Samsung | WW10H8 series | Wasmachine - Vanden Borre

nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
WW12H8*****
WW10H8*****
de
an
.v
w
w
w
.b
rre
o
nb
e
Wasmachine
Gebruikershandleiding
Imagine the possibilities
Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit
Samsung-product.
Untitled-42 1
2014-05-22
5:30:16
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Inhoud
3
.v
w
w
w
de
an
Veiligheidsinformatie
Eerste instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Richtlijnen voor wasgoed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Richtlijnen voor de wasmiddellade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
24
Bediening
Bedieningspaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Eenvoudige stappen om te beginnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Programmaoverzicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
32
Onderhoud
ECO TROMMELREINIGING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Smart Check. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Noodafvoer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Herstel na bevriezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Herstelprocedure als de machine langere tijd niet is gebruikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
39
Problemen oplossen
Controlepunten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Informatiecodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
41
Specificaties
Het milieu beschermen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Verklaring van conformiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Wasvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Technische beschrijving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Informatie over hoofdwasprogramma's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Nederlands - 2
Untitled-42 2
2014-05-22
5:30:16
e
19
Voordat u aan de slag gaat
.b
Meegeleverde onderdelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Installatievereisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Stapsgewijze installatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Schroefafdekking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
rre
11
Installatie
o
nb
Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Belangrijke veiligheidssymbolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Belangrijke veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instructies over de AEEA-richtlijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
Veiligheidsinformatie
de
VEILIGHEIDSINFORMATIE
nb
an
.v
Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-wasmachine. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de
installatie, het gebruik en het onderhoud van uw wasmachine. Lees deze handleiding aandachtig door om
optimaal gebruik te kunnen maken van de vele mogelijkheden en functies van deze wasmachine.
or
De betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze
gebruikershandleiding:
WAARSCHUWING: gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel,
overlijden en/of materiële schade.
VOORZICHTIG: gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel en/
of schade.
OPMERKING
Deze waarschuwingstekens dienen om persoonlijk letsel bij uzelf en bij anderen te voorkomen.
Voer de aanwijzingen nauwgezet uit.
Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plek voor naslagdoeleinden.
Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Zoals geldt voor alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er een mogelijk gebruiksrisico. Om
dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u vertrouwd te raken met de bediening en voorzichtig te zijn bij het
gebruik ervan.
Nederlands - 3
Untitled-42 3
2014-05-22
5:30:16
e
Belangrijke veiligheidssymbolen
.b
Lees deze handleiding aandachtig door, zodat u weet hoe u op veilige en efficiënte wijze gebruikmaakt van de
uitgebreide mogelijkheden en functies van uw nieuwe apparaat. Bewaar de handleiding op een veilige locatie in
de buurt van het apparaat voor naslagdoeleinden. Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het is
ontworpen, zoals beschreven in deze gebruikshandleiding.
In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden
en situaties besproken. U bent zelf verantwoordelijk om verstandig, voorzichtig en nauwkeurig te werk te gaan bij
het installeren, onderhouden en gebruiken van uw wasmachine.
Omdat de volgende gebruiksinstructies van toepassing zijn op verschillende modellen, kunnen de specifieke
eigenschappen van uw wasmachine enigszins afwijken van de specificaties die in deze handleiding worden
omschreven en zijn mogelijk niet alle waarschuwingen van toepassing. Als u vragen of opmerkingen hebt, neemt
u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum of gaat u naar www.samsung.com voor ondersteuning en
informatie.
re
Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
de
an
.v
w
WAARSCHUWING: om de kans op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik
van het apparaat te verminderen, dient u deze algemene veiligheidsvoorschriften te volgen:
Als het snoer beschadigd is, moet het uit veiligheidsoverwegingen worden
vervangen door de fabrikant of een onderhoudstechnicus van de fabrikant, of door
vergelijkbaar bevoegde personen.
Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker, de watertoevoer en de
afvoer eenvoudig toegankelijk zijn.
Zorg er bij apparaten met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat deze
openingen niet worden geblokkeerd door de vloerbedekking.
De nieuwe slangen die bij het apparaat worden geleverd, dienen te worden
gebruikt en oude slangen mogen niet worden hergebruikt.
Nederlands - 4
Untitled-42 4
2014-05-22
5:30:16
e
Voor gebruik in Europa: dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van
8 jaar en ouder en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of metaal
vermogen of met onvoldoende ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan
of instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilig gebruiken van het
apparaat en zij begrijpen wat de eventuele risico's zijn. Kinderen mogen niet
met de machine spelen. Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht door
kinderen worden uitgevoerd.
.b
Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met
het apparaat gaan spelen.
rre
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een
verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring
en kennis, tenzij deze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik
van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
o
nb
Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in de wasmachine spelen. De deur van de
wasmachine gaat van binnenuit niet makkelijk open en kinderen kunnen ernstig
verwond raken wanneer ze worden opgesloten.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
VOORZICHTIG: Uit veiligheidsoverwegingen vanwege het onbedoeld resetten
van de thermische beveiliging mag dit apparaat niet van stroom worden voorzien
door middel van een extern schakelapparaat, zoals een tijdschakelaar, of worden
aangesloten op een stroomcircuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.
de
or
Gebruik een droge doek om regelmatig de voedingsterminals en contactpunten te ontdoen van bijvoorbeeld stof
en water.
• Trek de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een droge doek.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Steek de stekker zo in het stopcontact dat het snoer naar beneden hangt.
• Wanneer u de stekker andersom in het stopcontact steekt, kunnen de stroomdraden in de kabel beschadigd
raken. Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Houd al het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn.
• Als een kind een zak over het hoofd trekt, kan het stikken.
Wanneer het apparaat, de stekker of de voedingskabel is beschadigd, dient u contact op te nemen met het
dichtstbijzijnde servicecentrum.
Dit apparaat moet correct worden geaard.
Sluit de aardedraad nooit aan op een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonlijn.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand, een explosie of problemen met het product.
• Sluit de voedingskabel nooit aan op een stopcontact dat niet goed is geaard en zorg ervoor dat het
stopcontact voldoet aan de lokale en nationale voorschriften.
Plaats dit apparaat niet bij een warmtebron of licht ontvlambare materialen.
Plaats dit apparaat niet in een ruimte waar veel vocht, olie of stof aanwezig is of waar het wordt blootgesteld aan
direct zonlicht of water (regendruppels).
Plaats dit apparaat niet op een locatie die wordt blootgesteld aan lage temperaturen.
• Bij vorst kunnen er barsten in de leidingen ontstaan.
Nederlands - 5
2014-05-22
5:30:16
e
Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact van minimaal AC 220 - 240 V / 50 Hz en gebruik dit stopcontact
alleen voor dit apparaat. Gebruik nooit een verlengsnoer.
• Wanneer het stopcontact via een stroomverdeler wordt gedeeld met andere apparaten of wanneer u een
verlengsnoer gebruikt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat de spanning, de frequentie en het vermogen overeenkomen met de productspecificaties.
Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand. Steek de stekker stevig in het
stopcontact.
.b
Het apparaat is zwaar, houd hier rekening mee wanneer u het optilt.
re
De installatie van dit apparaat moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur of servicebedrijf.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met het
product of letsel.
Untitled-42 5
VEILIGHEIDSINFORMATIE
nb
an
.v
w
w
w
WAARSCHUWING: belangrijke WAARSCHUWINGEN met
betrekking tot de installatie
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
Plaats dit apparaat niet op een locatie waar gas kan vrijkomen.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
de
an
.v
Gebruik geen transformator.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
o
nb
.b
rre
Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigde voedingskabel of los stopcontact.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
e
Trek niet aan de voedingskabel en buig deze niet te ver door.
Voorkom kinken en knopen in de voedingskabel.
Haak de voedingskabel niet achter een metalen voorwerp, plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel,
steek de voedingskabel niet tussen twee voorwerpen en druk de voedingskabel niet in de ruimte achter het
apparaat.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken.
• Trek aan de stekker om de voedingskabel uit het stopcontact te halen.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
VOORZICHTIG: LET OP bij de installatie
Dit apparaat moet binnen het bereik van een stopcontact worden geplaatst.
• Wanneer u dit niet doet, bestaat het risico op elektrische schokken of brand door lekstroom.
Plaats het apparaat op een vlakke, harde ondergrond die het gewicht kan houden.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in abnormale trillingen, beweging, lawaai of problemen met het
product.
WAARSCHUWING: belangrijke WAARSCHUWINGEN met
betrekking tot het gebruik
Als het apparaat overstroomt, sluit u de water- en stroomtoevoer af en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde
servicecentrum.
• Raak de stekker niet met natte handen aan.
• Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken.
Als u een vreemd geluid, een brandlucht of rook waarneemt, haalt u direct de stekker uit het stopcontact en
neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
In het geval van een gaslek (zoals propaangas, lpg enz.) moet u de ruimte meteen ventileren en raakt u de stekker
niet aan. Raak het apparaat of de stroomkabel niet aan.
• Gebruik geen ventilator.
• Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.
Laat kinderen niet in of op de wasmachine spelen. Verwijder bovendien de hendel van de wasmachinedeur
wanneer u het apparaat weggooit.
• Als een kind in de wasmachine opgesloten raakt, kan het stikken met de dood tot gevolg.
Nederlands - 6
Untitled-42 6
2014-05-22
5:30:16
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Zorg ervoor dat u het verpakkingsmateriaal (spons, piepschuim) onder op de wasmachine verwijdert voordat u het
apparaat in gebruik neemt.
w
w
w
de
or
Schakel het apparaat niet uit door de stekker uit het stopcontact te trekken terwijl het apparaat in bedrijf is.
• Wanneer u de stekker weer in het stopcontact steekt, kan er een vonk ontstaan, wat kan leiden tot
elektrische schokken of brand.
Deze wasmachine is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of mensen met een beperking. Laat
kinderen niet in of op het apparaat klimmen.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden of letsel.
Steek niet uw hand of metalen voorwerpen onder de wasmachine terwijl deze in bedrijf is.
• Dit kan letsel veroorzaken.
Koppel het apparaat niet los door aan de voedingskabel te trekken. Pak de stekker altijd stevig beet en trek deze
recht uit het stopcontact.
• Schade aan de voedingskabel kan kortsluiting, brand en/of elektrische schokken veroorzaken.
Probeer het apparaat niet eigenhandig te repareren, te demonteren of aan te passen.
• Gebruik geen andere zekeringen (zoals koper en staaldraad) dan de standaardzekering.
• Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum wanneer het apparaat moet worden gerepareerd of
opnieuw moet worden geïnstalleerd.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of
letsel.
Wanneer de slang voor de watertoevoer loskomt van de kraan en het apparaat met water wordt overspoeld, trekt u
de stekker uit het stopcontact.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt of tijdens een
onweersbui.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Als er vreemd materiaal in het apparaat terecht komt, neemt u het netsnoer uit het stopcontact en neemt u
contact op met het servicecentrum van Samsung.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Nederlands - 7
2014-05-22
5:30:16
e
Raak de stekker niet met natte handen aan.
• Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.
.b
Steek uw hand niet onder de wasmachine terwijl het apparaat in bedrijf is.
• Dit kan letsel veroorzaken.
re
Open de wasmachinedeur nooit door de deur te forceren als het apparaat in bedrijf is (wassen op hoge
temperatuur/drogen/centrifugeren).
• Water dat uit de wasmachine stroomt, kan brandwonden veroorzaken of resulteren in een gladde vloer. Dit
kan letsel veroorzaken.
• Als u de deur forceert, kan dit leiden tot schade aan het product of letsel.
Untitled-42 7
VEILIGHEIDSINFORMATIE
nb
an
.v
Was geen items die zijn verontreinigd met benzine, kerosine, wasbenzine, thinner, alcohol of andere licht
ontvlambare of explosieve stoffen.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
VOORZICHTIG: LET OP bij het gebruik
de
an
.v
w
Wanneer de wasmachine is verontreinigd met vreemd materiaal, bijvoorbeeld een reinigingsmiddel, stof,
voedselresten, trekt u de stekker uit het stopcontact en reinigt u de wasmachine met een vochtige, zachte doek.
• Als u dit niet doet, kan dit leiden tot verkleuring, vervorming, schade of roestvorming.
.b
rre
e
Open de kraan langzaam na een onderbreking van de watertoevoer of wanneer u de slang voor de watertoevoer
opnieuw bevestigt.
Open de kraan langzaam wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet hebt gebruikt.
• De luchtdruk in de watertoevoerslang of de waterleiding kan schade aan productonderdelen of waterlekkage
veroorzaken.
Controleer of er problemen met de waterafvoer zijn als zich tijdens het wassen een afvoerfout voordoet.
• Als de wasmachine tijdens het gebruik overstroomt vanwege een afvoerprobleem, kan dit leiden tot
elektrische schokken of brand.
Plaats het wasgoed zodanig in de wasmachine dat er geen items klem komen te zitten tussen de deur.
• Als het wasgoed tussen de deur klem komt te zitten, kan dit leiden tot schade aan het wasgoed of de
wasmachine, of kan dit leiden tot een waterlekkage.
Draai de watertoevoer dicht wanneer de wasmachine niet wordt gebruikt.
Controleer of de schroeven op de bevestiging van de watertoevoerslang stevig zijn aangedraaid.
• Als dit niet het geval is, kan dit leiden tot schade of letsel.
Controleer of het afdichtingsrubber en het glas aan de voorkant niet zijn verontreinigd met vreemd materiaal
(bijvoorbeeld vuil, garen of haar).
• Als vreemd materiaal tussen de deur is gekomen of als de deur niet volledig is gesloten, kan dit leiden tot een
waterlekkage.
Open de waterkraan en controleer of de bevestiging van de watertoevoerslang stevig is aangedraaid en of er geen
water lekt voordat u het product in gebruik neemt.
• Als de schroeven van de bevestiging van de watertoevoerslang los zitten, kan dit leiden tot een waterlekkage.
Het product dat u hebt aangeschaft, is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Gebruik voor zakelijke doeleinden wordt gezien als verkeerd gebruik van het product. In dat geval komt de
standaardgarantie van Samsung te vervallen en kan Samsung niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen
of schade als gevolg van het verkeerd gebruik.
Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen (wasgoed, brandende kaarsen, brandende sigaretten, de
vaatwas, chemicaliën, metalen voorwerpen enz.) op het apparaat.
• Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.
Spuit geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, op het oppervlak van het apparaat.
• Deze stoffen zijn niet alleen schadelijk voor mensen, maar kunnen ook leiden tot elektrische schokken, brand
of problemen met het product.
Plaats geen voorwerpen in de buurt van de wasmachine die elektromagnetische velden genereren.
• Dit kan leiden tot letsel als gevolg van een defect.
Nederlands - 8
Untitled-42 8
2014-05-22
o
nb
Het glas aan de voorkant kan bij harde klappen breken. Houd hier rekening mee wanneer u de wasmachine
gebruikt.
• Wanneer het glas breekt, kan dit leiden tot letsel.
5:30:16
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Water dat tijdens een wasprogramma met hoge temperatuur of een droogprogramma wordt afgevoerd, is heet.
Raak het water niet aan.
• Als u dit wel doet, kan dit leiden tot brandwonden of letsel.
de
or
Stop geen andere voorwerpen (zoals schoenen, voedselafval of dieren) behalve wasgoed in de wasmachine.
• Als u dit wel doet, kan dit vanwege de abnormale trillingen leiden tot schade aan de wasmachine of letsel en
overlijden in het geval van een dier.
Druk niet op de toetsen met scherpe voorwerpen zoals spelden, messen, nagels, enz.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.
Was geen items die zijn verontreinigd met olie, crème of lotion, zoals vaak aangetroffen in schoonheids- of
massagesalons.
• Hierdoor kan het afdichtingsrubber vervormen, wat kan leiden tot een waterlekkage.
Laat geen metalen voorwerpen, zoals veiligheidsspelden, haarspelden of bleekmiddelen gedurende langere tijd in
de trommel liggen.
• Hierdoor kan de trommel gaan roesten.
• Als zich roest begint te vormen op het oppervlak van de trommel, gebruikt u een spons met een (neutraal)
reinigingsmiddel om het oppervlak schoon te maken. Gebruik nooit een metalen borstel.
Gebruik nooit een chemische reinigingsmiddel rechtstreeks op het apparaat en was, spoel of centrifugeer geen
wasgoed dat is verontreinigd met een chemisch reinigingsmiddel.
• Door de hitte kan de olie gaan oxideren, waardoor spontane zelfontbranding of ontsteking kan optreden.
Gebruik geen water van koel-/verwarmingsapparaten.
• Dit kan leiden tot problemen met de wasmachine.
Gebruik geen natuurlijke handzeep voor de wasmachine.
• Als de zeep hard wordt en zich ophoopt in de wasmachine, kan dit leiden tot problemen met het product,
verkleuring, roestvorming of nare geurtjes.
Stop sokken en beha's in een waszak en was ze mee met het andere wasgoed.
Was geen grote items, zoals beddengoed, in de waszak.
• Wanneer u dit wel doet, kan er door abnormale trillingen letsel ontstaan.
Nederlands - 9
2014-05-22
5:30:16
e
Steek uw hand niet in de wasmiddellade.
• Dit kan leiden tot letsel aangezien uw hand klem kan komen te zitten in de wasmiddellade.
.b
Raak de binnenkant van de trommel niet aan tijdens of vlak na een droogprogramma. Deze is heet.
• Dit kan leiden tot brandwonden.
re
Gebruik de wasmachine niet wanneer de wasmiddellade is verwijderd.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel als gevolg van een waterlekkage.
Untitled-42 9
VEILIGHEIDSINFORMATIE
nb
an
.v
w
w
w
Was, centrifugeer of droog geen waterdichte zittingen, matten of kleding (*), tenzij het apparaat over een speciaal
wasprogramma voor dergelijke items beschikt.
(*): wollen beddengoed, regenhoezen, visvesten, skibroeken, slaapzakken, luierhoezen, trainingspakken en fiets-,
motor- en autohoezen, enz.
• Was geen dikke of harde matten, zelfs als het waslabel is voorzien van een wasmachinepictogram. Dit kan
leiden tot letsel of schade aan de wasmachine, muren, vloer of kleding als gevolg van abnormale trillingen.
• Was geen kleedjes of deurmatten met rubberbedekking. De rubberbedekking kan losraken of aan de
binnenkant van de trommel blijven kleven. Dit kan storing als gevolg hebben, zoals een afvoerfout.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
Gebruik geen niet-biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.
• Als deze middelen zich in de wasmachine ophopen, kan dit leiden tot een waterlekkage.
de
an
.v
Controleer altijd of de zakken van alle kledingstukken leeg zijn voordat u ze wast.
• Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen ernstige
schade aan het apparaat toebrengen.
WAARSCHUWING: belangrijke WAARSCHUWINGEN met
betrekking tot reiniging
Reinig het apparaat niet door water rechtstreeks op het apparaat te spuiten.
Gebruik geen sterk zure reinigingsmiddelen.
Gebruik geen wasbenzine, thinner of alcohol om het apparaat te reinigen.
• Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudswerkzaamheden
verricht.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Instructies over de AEEA-richtlijn
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product
en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval
verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu
of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze
artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het
duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben
gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen
milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden
van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met
ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
Nederlands - 10
2014-05-22
5:30:16
e
Zorg ervoor dat kinderen geen vingers tussen de deur hebben als u deze sluit.
• Er bestaat anders gevaar op letsel.
.b
rre
Sorteer het wasgoed op kleur op basis van kleurechtheid en selecteer het aanbevolen programma, de aanbevolen
watertemperatuur en extra functies.
• Dit kan leiden tot verkleuring of schade aan het textiel.
Untitled-42 10
o
nb
Was geen kleding met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Installatie
de
or
Meegeleverde onderdelen
1
Wasmiddellade
4
2
Deur
5
3
Werkblad
4
Bedieningspaneel
5
Stekker
6
Afvoerslang
7
Trommel
8
Stelpoten
6
7
9
8
10
11
9
Vuilfilter
10
Noodafvoerbuis
11
Filterklep
Steeksleutel
Boutdoppen
Slanggeleider
Toevoerslang koud water
Toevoerslang warm water
Vakje voor vloeibaar wasmiddel
Boutdoppen : het aantal geleverde boutdoppen (3 tot 6) verschilt per model.
Toevoerslang warm water: alleen bepaalde modellen.
Vakje voor vloeibaar wasmiddel: alleen bepaalde modellen.
Nederlands - 11
2014-05-22
5:30:17
e
2
3
.b
1
re
Controleer of alle onderdelen zich in de verpakking van het product bevinden. Als u problemen hebt met de
wasmachine of onderdelen ervan, kunt u contact opnemen met een lokaal Samsung-klantencentrum of de
winkelier.
Untitled-42 11
INSTALLATIE
nb
an
.v
w
w
w
Volg deze aanwijzingen nauwgezet om te garanderen dat de wasmachine correct wordt geïnstalleerd en om
ongelukken tijdens het wassen te voorkomen.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Installatievereisten
an
.v
w
w
w
Elektriciteitsvoorziening en aarding
de
• AC 220-240 V/50 Hz zekering of stroomonderbreker is vereist
• Gebruik een eigen groep speciaal voor de wasmachine
Voor deze wasmachine ligt een goede waterdruk tussen 50 kPa en 800 kPa. Een waterdruk van minder dan 50
kPa kan ertoe leiden dat de toevoerkraan niet volledig wordt afgesloten. Ook kan het langer duren om de trommel
te vullen, waardoor de wasmachine kan worden uitgeschakeld. Waterkranen mogen niet meer dan 120 cm
verwijderd zijn van de achterkant van de wasmachine, zodat de meegeleverde toevoerslangen de wasmachine
kunnen bereiken.
Beperk het risico van lekkage:
• Zorg dat u gemakkelijk bij de waterkranen kunt komen.
• Draai de kranen dicht wanneer de wasmachine niet wordt gebruikt.
• Controleer regelmatig op lekken bij de aansluitingen van de toevoerslang.
LET OP
Als u de wasmachine voor de eerste keer gebruikt, moet u eerst alle aansluitingen bij de toevoerkraan en
andere kranen controleren op eventuele lekken.
Nederlands - 12
Untitled-42 12
2014-05-22
5:30:17
e
Watertoevoer
.b
WAARSCHUWING
• Gebruik GEEN verlengsnoer.
• Gebruik uitsluitend de voedingskabel die bij uw wasmachine is geleverd.
• Sluit de aardleiding NIET aan op plastic buizen, gasleidingen of warmwaterbuizen.
• Onjuist aangesloten aardleidingen kunnen elektrische schokken veroorzaken.
rre
o
nb
Voor een juiste aarding wordt de wasmachine geleverd met een voedingskabel met een 3-pens aardstekker voor
gebruik in een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact.
Wanneer u twijfels hebt over de aarding, kunt u contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien of
onderhoudsmonteur.
Breng geen aanpassingen aan de meegeleverde stekker aan. Als de stekker niet in het stopcontact past, kunt u
een gekwalificeerde elektricien bellen om een goed stopcontact te laten installeren.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Afvoer
de
Ondergrond
or
Plaats de wasmachine niet op plekken waar het water kan bevriezen. De toevoerkraan, pompen en/of slangen
van de wasmachine bevatten altijd water. Bevroren water dat in de aansluitingsonderdelen is achtergebleven, kan
schade toebrengen aan de drijfriemen, pomp en andere onderdelen van de wasmachine.
Plaatsing in een nis of kast
Minimaal vrijgelaten ruimte voor stabiel functioneren:
Zijkanten
25 mm
Achterzijde
50 mm
Bovenzijde
25 mm
Voorzijde
550 mm
Als de wasmachine samen met een droger op dezelfde locatie wordt geplaatst, is aan de voorzijde van de nis
of kast een onbelemmerde ventilatieopening nodig van minimaal 550 mm. De wasmachine alleen heeft geen
speciale ventilatieopening nodig.
Nederlands - 13
2014-05-22
5:30:17
e
Watertemperatuur
.b
LET OP
Plaats de wasmachine NIET op een verhoging of wankele ondergrond.
re
Voor de beste resultaten moet de wasmachine op een stabiele ondergrond worden geplaatst. Houten vloeren
moeten worden verstevigd om trillingen beperkt te houden en/of onevenwichtige verdeling van was tegen te gaan.
Vloerbedekking en zachte vloertegels bieden geen goede weerstand tegen trillingen en kunnen er de oorzaak van
zijn dat de wasmachine zich tijdens het centrifugeren enigszins verplaatst.
Untitled-42 13
INSTALLATIE
nb
an
.v
w
w
w
Samsung raadt een standpijphoogte aan van 60-90 cm. De afvoerslang moet via de slanggeleider worden
aangesloten op de standpijp en de standpijp moet de afvoerslang volledig bedekken.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Stapsgewijze installatie
w
w
w
an
.v
STAP 1 - Een locatie kiezen
de
Vereisten voor de locatie:
• Solide, vlakke ondergrond zonder vloerbedekking die de ventilatie eventueel belemmert
• Geen direct zonlicht
• Voldoende ruimte voor ventilatie en kabels
• De omgevingstemperatuur is altijd hoger dan het vriespunt (0 ˚C)
• Geen warmtebronnen in de buurt
.b
rre
o
nb
e
STAP 2 - De transportbouten verwijderen
Maak de verpakking van het product los en verwijder alle transportbouten.
1. Draai alle transportbouten aan de achterzijde van de wasmachine los
met de meegeleverde steeksleutel.
2. Vul de gaten op met de meegeleverde plastic boutdoppen.
Bewaar de transportbouten voor later gebruik.
WAARSCHUWING
Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Werp al het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
piepschuim, enzovoort) zodanig weg dat het buiten bereik van kinderen is.
STAP 3 - De stelpoten afstellen
1. Schuif de wasmachine voorzichtig op zijn plek. Door overmatig kracht
te zetten, kunnen de stelpoten worden beschadigd.
2. Zet de wasmachine waterpas door de stelpoten handmatig af te
stellen.
3. Wanneer de machine waterpas staat, draait u de moeren aan met de
steeksleutel.
Nederlands - 14
Untitled-42 14
2014-05-22
5:30:17
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
STAP 4 - De waterslang aansluiten
w
w
de
an
1. Verwijder het verbindingsstuk (A) van de watertoevoerslang (B).
or
A
C
4. Plaats het verbindingsstuk in de waterkraan en draai de schroeven vast
terwijl u het verbindingsstuk optilt.
