Miele | DGC 6800 | Gebruiks- en montageaanwijzing Combi-stoomoven

Gebruiks- en montageaanwijzing Combi-stoomoven
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
Gebruiks- en montageaanwijzing
de
e
.b
re
or
nb
Combi-stoomoven met geïntegreerde
conventionele ovenfuncties
DGC 6800
Lees absoluut de gebruiksen montageaanwijzing voor u het toestel plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en
u voorkomt schade aan het toestel.
nl - BE
M.-Nr. 09 587 660
nl
ow
D
d
de
oa
Inhoud
fro
m
Opmerkingen omtrent uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vooraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bijgeleverd toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hoe werkt uw toestel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Sensortoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Touch-display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Waterreservoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Condensreservoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vetfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Spijzenthermometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Temperatuur / kerntemperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Duur (bereidingstijd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vochtigheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Geluiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Opwarmfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Stoomreductie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Warmhouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ovenverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Eerste ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Basisinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Eerste reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Waterhardheid instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kooktemperatuur aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Toestel opwarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ovenfuncties / menu's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Bedieningsprincipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Waterreservoir vullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ovenfunctie kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Temperatuur / kerntemperatuur instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bereidingstijd instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Vochtigheid instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Na afloop van de duur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Spoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Na het gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
2
nl
ow
D
d
de
oa
Inhoud
fro
m
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Terwijl het toestel in werking is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Werking onderbreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Instellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Watertekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Koken met stoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Opwarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Combinatiegaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Hetelucht Plus / Boven-onderwarmte / Bovenwarmte / Onderwarmte / Grill /
Circulatiegrill / Intensief bakken / Speciaal gebak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Eigen programma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Programma samenstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Programma wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Programma wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Extra functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Starttijd / einde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kookwekker / Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Vergrendeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Toetsenvergrendeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Belangrijke opmerkingen en wetenswaardigheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Koken met stoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Het voordeel van koken met stoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kookgerei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Stoomovenpannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Eigen kookgerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Universele bakplaat / combirooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Inschuifniveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Temperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Uittrekbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Bereidingstijd (duur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Koken met vocht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Eigen recepten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Koken met stoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Groenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vlees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Worsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
3
nl
ow
D
d
de
oa
Inhoud
m
fro
Vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Schaaldieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Mosselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Rijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Pasta/deegwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Knoedels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Granen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Droge peulvruchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Kippeneieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Fruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Menukoken - handmatig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Speciale toepassingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Opwarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Inmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Uitpersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Menukoken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Pizza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Yoghurt bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Deeg laten rijzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Gelatine laten smelten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Chocolade laten smelten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Levensmiddelen schillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Appels inmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Blancheren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Uien smoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Spek laten uitzweten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Steriliseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Vochtige handdoekjes opwarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Honing vloeibaar maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Bouillon met ei bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Vruchtenconfituur bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Sabbat-programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Spijzenthermometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Braden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Bakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Grillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
4
nl
ow
D
d
de
oa
Inhoud
fro
m
Automatische programma's gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Programmaoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Groenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Schaaldieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Mosselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Vlees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Worsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Droge peulvruchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Rijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Granen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Fruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Paddestoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Kippeneieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Deegwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Brood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Broodjes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Taart / klein gebak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Pizza, quiche en dergelijke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Ovenschotels en gratins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Speciaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Gegevens voor testinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Front van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Universele bakplaat, combirooster, zijroosters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Stoomovenpannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Spijzenthermometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Vetfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Bodemzeef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Waterreservoir / condensreservoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Ovenruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
PerfectClean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Inweken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Spoelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
5
nl
ow
D
d
de
oa
Inhoud
m
fro
Ontkalken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Toesteldeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Wat gedaan als ...?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Stoomovenpannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Overig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Reinigings- en onderhoudsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Miele{home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Opmerkingen omtrent de inbouw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Toestel- en inbouwafmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Inbouw in een kolomkast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Inbouw in een onderkast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Inbouw samen met een oven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Inbouw samen met een EGW/ESW 60xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Inbouw samen met een ESW 60xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Toestel plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Energie-efficiëntieklasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Dienst Herstellingen aan huis, typeplaatje, garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Auteursrechten en licenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
6
nl
ow
D
d
de
oa
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
m
fro
w
w
w
Deze stoomoven voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers echter
letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel.
an
.v
de
.b
re
or
nb
e
Lees deze gebruiks- en montageaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u deze stoomoven in gebruik neemt.
U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent inbouw, veiligheid,
gebruik en onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
schade aan de stoomoven.
Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat
deze veiligheidsrichtlijnen niet in acht werden genomen.
Bewaar de gebruiks- en montageaanwijzing en geef ze door aan
wie het toestel eventueel na u gebruikt.
7
nl
ow
D
d
de
oa
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
m
fro
w
w
Juist gebruik
w
~ Deze stoomoven is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in
an
.v
de
~ Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn
om deze stoomoven veilig te bedienen, moeten bij de bediening in
het oog worden gehouden.
Deze personen mogen de stoomoven zonder toezicht bedienen,
maar alleen wanneer de bediening van het toestel zo uitgelegd is
aan hen dat ze het veilig kunnen bedienen. Ze moeten de eventuele
risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen en begrijpen.
Kinderen in het huishouden
~ Maak gebruik van de vergrendeling om te vermijden dat kinderen
de stoomoven per ongeluk inschakelen.
~ Kinderen jonger dan acht jaar moeten uit de buurt van de stoomoven worden gehouden, tenzij ze constant in het oog worden gehouden.
~ Kinderen vanaf acht jaar mogen de stoomoven zonder toezicht
bedienen, maar alleen wanneer de bediening van de stoomoven zo
uitgelegd is aan hen dat ze deze veilig kunnen bedienen. Kinderen
moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen en begrijpen.
~ Kinderen mogen de stoomoven niet zonder toezicht reinigen.
8
e
context die in deze gebruiksaanwijzing vermeld staan.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten.
.b
~ Deze stoomoven is niet bestemd voor gebruik buiten.
~ Gebruik de stoomoven enkel voor toepassingen in huishoudelijke
re
or
nb
gelijkaardige omgevingen.
nl
ow
D
d
de
oa
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
fro
m
~ Hou kinderen die in de buurt van de stoomoven komen in het
w
w
w
an
de
e
.b
re
or
Spelende kinderen kunnen zich wikkelen in verpakkingsmateriaal
(bijv. folies) of het over hun hoofd trekken en daardoor verstikken.
Hou kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal.
nb
~ Gevaar voor verstikking!
.v
oog. Laat kinderen nooit met de stoomoven spelen.
~ Gevaar voor verbranding!
De huid van kinderen reageert gevoeliger op hoge temperaturen
dan de huid van volwassenen. De glasplaat van de deur, het bedieningspaneel en de openingen voor de uitvoer van de lucht van de
ovenruimte worden warm. Voorkom dat kinderen tijdens de werking
de stoomoven aanraken.
~ Gevaar voor verwonding! De deur kan maximaal 10 kg dragen.
Kinderen kunnen zich verwonden aan de geopende deur.
Voorkom dat kinderen op de geopende deur gaan staan of zitten of
eraan gaan hangen.
Technische veiligheid
~ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of
herstellingswerken kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke risico's
ontstaan. Installatie-, onderhouds- of herstellingswerken mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd die door Miele erkend zijn.
~ Beschadigingen aan de stoomoven kunnen uw veiligheid in ge-
vaar brengen. Controleer of het toestel zichtbaar beschadigd is. Een
beschadigde stoomoven mag u nooit in gebruik nemen.
9
nl
ow
D
d
de
oa
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
fro
m
~ De elektrische veiligheid van de stoomoven wordt enkel gegaranw
w
w
deerd wanneer deze wordt aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd aardsysteem. Het is heel belangrijk dat aan
deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan.
Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien controleren.
an
.v
de
veiligheidsgaranties (gevaar voor brand). Gebruik deze niet om de
stoomoven aan te sluiten op het elektriciteitsnet.
~ Gebruik de stoomoven enkel in ingebouwde toestand. Enkel dan
is een veilige werking gegarandeerd.
~ Deze stoomoven mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een
schip) worden gebruikt.
~ Wanneer u aansluitingen onder spanning aanraakt of de elek-
trische en mechanische constructie wijzigt, kan dat voor u gevaar
opleveren. Het kan ook tot storingen in de werking van de stoomoven leiden.
Open nooit de behuizing van de stoomoven.
~ Het recht op garantie vervalt wanneer de stoomoven door een
klantendienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend.
~ Enkel met originele Miele-wisselstukken bent u zeker dat ze ten
volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt. Defecte
onderdelen mogen enkel worden vervangen door originele
Miele-wisselstukken.
10
e
~ Stopcontactenblokken of verlengkabels bieden niet voldoende
.b
van de stoomoven moeten absoluut overeenstemmen met deze van
het elektriciteitsnet. Zo voorkomt u schade aan uw toestel.
Vergelijk deze gegevens voordat u het toestel aansluit. Vraag bij
twijfel inlichtingen aan een elektricien.
re
or
nb
~ De aansluitgegevens (frequentie en spanning) op het typeplaatje
nl
ow
D
d
de
oa
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
fro
m
~ Wordt de stekker van de aansluitkabel verwijderd of is de aanw
w
w
sluitkabel niet uitgerust met een stekker, dan moet de stoomoven
door een vakman of vakvrouw die op de hoogte is van
elektriciteitsaansluitingen, worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Om een beschadigde aansluitkabel te vervangen, moet een
speciale aansluitkabel worden geïnstalleerd. Zie rubriek "Elektrische
aansluiting".
an
.v
de
– draai de schroefzekeringen in uw zekeringkast helemaal uit of
– trek de stekker van het toestel (als de aansluitkabel uitgerust is
met een stekker) uit het stopcontact.
Trek daarbij niet aan de aansluitkabel, wel aan de stekker.
Veilig gebruik
~ Gevaar voor verbranding!
De stoomoven wordt heet terwijl deze in werking is.
U kunt zich verbranden aan verwarmingselementen, de ovenruimte,
gerechten, toebehoren en hete stoom.
Trek ovenwanten aan om hete gerechten in te schuiven of uit te nemen en als u met uw handen in de hete ovenruimte moet komen. Als
u stoomovenpannen inschuift en uitneemt, dient u op te letten dat de
inhoud niet over de rand klotst.
~ In afgesloten conservenblikken ontstaat bij het inmaken en verwarmen overdruk, waardoor deze kunnen ontploffen.
Gebruik de stoomoven nooit voor het inmaken en verwarmen van
conservenblikken.
11
e
stoomoven van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn.
Ga daartoe als volgt te werk:
– schakel de zekeringen in uw zekeringkast uit of
.b
re
or
nb
~ Tijdens installatie-, onderhouds- en herstellingswerken moet de
nl
ow
D
d
de
oa
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
fro
m
~ U kunt zich verwonden aan de geopende deur van de stoomoven
w
w
w
an
.v
de
of zich eraan stoten.
Laat de deur niet onnodig openstaan.
~ Voorwerpen in de omgeving van de ingeschakelde stoomoven
kunnen in brand vliegen door de hoge temperaturen. Gebruik de
stoomoven nooit om het vertrek te verwarmen.
~ Bij het grillen van levensmiddelen kunnen te lange grilltijden ertoe
leiden dat de gerechten uitdrogen en mogelijk ontvlammen. Neem
de aanbevolen grilltijden in acht.
~ Bepaalde levensmiddelen drogen snel uit en kunnen door hoge
grilltemperaturen zelfs in brand vliegen.
Gebruik nooit grillfuncties om broodjes of brood af te bakken. Gebruik grillfuncties ook nooit om bloemen of kruiden te drogen. Gebruik daarvoor de ovenfunctie "Hetelucht Plus" of
"Boven-onderwarmte".
~ Hou de toesteldeur gesloten als de levensmiddelen in de oven-
ruimte rook ontwikkelen. Zo verstikken eventuele vlammen. Breek
het proces af door de stoomoven uit te schakelen en de stekker uit
het stopcontact te trekken. Open de deur pas wanneer de rook weggetrokken is.
~ Gebruikt u bij het bereiden van levensmiddelen alcoholische
dranken, dan moet u ermee rekening houden dat alcohol bij hoge
temperaturen verdampt. Deze damp kan ontvlammen op de hete
verwarmingselementen.
12
e
stoomoven nooit zonder toezicht achter als u olie of vet gebruikt.
Brand door olie of vet mag u nooit met water blussen. Schakel de
stoomoven uit en verstik de vlammen voorzichtig met een deksel of
een blusdeken.
.b
re
or
nb
~ Olie en vet kunnen door oververhitting ontvlammen. Laat de
nl
ow
D
d
de
oa
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
fro
m
~ Kunststof kookgerei dat niet ovenbestendig is, smelt bij hoge
w
w
w
temperaturen. Dergelijk kookgerei kan de stoomoven beschadigen
of kan in brand vliegen.
Gebruik alleen kunststof kookgerei dat ovenbestendig is. Hou rekening met de informatie van de producent van het kookgerei. Als u
voor het koken met stoom kunststof kookgerei gebruikt, moet u
kunststof kookgerei gebruiken dat bestand is tegen temperaturen tot
100 °C en bestand is tegen stoom. Ander kunststof kookgerei kan
smelten of broos worden.
an
.v
de
~ Bedek de bodem van de ovenruimte nooit met aluminiumfolie, beschermfolie voor ovens of iets anders. Plaats geen braadpannen,
pannen, kookpotten of bakplaten rechtstreeks op de bodem van de
ovenruimte.
~ De deur kan maximaal 10 kg dragen.
Ga niet op de geopende deur staan of zitten en plaats er geen zware voorwerpen op. Zorg er ook voor dat er niets vastgeklemd raakt
tussen de deur en de ovenruimte. De stoomoven kan beschadigd
raken.
~ Grove etensresten kunnen de waterafvoer en de pomp verstoppen. Zorg ervoor dat de bodemzeef altijd geplaatst is.
~ Bewaar de spijzenthermometer niet in de ovenruimte. Als u deze
bij het volgende gebruik van het toestel vergeet, zou deze beschadigd kunnen raken.
~ Wanneer u een elektrisch toestel, bijv. een handmixer, gebruikt in
de buurt van de stoomoven, zorgt u ervoor dat de aansluitkabel niet
geklemd raakt wanneer u de toesteldeur opent en sluit. De isolatie
van de kabel kan beschadigd raken.
13
e
gen en de vrijgekomen vochtigheid kan leiden tot corrosie in het toestel. Bewaar geen klaargemaakte gerechten in de ovenruimte en gebruik voor het bereiden geen voorwerpen die kunnen roesten.
.b
re
or
nb
~ Gerechten die in de ovenruimte worden bewaard, kunnen uitdro-
nl
ow
D
d
de
oa
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
fro
m
~ Gebruik de stoomoven nooit zonder lampafdekking. De stoom
w
w
w
zou immers in aanraking kunnen komen met onderdelen van het toestel die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken. Bovendien zouden elektrische onderdelen beschadigd kunnen raken.
an
.v
de
~ De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en zo een kortsluiting veroorzaken.
Gebruik voor het reinigen van het toestel nooit een stoomreiniger.
~ Door krassen kan het glas van de glasplaten van de deur breken.
Gebruik voor het reinigen van de glasplaten van de deur geen
schuurmiddelen, geen harde sponsen of borstels en geen scherpe
metalen schrapers.
~ De zijroosters kunt u verwijderen om deze te reinigen (zie rubriek
"Reiniging en onderhoud").
Plaats deze correct terug. Gebruik de stoomoven nooit terwijl de
zijroosters verwijderd zijn.
Toebehoren
~ Gebruik alleen de speciale spijzenthermometer van Miele. Als de
spijzenthermometer aan vervanging toe is, moet u deze vervangen
door een originele spijzenthermometer van Miele. Deze is verkrijgbaar bij uw Miele-handelaar of via de dienst Onderdelen en
toehoren van Miele.
14
e
Reiniging en onderhoud
.b
deze alleen worden gebruikt wanneer de meubeldeur geopend is.
Sluit de meubeldeur pas wanneer de stoomoven volledig droog is.
re
or
nb
~ Als de stoomoven is ingebouwd achter een meubeldeur, mag
nl
ow
D
d
de
oa
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu
w
w
w
.v
Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten vaak nog waardevolle
materialen. Ze bevatten echter ook
schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het toestel
nodig waren. Als deze stoffen bij het
restafval terechtkomen of verkeerd worden behandeld, kunnen ze schade berokkenen aan de menselijke gezondheid en het milieu. Geef uw oude toestel dus niet mee met het gewone huisvuil.
an
de
15
e
Breng het toestel liever naar het dichtstbijzijnde gemeentelijk containerpark.
Vraag meer informatie bij uw Miele-handelaar.
.b
re
or
nb
Het recycleren van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en
het gebruik van grondstoffen. Uw handelaar neemt de verpakking terug.
Wat met een afgedankt toestel?
m
De verpakking behoedt het toestel voor
transportschade. Er werd voor milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.
fro
Recycleerbare verpakking
d
de
oa
m
fro
w
w
w
Vooraanzicht
nl
ow
D
Beschrijving van het toestel
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
16
nl
ow
D
d
de
oa
Beschrijving van het toestel
m
fro
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
d Vochtsensor
w
c Deurdichting
w
b Wasemafvoer
w
a Bedieningspaneel
e Temperatuurvoeler
f Verwarmingselement voor bovenwarmte/de grill
g Ontvangstantenne voor de draadloze spijzenthermometer
h Zijroosters met 3 inschuifniveaus
i Ovenverlichting
j Opvanggootje
k Afvoer
l Vetfilter
m Inschuifvak voor het condensreservoir
n Waterreservoir
o Bewaarkoker voor de draadloze spijzenthermometer
p Inschuifvak voor het waterreservoir
q Condensreservoir
17
d
de
oa
m
fro
w
w
Bijgeleverd toebehoren
nl
ow
D
Beschrijving van het toestel
w
U kunt het meegeleverde toebehoren, alsook ander toebehoren, indien gewenst nabestellen (zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren").
an
.v
de
or
nb
1 stoomovenpan met gaatjes
Inhoud: 2,4 l / Nuttige inhoud: 1,8 l
450 x 190 x 40 mm (B x D x H)
- wordt tussen de steunen van een inschuifniveau in de
zijroosters geschoven DGG 20
1 stoomovenpan zonder gaatjes
Inhoud: 2,4 l / Nuttige inhoud: 1,8 l
450 x 190 x 40 mm (B x D x H)
- wordt tussen de steunen van een inschuifniveau in de
zijroosters geschoven DGGL 12
1 stoomovenpan met gaatjes
Inhoud: 5,4 l / Nuttige inhoud: 3,3 l
450 x 390 x 40 mm (B x D x H)
- wordt tussen de steunen van een inschuifniveau in de
zijroosters geschoven -
Universele bakplaat
1 universele bakplaat
- wordt tussen de steunen van een inschuifniveau in de
zijroosters geschoven -
Combirooster
1 combirooster
- wordt tussen de steunen van een inschuifniveau in de
zijroosters geschoven -
18
e
.b
re
DGGL 20
nl
ow
D
d
de
oa
Beschrijving van het toestel
m
fro
Spijzenthermometer
w
w
w
Om tot op de graad nauwkeurig te braden
Meet de temperatuur binnen in het vlees (kerntemperatuur)
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Ontkalkingstabletten
Om het toestel te ontkalken
Miele-receptenboek
19
nl
ow
D
d
de
oa
Hoe werkt uw toestel?
fro
m
Bedieningspaneel
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Sensortoetsen
De sensortoetsen reageren op vingercontact. Elke aanraking
wordt met een akoestisch signaal bevestigd.
In het menu "Instellingen" kunt u het volume van het
toetsgeluid wijzigen (zie rubriek "Instellingen / Volume").
Toets
20
Functie
s
Het toestel in- en uitschakelen.
#
Terugkeren naar het vorige menuniveau.
De laatste instelling/invoer wissen.
?
Het bedieningspaneel automatisch openen/sluiten
I
Verlichting
N
De kookwekker/het alarm
in- en uitschakelen.
Een kookwekkertijd/alarm kiezen.
nl
ow
D
d
de
oa
Hoe werkt uw toestel?
fro
m
Touch-display
w
w
w
U bedient het touch-display door het met uw vingertoppen
aan te raken. Het is een capacitief aanraakscherm. Dat betekent dat er een lichte elektrische lading op staat. Doordat het
menselijk lichaam elektriciteit geleidt, vloeit er spanning weg
wanneer uw vinger het touch-display aanraakt. Zo wordt de
aanraking gedetecteerd. Wanneer uw vingers koud zijn, reageert het touch-display mogelijk niet.
an
.v
de
Het touch-display bestaat uit drie delen:
Op de statusbalk a kunt u zien waar in het menu u zich bevindt. Door te tikken op de naam van het gewenste menu,
kunt u het desbetreffende menu oproepen. In de
rechterbovenhoek wordt het uur weergegeven.
In het bedieningsveld b worden het geopende menu en de
menupunten weergegeven. U kunt bladeren (scrollen) met
een veegbeweging en verschillende bedieningshandelingen
kiezen.
Via de navigatiebalk c kunt u snel naar de weergegeven
menu's gaan door de desbetreffende grijze toetsen aan te raken. Met de pijltoetsen r en s kunt u bladeren naar links of
rechts om andere beschikbare pagina's weer te geven. Het
aantal vierkantjes ^ ] in het midden geeft aan hoeveel
pagina's er beschikbaar zijn in het geopende menu.
21
e
Zorg ervoor dat er geen water achter het touch-display terechtkomt.
.b
re
or
nb
Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen zoals een
stylus. Het oppervlak van het touch-display zou beschadigd kunnen raken. Bovendien reageert het touch-display
niet op aanraking met voorwerpen.
nl
ow
D
d
de
oa
Hoe werkt uw toestel?
fro
m
Bij het aanraken van een beschikbare optie wordt de desbetreffende toets oranje. Een gekozen optie wordt oranje omrand. Zijn meerdere opties gekozen, dan worden deze gemarkeerd met 9.
w
w
w
an
.v
de
^ Veeg met uw vinger over het display. Daartoe plaatst u uw
vingertop op het touch-display en maakt u een
veegbeweging.
U kunt naar links of rechts bladeren. Bij sommige menupunten kunt u ook omhoog of omlaag bladeren.
of
Tik met uw vinger op de pijltoets r of s om horizontaal te bladeren.
Getallen invoeren via het cijferblok z
U kunt getallen invoeren door een veegbeweging te maken of
door te tikken (al dan niet via het cijferblok).
^ Tik op z.
Het cijferblok verschijnt.
^ Tik op de gewenste cijfers.
Zodra u een geldige waarde hebt ingevoerd, wordt de
OK-toets groen.
^ Tik op de OK-toets.
Letters invoeren
^ Namen van eigen programma's voert u in via de editor, die
werkt zoals een toetsenbord van een computer.
^ Tik op de gewenste letters of tekens.
^ Tik op "Opslaan".
22
e
Bladeren (scrollen) met een veegbeweging
.b
^ Tik met uw vinger 1 keer op de gewenste
bedieningshandeling of instelling of het gewenste menu.
re
or
nb
Bedieningshandeling of instelling kiezen of menu oproepen
nl
ow
D
d
de
oa
Hoe werkt uw toestel?
m
fro
w
w
Bedieningspaneel
w
Achter het bedieningspaneel bevinden zich het waterreservoir, het condensreservoir en de spijzenthermometer. Tik op
de sensortoets ? om het bedieningspaneel automatisch te
openen of te sluiten.
Het bedieningspaneel is uitgerust met een
antiklembeveiliging. Als het openen/sluiten wordt gehinderd,
wordt het proces afgebroken. Raak de greep van de toesteldeur dus niet aan terwijl het bedieningspaneel opengaat of
sluit!
an
.v
de
De hoogte van het waterverbruik is onder andere afhankelijk
van het ingestelde vochtigheidspercentage en het levensmiddel. Als u de ovendeur opent tijdens het bereidingsproces,
stijgt het waterverbruik.
Vul het waterreservoir voorafgaand aan elk bereidingsproces
tot aan de bovenste markering.
Afhankelijk van het bereidingsproces is het mogelijk dat u na
90 minuten het waterreservoir opnieuw moet vullen. Het toestel meldt dat er een tekort aan water is.
Condensreservoir
De condens die bij een bereidingsproces ontstaat, wordt
door het toestel weggepompt naar het condensreservoir. Het
maximale vulvolume bedraagt 1,4 liter.
Vetfilter
De vetfilter moet altijd geplaatst zijn voordat u een braadproces begint.
Als u wilt koken met stoom, moet u eerst deze vetfilter verwijderen.
Verwijder voor het bakken altijd de vetfilter. Anders kan het
gebak niet gelijkmatig bruin worden (uitzondering: pruimentaart en pizza met veel garnering).
23
e
Het maximale vulvolume bedraagt 1,4 liter, het minimale
1,0 liter. Die markeringen vindt u langs binnen en langs buiten op het waterreservoir. De bovenste markering mag in
geen geval worden overschreden.
.b
re
or
nb
Waterreservoir
d
de
oa
m
fro
w
w
Spijzenthermometer
nl
ow
D
Hoe werkt uw toestel?
w
De spijzenthermometer meet de temperatuur in het gerecht:
de zogenaamde kerntemperatuur. Met de spijzenthermometer kunt u de temperatuur tijdens een bereidingsproces
nauwkeurig controleren.
an
.v
de
Duur (bereidingstijd)
Afhankelijk van de ovenfunctie kunt u een duur tussen
1 minuut en 6, 10 of 12 uur instellen. Voor de automatische
programma's, de onderhoudsprogramma's en "Menukoken"
is een duur in de fabriek ingesteld. Deze kunt u niet wijzigen.
Bij ovenfuncties en programma's die alleen met stoom werken, begint het aftellen van de duur zodra de ingestelde temperatuur bereikt is. Bij alle andere ovenfuncties/programma's
begint het aftellen onmiddellijk.
Vochtigheid
De ovenfunctie "Combinatiegaren" en de speciale toepassing
"Opwarmen" werken met een combinatie van een ovenfunctie
en vochtigheid. U kunt de vochtigheid binnen het door het
toestel weergegeven bereik wijzigen voor één afzonderlijke
bereiding of bereidingsstap.
Afhankelijk van de instelling voor "Vochtigheid" wordt de
luchtvochtigheid in de ovenruimte verhoogd of wordt er verse
lucht aangevoerd naar de ovenruimte. Bij het instellen van
"0%" voor "Vochtigheid" is er een maximale toevoer van verse
lucht en wordt de luchtvochtigheid niet verhoogd. Bij het instellen van "100%" voor "Vochtigheid" is er geen toevoer van
verse lucht en wordt de luchtvochtigheid maximaal verhoogd.
