länk - GUL
Schema våren 2015: Introduktion i modern vetenskapsteori och
vetenskapsstudier (VT1102) & Modern vetenskapsteori och
vetenskapsstudier (VT2107)
(uppdaterad: 2015-01-23)
Vecka 1 – Introduktion och vetenskapsfilosofi.
Dag
Tid
Sal
Litteratur
(För exakta angivelser,
se kursguiden)
Titel
Lärare
Måndag
19/1
08.15-10
C362
Sismondo (kursiv
läsning)
Introduktion
JS
Måndag
19/1
13.15 -15
Lilla
Hörsalen
Chalmers (Ch. 1-5, and
then pp 101-103, and
Ch. 8-11).
Vetenskapsfilosofi
CK
Onsdag
21/1
08.15-10
C452
Samma som föreläsning
Seminarie 1
JS
Vecka 2 – Vetenskapshistoria
Dag
Tid
Sal
Litteratur
Måndag
26/1
10.15 –
12
Lilla
Hörsalen
Kearney, Ragep,
Vetenskapshistoria,
Kuhn + all
vetenskapstraditioner
föregående litteratur
Måndag
26/1
14.15 16
Lilla
Hörsalen
Onsdag
28/1
08.15-10
C360
Samma som
föreläsning +
föregående
litteratur.
Titel
Lärare
JS
Academiskt skrivande /
Plagiering
JS
Seminarie 2
JS
Vecka 3 – Vetenskapssociologi
Dag
Tid
Sal
Litteratur
Titel
Lärare
Måndag
2/2
12.15 - 14
Lilla
Hörsalen
Collins & Pinch, Wynne, Sociala perspektiv på
+ all föregående
vetenskaplig praktik
litteratur.
JS
Onsdag
4/2
08.15 - 10
C402
Samma som föreläsning
+ föregående litteratur.
JS
Seminarie 3
Vecka 4 – Sociala och historiska perspektiv på vetenskap
Dag
Tid
Sal
Litteratur
Titel
Lärare
Måndag
9/2
8.15 – 10 Lilla
Hörsalen
Sager (2010), Keller Molekylärbiologins sociala JS
(1990), Keller
och teknologiska historia
(2000), Kay
+ föregående
litteratur
Onsdag
11/2
08.15-10 C402
Samma som
föreläsning +
föregående
litteratur.
Seminarie 4
JS
Litteratur
Titel
Lärare
Vecka 5 – Genus och vetenskap.
Dag
Tid
Sal
Måndag
16/2
8.15 – 10 Lilla
Hörsalen
Martin,
Wennerås & Wold,
Longino,
Sager (2009)
+ föregående
litteratur
Genus och vetenskap
MS
Måndag
16/2
10.15-12
Samma som
föreläsning +
Seminarie 5
MS
C360
föregående
litteratur.
Vecka 6 – Science and Democracy
Dag
Tid
Sal
Litteratur
Titel
Lärare
Fredag
20/2
13.15-15
C362
Irwin, Alan (2006), The
politics of talk
Vetenskaplig demokrati
(föreläsning hålls på
engelska)
AI
Onsdag
25/2
08.15-10
C360
Samma som föreläsning
+ föregående litteratur.
Seminarium 6
JS
Vecka 7 – Forskningspolitik
Dag
Tid
Sal
Litteratur
Titel
Lärare
Måndag
2/3
10.15-12
Lilla
Hörsalen
Elzinga, Michaelson,
Pàlsson
+ föregående litteratur
Forskningspolitik
JS
Måndag
2/3
13.15-15
Lilla
Hörsalen
Elzinga, Michaelson,
Pàlsson
+ föregående litteratur
Film: “Life of Galileo”
(hålls på engelska)
JS
Onsdag
4/3
08.15-10
H423
Samma som föreläsning
+ föregående litteratur
Seminarium 7
JS
Vecka 8 – skrivuppgift A
Dag
Tid
Sal
Måndag
9/3
08.15-12
(prel. tid)
Onsdag
11/3
08.15-12
Litteratur
Titel
Lärare
C452
examinering
JS/MS
H420, H421
examinering
JS
Söndag
15/3
18.00
Inlämning första utkastet
JS
Titel
Lärare
Vecka 9 – Skrivuppgift A
Dag
Tid
Sal
Måndag
16/3
08.15-12
G412
examinering
JS
Onsdag
18/3
08.15-12
C402
examinering
JS
13.15-17
C402
examinering
JS
Söndag
22/3
Litteratur
18.00
Inlämning slutgiltigt arbete JS
Vecka 10 – Sociology of Scientific Knowledge
Dag
Tid
Sal
Litteratur
Titel
Lärare
Måndag
23/3
08.15-10
C430
Bloor, Knowledge and Föreläsning SSK
Social Imagery
JS
Fredag
27/3
08.15-10
C450
Samma som
Seminarium SSK
föreläsning +
föregående litteratur
JS
Vecka 11 – Actor Network Theory
Dag
Tid
Sal
Litteratur
Titel
Lärare
Måndag
30/3
08.15-10
C362
Latour, Science in
Action + Latour,
(2012) "The Whole
is Always Smaller
Than Its Parts”
Föreläsning ANT
CK
Onsdag
1/4
10.15-12
C360
Samma som
Workshop ANT
föreläsning +
föregående litteratur
CK
Vecka 12 – Det ”sociala” i Science Studies
Dag
Tid
Sal
Litteratur
Titel
Lärare
Tisdag
7/4
08.15-10
C362
Collins & Yearley
(1992)
Epistemological
Chickens, Callon &
Latour (1992) Reply
to Collins, Latour, B.
(2004) “Why has
Critique Run out of
Steam?”
Föreläsning
JS
Om det ”sociala” i Science
Studies
Onsdag
8/4
08.15-10
C452
Samma som
Om det ”sociala” i Science JS
föreläsning +
Studies
föregående litteratur
Vecka 13 – Medikalisering & Diagnoser
Dag
Tid
Sal
Litteratur
Titel
Lärare
Måndag
13/4
08.15-10
C362
Conrad,
Föreläsning
Medicalization,
Medikalisering
Foucault, Birth of the
Clinic (Introduktion +
avslutning)
JS
Onsdag
15/4
08.15-10
C452
Samma som
Seminarium
föreläsning +
Medikalisering
föregående litteratur
JS
Vecka 14 – Evidens & Standardisering
Dag
Tid
Sal
Litteratur
Titel
Lärare
Måndag
20/4
08.15-10
C362
Anges senare
Föreläsning
Evidens
MS
Onsdag
22/4
08.15-10
C452
Samma som
Seminarium
föreläsning +
Evidens
föregående litteratur
MS
Vecka 15 – Post-Normal Vetenskap
Dag
Tid
Sal
Litteratur
Titel
Lärare
Måndag
27/4
08.15-10
C362
Anges senare
Post-Normal
MS/SL
Torsdag
30/4
08.15-10
C402
Samma som
Seminarium
föreläsning +
Post-Normal
föregående litteratur
MS/SL
Vecka 16 – Cybernetik & Post-Humanism
Dag
Tid
Sal
Litteratur
Titel
Lärare
Måndag
4/5
08.15-10
C430
Dupuy, Origins of
Föreläsning
Cognitive Science + Cybernetik & PostFuller, Humanity
Humanism
2.0 (introduktion)
JS
Onsdag
6/5
08.15-10
C360
Samma som
Seminarium
föreläsning +
Cybernetik & Postföregående litteratur Humanism
JS
Vecka 17 – Examinationsuppgift B
Dag
Tid
Sal
Måndag
11/5
08.15-12
Onsdag
13/5
Litteratur
Titel
Lärare
C362
examinering
JS
08.1512.00
C425
examinering
JS
Onsdag
13/5
13.1517.00
C450
examinering
JS
17/5
18.00
Inlämning första utkast
JS
Dag
Tid
Sal
Titel
Lärare
Måndag
08.1512.00
C444
examinering
JS
Onsdag
20/5
08.1512.00
C360
examinering
JS
Onsdag
20/5
13.1517.00
C360
examinering
JS
Söndag
25/5
18.00
Inlämning slutgiltigt arbete JS
Kursansvarig lärare: Johan Söderberg – johan.soderberg@gu.se
Övriga föreläsare: Morten Sager, Christopher Kullenberg, Sebastian Linke, Alan Irwin
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising