Sena | ProBee-ZS10 | MS-Hxx - METRISoft Mérleggyártó Kft

METRISOFT Mérleggyártó KFT
: 6800 Hódmezővásárhely Jókai u.30.
Tel.: (62) 246-657
Fax: (62) 249-765
E-mail: merleg@metrisoft.hu
Web: www.metrisoft.hu
Utolsó mentés: 2011.03.22. Ver.: 2.0 Érvényes.: 2011-03-22-től
Y:\!MS-Hxx műszerkönyv\SENA ProBee\MS-Hxx_SENA_ProBee_(ZigBee)_v20.odt
MS-Hxx
SENA ProBee-ZS10 RS232 interface konfigurálása
I. alkalmazás: rEMotE protokoll MS összegző kijelző üzemmód
(címtartomány AddrES = 64..95)
1. Előkészület
1. Telepítsük a ProBee Manager-t. A konfiguráláshoz soros portra lesz szükségünk!
2. Szerezzük be a MetriSoft összegző koordinátor.zgb és a Metrisoft összegző
végpont.zgb konfigurációs fájlokat
3. Szerkesszük át a MetriSoft összegző koordinátor.zgb fájlban a PANID értékét a
MetriSoft által szállított (minden egyes mérlegrendszerhez a rendszer összeállításakor
meghatározott, csakis rá vonatkozó!) egyedi xxxx hexa értékre (lásd a beállító lapon,
például: FF00)
4. Szerkesszük át a MetriSoft összegző végpont.zgb fájlban a PANID értékét a 3-as
pontban meghatározott ugyanazon értékre, valamint
5. Szerkesszük át a MetriSoft összegző végpont.zgb fájlban a DESTLA értékét a
mérlegrendszer Koordinátor ProBee hardvercímére. A kezdő 000195 karaktersort nem
szabad megváltoztatni, csak a számsorozat végét kell átírni a Koordinátor ProBee
eszközön lévő címke szerint (a rendszerrel szállított eredeti Koordinátor hardvercíme a
beállítólapon megtalálható, például: 0001950000001190)
2. Konfigurálás
1.
2.
3.
4.
5.
Indítsuk el a ProBee Manager-t
Állítsuk jobb oldali (ON) állásba a ProBee mind a 4 DIL kapcsolóját
Csatlakoztassuk a ProBee-t a számítógép soros portjára
Adjunk tápfeszültséget a ProBee-re és kapcsoljuk be (Power LED világít)
Reszeteljük a ProBee-t: nyomjuk be és tartsuk benyomva a ProBee reszet gombját
minimum 4 másodpercig; a sikeres reszetelés esetén a Power LED egy pillanatra kialszik
majd folyamatosan világít
6. A ProBee Manager-ben válasszuk ki a megfelelő soros portot és kattintsunk az Open
gombra: a program beolvassa és megjeleníti a ProBee firmware információit és az
aktuális beállítását
7. Kattintsunk az Import gombra és tallózzuk be az eszköznek megfelelő .zgb fájlt, azaz a –
szükség szerint – átszerkesztett MetriSoft összegző koordinátor.zgb fájlt a Koordinátor, a
MetriSoft összegző végpont.zgb fájlt a Végpont(ok) konfigurálásához
8. A Reload gomb megnyomása után meggyőződhetünk a paraméterek helyes új értékeiről
9. A Reboot után a Koordinátor Status LED-je villogni kezd, a Végpont pedig – megfelelően
konfigurált és bekapcsolt koordinátor esetén – a koordinátorhoz kapcsolódását
folyamatosan világító Status és villogó Power LED-ekkel jelzi
10. Állítsuk be az összes Végpontot, ha több van
11. Lépjünk ki a ProBee Manager-ből.
Elektronikus mérlegek tervezése, gyártása, szervizelése és forgalmazása METRISoft
1/4
METRISoft MS-Hxx Mérlegműszer
Utolsó mentés: 2011.03.22.
Műszerkönyv
Y:\!MS-Hxx műszerkönyv\SENA ProBee\MS-Hxx_SENA_ProBee_(ZigBee)_v20.odt
3. Tesztelés számítógéppel
A teszteléshez két soros portra van szükségünk. A Koordinátort és egy Végpontot
csatlakoztassunk, adjunk rájuk tápfeszültséget és kapcsoljuk be őket. A többi Végpontot
cserélgetéssel teszteljük. Ha csak egy soros port van a számítógépen, a tesztelés 2 db 1-1 soros
porttal rendelkező számítógéppel is elvégezhető.
