kézibeszélõt kicserélünk.
33
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a 2
6 számokat.
A kijelzõ mutatja a bázisegységen regisztrált összes kézibeszélõ számát.
Regisztrálás eltérõ
gyártmányú bázisegységen
2.
Billentyûzzük be annak a kézibeszélõnek
a számát, amelyiknek a regisztrációját
törölni kívánjuk.
A kijelzõ villog, és megtörténik a kézibeszélõ
regisztrációjának törlése.
Bázisegység kiválasztása
Ha a kézibeszélõ egynél több bázisegységen van
regisztrálva, akkor automatikusan kiválasztja
azt, amelyikkel legjobban tud rádiókapcsolatot
létesíteni (ez általában a legközelebbi). E helyett
manuálisan is választhatunk egy bázisegységet.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az
1 7 számokat.
2.
Használjuk a FEL vagy LE gombokat a
bázisegység kivá-lasztásához.
A bázisegységek 1-tõl 4-ig vannak számozva. Ha azt választjuk, hogy 0, akkor a kézibeszélõ automatikusan választja ki azt a bázisegységet, amely a legerõsebb kapcsolatot
biztosítja.
3.
34
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot a fentiek igazolására.
1.
Kövessük a bázisegység használati útmutatójában leírt utasításokat, és helyezzük a
bázisegységet regisztrációs üzemmódba.
2.
Kövessük a kézibeszélõ használati útmutatójában leírt utasításokat, és regisztráljuk
a kézibeszélõt.
Ha be kell írnunk a másik gyártóénak a bázisegység PIN-kódját, akkor azt a bázisegység
használati útmutatójából vegyük.
Erre a funkcióra nincs szükségünk, ha csak
egy bázisegységünk van.
1.
A Lifestyle 100 készülék regisztrálható bármely
GAP-kompatíbilis bázisegységen, illetve más
GAP-kompatíbilis kézibeszélõk regisztrálhatók
a Lifestyle 100 bázisegységen. Azt azonban
nem garantáljuk, hogy minden funkció, illetve üzenet rendelkezésre áll egy másik gyártó
készülékének használata esetén.
A kézibeszélõ egyéni beállításai
Általános szempontok
A Lifestyle 100 kézibeszélõ beállításait egyedileg módosíthatjuk a kézibeszélõ kijelzõjén látható menü felhasználásával. Vegyük figyelembe, hogy:
n ha nem nyomunk le semmilyen gombot kb. 25
másodpercig, akkor a készülék idõtúllépés
miatt visszatér a készenléti üzemmódra.
n ha igazolunk bármilyen beállítást, amelyet
végrehajtottunk, akkor igazoló hangjelzést
35
hallunk. Ha valamilyen hibát követünk el,
akkor figyelmeztetõ hangjelzést hallunk,
A csengõ hangereje és dallama
n a beállítás mindegyik lépésének végén visz-
szaállíthatjuk a kézibeszélõt a következõk
valamelyikével:
– a kézibeszélõ visszahelyezése a bázisegységre,
– a LETÉTEL/C gomb megnyomásával és
megnyomva tartásával.
Automatikus hívásfogadás
2.
3.
36
A hangerõ megváltoztatása:
A bejövõ hívások fogadásához meg kell
nyomnunk valamilyen gombot. Ehelyett beállíthatjuk az automatikus hívásfogadást – így,
amikor a kézibeszélõ a bázisegységen van,
egyszerûen fel kell vennünk azt és máris fogadtuk a hívást, bármely gomb megnyomása nélkül.
1.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot a fentiek igazolására.
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az
1 1 1 számokat.
2.
Használjuk a LE vagy a FEL gombot a
hangerõ megváltoztatására.
3.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot a fentiek igazolására.
A csengõhang megváltoztatása:
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az
1 5 számokat.
Használjuk a LE vagy FEL gombot a
következõk beállítására:
0 az automatikus hívásfogadás kikapcsolásához,
1 az automatikus hívásfogadás bekapcsolásához.
A kézibeszélõ nyolc hangerõszinttel rendelkezik, amelyek közül a 0 a kikapcsolt állapotot
jelzi; ezen kívül nyolc dallam is beállítható.
Amikor a hangerõ 0-ra van állítva, a kézibeszélõ
nem cseng bejövõ hívás esetén, de a kijelzõ mutatja a hívást, illetve a hívószámot.
1. Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az
1 1 2 számokat.
Billentyûhang
2.
Használjuk a LE vagy FEL gombot a
csengõhang megváltoztatására.
3.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot a fentiek igazolására.
Általában a kézibeszélõ minden billentyûjének
megnyomása után "sípszót" hallunk. Ezt a
jelzõhangot azonban ki is kapcsolhatjuk.
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az
1 1 3 számokat.
37
2.
3.
Közvetlen hívás
!
38
Használjuk a LE vagy FEL gombokat a
következõk beállítására:
0 a billentyûhang kikapcsolására,
1 a billentyûhang bekapcsolására.
mot törölni akarjuk, akkor nyomjuk meg és
tartsuk lenyomva a LETÉTEL/C gombot.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/ OK gombot
a fentiek igazolására.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot a fentiek igazolására.
Ha a közvetlen hívás be van kapcsolva, akkor a
PROG gomb kivételével bármely gomb megnyomása esetén a kézibeszélõ automatikusan
felhívja azt a számot, amit elõre beprogramoztunk. Ezt a funkciót néha gyermekhívó funkciónak is hívják.
A közvetlen hívás bekapcsolt állapotában
nem lehetséges segélyhívást sem végrehajtani, kivéve, ha éppen valamelyik segélyhívó
számot programoztuk be közvetlen hívószámnak! Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy az általunk beprogramozott számot a készülék azonnal automatikusan hívja,
mihelyt bármely billentyûjét megnyomjuk.
1.
Mielõtt bekapcsolhatnánk a közvetlen hívást, be kell programoznunk a hívandó számot.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az
1 3 számokat.
2.
Billentyûzzük be a hívószámot
Ha egyenként törölni akarjuk a számokat,
akkor megnyomhatjuk a LETÉTEL/C gombot; illetve, ha a teljes közvetlen hívószá-
A közvetlen hívás bekapcsolása és kikapcsolása:
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az
1 2 számokat.
2.
Használjuk a FEL vagy LE gombokat a
következõk beállítására:
0 a közvetlen hívás kikapcsolására,
1 a közvetlen hívás bekapcsolására.
2.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot a fentiek igazolására.
Amikor a közvetlen hívás be van kapcsolva, a
kijelzõ a közvetlen hívás számát mutatja. A készülékkel a szokásos módon tudunk hívásokat
fogadni.
Az összes memória törlése
Ezzel a módszerrel az összes betárolt számot
egyszerre törölhetjük a különbözõ memória
tárhelyekrõl, és a legutóbb hívott számok viszszahívására szolgáló memóriákból is. Ha közvetlen hívószámot is beállítottunk, akkor az is
törlõdik.
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az
1 9 számokat.
3.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS /OK
gombot a fentiek igazolására.
39
A kézibeszélõ viszszaállítása
Megjegyzés: A hívószám azonosító memória
törlése a bázisegység visszaállításával történik
(lásd a „Bázisegység visszaállítása" címû fejezetet).
n
Amikor bármilyen elvégzett beállítást igazolunk, akkor igazoló hangjelzést hallunk.
Ha valamilyen hibát követünk el, akkor
figyelmeztetõ hangjelzést hallunk.
Amikor a kézibeszélõt visszaállítjuk, akkor annak minden beállítását az alapbeállításra állítjuk
vissza, a következõk szerint:
n csengõ hangerõ 7
n csengõ dallam 4
n billentyûhang bekapcsolva
n eltérõ hálózat kikapcsolva
n automatikus hívásfogadás kikapcsolva
n a bázisegység automatikus kivlasztása
(legjobb kapcsolat).
n
Minden beállítási lépés végén visszaállíthatjuk a kézibeszélõt készenléti üzemmódra a következõk valamelyikével:
– a kézibeszélõ visszahelyezése a bázisegységre,
– a LETÉTEL/C gomb megnyomásával és
megnyomva tartásával.
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az
1 0 számokat.
2.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot a fentiek igazolására.
Segélyhívó-számok
A bázisegység egyéni beállításai
Általános
pontok
szem-
A Lifestyle 100 bázisegységet egyénileg beállíthatjuk a kézibeszélõ kijelzõjén látható menü
segítségével. Vegyük figyelembe a következõket:
n
40
Ha egyetlen gombot sem nyomunk meg kb.
25 másodpercig, akkor a kézibeszélõ idõtúllépés miatt visszatér a készenléti üzemmódba.
