Vax | V-041P | 4 - Polish Institute and Sikorski Museum

Archives Reference No: B.I.27a
• THE POLISH INSTITUTE.
andSIKORSKI MUSEUM
20 PRINCES GATE LONDON SW7 1PT
eT. a7/A,
e
Th
lis
Po
h
?cuLdv?t,
In
CI Cc.
sti
te
tu
an
Pc1/4trvoQonci,
d
ki
rs
ko
Si
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
• 1144,4 Y7f
e 'Jul Li.
)qPI9rc?'t
)2-6tiili,
(.7
711 4,41.)
Nazwa teczki
Sy gn
/(.? 6).4)1
archiw. •
d
6
r
5 2 fir. .. .
;
e
Th
data
trees
li
Po
•
sh
• -Y.:111.
(qt.;- •
sti
In
te
tu
d
an
Si
ki
rs
ko
51.,
ttit 45 1,0
;!. . frn
eu
us
M
,
r).).
m
1 7
rl
4
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
Nazwa
zespotu:
te Cr,':.( e
Nazwa -Le zk
f.(7)
"7,
- 1
/7 - te?4,7,
•
9'11(441
SYgn..4rchlw,
e
Th
It
PS- 0
(78 .11••••07/
Or'
at E,
treo6
li
Po
2)4- 14:4:4,7
it-- p (2e.(eicy
0-
sh
.df
;iv e
el 44-
SO-
sti
In
te
tu
d
an
Si
ki
rs
ko
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
e
Th
sh
li
Po
s
In
2- Rizi
te
titu
d
an
Si
ki
rs
ko
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
e
Th
414-1'45$ .2./0410
44-114 teyvt, 0449AAAA
.p,o;f7kokAa:ei 3 W
li
Po
p?, ,c) licZtivakulk rte
,,etei (A,
a-t14-;eo4/v/vo
44.4.€4/" eAAL /6-1-6449
e2tJ
;44A944)AleAitutip ,to
,uke)45twAx-2
)9-KW o ,t) ftwA-0:tc: ut
t.ie.bytAkG, AA,d4ovreuk 1.44 4a A. },A4/1-(ferti
sh
a/1-17
s
In
.,14alititui um/WY W.& tgA4,1. f/t0444;.aa:eAtp; 4,1,r,e,ts e val/Cootit
r;s,
.0p:UAAAAAAA:
cyeA-4. V-ca,reA.U. d e w; Q-014,
dolAtioXi ipcip 4<z
.tAA9
titu
Ay6A121,01/41-C
,ow.,
A.,4A.A4 v)S a 14193/460m4AA-4{5
owo -t,Lort •i4A4014-4p.
IPP. Wt
z pow. VA4ty. tivoi,to.},4 4,4TVie vvvit, 14A)442/4
tooLott;A.T7V
te
fibewia;c; 40111411 949 (2A404/144 1,0Z ZOA/Wie(4,WV-t ,C1A,n 14 -46,foyDwev/Colkelp
eMAA102c9/0 001A9144;11.74 A/Puttwi
I ry WAA94)C,LQ)
an
lAct /1
44MA, raateK/ ;,04,151 ovLeiraalok442Adi-CR.
d
kto- i-TTAL frok9W.V1-tkoko3 (9140
11 A-A4 V-6 14/AU/tt, MASV v Ltv'e:
Si
1 /5)1i6t, FATZAVLIA:
Ladtryukok.
"AA- VY1/Cil
6k44A9 1A-eA44
.tAk0A-taA-ct4
ki
rs
ko
406 rAMOW.,e.Alp lo yyeADVA-6,3M:a to-114
frtiOAAAA461,t2 (ZAAHAt
JAYIWk pri4A teAA PA/42o4,L4:acce.aqp c,4,14
.ZoLLF-14--
01,9,0e,tht1 wr ieva,44 _
A44:02) itt4.,,,tuppotieeZ 2A,fpf,coix-ti eu,t,e ,c1/04, cri-c2; 7„whaAw2A
M
,(40iija 11144,mA") A4,-4.CLoAAA4sAti "LaAi-ti l peocuptAA-Ai;' eAtcr40Q
A0v4 )
tkoriq;1 2 1451/(4. 444,M_K-
7
1,9J):14,tiel Ai/Ito/0020
(Le p,
m
,f 10 vicekyv--e
,itAtiOWt, 14M-paa
eu
V40,01
,AA4/1-6-i
aCIAAA914)
us
k.p(4114A9u,14/hki.e (s1",(4, 4eat,tAA.1(vvy-i ce-eAAAP-ar,j4,
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
e
Th
4,0
e9.2)4
li
Po
QAA • S/(1U)Nk1
.'t{/elp ,AALe
witqro
A-G(w
" "IAA"t>
mitAkee, }Atioi-tA4
T49
+-,61
sh
,c/tAmA,017146-15
2e
Too-
qeut S-V604'60t‘:
r-A,c,;;."
AowvoldA;e:A' 1
et,k,
o
vPs 4444, soticA:v iviettb, ("x-vii-cuo AkArr
cl eRA PAJOIAAA:M/(4. OC)2,e/V42kYaj WAAO ikt/fa4 AAA.%
s
In
.},AAA9:0
pOktad,e1311 LV.e qA.V1/1-4,6 1-e
frti)Lti
4-Ax/TAALit
4.-(4-00Ade/RA pot o vt'ar,tt) (94-4;a4-frew ate.
titu
ti ett
AA.Ce-i-WeA=u) e9x2/
,popvolAhl.
44A/t0 1/hMAI. ,n9[ (04, Z1
4.2(patc:4-Wkx:€
o_eiz.
otownolAAwk.
yozAk&A,,,
1,14444
,9-1(3-(AA4-tAvAit4i ifArt8 rao. $94
te
w-skh>14,e, ,i,w14.A.6 Z014-1‘aAMAP.
i
obt,
an
froAAAnio. tAAAA41, ok9aLcit
gStcq i/cA;c0,1(A: :
rakAlLtAi Lvit4 . WY1147)0417 jAA-1-6AAAA'tiiLge
573 vie mAavi't
ipakag &ol
d
eAuf 4901/vid'oi pi4A-14,44
a13
Si
14AB
.19 roacybovAA:c4eAkiht oettA:tuto- IAA/401411 5:- i)&
COJ WV' 1021JCVNVIAM:e4-eik4A16
if).176:›
7 iiAAJ404-4) V-00A.C(; i/14,01kkiL
itd-tpk,c,
9,0141,& JA-16
ki
rs
ko
WAritakie- AA,Idtei'vie,.
1-1),(0-020k474& cLo va-001
f 4 1,(,0,. lei 0,0Zc yo p FILOMAZspo yo 14,601AAmsklittLct,
4,(A)
,
;
IA/4 ,P,Gil,Le
14-0
914.4,tAi 1/:/_:779 2.4A4/0 die,(4
eu
us
Vis j.(-0( 6)249kit “09
Vir6L,S) /6(4 ; AAA/7/4p wiluvig
M
'NW/WA Au4 611,omtKAQAAitik
(x;eAA,I,up
(44,04)4
m
(49,i-,00A/elo ptiyiAA-vui
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
2'71f1
941
e
Th
S
4,44,6
yiscrvaito wakke KftecitOrtiziot....
4,01 ip.V.VierAiloo
.54444wA4A764414.44 rutticAtbutl mrcervi,t4/16rlotsva.44,01A.e,
(2fikt tit 024),;a14,04,413671 vatexaro
40701,4.ekukqe, „AAA VIMA/494.
.01440 i1
.111040Z
146;e10
V.JCOAA;141 ii/LQ
tO 11,'
. irtAZLIA*9
01000i0
dry
311.4
-
ottrAig. Raw, hsCreAGt.
li
Po
_.(4)1.40 AivAkipo,w43.A.4,47 iA:49.44.51;43,c4,:
Ala to.a44044.1 avoiyiti,
040,0tAA:c,4.1tc401
6ito
yo AmAil AAA
T7 S2C7-yil- trZUSZyti AolA41.1[AA 141,4
sh
KOWA) 1141,0110 ktti4A4) 5172.252,a .otstaa.0141,
sips ovaAv 42
wAiuca
)0cL0140S Aotielkt'actiAl ,G1/44 ,010
r<1.-
otrati AA,Q or.tyAiic
co(0
4pliewp4a,
kovIewer. sozi:
Noi-e,el. 1091
In
VW/449AL
etta,g 149191.4t. z. C14•10144t)4,
sti
AO:!
; 1/24(0. Oro, ,,tm-LICIAAt
[,. bd ViatififristAi 4,10 AA.
A.
Ka
hijeky A94, -1.01/4
te
tu
3R'061.44.
pvlicA4T, 41040 em-ettp ao/A44,1,,Lato yaw; :evidAt4:0,17
vtct!"Ar. 10°
rki
10. 5
I
an
tl WA*.
.0141■WitiLtAAA40 faVilrila0T 1444
j
.6.14.. A 5.-Q1
49f-414440AL44. eliaAAKA/4/
d
d A161
1Aktiei
111, .A4491 VOMALIA
Alt10401U4,4
hea;
croft ji-Lasaa...1111:
pi/LtAMvviaAda-e.0i$4416Uf AAA2 lirAdvaair
ckci ori
Si
ki
rs
ko
ototAA.As idelAkg o
A0401:$
vilk40/;40 %AO
Ashotbl ,)AA-441p
AniZott frocYwoolowawt _0AA.:48,te. vold4±-4 poitAAA
.foikvAvAivviruminNAALst
A4 Aktemm44444 44-g-‘44tkeukto a. Atmtiiehst
)A4 014.41J'a-4 '44t
.
1444DIA.4, 417-4/ A rai
A41.45.414 1.5It
/ 1J z1, reitfr
ditycAtow2 polportAoLtA;(9411 ti
y
s ‘v. °CAA-at, AILA-1/14,01104.2. "X44411,0A41LVO:
I /4 Q14-LA-te,
ALI 649,0 1444.. Dot 4..0...44)-06w. p4-tfok_toL.A.A.A
fi.yorixoluiwoc
hirtZTPAR 454-gi a pi, 4,q0A.Le ■A:e.,,u49A4.-te,tv
ex A
A,Lia poticit 62
duLM/2014..Le AA-i
,
. P. P. t). 4.9 z s 1Yr477*".
oiviAAJoeAA-400t.a..m.....,
Ki2,61ALL MK)waAAA: ociAAr; 644
VA4.
RAALokupegaciAms 411.41AAAAAA0.&14 e4,1:77kyaAAW— xottoct44-t,
d .2), }ret.
)00. PLAA-444. A. f?Mva,tab cMr vt.fiatcz (z
M
4A.A-40VA.C)
eu
us
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
ls(
•
10
yot vd,..1AAAAtiva 14..edkoclx4,44A. etie4-6) Ut , r
,:eam:,,,u...Akcie)xe)At'o-eAt Yox-rvit-Af4A4m44a, 41006°-°/. 1-414' 6.-144
e
Th
)494.e.i looti 119,"toritAi AAItAA0 0 91,1410/1a-u-40L
li
Po
6
oto
od 04.4.41 Ait4 19d4:1.444, Ago 4.449Lttiot, ri,e4„. olci,k4xt
10,00, .rt4z-ta_l4tio. 4.catiov, 2.-e a °irk 3ip a ,t9156 Ei7c6/
944,0,A,t puiAi
eLvso
-,10.A.t413& vi4019DIARAm_urk„ pr44A-04.A
sh
)442
AAA
eu-4.),
' FiAit A64-azt,f.a4
.L.1._1_,A
, priA4DA.0
.)14:01e
a pi
AA2-0 aitmaptelvt
e
474eaA2 43 i-eA,CAA.t.e, rel,{44A/tc:01 )01.6Lw e.
A,Ix.e41A,LteAt, qpb1,4A:kAzuat,d,p!?eo-Vi-trit-qpip-u-ft
froiw./(9/te
Q A-c1
cap; em Vic,
sti
In
1,e
}-kop 1/4: tibt1 ,./ZeA443rot4I-A;sk-'
boi:litt f eay
idt+e-t..c:d
i
,otovivirt,
z
./Luo6.
(Avte
ev+ xtt Q.)&04.41-64,1411/mAl kolet.eizAANIA-4-44 116
i
) AA)611.e,,,jaA4 it Ant lean& otott“.(4. vocA-MA4 (412.44.1‘1
tu
PA-074,;
141,,V
w riAt. AxotoZ 4,(4-64-tipimA4vLe- (;icai-eco ) OowK,
tml I‘) 4;11-14'k. pot) if11:MA-mAt 7 ki 01. 0,
-y/Li e-Vil
A4/6117"
4/2240,M,a_vIteye4,e4.: .4.0, v3Avtoc.
(411,m4,
2. 5: 1-s d. p .
te
Y9:400
an
e4t19C ttam:#2.tAiCua.- Jotittl olZAA-4/20. +.0t6/tott,. vryt,e,tk,e9/0
otibt-U-e., xit-p.
4.41- t'iZtpkdf-tim..0154,e, itAiske4..66
4444,44 4/14,314 4,44,16,..„,(4
d
AAA:a/Ilk Y,IPIAV
1.,,c4%4ct ie_j.
40.44
tAie Lcv,o,us, ;.5.44A,Le4 (pit!' to oti..AA,'es
kri-tAG,:
ied,0-0%44 sTa,LY )9014;14.Aetp,
doitoCcip,
Eiick,t4
,
A.AL
ki
rs
ko
,010.0.A:uour
Si
VAX (t04. i F-42,10 1AAA, pc?
1,s4/C049 -11A Z.vvi)14-1■Ak4.\-kl-ta 460 ki0 VAAAAALp
i-uaAttlAxmt
t.„
ift.A450- K6)1474./0 11.4444-tett,
1,;_s fLe
%4/4/41
,
,,
C;14
2 oter 0 II
fuLi. -5,xerni ktv
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
140)
statao1Q61
,
_AT
m
frA
lvilotilD4.
'47V4
eu
gy..p.+40teu DIY t
us
duke af. SK-ol-kAte4.1.; do
M
ApaAA-4-AA'we4V (,017441 ; Cf-T--4tp
VIA4... ■,-.0
e-t-tS A - 2
k
): 4A-00.
Ae.r+v XCAurtt,11114AA4
1C.1
(9ARA-Lii; -16 i'LeAMtio-r
"—
tri-AsA3p
Archives Reference No: B.I.27a
T3 _T
PI
pikxtfie-i PAO ) MS} . trvgbeAtetchct•
e ko,
uutstAx
,ipviA.ctipate, °to Sc..
IR.CIALL z ievo AgtAILA.40.
LtAk) ..otz
e
Th
yakuit (0 tiA4ole
Loilebotl F:).
Atiek9-5 4000ruziA:to. d-4 .(i)fx-}A-4 ovaApe. frtmayekr.r.j.,;
P44-0-141:
( Axel Rziwo
li
Po
244-eAtiii--hotyrw-ticAL
2. stli„6-0,,,,u4. ui +, G p 1:orte.} z atA -
v,41.;e;Jo, n:e hvi
i44,wrA'tAA- wAyettaryo44,0
1A-41 lovizt
S sioodkAAZed
ctAAAA, St-44
sh
JAILete..0.
oet'em.AAAAAA.t. 'Ake. roluidowo.,,
ch4(gild'A''iYR,GWv45"-eAt- raoll000rt-kiau-aotAyeA4,01-vuvit
).(1;.#5‘\:446cA4.3e teC .AAA4.4 &K WIS14.0 ".#01414A42 /4' "40 140X4. 14 YIV/144411
15J-21,r-z4.0-4-
.47(9/itk; 044: tici
In
sti
AM RARAAAAAA444, KOILORA9k1 . }4,9 A9CiCZIAAAA.t j tAtlajli 1.-4-364"1441143elAtt. z 4S.d.yo wicRire5 'Le; .•96orAAArk. AJA-4-644sulaft- 0(4.14rcw:1
te
tu
A,atf-t. use,Ext.X. 93e4a
v4vvArothens-ror nrfAie
10'124At 006-IA407AI
'
rp rivi+ t tvlist;
iftwidoackkju
ionittAAkAy- A.4 ipc;
J 1,edixo(A-i/DoLoil ..0-cut)k, . ,AkeA.0(49 Amte, A hso gez x !O. /p.p. x 6A zu-RA-44‘1.
/AmtAso
an
ila
(pp'14z4o1MAAI 1,0 v19 rido IAA, CLOIA.ZoiSe.4%
d
.;e2(glebav4t 2 oVNA4)
Koto A21 tAt:61, ULU. X ittuirvG 044 fro
r
Ar4w4PiwioteraiGue din>
41140 „
*mt.&
tuttao1""" t. Nome AAa,vtAfott.". oto-vutzt-r 9,:x(ACv.10 1.44. jp9
bytt rkv
44-4 FtAt. tAt.tRet94A.t4 4.-4em4,44.00ty-KG.it9ye.
AMAA: ,Stit9etvit. AMA-4! t-trAAR (9:-/z JAPAAAMAAAt
cito $13.
IAA.eAmitAoLowar IA-v; 4-`c,
4-41
loo ewwwzAA. .okkAiti
paFtkAste AV,AdittA.; csird it`t
Si
ki
rs
ko
M
vizt.
.
KA! MANULMA.t. /41011pyLvki.
IPVCIA4/tAlea
e.r Aday_Aplawa.17-0 A-obtat-amitokyv0 Ya4 12 4WNOST4LAkti01-tA4- Y8-4.
A4-64, t 0 . ev othooca ;
(90WIA*A4
ikAA;tAitt. Qc/t.eTarim-Gi
eAAA-Z,019
/,■•
a
4/€1•444
e
t9
,ielah
r- read]
.A.LisVeA-tt.
m
OW. 1A-e41
T
eu
VF. ■
us
(NU IdA0470/ t'LLO Cklik 642 .
Cie) 6144.
•
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
•
Archives Reference No: B.I.27a
jiA:,„,rot
isnovZood,ot-A-to au94;114
P7,qo
4411e1404114Alit
vwxf+az,Aitum. 0.-taa.A-e4.01A1 iV13CAZA
e
Th
411 liabitiMaA■ _, itetvikelikA: t-P-4.01A•lAtRAA. ?Lt4 at if 01-e4 grip 44,kidsf -
61.0440":
,u1T"
t477rot, yamku914-4
octAAA214(04
1444-eiti,
Likc, (-Lk/ CAva41.4. b-444WAWA ft e, ,V11.414
emAA
- -1""
vra,AAA`Li
tiaidtamio, ___AA/30141
Xt1
alq/t4)14/1P5 a_sal ILA40/4/124A.A0
„LikiplAutlehl
tAtibestreut.a.
"(ro$43 rauD
li
Po
) 119 6-1._7`
tA-4 11" 44°(-15 iolt"rf-5 1;14)161
Adio Act.co-t. 4-44-4 bailee
Ner kAW7A-4/144. proLt1
Wl-C1,-44ARA?va, ,Ttahu 14) AA-yopktAcivi.t/towa-el,,` 001 Itit441 AP4/2n2,014-4 c'j
ri*.f
sh
''v2
ir,
OARAV-4,
t(911Pte'
ickAAAA4. ttlfrufovr omAl
v2,1Je.i 0121a-city, Ae,6 4040 pcodie.Loi9-944 riFkotAA-etp die/ 'ha A9arbt'kmdirAlk 471At Yom- 3144-!A4/4241/te fuatok 001-tAia'1.42 4411:15:6-5
J.4,2k,e443.
maya,Lvv-pd z9,
),LtAvoi
sti
In
ist p
ir
gzio rotavtowy 5iA4 fropi,y+
, €1.14et%
A.4.6 ,,c41006/...41-014/tovroAAAA?
an
2.
4.41AALoo-1,--44,f24 U (Lei, frixt-vtay-
te
AAA:It/au-0ml
A
tu
4-A
—
rk,e,okA;t4.7,0 ok,k-tAt._ g
400V VA-11A-e 43"0 1/)
1A.INVA-efti
e
d
1 A-U.444284e A.A.4.13rui fotA49A)
P , ;/ -6 ipoAkik'ehuwi fumr,i001
0141etkAl8'6,4 L4 DLO 14K,1144 4.4tiMAO
WW-t-ifte4411h Yei 'JP
JIATAA. *‘liepcIAA-01 144.AA-03W 4,1)-k42f1;6 wV1A9L,Itaq to.,Zae,
Si
ki
rs
ko
uellat DIAAZAA, AxcLidar,(47. octriomp4A, t4,04-aALLA 4,0e-cm. 4417
WALoct.ttht4 AMR/ k 14401y ,A,14
kpo,k-t-&1112,44:ro.A.Z.A.A. ro,...vapotAm %Km/ NA-tup
,,,
u444491AAr
reLAAAA'eir.
SAAA I eA491A4a32AA-L
Lit't
pie
ntAA.66.411 01)9/001LI
(71;ar
IZ 010r0144A( AM` friaRA) CA/ 3/ /7194=W
/F11044
7, -0*114140-P' CPC"'CiA47447.1it q-.1S4 "A)LAArklif4Z/I
R
- A41 pfaA72.
441"4416,6 ) 4etra 01AleAk 2. (Z-.01otp .
po-1 eA-6
Wit 04,41-7k;
alec- 64X0lr
ic
L)-WziAk)
m
111,
eu
us
M
Ok• 4/X Af.A.,e AAA,
1/°69e15
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
gi.,2-7://40
ipviAA9i
A17)49
:.4t.wroiy:,.. .4,1,..c4swz, f -tt'Am lie-AAAy_
wet, 0-ivtkpk4
ipovi., attA) Arip,144.0.e;t;
7
.17.-iwi
pr.
e
Th
.. _9;;
A.A4,1 ,
AMA cR/Al {,e-Cfpl OCAIZA44(9. )0
".
6v7T-te
r— ---.
7/15L-PALiZir
14-hitt , tg.
Z 6-9- iv
svir iwg
—4—
Op! Or4A3
49v4,2410
_y_ __ a
1
' '6 -'''''' '" ".""' '''''"'"""''''''''' ' ' .
..',, ' I A . '''"4v*44 11'1
:r
li
Po
irr ' ; -7 r '
:ZAA(.,
7jC4:"
7 It&
(0ntdr/Le. 4A,70106. Ato-t•tivool es t q e
sh
1-9-cul.p/A:ri!-Liow(v-_;4 flki
.4i.eiltitealla014001411%.43.41.
0:44:
In
V4AvilAht014.tivtAmiikt.t.
sti
. 111, A? A46'
te
tu
d
an
Si
ki
rs
ko
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
7icen,Sierpteri 1947,
59,1939,
e
Th
Oko/o po/udnia byxem juZ z powrotem w Bydgoszczy,Prawte rOwnocze4nte ze mnq przyby/ do dtwa dywtzji przy ul.
Cznrtorysktch p:en,9ortnowskt,7da/em mu sprawozdante z
rozmowy mojej z gen,Skotnicktm i Drapell4 oraz o zupe/nym spokoju na oicinku noTnocnym Drzycz6lks,Podztela/em
nterok6j dcy armji o ten odctnek,grlyz zagadk4 by/o f co
zdola sp/yrwl, tam z resztek 27-ej i Br,Kaw,Na pytante dcy
armji,czy mogT jeszcze wyclqgnt46 CO4 z za 13rdy nP kierunek szosy gdansktej,odpowtedzta/em Ze dop6kt nte wyja4ni
ate ktertnek roronowapnte moge os/abta6 wiecej przycz6/ka
zachodntego,r1a/em zamaTo wiadomokict z tego kierunku t ltczyZem Fate z moZliwo4c14 uderzenis ntemcOw wzd/uA szosy
koronowsktej,
czaste rozmowy usZyszelt4my raDtown
5 strzelanin karabinor4 w mte4cie:V pterwszel chwilt myslelitimy,e to jn
kieg czolgi niemteckte wpsd/y szos4 gdansk4 do mtasta,Tyszlt4my myteras od ogrodu,z ktorego by widok wzd/uZ ul.
TagtellonelkteblAczqcej
z ul,GdaTiek4 bedlcq przed/ueniem szosy Gdalisktej,Strzelanine slycha6 by/o z ranycil
stroll mlaste,7 tej chwilt zameldownno ram o meldunku tele.
fonteznym z Komendy MAasta/iVfm-m4e1---m
-k4-4-r-y—s-we-Trrim,s-1--r-4z24fromze 4
. / e
.
dywersanci niemteccy,w ranych punktach mtasta,obsedzili
szereg buldynk6w przewa*nte naroinych i strzelaj4 do.po.je,
dyliczych Zo/nterzy t pntrolt,,TednoczeAnte meldowano z Kwatery G/Ownej dywtzji,mteszazTlej ate w pobltsktej szkole
tm,Yordecktego,Ze jest ostrzeliiinA014.41
v . - 471.
tl "--Pm'14c/
-04
.
lez., 4re
tv,„),44,11.0-3y,WYdsem rozkez telerontczny
bt6 porz4dek w mie4cie,dzia/a6 odrazu zdecydowante
stlnymi patrolamt,wzmocnt6 posterunki na mostache
Pontewa poza baonem warto-rniczym I kompanj4 asystencyjn4 dywtzjt nte by/o w mie4cte indnego oddztaTu bojowego,rozkaznl!em day *Ix 61-go pul:ku/xxxxkx2xxxIxmxticsixxgxx
na odetnku ktorego pnnowa/ zupe/ny spok6j/przys/a6 mt ze
swego odwodu jedn4 kompanje strzeleck4 z plutonem dzinlek
ppanc,7amterza/emy4ezpteczy6 nt4,p61nocny wylot miasta,
a wrazie notrzeby" . o akejt w mtescle,
ne trakcie wydawanta tych rozkazOw dea Armji odjechak z
zamtarem udPnia sie do Ostelska,
Sam pojecha/em do Kwatery (1/6wnej dywizji,by zorjentown6 el' co ate tam dzteje,Zaste/em zorgantzowrn4 prowtzpryczn4 obrone w oknach narterowylch t 1-go ptetre I...ctsze w tej chwt1t,STycha6 tylko stray ze erodka mtasta
z dalszych przedmiesct,0 tie pmmtetam,meldowano mi po
przybyctu,Ae Kwatern (1/,zostaTa ntespodztante ostrzelan4,
odpowledzi.ano ogntem,wysTano pntrole i dywersenct pochowait sta,Obeer-acja z 76rnych okten szko/y nte da/a nic,
wiec zarz4Ozt/en zebrge ludzt,pozostawt6 nosterunkt obs,alarnowe twys/a6 woko/o atine petrole dln zapewntenia bez
pteczenstwa i spokoju pracy Kw,(74,PowrOct/em do d.twa dyw.
Bylo juZ koZo 2-ej popondnin,
9asta/emmeldnnkt uspakaj4ce,Akcja oczyszczarts mfasta
z dywersent4,,, dzta/lia,Yosty zabezpleczone,l'EMdzte rtast
du;,o, aresztownnyoh z donor sk4d strzelano tub rzekomo
4c7enta telefontcznego
strzelano,Ze starost4 t noltej4 po,
nte zdo/n/em nawt4zeC,
"lezwaTem majorn-sedziego t kazaZem nrnchont6 s4d polo
wt' w budynkn Kmdy Mtesta,Major zameldowaT mt z e niems jeszcze rozporzqdzenta Prezydenta Rzpltej,przewtriztanego
din nruchomtenta sqd6w polowych z chwt14 wojny,Polect/e
sh
li
Po
sti
In
te
tu
d
an
,
Si
ki
rs
ko
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
e
Th
d7wsnt6 w tej sprevvie do DOT t Arnjt,a sqdowt by6 w poqotowtu.
Odezwalc sta starosts.Okazal'o siP,4,e w chwtit rozpoczr,
eta Ste strzelantny w mte4cia,ewakuvwnTste rezem 7 DOlicja za mtnsto nod las ±xxxxxx*xxxkt na szoste do Inowroc
Tnwta.Ite mtnl'em OZPS11 zajr46 sir-, nim,bo Tkan4nte nrzycho4
dztly meldunkt o natarctu ntemtecktem z kterunku Yoronowa.Liczac sta z mo4moActet rozszerzenta ste go na wochodnt brzeg Brdy,mubtnem utrzymywn6 cl4gy. kontakt z dcq
59 pp,odpowtedztdlryn za ten odetnek.nk.nrgal'owskt
min?' nozntklm nowt erzone nnwtqzPnte kortaktu z sqstndem
qen.1)raneliq t porovxmtente stP co do eirxxxgxxxxk±rxxxkx
Examtxxxmxxxgrixix5duptx udztnl'u su'eqo w obronie xaccEltxxx
na kterunKu snmej szosy gd/4yisktej-sabego t niebezpteczrego punktu na skrzydle dpirrizjI.Xa sam,mtmo postadenta
posterunitu ,-tquznoSc,t,wysuntetego na pci?cnoc od Yrilecinka,
czno6.-i tL1...fontoznej nni rndtowej iz Ostelsktem rite
mta-tem..,
Z K,mendy Mtasta melduj4 o coraz wiekszej tlo4ci areatowanych.Kaza/em umie4ctc tch w pustych koszarnch 61 pp.
Do stlumtenta dynersjt przyczyntli ste wybttnte sami mteszkaricy mix:Eta Bydgoszczy,a szczegolnte mTodzieZ,wskazuj4c naszym patrolomo domy i olEa z ktOrych strzelano wzgl.
gdzie ukrywaj4 ste dywersanci.Zem4ctlt sib: za to p6Aniej
okrutnte ntemcy pip zajaciu 13ylgoszczy,rozeitrzeliwu440 t
mordujqc bez sadiw.Zamterzam wydne odezwe do ludnosci nte
miecktej t me czekajac nn odoowted w sorawte sqd6w no1-1
wych,uruchomt6 go.lqadomoFict z frontu pomy61ne,Natarcle
na 62 pp zdecydowanie t bardzo krwawo clln ntemc6w odparte
nwty udzts/ w odparctu mia/a artylerja z zn Tirdy/baterje
9 pal wspterajace 22 pp/.
Przyjedin dca Armji.Przyjmuje meldunek sytuncyjny i
m6wi o xxxxkx4-xxximpthxxtxxxxkx cno4ct poloienta na Pomorzu,6 swych obawech o kierunek gdariskt I sytnacji - jaksi
stworzyZoby wdarcte ste tedy ntemc6w.Wydnje rozkaz raikxx
opuszczenia przyczOlka i odegcta w ctqgu nocy na Brd@,
Rozkaz nteoczektwany,Decyzja cteZka do powztecta przez
dce Armji t szczeg6Inte cteZkn do wykonania dia dywtzji
bydgosktej,z powodzentembront4cej swe#o miasta,ale konteczna i s?mszna.
Przystepujemy do jej wykonanta.Po wydantu rozkazOw dla
wojska i zawtadomtenta a odegctu vP'_adz kolejowych,mtejsk
ktch itd,trzeba zndeoydown6 co robte z bardzo ltE167447
aresztowanymi.Okazuje sto. .,e jest mtedzy ntmt wielu przypadkowo zap arntetych.Must ste przeprowadziC 41edztwo,Jest
to ntemoltwe w civu paru godztn do nocy,a wykluczone w
dnich nastepnych,bo baon wartowntczy,a wine jedynt pa
wyj4ctu z mtastn 4wtadkowie,odchodzt ad dywtzjt.OdesT.aC
ich pod eskort4 wr474b krajn,bez monolioi przeprowadzenta
jaktekolwtek nawet dochodzenta,byZoby to ukarn6 wszystkic
' wt nnych t ntewinnycla,txxxixmtrixxx*Ictxxxaxxxx*xxxxxxicxx
.
**Xamaximmlatakixxxxxcb&xxxcht*mxitmlockixx
Przynuszczn/em
.
Przytem ze ntemcow ceiwyco yc
brant
vreku
mtedzy ni.
5 \A "1-6')'''
1
j../W-- > mt niema.Rozkazal'em wtec
— tio-wn42 nwolni6
wszystktc ,r6wnocze4nte z wycofaniem ste istatntego odAAJ-/ _...-------dzta/u wojskowgo z mtnsta.
znwoze4nie nie zanlar,
mowalt oddz al'y ntemteckte a
szym wycofnntn teout nie
mOwt6 im o item,lecz
pozpstaW C ich 7* cichm s mych w koa
t
sznrach„ntlmcy po przyjsctu eh
uwoln14,
0
sh
li
Po
sti
In
te
tu
d
an
Si
ki
rs
ko
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
ILT 271610
ii.Dzialania 15 d.p.pod PIockiem./str.131,140 i 151/.
e
Th
(Lie bed .c pewnym czy jest w urze Eistorycznym
moja rel 'a pisana zaraz po w ie,odtwarzam
to dzialani tak,jak mi pozostala
sh
li
Po
Dla zlikwidowania niemcowl ktorzy przeszli Wisle pod Plockiem,zostaIa skierowana nie cala 15 d.p.lecz osIabiona o
62 p.p.,baon ON i czeSo artylerji,ktOre gen.Tokarzewski rozkazaI pozostawid w rej.K16bkaTikarysin- Czerniewice /pid.WIoc' /awka/,gdzie w dniu 13 wrzeSnia dywizja odparla natarcie
two 9,014)440/14P °1
dyw. re z .
Baony 59 i 61 pp.,bgdqce w stycznoaci z nplem,mogIy odej6
dopiero po jakim takim zluzowaniu ich .0dmarsz wigc ich nastqpil p62no,co bylo gIOwn4 przyczyne 15 d.p.nie zdalala rozpoczqd swego natarcia pod PIockiem w godzinach popoludniowych dnia.. wrzeSnia.Po jednym baonie z obu z tych pulkOw zostaIolirladowene i podsunigte kolumnami sl..mochodowymi
do rej.Gqbina.
Wyprzedzajeic to oddzialy,przybylem do Gqbina wczesnym
rankiem dnia 14 wrzeSnia i okolo godz.6-7 zdoIalem z tamtej-,
azego urzgdu pocztowego nawi4zao lqcznoed telefoniczne, z
ppTkk.dyplSadowskim,dcq 19 p.p,ktory ostatnim wysiTkiem trzz/mai sig w lesie 7.4ckim A cheval szosy z PIocka na. Lqck,att4ko7
wany silnie przez niemcdw.Zapewnilem go 2e-o ile pamigtam
najpor;miej koIo poIudnia bgdg w stanie odciq2ye go,wysuwajv,
sig z lasow GOinskich na poInoc.
Baony podwiezippe samochodami orzyby4 do GOina kolo
godz.7-81 WysungTemolako straZe przednie:I/61 no pOlnocny
wv
skraj lasu w kierunku na DobrzykoIII/59
do Czermno na
wsch.GEIbina.Przybyle rOwnoczeSnie'kawalerje dywizyjnq wyslalam dle rozpoznania rejonu WisIy no pInc.-wsch.GOina,gdzie
wedIug rozkazu otrzymonego od gen.EUtrzeby mieli sig tei
niemcy przeprowio i kt6rych nakazywal odrzuci6 za Wish w
pierwszej kolejno6ci.b/komp.kolarzy wysIalem w kierunku na. Tq
L4ck,dia rozpoznania czy niemcy nie przenikajq ku szosie,
migdzy jeziorem Zadworskim a 19 p41)
Ukolo godz.9 zainstaloweIem swe mp we dworze
w pobli'6u G4bina.
Do poludnia nadeszTy meldunki:od kaww ±mx4t dyw.2e po
za drobnymi patrolami niemieckimi,ktore krecily sig tom poprzedniego dnia i wrOcily za Wisle.niemcOw niema w tym rejoni
od kolarzy tewniez meldunek negatywny; od 1/61 2e niemcy obsadzajq rzeczkg wpadajgcq do Wisly pod Dobrzykowem,2e przeprawiejq sig na tretwach przez WisIg w rej.kgpy wi61anej i
no poInoc od niej,oraz 2e wykryto artylerjg na prawym brzegu
WisIy w rej.06nicy.
W godzinach poTudniowych zaczely naplywac maszerujgce
oddzialy dywizji,ktore zadggygowaleM do lasu na pinc.Ggbina:
61 pp.na kierunek Dobrzykowa,59 pp.ne lewo od niego.Artylerja
otrzymala rozkez wzigcia pod ogie6 przepraw tratwomi orez
wykrytej art.niemieckiej.Ze wzgledu na odleg1o66 byllo to
ile pamietami tylko die dyonu cig2kiego.
Pone przybycie oddziaTow /59 pp dopiero po godz.14
stanql na biwaku w 1esie albiaskim/oraz zmgczenie ich diugim marszem po cigniej pracy bojowej w ciqgu calej poprzedniej doby,wykluczalo mo2no66 rzucenia ich odrazu do natarcia
.ocz nek i
na p.5?:noc.Nale2aIo dad wojsku minimalny choo
rezygnuj4c z zaskoczenia = gdyL artylerja ju2 dradzi a ai
zmontowac natarcie pod wieczor.
sti
In
te
tu
d
an
Si
ki
rs
ko
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
72'1' 7?14IC;)
-2-
e
Th
i•60 Lads,u4VA
J
wrpi
u-t
sh
li
Po
Zamierzalem je r zpoczq6 mxgx nie p6Zniej niz o godz.18
sil#;;01 5 baonow,pozostawiajqc 111/59 w swej rezerwie.
W poludnie przybyT do metgo mp,gen.Tokarzewski,ktory
tamLe wyznaczyl swe mp.
W tym czasie zdoIaIem nawigza6 lqcznp66 telefonicznq
z plk.Grudzixiskim,dcq jednego z puIk6w 27 4p.Poinformowa9
Iem go x o zamierzonym natarciu dywizji od Gqbina wzdIui
lewego brzegu Wis2y i prosilem o wspoIdziaIanie przez
wiqzenie niemc6w od p6Inocy.Szczeg616w uzgodnionych wowczas co do kierunkow i czasu,ju2, dzi6 nie pamiptam.
godz.18 natarcie nie ruszyo.JuL dzi6 nie pamiptam przyczyn jakie sip na to zIoi,y1y.Ju2 zapadal zmrok,
gdy 61 p.p.wyrzuciI niemcow z Dobrzykowa i z nad rzeczki,
zdobywaja,c podstawp wyjSciow4 dla dalszego natarcia na
p6Inoc.
ktValtthWACtil2A
tE4I -
lr
gMAl
;R
t24
04
In
:Mka
sti
Locno nieprzejrzysty teren,szczeganie dla nocnego (
dziaIonia artylerji,nieumiejscowiony jeszcze dokIadnie
npl,nakazywaIy zaczeka6 z dalszym natarciem do 6witu.Lecz
z drugiej strony,kalda godzina byly droga wobec ci4gle
narestajgcych z za Wisly sil npla.Trzeba tez bylo liczy6
sic w dtieri z flankowym ogniem artylerji niemieukiej z za
WisIy,z jej dalekq obserwacjq z gorujuego brzegu.Eiewia-,
dome tez bylo poIoenie 27 d.p. i jej moHiwo66 wspodzia-'
Iania jutro,wobec tego(s, miaIa przed sobq swego wIasnego
te
tu
npla,kt6ry szedI za ni4.
d
an
Zdecydowaiem sip wipe nie czeka6 rana l lecz uderzy
zaraz nocq,dwoma r6wnolegIymi kolumnami,po dwa baony ka±,da,pozostawiajqc narazie artylerjp za rzeczkq w gotowo6ci
do podciqgnipcia jej w ciqgu nocy.Byiy szanse zaskoczenia _
niemcow prawdopodobnie nie oczekuj4cych tego •• zaju nocnego WriM4Wea,a przynajmniej podciagniecia 4fvizji w ciqgu nocy at-alloPeped dla wznowienia natarcia rano,ju± na umiejscowionego npla.
To nocne dziaIanie nie udalo sip. 61 p.p.idElcy bliLej WisIy,natrafiI po kilku kilometrach na silne mgrupowanie niemieckie,przygotowane do nocnej obrony.Iulk poni6s1 duie straty w ogniu ckm-6w niemieckich.Dca pulku
dostal sip do niewoll.WedIug jego poLliejszej relacji,
gros 3 d.p.niemieckiej znajauclo sip ju wowczas na lewym brzegu WisIy,skupione?T—fnygotowane wiewoole do obrony.
Baony 59 p.p.pobl4dzily w zakrzaczonym,bezdroZnym ±xxx i
miejscami podmokIym terenie i nie wyszIy na nakazane kierur
ki. 0 Swicie oddzialy wypadowe zbieraly sip z powrotem ncd
rzeczkci,nie ecigane przez npla.
Wznowienie netarcia,wprowadzejqc oba nie ilyte w
nocy bao,,bylo molliwe dopiero kolo 9-ej.0 teje godzinie
doI4czy14 o dywizji 62 p.p.Byly teraz zxmlionmawxxxxxmi
ally wys ?rczajqce l by przy jalam takim wspoldzialaniu
27 d.p. I wyrzuci6 niemaw za Wislp.
ZdecydowaliSmy jednak z gen.Tokarzevskim poniecha6
go,gdy2, dzialanie to magic zwiqza6 15 d.p.pod Plockiem
na xxtrusixionippayxt7ixxxxxxiumbrinpotrzwtmematx2mtrzpoc
kierunku oddalaj4cym jg od sil gIownych,gdy byla bardziej
potrzebna nad Bzur i ka2,dej chwili magi nade366 rozkaz
odej6cia jej tam. Rozkaz taki nadszedi w godzinach popoIu0
niowych.
3-cia d.p.niemiecka nie okazala w ciElgu dnia najlt
mniejszej inicjatywy i nie usiIowaIa nawet lataxm zdoby6 z
powrotem osiony na lInji rzeczkii Dobrzykowa.
Si
ki
rs
ko
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
Gen.bryg.Przyja/kowski, dow6doa 15 d.p./str.146,152/.
W godzinach popo/udniLtych dnia 15 wrzegnia l 15 d.p.
e
Th
otrzymaIa rozkaz gen.Kutrzeby wycofania SiO z bitwy pod P/ockiem
przemarszu w rejon Stare Budy, w gotowoeci do dzia/ania w dniu
17 wrze6nia aa wschodnim brzegu Bzury. Do dyspozycji dywizji
lis
Po
oddano r6wnocze6nie 1ollImay_aampchodowe dla przewiezienia czp6ci
piechoty. Dowadca dywizji otrzymai rozkaz xammllxx zameldowania
4c- it sic o godA.22ej w m.Kiernozia /?/, m.p.gen.Kutrzeby l dla otrzy-
h
mania bli2szych rozkazow.
In
411
0 zmroku rozpoczql sic ruch_dywizji ku Bzurze. Pierwszy
baony 62_Dp
sti
wyruszy-L. baon saper6w, nastppnie zaIadowane na sa
dla:podwiezienia ich
te
tu
pod m.Ruszlii_.
dwa
1 •
an
Szosa z atbina na Sochaczew pelna lejOw z bombardowan
lotniczych i zapchana w ciazu nocy niezliczonymi taborami oraz
d
wozami, uchodzcami, pozwalaIa jedynie na powolne posuwanie sic.
Si
Duo czasu itracono na rozolettywanie co chwila tworzqcych sip
ko
zatorow.
czewsk .
59 pp z dyonem artyl_exii drogq rownolegIs, poprzez I/6w.
Pu/ki to oczekujac na skierowanie ich
M
f-
ki
rs
61 pp z gros artylerii zostal skierowanyazsaba-
27 d.p., p6Lxo odeszly z pod Dobrzykowa,rej.G4bina l opu6cily swe
eu
us
odej6cie z rej.Ggbina
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
gen.PrzyjaIkowski
str.2.
tS
e
Th
Nte doczekawszy siy do p6q-nocy nikogo, ktoby je
mug/ zluzowa6
nad rzeczkei Dobrzykowke, zazgode„
dcy
OF
i odeszly z kilkugodzinnym
p.d.plka Skrotazylisko,
lis
Po
opanieniem najpierw 61 pp z gros artyleriu szose, sochaczewske,,
a nastppnie 59 pp z dyonem art.droge rownolegle, na Siubice
II6w .
h
przez I16w okazala sip nie mniej mpcze,cEi bo mocno
In
biaszczystg kmaxglarxe3x a ponadto bombardowanie lotnicze_
zIapaio 59 pp pod Ilowem ble22.da,iac mu jednak powaniejszych
sti
strat lecz znacznie op6Z.niajelc jego przybycie. /Bylo to drugie
tu
zbombardowabie lotnicze tego pulku w marszu w otwartym terenie
te
- pierwszy raz w dniu 2 wrze6nia mipdzy Bydgoszcz8, a Koronowem/.
Przybywszy do K.o godz.22
zastale_m_dut lioxchtxtwaxx
an
xxxitxxx en.K.ani nikogo z dow6dztwa armii, ktore po zmierzchu
d
std wyjechalo, ani zadnej informacji dokqd sip
Si
/7 0 pednocy udalo mj4 sic zdoby6 to informacje. u go(1.112znalaz-m0
7fRem dow6dztwo armii w Zaluskowie. Gen.K.zorientowal mnie o
ko
7'2)zamiarze otwarcia soble drogi na .:arszawe w red,'„2,2c.haczewa
kawa. gen.A.na lej skrzydle
ki
rs
przez grup gen.Knolla oraz o zadaniu 15 dp. Ma ona wraa z
M
us
Przewidywanie to bylo nastepuj4ce:_12_42p.i k2.WLE92..
Abrahams przejdq Bzurp i utw2E5 na wschodnim jej brzeguslIflap6.
eu
cie os/aniajElce przeprawy pod Brochowem i Witkowicami, dlargazty
Sochaczewa na
a nie na
m
jednostek armii. Grupa gen Knolla posuwaje,ca sip z rejonu
tego
przedmo6cia winna da6 czas na dobre zroganizowanie go obronnie.
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
tar 21//4/6„)
gen.Przyja/kowski
str.3
Gen.Kutrzeba Deeztzmaz*x w swej reiacji /st,?.152/
pisze, zeFnalegal 2eby 15 d.p. chociaZby grupami i za dnia
szybko przeszla na wschodni brzeg". Tego nie moge sobie przy/pomniee.
Choe ruszylem z dywizje, w ca/o6ci na Bzure dopiego
e
Th
o godz.181 to jednak juZ w poludnie dysponowaae
olo
Starych Bud 62 pp podiwezionym samochodami i cze6cie4„artylerii,
ktora przybyla szoss„ Wydaje mi Bie l ZeUslyby4wiedzia/ o tego
lis
Po
rodzaju jusakx intencji dcy armii, byibym mimo wszystko stara/
sie it66 mu na reke /z 62 pp, ktory przyby/ samochodami i kt(ry
wraz z dyonem artylerii mialem pod rekt1 w lesie Stare 3udy
j1.12,
h
w po/udnie byIbym mimo zagrolenia
o5215 przybyIem do Starych Bud Pamietam, ie tu2
In
1)
sti
obok przeprawy na zach.bregu__Azury, w odlegloadi oko/o p6/ km,
znajdowaI sic w lesie maly folwark, w ktoryT przed przeprawq staid
tu
dowadztwo 61 pp. Bliiej Brochowa za6 byl jaki6 nel/n_cly cob
te
podobnego, gdzie 62 pp przeszedI Bzure w ktxx brOd, /
'1(
/I
C.---9
Nie rozporzqdzaje,c obecnie mapg o wiekszej podziaIce,
an
d
nie jestem pewall czy przeprwawa to byla przygotowywana pod WiTkor-r
wicami, czy pod Brochowem, jak pisze gen.Kutrzeba. Sklonny jestem
Si
przypuszczad, ie gen.Kutrzeba sie pomyliI, gdy2 Brochow letal
na poIudnie od przeprawy, a nie na paInoo l
kawaleriken.Abrahama dla
na jej lewym skrzydle
ki
rs
PrzewidujEtc uZycie 15 d.
podaje na szkicu 4
ko
i by ostatnie,
jak
* dniu 17 wrze6nia
M
na wscg.brzegu Bzury
_--- przyczolek os/aniajqcy przeprawy pod Brochowem i Witkowicami dla puozostaIych w.j.obu armii. Grupa
gen,
—_,
dad czas na dobre zorganizowanie go obronnie.
eu
us
Knolla przy tym posuwajaca sie na przedpolu tego przTycZ- 667 ma
Gen.Kutrzeba nie wspominal nic o przewidywaniach swoich
m
ewent.uZycia 15 d.p.dla uderzenie w dniu 17 wrze6nia po zachodnim
brzegu Bzury, gdyby Trupa ren.Knollia utkne/a, wzgldnie dla uderzenia flankowego na wsch.brze7o /str.146/, 0 ktotrym pisze w swej
relacji.
X/ Nie wiem, czy istnialy i jak uZrte byly oddzialy saperskie,
ale w tym rejonie Zadnych bie by/o,_
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
1,4710
.,71
sen.PrzyjaIkowski
(
14)
strait.
Okolo godz.4 rano przyby/em do Starych Bud zastajgc
juZ tam maj sztab. Dca saperow juZ r2112Eapshgma/
.
moliwo6ci
przepraw przez J3zure i zameldowaI mi potem, ze po porozumieniu
Sie z dcai pionier6w kawalerii, polaczono sily dla wspolnej
e
Th
budowy przeprawy. 0 godz.6 zosta/em zaalarmowany meldunkiem
kompanii kolarzy ubezpieczajatcych Stare Budy, ze Niemcy znajduja„
sip na zachodnim brzegu Bzury w odleglo6ci kilku kilometr6w na
lis
Po
v
ld.-wsch.od Starych iud.
Zaraz potym przyby/ do Starych Bud en.Abraha , od ktore-
go dowiedzia/em sip, ze na wschodnim brzegu Bzury trzyma przycz6ie
h
/ek bez kontaktu z nieprzyjacielem. Gen.Abraham prosi/, by
na co z miejsca xi* wyrazilem
In
15
sti
przziu§zczajRc, ze nieditDedem6g/ uZy6 do tego jeden
tu
n z baonow wiezionych samochodami. Nieoczekiwanie d1a mnie przybyauzym
•
opoznieniem
- • •
/z aje sip ze k
olo godz.10/ i w sytuM* ez y one z •
- 7
•
te
acji gdy ffsialem ,je zatrzyma6 dla osIony rejonu zgrupowania
dywizdi i r‘jonu samej
przeprawy wobec narastajacego
an
z tej strony Bzury ze strony Niel! • i - k
c oh 25LD.,.
-......
4
LiczyIem sip te z ewentualnq
koniecznt6cia, przeciw-uderzenias„
.I.'
d
(
zagroenia
ko
Si
wkrotce jeLislym pulkiem wzdluz zachodniego brzegu Bzury.•2122D14"
s/uaznie l
nie gen.Abraham, obawiajqc Sie widocznie
Niemcy inn zamknq6
'' --- ---------/2 przepral4 1 ponowil slat), pro6be, by 15 d.p.zaczpla przechodzi6
ki
rs
przez Bzurtt.
Majqc dopier() jeden pu/k na miejscu i meldunki o pobliskim natarciu niemieckim na miejscowoe6 /?/ /miedzy M/odzieszyn-
M
nem a Bznre/ oraz patrole niemieckie podchodza,ce pod Stare Budy
us
i ogien artylerii na p/d.skraju lasu Stare Budy, zabagatelizowanie tego zagroienia wydawaio mi siy nazbyt 1ekkomy6lne. Tymbar-
eu
dziej, ze grupa gen.AbrahamaIti
wczesnym popoIudniem miala rozpo-
m
cze,6 ruck ca/a, silk na Bzure po wykaZiczanym juZ mo6cie. Rozw6J
wypadk6w okazal, ze z1e zrobi/em, bo 25 d.p.odrzucila natarcie
niemieckie, Niemcy nie usilowali rozszerzy6 sip ku polnocy,
a wcze6niejsze wyj6cie paru baon6w dywizji za Bzure daloby
wipcej czasu na zorganizowanie obrony poiniejszego prz7czolka,
czasu ktorego potem zabrak/o.
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
str.5
gen.PrzyjaIkowski
0 godz.14 cala dywizja byla juz zebrana. FuIki 51 i
59 i artyleria przyszly w stanie niezwyk/ego przemgczenia z
braku snu od wielu dni. Gdy odiwedzilem 61 pp o godz.14 zastalem
go caly 6piqcy w lesie w pobliu miejsca przeprawy, a p.o.dcy
e
Th
pulku mjr.Wysocikiego p6Iprzytomnego z braku snu i zmordowania.
Chcae c dad im odpoczynek, a zarazem czas grupie kawalerii gen.
lis
Po
Abrahama na przej6cie przez Bzure, ruszylem za ni& dopier() o godz,
is. Zadyrygowa/em przeprawe: 62 pp brodem w rej.miyna o jakie6
1 i 1/2 km na poIudnie od mostu pontonowego, reszta dywizji
przez most. Dla oslony od strony Wyszogrodu, skqd tez pada/ na
h
las i szose ogiezi artylerii niemieckiej, wyslalem kawalerie
In
dywizyjnq /zamiast baonu piechoty, jak rozkazal gen.Kutrzeba/.
sti
Baon piechoty natomiast - 111/59 - pozostawi/em nIzachodnim
na wschOd od bt.Bud dla os/ony
tu
brzegu Bzury w rej.
przeprawy od poludnia. Baon ten nie zdoIaI juz doTAczy6 wiecej
te
do dywizji. Baterie plot dywizji /por.Neugebauer/ wys/alem dla
an
os/ony samej przeprawy. Zginsla tam w bombardowaniu lotniczym
dnia 17.9.po wystrzelaniu wszystkich posiadanych pociskdw.
d
Dojazd samochodem do przeprawy okazal sie niemoZliwoeici4.
Si
Zarowno sama szodg, jak i wszysikie doj6cia i dojazdy boczne
ko
do przeprawy byly zapchane przez niezliczone ilo6ci taborow,
zarowno kawaleryjskich jak i innych w.j.armii pchajgcych sie
ki
rs
ku przeprawie. irzeprawa byla koszmarej, mimo nadludzkiej pracy
pelnego po6wiecenia sie baonu saperow 15 d.p. Most pontonowy
chwiai sie, wyginal i wichrowai cigle pod ciearem samochodow
us
M
i przy silnym prsdzie Bzury.
cieiarowych./Artyleria dgwizji przeprawila sie w brad.
dziala ktore utknely w wodzie musiano
eu
wyci4gao doprzr,
, gajqc do zaprzegow dodatkowe konie.
0 godz.4 rano cala dywizja poza taborami byla juz na
m
wschodnim brzegu 3zury.
0 teje godzinie gen.Kutrzeba wreczyi mi na przeprawie
pismeny odreczny rozkaz jego - ma kartce wydartej z notc:su do gen.Abrahama z krOtkimi slowami "Maszerowad wprost na ;,iarsza-
we.
Rozkaz ten gen.Kutrzeba poleciI mi wys/a6 do gen. brahama
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
rziti figto
Gen.2frzyjalkowski
str.6
nie majqc juZ kim tego uczynio! Rozkaz ten wraczylem por.kawalerii ze sztabu jednej z brygad gen.Abrahama, kt6ry wraz z
samochodem pft'no przeprawiI sip, mial doppdzae brygade.
Rozkaz ten dal mi wowczas wiele do my6lenia. Nie mia/em
e
Th
rnoznosci wyjaAnienia tego u gen.K.,ktory ptmaszerowal ku swemu
przysz/emu m.p. Odpadl r i w ka2dym razie sr siad, ktory razem ze
mne, mia/ osl'ania6 przeprawp. Xxix
lis
Po
Zmniejszyiy sip tesily o
po/owp.
CzyZby gen.Kutrzeba, patrzu przez kilka godzin na trudne,
przepnawp, uznaI za wqtpliwq monoe6 przeprawienia sip tpdy
h
dalszych w.jai zrezygnowa/ z mocnej jej os/ony? ezy rezygnacja
In
z uprzedniego zamiaru zwartego wspolnego wysi/ku przejicia za
sti
Bzurp i poczevtek kierowania na Warszawp pojedviczych w.j.dla
ratowania ich?
tu
W toku bitwy dnia 17.9., gdym dowiedzial sip, ze 25 d.p.
te
przechodzi Bzurp za plecarni 15 d.p., zamiast przed jej frontem,
an
wqtpliwo6ci moje sip wznowity. jzukaIem gen.Kuttzeby przez
oficera ze sztabu dywizji, a pc5niej osobi6cie, by dowiedziee
d
sip, co znaczy to zmiana, lecz go nie znalaz/em w zbombardowanej
Si
wiosce m.p.armii.
ko
Pulki 15 d.p.pomaszerowaly ssrnodzielnie dla zajecia
odcinkOw obroanych w my61 rozkazu wydanego im poprzedniego dnia
ki
rs
o godz.17. Dwa pulki miaiy zorganizowa6 obronp w pasie mipdzy
Bzure, a po/udniowym wystepie Puszczy Kampirioskiej, jeden pu/k
dwubaonowy jako odwod,w lesie na ich lewej flanee, izarazem
us
M
ubezbieczenie tej flanki.
Ugrupowanie(paon&AI4iYobu pulkaw mia/o dad g/boko66
czo/gow .
. . .
prawdopodobieilstwem cip2kich
eu
pozycji obronnej. Liczac sip z
, rozkazalaem oprzeC obronp
m
o zabudowania wsi. 61 pp mial mo2.no66 uczynienia tego dla wszystkich swych trzech baonow. Natomiast 62 pp nie posiada/ w swoim
xklutimix pasie zadnej XXKW:LIFE przeszkody przeciw-pancelmej.
Poniewa2 artyleria itak4x mogla znale6 jaka, take, as/one tylko
w laskach na ty/ach pozycji i. czOciowo w zabudowaniach Brochowa,
zosta/a tam ca/a skupiona.
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
gen.PrzyjaIkowski
str.7
By/ to b/0 1 gdy bombardowanie lotnicze i ogled artylerii
niemiecklej zerwaIy szybko wszelkq Igczno66 drutowq. Bombardowanie to i tak nie omineIo artylerii, a baony w najbardziej kry-
e
Th
tycznych inomentach byly pozbawione wsnarcia ogniowego.
Nale2aIo cze66 artylerii przeznaczy6 od razu jako artyleris
przeciwczoIgowq, rozparcelowujgc jq w zabudowaniach wiejskich
lis
Po
miedzy baonami. Przesuniecia p6Zniejsze w otwartym terenie byiy
jui niemo2liwe.
Niemcy maxpxkixx rozpoczcli natarcie wzrdluz wschod-
h
niego brzegu Bzury juZ rano nie daja,c czasu na dobre usadowienie
In
sii w terenie. Silny ogien ich artylerii
przeszkadzal
kopaniu
sti
sie w piaszczystym terenie. W poludnie rozpoczeIo sip; bombardo-
wanie lotnicze, ktore ob#elo nasza, pozycjs dywizji i jej ty/y,
tu
kataudoxaniaxxx±lOakilaximaaltatyxadlia3xmgkiaxxxxx
te
wIe,cznie z przeprawa, broniona, przez dywizyjna baterie plot.
Zabudowania wiejskie nie dawaIy
adnej ochrony. Wszelka la,czno66
an
Inakiimx z pulkami i artyleria, zostala przerwana w tym otwartym
d
terenie, gdzie samolibty polowaIy po prostu na wysyIanych pojedynczych Igcznikow. Nic nie moina by/0 zrobie do zrnierzchu.
Si
Przed wieczorem w chwili gdy bombardowanie lotnicze usta/o,
ko
ukazaly sie czolgi niemieckie, ktare przejechaly przez pozosta-
ki
rs
/e resztki dwoch baonow wzglednie je wymine/y
otwartq przestrze_
niq i wyszly na tyly w pobli±.0 mego m.p. ....Brochowa. Nie jestem
pewien, czy doszly do przeprawy gdyz wycofaly sie z bastaniem
M
zmroku.
samodzielnv, decyzje. 61
us
Nie mogsc znale6 gen.Kutrzby, trzeba bylo podja,6
pulk ponic5sI ogromne straty, pozostal
eu
uszczuplony
z niego wIa6ciwie tylko jeden/baon, ktory broni/ sie w Brochowie.
m
62 pp zmasakrowany ogniem artylerii w otwartym pIaskim terenie,
utraci/ swa, pozycje w godzinach przedwieczornych i odskoczyl
do Puszczy Kampinsokiej / /. Realnie biorqc byl wowczas nie-
uchwytny i liczy6 na niego nie mona by/o. Jedynie 59 pp w skIadzie dwoch baonow pozostaI nienaruszony. jo sie dziaIo z 111/59
pozostawionym za 3zurs, nie wiedziaIem. 0 nawiazaniu z nim
/4czno6ci rile mog/o bya mowy. k
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
15./
gen.Przyjalkowski
2.1/410
str.8
Artyleria poniosla du2e straty w ludziach i zaprzegach.
Bateria plot wystrzelawszy ostatnie pociski zostala zniszczona
w bombardowaniu lotniczym. Ponadto nie bylo co je66, brakTb
amunicji. Tabory dawizji, ktdrym uda/o sib przeprawie przed
e
Th
bombardowaniem lotniczym byly nieuchwytne w Puszczy Kampinoskiej.
Kratko mowiaic, d7wizja nie zdolawszy umocnie sie w
otwartym terenie , zosta/a rozbita caipdziennym ogniem artylerii
lis
Po
niemieckiej i pOldziennym bombardowaniem lotniczym. kix Dla
wykonania zadania os/ony przeprawy w dniu nastepnym pozostawa/y
tylko trzy baony i artyleria, lecz zabrak/o przestrzeni g/ebo-
h
kiego przedpola przeprawy, a pozostanie na pozycji z dnia poprzed-
In
niego bylo niemolliwe.
sti
te
tu
d
an
ki
rs
ko
Si
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
/A/0
JP:J-1 `27.
WA'
Zapiski gen.Przyjalkowskiego,
e
Th
Otrzyma/em z kraju gen.Kutrzeby "Bitwa nad Bzurq", wyd.Czytelnikk
1957 r., w ktOrej opis dzia/ari 15 d.p. - jak sie okazuje
pobieinie
tylko znanych autorowi, wymaga sprostowari lub wyja6nieri. kt6re, jako
li
Po
byly dow6dea tej dywizji, uwazam za swoj obowiekzek przes/a6, tak jak
mi pozosta/o dzig w pamiqci.
sh
I. Dzia/ania 15 d.p.w rej.Bydgoszczy /str.60-61/ zostaly odtworzone
w I cz.II Tomu nietylko na podstawie relacji moich lecz i dow6dcy
In
Armii Pomorze. Zgodnie z nimi, 15 d.p.odpar/a wszystkie natarcia na
sti
przycz6Iek bydgoski i opu6ci/a go w dobrej nienaruszonej formie na
rozkaz dow6dcy armii na skutek konieczno6ci taktycznych na szczeblu
tu
armii. Odesz/a przytym nie na skraj las6w na pld.Bydgoszczy, lecz
te
na linie kanalu i Brdy, przecinaj,,cych miasto w poIowie.
W jakim stanie ducha by/a wiwczas 15 d.p., 6wiadczq s/owa uznania
an
b.dcy Armii Pomorze w rozmowie ze mnq w rok pozniej, dla spokoju z $al
d
jakim 15 d.p.przyjQ/a rozkaz naniechania obrony swego "rodzinnego"
nie byTo rzeczq 1ekk4 dla Bydgoszczan,
Si
garnizonu, co - rzeoz jasna
i spokoju z jakim 7rzeprowadzi/a samo wycofanie siq i przegrupowanie
ko
w ogniu dywersant6w i zagroenia czoIg6w niemieckich od p61nocy.
ki
rs
Zachwianie sig 62 p.p.przy obsadzaniu Brdy, o kt6rym wspomina
gen.Bortnowski w swej relacji str. • .• •
, bylo w rzeczywisto6ci
tylko jednym z drobnych eibizodow walki z dywersantami niemieckimi
M
w danym wypadku przeszkadzajgcymi ogniem ckm w obsadzeniu jednego
ppanc.
eu
us
z odcink6w kompanijnych, szybko zresztg zlikwidowanego przez dzialko
Ze zdumieniem wit° czytam w relacji gen.Kutrzeby, ze wed/ug sl6w
m
gen.liortnowskiego w dniu 4 wrze6nia, 15 d.p. "znacznie ucierpia/a,
utracila mocny Trzycz6/ek....odskoczy/a...i by/a w takim stanie,
ze.e musi natychmiast odej66 na Wlocalwek".
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
;#7,//4/
gen.Przyja/kowski
str.2
Jedyne prawdopodobne wytIumaczenie tego, to te dowadca armii
e
Th
Pomorze przedstawial gen.Kutrzebie sytuacjq swej armii bezpo6rednio
po niepowodzeniach poniesionych w korytarzu pomorskim i pod ich
wielkim wrateniem oraz w obawie, czy zdoIa pozostaIymi mu silami
li
Po
obroni6 dalszy kierunek na poIudnie, je6li npl uderzy z pa,nocy,
czego wawczas oczekiwaT.
sh
Nasttpneg,o dnia to sama 15 d.p.rzekomo mocno wstrzq6niqta,
objqla sama jedna obron obu kierunkow i na ViToc/awek i na
In
Inowroclaw i bronila je skutecznie. Fakty Rowiq za siebie.
sti
II,__Dzialania. 15 dp_tpod Plockiem /str.131, 140
i 151/
tu
Dla zlikwidowania Niemcaw, kt6rzy przeszli przez Wislq pod
te
Plockiem, zosta/a skierowana nielca/a 15 d.p.1ecz os/abiona
an
Lbaon ON i 9ze&artylerii, kt6re gen.Tokarzewski rozkaza/ 1pzoatawio
w rej.K/6bka - Marysin - Czerniewice /pld.WIocIawka/, gdzie w dniu
d
13 wrze6nia dywizja odparla natarcie nowo wprowadzonej dyw.rez.
Si
Baony59_1_EgbOve w stycznogoi z nplem, mog/v odejg6
dopiero po jakim takim zluzowaniu ich. Odmarsz wiEc ich nastqpi/
ko
pcino, co by/o gIewn4 przyczyn4, te 15 d.p.nie zdo/a/a rozpocz46
ki
rs
swego
natarcia pod Plockiem w godzinach popoludowych dnia 14 wrzeg.
405 nia. Po Lednyabaonie_z qbu tych 2u/k(5w zostaly xx nocAzaladowane
i podsuniqte kolumnami sarnochodowymi do rej.G4bina.
M
Wyprzedzajqc teoddzia/y, przyby/em dojAbing wczesnym rankiem
us
dnia 14 wrze6nia i okolo godz.6-7 zdoIaIem z tamtehjszego urztdu
dcq 19 pp, ktORy ostatnim wysi/kiem trzyma/ si_w
eu
pocztowego nawiqza6 /qczno6C telefoniczn4 z_pp/k.dypi,aadoNsX4m,
m
a cheval s7osy z P1ocka na hacck, atakowany silnie przez Niemc6w.
Zapewni/me go, te
o ile pamiqtam najpoiniej kolo poludnia
bqdq w stanie odciac ty6 go, wYP'4Y!1AP!ic z lasciw
GAIDA4skich na
pa/noc.
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
gen.Przyja/kowski
str.3
e
Th
Baony podwiezione samochodami przyby/y do Gqbina koIo godz.7-80
Wysunq/em jako straZe przednie: 1/61 na pOlnocny skraj lasu w
kierunku i)obrzykOw, 111/59 do Czermno na wsch.GAbina. PrzybyIq
li
Po
rewnoczezinie kawalerit dywizjynq wyslalem dla rozpoznania
rejonu °isly na p/nc-wsch.GAbina, gdzie wedIug rozkazu otrzymanego
sh
od gen.Kutrzeby mieli sit tez Niemey przeprawi6 i ktOrych nakazywal
odrzuci6 za 4 is/t w pierwszej kolejno6ci. b/komp.kolarzy wys/a/em
In
w kierunku na LEIck, dla rozpoznania czy Niemcy nie przenikajq ku
sti
szosie, mitdzy jeziorem ZadwOrskim a 19 pp.
Oko/o godz.9 zainstalowa/em swe m.p.we_dworze w pobliZu g G4ina.
tu
it Do np_oidnia
l
nadesz/y meldunki:Lo
laws Ze poza drobnymi xatratim
te
patrolami niemieckimi, ktore krtcily sit tam poprzedniego dnia i
wroicly za h is/t, NiemcOw nie. ma w_tym rejonie;Lodko1arzy rOwnieZ
an
d
meldunek negatywny; iod 1/61 te Niemcy obsadzajq rzeczkt wpadajgcq
przez
do ivis/y pp. A Dobrzykowem, Ze przeprawiaj4 sit na tratwach xx wisl
w rej.ktpy wi61anej i na palnoc od niej oraz Ze wykryto artylerit_
Si
na prawym brzegu w rej.06nicy.
ko
W godzinach po/udniowych zaczt/y inapt/a/a§ maszeruAae_Add,zialy
ki
rs
ktOre zadyrygowa/em do lasu na icanc.G4bina:161 pp na kierunek
obrzykowa,E3 pp na lewo od niego.I.hrtyleria otrzymala rozkaz wzitcia
pgdpgieri przepraw tratwami oraz wykryt0j artyleri.i-nlemieckiej. Ze
us
citZkiego.
M
wzgltdu na odleg/o66 bylo to motliwe, o ile pamictam, tylko dla dyonu
Poine przybycie oddzialOw 59 pp dopiero po godz.14 stanqi na
eu
biwaku w lesie Gqbiriskim/ oraz zmtczenie ich dlugim marszem po 21V-
m
kiej pracy bo_jowej w cl4gu caIej poprzedniej doby, wykluczalo motno66
rzucenia ich od razu do natarcia na po/noc. NaleZa/o dad wojsku
minimalny cho6 wypoczynek i rezygnujaec z zaskoczenia, gdyZ artyleria
juZ sit zdradzila, zmontowad natarcie pod wiecz6r.
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
gen.PrzyjaIkowski
str.4
Zamierza/em je rozpoczq6 nie p62niej nit o godz.18 si/ami 5 baon6w,
e
Th
pozostawiajqc 111/59 w swej rezerwie. Zmontowande szczeg6/6w tego
natarcia na miejscu powierzy/em dcy p.d.p/k.Skroczy46kiemu.
po/udnie przyby/ do mego m.p.gen.Tokarzewski, ktory tamte
li
Po
wyznaczyT swe m.p.
W tym czasie zdo/a/em nawiaza6 /qczno66 telefonicznq z p/k.
Grudziriskim, dcq jednego z pu/kow 27 d.p. Poinformowalem go o zmaie-
sh
rzonym natarciu dywizji od g GOina wzd/ut lewego brzegu Wisly
prosi/em o wsp6/dzia/anie przez wiqzanie NiemcOw ad p6Tnocy.
In
Szczeg6/6w uzgodnionych wowczas co do kierunk6w i czasu, jut dzi6
sti
nie pamitam.
tu
0 godz.18 natarcie nie ruszyIo. jut dzi6 nie pamitam przyczyn,
te
jakie sig na to zloty/y. Jut zapada/ zmrok, gdy bl pp wyrzucd/
NiemcOw z Dobrzykowa i z nad rzeczki zdobywajqc podstawq wyciowq
an
dla dalszego natarcia na p6/noo.
d
Mocno nieprzejrzysty teren,szczegolnie dla nocnego dziaIania
artylerii, nieumiejscowiony jeszcze dok/adnie npl, nakazywaly zacze-
Si
ka6 z dalszym natarciem do 6witu. Lecz z drugiej strony katda godzina
ko
by/a droga wobec cif ie narastajaccych z za Wisly si/ npla. Trzeba
ki
rs
tet bylo liczy6 siq w dzien z flankowym ogniem artylerii niemieckiej
z za "is/y z jej dalekq obserwacjq z gorujqcego brZegu. Niewiadome
tet bylo polotenie 27 d.p.i jej motliwo66 wsp6/dziaTania jutro, wobec
M
tego to miaTa przed sobq swego w/asnego npla, ktory szed/ za niq.
us
Zdecydowa/em siQ wiqc nie czeka6 rana, lecz udrzy6 zaraz nocq,
dwoma rownoleg/ym* kolumnami, po dma baony katda, pozostawiajqc na
eu
razie artyleriq za rzeczka, w gotowo6ci do podciqgniqcia jej w cigu
m
nocy. By/y szanye zaskoczenia Niemc6w, prawdopodobnie nie oczekujqcych tego rodzaju nocnego wypadu, a przynajmniej podciagniqcia na
prz6d dywizji w ciggu nocy dia wznowienia natarcia rano, jut na
umiejscowion.ego npla.
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
gen.Przyja/kowski
str.5
To nocne dzialanie nie uda/o siq. 61 pp idqcy bliej Wis/y
e
Th
natrafit pc kilku kilometrach no silne zgrupowanie niernieckie, przy-
gotowane do nocnej obrony. Pulk poni6s1 duZe straty w ogniu ckm-6w
niernieckich. Dca pu/ku dostaI siq do niewoli. Wed/ug jego p6niejszej
li
Po
relacji gras 3 d.pOniemieckiekiej znaddowa/o siq juZ w6wczas na lewym
brzegu WisIy, skupione na noc i przygotowane do obrony. Baony 59 pp
sh
pob/qdzi/y w zakrzaczonym, bezdronym i miejscami podmok/ym terenie
i rile wysz/y na nakazane kierunki. 0 ,4wicie oddzia/y wypadowe zbiera-
In
/y sib z powrotem nad rzeczkq, nieElciagne przez npia.
sti
Wznowienie natarcia, wprowadzajqc oba nieuZyte w nocy baony,
bylo moniwe dopiero ko/o 9-ej. 0 teje godzinie do/qczy/ tez do
tu
dywizji 62 pp. By/y teraz si/y wystarczajqce, by przy jakim takim
te
wspoldzia/aniu 27 d.p.wyrzuciO Niemc6w za Wis/q.
Zdecydowali6my jednak z gen.Tokarzewsktm poniecha6 go, gdy
an
dzia/anie to mog/o zwiqza6 15 d.p.pod P/ockiem na kierunku oddalajqcym
d
jq od all gIownych, gdy byla bardziej potrzebna nad Bzurq i kadej
chwiii m6gt nadej66 rozkaz odej6cia jej tam. Rozkaz taki nadszed/
Si
w godzinach popoludniowyeh.
ko
%mmiax
3-cia d.p.niemiecka nie okazaIa w ciagu dnia najmniejszej
ki
rs
inicjatywy i nie usilowa/a nawet zdoby6 z powrotem oniony na iinii
rzeczki JJobrzykowa.
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
•
e43
1,ss-tut.t'i\c(
S 74Z-8-4.4- t'3,1°111A44?/'-)
;Nu
rei
RO
.60('-'-dvAfr1#0.i.Otrzymalem z kraju gen.hutrzeby "BITWA FAD BZU1444 ,wyd.
Czytelnika 1957 r.,y,ktorej opis dziaIali 15 d.p.-jak sie
x11435 okazuje
tylko znanych autorowi,wymaga
sprostownt lub wyjaSnierLktorei jako byIy dow6dca tej,
dywizill.uwa2am za swoj obowi4zek przesIao,
t,;.;Lto 319-4N
1/0„0,4W.
I.0f4VV41 r
Dzialania 15 d.p. w rej.BydgoszczP i=fyl 4x* odtworzonietylko na podstane w I Cz.II Tomu
wie relacji moich lecz i dowadcy Armji Pomorze. Zgodnie
z nimi,15 d.p. odparla wgare nata;Tia na przyczOTek
,04wir-L4444"L-,'/
'
.0
bydgoski opuScila gonna ro kaz dowodcy
A mi-Erxmx
tutrx-ta yiniaxzi-m
szIa przytym
aloatA
nie na skraj lasOw na pId.Bydgoszczy,lecz na linje kanalu
i Brdy,przcinajgcych miasto w poIowie.X
W jakim stance ducha byla wOwczas 15 dpp,,Swiadczq
sTowa uznania b.dcy Armji Pomorze w rozmowie ze mn,w rok
p62niej,d1a spokoju z jakim 15 d.p. przyjeIa rozkaz zaniechania obrony swego "rodzinnego"garnizonu-co rzecz jasna
nie bylo rzecz4 1ekk4 dla bydgoszczai-i spokoju z jakim
przeprowadzila same wycofanie sie i przegrupowanie w ogniu
dywersantOw gliitemoDM4-5014 i zagro2enia czoIgOw niemieckich
od poInocy.
Zachwianie wie 62 1:*D: przy obsadzaniu Brdy,o ktOrym
•towspomina on.Bortnowski w slAQ re acoi-str.
-bvIo w rzeczyvistociS4k2i.
nynid epizodo walki z dy--'''s*?"-4te•70.12A
wersantani niemiecRimi,
aja.oymi oniem 40 ckr_i w
obsadzeniu jednego z odcinkow kompanijnych
bko zresztq
zlikwidowanego przez dziaIko ppanc.
Ze zdumieniem wiec ctytam w relacji gen.hutrzeby,Ze
wedlug slow gen.Bortnowskiego w dniu 4 wrze6nial l5 d.p.
znacznie ucierpiaIal utracila moony przycz6lek...odskoczyl,
...I byla w -pkim staniee 2e musiftk,notychmiast odej66 na
Wloclawek".
Jedyne prawdopodobne wytIumacze ie tego,to e dowadca
ceusmw0-4 . je swej armji bezpoLArmji Pomorze przedstawial
Dednio pc) nie..,powodzeniach poniesionych w korytarzu pomorskim i pod ich wielkim wra2eniem oraz w obawie czy
,--zdoIa obroni6 dalszy kierunek na poIudnie l je6li npl 104fte
uderzy z p6Inocy,czego wemozas pczekiwaI.
Nastepnego dnia to sama 15 d.p.rzekomo mocno wstrz46nieta,objeIa sama jedna obrony obu kierunkftina WIocIawa
sAl.4 za
InowrocIaw i bronila je skutecznie
2.4‘ e—e.4
e
Th
sh
li
Po
sti
In
te
tu
d
an
Si
ki
rs
ko
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
fr
5T/A i&
Stockholm,14.6.1961.
Majorsgatan 11-3
e
Th
Drogi Panie JUku,
li
Po
sh
StraciIem clad Pana od czasu gdy6my widzieli sip w Londynie.Przed dwoma laty4 bed4c tam z Zon4 szukaliSmy Pana,lecz
byl Pan wowczas na urlopie,zdaje sip w Italii.
Kiedy znowu bogi zanios4 do Londpu nie wiadomo.W tym
roku nie wybieram sip na Rade SPK,gdyz planujemy urlop u
Danuty w Milano,gdzie mieszka obecnie.A na dwa wyjazdy nas
nie stad.
Podtrzymujemy gorge° nasze zaproszenie odwiedzenia nas
w Stockholmie i zwiedzenia przy tej okazji trochp Skandynawji
Mieszkanie,wikt i opierunek na Majorsgatan 11. Co Pan na to
Panie J6au?
A teraz sprawa ktOra spodowala ze pisze. Gen Bortnowski
zawiadomiI mnie Ze w Londynie zostala utworzona aomisja Odznaczeniowa da kampanie wrzeeniowq,Z'e przedstwicielem do
iii6S-tirMR-5omorskiej wyznaczyI plk.Werobeja oraz zeby na
rece Werobeja przesIad nasze wnioski.
Bardzo dobrze ze nareszcie przypomnieli sobie 0 Zolnierzach z kampanji wrzeSniowej l szkoda tylko bardzo ze tak
no,gdy wiekszoSe nazwidk wyleciala z pamipci.