A példában szereplő Végpont hardvercíme: 000195000000118E
1. Indítsuk el annyi példányban az Stest vagy az Stw programot, ahány ProBee csatlakozik
a számítógéphez és válasszuk ki a megfelelő com port(ok)at. A kommunikáció
paraméterei: 9600, n, 8, 1. Stw programok esetén állítsuk üresre a Küldő, Kinek és az
Elv.jel értékeket valamint az Adás záró karaktert 0D0A értékre. A DOS-os
parancssorokat zárjuk 0D0A (<CTRL><ENTER>) karakterekkel
2. A Koordinátor az AT<CR><LF> parancsra OK<CR><LF> választ ad.
3. A Koordinátor küldési (parancs)sorában beírt, speciális keretbe foglalt üzenet megjelenik
a Végpont vételi ablakában (a példánál maradva):
AT+UC=000195000000118E,üzenet\0D\0A
ahol:
AT+UC=000195000000118E
a parancs és a címzett végpont
, (vessző)
elválasztójel
üzenet\0D\0A
az üzenet az üzenethez tartozó kódolt
<CR><LF>-fel zárva
A Végpont vételi ablakában ekkor az üzenet<CR><LF> karaktersorozat jelenik meg.
4. A Végpont Stest/Stw programjában beírt üzenet<CR><LF> a Koordinátor vételi
ablakában egy speciális keretben jelenik meg, a vett karaktersorozat alakja (a példánál
maradva):
+000195000000118E|üzenet\0D\0A<CR><LF>
ahol:
+000195000000118E
a küldő Végpont azonosítója vezető + jellel
| (függőleges vonal)
elválasztójel
üzenet\0D\0A
az üzenet<CR><LF> a zárókaraktereinek kódolásával
<CR><LF>
a ProBee üzenet-keretének záró karakterei
4. Az MS-Hxx hibaüzenetei
A ProBee eszközöket tartalmazó rendszerben a rádiós kapcsolat hibaállapotáról a rEMotE
protokollal működő, Koordinátor-ként konfigurált ProBee eszközt tartalmazó műszer kijelzőjén
kapunk (amennyiben az RS-232 port típusa ProBEE értékre van beállítva!):
LocAL.E Lokális hiba: a Koordinátor ProBee eszköz hibájára utal.
End.d.xx (End Device) xx = darabszám: amennyiben a megtalált Végpont eszközök
darabszáma különbözik a konfigurált darabszámtól, a megtalált eszközök
darabszáma kerül itt kijelzésre és a keresési folyamat újraindul.
id.Err.
Mérlegnév (ID) hiba: a felcsatlakozott mérlegek között pl. névazonosság vagy
tartományon kívüli név van.
Er.xxxx
Az xxxx azonosító-végződésű ProBee eszközön lévő mérleg nem (jól) kommunikál.
5. Az MS-Hxx konfigurálása
Példa az MS-Hxx mérlegműszer konfigurálására (4 papucsos összegző járműmérleg üzemmód):
Szerviz menü – Port – AddrES: A=74 (4db mérleget kérdez le A..D azonosítóval, összegző)
Szerviz menü – Port – rS-232: Proto → rEMotE
Szerviz menü – Port – rS-232: tYPE → ProbEE
Szerviz menü – LEd.Mod:
SEriAL vagy P.bE.tst
Elektronikus mérlegek tervezése, gyártása, szervizelése és forgalmazása METRISoft
2/4
METRISoft MS-Hxx Mérlegműszer
Műszerkönyv
Utolsó mentés: 2011.03.22.
Y:\!MS-Hxx műszerkönyv\SENA ProBee\MS-Hxx_SENA_ProBee_(ZigBee)_v20.odt
6. Hibaállapot kijelzése a LED soron
Ha a LEd.Mod értékét SEriAL vagy P.bE.tst értékre állítottuk, az MS-Hxx mérlegműszer LED
sorának jobb oldali 3 eleme a kommunikációban fellépő zavarokról tájékoztat.
A kommunikációs zavart a – jobb oldalról egymás után – először villogó majd folyamatosan
világító LED-fény(ek) jelzi(k). Először a jobb oldali LED villog 5 mp-ig, majd égve marad,
miközben a tőle balra lévő LED kezd villogni. 5 mp villogás után a jobbról harmadik LED kezd
villogni (a jobb oldali 2 folyamatosan ég). 15 mp össz zavaridő után mindhárom LED még 5 mpig világít. Ha a zavar ez alatt a 20 mp alatt megszűnik, mindhárom LED kialszik. Ha a zavar nem
szűnt meg 20 mp alatt, akkor a mérlegműszer teljesen elölről kezdve újra felépíti a rádiós
hálózati kapcsolatait, amelyről a kijelzőn állapot/hiba üzeneteivel tájékoztat.