A csengõ hangereje és dallama
Ezt a két számot hívhatjuk még akkor is, ha a
hívásletiltás be van állítva (ld. „Hívásletiltás").
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a
2 2 3 1 számokat.
2.
Billentyûzzük be az elsõ segélyhívószámot.
3.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot a fentiek igazolására.
4.
Nyomjuk meg a 2 3 2 számokat.
5.
Billentyûzzük be a második segélyhívószámot.
6.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot a fentiek igazolására.
A bázisegység nyolc csengõ hangerõszinttel
rendelkezik, amelyek közül a 0 a kikapcsolt
41
állapotot jelzi; ezen kívül nyolc csengõ dallama
is van. Amikor a hangerõ 0-ra van állítva, a
bázisegység nem cseng, amikor bejövõ hívás
érkezik be.
A hangerõ megváltoztatása:
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a
2 1 1 számokat.
2.
Használjuk a FEL vagy LE gombot a
hangerõ megváltoztatására.
3.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot a fentiek igazolására.
A csengõhang megváltoztatása:
Hívásletiltás
42
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a
2 1 2 számokat.
2.
Használjuk a FEL vagy LE gombot a
csengõhang megváltoztatására.
3.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot a fentiek igazolására
A bázisegységünkön regisztrált egyedi kézibeszélõkre hívásletiltást állíthatunk be.
Kétféle hívásletiltás létezik:
n Letilthatunk legfeljebb két meghatározott
számot (amelyek lehetnek körzetszámok),
egyenként nyolc számjeggyel. Ennél a változatnál elõbb be kell programozni a számokat, és utána bekapcsolni, illetve kikapcsolni a letiltást.
n
Letilthatunk bizonyos hívástípusokat – ne
legyenek külsõ hívások vagy nemzetközi
hívások.
Bármelyik fajta hívásletiltás is van bekapcsolva,
elõfordulhat, hogy nem tudunk beszélgetést
folytatni és esetleg a kijelzõn „kulcs“ szimbólumot látunk.
Konkrét számok letiltása
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a
2 2 2 számokat.
2.
Billentyûzzük be a kézibeszélõ számát (1tõl 6-ig).
3.
Nyomjuk meg az 1 1 számokat.
4.
Billentyûzzük be az elsõ letiltott számot.
5.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/ OK gombot a fentiek igazolására.
Nyomjuk meg a 2 2 számokat.
6.
7.
Billentyûzzük be a kézibeszélõ számát (1tõl 6-ig)
8.
Nyomjuk meg az 1 2 számokat
9.
Billentyûzzük be a második letiltott számot.
10. Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot a fentiek igazolására.
43
A konkrét hívószám letiltás BEKAPCSOLÁSA és KIKAPCSOLÁSA:
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a
2 2 2 számokat.
2.
Billentyûzzük be a kézibeszélõ számát (1tõl 6-ig)
3.
Nyomjuk meg a 0 számjegyet, majd használjuk a FEL vagy LE gombot a következõk beállítására:
0 a hívásletiltás KIKAPCSOLÁSÁRA,
1 a hívásletiltás BEKAPCSOLÁSÁRA.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK
gombot a fentiek igazolására.
2 minden hívás megengedett (hívásletiltás KIKAPCSOLVA).
4.
Dátum és idõ
4.
Bizonyos hívástípusok letiltásának BEKAPCSOLÁSA és KIKAPCSOLÁSA
44
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a
2 2 1 számokat.
2.
Billentyûzzük be a kézibeszélõ számát (1tõl 6-ig).
3.
Használjuk a FEL vagy LE gombot a
következõk beállítására:
0 kimenõ hívások letiltva (csak belsõ
hívás lehetséges),
1 nemzetközi hívások letiltva,
A teljes hívószámkijelzési memória törlése
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/ OK
gombot a fentiek igazolására.
Állítsuk be a dátumot és a pontos idõt, ha azok
nem helyesek a kézibeszélõ kijelzõjén, és
helytelenül tárolódnak be a hívószámkijelzõ
adatokhoz is.
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a 2
3 számokat.
2.
Billentyûzzük be a dátumot hatjegyû
számmal.
Például 131002, ha 2002. október 13-át
akarunk beállítani, vagy 020303, ha
2003. március 2-ára van szükség.
3.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/ OK
gombot a fentiek igazolására.
4.
