Samsung | SMX-C24LP | Uživatelská Příručka - Obchodný

Uživatelská Příručka
Videokamera s Pamětí
www.samsung.com/register
SMX-C20BP/SMX-C20RP/SMX-C20LP/SMX-C20UP
SMX-C24BP/SMX-C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP
SMX-C200BP/SMX-C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP
klíčové funkce vaší digitální kamery
Barevný, širokoúhlý LCD monitor s vysokým rozlišením (2,7" ŠIROKOÚHLÝ TFT LCD)
Digitální videokamera Samsung využívá širokoúhlého 2,7palcového LCD monitoru
(230 tis. pixelů), který vám umožňuje čisté a jasné sledování. Navíc vylepšený posilovač LCD
upravuje barvu a jas monitoru, což vám umožňuje lepší sledování za silného slunečního
světla.
Natáčení vlastních scén
Inteligentní automatický režim umožňuje snazší a
pohodlnější nahrávání bez nutnosti ručního nastavování
režimů podle situace.
Kódování H.264 (MPEG4 part 10/Advanced Video Coding)
Nejnovější technologie komprese videa H.264 používá vysokou míru komprese, která
umožňuje výrazné prodloužení doby záznamu při stejné velikosti ukládacího média.
Obraz s vysokým rozlišením díky technologii DNIe
Tato videokamera s pamětí je vybavena technologií 3DNR (třídimenzionální redukce šumu),
vysoce věrným inteligentním podáním barev, účinnou ochranou proti otřesům (Hyper DIS) a
automatickou detekcí obličeje.
Vytvořte výtah ze svého filmu! Tisk scénáře!
Tato funkce zachytí 16 náhodně vybraných
statických snímků z filmu a vytvoří z nich jeden
statický snímek se 16 poli, který uloží na ukládací
médium. Tento obrázek představuje náhled vašeho
filmu a pomáhá pochopit jeho příběh.
Nahrávejte jednoduše pomocí tlačítka iVIEW!
Tato funkce umožňuje prohlédnout si obrázkový
scénář, který bude vytištěn. Scénář obsahuje výtah
ze zaznamenaného videa.
ii
Časosběrný záznam zachycuje okamžik
Tato funkce, která používá selektivní zachycování snímků,
vám umožňuje provádět záznam po prodloužené časové
období tak, abyste mohli vidět efekty zahuštění dlouhodobého
záznamu do scén s kratším trváním. Zaznamenávejte
umělecká dokumentární nebo charakteristická videa
přechodu oblak, rozkvétajících květin nebo rašících pupenů.
Tuto funkci lze využít k vytváření videí ke sdílení a vzdělávacích
programů i pro jiné účely.
Větší prostor pro ukládání 16GB (jen u modelů SMX-C24)
Slot na externí paměťovou kartu podporuje velkokapacitní paměťové karty SDHC. Díky tomu můžete
snadno a rychle přenášet a přehrávat videa s použitím paměti podle vlastního výběru. Kromě slotu na
paměťovou kartu je videokamera s pamětí vybavena i vestavěnou pamětí typu flash.
Ergonomický design, který šetří vaše zápěstí
Tato videokamera je navržena tak, aby šetřila vaše zápěstí při
dlouhodobém záznamu. Pomocí tohoto ergonomického designu
můžete subjekty snímat pohodlně z libovolné pozice.
T
AR
SM TO
AU
Přímé odesílání videí na web!
Díky vestavěnému softwaru pro úpravu Intelli-Studio nemusíte provádět
samostatnou instalaci softwaru na PC, což vám umožňuje provádět
pohodlné připojení pouze pomocí kabelu USB. Software Intelli-studio také umožňuje přímé
nahrávání vašeho obsahu na YouTube nebo Flickr a Facebook. Sdílení obsahu s vašimi
přáteli je jednodušší než kdykoliv předtím.
Přímé odesílání vašich nahrávek pomocí jednoduše použitelného tlačítka sdílení
Tato metoda používá software zabudovaný ve vaší videokameře ke snadnému odesílání
vašich nahrávek na weby jako je YouTube.
iii
pøed pøeètením této
uživatelské pøíruèky
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
Co znamenají ikony a značky v této uživatelské příručce:
Znamená, že existuje riziko smrti nebo vážného zranění osob.
VAROVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
Znamená, že existuje potenciální riziko zranění osob nebo materiální
škody.
Abyste snížili riziko požáru, exploze, úrazu elektrickým proudem
nebo zranění osob při používání videokamery, dodržujte tato základní
bezpečnostní opatření:
Znamená rady nebo referenční stránky, které mohou být užitečné při
používání videokamery.
Tyto varovné značky jsou zde proto, aby zabránily vašemu zranění i zranění jiných osob.
Tyto pokyny přesně dodržujte.Po přečtení této kapitoly uložte příručku na bezpečné místo k
pozdějšímu nahlédnutí.
UPOZORNĚNÍ
Varování!
Tato videokamera by měla být vždy připojena k síťové zásuvce s ochranným
uzemňovacím připojením.
• Baterie by se neměly vystavovat nadměrnému teplu, jako je například sluneční světlo,
oheň a podobně.
•
Upozornění
V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí exploze.
Původní baterii nahraďte pouze stejným nebo rovnocenným typem.
Pro odpojení přístroje od napájení je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Proto by
napájecí zástrčka měla být vždy dostupná.
iv
důležité informace pro používání
Před použitím této videokamery
•
•
•
•
•
•
•
Tato digitální videokamera je navržena
výlučně pro vysokokapacitní zabudovanou
paměť typu flash 16GB (jen u modelů
SMX-C24) a externí paměťovou kartu.
Tato digitální videokamera zaznamenává
video ve formátu H.264/AVC (MPEG4
part 10/Advanced Video Coding) při
standardním rozlišení (SD-VIDEO).
Mějte prosím na paměti, že tato digitální
videokamera není kompatibilní s jinými
formáty digitálního videa.
Před nahráváním důležitých filmů
proveďte zkušební záznam.
- Přehrajte si zkušební záznam a ujistěte
se, že obraz i zvuk byly správně nahrány.
Nelze poskytnout žádnou kompenzaci za
zaznamenaný obsah:
- Společnost Samsung nemůže nahradit
žádné škody vzniklé v důsledku nahrávání,
které proběhlo jiným než normálním
způsobem nebo v důsledku nemožnosti
přehrát záznam kvůli poškození digitální
videokamery nebo paměťové karty.
Společnost Samsung není zodpovědná za
nahrané obrazy a zvuk.
- Může dojít ke ztrátě záznamů v důsledku
chyby při zacházení s touto digitální
videokamerou nebo paměťovou kartou
nebo jiným příslušenstvím. Společnost
Samsung nenese zodpovědnost
za škody vzniklé v důsledku ztráty
nahraného obsahu.
Vytvořte si zálohu důležitých záznamů
- Zabezpečte svá důležitá data tím, že
zkopírujete příslušné soubory do počítače.
Doporučujeme soubory dále zkopírovat
z počítače na jiné ukládací médium.Další
informace najdete v průvodci instalací
softwaru a připojením USB.
Autorská práva: Vezměte prosím na
vědomí, že tato digitální videokamera je
určena pouze pro použití jednotlivci za
soukromými účely.
- Data zaznamenaná na paměťovou kartu
v této digitální videokameře pomocí
jiných digitálních nebo analogových médií
nebo zařízení jsou chráněna zákonem o
autorských právech a nesmí být použita
bez svolení vlastníka autorských práv k
jiným účelům, než k soukromé zábavě. I v
případě, že nahráváte veřejné vystoupení
pro osobní potřebu, velmi doporučujeme
obstarat si k tomu svolení předem.
Důležité upozornění
•
•
•
Zacházejte s displejem z tekutých
krystalů (LCD) opatrně:
- LCD displej je velmi choulostivé
zobrazovací zařízení: Nestlačujte jeho
povrch nadměrnou silou, nevystavujte
jej nárazům a nebodejte do něj ostrými
předměty.
- Pokud zatlačíte na povrch LCD displeje,
mohou se objevit poruchy zobrazení. Pokud
poruchy nezmizí, vypněte videokameru,
chvíli počkejte a pak ji opět zapněte.
- Nepokládejte videokameru otevřeným
LCD displejem dolů.
- Pokud kameru nepoužíváte, zavřete LCD
displej
Displej z tekutých krystalů:
- LCD displej je produkt vyrobený vysoce
přesnou technologií. Z celkového počtu
obrazových bodů (přibl. 230 000) může
být maximálně 0,01% zhasnutých (černé
tečky) nebo trvale rozsvícených v jedné
barvě (červená, zelená nebo modrá).
To je způsobeno omezeními současné
technologie a neznamená to poruchu,
která by mohla ovlivnit nahrávání.
- Při použití videokamery za nižších
teplot nebo v chladných oblastech nebo
bezprostředně po zapnutí napájení bude
LCD displej poněkud tmavší než obvykle.
Displej se vrátí k normální úrovni jasu,
když se teplota uvnitř videokamery
zvýší. Zmíněné jevy nemají vliv na obraz
uložený na ukládacím médiu a není třeba
se jimi znepokojovat.
Správné držení videokamery:
- Při zvedání nedržte videokameru za LCD
displej: LCD displej by se mohl oddělit a
videokamera by mohla spadnout.
v
důležité informace pro používání
•
•
•
•
•
•
•
•
vi
Nevystavujte digitální videokameru
nárazům:
- Tato digitální videokamera je přesný stroj.
Dbejte na to, abyste jí neudeřili o tvrdý
předmět a aby vám neupadla.
- Na místě, které je vystaveno silným
otřesům nebo nárazům, nepoužívejte
digitální kameru na stativu.
Pozor na prach a písek!
- Jemný písek nebo prach, který by
vnikl do videokamery nebo napájecího
adaptéru, by mohl způsobit špatnou
funkci nebo poruchu.
Pozor na vodu a olej!
- Voda nebo olej, který by vnikl do
videokamery nebo napájecího adaptéru,
by mohl způsobit úraz elektrickým
proudem, špatnou funkci nebo poruchu.
Teplo na povrchu výrobku:
- Povrch digitální videokamery se při
používání mírně zahřívá. Nejedná se
však o poruchu.
Opatrnost při extrémních okolních
teplotách:
- Používání digitální videokamery v
místech s teplotou vyšší než 40 °C nebo
nižší než 0 °C může způsobit abnormální
nahrávání nebo přehrávání.
- Nenechávejte digitální videokameru delší
dobu na místě s vysokou teplotou, jako
je pláž nebo uzavřené vozidlo: Mohlo by
dojít k poruše.
Nemiřte přímo do slunce:
- Při dopadu přímého slunečního světla do
objektivu by mohlo dojít k poruše digitální
videokamery nebo k požáru.
- Nevystavuje LCD displej digitální
videokamery přímému slunečnímu
světlu: Mohlo by dojít k poruše.
Nepoužívejte digitální videokameru v
blízkosti televizoru nebo rádia:
- Mohlo by to způsobit šum na televizní
obrazovce nebo v rozhlasovém vysílání.
Nepoužívejte videokameru v blízkosti silného
zdroje rádiových vln nebo magnetsimu:
-
•
•
•
•
•
•
Při použití digitální videokamery
v blízkosti silného zdroje
elektromagnetických vln nebo magnetu,
jako jsou rozhlasové vysílačky
nebo elektrická zařízení, by se v
zaznamenaném obrazu a zvuku mohl
objevit šum. Při přehrávání normálně
nahraného audiovizuálního záznamu by
se také mohl objevit obrazový a zvukový
šum. V nejhorším případě by mohlo dojít
i k poruše videokamery.
Nevystavujte digitální videokameru dýmu
nebo páře:
- Hustý dým nebo pára by mohly poškodit
tělo digitální videokamery nebo způsobit
poruchu.
Nepoužívejte digitální videokameru v
přítomnosti agresivních plynů:
- Pokud je digitální videokamera používána
na místě, kde jsou husté výfukové plyny
ze spalovacích motorů nebo agresivní
plyny jako sirovodík, mohlo by dojít ke
korozi vnějších nebo vnitřních kontaktů,
což by znemožnilo normální provoz,
případně ke korozi kontaktů baterie, což
by znemožnilo zapnutí kamery.
Nepoužívejte digitální videokameru v
přítomnosti ultrazvukových zvlhčovačů:
- Vápník a jiné látky rozpuštěné ve vodě
se rozptylují ve vzduchu a jejich částice
by mohly přilnout k optice videokamery,
čímž by znemožnily její normální provoz
Nečistěte tělo digitální videokamery
benzenem nebo ředidlem.
- ohlo by dojít k odloupnutí vnějšího pláště
nebo k poškození povrchu těla.
- Při používání čisticího hadříku
napuštěného chemikálií se řiďte pokyny.
Udržujte paměťovou kartu z dosahu dětí,
aby ji nespolkly.
Pro odpojení přístroje od napájení je
třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
Proto by napájecí zástrčka měla být vždy
dostupná.
O této uživatelské příručce
•
•
•
•
•
•
•
Děkujeme vám za zakoupení videokamery
Samsung. Tuto uživatelskou příručku si
před používáním videokamery pečlivě
přečtěte a mějte ji po ruce pro budoucí
referenci. Pokud vaše videokamera nebude
správně fungovat, podívejte se na kapitolu
Odstraňování problémů.
Modely SMX-C24 mají zabudovanou paměť
typu flash s kapacitou 16 GB, ale používají
také paměťové karty. ale používají také
paměťové karty. Model SMX-C20/SMX-C200
nemá zabudovanou paměť typu flash a
používá výhradně paměťové karty. Přestože
se některé funkce modelů SMX-C20,
SMX-C24 a SMX-C200 se liší, fungují
všechny stejně.
V této uživatelské příručce jsou použity
ilustrace modelu SMX-C20.
Zobrazení v této uživatelské příručce
nemusejí přesně odpovídat těm, která vidíte
na LCD displeji.
Návrhy a technické údaje ukládacích médií
a dalšího příslušenství se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
Popisy "vestavěné paměti" v této příručce
se týkají pouze následujících modelů:
SMX-C24
Informace o licenci k otevřenému zdrojovému
kódu najdete v souboru "OpenSourceInfo.
pdf" na dodaném disku CD.
Poznámky k ochranným známkám
•
•
•
•
•
•
•
•
Všechny ochranné známky a registrované
ochranné známky uvedené v této příručce
a další dokumentaci dodané s výrobkem
Samsung jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky příslušných
vlastníků.
Windows® je registrovaná ochranná známka
společnosti Microsoft Corporation, která je
registrovaná ve Spojených státech a dalších
zemích.
Macintosh je ochranná známka společnosti
Apple Computer, Inc.
YouTube® je ochranná známka společnosti
Google Inc.
Flickr® je ochranná známka společnosti
yahoo.
Facebook® je ochranná známka společnosti
Facebook Inc.
Všechny ostatní názvy produktů uvedené v
této příručce mohou být ochranné známky
nebo registrované ochranné známky
příslušných společností.
Symboly "TM", "®" nejsou v této příručce v
každém jednotlivém případě uváděny.
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti
likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb
upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené
směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní
prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních
typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad))
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako
běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu
vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a
jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
vii
bezpečnostní informace
Níže uvedená bezpečnostní opatření slouží k tomu, aby zabránily vašemu zranění nebo
materiálním škodám. Dodržujte všechny pokyny.
VAROVÁNÍ
Znamená, že existuje riziko smrti
nebo vážného zranění osob.
UPOZORNĚNÍ
Znamená, že existuje
potenciální riziko zranění
osob nebo materiální škody
Zakázaná akce.
Nedotýkejte se výrobku.
Nerozebírejte výrobek.
Toto opatření je třeba
dodržovat.
Odpojte šňůru z napájecího
zdroje.
VAROVÁNÍ
Používání videokamery při teplotě
vyšší než 60℃(140℉) může způsobit
požár. Skladování baterií při
vysokých teplotách může způsobit
výbuch.
Neumožněte, aby se do videokamery
nebo napájecího zdroje dostala voda
nebo kovové a nehořlavé látky. Pokud to
neuděláte, můžete způsobit riziko požáru.
OI
L
Nepřetěžujte zásuvky ani
prodlužovací šňůry, protože by to
mohlo způsobit přehřátí nebo požár.
SAND
Pozor na prach a písek! Jemný
písek nebo prach, který by vnikl
do napájecího adaptéru, by mohl
způsobit špatnou funkci nebo poruchu.
viii
Nesnažte se násilím ohnout napájecí
šňůru nebo poškodit napájecí adaptér
stisknutím těžkého předmětu. Může
nastat riziko požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
Pozor na olej! Olej, který by vnikl
do videokamery nebo napájecího
adaptéru, by mohl způsobit úraz
elektrickým proudem, špatnou funkci
nebo poruchy.
Nesměrujte LCD obrazovku přímo
do slunce. Pokud to uděláte, může
to způsobit poškození očí, stejně
jako vést k poruše vnitřních součástí
výrobku.
Neodpojujte napájecí adaptér tak, že
za něj zatáhnete, protože by to mohlo
způsobit poškození šňůry napájení.
Nepoužívejte napájecí adaptér, pokud
má poškozené, roztřepené nebo
rozpadlé šňůry nebo vodiče. Pokud to
uděláte, můžete způsobit požár nebo
úraz elektrickým proudem.
d
a
cle
ui
g fl
nin
Nepřipojujte napájecí adaptér, pokud
zásuvku nemůžete připojit tak, aby
nevyčnívaly žádné součásti ostří.
Nelikvidujte baterie v ohni, protože by
mohly explodovat.
Nikdy nepoužívejte čistící kapalinu
nebo podobné chemikálie.
Nesprejujte čistící látky přímo na
videokameru.
Uchovávejte videokameru mimo
kontakt s vodou, pokud se používá v
blízkosti pláže nebo bazénu nebo za
deště. Existuje riziko poruchy nebo
úrazu elektrickým proudem.
Lithiovou baterii nebo paměťovou
kartu uchovávejte mimo dosah
dětí. Pokud by dítě lithiovou baterii
spolknulo, spojte se okamžitě s
lékařem.
Nezapojujte ani neodpojujte napájecí
šňůru mokrýma rukama. Existuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Abyste zabránili riziku požáru,
nechávejte napájecí šňůru
odpojenou, pokud se nepoužívá
nebo během bouřek s blesky.
Při čištění napájecího adaptéru
odpojte napájecí šňůru, abyste
zabránili riziku poruchy nebo úrazu
elektrickým proudem.
Pokud videokamera vytváří nenormální
zvuk nebo kouře, okamžitě odpojte
napájecí šňůru a vyžádejte si servis
v servisním středisku společnosti
Samsung. Existuje riziko požáru nebo
zranění osob.
Pokud má videokamera poruchu,
okamžitě odpojte napájecí adaptér
nebo baterii, abyste se vyhnuli riziku
požáru nebo zranění.
Nepokoušejte se rozebírat, opravovat
nebo předělávat videokameru nebo
napájecí adaptér, abyste zabránili
riziku požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
ix
bezpečnostní informace
UPOZORNĚNÍ
x
Nestlačujte povrch LCD displeje silou,
nevystavujte jej nárazům a nebodejte
do něj ostrými předměty. Pokud
zatlačíte na povrch LCD displeje,
mohou se objevit poruchy zobrazení.
Neupusťte videokameru a
nevystavujte baterii napájecí adaptér
nebo ostatní příslušenství silným
nárazům nebo otřesům. Mohlo by
dojít k poruše nebo úrazu.
Videokameru na stativu (není
součástí dodávky) nepoužívejte na
místě, které je vystaveno silným
otřesům nebo nárazům.
Nevystavujte videokameru účinkům
písku nebo vody během záznamu
na pláži nebo bazénu, nebo během
záznamu v deštivém dni. Pokud to
uděláte, může to způsobit poruchu
nebo úraz elektrickým proudem.
Nenechávejte videokameru delší
dobu v uzavřeném vozidle, kde je po
dlouhou dobu velmi vysoká teplota.
Nevystavujte videokameru dýmu
nebo páře. Hustý dým nebo pára
by mohly poškodit tělo videokamery
nebo způsobit poruchu.
Nepoužívejte videokameru v blízkosti
hustých výfukových plynů vytvářených
benzínovými nebo naftovými motory
nebo korozivních plynů, jako je například
sirovodík. Pokud to uděláte, můžete způsobit
korozi vnějších nebo vnitřních konektorů a
tím zabránit normálnímu provozu.
Nevystavujte videokameru insekticidům.
Insekticid, který se dostane do
videokamery, může zabránit normálnímu
provozu produktu. Před použitím
insekticidů videokameru vypněte a
zakryjte ji pokrývkou z PVC nebo jiným
podobným materiálem.
Nevystavujte videokameru náhlým
změnám teploty ani ji neumisťujte
na vlhká místa. Existuje také riziko
poškození nebo úrazu elektrickým
proudem, pokud produkt používáte ve
vnějším prostředí nebo bouřek s blesky.
Nečistěte tělo videokamery
benzínem nebo ředidlem. Mohlo by
dojít k odloupnutí vnějšího pláště
nebo k poškození povrchu těla.
Pokud videokameru nepoužíváte,
nenechávejte otevřený LCD displej.
Při zvedání nedržte videokameru
za LCD displej. Hledáček nebo
LCD monitor by se mohl oddělit a
videokamera by mohla spadnout.
Nepoužívejte videokameru v blízkosti
televizoru nebo rádia: Mohlo by to
způsobit šum na televizní obrazovce
nebo v rozhlasovém vysílání.
Nepoužívejte videokameru v
blízkosti silných rádiových nebo
elektromagnetických vln, jako jsou
reproduktory nebo velký motor.V
zaznamenávaném obrazu a zvuku
by se mohl objevit šum.
Používejte jen příslušenství schválené
společností Samsung. Použití produktů
od jiných výrobců může způsobit
přehřátí, požár, explozi, úraz elektrickým
proudem nebo zranění osob způsobená
nenormálním provozem.
Umístěte videokameru na stabilní
povrch a místo s ventilačními otvory.
Důležitá data uchovávejte odděleně.
Společnost Samsung neodpovídá
za ztrátu dat.
Nepokládejte videokameru
otevřeným LCD monitorem dolů.
Napájecí zásuvka by měla být snadno
dostupná. Pokud dojde k potížím s
produktem, je třeba odpojit napájecí
zástrčku ze zásuvky a tím zcela odpojit
produkt od napájení. Vypnutí produktu
tlačítkem napájení nezajistí jeho úplné
odpojení od napájení.
xi
obsah
STRUČNÁ PŘÍRUČKA
05
09
12
SEZNÁMENÍ S DIGITÁLNÍ KAMEROU
09
10
11
Co je součástí vaší digitální kamery
Pohled zepředu a zleva
Pohled zezadu a zespodu
PŘÍPRAVA
12
12
13
14
16
19
20
21
25
26
28
Použití řemínku na ruku
Nastavení LCD monitoru
Základní umístění videokamery
Připojení ke zdroji napájení
Kontrola stavu baterie
Základní ovládání digitální kamery
Přepnutí do režimu úspory energie
Indikátory na LCD displeji
Zapnutí/vypnutí indikátorů na monitoru
Zkrácená nabídka (OK příručka)
Počáteční nastavení: časové pásmo,
datum a jazyk zobrazení na monitoru
O UKLÁDACÍM MÉDIU
30
30
35
31
32
34
Výběr ukládacího média
(jen u modelů SMX-C24)
Vložení / vysunutí paměťové karty
Výběr vhodné paměťové karty
Doba a kapacita záznamu
38
39
Záznam filmových snímků
Funkce rychlého náhledu v režimu
nahrávání
Snadné nahrávání pro začátečníky:
inteligentní automatický režim
Snímání fotografií
Přibližování a oddalování
PŘEHRÁVÁNÍ
40
41
43
Změna režimu přehrávání
Přehrávání filmových snímků
Prohlížení fotografií
ZÁZNAM
2
05
40
35
36
37
44
44
45
46
47
47
48
49
50
52
53
54
55
55
56
58
Změna nastavení nabídky
Položky nabídky záznamu
iSCENE
Video Resolution (Rozlišení videa)
Photo Resolution (Rozlišení fotografií)
16:9 Wide (Šir. 16:9)
EV (Hodnota expozice)
Back Light (Protisvětlo)
Focus (Zaostření)
Anti-Shake (HDIS) (Stabilizátor(HDIS))
Digital Effect (Digitální efekt)
Fader (Stmívač)
Wind cut (Větrný filtr)
Digital Zoom (Digitální zoom)
Time Lapse REC (Časosb. zázn.)
Guideline (Vodící linky)
59
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
69
Položky nabídky
Play option (Možn. přehrávání)
Delete
Protect (Chránit)
Story-Board Print (Tisk scénáře)
Použití funkce VIEW
Copy (jen u modelů SMX-C24)
Divide (Rozdělit)
Combine (Spojit)
Share Mark (Značka sdílení)
Slide Show (Prezentace)
Slide Show Option (Možnosti prezentace)
File Info (Info o souborech)
VOLBY NASTAVENÍ
70
70
71
72
73
73
74
75
76
76
Změna nastavení nabídek v "settings"
(nastavení)
Nastavení položek nabídky (
)
Storage Info (Info o pam.)
Format (Formátování)
File No. (Číslo souboru)
Time Zone (Časové pásmo)
Date Type (Typ data)
Time Type (Typ času)
Date/Time Display (Zobr. data/času)
VOLBY PRO ZÁZNAM
44
VOLBY PRO PŘEHRÁVÁNÍ
59
3
obsah
77
77
78
78
79
79
80
80
81
81
82
82
83
83
LCD Brightness (Jas LCD)
LCD Colour (Barvy LCD)
LCD Enhancer (Zdůraznění LCD)
Auto LCD Off (Auto vyp. LCD)
Menu Design (Design nabídky)
Transparency (Průsvitnost)
Beep Sound (Pípnutí)
Shutter Sound (Zvuk závěrky)
Auto Power Off (Autom. vypnutí)
PC Software
TV Display (Menu na TV)
Default Set (Výchozí nast)
Version (Verze)
Demo (Ukáz)
POUŽITÍ S POČÍTAČEM SE
SYSTÉMEM WINDOWS
84
85
84
86
92
Kontrola typu vašeho počítače
Co můžete dělat s počítačem se
systémem windows
Použití programu samsung Intelli-studio
Přenášení videí nebo fotografií z
videokamery do počítače
PŘIPOJENÍ K JINÝM ZAŘÍZENÍM
94
95
96
Připojení k televizoru
Prohlížení na obrazovce televizoru
Kopírování snímků na videorekordér
nebo DVD/HDD rekordér
97
98
99
Údržba
Doplňující informace
Používání vaší digitální kamery v
zahraničí
94
ÚDRŽBA A DOPLŇUJÍCÍ
INFORMACE
97
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
100 Odstraňování problémů
109 Technické údaje
stručná příručka
+Tato stručná příručka uvádí základní operace a funkce vaší videokamery.
Více informací najdete na referenčních stránkách.
Můžete nahrávat filmové snímky ve formátu H.264!
Videa můžete zaznamenávat ve formátu H.264, který je vhodný pro odesílání e-mailem a sdílení s
vašimi přáteli a rodinou. Pomocí vaší videokamery můžete také snímat fotografie.
KROK1: Přípravte se
1. Vložte paměťovou kartu. ²strana 31
• U této videokamery můžete použít komerčně
dostupné paměťové karty SDHC
(SD High Capacity) nebo SD
• Nastavte příslušné ukládací médium.
(jen u modelů SMX-C24)
2. Umístěte baterii do prostoru pro baterii. ²strana 14
• Jemně posuňte přepínač Pro vyjmutí baterie ve směru podle obrázku.
3. Úplně nabijte baterii. ²strana 15
• Baterie je úplně nabitá, když se kontrolka CHG (nabíjení) rozsvítí zeleně.
Spínač [pro vyjmutí baterie]
KROK2: Provádějte záznam pomocí vaší videokamery
Ovladač zoomu
Tlačítko Foto
Indikátor nabíjení
Tlačítko
Spuštìní/zastavení
záznamu
LCD monitor
Tlačítko Spuštìní/
zastavení záznamu
5
stručná příručka
Nahrávání videa ve
formátu H.264
Záznam fotografií
Vaše videokamera používá k dosažení
nejvyšší kvality videa pokročilou
kompresní technologii H.264. ²strana 46
Okamžitě zachytí pohybující se subjekt a
uloží scénu jako fotografii.
1. Otevřete LCD monitor.
2. Stiskněte tlačítko Napájení .
3. Až budete připraveni, domáčkněte
tlačítko Photo .
2. Stiskněte tlačítko Napájení .
3. Stiskněte tlačítko Spuštění/zastavení
záznamu.
• Chcete-li záznam ukončit, stiskněte
tlačítko Spuštění/zastavení
záznamu.
1. Otevřete LCD monitor.
0:00:00 [475Min]
•
•
6
•
Vaše kamera je kompatibilní s formátem nahrávání H.264, který nabízí efektivní
kódování kvalitního videa při menší velikosti souboru.
Videa můžete také nahrávat také v kvalitě obrazu SD (standardní rozlišení). Výchozí
nastavení je "TV Fine (720x576/50i)" (TV Std. (720x576/50i)). ²strana 46
Během záznamu videí nemůžete snímat fotografie.
KROK3: Přehrávejte videa nebo fotografie
Prohlížení LCD monitoru videokamery
Požadovaný filmový snímek můžete rychle najít pomocí zobrazení náhledů.
vyberte režim Přehrávání.
1. Stiskem tlačítka Režim
• Zobrazí se index náhledů. Náhled naposledy vytvořeného nebo přehraného
souboru je zvýrazněn.
2. Vyberte obrazovku zmenšenin videa nebo fotografie.
• Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno přepínat páčkou zoomu:
3. Pomocí Ovládacího tlačítka (// / ) vyberte požadované video nebo fotografii
a stiskněte Ovládací tlačítko (OK).
Photo
1/10
STBY 0:00:00 [475Min]
W
T
9999
Video
0:00:55
Photo
Video
Move
1/10
Move
Full View
Play
Prohlížení na televizoru
Můžete si vychutnat vysoce prokreslené video vynikající kvality na připojeném televizoru.
²strana 95
KROK4: Uložte zaznamenaná videa nebo fotografie
Jednoduché a zábavné! Vychutnejte si různé funkce softwaru IntelliStudio na vašem počítači se systémem Windows.
Pomocí programu Intelli-Studio zabudovaného ve vaší videokameře
můžete importovat videa/fotografie na vaše PC, upravovat nebo sdílet
videa/fotografie s vašimi přáteli. Podrobnosti najdete na straně 84.