SeriAL módban, amennyiben a zavar fellépése pillanatában a kijelzett érték nyugalomban volt
(azaz a tömegdimenzió ki volt jelezve), a zavar típusáról az első 20 másodpercben nem kapunk
üzenetet, csak a tömegdimenzió eltűnése (és a LED-ek villogása vagy világítása) mutatja, hogy
a kijelzőn az utoljára mutatott (nyugalomban volt) tömegérték van befagyasztva. Normális
környezetben csak átmeneti, pillanatnyi zavarok fordul(hat)nak elő, amelyet néhány LEDfelvillanás jelez, majd visszajön a tömegdimenziós kijelzés. A pillanatnyi zavar alatt a
tömegkijelzés helyén azonnal bevillanó hibaüzenet a műszer leolvasásának komfortérzetét
gátolja, ezért ajánlott ennek a LED üzemmódnak a bekapcsolása. Ha a zavar fellépésének
pillanatában nem volt tömegnyugalom, a zavarhoz tartozó hibaüzenet azonnal megjelenik.
P.bE.tst módban, ha a kommunikációban zavar lép fel, a LED-ek villogása/világítása mellett
azonnal megkapjuk a zavarhoz tartozó hibaüzenetet. Ennek a LED üzemmódnak a
bekapcsolása hibakeresés és/vagy a mérlegrendszer beüzemelése idejére célszerű.
Elektronikus mérlegek tervezése, gyártása, szervizelése és forgalmazása METRISoft
3/4
METRISoft MS-Hxx Mérlegműszer
Utolsó mentés: 2011.03.22.
Műszerkönyv
Y:\!MS-Hxx műszerkönyv\SENA ProBee\MS-Hxx_SENA_ProBee_(ZigBee)_v20.odt
II. alkalmazás: RS232 extender
(az RS232 kábeles kapcsolat helyettesítése ProBee eszközökkel)
A I. alkalmazás-ban részletezett technikával DATA módú Koordinátor-Végpont párost kell
konfigurálnunk az alábbiak figyelembe vételével:
1. Szerezzük be a MetriSoft RS232 extender koordinátor.zgb és a Metrisoft RS232
extender végpont.zgb konfigurációs fájlokat
2. Szerkesszük át mindkét fájlban a PANID értékét a MetriSoft által szállított (minden egyes
mérlegrendszerhez a rendszer összeállításakor meghatározott, csakis rá vonatkozó!)
egyedi xxxx hexa értékre (lásd a beállító lapon, például: FF00)
3. Szerkesszük át a DESTLA értékeket mindkét fájlban: a Koordinátor konfigurációs
fájljában a Végpont hardvercímét, míg a Végpont konfigurációs fájljában a Koordinátor
hardvercímét kell beírni
4. A ProBee Manager program Import funkciójával konfiguráljuk fel az eszközöket
5. Számítógépes tesztelés I.: A két RS232 porttal rendelkező számítógépen az Stest/Stw
programot indítsuk el két példányban. Bármelyik programban elküldött
karaktersorozatnak meg kell jelennie a másik program vételi ablakában.
6. Számítógépes tesztelés II.: A számítógép-mérleg RS232 kábel kapcsolatát cseréljük le a
ProBee eszközökre. A kapcsolatot az Stest/Stw programmal a szokásos módon
tesztelhetjük.
7. Az eszközök csatlakoztatása: ajánlott a koordinátort az aktív (kérdező) eszközre
csatlakoztatni.
Megjegyzés: RS232 extender módban az MS-Hxx mérlegműszer nem jelez ki a ProBee eszköz
hibájára utaló hibaüzenetet!
SENA ProBee ZS10 RS232 interface bekötése
A SENA ProBee interface bekötése MS-Hxx mérlegműszer RS-232 portjára:
Csatlakozó típusa: D-sub 9p M (papa)
RSRX
RSTX
RSGN
VDD
→
→
→
→
2
3
5
9
A SENA ProBee interface bekötése MS-Hxx mérlegműszer Print portjára:
Csatlakozó típusa: D-sub 9p M (papa)
NYTX → 3
NYGN → 5
VDD
→ 9
A SENA ProBee interface bekötése MS-NMK2 nagyméretű másodkijelzőre:
Csatlakozó típusa: D-sub 9p M (papa)
SK7
SK8
5V
D-sub 3
→
→
→
→
2
5
9
9 (azaz rövidzár a D-Sub csatlakozó 3 és 9 lába között!).
– Vége –
Elektronikus mérlegek tervezése, gyártása, szervizelése és forgalmazása METRISoft
4/4
Download PDF

advertising