Alpha-InnoTec | WZS Series | Pompy ciepła Alpha-InnoTec

a r t y k u ł
t e c h n i c z n y
d o
s p i s u
Bartosz Bigosiński
Pompy ciepła
Alpha-InnoTec
– szerokie spektrum
wydajności
System grzewczy powinien nie tylko
zagwarantować komfortowe ciepło
i przyjemny chłód lecz również dostateczną
ilość ciepłej wody. Pompy Alpha-InnoTec
są w stanie zapewnić to zarówno obiektom
niewielkim, jak i wielkogabarytowym, przy
systemach nowych i modernizowanych. Szeroki
zakres mocy i ponad sto modeli pomp ciepła
w ofercie Alpha-InnoTec gwarantuje rozwiązanie
do każdej instalacji i dla każdego inwestora.
Seria WZS
Najczęściej wybieranym przez klientów i instalatorów modelem wśród pomp Alpha-InnoTec typu glikol/woda, jest pompa ciepła serii WZS. Centrala cieplna WZS oferowana jest w zakresie mocy 6, 8 i 10 kW, tak więc
znakomicie pokryje zapotrzebowanie niewielkich budynków do ok. 200 m2 powierzchni. Klienci doceniają korzyści, które daje
centrala WZS. Największą jej zaletą jest wysoki współczynnik COP na poziomie 4,7, któ-
kwiecień 2013 (04) t r e ś c i
ry gwarantuje niskie koszty eksploatacji oraz
niesłyszalna praca urządzenia (głośność
37 dB(A)). W urządzenia wbudowany jest regulator pompy ciepła LUXTRONIK 2.0. (z prostym systemem sterowania) oraz elektroniczna pompa obiegowa górnego źródła,
z płynną regulacją obrotów. Mimo wbudowanego zasobnika c.w.u. o pojemności aż 200 l
oraz wielości komponentów zintegrowanej hydrauliki, urządzenie wymaga niewiele miejsca
do ustawienia (jedynie 0,42 m2). Obieg chłod-
niczy, który znajduje się w osobnym module,
można swobodnie wyjąć. Zdecydowanie ułatwia to transport i montaż na miejscu inwestycji, gdyż dzięki temu pompę można przenosić w poziomie. Jest to niewątpliwą zaletą, gdy
pompa ma zostać umieszczona np. w piwnicy.
Seria SWC
Do domów o wyższym zapotrzebowaniu
na energię cieplną lub c.w.u. proponujemy
kompaktowe pompy glikolowe serii SWC. Zakres wydajności serii SWC przy parametrach
B0/W35 (wg EN 14511) to 5,7 do 31,8 kW mocy
grzewczej i COP nawet 4,6. Pompy dostosowane są do maksymalnej temperatury zasilania c.o. 65°C (seria H), gwarantując tym
samym możliwość podłączenia do niemal
wszystkich rodzajów systemów grzewczych,
również do instalacji wysokotemperaturowych. Serię SWC wyposażono w regulator
Luxtronik 2.0, zintegrowane pompy obiegowe., grupy bezpieczeństwa dolnego i górne-
30
go źródła, grzałkę do wspierania c.w.u i c.o.
oraz wiele innych elementów hydrauliki. Takie rozwiązanie zdecydowanie redukuje czas
montażu, gdyż wszystkie komponenty są fabrycznie sprawdzone i dostosowane do danego modelu pompy ciepła. W urządzenia
o mocy od 10 kW wbudowane jest elektroniczne urządzenie łagodnego rozruchu. Pompy
ciepła SWC są dostępne z zasobnikami c.w.u
(jako dodatkowe wyposażenie) o różnych pojemnościach, w zależności od potrzeb użytkownika. Pompa dostępna jest także w wykonaniu
energooszczędnym – z miernikiem ilości energii
oraz energooszczędną pompą obiegową.
Pasywne chłodzenie
Zarówno pompy serii WZS, jak i SWC dostępne
są w wariancie z wbudowanym pakietem pasywnego chłodzenia, dzięki czemu pompa
ciepła może w zimie grzać budynek, a latem
go schładzać. Przy większych wymaganiach
w stosunku do chłodzenia, można rozbudo-
a r t y k u ł
t e c h n i c z n y
d o
s p i s u
Seria SWP
SWP
rekl ama
wując instalację, zastosować pompy ciepła
także do chłodzenia aktywnego. Tradycyjne systemy ogrzewania płaszczyznowego ze
względu na niebezpieczeństwo roszenia, nie
są przeznaczone do pracy z aktywnym chłodzeniem – może się wtedy okazać, iż niezbędna jest specjalna instalacja chłodząca.
W tym przypadku doskonale sprawdzą się klimakonwektory. Seria klimakonwektorów GKA
jest dostępna w wykonaniu pojedynczym
oraz do połączeń kaskadowych.
Przedsiębiorstwo Hydro-Tech Konin
ul. Zakładowa 4D, 62-510 Konin
tel. 63 245 34 79, faks 63 242 37 28
hydro@hydro-tech.pl
www.hydro-tech.pl
www.alpha-innotec.pl
Z myślą o większych obiektach Alpha-InnoTec
stworzyła pompy glikol/woda serii Professionell.