24
e
Voor bepaalde ovenfuncties is een voorgeprogrammeerde
temperatuur beschikbaar, naast een eventuele kerntemperatuur voor de spijzenthermometer. U kunt de voorgeprogrammeerde temperatuur binnen een bepaald bereik wijzigen voor
één afzonderlijke bereiding (zie rubriek "Ovenfuncties") of
voor alle bereidingen (zie rubriek "Instellingen"). U kunt de
kerntemperatuur binnen het door het toestel weergegeven
bereik wijzigen voor één afzonderlijke bereiding of
bereidingsstap.
.b
re
or
nb
Temperatuur / kerntemperatuur
nl
ow
D
d
de
oa
Hoe werkt uw toestel?
fro
m
Het toestel bepaalt de vochtigheidsgraad in de ovenruimte.
Het levensmiddel heeft invloed op de vochtigheidsgraad en
het toestel houdt daar rekening mee.
w
w
w
an
.v
de
Hou ermee rekening dat er levensmiddelen zijn waarbij
tijdens een bereidingsproces vocht vrijkomt. Dat eigen vochtgehalte van het levensmiddel wordt benut voor het regelen
van de vochtigheid. Daardoor is het mogelijk dat het stoomaggregaat niet wordt geactiveerd wanneer een laag
vochtigheidspercentage is ingesteld.
25
e
Na het inschakelen, terwijl het toestel in werking is en na het
uitschakelen is een (brommend) geluid te horen.
Dat geluid wijst niet op een storing of een defect. Het duidt
erop dat er water wordt aangevoerd of weggepompt.
Wanneer het toestel in werking is, hoort u de ventilator draaien.
.b
re
or
nb
Geluiden
nl
ow
D
d
de
oa
Hoe werkt uw toestel?
fro
m
Opwarmfase
w
w
w
Terwijl het toestel opwarmt om de ingestelde temperatuur te
bereiken, wordt op het display de stijgende
ovenruimtetemperatuur in combinatie met "Opwarmfase"
weergegeven (uitzondering: automatische programma's,
"Menukoken", "Opwarmen" en "Onderhoud").
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Koken met stoom
Bij "Koken met stoom" is de duur van de opwarmfase afhankelijk van de hoeveelheid levensmiddelen en de temperatuur
van de levensmiddelen. Doorgaans duurt de opwarmfase
ca. 7 minuten. Bij het bereiden van gekoelde of diepgevroren
levensmiddelen wordt deze langer.
Stoomreductie
bij "Koken met stoom"
Als u een bereidingsproces uitvoert met een temperatuur van
meer dan 75 °C, wordt na afloop van het bereidingsproces
automatisch de stoomreductie ingeschakeld. Deze functie
zorgt ervoor dat er minder stoom ontsnapt wanneer u de deur
opent. Op het display wordt "Stoomreductie" weergegeven in
combinatie met "Proces afgerond".
U kunt de functie uitschakelen (zie rubriek "Instellingen").
Warmhouden
bij "Koken met stoom"
Om deze functie te gebruiken, moet u de fabrieksinstelling wijzigen (zie rubriek "Instellingen").
Als het toestel na afloop van een bereidingsproces niet wordt
uitgeschakeld, wordt na enige tijd automatisch de warmhoudfunctie gestart. De levensmiddelen worden maximaal
15 minuten warmgehouden op een temperatuur van 70 °C.
Hou ermee rekening dat delicate gerechten (vooral vis)
tijdens het warmhouden kunnen nagaren.
26
nl
ow
D
d
de
oa
Hoe werkt uw toestel?
m
fro
w
w
Ovenverlichting
w
Het toestel is in de fabriek zo ingesteld dat de verlichting van
de ovenruimte na het starten uitschakelt om energie te besparen.
an
.v
de
De ovenverlichting geeft warmte af. Wanneer u met temperaturen van minder dan 50 °C werkt, wordt de ovenverlichting
automatisch uitgeschakeld.
Als u de toets I op het bedieningspaneel aanraakt, gaat de
verlichting 15 seconden aan.
Meer informatie over het omgaan met uw toestel en tips en
trucs vindt u in de rubrieken "Koken met stoom" en "Speciale toepassingen".
27
e
Als de deur na het einde van een bereidingsproces geopend
blijft, schakelt de ovenverlichting na 5 minuten automatisch
uit.
.b
re
or
nb
Als de ovenruimte tijdens de werking constant verlicht moet
zijn, moet u de fabrieksinstelling wijzigen (zie rubriek "Instellingen > Verlichting").
d
de
oa
m
fro
w
w
Basisinstellingen
nl
ow
D
Eerste ingebruikname
w
Wanneer de stoomoven wordt aangesloten op het elektriciteitsnet, wordt het toestel automatisch ingeschakeld.
an
.v
de
^ Veeg met uw vinger naar rechts of links op het display totdat de gewenste taal verschijnt.
^ Tik op de gewenste taal en tik vervolgens op "OK".
^ Tik op het gewenste land en tik vervolgens op "OK".
De instelling wordt opgeslagen.
Datum instellen
^ Veeg met uw vinger over het veld "Dag" op het display totdat het getal voor de actuele dag verschijnt.
^ Herhaal dat voor "Maand" en "Jaar" totdat de actuele datum
ingesteld is.
^ Tik op "OK".
De instelling wordt opgeslagen.
Tijd instellen
^ Veeg met uw vinger over het veld "Tijd" op het display totdat de actuele tijd ingesteld is.
^ Tik op "OK".
De instelling wordt opgeslagen.
28
e
Na de begroeting wordt u gevraagd de taal in te stellen:
.b
Taal en land instellen
re
or
nb
Op het display verschijnt de begroeting "Miele - Willkommen".
Vervolgens wordt u gevraagd enkele basisinstellingen in te
stellen die nodig zijn om het toestel voor het eerst in gebruik
te nemen.
nl
ow
D
d
de
oa
Eerste ingebruikname
m
fro
Weergave uur instellen
w
w
w
Nu kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:
an
.v
de
– Aan: De tijd wordt altijd weergegeven wanneer het toestel
wordt uitgeschakeld.
re
or
nb
e
.b
– Uit: De tijd wordt niet weergegeven wanneer het toestel
wordt uitgeschakeld.
– Nachtuitschakeling: De tijd wordt van 5.00 tot 23.00 uur
weergegeven.
^ Tik op de gewenste soort weergave en tik vervolgens op
"OK".
De instelling wordt opgeslagen.
Vervolgens verschijnt op het display de melding "Eerste ingebruikname succesvol afgerond".
29
nl
ow
D
d
de
oa
Eerste ingebruikname
fro
m
Kleef het typeplaatje dat bij de documentatie bijgevoegd is,
op de daarvoor bestemde plaats in de rubriek "Typeplaatje".
w
w
w
.v
an
In de fabriek zijn de functies van het toestel getest. Daardoor is het mogelijk dat er tijdens het transport restwater uit
de leidingen in de ovenruimte terechtkomt.
de
e
.b
re
or
nb
Eerste reiniging
^ Verwijder eventuele beschermfolies.
Waterreservoir / condensreservoir
^ Neem het waterreservoir/condensreservoir uit het toestel en
spoel het met de hand.
Toebehoren / ovenruimte
^ Neem al het toebehoren uit de ovenruimte.
^ Reinig de stoomovenpannen met de hand of in de afwasautomaat.
De universele bakplaat en de combirooster zijn veredeld met
PerfectClean en mogen alleen met de hand worden gereinigd. Neem daarbij de opmerkingen in acht die vermeld
staan in de rubriek "PerfectClean".
^ Reinig de universele bakplaat en de combirooster met een
schone sponsdoek, handafwasmiddel en warm water.
^ Reinig de ovenruimte met een vochtige doek om stof en
eventuele verpakkingsresten te verwijderen.
Waterhardheid instellen
De stoomoven is in de fabriek ingesteld op hardheidsgraad
"Hard". Om ervoor te zorgen dat het toestel optimaal werkt en
dat u op het juiste tijdstip wordt gevraagd te ontkalken, moet
u de hardheid van uw water instellen op het toestel. Hoe harder het water, hoe vaker het toestel moet worden ontkalkt.
^ Controleer welke waterhardheid ingesteld is en stel indien
nodig de juiste waterhardheid in (zie rubriek "Instellingen").
30
nl
ow
D
d
de
oa
Eerste ingebruikname
m
fro
w
w
Kooktemperatuur aanpassen
w
Voordat u voor het eerst levensmiddelen bereidt, moet u het
toestel aanpassen aan de kooktemperatuur van het water, die
afhankelijk is van de hoogte van de opstelplaats boven de
zeespiegel. Bij dit proces worden ook de onderdelen die met
water in aanraking komen doorgespoeld.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
U moet het proces in elk geval uitvoeren. Zo bent u er zeker van dat het toestel optimaal werkt.
^ Neem het toestel gedurende 15 minuten in gebruik met de
ovenfunctie "Koken met stoom" (100 °C). Ga te werk zoals
beschreven in de rubriek "Bedieningsprincipe".
Na een verhuis dient u het toestel aan te passen aan de
nieuwe opstelplaats of de gewijzigde kooktemperatuur van
het water, als de nieuwe opstelplaats minstens 300 meter hoger of lager ligt dan de oude opstelplaats. Voer daartoe een
ontkalkingsproces uit (zie rubriek "Reiniging en onderhoud >
Ontkalken").
Toestel opwarmen
Om het ringverwarmingselement te ontvetten, start u de ovenfunctie "Hetelucht Plus" terwijl het toestel leeg is. Stel daarbij
een duur van 30 minuten en een temperatuur van 200 °C in.
Ga te werk zoals beschreven in de rubriek "Bediening".
Er treedt geurvorming op wanneer het verwarmingselement
voor het eerst wordt opgewarmd.
Die geur en de damp die eventueel ontstaat trekken na enige
tijd weg. Deze verschijnselen wijzen niet op een verkeerde
aansluiting noch op een defect aan het toestel. Zorg daarbij
voor een goede verluchting van de keuken.
31
d
de
oa
Temperatuurbereik
m
w
w
w
an
.v
de
re
or
nb
Voorgeprogrammeerde
temperatuur
fro
Hoofdmenu
nl
ow
D
Ovenfuncties / menu's
e
.b
Ovenfuncties
32
Hetelucht Plus
Om te bakken op meerdere inschuifniveaus
160 °C /
320 °F
30 - 225 °C /
85 - 437 °F
Boven-onderwarmte
Om traditionele recepten te bakken en
soufflés te bereiden
180 °C /
355 °F
30 - 225 °C /
85 - 437 °F
Combinatiegaren Hetelucht Plus
Om te braden en te bakken
170 °C
340 °F
30 - 225 °C /
85 - 437 °F
Combinatiegaren Boven-onderwarmte
Om te braden en te bakken
180 °C
355 °F
30 - 225 °C /
85 - 437 °F
Combinatiegaren Grote grill
Om te grillen
Stand 3
Stand 1 - 3
Koken met stoom
Alle soorten levensmiddelen bereiden, inmaken, uitpersen, speciale toepassingen
100 °C
212 °F
40 - 100 °C /
105 - 212 °F
Intensief bakken
Om taarten/cakes met vochtige garnering te
bakken
180 °C
355 °F
50 - 225 °C /
120 - 437 °F
Onderwarmte
Kies deze ovenfunctie aan het einde van de
baktijd, als het gerecht aan de onderzijde
bruiner moet worden.
190 °C
375 °F
100 - 225 °C /
210 - 437 °F
Bovenwarmte
Om de bovenzijde van een gerecht na te bakken, om te gratineren, om ovenschotels met
een korstje te bedekken en om hoog gebak te
bakken
190 °C
375 °F
100 - 225 °C /
210 - 437 °F
nl
ow
D
d
de
oa
Ovenfuncties / menu's
m
fro
w
Voorgeprogrammeerde
temperatuur
Temperatuurbereik
Grote grill
Om grote hoeveelheden platte gerechten
te grillen en om gerechten in grote vormen met een korstje te bedekken
Stand 3
Stand 1 - 3
Kleine grill
Om kleine hoeveelheden platte gerechten
te grillen en om gerechten in kleine vormen met een korstje te bedekken
Stand 3
Stand 1 - 3
Circulatiegrill
Om gerechten met een grote diameter te
grillen, bijv. gevogelte en rollades
200 °C /
395 °F
50 - 225 °C /
120 - 437 °F
Speciaal gebak
Voor roerdeeg
160 °C /
320 °F
30 - 225 °C /
85 - 437 °F
-
-
-
-
180 °C /
355 °F
180 °C - 225 °C
355 °F - 435 °F
Ontdooien
Om diepgevroren producten behoedzaam te ontdooien
60 °C /
140 °F
50 - 60 °C /
120 - 140 °F
Opwarmen
Om levensmiddelen die al zijn bereid, behoedzaam op te warmen
130 °C /
265 °F
120 - 140 °C /
250 - 285 °F
-
-
w
w
Hoofdmenu
an
.v
de
nb
e
Automatische programma's
De keuzelijst met de beschikbare automatische programma's wordt opgeroepen
.b
re
or
Ovenfuncties
Speciale toepassingen
Menukoken
Verschillende levensmiddelen tegelijk bereiden
Pizza
Blancheren
33
nl
ow
D
d
de
oa
Ovenfuncties / menu's
m
fro
w
Voorgeprogrammeerde
temperatuur
Temperatuurbereik
90 °C / 195 °F
80 °C - 100 °C /
175 °F - 212 °F
-
-
60 °C / 140 °F
60 °C - 70 °C
140 °F - 160 °F
Deeg laten rijzen
-
-
Sabbat-programma
-
-
Eigen programma's
Bereidingsprocessen samenstellen en
opslaan
-
-
Instellingen
Fabrieksinstellingen wijzigen
-
-
Ontkalken
-
-
Inweken
-
-
Drogen
-
-
Spoelen
-
-
w
w
Hoofdmenu
an
.v
de
nb
Steriliseren
Drogen
Onderhoud
34
e
Inmaken
.b
re
or
Speciale toepassingen
nl
ow
D
d
de
oa
Bedieningsprincipe
m
fro
w
w
w
Controleer vóór elk bereidingsproces dat de bodemzeef
juist geplaatst is. Anders zouden grove voedselresten de
waterafvoer kunnen verstoppen.
an
.v
de
or
nb
e
.b
re
Waterreservoir vullen
Raak de greep van de toesteldeur niet aan terwijl het bedieningspaneel opengaat of sluit! Gevaar voor klemming!
^ Tik op ? om het bedieningspaneel te openen.
^ Neem het waterreservoir (rechts) uit het toestel en vul het
tot de markering "max".
Gebruik uitsluitend koud leidingwater (met een temperatuur van minder dan 20 °C) en zeker geen gedistilleerd
water, mineraalwater of andere vloeistoffen!
^ Schuif het waterreservoir tot aan de aanslag in het toestel.
^ Tik op ? om het bedieningspaneel te sluiten.
Ovenfunctie kiezen
^ Raak s aan om het toestel in te schakelen.
^ Tik op "Ovenfuncties".
^ Wordt de gewenste ovenfunctie niet weergegeven, dan
bladert u met de pijltoetsen < en > horizontaal totdat de
ovenfunctie verschijnt.
^ Tik met uw vinger 1 keer op de gewenste ovenfunctie.
Temperatuur / kerntemperatuur instellen
^ Veeg met uw vinger over het veld "Temperatuur" op het display totdat de gewenste temperatuur verschijnt.
35
d
de
oa
m
fro
w
w
Bereidingstijd instellen
nl
ow
D
Bedieningsprincipe
w
^ Veeg met uw vinger over het veld "Bereidingstijd" op het
display totdat de gewenste bereidingstijd verschijnt.
an
.v
de
^ Veeg met uw vinger over het veld "Vochtigheid" op het display totdat de gewenste instelling verschijnt.
Na afloop van de duur
Na afloop van de duur weerklinkt een geluidssignaal en verschijnt de melding "Proces afgerond" op het display.
Bij sommige ovenfuncties verschijnt ook "Stoomreductie".
Wacht totdat "Stoomreductie" verdwijnt. Pas dan mag u de
toesteldeur openen en het gerecht uit het toestel nemen.
^ Schakel het toestel uit.
Gevaar voor verbranding!
U kunt zich verbranden aan de wanden van de ovenruimte, gerechten die over de rand van stoomovenpannen
klotsen en toebehoren.
Trek ovenwanten aan wanneer u hete gerechten uit het
toestel neemt.
Spoelen
Wanneer u het toestel uitschakelt nadat u een bereidingsproces met stoom hebt uitgevoerd, wordt "Het apparaat wordt
gespoeld" weergegeven op het display. Voer dit proces in elk
geval uit. Zo zorgt u ervoor dat eventuele voedselresten uit
het systeem worden gespoeld. Volg de instructies op het display.
36
e
(bij "Combinatiegaren" en "Opwarmen")
.b
Vochtigheid instellen
re
or
nb
^ Bevestig met "OK".
nl
ow
D
d
de
oa
Bedieningsprincipe
m
fro
w
w
Na het gebruik
w
^ Neem het waterreservoir/condensreservoir uit het toestel en
giet het leeg. Wanneer u het waterreservoir/
condensreservoir uitneemt, duwt u dat lichtjes naar boven.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
^ Reinig en droog heel het toestel na elk gebruik zoals beschreven in de rubriek "Reiniging en onderhoud".
Sluit de toesteldeur pas wanneer de ovenruimte volledig
droog is.
37
nl
ow
D
d
de
oa
Bediening
m
fro
an
.v
Werking onderbreken
w
w
w
Terwijl het toestel in werking is
de
Gevaar voor verbranding!
U kunt zich verbranden aan de wanden van de ovenruimte, gerechten die over de rand van stoomovenpannen
klotsen, toebehoren en hete stoom.
Trek ovenwanten aan om hete gerechten in te schuiven of
uit te nemen en als u met uw handen in de hete ovenruimte moet komen.
Wanneer u de deur sluit, wordt de werking voortgezet.
Eerst wordt er opnieuw opgewarmd. Daarbij toont het display
de stijgende temperatuur in de ovenruimte. Zodra de ingestelde temperatuur bereikt is, verandert de weergave en loopt
de resttijd af.
Wanneer de werking 55 seconden vóór het einde van de
bereidingstijd wordt onderbroken door de deur te openen,
verschijnt "Proces afgerond" op het display. De werking
wordt niet voortgezet.
Instellingen wijzigen
U kunt de gekozen instellingen wijzigen terwijl het toestel in
werking is.
^ Tik op "Wijzigen".
^ Kies het gewenste menupunt, bijv. "Temperatuur", en voer
de wijziging uit.
^ Bevestig met "OK".
38
e
Als u de deur opent, komt er stoom naar buiten. Zet een
stap achteruit en wacht totdat de stoom verdwenen is.
.b
re
or
nb
Wanneer u de deur opent, wordt de werking onderbroken. De
verwarming wordt uitgeschakeld en de resttijd wordt opgeslagen.
nl
ow
D
d
de
oa
Bediening
fro
m
Opslaan
w
w
w
U kunt een bereidingsproces opslaan zodat u dat achteraf in
het menu "Eigen programma's" kunt oproepen.
an
.v
de
.b
re
or
nb
Na afloop van een bereidingsproces verschijnt op het display
"Opslaan".
e
^ Tik op "Opslaan".
Op het display verschijnt een samenvatting.
^ Tik op "Overnemen".
U kunt het proces onder een zelf gekozen naam opslaan.
^ Typ de gewenste naam via het toetsenbord.
^ Tik op "Opslaan".
Op het display verschijnt een melding over het opgeslagen
programma.
^ Bevestig met "OK".
Watertekort
Als het waterreservoir leeg raakt terwijl het toestel in werking
is, weerklinkt een geluidssignaal en wordt u op het display
gevraagd het waterreservoir met vers water te vullen.
^ Neem het waterreservoir uit het toestel en vul het met water.
^ Schuif het waterreservoir tot aan de aanslag in het toestel.
De werking wordt voortgezet.
39
nl
ow
D
d
de
oa
Bediening
m
fro
an
de
Wanneer de warmhoudfunctie geactiveerd is, wordt het
toestel niet uitgeschakeld na afloop van het bereidingsproces.
Ontdooien
^ Schakel het toestel in.
^ Vul het waterreservoir en plaats het in het toestel.
^ Plaats het levensmiddel (gerecht) in het toestel.
^ Kies "Speciale toepassingen" > "Ontdooien".
^ Kies de gewenste temperatuur en bereidingstijd.
^ Bevestig met "OK".
Opwarmen
^ Schakel het toestel in.
^ Vul het waterreservoir en plaats het in het toestel.
^ Plaats het levensmiddel (gerecht) in het toestel.
^ Kies "Speciale toepassingen" > "Opwarmen".
^ Kies de gewenste temperatuur, bereidingstijd en vochtigheid.
^ Bevestig met "OK".
40
e
^ Bevestig met "OK".
.b
^ Kies de gewenste temperatuur en bereidingstijd.
re
^ Kies de ovenfunctie "Koken met stoom".
or
nb
^ Plaats het levensmiddel (gerecht) in het toestel.
.v
^ Vul het waterreservoir en plaats het in het toestel.
w
^ Schakel het toestel in.
w
w
Koken met stoom
nl
ow
D
d
de
oa
Bediening
m
fro
w
w
Combinatiegaren
w
De ovenfunctie "Combinatiegaren" gebruikt een combinatie
van hitte en stoom. U kunt tot 10 bereidingsstappen combineren tot 1 bereidingsproces. Voor elke bereidingsstap kunt u
de temperatuur, de vochtigheid en de duur of kerntemperatuur afzonderlijk instellen.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Het bereidingsproces wordt uitgevoerd in de volgorde waarin
de verschillende stappen werden ingesteld.
Bij de ovenfunctie "Combinatiegaren / Grill" kan de spijzenthermometer niet worden gebruikt.
Na een bereidingsstap met de ovenfunctie "Grote grill" kan
niet met een kerntemperatuur worden gewerkt.
Hieronder vindt u een voorbeeld van een bereidingsproces
met 3 stappen.
^ Raak s aan om het toestel in te schakelen.
^ Vul het waterreservoir en plaats het in het toestel.
^ Steek zo nodig de spijzenthermometer in het gerecht en
plaats het gerecht in de ovenruimte.
Schuif de universele bakplaat in het onderste inschuifniveau als het gerecht wordt bereid op de rooster.
^ Kies de ovenfunctie "Combinatiegaren".
^ Kies de gewenste ovenfunctie.
Bereidingsstap 1
Hetelucht plus / Boven-onderwarmte
^ Kies "Stel de bereidingstijd in"
^ Stel de temperatuur, bereidingstijd en vochtigheid in.
^ Bevestig met OK.
of
^ Kies "Kerntemperatuur".
^ Stel de temperatuur, kerntemperatuur en vochtigheid in.
^ Bevestig met OK.
41
nl
ow
D
d
de
oa
Bediening
m
fro
Grote grill
an
de
^ Kies de gewenste ovenfunctie.
^ Stel de instellingen in zoals beschreven in stap 1.
Op het display verschijnt een melding.
^ Kies "Toevoegen" .
Bereidingsstap 3
^ Kies de gewenste ovenfunctie.
^ Stel de instellingen in zoals beschreven in stap 1.
Op het display verschijnt een melding.
^ Kies "Afsluiten".
Op het display wordt een samenvatting van de afzonderlijke
bereidingsstappen weergegeven. Bevestig met "OK" als u
geen bereidingsstap meer wilt toevoegen.
Start het bereidingsproces onmiddellijk, of stel het tijdstip in
waarop het bereidingsproces moet starten of afgerond moet
zijn (zie de desbetreffende rubriek). U kunt de gekozen
bereidingsstappen onder "Eigen programma's" opslaan.
^ Tik op "Opslaan".
^ Typ de gewenste naam via het toetsenbord.
^ Tik op "Opslaan".
42
e
Bereidingsstap 2
.b
^ Kies "Toevoegen" .
re
or
nb
Op het display verschijnt een melding.
.v
^ Bevestig met OK.
w
w
w
^ Stel de stand, bereidingstijd en vochtigheid in.
nl
ow
D
d
de
oa
Bediening
fro
m
Hetelucht Plus / Boven-onderwarmte / Bovenwarmte /
Onderwarmte / Grill / Circulatiegrill / Intensief bakken / Speciaal
gebak
w
w
w
an
.v
de
U hoeft geen bereidingstijd in te voeren. Via "Extra instellingen openen" kunt u de volgende instellingen instellen: Bereidingstijd / Start om / Klaar om.
U kunt een bereidingstijd invoeren tussen 1 minuut en 12 uur.
Als een bereidingstijd wordt ingevoerd, begint deze af te tellen zodra het toestel start.
Als er geen bereidingstijd wordt ingevoerd, wordt het toestel
na maximaal 12 uur werking automatisch uitgeschakeld.
Bij deze ovenfuncties kunt u een stoomstoot activeren (op het
display verschijnt "Stoomstoot"). De stoomstoot wordt direct
geactiveerd en duurt ca. 1 minuut. U kunt zoveel stoomstoten
activeren als u wilt.
^ Verwijder zo nodig de vetfilter in de achterwand.
^ Raak s aan om het toestel in te schakelen.
^ Kies de gewenste ovenfunctie.
^ Kies de gewenste temperatuur (of kerntemperatuur) en bevestig deze.
43
e
Het toestel start automatisch nadat u de temperatuur hebt bevestigd.
.b
re
or
nb
Als u wilt bakken, moet u eerst de vetfilter verwijderen. Uitzondering: wanneer u een pruimentaart of een pizza met veel
garnering bakt, moet de vetfilter geplaatst zijn.
nl
ow
D
d
de
oa
Bediening
m
fro
w
w
Eigen programma's
w
U kunt tot 20 bereidingsprocessen die u vaak gebruikt, onder
een zelf gekozen naam opslaan in het menu "Eigen programma's".
an
.v
de
Als u al eigen programma's hebt opgeslagen, verschijnen
deze op het display. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
Programma bewerken
Programma samenstellen
U kunt eigen programma's samenstellen.
Programma wijzigen
U kunt bestaande programma's weergeven en wijzigen.
Programma wissen
U kunt bestaande programma's wissen.
Programma samenstellen
^ Tik in het hoofdmenu op "Eigen programma's".
^ Tik op "Programma samenstellen".
^ Stel de instellingen in zoals gewoonlijk en bevestig deze
met "OK".
Wanneer u een verdere bereidingsstap wilt toevoegen, kiest
u "Toevoegen" en gaat u te werk zoals eerder beschreven.
^ Tik op "Afsluiten" om het programma op te slaan.
Er verschijnt een samenvatting.
^ Bevestig met "OK".
44
e
U kunt eigen programma's samenstellen.
.b
Programma samenstellen
re
or
nb
Als u nog geen programma's hebt opgeslagen, verschijnt het
volgende op het display:
nl
ow
D
d
de
oa
Bediening
fro
m
Nu kunt u het bereidingsproces opslaan. U kunt het proces
onder een zelf gekozen naam opslaan.
an
de
e
.b
re
or
nb
^ Tik op "Opslaan".
.v
^ Typ de gewenste naam via het toetsenbord.
w
w
w
^ Tik op "Opslaan".
Er verschijnt een samenvatting.
^ Bevestig met "OK".
Programma wijzigen
^ Tik in het hoofdmenu op "Eigen programma's".
^ Tik op "Bewerken".
^ Tik op "Programma wijzigen".
^ Tik op het gewenste programma.
U kunt nu de bereidingsstappen of de programmanamen wijzigen. Stel de instellingen zoals gewoonlijk in.
Programma wissen
^ Tik in het hoofdmenu op "Eigen programma's".
^ Tik op "Bewerken".
^ Tik op "Programma wissen".
^ Tik op het gewenste programma.
45
nl
ow
D
d
de
oa
Extra functies
fro
m
Starttijd / einde
w
w
w
U kunt de start uitstellen. Het toestel wordt dan automatisch
ingeschakeld op een later tijdstip.
Bij "Ontkalken" is dat niet mogelijk.
an
.v
de
Instellen
^ Kies zoals gewoonlijk de ovenfunctie, de temperatuur en
de duur.
^ Tik op "Extra instellingen openen".
^ Kies "Start om" of "Klaar om" en voer het tijdstip in waarop
het bereidingsproces moet starten of afgerond zijn.
^ Bevestig met "OK".
Wijzigen
^ Tik op "Wijzigen".
^ Kies "Start om" of "Klaar om".
46
e
Het resultaat van de bereiding kan negatief worden beïnvloed als er een lange tijd ligt tussen het moment waarop
u het gerecht in het toestel plaatst en de starttijd.
Bovendien kunnen verse levensmiddelen van kleur veranderen of zelfs bederven.
.b
Wanneer de temperatuur in de ovenruimte te hoog is, bijv.
na afloop van een bereidingsproces, kunt u deze functie
niet gebruiken. "Start om"/"Klaar om" wordt in dat geval niet
weergegeven.
Laat de ovenruimte in dat geval afkoelen terwijl de deur
openstaat.
re
Het verschil tussen starttijd en einde is de ingevoerde duur
plus de door het toestel berekende opwarmtijd.
or
nb
Met "Start om" bepaalt u het tijdstip waarop het bereidingsproces moet beginnen. Met "Klaar om" bepaalt u het tijdstip
waarop het bereidingsproces afgerond moet zijn.
nl
ow
D
d
de
oa
Extra functies
fro
m
Wissen
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
^ Kies — —.
w
^ Kies "Start om" of "Klaar om".
w
^ Tik op "Wijzigen".
Kookwekker / Alarm
De kookwekker of het alarm kunt u onder andere gebruiken
als u iets buiten het toestel bereidt.
Deze functies kunt u ook gebruiken terwijl er een bereidingsproces bezig is.
U kunt in totaal twee tijden instellen. Als u de kookwekker/het
alarm instelt, wordt dat aangegeven in de statusbalk.
Kookwekker
U kunt een tijd tussen 1 seconde en 23 uur 59 minuten 59 seconden instellen.
Na afloop van de kookwekkertijd weerklinkt een
geluidssignaal.
Alarm
U kunt één tijdstip instellen. De functie "Alarm" werkt zoals
een wekker. Wanneer de klok het ingestelde tijdstip bereikt,
weerklinkt een geluidssignaal.
47
nl
ow
D
d
de
oa
Extra functies
fro
m
Instellen
w
w
w
Is de weergave van de tijd (het uur) uitgeschakeld (zie rubriek "Instellingen – Tijd") en wilt u een kookwekkertijd/een
alarm instellen, dan moet u eerst het toestel inschakelen K.
an
.v
de
^ Tik op "OK". De instelling wordt opgeslagen.
Wijzigen
^ Tik op de sensortoets l of op de kookwekkertijd/het alarm
in de rechterbovenhoek van het display.
^ Tik op "Alarm" of "Kookwekker".
^ Veeg met uw vinger over het display om de gewenste
kookwekkertijd/het gewenste tijdstip (alarm) in te stellen.
^ Tik op "OK". De instelling wordt opgeslagen.
Wissen
^ Tik op de sensortoets l of op de kookwekkertijd/het alarm
in de rechterbovenhoek van het display.
^ Tik op "Alarm" of "Kookwekker".
^ Tik op "Herstellen".
48
e
^ Veeg met uw vinger over het display om de gewenste
kookwekkertijd/het gewenste tijdstip (alarm) in te stellen.
.b
^ Tik op "Nieuwe kookwekker"/"Nieuw alarm".
re
or
nb
^ Tik op de sensortoets l.
nl
ow
D
d
de
oa
Extra functies
fro
m
Vergrendeling
w
w
w
Met de vergrendeling voorkomt u dat het toestel per ongeluk
wordt ingeschakeld.
an
.v
de
Ontgrendelen
^ Schakel het toestel in.
Op het display verschijnt een melding.
^ Hou uw vinger ca. 5 seconden op het symbool $ om het
toestel te ontgrendelen.
U kunt uw toestel nu zoals gewoonlijk gebruiken.
De vergrendeling wordt automatisch geactiveerd enkele
seconden nadat het toestel wordt uitgeschakeld.
49
e
Is de vergrendeling ingeschakeld, dan verschijnt het symbool
$ op het display wanneer u het toestel inschakelt.
.b
re
or
nb
In de fabriek is de vergrendeling uitgeschakeld. Om de functie te gebruiken, moet u de fabrieksinstelling wijzigen (zie rubriek "Instellingen > Veiligheid").
nl
ow
D
d
de
oa
Extra functies
m
fro
w
w
Toetsenvergrendeling
w
Uw toestel is uitgerust met een toetsenvergrendeling om te
voorkomen dat de instellingen van een proces dat bezig is,
per ongeluk worden gewijzigd.
an
.v
de
^ Tik op een willekeurige sensortoets.
^ Hou uw vinger ca. 5 seconden op het symbool $ om het
toestel te ontgrendelen.
U kunt uw toestel nu zoals gewoonlijk gebruiken.
De toetsenvergrendeling wordt automatisch geactiveerd
enkele seconden na de laatste instelling/invoer.
50
e
Ontgrendelen
.b
In de fabriek is de toetsenvergrendeling uitgeschakeld. Om
de functie te gebruiken, moet u de fabrieksinstelling wijzigen
(zie rubriek "Instellingen > Veiligheid").
re
or
nb
Wanneer de toetsenvergrendeling ingeschakeld is, zijn alle
toetsen vergrendeld, behalve de aan-uittoets. U kunt wel een
afgelopen kookwekkertijd bevestigen.
nl
ow
D
d
de
oa
Belangrijke opmerkingen en wetenswaardigheden
fro
m
In de rubriek "Belangrijke opmerkingen en
wetenswaardigheden" vindt u algemene opmerkingen. Zijn er
bij levensmiddelen en/of toepassingen bijzondere opmerkingen, dan worden deze in de desbetreffende rubriek vermeld.
w
w
w
an
.v
de
re
or
nb
e
.b
Koken met stoom
Het voordeel van koken met stoom
Tijdens het koken met stoom blijven de vitamines en mineralen nagenoeg volledig behouden, want het gerecht ligt niet in
water.
Bij koken met stoom blijft de typische smaak van levensmiddelen beter behouden dan bij gewoon koken. Daarom raden
wij aan de levensmiddelen niet of pas na het koken met
stoom te kruiden met zout. De levensmiddelen behouden bovendien hun verse, natuurlijke kleur.
Kookgerei
Stoomovenpannen
Bij het toestel is kookgerei van roestvrij staal meegeleverd. U
kunt nog bijkomende stoomovenpannen van verschillende
grootte kopen, met of zonder gaatjes (zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren"). Zo kunt u voor elk gerecht de
meest geschikte stoomovenpan gebruiken. Gebruik voor het
koken met stoom indien mogelijk stoomovenpannen met
gaatjes. De stoom kan dan van alle kanten bij het gerecht,
waardoor het gelijkmatig gaar wordt.
51
nl
ow
D
d
de
oa
Belangrijke opmerkingen en wetenswaardigheden
m
fro
Eigen kookgerei
w
w
w
U kunt eigen kookgerei gebruiken. Hou in dat geval rekening
met de volgende opmerkingen:
an
.v
de
e
.b
52
re
– Kookgerei met een dikke wand is minder geschikt om te
koken met stoom. Dikke wanden geleiden de warmte niet
goed verder en zorgen er zo voor dat de vermelde bereidingstijd aanzienlijk langer wordt.
or
nb
– Het kookgerei moet geschikt zijn voor een oven en bestand zijn tegen stoom. Als u kunststof kookgerei gebruikt
om te koken met stoom, neemt u contact op met de fabrikant en gaat u na of het geschikt is.
nl
ow
D
d
de
oa
Belangrijke opmerkingen en wetenswaardigheden
fro
m
– Plaats het kookgerei op de ingeschoven rooster of in een
stoomovenpan, niet op de bodem van de ovenruimte.
w
w
w
.v
an
– Tussen de bovenste rand van het kookgerei en het plafond
van de ovenruimte moet er afstand zijn, zodat er voldoende stoom in het kookgerei kan komen.
de
e
.b
re
or
nb
Universele bakplaat / combirooster
Als u de universele bakplaat met de rooster erop bijvoorbeeld
gebruikt om te grillen, schuift u de bakplaat in het inschuifniveau. De rooster wordt vanzelf erboven ingeschoven. Als u
ze eruit wilt nemen, trekt u beide onderdelen tegelijkertijd uit.
Inschuifniveau
U kunt gelijk welk inschuifniveau kiezen en tegelijk meerdere
gerechten op verschillende inschuifniveaus bereiden. Dat
heeft geen invloed op de bereidingstijd.
Als u voor het koken met stoom meerdere hoge stoomovenpannen tegelijk gebruikt, schuift u de stoomovenpannen
gespreid in het toestel. Laat indien mogelijk een inschuifniveau vrij tussen de stoomovenpannen.
Temperatuur
Bij "Koken met stoom" wordt maximaal 100 °C bereikt. Bij
deze temperatuur kunnen bijna alle levensmiddelen worden
bereid. Om te vermijden dat delicate levensmiddelen zoals
bessen uiteenspatten, moeten deze op een lagere temperatuur worden bereid. Dat wordt vermeld in de desbetreffende
rubrieken.
Combineren met een culinaire lade
Wanneer de culinaire lade in werking is, kan de ovenruimte
van de combi-stoomoven opwarmen tot 40 °C. Wanneer u in
dat geval een temperatuur van 40 °C instelt, wordt er geen
stoom geproduceerd omdat de ovenruimte te warm is.
53
nl
ow
D
d
de
oa
Belangrijke opmerkingen en wetenswaardigheden
fro
m
Uittrekbeveiliging
w
w
w
De universele bakplaat en de combirooster zijn voorzien van
een uittrekbeveiliging, die voorkomt dat deze onderdelen uit
de zijroosters glijden als ze slechts gedeeltelijk moeten worden uitgetrokken. Als u de bakplaat en de rooster wilt uitnemen, moet u ze optillen.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Bereidingstijd (duur)
De bereidingstijden bij het koken met stoom stemmen in het
algemeen overeen met deze voor het koken in een kookpot.
Als de bereidingstijd door bepaalde factoren wordt beïnvloed, wordt dat vermeld in de volgende rubrieken.
De bereidingstijd is niet afhankelijk van de hoeveelheid levensmiddelen. De bereidingstijd voor 1 kg aardappelen is
even lang als voor 500 g aardappelen.
De tijden die in de tabellen worden vermeld, zijn richtwaarden. Wij raden aan eerst de kortere bereidingstijd te kiezen.
U kunt indien nodig nog nagaren.
Koken met vocht
Als u met vocht kookt, vult u de stoomovenpan maar voor 2/3
met vocht. Zo vermijdt u dat de inhoud over de rand klotst
wanneer u de stoomovenpan uitneemt.
Eigen recepten
Levensmiddelen en gerechten die in een kookpot worden bereid, kunnen ook met stoom worden bereid. De bereidingstijden zijn dezelfde. Hou ermee rekening dat u niet kunt bruineren bij koken met stoom.
54
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
fro
m
Groenten
w
w
w
Verse groenten
an
.v
de
Bereid de groenten zoals gebruikelijk voor: was de groenten,
maak ze schoon en snij ze in stukken.
re
or
nb
e
.b
Diepgevroren groenten
Diepvriesgroenten moeten niet vooraf worden ontdooid. Uitzondering: groenten die in een blok zijn ingevroren.
Diepvriesgroenten en verse groenten met dezelfde bereidingstijd kunnen samen worden bereid.
Snij grote, aaneengevroren stukken in kleinere stukken. De
bereidingstijd vindt u op de verpakking.
Stoomovenpannen
Levensmiddelen met een kleine doorsnede (bijv. erwten en
asperges) vormen nauwelijks holle ruimten. Zo kan de stoom
er nauwelijks binnendringen. Om een gelijkmatig
gaarresultaat te verkrijgen, gebruikt u voor deze levensmiddelen platte stoomovenpannen en vult u deze niet hoger dan
ongeveer 3-5 cm. Verdeel grotere hoeveelheden over meerdere platte stoomovenpannen.
U kunt verschillende soorten groenten met dezelfde bereidingstijd in één stoomovenpan bereiden.
Groenten die in vocht worden bereid, zoals rode kool, bereidt
u in stoomovenpannen zonder gaatjes.
Inschuifniveau
Wanneer u groenten die kleur afgeven (bijv. rode bieten) in
stoomovenpannen met gaatjes bereidt, mag u geen andere
levensmiddelen daaronder plaatsen. Zo vermijdt u verkleuring door afdruipend vocht.
Bereidingstijd
De bereidingstijd is zoals bij conventionele kookprocessen
afhankelijk van de grootte van het levensmiddel en de gewenste gaarheid. Voorbeeld:
Vastkokende aardappelen, in vier delen = ca. 18 minuten
Vastkokende aardappelen, gehalveerd = ca. 22 minuten
Spruitjes, groot, beetgaar = ca. 12 minuten
Spruitjes, klein, zacht = ca. 12 minuten
55
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
fro
m
Instellingen
w
w
w
Automatic > Groenten > ...
an
.v
de
of
nb
e
.b
re
or
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 100 °C
Duur: zie tabel
De tijden die in de tabel worden vermeld, zijn richtwaarden
voor verse groenten. Wij raden aan eerst de kortere bereidingstijd te kiezen. U kunt indien nodig nog nagaren.
Duur in minuten
Artisjokken
32-38
Bloemkool, heel
27-28
Bloemkool, roosjes
Groene bonen
10-12
Broccoli, roosjes
3-4
Jonge wortels, heel
7-8
Jonge wortels, gehalveerd
6-7
Jonge wortels, fijngesneden
Witloof, gehalveerd
4
4-5
Chinese kool, gesneden
3
Erwten
3
Venkel, gehalveerd
Venkel, in reepjes
56
8
10-12
4-5
Groene kool, gesneden
23-26
Aardappelen, vastkokend, geschild
heel
gehalveerd
in vier delen
27-29
21-22
16-18
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
m
fro
w
w
w
Duur in
minuten
an
.v
de
6-7
Pompoen, blokjes
2-4
Maïskolf
Snijbiet, gesneden
30-35
2-3
Paprika, blokjes/reepjes
2
Paddestoelen
2
Aardappelen in de schil, vastkokend
Prei, gesneden
Prei, stengels, gehalveerd
Romanesco, heel
Romanesco, roosjes
30-32
4-5
6
22-25
5-7
Spruitjes
10-12
Rode bieten, heel
53-57
Rode kool, gesneden
23-26
Schorseneren, heel duimdik
9-10
Selderijknol, groffe julienne
6-7
Asperges, groen
Asperges, wit, duimdik
e
Koolrabi, groffe julienne
.b
26-28
19-20
15-16
re
Aardappelen, kruimig, geschild
heel
gehalveerd
in vier delen
or
25-27
19-21
17-18
nb
Aardappelen, redelijk vastkokend, geschild
heel
gehalveerd
in vier delen
7
9-10
57
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
m
fro
w
w
w
Duur in
minuten
an
.v
Spitskool, gesneden
58
10-11
Bleekselderij, gesneden
4-5
Knolrapen, gesneden
6-7
Witte kool, gesneden
12
Savooikool, gesneden
10-11
Courgettes, schijfjes
2-3
Sluimerwten
5-7
e
.b
re
or
1-2
nb
Spinazie
6
de
Wortels, fijngesneden
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
fro
m
Vlees
w
w
w
Vers vlees
de
Voorbereiding
Vlees dat moet worden gebruineerd en vervolgens gestoofd
(bijv. goulash) moet op het kookvlak worden aangebraden.
Bereidingstijd
De bereidingstijd is afhankelijk van de dikte en de toestand
van het levensmiddel, en niet van het gewicht. Hoe dikker het
stuk, hoe langer de bereidingstijd zal zijn. Een stuk vlees van
500 g dat 10 cm dik is, heeft een langere bereidingstijd dan
een stuk van 500 g dat 5 cm dik is.
Tips
Als de aromatische stoffen in het vlees behouden moeten
blijven, bereidt u het vlees in een stoomovenpan met gaatjes.
Schuif een stoomovenpan zonder gaatjes eronder om het
concentraat op te vangen.
U kunt het concentraat gebruiken om sauzen op smaak te
brengen of u kunt het invriezen om het later te gebruiken.
Om een krachtige bouillon te bereiden zijn vooral soepkip
en de achterpoten, het borstvlees, de dikke rib en de beenderen van runderen geschikt. Doe het vlees met de
soepgroenten en koud water in een stoomovenpan. Hoe
langer de bereidingstijd, hoe krachtiger de fond zal zijn.
59
e
Ontdooi het diepgevroren vlees vooraf (zie rubriek "Ontdooien").
.b
re
or
nb
Diepgevroren vlees
an
.v
Bereid het vlees zoals gebruikelijk voor.
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
fro
m
Instellingen
w
w
w
Automatic > Vlees > ...
an
.v
de
of
nb
e
.b
re
or
Ovenfuncties > Koken met stoom > ...
Temperatuur: 100 °C
Duur: zie tabel
De tijden die in de tabel worden vermeld, zijn richtwaarden.
Wij raden aan eerst de kortere bereidingstijd te kiezen. U kunt
indien nodig nog nagaren.
Vlees
60
Temperatuur
in °C
Duur
in minuten
Achterpoot, bedekt met
water
100
110-120
Hammetje
100
135-145
Kippenborstfilet
100
8-10
Schenkel
100
105-115
Dikke rib,
bedekt met water
100
110-120
In reepjes gesneden
kalfsvlees
100
3-4
Casselerribsneden
100
6-8
Lamsragout
100
12-16
Kip
100
60-70
Kalkoenrollade
100
12-15
Kalkoenschnitzel
100
4-6
Ribstuk,
bedekt met water
100
130-140
Rundergoulash
100
105-115
Soepkip,
bedekt met water
100
80-90
Gekookt rundsvlees
100
110-120
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
fro
m
Worsten
w
w
w
Instellingen
an
.v
de
Automatic > Worsten > ...
nb
.b
re
or
of
Worsten
e
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 90 °C
Duur: zie tabel
Duur
in minuten
Worst
6-8
Vleesworst
6-8
Witte worst
6-8
61
m
fro
w
w
w
an
.v
Verse vis
d
de
oa
Vis
nl
ow
D
Koken met stoom
de
Bereid de vis zoals gebruikelijk voor: maak de vis schoon,
verwijder de schubben en spoel de vis af.
re
or
nb
e
.b
Diepgevroren vis
Ontdooi de diepgevroren vis vooraf (zie rubriek "Ontdooien").
Voorbereiden
Besprenkel de vis vooraf met citroensap of
citroen-limoensap. Het zuur geeft het visvlees een vastere
structuur.
De vis hoeft niet te worden gezouten, aangezien de mineralen die de vis zijn typische smaak geven, bij het koken met
stoom optimaal behouden blijven.
Stoomovenpannen
Vet stoomovenpannen met gaatjes in. Schuif de universele
bakplaat op het onderste inschuifniveau in het toestel.
Inschuifniveau
Als u tegelijkertijd vis in een stoomovenpan met gaatjes en
andere levensmiddelen in andere stoomovenpannen bereidt,
dient u te vermijden dat de smaak wordt overgedragen via afdruipend vocht. Schuif de stoomovenpan met de vis daartoe
vlak boven de universele bakplaat in de ovenruimte.
Temperatuur
85 °C - 90 °C
Om delicate vissoorten behoedzaam te bereiden (bijv. zeetong).
100 °C
Om vissoorten met vast vlees te bereiden (bijv. kabeljauw en
zalm).
Om vis in saus of bouillon te bereiden.
62
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
m
fro
Bereidingstijd
w
w
w
De bereidingstijd is afhankelijk van de dikte en de toestand
van het levensmiddel, en niet van het gewicht. Hoe dikker het
stuk, hoe langer de bereidingstijd zal zijn. Een stuk vis van
500 g dat 3 cm hoog is, heeft een langere bereidingstijd dan
een stuk van 500 g dat 2 cm hoog is.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Hoe langer de vis wordt gegaard, hoe vaster het vlees wordt.
Neem de vermelde bereidingstijden in acht.
Als de vis niet gaar genoeg is, laat u deze nog enkele minuten nagaren.
Verleng de vermelde bereidingstijden met enkele minuten als
de vis in saus of bouillon wordt bereid.
Tips
Met kruiden zoals dille kunt u de vissmaak versterken.
Bereid grote vissen in "zwempositie". Om de vis rechtop te
kunnen plaatsen, zet u een klein kopje omgekeerd in de
stoomovenpan. Schuif de vis met de geopende buikkant
erover.
Doe het visafval, waaronder de graten, vinnen en koppen,
met soepgroenten en koud water in een stoomovenpan om
visfond te bereiden. Bereid deze gedurende 60 tot 90 minuten op 100 °C. Hoe langer de bereidingstijd, hoe krachtiger
de fond zal zijn.
Om vis blauw te koken wordt de vis bereid in water met
azijn (de water-azijnverhouding is afhankelijk van het recept).
Belangrijk is dat u de huid van de vis niet beschadigt. Karper,
forel, zeelt, paling en zalm zijn geschikt voor deze bereiding.
63
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
fro
m
Instellingen
w
w
w
Automatic > Vis > ...
an
.v
de
of
e
.b
re
or
nb
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: zie tabel
Duur: zie tabel
De tijden die in de tabel worden vermeld, zijn richtwaarden
voor verse vis. Wij raden aan eerst de kortere bereidingstijd
te kiezen. U kunt indien nodig nog nagaren.
Paling
Baarsfilet
Doradefilet
Forel, 250 g
Heilbotfilet
Kabeljauwfilet
Karper, 1,5 kg
Zalmfilet
Zalmsteak
Zalmforel
Pangasiusfilet
Roodbaarsfilet
Schelvisfilet
Scholfilet
Zeeduivelfilet
Zeetongfilet
Tarbotfilet
Tonijnfilet
Snoekbaarsfilet
64
Temperatuur in °C
100
100
85
90
85
100
100
100
100
90
85
100
100
85
85
85
85
100
85
Duur in minuten
5-7
8-10
3
10-13
4-6
6
18-25
6-8
8-10
14-17
3
6-8
4-6
4-5
8-10
3
5-8
6-8
4
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
fro
m
Schaaldieren
w
w
w
Voorbereiding
an
.v
de
Ontdooi de diepgevroren schaaldieren vooraf.
nb
.b
re
or
Pel de schaaldieren, verwijder de darm en was ze.
e
Stoomovenpannen
Vet stoomovenpannen met gaatjes in. Schuif de universele
bakplaat op het onderste inschuifniveau in het toestel.
Bereidingstijd
Hoe langer de schaaldieren garen, hoe vaster ze worden.
Neem de vermelde bereidingstijden in acht.
Verleng de vermelde bereidingstijden met enkele minuten als
de schaaldieren in saus of bouillon worden bereid.
Instellingen
Automatic > Schaaldieren > ...
of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: zie tabel
Duur: zie tabel
Temperatuur in
°C
Duur in minuten
Garnalen
90
3
Reuzengarnalen
90
3
Gamba's
90
4
Krabben
90
3
Langoesten
95
10-15
Scampi
90
3
65
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
fro
m
Mosselen
w
w
w
Verse mosselen
an
.v
de
,Bereid alleen gesloten mosselen.
Mosselen die na het bereiden niet geopend zijn, mag u
niet opeten. Gevaar voor vergiftiging!
e
.b
re
or
nb
Was de verse mosselen enkele uren vooraf om eventueel
zand af te spoelen. Borstel de mosselen vervolgens grondig
schoon.
Diepgevroren mosselen
Ontdooi de diepgevroren mosselen.
Bereidingstijd
Hoe langer de mosselen garen, hoe harder ze worden. Neem
de vermelde bereidingstijden in acht.
Instellingen
Automatic > Zoetwatermosselen > ...
of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: zie tabel
Duur: zie tabel
66
Temperatuur
in °C
Duur
in minuten
Eendenmosselen
100
2
Kokkels
100
2
Mosselen
90
12
Sintjakobsschelpen
90
5
Zwaardscheden
100
2-4
Venusschelpen
90
4
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
fro
m
Rijst
w
w
w
Rijst zet uit tijdens de bereiding. Daarom moet de rijst in
vocht worden bereid. De verhouding tussen rijst en vocht is
afhankelijk van de soort rijst.
an
.v
de
Automatic > Rijst > ...
of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 100 °C
Duur: zie tabel
Verhouding
rijst : vocht
Duur
in minuten
Basmatirijst
1 : 1,5
15
Voorgekookte rijst
1 : 1,5
23-25
Rondkorrelrijst
Rijstpap
Risotto
1 : 2,5
1 : 2,5
30
18-19
Volkorenrijst
1 : 1,5
26-29
Wilde rijst
1 : 1,5
26-29
67
e
Instellingen
.b
re
or
nb
De rijst neemt het bereidingsvocht compleet op. Zo gaan er
geen voedingsstoffen verloren.
d
de
oa
m
fro
w
w
Pasta/deegwaren
nl
ow
D
Koken met stoom
w
Gedroogde pasta/deegwaren
an
.v
de
Gedroogde pasta en deegwaren zetten uit tijdens de bereiding. Daarom moeten ze in vocht worden bereid. De pasta
moet volledig bedekt zijn door het vocht. Bij gebruik van heet
vocht is het bereidingsresultaat beter.
Maak samengekleefde pasta of deegwaren van elkaar los en
verdeel ze gelijkmatig in de stoomovenpan.
Instellingen
Automatic > Deegwaren > ...
of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 100 °C
Duur: zie tabel
Verse pasta/deegwaren
Duur in minuten
Gnocchi
3
Knöpfli
2
Ravioli
3
Macaroni
2
Tortellini
3
Gedroogde pasta/deegwaren, bedekt met water
68
Tagliatelle
14
Vermicelli
8
e
Verse pasta en deegwaren (bijv. uit de koelafdeling) moeten
niet uitzetten. Bereid deze in een stoomovenpan met gaatjes.
.b
Verse pasta/deegwaren
re
or
nb
Verleng de bereidingstijd die wordt vermeld door de producent, met ca. 1/3.
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
fro
m
Knoedels
w
w
w
Knoedels in een kookbuiltje moeten goed met water worden
bedekt, omdat ze anders niet genoeg vocht zouden opnemen en uit elkaar zouden vallen.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Bereid verse knoedels in een ingevette stoomovenpan met
gaatjes.
Instellingen
Automatic > Deegwaren > ...
of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 100 °C
Duur: zie tabel
Duur
in minuten
Knoedeltjes
30
Gistknoedels
20
Aardappelknoedels in kookbuiltje
20
Deegknoedels in kookbuiltje
18-20
69
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
fro
m
Granen
w
w
w
Granen zetten uit tijdens de bereiding. Daarom moeten granen in vocht worden bereid. De verhouding tussen granen en
vocht is afhankelijk van de soort granen.
an
.v
de
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 100 °C
Duur: zie tabel
Verhouding
granen : vocht
Duur
in minuten
Amarant
1 : 1,5
15-17
Bulgur
1 : 1,5
9
Groene spelt, heel
1:1
7
Groene spelt, gebroken
1:1
18-20
Haver, heel
1:1
18
Haver, gebroken
1:1
7
1 : 1,5
10
Polenta
1:3
10
Quinoa
1 : 1,5
15
Rogge, heel
1:1
35
Rogge, gebroken
1:1
10
Tarwe, heel
1:1
30
Tarwe, gebroken
1:1
8
Gierst
70
e
of
.b
Automatic > Granen > ...
re
Instellingen
or
nb
Granen kunnen als hele graankorrel of gemalen worden bereid.
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
fro
m
Droge peulvruchten
w
w
w
Peulvruchten moeten vooraf minstens 10 uur in koud water
worden geweekt. Door het inweken zijn ze gemakkelijker verteerbaar en wordt de bereidingtijd verkort.
Uitzondering: linzen moeten niet worden geweekt.
an
.v
de
Automatic > Droge peulvruchten > ...
of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 100 °C
Duur: zie tabel
Vooraf geweekt
Duur in minuten
Bonen
Kidneybonen
55-65
Rode bonen (azukibonen)
20-25
Zwarte bonen
55-60
Bonte bonen
55-65
Witte bonen
34-36
Erwten
Gele erwten
Groene erwten, gedopt
40-50
27
71
e
Instellingen
.b
re
or
nb
Vooraf geweekte peulvruchten moeten bij het bereiden met
vocht bedekt zijn. Bij peulvruchten die niet vooraf zijn geweekt, moet afhankelijk van de soort een bepaalde verhouding tussen peulvruchten en vocht in acht worden genomen.
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
m
fro
w
w
w
Niet vooraf geweekt
.v
Verhouding
peulvruchten : vocht
Kidneybonen
130-140
1:3
Rode bonen
(azukibonen)
95-105
1:3
Zwarte bonen
100-120
1:3
Bonte bonen
115-135
1:3
Witte bonen
80-90
1:3
Bruine linzen
13-14
1:2
Rode linzen
7
1:2
110-130
1:3
60-70
1:3
an
Duur
in minuten
de
nb
Erwten
Gele erwten
Groene erwten,
gedopt
72
e
Linzen
.b
re
or
Bonen
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
fro
m
Kippeneieren
w
w
w
Gebruik stoomovenpannen met gaatjes wanneer u gekookte
eieren wilt bereiden.
an
.v
de
Instellingen
Automatic > Kippeneieren > ...
of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 100 °C
Duur: zie tabel
Duur in minuten
Klein
Zacht
Gemiddeld
Hard
3
5
9
Middelmatig
Zacht
Gemiddeld
Hard
4
6
10
Groot
Zacht
Gemiddeld
Hard
5
6-7
12
Extra groot
Zacht
Gemiddeld
Hard
6
8
13
73
e
Vet stoomovenpannen zonder gaatjes in om daarin eiergerechten te bereiden (bijv. bouillon met ei).
.b
re
or
nb
De eieren moeten vooraf niet worden doorprikt. Doordat ze
tijdens de opwarmfase langzaam worden opgewarmd, spatten ze niet uiteen bij het koken met stoom.
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
fro
m
Fruit
w
w
w
Om geen sap verloren te laten gaan, moet u het fruit in een
stoomovenpan zonder gaatjes bereiden.
Als u fruit in een stoomovenpan met gaatjes bereidt, schuift u
eronder een stoomovenpan zonder gaatjes in. Op die manier
gaat er ook geen sap verloren.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Tip
U kunt het opgevangen sap gebruiken om glazuur voor
taarten te maken.
Instellingen
Automatic > Fruit > ...
of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 100 °C
Duur: zie tabel
Duur in minuten
74
Appels, in stukken
1-3
Peren, in stukken
1-3
Kersen
2-4
Mirabellen
1-2
Nectarines/perziken, in stukken
1-2
Pruimen
1-3
Kweeperen, in blokjes
6-8
Rabarber, in stukken
1-2
Kruisbessen
2-3
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
m
fro
w
w
w
Menukoken - handmatig
an
.v
Schakel bij menukoken de stoomreductie uit (zie rubriek
"Instellingen").
de
Levensmiddelen waarbij vocht vrijkomt (bijv. vis) of levensmiddelen die kleur afgeven (bijv. rode bieten) schuift u vlak
boven de opvangschaal/universele bakplaat in de ovenruimte. Zo vermijdt u smaakoverdracht of verkleuring door afdruipend vocht.
Temperatuur
De temperatuur bij menukoken moet 100 °C bedragen. De
meeste levensmiddelen worden immers gaar bij deze temperatuur.
Wanneer voor de levensmiddelen verschillende temperaturen
zijn aanbevolen (bijv. 85 °C voor doradefilet en 100 °C voor
aardappelen), mag u het menu in geen geval op de lagere
temperatuur bereiden.
Wanneer voor een levensmiddel een temperatuur van bijv.
85 °C wordt aanbevolen, moet u eerst testen wat het resultaat
is als het wordt bereid op 100 °C. Het vlees van delicate
vissoorten met een losse structuur (bijv. zeetong en schol)
wordt bij 100 °C zeer vast.
Bereidingstijd
Als de aanbevolen bereidingstemperatuur wordt verhoogd,
moet de bereidingstijd met ca. 1/3 worden verkort.
75
e
Inschuifniveau
.b
re
or
nb
Menukoken is het bereiden van verschillende levensmiddelen
met verschillende bereidingstijden om een complete maaltijd
samen te stellen (bijv. roodbaarsfilet met rijst en broccoli). De
levensmiddelen worden op verschillende tijdstippen in de
combi-stoomoven geplaatst. Zo zijn ze op hetzelfde moment
klaar.
nl
ow
D
d
de
oa
Koken met stoom
fro
m
Voorbeeld
w
w
20 minuten
6 minuten
4 minuten
w
an
.v
de
20 min. rijst
6 min. roodbaarsfilet
4 min. broccoli
Instelling
14 min.
2 min.
4 min.
^ Controleer dat de stoomreductie uitgeschakeld is.
^ Doe eerst de rijst in de ovenruimte.
^ Stel de 1e bereidingstijd in (14 minuten).
^ Zodra de 14 minuten afgelopen zijn, doet u de
roodbaarsfilet in de ovenruimte.
^ Stel de 2e bereidingstijd in (2 minuten).
^ Zodra de 2 minuten afgelopen zijn, doet u de broccoli in de
ovenruimte.
^ Stel de 3e bereidingstijd in (4 minuten).
76
e
Bereidingstijden
.b
20 minuten - 6 minuten = 14 minuten (1e bereidingstijd: rijst)
6 minuten - 4 minuten = 2 minuten (2e bereidingstijd:
roodbaarsfilet)
Resterende tijd = 4 minuten (3e bereidingstijd: broccoli)
re
or
nb
Rijst
Roodbaarsfilet
Broccoli
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
m
fro
w
w
Opwarmen
w
Levensmiddelen worden in de combi-stoomoven met geïntegreerde conventionele ovenfuncties behoedzaam opgewarmd. Ze drogen daarbij niet uit en garen niet verder. Ze
worden gelijkmatig opgewarmd en moeten tussendoor niet
worden omgeroerd.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
U kunt bereide maaltijden (vlees, groenten, aardappelen) of
afzonderlijke levensmiddelen opwarmen.
Kookgerei
Kleine hoeveelheden kunnen op een bord worden opgewarmd, grotere hoeveelheden in een stoomovenpan.
Duur
Stel voor één bereide maaltijd een tijd in van 10-15 minuten.
Meerdere schotels hebben een iets langere duur nodig.
Als u meerdere opwarmingsprocessen na elkaar wilt starten,
stelt u voor het tweede en de daaropvolgende processen een
duur in die ca. 5 minuten korter is dan opgegeven. De ovenruimte is immers nog warm genoeg.
Vochtigheid
Hoe vochtiger het levensmiddel, hoe lager de in te stellen
vochtigheid.
77
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
m
fro
w
w
w
De levensmiddelen moeten bij het opwarmen niet worden afgedekt.
an
.v
de
Warm grote stukken zoals gebraad niet in één keer op, maar in porties. Halveer
compacte stukken zoals gevulde paprika's of rollades.
e
.b
re
or
nb
Gepaneerde levensmiddelen zoals schnitzels blijven niet krokant.
Warm sauzen apart op.
Uitzonderingen: gerechten die in sauzen worden bereid (bijv. goulash).
Speciale toepassingen > Opwarmen, of
Ovenfuncties > Combinatiegaren > Hetelucht Plus
Temperatuur: zie tabel
Vochtigheid: zie tabel
Duur: zie tabel
78
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
m
fro
VochtigTijd
heid
in minuten
in %
w
w
an
.v
de
Temperatuur
in °C
w
Levensmiddelen
nb
e
Wortels
Bloemkool
Koolrabi
Bonen
.b
re
or
Groenten
120
70
8-10
120
70
8-10
140
70
18-20
140
70
11-13
140
70
10-12
120
70
10-12
Bijgerechten
Pasta
Rijst
Aardappelen, in de lengte gehalveerd
Knoedels
Aardappelpuree
Vlees en gevogelte
Gebraad in sneden, 1,5 cm dik
Rollade, in sneden gesneden
Goulash
Lamsragout
Gekookte vleesballetjes in kappertjessaus
Kippenschnitzel
Kalkoenschnitzel, in sneden gesneden
Vis
Visfilet
Visrollade, in 2 stukken gesneden
Bereide maaltijden
Spaghetti, tomatensaus
Varkensgebraad, aardappelen, groenten
Gevulde paprika (gehalveerd), rijst
Kippenfricassee, rijst
Groentesoep
Roomsoep
Heldere soep
Eenpansgerecht
79
d
de
oa
m
fro
w
w
Ontdooien
nl
ow
D
Speciale toepassingen
w
Als u levensmiddelen in het toestel ontdooit, verloopt dat veel
sneller dan ontdooien bij kamertemperatuur.
an
.v
de
Verwijder voor het ontdooien alle verpakking.
Uitzonderingen:
Ontdooi brood en gebak in de verpakking. Anders neemt de
vochtigheid toe en wordt het zacht.
Laat de levensmiddelen nadat u ze uit het toestel hebt genomen, nog enige tijd bij kamertemperatuur staan. Deze
wachttijd is vereist om de warmte gelijkmatig van buiten naar
binnen te brengen.
Stoomovenpannen
Gebruik bij het ontdooien van levensmiddelen waarbij vocht
vrijkomt, zoals gevogelte, een stoomovenpan met gaatjes en
schuif de universele bakplaat eronder. De levensmiddelen
liggen dan niet in het dooivocht.
,Het dooivocht van vlees en gevogelte giet u meteen
na het ontdooien weg. U mag dat in geen geval nog gebruiken! Gevaar voor salmonella!
Levensmiddelen waarbij tijdens het ontdooien geen vocht
vrijkomt, kunnen in een stoomovenpan zonder gaatjes worden ontdooid.
80
e
Voor-/nabereiding
.b
De optimale ontdooitemperatuur bedraagt 60 °C.
Uitzonderingen: 50 °C voor gehakt en wild
re
or
nb
Temperatuur
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
fro
m
Tips
w
w
w
Laat vis voor de bereiding niet helemaal ontdooien. Het
volstaat wanneer de buitenkant zacht genoeg is om kruiden
op te nemen. Afhankelijk van de dikte is 2-5 minuten voldoende.
an
.v
de
.b
re
or
nb
e
Maak levensmiddelen die samenkleven (zoals bessen en
stukken vlees) na het verstrijken van de helft van de ontdooitijd van elkaar los en verdeel ze.
Vries ontdooide levensmiddelen niet opnieuw in.
Ontdooi ingevroren kant-en-klaargerechten volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Instellingen
Speciale toepassingen > Ontdooien, of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: zie tabel
Duur: zie tabel
81
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
m
fro
w
Gewicht
in g
Temperatuur
in °C
Ontdooitijd
in minuten
Wachttijd
in minuten
Kaas in plakken
125
60
15
10
Kwark (plattekaas)
250
60
20-25
10-15
Room
250
60
20-25
10-15
Zachte kaas
100
60
15
10-15
Appelmoes
250
60
20-25
10-15
Stukjes appel
250
60
20-25
10-15
Abrikozen
500
60
25-28
15-20
Aardbeien
300
60
8-10
10-12
Frambozen /
rode bessen
300
60
8
10-12
Kersen
150
60
15
10-15
Perziken
500
60
25-28
15-20
Pruimen
250
60
20-25
10-15
Kruisbessen
250
60
20-22
10-15
300
60
20-25
10-15
Visfilets
400
60
15
10-15
Forellen
500
60
15-18
10-15
Kreeft
300
60
25-30
10-15
Krabben
300
60
4-6
5
w
w
Levensmiddelen
an
.v
de
nb
Groenten
Als blok ingevroren
Vis
82
e
Fruit
.b
re
or
Zuivelproducten
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
m
fro
w
Gewicht
in g
Temperatuur
in °C
Ontdooitijd
in minuten
Wachttijd
in minuten
In sneden
60
8-10
15-20
Gehakt
250
50
15-20
10-15
Gehakt
500
50
20-30
10-15
Goulash
500
60
30-40
10-15
Goulash
1000
60
50-60
10-15
Lever
250
60
20-25
10-15
Hazenrug
500
50
30-40
10-15
Reerug
1000
50
40-50
10-15
Schnitzel / kotelet /
braadworst
800
60
25-35
15-20
Kip
1000
60
40
15-20
Kippenbil
150
60
20-25
10-15
Kippenschnitzel
500
60
25-30
10-15
Kalkoenbouten
500
60
40-45
10-15
60
10-12
10-15
60
15
10-15
60
30
2
w
w
Levensmiddelen
an
.v
de
nb
e
.b
re
Gebraad
or
Vlees
Gevogelte
Gebak
Blader-/
gistdeeggebak
Roerdeeggebak/taart/cake
400
Brood / broodjes
Broodjes
Bruin brood, gesneden
250
60
40
15
Volkorenbrood, gesneden
250
60
65
15
Wit brood, gesneden
150
60
30
20
83
m
fro
w
w
w
an
.v
Fruit / groenten
d
de
oa
Inmaken
nl
ow
D
Speciale toepassingen
de
Gebruik enkel verse levensmiddelen die in perfecte staat zijn.
Ze mogen niet beschadigd zijn of rotte plekken vertonen.
.b
re
or
nb
e
Bokalen
Gebruik alleen bokalen en toebehoren die schoon, gespoeld
en niet beschadigd zijn. U kunt bokalen met een draaideksel
gebruiken of bokalen met een glazen deksel en een rubberen
ring.
Zorg ervoor dat de bokalen dezelfde grootte hebben, zodat
alles gelijkmatig wordt ingemaakt.
Als u een bokaal hebt gevuld, dient u de glazen rand met een
schone doek en heet water te reinigen voordat u de bokaal
sluit.
Fruit
Selecteer het fruit zorgvuldig, was het kort maar grondig en
laat het uitdruppen. Bessen dient u zeer voorzichtig te wassen. Ze zijn zeer teer en raken snel platgedrukt.
Verwijder eventueel de schil, stelen of pitten.
Snij grote stukken fruit in kleinere stukken. Appels snijdt u
bijv. het best in partjes.
Als u steenvruchten met de pit (pruimen, abrikozen) inmaakt,
doorprikt u de vruchten vooraf meerdere keren met een vork
of een houten stokje. Anders zullen ze uiteenspatten.
Groenten
Was de groenten, maak ze schoon en snij ze in stukken.
Blancheer groenten vóór het inmaken, zodat de kleur behouden blijft (zie rubriek "Blancheren").
Vulpeil
Doe de levensmiddelen losjes in de bokaal. Vul de bokaal tot
max. 3 cm onder de rand. De celwanden van de levensmiddelen raken beschadigd wanneer deze in de bokaal worden
geperst. Laat de bokaal zachtjes op een doek neerploffen om
zo de inhoud beter te verdelen.
84
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
fro
m
Vul de bokalen met vloeistof. De levensmiddelen moeten ondergedompeld zijn.
Gebruik voor fruit een suikeroplossing. Voor groenten kunt u
een zout- of azijnoplossing gebruiken.
w
w
w
an
.v
de
nb
Daarna laat u de bokalen, met een doek erover, ca. 24 uur
langzaam afkoelen.
Werkwijze
^ Zet de bokalen van gelijke grootte in een stoomovenpan
met gaatjes. De bokalen mogen elkaar niet raken.
^ Schuif de stoomovenpan op het onderste inschuifniveau in
het toestel.
85
e
Benut de restwarmte door de bokalen pas 30 minuten na het
uitschakelen uit de ovenruimte te nemen.
.b
re
or
Tips
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
fro
m
Instellingen
w
w
w
an
.v
de
Duur in minuten*
Bessen
Rode bessen
80
50
Kruisbessen
80
55
Rode bosbessen
80
55
Kersen
85
55
Mirabellen
85
55
Pruimen
85
55
Perziken
85
55
Reine Claudes
85
55
Appels
90
50
Appelmoes
90
65
Kweeperen
90
65
Bonen
100
120
Dikke bonen
100
120
Augurken
90
55
Voorgekookt
90
90
Gebraden
90
90
Steenvruchten
Pitvruchten
Groenten
Vlees
* De vermelde tijden zijn bedoeld voor bokalen van 1,0 liter.
Bij bokalen van 0,5 liter is de tijd 15 minuten korter, bij
bokalen van 0,25 liter 20 minuten.
86
e
Levensmiddelen Temperatuur in °C
.b
re
or
nb
Speciale toepassingen > Inmaken, of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: zie tabel
Duur: zie tabel
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
m
fro
w
w
Taart/cake (inmaken)
w
Voor het inmaken zijn roer-, biscuit- en gistdeeg geschikt. De
taart/cake is ca. 6 maanden houdbaar.
Taarten/cakes met fruit zijn niet geschikt om te bewaren.
Deze moeten binnen de 2 dagen worden genuttigd.
an
.v
de
.b
re
or
nb
e
Bokalen
Gebruik alleen bokalen en toebehoren die schoon, gespoeld
en niet beschadigd zijn. De bokalen moeten onderaan smaller zijn dan bovenaan (inmaakbokalen). Bokalen van 0,25 liter
zijn het meest geschikt.
De bokalen moeten met een inmaakring, glazen deksel en
klem(men) kunnen worden afgesloten.
Zorg ervoor dat de bokalen dezelfde grootte hebben, zodat
alles gelijkmatig wordt ingemaakt.
Werkwijze
^ Vet de bokalen tot ca. 1 cm onder de bovenrand in met boter.
^ Bestuif de bokaal met paneermeel.
^ Vul de bokalen voor 1/2 of 2/3 met deeg (afhankelijk van
het recept). Zorg ervoor dat de rand van de bokalen
schoon blijft.
^ Schuif de rooster op het onderste inschuifniveau in het toestel.
^ Zet de bokalen onafgedekt op de rooster. De bokalen
moeten dezelfde grootte hebben. De bokalen mogen elkaar niet raken.
^ Sluit de bokalen direct na het inmaken met de inmaakring,
het glazen deksel en de klem(men). De taart/cake mag niet
afkoelen.
Als het deeg wat over de rand is gestegen, kunt u het met
het glazen deksel in de bokaal drukken.
87
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
fro
m
Instellingen
w
w
Duur
in minuten
Ovenfunctie
Stap
Temperatuur
in °C
Vochtigheid
in %
Roerdeeg
Boven-onderwarmte
-
160
-
25-45
Biscuit
Boven-onderwarmte
-
160
-
50-55
Gistdeeg
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
1
2
30
160
100
30
10
30-35
w
Soort
deeg
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
88
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
fro
m
Uitpersen
w
w
w
U kunt in uw toestel zachte vruchten uitpersen (bijv. bessen
en kersen).
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Overrijpe vruchten zijn perfect geschikt om sap te
produceren; hoe rijper de vruchten, hoe meer sap en hoe
aromatischer het is.
Voorbereiding
Selecteer en was het uit te persen fruit. Snij beschadigde
stukken weg.
Verwijder de stelen van wijndruiven en zure kersen, want
deze bevatten bittere stoffen. Van bessen hoeft u de stelen
niet te verwijderen.
Tips
Om de smaak af te ronden, vermengt u zachte met bittere
vruchten.
U krijgt meer sap en het aroma wordt beter als u suiker aan
het fruit toevoegt en dat enkele uren laat intrekken. Wij adviseren voor 1 kg zoet fruit 50-100 g suiker en voor 1 kg bitter
fruit 100-150 g suiker.
Als u het verkregen sap wilt bewaren, giet u het heet in schone flessen en sluit u deze onmiddellijk af.
Werkwijze
^ Doe de voorbereide vruchten in een stoomovenpan met
gaatjes.
^ Plaats een stoomovenpan zonder gaatjes of de universele
bakplaat eronder om het sap op te vangen.
Instellingen
Koken met stoom
Temperatuur: 100 °C
Duur: 40-70 minuten
89
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
fro
m
Menukoken
w
w
w
U kunt tot 3 componenten kiezen, bijv. vis met bijgerecht en
groenten.
De verschillende componenten kunnen in willekeurige volgorde worden gekozen. Het toestel sorteert de componenten automatisch op basis van de bereidingstijd: u wordt dan gevraagd de levensmiddelen met de langste bereidingstijd
eerst te plaatsen.
an
.v
de
^ Kies "Speciale toepassingen > Menukoken".
^ Kies het gewenste levensmiddel.
Afhankelijk van het levensmiddel dat u hebt gekozen, wordt u
gevraagd de grootte en gaarheidsgraad in te stellen.
^ Kies de gewenste waarden of voer deze in en bevestig
deze indien nodig met de optie om verder te gaan.
^ Kies "Levensmiddel toevoegen".
^ Kies het gewenste levensmiddel en ga te werk zoals bij het
eerste levensmiddel.
^ Voer het proces opnieuw uit voor het derde levensmiddel,
indien van toepassing.
Na bevestiging van "Menukoken starten" wordt op het display
het levensmiddel weergegeven dat moet worden ingeschoven.
Na afloop van de opwarmfase wordt weergegeven wanneer
het volgende levensmiddel moet worden geplaatst. Dit proces herhaalt zich voor het derde levensmiddel, indien van
toepassing.
U kunt ook levensmiddelen die niet in de lijst staan, gebruiken om een menu samen te stellen. Meer informatie
hierover vindt u in de rubriek "Menukoken – handmatig".
90
e
^ Schuif indien nodig de universele bakplaat/de opvangschaal in het toestel.
.b
^ Vul het waterreservoir en plaats het in het toestel.
re
or
nb
^ Raak s aan om het toestel in te schakelen.
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
fro
m
Drogen
w
w
w
Gebruik om te drogen uitsluitend de ovenfunctie
"Combinatiegaren Hetelucht Plus", zodat het vocht kan ontsnappen.
an
.v
de
or
nb
e
.b
re
Werkwijze
^ Snij de levensmiddelen in gelijke stukken.
^ Verdeel de stukken over de rooster, waarop u bakpapier
hebt gelegd.
Tip
Het is niet aangewezen bananen en ananas te drogen.
Instellingen
Speciale toepassingen > Drogen, of
Ovenfuncties > Combinatiegaren Hetelucht Plus
Temperatuur: zie tabel
Duur: zie tabel
Vochtigheid: 0 %
Levensmiddelen
Temperatuur in
°C
Duur in uren
Appelringen
50-70
5-8
Abrikozen, gehalveerd,
ontpit
60-70
10-12
Perenpartjes
70-80
7-8
Kruiden
40-60
1,5-2,5
Paddestoelen
50-70
3-4
Tomaten, in vier delen
60-70
7-9
Citrusvruchten in schijfjes
70-80
8-9
Pruimen, ontpit
60-70
10-12
91
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
fro
m
Pizza
w
w
w
Instellingen
e
.b
re
or
92
nb
Ovenfuncties > Hetelucht Plus
Temperatuur: 180 °C - 225 °C
Duur: 1-20 minuten
Opmerking: gebruik de rooster met daarop bakpapier
de
of
an
.v
Speciale toepassingen > Pizza
Temperatuur: 180 °C - 225 °C
Duur: 1-20 minuten
Opmerking: gebruik de rooster met daarop bakpapier
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
w
w
w
an
.v
U hebt melk nodig en als startcultuur yoghurt of
yoghurtferment (bijv. uit de reformwinkel).
m
fro
Yoghurt bereiden
de
e
.b
re
or
nb
Gebruik alleen natuuryoghurt met levende culturen en zonder
toevoegingen. Warmtebehandelde yoghurt is niet geschikt.
De yoghurt moet vers zijn (korte bewaartijd).
Om yoghurt te bereiden, kunt u ongekoelde gehomogeniseerde melk of verse melk gebruiken. Gehomogeniseerde
melk kan zonder verdere behandeling worden gebruikt. Verse melk moet u eerst tot 90 °C opwarmen (niet koken!) en
vervolgens weer laten afkoelen tot 35 °C. Als u verse melk
gebruikt, wordt de yoghurt iets vaster dan met gehomogeniseerde melk.
Yoghurt en melk moeten hetzelfde vetgehalte hebben.
De glazen mogen tijdens de bewaartijd niet worden bewogen
of geschud.
Na de bereiding moet de yoghurt direct in de koelkast worden afgekoeld.
De vastheid, het vetgehalte en de culturen die in de
startyoghurt worden gebruikt, hebben invloed op de
consistentie van de zelf bereide yoghurt. Niet alle yoghurts
zijn even geschikt als startyoghurt.
Mogelijke oorzaken voor slechte resultaten
Yoghurt is niet vast:
de startyoghurt werd verkeerd bewaard, de koelketen werd
onderbroken, de verpakking was beschadigd, de melk werd
niet voldoende opgewarmd.
Er heeft zich vocht afgezet:
de glazen werden verplaatst, de yoghurt werd niet snel genoeg afgekoeld.
Yoghurt is gruisachtig:
de melk werd tot een te hoge temperatuur opgewarmd, de
melk was niet meer goed, de melk en startyoghurt werden
niet gelijkmatig gemengd.
93
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
fro
m
Tip
w
w
w
Als u yoghurtferment gebruikt, kunt u yoghurt bereiden uit
een mengsel van melk en room. Meng 3/4 liter melk met
1/4 liter room.
an
.v
de
or
nb
^ Doe dit melkmengsel in glazen en dek deze af.
^ Plaats de gesloten glazen in een stoomovenpan. De glazen
mogen elkaar niet raken.
^ Plaats de glazen direct na afloop van de duur in de koelkast. Beweeg de glazen daarbij niet onnodig.
Instellingen
Automatische programma's > Speciaal > Yoghurt bereiden
of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 40 °C
Duur: 5:00 uur
94
e
^ Roer 100 gram yoghurt in 1 liter melk of bereid het mengsel
met yoghurtferment volgens de aanwijzingen op de verpakking.
.b
re
Werkwijze
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
m
fro
w
w
Deeg laten rijzen
w
Werkwijze
an
.v
de
^ Bereid het deeg volgens het recept.
e
.b
re
or
nb
^ Plaats de onafgedekte deegschotel in een stoomovenpan
met gaatjes of op de rooster.
Instellingen
Speciale toepassingen > Deeg laten rijzen
Duur: afhankelijk van het recept
of
Ovenfuncties > Combinatiegaren > Hetelucht Plus
Temperatuur: 30 °C
Vochtigheid: 100 %
Duur: afhankelijk van het recept
Gelatine laten smelten
Werkwijze
^ Laat gelatinebladen 5 minuten weken in een schotel met
koud water. De gelatinebladen moeten volledig bedekt zijn
met water. Druk de gelatinebladen uit en giet het water uit
de schotel. Doe de uitgedrukte gelatinebladen terug in de
schotel.
^ Doe gemalen gelatine in een schotel en voeg de hoeveelheid water toe die op de verpakking vermeld staat.
^ Dek de schotel af en plaats deze in een stoomovenpan met
gaatjes.
Instellingen
Automatische programma's > Speciaal > Gelatine laten
smelten
of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 90 °C
Duur: 1 minuut
95
d
de
oa
m
fro
w
w
Chocolade laten smelten
nl
ow
D
Speciale toepassingen
w
U kunt elke soort chocolade laten smelten met het toestel.
an
.v
de
Werkwijze
^ Roer grote hoeveelheden tussendoor een keer om.
Instellingen
Automatische programma's > Speciaal > Chocolade laten
smelten
of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 65 °C
Duur: 20 minuten
96
e
^ Dek de stoomovenpan of het kookgerei af met een deksel
of folie die bestand is tegen temperaturen tot 100 °C en bestand is tegen stoom.
.b
^ Doe grote hoeveelheden in een stoomovenpan zonder
gaatjes en kleine hoeveelheden in een kopje of een schotel.
re
or
nb
^ Hak de chocolade in stukken.
Doe vetglazuur in de gesloten verpakking in een stoomovenpan met gaatjes.
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
m
fro
w
w
Levensmiddelen schillen
w
Werkwijze
an
.v
de
^ Maak in levensmiddelen zoals tomaten, nectarines enz.
een kruisvormige insnijding ter hoogte van het kroontje. Zo
kan de schil gemakkelijker worden verwijderd.
^ Spoel amandelen onmiddellijk erna met koud water af. Anders kan de schil niet worden verwijderd.
Instellingen
Ovenfuncties > Grote grill
Stand 3
Duur: zie tabel
Levensmiddelen
Duur in minuten
Paprika, gehalveerd
10
Tomaten
7
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 100 °C
Duur: zie tabel
Levensmiddelen
Duur in minuten
Abrikozen
1
Amandelen
1
Nectarines
1
Paprika
4
Perziken
1
Tomaten
1
97
e
.b
re
or
nb
^ Doe de levensmiddelen in een stoomovenpan met gaatjes
wanneer u met stoom werkt en op de universele bakplaat
wanneer u de grill gebruikt.
d
de
oa
m
fro
w
w
Appels inmaken
nl
ow
D
Speciale toepassingen
w
U kunt onbehandelde appels langer houdbaar houden. Als u
ze optimaal bewaart in een droge, koele en goed verluchte
ruimte kunt u ze 5 tot 6 maanden bewaren. Dat geldt alleen
voor appels, niet voor andere pitvruchten.
an
.v
de
.b
e
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 50 °C
Duur: 5 minuten
of
Automatische programma's > Fruit > Appels > Heel > Inmaken
Blancheren
In te vriezen groenten moeten eerst worden geblancheerd.
De kwaliteit van de levensmiddelen blijft daardoor beter behouden terwijl ze in de diepvrieskast worden bewaard.
Bij groenten die zijn geblancheerd voordat ze verder werden
verwerkt, blijft de kleur beter behouden.
Werkwijze
^ Doe de voorbereide groenten in een stoomovenpan met
gaatjes.
^ Dompel de groenten na het blancheren in ijskoud water onder om ze snel af te koelen. Laat ze daarna goed
afdruppen.
Instellingen
Speciale toepassingen > Blancheren
of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 100 °C
Duur: 1 minuut
98
re
or
nb
Instellingen
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
fro
m
Uien smoren
w
w
w
Smoren betekent gaar laten worden in eigen sap, eventueel
met toevoeging van wat vet.
an
.v
de
re
or
nb
Werkwijze
e
.b
^ Hak de uien fijn en doe ze samen met wat boter in een
stoomovenpan zonder gaatjes.
^ Dek de stoomovenpan of het kookgerei af met een deksel
of folie die bestand is tegen temperaturen tot 100 °C en bestand is tegen stoom.
Instellingen
Automatische programma's > Speciaal > Uien smoren
of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 100 °C
Duur: 4 minuten
Spek laten uitzweten
Het spek wordt niet gebruineerd.
Werkwijze
^ Doe het spek (in blokjes, reepjes of schijfjes) in een stoomovenpan zonder gaatjes.
^ Dek de stoomovenpan af met een deksel of folie die bestand is tegen temperaturen tot 100 °C en bestand is tegen
stoom.
Instellingen
Automatische programma's > Speciaal > Spek laten
uitzweten
of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 100 °C
Duur: 4 minuten
99
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
fro
m
Steriliseren
w
w
w
Serviesgoed en babyflessen die in het toestel zijn gesteriliseerd, zijn na afloop van het programma even vrij van bacteriën als bij het uitkoken. Controleer vooraf aan de hand van
de gegevens van de fabrikant of alle onderdelen bestand zijn
tegen temperaturen tot 100 °C en bestand zijn tegen stoom.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Maak de onderdelen van de babyflessen los. Steek de flessen pas weer in elkaar als ze helemaal droog zijn. Enkel op
die manier vermijdt u dat er weer kiemen ontstaan.
Werkwijze
^ Plaats alle stukken horizontaal of met de opening naar onderen in een stoomovenpan met gaatjes. Ze mogen elkaar
niet raken. Zo kan de hete stoom ongehinderd circuleren.
^ Schuif de stoomovenpan op het onderste inschuifniveau in
het toestel.
Instellingen
Speciale toepassingen > Steriliseren
Duur: 1 minuut tot 10 uur
of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 100 °C
Duur: 15 minuten
100
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
m
fro
w
w
Vochtige handdoekjes opwarmen
w
Werkwijze
an
.v
de
^ Bevochtig de handdoekjes en rol ze op.
e
.b
re
or
nb
^ Leg de handdoekjes naast elkaar in een stoomovenpan
met gaatjes.
Instellingen
Automatische programma's > Speciaal > Vochtige
handdoekjes
of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 70 °C
Duur: 2 minuten
Honing vloeibaar maken
Werkwijze
^ Draai het deksel af en plaats de bokaal in een stoomovenpan met gaatjes.
^ Roer de honing tussendoor een keer om.
Instellingen
Automatische programma's > Speciaal > Honing vloeibaar
maken
of
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 60 °C
Duur: 90 minuten (niet afhankelijk van de grootte van de
bokaal of de hoeveelheid honing erin)
101
d
de
oa
m
fro
w
w
Bouillon met ei bereiden
nl
ow
D
Speciale toepassingen
w
Werkwijze
an
.v
de
^ Meng 6 eieren met 375 ml melk (niet schuimig kloppen).
e
.b
re
or
nb
^ Kruid het mengsel van eieren en melk en giet het in een
met boter bestreken stoomovenpan zonder gaatjes.
Instellingen
Ovenfuncties > Koken met stoom
Temperatuur: 100 °C
Duur: 4 minuten
102
nl
ow
D
d
de
oa
Speciale toepassingen
m
fro
w
w
Vruchtenconfituur bereiden
w
Gebruik enkel verse levensmiddelen die in perfecte staat zijn.
Ze mogen niet beschadigd zijn of rotte plekken vertonen.
an
.v
de
Voorbereiding
Selecteer het fruit zorgvuldig, was het kort maar grondig en
laat het uitdruppen. Bessen dient u zeer voorzichtig te wassen. Ze zijn zeer teer en raken snel platgedrukt.
Verwijder de stelen of pitten.
Pureer het fruit om ervoor te zorgen dat de vruchtenconfituur
vast genoeg zal zijn.
Voeg de juiste hoeveelheid geleisuiker toe (zie aanwijzingen
van de producent). Roer het mengsel goed dooreen.
Als u zoete vruchten/bessen gebruikt, raden wij aan citroensap toe te voegen.
Werkwijze
^ Vul de bokalen tot maximaal 2/3.
^ Plaats de onafgedekte bokalen in een stoomovenpan met
gaatjes of op de rooster.
^ Neem de bokalen na afloop van de bereidingstijd met
ovenwanten uit het toestel. Laat de bokalen 1-2 minuten
staan, sluit deze vervolgens met een deksel en laat deze
afkoelen.
Instellingen
Combinatiegaren Hetelucht Plus
Temperatuur: 150 °C
Vochtigheid: 0 %
Duur: 35 minuten
103
e
Reinig de glazen rand na het vullen met een schone doek en
heet water.
.b
Gebruik alleen schone gespoelde bokalen met een
draaideksel en een inhoud van max. 250 ml. De bokalen mogen niet beschadigd zijn.
re
or
nb
Bokalen
d
de
oa
m
fro
w
w
Sabbat-programma
nl
ow
D
Speciale toepassingen
w
Dit programma kan ter ondersteuning van religieuze gebruiken worden gebruikt. Het programma is telkens 72 uur
beschikbaar.
Het programma maakt gebruik van de ovenfunctie
"Boven-onderwarmte". U kunt geen andere ovenfunctie kiezen in dit programma. Als het Sabbat-programma is ingesteld, wordt de tijd niet weergegeven op het display. De
ovenverlichting gaat niet aan, ook niet wanneer de deur wordt
geopend. De verwarming van de ovenruimte start pas nadat
de deur geopend en weer gesloten is.
Als een kookwekkertijd ingesteld is, kan het
Sabbat-programma niet worden gestart.
an
.v
de
^ Stel een temperatuur in.
^ Open de deur.
^ Plaats het gerecht in de ovenruimte.
^ Sluit de deur.
Het programma start na 5 minuten. Een gestart
Sabbat-programma kan niet worden gewijzigd of onder "Eigen programma's" worden opgeslagen. Het proces kan alleen worden beëindigd door het toestel uit te schakelen.
104
e
^ Kies "Sabbat-programma".
.b
re
or
nb
^ Kies "Speciale toepassingen".
nl
ow
D
d
de
oa
Spijzenthermometer
m
fro
Hoe werkt de spijzenthermometer?
w
w
w
De punt van de spijzenthermometer, die u in het vlees steekt,
meet de temperatuur binnen in het vlees: de zogenaamde
kerntemperatuur.
an
.v
de
Het bereidingsproces wordt automatisch afgerond wanneer
de kerntemperatuur de ingestelde waarde heeft bereikt.
Uitzondering: bij de ovenfunctie "Combinatiegaren" werd een
bijkomende bereidingsstap ingesteld, bijv. om te bruineren.
De overdracht van de kerntemperatuurwaarden naar de elektronische besturing van het toestel verloopt via radiosignalen
tussen de zender in de handgreep van de spijzenthermometer en de ontvangstantenne, die zich bevindt in het midden
van het verwarmingselement voor bovenwarmte.
Voor een correcte overdracht van de radiosignalen moet de
deur gesloten zijn. Als tijdens een bereidingsproces de deur
wordt geopend om bijv. het gebraad te besprenkelen, wordt
de overdracht van de radiosignalen onderbroken. Pas nadat
u de deur weer hebt gesloten, wordt deze voortgezet. In dat
geval duurt het enkele seconden voordat de actuele kerntemperatuur opnieuw wordt weergegeven op het display.
Als de spijzenthermometer niet wordt gebruikt, mag u
deze tijdens een bereidingsproces niet in de ovenruimte
laten liggen. Bij temperaturen boven 100 °C raakt de
temperatuursensor onherstelbaar beschadigd.
Steek de spijzenthermometer daarom na elk gebruik weer
in de bewaarkoker.
Als de punt van de spijzenthermometer in het gerecht zit,
kan deze niet beschadigd raken. De kerntemperatuur kan
immers niet hoger worden ingesteld dan 99 °C.
105
e
De bereidingstijd is afhankelijk van de
ovenruimtetemperatuur en de dikte van het vlees. Hoe hoger
de ovenruimtetemperatuur en hoe dunner het vlees, hoe sneller de ingestelde kerntemperatuur wordt bereikt.
.b
re
or
nb
De in te stellen kerntemperatuur is afhankelijk van de gewenste gaarheid en het soort vlees. U kunt een kerntemperatuur instellen van 30 tot 99 °C.
d
de
oa
m
fro
Gebruiksmogelijkheden
nl
ow
D
Spijzenthermometer
w
w
w
U kunt de spijzenthermometer in combinatie met de volgende
ovenfuncties gebruiken:
- Combinatiegaren Hetelucht Plus,
- Combinatiegaren Boven-onderwarmte
- Hetelucht Plus
- Circulatiegrill
- Boven-onderwarmte
- Intensief bakken
- Speciaal gebak
an
.v
de
– metalen bereidingsrecipiënten met hoge en smalle vormen
te gebruiken. Deze kunnen de radiosignalen verzwakken.
– metalen voorwerpen boven de spijzenthermometer te
plaatsen. Denk hierbij aan een braadslededeksel, aluminiumfolie, of de rooster en de universele bakplaat op de
bovenliggende inschuifniveaus. Een glazen deksel kan wel
worden gebruikt.
– tegelijkertijd gebruik te maken van een andere, metalen
spijzenthermometer die in de handel verkrijgbaar is.
– dat de handgreep van de spijzenthermometer in het
bereidingsvocht ligt of rust op het gerecht of de rand van
de bereidingsrecipiënt.
Gebruik de spijzenthermometer niet om gerechten te
transporteren. Gevaar voor breuk!
106
e
Vermijd
.b
Om een optimale werking te garanderen, dient u in elk geval de onderstaande opmerkingen in acht te nemen.
re
or
nb
Belangrijke opmerkingen omtrent het gebruik
nl
ow
D
d
de
oa
Spijzenthermometer
fro
m
De metalen punt van de spijzenthermometer moet volledig in
het gerecht gestoken zijn, ongeveer tot aan de kern van het
gerecht. De handgreep moet daarbij schuin naar boven wijzen en mag niet horizontaal in de richting van de hoeken van
de ovenruimte of de deur wijzen.
w
w
w
an
.v
de
Wanneer u een braadzak gebruikt, steekt u de spijzenthermometer door de folie heen in het gerecht, tot aan de kern van
het gerecht. U kunt de spijzenthermometer ook samen met
het vlees in de braadzak doen. Hou daarbij ook rekening met
de instructies van de producent.
Hebt u het vlees in aluminiumfolie gewikkeld, dan moet de
spijzenthermometer door de folie heen in het gerecht worden
gestoken, tot aan de kern van het gerecht.
107
e
Kies bij sterk gemarmerd, doorregen vlees de hogere waarde
van het kerntemperatuurbereik uit de tabel.
.b
re
or
nb
De metalen punt mag niet in aanraking komen met been en
mag niet in een plaats met veel vet worden gestoken. Het is
mogelijk dat de spijzenthermometer in dat geval vroegtijdig
wordt uitgeschakeld ten gevolge van vetweefsels en been.
nl
ow
D
d
de
oa
Spijzenthermometer
fro
m
Werkwijze
w
w
w
^ Bereid het gerecht voor.
.v
an
^ Neem de spijzenthermometer uit de bewaarkoker achter
het bedieningspaneel.
de
e
.b
re
or
nb
^ Steek de metalen punt van de spijzenthermometer volledig
in het gerecht. Zorg ervoor dat de handgreep schuin naar
boven wijst.
^ Plaats het gerecht in de oven.
^ Kies de gewenste ovenfunctie.
^ Wijzig zo nodig de voorgeprogrammeerde temperatuur
en/of de kerntemperatuur.
Als de spijzenthermometer niet wordt herkend, steekt u de
spijzenthermometer op een andere plaats in het gerecht.
108
nl
ow
D
d
de
oa
Spijzenthermometer
fro
m
Tips
w
w
w
Als u meerdere stukken vlees tegelijk bereidt, steekt u de
spijzenthermometer in het hoogste stuk vlees.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Als het vlees bij het bereiken van de kerntemperatuur nog
niet naar wens gaar is, steekt u de spijzenthermometer op
een andere plaats in het gerecht en herhaalt u het proces.
Instellingen
Vlees
Kerntemperatuur in °C
Kalfsgebraad
75-80
Casselerrib
75-85
Lamsbout
80-85
Lamsrug
70-75
Ree-/hazenrug
65-75
Rundvlees
80-90
Runderfilet / rosbief
bleu
medium
doorbakken
40-45
50-60
60-70
Varkensgebraad/-nek
80-90
Varkensfilet / kotelet
70-80
Wild / bout
80-90
109
nl
ow
D
d
de
oa
Braden
fro
m
Wij raden aan de ovenfuncties "Combinatiegaren Hetelucht
Plus" en "Combinatiegaren Boven-onderwarmte" te gebruiken
om te braden.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Zorg ervoor dat de vetfilter geplaatst is.
Vlees mag nooit in bevroren toestand worden gebraden, want
het zou uitdrogen. Ontdooi het vlees vooraf.
Wanneer u braadt, hoeft u het toestel niet voor te verwarmen.
Plaats het voorbereide vlees rechtstreeks in het koude toestel.
Verwijder vel en pezen voor u begint te braden. Kruid het
vlees naar wens en leg er stukjes boter op. Bij wild kunt u
stukjes spek gebruiken. Wild wordt extra mals als u het de
nacht voorafgaand aan de bereiding marineert (bijv. in karnemelk).
Wanneer u meerdere stukken vlees tegelijkertijd wilt bereiden, kiest u bij voorkeur stukken vlees van gelijke hoogte.
Als het gebraad klaar is, laat u het ongeveer 10 minuten
rusten voor u het snijdt, zodat de jus zich gelijkmatig kan verdelen.
110
nl
ow
D
d
de
oa
Braden
m
fro
w
w
Combinatiegaren
w
Hoe lager de ovenruimtetemperatuur, des te langer duurt het
bereidingsproces en des te malser wordt het vlees.
an
.v
de
Vet vlees met een korstje bereidt u tijdens de 1e stap op een
hoge temperatuur om het vet te laten uitzweten en om te bruineren, zodat het vlees een korstje krijgt. Voor de 2e stap stelt
u een lagere temperatuur in en een hogere vochtigheid. Voor
de laatste stap stelt u een hogere temperatuur in, zodat het
korstje krokant en knapperig wordt.
Stoofgerechten moeten tijdens de 1e bereidingsstap op een
hoge temperatuur en met een lage vochtigheid worden gebruineerd en tijdens de 2e bereidingsstap met de spijzenthermometer en een hoge vochtigheid worden gegaard totdat
ze klaar zijn. De ovenruimtetemperatuur moet tijdens de
2e bereidingsstap ca. 30 °C hoger zijn dan de ingestelde
kerntemperatuur.
111
e
Het oppervlak van mager vlees droogt niet uit door de stoom.
Mager vlees lukt zeer goed als het tijdens de
1e bereidingsstap op een hoge temperatuur en met een lage
vochtigheid wordt gebruineerd en in de 2e bereidingsstap
met de spijzenthermometer wordt gegaard totdat het klaar is.
De temperatuur moet tijdens de 2e bereidingsstap ca. 30 °C
hoger zijn dan de ingestelde kerntemperatuur.
.b
re
or
nb
Braad het vlees op de rooster, met daaronder de universele
bakplaat. Op die manier wordt de braadjus opgevangen en
kan deze daarna worden gebruikt om een saus te maken.
nl
ow
D
d
de
oa
Braden
fro
m
Braadtabel
Kalkoenborst
112
20
140
23
20
100
23
15
20
7-13
15
20
7-13
5
30
270
23
50
8-10
0-12
30-25
13-18
0-17
20
100
4-8
85
0-9
-
e
Kalkoenrollade,
gevuld of niet
gevuld
40
80
40
80
0
0
0
0
0
0
0
40
80
95
0
0
95
0
0
40
75
65
-
.b
Kippenbout
Combinatiegaren Hetelucht Plus
Combinatiegaren Hetelucht Plus
Circulatiegrill
Combinatiegaren Hetelucht Plus
Combinatiegaren Hetelucht Plus
Circulatiegrill
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren Hetelucht Plus
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren Hetelucht Plus
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren Hetelucht Plus
Combinatiegaren Hetelucht Plus
Combinatiegaren Hetelucht Plus
Circulatiegrill
Combinatiegaren Hetelucht Plus
Combinatiegaren Hetelucht Plus
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren Hetelucht Plus
Combinatiegaren Hetelucht Plus
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren Hetelucht Plus
Combinatiegaren Hetelucht Plus
Circulatiegrill
Combinatiegaren Hetelucht Plus
Grote grill
re
Kip, heel
or
Gans tot 4,5 kg
190
100
190
190
100
190
Stand 3
30
Stand 3
Stand 3
30
Stand 3
30
190
100
190
200
225
Stand 3
200
225
Stand 3
190
140
200
170
Stand 3
nb
Eendenborst,
doorbakken
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
KerntemDuur
Vochperatuur
in
tigheid
in °C
minuten
in %
de
Eendenborst,
rosé
Temperatuur
in °C
an
Eend tot 2 kg,
niet gevuld
Sta
p
.v
Gevogelte
Eend tot 2 kg,
gevuld
Ovenfunctie
w
w
w
Gerecht
nl
ow
D
d
de
oa
Braden
Stap Tempera- Voch- Duur in Kerntemtuur
tigheid minuten peratuur
in °C
in %
in °C
m
Ovenfunctie
fro
Gerecht
w
w
w
an
.v
de
Circulatiegrill
175
-
-
45
Circulatiegrill
165
-
-
55
Circulatiegrill
160
-
-
75
Stand 3
Stand 3
60
60
Stand 3
Stand 3
100
65
70
Stand 3
Stand 3
100
65
90
200
Stand 3
Stand 3
100
65
90
200
100
190
Stand 3
Stand 3
100
0
0
0
49
0
0
0
49
51
0
0
0
49
68
0
0
0
49
68
84
0
0
84
10
8
30
31
10
10
20
60
60
10
10
20
60
50
5
10
10
20
60
80
5
155
17
10
10
165
-
113
e
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
.b
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren Boven-onderwarmte
Combinatiegaren Boven-onderwarmte
Filet/rug (bra- Combinatiegaren Grote grill
den met
Combinatiegaren Grote grill
vocht), medi- Combinatiegaren Boven-onderwarmte
um*
Combinatiegaren Boven-onderwarmte
Combinatiegaren Boven-onderwarmte
Filet (braden Combinatiegaren Grote grill
met vocht),
Combinatiegaren Grote grill
doorbakken* Combinatiegaren Boven-onderwarmte
Combinatiegaren Boven-onderwarmte
Combinatiegaren Boven-onderwarmte
Circulatiegrill
Rug (braden Combinatiegaren Grote grill
met vocht),
Combinatiegaren Grote grill
doorbakken* Combinatiegaren Boven-onderwarmte
Combinatiegaren Boven-onderwarmte
Combinatiegaren Boven-onderwarmte
Circulatiegrill
Schenkel
Combinatiegaren Boven-onderwarmte
Circulatiegrill
Stoofvlees*
Grote grill
Grote grill
Combinatiegaren Boven-onderwarmte
re
or
nb
Kalf
Filet/rug (braden), bleu
Filet/rug (braden), medium
Filet/rug (braden), doorbakken
Filet/rug (braden met
vocht), bleu*
nl
ow
D
Stap
Tempera- VochKerntemDuur
tuur
tigin
peratuur
in °C
in °C
heid in minuten
%
m
Ovenfunctie
fro
Gerecht
d
de
oa
Braden
w
w
w
18
190
1
2
3
Stand 3
Stand 3
100
0
10
8
30
-
4
75
47
40
-
1
2
3
Stand 3
Stand 3
30
0
10
10
30
-
4
100
57
100
-
Circulatiegrill
175
-
45
Circulatiegrill
170
-
55
Circulatiegrill
165
-
75
1
2
3
Stand 3
Stand 3
60
0
0
0
10
10
30
-
4
60
49
31
-
1
2
3
Stand 3
Stand 3
100
0
0
0
10
10
20
-
4
65
49
60
-
5
70
51
60
-
e
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
-
.b
114
57
re
Filet (braden met
vocht), medium*
Stand 3
100
or
Rund
Filet (braden),
bleu
Filet (braden),
medium
Filet (braden),
doorbakken
Filet (braden met
vocht), bleu*
1
2
nb
Rug/kroon, doorbakken*
Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Grote grill
Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Grote grill
Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
de
Rug/kroon, medium*
an
.v
Lam
Bout
nl
ow
D
d
de
oa
Braden
Stap
Tempera- VochKerntemDuur
tuur
tigin
peratuur
in °C
in °C
heid in minuten
%
m
Ovenfunctie
fro
Gerecht
w
w
w
4
65
49
60
-
5
90
68
105
-
6
200
175
-
8
-
45
Circulatiegrill
170
-
-
55
Circulatiegrill
165
-
-
75
1
2
3
Stand 3
Stand 3
60
0
0
0
10
10
30
-
4
60
49
31
-
1
2
3
Stand 3
Stand 3
100
0
0
0
10
10
20
-
4
65
49
60
-
5
70
51
60
-
1
2
3
Stand 3
Stand 3
100
0
0
0
10
10
20
-
4
65
49
60
-
5
90
68
135
-
6
200
-
8
-
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Circulatiegrill
-
e
10
10
20
.b
0
0
0
re
Stand 3
Stand 3
100
or
Rosbief (braden
met vocht), doorbakken*
1
2
3
nb
Rosbief (braden
met vocht), medium*
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Circulatiegrill
Circulatiegrill
de
Rosbief (braden),
bleu
Rosbief (braden),
medium
Rosbief (braden),
doorbakken
Rosbief (braden
met vocht), bleu*
an
.v
Rund
Filet (braden met
vocht), doorbakken*
115
nl
ow
D
1
2
3
Stand 3
Stand 3
100
0
0
84
10
10
205
-
1
200
200
0
30
75
-
2
130
100
-
75
1
225
54
40
-
2
100
84
30
-
3
1
165-185
180
50
20-25
30
-
2
130
30
-
75
1
2
3
Stand 3
Stand 3
30
0
10
7
30
-
4
75
52
40
-
1
2
3
Stand 3
Stand 3
30
0
10
13
30
-
4
100
47
107
-
1
2
Stand 3
100
57
20
160
-
-
e
.b
re
or
nb
Circulatiegrill
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Circulatiegrill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Grote grill
Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Hertenrug, door- Grote grill
bakken*
Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Hertenbout
Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
116
10
10
120
de
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
an
Wild
Hertenrug,
medium*
0
0
84
.v
Lendegebraad
Stand 3
Stand 3
100
w
Korstgebraad
1
2
3
w
Varken
Filet
Casselerrib
Temperatuur
in °C
w
Stoofvlees*
KerntemVochDuur
in
peratuur
tigheid
minuten
in °C
in %
Stap
m
Rund
Rollade*
Ovenfunctie
fro
Gerecht
d
de
oa
Braden
nl
ow
D
d
de
oa
Braden
Stand 3
Stand 3
30
0
10
10
15
4
75
47
55
-
1
2
3
Stand 3
Stand 3
100
47
10
10
84
-
1
2
Stand 3
100
57
20
130
-
1
2
Stand 3
100
0
57
20
145
-
1
2
3
Stand 3
Stand 3
30
0
10
13
15
-
4
75
52
157
-
1
2
3
Stand 3
Stand 3
30
0
10
13
30
-
4
100
57
142
-
w
e
.b
re
or
nb
Overig
Struisvogelvlees, Grote grill
medium*
Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Struisvogelvlees, Grote grill
doorbakken*
Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
-
de
Grote grill
Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Grote grill
Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Grote grill
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
an
.v
Everzwijnbout
1
2
3
w
Reebout
Temperatuur
in °C
w
Reerug, doorbakken*
KerntemVochDuur
in
peratuur
tigheid
minuten
in °C
in %
Stap
m
Wild
Reerug, medium*
Ovenfunctie
fro
Gerecht
* Voor de eerste stap schuift u de universele bakplaat in het 1e inschuifniveau van onder en de rooster in het 2e inschuifniveau van onder in het toestel (uitzondering: voor lamskroon schuift u de rooster
in het 1e inschuifniveau, zodat deze zich boven de universele bakplaat bevindt). Verwarm het toestel
dan voor zonder dat het gerecht zich erin bevindt. Aan het begin van de tweede stap doet u het gerecht op de voorverwarmde rooster.
117
nl
ow
D
d
de
oa
Bakken
fro
m
Hetelucht Plus
w
w
w
an
.v
Om te bakken op meerdere inschuifniveaus.
de
Verminder de temperatuur die voor "Boven-onderwarmte"
wordt vermeld met 20 °C als u "Hetelucht Plus" gebruikt.
Bak plaatkoek op het middelste inschuifniveau.
Als u oude kookboeken of recepten gebruikt, stelt u de temperatuur 10 °C lager in dan aangegeven in het kookboek of
het recept. De bereidingstijd hoeft niet te worden gewijzigd.
Bovenwarmte
Om de bovenzijde van een gerecht na te bakken, om ovenschotels met een korstje te bedekken en om hoog gebak te
bakken.
Onderwarmte
Kies deze ovenfunctie aan het einde van de baktijd, als het
gerecht aan de onderzijde bruiner moet worden.
Intensief bakken
Voor het bakken van taart/cake met vochtige garnering, bijv.
kwarktaart, pruimentaart, quiche lorraine,
taart/cake met glazuur en niet-voorgebakken bodem, bijv.
eierstruif, pizza.
Bak op het onderste inschuifniveau.
Speciaal gebak
Voor roerdeeg, soezendeeg en diepgevroren zoutgebak.
118
e
Bak altijd op één inschuifniveau.
.b
Om traditionele recepten te bakken en soufflés te bereiden.
re
or
nb
Boven-onderwarmte
nl
ow
D
d
de
oa
Bakken
m
fro
w
w
Combinatiegaren
w
Brood, broodjes en bladerdeeg krijgen een glans door deze
tijdens de 1e bereidingsstap te bevochtigen (maximale vochtigheid, lage temperatuur). De bruinering verloopt met een
hoge vochtigheid en op een hoge temperatuur. Het drogen
gebeurt met een lage vochtigheid en op een hoge temperatuur.
an
.v
de
e
119
.b
re
or
nb
Bereid afbakbroodjes met 90 % vochtigheid en de temperatuur die op de verpakking vermeld staat.
nl
ow
D
d
de
oa
Bakken
m
fro
w
w
Opmerkingen omtrent het bakken
w
Taart, pizza, frieten en dergelijke mogen slechts goudgeel
worden gebakken, niet donkerbruin.
an
.v
de
Plaats de taart/cake in een langwerpige bakvorm in de lengte
in de ovenruimte. Zo wordt de warmte optimaal in de bakvorm verdeeld en krijgt u een gelijkmatig bakresultaat.
Universele bakplaat
De universele bakplaat is met PerfectClean veredeld. Deze
coating heeft uitstekende antiaanbakeigenschappen. Daardoor hoeft u de bakplaat voor het bakken niet in te vetten.
Bakpapier
U moet bakpapier gebruiken voor
– zout gebak (bijv. krakelingen en dergelijke), omdat de natronloog die tijdens de deegbereiding wordt gebruikt, het
met PerfectClean veredelde oppervlak kan beschadigen.
– deeg dat wegens zijn hoge eiwitgehalte gemakkelijk
vastkleeft, zoals biscuit, schuimgebak of makarons.
120
e
Gebruik voor het bakken bij voorkeur donkere bakvormen.
Deze nemen de warmte beter op en geven deze sneller door
aan het deeg. Bakvormen uit wit metaal weerkaatsen de
warmte. Met andere woorden: ze stoten de warmte af.
Taart/cake in een bakvorm uit wit metaal heeft een langere
baktijd nodig.
.b
Bakvormen
re
or
nb
Neem voor het bakken altijd de vetfilter uit de achterwand.
Anders kan het gebak niet gelijkmatig bruin worden (uitzondering: pruimentaart en pizza met veel garnering).
nl
ow
D
d
de
oa
Bakken
m
fro
Diepvriesproducten
w
w
w
Om diepvriesproducten te bakken, zoals frieten, kroketten,
taart/cake, pizza en stokbrood, stelt u de laagste temperatuur
in die door de producent vermeld is.
an
.v
de
or
nb
Inschuifniveau
Bak slechts op één inschuifniveau wanneer u vochtige taart
zoals pruimentaart bereidt.
Bak maximaal op 2 inschuifniveaus tegelijkertijd.
Als u op 2 inschuifniveaus tegelijkertijd wilt bakken, gebruikt
u het 1e en 2e inschuifniveau van onder.
Opmerkingen omtrent de gegevens in de tabel
Kies de laagste temperatuur in de tabel.
Stel de temperatuur niet hoger in dan aangegeven is. Een
hoge temperatuur verkort weliswaar de baktijd, maar het gebak wordt vaak niet gelijkmatig bruin en onder ongunstige
omstandigheden ook niet gaar.
Controleer na afloop van de kortste bereidingstijd of uw gerecht genoeg gebakken is. Prik daartoe met een houten stokje in het deeg. Als niets aan het stokje blijft kleven, is het gerecht gaar.
121
e
Diepvriesproducten zoals frieten, kroketten en dergelijke kunnen op de universele bakplaat worden gebakken. Leg deze producten op bakpapier. Keer de producten regelmatig om.
.b
re
Bak diepgevroren taarten/cakes, pizza of stokbroden op de
rooster, waarop u bakpapier hebt gelegd. Een bakplaat of de
universele bakplaat kan bij deze diepvriesproducten zo kromtrekken dat de plaat niet uit het toestel kan worden genomen
terwijl deze heet is.
nl
ow
D
d
de
oa
Bakken
fro
m
Baktabel
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
Boterkoek
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Croissants
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
Driegranenbrood
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
Plat brood
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Gistkoek
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Rechthoekig brood,
wit
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
25
25-35
100
190-210
190-210
190-210
180
100
90
75
0
-
7
10
5
6
15
150-185
-
50
100
200
40
50
210
180-210
160
120-165
90
160
160-190
30
150
150
40
50
210
155-190
40
50
200
160-200
40
50
210
220
100
0
100
100
50
0
90
0
100
90
0
100
50
0
100
100
0
0
100
100
50
0
100
100
50
0
10
24
8
4
6
30
15
10
2
10
27
15
10
100
10
2
6
25
8
2
10
12
8
4
6
25-50
e
Boven-onderwarmte
1
2
3
4
-
-
.b
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
150-180
160-170
re
or
nb
Hetelucht Plus
Boven-onderwarmte
Stokbrood, speltbrood Combinatiegaren Hetelucht
Plus
122
Vochtig- Duur in
minuten
heid
in %
de
Gistdeeg
Bagels
Temperatuur
in °C
an
Klein gebak*
Soezendeeg
Soezen / eclairs
Stap
.v
Biscuitdeeg
Bakplaat
Springvorm
Bladerdeeg
Gevuld
Ovenfunctie
w
w
w
Gerecht
nl
ow
D
d
de
oa
Bakken
Vochtig- Duur in
minuten
heid
in %
1
2
1
2
155
200
155
210
175-205
90
0
90
0
-
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
90
170- 210
150
130-160
30
160
130-180
40
50
200
200
40
50
210
190-215
40
50
210
170-210
155
200
40
50
210
180-220
190
100
50
100
0
100
90
0
100
100
50
0
100
100
50
0
100
100
50
0
90
0
100
100
50
0
-
w
w
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
Zoete broodjes
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
Volkorenbrood
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
Wit brood
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
Tarwebroodjes
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
Gemengd tarwebrood Combinatiegaren Hetelucht
Plus
Intensief bakken
123
e
Kruimelkoek
6
45
30
30
30
25
10
8
2
10
8-13
8
4
6
30
8
4
6
30
9
20-30
8
4
6
30
25-35
.b
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
re
Stollen
or
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
nb
Intensief bakken
9
15-25
9
20-30
35
de
Pizza / pruimentaart
an
.v
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
Uientaart
Temperatuur
in °C
w
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
Meergranenbroodjes
Gistdeeg
Zwitserse brioche
Stap
m
Gistdeeg
Kruidenbroodjes
Ovenfunctie
fro
Gerecht
nl
ow
D
Stap
Temperatuur
in °C
Vochtigheid
in %
Duur in
minuten
185
185
200
50
0
85
6
10-15
35
1
2
210
190
170-190
0
0
-
15
20-30
35-45
1
2
3
100
50
0
-
5
5
14-26
30
45-55
m
w
w
w
de
Bakplaat, met
garnering
Kwark-oliedeeg
Zoete broodjes
Intensief bakken
Pizza
Bakplaat
Roerdeeg
Taart-/cakevorm
Bakplaat, met
fruitgarnering
Klein gebak
Intensief bakken
Boven-onderwarmte
50
165
165
155-190
160-180
Speciaal gebak
Intensief bakken
170-190
170-190
-
55
40
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
150-190
95
25
1
2
1
2
3
210
190-210
210
210
155-170
50
0
60
0
0
5
50
6
6
60
1
2
30
190
90
0
7
35-55
Zuurdeeg
Gemengd roggebrood Combinatiegaren Hetelucht
Plus
Roggebrood*
Strudeldeeg
Appelstrudel
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
e
Combinatiegaren
Boven-onderwarmte
.b
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
* Verwarm het toestel voor zonder dat het gerecht zich erin bevindt
124
re
Bakvorm, met droge
garnering
Bakvorm, met vochtige garnering*
or
nb
Combinatiegaren Hetelucht
Plus
an
.v
Zandtaartdeeg
Klein gebak
Ovenfunctie
fro
Gerecht
d
de
oa
Bakken
nl
ow
D
d
de
oa
Grillen
m
fro
w
w
w
De toesteldeur moet gesloten zijn tijdens het grillen. Anders worden de bedieningselementen heet. Gevaar voor
verbranding!
an
.v
de
or
nb
e
.b
re
De spijzenthermometer mag in geen geval worden gebruikt in combinatie met de ovenfuncties "Grote grill",
"Kleine grill" en "Combinatiegaren/Grill".
Gebruik de ovenfunctie
– "Grote grill"/"Kleine grill" om platte gerechten te grillen en
om gerechten in vormen met een korstje te bedekken.
– "Circulatiegrill" om gerechten met een grote diameter te
grillen, bijv. gevogelte en rollades.
Gebruik voor het grillen de rooster met daaronder de universele bakplaat.
Grill hoge gerechten (bijv. kip) op het middelste inschuifniveau en platte gerechten (bijv. steaks) op het bovenste inschuifniveau.
De grill wordt niet voorverwarmd. Het gerecht wordt in de
koude ovenruimte ingeschoven.
De gewichtsgegevens hebben betrekking op het gewicht per
stuk. U kunt één forel van 250 g of meerdere forellen van
250 g tegelijkertijd bereiden.
Keer het gerecht om wanneer 2/3 van de grilltijd is verstreken. In de grilltabel vindt u informatie over uitzonderingen.
Werkwijze
^ Leg de rooster op de universele bakplaat.
^ Plaats het gerecht erop.
^ Schuif het gerecht in het toestel en sluit de deur.
^ Kies de ovenfunctie en stel de temperatuur in.
125
d
de
oa
m
fro
Tips
nl
ow
D
Grillen
w
w
w
Marineer mager vlees of bestrijk het met olie. Andere soorten
vet worden snel te donker of produceren rook.
an
.v
de
Wanneer u het gerecht omkeert, doet u dat het best snel. Zo
zorgt u ervoor dat de ovenruimte niet te sterk afkoelt.
Als tijdens het grillen blijkt dat het vlees aan de buitenkant al
een korstje krijgt, terwijl het vanbinnen nog niet gaar is, kunt u
op een lager inschuifniveau of op een lagere temperatuur
verder grillen.
Als u wilt controleren of het vlees al voldoende gaar is, drukt
u met een lepel op het vlees.
– Als het nog zeer veerkrachtig aanvoelt, is het vlees
vanbinnen nog rood ("bleu").
– Als het een beetje meegeeft, is het vlees vanbinnen roze
("medium").
– Als het bijna niet meegeeft, is het goed gaar ("doorbakken").
126
e
.b
re
or
nb
Zorg ervoor dat de stukken ongeveer even groot zijn, zodat
de grilltijden niet te veel uiteenlopen.
nl
ow
D
d
de
oa
Grillen
fro
m
Grilltabel
w
w
w
.v
Temperatuur
in °C
Vochtigheid
in %
Duur in
minuten
Forel
Grote grill
Stand 3
-
25- 30
Zalm
Circulatiegril
l
180
-
35
Grote grill
Stand 3
-
25
an
Ovenfunctie
Gerecht
de
re
or
nb
e
.b
Vis
Makreel
Vlees / worst
-
Gehaktballen
Grote grill
Stand 3
-
20
Braadworst,
vers /
voorgegaard
Grote grill
Stand 3
-
15- 20
Grote grill
Stand 3
-
5- 8
Grote grill
Stand 3
-
8- 15
Combinatie
garen
Grote grill
Stand 3
30
23
Overig
Toastbrood
roosteren
Toastbrood,
met beleg
Maïskolf
127
nl
ow
D
d
de
oa
Automatische programma's gebruiken
fro
m
Uw toestel beschikt over talrijke automatische programma's.
Voor deze programma's zijn in het toestel specifieke ovenfuncties, temperaturen en tijden vastgelegd. Daardoor hoeft u
gewoon nog enkele eenvoudige instellingen te kiezen voor
uw gerecht.
w
w
w
an
.v
de
De gewichtsgegevens hebben betrekking op het gewicht per
stuk. Of u nu bijv. 1 stuk zalm van 250 g of 10 stukken zalm
van 250 g tegelijk bereidt, de instelling blijft gelijk.
Bij enkele programma's worden instructies weergegeven over
het inschuifniveau en het tijdstip waarop u het gerecht in het
toestel moet plaatsen. Volg en bevestig indien nodig de instructies.
Laat het toestel na een bereidingsproces eerst tot op kamertemperatuur afkoelen voor u een automatisch programma
start.
Wees voorzichtig bij het openen van de deur wanneer u een
gerecht in de hete ovenruimte plaatst. Er kan hete stoom naar
buiten komen. Zet een stap achteruit en wacht totdat de
stoom verdwenen is.
Vermijd contact met hete stoom en met de hete wanden van
de ovenruimte. Gevaar voor verbranding!
Om te bakken gebruikt u de in de recepten vermelde bakvorm.
De starttijd kan via "Start om" of "Klaar om" worden verschoven.
128
e
Bij enkele braadprogramma's kunt u ook kiezen voor "Braden
met vocht": bij een lage temperatuur en met een lange bereidingstijd wordt het vlees behoedzaam en zachtjes gegaard.
.b
re
or
nb
De gaarheidsgraad en bruining worden via een balk met
7 segmenten weergegeven. In de fabriek is een gemiddelde
gaarheidsgraad en dito bruining ingesteld. Deze instelling
wordt door een gevuld segment in het midden weergegeven.
Kies de gewenste instelling door het gevulde segment naar
links of rechts te verschuiven.
nl
ow
D
d
de
oa
Automatische programma's gebruiken
fro
m
Om een automatisch programma vroegtijdig te beëindigen,
moet u het toestel uitschakelen.
w
w
w
.v
an
Als u vindt dat het gerecht na afloop van een automatisch
programma nog niet gaar genoeg is, kiest u "Nagaren" of "Nabakken".
de
^ Kies het desbetreffende submenu (bijv. "Groenten").
^ Kies de gewenste soort groenten (bijv. "Bloemkool").
^ Kies de gewenste instellingen en bevestig deze.
^ Kies de bereidingsmethode en stel zo nodig de
gaarheidsgraad in.
Nagaren
Als u vindt dat het gerecht na afloop van een automatisch
programma nog niet gaar genoeg is, kunt u nagaren.
^ Tik op "Nagaren".
^ Kies de gewenste gaarheidsgraad en bevestig met "OK".
Zoeken
U kunt via de functie "Zoeken" rechtstreeks zoeken naar de
naam van uw gewenste automatische programma.
^ Kies "Automatische programma's".
^ Tik op "Zoeken".
^ Typ de naam van het gewenste automatische programma
via het toetsenbord.
^ Tik op "resultaten".
^ Kies het gewenste automatische programma.
129
e
^ Kies "Automatische programma's".
.b
re
or
nb
Automatische programma's kunnen ook als "Eigen programma's" worden opgeslagen en op die manier in het hoofdmenu
worden opgenomen.
nl
ow
D
d
de
oa
Programmaoverzicht
fro
m
Groenten
Grillen
w
Inmaken
w
w
Blancheren Koken met stoom
-
Aubergines
-
x
-
Bloemkool
x
x
-
Bonen
Groene bonen
Gele bonen
Dikke bonen
Prinsessenbonen
Stokbonen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Broccoli
x
x
-
Witloof
x
x
-
Chinese kool
x
x
-
Opgelegde augurken
x
-
-
Erwten
x
x
-
Venkel
x
x
-
Groene kool
x
x
-
Aardappelen
Aardappelen in de schil
Geschilde aardappelen
-
x
x
-
Bakbananen
-
x
-
Koolrabi
x
x
-
Pompoen
x
x
-
Maïskolf
x
x
-
Snijbiet
x
x
-
Wortels
Jonge wortels
Parijse wortels
Wortels
x
x
x
x
x
x
-
e
.b
re
130
or
nb
x
de
-
an
.v
Artisjokken
x
nl
ow
D
d
de
oa
Programmaoverzicht
fro
m
Groenten
Inmaken
Schillen
Drogen
Paprika
x
x
-
x
Pastinaak
x
x
-
Peterseliewortel
x
x
-
Prei
x
x
-
Romanesco
x
x
-
Spruitjes
x
x
-
Rode bieten
-
x
x
Rode kool
x
x
-
Schorseneren
x
x
-
Selderij
Bleekselderij
Knolselderij
x
x
-
Asperge
Witte asperge
Groene asperge
x
x
-
Spinazie
x
x
-
Spitskool
x
x
-
Knolrapen
x
x
-
Zoete aardappelen
-
x
-
Topinambur
-
x
-
Rapen
x
x
-
Tomaten
-
-
-
x
x
Witte kool
x
x
-
Savooikool
x
x
-
Courgettes
x
x
-
Sluimerwten
x
x
-
w
Koken met
stoom
de
w
w
Blancheren
an
.v
e
.b
re
or
nb
131
nl
ow
D
d
de
oa
Programmaoverzicht
fro
Schaaldieren
w
w
Grillen
Koken met stoom
w
Koken met stoom
m
Vis
x
x
Gamba's
x
Jonge kabeljauw
x
Krabben
x
Meerforel
x
Zeespin
x
Forel
x
Scampi
x
Snoek
x
Heilbot
x
Kabeljauw
x
Karper
x
Zalm
x
Zalmforel
x
x
e
Dorade
Reuzengarnalen
.b
x
x
re
Katvis
Garnalen
or
x
nb
Baars
de
x
an
.v
Paling
Mosselen
Koken met
stoom
x
Eendenmosselen
x
Kokkels
x
Pangasius
x
Sint-jakobsschelpen
x
Pietersvis
x
Mosselen
x
Rode snapper
x
Roodbaars
x
Zwaardscheden
x
Saibling
x
Venusschelpen
x
Sardienen
x
Schelvis
x
Schol
x
Zeezalm
x
Makreel
x
Zeeduivel
x
Zeetong
x
Zeewolf
x
Tarbot
x
Stokvis
x
Tonijn
x
Tilapia
x
Victoriabaars
x
Meerval
x
Snoekbaars
x
132
nl
ow
D
d
de
oa
Programmaoverzicht
fro
-
x
Gans
-
x
Kip
Heel
Schenkel
-
x
x
Heel
x
-
Kippenborst
x
-
Kalkoenborst
x
x
Kalkoenrollade
-
x
an
Eend
Braden met
vocht
.v
Braden
w
Koken met
stoom
w
w
Gevogelte
m
Vlees
de
e
.b
re
or
nb
Kip
Kalkoen
Struisvogelvlees
Soepkip
x
x
-
Heel
x
x
Medaillons
x
-
-
x
Kalf
Kalfsfilet
Kalfsrug
Kalfsstoofvlees
Schenkel
x
x
Geen verdere keuze (braden)
-
x
-
-
x
Stuk
-
x
x
Medaillons
x
-
-
Lam
Lamskroon
Rund
Runderfilet
Runderstoofvlees
Geen verdere keuze (braden)
133
nl
ow
D
d
de
oa
Programmaoverzicht
fro
w
w
Koken
met
stoom
Braden
Bakken
Grillen
Braden
met vocht
-
x
-
-
x
x
-
Dikke rib
x
-
-
-
Achterpoot
x
-
-
Ribstuk
x
-
-
w
an
.v
Rund
m
Vlees
de
or
nb
e
.b
re
Rosbief
Stuk
Gekookt rundsvlees
Soepvlees
Rundsrollade
-
x
Gehaktbal (rund)
x
Varken
Casselerrib
Stuk
x
x
-
-
Schijf
x
-
-
-
Vers
x
-
-
-
Gezouten
x
-
-
-
Stuk
-
x
-
-
Varkensfilet in deeg
-
-
x
-
Medaillons
x
-
-
-
Gehaktbal (varken)
-
-
-
x
Varkensrib
x
-
-
-
Hammetje
Varkensfilet
134
nl
ow
D
d
de
oa
Programmaoverzicht
m
w
w
Rijst
fro
Worsten
Grillen
Koken met
stoom
Braadworst
-
x
Basmatirijst
x
Worst
x
-
Voorgekookte rijst
x
Vleesworst
x
-
Witte worst
x
-
Rondkorrelrijst
Risotto
Rijstpap
x
x
Volkorenrijst
x
Wilde rijst
x
w
Koken met
stoom
an
.v
de
Zwarte bonen
x
Bonte bonen
x
Witte bonen
x
Erwten
Gele erwten
x
Groene erwten
x
Kikkererwten
x
Linzen
Beluga
x
Bruine linzen
x
Rode linzen
x
e
x
.b
Rode bonen
re
Bonen
or
Koken met
stoom
nb
Droge peulvruchten
Granen
Koken met
stoom
Amarant
x
Bulgur
x
Spelt
x
Groene spelt
x
Haver
x
Gierst
x
Polenta
x
Quinoa
x
Rogge
x
Tarwe
x
135
nl
ow
D
d
de
oa
Programmaoverzicht
fro
m
Fruit
w
w
Koken
met
stoom
Drogen
Inmaken
Schillen
Appels
x
x
x
x
-
Abrikozen
x
x
-
-
x
Peren
x
x
x
-
Rode bessen
-
-
-
x
Kersen
x
x
-
x
Mirabellen
x
x
-
x
Nectarines / perziken
x
x
-
x
Pruimen
x
x
x
x
Rode bosbessen
x
x
-
x
Kweeperen
x
x
-
x
Reine Claudes
x
x
-
x
Rabarber
x
x
-
-
Kruisbessen
x
x
-
x
Citrusvruchten
-
-
x
-
w
Blancheren
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
x
Paddestoelen
Blancheren
Koken met stoom
Drogen
Oesterzwammen
x
x
x
Champignons
x
x
x
Cantharellen
x
x
x
Eekhoorntjesbrood
x
x
x
136
nl
ow
D
d
de
oa
Programmaoverzicht
m
w
w
Deegwaren
fro
Kippeneieren
Koken met
stoom
w
Koken met stoom
an
.v
de
Klein
x
Middelmatig
Zacht
x
Gemiddeld
x
Hard
x
Groot
e
Hard
Gistknoedels
.b
x
x
re
Gemiddeld
Gnocchi, vers
Diepgevroren
x
Vers
x
Aardappelknoedels,
half/half
Kookbuiltje
x
Diepgevroren
x
Zacht
x
Aardappelknoedels,
rauw
Gemiddeld
x
Kookbuiltje
x
Hard
x
Diepgevroren
x
Extra groot
or
x
nb
Zacht
Knöpfli, vers
x
Zacht
x
Ravioli, vers
x
Gemiddeld
x
Schelppasta, vers
x
Hard
x
Deegknoedels
Kookbuiltje
x
Vers
x
Macaroni, vers
x
Tagliatelli, vers
x
Tortellini, vers
x
137
nl
ow
D
d
de
oa
Programmaoverzicht
m
w
w
Broodjes
fro
Brood
Bakken
w
Bakken
x
Boerenbrood
x
Meergranenbroodjes
x
Speltbrood
x
Zoete broodjes
x
Driegranenbrood
x
Tarwebroodjes
x
Plat brood
x
Gistkoek
x
Rechthoekig brood,
wit
x
Roggebrood
x
Gemengd roggebrood
x
Zwitserse brioche
x
Volkorenbrood
x
Wit brood
x
Gemengd tarwebrood
x
e
.b
re
138
or
nb
Croissants
de
x
an
.v
Stokbrood
nl
ow
D
d
de
oa
Programmaoverzicht
fro
m
Taart / klein gebak
w
w
Inmaken
w
an
.v
Bakken
x
Appeltaart, fijn
x
x
Appeltaart, afgedekt
x
-
Biscuitrol
x
-
Muffins met blauwe bessen
x
-
Boterkoek
x
-
Honingkoeken
x
-
Kaastaart
x
-
Limettenkaastaart
x
-
Marmercake
x
x
Kruimeltaart (Kruimeltaart
met fruit)
x
-
Rozijnenbolus
x
-
Zandtaart
x
x
Zandkoekjes
x
-
Stollen
x
-
Kruimelkoek
x
-
Fruittaart
x
-
Soezen
x
-
Citroentaart
x
x
de
Appelstrudel
e
.b
re
or
nb
139
nl
ow
D
d
de
oa
Programmaoverzicht
Honing vloeibaar maken
x
Chocolade laten smelten
Kwark-oliedeeg
x
Spek laten uitzweten
Sesam-aardappelpartjes
x
Uien smoren
Quiche
x
Uientaart
Ovenschotels en gratins
Bakken
Lasagne met ham
x
Aardappelgratin
x
Lasagne met gehakt
x
140
e
Gistdeeg
.b
Yoghurt bereiden
re
Pizza
or
nb
x
de
Zalmforel
an
Gelatine laten smelten
.v
x
w
Flammkuchen
w
Vochtige handdoekjes
w
Bakken
m
Speciaal
fro
Pizza, quiche en dergelijke
nl
ow
D
d
de
oa
Instellingen
fro
m
In de fabriek zijn bepaalde instellingen van uw toestel vooraf
geprogrammeerd. In het menu "Instellingen" kunt u verschillende menupunten en onderliggende menupunten kiezen en
wijzigen.
w
w
w
an
.v
de
nb
e
.b
re
or
De huidige instellingen zijn gemarkeerd met een gekleurd kader.
Raak "#" aan als u terug naar het bovenliggende
menuniveau wilt.
Na bevestiging via "OK" of als u niet binnen de ca. 15 seconden een keuze maakt, keert het display terug naar het
bovenliggende menuniveau.
U kunt het display op verschillende talen instellen. Hebt u per
ongeluk een taal gekozen die u niet begrijpt? Zoek dan in het
menu naar J om het submenu "Taal" te openen.
^ Schakel het toestel in.
^ Kies "Instellingen".
^ Kies het gewenste submenu.
^ Kies de gewenste instellingen.
^ Bevestig telkens met "OK".
141
nl
ow
D
d
de
oa
Instellingen
fro
m
De fabrieksinstelling voor het desbetreffende menupunt is vet weergegeven.
deutsch, andere talen
Land
Tijd
Weergave
Aan / Uit / Nachtuitschakeling
Type klok
Analoog / Digitaal
Tijdsformaat
12 uur / 24 uur
Instellen
Datum
Datum instellen
Verlichting
Aan / 15 seconden aan
Lichtsterkte display
Stel de lichtsterkte in
Volume
Geluidssignalen
Aan / Uit
Toetsgeluid
Aan / Uit
Welkomstmelodie
Aan / Uit
Eenheden
Gewicht
g of lb/oz
an
.v
Taal J
w
Mogelijke instellingen
w
w
Menupunt
Aan / Uit
Voorgeprogrammeerde
temperaturen
Voorgeprogrammeerde temperaturen wijzigen
Veiligheid
Vergrendeling $
Aan / Uit
Toetsenvergrendeling
Aan / Uit
142
e
Stoomreductie
.b
Aan / Uit
re
Automatisch spoelen
or
Aan / Uit
nb
Warmhouden
de
Temperatuur
°C of °F
nl
ow
D
d
de
oa
Instellingen
fro
Mogelijke instellingen
Waterhardheid
Zacht (< 8,4 °dH, < 1,5 mmol/l)
Gemiddeld (8,4 - 14 °dH, 1,5 - 2,5 mmol/l)
Hard (> 14 °dH, > 2,5 mmol/l)
Handelaar
Demo-functie
Aan / Uit
Fabrieksinstellingen
Instellingen
Instellingen van het toestel herstellen
Eigen programma's
Eigen programma's wissen
Voorgeprogrammeerde temperaturen
Voorgeprogrammeerde temperaturen herstellen
m
Menupunt
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
143
nl
ow
D
d
de
oa
Gegevens voor testinstellingen
fro
m
Controlegerechten
- stoomovenfuncties -
w
w
w
.v
an
Tests uit te voeren zoals beschreven in
"Elektrische fornuizen, komforen, ovens en grills voor huishoudelijk gebruik Methoden voor het meten van de gebruikseigenschappen" (ontwerp), rubriek
"Stoomovens en combistoomovens".
de
e
.b
re
or
nb
Gerecht
Stoomovenpannen
Hoeveelheid in g
Ovenfunctie
Inschuifniveau
van onder
Temperatuur
Bereiin °C *
dingstijd
in min.
Stoomverdeling
Broccoli
(10.1)
1x DGGL 20
300
Koken met
stoom
Broccoli
(10.2)
1x DGGL 12
Max.
Koken met
stoom
Erwten
(10.3)
2x DGGL 12 Allebei 1500 Koken met
stoom
2
100
3
2
100
3
100
**
Stoomtoevoer
Prestaties bij maximale belading
*
**
144
1, 2
Verwarm het toestel niet voor.
De test is afgelopen wanneer de temperatuur op de koudste plaats 85 °C bedraagt.
nl
ow
D
d
de
oa
Gegevens voor testinstellingen
m
fro
w
w
w
Controlegerechten volgens EN (DIN) 50304 / EN (DIN) 60350
- ovenfuncties -
.v
Inschuifniveau
van onder
Temperatuur
in °C
Bereidingstijd
in min. **
Hetelucht
Plus
2
140
39-42 (36)
Nee
Ja
2 bakplaten
Hetelucht
Plus
1, 3 *
140
43-46 (41)
Nee
Ja
1 bakplaat
Bovenonderwarmte
2
140
26-30 (27)
Ja
Ja
Kleine
cakes
(8.4.2)
1 bakplaat
Speciaal
gebak
1
150
30 - 34 (30)
Nee
Ja
Warme
biscuit
(8.5.1)
1 springvorm
C 26 cm
(op rooster)
Hetelucht
Plus
1
180
31-34 (31)
Nee
Ja
Bovenonderwarmte
1
180
22 - 26 (24)
Ja
Ja
Afgedekte 1 springvorm
appeltaart C 20 cm
(op rooster)
(8.5.2)
Hetelucht
Plus
1
160
100 - 110
(105)
Nee
Ja
Bovenonderwarmte
1
160
88 - 92 (90)
Ja
Ja
1 bakplaat
Grote grill
3
Stand 3
6
5 min.
Nee
Steaks
(9.2)
Rooster op
universele
bakplaat
Grote grill
2
Stand 3
Ene kant 14
Andere kant
10
5 min.
Nee
e
Rooster
.b
Gerooster
d brood
(9.1)
re
or
Zandkoek
(8.4.1)
VoorSnel
ver- opwarmen
warkiezen
men
nb
Ovenfunctie
de
Bakvorm
an
Gerecht
* Neem de bakplaten uit het toestel zodra het gerecht voldoende bruin is, ook als
de vermelde baktijd nog niet verstreken is.
** De waarde tussen haakjes geeft de optimale bereidingstijd aan.
145
nl
ow
D
d
de
oa
Reiniging en onderhoud
m
fro
w
w
w
,Gebruik voor het reinigen in geen geval een stoomreiniger. De stoom kan in aanraking komen met onderdelen
van het toestel die onder spanning staan en zo een kortsluiting veroorzaken.
an
.v
de
Om te reinigen mag u alleen huishoudelijke afwasmiddelen gebruiken, zeker geen industriële.
Gebruik geen reinigings- of afwasmiddelen die alifatische
koolwaterstoffen bevatten. Daardoor kunnen de dichtingen
gaan zwellen.
146
e
Als u het toestel lange tijd niet gebruikt, maak het dan
grondig schoon. Zo vermijdt u dat er geurtjes optreden. Laat
de toesteldeur daarna openstaan.
.b
Sluit de toesteldeur pas wanneer heel het toestel goed droog
is.
re
or
nb
Reinig het toestel en het toebehoren na elk gebruik en wrijf
daarna alles droog. Laat het toestel afkoelen voordat u het
reinigt.
nl
ow
D
d
de
oa
Reiniging en onderhoud
m
fro
w
w
w
Front van het toestel
an
.v
Vuil op het front van het toestel verwijdert u het best direct.
Als het vuil er langere tijd op inwerkt, kan het soms niet
meer worden verwijderd en kunnen de oppervlakken verkleuren of wijzigingen ondergaan.
de
e
.b
re
or
nb
Reinig het front van het toestel met een schone sponsdoek,
handafwasmiddel en warm water. Wrijf daarna alles droog
met een zachte doek.
U kunt om te reinigen ook een schone, vochtige
microvezeldoek zonder reinigingsmiddel gebruiken.
Alle oppervlakken zijn gevoelig voor krassen. Krassen in
oppervlakken uit glas kunnen ertoe leiden dat het breekt.
Alle oppervlakken kunnen verkleuren of wijzigingen ondergaan wanneer ze in contact komen met ongeschikte reinigingsmiddelen.
Om schade aan de oppervlakken te voorkomen, mogen
de volgende middelen niet worden gebruikt om de oppervlakken te reinigen:
– reinigingsmiddelen die soda, alkali, ammoniak, zuur of
chloor bevatten,
– kalkoplossende reinigingsmiddelen,
– schurende reinigingsmiddelen, zoals schuurpoeder,
schuurmelk, poetsstenen,
– reinigingsmiddelen met oplosmiddel,
– reinigingsmiddelen voor roestvrij staal,
– afwasmiddelen voor de afwasautomaat,
– ovensprays,
– glasreinigers,
– schurende harde sponsen en borstels (bijv.
schuursponsen),
– speciale "wondersponsen",
– scherpe metaalschrapers!
147
nl
ow
D
d
de
oa
Reiniging en onderhoud
fro
m
Toebehoren
w
w
w
an
.v
Universele bakplaat, combirooster, zijroosters
de
– normaal vuil met een sponsdoek, handafwasmiddel en
warm water.
– aangekoekt vuil met een afwasspons, heet water en handafwasmiddel. Zo nodig kunt u ook de harde kant van de
afwasspons gebruiken.
Ga vervolgens met een doek die u hebt vochtig gemaakt met
schoon water over de oppervlakken en wrijf deze ten slotte
droog.
Stoomovenpannen
De stoomovenpannen mogen worden gereinigd in de afwasautomaat.
Blauwachtige verkleuringen kunt u verwijderen met azijn.
Ook kunt u het reinigingsmiddel voor keramische kookplaten
en roestvrij staal van Miele gebruiken (zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren"). Om alle resten van het reinigingsmiddel te verwijderen, spoelt u nadien de stoomovenpannen af met schoon water.
Spijzenthermometer
De spijzenthermometer kan in de afwasautomaat worden gereinigd.
148
e
Verwijder
.b
Reinig deze onderdelen in geen geval in de afwasautomaat.
re
or
nb
Dit toebehoren is met PerfectClean veredeld. Neem de opmerkingen omtrent reiniging en onderhoud in acht die vermeld staan in de rubriek "PerfectClean".
nl
ow
D
d
de
oa
Reiniging en onderhoud
fro
m
Vetfilter
w
w
w
Reinig de vetfilter na elk braadproces met een sopje met afwasmiddel of in de afwasautomaat.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
^ Trek de vetfilter langs boven uit.
Wanneer u de vetfilter in de afwasautomaat reinigt, verkrijgt u
een beter resultaat wanneer u deze rechtop plaatst. Afhankelijk van het afwasmiddel dat u gebruikt, kunnen er blijvende
verkleuringen op de vetfilter ontstaan. Deze hebben echter
geen invloed op zijn goede werking.
Bodemzeef
Spoel de bodemzeef na elk gebruik af en wrijf deze droog.
Verkleuringen en kalkaanslag kunt u met azijn verwijderen.
Ook kunt u het reinigingsmiddel voor keramische kookplaten
en roestvrij staal van Miele gebruiken (zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren"). Om alle resten van het reinigingsmiddel te verwijderen, spoelt u nadien de bodemzeef af
met schoon water.
Waterreservoir / condensreservoir
Neem het waterreservoir/condensreservoir na elk gebruik uit
het toestel en giet het leeg. Spoel het waterreservoir/condensreservoir met de hand of in de afwasautomaat
en wrijf alles droog of laat alles drogen. Zo vermijdt u kalkaanslag.
Terwijl u het waterreservoir/condensreservoir uit het toestel
neemt, kunnen er druppels water in het inschuifvak terechtkomen. Wrijf in dat geval het inschuifvak droog.
149
nl
ow
D
d
de
oa
Reiniging en onderhoud
fro
m
Ovenruimte
w
w
w
De ovenruimte is van roestvrij staal waarvan het oppervlak
met PerfectClean veredeld is. Neem de opmerkingen omtrent reiniging en onderhoud in acht die vermeld staan in de
rubriek "PerfectClean".
an
.v
de
Verwijder
– de condens met een spons of sponsdoek,
– normaal vuil door vet met een sponsdoek, handafwasmiddel en warm water. Ga vervolgens met een doek die u hebt
vochtig gemaakt met schoon water over de oppervlakken.
Droog de ovenruimte daarna met een doek. U kunt het toestel
ook automatisch laten drogen (zie rubriek "Onderhoud / Drogen").
Na een braad-, grill- of bakproces
Reinig de ovenruimte na elk braad-, grill- of bakproces. Anders kunnen vuilresten inbranden. Deze zijn dan mogelijk niet
meer te verwijderen.
Reinig de ovenruimte met een afwasspons, heet water en
handafwasmiddel. Zo nodig kunt u ook de harde kant van de
afwasspons gebruiken.
Ga vervolgens met een doek die u hebt vochtig gemaakt met
schoon water over de oppervlakken en wrijf deze ten slotte
droog.
Het reinigen verloopt eenvoudiger als u het sopje met afwasmiddel enkele minuten laat inwerken op het vuil of wanneer u
het programma "Onderhoud" / "Inweken" start (zie rubriek
"Onderhoud").
Gebruik in geen geval ovenspray. Deze laat immers altijd
sporen achter.
150
e
Na een bereidingsproces met stoom
.b
re
or
nb
Om de ovenruimte gemakkelijk te kunnen reinigen, kunt u de
toesteldeur afnemen en de zijroosters uitnemen.
nl
ow
D
d
de
oa
Reiniging en onderhoud
m
fro
Deurdichting
w
w
w
De dichting tussen de binnenzijde van de deur en de ovenruimte kan door vetresten broos worden en barsten. Reinig
de dichting na elk bak- of braadproces met een schone
vochtige microvezeldoek, zonder reinigingsmiddel. Of gebruik een schone sponsdoek, handafwasmiddel en warm water. Wrijf de dichting vervolgens droog met een zachte doek.
an
.v
de
De oppervlakken van de ovenruimte en de zijroosters zijn
veredeld met PerfectClean. Daardoor hebben de oppervlakken een glanzende uitstraling. Kenmerkend voor met
PerfectClean veredelde oppervlakken is dat ze uitstekende
antiaanbakeigenschappen hebben en gemakkelijk te reinigen
zijn.
Voor een optimaal gebruik dient u de oppervlakken bij voorkeur na elk gebruik te reinigen. Het antiaanbakeffect gaat
verloren wanneer de met PerfectClean veredelde oppervlakken vuil zijn door resten van vorig gebruik van het toestel.
Bij herhaaldelijk gebruik zonder tussentijdse reiniging is vuil
moeilijker te verwijderen.
Vuil zoals sap van fruit en taart-/cakedeeg van slecht sluitende bakvormen verwijdert u het best terwijl de ovenruimte nog
een beetje warm is.
Door gemorst sap van fruit kunnen permanente kleurveranderingen ontstaan. Deze hebben echter geen invloed op de eigenschappen van de PerfectClean-veredeling.
151
e
PerfectClean
.b
re
or
nb
Vervang de deurdichting wanneer deze broos of brokkelig
geworden is. U kunt een deurdichting bestellen via de dienst
Onderdelen en toebehoren van Miele.
nl
ow
D
d
de
oa
Reiniging en onderhoud
m
fro
w
w
w
Verwijder resten van het reinigingsmiddel. Reinigingsmiddelresten hebben een negatieve invloed op het antiaanbakeffect.
an
.v
de
nb
– reinigingsmiddel voor keramische kookplaten en roestvrij
staal,
– staalwol,
– schurende sponsen, zoals keukensponsen of gebruikte
sponsen waarin nog resten van schuurmiddelen zitten,
– ovenspray op met PerfectClean veredelde oppervlakken
bij een hoge temperatuur of met een lange inwerktijd,
– reiniging in de afwasautomaat,
– reiniging met mechanische reinigingsmiddelen.
152
e
– reinigingsmiddelen voor keramische kookvlakken,
.b
– schurende reinigingsmiddelen, zoals schuurpoeder,
schuurmelk, poetsstenen,
re
or
Om blijvende schade aan met PerfectClean veredelde oppervlakken te voorkomen, moet u het volgende vermijden
voor deze oppervlakken:
nl
ow
D
d
de
oa
Reiniging en onderhoud
fro
m
Onderhoud
w
w
w
an
.v
Inweken
de
.b
re
or
nb
Gebruik dit programma om na een braadproces aangekoekt
vuil te laten inweken.
e
^ Laat de ovenruimte afkoelen.
^ Neem al het toebehoren uit de ovenruimte en vul het waterreservoir.
^ Kies "Onderhoud".
^ Kies "Inweken" en volg de instructies op het display.
Het inweekproces duurt ca. 10 minuten.
Drogen
Gebruik dit proces om eventueel resterend vocht in de ovenruimte en op onbereikbare plaatsen te laten opdrogen.
^ Droog de ovenruimte vooraf met een doek.
^ Kies "Onderhoud".
^ Kies "Drogen".
Het droogproces duurt ca. 20 minuten.
Spoelen
Gebruik dit proces om het systeem te spoelen met water. Zo
zorgt u ervoor dat eventuele voedselresten uit het systeem
worden gespoeld.
^ Kies "Onderhoud".
^ Kies "Spoelen" en volg de instructies op het display.
Het spoelproces duurt ca. 10 minuten.
153
d
de
oa
m
fro
Ontkalken
nl
ow
D
Reiniging en onderhoud
w
w
w
Gebruik voor het ontkalken uitsluitend de speciale
Miele-ontkalkingstabletten (zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren"). Zo voorkomt u dat het toestel beschadigd raakt.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Let erop dat de ontkalkingsoplossing niet op de deurgreep of metalen oppervlakken terechtkomt. Deze kan immers vlekken veroorzaken. Als er toch
ontkalkingsoplossing op terechtkomt, veegt u deze direct
weg.
Het toestel moet na een bepaalde bedrijfsduur worden ontkalkt. Wanneer het bijna zover is, wordt na het inschakelen
van het toestel op het display weergegeven dat u nog 10 bereidingen kunt uitvoeren. Het toestel telt alleen de bereidingen met stoom. Als er nog 1 bereidingsproces met stoom
overblijft, worden alle ovenfuncties vergrendeld.
Wij raden aan het toestel te ontkalken vóórdat het wordt vergrendeld. Het ontkalkingsproces duurt in totaal ca. 40 minuten. Tijdens het proces moet u 2 keer vers water bijvullen.
^ Schakel het toestel in en kies "Onderhoud" / "Ontkalken".
Op het display wordt "Even wachten a.u.b." weergegeven.
Het ontkalkingsproces wordt voorbereid. Dit kan enkele minuten duren.
Wanneer de voorbereiding is voltooid, wordt u gevraagd het
verswaterreservoir te vullen.
^ Vul het verswaterreservoir tot aan de markering met 1,0 liter
water en doe 2 Miele-ontkalkingstabletten erin.
^ Schuif het waterreservoir tot aan de aanslag in het toestel
en volg de verdere instructies op het display.
154
nl
ow
D
d
de
oa
Reiniging en onderhoud
fro
m
Na de laatste bevestiging met "OK" start het ontkalkingsproces.
w
w
w
.v
an
Het ontkalkingsproces kan enkel tijdens de eerste 6 minuten worden afgebroken.
Schakel het toestel in geen geval uit terwijl het ontkalkingsproces bezig is. Anders moet het proces opnieuw worden
gestart.
de
Na afloop van de resterende tijd wordt op het display "Giet
het condensreservoir leeg" weergegeven.
^ Volg de instructies op het display en bevestig deze met
"OK".
Het ontkalkingsproces is afgerond. Op het display verschijnt
een melding.
Na het ontkalken
^ Schakel het toestel uit.
^ Neem het verswaterreservoir uit het toestel en wrijf het
droog.
^ Open de deur.
^ Wrijf de ovenruimte droog.
Sluit de toesteldeur pas wanneer heel het toestel goed
droog is.
155
e
^ Volg de instructies op het display.
.b
re
or
nb
Na ca. 25 minuten volgt een spoelproces.
nl
ow
D
d
de
oa
Reiniging en onderhoud
fro
m
Toesteldeur
w
w
w
Afnemen
an
.v
de
Voordat u de deur kunt afnemen, moet u eerst de vergrendelingsbeugels op de beide deurscharnieren ontgrendelen.
e
.b
re
or
nb
^ Open de deur volledig.
^ Ontgrendel de vergrendelingsbeugels op de beide deurscharnieren door te drukken. Draai de vergrendelingsbeugels tot aan de aanslag in schuine positie.
Gevaar voor verwonding!
Trek de deur nooit in horizontale positie van de houders.
De houders zouden namelijk terugslaan, waardoor het toestel beschadigd zou raken.
156
nl
ow
D
d
de
oa
Reiniging en onderhoud
m
fro
^ Sluit de deur tot aan de aanslag.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
^ Neem de deur vast aan de zijkanten en trek deze gelijkmatig schuin naar boven toe van de houders.
Trek de deur niet aan de deurgreep omhoog. De greep
zou kunnen afbreken en de glasplaten van de deur zouden beschadigd kunnen raken.
Let op dat de deur bij het afnemen niet kantelt.
Plaatsen
^ Plaats de deur terug op de houders.
Let op dat de deur niet kantelt.
^ Open de deur volledig.
^ Draai de vergrendelingsbeugels tot aan de aanslag in horizontale positie.
De vergrendelingsbeugels moeten na het reinigen altijd
weer worden vergrendeld. De deur kan anders loskomen
van de houders en beschadigd raken.
157
nl
ow
D
d
de
oa
Wat gedaan als ...?
fro
m
De meeste problemen die zich bij het dagelijkse gebruik kunnen voordoen, kunt u
zelf oplossen. Doordat u dan geen beroep hoeft te doen op de dienst Herstellingen aan huis van Miele, bespaart u tijd en kosten.
w
w
w
an
.v
de
Het onderstaande overzicht kan u helpen om de oorzaken van een probleem te
vinden en problemen te verhelpen. Vergeet echter niet:
Het toestel kan niet
worden ingeschakeld.
De zekering is gesprongen.
^ Schakel de zekering in (min. zekering: zie typeplaatje).
Er kan sprake zijn van een technische storing.
^ Ontkoppel het toestel ca. 1 minuut van het elektriciteitsnet. Ga daartoe als volgt te werk:
– schakel de desbetreffende zekering uit of draai de desbetreffende smeltzekering volledig uit, of
– schakel de aardlekschakelaar (verliesstroomschakelaar) uit.
Als u na het opnieuw inschakelen/opnieuw indraaien van
de zekering of het opnieuw inschakelen van de verliesstroomschakelaar het toestel nog steeds niet kunt gebruiken, neemt u contact op met een elektricien of met de
dienst Herstellingen aan huis van Miele.
^ Deactiveer de demo-functie (zie rubriek "Instellingen /
De demo-functie is
Handelaar").
ingeschakeld en het
toestel warmt niet op.
Na het uitschakelen
van het toestel is nog
een ventilatorgeluid
te horen.
158
Het toestel is uitgerust met een ventilator die de wasem
uit de ovenruimte naar buiten afvoert. De ventilator blijft
nog even doordraaien nadat het toestel uitgeschakeld is.
