Beko | D1 8450 SM | Buzdolabı Kullanma Kılavuzu

D1 8540 SME
D 8542 SM
Buzdolabı
Kullanma Kılavuzu
Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz!
Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan
ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.
Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle
okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz.
Bu kullanma kılavuzu
• Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.
• Ürününüzü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.
• Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyunuz.
• Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay
ulaşabileceğiniz bir yerde saklayınız.
• Ayrıca ürününüzle birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyunuz.
Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayınız.
Semboller ve açıklamaları
Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:
C
A
B
Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
Elektrik gerilimine karşı uyarı.
Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.
EEE yönetmeliğine uygundur.
İÇİNDEKİLER
1 Buzdolabınız 3
4 Buzdolabınızın
kullanılması
2 Uyarılar
4
Termostat ayar düğmesi................... 10
Kar Eritme (Defrost).......................... 10
Turbo Soğutma Fanı......................... 11
Katlanabilir Rafın kullanılması............ 12
Kayar Saklama Kabı......................... 12
Kullanım amacı................................... 4
Genel güvenlik.................................... 4
Enerji tasarrufu için yapılması
gerekenler.......................................... 6
A HCA Uyarısı.................................. 6 5 Bakım ve temizlik
Kapı alarm bilgisi................................. 6
3 Kurulum
7
Ön hazırlık........................................... 7
Buzdolabınızın yeniden taşınması
sırasında dikkat edilmesi gereken
noktalar.............................................. 7
Buzdolabını çalıştırmadan önce........... 8
Elektrik bağlantısı................................ 8
Ambalajın imha edilmesi...................... 8
Eski buzdolabınızı elden çıkarma......... 8
Kapı açılış yönünün değiştirilmesi........ 9
Ayakların Ayarlanması......................... 9
Aydınlatma lambasının değiştirilmesi .. 9
2
10
13
Plastik Yüzeylerin Korunması ........... 13
6 Problemler için Çözüm
Önerileri
14
7 Tüketici Hizmetleri
TR
18
1 Buzdolabınız
A
1
2
3
14
4
5
15
6
6
15
B
16
6
15
7
8
9
10
11
15
12
13
A
B
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
Dondurucu bölme
Soğutucu bölme
Buzluk
Dondurucu bölme rafı
Soğutma fanı
Soğutucu bölme aydınlatması
Termostat düğmesi
Ayarlanabilir gövde rafları
Katlanabilir raf
Su tahliye çubuğu
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
Sebzelik nem kontrol sürgüleri
Sebzelik örtüsü
Sebzelikler
Alt havalandırma kapağı
Ayarlanabilir ayaklar
Yumurtalık
Soğutucu bölme kapı rafları
Kayar saklama kapları
C Bu kullanım kılavuzunda şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde
olmayabilir. Satın almış olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa başka modeller için
geçerlidir.
3
TR
2 Uyarılar
C Lütfen aşağıdaki bilgileri inceleyiniz.
Bunlara uyulmaması halinde kişisel
yaralanma ya da maddi hasar
tehlikesi oluşabilir. Her türlü garanti ve
güvenilirlik taahhüdü geçersiz hale gelir.
Satın almış olduğunuz ürünün kullanım
ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı
şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek
parçaları bulundurma süresidir.
Kullanım amacı
C Bu ürün evde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
C Bu ürün dış mekanlarda
kullanılmamalıdır. Üzeri bir çatı
ile kapatılsa bile dış mekanlarda
kullanılması uygun değildir.
Genel güvenlik
C Ürünü çöpe atmak/hurdaya ayırmak
istediğinizde gerekli bilgileri ve
danışabileceğiniz yerleri öğrenmek
için yetkili servisi ile irtibata geçmeniz
tavsiye olunur.
A Buzdolabı ile ilgili her türlü soru ve
problemleriniz için yetkili servise
danışınız. Yetkili servislerin bilgisi
dışında buzdolabına müdahale
etmeyiniz ve ettirmeyiniz.
A Külahlı dondurma ve küp
buzları,dondurucu bölmesinden
çıkarır çıkarmaz hemen yemeyiniz!
(Ağzınızda soğuk yanığına neden
olabilir.)
A Şişe ve kutulardaki sıvı içecekleri
dondurucu bölmesine koymayınız
aksi halde patlayabilir.
A Dondurulmuş yiyeceklere ıslak elle
dokunmayınız, yapışabilir.
4
B Buzdolabınızın temizleme ve
eritme işlemi için, kesinlikle buhar
veya buharlı temizlik malzemeleri
kullanmayınız. Böyle bir durumda
buhar, buzdolabınızda akım ihtiva
eden bölgelere temas ederek kısa
devre veya elektrik çarpmasına sebep
olabilir.
A Buzdolabınızdaki, kapı gibi kısımları
hiçbir şekilde destek veya basamak
aracı olarak kullanmayınız.
B Buzdolabınızın içinde elektrikli aletler
kullanmayınız.
A Buzdolabınızda soğutma gazı
dolaşımının gerçekleştiği kısımlara
kesici ve delici aletler kullanarak
soğutucu devreye zarar vermeyiniz.
