Carel | UE005 | Carel humiSteam.indd

suutuuetouTTuoteuutuus
Elektrodiperiaatteella toimiva höyrykostutin
El
humiSteam
10/2010
POCC IT.AИ50.B01164
Elektrodihöyrykostuttimet
CAREL on valmistanut
elektrodihöyrykostuttimia 1970-luvulta
alkaen ja sillä on laaja kokemus elektronisista
ohjausyksiköistä: tarkka säätö, luotettava
elektroniikka ja monipuoliset ohjelmistot.
CAREL-elektrodihöyrykostuttimet ovat
nimeltään humiSteam ja compactSteam.
Elektrodihöyrykostuttimien toiminta perustuu
hyvin yksinkertaiseen fysiikan periaatteeseen.
Vesijohtovesi sisältää liuenneita
kivennäissuoloja ja siksi se johtaa jossain
määrin sähköä. Kun veteen upotettuihin
metallielektrodeihin johdetaan jännite,
muodostuu sähkövirtaa, joka kuumentaa
vettä ja tuottaa näin vesihöyryä (Joulen laki).
Tuotetun höyryn määrä on suhteessa
sähkövirran voimakkuuteen, joka on
puolestaan verrannollinen veden pinnan
tasoon. Virtamuuntaja mittaa sähkövirran
voimakkuutta. Höyryn tuottoa voidaan ohjata
tarkasti muuttamalla veden pinnan tasoa
täyttöventtiilin ja tyhjennyspumpun avulla.
Höyryn mukana ei kulkeudu mineraaleja,
joten vesi väkevöityy ja sähkönjohtavuus
kasvaa. Järjestelmä poistaa vettä viemäriin
ja ottaa uutta vettä tilalle, jotta veden
sähkönjohtavuus on oikeissa rajoissa. Vedessä
oleva kalkki kertyy sylinteriin, jolloin sylinteri
on vaihdettava uuteen.
Periaate on yksinkertainen, mutta
turvallisen, luotettavan ja pitkäikäisen
elektrodihöyrykostuttimen kehittäminen
vaatii huolellisia analyyseja ja laajamittaista
testaustoimintaa.
Elektrodihöyrykostuttimet:
• ovat hankintahinnaltaan edullisia
• toimivat vesijohtovedellä (ei demineralisoitu
tai pehmennetty-vesi)
• edellyttävät sylinterin vaihtoa määräajoin
• ovat portaattomasti säätyviä ja soveltuvat
moniin kostutustarpeisiin.
Luotettavuus, joustavuus, täydellinen
valikoima ja erinomaiset tekniset
ominaisuudet tekevät humiSteamista
loogisen valinnan useisiin eri sovelluksiin.
humiSteam
UE*
humiSteam soveltuu julkisiin tiloihin,
toimistoihin, sairaaloihin, teollisuustiloihin
ja höyrysaunoihin. Höyry voidaan jakaa
suoraan huonetilaan huonejakoyksiköllä
tai höyrynjakotukeilla ilmastointikanavaan.
humiSteam toimii vesijohtovedellä, jonka
sähkönjohtavuus on 75–1250 μs/cm.
Ohjausyksikkö säätää järjestelmän toimintaa
automaattisesti veden ominaisuuksien
mukaan tavoitteena optimaalinen käyttöikä
ja mahdollisimman vähäinen huollontarve.
Uudet humiSteam-kostuttimet on jaettu
kahteen tuotelinjaan, joiden erona ovat
ohjausyksiköt.
• humiSteam Xplus (X) - portaaton säätö
paikallisesti tai ulkoisella säätöviestillä.
Höyryntuottoalue: 1,5–130 kg/h.
• humiSteam basic (Y) - portaaton säätö
ulkoisella säätöviestillä (esim. VAK tai
kosteusanturi).
Höyryntuottoalue: 1,5–65 kg/h.
Uutta mallivalikoimaa täydentää höyrysaunoja
varten suunniteltu “Wellness”-malli, joka
käyttää samaa ohjauselektroniikkaa kuin uusi
Xplus (X) -malli.
UE-sarjan ominaisuuksia:
• Helppokäyttöisyys: Ihmiset ovat alati
kokeneempia kulutuselektroniikan käyttäjinä.
Tämän myötä ovat lisääntyneet myös
käyttöliittymien suorituskykyyn liittyvät
vaatimukset. HumiSteam -sarjan
molemmissa uusissa malleissa on
suurikokoinen LCD-grafiikkanäyttö. Xplus
(X)-mallissa sen koko on jopa 8 tekstiriviä ja
toiminnot hyvin monipuoliset. Basic-mallissa
näyttö on selkeä ja tyylikkään yksinkertainen.
Näytön asento on säädettävissä, mikä
parantaa sen ergonomiaa entisestään.
• Luotettavuus: CARELin kehittämien
sähköliitinten ansiosta uuden humiSteamin
sylinterin vaihto ei vaadi työkaluja: edes
puutteellinen huolto ei voi aiheuttaa
ylikuumenemisvaaraa. Kaikissa malleissa
on tyhjennyspumppu, joka lisää laitteen
toiminnallista luotettavuutta veden
ominaisuuksista riippumatta.
• Suorituskyky: säätöohjelman
kehittämisessä on hyödynnetty vuosien
kokemusta ja kerättyä asiakaspalautetta.
Uuden algoritmin ansiosta kostutin
käynnistyy ja reagoi kosteutustarpeen
vaihteluihin nopeammin , mikä laajentaa
mahdollisuuksia erilaisiin sovelluksiin.
Hygienia- ja turvallisuusominaisuudet
(esimerkiksi vaahtoamisenestojärjestelmä)
ovat korkeatasoisia ja “ongelmallisen”
veden käsittelyyn liittyviä toimintoja on
monipuolistettu.
• Mallivalikoiman ja toimintojen
kattavuus: sekä humiSteam Xplus (X)että humiSteam basic (Y) -mallissa on
vakiovarusteena Modbus ® RS485
liitäntä mahdollisuus. Xplus high-end-ohjain
(peräisin ohjelmoitavien CAREL
pCO -ohjausyksiköiden tuoteperheestä)
sisältää useita valinnaisia kommunikaatioprotokollia ja useita toimintoja.
Parametrien ohjelmointi päivä- ja
viikkokohtaisesti (tapahtumat ja päiväykset
voidaan tallentaa päiväys- ja kellonaika
merkinnöin). Lisäksi tapahtumia voidaan
seurata myös gsm-yhteydellä. Saatavana on
lisäksi uusi 18 kg/h malli.
Edut
• AFS-järjestelmä (Anti Foaming System):
havaitsee vaahdonmuodostuksen ja estää
pisaroiden kulkeutumisen höyryn mukana.
• Isoissa sylintereissä on sinkityt elektrodit
ja kalkkisuodatin sylinterin pohjalla, jotka
pidentävät huoltovälejä. Saatavana on myös
avattavia ja palosuojattuja sylinteriversioita:
• Höyryntuoton jatkuva säätö 20 %-100%
(kaksisylintereissä malleissa 10 % -100%).
• Sisäänrakennettu sähkönjohtavuuden
mittausanturi ja säätöohjelmisto varmistavat
laitteen energiatehokkuuden ja sylinterin
käyttöiän.
• Ohjausyksiköt: “basic” (Y) (portaaton tai
ON/OFF-säätö ulkoisella ohjausviestillä);
“Xplus” (X) (säätö portaattomasti ulkoisella
tai paikallisella ohjausviestillä.), “W” (vastaava
kuin Xplus(X), mutta ”W” on suunniteltu
höyrysaunakäyttöihin).
Ohjausyksiköt
humiSteam-sarjan kostuttimiin on saatavana
3 erilaista ohjausyksikköä:
• “basic” (Y) (1,5–65 kg/h): Ohjaus
kosteusanturilla tai ulkoisella säätöviestillä.
• “Xplus” (X) (1,5–130 kg/h): Portaaton ohjaus
paikallisesti tai ulkoisella säätöviestillä.
• “W”: vastaava kuin “Xplus” (X), mutta
“W” on suunniteltu höyrysaunakäyttöihin.
Kaikissa malleissa on etäohjausmahdollisuus
ja hälytysrele.
Ohjausyksikkö basic (Y): ohjaus ON/OFFkäyttönä tai portaattomasti ulkoisella
säätöviestillä
Höyryntuoton ohjaus
• ON/OFF-säätö ulkoisella viestillä
(esimerkiksi kosteusanturi)
• Portaaton säätö ulkoisella ohjausviestillä
0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA.
• Käyntilupa ulkoisella kosketintiedolla
Höyryntuotto 20 – 100%.
Basic (Y) -ohjausyksikön LED-näytöstä selviää
toimintatila ja vikatieto.
Ohjausyksikkö on varustettu RS485väyläohjauksella (Modbus ®) ja etäohjaus
voidaan tehdä kiinteistöautomatiikan
valvontakeskukselta (VAK).
Ohjausyksikkö Xplus (X): portaaton
ohjaus ulkoisella säätöviestillä.
humiSteam Xplus (X) -kostuttimissa on
sisäänrakennettu ohjausyksikkö, johon
kuuluu näyttö ja näppäimistö ohjelmointia ja
säätötoimintoja varten. Seuraavat toimintatilat
ovat aina käytettävissä:
• ON/OFF -säätö ulkoisella viestillä
• portaaton ohjaus ulkoisella säätöviestillä
• paikallinen portaaton säätö
• portaaton säätö kosteus- tai
lämpötila-anturin mukaan (Wellnesshöyrysaunasovellukset)
• Maksimirajoitushygrostaattia voidaan
käyttää kaikissa ed. ohjauksissa
Portaattomalla ohjauksella höyryntuottoa
ohjataan välillä 20...100% (10–100 %; 90 kg/hja 130 kg/h-malleissa). humiSteam Xplus
(X) -kostuttimen näytöltä voidaan valita
seuraavat ulkoiset säätöviestit:
potentiaalivapaa kosketintieto, 0–1 V, 0–10 V,
2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA.
Xplus (X) -ohjausyksiköissä hyödynnetään
pHC-teknologiaa (pCO):
• graafisen näytön sekä selkeiden viestien
ja kuvakkeiden avulla aikaansaatu
helppokäyttöisyys.
• päivittäisten ja viikoittaisten käyttöjaksojen
määritys
• liitettävyys erilaisiin LAN-järjestelmiin (esim.
Modbus®, BACnet™, LON®)
• ON/OFF-käyttöasetus näppäimistöltä
• hälytyslokin hallinta
• vikatieto etänä GSM:n välityksellä
(lisävaruste).
Ohjausyksikkö W: sama kuin Xplus, mutta
suunniteltu höyrysaunakäyttöihin
Höyrysaunakäyttöä varten suunniteltu
humiSteam W perustuu Xplus-malliin ja se
tarjoaa vastaavat erinomaiset ominaisuudet.
Niiden lisäksi siinä on:
• päivittäisten ja viikoittaisten käyttöjaksojen
määritys
• mahdollisuus määrittää eri käyttöjaksoja
varten erilaisia lämpöasetuksia esanssien (3)
ja puhdistusjakson hallintaan.
• tuulettimien ja valon ohjaus.
höyryntuotto
Helppolukuinen säädettävä näyttö
maks.
tuotto
min. tuot=
20%
höyryntuotto
ulkoinen viesti
nimellisteho
maks.
tuotto
asetuspiste
min. tuot.=
20%
100%
ero
%rH anturin
mittaamana ero
Mallit
Tekniset tiedot
Yleistä
Nimellinen höyryntuotto (kg/h)
Sähköteho (kW)
Virta (A)
Sulake (A)
Tehonlähde (muut jännitteet pyynnöstä)
• 230 Vac (+10 to -15%), 50/60 Hz 1-vaihe
• 400 Vac (+10 to -15%), 50/60 Hz, 3-vaihe
Höyryliitäntä (mm)
Ulostulon painerajat (Pa)
Sylintereitä
Käyttöympäristö
Varastointi
Suojausluokka
UE001*
UE003*
UE005*
UE008
1.5
1.12
4,9
10
3
2.25
9,8
16
5
3.75
5,4
10
8
6.00
8,7
16




Ø 30
-600–1300
Ø 30
-600–1300
Ø 22/30
-600–1500
Ø 22/30
-600–1500
1
1T40 °C, 10–90% rH ei kondensoituva
-10T70 °C, 5–95% rH ei kondensoituva
IP20
Syöttövesi
Liitäntä
Lämpötilarajat (°C)
Vedenpainerajat (MPa/bar)
Virtaama (l/m)
Kokonaiskovuus (°fH) (*)
Sähkönjohtavuusrajat (μS/cm) (*)
0.6
3/4”G uros
1T40
0.1–0.8/1–8
0.6
0.6
10…-40
75–1250
Veden tyhjennys
Liitäntä
Lämpötila (°C)
Virtaama (l/m)
Ø 40
≤100
7
Huonejakoyksikkö
Lukumäärä
Malli
Virtalähde (Vac)
Nimellisteho (W)
Nimellinen ilmavirtaus (m3/h)
1
24
37
192
1
1
24
37
192
24
37
192
24
37
192
UEX* & UEY*: Modbus®
UEX* & UEW*: RS485, BACnet™, LON®, Ethernet®, RS232 + GSM
(valinnainen)
Valinnaiset verkkoliitännät
Ohjausyksikkö
UEY* / UEX* / UEW*
Mitat (mm) ja painot (kg)
UE001–UE008
UE010 –UE018
UE025–UE045
UE065
UE090–UE130
1
VSDU0A*
Verkko
Integroidut verkkoliitännnät
Malli
1.1
AxBxC
paino
LxWxH
paino
365x275x620
365x275x712
545x375x815
635x465x890
1150x465x890
13.95
17
34
44
70 to 74
500x400x740
500x400x850
665x465x875
750x600x940
1270x600x940
16
20
39
51
77 to 81
UE010*
UE015*
UE018*
UE025*
UE035*
UE045*
UE065*
UE090*
UE130*
10
7.50
10,8
16
15
11.25
16,2
32
18
13.5
19,5
32
25
18.75
27,1
50
35
26.25
37,9
60
45
33.75
48,7
80
65
48.75
70,4
100
90
67.5
97,43
125
130
97.5
140,73
160









Ø 30
-600–1350
Ø 30
-600–1350
Ø 30
-600–1350
Ø 2x40
-600–2000
Ø 2x40
-600–2000
Ø 4x40
-600–2000
1.1
1.1
1.1
Ø 40
Ø 40
Ø 40
-600–2000
-600–2000
-600–2000
1
1T40 °C, 10–90% rH ei kondensoituva
-10T70 °C, 5–95% rH ei kondensoituva
IP20
5.85
3/4”G uros
1T40
0.1–0.8/1–8
5.85
10…-40
75–250
7
7
7
22.5
Ø 40
≤100
22.5
1
1
VSDU0A*
24
37
192
1
1
1
24
37
192
2
5.85
7
14
14
22.5
22.5
45
45
1
2
2
3
230
35
650
230
35
650
230
35
650
VRDXL*
24
37
192
230
35
650
230
35
650
230
35
650
UEX* & UEY*: Modbus®
UEX* & UEW*: RS485, BACnet™, LON®, Ethernet®, RS232 + GSM (valinnainen)
UEY* / UEX* / UEW*
Laitekoodi
Ohjausyksikkö:
X=X-plus
W=Wellness
Y=Basic
höyryntuotto:
001= 1.5 kg/h
003= 3 kg/h
005= 5 kg/h
008= 8 kg/h
010= 10 kg/h
015= 15 kg/h
018= 18 kg/h
025= 25 kg/h
035= 35 kg/h
045= 45 kg/h
065= 65 kg/h
090= 90 kg/h
130= 130 kg/h
tehonlähde:
U= 208 V 1~
D= 230 V 1~
W= 208 V 3~
K= 230 V 3~
L= 400 V 3~
M= 460 V 3~
N= 575 V 3~
vaihtoehdot:
Ø =vakiosylinteri
C= avattava vakiosylinteri
1= alhaisella veden sähkönjohtavuudella
2= avattava sylinteri alhaisella veden sähkönjohtavuudella
Ø Ø = Eurooppa-versio
UEX*
YLEISPIIRROS
huonesovellukset
kanavasovellukset
VSDU0A0002 & VRDXL0000:
huonejakoyksikkö
VSDBAS0001: etäasennustuki
mallille VSDU0A
DP*: höyrynjakotukki (tulo Ø 22 mm,
Ø 30 mm, Ø 40 mm)
höyrysaunasovellukset
SDP*: muovisuutin, höyrynvirtaus 18 kg/h asti
“Y” -liitin
Anturit
DPW*: lämpötila- ja kosteusanturi
julkisiin tiloihin
kondenssiveden tyhjennys
höyryletku
DPP*: lämpötila- ja kosteusanturi
teollisuustiloihin
ASET*: lämpötila- ja kosteusanturi
höyrysaunoihin
DPD*: lämpötila- ja kosteusanturi
kanavaan
veden tyhjennys
syöttövesi
sähköliitäntä
humiSteam-sylinterit
Kaikissa CAREL-elektrodihöyrykostuttimissa
on ohjelmisto, joka mukauttaa
toimintaparametrit automaattisesti veden
ominaisuuksien mukaisesti. Sylinterin
käyttöikään vaikuttaa höyryntuoton määrä,
veden laatu ja käytetty syöttöjännite.
Optimaaliseen käyttöikään pyritään
vaikuttamaan sylinterissä olevien elektrodien
muodolla ja asennolla. Uusiin CARELelektrodihöyrykostuttimiin on saatavana
laaja valikoima erikoiselektrodeilla
varustettuja sylintereitä, jotka kattavat
sähkönjohtavuudeltaan erilaisten vesityyppien
(75 μS/cm–1250 μS/cm), höyryntuoton
(1–65 kg/h) ja syöttöjännitteiden (208–575 V)
asettamat vaatimukset.
Tämä poikkeuksellisen laaja sylinterivalikoima
on luotu CARELin tutkimuslaboratoriossa
tehtyjen erilaisia käyttöalueita koskevien
useiden vuosien tutkimustyön ja tuhansien
testituntien pohjalta. Joka tilanteeseen löytyy
varmasti sopiva ratkaisu.
Kaikissa humiSteam-sylintereissä on
suuret sinkityt elektrodit, jotka on sijoitettu
optimaalisesti sylinterin mahdollisimman
pitkän käyttöiän ja hyvän suorituskyvyn
varmistamiseksi. Kipinöinti-ilmiön
välttämiseksi on kiinnitetty paljon huomiota
ominaisuuksiltaan kriittisempien vesilaatujen
käyttöön. Tyhjennyspuolella tukoksia
aiheuttavien kalkkeutumien estämiseksi kaikki
sylinterit on varustettu myös suodattimella.
Avattavat sylinterit
Uudet höyrykostuttimet voidaan varustaa
lämmönkestävästä muovista (UL94HB)
valmistetuilla “kertakäyttöisillä sylintereillä”, tai
vaihtoehtoisesti avattavilla ja puhdistettavilla
UL 94 V0 -paloluokituksen saaneilla
muovisylintereillä. Avattavia sylintereitä on
saatavana ainoastaan erikoistilauksesta.
Lisätietoa saat maahantuojalta.
Sylinterit: pikaliittimellä
CAREL on kehittänyt humiSteam-kostuttimien
ja OEM-elektrodien syöttökaapeleita varten
uuden rapid-pikaliittimen. Uudet liittimet,
jotka napsautetaan paikalleen elektrodeissa
oleviin erikoismallisiin pistokkeisiin,
varmistavat erittäin luotettavan ja turvallisen
toiminnan ja lyhentävät huoltoaikoja.
Pikaliittimet:
• varmistavat laadukkaan teräsjousen
ansiosta oikean tartunta- ja kiinnitysvoiman
ja auttavat näin ehkäisemään
muttereiden vääränlaisesta kiristyksestä
sylinterinvaihdon yhteydessä aiheutuvaa
ylikuumenemisvaaraa.
• sylinterin vaihto käy nopeasti, koska
liittimien kytkentään ei tarvita työkaluja.
Kertakäyttöisten sylinterien valintataulukot
humiSteam yksivaihe230 Vac (220 to 240 V)
humiSteam kolmivaihe 400 Vac (380 to 415 V)
veden sähkönjohtavuus
Teho kg/h
1, 3 alennettu
1, 3
alhainen
keskimääräinen
75/350 μS/cm
350/750 μS/cm
BL0SRE00H2
BL0S1E00H2
veden sähkönjohtavuus
korkea
750/1250
μS/cm
BL0SRF00H2
BL0S1F00H2
alhainen
keskimääräinen
Teho kg/h
75/350 μS/cm
350/750 μS/cm
5, 8
10, 15, 18
25, 35
45, 90 (2x)
65, 130 (2x)
BL0T2B00H2
BL0T3B00H2
BL0T4C00H2
BL0T4B00H2
BL0T5B00H0
Huom! Avattavia sylintereita on saatavana ainoastaan erikoistilauksena. Kysy lisätiedot maahantuojalta.
korkea
750/1250
μS/cm
BL0T2C00H2
BL0T2D00H2
BL0T3C00H2
BL0T3D00H2
BL0T4D00H2 (*)
BL0T4C00H2 (*)
BL0T5C00H0
Lisävarusteet
Oheiset lisävarusteet on saatavana seuraaville
kostuttimille: humiSteam, compactSteam ja
heaterSteam.
Lisävarusteiden avulla Carel-höyrykostuttimia
voidaan käyttää lähes kaikissa kostutustarpeissa.
Lähtökohtaisesti on haluttu taata kostuttimien
optimaalinen toiminta. On pyritty yksinkertaiseen asennukseen höyrynjaon, toiminnan ja
ohjauksen kannalta, jotta kaikkien käyttäjien,
asentajien, huoltohenkilökunnan ja loppukäyttäjän, on helppo toimia laitteen parissa.
UE
UR
CH
Höyrysuuttimet on tarkoitettu pienten
kanavien ja höyrysaunojen höyrynjakoon.
(SDPOEM0012 on malleille 1...3 kg/h ja SDPOEM0022 on malleille 5...18 kg/h sekä tilaustuotteena SDPOEM0000 laitekoon mukaan).
UR
CH
Huonejakoyksikkö
Höyrynjakotukkeja on laaja valikoima. Tukit
valmistetaan ruostumattomasta teräksestä ja
kiinnityslaipat Ryton® muovista.
Materiaali koostuu erityisistä mekaanisista
aineosista, joilla on erittäin hyvä lämmönsietokyky.
Jakotukki voidaan asentaa kiinnityskannakkeella seinämään, jolla taataan oikea asento,
jotta kondenssivesi valuu viemäriin.
Ruostumattomia jakotukkeja on saatavana
kolmea eri kokoa (35, 45 ja 60 mm), jotka
liitetään Carel-kostuttimien höyryletkuihin.
Letkut ovat halkaisijaltaan 22, 30 ja 40 mm.
Höyrynjako on tasainen koko jakotukin
pituudelta, jolloin absorptioetäisyys saadaan
minimoitua.
Höyrynpuhallus huonetilaan tehdään
huonejakoyksiköllä VSDU0A0002.
Suurin kostutin johon se voidaan asentaa on
18 kg/h. Huonejakoyksikkö voidaan asentaa
joko suoraan laitteen päälle tai höyryletkuliitännällä etäyhteyteen laitteesta. Etäasennuksessa on huonejakoyksikkö kiinnitettävä seinäasennuskannakkeella (VSDBAS0001) seinälle.
Huonejakoyksikkö on ON/OFF-toiminen ja se
käynnistyy höyryntuoton yhteydessä lämpötilatunnistimen vaikutuksesta. Höyryntuoton
loppuessa, puhallin jatkaa toimintaa jonkun
aikaa, jotta jäljellä oleva höyry ei kondensoidu
laitteen pinnoille.
Seuraavalla sivulla on taulukko jakotukeista,
joita suositellaan käytettävän eri höyrykostutinmalleille.
Ahtaissa kanavissa joudutaan käyttämään
useaa höyrynjakotukkia absorptiomatkan lyhentämiseksi, joten jakotukit on haaroitettava.
Tähän käyttöön on saatavana ruostumattomasta teräksestä valmistettu Y-haara sovite.
Y-haaroja valmistetaan kahta eri kokoa.
Haaran sisääntuloputken koko on D40 mm,
jolloin siitä lähtee kaksi D30 mm uloslähtöä
(UEKY000000). Toinen Y-haaramallin sisääntuloputki on D40 mm ja uloslähdöt ovat myös
D40 mm (UEKY40X400).
Täyttöletkut
FWHDCV0000: vesiletku-sarja
FWH3415000: letku L=1,5 m
FWH3430000: letku L= 3 m
9997*ACA: suora ja 90° kulmalla pikaliitin
1312350APN: letku, sisähalkaisija 6 mm ja
ulkohalkaisija 8 mm.
FWHDCV0000-letkusarja sisältää
FWH3415000 letkun ja kaksois-takaiskuventtiilin. Sarja on suunniteltu standardien
mukaisesti tilanteeseen, jossa takaisinvirtaus
höyrykostuttimelta on estettävä. Täyttöventtiili on alttiina rikkoutumiselle, jos liitos tehdään
suoraan metallisesta runkoputkesta. Tämä
voidaan estää käyttämällä letkua, jossa on
muoviset liittimet (FWH3***000).
FWH3***000 letkua on saatavana kahta
pituutta: 1,5 m ja 3 m kahdella ¾ ” naarasliittimellä (GAS) joka sisältää suora- ja kulmaliittimen.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää suora- tai
kulmaliitintä (999572*ACA), joka kiinnitetään
vedensyötön magneettiventtiiliin, johon
D6 mm syöttöletku (1312350APN) kiristetään
mutterilla.
VRDXL00000 huonejakoyksikkö on suunniteltu yli 18 kg/h tuottaville höyrykostuttimille,
ne toimitetaan 230 Vac jännitteellä.
UE
Huonejakoyksikkö (VRDXL00000) on suunniteltu etäasennukseen höyrykostuttimelta ja
niille tuodaan kaksi höyryletkua (D30 mm).
Molemmista höyrynjakoyksiköistä kondensoituva vesi johdetaan pois D7 mm letkulla.
Sovittimet ja liittimet (UEKY******)
UR
Höyrysuutin (SDPOEM00**)
UE
Höyrynjakotukki kanavaan (DP***D**R*)
UE
CH
UR
CH
Höyryletku
Höyryletku (1312360AXX - 1312365AXX 1312367AXX ) on teräspunosvahvistettua
letkua, joka sopii sylinterien lähdöille 22/30/40
mm (ulkohalkaisijat 32/41/52 mm).
Höyryletkut on valmistettu kumista, joka kestää 105°C:een lämpötiloja jatkuvassa käytössä.
Letku soveltuu käytettäväksi myös elintarviketeollisuudessa, missä hajuja ei saa syntyä
ympäristöön.
Kumiin valettu teräspunos on joustava ja vahva rakenne. Se estää letkun taipumisen siten,
ettei höyrynvirtaus kanavaan estyisi.
UR
UE
CH
Kondenssivesiletkut
Kondenssivedenpoistoletkut 1312353APG: D7 mm letku,
1312368AXX: D10 mm letku
Vedenpoistoletku sylinteristä viemäriin 1312357APG: D40 mm letku
(pituus 1m)
Höyrypuhaltimien kondenssivedenpoistoon käytetään D7 mm letkua
ja DP******RO/RU-sarjojen höyrynjakotukkien kondenssivedenpoistoon D10 mm letkua.
Sylinteristä viemäriin johdettavaan veteen voidaan kaikilla isotermisillä
kostuttimilla käyttä samaa D 40 mm:n poistoletkua, joka kestää 100°C
vettä.
Jakotukit
letkun Ø (C)sisä (mm)
22
jakotukin Ø (B) (mm)
35
pituus (A)
350 450 600 850
CH001-CH005
1
1
1
1
UE001
1
1
1
1
UE003
1
1
1
30
45
350 450 600 850 1050 1250 1650
40
60
850 1050 1250 1650 2050
1
1
UR002
UR004
UR006
UR010
UR020
UR027
UR040
UR060
1
1
Huom: suluissa oleva määrä vaatii haaraliitoksen.
*ei suositella käytettäväksi vakioasennuksissa
DP060D40RU
DP060D30RU
DP045D30RU
DP030D30RU
22
30
40
35
45
60
300 300 450 600 600
1
1
1
UE005
UE008
UE009
UE010
UE015
UE018
UE025
UE035
UE045
UE065
UE090
UE130
UG045
UG090
UG180
DP030D22RU
DP205D40R0
DP165D40R0
DP125D40R0
DP105D40R0
DP085D40R0
DP165D30R0
DP125D30R0
DP105D30R0
DP085D30R0
DP060D30R0
DP045D30R0
DP035D30R0
DP085D22R0
DP060D22R0
DP045D22R0
DP035D22R0
erikoissovellukset*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(2)
1
1
1
1
1
(2)
(2)
1
1
(2)
(2)
1
1
1
1
(2)
(2)
1
(2)
(2)
1
1
1
1
1
1
(2)
(2)
1
1
(2)
(2)
1
(2)
(2)
(4)
(4)
1
1
(2)
2
(4)
4
(2)
(2)
1
1
1
1
1
(2)
1
1
2
2
4
1
2
2
4
1
2
4
1
1
1
1
(2)
(2)
1
1
1
1
1
1
(2)
(4)
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
(4)
2
(4)
2
2
4
2
2
4
2
4
1
1
1
1
(2)
(2)
1
1
1
(2)
(2)
1
1
1
2
2
4
1
1
1
2
2
2
4
Viinikellarit
Painotalot
Adiabaattinen jäähdytys
Puuteollisuus
Maalaus
Tupakkateollisuus
Elintarviketeollisuus
Kasvihuoneet
Kylmähuoneet
Hedtec 10/2010. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Sumutus- ja höyrykostutus esimerkkejä
Download PDF

advertising