Jeste6my to w fatalnym pololeniu,bo Roza Panem oSoboltq
sce.Nie mo2,i_mnq wszyscy starsi oficerowie dywizji sEt w
na sip wiec z idiBI-Teumie6.PisaIem do Sobolty by podal
ze swego pulku.lecz ten zaslania sip ze juZ nikogo nie pamipta. Wykorzystalem wipe moje notatki,ktore robilem w 7
nau na podstawie rozmow z naszymi tam oficerami,lecz ja zesz
'fie i niekompletne sq one. Na ich podstawie zrobiIemL111
ne wnioski.
'TgyaiiaZe z zaMolemia ze 15 dp nie gorzej sip spisywaIa
niZ wszystkie te dywizje ktOre zostaly obsypane przez gen.
Rommla w Warszawie orderami VM 4 i 5 kiasy i przypuszczam
ze nadania te bed4 potwierdzone przez obecnq homisjp,00 c(5
innego mote one zrobia.Wiec To.WAL1 teA wie1u_naggic1141icerow do t ch orderOw,nie mniej na nie zaTirguj4cych niz tam6-17:--cthec* - ego ze nie pamiptam juz kto wawczas z 15 dp otrzy
maI VE a Rommel nie podal ich w swej ksiqZce,wiec zrobllem
slue wnioski nie biorqc ich pod uwage poza dwoma czy trzema
ktOrych pamiptam.
JeSli chodzi o Krzyz Walecznych,to uwal.am ze chyba
wiekszo6d nasuch oficerow podoficerft dywizji zasIuzyl?_
nazWisk.FrzykIadowo
IRibridie.Niestety brakuje
pamiptam np.jak sip nazywal nasz iandarm dywizyjny i intendent.
Najgorsze,Ze poza kilkoma nazwiskami podoficerow
regowych ze s.isu murna•wskie o
poradzic nie moge,nie majqc zadnych adreAle --fla to nic .z
sow naszych starszych oficerow w kraju.
sti
In
te
tu
d
an
Si
ki
rs
ko
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
e
Th
sh
li
Po
Przesyliam wigc Panu moje wnio ki~jakie zdolalem zrobi6,
z proabq o uzupelnienie icE—W mare pamieci Pana. Mote
Pan proponowa6 dodanie nowych nazwisk i skreaenia juz
napisanycht zmniejszenie tub zwiekszenie proponowanego odznaczenia 1 t.p. Jednym slowem prosze o pomoc,by przynajmniej wobec tej niewielkiej liczby jakg dzi sic pamieta
speIni6 nasz ostatni oaowia,zek.
Po otrzymaniu ich od Pana sporz4dze list i przeale gen,
Borfiroirkkiemu tak jek sobie tego tyczi17.
Korzystam z okazji,by przesIa6 Panu,Panie J&Acul bardzo
serdeczne uScianienia.Zona zaIqcza najmilsze pozdrowienia
i powiada Ze czas najwy2.szy spotka6 sie z Panem i nagada6
sti
In
(51AAAI}ovv-v--)
te
tu
d
an
PS. Gen.Bortnowski pisze mi"Komisja ustanowiona przez gen.
Andersa ma za zadanie przepracawa6 i przygotowa' materialy do odznacze/el orderem VM". NaleaIoby wie liiej
poda6 przy kaZdym wniosku za jaki czyn.Ale w Wekszo6ci
wypadk6w nie jestem tego zrobi6 po tylu latach.Je611
Panu cos sie przypomni,to prosze dopisa6.
.Czesio Kopariski jest zastepcq Werobeja w tej Komisji.
Si
ki
rs
ko
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
/
v).9.10.4 aga
G6N.BRYG.PRZYSALKOWSKI
Gdpowiedzi obszerniejs7e
na zale,cznikach.
KWESTMNRIUSZ hISTORYCZNY
Pytania
74(,e,id
Odpowiedzi I
1.Jak byla ugrupowana 15 D.P.
1.IX.39.
e
Th
lis
Po
2.Jak miala by6 ugrupowana 15 D.P.
pr zed przybyciem 9 D.P.na Pomorze.
h
sti
In
te
tu
an
3.Czy 15 D.PeopuAcila Bydgoszcz na
rozkaz, czy z wlasnej inicjatywy.
d
Si
r•
ALI>...2t12TANT,'L'in:4
ko
.o?"1.1, •
4.Posdadane wiadomo6ci o walkach tej
czOci 9 D.P.ktora seisiadowala z
15.D.P.1 doleiczyla nastcpnie do
15.D.P.
31s
6
ki
rs
vo-L11. , (
ot4
22.3.
eu
us
M
m
ttettk) AA-kg A.,0114A4,(A2,w,,t,_„
)14Pc41(.6-Kal1/4a;qs0WA'et.,)
Data"-g-s
Iv/c
. ,-a -tvx7i10,14/1414ti
podpis /
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
)ztab GlOwny
l3iuro Komi sji lilstorycznoj
00.11.
1. dz. 651/Kotula st 4. /46
Londyn, dnia 30 paLiziernika 1946 r,
e
Th
Pan General Przyjalkc,wski
hotel Ufloorski
lis
Po
nieca,
Prooz, Paria Gerieraaa
ro a b r • nn A t.puj v40 e
at m1. s
Jc(j., rola41 z dnia
h
1/ w rolacji ;L,we j twierdzi Pan General, e w dniu 3 rfrzori nia 1939 r,
Cowodzil pOlnoonci oz loll przednooia
Bydgoszcz,
In
sti
W itikiCh okolicznoAolaoh nastrollo objvcio top odoinka
przez eon. Skatnieklego?
tu
%ink zest ely rozcranic zone zadarila ocleinki miydzy Panem
Generalom :1 gen. 3kotnicklm w szcze6,61nool, : gdzie przoblerjala
zaehodnia granloa odoinka gen. Skotniokiorp?
te
2/ ;Pro limy o relaej, Puna GeneraIa z clzialarl 15 D.P. po•
dniu 3 wrzo(Inle. c;d7t dotyehozaz posiadamy tylko odorwane frag 1,,enty, a brak G L gicj rolacji z
jej
an
d
• Ix r-3zezeganocloi pot4danom byloby moaliwio pelne utzed stawienie walk clywizji w dniu 6 wrze:'nia, walk .pod Szozytnem
":obrzykowem oraz bityy pod Broohowem, ktOre na tic oc6lnym zas .Iuguji...4 n8. odpowiodnie
Si
Przewodniozeicy Komi sj
r,
ki
rs
ko
st or.
/ Goislor /
pplk. dypl,
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
Th
•
e
li
Po
N
POzYCE4
L'.1ortrEprori-zz
Et5tti
sh
Pozrepi Grog's :1
Etti64_4!
tij
sti
In
1: Z50.000
60w-FuR
erGolotin,
4:41)
orl IVA Kt
11 BAT.1.61.4.at
1
iy
te
tu
PI TOC7.4`
30
,q (
~LyS~2uYi. C
d
an
mckligrtti:
NA
Si
ki
rs
ko
nertzeintg,
NI.A1'nE DP0 LAP', 121,0 ca
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
e
Th
sh
li
Po
It
te
titu
s
In
d
an
Si
ki
rs
ko
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
Th
e
4"A10;)
li
Po
df,1
3*IX. 193,1
sh
te
tu
sti
In
d
an
Si
ki
rs
ko
eu
us
M
rrauovolimillift
•
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
3Z
li s
h
Archives Reference No: B.I.27a
tit ' 44-0v-1
-4-
i/VV ,
7) 37
ya. mmAm. icku-eivi-Ovv4m4 '&2, 6n / 46'
(2/e1(10091
te
14
N
WWII° ITA0 VAA 144/3
tu
A44
sti
In
,a'5
), 49P)
,
A
3 c- '
40
n11
if yie
ulA)
0144-r}The.S, pi,(A,(AM/A. .4_t,c07.
Ar3e/f4 4AA4A-P-Al°7-;'1-P-.-1AAAq/L.,
4 io,
14/10,60. 4 f_
an
10.44pe,e, AfrnaAAAA- ,liciAitt'
aciii-evlovA
VIAAADIA44,'icA: k2
-, 014Q/ex)--(M.c_
d
c_ ALo ov paAAA4c,t's ,,,b_eia,,,45.
0,
i4-4/4/v6
,
(49-44
pit/dvaoiitis (4:0,01A
A r2 ulANVINIA
Si
',/".■■■•■••
ki
rs
ko
)1(9:C(7:111,4i,
,Aitif.e)
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
li s
h
Archives Reference No: B.I.27a
sti
In
4fr
/
.0,
-4
„fi
ci,11/ 311
547T,457&-
tu
/(4)417144'iel
ay, A-4n/
io L7 1-1-4-1
te
e--
4`2441%1
Si
7
frizloi
d
an
11.4.76y-e
ki
rs
ko
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
li s
h
Archives Reference No: B.I.27a
te
tu
sti
In
d
an
6R 4 da.„7
ki
rs
ko
v A/,
Si
r
"1
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
li s
h
Archives Reference No: B.I.27a
sti
In
-42-
e
/0•27d,- 14,
tu
/4 '7
100
e
tiOrtrk
o-ffraoLe
4171,-*A
te
i
121
a*die-0-7r
4,7,ii/
d
an
Si
ki
rs
ko
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
li s
h
Archives Reference No: B.I.27a
sti
In
A'ketz,'‘)4
4
Z-//
1?
1
i
/W4'‘
,2 774
‘I t
4
72
d'/7
te
tu
,4,42A
g)/
cLifl
0P4r
fflket
i(de
d
an
Si
ki
rs
ko
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
e
Th
Archives Reference No: B.I.27a
li
Po
JJ
sh
w Ad: # 7., Lei
Pa i 0
/i
sti
In
44)
,. 44 isl-o-tA4
wolf
If tin t:Atb,..-4-41,
9 414/",Ae' I
-44
oi444./`
et11-44/44
'
/441
j2
&e--••
lfr
A-/til
tu
4-4/../11/0
dyviv.4, ,,,I7
,
4:4411.
14441
lerky
.#11/64
07.11*24")fei
te
d
an
Si
ki
rs
ko
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
he
Archives Reference No: B.I.27a
li
Po
1.
4.-■•■••••••••*•,........--.. - .-...
4?
1
I
1,,---e,4
11-1U eiiriti-1
sh
Ve7
7
-
/
, /,17.444/1)'444-141'
•1 4
/
I '
,-
,i
lt 14 1 #
sti
In
0 ilit Le-f4il a 1
if
c'i;li-t
WIZ
-76
144- r/4`t`f
6
te
tu
d
an
Si
cipl, :1,417
el; /P:41
edit'
ki
rs
ko
d'6,11i--f-44-4
"
t,
eu
us
M
4,t,,
1
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
he
Archives Reference No: B.I.27a
li
Po
.
)
.441/-2441
sh
CGZf
sti
In
‘4,-.344/
j
tu
te
,440441v,(1,14-n.4.,1,.
--"I'''
an
fit
fee:oe
.
.-./ ...-/
'.,
7-
\t,
..1
tt t
'44'
d
Si
r
ki
rs
ko
epswee
.0-ya
44"1
t6'
4
, .0.-. '.: 4,_...)
4
rJa '
eu
us
M
<CT
/1
n
- ra
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
he
Archives Reference No: B.I.27a
.
.
li
Po
1
.
44_ Z7/1-114f ,--.1.441,
4
s--•4641-1
sh
rktp
•
sti
In
417
1,04-01,44-51.-
tu
/ 0411114
te
an
0, 411444
/
11ohef
4:
d
Si
4144 4444.
4'4
ki
rs
ko
1■12-'6,
M
Iku
/a/
eu
us
trl
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
he
Archives Reference No: B.I.27a
sh
li
Po
io•
sti
In
" ft///fr,"://'<'
1.)
tu
144;44.
(
te
".)
;# /rt, 1/11-tre
-I
ilY>t
d
an
Si
ki
rs
ko
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
he
Archives Reference No: B.I.27a
Alp 43
sh
li
Po
sti
In
dt/w
404
e2:
"vi
4'X 4
te
tu
04
d
an
441-11,
Si
ki
rs
ko
4/I
IY
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
he
Archives Reference No: B.I.27a
sh
li
Po
te
tu
sti
In
d
an
fr;
~) dPv-Z
Si
„417-i
el
/4.fr-ball4
/2) —
eu
a orfrrk-w
417Z-77--
..1ft-4 #4el"7
us
,-,14/we? dm
,%14
M
44412-$4-A
ki
rs
ko
041P 41‘
14,i4;
wt „or/
,y7ty
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
.
Pi\-t
bZ•41.,4)?
; 4,crt
ito- v
Ax.1\i`tAirt,'$
l'i*"1-f,.4. 21 A5s
'L"Lf4)4*1.-.-C
H
t.•--ra LAA:,
t9
Ve-41 151t0 ;
C41
1
Lit■ eti4o2i )
ft.C.c.4. 6-4 ki■‘1.-)?;
r•-■
sh
r
tOe-02/ 4
m+
act
vd, 6.5 Lc°
I
dAilq p 1A-C2 ttritik-Na_A-AS;
li
Po
dul
4-4\r-41vc tiktA-60-10-Q buock,L,-
t,..›
IA(
21,1
t"-'
co
ti
fi
0--,4 iPocip
?tha
414
e
Th
•
1".bLvIeLS L )1/ , I q6-) /1-2.
)
uzcct.0(
OAAVi! (ri,c,Lt.
(eoelV1.-1 01-
V-44. 021.u(
i
YN
V(.41"")1‘^'r•
414".•V117 Aa,A>grt
10:r\TE,
In
cbLk'tANtet
sti
Lut_
1,'-`ZiLL'dgAii\A- s2
e..4•41/V14 L{11'W-'" "Z)
tu
pb,)vtco- ot,--k
te
-4-6\
d
an
1kb-to
/
rNk,m
Si
t
GI tit
lAitt:\Apc...itraa
\:;
1744:t (C94LI'd,r1"-'
,
cq XN
,_.,cL
'OC)LA/A
00JOL,ItrrZli
ob,.
c
yob
"6"-"
t
tkiCe.--j
us
/":7X- ■,5 \-.47
-4.;*4 'LYS
M
/1/76LttiN
,
(,.„,,W—•
eu
-.1-(-11
hut.
Oil OM' 1>;,...9
ti‘
irES`itiis‘
S4l
• •:••
i`LIA,AAJ10 Q.
m
r A.A.AA-
aPL-1.4
vi
v1/447.4
ki
rs
10011 le- t,
ko
0 I s°
' a-4
e,grotal-toLo.,10A 4)1A ,
1
Ct.cpulkk.A.Pq
Ozez._ 1.41449,
1.1-..r'‘Ai t
I ,r &t ) ..114k
,kt,\INt
Z
N‘AliAtAid
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
40 Lc
Ej-tA
NI LNAptc-
ituak-Miew't
'
uXt
miLvrvei
e
Th
()2Kq
421-40144
1:•L 0- i91".
li
Po
r
ly (rt.)
sh
°Ltt tv;11.
-*OW
fre-A
(
14-1 94(4- ido>haido--- /4.)ctit-Aski 1-4-1p
In
e
u
sti
P
an
(0
;1 )%
Id14
11.4
674&4775(Jha
vu "-cif
ilf)
1
,
, Wt7 ,(,4
11 t)->.
qo..-9..,,v)
ripleootyiprip.:
byrd,td
edv14,411:
fT)
d
111P'W 41•1401cil 11'11
cie-f)iAfirStrt. 04)-44-‘''z'sC' 'I*14.1
J
i
kItZ Or
f e---1-f
L.A.( dip-- 44-AA owy
te
tu
fA.
.
14
-- 101,4
,Lt vz-%-■9
o
r
Si
vgt
vvilymoti 17..P 1,itio6u)'‹
LeC.4) (A-ti
4""el °
•••••JA
0 eL
ili
tP. 1;2749 '54"e
LA3
a-r-1
ki
rs
ko
--44‘"I'Ll".4k 4fAAL44, 9,4
‘
y,0
1 l'a!)
10
r-a 11-4/1"
1/1-7 41414?
rtelV
a; t4
4-Nol „e,
Wur
1°I4LA‘(A-"1"
ruw
fv
yam,)
ot-ty "'
.
„L1/4vji t re)(-1/j 4-4-exa.A.
ktletWiSfAdel
II f
reto-t,
\tui
is-o-EQ-A-pf
1.e,A4A v.-LA
f
vl.,91VV49-141
le-64 PACU-A-A4W,_,C,
IM 9
fZ<
OLP 1‘
tra-ihn‘uw
*7
L
25 lei,
4;)
iutgae)- 4-
q/Cl
6--ot_fp
2'4#-''6
4:4115Artri
tevi
VI ,AA)tif-q.
r
tb-loAa-4\4
014
.1 k ntzel
f3A)A-41. .
11,01,)
KkaL-aleAl;
r)°. y
Oti.5,--a4
K41194(4 MA.
Q:
oiAmt:r;
,
Prk y loot o ),
m
1;11'
txthet.A2
p
od
r ill
AAQ, pia-LP 14A
"61:1 /4
(9-0,JvcAA'° C 4APsraz-u
ri.a.r004.044,,
2, IA. 014st NA t CS2ef-ke-A 1;,\;-01A-*
vA"./..11.4
;
oLAh P.°f-e"'
10 0
,44 p4,j
/to`
ca is 1.:44
eu
„, lift.e„W litC.412111,0
1
Ave' v-c':x--i\ 6A/L41(
f2.0)01-
us
‘'C'914)t''4
I/A■
;
1P92
cl Sec-4 PO,
pw-e)4)0,,,to
it
,L
M
• )3
4 0,4,ke,
J 01%
‘,),4(ii/r2 ii-4‘;■ th
iAari as'"Al
"4/1 4%t
I've(
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
yr
tAr'd
oLP
CVIAPO.
itiorlawe
Lt4
wl/ .,f)1A/LL'Q
e
Th
'`16TSL-4P4.
kAi
fr-4
li
Po
vt)-) 1,0
Li:A/Le/L.49 tip ei‘e,
0. A4:)ex
441TA
/
"fr
4,A$2
1';7 0 644..
1,:J
e4/-4-")Ar-
Ito-awl-a
In
e44111-‘4\51
,Ar.4
r
14?
sti
,\404.12.444
04
p-A4-4-Yr
an
A-OP—to/
4?-44.4 p
47 4cf"'1(-••
fik'A Y4 vc,,A07s6P-Ive
4.AA)
AP-co D9L(P
1,
Si
,
tle"4 b-rkiVeL
1
LAA-4 6S .„,
via- e...'
1.%
d
)",2-•t;ip
aAtkiviA5-7vo
L
AAA-dt/eA-CLAck
Ist ,N,6-1-"V '
ko
,
-o-,--:.4.0A,,e)
—,. . rJt •
6,AivviA-RAN:;\i, ,,,,,DArcov_A a, ii,
piA
''; b2r ,::
--4 eA-cv°1-).
7A-13
l,:::-1;::::4;;Y
ti
,,,,,...,„,,...
,
0)--t,t, .
ki
rs
til)
411rerP. "1r - ,
,,....:
1).4),.
.46A a-.0,-4-Aii-Avio
us
v
M
4Or °
,c..1\im
14
dAxi-
v 11/4 Al
ydia i4 446.--/
Ko.A..P..
(4'7r4-
1A5G-.54•1-,,,,t...11
;
•
11)
,Ac I i ,t DI
o l(
- UpligA410
wca,i•-,..-\1
21./
/241.t. ilk tsii+4;
m
Aiy 104 t'A-44.9 Vt.--;
''.,...0.X7411.01011, f\p_vvi6k oLltri
,44.
re'e'f
1 )
,, (
,NAI-ViNt
°4, 4HAI
elli:„.__
to,a vuots ol'Iv-- 0/11-""`c-t-1 LleN'---04,
..------
eu
0 ilpi9f4 . '.. 601A-fte+ 1131/111, 1-0,00 Gji..-4-r."4-- v°AA°.
6Ni 51
Pt,,,t.
194.140Air Ott ‘7- 1'0 WI 1-62'11
,
\,,k.
k-='- 6.9)-"vv° 0 9
,
(160tirciAAA ;,6-Z-i-itt k
i A11445 va
r
y
1
g,•..9 (PI eii\Ga i4P**6-)1
,00144.7 Pi*
• _.tx.„-.0.."6...k
,
s.
,2
4063 1144:"W
.
d
te
iAkew
iv,za 18.3fail
14-4e,
tu
11\
„i 00.1-4.-,zfrzA-
1
p
sh
7ta
,),11S4,4f
p g
t.,■ –..
..
,,
-2. oki .2..7 , t,
'
X4444"4°';VVII"4"10.4,41
0,1,2
e'eva--
"
1, Uck W
7,
:
t 144'4
pal!
(
V L id
A,„ ji:0,14.71-2:ikk
I*1 t.iti HS
"-; fog-LeLlicd:
4:4NI:e;44,...
W-A•
dfriv;i1ji,
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
41
Archives Reference No: B.I.27a
- .-- 11
rrot;,,1.1
Ji).-04taa.i., ',■.11.0, ,,.,A-„..,
- -`'r
1•X4 11-1 1,c, ,-../ .1,..,..e"-A, ,a-vi.v)
,
V`0-1-mit -) t-tof ‘960^‘'?‘3 445. Ovkii
L
p,t4 AR)- A-.DL-1".tL) (& f". %
00i;%, ti
14:
,ApTc puma).
/3 -77
...._.
/4
e
Th
'-en,•"4 °Lc'
. ,44Q.L.LT i&-k' 4.kilv114-:r-_, ,,,4,07)L4 7
9.,,,,Aj ,,,,„, Also.A.,-4 A,ove.q.a. I
.
to• ,(50.
1,
Kz,,t,41.4i.e)-01/M / /VA.,
t‘ ip
v-E0--A
trAfiA,P-‘."1/4e. , Nkv
‘Liiirkt." w)
li
Po
4.
ty,),A,sk to-Ow-el obuk."\O
r" / 1"A• ,,••
\ i.e. „Jr/44 \ 7 4,
' likt.
,A..,(__
2 ))R P(r111/
"
'
'9
( 1"(') li 4
,----4--A-1 t--s:_?4
ql-to&AArvi-q,4"L'-\
l
$ttLti
'ci4 144'4'
sti
C •
N1
4 TJA---0
1--or-1
kx ..lut-co 1,
o."---
In
A
t:
dz
4.4i,et,‘
xtre-64-eirc.0 G"?"-'''.
0
• (id' 6-a•-t'l'-
..
-
- r (.4 a
c)944.,ii:i'---,
sh
3'
vuw.;1,c.c, fr i:Ntt
r-,-e-
LA)--cuvve
1419 ,e-A-.v
N
let• 1/1C;
'41/Y.t.rA
"\1--t
11-
tu
.44..
ik,NU (JL4A.164A\C‘ ("RISLA11A311 4'W k>n."1
t.
(4 1,41:11-*
LAVir
_
10—
•
lattirrik
1744.A."411.4ACIi L
Ovi
Y.:04Y". tNall
d
b
2—
N X 41
an
16->vi,L,Lm
.5i •
irAArtg
te
1-A1419,4
ocp—r,c4,---$-;164-44-Yrit,z)
7"V11.4
tA.4.. 904.C..,
Si
1444.4,
ko
/gf
OA( O.; (bemAtilh""i
4"'4 q,J'0`"
PAPI '3`)-"A
,A-A-A-1,
iMit4M ;
cWQ ,%<.3i;W uA9,G
r1"4";
p
t I
'N
L.4 4..eXpr 4,04-41
'
•
riAg"1-4,
4;1A'a 141 4t..4
1
lIWYN;
17
rt)i/0-44 )2v 0.i4-14/
ihdtAt
m
f
4 04.-Q1,t
eu
ArektWyt,AA.,
-.404E- AO- 7.-1-IL44414'....
us
, j(z.A.4, qo
)
,Ot
M
9.4,62 foaxic■
If%
4c4101,
1.42 icAe.j4..(4.4.4::: ri;Loi
0.v-4A/A ,
ILA\
ki
rs
v;c1.41 yo
I
1'1
tA,
f444r+ 2.-Lja'44<ji‘2
LAMAA").4.5
'
rvtlo 1.9).44\A
• 7.
st- OILI)LAI 14),/
ro•--1
rpro
0.4
cttflegOk„ 0,44a.
‘C LCACILL1
0 D
t,t, t, eaX
Otia,4
ot 1pr,
pca thf)...4N44A),
dioit-aow-b
pcic,A)ot
1410
ye c+(
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
▪
i
—9-'
:27?,fil
-
)0
t'll-C1
ar ' "
.........,,.._ 11.
-t-ceFir-, a.touri,...
,54-1/69--tiLe.t el-.
, ,0'..
:10466-4 q t..-i%
.
vii
4
e
Th
r
eionoweA71-
t
\
-"""--01- 4x)
■
If
N*A-
t"..--c-L---%X.5
li
Po
il'A
..
.90A'°4•44` 6/","
'1 NN
----7>fil4111411/1AjX,
h.
-
sh
4
,C
•
410L. pa-
Jak,Ibi a3,,,
444.CD'
46.61r)
t' 444 ‘-r‘t76‘.
rrii1444
4-
,0,,,V%
ic 2-- r 0 iA-- --- A
0
.4NL,....,N 1..N
j---- -- Troy'
-"
--//1- -4.-J2-
fa-10- -
Nt-‘4
4.00....
r--=_S.
,
6,_.
•., 1 --
•A .. -.5.,c_ - 6-4.4-•"4/),_
CL.{
i4
t,, ( r''''
,j,, i ,,,,,
1
--
In
'fre/4-1/-0
■
sti
I LA,
A
1
..A Cs L.:
0
k9 '
....
hi„,‘,..4- --i.JA-di,ch-vC-.4;),..,. IL
' WI/ II VA...11**C"
,t) (...4....
,..4
ii,...)
tu
4:...‹,•""e
Lk,
0,1
L
44/1
V)kS
C
tv'
„4
„.
an
LAI- 5 L'4-
d
c-j4,t.)s
a
A %.
...N)
ti
%.‘
1K.A461
ioq":1
i
401.31.1 ks.k
C k,
te410:12&.c. :
L-Lis
L
te
,
el s„ 1 Cy
f
r
*
I
*N%
----
••••••
Si
I )10' 61tkv
„1.
•
\144.---c_
...■•••••
ladol)
t
•
ve
'Vt
‘
r
_J--•<simsr
4L)
4gre:%,
'
4.A.
"1)
h.;‘.
‘r
A a2-t-t,
5 L':'!-7
-7
s'S'-`
, :. ..• , \OJ \j!C
L...L.,A ,;4.1.7 .1.-...-
• t•
1L.11111
riAA
ViNa*
k .41. 4.2
iist14644
ri
-
°
at(
A t th4O.N7
LTwit
IlI444""
ral r,‘
r
,:r
m
ILAdj> ./7
1„.„.„01.4-%;
v vvlA
Lik
eu
!
4.4-14
hf4'43
t
us
ofr,„1_,°t
f.41ill°'
v4`)
1-J•■••
-
•
M
11-'1 j)
r.
,. ).4
ti
"
-
„.. -a.
.
I'''
A
„
ye •
ki
rs
CP•""OV'')%.7-
ko
_
r. /.`""
Vhd'
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
..,,
Archives Reference No: B.I.27a
----- 1
„
t
\ 4 ,;t11...^4-TNI) to
t
1< -d
sac)
e
Th
ap-z.
mo,
v
li
Po
rr„\5....164-
A)-Ca't
by,N)
L.Z.)
L
A
E.T, g:typg)
sh
sti
In
•
•
te
tu
d
an
Si
ki
rs
ko
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
15 I-
/4(0 SI
A
sh
li
Po
Archives Reference No: B.I.27a
J2/A.-omi, /5oet
sti
In
t4:t€
12-61 4rat
...---
tu
evoi„t,e.,
te
6 i 17,17 i (911' i) ,u fi 4 - v omra 1-14.tit ;,1.,,,21,
km,;t i,---..ti'ik, 16 15 ,; f,r 44,,,,,;,CCD #)(e, 1"‘, °Tr
(.94t:),I-L-f.14)--0
an
i.s. ,
ou61/eN4,1;,t_ otA 4.1,-.
A it te.40.A.4.44,
oTo
11- 4.. t
d
hi,
V "t, 6 1'4 4A, t
Lf 5 a-Lt iiti---
Si
6i
1.1
11) 10,t,t, t/CritZ._ MT: 45(,
.9,
Nhi4,t6
y
4.6 42:(44iiit J5- 5 vi .1 6441
NatA'n
2,11% /535- 5b,rel,-6,v_il Kkni.
614 2-0
CO Le
ki
rs
ko
e
us
M
yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond
sh
li
Po
Archives Reference No: B.I.27a
No.,
2e
/A
6tew
1" 1)1/4K
(4,4,14.C;c- Mfit
sti
In
MrcarvIevirk, Of rg t
yl'iy,v4L.
o L6N.,
ta.iat.t) ett,,4A,t
ibra_
tu
,L,77, - 62_ t.ti, i
te
0 .1.1r. Aritaro eceisit)344et- Kt, 4.4g
. el.Lt_ 14. kr4t, t; bk/ettyvka kvig
i
ITIA(4-y
1,154tro
' TivteA444:e:r5- 4v-i - 11)-aq",
-0496,144,L4k 0,
0/
an
Iv/1714
.a ,
elL, 4.5pg4 Aii-ci I f...4,
_t-1/1/045-1/LiareLle-titt- /4., Artr' .i, At.i_i 22 )4? .
53 il 1
Car 04.4•01"
d
,11444; 15144%2
4
hhtisg
'14
14Pro'iti'.
viyA.‘:04
A oam,t
oltatt-L6-1-1
1A
e/e2:
10-
13A/q (itip-re
meo.uve/
tt-ew,e,
e
us
M
0
ki
rs
ko
—7- 6
Si
3.7;c s-14.1.
yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond
sh
li
Po
Archives Reference No: B.I.27a
sti
In
741 6iii
1
8 1-614:
:10.1.4-1,-;: Z
6oceott,;,--r?-1, n 4J--,
13 cf.040.0 i/
muYe7t-44.1A.,-'1111A4v.
t'teG
0110,t.
'
B6 aql■telt ;Z
,_
rt§
lit L) -1,
/3
.1;t
,
rit...S4
tu
te
evi vi,a,.i., rib tee„--T0114,1,:, cot tie 4.1.4,m).-v,„
-?-,,,,:,-. iw.
• ,7,
-lirfrz:-hq4' e, k‘i i,i.„ N s-11i, Ir.; tp. IV ,
d
4
an
--in ,c_il it4,_ AvoitiA:c
rig
,rXii '',1.,,e.-.% 15 f;
".71, Olt &1; 3v6.etet- cille t ii22-ti e 4, 4-A4
Si
6 , tir 61 kl,, t iviity;614, AteA,i, %/LAX:24-E ni, (AL
ki
rs
ko
04,1,,; tlyte ,14,-v-,3-Vi_GA: L. wrarnit atfl 44..t, 1.1 teC.<
_': 7; e-C,47/1 - F1/1A,■.- ti- awl'Al'11111 . 9 "te-eol.: a.i )-AiZ,e
jillrt, LA, ke6 .2.. t) . 1 , frift,„f,o, i f.A, 0.(e.,,,,t_407-ter ivie- 146 Vcr.,: (.)
e
us
M
-41A-C6 1414,e, /1,04tecrttov rikniti,
i.
yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond
ti
sh
li
Po
Archives Reference No: B.I.27a
F ,-17 P(fi(C)
ei
tf14.e.;
....- Te l: .
J ' Z.
At f
ret t
4 1 cptilo,"
7 4,
(/
G li i e 14 g 0 hid W
sti
In
oqi:e.- pai siUen,-; 44119
147...cti pi-e,c.4,- p fre,1,44.471.4t- 11.1, b '
...2
(,41,,
1
1,keiji.
c/is,0 VfeiX-tA
CC.
ief t,J39-rrufv7,/1, ,
?.fi 1; e C4-
;IAAV
i 11 414011 f b1(
tu
,
".`
.04..,,
-1.44.AvI,L
9.0
te
.
0
,,..„.
...,
. - to, z;(1- 4A.,4,,,,,-;.to4-1,40 ,,,
n ti-It. - 5Z l'G ev
il'tvvit fcieti,z9e4 2- - ii
3 . / A - ?ro-Ci ail. N,4, 11-411
0-44- eee:ct
,--
an
- 6A 2,e,
10,1A-1 /,1X t t*_,„e,
/1,44,4„iti; 6e — 16.1.0-4 t.
d
Si
- 41. 1161-41 I-14A) -a 6 IAN. 6ivie
isiktg 04-vovii,t4
LiAmpw0-1,f, i
•-, Lt
etittt 4,
11)44 4466-id;A 1- a i7q,A
4
-7-7-6-f?
1 If tikke:
Lio04 eamrs
i ..t. 304
0, N". hih-kro
,i-A 144,0 41.
,,/i„„ "
_ 4.5 .k) h so xt4,
1.4w LIAtok, it.
--ki4rtutikowto ....._tii..1A.v._,
4, 5 3g) Mdtc/I:LA41:;441...
,..,„.........,
. & (
4
hAcrOU44% Auty9f 4aq/4-c :§ /61
' II
4 toys
' 03:_t_k_ii,t,T,k ,t0,44.,,,E, new 8431,;'Wl-ifvok
ot 61.
ki
rs
ko
e
us
M
yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond
li
Po
Archives Reference No: B.I.27a
3 ix , et
sh
s
a t
, .
.Q ' c3/,4 6
61
.0, ki,
rz-e, r, 1-
geo ve/ i
;
4/6
t
‘e /4- = SS
t -r
(A I 1 i ie,
4 t ;444,11,444, ?.ouva. 6(1 el-iL tic- eiovae, -
sti
In
_,,,i,../,-,
.:5 2.14,..+__. o . 4,:- , , fr rzit s. ,i,6,014 4, 1
z ttyr,
41eletv1-. 6 VI tellAS -4-ti'v
't
lit.,11 .1.4,10.4A, iv t I 0
74-3,1)# 6 vie-:-1/4)
te
tu
AS
4/'
-A &iv 2.4-KttiAi/CA,
5-5
n 61
At j?..,91e,t pir
.
ILivItti, 40-
, V iviiv?„, GULI: 9 1asv4 s , CA,
an
-6A44144,1■ Dia
t7 t 0 4i,,-c-Dat, cA;e4A4,, 1 4 k
.4A/a- 2Si11l:c7)
(..
Si
---e,21/1.-tri.1!--,A.
d
ei,1 A4,7ft-olmtettide i.,y144.-
.,
-744,2
—41.7e0-44,1) .
)-.
et,
/1, 6-
ki
rs
ko
in,ove — 41r3-6414-Pf4A-fr 17: (I /2,14;C:1
144A et, q„ rz- eA13iA;Rt
,
.... .... _
e44A,L, 1 4 1)1 11,,,,,e464,t
► .
111C) fl' t"-/A, vt-w/Y
L 0..„,_.
t-ui, 7
__-...;:—....
1 0 Arpic t 21.111,64t. 4
.1},,,,a„. 4, 414,. 9 0 i-14 Ai
: -1,1: 91iit
0-14),)% . 1 14,4„
:,
4110,114t tvi,446 c,,, 414)-r-.4,--. 1 44k it, 61,Slei
,) ,
1
,(,:a.44, A- DfI.,•,ct,a(,,t,e 0 44,9,1,6 'L. 4 cf, d tiro `fit-'tom ipiti, 0 q.,,k,
---- i
r
e
us
M
••••-•,-...........-.--,--• -
yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond
sh
li
Po
Archives Reference No: B.I.27a
sti
In
pill:
q_641-4.
et
,a
06-4;:off
k
te
CA)
444—
h.. 4.44,‘Litti-ic
4, itAY
-r
-la
'14112/ $;140
44v :v1141E/A
vatirt-
44,;ittA,
ikt4,3 1
t)W
an
4ter
t
d
t
1.1)•3
1
4-4.1A;
a-t-tiA4
tu
t
?-1k1.4q-
c
Si
)iteA,4, 4 9
3
gilbri 3 1,90,;4-KAt
;
tb
-1/tivtA4 4$41%
au, '44 eats
•;$,X,
et-s-441Y---
11142—
4,144.41444.
e
us
—e314(141:4*1■14bA- AMPt
si
M
0-4 %4 #40
13
tAti_4rit mtio. ;
ki
rs
ko
t,
yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond
li
Po
Archives Reference No: B.I.27a
62
'L
sh
kt4A,,t_
&
9
(IA*, gif t_
sti
In
pit €A,444 &it! 614 44--Vitt.,
tu
y ,s1h46—;31oreZ Goi R
e„.„
ilutaiva,* £4i#
41
,
0,
kri
6'2
te
d
an
Si
ki
rs
ko
za
e
us
M
01- 1-Le
yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond
li
Po
.,_, ,
Archives Reference No: B.I.27a
tf y_f2.
Ith-E, r,
,
6i
sh
AF-0404
A,
iO4
-7.14t
14)110416.44e, 61-10,e,u-vi
)if,eA,E,
ci
Uz
sti
In
"r-e,--
t‘;,,447]
r
1
e4-nti,
,•-..--v-Mrtk 44, A/14 W)
tu
. 4A5 ,r 0.,
dt4 Kal4itAmtv61)-tic
'.,
..--
te
ttmgitr44 o telttai 14414,-Ek7;
16(
;
,•t Maiti.vi. ,„C c 'if
an
3- 6"..9 vs- 064e,
.
terei:C
d
e
telt4t,
Ifd-i% vviike
A.
frivAio,
Mil/ 49
ki
rs
ko
eiv
/A
Si
6.,titt+
reAAvtAt, Ir.t X
%over
C•sl (11, , ?1;.
4t*
14,0404,
tsp(),,ok
Wit.
e
us
ta- 6av,6-4,07
tt1
M
&
' 441
G -tik.
yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond
li
Po
Archives Reference No: B.I.27a
g
-T7 7: 7 ((inte,v-1.42, op 44,
g. I
tWA';t''12%1°A41' 4 '
sh
1
Il
.1)4470A'
.4..44,
,..1,
d
. -11.4kAA,.,
elet
044-te
it
sti
In
i
0 vvtntve-,
- Cekluv?
,(A-
Atti
51'
iii: Ai,
1;61
leAlvr: { 1
,
"lIt,%
446.1
tu
As 0 t,0 i 7 a o1Q(
iiitisko„,
0
6
tchtivotivv,
4.
lh
al
an
a
te
-c-(,
ig
(rvi441)A-- 4).atbik IA* eibeklbwa"
4,
gAt.,vo AV-Nut/lit
tAAko-tCru
) rte mitt; (A,
d
0
'Aft AA/
Si
lift
641;64
tiddi 46144s
145-
*--„A-- qT(..A.
ki
rs
ko
(tow;
te‘i Oti-44414Ait
■
M
1-111AMAANgit
4At,
flitY;e
teA,A, 81171 otitiliy:b
i-Nik-ook, rot
(44.„..94.$10A.;„.
e
us
(;)41—ti‘elar:-Ecki,-11/ :‘ ye, -11/41(0..AANIA-e-e-yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond
44,
sh
li
Po
Archives Reference No: B.I.27a
tltt t n
_J2,6, g 500 6:a4m,iik--601/114: 0 4
I:, ems.-1,10,
A3
sti
In
1, bid)),- (9
4 i
se..11A)
, 6'•( A A
ti•
646 !IC f to • 4141A, it ,341A.
,
„Q,....,;
4
citit+
N
A'(tA4- e-Nftt ?Art #(016 —
1 ' -,-;:K.vvii fit& ei-
tu
suf-tiAt
te
L`1,0
40-,) 1 7 , A 1 4.rkAl•frii-
7 ,
'VC. 44t, t elatift
Ow,
k
it4, ilcd
,„ „„.
an
...:.
4
e- 4-2,-,-mi;vvet,t6.,
,jr.m.,-../imetA, ttrek..-rte itA.4/ : 1 ?:6,6- c ez.m. 1
d
i.
,
Aytt.Ar' 1 I 41.014.4.
;f1 tk-‘ k i,(011AA ,
&AA'.
Nit,
pro A, 0 -6(lei,k
4,i
'Li 0
F.?'
Atio, cavt.
e
;lc tle,,Aocs,,\‘ cAA)
A-66 44;164 t.,,,er„..111.., tkAzo.1,04/,,
e
us
A fie,11,044„04t,---Tx_ k
Lt
M
41- riltAIL
, 41, 6-rieN4,,
6 i ,.
6 c I.+
Ik■
ki
rs
ko
ki
Si
1.1../4- at et44464,04, /tthocW1---e--4-- z • Al:r ' 1 11))41
e0.-7/
Pt ,v,Ailtta--- a na:rirmivi
At,
5'
-5,4ktki 624'fs't 6;41 '
Mt -714410, 1341%,' . IA AlyMitAL
N, cke,,,,,,t,i44-----
yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond
'I
/ 1,
sh
li
Po
z
i
Archives Reference No: B.I.27a
(1,4A.A
thUrt:a4ZAA-- 4.-te
,1 i41,i
tit.eat,9,11v t;t:94,),.
s.-d
,oper.
is)
i fut ,
1)61 AR "j
titai4,
,t 4A-vt ktere
gat. mrk; tttZvt, d'e,z en.:14,e4
-- ,,,t, 06
6r4.1,e-t.\ 067.,(61.4A/v,
" );
c-0
tu
sti
In
14.
:1:1 1-14
(44;Z7 4A-74)-rA,' thirt/ #1,14"
te
044'
,
an
eiNtit
,)
Mele ett
--14.4: 6444 6,
-144)-v
d
aAA/L14
(
Si
e....0v
turf,
ot-,q
k-v elJr1 41
`1!
ki
rs
ko
o444 nmea g
41,17L/Ilk
4 11.
A'14'-11h4,11
tf4-,
.7V1/1•1 ifrifkANAWA-
;
14,t,,,./tAt, L.
T1- 4
,/^• Q
pit
.611.444-v, 43onsi.)
e
us
M
00-
t.
Pay &fat
6.4t)-0,
)4•-•%‘-'31•V`i4.14w Okttk
vhf.
(5L.
or,
‘-
Twfic,
1-dtaidi
yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond
li
Po
Archives Reference No: B.I.27a
61
G: 21-A(
sh
)9 .2),T4 o tirie fg,,—(44.4„v,.., Avrirti ii,f4;:reLA44',E. 414 ft.. it,
t yl. 44,4 411-; 7 lAr9 1'6- 11;c1, tileki WI,
(
sti
In
1tti.,,g,-1414:4 : VI). 191,41/411)VolAtit,4 - %
4111341r 'Ur: (rig( i r Y41 ■ 314
0 44: a, ill; lile .AMYLL)4
)4‘1,1i/
if ,
a itt,4%-re
,) _
-"
Ili Nktfiet N444 ,
l+fit 0
114 .. 1=44 ?i,e(A.i,, Am, kkie, 4 1:--14g- ,14,4„
1. I VI)rpg...:CP i'ilrtilttipvr _45- tit+ U/004,44';114.k.
tti-- libe-Lot
, K1
,,i,..... ,
te
ii,64-:A.Z.tr lit
, 44-1-41 (4-riA,0 l eA,04,vvi, ,
i, /Avq,i0 iev)1
tu
.,.,117‘ 6 irfAf
.i.iL, IV. 44,44 i
le teovici,,
d
an
Si
ki
rs
ko
e
us
M
yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond
sh
li
Po
Archives Reference No: B.I.27a
te
tu
sti
In
d
an
Si
ki
rs
ko
e
us
M
yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond
li
Po
I, it1,44, 4,d,
Vi'h:GLI,N
sh
et,f
Archives Reference No: B.I.27a
/1 Aigt
eli.N0-.ty M{A,Noteit"_/
kpt-rivt,fritLa frd
Mt
itit;(2tAit
sti
In
w. -1,4o, opt „vol.,.v.
tVina..
i, crr „,,,,,d co-
--.' 4`- c-4,- l
tu
at
61444 .1 0, Is-.3:1
ilvv.vdiA
2,4I -Li':
. a...a ,
7 -'4;e4;161/44jt-
sdik AAA- - ti/A44 44
i_
te
:t_p`i Clit on gintxt ivievt,, AAA. 74141
041)1:■ e-T_ i_ji.Y- 4
rr 1,40i-ca., \.1.441.14,
41
an
1,14,,;#4, .CM.
IfkivrAl
1 Avot Alttitki 1 Aril-e,
d
It t1;14,41;1, i Ivus iphrOf cr ev1,4 41,-..1: 6..;-ritotv-it-- (It "/44,-
Si
etc.t. I
divvy. ifaVrkri did
ki
rs
ko
2.-C; 2,6.7/3 , 0 /vg R,i,f,/, iw-tv i_41,; ro 6 44, 44 viott,f, &./ry
t_aki42/144101frintle,
n44- N I--4.11,e4,-
(9
ij 1,1"., A ;We / 1 ittls'e, 114141P
4
-
5 1),(r 1%, n &is 1,-1/ . <Po et, G•',
' h' " .
(1141. i
M
1,
`1- /1(,;( aAAAT:‘
L
?air b cr
4.4/1/Lun:4
1
e
us
. i A --- r■-- 0-1,11., -CIA,--&-Aitc, 14./ ika44-tvvl,
yright: The Polish Institute and Sikorski Museum (Lond
-Li
Archives Reference No: B.I.27a
Th
r
e
-----
7, /A / 3 5
1,
tIt
440
li
Po
(1,4-1
„Aigh-41.1)AA. x_ /IA, Q. el-6e
; t eitel1-41 p--0'1g--ten
c
"Li:az 1.47 1
V/A. ,„
;3 .4,
t1 c-i:LoAiry .‘ vetuAr 4 -2,i42-tAu 41(4/144 at61442
sh
— o2 /pp.
sti
In
( thite:aviz4 I cto:ae_tk,04-0-7, /6977.4,11474/r e;7t-ocq y to 04v i o 0(1--44.0 _ s45,14,1,14,.4,, _
imrt
4_1 4.4,44_,, ,b,1
2 "791440
tu
S
4:4- (Pet&
I,
--crit-f-E,
e
4
-ti., e 7' Aee
1 di 4., iqi, ,
1.14
,
te
.2.?, 0,.1.,
ttetov r
— f./62
ti,,,„.....,;., tAt--a-ei-i,
koxoet..4.0
vetrte. die tAtri601-3
an
d
di ViL_ VOtTLI
-' 5 / 62 , i 1 fi r-
Si
--
ki
rs
ko
.
:: r \-'‘-3---L' i( ;
'7' e- t a OlVe
C
e)
,
.
1/1,
6 got-0-1444. 4)_Lleia-k
eu
is
ko4-1,x/2
us
M
2 1.,
12 aliAd-e„.„ iced- r_2- tkt ; 5-1 (7r,,
.a.v"ye,A41..nt oe4
tec/?.,14,3_
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
Th
e
7
dfrt
u,
li
Po
sh
-6(A, 6661 64ci,1?-41
Q.,
rt,0,4
sti
In
gocreg-h -rf
it.
tu
/1/64:41. g
e
• -
,,,c4,,ke, 447
pi)
rA44i
4/ 1-4;- e
I
414, tra_e___
14
1
d
th, 40441- 4:949
A44.43
11144, 4
2Arl.
eA„A.i
ti
/17:14 c'619
e.
0 k i 46,7,Y?
e■a/.1,1:e
eu
us
eA/42-
frite-1-1
M
er
1-71) r'-"k
2.trath 4vik
1.1kAA_Ag _011,
4-42—Ci
tt
e-
-141.
ki
rs
ko
-1
, 4-h1; 4-1
Si
f
itn9
2 S: ertl,
4-‘44..;
-z-- 6,2A 4,-0 eto-4A,0
C
4#04.1544"
o 444,LI
t (46412
an
cAvvt.6
22-vvi_i_.
av404-0-41,
te
01-9.,eUo
0 imi,f0-1-:
et/V1/14044°.` e-
ffrvert,
1-ytieig
I
c
tea 4"
,Z'A;
4
I
244,-cane-t4._
aw-D4
5/12
46
17
-
5,9
e*'qt
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
Th
e
J'7, q,
3
/1_19
7,q./tqc2)
li
Po
ovvvtl
WIZ
("167P1
717;274,
1
.,49 t-st"
Ile
sh
e-te-- -147 Co-\ 04,075
61-79,L.4■1.,
7/".4141
) 8T
0 q't4;v1ArT
e/YA44"
al& t 4
Of14-6
sti
In
7
/
Le_
/3
te
tu
C907.41./
e- 4 47--th-tiel
ezt/v
4-1.4.: d-h, t a
t
. .4.,
4,11
fer,;( z,erl
d
an
AA:rh-vtit° I
4.-dute-1`.0—
A444.-1:
Si
.o_111A211
e-
6,1/44
44-kut.,
0 -72-,
"441
A
,
% 0 Ai i Klakiqr eth t i
etAA-Aieratulp 1
,
01.4.4\-
1/5-1
c, -/
-tit• -y-1)-1
r
tat-72.4.t,
/Alotfric
16.
eu
v
--r
OA 1/t,
te_AAA-
us
(v.131- 11
\45Livvoot-- c‘
le, 1101 teti-4,- 444,, A.m4i
0.---8(764:0'3 e444... -1A44-r- I-a: is eto
-")1
-0-"Ck 't et‘■
6 f,,,,;,,ot 6,/ ta 1.,, „--4,-,9 et
66,
M
ie.v. & f.i. t 4.4gyit,vvi,
a/L-4)-
ki
rs
ko
ks /i ) ,
iT; /6
•
/0 3 o
— &tie,
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
Th
)gr 7.7111
e
7, 6 I 3
,
li
Po
n-7. tvet;e4A:scr
Cfe
e4k,
, ,57 es.,,,4,1--,... , 4,,,„...02_
sh
-- -c',7,< e.,-,,,,q41 & 4 e4k.,t9- j.
' 4-42. I ?_., e-(t a
cl i
-41
z-e-1
_yFo
--0--W-44-4
r
4.44.,964_
A.,..,:.
_________
2
'
sti
In
0 i e, 41211,
,9-1,6,12-
ah,i4A, 1
Aft
-r
4AA,
±1
-41-4149'
Y
dkhri
-1491-e-e
614-6,A-g
an
eL:‘,4471,.e,Z7z-g_
h)vt--sc
e,
te
(11"-
e.4,14, o 7t-tte ii,,i,
fi,i,,,
tu
8 77/14z.440-4,
64
0-61) I-
7Z 1.64.4,,,,),--kL I
e. 49a4
Zf-140-4AAA
frte)z,47-A4,4,e-
Si
rInev1
6e--at
.2)..„2
d
a
IVatA
-t-oAA,t4A,--c-7-14,
ki
rs
ko
_
444
50
favt,
rvir 4.,,r
141A 1M 1").) 01-
2)-ei (1/0
14, e_
t e,
0---197
Oe
cz_
M
9 h--Err04. 13 '
e' 01_ 64k c21. ,
1:41
4:1-_610,
o4-
11/44-t:
7-8
eu
us
,9--y-c
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
Th
(32-7.114-W
e
1g
g,,139r
e=5"-
v mkit e4, e,
•
li
Po
41 I.
4A.A.
421 lVtAk.t
966
evs-gotti.
-1/160.'-rf-;
:rt-ip
sh
gW -t-a
Air i-vs
t fefLe...e,
e
46 1
c41,
v
tip
ita
,,
,6)th4 -k)'-6Sk44A:t_ 62166
4tuipi
0---otertp:ecei-V" /L45-1.9.
4.4)-He ett.u.,;‘)
tu
-LA.AAkite)I.4.- 0:3
k\-6 614vvvyte
bh0
''e21
ihAll;CA c/C
--Blur V tiri
iLL,t dg;tik
4. (70 6`—ortAeti/Ok_
c
sti
In
44141441'e-
/LS—
.--v-yik.er a I ;) AG_Atel.; 64,--44.....4.,
-13 -6:21%;A:
' frl
44,4 eft iQPkt e.„
.A. I A-4, e,ftii:i heo _tz:11A,
o
2t
-,-‘,--1.Z.21i4i,
te
v
v
66—tiv;e-rio_t
sr
p14444,-
an
--cLk...
e.. )4:74i.* (9-peeTit, t ...ei l'euti-1:6/.4..44) 41.4,6
imp--
,.L.,,te_ ; r
41
.:a
.,4.- -1.,0t1A,441"i
e
51
fj 44)01. &el, 64
e,
*Le---
41.6z. geo
1 161 17 2-6 j 614%
R
1-
id‘o4
.
7 3 614L\
060
dr
-441"1-01,
6
6.
7.17t1;
bureo_t,0-4,
4A) ett p.
CUPV
/lA)14.)i 15-4.c..011
eu
4"r5gu-
th4
us
TylatA
144,1Ax4 01, Art]
gA4t, 6t
it124tex<flite a'!A) /14Ae.A.0-9eA,
frtet
M
/.1 14,17■1,
,
a
ki
rs
ko
:A
icO
A e/te r,e444.t 7,0 .&;,th-:.t.,7 .1'
4-
AAY 11e
1-
444-1)+6lea-
4--)
4 aCjt~t t, 14, .c ;e443 i?.--tAr
,..---,--14.—
_
eel
Si
a 01--1 5-
DriAlt:e,q91.0
...tA4, l
-t
-;.1"Zei,
d
4.N, .-7-0.4,1,
,—
'7
aAL
Jeff.4
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
Th
e
g
li
Po
1,t,
Tir`lr1:-
13t )t,.; k adze
'ttr,
AAriqr.._i/Lee 4ff :74, 421-e444,
bu
sh
2)u-rte.,'
„AA.
sti
In
f;;.
r.
-kiyt 124
6, cZ1q4)
11/1444 Q....Li
tu
4,1444r14.-
te
vo
/14-t-c-,,,A,
'141141
7-
frti
Y e-pe
frill'vel itt-71.ciAe /14
149 0
q-e44,'
g-re` e 4
"1-vuo 'tz.os..kr
an
/3, g , z ti.9%-e.
444(4.1
4/k ; 1J- 4,4 eA,
.-ed-esot7j
4e
„‘
: p 8 40-4-1/14/1/te.vt4m, e/h.
4
64,4:47-6_0_61-44
r1-1A--
d
4-/LeA41:17
t--et \frekh--41:e-1,171'(:),
ezrz-riLaf.,,r
1 1-7
/
ply A A
1,
,
l y t Dit
.7.4;
'111.c4t
tLiclAA/V--0 444, ;
idfee-t4r
Si
6 01;
1 VI-es.
, )/E&4-2-
1-01
(J.1 0 OvkA,, ?-11%,
t,,,, '15 t.
'1
freikAAA-4-
0
-%
414:Tko
144-, A ,,ejoe,t4 ,/ketair '
4--
th7A2- , 09
D if. e4.,L, tk.)-7, 1, i
dt__,f_crneet,t,
- iz 4,5-- ,6421
4,0- eli
A.4.71-LAk,
a c.i.-44 e949
us
1 1417 -1
M
b
J' fl.` e.)-143-1,4
6/ Ill,.
ki
rs
ko
k,, 6.4
t
0
1,4,
t • katy (4ST0-4-
09
eu
'ae',,`-ce- (4 , ,,,,r te 41 L
1431_11,
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
Th
19 -2
e
g 153 3,
si 2714(0
li
Po
/Pun
711,-14,14, 4 L f
14,0,1/A-
6,441--1:e
{
4.01.-r;
6(4170ae-*
1.0
67141,1/2
4tet lAt
4-14,44.
sh
za
c/k
kl
44-11---6, 44r
4 6Antn-aeti
4427,14.A.4,,.0 444
gAdzk-
tu
sti
In
ewe,
eAt.-0
te
1,Crevtd,
an
the.
d
-tri-- to,fi
1 AA/ 4,
4-CAQt vueb,-r"
V- (ND\ c._.-6 4Y1
0
3O
064
0
ki
rs
ko
;et
Si
a A,6
_64A,
IAA/CZ_ I; -452 Al);CA:
III 9.
6.01,
12-4'÷ 44- 49) 7
a
141- OVIT,
,47
e__ 1
0- ito-terc)
eu
lo (A, ,,,seiN4Itel
endvs,
kit
us
eveA..,02A, e, cer 0
.)/trAt
M
6 17-75,
4etet
al.co
4A4,a. iittqf
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
e
Th
t
e
27//31( (3-) r
a-y-1
etur-44-611;2;2-kt e
orzst,4---.e(
li
Po
-v...., I
9-0(
42
Pa44.-
-14 0-4,Lri&e,c..-
sh
'71 kiA)-15,-iiht-4,(4:4-i'vti- 6 evt"
tilte,14 "ZL1. c/2-vwd
•
c...22-24.45>t..;
o
btkpce
1
014q0 ItCrXi414/
.4 -
. (47-MIthke
sti
In
C,A••-Cj
‘
62621.6114,
0
vc,
--7---Ar/g
te
tu
d
an
Si
ki
rs
ko
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
'-'44i)..rk
\
4S
kcIA16- tt
- 'Azoitcl
4.'T
v 13
1
01)
// dad h„Tki,
e
Th
z/vkA \kcroi . 4%-caelktiiiv.4.\
1*
16918
. 117.#113.1- Tit 93°A M.
-k.LOR a-kw() ,
‘2,
-
li
Po
cum V
%4W-0,1/4V>1-L011.1,01
19i 4 S tr,
4jo1zL *J-43.01.0,
ti.cuAIS.N_ aZiu,w,uuffOkkr634Lt Aav-kcku.Ok.
4_ N'0
isurte)1 . c2) Q
k. ;,
AkftA_
sw 02-Quu
sh
"V .k>A6,1,4AP,
ca-ur.
s
AT—
ss,v6--wistAA-
bc,'1/4-r4w-1-13
`44.WQ.1au- kAARA(LicALL
sti
In
rtv-kerk.
\1)0,33 •Res`1,P., kN
tv2roluo*,,C)Aw-k
\
i)s• scLkettrkazk-aw- VAituAP:x.
)45
PktAl.‘1,'Zik‘. CV1/4).1) •
cvAnfteN,LIA 4dcaxx- *\u)-:
cct.
wrt .6a . UU kx.KWR
)11.(wit*.ka.
(11
te
tu
-RCS.
rt.
.
YdckY-ku4 ?
G 6("0;.
tracv-zay.
v-teAmtoituixxist_ (N,
VI) .%
"catQl.
a 7.,
i*th").to. LAA1 Ko‘ik
6 +43
11
uct
za.1-6, Qm. trokb, c■Atti
,\A) vrp_.i--Q.ux
(1-u)am:
d
an
150
Si
t.‘1)°`4i)t-k_
TtkPn\XTN
L 13as(1-0i.IX Sa-Cle07-- ULU
ZUZAI.Att,\ rfth_V
Q-13"it fArrtfLAIA,
V.)41,1-40-t-"L .D-VNAaka ‘kK)
1.ttAx. wt\e—
nr,,•ce
ctu,p3,/,_
glt
ok t
trkst.41,_
1‘1/4QA
m
o.kk.e.roi-
eu
rrcuak`f..
ckp),V1
quitz.)..ilk.
k
kxgs.31.1\e_ .
us
N7,(1)\9.4A1
M
)1/4)3`% ‘).&k.krr1/4)
L
vi rtki4zINA-0,w,-\ ;;-tt-
rzso-u-o&-Qtal=t .
I-. )43 w-trtkd^,,\L- 6,6&0A.
kt.i
41,grVasv.1-ct‘aA5-t:o_h_eru.ti
tart, .
k\J\
h. si.P.Uwexo,
k)-AAA-.4iyry
).)5
N. ,‘)(\\13-
ki
rs
ab
n
ki-;NNAIAJN \X-ORT
va-
ko
cau,(3,
41 it_ rcn
)..x.akAa ciu
J
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
%.i/Ayvt,
Archives Reference No: B.I.27a
.2fri./
%,;,,t1A-kxygV 4)0,z0AL
‘k- lawa.4 LAID, A
NOJACIAAA1
,•
fa acrwr
)03 )J.-k
169_18
‘AX/r:
1/4-ALizit
A
oat& `rct4,kicz,._
ck-A-Alkbto-cuAjok_
\AAA- tb-A atou. ezt)
&el KkAtAAA.
rl
e
Th
ctckya...QA,.._ 17. rzwtur
uno • w2,Q.6 P,n‘e...
p;Dt,o,),
4- AL
tttLi-Zt-k,
li
Po
ralC
er.014,LiL
\
aAAAA-40-t
WSL MAIN
a-
twa.A.ua
ia:k. • .ZtzAre.4t
ly"(p tat
I r cQ ner-In Kkg■k),Akkitt-fiikkkk1/4 iet V!)-ULAWA kto 'QA1t;),A, J.A7t
CrUS\6A- ,O,
tz,k
sh
j4)Si
ktr`v.0 . 0
At .
0
v.Att4L
t•totAL0.
4/k1k-0
‘1,(&)rzaRPNIUTIAliAAA,L
0,1AnkJick_
uAsuAluak_
lz;scuEA_ •
In
sL A
LX___1114Q1A-kA-6)-
kiLub-te,t. AAAAll
sti
ajtv1.kk‘za..0(pQ3.1-7\hAx.).r&A,
■ VQA-0, N UItANO kk)>;td,M)3c- xkl iiRr %iukz
,
clo
os
ri\ok. w7Airou,
4.0,ck A.
,.
,
.
elkovta) ct; kANILL 12, ,t4,, eln.
N(2,0,AA,(:. IA xr-wea P., ),
m7,A
\AK
tu
\juzla
te
f ro
an
,,,. vx1, 7a.. v.rt._ dit)J1
1.1.):. ukeL ov‘--
‘liOra
).A3 ko,15ttVitYk r,k/V-v1..
ID &Pi-..kk. M-.C.1Jr1,L_ VkkrAra. 1 Q,AK\ Q.I\DNK
L
0,ow-- 6J.) NkftrAirsk
N k3L\A\ MO,Ak AA-r
e_SZP.C.tW .
& Qto D 31. A k
Cot. tb-rritAl,A}AAA,
ct-CULJL
0.;:-1., ‘ (Nrkfa`l,trt5L N),C),‘A
lys'
\
Si
r
d
\I 6Att
cibArli
ko
.,QyK kx.a.ymaiv z. oa.9)4)1.01)-,Av r4CW:±(XNAAAA
N AlkaL
.) tATC,U. 1\0t\ID&Y
IA/ ie*i)-kkl
ki
rs
le- iir%..)•T\,\r t-k- i .Aatt09,1W kfilkW• WCW114- ),- rflW■P:M01141 IX AJVAlk- Ult--- t.o,t,,,,,,,A,L
kk) ci-1
(
eqta-D Ntuaakkrativol_ , kalvtito-w-ut
kAl.
zi4J-vPick*.
pobuitMA,:k ,),\it_,
ouLs-wcw.kst_
werj4; E
. \Q)1
4,v)(
11'.4):kr
us
p(Al.k.APV-1/4AZ
,...A.._PketkA-Q..-
M
*& ‘k3-qia`010,1/4
hAPS41)1. kOlkAA):A.- ik CL •
\),)Loik):kt.kA—q.),
ftv, ollv-cu,
,J:ao,frIno(AAA>-. kxf.1, w1-41, , IN,Qadok. N-2,0k) letA‘P-0
44,4„kk
i„y).16.,,., „,,t,,o,,,,,
m
9
.. 0
eu
0.,,,:0)
t :braw . cLi.1.1/4 4 a,,,AA.v.
, Ut4CUJJT11C6A)31Z;1" /xAhAIL\A- iQ)1.6tk)- (1D,
c"."
N 4 RAN& Tito\ ifLAtiEr
ZAAAA. % r\x)..C1J11h. ZrrioNac.540._ 4.1 i1/4A41-‘03-1,A).1/4_ VA.V4AAML . k) kl)-u cirjk.
t
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
p
kWz..26A-u)
AA-Q.
)■■3
$10■94,X,Ck
}0.4_ 6918
Atz
x\1/4ck
\i1/410,
„,‘
,c,NrweQ),Ausv--
YlivsTervi rt2-%
e
Th
rge.
hxx .0
. ki )
AA.AALI.LeL ^4.L\
ciUVI-Lk).ZIKAAv■rtAci,1)_
,Z_, tckA) 6A
AAVAA, .■
kik
A
etkaA44.
latakt•110.2-: A krtikAx‘mi,Y6zovo ),AAlkAO-unt‘A_
oaita)- SU-
03.3■.Alk_
Wzcivitit_ jt use AAJcatetkk
eZ ).9..astAk.
li
Po
\k)(1001 ,„\ AA) ilittaokt t t
Vorvli
tt-eNta.LIA619.1.4
94).tOtiA wriu_e.ertut
JAPAN hit kti-A
ci,01-ILAafWa-Q_A),L
VAAA. L))-kAil
x
sh
,„„i
In
l‘kr4k-
tAADA
sti
L.R),.
zpvw.c6
tu
.
;1+4(
q'ziALe. I‘A)..)10)x(S-LA-■-• &k.x,,\.00„,L‘t
uuslidert
1.0%'4-kr e-k Pexualk
AxAstif\!_
akt4kArs ATO
tz.eV.L.alfz._ thy& ),),cua
Xxqikq'2-Q. bow..1/41,y;A102.. tv:AAN r,kwCar,. ,a 4)
$Z. CZAAkka ttCk
,
%„,)%7
te
1,),_k\CL *2■4t-CA.A.Ar e-
d
00.) for
an
S.. L
C
Si
N1 KA;-%; ack 0-. ( UN)-oL 90,Aka;.
J•1).0-(3..xxL ,%00).1.0 AJ,a0
tiv-t9,
■
reNcX VP/2_
A
ki
rs
ko
Ckfa.
CAk 141/41 rttAx?okA-Z1Z 4
Uri, trakZ
(\ 0.tc:+„ t2,caft-ftx,mickzi, "D-sioa.c
'ks11-14_ VO.Qt?-e.
%-owlsovacy■ArQu,A4. 1 13ott
SL tA„.
.
r .k.4Kki-Q_ OC kialw.x.eiNA.ri:ek\'t2-3\
c:kkAAA.ZtAi 1 bUNA)
•
r
M
IUJ‘. W;-
0 MA. WI
AXICIAV■AnkodtLX 1 W.eld)L
Ar&AAt tz_ AA),
us
.),),KokAkkRito-tAyek
Nket_ ),Aneek;
1A
.9-- kct.rav ,nrext,6„),Julaj,A.t.
vt.A■x* t'qtRAAK
^Kt
rt_ ,„xy.
cct-ok vuk ko4akia v_i4QAkA
■
Tl 5
6.
4
t afort-ku.:.
m
Ckci-ttkxL- i‘ktsvre_
Vi)■kalcIrrkkkA).).
jUAC:(.4
eu
)1■Je-kAt
'L1/4)cf\AT\A.
Via,: 44kitia"2..U.Zwou
()-th
kkr
/CM;aY2,51_ 4tNt \)°-*
AL ,C /A C"A'L - A.11)
i
;3Akk
.
N k"W42
tkQ0--6Lk0.
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
73,
r.
970 169_18
4,0,x7x,oviaQ, xi,nrxxf)-tak i ukil. csiko, 1,t-itkaa,,,o-,.. k-Lo:.szko
r
3LcaciA,3- rvu,A\ AoAkx-oe\ Aam-v-. a)s:0,Acie,k wl 2 % kuex:ok.,), KAiLmL. -_
DA , tow 1 (*-).%A.A-,-oft.„ raiik
huk.u. p,,istierziQ tAti-tkivaakki
. c. o vi-,i-i)‘
\` 4.9.),. ›.)-O)., )'-k 4 ,%00.A`A. , pstZ),Is4_ 0-cukt,k0._ 0-4KAAcv,(A... .1-1-
k) )JY‘Mi>■
e
Th
‘ CU1,-,
' ).10 t \ WI-W.
s WV‘k.,
1A-- .3A.ttrL4 %rO
14)7.nA-Ck- Ci 442:
(6. )43" ti)--14hit- t Q"t) t.),SOAda._
tt\),A)- k_.
31‘1
,,,,,AA.3,
li
Po
,m)
)0.y
ht
ftikrilzoikr;17 '
rwrivvatx, rek. tra icv)kx
\t'N
iolsx r cv,r,A)*
. k()?\ 1 50-.-A
sh
,Oow-VturckxY
i CLO VA)-*&gotk AI)" Ck-k w-,b icimitmAkik
le1tJA0k
k\)3
, ,4t)",amr%\ 14Amsk,,c30-
t‘ hAA3,kkf ;.,
r-kkif
co
radtAA.A..eita-AJA
C3.^ ' ' kaL_ ho,P3,iarlx_c_ -f-LCL.ol 0-etal 1
\lx.xxr 0, i. k, ,c,V. cAtcAcCov.)- 0 kxmacr- ra.),A-L h1svi_ck kAiLt. (alrri-vA.,u,,,
' oNt. )Ne4,..o., v2_ %-4:,,-1/4% rAck. 0.- 1-k ok eHilb.A.NAAAR, or-4nrio■,,z A.),AAAZ-
sti
In
--li
p__m)4zie__ ,i '‘.c.v11VkwL , k)-60..tAk\ik.k. watq-wiwIt- 1)tn'2.,ITA w12...upICLX.
artiuzeA.. QA;.Q.ArQL‘tA IllouLtr 1,,AA:6,,,,,
:., a '
N CkAiit
te
p~a p,.,rauuy
tu
1Kak_ kx)ttil r
AGC
cl),Ak
L■71.1. h-4/4 1-2.1\41t!
c Ci :tti Ql 1 Giii);_
.L.,
St;\(:k. V- \13'01CL 4k1A. )r,
‘ 0A6k \itA
\ ).R.Y2.12.
5bV, k.M.,
\
%t■ 6-Q- 1)9•Zi6tArk. ,K)Ok
O'' C):
0 Akk
)?
d
CIVIA3 S YejM
an
.k,)_ roki.A.0)... rY,04\A.A.A5t
1-A ° -1'"2'
a":"LtilAjC
b
Ack.A.k.riAl Po,koo-f -keaL,
au
(NAV"L )0A-\ - kA.A.•
\ t-‘ ,,t kk'Ck
U '
ko
Si
rn kkINY2.4fer
J.A.4J1-u.rtY■kyD k
rzer-A Jake._ 0b0 4E.ca---A.A.k r,2k
ki
rs
too...
.
Q.;--Anc)4.):4- 'tni-tc.V..›..AAV,1/4. ÷ 14.3..clvkly,
V
. NiQ- ieCii)OW1/4t Wi?lkort A kRYA-Q,U1 ‘ -Z1k_
b4_ \ \).A;"0 tlz,Z,vilCA
\ /■.‘
kki_viou:ck ,).,\
• 1W
M
6iiikk
0..A.xck. VAIWZ. ii ^ tt
k
\'
Wail ri4-\_ kAY Cta_v■
- A
■
k kMVAZ\
us
, ri-,1?k.o.r).),L
`z
'S
\ F-Lv kk.,Av.A.4)1/4-0,_ AAxzcack.‘
)p
Irea..4Nrj.CUtekk. t)-k I J.).-kyt,C■t ruk 1.Ckf A r2S4 \)r)
'AI‘A.n
eu
alQ:vak un&ktki . N- }o-kkitcwii Akk\_ AAAIYZAAsk. ‘,Pok.. ,/.3c) tieRo._
I
k
).).)9, rPk
‘r-, t)\-VitAl 1-a 0erOtbk.tAAZ ak 1).vuakky,
I, s
o.AA,;oLA‘
NtANit-43:_t IkekbAkui.z._ iskAsw... vikl.
\Nukci,D,1/456Q).A.L (44eht
i_\\ko-‘,1,4n`u..*
4c),el. t.c‘,uo-da-ct aQ-Qt_ 1_, kxkcai t, k),AP-zT
k •Xl-‘f) ck- k)`-} 1 'Amikte)A,
Ao,a19? u.'x.Q_ 0 )9sptAVA.pa. ri)._QA),,L1"),AQ.Kkilk_ ociak_oOk
e,.. 'k h. c)...t90 atfv.12u41&.
6414 k, PV AMk.YJY ,1L)*(tXxxSlyZz k(`. ` '71 A kawlQ_ otrzck:),%,..t2r
(yrit'iy1,\A;.hv
c,_ w„.,;,,,,kkb t.),A,.0-LizAAsA)zk ;. i„Jr„,,,,,,i,
v>ibixx \ cicd Qi:A1-4 w-Ad
m
r
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
(`
Lr,
r 77,'( i
frktala,u.n
-IA 01,...,0 ,%6ArA. siyitst.%.. irt.-4.&• 4:i4t.uagtiono._ ixotv
erAL
4.-tru.,,,, ;,- 1-1,51Atw.v.1.
ii vs-'% egio. .1),
nicukcx ;to-V,Iit %&%4k
Ektoexwagort ANzAr- c a i 1 i AA.4-1/4-k '
1
AK
01a
1
' (14)1t,
'
b CLAtCti
A.A.u.k
, + k_ ._ t „\\
cl.V.RAL,
nil
A.A.,
7'7
StikreitiA
A{ Rtttan3-ur31•ZY MAAVI*AVA.OttilAt ,
ILAZ 0„,a.Q. 111 ftea 0 1,0 ttrvkCLAAMUTWI
41 WI\
2 rVerto .s
wit
-. \'
ICD tkrArtb kki.ik,
e
Th
t
'iclitAmit .it.t) letamtivs4)J11. ATrovrsArkaLri kmx,6 1,0 at (6-11caULu,A el
li
Po
ur el.qm 4.. 16. z,i0...)-w 'Armlet. Wailm_ %A.6. .
A eNkt;..t_ u."Au.
f‘.).
'\ u'it
rru-,4x0.. ci tralta-rara
icctxtk qkrX )1Q41
ri-i'Aya. ',oz., LA,wr. 4 e,LAVAA,
into II 'el
AA/ QRA
kqm 1). 4ail'uaiL., ,o,,
sh
fulAka ft:WJCIVIU
, .
ikAT 1,0.4wk 1.kkizat. %
ikskc
...
':1;taii
oliku..
tUatf . Al ci-C.Q4AAA. 54 IA uneAri‘titt,
P.Actio-ek.a_ ail ter_o_ SLZ.0..Z1 n
Ack• ‘Q/v..4it_ientOka„t-c„,,,. ,,ato,kgi.,,,',, . 41t
u;ukk_ kwicri-tiVvs4-(4
ak:A..cruyilp, V.02.12,u.i.
Arttylarkpktt ok"futv
1. 40,4. qt-etaAlc13•• 10 kA:L
AAA. Z AAAJA saA-CA,
10.1.,Vtil
sti
In
0.)Vt CIA.
al Aie.u...:vAitLz.,
66 U-QA rt 7..4.S-VIA-ek M; 0.
IttrrLI .`
k.. C4114.
te
1,14-tt:ek64L 4,mcv*I-Q--
6,44: 0(1
tu
&A CSA AZ
o hrt-&14 (4-,/ 0, 1.;. xmi.tki
1;,cti.9M Ucka, kk'lk itC
kis 1.rLkowo 4,.(5-trocuar- tiick,AQ
0,,‘& L.QA44 Ifvgo .00,L.47,:d.
an
1 kkr.V.
d
sl:.&3Lit. 1. -ibr rvs.kuii-c)u“;,q
er-7.R.vx Me-- Catra, d4-1-cI
lyi-eLV 000,w..to:A. 1 13.1,0-ws;1eZ . deck4)04., ouxttis,-1A)-R, 2./kAtiL. ..To A
koa, i,l iiA,-„m LI e 0,. v;t-m:m1I ,N. LAiv:A. ,.ozwok. Lo-
Si
cor avk1/47c3,k.N.):. a.. QW.,),,e, my4 Au,
02_ 0.43,t.
9rer'W. U-)"te-, 4-k-W-14• ChA/ .Lat,. AiktP :
ko
A A. &liT 1:50
1
.;,:_ LI,A IA-CUA ig'i,
PRixe.V 17A1),;,Q1k/3. kiA. 11Z1 rk-;-03-":41 1 kr°
r.Q12,1t,
ixi.& 4- cGv)Aymmoi. v tai gmvstict,
f'.1 a
-4-u.
ki
rs
%I. 0.),,,,a,c) ,.A..t_ wvi-olt 1/
4:a vv,....
,.\ cmil, vIre.
%.t..to,Akk,,... ..ibta,,,3,, low-i-e._ tAx4kthro , ONie 1,ARirok.ce
1.0414vw...tAl.
cox (3,,,try
g,
4t 4i1
M
,
,xita;
klA y rtrurragA.u. I.A.a. Wy,A;Ac to<i. co.:: r50, i c1/42, r4c1).A.L orA. ra,Ai a ra.a.A.ux, ,..
w
eu
us
.kt-ti.x. kt11.0.-ty- A 0 C()W. Pinka 17-i.QAAM ck i 't4..*
01/4 z QN) rtACLU.si 4k 0./4” 0;1 kA.,,k
■
.
cIkk' T3'W/tV V13.zir'trrik- V rAriCiaLkx.tkArtvairr . US Z.U,A)otls
ft 'a t_
$1,Q. byT lap-6A, IttritA4 e...h. Q.T rEk‘AL 6446 %kirAkro-. M i V.. aLZiri) Akuro.. ki
,t;k,
. tz.rrvAl-ksi 1..izap._ WA& VALA.k.) , IAA kOA.,..ufit AsasuiSrx`
m
Vt imi. 17;:,,ctih2 LaxavaL .V.ttrz kl) rItTtrul 5zk'QA.u.k:okb, ii:
Amu 4"). 1.3.9.Ax-mb, ntAict i.,6,4 kw. wa-Thwur , c,c, Axakr(e. rtroAto, tA-uukuk
t
wk. cx Lo Z.Ax 7A
er ,
0
i. us. t , a_ trysts),
;_ ki'.c. ):Ax 'uli. JJA
iLXIA A.
1,,\k.,
A
J4),:e. zA I'tuc1/4z tkr64..t.
, ,)kailizuLiuortiak. . i . A
.,s,,,....,,,6,.., it.,,,A, ,,,,,r. .,
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Archives Reference No: B.I.27a
4nk, p‘
7- 7
a90,1)
t),A
VoKN
owiet
oo 3,4 „.,„A„,,,,, - 9.A,T,,,‘,„„,4.1
lx.sL
,\
16918
. ,
1.0). f4c-
e
Th
ca--- cl,t, p„cul ixta. Iiikizkx, iezteAA,
N.
t .S4 t (_
1
4. ra c.vguro .1Ax.e.).A.kkepapJAAA, ‘Ap,c02.cke weau_ xo-cohkrOkAY1M, ailsuet rvle._3,4 Ilitmt, 1,rtezph l, •rva-wa„ x ki.).z.ROAle.R.Lkz ck, intik.:.1v,e6:,
C aNerzA,
, ,3 •
•
,z5v),kii4).Ak1/4, la. •, kkflo,Enu„1/4.), •■ ‘6.(z-ek.u...1 L , Q;. (1,A;.(1).), rAI,t Qm.k.
■
i • ult,w14 .
_kx, woi-4....0:5"•..2_
li
Po
sh
sti
In
te
tu
d
an
ki
rs
ko
Si
eu
us
M
m
Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)
Download PDF

advertising