7
stručná příručka
Zobrazení videí a fotografií z počítače
1. Spusťte program Intelli-Studio připojením videokamery k PC pomocí kabelu USB.
• V hlavním okně programu Intelli-Studio se objeví nová obrazovka ukládání
souboru. Pro spuštění nahrávání klepněte na "Yes" (Ano).
2. Nové soubory jsou uloženy do počítače, do složky "Contents Manager"
(Správce obsahu) v programu Intelli-Studio.
• Soubory lze uspořádat podle různých kritérií, např. Obličej, Datum, Místo atd.
3. Můžete poklepat na soubor, který chcete přehrát.
Uložené soubory
"Contents Manager"
(Správce obsahu)
Sdílení videí/fotografií na YouTube/Flickr/Facebook
Sdílejte svůj obsah s celým světem nahráním fotografií a videí přímo na webovou
" (Sdílení) "Upload"
stránku jedním klepnutím. Klepněte na záložku "Share
(Odeslat) v prohlížeči. ²strana 89
Software Intelli-studio se spustí na počítači automaticky po připojení videokamery k
počítači se systémem Windows (když zadáte "PC Software: On" (Zapnout). ²strana 81
KROK5: Odstraňte videa nebo fotografie
Pokud je ukládací médium plné, nelze zaznamenávat nová videa nebo fotografie. Odstraňte
videa nebo fotografie, které byly uloženy na počítač, z ukládacího média. Pak můžete
zaznamenávat nová videa nebo fotografie na nově uvolněný prostor ukládacího média.
8
Stiskem tlačítka Režim
přepněte na režim Přehrávání Stiskněte tlačítko MENU Pomocí ovládacího tlačítka ( / / / /OK) vyberte "Delete". ²strana 60
seznámení s digitální kamerou
CO JE SOUČÁSTÍ VAŠÍ DIGITÁLNÍ KAMERY
Vaše nová digitální kamera je dodávána s následujícím příslušenstvím. Pokud v balení chybí jakákoliv z
těchto položek, zavolejte středisko zákaznické podpory Samsung.
Název modelu
Barvy
SMX-C20BP/C200BP
SMX-C20RP/C200RP
SMX-C20LP/C200LP
SMX-C20UP/C200UP
SMX-C24BP
SMX-C24RP
SMX-C24LP
SMX-C24UP
Černá
Červená
Modrá
Fialová
Černá
Červená
Modrá
Fialová
Zabudovaná
Slot
paměť
baterie
1 slot
16GB
16GB
16GB
16GB
LCD
displej
Objektiv
Barvy
10x
(Optický),
1200x
(Digitální)
- Přestože se některými funkcemi liší, fungují všechny modely stejně.
Kontrola příslušenství
Baterie
(IA-BH130LB)
Napájecí adaptér
(typ AA-MA9)
Kabel audio/
video
Kabel USB
Řemínek na ruku
Volitelné příslušenství
Uživatelská
příručka na CD
•
•
•
•
•
Stručná příručka
Brašna
Pam. karta
Obsah se může lišit v závislosti na prodejní oblasti.
Součástky a doplňky můžete zakoupit u svého místního prodejce Samsung. Společnost
SAMSUNG nezodpovídá za snížení životnosti baterie ani za poruchy způsobené neschváleným
použitím příslušenství.
Paměťová karta není součástí dodávky. Na straně 32 najdete seznam paměťových karet
použitelných ve vaší digitální kameře.
Vaše videokamera se dodává s příručkou na CD a tištěnou stručnou příručkou.
(Volitelné příslušenství) : Volitelné příslušenství. K dostání u vašeho nejbližšího prodejce Samsung.
9
seznámení s digitální kamerou
32+/('=(3ě('8$=/(9$
10
Objektiv
7ODþtWNR6GtOHQt
7ODþtWNR6SXVWLW=DVWDYLWQDKUiYiQt
7ODþtWNR=REUD]HQt
7ODþtWNR2YOiGiQt(STWX2.,
7ODþtWNR]RRPX:7
7ODþtWNR5HåLP
7ODþtWNR0(18
7ODþtWNR60$57$872 V,(:
,QGLNiWRUQDEtMHQt&+*
/&'GLVSOHM
3RXWNRSURĜHPtQHNQDUXNX
7ODþtWNR1DSiMHQt
7ODþtWNR)RWR
,QWHJURYDQêUHSURGXNWRU
2YODGDþ]RRPX:7
POHLED ZEZADU A ZESPODU
Konektor/ Kryt baterie / paměťové karty
Konektor USB (
)
Slot baterie
Slot na paměťovou kartu
Konektor AV (AV)
Zabudovaný mikrofon
Konektor DC IN (DC IN)
Závit pro stativ
Přepínač pro vyjmutí baterie
Použitelné paměťové
karty (512MB~32GB)
Dbejte na to, abyste při nahrávání nezakryli vestavěný mikrofon nebo
čočku.
SD/SDHC
11
příprava
Tato kapitola poskytuje informace, které byste měli znát před používáním této digitální kamery, jako
například jak používat dodané příslušenství, jak nabíjet baterii, jak nastavit provozní režim a počáteční
nastavení.
POUŽITÍ ŘEMÍNKU NA RUKU
Připevněte řemínek a ruku protáhněte smyčkou, abyste zabránili poškození videokamery
jejím upadnutím.
NASTAVENÍ LCD MONITORU
Širokoúhlý LCD monitor na videokameře nabízí vysokou kvalitu prohlížení snímků.
1. Otevřete prstem LCD monitor.
• Monitor se otevře pod úhlem 90°.
2. Otočte LCD monitorem směrem k objektivu.
• Otevřený LCD displej lze sklopit až do úhlu
25°, takže je rovnoběžný s objektivem.
• Můžete jím otáčet až o 180° směrem k
objektivu a až o 90° směrem vzad.
Chcete-li si prohlížet záznamy pohodlněji,
otočte monitor o 180° směrem k objektivu
a potom jej sklopte zpět směrem k tělu videokamery.
OK
Přílišným otočením může dojít k poškození připojovacího pantu mezi obrazovkou a videokamerou.
12
•
•
Vyčistěte otisky prstů nebo prach na obrazovce měkkým hadříkem.
Když je LCD monitor otočen o 180° směrem k objektivu, objekt je na displeji zobrazen zrcadlově
otočený. Nejedná se o problém a neovlivňuje to nahrávaný snímek.
ZÁKLADNÍ UMÍSTĚNÍ VIDEOKAMERY
Během snímání videa nebo obrazu použijte obě ruce, abyste zabránili otřesům kamery.
Snažte se zabránit jakémukoliv, i mírnému pohybu během snímání.
Nastavení úhlu záběru
Nasměrujte objekt, aby se zaostřil tak, jak je
zobrazeno na obrázku.
1. Držte videokameru oběma rukama.
2. Upevněte řemínek tak, aby vyhovoval vaší ruce.
3. Ujistěte se, že je vaše opora stabilní a neexistuje
nebezpečí kolize s jinou osobou nebo objektem.
4. Nasměrujte objekt, aby se zaostřil tak, jak je
zobrazeno na obrázku.
25˚
•
•
Tato videokamera má mírně odlišnou funkci úhlu objektivu, který směřuje asi 25 stupňů výše,
než je směr těla videokamery. Ujistěte se, že je objektiv videokamery nastavený směrem k
objektivu v jeho úhlu záběru.
Doporučuje se, abyste během snímání udržovali slunce za zády.
13
příprava
PŘIPOJENÍ KE ZDROJI NAPÁJENÍ
•
•
•
Před zahájením používání digitální kamery baterii nabijte.
Používejte pouze baterii IA-BH130LB.
Baterie může být v době zakoupení trochu nabita.
Instalace / vyjmutí baterie
Abyste mohli digitální kameru používat nepřetržitě, doporučuje se zakoupit jednu nebo více
náhradních baterií.
Spínač [pro vyjmutí baterie]
Vložení baterie
1. Posuňte a otevřete kryt prostoru pro
baterii podle obrázku.
2. Vložte baterii do prostoru pro baterii, až
tiše zacvakne.
• Ujistěte se, že logo SAMSUNG
směřuje doleva, když je akumulátor
vložen jako na obrázku.
3. Zatlačte kryt baterie dolů, dokud se
nedotkne tělesa videokamery. Poté jej
zasuňte, aby se zavřel.
14
•
•
•
Vyjmutí baterie
1. Posuňte a otevřete kryt prostoru pro
baterii a stlačte zámek baterie.
• Jemně stlačte uvolňovací západku
baterie ve směru podle obrázku, aby
se baterie vysunula.
2. Vytáhněte baterii ve směru podle
obrázku.
3. Zatlačte kryt baterie dolů, dokud se
nedotkne tělesa videokamery. Poté jej
zasuňte, aby se zavřel.
Pokud videokameru nepoužíváte, uchovávejte baterii mimo ni.
Doporučujeme vám, abyste pro delší použití venku měli k dispozici náhradní baterie.
Pro nákup náhradní baterie kontaktujte nejbližší centrum služeb Samsung Electronics.
Nabíjení baterie
Baterie můžete nabít pomocí napájecího adaptéru nebo kabelu USB.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Před použitím videokamery se ujistěte, že jste nabili baterii.
• Používejte baterii a napájecí adaptér dodané s videokamerou.
1. Vložte baterii do digitální kamery.
²strana 14
2. Pro vypnutí videokamery stiskněte
Napájení .
3. Otevřete kryt konektoru na přístroji.
4. Nabijte akumulátor pomocí síťového
napájecího adaptéru nebo kabelu USB.
• Kontrolka CHG(charge) se rozsvítí
a začne nabíjení. Jakmile je
baterie zcela nabitá, kontrolka
nabíjení (CHG) se rozsvítí zeleně.
²strana 16
• Zkontrolujte, že jste zapojili kabel
adaptéru nebo USB kabel do
kamery správným směrem. Viz
obrázek vpravo.
Použití
síťového
napájecího
adaptéru.
Připojte síťový napájecí
adaptér ke kameře a zastrčte
síťový napájecí adaptér do
elektrické zásuvky.
Pomocí
kabelu
USB
Připojte kabel USB ke
kameře a zapojte jeho
druhý konec do portu USB
v počítači.
•
•
•
•
•
•
•
•
Připojení síťového napájecího adaptéru
Zásuvka
ve zdi
Připojení kabelu USB
PC
Nabíjení baterie při nízkých teplotách může trvat déle nebo nedojde k úplnému nabití (zelený indikátor
se nerozsvítí).
Při připojování digitální videokamery ke zdroji střídavého napájení se prosím ujistěte, že v zástrčce ani
v zásuvce nejsou cizí látky.
Před použitím baterii zcela nabijte.
Pokud používáte k napájení adaptér střídavého proudu, umístěte jej poblíž zásuvky ve zdi. Pokud při
používání digitální videokamery dojde k selhání, okamžitě vytáhněte adaptér ze zásuvky ve zdi.
Nepoužívejte napájecí adaptér na úzkých a stísněných místech, např. mezi nábytkem.
Pokud nahráváte v interiéru a máte k dispozici zásuvku ve zdi, je vhodné použít napájecí adaptér místo baterií.
Pokud je při nabíjení připojen jak kabel USB, tak napájecí adaptér, má napájecí adaptér přednost před USB.
Baterie se bude nabíjet i když je videokamera zapnutá, ale doba nabíjení bude delší.
Doporučujeme nechat videokameru při nabíjení vypnutou.
15
příprava
KONTROLA STAVU BATERIE
Můžete kontrolovat stav nabíjení a zbývající kapacitu baterie.
Indikátor nabíjení (CHG)
Barva kontrolky nabíjení zobrazuje stav nabíjení.
Stav nabíjení
Barva kontrolky
Probíhá nabíjení
Nabíjení
Zcela nabitá
(Oranžová)
(Zelená)
Chyba
(Oranžová, bliká)
Zobrazení úrovně vybití baterie
Zobrazení úrovně vybití baterie udává množství energie baterie, které zbývá.
Indikátor
úrovně vybití
baterie
•
16
•
•
STBY 0:00:00 [475Min]
Stav
Zpráva
Zcela nabito
-
25%-50% vybito
-
50%-75% vybito
-
75%-95% vybito
-
95%-99% vybito
Vybito (bliká): Zařízení se po 3 minutách
automaticky vypne.
Co nejdříve baterii vyměňte.
(bliká): Zařízení se po 3 minutách automaticky
vypne.
-
9999
"Low battery"
(Slabá baterie)
Pokud při nabíjení baterie stále dochází k chybám, kontaktujte autorizované servisní středisko
SAMSUNG.
Před používáním videokamery s pamětí nabijte baterii.
Výše uvedené údaje vycházejí z plně nabité baterie při normální teplotě.
Nízká okolní teplota může ovlivnit dobu použití.
Časy nabíjení, záznamu a přehrávání s plně nabitou baterií
(bez používání zoomu, atd.)
Pro vaši potřebu uvádíme přehled přibližných časů s plně nabitou baterií:
Typ baterie
Doba nabíjení
Rozlišení filmového
snímku
Režim
IA-BH130LB
Použití síťového napájecího adaptéru
Pomocí kabelu USB
720 x 576 (50i)
TV Super
TV Fine
TV Normal
Fine (TV
(TV Std.)
(TV Norm.)
Nejl. kv.)
(
)
(
)
(
)
Doba
nepřetržitého
záznamu
Čas přehrávání
Přibl. 2 hod.
Přibl. 4 hod.
640 x 480 (25p)
Web Fine
(Web Std.)
(
)
Web Normal
(Web Norm.)
(
)
přibl. 160min.
přibl. 180min.
- Uvedené časy jsou pouze orientační. Výše uvedené údaje byly změřeny v testovacím
prostředí společnosti Samsung a mohou se u jednotlivých uživatelů nebo při jiných
podmínkách lišit.
- Při použití funkce časosběrného záznamu doporučujeme použít napájecí adaptér.
Nepřetržitý záznam (bez zoomu)
Údaj o času nepřetržitého záznamu digitální kamery v tabulce ukazuje dostupný čas záznamu,
je-li digitální kamera v režimu záznamu bez použití jakékoliv jiné funkce po zahájení záznamu.
Při skutečném záznamu se může baterie vybít 2-3krát rychleji, protože se využívají ovládací
prvky spuštění/zastavení záznamu a zoomu a provádí se přehrávání. Předpokládejte, že čas
záznamu s plně nabitou baterií je mezi 1/2 a 1/3 času uvedeného v tabulce, a připravte si
typ a počet baterií, které vám umožní digitální kameru používat tak dlouho, jak to plánujete.
Uvědomte si, že se baterie ve studeném prostředí vybíjejí rychleji.
Čas nabíjení se bude lišit v závislosti na zbývající úrovni energie baterie.
O bateriích
Výhody baterie: Baterie je malá, ale má velkou kapacitu energie. Nabíjení provádějte za
teplot 10°C až 30°C. Pokud je ovšem vystavena nízkým teplotám (pod 0 °C), snižuje se
doba jejího využití a může přestat fungovat. Pokud k tomu dojde, umístěte baterii na chvíli
do kapsy nebo do jiného teplého, chráněného místa a pak ji znovu připojte k digitální
kameře.
• Neumisťujte baterii do blízkosti zdrojů tepla (například oheň nebo topení).
• Baterii nerozebírejte a nevystavujte tlaku či teplu.
• Zabraňte zkratování pólů baterie. Mohlo by dojít k úniku elektrolytu, tvorbě tepla nebo
způsobení požáru.
•
17
příprava
Údržba baterie
•
•
•
•
•
•
•
Doba záznamu je ovlivněna teplotou a okolními podmínkami.
Doporučujeme používat pouze originální baterii, kterou lze zakoupit u vašeho prodejce
Samsung. Po skončení životnosti baterie kontaktujte místního prodejce. S bateriemi je
nutné zacházet jako s chemickým odpadem.
Před zahájením záznamu se ujistěte, že je baterie zcela nabita.
Energii baterie ušetříte, pokud budete kameru po dobu, kdy s ní nepracujete, vypínat.
Pokud zůstane baterie do videokamery vložena, bude se vybíjet, i když je napájení vypnuto.
Pokud nepoužíváte videokameru po delší dobu, uchovávejte ji se zcela vybitou baterií.
Pro úsporu baterií můžete nastavit funkci "Auto Power Off" (Autom. vypnutí), která vypíná
digitální kameru, pokud není v provozu po dobu 5 minut. Pro deaktivaci této možnosti
změňte nastavení "Auto Power Off" (Autom. vypnutí) na "Off" (Vypnout). ²strana 81
Když se chystáte videokameru delší dobu nepoužívat: Doporučujeme baterii jednou za
šest měsíců plně nabít, připojit ji k videokameře a zcela vybít. Poté baterii odpojte a uložte
ji na chladném místě.
O životnosti baterie
Kapacita baterie se v průběhu času a opakovaným používáním snižuje. Pokud si všimnete
zkrácení výdrže baterie mezi nabitími, je zřejmě čas baterii vyměnit za novou.
• Životnost všech baterií závisí na podmínkách skladování, provozu a prostředí.
•
Používání digitální videokamery s napájecím adaptérem
Při nastavování digitální kamery, přehrávání záznamů nebo použití ve vnitřních prostorách
se doporučuje k napájení použít napájecí adaptér. Proveďte stejná připojení, jako kdybyste
nabíjeli baterii. ²strana 15
Používejte jen schválené baterie.
Nepoužívejte baterie od jiných výrobců. Jinak hrozí nebezpečí přehřátí, ohně nebo exploze.
Společnost Samsung neodpovídá za problémy, způsobené použitím neschválených baterií.
•
•
•
•
18
•
Před odpojením zdroje napájení se ujistěte, že je napájení kamery vypnuto.
Pokud to neuděláte, může to vést k poškození kamery.
K připojení napájecího adaptéru vyžijte nejbližší elektrickou zásuvku. Pokud během používání
kamery nastane jakákoliv porucha, okamžitě odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
Neumisťujte napájecí adaptér do stísněného prostoru, například mezi zdí a nábytkem.
Pro napájení digitální videokamery vždy používejte určený napájecí adaptér.
Použití jiných napájecích adaptérů může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
Napájecí adaptér lze používat ve všech zemích světa.V některých státech je však potřeba
adaptér pro napájecí zástrčku. Pokud jej potřebujete, zakoupíte jej u svého prodejce.
ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍ KAMERY
Tato kapitola vysvětluje základní techniky záznamu filmových snímků nebo fotografií a také základní
nastavení vaší digitální videokamery. Nastavte příslušný provozní režim podle vaší preference pomocí
tlačítka Napájení
a tlačítka Režim
.
tlačítka Napájení
tlačítka Režim
Zapnutí a vypnutí digitální kamery
Napájení můžete zapnout nebo vypnout posunutím Napájení
směrem dolů.
1. Otevřete LCD monitor a stiskem Napájení
zapněte videokameru.
2. Pro vypnutí videokamery stiskněte Napájení
.
Nastavení provozních režimů
Provozní režim můžete přepínat v následujícím pořadí po každém stisknutí tlačítka Režim
Režim záznam Režim přehrávání
Režim
Režim záznam
Režim přehrávání
.:
Funkce
Záznam videa nebo fotografií.
Funkce přehrávání videa nebo fotografií nebo jejich úprav.
Při prvním použití videokamery
Pokud používáte videokameru poprvé nebo ji resetujete, zobrazí se po spuštění obrazovka časové zóny.
Vyberte vaši zeměpisnou lokalitu a nastavte datum a čas. ²strana 28
Pokud datum a čas nenastavíte, obrazovka nastavení časového pásma se objeví po každém zapnutí
videokamery.
•
•
•
Tato videokamera poskytuje jeden režim záznamu, který je kombinovaným režimem záznamu
filmu a fotografií. Můžete tak snadno zaznamenávat filmy nebo fotografie ve stejném režimu,
aniž byste museli měnit příslušný režim záznamu.
Pro nahrávky videa a fotografií je také k dispozici jeden režim přehrávání.
Po zapnutí digitální kamery se spustí funkce autodiagnostiky a může se objevit zpráva. V
takovém případě se podívejte na část "Varovné indikátory a zprávy" (na stranách 100-102) a
proveďte nápravnou akci.
19
příprava
PŘEPNUTÍ DO REŽIMU ÚSPORY ENERGIE
V případě, že potřebujete kameru používat po delší časové období, následující funkce vám umožní zabránit
zbytečné spotřebě energie a zachovat rychlejší reakci videokamery z režimů úspory energie.
V režimu STBY:
•
Při zavření LCD displeje se videokamera přepne do režimu spánku.
V režimu přehrávání (zahrnuje režim zobrazení náhledů):
•
•
Po zavření LCD displeje se videokamera přepne do režimu spánku a po 5 minutách nepoužívání
se vypne. Pokud je však zapnuta funkce "Auto Power Off: 5 Min" (Auto vypnutí: 5 min.),
videokamera se vypne po 5 minutách. ²strana 81
Pokud otevřete LCD monitor nebo připojíte video kabel k videokameře během úsporného
režimu, úsporný režim se ukončí a vrátí se zpět k naposledy použitému provoznímu režimu.
Úsporný režim
LCD monitor je zavřený
LCD monitor je otevřený
Bliká zeleně
Po 5 minutách
CHG
Video
0:00:55
Photo
1/10
Move
Play
<Při zapnutém napájení>
<Úsporný režim>
Auto vyp. LCD / Autom. vypnutí
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
STBY 0:00:00 [475Min]
Po 2 minutách
<V režimu STBY>
<LCD displej je tmavý>
0:00:00 [475Min]
Po 3 minutách
9999
<Napájení vypnuto>
0:00:00 [475Min]
Po 5 minutách
<Při nahrávání>
<LCD displej je tmavý>
Aby se předešlo nadbytečné spotřebě energie, je jas LCD po uplynutí nastaveného času snížen pomocí funkcí
"Auto LCD Off: On" (Auto vyp. LCD: Zapnout) a "Auto Power Off: 5 Min" (Autom. vypnutí: 5 min).
20
• Režim úspory energie nefunguje za následujících okolností:
- Když je videokamera připojena napájecím kabelem. (napájecí adaptér, kabel USB)
- Během provozu záznamu, přehrávání nebo prohlížení sekvence snímků.
- Po otevření LCD monitoru.
• Režim úspory energie spotřebovává asi 50% energie baterie v porovnání s pohotovostním
režimem. Pokud ovšem plánujete použít videokameru po maximální délku časového období,
doporučuje se videokameru vypnout stisknutím tlačítka Napájení
, zatímco ji nepoužíváte.
INDIKÁTORY NA LCD DISPLEJI
Režim záznamu filmů a fotografií
1
20
2
4
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1Sec /
Hr
Time Lapse Recording
19
18
17
3
+0.3
5
6
7
8
9
16
10
11
12
15
18
01/JAN/2010 00:00
14
13
19
20
1 Time Lapse REC * (Časosb. zázn.)
2 Provozní režim ( STBY (POHOTOVOSTNÍ) /
(Záznam))
3 Počítadlo času (dostupná doba záznamu
filmového snímku: zbývající čas záznamu)
4 Počítadlo fotografií
(celkový počet zaznamenatelných fotografií)
5 Ukládací médium (zabudovaná paměť nebo
paměťová karta (jen u modelů SMX-C24))
6 Informace o baterii. (Zbývající nabití baterie/
doba provozu)
7 Photo Resolution / Video Resolution
(Rozlišení fotografií / Rozlišení videa)
8 Anti-Shake (HDIS) (Stabilizátor(HDIS))
•
•
•
•
•
•
5
13
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LCD Enhancer * (Zdůraznění LCD)
Back Light (Protisvětlo)
Wind Cut (Větrný filtr)
Fader * (Stmívač)
Zoom (Optický / Digitální)
Date/Time Display (Zobr. data/času)
Time Zone (Visit) (Časové pásmo (Návš.))
Digital Effect (Digitální efekt)
EV (Hodnota expozice)*
Manual Focus * / Face Detection *
(Manuál ostření / Detek. obličeje)
19 iSCENE / Smart Auto
20 Režim záznamu
Výše uvedená obrazovka je příklad pro vysvětlení: Liší se od skutečného zobrazení.
Indikátory na OSD vycházejí z kapacity paměti 16 GB (karta SDHC).
Funkce označené * se neuchovají při restartování digitální kamery.
Z důvodu zlepšování výkonu podléhají indikátory na monitoru a jejich pořadí změně bez předchozího upozornění.
Tato videokamera poskytuje jeden režim záznamu, který je kombinovaným režimem záznamu filmu a
fotografií. Můžete tak snadno zaznamenávat filmy nebo fotografie ve stejném režimu, aniž byste museli
měnit příslušný režim záznamu.
Celkový počet fotografií, které lze uložit, je vypočítán na základě dostupného volného místa na ukládacím médiu.
21
příprava
INDIKÁTORY NA LCD DISPLEJI
Režim záznamu filmů a fotografií: Zkrácená nabídka (OK příručka)
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
5
4
3
2
1 Quick View (Rychlý náhled)
2 Focus* (Auto Focus/Face Detection/
Manual Focus) (Zaostření (Autom ostření/
Detek. obličeje/Manuál ostření)
3 Zkrácená nabídka (OK příručka) / Zpět
4 EV (Hodnota expozice)*
5 iSCENE
1
Režim záznamu filmů a fotografií: Zkrácená nabídka (Manuální)
1
2
3
4
5
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
5
4
Pruh manuál. ovládání / Hodnota
Název nabídky
Zkrácená nabídka (OK příručka) / Zpět
Nastavení hodnoty (snížení)
Nastavení hodnoty (zvýšení)
3
EV
0
2
•
•
•
22
1
Ilustrace nahoře zobrazuje obrazovku EV (hodnota expozice).
Funkce označené * se neuchovají při restartování digitální kamery.
Pomocí zkratkového tlačítka (OK příručka) se můžete pohybovat přímo ve vybrané nabídce.
Stisknutím tlačítka OK zobrazíte nabídku často používaných zkratek používaných na LCD
monitoru.
Režim Přehrávání filmových snímků: Zobrazení náhledů
1
2
3
4
5
100-0006
Video
0:00:55
1/10
6
7
13
8
1
12
Photo
11
9
Move
Play
4
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Režim Přehrávání filmoů
Zaznamenaný čas
Kopírovat vybrané (jen u modelů SMX-C24)
Ukládací média (zabudovaná paměť nebo
paměťová karta (jen u modelů SMX-C24))
Informace o baterii. (Zbývající nabití baterie)
Celkový počet souborů/celkem
Chyba souboru
Posuvná lišta
Značka sdílení
Odstranit vybrané
Popisky tlačítek
Upravit (Spojit)
Chránit
Režim Přehrávání filmových snímků: Zobrazení jednoho
1
2
3
4
0:00:00/0:00:55
5
12
6
11
7
8
10
01/JAN/2010 00:00
100-0001
9
1 Režim Přehrávání filmoů
2 Stav přehrávání ( Přehrát ( )/ Pozastavit
( ZZ ) /Prohledávání přehrávání (
/
)/
Přehrávání po jednotlivých snímcích ( ZZ / ZZ )/
Pomalé přehrávání ( Z / Z))
3 Zobrazení času (Uplynulý čas / Nahraný čas)
4 Ukládací média (zabudovaná paměť nebo
paměťová karta (jen u modelů SMX-C24))
5 Informace o baterii. (Zbývající nabití baterie)
6 Rozlišení videa
7 Chránit
8 Zdůraznění LCD
9 Název souboru (číslo souboru)
10 Zobr. data/času
11 Značka sdílení
12 Možn. přehrávání
Režim Přehrávání filmových obrazů: Zkrácená nabídka (OK příručka)
0:00:00/0:00:55
5
4
3
2
1
Multi View
100-0001
1 Přechod na následující soubor / Přehrávání
vpřed (Přeskočení na následující soubor/
Prohledávání přehráváním vpřed/Zpomalené
přehrávání vpřed/Přehrávání po jednotlivých
snímcích) ²strana 27
2 Snížit Hlasitost
3 Přehrát ( ) / Pozastavit ( ZZ )
4 Přechod na předchozí soubor / Přehrávání
vzad (Přeskočení na předchozí soubor/
Prohledávání přehráváním vzad/Zpomalené
přehrávání vzad/Přehrávání po jednotlivých
snímcích) ²strana 27
5 Zvýšit Hlasitost
23
příprava
INDIKÁTORY NA LCD DISPLEJI
Režim Přehrávání filmových obrazů: Jednotlivě (Hlasitost)
1 Data/Času
2 Indikátor Hlasitosti
0:00:00/0:00:55
2
1
100-0001
01/JAN/2010 00:00
Režim Přehrávání fotografií : Zobrazení náhledů
1
2
Photo
3
100-0006
4
1/10
5
6
7
10
8
9
Video
Move
Full View
1 Režim Přehrávání fotografií
2 Chránit
3 Ukládací média (zabudovaná paměť nebo
paměťová karta (jen u modelů SMX-C24))
4 Informace o baterii. (Zbývající nabití baterie)
5 Celkový počet souborů/celkem
6 Chyba souboru
7 Posuvná lišta
8 Odstranit vybrané
9 Popisky tlačítek
10 Kopírovat vybrané (jen u modelů SMX-C24)
3
Režim Přehrávání fotografií : Zobrazení jednoho
1
2
3
4
5
1/10
6
7
12
8
11
10
Multi View
24
100-0001
9
1 Režim Přehrávání fotografií
2 Prezentace
3 Počítadlo snímků (aktuální snímek / celkový
počet zaznamenaných snímků)
4 Ukládací média (zabudovaná paměť nebo
paměťová karta (jen u modelů SMX-C24))
5 Informace o baterii. (Zbývající nabití baterie)
6 Rozlišení fotografií
7 Chránit
8 Zdůraznění LCD
9 Název souboru (číslo souboru)
10 OK příručka (Následující snímek)
11 Zkrácená nabídka (OK příručka) / Zpět
12 OK příručka (Předchozí snímek)
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ INDIKÁTORŮ NA MONITORU
Lze přepnout režim zobrazení informací na monitoru.
Přepnutí režimu zobrazení informací
•
Kamera musí být zapnuta, stiskněte tlačítko Zobrazení
Režim zobrazení se přepne mezi plným a minimálním.
.
Režim plného zobrazení: Budou zobrazeny všechny typy informací.
Režim minimálního zobrazení: Objeví se pouze indikátor provozního stavu.
STBY 0:00:00 [475Min]
STBY
9999
<Režim plného zobrazení> <Režim minimálního zobrazení>
•
•
Pokud má digitální kamera varovné informace, objeví se varovná zpráva.
Na obrazovce nabídky se deaktivuje tlačítko Zobrazení
.
25
příprava
ZKRÁCENÁ NABÍDKA (OK PŘÍRUČKA)
Zkrácená nabídka (OK příručka) představuje nejčastěji
používané funkce v právě vybraném režimu.
OK
+Například: Nastavení iSCENE v režimu záznamu videa pomocí zkrácené nabídky
(OK příručka).
1. Stiskněte tlačítko OK v režimu STBY.
• Zobrazí se zkrácená nabídka (OK příručka).
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
2. Pomocí Ovládacího tlačítka () vyberte položku "iSCENE".
• Vyvolá nabídku režimu iSCENE, ve které stiskem ovládacího
tlačítka ( / ) můžete vybrat položku podřízené nabídky.
3. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení volby.
• Stisknutím tlačítka OK opustíte zkrácenou nabídku.
• Zobrazí se indikátor vybrané položky v podřízené nabídce
( ).
STBY 0:00:00 [475Min]
Sports
Recording people or objects in
motion
Exit
Move
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
•
•
26
Zkrácenou nabídku (OK příručka) nelze využít v inteligentním automatickém režimu.
Před zvolením položky v nabídce nejprve nastavte příslušný režim.
Funkce zkrácené nabídky pomocí Ovládacích tlačítek
OK
1. Stiskem Ovládacího tlačítka (// / ) vyberte požadovanou
nabídku. Nabídku můžete ovládat pomocí ovládacího tlačítka.
2. Ovládací tlačítko ovládá různé funkce v závislosti na vybraném
režimu.
3. Do zkrácené nabídky můžete přímo vstoupit pomocí tlačítka OK.
Režim přehrávání
Tlačítka
OK
Režim (
/
) záznamu
- Vyvolání zkrácené nabídky
- Potvrzení výběru
- Opuštění zkrácené nabídky
Režim Přehrávání filmových
)
snímků(
- Zobrazí se zkrácená nabídka
(OK příručka)
- Přehrávání / Pozastavení
Režim
Přehrávání
fotografií (
)
Výběr
nabídky
Přehrávání
jednotlivých
snímků
Potvrzení
výběru
OK
OK
iSCENE
Zoom (širokoúhlý)
Zvýšení hlasitosti
Zvýšení hlasitosti
(Během přehrávání
prezentace s
hudbou )
Pohyb
kurzoru
nahoru
Focus (Zaostření)
Zoom (tele)
Snížení hlasitosti
Snížení hlasitosti
(Během přehrávání
prezentace s
hudbou )
Pohyb
kurzoru
dolů
NAHORU
OK
DOLŮ
OK
EV
DOLEVA
OK
Quick View (Rychlý náhled)
DOPRAVA
- Přehrávání s vyhledáváním Rychlost
prohledávání přehráváním vzad RPS
(Reverse Playback Search) rate:
x2¢x4¢x8¢x16
- Přeskočení na předchozí soubor
Předchozí snímek
- Přehrávání po jednotlivých snímcích
- Zpomalené přehrávání (Rychlost
zpomaleného přehrávání vzad:
x1/2¢x1/4¢x1/8¢x1/16
- Přehrávání s vyhledáváním
Rychlost prohledávání přehráváním
vpřed FPS (Forvard Playback Search):
x2¢x4¢x8¢x16
- Přeskočení na následující soubor
Následující snímek
- Přehrávání po jednotlivých snímcích
- Zpomalené přehrávání (Rychlost
zpomaleného přehrávání vzad:
x1/2¢x1/4¢x1/8¢x1/16
Návrat do
předchozí
nabídky
Přechod
do
následující
nabídky
27
příprava
POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ: ČASOVÉ PÁSMO, DATUM
A JAZYK ZOBRAZENÍ NA MONITORU
•
•
•
Počáteční nastavení je k dispozici ve všech provozních režimech.
Chcete-li číst nabídky nebo hlášení v požadovaném jazyce, nastavte jazyk OSD.
Pro uložení data a času během záznamu nastavte časové pásmo a datum/čas.
Zapnutí a nastavení data a času
Pokud používáte tuto videokameru s pamětí poprvé, nastavte datum a čas. Pokud datum a
čas nenastavíte, obrazovka nastavení data a času (časového pásma) se objeví po každém
zapnutí videokamery s pamětí.
1. Otevřete LCD monitor a stiskem Napájení zapněte videokameru.
Home
• Po prvním zapnutí videokamery se zobrazí obrazovka
London, Lisbon
časových pásem se zvýrazněným pásmem Lisabon a Londýn
[GMT 00:00].
GMT 00:00
• "Time Zone : Home" (Časové pásmo : Domácí) časové
01/JAN/2010 00:00
Date/Time Set
pásmo lze nastavit také z nabídky "Settings" (Nastavení).
²strana 74
Date/Time Set
2. Pomocí Ovládacích tlačítek ( / ) vyberte požadovanou
Home
Day Month Year Hour Min
zeměpisnou oblast a stiskněte tlačítko OK.
01 / JAN / 2010 00 : 00
• Objeví se obrazovka "Date/Time Set" (Nast data/času).
Visit : 01/JAN/2010 00:00
3. Vyberte informace o datu a času a změňte hodnoty nastavení
Back
Move
OK
pomocí Ovládacího tlačítka (// / ).
4. Ujistěte se, že čas je správně nastaven a stiskněte tlačítko OK.
Home:
Tip
Zapnutí a vypnutí zobrazení data a času
Chcete-li funkci zobrazení data a času zapnout či vypnout, vstupte do nabídky a režim data a času
změňte. ²strana 76
Snadné nastavení hodin podle časového rozdílu
Při používání videokamery s pamětí lze hodiny snadno nastavit na místní čas pomocí nastavení
časového rozdílu. V nabídce vyberte "Time Zone" (Časové pásmo) a poté nastavte časový rozdíl.
²strana 74
•
•
•
•
28
Rok lze nastavit až do 2037 na základě položky "Home" (Domácí).
Podle nastavení letního času může být rok zobrazen jako „2009“ nebo „2038“.
Aktivace ikony ( ) posune čas o 1 hodinu.
Vestavěný akumulátor
- Ve videokameře je vestavěný akumulátor, který umožňuje uchovat základní nastavení
(datum, čas atd.) i když je videokamera vypnuta.
- Pokud se baterie vybije, tato nastavení se vrátí na výchozí hodnoty. V takovém případě
dobijte baterii a opět nastavte datum a čas.
- Kapacita baterie se v průběhu času a opakovaným používáním snižuje. Pokud se baterie
vybije a nelze ji již nabít, kontaktujte autorizované servisní středisko SAMSUNG.
Výběr jazyka pro nabídku OSD na monitoru
Můžete zvolit jazyk, který se použije pro obrazovky s nabídkami a pro zprávy.
Nastavení jazyka se zachovají po vypnutí videokamery.
1. Stiskněte tlačítko MENU.
• Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
2. Stisknutím Ovládacího tlačítka ( / ) vyberte "Settings"
(Nastavení).
• Zobrazí se nabídky v režimu "Settings" (Nastavení).
3. Stisknutím Ovládacího tlačítka ( / ) vyberte volbu
"Language" a pak stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím Ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovaný
jazyk OSD a pak stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
• Obrazovková nabídka OSD se obnoví ve vybraném jazyce.
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Default Set
Version
Language
Exit
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Default Set
English
Version
Language
Exit
Français
Move
Select
Položky podřízené nabídky
/ Français / Deutsch / Italiano / Español / Português /
English /
Nederlands / Svenska / Suomi / Norsk / Dansk / Polski / Čeština / Slovensky
/
/ Magyar / Română / Български / Ελληνικά / српски / Hrvatski /
/
/
/
/ Türkçe /
/
/
•
•
•
Dokonce i po odpojení napájení z baterie nebo napájecího adaptéru zůstanou nastavení jazyka
zachována.
Nabídky "Language" mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Formát data a času se může měnit v závislosti na vybraném jazyku.
29
o ukládacím médiu
VÝBĚR UKLÁDACÍHO MÉDIA (JEN U MODELŮ SMX-C24)
•
•
•
Filmové obrazy můžete ukládat do zabudované paměti nebo na paměťovou kartu, takže byste měli
před začátkem záznamu nebo přehrávání zvolit požadované ukládací médium.
Ve vaší digitální videokameře můžete používat karty SDHC a SD. (Některé karty nejsou kompatibilní v
závislosti na výrobci paměťové karty a typu paměťové karty.)
Před zasunutím nebo vyjmutím paměťové karty vypněte digitální kameru.
Výběr ukládacího média
1.
Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se seznam položek nabídky.
•
2.
Stisknutím Ovládacího tlačítka ( / ) vyberte "Settings"
(Nastavení).
3.
Stisknutím Ovládacího tlačítka ( / ) vyberte volbu
"Storage Type" (Typ pam) a pak stiskněte tlačítko OK.
4.
Stisknutím Ovládacího tlačítka ( / ) vyberte volbu
"Memory" (Paměť) nebo "Card" (Karta) a pak stiskněte
tlačítko OK.
• "Memory" (Paměť): Při použití zabudované paměti.
• "Card" (Karta): Při použití paměťové karty.
5.
Stisknutím tlačítka MENU dokončete nastavení.
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
:
Storage Type
Storage Info
Format
Exit
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Memory
Storage Type
Card
Storage Info
Format
Exit
Move
Select
Používání zabudované paměti (jen u modelů SMX-C24)
•
Protože má tato digitální kamera zabudovanou paměť 16GB (jen u modelů SMX-C24),
nemusíte kupovat žádné další ukládací médium.Takže můžete pohodlně přehrávat/
nahrávat videonahrávky.
Používání paměťové karty (není součástí dodávky)
Tato videokamera je vybavena slotem pro karty SD a SDHC (Secure Digital High
Capacity).
• V digitální kameře můžete použít paměťovou kartu SDHC nebo SD.
- Některé karty nejsou kompatibilní v závislosti na výrobci paměťové karty a typu paměťové
karty.
•
Nikdy neformátujte zabudovanou paměť nebo paměťovou kartu pomocí počítače.
•
30
•
Pokud vložíte paměťovou kartu při zapnuté digitální kameře, automaticky se objeví výzva k
volbě typu úložiště. (jen u modelů SMX-C24)
Pokud není vložena žádná paměťová karta, bude k dispozici pouze zabudovaná paměť.
(jen u modelů SMX-C24)
VLOŽENÍ / VYSUNUTÍ PAMĚŤOVÉ KARTY
Vložení paměťové karty
1. Vypněte digitální kameru.
2. Posuňte a otevřete kryt prostoru pro
akumulátor/paměťovou kartu podle
obrázku.
3. Paměťovou kartu zasuňte do otvoru pro
paměťovou kartu směrem podle šipky na
obrázku, až tiše zacvakne.
4. Uzavřete kryt.
•
•
•
•
•
•
Vyjmutí paměťové karty
1. Vypněte digitální kameru.
2. Posuňte a otevřete kryt prostoru pro
akumulátor/paměťovou kartu podle
obrázku.
3. Mírně zatlačte paměťovou kartu dovnitř
a karta se vysune ven.
4. Vytáhněte paměťovou kartu z otvoru a
zavřete kryt.
Jak je vidět na obrázku, paměťovou kartu je třeba zasouvat otočenou štítkem doprava.
Neformátujte paměťovou kartu v počítači.
Nevyjímejte paměťovou kartu při nahrávání, přehrávání, formátování, mazání a úpravách.
Pokud to uděláte, může dojít k poškození ukládacího média nebo dat.
Dbejte na to, abyste na paměťovou kartu netlačili příliš velkou silou. Paměťová karta se může
náhle vysunout.
Pokud se jedná o novou paměťovou kartu, kartu zformátovanou jiným zařízením nebo o kartu
obsahující data uložená jiným zařízením, zformátujte kartu. ²strana 73
Formátování vymaže všechna data na paměťové kartě.
Vaše videokamera podporuje pouze karty SD (Secure Digital) a SDHC (Secure Digital High Capacity).
Kompatibilita s videokamerou se může lišit v závislosti na výrobcích a typech paměťových karet.
31
o ukládacím médiu
VÝBĚR VHODNÉ PAMĚŤOVÉ KARTY
Paměťová karta je přenosné ukládací médium.
Kompatibilní paměťové karty
•
•
•
•
•
Tuto videokameru lze použít s kartami SD
(Secure Digital) a SDHC (Secure Digital
High Capacity). Doopručujeme použít kartu
SDHC (Secure Digital High Capacity). Karta
SD card pdoporuje až 2 GB. Karty SD větší
než 2 GB nezaručují normální provoz na této
videokameře.
Kapacita kompatibilní paměťové karty:
SD: 512MB~2GB, SDHC: 4~32GB
Kompatibilní záznamová média
U dále uvedených záznamových médií je
zaručena funkčnost s touto digitální
kamerou. U ostatních médií funkčnost zaručena
není, proto si je pořizujte pouze po zralé úvaze.
Paměťové karty SDHC nebo SD: Od firem
Panasonic, SanDisk a TOSHIBA: Od firmy
Transcend.
Při použití jiných médií nemusí být data správně
zaznamenána nebo může dojít ke ztrátě již
zaznamenaných dat. Pro záznam filmu obrazu
použijte paměťovou kartu, která podporuje
vyšší rychlost zápisu (alespoň 2MB/s)
Paměťové karty SDHC jsou vybaveny
mechanickým spínačem pro ochranu proti
zápisu. Zapnutí tohoto spínače zabrání
náhodnému smazání souborů uložených
na paměťové kartě. Chcete-li povolit
zápis, přesuňte spínač směrem nahoru ke
kontaktním ploškám. Přesunem spínače dolů
nastavíte ochranu před zápisem.
Použitelné paměťové karty
(512MB~32GB)
Kontaktní plošky
32
SD
Ochranná
západka
SDHC
Karty SDHC
(Secure Digital High Capacity)
• Paměťová karta SDHC vyhovuje
nové specifikaci SD Ver.2.00. Tato
nejnovější specifikace byla vytvořena
asociací SD Card Association k
dosažení kapacit nad 2GB.
• Kvůli změnám v systému File
Allocation System a fyzickým
specifikacím nelze paměťovou kartu
SDHC používat se současnými
hostitelskými zařízeními podporujícími
standard SD. Paměťovou kartu SDHC
lze použít pouze s hostitelskými
zařízeními podporujícími SDHC,
která mají přímo na sobě nebo ve své
provozní příručce logo SDHC.
Všeobecná upozornění pro
paměťovou kartu
• Poškozená data se nemusí podařit
obnovit. Doporučuje se, abyste si
vytvořili záložní kopii důležitých
dat samostatně na pevném disku
počítače.
• Vypnete-li zařízení nebo vyjmete
paměťovou kartu během operace
jako např. formátování, odstraňování,
záznam nebo přehrávání, můžete
poškodit data.
• Po úpravě názvu souboru nebo složky
uložených na paměťové kartě pomocí
počítače nemusí digitální kamera
upravený soubor rozpoznat.
Manipulace s paměťovou kartou
Před vložením nebo vyjmutím paměťové
karty doporučujeme vypnout napájení;
zabráníte tak ztrátě dat.
• Nezaručujeme, že budete moci používat
paměťovou kartu naformátovanou na
jiných přístrojích. Určitě naformátujte vaši
paměťovou kartu v této digitální kameře.
• Musíte zformátovat nové paměťové karty,
paměťové karty s daty, které digitální
kamera nedokáže rozpoznat, nebo s daty,
uloženými v jiných přístrojích. Uvědomte si,
že formátování vymaže všechna data na
paměťové kartě.
• Pokud nemůžete použít paměťovou kartu,
která se používala s jiným přístrojem,
naformátujte ji vaší digitální kamerou.
Uvědomte si, že formátování vymaže
všechny informace na paměťové kartě.
• Paměťová karta má jistou životnost. Pokud
už nemůžete zaznamenávat nová data,
musíte koupit novou paměťovou kartu.
• Paměťová karta je přesně vyrobené
elektronické médium. Neohýbejte ji,
neupusťte ani nedovolte, aby do něčeho
silně narazila.
• Nepoužívejte a neskladujte ji na místě s
vysokou teplotou a vlhkostí nebo v prašném
prostředí.
• Chraňte kontaktní plošky paměťové karty
před cizími látkami. Podle potřeby očistěte
kontaktní plošky měkkým suchým hadříkem.
• Na část pro nalepování nenalepujte nic
jiného než speciální štítek.
• Dejte pozor, abyste paměťovou kartu
uchovávali mimo dosah dětí, které by ji
mohly spolknout.
•
•
•
•
•
Tato digitální kamera podporuje
ukládání dat na paměťové karty
SD/SDHC.
• Rychlost ukládání dat se může lišit
v závislosti na výrobci a způsobu
výroby.
• Při použití paměťové karty s nižší
rychlostí zápisu pro záznam filmu
může mít uživatel problémy s
ukládáním filmu na paměťovou kartu.
Při záznamu může dojít i ke ztrátě dat.
• Aby zachovala každý kousek
nahrávaného filmu, digitální kamera
vynuceně uloží film na paměťovou
kartu a zobrazí varování: "Low speed
card. Please record at a lower
resolution" (Karta o nízké rychlosti.
Nahrávajte v nižším rozlišení.).
Pro záznam filmů doporučujeme
používat paměťovou kartu, která
podporuje vyšší rychlost zápisu.
• Jste-li nuceni použít paměťovou kartu
s nízkou rychlostí zápisu, může být
rozlišení a kvalita záznamu nižší než
nastavená hodnota. Platí však, že čím
vyšší je rozlišení a kvalita záznamu,
tím větší je velikost použité paměti.
• Pro optimální výkon digitální kamery
zakupte paměťovou kartu, která
podporuje vysokou rychlost zápisu.
SD
SDHC
Karty MMC (Multi Media Card) a MMC Plus nejsou podporovány.
Společnost Samsung neodpovídá za ztrátu dat způsobenou nesprávným použitím.
Doporučujeme používat pouzdro pro paměťovou kartu, abyste nepřišli o data v důsledku
pohybu a statické elektřiny.
Po delším používání se může paměťová karta zahřát.To je normální, nejde o poruchu.
33
o ukládacím médiu
DOBA A KAPACITA ZÁZNAMU
•
•
Následující zobrazuje maximální čas záznamu do paměti videokamery a počet obrázků, v závislosti na
rozlišení / kapacitě paměti.
Když zaznamenáváte video a fotografie, sledujte příslušné maximání limity.
Doba záznamu pro filmové snímky
Médium
Kapacita
TV Super Fine
720x576 (50i)
)
(TV Nejl. kv.) (
TV Fine (TV Std.)
720x576 (50i)
(
)
TV Normal
720x576 (50i)
(TV Norm.) (
)
Web Fine
640x480 (25p)
(Web Std.) (
)
Web Normal
640x480 (25p)
(Web Norm.) (
)
Zabudovaná
paměť*
16GB
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
380 min.
23 min.
47 min.
95 min.
190 min.
380 min.
760 min.
480 min.
30 min.
60 min.
120 min.
240 min.
480 min.
960 min.
620 min.
38 min.
77 min.
155 min.
310 min.
620 min.
1,240 min.
480 min.
30 min.
60 min.
120 min.
240 min.
480 min.
960 min.
620 min.
38 min.
77 min.
155 min.
310 min.
620 min.
1,240 min.
Pam. karta
(Jednotka: Přibližná délka záznamu v minutách)
Počet zaznamenatelných fotografií
Médium
Kapacita
Režim
Rozlišení
800x600
4:3
1600x1200
848x480
16:9
1696x960
Zabudovaná
paměť*
Pam. karta
16GB
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
9,999
9,999
9,999
9,999
1,920
760
1,920
760
3,840
1,530
3,840
1,530
7,680
3,040
7,680
3,040
9,999
6,080
9,999
6,080
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
* Vestavěná paměť pouze pro model SMX-C24.
(Jednotka: Přibližný počet snímků)
1 GB = 1, 000, 000, 000 bajtů: skutečná využitelná kapacita po zformátování může být menší,
protože zabudovaný firmware využívá část této paměti.
•
•
•
•
34
•
•
•
•
Hodnoty v tabulce se mohou lišit v závislosti na aktuálních podmínkách a objektu.
Čím vyšší je rozlišení záznamu, tím větší je velikost použité paměti.
Snímky s vysokým rozlišením zabírají více paměti než snímky s nízkým rozlišením.
Pokud je vybráno vyšší rozlišení, je v paměti méně místa na ukládání filmových záznamů.
Datový tok se automaticky přizpůsobuje zaznamenávanému obrazu.
Proto se může doba záznamu měnit.
Paměťové karty s kapacitou větší než 32 GB nemusí fungovat správně.
Maximální velikost filmu (H.264/AVC), který lze najednou zaznamenat, je 1.8 GB.
Do jedné složky můžete uložit až 9,999 videí a fotografií. Lze použít maximálně 999 složek.
Délka nahrávání při časosběrném záznamu může záviset na nastavení.
záznam
Základní postupy pro záznam filmových snímků jsou popsány na této stránce a na následujících stránkách.
ZÁZNAM FILMOVÝCH SNÍMKŮ
Digitální kamera nabízí dvě tlačítka pro Spuštění/
zastavení záznamu. Jedno je na zadní straně kamery
a druhé je na LCD panelu. Vyberte si tlačítko Spuštění/
zastavení záznamu podle způsobu použití.
1.
Otevřete LCD monitor a stiskem Napájení
2.
3.
K digitální kameře připojte zdroj napájení. ²strana 15
(Baterie nebo napájecí adaptér)
• Nastavte příslušné ukládací médium. ²strana 30
(jen u modelů SMX-C24) (Pokud chcete zaznamenávat na
paměťovou kartu, vložte paměťovou kartu.)
Zkontrolujte subjekt na LCD monitoru.
Stiskněte tlačítko Spuštění/zastavení záznamu.
• Zobrazí se indikátor záznamu (
) a spustí se záznam.
• Další stisknutí tlačítka Spuštění/zastavení záznamu během záznamu nastaví digitální kameru do
režimu pozastavení záznamu.
Po skončení záznamu vypněte digitální kameru.
zapněte videokameru.
0:00:00 [475Min]
•
4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Samsung neodpovídá za ztrátu nebo poškození dat v důsledku problémů s paměťovou kartou, například selhání
při ukládání nebo nenormální přehrávání.
Upozorňujeme, že poškozená data nahrávky nelze obnovit.
Během nahrávání neodpojujte zdroj napájení (baterie, napájecí adaptér). V opačném případě může dojít k
poškození ukládacího média nebo narušení dat.
Pro zobrazení informací na monitoru. ²strana 21
Po dokončení záznamu baterii vyjměte, abyste zabránili jejímu zbytečnému vybíjení.
Pro různé funkce, které jsou k dispozici, když zaznamenáváte filmové snímky. ²strana 45 ~ 58
, tlačítko MENU, apod.)
Během záznamu nejsou některé operace k dispozici. (tlačítko Režim
Zvuk se zaznamenává interním stereofonním mikrofonem na přední straně digitální kamery.
Věnujte pozornost tomu, aby tento mikrofon nebyl blokován.
Před záznamem důležitého filmu se ujistěte, že jste otestovali funkci záznamu, abyste vyloučili případný problém
s audio a videozáznamem.
Během přístupu k ukládacímu médiu nemanipulujte se spínačem Napájení
ani nevyjímejte paměťovou kartu.
Pokud to uděláte, můžete poškodit ukládací médium nebo data na ukládacím médiu.
Jas a barvu LCD monitoru lze nastavit v nabídce. Úprava jasu nebo barvy LCD monitoru neovlivní nahraný
obraz. ²strana 77
Tato videokamera poskytuje jeden režim záznamu, který je kombinovaným režimem záznamu filmu a
fotografií. Můžete tak snadno zaznamenávat filmy nebo fotografie ve stejném režimu, aniž byste museli
měnit příslušný režim záznamu.
Pro záznam nelze použít zamčenou paměťovou kartu. Zobrazí se zpráva, že záznam je zablokován zámkem.
můžete přepnout režim přehrávání do
Stiskem tlačítka Spuštění/zastavení záznamu nebo tlačítka Režim
režimu záznamu.
Pokud jsou při nahrávání napájecí kabel/baterie odpojeny nebo je nahrávání přerušeno, systém se přepne do
režimu obnovení dat. Během obnovování dat nelze aktivovat žádnou jinou funkci. Po obnově dat se systém
přepne do pohotovostního režimu. Při krátké době nahrávání se obnova nemusí dat nemusí podařit.
35
záznam
FUNKCE RYCHLÉHO NÁHLEDU V REŽIMU NAHRÁVÁNÍ
OK
Pomocí funkce Quick View (Rychlý náhled) můžete
prohlížet poslední zaznamenané video a fotografie, jakmile
je nahrávání dokončeno.
1. Stiskněte tlačítko OK v pohotovostním režimu hned po skončení
nahrávání.
• Zobrazí se zkrácená nabídka (OK příručka).
2. Stisknutím Ovládacího tlačítka () zobrazíte nejnovější video
nebo fotografii, které jste zaznamenali.
• Po ukončení rychlého přehrávání se vaše videokamera vrátí
zpět do pohotovostního režimu.
• V režimu rychlého náhledu použijte Ovládací tlačítka
(/ /) pro vyhledávání přehráváním nebo odstranění
aktuálního souboru.
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
0:00:00/0:00:55
Quick View
Exit
100-0001
Funkce rychlého náhledu není k dispozici za následujících okolností:
- Pokud byla videokamera po nahrávání restartována nebo pokud je připojena pomocí kabelu USB
- Pokud byla videokamera restartována po nahrávání
- Po přehrání rychlého náhledu
•
•
•
•
36
Rychlý náhled se přehrává normální rychlostí a současně lze používat funkce rychlého převíjení
vpřed a vzad, posunu po snímcích a zpomaleného přehrávání stejně jako v režimu přehrávání
videa. ²strana 42
Při přehrávání rychlého náhledu není k dispozici ovládání hlasitosti.
Když je aktivní inteligentní automatický režim, nelze vybrat rychlý náhled.
Pokud při přehrávání rychlého náhledu stisknete tlačítko Spustit/zastavit nahrávání nebo
páčku Zoom, přehrávání se zastaví a videokamera přejde do pohotovostního režimu.
SNADNÉ NAHRÁVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY:
INTELIGENTNÍ AUTOMATICKÝ REŽIM
Uživatelsky přívětivý inteligentní automatický režim
automaticky optimalizuje videokameru pro podmínky
nahrávání, a tím poskytuje začátečníkům nejlepší výkon.
1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko SMART AUTO .
• Na monitoru se objeví indikátor Smart Auto (
)a
Anti-Shake(HDIS) (Stabilizátor(HDIS)) (
).
2. Zaměřte rámečkem na objekt.
• Videokamera automaticky vybere scénu.
• V levém horním rohu displeje se objeví ikona příslušného režimu.
Záznam v jasném denním
světle.
Objeví se při nahrávání objektu
v krajině.
Objeví se při nahrávání
objektu na jasném pozadí.
Objeví se při nahrávání
objektu v krajině v noci.
Objeví se při nahrávání
portrétu v noci.
Objeví se při nahrávání
objektu v interiéru.
Objeví se při nahrávání
portrétu.
Objeví se při nahrávání
objektů zblízka.
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
<Nahrávání portrétu>
3. Stisknutím tlačítka Spuštění/zastavení záznamu spustíte záznam.
• Stisknutím tlačítka Foto
vyfotografujete snímek.
•
•
•
•
•
Tlačítka nedostupná v inteligentním automatickém režimu: tlačítko MENU / tlačítko OK/ atd.
Pokud použijete tlačítka, která nejsou v inteligentním automatickém režimu k dispozici, objeví
se na displeji zpráva "Release the Smart Auto" (Ukončete Smart Auto). Chcete-li tyto funkce
použít, vypněte nejprve inteligentní automatický režim.
V průběhu nahrávání nelze inteligentní automatický režim vypnout ani zapnout.
Videokamera nemusí rozpoznat režim portrétu v důsledku nasměrování nebo osvětlení obličeje.
Tatáž scéna může být rozpoznána různě v důsledku rozdílu v osvětlení nebo vzdálenosti mezi
objekty a otřesů videokamery.
Pokud současně nahráváte více než dvě scény, jsou ikony inteligentního automatického režimu
zobrazeny s následujícím pořadím priority: Noční portrét > Portrét > Makro > Bílá > Krajina >
Noc > Interiér Příklad:
a) Pokud jsou současně rozpoznány režimy Portrét a Interiér, aktivuje se režim Portrét a zobrazí
se příslušná ikona.
b) Pokud jsou současně rozpoznány režimy Portrét a Noc, aktivuje se režim Noční portrét a
zobrazí se příslušná ikona.
37
záznam
SNÍMÁNÍ FOTOGRAFIÍ
Okamžitě zachytí pohybující se subjekt a uloží scénu jako fotografii.
Fotografie můžete pořizovat pomocí tlačítka Foto .
1. Otevřete LCD monitor a stiskem Napájení
zapněte
videokameru.
• Nastavte příslušné ukládací médium.
(jen u modelů SMX-C24) ²strana 30
(Pokud chcete zaznamenávat na paměťovou kartu, vložte
paměťovou kartu.)
2. Zkontrolujte subjekt na LCD monitoru.
3. Stiskněte tlačítko Foto .
• Uslyšíte zvuk závěrky. Indikátory fotografie
zmizí z displeje a fotografie je
zaznamenána.
• Při ukládání fotografie na ukládací médium nemůžete pokračovat s dalším záznamem.
4. Po skončení fotografování vypněte digitální kameru.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
38
Maximální počet obrázků, které lze uložit, může záviset na subjektu a nastavení rozlišení.
Zvuk nebude na paměťovou kartu uložen s fotografií.
Pokud není přesně zaostřeno, zaostřete ručně.
Jas a barvu LCD monitoru lze nastavit v nabídce. Úprava jasu nebo barvy LCD monitoru
neovlivní nahraný obraz. ²strana 77
Nevypínejte videokameru ani nevyjímejte paměťovou kartu během snímání fotografií, protože
by to mohlo způsobit poškození média nebo dat.
Soubory fotografií zaznamenané vaší digitální videokamerou odpovídají univerzálnímu
standardu "DCF (Design rule for Camera File system)", vytvořenému společností JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association).
DCF je integrovaný formát obrazových souborů pro digitální fotoaparáty: Obrazové soubory lze
použít na všech digitálních zařízeních, která odpovídají DCF.
Dostupná rozlišení fotografií jsou 1696X960 a 848X480 ve formátu 16:9 a 1600X1200 a
800X600 ve formátu 4:3. (Přepnutí na formát 4:3 provedete vypnutím režimu 16:9.) ²strana 47
Tato videokamera poskytuje jeden režim záznamu, který je kombinovaným režimem
záznamu filmu a fotografií. Můžete tak snadno zaznamenávat filmy nebo fotografie ve
stejném režimu, aniž byste museli měnit příslušný režim záznamu.