Modele SWP dostępne są w niewiarygodnie
szerokim zakresie mocy od 27 do 161 kW (przy
B0/W35). Z powodzeniem wszystkie duże obiekty ogrzać więc można nawet jedną pompą
ciepła. Naturalnie urządzenia można łączyć
w kaskady, zwiększając łączną moc grzewczą.
Ciekawym rozwiązaniem są niedawno zmodernizowane pompy serii SWP (wielkość 1, do
69 kW). Dzięki niewielkim rozmiarom obudowy
transport jest wyjątkowo łatwy, a pompę można przenieść przez standardowe drzwi (szerokość obudowy to 76 cm). Mimo zmniejszonych
rozmiarów, urządzenia pracują z wysoką wydajnością COP nawet 4,8 (przy B0/W35 wg EN
14511). Podstawa i wnętrze są całkowicie izolowane od obudowy, co gwarantuje niski poziom głośności do 44 dB(A).
Nazwa handlowa
Znamionowa moc cieplna* [kW]
Moc chłodnicza* [kW]
Pobór mocy elektrycznej* [kW]
Wsp. efektywności (COP) dla
ogrzewania*
Maks. temperatura zasilania [°C]
Wymiary wys.×szer.×gł. [mm]
Waga [kg]
Rodzaj sprężarki
Czynnik chłodniczy
Podgrzewanie c.w.u.
Moc zabudowanej grzałki
elektrycznej [kW]
Poziom głośności
w odległości 1 m db(A)
Wyposażenie podstawowe
Regulator Luxtronik 2.0.
Każda pompa ciepła Alpha-InnoTec dzięki
połączeniu regulatora Luxtronik 2.0. z aplikacją AlphaWeb zapewnia możliwość sterowania pracą instalacji grzewczej bez jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania lub
sprzętu. Dostęp do usługi uzyskuje zarówno
właściciel pompy ciepła, jak i instalator. Ustawień ogrzewania można dokonać z każdego
miejsca na ziemi, za pomocą komputera lub
telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Regulator można także włączyć w system zarządzania inteligentnym budynkiem
(za pomocą protokołu BACnet). Zaawansowanym użytkownikom oraz instalatorom bogate menu serwisowe daje wgląd w pracę
instalacji i kontrolę wszystkich jej punktów,
a rozbudowane programy czasowe zapewniają optymalne wykorzystanie dostępnych
taryf energii elektrycznej.
31
kwiecień 2013 (04) t r e ś c i
Wyposażenie dodatkowe
Cechy szczególne
Cena netto producenta
WZS 81H
7,7
7,6 (tylko seria K)
1,67
SWC 120H
11,7
10,1 (tylko seria K)
2,6
SWP 371
37,2
7,8
4,6
4,5
4,8
65
1920x600x695
305
scroll
R407C
wbudowany zbiornik
c.w.u. 200 l z anodą
ochronną
65
1550x650x500
209
scroll
R407C
65
1030x1350x912
371
scroll
R410A
zewnętrzny zbiornik
c.w.u.
zewnętrzny zbiornik
c.w.u.
6
6
brak
37
40
39
regulator Luxtronik
2.0, pompy obiegowe z płynną regulacją obrotów, zawór
przełączny, elastyczne przyłącza, zbiornik
wyrównawczy d.ź.
i g.ź., grupy bezpieczeństwa c.o. i d.ź.,
zawór przelewowy
i bezpieczeństwa,
czujniki temperatury
regulator Luxtronik
2.0, elektroniczne
urządzenie łagodnego rozruchu, pompy
obiegowe, grupy
bezpieczeństwa d.ź.
i g.ź., elastyczne przyłącza, zbiornik wyrównawczy d.ź.i g.ź.,
zawór przelewowy,
czujniki temperatury
regulator Luxtronik
2.0 z 15-metrowym
przewodem LIN-Bus,
elektroniczne urządzenie łagodnego
rozruchu
klucz sprzętowy
AlphaBAC do zarządzania inteligentnym
budynkiem za pomomiernik ilości energii, moduł umożliwiający
cą BACnet/IP, przy
chłodzenie
odpowiedniej instalacji możliwość pasywnego lub aktywnego
chłodzenia
pompa serii Professiocentrala z wbudonell z wbudowanym
wanym regulatorem
regulatorem, podstai hydrauliką; obieg
kompaktowa pompa wa i wnętrze urządzechłodniczy umieszze zintegrowanym
nia są całkowicie izoczony w osobnym
regulatorem i hylowane od obudowy,
module, co umożlidrauliką; AlphaWeb - co gwarantuje niski
wia transport w poz.
zdalna kontrola przez poziom głośności;
poziomej; AlphaWeb internet; 3-letnia
możliwość łączenia
- zdalna kontrola
gwarancja w stanw kaskady; Alphaprzez internet; gwadardzie z możliwością Web - zdalna konrancja 3 lata z możli- przedłużenia do 6 lat trola przez internet;
wością przedłużenia
3-letnia gwarancja
do 6 lat
w standardzie z możliwością przedłużenia
30 500 zł
30 000 zł
53 000 zł
* Dane dotyczące mocy (wg EN 14511, B0/W35°C)
Download PDF

advertising