Asus | CP220 Series | CP220 / CP240 -sarja Zero-asiakasnäyttö Käyttöopas

CP220 / CP240 -sarja Zero-asiakasnäyttö Käyttöopas
CP220 / CP240 -sarja
Zero-asiakasnäyttö
Käyttöopas
Sisällysluettelo
Tiedoksiantoja.............................................................................................. iv
Turvallisuustietoja........................................................................................ v
Huolto ja puhdistus..................................................................................... vi
1.1Tervetuloa...................................................................................... 1-1
1.2
Pakkauksen sisältö....................................................................... 1-1
1.3
Näytön alustan kokoaminen........................................................ 1-2
1.4
Näytön tiedot................................................................................. 1-3
1.4.1
Näyttö edestä................................................................... 1-3
1.4.2
Näyttö takaa..................................................................... 1-4
1.4.3
Aloita asiakasjärjestelmällä.............................................. 1-5
1.4.4
Asiakasilmaisimen toiminta.............................................. 1-6
2.1
Varren/jalustan irrottaminen (seinäkiinnitystä varten).............. 2-1
2.2
Näytön säätäminen....................................................................... 2-2
3.1
Kuvaruutu (OSD) -valikko............................................................. 3-1
3.1.1Uudelleenmääritys........................................................... 3-1
3.1.2
Kuvaruutuvalikon johdanto............................................... 3-1
3.2Client-asetus.................................................................................. 3-5
ii
3.3
Tekniset tiedot............................................................................. 3-11
3.4
Vianetsintä (Usein kysyttyä)...................................................... 3-12
3.5
Tuettu ajoitusluettelo.................................................................. 3-13
Tekijänoikeudet © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet ja ohjelmistot, ei saa kopioida, siirtää,
kirjata, varastoida hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään keinoin,
lukuun ottamatta ostajan varmuuskopiona säilyttämää asiakirjaa, ilman erillistä kirjallista lupaa ASUSTeK
COMPUTER INC:ltä (”ASUS”).
Tuotteen takuuta tai huoltoa ei jatketa, jos: (1) tuotetta on korjattu, mukautettu tai muutettu, jollei tällä
korjauksella, mukautuksella tai muutoksella ole kirjallista valtuutusta ASUS-yritykseltä; tai (2), jos tuotteen
sarjanumero on tehty lukukelvottomaksi tai se puuttuu.
ASUS TARJOAA KÄYTTÖOPPAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA,
NIMENOMAISTA TAI HILJAISTA, SISÄLTÄEN MUTTEI NIIHIN RAJOITTUEN HILJAISEN TAKUUN
KAUPALLISESTI HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN. MISSÄÄN TILANTEESSA ASUS, SEN JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT
EIVÄT VOI OLLA VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI
SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITTOJEN TAI LIIKETOIMIEN
MENETYS, TIETOJEN MENETYS TAI LIIKETOIMIEN KESKEYTYMINEN TAI MUU VASTAAVA),
VAIKKA ASUS OLISI SAANUT TIEDOT SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TÄMÄN
OHJEKIRJAN TAI TUOTTEEN MAHDOLLISTEN VIRHEIDEN TAI VIKOJEN TAKIA.
TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN SISÄLTÄMÄT TIEDOT OVAT VAIN TIEDOKSI JA NE VOIVAT MUUTTUA
KOSKA TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ HUOMAUTUSTA EIKÄ NIITÄ VOI PITÄÄ SITOUMUKSENA
ASUKSELTA. ASUS EI OLE MISSÄÄN VASTUUSSA MAHDOLLISISTA VIRHEISTÄ TAI
EPÄTARKKUUKSISTA, JOITA TÄSSÄ OHJEKIRJASSA SAATTAA OLLA, MUKAAN LUKIEN SIINÄ
KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMAT.
Tässä ohjekirjassa esiintyvät tuotteet ja yritysnimet saattavat olla omistajiensa rekisteröimiä
tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään vain tunnistamiseen tai selittämiseen ja omistajien
hyödyksi ilman aikeita rikkomuksiin.
iii
Tiedoksiantoja
FCC-lausunto
Tämä laite on FCC sääntöjen kohdan 15 mukainen. Käyttö täyttää
seuraavat kaksi ehtoa:
• Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
• Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan
lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.
Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan
B rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Nämä
rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia
sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja
voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai
käytetä valmistajan ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista
häirintää radioliikenteelle. On kuitenkin mahdollista, että häiriöitä esiintyy
tietyn asennuksen yhteydessä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radiotai televisiovastaanottimissa, jotka voi päätellä sammuttamalla ja
käynnistämällä laitetta, on suositeltavaa yrittää korjata häiriöitä yhdellä tai
useammalla seuraavista keinoista:
• Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
• Lisää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.
• Liitä laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
• Pyydä neuvoja myyjältä tai kokeneelta radio- ja tv-asentajalta.
Energy Star®-yhteistyökumppanina yrityksemme on
määrittänyt tämän tuotteen olevan energiatehokkuudeltaan
Energy Star®-ohjeiden mukainen.
Kanadan viestintäviraston lausunto
Tämä digitaalilaite ei ylitä Luokan B digitaalilaitteille asetettuja
radiokohinan rajoituksia, jotka on määritetty Kanadan viestintäviraston
radiohäiriösäännöksissä.
Tämä Luokan B digitaalilaite on Kanadan ICES-003-säännösten
mukainen.
Varoitus: EMC-direktiivi täytetään vain, kun käytetään suojattua Ethernetkaapelia
iv
Turvallisuustietoja
Käytä ainoastaan verkkolaitemallia: EXA1203YH
• Lue huolellisesti kaikki toimitukseen kuuluvat asiakirjat ennen näytön
asettamista.
• Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran älä koskaan altista näyttöä
sateelle tai kosteudelle.
• Älä koskaan yritä avata näytön koteloa. Näytön sisällä oleva
vaarallisen korkea jännite voi johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.
• Jos virtalähde on rikkoutunut, älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteys
pätevään huoltoteknikkoon tai jälleenmyyjään.
• Ennen kuin käytät tuotetta, varmista, että kaikki kaapelit on liitetty
oikein, ja että virtakaapelit eivät ole vahingoittuneet. Jos havaitset mitä
tahansa vahinkoja, ota heti yhteys jälleenmyyjään.
• Kotelon takana ja päällä olevat aukot ja raot on tarkoitettu
ilmanvaihtoon. Älä tuki näitä aukkoja. Älä koskaan aseta tätä
tuotetta lähelle lämpöpatteria tai lämmönlähdettä, jollei kunnollisesta
ilmanvaihdosta ole huolehdittu.
• Näyttöä tulee käyttää vain näytön arvokilvessä osoitetulla virtalähteellä.
Jollet ole varma, onko käytössäsi kotitalouksissa käytettävä virta, ota
yhteys jälleenmyyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön.
• Käytä asianmukaista virtapistoketta, joka on paikallisten
sähköstandardien mukainen.
• Älä ylikuormita jatkopistorasioita ja jatkojohtoja. Ylikuormitus voi johtaa
tulipaloon tai sähköiskuun.
• Vältä pölyä, kosteutta ja äärimmäisiä lämpötiloja. Älä aseta näyttöä
paikkaan, jossa se voi kastua. Sijoita näyttö vakaalle alustalle.
• Irrota näyttö verkkovirrasta ukonilman ajaksi, tai kun sitä ei käytetä
pitkään aikaan. Tämä suojelee näyttöä ylijännitteen aiheuttamilta
vahingoilta.
• Älä koskaan työnnä esineitä tai kaada mitään nestettä näytön kotelon
aukkoihin.
• Varmista näytön tyydyttävä toiminta käyttämällä sitä vain UL listed
-tietokoneiden kanssa, joissa on asianmukaisesti määritetyt 100–240 V
AC -merkinnällä varustetut pistorasiat.
• Seinäpistoke on asennettava laitteen lähelle ja helposti saatavilla
olevaan paikkaan.
• Jos näytössä ilmenee teknisiä ongelmia, ota yhteys pätevään
huoltoteknikkoon tai jälleenmyyjään.
v
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin nostat tai sijoitat näytön uuteen paikkaan, kannattaa
irrottaa kaapelit ja virtajohto. Sijoita näyttö uuteen paikkaan oikealla
nostotekniikalla. Kun nostat tai kannat näyttöä, pidä kiinni näytön
reunoista. Älä nosta näyttöä telineestä tai virtajohdosta.
• Puhdistus. Sammuta näyttö ja irrota virtajohto. Puhdista näytön pinta
nukkaamattomalla, hankaamattomalla liinalla. Piintyneet tahrat voi
poistaa miedolla puhdistusaineliuoksella kostutetulla liinalla.
• Vältä käyttämästä alkoholia tai asetonia sisältäviä puhdistusaineita.
Käytä näytön puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta. Älä koskaan
suihkuta puhdistusainetta suoraan näyttöön, sillä sitä voi tippua näytön
sisään, mikä voi aiheuttaa sähköiskun.
Seuraavat näytön oireet ovat normaaleita:
• Näyttö voi vilkkua ensimmäisen käytön aikana loistelampun
luonteesta johtuen. Kytke virtakytkin pois päältä ja uudelleen päälle
varmistaaksesi, että vilkunta häviää.
• Saatat havaita vähäistä kirkkauden epätasaisuutta käyttämäsi
työpöydän taustakuvan mukaan.
• Kun sama kuva on näytössä tuntikausia, edellisen näytön jälkikuva
saattaa pysyä näkyvissä, kun näytetään uusi kuva. Näyttö toipuu
hitaasti tai voit kytkeä virtakytkimen pois päältä muutamaksi tunniksi.
• Jos näyttö muuttuu mustaksi tai vilkkuu tai et voi enää työskennellä
näytön kanssa, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen vian
korjaamiseksi. Älä yritä korjata näyttöä itse!
Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat
VAROITUS: Tietoja, jotka estävät sinua vahingoittamasta itseäsi,
kun yrität suorittaa jotakin tehtävää.
VAROITUS: Tietoja, jotka estävät sinua vahingoittamasta osia,
kun yrität suorittaa jotakin tehtävää.
TÄRKEÄÄ: Tietoja, joita sinun TÄYTYY noudattaa tehtävän
loppuun suorittamiseksi.
HUOMAA: Vihjeitä ja lisätietoja avuksi tehtävän loppuun
suorittamisessa.
vi
Lisätietojen saaminen
Katso seuraavista lähteistä lisätietoja sekä tuote- ja ohjepäivityksiä.
1.
ASUS-verkkosivustot
ASUS-yrityksen maailmanlaajuiset verkkosivustot tarjoavat
päivitettyjä tietoja ASUS-laitteisto ja -ohjelmistotuotteista.
Katso http://www.asus.com
2.
Valinnaiset asiakirjat
Tuotteen pakkaus saattaa sisältää jälleenmyyjän lisäämiä valinnaisia
asiakirjoja. Nämä asiakirjat eivät sisälly vakiopakkaukseen.
vii
1.1Tervetuloa
Kiitos, kun ostit ASUS®-näytön!
Uusin ASUS-näyttö tarjoaa terävämmän, leveämmän ja kirkkaamman
näytön sekä joukon ominaisuuksia, jotka parantavat katselukokemustasi.
Näiden ominaisuuksien ansiosta pystyt nauttimaan näytön tarjoamasta
käyttömukavuudesta ja ihastuttavasta visuaalisesta kokemuksesta.
1.2
Pakkauksen sisältö
Tarkista, että pakkauksessa ovat seuraavat nimikkeet:
Näyttö
Näytön alusta ja ruuvi
Pikaohje
Takuukortti
Virtajohto
Sovitin
DVI-kaapeli
VGA-kaapeli
•
1-1
Jos jokin yllä olevista nimikkeistä on vaurioitunut tai puuttuu, ota heti yhteys
jälleenmyyjään.
Luku 1 Johdanto tuotteeseen
1.3
Näytön alustan kokoaminen
1.
Liitä jalusta varteen ja kiinnitä ne tiukasti ruuvilla. Voit kiristää ruuvin
helposti sormin.
2.
Säädä näyttö itsellesi sopivimpaan kulmaan.
2
1
•
On suositeltavaa peittää pöydän pinta pehmeällä kankaalla näytön
vahingoittumisen estämiseksi.
ASUS LCD-monitori-CP220/CP240-sarja
1-2
1.4
Näytön tiedot
1.4.1
Näyttö edestä
LED1 LED2
1.
Asiakkaan LED-merkkivalo:
•
2.
Virran merkkivalo:
•
1-3
Asiakkaan LED-merkkivalon väri on kuvattu alla.
Virran merkkivalon värit on kuvattu alla.
Tila
kuvaus
LED1
Valkoinen
asiakkaan virta päällä
LED1
Keltainen
Virta pois ja Wake
On Lan (Aktivointi
lähiverkkotapahtumalla)
/ Wake On USB
(Aktivointi USBtapahtumalla)
LED2
Valkoinen
linkki virtuaaliselle
työpöydälle
Luku 1 Johdanto tuotteeseen
1.4.2
Näyttö takaa
9
10
11
6
12
USB
1
2
3
4 5
1.
RJ45
2.
DVI-liitäntä
3.