Billentyûzzük be a pontos idõ, négyjegyû
számként
például 0830 ha, reggel 8:30 óra van,
illetve 1406, ha délután 2:06 óra van.
5.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/ OK
gombot a fentiek igazolására.
Ezzel a módszerrel a hívószámkijelzõ memóriák
összes adatát törölhetjük.
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a 2
9 számokat.
45
2.
A bázisegység
visszaállítása
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.
Amikor a bázisegységet visszaállítjuk, akkor
minden beállítást visszaállítunk azok alapbeállítási értékére, az alábbiak szerint:
n csengõ hangerõ 7
n csengõ dallam
4
n billentyûhang
bekapcsolva
n hívásletiltás
nincs
n a híváskijelzõ
memóriák üresek
n eltérõ hálózati elõválasztó számok nincsenek (lásd az „Eltérõ hálózat“)
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a
2 0 számokat.
2.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.
A hálózati elõválasztó hívószám és a pótlólagos "helyi" elõválasztó
hívószámok beállítása a bázisegységen történik, és a hatályuk minden regisztrált kézibeszélõre kiterjed. Az eltérõ hálózat funkciót azonban az egyedi kézibeszélõkön kell beállítanunk.
Pótlólagos
„helyi“ körzetszámok beállítása
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a
2 4 1 számokat.
2.
Billentyûzzük be az elsõ elõválasztó
hívószámot (legfeljebb 6-jegyû lehet).
3.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.
4.
Nyomjuk meg a 4 2 számokat.
5.
Billentyûzzük be a második elõ-választó
hívószámot (legfeljebb 6-jegyû lehet)
6.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/ OK
gombot a fentiek igazolására.
Eltérõ hálózat
Ezt a funkciót használhatjuk akkor, ha egyes hívásaink az általunk
használttól eltérõ hálózatba irányulnak. Az eltérõ hálózat választásával adott
esetben pénzt takaríthatunk meg a belföldi vagy nemzetközi távhívásoknál.
Ha egy alternatív szolgáltatónál elõfizetünk, akkor kapunk tõlük egy hálózati elõválasztó hívószámot.
Ahhoz, hogy a hívásainkat az alternatív hálózatra irányítsuk, minden
alkalommal, amikor hívást kezdeményezünk, be kell billentyûznünk a hálózati elõválasztó hívószámot. A Lifestyle 100 készülék ezt képes automatikusan megtenni, ha belföldi vagy nemzetközi távhívást kezdeményezünk
(amely 0-val kezdõdik), akár manuálisan, akár a memóriából.
46
Az eltérõ hálózat
be- és kikapcsolása
Ezt el kell végeznünk minden kézibeszélõn.
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az
1 4 számokat.
2.
Használjuk a FEL vagy LE gombokat a
következõk beállítására:
0 az eltérõ hálózat kikapcsolására,
1 az eltérõ hálózat bekapcsolására.
3.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/ OK
gombot a fentiek igazolására
47
Amikor egy hívást kezdeményezünk, a kézibeszélõ letárcsázza a hálózati elõválasztó hívószámot akkor, ha 0-val kezdõdõ számot tárcsázunk, kivéve, ha ez az általunk beállított „helyi'
elõválasztó számok egyike. Amikor egy hívás
az eltérõ hálózaton keresztül irányul, a kijelzõn
LC látható.
!
Megjegyzés – ahhoz, hogy az eltérõ hálózat
funkció mûködjék, a telefonszámot azt megelõzõen kell letárcsáznunk (illetve kiválasztanunk a memóriából, az LNR memóriából vagy
a hívóazonosító memóriából), hogy megnyomnánk a BESZÉLGETÉS/OK gombot, hogy
külsõ vonalat kapjunk!
Hibakeresés
!
MINDIG legelõször a következõket ellenõrizzük
A Lifestyle 100 szervizét feltétlenül erre
kiképzett szakembereknek kell végezniük!
TILOS bármilyen javítást vagy átállítást házilagosan megkísérelni – ezzel a problémán csak
ronthatunk, és érvényteleníthetjük a garanciát.
n betartottunk-e minden lépést, amelyek az ezen
útmutató telepítési és beállítási tanácsait
n minden csatlakozó fixen be van-e helyezve a
megfelelõ aljzatba,
n a hálózati aljzat áram alatt van-e,
n a kézibeszélõ akkumulátorai elõírásosan és
biztonságosan vannak-e behelyezve, és
nem merültek-e ki.
48
Mindennapos használat
„Nem tudok hívást
kezdeményezni vagy fogadni.“
Ha a kézibeszélõ kijelzõje üres, akkor lehet,
hogy ki van kapcsolva. Nyomjuk meg a
LETÉTEL/C gombot a kézibeszélõ bekapcsolásához.
Ellenõrizzük, hogy a bázisegység hálózati
adaptere be van-e dugva, és hogy az aljzat feszültség alatt van-e. A bázisegységnek áramra
van szüksége ahhoz, hogy megfelelõen üzemeltesse a telefont – nem csak az akkumulátorok töltéséhez.
Gyõzõdjünk meg arról, hogy a Life-style 100
készülékkel együttszállított telefonvezetéket
használjuk-e. Más telefonvezetékek esetleg nem
mûködnek.
Vigyük a kézibeszélõt közelebb a bázisegységhez.
Ellenõrizzük az akkumulátor töltési szint
szimbólumot a kijelzõn. Ha alacsony, tegyük
vissza a kézibeszélõt a bázisegységre, hogy újra
feltöltõdjenek az akkumulátorai.
Áramtalanítsuk a hálózati aljzatot, várjunk
néhány másodpercig, majd újra helyezzük azt
áram alá. Lehet, hogy ez oldja meg a problémát.
49
„Nem tudok hívást
kezdeményezni.“
Lehet, hogy a kézibeszélõ billentyûzete le van
zárva (lásd a „Billentyûzet lezárása“).
Oldjuk ki a billentyûzetet, mielõtt hívást kezdeményeznénk.
hogy a telefont normálisan üzemeltesse – nem
csak az akkuk feltöltéséhez.
Gyõzõdjünk meg arról, hogy a Lifestyle 100
készülékkel együttszállított telefonvezetéket
használjuk. Más telefonvezeték esetleg nem
mûködik.
Bizonyos számok letiltása esetleg be van állítva, és be van kapcsolva
Bizonyos hívástípusok letiltása (nemzetközi
vagy minden kimenõ hívás) lehet, hogy be van
kapcsolva (lásd a „Hívásletiltás").
„Amikor megnyomom a billentyûket, semmi sem történik“
Gyõzõdjünk meg arról, hogy az akkumulátorok be vannak-e téve a kézibeszélõbe. Ha a
kijelzõn az akku töltési szint szimbóluma „alacsony“ értéket mutat, töltsük újra az akkukat.
„Amikor bebillenytûzök egy számot, akkor megjelenik a kijelzõn,
de nem tudok külsõ hívást kezdeményezni“
Próbáljuk a kézibeszélõt közelebb vinni a bázisegységhez.
50
Vigyük a kézibeszélõt közelebb a bázisegységhez, mielõtt újabb hívást próbálnánk
kezdeményezni.
„Zavar és zaj van
a vonalban.“
Vigyük a kézibeszélõt közelebb a bázisegységhez, vagy válasszunk más helyet.
Próbáljuk a bázisegységet elvinni úgy, hogy ne
legyen más villamos berendezés közelében,
például tv-készülék vagy számítógép közelében.
Próbáljuk a bázisegységet más helyre tenni – ha
lehet valamivel magasabbra, vagy a többi villamos berendezés-tõl távolabbra.
Bizonyos számok letiltása esetleg be van állítva és be van kapcsolva (lásd a 42. oldalon).
Bizonyos hívástípusok letiltása (nemzetközi
vagy minden kimenõ hívás) esetleg be van
kapcsolva (lásd a 42. oldalon).
„A telefon nem
cseng ki.“
„A hívásaim megszakadtak, amikor kimentem a
hatósugárból.
Most már nem
tudom használni
a kézibeszélõmet.“
Ellenõrizzük, hogy a bázisegység hálózati
tápáram ellátó adaptere be van-e dugva és
hogy az aljzat feszültség alatt van-e. A bázisegységnek villamos áramra van szüksége ahhoz,
A legjobb eredményt úgy érhetjük el, ha a bázisegységet a lehetõ legmagasabb helyre tesszük.
Például egy kétszintes házban az emeleti lépcsõpihenõ ideális hely a bázisegység számára.
„A kézibeszélõbõl ‘sípszavakat’
hallok, miközben
beszélgetek.“
Lehet, hogy kívül vagyunk a bázisegység hatósugarán. Menjünk közelebb, mert a beszélgetés
meg is szakadhat.
Ellenõrizzük a kijelzõn az akkumulátor töltési
szint szimbólumát. Ha alacsony, töltsük az
akkumulátorokat.
51
„A hívószám-kijelzõ funkció nem
mûködik.“
A hívószámkijelzõ funkcióra a szolgáltatónál
elõ kell fizetni.
Elõfordulhat, hogy ki kell cserélnünk az akkumulátorokat (lásd alább).
Tisztítsuk meg az akkumulátortöltõ érintkezõket egy tiszta, száraz törlõruhával.
A hívó letilthatja a saját hívószámának kijelzését
a. Az is lehetséges, hogy a hívás olyan hálózatról
jön, amely nem továbbítja a hívóazonosítót (például nemzetközi hívás esetén).
„Ha hívást próbálok kezdeményezni, foglalt jelzést hallok.“
A bázisegységen további kézibeszélõk vannak
regisztrálva, akkor ellenõrizzük, hogy egy másik kézibeszélõn nem folyik-e beszélgetés.
„A fülhallgató
hangereje halk,
amikor beszélgetést folytatok“
Gyõzõdjük meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelõen tartjuk-e a fülünkhöz.
Szabályozzuk be a hangerõt a FEL vagy LE
gombbal.
Ellenõrizzük az érintkezést a bázisegység és a
hálózati aljzat között.
„Próbálom újratölteni az akkukat, de még mindig figyelmeztetést látok, hogy alacsony a töltési
szintjük.“
Gyõzõdjünk meg arról, hogy a másik kézibeszélõ a bázisegység hatósugarában van-e.
Gyõzõdjünk meg arról, hogy a megfelelõ számon tárcsázzuk-e a másik kézibeszélõt (1-tõl 6ig, illetve 9, az összes regisztrált kézibeszélõ
csengetéséhez).
Akkumulátorok
„A kézibeszélõ
akku csomagja
egy-két óra alatt
lemerül.“
52
Mielõtt a készüléket legelõször használatba
vesszük, azt a bázisegységen vagy a 15 óra
hosszat tölteni kell, hogy teljesen feltöltõdjenek
az akkumulátorok.
Helyezzük el elõírásosan a használt akkukat
– tilos azokat tûzbe dobni, vagy olyan helyre
tenni, ahol kilyukadhatnak.
TILOS nem-tölthetõ elemeket, illetve
akkukat betenni a Lifestyle 100 készülékbe –
azok felrobbanhatnak és kárt okozhatnak.
Több kézibeszélõs rendszer használata
„Nem tudok hívást átadni.“
Az akkukat ki kell cserélni. Annak megállapításához, hogy hol szerezhetünk új akkukat,
hívjuk fel a Con-Corde Holding Zrt Szervizét
a 06-1-372-7470-es számon 9:00 és 17:00 óra
között, hétfõtõl péntekig.
Eltérõ hálózat
„Az eltérõ hálózat funkció nem
mûködik.“
Mielõtt ezt a funkciót használnánk, elõször elõ
kell fizetni egy alternatív hálózati szolgáltatónál.
Ha egynél több kézibeszélõnk van regisztrálva a
bázisegységen, akkor ezt a funkciót minden
egyes kézibeszélõn egyedileg kell bekapcsolnunk, és be kell állítanunk a hálózati elõválasztó
hívószámot a bázisegységen.
53
Amikor egy hívást kezdeményezünk, akkor a
hívószámot elõbb le kell tárcsázni (illetve ki kell
választani a memóriából, az LNR memóriából
vagy a hívószám-azonosító memóriából),
mielõtt megnyomnánk a BESZÉLGETÉS/OK
gombot, hogy külsõ vonalat kapjunk.
Használat alközponttal
„Úgy tûnik, hogy
nem mûködik az
Újrahívás funkció.“
Lehet, hogy le kell nyomni és lenyomva kell tartani néhány másodpercig az R gombot, és nem
elég azt röviden megnyomni. Próbálkozzunk ezzel, lehet, hogy ez segít.
„Az utolsó szám
újrahívása és/vagy
a memóriából történõ hívás nem
mûködik az alközponton.“
Amikor elõször kezdeményezünk egy hívást,
nyomjuk meg az LNR/CDS/P gombot, hogy
szünetet iktassunk be a külsõ vonal kérõ szám
és a hívószám közé. Lehetséges, hogy késõbb az
így hívott számot újra tudjuk hívni.
Amikor a hívószámokat betároljuk a memóriába, akkor hozzátehetünk egy külsõ vonal kérõ
számot minden egyes számhoz.
Ha az alközpont azt igényli, hogy várjunk egy
második tárcsahangra, mielõtt a telefonszámot letárcsáznánk, nyomjuk le az LNR/CDS/P
gombot, hogy szünetet iktassunk a vonalkérõ
szám és a hívószám közé.
A Lifestyle 100 készüléket úgy is be-állíthatjuk,
hogy automatikusan beiktasson egy 2 másodperces szünetet, miután letárcsázzuk a külsõ
54
vonal kérõ számot, ez a következõképpen történik:
1.
Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a
2 5 0 számokat.
2.
Billentyûzzük be a vonalkérõ számot
(legfeljebb négy számjegyû lehet).
3.
Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.
Ha a hiba továbbra is fennáll …
Csatlakoztassunk le minden más készüléket,
amely ugyanarra a vonalra van csatlakoztatva,
mint a Lifestyle 100, és nézzük meg, hogy most
már tudunk-e hívást kezdeményezni.
Csatlakoztassuk le a bázisegységet a telefonvonalról és dugjunk be egy másik telefonkészüléket a fõ telefonaljzatba. Próbáljunk hívást
kezdeményezni. Ha ez mûködik, akkor a vonal
rendben van. Ha a hívás nem sikerül, akkor kétutas aljzatadaptert használunk; távolítsuk el
azt, és dugjuk be a telefont közvetlenül az aljzatba. Amennyiben így már mûködik a hívás,
akkor az adapterben lehet a hiba.
Ha nem tudunk hívást kezdeményezni, lehet,
hogy a hiba a vonalban van. Vegyük fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
Ha még mindig nem tudjuk megállapítani a
probléma okát, hívjuk a ConCorde Holding
55
Mûszaki adatok
Zrt Szervizét.
Tisztítás és ápolás
v Tilos tisztítani az Lifestyle 100 bármelyik részét benzinnel, hígítóval
vagy más oldószerrel – ez olyan károsodást okozhat, amelyre a garancia nem terjed ki. Szükség esetén a tisztítást enyhén megnedvesített
törlõruhával végezzük.
v Tartsuk távol a Lifestyle 100 készüléket a forró, nedves helyektõl,
illetve az erõs napsütéstõl, és ügyeljünk arra, hogy ne legyen nedves.
v A magunk részérõl mindent megtettünk, hogy a Lifestyle 100 kiváló
minõségét és megbízhatóságát biztosítsuk. Ha ennek ellenére valami
elromlik, ne próbálkozzunk a készülék házilagos javításával - vegyük
fel a kapcsolatot az eladóval vagy ConCorde Holding Zrt. szervizét.
Szabvány
Digital Enhanced Cordles Telecomunications (DECT)
Frekvenciatartomány
1,88-tól 1,9 GHz-ig (sávszélesség = 20 MHz)
Csatorna sávszélesség
1,728 MHz
Mûködési hatósugár
Szabadban legfeljebb 300 m, épületen belül legfeljebb 50 m.
Üzemidõ
Készenlét: kb. 80 óra
Beszéd: kb. 7 óra
Akkutöltési idõ: 15 óra
Hõmérsékleti tartomány
Üzemi: 0°C-tól 40°C-ig
Tárolási: -20°C-tól 60°C-ig
Villamos áram
Kézibeszélõ - három AAA-méretû 300 mAh-s nikkel-kadmum (NiCd)
újratölthetõ akkumulátor.
Bázisegység/töltõfészek – bemenet 230 V, 50 Hz váltakozó áram; kimenet 9
V, 300 mA váltakozó áram.
Port-adatok
A(
) port (amely a tápáramellátáshoz csatlakozik) SELV port, az EN
41003 értelmében.
56
57
A(
) port (amely a telefonvezetékhez csatlakozik) TNV port, az EN
41003 értelmében.
Alközponti kompatibilitás
Idõzített megszakítási újrahívás: 100 ms (rövid megnyomás); 250 ms
(hosszú megnyomás).
A szünet hosszúsága (az LNR/CDS gomb használatával): 3 másodperc.
Jelképzési típus: DTMF (dual-tone multi-frequency), más néven tone üzemmód.
58
Download PDF

advertising