De ventilator wordt na enige tijd automatisch uitgeschakeld.
e
Oorzaak en oplossing
.b
Probleem
re
or
nb
,Herstellingen aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen
worden uitgevoerd. Door ondeskundig uitgevoerde herstellingen kunnen er
voor de gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan.
nl
ow
D
d
de
oa
Wat gedaan als ...?
m
Oorzaak en oplossing
fro
Probleem
w
w
w
Na het inschakelen, ter- De pomp voert water aan of pompt water weg.
wijl het toestel in wer– Dat geluid wijst niet op een storing of een defect. Het
king is en na het uitduidt erop dat er water wordt aangevoerd of weggeschakelen is een (brompompt.
mend) geluid te horen.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
U bent verhuisd en het Uw nieuwe woonplaats ligt minstens 300 meter hoger of
toestel schakelt
lager dan uw oude woonplaats. Daardoor is de kooksindsdien niet meer
temperatuur van het water gewijzigd.
over van de opwarmfa- ^ Voer het ontkalkingsproces uit om het toestel aan te
se naar de bereidingspassen aan de nieuwe kooktemperatuur (zie rubriek
fase.
"Reiniging en onderhoud / Ontkalken").
Terwijl het toestel in
werking is, komt er ongewoon veel stoom uit
het toestel of ontsnapt
er op andere plaatsen
meer stoom dan gewoonlijk.
De deur is niet goed gesloten.
^ Sluit de deur.
Het bedieningspaneel
wordt niet automatisch
geopend/gesloten, hoe
vaak u ook de sensortoets ? aanraakt.
Er bevindt zich een voorwerp in de ruimte die het bedieningspaneel nodig heeft voor het openen en sluiten.
^ Verwijder het voorwerp.
De deurdichting zit niet goed.
^ Druk de deurdichting weer aan totdat deze overal gelijkmatig ingepast zit.
De deurdichting is beschadigd (bijv. scheuren).
^ Vervang de deurdichting.
De antiklembeveiliging reageert zeer gevoelig. Daardoor kan het gebeuren dat het bedieningspaneel soms
niet opengaat of sluit.
^ Open/sluit het bedieningspaneel handmatig (zie
einde van deze rubriek).
Als het probleem zich zeer vaak voordoet, neemt u
contact op met de dienst Herstellingen aan huis van
Miele.
159
nl
ow
D
d
de
oa
Wat gedaan als ...?
m
fro
Oorzaak en oplossing
De lamp is defect.
^ Neem contact op met de dienst Herstellingen aan huis
van Miele als de lamp moet worden vervangen.
w
w
w
an
.v
de
Probleem
De ovenverlichting
werkt niet.
De taart/cake of het
gebak is niet gelijkmatig bruin.
160
De ingestelde temperatuur stemt niet overeen met de
temperatuur in het recept.
U hebt de vetfilter in de achterwand niet verwijderd. Als
deze vetfilter niet wordt verwijderd voor een bakproces,
heeft het toestel meer tijd nodig om te bakken.
U hebt het recept gewijzigd. Als u bijvoorbeeld meer
vocht of meer eieren toevoegt, heeft het toestel meer tijd
nodig om te bakken.
U hebt een te hoge temperatuur ingesteld.
U hebt de vetfilter in de achterwand niet verwijderd.
U hebt op meer dan 2 inschuifniveaus gebakken.
e
De taart/cake of het
gebak is na het
verstrijken van de tijd
die wordt vermeld in
het recept nog niet
gaar.
.b
re
or
nb
De functie "Starttijd" Bij "Menukoken" en "Onderhoud" is deze functie niet bewordt niet weergege- schikbaar.
ven.
De temperatuur in de ovenruimte is te hoog (bijv. na afloop van een bereidingsproces).
^ Laat de ovenruimte in dat geval afkoelen terwijl de deur
openstaat.
nl
ow
D
d
de
oa
Wat gedaan als ...?
m
fro
w
an
.v
Op het display
wordt een F in
combinatie met
een getal weergegeven
(storingsnummer).
de
e
.b
re
or
nb
F 10
w
Oorzaak en oplossing
w
Probleem
De aanzuigslang in het waterreservoir
– is niet juist geplaatst
– staat niet rechtop
^ Pas de positie van de aanzuigslang aan:
F 11
F 20
Afvoerslang verstopt
^ Ontkalk het toestel. Als de foutmelding opnieuw wordt
weergegeven, neemt u contact op met de dienst Herstellingen aan huis van Miele.
F 44
Communicatiestoring
^ Schakel het toestel uit. Wacht enkele minuten en schakel
het weer in.
Als de foutmelding nog steeds wordt weergegeven op het
display, neemt u contact op met de dienst Herstellingen
aan huis van Miele.
F 55
De maximale duur van een ovenfunctie werd overschreden
en de veiligheidsuitschakeling heeft gewerkt.
^ Het toestel is meteen weer gebruiksklaar wanneer u het uiten weer inschakelt.
161
nl
ow
D
d
de
oa
Wat gedaan als ...?
m
fro
w
w
an
.v
de
Schakel vervolgens het toestel weer in.
Als na het verhelpen van de oorzaak/oorzaken de foutmelding opnieuw wordt weergegeven, neemt u contact
op met de dienst Herstellingen aan huis van Miele.
F ..
Andere foutmeldingen
162
Technisch defect.
^ Schakel het toestel uit en neem contact op met de
dienst Herstellingen aan huis van Miele.
e
^ Schakel het toestel uit en plaats de zeef correct:
.b
De zeef in de bodem van de ovenruimte is niet juist geplaatst.
re
or
nb
Oorzaak en oplossing
Er heeft zich een storing voorgedaan.
^ Schakel het toestel uit en weer in.
w
Probleem
F 196
nl
ow
D
d
de
oa
Wat gedaan als ...?
fro
Bedieningspaneel handmatig sluiten
m
Bedieningspaneel handmatig openen
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
^ Open voorzichtig de toesteldeur.
^ Neem het bedieningspaneel bovenaan en onderaan vast.
^ Trek het bedieningspaneel eerst naar
voren toe.
^ Druk het bedieningspaneel voorzichtig omhoog.
^ Neem het bedieningspaneel bovenaan en onderaan vast.
^ Druk het bedieningspaneel voorzichtig omlaag.
^ Schuif het bedieningspaneel naar
binnen.
163
nl
ow
D
d
de
oa
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
fro
m
Miele biedt een uitgebreid gamma van Miele-toebehoren dat
afgestemd is op uw toestellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
reinigings- en onderhoudsproducten.
w
w
w
an
.v
de
U kunt deze producten zeer gemakkelijk bestellen in de Miele
Online Shop:
e
.b
re
or
nb
U kunt deze producten ook verkrijgen via de dienst Onderdelen en toebehoren van Miele (zie omslag) of bij uw Miele-handelaar.
Stoomovenpannen
Er is een ruime keuze aan stoomovenpannen van verschillende groottes, met of zonder gaatjes.
De stoomovenpannen van 325 mm breed kunnen niet
rechtstreeks in de zijroosters worden geschoven. U hebt het
draagrooster nodig om zo'n stoomovenpan te kunnen ophangen in de zijroosters.
DGGL 1
Stoomovenpan met gaatjes
Inhoud: 1,5 l / nuttige inhoud: 0,9 l
325 x 175 x 40 mm (B x D x H)
DGG 2
Stoomovenpan zonder gaatjes
Inhoud: 2,5 l / nuttige inhoud: 2,0 l
325 x 175 x 65 mm (B x D x H)
DGG 3
Stoomovenpan zonder gaatjes
Inhoud: 4,0 l / nuttige inhoud: 3,1 l
325 x 265 x 65 mm (B x D x H)
164
nl
ow
D
d
de
oa
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
fro
m
DGGL 4
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Stoomovenpan met gaatjes
Inhoud: 4,0 l / nuttige inhoud: 3,1 l
325 x 265 x 65 mm (B x D x H)
DGGL 5
Stoomovenpan met gaatjes
Inhoud: 2,5 l / nuttige inhoud: 2,0 l
325 x 175 x 65 mm (B x D x H)
DGGL 6
Stoomovenpan met gaatjes
Inhoud: 4,0 l / nuttige inhoud: 2,8 l
325 x 175 x 100 mm (B x D x H)
DGG 7
Stoomovenpan zonder gaatjes
Inhoud: 4,0 l / nuttige inhoud: 2,8 l
325 x 175 x 100 mm (B x D x H)
DGGL 8
Stoomovenpan met gaatjes
Inhoud: 2,0 l / nuttige inhoud: 1,7 l
325 x 265 x 40 mm (B x D x H)
DGGL 12
Stoomovenpan met gaatjes (meegeleverd toebehoren)
Inhoud: 5,4 l / nuttige inhoud: 3,3 l
450 x 390 x 40 mm (B x D x H)
165
nl
ow
D
d
de
oa
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
fro
m
DGGL 20
w
w
w
Stoomovenpan met gaatjes (meegeleverd toebehoren)
Inhoud: 2,4 l / nuttige inhoud: 1,8 l
450 x 190 x 40 mm (B x D x H)
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
DGG 20
Stoomovenpan zonder gaatjes (meegeleverd toebehoren)
Inhoud: 2,4 l / nuttige inhoud: 1,8 l
450 x 190 x 40 mm (B x D x H)
DGD 1/3
Deksel voor stoomovenpan 325 x 175 mm
DGD 1/2
Deksel voor stoomovenpan 325 x 265 mm
Overig
FlexiClip-geleiders
De FlexiClip-geleiders kunnen op elk inschuifniveau worden
bevestigd en kunnen volledig uit de ovenruimte worden getrokken.
Draagrooster
Voor het ophangen van een stoomovenpan van 325 mm
breed
- wordt tussen de steunen van een inschuifniveau in de
zijroosters geschoven -
166
nl
ow
D
d
de
oa
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
fro
m
Braadsledes
w
w
w
Braadpan van gegoten aluminium met antiaanbaklaag en
roestvrijstalen deksel. Deze kan rechtstreeks in de zijroosters
worden geschoven. Deze is ook geschikt voor de braadzone
van een keramisch kookvlak. Niet geschikt voor inductie- en
gaskookvlakken!
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
HUB 5000-M
Diepte 22 cm, maximale inhoud ca. 5,0 kg
HUB 5000-XL
Diepte 35 cm, maximale inhoud ca. 8,0 kg
Deze braadpan kan niet met het deksel erop in het toestel
worden geplaatst!
Deksel voor braadslede
Roestvrijstalen deksel voor braadslede
HBD 60-22
Past op HUB 5000-M
HBD 60-35
Past op HUB 5000-XL
Ronde bakplaat
Voor het bereiden van pizza's, platte taarten/cakes uit gist- of
roerdeeg, hartige taart en zoete taart zoals fruittaart, gegratineerde desserts, plat brood of quiches of voor het afbakken
van diepgevroren taart/cake of pizza.
167
nl
ow
D
d
de
oa
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
fro
m
Miele{home
w
w
w
U kunt het Miele@home-systeem achteraf door de Service
After Sales van Miele laten installeren.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Reinigings- en onderhoudsmiddelen
Ontkalkingstabletten
6 stuks
Om het toestel te ontkalken
Reinigingsmiddel voor keramische kookplaten en roestvrij staal (250 ml)
Om verkleuringen op de stoomovenpannen te verwijderen
Microvezeldoek
Om vingerafdrukken en normaal vuil te verwijderen
168
nl
ow
D
d
de
oa
Miele{home
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
a Huishoudtoestellen met communicatiemogelijkheden
b Communicatiemodule
c SuperVision-huishoudtoestel
d Elektriciteitsnet
e Miele|home-gateway
f (WiFi-)router
Mogelijke aansluitingen
g Pc, laptop
h iPod* of iPhone*
i Koppeling met het display van een domoticasysteem
j Mogelijke internetaansluiting
* iPod en iPhone zijn gedeponeerde handelsmerken van
Apple Inc.
169
nl
ow
D
d
de
oa
Miele{home
fro
m
Dit huishoudtoestel a beschikt over
communicatiemogelijkheden en kan via een mits toeslag verkrijgbare communicatiemodule b worden aangesloten op het
Miele|home-systeem.
w
w
w
an
.v
de
nb
– SuperVision-huishoudtoestel c
Op het display van sommige huishoudtoestellen met
communicatiemogelijkheden kan de status van de andere
huishoudtoestellen worden weergegeven.
– Mobiele toestellen g/h
Vanop een pc, laptop of een iPod*/iPhone* kan binnen het
WiFi-thuisnetwerk f informatie over de status van de
huishoudtoestellen worden bekeken en kunnen bepaalde
bedieningsinstructies worden gegeven.
– Thuisnetwerk i
De Miele|home-systeemoplossing maakt het mogelijk om
uw woning intelligent te maken. Via de
Miele|home-gateway e kunnen de huishoudtoestellen
met communicatiemogelijkheden worden geïntegreerd in
andere domoticasystemen.
* iPod en iPhone zijn gedeponeerde handelsmerken van
Apple Inc.
Vereist mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
– Communicatiemodule XKM 2000
– Miele|home-gateway
Bij het toebehoren worden afzonderlijke
installatiehandleidingen en gebruiksaanwijzingen meegeleverd.
Meer informatie
Meer informatie over Miele|home, SuperVision en
toekomstige mogelijkheden vindt u op de website van Miele
en in de gebruiksaanwijzingen van de afzonderlijke
Miele|home-componenten, zoals de Miele|home-gateway.
170
e
Informatie weergeven, huishoudtoestellen vanop afstand bedienen
.b
re
or
In het Miele|home-systeem sturen de huishoudtoestellen
met communicatiemogelijkheden via het elektriciteitsnet d informatie over hun status en instructies voor het programmaverloop naar een displaytoestel c.
nl
ow
D
d
de
oa
Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw
fro
m
~ Vergelijk zeker eerst de aansluitgegevens (spanning en
frequentie) op het typeplaatje met deze van het elektriciteitsnet. Sluit pas daarna uw toestel aan.
Deze gegevens dienen absoluut overeen te stemmen. Anders treedt er schade op aan uw toestel. Vraag bij twijfel inlichtingen aan een elektricien.
w
w
w
an
.v
de
~ Plaats het toestel zo dat u de inhoud van de stoomovenpan op het bovenste inschuifniveau kunt zien. Enkel zo kunt u
vermijden dat de inhoud over de rand klotst en dat u zich verbrandt aan hete gerechten of heet water.
Alle afmetingen zijn opgegeven in mm.
171
e
~ Dit toestel mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een
schip) worden gebruikt.
.b
re
or
nb
~ Zorg ervoor dat het stopcontact na het inbouwen van het
toestel nog vlot toegankelijk is.
d
de
oa
m
fro
w
w
w
Detailafmetingen van het front van het toestel
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent de inbouw
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
* Toestellen met glazen front
** Toestellen met metalen front
172
nl
ow
D
d
de
oa
Opmerkingen omtrent de inbouw
fro
In de ruimte die het bedieningspaneel
nodig heeft voor het openen en sluiten
mag er zich geen voorwerp bevinden
(bijv. een deurgreep) dat het openen of
sluiten kan verhinderen.
m
w
w
w
an
.v
Vereiste ruimte voor het openen en sluiten van het bedieningspaneel
de
e
.b
re
or
nb
173
d
de
oa
m
fro
w
w
w
Inbouw in een kolomkast
nl
ow
D
Toestel- en inbouwafmetingen
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
a Combi-stoomoven met geïntegreerde conventionele ovenfuncties
b Inbouwnis
c Aansluitkabel, plaats waar de aansluitkabel in het toestel binnenkomt
d Plaats waar de elektrische aansluiting (het stopcontact) bij voorkeur wordt aangebracht
e Aansluitkabel
* Toestellen met glazen front
** Toestellen met metalen front
174
nl
ow
D
d
de
oa
Toestel- en inbouwafmetingen
m
fro
Uitsparingen voor de ventilatie van het toestel
w
w
w
Om een optimale ventilatie van het toestel te verzekeren, dienen de volgende uitsparingen te worden voorzien (telkens van 500 x 40 mm):
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
a in de bovenzijde van het corpus van het meubel
b in de plank boven de inbouwnis
De inbouwnis mag geen achterwand hebben.
175
d
de
oa
m
fro
w
w
w
Inbouw in een onderkast
nl
ow
D
Toestel- en inbouwafmetingen
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Als het toestel onder een kookvlak moet worden ingebouwd, dient u de opmerkingen omtrent het inbouwen van het kookvlak en de inbouwhoogte van het
kookvlak in acht te nemen.
a Combi-stoomoven met geïntegreerde conventionele ovenfuncties
b Inbouwnis
c Aansluitkabel, plaats waar de aansluitkabel in het toestel binnenkomt
d Plaats waar de elektrische aansluiting (het stopcontact) bij voorkeur wordt aangebracht
e Aansluitkabel
* Toestellen met glazen front
** Toestellen met metalen front
176
nl
ow
D
d
de
oa
Toestel- en inbouwafmetingen
m
fro
Uitsparingen voor de ventilatie van het toestel
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Om een optimale ventilatie van het toestel te verzekeren, dienen de volgende uitsparingen te worden voorzien (telkens van 500 x 40 mm):
a in de steunplank van het toestel
b in de bodem van de kastruimte daaronder
De inbouwnis mag geen achterwand hebben.
177
d
de
oa
m
fro
w
w
w
Inbouw samen met een oven
nl
ow
D
Toestel- en inbouwafmetingen
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
a Combi-stoomoven met geïntegreerde conventionele ovenfuncties
b Inbouwnis
c Aansluitkabel, plaats waar de aansluitkabel in het toestel binnenkomt
d Plaats waar de elektrische aansluitingen (stopcontacten) bij voorkeur worden
aangebracht
e Aansluitkabel
f Oven
* Toestellen met glazen front
** Toestellen met metalen front
178
nl
ow
D
d
de
oa
Toestel- en inbouwafmetingen
m
fro
Uitsparingen voor de ventilatie van het toestel
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Om een optimale ventilatie van het toestel te verzekeren, dienen de volgende uitsparingen te worden voorzien (telkens van 500 x 40 mm):
a in de bovenzijde van het corpus van het meubel
b in de plank boven de inbouwnis
De inbouwnis mag geen achterwand hebben.
Uitsparing voor de ventilatie van de oven:
Raadpleeg de montageaanwijzing van de oven.
179
d
de
oa
m
fro
w
w
w
Inbouw samen met een EGW/ESW 60xx
nl
ow
D
Toestel- en inbouwafmetingen
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
a Combi-stoomoven met geïntegreerde conventionele ovenfuncties
b Inbouwnis
c Aansluitkabel, plaats waar de aansluitkabel in het toestel binnenkomt
d Plaats waar de elektrische aansluitingen (stopcontacten) bij voorkeur worden
aangebracht
e Aansluitkabel
f Warmhoudlade/culinaire lade
* Toestellen met glazen front
** Toestellen met metalen front
180
nl
ow
D
d
de
oa
Toestel- en inbouwafmetingen
m
fro
Uitsparingen voor de ventilatie van het toestel
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Om een optimale ventilatie van het toestel te verzekeren, dienen de volgende uitsparingen te worden voorzien (telkens van 500 x 40 mm):
a in de bovenzijde van het corpus van het meubel
b in de plank boven de inbouwnis
De inbouwnis mag geen achterwand hebben.
181
d
de
oa
m
fro
w
w
w
Inbouw samen met een ESW 60xx
nl
ow
D
Toestel- en inbouwafmetingen
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
a Combi-stoomoven met geïntegreerde conventionele ovenfuncties
b Inbouwnis
c Aansluitkabel, plaats waar de aansluitkabel in het toestel binnenkomt
d Plaats waar de elektrische aansluitingen (stopcontacten) bij voorkeur worden
aangebracht
e Aansluitkabel
f Culinaire lade
* Toestellen met glazen front
** Toestellen met metalen front
182
nl
ow
D
d
de
oa
Toestel- en inbouwafmetingen
m
fro
Uitsparingen voor de ventilatie van het toestel
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Om een optimale ventilatie van het toestel te verzekeren, dienen de volgende uitsparingen te worden voorzien (telkens van 500 x 40 mm):
a in de bovenzijde van het corpus van het meubel
b in de plank boven de inbouwnis
De inbouwnis mag geen achterwand hebben.
183
nl
ow
D
d
de
oa
Toestel plaatsen
fro
m
^ Schuif het toestel in de inbouwnis en zet het waterpas.
w
w
w
Het toestel moet waterpas staan, zodat het stoomaggregaat zonder problemen kan werken.
De positie van het toestel mag maximaal 2° afwijken van
waterpas.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
^ Schroef het toestel rechts en links vast aan de zijwanden
van de kast. Gebruik daarvoor de bijgeleverde houtschroeven 3,5 x 25 mm.
184
nl
ow
D
d
de
oa
Elektrische aansluiting
fro
m
Wij raden aan het toestel via een stekker aan te sluiten op het
elektriciteitsnet. Daardoor worden onderhouds- en
herstellingswerken eenvoudiger.
Het stopcontact moet na het inbouwen van het toestel nog
vlot toegankelijk zijn.
w
w
w
an
.v
de
De vereiste aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje.
Deze gegevens moeten overeenstemmen met de gegevens
van het elektriciteitsnet
Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van
ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of
herstellingswerken.
Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken
was of gewoon ontbrak. Er bestaat in dat geval onder andere gevaar voor elektrische schokken.
Na de montage moet worden gecontroleerd dat onder
spanning staande onderdelen niet kunnen worden aangeraakt!
185
e
Is het stopcontact niet meer toegankelijk of is er een vaste
aansluiting voorzien, dan moet de elektrische installatie voor
elke pool met een stroomonderbreker uitgerust zijn. Als
stroomonderbrekers kunnen schakelaars worden gebruikt
met een contactopening van minstens 3 mm. Denk hierbij bijvoorbeeld aan installatieautomaten en zekeringen.
.b
re
or
nb
Wordt de stekker van de aansluitkabel verwijderd of is de
aansluitkabel niet uitgerust met een stekker, dan moet de
combi-stoomoven door een vakman of vakvrouw die op de
hoogte is van elektriciteitsaansluitingen, worden aangesloten
op het elektriciteitsnet.
d
de
oa
m
fro
Aansluitkabel vervangen
nl
ow
D
Elektrische aansluiting
w
w
w
Bij het vervangen van de aansluitkabel mag alleen een speciale aansluitkabel van het type H 05 VV-F (pvc-isolatie) worden gebruikt. Deze kabel is verkrijgbaar via de dienst Onderdelen en toehoren van Miele.
De aansluitkabel mag enkel worden vervangen door de fabrikant van het toestel, een door de fabrikant erkende klantendienst of een elektricien.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
186
nl
ow
D
d
de
oa
Elektrische aansluiting
fro
m
Totaal vermogen
w
w
w
zie typeplaatje
an
.v
de
Aansluiting en zekering
e
.b
re
or
nb
AC 230 V / 50 Hz
Overstroombeveiliging: 16 A
Onderbrekingskarakteristiek: type B of C
Verliesstroomschakelaar
Om de veiligheid te verhogen, verdient het aanbeveling een
verliesstroomschakelaar met een uitschakelstroom van 30 mA
voor te schakelen voor het toestel.
Van het elektriciteitsnet loskoppelen
Als het stroomcircuit van het toestel van het elektriciteitsnet
dient te worden losgekoppeld, gaat u afhankelijk van de installatie als volgt te werk:
– Smeltzekeringen
Neem de inzetstukken helemaal
uit de schroefkappen. of:
– Automaat met schroefzekeringen
Druk op de testknop (rood) totdat de
middelste knop (zwart) uitspringt. of:
– Inbouwzekeringsautomaat
(installatieautomaat, min.
type B of C!): Zet de hendel van 1 (aan)
op 0 (uit).
of:
– Verliesstroomschakelaar
(aardlekschakelaar)
Zet de hoofdschakelaar van 1 (aan) op 0 (uit) of druk op
de testtoets.
Zorg dat de netspanning niet per ongeluk weer kan worden ingeschakeld.
Energie-efficiëntieklasse
Voor het toestel werd overeenkomstig EN 50304 de energieefficiëntieklasse A vastgesteld. Dit is gebaseerd op de
meetgegevens bij de ovenfunctie "Speciaal gebak".
187
nl
ow
D
d
de
oa
Dienst Herstellingen aan huis, typeplaatje, garantie
fro
m
Neem bij storingen of problemen die u niet zelf kunt verhelpen, contact op met:
w
w
w
– uw Miele-handelaar of
an
.v
de
– de dienst Herstellingen aan huis van Miele.
Duur en voorwaarden van de garantie
De duur van de garantie bedraagt 2 jaar. Meer informatie vindt u in de meegeleverde garantievoorwaarden.
188
e
Kleef hier het meegeleverde typeplaatje. Let erop dat de typebenaming overeenstemt met de gegevens op de voorpagina van deze gebruiksaanwijzing.
.b
Neemt u contact op met de dienst Herstellingen aan huis van Miele, geef dan altijd het toesteltype en serienummer op. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.
re
or
nb
Het telefoonnummer van de dienst Herstellingen aan huis van Miele vindt u op
de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
189
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
190
nl
ow
D
d
de
oa
Auteursrechten en licenties
fro
m
Voor de bediening en besturing van het toestel maakt Miele gebruik van software.
w
w
w
De auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Miele en andere
van toepassing zijnde softwareleveranciers (bijv. Adobe) moeten worden
nageleefd.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Miele en zijn leveranciers behouden zich alle rechten voor op de
softwarecomponenten.
Zijn in het bijzonder verboden:
– kopiëren en distributie,
– aanpassingen en afgeleide werken,
– decompilatie, reverse-engineering, disassemblage en andersoortige omzetting
van de software.
Dit product bevat Adobe® Flash® Player-software onder licentie van Adobe
Systems Incorporated, Adobe Macromedia Software LLC. Adobe en Flash zijn
gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
In de software zijn ook componenten geïntegreerd die vallen onder de GNU
General Public License en andere opensourcelicenties.
Voor een overzicht van de geïntegreerde opensourcecomponenten en een kopie
van de desbetreffende licentie gaat u naar
www.miele.com/device-software-licences en geeft u in het veld "Produktname" de
naam van uw product op (het toesteltype).
Miele geeft de broncode vrij voor alle componenten van de software die
gelicentieerd zijn onder de GNU General Public License en vergelijkbare
opensourcelicenties.
Voor inzage in de desbetreffende broncode stuurt u een e-mail naar
info|miele.com.
191
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Wijzigingen voorbehouden / 2013
M.-Nr. 09 587 660 / 00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising