AOC | 7KLR | Wykaz skladnikow majatku do nieodplatnego przekazania

I ZB A S K A R B O W A w O L S Z T Y N I E
10–950 Olsztyn, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A tel. (89) 534 49 44 / e-mail: is@wm.mofnet.gov.pl
Wykaz składników majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Nazwa składnika majątku
Krzesło ISO
Krzesło ISO
Krzesło ISO
Stół konferencyjny
Stół konferencyjny
Biurko
Biurko
Niszczarka Rexel 60
Niszczarka
Niszczarka
Krzesło obrotowe Regal
Krzesło obrotowe Regal
Krzesło obrotowe Regal
Krzesło obrotowe Regal
Krzesło obrotowe Regal
Nr inwentarzowy
IS-8-5-2/179-W
IS-8-5-2/295-W
IS-8-5-1/282-W
IS-8-9-1/41-W
IS-8-9-1/42-W
IS-8-1-4/39-W
IS-8-1-1/31-W
IS-8-21-1/9-W
IS-8-21-1/6-W
IS-8-21-1/5-W
IS-8-5-1/112-W
IS-8-5-1/113-W
IS-8-5-1/114-W
IS-8-5-1/115-W
IS-8-5-1/116-W
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Krzesło Regal
Krzesło Regal
Krzesło Regal
Krzesło Regal
Krzesło Regal
Krzesło Regal
Krzesło Regal
Krzesło Regal
Krzesło Regal
Krzesło Regal
Przystawka do biurka
Tablica PCV
IS-8-5-1/15-W
IS-8-5-1/20-W
IS-8-5-1/24-W
IS-8-5-1/28-W
IS-8-5-1/32-W
IS-8-5-1/33-W
IS-8-5-1/36W
IS-8-5-1/63W
IS-8-5-1/70-W
IS-8-5-1/82-W
IS-8-4-1/48-W
IS-8-14-2/25-W
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Wentylator
Szafka na klucze
Wieszak drew. ścienny
Czajnik
Czajnik
Czajnik
Czajnik
Czajnik
Czajnik
Czajnik elektr.
Kalkulator
Kalkulator
Kalkulator
Kalkulator
Kalkulator
Kalkulator
Kalkulator
Telefon
Telefon
Telefon
Telefon
IS-8-12-2/52-W
IS-8-7-2/25-W
IS-8-7-4/33-W
IS-8-11-1/3-W
IS-8-11-1/5-W
IS-8-11-1/57-W
IS-8-11-1/41-W
IS-8-11-1/108-W
IS-8-11-1/112-W
IS-8-11-1/14-W
IS-8-18-1/18-W
IS-8-18-1/27-W
IS-8-18-1/50-W
IS-8-18-1/60-W
IS-8-18-1/62-W
IS-8-18-1/82-W
IS-8-18-1/88-W
IS-8-10-1/13-W
IS-8-10-1/23-W
IS-8-10-1/38-W
IS-8-10-1/38-W
Powód likwidacji
Zużycie fizyczne
Ogólnie zużyte.
Ogólnie zużyte.
Zużycie fizyczne i mechaniczne.
Zużycie mechaniczne podnośnika
gazowego
Ogólnie zużyta.
Zużycie fizyczne - uszkodzony blat
tablicy.
Ogólnie zużyty.
Ogólnie zużyte.
Uszkodzony
Uszkodzony, spalone grzałki.
Zużyte elementy, zacinające się
klawisze.
Telefony ogólnie zużyte, (zacinające się
klawisze).
2
49.
50.
51.
52.
53.
54.
IS-8-10-1/150-W
IS-8-14-3/5-W
IS-8-14-3/62-W
IS-8-13-1/66-W
IS-8-9-2/22-W
Ogólnie zużyty.
Przepalone elementy elektryczne.
Uszkodzony włącznik.
Ogólnie zużyta.
Ogólnie zużyty.
IS-8-NP/6-ST
Uszkodzona
IS-8-10-2/16-W
IS-8-10-2/17-W
IS-8-10-2/18-W
IS-8-10-2/22-W
IS-8-10-2/23-W
Znaczny stopień zużycia. Wyczerpane
baterie.
67.
68.
69.
Telefax Panasonic
Lampka
Lampka
Kosiarka do trawy
Stół prostokątny
Kserokopiarka SHARP AR235
Telefon komórk. Nokia
Telefon komórk. Nokia
Telefon komórk. Nokia
Telefon komórk. Nokia
Telefon komórk. Nokia
Telefon komórk. Simens
CF62
Telefon komórk. Samsung
M300
Tablica inform. pod.
zegarem
Odkurzecz „Zelmer”
Odkurzecz „Zelmer”
Kuchnia gazowa
Drukarka
Lexmark T430DN
Drukarka HP LJ 6P
Drukarka Lexmark E322
Drukarka HP LJ 1005
IS-4-D/4-ST
IS-8-20-1/6-W
IS-8-20-1/9-W
Uszkodzona.
Uszkodzony Fuser - wymiana
przewyższa wartość drukarki
Przestarzała technologicznie
Uszkodzony podajnik papieru
Przestarzała technologicznie
70.
Notebook California access
IS-4-N/1-ST
Przestarzały technologicznie - Win2K
71.
Notebook California access
IS-4-N/2-ST
Przestarzały technologicznie - Win2K
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
IS-8-10-2/0-W
IS-8-10-2/19-W
IS-8-14-2/20-W
IS-8-13-1/73-W
IS-8-13-1/135-W
IS-8-13-1/44-W
IS-4-D/26-ST
Notebook Maxdata
IS-4-N/8-ST
Pro6000XPM
Serwer z monitorem CRT
IS-4-P/44-ST
IBM NetFinity 8500R (UPS
pozostaje do wykorzystania)
Serwer z monitorem CRT
IBM NetFinity 8500R (UPS
IS-4-P/45-ST
pozostaje do wykorzystania)
Zestaw komputerowy KEN
PIII800 z monitorem CRT
Relisys TF785
Zestaw komputerowy
Komputer Anar B96 z
monitorem Samsung
757DFX
Zestaw komputerowy
KEN PIII866 z monitorem
CRT AOC 7Klr
Zestaw komputerowy FT Cel
2GHz z monitorem CRT AOC
7Klr
Model z 1995 r. Przestarzała
technologicznie.
Zużycie fizyczne.
Uszkodzony - naprawa nieopłacalna
Przestarzały technologicznie
Przestarzały technologicznie
IS-4-Z/163-ST
Przestarzały technologicznie - Win2K
IS-4-Z/1-ST
Przestarzały technologicznie - Win NT
4.0
IS-4-Z/22-ST
Przestarzały technologicznie - Win2K
IS-4-Z/32-ST
Uszkodzona płyta główna (wypukłe
kondensatory) Sprzęt przestarzały
technologicznie - Win2K
Zestaw komputerowy FT Cel
2GHz z monitorem CRT AOC IS-4-Z/35-ST
7Klr
Uszkodzona płyta główna (wypukłe
kondensatory) Sprzęt przestarzały
technologicznie - Win2K
3
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Zestaw komputerowy Etos
PII350 z monitorem CRT
Samsung 753DF
Zestaw komputerowy FT P4
2GHz z monitorem CRT NEC
MultiSync 95F
Zestaw komputerowy FT
MEDIUM Cel 2GHz z
monitorem CRT IIYAMA
1403 LS704UT
Zestaw komputerowy SLC P4
z monitorem CRT Samsung
757DFX
Zestaw komputerowy TS PIII
500MHZ z monitorem CRT
Sony Trinitron MultiScan
G200
Zestaw komputerowy KEN
P4 1,7GHz z monitorem CRT
AOC 7Klr
Zestaw komputerowy KEN
PIII800 z monitorem CRT
Relisys TF785
Zestaw komputerowy
Pentium4 2,8GHz z
monitorem CRT NEC
Zestaw komputerowy KEN
PIII 733
Komputer Pentium
Zestaw komputerowy GT
Athlon 3000+
Zestaw komputerowy GT
Athlon 3000+
Zestaw komputerowy GT
Athlon 3000+
IS-4-Z/3-ST
Przestarzały technologicznie - Win NT
4.0
IS-4-Z/40-ST
Uszkodzona płyta główna (wypukłe
kondensatory) Sprzęt przestarzały
technologicznie - Win2K
IS-4-Z/42-ST
Uszkodzona płyta główna (wypukłe
kondensatory) Sprzęt przestarzały
technologicznie - Win2K
IS-4-Z/45-ST
Przestarzały technologicznie - Win2K
IS-4-Z/5-ST
Przestarzały technologicznie - Win NT
4.0
IS-4-Z/25-ST
Uszkodzona płyta główna
IS-4-Z/21-ST
Przestarzały technologicznie - Win2K
IS-4-Z/165-ST
Uszkodzona płyta główna
IS-4-Z/57-ST
Przestarzały technologicznie - Win2K
IS-4-Z/58-ST
IS-4-Z/66-ST
IS-4-Z/70-ST
IS-4-Z/72-ST
Nie uruchamia się - Uszkodzona płyta
główna
Nie uruchamia się - Uszkodzona płyta
główna
Nie uruchamia się - Uszkodzona płyta
główna
Nie uruchamia się - Uszkodzona płyta
główna
93.
Monitor CRT Samsung
SyncMaster 755DFX
IS-4-P/47-ST
Serwer IBM wykorzystany jako nowy
serwer szkoleniowy Poltax
94.
Monitor CRT Miro 17''
IS-4-Z/112-ST
95.
Monitor CRT Samsung
753DF
IS-4-Z/114-ST
96.
Zestaw komputerowy PC1
IS-4-Z/143-ST
97.
Monitor CRT Fujitsu Siemens
IS-4-Z/28-ST
19''
98.
Zestaw komputerowy
IS-4-Z/31-ST
99.
Monitor CRT AOC 7Klr
IS-4-Z/37-ST
Jednostka centralna pracuje w IS OZ
Elbląg
100.
Monitor CRT Relisys TF785
IS-4-Z/41-ST
Jednostka centralna pracuje w IS OZ
Elbląg
Jednostka centralna pracuje jako
serwer intranetowy w p.316
Jednostka centralna znajduje się w
p.315 - rezerwowy serwer
Przestarzały technologicznie
Jednostka centralna Fujitsu Siemens
znajduje się w p.206 z monitorem LCD
17''
Jednostka centralna
z IS OZ Elbląg przedstawiona do
likwidacji
4
101.
Monitor CRT
Monitor HP 7500
IS-4-Z/43-ST
Jednostka centralna HP znajduje się w
p.118B z monitorem LCD 17''
102.
Zestaw komputerowt
Pentium'
IS-4-Z/47-ST
Przestarzały technologicznie
103.
Monitor CRT Samtron
IS-4-Z/51-ST
Jednostka centralna P4 3Ghz znajduje
się w p.122 z monitorem LCD 17''
104.
Monitor CRT Samsung
793DF
IS-4-Z/52-ST
Jednostka centralna P4 3Ghz znajduje
się w p.117 z monitorem LCD 17''
105.
106.
107.
Skaner HP SJ 5490
Skaner HP SJ 4670V
Skaner HP SJ 4670V
IS-8-20-3/1-W
IS-8-20-3/6-W
IS-8-20-3/8-W
Uszkodzony - naprawa nieopłacalna
Uszkodzony - naprawa nieopłacalna
Uszkodzony - naprawa nieopłacalna
108.
Microcom Fax Modem
IS-8-20-4/18-W
Przestarzały technologicznie
IS_4-P/39/ST
Przestarzały technologicznie
IS-4-D/30-ST
IS-4-D/31-ST
IS-4-D/34-ST
IS-4-D/35-ST
PRZESTARZAŁA TECHN.
USZK MODUŁ POD. PAPIERU
PRZESTARZAŁA TECHN.
PRZESTARZAŁA TECHN.
IS-4-D/36-ST
IS-4-D/37-ST
IS-4-D/38-ST
IS-4-D/39-ST
IS-4-D/40-ST
PRZESTARZAŁA TECHN.
PRZESTARZAŁA TECHN.
PRZESTARZAŁA TECHN.
PRZESTARZAŁA TECHN.
PRZESTARZAŁA TECHN.
IS-4-D/42-ST
IS-4-D/43-ST
IS-4-D/45-ST
IS-4-P/29-ST
PRZESTARZAŁA TECHN.
PRZESTARZAŁA TECHN.
USZK. ZESPÓŁ LASERA
BATERIE USZK.
IS-4-P/32-ST
IS-4-P/33-ST
IS-4-Z/130-ST
IS-4-Z/139-ST
2000r.
USZK. LAMPA
2000r.
2001r.
IS-4-Z/140-ST
IS-4-Z/141-ST
IS-4-Z/142-ST
2002r.
2004, USZK.
2003r.
IS-4-Z/144-ST
IS-4-Z/145-ST
IS-4-Z/146-ST
2004r., USZK
2003r.
2003r.
IS-4-Z/147-ST
2000r.
IS-4-Z/154-ST
2000r.
IS-4-Z/155-ST
2003r.
IS-4-Z/156-ST
2001r., USZK. ZASILACZ
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
Nagrywarka CD-RW CD-RW
Yamaha zewnętrzna
DRUKARKA HP 690C
DRUKARKA HP 4L
DRUKARKA CANON BJC-240
DRUKARKA CANON BJC-250
DRUKARKA CANON BJC-250
DRUKARKA CANON BJC-250
DRUKARKA CANON BJC-250
DRUKARKA CANON BJC-250
DRUKARKA CANON BJC-250
DRUKARKA CANON BJC4650
DRUKARKA HP 6L
DRUKARKA HP 2200 DN
ZASILACZ UPS
MONITOR SAMSUNG CRT
17"
PROJEKTOR EPSON 5300
MONITOR EPSON 5300
MONITOR PHILIPS 15"CRT
KOMPUTER IBM NET VISTA
1GHz, MONITOR 19"CRT
MONITOR AOC 17"CRT
MONITOR NEC 19"CRT
MONITOR AOC 17"CRT
MONITOR MIRO 17" CRT
MONITOR MIRO 17" CRT
Zestaw komputerowy
OPTIMUS
Zestaw komputerowy
OPTIMUS
ZESTAW KOMPUTEROWY
OPTIMUS 500MHz
PRESTIGE,
ZESTAW KOMPUTEROWY
OPTIMUS 650MHz,
5
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
ZESTAW KOMPUTEROWY
OPTIMUS
ZESTAW KOMPUTEROWY
IBM NET VISTA
ZESTAW KOMPUTEROWY
OPTIMUS
ZESTAW KOMPUTEROWY
OPTIMUS
ZESTAW KOMPUTEROWY
OPTIMUS
ZESTAW KOMPUTEROWY
OPTIMUS PRESTIGE
MONITOR SAMSUNG CRT
17"
ZESTAW KOMPUTEROWY
OPTIMUS
ZESTAW KOMPUTEROWY
KEN
ZESTAW KOMPUTEROWY
OPTIMUS
ZESTAW KOMPUTEROWY
OPTIMUS
MONITOR RELISYS 17"CRT
PROJEKTOR LECH
PROJEKTOR LECH
DRUKARKA CANON BJC-240
IS-4-Z/157-ST
2001r.
IS-4-Z/158-ST
2002r.
IS-4-Z/159-ST
2000r.
IS-4-Z/15-ST
2001r., USZK. ZASILACZ
IS-4-Z/160-ST
2000r.
IS-4-Z/161-ST
2000r.
IS-4-Z/162-ST
2000r.
IS-4-Z/16-ST
2001r.
IS-4-Z/17-ST
2001r.
IS-4-Z/18-ST
2001r.
IS-4-Z/19-ST
IS-4-Z/20-ST
IS-8-14-4/8-W
IS-8-14-4/9-W
IS-8-20-1/15-W
2000r., USZK. ZASILACZ
2001r.
1996r.
1996r.
PRZESTARZAŁA TECHN.
IS-8-20-1/16-W
IS-8-20-1/18-W
PRZESTARZAŁA TECHN.
PRZESTARZAŁA TECHN.
IS-8-20-2/12-W
2004r.
IS-8-20-2/13-W
2004r.
IS-8-20-2/14-W
2004r.
IS-8-20-2/15-W
2004r.
IS-8-20-2/17-W
2003r.
IS-8-20-2/18-W
2004r.
160.
161.
DRUKARKA CANON BJC-240
DRUKARKA CANON BJC-240
MONITOR SAMSUNG CRT
17"
MONITOR SAMSUNG CRT
17"
MONITOR SAMSUNG CRT
17"
MONITOR SAMSUNG CRT
17"
MONITOR SAMSUNG CRT
17"
MONITOR SAMSUNG CRT
17"
MONITOR SAMSUNG CRT
17"
MONITOR HIVISION 17"CRT
IS-8-20-2/20-W
IS-8-20-2/5-W
2004r.
2004r.
162.
163.
MONITOR HIVISION 17"CRT
Fotel
IS-8-20-2/6-W
IS-8-5-3/48-W
2004r.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
164.
Fotel
IS-8-5-3/47-W
Zużycie fizyczne.
165.
166.
167.
Fotel
IS-8-5-3/58-W
Fotel
IS-8-5-3/52-W
Stół konferencyjny
IS-8-9-1/52-W
Ogólnie zużyte.
168.
Stół konferencyjny
IS-8-9-1/53-W
6
169.
Stół konferencyjny
IS-8-9-1/57-W
170.
Stół konferencyjny
IS-8-9-1/55-W
Stół konferencyjny
IS-8-9-1/54-W
Stół konferencyjny
IS-8-9-1/56-W
173.
Lampka
IS-8-14-3/48-W
174.
Lampka
IS-8-14-3/34-W
Lampka
IS-8-14-3/33-W
Lampka
IS-8-14-3/31-W
Lampka
IS-8-14-3/45-W
178.
Lampka
IS-8-14-3/22-W
179.
Lampka
IS-8-14-3/30-W
180.
Lampka
IS-8-14-3/46-W
181.
Lampka
IS-8-14-3/57-W
182.
Lampka
IS-8-14-3/39-W
Lampka
IS-8-14-3/56-W
Lampka
IS-8-14-3/28-W
Lampka
IS-8-14-3/27-W
Lampka
IS-8-14-3/51-W
Lampka
IS-8-14-3/50-W
189.
Lampka
Lampka
IS-8-14-3/43-W
IS-8-14-3/36-W
190.
Grzejnik
IS-8-12-1/36-W
191.
Grzejnik
IS-8-12-1/20-W
192.
Grzejnik
IS-8-12-1/44-W
193.
Telefon
IS-8-10-1/137-W
194.
Telefon
IS-8-10-1/127-W
195.
Telefon
IS-8-10-1/104-W
Telefon
IS-8-10-1/98-W
171.
172.
175.
176.
177.
183.
184.
Przepalone elementy elektryczne.
Uszkodzony włącznik.
185.
186.
Przepalone elementy elektryczne.
Uszkodzony włącznik.
187.
188.
196.
Uszkodzone elementy grzewcze.
Ogólnie zużyte, (zacinające się
klawisze).
7
197.
Telefon
IS-8-10-1/103-W
198.
Telefon
IS-8-10-1/125-W
199.
Biurka komput.
IS-8-NP/29-ST
200.
Biurka komput.
IS-8-NP/32-ST
201.
Biurka komput.
IS-8-NP/19-ST
Biurka komput.
IS-8-NP/16-ST
Biurka komput.
IS-8-NP/20-ST
Biurka komput.
IS-8-NP/15-ST
Biurka komput.
IS-8-NP/26-ST
Biurka komput.
IS-8-NP/50-ST
Biurka komput.
IS-8-NP/31-ST
208.
Biurko
IS-8-1-1/185-W
209.
Biurko
IS-8-1-1/153-W
210.
Biurko
IS-8-1-1/162-W
Biurko
IS-8-1-1/152-W
Biurko
IS-8-1-1/142-W
Biurko
IS-8-1-1/149-W
Biurko
IS-8-1-1/158-W
Biurko
IS-8-1-1/146-W
Biurko
IS-8-1-1/147-W
Biurko
IS-8-1-1/136-W
Biurko
IS-8-1-1/144-W
Biurko komputerowe
IS-8-1-2/65-W
221.
Biurko
IS-8-1-1/131-W
222.
Biurko
IS-8-1-1/159-W
223.
Biurko
IS-8-1-1/132-W
224.
Biurko
IS-8-1-1/121-W
202.
203.
Ogólnie zużyte.
204.
205.
206.
Ogólnie zużyte.
207.
211.
212.
213.
214.
215.
Ogólnie zużyte.
216.
217.
218.
219.
220.
8
225.
Biurko
IS-8-1-1/150-W
Biurko
IS-8-1-1/122-W
Biurko
IS-8-1-1/167-W
Biurko
IS-8-1-1/130-W
230.
Biurko
IS-8-1-1/119-W
231.
Biurko
IS-8-1-1/118-W
232.
Biurko
IS-8-1-1/129-W
233.
Biurko
IS-8-1-1/143-W
234.
Biurko
IS-8-1-1/101-W
Biurko
IS-8-1-1/140-W
Biurko
IS-8-1-1/175-W
Biurko
IS-8-1-1/161-W
Biurko
IS-8-1-1/112-W
Biurko
IS-8-1-2/67-W
Biurko
IS-8-1-1/148-W
Biurko
IS-8-1-1/174-W
Biurko
IS-8-1-1/154-W
241.
Stolik
IS-8-9-2/79-W
242.
Stoliki ślusarski
IS-8-9-2/84-W
226.
227.
228.
229.
235.
236.
237.
Ogólnie zużyte.
238.
239.
240.
Ogólnie zużyte.
243.
Stoliki
IS-8-9-2/85-W
Stoliki
IS-8-9-2/78-W
245.
Regał
IS-8-8-2/51/W
246.
Regał
IS-8-8-2/50/W
247.
Regał
IS-8-8-2/49/W
Regał
IS-8-8-2/48/W
Regał
IS-8-8-2/47/W
Regał
IS-8-8-2/46/W
244.
248.
249.
250.
Ogólnie zużyte.
9
251.
Regał
IS-8-8-2/45/W
Regał
IS-8-8-2/44/W
Regał
IS-8-8-2/43/W
Regał
IS-8-8-2/42/W
256.
Regał
IS-8-8-2/41/W
257.
Regał
IS-8-8-2/40-W
258.
Regał
IS-8-8-2/39-W
259.
Regał
IS-8-8-2/26-W
260.
Regał
IS-8-8-2/25-W
Regał
IS-8-8-2/24/W
Regał
IS-8-8-2/23-W
262.
Krzesło
IS-8-5-4/224-W
263.
Krzesło
IS-8-5-4/184-W
264.
Krzesło
IS-8-5-4/163-W
Krzesło
IS-8-5-4/162-W
Krzesło
IS-8-5-4/192-W
Krzesło
IS-8-5-4/175-W
Krzesło
IS-8-5-4/156-W
Krzesło
IS-8-5-4/185-W
Krzesło
IS-8-5-4/177-W
Krzesło
IS-8-5-4/188-W
Krzesło
IS-8-5-4/213-W
Krzesło
IS-8-5-4/197-W
Krzesło
IS-8-5-4/232-W
Krzesło
IS-8-5-4/226-W
Krzesło
IS-8-5-4/187-W
Krzesło
IS-8-5-4/194-W
252.
253.
254.
255.
261.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
Ogólnie zużyte.
10
279.
Krzesło
IS-8-5-4/250-W
280.
Krzesło
IS-8-5-4/239-W
Krzesło
IS-8-5-4/220-W
Krzesło
IS-8-5-4/234-W
Krzesło
IS-8-5-4/214-W
Krzesło
IS-8-5-4/202-W
Krzesło
IS-8-5-4/207-W
Krzesło
IS-8-5-4/235-W
Krzesło
IS-8-5-4/181-W
Krzesło
IS-8-5-4/229-W
290.
Krzesło
IS-8-5-4/240-W
291.
Krzesło
IS-8-5-4/241-W
292.
Krzesło
IS-8-5-4/246-W
293.
Krzesło
IS-8-5-4/286-W
294.
Krzesło
IS-8-5-4/180-W
295.
Krzesło
IS-8-5-4/231-W
Krzesło
IS-8-5-4/203-W
Krzesło
IS-8-5-4/193-W
Krzesło
IS-8-5-4/208-W
Krzesło
IS-8-5-4/238-W
Krzesło
IS-8-5-4/317-W
Krzesło
IS-8-5-4/196-W
Krzesło
IS-8-5-4/218-W
Krzesło
IS-8-5-4/201-W
305.
Krzesło
IS-8-5-4/313-W
306.
Krzesło
IS-8-5-4/198-W
307.
Krzesło
IS-8-5-4/176-W
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
Ogólnie zużyte.
11
308.
Krzesło
IS-8-5-4/204-W
309.
Krzesło
IS-8-5-4/221-W
Krzesło
IS-8-5-4/205-W
Krzesło
IS-8-5-4/233-W
Krzesło
IS-8-5-4/209-W
Krzesło
IS-8-5-4/173-W
Krzesło
IS-8-5-4/211-W
Krzesło
IS-8-5-4/183-W
Krzesło
IS-8-5-4/287-W
Krzesło
IS-8-5-4/248-W
319.
Krzesło
IS-8-5-4/272-W
320.
Krzesło
IS-8-5-4/223-W
321.
Krzesło
IS-8-5-4/228-W
322.
Krzesło
IS-8-5-4/160-W
323.
Krzesło
IS-8-5-4/159-W
324.
Krzesło
IS-8-5-4/157-W
Krzesło
IS-8-5-4/210-W
Krzesło
IS-8-5-4/185-W
Krzesło
IS-8-5-4/215-W
Krzesło
IS-8-5-4/255-W
Krzesło
IS-8-5-4/212-W
Krzesło
IS-8-5-4/304-W
Krzesło
IS-8-5-4/203-W
Krzesło
IS-8-5-4/320-W
Krzesło
IS-8-5-4/189-W
Krzesło
IS-8-5-4/200-W
Krzesło
IS-8-5-4/199-W
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
Ogólnie zużyte.
12
Krzesło
IS-8-5-4/230-W
Krzesło
IS-8-5-4/308-W
334.
Szafa pancerna
IS-8-NP/13-ST
335.
Kasa pancerna
IS-8-13-1/177-W
336.
Szafa ubraniowa
IS-8-6-4/21-W
337.
Pawlacz
IS-8-6-5/24-W
338.
Szafa ubraniowa
IS-8-6-4/20-W
Segment szafa
IS-8-6-6/65-W
Segment z nadst.
IS-8-6-6/75-W
Segment ubran.
IS-8-6-6/81-W
Segment z nadst.
IS-8-6-6/73-W
Segment ubran.
IS-8-6-6/80-W
344.
Segment z nadst.
IS-8-6-6/76-W
345.
Segment z nadst.
IS-8-6-6/82-W
Segment z nadst.
IS-8-6-6/77-W
347.
Nagłośnienie
IS-8-15-4/28-W
348.
Szafka wisząca
IS-8-7-2/65-W
349.
Szafka wisząca
IS-8-7-2/67-W
350.
Szafka na klucze
IS-8-7-2/64-W
351.
Segment
352.
Segment – szafa
353.
Segment – nadstawka
339.
340.
Niesprawne lub uszkodzone zamki
(starego typu).
Ogólnie zużycie mebli.
341.
342.
343.
346.
Ogólnie zużyte.
Ogólnie zużycie mebli.
IS-8-6-6/56-W
IS-8-6-6/58-W
IS-8-6-6/67-W
354.
Segment – szafa
355.
Segment – nadstawka
356.
Segment szafa
IS-8-6-6/66-W
IS-8-6-6/74-W
IS-8-6-6/64-W
Segment z nadst.
357.
IS-8-6-6/85-W
Ogólnie zużycie mebli.
13
358.
Telewizor
IS-8-15-3/10-W
Wypalony kineskop.
359.
Kosiarka do trawy
IS-8-13-1/257-W
Znaczny stopień zużycia.
360.
Czajnik elektr.
IS-8-11/81-W
361.
Czajnik elektr.
IS-8-11/82-W
362.
Czajnik elektr.
IS-8-11/84-W
363.
Czajnik elektr.
364.
Czajnik elektr.
365.
Czajnik elektr
IS-8-11/87-W
IS-8-11/88-W
IS-8-11/91-W
366.
Czajnik elektr.
Uszkodzone, spalone grzałki.
IS-8-11/92-W
367.
Ekspres do kawy
368.
Ekspres do kawy
369.
Ekspres do kawy
370.
Ekspres do kawy
371.
Ekspres do kawy
372.
Czajnik elektr.
IS-8-11/98-W
373.
Czajnik elektr.
IS-8-11/101-W
374.
Czajnik elektr
IS-8-11/102-W
375.
Czajnik elektr.
IS-8-11/121-W
376.
Czajnik elektr.
IS-8-11/124-W
377.
Czajnik elektr
IS-8-11/143-W
IS-8-11/94-W
IS-8-11/95-W
IS-8-11/96-W
IS-8-11/97-W
IS-8-11/154-W
378.
IS-8-NP/14-ST
380.
Kserokopiarka SHARP SF
2030
Kserokopiarka TOSHIBA
2860
Myjka RE 106K
IS-8-13-1/348-W
Ogólnie zużyte.
381.
Waliza Myjka
IS-8-13-1/338-W
Ogólnie zużyte.
379.
Sprzęt ogólnie zużyty.
IS-8-NP/53-ST
Download PDF

advertising