Sagem | MY202X | Cennik telefonów w ofercie Twój Mix przy umowie na 24 miesiące

Cennik telefonów w ofercie Twój Mix przy umowie na 24 miesiące
obowiązuje od 16.04.2007 do odwołania
Model telefoonu
Alcatel E259
Alcatel E801
Alcatel C630
LG KG220
Motorola W208
Motorola L6
Motorola L6 + słuchawla bluetooth
Motorola W375
Motorola V360
Nokia 1600
Nokia 6030
Nokia 2610
Nokia 6020
Nokia 6103
Nokia 5200
Sagem MY202X
Sagem MY401X
Sagem MY600X /3G
Sagem MY700X
Samsung X510
Samsung X200
Samsung C300
Samsung X680
Samsung E250
Siemens C75
Benq Siemens S68
Benq Siemens C81
cena z VAT
Alcatel
1
1
1
LG
1
Motorola
1
1
50
1
99
Nokia
1
1
1
1
1
229
Sagem
1
1
1
1
Samsung
1
1
1
99
129
Siemens
1
1
1
Sony Ericsson
1
1
1
269
MIX 50
MIX 25
MIX 10
cena z VAT
cena z VAT
cena z VAT
1
1
1
1
49
149
299
349
399
49
349
549
1
49
248
1
249
1
399
448
149
599
299
549
718
449
899
1
1
1
99
119
349
1
99
49
349
349
499
249
399
399
649
549
699
1
1
49
99
1
99
549
549
249
549
699
699
99
1
1
249
249
249
99
49
399
399
449
449
399
599
599
1
1
49
49
99
99
549
599
699
1
1
349
399
1
149
599
529
249
549
749
1099
MMIX/PDF07/0407, Strona 1 z 1
Sony Ericsson J220i
Sony Ericsson K310i
Sony Ericsson K510i
Sony Ericsson K750i
MIX 75
Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o.” z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym
2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72)
Download PDF

advertising