Evaporatördeki gaz kanallarının,
boru uzantılarının ve üst yüzey
kaplamalarının delinmesi durumunda
püskürecek soğutma gazı cilt tahrişleri
ve göz yaralanmalarına sebep olabilir.
A Buzdolabınızdaki havalandırma
deliklerinin üzerini örtmeyiniz ve
herhangi bir cisimle kapatmayınız.
B Elektrikli ürünlerdeki onarımların,
yalnız ehliyetli kişiler tarafından
yapılması gerekmektedir. Bilinçsizce
yapılan onarımlar kullanıcı için tehlike
oluşturabilir.
B Herhangi bir hata durumunda veya
bakım ve temizlik yaparken, sigortayı
kapatmak veya fişi çekmek suretiyle,
buzdolabınızın elektrik bağlantısını
kesiniz.
B Fişi çıkartırken kablodan çekmeyiniz.
A Alkol oranı yüksek içkileri, ağızlarını
sıkı bir şekilde kapatarak ve dik olarak
yerleştiriniz.
TR
A Yanıcı ve yanıcı gaz ihtiva eden
mamulleri (örn. sprey) ve patlayıcı
maddeleri ürününüzde kesinlikle
bulundurmayınız.
A Buz çözmeyi hızlandırmak için
üreticinin önerdiklerinin dışında
mekanik gereçler ya da başka
araçlar kullanmayınız.
A Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu
biri tarafından ürünün kullanımı ile
ilgili olarak gözetim ve denetim
altında olmadıkça ya da sorumlu
biri tarafından bilgi verilmedikçe,
fiziksel, duyusal veya zihinsel
yeteneği zayıf veya bilgi ve deneyim
eksikliği olan kişilerin kullanımı için
tasarlanmamıştır.
A Çocuklar, ürünle oynamamaları
için gözetim ve denetim altında
tutulmalıdır.
A Hasarlı buzdolabını çalıştırmayınız.
Kararsızlık halinde servisinize
danışınız.
B Buzdolabınızın elektrik güvenliği,
evinizdeki topraklama sisteminin
standartlara uygun olması
durumunda garanti edilir.
B Ürünü yağmur, kar, güneş ve rüzgara
maruz bırakmak elektriksel güvenlik
açısından tehlikelidir.
B Güç kablosunda ya da fişte
herhangi bir sorun olduğunda,
kazaya sebebiyet vermemek için,
mutlaka yetkili servis tarafından
değiştirilmelidir.
B Montaj esnasında buzdolabınızın
elektrik fişi kesinlikle prize
takılmamalıdır. Aksi halde ölüme ya
da ciddi yaralanmalara yol açılabilir.
A Ürünün kapısında kilit varsa, anahtar
çocukların ulaşamayacağı yerde
tutulmalıdır.
A Ürünün kullanım amacı; yiyeceklerin
saklanmasıdır, başka amaçlarla
kesinlikle kullanılmamalıdır.
A Ürünün teknik özelliklerinin bulunduğu
tip etiketi ürününüzün sol iç kısmında
bulunmaktadır.
A Ürünün elektronik enerji tasarruf
sistemlerine bağlanması, ürününüze
zarar verebileceği için sakıncalıdır.
A Eğer ürününüzde mavi ışık
varsa, optik cihazlarla ışığın içine
bakılmamalıdır.
A Mekanik kontrollü (termostat)
ürünlerde, ürün fişten çekilirse tekrar
prize takmak için 5 dk. beklenmelidir
A Bu kullanma kılavuzu ürününüz el
değiştirdiğinde bir sonraki sahibine
verilmelidir.
B Buzdolabınızın yerini değiştirirken güç
kablosu ve fişinin zarar görmemesine
dikkat edilmelidir. Yangın tehlikesine
karşı, kablo bükülmemeli, üzerine ağır
cisimler konulmamalıdır. Ürünü prize
takarken, priz ıslak elle tutulmamalıdır.
B Elektrik prizinin gevşek olması ise
elektrik fişi takılmamalıd›r.
A Güvenlik gereğince ürünün iç
veya dış kısmına doğrudan su
püskürtülmemelidir.
A Ürününüzün yakınlarında; alev alan
gaz spreyler, yangın veya patlama
riski sebebiyle püskürtülmemelidir.
B Ürünün üstüne içi sıvı dolu kaplar
konmamalıdır. Elektriksel bir
komponent üzerine su sıçrarsa bu
elektrik çarpma riski veya yangın riski
doğurabilir.
A Ürünüzün içine kapasitesinden fazla
yiyecek saklanmamalıdır. Kapak
açıldığında yere düşebilir ve size veya
ürüne hasar verebilir. Aynı şekilde ürün
üzerinde eşya konması durumunda
benzer problem yaşanabilir .
5
TR
A Buzdolabı içinde kesin bir sıcaklık
kontrolü gerektiren ürünler (aşı, ısıya
duyarlı ilaç, bilimsel malzemeler, vs.)
saklanmamalıd›r.
B Ürün uzun süre çalışmayacaksa fişi
elektrik prizinden çıkartılmalıdır. Kablo
yalıtımındaki bir problem yangına
neden olabilir.
B Elektrik fişinin ucundaki kir, toz
temizlenmelidir aksi taktirde yangın
riski çıkabilir.
A Ürününüzde bulunan seviye ayar
ayakları zemine tam oturmadığında
ürününüz hareket edebilir.
A Eğer ürününüzde kapı sapı varsa,
ürününüzün yeri değiştirilirken saptan
çekilmemelidir, sap yerinden çıkabilir.
HCA Uyarısı
Eğer ürününüz R600a gazı içeren
soğutma sistemine sahip ise,
Bu gaz yanıcıdır. Bu nedenle,
kullanım ve taşıma sonrasında
soğutma sisteminin ve boruların zarar
görmemesine özen gösteriniz, zarar
meydana gelmesi halinde; sistemin
alev almasına neden olabilecek
potansiyel kaynaklardan ürünü uzak
tutunuz ve derhal ürünün bulunduğu
odayı havalandırınız.
Eğer ürününüz R134a gazı içeren
soğutma sistemine sahip ise
uyarıyı dikkate almayınız.
Ürününüzün hangi gazla üretildiği
bilgisini, sol iç kısımda yer alan etikete
bakarak öğrenebilirsiniz.
Ürünü kesinlikle ateşe atmayınız.
Enerji tasarrufu için
yapılması gerekenler
C Buzdolabınızın kapılarını uzun süre
açık tutmayınız.
C Buzdolabınıza sıcak yemekler ya da
içecekler koymayınız.
C Buzdolabınızı içerideki hava akımını
önleyecek şekilde fazla doldurmayınız.
C Buzdolabınızı direk güneş ışığı
alabilecek şekilde veya fırın, bulaşık
makinesi, kalorifer gibi ısı yayan
cihazların yanına yerleştirmeyiniz.
C Yiyeceklerinizi kapalı kaplarda
koymaya dikkat ediniz.
C Buzdolabınızın dondurucu bölmesine
en fazla gıda, dondurucu bölme rafı
olmadan yüklenebilir. Buzdolabınızın
enerji tüketimi deklerasyon değeri,
dondurucu bölme rafı olmadan ve
maksimum gıda yüklendiği durumda
belirlenmiştir. Dondurulacak gıdaların
şekline ve büyüklüğüne göre raf
kullanmakta sakınca yoktur.
Kapı alarm bilgisi
Kapınız belirli bir süre açık kaldığı
durumda, kapı açık alarmı sesli bir
şekilde verilir. Kapı kapatıldığında alarm
kesilir.
6
TR
3 Kurulum
Buzdolabınızın yeniden
taşınması sırasında dikkat
edilmesi gereken noktalar
BKullanma kılavuzunda verilen
bilgilerin dikkate alınmaması halinde,
üretici firmanın sorumluluk kabul
etmeyeceğini unutmayınız.
Ön hazırlık
• Buzdolabınız ocak, fırın, kalorifer
peteği ve soba gibi ısı kaynaklarından
en az 30 cm, elektrikli fırınlardan
ise en az 5 cm uzakta olmalı
ve doğrudan güneş ışığı altında
tutulmamalıdır.
• Buzdolabınızın bulunduğu odada
sıcaklığın en az 10°C olması gerekir.
Buzdolabınızın bundan daha soğuk
ortamlarda çalıştırılması, verimliliği
açısından tavsiye edilmez.
• Buzdolabınızın içinin iyice temizlenmiş
olmasına dikkat ediniz.
• İki soğutucu yan yana yerleştiriliyorsa
aralarında en az 2 cm boşluk
bırakılmalıdır.
• Buzdolabınızın ilk çalıştırılmasında,
6 saat boyunca aşağıdaki noktalara
dikkat ediniz.
-Kapısı çok sık açılmamalıdır.
-Besinler konulmadan boş olarak
çalıştırılmalıdır.
-Buzdolabınızın fişini, prizden
çırkartmayınız. İstem dışı elektrik
kesintisi meydana gelmiş ise
“Problemler için çözüm önerileri”
bölümündeki uyarıları dikkate alınız.
• Orijinal ambalaj ve köpükler cihazınızın
tekrar nakliyesi veya taşınması için
saklanmalıdır.
7
1. Buzdolabınız taşınmadan önce
boşaltılıp temizlenmelidir.
2. Tekrar ambalajlanmadan önce
buzdolabınızın içindeki raflar,
aksesuarlar, sebzelik vs. buzdolabı
içinde bantlanıp sarsıntıya karşı
sağlamlaştırılmalıdır.
3. Ambalaj kalın bant veya sağlam iplerle
bağlanmalı ve ambalaj üzerindeki
taşıma kurallarına mutlaka uyulmalıdır.
Unutmayınız...
Geri kazanılan her madde, doğa ve
milli servetimiz için vazgeçilmez bir
kaynaktır.