PŘIBLIŽOVÁNÍ A ODDALOVÁNÍ
W
T
Použijte funkci zoom pro přiblížení nebo širokoúhlý
záběr. Tato digitální kamera vám umožňuje
provádět záznam pomocí 10násobného elektricky
ovládaného zoomu a 1200násobného digitálního
zoomu.
OK
Zoom můžete provádět pomocí ovladače zoomu nebo Ovládacího tlačítka pro zoom (W/T)
na LCD panelu.
• Zvětšení zoomu vyšší než 10x se provádí prostřednictvím digitálního zpracování obrazu,
a proto se nazývá digitální zoom. Digitální zoom je možný až do hodnoty 1200x. Nastavte
"Digital zoom" (Digitální zoom) na "On" (Zapnout). ²strana 55
•
Oddálení
Přiblížení
Posuňte ovladač Zoom směrem k W
(Širokoúhlý záběr). (Nebo stiskněte Ovládací
tlačítko () na LCD panelu.)
Posuňte ovladač zoomu směrem k T
(Teleobjektiv). (Nebo stiskněte Ovládací
tlačítko () na LCD panelu.)
OK
OK
W: Širokoúhlý záběr
W
Tip
T
T: Teleobjektiv
W
T
Při použití funkce zoom lze její rychlost snižovat pomalým pohybem páčky Zoom (W/T). Rychlým
pohybem se zvyšuje rychlost zoomu. Tlačítko Zoom (W/T) na displeji ale nemění rychlost zoomu.
•
•
•
•
•
•
Minimální možná vzdálenost mezi kamerou a subjektem nutná k zaostřování je asi 5 cm pro
širokoúhlý záběr a 1 m pro teleobjektiv.
Pokud při nahrávání použijete funkci zoom, může být v nahrávce slyšet zvuk tlačítka nebo
páčky zoomu.
Optický zoom zachovává kvalitu obrazu, ale použitím digitálního zoomu může kvalita obrazu utrpět.
Při používání rychlého zoomu nebo při přibližování vzdáleného předmětu může dojít ke zpomalení
zaostřování. V tomto případě použijte režim "Manual Focus" (Manuál ostření). ²strana 51
Pokud natáčíte z ruky a objekt je přiblížen a zvětšen, doporučuje se použít funkci "Anti-Shake
(HDIS)" (Stabilizátor(HDIS)). ²strana 52
Častým použitím zoomu dochází k vyšší spotřebě energie z baterie.
39
přehrávání
•
Zaznamenané snímky a fotografie si můžete prohlížet v indexu náhledů a přehrávat
je různými způsoby. V režimu zobrazení zmenšenin můžete přímo vybrat a zobrazit
požadovaný obrázek, bez použití převíjení vpřed a vzad.
ZMĚNA REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ
Stiskem tlačítka Režim
přepnete provozní režim mezi záznamem (
/
)a
).
přehráváním videoklipů/fotografií ( /
• Zaznamenané filmové snímky a fotografie se zobrazí v indexu náhledů. Podle předchozího
režimu zaznamenávání budou záznamy ukládány v indexu náhledovů Filmových snímků
nebo Fotografií. Při přepínání na režim přehrávání po záznamu v režimu Zaznamenávání
filmového snímku se zobrazí index náhledů Filmových snímků. Při přepínání na režim
přehrávání po záznamu v režimu Zaznamenávání fotografie se zobrazí index náhledů
Fotografií.
•
Přepínání provozních režimů
• Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno přepínat páčkou zoomu.
<Režim záznamu>
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
<Režim Přehrávání filmových snímků>
<Režim Přehrávání fotografií >
Photo
Video
0:00:55
1/10
1/10
W
Photo
40
Move
Play
T
Video
Move
Full View
PŘEHRÁVÁNÍ FILMOVÝCH SNÍMKŮ
Požadovaný filmový snímek můžete rychle najít pomocí
zobrazení náhledů. Tato funkce je k dispozici pouze v
režimu Přehrávání filmových snímků.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Nastavte příslušné ukládací médium. (jen u modelů SMX-C24) ²strana 30
(Pokud chcete přehrávat snímky z paměťové karty, vložte paměťovou kartu.)
1. Stiskem tlačítka Režim
vyberte režim Přehrávání.
Video
0:00:55
1/10
• Zobrazí se index náhledů. Náhled naposledy vytvořeného
nebo přehraného souboru je zvýrazněn.
• Na obrazovce se objeví hrací doba vybraného souboru a
pohyblivý náhled videa.
Photo
Move
Play
2. Obrazovku zmenšenin videa nebo fotografie.
0:00:00/0:00:55
• Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno
přepínat páčkou zoomu.
3. Pomocí Ovládacího tlačítka ( / / / ) vyberte požadované
filmové snímky a stiskněte tlačítko OK.
• Na chvíli se zobrazí zkrácená nabídka pro přehrávání.
Multi View
100-0001
• Vybrané snímky se přehrají podle nastavení možností
přehrávání. ²strana 59
• Pro zastavení přehrávání a návrat k zobrazení seznamu náhledů pohněte ovladačem
zoomu.
•
•
•
•
•
•
•
Pokud nejsou uloženy žádné soubory vhodné k prohlížení, zobrazí se zpráva "Empty"
(Prázdné).
Soubory videa se nemusí přehrávat z paměti videokamery v následujících případech:
- Upravený nebo přejmenovaný video soubor na PC
- Video bylo nahráno jiným zařízením než je videokamera s pamětí
- Video soubor je v jiném formátu, než je podporován videokamerou s pamětí
Zabudovaný reproduktor se automaticky vypne, když je kabel Audio/Video připojen k
videokameře. (Při připojení k externím zařízení, nastavení hlasitosti se musí provést na
připojeném externím zařízení.)
Filmové snímky můžete rovněž přehrávat na televizní obrazovce, připojíte-li digitální kameru k
televizoru. ²strany 88, 95
Zaznamenané filmy nebo fotografie můžete nahrávat na web YouTube, Flickr nebo Facebook
pomocí softwaru Intelli-Studio. ²strana 89
Pro přehled funkcí dostupných při přehrávání si přečtěte část "playback options"
(Možn. přehrávání). ²strany 56 ~ 69
Funkce Quick View se používá tehdy, pokud chcete vidět náhled naposled zaznamenaného
videa nebo fotografie. ²strana 36
41
přehrávání
Nastavení hlasitosti
Stisknutím Ovládacího tlačítka ( / ) zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
• Indikátor hlasitosti zmizí po přibližně 3 sekundách.
• Zaznamenaný zvuk si můžete poslechnout pomocí zabudovaného
reproduktoru.
• Úroveň lze nastavit kdekoli v rozsahu 0 až 10. (Pokud během
přehrávání LCD monitor zavřete, neuslyšíte zvuk z reproduktoru.)
• Pruh hlasitosti se nezobrazuje, pokud je připojen A/V kabel.
0:00:00/0:00:55
Multi View
0:00:00/0:00:55
Různé operace přehrávání
Pozastavení přehrávání (pauza) ( / ZZ)
• Stiskněte tlačítko OK během přehrávání.
- Chcete-li obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko OK znovu.
100-0001
100-0001
0:00:00/0:00:55
Vyhledávání při přehrávání (
/
)
• Během normálního přehrávání stiskněte a přidržte Ovládací tlačítko () pro
Multi View
100-0001
hledání směrem vpřed nebo Ovládací tlačítko () pro hledání směrem vzad.
• Opakovaným stisknutím Ovládacího tlačítka směrem k ( /) zvyšujete
0:00:10/0:00:55
rychlost hledání v příslušném směru.
- Rychlost prohledávání přehráváním vzad RPS (Reverse Playback Search):
x2¢x4¢x8¢x16
- Rychlost prohledávání přehráváním vpřed FPS (Forward Playback Search):
x2¢x4¢x8¢x16
• Chcete-li pokračovat v normálním přehrávání, stiskněte tlačítko OK.
100-0001
Přeskočení ( Z / Z )
• Během přehrávání stisknutím Ovládacího tlačítka () přeskočte na začátek dalšího souboru. Opakovaným
stisknutím Ovládacího tlačítka () budete opakovaně přeskakovat soubory ve směru dopředu.
• Během přehrávání stisknutím Ovládacího tlačítka () přeskočte na začátek aktuálního souboru,
opakovaným stisknutím Ovládacího tlačítka () budete přeskakovat soubory ve směru vzad.
• Stisknutím Ovládacího tlačítka () do 3 sekund od začátku souboru přeskočíte na začátek předchozího
souboru.
Přehrávání po jednotlivých snímcích (ZZ / ZZ)
• V režimu pauzy lze pomocí Ovládacího tlačítka ( /) přehrávat video vpřed a zpět po jednotlivých snímcích.
- Chcete-li pokračovat v normálním přehrávání, stiskněte tlačítko OK.
Zpomalené přehrávání (Z / Z)
•
•
42
•
Během pozastaveného přehrávání přidržením Ovládacího tlačítka ( /) snížíte rychlost přehrávání.
Stiskem Ovládacího tlačítka ( / ) při zpomaleném přehrávání změníte rychlost přehrávání.
- Zpomalené přehrávání vpřed: x1/2 ¢ x1/4 ¢ x1/8 ¢ x1/16
- Rychlost zpomaleného přehrávání vzad: x1/2 ¢ x1/4 ¢ x1/8 ¢ x1/16
- Chcete-li pokračovat v normálním přehrávání, stiskněte tlačítko OK.
Zaznamenaný zvuk se nepřehrává při pomalém přehrávání.
PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Přehrávání
fotografií. Požadované fotografie můžete rychle najít
pomocí zobrazení seznamu náhledů.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Nastavte příslušné ukládací médium. (jen u modelů SMX-C24) ²strana 30
(Pokud chcete přehrávat snímky z paměťové karty, vložte paměťovou kartu.)
1. Stiskem tlačítka Režim
vyberte režim Přehrávání.
• Zobrazí se index náhledů. Náhled naposledy vytvořeného
nebo přehraného souboru je zvýrazněn.
2. Vyberte obrazovku zmenšenin fotografie.
• Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno
přepínat páčkou zoomu.
3. Pomocí Ovládacího tlačítka (// /) vyberte požadované
fotografie a stiskněte tlačítko OK.
• Na chvíli se zobrazí zkrácená nabídka pro přehrávání.
• Pro zobrazení předchozí nebo následující fotografie
stiskněte Ovládací tlačítko ( / ).
• Pro návrat do zobrazení náhledového indexu přesuňte
ovladač zoomu.
•
•
•
•
Photo
1/10
Video
Move
Full View
1/10
100-0001
Během přehrávání fotografií videokameru nevypínejte ani nevyjímejte paměťovou kartu. Pokud
to uděláte, může to poškodit zaznamenaná data.
Videokamera nemusí běžně přehrávat následující soubory s fotografiemi;
- Fotografie s názvem souboru změněným na PC.
- Fotografie zaznamenaná na jiných zařízeních.
- Fotografie s formátem souboru, který není na této videokameře podporován (nevyhovuje
standardu DCF).
Čas zavádění se může lišit v závislosti na velikosti a kvalitě vybrané fotografie.
Funkce Rychlého náhledu se používá tehdy, pokud chcete vidět náhled naposled
zaznamenaných fotografií. ²strana 36
43
volby pro záznam
ZMĚNA NASTAVENÍ NABÍDKY
1.
2.
3.
4.
5.
MENU
Můžete měnit nastavení nabídek a svou digitální
kameru si tak individuálně přizpůsobit. Vstupte do
požadované obrazovky nabídky pomocí následujících
kroků a změňte různá nastavení.
OK
Otevřete LCD displej a stiskem Vypínače
zapněte videokameru.
vyberte režim Přehrávání.
Stiskem tlačítka Režim
Stiskněte tlačítko MENU.
• Na LCD displeji se zobrazí nabídka.
Stiskem Ovládacího tlačítka ( / ) vyberte položku "Focus"
(Zaostření).
Pomocí Ovládacího tlačítka ( / , OK) vyberte požadovanou
položku.
• Upravte nastavenou hodnotu podle vybraných položek.
• Pomocí Ovládacího tlačítka ( / ) nastavte zaostření na
hodnotu "Manual Focus" (Manuál ostření).
• Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
•
•
STBY 0:00:00 [475Min]
Focus
Auto
Face Detection
Manual
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
Manual Focus
Při nastavování nabídek nelze vybrat potlačené položky nabídek. Podrobnější informace o
potlačených položkách nabídek najdete v kapitole "Odstraňování problémů". ²strana 108
Na následující straně je průvodce nastavením v základním stavu pro snazší pochopení.
Kroky nastavení se liší podle stavu nastavení videokamery.
POLOŽKY NABÍDKY ZÁZNAMU
•
•
44
Dostupné položky nabídky se mohou lišit v závislosti na provozním režimu.
Podrobnosti o operaci najdete na příslušné stránce. ²strany 45 ~ 58
Položky
iSCENE
Video Resolution (Rozlišení videa)
Photo Resolution (Rozlišení fotografií)
16:9 Wide (Šir. 16:9)
EV
Back Light (Protisvětlo)
Focus (Zaostření)
Anti-Shake (HDIS)
(Stabilizátor(HDIS))
Digital Effect (Digitální efekt)
Fader (Stmívač)
Wind Cut (Větrný filtr)
Digital Zoom (Digitální zoom)
Time Lapse REC (Časosb. zázn.)
Guideline (Vodící linky)
Settings (Nastavení)
● : Je možné
Režim záznamu
●
●
●
●
●
●
●
Výchozí hodnota
Auto (Automaticky)
TV Fine (TV Std.)
1696x960 (16:9)
On (Zapnout)
0
Off (Vypnout)
Auto (Automaticky)
Strana
45
46
47
47
48
49
50
●
Off (Vypnout)
52
●
●
●
●
●
●
●
Off (Vypnout)
Off (Vypnout)
Off (Vypnout)
Off (Vypnout)
Off (Vypnout)
Off (Vypnout)
-
53
54
55
55
56
58
71
iSCENE
Tato digitální kamera automaticky nastavuje čas závěrky a clonu podle jasu subjektu, pro dosažení
optimálního záznamu. Můžete také určit jeden z režimů v závislosti na stavu subjektu, prostředí záznamu
nebo účelu filmování.
STBY 0:00:00 [475Min]
1. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "iSCENE".
2. Pomocí Ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
iSCENE
Auto
Sports
Portrait
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
Položky podřízené nabídky
• Auto (Automaticky): Snímky lze pořizovat v
režimu automatického nastavení.
): Snižuje rozmazávání
• Sports (Sport) (
při záznamu rychle se pohybujících předmětů,
jako například při golfu nebo tenisu. Pokud se
režim Sport použije při zářivkovém osvětlení,
obraz může blikat. V tomto případě použijte pro
záznam režim Auto.
): Vytváří malou hloubku
• Portrait (Portrét) (
ostrosti, takže se osoba nebo subjekt zobrazují
proti změkčenému pozadí. Režim portrét je
nejúčinnější při použití v exteriérech. Hodnota
EV se automaticky nastaví na optimum.
): Zabraňuje
• Spotlight (Bod. osvětlení) (
přeexponování obličeje, předmětu apod., pokud
na něj dopadá silné světlo, jako například na
svatbě nebo na jevišti.
• Beach (Pláž) (
): Při silném odraženém
světle např. na pláži.
Tip iSCENE lze nastavit také ve zkrácené
nabídce. ²strana 26
): Při silném odraženém
• Snow (Sníh) (
světle např. na sjezdovce.
): Snižuje
• High Speed (Vysoká rychlost) (
rozmazání rychle se pohybujících objektů.
): Záznam objektů zblízka se
• Food (Jídlo) (
sytými barvami.
): Pro vodopády a
• Waterfall (Vodopád) (
fontány.
): Záznam v
• Daylight (Denní světlo) (
jasném denním světle.
): Záznam za
• Cloudy (Oblačno) (
oblačného počasí.
): Záznam pod
• Fluorescent (Zářivka) (
bílým světlem zářivky.
): Záznam pod bílým
• Tungsten (Žárovka) (
světlem žárovky.
): Záznam při slabém
• Night (Noc) (
osvětlení.
): Záznam při extrémně
• Darkness (Tma) (
slabém osvětlení.
STBY 0:00:00 [475Min]
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
Sports
Recording people or objects in
motion
Exit
Vybraný režim iSCENE můžete ověřit na informačním zobrazení na monitoru.
V režimu "Auto" (Automaticky) se ovšem neobjeví nic.
Move
Select
45
volby pro záznam
Video Resolution (Rozlišení videa)
U zaznamenávaných filmů lze zvolit rozlišení. Tato digitální kamera může provádět záznam v režimech
"TV Super Fine" (TV Nejl. kv.), "TV Fine" (TV Std.), "TV Normal" (TV Norm.), "Web Fine" (Web Std.)
a "Web Normal" (Web Norm.). Z továrny je jako výchozí nastaven režim "TV Fine" (TV Std.).
1. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "Video Resolution" (Rozlišení videa).
2. Pomocí Ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
Video Resolution
TV Super Fine
TV Fine
TV Normal
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
Položky podřízené nabídky
): V tomto režimu je rozlišení filmového snímku 720x576(50i) v
• TV Super Fine (TV Nejl. kv.) (
super vysoké kvalitě.
): V tomto režimu je rozlišení filmového snímku 720x576(50i) ve vysoké kvalitě.
• TV Fine (TV Std.) (
): V tomto režimu je rozlišení filmového snímku 720x576(50i) v normální kvalitě.
• TV Normal (TV Norm. (
): V tomto režimu je rozlišení filmového snímku 640x480(25i) ve vysoké
• Web Fine (Web Std.) (
kvalitě. Je podporováno prohlížení na počítači s optimálním rozlišením.
): V tomto režimu je rozlišení filmového snímku 640x480(25i) v
• Web Normal (Web Norm.) (
normální kvalitě. Je podporováno prohlížení na počítači s optimálním rozlišením.
<PC/Web/Mobilní
zařízení>
"Web Fine"
(Web std.)
"Web Normal"
(Web norm.)
•
46
•
•
<Běžný televizor>
"TV Super Fine"
(TV Nejl. kv.)
"TV Fine" (TV Std.)
"TV Normal"
(TV Norm.)
Scénu můžete zaznamenat v jednom ze čtyř rozlišení: "TV Super Fine" (TV Nejl. kv.),
"TV Fine" (TV Std.), "TV Normal" (TV Norm.), "Web Fine" (Web Std.) nebo "Web Normal"
(Web Norm.). Čím vyšší rozlišení, tím vyšší spotřeba paměti.
Doby záznamu závisejí na kvalitě zaznamenávaného filmu. ²strana 34
Rozlišení videa "Web Fine" (Web std.) a "Web Normal" (Web norm.) zaznamenává video s
poměrem stran 4:3, i když nastavíte 16:9.
Photo Resolution (Rozlišení fotografií)
U zaznamenávané fotografie lze zvolit rozlišení. Informace o kapacitě pro obrazy naleznete na straně 34.
1. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / )
"Photo Resolution" (Rozlišení fotografií).
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
Photo Resolution
1696x960 (16:9)
848x480 (16:9)
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
Položky podřízené nabídky
•
•
•
•
9999
1696x960 (16:9) (
): Záznam v rozlišení 1696x960.
848x480 (16:9) (
): Záznam v rozlišení 848x480.
1600x1200 (4:3) (
): Záznam v rozlišení 1600x1200.
800x600 (4:3) (
): Záznam v rozlišení 800x600.
•
•
•
•
•
Fotografie nahrané kamerou se nemusí zobrazit na zařízení, které nepodporuje vysoké rozlišení.
Pro úpravy fotografií platí, že s vyšším rozlišením roste také kvalita obrazu.
Počet zaznamenatelných snímků závisí na prostředí záznamu. ²strana 34
Snímky s vysokým rozlišením zabírají více paměti než snímky s nízkým rozlišením. Pokud je
vybráno vyšší rozlišení, je v paměti méně místa na ukládání fotografií.
Položky podřízené nabídky Rozlišení fotografie se liší podle toho, zda byl aktivován režim 16:9
Wide (Šir. 16:9).
16:9 Wide (Šir. 16:9)
Pro nahrávání i přehrávání lze nastavit poměr stran obrazu na LCD monitoru (16:9/3:4).
1. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "16:9 Wide" (Šir. 16:9).
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Položky podřízené nabídky
STBY 0:00:00 [475Min]
16:9 Wide
Off
On
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
• Off (Vypnout): Vypíná funkci.
Zobrazí snímek s poměrem stran 4:3. Vyberte pro použití standardního
poměru stran 4:3 na obrazovce.
• On (Zapnout): Záznam a zobrazení s poměrem stran 16:9.
•
•
•
V režimu "16:9 Wide" (Šir. 16:9) nelze používat následující funkce digitálních efektů: "Mosaic"
(Mozaika), "Mirror" (Zrcadlově) a "Step printing" (Stroboskop) (Digitální efekt). Pokud je
chcete používat, musíte nejprve nastavit nabídku "16:9 Wide" (Šir. 16:9) na "Off" (Vypnout).
Před nahráváním nastavte poměr stran. Výchozí nastavení je "16:9 Wide : On" (Šir. 16:9 : Zapnout).
Rozlišení videa "Web Fine" (Web std.) a "Web Normal" (Web norm.) zaznamenává video s
poměrem stran 4:3, i když nastavíte 16:9.
47
volby pro záznam
EV (Hodnota expozice)
Digitální kamera obvykle nastavuje expozici automaticky.
Expozici můžete také nastavit ručně v závislosti na podmínkách záznamu.
Nastavení expozice ručně:
Když nastavujete expozici ručně, zobrazí se výchozí nastavení, protože hodnota je
automaticky nastavena podle světelných podmínek prostředí.
• Stisknutím Ovládacího tlačítka ( / ) nastavte expozici, zatímco
si obrázek prohlížíte na LCD monitoru.
- Svou volbu potvrdíte stiskem tlačítka OK.
- Hodnotu expozice lze nastavit v rozsahu "-2.0" až "+2.0".
- Pokud nastavíte expozici na ruční, bude zaznamenaný obraz
tím jasnější, čím větší bude expozice.
- Aplikuje se nastavení hodnoty expozice a zobrazí se indikátor
) a hodnota nastavení.
(
STBY 0:00:00 [475Min]
EV
Adjust
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
EV
+1.0
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
+1.0
Ruční expozice se doporučuje v následujících situacích:
•
•
•
Při natáčení za použití zadního osvětlení nebo když
je pozadí příliš světlé.
Při natáčení na přirozeném reflektivním pozadí, jako
například na pláži nebo při lyžování.
Když je pozadí příliš tmavé nebo předmět je jasný.
Tmavší (-)
světlejší (+)
neutrální (0)
48
• Expozici lze nastavit také ve zkrácené nabídce. ²strana 27
• Čas závěrky se automaticky nastavuje podle hodnoty EV.
Back Light (Protisvětlo)
Když je subjekt osvícený zezadu, tato funkce bude kompenzovat osvětlení tak, aby subjekt nebyl příliš
tmavý.
1. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "Back Light" (Protisvětlo)
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Položky podřízené nabídky
STBY 0:00:00 [475Min]
Back Light
Off
On
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
• Off (Vypnout): Vypíná funkci.
• On (Zapnout) (
): Provede se kompenzace protisvětla.
Kompenzace protisvětla subjekt rychle
zesvětlí.
Osvětlení protisvětlem ovlivňuje záznam v situacích, kdy je subjekt tmavší než osvětlené pozadí:
• Subjekt se nachází před oknem.
• V pozadí subjektu je sníh.
• Subjekt je venku a na pozadí je zataženo.
• Zdroje světla jsou příliš jasné.
• Snímaná osoba má na sobě bílý nebo lesklý oděv a stojí
proti jasnému pozadí. Tvář osoby je příliš tmavá, takže není
možno rozeznat její rysy.
49
volby pro záznam
Focus (Zaostření)
•
•
Digitální kamera obyčejně provádí zaostření na subjekt automaticky (automatické ostření).
Subbjekt můžete také zaostřit ručně v závislosti na podmínkách záznamu.
Položky podřízené nabídky
• Auto (Automaticky): Ve většině situací je výhodnější použít funkci
automatického ostření, protože umožňuje koncentraci na kreativní stránku
záznamu.
• Face Detection (Detek. obličeje) (
): Zaznamenává za optimálních
podmínek automatickým detekováním obličejů.
• Manual (Ručně) (
): V určitých podmínkách, v nichž je automatické
ostření obtížné a/nebo nespolehlivé, bude nutno použít ruční ostření.
Face detection (Detek. obličeje)
Tato funkce rozpozná tvary podobné lidskému obličeji a automaticky
nastaví zaostření, barvu a expozici. Také nastaví podmínky
nahrávání optimálně pro detekovaný obličej.
• Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "Face Detection"
(Detek. obličeje) tlačítko OK.
- Přístroj detekuje obličej a zobrazí kolem něj rámeček.
Zobrazení detekovaného obličeje je automaticky
optimalizováno.
STBY 0:00:00 [475Min]
Focus
Auto
Face Detection
Manual
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
• Indikátory detekce obličeje (
) a rámeček detekce obličeje ( ) nejsou zaznamenány.
• Orámování obličeje osoby při zapnutí detekce obličeje automaticky upraví zaostření a expozici
na optimální hodnoty.
• Při některých podmínkách nahrávání nemusí detekce obličeje fungovat. Rámeček detekce
obličeje se může objevit i kolem objektu, který lidský obličej pouze připomíná. Pokud k tomu
dojde, vypněte funkci detekce obličeje.
• Funkce detekce obličeje nepracuje při zabírání obličeje z profilu nebo při nedostatečném
osvětlení. Obličeje je nutné zabírat přímo zepředu, nebo zajistit dostatečné osvětlení.
50
Ruční zaostření během záznamu:
Tato digitální kamera automaticky zaostří od blízkého subjektu až po nekonečno.Ovšem
správného zaostření se nemusí podařit dosáhnout, v závislosti na podmínkách záznamu.
V tomto případě použijte režim ručního ostření.
STBY 0:00:00 [475Min]
1. Pomocí Ovládacího tlačítka ( / ) zvolte “Manual” (Ručně).
9999
• Zobrazí se indikátor nastavení ručního ostření.
2. Pomocí Ovládacího tlačítka ( / ) zvolte požadovaný indikátor
a nastavte zaostření, pak stiskněte tlačítko OK.
Manual Focus
Zaostření na bližší objekt
Chcete-li zaostřit na bližší subjekt, stisknutím Ovládacího tlačítka
( ) zobrazte indikátor (
).
Zaostření na vzdálenější objekt
Chcete-li zaostřit na vzdálenější subjekt, stisknutím Ovládacího
tlačítka () zobrazte indikátor (
).
• Po ukončení zaostřování se mezi indikátory objeví ikona bližšího
nebo vzdálenějšího objektu ( / ).
• Upravená hodnota se uplatní hned poté, co pomocí Ovládacího
tlačítka ( / ) nastavíte zaostření.
• Uplatní se ruční nastavení zaostření a zobrazí se indikátor (
).
<Bližší subjekt>
<Vzdálenější subjekt>
Ostření se doporučuje v následujících situacích:
• Obraz obsahuje více subjektů, některé jsou blízko k digitální kameře, jiné jsou dále.
• Osoba zahalená mlhou nebo obklopená sněhem.
• Velmi jasné nebo lesklé povrchy, například automobil.
• Trvale nebo rychle se pohybující osoby nebo objekty, například atlet nebo dav lidí.
•
•
•
•
Zaostření lze snadno nastavit pomocí tlačítka zkratky. ²strana 27
Ruční zaostřování se zaměřuje na bod v zabírané scéně, zatímco automatické zaostřování se
automaticky zaměřuje na oblast ve středu.
Funkci zoom využijte k zachycení požadovaného záběru dříve, než zaostříte. Pokud použijete
funkci zoom po ručním zaostření, musíte zaostřit znovu.
Před ručním zaostřením zkontrolujte, zda je funkce "Digital Zoom" (Digitální zoom) vypnuta.
Pokud je funkce "Digital Zoom" (Digitální zoom) zapnuta, nebude ruční zaostření přesné.
Vypněte "Digital Zoom" (Digitální zoom). ²strana 55
51
volby pro záznam
Anti-Shake (HDIS) (Stabilizátor(HDIS))
Pokud použijete pro záznam zvětšeného obrazu subjektu zoom, opraví neostrost v zaznamenaném
obraze.
1. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "Anti-Shake (HDIS)" (Stabilizátor(HDIS))
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
Anti-Shake (HDIS)
Off
On
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
Položky podřízené nabídky
9999
• Off (Vypnout): Vypíná funkci.
• On (Zapnout) (
): Kompenzuje nestabilní obrázky
způsobené chvěním videokamery, zvláště při vysokém
zvětšení.
Funkce Anti-Shake(HDIS) (Protiotřes (HDIS)) umožňuje zachycení stabilnějšího obrazu při:
• Záznamu se zoomem
• Záznamu malých subjektů
• Záznamu za chůze nebo pohybu
• Záznamu skrz okno jedoucího vozidla
52
• Inteligentní automatický režim automaticky nastaví funkci "Anti-Shake (HDIS)
(Stabilizátor(HDIS))" na "On (Zapnout)".
• Pokud je nastaveno "Anti-Shake(HDIS): On" (Stabilizátor(HDIS): Zapnout), všimnete si
mírného rozdílu mezi skutečným pohybem a pohybem na monitoru.
• Velké otřesy kamery nelze zcela opravit, ani když je nastaven "Anti-Shake(HDIS): On"
(Stabilizátor(HDIS): Zapnout). Držte digitální kameru pevně oběma rukama.
• Doporučuje se, abyste nastavili "Anti-Shake(HDIS): Off" (Stabilizátor(HDIS): Vypnout) při
používání digitální kamery na stole nebo stativu.
• Při záznamu v tmavém prostředí při vysokém zvětšení, zatímco je tato funkce nastavena na "On
(Zapnout)", se mohou objevit následné obrazy. V tomto případě doporučujeme použití stativu a
nastavení "Anti-Shake(HDIS): Off" (Stabilizátor(HDIS): Vypnout).
Digital Effect (Digitální efekt)
•
•
•
Digitální efekt slouží ke kreativnímu obohacení záběrů.
Pro filmový záběr, který chcete obohatit, vyberte a použijte vhodný digitální
efekt.
Existuje 10 voleb digitálních efektů.
1. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "Digital Effect" (Digitální efekt)
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
Digital Effect
Off
BLK&WHT
Sepia
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
Digital Effect
Off
BLK&WHT
Sepia
Exit
V režimu "16:9 Wide" (Šir. 16:9) nebo "Anti-Shake(HDIS)"
(Stabilizátor(HDIS)) nelze používat následující funkce: "Mosaic"
(Mozaika), "Mirror" (Zrcadlově) a "Step printing" (Stroboskop)
(Digitální efekt) Pokud chcete používat následující funkce, musíte
nejprve nastavit nabídku "16:9 Wide" (Šir. 16:9) nebo
"Anti-Shake(HDIS)" (Stabilizátor(HDIS)) na "Off" (Vypnout).
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
Příklady 10 možností digitálního efektu
BLK&WHT (Černobílá) (
Obraz se změní na černobílý.
)
Sepia (Sépie) (
)
Tento režim dodává záběrům
červenohnědé zabarvení.
Negative (Negativ) (
)
Převrácení barev a jasu, vytvoření
vzhledu negativu.
Art (Výtvarný) (
)
Přidá do obrazu umělecké efekty.
Emboss (Reliéf) (
)
Tento režim vytvoří 3D efekt (reliéf).
Mosaic (Mozaika) (
)
V obrazu se objeví mozaiková
maska.
Mirror (Zrcadlově) (
)
Tento režim rozdělí obraz na polovinu
a druhou zrcadlově otočí.
Pastel (Pastel) (
)
Tento režim vytvoří bledý pastelový
efekt.
Cosmetic (Kosmetika) (
)
Tento režim pomáhá korigovat vady
pleti.
Step printing (Stroboskop) (
Technika záznamu obrazu po
částech.
)
53
volby pro záznam
Fader (Stmívač)
Pomocí speciálních efektů, například rozetmíváním na začátku scény nebo zatmíváním na konci scény,
můžete svým záznamům dodat profesionální vzhled.
1. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "Fader" (Stmívač).
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Položky podřízené nabídky
STBY 0:00:00 [475Min]
Fader
Off
In
Out
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
• Off (Vypnout): Vypíná funkci.
• In (Rozetmění) (
): Po zahájení záznamu se ihned provede efekt
Rozetmít.
• Out (Setmění) (
): Po zahájení záznamu se ihned provede efekt
Zatmít.
• In-Out (Roz- a setmít) (
): Po zahájení záznamu se provede efekt
Rozetmít a po skončení efekt Zatmít.
Rozetmívání
Stiskněte tlačítko Spuštění/zastavení záznamu, když je funkce "Fader" (Stmívač) nastavena na "In"
(Rozetmít). Záznam začne tmou a poté se obraz se zvukem začne rozetmívat.
Zatmívání
Stiskněte tlačítko Spuštění/zastavení záznamu, když je funkce "Fader" (Stmívač) nastavena na
"Out" (Setmění). Záznam se zastaví a obraz a zvuk
se zatmí.
Rozetmívání (přibl.3 sekundy)
Roztmívání a zatmívání
Stiskněte tlačítko Spuštění/zastavení záznamu, když
je funkce "Fader" (Stmívač) nastavena na "In-Out"
(Roz- a setmít). Záznam začne tmou a poté se obraz
se zvukem začne rozetmívat. Po zastavení záznamu
se obraz a zvuk zatmí.
Zatmívání (přibl.3 sekundy)
Tato funkce se po prvním použití vypne. Abyste ji mohli použít znovu, musíte ji resetovat.
54
Wind Cut (Větrný filtr)
Při záznamu zvuku ze zabudovaného mikrofonu můžete snížit hluk větru. Pokud je nastavena funkce
"Wind Cut : On" (Větrný filtr : Zapnout), nízkofrekveční složky zvuku zachycené mikrofonem budou
během záznamu potlačeny. To zlepšuje srozumitelnost hlasů a zvuku během přehrávání. Funkci větrného
filtru použijte při záznamu na větrných místech, například na pláži.
1. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "Wind Cut" (Větrný filtr).
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
Wind Cut
Off
On
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
Položky podřízené nabídky
• Off (Vypnout): Vypíná funkci
• On (Zapnout) (
): Minimalizuje při záznamu hluk
způsobený větrem nebo jiné typy hluků.
Pokud funkce "Wind Cut" (Větrný filtr) je "On" (Zapnout), jsou současně s hlukem větru
odfiltrovány i některé nízkofrekvenční zvuky.
Digital Zoom (Digitální zoom)
Můžete zvolit maximální úroveň zoomu v případě, že chcete během záznamu přibližovat na úroveň větší
než 10x (výchozí nastavení). Zoom do hodnoty 10x se provádí opticky a poté lze provádět digitálně zoom
až do hodnoty 1200x. Uvědomte si, že kvalita obrazu se při použití digitálního zoomu snižuje.
1. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "Digital Zoom" (Digitální zoom).
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Položky podřízené nabídky
STBY 0:00:00 [475Min]
Digital Zoom
Off
On
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
• Off (Vypnout): Je dostupný jen optický zoom max. 10x.
• On (Zapnout): Digitální zoom je k dispozici až do hodnoty
1200x. Pohyb páčky zoom vyvolá zobrazení indikátoru
digitálního zoomu.
Tato pravá strana pruhu zobrazuje oblast digitálního zoomu.
Po zvolení úrovně zoomu se objeví indikátor zoomu.
• Při vyšší úrovni zoomu se může kvalita obrazu zhoršovat.
• Při maximálním zvětšení se může kvalita obrazu zhoršovat.
55
volby pro záznam
Time Lapse REC (Časosb. zázn.)
Časosběrný záznam zaznamenává statické snímky v určitých intervalech, které můžete nastavit, a
přehrává je jako jeden filmový soubor. Tato funkce je vhodná pro sledování pohybu mraků, změn denního
světla, kvetoucích rostlin apod.
Nastavení režimu časosběrného záznamu:
Chcete-li provádět záznam v časosběrném režimu, musíte v nabídce nastavit záznamový
interval a celkový čas záznamu.
1. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "Time Lapse REC" (Časosb. zázn.).
2. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "On" tlačítka OK.
• Zobrazí se položky záznamového intervalu a celkového času
záznamu.
3. Pomocí Ovládacího tlačítka ( / ) nastavte požadovaný
interval ("Sec" (sek)).
4. Pomocí Ovládacího tlačítka ( / ) přejděte na další položku a
stejným postupem nastavte požadovaný celkový čas nahrávání
("Hr" (h.)).
5. Stiskem tlačítka OK dokončete nastavení a stiskem tlačítka
MENU opusťte nabídku.
6. Po nastavení režimu časosběrného záznamu stiskněte tlačítko
Spuštění/zastavení záznamu. Časosběrný záznam se spustí.
• Statické snímky jsou postupně ukládány v zadaném intervalu
až do uplynutí celkového času nahrávání.
STBY 0:00:00 [475Min]
Time Lapse REC
Off
: 1Sec
On
Hr
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
Time Lapse REC
01 Sec
Off
On
=
Exit
Hr
Hr
Move
OK
0:00:00 [475Min]
1Sec /
Hr
9999
Time Lapse Recording
Položky podřízené nabídky
56
• Off (Vypnout): Vypíná funkci.
• On (Zapnout) (
): Interval ("Sec" (sek)): Obrázek objektu je snímán v zadaném intervalu.
Obrázky jsou zachycovány jeden snímek po druhém
v určeném intervalu a ukládány na ukládací médium.
01sek 03sek 05sek 10sek 15sek 30sek
(Sekund)
Limit záznamu ("Hr" (h.)): Zatímco nastavujete přípravná nastavení
(záznamový interval a celkový čas záznamu), bude
se na obrazovce nabídky zobrazovat přibližná doba
záznamu v časosběrném režimu.
h. 24h. 48h. 72h. (Hodin)
Příklad časosběrného záznamu
Časosběrný záznam zaznamenává
snímky v předem stanoveném
intervalu po celou dobu
zaznamenávání a vytváří tak video
závislé na čase.
Celkový čas záznamu
Záznamový interval
Časová osa
Čas pro záznam na úložné
médium (videoklip časosběrného
záznamu)
0:00:00/0:59:59
0:19:59/0:59:59
100-0001
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Časosběrný záznam je užitečný v
následujících případech;
• Rozkvétající květiny
• Zakuklování hmyzu
• Oblaka převalující se na obloze
0:39:59/0:59:59
100-0001
0:59:58/0:59:59
100-0001
100-0001
Tato funkce se po prvním použití vypne. Abyste ji mohli použít znovu, musíte ji resetovat.
Nasnímání 25 obrázků vytvoří videoklip v délce 1 sekundy. Protože je minimální délka videa
uloženého do paměti jedna sekunda, položka "Interval" určuje, jak dlouhý musí být časosběrné
zaznamenávání. Například, pokud nastavíte interval na "30 Sec" (30sek), časosběrný záznam
musí trvat alespoň 15 minuty, aby se zaznamenala minimální délka videa 1 sekunda (25 snímků).
Jakmile časosběrné zaznamenávání dokončí nahrávání pro celý záznamový čas, přepne se do
pohotovostního režimu.
Stiskněte tlačítko Spuštění/zastavení záznamu, pokud chcete zastavit časosběrný záznam.
Během časosběrného záznamu se nezaznamenává zvuk. (němý záznam)
Pokud záznam videa zaplní 1,8 GB úložné paměti, automaticky se v tomto bodu spustí nový
soubor záznamu.
Pokud dojde k vybití baterie během časosběrného záznamu, uloží se záznam až do tohoto bodu
a provede se přepnutí do pohotovostního režimu. Po chvíli se zobrazí varovná zpráva o vybití
baterie a prvede se automatické vypnutí.
Pokud není dost místa na paměťovém mediu během časosběrného zaznamenávání, po naplnění
dostupné kapacity se přístroj přepne do pohotovostního režimu.
Při použití funkce časosběrného záznamu doporučujeme použít napájecí adaptér.
Při spuštění časosběrného záznamu zabliká na obrazovce zpráva "Time Lapse Recording"
(Časosb. zázn.) a obraz se jeví jako zastavený. To je normální projev provozu. Neodpojujte zdroj
napájení ani nevyjímejte z videokamery paměťovou kartu.
57
volby pro záznam
Guideline (Vodící linky)
•
•
Funkce vodicích linek zobrazuje určitý vzor na LCD monitoru tak, aby mohl uživatel snadno navrhovat
kompozici snímku při záznamu snímků.
Tato digitální kamera nabízí 3 typy vodících linek.
1. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "Guideline" (Vodící linky).
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
Guideline
Off
Cross
Grid
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
Položky podřízené nabídky
• Off (Vypnout): Vypíná funkci.
): Zaznamená subjekt uprostřed záběru pomocí té
• Cross (Kříž) (
nejběžnější kompozice při záznamu.
): Používá se k záznamu subjektu ve vodorovné
• Grid (Mřížka) (
nebo svislé kompozici nebo z velké blízkosti.
• Safety Zone (Bezpečná zóna) (
): Zaznamenává subjekt v rámci
bezpečnostní zóny, která zabraňuje odstřižení při úpravách ve formátu
4:3 pro levý a pravý okraj a 2,35:1 pro horní a spodní okraj. Pokud
chcete mít v jedné scéně více subjektů, správné velikosti, nastavte
"Safety Zone" (Bezpečnostní zóna).
•
•
58
Guideline
Off
Cross
Grid
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
Umístění subjektu na průsečík vodicích linek umožňuje vyváženou kompozici.
Vodicí linky nelze zaznamenávat na zaznamenávané snímky.
9999
volby pro přehrávání
POLOŽKY NABÍDKY
•
•
•
Dostupné položky nabídky se mohou lišit v závislosti na provozním režimu.
Postup přehrávání filmového snímku a použití tlačítek viz strany 40-43.
Podrobnosti ohledně položek nabídky během přehrávání viz strany 59-69.
Položky
Režim Přehrávání
filmových snímků (
Play Option
(Možn. přehrávání)
Delete
Protect (Chránit)
Story-Board Print
(Tisk scénáře)
Copy (jen u modelů SMX-C24)
Divide (Rozdělit)
Edit
(Upravit) Combine (Spojit)
Share Mark (Značka sdílení)
Slide Show (Prezentace)
Slide Show Option
(Možnosti prezentace)
File Info (Info o souborech)
Settings (Nastavení)
)
Režim Přehrávání
fotografií (
)
● : Je možné
✕ : Není možné
Výchozí hodnota
Strana
60
61
●
✕
●
●
●
●
Play All
(Přehrát vše)
-
●
✕
-
62
●
●
●
●
✕
●
✕
✕
✕
●
-
64
65
66
67
68
✕
●
-
69
●
●
●
●
-
69
71
59
Režimy zobrazení náhledů a zobrazení jediné položky používají stejné postupy nastavení funkcí,
ale jejich jednotlivé možnosti se liší.
Play option (Možn. přehrávání)
Můžete nastavit specifický styl přehrávání podle vaší preference.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
vyberte režim Přehrávání. ²strana 19
Stiskem tlačítka Režim
1.
Vyberte obrazovku zmenšenin videa nebo fotografie.
Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno přepínat
páčkou zoomu.
Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "Play option" (Možn. přehrávání).
Stisknutím Ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou volbu
a pak stiskněte tlačítko OK.
• Při přehrávání videa se na displeji zobrazí indikátor vybrané
možnosti přehrávání.
Video
•
2.
3.
Play Option
Play All
Play One
Repeat All
Exit
0:00:10/0:00:55
Položky podřízené nabídky
): Přehrává od vybraného filmového snímku
• Play All (Přehrát vše) (
až po poslední filmový snímek.
• Play One (Přehrát jeden) (
): Zvolený filmový snímek se přehraje.
• Repeat All (Opakovat vše) (
): Přehrají se opakovaně všechny
filmové snímky.
• Repeat One (Opakovat jeden) (
): Zvolené filmové snímky se
přehrají opakovaně.
100-0001
59
volby pro přehrávání
Delete
Záznamy můžete mazat jeden po druhém nebo najednou.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Stiskem tlačítka Režim
vyberte režim Přehrávání. ²strana 19
1. Vyberte obrazovku zmenšenin videa nebo fotografie.
• Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno
přepínat páčkou zoomu.
2. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "Delete".
3. Stisknutím Ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
volbu a pak stiskněte tlačítko OK.
4. V závislosti na zvolené položce nabídky se zobrazí vyskakovací
výběrová nabídka. V tomto případě vyberte požadovanou položku
nabídky pomocí Ovládacích tlačítek ( / ) a tlačítka OK.
5. Opakujte krok 4 pro každou položku, kterou chcete vymazat.
6. Pro vymazání vybraných položek stiskněte tlačítko MENU.
Video
0:00:55
Photo
1/10
Move
Play
Video
Delete
Select Files
All Files
Exit
Delete
0:00:55
1/10
Položky podřízené nabídky
• Select Files (Vybrat soubory): Odstraní jednotlivý zvolený filmový
snímek (nebo fotografii). Chcete-li odstranit jednotlivé filmové snímky
nebo fotografie, vyberte požadované filmové snímky (nebo fotografie)
stisknutím tlačítka OK. A pak stiskněte tlačítko MENU pro odstranění
souborů. U vybraných filmových snímků nebo fotografií se zobrazí
indikátor ( ). Stisknutím tlačítka OK přepínáte mezi výběrem a
zrušením výběru.
• All Files (Všechny soubory): Odstraní jednotlivý zvolený filmový
snímek (nebo fotografii).
Delete
Move
Cancel
• Smazaný soubor nelze obnovit.
• Při vyjmutí baterií nebo odpojení adaptéru střídavého napětí během odstraňování souborů může
dojít k poškození paměťové karty.
60
• Chcete-li důležité snímky zajistit před náhodným odstraněním, aktivujte ochranu snímku.
²strana 61
• Když se pokusíte odstranit filmový snímek, který je chráněný, začne blikat indikátor ochrany
). ²strana 61
(
• Abyste mohli snímek odstranit, musíte vypnout jeho ochranu.
• Pokud je aktivována ochrana proti zápisu na paměťovou kartu, nelze provést odstranění.
²strana 32
• Můžete také naformátovat ukládací médium a odstranit všechny snímky najednou. Uvědomte si,
že budou vymazány všechny soubory a data včetně chráněných souborů.
• Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí mazání fungovat. Při mazání pokud možno
používejte napájecí adaptér, abyste předešli výpadku napájení.
Protect (Chránit)
•
•
Důležité filmové snímky nebo fotografie můžete chránit před náhodným smazáním.
Chráněné snímky nebudou vymazány, dokud nezrušíte jejich ochranu nebo nezformátujete paměť.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Stiskem tlačítka Režim
vyberte režim Přehrávání. ²strana 19
1. Vyberte obrazovku zmenšenin videa nebo fotografie.
• Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno
přepínat páčkou zoomu.
2. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "Protect" (Chránit).
3. Stisknutím Ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
volbu a pak stiskněte tlačítko OK.
4. V závislosti na zvolené položce nabídky se zobrazí vyskakovací
výběrová nabídka. V tomto případě vyberte požadovanou položku
nabídky pomocí Ovládacích tlačítek ( / ) a tlačítka OK.
5. Opakujte krok 4 pro každou položku, kterou chcete chránit.
6. Pro ochranu vybraných položek stiskněte tlačítko MENU.
Video
0:00:55
Photo
1/10
Move
Play
Video
Protect
Select Files
All On
All Off
Exit
Protect
0:00:55
1/10
Položky podřízené nabídky
• Select Files (Vybrat soubory): Chrání zvolené filmové snímky nebo
fotografie před odstraněním. Chcete-li chránit jednotlivé filmové snímky
nebo fotografie, vyberte požadované filmové snímky (nebo fotografie)
stisknutím tlačítka OK. A pak stiskněte tlačítko MENU pro potvrzení. U
vybraných filmových snímků nebo fotografií se zobrazí indikátor (
).
Stisknutím tlačítka OK přepínáte mezi výběrem a zrušením výběru.
• All On (Vš.zp.): Chrání všechny filmové snímky (nebo fotografie).
• All Off (Vš.vp.): Zruší ochranu všech filmových snímků nebo fotografií.
Protect
Move
Cancel
• Chráněné filmové snímky (nebo fotografie) budou při zobrazení označeny indikátorem (
).
• Pokud je ochranná západka paměťové karty přesunuta do polohy lock, ochranu snímků nelze
nastavit.
61
volby pro přehrávání
Story-Board Print (Tisk scénáře)
Pomocí tisku scénáře můžete vytvořit výtah ze svého filmu, obsahující stručný nástin děje. Tato funkce
zachytí 16 náhodně vybraných statických snímků z filmu a vytvoří z nich jeden statický snímek se 16 poli,
který uloží na ukládací médium. Tento obrázek představuje náhled vašeho filmu a pomáhá pochopit jeho
příběh.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Stiskem tlačítka Režim
vyberte režim Přehrávání. ²strana 19
1. Vyberte obrazovku zmenšenin videa.
• Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno
přepínat páčkou zoomu.
2. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / /OK) "Story-Board Print" (Tisk scénáře) "Select File"
(Vybrat soubory).
Video
0:59:59
Photo
1/10
Move
Play
Video
3. Pomocí Ovládacího tlačítka ( / / / ) vyberte požadované
filmové snímky a stiskněte tlačítko OK.
• Zobrazí se zpráva s dotazem na potvrzení.
4. Vyberte "Yes" (Ano).
• Soubory obrázkového scénáře se na LCD objeví asi 3
sekundy.
• Na ukládací médium bude uložen obrázek složený ze 16
náhodně vybraných snímků z vybraného videa.
Story-Board Print
Select File
Exit
Story-Board Print
0:59:59
Exit
•
•
•
62
1/10
Move
Select
Snímky scénáře jsou zobrazeny s poměrem stran 4:3. Proto je možné, že snímek nebude
na displeji zobrazen celý. Na počítači se zobrazí celý snímek.
Pomocí tlačítka VIEW lze zobrazit náhled obrázkového scénáře, který bude
vytištěn. ²strana 63
Tisk scénáře nemusí zobrazit všech 16 i-snímků v následujícím případě:
- Nahrané video je příliš krátké. Pro výběr 16 i-snímků z filmu musí jeho délka přesahovat
8 sekund.
Použití funkce VIEW
Tato funkce umožňuje prohlédnout si obrázkový
scénář, který bude vytištěn. Scénář obsahuje výtah
ze zaznamenaného videa.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Stiskem tlačítka Režim
vyberte režim Přehrávání. ➥strana 19
1. Vyberte obrazovku zmenšenin videa.
• Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno
přepínat páčkou zoomu.
2. Pomocí Ovládacího tlačítka ( /  /  / ) vyberte
požadované filmové snímky a stiskněte tlačítko VIEW .
• 16 i-snímků se objeví na LCD obrazovce.
• Snímky z vybraného videa jsou vybrány náhodně a je z nich
vytvořen náhled scénáře, který bude vytištěn.
• Chcete-li uložit obrázkový scénář na ukládací médium,
stiskněte tlačítko Foto . Poté můžete uložený obrázkový
scénář najít v režimu přehrávání fotografií. ➥strana 43
Video
0:00:05
Photo
1/10
Move
Exit
Story-Board Print
V pohotovostním režimu fungují tlačítka stejným způsobem jako tlačítko SMART AUTO
Režim STBY: Stiskněte tlačítko
•
.
.  Automatický inteligentní režim je aktivní. ➥strana 37
Režim přehrávání : Stiskněte tlačítko
•
Play
.  Funkce iview je aktivní.
V následujícím případě nelze extrahovat se všemi 16 zmenšeninami i-snímků:
- Nahrané video je příliš krátké. Pro výběr 16 i-snímků z filmu musí jeho délka přesahovat 8
sekund.
Tato funkce je k dispozici pouze na obrazovce zobrazení náhledů videa.
63
volby pro přehrávání
Copy (jen u modelů SMX-C24)
•
Filmy a fotografie uložené ve vestavěné paměti lze zkopírovat na externí paměťovou kartu s technologií
flash. Při kopírování na paměťovou kartu nejsou odstraněny originály ve vestavěné paměti.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
•
•
Nastavte příslušné ukládací médium. (Vložte paměťovou kartu.) ²strana 30
vyberte režim Přehrávání. ²strana 19
Stiskem tlačítka Režim
1. Vyberte obrazovku zmenšenin videa nebo fotografie.
• Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno
přepínat páčkou zoomu.
2. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "Copy".
3. Stisknutím Ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
volbu a pak stiskněte tlačítko OK.
4. V závislosti na zvolené položce nabídky se zobrazí vyskakovací
výběrová nabídka. V tomto případě vyberte požadovanou položku
nabídky pomocí Ovládacích tlačítek ( / ) a tlačítka OK.
5. Opakujte krok 4 pro každou položku, kterou chcete kopírovat.
6. Pro kopírování vybraných položek stiskněte tlačítko MENU.
Položky jsou zkopírovány na jiné paměťové médium.
Video
0:00:55
Photo
1/10
Move
Play
Video
Copy
Select Files
All Files
Exit
Copy
0:00:55
1/10
Položky podřízené nabídky
• Select Files (Vybrat soubory): Zkopíruje jednotlivé filmové snímky
(nebo fotografie). Chcete-li zkopírovat jednotlivé filmové snímky nebo
fotografie, vyberte požadované filmové snímky (nebo fotografie)
stisknutím tlačítka OK. U vybraných filmových snímků nebo fotografií
se zobrazí indikátor (
). A pak stiskněte tlačítko MENU pro potvrzení.
Stisknutím tlačítka OK přepínáte mezi výběrem a zrušením výběru.
• All Files (Všechny soubory): Zkopíruje všechny filmové snímky
(nebo fotografie).
Copy
Move
Cancel
Při vyjmutí baterií nebo odpojení adaptéru střídavého napětí během kopírování souborů může dojít
k poškození paměťové karty.
•
•
•
•
64
•
•
Když není vložena paměťová karta, nemůžete provést funkci "Copy".
Soubor nelze kopírovat, pokud je na paměťové kartě nedostatek místa. Před tím, než budete
pokračovat, odstraňte nepotřebné soubory. ²strana 60
Lze kopírovat pouze takový počet souborů, jejichž celková velikost nepřesahuje velikost volného
místa na paměťové kartě. Pokud je celková velikost souborů, které chcete kopírovat, větší, než
volné místo, zobrazí se chybová zpráva.
Zkopírovaný snímek nebo fotografie nemá ochranu, i když byla pro původní snímek nastavena
ochrana.
V závislosti na počtu souborů a jejich velikosti může kopírování trvat delší dobu.
Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí kopírování fungovat. Při kopírování pokud možno
používejte napájecí adaptér, abyste předešli výpadku napájení.
Divide (Rozdělit)
Za účelem vymazání části, kterou nechcete, lze filmový snímek rozdělit na libovolný počet částí.
Filmové snímky se rozdělí na skupiny po dvou.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Stiskem tlačítka Režim
1.
vyberte režim Přehrávání. ²strana 19
Vyberte obrazovku zmenšenin videa.
Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno přepínat
páčkou zoomu.
Video
•
Edit
Divide
2.
Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / / / /OK) "Edit" (Upravit) "Divide" (Rozdělit)
3.
Vyberte požadovaný filmový snímek pomocí Ovládacího tlačítka
( / / / /OK).
• Vybraný filmový snímek se pozastaví.
Combine
Exit
Divide
0:00:55
4.
Vyhledejte bod rozdělení pomocí Ovládacích tlačítek ( / /OK).
5.
Stiskem tlačítka MENU pozastavíte přehrávání v bodě rozdělení.
• Zobrazí se zpráva s dotazem na potvrzení.
6.
Vyberte "Yes" (Ano).
• Pokud chcete vymazat část filmového snímku, nejprve jej
rozdělte a poté vymažte snímek (část), které už nepotřebujete.
Po rozdělení filmového snímku můžete spojit ostatní požadované
filmové snímky ²strana 66
• Druhý snímek rozděleného snímku se zobrazí na konci seznamu
náhledů.
1/10
Move
Exit
Select
0:00:27/0:00:55
100-0001
Divide
Divide
Play
Frame
Například: Za účelem vymazání části, kterou nechcete, lze filmový snímek rozdělit na dvě částí.
1. Před rozdělením
0~60 sekund
2. Po rozdělení snímku v bodě 30 sekund.
0~30 sekund
31~60 sekund
3. Po odstranění prvního snímku.
0~30 sekund
• Filmový snímek se rozdělí na dva.
• Funkce Rozdělit není k dispozici za následujících okolností:
- Pokud je celkový zaznamenaný čas videa menší než 6 sekund.
- Pokud se pokoušíte rozdělit části, aniž byste ponechali počáteční a koncovou část v délce 3 sekundy.
- Pokud je soubor videa zaznamenaný v režimu Time Lapse REC (Časosběrný zázn.).
- Pokud je zbývající kapacita paměti nižší než 40 MB.
- Videa nahraná nebo upravená pomocí jiných zařízení.
• Chráněné snímky nelze odstranit. Abyste mohli snímek odstranit, musíte nejprve vypnout jeho
ochranu. ²strana 61
• Bod rozdělení se může posunout před nebo za označený bod o přibližně 0,5 sekundy.
• Při rozdělování souborů lze pomocí Ovládacího tlačítka ( / ) používat funkce rychlého
převíjení vpřed a vzad, posunu po snímcích a zpomaleného přehrávání.
65
volby pro přehrávání
Combine (Spojit)
Můžete spojit dva různé filmy.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Stiskem tlačítka Režim
1.
vyberte režim Přehrávání. ²strana 19
Vyberte obrazovku zmenšenin videa.
• Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno přepínat
páčkou zoomu.
2.
Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / / / /OK) "Edit" (Upravit) "Combine" (Spojit).
3.
Přesuňte první videoklip, který chcete kombinovat, pomocí tlačítka
Ovládání ( / / / /OK).
4.
Pro výběr videoklipu stiskněte OK. Na vybraném videu se zobrazí
indikátor ( ).
• Stisknutím tlačítka OK přepínáte mezi výběrem a zrušením výběru.
5.
Opakujte kroky 3 a 4 pro druhé video, které chcete kombinovat do
jednoho videoklipu.
Combine
0:00:21
Exit
2/10
Move
Select
Combine
0:01:03
6/10
1
2
Combine
Move
Cancel
Video
6.
Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se zpráva s dotazem na vaše potvrzení.
0:01:24
2/9
•
7.
Vyberte "Yes" (Ano).
Dva videoklipy, které jste vybrali jsou kombinovány v pořadí, v
jakém jste je vybrali a obnoveny jako jeden videoklip.
• Miniatura prvního vybraného videoklipu se objeví na spojené
miniatuře videoklipu.
•
66
Photo
Move
Play
• Funkce spojení není k dispozici za následujících okolností:
- Snímky, které mají rozdílná rozlišení (TV Nejl. kv./TV Std./TV Norm. nebo Web Std./Web
Norm.), nelze spojit.
- Snímky s rozdílnými poměry stran nelze spojit. (4:3 a širokoúhlý formát 16:9)
- Video soubor nahraný v režimu časosběrného záznamu a normální záznam nelze spojit.
- Pokud celková velikost souborů, které se mají spojit, přesahuje přibl. 1,8 GB.
- Pokud je zbývající kapacita paměti nižší než přibl. 40 MB.
- Současně lze spojovat maximálně dva filmové snímky.
- Pokud spojujete videa o stejném rozlišení, ale různé kvalitě, spojené video bude mít při
přehrávání nižší kvalitu. (Například, pokud spojíte videoklip v kvalitě "TV Super Fine" (TV Nejl.
kv.) s jiným klipem v kvalitě "TV Fine" (TV Std.), ale se stejným rozlišením, bude mít spojené
video rozlišení a kvalitu "TV Fine" (TV Std.).)
- Videa nahraná nebo upravená pomocí jiných zařízení.
• Nemůžete spojit chráněné filmy. Musíte nejprve funkci ochrany vypnout. ²strana 61
• Původní filmové snímky nebudou zachovány.
• Při spojování souborů lze pomocí ovládacího tlačítka ( / ) používat funkce rychlého převíjení
vpřed a vzad, posunu po snímcích a zpomaleného přehrávání.
• Tato funkce je k dispozici pouze na obrazovce zobrazení náhledů videa.
Share Mark (Značka Sdílení)
Můžete nastavit Značku Sdílení
u videa.
Poté lze označený soubor přímo nahrát na YouTube.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Stiskem tlačítka Režim
vyberte režim Přehrávání. ²strana 19
1. Vyberte obrazovku zmenšenin videa.
• Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno
přepínat páčkou zoomu.
2. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "Share Mark" (Značka Sdílení) "Select Files"
(Vybrat Soubory).
3. Pomocí Ovládacího tlačítka ( / / / ) vyberte požadované
filmové snímky a stiskněte tlačítko OK.
• U vybraných filmových snímků se zobrazí Značka sdílení
indikátor
.
• Značku sdílení lze k filmovému snímku přidat také stiskem
Sdílení tlačítka .
4. Opakujte krok 3 pro každou položku, kterou chcete označit.
5. Stiskněte tlačítko MENU.
• Zobrazí se zpráva s dotazem na vaše potvrzení.
6. Vyberte "Yes" (Ano).
Video
Share Mark
Select Files
Exit
Share Mark
0:00:55
Mark
1/10
Move
Cancel
Díky softwaru Intelli-Studio vestavěnému ve videokameře můžete snadno odesílat videa označená
značkou sdílení. ²strana 89
67
volby pro přehrávání
Slide Show (Prezentace)
Můžete automaticky přehrát všechny fotografie uložené na ukládacím médiu.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Stiskem tlačítka Režim
vyberte režim Přehrávání. ²strana 19
1. Vyberte obrazovku zmenšenin fotografie.
• Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno přepínat
páčkou zoomu.
2. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "Slide Show" (Prezentace) "Start" (Spustit).
3. Stiskněte tlačítko OK.
). Prezentace bude spuštěna od
• Zobrazí se indikátor (
aktuálního snímku.
• Prezentace se spustí s intervalem 2 ~ 3 sekundy.
• Chcete-li prezentaci zastavit, znovu stiskněte OK.
Photo
Slide Show
Start
Exit
1/10
100-0001
•
•
•
68
Ve výchozím nastavení kamera ukládá 4 hudebních pozadí. Při spuštění prezentace se
přehrávají hudební pozadí v náhodném pořadí.
Během přehrávání prezentace s hudebním doprovodem můžete změnit hlasitost Ovládacími
tlačítky ( / ).
Prezentace se spustí i když existuje pouze 1 fotografie.
Slide Show Option (Možnosti prezentace)
Můžete sledovat prezentace s různými efekty.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Stiskem tlačítka Režim
1.
vyberte režim Přehrávání. ²strana 19
Vyberte obrazovku zmenšenin fotografie.
Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno přepínat
páčkou zoomu.
Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "Slide Show Option" (Možnosti prezentace).
Stisknutím Ovládacího tlačítka ( / / / ) vyberte požadovanou
volbu a pak stiskněte tlačítko OK.
Prezentace začne od vybrané položky.
• Chcete-li prezentaci zastavit, znovu stiskněte tlačítko OK.
•
2.
3.
4.
Photo
Slide Show Option
Interval
: 1Sec
Effect
: Off
Music
: On
Exit
Položky podřízené nabídky
• Interval: Nastavte interval přechodu snímků v prezentaci. (1 s nebo 3 s)
• Effect (Efekt): Pokud je položka "Effect" (Efekt) nastavena na "On" (Zapnout), prezentace
zobrazuje snímky postupně.
• Music (Hudba): Pokud je položka "Music" (Hudba) nastavena na "On" (Zapnout), bude
prezentace přehrávána s hudbou na pozadí. (Hudba na pozadí je náhodně vybírána z 4 uložených
vzorových hudebních souborů.)
File Info (Info o souborech)
Lze zobrazit informace o snímku pro všechny snímky.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Stiskem tlačítka Režim
vyberte režim Přehrávání. ²strana 19
1. Vyberte obrazovku zmenšenin videa nebo fotografie.
• Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno
přepínat páčkou zoomu.
2. Stiskněte tlačítko MENU Ovládacího tlačítka ( / ) "File Info" (Info o souborech) "Select File" (Vyberte soubor).
3. Pomocí Ovládacího tlačítka ( / / / ) vyberte požadované
filmové snímky (nebo fotografie) a stiskněte tlačítko OK.
• Zobrazí se následující informace o zvoleném souboru:
- Date (Datum)
- Duration (Čas př.)
- Size (Velikost)
- Resolution(Rozlišení)
• Stiskněte tlačítko MENU znovu po potvrzení.
Video
File Info
Select File
Exit
File Info
100VIDEO SDV_0001.MP4
Date
: 01/JAN/2010
Duration
: 00:00:55
Size
: 22.6MB
Resolution : TV Fine
Exit
OK
69
volby nastavení
ZMĚNA NASTAVENÍ NABÍDEK V "SETTINGS" (NASTAVENÍ)
Pro digitální kameru můžete nastavit datum/čas,
jazyk OSD a nastavení zobrazení.
OK
1. Stiskněte tlačítko MENU.
• Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
2. Stisknutím Ovládacího tlačítka ( / ) vyberte "Settings"
(Nastavení).
• Zobrazí se nabídky v režimu "Settings" (Nastavení).
3. Vyberte požadovanou položku podřízené nabídky pomocí
Ovládacích tlačítek
( / / / ) a tlačítka OK.
• Pro návrat na normální obrazovku stiskněte tlačítko MENU.
• V závislosti na vybraném režimu nelze měnit všechny
položky. (Pokud není vloženo žádné médium, nelze je vybrat
a bude v nabídce potlačeno: "Storage Type" (Typ pam)
(jen u modelů SMX-C24), "Storage Info" (Info o pam.),
"Format" (Formátování), atd.)
•
•
70
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
:
Storage Type
Storage Info
Format
Exit
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Storage Type
Storage Info
Memory
Card
Format
Exit
Move
Select
V závislosti na zvolené položce nabídky se zobrazí vyskakovací výběrová nabídka. V tomto
případě vyberte požadovanou položku nabídky pomocí Ovládacích tlačítek ( / ) a tlačítka OK.
Před výběrem položky v nabídce nejprve nastavte příslušný režim. ²strana 19
NASTAVENÍ POLOŽEK NABÍDKY (
)
● : Je možné
✕ : Není možné
Položky
Storage Type (Typ pam)
(jen u modelů SMX-C24)
Storage Info (Info o pam.)
Format (Formátování)
File No. (Číslo souboru)
Time Zone
(Časové pásmo)
Date/Time Set
(Nast data/času)
Date Type (Typ data)
Time Type (Typ času)
Date/Time Display
(Zobr. data/času)
LCD Brightness (Jas LCD)
LCD Colour (Barvy LCD)
LCD Enhancer
(Zdůraznění LCD)
Auto LCD Off *
(Auto vyp. LCD)
Menu Design
(Design nabídky)
Transparency
(Průsvitnost)
Beep Sound (Pípnutí)
Shutter Sound
(Zvuk závěrky)
Auto Power Off *
(Autom. vypnutí)
PC Software
TV Display (Menu na TV)
Default Set (Výchozí nast)
Version (Verze)
Language
Demo (Ukáz)
•
•
•
/
Režim (
záznamu
)
Režim přehrávání
(Zobrazení náhledů)
Video (
)
Foto (
)
Výchozí
hodnoty
Strana
●
●
●
Memory
(Paměť)
Series (Série)
72
73
73
●
Home (Domácí)
74
●
●
●
●
●
●
30
●
●
-
28
●
●
01/01/2010
75
●
●
24Hr (24 h)
76
●
●
Off (Vypnout)
76
●
●
✕
✕
0
-
77
77
●
●
Off (Vypnout)
78
●
✕
On (Zapnout)
78
●
●
Misty White
(Mlžná bílá)
79
●
✕
0%
79
●
●
On (Zapnout)
80
●
●
On (Zapnout)
80
●
●
5 Min (5 min)
81
●
●
●
●
●
●
●
✕
●
●
●
✕
On (Zapnout)
On (Zapnout)
English
On (Zapnout)
81
82
82
83
29
83
Tyto položky a výchozí hodnoty mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění.
Existují některé funkce, které v nabídce nemůžete aktivovat současně. ²strana 108
Nemůžete vybrat šedé položky nabídky.
Položky označené * jsou k dispozici, jen když je kamera napájena z akumulátoru.
71
volby nastavení
Storage Info (Info o pam.)
Zobrazuje informace o úložišti. Umožňuje zobrazení ukládacího média, využité místo a zbývající místo v
paměti.
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "Storage Info"
(Info o pam.) tlačítko OK.
2. Zobrazí se využitá kapacita paměti, dostupná kapacita paměti a
dostupná doba pro nahrávání v závislosti na vybraném rozlišení
videa.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Storage Info
Storage : Card
• Used : 190MB
• Free
: 14.6GB
Exit
Move
OK
Storage Info
Položky podřízené nabídky
• Memory (Paměť): Zobrazuje informace o zabudovaném ukládacím
médiu. (jen u modelů SMX-C24)
• Card (Kart): Zobrazuje informace o vložené paměťové kartě.
•
•
•
72
TV Super Fine
TV Fine
TV Normal
Web Fine
Web Normal
Exit
:
:
:
:
:
379Min
469Min
613Min
469Min
613Min
Move
OK
Pokud není vloženo žádné ukládací médium, není ho možné zvolit.
V tom případě bude v nabídce potlačeno.
Ve zobrazení informací o úložišti můžete zkontrolovat velikost využité a dostupné paměti a
zbývající čas nahrávání pro jednotlivá rozlišení nahrávání. Požadované informace zobrazíte
posouváním zobrazení pomocí Ovládacího tlačítka ( / ).
Skutečná kapacita paměti může být nižší než kapacita zobrazená na displeji, protože část
paměti využívá firmware.
Format (Formátování)
Tuto funkci použijte, pokud chcete úplně odstranit všechny soubory nebo opravit problémy na ukládacím médiu.
1.
2.
3.
Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "Format" (Formátování)
tlačítko OK.
• Objeví se zpráva s dotazem na formátování paměťové karty.
Vyberte "Yes" (Ano).
• Provede se formátování se zobrazením zprávy.
Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Storage Info
Format
File No.
Exit
:
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Položky podřízené nabídky
• Memory (Paměť): Naformátuje zabudované ukládací médium.
(jen u modelů SMX-C24)
• Card (Kart): Naformátuje paměťovou kartu.
•
•
•
•
•
•
Settings
Storage Info
Format
Memory
Card
File No.
Exit
Move
Select
Během formátování záznamové médium nevyjímejte ani neprovádějte žádnou jinou operaci (jako například
vypnutí napájení). Také se ujistěte, že používáte dodaný napájecí adaptér, protože záznamové médium se
může poškodit, pokud se baterie během formátování vybije.
Pokud se záznamové médium poškodí, naformátujte je znovu.
Neformátujte ukládací média na počítači ani jiném zařízení.
Ujistěte se, že formátujete ukládací médium na této videokameře.
Naformátujte paměťovou kartu v následujících případech;
před použitím paměťové karty
paměťová karta naformátovaná/zaznamenaná na jiných zařízeních
když tato videokamera nemůže číst paměťovou kartu
Paměťová karta se zamknutou ochrannou západkou nebude naformátována.
Pokud není vloženo žádné ukládací médium, není ho možné zvolit. V tom případě bude v nabídce potlačeno.
File No. (Číslo souboru)
Čísla souborů se přiřazují v pořadí, v kterém byly soubory zaznamenány.
1.
2.
3.
Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "File No."
(Číslo souboru) tlačítko OK.
Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Položky podřízené nabídky
• Series (Série): Přiděluje čísla souborů postupně, i když je paměťová
karta vyměněna za jinou, po zformátování i po odstranění všech
souborů. Číslování souborů začne od začátku při vytvoření nové složky.
• Reset: Nastaví číslo souboru na 0001 i po zformátování, odstranění
všech souborů nebo vložení nové paměťové karty.
•
•
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Storage Info
Format
File No.
Exit
:
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Storage Info
Format
Series
Reset
File No.
Exit
Move
Select
Když "File No." (Číslo souboru) nastavíte na "Series" (Série), každému souboru je přiděleno jiné číslo, aby
se neopakovaly názvy souborů.Je to vhodné pro správu souborů v počítači.
Podrobnější informace o struktuře složek a souborů najdete na straně 93.
73
volby nastavení
Time Zone (Časové pásmo)
Digitální videokamera umožňuje při cestování snadné nastavení hodin na místní čas.
Položky podřízené nabídky
• Home (Domácí): Datum/čas se uplatní podle nastavení v nabídce "Date/Time Set" (Nast data/času).
Toto nastavení vyberte při prvním použití videokamery nebo při vracení hodin na datum a čas vašeho
domova.
• Visit (Návš.) (
): Při návštěvě jiného časového pásma lze takto použít místní čas, aniž by bylo
nutné změnit nastavení času pro domov. Hodiny se nastaví podle časového rozdílu.
Nastavení hodin na místní čas ("Visit" (Návš.))
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "Time Zone"
(Časové pásmo) tlačítko OK.
• Zobrazí se obrazovka časových pásem
2. Pomocí Ovládacího tlačítka (//OK) , vyberte možnost
"Visit" (Návš.) a poté pomocí Ovládacího tlačítka ( / )
vyberte oblast.
• Můžete porovnat časový rozdíl mezi "Home" (Domácí) a
"Visit" (Návš.).
3. Stisknutím tlačítka OK potvrďte.
• Hodiny se nastaví podle místního času.
4. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
• Když je nastavena možnost "Time Zone : Visit" (Časové
pásmo : Návš.), vedle zobrazení data a času se zobrazí
ikona (
). ²strana 76
Visit
London, Lisbon
Home: Home 00:00
01/JAN/2010 00:00
Back
OK
Visit
Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid,
Frankfurt
Home: Home +01:00
01/JAN/2010 01:00
Back
OK
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
Města použitá pro nastavení časového pásma
Města
London, Lisbon
Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt
Athens, Helsinki, Cairo, Ankara
Moskva, Riyadh
Teheran
Abu Dhabi, Muscat
Kabul
Tashkent, Karachi
Calcutta, New Delhi
Kathmandu
Almaty, Dacca
Yangon
Bangkok
Hong Kong, Beijing, Taipei, Singapore, Manila
Seoul, Tokyo, Pyongyang
•
74
•
Časové pásmo
+00:00
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+05:45
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
Města
Adelaide
Guam, Sydney, Brisbane
Solomon Islands
Wellington, Fiji
Samoa, Midway
Honolulu, Hawaii, Tahiti
Alaska
LA, San Francisco, Vancouver, Seattle
Denver, Phoenix, Salt Lake City
Chicago, Dallas, Houston, Mexico City
New York, Miami, Washington D.C., Montreal, Atlanta
Caracas, Santiago
Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde
Časové pásmo
+09:30
+10:00
+11:00
+12:00
-11:00
-10:00
-09:00
-08:00
-07:00
-06:00
-05:00
-04:00
-03:00
-02:00
-01:00
Čas a datum lze nastavit také pomocí nabídky nastavení "Date/Time set" (Nast. data/času)
v nabídce "Settings" (Nastavení). ²strana 28
Časy jsou uváděny v GMT (Greenwichský čas).
Date Type (Typ data)
Můžete vybrat požadovaný typ data.
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "Date Type" (Typ data)
tlačítko OK.
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Položky podřízené nabídky
•
•
•
•
2010/01/01: Zobrazuje datum v pořadí rok, měsíc (dvě číslice) a den.
JAN/01/2010 (LED/01/2010) : Zobrazuje datum v pořadí měsíc, den, rok.
01/JAN/2010 (01/LED/2010) : Zobrazuje datum v pořadí den, měsíc, rok.
01/01/2010: Zobrazuje datum v pořadí den, měsíc (dvě číslice) a rok.
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Date Type
Time Type
:
Date/Time Display
Exit
:
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Date Type
Time Type
2010/01/01
JAN/01/2010
01/JAN/2010
Date/Time Displsy
Exit
Move
Select
Tato funkce závisí nastavení "Date/Time Display (Zobr. data/času)".
75
volby nastavení
Time Type (Typ času)
Můžete nastavit zobrazený formát času.
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "Time Type" (Typ času)
tlačítko OK.
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Date Type
Time Type
:
Date/Time Display
Exit
:
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Položky podřízené nabídky
• 12 Hr (12 h): Čas je zobrazen v 12hodinovém formátu.
• 24 Hr (24 h): Čas je zobrazen v 24hodinovém formátu.
Date Type
Time Type
12 Hr
24 Hr
Date/Time Displsy
Exit
Move
Select
Tato funkce závisí nastavení "Date/Time Display (Zobr. data/času)".
Date/Time Display (Zobr. data/času)
Můžete nastavit zobrazování data a času na LCD monitoru. Dříve než použijete funkci “Date/Time
Display” (Zobr. data/času), musíte nastavit datum a čas. ²strana 28
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "Date/Time Display"
(Zobr. data/času) tlačítko OK.
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
• Na LCD monitoru se zobrazí datum/čas podle vybrané volby.
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Date Type
:
Time Type
Date/Time Display
Exit
:
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Položky podřízené nabídky
•
•
•
•
76
Off (Vypnout): Nezobrazují se informace o aktuálním datumu a čase.
Date (Datum): Zobrazení aktuálního datumu.
Time (Čas): Zobrazení aktuálního času.
Date & Time (Datum/čas): Zobrazení aktuálního datumu a času.
Date Type
Time Type
Off
Date
Time
Date/Time Displsy
Exit
Move
• Za následujících okolností bude jako datum a čas zobrazen údaj "01/01/2010 00:00 ".
- Pokud se zabudovaná dobíjitelná baterie vybije.
• Tato funkce závisí nastavení "Date Type" (Typ data) a "Time Type" (Typ času).
Select
LCD Brightness (Jas LCD)
Pro přizpůsobení okolním světelným podmínkám lze nastavit jas LCD monitoru.
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "LCD Brightness"
(Jas LCD) tlačítko OK.
2. Stiskem Ovládacího tlačítka ( / ) upravte hodnotu
požadované položky.
• Stisknutím Ovládacího tlačítka () zvýšíte jas displeje,
stisknutím Ovládacího tlačítka () snížíte jas displeje.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
nabídku.
LCD Brightness
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
LCD Brightness
:0
LCD Colour
LCD Enhancer
Exit
:
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
LCD Brightness
0
Exit
Adjust
+10
OK
Exit
Adjust
OK
• Při nastavení vyššího jasu LCD monitoru se zvyšuje spotřeba energie z baterie.
• Pokud jas LCD monitoru nastavíte, když je okolní světlo příliš jasné,
v místnostech pak není obsah monitoru čitelný.
• Nastavení jasu LCD nemá vliv na jas zaznamenávaného obrazu.
• Jas LCD monitoru lze nastavit od -15 do 15.
LCD Colour (Barvy LCD)
•
•
Barevné podání monitoru můžete upravit nastavením poměru červené a modré.
Při nastavování rozsahu barev platí, že čím jsou vyšší hodnoty, tím jasnější bude LCD monitor.
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "LCD Colour"
(Barvy LCD) tlačítko OK.
2. Stiskem Ovládacího tlačítka ( / ) upravte hodnotu
požadované položky.
• Barvy LCD (červená/modrá) můžete nastavit v rozsahu -15
až 15 stisknutím Ovládacího tlačítka ( / / / / OK).
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
nabídku.
LCD Colour
Red
Blue
Exit
0
0
Move
OK
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
LCD Brightness
:0
LCD Colour
LCD Enhancer
Exit
:
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
LCD Colour
Red
Blue
Exit
0
+15
Move
• Barvu zobrazení na obrazovce můžete měnit do červena nebo do modra.
• Úprava barvy LCD monitoru neovlivní nahraný obraz.
• Vyšší hodnota posunu do modra nebo do červena znamená vyšší jas LCD obrazovky.
OK
77
volby nastavení
LCD Enhancer (Zdůraznění LCD)
Zvyšuje kontrast pro získání čistého a jasného obrazu. Tento efekt funguje i v exteriérech za plného
denního světla.
STBY 0:00:00 [475Min]
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "LCD Enhancer"
(Zdůraznění LCD) tlačítko OK.
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Settings
:0
LCD Brightness
LCD Colour
LCD Enhancer
Exit
:
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Položky podřízené nabídky
• Off (Vypnout): Vypíná funkci.
• On (Zapnout) (
): Zdůraznění LCD je zapnuto.
LCD Brightness
LCD Colour
Off
On
LCD Enhancer
Exit
Move
Select
• Funkce Zdůraznění LCD neovlivňuje kvalitu nahrávaného obrazu.
• Pokud je Zdůraznění LCD zapnuto při slabém osvětlení, mohou se na LCD displeji objevit pruhy.
Nejedná se o závadu.
• Použití funkce Zdůraznění LCD může způsobit, že barvy na displeji vypadají jinak.
Auto LCD Off (Auto vyp. LCD)
Pro snížení spotřeby energie se jas LCD displeje automaticky sníží, pokud je videokamera nepoužívána
déle než 2 minuty.
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "Auto LCD Off"
(Auto vyp. LCD) tlačítko OK.
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Položky podřízené nabídky
• Off (Vypnout): Vypíná funkci.
• On (Zapnout): Když je videokamera v nečinnosti po více než 2 minuty v
režimu Video nebo Foto poh. nebo více než 5 minut při záznamu videa,
spustí se režim úspory energie potlačením LCD monitoru.
78
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Auto LCD Off
:
Menu Design
:
Transparency
Exit
: 0%
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Auto LCD Off
Menu Design
Off
On
Transparency
Exit
Move
• Pokud je tato funkce "Auto LCD Off" (Auto vyp. LCD) aktivována, můžete stisknutím
libovolného tlačítka na videokameře uvést jas LCD monitoru do normálního stavu.
• Funkce automatického vypnutí LCD nebude aktivní v následujících případech:
- Je-li připojen napájecí kabel (kabel z napájecího adaptéru nebo kabel USB).
Select
Menu Design (Design nabídky)
Můžete zvolit barvu, která se použije pro zobrazení nabídek.
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "Menu Design"
(Design nabídky) tlačítko OK.
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
• "Misty White" (Mlžná bílá) "Premium Black"
(Prémiová černá)
STBY 0:00:00 [475Min]
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte
nabídku.
Settings
Auto LCD Off
Menu Design
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
:
Menu Design
:
Transparency
Exit
: 0%
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Misty White
Auto LCD Off
Premium Black
Transparency
Exit
Auto LCD Off
Menu Design
Misty White
Premium Black
Transparency
Move
Select
Exit
Move
Select
Transparency (Průsvitnost)
Můžete zvolit průsvitnost zobrazení nabídek.
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "Transparency"
(Průsvitnost) tlačítko OK.
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
• Průhlednost obrazovky nabídky se změní na vybranou
hodnotu.
• Čím vyšší hodnota, tím průhlednější
STBY 0:00:00 [475Min]
je nabídka.
Settings
0%
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte
Auto LCD Off
20%
Menu Design
nabídku.
40%
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Auto LCD Off
:
Menu Design
:
Transparency
Exit
: 0%
Select
Transparency
Exit
Položky podřízené nabídky
"0%" "20% " "40%" "60%"
Move
Select
<Průsvitnost 0%>
<Průsvitnost 60%>
Hodnota nastavení se využije jen v nabídce režimu Nahrávání.
79
volby nastavení
Beep Sound (Pípnutí)
Pípání můžete zapnout nebo vypnout. Při zapnutí pípání se při každé operaci v menu ozve pípnutí.
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "Beep Sound"
(Pípnutí) tlačítko OK.
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
Auto Power Off
Exit
:
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Položky podřízené nabídky
• Off (Vypnout): Vypíná funkci.
• On (Zapnout): Když je pípání zapnuté, ozve se po každém
stisku tlačítka.
Settings
Off
Beep Sound
On
Shutter Sound
Auto Power Off
Exit
Move
Select
Funkce Beep sound (Pípnutí) se zruší v následujících případech:
- Během záznamu, přehrávání.
- Když je videokamera připojena kabelem. (AV kabel).
Shutter Sound (Zvuk závěrky)
Zvuk závěrky lze zapnout nebo vypnout.
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "Shutter Sound"
(Zvuk závěrky) tlačítko OK.
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Beep Sound
Shutter Sound
:
Auto Power Off
Exit
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Položky podřízené nabídky
• Off (Vypnout): Vypíná funkci.
• On (Zapnout): Pokud je zapnuto, při každém stisku tlačítka
Foto
se ozve zvuk závěrky.
Settings
On
Shutter Sound
Auto Power Off
Exit
80
Off
Beep Sound
Move
Select
Auto Power Off (Autom. vypnutí)
Pro úsporu baterií můžete nastavit funkci "Auto Power Off" (Autom. vypnutí), která vypíná digitální
kameru, pokud není v provozu po určité časové období.
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "Auto Power Off"
(Autom. vypnutí) tlačítko OK.
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Auto Power Off
PC Software
Exit
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Položky podřízené nabídky
• Off (Vypnout): Digitální kamera se nevypíná automaticky.
• 5 Min (5 min): Pokud není v režimu STBY ve zobrazení náhledů
po dobu 5 minut provedena žádná operace, digitální kamera se
automaticky vypne, aby šetřila energií.
TV Display
Settings
Auto Power Off
Off
5 Min
PC Software
TV Display
Exit
Move
Select
• Automatické vypnutí se neuplatní za následujících okolností.
- Když je připojen napájecí kabel (napájecí adaptér, kabel USB)
- Když je aktivní režim "Demo (Ukáz)"
- Během nahrávání, přehrávání (kromě pozastavení), nebo prezentace
• Chcete-li používat videokameru znovu, stiskněte tlačítko Napájení
.
PC Software
Pokud nastavíte funkci PC Software na Zapnout, můžete jednoduše používat PC software připojením
kabelu USB mezi videokameru a počítač. Můžete stahovat uložená videa a fotografie z videokamery na
pevný disk vašeho počítače. Úprava souborů videa/fotografií je také k dispozici pomocí PC softwaru.
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "PC Software"
tlačítko OK.
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Auto Power Off
PC Software
TV Display
Exit
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Položky podřízené nabídky
• Off (Vypnout): Vypíná funkci.
• On (Zapnout): Software na počítači lze použít tak, že pomocí kabelu
USB připojíte videokameru k počítači.
Settings
Auto Power Off
PC Software
Off
On
TV Display
Exit
Funkce PC Software je kompatibilní pouze pro operační systém Windows.
Move
Select
81
volby nastavení
TV Display (Menu na TV)
Umožňuje volbu výstupu monitorové nabídky (OSD).
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "TV Display"
(Menu na TV) tlačítko OK.
2. Pomocí ovládacího tlačítka ( / ) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Položky podřízené nabídky
• Off (Vypnout): OSD se zobrazuje pouze na LCD monitoru.
• On (Zapnout): OSD se zobrazuje na LCD monitoru a na
obrazovce televizoru.
(Připojení k televizoru ²strana 94)
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Auto Power Off
PC Software
TV Display
Exit
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Auto Power Off
PC Software
Off
On
TV Display
Exit
Move
Select
Default Set (Výchozí nast)
Můžete inicializovat nastavení digitální kamery na tovární hodnoty (počáteční nastavení z výroby).
Inicializace nastavení digitální kamery na tovární hodnoty nemá vliv na zaznamenané snímky.
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "Default Set"
(Výchozí nast) tlačítko OK.
2. Chcete-li vrátit všechna nastavení na výchozí hodnoty, stiskněte
"Yes (Ano)".
• Po vrácení všech nastavení na výchozí hodnoty se objeví
obrazovka časových pásem.
3. Opět nastavte funkci "Date/Time Set (Nast data/času)".
²strana 28
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Default Set
Version
Language
Exit
Select
• Během používání této funkce nevypínejte napájení.
• Inicializace nastavení videokamery na tovární hodnoty nemá vliv na zaznamenané snímky.
82
Version (Verze)
Informace o verzi podléhá změně bez předchozího upozornění.
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / ) "Version" (Verze)
tlačítko OK.
• Na LCD obrazovce se zobrazí informace o verzi.
2. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Default Set
Version
Language
Exit
Select
Version
Samsung Electronics Co., LTD.
S/W 1.00, JAN 15 2010, 18:08:47
Z důvodu zdokonalování produktu může být informace o verzi
změněna bez předchozího upozornění.
Exit
OK
Demo (Ukáz)
Ukázka automaticky předvede hlavní funkce vaší digitální kamery, abyste je mohli snadněji používat.
1. Stiskněte Ovládacího tlačítka ( / /OK) "Demo" (Ukáz)
"On" (Zapnout).
• Pokud tuto funkci nechcete použít, vyberte možnost
"Off" (Vypnout).
2. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
• Na LCD displeji se spustí funkce ukázky.
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Version
Language
:
Demo
Exit
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Položky podřízené nabídky
• Off (Vypnout): Vypíná funkci.
• On (Zapnout): Aktivuje režim ukázky a předvede různé funkce na
LCD displeji.
Settings
Version
Language
Off
On
Demo
Exit
Move
Select
Funkce Demo (Ukázka) se zruší v následujících případech:
- Při stisku jakéhokoli tlačítka (Spuštění/zastavení záznamu, Foto , SMART AUTO
, atd.).
Videokamera však vstoupí do režimu Demo (Ukázka) automaticky po 5 minutách v pohotovostním
režimu nebo pokud se nepoužívá po dobu 5 minut. Pokud nechcete, aby se funkce Demo (Ukázka)
spouštěla, nastavte "Demo" (Ukázka) na "Off" (Vypnout).
-
Použití režimu pro vystavení v obchodě
V pohotovostním režimu přidržte po dobu 5 sekund stisknuté tlačítko MENU. Ihned se spustí režim
ukázky, aniž by funkce "Demo (Ukáz)" byla nastavena na "On (Zapnout)".
Funkce Demo (Ukázka) nepracuje v následujících situacích:
- Pokud je "Auto Power Off" (Autom. vypnutí) nastaveno na "5 Min" (5 min) (baterie je hlavním
zdrojem napájení), bude mít funkce Auto Power Off (Autom. vypnutí) přednost před ukázkou.
83
použití s počítačem se
systémem Windows
KONTROLA TYPU VAŠEHO POČÍTAČE
Tato kapitola vysvětluje, jak připojit videokameru k počítači pomocí kabelu USB.
Před použitím zkontrolujte typ vašeho počítače!!!
Chcete-li si prohlížet vaše nahrávky na počítači, musíte jej nejprve zkontrolovat.
Potom postupujte podle následujících kroků v závislosti na typu vašeho počítače.
Použití se systémem
Windows
Videokameru připojte k počítači
pomocí kabelu USB.
• Zabudovaný software pro
úpravu Intelli-Studio se
automaticky spustí na PC,
jakmile je videokamera
připojena k počítači se
systémem Windows. (Když
zadáte "PC Software: On"
(Zapnout). ²strana 81
Přehrávejte nebo upravujte vaše
záznamy na počítači pomocí
zabudovaného studia, aplikace
Intelli-Studio. ²strana 88
Vaše nahrávky můžete také
pomocí Intelli-Studio nahrát
na YouTube nebo na jinou
webovou stránku. ²strana 89
84
Použití se
systémem
Macintosh
Zabudovaný software
ve vaší videokameøe
"Intelli-studio" není
kompatibilní se
systémem Macintosh.
CO MŮŽETE DĚLAT S POČÍTAČEM SE SYSTÉMEM
WINDOWS
Po připojení videokamery k počítači se systémem Windows pomocí kabelu USB můžete využívat
následující funkce.
Hlavní funkce
Pomocí zabudovaného softwaru pro úpravu Intelli-Studio na videokameře můžete využívat
následující funkce.
- Přehrávání nahraných videí nebo prohlížení fotografií. ²strana 88
- Úprava zaznamenaných videí nebo fotografií.²strana 88
- Nahrávání zaznamenaných videí a fotografií na YouTube, Flickr nebo Facebook, atd.
strana 89
• Můžete přenášet nebo kopírovat soubory (videa a fotografie) uložené na úložném médiu
do počítače. (funkce Velkokapacitní paměťové zařízení) ²strana 92
•
Požadavky na systém
Pro použití zabudovaného softwaru pro úpravu Intelli-Studio musí být splněny následující požadavky:
Položky
Požadavek
OS (Operační systém)
Windows XP/Vista/Windows 7
Intel® Pentium® 4 3.0 GHz nebo vyšší
AMD Athlon™ FX 2.2 GHz nebo vyšší
(Notebook: doporučeno Intel Core2 Duo 2.2GHz nebo AMD Athlon X2
Dual-Core 2.6GHz nebo vyšší)
Doporučuje se 1 GB a více
CPU
RAM
Video karta
Displej
USB
Direct X
nVIDIA Geforce 7600GT nebo vyšší
ATI řady X1600 nebo vyšší
1024 x 768, 16-bitové barvy nebo vyšší
(doporučuje se 1280 x 1024, 32-bitové barvy)
Podpora USB 2.0
DirectX 9.0 nebo vyšší
• Výše uvedené požadavky na systém jsou doporučení. Provoz nemusí být zaručen ani na
systému, který tyto požadavky splňuje. Provozuschopnost závisí na podmínkách konkrétní
instalace na konkrétním zařízení.
• V počítačích, jejichž rychlost je nižší než doporučená, může docházet k výpadkům videa nebo
neočekávanému chování.
• Pokud máte na počítači verzi DirectX nižší než 9.0, nainstalujte verzi 9.0 nebo vyšší.
• Doporučuje se přenést zaznamenaná video data do PC před tím, než budou přehrávána nebo
upravována.
• Abyste toto mohli provést, nároky na výkonnost systému notebooku jsou vyšší než u stolního
počítače.
85
použití s počítačem se
systémem Windows
POUŽITÍ PROGRAMU SAMSUNG Intelli-Studio
Pomocí programu Intelli-studio, zabudovaného ve vaší videokameře, můžete přenášet vaše videa/fotografie
na vaše PC a pomocí něj je upravovat. Intelli-studio nabízí nejpohodlnější způsob, jak spravovat vaše videa/
fotografie pomocí jednoduchého připojení prostřednictvím kabelu USB mezi videokamerou a PC.
Krok 1. Připojení USB kabelu
1. V menu (Nabídka) vyberte "PC Software: On" (Zapnout). ²strana 81
• Výchozí nastavení nabídek jsou uvedena výše.
2. Propojte videokameru a počítač pomocí kabelu USB.
• V hlavním okně programu Intelli-studio se objeví nová
obrazovka ukládání souboru.
• Podle typu vašeho počítače se objeví odpovídající okno
vyměnitelného disku.
3. Klepnutím na "Yes" (Ano) dokončíte postup nahrávání a zobrazí se
následující vyskakovací okno. Potvrďte klepnutím na "Yes" (Ano).
• Pokud nechcete uložit nový soubor, vyberte volbu "No" (Ne).
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
PC Software
TV Display
Off
On
Default Set
Exit
Move
Select
Odpojení USB kabelu
Po dokončení přenosu dat je nutné odpojit kabel podle tohoto postupu:
1. Klepněte na ikonu "Bezpečně odebrat hardware" na systémové liště.
2. Vyberte "Velkokapacitní úložné zařízení USB" a poté klepněte na "Stop".
3. Pokud se objeví okno "Ukončit hardwarové zařízení”, klepněte na "OK".
4. Odpojte USB kabel z videokamery a počítače.
•
•
•
•
•
•
•
•
86
Použijte dodaný kabel USB. (Dodává Samsung)
Nepoužívejte příliš velkou sílu při zapojování nebo odpojování kabelu USB do/z konektoru USB.
USB zapojte až poté, co jste zkontrolovali, že je správný směr jeho zapojení.
Jako zdroj napájení doporučujeme použít napájecí adaptér místo baterie.
Po připojení USB kabelu může způsobit zapnutí nebo vypnutí videokamery poruchu počítače.
Pokud odpojíte USB kabel od počítače nebo videokamery během přenosu, přenos dat se
zastaví a data by se mohla poškodit.
Pokud připojujete kabel USB k počítači přes rozbočovač USB nebo jej připojujete současně
s jiným USB zařízením, kamera nemusí pracovat správně. V tomto případě z PC odeberte
všechna USB zařízení a kameru znovu připojte.
Podle typu vašeho počítače se program Intelli-Studio nemusí automaticky spustit. V tom případě
otevřete požadovanou mechaniku CD-ROM, v níž je disk s programem Intelli-studio, v okně
Tento počítač, a spusťte iStudio.exe.
Krok 2. O hlavním okně aplikace Intelli-studio
Když se aplikace Intelli-studio spustí, náhledy videoklipů a fotografií se zobrazí v hlavním okně.
1
2
3
4
5
6
12
11
7
10
9
8
1. Položky nabídky
2. Přepne na knihovnu v počítači a připojené
videokameře.
3. Zařízení se přepne do režimu úpravy fotografií.
4. Zařízení se přepne do režimu úpravy filmů.
5. Přepne do obrazovky sdílení.
6. Zmìní velikost náhledù.
: Zobrazí videa nebo fotografie pro
zobrazení na celé obrazovce.
: Zobrazí pouze videoklipy soubory.
: Zobrazí pouze fotografie soubory.
: Zobrazí pouze hlasové soubory.
7. Minimalizuje obrazovku připojeného zařízení.
8. Různými způsoby zobrazuje videa a fotografie.
Thumbnail (Náhled): Zobrazí se miniatury
videí a fotografií.
Global Map (Mapa světa): Zobrazí místo
pořízení snímku na mapě.
9. Uloží nové soubory do počítače.
10. Vybere připojené zařízení.
11. Zobrazí složky Správce obsahu a Tento
počítač.
Contents Manager (Správce obsahu): Umožňuje
klasifikaci a správu videí a fotografií v počítači.
My Computer (Tento počítač): Umožňuje
zobrazení videí a fotografií uložených ve
vybrané složce v počítači.
12. Ikony zkratek
: Navigace v souborech (předchozí a
následující).
: Tisk vybraných fotografií.
: Zobrazí místo pořízení vybraných
fotografií s informací GPS.
: Zaregistrujte složky v aplikaci "Contents
Manager" (Správce obsahu).
Intelli-studio je program běžně používaný ve videokamerách a digitálních fotoaparátech
SAMSUNG. U některých produktů nemusí některé funkce pracovat správně.
87
použití s počítačem se
systémem Windows
Krok 3. Přehrávání videí (nebo fotografií)
Záznamy můžete pohodlně přehrávat pomocí aplikace Intelli-studio.
1. Spusťte program Intelli-studio. ²strana 86
2. Klepnutím na požadovanou složku zobrazte vaše
záznamy.
• Na obrazovce se zobrazí náhledy videí (nebo
fotografií) v závislosti na vybraném zdroji.
3. Vyberte videoklip nebo fotografii, které chcete
přehrát.
• Informace o souboru se zobrazí, když přesunete
kurzor myši na soubor.
• Jedním klepnutím na miniaturu videa spustíte přehrávání videa v rámečku miniatury.
Tato funkce umožňuje snadné vyhledání požadovaného videa.
4. Poklepáním na vybrané video nebo fotografii spustíte přehrávání.
Intelli-studio podporuje následující formáty souborů:
- Formáty filmů: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Formáty fotografií: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Krok 4. Úprava videí (nebo fotografií)
Pomocí aplikace Intelli-studio můžete různými způsoby upravovat videoklipy nebo fotografie.
(Change Size (Změna velikosti), Fine-Tuning (Doladění), Image Effect (Obrazové efekty),
Insert Frame (Vložení snímku) atd.)
• Při úpravě souboru pomocí softwaru Intelli-Studio se ujistěte, že si před klepnutím na ikonu
"Movie Edit
" (Úprava filmu) nebo "Photo Edit
" (Úprava fotografie) uložíte
kopii příslušného souboru do počítače.
88
Krok 5. Sdílení videí/fotografií online
Sdílejte svůj obsah s celým světem nahráním fotografií a videí přímo na webovou stránku
jedním klepnutím.
1. Vyberte videa nebo fotografie, které chcete
"Share
" (Sdílení).
2. Klepnutím na "Add
" (Přidat) a přetažením
přesuňte filmový snímek nebo fotografie do okna
sdílení k nahrání na server.
• Vybraný soubor se objeví v oknì sdílení.
3. Klepnìte na webovou stránku, na kterou chcete
soubory nahrát.
• Mùžete si vybrat "YouTube
", "Flickr
", "Facebook
", nebo jinou
konkrétní webovou stránku, kterou nastavíte
pro správu nahrávání.
4. Pro spuštìní nahrávání klepnìte na "Upload"
(Odeslat).
• Zobrazí se vyskakovací okno, které vás vyzve k
zadání ID a hesla.
5. Zadejte vaše ID a pøístupové heslo.
• Přístup k obsahu webové stránky může být
omezený v závislosti na prostředí vašeho webového přístupu.
• Více informací o použití Intelli-studio viz Příručka nápovědy po klepnutí na "Help" (Nápověda) "Help" (Nápověda).
• Videa označená pro sdílení můžete jednoduše odeslat na YouTube a jiné webové stránky stiskem
. ²strana 67
tlačítka Share (Sdílet)
Instalace aplikace Intelli-Studio na počítač se systémem Windows
Je-li na počítači se systémem Windows nainstalovaná aplikace Intelli-studio, běží rychleji než
při spuštění po připojení videokamery k počítači.
Navíc lze aplikaci automaticky aktualizovat a
spouštět přímo v počítači se systémem Windows.
• Aplikaci Intelli-studio lze nainstalovat na počítači se
systémem Windows následujícím způsobem:
Klepněte na "Tools" (Nástroje) "Install Intellistudio on PC." na obrazovce Intelli-studio.
•
89
použití s počítačem se
systémem Windows
Přímé odeslání videí na YouTube
Tlačítko pro Sdílení jedním dotykem
umožňuje přímo odeslat a sdílet videa na YouTube. Když je
videokamera připojena k počítači se systémem Windows pomocí dodaného kabelu USB, stiskněte tlačítko
Sdílení
. Sdílejte svá videa s přáteli, rodinou nebo celým světem.
KROK1
Videa, která chcete přímo odeslat na YouTube, předem
označte pro sdílení. Stiskem tlačítka Share (Sdílet)
označte
požadované video ve zobrazení náhledů videa.
• Na vybraných videích se zobrazí značka Share (Sdílet)
.
• Značku Share (Sdílení) lze vybraným videím nastavit také
prostřednictvím nabídky. ²strana 67
Video
0:00:55
Photo
1/10
Move
KROK2
Připojte videokameru k počítači pomocí dodaného kabelu USB. ²strana 86
• Software Intelli-Studio se spustí na počítači automaticky po
připojení videokamery k počítači se systémem Windows
(když zadáte "PC Software: On" (Zapnout)).
KROK3
Když je videokamera připojena k počítači pomocí dodaného
kabelu USB, stiskněte tlačítko Share (Sdílení) .
• Vybraná videa označená pro sdílení jsou zobrazena na obrazovce
Sdílení.
• Pro spuštìní nahrávání klepnìte na "Yes" (Ano).
• Chcete-li nahrávat přímo bez zobrazení okna sdílení,
zaškrtněte políčko "Intelli-studio nezobrazí seznam
souborů označených pro sdílení v připojeném zařízení".
90
Play
• Flickr je webová stránka pro sdílení fotografií, sada webových služeb a internetová sociální
platforma. Je oblíbená mezi uživateli sdílejícími své osobní fotografie a také využívána
bloggery jako archiv fotografií.
• http://www.flickr.com/
• Facebook je globální sociální síť, kterou provozuje a vlastní společnost Facebook, Inc.
Umožňuje svým uživatelům přidávat si do profilu přátele a posílat jim zprávy a také
aktualizovat své osobní profily a sdílet tak s přáteli informace o sobě. Uživatelé také mají
možnost připojit se k sítím organizovaným podle měst, pracovišť, škol nebo náboženského
přesvědčení.
• http://www.facebook.com/
• YouTube je webová stránka pro sdílení videoklipů. Uživatelé mohou odesílat, prohlížet a
sdílet videoklipy ostatních uživatelů. Tato služba se sídlem v San Bruno využívá technologii
Adobe Flash k zobrazení nejrůznějších videí vytvořených uživateli, například videoklipů,
nahrávek z TV a hudebních videí, a také amatérského obsahu, například video blogů a
krátkých originálních videí.
• http://www.youtube.com/
• Při odesílání na YouTube je vybraný film před odesláním převeden do formátu, který
YouTube dokáže přehrát. Doba potřebná pro odeslání závisí na výkonnosti počítače a
připojení k síti.
• Možnost odeslání není zaručena za všech podmínek. Budoucí změny na straně serveru
YouTube mohou tuto funkci vyřadit z provozu.
• Funkce tohoto produktu související s YouTube jsou poskytovány v rámci licence společnosti
YouTube LLC. Přítomnost funkce odesílání na YouTube v tomto produktu neznamená, že
společnost YouTube LLC jakýmkoli způsobem propaguje nebo doporučuje tento produkt.
• Pokud nemáte na dané webové stránce uživatelský účet, musíte se před přihlášením
zaregistrovat.
• V závislosti na podmínkách poskytování služby YouTube nemusí být přímé nahrávání filmu
k dispozici ve vaší zemi nebo oblasti.
• Na web YouTube lze odesílat pouze soubory s videem, zatímco služba Flickr podporuje
pouze odesílání fotografií. Na web Facebook lze odesílat oba typy souborů.
91
použití s počítačem se
systémem Windows
PŘENÁŠENÍ VIDEÍ NEBO FOTOGRAFIÍ Z
VIDEOKAMERY DO POČÍTAČE
Zaznamenaná data (videa nebo fotografie) můžete přenášet do počítače se systémem Windows připojením
USB kabelu k videokameře.
Zobrazení obsahu ukládacího média (zabudovaná paměť nebo paměťová karta)
1. Zkontrolujte nastavení "PC Software: Off" (Vypnout).
²strana 81
2. Zkontrolujte ukládací média.
(Pokud chcete zaznamenávat na paměťovou kartu,
vložte paměťovou kartu.) (jen u modelů SMX-C24)
3. Videokameru připojte k počítači pomocí kabelu USB.
²strana 86
• Okno "Vyjímatelný disk" nebo "Samsung" se po chvíli
objeví na obrazovce počítače.
• Při připojení USB se zobrazí vyjímatelný disk.
• Vyberte "Otevřít složky pro prohlížení v programu
Windows Explorer" a klepněte na "OK".
4. Zobrazí se složky na ukládacím médiu.
• Různé typy souborů jsou uloženy v různých
složkách.
5. Uložte požadované soubory na ukládacím médiu do
počítače.
Fotografie
92
Videos
• Pokud se okno "Vyjímatelný disk" nezobrazí, ověřte připojení (²strana 86) nebo proveďte kroky
1 a 3 znovu.
• Pokud se vyjímatelný disk neobjeví automaticky, otevřete složku vyjímatelného disku z okna
Tento počítač.
• Pokud se disková jednotka připojené videokamery neotevře, nebo je kontextová nabídka po
klepnutí pravým tlačítkem myši (otevření nebo procházení) poškozená, může to být způsobeno
virem Autorun, který nakazil váš počítač. Doporučuje se aktualizovat antivirový program na jeho
nejnovější verzi.
Struktura složek a souborů na ukládacím médiu
•
•
Struktura složek a souborů pro zabudovanou paměť nebo paměťovou kartu je následující:
Neměňte svévolně ani neodstraňujte složky a soubory a jejich názvy. Nemusely by se dát přehrávat.
Soubor filmového
snímku (H.264) y
Soubor fotografie z
• Videa v kvalitě SD (TV Super
Fine (TV Nejl. kv.), TV Fine
(TV Std.), TV Normal (TV
Norm.)) jsou pojmenována
podle vzoru "SDV_####.
MP4".
• Videa pro web (Web
Fine (Web Std.), Web
Normal (Web Norm.)) jsou
pojmenována podle vzoru
"WEB_####.MP4".
• Číslo souboru se
automaticky zvyšuje při
vytvoření nového souboru
filmového snímku. V jedné
složce se vytváří až 9999
souborů.
• Nová složka se vytvoří, když
je vytvořeno více než 9999
souborů.
• Stejně jako u souborů
filmových snímků se číslo
souboru automaticky
zvyšuje při vytvoření
nového souboru snímku.
• Maximální povolený počet
souborů je stejný jako u
souborů filmových snímků.
Nová složka ukládá
soubory od SAM_0001.
JPG.
• Název složky vzroste v
pořadí 100PHOTO 101PHOTO, atd.
• V jedné složce může
být vytvořeno až 9999
souborů. Nová složka se
vytvoří, když je vytvořeno
více než 9999 souborů.
VIDEO
1
100VIDEO
SDV_0001.MP4
WEB_0002.MP4
SDV_0003.MP4
SDV_0004.MP4
WEB_0005.MP4
DCIM
100PHOTO
SAM_0001.JPG
SAM_0002.JPG
2
Formát snímku
Filmový snímek
• Filmové snímky jsou komprimovány do formátu H.264.Přípona souboru je ".MP4."
• Informace o rozlišení videa naleznete na straně 46.
Fotografie
• Fotografie jsou komprimovány do formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group).
Přípona souboru je ".JPG."
• Informace o rozlišení fotografií naleznete na straně 47.
• Po vytvoření souboru č. 9999 ve složce č. 999 (např. soubor SDV_9999.MP4 ve složce 999
VIDEO) již nelze vytvářet další složky. Uložte své soubory do počítače a naformátujte paměťovou
kartu. Poté pomocí nabídky vynulujte číslování souborů.
• Název filmu nahraného videokamerou by neměl být měněn, protože správné přehrávání na
videokameře vyžaduje dodržení konvence pojmenování složek a souborů.
93
připojení k jiným zařízením
Zaznamenané filmy a fotografie si můžete prohlížet na velké obrazovce připojením digitální kamery k
televizoru.
PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU
• Aby bylo možno záznamy přehrát, televizor musí být kompatibilní s normou PAL. ²strana 99
• Doporučujeme, abyste jako zdroj napájení pro digitální kameru použili napájecí adaptér.
Pro připojení digitální videokamery k televizoru použijte dodaný kabel AV podle
následujících pokynů:
1. Připojte konec AV kabelu s jedinou zástrčkou ke konektoru AV videokamery.
2. Připojte druhý konec s video (žlutým) a levým (Bílá)/ pravým (červeným) audiokabelem k
televizoru.
Stereo Type
VIDEO
Videokamera
AUDIO
L
R
Běžný televizor
Yellow
Žlutá
Red
Červená
White
Bílá
Žlutá
Bílá
Červená
Monaural Type
VIDEO
AUDIO
AV
Tok signálu
94
AV kabel
Žlutá
Bílá
• Ujistěte se, že audio/video kabel je připojen k televizoru a videokameře. Pokud není kabel
správně připojen, nezobrazí se obraz a neozve se zvuk.
• Při připojování audio/video kabelu zapojte konektory audio/video kabelu do stejně zbarvených
konektorů na televizoru.
• Nepoužívejte příliš velkou sílu při zapojování nebo odpojování audio/video kabelu.
• Při připojování kabelu k televizoru používejte napájecí adaptér.
• Když k videokameře připojen audio/video kabel, ovládejte hlasitost prostřednictvím televizoru.
• Poměr stran obrazu televizoru a videokamery může být odlišný, v závislosti na připojeném
televizoru.
PROHLÍŽENÍ NA OBRAZOVCE TELEVIZORU
1. Zapněte televizor a nastavte volič vstupu na vstup,
k němuž je připojena digitální videokamera.
• Často bývá označen jako "linkový". Pokyny pro
přepnutí vstupu televizoru najdete v uživatelské
příručce k televizoru.
2. Zapněte digitální kameru.
• Stiskem tlačítka Režim
vyberte režim
Přehrávání. ²strana 19
• Obraz, který digitální kamera přehrává, se objeví
na obrazovce televizoru.
• Obraz můžete sledovat i na LCD monitoru digitální videokamery.
3. Začněte přehrávat.
• Přehrávání, nahrávání i nastavování nabídek lze provádět při sledování obrazu na
televizoru.
• Když je funkce "TV Display" (Menu na TV) nastavena na "Off" (Vypnout), nejsou nabídky OSD
zobrazeny na obrazovce televizoru. ²strana 82
• Když je k digitální kameře připojen AV kabel, zabudovaný reproduktor se automaticky vypne a
nelze nastavit hlasitost.
Zobrazení snímku závisí na poměru stran LCD monitoru a televizoru
Záznam
(Video/Foto)
TV
LCD
16:9
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
4:3
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
16:9
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
4:3
Informace o nastavení širokoúhlého formátu "16:9 Wide" (Šir. 16:9) najdete na straně 47.
95
připojení k jiným zařízením
KOPÍROVÁNÍ SNÍMKŮ NA VIDEOREKORDÉR NEBO
DVD/HDD REKORDÉR
Snímky přehrávané touto digitální kamerou lze kopírovat na jiná video zařízení, jako jsou například
videorekordéry nebo rekordéry DVD/HDD. Použijte AV kabel (součást dodávky) pro připojení digitální
videokamery k jinému video zařízení, jak je zobrazeno na následujícím obrázku:
Pro připojení
1. Otevřete LCD displej a kryt konektorů.
2. Připojte videokameru k rekordéru.
• Zapojte dodaný audio/video kabel do konektorů externího zařízení. Zapojujte konektory do
zástrček stejné barvy.
Videokamera
Videorekordéry
nebo DVD/HDD rekordéry
Žlutá
AV
Bílá
Červená
AV kabel
Tok signálu
Pro kopírování
1. Vyberte externí vstup stiskem tlačítka výběru vstupu na nahrávacím zařízení.
• Další informace najdete v příručce k nahrávacímu zařízení.
2. Spusťte přehrávání vybraného videa, které chcete kopírovat. ²strana 41
3. Spusťte kopírování videa stiskem tlačítka nahrávání na rekordéru.
4. Dokončete kopírování stiskem tlačítka zastavení nahrávání na rekordéru.
• Ujistěte se, že používáte k napájení digitální kamery napájecí zdroj připojený k domovní zásuvce,
abyste zabránili vypnutí napájení z baterie během záznamu na jiné video zařízení.
• Ujistěte se, že nastavíte vhodnou hlasitost. Nastavení příliš vysoké hlasitosti může způsobit šum v
nahrávaném videu.
• Při připojování audio/video kabelu zapojte konektory audio/video kabelu do stejně zbarvených
konektorů na televizoru.
• Video lze kopírovat tak, že přehráváte snímky na videokameře, zatímco je k televizoru připojen
videorekordér nebo DVD/HDD rekordér. (Externí zařízení lze připojit stejným způsobem jako při
připojování videorekordéru nebo DVD/HDD rekordéru k televizoru.)
96
• Nahrávání zobrazenému OSD (informace) spolu se signálem AV zabráníte, když v nabídce Nastavení
nastavíte "TV Display" (Menu na TV) na "Off" (Vypnout). ²strana 82
údržba a doplňující informace
ÚDRŽBA
Vaše digitální videokamera je výrobek dokonalého designu a řemeslného zpracování a měli byste s ní
zacházet opatrně. Níže uvedená doporučení vám pomohou dodržet podmínky záruky a umožní vám užívat si
vašeho přístroje mnoho let.
+Před uschováním digitální videokameru vypněte.
- Odpojte baterii i napájecí adaptér. ²strana 15
- Vyjměte paměťovou kartu ²strana 31
Upozornění pro skladování
Nenechávejte digitální videokameru delší dobu na místě s příliš vysokou teplotou.
Teplota v uzavřeném vozidle nebo zavazadlovém prostoru může být v teplých ročních
obdobích velmi vysoká. Pokud necháte digitální videokameru delší dobu na takovém
místě, může dojít k její poruše nebo poškození vnějšího pláště. Nevystavuje digitální
videokameru přímému slunečnímu světlu a neumisťujte poblíž topení.
• Neskladujte digitální videokameru na prašných místech nebo na místech s vysokou
vlhkostí.
Prach, který by pronikl do videokamery, by mohl způsobit poruchu. Pokud je vlhkost příliš
vysoká, objektiv se může pokrýt plísní a digitální kameru by pak nebylo možné použít.
Při uskladnění např. ve skříni doporučujeme vložit videokameru do krabice spolu s
vysušujícím činidlem.
• Digitální videokameru neuchovávejte na místě, které je vystaveno silnému
magnetismu nebo vibracím.
Mohlo by dojít k poruše.
• Oddělte baterii od videokamery a uložte ji na chladném místě.
Pokud ponecháte baterii připojenou nebo ji budete skladovat při vysoké teplotě, může se
zkrátit její životnost.
•
Čištění digitální videokamery
+ Před čištěním digitální videokamery ji vypněte a odpojte baterii i napájecí adaptér.
Čištění vnějšího povrchu
- Jemně otřete povrch měkkou suchou látkou. Nepoužívejte při čištění nadměrnou sílu;
otírejte povrch jemně.
- Pro čištění videokamery nepoužívejte benzen nebo ředidlo. Mohlo by dojít k odloupnutí
vnějšího pláště nebo k poškození těla.
• Čištění LCD monitoru
Jemně otřete povrch měkkou suchou látkou. Dejte pozor, abyste monitor nepoškodili.
• Čištění objektivu
Pro odstranění prachu a drobných nečistot použijte ventilátor. Neotírejte objektiv textilem
nebo prsty. V případě nutnosti objektiv jemně otřete papírem na čištění objektivu.
- Pokud necháte objektiv zašpiněný, může se na něm utvořit plíseň.
- Pokud objektiv vypadá tmavší, vypněte digitální kameru a nechte ji hodinu v klidu.
•
97
údržba a doplňující informace
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Ukládací média
Zajistěte dodržování následujících zásad, abyste zabránili narušení nebo poškození
zaznamenaných dat.
- Neohýbejte ukládací média, nenechte je upadnout ani je nepodrobujte silnému tlaku,
nárazům nebo vibracím.
- Zabraňte styku ukládacích médií s vodou.
- Nepoužívejte, nevyměňujte nebo neskladujte ukládací média na místech, která jsou
vystavena silné statické elektřině nebo elektrickému šumu.
- Nevypínejte napájení videokamery ani neodpojujte baterii nebo napájecí adaptér
během záznamu, přehrávání nebo při jiném přístupu k ukládacímu médiu.
- Nepřenášejte ukládací média do blízkosti objektů, které vyzařují silné magnetické pole
nebo silné elektromagnetické vlnění.
- Neskladujte ukládací média v místech s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
- Nedotýkejte se kovových částí.
• Kopírujte filmové snímky do svého PC. Společnost Samsung není zodpovědná za
jakoukoliv ztrátu dat.
(Doporučuje se, abyste zkopírovali data z počítače na jiné ukládací médium.)
• Porucha může způsobit, že ukládací médium nefunguje správně. Společnost
Samsung nebude poskytovat žádnou kompenzaci za jakoukoliv ztrátu jeho obsahu.
• Podrobnosti naleznete na stranách 30-34.
•
LCD monitor
Prevence poškození LCD monitoru
- Netlačte na něj příliš silně a zabraňte nárazu.
- Nepokládejte videokameru LCD displejem dolů.
• V zájmu prodloužení životnosti se vyhněte otírání hrubou látkou.
Uvědomte si, že při použití LCD monitoru dochází k následujícím jevům. Nejedná se
o závady.
- Během používání videokamery se povrch v okolí LCD monitoru může zahřát.
- Pokud necháte zapnuté napájení po dlouhou dobu, povrch v okolí LCD monitoru se
zahřeje.
•
98
POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ DIGITÁLNÍ KAMERY V ZAHRANIČÍ
•
•
Každá země nebo region má vlastní elektrický systém a systém barev.
Před použitím digitální videokamery v zahraničí si ověřte následující položky.
Zdroje energie
Dodaný napájecí adaptér se automaticky přizpůsobí napětí v rozsahu 100 – 240 V střídavého
proudu. Videokameru můžete používat v jakékoli zemi či oblasti s napájecím adaptérem
dodaným s videokamerou v rozsahu napětí 100 – 240 V stř. proudu, 50/60 Hz. V případě
potřeby použijte komerčně dostupný síťový adaptér pro střídavý proud podle konstrukce
místních síťových zásuvek.
O systémech barev televizorů
Vaše videokamera používá normu PAL. Pokud chcete prohlížet své nahrávky na televizoru
nebo je zkopírovat na externí zařízení, musí se jednat o televizor podporující normu PAL
nebo externí zařízení s odpovídajícími audio a video konektory. V opačném případě budete
potřebovat samostatný převodník videoformátu (konvertor formátů PAL-NTSC).
Převaděč formátů není dodáván společnosti SAMSUNG.
Země/regiony používající normu PAL
Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Čína, SNS, Česká republika, Dánsko, Egypt,
Finsko, Francie, Německo, Řecko, Velká Británie, Nizozemí, Hongkong, Maďarsko,
Indie, Irán, Irák, Kuvajt, Libye, Malajsie, Mauricius, Norsko, Rumunsko, Saudská Arábie,
Singapur, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Sýrie, Thajsko, Tunis, atd.
Země/regiony používající normu NTSC
Bahamy, Kanada, Střední Amerika, Japonsko, Korea, Mexiko, Filipíny, Tchaj-wan, Spojené
státy americké atd.
S vaší videokamerou můžete pořizovat záznamy a sledovat je na zabudovaném LCD
monitoru kdekoliv na světě.
99
odstraňování problémů
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
+ Dříve než se obrátíte na autorizované servisní středisko firmy Samsung, proveďte následující
jednoduché zkoušky. Mohou vám ušetřit čas a náklady na zbytečné telefonní hovory.
Varovné indikátory a zprávy
Zdroj napájení
Zpráva
Ikona
Popis problému
Low Battery
(slabá baterie)
-
Baterie je téměř vybita.
Check the
authenticity of this
battery
(Zkontrolujte
pravost baterie)
-
Baterie nemůže projít
kontrolou pravosti.
Řešení
•
Vyměňte ji za nabitou nebo použijte
napájecí adaptér. Nabijte baterii.
•
Zkontrolujte pravost baterie a vyměňte ji za
novou.
V této videokameře se doporučuje používat
pouze originální baterie Samsung.