VGA-liitäntä
4.
Mikrofonitulo
5.
Äänituloliitäntä
6.
kuulokelähtö
7.
USB-liitäntä
8.
Virtaliitäntä
9.
Kiinnitysliittymän ruuvin reiät
7
8
10. USB-liitäntä
11. Kensington-lukko
12. Ohjausnäppäimistö
ASUS LCD-monitori-CP220/CP240-sarja
1-4
1.4.3
Aloita asiakasjärjestelmällä
Kohde
Näppäin
Kuvaus
Kytke tätä painiketta painamalla näyttö päälle/pois
päältä.
Power (Virta)
MENU
A
Input select (Tulon
valinta)
Brightness & Up
(Kirkkaus ja Ylös)
Menu (Valikko)
Volume & down
(Äänenvoimakkuus
ja alas)
Auto adjust & return
(Automaattinen
säätö ja paluu)
Linkki (LED)
Asiakas (LED)
näppäin
Lähde
Paina valitaksesi eri tulolähteen
kirkkaus / paina lisätäksesi valitun toiminnon
numeerista arvoa
Paina siirtyäksesi OSD-valikkoon
äänenvoimakkuus / paina vähentääksesi valitun
toiminnon numeerista arvoa
Automaattien säätö / Paluu edelliseen valintaan
Linkki palvelimeen
LED palaa valkoisena, kun asiakas on päällä
LED palaa kullanruskeana, kun asiakas on
pois päältä, tai kun Wake-on-LAN (Aktivointi
lähiverkkotapahtumalla) tai Wake-on-USB
(Aktivointi USB-tapahtumalla) on otettu käyttöön
Toiminto
Automaattinen säätö
VGA
*Auto Adjust
& Return
(Automaattinen
säätö ja paluu)
1-5
Splendid-tilakytkin
Välitön yhteys
Poistu OSD-valikosta,
paina lyhyesti valitaksesi
Asiakas yhteyden katkaisemisen,
kytke työasema pois
päältä tai peru toiminto
Katkaise yhteys ja palaa
kirjautumiskäyttöliittymään
Kuvaus
VGA-lähteellä
(>2 sekuntia)
VGA-lähteellä lyhyellä
painalluksella.
(<2 sekuntia)
Paina lyhyesti kirjautumiskäyttöliittymässä
(<2 sekuntia)
Paina lyhyesti
isäntäistunnossa
(<2 sekuntia)
Paina lyhyesti
palvelinistunnossa
(<2 sekuntia)
Luku 1 Johdanto tuotteeseen
1.4.4
Asiakasilmaisimen toiminta
Tila
Virta päällä:
Virta pois:
Virta päällä ja linkki
virtuaaliseen työpöytään
Virta pois ja Wake
On Lan (Aktivointi
lähiverkkotapahtumalla)
Virta pois ja Wake On
USB (Aktivointi USBtapahtumalla)
Virta päälle tilaan
Virta pois ja Wake On
USB (Aktivointi USBtapahtumalla)
VIRTA
Valkoinen
Pois
LINKKI
Pois
Pois
Asiakas
Valkoinen
Pois
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Keltainen
Pois
Keltainen
Keltainen
Pois
Keltainen
Valkoinen
(vilkkuu12 s
ja sammuu) /
Kullanruskea
(aina päällä)
Valkoinen
(päällä 12 s
ja sammuu)
Valkoinen (vilkkuu12
s ja sammuu) /
Kullanruskea (aina
päällä)
ASUS LCD-monitori-CP220/CP240-sarja
1-6
2.1
Varren/jalustan irrottaminen (seinäkiinnitystä
varten)
Varren/jalustan irrottaminen.
1.
Irrota virta- ja signaalikaapelit. Aseta varovasti näytön etupuoli
puhdasta pöytätasoa vasten.
2.
Vedä varovasti sormin pois levy, joka peittää jalustan kaulaa. Irrota
ruuvitaltalla neljä ruuvia, joilla jalusta on kiinnitetty näyttöön.
3.
Irrota jalusta näytöstä.
•
On suositeltavaa peittää pöydän pinta pehmeällä kankaalla näytön
vahingoittumisen estämiseksi.
•
Pidä kiinni alustasta irrottaessasi ruuveja.
1
2
3
2-1
•
Seinäkiinnityssarja (100x100 mm) ei kuulu ostetun tuotteen toimitukseen.
•
Käytä vain UL Listed -seinäkiinnityskannattimia, joiden minimipaino/kuorma on
14 kg (Ruuvikoko: M4 x 10 mm).