Ambalaj malzemelerinin yeniden
değerlendirilmesine katkıda bulunmak
istiyorsanız çevreci kuruluşlardan veya
bulunduğunuz belediyelerden bilgi
alabilirsiniz.
TR
Buzdolabını çalıştırmadan
önce
Elektrik bağlantısı
Buzdolabınızı kullanmaya başlamadan
önce aşağıdakileri kontrol ediniz:
1. Buzdolabının içi kuru ve arka
tarafta hava sirkülasyonu serbestçe
yapılabiliyor mu?
2. 2 adet plastik takozu aşağıdaki şekilde
görüldüğü takınız. Plastik takozlar,
buzdolabınız ile duvar arasındaki hava
sirkülasyonunu sağlayacak mesafe
içindir. (Belirtilen figür temsili olarak
çizilmiştir ürününüzle birebir benzerlik
göstermemektedir.)
3. Buzdolabının içini “Bakım ve temizlik”
bölümünde tavsiye edildiği şekilde
temizleyiniz.
4. Buzdolabının fişini duvar prizine
takınız. Soğutucu kapısı açıldığı
zaman soğutucu iç aydınlatma
lambası yanacaktır.
5. Kompresör çalışmaya başladığı
an bir ses duyacaksınız. Soğutma
sistemi içerisindeki sıkışmış sıvı ve
gazlar, kompresör çalışmıyor olsa da
ses (gürültü) çıkarabilirler ve gayet
normaldir.
6. Buzdolabının ön kenarları sıcak olabilir.
Bu normaldir. Bu alanlar, yoğuşmayı
önlemek için sıcak olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Ürününüzü uygun kapasitedeki bir
sigorta tarafından korunan topraklı bir
prize bağlayınız.
Önemli:
• Bağlantı ulusal yönetmeliklerle uyumlu
olmalıdır.
• Elektrik kablo fişi kurulumdan sonra
kolay erişilebilir olmalıdır.
• Voltaj ve izin verilen sigorta koruması
“Teknik Özellikler” bölümünde
belirtilmiştir.
• Belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş
değer olmalıdır.
• Uzatma kabloları ya da çoklu prizler ile
bağlantı yapılmamalıdır.
BHasar görmüş bir elektrik kablosu
ehliyetli bir elektrikçi tarafından
değiştirilmelidir.
BÜrün onarılmadan çalıştırılmamalıdır!
Elektrik çarpma tehlikesi vardır!
Ambalajın imha edilmesi
Ambalaj malzemeleri çocuklar için
tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini
çocukların ulaşamayacakları bir yerde
muhafaza ediniz veya atık talimatlarına
uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe
atınız. Normal ev çöpüyle birlikte
atmayınız.
Buzdolabınızın ambalajı geri
dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir.
Eski buzdolabınızı elden
çıkarma
Eski buzdolabınızı çevreye zarar
vermeyecek şekilde atınız.
• Buzdolabınızı nasıl atabileceğiniz
hakkında yetkili satıcınız veya
belediyenizin çöp toplama merkezine
danışabilirsiniz.
8
TR
Aydınlatma lambasının
değiştirilmesi
Buzdolabınızı çöpe atmadan önce
çocukların tehlikeye maruz kalmaması
için elektrik fişini kesiniz ve kapıda kilit
varsa çalışmaz duruma getiriniz.
İç aydınlatma lambası yanmıyorsa,
buzdolabının elektrik bağlantısını
kapatın ve fişini çekin.
Sonra ampulün duya iyice oturmuş
olup olmadığını kontrol edin. Fişi
yeniden takıp elektriği açın.
Eğer ışık hala yanmıyorsa, E14 vidalı
tipte 15 Vatlık (en fazla) bir ampul alıp
dolaba bunu takın.
Yanmış ampulü derhal dikkatli ve
usulüne uygun bir şekilde çöpe atın.
Kapı açılış yönünün
değiştirilmesi
Kullandığınız yere göre buzdolabınızın
kapı açılış yönü değiştirilebilir. Buna
ihtiyaç duyduğunuzda mutlaka size en
yakın Yetkili Servis’e başvurunuz.
Yukarıdaki açıklama genel bir ifadedir.
Kapı açılışı yönü değişebilirliği ile ilgili
olarak ürünün kapı içinde bulunan,
uyarı etiketine bakılmalıdır.
Ayakların Ayarlanması
Buzdolabınız dengesiz duruyor ise;
Buzdolabınızın ön ayaklarını
şekildeki gibi döndürerek dengeli
durmasını sağlayabilirsiniz. Siyah ok
yönüne döndürüldüğünde ayağın
bulunduğu köşe alçalır, diğer yöne
döndürüldüğünde ise yükselir. Bu
işlem yapılırken birinden dolabı hafifçe
kaldırması için yardım almanız kolaylık
sağlayacaktır.
