IP/10/1690
Briuselis, 2010 m. gruodžio 9 d.
50 000-ajam mokslo darbuotojui skirta ES programos
Marie Curie stipendija
Šiandien Briuselyje rengiama konferencija nepaprastam Europos Sąjungos
programos Marie Curie, pagal kurią finansuojami geriausi jauni pasaulio
mokslo darbuotojai, įvykiui paminėti – pasveikinti jos 50 000-ąjį
stipendininką. Renginį pradėjo Europos Komisijos Pirmininkas José
Manuelis Barroso drauge su Europos Parlamento Pirmininku Jerzy Buzeku ir
Komisijos nare Androulla Vassiliou, visapusiškai atsakinga už programą
Marie Curie. Nuo programos Marie Curie pradžios 1996 m. stipendijos skirtos
70 šalių dirbantiems 100 skirtingų tautybių mokslo darbuotojams mokyti.
„Pagal programą Marie Curie parengiama puikių mokslo darbuotojų, kurie yra
Europos siekiamos žinių ekonomikos pagrindas. Taip perspektyviausiems mokslo
darbuotojams suteikiama galimybė įgyti patirties užsienyje – tiek Europoje, tiek už jos
ribų – ir pritraukiama geriausių jaunų mokslo darbuotojų iš ne ES šalių, kad Europa
galėtų pasinaudoti jų gabumais“, – sakė Komisijos narė Vassiliou.
Iš 50 000 mokslo darbuotojų, gavusių Marie Curie stipendiją, 40 proc. sudaro
moterys. Nuo 2007 m. programoje dalyvavo beveik 6 300 viso pasaulio (įskaitant
5 140 ES) universitetų, mokslinių tyrimų organizacijų ir įmonių. Programos Marie
Curie biudžetas 2007–2013 m. – 4,7 mlrd. EUR, iš kurių 80 proc. skirta jaunesniems
kaip 35 m. mokslo darbuotojams mokyti.
Nuo programos pradžios daugiausia Marie Curie mokslo darbuotojų buvo iš
Jungtinės Karalystės, toliau – Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos, Nyderlandų ir
Italijos. Tačiau susidomėjimas programa didėja visoje Europoje: per pastaruosius
trejus metus bendras stipendijų paraiškų skaičius padidėjo 65 proc. ir manoma, kad
iki 2013 m. Marie Curie mokslo darbuotojų bus 90 000.
Rengiant ES remiamus mokslo darbuotojus aktyviai dalyvauja keli Nobelio premijos
laimėtojai. Pastaruosius penkerius metus tarp jų buvo Françoise Barré-Sinoussi
(2008 m. Nobelio medicinos premijos laimėtoja), Albertas Fertas ir Peteris
Grünbergas (2007 m. Nobelio fizikos premijos laimėtojai) ir Jeanas Marie Lehnas
(1987 m. Nobelio chemijos premijos laimėtojas). Buvo pripažinta kai kurių
dabartiniuose arba naujausiuose Marie Curie projektuose dalyvaujančių mokslo
darbuotojų veikla.
Konferencija „Programos Marie Curie veiksmai kuriant inovacijų
Europą“
Briuselyje vyksiančioje konferencijoje, pavadinimu „Programos Marie Curie veiksmai
kuriant inovacijų Europą“ (gruodžio 9–10 d., vieta – Autoworld, Parc du
Cinquantenaire), 50 000-ajam Marie Curie stipendininkui atstovaus 25 mokslininkai.
Drauge su 250 kitų dalyvių, įskaitant Europos Parlamento narius, politikos
formuotojus, universitetų, mokslinių tyrimų įstaigų, didžiausių bendrovių ir MVĮ
atstovus, jie svarstys kai kuriuos naujausius Marie Curie stipendininkų atliekamus
mokslinius tyrimus vėžio, kardiologijos, vaisingumo, klimato kaitos, atsinaujinančios
energijos, meno vertybių apsaugos, transporto infrastruktūros saugumo ir kitose
srityse.
Daugiausia dėmesio bus skiriama naujausiems pasiekimams, tačiau taip pat bus
svarstoma, kaip ateityje patobulinti programą, visų pirma sprendžiant judumo,
mokymo, įgūdžių gerinimo ir profesinio tobulėjimo klausimus.
Stipendininkų atranka
Kad būtų sukurta inovacijų Sąjunga, Europai reikia pasaulinio lygio mokslo
darbuotojų, kurie galėtų įveikti dabartinius ir būsimus sunkumus. Europos Sąjunga
įsipareigojusi įkvėpti, skatinti, mokyti ir perkvalifikuoti savo aukštos kvalifikacijos
mokslo darbuotojus.
Marie Curie stipendijų paraiškas vertina nepriklausoma garsių Europos ir kitų šalių
mokslininkų grupė. Vertinimas grindžiamas projekto moksline kokybe ir jo galimu
poveikiu Europos konkurencingumui, taip pat mokymo programos, priimančiosios
institucijos ir mokslo darbuotojo kompetencija. Finansuojami tik geriausi projektai.
Marie Curie stipendininkai gauna darbo iki trejų metų sutartį, taip pat visapusišką
socialinį ir pensijos draudimą.
Numatoma 7000 naujų darbo vietų
Programos Marie Curie veiksmai yra ES mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
septintosios bendrosios programos paprogramės „Žmonės“ dalis. 2011 m.
programos Marie Curie biudžetas – 772 mln. EUR; tikimasi sukurti 7 000 naujų darbo
vietų.
Pagal programą Marie Curie remiami ne tik mokslo darbuotojai, bet ir doktorantai,
universitetų ir įmonių partnerystė, trumpalaikiai mainai ir iš užsienio grįžtančių mokslo
darbuotojų reintegracija.
2
Daugiau informacijos
•
•
•
•
Marie Curie information per country (Informacija apie Marie Curie renginius
šalyse)
Curriculum vitaes of the 25 researchers (25 mokslo darbuotojų gyvenimo
aprašymai)
List of Marie Curie projects presented at the conference (Konferencijoje
pristatomų Marie Curie projektų sąrašas)
Marie Curie Actions (Programos Marie Curie veiksmai)
3
Download PDF

advertising