Luku 2 Asetus
2.2
Näytön säätäminen
• Optimaalisen katselukulman säätämistä varten on suositeltavaa
katsoa ensin pystysuorassa olevaa näyttöä ja säätää sen sitten itselle
parhaiten sopivaan kulmaan.
• Pidä kiinni jalustasta estääksesi näyttöä kaatumasta katselukulmaa
vaihtaessasi.
• Voit säätää näytön kulmaa välillä -5˚ - 23˚.
-5 ~ 23
ASUS LCD-monitori-CP220/CP240-sarja
2-2
3.1
Kuvaruutu (OSD) -valikko
3.1.1Uudelleenmääritys
CP220
Splendid
Scenery Mode
Color
Standard Mode
Picture
Theater Mode
Input Select
Game Mode
Menu
Night View Mode
sRGB
Move
OK
Exit
1.
Aktivoi kuvaruutuvalikko painamalla MENU (Valikko) -painiketta.
2.
Navigoi toimintojen välillä painamalla - ja -painiketta. Paina
OK-painiketta korostaaksesi ja aktivoidaksesi halutun toiminnon.
Jos valitulla toiminnolla on alivalikko, voit navigoida alivalikossa
painamalla - ja -painiketta uudelleen. Paina OK-painiketta
korostaaksesi ja aktivoidaksesi haluamasi toiminnon alivalikosta.
3.
Voit muuttaa valitun toiminnon asetuksia painamalla - ja
-painiketta.
4.
Poistu kuvaruutuvalikosta painamalla MENU (Valikko) -painiketta. Voit
säätää kaikkia muita toimintoja toistamalla vaiheet 2 ja 3.
3.1.2
Kuvaruutuvalikon johdanto
1.Splendid
Tämä toiminto sisältää kuusi valinnaista alitoimintoa. Kussakin tilassa
on nollausvalinta, joka mahdollistaa asetuksesi säilyttämisen tai
paluun esiasetettuun tilaan.
CP220
Splendid
Scenery Mode
Color
Standard Mode
Picture
Theater Mode
Input Select
Game Mode
Menu
Night View Mode
sRGB
Move
•
3-1
OK
Exit
Scenery Mode (Näkymätila): Tämä on paras näkymävalinta
näytettäessä valokuvia älykkäällä SPLENDID™-videolla.
Luku 3 Yleinen ohje
•
Standard Mode (Vakiotila): Tämä on paras valinta asiakirjan
muokkaukseen älykkäällä SPLENDID™-videolla.
•
Theater Mode (Teatteritila): Tämä on paras valinta elokuvien katseluun
älykkäällä SPLENDID™-videolla.
•
Game Mode (Pelitila): Tämä on paras valinta pelien pelaamiseen
älykkäällä SPLENDID™-videolla.
•
Night View Mode (Yökatselutila): Tämä on paras valinta pimeitä
näkymiä sisältävien pelien pelaamiseen tai elokuvien katseluun
älykkäällä SPLENDID™-videolla.
•
sRGB: Tämä on paras valinta kuvien ja grafiikan katsomiseen
tietokoneelta.
•
Color Temp. (Värilämpötila) -tilan User Mode (Käyttäjätila) -tilassa käyttäjä voi
määrittää perusvärien R (punainen), G (vihreä) ja B (sininen) säätämiseen
välillä 0–100.
2. Color (Väri)
Valitse haluamasi kuvan väri tällä toiminnolla.
CP220
Splendid
Brightness
Color
Contrast
Picture
ASCR
100
80
OFF
Input Select
Saturation
Menu
Color Temp.
50
User Mode
18
Gamma
Move
OK
Exit
•
Brightness (Kirkkaus): Säätöalue on 0-100.
tämän toiminnon aktivoiva pikanäppäin.
•
Contrast (Kontrasti): Säätöalue on 0-100.
•
ASCR: Säätää kuvan vaakasuuntaista (H-Position (H-sijainti)) ja
pystysuuntaista (V-Position (V-sijainti)) sijaintia VGA-tulosta. Säätöalue
on 0-100.
•
Saturation (Värikylläisyys): Säätöalue on 0-100.
•
Color Temp. (Värilämpötila): Sisältää kolme esiasetettua
valkotasapainotilaa (D50, D65 ja 9300K) ja yhden User mode (Käyttäjän
tilan).
•
Gamma: Harmaasävy-gamman muuttamiseen välillä 18/2,2/2,5.
ASUS LCD-monitori-CP220/CP240-sarja
-painike on myös
3-2
3.
•
Phase (Vaihe) säätää pikselikellosignaalin vaihetta. Jos se on säädetty väärin,
näytössä näkyy vaakasuuntaisia häiriöitä.
•
Clock (Kello) (pikselitaajuus) ohjaa skannattujen pikselien määrää yhdessä
vaakasuuntaisessa pyyhkäisyssä. Jos taajuus ei ole oikea, näytössä näkyy
pystysuuntaisia raitoja kuva ei näy oikeassa suhteessa.
Picture (Kuva)
Voit säätää tässä valikkokohteessa kuvan Aspect Control
(kuvasuhdetta), Over Scan, Position (sijaintia) (vain VGA) ja Focus
(tarkennusta) (vain VGA).
CP220:
CP220
Splendid
Sharpness
Color
Aspect Control
Picture
Position
Input Select
Focus
50
Full
Menu
Move
OK
Exit
CP240:
CP240
Splendid
Sharpness
Color
Trace Free
Picture
Aspect Control
Input Select
Position
Menu
Focus
Move
3-3
OK
40
60
Full
Exit
•
Sharpness (Terävyys): Säädä kuvan terävyyttä. Säätöalue on
0-100.
•
Trace Free: Nopeuttaa vasteaikaa Over Drive -teknologialla.
Säätöalue on hitaimmasta (0) nopeimpaan (100) (vain CP240).
•
Aspect Control (Kuvasuhteen säätö): Säädä kuvasuhteeksi
”Full” (Täysi), ”4:3”.
•
Position (Sijainti): Säätää kuvan vaakasuuntaista (H-Position
(H-sijainti)) ja pystysuuntaista (V-Position (V-sijainti)) sijaintia.
Säätöalue on 0-100 (käytettävissä vain VGA-tulolla).
Luku 3 Yleinen ohje
•
4.
Focus (Tarkennus): Vähentää kuvan pysty- ja vaakarivien
kohinaa säätämällä (Phase (vaihetta) ja (Clock (kelloa) erikseen.
Säätöalue on 0-100 (käytettävissä vain VGA-tulolla).
Input Select (Tulon valinta)
Valitse tulovalinnaksi VGA tai asiakaslähde-tulosignaali.
CP220
Splendid
VGA
Color
Client
Picture
Input Select
Select
Input
Menu
Move
5.
Exit
OK
Menu (Valikko)
Säätää järjestelmän määrityksen.
CP220
Splendid
OSD Setup
Color
Information
Picture
Language
Input Select
All Reset
English
Menu
Move
OK
Exit
•
OSD Setup (Kuvaruutuvalikon asetus): OSD Timeout (OSDaikakatkaisu) -, DDC/CI-, Transparency (Läpikuultavuus) - ja Power
indicator (Virran merkkivalo) -asetusten säätämiseen.
•
Information (Tiedot): Näytön tietojen näyttämiseen.
•
Language (Kieli): Valitse kuvaruutuvalikon kielen. Vaihtoehdot ovat:
Englanti, ranska, saksa, espanja, italia, hollanti, venäjä, perinteinen
kiina, yksinkertaistettu kiina, japani, persia, thai, indonesia, puola, turkki,
portugali, tšekki, kroatia, unkari, romania ja korea.
•
All Reset (Nollaa kaikki): Valitse ”Yes” (Kyllä), jos haluat palauttaa kaikki
asetukset takaisin tehdasasetuksiin.
ASUS LCD-monitori-CP220/CP240-sarja
3-4
3.2Client-asetus
1. Kytke virta päälle ja paina
valitaksesi tulolähteeksi [Client].
Client
MENU:Exit
2. Kirjaudu Client-pienohjelmaan, napsauta vasemmassa yläkulmassa
[Options] (Valinnat).
Options
3. Valitse [Options] (Valinnat) --> [Configuration] (Määritys).
Options
Configuration
Diagnostics
Information
User Settings
3-5
Luku 3 Yleinen ohje
4. Siirry kohtaan [Configuration] (Määritys) --> [Network] (Verkko) ja
valitse ”Enable DHCP” (Ota DHCP käyttöön).
Configuration
Network IPv6 SCEP Label Discovery Session Language Power Display Access Audio Reset
Change the network settings for the device
Enable DHCP:
IP Address:
192 . 168 . 100 . 51
Subnet Mask:
255 . 255 . 255 . 0
Gateway:
192 . 168 . 100 . 1
Primary DNS Server:
192 . 168 . 100 . 2
Secondary DNS Server:
0
. 0
.0
.0
Domain Name:
FQDN:
Auto
Ethernet Mode:
Enable 802.1X Security:
Identity:
Client Certificate:
OK
Cancel
Apply
5. Valitse [Session] (Istunto) -välilehti ja syötä ”DNS Name or IP Address”
(DNS-nimi tai IP-osoite) ja napsauta ”Apply” (Käytä) suorittaaksesi
valinnan.
Configuration
Network IPv6 SCEP Label Discovery Session Language Power Display Access Audio Reset
vmware Horizon View Client
TM
Configure the connection to a peer device
Connection Type:
DNS Name or IP Address:
View Connection Server
192.168.100.252
Advanced
OK
ASUS LCD-monitori-CP220/CP240-sarja
Cancel
Apply
3-6
6. Valitse [Language] (Kieli) -välilehti ja valitse haluttu kieli ja napsauta
sitten ”Apply” (Käytä) suorittaaksesi valinnan.
Configuration
Network IPv6 SCEP Label Discovery Session Language Power Display Access Audio Reset
Select language for the user interface
Language:
Keyboard Layout:
English
US
OK
Cancel
Apply
7. Valitse [OK] lopettaaksesi [Configuration] (Määritys) -toiminnon.
8. Palaa pääsivulle, valitse vasemmassa yläkulmassa [Options] (Valinnat)
ja siirry kohtaan [User settings] (Käyttäjän asetukset).
Options
Configuration
Diagnostics
Information
User Settings
3-7
Luku 3 Yleinen ohje
9. Valitse [Certificate] (Sertifikaatti) -välilehti, valitse kohde ja asetus ja
napsauta sitten [OK].
User Settings
Certificate Mouse Keyboard Image
Display Topology Touch Screen
vmware Horizon View Client
TM
Certificate Checking Mode:
This mode determines how the client proceeds when it cannot verify that
your connection to the server is secure. It is not recommended that you
change this setting unless instructed to do so by your system administrator.
Never connect to untrusted servers
Warn before connecting to untrusted servers
Do not verify server identity certificates
OK
Cancel
Apply
10.Linkitä palvelin-IP-osoitteeseen ja siirry yhteyskäyttöliittymään
napsauta [Connect] (Yhdistä).
Enter the address of the View
Connection Server.
Server:
192.168.100.252
Connect
ASUS LCD-monitori-CP220/CP240-sarja
3-8
11.Syötä ”User name” (Käyttäjätunnus) ja ”password” (salasana) ja
napsauta sitten [Login] (Kirjaudu sisään).
https://192.168.100.252
Enter your user name and password
User name:
Password:
Server:
192.168.100.252
Login
Cancel
12.Napsauta [Connect] (Yhdistä).
win7
Connect
Log on to desktop
Reser VM
Cancel
13.Siirry Client-käyttöliittymään.
3-9
Luku 3 Yleinen ohje
14.Valitse työpöydällä ”Start” (Käynnistä), valitse ”Logout” (Kirjaudu ulos)
poistuaksesi Client-sovelluksesta.
ASUS LCD-monitori-CP220/CP240-sarja
3-10
3.3
Tekniset tiedot
Malli
Paneelin koko
Maksimiresoluutio
Kirkkaus (Tyyp.)
Sisäinen kontrastisuhde (Tyyp.)
CP240
23,8” (60,47 cm)
1920 x 1080
1920 x 1080
250 cd/m
250 cd/m2
2
1000:1
1000:1
160° (P) ; 170° (V)
178° (P) ; 178° (V)
16,7 M
16,7 M
Vasteaika (Tyyp.)
5 ms
5 ms (harmaasta
harmaaseen)
D-Sub-tulo
Kyllä
Kyllä
Katselukulma (CR≧0)
Näyttövärit
Virta päällä -virrankulutus
PÄÄLLÄ-tila: < 50 W*
PÄÄLLÄ-tila: < 50 W*
*Perustuu Energy Star 6.0
-standardiin
*Perustuu Energy Star 6.0
-standardiin
Kaiutin
Kyllä
Kyllä
Mikrofonipuhelin
Kyllä
Kyllä
Kuuloke
Kyllä
Kyllä
Huomautus
Virransäästötila
Virta pois -tila
Kallistus
<6W
<6W
< 0,5 W
< 0,5 W
-5° - +23°
-5° - +23°
100x100 mm
100x100 mm
523,2 x 497,0 x 224,8 mm
567,60 x 517,15 x 244,81
mm
654 x 397 x 176 mm
685 x 421 x 179 mm
Nettopaino (noin)
5,3 kg
6,0 kg
Bruttopaino (noin)
7,6 kg
8,5 kg
AC 100–240 V (ulkoinen)
AC 100–240 V (ulkoinen)
Kiinnitysliittymä
Fyysiset mitat (l x k x s)
Pakkauksen mitat (l x k x s)
Nimellisjännite
Suoritin
SCALER TERA2321 FCBGA-396
ROM
FLASH MX25L25635FMI-10G 256MB SOP-16
RAM
DRAM H5TQ2G63D(F)FR-H9C/MT41J128M16JT107G-K 2Gb x 2
Client-ratkaisu
3-11
CP220
21,5” (54,61 cm)
Vmware
Luku 3 Yleinen ohje
3.4
Vianetsintä (Usein kysyttyä)
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Virran merkkivalo ei pala.