9
TR
4 Buzdolabınızın kullanılması
Kar Eritme (Defrost)
Termostat ayar düğmesi
Buzdolabınızın iç soğukluğu aşağıda
belirtilen nedenlerden dolayı değişiklik
gösterir;
• Mevsim sıcaklıkları,
• Kapısının sık sık açılması ve uzun süre
açık kalması,
• Oda sıcaklığına düşürülmeden
buzdolabınıza sıcak konan yemekler,
• Buzdolabının oda içerisindeki konumu
(güneş ısısına maruz kalması gibi).
• Bu nedenlerden dolayı değişkenlik
gösteren iç soğukluğu, termostat
vasıtasıyla ayarlayabilirsiniz. Termostat
düğmesinin etrafındaki rakamlar
soğukluk derecelerini göstermektedir.
• Ortam sıcaklığı 32°C’den fazla ise,
termostat düğmesini maksimum
konumuna getiriniz .
• Ortam sıcaklığı 25°C’den düşük
ise; termostat düğmesini minumum
konumuna getiriniz .
10
Donduru Soğutucu bölme tam
otomatik eritme yapar. Buzdolabınızın
soğuması sırasında soğutucu bölmenin
iç arka duvarında su damlacıkları ve
7-8 mm. kalınlığına kadar karlanma
oluşur. Bu oluşum soğutma sistemi
gereği normaldir. Arka duvardaki
otomatik eritme sistemi sayesinde belli
aralıklarla otomatik eritme yaparak
oluşan karın kendiliğinden erimesi
sağlanır. Kullanıcı tarafından karın
kazınmasına ve su damlacıklarının
temizlenmesine gerek yoktur.
Eritme sonucu oluşan su, su toplama
oluğundan geçerek boşaltma borusu
aracılığı ile buzdolabınızın arkasındaki
buharlaştırma kabına akar ve burada
kendiliğinden buharlaşır.
Boşaltma borusunun tıkanıp
tıkanmadığını belirli zaman aralıkları
ile kontrol ediniz ve gerekirse delikte
bulunan çubukla açınız.
Derin dondurucu bölme, donmuş
besinlerin bozulmaması için otomatik
olarak eritme yapmaz.
Dondurucu bölmesinde oluşan karlar 6
ayda bir eritilmelidir. Kar eritme işlemini,
derin dondurucu bölmenizin çok dolu
olmadığı ya da boşaldığı zamanlarda
yapmanız tavsiye edilir.
Bunun için dondurulmuş yiyecekleri
kağıda sarıp mümkün olan en serin
yerde saklayınız varsa başka bir
buzdolabına koyunuz.
Buzdolabınızın çalışmasını durdurmak
için elektrik fişini prizden çekiniz.
TR
Eritmeyi hızlandırmak için; dondurucu
bölmenin içerisine sıcak su dolu bir
kap, altına yumuşak bir altlık koyarak
yerleştiriniz.
Buzdolabınızın içine eritmeyi
hızlandırmak için mum, gaz lambası
ve ısıtıcı gibi malzemeler kesinlikle
kullanmayınız.
Eritme spreyleri buzdolabınıza ve
sağlığınıza zarar verebilecek sıvı madde
ve gaz içerebilir.
Bu maddeleri kullanırken dikkat ediniz.
Temizlik esnasında buzdolabınızın
kapısını kapalı tutmayınız.
Eritme işleminden sonra dondurucu
bölmenin alt haznesinde toplanan
suyu, emici bir bez veya sünger ile
alınız.
Dondurucu bölmesini iyice kurulayınız
ve fişi takınız.
Besinlerinizi derin dondurucunuza geri
koymadan önce boş ve kapıları kapalı
konumda 2 saat çalıştırınız.
11
Turbo Soğutma Fanı
“Turbo soğutma fanı buzdolabınızın
içindeki soğuk havanın homojen olarak
dağılmasını ve dolaşmasını sağlamak
için tasarlanmıştır. Turbo soğutma
fanının çalışma zamanı ürününüzün
özelliğine göre farklılık gösterebilir. Bazı
ürünlerde turbo fan sadece kompresör
ile birlikte çalışırken, bazılarında
soğutma ihtiyacına göre çalışacağı
zamanı kontrol sistemi belirler.
Kompresörden farklı durumlarda
çalışan turbo fana sahip ürünlerde
bu durum buzdolabı üzerinde verilen
ayrı bir uyarı ve bigilendirme etiketi ile
açıklanmaktadır”
TR
Kayar Saklama Kabı
Bu aksesuar kapı raflarınızın kullanım
hacmini arttırmak için tasarlanmıştır.
Sağa ve sola hareket etme özeliğiyle
bir alttaki şişe rafına koyduğunuz
yüksek şişe, kavanoz veya kutuları
rahatlıkla yerleştirebilmenizi sağlar.
(Belirtilen figür temsili olarak
çizilmiştir ürününüzle birebir benzerlik
göstermemektedir.)
Katlanabilir Rafın
kullanılması
Sebzelik separatörünün bir üstündeki
raf katlanabilir şekilde dizayn edilmiştir.
Bu rafı katlayabilirsiniz, böylece geniş
ve yüksek kaplarınız için yer açmış
olursunuz. Tel rafı ikinci bir hareketle
arka duvara dik gelecek şekilde
tamamen kaldırıp, rafı buzdolabının
dışına çıkartmaya gerek kalmadan,
kullanım alanınızı genişletebilirsiniz.
12
TR
5 Bakım ve temizlik
A Temizlik için gaz, benzin ve benzeri
maddeleri kesinlikle kullanmayınız.
B Temizleme işlemine başlamadan önce
ürünün fişini çekmenizi tavsiye ederiz.
C Temizleme işi için asla keskin aşındırıcı
aletler, sabun, ev temizlik maddeleri,
deterjan ya da cila gibi maddeleri
kullanmayınız.
C Buzdolabınızın içini temizlerken
ılık su ile siliniz ve daha sonra iyice
kurulayınız.
C Bir çay kaşığı sodyum bikarbonatın
yarım litre suda çözünmesi ile elde
edilen bir çözeltide ıslatıldıktan sonra
iyice sıkılmış bir bezle dolabın içini
siliniz ve sonra kurulayınız.
B Lamba muhafazasına ve diğer
elektrikli kısımlara su girmemesine
dikkat edin.
B Buzdolabınız uzunca bir süre
kullanılmayacaksa, elektrik bağlantısını
kesiniz, içindeki tüm yiyecekleri
çıkarınız, temizleyiniz ve kapısını aralık
bırakınız.
C Kapı sızdırmazlık contalarının
temizliğini ve üzerlerinde partiküller
olmadığını düzenli şekilde kontrol
ediniz.
A Kapı raflarını çıkarmak için
üzerindekilerin tümünü alınız ve
basitçe yukarı doğru kaldırarak
tabandan çıkarınız.
C Buzdolaplarımızın üretiminde kokuya
sebebiyet verecek hiçbir madde
kullanılmamaktadır. Ancak uygun
olmayan besin saklama koşulları
ve buzdolabı iç yüzeyinin gerektiği
şekilde temizlenmemesine bağlı
olarak koku sorunu ortaya çıkabilir.
Bu sorunu önlemek için dikkat edilecek
noktalar şu şekildedir:
C Ürünlerin temiz tutulması önemlidir.
13
Bunun için 15 günde bir buzdolapları
karbonatlı su ile temizlenmelidir.
(Deterjan veya sabun kesinlikle
kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb.
lekeler kokuya sebep olabilir.
C Yiyeceklerin kapalı kaplarda
saklanması gerekmektedir. Ağzı
açık saklanan gıdalardan yayılan
mikroorganizmalar kötü kokuya
sebep olabilir.
C Saklama süresi dolan ve bozulan
gıdaların, buzdolabında kesinlikle
tutulmaması gerekmektedir.
Buzdolabınızda kullanma koşuluna
bağlı olarak koku sorunu oluşması
durumunda bu uygulamayı
yapabilirsiniz:
C Çay bilinen en iyi koku alıcılarından
biridir. Çayda bulunan Catechin
maddesinin molekülündeki açık
hidroksil (OH) uçları, koku veren
uçucu organikleri tutarak kötü kokuları
temizlemiş olur.
C Demlemiş olduğunuz çay posasını
ağzı açık bir kap içinde akşamdan
buzdolabının içine yerleştiriniz ve
en geç 12 saat sonra alınız. Çay
posasını buzdolabı içinde 12 saatten
fazla tutarsanız, kokuya sebep olan
organizmaları bünyesinde toplayacağı
için kokunun kaynağı haline gelebilir,
mutlaka atılmalıdır.
Plastik Yüzeylerin Korunması
C Buzdolabınızın plastik yüzeylerine
zarar vermesi nedeniyle sıvı
yağları veya pişmiş yağlı yemekleri
buzdolabınıza ağzı açık kaplarda
koymayınız. Plastik yüzeylere yağ
dökülmesi veya yağın sürülmesi
durumlarında ilgili bölgeyi hemen ılık
suyla temizleyip kurulayınız.
TR
6 Problemler için Çözüm Önerileri
Servis çağırmadan önce, bu listeyi gözden geçiriniz. Sizi zaman ve para kaybından
kurtarabilir. Bu liste sık rastlanabilecek, hatalı işçiliğe ya da malzeme kulanımına bağlı
olmayan şikayetleri içermektedir. Bahsedilen bazı özellikler ürününüzde olmayabilir.
Şikayet
Olası Neden
Çözüm
Fiş prize doğru takılmış mı?
Buzdolabı çalışmıyor
Soğutucu bölmesinin yan
duvarında terleme.
Kompresör çalışmıyor
Fişi prize takın.
Buzdolabınızın bağlandığı prizin
sigortası ya da ana sigorta atmış mı?
Sigortayı kontrol edin.
Çok soğuk ortam koşulları. Kapının
çok sık açılıp kapanması. Çok nemli
ortam koşulları. Açık olarak sıvı içeren
gıdaların saklanması. Kapının açık
kalması.
Termostat konumunun daha soğuk
konuma alınması.
Kapı açık kalma süresinin
azaltılması daha az sıklıkta
kullanılması.
Açık kaplarda saklanan gıdaların
üzerinin uygun şekilde kapanması.
Oluşan nemi kuru bir bez ile silin
ve devam edip etmediğini kontrol
ediniz.
Ani elektrik kesilmesinde veya fişin
çıkarılıp takılmasında buzdolabı
soğutma sistemindeki gazın basıncı
henüz dengelenmemiş olduğu için
kompresör koruyucu termiği atar.
Yaklaşık 8 dakika sonra
buzdolabınız çalışmaya
başlayacaktır. Bu süre sonunda
buzdolabınız çalışmaya
başlamamış ise servis çağırınız
Buzdolabı buz çözme devresindedir.
Bu tam otomatik buz çözme yapan
bir buzdolabı için normaldir. Buz
çözme döngüsü periyodik olarak
gerçekleşir.
Buzdolabınızın fişi prize takılı değildir.
Fişin prize iyice takılı olduğundan
emin olunuz.
Sıcaklık ayarları doğru yapılmış mı?
Elektrik kesilmiştir.
Yeni buzdolabınız, eskisinden daha
geniş olabilir.
Oda sıcaklığı yüksek olabilir.
Buzdolabının fişi daha yeni takılmış ya
da yeni yiyecek koyulmuş olabilir.
Yakın zamanda büyük miktarlarda sıcak
yemek buzdolabına konmuş olabilir.
Buzdolabı çok sık ya da çok
uzun çalışıyor.
Kapılar sık sık açılmış ya da uzun süre
açık kalmıştır.
Elektrik şirketini arayınız.
Bu gayet normaldir. Daha büyük
buzdolapları daha uzun süre
çalışır.
Bu gayet normaldir.
Buzdolabının tamamen soğuması
birkaç saat daha uzun sürebilir.
Güvenli saklama sıcaklığına
ulaşana kadar, sıcak yiyecekler
buzdolabının uzun süre
çalışmasına neden olur.
İçeri giren sıcak hava buzdolabının
daha uzun çalışmasına neden olur.
Kapıları daha seyrek açınız.
Dondurucu ya da soğutucu kapısı aralık
kalmış olabilir.
Kapıların tamamen kapalı olup
olmadığını kontrol ediniz.
Hızlı dondurma veya hızlı soğutma
fonksiyonları aktiflenmiş olabilir.
Bu fonksiyonlar seçildiğinde belirli
bir süre boyunca kompresör sürekli
çalışabilir. Fonksiyonun sona
ermesi veya iptalini takiben normal
çalışma şartlarına geri dönülür.
14
TR
Şikayet
Olası Neden
Çözüm
Buzdolabı çok düşük bir sıcaklığa
ayarlanmıştır.
Buzdolabının sıcaklığını daha sıcak
bir dereceye ayarlayın ve bu sıcaklığa
ulaşılana kadar bekleyiniz.
Soğutucu ya da dondurucu kapı
contası kirlenmiş, eskimiş, kırılmış
ya da tam oturmamış olabilir.
Contayı temizleyin ya da yetkili servis
ça€›rarak değiştirin. Hasarlı/kopuk
kapı contası buzdolabının mevcut
sıcaklığı korumak için daha uzun süre
çalışmasına neden olur.
Dondurucu sıcaklığı çok
düşük ama soğutucu
sıcaklığı yeterli.
Dondurucu bölme sıcaklığı çok
düşük bir sıcaklığa ayarlanmıştır.
Dondurucu bölme sıcaklığını daha
yüksek bir dereceye ayarlayıp kontrol
ediniz.
Soğutucu sıcaklığı çok
düşük ama dondurucu
sıcaklığı yeterli.
Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük
bir sıcaklığa ayarlanmıştır.
Soğutucu bölme sıcaklığını daha
yüksek bir dereceye ayarlayıp kontrol
ediniz.
Soğutucu bölme
çekmecelerinde saklanan
yiyecekler donuyor.
Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük
bir sıcaklığa ayarlanmıştır.
Soğutucu bölme sıcaklığını daha
yüksek bir dereceye ayarlayıp kontrol
ediniz.
Buzdolabı çok sık ya da
çok uzun çalışıyor.
Sıcaklıkların çok düşük olması
Sıcaklıkların çok yüksek olması.
Soğutucu ya da
dondurucudaki sıcaklık
çok yüksek.
Soğutucu sıcaklığı çok yükseğe
ayarlanmıştır. Soğutucu ayarının
dondurucu sıcaklığı üzerinde etkisi
vardır.
Soğutucu ya da dondurucu sıcaklığı
yeterli seviyeye gelene kadar,
soğutucu ya da dondurucu sıcaklığını
değiştiriniz.
Kapılar sık sık açılmış ya da uzun
süre açık kalmıştır.
Kapılar açıldığında soğutucu ya da
dondurucuya sıcak hava girer. Kapıları
daha seyrek açınız.
Kapı aralıktır.
Kapıyı tamamen kapatınız.
Yakın zamanda büyük miktarlarda
sıcak yemek buzdolabına konmuş
olabilir.
Soğutucu ya da dondurucu istenilen
sıcaklığa ulaşana kadar bekleyinız.
Buzdolabının fişi daha yeni takılmış
olabilir.
Buzdolabının tamamen soğuması,
boyutu nedeniyle zaman alır.
15
TR
Şikayet
Olası Neden
Çözüm
Buzdolabı çalışırken
ani olarak “çıt,
çıt”sesi aralıklı olarak
duyuluyor.
Buzdolabı içerisinde soğutma
sistemindeki gazı yönlendiren
bir valf bulunmaktadır. Soğutma
ihtiyacına göre soğutucu veya
dondurucu bölmeye yönlendirir.
Valfin konum değiştirmesi
sırasında açma/kapamadan
kaynaklı olarak çıt sesi duyulur.
Bu normaldir ve bir arıza değildir.
Buzdolabı çalışırken
çalışma sesi artıyor.
Ortam sıcaklığının değişmesine
bağlı olarak buzdolabının çalışma
performans karakteristikleri
değişebilmektedir.
Bu normaldir ve bir arıza değildir.
Zemin düz değil ya da zayıftır.
Buzdolabı yavaşça hareket
ettirildiğinde sallanır.
Zeminin düz; dayanıklı olduğundan ve
buzdolabını taşıyabileceğinden emin
olunuz.
Gürültü buzdolabının üzerine
konulmuş eşyadan kaynaklanıyor
olabilir.
Eşyalar dolabın üzerinden kaldırılmalıdır.
Buzdolabında sıvı
dökülmesi veya
püskürmesi benzeri
sesler geliyor.
Buzdolabının çalışma prensipleri
gereği sıvı ve gaz akışları
gerçekleşmektedir.
Bu normaldir ve bir arıza değildir.
Buzdolabından rüzgar
esmesi şeklinde ses
geliyor.
Buzdolabının soğutma işlemini
etkin gerçekleştirebilmesi için
hava hareketlendiricileri (fanlar)
kullanılmaktadır.
Bu normaldir ve bir arıza değildir.
Buzdolabından bip bip
sesi geliyor.
Soğutucu kapısı aralık veya açık
kalmış olabilir.
Soğutucu kapısının tam kapatıldığından
emin olunuz.
Gürültü
Sarsılma ya da gürültü.
Buzdolabı içinde su/yoğunlaşma/buz.
Buzdolabının iç
duvarlarında nem
birikiyor.
Havanın sıcak ve nemli olması
buzlanmayı ve yoğunlaşmayı
arttırır.
Bu normaldir ve bir arıza değildir.
Kapılar aralıktır.
Kapıların tamamen kapalı olduğundan
emin olunuz.
Kapı çok sık açılmıştır ya da uzun
süre açık kalmıştır. Büyük miktarda
sıcak gıda konmuş olabilir. Kapağı
açık kaplarda sıvı gıdalar olabilir.
Kapıyı daha seyrek açınız. Sıvı gıdaları
kapalı kaplarda saklayınız.
Buzdolabı dışında su/yoğunlaşma/buz.
Buzdolabının dışında
ya da kapıların
arasında nem oluşuyor.
Buzdolabının içi kötü
kokuyor.
Hava nemlidir.
Nemli havalarda bu gayet normaldir.
Nem azaldığında yoğunlaşma
kaybolacaktır.
Buzdolabının içi temizlenmelidir.
Buzdolabının için sünger, ılık su veya
karbonatlı su ile temizleyiniz.
Bazı kaplar ya da paketleme
malzemeleri koku yapıyordur.
Başka kap ya da marka paketleme
malzemesi kullanınız.
16
TR
Şikayet
Olası Neden
Çözüm
Yiyecek paketleri kapının
kapanmasına engel oluyor.
Kapıları engelleyen paketlerin yerlerini
değiştiriniz.
Buzdolabı zemin üstünde tamamen
dik durmuyor, yavaşça hareket
ettirildiğinde sallanıyordur.
Yükseltici vidaları ayarlayınız.
Zemin düz ya da sağlam değildir.
Zeminin düz olduğundan ve buzdolabını
taşıyabileceğinden emin olunuz.
Yiyecekler çekmecenin üst
bölümüne değiyordur.
Çekmecedeki yiyecekleri düzenleyiniz.
Kapıların açılıp
kapanması
Kapı(lar) kapanmıyor.
0 - 3 °C bölmesi
sıkışmış.
17
TR
7 Tüketici Hizmetleri
Değerli Müşterimiz,
Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasında 444’lü telefon
numarası ile canlı olarak hizmet vermektedir.
Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu
ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.
• Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep
telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme
yapılmaktadır. Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici
Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 423 23 53 nolu
telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yazılı başvurular için adresimiz: Beko Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı
Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL
Beko Hizmet Merkezi
444 1 404
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız*)
Diğer Numara
0.216.585 8 404
*Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep
telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme
yapılmaktadır.
Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.
1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından
Hizmet Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız.
Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça bulundurma süresi)
18
TR
48 6612 00 01
Download PDF

advertising