Asus | CM1855 | ASUS Essentio työpöytä-PC

ASUS Essentio työpöytä-PC
CM1855
Käyttöopas
FI7669
SUOMI
Ensimmäinen painos
Tammikuu 2014
Copyright © 2014 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet ja ohjelmistot, ei saa kopioida, siirtää,
kirjata, varastoida hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään keinoin, lukuun
ottamatta ostajan varmuuskopiona säilyttämää asiakirjaa, ilman erillistä kirjallista lupaa ASUSTeK Computer
Inc.:ltä ("ASUS").
Tuotteen takuuta tai huoltoa ei pidennetä, jos: (1) tuotetta on korjattu, muunneltu tai muutettu, ellei sellainen
korjaus, muuntelu tai muuttaminen ole kirjallisesti ASUS'in valtuuttamaa; tai (2) tuotteen sarjanumero on sotkettu
tai se puuttuu.
ASUS TOIMITTAA TÄMÄN OHJEKIRJAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, ILMAISTUA TAI
HILJAISTA, SISÄLTÄEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, HILJAISEN TAKUUN KAUPALLISESTI HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ
LAADUSTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MISSÄÄN TILANTEESSA ASUS, SEN JOHTAJAT,
TYÖNTEKIJÄT TAI AGENTIT EIVÄT VOI OLLA VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA
TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITTOJEN TAI LIIKETOIMIEN MENETYS, TIETOJEN
MENETYS TAI LIIKETOIMIEN KESKEYTYMINEN TAI MUU VASTAAVA), VAIKKA ASUS OLISI SAANUT TIEDOT
SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TÄMÄN OHJEKIRJAN TAI TUOTTEEN MAHDOLLISTEN VIRHEIDEN
TAI VIKOJEN TAKIA.
TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN SISÄLTÄMÄT TIEDOT OVAT VAIN TIEDOKSI JA NE VOIVAT VAIHTUA KOSKA TAHANSA
ILMAN ERILLISTÄ HUOMAUTUSTA, EIKÄ NIITÄ VOI PITÄÄ SITOUMUKSENA ASUKSELTA. ASUS EI OLE MISSÄÄN
VASTUUSSA MAHDOLLISISTA VIRHEISTÄ TAI EPÄTARKKUUKSISTA, JOITA TÄSSÄ OHJEKIRJASSA SAATTAA OLLA,
MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMAT.
Tässä ohjekirjassa esiintyvät tuotteet ja yritysnimet saattavat olla omistajiensa rekisteröimiä tavaramerkkejä tai
tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään vain tunnistamiseen tai selittämiseen ja omistajien hyödyksi ilman aikeita
rikkomuksiin.
2
Sisältö
Tiedoksiantoja.................................................................................................................................... 5
SUOMI
Turvallisuustietoja............................................................................................................................. 8
Tässä oppaassa käytetyt käytännöt............................................................................................ 9
Mistä löytyy lisätietoja..................................................................................................................... 9
Pakkauksen sisältö..........................................................................................................................10
Kappale 1
Aloittaminen
Tervetuloa!.........................................................................................................................................11
Näin opit tuntemaan tietokoneesi............................................................................................11
Tietokoneesi asentaminen...........................................................................................................16
Tietokoneesi kääntäminen PÄÄLLE..........................................................................................18
Kappale 2
Windows® 8:n käyttäminen
Ensimmäisen kerran käynnistäminen......................................................................................19
Windows® -käyttöliittymän käyttö.............................................................................................20
Työskentely Windows® -sovelluksilla........................................................................................23
Muut työpöydän pikakuvakkeet................................................................................................28
Pöytätietokoneen sammuttaminen.........................................................................................29
Pöytätietokoneen asettaminen lepotilaan............................................................................29
Siirtyminen BIOS-asetukseen......................................................................................................30
Kappale 3
Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
USB-tallennuslaitteen liittäminen.............................................................................................31
Mikrofonin ja kaiuttimien liittäminen......................................................................................32
Useiden ulkoisten näyttöjen liittäminen................................................................................35
HDTV'n liittäminen.........................................................................................................................37
Kappale 4
Tietokoneesi käyttäminen
Oikea asento käyttäessäsi pöytätietokone-PC'tä................................................................39
Muistikortin lukijan käyttäminen..............................................................................................40
Optisen aseman käyttö.................................................................................................................41
Multimedia-näppäimistön käyttäminen
(vain tietyissä malleissa)...............................................................................................................42
Kappale 5
Luo Internet-yhteys
Johdollinen liittäminen.................................................................................................................43
3
Sisältö
Langaton liitäntä (vain tietyissä malleissa)............................................................................48
SUOMI
Kappale 6
Apuohjelmien käyttäminen
ASUS AI Suite II.................................................................................................................................51
Älykäs ASUS-jäähdytysjärjestelmä (valinnainen)................................................................58
Järjestelmän palautus....................................................................................................................60
Kappale 7
Vianhaku
Vianhaku.............................................................................................................................................63
ASUS-yhteystiedot..........................................................................................................................70
4
Tiedoksiantoja
SUOMI
ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut
ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat johtuvat sitoutumisestamme korkeimpiin ympäristömme
suojelun standardeihin. Tarjottaessa ratkaisuja uskomme asiakkaidemme kykenevän vastuullisesti
kierrättävän tuotteitamme, akkuja ja muita osia sekä pakkausmateriaaleja. Mene osoitteeseen
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm hakemaan yksityiskohtaisia tietoja kierrätyksestä eri
alueilla.
REACH
Yhdenmukaisesti REACH'in (Kemikalien rekisteröinti, kehitys, valtuutus, ja rajoitus) säädöksellisen
puitteiden mukaan, julkaisimme tuotteissamme olevat kemialliset aineet ASUS REACH
-websivustolla osoitteessa http://csr.asus.com/english/REACH.htm
FCC-lausunto
Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:
• Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
•
Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi
aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.
Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on
määritelty FCC:n sääntöjen osassa15. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen
suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä
energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa
vahingollista häirintää radioliikenteelle. On kuitenkin mahdollista, että häiriöitä esiintyy tietyn
asennuksen yhteydessä. Jos tämä aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottimissa, jotka voi
päätellä sammuttamalla ja käynnistämällä laitetta, on suositeltavaa yrittää korjata häiriöitä yhdellä
tai useammalla seuraavista keinoista:
• Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
•
Lisää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.
•
Liitä laite pistorasiaan, joka on toisessa virtapiirissä kuin vastaanotin.
•
Pyydä neuvoja myyjältä tai kokeneelta radio- ja tv-asentajalta.
Näytön liitäntään grafiikkakorttiin tarvitaan suojattujen kaapeleiden käyttö varmistamaan
yhdenmukaisuuden FCC-säädösten kanssa. Mitkä tahansa luvattomat muutokset tai muunnelmat
tähän yksikköön, jota vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti
hyväksynyt, saattavat evätä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.
Litium-ioni-paristovaroitus
VAROITUS: On olemassa räjähdysvaara, jos paristo on vaihdettu väärin. Korvaa vain samalla
tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla tyypillä. Hävitä käytetyt paristot valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
5
IC: Kanadan säädöstenmukaisuusilmoitus
SUOMI
Kanadan ICES-003 luokan B määritysten mukainen. Tämä laite on Industry Canada RSS 210:n
mukainen. Tämä luokan B laite on kaikkien Kanadan häiriötä aiheuttavien laitteiden säädösten
mukainen.
Tämä laite on Industry Canada -lisenssivapautus-RSS-standardien mukainen. Käyttö täyttää
seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei aiheuta häiriötä, ja (2) tämän laitteen tulee hyväksyä siihen
tuleva häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivotun toiminnon.
Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Kanadan viestintäviraston lausunto
Tämä digitaalilaite ei ylitä Luokan B digitaalilaitteille asetettuja radiokohinan rajoituksia, jotka on
määritetty Kanadan viestintäviraston radiohäiriösäännöksissä.
Tämä Luokan B digitaalilaite on Kanadan ICES-003-säännösten mukainen.
VCCI: Japanin säädöstenmukaisuusilmoitus
VCCI luokan B ilmoitus
KC: Korean varoitusilmoitus
6
Radiotaajuuslaitehuomautukset
CE: Euroopan yhteisön säädöstenmukaisuusilmoitus
SUOMI
Laite noudattaa radiotaajuusaltistusvaatimuksia koskevaa neuvoston suositusta 1999/519/
EY, annettu 1. heinäkuuta 1999, väestön sähkömagneettisille kentille (0–300 GHz) altistumisen
rajoittamisesta. Tämä langaton laite on R&TTE-direktiivin vaatimusten mukainen.
Langaton radiokäyttö
Tämän laitteen käyttö on rajoitettu sisätiloihin käytettäessä 5,15–5,25 GHz:in taajuuskaistalla.
Altistuminen radiotaajuusenergialle
Wi-Fi-teknologian lähtöteho alittaa FCC:n radiotaajuusalitusrajat. Siitä huolimatta on suositeltavaa
käyttää langatonta laitetta tavalla, jolla mahdollisuus kosketukseen ihmisten kanssa on
normaalioloissa minimoitu.
Langattomien Bluetooth-laitteiden FCC-säädöstenmukaisuus
Tämän lähettimen antennia ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää yhdessä minkään muun
antennin tai lähettimen kanssa, joka on FCC Grant -ehtojen alainen.
Industry Canada -Bluetooth-ilmoitus
Tämä luokan B laite on kaikkien Kanadan häiriötä aiheuttavien laitteiden säädösten mukainen.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel
brouilleur du Canada.
BSMI: Taiwanin langaton-ilmoitus
Japanin radiotaajuuslaiteilmoitus
KC (Radiotaajuuslaite)
7
Turvallisuustietoja
SUOMI
Irrota AC-virta ja oheislaitteet ennen puhdistamista. Pyyhi työpöytä-PC puhtaalla
selluloosasienellä tai säämiskäkankaalla, joka on kostutettu hankaamattomalla pesuaineella
ja muutamalla lämpimällä vesipisaralla, ja poista sitten mahdollisesti jäänyt kosteus kuivalla
kankaalla.
8
•
ÄLÄ aseta epätasaisille tai epävakaille pinnoille. Ota yhteys huoltoon, jos kotelo on
vahingoittunut.
•
ÄLÄ altista likaiselle tai pölyiselle ympäristölle. ÄLÄ käytä kaasuvuodon aikana.
•
ÄLÄ aseta tai pudota esineitä työpöytä-PC:n päälle, äläkä työnnä sen sisään vieraita esineitä.
•
ÄLÄ altista vahvoille magneetti- tai sähkökentille.
•
ÄLÄ altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä. ÄLÄ käytä modeemia
ukkosmyrskyn aikana.
•
Akun turvallisuusvaroitus: ÄLÄ heitä akkua tuleen. ÄLÄ aiheuta oikosulkua kontaktien välille.
ÄLÄ pura akkua.
•
Käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joissa ympäristölämpötila on välillä 0˚C (32˚F) ja 35˚C (95˚F).
•
ÄLÄ peitä työpöytä-PC'llä olevia tuuletusaukkoja estääksesi järjestelmän ylikuumenemisen.
•
ÄLÄ käytä vahingoittuneita virtajohtoja, lisävarusteita tai muita oheislaitteita.
•
Estääksesi sähköiskun vaaran irrota virtakaapeli pistorasiasta ennen järjestelmän paikan
muuttamista.
•
Hae ammattimaista apua ennen adapterin tai jatkojohdon käyttämistä. Nämä laitteet voisivat
häiritä maadoituspiiriä.
•
Varmista, että virtalähteesi on asetettu alueellasi oikeaan jännitteeseen. Jos et ole varma
käyttämäsi pistorasian jännitteestä, ota yhteys paikalliseen sähköyhtiöösi.
•
Jos virtalähde on rikkoutunut, älä itse yritä sitä korjata. Ota yhteys ammattimaiseen
huoltohenkilöön tai jälleenmyyjääsi.
Tässä oppaassa käytetyt käytännöt
VAARA/VAROITUS: Tietoja ehkäisemään itseesi kohdistuva vamma, kun tehtävä
yritetään suorittaa.
VAROITUS: Tietoja ehkäisemään vahinko osille, kun tehtävä yritetään suorittaa.
TÄRKEÄÄ: Ohjeita, joita sinun TÄYTYY noudattaa tehtävän loppuunsuorittamiseksi.
HUOMAA: Vinkkejä ja hyödyllistä tietoa, jotka auttavat tehtävän
loppuunsuorittamisessa.
SUOMI
Varmistaaksesi sen, että teet tietyt tehtävät oikein, pane merkille seuraavat tässä käsikirjassa
käytetyt merkit.
Mistä löytyy lisätietoja
Katso lisätietoja sekä tuotteen ja ohjelmiston päivityksiä seuraavista lähteistä.
ASUS-websivusto
ASUS-websivusto tarjoaa päivitettyjä tietoja ASUS-laitteisto- ja ohjelmistotuotteista. Katso
ASUS-websivusto www.asus.com.
ASUS paikallinen tekninen tuki
Vieraile ASUS-websivustolla osoitteessa http://support.asus.com/contact paikallisen teknisen
tuki-insinöörin yhteystietoja varten.
• Käyttöopas sijaitsee seuraavassa pöytätietokoneen kansiossa:
• C:\Program Files(X86)/ASUS/eManual
9
Pakkauksen sisältö
SUOMI
ASUS työpöytä-PC
Mouse x1
Näppäimistö x1
Virtajohto x1
Nero 9 poltto-ohjelmisto
DVD/SDVD/RDVD x1
(valinnainen)
Takuukortti x1
Antenni (valinnainen) x1
Installation Guide
Asennusopas x1
• Jos jokin alla olevista nimikkeistä on vaurioitunut tai puuttuu, ota yhteys myyjääsi.
• Yllä olevat kuvat ovat ainoastaan viitteeksi. Todelliset tuotteen tekniset tiedot voivat vaihdella
alueittain.
10
Kappale 1
SUOMI
Aloittaminen
Tervetuloa!
Kiitos, että ostit ASUS Essentio CM1855 -työpöytätietokoneen!
ASUS Essentio CM1855-työpöytä-PC tarjoaa huippusuorituskykyä, tinkimätöntä luotettavuutta,
ja käyttäjäkeskeisiä apuohjelmia. Kaikki nämä arvot on koteloitu ihastuttavaan futuristiseen ja
tyylikkääseen järjestelmäkoteloon.
Lue ASUS-takuukortti ennen ASUS-työpöytä-PC:n asentamista.
Näin opit tuntemaan tietokoneesi
Kuvitukset ovat vain viitteksi. Portit ja niiden sijaintipaikat sekä alustan väri vaihtelevat malleista
riippuen.
Etupaneeli
ASUS CM1745
11
SUOMI
USB 3.0 -portti, tuki ASUS USB 3.0 Boost UASP -tilalle. Liitä nämä Universal Serial
Bus 3.0 (USB 3.0) -portit USB 3.0 -laitteisiin kuten hiiri, tulostin, skanneri, kamera, PDA,
ja muut.t
USB 2.0 -portti. Liitä nämä Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) -portit USB 2.0 -laitteisiin
kuten hiiri, tulostin, skanneri, kamera, PDA, ja muut.
Mikrofoniportti(vaaleanpunainen). Tämä portti liitetään mikrofoniin.
Kuulokemikrofoniportti(lime). Tämä portti yhdistetään kuulokemikrofoniin tai
kaiuttimeen.
Virtapainike. Paina tätä painiketta tietokoneesi käynnistämiseksi
Optisen levyaseman ulostyöntipainike. Paina tätä painiketta työntääksesi ulos
optisen levyaseman tarjottimen
Optisen levyaseman syvennys (tyhjä). Antaa sinun asentaa optisen lisäaseman tähän
syvennykseen.
Optisen levyaseman syvennys. Tässä syvennyksessä on optinen levyasema.
Memory Stick™ / Memory Stick Pro™ -korttipaikka. Laita Memory Stick™ / Memory
Stick Pro™ -kortti sisään tähän paikkaan.
Secure Digital™ / MultiMediaCard -paikka. Laita sisään Secure Digital™ /
MultiMediaCard -kortti tähän paikkaan
CompactFlash® / Microdrive™ -korttipaikka. Laita sisään CompactFlash® /
Microdrive™ -kortti tähän paikkaan
12
Kappale 1: Aloittaminen
SUOMI
Takapaneeli
SPDIF OUT
Virtakytkin. Kytke kääntääksesi virtalähteen PÄÄLLE/POIS tietokoneellasi.
RATING: 115Vac/220-230Vac, 7A/4A, 60/50Hz.
Virtakytkin. Kytke kääntääksesi virtalähteen PÄÄLLE/POIS tietokoneellasi
USB 2.0 -portti. Liitä nämä Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) -portit USB 2.0 -laitteisiin
kuten hiiri, tulostin, skanneri, kamera, PDA, ja muut.
Optinen S/PDIF_OUT -portti. Tämä portti liitetään ulkoiseen äänilähtölaitteeseen
optisen S/PDIF-kaapelin kautta.
USB 3.0 -portti, tuki ASUS USB 3.0 Boost UASP -tilalle. Liitä nämä Universal Serial Bus
3.0 (USB 3.0) -portit USB 3.0 -laitteisiin kuten hiiri, tulostin, skanneri, kamera, PDA, ja
muut.t
ASUS CM1855
13
Tuuletusaukot. Nämä aukot mahdollistavat ilmantuuletuksen.
SUOMI
• ÄLÄ liitä näppäimistöä/hiirtä mihinkään USB 3.0 -porttiin, kun asennat Windows®
-käyttöjärjestelmää.
• USB 3.0 -ohjaimen rajoituksesta johtuen USB 3.0 -laitteita voi käyttää vain Windows®
-käyttöjärjestelmäympäristössä ja vasta USB 3.0 -ohjaimen asennuksen jälkeen.
• USB 3.0 -laitteita voi käyttää vain tietojen tallentamiseen.
• Suosittelemme vahvasti, että liität USB 3.0 -laitteet USB 3.0 -portteihin, jolloin hyödyt
nopeammasta ja paremmasta USB 3.0 -laitteiden suorituskyvystä.
Sivukaiuttimen lähtöportti (harmaa). Tämä portti liitetään sivukaiuttimiin
7.1-kanavan äänikokoonpanossa.
Takakaiuttimen lähtöportti (musta). Tämä portti liitetään takakaiuttimiin 4.1, 5.1, ja
7.1-kanavan äänikokoonpanossa.
Keskikaiutin/Subwoofer-portti (oranssi). Tämä portti liitetään keski-/subwooferkaiuttimiin.
Mikrofoniportti (pinkki). Tämä portti liitetään mikrofoniin.
Linjalähtöportti (kellanvihreä). Tämä portti yhdistetään kuulokemikrofoniin tai
kaiuttimeen. 4.1, 5.1, tai 7.1-kanavan kokoonpano, tämän portin toiminta tulee
etukaiuttimen lähdöstä.
Linjatuloportti (vaaleansininen). Tämä portti liitetään nauha-, CD-, DVD-soittimiin, tai
muihin äänilähteisiin.
Katso alla olevaa äänen konfigurointitaulukkoa ääniporttien toimintaa varten 2.1, 4.1, 5.1, tai
7.1-kanavan kokoonpanossa.
14
Ääni 2.1, 4.1, 5.1, tai 7.1-kanavan kokoonpano
Portti
Kuulokemikrofoni
4-channel
6-channel
2.1-kanava
4.1-kanava
5.1-kanava
7.1-kanava
8-channel
Line In
Vaaleansininen
Linjatulo
Linjatulo
Linjatulo
Linjatulo
Kellanvihreä
Linjalähtö
Etukaiuttimen lähtö
Etukaiuttimen lähtö
Etukaiuttimen
lähtö
Pinkki
Mikrofonitulo
Mikrofonitulo
Mikrofonitulo
Mikrofonitulo
Oranssi
–
–
Keskikaiutin/Subwoofer
Keskikaiutin/
Subwoofer
Musta
–
Takakaiuttimen lähtö
Takakaiuttimen lähtö
Takakaiuttimen
lähtö
Harmaa
–
–
–
Sivukaiuttimen
lähtö
Kappale 1: Aloittaminen
SUOMI
PS/2-näppäimistön/ Hiiren Combo-portti (purppura / vihreä). Tämä portti on PS/2näppäimistölle tai hiirelle
LAN (RJ-45) -portti. Tämä portti sallii Gigabitti-liitännän Local Area Network (LAN):lle
verkkokeskittimen (hub) kautta
LAN-portin LED-ilmaisimet
TOIMINTA/
LINKKI- NOPEUSLED
LED
LAN-portin LED-ilmaisimet
Toiminta/Linkki-LED
Nopeus-LED
Tila
Kuvaus
Tila
Kuvaus
POIS
Ei linkkiä
POIS
10 Mbps -liitäntä
ORANSSI
Linkitetty
ORANSSI
100 Mbps -liitäntä
VILKKUVA
Datan toiminta
VIHREÄ
1 Gbps -liitäntä
ASUS-grafiikkakortti (vain tietyissä malleissa). Näytön lähtöportit tällä valinnaisella
ASUS-grafiikkakortilla voivat vaihdella eri malleissa.
ASUS WLAN -kortti (vain tietyissä malleissa). Tämä valinnainen WLAN-kortti sallii
tietokoneesi liittämisen langattomaan verkkoon.
ÄLÄ peitä rungossa olevia tuuletusaukkoja. Järjestä aina kunnollinen tuuletus tietokoneeseesi.
ASUS CM1855
15
Tietokoneesi asentaminen
SUOMI
Tämä osa opastaa sinut päälaitteiston laitteiden, kuten ulkoisen näytön, näppäimistön, hiiren, ja
virtajohdon liittämisen tietokoneeseesi.
Ulkoisen näytön liittäminen
ASUS-grafiikkakortin (vain tietyissä malleissa) käyttäminen
Liitä näyttösi näytön lähtöporttiin, joka on erillisellä ASUS-grafiikkakortilla.
Ulkoisen näytön liittäminen ASUS-grafiikkakorttia käyttämällä:
1.
Liitä näyttösi näytön lähtöporttiin, joka on ASUS-grafiikkakortilla.
2.
Liitä näyttö virtalähteeseen.
Näytön lähtöportit ASUS-grafiikkakortilla voivat vaihdella eri malleissa.
SPDIF OUT
• Jos tietokoneesi tulee ASUS-grafiikkakortin kanssa, grafiikkakortti on asetettu ensisijaiseksi
näyttölaitteeksi BIOS:issa. Tästä johtuen liitä näyttösi näytön lähtöporttiin grafiikkakortilla.
• Liittääksesi useita ulkoisia näyttöjä tietokoneeseesi katso lisätietoja Useiden ulkoisten
näyttöjen liittäminen tämän käsikirjan kappaleessa 3.
16
Kappale 1: Aloittaminen
USB-näppäimistön ja USB-hiiren liittäminen
SUOMI
Liitä USB-näppäimistö ja USB-hiiri USB-portteihin tietokoneesi takapaneelissa.
SPDIF OUT
`
Liitä USB-näppäimistö ja USB-hiiri USB 2.0 -portteihin.
Virtajohdon liittäminen
Liitä virtajohdon toinen pää virtaliittimeen tietokoneesi takapaneelissa ja toinen pää
virtalähteeseen.
SPDIF OUT
ASUS CM1855
17
Tietokoneesi kääntäminen PÄÄLLE
Tämä osa kuvaa kuinka kääntää tietokoneesi päälle tietokoneesi asentamisen jälkeen.
SUOMI
Tietokoneesi kääntäminen PÄÄLLE
Tietokoneesi kääntäminen PÄÄLLE:
1.
Käännä näyttösi PÄÄLLE.
2.
Kytke virtapainike PÄÄLLE ja paina sitten tietokoneen virtapainiketta.
Virtapainike
3.
Odota kunnes käyttöjärjestelmä latautuu automaattisesti.
Katso tiedot pöytätietokoneen sammuttamisesta luvun Turning your Desktop PC OFF
(Pöytätietokoneen sammuttaminen) -kohdasta 2.
18
Kappale 1: Aloittaminen
Kappale 2
SUOMI
Windows® 8:n käyttäminen
Ensimmäisen kerran käynnistäminen
Kun käynnistät tietokoneen ensimmäisen kerran, joukko näyttöruutuja ilmestyy opastamaan sinua
konfiguroiden perusasetukset Windows® 8 -käyttöjärjestelmässä.
Ensimmäisen kerran käynnistäminen:
1.
Käännä tietokoneesi päälle. Odota muutama minuutti kunnes Set Up Windows (Asenna
Windows) -näyttöruutu ilmestyy.
2.
Lue lisenssiehdot huolellisesti. Valitse Hyväksyn Windowsin käyttöoikeussopimuksen
ehdot ja napsauta Hyväksyn.
3.
4.
Määritä seuraavat peruskohteet toimimalla näytön ohjeiden mukaisesti:
•
Mukauta
•
Asetukset
Kun olet määrittänyt peruskohteet, Windows® 8 -video-opetusohjelma tulee näkyviin. Katso
tämä opetusohjelma oppiaksesi lisää Windows® 8:n toiminnasta.
Katso lisätietoja Windows® 8:n käytöstä seuraavista osista.
ASUS CM1745
19
Windows® -käyttöliittymän käyttö
SUOMI
Windows® -käyttöliittymä (UI) on Windows® 8:ssa käytettävä vierekkäisiin ruutuihin perustuva näyttö.
Siihen kuuluvat seuraavat ominaisuudet, joita voit käyttää työskennellessäsi pöytätietokoneellasi.
Start -käynnistysnäyttö
Start -käynnistysnäyttö tulee näkyviin, kun olet kirjautunut sisään käyttäjätilillesi, Sen avulla voit
järjestää kaikki tarvitsemasi ohjelmat ja sovellukset yhteen paikkaan.
Voit käynnistää Start -käynnistysnäytön missä tahansa sovelluksessa painamalla Windows
-näppäintä.
käyttäjätili
Windows -sovellukset
Sovellusten
Lähennä/loitonnapainike
Windows® -sovellukset
Ne ovat sovelluksia, jotka on kiinnitetty Start -käynnistysnäyttöön, ja ne näkyvät vierekkäin
aseteltuna helpon käytettävyyden vuoksi.
Windows® -sovelluksen käyttämiseen vaaditaan 1024 x 768 pikselin näyttötarkkuus tai korkeampi.
Joidenkin sovellusten käynnistyminen kokonaan vaatii sisään kirjautumisen Microsoft-tilille.
20
Kappale 2: Windows® 8:n käyttäminen
Kuumat pisteet
SUOMI
Näytön kuumat pisteet mahdollistavat ohjelmien käynnistämisen ja asetusten käytön
pöytätietokoneessa. Näiden kuumien pisteiden toiminnot aktivoidaan hiirellä.
Käynnissä olevan sovelluksen kuumat pisteet
Start -käynnistysnäytön kuumat pisteet
Katson seuraavalta sivulta kuumien pisteiden toiminnot.
ASUS CM1855
21
Kuuma piste
SUOMI
vasen yläkulma
Toiminta
Osoita hiiren osoittimella viimeksi käytetyn sovelluksen
pikkukuvaketta ja napsauta sitä siirtyäksesi kyseiseen
sovellukseen.
Siirrä hiiren osoitinta alaspäin näyttääksesi kaikki
käynnissä olevat sovellukset.
vasen alakulma
Käynnissä oleva sovellusnäyttö:
Osoita hiiren osoittimella Start
-käynnistysnäytön pikkukuvaa siirtyäksesi takaisin
Start -käynnistysnäyttöön.
HUOMAUTUS: Voit myös painaa näppäimistön
Windows
-näppäintä siirtyäksesi takaisin Start
-käynnistysnäyttöön.
Start -käynnistysnäyttö:
Osoita hiiren osoittimella viimeksi käytetyn sovelluksen
pikkukuvaketta ja napsauta sitä siirtyäksesi kyseiseen
sovellukseen.
22
ylä-
Osoita hiiren osoittimella, kunnes se muuttuu
käsikuvakkeeksi. Vedä ja pudota sovellus uuteen sijaintiin.
HUOMAUTUS: Tämä kuuma piste toimii vain käynnissä
olevassa sovelluksessa, tai kun haluat käyttää Snapominaisuutta. Katso lisätietoja Working with Windows®
Apps (Työskentely Windows® -sovelluksilla) -luvun Snap
feature (Snap-ominaisuus) -kohdasta.
ja alakulma
Osoita hiirellä käynnistääksesi Charms bar -palkin.
Kappale 2: Windows® 8:n käyttäminen
Työskentely Windows® -sovelluksilla
SUOMI
Käytä pöytätietokoneen näppäimistöä tai hiirtä sovellusten käynnistämiseen ja mukauttamiseen.
Sovellusten käynnistäminen
•
Sijoita hiiren osoitin sovellukselle ja käynnistä se napsauttamalla hiiren vasemmalla
painikkeella.
•
Paina kahdesti <Tab> (Välilehti) ja selaa sitten sovelluksia nuolinäppäimillä. Käynnistä valittu
sovellus painamalla <Enter>-painiketta.
Sovellusten mukauttaminen
Voit siirtää sovelluksia tai muuttaa niiden kokoa tai irrottaa niitä Start -käynnistysnäytössä
seuraavasti:
•
Siirrä sovellus vetämällä ja pudottamalla se uuteen sijaintiin.
Sovellusten koon muuttaminen
Napsauta sovellusta hiiren oikealla painikkeella aktivoidaksesi sen asetuspalkin ja napsauta sitten
Smaller (Pienempi) -valintaa.
Sovellusten irrottaminen
Voit irrottaa sovelluksen Start -käynnistysnäytöstä napsauttamalla sovellusta hiiren oikealla
painikkeella aktivoidaksesi sen asetuspalkin ja napsauttamalla sitten. Unpin from Start (Irrota
käynnistysnäytöstä).
Sovellusten sulkeminen
•
Siirrä hiiren osoitin käynnissä olevan sovelluksen yläosaa ja odota, kunnes osoitin muuttuu
käsikuvakkeeksi.
•
Vedä ja pudota sovellus näytön alaosaan sulkeaksesi sen.
•
Paina käynnissä olevan sovelluksen näytössä <Alt> + <F4>.
ASUS CM1855
23
All Apps (Kaikki sovellukset) -näytön käyttäminen
All Apps (Kaikki sovellukset) -näytössä voit määrittää sovellusten asetuksia tai kiinnittää sovelluksen
Start -käynnistysnäyttöön tai työpöytätilan tehtäväpalkkiin.
SUOMI
All Apps (Kaikki sovellukset) -näytön käynnistäminen
Napsauta hiiren oikealla painikkeella Start -käynnistysnäyttöä tai paina
Apps (Kaikki sovellukset) -kuvaketta.
+ <Z> ja napsauta All
Sovelluksen kiinnittäminen Start -näyttöön
24
1.
Käynnistä All Apps (Kaikki sovellukset) -näyttö.
2.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella All Apps (Kaikki sovellukset) -näytössä tuodaksesi
näkyviin sen asetuspalkin.
3.
Napsauta asetuspalkissa Pin to Start (Kiinnitä aloitusnäyttöön).
Kappale 2: Windows® 8:n käyttäminen
Charms bar -palkki
SUOMI
Charms bar on työkalurivi, jonka voi käynnistää näytön oikealla puolella. Se koostuu useista
työkaluista, jotka mahdollistavat sovellusten jakamisen ja tarjoavat nopean pääsyyn mukauttamaan
pöytätietokoneen asetuksia.
Charms bar -palkki
Charms bar -palkin käynnistäminen
Ensimmäistä kertaa käytettynä Charms bar -palkki näkyy sarjana valkoisia kuvakkeita. Yllä
olevassa kuvassa näkyy, miltä Charms bar -palkki näyttää aktivoituna.
Käynnistä Charms bar -palkki pöytätietokoneen hiirellä tai näppäimistöllä.
•
Siirrä hiiren osoitin näytön oikeaan ylä- tai alakulmaan.
•
Paina
ASUS CM1855
+ <C>.
25
Charms bar -palkin sisällä
Search (Haku)
SUOMI
Tällä työkalulla voit etsiä pöytätietokoneen tiedostoja, sovelluksia tai ohjelmia.
Share (Jaa)
Tällä työkalulla voit jakaa sovelluksia sosiaalisissa verkossa tai sähköpostitse.
Start (Käynnistä)
Tämä työkalu palauttaa näytön takaisin Start -käynnistysnäyttöön. Voit käyttää
tätä Start -käynnistysnäytössä myös viimeisimpään avattuun sovellukseen
siirtymiseen.
Devices (Laitteet)
Tällä työkalulla voit käyttää ja jakaa tiedostoja pöytätietokoneeseen liitettyjen
laitteiden kanssa, kuten ulkoinen näyttö tai tulostin.
Settings (Asetukset)
Tällä työkalulla voit käyttää pöytätietokoneen tietokoneasetuksia.
26
Kappale 2: Windows® 8:n käyttäminen
Snap-ominaisuus
SUOMI
Snap-ominaisuus vieräkkäin kaksi sovellusta, mikä mahdollistaa sovellusten välillä työskentelyn tai
vaihtamisen.
Snap-ominaisuuden käyttämiseen vaaditaan vähintään 1 366 x 768 pikselin kuvatarkkuus.
Snap bar -palkki
Snap-ominaisuuden käyttö
Snap-ominaisuuden käyttö:
1.
Käynnistä Snap-näyttö pöytätietokoneen hiirellä tai näppäimistöllä.
Käyttö hiirellä
a) Käynnistä sovellus napsauttamalla sitä.
b) Osoita hiiren osoittimella näytön yläosaa.
c) Kun osoitin muuttuu käsikuvakkeeksi, vedä ja pudota sovellus näyttöpaneelin oikealle
puolelle.
Käyttö näppäimistöllä
•
Käynnistä sovellus ja paina
+ < . > aktivoidaksesi Snap bar -palkin. Ensimmäinen
sovellus sijoitetaan automaattisesti pienemmälle näyttöalueelle.
2.
Käynnistä toinen sovellus. Tämä toinen sovellus näkyy automaattisesti suuremmalla
näyttöalueella.
3.
Voit vaihtaa sovellusten välillä painamalla
ASUS CM1855
+ <J>.
27
Muut työpöydän pikakuvakkeet
SUOMI
Voit käyttää näppäimistöllä myös seuraavia pikakuvakkeita sovellusten käynnistämiseen ja
navigointiin Windows® 8:ssa.
Vaihtaa Start -käynnistysnäytön ja viimeksi käytetyn sovelluksen välillä.
+ <D>
+ <E>
+ <F>
+ <H>
+ <I>
+ <K>
+ <L>
+ <M>
+ <P>
+ <Q>
+ <R>
+ <U>
+ <W>
+ <X>
28
Käynnistää työpöydän.
Käynnistää Tietokone-ikkunan työpöydällä.
Avaa File search (Tiedoston haku) -ruudun.
Avaa Share (Jaa) -ruudun.
Avaa Settings (Asetukset) -ruudun.
Avaa Devices (Laitteet) -ruudun.
Aktivoi lukitusnäytön.
Pienentää Internet Explorer -ikkunan.
Avaa toisen näyttöruudun.
Avaa Apps search (Sovellusten haku) -ruudun.
Avaa Run (Käytä) -ikkunan.
Avaa Ease of Access Center (Helpota käyttöä -keskus) -ruudun.
Avaa Settings search (Asetusten haku) -ruudun.
Avaa Windows-työkalujen valikkoruudun.
Kappale 2: Windows® 8:n käyttäminen
+ <->
+ <,>
+ <Enter>
+ <Prt Sc>
Käynnistää suurennuslasin ja lähentää näytössä.
Loitontaa näytössä.
SUOMI
+ <+>
Mahdollistaa työpöydän vilkaisun.
Avaa Narrator (Kertoja) -asetukset.
Ottaa käyttöön Tulosta näyttö -toiminnon.
Pöytätietokoneen sammuttaminen
Pöytätietokoneen sammuttaminen:
Voit sammuttaa pöytätietokoneen seuraavasti:
• Napsauta Charms bar -palkissa Settings (Asetukset) > Power (Virta) > Shut down
(Sammuta) sammuttaaksesi tietokoneen normaalisti.
•
Napsauta kirjautumisnäytössä Power (Virta) > Shutdown (Sammuta).
•
Jos pöytätietokone ei vastaa, pidä virtapainiketta painettuna vähintään neljä (4) sekuntia,
kunnes pöytätietokone sammuu.
Pöytätietokoneen asettaminen lepotilaan
Aseta pöytätietokone lepotilaan painamalla kerran virtapainiketta.
ASUS CM1855
29
Siirtyminen BIOS-asetukseen
SUOMI
BIOS (Basic Input and Output System) -asetuksiin tallennetaan järjestelmän laitteistoasetukset, joita
tarvitaan pöytätietokoneen järjestelmän käynnistyksessä.
Normaalitilanteessa käytetään oletus-BIOS-asetuksia optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
Muuta oletus-BIOS-asetuksia ainoastaan seuraavissa tilanteissa:
•
Järjestelmän käynnistyksen aikana näyttöön tulee virheviesti, jossa pyydetään
käynnistämään BIOS-asetus.
•
Olet asentanut uuden järjestelmäkomponentin, joka vaatii myös BIOS-asetusten
muuttamisen tai päivittämisen.
Väärät BIOS-asetukset voivat johtaa järjestelmän epävakauteen tai käynnistyksen
epäonnistumiseen. On vahvasti suositeltavaa, että muutat BIOS-asetuksia vain koulutetun
huoltohenkilöstön avustuksella.
Nopea siirtyminen BIOS-asetukseen
Windows® 8 käynnistyy aika nopeasti, joten kehitimme kolme tapaa siirtyä nopeasti BIOSasetukseen:
•
Paina pöytätietokoneen virtapainiketta vähintään neljä sekuntia sammuttaaksesi tietokoneen,
ja paina sitten virtapainiketta uudelleen käynnistääksesi tietokoneen ja paina POST-tilassa
<Del>-näppäintä.
•
Kun pöytätietokone on sammunut, irrota virtajohto pöytätietokoneen virtaliitännästä. Liitä
virtajohto takaisin ja paina virtapainiketta käynnistääksesi pöytätietokoneen. Paina POSTtilassa <Del>-näppäintä.
POST (Power-On Self Test) on sarja ohjelmiston ohjaamia diagnostiikkatestejä, jotka suoritetaan
pöytätietokoneen käynnistyksen aikana.
30
Kappale 2: Windows® 8:n käyttäminen
Kappale 3
SUOMI
Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
USB-tallennuslaitteen liittäminen
Tämä pöytämallinen PC tarjoaa USB 2.0/1.1 ja USB 3.0 -portit sekä etu- että takapaneeleissa ja
USB3.0-portteja takapaneelissa. USB-portit antavat liittää USB-laitteita tallennuslaitteina.
USB-tallennuslaitteen liittäminen:
•
Laita USB-tallennuslaite sisään tietokoneeseesi.
SPDIF OUT
Etupaneeli
Takapaneeli
Voit liittää USB-tallennuslaitteet USB 3.0 -portteihin.
USB-tallennuslaitteen irrottaminen:
1.
Napsauta Start -käynnistysnäytössä Desktop
(Työpöytä) käynnistääksesi työpöytätilan
2.
Napsauta työpöydällä -kuvaketta ja napsauta
sitten Eject (Poista) [USB-aseman nimi].
3.Kun Safe to Remove Hardware (Poista laite
turvallisesti) -viesti pohtaa esiin, poista
USB-tallennuslaite tietokoneestasi.
ÄLÄ irrota USB-tallennuslaitetta, kun datan siirto on käynnissä. Näin tekeminen voi aiheuttaa
datan menetyksen tai vahingon USB-tallennuslaiteelle.
ASUS CM1745
31
Mikrofonin ja kaiuttimien liittäminen
SUOMI
Tämä työpöytä-PC tulee mikrofoniporttien ja kaiutinporttien kanssa sekä etu- että takapaneeleissa.
Äänen I/O-portit, jotka sijaitsevat takapaneelissa, antavat liittää 2.1-kanava, 4.1-kanava, 5.1-kanava,
ja 7.1-kanavastereokaiuttimia.
Kuulokkeen ja mikrofonin liittäminen
2.1-kanavakaiuttimen liittäminen
ÄÄNITULOT
32
Kappale 3: Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
ÄÄNITULOT
Takana
SUOMI
4.1-kanavakaiuttimen liittäminen
ÄÄNITULOT
Edessä
5.1-kanavakaiuttimen liittäminen
ÄÄNITULOT
Takana
ASUS CM1855
ÄÄNITULOT
Edessä
ÄÄNITULOT
Keskikaiutin/
Subwoofer
33
7.1-kanavakaiuttimen liittäminen
SUOMI
Takana
ÄÄNITULOT
Sivu
34
Edessä
ÄÄNITULOT
Keskikaiutin/
Subwoofer
Kappale 3: Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
Useiden ulkoisten näyttöjen liittäminen
SUOMI
Työpöytä-PC voi tulla VGA-, HDMI-, tai DVI-porttien kanssa ja antaa liittää useiden ulkoisten
näyttöjen kanssa.
Kun grafiikkakortti on asennettu tietokoneeseesi, liitä näytöt grafiikkakortin lähtöportteihin.
Useiden näyttöjen asentaminen
Kun käytetään useita ulkoisia näyttöjä, sinun annetaan asettaa näyttötilat. Voit käyttää lisänäyttöä
päänäyttösi duplikaattina, tai laajennuksena Windows-työpöydällesi.
Useiden näyttöjen asentaminen:
1.
Sammuta tietokoneesi.
2.
Liitä kaksi näyttöä tietokoneeseesi ja liitä virtajohdot näyttöihin. Katso Kappaleen 1 osasta
Tietokoneesi asentaminen tietoja kuinka liittää näyttö tietokoneeseesi.
Joitakin grafiikkakortteja varten vain näytöllä, joka on asetettu olemaan ensisijaisena näyttönä,
on näyttö POST-toiminnon aikana. Kaksoisnäyttötoiminto toimii vain Windows'in alaisuudessa.
ASUS CM1855
35
3.
Käynnistä tietokoneesi.
4.
Tee jokin seuraavista avataksesi Screen Resolution (Näyttöruudun resoluutio)
-asetusnäyttöruudun:
SUOMI
Start -käynnistysnäytöstä
a) Käynnistä All Apps (Kaikki sovellukset) -näyttö ja kiinnitä ohjauspaneeli Start
-käynnistysnäyttöön.
Katso lisätietoja Pinning an app on the Start Screen (Sovelluksen kiinnittäminen Start
-näyttöön) -toiminnosta kohdasta Working with Windows® Apps (Työskentely Windows®
-sovellusten kanssa).
b) Napsauta ohjauspaneelissa Appearance and Personalization (Ulkoasu ja
mukauttaminen) -valinnassa Adjust screen resolution (Säädä näytön tarkkuutta)
-kohtaa.
Työpöytätila-näytöstä
a) Käynnistä Työpöytä-tila Start -käynnistysnäytöstä.
b) Napsauta oikealla missä tahansa kohdassa Työpöytätila-näytössä. Kun ponnahdusvalikko
tulee näkyviin, napsauta Personalize (Mukauta) > Display (Näyttö) > Change display
settings (Muuta näyttöasetuksia).
5.
Valitse näytön tila paikasta Multiple displays: (Useat näytöt:) alasvetoluettelo.
•
onista nämä näytöt: Valitse tämä valinta käyttääksesi lisänäyttöä päänäyttösi
M
duplikaattina.
•
L aajenna nämä näytöt: Valitse tämä valinta käyttääksesi lisänäyttöä
laajennusnäyttönä. Tämä lisää työpöytätilaasi.
•
äytä työpöytä vain 1 / 2:lla: Valitse tämä valinta näyttääksesi työpöydän vain näytöllä
N
1 tai näytöllä 2.
6.Napsauta Apply (Käytä) tai OK. Sen jälkeen napsauta vahvistusviestissä Keep Changes
(Säilytä muutokset).
36
Kappale 3: Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
HDTV'n liittäminen
SUOMI
Liitä teräväpiirto-TV (HDTV) tietokoneesi HDMI-porttiin.
• Tarvitset HDMI-kaapelin liittääksesi HDTV'n ja tietokoneen. HDMI-kaapeli on ostettava
erikseen.
• Saadaksesi parhaan näytön suorituskyvyn varmista, että HDMI-kaapelisi on vähemmän kuin
15 metriä.
ASUS CM1855
37
SUOMI
38
Kappale 3: Laitteiden liittäminen tietokoneeseesi
SUOMI
Kappale 4
Tietokoneesi käyttäminen
Oikea asento käyttäessäsi pöytätietokone-PC'tä
Pöytätietokone-PC'tä käytettäessä oikean asennon ylläpitäminen on välttämätöntä, jotta estetään
rasitus ranteisiisi, käsiisi, ja muihin niveliin tai lihaksiin. Tämä osaa tarjoaa vihjeitä kuinka välttää
fyysistä epämukavuutta ja mahdollisen vamman käyttäessäsi ja nauttiaksesi täysin työpöytä-PC'stä.
Silmien
taso
näytön
Eye level
to the
top of
kuvaruudun
yläosaan
the monitor screen
Jalkatuki
Foot rest
angles
90°90˚
kulmat
Oikean asennon ylläpitäminen:
•
Sijoita tietokoneesi tuoli varmistamaan, että kyynärpääsi ovat hiukan näppäimistön
yläpuolella saadaksesi mukavan kirjoitusasennon.
•
Aseta tuolisi korkeus varmistamaan, että polvesi ovat hiukan korkeammalla kuin lantiosi
rentouttaaksesi reisiesi alaosia. Tarvittaessa käytä jalkatukea nostamaan polviesi tasoa.
•
Aseta tuolisi selkänoja niin, että selkärankasi alustaa tuetaan kunnolla ja taivutettuna hiukan
taaksepäin.
•
Istu kohtisuoraan siten, että polvesi, kyynärpääsi ja lantiosi ovat suunnilleen 90° kulmassa
ollessasi PC'n ääressä.
•
Laita näyttö suoraan eteesi, ja käännä näytön ruudun yläosa tasaisesti silmiesi tasolle niin,
että silmäsi katsovat hiukan alaspäin.
•
Pidä hiiri lähellä näppäimistöä, ja tarvittaessa käytä rannetukea tukena vähentämään
painetta ranteissasi, kun olet kirjoittamassa.
•
Käytä työpöytä-PC'tä mukavasti valaistulla alueella, ja pidä se poissa häikäisykohteista kuten
ikkunat ja suora auringonpaiste.
•
Pidä säännöllisiä minitaukoja käyttämättä työpöytä-PC'tä.
ASUS CM1745
39
Muistikortin lukijan käyttäminen
SUOMI
Digitaalikamerat ja muut digitaaliset kuvantamislaitteet käyttävät muistikortteja tallentamaan
digitaalisen kuvan tai mediatiedostoja. Sisäänrakennettu muistikortin lukija järjestelmäsi
etupaneelissa antaa sinun lukea niistä ja kirjoittaa niistä eri muistikorttiasemiin.
Muistikortin käyttäminen:
1.
Laita muistikortti sisään korttipaikkaan.
• Muistikortti on avainnettu niin, että se sopii vain yhteen suuntaan. ÄLÄ pakota korttia
paikkaansa kortin vahingoittamisen välttämiseksi.
• Voit sijoittaa median yhteen tai useampaan korttipaikkaan ja käyttää kutakin mediaa
itsenäisesti. Laita vain yksi muistikortti paikkaan kullakin kerralla.
2.
Valitse ohjelma AutoPlay-ikkunasta päästäksesi tiedostoihisi.
• Jos automaattinen toisto EI ole käytössä tietokoneessasi, osoita hiiren osoittimella Windows®
-työpöydän vasenta alakulmaa ja napsauta sitten hiiren oikealla painikkeella Aloitusnäytön
pikkukuvaa. Napsauta ponnahdusvalikossa File Explorer (Resurssienhallinta) ja
kaksoisnapsauta muistikorttikuvaketta käyttääksesi sen tietoja.
• Kullakin korttipaikalla on oman asemansa kuvake, joka näytetään Computer (Tietokone)nyttöruudulla.
• Muistikortin lukijan LED syttyy ja vilkkuu, kun dataa ollaan lukemassa siltä tai ollaan
kirjoittamassa muistikortille.
3.
Kun lopetettu, napsauta hiiren oikealla painikkeella muistikortin aseman kuvaketta
Computer (Tietokone)-näyttöruudulla, napsauta Eject (Heitä ulos), ja sen jälkeen poista
kortti.
Älä milloinkaan poista kortteja, kun tai välittömästi lukemisen, kopioinnin, formatoinnin, tai
kortilla olevan datan poistamisen jälkeen tai muutoin voi tapahtua datan menetys.
Estääksesi datan menetyksen käytä “Laitteiston turvallinen poistaminen ja median ulosheitto”
Windows-ilmoitusalueella ennen muistikortin poistamista.
40
Kappale 4: Tietokoneesi käyttäminen
Optisen aseman käyttö
SUOMI
2
1
3
Optisen levyn laittaminen sisään
Optisen levyn laittaminen sisään:
1.
Kun järjestelmä on päällä, paina asemasyvennyksen suojan alla olevaa ulosheittopainiketta
tarjottimen avaamiseksi.
2.
Aseta levy optiseen asemaan tekstipuolen osoittaessa ylöspäin.
3.
Sulje tarjotin sitä työntämällä.
4.
Valitse ohjelma AutoPlay-ikkunasta päästäksesi tiedostoihisi.
Jos automaattinen toisto EI ole käytössä tietokoneessasi, osoita hiiren osoittimella Windows®
-työpöydän vasenta alakulmaa ja napsauta sitten hiiren oikealla painikkeella Aloitusnäytön
pikkukuvaa. Napsauta ponnahdusvalikossa File Explorer (Resurssienhallinta) ja
kaksoisnapsauta CD/DVD-asemakuvaketta käyttääksesi sen tietoja.
Optisen levyn poistaminen
Optisen levyn poistaminen:
1.
2.
Kun järjestelmä on päällä, tee molemmat seuraavista heittääksesi tarjottimen ulos:
•
Paina ulosheittopainiketta aseman syvennyksen suojan alla.
•
Napsauta hiiren oikealla painikkeella CD/DVD-aseman kuvaketta Computer
(Tietokone)-näyttöruudulla, ja sen jälkeen napsauta Eject (Heitä ulos).
Poista levy levytarjottimesta.
ASUS CM1855
41
Multimedia-näppäimistön käyttäminen
(vain tietyissä malleissa)
SUOMI
Näppäimistö vaihtelee malleittain. Tässä osassa olevat kuvat ovat ainoastaan viitteeksi.
ASUS KB34211-moderni langallinen näppäimistö
Pikanäppäimet Kuvaus
Kääntää äänenvoimakkuuden
mykistä-tilan päälle/pois.
Vähentää järjestelmän
äänenvoimakkuutta.
Lisää järjestelmän äänenvoimakkuutta.
Langallinen ASUS PK1100 -näppäimistö
42
Kappale 4: Tietokoneesi käyttäminen
Kappale 5
SUOMI
Luo Internet-yhteys
Johdollinen liittäminen
Käytä RJ-45-kaapelia liittääksesi tietokoneesi DSL/kaapelimodeemiin tai paikallisalueverkkoon
(LAN).
Yhdistäminen DSL/-kaapelimodeemin kautta
Yhdistäminen DSL/-kaapelimodeemin kautta:
1.
Asenna DSL/kaapelimodeemisi.
Katso dokumentaatiota, joka tuli DSL/kaapelimodeemisi mukana.
2.
Liitä RJ-45-kaapelin toinen pää LAN (RJ-45) -porttiin tietokoneesi takapaneelissa ja toinen
pää DSL/kaapelimodeemiin.
SPDIF OUT
Modem
Modeemi
RJ-45-kaapeli
RJ-45
cable
3.
Käännä DSL/kaapelimodeemi ja tietokoneesi päälle.
4.
Konfiguroi tarvittavat internet-liitäntäasetukset.
• Katso lisätietoja osista Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Dynaamisen
IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen) tai Configuring a static IP network connection
(Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen).
• Ota yhteys internet-palvelutarjoajaasi (ISP) lisätietoja tai apua varten asentaessasi internetliitäntäsi.
ASUS CM1855
43
Liittäminen paikallisalueverkkoon (LAN)
Liittäminen LAN'in kautta:
SUOMI
1.
Liitä RJ-45-kaapelin toinen pää LAN (RJ-45) -porttiin tietokoneesi takapaneelissa ja toinen
pää LAN'iin.
SPDIF OUT
RJ-45-kaapeli
RJ-45
cable
2.
Käynnistä tietokoneesi.
3.
Konfiguroi tarvittavat internet-liitäntäasetukset.
LAN
• Katso lisätietoja osista Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Dynaamisen
IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen) tai Configuring a static IP network connection
(Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen).
• Ota yhteys internet-palvelutarjoajaasi (ISP) lisätietoja tai apua varten asentaessasi internetliitäntäsi.
44
Kappale 5: Luo Internet-yhteys
Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen
1.
Napsauta Start -käynnistysnäytössä Desktop (Työpöytä) käynnistääksesi työpöytätilan.
2.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella Windows®-tehtäväpalkin
-kuvaketta ja napsauta
Open Network and Sharing Center (Avaa verkko- ja jakamiskeskus).
3.
Napsauta Avaa verkko- ja jakamiskeskus -näytössä Change Adapter settings (Muuta
sovittimen asetuksia).
4.
Napsauta LAN-kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse Properties (Ominaisuudet).
SUOMI
Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen:
5.Valitse Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Internet-protokolla versio 4 (TCP/IPv4)) ja
valitse sitten Properties (Ominaisuudet).
ASUS CM1855
45
SUOMI
6.Valitse Obtain an IP address
automatically (Hae IP-osoite
automaattisesti) ja napsauta “OK”painiketta.
Siirry seuraaviin vaiheisiin, jos käytössäsi on PPPoE-yhteys.
7.
Palaa kohtaan Network and
Sharing Center (Verkko- ja
jakamiskeskus) ja napsauta Set
up a new connection or network
(Luo uusi yhteys tai verkko).
8.Valitse Connect to the Internet
(Muodosta yhteys internetiin) ja
napsauta Next (Seuraava).
46
Kappale 5: Luo Internet-yhteys
10.
Anna käyttäjänimesi, salasanasi ja
yhteyden nimi. Napsauta Connect
(Yhdistä).
11.
Suorita määritys loppuun
napsauttamalla Close (Sulje).
12.
Napsauta verkkokuvaketta
tehtäväpalkista ja napsauta juuri
luomaasi yhteyttä.
13.
Anna käyttäjänimesi ja salasanasi.
Napsauta Connect (Yhdistä)
muodostaaksesi yhteyden internetiin.
SUOMI
9.Valitse Broadband (PPPoE)
(Laajakaista (PPPoE)) ja napsauta Next
(Seuraava).
Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen
Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen:
1.
Toista edellisen luvun, Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Dynaamisen
IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen), vaiheet 1 - 4.
2Napsauta Use the following IP address
(Käytä seuraavaa IP-osoitetta).
3.
Anna palveluntarjoajan antamat IP-osoite,
aliverkon peite ja yhdyskäytävä.
4.
Anna tarvittaessa Preferred DNS server
(Ensisijainen DNS-palvelin) -osoite ja
toissijainen osoite.
5.
Kun olet valmis, napsauta OK-painiketta.
ASUS CM1855
47
Langaton liitäntä (vain tietyissä malleissa)
Liitä tietokoneesi internetiin langattoman liitännän kautta.
SUOMI
Langattoman liitännän muodostamiseksi sinun tarvitsee yhdistää langattomaan tukiasemaan
(AP).
SPDIF OUT
Wireless AP
Modem
• Lisätäksesi langattoman radio-signaalin aluetta ja herkkyyttä liitä ulkoiset antennit
antenniliittimiin ASUS WLAN -kortilla.
• Laita antennit tietokoneesi yläosaan parasta langatonta suorituskykyä varten.
• Ulkoiset antennit ovat valinnaisia osia.
48
Kappale 5: Luo Internet-yhteys
Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon:
a)
Osoita hiiren osoittimella näytön oikeaa ylä- tai alaosaa.
b)
Paina näppäimistöllä
SUOMI
1.Käynnistä Charms bar -palkki Start -käynnistysvalikosta tai mistä tahansa sovellustilasta
jollakin seuraavista tavoista:
+ <c>.
Charms bar
2.
Valitse Charms bar -palkista Settings (Asetukset) ja napsauta verkkokuvaketta
3.
Valitse luettelosta verkko, johon haluat muodostaa yhteyden.
.
4.Napsauta Connect (Yhdistä).
ASUS CM1855
49
SUOMI
50
Kappale 5: Luo Internet-yhteys
Kappale 6
SUOMI
Apuohjelmien käyttäminen
Tuki-DVD ja kierrätys-DVD eivät ehkä sisälly pakkaukseen. Katso lisätietoja Windows® 8:n
palautusvaihtoehdoista tämän luvun Järjestelmän palauttaminen -osasta.
ASUS AI Suite II
ASUS AI Suite II on kaikki yhdessä -käyttöliittymä, joka kokoaa yhteen useita ASUS -apuohjelmia ja
sallii käyttäjän käynnistää ja käyttää näitä apuohjelmia yhtä aikaa.
Tämä apuohjelma on esiasennettuna joissakin malleissa. Asenna tämä apuohjelma seuraavien
ohjeiden mukaisesti malleihin, joissa ei ole käyttöjärjestelmää.
AI Suite II:n käynnistäminen
AI Suite II:n käynnistäminen:
1.
Aseta tuki-DVD-levy optiseen levyasemaan. Jos tietokoneessa on käytössä automaattinen
käynnistystoiminto, ohjaimen asennusvälilehti tulee näkyviin.
2.Napsauta Utilities (Apuohjelmat) -välilehteä ja valitse ASUS AI Suite II.
3.
Suorita asennus loppuun noudattaen näytön ohjeita.
AI Suite II:n käyttäminen
AI Suite II käynnistyy automaattisesti, kun avaat Windows®-käyttöjärjestelmän (OS). AI Suite
II -kuvake tulee näkyviin Windows®:in ilmaisinalueelle. Avaa AI Suite II:n päävalikkopalkki
napsauttamalla kuvaketta.
Napsauta kutakin painiketta valitaksesi ja käynnistääksesi apuohjelman, valvoaksesi järjestelmää,
päivittääksesi emolevyn BIOSin, näyttääksesi järjestelmätiedot ja mukauttaaksesi AI Suite II:n
asetuksia.
Napsauta valitaksesi
apuohjelman
Napsauta päivittääksesi
emolevyn BIOSin.
Napsauta valvoaksesi
antureita tai suorittimen
taajuutta
Napsauta näyttääksesi
ASUS-tukitiedot
Napsauta näyttääksesi
järjestelmätiedot
Napsauta
mukauttaaksesi
käyttöliittymäasetuksia
• Sovellukset Työkaluvalikossa ovat mallikohtaisia.
• AI Suite II:n kuvaruutuvedokset tässä käyttöoppaassa ovat vain viitteellisiä. Todelliset
kuvaruutuvedokset ovat mallikohtaisia.
ASUS CM1745
51
Työkalu
Tool (Työkalu) -osaan kuuluvat EPU-, Probe II - ja anturitallennuspaneeli.
SUOMI
EPU
EPU on energiatehokas työkalu erilaisiin tietokoneen käyttötarpeisiin. Tämä apuohjelma tarjoaa
erilaisia tiloja, jotka voit valita järjestelmän virran säästämiseksi. Automaattisen tilan valitseminen
saa järjestelmän vaihtamaan tilaa automaattisesti käytössä olevan tilan mukaan. Voit myös
mukauttaa kutakin tilaa määrittämällä asetuksia, kuten suorittimen taajuus, GPU-taajuus, vCorejännite ja tuulettimen ohjaus.
EPU:n käynnistäminen
•
Kun olet asentanut AI Suite II:n tuki-DVD-levyltä, käynnistä EPU napsauttamalla AI Suite II:n
päätyökalupalkissa Tool (Työkalu) > EPU.
Jos VGA:n virransäästökonetta ei
tunnisteta, näkyviin tulee seuraava
viesti.
Useita järjestelmän käyttötiloja
Syttyvät kohteet ilmaisevat, että
virransäästökone on aktivoitu
Näyttää vähentyneen
CO2-määrän
*Vaihtaa vähentyneen CO2:n
kokonaismäärän ja parhaillaan
vähentyneen CO2:n määrään
välillä
Näyttää nykyisen
suorittimen virran
Kunkin tilan lisäasetukset
Näyttää kunkin tilan järjestelmän toiminnot
• *Valitse From EPU Installation (EPU-asennuksesta) näyttääksesi vähentyneen CO2:n määrän
EPUn asennuksesta lähtien.
• *Valitse From the Last Reset (Viimeisestä nollauksesta) näyttääksesi vähentyneen CO2:n
kokonaismäärän siitä lähtien, kun viimeksi napsautit
Clear (Tyhjennä) -painiketta.
52
Kappale 6: Apuohjelmien käyttäminen
Probe II
SUOMI
Probe II -apuohjelma valvoo tietokoneen elintärkeitä osia ja tunnistaa näiden osien mahdolliset
ongelmat ja hälyttää sinua niistä. Probe II tunnistaa mm. kierrosnopeudet, suorittimen lämpötilan
ja järjestelmän jännitteet. Tällä apuohjelmalla varmistat, että tietokoneesi on aina oikeassa
käyttökunnossa.
Probe II:n käynnistäminen
•
Kun olet asentanut AI Suite II:n tuki-DVD-levyltä, käynnistä Probe II napsauttamalla AI Suite
II:n päätyökalupalkissa Tool (Työkalu) > Probe II.
To configure Probe II:
•
Napsauta Voltage/Temperature/Fan Speed (Jännite/Lämpötila/Tuulettimen nopeus)
-välilehtiä aktivoidaksesi anturit tai säätääksesi anturien kynnysarvoja.
•
Preference (Asetukset) -välilehdellä voi muuttaa anturihälytysten aikaväliä tai
lämpötilayksikköä.
Tallentaa
määrityksesi
Lataa
oletuskynnysarvot
kaikille antureille.
ASUS CM1855
Lataa tallennetut
määritykset
Ottaa muutokset
käyttöön
53
Anturitallennin
Anturitallentimella voi valvoa muutoksia järjestelmän jännitteessä, lämpötilassa ja
tuuletinnopeudessa sekä tallentaa nämä muutokset.
SUOMI
Anturitallentimen käynnistäminen:
•
Kun olet asentanut AI Suite II:n tuki-DVD-levyltä, käynnistä PC Probe napsauttamalla AI Suite
II:n päätyökalupalkissa Tool (Työkalu) > Sensor Recorder (Anturitallennin).
Anturitallentimen määrittäminen:
•
Napsauta Voltage/Temperature/Fan Speed (Jännite/Lämpötila/Tuulettimen nopeus)
-välilehtiä ja valitse valvottavat anturit.
•
History Record (Historiatallenne) -välilehdellä voit tallentaa käyttöön ottamiisi antureihin
tekemäsi muutokset.
Valitse anturit,
joita haluat
valvoa.
Vedä katsoaksesi
tilaa tietyn
aikavälin aikana
Napsauta
palataksesi
oletustilaan
54
Napsauta lähentääksesi/
loitontaaksesi Y-akselilla
Napsauta lähentääksesi/
loitontaaksesi X-akselilla
Kappale 6: Apuohjelmien käyttäminen
Monitori
SUOMI
Monitor (Monitori) -osa sisältää anturin ja suorittimen taajuuspaneelit.
Anturi
Anturipaneeli näyttää mm. tuulettimen pyörimisnopeuden, suorittimen lämpötilan ja jännitteiden järjestelmäanturin nykyisen arvon. Käynnistä anturipaneeli napsauttamalla AI Suite II:n
päävalikkopalkissa Monitor (Monitori) > Sensor (Anturi).
Suoritintaajuus
Suoritintaajuuspaneeli näyttää nykyisen suoritintaajuuden ja suorittimen käytön. Käynnistä
suoritintaajuuspaneeli napsauttamalla AI Suite II:n päävalikkopalkissa Monitor (Monitori) > CPU
Frequency (Suoritintaajuus).
Päivitys
Update (Päivitys) -osalla voi päivittää emolevyn BIOSin ja BIOS-käynnistyslogon ASUSpäivitysapuohjelmilla.
ASUS Update
ASUS Update -apuohjelmalla voit hallita, tallentaa ja päivittää emolevyn BIOSin Windows®käyttöjärjestelmässä. ASUS Update -apuohjelmalla voit päivittää BIOSin suoraan internetistä, ladata
uusimman BIOS-tiedoston internetistä, päivittää BIOSin päivitetystä BIOS-tiedostosta, tallentaa
nykyisen BIOS-tiedoston tai näyttää BIOS-versiotiedot.
BIOSin päivittäminen internetistä
BIOSin päivittäminen internetistä:
1.
Valitse ASUS-päivitysnäytöstä Update BIOS from Internet (Päivitä BIOS internetistä) ja
napsauta Next (Seuraava).
2.
Valitse lähin ASUS FTP -sivusto välttääksesi verkkoliikennettä.
Jos haluat ottaa käyttöön BIOS downgradable -toiminnon ja automaattisen BIOSin
varmuuskopiointitoiminnon, valitse kahden näytöllä olevan kohteen edessä olevat
valintaruudut.
3.
Valitse ladattava BIOS-versio. Napsauta Next (Seuraava).
Jos päivitettyä versiota ei löydy, tieto näkyy ruudussa oikealla puolella.
4.
Voit päättää vaihdetaanko BIOS-käynnistyslogo, joka on Power-On Self-Tests (POST)
(Käynnistysitsetestit) -testin aikana näyttöön tuleva kuva. Jos haluat vaihtaa käynnistyslogon,
napsauta Yes (Kyllä) tai jatka napsauttamalla No (Ei).
5.
Suorita asennus loppuun noudattaen näytön ohjeita.
ASUS CM1855
55
BIOSin päivittäminen BIOS-tiedostosta
BIOSin päivittäminen BIOS-tiedostosta:
SUOMI
1.
Valitse ASUS-päivitysnäytöstä Update BIOS from file (Päivitä BIOS tiedostosta) ja napsauta
Next (Seuraava).
2.
Paikallista BIOS-tiedosto Open (Avaa) -ikkunassa, napsauta Open (Avaa) ja napsauta Next
(Seuraava).
3.
Voit valita vaihdetaanko BIOS-käynnistyslogo. Jos haluat vaihtaa käynnistyslogon, napsauta
Yes (Kyllä) tai jatka napsauttamalla No (Ei).
4.
Suorita asennus loppuun noudattaen näytön ohjeita.
MyLogo
ASUS My Logo mahdollistaa käynnistyslogon mukauttamisen. Käynnistyslogo on kuva, joka tulee
näyttöön Power-On Self-Tests (POST) (Käynnistysitsetestit) -testien aikana. ASUS My Logo tarjoaa
mahdollisuuden:
• Muuttaa nykyistä emolevyn BIOS-käynnistyslogoa
•
Muuttaa ladatun BIOS-tiedoston käynnistyslogoa ja päivittää tämä BIOS emolevylle
•
Muuttaa ladatun BIOS-tiedoston käynnistyslogoa päivittämättä tätä BIOSia emolevylle
Varmista, että BIOS-kohteen täysnäyttölogo on asetettu [Otettu käyttöön] käynnistyslogon
näyttämiseksi. Katso käyttöoppaan BIOS-asetuksen osaa Käynnistysasetusten määritys.
BIOS-käynnistyslogon muuttaminen
1.
2.
Napsauta AI Suite II:n päävalikkopalkissa Update (Päivitä) > MyLogo.
Valitse jokin kolmesta vaihtoehdosta ja napsauta Next (Seuraava):
•
Muuta nykyistä emolevyn BIOS-käynnistyslogoa
•
Muuta ladatun BIOS-tiedoston käynnistyslogoa ja päivitä tämä BIOS emolevylleni
•
Muuta ladatun BIOS-tiedoston käynnistyslogoa (mutta älä päivitä tätä BIOSia
emolevylleni)
Ennen kahden jäljelle jäävän vaihtoehdon käyttöä varmista, että lataat BIOS-tiedoston
tietokoneellesi käyttämällä ASUS-päivitystä.
3.
Paikallista kuvatiedosto, jota haluat käyttää käynnistyslogona (ja ladattu BIOS, jos on
tarpeen) ja napsauta sitten Next (Seuraava) -painiketta.
4.Siirrä Resolution (Kuvatarkkuus) -liukusäädintä tai napsauta Auto Tune (Automaattinen
viritys) antaaksesi järjestelmän säätää näytön kuvatarkkuuden automaattisesti.
5.Napsauta Booting Preview (Käynnistyksen esikatselu) esikatsellaksesi millä tavoin
kuva näkyy POST-näytön aikana. Napsauta hiiren vasemmalla painikkeella palataksesi
asetusnäyttöön.
6.Napsauta Next (Seuraava) -painiketta, kun säätö on valmis.
7.Napsauta Flash-painiketta ja noudata näytön ohjeita toimenpiteen suorittamiseksi loppuun.
56
Kappale 6: Apuohjelmien käyttäminen
Järjestelmätiedot
•
•
•
•
SUOMI
System Information (Järjestelmätiedot) -osa näyttää tiedot emolevystä, suorittimesta ja
muistipaikoista.
Napsauta MB-välilehteä nähdäksesi tiedot emolevyn valmistajasta, tuotteen nimen sekä
versio- ja BIOS-tiedot.
Napsauta CPU (Suoritin) -välilehteä nähdäksesi tiedot suorittimesta ja välimuistista.
Napsauta Memory (Muisti) -välilehteä ja valitse muistipaikka nähdäksesi tiedot
muistimoduulista, joka on asennettu vastaavaan korttipaikkaan.
Napsauta Disk (Levy) -välilehteä ja valitse kukin levy nähdäksesi sen tiedot.
Tukinäyttö
Tukinäytössä näkyvät tiedot ASUS-web-sivustosta, teknisen tuen web-sivustosta, lataustuen websivustosta tai yhteystiedot.
Asetukset
Settings (Asetukset) -osalla voi mukauttaa päävalikkopalkin asetuksia ja käyttöliittymän ulkoasua.
•
Application (Sovellus) -toiminnolla voi valita käyttöön otettavan sovelluksen.
•
Bar (Palkki) -toiminnolla voi muokata palkkiasetuksia.
•
Skin (Ulkoasu) -toiminnolla voi säätää käyttöliittymän kontrastia, kirkkautta, värikylläisyyttä,
sävyä ja gamma-korjausta.
ASUS CM1855
57
Älykäs ASUS-jäähdytysjärjestelmä (valinnainen)
SUOMI
Älykäs ASUS-jäähdytysjärjestelmä on valinnainen ominaisuus määrätyissä malleissa ja se on ehkä
hankittava erikseen.
UEFI BIOS -mallien määrittäminen
Älykäs ASUS-jäähdytysjärjestelmä suojaa järjestelmän sisäisiä osia ilmankierrolla jokaisen
järjestelmän käynnistyksen jälkeen. Määritä tämä ominaisuus näiden ohjeiden mukaisesti:
1.
Siirry BIOS-asetus-ohjelmaan.
Katso lisätietoja Luvun 2 Siirtyminen BIOS-asetukseen -kohdasta.
2.Napsauta Exit/Advanced Mode (Lopeta/Edistynyt-tila) -valintaa näytön oikeassa
yläkulmassa ja valitse sitten Advanced Mode (Edistynyt-tila). Valitse Advanced Mode
(Edistynyt-tila) -näytön valikkopalkista Monitor (Näyttö).
58
Kappale 6: Apuohjelmien käyttäminen
SUOMI
3.Valitse Monitor (Näyttö) -valikosta Clean Level (Puhtaustaso) ja näytä sen
määritysvaihtoehdot painamalla <Enter>-painiketta.
4.
Valitse haluamasi vaihtoehto Clean Level (Puhtaustaso) -valinnan neljästä vaihtoehdosta:
•
P ois päältä: Kytkee tuuletinjärjestelmän pois päältä, ja tuuletin toimii
Q-tuuletinasetuksilla.
•
Äänetön: 40 % tuulettimen suorituskyvystä (heikko suorituskyky, mutta hiljainen ääni).
•
Optimaalinen: 70 % tuulettimen suorituskyvystä (vakioasetus).
•
Suorituskyky: Tuulettimen täysi suorituskyky (paras suorituskyky, mutta äänekäs)
5.
Paina <F10> ja tallenna asetukset napsauttamalla Yes (Kyllä). Järjestelmä käynnistää
tietokoneen automaattisesti uudelleen asetusprosessin viemiseksi loppuun.
Järjestelmän uudelleenkäynnistyksen aikana virran LED-merkkivalo vilkkuu ilmaisten, että
pölynpoistotuuletin pyörii päinvastaiseen suuntaan poistaakseen pölyä sisäisen järjestelmän
osista.
ASUS CM1855
59
Järjestelmän palautus
Tietokoneen palauttaminen
SUOMI
Reset your PC (Palauta tietokone) -valinta palauttaa tietokoneen sen tehdasoletusasetuksiin.
Varmuuskopioi kaikki tietosi ennen tämän valinnan käyttöä.
Tietokoneen palauttaminen:
1.
Paina käynnistyksen aikana <F9>-painiketta.
2.
Napsauta näytössä Troubleshoot (Vianetsintä).
3.Valitse Reset your PC (Palauta tietokone).
4.Napsauta Next (Seuraava).
5.Valitse Only the drive where the Windows is installed (Vain asema, jolle Windows on
asennettu).
6.Valitse Just remove my files (Poista vain omat tiedostoni).
7.Napsauta Reset (Palauta).
Palauttaminen järjestelmän kuvatiedostosta
Voit luoda USB-palautusaseman ja käyttää sitä tietokoneen asetusten palauttamiseen.
USB-palautusaseman luominen
USB-palautuslaitteessa on oltava vähintään 16GB vapaata tilaa.
Kaikki USB-tallennuslaitteella olevat tiedostot poistetaan pysyvästi tässä prosessissa. Ennen kuin
jatkat, varmista, että olet varmuuskopioinut kaikki tärkeät tietosi.
USB-palautusaseman luominen:
1.
Käynnistä Ohjauspaneeli All Apps (Kaikki sovellukset) -näytöstä.
Katso lisätietoja All Apps (Kaikki sovellukset) -näytön käynnistämisestä Working with
Windows® Apps (Työskentely Windows® -sovelluksilla) -luvusta.
2.
60
Napsauta ohjauspaneelin System and Security (Järjestelmä ja suojaus) kohdassa Find and fix
problems (Etsi ja korjaa ongelmia) -valintaa.
Kappale 6: Apuohjelmien käyttäminen
3.Valitse Recovery (Palauttaminen)
> Create a recovery drive (Luo
palautusasema).
5.
SUOMI
4.Napsauta Copy the recovery
partition from the PC to the
recovery drive (Kopioi palautusosio
tietokoneelta palautusasemaan)
ja napsauta sitten Next (Seuraava)
-painiketta.
Valitse USB-tallennusasema, johon
haluat kopioida palautustiedostot.
6.Napsauta Next (Seuraava).
7.Napsauta Create (Luo) -painiketta.
Odota hetki, kunnes prosessi on
valmis.
8.
Kun prosessi on valmis, napsauta
Finish (Valmis) -painiketta.
ASUS CM1855
61
Kaiken poistaminen ja Windowsin uudelleen asentaminen
SUOMI
Voit palauttaa tietokoneen sen alkuperäisiin tehdasasetuksiin käyttämällä Remove everything
and reinstall (Poista kaikki ja asenna uudelleen) -valintaa tietokoneasetuksissa. Toimi alla olevien
ohjeiden mukaisesti käyttäessäsi tätä valintaa.
Varmuuskopioi kaikki tietosi ennen tämän valinnan käyttöä.
Tämän toimenpiteen suorittaminen loppuun voi kestää jonkin aikaa.
1.Käynnistä Charms bar -palkki.
2.Napsauta Settings (Asetukset) > Change PC Settings (Muuta tietokoneasetuksia) >
General (Yleistä).
62
3.
Vieritä alas tuodaksesi näkyviin Remove everything and reinstall Windows (Poista kaikki
ja asenna Windows uudelleen) -valinnan. Napsauta tässä valinnassa Get Started (Näin
pääset alkuun).
4.
Noudata näytön ohjeita uudelleenasennus- ja palautusprosessin suorittamiseksi loppuun.
Kappale 6: Apuohjelmien käyttäminen
Kappale 7
SUOMI
Vianhaku
Vianhaku
Tämä kappale esittää joitakin ongelmia, joita saatat kohdata, ja mahdollisia ratkaisuja.
?
Oma tietokonettani ei voi käynnistää ja virta-LED etupaneelissa ei syty
Tarkasta onko tietokone oikein liitetty.
•
Tarkasta toimiiko seinäpistorasia oikein.
•
Tarkasta onko virtalähde käännetty päälle. Katso Kappaleen 1 osaa Tietokoneesi
kääntäminen PÄÄLLE/POIS.
?
•
?
?
Oma tietokoneeni pysähtyy.
•
Tee seuraavaa sulkeaksesi ohjelmat, jotka eivät vastaa:
1.
2.Valitse Task Manager (Tehtävienhallinnassa) Processes (Prosessit)välilehdeltä ohjelma, joka ei vastaa, ja napsauta End Task (Lopeta tehtävä).
•
Jos näppäimistö ei vastaa. Paina ja pidä tietokoneesi rungon yläosassa olevaa
Virtapainiketta kunnes tietokoneesi pysähtyy. Sen jälkeen paina Virtapainiketta sen
kääntämiseksi päälle.
P aina samanaikaisesti <Alt> + <Ctrl> + <Delete> -näppäimiä näppäimistöllä,
sen jälkeen napsauta Task Manger (Tehtävienhallinnassa).
En voi yhdistää langattomaan verkkoon käyttämällä ASUS WLAN -korttia
(vain tietyissä malleissa)?
•
Varmista, että annat oikean verkon turva-avaimen langattomalle verkolle, johon
haluat yhdistää.
•
Liitä ulkoiset antennit (valinnainen) antenniliittimiin ASUS WLAN -kortilla ja laita
antennit tietokoneesi rungon yläosaan parasta langatonta suorituskykyä varten.
Nuolinäppäimet numeronäppäimistöllä eivät toimi.
ASUS CM1745
Tarkasta onko Number Lock -LED pois päältä. Kun Number Lock -LED on päällä,
numeronäppäimistöllä olevia näppäimiä käytetään vain numeroiden syöttämiseen.
Paina Number Lock -näppäintä sammuttaaksesi LED'in, jos haluat käyttää
nuolinäppäimiä numeronäppäimistöllä.
63
?
SUOMI
?
?
?
Näytössä ei ole näyttöä.
•
Tarkasta on näyttö käynnistetty.
•
Varmista, että näyttösi on oikein liitetty tietokoneesi videolähtöporttiin.
•
Jos tietokoneesi tulee erillisen grafiikkakortin kanssa, varmista, että liität näyttösi
videolähtöporttiin, joka on erillisellä grafiikkakortilla.
•
Tarkasta onko näytön jokin videoliittimen nastoista taipunut. Jos huomaat
taipuneita nastoja, vaihda näytön videoliitinkaapeli.
•
Tarkasta onko näyttösi liitetty oikein virtalähteeseen.
•
Katso lisää vianhakutietoja dokumentaatiosta, joka tuli näytön mukana.
Kun käytetään useita näyttöjä, vain yhdessä näytössä on näyttö.
•
Varmista, että molemmat näytöt on käynnistetty.
•
POST'in aikana vain VGA-porttiin liitetyssä näytössä on näyttö.
Kaksoisnäyttötoiminto toimii vain Windows'in alaisuudessa.
•
Kun grafiikkakortti on asennettu tietokoneeseesi, varmista, että liität näytöt
grafiikkakortin lähtöporttiin.
•
Tarkasta, että usean näytön asetukset ovat oikein. Katso lisätietoja Kappaleen 3
osasta Useiden ulkoisten näyttöjen liittäminen.
Oma tietokoneeni ei voi havaita USB-tallennuslaitettani.
•
Kun ensimmmäisen kerran liität USB-tallennuslaitteesi tietokoneeseesi, Windows
asentaa laiteohjaimen automaattisesti sitä varten. Odota hetki ja mene kohtaan
Oma tietokone tarkastamaan onko USB-tallennuslaite havaittu.
•
Liitä USB-tallennuslaitteesi toiseen tietokoneeseen testataksesi onko USBtallennuslaitteesi rikkoutunut tai toimii virheellisesti.
Haluan palauttaa tai peruuttaa muutokset oman tietokoneeni
järjestelmäasetuksiin vaikuttamatta henkilökohtaisiin tiedostoihin tai
dataan.
64
Voit käyttää Windows® 8:n Refresh everything without affecting your files
(Virkistä kaikki ilman vaikutusta tiedostoihisi) -palautusvalintaa palauttaaksesi
tietokoneen järjestelmäasetuksiin tehdyt muutokset tai kumotaksesi ne ilman
vaikutusta henkilökohtaisiin tietoihisi, kuten asiakirjat tai valokuvat.
Kappale 7: Vianhaku
HDTV:llä olevaa kuvaa on venytetty.
•
Se aiheutuu siitä, että näytöllä ja HDTV:llä on eri resoluutiot. Aseta näyttöruudun
resoluutio sopimaan HDTV'lle. Kuvaruudun resoluutio muuttaminen:
1.Tee jokin seuraavista avataksesi Screen Resolution (Näyttöruudun
resoluutio) -asetusnäyttöruudun:
SUOMI
?
Start -käynnistysnäytöstä
a)Käynnistä All Apps (Kaikki sovellukset) -näyttö ja kiinnitä ohjauspaneeli Start
-käynnistysnäyttöön.
Katso lisätietoja Pinning an app on the Start Screen (Sovelluksen kiinnittäminen
Start -näyttöön) -toiminnosta kohdasta Working with Windows® Apps (Työskentely
Windows® -sovellusten kanssa).
b) Napsauta ohjauspaneelissa Appearance and Personalization (Ulkoasu ja
mukauttaminen) -valinnassa Adjust screen resolution (Säädä näytön
tarkkuutta) -kohtaa.
Työpöytätila-näytöstä
a) Käynnistä Työpöytä-tila Start -käynnistysnäytöstä.
b) Napsauta oikealla missä tahansa kohdassa Työpöytätila-näytössä. Kun
ponnahdusvalikko tulee näkyviin, napsauta Personalize (Mukauta) > Display
(Näyttö) > Change display settings (Muuta näyttöasetuksia).
?
Omat kuulokkeeni eivät tuota ääntä.
•
•
•
•
Varmista, että liität kaiuttimesi Line out -porttiin (kellanvihreä) etupaneelissa tai
takapaneelissa.
Takasta onko kaiuttimesi liitetty sähkölähteesi ja käännetty päälle.
Aseta kaiuttimiesi äänenvoimakkuus.
Varmista Työpöytätila-näytössä, että tietokoneen järjestelmän ääniä ei ole
mykistetty.
•
•
?
DVD-asema ei voi lukea levyä.
•
•
•
?
Jos sitä ei ole mykistetty, äänenvoimakkuuden kuvake näytetään kuvana
.Ota äänet käyttöön napsauttamalla -kuvaketta Windowsin tehtäväpalkissa ja
siirrä sitten liukusäädintä äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
• Jos sitä ei ole mykistetty, napsauta
ja vedä liukusäädintä
äänenvoimakkuuden asettamiseksi.
Liitä tietokoneesi toiseen tietokoneeseen testataksesi toimivatko kaiuttimet oikein.
Tarkasta onko levy laitettu tekstipuolen osoittaessa ylöspäin.
Tarkasta onko levy keskitetty tarjottimessa, erityisesti levyjä varten, jotka eivät ole
vakiokokoisia tai -muotoisia.
Tarkasta onko levy naarmuuntunut tai vahingoittunut.
DVD-aseman ulosheittopainike ei vastaa.
1.
Osoita hiiren osoittimella Windows® -työpöydän vasenta alakulmaa ja napsauta
sitten hiiren oikealla painikkeella Aloitusnäytön pikkukuvaa. Napsauta
ponnahdusvalikossa File Explorer (Resurssienhallinta) avataksesi Computer
(Tietokone) -näytön.
2.Napsauta hiiren oikealla painikkeella
Eject (Heitä ulos) valikosta.
ASUS CM1855
, sen jälkeen napsauta
65
Virta
Ongelma
Toiminta
Väärä sähköjännite
• Jos tietokoneessa on virran
jännitekytkin, aseta se alueesi
virtavaatimusten mukaisesti.
• Säädä jänniteasetuksia. Varmista, että
virtajohto on irrotettu virtapistorasiasta.
Tietokonetta ei ole
käynnistetty.
Paina etupaneelin virtapainiketta
varmistaaksesi, että tietokone on kytketty
päälle.
Tietokoneen virtajohtoa ei
ole liitetty oikein.
• Varmista, että virtajohto on liitetty
oikein.
• Käytä toista yhteensopivaa virtajohtoa.
PSU (Power supply unit)
(Virtalähdeyksikkö)
-ongelmia
Ota yhteys ASUS-huoltokeskukseen
toisen PSU-yksikön asentamiseksi
tietokoneeseen.
Ongelma
Mahdollinen syy
Toiminta
Näyttöön ei
tule kuvaa, kun
tietokone on
kytketty päälle
(Musta näyttö)
Signaalikaapelia ei ole liitetty
tietokoneen oikeaan VGAporttiin.
• Liitä signaalikaapeli oikeaan
näyttöporttiin (laitteessa oleva VGAportti tai erillinen VGA-portti).
• Jos käytät erillistä VGA-korttia, liitä
signaalikaapeli erilliseen VGA-porttiin.
Signaalikaapeliongelmia
Kokeile liittämistä toiseen monitoriin.
SUOMI
Mahdollinen syy
Ei virtaa
(Virtailmaisin
sammuksissa)
Näyttö
66
Kappale 7: Vianhaku
Ongelma
Internetyhteyden
muodostaminen
ei onnistu
Mahdollinen syy
Toiminta
LAN-kaapelia ei ole liitetty.
Liitä LAN-kaapeli tietokoneeseen.
LAN-kaapeliongelmia
Varmista, että LAN LED-merkkivalo
palaa. Jos se ei pala, kokeile toista LANkaapelia. Jos se edelleenkään toimi, ota
yhteys ASUS-huoltokeskukseen.
Tietokonetta ei ole liitetty
oikein reitittimeen tai
keskittimeen.
Varmista, että tietokone on liitetty oikein
reitittimeen tai keskittimeen.
Verkkoasetukset
Ota yhteyttä internet-palveluntarjoajaasi
(ISP) saadaksesi tiedot oikeista LANasetuksista.
Virustorjuntaohjelmiston
aiheuttamia ongelmia
Sulje virustorjuntaohjelmisto.
Ohjainongelmia
Asenna LAN-ohjain uudelleen
SUOMI
LAN
Audio
Ongelma
Ei ääntä
ASUS CM1855
Mahdollinen syy
Action
Kaiuttimet tai kuulokkeet on
liitetty väärään porttiin.
• Katso oikea portti tietokoneen
käyttöoppaasta.
• Irrota ja liitä uudelleen tietokoneen
kaiuttimet.
Kaiuttimet tai kuulokkeet
eivät toimi.
Kokeile toisia kaiuttimia tai kuulokkeita.
Etu- ja taka-audioportit eivät
toimi.
Kokeile sekä etu- että takaaudioportteja. Jos yksi porteista ei
toimi, tarkista onko portti asetettu
monikanavalle.
Ohjainongelmia
Asenna audio-ohjain uudelleen
67
Järjestelmä
Ongelma
SUOMI
Järjestelmän
nopeus on liian
hidas
Järjestelmä
hidastuu tai
pysähtyy usein.
68
Mahdollinen syy
Toiminta
Liian monta ohjelmaa
käynnissä.
Sulje joitakin ohjelmia.
Tietokonevirushyökkäys
• Käytä virustorjuntaohjelmistoa
virusten poistamiseen.
• Asenna käyttöjärjestelmä uudelleen.
Kiintolevyn
muistimoduulivika
• Lähetä vahingoittunut
kiintolevy huollettavaksi ASUShuoltokeskukseen.
• Vaihda kiintolevyasema uuteen.
Muistimoduuliongelmia
• Vaihda yhteensopiviin
muistimoduuleihin.
• Poista asentamasi ylimääräiset
muistimoduulit ja yritä uudelleen.
• Ota yhteyttä ASUS-huoltokeskukseen
avun saamiseksi.
Tietokoneen tuuletus ei ole
riittävä.
Siirrä tietokone paikkaan, jossa on
parempi ilmanvaihto.
On asennettu
yhteensopimattomia
ohjelmistoja.
Asenna käyttöjärjestelmä uudelleen ja
asenna yhteensopivia ohjelmia.
Kappale 7: Vianhaku
Ongelma
Liian äänekäs
heti tietokoneen
käynnistämisen
jälkeen.
Tietokone pitää
käytettäessä liian
kovaa ääntä.
Mahdollinen syy
Toiminta
Tietokoneesi käynnistyy
uudelleen.
Tämä on normaalia. Tuuletin käy
täydellä nopeudella, kun tietokone
käynnistyy. Tuuletin hidastuu
käyttöjärjestelmään siirryttäessä.
BIOS-asetuksia on muutettu.
Palauta BIOS oletusasetuksiinsa.
Vanha BIOS-versio
Päivitä BIOS uusimpaan versioon.
Lataa uusimmat BIOS-versiot ASUStukisivustolta osoitteesta http://
support.asus.com.
Suorittimen tuuletin on
vaihdettu.
Varmista, että käytät yhteensopivaa tai
ASUKSEN suosittelemaa suorittimen
tuuletinta.
Tietokoneen tuuletus ei ole
riittävä.
Siirrä tietokone paikkaan, jossa on
parempi ilmanvaihto.
Järjestelmän lämpötila on
liian korkea.
• Päivitä BIOS.
• Jos tiedät, kuinka emolevy
asennetaan uudelleen, puhdista
rungon sisätila.
• Ota yhteyttä ASUS-huoltokeskukseen
avun saamiseksi.
SUOMI
Suoritin
Jos ongelma ei poistu, katso pöytätietokoneen takuukortista tiedot ja ota yhteyttä ASUShuoltokeskukseen. Saat tiedot huoltokeskuksista ASUS-tukisivustolta osoitteesta http://support.
asus.com.
ASUS CM1855
69
ASUS-yhteystiedot
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)
Osoite
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Web-sivustowww.asus.com.tw
Tekninen tuki
Puhelin
+886228943447
Tuki-faksi
+886228907698
Online-tukisupport.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Osoite
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Puhelin
+15107393777
Tuki-faksi
+15106084555
Web-sivustousa.asus.com
Online-tukisupport.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Saksa ja Itävalta)
Osoite
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Tuki-faksi
+49-2102-959931
Web-sivustoasus.com/de
Online-yhteystietoeu-rma.asus.com/sales
Tekninen tuki
Puhelin (Komponentti) +49-2102-5789555
Puhelin Saksa
(Järjestelmä/Kannettava tietokone/Eee/LCD))
+49-2102-5789557
Puhelin Australia
(Järjestelmä/Kannettava tietokone/Eee/LCD)
+43-820-240513
Tuki-faksi
+49-2102-959911
Online-tukisupport.asus.com
Download PDF

advertising