•
Ukládací média
Popis problému
Řešení
Memory Full
(Paměť plná)
(jen u modelů
SMX-C24)
Zpráva
Nedostatek místa pro
záznam do zabudované
paměti.
• Odstraňte nepotřebné soubory v zabudované
paměti. Použijte paměťovou kartu.
• Zazálohujte soubory na počítač nebo na
jiné ukládací médium a odstraňte soubory.
Insert Card
(Vložte kartu)
Ve slotu pro kartu není
vložena žádná paměťová
karta.
• Vložte paměťovou kartu.
Nedostatek místa pro
záznam na paměťovou
kartu.
• Z paměťové karty odstraňte nepotřebné
soubory.Použijte zabudovanou paměť.
(jen u modelů SMX-C24)
• Zazálohujte soubory na počítač nebo na
jiné ukládací médium a odstraňte soubory.
• Vložte jinou paměťovou kartu, na které je
dostatek volného místa.
Card Full
(Karta je plná)
Card Locked
(Karta je
uzamčená)
100
Card Error
(Chyba karty)
Ikona
Ochranná západka proti
zápisu na kartě SDHC
byla nastavena do
uzamčeného stavu.
Paměťová karta má
nějaký problém a nelze ji
rozpoznat.
• Uvolněte ochrannou západku.
• Naformátujte paměťovou kartu nebo ji
nahraďte novou.
Zpráva
Ikona
Not Supported Card
(Nepodporovaná karta)
Not Supported
Format
Please format
(Prosím formátujte)
Low speed card. Please
record at a lower
resolution.(Karta o nízké
rychlosti. Nahrávajte v
nižší kvalitě.)
Popis problému
Paměťová karta není v této
videokameře podporována.
Paměťová karta byla
naformátována v jiném
zařízení a možná na ní jsou
stále uložené snímky.
Paměťová karta není
naformátována.
-
Paměťová karta nemá
dostatečný výkon pro
záznam.
Řešení
• Použijte námi doporučenou paměťovou kartu.
• Formát obrázku není podporován. Zkontrolujte
podporované formáty souborů.
• Paměťovou kartu naformátujte pomocí
nabídky videokamery.
• Paměťovou kartu naformátujte pomocí
nabídky videokamery.
• Zaznamenávejte film v nižší kvalitě.
• Vyměňte paměťovou kartu za rychlejší model.
²strana 31
Záznam
Zpráva
Ikona
Popis problému
Write Error
(Chyba zápisu)
-
Během zápisu dat na
ukládací médium nastaly
nějaké problémy.
Release the Smart
Auto (Ukončete
Smart Auto)
-
Když je aktivován inteligentní
automatický režim, nelze
některé funkce ovládat
manuálně.
-
Soubor nebyl vytvořen
normálně.
Recovering Data…
Don't power off and
keep card inside.
(Obnovování dat
… Nevypínejte a
nevyjímejte kartu.)
The number of video
files is full.
Cannot record video.
(Max. počet souborů
videa. Nelze
nahrávat video.)
File number is full.
Cannot record
video. (Max. počet
souborů. Nelze
nahrávat video.)
File number is full.
Cannot take a photo.
(Max. počet souborů.
Nelze fotografovat.
The number of
photo files is full.
Cannot take a
photo. (Max. počet
fotografií. Nelze
fotografovat.
Řešení
• Naformátujte ukládací médium pomocí
položky nabídky po zazálohování důležitých
souborů na počítač nebo na jiné zařízení pro
uložení dat.
• Deaktivujte inteligentní automatický režim.
• Počkejte na dokončení obnovy dat.
• Nikdy nevypínejte napájení a nevyjímejte
paměťovou kartu během záznamu.
• Z paměťové karty odstraňte nepotřebné
-
Maximálně lze uložit 9
999 souborů videa v 999
složkách (999VIDEO).
soubory.
• Zazálohujte soubory na počítač nebo na jiné
ukládací médium a odstraňte soubory.
• Vložte jinou kartu, na které je dostatek
volného místa.
• Naformátujte ukládací médium pomocí
-
Počet složek a souborů
dosáhl svého limitu a nelze
provádět záznam.
-
Kapacita souborů a složek
dosáhla svého limitu a nelze
fotografovat.
•
•
-
Počet souborů fotografií,
které lze uložit, je 9 999.
•
•
položky nabídky po zálohování důležitých
souborů na počítač nebo na jiné zařízení
pro uložení dat. Nastavte "File No." (Číslo
souboru) na "Rese".
Naformátujte ukládací médium pomocí
položky nabídky po zálohování důležitých
souborů na počítač nebo na jiné zařízení
pro uložení dat. Nastavte "File No." (Číslo
souboru) na "Rese".
Z paměťové karty odstraňte nepotřebné
soubory.
Zazálohujte soubory na počítač nebo na jiné
ukládací médium a odstraňte soubory.
Vložte jinou kartu, na které je dostatek
volného místa.
101
odstraňování problémů
Přehrávání
Zpráva
Total file size is over
1.8GB. (Celková
velikost souborů
přesahuje 1,8 GB.)
Select 2 files for
combine. (Vyberte 2
soubory pro spojení.)
Read Error
(Chyba čtení)
Ikona
Popis problému
-
Celková velikost souborů,
který lze spojovat, je
omezena na 1,8 GB.
-
Nelze spojit více než 2
videa.
-
Během čtení dat z
ukládacího média nastaly
nějaké problémy.
Řešení
•
Součet velikostí spojovaných
souborů nesmí přesáhnout 1,8 GB.
•
Lze spojit maximálně 2 videa.
•
Naformátujte ukládací médium
pomocí položky nabídky po
zazálohování důležitých souborů na
počítač nebo na jiné zařízení pro
uložení dat.
Naformátujte ukládací médium
pomocí položky nabídky po
zálohování důležitých souborů na
počítač nebo na jiné zařízení pro
uložení dat.
•
Corrupted file
(Poškozený soubor.)
102
-
Tento soubor nelze přečíst.
Pokud došlo k orosení kondenzací, nechte přístroj před použitím chvíli v klidu
• Co je to kondenzace?
Kondenzace nastává, když se digitální kamera přemístí na místo, kde je podstatný rozdíl
teploty proti předchozímu místu. Jinými slovy, vodní pára ve vzduchu se promění na rosu kvůli
rozdílu teplot a kondenzuje jako rosa na vnějších nebo vnitřních čočkách videokamery a na
odrazových čočkách. Pokud k tomu dojde, mohou být dočasně nedostupné funkce záznamu
nebo přehrávání digitální kamery. Zapnutí zařízení v případě, že došlo ke kondenzaci, může
způsobit špatnou funkci nebo poškození videokamery.
• Co můžu udělat?
Vypněte napájení a odpojte baterii a ponechejte kameru na suchém místě po dobu 1-2 hodiny,
než ji znovu použijete.
• Kdy dochází ke kondenzaci?
Ke kondenzaci dojde, když se zařízení přemístí na místo s vyšší teplotou než mělo předchozí
místo, nebo při náhlém použití ve velmi teplém prostoru.
- Při venkovním záznamu ve studeném počasí během zimy a následném použití v místnosti.
- Při venkovním záznamu v horkém počasí po použití v místnosti nebo uvnitř automobilu, kde
běžela klimatizace.
Dříve než vaší digitální kameru zašlete do opravy.
• Pokud tyto pokyny nepovedou k odstranění problému, spojte se nejbližším autorizovaným
servisním střediskem firmy Samsung.
• V závislosti na konkrétním problému může nastat potřeba inicializace pevného disku nebo jeho
výměny a data budou vymazána. Před odesláním digitální kamery na opravu se ujistěte, že jste
provedli zálohu dat na pevný disk nebo jiné ukládací médium.Společnost Samsung nemůže
nést odpovědnost za ztrátu vašich dat.
+ Pokud při používání digitální kamery narazíte na potíže, zkontrolujte následující
body, než požádáte servisní středisko o opravu. Pokud následující pokyny
nepovedou k odstranění problému, spojte se s nejbližším autorizovaným servisním
střediskem firmy Samsung.
Příznaky a řešení
Napájení
Příznak
•
•
Videokamera se nezapne.
•
•
•
Napájení se automaticky vypne.
Napájení nelze vypnout.
Baterie se rychle vybíjí.
•
•
•
•
•
•
Vysvětlení/Řešení
V digitální kameře možná není nainstalována baterie.
Vložte baterii do digitální kamery.
Vložená baterie je možná vybitá. Nabijte baterii nebo ji vyměňte za
nabitou.
Pokud používáte napájecí adaptér, zkontrolujte, zda je správně
připojen k síťové zásuvce.
Vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér a před opětovným
zapnutím kamery připojte zdroj napájení.
Je možnost "Auto Power Off" (Autom. vypnutí) nastavena na "5
Min" (5 min)? Pokud není během 5 minut stisknuto žádné tlačítko,
digitální kamera se automaticky vypne ("Auto Power Off" (Autom.
vypnutí)). Pro deaktivaci této možnosti změňte nastavení "Auto
Power Off" (Autom. vypnutí) na "Off" (Vypnout). ²strana 81
Baterie je téměř vybita. Nabijte baterii nebo ji vyměňte za nabitou.
Použijte adaptér střídavého napětí.
Vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér a před opětovným
zapnutím kamery připojte zdroj napájení.
Okolní teplota při použití kamery je příliš nízká.
Baterie není zcela nabitá. Nabijte baterii znovu.
Baterie dosáhla konce své životnosti a nelze ji znovu nabít.
Použijte jinou baterii.
Displeje
Příznak
Zaznamenaný obraz je užší
nebo širší než originál.
Na LCD monitoru se objeví
neznámý obraz.
Vysvětlení/Řešení
•
Před záznamem ověřte rozměr obrazu. ²strana 46
•
Digitální kamera je ve režimu Ukázka. Pokud si nechcete prohlížet
obraz ukázky, změňte nastaven í "Demo" (Ukáz) na "Off"
(Vypnout). ²strana 83
Na obrazovce se objeví varovný indikátor nebo zpráva. ²strana
100~102
Na LCD monitoru se objeví
neznámý indikátor.
•
Na LCD monitoru zůstává
obraz.
•
To nastává, pokud odpojíte napájecí adaptér nebo vyjmete baterii,
aniž byste nejprve vypnuli napájení.
Obraz na LCD monitoru vypadá •
•
tmavě.
Okolní osvětlení je příliš jasné. Nastavte jas a úhel LCD monitoru.
Použijte funkci Zdůraznění LCD.
103
odstraňování problémů
Ukládací média
Příznak
Nelze využít funkce
paměťové karty.
•
•
•
Obrázek nelze
odstranit.
•
•
Nelze formátovat
paměťovou kartu.
•
•
Název datového
•
souboru není zobrazen
•
správně.
Vysvětlení/Řešení
Správně vložte paměťovou kartu do digitální kamery. ²strana 31
Pokud používáte paměťovou kartu naformátovanou na počítači, naformátujte ji znovu na digitální kameře. ²strana 73
Nelze odstranit snímky, jejichž ochrana byla nastavena na jiném zařízení.
Uvolněte ochranu snímků na tomto zařízení. ²strana 61
Uvolněte zámek na ochranné západce paměťové karty (Paměťová karta
SDHC, atd.), pokud existuje. ²strana 32
Uvolněte zámek na ochranné západce paměťové karty (Paměťová karta
SDHC, atd.), pokud existuje. ²strana 32
Před formátováním zkopírujte všechny důležité zaznamenané soubory na
počítač. Společnost Samsung není zodpovědná za jakoukoliv ztrátu dat.
(Doporučuje se kopírovat data do počítače nebo jiného ukládacího média.)
Soubor může být poškozen.
Formát souboru není podporován digitální kamerou.
Pokud struktura složek neodpovídá mezinárodnímu standardu, zobrazí se
pouze název souboru.
Záznam
Příznak
Stisknutím tlačítka
Spuštění/zastavení
záznamu se nespustí
záznam.
Aktuální doba
záznamu je menší
než odhadovaná doba
záznamu.
•
•
•
•
•
•
•
Záznam se
automaticky zastaví.
•
•
104
Vysvětlení/Řešení
Na ukládacím médiu není dost místa pro záznam.
Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena nebo zda není aktivovaná
západka ochrany proti zápisu paměťové karty.
Vnitřní teplota kamery je nezvykle vysoká. Vypněte digitální kameru a
nechejte ji chvíli na chladném místě.
Uvnitř vaší kamery je nahromaděná vlhkost (kondenzace). Vypněte digitální
kameru a nechejte ji asi 1 hodinu na chladném místě.
Odhadovaná doba záznamu se může měnit v závislosti na
zaznamenávaném obsahu a funkcích, které použijete.
Při záznamu rychle se pohybujícího subjektu se zvyšuje bitový tok a tím i
potřebné místo na ukládacím médiu, což může vést ke zkrácení využitelné
doby záznamu.
Na ukládacím médiu není volné místo pro další záznam.
Zazálohujte důležitá data na počítač a naformátujte ukládací médium nebo
odstraňte nepotřebné soubory.
Pokud často zaznamenáváte nebo odstraňujete soubory, výkon zabudované
flash paměti se sníží. V takovém případě zabudovanou paměť naformátujte.
Pokud použijete paměťovou kartu s nízkou rychlostí zápisu, digitální kamera
automaticky zastaví záznam filmových snímků a poté se na LCD monitoru
objeví příslušné hlášení.
Záznam
Příznak
Při záznamu subjektu osvětleného
jasným světlem se mohou objevit
svislé čáry.
Pokud je displej během záznamu
vystaven přímému slunečnímu
světlu, na okamžik zčervená nebo
zčerná.
Není slyšet pípnutí.
Existuje časový rozdíl mezi
bodem, kdy stisknete tlačítko
Spuštění/zastavení záznamu, a
bodem, kdy se zaznamenávaný
film spustí/zastaví.
Záznam se zastaví.
Vysvětlení/Řešení
•
Digitální kamera nezvládá záznam tak vysokého jasu.
•
Nevystavuje digitální kameru s otevřeným LCD displejem
přímému slunečnímu světlu.
•
•
•
Nastavte "Beep Sound" (Pípnutí) na "On" (Zapnout).
Zvuková signalizace je dočasně vypnuta během záznamu filmu.
Když je k digitální kameře připojen audio/video kabel, funkce
pípání se automaticky vypne.
•
Vaše kamera může vykazovat menší časový rozdíl mezi
okamžikem, kdy stisknete tlačítko Spuštění/zastavení
záznamu, a okamžikem, kdy se zaznamenávaný film skutečně
spustí/zastaví. Nejedná se o chybu.
•
Vnitřní teplota kamery je nezvykle vysoká. Vypněte digitální
kameru a nechejte ji chvíli na chladném místě.
Uvnitř vaší kamery je nahromaděná vlhkost (kondenzace).
Vypněte digitální kameru a nechejte ji asi 1 hodinu na chladném
místě.
Nastavte videokameru na režim Záznam. ²strana 19
Uvolněte zámek ochranné západky na paměťové kartě, pokud
existuje.
Ukládací médium je plné. Použijte novou paměťovou kartu nebo
naformátujte ukládací médium. ²strana 73
Nebo odstraňte zbytečné snímky. ²strana 60
•
•
•
Nelze zaznamenávat fotografie.
•
Nastavení obrazu během záznamu
Příznak
•
•
Nefunguje automatické
zaostřování.
•
•
Obraz se jeví jako příliš jasný
nebo bliká, nebo má změny v
barvách.
•
Vysvětlení/Řešení
Nastavte "Focus" (Zaostření) na "Auto" (Automaticky).
²strana 51
Podmínky záznamu nejsou vhodné pro automatické zaostřování.
Nastavte zaostření ručně. ²strana 51
Povrch objektivu je zaprášený. Očistěte objektiv a zkontrolujte
zaostření.
Záznam probíhal za nedostatečných světelných podmínek.
Zajistěte lepší osvětlení prostor, kde provádíte záznam.
To nastává při záznamu snímků pod světlem zářivky, sodíkovou
výbojkou nebo rtuťovou výbojkou. Tento jev omezíte zrušením
režimu "iSCENE". ²strana 45
105
odstraňování problémů
Přehrávání na digitální kameře
Příznak
Po stisku tlačítka přehrávání
(přehrát/pozastavit) se
nespustí přehrávání.
Funkce Přeskočení nebo
Vyhledávání nepracuje
správně.
Vysvětlení/Řešení
•
•
•
Stisknutím tlačítka Režim
nastavte režim Přehrávání filmu.
Obrazové soubory zaznamenané na jiném zařízení nemusí být
možné na této digitální kameře přehrát.
Zkontrolujte kompatibilitu paměťové karty. ²strana 32
•
Pokud je vnitřní teplota kamery příliš vysoká, nemůže kamera správně
fungovat. Vypněte na chvíli digitální kameru a pak ji znovu zapněte.
Přehrávání se nečekaně
přerušilo.
•
Zkontrolujte, zda jsou napájecí adaptér nebo baterie správně
připojeny a stabilní.
Při přehrávání časosběrného
záznamu není slyšet zvuk.
•
Během časosběrného záznamu se nezaznamenává zvuk. (němý
záznam) ²strana 56
•
Fotografie zaznamenané na jiném zařízení se nemusí zobrazit v
aktuální velikosti.
Nejedná se o chybu.
Fotografie uložené na
ukládacím médiu se
nezobrazují v aktuální
velikosti.
Přehrávání na jiných zařízeních (televizor, atd.)
Příznak
Vysvětlení/Řešení
•
Nevidíte obraz nebo neslyšíte
zvuk na připojeném zařízení.
•
Připojte audio linku AV kabelu k digitální kameře nebo připojenému
zařízení (televizor, DVD rekordér atd.). (červená barva – pravý kanál,
bílá barva – levý kanál)
AV kabel není řádně zapojen. Ujistěte se, že je AV kabel připojen ke
správnému konektoru. ²strana 94, 96
Připojení k jiným zařízením/kopírování do jiných zařízení
(televizor, DVD rekordér, atd.)
Příznak
Kopírování pomocí AV kabelu
nefunguje správně.
106
Vysvětlení/Řešení
•
AV kabel není řádně zapojen. Ujistěte se, že je AV kabel připojen ke
správnému konektoru, tzn. ke vstupnímu konektoru jiného zařízení
pro kopírování snímku z digitální kamery. ²strana 94, 96
Připojení k počítači
Příznak
Při používání filmů počítač
nerozpozná digitální kameru.
Na počítači nelze správně
přehrávat filmové soubory.
Vysvětlení/Řešení
•
Odpojte kabel USB od počítače a kamery a restartujte počítač.
Poté ho znovu správně připojte.
•
K přehrávání souboru zaznamenaného na videokameře je potřeba
video kodek. Nainstalujte nebo spusťte zabudovaný software pro
úpravu (Intelli-studio).
Ujistěte se, zda je konektor otočený na správnou stranu, potom
pevně připojte USB kabel k USB konektoru na videokameře.
Odpojte kabel od počítače a kamery a restartujte počítač. Poté ho
znovu správně připojte.
Počítač nemusí mít dostatečný výkon k přehrávání videa. Porovnejte počítač s doporučenými specifikacemi.
Ukončete aplikaci Intelli-studio a restartujte počítač se systémem
Windows.
Vestavěný software ve videokameře "Intelli-studio" není kompatibilní
se systémem Macintosh.
Nastavte "PC Software" na "On" (Zapnout) v nabídce Nastavení.
V závislosti na typu vašeho počítače se program Intelli-Studio
nemusí automaticky spustit. Pokud k tomu dojde, otevřete složku
Tento počítač a najděte a otevřete disk CD Intelli-studio. Spusťte
soubor Intelli-Studio.exe z disku CD Intelli-Studio.
Přehrávání filmu nebo zvuku se může v závislosti na počítači
dočasně pozastavit. Na film nebo zvuk zkopírovaný do počítače to
nemá vliv.
Pokud je digitální kamera připojena k počítači, který nepodporuje
vysokorychlostní standard USB (USB 2.0), obraz nebo zvuk se
nemusejí přehrávat správně. Na snímky nebo zvuk zkopírovaný do
počítače to nemá vliv.
•
•
•
•
•
Aplikace Intelli-Studio nefunguje
•
správně.
•
•
Snímky nebo zvuk z digitální
kamery se na počítači
nepřehrávají správně.
Obrazovka přehrávání se
pozastavila nebo je zkreslená.
•
•
•
•
Pro přehrávání filmů zkontrolujte požadavky na systém. ²strana 85
Ukončete ostatní aplikace, které momentálně běží na počítači.
Pokud se zaznamenaný film přehrává na videokameře připojené k
počítači, obraz se nemusí přehrávat hladce, v závislosti na rychlosti
přenosu. Zkopírujte soubor do počítače a potom jej přehrajte.
Všeobecné operace
Příznak
•
Datum a čas nejsou správné.
Videokamera se nezapne
nebo nefunguje po stisknutí
libovolného tlačítka.
Nenabíjí se nebo nepracuje ani
při vložení baterie.
Vysvětlení/Řešení
Nenechali jste digitální kameru nepoužívanou po velmi dlouhé
časové období? Vestavěná záložní nabíjitelná baterie je možná
vybitá. ²strana 28
•
Vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér a před opětovným
zapnutím kamery připojte zdroj napájení.
•
Zkontrolujte pravost baterie. Neoriginální baterie nedokáže
videokamera rozpoznat.
107
odstraňování problémů
Nabídka
Příznak
Vysvětlení/Řešení
•
•
•
•
V aktuálním režimu záznamu/přehrávání nemůžete vybírat potlačené položky.
Většinu položek nabídky nelze vybrat, pokud je aktivní inteligentní automatický režim.
Pokud není vloženo žádné ukládací médium, nelze je vybrat a v nabídce budou
potlačeny položky: "Storage" (Typ pam), "Storage Info" (Info o pam.), "Format"
(Formátovat) atd.)
Existují některé funkce, které nemůžete aktivovat současně. Následující seznam
ukazuje příklady nefunkčních kombinací položek funkcí a nabídek.Pokud chcete
nastavit požadované funkce, nezapínejte předtím dále uvedené položky.
<Nelze použít>
"Digital Zoom"
(Digitální zoom)
"Digital Effect : Mirror,
Mosaic, Step printing"
(Digitální efekt : Zrcadlově,
Mozaika, Stroboskop)
"Digital Effect" (Digitální efekt)
"Focus : Face Detection"
(Zaostření : Detek. obličeje)
"Back Light" (Protisvětlo)
"Fader" (Stmívač)
Položky nabídky jsou
potlačené.
"Smart Auto"
"16:9 Wide" (Šir. 16:9)
"Anti-Shake (HDIS)"
(Stabilizátor(HDIS))
"iSCENE: Night, Darkness"
(Noc, Tma)
•
"Anti-Shake (HDIS)" (Stabilizátor(HDIS)),
"16:9 Wide" (Šir. 16:9)
"iSCENE: Night, Darkness" (Noc, Tma)
"iSCENE", "Digital Effect" (Digitální efekt),
"Video Resolution: Web Fine, Web Normal"
(Rozlišení videa : Web Std., Web Norm.)
"iSCENE: Night, Darkness" (Noc, Tma)
"Time Lapse REC" (Časosb. zázn.)
"Video Resolution: Web Fine, Web Normal"
(Rozlišení videa : Web Std., Web Norm.)
"Video Resolution: Web Fine, Web Normal"
(Rozlišení videa : Web Std., Web Norm.)
"Video Resolution: Web Fine, Web Normal"
(Rozlišení videa : Web Std., Web Norm.),
"iSCENE: Night, Darkness" (Noc, Tma)
"Anti-Shake (HDIS)" (Stabilizátor(HDIS)),
"Digital Effect" (Digitální efekt)
Následující seznam uvádí příklady některých funkcí, které nelze aktivovat, když je
videokamera v určitém režimu. Chcete-li zapnout tyto funkce, změňte nejprve model.
<Nelze použít>
"LCD Brightness" (Jas LCD),
"LCD Colour" (Barvy LCD),
"Demo" (Ukáz),
"Transparency" (Průsvitnost),
108
<Kvůli následujícímu nastavení>
"Anti-Shake (HDIS)" (Stabilizátor(HDIS)),
"iSCENE: Night, Darkness" (Noc, Tma)
"Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing"
(Digitální efekt : Zrcadlově, Mozaika, Stroboskop),
"Video Resolution: Web Fine, Web Normal"
(Rozlišení videa : Web Std., Web Norm.)
<Je-li videokamera v následujícím režimu:>
"Play mode" (Rež. přehr.): Obrazovka seznamu
náhledů nebo režim plného zobrazení videí
nebo fotografií.
"TV Display" (Menu na TV)
"Play mode" (Rež. přehr.): Obrazovka seznamu
náhledů videí nebo fotografií.
"Storage Type" (Typ pam),
"Auto LCD Off" (Auto vyp. LCD),
"Default Set" (Výchozí nast)
"Play mode" (Rež. přehr.): Režim plného
zobrazení videí nebo fotografií.
"Beep Sound" (Pípnutí)
"Play mode" (Rež. přehr.): Režim plného
zobrazení videí.
technické údaje
Název
modelu
SMX-C20BP/SMX-C20RP/SMX-C20LP/SMX-C20UP
SMX-C24BP/SMX-C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP
SMX-C200BP/SMX-C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP
Videosignál
Formát komprese obrazu
Formát komprese zvuku
Rozlišení záznamu
Systém
Optický snímací modul
Objektiv
Ohnisková vzdálenost
LCD monitor
Konektory
Rozměr/počet bodů
Typ LCD monitoru
2,7 palců, širokoúhlý, 230 tis. bodů
1,6" prokládané vykreslování, LCD panel se systémem
aktivní matice TFT
Výstup kompozitního videa
Zvukový výstup
Výstup USB
1,0 V (p_p), 75 Ω, analogový
-7,5 dBm 47 kΩ, analogový, stereo
Typ mini USB-B vysokorychlostní USB 2.0)
Zdroj napájení
5.0V (Using AC adaptor),
3.7V (Using Lithium Ion battery pack)
5,0 V (s použitím napájecího adaptéru),
3,7 V (s použitím lithium-iontové baterie)
1,8 W (zapnutý LCD monitor)
0 ˚C – 40 ˚C
10% ~80%
-20 ˚C – 60 ˚C
Přibl. 35,2 mm x 56,2 mm x 109 mm
Přibl. 145g
(bez baterie nebo paměťové karty)
Všesměrový stereofonní mikrofon
Typ napájecího zdroje
Obecné údaje
PAL
Formát H.264/AVC
AAC (Advanced Audio Coding)
TV Super Fine (TV Nejl. kv.) (přibližně 5,0 Mb/s),
TV Fine (TV Std.) (přibližně 4,0 Mb/s), TV Normal
(TV Norm.) (přibližně 3,0 Mb/s), Web Fine (Web Std.)
(přibližně 4,0 Mb/s), Web Normal (Web Norm.)
(přibližně 3,0 Mb/s)
CCD (obvod s nábojovou vazbou) (Max: 800 000
obrazových bodů)
F1.8 až 2.4, 10x (Optický), 1200x (digitální) elektronický
transfokátor
2,4 mm – 24 mm
Spotřeba energie
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Skladovací teplota
Rozměry (š x v x h)
Hmotnost
Vestavěný mikrofon
Tyto technické údaje a vzhled mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění.
109
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
3RNXGPiWHRWi]N\WêNDMtFtVHYêURENĤ6DPVXQJNRQWDNWXMWHVWĜHGLVNR6DPVXQJSURSpþLR
]iND]QtN\
Region
1RUWK$PHULFD
/DWLQ$PHULFD
(XURSH
%261,$
%8/*$5,$
&52$7,$
&=(&+
'(10$5.
),1/$1'
)5$1&(
*(50$1<
*5((&(
+81*$5<
,7$/,$
.26292
/8;(0%85*
0$&('21,$
0217(1(*52
1(7+(5/$1'6
125:$<
32/$1'
32578*$/
6$0681*
6$0681*
6$0681*¼0LQ
6$0681*IURPODQGOLQHORFDOFKDUJHIURPPRELOH
6$0681*
6$0681*
6$0681*¼0LQ
6$0681*
6$0681*
6$0681*RQO\IURPODQGOLQHORFDOQHWZRUN5RPWHOHFRPORFDOWDULII
IRUODQGOLQHDQGPRELOHQRUPDOWDULII
6DPVXQJ
6$0681*
6$0681*
6$0681*
6(5%,$
6/29$.,$
63$,1
6:('(1
$VLD3DFL¿F
6ZLW]HUODQG
6$0681*&+)PLQ
8.
(,5(
/,7+8$1,$
/$79,$
(6721,$
5866,$
*(25*,$
$50(1,$
$=(5%$,-$1
.$=$.+67$1
8=%(.,67$1
.<5*<=67$1
7$'-,.,67$1
6$0681*
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
*60
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8.5$,1(
%(/$586
02/'29$
$8675$/,$
1(:=($/$1'
&+,1$
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
6$0681*
+21*.21*
,1',$
,1'21(6,$
JAPAN
0$/$<6,$
6$0681*6$0681*
6$0681*
6$0681*
6$0681*
6$0681*
6$0681*
6$0681*
3+,/,33,1(6
0LGGOH(DVW
$IULFD
6$0681*
6$0681*
6$0681*
6$0681*
6$0681*
0-800-100-5303
6$0681*¼PLQ
%(/*,80
580$1,$
&,6
Contact Centre Country
CANADA
0(;,&2
86$
$5*(17,1(
%5$=,/
&+,/(
&2/20%,$
&267$5,&$
'20,1,&$
(&8$'25
(/6$/9$'25
*8$7(0$/$
+21'85$6
-$0$,&$
1,&$5$*8$
3$1$0$
3(58
38(5725,&2
75,1,'$'72%$*2
9(1(=8(/$
$/%$1,$
$8675,$
6,1*$325(
7+$,/$1'
7$,:$1
9,(71$0
%$+5$,1
(J\SW
-25'$1
0RURFFR
2PDQ
6DXGL$UDELD
7XUNH\
8$(
1,*(5,$
6287+$)5,&$
Web Site
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRPEH'XWFK
ZZZVDPVXQJFRPEHBIU)UHQFK
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRPFK
ZZZVDPVXQJFRPFKBIU)UHQFK
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJXD
ZZZVDPVXQJFRPXDBUX
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRPKN
ZZZVDPVXQJFRPKNBHQ
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
Vyhovuje směrnici o omezení použití nebezpečných látek
Náš výrobek vyhovuje "Omezení použití určitých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních", a v našich výrobcích
nepoužíváme 6 nebezpečných materiálů – kadmium (Cd), olovo (Pb),
rtuť (Hg), šestimocný křemík (Cr+6), polybromované bifenyly (PBB),
polybromované difenyl étery (PBDE).
Download PDF

advertising