• Paina -painiketta tarkistaaksesi onko näyttä ON
(Päällä) -tilassa.
• Tarkista onko virtajohto liitetty oikein näyttöön ja
pistorasiaan.
Virran merkkivalo palaa
keltaisena eikä näytössä näy
kuvaa
• Tarkista ovatko näyttö ja tietokone ON (Päällä)
-tilassa.
• Varmista, että signaalikaapeli liitetty tiukasti
näyttöön ja tietokoneeseen.
• Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettei yksikään
nasta ole taipunut.
• Liitä tietokone toiseen käytettävissä olevaan
näyttöön tarkistaaksesi toimiiko tietokone oikein.
Näytön kuva on liian vaalea tai
tumma
• Säädä Kontrasti- ja Kirkkausasetuksia
kuvaruutuvalikolla.
Näytön kuva ei ole keskitetty
oikein tai oikean kokoinen
• Säädä kuva automaattisesti painamalla A
-painiketta kaksi sekuntia.
• Säädä kuvaruutuvalikolla H-Position (H-sijainti) - tai
V-Position (V-sijainti) -asetukset.
Näytön kuva hyppii tai kuvassa
esiintyy aaltokuvioita
• Varmista, että signaalikaapeli liitetty tiukasti
näyttöön ja tietokoneeseen.
• Siirrä elektronista häiriötä aiheuttavat laitteet
kauemmaksi.
Näytön kuvassa on värivirheitä
(valkoinen ei näytä valkoiselta)
• Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettei yksikään
nasta ole taipunut.
• Nollaa näyttö kuvaruutuvalikolla.
• Säädä R/G/B-väriasetukset tai valitse
kuvaruutuvalikolla Värilämpötila.
Näytön kuva on epäselvä tai
sumea
• Säädä kuva automaattisesti painamalla
-painiketta kaksi sekuntia (Vain VGA-malli).
• Säädä Phase (Vaihe) - ja Clock (Kello) -asetuksia
kuvaruutuvalikolla.
A
• Varmista, että audiokaapeli on liitetty oikein
näyttöön.
• Säädä sekä näytön että tietokoneen
Ei ääntä tai ääni kuuluu vaimeasti
äänenvoimakkuutta.
• Varmista, että tietokoneen äänikortin ohjain on
asennettu oikein ja aktivoitu.
ASUS LCD-monitori-CP220/CP240-sarja
3-12
3.5
Tuettu ajoitusluettelo
VESA/IBM-tilat tukevat ajoitusta (D-SUB-tuloista)
Resoluutio
Virkistystaajuus
Vaakataajuus
640 x 350
640 x 480
640 x 480
640 x 480
720 x 400
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
848 x 480
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1680 x 1050
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1080
70Hz
60Hz
67Hz
75Hz
70Hz
56Hz
60Hz
72Hz
75Hz
60Hz
60Hz
70Hz
75Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
31,469KHz
31,469KHz
35KHz
37,5KHz
31,469KHz
35,156KHz
37,879KHz
48,077KHz
46,875KHz
31,02KHz
48,363KHz
56,476KHz
60,023KHz
67,5KHz
44,772KHz
49,702KHz
60KHz
63,981KHz
79,976KHz
47,712KHz
55,935KHz
65,29KHz
64,674KHz
67,5KHz
66,587 KHz
* Tilat, joita ei ole lueteltu yllä olevissa taulukoissa, eivät ehkä ole tuettuja. Optimaalisen
tarkkuuden saavuttamiseksi on suositeltavaa valita tila, joka on mainittu yllä olevassa taulukossa.
3-13
Luku 3 Yleinen ohje
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising