Vaillant | climaVAIR V 7-025NW | Кондиціонер повітря climaVAIR

Для користувача
Керівництво з експлуатації
Кондиціонер повітря climaVAIR
роздільний тип (спліт-система)
UA
V 7-025 NW
V 7-035 NW
V 7-050 NW
Зміст
Зміст
1
1.1
1.2
Ваша безпека. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Піктограми, які використовуються. . . . . . . . . . . . . 3
Належне використання пристрою. . . . . . . . . . . . 3
2
Екстремальні умови роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3
Ідентифікація пристрою. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4
Декларація відповідності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5
5.1
5.2
Опис пристрою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Пульт дистанційного керування . . . . . . . . . . . . . . 4
Характеристики та переваги. . . . . . . . . . . . . . . . 5
8.7
8.8
Поради щодо енергозбереження. . . . . . . . . . . . . 21
Прийнятна температура навколишнього середовища
21
Усунення джерел тепла чи холоду . . . . . . . . . . . 21
Робота у режимі нагріву (тепловий насос). . . . . . 21
Температура навколишнього середовища
на час відсутності персоналу. . . . . . . . . . . . . . . 21
Рівномірний нагрів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Зниження споживання енергії у нічний
час (функція"нічного режиму" SLEEP). . . . . . . . . . 21
Зниження споживання енергії з програмуванням часу
роботи (функція таймеру TIMER) . . . . . . . . . . . . 21
Належне технічне обслуговування пристрою. . . . 21
6 6.1
Початокроботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Встановлення елементів живлення до пульта
дистанційного керування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Настроювання годинника . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
9
Усунення несправностей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
10
10.1
10.2
10.3
10.4
Технічне
Чищення
Чищення
Чищення
Чищення
11 Зберігання протягом тривалого часу . . . . . . . . . . 24
12 Припинення експлуатації продукту. . . . . . . . . . . 24
6.2
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.4
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
7.6.1
7.6.2
7.7
7.7.1
7.7.2
7.7.3
7.7.4
7.7.5
7.8
7.8.1
7.8.2
7.8.3
7.9
Вказівки з експлуатації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Загальні застереження щодо безпеки під час
користування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Визначення функцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Пульт дистанційного керування . . . . . . . . . . . . . . 8
Індикатори на дисплеї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Рекомендації щодо порядку користування
пультом дистанційного керування . . . . . . . . . . . . . 9
Блокування пульта дистанційного керування . . . . . 9
Вмикання / вимикання пристрою. . . . . . . . . . . . . 9
Вибір робочого режиму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Автоматичний режим (AUTO). . . . . . . . . . . . . . . . 9
Режим охолодження (COOL) . . . . . . . . . . . . . . . 10
Режим осушення (DRY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Режим вентиляції (FAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Режим нагріву (HEAT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Встановлення напрямку потоку повітря. . . . . . . . . 14
Вертикальний потік повітря . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Горизонтальний потік повітря. . . . . . . . . . . . . . . 15
Вибір спеціальних функцій. . . . . . . . . . . . . . . . 15
Здоровий режим аніонів (HEALTH). . . . . . . . . . . 15
Здоровий режим потоку повітря (HEALTH FLOW) 16
Функція нічного режиму SLEEP. . . . . . . . . . . . . . 17
Функція ввімкнення/вимкнення таймера TIMER ON/
OFF (ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ ЗА ТАЙМЕРОМ). .
18
Функція ПОТУЖНИЙ/М'ЯКИЙ (POWER/SOFT) 19
Екстрений режим та експлуатаційне випробування. .
20
Екстрений режим. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Експлуатаційне випробування . . . . . . . . . . . . . . 20
Скасування екстреного режиму/
випробовування в екстреному режимі. . . . . . . . . 20
Індикатори внутрішнього блока . . . . . . . . . . . . . 20
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
обслуговування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
пульта дистанційного керування. . . . . . . 23
внутрішнього блока. . . . . . . . . . . . . . . 23
повітряних фільтрів. . . . . . . . . . . . . . . 23
зовнішнього блока . . . . . . . . . . . . . . . 23
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
Ваша безпека 1
Екстремальні умови роботи 2
1
Ваша безпека
1.1
Піктограми, які використовуються
Примітка!
У обладнанні міститься охолоджувальна рідина R410A. Не дозволяється випуск агента R-410A до
атмосфери: R-410A є парниковим газом на основі
фтору, який підпадає під дію Кіотського протоколу
та має потенціал глобального потепліня (GWP) =
1975.
Небезпечно!
Безпосередня небезпека для життя та здоров"я.
Небезпечно!
Небезпека ураження електричним струмом.
Обережно!
Потенційно небезпечна ситуація для продукту та
навколишнього середовища
Примітка!
Перед остаточною утилізацією обладнання
необхідно належним чином зібрати
охолоджувальну рідину, що міститься у цьому
обладнанні, та направити її на утилізацію,
повернути виробникові або знищити.
Примітка!
Примітка!
Корисна інформація та вказівки.
1.2 Належне використання пристрою
Цей пристрій сконструйовано та виготовлено для потреб створення
штучного клімату засобами кондиціювання повітря. Використання
пристрою для інших побутових або промислових потреб
здійснюється на виключну відповідальність осіб, що планували,
монтували або використовували пристрій для цих потреб.
Перш ніж здійснювати робочі операції, монтаж, пуск,
використання або технічне обслуговування пристрою, особи,
яких призначено для виконання цих завдань, повинні
ознайомитись з усіма інструкціями та рекомендаціями тощо,
які містяться у керівництві з монтажу цього пристрою та цьому
керівництві з експлуатації.
Персонал, який уповноважений належним чином
на виконання операцій технічного обслуговання,
що стосуються охолоджувального агента, повинен
мати необхідний допуск, який видано місцевими
органами державного управління.
2
Екстремальні умови роботи
Цей пристрій розрахований на роботу у діапазоні
температур згідно з Мал. 2.1. Переконайтесь у тому, що
межі цього діапазону не порушуються.
C
(ОХОЛОДЖЕННЯ)
REFRIGERACIÓN
Зовні
Exterior
Монтаж пристрою повинен виконуватися
кваліфікованими особами. Не монтуйте його власними
силами. Будь-який ремонт електрообладнання також
повинен виконуватись кваліфікованими електриками
Примітка!
Уважно прочитайте це керівництво з експлуатації,
перш ніж користуватися кондиціонером повітря.
43ºC
43ºCсухий
D.B.термометр
24ºC
сухий
24ºC
D.B.
термометр
Компанія Vaillant не приймає на себе жодної відповідальності
за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок недотримання
наступних вказівок.
Примітка!
НC(НАГРІВ)
ALEFACCIÓN
18ºC
18ºC сухий
D.B. термометр
-15ºC сухий термометр
-7ºC D.B.
025/035NW: -10ºC сухий термометр
У Interior
приміщенні
27ºC
32ºCсухий
D.B.термометр
27ºC
сухий
30ºC
D.B.
термометр
18ºC
18ºCсухий
D.B.термометр
18ºC
сухий
15ºC
D.B.
термометр
Мал. 2.1Робочі діапазони пристрою.
Умовні позначення
Сухий термометр - Температура, яка вимірюється сухим термометром
Примітка!
Зберігайте інструкції протягом усього строку
служби пристрою.
Примітка!
Інформація стосовно цього пристрою розподіляється
на два керівництва: керівництво з монтажу та
керівництво з експлуатації.
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
UA
3 Ідентифікація пристрою
4 Декларація відповідності
5 Опис пристрою
3
Ідентифікація пристрою
Це керівництво є чинним для систем роздільного типу
"спліт". Інформація щодо конкретної моделі Вашого
пристрою наведена на заводських табличках пристрою.
Заводські таблички розташовані на зовнішньому та
внутрішньому блоках.
4 Декларація відповідності
Виробник заявляє, що цей пристрій розроблено та
сконструйовано у відповідності до чинних стандартів
стосовно отримання маркування CE.
5
Опис пристрою
Цей пристрій складається з наступних елементів:
- Зовнішній блок.
- Внутрішній блок.
- Пульт дистанційного керування
- З"єднувальні електричні кабелі та фреоновий
трубопровід.
- Приладдя, що входить до комплекту постачання.
На Мал. 5.1 наведені компоненти пристрою.
Мал. 5.1Компоненти пристрою
Умовні позначення
1 Внутрішній блок
2 Зовнішній блок
3 Пульт дистанційного керування
4 З"єднувальні електричні кабелі та фреоновий трубопровід
(постачання сторонніх виробників)
5 Фітинг для дренажної трубки
5.1 Пульт дистанційного керування
Пульт дистанційного керування дозволяє регулювати
потрібні функції пристрою.
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
Опис пристрою 5
5.2
Характеристики та переваги
ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ
ПІКТОГРАМА
ОПИС
Тепловий насос
Система охолодження реверсивного типу дозволяє здійснювати як охолодження, так і нагрів
риміщень за бажанням.
Холодоагент R-410A
Холодоагент, який не містить хлору, є екологічно безпечним, не руйнує озон та є
ефективнішим за R-407C чи R22, забезпечуючи набагато кращі рівні ККД.
Технологія інверторів постійного
струму
Економія енергії значніша, ніж в традиційних інверторних системах.
Технологія інверторів
Споживання адаптовано під вимоги акліматизації з регулюванням, завдяки чому гарантований
дуже низький рівень енерговитрат. Обладнання може працювати в екстремальних
температурних умовах.
Фільтр з активованого вугілля
Він нейтралізує та очищує шкідливі гази, знищує сторонні запахи та підтримує свіжу
атмосферу. Якщо фільтр потрапляє під сонячні промені, його здатність нейтралізувати запахи
підвищується.
Антибактеріальний фільтр
Фільтр з антиалергійною та антибактеріальною дією, який зберігає атмосферу чистою та
здоровою.
Протипиловий фільтр
Загальний фільтр, який затримує більшу частину забруднень та пилу, що циркулює
всередині пристрою
Пульт дистанційного керування
Пульт дистанційного керування: інфрачервоний прилад, який забезпечує дистанційний
доступ та керування функціями пристрою
Функція "гарячого" запуску
Внутрішній блок працює тільки після того, як внутрішній контур досягне температури. Таким
чином можна уникнути втручання холоду до циклу нагріву
Функція автоматичного
перезапуску
Після перерви у електропостачанні пристрій буде перезапущено автоматично з тими самими
настройками, що були чинними при попередньому регулюванні.
Захист клапанів
Кришка, яка використовується для захисту службових клапані від впливів негоди
Функція антизамерзання
Усі пристрої теплового насоса мають тенденцію до замерзання протягом холодних зимових
місяців, а функція антизамерзання автоматично розморожує зовнішній контур у разі потреби
Стійкий до корозії корпус
Зовнішній блок виготовлений з оцинкованої сталі та стійких до корозії матеріалів.
Є стійким навіть в умовах високого змісту солей у навколишньому середовищі.
Таблиця 5.1 Характеристики та переваги.
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
UA
6 Початок роботи
6 Початок роботи
6.1
Встановлення елементів живлення до пульта
дистанційного керування.
Вставте два елементи живлення (2 шт. розміру AA), як
показано нижче (див Мал. 6.1).
6.1 Встановлення елементів живлення до пульта дистанційного
керування.
Умовні позначення
1 Кришка відсіку для елементів живлення
2 Акумуляторні батареї
A Область натискання для відкриття кришки
В ідсік для елементів живлення
•Зніміть кришку відсіку для елементів живлення, обережно
натиснувши на область А та витиснувши кришку донизу.
•Вставте елементи живлення до пульту керування,
дотримуючись правильної полярності позитивного та
негативного контактів (як зображено на відсіку для
елементів живлення).
•Встановіть кришку на місце знов.
•Натисніть кнопку ВМК/ВИМК (ON/OFF) (див. Мал.
7.1), щоб переконатися, щоб елементи живлення
встановлені вірно.
Примітка!
Якщо на дисплеї нічого не з"явилося після
натискання на кнопку ВМК/ВИМК, поміняйте
напрямок встановлення елементів живлення або
вставте інші.
Завжди необхідно міняти обидва елементи живлення
одночасно.
Примітка!
Якщо пульт дистанційного керування не працює
належним чином під час роботи, вийміть елементи
живлення та встановіть їх знову на місце через
кілька хвилин.
Виймайте елементи живлення, коли кондиціонер не
буде використовуватись протягом тривалого часу.
Якщо на дисплеї все ще зберігається якась
індикація, просто натисніть кнопку перезапуску.
Обережно!
Загроза забрудення навколишнього середовища
при неналежній утилізації елементів живлення.
Під час заміни елементів живлення у пульті
дистанційного керування, здійснюйте утилізацію
елементів живлення у належний спосіб.
У жодному випадку не викидайте їх до сміття.
6.2 Настроювання годинника
Користуйтеся кнопками пульта дистанційного керування для
регулювання годинника пристрою під час першого запуску
пристрою або після заміни акумуляторів, див. Мал. 6.2.
•Один раз натисніть кнопку годинника (CLOCK).
На дисплеї пульті дистанційного керування починають
блимати індикатори “AM” або “PM”.
•Натисніть кнопки +/- (UP / DOWN) для настроювання
бажаного часу:
При натисканні на кнопки +/- (UP/DOWN)
збільшуватимуться або зменшуватимуться дані часу на 1
хвилину .
Якщо утримувати кнопки +/- (UP / DOWN)
натисненими, показники часу збільшуватимуться або
зменшуватимуться швидко.
•Натисніть кнопку регулювання SET для підтвердження
настройки часу.
Індикатори “AM” або “PM” закінчують блимати, та
починає працювати годинник.
Мал. 6.2Настройки годинника.
Умовні позначення
1 Кнопка годинника CLOCK
2 Кнопки +/- (UP/DOWN - збільшити/зменшити)
3 Кнопка регулювання SET
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
Вказівки з експлуатації 7
7
Вказівки з експлуатації
7.1
Загальні застереження щодо безпеки під час
користування
Загроза травм та фізичних пошкоджень!
- Не дозволяйте дітям гр атися з кондиціонером
повітря. Пристрій не призначений для
використання малими дітьми або людьми
похилого віку без нагляду. Дітям за жодних
обставин забороняється садитися на зовнішній
блок.
- Не кладіть жодних предметів на пристрій згори.
- Не вмикайте пристрійпід час користування
інсектицидами або пестицидами. Вони можуть
проникнути всередину пристрою та спричинити
шкоду для здоров"я осіб, що страждають на
алергію до певних хімічних речовин.
- Уникайте тривалого впливу охолодженого повітря
або екстремальних температур у приміщенні, а
також впливу потоку повітря на людей,
насамперед дітей, хворих та людей похилого
віку.
- Не користуйтеся цим пристроєм для зберігання
їжі, виробів мистецтва, прецизійних приборів,
рослин та тварин.
- Не закривати вентиляційних гратів та не
просовуйте пальці та інші предмети до
повітровпускних та випускних отворів, а також
стулок жалюзі пристрою під час його роботи.
Вентилятор, що працює на високій швидкості,
може спричинити травми.
- Ніколи не забувайте витягти штепсельну вилку
пристрою з розетки, перш ніж відкривати грати
впускного каналу. Ніколи не тягніть штепсельну
вилку пристрою, тримаючись за шнур живлення.
- Не залишайте шнур живлення у зв'язці, та
бережіть його шнур живлення від пошкоджень.
Після монтажу шнур живлення має бути
легкодоступним.
- Не припускайте пошкоджень жодних деталей
пристрою, які містять холодоагент, внаслідок
проколів труб кондиціонера гострими або
загостреними предметами, стискання або
скручування будь-якої трубки, або зішкрябування
покриття з поверхні. Якщо матимуть місце викиди
холодоагента та його попадання до Ваших очей,
це може призвести до серйозного травмування
очей.
- Не переривайте роботу кондиціонера повітря
шлягом витягування шнура.
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
Загроза травм та фізичних пошкоджень!
Небезпека пожежі та вибуху.
- Забороняється запуск пошкоджених
кондиціонерів повітря. Якщо є сумніви,
проконсультуйтеся з Вашим постачальником.
- Кондиціонер повітря має бути належним чином
заземлений у відповідности до специфікацій.
- Не розміщуйте будь-яке джерело тепла з
відкритим полум"ям у межах повітряного потоку
пристрою. Не використовуйте аерозолі та інші
легкозаймисті речовини поблизу обладнання для
кондиціювання повітря. Це може спричинити
пожежу.
- У випадку виявлення будь-яких аномалій
(наприклад, запах горілого), негайно витягніть
штепсельну вилку пристрою з розетки та
зверніться до торговельного/сервісного
підприємства для вчинення належних дій. Якщо
Ви продовжуватимете користуватися пристроєм за
цих аномальних обставин, пристрій може бути
невиправно пошкоджено, а також це може
спричини коротке замиканння або пожежу.
- У разі пошкодження джерела електроживлення
переконайтесь, що його заміна здійснюється
виробником або його сервісним представником
чи кваліфікованим фахівцем.
- Якщо вийшов з ладу плавкий запобіжник
внутрішнього блока, замініть його запобіжником
типу T.3.15 А / 250 В. Якщо вийшов з ладу
плавкий запобіжник зовнішнього блока, замініть
його запобіжником типу T.25 А / 250 В.
- Прокладати проводку слід у відповідності до
місцевих електромонтажних стандартів.
- З метою захисту пристрою вимикайте джерело
змінного струму принаймні на 30 секунд пізніше,
вимкнувши подачу струму.
- Зателефонуйте технічному спеціалістові та
забезпечте вжиття застережних заходів проти
витоків охолоджуючого агента. Витік
охолоджуючого агента у певній концентрації
може спричинити дефіцит кисню.
Небезпечно!.
Небезпека ураження електричним струмом.
Не робіть жодних маніпуляцій з обладнанням
мокрими чи вологими руками.
Обережно!
Небезпека виходу з ладу або несправності.
- Не розташовуйте жодних предметів на
зовнішньому блоку або біля нього.
UA
7 Вказівки з експлуатації
7.2
Визначення функцій
7.2.2 Індикатори на дисплеї
7.2.1 Пульт дистанційного керування
Мал. 7.2 Огляд індикаторів.
Мал. 7.1 Огляд кнопок.
Умовні позначення
1 Кнопка блокування LOCK
2 Кнопка освітлення LIGHT, вмикає та вимикає освітлення дисплея
внутрішнього блока
3 Кнопка коду CODE
4 Кнопка таймера TIMER
5 Кнопка годинника CLOCK
6 Кнопка зниження споживання енергії (SLEEP) (НІЧНИЙ РЕЖИМ)
7 Кнопка режиму (MODE)
8 Кнопка годин HOUR
9 Кнопка ЗДОРОВЕ ПОВІТРЯ (HEALTH AIRFLOW) (поток іонізованого
повітря)
10Кнопка ЗДОРОВ'Я. (HEALTH) (іонізатор)
11Кнопка ВМК/ВИМК (ON/OFF)
12Кнопка температури (TEMP) (ТЕМПЕРАТУРА)
13Кнопка FAN (ВЕНТИЛЯТОР)
14Кнопка вертикального регулювання повітряного потоку SWING UP/
DOWN (НАПРЯМОК ПОТОКУ ПОВІТРЯ ВГОРУ/ВНИЗ)
15Кнопка горизонтального регулювання повітряного потоку SWING
LEFT/RIGHT (НАПРЯМОК ПОТОКУ ПОВІТРЯ ЛІВОРУЧ/
ПРАВОРУЧ)
16Кнопка свіжості FRESH [Ця кнопка не передбачена у цих моделях]
17Кнопка регулювання SET (НАСТРОЙКИ)
18Кнопка ПОТУЖНИЙ/М'ЯКИЙ (POWER/SOFT)
19Кнопка перезапуску RESET
Умовні позначення
1 Індикатор вмикання таймера TIMER ON
2 Індикатор швидкості вентилятора (FAN SPEED)
3 Індикатор блокування пульта LOCK
4 Індикатор вертикального повітряного потоку SWING UP/DOWN
(НАПРЯМОК ПОТОКУ ПОВІТРЯ ВГОРУ/ВНИЗ)
5 Індикатор зниження споживання енергії (SLEEP) (НІЧНИЙ РЕЖИМ)
6 Індикатор ЗДОРОВ'Я. (HEALTH) (ІОНІЗАТОР)
7 Індикатор свіжого повітря FRESH AIR
8 Індикатор коду CODE
9 Індикатор подачі сигналу SIGNAL SENDING
10Індикатор ПОТУЖНИЙ/М'ЯКИЙ (POWER/SOFT)
11Індикатор горизонтального повітряного потоку AIR FLOW LEFT/
RIGHT
12Індикатор температури (TEMP) (ТЕМПЕРАТУРА)
13Індикатор вимкнення таймера TIMER OFF (ВИМИКАННЯ ЗА
ДОПОМОГОЮ ТАЙМЕРА)
14Індикатор годинника CLOCK
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
Вказівки з експлуатації 7
7.3
Рекомендації щодо порядку користування пультом
дистанційного керування
Дотримуйтесь рекомендацій, які наведені нижче, стосовно
користування пультом дистанційного керування:
- Під час роботи спрямовуйте головку передавача
сигналів прямо у бік приймача на внутрішньому блоці.
- Дотримуйтеся відстані між передавачем та приймачем у
межах 7 м.
- Уникайте перешкод між передавачем та приймачем.
- Якщо виникли ускладнення зв"язку з внутрішнім блоком
слід зменшити відстань від пульта керування до
внутрішнього блока.
- Не кидайте пульт дистанційного керування, не
припускайте його падіння та не бийте по ньому.
7.5
Вибір робочого режиму
7.5.1 Автоматичний режим (AUTO)
У автоматичному режимі (AUTO) кондиціонер повітря
автоматично вибиратиме режим охолодження (COOL) чи
нагріву (HEAT), у відповідності до поточного стану
температури навколишнього середовища.
7.3.1 Блокування пульта дистанційного керування
Для фіксації кнопок і дисплея пульта дистанційного
керування:
•Натисніть кнопку блокування (LOCK).
Решта кнопок деактивована.
На дисплеї показаний статус блокування.
Для деактивації блокування:
•Знов натисніть кнопку блокування (LOCK).
Решта кнопок активована.
На дисплеї зникає статус блокування.
Примітка!
Якщо пульт дистанційного керування не працює
належним чином, натисніть кнопку перезапуску
RESET за допомогою гострого предмета, щоб
здійснити перезапуск пульта дистанційного
керування.
7.4 Вмикання / вимикання пристрою
Для вмикання пристрою:
•Натисніть кнопку ВМК (ON) на внутрішньому блоці або
на пульті дистанційного керування; пристрій почне
працювати.
Рідкокристалічний дисплей (РКД) показує останній
робочий статус пристрою (за винятком функцій HEALTH,
SLEEP, POWER/SOFT та TIMER ON/OFF).
Для вимикання пристрою:
•Натисніть кнопку ВИМК (OFF) на внутрішньому блоці або
на пульті дистанційного керування; пристрій припинить
роботу.
Мал. 7.3 Автоматичний вибір режиму.
Умовні позначення
1 Кнопка режиму (MODE)
2 Індикатор автоматичного режиму (AUTO)
3 Кнопка температури TEMP (збільшити/зменшити)
Для приведення до дії:
Якщо пристрій увімкнено (див. Розділ 7.4):
•Натисніть кнопку режиму (MODE).
Відображуються різні режими роботи.
AUTO
(АВТО)
DRY
FAN
HEAT
COOL
(ХОЛОД) (СУШІННЯ) (ВЕНТИЛЯТОР) (ТЕПЛО)
Мал. 7.4 Режими роботи.
•Виберіть автоматичний режим роботи (AUTO)
•Натисканням кнопок ТЕМР відрегулюйте температуру.
При натисканні на кнопки температури TEMP
відбувається підвищення або зниження температури на
1ºC.
При утриманні кнопки TEMP натисненою відбувається
швидке підвищення або зниження температури.
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
UA
7 Вказівки з експлуатації
7.5.2 Режим охолодження (COOL)
У режимі охолодження (COOL), кондиціонер повітря
здійснює охолодження.
Примітка!
У режимі охолодження доцільно розташовувати
передні жалюзійні шторки горизонтально.
•Виберіть режим охолодження (COOL)
•Натисканням кнопок ТЕМР відрегулюйте температуру.
При натисканні на кнопки температури TEMP
відбувається підвищення або зниження температури на
1ºC.
При утриманні кнопки TEMP натисненою відбувається
швидке підвищення або зниження температури.
•Натисніть кнопку FAN (ВЕНТИЛЯТОР) для вибору
швидкості вентилятора.
При кожному натисканні кнопки FAN (ВЕНТИЛЯТОР)
буде змінюватися швидкість вентилятора, як показано на
мал. 7.7
Мал. 7.7 Швидкість вентилятора.
Якщо вентилятор конфігуровано на автоматичний режим
AUTO, кондиціонер повітря автоматично встановлює
швидкість вентилятора залежно від поточної температури
у приміщенні.
Примітка!
У режимі охолодження, тривале використання
пристрою в умовах значної вологості призводить
до виходу крапель воді через випускні жалюзійні
пластини.
Мал. 7.5 Вибір режиму охолодження.
Умовні позначення
1 Кнопка режиму (MODE)
2 Індикатор режиму охолодження (COOL)
3 Кнопка температури TEMP (збільшити/зменшити)
4 Кнопка FAN (ВЕНТИЛЯТОР)
Для приведення до дії:
Якщо пристрій увімкнено (див. Розділ 7.4):
•Натисніть кнопку режиму (MODE).
Відображуються різні режими роботи.
AUTO
(АВТО)
DRY
FAN
HEAT
COOL
(ХОЛОД) (СУШІННЯ) (ВЕНТИЛЯТОР) (ТЕПЛО)
Мал. 7.6 Режими роботи.
10
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
Вказівки з експлуатації 7
7.5.3 Режим осушення (DRY)
У режимі осушення (DRY) кондиціонер повітря здійснює
видалення вологи з атмосфери.
•Виберіть режим осушення (DRY).
•Натисніть кнопоки TEMP для вибору настройки
температури.
При натисканні на кнопки температури TEMP
відбувається підвищення або зниження температури на
1ºC.
При утриманні кнопки TEMP натисненою відбувається
швидке підвищення або зниження температури.
•Натисніть кнопку FAN (ВЕНТИЛЯТОР) для вибору
швидкості вентилятора.
При кожному натисканні кнопки FAN (ВЕНТИЛЯТОР)
буде змінюватися швидкість вентилятора, як показано на
мал. 7.10
Мал. 7.10Швидкість вентилятора.
Робота у режимі охолодження починається тоді, коли
навколишня температура перевищить конфігуроване
значення температури.
У режимі осушення, коли навколишня температура
перевищує навколишню температуру на 2ºC, пристрій
працюватиме періодично на НИЗЬКІЙ (LOW) швидкості,
незалежно від конфігурації вентилятора, див. мал. 7.11.
Мал. 7.8 Вибір режиму осушення.
Умовні позначення
1 Кнопка режиму (MODE)
2 Індикатор режиму осушення (DRY)
3 Кнопка температури TEMP (“+/-”)
4 Кнопка FAN (ВЕНТИЛЯТОР)
Для приведення до дії:
Якщо пристрій увімкнено (див. Розділ 7.4):
•Натисніть кнопку режиму (MODE).
Відображуються різні режими роботи.
AUTO
(АВТО)
DRY
FAN
HEAT
COOL
(ХОЛОД) (СУШІННЯ) (ВЕНТИЛЯТОР) (ТЕПЛО)
Мал. 7.11Графік роботи у режимі осушення.
Умовні позначення
T1Конфігурована температура
Примітка!
У режимі зневоложення, тривале використання
пристрою в умовах значної вологості призводить
до виходу крапель воді через випускні жалюзійні
пластини.
Мал. 7.9 Режими роботи.
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
UA
11
7 Вказівки з експлуатації
7.5.4 Режим вентиляції (FAN)
У режимі вентиляції (FAN) пристрій не працює у наступних
режимах:
- режим охолодження (COOL)
- режим нагріву (HEAT)
- автоматичний режим (AUTO)
У режимі вентилятора (FAN) деактивовано конфігурацію
температури та функцію "нічного режиму" SLEEP.
•Виберіть режим роботи вентиляції (FAN)
•Натисніть кнопку FAN (ВЕНТИЛЯТОР) для вибору
швидкості вентилятора.
При кожному натисканні кнопки FAN (ВЕНТИЛЯТОР)
буде змінюватися швидкість вентилятора, як показано на
мал. 7.14
Мал. 7.14Швидкість вентилятора.
Мал. 7.12Вибір режиму вентилятора.
Умовні позначення
1 Кнопка режиму (MODE)
2 Індикатор режиму вентиляції (FAN)
3 Кнопка FAN (ВЕНТИЛЯТОР)
Щоб активувати режим вентиляції (FAN):
Якщо пристрій увімкнено (див. Розділ 7.4):
•Натисніть кнопку режиму (MODE).
Відображуються різні режими роботи.
AUTO
(АВТО)
DRY
FAN
HEAT
COOL
(ХОЛОД) (СУШІННЯ) (ВЕНТИЛЯТОР) (ТЕПЛО)
Мал. 7.13 Режими роботи.
12
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
Вказівки з експлуатації 7
7.5.5 Режим нагріву (HEAT)
У режимі нагріву кондиціонер повітря дозволятиме
здійснювати нагрів .
•Виберіть режим нагріву (HEAT).
•Натисканням кнопок ТЕМР відрегулюйте температуру.
При натисканні на кнопки температури TEMP
відбувається підвищення або зниження температури на
1ºC.
При утриманні кнопки TEMP натисненою відбувається
швидке підвищення або зниження температури.
•Натисніть кнопку FAN (ВЕНТИЛЯТОР) для вибору
швидкості вентилятора.
При кожному натисканні кнопки FAN (ВЕНТИЛЯТОР)
буде змінюватися швидкість вентилятора, як показано на
мал. 7.17
Мал. 7.17Швидкість вентилятора
Примітка!
У режимі нагріву (HEAT), гаряче повітря не
подаватиметься через певний короткий проміжок
часу, внаслідок функції запобігання холодним
потокам.
Мал. 7.15Вибір режиму нагріву.
Умовні позначення
1 Кнопка режиму (MODE)
2 Індикатор режиму нагріву (HEAT)
3 Кнопка температури TEMP (“+/-”)
4 Кнопка FAN (ВЕНТИЛЯТОР)
Для приведення до дії:
Якщо пристрій увімкнено (див. Розділ 7.4):
•Натисніть кнопку режиму (MODE).
Відображуються різні режими роботи.
AUTO
(АВТО)
DRY
FAN
HEAT
COOL
(ХОЛОД) (СУШІННЯ) (ВЕНТИЛЯТОР) (ТЕПЛО)
Мал. 7.16Режими роботи.
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
UA
13
7 Вказівки з експлуатації
7.6 Встановлення напрямку потоку повітря
Напрямок потоку повітря може бути встановлено у
вертикальній або горизонтальній площині.
Загроза травм та фізичних пошкоджень!
Уникайте безпосереднього контакту тіла з
потужними потоками повітря. Не дозволяється
прямий вплив потоку повітря на тварин та рослини.
Вони можуть постраждати.
Обережно!
Небезпека виходу з ладу або несправності.
Не відкривайте випускні жалюзійні пластини
вручну.
Примітка!
Якщо жалюзійні пластини працюють неналежно,
зупиніть пристрій на одну хвилину та перезапустіть
його знов, виконавши потрібне регулювання з
пульта дистанційного керування.
Примітка!
У режимі нагріву доцільно розташовувати
жалюзійні пластини вертикально.
7.6.1 Вертикальний потік повітря
•Натисніть кнопку зміни напрямку SWING UP/DOWN
(ВІДХИЛЕННЯ ВГОРУ/ВНИЗ), щоб спрямувати потік
повітря угору або вниз.
Вертикальна стулка жалюзі буде розташована у
відповідності до положень, які дозволені для кожного
режиму роботи.
На пульті дистанційного керування або на панелі
керування внутрішнього блоку будуть відображені різні
піктограми, у відповідності до режиму роботи, див. Табл.
7.1.
- Режими охолодження/сушіння/вентиляції COOL/DRY/
FAN:
Дозволені положення: 1, 2, 3, 4, 6
- Режим нагріву HEAT:
Дозволені положення: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Режим автоматичний AUTO:
Дозволені положення: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Вертикальний напрямок
Положення 1
Положення 2
Положення 3
Положення 4
Положення 5
Примітка!
У режимі охолодження доцільно розташовувати
жалюзійні пластини горизонтально.
Положення 6
(автоматичне спрямування)
Таблиця 7.1 Положення у вертикальному напрямку.
14
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
Вказівки з експлуатації 7
7.6.2 Горизонтальний потік повітря
•Натисніть кнопку SWING LEFT/RIGHT для відхилення
потоку повітря ліворуч або праворуч.
Горизонтальні відбивачі спрямовані у відповідності до
зазначених положень.
На пульті дистанційного керування або на панелі
керування внутрішнього блока будуть відображені різні
піктограми, див. Табл. 7.2.
Горизонтальний напрямок
Положення 1
Положення 2
Положення 3
Положення 4
Положення 5
7.7
Вибір спеціальних функцій
7.7.1 Здоровий режим аніонів (HEALTH)
Генератор аніонів кондиціонера повітря виконує такі функції:
- Для генерації аніонів з метою нейтралізації кількості
катіонів та аніонів у повітрі.
- Для знищення бактерій.
- Для прискорення осідання пилу у приміщенні з метою
очищення повітря приміщення.
УФ-опромінення з метою дезинфекції:
- Емісія УФ-променів з УФ-модуля внутрішнього блоку
каталітично активує наночастки TiO2 на поверхні
проміжного блоку світильників Multilights, що підвищує
ефективність та строк дії дезинфекції.
Примітка!
Не відкривайте передню панель внутрішнього блока
під час активного виконання функції дезинфекції.
Положення 6
Положення 7
Положення 8
Таблиця 7.2 Положення у горизонтальному напрямку.
Примітка!
При зупинці пристрою у пам'ять блока керування
заносяться конфігуровані параметри напрямку, які
наступного разу будуть застосовані після запуску
пристрою.
Мал. 7.18Вибір функції ЗДОРОВ'Я (HEALTH).
Умовні позначення
1 Кнопка ЗДОРОВ'Я (HEALTH)
2 Індикатор функції ЗДОРОВ'Я (HEALTH)
3 Кнопка свіжого повітря FRESH AIR
4 Індикатор свіжого повітря FRESH AIR
Для активування здорового режиму аніонів:
•Натисніть кнопку ЗДОРОВ'Я (HEALTH).
Для скасування функції
•Знов натисніть кнопку ЗДОРОВ'Я (HEALTH), щоб зупинити
здоровий режим аніонів.
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
UA
15
7 Вказівки з експлуатації
Функція свіжого повітря (додаткова комплектація)
- Зовнішнє повітря може надходити до приміщення через
трубу свіжного повітря, що дозволить підтримувати свіжим
повітря у приміщенні.
- Для переходу з функції "ЗДОРОВ’Я" до функції "свіжого
повітря" натисніть кнопку FRESH (на дисплеї з'явиться
індикатор свіжого повітря).
- Для скасування функції "ЗДОРОВ’Я" знов натисніть
кнопку свіжого повітря FRESH.
Примітка!
Індикатор "ЗДОРОВ'Я." (HEALTH) горітиме, коли
не працює вентилятор внутрішнього блоку, навіть
якщо генератор аніонів не включено.
7.7.2 Здоровий режим потоку повітря (HEALTH FLOW)
Напрямок потоку іонізованого повітря може бути
встановлено у вертикальній або горизонтальній площині.
Для приведення до дії:
•Натисніть кнопку здорового повітря HEALTH FLOW для
спрямування потоку у горизонтальному напрямку.
На дисплеї з'явиться індикатор горизонтального потоку.
Жалюзійні пластини нижнього впускного та випускного
отворів закриються, та поток повітря циркулюватиме
горизонтально, починаючи від верхнього впускного та
випускного жалюзі.
•Знов натисніть кнопку здорового повітря HEALTH FLOW
для спрямування потоку у вертикальному напрямку.
На дисплеї з'явиться індикатор вертикального потоку.
Жалюзійні пластини верхнього впускного та випускного
отворів закриються, та поток повітря циркулюватиме
вертикально, починаючи від нижнього впускного та
випускного жалюзі.
•Знов натисніть на кнопку "здорового потоку повітря"
(HEALTH FLOW) для скасування функції здорового потоку
повітря.
Жалюзійні пластини впускного та випускного отворів
залишаються відкритими у режимі, на який було
конфігуровано пристрій, перш ніж буже активовано
функці. "здорового режиму аніонів".
Примітка!
Після конфігурації функції "здорового потоку
повітря" положення впускних та випускних жалюзі
буде зафіксовано.
Виберіть відповідний напрямок роботи вентилятора,
залежно від реальних умов.
Примітка!
У режимі охолодження та зневоложення, тривале
використання пристрою в умовах значної вологості
призводить до виходу крапель воді через випускні
жалюзійні пластини.
Примітка!
У режимі ТЕПЛО (HEAT) краще вибрати
вертикальний напрямок потоку. У режимі ХОЛОД
(COOL) доцільніше вибрати горизонтальний
напрямок потоку.
Мал. 7.19Вибір функції ЗДОРОВИЙ ПОТІК ПОВІТРЯ (HEALTH
FLOW).
Умовні позначення
1 Кнопка "здорового потоку повітря" HEALTH FLOW
16
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
Вказівки з експлуатації 7
7.7.3 Функція нічного режиму SLEEP
Режими ХОЛОД, СУШІННЯ, ТЕПЛО (COOL, DRY, HEAT)
можна настроїти у нічні години, щоб уникнути надмірного
підвищення або зниження температури.
Мал. 7.21Метод роботи функції нічного режиму SLEEP у режимі
ХОЛОД, СУШІННЯ (COOL, DRY).
Умовні позначення
T1Конфігурована температура
to Запуск функції нічного режиму SLEEP
У режимі нагріву (HEAT)
Температура у приміщенні поступово знижується на 2ºC
відносно конфігурованого значення, щоб забезпечити
неможливість надмірного підйому температури під час
годин сну.
- Протягом першої години роботи у "нічному режимі"
SLEEP температура у приміщенні знижується на 2ºC
нижче конфігурованого значення температури.
- Як тільки мине година, температура знизиться ще на 2ºC.
- Як тільки минуть три години, температура зросте на 1ºC.
- Пристрій буде працювати ще три години, перш ніж
зупиниться.
Мал. 7.20 Вибір функції "НІЧНИЙ РЕЖИМ" (SLEEP).
Умовні позначення
1 Кнопка "нічного режиму" (SLEEP)
2 Індикатор функції "нічного режиму"
Для приведення до дії:
•Виберіть бажаний режим роботи (див. розділ 7.5).
•Натисніть кнопку "нічного режиму" (SLEEP).
В режиме ХОЛОД, СУШІННЯ (COOL, DRY)
Температура у приміщенні підвищується на 2ºC відносно
конфігурованого значення, щоб забезпечити неможливість
надмірного зниження температури під час годин сну.
- Протягом першої години роботи у "нічному режимі"
SLEEP температура у приміщенні підвищується на 1ºC
вище конфігурованого значення температури.
- Як тільки мине година, температура підвищиться ще на
1ºC.
- Пристрій працюватиме 6 годин, після чого зупиниться.
Мал. 7.22 Метод роботи функції нічного режиму SLEEP у режимі
ТЕПЛО (HEAT).
Умовні позначення
T1Конфігурована температура
to Запуск функції нічного режиму SLEEP
У автоматичному режимі
Пристрій працює у робочому режимі, який обирається
автоматично у відповідній прив'язці до "нічного режиму" (SLEEP).
У режимі в ентиляції (FAN)
Пристрій не має функції "нічного режиму" SLEEP.
Примітка!
Визначте швидкість вітру для "нічного режиму".
Якщо швидкість вітру є високою або середньою,
поставте пристрій на зменшену швидкість вітру.
Якщо пристрій поставлено на слабкий вітер, не
міняйте настройки.
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
UA
17
7 Вказівки з експлуатації
7.7.4 Функція ввімкнення/вимкнення таймера TIMER ON/
OFF (ВВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ЗА ТАЙМЕРОМ)
Пристрій можно ввімкнути / вимкнути з використанням
таймера.
•Натисніть кнопки годин HOUR, для програмування
потрібного часу:
При натисканні на кнопки HOUR збільшуватимуться або
зменшуватимуться дані часу на 1 годину.
Якщо утримувати кнопки "HOUR" натисненими, показники
часу збільшуватимуться або зменшуватимуться швидко.
Час можна встановлювати в межах інтервалу 24 години.
•Натисніть кнопку регулювання SET для підтвердження
часу.
Індикатори ВМК та ВИМК (“ON” or “OFF”) більше не
блиматимуть.
Відображення часу на дисплеї: Пристрій розпочне
роботу або буде вимкнено після x годин x хвилин.
Для скасування:
•Натисніть кнопку таймера TIMER декілька разів, поки на
дисплеї не зникне конфігурація таймера “ВМК/ВИМК”
(TIMER ON/OFF).
Примітка!
Вірно встановіть годинника до початку роботи
таймера.
Примітка!
Розпочніть знов процес конфігурації часу після
заміни елементів живлення або у разі можливих
перебоїв у енергопостачанні.
Мал. 7.23
Вибір функції "ТАЙМЕР" (TIMER).
Умовні позначення
1 Кнопка таймера (TIMER)
2 Індикатор функції таймера “ВМК/ВИМК” (TIMER ON/OFF)
3 Кнопки годин HOUR (”+/-”)
4 Кнопка регулювання SET
Примітка!
Пристрій має функцію пам"яті; коли наступного
разу використовуватиметься функція таймера
“ВМК/ВИМК” (TIMER ON/OFF), натисніть кнопку
регулювання SET, якщо конфігурація таймера є
ідентичною до тієї, яка використовувалась
востаннє.
Для приведення до дії:
•Виберіть бажаний режим роботи (див. розділ 7.5).
•Натисніть кнопку таймера (TIMER).
Зміниться конфігурація дисплея на пульті дистанційного
керування.
При кожному натисканні змінюватиметься режим
таймера “ВМК/ВИМК” (Timer ON/Timer OFF.
Горітимуть індикатори “ВМК/ВИМК” ("ON"/"OFF").
BLANK (ПРОПУСК)
TIMER ON
TIMER OFF
TIMER ON-OFF
Мал. 7.24 Конфігурація дисплея пульта дистанційного керування.
18
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
Вказівки з експлуатації 7
7.7.5 Функція ПОТУЖНИЙ/М'ЯКИЙ (POWER/SOFT)
Користуйтеся функцією потужного режиму (POWER), коли
Ви бажаєте швидкого нагріву або охолодження.
Функція м'якого режиму (SOFT) зменшує рівень шуму пристрою.
•Зупініть відображення на дисплеї у функцї "ПОТУЖНИЙ"
(POWER).
У режимах ТЕПЛО (HEAT) та ХОЛОД (COOL) швидкість
вентилятора встановлюється автоматично на "високу" (HI)
протягом 15 хвилин, з метою відновити первинну
конфігурацію.
Для скасування функції ПОТУЖНИЙ (POWER):
•Двічі натисніть кнопку ПОТУЖНИЙ/М'ЯКИЙ (POWER/
SOFT).
Індикатор зникне.
Для активування функції М'ЯКИЙ (SOFT):
•Натисніть кнопку ПОТУЖНИЙ/М'ЯКИЙ (POWER/
SOFT).
Кожного разу, коли Ви натискаєте на кнопку, Ви
змінюєте конфігурацію дисплея, див Мал. 7.26.
•Зупініть відображення на дисплеї у функцї "м'який"
(SOFT).
При виконанні функції “М’ЯКИЙ” (SOFT) швидкість
вентилятора автоматично встановлюється на "низьку" LO.
Для скасування функції “М’ЯКИЙ” (SOFT):
•Двічі натисніть кнопку ПОТУЖНИЙ/М'ЯКИЙ (POWER/
SOFT).
Індикатор зникне.
Примітка!
При виконанні функції POWER (ПОТУЖНИЙ) у
режимах HEAT (ТЕПЛО) та COOL (ХОЛОД) у
кімнаті буде рівномірно розподілятися тепло.
Мал. 7.25 Функцї ПОТУЖНИЙ/М'ЯКИЙ .
Умовні позначення
1 Кнопка ПОТУЖНИЙ/М'ЯКИЙ (POWER/SOFT)
2 Індикатор ПОТУЖНИЙ/М'ЯКИЙ (POWER/SOFT)
Примітка!
Тривала робота при виконанні функції SOFT
(М'ЯКИЙ) спричиняє нерівномірності у атмосфері,
температура не буде дуже низькою або дуже
високою.
Для активування режиму ПОТУЖНИЙ (POWER):
•Натисніть кнопку ПОТУЖНИЙ/М'ЯКИЙ (POWER/
SOFT).
Кожного разу, коли Ви натискаєте на кнопку, Ви
змінюєте конфігурацію дисплея, див Мал.7.26.
P
O
W
E
R SOFT (М'ЯКИЙ) BLANK (ПРОПУСК)
Мал. 7.26 Конфігурація дисплея функцій "ПОТУЖНИЙ/М ‘ЯКИЙ" .
(POWER/SOFT).
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
UA
19
7 Вказівки з експлуатації
7.8
Екстрений режим та експлуатаційне випробування
7.8.1 Екстрений режим
Користуйтеся цією функцією тільки у разі виходу з ладу
або загублення пульта дистанційного керування.
У екстреному режимі пристрій автоматично обирає
режими роботи, "Охолодження" або "Нагрів", залежно від
навколишньої температури, див. Табл. 7.3.
Температура Режим роботи
Бажана
темп-ра
Режим
таймера
Поток
повітря
> 23ºC
C
26ºC
НІ
AUTO
(АВТО)
< 23ºC
Н (НАГРІВ)
23ºC
НІ
AUTO
(АВТО)
Таб. 7.3 Екстрений режим.
Для приведення до дії:
•Натисніть на перемикач екстреного режиму / тестового
режиму.
Лунає звуковий сигнал-зумер, якій свідчить про початок
виконання функції.
7.30 Перемикач екстреного/тестового режиму.
Умовні позначення
1 Перемикач екстреного/тестового режиму.
Примітка!
У екстреному режимі неможливо перейти до
режиму зневоложення.
7.8.2 Експлуатаційне випробування
Користуйтеся цією функцією для виконання
експлуатаційних випробувань при температурі нижче
16ºC.
Для приведення до дії:
•Підніміть передню кришку внутрішнього блока.
•Утримуйте перемикач екстреного/тестового режиму
натисненим понад п'ять секунд.
Двічі пролунає зумер, що означатиме початок виконання
функції у режимі охолодження при високій (HI) швидкості
повітряного потоку.
•Відпустіть перемикач.
Через 30 хвилин функціональний тест автоматично
закінчений.
7.8.3 Скасування екстреного режиму/ випробовування в
екстреному режимі
•Натисніть перемикач екстреного / тестового режиму
знов, або скористайтеся з пульта дистанційного
керування.
Зумер припиняється.
Пристрій повертається до нормального режиму роботи.
7.9
Індикатори внутрішнього блока
Мал. 7.31Загальний вигляд дисплея внутрішнього блока.
Умовні позначення
1 Індикація режиму роботи
РЕЖИМ РОБОТИ
ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО .
КЕРУВАННЯ
ІНДИКАТОРНЕ ТАБЛО
2 Індикатор навколишньої температури
Показує протягом декількох секунд настройки температури, потім
повертається до індикації навколишньої температури
3 TIMER ON (ТАЙМЕР ВМК.)
4 SLEEP (НІЧНИЙ РЕЖИМ)
5 TIMER OFF (ТАЙМЕР ВИМК.)
6 HEALTH (ЗДОРОВ'Я.)
7 FRESH (СВІЖИЙ) (функція відсутня)
20
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
Поради щодо енергозбереження 8
8
Поради щодо енергозбереження
8.1
Прийнятна температура навколишнього
середовища
Встановіть температуру приміщення на належне значення,
щоб гарантувати фізично добре самопочуття, комфорт, та
, у будь-якому разі, виконання правових норм. Кожен
градус понад це значення суттєво збільшуватиме
споживання енергії.
Також температура має бути прийнятною для конкретного
призначення примішення: температура порожніх приміщень
та спалень не повинна бути такою самою, як температура
у вітальні.
8.2 Усунення джерел тепла чи холоду
Якщо існує багато джерел тепла (у режимі охолодження)
або холоду (у режимі нагріву), які можуть бути усунені,
зробіть це (наприклад, належним чином зачиніть двері чи
вікно). Це забезпечить зменшене споживання енергії
пристроєм.
8.3 Робота у режимі нагріву (тепловий насос)
Ваш пристрій, у разі роботи у режимі нагріву, діє як
тепловий насос, тобто, відбирає тепло зовні (через
зовнішній блок) та випускає його всередині приміщення
(через внутрішній блок). У той самий час, традиційна
система нагріву виробляє тепло виключно за рахунок
споживання енергії. Таким чином, нагрів приміщення за
допомогою теплового насоса є набагато економічнішим у
порівнянні з традиційними нагрівальними приладами
(радіаторами, калориферами, бойлерами).
8.4
Температура навколишнього середовища на час
відсутності персоналу
Під час роботи у режимі нагріву досягається економія
завдяки підтриманню температури приміщення приблизно
на рівні 5ºC нижче від нормальної температури. Зниження
понад ці 5º C не дасть додаткової економії енергії, а лише
потребуватиме більшої потужності нагріву протягом
наступних періодів роботи за нормальних робочих умов.
Знижувати температуру далі варто лише тоді, коли
передбачена тривала відсутність, наприклад, на час
відпустки.
Взимку слід гарантувати захист від замерзання.
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
8.5 Рівномірний нагрів
Часто в будинку опалюється лише одна кімната. При
цьому поверхні, які утворюють періметр цієї площі, тобто,
стіни, двері, вікна, стеля та підлога, а також суміжні
приміщення є більш холодними, ніж повітря у кімнаті, тому
мають місце небажані втрати теплової енергії. Таким
чином, важко раціонально нагрівати простір кімнати, та
з"являється неприємне відчуття холоду (те саме відбувається,
якщо залишити відкритими двері що, в певній мірі
відокремлюють приміщення, які опалюються, від приміщень,
які не опалюються).
Така економія є удаваною: нагрів ввімкнуто, проте,
температура у приміщенні не є приємною. Більшого
комфорту та раціональнішого режиму роботи можна
досягнути, опалюючи усі кімнати у будинку рівномірно,
зважаючи на призначення кожної кімнати (температура у
порожніх приміщеннях та спальнях не повинна бути такою
самою, як у вітальні, доки вони не є на значно
холоднішими у порівнянні з вітальнею).
8.6
Зниження споживання енергії в нічний час
(функція"нічного режиму" SLEEP)
Ваш пристрій має функцію "нічного режиму" (SLEEP), що
дозволить автоматично змінювати температуру відносно
передвстановлених значень (у режимі нагріву температура
дещо знижуватиметься; у режимі охолодження температура
дещо зростатиме) протягом регулювання "нічного режиму".
Таким чином, окрім підвищеного комфорту за рахунок
цього, можна досягнути зниженого споживання енергії.
Більш детально про функцію "нічного режиму" (SLEEP) див.
Розділ 7.7.1.
8.7
Зниження споживання енергії з програмуванням
часу роботи (функція таймера TIMER)
Використовуючи функцію таймера (TIMER), Ви в змозі
регулювати час пуску Вашого пристрою. Таким чином,
можно програмувати роботу Вашого пристрою тільки коли
це є необхідним, що дозволить досягти високої
економічності використання.
8.8 Належне технічне обслуговування пристрою
Пристрій працює ефективно, коли він перебуває у
бездоганному стані та максимально використовує енергію,
яку споживає. Забезпечте, щоб Ваш пристрій належним
чином проходив технічне обслуговування (більш детальну
інформацію див. у Розділі 10). Зокрема, переконайтеся,
що фільтри є чистими і що усі повітровпускні та випускні
отвори не забиті як на внутрішньому, так і на зовнішньому
блоці. Якщо цього не зробити, наслідком буде підвищене
споживання енергії.
UA
21
9 Усунення несправностей
9 Усунення несправностей
У таблиці нижче наведені деякі типові проблеми із
зазначенням їх можливих причин та методів усунення, див.
Табл. 9.1.
Якщо такі методи не дозволяють усунути проблему,
зверніться до організації, що звичайно здійснює для Вас
монтаж, або зателефонуйте до найближчого відділення
компанії Vaillant.
ОЗНАКИ
Система не перезапускається негайно
Система не працює взагалі (вентилятор не
запускається)
ЙМОВІРНІ ПРИЧИНИ
Якщо пристрій зупинено, він не
перезапускається протягом 3 хвилин, які
повинні минути, з метою захисту системи
Якщо витягти штепсельну вилку з розетки
та знов встромити її, протягом трьох хвилин
працюватиме захисна схема, щоб захистити
кондиціонер
Не встромлено штепсельну вилку
Обірвано лінію електропостачання
Перегорів запобіжник
Неефективне охолодження або нагрів
Чути шум
З’являються запахи
З пристрою виходить туман або пара
Відкриті двері та/або вікна
Наявність джерел тепла поблизу (наприклад,
скупчення людей у приміщенні)
Термостат встановлений на надмірно високу
температуру у режимі охолодження або надто
низьку температуру у режимі нагріву
Перешкода перед повітровпускним або
випускним отвором
Не досягнутий встановлений рівень
температури навколишнього середовища
Забруднений або забитий повітряний фільтр
МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ
Зачекати 3 хвилини, перш ніж запускати
пристрій знов
Зачекати 3 хвилини після того, як штепсельну
вилку встромлено до розетки, перш ніж
пристрій працюватиме знов
Встромити штепсельну вилку та запустити
пристрій, поставивши селектор у положення
"I" (пуск)
Відновити електропостачання
Замінити запобіжник. Використовуйте тільки
правильні запобіжники для кожної моделі. Не
користуйтеся дротом та іншими матеріалами
замість запобіжників. Наслідком може бути
пожежа
Закрити двері та/або вікна
Якщо можливо, усунути джерело тепла.
Встановити належну температуру
Усунути перешкоду, щоб повітря могло
циркулювати належним чином
Зачекати кілька секунд
Прочистити повітряний фільтр (чищення
повітряного фільтра слід проводити кожні 15
днів)
Чи не потрапляють у приміщення прямі сонячні Користуйтеся завіскою для захисту приміщення
промені під час режиму охолодження?
від надлишку сонячних променів
Під час роботи пристрою або при його
Це є нормальним явищем для кондиціонера.
зупинці можна почути булькотіння. Такий шум Шум викликаний потоком холодоагенту у
є найголоснішим протягом перших 2-3 хвилин системі.
роботи
Під час роботи чути потріскування
Це є нормальним явищем для кондиціонера.
Такий шум спричинено розширенням або
стисканням під дією змін температури
Якщо шум є голосним і надходить від потоку
Ретельно прочистити повітряні фільтри
повітря під час роботи, це може свідчити про
сильне забруднення повітряних фільтрів
Інколи це може бути спричинено запахами
Така ситуація не потребує жодних дій
тютюну або меблів, що потрапили до
пристрою.
У режимі COOL (ХОЛОД) або DRY
Така ситуація не потребує жодних дій
(СУШІННЯ) внутрішній блок може видувати
певну кількість туману. Це відбувається
внаслідок раптового охолодження повітря у
приміщенні.
Таблиця 9.1 Усунення несправностей.
22
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
Технічне обслуговування 10
10 Технічне обслуговування
Небезпечно!
Небезпека ураження електричним струмом..
Вимкніть пристрій та витягніть штепсельну вилку з
розетки, перш ніж переходити до техобслуговування
пристрою. Це дозволить уникнути травм.
Небезпечно!
Небезпека ураження електричним струмом..
Не промивайте пристрій водою.
Обережно!
Небезпека виходу з ладу або несправності.
Не користуйтеся керосином, бензином,
розчинниками або абразивними миючими
засобами для чищення пристрою. Це може
пошкодити покриття пристрою.
Обережно!
Гаряча вода температурою понад 40ºC може
спричинити зміну кольору або деформацію частин
пристрою.
10.1 Чищення пульта дистанційного керування
•Протирайте пульт сухою ганчіркою. Не користуйтеся
гарячою водою для чищення пульта дистанційного керування.
•Не користуйтеся засобами для чищення скла або іншими
хімічними агентами.
10.2 Чищення внутрішнього блока
•Протріть зовнішню поверхню пристрою м"якою та сухою
ганчіркою.
•Для застарілих забруднень користуйтесь нейтральним
засобом для чищення, розведеним у воді. Видаліть надлишок
води ганчіркою, перш ніж протирати пристрій. Не
залишайте на пристрої жодних решток засобу для чищення.
10.3 Чищення повітряних фільтрів
Повітряний фільтр вловлює пил, який потрапляє з
приміщення до внутрішнього блока разом з повітрям.
Якщо фільтр забитий, ефективність дії кондиціонера повітря
знижується, може вийти з ладу компресор та замерзнути
теплообмінник внутршнього блока.
Чистіть повітряний фільтр регулярно, щоб цього не сталося.
З цією метою:
•Вийміть повітряні фільтри, злегка настискаючи на
центральне вушко, доки воно не вийде з фіксації, потім
вийміть фільтр у напрямку донизу.
•Прочистіть фільтр, видаляючи пил та забруднення
пилососом, або промийте його холодною водою.
•Слідкуйте за тим, щоб фільтри повністю висохли (сушіть
їх у тіні), перш ніж знов встановлювати їх до пристрою.
Фільтри з активованим вугіллям (якщо встановлені) можна
реактивувати, поклавши їх під прямі сонячні промені.
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
Якщо й надалі відчуваються сторонні запахи, слід
замінити фільтри на нові. Якщо проблему сильного
запаху не вдалося усунути, зверніться до свого сервісного
підприємства із замовленням на повну чистку пристрою.
•Вставляйте фільтр вірно та переконайтесь, що він
повністю зафіксований стопором. Якщо фільтри
праворуч та ліворуч не зафіксовані належним чином, це
може призвести до несправності.
Обережно!
Небезпека виходу з ладу або несправності.
Не підключайте систем ароматизації, систем
поглинання запаху тощо до фільтра або всередині
зворотнього повітропроводу.
Це може пошкодити або забруднити контур
теплообмінника. У разі потреби, встановлюйте ці
системи на випускному отворі, та переконайтесь,
що вони працюють тільки при ввімкненому
вентиляторі.
10.4 Чищення зовнішнього блока
•Протріть зовнішню поверхню пристрою сухою
ганчіркою.
•Якщо потрібно, видаліть пил та листя з поверхні впускного
отвору.
•Періодично прочищайте ребра теплообмінника м"якою
щіткою, якщо пристрій розташований у запиленому
середовищі.
•Час від часу перевіряйте основу зовнішнього блока.
Загроза травм та фізичних пошкоджень!
Пошкоджена або ненадійна основа може
спричинити падіння блока, наслідком чого можуть
бути травми або матеріальні збитки.
Загроза травм та фізичних пошкоджень!
За винятком випадків техобслуговування або заміни,
не розбирайте зовнішній блок. Дія вентилятора
може бути дуже небезпечною.
Примітка!
Радимо звернутися до надійного фахівця з техніки
кондиціювання повітря або до підприємства
технічного сервісу Vaillant Group для укладення
договору на профілактичне технічне
обслуговування. Це допоможе подовжити строк
служби Вашого обладнання та поліпшити його
показники.
UA
23
11 Зберігання протягом тривалого часу
12 Припинення експлуатації продукту
11 Зберігання протягом тривалого часу
Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм протягом
тривалого часу:
•Запустіть вентилятор на дві-три години при температурі
30ºC, у режимі ХОЛОД ( COOL), та на високій
швидкості, щоб запобігти появі плісняви або запахів.
•Зупиніть пристрій та вимкніть вимикач мережи
електроживлення.
• Прочистіть повітряні фільтри
•Прочистіть зовнішній блок.
•Вийміть елементи живлення з пульта дистанційного
керування.
Перед новим запуском пристрою:
•Встановіть елементи живлення до пульта дистанційного
керування.
•Не забувайте поставити на місце обидва фільтри,
правий та лівий, перш ніж вмикати пристрій.
•Перевірте, чи не забилися повітряні фільтри.
•Перевірте, чи не заблоковані повітровипускні та впускні
отвори.
•Повторно підключіть електроживлення мережі, запустіть
та випробуйте систему на усіх режимах. Якщо з'явилися
будь-які незвичні шуми або відхилення у експлуатації,
зверніться до свого торгового представника для сервісу.
Загроза травм та фізичних пошкоджень!
У випадку демонтажу обладнання та повторного
монтажу пізніше, слід забезпечити належний
монтаж обладнання персоналом, який володіє
належною кваліфікацією (див. керівництво з
монтажу). Інакше можуть бути спричинені витоки
води, витоги охолоджувальної рідини, коротке
замикання та навіть пожежа.
12 Припинення експлуатації продукту
Загроза травм та фізичних пошкоджень!
Під час утилізації продукту забезпечте, щоб вона
здійснювалась у безпечний спосіб та у відповідності
з місцевими нормативними актами та правилами. З
цією метою дотримуйтесь зворотньої послідовності
дій стосовно порядку, який наведено у керівництві з
монтажу, та користуйтеся необхідним інструментом
та засобами захисту..
Забезпечте, щоб демонтаж виконувався тільки
кваліфікованими, технічно компетентними особами.
Обережно!
Загроза забрудення навколишнього середовища
при утилізації пристрою. Щоб запобігти цьому,
дотримуйтесь інструкцій, які наведено у цьому
розділі.
Обережно!
Системи кондиціювання повітря містять
холодоагенти, які потребують спеціального режиму
утилізації відходів. Цінні матеріали, які містяться у
кондиціонері повітря, можуть бути утилізовані.
Мал. 12.1
Піктограма утилізації.
Ваш продукт має позначку у вигляді піктограми утилізації
(див. Мал. 12.1), що означає необхідність брати до уваги
при утилізації наступні положення:
•Не змішувати пристрій з іншими побутовими відходами,
для яких не встановлено обмежень щодо утилізації.
•Утилізувати обладнання у відповідності до чинних
місцевих та національних стандартів, у належному
порядку та без шкоди для навколишнього середовища.
•Здавати пристрій до підприємства з утилізації відходів,
яке уповноважене місцевими органами державного
управління транспортувати пристрій до відповідного
виробництва для переробки.
•Якщо продукт підлягає заміні на інший для того самого
використання, повернути старий продукт торговельному
підприємству, яке продає новий продукт, для утилізації у
належному порядку.
•Звернутися до місцевих державних органів по додаткову
інформацію.
24
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
Примітки
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
25
Примітки
26
Керівництво з користування - кондиціонер роздільного типу (спліт-система)
Vaillant Україна
вул. Краківська 22 оф. 310 м. Київ 02094 Україна / Ukraine
Тел. № +38 (0) 44-575-3145
V7-NW-U_UA 10/2008 Компанія Vaillant залишає за собою право вносити зміни без попереднього попередження
Download PDF

advertising