5. Draai onderdeel (C) in de richting van de pijl om het vast te draaien.
C
E
Nederlands - 15
Untitled-42 15
2014-05-22
5:30:18
e
3. Houd het verbindingsstuk vast, draai onderdeel (C) in de richting van
de pijl en draai het los tot 5 mm (*).
.b
2. Gebruik een kruisschroevendraaier om vier schroeven op het
verbindingsstuk los te schroeven.
re
B
6. Terwijl u onderdeel (E) naar beneden houdt, sluit u de
watertoevoerslang aan op de adapter. Vervolgens laat u onderdeel (E)
los. De slang wordt in het verbindingsstuk vastgeklikt.
INSTALLATIE
nb
.v
w
Sluit de watertoevoerslang aan op de waterkraan.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
an
.v
w
w
w
7. Sluit het andere uiteinde van de watertoevoerslang aan op de
toevoerkraan aan de achterzijde van de wasmachine. Draai de slang
rechtsom om deze vast te draaien.
.b
rre
o
nb
e
8. Draai de waterkraan open en controleer of er lekken zijn rond de
aansluitingen. Als er water lekt, herhaalt u de hiervoor beschreven
stappen.
• Als u een waterkraan met schroefdraad gebruikt, sluit u de waterslang
op de waterkraan aan zoals is weergegeven in het voorbeeld.
WAARSCHUWING
Staak het gebruik van de wasmachine als er water lekt en neem contact op met een lokaal Samsungservicecentrum. Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen.
LET OP
Rek de watertoevoerslang niet uit door er kracht op te zetten. Als de slang te kort is, vervangt u de slang
door een langere, hogedrukslang.
• Nadat u de watertoevoerslang op het verbindingsstuk hebt aangesloten, controleert u of deze goed is
aangesloten door de watertoevoerslang omlaag te trekken.
• Gebruik een gangbaar type waterkraan. Als u een vierkante kraan gebruikt of als de kraan te groot is,
verwijdert u de opvulring voordat u de kraan in het verbindingsstuk plaatst.
Voor modellen met een extra ingang voor warm water:
1. Sluit het rode uiteinde van de warmwatertoevoerslang aan op de
ingang voor warm water aan de achterzijde van de wasmachine.
2. Sluit het andere uiteinde van de warmwatertoevoerslang aan op de
warmwaterkraan.
Nederlands - 16
Untitled-42 16
2014-05-22
5:30:18
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Waterslang (alleen bepaalde modellen)
w
de
or
A
A
In een afvoerbuis van de gootsteen
De afvoerbuis moet hoger zijn dan de zwanenhals van de gootsteen, zodat het uiteinde van de slang zich minimaal
60 cm boven de grond bevindt.
In een afvoerbuis
De afvoerbuis moet tussen 60 cm en 90 cm hoog zijn (*). Het is raadzaam
om een verticale buis van 65 cm hoog te gebruiken. Zorg dat de
afvoerslang schuin op de standpijp is aangesloten.
Vereisten voor de standpijp voor de afvoerslang:
• Minimale diameter van 5 cm
• Minimale afvoercapaciteit 60 liter per minuut
STAP 6 – De wasmachine inschakelen
Steek de stekker van de voedingskabel in een stopcontact van AC 220-240 V/50 Hz, beschermd door een
zekering of stroomonderbreker. Druk vervolgens op de Aan/uit-knop om de wasmachine in te schakelen.
Nederlands - 17
Untitled-42 17
2014-05-22
5:30:19
e
Over de rand van een wasbak
.b
De afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:
re
STAP 5 - De afvoerslang plaatsen
De afvoerslang moet op een hoogte van 60 tot 90 cm vanaf de vloer
worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider (A) om
het uiteinde gebogen te houden. Bevestig de geleider met een haak aan de
muur om een stabiele afvoer te houden.
INSTALLATIE
nb
an
.v
w
w
De waterslang waarschuwt gebruikers voor een risico op waterlekkage.
Deze registreert de waterstroom en het indicatielampje (A) in het midden
wordt rood als er water lekt.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Schroefafdekking
w
w
an
.v
w
De schroefkop kan worden verborgen met de meegeleverde schroefafdekking (x2).
de
De schroefkop verbergen
o
nb
.b
rre
1. Verwijder de beschermlaag (A) en de voering (B) op de
schroefafdekking.
e
A
B
2. Plaats de schroefafdekking (C) op de schroefkop.
C
• De meegeleverde schroefafdekking is uitsluitend voor dit doeleinde gemaakt.
• De schroefafdekking wordt alleen meegeleverd bij witte modellen.
Nederlands - 18
Untitled-42 18
2014-05-22
5:30:19
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
Eerste instellingen
or
Met Kalibratie zorgt u ervoor dat de wasmachine het gewicht nauwkeurig detecteert. Controleer of de trommel
leeg is voordat u Kalibratie uitvoert.
1. Druk op de aan/uit-knop om de wasmachine in te schakelen.
2. Houd de knop Voorkeursprogramma 3 seconden ingedrukt.
3. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om Kalibratie te selecteren. Druk vervolgens op OK.
4. Druk op de knop Start/pauze om Kalibratie te starten.
• Tijdens het draaien is de deur vergrendeld.
• De trommel blijft enige minuten rechtsom en linksom draaien.
5. Wanneer de kalibratie is voltooid, wordt de wasmachine automatisch uitgeschakeld.
Nederlands - 19
2014-05-22
5:30:19
e
Een kalibratie uitvoeren (aanbevolen)
.b
Wanneer u de wasmachine voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd een taal te kiezen. Selecteer uw
voorkeurstaal. De wasmachine is dan klaar voor gebruik.
re
Taal instellen
Untitled-42 19
VOORDAT
nb U AAN DE SLAG GAAT
an
.v
w
w
w
Voordat u aan de slag gaat
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
Richtlijnen voor wasgoed
de
an
.v
STAP 1 - Sorteren
Maak alle zakken van uw wasgoed leeg
• Metalen voorwerpen zoals munten, spelden en knopen op kleding kunnen ander wasgoed en de trommel
beschadigen.
Keer kleding met knopen en borduursel binnenstebuiten
• Als ritsen van broeken of jasjes open zijn tijdens het wassen, kan de trommel worden beschadigd. Ritsen
moeten dicht zijn en worden vastgezet met een koordje.
• Kleding met lange koorden kan met andere kleding in de war raken. Maak de koorden vast voordat u gaat
wassen.
STAP 3 - Een waszakje gebruiken
• Beha's die in water kunnen worden gewassen, moeten in een waszakje worden gestopt. De metalen
onderdelen van de beha's kunnen door ander wasgoed heen steken en het beschadigen.
• Kleine, lichte kledingstukken zoals sokken, handschoenen, panty's en zakdoeken kunnen vastraken bij de
deur. Stop deze in een fijnmazig waszakje.
• Was het waszakje zelf niet zonder ander wasgoed. Dit kan afwijkende trillingen veroorzaken, waardoor de
wasmachine zich verplaatst. Dit kan letsel tot gevolg hebben.
STAP 4 - Voorwas (indien noodzakelijk)
Selecteer de optie Voorwas voor het geselecteerde wasprogramma als het wasgoed erg vuil is. Gebruik de optie
Voorwas niet als er handmatig wasmiddel in de trommel is aangebracht.
Nederlands - 20
Untitled-42 20
2014-05-22
5:30:19
e
STAP 2 - Zakken leeghalen
.b
Lees voordat u gaat wassen het wasvoorschrift op de kleding en sorteer de was aan de hand daarvan.
rre
• Wasvoorschrift: sorteer de was op katoen, gecombineerde vezels, synthetische stoffen, zijde, wol en
kunstzijde.
• Kleur: scheid de witte was van de bonte was.
• Afmeting: wanneer u wasgoed met verschillende afmetingen samen in de trommel doet, verbetert dit de
wasresultaten.
• Fijne stoffen: was fijne stoffen afzonderlijk en gebruik de optie Strijkklaar voor nieuw, 100% wollen wasgoed,
gordijnen en zijden stukken. Lees de labels op het wasgoed.
o
nb
Sorteer de was volgens de volgende criteria:
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
STAP 5 - De vulcapaciteit bepalen
de
or
• Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant op basis van het gewicht van het wasgoed, de
mate van vervuiling en de waterhardheid in uw gebied. Als u niet zeker weet wat de waterhardheid in
uw gebied is, kunt u contact opnemen met een plaatselijk waterbedrijf.
• Gebruik geen wasmiddel dat de neiging heeft hard of stijf te worden. Een dergelijk wasmiddel kan na
het spoelen achterblijven, waardoor de afvoer verstopt kan raken.
LET OP
Als u wollen stukken (wolprogramma) wast, dient u een neutraal vloeibaar wasmiddel te gebruiken. Als
u in het programma Wol waspoeder gebruikt, kan er poeder in het wasgoed achterblijven waardoor het
wasgoed kan verkleuren.
Nederlands - 21
2014-05-22
5:30:19
e
Het soort wasmiddel is afhankelijk van de textielsoort (katoen, synthetische stoffen, fijne stoffen, wol), kleur,
wastemperatuur en mate van bevuiling. Gebruik altijd een wasmiddel dat weinig schuimt en speciaal is ontwikkeld
voor wasmachines.
.b
STEP 6 - Een juist wasmiddel gebruiken
re
LET OP
als het wasgoed ongelijkmatig is verdeeld en de foutcode 'UE' wordt weergegeven, moet u het wasgoed
opnieuw verdelen. Ongelijkmatig verdeeld wasgoed kan de centrifugeresultaten verslechteren.
Untitled-42 21
VOORDAT
nb U AAN DE SLAG GAAT
an
Wanneer u beddengoed of spreien wast, kan de wastijd langer zijn en is het centrifugeren mogelijk minder
effectief. Voor dekens of beddengoed geldt een aanbevolen maximale centrifugesnelheid van 800 toeren/
minuut en een vulcapaciteit van 2,0 kg of minder.
.v
w
w
Stop niet te veel wasgoed in de wasmachine. Als de machine te vol zit, wordt de was mogelijk niet goed schoon.
Ga naar pagina 26 voor de vulcapaciteit van verschillende kledingsoorten.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
Richtlijnen voor de wasmiddellade
de
an
.v
w
De wasmachine beschikt over een lade met drie vakken: het linkervak is voor het wasmiddel voor de hoofdwas,
het vak rechtsvoor is voor de wasverzachter en het vak rechtsachter is voor het wasmiddel voor de voorwas.
o
nb
Vak voor het wasmiddel voor de voorwas
.b
rre
Vak voor het wasmiddel voor de hoofdwas: wasmiddel,
waterontharder, voorweekmiddel, bleekmiddel en vlekverwijderaar
e
Vak voor de wasverzachter
LET OP
• Open de wasmiddellade niet terwijl de wasmachine in bedrijf is.
• Gebruik de volgende soorten wasmiddelen niet:
• Tabletten of capsules
• Wasballen of -netten
• Om te voorkomen dat de vakken verstopt raken, dienen middelen met een hoge concentratie of met
een hoge verrijking (wasverzachter of wasmiddel) te worden verdund met water voordat ze in de lade
worden gegoten.
De wasmiddellade bevindt zich aan de linkerbovenzijde van de wasmachine.
1. Schuif de wasmiddellade open.
2. Doe de juiste hoeveelheid wasmiddel in het linkervak ( ).
Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, raadpleegt u de onderstaande
gids voor vloeibare wasmiddelen.
3. Doe, indien nodig, de juiste hoeveelheid wasverzachter in het vak
rechtsvoor ( ).
Zorg ervoor dat de maximale hoeveelheid niet wordt overschreden.
Deze hoeveelheid wordt aangeduid met een lijn ( ) in het vak.
Nederlands - 22
Untitled-42 22
2014-05-22
5:30:20
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
VOORDAT
nb U AAN DE SLAG GAAT
an
.v
w
w
w
4. Als u de voorwasoptie gebruikt, doet u de juiste hoeveelheid wasmiddel
in het vak rechtsachter ( ).
5. Schuif de wasmiddellade naar binnen om deze te sluiten.
or
Untitled-42 23
2014-05-22
5:30:20
e
Nederlands - 23
.b
Als u een vloeibaar wasmiddel wilt gebruiken, plaatst u het meegeleverde
vakje voor vloeibaar wasmiddel in het vak voor het wasmiddel voor de
hoofdwas ( ). Doe vervolgens de juiste hoeveelheid wasmiddel in het
vakje. Zorg ervoor dat de maximale hoeveelheid niet wordt overschreden.
Deze hoeveelheid wordt aangeduid met een lijn in het vakje.
LET OP
Verwijder het vakje voor vloeibaar wasmiddel als u waspoeder
gebruikt.
re
Vakje voor vloeibaar wasmiddel (alleen bepaalde modellen)
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Bediening
an
.v
w
w
w
de
Bedieningspaneel
.b
rre
o
nb
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Programmakiezer
Draai aan de knop om een programma te kiezen.
2
Scherm
Geeft informatie weer over het huidige programma, waaronder de
programmanaam, de resterende wastijd en de instellingen.
3
Temp.
Druk hierop om de watertemperatuur voor het huidige programma te wijzigen.
Houd deze knop drie seconden ingedrukt om Trommel-verlichting in of uit te
schakelen.
4
Spoelen
Druk hierop om het aantal keren spoelen voor het huidige programma te
wijzigen.
U kunt maximaal vijf spoelbeurten instellen.
5
Centrifugeren
Druk hierop om de centrifugesnelheid voor het huidige programma te wijzigen.
• Rinse Hold (Spoelonderbreking): de laatste spoelbeurt wordt
onderbroken, zodat de was in het water blijft staan. Om de was uit te
kunnen laden, laat u het water afvoeren of centrifugeert u de was.
• No Spin (Niet centrifugeren): na de laatste afvoercyclus wordt er niet
gecentrifugeerd.
6
Opties
Druk hierop om naar het scherm Optie te gaan.
7
Druk hierop om naar het scherm Custom options (Aangepaste opties) te gaan.
Er zijn drie aangepaste opties beschikbaar, maar er kan er maar één worden
Voorkeursprogramma geselecteerd.
Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om naar het scherm Instellingen te
gaan.
8
Navigatieknoppen
Gebruik deze om door menu's te navigeren of om de waarde van de volgende
instellingen aan te passen: Temp., Spoelen en Centrifugeren.
9
Start/pauze
Druk hierop om een actie te starten of stoppen.
10
Aan/uit-knop
Druk hierop om de wasmachine in of uit te schakelen.
Nederlands - 24
Untitled-42 24
2014-05-22
5:30:20
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Eenvoudige stappen om te beginnen
de
an
BEDIENING
nb
.v
w
w
w
2
or
.b
re
1
e
6
3
4
5
1.
2.
3.
4.
Druk op de aan/uit-knop om de wasmachine in te schakelen.
Draai aan de programmakiezer om een programma te kiezen.
Wijzig indien nodig de instellingen van het programma (Temp., Spoelen en Centrifugeren).
Om een optie toe te voegen, drukt u op de knop Opties om het scherm Optie weer te geven. Druk op de
pijlen omhoog en omlaag om een optie te selecteren en druk op OK.
5. Om een voorkeursprogramma te selecteren, drukt u op de knop Voorkeursprogramma om het scherm
Voorkeursprogramma weer te geven. Druk op de pijlen omhoog en omlaag om een modus te selecteren en
druk op OK.
6. Druk op de knop Start/pauze.
Het programma tijdens de cyclus wijzigen
1. Druk op de knop Start/pauze om de wasmachine stop te zetten.
2. Selecteer een ander programma.
3. Druk opnieuw op de knop Start/pauze om te starten met het nieuwe programma.
Nederlands - 25
Untitled-42 25
2014-05-22
5:30:20
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Programmaoverzicht
w
w
w
Beschrijving en maximaal vulgewicht (kg)
o
nb
• Voor katoen, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken
of overhemden.
• De tijdsduur van het wassen en het aantal spoelcycli worden
automatisch aangepast aan de mate waarin de trommel is
gevuld.
Max.
• Optimale resultaten met lager energieverbruik voor katoen,
beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken of
overhemden.
Max.
.b
rre
SYNTHETISCH
• Voor bloezen of overhemden die zijn vervaardigd van polyester
(diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) of dergelijk materiaal.
BEDDENGOED
• Voor spreien, hoeslakens, beddengoed enzovoort.
• Was voor de beste resultaten slechts 1 soort beddengoed en
zorg dat het vulgewicht minder is dan 2,5 kg.
WOL
• Speciaal voor wol die in de wasmachine kan worden gewassen,
voor een vulgewicht van minder dan 2,0 kg.
• Met het wolprogramma wordt de was door licht wiegende
bewegingen en inweking beschermd tegen krimpen en kreuken.
• Er wordt een neutraal wasmiddel aanbevolen.
2
SUPER ECOWAS
• Eco Bubble met lage temperatuur draagt bij aan
energiebesparing.
6
OUTDOOR-CARE
• Voor outdoor-, ski- en sportkleding die is vervaardigd van
functionele materialen zoals spandex, stretch en microvezel.
2
BABYKLEDING
• Hierbij wordt een hoge wastemperatuur gebruikt en extra
gespoeld om te zorgen dat er geen wasmiddel achterblijft.
6
DELICAAT
• Voor dunne stoffen, beha's, zijden lingerie en ander textiel dat
met de hand moet worden gewassen.
• Gebruik een vloeibaar wasmiddel voor de beste resultaten.
2
DAGELIJKSE WAS
• Voor alledaagse was, zoals ondergoed en shirts.
4
DONKERE KLEDING
• Hierbij word extra gespoeld en minder gecentrifugeerd om te
zorgen dat het wasgoed voorzichtig wordt gewassen en grondig
gespoeld.
6
SPOELEN+CENTRIFUGEREN
• Voor extra spoelen bij gebruik van wasverzachter voor het
wasgoed.
-
6
2,5
Nederlands - 26
Untitled-42 26
2014-05-22
5:30:20
e
KATOEN
de
KATOEN
an
Programma
.v
Standaardprogramma's
nl
ow
D
d
de
oa
de
-
or
.b
e
Er zijn zes speciale programma's ontwikkeld voor het effectief verwijderen van speciale soorten vlekken en vuil die
ontstaan bij bepaalde activiteiten variërend van huishoudelijk werk tot professioneel bergbeklimmen.
Beschrijving en maximaal vulgewicht (kg)
Koken
• Met dit programma worden gemorst eten en kookvlekken effectief
verwijderd.
4
Tuinieren
• Met dit programma worden gras-, moddervlekken en zweet en
huidvetten effectief verwijderd.
4
Sport
• Hiermee worden gras-, modder-, lichte etensvlekken, zweet en makeup effectief verwijderd.
• Gebruik dit programma niet voor waterproof kleding. Dit kan namelijk
leiden tot verslechtering van de waterproof of ademende kwaliteiten
van het materiaal.
4
Kids
• Het programma Kids is bedoeld voor de meeste kinderkleding. Met dit
progamma worden etens-, vruchtensap-, frisdrank-, modder-, inkt- en
krijtvlekken effectief verwijderd.
4
Elke dag
• Het programma Elke dag is bedoeld voor licht bevuilde kleding. Met
dit programma worden lichte inkt- en potloodvlekken en normale
dagelijkse vlekken effectief verwijderd.
4
Hygiëne
• Met dit programma worden huidvetten en bloedvlekken effectief
verwijderd.
4
Een SPECIAAL PROGRAMMA selecteren
1. Draai aan de knop om SPECIAAL PROGRAMMA te selecteren. Het scherm SPECIAAL PROGRAMMA
verschijnt.
2. Druk op de pijlen omhoog en omlaag om een programma te selecteren en druk op OK.
Nederlands - 27
Untitled-42 27
re
SPECIAAL PROGRAMMA
Programma
BEDIENING
nb
an
.v
w
w
ECO TROMMELREINIGING
w
Beschrijving en maximaal vulgewicht (kg)
• Hierbij wordt de trommel gereinigd door vuil en bacteriën uit de
trommel te verwijderen.
• Voer dit eenmaal per 40 wasbeurten uit zonder was- of
bleekmiddel.
• Controleer of de trommel leeg is.
• Gebruik geen reinigingsmiddelen om de trommel te reinigen.
m
fro
Programma
2014-05-22
5:30:21
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Opties
w
w
Beschrijving
.v
w
Optie
• Hiermee wordt een voorwasprogramma voorafgaand aan het
hoofdwasprogramma uitgevoerd.
Intensief
• Voor zeer bevuild wasgoed. De duur van elke cyclus is langer dan normaal.
Weken
• Met deze optie worden vlekken effectief verwijderd door het wasgoed te
weken.
• Bij elke weekcyclus draait de trommel gedurende 1 minuut en blijft deze 4
minuten stilstaan; dit gebeurt in totaal 6 keer en duurt 30 minuten.
Strijkklaar
• De centrifugesnelheid is lager om kreuken in de was te verminderen.
• De centrifugesnelheid instellen op maximaal 800 toeren/min.
Snelle was
• Speciaal voor licht bevuilde kleding met een gezamenlijk gewicht van minder
dan 2 kg.
• Dit programma duurt circa 15 minuten, afhankelijk van omstandigheden
zoals de waterdruk, hardheid van het water en/of extra geselecteerde opties.
• De tijdsduur van Snelle was neemt in deze volgorde toe:
Uit > 15 min. > 20 min. > 30 min. > 40 min. > 50 min. > 60 min.
• De aanbevolen hoeveelheid wasmiddel is minder dan 20 gram (voor een
vulgewicht van 2 kg).
Uitgesteld einde
• De weergegeven eindtijd verwijst naar de eindtijd van een gekozen
programma.
de
an
Voorwas
.b
e
Beschrijving
Snelle Was
• Hiermee worden de programma-instellingen zodanig gewijzigd dat de
algehele duur van het programma korter is.
• Het aanbevolen gewicht van het wasgoed is minder dan 6 kg voor het
KATOEN-programma met Snelle Was ingeschakeld.
Eco Was
• Hiermee worden de programma-instellingen zodanig gewijzigd dat het
algehele energieverbruik lager is.
Stil Programma
• Hiermee worden de programma-instellingen zodanig gewijzigd dat er minder
geluid en trillingen zijn.
Nederlands - 28
Untitled-42 28
2014-05-22
rre
Modus
o
nb
Voorkeursprogramma
5:30:21
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Uitgesteld einde
w
de
or
e
2014-05-22
.b
5:00 PM
Einde
Nederlands - 29
Untitled-42 29
re
Praktijkvoorbeeld
U wilt een 2 uur durend programma 3 uur vanaf nu laten beëindigen. Hiervoor gebruikt u naast het huidige
programma de optie Uitgesteld einde met de 3-uurs instelling en drukt u bij 2:00 PM op de knop Start/pauze. Wat
gebeurt er vervolgens? De wasmachine begint te wassen om 15.00 uur (3:00 PM) en is klaar om 17.00 uur (5:00
PM).
2:00 PM
3:00 PM
Uitgesteld einde instellen op 3 uur. Start
BEDIENING
nb
an
.v
w
w
U kunt de wasmachine zodanig instellen dat het huidige programma een bepaald aantal uren later wordt voltooid.
Dit is handig als u wilt dat de was net klaar is als u thuiskomt.
1. Selecteer een programma. Wijzig vervolgens (indien nodig) de programma-instellingen
2. Druk op de knop Opties.
Selecteer vervolgens opties door gebruik te maken van de pijlen omhoog en omlaag en druk daarna op OK.
3. Selecteer Uitgesteld einde.
4. Gebruik de pijltoetsen om de eindtijd van het huidige programma in te stellen en druk op OK.
5. Druk op de knop Start/pauze.
5:30:21
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Instellingen
an
.v
w
w
w
Houd de knop Voorkeursprogramma 3 seconden ingedrukt om naar het scherm Instellingen te gaan.
de
Kinderslot
Geluid
Geluid dempen of het dempen opheffen.
• Als u het geluid wilt dempen of het dempen wilt opheffen, drukt u op de pijlen omhoog en omlaag om
Geluid te selecteren. Druk op OK om de modus in of uit te schakelen.
Helderheid
De helderheid van het lcd-scherm instellen.
1. Druk op de pijlen omhoog en omlaag om Helderheid te selecteren en druk op OK.
2. Druk op de pijlen omhoog en omlaag om de helderheid te verhogen of te verlagen en druk op OK.
Licentie-informatie
• Druk op de pijlen omhoog en omlaag om Licentie-informatie te selecteren en druk op OK.
Nederlands - 30
Untitled-42 30
2014-05-22
5:30:21
e
Een voorkeurstaal selecteren.
1. Druk op de pijlen omhoog en omlaag om Taal te selecteren en druk op OK.
2. Druk op de pijlen omhoog en omlaag om de voorkeurstaal voor menu's te selecteren en druk op OK.
.b
Taal
rre
Als u wasmiddel wilt toevoegen of meer wasgoed in de trommel wilt doen, of de programma-instellingen in
de modus Kinderslot wilt wijzigen, moet u eerst Kinderslot uitschakelen of ontgrendelen.
o
nb
Om ongelukken door kinderen en baby's te voorkomen, kunt u met Kinderslot alle knoppen vergrendelen.
Kinderslot wordt echter pas geactiveerd wanneer u op de knop Start/pauze drukt. Tot dan kunt u de instellingen
wijzigen door op de desbetreffende knoppen te drukken.
• Om Kinderslot te activeren, drukt u op de pijlen omhoog en omlaag en selecteert u Kinderslot. Druk
vervolgens op OK.
• Om Kinderslot op stand-by te zetten of te deactiveren, selecteert u Kinderslot. Druk één keer op OK om de
modus op stand-by te zetten of druk twee keer op OK om de modus te deactiveren.
(In de stand-bymodus kan de deur worden geopend en kunnen knoppen worden bediend. Wanneer de
wasmachine echter start met een programma, wordt Kinderslot weer geactiveerd.)
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Kalibratie
de
or
.b
e
De energie-/waterzuinigheid van het huidige programma wordt weergegeven met een technisch overzicht van
stroomverbruik en waterniveau. Dit is alleen mogelijk wanneer de wasmachine in bedrijf is.
• Houd de knoppen Centrifugeren en Opties tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. Er verschijnt een overzicht op
het scherm.
De informatie in het technische overzicht wijkt mogelijk af van het werkelijke gebruik.
Trommelverlichting
• Als u Trommel-verlichting wilt in- of uitschakelen, houdt u de knop Temp. gedurende 3 seconden ingedrukt.
• De trommelverlichting wordt na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.
Nederlands - 31
2014-05-22
re
Eco Check
Untitled-42 31
BEDIENING
nb
an
.v
w
w
w
Met Kalibratie zorgt u ervoor dat de wasmachine het gewicht nauwkeurig detecteert. Controleer of de trommel
leeg is voordat u Kalibratie uitvoert.
1. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om Kalibratie te selecteren. Druk vervolgens op OK.
2. Druk op de knop Start/pauze om Kalibratie te starten.
• Tijdens het draaien is de deur vergrendeld.
• De trommel blijft enige minuten rechtsom en linksom draaien.
3. Wanneer de kalibratie is voltooid, wordt de wasmachine automatisch uitgeschakeld.
5:30:21
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Onderhoud
de
an
.v
w
w
w
De wasmachine schoon houden om verslechtering van het resultaat te voorkomen en de levensduur van de
machine te waarborgen.
o
nb
.b
rre
ECO TROMMELREINIGING
e
Voer dit programma regelmatig uit om de trommel te reinigen en bacteriën te verwijderen.
1. Druk op de aan/uit-knop om de wasmachine in te schakelen.
2. Draai aan de programmakiezer om ECO TROMMELREINIGING te selecteren.
3. Druk op de knop Start/pauze.
De watertemperatuur voor ECO TROMMELREINIGING is ingesteld op 70 °C. Dit kan niet worden gewijzigd.
LET OP
Gebruik geen reinigingsmiddelen om de trommel te reinigen. Chemische resten in de trommel veroorzaken
verslechtering van de wasresultaten.
Herinnering voor ECO TROMMELREINIGING
• De herinnering voor ECO TROMMELREINIGING wordt eenmaal per 40 wasbeurten weergegeven op het
hoofdscherm. Het wordt aanbevolen om ECO TROMMELREINIGING regelmatig uit te voeren.
• Wanneer u deze herinnering voor het eerst ziet, kunt u deze nog maximaal 6 keer negeren. Vanaf de zevende
keer wordt de herinnering niet meer weergegeven. Bij de tweede 40e wasbeurt wordt deze echter wel
weergegeven.
Nederlands - 32
Untitled-42 32
2014-05-22
5:30:22
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Smart Check
w
w
de
or
5:30:22
e
2014-05-22
.b
Nederlands - 33
re
• De functienaam, Smart Check, kan per taal verschillen.
• Als er licht wordt weerkaatst op het scherm van de wasmachine, herkent de app de code mogelijk
niet.
• Als de app herhaaldelijk de Smart Check-code niet herkent, kan de code handmatig in de app worden
ingevoerd.
Untitled-42 33
ONDERHOUD
nb
an
.v
w
Om deze functie in te schakelen, dient u eerst de app Samsung Smart Washer te downloaden van de Play Store
of de Apple Store en deze te installeren op een mobiel apparaat met een camera.
De functie Smart Check is geoptimaliseerd voor:
Galaxy- en iPhone-telefoons (wordt mogelijk niet ondersteund op sommige modellen)
De wasmachine voert de zelfdiagnose op de achtergrond uit. Wanneer er een fout is gevonden, wordt er een
foutcode weergegeven. In dat geval dient u de volgende stappen te volgen:
1. Voer de Samsung Smart Washer-app uit op uw mobiele apparaat en tik op Smart Check.
2. Houd het mobiele apparaat bij het scherm van de wasmachine. Richt de camera op het scherm. De foutcode
wordt dan automatisch herkend door de app.
3. Als de foutcode goed wordt herkend, biedt de app gedetailleerde informatie over de fout en informatie over de
acties die moeten worden ondernomen.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Noodafvoer
.v
w
w
w
Voer in geval van een stroomstoring het water af uit de trommel voordat u het wasgoed eruit haalt.
de
an
1. Haal de voedingskabel van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Druk voorzichtig op de bovenkant van de filterklep zodat deze open
gaat.
.b
rre
o
nb
e
3. Haal voorzichtig de noodafvoerbuis eruit.
4. Open de buisdop terwijl u het uiteinde van de afvoerbuis vasthoudt.
5. Laat de water in een bak stromen.
6. Sluit de buisdop en plaats de afvoerbuis opnieuw.
7. Sluit de filterklep.
Nederlands - 34
Untitled-42 34
2014-05-22
5:30:22
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Reinigen
w
w
w
de
or
4. Gebruik een tangetje om het gaasfilter uit de toevoerkraan te trekken.
5. Dompel het gaasfilter diep onder in het water zodat de connector ook
is ondergedompeld.
6. Droog het gaasfilter helemaal in de schaduw.
7. Plaats het gaasfilter opnieuw in de watertoevoerslang en plaats de
watertoevoerslang in de oorspronkelijke positie.
8. Draai de waterkraan open
Als het gaasfilter verstopt zit, wordt een foutcode '4E' weergegeven op het scherm.
Nederlands - 35
2014-05-22
5:30:22
e
1. Schakel de wasmachine uit en koppel de voedingskabel los.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Draai de watertoevoerslang los van de achterzijde van de wasmachine
en koppel deze los. Bedek de slang met een doek om te voorkomen
dat er water uit de slang gulpt.
.b
Reinig het gaasfilter van de watertoevoerslang eenmaal of tweemaal per jaar.
re
Gaasfilter
Untitled-42 35
ONDERHOUD
nb
Gebruik een zachte doek met een niet-schurend reinigingsmiddel voor huishoudelijk gebruik. Spuit geen water
over de wasmachine.
an
.v
Bovenkant van de wasmachine
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Vuilfilter
w
an
.v
w
w
Het wordt aanbevolen om het vuilfilter 5 of 6 keer per jaar te reinigen om te voorkomen dat dit verstopt raakt. Een
verstopt vuilfilter kan het bubbeleffect van het water verminderen.
de
1. Schakel de wasmachine uit en koppel de voedingskabel los.
2. Voer het in de trommel achtergebleven water af op de manier die is
beschreven in 'Noodafvoer' op pagina 34.
3. Maak de filterklep open met een muntje of een sleutel.
4. Draai de dop van het vuilfilter naar links en voer het achtergebleven
water af.
5. Verwijder het vuilfilter.
.b
rre
o
nb
e
6. Reinig het vuilfilter met een zachte borstel. Zorg dat de propeller in het
filter niet verstopt zit.
7. Plaats het vuilfilter terug en draai de filterdop naar rechts.
• Als u de dop van het veiligheidsfilter wilt openen, drukt u de
dop in en draait u de deze linksom. Dankzij de veer in de dop
gaat de dop gemakkelijk open.
• Als u de dop van het veiligheidsfilter wilt sluiten, draait u deze
rechtsom. De veer maakt een ratelend geluid, wat normaal is.
• Als het vuilfilter verstopt zit, wordt de foutcode 5E weergegeven op het scherm.
LET OP
• Controleer of de filterdop goed is dichtgedraaid nadat u het filter hebt gereinigd. Als u dit niet het
geval is, kan dit een lek tot gevolg hebben.
• Controleer of de filterklep goed is geplaatst nadat u het filter hebt gereinigd. Als dat niet het geval is,
kan dit een storing of lek tot gevolg hebben.
Nederlands - 36
Untitled-42 36
2014-05-22
5:30:22
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Wasmiddellade
de
or
A
Nederlands - 37
2014-05-22
5:30:23
e
Als u resten wasmiddel wilt verwijderen, voert u het programma SPOELEN+CENTRIFUGEREN uit met een
lege trommel.
.b
4. Maak de uitsparing van de lade schoon met een zachte borstel.
5. Plaats de ontgrendeling en het vakje voor vloeibaar wasmiddel
terug in de lade.
6. Schuif de lade naar binnen om deze te sluiten.
re
3. Maak de ladeonderdelen schoon onder stromend water met gebruik
van een zachte borstel.
Untitled-42 37
ONDERHOUD
nb
an
.v
w
w
w
1. Terwijl u de ontgrendeling (A) aan de binnenzijde van de lade omlaag
houdt, kunt u de lade open schuiven.
2. Verwijder de ontgrendeling en het vakje voor vloeibaar wasmiddel
uit de lade.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Herstel na bevriezen
w
w
de
an
.v
w
De wasmachine kan bevriezen als de temperatuur ervan lager dan 0 °C is.
1. Schakel de wasmachine uit en koppel de voedingskabel los.
2. Giet warm water over de waterkraan om de watertoevoerslang los te weken.
3. Koppel de watertoevoerslang los en dompel deze in warm water.
4. Giet warm water in de trommel en laat dit er circa 10 minuten in staan.
5. Sluit de watertoevoerslang weer aan op de waterkraan.
Als de wasmachine nog steeds niet normaal werkt, herhaalt u de hiervoor beschreven stappen totdat de
machine normaal werkt.
.b
rre
o
nb
e
Herstelprocedure als de machine langere tijd niet is
gebruikt.
Voorkom dat de wasmachine langere tijd niet wordt gebruikt.
Als dit wel gebeurt, pompt u de wasmachine leeg en haalt u de stekker uit het stopcontact.
1. Draai aan de programmakiezer om SPOELEN+CENTRIFUGEREN te selecteren.
2. Maak de trommel leeg en druk op de knop Start/pauze.
3. Wanneer het programma heeft gedraaid, draait u de waterkraan dicht en koppelt u de watertoevoerslang los.
4. Schakel de wasmachine uit en koppel de voedingskabel los.
5. Zet de deur open om lucht door de trommel te laten circuleren.
Nederlands - 38
Untitled-42 38
2014-05-22
5:30:23
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Problemen oplossen
de
Controleer of de stekker van de wasmachine in het stopcontact zit.
Controleer of de deur goed is gesloten.
Controleer of de waterkraan open staat.
Druk opnieuw op de knop Start/pauze.
Er is onvoldoende
watertoevoer of er is
helemaal geen toevoer van
water.
•
•
•
•
Draai de waterkraan helemaal open.
Controleer of de watertoevoerslang niet is bevroren.
Controleer of de watertoevoerslang niet is geknikt of verstopt zit.
Reinig het filter van de watertoevoerslang.
Er zit nog wasmiddel in de
wasmiddellade nadat het
programma is voltooid
• Controleer of de wasmachine draait met voldoende waterdruk.
• Zorg ervoor dat wasmiddel in het midden van het vak wordt geplaatst.
De wasmachine trilt hevig
of maakt geluid.
• Controleer of de wasmachine op een vlakke ondergrond is geplaatst. Als de
ondergrond niet vlak is, gebruikt u de stelpoten om dit aan te passen.
• Controleer of de transportbouten zijn verwijderd.
• Controleer of de wasmachine niet in aanraking komt met een ander
voorwerp.
• Controleer of de wasmachine gelijkmatig is gevuld met wasgoed.
De wasmachine pompt niet • Controleer de gehele lengte van de afvoerslang op knikken.
af en/of centrifugeert niet. • Controleer of het vuilfilter niet verstopt zit.
• Druk op de knop Start/pauze om de wasmachine stop te zetten.
• De deur blijft vergrendeld zolang de wasmachine nog warm is van binnen
nadat er is verwarmd.
• Deactiveer Kinderslot als dat was geactiveerd.
Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u contact opnemen met een lokaal Samsung-servicecentrum.
Nederlands - 39
Untitled-42 39
2014-05-22
5:30:23
e
De wasmachine start niet.
•
•
•
•
.b
Actie
re
Probleem
or
Als u problemen hebt met de wasmachine, kunt u de volgende tabel raadplegen en proberen of de voorgestelde
oplossingen werken.
De deur gaat niet open.
PROBLEMEN
OPLOSSEN
nb
an
.v
w
w
w
Controlepunten
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Informatiecodes
w
w
de
Actie
o
nb
Probleem
• Controleer of de deur goed is gesloten.
• Controleer of het wasgoed niet vastzit in de deur.
4E
• Controleer of de waterkraan open staat.
• Controleer of de wasmachine draait met voldoende waterdruk.
• Reinig het gaasfilter. Dit zit mogelijk verstopt.
5E
• Reinig het vuilfilter. Dit zit mogelijk verstopt.
• Controleer de gehele lengte van de afvoerslang op knikken.
UE
• Het wasgoed in niet gelijkmatig verdeeld. Verspreid het wasgoed gelijkmatig.
.b
rre
dE
e
cE/3E/Uc
an
.v
w
Als de wasmachine niet goed werkt, ziet u wellicht een informatiecode op het scherm. Raadpleeg de volgende
tabel en probeer de voorgestelde oplossingen toe te passen.
• Dit is niet door een gebruiker te herstellen. Neem contact op met een Samsungservicecentrum
Als er een informatiecode op het scherm blijft verschijnen, dient u contact op te nemen met een Samsungservicecentrum.
Nederlands - 40
Untitled-42 40
2014-05-22
5:30:23
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Specificaties
de
or
• Dit apparaat is gemaakt van herbruikbare materialen. Houd u bij het afdanken van dit apparaat aan de
plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking. Knip de voedingskabel door zodat het
apparaat niet meer kan worden aangesloten op een voedingsbron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine
kinderen niet in het apparaat opgesloten kunnen raken.
• Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant.
• Gebruik alleen vlekverwijderaars en bleekmiddelen als dit strikt noodzakelijk is.
• Bespaar water en elektriciteit door alleen volle trommels te laten draaien (de precieze hoeveelheid is
afhankelijk van het gebruikte wasprogramma).
2014-05-22
5:30:23
e
Nederlands - 41
.b
Dit apparaat voldoet aan de Europese veiligheidnormen EU-richtlijn 93/68 en EN-norm 60335.
re
Verklaring van conformiteit
Untitled-42 41
SPECIFICATIES
nb
an
.v
w
w
w
Het milieu beschermen
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Wasvoorschriften
w
w
de
an
.v
w
De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. De labels met wasvoorschriften bevatten vier
symbolen in deze volgorde: voor drogen, bleken, drogen en strijken (en indien nodig voor stomen). Deze symbolen
garanderen overeenstemming tussen kleding van binnenlandse fabrikanten en geïmporteerde kleding. Volg de
aanwijzingen op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelijk meegaat en om problemen bij het wassen te
voorkomen.
.b
rre
Fijne stoffen
Kan met elk middel worden gestoomd
Kan worden gewassen op 95 ˚C
Stomen
Kan worden gewassen op 60 ˚C
Uitsluitend stomen met perchloorethyleen,
aanstekervloeistof, pure alcohol of R113
Kan worden gewassen op 40 ˚C
Uitsluitend stomen met vliegtuigbenzine,
pure alcohol of R113
Kan worden gewassen op 30 ˚C
Niet stomen
Uitsluitend met de hand wassen
Liggend drogen
Uitsluitend stomen
Kan hangend drogen
Kan in koud water worden gebleekt
Drogen op kledinghanger
Niet bleken
Kan in droogtrommel, normale
temperatuur
Kan worden gestreken op maximaal
200 ˚C
Kan in droogtrommel, lage temperatuur
Kan worden gestreken op maximaal
150 ˚C
Niet in de droogtrommel
e
Niet strijken
Kan worden gestreken op maximaal
100 ˚C
Nederlands - 42
Untitled-42 42
o
nb
Sterk materiaal
2014-05-22
5:30:24
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Technische beschrijving
de
Volgens EU-verordening nr. 1061/2010
or
WW12H8*****
kg
12
Energiezuinigheid
A + + + (meest zuinig) tot D (minst zuinig)
A+++
Energieverbruik
kWh/jr
141
Energieverbruik (E_t.60) katoen 60 °C bij volledig gevulde trommel
kWh
0,65
Energieverbruik (E_t.60.1/2) katoen 60 °C bij gedeeltelijke gevulde trommel
kWh
0,63
Energieverbruik (E_t.40.1/2) Katoen 40 °C bij gedeeltelijke gevulde trommel
kWh
0,57
Gewogen vermogen bij modus Uitgeschakeld (P_o)
W
0,48
Gewogen vermogen in modus Ingeschakeld (P_l)
W
10
Jaarlijks waterverbruik (AW_c) 2)
L/jr
11.700
toeren/min.
1400
Jaarlijks energieverbruik (AE_C) 1)
Efficiëntieklasse centrifugering 3)
A (meest efficiënt) tot G (meest efficiënt)
A
Maximale centrifugeersnelheid
Restvocht
%
Wasprogramma's waarop de informatie op het label en in de technische beschrijving
betrekking hebben.
44
Katoen op 60 °C en 40 °C4)
Programmaduur van het standaard wasprogramma
Katoen 60 °C bij volledig gevulde trommel
min.
310
Katoen 60 °C bij gedeeltelijke gevulde trommel
min.
294
Katoen 40 °C bij gedeeltelijke gevulde trommel
min.
274
Gewogen tijd in modus Ingeschakeld (P_l)
min.
8
Wassen
dB (A) re 1 pW
52
Centrifugeren
dB (A) re 1 pW
72
850
Geluidsuitstoot via de lucht
Afmetingen
Hoogte
mm
Breedte
mm
600
Diepte 5)
mm
600
Nettogewicht
kg
73
Brutogewicht
kg
76
Gewicht verpakking
kg
3
Waterdruk
kPa
50-800
Elektriciteitsaansluiting
Spanning
V
220-240
Stroomverbruik
W
2000-2400
Frequentie
Hz
Naam van bedrijf
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
Nederlands - 43
Untitled-42 43
2014-05-22
5:30:24
e
Capaciteit
.b
Modelnaam
re
Samsung
Afmetingen wasmachine
SPECIFICATIES
nb
an
.v
w
w
w
Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten behoeve
van productverbetering.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
1. Het jaarlijkse energieverbruik is gebaseerd op 220 standaardwasbeurten voor
KATOEN-programma's
op 60 °C en 40 °C met een volledig en gedeeltelijk gevulde trommel en het verbruik van de modi Uit en
Ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de wijze waarop de machine wordt gebruikt.
2. Het jaarlijkse waterverbruik is gebaseerd op 220 standaardwasbeurten voor
KATOEN-programma's op 60
°C en 40 °C met een volledig en gedeeltelijk gevulde trommel. Het werkelijke waterverbruik is afhankelijk van
de wijze waarop de machine wordt gebruikt.
3. Het centrifugeren van restwater is zeer belangrijk wanneer u een wasdroger gebruikt om uw kleding te
drogen.
De energiekosten voor drogen zijn veel hoger dan die voor wassen.
Door te wassen met hoge centrifugeersnelheid bespaart u meer energie dan bij het drogen van kleren in een
droger.
KATOEN 60 °C en
KATOEN 40 °C zijn het standaardprogramma Katoen 60 °C
4. De programma’s
en het standaardprogramma Katoen 40 °C. Deze zijn geschikt voor het reinigen van normaal bevuild
katoenwasgoed. Deze programma's zijn de efficiëntste (wat betreft water- en energieverbruik) voor dit type
wasgoed.
Voer Kalibratie uit na het installeren (zie 'Kalibratie' op pagina 31).
Bij deze wasprogramma's kan de daadwerkelijke watertemperatuur afwijken van de aangegeven temperatuur.
5. De afstand van de muur tot machine is niet opgenomen in de diepteafmeting.
de
an
.v
w
w
w
WW12H8*****
KATOEN
SYNTHETISCH
Capaciteit (kg)
Programmaduur
(min.)
Restvocht (%)
Waterverbruik (l./
cyclus)
Energieverbruik
(kWh/cyclus)
20
6
141
56
75
0,35
40
6
274
44
47
0,57
60
40
6
294
44
47
0,63
12
310
44
61
0,65
6
151
35
84
1,06
De waarden in de tabel zijn gemeten onder de omstandigheden die zijn beschreven in de norm IEC60456/
EN60456. De werkelijke waarden zijn afhankelijk van de manier waarop de machine wordt gebruikt.
Nederlands - 44
Untitled-42 44
2014-05-22
5:30:24
e
KATOEN
Temperatuur (°C)
.b
Programma
rre
Model
o
nb
Informatie over hoofdwasprogramma's
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
an
.v
w
w
w
Memo
.b
rre
o
nb
e
Untitled-42 45
2014-05-22
5:30:24
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
an
.v
w
w
w
Memo
.b
rre
o
nb
e
Untitled-42 46
2014-05-22
5:30:24
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
an
.v
w
w
w
Memo
.b
rre
o
nb
e
Untitled-42 47
2014-05-22
5:30:24
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
an
.v
w
w
w
.b
rre
o
nb
e
VRAGEN OF OPMERKINGEN?
LAND
BELLEN
OF BEZOEK ONS ONLINE OP
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/support
DC68–03378D-02
Untitled-42 48
2014-05-22
5:30:25
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
WW12H8*****
WW10H8*****
de
an
.v
w
w
w
.b
rre
o
nb
e
Lave-linge
Manuel d'utilisation
Un monde de possibilités
Merci d'avoir choisi ce produit Samsung.
Untitled-41 1
2014-05-22
5:28:27
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Sommaire
3
.v
w
w
w
de
an
Consignes de sécurité
Réglages initiaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Instructions de lavage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Consignes d'utilisation du tiroir à lessive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
24
Fonctionnement
Panneau de commande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Démarrage facile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Présentation des programmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Réglages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
32
Entretien
Nettoyage Tambour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Smart check. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vidange d'urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Nettoyage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Que faire si le lave-linge gèle ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Que faire après une non-utilisation prolongée ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
39
Dépannage
Contrôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Codes d'erreur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
41
Spécifications
Protection de l'environnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Déclaration de conformité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tableau des symboles textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Caractéristiques techniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Informations sur les programmes de lavage standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Français - 2
Untitled-41 2
2014-05-22
5:28:28
e
19
Avant de mettre en route le lave-linge
.b
Éléments inclus dans l'emballage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Conditions d'installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Étapes d'installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Cache de la vis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
rre
11
Installation
o
nb
Remarques importantes sur les consignes de sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Symboles de sécurité importants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Consignes de sécurité importantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instructions concernant la marque DEEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
CONSIGNES
DE SÉCURITÉ
nb
an
.v
Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations
concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer
pleinement profit de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.
w
w
w
Consignes de sécurité
or
Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :
AVERTISSEMENT : Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer de graves blessures ou
des dommages matériels.
ATTENTION : Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures ou des
dommages matériels.
REMARQUE
Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.
Respectez-les en toutes circonstances.
Lisez attentivement ce manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.
Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de
dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez
prudent lorsque vous l'employez.
Français - 3
Untitled-41 3
2014-05-22
5:28:28
e
Symboles de sécurité importants
.b
Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de
toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir
facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est
destiné, conformément aux consignes du manuel.
Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre
responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou
du fonctionnement de votre lave-linge.
Les consignes d'utilisation suivantes couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lavelinge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent
ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question, contactez votre centre de réparation le plus proche ou
connectez-vous sur www.samsung.com.
re
Remarques importantes sur les consignes de sécurité
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
an
.v
w
AVERTISSEMENT : afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures
physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :
w
w
Consignes de sécurité importantes
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin
d'éviter tout danger.
L'appareil doit être positionné de telle manière à ce que la prise de courant,
les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en
permanence.
Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que
ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.
L'ensemble de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doit être utilisé et les anciens
tuyaux ne doivent pas être réemployés.
Français - 4
Untitled-41 4
2014-05-22
5:28:28
e
Pour une utilisation en Europe : Cet appareil peut être utilisé par les enfants
âgés de 8 ans et plus et par les personnes inexpérimentées ou dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous la
surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées et en toute
sécurité et s'ils sont conscients des dangers implicites. Les enfants ne doivent
pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent
pas être effectués par des enfants sans surveillance
.b
Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
rre
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris
les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les
instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
o
nb
Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans le lavelinge. Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant
peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
ATTENTION : Afin d’éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance
du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un
dispositif de commutation externe, tel qu’un programmateur, ou connecté à un
circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d’énergie.
de
or
Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger des prises murales et zones de contact à l'aide
d'un chiffon sec.
• Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon touche le sol.
• Si vous branchez le cordon d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble pourront
être endommagés, entraînant un risque de choc électrique ou d'incendie.
Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants car ils pourraient être dangereux.
• Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.
Si la prise, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus
proche.
Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une
ligne téléphonique.
• Risques de choc électrique, d'incendie, d'explosion ou de dysfonctionnement.
• Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui
n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.
Français - 5
2014-05-22
5:28:28
e
Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale 220 - 240 V CA/50 Hz ou supérieure et utilisez cette prise
uniquement pour cet appareil. N'utilisez jamais de rallonge.
• Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut
entraîner des chocs électriques ou des incendies.
• Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications
du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.
.b
Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.
re
L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, une explosion, des
problèmes avec le produit ou des blessures.
Untitled-41 5
CONSIGNES
DE SÉCURITÉ
nb
an
.v
w
w
w
AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENTS importants concernant
l'installation
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.
w
an
.v
w
w
N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé directement
au soleil ou à l'eau (de pluie).
de
N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures.
• Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.
rre
o
nb
.b
N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.
• Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
e
N'utilisez pas de transformateur électrique.
• Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.
• Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.
Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.
N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon
d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.
• Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.
• Débranchez le cordon en tenant la prise.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
ATTENTION : MISES EN GARDE pour l'installation
Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la prise d'alimentation.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique en cas de fuites de courant.
Installez l'appareil sur un sol plat et solide, capable de supporter son poids.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements et des bruits anormaux ou
des problèmes avec l'appareil.
AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENTS importants concernant
l'utilisation
En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre
centre de réparation le plus proche.
• Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
• Vous risqueriez de vous électrocuter.
Si l'appareil émet des bruit anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le
immédiatement et contactez votre centre de réparation le plus proche.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
En cas de fuite de gaz (propane, gaz LP, etc.) ventilez immédiatement sans toucher à la prise d'alimentation. Ne
touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.
• N'utilisez pas de ventilateur.
• Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.
Français - 6
Untitled-41 6
2014-05-22
5:28:28
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
or
Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
• Cela pourrait entraîner un choc électrique.
Ne débranchez pas l'appareil si celui-ci est en cours de fonctionnement.
• Le fait de rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner un
choc électrique ou un incendie.
Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser ce lave-linge sans une surveillance adéquate. Ne
laissez pas les enfants monter dans ou sur l'appareil.
• Cela pourrait entraîner un choc électrique, des brûlures ou des blessures.
N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge lorsqu'il est en cours de fonctionnement.
• Cela pourrait entraîner des blessures.
Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la prise et tirez-la tout
droit de la prise murale.
• Un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.
Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.
• N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
• Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de réparation le plus proche.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec le
produit ou des blessures.
Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et inonde l'appareil, débranchez la prise d'alimentation.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors
d'orages violents.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
Si une substance étrangère pénètre dans l'appareil, débranchez-le et contactez le service clientèle Samsung le
plus proche.
• Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
Français - 7
Untitled-41 7
2014-05-22
5:28:28
e
N'insérez pas votre main sous le lave-linge lorsque la machine est en cours de fonctionnement.
• Cela pourrait entraîner des blessures.
.b
Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/séchage/
essorage).
• Une fuite peut entraîner des brûlures ou rendre le sol glissant. Cela pourrait entraîner des blessures.
• L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil et des blessures.
re
Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de
peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.
• Risque de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.
de
Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.
CONSIGNES
DE SÉCURITÉ
nb
an
.v
w
w
w
Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le lave-linge. Avant de vous débarrasser de votre lave-linge,
démontez-en le hublot
• afin d'éviter qu'un enfant ne se fasse piéger à l'intérieur de la machine.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
ATTENTION : MISES EN GARDE concernant l'utilisation
de
an
.v
w
Lorsque le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (ex. : détergent, saletés, déchets alimentaires etc.),
débranchez-le et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux humide.
• À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.
.b
rre
e
Après une interruption d'arrivée d'eau ou en rebranchant le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, ouvrez celui-ci
lentement.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation.
• La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à
certaines pièces ou une fuite d'eau.
En cas de vidange défaillante durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.
• En cas d'inondation (problème de vidange), il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.
Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans la porte.
• Si du linge reste coincé dans la porte, il peut être endommagé, ainsi que le lave-linge, ou une fuite d'eau
peut survenir.
Coupez l'alimentation en eau lorsque le lave-linge n'est pas en cours d'utilisation.
Assurez-vous que les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrées.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des blessures.
Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des substances
étrangères (ex. : déchets, fils, cheveux, etc.).
• Si des substances étrangères sont prises dans le hublot, celui-ci ne pourra pas fermer correctement et risque
de provoquer des fuites.
Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a
aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.
• Si les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrées, des fuites peuvent se produire.
Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.
L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce
cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne pourra en aucun
cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non
conforme.
Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que linge, bougies allumées, cigarettes allumées,
vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.
• Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.
Ne pulvérisez pas de matières volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil.
• En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner des chocs électriques, des
incendies ou des problèmes avec l'appareil.
Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.
• Ceci pourrait entraîner des blessures résultant de dysfonctionnements.
Français - 8
Untitled-41 8
o
nb
La vitre du hublot peut être endommagée par un impact fort. Utilisez le lave-linge avec précaution.
• Si la vitre du hublot est endommagée, il existe un risque de blessure.
2014-05-22
5:28:28
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température est chaude. Ne touchez pas cette
eau.
• Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.
de
or
Ne placez pas d'objets (tels que chaussures, déchets alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lavelinge.
• Ceci pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures,
voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.
N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc.
• Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.
Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions utilisées dans les salons de beauté ou
de massage.
• Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant des fuites d'eau.
Ne laissez pas d'objets métalliques (ex. : épingles de sûreté, à cheveux, etc.) ou d'agent de blanchiment dans le
tambour pendant des périodes prolongées.
• Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
• Si de la rouille commence à se former à la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage (neutre) et
frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.
N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en
contact avec des solvants de nettoyage à sec.
• Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.
N'utilisez pas d'eau provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.
• Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements du lave-linge.
N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge.
• Risque de dysfonctionnement, de décoloration, d'oxydation ou de dégagement de mauvaises odeurs.
Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans un filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.
Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.
• Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent se produire et engendrer des blessures.
Français - 9
2014-05-22
5:28:28
e
N'insérez pas votre main dans le tiroir à lessive.
• Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'arrivée de lessive.
.b
Ne touchez pas l'intérieur du tambour alors qu'il est chaud, durant ou juste après le séchage.
• Cela pourrait entraîner des brûlures.
re
Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.
• Ceci pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures résultant de la fuite d'eau.
Untitled-41 9
CONSIGNES
DE SÉCURITÉ
nb
an
.v
w
w
w
Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, de tapis ou de vêtements imperméables (*), sauf si votre
appareil possède un cycle spécial pour ce genre d'articles.
(*): Linge de lit en laine, vêtements de pluie, veste de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de
langes, vêtements de sudation, de cyclisme, de motocyclisme, bâches automobiles, etc.
• Ne lavez pas de tapis épais ou durs même s'ils portent le sigle lave-linge sur leur étiquette d'entretien.
Risque de vibrations anormales, de blessures ou de dégâts matériels (lave-linge, murs, sol ou linge).
• Ne lavez pas les lingettes jetables ou les paillassons ayant des dos en caoutchouc. Les dos en caoutchouc
sont susceptibles de se détacher et d'adhérer à l'intérieur du tambour, ce qui pourrait entraîner un
dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
N'utilisez pas de détergent solidifié.
• S'il s'accumule dans le lave-linge, des fuites d'eau peuvent en résulter.
de
an
.v
Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.
• Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les
pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.
o
nb
.b
rre
Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal
lourd.
e
Triez le linge par couleur en fonction de la solidité de la teinture et sélectionnez le cycle, la température de l'eau et
les fonctions supplémentaires recommandées.
• Cela pourrait entraîner une décoloration ou une détérioration des tissus.
Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans la porte lorsque vous la fermez.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENTS importants concernant le
nettoyage
Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.
N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.
N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.
• Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs électriques ou un
incendie.
Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
Instructions concernant la marque DEEE
Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d’équipements électriques et
électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses
accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés
avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques
environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des
autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d’un
développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner
auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits
en vue de leur recyclage.
Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions
de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres
déchets.
Français - 10
Untitled-41 10
2014-05-22
5:28:28
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Installation
w
w
w
de
or
Éléments inclus dans l'emballage
Tiroir à lessive
4
2
Hublot
3
Dessus du lave-linge
4
Panneau de commande
5
Prise d'alimentation
6
Tuyau de vidange
7
Tambour
8
Pieds réglables
9
Filtre à impuretés
10
Tuyau de vidange
d'urgence
11
Capot du filtre
5
2
6
7
9
8
10
11
Clé plate
Caches tête de vis
Guide-tuyau
Tuyau d’arrivée d’eau froide
Tuyau d’arrivée d’eau chaude
Réservoir à lessive liquide
Caches tête de vis : les numéros attribués à chaque cache (3 à 6) varient selon le modèle du produit.
Tuyau d’arrivée d’eau chaude: modèles concernés uniquement.
Réservoir à lessive liquide: modèles concernés uniquement.
Français - 11
Untitled-41 11
2014-05-22
5:28:29
e
1
.b
3
re
Vérifiez que toutes les pièces figurant ci-dessous sont incluses avec le produit. En cas de problème avec le lavelinge ou une pièce, contactez votre service clientèle Samsung ou votre revendeur.
1
INSTALLATION
nb
an
.v
Respectez impérativement ces instructions afin d'assurer l'installation correcte du lave-linge et d'éviter les
accidents de lavage.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Conditions d'installation
an
.v
w
w
w
Alimentation électrique et mise à la terre
de
• Un fusible ou un disjoncteur de 220/240 V c.a./50 Hz est nécessaire.
• Utilisez un circuit de dérivation propre au lave-linge.
Veillez à ce que la pression d'arrivée d'eau du lave-linge soit située entre 50 et 800 kPa. Une pression inférieure
à 50 kPa risque d'empêcher la fermeture correcte de la soupape d'admission d'eau ou de retarder le remplissage
du tambour et l'extinction du lave-linge. Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 120 cm de
l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux d'arrivée d'eau fournis puissent être reliés à l'appareil.
Pour minimiser les risques de fuites :
• Assurez-vous que les robinets d'arrivée d'eau sont facilement accessibles.
• Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
• Contrôlez régulièrement l'absence de fuite au niveau des raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.
ATTENTION
Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords
avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.
Français - 12
Untitled-41 12
2014-05-22
5:28:29
e
Arrivée d'eau
.b
AVERTISSEMENT
• N'utilisez JAMAIS de rallonge avec cet appareil.
• Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.
• Ne branchez JAMAIS le conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite
de gaz ou une conduite d'eau chaude.
• Tout conducteur de terre mal raccordé présente un risque d'électrocution.
rre
o
nb
Afin d'assurer une mise à la terre correcte, le lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une fiche à 3 broches avec
conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
En cas de doute, demandez à un électricien qualifié ou à une personne du service de réparation de vérifier que
l'appareil est correctement relié à la terre.
Ne tentez jamais de modifier la fiche de l'appareil. Si celle-ci n'est pas adaptée à la prise que vous lui avez
réservée, contactez un électricien qualifié pour faire poser une prise murale compatible.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Vidange
w
de
or
Sol d'installation
N'installez pas le lave-linge dans une pièce où la température est susceptible de descendre en dessous de zéro
degré, car l'eau restant dans la vanne d'arrivée d'eau, la pompe ou les tuyaux risquerait de geler. Si de l'eau
venait à geler dans ces zones, les conduites, les courroies, la pompe et d'autres composants pourraient être
endommagés.
Encastrement dans une niche ou un placard
Dégagement minimum requis pour un fonctionnement stable :
Sur les côtés
25 mm
À l'arrière
50 mm
En haut
25 mm
À l'avant
550 mm
Si vous installez le lave-linge dans la même pièce qu'un sèche-linge, laissez un espace libre d'au moins 550 mm
à l'avant de la niche ou du placard. S'il s'agit du seul appareil installé dans la pièce, le lave-linge ne nécessite
aucun dégagement particulier.
Français - 13
2014-05-22
5:28:29
e
Température de l'eau
.b
ATTENTION
N'installez JAMAIS le lave-linge sur une plate-forme ou une structure fragile.
re
Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Il se peut que vous ayez
besoin de renforcer un plancher afin de minimiser les vibrations et/ou le risque d'instabilité. Si le lave-linge est
installé sur un revêtement mou (ex. : moquette, tapis, linoléum, etc.), il risque de bouger pendant les cycles
d'essorage car ces types de revêtements n'offrent qu'une très faible résistance aux vibrations.
Untitled-41 13
INSTALLATION
nb
an
.v
w
w
Samsung recommande de placer le conduit d'évacuation mural à une hauteur située entre 60 et 90 cm.
Raccordez le tuyau de vidange au conduit d'évacuation en passant par le collier de serrage et en veillant à ce que
le conduit recouvre entièrement le tuyau de vidange.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Étapes d'installation
an
.v
w
w
w
ÉTAPE 1 : choisir le lieu d'installation
de
Installez l'appareil :
• sur une surface dure et à niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération,
• à l'abri des rayons du soleil,
• dans une pièce permettant d'assurer une aération et un câblage corrects,
• dans une pièce non exposée au risque de gel (0 ˚C),
• à l'écart de toute source de chaleur.
AVERTISSEMENT
Les matériaux d'emballage présentant un danger pour les enfants, conservez-les hors de leur portée. ÉTAPE 3 : régler les pieds
1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation.
Procédez avec précaution afin de ne pas endommager les pieds.
2. Mettez le lave-linge à niveau en faisant tourner manuellement les pieds
réglables.
3. Serrez ensuite les écrous à l'aide de la clé plate.
Français - 14
Untitled-41 14
2014-05-22
5:28:29
e
2. Comblez les trous ainsi laissés avec les caches tête de vis fournis.
Conservez les vis de transport afin de pouvoir les réutiliser
ultérieurement.
.b
1. Pour ce faire, desserrez-les à l'aide de la clé plate fournie.
rre
Déballez le produit afin de retirer toutes les vis de transport situées à l'arrière de l'appareil.
o
nb
ÉTAPE 2 : retirer les vis de transport
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
ÉTAPE 4 : raccorder le tuyau d'arrivée d'eau
w
w
de
an
1. Retirez l'adaptateur (A) du tuyau d'arrivée d'eau (B).
or
A
C
4. Raccordez l'adaptateur au robinet et serrez fermement les vis en levant
l'adaptateur vers le haut
5. Faites tourner la partie (C) dans le sens indiqué par la flèche pour la
serrer.
C
6. Tout en tenant la partie (E) à la verticale, raccordez le tuyau d'arrivée
d'eau à l'adaptateur. Relâchez ensuite la partie E). Le tuyau s'insère
dans l'adaptateur en émettant un petit clic.
E
Français - 15
2014-05-22
5:28:30
e
3. Tenez fermement l'adaptateur, puis faites tourner la partie (C) dans le
sens indiqué par la flèche pour la desserrer sur 5 mm (*).
.b
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, desserrez les quatre vis de
l'adaptateur.
re
B
Untitled-41 15
INSTALLATION
nb
.v
w
Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
an
.v
w
w
w
7. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne
d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Faites tourner le
tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.
.b
rre
o
nb
e
8. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez l'absence de fuite au niveau des
raccordements. En cas de fuite, répétez les étapes ci-dessus.
• Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez le tuyau d'arrivée
d'eau au robinet comme indiqué ci-contre.
AVERTISSEMENT
En cas de fuite, n'utilisez pas le lave-linge et contactez votre centre de réparation Samsung afin d'éviter
tout risque de choc électrique.
ATTENTION
Ne forcez pas sur le tuyau d’arrivée d’eau pour le tendre S'il est trop court, remplacez-le par un tuyau
haute pression plus long
• Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur, vérifiez que le branchement a été
correctement effectué en tirant le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas.
• Utilisez un type de robinet standard. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague
d'écartement avant d'insérer l'adaptateur sur le robinet.
Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :
1. Raccordez l'extrémité rouge du tuyau d'arrivée d'eau chaude à la
vanne d'alimentation en eau chaude située à l'arrière du lave-linge.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet
d'eau chaude.
Français - 16
Untitled-41 16
2014-05-22
5:28:30
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Tuyau Aqua (modèles concernés uniquement)
w
de
INSTALLATION
nb
an
.v
w
w
Le tuyau Aqua avertit l'utilisateur en cas de fuite. S'il détecte une fuite, le
voyant (A) devient rouge.
or
A
Le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise entre 60
et 90 cm (*). Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide-tuyau
en plastique (A) fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet pour assurer
une évacuation efficace.
A
Sur un tuyau de vidange d'évier
Le tuyau de vidange doit être situé au-dessus du siphon de l'évier afin que son extrémité soit au moins à 60 cm
du sol.
Sur un tuyau de vidange
Le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise entre 60 à
90 cm (*) Un tuyau vertical de 65 cm est recommandé. Assurez-vous que
le tuyau de vidange raccordé à la conduite d'évacuation est incliné vers le
bas.
Caractéristiques de la conduite d'évacuation :
• Diamètre minimal de 5 cm
• Débit minimal de 60 litres par minute
ÉTAPE 6 : allumer le lave-linge
Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale 220~240 V c.a./50 Hz homologuée et protégée par un
fusible ou un disjoncteur. Appuyez ensuite sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le lave-linge.
Français - 17
Untitled-41 17
2014-05-22
5:28:31
e
Sur le bord d'un lavabo
.b
L’extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :
re
ÉTAPE 5 : positionner le tuyau de vidange
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Cache de la vis
w
w
an
.v
w
La tête de vis de la porte peut être masquée à l'aide du cache de la vis fourni (x2).
de
Pour masquer la tête de vis
o
nb
.b
rre
1. Retirez le film de protection (A) et la bande anti-adhésive (B) sur le
cache de la vis.
e
A
B
2. Placez le cache de la vis (C) sur la tête de vis.
C
• Le cache de la vis fourni est conçu uniquement dans ce but.
• Le cache de la vis est fourni avec les modèles de couleur blanche uniquement.
Français - 18
Untitled-41 18
2014-05-22
5:28:31
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Avant de mettre en route le lave-linge
de
or
L'option Calibrage permet à l'appareil de calculer précisément le poids du linge. Assurez-vous que le tambour est
vide avant d'activer l'option Calibrage.
1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le lave-linge.
2. Maintenez enfoncé le bouton Mode favori pendant 3 secondes.
3. Utilisez les flèches Haut/Bas pour rechercher et sélectionner l'option Calibrage. Appuyez ensuite sur OK.
4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le calibrage.
• Le hublot est verrouillé pendant l'opération.
• Le tambour tourne dans le sens horaire et anti-horaire pendant plusieurs minutes.
5. Une fois l'opération terminée, le lave-linge s'éteint automatiquement.
Français - 19
2014-05-22
5:28:31
e
Lancer un calibrage (recommandé)
.b
Lors de la première utilisation du lave-linge, vous serez invité à choisir la langue d'utilisation. Sélectionnez la
langue de votre choix. Le lave-linge est maintenant prêt à fonctionner.
re
Choix de la langue
Untitled-41 19
AVANT
nb DE METTRE EN ROUTE LE LAVE-LINGE
an
.v
w
w
w
Réglages initiaux
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Instructions de lavage
w
w
w
de
an
.v
ÉTAPE 1 : Trier
o
nb
Triez votre linge en fonction des caractéristiques suivantes :
.b
rre
• Symbole textile : triez le linge en fonction du type de textile (coton, fibres mélangées, synthétiques, soie,
laine).
• Couleur : séparez le blanc des couleurs.
• Taille : mélanger des articles de tailles différentes permet d'améliorer les performances de lavage.
• Fragilité : lavez les textiles délicats (lainages, rideaux, soie, articles neufs, etc. ) séparément à l'aide de
l'option Repassage facile. Reportez-vous à l'étiquette de composition des articles.
e
Consultez et respectez les instructions de lavage figurant sur l'étiquette des articles et effectuez le tri en
fonction de ces consignes.
ÉTAPE 2 : Vider les poches
Videz toutes les poches des vêtements à laver.
• Les objets métalliques, comme les pièces de monnaie, les épingles et les boucles des vêtements risquent
d'endommager le linge et le tambour.
Lavez les vêtements comportant des boutons et des broderies sur l'envers.
• Fermez les vêtements à fermeture éclair afin d'éviter d'endommager le tambour pendant le lavage. Les
fermetures éclair doivent toujours être remontées et bloquées.
• Les lanières des vêtements risquent de s'emmêler avec le reste du linge. Nouez-les avant de lancer le
programme.
ÉTAPE 3 : utiliser un filet à linge
• Placez les soutiens-gorge (lavables en machine) dans un filet à linge. Les pièces métalliques les composant
risquent de casser et de déchirer les autres articles.
• Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer
entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un filet à linge fin.
• Ne lavez pas le filet à linge vide. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner
des déplacements intempestifs de la machine ou des blessures.
ÉTAPE 4 : Prélaver (si nécessaire)
Sélectionnez l'option de prélavage pour le programme sélectionné si le linge est très sale. N'utilisez pas l'option de
prélavage lorsque vous ajoutez manuellement la lessive dans le tambour.
Français - 20
Untitled-41 20
2014-05-22
5:28:31
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
ÉTAPE 5 : Déterminer la capacité de chargement
de
or
• Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du
poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez
pas la dureté de l'eau de votre région, contactez votre municipalité.
• N'utilisez jamais de lessives qui ont tendance à durcir. Elles peuvent ne pas s'être totalement
dissoutes avant le cycle de rinçage et risquent d'obstruer l'orifice de vidange.
ATTENTION
Utilisez uniquement une lessive liquide pour textiles délicats avec le programme Laine. Avec le programme
Laine, une lessive en poudre risque de laisser des traces sur le linge et de le décolorer.
Français - 21
2014-05-22
5:28:31
e
La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétique, tissus délicats, laine), de la couleur, de la
température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les
lave-linge automatiques.
.b
ÉTAPE 6 : utiliser la lessive appropriée
re
ATTENTION
Lorsque la charge est mal équilibrée et que le code d'erreur « UE » s'affiche, répartissez correctement la
charge. Une charge mal équilibrée risque de réduire les performances d'essorage de l'appareil.
Untitled-41 21
AVANT
nb DE METTRE EN ROUTE LE LAVE-LINGE
an
Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, la durée de lavage peut augmenter ou l'efficacité de
l'essorage diminuer. Pour ce type d'articles, la vitesse maximale du cycle d'essorage recommandée est de
800 tr/min et la capacité de chargement de 2 kg maximum.
.v
w
w
Ne surchargez jamais le lave-linge au risque de réduire les performances de lavage. Pour connaître la capacité de
chargement en fonction du type d'article, reportez-vous en page 26.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
Consignes d'utilisation du tiroir à lessive
de
an
.v
w
Le lave-linge est équipé d'un distributeur à trois compartiments : le compartiment de gauche est réservé aux
produits de lavage principal, le compartiment avant droit à l'adoucissant et le compartiment arrière droit aux
produits de prélavage.
o
nb
.b
rre
Compartiment réservé aux produits de prélavage
e
Compartiment réservé aux produits de lavage principal:
lessive en poudre, adoucissant, produit de prétrempage, agent de
blanchiment et détachant
Compartiment réservé à l'adoucissant
ATTENTION
• N'ouvrez jamais le tiroir à lessive lorsque le lave-linge fonctionne.
• N'utilisez jamais les formats de lessives suivants :
• Lessives en tablettes ou en capsules
• Lessives avec boule ou filet de lavage
• Afin d'éviter toute obstruction du compartiment, diluez les produits sous forme concentrée ou enrichie
(adoucissants ou lessives) dans un peu d'eau avant de les utiliser.
Le tiroir à lessive est situé en haut à gauche du lave-linge.
1. Pour ouvrir le tiroir, tirez-le vers vous.
2. Déposez la quantité appropriée de lessive dans le compartiment de
gauche ( ).
Si vous utilisez une lessive liquide, reportez-vous aux instructions se
rapportant à ce type de produit figurant ci-dessous.
3. Déposez la quantité appropriée d'adoucissant dans le compartiment
avant droit ( ), le cas échéant.
Ne dépassez pas la limite maximale ( ) indiquée sur le compartiment.
Français - 22
Untitled-41 22
2014-05-22
5:28:32
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
AVANT
nb DE METTRE EN ROUTE LE LAVE-LINGE
an
.v
w
w
w
4. Si vous avez sélectionné un prélavage, déposez la quantité de lessive
appropriée dans le compartiment arrière droit ( ).
5. Poussez sur le tiroir à lessive pour le refermer.
or
Untitled-41 23
2014-05-22
5:28:32
e
Français - 23
.b
Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide, installez tout d'abord le
réservoir à lessive liquide dans le compartiment réservé aux produits
de lavage principal ( ). Déposez ensuite la quantité appropriée de lessive
dans le réservoir. Ne dépassez pas la limite maximale indiquée à l'intérieur
du réservoir.
ATTENTION
Retirez le réservoir à lessive liquide si vous utilisez une lessive en
poudre.
re
Réservoir à lessive liquide (modèles concernés uniquement)
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Fonctionnement
an
.v
w
w
w
de
Panneau de commande
.b
rre
o
nb
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Sélecteur de
programme
Pour sélectionner le programme de votre choix, tournez la molette.
2
Écran
Affiche les informations sur le programme en cours, comme le nom du
programme, le temps restant et les réglages.
3
Température
Ce bouton permet de modifier la température du programme sélectionné.
Maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer/désactiver l'option
Éclairage tambour.
4
Rinçage
Ce bouton permet de modifier le nombre de cycles de rinçage pour le programme
sélectionné.
Vous pouvez effectuer jusqu'à 5 cycles de rinçage.
5
Essorage
Ce bouton permet de modifier la vitesse d'essorage du programme sélectionné.
• Rinse Hold (Arrêt cuve pleine): permet d'interrompre le dernier cycle de
rinçage afin de laisser l'eau à l'intérieur du tambour. Pour décharger le linge,
lancez un cycle de vidange ou d'essorage.
• No Spin (Sans essorage): le lave-linge ne lance pas de cycle d'essorage
une fois le dernier cycle de vidange terminé.
6
Options
Ce bouton permet d'entrer dans le menu Options.
7
Mode favori
Ce bouton permet d'entrer dans le menu des options personnalisées. Trois
options personnalisées sont disponibles. Vous ne pouvez en sélectionner qu'une
seule par programme.
Maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour entrer dans le menu
Réglages.
8
Boutons de
navigation
Ces boutons permettent de naviguer dans les menus et de définir la valeur des
réglages : Température, Rinçage et Essorage.
9
Départ/Pause
Ce bouton permet de lancer ou d'arrêter une opération.
10
Marche/Arrêt
Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre le lave-linge.
Français - 24
Untitled-41 24
2014-05-22
5:28:32
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Démarrage facile
de
an
FONCTIONNEMENT
nb
.v
w
w
w
2
or
4
5
1.
2.
3.
4.
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le lave-linge.
Pour sélectionner le programme de votre choix, tournez le sélecteur de programme.
Si nécessaire, modifiez les réglages associés au programme (Température, Rinçage et Essorage).
Pour ajouter une option, appuyez sur le bouton Options afin d'afficher l'écran Options. Utilisez les flèches
Haut/Bas pour sélectionner un élément d'option, puis appuyez sur OK.
5. Pour sélectionner un mode favori, appuyez sur le bouton Mode favori afin d'afficher l'écran Mode favori.
Utilisez les flèches Haut/Bas pour sélectionner un mode, puis appuyez sur OK.
6. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
Changer de programme en cours de fonctionnement
1. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour arrêter le programme.
2. Sélectionnez un autre programme.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton Départ/Pause pour lancer le nouveau programme.
Français - 25
Untitled-41 25
2014-05-22
5:28:32
e
3
.b
6
re
1
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
Présentation des programmes
Description et charge maxi. (kg)
o
nb
• Pour les cotons, le linge de lit, le linge de table, les sous-vêtements,
les serviettes ou les chemises.
• La durée de lavage et le nombre de cycles de rinçage s'adaptent
automatiquement à la charge.
Maxi.
• Pour un résultat optimal basse consommation sur les cotons, le
linge de lit, le linge de table, les sous-vêtements, les serviettes et les
chemises.
Maxi.
• Pour les chemisiers ou les chemises en polyester (Diolen, Trevira),
polyamide (Perlon, Nylon), etc.
6
Draps
• Pour les draps, draps-housses, housses de couette, etc.
• Pour un résultat optimal, lavez un seul type d'article à la fois et ne
dépassez pas la charge maximale de 2,5 kg.
2,5
Laine
• Pour les lainages lavables en machine (charge inférieure à 2 kg)
• Le programme Laine berce et fait tremper le linge tout en douceur afin
d'éviter que les fibres de laine ne feutrent ou ne se déforment.
• Une lessive pour textiles délicats est recommandée.
2
Eco
• Le programme Eco Bubble basse température permet d'économiser de
l'énergie.
6
Imperméable
• Pour les vêtements d'extérieur (sports d'hiver, plein air) en matériaux
fonctionnels, comme le spandex, le stretch et les microfibres.
2
Bébé Coton
• Lavage haute température et rinçages supplémentaires pour enlever
tout résidu de lessive.
6
Délicats
• Pour les textiles transparents, la lingerie fine ou en soie et les autres
textiles délicats à laver à la main.
• Pour un résultat optimal, utilisez une lessive liquide.
2
Quotidien
• Pour le lavage des vêtements de tous les jours, tels que les sousvêtements et les chemises.
4
Couleurs
• Programme proposant des cycles de rinçage supplémentaires et une
vitesse d'essorage réduite afin de protéger et de rincer correctement
le linge.
6
Rinçage+Essorage
• Assure un cycle de rinçage supplémentaire en cas d'utilisation
d'adoucissant.
-
Nettoyage Tambour
•
•
•
•
-
Permet de supprimer la saleté et les bactéries du tambour.
À lancer tous les 40 lavages, sans lessive ni eau de Javel.
Assurez-vous que le tambour est vide avant d'activer l'option.
N'utilisez jamais de produits de nettoyage sur le tambour.
Français - 26
Untitled-41 26
2014-05-22
5:28:32
e
Synthétiques
.b
rre
Coton
de
Coton
an
Programme
.v
Programmes standard
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Spécial Taches
w
de
4
Sport
• Il permet par exemple d'éliminer efficacement les taches d'herbe, de
boue, de nourriture, de transpiration et de maquillage.
• Ce programme ne convient pas aux articles imperméables, car il
risquerait d'affecter leur imperméabilité et leur respirabilité.
4
Enfants Actifs
• Le programme Sécurité Enfant est destiné au lavage des vêtements
des enfants. Il permet par exemple d'éliminer efficacement les taches
de nourriture, de jus de fruit, de boue, de terre, d'encre et de feutre.
4
Quotidien
• Le programme Quotidien est destiné au lavage des vêtements peu
sales. Il permet par exemple d'éliminer efficacement les taches d'encre
légères et les taches classiques du quotidien.
4
Soin hygiène plus
• Il permet par exemple d'éliminer efficacement les taches de
transpiration et de sang.
4
Sélectionner un programme Spécial Taches
1. Pour choisir un programme Spécial Taches, tournez le sélecteur de programme. L'écran du programme
Spécial Taches s'affiche.
2. Utilisez les flèches Haut/Bas pour sélectionner un programme, puis appuyez sur OK.
Français - 27
2014-05-22
5:28:32
e
Jardinage
.b
4
• Il permet par exemple d'éliminer efficacement les taches d'herbe, de
boue et de transpiration.
re
• Il permet d'éliminer efficacement ces types de taches tenaces.
or
Cuisine
Untitled-41 27
FONCTIONNEMENT
nb
Description et charge maxi. (kg)
an
Programme
.v
w
w
Le lave-linge propose 6 programmes spéciaux permettant d'éliminer les taches les plus difficiles accumulées sur
les ustensiles ménagers ou encore le matériel d'extérieur.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Options
.v
w
Description
w
w
Option
• Fait précéder le cycle de lavage principal d'un cycle de lavage préliminaire.
Intensif
• Pour le linge très sale. Rallonge la durée normale du cycle sélectionné.
Trempage
• Permet d'éliminer efficacement les taches en faisant tremper le linge.
• Chaque cycle de trempage dure 1 minute et se répète toutes les 4 minutes,
et cela 6 fois pendant 30 minutes au total.
Repassage
facile
• La vitesse d'essorage augmente pour un effet anti-froissage.
• (vitesse maximale : 800 tr/min).
Lav. rapide
• Programme destiné aux articles peu sales (charge inférieure à 2 kg).
• Durée minimale de 15 minutes dépendant de plusieurs facteurs, comme la
pression et la dureté de l'eau ou encore les options sélectionnées.
• La durée du programme Express augmente selon l'échelle suivante :
Désactivé > 15 min > 20 min > 30 min > 40 min > 50 min > 60 min.
• La quantité de lessive recommandée est inférieure à 20 g (pour une charge
de 2 kg).
Arrêt différé
• Permet de spécifier une heure de fin pour le programme sélectionné.
de
an
Prélavage
Mode Rapide
Mode Eco
• Ce mode permet de modifier les réglages du programme afin de réduire la
consommation totale.
Mode Silence
• Ce mode permet de modifier les réglages du programme afin de réduire les
bruits et les vibrations.
Français - 28
Untitled-41 28
2014-05-22
5:28:33
e
Description
• Ce mode permet de modifier les réglages du programme afin de réduire la
durée totale de lavage.
• La charge de linge recommandée est inférieure à 6 kg pour le programme
Coton (mode Lavage rapide activé).
.b
Mode
rre
o
nb
Mode favori
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Arrêt différé
w
de
or
Français - 29
Untitled-41 29
2014-05-22
5:28:33
e
17h00
Fin
.b
15h00
Début
re
Exemple d'utilisation
Vous souhaitez retarder de trois heures la fin d'un programme de deux heures. Pour cela, ajoutez l'option Arrêt
différé au programme sélectionné en entrant le chiffre 3 dans le champ, puis appuyez sur le bouton Départ/Pause
réglé sur 14h00. Que se passe-t-il ensuite ? Le programme démarre à 15h00 et s'arrête à 17h00. L'illustration
ci-dessous correspond à l'exemple donné.
14h00
Définir l'arrêt différé sur 3 heures
FONCTIONNEMENT
nb
an
.v
w
w
Permet de retarder l'arrêt du programme sélectionné.
Cette fonction vous permet par exemple de faire en sorte que le programme se termine à votre retour du travail.
1. Sélectionnez un programme. Modifiez-en ensuite les réglages si nécessaire.
2. Appuyez sur le bouton Options.
Sélectionnez ensuite les options de votre choix à l'aide des flèches Haut/bas, puis appuyez sur OK.
3. Sélectionnez l'option Arrêt différé.
4. Utilisez les flèches pour définir l'heure de fin du programme sélectionné, puis appuyez sur OK.
5. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Réglages
an
.v
w
w
w
Maintenez enfoncé le bouton Mode favori pendant trois secondes pour entrer dans le menu Réglages.
de
Sécurité Enfant
Son
Activez ou désactivez la tonalité des boutons.
• Pour ce faire, utilisez les flèches Haut/Bas afin de rechercher et de sélectionner Son, puis appuyez sur OK
pour valider votre choix.
Luminosité
Réglez la luminosité de l'écran LCD.
1. Utilisez les flèches Haut/Bas pour rechercher et sélectionner Luminosité, puis appuyez sur OK.
2. Utilisez les flèches Haut/Bas pour augmenter ou diminuer le niveau de luminosité, puis appuyez sur OK.
Infos sous licence
• Utilisez les flèches Haut/Bas pour rechercher et sélectionner Infos sous licence, puis appuyez sur OK.
Français - 30
Untitled-41 30
2014-05-22
5:28:33
e
Sélectionnez la langue du menu.
1. Utilisez les flèches Haut/Bas pour rechercher et sélectionner Langue, puis appuyez sur OK.
2. Utilisez les flèches Haut/Bas pour rechercher et sélectionner la langue de menu de votre choix, puis appuyez
sur OK.
.b
Langue
rre
Pour ajouter de la lessive ou du linge, ou pour modifier les réglages du programme lorsque l'option
Sécurité Enfant est activée, vous devez d'abord désactiver l'option Sécurité Enfant.
o
nb
Pour éviter tout accident avec les enfants ou les bébés, la fonction Sécurité Enfant verrouille tous les boutons.
Cependant, la fonction Sécurité Enfant suspend son activation jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton Départ/
Pause. Jusque là, vous pouvez modifier les réglages en appuyant sur les boutons correspondants.
• Pour activer l'option Sécurité Enfant, utilisez les flèches Haut/Bas afin de rechercher et de sélectionner
Sécurité Enfant, puis appuyez sur OK.
• Pour suspendre ou désactiver l'option Sécurité Enfant, sélectionnez Sécurité Enfant et appuyez une fois sur
OK pour la suspendre ou deux fois sur OK pour la désactiver.
(Lorsque l'option est suspendue, vous pouvez ouvrir le hublot ou utiliser les boutons. En revanche, une fois
que le lave-linge a redémarré, l'option Sécurité Enfant sera réactivée.)
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Calibrage
w
de
or
Éclairage tambour
• Pour activer ou désactiver l'option Éclairage tambour, maintenez enfoncé le bouton Température pendant
3 secondes.
• L'éclairage du tambour s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.
Français - 31
2014-05-22
5:28:33
e
Il est possible que celles-ci ne reflètent pas exactement la consommation réelle.
.b
L'efficacité énergétique et hydraulique du programme en cours est affichée à l'écran, ainsi que les principales
caractéristiques techniques s'y rapportant : consommation électrique et consommation d'eau. Cette option n'est
disponible que lorsque le lave-linge fonctionne.
• Maintenez enfoncés les boutons Essorage et Options simultanément pendant 3 secondes. Les informations
techniques demandées s'affichent à l'écran.
re
Suivi Conso
Untitled-41 31
FONCTIONNEMENT
nb
an
.v
w
w
L'option Calibrage permet à l'appareil de calculer précisément le poids du linge. Assurez-vous que le tambour est
vide avant d'activer l'option Calibrage.
1. Utilisez les flèches Haut/Bas pour rechercher et sélectionner l'option Calibrage. Appuyez ensuite sur OK.
2. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le calibrage.
• Le hublot est verrouillé pendant l'opération.
• Le tambour tourne dans le sens horaire et anti-horaire pendant plusieurs minutes.
3. Une fois l'opération terminée, le lave-linge s'éteint automatiquement.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Entretien
w
w
w
de
an
.v
Veillez à ce que le lave-linge soit toujours propre afin de préserver la qualité de ses performances et sa durée de
vie.
o
nb
.b
rre
Nettoyage Tambour
e
Lancez ce programme régulièrement pour supprimer la saleté et les bactéries du tambour
1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le lave-linge.
2. Pour choisir le programme Nettoyage Tambour, tournez le sélecteur de programme.
3. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
La température de l'eau du programme Nettoyage Tambour est réglée sur 70 °C et ne peut en aucun cas
être modifiée.
ATTENTION
N'utilisez jamais de produits de nettoyage sur le tambour. Les résidus chimiques présents dans le tambour
diminuent les performances de lavage.
Rappel Nettoyage Tambour
• Le rappel Nettoyage Tambour s'affiche sur l'écran principal tous les 40 lavages. Il est conseillé de lancer le
programme Nettoyage Tambour régulièrement.
• Lorsque ce rappel s'affiche, vous pouvez l'ignorer jusqu'à 6 fois. À compter du 7ème lavage, le rappel ne
s'affiche plus. Il réapparaitra une fois la deuxième série de 40 lavages écoulée.
Français - 32
Untitled-41 32
2014-05-22
5:28:33
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Smart check
w
w
de
or
.b
e
Français - 33
2014-05-22
re
• Le nom de la fonction (Smart Check) peut varier selon les langues.
• En cas de reflets sur l'écran du lave-linge, il se peut que l'application ne parvienne pas à reconnaître
le code d'erreur.
• Si l'application n'arrive pas à identifier le code Smart Check plusieurs fois de suite, saisissez
manuellement le code d'erreur sur l'écran du téléphone.
Untitled-41 33
ENTRETIEN
nb
an
.v
w
Pour activer cette fonction, vous devez d'abord télécharger l'application Samsung Smart Washer disponible sur
le Play Store ou l'Apple Store et l'installer sur un appareil mobile équipé d'une fonction caméra.
La fonction Smart Check est spécialement conçue pour les appareils suivants :
Galaxy et iPhone (La fonction n'est pas prise en charge sur les autres modèles.)
Le lave-linge effectue un auto-diagnostic du système en arrière-plan et affiche un code d'erreur le cas échéant. Si
tel est le cas, suivez les étapes ci-dessous :
1. Lancez l'application Samsung Smart Washer sur votre appareil mobile, puis tapez Smart Check.
2. Approchez l'appareil mobile de l'écran du lave-linge en faisant en sorte que les deux écrans soient face à
face. Le code d'erreur est alors immédiatement reconnu par l'application.
3. Une fois le code d'erreur identifié, l'application indique la marche à suivre pour la résoudre.
5:28:34
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Vidange d'urgence
.v
w
w
w
En cas de coupure de courant, vidangez l'eau restant dans le tambour avant de sortir le linge.
de
an
1. Débranchez le cordon d'alimentation du lave-linge de la prise murale.
2. Appuyez légèrement en haut du capot du filtre pour l'ouvrir.
.b
rre
o
nb
e
3. Extrayez doucement le tuyau de vidange d'urgence du conduit.
4. Tout en tenant l'extrémité du tube dans votre main, ouvrez l'obturateur.
5. Faites s'écouler l'eau dans un récipient.
6. Refermez l'obturateur et remettez le tuyau de vidange en place.
7. Refermez le capot du filtre.
Français - 34
Untitled-41 34
2014-05-22
5:28:34
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Nettoyage
w
w
w
de
or
.b
e
Le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau doit être nettoyé une à deux fois par an.
re
Filtre à maille
1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Fermez le robinet.
3. Desserrez, puis débranchez le tuyau d'arrivée d'eau de l'arrière du
lave-linge. Recouvrez le tuyau d'un morceau de tissu afin d'empêcher
l'eau résiduelle de s'écouler.
4. Utilisez des pinces pour extraire le filtre à maille par le trou de la vanne
d'arrivée d'eau.
5. Immergez le filtre à maille dans l'eau en veillant à ce que le raccord
fileté soit lui aussi sous l'eau.
6. Faites sécher le filtre à maille à l'ombre.
7. Réinsérez le filtre à maille dans le tuyau d'arrivée d'eau et remettez le
tout en place.
8. Rouvrez le robinet.
Si le filtre à maille est bouché, le code d'erreur « 4E » s'affiche à l'écran.
Français - 35
Untitled-41 35
ENTRETIEN
nb
Utilisez un chiffon et un nettoyant ménager non abrasif. Ne pulvérisez jamais d'eau sur le dessus du lave-linge.
an
.v
Dessus du lave-linge
2014-05-22
5:28:34
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Filtre à impuretés
w
an
.v
w
w
Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an afin d'éviter qu'il ne soit complètement obstrué.
Ceci risquerait en effet de réduire les performances de la fonction Eco Bubble.
de
1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Vidangez l'eau restant dans le tambour en suivant la procédure décrite
à la section « Vidange d'urgence » en page 34.
3. Ouvrez le capot du filtre à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'une clé.
4. Tournez le capuchon du filtre à impuretés sur la gauche et vidangez
l'eau résiduelle.
5. Retirez le filtre à impuretés.
.b
rre
o
nb
e
6. Nettoyez le filtre à impuretés à l'aide d'une brosse douce. Assurezvous que l'hélice de la pompe de vidange située à l'intérieur du filtre
n'est pas bouchée.
7. Remettez le filtre à impuretés en place et tournez le capuchon du filtre
vers la droite.
• Pour ouvrir le capuchon de sécurité du filtre, poussez dessus et
tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le
ressort du capuchon facilite son ouverture.
• Pour refermer le capuchon de sécurité du filtre, tournez-le dans
le sens des aiguilles d'une montre. Le ressort émet un cliquetis,
ce qui est tout à fait normal.
• Si le filtre à impuretés est bouché, le code d'erreur « 5E » s'affiche à l'écran.
ATTENTION
• Assurez-vous que le capuchon du filtre est correctement fermé après avoir nettoyé le filtre afin d'éviter
toute fuite.
• Assurez-vous que le filtre a été correctement remis en place après avoir été nettoyé afin d'éviter qu'un
dysfonctionnement ou qu'une fuite ne se produise.
Français - 36
Untitled-41 36
2014-05-22
5:28:34
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Tiroir à lessive
w
w
de
ENTRETIEN
nb
an
.v
w
1. Tout en maintenant enfoncée la manette d'ouverture (A) située à
l'intérieur du tiroir, ouvrez ce dernier.
2. Retirez la manette et le réservoir à lessive liquide du tiroir.
or
A
.b
re
e
3. Passez les composants du tiroir sous l'eau en les frottant avec une
brosse à poils souples,
4. en n'oubliant pas les recoins.
5. Réinsérez la manette et le réservoir à lessive liquide dans le tiroir.
6. Poussez sur le tiroir pour le refermer.
Pour retirer les traces de lessive, lancez un cycle Rinçage+Essorage à vide.
Français - 37
Untitled-41 37
2014-05-22
5:28:35
nl
ow
D
d
de
oa
m
de
an
.v
w
w
w
.b
rre
o
nb
e
Le lave-linge risque de geler lorsque la température descend en dessous de 0 °C.
1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Versez de l'eau tiède sur le robinet afin d'assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et immergez-le dans de l'eau tiède.
4. Versez de l'eau tiède dans le tambour et patientez 10 minutes environ.
5. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet.
fro
Que faire si le lave-linge gèle ?
Si le lave-linge ne fonctionne toujours pas, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il redémarre.
Que faire après une non-utilisation prolongée ?
Évitez de laisser le lave-linge inutilisé pendant longtemps.
Si vous y êtes toutefois obligé, vidangez-le et débranchez-le.
1. Pour sélectionner un programme Rinçage+Essorage, tournez le sélecteur de programme.
2. Videz le tambour et appuyez sur le bouton Départ/Pause.
3. Une fois le programme terminé, fermez le robinet et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau.
4. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
5. Ouvrez le hublot pour laisser l'air circuler dans le tambour.
Français - 38
Untitled-41 38
2014-05-22
5:28:35
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Dépannage
de
•
•
•
•
Vérifiez que le lave-linge est branché.
Vérifiez que le hublot est correctement fermé.
Vérifiez que le robinet est ouvert.
Appuyez à nouveau sur le bouton Départ/Pause.
L'arrivée d'eau est
insuffisante ou absente.
•
•
•
•
Ouvrez le robinet au maximum.
Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau n'a pas gelé.
Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas coudé ou obstrué.
Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.
Le tiroir à lessive contient
• Vérifiez que la pression d'eau alimentant le lave-linge est suffisante.
des traces de produit après
• Veillez à déposer la lessive au centre du tiroir.
la fin du cycle de lavage.
Le lave-linge vibre ou
émet des bruits de façon
anormale.
• Vérifiez que le lave-linge est parfaitement à niveau. Si ce n'est pas le cas,
modifiez les pieds réglables pour le mettre à niveau.
• Vérifiez que les vis de transport ont été retirées.
• Vérifiez que le lave-linge n'est pas collé contre un autre élément.
• Vérifiez que la charge de linge est équilibrée.
Le lave-linge ne vidange
pas et/ou n'essore pas.
• Vérifiez que le tuyau de vidange reste droit sur toute sa longueur.
• Vérifiez que le filtre à impuretés n'est pas bouché.
Le hublot ne s'ouvre pas.
• Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour arrêter le lave-linge
• Le hublot reste verrouillé jusqu'à ce que l'intérieur du lave-linge ait
suffisamment refroidi après un cycle de chauffe.
• Si la fonction Sécurité Enfant est activée, désactivez-la.
Si le problème persiste, contactez votre centre de réparation Samsung.
Français - 39
2014-05-22
5:28:35
e
Le lave-linge de démarre
pas.
.b
Solution
re
Problème
or
En cas de dysfonctionnement, reportez-vous en premier lieu au tableau ci-dessous afin d'y trouver une solution
éventuelle.
Untitled-41 39
DÉPANNAGE
nb
an
.v
w
w
w
Contrôles
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Codes d'erreur
w
w
de
Solution
o
nb
Problème
• Vérifiez que le hublot est correctement fermé.
• Vérifiez que du linge n'est pas coincé entre la paroi et le hublot.
4E
• Vérifiez que le robinet est ouvert.
• Vérifiez que la pression d'eau alimentant le lave-linge est suffisante.
• Nettoyez le filtre à maille pour éliminer tout éventuel bouchon.
5E
• Nettoyez le filtre à impuretés pour éliminer tout éventuel bouchon.
• Vérifiez que le tuyau de vidange reste droit sur toute sa longueur.
UE
• La charge de linge n'est pas équilibrée. Répartissez uniformément le linge dans le
tambour.
.b
rre
dE
e
cE/3E/Uc
an
.v
w
Des codes système s'affichent parfois pour vous permettre de mieux comprendre le problème rencontré par le
lave-linge. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître la solution appropriée.
• Problème ne pouvant être résolu par l'utilisateur. Contactez votre centre de réparation
Samsung.
Si un ou plusieurs codes d'erreur continuent d'apparaître à l'écran, contactez votre centre de réparation Samsung
local.
Français - 40
Untitled-41 40
2014-05-22
5:28:35
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Spécifications
de
or
• Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous souhaitez vous en séparer, respectez la
réglementation sur la mise au rebut en vigueur dans votre région. Coupez le cordon d'alimentation de façon
à ce que l'appareil ne puisse plus être raccordé à une source électrique. Démontez le hublot afin d'éviter que
des animaux et des enfants ne se retrouvent piégés à l'intérieur du tambour.
• Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
• N'utilisez de produits détachants ou blanchissants avant le programme de lavage qu'en cas d'absolue
nécessité.
• Limitez votre consommation d'eau et d'électricité en ne faisant tourner le lave-linge qu'à charge pleine (le
montant de la charge dépend du programme utilisé).
2014-05-22
5:28:35
e
Français - 41
.b
Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.
re
Déclaration de conformité
Untitled-41 41
SPÉCIFICATIONS
nb
an
.v
w
w
w
Protection de l'environnement
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Tableau des symboles textiles
w
w
Lavable à 95 °C
Nettoyage à sec
Lavable à 60 °C
Nettoyage à sec au percloréthylène,
aux dissolvants fluorés ou aux essences
minérales uniquement
Lavable à 40 °C
Nettoyage uniquement aux essences
minérales
Lavable à 30 °C
Nettoyage à sec interdit
Lavage à ma main uniquement
Séchage à plat
Nettoyage à sec uniquement
Séchage sur fil autorisé
Eau de Javel autorisée dans de l'eau
froide
Séchage sur cintre
Eau de Javel interdite
Séchage tambour à moyenne température
autorisé
Repassage à 200 °C maxi.
Séchage tambour à basse température
autorisé
Repassage à 150 °C maxi.
Séchage tambour interdit
Repassage à 100 °C maxi.
Français - 42
Untitled-41 42
2014-05-22
5:28:36
e
Nettoyage à sec autorisé avec tous les
solvants habituels
.b
Textile délicat
rre
Ne pas repasser
o
nb
Matériau résistant
de
an
.v
w
Les symboles suivants fournissent des conseils sur l'entretien du linge. Les étiquettes d'entretien comportent
les quatre symboles suivants, indiqués dans cet ordre, et relatifs au lavage, à l'utilisation de l'eau de Javel, au
séchage et au repassage (au nettoyage à sec, le cas échéant). L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence
des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Respectez les consignes
relatives à chaque symbole textile afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et de limiter les accidents de
lavage.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Caractéristiques techniques
w
w
de
Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010
or
WW12H8*****
kg
12
Classe énergétique
A+++ (économe) à D (peu économe)
A+++
Consommation électrique
kWh/an
141
Consommation énergétique (E_t.60), Coton 60 °C, pleine charge
kWh
0,65
Consommation énergétique (E_t.60.1/2), Coton 60 °C, demi-charge
kWh
0,63
Consommation énergétique (E_t.40.1/2), Coton 40 °C, demi-charge
kWh
0,57
Consommation pondérée en mode Éteint (P_o)
W
0,48
Consommation pondérée en mode Veille (P_l)
W
10
L/an
11 700
tr/min
1 400
Consommation annuelle (AE_C) 1)
Consommation d'eau annuelle (AW_c) 2)
Classe d'efficacité d'essorage 3)
A (efficace) à G (peu efficace)
A
Vitesse d'essorage maximale
Taux d'humidité résiduelle
%
Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient
44
Coton 60 °C et 40 °C4)
Durée d'un programme standard
Coton, 60 °C, pleine charge
min
310
Coton, 60 °C, demi-charge
min
294
Coton, 40 °C, demi-charge
min
274
Durée pondérée en mode Veille
min
8
Lavage
dB (A) re 1 pW
52
Essorage
dB (A) re 1 pW
72
Hauteur
mm
850
Largeur
mm
600
Profondeur 5)
mm
600
Poids net
kg
73
Poids brut
kg
76
Poids de l'emballage
kg
3
Pression hydraulique
kPa
50-800
Niveau sonore
Dimensions
Raccordement électrique
Tension
V
220-240
Consommation électrique
W
2 000-2 400
Fréquence
Hz
Nom de l'entreprise
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
Français - 43
Untitled-41 43
2014-05-22
5:28:36
e
Capacité
.b
Nom du modèle
re
Samsung
Dimensions de l'appareil
SPÉCIFICATIONS
nb
an
.v
w
La conception et les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y
apporter des améliorations.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
1. Le calcul de la consommation d'énergie annuelle est basé sur 220 cycles de lavage standard effectués avec
le programme
Coton à 60 °C et 40 °C, à pleine charge et en demi-charge, et affiche la consommation
en mode Éteint et en mode Veille. La consommation électrique réelle dépend de la façon dont l'appareil est
utilisé.
2. Le calcul de la consommation d'énergie annuelle est basé sur 220 cycles de lavage standard effectués avec
le programme
Coton à 60 °C et 40 °C, à pleine charge et en demi-charge. La consommation d'eau réelle
dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
3. Connaître la teneur en eau après essorage est très important si vous faites sécher vos vêtements au sèchelinge.
La consommation électrique est bien plus importante au cours d'un cycle de séchage qu'au cours d'un cycle
de lavage.
Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus vous économiserez de l'énergie lors du séchage en machine.
Coton à 60 °C et
Coton à 40 °C sont les programmes ‘programme Coton à 60 °C
4. Les programmes
standard’ et ‘programme Coton à 40 °C standard’. Ils sont conçus pour laver le linge en coton normalement
sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la
consommation d'eau) pour ce type de lavage.
Activez le mode Calibrage une fois l'appareil installé (Reportez-vous à la section « Calibrage » en page 31).
Avec ces programmes, la température réelle de l'eau peut être légèrement différente de la température
indiquée.
5. L'espace à respecter entre le mur et l'appareil n'est pas compris dans la profondeur indiquée.
de
an
.v
w
w
w
WW12H8*****
Coton
Synthétiques
Capacité (kg)
Durée du
programme (min)
Taux d'humidité
résiduelle (%)
Consommation
d'eau (ℓ/cycle)
Consommation
électrique (kWh/
cycle)
20
6
141
56
75
0,35
40
6
274
44
47
0,57
60
40
6
294
44
47
0,63
12
310
44
61
0,65
6
151
35
84
1,06
Les valeurs indiquée sur le tableau ont été mesurées selon les conditions spécifiées dans la norme CEI 60456/
EN 60456. Les valeurs réelles dépendront de la façon dont l'appareil est utilisé.
Français - 44
Untitled-41 44
2014-05-22
5:28:36
e
Coton
Température (°C)
.b
Programme
rre
Modèle
o
nb
Informations sur les programmes de lavage standard
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
an
.v
w
w
w
Mémo
.b
rre
o
nb
e
Untitled-41 45
2014-05-22
5:28:36
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
an
.v
w
w
w
Mémo
.b
rre
o
nb
e
Untitled-41 46
2014-05-22
5:28:36
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
an
.v
w
w
w
Mémo
.b
rre
o
nb
e
Untitled-41 47
2014-05-22
5:28:36
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
an
.v
w
w
w
.b
rre
o
nb
e
DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?
PAYS
APPELEZ LE
OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/support
DC68–03378D-02
Untitled-41 48
2014-05-22
5:28:36
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
WW12H8*****
WW10H8*****
de
an
.v
w
w
w
.b
rre
o
nb
e
Waschmaschine
Benutzerhandbuch
Imagine the possibilities
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung
entschieden haben.
Untitled-40 1
2014-05-22
5:27:23
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Inhalt
3
.v
w
w
w
de
an
Sicherheitsinformationen
Anfangseinstellungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Waschhinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Hinweise zum Waschmittelbehälter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
24
Bedienung
Bedienfeld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Mit wenigen einfachen Schritten zu sauberer Wäsche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Übersicht über die Programme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Einstellung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
32
Wartung
ECO TROMMELREINIGING (TROMMELREINIGUNG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Smart Check. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Notentleerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Reinigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Vorgehensweise bei Frost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Vorgehensweise bei längerem Nichtgebrauch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
39
Fehlerbehebung
Prüfpunkte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Informationscodes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
41
Technische Daten
Umweltschutzhinweise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Bedeutung der Pflegesymbole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Technisches Datenblatt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Ihre Waschmaschine auf einen Blick. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Deutsch - 2
Untitled-40 2
2014-05-22
5:27:23
e
19
Vor der ersten Verwendung
.b
Lieferumfang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Anschlussvoraussetzungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Schraubenabdeckung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
rre
11
Installation
o
nb
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Wichtige Hinweise zur Sicherheit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Hinweise zum WEEE-Zeichen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
or
Bedeutung der Symbole und Zeichen in dieser Bedienungsanleitung:
WARNUNG: Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden
führen können.
VORSICHT: Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen können.
HINWEIS
Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.
Befolgen Sie die Hinweise wörtlich.
Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die
Informationen später schnell wiederfinden.
Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.
Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotenzial. Um
dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung
Vorsicht walten lassen.
Deutsch - 3
2014-05-22
5:27:23
e
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise
.b
Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie über die sichere und effiziente Verwendung der
umfangreichen Features und Funktionen Ihres neuen Geräts Bescheid wissen. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren
Platz in der Nähe des Geräts auf, damit Sie auch in Zukunft schnell darauf zurückgreifen können. Verwenden Sie das Gerät nur
zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken.
Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie
den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre Waschmaschine
installieren, warten und einsetzen.
Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihrer Waschmaschine sich
leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen.
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum, oder holen Sie sich online Hilfe und
Informationen unter www.samsung.com.
re
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen
Untitled-40 3
SICHERHEITSINFORMATIONEN
nb
an
Wir freuen uns, dass Sie sich für diese neue Waschmaschine von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält
wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Lassen Sie sich bitte
etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihrer Waschmaschine voll
nutzen.
.v
w
w
w
Sicherheitsinformationen
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
an
.v
w
WARNUNG: Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und anderen Verletzungen beim Einsatz Ihrer
Waschmaschine zu vermindern, beachten Sie die folgenden Sicherheitsregeln:
w
w
Wichtige Hinweise zur Sicherheit
.b
rre
o
nb
Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) in oder auf der Waschmaschine spielen.
Die Tür der Waschmaschine lässt sich von innen nicht leicht öffnen, und Kinder können
ernsthaft verletzt werden, wenn Sie im Innern eingeschlossen sind.
e
Dieses Gerät darf nicht von Personen (auch Kindern) mit verminderten körperlichen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen
verwendet werden. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen
unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine
Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.
Zur Verwendung in Europa: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem
Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder
eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit
verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen
das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder warten.
Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw.
von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen
auszuschließen.
Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre
zugänglich sind.
Wenn das Gerät am Boden Ventilationsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass
diese nicht durch Teppich verdeckt werden.
Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und die alten
dürfen nicht wiederverwendet werden.
Deutsch - 4
Untitled-40 4
2014-05-22
5:27:23
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
VORSICHT: Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der thermischen
Abschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem externen Schalter, wie z. B.
einem Timer, ausgestattet oder an einen Schaltkreis angeschlossen werden, der von den
Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
de
or
Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den
Kontakten.
• Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
Verbinden Sie den Netzstecker richtig herum mit der Wandsteckdose, so dass das Kabel zum Boden hin verläuft.
• Wenn Sie den Netzstecker anders herum mit der Wandsteckdose verbinden, können die Drähte im Innern des Kabels
beschädigt werden. Dies kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.
Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder
gefährlich sein.
• Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.
Wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihr örtliches Kundendienstzentrum.
Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.
Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
• Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass
die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.
Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbarem Material auf.
Installieren Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, noch an einem Platz, der direktem
Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist.
Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen es niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.
• Bei Frost können die Rohre platzen.
Deutsch - 5
2014-05-22
5:27:23
e
Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer Wandsteckdose für 220 – 240 V~ bei 50/60 Hz, und verwenden Sie die Steckdose
nur für dieses Gerät. Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel.
• Die gemeinsame Nutzung einer Steckdose mit anderen Geräten über einen Mehrfachstecker oder ein Verlängerungskabel
kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.
• Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts
entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands. Stecken Sie den Netzstecker fest in
die Steckdose.
.b
Das Gerät ist schwer, gehen Sie beim Heben also vorsichtig vor.
re
Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt
werden.
• Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des
Geräts.
Untitled-40 5
SICHERHEITSINFORMATIONEN
nb
an
.v
w
w
w
WARNUNG: Wichtige Warnhinweise für die Installation
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen Gas austreten kann.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.
de
an
.v
Verwenden Sie keinen Stromtransformator.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.
o
nb
.b
rre
Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.
e
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, oder knicken Sie es nicht zu stark.
Verknoten und befestigen Sie das Netzkabel nicht.
Haken Sie das Netzkabel nicht über ein Metallobjekt, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das
Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
• Fassen Sie den Netzstecker beim Herausziehen am Stecker an.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
VORSICHT: Vorsichtshinweise für die Installation
Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands aufgrund von Fehlströmen.
Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf, der das Gewicht tragen kann.
• Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von starken Schwingungen, Wandern der Maschine,
Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.
WARNUNG: Wichtige Warnhinweise für die Nutzung
Wenn das Gerät unter Wasser geraten sollte, trennen Sie sofort die Wasser- und Stromversorgung, und wenden Sie sich an Ihr
örtliches Kundendienstzentrum.
• Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung, und
wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren.
Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.
• Verwenden Sie keinen Lüfter.
• Jeder Funke kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.
Lassen Sie keine Kinder in oder auf der Waschmaschine spielen. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts außerdem den
Türverschlusshebel der Waschmaschine.
• Wenn ein Kind in der Waschmaschine eingeschlossen ist, kann es gefangen sein und ersticken.
Deutsch - 6
Untitled-40 6
2014-05-22
5:27:23
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Achten Sie darauf, die Verpackung am Boden der Waschmaschine (Schaumstoff, Styropor) zu entfernen, ehe Sie sie verwenden.
w
de
or
Lassen Sie keine Kinder oder gebrechliche Personen ohne Aufsicht mit der Waschmaschine umgehen. Lassen Sie Kinder nicht
in oder auf das Gerät klettern.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Verbrennungen oder Verletzungen.
Legen Sie niemals Ihre Hände oder Metallgegenstände unter die laufende Waschmaschine.
• Dies kann zu Verletzungen führen.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie immer fest am Stecker
an, und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.
• Schäden am Netzkabel können einen Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag verursachen.
Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.
• Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
• Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes
Kundendienstzentrum.
• Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
Wenn sich der Frischwasserschlauch am Hahn löst und das Gerät überflutet wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder Blitzschlag, und wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, aus der Dose.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
Wenn Fremdkörper in das Gerät gelangen, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an das nächstgelegene SamsungKundendienstcenter.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.
Deutsch - 7
2014-05-22
5:27:23
e
Schalten Sie das Gerät, solange es arbeitet, nicht durch Herausziehen des Netzsteckers aus.
• Wenn Sie den Netzstecker wieder mit der Steckdose verbinden, kann ein Funke und somit ein Stromschlag oder Brand
verursacht werden.
.b
Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
re
Legen Sie niemals Ihre Hände unter die Waschmaschine, während diese in Betrieb ist.
• Dies kann zu Verletzungen führen.
Untitled-40 7
SICHERHEITSINFORMATIONEN
nb
an
Öffnen Sie die Tür der Waschmaschine nicht mit Gewalt und im Betrieb (Waschen bei hoher Temperatur/Trocknen/Schleudern).
• Das aus der Waschmaschine austretende Wasser kann zu Verbrennungen führen oder bewirken, dass der Boden
schlüpfrig wird. Dies kann zu Verletzungen führen.
• Wenn Sie die Tür mit Gewalt öffnen, kann dies zu Beschädigungen des Geräts oder zu Verletzungen führen.
.v
w
w
Waschen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder anderen leicht entzündlichen oder explosiven
Substanzen verunreinigten Kleidungsstücke.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder Explosionen.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
VORSICHT: Vorsichtshinweise für die Nutzung
de
an
.v
w
Wenn die Waschmaschine durch Fremdstoffe wie Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt wird, ziehen
Sie den Netzstecker aus der Dose, und reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten und weichen Tuch.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung, Verformung, Beschädigung oder Rost.
Geben Sie die Wäsche ganz in die Waschmaschine hinein, damit sie nicht in der Tür eingeklemmt wird.
• Wenn Wäsche in der Tür eingeklemmt wird, kann dies zu Beschädigungen der Wäsche oder der Waschmaschine bzw. zu
Wasseraustritt führen.
Stellen Sie die Wasserzufuhr ab, wenn die Waschmaschine nicht eingesetzt wird.
Stellen Sie sicher, dass die Schrauben am Anschluss des Frischwasserschlauchs richtig festgezogen sind.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Sachschäden oder Verletzungen.
Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und der Glaseinsatz der vorderen Gerätetür nicht durch Fremdstoffe verunreinigt
sind (z. B. Abfall, Gewebe, Haare usw.).
• Wenn Fremdstoffe in der Gerätetür eingeklemmt werden oder die Tür nicht vollständig geschlossen ist, kann dies zu
Wasseraustritt führen.
Öffnen Sie vor Benutzung des Geräts den Hahn, und überprüfen Sie, ob der Frischwasserschlauch fest angeschlossen ist und
kein Wasser austritt.
• Wenn sich die Schrauben am Anschluss des Frischwasserschlauchs gelockert haben, kann dies zu Wasseraustritt führen.
Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.
Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall fällt das Gerät
nicht unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser
missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.
Stellen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr,
Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.
• Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.
• Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht auch die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder
Störungen des Geräts.
Stellen Sie keine Gegenstände, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen, in die Nähe der Waschmaschine.
• Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Störungen.
Bei einem Heißwaschgang oder beim Trocknen abfließendes Wasser ist heiß. Berühren Sie nicht das Wasser.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Verletzungen.
Deutsch - 8
Untitled-40 8
2014-05-22
5:27:23
e
Wenn im Betrieb eine Wasserabflussstörung auftritt, überprüfen Sie, ob es ein Problem mit dem Abfluss gibt.
• Wenn die Waschmaschine trotz Überflutung aufgrund eines Problems mit dem Abfluss weiter verwendet wird, kann dies zu
Stromschlägen oder Bränden führen.
.b
Öffnen Sie den Hahn auch nach einer langen Zeit ohne Waschen nur langsam.
• Der Luftdruck im Wasserschlauch oder im Wasserrohr kann zu Beschädigungen an Bauteilen oder zu Wasserlecks führen.
rre
Öffnen Sie den Wasserhahn nach einem Ausfall der Wasserversorgung oder bei Neuanschluss des Frischwasserschlauchs nur
langsam.
o
nb
Die Frontscheibe kann durch starke Schläge beschädigt werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Waschmaschine verwenden.
• Wenn das Glas kaputt ist, kann dies zu Verletzungen führen.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Sie dürfen wasserdichte Sitze, Matten oder Kleidungsstücke (*) nur dann in Ihrer Waschmaschine waschen, schleudern oder
trocknen, wenn Ihr Gerät über ein spezielles Programm dafür verfügt.
(*): Bettwäsche aus Wolle, Regenumhänge, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen, Trainingsanzüge und sowie
Fahrrad-, Motorrad- und Autoabdeckungen usw.
• Waschen Sie keine dicken oder harten Matten, auch wenn das Waschen laut Pflegehinweis erlaubt ist. Dies kann aufgrund
übermäßiger Vibrationen zu Verletzungen oder Schäden an der Waschmaschine, den Wänden, dem Boden oder der
Bekleidung führen.
• Waschen Sie keine Teppiche oder Fußmatten mit Gummirücken. Die Beschichtung des Rückens kann sich lösen und dabei
an der Innenseite der Trommel kleben bleiben. Dies kann zu Fehlfunktionen z. B. beim Abpumpen führen.
de
or
Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
Waschen Sie keine durch Öl, Creme oder Lotion verunreinigte Wäsche, wie sie sich normalerweise in Hautpflegegeschäften
oder Massagesalons findet.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Verformung der Gummidichtungen und Wasseraustritt.
Lassen Sie Bleichmittel und Metallobjekte wie Sicherheits- oder Haarnadeln nicht längere Zeit in der Trommel.
• Dadurch kann die Trommel rosten.
• Sollte sich doch einmal Rost auf der Oberfläche der Trommel bilden, tragen Sie ein (pH-neutrales) Spülmittel auf die
Oberfläche auf, und entfernen Sie den Rost mit einem Schwamm. Verwenden Sie niemals eine Metallbürste.
Geben Sie kein chemisches Reinigungsmittel direkt auf die Wäsche, und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäsche,
die mit einem chemischen Reinigungsmittel verunreinigt ist.
• Dies kann aufgrund der Hitze beim Oxidieren des Öls zu spontaner Selbstentzündung oder Explosion führen.
Verwenden Sie kein Wasser aus Wasserkühl-/-heizgeräten.
• Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen der Waschmaschine.
Verwenden Sie keine natürliche Handwaschseife für die Waschmaschine.
• Wenn sie hart wird und sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Problemen mit dem Gerät, Verfärbungen, Rost
oder schlechten Gerüchen kommen.
Geben Sie Strümpfe und Büstenhalter ins Waschnetz, und waschen Sie sie zusammen mit der anderen Wäsche.
Waschen Sie keine großen Wäschestücke wie z. B. Bettwäsche im Waschnetz.
• Andernfalls besteht Verletzungsgefahr aufgrund übermäßiger Vibrationen.
Verwenden Sie kein festes Waschmittel.
• Wenn es sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Wasseraustritt kommen.
Deutsch - 9
2014-05-22
5:27:23
e
Geben Sie außer Wäsche keinerlei Objekte (wie Schuhe, Lebensmittelabfälle oder Tiere) in die Waschmaschine.
• Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Schäden an der Waschmaschine und zum Tod oder zu Verletzungen der
Tiere führen.
.b
Legen Sie niemals Ihre Hände in den Waschmittelbehälter.
• Andernfalls besteht Verletzungsgefahr, weil Ihre Hand vom Reinigungsmitteleinzug eingeklemmt werden kann.
re
Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Innere der Trommel, da diese heiß ist.
• Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.
Untitled-40 9
SICHERHEITSINFORMATIONEN
nb
an
.v
w
w
w
Verwenden Sie die Waschmaschine nicht, wenn der Waschmittelbehälter ausgebaut ist.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen aufgrund von Wasseraustritt.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass die Taschen aller zu waschenden Kleidungsstücke geleert sind.
• Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden
an Ihrer Waschmaschine verursachen.
Verwenden Sie kein stark säurehaltiges Reinigungsmittel.
Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.
• Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
Hinweise zum WEEE-Zeichen
Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)
(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass
das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen
mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte
getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte
Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die
nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren
die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine
umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.
Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags
vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt
werden.
Deutsch - 10
Untitled-40 10
2014-05-22
5:27:23
e
Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
.b
WARNUNG: Wichtige Warnhinweise für die Reinigung
rre
Achten Sie darauf, dass Kinder sich beim Schließen der Tür nicht die Finger darin einklemmen.
• Andernfalls kann dies zu Verletzungen führen.
o
nb
Sortieren Sie die Wäsche anhand der Farbe ausgehend von ihrer Farbechtheit und wählen Sie die empfohlene Kombination aus
Programm, Wassertemperatur und Zusatzfunktionen.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbungen oder Beschädigungen des Stoffs.
de
an
.v
w
w
w
Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Installation
w
w
w
de
or
Lieferumfang
1
Waschmittelbehälter
4
2
Gerätetür
5
3
Arbeitsfläche
4
Bedienfeld
5
Netzstecker
6
Abwasserschlauch
7
Waschtrommel
8
Nivellierfüße
6
7
9
8
10
11
9
Flusensieb
10
Notentleerungsschlauch
11
Abdeckung des Flusensiebs
Schraubenschlüssel
Abdeckkappen
Schlauchführung
Kaltwasserschlauch
Warmwasserschlauch
Flüssigwaschmitteleinsatz
Abdeckkappen : Die Anzahl der mitgelieferten Abdeckkappen (3 bis 6) ist abhängig vom jeweiligen Modell.
Warmwasserschlauch: Nur bestimmte Modelle.
Flüssigwaschmitteleinsatz: Nur bestimmte Modelle.
Deutsch - 11
2014-05-22
5:27:24
e
2
3
.b
1
re
Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Bauteile und Komponenten im Lieferumfang Ihres neuen Geräts enthalten
sind. Wenden Sie sich bei Problemen mit diesem Gerät oder seinen Bauteilen und Komponenten an den Händler oder das
nächstgelegene Kundendienstzentrum.
Untitled-40 11
INSTALLATION
nb
an
.v
Befolgen Sie gewissenhaft die nachstehenden Hinweise, um die ordnungsgemäße Installation der Waschmaschine zu
gewährleisten und Unfälle oder Verletzungen beim Waschen Ihrer Wäsche zu vermeiden.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Anschlussvoraussetzungen
w
w
w
de
Wasserzufuhr
Der für dieses Gerät erforderliche Wasserdruck liegt zwischen 0,5 bar und 8 bar. Bei einem Wasserdruck von weniger als
0,5 bar schließt das Wasserventil möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Unter Umständen dauert es auch länger, bis die
Waschtrommel mit Wasser gefüllt ist, sodass das Gerät möglicherweise zuvor ausgeschaltet wird. Damit die Länge des
vorgesehenen Zufuhrschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 120 cm von der
Rückseite der Waschmaschine befinden.
Zur Vermeidung von Lecks sollten Sie Folgendes sicherstellen:
• Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
• Schließen der Wasseranschlüsse, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
• Regelmäßiges Überprüfen der Anschlüsse des Frischwasserschlauchs auf Lecks.
VORSICHT
Bevor Sie Ihr Gerät erstmals in Betrieb nehmen, überprüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf
Dichtigkeit.
Deutsch - 12
Untitled-40 12
2014-05-22
5:27:24
e
WARNUNG
• Verwenden Sie NIEMALS ein Verlängerungskabel.
• Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Netzkabel.
• Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder
Heißwasserleitungen an.
• Nicht ordnungsgemäß angeschlossene Erdleiter können einen Stromschlag verursachen.
.b
Um eine angemessene Erdung zu gewährleisten, verfügt Ihre Waschmaschine über einen dreipoligen Netzstecker mit
Schutzkontakt, der mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit Erdung verbunden wird.
Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Erdung haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder
Kundendienstmitarbeiter.
Manipulieren Sie niemals den mitgelieferten Netzstecker. Wenn er nicht in die vorgesehene Steckdose passt, wenden Sie sich
an einen qualifizierten Elektriker, um eine geeignete Steckdose zu installieren.
rre
o
nb
• Für den Anschluss des Geräts sind 220-240 V~ bei 50 Hz mit Schmelz- oder Automatiksicherung erforderlich.
• Verwenden Sie für Ihr Gerät einen gesonderten Stromkreis mit eigener Sicherung.
an
.v
Stromversorgung und Erdung
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Abfluss
w
de
or
Bodenbelag
Stellen Sie das Gerät nicht in Gebieten auf, in denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im
Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. Wenn das in den Verbindungsteilen verbliebene Wasser gefriert,
können Schäden an den Riemen, der Pumpe und anderen Bauteilen des Geräts die Folge sein.
Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank
Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb:
Seiten
25 mm
Rückseite
50 mm
Oberseite
25 mm
Vorderseite
550 mm
Wenn das Gerät zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische oder dem Wandschrank vorn eine
Luftöffnung von mindestens 550 mm frei bleiben. Ihr Gerät allein benötigt eine solche Luftöffnung nicht.
Deutsch - 13
2014-05-22
5:27:24
e
Wassertemperatur
.b
VORSICHT
Stellen Sie das Gerät niemals erhöht oder auf einer schlecht abgestützten Konstruktion auf.
re
Die beste Leistung erzielen Sie, wenn Sie Ihr Gerät auf einem festen Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise
verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppichböden und andere weiche
Bodenbeläge fördern Vibrationen und führen dazu, dass sich die Waschmaschine beim Schleudern möglicherweise leicht von
der Stelle bewegt.
Untitled-40 13
INSTALLATION
nb
an
.v
w
w
Samsung empfiehlt die Verwendung eines Standrohrs mit einer Höhe von 60-90 cm. Der Abwasserschlauch muss durch
die Abwasserschlauchhalterung zum Abwasserrohr geführt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Abwasserschlauch
vollständig in das Abwasserrohr geschoben wird.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
an
.v
SCHRITT 1 – Auswählen des Aufstellorts
w
w
w
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation
de
Anforderungen an den Aufstellort:
• Ebener, fester Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag, der die Entlüftung behindern könnte
• Nicht im direkten Sonnenlicht
• Ausreichend Platz für Entlüftung und Verkabelung
• Die Umgebungstemperatur liegt zu jeder Zeit über dem Gefrierpunkt (0 °C)
• Nicht in der Nähe von Wärmequellen
.b
rre
o
nb
e
SCHRITT 2 – Entfernen der Transportsicherungen
Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial sowie alle Transportsicherungen.
1. Lösen Sie mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel alle Transportsicherungen
auf der Rückseite des Geräts.
2. Verschließen Sie die Aussparungen mit den mitgelieferten Kunststoffkappen.
Bewahren Sie die Transportsicherungen für den zukünftigen Gebrauch auf.
WARNUNG
Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien
(Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.
SCHRITT 3 – Ausrichten der Nivellierfüße
1. Schieben Sie das Gerät vorsichtig an die gewünschte Position. Vermeiden
Sie eine übermäßige Krafteinwirkung, da die Nivellierfüße beschädigt werden
könnten.
2. Nivellieren Sie das Gerät durch Einstellen der Nivellierfüße.
3. Wenn Sie das Gerät ausgerichtet haben, ziehen Sie mit dem
Schraubenschlüssel die Muttern fest.
Deutsch - 14
Untitled-40 14
2014-05-22
5:27:24
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
SCHRITT 4 – Anschließen des Frischwasserschlauchs
w
w
de
an
1. Entfernen Sie den Adapter (A) vom Frischwasserschlauch (B).
or
A
C
4. Schieben Sie den Adapter auf den Wasserhahn, ziehen Sie ihn hoch und
befestigen Sie dann die Schrauben.
5. Drehen Sie Teil (C) zum Befestigen in Pfeilrichtung.
C
6. Ziehen Sie Teil (E) nach unten, und schieben Sie den Frischwasserschlauch
auf den Adapter. Lassen Sie Teil (E) dann los. Der Schlauch rastet hörbar am
Adapter ein.
E
Deutsch - 15
2014-05-22
5:27:25
e
3. Halten Sie den Adapter fest, und drehen Sie Teil (C) in Pfeilrichtung ca. 5 mm
heraus (*).
.b
2. Lösen Sie die vier Schrauben am Adapter mit Hilfe eines
Kreuzschlitzschraubendrehers.
re
B
Untitled-40 15
INSTALLATION
nb
.v
w
Schließen Sie den Frischwasserschlauch an den Wasserhahn an.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
an
.v
w
w
w
7. Schließen Sie das andere Ende des Frischwasserschlauchs an das
Wassereinlaufventil auf der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie das
Anschlussstück im Uhrzeigersinn, um den Schlauch zu befestigen.
.b
rre
o
nb
e
8. Öffnen Sie den Wasserhahn, und überprüfen Sie die Verbindungspunkte auf
Lecks. Sollte tatsächlich Wasser austreten, müssen Sie die oben beschriebenen
Schritte wiederholen.
• Wenn der Wasserhahn über ein Gewinde verfügt, schließen Sie den
Frischwasserschlauch wie in der Abbildung gezeigt an den Wasserhahn an.
WARNUNG
Verwenden Sie das Gerät nicht, solange ein Leck existiert, und wenden Sie sich an das nächstgelegene SamsungKundendienstzentrum. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
VORSICHT
Achten Sie darauf, dass der Frischwasserschlauch nicht mit Gewalt gedehnt wird. Wenn der Schlauch zu kurz ist,
verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.
• Nachdem Sie den Frischwasserschlauch an den Adapter angeschlossen haben, ziehen Sie ihn nach unten, um
festzustellen, ob er fest angeschlossen ist.
• Verwenden Sie nur handelsübliche Wasserhähne. Wenn der Wasserhahn einen zu großen Durchmesser besitzt,
entfernen Sie den Distanzring aus dem Adapter, ehe Sie ihn an den Hahn anschließen.
Bei bestimmten Modellen mit zusätzlichem Heißwasseranschluss:
1. Schließen Sie das rote Ende des Frischwasserschlauchs an den
Warmwasseranschluss auf der Rückseite der Waschmaschine an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Warmwasserschlauchs an den
Warmwasserhahn an.
Deutsch - 16
Untitled-40 16
2014-05-22
5:27:25
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
AquaSchlauch (nur bestimmte Modelle)
w
de
or
A
A
Schlauch in den Abfluss eines Waschbeckens einleiten
Verbinden Sie das Ende des Abflussschlauchs mit dem Anschluss oberhalb des Siphons am Waschbecken, sodass es
mindestens 60 cm über dem Boden liegt.
Schlauch in ein Abflussrohr einleiten
Das Abflussrohr muss sich in einer Höhe von 60 bis 90 cm (*) befinden. Wir
empfehlen die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohrs. Stellen Sie sicher,
dass der Abwasserschlauch mit einem gewissen Neigungswinkel an das Standrohr
angeschlossen wird.
Anforderungen an das Standrohr:
• Mindestdurchmesser von 5 cm
• Mindestkapazität von 60 Litern pro Minute
SCHRITT 6 – Einschalten des Geräts
Stecken Sie das Netzkabel in eine zugelassene Steckdose mit 220 bis 240 V~ und 50 Hz, die mit einer Schmelz- oder
Automatiksicherung abgesichert ist. Drücken Sie dann die Netztaste, um das Gerät einzuschalten.
Deutsch - 17
Untitled-40 17
2014-05-22
5:27:26
e
Schlauch in ein Spülbecken hängen
.b
Sie können den Abwasserschlauch auf drei unterschiedliche Arten anschließen:
re
SCHRITT 5 – Anschließen des Abwasserschlauchs
Hängen Sie den Abwasserschlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm (*) über den
Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie es in
die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung (A) ein. Um den sicheren Ablauf zu
gewährleisten, befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand.
INSTALLATION
nb
an
.v
w
w
Der AquaSchlauch warnt den Benutzer vor einem Wasseraustritt. Er misst den
Wasserdurchfluss, und im Falle eines Lecks wechselt die Anzeige (A) in der Mitte
des AquaSchlauchs ihre Farbe zu rot.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Schraubenabdeckung
w
w
an
.v
w
Der Kopf der Türschraube kann mit den (2) mitgelieferten Schraubenabdeckungen verdeckt werden.
de
So verdecken Sie den Schraubenkopf
o
nb
.b
rre
1. Entfernen Sie die Schutzfolie (A) und die Trennfolie (B) von der
Schraubenabdeckung.
e
A
B
2. Setzen Sie die Schraubenabdeckung (C) auf den Schraubenkopf.
C
• Die mitgelieferte Schraubenabdeckung ist nur für diesen Zweck konzipiert.
• Die Schraubenabdeckung ist nur für weiße Modelle erhältlich.
Deutsch - 18
Untitled-40 18
2014-05-22
5:27:26
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
Anfangseinstellungen
or
Mit der Kalibratie (Kalibrierung) wird eine korrekte und präzise Gewichtserkennung durch das Gerät gewährleistet. Vergewissern
Sie sich, dass die Waschtrommel leer ist, bevor Sie die Kalibratie (Kalibrierung) durchführen.
1. Drücken Sie dann die Netztaste, um das Gerät einzuschalten.
2. Halten Sie die Taste Voorkeursprogramma (Bevorzugte Option) 3 Sekunden lang gedrückt.
3. Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Pfeiltasten die Option Kalibratie (Kalibrierung). Drücken Sie dann die Taste OK.
4. Drücken Sie die Taste Start/Pause, um die Kalibratie (Kalibrierung) zu starten.
• Die Gerätetür wird während des Vorgangs verriegelt.
• Die Waschtrommel dreht sich jeweils mehrere Minuten im und gegen den Uhrzeigersinn.
5. Anschließend wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.
Deutsch - 19
2014-05-22
5:27:26
e
Durchführen der Kalibrierung (empfohlen)
.b
Wenn Sie das Gerät erstmalig einschalten, werden Sie aufgefordert, eine Sprache auszuwählen. Wählen Sie die von Ihnen
bevorzugte Sprache aus. Anschließend ist die Waschmaschine einsatzbereit.
re
Einstellen der Sprache
Untitled-40 19
VOR DER
nb ERSTEN VERWENDUNG
an
.v
w
w
w
Vor der ersten Verwendung
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Waschhinweise
w
w
w
de
an
.v
SCHRITT 1 – Sortieren
Leeren Sie alle Taschen Ihrer Wäschestücke.
• Metallgegenstände, wie z. B. Münzen, Nadeln und Schnallen an der Kleidung, können andere Wäschestücke und die
Waschtrommel beschädigen.
Drehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen und Applikationen auf links.
• Falls die Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann die Trommel beschädigt werden.
Schließen Sie die Reißverschlüsse, und befestigen Sie sie mit einem Band.
• Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich mit anderen Wäschestücken verdrehen. Vergessen Sie nicht, solche
Bänder vor dem Waschen zu befestigen.
SCHRITT 3 – Wäschenetz verwenden
• Büstenhalter (sofern waschbar) müssen in einem Wäschenetz gewaschen werden. Die Metallteile der Büstenhalter
könnten abbrechen und andere Wäschestücke beschädigen.
• Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich
der Gerätetür verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Wäschenetz in die Trommel geben.
• Waschen Sie das Wäschenetz nicht allein in der Maschine. Dies kann übermäßige Vibrationen verursachen, durch die das
Gerät in Bewegung geraten kann und eine Verletzungsgefahr entsteht.
SCHRITT 4 – Vorwaschen (sofern erforderlich)
Wählen Sie bei stark verschmutzter Wäsche für das aktuelle Waschprogramm die Option Vorwäsche aus. Verwenden Sie die
Option Vorwäsche nicht, wenn Sie manuell Waschmittel in die Waschtrommel geben.
Deutsch - 20
Untitled-40 20
2014-05-22
5:27:26
e
SCHRITT 2 – Taschen leeren
.b
Lesen Sie vor dem Waschgang stets die Pflegehinweise auf der Kleidung, und sortieren Sie sie entsprechend.
rre
• Pflegehinweis: Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Seide, Wolle und
Viskose.
• Farbe: Trennen Sie weiße Wäschestücke von der Buntwäsche.
• Größe: Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe in die Waschtrommel geben, wird die Waschleistung verbessert.
• Empfindlichkeit: Waschen Sie empfindliche Textilien (z. B. reine Schurwolle, neue Kleidungsstücke aus Wolle, Gardinen
und Seide) separat, und stellen Sie dazu das Waschprogramm für Leichtbügeln ein. Lesen Sie die Pflegehinweise an den
Wäschestücken.
o
nb
Sortieren Sie die Wäsche nach den folgenden Kriterien:
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
SCHRITT 5 – Füllmenge bestimmen
de
or
• Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu
waschenden Schmutzwäsche, und berücksichtigen Sie den Verschmutzungsgrad der Wäschestücke sowie den
Wasserhärtegrad in Ihrer Gegend. Wenn Sie sich bezüglich der Wasserhärte unsicher sind, fragen Sie das örtliche
Wasserwerk um Auskunft.
• Verwenden Sie kein Waschmittel, das schnell zusammenbackt. Dieses bleibt nach dem Spülgang zurück und
blockiert den Ablauf.
VORSICHT
Verwenden Sie zum Waschen von Wolltextilien mit dem Wollprogramm ausschließlich ein neutrales Flüssigwaschmittel.
Wenn Sie Pulverwaschmittel im Wollprogramm verwenden, bleiben möglicherweise Waschmittelrückstände auf der
Wäsche zurück, die zu Verfärbungen führen können.
Deutsch - 21
2014-05-22
5:27:26
e
Wählen Sie das Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle),
Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad. Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickeltes Waschmittel
mit geringer Schaumbildung.
.b
SCHRITT 6 – Das richtige Waschmittel verwenden
re
VORSICHT
Wenn die Wäsche ungleichmäßig in der Trommel verteilt ist und im Display die Meldung „UE“ angezeigt wird, verteilen
Sie die Wäsche neu. Ungleichmäßig verteilte Wäsche kann zu einer Verschlechterung der Schleuderwirkung führen.
Untitled-40 21
VOR DER
nb ERSTEN VERWENDUNG
Beim Waschen von Bettwäsche oder Bettbezügen kann sich die Waschdauer verlängern oder die Schleuderwirkung
verschlechtern. Für Bettwäsche und Bettbezüge beträgt die empfohlene Schleuderdrehzahl 800 U/min und die
maximale Füllmenge 2,0 kg.
an
.v
w
w
w
Überladen Sie das Gerät nicht. Wenn Sie zu viel Wäsche einfüllen, wird die Waschleistung beeinträchtigt. Die für die
verschiedenen Programme empfohlene Füllmenge können Sie in der Tabelle auf Seite 26 nachschlagen.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
Hinweise zum Waschmittelbehälter
de
an
.v
w
Der Waschmittelbehälter des Geräts besteht aus drei Fächern: das linke ist für den Hauptwaschgang und in die Fächer vorne
bzw. hinten rechts werden der Weichspüler bzw. das Vorwaschmittel eingefüllt.
o
nb
Vorwaschmittelfach
.b
rre
Hauptwaschmittelfach: Pulverwaschmittel, Wasserenthärter,
Einweichmittel, Bleichmittel und Fleckenentferner
e
Weichspülerfach
VORSICHT
• Öffnen Sie den Waschmittelbehälter nicht, solange die Waschmaschine läuft.
• Verwenden Sie nicht die folgenden Waschmittelarten:
• Waschmittel in Tab- oder Kapselform
• Waschmittel in Bällen oder Netzen
• Damit die Fächer nicht verstopfen, müssen hochkonzentrierte Mittel (Weichspüler oder Waschmittel) vor dem
Einfüllen mit Wasser verdünnt werden.
Der Waschmittelbehälter befindet sich in der oberen linken Ecke der Waschmaschine.
1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter zum Öffnen heraus.
2. Geben Sie eine geeignete Menge Waschmittel in das linke Fach ( ).
Wenn Sie Flüssigwaschmittel verwenden möchten, schlagen Sie in den
Hinweisen zu Flüssigwaschmittel weiter unten nach.
3. Geben Sie eine geeignete Menge Weichspüler in das Fach vorne rechts ( ).
Überschreiten Sie beim Einfüllen nicht die maximale Einfüllhöhe ( ), die an
der Innenseite des Fachs markiert ist.
Deutsch - 22
Untitled-40 22
2014-05-22
5:27:27
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
VOR DER
nb ERSTEN VERWENDUNG
an
.v
w
w
w
4. Wenn Sie die Vorwaschoption gewählt haben, geben Sie eine geeignete Menge
Waschmittel in das hintere rechte Fach ( ).
5. Schließen Sie den Waschmittelbehälter, indem Sie ihn wieder in die
Waschmaschine schieben.
or
Untitled-40 23
2014-05-22
5:27:27
e
Deutsch - 23
.b
Wenn Sie Flüssigwaschmittel verwenden möchten, müssen Sie zunächst den
mitgelieferten Flüssigwaschmitteleinsatz in das Hauptwaschmittelfach
( ) einsetzen. Geben Sie dann eine geeignete Menge Waschmittel in das Fach.
Überschreiten Sie beim Einfüllen nicht die maximale Einfüllhöhe, die an der
Innenseite des Fachs markiert ist.
VORSICHT
Entfernen Sie den Flüssigwaschmitteleinsatz, wenn Sie Waschpulver
verwenden.
re
Flüssigwaschmitteleinsatz (nur bestimmte Modelle)
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Bedienung
an
.v
w
w
w
de
Bedienfeld
.b
rre
o
nb
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Programmwahlschalter Durch Drehen an diesem Schalter wählen Sie das gewünschte Programm aus.
2
Display
Hier werden Informationen zum aktuellen Programm angezeigt, einschließlich
Programmname, verbleibende Programmdauer und Einstellungen.
3
Temp.
Hiermit ändern Sie die Temperatur für das aktuelle Programm.
Wenn Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, können Sie die Trommelverlichting (Trommel-beleuchtung) ein- bzw. ausschalten.
4
Spoelen (Spülen)
Hiermit ändern Sie die Anzahl der Spülgänge für das aktuelle Programm.
Sie können bis zu 5 Spülgänge festlegen.
5
Centrifugeren
(Schleudern)
Hiermit ändern Sie die Schleuderdrehzahl für das aktuelle Programm.
• Rinse Hold (Spülstopp): Der abschließende Spülgang wird ausgelassen, sodass
die Wäsche im Wasser verbleibt. Bevor Sie die Wäsche entnehmen können, muss
sie zunächst geschleudert oder das Wasser abgepumpt werden.
• No Spin (Ohne Schleudern): Die Wäsche wird nach dem abschließenden
Abpumpvorgang nicht geschleudert.
6
Optie (Optionen)
Hiermit öffnen Sie das Menü Optie (Optionen).
7
Voorkeursprogramma
(Bevorzugte Option)
Hiermit öffnen Sie das Menü für benutzerdefinierte Optionen. Es stehen 3
benutzerdefinierte Optionen zur Verfügung. Sie können jedoch immer nur eine Option
gleichzeitig auswählen.
Wenn Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, wird das Menü Instellingen
(Einstellung) geöffnet.
8
Navigationstasten
Mit diesen Tasten navigieren Sie in den Menüs oder passen die Einstellungen in den
folgenden Menüs an: Temp., Spoelen (Spülen) und Centrifugeren (Schleudern).
9
Start/Pause
Hiermit starten Sie einen Vorgang bzw. halten ihn an.
10
Netztaste
Hiermit schalten Sie das Gerät ein bzw. aus.
Deutsch - 24
Untitled-40 24
2014-05-22
5:27:27
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Mit wenigen einfachen Schritten zu sauberer Wäsche
de
an
BEDIENUNG
nb
.v
w
w
w
2
or
.b
re
1
e
6
3
4
5
1. Drücken Sie die Netztaste, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie durch Drehen am Programmwahlschalter das gewünschte Programm aus.
3. Ändern Sie bei Bedarf die Einstellungen (Temp., Spoelen (Spülen) und Centrifugeren (Schleudern)) des ausgewählten
Programms.
4. Wenn Sie zum ausgewählten Programm eine Option hinzufügen möchten, drücken Sie die Taste Optie (Optionen), um
das Menü Optie (Optionen) zu öffnen. Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Pfeiltasten eine Option aus, und drücken Sie dann die
Taste OK.
5. Um eine bevorzugte Option auszuwählen, drücken Sie die Taste Voorkeursprogramma (Bevorzugte Option), um zum
Menü Voorkeursprogramma (Bevorzugte Option) zu wechseln. Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Pfeiltasten eine Option aus,
und drücken Sie dann die Taste OK.
6. Drücken Sie die Taste Start/Pause.
Ändern eines laufenden Programms
1. Drücken Sie die Taste Start/Pause, um den Vorgang zu unterbrechen.
2. Wählen Sie ein anderes Programm aus.
3. Drücken Sie erneut die Taste Start/Pause, um das neue Programm zu starten.
Deutsch - 25
Untitled-40 25
2014-05-22
5:27:27
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Übersicht über die Programme
w
w
w
de
an
Beschreibung und max. Füllmenge (in kg)
o
nb
Programm
.v
Standardprogramme
Max.
KATOEN (e
BAUMWOLLE)
• Dieses Programm kombiniert beim Waschen von Baumwolle, Bettwäsche,
Tischdecken, Unterwäsche, Handtüchern und Hemden eine optimale
Leistung mit einem niedrigen Energieverbrauch.
Max.
SYNTHETISCH
(PFLEGELEICHT)
• Dieses Programm empfiehlt sich bei Blusen und Hemden aus Polyester
(Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) und ähnlichen Gewebearten.
6
BEDDENGOED (XXLWÄSCHE)
• Dieses Programm empfiehlt sich zum Waschen von Bettbezügen, Laken,
Deckenbezügen usw.
• Für eine optimale Reinigungsleistung waschen Sie stets nur ein Stück
Bettwäsche und beladen die Trommel mit einem Gewicht von maximal
2,5 kg.
2,5
WOL (WOLLE)
• Dieses Programm wurde eigens für maschinengeeignete Wollkleidung mit
Füllmengen von weniger als 2 kg entwickelt.
• Im Wollprogramm werden die Kleidungsstücke mit sanften, wiegenden
Bewegungen gewaschen und eingeweicht, um die Wollfasern vor Einlaufen/
Verfilzen zu schützen.
• Für dieses Programm wird ein neutrales Waschmittel empfohlen.
2
SUPER ECOWAS (ENERGIE
SPAREN)
• Der Energieverbrauch wird durch eine niedrige Wassertemperatur und die
Eco Bubble (Schaum Aktiv)-Technologie gesenkt.
6
OUTDOOR - CARE
(OUTDOOR)
• Dieses Programm eignet sich für Outdoor-Bekleidung, Skisachen und
Sportkleidung, die aus Funktionsmaterialien wie Spandex, Stretch und
Mikrofaser bestehen.
2
BABYKLEDING (INTENSIV)
• Bei diesem Programm wird im Hauptwaschgang eine hohe
Wassertemperatur verwendet, um die Reinigungsleistung zu verstärken.
Darüber hinaus sorgen zusätzliche Spülgänge dafür, dass bei Verwendung
von Pulverwaschmittel keine Rückstände an der Wäsche zurückbleiben.
6
DELICAAT (FEINWÄSCHE)
• Dieses Programm ist für empfindliche reine Naturstoffe, BHs,
Seidendessous und sonstige von Hand zu waschende Kleidungsstücke
geeignet.
• Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einem Flüssigwaschmittel.
2
DAGELIJKSE WAS
(MISCHWÄSCHE)
• Dieses Programm eignet sich für Kleidungsstücke wie Unterwäsche und
Hemden.
4
DONKERE KLEDING
(DUNKLE WÄSCHE)
• Zusätzliche Spülgänge und die geringe Schleuderdrehzahl stellen in diesem
Programm sicher, dass Ihre dunklen Kleidungsstücke sanft gewaschen und
gründlich ausgespült werden.
6
Untitled-40 26
2014-05-22
5:27:27
e
Deutsch - 26
.b
rre
KATOEN (BAUMWOLLE)
• Dieses Programm eignet sich für Baumwolle, Bettwäsche, Tischdecken,
Unterwäsche, Handtücher und Hemden.
• Die Dauer des Waschgangs und die Anzahl der Spülgänge werden
entsprechend der verwendeten Füllmenge automatisch eingestellt.
nl
ow
D
d
de
oa
de
or
.b
e
Ihnen stehen sechs Spezialprogramme zur Verfügung, um spezielle Flecken und Schmutz effektiv zu entfernen, die bei
bestimmten Aktivitäten von Hausarbeit bis hin zu professionellem Bergsteigen entstehen können.
Beschreibung und max. Füllmenge (in kg)
Koken (Chefköche)
• Durch Kochen oder Essen entstandene Flecken werden mit diesem Programm
wirksam entfernt.
4
Tuinieren (Gärtner)
• Neben Grasflecken und Schmutz/Staub werden auch Schweiß und Talg effizient
beseitigt.
4
Sport (Globetrotter)
• Mit diesem Programm werden Grasrückstände, Schmutz/Staub und leichte
Lebensmittelflecken sowie Schweiß und Makeup wirksam entfernt.
• Verwenden Sie dieses Programm NICHT für wasserdichte Kleidungsstücke.
Dadurch können die wasserabweisenden oder atmungsaktiven Eigenschaften
beeinträchtigt werden.
4
Kids (Spielende Kinder)
• Das Programm Kids (Spielende Kinder) ist für die meisten Kindersachen
geeignet. Durch Lebensmittel, Getränke, Schmutz, Staub, Tinte und Stifte
verursachte Flecken werden wirksam beseitigt.
4
Elke dag (Berufstätige)
• Mit dem Programm Elke dag (Berufstätige) können leicht verschmutzte
Kleidungsstücke problemlos gereinigt werden. Das Programm entfernt leichte
Tinten- und Stiftflecken und beseitigt wirksam den im Alltag entstehenden
Schmutz.
4
Hygiëne (Junge Mütter)
• Durch Talg und Blut entstandene Flecken werden mit diesem Programm
wirksam entfernt.
4
Auswählen eines Spezialprogramms
1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf SPECIAAL PROGRAMMA (SPEZIALPROGRAMME). Das Menü SPECIAAL
PROGRAMMA (SPEZIALPROGRAMME) wird geöffnet.
2. Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Pfeiltasten ein Programm aus, und drücken Sie dann die Taste OK.
Deutsch - 27
Untitled-40 27
re
-
SPECIAAL PROGRAMMA (SPEZIALPROGRAMME)
Programm
BEDIENUNG
nb
an
.v
-
w
ECO TROMMELREINIGING
(TROMMELREINIGUNG)
• Mit diesem Programm werden Schmutz und Bakterien aus der
Waschtrommel entfernt.
• Führen Sie dieses Programm alle 40 Waschgänge ohne Waschmittel oder
Bleichmittel aus.
• Stellen Sie sicher, dass die Waschtrommel leer ist.
• Verwenden Sie zum Reinigen der Waschtrommel keine Reinigungsmittel.
w
• Nach der Zugabe von Weichspüler wird in diesem Programm ein
zusätzlicher Spülgang durchgeführt.
w
Beschreibung und max. Füllmenge (in kg)
SPOELEN+CENTRIFUGEREN
(SPÜLEN+SCHLEUDERN)
m
fro
Programm
2014-05-22
5:27:27
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Optie (Optionen)
w
w
Beschreibung
.v
w
Option
• Mit dieser Option wird vor dem Hauptwaschgang ein zusätzlicher Waschgang
ausgeführt.
Babykleding
(Intensiv)
• Diese Option wird für stark verschmutzte Wäsche empfohlen. Das ausgewählte
Programm wird über die normale Dauer hinaus verlängert.
Inweken
(Einweichen)
• Diese Option entfernt wirksam Flecken durch Einweichen der Wäsche.
• Bei jedem Einweichgang dreht sich die Waschtrommel für 1 Minute und steht dann 4
Minuten lang still. Dieser Vorgang wird 6 Mal wiederholt, sodass sich eine Gesamtzeit
von 30 Minuten ergibt.
Strijkklaar
(Leichtbügeln)
• Mit dieser Option wird die Schleuderdrehzahl reduziert, um die Knitter- und
Faltenbildung zu verringern.
• Für die Schleuderdrehzahl kann ein Wert von bis zu 800 U/min eingestellt werden.
de
an
Voorwas
(Vorwäsche)
.b
rre
o
nb
Uitgesteld einde
(Programmende)
• Bei dieser Option entspricht der im Display angezeigte Wert der Endzeit des
ausgewählten Programms.
Bevorzugte Option
Option
Beschreibung
Snelle Was
(Speed)
• Hiermit werden die Programmeinstellungen so geändert, dass die Gesamtwaschdauer
verkürzt wird.
• Im Programm KATOEN (BAUMWOLLE) mit ausgewähltem Schnellwaschgang beträgt
die empfohlene Füllmenge maximal 6 kg.
Eco Was (Eco)
• Hiermit werden die Programmeinstellungen so geändert, dass der
Gesamtenergieverbrauch gesenkt wird.
Stil Programma
(Silent)
• Hiermit werden die Programmeinstellungen so geändert, dass die im Betrieb
entstehenden Geräusche und Vibrationen verringert werden.
Deutsch - 28
Untitled-40 28
2014-05-22
5:27:28
e
• Diese Option ist insbesondere für nur gering verschmutzte Kleidung bis zu einer
Füllmenge von 2 kg geeignet.
• Die Option dauert mindestens 15 Minuten. Die genaue Dauer ist abhängig von
Faktoren wie Wasserdruck, Wasserhärte und/oder den zusätzlich ausgewählten
Optionen.
QuickWash
(Schnelle Wäsche) • Die Dauer der Option „QuickWash“ (Schnelle Wäsche) verlängert sich in der folgenden
Reihenfolge:
Aus > 15 Min. > 20 Min. > 30 Min. > 40 Min. > 50 Min. > 60 Min.
• Für diese Option wird eine Waschmittelmenge von maximal 20 g (bei einer Füllmenge
von 2 kg) empfohlen.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Uitgesteld einde (Programmende)
w
de
or
e
17:00 Uhr
Ende
Deutsch - 29
Untitled-40 29
2014-05-22
.b
15:00 Uhr
Beginn
re
Anwendungsbeispiel
Sie möchten, dass ein Programm mit einer Dauer von zwei Stunden von der aktuellen Uhrzeit an in drei Stunden beendet
sein soll. Dazu wählen Sie für das aktuelle Programm die Option Uitgesteld einde (Programmende) und stellen als Endzeit die
aktuelle Uhrzeit plus 3 Stunden ein. Sie drücken um 14:00 Uhr die Taste Start/Pause. Was geschieht nun? Die Waschmaschine
startet das ausgewählte Programm um 15:00 Uhr. Um 17:00 Uhr ist das Programm beendet. Im Folgenden ist der zeitliche
Ablauf für dieses Anwendungsbeispiel noch einmal grafisch dargestellt.
14:00 Uhr
Für das Programmende
werden 3 Stunden addiert.
BEDIENUNG
nb
an
.v
w
w
Sie können die Waschmaschine so programmieren, dass das aktuell ausgewählte Programm nach einer von Ihnen festgelegten
Anzahl von Stunden beendet ist.
Dies ist nützlich, damit die Wäsche beispielsweise fertig ist, wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen.
1. Wählen Sie das gewünschte Programm aus. Ändern Sie dann bei Bedarf die Programmeinstellungen.
2. Drücken Sie die Taste Optie (Optionen).
Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Pfeiltasten eine Option aus, und drücken Sie dann die Taste OK.
3. Wählen Sie die Option Uitgesteld einde (Programmende) aus.
4. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die Endzeit für das aktuell ausgewählte Programm ein, und drücken Sie dann die Taste OK.
5. Drücken Sie die Taste Start/Pause.
5:27:28
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Einstellung
w
w
de
an
.v
w
Halten Sie die Taste Voorkeursprogramma (Bevorzugte Option) 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü Instellingen
(Einstellung) zu öffnen.
Sprache
Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Menüsprache aus.
1. Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Pfeiltasten eine Taal (Sprache) aus, und drücken Sie dann die Taste OK.
2. Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Pfeiltasten die bevorzugte Menüsprache aus, und drücken Sie dann die Taste OK.
Geluid (Ton)
Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Signaltöne.
• Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Signaltöne wählen Sie mit den Auf-/Ab-Pfeiltasten die Option Geluid (Ton) aus, und
drücken Sie dann die Taste OK, um die Option zu aktivieren bzw. deaktivieren.
Helligkeit
Einstellen der Helligkeit des LCD-Displays
1. Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Pfeiltasten die Option Helderheid (Helligkeit) aus, und drücken Sie dann die Taste OK.
2. Erhöhen bzw. verringern Sie mit den Auf-/Ab-Pfeiltasten die Helligkeit nach Ihren Wünschen, und drücken Sie dann die
Taste OK.
Licentie-informatie (Lizenzinfo)
• Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Pfeiltasten die Option Licentie-informatie (Lizenzinfo) aus, und drücken Sie dann die Taste
OK.
Deutsch - 30
Untitled-40 30
2014-05-22
5:27:28
e
Wenn Sie bei aktivierter Kinderslot (Kindersicherung) Waschmittel oder weitere Kleidungsstücke in die Trommel geben
oder die Einstellungen des aktuellen Programms ändern möchten, müssen Sie die Kinderslot (Kindersicherung) zuerst
unterbrechen oder vollständig deaktivieren.
.b
Um Kinder vor Verletzungen zu schützen, können Sie mit der Kinderslot (Kindersicherung) alle Bedienelemente und Tasten
sperren. Die Kinderslot (Kindersicherung) wird allerdings erst aktiviert, wenn Sie die Taste Start/Pause drücken. Zuvor können
mit den entsprechenden Tasten noch Einstellungen geändert werden.
• Zum Aktivieren der Kinderslot (Kindersicherung) wählen Sie mit den Auf-/Ab-Pfeiltasten die Option Kinderslot
(Kindersicherung) aus, und drücken Sie dann die Taste OK.
• Um die Kinderslot (Kindersicherung) vorübergehend oder vollständig zu deaktivieren, wählen Sie zunächst die Option
Kinderslot (Kindersicherung) aus, und drücken Sie dann einmal die Taste OK, um die Funktion vorübergehend zu
unterbrechen, bzw. zweimal die Taste OK, um sie vollständig zu deaktivieren.
(Wenn die Funktion nur vorübergehend deaktiviert ist, können Sie während dieser Zeit die Gerätetür öffnen oder die
Einstellungen mit Hilfe der Tasten ändern. Wenn das Gerät jedoch den Betrieb erneut startet, wird die Kinderslot
(Kindersicherung) wieder aktiviert.)
rre
o
nb
Kindersicherung
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Kalibratie (Kalibrierung)
w
de
or
.b
e
Mit dieser Option zeigen Sie die Energie-/Wassereffizienz für das aktuelle Programm mit einer Zusammenfassung des Stromund Wasserverbrauchs an. Diese Option ist nur verfügbar, während das Gerät in Betrieb ist.
• Halten Sie die Tasten Centrifugeren (Schleudern) und Optie (Optionen) gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Eine
Zusammenfassung wird angezeigt.
Die in der Zusammenfassung angegebenen Daten können von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen.
Trommelbeleuchtung
• Zum Ein- bzw. Ausschalten der Trommel-verlichting (Trommel-beleuchtung) halten Sie die Taste Temp. 3 Sekunden lang
gedrückt.
• Die Trommelbeleuchtung wird nach 5 Minuten automatisch ausgeschaltet.
Deutsch - 31
2014-05-22
re
Eco Check
Untitled-40 31
BEDIENUNG
nb
an
.v
w
w
Mit der Kalibratie (Kalibrierung) wird eine korrekte und präzise Gewichtserkennung durch das Gerät gewährleistet. Vergewissern
Sie sich, dass die Waschtrommel leer ist, bevor Sie die Kalibratie (Kalibrierung) durchführen.
1. Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Pfeiltasten die Option Kalibratie (Kalibrierung). Drücken Sie dann die Taste OK.
2. Drücken Sie die Taste Start/Pause, um die Kalibratie (Kalibrierung) zu starten.
• Die Gerätetür wird während des Vorgangs verriegelt.
• Die Waschtrommel dreht sich jeweils mehrere Minuten im und gegen den Uhrzeigersinn.
3. Anschließend wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.
5:27:28
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Wartung
de
an
.v
w
w
w
Halten Sie die Waschmaschine stets sauber. So sorgen Sie für eine gleichbleibend hohe Leistung und für eine lange
Lebensdauer des Geräts.
o
nb
.b
rre
ECO TROMMELREINIGING (TROMMELREINIGUNG)
e
Führen Sie dieses Programm regelmäßig aus, um die Waschtrommel zu reinigen und Bakterien im Inneren zu entfernen.
1. Drücken Sie die Netztaste, um das Gerät einzuschalten.
2. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf ECO TROMMELREINIGING (TROMMELREINIGUNG).
3. Drücken Sie die Taste Start/Pause.
Die Temperatur des bei der ECO TROMMELREINIGING (TROMMELREINIGUNG) verwendeten Wassers beträgt 70 °C und
kann vom Benutzer nicht geändert werden.
VORSICHT
Verwenden Sie zum Reinigen der Waschtrommel keine Reinigungsmittel. Chemische Rückstände in der Trommel
verschlechtern die Waschleistung.
Erinnerung an die Trommelreinigung
• Im Display wird alle 40 Wäschen eine Erinnerung für die eco trommelreiniging (Trommelreinigung) angezeigt. Es wird
empfohlen, die eco trommelreiniging (Trommelreinigung) in regelmäßigen Abständen durchzuführen.
• Nachdem die Erinnerung zum ersten Mal angezeigt wurde, können Sie sie bis zu 6 Mal ignorieren. Ab der 7. Wäsche wird
die Erinnerung vorerst nicht mehr angezeigt. Nach 40 weiteren Wäschen erhalten Sie die Erinnerung jedoch erneut.
Deutsch - 32
Untitled-40 32
2014-05-22
5:27:28
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Smart Check
w
w
de
or
.b
e
Deutsch - 33
2014-05-22
re
• Der Name der Funktion Smart Check kann je nach Sprache unterschiedlich sein.
• Wenn auf dem Display der Waschmaschine Licht reflektiert wird, kann die App den Fehlercode möglicherweise
nicht erkennen.
• Wenn der Smart Check-Code von der App wiederholt nicht erkannt wird, geben Sie ihn manuell in die App ein.
Untitled-40 33
WARTUNG
nb
an
.v
w
Um diese Funktion aktivieren und verwenden zu können, müssen Sie zunächst im Play Store oder Apple Store die App
Samsung Smart Washer herunterladen und auf einem Mobilgerät mit integrierter Kamera installieren.
Die Funktion Smart Check wurde für folgende Smartphones optimiert:
Mobilgeräte der Serien Galaxy und iPhone (von einigen Modellen nicht unterstützt)
Die Waschmaschine führt im Hintergrund eine Selbstdiagnose durch, und zeigt bei Ermittlung eines Fehlers den entsprechenden
Fehlercode auf dem Display an. In diesem Fall müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
1. Starten Sie die App Samsung Smart Washer auf Ihrem Mobilgerät, und tippen Sie auf Smart Check.
2. Halten Sie das Mobilgerät so vor die Waschmaschine, dass die Kamera auf das Display der Waschmaschine gerichtet ist.
Daraufhin wird der Fehlercode von der App erkannt.
3. Wenn der Fehlercode korrekt erkannt wird, zeigt die App detaillierte Informationen zum Fehler und mögliche
Abhilfemaßnahmen an.
5:27:28
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Notentleerung
.v
w
w
w
Lassen Sie bei einem Stromausfall das Wasser in der Waschtrommel ab, bevor Sie die Wäsche entnehmen.
de
an
1. Ziehen Sie dazu den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
2. Drücken Sie vorsichtig gegen den oberen Teil der Abdeckung des Flusensiebs,
um diese zu öffnen.
.b
rre
o
nb
e
3. Ziehen Sie vorsichtig den Notentleerungsschlauch heraus.
4. Halten Sie das Ende des Notentleerungsschlauchs mit einer Hand fest, und
entfernen Sie die Verschlusskappe.
5. Lassen Sie das Wasser in einen Behälter ab.
6. Setzen Sie die Verschlusskappe wieder auf das Schlauchende, und schieben
Sie den Schlauch in seine ursprüngliche Position.
7. Schließen Sie die Abdeckung des Flusensiebs.
Deutsch - 34
Untitled-40 34
2014-05-22
5:27:29
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Reinigung
w
w
w
de
or
.b
re
Sieb
e
Reinigen Sie das Sieb am Frischwasserschlauch ein- bis zweimal pro Jahr.
1. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Lösen Sie die Schraubverbindung des Frischwasserschlauchs an der Rückseite
der Waschmaschine. Verschließen Sie den Schlauch mit einem Tuch, um zu
verhindern, dass Wasser austritt.
4. Ziehen Sie das Sieb mit einer Zange aus der Öffnung des Wassereinlaufventils.
5. Tauchen Sie das Sieb vollständig unter Wasser, sodass auch der
Gewindeanschluss gereinigt wird.
6. Lassen Sie das Sieb an einem Ort trocknen, an dem es nicht direktem
Sonnenlicht ausgesetzt ist.
7. Setzen Sie das Sieb wieder in das Wassereinlaufventil ein, und schließen Sie
den Frischwasserschlauch an seiner ursprünglichen Position an.
8. Öffnen Sie den Wasserhahn.
Wenn das Sieb verstopft ist, wird der Fehlercode „4E“ auf dem Display angezeigt.
Deutsch - 35
Untitled-40 35
WARTUNG
nb
Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch und einen nicht scheuernden Haushaltsreiniger. Sprühen Sie kein Wasser direkt
auf das Gerät.
an
.v
Gehäuse der Waschmaschine
2014-05-22
5:27:29
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Flusensieb
w
de
an
1. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose.
2. Lassen Sie das in der Waschtrommel verbliebene Wasser ab. Schlagen Sie
dazu im Abschnitt „Notentleerung“ auf Seite 34 nach.
3. Öffnen Sie die Abdeckung des Flusensiebs mit Hilfe einer Münze oder eines
Schlüssels.
4. Drehen Sie die Kappe des Flusensiebs nach links, und lassen Sie das
verbleibende Wasser ab.
5. Entfernen Sie das Flusensieb.
.v
w
w
Es wird empfohlen, das Flusensieb 5 bis 6 Mal pro Jahr zu reinigen, um zu verhindern, dass es verstopft. Ein verstopftes
Flusensieb vermindert die Leistung der Schaum Aktiv-Funktion.
.b
rre
o
nb
e
6. Reinigen Sie das Flusensieb mit einer weichen Bürste. Stellen Sie sicher, dass
das im Inneren des Flusensiebs befindliche Propellerrad der Absaugpumpe
nicht blockiert ist.
7. Setzen Sie das Flusensieb wieder ein, und drehen Sie die Filterkappe nach
rechts.
• Um die Sicherheitsfilterkappe zu öffnen, drücken Sie diese nach innen
und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. Die Feder an der Kappe
vereinfacht das Öffnen.
• Drehen Sie die Sicherheitsfilterkappe zum Schließen im Uhrzeigersinn.
Die Feder verursacht ein knarrendes Geräusch. Das ist normal.
• Wenn das Flusensieb verstopft ist, wird der Fehlercode „5E“ im Display angezeigt.
VORSICHT
• Vergewissern Sie sich nach der Reinigung des Filters, dass die Filterkappe ordnungsgemäß verschlossen ist.
Andernfalls könnte Wasser auslaufen.
• Vergewissern Sie sich nach der Reinigung des Filters, dass der Filter ordnungsgemäß eingesetzt ist. Andernfalls
könnten Betriebsfehler oder ein Leck die Folge sein.
Deutsch - 36
Untitled-40 36
2014-05-22
5:27:29
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Waschmittelbehälter
de
WARTUNG
nb
an
.v
w
w
w
A
or
1. Halten Sie den Entriegelungshebel (A) im Innern des Waschmittelbehälters
gedrückt, während Sie den Behälter herausziehen.
2. Entfernen Sie den Entriegelungshebel und den mitgelieferten
Flüssigwaschmitteleinsatz aus dem Waschmittelbehälter.
.b
re
e
3. Reinigen Sie die Komponenten des Waschmittelbehälters unter fließendem
Wasser mit einer weichen Bürste.
4. Reinigen Sie auch die Aussparung für den Waschmittelbehälter mit einer
weichen Bürste.
5. Setzen Sie den Entriegelungshebel und den Flüssigwaschmitteleinsatz
wieder in den Waschmittelbehälter ein.
6. Schieben Sie den Waschmittelbehälter dann zurück in das Gerät.
Führen Sie zum Entfernen eventueller Waschmittelrückstände das Programm SPOELEN+CENTRIFUGEREN
(SPÜLEN+SCHLEUDERN) mit leerer Waschtrommel aus.
Deutsch - 37
Untitled-40 37
2014-05-22
5:27:30
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Vorgehensweise bei Frost
de
an
.v
w
w
w
.b
rre
o
nb
e
Wenn die Temperatur unter 0 °C fällt, können die Leitungen und Bauteile des Geräts einfrieren.
1. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser über den Wasserhahn, um den Frischwasserschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Frischwasserschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschtrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Frischwasserschlauch wieder an den Wasserhahn an.
Wenn die Waschmaschine danach nicht wieder normal funktioniert, wiederholen Sie ggf. mehrmals die oben
beschriebenen Schritte, bis ein normaler Betrieb wieder möglich ist.
Vorgehensweise bei längerem Nichtgebrauch
Vermeiden Sie es, die Waschmaschine über längere Zeit nicht zu nutzen.
Sollte dies unumgänglich sein, entleeren Sie die Waschmaschine und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf SPOELEN+CENTRIFUGEREN (SPÜLEN+SCHLEUDERN).
2. Entleeren Sie die Waschtrommel, und drücken Sie die Taste Start/Pause.
3. Wenn das Programm beendet ist, schließen Sie den Wasserhahn, und lösen Sie anschließend den Frischwasserschlauch.
4. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
5. Öffnen Sie die Gerätetür, damit Luft in der Waschtrommel zirkulieren kann.
Deutsch - 38
Untitled-40 38
2014-05-22
5:27:30
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Fehlerbehebung
de
•
•
•
•
Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist.
Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist.
Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn geöffnet ist.
Drücken Sie erneut die Taste Start/Pause.
Die Wasserzufuhr ist
unzureichend oder überhaupt
nicht gegeben.
•
•
•
•
Drehen Sie den Wasserhahn ganz auf.
Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht eingefroren ist.
Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht verdreht oder geknickt ist.
Reinigen Sie das Sieb im Frischwasserschlauch.
Nach dem Ende des
Waschvorgangs bleiben
Waschmittelreste im
Waschmittelbehälter zurück.
• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft.
• Achten Sie darauf, dass das Waschmittel in die Mitte des Waschmittelbehälters gefüllt
wird.
Die Waschmaschine vibriert
stark und läuft geräuschvoll.
• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine gerade steht. Wenn sie nicht gerade
steht, richten Sie sie mit Hilfe der Nivellierfüße korrekt aus.
• Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden.
• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände
berührt.
• Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.
Das Wasser wird nicht
• Vergewissern Sie sich, dass der Abwasserschlauch nicht geknickt ist.
abgepumpt und/oder nicht
• Stellen Sie sicher, dass das Flusensieb nicht verstopft ist.
ordnungsgemäß geschleudert.
• Drücken Sie die Taste Start/Pause, um die Waschmaschine anzuhalten.
• Die Gerätetür bleibt nach einem Heizvorgang so lange verriegelt, bis die
Waschmaschine abgekühlt ist.
• Überprüfen Sie, ob die Kinderslot (Kindersicherung) aktiviert ist, und deaktivieren Sie
sie nötigenfalls.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
Deutsch - 39
Untitled-40 39
2014-05-22
5:27:30
e
Die Waschmaschine startet
nicht.
.b
Maßnahme
re
Problem
or
Schlagen Sie bei Problemen mit diesem Gerät zuerst in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die dort beschriebenen
Abhilfemaßnahmen.
Die Gerätetür lässt sich nicht
öffnen.
FEHLERBEHEBUNG
nb
an
.v
w
w
w
Prüfpunkte
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Informationscodes
w
w
de
Maßnahme
o
nb
Problem
• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist.
• Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Gerätetür eingeklemmt ist.
4E
• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn geöffnet ist.
• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft.
• Überprüfen Sie das Sieb auf Verstopfungen, und reinigen Sie es nötigenfalls.
5E
• Überprüfen Sie das Flusensieb auf Verstopfungen, und reinigen Sie es nötigenfalls.
• Vergewissern Sie sich, dass der Abwasserschlauch nicht geknickt ist.
UE
• Die Wäsche ist ungleichmäßig in der Trommel verteilt. Verteilen Sie die Wäsche gleichmäßig.
.b
rre
dE
e
cE/3E/Uc
an
.v
w
Bei Störungen Ihrer Waschmaschine wird ein Informationscode im Display angezeigt. Schlagen Sie in der folgenden Tabelle
nach, und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus.
• Dieses Problem kann nicht vom Benutzer behoben werden. Setzen Sie sich mit dem
nächstgelegenen Samsung-Kundendienstzentrum in Verbindung.
Wenn einer der Informationscodes auch weiterhin angezeigt werden sollte, nachdem Sie die oben beschriebenen
Abhilfemaßnahmen ausprobiert haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
Deutsch - 40
Untitled-40 40
2014-05-22
5:27:30
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Technische Daten
de
or
• Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die
vor Ort einzuhaltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht mehr an eine
Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass Tiere und kleine Kinder
versehentlich in der Trommel eingeschlossen werden.
• Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
• Verwenden Sie vor dem Waschgang nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
• Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise
sparen Sie Wasser und Strom.
2014-05-22
5:27:30
e
Deutsch - 41
.b
Dieses Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EU-Richtlinie 93/68 und der Norm EN 60335.
re
Konformitätserklärung
Untitled-40 41
TECHNISCHE
DATEN
nb
an
.v
w
w
w
Umweltschutzhinweise
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Bedeutung der Pflegesymbole
w
w
de
an
.v
w
Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Auf den Pflegehinweisen finden Sie nacheinander die folgenden
vier Symbole: Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln (und ggf. chemische Reinigung). Die Verwendung dieser Symbole
gewährleistet, dass die Angaben von inländischen Kleidungsherstellern und Importeuren einheitlich sind. Befolgen Sie
die Pflegehinweise auf dem Etikett, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu
verringern.
.b
rre
o
nb
Nicht bügeln
Schonwaschgang
Chemische Reinigung mit allen Lösungsmitteln
möglich
Waschen bei 95 ˚C
Chemische Reinigung
Waschen bei 60 ˚C
Chemische Reinigung nur mit Perchlorethylen
oder Schwerbenzin
Waschen bei 40 ˚C
Chemische Reinigung nur mit Schwerbenzin
Waschen bei 30 ˚C
Keine chemische Reinigung möglich
Nur Handwäsche
Liegend trocknen
Nicht waschen (nur chemische Reinigung)
Kann zum Trocknen aufgehängt werden
Chlorbleiche möglich
Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen
Chlorbleiche nicht möglich
Trocknen im Wäschetrockner mit normaler
Temperatureinstellung
Bügeln bei max. 200 ˚C
Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter
Temperatureinstellung
Bügeln bei max. 150 ˚C
Nicht im Wäschetrockner trocknen
e
Normalwaschgang
Bügeln bei max. 100 ˚C
Deutsch - 42
Untitled-40 42
2014-05-22
5:27:31
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Technisches Datenblatt
de
Gemäß der Richtlinie (EU) Nr. 1061/2010
or
WW12H8*****
kg
12
Energieeffizienzklasse
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)
A+++
Energieverbrauch
kWh/Jahr
141
Energieverbrauch (E_t.60) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger
Befüllung
kWh
0,65
Energieverbrauch (E_t.60.1/2) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung
kWh
0,63
Energieverbrauch (E_t.40.1/2) im Programm „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung
kWh
0,57
Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)
W
0,48
Gewichtete Leistungsaufnahme in eingeschalteten Ruhezustand (P_I)
W
10
Liter/Jahr
11700
U/min
1400
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C)1)
Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c) 2)
Schleudereffizienzklasse 3)
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
A
Maximale Schleuderdrehzahl
Restfeuchtigkeit
%
Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf das Programm
44
KATOEN (e BAUMWOLLE) bei 60 °C und 40 °C4)
Programmdauer des Standardprogramms
„Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung
Min.
310
„Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung
Min.
294
„Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung
Min.
274
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands
Min.
8
Hauptwäsche
dB (A) re 1 pW
52
Schleudern
dB (A) re 1 pW
72
850
Luftschallemissionen
Maße
Höhe
mm
Breite
mm
600
Tiefe 5)
mm
600
Nettogewicht
kg
73
Bruttogewicht
kg
76
Verpackungsgewicht
kg
3
Wasserdruck
bar
0,5 - 8
Stromanschluss
Spannung
V
220 - 240
Leistungsaufnahme
W
2000 - 2400
Netzfrequenz
Hz
Name des Herstellers
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
Deutsch - 43
Untitled-40 43
2014-05-22
5:27:31
e
Kapazität
.b
Modellbezeichnung
re
Samsung
Geräteabmessungen
TECHNISCHE
DATEN
nb
an
.v
w
w
w
Jederzeitige Änderungen am Design und den technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätsverbesserung
vorbehalten.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
1. Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Programm
KATOEN (e
BAUMWOLLE) mit 60 °C und 40 °C bei vollständiger und teilweiser Befüllung sowie des Verbrauchs im ausgeschalteten
Zustand und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Häufigkeit der Nutzungen des
Geräts und den dabei gewählten Programmen ab.
2. Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Programm
KATOEN (e
BAUMWOLLE) bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung errechnet. Der tatsächliche Wasserverbrauch
hängt von der Häufigkeit der Nutzungen des Geräts und den dabei gewählten Programmen ab.
3. Der Schleudergang spielt eine äußerst wichtige Rolle, wenn die Wäsche anschließend in einem Wäschetrockner getrocknet
wird.
Der Energieverbrauch beim Trocknen ist wesentlich höher als für das Waschen von Wäsche.
Durch Waschprogramme mit hoher Schleuderzahl sparen Sie beim anschließenden Trocknen im Trockner mehr Energie.
KATOEN (e BAUMWOLLE) 60 °C und
KATOEN (e BAUMWOLLE) 40 °C sind die
4. Die Programme
Standardprogramme zum Waschen von Baumwolle bei 40 °C und von Baumwolle bei 60 °C. Diese Programme eignen
sich in der Regel für normal verschmutzte Baumwollkleidung und sind für diese Gewebeart am effizientesten in Bezug auf
Wasser- und Energieverbrauch.
Führen Sie nach der Installation die Kalibratie (Kalibrierung) durch (siehe Abschnitt „Kalibratie (Kalibrierung)“ auf Seite
31).
Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen.
5. Der einzuhaltende Abstand zur Wand ist bei den Maßangaben zur Tiefe des Geräts nicht enthalten.
de
an
.v
w
w
w
Füllmenge (kg)
Programmdauer
(Min.)
Restfeuchtigkeit (%)
Wasserverbrauch
(ℓ/Programm)
Energieverbrauch
(kWh/Programm)
KATOEN
(BAUMWOLLE)
20
6
141
56
75
0,35
40
6
274
44
47
0,57
6
294
44
47
0,63
12
310
44
61
0,65
6
151
35
84
1,06
KATOEN (e
BAUMWOLLE)
SYNTHETISCH
(PFLEGELEICHT)
60
40
Die Werte in obiger Tabelle wurden entsprechend der Norm IEC 60456 / EN 60456 ermittelt. Die tatsächlichen Werte sind
abhängig von der Häufigkeit der Nutzungen des Geräts und den dabei gewählten Programmen.
Deutsch - 44
Untitled-40 44
2014-05-22
5:27:31
e
Temperatur (°C)
.b
WW12H8*****
Programm
rre
Modell
o
nb
Ihre Waschmaschine auf einen Blick
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
an
.v
w
w
w
Notizen
.b
rre
o
nb
e
Untitled-40 45
2014-05-22
5:27:31
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
an
.v
w
w
w
Notizen
.b
rre
o
nb
e
Untitled-40 46
2014-05-22
5:27:31
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
an
.v
w
w
w
Notizen
.b
rre
o
nb
e
Untitled-40 47
2014-05-22
5:27:31
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
de
an
.v
w
w
w
.b
rre
o
nb
e
FRAGEN ODER HINWEISE?
LAND
RUFEN SIE UNS AN
ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/support
DC68–03378D-02
Untitled-40 48
2014-05-22
5:27:31
Download PDF

advertising