AEG | COMPETENCE 5173 V | Bibliotheken van VUBIS-Antwerpen Aanwinstenlijst

Bibliotheken van VUBIS-Antwerpen Aanwinstenlijst
Bibliotheken van VUBIS-Antwerpen
Aanwinstenlijst
WEB-catalogus nu ook in de leeszalen
De UA-bibliotheken beschikken al geruime tijd over
een www-catalogus. Die was tot nog toe niet
beschikbaar in de leeszalen. Daar komt nu
verandering in. In de loop van het nieuwe
academiejaar zullen de bibliotheken van de
Universiteit Antwerpen en het LUC overschakelen op
deze nieuwe presentatie van de catalogi.
Volgende databanken zijn direct beschikbaar op het
startscherm in de leeszalen:
• Catalogi met uniforme zoekstructuur
ZEBRA
(catalogus
van
VUBISAntwerpen)
ANTILOPE (collectieve
catalogus
van
tijdschriften in België)
CCB
(collectieve catalogus van boeken
in België)
BRONCO
(catalogus van ca. 6.000.000
artikelen uit 14.000 tijdschriften)
• ERL-databanken
De ERL-databanken zijn enkel beschikbaar voor
de UA-bibliotheken (licenties). Het LUC heeft
een eigen server opgezet (zie Aanwinstenlijst van
vorige maand).
Humane wetenschappen
MLA (taalkunde)
MEDLINE
Books in print
Sociale wetenschappen
Sociofile
Economische wetenschappen
Econlit
In de loop van de komende maanden zal het
aantal ERL-databanken gevoelig worden
uitgebreid. Via de Aanwinstenlijsten houden we
u op de hoogte.
• Academische bibliografie UA
• AGRIPPA, de databank van het Archief en
Museum voor het Vlaamse Cultuurwezen.
Verder is er ook nog achtergrond-informatie
aanwezig:
• Nieuws van de UA-bibliotheken
• Persoonlijke leengegevens
• Acquisitielijsten
• Gids voor de UA-bibliotheken
Wie hulp nodig heeft voor het navigeren in deze
nieuwe omgeving kan die verkrijgen aan de balies
van de leeszalen. Op vraag kunnen ook introducties
worden gegeven aan groepen gebruikers.
tel. 218.07.90
RUCA Th. Joos
220.40.19
UFSIA P. Van Landeghem
820.21.47
F. Van der Auwera
UIA
Tentoonstelling AMVC
De Flandriens van Hugo Verriest: van Gezelle tot
Streuvels, van zaterdag 25 oktober 1997 tot en met 31
januari 1998. Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven, Minderbroedersstraat 22, Antwerpen.
Tentoonstelling rond de priester Hugo Verriest,
dichter, criticus en redenaar. De tentoon-stelling
besteedt ook ruime aandacht aan bekende figuren uit
zijn omgeving: Guido Gezelle, Albrecht Rodenbach,
Stijn Streuvels en enkele minder bekende vrienden.
Zij zorgden voor een periode van literaire
hoogconjunctuur in West-Vlaanderen.
Openingsuren: van 10u tot 17u, gesloten op zondag,
11 november, 25 en 26 december, 1 en 2 januari.
Toegangsprijs: 100 BEF, gratis voor scholen en
inwoners van Antwerpen.
Tentoonstelling UFSIA
Vaders en Zonen, van 6 tot 26 november 1997 in de
expositieruimte van de Centrale Bibliotheek van
UFSIA. Een organisatie van de Karel de Grote
Hogeschool,
Departement
Audiovisuele
en
Beeldende Kunst. Deze tentoonstelling is een
onderdeel van een groter project (lezingen,
gesprekken, filmmarathon, workshops enz.) rond de
thematiek “Vaders en Zonen”.
Adressen van de bibliotheken van VUBIS-Antwerpen
• Universiteit Antwerpen
RUCA-bibliotheek
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. 03/218.07.94
Fax 03/218.06.52
UFSIA-bibliotheek
Prinsstraat 9
2000 Antwerpen
Tel. 03/220.49.96
Fax 03/220.44.37
UIA-bibliotheek
Universiteitsplein 1
2610 Antwerpen (Wilrijk)
Tel. 03/820.21.41
Fax 03/820.21.59
• Stad Antwerpen
AMVC
Minderbroedersstraat 22
2000 Antwerpen
Tel. 03/232.55.80
Fax 03/231.93.10
Havenbedrijf
AMCA-gebouw
Entrepotkaai 1
2000 Antwerpen
Tel. 03/205.20.50
Fax 03/205.20.21
Museum Plantin Moretus
Vrijdagmarkt 22
2000 Antwerpen
Tel. 03/233.02.94
Fax 03/226.25.16
Stadsbibliotheek
H. Conscienceplein 4
2000 Antwerpen
Tel. 03/206.87.10
Fax 03/206.87.76
• Limburgs Universitair Centrum
LUC-bibliotheek
Universitaire Campus, gebouw D
3590 Diepenbeek
Tel. 011/26.81.29
Fax 011/26.81.26
• Hogescholen
Handelshogeschool Antwerpen
Bibliotheek
Korte Nieuwstraat 33
2000 Antwerpen
Tel. 03/232.74.52
Fax 03/226.44.04
Hogeschool Antwerpen
Departement Vertalers en Tolken
Schildersstraat 41
2000 Antwerpen
Tel. 03/238.98.33
Fax 03/248.19.07
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
00: Algemeen en varia
Aerts, Dirk. - Vijf jaar aanwinsten, 1992-1996,
Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven : catalogus bij de gelijknamige
tentoonstelling, 11 juni - 13 september 1997,
Antwerpen / Dirk Aerts ; Marc Somers. Antwerpen : s.n., 1997. - 67 p.
UFSIA : MAG-C 11478
*SBA : 599569
Gottdiener, Mark. - Postmodern semiotics :
material culture and the forms of postmodern
life / Mark Gottdiener. - Oxford : Blackwell,
1995. - 262 p. : ill. - ISBN 0-631-19216-6
UFSIA : PS 301.173 G-GOTT 95
*UIA : GER 003 G-GOTT 95
*UIA : PSW 008 G-GOTT 95
Locus : tijdschrift voor studenten en docenten
cultuurwetenschappen aan de open
universiteit. - Leeuwarden
SBA : 600373
Widera, Joachim. - M¨oglichkeiten und Grenzen
volkskundlicher Interpretationen von
Hausinschriften / Joachim Widera. - Frankfurt
am Main : Lang, 1990. - 417 p. : ill. - (Artes
populares ; 19). - ISBN 3-631-43023-X
UFSIA : Hist E-XI-DUIT 244
70: Kunst
Canellada, Mar´ıa Josefa. - Refranes : 700
refranes espa˜noles con sus correspondientes
daneses / Mar´ıa Josefa Canellada ; Berta
Pallares. - Copenhagen : University of
´
Copenhagen, 1997. - 448 p. - (Etudes
romanes
de l’Universit´e de Copenhague ; 38). ISBN 87-7289-457-1
UIA : GER 398.9 M-ESP-CANE 97
Lyste van spreek-woorden / [edit.] Rietje van
Vliet. - Leiden : Astraea, 1997. - 31 p. (Marollenreeks ; 1). - ISBN 90-75179-10-3
UFSIA : RD 1 VLIE-LYST
Appignanesi, Lisa. - The cabaret / Lisa
Appignanesi. - London : Studio Vista, 1975. 192 p. : ill. - ISBN 0-289-706-12-2
SBA : 600348
*UIA : GER 792 G-APPI 75
Bossuyt, Ignace. - Passietijd in polyfonie /
Ignace Bossuyt. - Leuven : Davidsfonds,
1997. - 66 p. : ill. - (Luistergids ; 5). ISBN 90-6152-991-3
SBA : 600315
Bruce, John Collingwood. - The Bayeux
tapestry : the battle of Hastings and the
Norman conquest / John Collingwood Bruce. London : Bracken, 1987. - 166 p. : ill. Herdruk: 1856: London. ISBN 1-85170-101-X
SBA : 600350
Buyck, Jean F. - Ren´e Victor : een hommage /
Jean F. Buyck. - Antwerpen : Pandora, 1997. 139 p. : ill. - ISBN 90-5325-062-X
HHA : LZ 70 G-BUYC 1997
*LUC : 70 BUYC 1997
*SBA : 599969
*UFSIA : MAG-C 11362
*UFSIA : RT-G-BUYC 97
*UIA : GER 70 G-VICT 97
Carl Larsson : watercolours and drawings /
[medew.] Renate Puvogel. - K¨oln : Taschen,
1994. - 95 p. : ill. - ISBN 3-8228-8572-X
SBA : 600311
Debroise, Olivier. - Diego de Montparnasse /
Olivier Debroise. - 2e ed. - M´exico, D.F. :
Fondo de Cultura Econo´ mica, 1992. - 135 p. :
ill. - (Lecturas mexicanas ; 83). ISBN 968-16-1896-3
UFSIA : MAG-MEX-B 5243
Dethier, Hubert. - In de schaduw van het
sacrale : aanzetten tot een actuele filosofie van
de kunst / Hubert Dethier ; Henk Slager. Brussel : VUBpress, 1997. - 437 p. ISBN 90-5487-161-X
SBA : 600371
Dorment, Richard. - Alfred Gilbert, sculptor and
goldsmith : Royal Academy of Arts, London,
1986 / Richard Dorment ; [medew.] Timothy
Bidwell ; et al. - London : Weidenfeld and
Nicolson, 1986. - 224 p. : ill.
SBA : 600349
Eleb-Vidal, Monique. - Architectures de la vie
priv´ee : maisons et mentalit´es, 17e-19e
si`ecles / Monique Eleb-Vidal ; Anne
Debarre-Blanchard. - Bruxelles : Archives
d’architecture moderne, 1989. - 311 p. : ill. ISBN 2-87143-064-0
UFSIA : Hist E-XI-FRAN 402
Foster, Hal. - The return of the real : the
avant-garde at the end of the century / Hal
Foster. - Cambridge, Mass. : MIT Press,
1996. - 299 p. : ill. - (October books ;
1996:1). - ISBN 0-262-06187-2
UIA : GER 70 J 20 FOST 96
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bezit: 1(1997)–
New technologies for the humanities /
[edit.] Christine Mullings ; Marilyn Deegan ;
Seamus Ross ; et al. - London : Bowker-Saur,
1996. - 509 p. - (British Library research and
innovation report ; 2). - ISBN 1-85739-113-6
UFSIA : MAG-B 36647
Toffler, Alvin. - De derde golf / Alvin Toffler. 9e ed. - Utrecht : Veen, 1989. - 479 p. ISBN 90-204-1893-9
UFSIA : MAG-A 10101
*HHA : LZ 008 G-TOFF 1989
001.89: Wetenschapsbeleid
Reuni´on de bibliotecas y centros europeos
especializados en M´exico, 25-26 de Octubre de
1996 : informe / [edit.] Ingeborg Jongbloet ;
Ludo Simons ; Robert Verdonk. - Antwerpen :
UFSIA, Centro de Estudios Mexicanos, 1997. 73 p.
UIA : BC-C 3571
*HHA : LZ 02 G-JONG 1997
*LUC : 02 JONG 1997
*SBA : D 599951
*UFSIA : MAG-C 11313
05: Dagbladen. Algemene
tijdschriften
Wereldhave [Den Haag]. - Jaarverslag /
Wereldhave [Den Haag]. - Den Haag
UFSIA : MAG-ANN-B/2303
Bezit: (1996)–
398: Folklore
oktober 1997
Goedleven, Edgard. - De Koninklijke Serres van
Laken / Edgard Goedleven ; [medew.] Danny
Smagghe ; et al. - Tielt : Lannoo, 1997. 175 p. - ISBN 90-209-3164-4
SBA : D 600298
Hahn, Albert. - De oorlog : prenten / Albert
Hahn ; [medew.] Cornelis Veth. - Amsterdam :
Velleman, s.a. - ill.
SBA : 600337
Herzberg, Heinrich. - Die M¨uhle zwischen
Religion und Aberglauben / Heinrich
Herzberg. - Berlin : Verlag f¨ur Bauwesen,
1994. - 71 p. : ill. - ISBN 3-345-00574-3
UFSIA : Hist E-VIII-C 224
Heyer, George S. [jr.]. - Signs of our times :
theological essays on art in the twentieth
century / George S. Heyer [jr.]. - Grand Rapids,
Mich. : Eerdmans Publishing Company,
1980. - 70 p. : ill. - ISBN 0-8028-3543-0
UFSIA : MAG-B 36679
Inventaris van de archivalia van Jules Helbig
(1821-1906) / [edit.] Anna Bergmans ; Els
Deconinck ; Maurits Smeyers. - Leuven :
Kadoc, 1996. - 88 p. - (Reeks inventarissen en
repertoria ; 51)
UFSIA : Hist D-X-LEUV 4:51
Lexicon iconographicum mythologiae classicae
(LIMC). - Z¨urich : Artemis, 1981-. ISBN 3 7608 8751 1
SBA : 528600
Bezit: 1–8
*UFSIA : LZ 29 BB-LIMC 81
Bezit: 1–7
Mazzol`a, Caterino. - La clemenza di Tito : opera
seria in twee bedrijven / Caterino Mazzol`a ;
[pass. aut.] Pietro Metastasio ;
[muz.] Wolfgang Amadeus Mozart ;
[compil.] Piet de Volder ; Vlaamse Opera. Gent : Snoeck-Ducaju, 1997. - 98 p.
SBA : 600344
Modus vivendi : Ulay & Marina Abramovic,
1980-1985. - Eindhoven : Stedelijk Van
Abbemuseum, 1985. - 95 p. : ill. - Exposition:
Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven,
September 14-October 13, 1985; K¨olnischer
Kunstverein, Cologne, October 20-November
17, 1985; Castello di Rivoli, Turin, 1986
SBA : 600325
Het object als bemiddelaar : over de
transcenderende betekenis van kunst in
traditionele culturen / [edit.] Mireille
Holsbeke ; [medew.] Gerard Rooijakkers ; et
al. - Antwerpen : s.n., 1996. - 174 p. : ill. Exposition: Etnografisch Museum, Antwerpen,
30 november 1996 - 15 maart 1997
UFSIA : Hist E-VIII-C 226
*AMVC : 187.893
*SBA : 596121
Openbaring en bedrog : de afbeelding als
historische bron in de Lage Landen /
[edit.] Bram Kempers ; [medew.] Jan Th.M.
Bank ; et al. - Amsterdam : Amsterdam
University Press, 1995. - 203 p. : ill. ISBN 90-5356-089-0
UFSIA : Hist H-I 141
*SBA : 587809
Rik Wouters : Palais des beaux-arts,
novembre-d´ecembre 1935. - Bruxelles, 1935. 31 p. : ill.
SBA : 600335
1
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
Sandberg ”d´esigne” le stedelijk, Amsterdam,
1945-1963 : Mus´ee des arts d´ecoratifs, Paris,
30 mars-30 avril 1973. - Hilversum :
Imprimerie De Jong, 1973. - ill.
SBA : 600336
Schweizer, Harold. - Suffering and the remedy of
art / Harold Schweizer. - Albany, N.Y. : State
University of New York Press, 1997. - 215 p. :
ill. - ISBN 0-7914-3264-5
UIA : GER 82.091 H 6 SCHW 97
Seuphor, Michel. - Cabaret : een eigenzinnige
selectie uit de teksten van Seuphor van 1924 tot
heden / Michel Seuphor ;
[medew.] Henri-Floris Jespers. - Antwerpen :
Meert, 1997. - 153 p. 1 losse tekening; 2
etsen. - ISBN 90-6771-372-4
SBA : 600274
Sirjacobs, Raymond. - Sint-Pauluskerk
Antwerpen : beknopte gids / Raymond
Sirjacobs. - 2e ed. - Antwerpen :
Sint-Paulusvrienden, 1997. - 40 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 36584
*SBA : 599794
Spiessens, Godelieve. - Lambert-Joseph Godart,
de laatste 18de-eeuwse zangmeester van de
Antwerpse kathedraal en zijn muziekinventaris
van 1792 / Godelieve Spiessens. - s.l. : s.n.,
1995. - p. 101-127 p. - <RP>: Revue belge de
musicologie. - 49(1995)
MPM : BM 33857:7
*SBA : 594222
St¨ahli, Hans-Peter. - Antike Synagogenkunst /
Hans-Peter St¨ahli. - Stuttgart : Calwer, 1988. 112 p. : ill. - ISBN 3-7668-0823-0
SBA : 600334
The theory of music / [edit.] J. Smits van
Waesberghe ; [medew.] Peter Fischer ;
Christian Maas ; et al. - Munchen
¨
: Henle,
1961-1997. - 5 v. - (R´epertoire international
des sources musicales = Internationales
Quellenlexikon der Musik ; B:3)
SBA : H 192303:B,3
Bezit: 1–5
Tinel, Paul. - Edgar Tinel / Paul Tinel. Bruxelles : Editions universitaires, 1946. 385 p. : ill. - (Collection Roland de Lassus ;
1946:1)
UFSIA : MAG-A 10180
*SBA : H 119599
Turrent, Lourdes. - La conquista musical de
M´exico / Lourdes Turrent. - M´exico, D.F. :
Fondo de Cultura Econ´omica, 1996. - 210 p. (Secci´on de obras de historia ; 1996:5). ISBN 968-16-3987-1
UFSIA : MAG-MEX-B 5182
Vleeschdrager, Eddy. - Diamant : realiteit en
passie / Eddy Vleeschdrager. - Alleur : Perron,
1997. - 266 p. : ill. - ISBN 2-87114-133-9
UFSIA : MAG-C 11485
79: Sport. Ontspanning
Knulst, Wim. - Tijdsbesteding en
overheidsbeleid / Wim Knulst. - Rijswijk :
Sociaal en Cultureel Planbureau, 1984. - 34 p. (Stukwerk ; 14)
UIA : BC-B 8659
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
90: Landelijke en gewestelijke
documentatie. Heemkunde
oktober 1997
SBA : 518250
*AMVC : 173.015
*UFSIA : MAG-C 3791
Achter de dijken : buitenlandse schrijvers over
Nederland / [compil.] Ren´e van Stipriaan. Amsterdam : Prometheus, 1997. - 169 p. ISBN 90-5333-583-8
UFSIA : Germ
Europese Commissie. Directoraat-Generaal
Voorlichting, Communicatie, Cultuur en
Audiovisuele sector. - Reizen door Europa /
Europese Commissie. Directoraat-Generaal
Voorlichting, Communicatie, Cultuur en
Audiovisuele sector. - Luxemburg : EUR-OP,
1996. - 78 p. : ill. - (Europa in beweging ;
1996:6). - ISBN 92-827-7727-8
HHA : LZ 90 L-EG-REIZ 1996
*AHB : 90 L-EUR-REIZ 96
*SBA : 597385
*UFSIA : MAG-T 71:1996,6
Groote, de, Christine. - Gids voor tuinen in
Belgi¨e / Christine de Groote. - 2e ed. - Tielt :
Lannoo, 1997. - 303 p. : ill. ISBN 90-209-3166-0
SBA : D 600291
Mabat : tijdschrift over cultuur, kunst en
wetenschap in Isra¨el . - Den Haag
UIA : BC 02 E-MABA
Bezit: Alleen laatste 2 jrg.
Maza, de la, Francisco. - La ciudad de M´exico
en el siglo 17 / Francisco de la Maza. - 2e ed. M´exico, D.F. : Fondo de Cultura Economica,
´
1992. - 135 p. : ill. - (Lecturas mexicanas ;
95). - ISBN 968-16-1959-5
UFSIA : MAG-MEX-B 5244
Reuni´on de bibliotecas y centros europeos
especializados en M´exico, 25-26 de Octubre de
1996 : informe / [edit.] Ingeborg Jongbloet ;
Ludo Simons ; Robert Verdonk. - Antwerpen :
UFSIA, Centro de Estudios Mexicanos, 1997. 73 p.
UIA : BC-C 3571
*HHA : LZ 02 G-JONG 1997
*LUC : 02 JONG 1997
*SBA : D 599951
*UFSIA : MAG-C 11313
Roy Ladurie, Le, Emmanuel. - Montaillou,
village occitan de 1294 a` 1324 / Emmanuel Le
Roy Ladurie. - Paris : Gallimard, 1975. - 642 p.
UFSIA : MAG-B 36568
*UFSIA : Hist E-XI-FRAN 66
*UIA : PSW - XXXX
Schut, Katrin. - Bretagne / Katrin Schut. - Tielt :
Lannoo, 1993. - 224 p. : ill. - (Lannoo’s
reisgids ; 1997:1). - ISBN 90-209-2171-1
UFSIA : MAG-B 36657
Turkije. - Utrecht : Het Spectrum, 1993. 256 p. : ill. - (Nelles guide : verken de wereld ;
1993:1). - ISBN 90-274-2518-3
UFSIA : MAG-A 10098
Verstreken, Frans. - Fietsen in de provincie
Antwerpen : gids voor 15 fietstochten / Frans
Verstreken. - Tielt : Lannoo, 1985. - 142 p. :
ill. - ISBN 90 209 1248 8
SBA : 518196
*UFSIA : MAG-B 11611
Verstreken, Frans. - Het Lier van Timmermans /
Frans Verstreken. - Kapellen : Nederlandsche
Boekhandel, 1986. - 64 p. - (Vlaamse
toeristische bibliotheek over onbekend gekend
Vlaanderen ; 2:1). - ISBN 90 2891089 1
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
2
Lijst B: Boek & bibliotheek
003.2: Schrift en letter
Kuhn, Barbara. - Mnemotechnik und
Schriftzeichenerwerb : Untersuchungen zu
Struktur und Didaktik der chinesischen
Schrift / Barbara Kuhn. - Heidelberg : Groos,
1996. - 114 p. : ill. - (Sinolinguistica ; 3). ISBN 3-87276-748-8
UIA : GER 800.15 G-KUHN 96
01: Bibliografie¨en en catalogi
Boekengids : algemeen Nederlands
kritisch-bibliografisch tijdschrift. Antwerpen. - Voortgezet door: Leesidee. ISSN 0006-5579
UFSIA : MAG 3754/1
Bezit: 1–72(1923–1994)
*SBA : B 58316
Bezit: 1–72(1923–1994); ontbreekt: 69:8(1991);
71:3(1993)
[13522]
Institute of Scientific Information
[Philadelphia, PA]. - The web of science : ISI
citation databases : demo / Institute of
Scientific Information [Philadelphia, PA]. Philadelphia, 1997. - 1 CD-ROM
UFSIA : MMC-E 68:17
02: Bibliotheconomie
ACM International Conference on Digital
Libraries [2: 1997: Philadelphia]. - ACM
digital libraries ’97 / [edit.] Robert B. Allen ;
Edie Rasmussen ; ACM International
Conference on Digital Libraries [2: 1997:
Philadelphia]. - New York : ACM, 1997. 274 p.
LUC : 02 ALLE 1997
Bastijns, Paul. - Logische zoekmogelijkheden
van zoekmachines op het World Wide Web /
Paul Bastijns. - Antwerpen : UIA, 1997. 74 p. - (Studie-informatie : Speciale Licentie
Informatie- en Bibliotheekwetenschap ;
1997:1)
LUC : 025.5 BAST 1997
British Library. Document Supply Centre. Document supply news / British Library.
Document Supply Centre. - Boston Spa. Auteursnaam varieert. - ISSN 0952-892X
LUC : 02
Bezit: (1985)–; onvolledig
*UFSIA : LZ 02:13 (T)
Bezit: Alleen laatste jrg.–
*UIA : BC 02 E-DSN
Bezit: Alleen laatste 2 jrg.–
Brophy, Peter. - The role of the library in
franchised higher education courses / Peter
Brophy ; Deborah Goodall. - London : South
Bank University, 1997. - 11 p. - (Library and
information briefings ; 72)
UFSIA : MAG-T 24:72
Charging for document delivery and
interlending / [edit.] Sara Gould ; IFLA.
General Conference [62: 1996: Beijing].
Workshop on Charging. - Boston Spa : IFLA,
1997. - 38 p. - ISBN 0-7123-2151-9
UFSIA : MAG-C 11486
*UIA : BC 025.6 G-GOUL 97
Lijst B: Boek & bibliotheek
oktober 1997
Costing and pricing in the digital age : a
practical guide for information services /
[edit.] Herbert Snyder ; Elisabeth Davenport. London : Library Association, 1997. - 166 p. ISBN 1-85604-189-1
UFSIA : MAG-B 36651
Cotton, Ros. - The Library and Information
Commission / Ros Cotton ; Margaret Haines ;
Rosalind Johnson. - London : South Bank
University, 1997. - 19 p. - (Library and
information briefings ; 70)
UFSIA : MAG-T 24:70
Damen, Luc. - De bibliotheken van de instituten
van het katholiek Vlaams hoger onderwijs
buiten de universiteit in 1986-1987 : een status
quaestionis / Luc Damen. - Brussel, 1988. 122 p. 1 losse bijl.
HHA : LZ 02 L-B-DAME 1988
*LUC : 02 DAME 1988
*SBA : 579460
*UFSIA : MAG-C 4435
*UIA : BC-C 446
Dans Bibliotheks Center[Copenhagen]. Dansk Bibliotheks Center : an introduction /
Dans Bibliotheks Center[Copenhagen]. Copenhagen : DBC, c.1997. - 24 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 36660
European Commission. DGXIII/E-4. Telematics for libraries / European
Commission. DGXIII/E-4. - Brussels, 1997. 1 CD-ROM 1 losse bijlage
UFSIA : MMC-E 68:18
F´ed´eration internationale des associations de
biblioth´ecaires et des biblioth`eques. Section
des biblioth`eques et centres documentaires
scolaires. - Ressources pour les biblioth`eques
et centres documentaires scolaires =
Resourcebook for school libraries and resource
centers / F´ed´eration internationale des
associations de biblioth´ecaires et des
biblioth`eques. Section des biblioth`eques et
centres documentaires scolaires ; International
Federation of Library Associations and
Institutions. Section of School Libraries and
Resource Centres ; [edit.] Paulette Bernhard ;
[medew.] Colette Charrier ; et al. - Munchen
¨
:
Saur, 1997. - 148 p. - (IFLA publications ;
79). - ISBN 3-598-21805-2
UIA : BC 02 G-BERN 97
UFSIA : LZ 02 BA-BERN 97
Froehlich, Thomas J. - Survey and analysis of
the major ethical and legal issues facing
library and information services / Thomas J.
Froehlich. - Mu¨ nchen : Saur, 1997. - 97 p. (IFLA publications ; 78). ISBN 3-598-21804-4
UIA : BC 02 G-FROE 97
UFSIA : MAG-B 36646
IFLA CPERT World Conference on
Continuing Professional Education for the
Library and Information Professions [3:
1997: Copenhagen]. - Human development :
competencies for the twenty-first century /
[edit.] Patricia Layzell Ward ; Darlene E.
Weingand ; IFLA CPERT World Conference
on Continuing Professional Education for the
Library and Information Professions [3: 1997:
Copenhagen]. - Mu¨ nchen : Saur, 1997. 400 p. - (IFLA publications ; 80/81). ISBN 3-598-21806-0
UFSIA : MAG-B 36652
*UIA : BC 02 G-WARD 97
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
IFLAnet unplugged. - The Hague, 1997. 1 CD-ROM 1 losse bijlage
UFSIA : MMC-E 68:16
International Conference on Conceptions of
Library and Information Science:
Integration in Perspective [2: 1996:
Copenhagen]. - Information science :
integration in perspective / [edit.] Peter
Ingwersen ; Niels Ole Pors ; International
Conference on Conceptions of Library and
Information Science: Integration in Perspective
[2: 1996: Copenhagen]. - København : Royal
School of Librarianship, 1996. - 484 p. ISBN 87-7415-260-2
UIA : BC 025.5 G-INGW 96
The Internet, networking and the public library /
[edit.] Sarah Ormes ; Lorcan Dempsey. London : Library Association, 1997. - 162 p. ISBN 1-85604-202-2
UFSIA : MAG-B 36649
Lancaster, Frederick Wilfrid. - Technology and
management in library and information
services / Frederick Wilfrid Lancaster ; Beth
Sandore. - London : Library Association,
1997. - 322 p. - ISBN 1-85604-222-7
UFSIA : MAG-B 36650
*UIA : BC 025.1 G-LANC 97
Lescher, John F. - Online market research :
cost-effective searching of the internet and
online databases / John F. Lescher. - Reading,
Mass. : Addison-Wesley, 1995. - 269 p. ISBN 0-201-48929-5
UFSIA : LZ 658.83 G-LESC 95
*LUC : 658.83 LESC 1995
The multimedia and CD-ROM directory. London : TFPL Multimedia, 1996. - CD-ROM
RUCA : CB 02 M-B 39.627
Bezit: (1996)
*UFSIA : MAG-CB
Bezit: Alleen laatste uitg.
Te bevragen balie LZ 2
*UIA : INFO
Bezit: Alleen laatste uitg.
Vraag informatie aan de balie
Planning and implementing successful system
migrations / [edit.] Graeme Muirhead. London : Library Association, 1997. - 192 p. ISBN 1-85604-218-9
UIA : BC 029.7 G-MUIR 97
Quality management and benchmarking in the
information sector : results of recent research /
[edit.] John Brockman ; Philip Brooks ; Peter
Brophy ; et al. - London : Bowker-Saur,
1997. - 432 p. - (British Library research and
innovation report ; 47). - ISBN 1-85739-189-6
LUC : 02.08 BROC 1997
UFSIA : MAG-B 36648
Reuni´on de bibliotecas y centros europeos
especializados en M´exico, 25-26 de Octubre de
1996 : informe / [edit.] Ingeborg Jongbloet ;
Ludo Simons ; Robert Verdonk. - Antwerpen :
UFSIA, Centro de Estudios Mexicanos, 1997. 73 p.
UIA : BC-C 3571
*HHA : LZ 02 G-JONG 1997
*LUC : 02 JONG 1997
*SBA : D 599951
*UFSIA : MAG-C 11313
1
Lijst B: Boek & bibliotheek
Sauppe, Eberhard. - W¨orterbuch des
Bibliothekswesens : Deutsch-Englisch,
Englisch-Deutsch = Dictionary of
librarianship : German-English,
English-German / Eberhard Sauppe. - 2e ed. Mu¨ nchen : Saur, 1996. - 388 p. ISBN 3-598-11316-1
UIA : BC 02 BB-SAUP 96
*UFSIA : LZ 02 BB-SAUP 96
Self-service in academic libraries : future or
fallacy? Proceedings of a Conference
organised by Information Services, University
of Sunderland, held at St. Peter’s Campus,
University of Sunderland, 24/26 June 1996 /
[edit.] Andrew McDonald ; Janet Stafford. Sunderland : University of Sunderland Press,
1997. - 188 p. : ill. - ISBN 0-907679-94-3
UFSIA : MAG-B 36653
UIA : BC 02 G-MCDO 97
Svane-Mikkelsen, Jørgen. - The library system
in Denmark / Jørgen Svane-Mikkelsen. Copenhagen : Royal School of Library and
Information Science, 1997. - 84 p. : ill. ISBN 87-7415-262-9
UFSIA : MAG-B 36659
Thorhauge, Jens. - Public libraries and the
information society / Jens Thorhauge ; Gitte
Larsen ; Hans-Peter Thun ; et al. ; [edit.] M.
Segbert. - Luxembourg : EUR-OP, 1997. 352 p. - (Libraries in the information society
series ; 1997:1). - ISBN 92-828-0505-0
UIA : BC 029.7 G-THOR 97
University of Bath. The Library. UK Office for
Library Networking. - UKOLN newsletter /
University of Bath. The Library. UK Office for
Library Networking. - Bath. - ISSN 0963-7354
UIA : BC 02 E-UKNL
Bezit: Alleen laatste jrg.
*UFSIA : LZ 02:64 (T)
Bezit: Alleen laatste 3 jrg.
Oude jr. MAG 3161/4
Urquhart, Christine. - Performance
measurement in library and information
services : health advice from the Value and
EVINCE studies / Christine Urquhart. London : South Bank University, 1997. 12 p. - (Library and information briefings ; 71)
UFSIA : MAG-T 24:71
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-,
Archief- en Documentatiewezen. Voordrachten Informatie 97, 17 en 18
september 1997 / Vlaamse Vereniging voor
Bibliotheek-, Archief- en
Documentatiewezen. - Antwerpen, 1997. 1 cd-rom
UFSIA : MMC-E 68:20
UIA : BC-A 3089
*HHA : MAG-CDT-BIB
07: Perswezen
Baltensweiler, Thomas. - Mass und Wert : die
Exilzeitschrift von Thomas Mann und Konrad
Falke / Thomas Baltensweiler. - Bern : Lang,
1996. - 239 p. - (Geist und Werk der Zeiten ;
86). - ISBN 3-906756-74-2
UIA : GER 830 J 20 BALT 96
Broucke, van den, Ann. - Over het lezen van de
krant / Ann van den Broucke. - Antwerpen :
Katholieke Vlaamse Hogeschool voor
Vrouwen, 1961. - 58 p.
UFSIA : MAG-C 11495
Lijst B: Boek & bibliotheek
oktober 1997
Dierynck, Lieva. - Katholieke periodieken uit de
provincie Antwerpen / Lieva Dierynck ; Raf
Scheers ; Luc Schokkaert. - Leuven : Kadoc,
1997. - 2 v. - (Reeks inventarissen en
repertoria ; 52)
UFSIA : Hist D-X-LEUV 4:52
Bezit: 1–2
*SBA : 598478
Bezit: 1–2
Qiu, Zhenhai. - Anders schreiben, anders
denken : manipulative Taktiken und politische
Denkmuster in der deutschen und chinesischen
Presseberichterstattung / Zhenhai Qiu. T¨ubingen : Niemeyer, 1997. - 205 p. - (Medien
in Forschung und Unterricht ; A:43). ISBN 3-484-34043-6
UIA : GER 07 L-D-QIU 97
St´ephany, Pierre. - La Libre Belgique : histoire
d’un journal libre, 1884-1996 / Pierre
St´ephany. - Louvain-la-Neuve : Duculot,
1996. - 576 p. : ill. - ISBN 2-8011-1140-6
UFSIA : PS 659.3 L-B-STEP 96
*UIA : PSW 07 L-B-STEP 96
Zurings, Maria. - Enkele problemen en gevaren
in verband met de hedendaagse jeugdpers /
Maria Zurings. - Antwerpen : Katholieke
Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen, 1961. 104 p.
UFSIA : MAG-C 11496
Sacr´e, Dirk. - A forgotten autograph poem by
Sidronius Hosschius S.I. (1596-1653) / Dirk
Sacr´e. - Skopje : s.n., 1995. - p. 271-286. <RP>: Ziva Antika. - 45(1995)
MPM : BM 33857:9
Spiessens, Godelieve. - Jan du Buys (ca 1513 na 1556) : een Antwerps speelman, componist,
boekverkoper en muziekuitgever / Godelieve
Spiessens. - s.l. : s.n., 1995. - p. 39-45. <RP>: Revue belge de musicologie. 49(1995)
MPM : BM 33857:8
*SBA : 594221
Warmenhoven, Erik J. - C.H. St John Hornby’s
vellum copy of the Ashendene Press Dante /
Erik J. Warmenhoven ; Elke van Daele ; Steven
A. Bakker. - Antwerp : Zilverdistel , 1996. 132 p. : ill. - (Catalogue ; 3)
SBA : 600282:3
655: Drukkerij. Uitgeverij
Turnbull, Geoffrey. - A history of the Calico
printing industry of Great Britain / Geoffrey
Turnbull ; [edit.] John G. Turnbull. Altringham : Sherratt, 1951. - 501 p. : ill.
SBA : 600328
09: Bibliologie. Bibliofilie
Cockx-indestege, Elly. - Kroniek van het
gedrukte boek in de Nederlanden tot 1940 :
21, afgesloten op 31 oktober 1995 / Elly
Cockx-indestege ; Pierre Delsaerdt ; Marcus de
Schepper ; et al. - Brussel : Archief- en
bibliotheekwezen van Belgi¨e, 1995. p. 293-336. - <RP>: Archief- en
bibliotheekwezen in Belgi¨e. - 66 - 1-4(1995)
MPM : BM 33857:3
Eguiara y Eguren, de, Juan Jos´e. - Pr´ologos a
la Biblioteca Mexicana / Juan Jos´e de Eguiara
y Eguren ; [edit.] Agust´ın Millares Carlo. - 2e
ed. - M´exico, D.F. : Fondo de Cultura
Econo´ mica, 1996. - 303 p. - (Secci´on de obras
de historia ; 1996:4). - ISBN 968-16-1693-6
UFSIA : MAG-MEX-B 5192
Fruhe
¨ Buchkultur Nordwestdeutschlands und der
Niederlande in der Landschaftsbibliothek
Aurich und der Lippischen Landesbibliothek
Detmold / [edit.] Detlev Hellfaier ; Martin
Tielke. - Aurich : Landschaftsbibliothek,
1996. - 40 p. : ill. - Exposition:
Landschaftsbibliothek Aurich vom 19. August
bis 20. September 1996; Lippische
Landes-Brandversicherungsanstalt, Detmold,
vom 15. November bis 20. Dezember 1996
SBA : 600322
*UFSIA : V-RG
Huys, Bernard. - Overzicht van de
muziektypografie in de Zuidelijke Nederlanden
v´oo´ r 1800 / Bernard Huys. - s.l. : s.n., 1986. p. 21-42. - <RP>: Jaarboek van het Vlaams
centrum voor oude muziek. - 2(1986)
MPM : BM 33857:4
Meskens, Ad. - Heyns, Peter, schoolmeester,
auteur / Ad Meskens. - Brussel : Paleis der
Academi¨en, 1996. - p. 338-342. - <RP>:
Nationaal biografisch woordenboek. - v.15
MPM : BM 33857:10
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
2
Lijst E: Economie
oktober 1997
31: Statistiek
312.8: Demografie
Institut national de statistique [Bruxelles]. Annuaire statistique de l’enseignement /
Institut national de statistique [Bruxelles]. Bruxelles. - Voortgezet door: Etudes et
documents de la Direction g´en´erale de
l’organisation des e´ tudes
HHA : LZ-STA-B 373 ASE
Belgi¨e. Federale Diensten voor
Wetenschappelijke, Technische en Culturele
Aangelegenheden. - Census Belgica 2001 :
verslagboek van de tweedaagse studiedag over
het gebruik en de toekomst van de volkstelling
in Belgi¨e, 12 en 19 november 1996 : actes des
deux journ´ees d’´etude sur l’exploitation et
l’avenir du recensement en Belgique, 12 et 19
n / Belgi¨e. Federale Diensten voor
Wetenschappelijke, Technische en Culturele
Aangelegenheden ; Belgi¨e. Services des
affaires scientifiques, techniques et culturelles ;
Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en
Vorming [Leuven] ; Point d’appui travail,
emploi, formation [Leuven] ; Steunpunt
Demografie. - Leuven : s.n., 1997. - 2 v.
HHA : LZ 312.8 L-B-CENS 1997
Bezit: 12–14(1967/1968–1969/1970)
*UFSIA : MAG-ANN B/270
Bezit: 1(1956/1957); 3–4(1958/1959–1959/1960);
6(1961/1962);
K¨oln, Stadt. Amt fur
¨ Statistik und
Einwohnerwesen. - Statistisches Jahrbuch der
Stadt K¨oln / K¨oln, Stadt. Amt f¨ur Statistik und
Einwohnerwesen. - K¨oln : Amt f¨ur Statistik
und Einwohnerwesen
AHB : MAG-S 2.126
Bezit: (1989)–
*SBA : E 185207
Bezit: 39–57(1953–1971)
[100978]
Nationaal Instituut voor de Statistiek
[Brussel]. - Weekbericht / Nationaal Instituut
voor de Statistiek [Brussel]. - Brussel. Voortzetting van: Weekbericht = Communiqu´e
hebdomadaire - Nationaal Instituut voor de
Statistiek [Brussel]; Institut national de
statistique [Bruxelles]. - ISSN 0771-0410
AHB : MAG-S 1.30
Bezit: (1990)–
*RUCA : CB 31 S-EUR-B 11.487
Bezit: 1922(1982)–
*UFSIA : DSSB 304 E-WEEK
Bezit: Alleen laatste 2 jrg.–
*UFSIA : LZ-STA-B 312 WNIS
Bezit: 1922(1982)–
Oude jr. MAG 3306/2
*UFSIA : PS 301 E-WNIS
Bezit: Alleen laatste jrg.–
Statistisches Bundesamt. [Wiesbaden]. Verkehr : Seeschiffahrt Reihe 5 / Statistisches
Bundesamt. [Wiesbaden]. - Wiesbaden. Voortzetting van: Verkehr: Seeschiffahrt Reihe
2
AHB : MAG-S 2.112
Bezit: (1976–1987) (1990)–
United Nations. Statistical Office. - Monthly
bulletin of statistics = Bulletin mensuel de
statistiques / United Nations. Statistical
Office ; Nations unies. Bureau de statistique. New York. - ISSN 0041-7432
AHB : MAG-S 6.25
Bezit: (1973)–
*RUCA : CB 31 S-INT 10.449
Bezit: 1–2
Cliquet, R.L. - Below-replacement fertility and
gender politics / R.L. Cliquet. - Brussel,
1997. - 44 p. - (CBGS-document ; 1997:2)
UIA : PSW 312.8 G-CLIQ 97
Furedi, Frank. - Population and development : a
critical introduction / Frank Furedi. Cambridge : Polity Press, 1997. - 201 p. ISBN 0-7456-1537-6
UIA : PSW 312.8 G-FURE 97
Hammad, - [Colonel]. - Les mouvements de
populations a` la recherche de travail ou de
libert´e : un ”plus” ou un risque pour la
soci´et´e? / Hammad [Colonel]. - Bruxelles,
1997. - 107 p. - (Veiligheid en strategie =
S´ecurit´e et strat´egie ; 53)
UIA : BC-C 3495
UFSIA : MAG-C 11484
Le p´eriple cid`epien : une exp´erience de
formation et de recherche en population et
d´eveloppement, 1987-1995 / [edit.] Michel
Willems. - Louvain-la-Neuve : CIDEP, 1995. 178 p. : ill. - ISBN 2-87209-418-0
RUCA : CB 37 M-B 40.216
*LUC : 301.185.1 WILL 1995
*UIA : PSW 312.8 G-WILL 95
Tercken, Veerle. - De niet-actieve bevolking in
Belgi¨e : de ouderen : descriptieve en
comparatieve benadering van statistische
bronnen / Veerle Tercken. - Brussel : Federale
Diensten voor Wetenschappelijke,Technische
en Culturele Aangelegenheden, 1997. - 102 p. (Sociale zekerheid = S´ecurit´e sociale ; 1997:2)
UIA : BC-C 3579
*UFSIA : LZ 351.84 L-B-TERC 97
Bezit: 4–49(1950–1995); ontbreekt: 9:7(1955);
13:12(1959);
*UFSIA : LZ-STA-INT 312 MBS
Bezit: 1(1947)–
Oude jr. MAG 3543/1
33: Economie
The aftermath of ’real existing socialism’ in
Eastern Europe / [edit.] Jacques Hersh ;
Johannes Dragsbaek Schmidt ; Anne
Lorentzen ; et al. - Basingstoke : Macmillan,
1996-1997. - 2 v. - (International political
economy series ; 1996:1)
UIA : PSW 338.2 L-EUR-HERS 96
Bezit: 1–2
Anad´on, Marta. - Le partenariat : d´efinitions,
enjeux, pratiques / Marta Anado´ n ; Beatriz
Canario ; Rui Canario ; et al. - Paris, 1997. ´
219 p. - (Education
permanente ; 131)
UFSIA : MAG-T 11:131
Lijst E: Economie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Atkinson, Giles. - Measuring sustainable
development : macroeconomics and the
environment / Giles Atkinson ; Richard
Dubourg ; Kirk Hamilton ; et al. - Cheltenham :
Elgar, 1997. - 252 p. - ISBN 1-85898-572-2
RUCA : CB 330 M-B 40.148
Baeten, Guy. - Mobiliteit : landschap van macht
en onmacht / Guy Baeten ; Andr´e Spithoven ;
Louis Albrechts. - Leuven : Acco, 1997. 157 p. : ill. - ISBN 90-334-3800-3
UIA : PSW 301.188 L-B-BAET 97
*UFSIA : LZ 301.188 L-B-BAET 97
*UFSIA : PS 301.188 L-B-BAET 97
Barzel, Yoram. - Productivity change, public
goods and transaction costs : essays at the
boundaries of microeconomics / Yoram
Barzel. - Aldershot : Elgar, 1995. - 473 p. (Economists of the twentieth century ;
1995:13). - ISBN 1-85898-076-3
UFSIA : LZ 330.104 G-BARZ 95
Blommaert, Jo. - Buitengewone loopbanen
worden gewoon / Jo Blommaert ; Anne-Marie
Pirard. - Brussel : Koning Boudewijnstichting,
1996. - 70 p. - (Arbeid en niet-arbeid morgen :
een toekomstverkennende reflectie = Travail et
non-travail : r´eflections ; 1996:4). ISBN 90-5130-210-X
UIA : PSW 301.188.1 L-B-BLOM 96
*SBA : D 593575
Burda, Michael. - Macroeconomics : a
European text / Michael Burda ; Charles
Wyplosz. - 2e ed. - Oxford : Oxford University
Press, 1997. - 613 p. - ISBN 0-19-877468-0
RUCA : CB 330 M-B 40.227
Carl Menger (1840-1921) / [edit.] Mark Blaug. Aldershot : Elgar, 1992. - 241 p. - (Pioneers in
economics ; 26). - ISBN 1-85278-489-X
UFSIA : MAG-B 36580
Creedy, John. - General equilibrium and
welfare / John Creedy. - Cheltenham : Elgar,
1996. - 166 p. - ISBN 1-85898-418-1
UFSIA : MAG-B 36734
Degraeve, Zeger. - Determining sourcing
strategies : a decision model based on activity
and cost driver information / Zeger Degraeve ;
Filip Roodhooft. - Leuven : KUL, 1997. 27 p. - (Onderzoeksrapport ; 9718)
HHA : LZ 33 F 4:9718
*RUCA : CB 65 F 10.038:9718
D’Iribarne, Philippe. - La logique de l’honneur /
Philippe D’Iribarne. - Paris : du Seuil, 1989. 279 p. - (Collection Points : s´erie Essais ;
268). - ISBN 2-02-020784-2
RUCA : VERLU
Drake, Leigh. - Semi-nonparametric estimates of
rational and myopic habit formation / Leigh
Drake ; Adrian R. Fleissig. - Loughborough,
1997. - 22 p. - (Economic research papers ;
1997:12)
UFSIA : LZ 33 F 14:1997,12
Eaton, B. Curtis. - On the foundations of
monopolistic competition and economic
geography / B. Curtis Eaton ; Richard G.
Lipsey. - Cheltenham : Elgar, 1997. - 314 p. (Economists of the twentieth century ;
1997:3). - ISBN 1-85898-536-6
UFSIA : LZ 330.104 G-EATO 97
1
Lijst E: Economie
Equity, efficiency and growth : the future of the
welfare state / [edit.] Mario Baldassarri ; Luigi
Paganetto ; Edmund S. Phelps. - Basingstoke :
Macmillan, 1996. - 428 p. - (Central issues in
contemporary economic theory and policy ;
1996:1). - ISBN 0-312-16014-3
UFSIA : LZ 338.47 G-BALD 96
Ethics, rationality and economic behaviour /
[edit.] Francesco Farina ; Frank Hahn ; Stefano
Vannucci. - Oxford : Clarendon Press, 1996. 352 p. - ISBN 0-19-828981-2
LUC : 174 FARI 1996
*RUCA : CB 330 M-B 39.722
Eugen von B¨ohm-Bawerk (1851-1914) and
Friedrich von Wieser (1851-1926) /
[edit.] Mark Blaug. - Aldershot : Elgar, 1992. 249 p. - (Pioneers in economics ; 27). ISBN 1-85278-490-3
UFSIA : MAG-B 36579
Fluckiger,
¨
Yves. - L’´economie en 400 questions
et 1600 r´eponses : introduction a` l’analyse
micro et macro-´economique / Yves Fl¨uckiger ;
Jacques Silber ; Milad Zarin-Nejadan. Gen`eve : Georg Editeur, 1996. - 181 p. ISBN 2-8257-0453-9
UFSIA : LZ 33 G-FLUE 96
Gerlach, Stefan. - Exchange rate regimes and
the expectations hypothesis of the term
structure / Stefan Gerlach ; Frank Smets. Basle : Bank for International Settlements,
1997. - 19 p. - (BIS working paper ; 43)
LUC : 339.7 BISW :43 1997
*RUCA : CB 33 F 10.139:43
Gordon, Robert J. - Macroeconomics / Robert J.
Gordon. - 2e dr. - Boston : Little, Brown,
1981. - 610 p. : ill. - ISBN 0316321303
LUC : 330.101 GORD 1981
*UFSIA : MAG-B 33093
De grote race voorwaarts : economische en
maatschappelijke revoluties in China /
[regie] Hans Eeckels ; [medew.] Leo
Hellemans. - s.l. : TV1, 1997. 1 videocassette, 40 min
UFSIA : MMC-A 33:21
VHS
Indonesia-Malaysia-Thailand growth triangle :
theory to practice / [edit.] Myo Thant ; Min
Tang. - Manila : Asian Development Bank,
1996. - 263 p. - ISBN 971-561-069-2
RUCA : CUYVE
In´egalit´es, progr`es technique et
internationalisation / [edit.] Jean-Pierre
Laffargue. - Paris : Presses de Sciences-Po,
1997. - p. 1029-1366. - (Revue e´ conomique ;
48:5). - ISBN 2-7246-2800-4
UFSIA : MAG 3151/5:48,5
Internet economics / [edit.] Lee W. McKnight ;
Joseph P. Bailey. - Cambridge, Mass. : MIT
Press, 1997. - 525 p. - ISBN 0-262-13336-9
LUC : 681.35 MCKN 1997
Jarrow, Robert A. - Modelling fixed income
securities and interest rate options / Robert A.
Jarrow. - New York : McGraw-Hill, 1996. 256 p. - Met: 1 diskette. - ISBN 0-07-912253-1
UFSIA : LZ 330.115 G-JARR 96
Bezit: Basiswerk; 1 diskette
*RUCA : CB 336 M-B 38.643
Bezit: Basiswerk ; Diskette
Lijst E: Economie
oktober 1997
Kamin, Steven B. - A multi-country comparison
of the linkages between inflation and exchange
rate competitiveness / Steven B. Kamin. Basle : Bank for International Settlements,
1997. - 22 p. - (BIS working paper ; 45)
LUC : 339.7 BISW :45 1997
*RUCA : CB 33 F 10.139:45
Kamin, Steven B. - Some multi-country evidence
on the effects of real exchange rates on output /
Steven B. Kamin ; Marc Klau. - Basle : Bank
for International Settlements, 1997. - 15 p. (BIS working paper ; 48)
LUC : 339.7 BISW :48 1997
*RUCA : CB 33 F 10.139:48
Knut Wicksell (1851-1926) / [edit.] Mark Blaug. Aldershot : Elgar, 1992. - 430 p. - (Pioneers in
economics ; 28). - ISBN 1-85278-491-1
UFSIA : MAG-B 36582
Leddin, Anthony J. - The macroeconomy of
Ireland / Anthony J. Leddin ; Brendan M.
Walsh. - 3e ed. - Dublin : Gill & Macmillan,
1995. - 433 p. - ISBN 0-7171-2289-1
LUC : 330.101 LEDD 1995
The legacy of Hicks : his contributions to
economic analysis / [edit.] Harald Hagemann ;
Omar F. Hamouda. - London : Routledge,
1995. - 280 p. - ISBN 0-415-06874-6
RUCA : CB 330 M-B 40.143
*UFSIA : LZ 330.8 N-HICK-HAGE 95
Leon Walras (1834-1910) / [edit.] Mark Blaug. Aldershot : Elgar, 1992. - 459 p. - (Pioneers in
economics ; 25). - ISBN 1-85278-488-1
UFSIA : MAG-B 36581
Macroeconomic issues facing Asean countries /
[edit.] John Hicklin ; David Robinson ; Anoop
Singh. - Washington : IMF, 1997. - 397 p. ISBN 1-55775-637-6
LUC : 339.7 HICK 1997
Maddison, Angus. - Explaining the economic
performance of nations : essays in time and
space / Angus Maddison. - Aldershot : Elgar,
1995. - 482 p. - (Economists of the twentieth
century ; 1995:2). - ISBN 1-85278-600-0
RUCA : CB 330 M-B 40.149
*AHB : 338.2 G-MADD 95
*LUC : 338.2 MADD 1995
*UFSIA : LZ 338.2 G-MADD 95
Murphy, Antoin E. - John Law : economic
theorist and policy-maker / Antoin E.
Murphy. - Oxford : Clarendon Press, 1997. ISBN 0-19-828649-X
RUCA : CB 330 M-B 40.134
Ouanes, Abdessatar. - Macroeconomic
accounting and analysis in transition
economies / Abdessatar Ouanes ; Subhash
Thakur ; [medew.] Ian Lienert ; et al. Washington, D.C. : IMF, 1997. - 183 p. ISBN 1-55775-628-7
LUC : 339.7 OUAN 1997
Ramaswamy, Srichander. - Global asset
allocation in fixed income markets / Srichander
Ramaswamy. - Basle : Bank for International
Settlements, 1997. - 26 p. - (BIS working
paper ; 46)
LUC : 339.7 BISW :46 1997
*RUCA : CB 33 F 10.139:46
Samuelson, Paul A. - Handboek economie / Paul
A. Samuelson. - Utrecht : Spectrum, 1978. 2 v. - (Het wetenschappelijke boek ; 46). ISBN 90-274-5847-2
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
LUC : 33 SAMU 1978
Bezit: 1–2
SME’s : employment, innovation and growth. Paris : OECD, 1996. - 77 p. - (OECD
documents = Documents OECD ; 1996:5). ISBN 92-64-15300-4
RUCA : CB 658 M-B 40.162
Smets, Frank. - Financial asset prices and
monetary policy : theory and evidence / Frank
Smets. - Basle : Bank for International
Settlements, 1997. - 28 p. - (BIS working
paper ; 47)
LUC : 339.7 BISW :47 1997
*RUCA : CB 33 F 10.139:47
Stiglitz, Joseph E. - Economics / Joseph E.
Stiglitz. - 2e ed. - New York : Norton, 1997. 997 p. - ISBN 0-393-96895-2
UFSIA : LZ 33 G-STIG 97
Stiglitz, Joseph E. - Principles of
macroeconomics / Joseph E. Stiglitz. - 2e ed. New York : Norton, 1997. - 557 p. ISBN 0-393-96838-3
UFSIA : LZ 330.101 G-STIG 97
Stiglitz, Joseph E. - Principles of
microeconomics / Joseph E. Stiglitz. - 2e ed. New York : Norton, 1997. - 562 p. ISBN 0-393-96929-0
UFSIA : LZ 330.104 G-STIG 97
Sutton, Gregory D. - Is there excess comovement
of bond yields between countries? / Gregory D.
Sutton. - Basle : Bank for International
Settlements, 1997. - 17 p. - (BIS working
paper ; 44)
LUC : 339.7 BISW :44 1997
*RUCA : CB 33 F 10.139:44
Uncertainty in economic thought /
[edit.] Christian Schmidt. - Cheltenham : Elgar,
1996. - 239 p. - ISBN 1-85898-318-5
RUCA : CB 330 M-B 40.132
Van Bonn naar Berlijn / [edit.] L. Lindlar ; K.
van Paridon. - Amsterdam : Duitsland
Instituut, 1997. - 327 p. - ISBN 90-803531-5-9
RUCA : CB 330 M-B 40.138
Bezit: 2
Vikøren, Birger. - Interest rate differential,
exchange rate expectations and capital
mobility : Norwegian evidence / Birger
Vikøren. - Oslo : Norges Bank, 1994. - 168 p. (Norges Banks skriftserie ; 21). ISBN 82-7553-060-1
HHA : LZ 336.7 F 3:21
*RUCA : CB 33 F 10.148:21
*UFSIA : LZ 339.7 L-N-VIKO 94
Wereldhave [Den Haag]. - Jaarverslag /
Wereldhave [Den Haag]. - Den Haag
UFSIA : MAG-ANN-B/2303
Bezit: (1996)–
Zon, van, Adriaan. - Health, education and
endogenous growth / Adriaan van Zon ; Joan
Muysken. - Maastricht : MERIT, 1997. 39 p. - (MERIT ; 2/97-009)
LUC : 330.35 VANZ 1997
331: Arbeid
Bequele, A. - First things first in child labour :
eliminating work detrimental to children / A.
Bequele ; W. Myers. - Geneva : International
Labour Office, 1995. - 163 p. - (ILO child
labour collection ; 1995:2). ISBN 92-2-109197-X
RUCA : CUYVE
2
Lijst E: Economie
oktober 1997
Beroepsvereniging van Uitzendkantoren
[Brussel]. - Een enquˆete rond uitzendarbeid /
Beroepsvereniging van Uitzendkantoren
[Brussel]. - Brussel : UPEDI, 1996. - 48 p.
HHA : LZ 331.6 L-B-ENQU 1996
Blau, Harald. - Germany / Harald Blau ; Herbert
Hofmann ; Wolfgang Meyerle ; et al. Luxembourg : EUR-OP, 1997. - 207 p. (Labour market studies ; 1997:12). ISBN 92-827-8755-9
UFSIA : LZ 331.6 L-D-BLAU 97
Blommaert, Jo. - Buitengewone loopbanen
worden gewoon / Jo Blommaert ; Anne-Marie
Pirard. - Brussel : Koning Boudewijnstichting,
1996. - 70 p. - (Arbeid en niet-arbeid morgen :
een toekomstverkennende reflectie = Travail et
non-travail : r´eflections ; 1996:4). ISBN 90-5130-210-X
UIA : PSW 301.188.1 L-B-BLOM 96
*SBA : D 593575
Bruyninckx, Hans. - Staat Amerika model? Het
werkgelegenheidswonder kritisch onderzocht /
Hans Bruyninckx. - Leuven : Steunpunt
Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, 1997. 83 p. - (Dossier ; 13). - ISBN 90-75314-12-4
HHA : LZ 331.6 L-USA-BRUY 1997
Child labour : law and practice. - Geneva : ILO,
1991. - 224 p. - (Conditions of work digest ;
10:1). - ISBN 92-2-107751-9
RUCA : CUYVE
*UIA : PSW 301 E-CWD:10,1
Chˆomage : r´eduire la fracture / [edit.] Bruno van
der Linden ; [medew.] Patrick Chaussepied ; et
al. - Brussel : De Boeck Universit´e, 1997. 516 p. - (Ouvertures e´ conomiques : s´erie
Jalons ; 1997:1). - ISBN 2-8041-24940
RUCA : CB 331 M-B 40.165
Dehaes, Viviane. - Gezinseffectrapportage :
loopbaanonderbreking en deeltijdse arbeid :
effecten van de arbeidssituatie op de gezinnen /
Viviane Dehaes ; Peter Vanzegbroeck ;
Edmond Lambrechts ; et al. - Brussel, 1997. 200 p. - (CBGS-document ; 1997:3)
UFSIA : DSSB 304 L-B-DEHA 97
UFSIA : LZ 351.83 L-B-DEHA 97
UIA : PSW 301.185 L-B-DEHA 97
Dex, Shirley. - Flexible employment : the future
of Britain’s jobs / Shirley Dex ; Andrew
McCulloch. - Basingstoke : Macmillan, 1997. 207 p. - ISBN 0-333-68214-9
UFSIA : LZ 331.6 L-GB-DEX 97
Duerinck, Jan. - Arbeidsherverdelende
bijdrageverminderingen : persconferentie, 19
juli 1996 / Jan Duerinck. - Brussel : SEVI,
1996. - <LOS>
RUCA : CB 331 M-B 40.225
European Commission. Directorate-General V
for Employment, Industrial Relations and
Social Affairs. - Naar een Europese
informatiemaatschappij voor ons allen : eerste
overwegingen van de werkgroep van
deskundigen : samenvatting van het
interimverslag / European Commission.
Directorate-General V for Employment,
Industrial Relations and Social Affairs. Brussel : EUR-OP, 1995. - 18 p.
HHA : LZ 331.6 G-EURO 1995
Festjens, M-J. - Budgettaire kost van een
werkloze van 1983 tot 1997 = Couˆ t budg´etaire
d’un choˆ meur de 1983 a` 1997 / M-J. Festjens ;
M. Lambrecht ; L. Masure ; et al. - Brussel :
Federaal Planbureau, 1997. - 59 p. - (Planning
paper ; 79)
UIA : BC-C 3574
*RUCA : CB 33 F 10.135:79
Fiscaliteit, parafiscaliteit en de werking van de
arbeidsmarkt in Belgi¨e / [edit.] Andr´e van
Poeck ; Paul van Rompuy ; Jacques Vanneste ;
et al. - Brussel : Federale Diensten voor
Wetenschappelijke, Technische en Culturele
Aangelegenheden, 1996. - ill. - (Fiscaliteit =
Fiscalit´e ; 1996:5)
RUCA : CB 331 M-B 40.195
*LUC : 336.2 VANP 1996
*UFSIA : LZ 331.6 L-B-POEC 96
*UIA : RECH 351.72 L-B-POEC 96
Friedmann, Georges. - Sept e´ tudes sur l’homme
et la technique / Georges Friedmann. - Paris :
Gonthier, 1966. - 215 p. - (Biblioth`eque
M´ediations ; 52)
UFSIA : MAG-A 10108
*RUCA : CBM 30 M-B 7.061
*SBA : A 209234:52
Industrial relations in Europe : traditions and
transitions / [edit.] Joris van Ruysseveldt ; Jelle
Visser. - London : Sage, 1996. - 424 p. ISBN 0-8039-7965-7
LUC : 301.188.0 VANR 1996
*UIA : PSW 331.88 L-EUR-RUYS 96
International Labour Office. - World
employment / International Labour Office. Geneva
RUCA : CUYVE
Lijst E: Economie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bezit: (1996/97)
*UIA : PSW 301 E-WE
Bezit: (1995)
Katholieke Universiteit Leuven. Steunpunt
Werkgelegenheid, Arbeid, Vorming. - De
arbeidsmarkt in Vlaanderen : jaarboek /
Katholieke Universiteit Leuven. Steunpunt
Werkgelegenheid, Arbeid, Vorming ;
Stuurgroep Strategisch
Arbeidsmarktonderzoek [Brussel]. - Leuven
UIA : PSW 301 E-AV
Bezit: (1995–1997)
*HHA : LZ 331.6 E-ARBE
Bezit: (1996)–
*LUC : 331.6 ARBE 1996
Bezit: (1996)
*RUCA : CB 33 M-B 39.453
Bezit: (1996)
*UFSIA : DSSB 304 E-ARVL
Bezit: (1995)–
*UFSIA : LZ 331.6 L-B-ARBE
Bezit: (1996)
Klamer, A. - De illusie van volledige
werkgelegenheid / A. Klamer ; L. van der
Laan ; J. Prij. - Assen : Van Gorcum, 1997. 57 p. - ISBN 90-232-3274-7
UIA : PSW 331.6 L-NL-KLAM 97
Lim, Lin Lean. - More and better jobs for
women : an action guide / Lin Lean Lim. Geneva : International Labour Office, 1996. 193 p. - ISBN 92-2-109459-6
RUCA : CUYVE
Mossink, J.C.M. - Trends in arbeid en
gezondheid 1996 / [edit.] I.L.D. Houtman ;
J.C.M. Mossink ; D.J. Klein Hesselink ; J.H.
Kwantes ; et al. - Amsterdam : NIA TNO, 1997
UIA : CA - D4
Bezit: (1996)
Schriftenreihe des Deutschen Bauernverbandes
e.V. - Bonn
HHA : D 63-BAUE
Bezit: 2(1987)
Simoens, Peter. - Wie werkt nog na vijftig? /
Peter Simoens ; Jan Denys. - Leuven :
Davidsfonds, 1997. - 174 p. ISBN 90-6152-998-0
LUC : 301.185.1 SIMO 1997
HHA : LZ 331.6 G-SIMO 1997
Smith, John Grieve. - Full employment : a
pledge betrayed / John Grieve Smith. Houndmills : Macmillan, 1997. - 262 p. ISBN 0-333-68737-X
UFSIA : LZ 331.6 G-SMIT 97
´
Vandeville, V. - Evaluation
des politiques de
r´esorption du choˆ mage de longue dur´ee : offre
et demande du travail / V. Vandeville ;
[medew.] B. Mahy ; et al. - Bruxelles :
Services f´ed´eraux des affaires scientifiques,
techniques et culturelles, 1996. - 162 p. (Sociale zekerheid = S´ecurit´e sociale ; 1996:2)
RUCA : CB 331 M-B 40.199
*LUC : 331.6 VAND 1996
*UFSIA : LZ 331.6 L-B-VAND 96
*UIA : BC-C 3214
Vandyck, Claudine. - De vraag naar diensten
m.b.t. personeelsbeleid / Claudine Vandyck. Brussel, 1996. - 95 p. - (Diensten aan
ondernemingen = Services aux entreprises ;
1996:2)
RUCA : CB 331 M-B 40.203
*LUC : 658.3 VAND 1996
*UFSIA : LZ 331 L-B-VAND 96
*UIA : BC-C 3255
Vanhuynegem, Philippe. - Comparaison des
syst`emes de protection sociale dans le domaine
des soins de sant´e, des retraites et des
assurances choˆ mage en Europe / Philippe
Vanhuynegem ; [edit.] Michel Dispersyn ;
Yvan Guillaume. - Bruxelles : Services
f´ed´eraux des affaires scientifiques, techniques
et culturelles, 1996. - 123 p. - (Sociale
zekerheid = S´ecurit´e sociale ; 1996:1)
RUCA : CB 331 M-B 40.192
*LUC : 351.84 VANH 1996
*UFSIA : DSSB 304 G-VANH 96
*UFSIA : MAG-C 10969
*UIA : BC-C 3190
Weber, Wolfgang. - Grundbegriffe der
Personalwirtschaft / Wolfgang Weber ;
Wolfgang Mayrhofer ; Werner Nienh¨user. Stuttgart : Sch¨affer-Poeschel, 1993. - 332 p. (Sammlung Poeschel ; 127). ISBN 3-7910-9153-0
UFSIA : LZ 331 BB-WEBE 93
Working time around the world. - Geneva :
International Labour Office, 1995. - 398 p. (Conditions of work digest ; 1995:14). ISBN 92-2-109510-X
LUC : 301.188.0 WORK 1995
Zon, van, Adriaan. - On trickling chimneys and
other unemployment misery / Adriaan van Zon ;
Huub Meijers ; Joan Muysken. - Maastricht :
MERIT, 1997. - 36 p. - (MERIT ; 2/97-006)
LUC : 331 VANZ 1997
3
Lijst E: Economie
336: Financi¨en
L’avenir de l’industrie bancaire. - Paris :
Editions Le Monde, 1994. - 321 p. - (Revue
d’´economie financi`ere ; 28). ISBN 2-87-899-088-9
UFSIA : MAG-T 86:28
Belgi¨e. Ministerie van Financi¨en.
Hoofdbestuur der Directe Belastingen. Algemeen commentaar van de overeenkomsten
tot het vermijden van dubbele belasting /
Belgi¨e. Ministerie van Financi¨en.
Hoofdbestuur der Directe Belastingen. Brussel : Ministerie van Financi¨en, 1990-. 3 v. losbl.
RUCA : CB 336 B 49
Bezit: 1
*UIA : RECH 351.72 L-B-ALGE 90
Bezit: 1–3
Binon, F. - Incitants fiscaux, montages financiers
et finances publiques / F. Binon ; M. Dejardin ;
J.M. Deremince ; [et al]... - Bruxelles, 1996. 2 v. - (Fiscaliteit = Fiscalit´e ; 1996:3)
RUCA : CB 336 M-B 40.194
Bezit: +A
*LUC : 336.2 BINO 1996
Bezit: A–B
*UFSIA : LZ 336.2 L-B-BINO 96
Bezit: A–B
*UIA : BC-C 3238
Bezit: A–B
Borio, Claudio E.V. - The implementation of
monetary policy in industrial countries : a
survey / Claudio E.V. Borio. - Basle : Bank for
International Settlements, 1997. - 148 p. - (BIS
economic papers ; 47). - ISBN 92-9131-045-X
LUC : 339.7 BIS :47 1997
*RUCA : CB 33 F 10.146:47
*UFSIA : LZ 339.7 F 5:47
Cohen, Bernice. - The edge of chaos : financial
booms, bubbles, crashes and chaos / Bernice
Cohen. - Chichester : Wiley, 1997. - 392 p. ISBN 0-471-97237-1
UFSIA : LZ 336.76 G-COHE 97
La coop´eration dans le syst`eme financier
international. - Paris : Le Monde, 1995. 344 p. - (Revue d’´economie financi`ere ; 33)
UFSIA : MAG-T 86:33
*RUCA : DWEIR
Cottrell, Philip L. - Rebuilding the financial
system in Central and Eastern Europe,
1918-1994 / Philip L. Cottrell. - Aldershot :
Scolar Press, 1997. - 177 p. ISBN 1-85928-413-2
UFSIA : LZ 336.7 L-EUR-COTT 97
Current legal issues affecting central banks /
[edit.] Robert C. Effros. - Washington :
International Monetary Fund, 1992-. ISBN 1-55775-142-0
RUCA : O 339 M-B 36.144
Bezit: 1–2 ; 4
*LUC : 339.7 CURR 1994
Bezit: 2
Les cycles financiers. - Paris : Editions Le
Monde, 1993. - 426 p. - (Revue d’´economie
financi`ere ; 26). - ISBN 2-87-899-074-9
UFSIA : MAG-T 86:26
Developments in local government finance :
theory and policy / [edit.] Giancarlo Pola ;
George France ; Rosella Levaggi. Cheltenham : Elgar, 1996. - 333 p. ISBN 1-85898-377-0
Lijst E: Economie
oktober 1997
UFSIA : LZ 336.1 G-POLA 96
De Economische en Monetaire Unie en de
Belgische economie / [edit.] Paul van den
Bempt. - Antwerpen : Intersentia, 1997. 167 p. - ISBN 90-5095-005-1
HHA : LZ 338.2 L-B-BEMP 1997
*AHB : 339.7 L-EG-BEMP 97
*UFSIA : LZ 338.2 L-B-BEMP 97
*UIA : RECH 341.175 G-BEMP 97
Effectenbeursvennootschap van Brussel. Indexen en statistieken = Indices et
statistiques = Indexes and statistics /
Effectenbeursvennootschap van Brussel ;
Soci´et´e de bourse de valeurs mobili`eres de
Bruxelles ; Brussels Stock Exchange. - Brussel
UFSIA : LZ-STA-B 336.74 INST
Bezit: (1997)–
European Investment Bank. Chief
Economist’s Department. - Economic and
financial reports / European Investment Bank.
Chief Economist’s Department. - Luxembourg
UFSIA : LZ 336.7 F 11
Bezit: (1997)–
Festjens, M-J. - Budgettaire kost van een
werkloze van 1983 tot 1997 = Couˆ t budg´etaire
d’un choˆ meur de 1983 a` 1997 / M-J. Festjens ;
M. Lambrecht ; L. Masure ; et al. - Brussel :
Federaal Planbureau, 1997. - 59 p. - (Planning
paper ; 79)
UIA : BC-C 3574
*RUCA : CB 33 F 10.135:79
Finance en Europe : questions de confiance? Paris : Montchrestien, 1996. - 223 p. - (Revue
d’´economie financi`ere ; 38). ISBN 2-91-114-422-8
UFSIA : MAG-T 86:38
Financement prospectif des hoˆ pitaux belges /
[edit.] F.H. Roger France ; M. Marchand ; M.C.
Closon. - Bruxelles, 1996. - 2 v. in 1. (Gezondheidseconomie = Economie de la
sant´e ; 1996:3)
RUCA : CB 301 M-B 40.193
*LUC : 301.188.6 FRAN 1996
*UFSIA : LZ 338.46 L-B-ROGE 96
*UIA : BC-C 3242
Financiering van de perinatale ziekenhuiszorg in
Belgi¨e / [edit.] Luk Cannoodt ; A. Vleugels. Brussel, 1996. - 206 p. (Gezondheidseconomie = Economie de la
sant´e ; 1996:2)
RUCA : CB 336 M-B 40.197
*LUC : 336.5 CANN 1996
*UFSIA : MAG-C 10855
*UIA : BC-C 3241
Finnish Bankers’ Association. - The Finnish
banking system / Finnish Bankers’
Association. - 10e ed. - Helsinki, 1991. - 58 p. ISBN 951-95200-4-X
UIA : BC-B 8740
Fiscaliteit, parafiscaliteit en de werking van de
arbeidsmarkt in Belgi¨e / [edit.] Andr´e van
Poeck ; Paul van Rompuy ; Jacques Vanneste ;
et al. - Brussel : Federale Diensten voor
Wetenschappelijke, Technische en Culturele
Aangelegenheden, 1996. - ill. - (Fiscaliteit =
Fiscalit´e ; 1996:5)
RUCA : CB 331 M-B 40.195
*LUC : 336.2 VANP 1996
*UFSIA : LZ 331.6 L-B-POEC 96
*UIA : RECH 351.72 L-B-POEC 96
How taxes affect economic behavior /
[edit.] Henry J. Aaron ; et al. - Washington,
D.C. : Brookings Institution, 1981. - 456 p. :
ill. - ISBN 0-8157-0012-1
LUC : 336.2 AARO 1981
*UFSIA : LZ 336.2 L-USA-AARO 81
Hypo-Bank International. - Gescha¨ ftsbericht =
Rapport d’exercice = Report for the year /
Hypo-Bank International. - Luxembourg. Titel varieert: Annual report
UFSIA : MAG-ANN-B/2305
Bezit: (1996)–
*RUCA : CB 33 EE-EUR 11.780
Bezit: (1991)–
L’industrie bancaire. - Paris : Editions Le
Monde, 1993. - 563 p. - (Revue d’´economie
financi`ere ; 27). - ISBN 2-87-899-086-2
UFSIA : MAG-T 86:27
Interest rate liberalization and money market
development : selected country experiences :
proceedings of a seminar held in Beijing 1995 /
[edit.] Hassanali Mehran ; Bernard Laurens ;
Marc Quintyn. - Washington, D.C. : IMF,
1996. - 161 p. - ISBN 1-55775-563-9
RUCA : O 336 M-B 40.176
*LUC : 339.7 MEHR 1996
Itimelongo Titi, -. - Le fonctionnement actuel du
syst`eme mont´etaire international et les
difficult´es de paiements ext´erieurs des pays en
d´eveloppement, le cas du Zaire (1960-1989) /
Itimelongo Titi. - Anvers : RUCA,
1991-1992. - 2 v.
RUCA : O 339 M-B 40.168
Bezit: 1–2
Jarrow, Robert A. - Modelling fixed income
securities and interest rate options / Robert A.
Jarrow. - New York : McGraw-Hill, 1996. 256 p. - Met: 1 diskette. - ISBN 0-07-912253-1
UFSIA : LZ 330.115 G-JARR 96
Bezit: Basiswerk; 1 diskette
*RUCA : CB 336 M-B 38.643
Bezit: Basiswerk ; Diskette
Kabang Musau Donatien, -. - La gestion de la
dette et le probl`eme d’insolvabilit´e en Afrique
centrale : analyse compar´ee du seuil de
tolerance / Kabang Musau Donatien. Antwerpen : RUCA, 1997. - 300 p.
RUCA : O 339 M-B 40.167
Laffan, Brigid. - The finances of the European
Union / Brigid Laffan. - Basingstoke :
Macmillan, 1997. - 293 p. - (The European
Union series ; 1997:4). - ISBN 0-333-60986-7
UIA : PSW 336 L-EG-LAFF 97
Lønning, Ingunn M. - Controlling inflation by
use of the interest rate : the critical roles of
fiscal policy and government debt / Ingunn M.
Lønning. - Oslo : Norges Bank, 1997. - 252 p. (Norges Banks skriftserie ; 25). ISBN 82-7553-105-5
HHA : LZ 336.7 F 3:25
*LUC : 336.3 LONN 1997
*UFSIA : MAG-B 36069
Macroeconomic issues facing Asean countries /
[edit.] John Hicklin ; David Robinson ; Anoop
Singh. - Washington : IMF, 1997. - 397 p. ISBN 1-55775-637-6
LUC : 339.7 HICK 1997
Les march´es financiers e´ mergents. - Paris :
Editions Le Monde, 1994. - 2 v. - (Revue
d’´economie financi`ere ; 29). ISBN 2-87-899-094-3
UFSIA : MAG-T 86:29-30
Bezit: 29–30
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
4
Lijst E: Economie
Market efficiency : stock market behaviour in
theory and practice / [edit.] Andrew W. Lo. Cheltenham : Elgar, 1997. - 2 v. - (The
international library of critical writings in
financial economics ; 3). ISBN 1-85898-161-1
UFSIA : CBB
Bezit: 1–2
Mishkin, Frederic S. - The economics of money,
banking, and financial markets / Frederic S.
Mishkin. - 5e ed. - Reading : Addison-Wesley,
1997. - 739 p. - ISBN 0-321-01440-5
RUCA : CB 336 M-B 40.158
Les nouvelles formes de gestion de l’´epargne. Paris : Montchrestien, 1997. - 244 p. - (Revue
d’´economie financi`ere ; 42). ISBN 2-91-1144-287
UFSIA : MAG-T 86:42
Optimum currency areas : new analytical and
policy developments / [edit.] Mario I. Blejer ;
Jacob A. Frenkel ; Leonardo Leiderman ; et
al. - Washington, D.C. : IMF, 1997. - 114 p. ISBN 1-55775-652-X
LUC : 339.7 BLEJ 1997
Ouanes, Abdessatar. - Macroeconomic
accounting and analysis in transition
economies / Abdessatar Ouanes ; Subhash
Thakur ; [medew.] Ian Lienert ; et al. Washington, D.C. : IMF, 1997. - 183 p. ISBN 1-55775-628-7
LUC : 339.7 OUAN 1997
Le prix du risque. - Paris : Montchrestien, 1996. 327 p. - (Revue d’´economie financi`ere ; 37). ISBN 2-91-114-421-X
UFSIA : MAG-T 86:37
Reeth, van, Daam. - Competition, bidding and
pricing in Belgian treasury bill auctions :
experimental and empirical evidence on the
optimal auction format / Daam van Reeth. Antwerpen : UFSIA, 1997. - 496 p. (Proefschriften ; 1997:2)
UFSIA : LZ 33 F 5:1997 REET
R´eflexions sur le syst`eme bancaire franc¸ais. Paris : Montchrestien, 1997. - 249 p. - (Revue
d’´economie financi`ere ; 39). ISBN 2-91-114-423-6
UFSIA : MAG-T 86:39
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Begrotingsadvies 1997 / Sociaal-Economische
Raad van Vlaanderen. - Brussel, 1997. - 92 p. (Adviezen ; Aanbevelingen ; Standpunten ;
1997:11)
AHB : T 19
UIA : RECH 34 F-SERV:A,1997,11
De sociale uitgaven in Belgi¨e / [edit.] E. Omey ;
W. van Eeckhoutte ; J. Denduyver ;
[medew.] K. Verheye ; et al. - Brussel, 1996. 151 p. - (Sociale zekerheid = S´ecurit´e sociale ;
1996:7)
RUCA : CB 30 M-B 40.183
*UFSIA : DSSB 304 G-OMEY 96
*UFSIA : LZ 351.84 L-B-OMEY 96
*UIA : RECH 336 L-B-OMEY 96
La tarification des services bancaires. - Paris :
Editions Le Monde, 1995. - 332 p. - (Revue
d’´economie financi`ere ; 35). ISBN 2-87-899-124-9
UFSIA : MAG-T 86:35
oktober 1997
Les technologies bancaires et financi`eres. Paris : Editions Le Monde, 1995. - 323 p. (Revue d’´economie financi`ere ; 32). ISBN 2-87899-106-0
UFSIA : MAG-T 86:32
Thomson, Francis J. - Elsevier’s dictionary of
financial terms in English, German, Spanish,
French, Italian and Dutch / Francis J.
Thomson ; [compil.] Diane Phillips ;
Marie-Claude Bignaud. - 2e ed. - Amsterdam :
Elsevier, 1997. - 644 p. - ISBN 0-444-89950-2
RUCA : CB 336 B-ESP 10
Trends top finance : de grootste ondernemingen
van Belgi¨e uit de financi¨ele sector. - Kalmthout
RUCA : CB 336 C 6
Bezit: (1997)
Tuinema, Geert M. - Money at risk : een
portefeuillebenadering van
marktrisicomanagement / Geert M. Tuinema. Amsterdam : NIBE, 1996. - 188 p. ISBN 90-5516-071-7
RUCA : DWEIR
*RUCA : CB 658 M-B 39.665
*UFSIA : LZ 336.76 G-TUIN 96
L’Union mon´etaire europ´eenne. - Paris :
Montchrestien, 1996. - 256 p. - (Revue
d’´economie financi`ere ; 36). ISBN 2-91-114-420-1
UFSIA : MAG-T 86:36
Vale, Bent. - Four essays on asymmetric
information in credit markets / Bent Vale. Oslo : Norges Bank, 1992. - 153 p. - (Norges
Banks skriftserie ; 20). - ISBN 82-7553-037-7
HHA : LZ 336.7 F 3:20
*UFSIA : MAG-C 8258
Vervoort, Jos. - Belasting over de toegevoegde
waarde : een BTW-studie vanuit het
BTW-wetboek : basiscursus 1997-1998 met
geactualiseerd wetboek / Jos Vervoort. - 8e
ed. - Kapellen : Pelckmans, 1997. - 400 p. ISBN 90-289-2363-2
HHA : LZ 372.834 G-VERV 1997
Vikøren, Birger. - Interest rate differential,
exchange rate expectations and capital
mobility : Norwegian evidence / Birger
Vikøren. - Oslo : Norges Bank, 1994. - 168 p. (Norges Banks skriftserie ; 21). ISBN 82-7553-060-1
HHA : LZ 336.7 F 3:21
*RUCA : CB 33 F 10.148:21
*UFSIA : LZ 339.7 L-N-VIKO 94
Winterberg, Jo¨ rg M. - Die Diskussion um die
europ¨aische Wirtschafts- und W¨ahrungsunion :
Fakten und Fiktionen / J¨org M. Winterberg. Sankt Augustin : s.n., 1996. - 64 p. - (Interne
Studien ; 124). - ISBN 3-931575-04-7
HHA : D 339.9-WINT
338: Industri¨ele economie.
Economische situatie
The aftermath of ’real existing socialism’ in
Eastern Europe / [edit.] Jacques Hersh ;
Johannes Dragsbaek Schmidt ; Anne
Lorentzen ; et al. - Basingstoke : Macmillan,
1996-1997. - 2 v. - (International political
economy series ; 1996:1)
UIA : PSW 338.2 L-EUR-HERS 96
Bezit: 1–2
Lijst E: Economie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Belgi¨e. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Algemene
Zaken en Financi¨en. Administratie Planning
en Statistiek. - Profiel Vlaanderen / Belgi¨e.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Departement Algemene Zaken en Financi¨en.
Administratie Planning en Statistiek. - Brussel
RUCA : CB 31 S-EUR-B 11.470
Bezit: (1997)
*HHA : LZ 338 L-B-VLAA
Bezit: (1997)
*LUC : 338 PROF 1997
Bezit: (1997)
*UFSIA : LZ-STA-B 338 PROF
Bezit: (1997)
*UIA : PSW 301 E-PVL
Bezit: (1997)
Belgi¨e. Ministerie van Economische Zaken.
Bestuur Economische Informatie. Inventaris van de formaliteiten /
[compil.] Josiane de Winter ; Brigitte Cardyn ;
Belgi¨e. Ministerie van Economische Zaken.
Bestuur Economische Informatie. - Brussel,
1996. - 222 p.
HHA : LZ 351.82 L-B-WINT 1996
*UFSIA : LZ 351.82 L-B-WINT 96
Br´emond, J. - L’´economie franc¸aise face aux
d´efis mondiaux : faits, chiffres, analyses / J.
Br´emond ; G. Br´emond. - 3e ed. - Paris :
Hatier, 1988. - 321 p. - (Collection J.
Br´emond ; 1988:3). - ISBN 2-218-01691-5
HHA : LZ 338 L-F-BREM 1988
Child labour : law and practice. - Geneva : ILO,
1991. - 224 p. - (Conditions of work digest ;
10:1). - ISBN 92-2-107751-9
RUCA : CUYVE
*UIA : PSW 301 E-CWD:10,1
Cornet, Ren´e Jules. - Katanga : le Katanga
avant les belges et l’exp´edition
Bia-Francqui-Cornet / Ren´e Jules Cornet. - 3e
ed. - Bruxelles : Cuypers, 1946. - 391 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 36892
*RUCA : CBM-M 2355
Les cycles financiers. - Paris : Editions Le
Monde, 1993. - 426 p. - (Revue d’´economie
financi`ere ; 26). - ISBN 2-87-899-074-9
UFSIA : MAG-T 86:26
Dautrebande, B. - L’offre et la demande de
services aux entreprises / B. Dautrebande ; E.
Vermeulen ; I. Stainier. - Bruxelles : Services
f´ed´eraux des affaires scientifiques, techniques
et culturelles, 1996. - 153 p. - (Diensten aan
ondernemingen = Services aux entreprises ;
1996:1)
RUCA : CB 338 M-B 40.188
*LUC : 338.46 DAUT 1996
*UFSIA : LZ 338.46 L-B-DAUT 96
*UIA : BC-C 3240
Davidson, Rob. - Tourism destinations / Rob
Davidson ; Robert Maitland. - London :
Hodder & Stoughton, 1997. - 282 p. ISBN 0-340-65475-9
UFSIA : LZ 338.48 G-DAVI 97
Debackere, Koenraad. - Een analyse van de
betekenis van clusterbeleid ter stimulering van
innovatie, met een toepassing op Vlaanderen /
Koenraad Debackere ; Hilde Vermeulen. Leuven : KUL, 1997. - 14 p. (Onderzoeksrapport ; 9714)
HHA : LZ 33 F 4:9714
*RUCA : CB 65 F 10.038:9714
5
Lijst E: Economie
Dongen, van , H.J. - De diensten als motor voor
nieuwe activiteiten : verkennend onderzoek
naar de invloed van informatie-technologie op
organisaties en werk in de commerci¨ele
dienstensector / H.J. van Dongen ; G.G.J.M.
Poeth ; G. Slagmolen ; et al. - ’s-Gravenhage :
s.n., 1985. - 56 p. - (OSA-werkdocument ;
15). - ISBN 90-346-0629-5
HHA : LZ 338.46 G-DONG 1985
De Economische en Monetaire Unie en de
Belgische economie / [edit.] Paul van den
Bempt. - Antwerpen : Intersentia, 1997. 167 p. - ISBN 90-5095-005-1
HHA : LZ 338.2 L-B-BEMP 1997
*AHB : 339.7 L-EG-BEMP 97
*UFSIA : LZ 338.2 L-B-BEMP 97
*UIA : RECH 341.175 G-BEMP 97
Equity, efficiency and growth : the future of the
welfare state / [edit.] Mario Baldassarri ; Luigi
Paganetto ; Edmund S. Phelps. - Basingstoke :
Macmillan, 1996. - 428 p. - (Central issues in
contemporary economic theory and policy ;
1996:1). - ISBN 0-312-16014-3
UFSIA : LZ 338.47 G-BALD 96
Europe 1995 : mutations technologiques et
enjeux sociaux. - Paris : Futuribles, 1983. ISBN 2-902940-01-7
RUCA : CB 338 M-B 37.380
Europe a phoenix from the flames : Chemscope. London : European Chemical News, 1997. 58 p. : ill. - (European chemical news ;
1997:09)
AHB : T 200
European Communities. Statistical Office. Monthly panorama of European industry /
European Communities. Statistical Office. Luxembourg. - <FD>; supplement bij:
Monthly panorama of European industry
UFSIA : MAG-CB
Bezit: (1997)–
Te bevragen aan de balie LZ 1
European Union. Commission.
Directorate-General for Economic and
Financial Affairs. - The CAP and
enlargement : agrifood price developments in
five associated countries / European Union.
Commission. Directorate-General for
Economic and Financial Affairs. Luxembourg : EUR-OP, 1997. - 206 p. (European economy : reports and studies ;
1997:2)
UIA : PSW 301 E-EG:EE,R 1997,2
*RUCA : CB 33 EE-EU 12.206:R-1997,2
*UFSIA : V-CB
Financement prospectif des hoˆ pitaux belges /
[edit.] F.H. Roger France ; M. Marchand ; M.C.
Closon. - Bruxelles, 1996. - 2 v. in 1. (Gezondheidseconomie = Economie de la
sant´e ; 1996:3)
RUCA : CB 301 M-B 40.193
*LUC : 301.188.6 FRAN 1996
*UFSIA : LZ 338.46 L-B-ROGE 96
*UIA : BC-C 3242
Freeman, Chris. - The economics of industrial
innovation / Chris Freeman ; Luc Soete. - 3e
ed. - London : Cassell, 1997. - 470 p. ISBN 1-85567-071-2
UFSIA : LZ 338.3 G-FREE 97
Lijst E: Economie
oktober 1997
From adjustment to development in Africa :
conflict, controversy, convergence,
consensus? / [edit.] Giovanni Andrea Cornia ;
Gerald K. Helleiner. - New York : St.Martin’s
Press, 1994. - 417 p. - ISBN 0-333-61362-7
RUCA : O 339.96 M-B 40.172
George, Stephen. - Politics and policy in the
European Union / Stephen George. - 3e ed. Oxford : Oxford University Press, 1996. 322 p. - ISBN 0-19-878189-X
UFSIA : PS 301.188.9 L-EG-GEOR 96
*UIA : PSW 339 L-EG-GEOR 96
Grant, Wyn. - The common agricultural policy /
Wyn Grant. - Basingstoke : Macmillan, 1997. 244 p. - (The European Union series ;
1997:2). - ISBN 0-333-60466-0
UIA : PSW 338 L-EG-GRAN 97
The handbook of industrial innovation /
[edit.] Mark Dodgson ; Roy Rothwell. Cheltenhaum : Edward Elgar, 1996. - 453 p. ISBN 1-85278-655-8
UFSIA : LZ 338.45 G-DODG 96
*LUC : 338.45 DODG 1994
Hervorming van de Europese structuurfondsen. Den Haag : SER, 1997. - 95 p. - (Adviezen ;
1997:6). - ISBN 90-6587-653-7
UFSIA : LZ 338.2 L-EG-HERV 97
How taxes affect economic behavior /
[edit.] Henry J. Aaron ; et al. - Washington,
D.C. : Brookings Institution, 1981. - 456 p. :
ill. - ISBN 0-8157-0012-1
LUC : 336.2 AARO 1981
*UFSIA : LZ 336.2 L-USA-AARO 81
Huys, Rik. - Arbeidsorganisatie in een
veranderende confectienijverheid / Rik Huys. Brussel : Federale Diensten voor
Wetenschappelijke, Technische en Culturele
Aangelegenheden, 1996. - 114 p. (Bedrijfsorganisatie = Organisation de
l’entreprise ; 1996:1)
RUCA : CB 658 M-B 40.185
*LUC : 658.3 HUYS 1996
*UFSIA : MAG-C 10971
*UIA : PSW 65 L-B-HUYS 96
Itimelongo Titi, -. - Le fonctionnement actuel du
syst`eme mont´etaire international et les
difficult´es de paiements ext´erieurs des pays en
d´eveloppement, le cas du Zaire (1960-1989) /
Itimelongo Titi. - Anvers : RUCA,
1991-1992. - 2 v.
RUCA : O 339 M-B 40.168
Bezit: 1–2
The journal of agricultural economics research. Washington D.C. - Voortzetting van:
Agricultural economics research
LUC : 631
Bezit: 45–46(1994–1995)
*RUCA : CBM 63 E 10.579
Bezit: 39:2–45:4(1987–1994); ontbreekt:
41:2–42:4(1988–1990)
Journal of productivity analysis. - Dordrecht. ISSN 0895-562X
LUC : 658.5
Bezit: 5–6(1994–1995)
*RUCA : CB 33 E 12.441
Kesteloot, Katrien. - Invoering van nieuwe
medische technologie¨en / Katrien Kesteloot ; E.
van der Schueren ; A. Vleugels. - Brussel,
1996. - 100 p. - (Gezondheidseconomie =
Economie de la sant´e ; 1996:1)
RUCA : CB 338 M-B 40.191
*LUC : 61 KEST 1996
*UFSIA : LZ 338.46 G-KEST 96
*UIA : BC-C 3191
Laffont, Jean-Jacques. - A theory of incentives
in procurement and regulation / Jean-Jacques
Laffont ; Jean Tirole. - Cambridge, Mass. :
MIT Press, 1994. - 705 p. ISBN 0-262-12174-3
UFSIA : LZ 338.47 G-LAFF 94
Lamberts, Miet. - Bedrijven in cijfers / Miet
Lamberts. - Leuven : Steunpunt
Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, 1997. 58 p.
HHA : LZ 338 L-B-LAMB 1997
Leuschner, Bruno. - Studientexte : Probleme der
Okonomie, Leitung und Planung
volkswirtschaftlich bedeutsamer
Neuerungsprozesse / Bruno Leuschner. Berlin : Hochschule f¨ur Okonomie, 1982
RUCA : CB 338 M-B 40.205
Maddison, Angus. - Explaining the economic
performance of nations : essays in time and
space / Angus Maddison. - Aldershot : Elgar,
1995. - 482 p. - (Economists of the twentieth
century ; 1995:2). - ISBN 1-85278-600-0
RUCA : CB 330 M-B 40.149
*AHB : 338.2 G-MADD 95
*LUC : 338.2 MADD 1995
*UFSIA : LZ 338.2 G-MADD 95
McNutt, Patrick A. - The economics of public
choice / Patrick A. McNutt. - Cheltenham :
Elgar, 1996. - 252 p. - ISBN 1-85278-514-4
UFSIA : LZ 338.47 G-MACN 96
*RUCA : CB 338 M-B 39.084
Mexico. Secretar´ıa de Programaci´on y
Presupuesto. - Antolog´ıa de la planeaci´on en
M´exico / Mexico. Secretar´ıa de Programaci´on
y Presupuesto. - M´exico, D.F. : Fondo de
Cultura Econ´omica, 1987-1995. - 26 v. ISBN 968-16-1913-7
UFSIA : MAG-MEX-B 3082
Minc, Alain. - La France de l’an 2000 / Alain
Minc. - Paris : La Documentation franc¸aise,
1995. - 320 p. - ISBN 2-7381-0281-6
RUCA : CB 338 M-B 40.164
Nationale Bank van Belgi¨e. Bijbank
Antwerpen. - De tertiaire sector in de regio
Antwerpen / Nationale Bank van Belgi¨e.
Bijbank Antwerpen. - Antwerpen, 1997. 37 p. - (Rapport ; 1997:1). - Met: executive
summary
UIA : BC-C 3578
Bezit: Basiswerk
*AHB : 338.46 L-B-TERT-NBB 97
Bezit: (1997)
*HHA : LZ 338.46 L-B-TERT 1997
Bezit: Basiswerk; executive summary
*UFSIA : LZ 338.46 L-B-TERT 97
Bezit: Basiswerk; executive summary
Bezit: 1(1989/1990)–
*UFSIA : LZ 338:40 (T)
Bezit: 1(1989/1990)–
Oude jr. MAG 3756/2
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
New challenges to the European Union : policies
and policy-making / [edit.] Stelios Stavridis ;
Elias Mossialos ; Roger Morgan ; et al. Aldershot : Dartmouth, 1997. - 604 p. ISBN 1-85521-955-7
RUCA : CB 338 M-B 40.133
6
Lijst E: Economie
Plan Nacional de Desarrollo : informe de
ejecuci´on 1986. - M´exico, D.F. : Secretar´ıa de
Programaci´on y Presupuesto, 1987. - 465 p. (Antolog´ıa de la planeaci´on en M´exico ; 19). ISBN 968-16-2632-X
UFSIA : MAG-MEX-B 3082:19
Plan Nacional de Desarrollo : informe de
ejecuci´on 1992. - M´exico, D.F. : Secretar´ıa de
Hacienda y Cr´edito P´ublico, 1995. - 422 p. (Antolog´ıa de la planeaci´on en M´exico ; 26). ISBN 968-16-4738-6
UFSIA : MAG-MEX-B 3082:26
La planeaci´on del desarrollo social en los
noventa. - M´exico, D.F. : Secretar´ıa de
Hacienda y Cr´edito P´ublico, 1994. - 889 p. (Antolog´ıa de la planeaci´on en M´exico ; 23). ISBN 968-16-4392-5
UFSIA : MAG-MEX-B 3082:23
Policy making in the European Union /
[edit.] Helen Wallace ; William Wallace. - 3e
ed. - Oxford : Oxford University Press, 1996. 509 p. - ISBN 0-19-878129-6
UFSIA : PS 301.188.9 L-EG-WALL 96
*RUCA : CB 338 M-B 38.932
Programaci´on para el desarrollo regional en los
noventa. - M´exico, D.F. : Secretar´ıa de
Hacienda y Cr´edito P´ublico, 1995. - 1057 p. (Antolog´ıa de la planeaci´on en M´exico ; 25). ISBN 968-16-4710-6
UFSIA : MAG-MEX-B 3082:25
Regionalism and the global economy : the case
of Africa / [edit.] Jan Joost Teunissen. - The
Hague : FONDAD, 1996. - 312 p. ISBN 90-74208-10-X
RUCA : O 339 M-B 40.177
Renoy, Georges. - Honderd jaar toerisme /
Georges Renoy ; Paul de Moor. - Tielt :
Lannoo, 1997. - 175 p. : ill. ISBN 90-209-2643-8
SBA : D 600297
*UFSIA : MAG-C 11364
Resource-based and evolutionary theories of the
firm : towards a synthesis / [edit.] Cynthia A.
Montgomery. - Boston, Mass. : Kluwer
Academic, 1996. - 273 p. ISBN 0-7923-9562-X
RUCA : CB 658 M-B 40.142
*UFSIA : LZ 338.45 G-MONT 96
Roncart, Robert. - De belgische
suikerproduktie : haar oorsprong, haar
ontwikkeling, heaar belangrijkheid / Robert
Roncart. - Luik : Ministerie van openbaar
onderwijs. - 92 p. : ill.
RUCA : CBM 338 M-B 4.696
Ruoen, Ren. - China’s economic performance in
an international perspective / Ren Ruoen. Paris : OECD, 1997. - 165 p. - (Development
Centre studies ; 1997:5). ISBN 92-64-15581-3
UFSIA : LZ 339.96 F 3:1997,5
Sels, Luc. - Towards a flexible future? The nature
of organisational response in the clothing
industry / Luc Sels ; Rik Huys. - Leuven :
KUL, 1997. - 24 p. - (Onderzoeksrapport ;
9713)
HHA : LZ 33 F 4:9713
*RUCA : CB 65 F 10.038:9713
Services : statistics on value added and
employment = Services : statistiques sur la
valeur ajout´ee et l’emploi. - Paris : OECD,
1996. - 325 p. - ISBN 92-64-04851-0
Lijst E: Economie
oktober 1997
RUCA : CB 338 M-B 40.137
Small countries, big lessons : governance and the
rise of East Asia. - Oxford : Oxford University
Press, 1996. - 246 p. - ISBN 0-19-590026-X
RUCA : CUYVE
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Begrotingsadvies 1997 / Sociaal-Economische
Raad van Vlaanderen. - Brussel, 1997. - 92 p. (Adviezen ; Aanbevelingen ; Standpunten ;
1997:11)
AHB : T 19
UIA : RECH 34 F-SERV:A,1997,11
Sveiby, Karl Erik. - The new organizational
wealth : managing & measuring
knowledge-based assets / Karl Erik Sveiby. San Francisco : Berrett-Koehler Publications,
1997. - 220 p. - ISBN 1-57675-014-0
UFSIA : LZ 658.011 G-SVEI 97
Tourism and cultural change / [edit.] Mike
Robinson ; Nigel Evans ; Paul Callaghan. Sunderland : Business Education Publishers
Ltd., 1996. - 344 p. - (Tourism and culture :
towards the 21st century : conference
proceedings ; 1996:1). - ISBN 0-907679-91-9
UFSIA : LZ 338.48 G-ROBI 96:1
Tourism and culture : image, identity and
marketing / [edit.] Mike Robinson ; Nigel
Evans ; Paul Callaghan. - Sunderland :
Business Education Publishers Ltd., 1996. 312 p. - (Tourism and culture : towards the
21st century : conference proceedings ;
1996:2). - ISBN 0-907679-90-0
UFSIA : LZ 338.48 G-ROBI 96:2
Tourism and culture : towards the 21st century :
conference proceedings / [edit.] Mike
Robinson ; Nigel Evans ; Paul Callaghan. Sunderland : Business Education Publishers,
1996. - 4 v.
UFSIA : LZ 338.48 G-ROBI 96
Tres an˜ os de ejecuci´on del Plan Nacional de
Desarrollo 1989-1994. - M´exico, D.F. :
Secretar´ıa de Hacienda y Cr´edito P´ublico,
1994. - 713 p. - (Antolog´ıa de la planeaci´on en
M´exico ; 24). - ISBN 968-16-4478-6
UFSIA : MAG-MEX-B 3082:24
United Nations. Economic Commission for
Latin America and the Caribbean. - Social
panorama of Latin America / United Nations.
Economic Commission for Latin America and
the Caribbean. - Santiago, 1995. - 186 p. ISBN 92-1-121205-7
RUCA : O 30 M-B 40.129
United Nations. Industrial Development
Organisation. - International yearbook of
industrial statistics / United Nations. Industrial
Development Organisation. - Vienna
UFSIA : LZ-STA-INT 338.45 STAT
Bezit: (1997)
*LUC : 338.45 INTE 1995
Bezit: (1995)
*RUCA : CB 33 M-B 39.174
Bezit: (1995)
United Nations. Statistical Office. - Monthly
bulletin of statistics = Bulletin mensuel de
statistiques / United Nations. Statistical
Office ; Nations unies. Bureau de statistique. New York. - ISSN 0041-7432
AHB : MAG-S 6.25
Bezit: (1973)–
*RUCA : CB 31 S-INT 10.449
*UFSIA : LZ-STA-INT 312 MBS
Bezit: 1(1947)–
Oude jr. MAG 3543/1
Van Bonn naar Berlijn / [edit.] L. Lindlar ; K.
van Paridon. - Amsterdam : Duitsland
Instituut, 1997. - 327 p. - ISBN 90-803531-5-9
RUCA : CB 330 M-B 40.138
Bezit: 2
Who’s who in the new Russia. Kingston-upon-Thames
HHA : LZ 338 L-SU-RUSS
Bezit: (1995)
Williams, Jeffrey. - Manipulation on trial :
economic analysis and the Hunt silver case /
Jeffrey Williams. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1995. - 244 p. ISBN 0-521-44028-9
LUC : 339.1 WILL 1995
*UFSIA : LZ 338.5 G-WILL 95
339: Handel
Belgi¨e. Ministerie van Economische Zaken.
Bestuur Economische Informatie. Inventaris van de formaliteiten /
[compil.] Josiane de Winter ; Brigitte Cardyn ;
Belgi¨e. Ministerie van Economische Zaken.
Bestuur Economische Informatie. - Brussel,
1996. - 222 p.
HHA : LZ 351.82 L-B-WINT 1996
*UFSIA : LZ 351.82 L-B-WINT 96
Cerexhe, Etienne. - Introduction a` l’Union
e´ conomique et mon´etaire ouest africaine /
Etienne Cerexhe ; Louis le Hardy¨ de
Beaulieu. - Paris : De Boeck & Larcier, 1997. 157 p. - (Droit/Economie ; 1997:1). ISBN 2-8041-2562-9
HHA : LZ 339.9 G-CERE 1997
*RUCA : O 339 M-B 39.920
Comparative disadvantages? Social regulations
and the global economy / [edit.] Pietro S.
Nivola. - Washington, D.C. : Brookings
Institution, 1997. - 368 p. ISBN 0-8157-6086-8
UFSIA : LZ 339.54 L-USA-NIVO 97
Dalum, Bent. - Does specialization matter for
growth? / Bent Dalum ; Keld Laursen ; Bart
Verspagen. - Maastricht : MERIT, 1997. 18 p. - (MERIT ; 2/97-007)
LUC : 339.1 DALU 1997
The effects of U.S. trade protection and
promotion policies / [edit.] Robert C.
Feenstra. - Chicago : University of Chicago
Press, 1997. - 355 p. - (A National Bureau of
Economic Research project report ; 1997:1). ISBN 0-226-23951-9
LUC : 339.54 FEEN 1997
Frost, Ellen L. - Transatlantic trade : a strategic
agenda / Ellen L. Frost. - Washington, D.C.,
1997. - 113 p. - (Policy analyses in
international economics ; 48). ISBN 0-88132-228-8
UFSIA : LZ 339.5 G-FROS 97
Henning, C. Randall. - Cooperating with
Europe’s monetary union / C. Randall
Henning. - Washington, D.C., 1997. - 80 p. (Policy analyses in international economics ;
49). - ISBN 0-88132-245-8
UFSIA : LZ 339.54 L-EG-HENN 97
Bezit: 4–49(1950–1995); ontbreekt: 9:7(1955);
13:12(1959);
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
7
Lijst E: Economie
Instituut voor de Nationale Rekeningen
[Brussel]. - Statistieken van de buitenlandse
handel : Belgisch-Luxemburgse economische
unie : maandbericht / Instituut voor de
Nationale Rekeningen [Brussel]. - Brussel
AHB : MAG-S 1.33/A
Bezit: (1995)–
*HHA : MAG 00.0
Bezit: (1995)–
*RUCA : CB 31 S-EUR-B 11.167:M
Bezit: (1995)–
Metzger, Michael R. - The regional welfare
effects of US import restraints on apparel,
petroleum, steel and textiles / Michael R.
Metzger ; Randi Boorstein ; Morris E. Morkre ;
et al. - Aldershot : Avebury, 1996. - 153 p. ISBN 1-85972-317-9
RUCA : CB 339 M-B 40.150
Mistry, Percy S. - Regional integration
arrangements in economic development :
Panacea or Pitfall? / Percy S. Mistry. - The
Hague : FONDAD, 1996. - 100 p. ISBN 90-74208-08-8
RUCA : O 339 M-B 40.178
Narula, Rajneesh. - The pattern and
determinants of US foreign direct investment in
industrialised countries / Rajneesh Narula ;
Katharine Wakelin. - Maastricht : MERIT,
1997. - 23 p. - (MERIT ; 2/97-001)
LUC : 339.1 NARU 1997
Nationaal Instituut voor de Statistiek
[Brussel]. - Statistieken van binnenlandse
handel en vervoer / Nationaal Instituut voor de
Statistiek [Brussel]. - Brussel. - Voortzetting
van: Handelsstatistieken, &:
Vervoerstatistieken. - ISSN 0773-4263
AHB : MAG-S 1.23
Bezit: (1985)–
*HHA : LZ-STA-B 339.3 SBHV
Bezit: (1985)–
*LUC : 312
Bezit: (1985)–
*RUCA : CB 31 S-EUR-B 12.110
Bezit: (1985)–
*SBA : 515010
Bezit: (1985)–
[11419]
*UFSIA : LZ-STA-B 656 SBHV
Bezit: (1985)–
Oude jr. MAG 3307/6
Soete, Luc. - Gains from trade and
environmental policy under imperfect
competition and pollution from transport / Luc
Soete ; Thomas Ziesemer. - Maastricht : Merit,
1997. - 21 p. - (MERIT ; 2/97-003)
LUC : 339.1 SOET 1997
Verspagen, Bart. - Estimating international
technology spillovers using technology flow
matrices / Bart Verspagen. - Maastricht :
MERIT, 1997. - 24 p. - (MERIT ; 2/97-004)
LUC : 339.1 VERS 1997
Vlaanderen, knooppunt in de wereldhandel :
wegwijzer voor zakendoen in het buitenland. Kortrijk : View International, 1993. - 352 p.
RUCA : CB 339 C 21
*SBA : 565255
Waterhouse, Price. - Customs and fiscal
formalities at frontiers / Price Waterhouse. Luxembourg : EUROP, 1997. - 197 p. ISBN 0-7494-2326-9
AHB : 339.54 L-EG-WATE 97
Lijst E: Economie
oktober 1997
Williams, Jeffrey. - Manipulation on trial :
economic analysis and the Hunt silver case /
Jeffrey Williams. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1995. - 244 p. ISBN 0-521-44028-9
LUC : 339.1 WILL 1995
*UFSIA : LZ 338.5 G-WILL 95
World Trade Organization. - The results of the
Uruguay Round = Les r´esultats du cycle
d’Uruguay = Los resultados de la Ronda
Uruguay / World Trade Organization ;
Organisation mondiale du commerce ;
Organizaci´on mundial del comercio. - Geneva :
WTO, 1995. - 1 CD-ROM. ISBN 92-870-0145-6
UFSIA : MMC-E 68:21
Te bevragen aan de balie LZ 2
339.9: Wereldeconomie.
Ontwikkelingsproblematiek
Antikainen-Kokko, Annamari. - Cooptive
power in an international organization /
Annamari Antikainen-Kokko. - Turku : Turun
Yliopisto, 1996. - 208 p. ISBN 951-29-0814-X
RUCA : CB 339 M-B 40.216
Buck Consultants International. Bureauprofiel Buck Consultants International /
Buck Consultants International. - Den Haag :
s.n., 1996. - 21 p.
AHB : 339.96 L-NL-BUCK 96
Cerexhe, Etienne. - Introduction a` l’Union
e´ conomique et mon´etaire ouest africaine /
Etienne Cerexhe ; Louis le Hardy¨ de
Beaulieu. - Paris : De Boeck & Larcier, 1997. 157 p. - (Droit/Economie ; 1997:1). ISBN 2-8041-2562-9
HHA : LZ 339.9 G-CERE 1997
*RUCA : O 339 M-B 39.920
Child labour : law and practice. - Geneva : ILO,
1991. - 224 p. - (Conditions of work digest ;
10:1). - ISBN 92-2-107751-9
RUCA : CUYVE
*UIA : PSW 301 E-CWD:10,1
La coop´eration dans le syst`eme financier
international. - Paris : Le Monde, 1995. 344 p. - (Revue d’´economie financi`ere ; 33)
UFSIA : MAG-T 86:33
*RUCA : DWEIR
Corruption and the global economy /
[edit.] Kimberly Ann Elliott. - Washington,
D.C. : Institute for International Economics,
1997. - 244 p. - ISBN 0-88132-233-4
UFSIA : LZ 35.07 G-ELLI 97
Cr´eativit´e, femmes et d´eveloppement /
[edit.] Yvonne Preiswerk ; [medew.] Marie
Thorndahl. - Berne : UNESCO, 1997. - 265 p.
RUCA : O 30 M-B 40.181
Current legal issues affecting central banks /
[edit.] Robert C. Effros. - Washington :
International Monetary Fund, 1992-. ISBN 1-55775-142-0
RUCA : O 339 M-B 36.144
Bezit: 1–2 ; 4
*LUC : 339.7 CURR 1994
Bezit: 2
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Development studies : a reader / [edit.] Stuart
Corbridge. - London : Arnold, 1995. - 475 p. ISBN 0-340-63212-7
RUCA : O 339.96 M-B 40.174
Economic integration in the Americas /
[edit.] Christos C. Paraskevopoulos ; Ricardo
Grinspun ; George E. Eaton. - Cheltenham :
Elgar, 1996. - 322 p. - ISBN 1-85898-304-5
UFSIA : LZ 339.9 L-AM-PARA 96
*RUCA : O 339 M-B 39.605
De Economische en Monetaire Unie en de
Belgische economie / [edit.] Paul van den
Bempt. - Antwerpen : Intersentia, 1997. 167 p. - ISBN 90-5095-005-1
HHA : LZ 338.2 L-B-BEMP 1997
*AHB : 339.7 L-EG-BEMP 97
*UFSIA : LZ 338.2 L-B-BEMP 97
*UIA : RECH 341.175 G-BEMP 97
Field, Michael. - In de Arabische wereld /
Michael Field. - Utrecht : Spectrum, 1997. 520 p. - ISBN 90-2745184-2
UFSIA : MAG-B 36658
Foreign aid : toward the millennium /
[edit.] Steven W. Hook. - London : Lynne
Rienner, 1996. - 269 p. - ISBN 1-55587-504-1
RUCA : O 339.91 M-B 40.179
Forget, Gilles. - La sant´e et l’environment : pour
une collectivit´e active en recherche / Gilles
Forget. - Ottawa : Centre de recherches pour le
d´eveloppement international, 1991. - 38 p. ISBN 0-88936-601-2
RUCA : CB 628 M-B 40.213
From adjustment to development in Africa :
conflict, controversy, convergence,
consensus? / [edit.] Giovanni Andrea Cornia ;
Gerald K. Helleiner. - New York : St.Martin’s
Press, 1994. - 417 p. - ISBN 0-333-61362-7
RUCA : O 339.96 M-B 40.172
George, Stephen. - Politics and policy in the
European Union / Stephen George. - 3e ed. Oxford : Oxford University Press, 1996. 322 p. - ISBN 0-19-878189-X
UFSIA : PS 301.188.9 L-EG-GEOR 96
*UIA : PSW 339 L-EG-GEOR 96
Hayami, Yujiro. - Development economics :
from the poverty to the wealth of nations /
Yujiro Hayami. - Oxford : Clarendon Press,
1997. - 316 p. - ISBN 0-19-829207-4
RUCA : O 339.96 M-B 40.180
Interest rate liberalization and money market
development : selected country experiences :
proceedings of a seminar held in Beijing 1995 /
[edit.] Hassanali Mehran ; Bernard Laurens ;
Marc Quintyn. - Washington, D.C. : IMF,
1996. - 161 p. - ISBN 1-55775-563-9
RUCA : O 336 M-B 40.176
*LUC : 339.7 MEHR 1996
Itimelongo Titi, -. - Le fonctionnement actuel du
syst`eme mont´etaire international et les
difficult´es de paiements ext´erieurs des pays en
d´eveloppement, le cas du Zaire (1960-1989) /
Itimelongo Titi. - Anvers : RUCA,
1991-1992. - 2 v.
RUCA : O 339 M-B 40.168
Bezit: 1–2
Kabang Musau Donatien, -. - La gestion de la
dette et le probl`eme d’insolvabilit´e en Afrique
centrale : analyse compar´ee du seuil de
tolerance / Kabang Musau Donatien. Antwerpen : RUCA, 1997. - 300 p.
RUCA : O 339 M-B 40.167
8
Lijst E: Economie
Kennedy, Eileen. - Linkages between agriculture
and nutrition : implications for policy and
research / Eileen Kennedy ; Howarth E.
Bouis. - Washington D.C. : International food
policy research institute, 1993. - 28 p. ISBN 0-89629-328-9
RUCA : CB 339.963 M-B 40.217
K¨ohler, Volkmar. - Konsequenzen des
Maastricht-Vertrages f¨ur die europa¨ ische
Entwicklungspolitik / Volkmar K¨ohler. - Bonn :
Konrad-Adenauer-Stiftung, 1996. - 48 p. (Br¨usseler Vortr¨age ; 13). ISBN 3-88579-159-5
HHA : D 339.9-KOHL
Macroeconomic issues facing Asean countries /
[edit.] John Hicklin ; David Robinson ; Anoop
Singh. - Washington : IMF, 1997. - 397 p. ISBN 1-55775-637-6
LUC : 339.7 HICK 1997
Les march´es financiers e´ mergents. - Paris :
Editions Le Monde, 1994. - 2 v. - (Revue
d’´economie financi`ere ; 29). ISBN 2-87-899-094-3
UFSIA : MAG-T 86:29-30
Bezit: 29–30
Mistry, Percy S. - Regional integration
arrangements in economic development :
Panacea or Pitfall? / Percy S. Mistry. - The
Hague : FONDAD, 1996. - 100 p. ISBN 90-74208-08-8
RUCA : O 339 M-B 40.178
Narula, Rajneesh. - The role of developing
country multinationals in the acquisition of
industrial technology in Nigeria : a pilot
study / Rajneesh Narula. - Maastricht : MERIT,
1997. - 27 p. - (MERIT ; 1/97-008)
LUC : 339.9 NARU 1997
Les Nations Unies a un carrefour critique : le
Sud doit agir sans tarder. - Gen`eve : Centre
Sud, 1993. - 51 p.
RUCA : CB 341 M-B 40.215
Nichols, Paul. - Social survey methods : a
fieldguide for development workers / Paul
Nichols. - Oxford : Oxfam, 1995. - 131 p. (Development guidelines ; 6). ISBN 0-85598-126-1
RUCA : O 339.91 M-B 40.173
Optimum currency areas : new analytical and
policy developments / [edit.] Mario I. Blejer ;
Jacob A. Frenkel ; Leonardo Leiderman ; et
al. - Washington, D.C. : IMF, 1997. - 114 p. ISBN 1-55775-652-X
LUC : 339.7 BLEJ 1997
Ouanes, Abdessatar. - Macroeconomic
accounting and analysis in transition
economies / Abdessatar Ouanes ; Subhash
Thakur ; [medew.] Ian Lienert ; et al. Washington, D.C. : IMF, 1997. - 183 p. ISBN 1-55775-628-7
LUC : 339.7 OUAN 1997
Pelkmans, Jacques. - European integration :
methods and economic analysis / Jacques
Pelkmans. - London : Longman, 1997. 346 p. - ISBN 0-582-27759-0
RUCA : CB 339 M-B 40.139
RUCA : CB 339 N 127
UIA : PSW 339 L-EG-PELK 97
*UFSIA : LZ 339.9 L-EG-PELK 97
Lijst E: Economie
oktober 1997
Policy making in the European Union /
[edit.] Helen Wallace ; William Wallace. - 3e
ed. - Oxford : Oxford University Press, 1996. 509 p. - ISBN 0-19-878129-6
UFSIA : PS 301.188.9 L-EG-WALL 96
*RUCA : CB 338 M-B 38.932
Preston, Christopher. - Enlargement and
integration in the European Union /
Christopher Preston. - London : Routledge,
1997. - 259 p. - (The Routledge/University
Association for Contemporary European
Studies series ; 1997:1). - ISBN 0-415-12001-2
UIA : PSW 339 L-EG-PRES 97
Questions and answers of the CEPT for AFTA. Jakarta : Association of South Asean Asian
Nations, 1993. - 73 p. - (AFTA reader ; 1)
RUCA : CB 339 M-B 40.219
Regionalism and the global economy : the case
of Africa / [edit.] Jan Joost Teunissen. - The
Hague : FONDAD, 1996. - 312 p. ISBN 90-74208-10-X
RUCA : O 339 M-B 40.177
Rodrik, Dani. - Has globalization gone too far? /
Dani Rodrik. - Washington, D.C. : Institute for
International Economics, 1997. - 108 p. ISBN 0-88132-243-1
UFSIA : LZ 339.9 G-RODR 97
Stichting Derde Wereld Publikaties
[Nijmegen]. - Armoede bestrijding en
schuldenverlichting, milieu in Brazili¨e, Afrika
en Lom´e / Stichting Derde Wereld Publikaties
[Nijmegen]. - Nijmegen : s.n., 1997. p. 125-236. - (Derde wereld : tijdschrift over
ontwikkelingsvraagstukken ; 16:2)
UFSIA : MAG-T 81:16,2
L’Union mon´etaire europ´eenne. - Paris :
Montchrestien, 1996. - 256 p. - (Revue
d’´economie financi`ere ; 36). ISBN 2-91-114-420-1
UFSIA : MAG-T 86:36
Vikøren, Birger. - Interest rate differential,
exchange rate expectations and capital
mobility : Norwegian evidence / Birger
Vikøren. - Oslo : Norges Bank, 1994. - 168 p. (Norges Banks skriftserie ; 21). ISBN 82-7553-060-1
HHA : LZ 336.7 F 3:21
*RUCA : CB 33 F 10.148:21
*UFSIA : LZ 339.7 L-N-VIKO 94
Winterberg, Jo¨ rg M. - Die Diskussion um die
europ¨aische Wirtschafts- und W¨ahrungsunion :
Fakten und Fiktionen / J¨org M. Winterberg. Sankt Augustin : s.n., 1996. - 64 p. - (Interne
Studien ; 124). - ISBN 3-931575-04-7
HHA : D 339.9-WINT
Women, culture and developement : a study of
human capabilities / [edit.] Martha C.
Nussbaum ; Jonathan Glover. - Oxford :
Clarendon, 1995. - 481 p. ISBN 0-19-828964-2
RUCA : O 30 M-B 40.182
UIA : RECH 34 F-FDV:1,50
Bezit: (1997)
*UFSIA : LZ 351.72 L-B-BNIV
Bezit: (1997)
Belgi¨e. Ministerie van Economische Zaken.
Bestuur Economische Informatie. Inventaris van de formaliteiten /
[compil.] Josiane de Winter ; Brigitte Cardyn ;
Belgi¨e. Ministerie van Economische Zaken.
Bestuur Economische Informatie. - Brussel,
1996. - 222 p.
HHA : LZ 351.82 L-B-WINT 1996
*UFSIA : LZ 351.82 L-B-WINT 96
Corbet, Jan. - Auteursrecht / Jan Corbet. Antwerpen : Story-Scientia, 1997. - 173 p. (Algemene practische rechtsverzameling ;
1997:2). - ISBN 90-5583-240-5
LUC : 347.77 CORB 1997
UFSIA : LZ 347 F 2:1997 CORB
UFSIA : Recht
Dautrebande, B. - L’offre et la demande de
services aux entreprises / B. Dautrebande ; E.
Vermeulen ; I. Stainier. - Bruxelles : Services
f´ed´eraux des affaires scientifiques, techniques
et culturelles, 1996. - 153 p. - (Diensten aan
ondernemingen = Services aux entreprises ;
1996:1)
RUCA : CB 338 M-B 40.188
*LUC : 338.46 DAUT 1996
*UFSIA : LZ 338.46 L-B-DAUT 96
*UIA : BC-C 3240
Droit et finance. - Paris : Editions Le Monde,
1993. - 301 p. - (Revue d’´economie financi`ere ;
25). - ISBN 2-87-899-072-2
UFSIA : MAG-T 86:25
Heremans, Dirk. - Financial markets and
insurance / Dirk Heremans ; Herman Cousy. Antwerpen : Maklu, 1996. - 277 p. - (Essays in
law and economics ; 3). - ISBN 90-6215-477-8
UFSIA : LZ 351.82 G-HERE 96
*UIA : RECH 351.82 G-HERE 96
Holloway, S.W.F. - Royal Pharmaceutical
Society of Great Britain 1841-1991 : a
political and social history / S.W.F.
Holloway. - London : Pharmaceutical Press,
1991. - 440 p. : ill. - ISBN 0-85369-244-0
UIA : FAR 615 G-HOLL 91
Recht der Kreditsicherheiten in europaischen
¨
L¨andern / [edit.] Johannes B¨armann. - Berlin,
1976-. - (Untersuchungen u¨ ber das Spar-, Giround Kreditwesen : Abteilung A :
Wirtschaftswissenschaft ; 50:1)
(Untersuchungen u¨ ber das Spar-, Giro- und
Kreditwesen : Abteilung B :
Rechtswissenschaft ; 11). - ISBN 3428037510
UFSIA : MAG-B 36739
Bezit: 3
*UIA : RECH 347.73 A-BAER 76
Bezit: 1–7
Seutter, Konstanze. - Eigennamen und Recht /
Konstanze Seutter. - T¨ubingen : Niemeyer,
1996. - 254 p. - (Reihe Germanistische
Linguistik ; 172). - ISBN 3-484-31172-X
RUCA : KREME
347.7: Handelsrecht.
Economisch recht. Financieel
recht. Vennootschapsrecht
Belastingwijzer belasting niet-inwoners
vennootschappen aanslagjaar. - Diegem. (Fiscaal wetboek = Code fiscal ; 1997:5)
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
9
Lijst E: Economie
Tilleman, Bernard. - Bestuurdersvergoedingen
in vraag en antwoord 1997 : selectie van
juridische, fiscale en sociale vragen over
bestuurdersvergoedingen bij de aanvang van,
tijdens en bij het einde van een
bestuurdersmandaat / Bernard Tilleman ; Filip
Tilleman ; G´ery Lauwers ; et al. - Diegem :
Ced.Samsom, 1997. - 128 p. (Bedrijfseconomisch en juridisch dossier ;
1997:14)
LUC : 347.72 TILL 1997
Vervoort, Jos. - Vennootschapsbelasting :
basiscursus 1997-1998 / Jos Vervoort. - 6e ed. Kapellen : Pelckmans, 1997. - 380 p. ISBN 90-289-2330-6
HHA : LZ 372.834 G-VERV 1997
351.72: Fiscaal recht
Avyle, van den, Gaston. - Guide fiscal
permanent / Gaston van den Avyle. - Diegem :
´
Kluwer Editions
juridiques Belgique, 1997-. Losbl.
UIA : RECH 351.72 L-B-AVYL 97
Bezit: 1–4
Belastingwijzer belasting niet-inwoners
vennootschappen aanslagjaar. - Diegem. (Fiscaal wetboek = Code fiscal ; 1997:5)
UIA : RECH 34 F-FDV:1,50
Bezit: (1997)
*UFSIA : LZ 351.72 L-B-BNIV
Bezit: (1997)
Belgi¨e. Ministerie van Financi¨en.
Hoofdbestuur der Directe Belastingen. Algemeen commentaar van de overeenkomsten
tot het vermijden van dubbele belasting /
Belgi¨e. Ministerie van Financi¨en.
Hoofdbestuur der Directe Belastingen. Brussel : Ministerie van Financi¨en, 1990-. 3 v. losbl.
RUCA : CB 336 B 49
Bezit: 1
*UIA : RECH 351.72 L-B-ALGE 90
Bezit: 1–3
Binon, F. - Incitants fiscaux, montages financiers
et finances publiques / F. Binon ; M. Dejardin ;
J.M. Deremince ; [et al]... - Bruxelles, 1996. 2 v. - (Fiscaliteit = Fiscalit´e ; 1996:3)
RUCA : CB 336 M-B 40.194
Bezit: +A
*LUC : 336.2 BINO 1996
Bezit: A–B
*UFSIA : LZ 336.2 L-B-BINO 96
Bezit: A–B
*UIA : BC-C 3238
Bezit: A–B
Couturier, Jos J. - Het Belgisch belastingrecht in
hoofdlijnen / Jos J. Couturier ; Bruno Peeters. 5e ed. - Antwerpen : Maklu, 1997. - 861 p. ISBN 90-6215-553-7
RUCA : CB 351 N 12
*UFSIA : LZ 351.72 L-B-COUT 97
*UIA : RECH 351.72 L-B-COUT 97
Fiscaliteit, parafiscaliteit en de werking van de
arbeidsmarkt in Belgi¨e / [edit.] Andr´e van
Poeck ; Paul van Rompuy ; Jacques Vanneste ;
et al. - Brussel : Federale Diensten voor
Wetenschappelijke, Technische en Culturele
Aangelegenheden, 1996. - ill. - (Fiscaliteit =
Fiscalit´e ; 1996:5)
RUCA : CB 331 M-B 40.195
*LUC : 336.2 VANP 1996
*UFSIA : LZ 331.6 L-B-POEC 96
Lijst E: Economie
oktober 1997
*UIA : RECH 351.72 L-B-POEC 96
Malherbe, Jacques. - Droit fiscal : l’impoˆ t des
soci´et´es / Jacques Malherbe ; Michel de Wolf ;
Christine Schotte. - Bruxelles : Larcier, 1997. 453 p. - (Pr´ecis de la Facult´e de droit de
l’Universit´e catholique de Louvain ; 1997:1). ISBN 2-8044-0328-9
UIA : RECH - PEET
Moesen, Wim. - De beheerstechnische effici¨entie
en effectiviteit van de belastingadministratie /
Wim Moesen ; Lucy Amez ; Annick Persoon. Brussel, 1996. - 86 p. - (Fiscaliteit = Fiscalit´e ;
1996:4)
RUCA : CB 35 M-B 40.200
*LUC : 35.08 MOES 1996
*UFSIA : LZ 336.2 L-B-MOES 96
*UIA : BC-C 3239
Sabbe, Francisca. - Effici¨entie en effectiviteit van
de belastingadministratie : een internationaal
vergelijkend onderzoek / Francisca Sabbe. Brussel, 1996. - 207 p. - (Fiscaliteit =
Fiscalit´e ; 1996:2)
RUCA : CB 35 M-B 40.190
*LUC : 336.2 SABB 1996
*UFSIA : LZ 336.2 G-SABB 96
*UIA : BC-C 3197
*UIA : RECH 351.72 L-B-SABB 96
Vandenberghe, Luk. - Aftrek en teruggaaf van
BTW : analyse van de Europese bepalingen en
hun implementatie in de Belgische
BTW-reglementering, in vergelijking met de
reglementering in Nederland, Frankrijk,
Duitsland, Itali¨e en het Verenigd Koninkrijk /
Luk Vandenberghe. - Leuven : Katholieke
Universiteit Leuven. - 3 v. - Proefschrift
UFSIA : V-CB
Bezit: 1–3
*UIA : BC-C 3448
Bezit: 1–3
Vervoort, Jos. - Belasting over de toegevoegde
waarde : een BTW-studie vanuit het
BTW-wetboek : basiscursus 1997-1998 met
geactualiseerd wetboek / Jos Vervoort. - 8e
ed. - Kapellen : Pelckmans, 1997. - 400 p. ISBN 90-289-2363-2
HHA : LZ 372.834 G-VERV 1997
Vervoort, Jos. - Personenbelasting : basiscursus
1997-1998 / Jos Vervoort. - 8e ed. - Kapellen :
Pelckmans, 1997. - 369 p. ISBN 90-289-2364-0
HHA : LZ 372.834 G-VERV 1997
Vervoort, Jos. - Vennootschapsbelasting :
basiscursus 1997-1998 / Jos Vervoort. - 6e ed. Kapellen : Pelckmans, 1997. - 380 p. ISBN 90-289-2330-6
HHA : LZ 372.834 G-VERV 1997
368: Verzekeringswezen
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft
[Munchen].
¨
- Handbuch der
Schadenverh¨utung / Allianz
Versicherungs-Aktiengesellschaft [Munchen].
¨
2e ed. - Berlin, 1979. - 769 p. : ill.
UIA : BC-B 8660
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
371.3: Didactiek
Bedrijfsbeleid en recht / [edit.] H. Christiaen. Oostmalle : De Sikkel, 1996. - 2 v. : ill. (Economie vandaag ; 1996:1). - Met:
handleiding
UIA : DIKR 372.833 Y-CHRI 96
Bezit: 2; handleiding v. 2
51: Wiskunde
Acta numerica / [edit.] A. Iserles. - Cambridge. ISSN 0962-4929
UIA : WIS 51 G-ISER
Bezit: 5(1996)
Advanced structural equation modeling : issues
and techniques / [edit.] George A.
Marcoulides ; Randall E. Schumacher. Mahway : Lawrence Erlbaum , 1996. - 366 p. ISBN 0-8058-1819-7
RUCA : CB 519 M-B 40.151
Andersen, Erling B. - Introduction to the
statistical analysis of categorical data / Erling
B. Andersen. - Berlin : Springer, 1997. 265 p. - ISBN 3-540-62399-x
LUC : 519.2 ANDE 1997
Berg, de, Mark. - Computational geometry :
algorithms and applications / Mark de Berg ;
Marc van Kreveld ; Mark Overmans ; et al. Berlin : Springer, 1997. - 365 p. ISBN 3-540-61270-X
LUC : 513 DEBE 1997
Bowers, Newton L. [jr.]. - Actuarial
mathematics / Newton L. Bowers [jr.] ; Hans
U. Gerber ; James C. Hickman ; et al. - 2e ed. Schaumburg, Ill. : Society of Actuaries, 1997. 752 p. - ISBN 0-938959-46-8
UIA : WIS 519.5 G-BOWE 97
Breakthroughs in statistics / [edit.] Samuel
Kotz ; Norman Lloyd Johnson. - New York :
Springer, 1992-. - 3 v. - (Springer series in
statistics : perspectives in statistics ; 1992:1). ISBN 0-387-94037-5
LUC : 519.2 KOTZ 1992Bezit: 1–3
*UFSIA : LZ 519.2 G-KOTZ 93
Bezit: 1–2
*UIA : WIS 519.2 G-KOTZ 93
Bezit: 1–2
Carette, Ivan. - Statistiek in modules : een
niet-wiskundige aanpak voor het HOBU / Ivan
Carette ; Carine Feryn-Patfoort. - 2e ed. Leuven : Wolters, 1990. - 189 p. ISBN 90-309-7625-X
RUCA : CBG 519 N 114
*LUC : 519.2 CARE 1990
*RUCA : BFG-HOUVE
Degraeve, Zeger. - Determining sourcing
strategies : a decision model based on activity
and cost driver information / Zeger Degraeve ;
Filip Roodhooft. - Leuven : KUL, 1997. 27 p. - (Onderzoeksrapport ; 9718)
HHA : LZ 33 F 4:9718
*RUCA : CB 65 F 10.038:9718
Demeulemeester, Erik. - The discrete
time/resource trade-off problem in project
networks : a branch-and-bound-approach /
Erik Demeulemeester ; Bert de Reyck ; Willy
Herroelen. - Leuven : KUL, 1997. - 25 p. (Onderzoeksrapport ; 9717)
HHA : LZ 33 F 4:9717
10
Lijst E: Economie
*RUCA : CB 65 F 10.038:9717
*UFSIA : MAG-C 11396
Distefano, Joseph J. [III]. - Feedback and
control systems / Joseph J. Distefano [III] ;
Allen R. Stubberud ; Ivan J. Williams. - 2e ed. New York : McGraw-Hill, 1995. - 512 p. Met: diskettes. - ISBN 0-07-017052-5
RUCA : CBG 518 M-C 14.460
oktober 1997
Everitt, Brian S. - Making sense of statistics in
psychology : a second-level course / Brian S.
Everitt. - Oxford : Oxford University Press,
1996. - 350 p. 1 <FD>. - ISBN 0-19-852365-3
UIA : GER 51 G-EVER 96
Fulfond, Glenn. - Modelling with differential and
difference equations / Glenn Fulfond ; Peter
Forrester ; Arthur Jones. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1997. (Australian Mathematical Society lecture
series ; 10). - ISBN 0-521-44618-X
RUCA : WIN
*LUC : 517.91 FULF 1997
Ghosh, M. - Bayesian methods for finite
population sampling / M. Ghosh ; G. Meeden. London : Chapman & Hall, 1997. - 289 p. (Monographs on statistics and applied
probability ; 79). - ISBN 0-412-98771-6
LUC : 519.2 GHOS 1997
Gin´e, E. - Lectures on probability theory and
statistics / [edit.] P. Bernard ; E. Gin´e ; G.R.
´
Grimmert ; L. Saloff-Coste ; Ecole
d’´et´e de
probabilit´es de Saint Flour [26: 1996]. Berlin : Springer, 1996. - 300 p. - (Lecture
notes in mathematics ; 1665). ISBN 3-540-62055-9
LUC : 51 LNMA :1665 1997
Ginzburg, David. - L functions for the
orthogonal group / David Ginzburg ; Ilia
Iosifovich Piatetski-Shapiro ; Stephen Rallis. Providence, R.I., 1997. - 218 p. - (Memoirs of
the American Mathematical Society ; 611). ISBN 0-8218-0543-6
UIA : WIS 51 F-MAMS:611
Golub, Gene H. - Matrix computations / Gene H.
Golub ; Charles F. van Loan. - 3e ed. Baltimore, Md : Johns Hopkins University
Press, 1996. - 694 p. - (Johns Hopkins series in
the mathematical sciences ; 1996:1). ISBN 0-8018-5414-8
Hovey, Mark. - Axiomatic stable homotopy
theory / Mark Hovey ; John H. Palmieri ; Neil
P. Strickland. - Providence, R.I., 1997. 114 p. - (Memoirs of the American
Mathematical Society ; 610). ISBN 0-8218-0624-6
UIA : WIS 51 F-MAMS:610
Jennekens, Eduard. - Algebra, 2 [voor het 5de
jaar vrij VSO programma] / Eduard
Jennekens ; G. Deen. - Malle : De Sikkel ,
1988. - 423 p. - (Studiepakket wiskunde ;
5:2). - ISBN 90-260-3219-6
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1988
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Analyse, 1 [voor het 5de
jaar vrij VSO programma] / Eduard
Jennekens ; G. Deen. - Malle : De Sikkel,
1989. - 306 p. - (Studiepakket wiskunde ;
5:4). - ISBN 90-260-3213-7
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1989
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Analyse, 2 [6e jaar] /
Eduard Jennekens ; G. Deen. - Malle : De
Sikkel, 1989. - 332 p. - (Studiepakket
wiskunde ; 6:B). - ISBN 90-260-3244-7
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1989
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Analytische meetkunde, 2 /
Eduard Jennekens ; G. Deen. - Malle : De
Sikkel, 1991. - 427 p. - (Studiepakket
wiskunde ; 6:D). - ISBN 90-260-2497-5
RUCA : CBG 37 N 56
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Goniometrie en
driehoeksmeting / Eduard Jennekens ; G.
Deen. - 2e ed. - Oostmalle : De Sikkel, 1993. 245 p. - (Studiepakket wiskunde ; 5:5). ISBN 90-260-3324-9
RUCA : CBG 37 N 56
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Ruimtemeetkunde /
Eduard Jennekens ; G. Deen. - Malle : De
Sikkel, 1989. - 278 p. : ill. - (Studiepakket
wiskunde ; 5:3). - ISBN 90-260-3212-9
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1989
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Statistiek, combinatieleer,
kansrekening / Eduard Jennekens ; G. Deen. Malle : Sikkel, 1990. - 303 p. - (Studiepakket
wiskunde ; 6:A). - ISBN 90-260-3279-X
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1990
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Karpeshina, Yulia E. - Perturbation theory for
the Schr¨odinger operator with a periodic
potential / Yulia E. Karpeshina. - Berlin :
Springer, 1997. - 352 p. - (Lecture notes in
mathematics ; 1663). - ISBN 3-540-63136-4
LUC : 51 LNMA :1663 1997
Kuchler,
¨
Uwe. - Exponential families of
stochastic processes / Uwe K¨uchler ; Michael
Sørensen. - New York : Springer, 1997. 322 p. - (Springer series in statistics ; 1997:3). ISBN 0-387-94981-x
LUC : 519.2 KUCH 1997
Lindsey, James K. - Applying generalized linear
models / James K. Lindsey. - New York :
Springer, 1997. - 256 p. - (Springer texts in
statistics ; 1997:1). - ISBN 0-387-98218-3
LUC : 519.2 LIND 1997
Lindsey, Jim K. - Introductory statistics : a
modelling approach / Jim K. Lindsey. Oxford : Clarendon Press, 1996. - 214 p. (Oxford science publications ; 1996:4). ISBN 0-19-852345-9
UIA : GER 51 G-LIND 96
Lorentz, George G. - Constructive
approximation : advanced problems / George
G. Lorentz ; Manfred von Golitschek ; Yuly
Makovoz. - Berlin : Springer, 1996. - 649 p. (Die Grundlehren der mathematischen
Wissenschaften ; 304). - ISBN 3-540-57028-4
UIA : WIS 517 G-LORE 96
Lorenz, Edward N. - The essence of chaos /
Edward N. Lorenz. - 2e ed. - London : UCL
Press, 1995. - 227 p. - ISBN 1-85728-454-2
LUC : 513.7 LORE 1995
Nash, John F. [jr.]. - Essays on game theory /
John F. Nash [jr.]. - Aldershot : Elgar, 1996. 91 p. - ISBN 1-85898-426-2
UFSIA : LZ 518.5 G-NASH 96
Network optimization : algorithms and
applications / [edit.] Giorgio Gallo ; Michael
D. Grigoriadis. - Amsterdam : Elsevier, 1997. p. 106-303. - (Mathematical programming ;
78:2)
UFSIA : MAG 3285/4:78,2
Nicolaescu, Liviu I. - Generalized symplectic
geometries and the index of families of elliptic
problems / Liviu I. Nicolaescu. - Providence,
R.I., 1997. - 80 p. - (Memoirs of the American
Mathematical Society ; 609). ISBN 0-8218-0621-1
UIA : WIS 51 F-MAMS:609
Pett, Marjorie A. - Nonparametric statistics for
health care research : statistics for small
samples and unusual distributions / Marjorie
A. Pett. - Thousand Oaks, Calif. : Sage, 1997. 307 p. - ISBN 0-8039-7039-0
UIA : GEN - WEYL
Poirier, Dale J. - Intermediate statistics and
econometrics : a comparative approach / Dale
J. Poirier. - Cambridge, Mass. : MIT, 1995. 715 p. - ISBN 0-262-16149-4
LUC : 519.2 POIR 1995
Porti, Joan. - Torsion de Reidemeister pour les
vari´et´es hyperboliques / Joan Porti. Providence, R.I., 1997. - 139 p. - (Memoirs of
the American Mathematical Society ; 612). ISBN 0-8218-0631-9
UIA : WIS 51 F-MAMS:612
Lijst E: Economie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
11
Bezit: Basiswerk; 2 diskettes
*LUC : 001 SCHA-DIST 1995
Bezit: Basiswerk; diskettes 1–2
Diskettes in lokaal E4
Drooge, van, Dolly. - Wiskunde / Dolly van
Drooge ; Frits Kuiper. - Zutphen : Thieme,
1997. - 158 p. - (Examentraining op niveau
C/D : een project van het Katholiek
Pedagogisch Centrum ; 1997:1). ISBN 90-03-30069-0
RUCA : CBG 51 N 79
Bezit: (1996/79)–(1997/98)
Encyclopedia of statistical sciences /
[edit.] Samuel Kotz ; Norman Lloyd Johnson. New York : Wiley, 1982-1989. - 9 v. - Met:
supplement. - ISBN 0-471-81274-9
UIA : WIS - HUBE
Bezit: 1–9
*LUC : 519.2 EOSS 1982
Bezit: 1–9
*RUCA : CB 519 B 4
Bezit: 1–9
*UIA : WIS 519.2 BB-KOTZ 82
Bezit: 1–9; supplement
UIA : NAT 530.02 G-GOLU 96
Handbook of convex geometry / [edit.] P.M.
Gruber ; J.M. Wills. - Amsterdam :
North-Holland, 1993. - 2 v. ISBN 0-444-89598-1
UFSIA : LZ 513 G-GRUB 93
Bezit: A–B
Hoffmann-Jørgensen, Jørgen. - Probability
with a view toward statistics / Jørgen
Hoffmann-Jørgensen. - New York : Chapman
& Hall, 1994. - 2 v. - (Chapman and Hall
probability series ; 1994:1)
UIA : WIS 519 G-HOFF 94
Bezit: 1–2
*LUC : 519.1 HOFF 1994
Bezit: 1–2
Lijst E: Economie
Reviews in computational chemistry /
[edit.] Kenny B. Lipkowitz ; Donald B. Boyd. New York : VCH, 1990-1997. - 10 v.
UIA : SCHK 681.3 G-LIPK 90
Bezit: 1–10
Rich, Barnett. - Schaum’s outline of review of
elementary mathematics / Barnett Rich. - 2e
ed. - New York : McGraw-Hill, 1997. - 288 p. ISBN 0-07-052279-0
LUC : 001 SCHA-RICH 1997
Schafer, J.L. - Analysis of incomplete
multivariate data / J.L. Schafer. - London :
Chapman & Hall, 1997. - 430 p. (Monographs on statistics and applied
probability ; 72). - ISBN 0-412-04061-1
LUC : 519.2 SCHA 1997
Siegel, Sidney. - Nonparametric statistics for the
behavioral sciences / Sidney Siegel ; N. John
Castellan [jr.]. - 2e ed. - New York :
McGraw-Hill, 1988. - 399 p. ISBN 0-07-100326-6
UIA : BIO 591.5 G-SIEG 88
*LUC : 519.2 SIEG 1988
*RUCA : BROEC
*UFSIA : LZ 519.2 G-SIEG 88
*UIA : WIS 519.2 G-SIEG 88
*UIA : GEN - SPRU
Steege, Ray. - Schaum’s outline of theory and
problems of intermediate algebra / Ray
Steege ; Kerry Bailey. - New York :
McGraw-Hill, 1997. - 381 p. ISBN 0-07-060839-3
LUC : 001 SCHA-STEE 1997
Taha, Hamdy A. - Operations research : an
introduction / Hamdy A. Taha. - 3e dr. - New
York : Macmillan, 1982. - 848 p. : ill. ISBN 0029776104
LUC : 518.5 TAHA 1982
*RUCA : CB 518 M-C 12.869
*UFSIA : LZ 518.5 G-TAHA 82
Tsfasman, Michael A. - Algebraic-geometric
codes / Michael A. Tsfasman ; Serge G.
Vladut. - Dordrecht : Kluwer, 1991. - 667 p. (Mathematics and its applications : Soviet
series ; 58). - ISBN 0-7923-0727-5
UIA : WIS 513.6 G-TSFA 91
Vanthienen, J. - Clustering knowledge in tabular
knowledge bases / J. Vanthienen ; E. Dries ; J.
Keppens. - Leuven : KUL, 1997. - 13 p. (Onderzoeksrapport ; 9712)
HHA : LZ 33 F 4:9712
*RUCA : CB 65 F 10.038:9712
Vermunt, Jeroen Kornelis. - Log-linear models
for event histories / Jeroen Kornelis Vermunt. Thousand Oaks, Calif. : Sage, 1997. - 348 p. (Advanced quantitative techniques in the social
sciences series ; 8). - ISBN 0-7619-0937-0
UIA : PSW 519.2 G-VERM 97
Visualization and mathematics : experiments,
simulations and environments /
[edit.] Hans-Christian Hege ; Konrad Polthier. Berlin : Springer, 1997. - 386 p. ISBN 3-540-61269-6
LUC : 51 HEGE 1997
Wagner, Harvey M. - Principles of operations
research with applications to managerial
decisions / Harvey M. Wagner. - Englewood
Cliffs : Prentice-Hall, 1969. - 937 p. (Prentice-Hall international series in
management ; 1969:3). - LC 76-82807
RUCA : JANSS
*LUC : 518.5 WAGN 1969
*UFSIA : LZ 518.5 G-WAGN 69
Lijst E: Economie
oktober 1997
620.9: Energie-economie
Duitsland, BRD. Wirtschaftsministerium
Mecklenburg-Vorpommern. Energiekonzept des Landes
Mecklenburg-Vorpommern / Duitsland, BRD.
Wirtschaftsministerium
Mecklenburg-Vorpommern. - Schwerin : s.n.,
1994. - 64 p. : ill.
HHA : D 536LD-WIRT
Europ¨aische Gemeinschaften. Kommission. Energie in der Europa¨ ischen Gemeinschaft /
Europ¨aische Gemeinschaften. Kommission. 4e ed. - Luxembourg : EUR-OP, 1991. - 50 p. :
ill. - (Europ¨aische Dokumentation ; 1990:7). ISBN 92-826-1735-1
HHA : D 536-EURO
63: Landbouw, incl. veeteelt,
jacht, visserij
Cato, Marcus Porcius [maior]. - Goed boeren /
Marcus Porcius Cato [maior] ; [vert.] Vincent
Hunink. - Amsterdam : Athenaeum, 1996. 92 p. - (Baskerville serie ; 1996:4). ISBN 90-253-0636-5
UIA : GER 871 P-CATO 96
*SBA : 589044
European review of agricultural economics. The Hague. - ISSN 0165-1587
LUC : 631
Bezit: 17–22(1990–1995)
*RUCA : CBM 63 E 10.936
Bezit: 1–17(1973–1990)
Journal of agricultural and resource
economics. - Oklahoma. - Voortzetting van:
Western journal of agricultural economics
LUC : 631
Bezit: 16–20:1(1991–1995)
The journal of agricultural economics research. Washington D.C. - Voortzetting van:
Agricultural economics research
LUC : 631
Bezit: 45–46(1994–1995)
*RUCA : CBM 63 E 10.579
Bezit: 39:2–45:4(1987–1994); ontbreekt:
41:2–42:4(1988–1990)
Kennedy, Eileen. - Linkages between agriculture
and nutrition : implications for policy and
research / Eileen Kennedy ; Howarth E.
Bouis. - Washington D.C. : International food
policy research institute, 1993. - 28 p. ISBN 0-89629-328-9
RUCA : CB 339.963 M-B 40.217
Luzolele-Lola-Nkakala, -. - Tradition et
modernit´e dans la commercialisation des
produits vivriers a` Kinshasa : cas des par-colis
de la sous-r´egion de la Lukaya (Bas-Za¨ıre) /
Luzolele-Lola-Nkakala. - Anvers : RUCA,
1997. - 359 p.
RUCA : O 633 M-B 40.166
*UFSIA : MAG-C 11403
Pauwels, Ivo. - Lessen in romantisch tuinieren :
de sfeervolle tuinkamers van Dina Deferme /
Ivo Pauwels ; [ill.] Andr´e Steegmans. - Tielt :
Lannoo, 1997. - 141 p. : ill. ISBN 90-209-3205-5
SBA : D 600294
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
65: Bedrijfsorganisatie, incl.
ambachten
Bourdieu, Pierre. - Sur la t´el´evision : suivi de,
L’emprise du journalisme / Pierre Bourdieu. 7e ed. - Paris : Liber, 1996. - 95 p. ISBN 2-912107-00-8
UFSIA : LZ 659.3 G-BOUR 96
*UIA : PSW 654 G-BOUR 96
Debackere, Koenraad. - Een analyse van de
betekenis van clusterbeleid ter stimulering van
innovatie, met een toepassing op Vlaanderen /
Koenraad Debackere ; Hilde Vermeulen. Leuven : KUL, 1997. - 14 p. (Onderzoeksrapport ; 9714)
HHA : LZ 33 F 4:9714
*RUCA : CB 65 F 10.038:9714
Degraeve, Zeger. - Determining sourcing
strategies : a decision model based on activity
and cost driver information / Zeger Degraeve ;
Filip Roodhooft. - Leuven : KUL, 1997. 27 p. - (Onderzoeksrapport ; 9718)
HHA : LZ 33 F 4:9718
*RUCA : CB 65 F 10.038:9718
Hulle, van, Cynthia. - Tendenzen in de
bedrijfsfinanciering : professionalisering en
aandacht voor het risicokapitaal / Cynthia van
Hulle. - Leuven : KUL, 1997. - 44 p. (Bedrijfseconomische verhandeling ; 9702)
HHA : LZ 65 F 1:9702
HHA : LZ 658.145 G-HULL 1997
*RUCA : CB 65 F 10.037:9702
Hulle, van, Cynthia. - Zijn overnames wel
overnames? De Belgische ervaring in de
periode 1985-1995 / Cynthia van Hulle. Leuven : KUL, 1997. - 16 p. (Onderzoeksrapport ; 9711)
HHA : LZ 33 F 4:9711
*RUCA : CB 65 F 10.038:9711
Mickiewicz, Ellen. - Changing channels :
television and the struggle for power in
Russia / Ellen Mickiewicz. - New York :
Oxford University Press, 1997. - 340 p. : ill. ISBN 0-19-510163-4
UIA : PSW 654 L-SU-MICK 97
Millerson, Gerald. - TV scenic design / Gerald
Millerson. - 2e ed. - Oxford : Focal Press,
1997. - 265 p. : ill. - ISBN 0-240-51493-9
UIA : PSW 654 G-MILL 97
Routledge French dictionary of
telecommunications :
French-English/English-French = Routledge
dictionnaire anglais des t´el´ecommunications :
franc¸ais-anglais/anglais-franc¸ais /
[edit.] Sinda L´opez ; Justine Bird ; Lisa
Carden ; et al. - London : Routledge, 1997. 437 p. - ISBN 0-415-13348-3
UFSIA : ROM 654 BV-FRA-LOPE 97
Sels, Luc. - Towards a flexible future? The nature
of organisational response in the clothing
industry / Luc Sels ; Rik Huys. - Leuven :
KUL, 1997. - 24 p. - (Onderzoeksrapport ;
9713)
HHA : LZ 33 F 4:9713
*RUCA : CB 65 F 10.038:9713
Vanthienen, J. - Clustering knowledge in tabular
knowledge bases / J. Vanthienen ; E. Dries ; J.
Keppens. - Leuven : KUL, 1997. - 13 p. (Onderzoeksrapport ; 9712)
HHA : LZ 33 F 4:9712
*RUCA : CB 65 F 10.038:9712
12
Lijst E: Economie
655: Drukkerij. Uitgeverij
Turnbull, Geoffrey. - A history of the Calico
printing industry of Great Britain / Geoffrey
Turnbull ; [edit.] John G. Turnbull. Altringham : Sherratt, 1951. - 501 p. : ill.
SBA : 600328
656: Verkeersorganisatie. Post
100 jaar Haven van Brussel = 100 ans Port de
Bruxelles. - Antwerpen : Antwerpse Lloyd,
1996. - 72 p. : ill.
AHB : J 2.101
*UFSIA : LZ 656.61 L-B-HAVE 96
Activity-based approaches to travel analysis /
[edit.] Dick Ettema ; Harry Timmermans. Oxford : Pergamon Books, 1997. - 371 p. ISBN 0-08-04258-44
UFSIA : LZ 71 G-ETTE 97
Alg´erie. Minist`ere des Transports. Direction
des Ports. - Annuaire statistiques des ports de
commerce / Alg´erie. Minist`ere des Transports.
Direction des Ports. - Alger
AHB : MAG-S 3.1
Bezit: (1994)–
ARAL Verkehrstaschenbuch . - Bochum
HHA : D 656-ARAL
Bezit: (1988–1989)
Baeten, Guy. - Mobiliteit : landschap van macht
en onmacht / Guy Baeten ; Andr´e Spithoven ;
Louis Albrechts. - Leuven : Acco, 1997. 157 p. : ill. - ISBN 90-334-3800-3
UIA : PSW 301.188 L-B-BAET 97
*UFSIA : LZ 301.188 L-B-BAET 97
*UFSIA : PS 301.188 L-B-BAET 97
Casagrande, Sabina. - German maritime
industries / Sabina Casagrande. - London :
Lloyd’s List, 1997. - 32 p. - (Lloyd’s List ;
1997:09)
AHB : T 487
Dangerous goods regulations . - 38e ed. Geneva : International Air Transport
Association, 1997. - 700 p. ISBN 92-9035-863-7
RUCA : CALLA
Drewry Shipping Consultants. - Shipping
futures and derivatives : from Biffex to
Forward Freight Agreements and beyond /
Drewry Shipping Consultants. - London :
Drewry, 1997. - 100 p.
AHB : T 488 97/9
Drewry Shipping Consultants. - Short sea
container markets : the feeder and regional
trade dynamo / Drewry Shipping Consultants. London : Drewry, 1997. - 158 p.
AHB : T 488 97/8
European Commission. Directorate General
Transport. - Towards a Common
Pan-European transport policy / European
Commission. Directorate General Transport. Luxembourg : EUR-OP, 1997. - Losbl. ISBN 92-827-4355-1
UFSIA : MAG-C 11476
European shortsea shipping : proceedings from
the 3rd European Research Roundtable
Conference on Shortsea Shipping , 20-21 June
1996, Bergen, Norway / [edit.] Chris Peeters ;
Tor Wergeland. - Delft : Delft University Press,
1997. - 562 p.
Lijst E: Economie
oktober 1997
RUCA : CB 656 M-B 40.163
Fiata. - Fiata : List of new Associate Members /
Fiata ; International Federation of Freight
Forwarders Associations. - Zurich
AHB : T 100
Bezit: 7(1997)
Gourvish, Terry. - Transport regulation
matters / Terry Gourvish ; John Sheldrake ;
[edit.] James McConville ; et al. - London :
Pinter, 1997. - 178 p. - ISBN 1-85567-386 X
AHB : 656 G-CONV 97
Instituut voor het Transport langs de
Binnenwateren [Brussel]. - Memorandum
voor de binnenschipper = Memorandum pour
le batelier / Instituut voor het Transport langs
de Binnenwateren [Brussel] ; Institut pour le
transport par batellerie [Bruxelles]. - Brussel,
1997. - 14 p.
AHB : 656.62 L-B-MEMO 97
Mobiliteit : de juiste prijs / [edit.] Bruno de
Borger ; Stef Proost. - Leuven : Garant, 1997. 312 p. - ISBN 90-5350-611-X
UFSIA : LZ 656 G-BORG 97
*AHB : 656 G-BORG 97
*LUC : 656 DEBO 1997
*RUCA : WINKE
Moloney, Sean. - Port management / Sean
Moloney. - London : Lloyd’s List, 1997. 40 p. : ill. - (Lloyd’s List ; 1997:04)
AHB : T 487
Nationaal Instituut voor de Statistiek
[Brussel]. - Statistieken van binnenlandse
handel en vervoer / Nationaal Instituut voor de
Statistiek [Brussel]. - Brussel. - Voortzetting
van: Handelsstatistieken, &:
Vervoerstatistieken. - ISSN 0773-4263
AHB : MAG-S 1.23
Bezit: (1985)–
*HHA : LZ-STA-B 339.3 SBHV
Bezit: (1985)–
*LUC : 312
Bezit: (1985)–
*RUCA : CB 31 S-EUR-B 12.110
Bezit: (1985)–
*SBA : 515010
Bezit: (1985)–
[11419]
*UFSIA : LZ-STA-B 656 SBHV
Bezit: (1985)–
Oude jr. MAG 3307/6
Nederland. Ministry of Transport. Public
Works and Water Management. Steady-as-she-goes : Progress report : Vessel
traffic management on the North Sea /
Nederland. Ministry of Transport. Public
Works and Water Management. - The Hague,
1997. - 29 p.
AHB : 656.6 L-NL-STEA 97
Netherlands : Going for growth. Tax changes
feed blossoming of maritime sector /
[edit.] Michael Grey. - London : Lloyd’s List,
1997. - 40 p. - (Lloyd’s List ; 1997:10)
AHB : T 487
The North Sea : twelve essays on social history
of maritime labour / [edit.] Lewis R. Fischer ;
Harald Hamre ; Poul Holm ; et al. - Stavanger :
Stavanger Maritime Museum, 1992. - 215 p. :
ill. - (Social history of maritime labour ; 2). ISBN 82-90054-34-3
UFSIA : Hist E-VIII-E 197
*AHB : 301.19 G-FISC 92
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Ocean Shipping Consultants. - The European
container market : prospects to 2008 / Ocean
Shipping Consultants. - Surrey : OSC, 1997. 260 p.
AHB : 656.61 G-OSC-EURO 97
Ocean Shipping Consultants. - World grain
trade and shipping to 2010 / Ocean Shipping
Consultants. - London : OSC, 1996. - 184 p.
AHB : 656.61 G-OCEA-WORL 96
Port Autonome de Marseille. - Tarif de la taxe
maritime / Port Autonome de Marseille. Marseille : s.n., 1997. - 4 p.
AHB : 656.61 L-F-PAM 97
Port Autonome de Marseille. - Tarifs des
ope´erations de remorquage dans les bassins du
port autonome de Marseille = Tariffs for
towage operations in the harbour areas of the
port of Marseilles authority / Port Autonome
de Marseille. - Marseille : s.n., 1995. - 16 p.
AHB : 656.61 L-F-PAM 95
Port Autonome de Marseille. - Tarifs du
lamanage des ports de Marseille et du Golfe de
Fos = Tariffs for boatage operations in the
ports of Marseilles and the Gulf of Fos / Port
Autonome de Marseille. - Marseille : s.n.,
1997. - 7 p.
AHB : 656.61 L-F-PAM 97
Port Autonome de Marseille. - Tarifs d’usage de
la station de pilotage des ports de Marseille et
du golfe de FOS / Port Autonome de
Marseille. - Marseille : s.n., 1995. - 10 p.
AHB : 656.61 L-F-PAM 95
Port Autonome de Marseille. - Tarifs d’usage
des installations g´er´ees par le port autonome /
Port Autonome de Marseille. - Marseille : s.n.,
1997. - 23 p.
AHB : 656.61 L-F-PAM 97
Port Autonome de Marseille. - Via Marseilles
Fos Europort du Sud : lignes maritimes
r´eguli`eres / Port Autonome de Marseille. Marseille : s.n., 1995. - 41 p.
AHB : 656.61 L-F-PAM 95
Port autonome du Havre. - Statistiques de trafic
du Havre / Port autonome du Havre. - Le Havre
AHB : MAG-S 2.231
Bezit: (1948)–
Port de Bruxelles. - Haven van Brussel
jaarverslag : boekjaar ... / Port de Bruxelles. Antwerpen
AHB : J 2.101
Bezit: (1996)
Port of Rotterdam. - Milieu bericht Port of
Rotterdam / Port of Rotterdam. - Rotterdam :
Gemeente Rotterdam, 1996. - 20 p.
AHB : 628 L-NL-MILI 96
Port R´eunion. Direction du port. - R´esultats
statistiques et d’exploitation / Port R´eunion.
Direction du port. - La R´eunion
AHB : MAG-S 2.239
Bezit: (1995)–
Reefer trades directory / [edit.] Clare Longley. Colchester : Lloyds Shipping Economist,
1997. - 36 p. : ill. - (Lloyd’s shipping
economist ; 1997:09)
AHB : T 462
Robbrecht, Geert. - Het marketingbeleid van de
Vlaamse zeehavens / Geert Robbrecht. - Gent :
Universiteit Gent, 1997. - 131 p.
AHB : TH 1997 ROBB
13
Lijst E: Economie
Ruscher, M. - Transports en Alsace / M.
Ruscher. - Strasbourg : Navigation, ports et
industries, 1996. - 67 p. : ill. - (Revue de la
navigation : ports et industries ; 1996:23)
AHB : T 17
Samenvatting van de resultaten van de
maandelijkse IWT-conjunctuurenquete in de
sector van het beroepsgoederenvervoer over de
weg. - Brussel. - Titel varieert
AHB : MAG-S 1.49
Bezit: (1978)–
Stares, Justin. - Panama : Canal countdown /
Justin Stares. - London : Lloyd’s List, 1997. 20 p. : ill. - (Lloyd’s List ; 1997:6)
AHB : T 487
Statistiques du Port autonome de Rouen : trafic
provisoire mensuel = Statistics of the Port
Authority of Rouen : monthly traffic. - Rouen. Tweetalig vanaf: (1971)
AHB : MAG-S 2.226B
Bezit: (1994)–
Statistisches Bundesamt. [Wiesbaden]. Verkehr : Seeschiffahrt Reihe 5 / Statistisches
Bundesamt. [Wiesbaden]. - Wiesbaden. Voortzetting van: Verkehr: Seeschiffahrt Reihe
2
AHB : MAG-S 2.112
oktober 1997
Les enjeux de l’information comptable et
financi`ere. - Paris : Montchrestien, 1997. 254 p. - (Revue d’´economie financi`ere ; 41). ISBN 2-91-1144-279
UFSIA : MAG-T 86:41
Horngren, Charles T. - Cost accounting : a
managerial emphasis / Charles T. Horngren ;
George Foster ; Srikant M. Datar. - 9e ed. London : Prentice Hall, 1997. - (Prentice-Hall
series in accounting ; 1997:2). ISBN 0-13-571217-3
UFSIA : LZ 657.2 G-HORN 97
*LUC : 657.2 HORN 1997
*RUCA : CB 657 M-B 39.861
Taylor, Donald H. - Auditing : an assertions
approach / Donald H. Taylor ; G. William
Glezen. - 7e ed. - New York : Wiley, 1997. 748 p. - ISBN 0-471-13421-X
UFSIA : LZ 657.6 G-TAYL 97
658: Bedrijfseconomie
Algemeen Belgisch Vakverbond. Centrale der
Metaalindustrie van Belgi¨e. - De jaarrekening
lezen en begrijpen / Algemeen Belgisch
Vakverbond. Centrale der Metaalindustrie van
Belgi¨e. - Brussel, 1997. - 149 p.
UIA : RECH 65 G-JAAR 97
*UFSIA : LZ 657 G-JAAR 97
Arens, Alvin A. - Auditing : an integrated
approach / Alvin A. Arens ; James K.
Loebbecke. - 7e ed. - London : Prentice-Hall,
1997. - 823 p. - (Prentice-Hall series in
accounting ; 1997:1). - ISBN 0-13-723884-3
UFSIA : LZ 657.6 G-AREN 97
*RUCA : THEUN
Atkinson, Anthony A. - Management
accounting / Anthony A. Atkinson ; Rajiv D.
Banker ; Robert S. Kaplan ; et al. - 2e ed. Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall,
1997. - 741 p. - (The Robert S. Kaplan series in
management accounting ; 1997:1). ISBN 0-13-262163-0
UFSIA : LZ 657.2 G-ATKI 97
*LUC : 657.2 ATKI 1997
*RUCA : CB 657 M-B 39.978
Belcorp info : corporate information about
compagnies quoted on the Belgian stock
exchange. - Brussels : L’Echo Electronic,
1997. - 1 CD-ROM
UFSIA : MMC-E 68:19
Alexandre, Roger. - Notre entreprise est
formidable : lec¸ons de choses a` l’usage des
d´ecideurs / Roger Alexandre. - Paris : Payot,
1991. - 187 p. : ill. - (Documents Payot ;
1991:1). - ISBN 2-228-88392-1
HHA : LZ 658.3 G-ALEX 1991
Ancona, Deborah. - Managing for the future /
Deborah Ancona ; Thomas Kochan ; Maureen
Scully ; et al. - Cincinnati, Ohio :
South-Western College, 1996. - Losbl, ISBN 0-538-85877-X
LUC : 658.013 ANCO 1996
Archier, Georges. - L’entreprise du 3e type /
Georges Archier ; Herv´e Serieyx. - Paris :
Seuil, 1984. - 213 p. - (Collection Points : s´erie
´
Economie
; 24). - ISBN 2-02-010305-2
HHA : LZ 658.011 G-ARCH 1984
Baron, Robert. - Group process, group decision,
group action / Robert Baron ; Norbert L. Kerr ;
Norman Miller. - Buckingham : Open
University Press, 1992. - 231 p. - (Mapping
social psychology ; 1996:1). ISBN 0-335-09862-2
RUCA : DBRAB
Berenbeim, Ronald E. - Les relations des
soci´et´es avec les investisseurs institutionnels /
Ronald E. Berenbeim. - Paris : s.n., 1995. 70 p. - (Revue d’´economie financi`ere ; 31,S)
UFSIA : MAG-T 86:31,S
Brealey, Richard A. - Fundamentals of
corporate finance / Richard A. Brealey ;
Stewart C. Myers ; Alan J. Marcus. - New
York : McGraw-Hill, 1995. - 679 p. (McGraw-Hill series in finance ; 1995:1). ISBN 0-07-007461-5
UFSIA : LZ 658.14 G-BREA 95
*UFSIA : CBB
Buelens, M. - Personeelsbeleid in
overheidsinstellingen : een beschrijvend en
comparatief onderzoek naar de effici¨entie en
effectiviteit van het personeelsbeleid binnen
overheidsinstellingen ter ondersteuning van
een sociaal innovatorisch beleid / M. Buelens ;
Herman van den Broeck ; E. Vanlommel ; et
al. - Brussel, 1996. - 154 p. - (Institutions
publiques = Overheidsinstellingen ; 1996:1)
RUCA : CB 35 M-B 40.186
*LUC : 658.3 BUEL 1996
*UFSIA : LZ 35 G-BUEL 96
Lijst E: Economie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bezit: (1976–1987) (1990)–
Transport at the millennium / [edit.] Stanley G.
Long. - s.l. : Sage Periodicals Press, 1997. 240 p. - (The annals of the American Academy
of Political and Social Science ; 553)
UFSIA : MAG-T 51:553
Van Delta naar Europees achterland / [edit.] Wil
Zonneveld ; Frank Evers. - Den Haag :
NIROV, 1997. - 144 p. - ISBN 90-5481-055-6
AHB : 656 L-EG-ZONN 97
657: Boekhouding.
Accountancy
*UIA : BC-C 3249
Collis, David J. - Corporate strategy : resources
and the scope of the firm / David J. Collis ;
Cynthia A. Montgomery. - Chicago : Irwin,
1997. - 764 p. - ISBN 0-07-114465-X
UFSIA : LZ 658.011 G-COLL 97
Competence-based strategic management /
[edit.] Aim´e Heene ; Ron Sanchez. Chichester : Wiley, 1997. - 337 p. - (The
strategic management series ; 1997:2). ISBN 0-471-96880-3
RUCA : CB 658 M-B 40.146
*UFSIA : LZ 658.011 G-HEEN 97
Corporate governance : ”le gouvernement
d’entreprise”. - Paris : Editions Le Monde,
1994. - 296 p. - (Revue d’´economie financi`ere ;
31). - ISBN 2-87-899-103-6
UFSIA : MAG-T 86:31
Cusumano, Michael A. - The limits of ”lean” /
Michael A. Cusumano. - s.l., 1994. - p.27-32. Herdruk: Sloan management review 35(1994)4
LUC : 658.8 CUSU 1994
Degraeve, Zeger. - Determining sourcing
strategies : a decision model based on activity
and cost driver information / Zeger Degraeve ;
Filip Roodhooft. - Leuven : KUL, 1997. 27 p. - (Onderzoeksrapport ; 9718)
HHA : LZ 33 F 4:9718
*RUCA : CB 65 F 10.038:9718
Demeulemeester, Erik. - The discrete
time/resource trade-off problem in project
networks : a branch-and-bound-approach /
Erik Demeulemeester ; Bert de Reyck ; Willy
Herroelen. - Leuven : KUL, 1997. - 25 p. (Onderzoeksrapport ; 9717)
HHA : LZ 33 F 4:9717
*RUCA : CB 65 F 10.038:9717
*UFSIA : MAG-C 11396
Doppler, Klaus. - Change management :
vormgeven aan het veranderingsproces / Klaus
Doppler ; Christoph Lauterburg. - Amsterdam :
Addison-Wesley, 1996. - 464 p. ISBN 90-6789-696-9
LUC : 658.013 DOPP 1996
Le financement des entreprises. - Paris : Editions
Le Monde, 1992. - 285 p. - (Revue d’´economie
financi`ere ; 20). - ISBN 2-87-899-048-X
UFSIA : MAG-T 86:20
Germany / [edit.] Nigel Reeves ; Helen
Kelly-Holmes. - London : Thomson Business
Press, 1997. - 282 p. - (The European business
environment ; 1997:1). - ISBN 0-415-11703-8
RUCA : KREME
Grootmeesters in management / [regie] Tineke
Hulsbergen ; [edit.] Harry Starren. - s.l. :
Teleac, 1997. - 2 videocassettes, 245 min. (Teleac ; 1997:4)
UFSIA : MMC-A 658:45
Bezit: 1–2
8 afleveringen op 2 videocassettes
Halsberghe, Eric. - Beleidsautonomie van
buitenlandse dochterondernemingen in Belgi¨e /
Eric Halsberghe ; Dani¨el van den Bulcke. Brussel : Instituut van de Ondernemingen,
1982. - 86 p.
LUC : 658.1 HALS 1982
Hees, Van, R.N. - Production and inventory
control : theory and practice / R.N. Van Hees ;
W. Monhemius ; [medew.] A.R.W. Muyen. London : MacMillan, 1972. - 370 p.
RUCA : CBM 658 M-B 4.699
14
Lijst E: Economie
Hoffmann, Ulrich. - Negotiating in German : a
dual language guide / Ulrich Hoffmann ;
Michael Tobin. - Mu¨ nchen : Langenscheidt,
1994. - 135 p. - ISBN 3-468-42611-9
RUCA : KREME
Holland International Distribution Council. The Netherlands, Europe’s Distribution
Center : a proven concept / Holland
International Distribution Council. - Den
Haag : s.n., 1993. - 16 p.
AHB : 658.286 L-NL-NETH 93
Hulle, van, Cynthia. - Tendenzen in de
bedrijfsfinanciering : professionalisering en
aandacht voor het risicokapitaal / Cynthia van
Hulle. - Leuven : KUL, 1997. - 44 p. (Bedrijfseconomische verhandeling ; 9702)
HHA : LZ 65 F 1:9702
HHA : LZ 658.145 G-HULL 1997
*RUCA : CB 65 F 10.037:9702
Hulle, van, Cynthia. - Zijn overnames wel
overnames? De Belgische ervaring in de
periode 1985-1995 / Cynthia van Hulle. Leuven : KUL, 1997. - 16 p. (Onderzoeksrapport ; 9711)
HHA : LZ 33 F 4:9711
*RUCA : CB 65 F 10.038:9711
Huys, Rik. - Arbeidsorganisatie in een
veranderende confectienijverheid / Rik Huys. Brussel : Federale Diensten voor
Wetenschappelijke, Technische en Culturele
Aangelegenheden, 1996. - 114 p. (Bedrijfsorganisatie = Organisation de
l’entreprise ; 1996:1)
RUCA : CB 658 M-B 40.185
*LUC : 658.3 HUYS 1996
*UFSIA : MAG-C 10971
*UIA : PSW 65 L-B-HUYS 96
Koziol, Joseph D. - Hedging principles,
practices, and strategies for the financial
markets / Joseph D. Koziol. - New York :
Wiley, 1990. - 422 p. - ISBN 0-471-63560-x
LUC : 658.141 KOZI 1990
Leadership : classical, contemporary, and
critical approaches / [edit.] Keith Grint. Oxford : Oxford University Press, 1997. 385 p. - (Oxford management readers ;
1997:1). - ISBN 0-19-878181-4
UFSIA : LZ 301.186 G-GRIN 97
Litters, Ulrike. - Interkulturelle Kommunikation
aus fremdsprachendidaktischer Perspektive :
Konzeption eines zielgruppenspezifischen
Kommunikationstrainings f¨ur deutsche und
franz¨osische Manager / Ulrike Litters. T¨ubingen : Narr, 1995. - 240 p. - (Giessener
Beitr¨age zur Fremdsprachendidaktik ;
1995:1). - ISBN 3-8233-4376-9
RUCA : KREME
Morin, William J. - Silent sabotage : rescuing
our careers, our companies, and our lives from
the creeping paralysis of anger and bitterness /
William J. Morin. - New York : Amacom,
1995. - 175 p. - ISBN 0-8144-0300-X
UFSIA : LZ 658.011 G-MORI 95
Mossink, J.C.M. - Trends in arbeid en
gezondheid 1996 / [edit.] I.L.D. Houtman ;
J.C.M. Mossink ; D.J. Klein Hesselink ; J.H.
Kwantes ; et al. - Amsterdam : NIA TNO, 1997
UIA : CA - D4
Bezit: (1996)
Lijst E: Economie
oktober 1997
Multinational firms and international
relocation / [edit.] Peter Buckley ; Jean-Louis
Mucchielli. - Aldershot : Elgar, 1997. - 255 p. (New horizons in international business ;
1997:2). - ISBN 1-85898-302-9
RUCA : CB 658 M-B 40.166
Organizational and competitive interactions /
[edit.] Rebecca Henderson ; Will Mitchell. Chichester : Wiley, 1997. - 209 p. - (Strategic
management journal ; 1997:S,1)
UFSIA : MAG 3367/4:1997:S,1
Postmodernism and organizations / [edit.] John
Hassard ; Martin Parker. - London : Sage,
1994. - 240 p. - ISBN 0-8039-8880-X
UFSIA : LZ 301.186 G-HASS 94
Prins, S.J. - Zoek, rapporteer, vergelijk en
verbeter! Een verkennend onderzoek naar de
zin en mogelijkheden van het gebruik van
benchmarks binnen het prestatiemeetsysteem /
S.J. Prins. - Rotterdam, 1997. - 232 p. - (Moret
scriptie reeks ; 25). - ISBN 90-72898-31-1
RUCA : CB 658 M-B 40.160
*HHA : LZ 658 F 1:25
*LUC : 658.011 PRIN 1997
*UFSIA : LZ 658.011 G-PRIN 97
Resource-based and evolutionary theories of the
firm : towards a synthesis / [edit.] Cynthia A.
Montgomery. - Boston, Mass. : Kluwer
Academic, 1996. - 273 p. ISBN 0-7923-9562-X
RUCA : CB 658 M-B 40.142
*UFSIA : LZ 338.45 G-MONT 96
Sels, Luc. - Towards a flexible future? The nature
of organisational response in the clothing
industry / Luc Sels ; Rik Huys. - Leuven :
KUL, 1997. - 24 p. - (Onderzoeksrapport ;
9713)
HHA : LZ 33 F 4:9713
*RUCA : CB 65 F 10.038:9713
Servan-Schreiber, Jean-Louis. - Le m´etier de
patron : suivi de, Dix grands patrons /
Jean-Louis Servan-Schreiber ; Perla
Servan-Schreiber. - Paris : Fayard, 1990. 409 p. - (Le livre de poche ; 6937). ISBN 2-253-05607-3
HHA : LZ 658.011 G-SERV 1990
Slack, Nigel. - Operations management / Nigel
Slack ; Stuart Chambers ; Christine Harland ;
et al. - London : Pitman , 1995. - 914 p. ISBN 0-273-60316-7
HHA : LZ 658.5 G-SLAC 1995
SME’s : employment, innovation and growth. Paris : OECD, 1996. - 77 p. - (OECD
documents = Documents OECD ; 1996:5). ISBN 92-64-15300-4
RUCA : CB 658 M-B 40.162
Steiner, George A. - Strategic planning : what
every manager must know / George A.
Steiner. - New York : Free Press, 1997. 383 p. - ISBN 0-684-83245-3
UFSIA : LZ 658.011 G-STEI 97
Stevens, George E. - Cases and exercises in
human resource management / George E.
Stevens. - 6e ed. - Chicago : Irwin, 1996. 512 p. - ISBN 0-256-11735-7
RUCA : HENDE
Strategic learning and knowledge management /
[edit.] Ron Sanchez ; Aim´e Heene. Chichester : Wiley, 1996. - 235 p. - (The
strategic management series ; 1997:1). ISBN 0-471-96881-1
RUCA : CB 658 M-B 40.147
*LUC : 658.01 SANC 1996
*UFSIA : LZ 658.011 G-SANC 97
Sveiby, Karl Erik. - The new organizational
wealth : managing & measuring
knowledge-based assets / Karl Erik Sveiby. San Francisco : Berrett-Koehler Publications,
1997. - 220 p. - ISBN 1-57675-014-0
UFSIA : LZ 658.011 G-SVEI 97
The theory of corporate finance / [edit.] Michael
J. Brennan. - Cheltenham : Elgar, 1996. - 2 v. (The international library of critical writings in
financial economics ; 1). ISBN 1-85898-278-2
UFSIA : LZ 658.14 G-BREN 96
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
15
Bezit: 1–2
Tidd, Joe. - Managing innovation : integrating
technological, market and organizational
change / Joe Tidd ; John Bessant ; Keith
Pavitt. - Chichester : Wiley, 1997. - 377 P. ISBN 0-471-97076-X
LUC : 658.011 TIDD 1997
*UFSIA : LZ 658.011 G-TIDD 97
Transaction cost economics : recent
developments / [edit.] Claude Menard. Cheltenham : Elgar, 1997. - 167 p. ISBN 1-85898-483-1
UFSIA : LZ 338.4 G-MENA 97
*RUCA : CB 658 M-B 39.693
Tuinema, Geert M. - Money at risk : een
portefeuillebenadering van
marktrisicomanagement / Geert M. Tuinema. Amsterdam : NIBE, 1996. - 188 p. ISBN 90-5516-071-7
RUCA : DWEIR
*RUCA : CB 658 M-B 39.665
*UFSIA : LZ 336.76 G-TUIN 96
Tushman, Michael L. - Managing strategic
innovation and change : a collection of
readings / Michael L. Tushman ; Philip
Anderson. - Oxford : Oxford University Press,
1997. - 656 p. - ISBN 0-19-510011-5
RUCA : DBRAB
Ulijn, Jan M. - Communicating in business and
technology : from psycholinguistic theory to
international practice / Jan M. Ulijn ; Judith B.
Strother. - Frankfurt am Main : Lang, 1995. 382 p. - ISBN 3-631-43289-5
RUCA : KREME
*UFSIA : SG-A-III 8.8/ULIJ 1
Vandyck, Claudine. - De vraag naar diensten
m.b.t. personeelsbeleid / Claudine Vandyck. Brussel, 1996. - 95 p. - (Diensten aan
ondernemingen = Services aux entreprises ;
1996:2)
RUCA : CB 331 M-B 40.203
*LUC : 658.3 VAND 1996
*UFSIA : LZ 331 L-B-VAND 96
*UIA : BC-C 3255
Wheeler, David. - The stakeholder corporation :
a blueprint for maximizing stakeholder value /
David Wheeler ; Maria Sillanp¨aa¨ . - London :
Pitman, 1997. - 372 p. - ISBN 0-273-62661-2
LUC : 174 WHEE 1997
Wijers, I. - Inleiding bestuurskunde / I. Wijers. Utrecht : Lemma, 1996-1997. - 2 v. ISBN 90-5189-652-2
UFSIA : LZ 301.186 G-WIJE 96
Bezit: 1–2
Lijst E: Economie
Yoshimura, Noboru. - Inside the Kaisha :
demystifying Japanese business behavior /
Noboru Yoshimura ; Philip Anderson. Boston, Mass. : Harvard Business School
Press, 1997. - 259 p. - ISBN 0-87584-415-4
UFSIA : LZ 301.186 L-D-YOSH 97
658.8: Marketing
Aaker, David A. - Strategic market
management / David A. Aaker. - 4e ed. - New
York : Wiley, 1995. - 379 p. ISBN 0-471-30956-7
UFSIA : LZ 658.8 G-AAKE 95
Boutboul, Bernard. - Le consommator : les
entreprises face aux nouvelles exigences du
consommateur / Bernard Boutboul ;
[medew.] Didier Betmalle. - Paris : Editions
JVDS, 1996. - 223 p. - ISBN 2-910952-06-1
HHA : LZ 658.81 G-BOUT 1996
Detailhandelsatlas stad Gent. - Gent : Dienst
Economie, Werkgelegenheid en Externe
Relaties, 1997. - 169 p. : ill.
UFSIA : LZ 911.4 L-B-DETA 97
Direct marketing. - Alphen aan den Rijn :
Samsom. - (Adformatie : weekblad voor
reclame en marketing ; 1986:16). - In:
Adformatie: weekblad voor reclame en
marketing
HHA : LZ 658.8 E-DIRE
Bezit: (1986–1987)
Drake, Leigh. - Semi-nonparametric estimates of
rational and myopic habit formation / Leigh
Drake ; Adrian R. Fleissig. - Loughborough,
1997. - 22 p. - (Economic research papers ;
1997:12)
UFSIA : LZ 33 F 14:1997,12
Foxall, Gordon. - Consumer psychology for
marketing / Gordon Foxall ; Ronald E.
Goldsmith. - London : International Thomson
Business Press, 1997. - 244 p. ISBN 0-415-04674-2
UFSIA : LZ 658.81 G-FOXA 97
Jobber, David. - Principles and practice of
marketing / David Jobber. - London :
McGraw-Hill, 1995. - 745 p. ISBN 0-07-707935-3
UFSIA : LZ 658.8 G-JOBB 95
*RUCA : CB 658 M-B 39.003
Kotler, Philip. - Marketing management :
analysis, planning, implementation, and
control / Philip Kotler. - 9e ed. Englewood-Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1997
UFSIA : LZ 658.8 G-KOTL 97
Lebas, Michel. - Strat´egies de luxe / Michel
Lebas ; Franc¸ois Israel-Russo ; Gilles de
Gouyon. - Jouy-en-Josas : HEC, 1990. 103 p. - (Les cahiers de recherche ; 358). ISBN 2-85418-358-4
UIA : BC-C 3555
Lescher, John F. - Online market research :
cost-effective searching of the internet and
online databases / John F. Lescher. - Reading,
Mass. : Addison-Wesley, 1995. - 269 p. ISBN 0-201-48929-5
UFSIA : LZ 658.83 G-LESC 95
*LUC : 658.83 LESC 1995
Lijst E: Economie
oktober 1997
Luzolele-Lola-Nkakala, -. - Tradition et
modernit´e dans la commercialisation des
produits vivriers a` Kinshasa : cas des par-colis
de la sous-r´egion de la Lukaya (Bas-Za¨ıre) /
Luzolele-Lola-Nkakala. - Anvers : RUCA,
1997. - 359 p.
RUCA : O 633 M-B 40.166
*UFSIA : MAG-C 11403
The marketing of bank services / [edit.] Peter
Turnbull ; Barbara Lewis. - Bradford : MCB
Publications, 1982. - 145 p. - (European journal
of marketing ; 16:3). - ISBN 0-86176-120-0
HHA : LZ 658.88 G-TURN 1982
Marketingjaarboek / [edit.] Cyriel van
Tilborgh. - Brussel
HHA : LZ 658.8 E-TILB
Universit´e de droit, d’´economie et des sciences
d’Aix-Marseille. Institut d’administration
des entreprises. - Recherches en marketing
industriel : s´eminaire de recherche en
marketing, abbaye de S´enanque, 20-23 mai
1975 / Universit´e de droit, d’´economie et des
sciences d’Aix-Marseille. Institut
d’administration des entreprises ; Fondation
nationale pour l’enseignement de la gestion des
entreprises. - s.l. : IAE, 1975. - 185 p.
HHA : LZ 658.88 G-RECH 1975
Bezit: 1
Vassos, Tom. - Strategic internet marketing /
Tom Vassos. - Indianapolis : QUE, 1996. 326 p. - ISBN 0-7897-0827-2
LUC : 659 VASS 1996
Bezit: (1991); (1997)
*LUC : 658.8 MARK 1992
Bezit: (1992)
*RUCA : VLOMM
Bezit: (1989)
*SBA : 529193
Bezit: (1989)–; ontbreekt: (1991)
[317074] In depot sinds 1995
*UFSIA : LZ 658.8 E-MARK/5 j.
Bezit: (1989)–
Oude jr. ANN B/1341
*UIA : RECH 34 E-MARA
Bezit: (1989)–; ontbreekt: (1990)
Nijssen, Andr´e M. - Pioniersgesprekken : 20
vragen en antwoorden / Andr´e M. Nijssen. Deventer : Kluwer Bedrijfswetenschappen,
1996. - 68 p. - (De verkoop vraagbaak ;
1996:1). - ISBN 90-267-2423-3
HHA : LZ 658.86 G-NIJS 1996
Onnekink, Leo. - Verbeter uw verkoopteam in 22
stappen / Leo Onnekink. - Deventer : Kluwer,
1996. - 63 p. - (Sales memo’s ; 1996:1). ISBN 90-267-2452-7
HHA : LZ 658.86 F 2:1996,1
Pelsmaeker, de, Patrick. - Marktonderzoek :
methoden en toepassingentonderzoek / Patrick
de Pelsmaeker ; Patrick van Kenhoven. - 2e
ed. - Leuven : Garant, 1996. - 737 p. ISBN 90-5350-318-8
UFSIA : LZ 658.83 G-PELS 96
Role of Advertising in Social Marketing
Conference [1995: Atlanta, Ga]. - Social
marketing : theoretical and practical
perspectives / [edit.] Marvin E. Goldberg ;
Martin Fishbein ; Susan E. Middelstadt ; Role
of Advertising in Social Marketing Conference
[1995: Atlanta, Ga]. - Mahwah, N.J. : Erlbaum,
1997. - 457 p. : ill. - ISBN 0-8058-2499-5
UIA : PSW 658.8 G-GOLD 97
Service marketing : Nordic School perspectives /
[edit.] Christian Gr¨onroos ; Evert
Gummesson. - Stockholm : University of
Stockholm, 1985. - 153 p.
HHA : LZ 658.88 G-GRON 1985
Thys, Guido. - 26 praktische
telemarketing-adviezen / Guido Thys. Deventer : Kluwer, 1996. - 70 p. - (Sales
memo’s ; 1996:2). - ISBN 90-267-2322-9
HHA : LZ 658.86 F 2:1996,2
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
659: Reclame
Davis, Joel J. - Advertising research : theory and
practice / Joel J. Davis. - Upper Saddle River :
Prentice-Hall, 1997. - 695 p. ISBN 0-13-221813-5
RUCA : CB 659 M-B 40.140
Edelstein, Alex S. - Total propaganda : from
mass culture to popular culture / Alex S.
Edelstein. - Mahwah, N.J. : Erlbaum, 1997. 345 p. - ISBN 0-8058-0892-2
UIA : PSW 659 G-EDEL 97
Maitland, Iain. - How to plan exhibitions / Iain
Maitland. - London : Cassell, 1997. - 145 p. (Advertiser’s guides ; 1997:1). ISBN 0-304-33431-6
RUCA : CB 659 M-B 40.144
Maitland, Iain. - How to plan radio advertising /
Iain Maitland. - London : Cassell, 1996. 148 p. - (Advertiser’s guides ; 1996:2). ISBN 0-304-33429-4
RUCA : CB 659 M-B 40.145
Nijssen, Andr´e M. - Pioniersgesprekken : 20
vragen en antwoorden / Andr´e M. Nijssen. Deventer : Kluwer Bedrijfswetenschappen,
1996. - 68 p. - (De verkoop vraagbaak ;
1996:1). - ISBN 90-267-2423-3
HHA : LZ 658.86 G-NIJS 1996
Onnekink, Leo. - Verbeter uw verkoopteam in 22
stappen / Leo Onnekink. - Deventer : Kluwer,
1996. - 63 p. - (Sales memo’s ; 1996:1). ISBN 90-267-2452-7
HHA : LZ 658.86 F 2:1996,1
Pub : bureaudossier : dossier agences. Brussel : Pub
HHA : LZ 659 BA-PUB
Bezit: (1986)
Roomer, Joop. - Copywriting : effectieve
reclameteksten / Joop Roomer. - s.l. : Kluwer,
1997. - 82 p. - (Communicatie memo’s ; 4). ISBN 90-267-2620-1
HHA : LZ 659.3 F 1:4
Vassos, Tom. - Strategic internet marketing /
Tom Vassos. - Indianapolis : QUE, 1996. 326 p. - ISBN 0-7897-0827-2
LUC : 659 VASS 1996
16
Lijst E: Economie
659.3: Communicatie
Beutelschmidt, Thomas. - Sozialistische
Audiovision : zur Geschichte der Medienkultur
in der DDR / Thomas Beutelschmidt. Potsdam : Verlag f¨ur Berlin-Brandenburg,
1995. - 503 p. - (Ver¨offentlichungen des
Deutschen Rundfunkarchivs ; 3). ISBN 3-930850-14-1
UIA : PSW 659.3 L-DO-BEUT 95
Branston, Gill. - The media student’s book / Gill
Branston ; Roy Stafford. - London : Routledge,
1996. - 394 p. - ISBN 0-415-11406-3
UFSIA : PS 659.3 G-BRAN 96
Broucke, van den, Ann. - Over het lezen van de
krant / Ann van den Broucke. - Antwerpen :
Katholieke Vlaamse Hogeschool voor
Vrouwen, 1961. - 58 p.
UFSIA : MAG-C 11495
Cappella, Joseph N. - Spiral of cynicism : the
press and the public good / Joseph N.
Cappella ; Kathleen Hall Jamieson. - New
York : Oxford University Press, 1997. 325 p. - ISBN 0-19-509064-0
UIA : PSW 659.3 L-USA-CAPP 97
Case studies in organizational communication /
[edit.] Beverly Davenport Sypher. - New York :
Guilford, 1990. - 326 p. - (The Guilford
communication series ; 1990:1). ISBN 0-89862-287-5
UIA : PSW 659.3 G-SYPH 90
Cognition and communication at work /
[edit.] Yrj¨o Engestr¨om ; David Middleton. Cambridge : Cambridge University Press,
1996. - 346 p. - ISBN 0-521-44104-8
UIA : GER 659.3 G-ENGE 96
Communicatie in sociale verandering : een
culturalistisch perspectief / [edit.] Jan
Servaes ; Rico Lie. - Leuven : Acco, 1996. 275 p. - ISBN 90-334-3572-1
UFSIA : PS 301.173 G-SERV 96
*LUC : 659.3 SERV 1996
*RUCA : VERLU
*UIA : PSW 659.3 G-SERV 96
Crisell, Andrew. - Understanding radio /
Andrew Crisell. - 2e ed. - London : Routledge,
1996. - 242 p. - (Studies in culture and
communication ; 1996:1). ISBN 0-415-10315-0
UFSIA : PS 659.3 G-CRIS 96
Eisenberg, Eric. - Organizational
communication : balancing creativity and
constraint / Eric Eisenberg ; H.L. Goodall ;
[edit.] Alexandra Murphy. - 2e ed. - New York :
St. Martin’s, 1997. - Met: Instructor’s manual
UIA : PSW 659.3 G-EISE 97
Bezit: Instructor’s manual
Eldridge, John. - The mass media and power in
modern Britain / John Eldridge ; Jenny
Kitzinger ; Kevin Williams. - Oxford : Oxford
University Press, 1997. - 199 p. - (Oxford
modern Britain ; 1997:1). ISBN 0-19-878171-7
UFSIA : PS 659.3 L-GB-ELDR 97
Foundations of organizational communication :
a reader / [edit.] Steven R. Corman ; Stephen
P. Banks ; Charles R. Bantz ; et al. - 2e ed. White Plains, N.Y. : Longman, 1995. - 387 p. ISBN 0-8013-1252-3
UIA : PSW 659.3 G-CORM 95
Lijst E: Economie
oktober 1997
Fr`ere, Marie-Soleil. - Presse de d´emocratie en
Afrique francophone : de la communication
traditionnelle pr´ecoloniale a` l’´emergence
d’une presse priv´ee dans les transitions
d´emocratiques au B´enin et au Niger /
Marie-Soleil Fr`ere ; [edit.] Monique Remy. Bruxelles : Universit´e libre de Bruxelles,
1996-1997. - 2 v.
RUCA : O 32 M-B 40.169
Bezit: 1–4
Glasgow Media Group reader / [edit.] John
Eldridge ; [medew.] Peter Beharrell ; et al. London : Routledge, 1995. - 2 v. ISBN 0-415-12730-0
UFSIA : PS 659.3 G-ELDR 95
Stappers, J.G. - Massacommunicatie : een
inleiding / J.G. Stappers. - 7e ed. Amsterdam : Arbeiderspers, 1996. - 205 p. ISBN 90-295-4622-0
UFSIA : PS 659.3 G-STAP 96
Storey, Richard. - The art of persuasive
communication / Richard Storey. - Aldershot :
Gower, 1997. - 226 p. - ISBN 0-566-07819-8
UIA : PSW 659.3 G-STOR 97
Tessens, Lucas. - De Vlaamse media : een sector
in de stroomversnelling / Lucas Tessens. Antwerpen : MERS, 1994. - 274 p. - Met:
bijlagen
HHA : LZ 659.3 L-B-TESS 1994
Bezit: Basiswerk; bijlagen
Bezit: 1–2
Hood, Stuart. - On television / Stuart Hood ;
Thalia Tabary-Peterssen. - 4e ed. - London :
Pluto Press, 1997. - 111 p. ISBN 0-7453-1110-5
UFSIA : PS 659.3 G-HOOD 97
An integrated approach to communication theory
and research / [edit.] Michael B. Salwen ; Don
W. Stacks. - Mahwah, N.J. : Erlbaum, 1996. 600 p. - (LEA’s communication series ;
1996:7). - ISBN 0-8058-1631-3
UIA : PSW 659.3 G-SALW 96
Lazar, Judith. - La science de la
communication / Judith Lazar. - 3e ed. - Paris :
Presses universitaires de France, 1996. 125 p. - (Que sais-je? ; 2634). ISBN 2-13-045689-8
UFSIA : PS 659.3 G-LAZA 96
Litters, Ulrike. - Interkulturelle Kommunikation
aus fremdsprachendidaktischer Perspektive :
Konzeption eines zielgruppenspezifischen
Kommunikationstrainings f¨ur deutsche und
franz¨osische Manager / Ulrike Litters. T¨ubingen : Narr, 1995. - 240 p. - (Giessener
Beitr¨age zur Fremdsprachendidaktik ;
1995:1). - ISBN 3-8233-4376-9
RUCA : KREME
Mayhew, Leon H. - The new public :
professional communication and the means of
social influence / Leon H. Mayhew. Cambridge : Cambridge University Press,
1997. - 332 p. - (Cambridge cultural social
studies ; 1997:1). - ISBN 0-521-48493-6
UIA : PSW 659.3 G-MAYH 97
Mulder, Milou. - Kort en goed presenteren /
Milou Mulder ; Grada Schadee. - Deventer :
Kluwer, 1997. - 80 p. - (Communicatie
memo’s ; 3). - ISBN 90-267-2596-5
HHA : LZ 659.3 F 1:3
*LUC : 659.3 MULD 1997
*UFSIA : LZ 659.3 G-MULD 97
*UIA : PSW 659.3 G-MULD 97
Oomkes, Frank R. - Communicatieleer : een
inleiding / Frank R. Oomkes. - 7e ed. Amsterdam : Boom, 1995. - 399 p. ISBN 90-6009-517-0
UFSIA : PS 659.3 G-OOMK 95
*UIA : PSW 659.3 G-OOMK 95
Pratkanis, Anthony. - Age of propaganda : the
everyday use and abuse of persuasion /
Anthony Pratkanis ; Elliot Aronson. - New
York : Freeman, 1992. - 299 p. ISBN 0-7167-2211-9
UFSIA : PS 659.3 G-PRAT 92
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Video-mediated communication /
[edit.] Kathleen E. Finn ; Abigail J. Sellen ;
Sylvia B. Wilbur. - Mahwah, N.J. : Erlbaum,
1997. - 570 p. : ill. - (Computers, cognition,
and work ; 1997:1). - ISBN 0-8058-2288-7
UIA : PSW 659.3 G-FINN 97
Vos, Marieta. - Ge¨ıntegreerde communicatie :
concern-, interne en marketingcommunicatie /
Marieta Vos ; Henny Schoemaker. - Utrecht :
Lemma, 1996. - 248 p. - Met: cases en
opdrachten. - ISBN 90-5189-571-2
UFSIA : PS 659.3 G-VOS 96
Bezit: Basiswerk; cases en opdrachten
*LUC : 659.3 VOS 1996
Bezit: Casesboek
*UIA : PSW 659.3 G-VOS 96
Bezit: Basiswerk
Wer beherrscht die Medien? Die 50 gr¨o ten
Medienkonzerne der Welt / [edit.] Lutz
Hachmeister ; G¨unther Rager. - Mu¨ nchen :
Beck, 1997. - 278 p. - ISBN 3-406-42349-3
UFSIA : MAG-B 36645
Zurings, Maria. - Enkele problemen en gevaren
in verband met de hedendaagse jeugdpers /
Maria Zurings. - Antwerpen : Katholieke
Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen, 1961. 104 p.
UFSIA : MAG-C 11496
681.3: Computer. Informatica
Appel, Andrew W. - Modern compiler
implementation in C : basic techniques /
Andrew W. Appel ; [medew.] Maia Ginsburg. Cambridge : Cambridge University Press,
1997. - 398 p. - ISBN 0-521-58653-4
LUC : 681.33 APPE 1997
Artificial intelligence / [edit.] Margaret A.
Boden. - San Diego, Calif. : Academic Press,
1996. - 376 p. - (Handbook of perception and
cognition ; 1996:1). - ISBN 0-12-161964-8
UIA : GER 681.39 G-BODE 96
ASCI ’97 : proceedings of the third annual
conference of the Advanced School for
Computing and Imaging, Heijen, the
Netherlands, June 2-4, 1997 / [edit.] Henri E.
Bal ; Henk Corporaal ; Pieter P. Jonker ; et al. Delft, 1997. - 272 p. : ill. ISBN 90-803086-2-5
UIA : WIS 681.3 G-BAL 97
Becker, H.A. - Simulatie in de sociale
wetenschappen / H.A. Becker. - Alphen aan
den Rijn : Samsom, 1976. - 252 p. - (Serie
Maatschappijbeelden ; 32). ISBN 90-14-02299-9
UFSIA : MAG-B 36693
*UIA : PSW 681.3 G-BECK 76
17
Lijst E: Economie
Benthem, van, Johan F.A.K. - Logica voor
informatici / Johan F.A.K. van Benthem ; Hans
P. van Ditmarsch ; Jan Ketting ; et al. Amsterdam : Addison Wesley, 1994. - 336 p. ISBN 90-6789-484-2
UIA : WIS 681.3 G-BENT 94
*LUC : 681.31 VANB 1994
*UFSIA : LZ 681.31 G-BENT 94
*UIA : GER 681.3 G-BENT 94
Berry, Michael J.A. - Data mining techniques
for marketing, sales, and customer support /
Michael J.A. Berry ; Gordon Linoff. - New
York : Wiley, 1997. - 454 p. ISBN 0-471-17980-9
LUC : 681.39 BERR 1997
Bovet, Daniel Pierre. - Introduction to the theory
of complexity / Daniel Pierre Bovet ; Pierluigi
Crescenzi. - New York : Prentice Hall, 1994. 282 p. - (Prentice-Hall international series in
computer science ; 1994:2). ISBN 0-13-915380-2
LUC : 681.31 BOVE 1994
Brunskill, David. - Understanding algorithms
and data structures / David Brunskill ; John
Turner. - London : McGraw-Hill, 1996. 323 p. - ISBN 0-07-709141-8
RUCA : CBG 681.3 N 121
Case, Sue-Ellen. - The domain-matrix :
performing lesbian at the end of print culture /
Sue-Ellen Case. - Bloomington, Ind. : Indiana
University Press, 1996. - 257 p. : ill. (Theories of representation and difference ;
1996:1). - ISBN 0-253-21094-1
UIA : PSW 301.173 L-USA-CASE 96
Challenges in natural language processing /
[edit.] Madeleine Bates ; Ralph M.
Weischedel. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1993. - 296 p. - (Studies in
natural language processing ; 1993:2). ISBN 0-521-41015-0
UIA : GER 800.51 G-BATE 93
Collin, S.M.H. - Dictionary of information
technology / S.M.H. Collin. - 2e ed. Teddington : Collin, 1996. - 383 p. ISBN 0-948549-88-2
LUC : 681.3 COLL 1996
Connection science : journal of neural
computing, artificial intelligence and cognitive
research. - Sheffield. - ISSN 0954-0091
UIA : GER 80 E-CONS
oktober 1997
*UFSIA : LZ 930.25 G-PROC 97
European Commission. Directorate-General V
for Employment, Industrial Relations and
Social Affairs. - Naar een Europese
informatiemaatschappij voor ons allen : eerste
overwegingen van de werkgroep van
deskundigen : samenvatting van het
interimverslag / European Commission.
Directorate-General V for Employment,
Industrial Relations and Social Affairs. Brussel : EUR-OP, 1995. - 18 p.
HHA : LZ 331.6 G-EURO 1995
Frost, A. - Exploiting the internet :
understanding and exploiting an investment in
the internet / A. Frost ; M. Norris. Chichester : Wiley, 1997. - 247 p. - Met:
CD-ROM. - ISBN 0-471-97113-8
LUC : 681.35 FROS 1997
Bezit: Basiswerk; 1 CD–ROM
Handbook of logic and language / [edit.] Johan
van Benthem ; Alice ter Meulen. Amsterdam : Elsevier, 1997. - 1247 p. ISBN 0-444-81714-X
UIA : GER 681.39 G-BENT 97
Handke, Jurgen.
¨
- The structure of the lexicon :
human versus machine / J¨urgen Handke. Berlin : De Gruyter, 1995. - 388 p. : ill. (Natural language processing ; 5). ISBN 3-11-014786-6
UIA : GER 800.51 H 3 HAND 95
Hannon, Bruce. - Modeling dynamic biological
systems / Bruce Hannon ; Matthias Ruth. - New
York : Springer, 1997. - 399 p. - Met:
Cd-Rom. - ISBN 0-387-94850-3
RUCA : BIO
Bezit: Basiswerk ; 1 Cd–Rom
Harris, Matthew. - Teach yourself Visual Basic 5
for applications in 21 days / Matthew Harris. 3e ed. - Indianapolis, Ind. : Sams, 1997. 1214 p. : ill. - ISBN 0-672-31016-3
UIA : DIKR - REYN
Huisarts en automatisering. - Houten : Bohn
Stafleu Van Loghum, 1997. - 58 p. (Bijblijven : cumulatief geneeskundig
nascholingssysteem ; 13:4)
UIA : GEN 61 E-BIJB:13,4
Information security technical report. Amsterdam. - ISSN 1363-4127
RUCA : CB 681.3 E 12.588
Bezit: 2(1997)–
Bezit: 9(1997)–
Culture of the internet / [edit.] Sara Kiesler. Mahwah, N.J. : Erlbaum, 1997. - 463 p. ISBN 0-8058-1636-4
UIA : PSW 301.173 G-KIES 97
Demeulemeester, Erik. - The discrete
time/resource trade-off problem in project
networks : a branch-and-bound-approach /
Erik Demeulemeester ; Bert de Reyck ; Willy
Herroelen. - Leuven : KUL, 1997. - 25 p. (Onderzoeksrapport ; 9717)
HHA : LZ 33 F 4:9717
*RUCA : CB 65 F 10.038:9717
*UFSIA : MAG-C 11396
European Commission. - Proceedings of the
DLM-Forum on Electronic Records, Brussels,
18-20 December 1996 / European
Commission. - Luxembourg : EUR-OP, 1997. 374 p. - (INSAR : European archives news :
supplement ; 2). - ISBN 92-828-0111-X
HHA : LZ 681.37 G-PROC 1997
Lijst E: Economie
Internet economics / [edit.] Lee W. McKnight ;
Joseph P. Bailey. - Cambridge, Mass. : MIT
Press, 1997. - 525 p. - ISBN 0-262-13336-9
LUC : 681.35 MCKN 1997
Karp, David A. - Windows annoyances / David
A. Karp. - Cambridge, Mass. : O’Reilly,
1997. - 285 p. - ISBN 1-56592-266-2
UFSIA : LZ 681.35 G-KARP 97
Kindratenko, Volodymyr. - Development and
application of image analysis techniques for
identification and classification of microscopic
particles / Volodymyr Kindratenko. Antwerpen : UIA, Departement Scheikunde,
1997. - ill. 1 cd-rom. - (Proefschriften ; 1004)
UIA : BC-F 7:1004
Machine learning. - Dordrecht. ISSN 0885-6125
UIA : GER 80 E-MALE
Bezit: 26(1997)–
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Marx, Jutta. - Bidirektionale Sprache :
Faktenrecherche und Informationsdarstellung
durch dynamische Erzeugung korrigierbarer
Zustandsanzeigen in nat¨urlicher Sprache /
Jutta Marx. - Hildesheim : Olms, 1996. 227 p. : ill. - (Sprache und Computer ; 17). ISBN 3-487-10286-2
UIA : GER 681.39 G-MARX 96
McLeod, Raymond [jr.]. - Information systems /
Raymond McLeod [jr.]. - New York, N.Y. :
Macmillan, 1990. - Met: Test bank
HHA : LZ 681.37 G-MCLE 1990
Bezit: Test bank
The multimedia and CD-ROM directory. London : TFPL Multimedia, 1996. - CD-ROM
RUCA : CB 02 M-B 39.627
Bezit: (1996)
*UFSIA : MAG-CB
Bezit: Alleen laatste uitg.
Te bevragen balie LZ 2
*UIA : INFO
Bezit: Alleen laatste uitg.
Vraag informatie aan de balie
Pattern languages of program design /
[edit.] James O. Coplien ; Douglas C.
Schmidt. - Reading : Addison-Wesley, 1995. 562 p. - ISBN 0-201-60734-4
RUCA : WIN
Proceedings of COMPSEC international. Oxford
RUCA : CB 681.3 M-B 39.801
Bezit: (1995) ; (1996)
*LUC : 681.37 PROC 1995
Bezit: (1995)
Reviews in computational chemistry /
[edit.] Kenny B. Lipkowitz ; Donald B. Boyd. New York : VCH, 1990-1997. - 10 v.
UIA : SCHK 681.3 G-LIPK 90
Bezit: 1–10
Sauer, Chris. - Why information systems fail : a
case study approach / Chris Sauer. Henley-on-Thames : Waller, 1994. - 369 p. (Information systems series ; 1994:2). ISBN 1-872474-08-X
UFSIA : LZ 681.37 G-SAUE 94
Servranckx, Nathalie. - Intranet : un nouvel
outil de communication au sein de
l’entreprise / Nathalie Servranckx. Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant,
1997. - 58 p. - (Rencontres de
biblioth´economie ; 8). - ISBN 2-87209-465-2
UFSIA : MAG-B 36654
Silberschatz, Abraham. - Database system
concepts / Abraham Silberschatz ; Henry F.
Korth ; S. Sudarshan. - 3e ed. - New York :
McGraw-Hill, 1996. - 821 p. - (McGraw-Hill
series in computer science ; 1996:1). ISBN 0-07-044756-X
UIA : WIS 681.37 G-SILB 96
Stinson, Craig. - Microsoft Windows NT
Workstation 4 / Craig Stinson ; Carl Siechert. Schoonhoven : Academic Service, 1996. 656 p. : ill. - ISBN 90-395-0572-1
UIA : DIKR - REYN
Vandamme, Fernand. - Informatica : leer van
symboolverwerkende systemen / Fernand
Vandamme. - 5e ed. - Gent : Communication
and Cognition, 1991. - 380 p. : ill. - (Studies in
information sciences : artificial intelligence
and applied epistemology ; 1991:1). ISBN 90-70963-26-4
UIA : GER 681.3 G-VAND 91
18
Lijst E: Economie
Vanthienen, J. - Clustering knowledge in tabular
knowledge bases / J. Vanthienen ; E. Dries ; J.
Keppens. - Leuven : KUL, 1997. - 13 p. (Onderzoeksrapport ; 9712)
HHA : LZ 33 F 4:9712
*RUCA : CB 65 F 10.038:9712
Watson, Mark. - Intelligent Java applications for
the internet and intranets / Mark Watson. - San
Francisco, Calif. : Morgan Kaufman, 1997. 377 p. - Met: CD-ROM. - ISBN 1-55860-420-0
LUC : 681.33 WATS 1997
Bezit: Basiswerk; CD–ROM
Winkler, Franz. - Polynomial algorithms in
computer algebra / Franz Winkler. - Wien :
Springer, 1996. - 270 p. - (Texts and
monographs in symbolic computation ;
1996:1). - ISBN 3-211-82759-5
UIA : WIS 681.31 G-WINK 96
71: Ruimtelijke ordening
Activity-based approaches to travel analysis /
[edit.] Dick Ettema ; Harry Timmermans. Oxford : Pergamon Books, 1997. - 371 p. ISBN 0-08-04258-44
UFSIA : LZ 71 G-ETTE 97
Belgi¨e. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Algemene
Zaken en Financi¨en. Administratie Planning
en Statistiek. - De bebouwde oppervlakte in
Vlaanderen : regionale en gemeentelijke
evolutie tussen 1985 en 1995 / Belgi¨e.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Departement Algemene Zaken en Financi¨en.
Administratie Planning en Statistiek. - Brussel :
s.n., 1997. - 170 p. - (Stativaria ; 18)
UFSIA : MAG-T 70:18
*AHB : MAG-S 1.24
*HHA : V-HHA
Miles, Malcolm. - Art, space and the city : public
art and urban futures / Malcolm Miles. London : Routledge, 1997. - 266 p. ISBN 0-415-13943-0
UFSIA : LZ 71 G-MILE 97
Rebmann, Petra. - Het Rivierenhof : vijf eeuwen
parkgeschiedenis / Petra Rebmann. - Tielt :
Lannoo, 1997. - 247 p. : ill. ISBN 90-209-3097-4
SBA : D 600299
*SBA : D 598431
Rebmann, Petra. - Het Rivierenhof : vijf eeuwen
parkgeschiedenis / Petra Rebmann. - Tielt :
Lannoo, 1997. - 247 p. : ill. ISBN 90-209-3114-8
SBA : D 600289
Van Delta naar Europees achterland / [edit.] Wil
Zonneveld ; Frank Evers. - Den Haag :
NIROV, 1997. - 144 p. - ISBN 90-5481-055-6
AHB : 656 L-EG-ZONN 97
91: Aardrijkskunde
Baeten, Guy. - Mobiliteit : landschap van macht
en onmacht / Guy Baeten ; Andr´e Spithoven ;
Louis Albrechts. - Leuven : Acco, 1997. 157 p. : ill. - ISBN 90-334-3800-3
UIA : PSW 301.188 L-B-BAET 97
*UFSIA : LZ 301.188 L-B-BAET 97
*UFSIA : PS 301.188 L-B-BAET 97
Lijst E: Economie
oktober 1997
Belgi¨e. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Administratie Kanselarij en
Voorlichting. - Beleidsplan Brussel van de
Vlaamse regering, goedgekeurd op 11 maart
1997 / Belgi¨e. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Administratie Kanselarij en
Voorlichting. - Brussel : s.n., 1997. - 83 p.
HHA : LZ 323 L-B-BELE 1997
*AHB : 323 L-B-VLAA-BELE 97
*LUC : 323 BELE 1997
*SBA : 599779
*UFSIA : LZ 911.4 L-B-BELE 97
*UIA : BC-B 8195
Carabias, Julia. - Manejo de recursos naturales
y pobreza rural / Julia Carabias ; Enrique
Provencio ; Carlos Toledo. - M´exico, D.F. :
Fondo de Cultura Econo´ mica, 1995. - 138 p. :
ill. - (Secci´on de obras de ciencia y tecnolog´ıa ;
1995:3). - ISBN 968-16-4328-3
UFSIA : MAG-MEX-B 5208
Detailhandelsatlas stad Gent. - Gent : Dienst
Economie, Werkgelegenheid en Externe
Relaties, 1997. - 169 p. : ill.
UFSIA : LZ 911.4 L-B-DETA 97
Eaton, B. Curtis. - On the foundations of
monopolistic competition and economic
geography / B. Curtis Eaton ; Richard G.
Lipsey. - Cheltenham : Elgar, 1997. - 314 p. (Economists of the twentieth century ;
1997:3). - ISBN 1-85898-536-6
UFSIA : LZ 330.104 G-EATO 97
Estrada, Alejandro. - Las selvas tropicales
hu´ medas de M´exico : recurso poderoso pero
vulnerable / Alejandro Estrada ; Rosamond
Coates-Estrada. - M´exico, D.F. : Fondo de
Cultura Econ´omica, 1995. - 191 p. : ill. - (La
ciencia desde M´exico ; 132). ISBN 968-16-4801-3
UFSIA : MAG-MEX-B 5209
Kesteloot, Christian. - Atlas van achtergestelde
buurten in Vlaanderen en Brussel / Christian
Kesteloot ; [medew.] Heidi Vandenbroecke ; et
al. - Brussel : Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Afdeling Communicatie en
Ontvangst, 1996. - 1 losse krt
UIA : BC-D 70
*RUCA : VHECK
*SBA : 598881
*UFSIA : LZ 912 L-B-KEST 96
Lesson, Primev`ere. - Voyage autour du monde
entrepris par ordre du gouvernement sur la
corvette La Coquille / Primev`ere Lesson. Bruxelles : Wouters, 1839. - 2 v. : ill. - (Tr´esor
historique et litt´eraire ; 1839:1)
UFSIA : MAG-B 36887
La polarisation sociale des villes europ´eennes /
[edit.] Albert Martens ; Monique Vervaeke. Paris : Anthropos, 1997. - 304 p. - (Collection
Villes ; 1997:1). - ISBN 2-7178-3326-9
HHA : LZ 911.4 G-MART 1997
Roeper, V.D. - Reizen op papier : journalen en
reisverslagen van Nederlandse
ontdekkingsreizigers, kooplieden en
avonturiers / V.D. Roeper ; G.J.D. Wildeman. Amsterdam : Vereeniging Nederlandsch
Historisch Scheepvaart Museum, 1996. 160 p. : ill. - ISBN 90-6011-965-7
UFSIA : Germ
*SBA : 599601
Strahler, Alan. - Physical geography : science
and systems of the human environment / Alan
Strahler ; Arthur Newell Strahler. - New York :
Wiley, 1997. - 637 p. : ill. ISBN 0-471-11299-2
UFSIA : LZ 911.2 G-STRA 97
*UIA : BIO 91 G-STRA 96
Bezit: 2 v. in 1 bd
*SBA : A 51815:[5]
Bezit: 1–2
Miles, Malcolm. - Art, space and the city : public
art and urban futures / Malcolm Miles. London : Routledge, 1997. - 266 p. ISBN 0-415-13943-0
UFSIA : LZ 71 G-MILE 97
Pavageau, Jean. - Mexique-Californie : mobilit´e
des hommes, mobilit´e de biens, transformation
de la vie sociale au Mexique / Jean Pavageau ;
Philippe Schaffhauser. - Perpignan : Universit´e
de Perpignan, 1995. - 231 p. - (Marges ; 15). ISBN 2-907-183-15-X
UFSIA : MAG-MEX-B 5228
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
19
Lijst F: Filosofie & psychologie
10: Filosofie. Ethiek
Aristotle and after / [edit.] Richard Sorabji. London : University of London, 1997. 218 p. - (Bulletin of the Institute of Classical
Studies : supplement ; 68). ISBN 0-900587-79-2
UFSIA : Filo
*UFSIA : MAG-T 88:68
Baudrillard, Jean. - Revenge of the crystal :
selected writings on the modern object and its
destiny, 1968-1983 / Jean Baudrillard ;
[edit.] Paul Foss ; Julian Pefanis. - Leichhardt :
Pluto, 1990. - 198 p. - ISBN 0-949138-30-4
UIA : PSW 301.173 G-BAUD 90
Bergson, Henri. - Essai sur les donn´ees
imm´ediates de la conscience / Henri Bergson. Paris : Presses universitaires de France, 1958. 180 p. - (Biblioth`eque de philosophie
contemporaine ; 1958:4)
UFSIA : MAG-B 36615
Burgin, Victor. - In/different spaces : place and
memory in visual culture / Victor Burgin. Berkeley, Calif. : University of California
Press, 1996. - 333 p. - ISBN 0-520-20299-6
UIA : GER 18 G-BURG 96
Charon, Jean E. - L’esprit, cet inconnu / Jean E.
Charon. - Paris : Michel, 1979. - 255 p. ISBN 2-226-00510-2
UFSIA : MAG-B 36674
Copleston, Frederick. - A history of philosophy /
Frederick Copleston. - Westminster : Newman,
1963-1975. - 9 v. - ISBN 0 85532 341 8
UFSIA : SF-C 0/COP 1-9
Bezit: –
oktober 1997
RUCA : BIO-HULSE
*RUCA : BFG-HOUVE
*RUCA : BIO-DCLEI
*UIA : BIO 575.3 G-LOOF 96
Magee, Bryan. - The philosophy of
Schopenhauer / Bryan Magee. - 2e ed. Oxford : Clarendon Press, 1997. - 465 p. ISBN 0-19-823722-7
UIA : GER 19 N-SCHO-MAGE 97
Namer, Emile. - La pens´ee de Giordano Bruno et
sa signification dans la nouvelle image du
monde / Emile Namer. - Paris : Centre de
documentation universitaire, 1959. - 116 p. (Cours de Sorbonne ; 1959:1)
UFSIA : MAG-C 11479
Nietzsche, Friedrich Wilhelm. - Consid´erations
inactuelles / Friedrich Wilhelm Nietzsche ;
[edit.] Giorgio Colli ; Mazzino Montinari ;
[vert.] Pierre Rusch ; et al. - Paris : Gallimard,
1988-1990. - 4 v. in 2. - (Œuvres
philosophiques compl`etes ; 2)
UIA : GER 10 G-NIET 74
Nietzsche, Friedrich Wilhelm. - David Strauss,
l’apˆotre et l’´ecrivain ; De l’utilit´e et des
inconv´enients de l’histoire pour la vie ;
Fragments posthumes (´et´e 1872-hiver
1873/1874) / Friedrich Wilhelm Nietzsche ;
[edit.] Giorgio Colli ; Mazzino Montinari ;
[vert.] Pierre Rusch. - Paris : Gallimard,
1990. - 542 p. - (Consid´erations inactuelles ;
1-2). - ISBN 2-07-071965-0
UIA : GER 10 G-NIET 74
Nietzsche, Friedrich Wilhelm. - Fragments
posthumes : e´ t´e 1882-printemps 1884 /
Friedrich Wilhelm Nietzsche ; [edit.] Giorgio
Colli ; Mazzino Montinari ;
[vert.] Anne-Sophie Astrup ; et al. - Paris :
Gallimard, 1997. - 928 p. - (Œuvres
philosophiques compl`etes ; 9). ISBN 2-07-073209-6
UIA : GER 10 G-NIET 74
Nietzsche, Friedrich Wilhelm. - Humain, trop
humain : un livre pour esprits libres ;
Fragments posthumes (1876-1878) / Friedrich
Wilhelm Nietzsche ; [edit.] Giorgio Colli ;
Mazzino Montinari ; [vert.] Robert Rovini ; et
al. - Paris : Gallimard, 1988-. - 2 v. - (Œuvres
philosophiques compl`etes ; 3)
UIA : GER 10 G-NIET 74
Drewermann, Eugen. - Giordano Bruno : oder,
Der Spiegel des Unendlichen / Eugen
Drewermann. - 2e ed. - Mu¨ nchen : K¨osel,
1992. - 415 p. - ISBN 3-466-20363-5
UFSIA : MAG-B 36587
Drewermann, Eugen. - Le testament d’un
h´er´etique : ou, La derni`ere pri`ere de Giordano
Bruno / Eugen Drewermann. - Paris : Michel,
1994. - 337 p. - (Spiritualit´es vivantes ;
1994:1). - ISBN 2-226-06803-1
UFSIA : MAG-B 36588
Hall, Edward T. - The dance of life : the other
dimension of time / Edward T. Hall. - New
York : Doubleday, 1983. - 250 p. ISBN 0-385-19248-7
RUCA : VERLU
Hanson, Dirk. - De hogepriesters van de
techniek / Dirk Hanson. - Utrecht : Veen,
1983. - 318 p. - ISBN 90-204-3184-6
UFSIA : MAG-B 36666
Heraclitus Ephesius, - [Philosophus]. Fragmenten / Heraclitus
Ephesius [Philosophus] ; [edit.] J. Mansfeld. 2e ed. - Amsterdam : Athenaeum, 1987. 77 p. - (Baskerville serie ; 1987:2). ISBN 90-253-1553-4
UIA : GER 875 P-HERA 87
Jonas, Hans. - Philosophie : R¨uckschau und
Vorschau am Ende des Jahrhunderts / Hans
Jonas. - 2e ed. - Frankfurt am Main :
Suhrkamp, 1993. - 42 p. - ISBN 3-518-40517-9
UIA : GER 19 G-JONA 93
Loof, de, Arnold. - Wat is leven? De onstoffelijke
dimensie / Arnold de Loof. - Leuven : Garant,
1996. - 277 p. : ill. - ISBN 90-5350-500-8
Nietzsche, Friedrich Wilhelm. - Schopenhauer
e´ ducateur ; Richard Wagner a` Bayreuth ;
Fragments posthumes (d´ebut 1874-printemps
1876) / Friedrich Wilhelm Nietzsche ;
[edit.] Giorgio Colli ; Mazzino Montinari ;
[vert.] Henri-Alexis Baatsch ; et al. - Paris :
Gallimard, 1988. - 584 p. - (Consid´erations
inactuelles ; 3-4). - ISBN 2-07-071306-7
UIA : GER 10 G-NIET 74
Ortega y Gasset, Jos´e. - Wat is filosofie? / Jos´e
Ortega y Gasset. - Den Haag : Leopold, 1960. 262 p.
UFSIA : MAG-B 36560
*SBA : D 200962
*UFSIA : SF-B 5 b 3/ORT 7
Porphyrius, -. - Over het leven van Plotinus en
de indeling van zijn traktaten / Porphyrius ;
[vert.] Rein Ferwerda. - Baarn : Ambo, 1984. 64 p. : ill. - (Baskerville serie ; 1984:1). <EWI>: Enneaden - Plotinus. ISBN 90-263-0593-1
UIA : GER 875 P-PLOT 84
Lijst F: Filosofie & psychologie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bezit: 1
*UFSIA : Klass V 53
Toulmin, Stephen. - The return to cosmology :
postmodern science and the theology of
nature / Stephen Toulmin. - Berkeley :
University of California Press, 1982. - 283 p. ISBN 0 520 04295 6
UFSIA : MAG-B 36563
*UFSIA : SF-D 11 d/TOU
Veken, van der, Jan. - Een kosmos om in te
leven : het nieuwe gesprek tussen kosmologie
en geloof / Jan van der Veken. - 2e ed. Kapellen : DNB/Pelckmans, 1991. - 128 p. ISBN 90-289-1491-9
UFSIA : MAG-B 36530
Virilio, Paul. - Open sky / Paul Virilio ;
[vert.] Julie Rose. - London : Verso, 1997. 152 p. - ISBN 1-85984-181-3
UIA : PSW 10 G-VIRI 97
SBA : 600365
Wildiers, Norbertus Max. - Introduzione a
Teilhard de Chardin / Norbertus Max
Wildiers. - 3e ed. - Milano : Bompiani, 1964. 171 p. - (Delfini-Cultura ; 4)
UFSIA : MAG-B 36634
Yates, Frances A. - La philosophie occulte a`
l’´epoque e´ lisab´ethaine / Frances A. Yates ;
[vert.] Laure de Lestrange. - Paris : Dervy,
1987. - 277 p. : ill. - (Collection Th´eosophie
chr´etienne ; 1987:1). - ISBN 2-85076-036-6
SBA : 600343
141.7: Politieke en sociale
filosofie
De actualiteit van Marx / [edit.] G. Harmsen. Den Haag : Kruseman, 1964. - 183 p.
UFSIA : MAG-B 36551
*SBA : A 216664:[3]
Bergson, Henri. - Essai sur les donn´ees
imm´ediates de la conscience / Henri Bergson. Paris : Presses universitaires de France, 1958. 180 p. - (Biblioth`eque de philosophie
contemporaine ; 1958:4)
UFSIA : MAG-B 36615
Mosse, George L. - Il fascismo : verso una teoria
generale / George L. Mosse. - Roma : Laterza,
1996. - 94 p. - (Il nocciolo ; 24). ISBN 88-420-4903-4
UIA : GER 141.7 G-MOSS 96
Plato, - [Philosophus]. - Constitutie (Politeia) /
Plato [Philosophus] ; [vert.] Gerard
Koolschijn. - 4e ed. - Amsterdam : Athenaeum,
1995. - 294 p. - (Baskerville serie ; 1995:3). ISBN 90-253-5073-9
UIA : GER 875 P-PLAT 95
Popper, Karl R. - The self and its brain / Karl R.
Popper ; John C. Eccles. - Berlin : Springer,
1977. - 597 p. : ill. - ISBN 3-540-08307-3
UFSIA : MAG-B 36518
*LUC : 159.95 POPP 1977
*RUCA : CBG 612 M-B 25 513
*RUCA : KUYK
*UFSIA : SF-B 5 d 6/POP 8
Reynold, de, Gonzague. - L’Europe tragique : la
r´evolution moderne, la fin d’un monde /
Gonzague de Reynold. - 2e ed. - Paris : Spes,
1935. - 496 p.
UFSIA : MAG-B 36566
*SBA : E 179351
1
Lijst F: Filosofie & psychologie
Spackman, Barbara. - Fascist virilities :
rhetoric, ideology, and social fantasy in Italy /
Barbara Spackman. - Minneapolis, Minn. :
University of Minnesota Press, 1996. - 187 p. ISBN 0-8166-2787-8
UIA : GER 82.095 H 6 SPAC 96
Temkin, Larry S. - Inequality / Larry S.
Temkin. - Oxford : Oxford University Press,
1993. - 352 p. - (Oxford ethics series ;
1993:1). - ISBN 0-19-511149-4
UFSIA : LZ 301.172 G-TEMK 93
Villoro, Luis. - En M´exico, entre libros :
pensadores del siglo 20 / Luis Villoro. M´exico, D.F. : Fondo de Cultura Economica,
´
1995. - 217 p. - (Cuadernos de La Gaceta ;
87). - ISBN 968-16-4422-0
UFSIA : MAG-MEX-B 5206
Visscher, de, Jacques. - Een te voltooien leven :
over rituelen van de moderne mens / Jacques
de Visscher. - Kapellen : Pelckmans, 1996. 192 p. - ISBN 90-289-2286-5
UFSIA : MAG-B 36576
*SBA : D 594609
Vos, H.M. - Filosofie van het geluk : de
werkelijkheid van de geluksidee / H.M. Vos. Utrecht : Spectrum, 1996. - 260 p. ISBN 90-274-5558-9
SBA : 600312
Zea, Leopoldo. - Discurso desde la marginaci´on
y la barbarie / Leopoldo Zea. - M´exico, D.F. :
Fondo de Cultura Econ´omica, 1992. - 258 p. (Colecci´on Tierra firme ; 1990:2). ISBN 968-16-3508-6
UFSIA : MAG-MEX-B 5204
15: Psychologie
Ardenne, d’, Patricia. - Transcultural
counselling in action / Patricia d’ Ardenne ;
Aruna Mahtani. - London : Sage, 1996. 130 p. - (Counselling in action ; 1996:1). ISBN 0-8039-8111-2
UIA : GER 301.151 G-ARDE 96
Bergson, Henri. - Essai sur les donn´ees
imm´ediates de la conscience / Henri Bergson. Paris : Presses universitaires de France, 1958. 180 p. - (Biblioth`eque de philosophie
contemporaine ; 1958:4)
UFSIA : MAG-B 36615
Billig, Michael. - Ideology and opinions : studies
in rhetorical psychology / Michael Billig. London : Sage, 1991. - 216 p. (Loughborough studies in communication and
discourse ; 1991:1). - ISBN 0-8039-8331-X
UIA : GER 301.151 G-BILL 91
Brain and information : event-related potentials /
[edit.] Rathe Karrer ; Jerome Cohen ; Patricia
Tueting. - New York, 1984. - 768 p. - (Annals
of the New York Academy of Sciences ; 425). ISBN 0-89766-243-1
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:425
*RUCA : CBG 501 E 10.399:425
British Association for Counselling. Counselling : the BAC counselling reader /
[edit.] Stephen Palmer ; Sheila Dainow ; Pat
Milner ; British Association for Counselling. London : Sage, 1996. - 641 p. ISBN 0-8039-7477-9
UIA : GER 301.151 G-PALM 96
Lijst F: Filosofie & psychologie
oktober 1997
Buelens, Marc. - Zelfzorg : de kracht van
persoonlijke groei / Marc Buelens ; Ann
Vermeiren. - Tielt : Lannoo, 1997. - 220 p. ISBN 90-209-3172-5
HHA : LZ 159.92 G-BUEL 1997
Connection science : journal of neural
computing, artificial intelligence and cognitive
research. - Sheffield. - ISSN 0954-0091
UIA : GER 80 E-CONS
Bezit: 9(1997)–
Fine, Sara F. - The first helping interview :
engaging the client and building trust / Sara F.
Fine ; Paul H. Glasser. - Thousand Oaks,
Calif. : Sage, 1996. - 187 p. - (Sage human
services guides ; 70). - ISBN 0-8039-7141-9
UIA : GER 301.151 G-FINE 96
Fourasti´e, Jean. - Le grand espoir du 20e si`ecle /
Jean Fourasti´e. - 2e dr. - Paris : PUF, 1950. 223 p.
UFSIA : MAG-B 36523
*UFSIA : PS 301.188 G-FOUR 50
Hogan, Patrick Colm. - On interpretation :
meaning and inference in law, psychoanalysis,
and literature / Patrick Colm Hogan. - Athens,
Ga : University of Georgia Press, 1996. 235 p. - ISBN 0-8203-1724-1
UIA : GER 165 G-HOGA 96
Identities, groups and social issues /
[edit.] Margaret Wetherell. - London : Sage,
1996. - 368 p. : ill. - (Social psychology :
personal lives, social worlds ; 3). ISBN 0-7619-5038-9
UIA : GER 301.151 G-WETH 96
Laender, de, Jan. - Het hart van de duisternis :
psychologie van de menselijke wreedheid / Jan
de Laender. - Leuven : Davidsfonds, 1996. 447 p. - ISBN 90-6152-935-2
LUC : 301.151 DELA 1996
*UFSIA : MAG-B 34593
Leadership : classical, contemporary, and
critical approaches / [edit.] Keith Grint. Oxford : Oxford University Press, 1997. 385 p. - (Oxford management readers ;
1997:1). - ISBN 0-19-878181-4
UFSIA : LZ 301.186 G-GRIN 97
MacLaury, Robert E. - Color and cognition in
Mesoamerica : constructing categories as
vantages / Robert E. MacLaury. - Austin, Tex. :
University of Texas Press, 1997. - 616 p. : ill. ISBN 0-292-75193-1
UFSIA : Germ
*UIA : GER 800.15 M-SAI-MCLA 97
Mitscherlich, Alexander. - Auf dem Weg zur
vaterlosen Gesellschaft : Ideen zur
Sozialpsychologie / Alexander Mitscherlich. Mu¨ nchen : Piper, 1963. - 498 p.
UFSIA : MAG-A 10099
Perception of space and motion / [edit.] William
Epstein ; Sheena Rogers. - San Diego, Calif. :
Academic Press, 1995. - 499 p. : ill. (Handbook of perception and cognition ;
1995:1). - ISBN 0-12-240530-7
UIA : GER 159.93 G-EPST 95
Popper, Karl R. - The self and its brain / Karl R.
Popper ; John C. Eccles. - Berlin : Springer,
1977. - 597 p. : ill. - ISBN 3-540-08307-3
UFSIA : MAG-B 36518
*LUC : 159.95 POPP 1977
*RUCA : CBG 612 M-B 25 513
*RUCA : KUYK
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
*UFSIA : SF-B 5 d 6/POP 8
Silverman, David. - Discourses of counselling :
HIV counselling as social interaction / David
Silverman. - London : Sage, 1997. - 244 p. ISBN 0-8039-7662-3
UIA : GER 301.151 G-SILV 97
Sternberg, Robert J. - Cognitive psychology /
Robert J. Sternberg. - Fort Worth, Tex. :
Harcourt Brace, 1996. - 555 p. : ill. ISBN 0-03-037947-4
UIA : GER 159.95 G-STER 96
Understanding the self / [edit.] Richard
Stevens. - 2e ed. - London : Sage, 1997. 376 p. : ill. - (Social psychology : personal
lives, social worlds ; 1). - ISBN 0-7619-5040-0
UIA : GER 301.151 G-STEV 97
Vega, de, Manuel. - Models of visuospatial
cognition / Manuel de Vega ; Margaret Jean
Intons-Peterson ; Philip N. Johnson-Laird ; et
al. - New York : Oxford University Press,
1996. - 230 p. - (Counterpoints : cognition,
memory, and language ; 1996:1). ISBN 0-19-510085-9
UIA : GER 159.95 G-VEGA 96
16: Logica
Kurtonina, Natasha. - Frames and labels : a
modal analysis of categorial inference /
Natasha Kurtonina. - Utrecht :
Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak,
1994. - 174 p. - (OTS dissertation series ;
1994:1). - ISBN 90-7479528-5
UIA : GER 800.51 H 5 KURT 94
Mendelson, Elliott. - Introduction to
mathematical logic / Elliott Mendelson. - 4e
ed. - London : Chapman & Hall, 1997. 440 p. - ISBN 0-412-80830-7
UIA : WIS 164 G-MEND 97
165: Epistemologie.
Wetenschapstheorie
Criticism and the growth of knowledge /
[edit.] Imre Lakatos ; Alan Musgrave. - 2e ed. New York, N.Y. : Cambridge University Press,
1979. - 282 p. - (Proceedings of the
International Colloquium in the Philosophy of
Science ; 4). - ISBN 0-521-07826-1
UFSIA : MAG-B 36593
Eden, Kathy. - Hermeneutics and the rhetorical
tradition : chapters in the ancient legacy and
its humanist reception / Kathy Eden. - New
Haven, Conn. : Yale University Press, 1997. 119 p. - (Yale studies in hermeneutics ;
1997:1). - ISBN 0-300-06694-5
UIA : GER 165 G-EDEN 97
Encyclopedia and utopia : the life and work of
Otto Neurath (1982-1945) / [edit.] Elisabeth
Nemeth ; Friedlich Stadler. - Dordrecht :
Kluwer, 1996. - 401 p. - (Vienna circle institute
yearbook [1996] ; 4). - ISBN 0-7923-4161-9
LUC : 165 NEME 1996
Hogan, Patrick Colm. - On interpretation :
meaning and inference in law, psychoanalysis,
and literature / Patrick Colm Hogan. - Athens,
Ga : University of Georgia Press, 1996. 235 p. - ISBN 0-8203-1724-1
UIA : GER 165 G-HOGA 96
2
Lijst F: Filosofie & psychologie
Hooker, C.A. - Reason, regulation, and realism :
toward a regulatory systems theory of reason
and evolutionary epistemology / C.A. Hooker. Albany, N.Y. : State University of New York
Press, 1995. - 432 p. - (SUNY series in
philosophy and biology ; 1995:1). ISBN 0-7914-2262-3
LUC : 165 HOOK 1995
Poincar´e, H. - Science et m´ethode / H.
Poincar´e. - Paris : Flammarion, 1934. - 311 p.
UFSIA : MAG-A 10096
Popper, Karl Raimund. - Conjectures and
refutations : the growth of scientific
knowledge / Karl Raimund Popper. - 4e ed. London : Routledge and Kegan, 1976. 431 p. - ISBN 0-7100-6508-6
UFSIA : MAG-B 36517
Porter, Theodore M. - Trust in numbers : the
pursuit of objectivity in science and public life /
Theodore M. Porter. - Princeton, N.J. :
Princeton University Press, 1995. - 310 p. ISBN 0-691-03776-0
LUC : 165 PORT 1995
Rethinking objectivity / [edit.] Alan Megill. Durham : Duke University Press, 1994. 342 p. - ISBN 0-8223-1494-0
LUC : 165 MEGI 1994
oktober 1997
Riet, van, Georges. - Philosophie et religion /
Georges van Riet. - Louvain : Publications
universitaires de Louvain, 1970. - 297 p. (Biblioth`eque philosophique de Louvain ; 23)
UFSIA : MAG-B 36552
*LUC : 17 VANR 1970
Scheler, Max. - Le sens de la souffrance suivi de
deux autres essais / Max Scheler. - Paris :
Aubier, 1936. - 181 p. - (Philosophie de
l’esprit ; 1936:2)
UFSIA : MAG-A 10158
*UFSIA : SF-B 5 b 5/SCH 14
Vallance, Elizabeth. - Business ethics at work /
Elizabeth Vallance. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1995. - 191 p. ISBN 0-521-40568-8
UFSIA : LZ 174 G-VALL 95
Wheeler, David. - The stakeholder corporation :
a blueprint for maximizing stakeholder value /
David Wheeler ; Maria Sillanp¨aa¨ . - London :
Pitman, 1997. - 372 p. - ISBN 0-273-62661-2
LUC : 174 WHEE 1997
Wilke, Karl H. - Probleme mit dem Alkohol :
eine Fibel f¨ur den Betrieb / Karl H. Wilke ;
Herbert Ziegler. - 5e ed. - K¨oln : Deutscher
Instituts-Verlag, 1992. - 55 p. ISBN 3-602-14314-7
HHA : D 663-WILK
17: Ethiek
Bonet-Maury, Gaston. - L’unit´e morale des
religions / Gaston Bonet-Maury. - Paris :
Alcan, 1913. - 214 p. - (Biblioth`eque de
philosophie contemporaine ; 1913:5)
UFSIA : MAG-A 10122
Comte-Sponville, Andr´e. - Petit trait´e des
grandes vertus / Andr´e Comte-Sponville. - 2e
ed. - Paris : Presses universitaires de France,
1997. - 391 p. - (Perspectives critiques ;
1997:1). - ISBN 2-13-046671-0
UFSIA : MAG-B 36607
Ethics, rationality and economic behaviour /
[edit.] Francesco Farina ; Frank Hahn ; Stefano
Vannucci. - Oxford : Clarendon Press, 1996. 352 p. - ISBN 0-19-828981-2
LUC : 174 FARI 1996
*RUCA : CB 330 M-B 39.722
Morin, William J. - Silent sabotage : rescuing
our careers, our companies, and our lives from
the creeping paralysis of anger and bitterness /
William J. Morin. - New York : Amacom,
1995. - 175 p. - ISBN 0-8144-0300-X
UFSIA : LZ 658.011 G-MORI 95
Opdebeeck, Hendrik. - Bank, stad en
kathedraal : economie, ethiek en Christendom /
Hendrik Opdebeeck. - Kapellen : Pelckmans,
1995. - 152 p. - ISBN 90-289-2177-X
HHA : LZ 174 G-OPDE 1995
*SBA : D 586559
*UFSIA : DSA 15 G-OPDE 95
*UFSIA : LZ 172 G-OPDE 95
*UFSIA : SF-D 4 f/OPD
Plutarchus Chaeronensis, -. - Huwelijk : moraal
en praktijk / Plutarchus Chaeronensis ;
[vert.] Hein L. van Dolen. - Amsterdam :
Athenaeum, 1993. - 94 p. - (Baskerville serie ;
1993:2). - ISBN 90-253-4321-X
UIA : GER 875 P-PLUT 93
Lijst F: Filosofie & psychologie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
3
Lijst G: Godsdienst
20: Godsdienstwetenschap
oktober 1997
*UFSIA : RG 2061 H 32
Bonaventura, - [s.]. - De drievoudige weg naar
de volmaaktheid / Bonaventura [s.] ;
[edit.] Valentinus Morel. - Brugge :
Franciskaanse Standaard, 1961. - 47 p.
UFSIA : MAG-B 36663
*UFSIA : RG 2070 H 18
Bruna, M. - Vragen in verband met geloof en
evolutie / M. Bruna. - ’s-Hertogenbosch :
Mari¨enburg, 1960. - 63 p. (Geert-Groote-Genootschap ; 718)
UFSIA : MAG-A 10156
*UFSIA : RG-T279:718
Buber, Martin. - Two types of faith / Martin
Buber. - New York, N.Y. : Harper & Row,
1961. - 177 p. - (Harper torchbooks ; 1875)
UFSIA : MAG-B 36614
Changing man : the threat and the promise : five
scientists and five theologians on Christian
faith and evolutionary thought / [edit.] Kyle
Haselden ; Philip Hefner. - Garden City, N.Y. :
Doubleday, 1969. - 184 p. - (Anchor books ;
700)
UFSIA : MAG-A 10114
Cobb, John B. [jr.]. - Christ in a pluralistic age /
John B. Cobb [jr.]. - Philadelphia, Pa. :
Westminster Press, 1975. - 287 p. ISBN 0-664-20861-4
UFSIA : MAG-B 36594
Cobb, John B. [jr.]. - Is it too late? A theology of
ecology / John B. Cobb [jr.]. - Beverly Hills,
Calif. : Bruce, 1972. - 147 p. - (Faith and life
series : an adult religious education program ;
1972:1). - LC 72-160379
UFSIA : MAG-A 10123
Cobb, John B. [jr.]. - Process theology : an
introductory exposition / John B. Cobb [jr.] ;
David Ray Griffin. - Philadelphia, Pa :
Westminster, 1976. - 192 p. ISBN 0-904302-24-5
UFSIA : MAG-B 36597
*UFSIA : RG 2010 B 19
Constitutie over de heilige liturgie in de
plechtige zitting van het tweede Vaticaans
Oecumenisch Concilie van 4 december 1963
goedgekeurd en afgekondigd, en het Motu
proprio Sacram liturgiam van paus Paulus VI
van 25 januari 1964 / [vert.] M.H. Mulders ;
[medew.] J. Kahmann. - Hilversum : Gooi en
Sticht, 1964. - 71 p. - (Ecclesia docens ; 7:2)
UFSIA : MAG-B 36635
*UFSIA : RG 4090 D 7:2
Cox, Harvey. - De stad van de mens : het
levenspatroon van de geseculariseerde wereld
in theologisch perspectief / Harvey Cox. - 8e
ed. - Utrecht : Ambo, 1966. - 307 p.
UFSIA : MAG-A 10139
*SBA : A 208312:[28]
La critique de la d´emythisation : ambiguit´e et
foi / [edit.] Enrico Castelli. - Paris : Aubier,
1973. - 278 p.
UFSIA : MAG-B 36592
Cullmann, Oscar. - Jesus und die
Revolutiona¨ ren seiner Zeit : Gottesdienst,
Gesellschaft, Politik / Oscar Cullmann. T¨ubingen : Mohr, 1970. - 82 p.
UFSIA : MAG-A 10112
Davidis regis ac prophetae aliorumque sacrorum
vatum psalmi / [vert.] Benedictus Arias
Montanus ; [edit.] Benedictus Arias
Montanus. - Antverpiae : Ex officina
Christophori Plantini, 1574. - 319 p. 18 cm. Voet, L. Plantin Press, 699 ; BT, 486 ;
Machiels, J. Cat. Rijksuniv. Gent, B-504 ;
Adams, B-1459
MPM : A 39
*SBA : C 1488
*SBA : F 165896
De la connaissance de Dieu. - Brugge : Descl´ee
de Brouwer, 1958. - 410 p. - (Recherches de
philosophie ; 3-4)
UFSIA : MAG-B 36519
*SBA : D 181327:3-4
Decreet over de Katholieke Oosterse Kerken in
de plechtige zitting van het Tweede Vaticaans
Œcumenisch Concilie van 21 november 1964
goedgekeurd en afgekondigd / [vert.] M.H.
Mulders ; J. Kahmann. - Hilversum : Gooi en
Sticht, 1965. - 27 p. - (Ecclesia docens ; 7:7)
UFSIA : MAG-B 36636
*UFSIA : RG 4090 D 7:7
Decreet over de publiciteitsmiddelen in de
plechtige zitting van het tweede Vaticaans
Concilie van 4 december 1963 goedgekeurd en
afgekondigd / [vert.] M.H. Mulders ; J.
Kahmann. - Hilversum : Gooi en Sticht,
1965. - 22 p. - (Ecclesia docens ; 7:1)
UFSIA : MAG-B 36637
*UFSIA : RG 4090 D 7:1
Decreet over het oecumenisme in de plechtige
zitting van het tweede Vaticaans Oecumenisch
Concilie van 21 november 1964 goedgekeurd
en afgekondigd / [vert.] H.M. Mulders ; J.
Kahmann. - Hilversum : Gooi en Sticht,
1965. - 47 p. - (Ecclesia docens ; 7:5)
UFSIA : MAG-B 36638
*UFSIA : RG 4090 D 7:5
Drewermann, Eugen. - Le testament d’un
h´er´etique : ou, La derni`ere pri`ere de Giordano
Bruno / Eugen Drewermann. - Paris : Michel,
1994. - 337 p. - (Spiritualit´es vivantes ;
1994:1). - ISBN 2-226-06803-1
UFSIA : MAG-B 36588
Drewermann, Eugen. - Was uns Zukunft gibt :
vom Reichtum des Lebens / Eugen
Drewermann ; [edit.] Andreas Heller. - 4e ed. Freiburg im Breisgau : Walter, 1992. - 228 p. ISBN 3-530-16903-X
UFSIA : MAG-B 36602
Drewermann, Eugen. - Worte f¨ur ein
unentdecktes Land / Eugen Drewermann ;
[edit.] Karin Walter. - 4e ed. - Freiburg :
Herder, 1993. - 127 p. - ISBN 3-451-22065-2
UFSIA : MAG-A 10121
Dupr´e, Louis. - A dubious heritage : studies in
the philosophy of religion after Kant / Louis
Dupr´e. - New York : Paulist, 1977. - 177 p. ISBN 0-8091-2068-2
UFSIA : MAG-B 36513
Lijst G: Godsdienst
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
1
Adam, Karl. - Geloof en liefde / Karl Adam. Amsterdam : Fidelitas, 1934. - 155 p.
UFSIA : MAG-B 36612
Barbosa, Augustinus. - Pastoralis solicitudinis,
sive de officio et potestate episcopi, tripartita
descriptio / Augustinus Barbosa. - Nunc
ultim`um ab ipso auctore recognita, variis
resolutionibus exornata, & multis doctorum
citationibus, aliisque acce ionibus illustrata. Lugduni : Sumptibus Anisson, 1724. - 3 v. 29
cm.
UFSIA : MAG-P 15.250
Bezit: 1–3
3 v. in 1
Betrekkingen tussen geloof en wetenschap :
twee verkenningen : voordrachten gehouden
bij de viering van het 75-jarig bestaan van de
Radboudstichting Wetenschappelijk
Onderwijsfonds op 15 november 1980 te
’s-Hertogenbosch. - ’s-Hertogenbosch :
Radboudstichting Wetenschappelijk
Onderwijsfonds, 1981. - 43 p. ISBN 90-70515-03-2
UFSIA : MAG-B 36665
Bloch, Ernst. - Im Christentum steckt die
Revolte / Ernst Bloch. - Z¨urich : Verlag der
Arche, 1971. - 45 p. - (Arche nova ; 1971:1)
UFSIA : MAG-A 10161
Bonaventura, - [s.]. - Breviloquium /
Bonaventura [s.] ; [edit.] Jacques-Guy
´
Bougerol. - Paris : Editions
franciscaines,
1966-1967. - 8 v.
UFSIA : MAG-A 10104
Bezit: 1
Dennefeld, L. - Histoire d’Isra¨el et de l’ancien
Orient / L. Dennefeld. - 2e ed. - Paris : Bloud
& Gay, 1935. - 218 p. - (Biblioth`eque
catholique des sciences religieuses ; 1935:1)
UFSIA : MAG-A 10143
The desire to be human : a global reconnaissance
of human perspectives in an age of
transformation, written in honour of Pierre
Teilhard de Chardin / [edit.] Leo Zonneveld ;
Robert Muller. - Wassenaar : Mirananda,
1983. - 348 p. - ISBN 90-6271-684-9
UFSIA : MAG-B 36590
Dogmatische constitutie over de Kerk in de
plechtige zitting van het Tweede Vaticaans
Oecumenisch Concilie van 21 november 1964
goedgekeurd en afgekondigd / [vert.] M.H.
Mulders ; J. Kahmann. - Hilversum : Gooi en
Sticht, 1965. - 163 p. - (Ecclesia docens ; 7:6)
UFSIA : MAG-B 36639
*UFSIA : RG 4090 D 7:6
Drewermann, Eugen. - De la naissance des
dieux a` la naissance du Christ : une
interpr´etation des r´ecits de la nativit´e de J´esus
d’apr`es la psychologie des profondeurs /
Eugen Drewermann. - Paris : Seuil, 1992. 301 p. - ISBN 2-02-014399-2
UFSIA : MAG-B 36625
Drewermann, Eugen. - De l’immortalit´e des
animaux / Eugen Drewermann. - Paris : Cerf,
1992. - 81 p. - ISBN 2-204-04661-2
UFSIA : MAG-B 36628
Drewermann, Eugen. - ”Ich steige hinab in die
¨
Barke der Sonne” : Alt-Agyptische
Meditationen zu Tod und Auferstehung in
bezug auf Joh 20/21 / Eugen Drewermann. - 6e
ed. - D¨usseldorf : Walter, 1993. - 322 p. ISBN 3-530-16901-3
UFSIA : MAG-B 36605
Drewermann, Eugen. - Kleriker : Psychogramm
eines Ideals / Eugen Drewermann. - 4e ed. Mu¨ nchen : Deutscher Taschenbuch Verlag,
1992. - 905 p. - (DTV ; 30010). ISBN 3-530-16902-1
UFSIA : MAG-B 36601
Drewermann, Eugen. - Das Markusevangelium :
Bilder von Erl¨osung / Eugen Drewermann. D¨usseldorf : Walter, 1991-1993. - 2 v. : ill. ISBN 3-530-16871-8
UFSIA : MAG-B 36598
Bezit: 1–2
Lijst G: Godsdienst
oktober 1997
*UFSIA : SF-D 15 f/DUP
Dupr´e, Louis. - The other dimension : a search
for the meaning of religious attitudes / Louis
Dupr´e. - New York : Doubleday, 1972. - 418 p.
UFSIA : MAG-B 36514
*SBA : F 238559
*UFSIA : RG 2001 C 16
*UFSIA : SF-D 15 e/DUP
Eliade, Mircea. - De mythe van de eeuwige
terugkeer : archetypen en hun herhaling /
Mircea Eliade. - Hilversum : De Boer, 1964. 165 p. - (Sterrenserie ; 18)
UFSIA : MAG-B 36520
*UFSIA : PS 301.188.4 G-ELIA 64
Ellul, Jacques. - Ce que je crois / Jacques Ellul. Paris : Grasset, 1987. - 290 p. ISBN 2-246-37051-5
UFSIA : MAG-B 36691
Fehrenbacher, Gregor. - Drewermann
verstehen : eine kritische Hinf¨uhrung / Gregor
Fehrenbacher. - 2e ed. - Freiburg im Breisgau :
Walter, 1992. - 290 p. - ISBN 3-530-21021-8
UFSIA : MAG-B 36600
Fourasti´e, Jean. - Ce que je crois / Jean
Fourasti´e. - Paris : Grasset, 1981. - 307 p. ISBN 2-246-21311-8
UFSIA : MAG-B 36687
Fox, Matthew. - Breakthrough : Meister
Eckhart’s creation spirituality in new
translation / Matthew Fox. - New York, N.Y. :
Garden City, 1980. - 579 p. - (Image books ;
1980:1). - ISBN 0-385-17034-3
UFSIA : MAG-B 36608
Fromm, Erich. - The dogma of Christ and other
essays on religion, psychology and culture /
Erich Fromm. - Garden City, N.Y. : Doubleday,
1966. - 218 p. - (Anchor books ; 500)
UFSIA : MAG-A 10160
Galligan, Michael. - God and evil / Michael
Galligan. - New York, N.Y. : Paulist Press,
1976. - 80 p. - ISBN 0-8091-1925-0
UFSIA : MAG-A 10142
Le g´enie et l’apˆotre par H.H. Bazoges-en-Pareds : Tisseau, 1935. p. 74-100. - <EWI>: Le droit de mourir pour
la v´erit´e. - S¨oren Kierkegaard
UFSIA : MAG-A 10145
Gilkey, Langdon. - Catholicism confronts
modernity : a protestant view / Langdon
Gilkey. - New York, N.Y. : Seabury Press,
1975. - 211 p. - (A crossroad book ; 1975:2). ISBN 0-8164-1163-8
UFSIA : MAG-B 36683
Gilkey, Langdon. - Naming the whirlwind : the
renewal of God-Language / Langdon Gilkey. Indianapolis, N.Y. : Bobbs-Merrill Company,
1969. - 483 p. - LC 68-11146
UFSIA : MAG-B 36682
Gilkey, Langdon. - Religion and the scientific
future : reflections on myth, science, and
theology / Langdon Gilkey. - New York :
Harper, 1970. - 193 p. - LC 72-109070
UFSIA : MAG-B 36698
Gilson, Etienne. - Le philosophe et la th´eologie /
Etienne Gilson. - Paris : Fayard, 1960. 257 p. - (Le signe ; 1960:1)
UFSIA : MAG-A 10152
Goldmann, Lucien. - Le Dieu cach´e : e´ tude sur
la vision tragique dans les Pens´ees de Pascal
et dans le th´eaˆ tre de Racine / Lucien
Goldmann. - Paris : Gallimard, 1959. - 454 p. (Collection Tel ; 11)
UFSIA : MAG-A 10149
Griffin, David R. - A process christology / David
R. Griffin. - Philadelphia, Pa. : Westminster,
1973. - 273 p. - ISBN 0-664-20978-5
UFSIA : MAG-B 36680
Grijs, de, F.J.A. - Toespraken Dies natalis 1992 :
Bruggen slaan . Kosmologie en ”The mind of
God” / F.J.A. de Grijs ; J. van der Veken. Utrecht : Katholieke Universiteit Utrecht,
1992. - 31 p.
UFSIA : MAG-B 36711
Guardini, Romano. - Christelijk bewustzijn :
essays over Pascal / Romano Guardini. Antwerpen : De Branding, 1962. - 193 p. (Sterrenserie ; 2)
UFSIA : MAG-B 36676
Guitton, Jean. - Dieu et la science : vers le
m´etar´ealisme / Jean Guitton ; Grichka
Bogdanov ; Igor Bogdanov. - Paris : Grasset,
1991. - 195 p. - ISBN 2-246-42411-9
UFSIA : MAG-B 36603
*UFSIA : RG-HB 60.4.40
Hart, ’t, Maarten. - Wie God verlaat heeft niets
te vrezen : de Schrift betwist / Maarten ’t
Hart. - 3e ed. - Amsterdam : Arbeiderspers,
1997. - 176 p. - ISBN 90-295-2079-5
SBA : 600281
De Heilige Schrift : vertaling uit de grondtekst
met aantekeningen in opdracht van de
Apologetische Vereniging ”Petrus Canisius”. Amsterdam : R.K. Boekcentrale, 1937-1940. 5 v. - Titel varieert: Bijbel
UFSIA : MAG-B 36533
Lijst G: Godsdienst
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bezit: 1–4
*UFSIA : RG 1098 H 5
Bezit: 1–5
*UFSIA : RG-HB 30.7.3
Heyer, George S. [jr.]. - Signs of our times :
theological essays on art in the twentieth
century / George S. Heyer [jr.]. - Grand Rapids,
Mich. : Eerdmans Publishing Company,
1980. - 70 p. : ill. - ISBN 0-8028-3543-0
UFSIA : MAG-B 36679
Hoelang nog en waarom toch? God, mens en
lijden / [edit.] J. Lambrecht. - Leuven : Acco,
1988. - 295 p. - (Nik`e-reeks : theologische,
liturgische en pastorale publikaties ; 18). ISBN 90 334 1880 0
UFSIA : MAG-B 36567
*UFSIA : RG 1098 E 15
Hopper, Jeffery. - Understanding modern
theology / Jeffery Hopper. - Philadelphia, Pa. :
Fortress Press, 1986. - ISBN 0-8006-1929-3
UFSIA : MAG-B 36620
Bezit: 1
Imbert, Claude. - Ce que je crois / Claude
Imbert. - Paris : Grasset, 1984. - 318 p. ISBN 2-246-34701-7
UFSIA : MAG-B 36684
Jacobus de Viterbio, -. - On Christian
government = De regimine Christiano /
Jacobus de Viterbio ; [edit.] R.W. Dyson. Woodbridge : Boydell & Brewer, 1995. 160 p. - ISBN 0-85115-397-6
UFSIA : MAG-B 36606
Janssens, L. - Libert´e de conscience et libert´e
religieuse / L. Janssens. - Paris : Descl´ee De
Brouwer, 1964. - 207 p.
UFSIA : MAG-A 10157
*HHA : MAG 70.1.066
*SBA : D 214281
*UFSIA : RG 2020 C 19
Jeziorowski, Jurgen.
¨
- Eugen Drewermann : der
Streit um den Glauben geht weiter / J¨urgen
Jeziorowski. - G¨utersloh : G¨utersloher
Verlagshaus Mohn, 1992. - 126 p. (G¨utersloher Taschenbu¨ cher ; 1301). ISBN 3-579-01301-7
UFSIA : MAG-A 10118
Joannes Paulus II, - [Paus]. - A l’aube du
troisi`eme mill´enaire / Joannes Paulus
II [Paus]. - Paris : Mame, 1994. - 111 p. ISBN 2-7289-0672-6
UFSIA : MAG-B 36669
Joannes Paulus II, - [Paus]. - Dix rep`eres pour
l’an 2000 / Joannes Paulus II [Paus] ;
[edit.] Paul Poupard. - Paris : Descl´ee De
Brouwer, 1994. - 235 p. - ISBN 2-7096-1532-0
UFSIA : MAG-B 36670
Kerk in fragmenten : welke eenheid?
Sociologische en historische aspecteen van de
kerkelijke fragmentariteit en het zoeken naar
een eenheidsopvatting. - Baarn : Gooi en
Sticht, 1997. - 168 p. - (Concilium :
internationaal tijdschrift voor theologie ; 33:3)
UFSIA : MAG-T 23:33,3
Kierkegaard, S¨oren. - Le droit de mourir pour la
v´erit´e / S¨oren Kierkegaard. Bazoges-en-Pareds : Tisseau, 1935. - 70 p.
UFSIA : MAG-A 10145
Kierkegaard, S¨oren. - L’´ecole du christianisme /
S¨oren Kierkegaard. - Bazoges-en-Pareds :
Tisseau, 1936. - 331 p.
UFSIA : MAG-A 10147
Kierkegaard, S¨oren. - In vino veritas / S¨oren
Kierkegaard. - Paris : Cavalier, 1933. - 185 p.
UFSIA : MAG-A 10146
Kierkegaard, S¨oren. - La puret´e du cœur / S¨oren
Kierkegaard. - Bazoges-en-Pareds : Tisseau,
1935. - 237 p.
UFSIA : MAG-A 10148
Der Klerikerstreit : die Auseinandersetzung um
Eugen Drewermann / [edit.] Peter Eicher. Mu¨ nchen : K¨osel, 1990. - 369 p. ISBN 3-466-20326-0
UFSIA : MAG-B 36604
Kung,
¨
Hans. - Konzilsergebnis : Dokumente der
Erneuerung / Hans K¨ung. - Kevelaer : Butzon
& Bercker, 1966. - 30 p. - (Reihe
Entscheidung ; 45)
UFSIA : MAG-A 10135
Lafaye, Jacques. - Quetzalc´oatl y Guadalupe :
la formaci´on de la conciencia nacional en
M´exico / Jacques Lafaye. - 2e ed. - M´exico,
D.F. : Fondo de Cultura Econo´ mica, 1995. 516 p. : ill. - (Secci´on de obras de historia ;
1995:6). - ISBN 968-16-1444-5
UFSIA : MAG-MEX-B 5194
Loeffen, H. - De geschriften van Franciscus van
Assisi / H. Loeffen ; et al. - 4e ed. - Haarlem :
Gottmer, 1987. - 240 p. - (Franciskaanse
bibliotheek : bronnen ; 1987:1). ISBN 90-257-0869-2
UFSIA : MAG-B 36681
2
Lijst G: Godsdienst
oktober 1997
Luijpen, W. - Fenomenologie en athe¨ısme / W.
Luijpen. - Utrecht : Spectrum, 1963. - 401 p.
UFSIA : MAG-B 36631
*SBA : D 209311
*UFSIA : SF-D 15 g/LUY
Martelet, Gustave. - Sur le motif de
l’incarnation / Gustave Martelet. - Bruges :
Descl´ee De Brouwer, 1961. - p. 36-80. <RP>: Probl`emes actuels de christologie. - H.
Bou¨esse
UFSIA : MAG-A 10138
McLean, George F. - Traces of God in a secular
culture / George F. McLean. - Staten Island,
N.Y. : Alba House, 1973. - 407 p. ISBN 0-8189-0268-X
UFSIA : MAG-B 36610
Memmi, Albert. - Ce que je crois / Albert
Memmi. - Paris : Grasset, 1985. - 223 p. ISBN 2-246-31171-3
UFSIA : MAG-B 36690
Milliez, Paul. - Ce que je crois / Paul Milliez. Paris : Grasset, 1986. - 218 p. ISBN 2-246-36941-X
UFSIA : MAG-B 36692
Mircea Eliade / [edit.] Constantin Tacou. - Paris :
Herne, 1978. - 409 p. - (L’Herne ; 33)
UFSIA : MAG-C 11472
*SBA : A 209209:33
*UIA : GER 859 N-ELIA-TACO 78
Moltmann, Jurgen.
¨
- Perspektiven der
Theologie : gesammelte Aufs¨atze / J¨urgen
Moltmann. - Mu¨ nchen : Kaiser, 1968. - 292 p.
UFSIA : MAG-B 36675
*UFSIA : RG-HBS-C 5.2 MOL 2
Morel, Georges. - Probl`emes actuels de
religion / Georges Morel. - Paris : Aubier,
1968. - 240 p. - (Collection Recherches
e´ conomiques et sociales ; 9)
UFSIA : MAG-B 36700
*UFSIA : RG-HBS-B 3.1 MOR 2
*UFSIA : SF-D 15 f/MOR
Morel, Valentinus. - De Kerk : haar wezen en
werking / Valentinus Morel. - Brugge : Descl´ee
De Brouwer, 1962. - 175 p.
UFSIA : MAG-B 36618
*SBA : K 203298:[1]
*UFSIA : RG 2009 F 10
Mounier, Emmanuel. - L’affrontement chr´etien /
Emmanuel Mounier. - 2e ed. - Paris : Seuil,
1948. - 101 p. - (Les cahiers du Rhoˆ ne ; 1948:1)
UFSIA : MAG-A 10116
*UFSIA : SF-B 5 b 7/MOU 5
Muller,
¨
A.M. Klaus. - Erw¨agungen zu einer
Theologie der Natur / A.M. Klaus Mu¨ ller ;
Wolfhart Pannenberg. - Munchen
¨
: G¨utersloher
Verlagshaus Gerd Mohn, 1970. - 80 p.
UFSIA : MAG-B 36671
Muncker,
¨
Theodor. - Die psychologischen
Grundlagen der katholischen Sittenlehre /
Theodor Mu¨ ncker. - 2e ed. - D¨usseldorf :
Mosella, 1940. - 340 p. - (Handbuch der
katholischen Sittenlehre ; 2)
UFSIA : MAG-C 11493
Namer, Emile. - La pens´ee de Giordano Bruno et
sa signification dans la nouvelle image du
monde / Emile Namer. - Paris : Centre de
documentation universitaire, 1959. - 116 p. (Cours de Sorbonne ; 1959:1)
UFSIA : MAG-C 11479
Nebel, Richard. - Santa Mar´ıa Tonantzin Virgen
de Guadalupe : continuidad y transformaci´on
religiosa en M´exico / Richard Nebel. - M´exico,
D.F. : Fondo de Cultura Econo´ mica, 1996. 425 p. - (Secci´on de obras de historia ;
1995:7). - ISBN 968-16-4536-7
UFSIA : MAG-MEX-B 5196
Opdebeeck, Hendrik. - Bank, stad en
kathedraal : economie, ethiek en Christendom /
Hendrik Opdebeeck. - Kapellen : Pelckmans,
1995. - 152 p. - ISBN 90-289-2177-X
HHA : LZ 174 G-OPDE 1995
*SBA : D 586559
*UFSIA : DSA 15 G-OPDE 95
*UFSIA : LZ 172 G-OPDE 95
*UFSIA : SF-D 4 f/OPD
El pensamiento social de los cat´olicos
mexicanos / [compil.] Roberto J. Blancarte. M´exico, D.F. : Fondo de Cultura Economica,
´
1996. - 326 p. - (Secci´on de obras de historia ;
1996:7). - ISBN 968-16-4688-6
UFSIA : MAG-MEX-B 5190
Pittenger, Norman. - God in process / Norman
Pittenger. - London : SCM Press, 1967. 109 p. - (SCM paperback ; 7/6)
UFSIA : MAG-A 10137
Priests for Equality [1985: West Hyattsville,
MD]. - Toward a full and equal sharing :
pastoral letter on equality in the Church :
Priests for Equality, December 8, 1985, on the
feast of the Immaculate Conception and the
20th Anniversary of the closing of the Second
Vatican Council / Priests for Equality [1985:
West Hyattsville, MD]. - s.l., 1985. - 23 p.
UFSIA : MAG-B 36673
Problemata theologica. - Romae : Poligrafica &
Cartevalori, 1968. - 806 p. - (De doctrina
Joannis Duns Scoti : acta Congressus Scotistici
Internationalis Oxonii et Edimburgi, 11-17
Sept. 1966 celebrati ; 3)
UFSIA : MAG-B 36642
Rademacher, Arnold. - Der religi¨ose Sinn
unserer Zeit und der o¨ kumenische Gedanke /
Arnold Rademacher. - Bonn : Hanstein, 1939. 41 p.
UFSIA : MAG-B 36633
Ravera, Silvio. - Dal ”fenomeno umano” al
fenomeno religioso / Silvio Ravera. - Genova :
Groddeck, 1979. - 155 p.
UFSIA : MAG-B 36678
Ravera, Silvio. - Di l`a del fiume ; Il fiume e gli
argini / Silvio Ravera. - 4e ed. - Firenze :
Stensen, 1976. - 207 p.
UFSIA : MAG-B 36641
R´ev´elation et histoire : la th´eolgie de l’histoire,
actes du Colloque, Rome, 5-11 janvier 1971 /
[edit.] Enrico Castelli. - Paris : Aubier, 1971. 211 p.
UFSIA : MAG-B 36591
Robinson, John A.T. - The new Reformation? /
John A.T. Robinson. - London : SCM Press
LTD, 1965. - 142 p. - (SCM paperback ; 6/1)
UFSIA : MAG-A 10153
Rousseau, Jean-Jacques. - Profession de foi du
vicaire savoyard / Jean-Jacques Rousseau ;
[edit.] Herv´e Falcou. - Utrecht : Pauvert,
1964. - 175 p. - (Libert´es ; 8)
UFSIA : MAG-A 10150
Roy, le, Edouard. - Introduction a` l’´etude du
probl`eme religieux / Edouard le Roy. - Paris :
Aubier, 1944. - 256 p.
UFSIA : MAG-A 10111
*SBA : D 128070
*UFSIA : RG 2004 D 17
Sch¨onborn, von, Felizitas. - Eugen
Drewermann : Rebell oder Prophet? / Felizitas
von Scho¨ nborn. - D¨usseldorf : Walter, 1993. 133 p. - ISBN 3-530-77508-8
UFSIA : MAG-B 36630
Schrey, Heinz-Horst. - Weltbild und Glaube im
20. Jahrhundert / Heinz-Horst Schrey. G¨ottingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1961. 79 p. - (Kleine Vandenhoeck-Reihe ; 17)
UFSIA : MAG-B 36589
Schweitzer, Albert. - Le secret historique de la
vie de J´esus / Albert Schweitzer. - Paris :
Michel, 1961. - 220 p.
UFSIA : MAG-B 36664
*SBA : K 195528
The secular city debate / [edit.] Daniel
Callahan. - New York : MacMillan, 1966. 218 p. - LC 66-23192
UFSIA : MAG-A 10141
Smits, A.H. - Bewustzijnsvernauwing en
bewustzijnsverruiming in de theologie vanuit
de theorie van de wereldconcepten : naar een
nieuwe taak voor de systematische theologie /
A.H. Smits. - Tilburg : Theologische Faculteit,
1985. - 32 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 36697
*UFSIA : RG 2005 A 9
Sobrino, Jon. - Bevrijding met geest : notities
voor een nieuwe spiritualiteit / Jon Sobrino. Averbode : Altiora, 1988. - 240 p. ISBN 90-317-0667-1
UFSIA : MAG-B 36677
S¨olle, Dorothee. - Sympathie :
theologisch-politische Traktate / Dorothee
S¨olle. - Stuttgart : Kreuz, 1978. - 319 p. ISBN 3-7831-0561-7
UFSIA : MAG-A 10113
S¨olle, Dorothee. - Verloren zonen, verloren
dochters : uittocht uit het diensthuis van
geweld / Dorothee S¨olle ; Hans Eckehard
Bahr. - Baarn : Ten Have, 1985. - 83 p. ISBN 90-259-4276-8
UFSIA : MAG-B 36609
Stappaerts, Paul. - God tussen kerk en
discoteek : jongeren en geloof / Paul
Stappaerts. - Leuven : Davidsfonds, 1993. 140 p. - (Omegareeks ; 9). ISBN 90-6152-811-9
UFSIA : MAG-B 36668
Stolz, Anselmo. - Anthropologia theologica seu :
de hominis creatione, elevatione, lapsu; de
gratia / Anselmo Stolz. - Friburgi : Herder,
1940. - 198 p. - (Manuale theologicae
dogmaticae ; 4)
UFSIA : MAG-B 36708:4
Stolz, Anselmo. - De ecclesia / Anselmo Stolz. Friburgi : Herder, 1939. - 60 p. - (Manuale
theologicae dogmaticae ; 7)
UFSIA : MAG-B 36708:7
Stolz, Anselmo. - De sanctissima trinitate /
Anselmo Stolz. - Friburgi : Herder, 1939. 141 p. - (Manuale theologicae dogmaticae ; 2)
UFSIA : MAG-B 36708:2
Lijst G: Godsdienst
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
3
Lijst G: Godsdienst
oktober 1997
Stolz, Anselmo. - Introductio in sacram
theologiam / Anselmo Stolz. - Friburgi :
Herder, 1941. - 134 p. - (Manuale theologicae
dogmaticae ; 1)
UFSIA : MAG-B 36708:1
Stolz, Anselmus. - De Christelijke ascese /
Anselmus Stolz ; [vert.] T. Welms. - Utrecht :
Spectrum, 1950. - 196 p.
UFSIA : MAG-A 10106
*SBA : 570671
*UFSIA : RG 2078 H 12
Suenens, Leo Joseph. - Christenen voor
morgen / Leo Joseph Suenens. - Ertvelde : Fiat,
1997. - 195 p. - ISBN 90-75410-05-0
SBA : 600370
Teilhard de Chardin, Marguerite-Marie. L’´energie spirituelle de la souffrance : e´ crits et
souvenirs / Marguerite-Marie Teilhard de
Chardin ; [edit.] Monique Givalet. - Paris :
Seuil, 1951. - 191 p.
UFSIA : MAG-A 10136
*SBA : C 213367
*UFSIA : RG 4093 D 17
Teilhard de Chardin, Pierre. - Le Christ
e´ voluteur ; Socialisation et religion ; Carri`ere
scientifique / Pierre Teilhard de Chardin. Paris : Seuil, 1965. - 166 p. - (Cahiers Pierre
Teilhard de Chardin ; 5)
UFSIA : MAG-A 10126
Teilhard de Chardin, Pierre. - Le Dieu de
l’´evolution : in´edits, hommages, e´ tudes / Pierre
Teilhard de Chardin. - Paris : Seuil, 1968. 201 p. - (Cahiers Pierre Teilhard de Chardin ; 6)
UFSIA : MAG-A 10127
Teilhard de Chardin, Pierre. - Srodowisko Boze
; Czlowiek : struktura i kierunki ewolucji
grupy zoologicznej ludzkiej / Pierre Teilhard de
Chardin. - Warszawa : Instytut Wydawniczy
”Pax”, 1964. - 269 p.
UFSIA : MAG-B 36643
Teilhard de Chardin, Pierre. - Terre promise :
in´edits et e´ tudes / Pierre Teilhard de Chardin. Paris : Seuil, 1974. - 237 p. - (Cahiers Pierre
Teilhard de Chardin ; 8)
UFSIA : MAG-A 10128
Thouless, Robert H. - An introduction to the
psychology of religion / Robert H. Thouless. Cambridge : Cambridge University Press,
1961. - 286 p.
UFSIA : MAG-A 10124
Tillich, Paul. - Wesen und Wandel des Glaubens /
Paul Tillich. - Berlin : Ullstein, 1961. - 150 p. (Weltperspektiven ; 8) (Ullstein-Buch ; 318)
UFSIA : MAG-A 10134
Tillmann, Fritz. - Die katholische Sittenlehre :
die verwirklichung der Nachfolge Christi, die
Pflichten gegen sich selbst und gegen den
N¨achsten / Fritz Tillmann. - 2e ed. D¨usseldorf : Mosella, 1940. - 496 p. (Handbuch der katholischen Sittenlehre ; 4:2)
UFSIA : MAG-C 11494
Tongeren, van, P.J.M. - ”Gespannen
harmonie” : over de verhouding van
filosoferen en geloven toegelicht vanuit de
sto¨ısche filosofie / P.J.M. van Tongeren. Leiden : Rijksuniversiteit, 1986. - 30 p.
UFSIA : MAG-B 36662
Vanherpe, G. - Transsubstantiatie en
Eucharistie / G. Vanherpe. - Ledegem, 1977. 43 p.
UFSIA : MAG-B 36661
Das Vaterunser : Meditationen und
K¨orper¨ubungen zum kosmischen Jesusgebet /
[edit.] Neil Douglas-Klotz ; [vert.] Gita Onnen ;
et al. - Mu¨ nchen : Knaur, 1992. - 126 p. (Esoterik ; 1992:1). - ISBN 3-426-86008-2
UFSIA : MAG-A 10131
Veken, van der, Jan. - Op zoek naar een
kristelijke visie op mens en maatschappij / Jan
van der Veken. - s.l., s.a. - 31 p. (Werkdocument ; 1)
UFSIA : MAG-B 36705
Wildiers, Norbertus Max. - De beteekenis der
encycliek ”Mystici Corporis Christi” voor het
leven der christenheid / Norbertus Max
Wildiers. - s.l. : s.n., c.1945. - 10 p. - <RP>:
Ons geloof. - (1945)
UFSIA : MAG-B 36595
Wildiers, Norbertus Max. - Christendom en
lichaamskultuur / Norbertus Max Wildiers. Leuven : De Pijl, c.1945. - 63 p. (Jeugdvraagstukken : brochurenreeks ; 2)
UFSIA : MAG-B 36619
Wildiers, Norbertus Max. - Evangeliewoorden
voor dezen tijd / Norbertus Max Wildiers. Antwerpen : Franciscaansche Standaard,
1937. - 63 p. - (Langs hooge wegen ; 2)
UFSIA : MAG-B 36596
*UFSIA : RG 2019 E 10
Wildiers, Norbertus Max. - La Iglesia en el
mundo de man˜ ana / Norbertus Max Wildiers. Salamanca : Ediciones Sigueme, 1969. 171 p. - (Colecci´on Estela ; 76)
UFSIA : MAG-A 10132
Wildiers, Norbertus Max. - Kirche f¨ur eine
gr¨o ere Welt : Analyse, Kritik, Reform /
Norbertus Max Wildiers. - Freiburg im
Breisgau : Herder, 1968. - 139 p. (Herder-B¨ucherei ; 325)
UFSIA : MAG-A 10119
Wildiers, Norbertus Max. - The New Christian
of Teilhard de Chardin / Norbertus Max
Wildiers. - s.l. : s.n., c.1968. - p. 524-538. <RP>: Thought: Fordham University
Quarterly. - 43:171(1968)
UFSIA : MAG-C 11487
Wildiers, Norbertus Max. - Vraagstukken uit de
moraaltheologie / Norbertus Max Wildiers. Antwerpen : Katholieke Vlaamse Hogeschool
voor Vrouwen, 1942. - 112 p.
UFSIA : MAG-B 36616
Wildiers, Norbetus Max. - Ku
Chrzescijanskiemu neohumanizmowi /
Norbetus Max Wildiers. - Warszawa : Instytut
Wydawniczy ”Pax”, 1964. - p. 274-427. <EWI>: Srodowisko Boze. - Pierre Teilhard
de Chardin
UFSIA : MAG-B 36643
Lijst G: Godsdienst
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
27: Kerkgeschiedenis
Ad maiorem Dei gloriam : Jezu¨ıeten in de
Nederlanden tijdens de zeventiende eeuw :
catalogus bij de tentoonstelling in de Centrale
Bibliotheek van de UFSIA, 1 september-4
oktober 1997 / [edit.] Hubert Meeus. Antwerpen : UFSIA, 1997. - 69 p.
UFSIA : MAG-C 11477
Alberro, Solange. - Inquisici´on y sociedad en
M´exico, 1571-1700 / Solange Alberro. M´exico, D.F. : Fondo de Cultura Economica,
´
1993. - 622 p. - (Secci´on de obras de historia ;
1993:10). - ISBN 968-16-2994-9
UFSIA : MAG-MEX-B 5185
Allitt, Patrick. - Catholic converts : British and
American intellectuals turn to Rome / Patrick
Allitt. - Ithaca, N.Y. : Cornell University Press,
1997. - 343 p. - ISBN 0-8014-2996-X
UFSIA : GG 90 G-ALLI 97
Bainton, Roland H. - Erasmus of christendom /
Roland H. Bainton. - New York, N.Y. :
Scribner’s Sons, 1969. - 307 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 36550
Barbosa, Augustinus. - Collectanea doctorum,
qui in suis operibus Concilii Tridentini loca
referentes ... in foro ecclesiastico versantibus
maxim`e utiles deciderunt / Augustinus
Barbosa. - Hac ultimˆa editione ab ipso auctore
recognita, & quamplurimorum additamentorum
acce ione sesquiampli`us aucta. - Lugduni :
Sumptibus Anisson, 1721. - 492 p. 29 cm.
UFSIA : MAG-P 15.253
Barbosa, Augustinus. - Praxis methodica
exigendi pensiones, adversus calumniantes, et
differentes eas solvere . Vota plurima decisiva,
et consultiva canonica / Augustinus Barbosa. Ultima editio prioribus emendatior. - Lugduni :
Sumptibus Anisson, 1722-1723. - 2 v. 29 cm.
UFSIA : MAG-P 15.251
Bezit: 1–2
2 v. in 1
Callaey, Fredegando. - Praelectiones historiae
ecclesiasticae aetatis recentioris et praesentis /
Fredegando Callaey. - Romae : Apud
Athenaeum Pontificium Urbanum, 1955. 493 p.
UFSIA : MAG-B 36640
Chenu, M.D. - St Thomas d’Aquin et la
th´eologie / M.D. Chenu. - Paris : Seuil, 1959. 191 p. : ill. - (Maˆıtres spirituels ; 17)
UFSIA : MAG-A 10159
*UFSIA : RG-HBS-H 4.1 THO 2
Le clerg´e rural dans l’Europe m´edi´evale et
moderne : actes des 13`emes Journ´ees
internationales d’histoire de l’Abbaye de
Flaran, 6-8 septembre 1991 / [compil.] Pierre
Bonnassie. - Toulouse : Presses universitaires
du mirail, 1995. - 294 p. - (Flaran ; 13). ISBN 2-85816-253-0
UFSIA : Hist Ga-III 97
*SBA : 596480
*UFSIA : V-RG
Codex Cusanus 218 : der Autor, seine Bibliothek
und seine Werke / [edit.] Helmut Gestrich. Koblenz : G¨orres, 1992. - 16 p. : ill. ISBN 3-920388-19-4
UFSIA : MAG-C 11483
Corcuera de Mancera, Sonia. - Del amor al
temor : borrachez, catequesis y control en la
Nueva Espan˜ a (1555-1771) / Sonia Corcuera
de Mancera. - M´exico, D.F. : Fondo de Cultura
Econo´ mica, 1994. - 283 p. - (Secci´on de obras
de historia ; 1994:6). - ISBN 968-16-4381-X
UFSIA : MAG-MEX-B 5188
Farriss, N.M. - La Corona y el clero en el
M´exico colonial, 1579-1821 : la crisis del
privilegio eclesi´astico / N.M. Farriss. - M´exico,
D.F. : Fondo de Cultura Econo´ mica, 1995. 268 p. - (Secci´on de obras de historia ;
1995:13). - ISBN 968-16-4064-0
UFSIA : MAG-MEX-B 5189
4
Lijst G: Godsdienst
Foi, fidelit´e, amiti´e en Europe a` la p´eriode
moderne : m´elanges offerts a` Robert Sauzet /
[edit.] Brigitte Maillard. - Tours : Universit´e de
Tours, 1995. - 2 v. - ISBN 2-86906-074-2
UFSIA : Hist Ga-I 185
Bezit: 1–2
Greenleaf, Richard E. - La inquisici´on en Nueva
Espa˜na : siglo 16 / Richard E. Greenleaf. M´exico, D.F. : Fondo de Cultura Economica,
´
1995. - 246 p. - (Secci´on de obras de historia ;
1995:9). - ISBN 968-16-0741-4
UFSIA : MAG-MEX-B 5186
Greenleaf, Richard E. - Zum´arraga y la
inquisici´on mexicana : 1536-1543 / Richard E.
Greenleaf. - M´exico, D.F. : Fondo de Cultura
Econ´omica, 1992. - 181 p. - (Secci´on de obras
de historia ; 1992:11). - ISBN 968-16-3004-1
UFSIA : MAG-MEX-B 5187
Hall, Donald E. - Muscular Christianity :
embodying the Victorian Age / Donald E.
Hall. - Cambridge : Cambridge University
Press, 1994. - 244 p. - (Cambridge studies in
nineteenth-century literature and culture ; 2). ISBN 0-521-45318-6
UFSIA : GG 90 G-HALL 94
Hauser, W. - Franciscus van Assisi¨e / W. Hauser ;
[ill.] L. von Matt ; [edit.] C. Bayer. - Brugge :
Descl´ee de Brouwer, 1952. - 312 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 36569
*SBA : 556771
Hessen, Johannes. - Thomas von Aquin und wir /
Johannes Hessen. - Mu¨ nchen : Reinhardt,
1955. - 145 p.
UFSIA : MAG-B 36672
Kerk in fragmenten : welke eenheid?
Sociologische en historische aspecteen van de
kerkelijke fragmentariteit en het zoeken naar
een eenheidsopvatting. - Baarn : Gooi en
Sticht, 1997. - 168 p. - (Concilium :
internationaal tijdschrift voor theologie ; 33:3)
UFSIA : MAG-T 23:33,3
Konrad, Herman W. - Una hacienda de los
jesuitas en el M´exico colonial : Santa Luc´ıa,
1576-1767 / Herman W. Konrad. - M´exico,
D.F. : Fondo de Cultura Econo´ mica, 1995. 434 p. - (Secci´on de obras de historia ;
1995:12). - ISBN 968-16-3276-1
UFSIA : MAG-MEX-B 5200
Nockles, Peter Benedict. - The Oxford movement
in context : anglican high churchmanship,
1760-1857 / Peter Benedict Nockles. Cambridge : Cambridge University Press,
1997. - 342 p. - ISBN 0-521-58719-0
UFSIA : GG 90 G-NOCK 97
Palanque, Jean-R´emy. - Le christianisme et la
fin du monde antique / Jean-R´emy Palanque ;
Henri Davenson ; Pierre Fabre ; et al. - Lyon :
Editions de l’abeille, 1943. - 214 p.
UFSIA : MAG-A 10140
*SBA : F 128556
*UFSIA : RG 2051 H 33
Rooze-Stouthammer, Clasina Martina. Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572) /
Clasina Martina Rooze-Stouthammer. - Goes :
Koperen Tuin, 1996. - 600 p. : ill. ISBN 90-7213863-5
UFSIA : MAG-B 36535
*UFSIA : Hist H-X-ZEEL 11
Lijst G: Godsdienst
oktober 1997
Smet , Joachim. - De geschiedenis van de
Karmel / Joachim Smet ; [vert.] Linus Kemps
. - Almelo : Nederlandse Karmelieten, 1988-. 5 v. - ISBN 9080017116
SBA : 528028
Bezit: 1–4
Wymans, Gabriel. - L’abbaye de Saint-Feuillien
du Rœulx, en Hainaut (1125-1300) / Gabriel
Wymans. - Averbode : Praemonstratensia,
1967. - 203 p. : ill. - (Bibliotheca analectorum
praemonstratensium ; 7)
UFSIA : Hist H-VIII-HENE 9
*UFSIA : RG 2032 D 16:7
29: Niet-christelijke
godsdiensten
Eliade, Mircea. - De mythe van de eeuwige
terugkeer : archetypen en hun herhaling /
Mircea Eliade. - Hilversum : De Boer, 1964. 165 p. - (Sterrenserie ; 18)
UFSIA : MAG-B 36520
*UFSIA : PS 301.188.4 G-ELIA 64
Los jud´ıos en la Nueva Espan˜ a : documentos del
siglo 16 correspondientes al ramo de
Inquisici´on / [compil.] Alfonso Toro. - 2e ed. M´exico, D.F. : Fondo de Cultura Economica,
´
1993. - 373 p. - (Secci´on de obras de historia ;
1993:8). - ISBN 968-16-0834-8
UFSIA : MAG-MEX-B 5183
Lexicon iconographicum mythologiae classicae
(LIMC). - Z¨urich : Artemis, 1981-. ISBN 3 7608 8751 1
SBA : 528600
Bezit: 1–8
*UFSIA : LZ 29 BB-LIMC 81
Bezit: 1–7
Libro de Chilam Balam de Chumayel /
[edit.] Antonio Mediz Bolio. - 4e ed. - M´exico,
D.F. : Universidad Nacional Aut´onoma de
M´exico, 1991. - 159 p. - (Biblioteca del
estudiante universitario ; 21). ISBN 968-36-2010-8
UFSIA : MAG-MEX-A 1427
El libro del consejo = Popol Vuh /
[edit.] Francisco Monterde. - 5e ed. - M´exico,
D.F. : Universidad Nacional Aut´onoma de
M´exico, 1993. - 194 p. - (Biblioteca del
estudiante universitario ; 1). ISBN 968-36-2881-8
UFSIA : MAG-MEX-A 1426
Maier, Bernhard. - Dictionary of Celtic religion
and culture / Bernhard Maier. - Woodbridge :
Boydell & Brewer, 1997. - 338 p. ISBN 0-85115-698-3
UFSIA : Hist C-VI 37
Pearl, Chaim. - Rasji : een middeleeuws joods
denker / Chaim Pearl. - Hilversum : Gooi &
Sticht, 1989. - 112 p. - ISBN 90-304-0496-5
SBA : 600333
Priapea / [vert.] Harm-Jan van Dam. Amsterdam : Athenaeum, 1994. - 88 p. (Baskerville serie ; 1994:1). ISBN 90-253-4162-4
UIA : GER 871 P-ANT 94
*SBA : 581965
Straelen, van, Henry. - L’Eglise et les religions
non chr´etiennes au seuil du 21e si`ecle : e´ tude
historique et th´eologique / Henry van
Straelen. - Paris : Beauchesne, 1994. - 330 p. ISBN 2-7010-1314-3
UFSIA : MAG-B 36926
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
348: Kerkelijk recht
Barbosa, Augustinus. - Collectanea doctorum,
qui in suis operibus Concilii Tridentini loca
referentes ... in foro ecclesiastico versantibus
maxim`e utiles deciderunt / Augustinus
Barbosa. - Hac ultimˆa editione ab ipso auctore
recognita, & quamplurimorum additamentorum
acce ione sesquiampli`us aucta. - Lugduni :
Sumptibus Anisson, 1721. - 492 p. 29 cm.
UFSIA : MAG-P 15.253
Barbosa, Augustinus. - Juris ecclesiastici
universi libri tres / Augustinus Barbosa. Editio novissima, ab authore recognita, &
erroribus ablatis, utiliter locupletata. Lugduni : Sumptibus Anisson, 1718. - 444 p.
31 cm.
UFSIA : MAG-P 15.254
Barbosa, Augustinus. - Pastoralis solicitudinis,
sive de officio et potestate episcopi, tripartita
descriptio / Augustinus Barbosa. - Nunc
ultim`um ab ipso auctore recognita, variis
resolutionibus exornata, & multis doctorum
citationibus, aliisque acce ionibus illustrata. Lugduni : Sumptibus Anisson, 1724. - 3 v. 29
cm.
UFSIA : MAG-P 15.250
Bezit: 1–3
3 v. in 1
Barbosa, Augustinus. - Praxis methodica
exigendi pensiones, adversus calumniantes, et
differentes eas solvere . Vota plurima decisiva,
et consultiva canonica / Augustinus Barbosa. Ultima editio prioribus emendatior. - Lugduni :
Sumptibus Anisson, 1722-1723. - 2 v. 29 cm.
UFSIA : MAG-P 15.251
Bezit: 1–2
2 v. in 1
Barbosa, Augustinus. - Repertorium juris civilis
et canonici / Augustinus Barbosa. - Editio
novissima, a` mendis quæ prioribus irrepserant,
expurgata. - Lugduni : Apud Boudet, 1712. 250 p. 27 cm.
UFSIA : MAG-P 15.249
5
Lijst H: Historische wetenschappen
27: Kerkgeschiedenis
Ad maiorem Dei gloriam : Jezu¨ıeten in de
Nederlanden tijdens de zeventiende eeuw :
catalogus bij de tentoonstelling in de Centrale
Bibliotheek van de UFSIA, 1 september-4
oktober 1997 / [edit.] Hubert Meeus. Antwerpen : UFSIA, 1997. - 69 p.
UFSIA : MAG-C 11477
Alberro, Solange. - Inquisici´on y sociedad en
M´exico, 1571-1700 / Solange Alberro. M´exico, D.F. : Fondo de Cultura Economica,
´
1993. - 622 p. - (Secci´on de obras de historia ;
1993:10). - ISBN 968-16-2994-9
UFSIA : MAG-MEX-B 5185
Allitt, Patrick. - Catholic converts : British and
American intellectuals turn to Rome / Patrick
Allitt. - Ithaca, N.Y. : Cornell University Press,
1997. - 343 p. - ISBN 0-8014-2996-X
UFSIA : GG 90 G-ALLI 97
Bainton, Roland H. - Erasmus of christendom /
Roland H. Bainton. - New York, N.Y. :
Scribner’s Sons, 1969. - 307 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 36550
Barbosa, Augustinus. - Collectanea doctorum,
qui in suis operibus Concilii Tridentini loca
referentes ... in foro ecclesiastico versantibus
maxim`e utiles deciderunt / Augustinus
Barbosa. - Hac ultimˆa editione ab ipso auctore
recognita, & quamplurimorum additamentorum
acce ione sesquiampli`us aucta. - Lugduni :
Sumptibus Anisson, 1721. - 492 p. 29 cm.
UFSIA : MAG-P 15.253
Barbosa, Augustinus. - Praxis methodica
exigendi pensiones, adversus calumniantes, et
differentes eas solvere . Vota plurima decisiva,
et consultiva canonica / Augustinus Barbosa. Ultima editio prioribus emendatior. - Lugduni :
Sumptibus Anisson, 1722-1723. - 2 v. 29 cm.
UFSIA : MAG-P 15.251
Bezit: 1–2
2 v. in 1
Callaey, Fredegando. - Praelectiones historiae
ecclesiasticae aetatis recentioris et praesentis /
Fredegando Callaey. - Romae : Apud
Athenaeum Pontificium Urbanum, 1955. 493 p.
UFSIA : MAG-B 36640
Chenu, M.D. - St Thomas d’Aquin et la
th´eologie / M.D. Chenu. - Paris : Seuil, 1959. 191 p. : ill. - (Maˆıtres spirituels ; 17)
UFSIA : MAG-A 10159
*UFSIA : RG-HBS-H 4.1 THO 2
Le clerg´e rural dans l’Europe m´edi´evale et
moderne : actes des 13`emes Journ´ees
internationales d’histoire de l’Abbaye de
Flaran, 6-8 septembre 1991 / [compil.] Pierre
Bonnassie. - Toulouse : Presses universitaires
du mirail, 1995. - 294 p. - (Flaran ; 13). ISBN 2-85816-253-0
UFSIA : Hist Ga-III 97
*SBA : 596480
*UFSIA : V-RG
Codex Cusanus 218 : der Autor, seine Bibliothek
und seine Werke / [edit.] Helmut Gestrich. Koblenz : G¨orres, 1992. - 16 p. : ill. ISBN 3-920388-19-4
UFSIA : MAG-C 11483
Lijst H: Historische wetenschappen
Corcuera de Mancera, Sonia. - Del amor al
temor : borrachez, catequesis y control en la
Nueva Espa˜na (1555-1771) / Sonia Corcuera
de Mancera. - M´exico, D.F. : Fondo de Cultura
Econo´ mica, 1994. - 283 p. - (Secci´on de obras
de historia ; 1994:6). - ISBN 968-16-4381-X
UFSIA : MAG-MEX-B 5188
Farriss, N.M. - La Corona y el clero en el
M´exico colonial, 1579-1821 : la crisis del
privilegio eclesi´astico / N.M. Farriss. - M´exico,
D.F. : Fondo de Cultura Econo´ mica, 1995. 268 p. - (Secci´on de obras de historia ;
1995:13). - ISBN 968-16-4064-0
UFSIA : MAG-MEX-B 5189
Foi, fidelit´e, amiti´e en Europe a` la p´eriode
moderne : m´elanges offerts a` Robert Sauzet /
[edit.] Brigitte Maillard. - Tours : Universit´e de
Tours, 1995. - 2 v. - ISBN 2-86906-074-2
UFSIA : Hist Ga-I 185
Bezit: 1–2
Greenleaf, Richard E. - La inquisici´on en Nueva
Espan˜ a : siglo 16 / Richard E. Greenleaf. M´exico, D.F. : Fondo de Cultura Economica,
´
1995. - 246 p. - (Secci´on de obras de historia ;
1995:9). - ISBN 968-16-0741-4
UFSIA : MAG-MEX-B 5186
Greenleaf, Richard E. - Zum´arraga y la
inquisici´on mexicana : 1536-1543 / Richard E.
Greenleaf. - M´exico, D.F. : Fondo de Cultura
Econo´ mica, 1992. - 181 p. - (Secci´on de obras
de historia ; 1992:11). - ISBN 968-16-3004-1
UFSIA : MAG-MEX-B 5187
Hall, Donald E. - Muscular Christianity :
embodying the Victorian Age / Donald E.
Hall. - Cambridge : Cambridge University
Press, 1994. - 244 p. - (Cambridge studies in
nineteenth-century literature and culture ; 2). ISBN 0-521-45318-6
UFSIA : GG 90 G-HALL 94
Hauser, W. - Franciscus van Assisi¨e / W. Hauser ;
[ill.] L. von Matt ; [edit.] C. Bayer. - Brugge :
Descl´ee de Brouwer, 1952. - 312 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 36569
*SBA : 556771
Hessen, Johannes. - Thomas von Aquin und wir /
Johannes Hessen. - Mu¨ nchen : Reinhardt,
1955. - 145 p.
UFSIA : MAG-B 36672
Kerk in fragmenten : welke eenheid?
Sociologische en historische aspecteen van de
kerkelijke fragmentariteit en het zoeken naar
een eenheidsopvatting. - Baarn : Gooi en
Sticht, 1997. - 168 p. - (Concilium :
internationaal tijdschrift voor theologie ; 33:3)
UFSIA : MAG-T 23:33,3
Konrad, Herman W. - Una hacienda de los
jesuitas en el M´exico colonial : Santa Luc´ıa,
1576-1767 / Herman W. Konrad. - M´exico,
D.F. : Fondo de Cultura Econo´ mica, 1995. 434 p. - (Secci´on de obras de historia ;
1995:12). - ISBN 968-16-3276-1
UFSIA : MAG-MEX-B 5200
Nockles, Peter Benedict. - The Oxford movement
in context : anglican high churchmanship,
1760-1857 / Peter Benedict Nockles. Cambridge : Cambridge University Press,
1997. - 342 p. - ISBN 0-521-58719-0
UFSIA : GG 90 G-NOCK 97
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
oktober 1997
Palanque, Jean-R´emy. - Le christianisme et la
fin du monde antique / Jean-R´emy Palanque ;
Henri Davenson ; Pierre Fabre ; et al. - Lyon :
Editions de l’abeille, 1943. - 214 p.
UFSIA : MAG-A 10140
*SBA : F 128556
*UFSIA : RG 2051 H 33
Rooze-Stouthammer, Clasina Martina. Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572) /
Clasina Martina Rooze-Stouthammer. - Goes :
Koperen Tuin, 1996. - 600 p. : ill. ISBN 90-7213863-5
UFSIA : MAG-B 36535
*UFSIA : Hist H-X-ZEEL 11
Smet , Joachim. - De geschiedenis van de
Karmel / Joachim Smet ; [vert.] Linus Kemps
. - Almelo : Nederlandse Karmelieten, 1988-. 5 v. - ISBN 9080017116
SBA : 528028
Bezit: 1–4
Wymans, Gabriel. - L’abbaye de Saint-Feuillien
du Rœulx, en Hainaut (1125-1300) / Gabriel
Wymans. - Averbode : Praemonstratensia,
1967. - 203 p. : ill. - (Bibliotheca analectorum
praemonstratensium ; 7)
UFSIA : Hist H-VIII-HENE 9
*UFSIA : RG 2032 D 16:7
34.09: Rechtsgeschiedenis
Ayala, de, Manuel Josef. - Diccionario de
gobierno y legislaci´on de Indias / Manuel Josef
de Ayala ; [edit.] Marta Milagros del Vas
Mingo. - Madrid : Ediciones de Cultura
Hisp´anica, 1988-1996. - 13 v. ISBN 84-7232-449-4
UFSIA : MAG-MEX-B 4634
Bezit: 1–13
Barbosa, Augustinus. - Tractatus varii /
Augustinus Barbosa. - Nunc rec`ens recogniti. Lugduni : Sumptibus Anisson, 1718. - 684 p.
30 cm.
UFSIA : MAG-P 15.252
Costumen der heerlicheden ende vryhede van
Ronsse. - Herdruckt. - Ghendt : Ghedruckt by
Franc¸ois d’Erckel, 1674. - 19 p. 31 cm. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1674:2)
UFSIA : MAG-P 15.256:9
*UFSIA : Hist Ju
Costumen der stede, casselrye ende vassalryen
van Berghen S. Winocx. - Herdruckt. - Ghendt :
Ghedruckt by Francoys d’Erckel, 1675. - 62 p.
32 cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen
ende wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1675:13)
UFSIA : MAG-P 15.256:18
Costumen der stede ende casselrye van Belle. Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt by Franc¸oys
d’Erckel, 1674. - 40 p. 33 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1674:7)
UFSIA : MAG-P 15.256:25
1
Lijst H: Historische wetenschappen
oktober 1997
Costumen der stede ende casselrye van
Brouckburch. - Ghendt : Ghedruckt by
Franchoys d’Erckel, 1674. - 26 p. 31 cm. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1674:3)
UFSIA : MAG-P 15.256:19
Costumen der stede ende casselrye van
Cortrycke. - Herdruckt. - Ghendt : Ghedruckt
by Franc¸ois d’Erckel, 1674. - 36, 12 p. 31
cm.. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1674:1)
UFSIA : MAG-P 15.256:6
Costumen der stede ende Lande van
Dendermonde. - Her-druckt. - Ghendt :
Ghedruckt by Francoys d’Erckel, 1675. - 20 p.
32 cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen
ende wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1675:5)
UFSIA : MAG-P 15.256:10
Costumen der stede ende poort midtsgaders den
leen-hove vande burcht van Nineve. Herdruckt. - Ghendt : Ghedruckt by Francoys
d’Erckel, 1675. - 6 p. 30 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1675:11)
UFSIA : MAG-P 15.256:16
Costumen ende keuren der stede van Oostende. Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt by Francoys
d’Erckel, [1671-1676]. - 18 p. 31 cm. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ;
[1671-1674]:2)
UFSIA : MAG-P 15.256:21
Costumen ende usantien der stede ende
Ambachte van Assenede. - Her-druckt. Ghendt : Ghedruckt by Francoys d’Erckel,
1675. - 22 p. 30 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1675:8)
UFSIA : MAG-P 15.256:13
Costumen ende usantien der stede van
Nieupoort. - Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt
by Francoys d’Erckel, [1671-1676]. - 22 p. 31
cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ;
[1671-1676]:1)
UFSIA : MAG-P 15.256:20
Costumen ende usantien der stede, vryhede ende
keure van Eecloo ende prochie van Lembeke. Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt by Francoys
d’Erckel, 1675. - 22 p. 31 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1675:9)
UFSIA : MAG-P 15.256:14
Costumen ende usantien vande stede ende
casselrye van Cassel. - Her-druckt. - Ghendt :
Ghedruckt by Franc¸ois d’Erckel, 1674. - 36 p.
32 cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen
ende wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1674:6)
UFSIA : MAG-P 15.256:24
Costumen ende usantien vande stede, keure,
ende jurisdictie van Poperinghe. - Herdruckt. Ghendt : Ghedruckt by Franc¸ois d’Erckel,
1674. - 29 p. 31 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1674:4)
UFSIA : MAG-P 15.256:22
Costumen vande twee steden ende Lande van
Aelst. - Herdruckt. - Ghendt : By Franchois
d’Erckel, 1675. - 46 p. 31 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1675:4)
UFSIA : MAG-P 15.256:8
Costumen vanden ambacte van Bouchaute. Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt by Francoys
d’Erckel, 1675. - 24, 6 p. 30 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1675:10)
UFSIA : MAG-P 15.256:15
Costumen vanden Lande van Waes. Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt by Francoys
d’Erckel, 1675. - 15 p. 31 p. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1675:7)
UFSIA : MAG-P 15.256:12
Costumen vanden princelicken leen-hove van
Dendermonde. - Her-druckt. - Ghendt :
Ghedruckt by Francoys d’Erckel, 1675. - 14 p.
31 cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen
ende wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1675:6)
UFSIA : MAG-P 15.256:11
Costumen wetten ende statuten der stede ende
poorterye van Rousselare. - Her-druckt. Ghendt : Ghedruckt by Franc¸oys d’Erckel,
1674. - 23 p. 32 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1674:8)
UFSIA : MAG-P 15.256:26
Coustumes de la ville et bourgeoisie d’Estaires. Gand : Chez Francois d’Erckel, 1674. - 4 p. 30
cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1674:9)
UFSIA : MAG-P 15.256:27
Coustumes de la ville et eschevinage de Douay. s.l. : s.n., s.a. - 14 p. 30 cm. - (Vlaemsch recht :
dat is, Costumen ende wetten ghedecreteert by
de graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
s.a.:1)
UFSIA : MAG-P 15.256:30
Coustumes de la ville et eschevinage d’Orchies. s.l. : s.n., s.a. - 10 p. 32 cm. - (Vlaemsch recht :
dat is, Costumen ende wetten ghedecreteert by
de graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
s.a.:2)
UFSIA : MAG-P 15.256:31
Les coustumes et usages de la ville, taille,
banlieu, et eschevinage de Lille /
[medew.] Laureyns vanden Hane. - Gand :
Imprim´e chez Francois d’Ercle, 1676. - 23 p.
30 cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen
ende wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1676:4)
UFSIA : MAG-P 15.256:28
Coustumes et usages generaux et particuliers de
la salle, bailliage et chastellenie de Lille. Gand : Chez Francois d’Erckel, 1674. 48, 28 p. 30 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1674:10)
UFSIA : MAG-P 15.256:29
Coustumes locales et particulieres de la ville et
bourgeoisie de la Gorgue et de la loy d’Arras. s.l. : s.n., s.a. - 12 p. 31 cm. - (Vlaemsch recht :
dat is, Costumen ende wetten ghedecreteert by
de graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
s.a.:4)
UFSIA : MAG-P 15.256:33
Coustumes stils et usages de l’eschevinage de la
ville et cite de Tournay. - s.l. : s.n., s.a. - 24 p.
31 cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen
ende wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; s.a.:3)
UFSIA : MAG-P 15.256:32
Hane, vanden, Laureyns. - Costumen der stede
ende schependom van Ghendt / Laureyns
vanden Hane. - Ghendt : By Franchois
d’Erckel, 1676. - 148, 56 p. 31 cm. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1676:1)
UFSIA : MAG-P 15.256:1
Hane, vanden, Laureyns. - Costumen van het
princelick leen-hof vanden burgh van
Brugghe / Laureyns vanden Hane. - Ghendt :
By Franchois d’Erckel, 1675. - 40 p. 31 cm. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1675:1)
UFSIA : MAG-P 15.256:3
Hane, vanden, Laureyns. - Costumen wetten
ende statuten der stede ende poorterye van
Ipre / Laureyns vanden Hane. - Her-druckt. Ghendt : Ghedruckt by Francoys d’Erckel,
1676. - 56 p. 31 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1676:3)
UFSIA : MAG-P 15.256:4
Lijst H: Historische wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
2
Lijst H: Historische wetenschappen
Hane, vanden, Laureyns. - Keuren ende
costumen midtsgaders den deel-boeck vanden
Lande vanden Vryen / Laureyns vanden Hane. Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt by Francoys
d’Erckel, 1675. - 35, 44 p. 30 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1675:2)
903: Prehistorie
De aapmens : het verhaal van de evolutie van de
mens / [edit.] Rod Caird ; [medew.] Robert
Foley. - s.l. : Teleac, 1996. - 1 videocassette, . (Teleac ; 1996:10)
UFSIA : MMC-A 93:99
VHS; 4 afleveringen op 1 videocassette
UFSIA : MAG-P 15.256:5
Hane, vanden, Laureyns. - Wetten ende
costumen der stede van Brugghe / Laureyns
vanden Hane. - Ghendt : Ghedruckt by
Francoys d’Erckel, 1676. - 38 p. 31 cm. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1676:2)
UFSIA : MAG-P 15.256:2
Hanseryen ende acten van accord van yssuwe
tusschen de steden van Ghendt, Brugge, Ipre, ’t
Landt vanden Vryen, casselrye van Ipre,
Veurne, Veurne-Ambacht, Nieupoort,
Dixmuyde, Poperinge, S. Omars, Antwerpen
&c. - s.l. : s.n., s.a. - 18 p. 30 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; s.a.:5)
UFSIA : MAG-P 15.256:34
Loix chartes et coustumes du chef-lieu de la ville
de Mons et des villes, et villages y resortissans,
avec plusieurs decrets en dependans, aussi
diverses autres chartes & coustumes. - Mons :
De l’imprimerie de Simeon de la Roche,
1663. - 486 p. : front. 17 cm.
UFSIA : MAG-P 13.633.1
Convoluut
*SBA : E 2944
Nijkamp, Jet Nelly. - Novatio :
schuldvernieuwing in het middeleeuwse
geleerde recht / Jet Nelly Nijkamp. Amsterdam : VU Uitgeverij, 1997. - 187 p. ISBN 90-5383-537-7
UFSIA : ReG 7.3 G-NIJK 1997
Wetten, costumen ende statuten der stede ende
casselrye van Veurne. - Herdruckt. - Ghendt :
Ghedruckt by Francoys d’Erckel, 1675. 60, 6 p. 33 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1675:12)
UFSIA : MAG-P 15.256:17
Wetten, costumen, keuren ende usantien vande
zale ende casselrye van Ipre. - Herdruckt. Ghendt : Ghedruckt by Franc¸ois d’Erckel,
1674. - 49 p. 32 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1674:5)
UFSIA : MAG-P 15.256:23
Wetten ende costumen van de stede ende
casselrye van Audenaerde. - Ghendt : by
Franchois d’Erckel, 1675. - 86 p. 31 p. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1675:3)
UFSIA : MAG-P 15.256:7
Lijst H: Historische wetenschappen
93: Geschiedenis (algemeen en
hulpwetenschappen)
Aron, Raymond. - Une histoire du vingti`eme
si`ecle / Raymond Aron ; [edit.] Christian
Bachelier. - Paris : Plon, 1996. - 946 p. ISBN 2-259-18536-3
UFSIA : Hist E-IX-HT 140
Berg, Maxine. - A woman in history : Eileen
Power, 1889-1940 / Maxine Berg. Cambridge : Cambridge University Press,
1996. - 320 p. - ISBN 0-521-56852-8
UFSIA : Hist F-I 349
Brooks, Philip C. - Research in archives : the
use of unpublished primary sources / Philip C.
Brooks. - Chicago, Ill. : University of Chicago
Press, 1969. - 127 p.
UFSIA : MAG-B 36696
Brunhouse, Robert L. - En busca de los mayas :
los primeros arque´ologos / Robert L.
Brunhouse. - M´exico, D.F. : Fondo de Cultura
Econo´ mica, 1992. - 221 p. : ill. - (Secci´on de
obras de antropolog´ıa ; 1992:8). ISBN 968-16-3303-2
UFSIA : MAG-MEX-B 5203
Companion to historiography / [edit.] Michael
Bentley. - London : Routledge, 1997. - 997 p. ISBN 0-415-03084-6
UFSIA : Hist F-I 348
Direction des archives de France. - Catalogue
des inventaires, r´epertoires, guides de
recherche et autres instruments de travail des
archives d´epartementales, communales et
hospitali`eres, en vente dans les services
d´epartementaux d’archives a` la date du 31
d´ecembre 1961 / Direction des archives de
France. - Paris : Imprimerie nationale, 1962. 123 p.
UFSIA : MAG-B 36586
*UFSIA : Hist D-XIII 1
*UFSIA : RG 13 D 14
European Commission. - Proceedings of the
DLM-Forum on Electronic Records, Brussels,
18-20 December 1996 / European
Commission. - Luxembourg : EUR-OP, 1997. 374 p. - (INSAR : European archives news :
supplement ; 2). - ISBN 92-828-0111-X
HHA : LZ 681.37 G-PROC 1997
*UFSIA : LZ 930.25 G-PROC 97
Goethem, van, Herman. - [Overdrukken] /
Herman van Goethem. - 1982UFSIA : MAG-H 107
Bezit: –
*SBA : 524598
Bezit: 1
Historiadores de M´exico en el siglo 20 /
[compil.] Enrique Florescano ; Ricardo P´erez
Montfort. - M´exico, D.F. : Fondo de Cultura
Econo´ mica, 1995. - 558 p. - (Secci´on de obras
de historia ; 1995:4). - ISBN 968-16-4494-8
UFSIA : MAG-MEX-B 5181
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
oktober 1997
Hobsbawn, Eric. - On history / Eric Hobsbawn. London : Weidenfeld & Nicolson, 1997. 305 p. - ISBN 0-297-81915-1
LUC : 930.1 HOBS 1997
Implicit understandings : observing, reporting,
and reflecting on the encounters between
Europeans and other peoples in the early
modern era / [edit.] Stuart B. Schwartz. Cambridge : Cambridge University Press,
1996. - 637 p. : ill. - (Studies in comparative
early modern history ; 1996:1). ISBN 0-521-45880-3
UFSIA : Hist E-IX-MT 262
International Institute of Social History. Annual report / International Institute of Social
History . - Assen
UIA : PSW 301 E-IISH
Bezit: (1996)
*SBA : E 247969
Bezit: (1974–1979)
[233185]
*UFSIA : MAG-ANN-B/161
Bezit: (1973)–; ontbreekt: (1990)
Jaspers, Karl. - Vom Ursprung und Ziel der
Geschichte / Karl Jaspers. - Z¨urich : Artemis,
1949. - 360 p.
UFSIA : MAG-A 10120
*SBA : K 137029
Johnson, Matthew. - An archaeology of
capitalism / Matthew Johnson. - Oxford :
Blackwell, 1996. - 244 p. : ill. - (Social
archaeology ; 1996:1). - ISBN 1-55786-348-2
UFSIA : Hist E-XI-ENGE 290
Koninklijke Vereniging van Archivarissen in
Nederland. - Repertorium 100 jaargangen
Nederlands achievenblad, 1892-1996 op
CD-ROM / Koninklijke Vereniging van
Archivarissen in Nederland. - Lisse :
Microformat Systems, 1997. - 1 CD-ROM
UFSIA : MMC-E 68:22
Te bevragen aan de balie LZ 2
Lobies, Jean-Pierre. - IBN = Index
bio-bibliographicus notorum hominum /
Jean-Pierre Lobies ; Denise Masson-Steinbart ;
[medew.] Louis Grillon ; et al. - Osnabr¨uck,
1973-. - ISBN 3-7648-0726-1
SBA : B 248457
Bezit: B; C:1,1–87; C:3,1–3; C:6,1–2
Openbaring en bedrog : de afbeelding als
historische bron in de Lage Landen /
[edit.] Bram Kempers ; [medew.] Jan Th.M.
Bank ; et al. - Amsterdam : Amsterdam
University Press, 1995. - 203 p. : ill. ISBN 90-5356-089-0
UFSIA : Hist H-I 141
*SBA : 587809
Peeters, Joachim. - Die Best¨ande des
Stadtarchivs K¨oln bis 1814 : eine Ubersicht /
Joachim Peeters. - K¨oln : B¨ohlau, 1994. 230 p. - (Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von
K¨oln ; 76). - ISBN 3-412-04294-3
UFSIA : Hist D-XI 8
El pensamiento hist´orico : ayer y hoy :
antolog´ıa / [compil.] Pilar Barroso Acosta ;
Ricardo Mart´ınez Lacy ; Ma. Cristina Montoya
Rivero ; et al. - 2e ed. - M´exico, D.F. :
Universidad Nacional Aut´onoma de M´exico,
1994-1995. - 3 v. - (Lecturas universitarias ;
36). - ISBN 968-837-552-7
UFSIA : MAG-MEX-B 5212
Bezit: –
3
Lijst H: Historische wetenschappen
The persistence of history : cinema, television,
and the modern event / [edit.] Vivian
Sobchack. - New York : Routledge, 1996. 265 p. - (AFI film readers ; 1996:1). ISBN 0-415-91084-6
UIA : GER 791.4 G-SOBC 96
Pina
˜ Chan, Rom´an. - Chich´en Itz´a : la ciudad
de los brujos del agua / Rom´an Pi˜na Chan. M´exico, D.F. : Fondo de Cultura Economica,
´
1993. - 156 p. : ill. - (Secci´on de obras de
antropolog´ıa ; 1993:2). - ISBN 968-16-0289-7
UFSIA : MAG-MEX-B 5202
Rolls of arms of Edward I (1272-1307) :
Heralds’ roll, Dering roll, Camden roll, St
George’s roll, Charles’ roll, Segar’s roll, Lord
Marshal’s roll, Collins’ roll, Falkirk roll,
Guillim’s roll, Caerlaverock poem, Galloway
roll, Smallpece’s roll... / [edit.] Gerard J.
Brault. - Woodbridge : Boydell & Brewer,
1997. - 2 v. : ill. - (Aspilogia : being materials
of heraldry ; 3). - ISBN 0-85115-669-X
UFSIA : Hist DE 9
Bezit: 1–2
Verkruijsse, Pieter Jozias. - Mattheus
Smallegange (1624-1710) : Zeeuws historicus,
genealoog en vertaler : descriptieve
persoonsbibliografie / Pieter Jozias
Verkruijsse. - Nieuwkoop : De Graaf, 1983. 663 p. : ill. - (Bibliotheca bibliographica
Neerlandica ; 16). - ISBN 90 600 4 373 1
SBA : 512149
*UFSIA : MAG-B 7696
*UFSIA : RG 2049 D 15
Vleeschdrager, Eddy. - Diamant : realiteit en
passie / Eddy Vleeschdrager. - Alleur : Perron,
1997. - 266 p. : ill. - ISBN 2-87114-133-9
UFSIA : MAG-C 11485
Wessels, L.H.M. - Bron, waarheid en de
verandering der tijden : Jan Wagenaar
(1709-1773), een historiografische studie /
L.H.M. Wessels. - Den Haag : Stichting
Hollandse Historische Reeks, 1996. - 617 p. :
ill. - (Hollandse historische reeks ; 27). ISBN 90-72627-19-9
UFSIA : Hist H-X 2:27
Who’s who in the new Russia. Kingston-upon-Thames
HHA : LZ 338 L-SU-RUSS
Bezit: (1995)
Word and image in Arthurian literature /
[edit.] Keith Busby. - New York : Garland,
1996. - 372 p. : ill. - ISBN 0-8153-2050-7
UIA : GER 82.091 H 3 BUSB 96
930.85: Cultuurgeschiedenis
Aards geluk : de Nederlanders en hun spullen
van 1550 tot 1850 / [edit.] Anton Schuurman ;
Jan de Vries ; Ad van der Woude. Amsterdam : Balans, 1997. - 347 p. : ill. ISBN 90-5018-350-6
UFSIA : Hist H-IV 351
*SBA : 599313
Albert, Angeles. - Hispanoam´erica ayer y hoy :
historia y arte, demograf´ıa, econom´ıa,
instituciones, tradiciones / Angeles Albert ;
Francisco Ardanaz. - Alcobendas : Sociedad
General Espa˜nola de Librer´ıa, 1996. - 79 p. ISBN 84-7143-574-8
LUC : 980 ALBE 1996
Lijst H: Historische wetenschappen
Blackburn, Robin. - The making of New World
slavery : from the Baroque to the Modern
1492-1800 / Robin Blackburn. - London :
Verso, 1997. - 602 p. : ill. ISBN 1-85984-890-7
UIA : GER 930.85 G-BLAC 97
*LUC : 930.85 BLAC 1997
Centrum voor Europese Cultuur [Brussel]. Studia Europaea / Centrum voor Europese
Cultuur [Brussel]. - Brussel
UFSIA : MAG-ANN-B/2304
Bezit: 1–2(1995–1996)
Cultura e fascismo : letteratura, arti e spettacolo
di un Ventennio / [edit.] Marino Biondi ;
Alessandro Borsotti. - Firenze : Ponte alle
Grazie, 1996. - 519 p. - ISBN 88-7928-352-9
UIA : GER 930.85 G-BION 96
Dawson, Christopher. - The historic reality of
Christian culture : a way to the renewal of
human life / Christopher Dawson. - New York,
N.Y. : Harper & Row, 1965. - 131 p. - (Harper
torchbooks ; 305). - LC 60-5291
UFSIA : MAG-B 36667
Dawson, Christopher. - Les origines de l’Europe
et de la civilisation europ´eenne / Christopher
Dawson. - Paris : Rieder, 1934. - 326 p.
UFSIA : MAG-B 36524
*HHA : MAG 80.4.040
*SBA : 573804
Eagleton, Terry. - Heathcliff and the great
hunger : studies in Irish culture / Terry
Eagleton. - London : Verso, 1995. - 355 p. ISBN 1-85984-932-6
UFSIA : Germ
*UIA : GER 820 L-IRL-EAGL 95
Eleb-Vidal, Monique. - Architectures de la vie
priv´ee : maisons et mentalit´es, 17e-19e
si`ecles / Monique Eleb-Vidal ; Anne
Debarre-Blanchard. - Bruxelles : Archives
d’architecture moderne, 1989. - 311 p. : ill. ISBN 2-87143-064-0
UFSIA : Hist E-XI-FRAN 402
Field, Michael. - In de Arabische wereld /
Michael Field. - Utrecht : Spectrum, 1997. 520 p. - ISBN 90-2745184-2
UFSIA : MAG-B 36658
Garnot, Benoit. - La culture mat´erielle en
France aux 16e, 17e et 18e si`ecles / Benoit
Garnot. - Paris : Ophrys, 1995. - 184 p. (Collection synth`ese et histoire ; 1995:1). ISBN 2-7080-0768-8
UFSIA : Hist E-XI-FRAN 401
Gruzinski, Serge. - La guerra de las im´agenes :
de Crist´obal Col´on a ”Blade Runner”,
1492-2019 / Serge Gruzinski. - M´exico, D.F. :
Fondo de Cultura Econo´ mica, 1995. - 224 p. (Secci´on de obras de historia ; 1995:8). ISBN 968-16-4446-8
UFSIA : MAG-MEX-B 5191
Guti´errez, Ram´on A. - Cuando Jes´us llego´ , las
madres del ma´ız se fueron : matrimonio,
sexualidad y poder en Nueva M´exico,
1500-1846 / Ram´on A. Guti´errez. - M´exico,
D.F. : Fondo de Cultura Econo´ mica, 1993. 428 p. - (Secci´on de obras de historia ;
1993:7). - ISBN 968-16-3980-4
UFSIA : MAG-MEX-B 5195
Herzberg, Heinrich. - Die M¨uhle zwischen
Religion und Aberglauben / Heinrich
Herzberg. - Berlin : Verlag f¨ur Bauwesen,
1994. - 71 p. : ill. - ISBN 3-345-00574-3
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
oktober 1997
UFSIA : Hist E-VIII-C 224
Implicit understandings : observing, reporting,
and reflecting on the encounters between
Europeans and other peoples in the early
modern era / [edit.] Stuart B. Schwartz. Cambridge : Cambridge University Press,
1996. - 637 p. : ill. - (Studies in comparative
early modern history ; 1996:1). ISBN 0-521-45880-3
UFSIA : Hist E-IX-MT 262
Lafaye, Jacques. - Quetzalc´oatl y Guadalupe :
la formaci´on de la conciencia nacional en
M´exico / Jacques Lafaye. - 2e ed. - M´exico,
D.F. : Fondo de Cultura Econo´ mica, 1995. 516 p. : ill. - (Secci´on de obras de historia ;
1995:6). - ISBN 968-16-1444-5
UFSIA : MAG-MEX-B 5194
Maier, Bernhard. - Dictionary of Celtic religion
and culture / Bernhard Maier. - Woodbridge :
Boydell & Brewer, 1997. - 338 p. ISBN 0-85115-698-3
UFSIA : Hist C-VI 37
Mayer, Hans. - Wendezeiten : u¨ ber Deutsche und
Deutschland / Hans Mayer. - Frankfurt am
Main : Suhrkamp, 1995. - 408 p. - (Suhrkamp
Taschenbuch ; 2421). - ISBN 3-518-38921-1
UIA : GER 830 G-MAYE 95
Nebel, Richard. - Santa Mar´ıa Tonantzin Virgen
de Guadalupe : continuidad y transformaci´on
religiosa en M´exico / Richard Nebel. - M´exico,
D.F. : Fondo de Cultura Econo´ mica, 1996. 425 p. - (Secci´on de obras de historia ;
1995:7). - ISBN 968-16-4536-7
UFSIA : MAG-MEX-B 5196
Perrot, Philippe. - Le luxe : une richesse entre
faste et confort, 18e-19e si`ecle / Philippe
Perrot. - Paris : Seuil, 1995. - 249 p. : ill. ISBN 2-02-021758-9
UFSIA : Hist E-VIII-C 225
Tracy, James D. - Erasmus of the Low
Countries / James D. Tracy. - Berkeley, Calif. :
University of California Press, 1996. - 297 p. ISBN 0-520-08745-3
UFSIA : Hist H-IV 352
*SBA : 598864
Turrent, Lourdes. - La conquista musical de
M´exico / Lourdes Turrent. - M´exico, D.F. :
Fondo de Cultura Econo´ mica, 1996. - 210 p. (Secci´on de obras de historia ; 1996:5). ISBN 968-16-3987-1
UFSIA : MAG-MEX-B 5182
Vald´es D´avila, Carlos Manuel. - Aux marges de
l’empire : soci´et´e et d´elinquance a` Saltillo a`
l´epoque coloniale / Carlos Manuel Vald´es
D´avila. - Perpignan : Universit´e de Perpignan,
1995. - 148 p. - (Marges ; 14). ISBN 2-907-183-14-1
UFSIA : MAG-MEX-B 5227
Van algebra tot pyjama : Arabieren in de
Vlaamse cultuur : catalogus / [edit.] Gunther
Dauwen. - Brussel : BDJ-Jeugd en Vrede,
1996. - 122 p. : ill. - ISBN 90-5461-906-6
UIA : GER 930.85 G-DAUW 96
Widera, Joachim. - M¨oglichkeiten und Grenzen
volkskundlicher Interpretationen von
Hausinschriften / Joachim Widera. - Frankfurt
am Main : Lang, 1990. - 417 p. : ill. - (Artes
populares ; 19). - ISBN 3-631-43023-X
UFSIA : Hist E-XI-DUIT 244
4
Lijst H: Historische wetenschappen
931: Oude geschiedenis
Heskel, Julia. - The North Aegean wars, 371-360
B.C / Julia Heskel. - Stuttgart : Steiner, 1997. 186 p. - (Historia : Zeitschrift f¨ur alte
Geschichte : Einzelschriften ; 102). ISBN 3-515-06917-8
UFSIA : MAG-B 36655
Livius, Titus. - De geschiedenis van Rome / Titus
Livius ; [edit.] H.W.A. van Rooijen-Dijkman. Amsterdam : Athenaeum, 1997. - 3 v. (Baskerville serie ; 1997:1)
UIA : GER 871 P-LIVI 97
Livius, Titus. - Hannibal voor de poorten / Titus
Livius ; [edit.] Hedwig W.A. van
Rooijen-Dijkman. - Amsterdam : Athenaeum,
1996. - 751 p. - (De geschiedenis van Rome ;
21-30). - ISBN 90-253-3132-7
UIA : GER 871 P-LIVI 97
*SBA : 598623
Livius, Titus. - Zonen van Mars / Titus Livius ;
[edit.] H.W.A. van Rooijen-Dijkman ;
[vert.] F.H. van Katwijk-Knapp. - Amsterdam :
Athenaeum, 1997. - 831 p. - (De geschiedenis
van Rome ; 1-10). - ISBN 90-214-3131-9
UIA : GER 871 P-LIVI 97
Maier, Bernhard. - Dictionary of Celtic religion
and culture / Bernhard Maier. - Woodbridge :
Boydell & Brewer, 1997. - 338 p. ISBN 0-85115-698-3
UFSIA : Hist C-VI 37
Rome in revolutie : documenten van Caesar,
Cicero en andere ooggetuigen, 50-46 v. Chr /
[vert.] Hedwig W.A. van Rooijen-Dijkman ;
[medew.] Anton D. Leeman. - Amsterdam :
Athenaeum, 1992. - 260 p. - (Baskerville serie ;
1992:4). - ISBN 90-253-3086-X
UIA : GER 871 P-CAES 92
Thucydides [Historicus]. - History of the
Peloponnesian war / Thucydides [Historicus] ;
[vert.] Rex Warner. - New York, N.Y. : Penguin
Books, 1978. - 648 p. - ISBN 0-14-044039-9
UFSIA : MAG-A 10105
Thucydides, - [Historicus]. - De
Peloponnesische oorlog /
Thucydides [Historicus] ; [vert.] M.A.
Schwartz. - 2e ed. - Baarn : Ambo, 1986. 529 p. - ISBN 90-263-0768-3
UIA : GER 875 P-THUC 86
*SBA : 589268
94: Geschiedenis van Europa
L’administration des finances sous l’Ancien
R´egime : Colloque tenu a` Bercy les 22 et 23
f´evrier 1996. - Paris : Comit´e pour l’histoire
e´ conomique et financi`ere de la France, 1997. 426 p. : ill. - (Histoire e´ conomique et
financi`ere de la France : animation de la
recherche ; 1997:1). - ISBN 2-11-088979-9
UFSIA : Hist E-XI-FRAN 395
Adventures with Britannia : personalities,
politics, and culture in Britain / [edit.] William
Roger Louis. - Austin, Tex. : University of
Texas Press, 1996. - 342 p. ISBN 1-86064-115-6
UIA : PSW 942 G-LOUI 96
Lijst H: Historische wetenschappen
oktober 1997
Aldcroft, Derek H. - Studies in the interwar
European economy / Derek H. Aldcroft. Aldershot : Ashgate, 1997. - 229 p. - (Modern
economic and social history series ; 1). ISBN 1-85928-360-8
UFSIA : LZ 94 G-ALDC 97
Blockmans, Wim. - Geschiedenis van de macht
in Europa : volkeren, markten, staten / Wim
Blockmans. - Antwerpen : Mercatorfonds,
1997. - 402 p. : ill. - ISBN 90-6153-381-3
UFSIA : Hist E-VIII-B 35
*SBA : 599727
Buhler,
¨
Johannes. - Das Reformationszeitalter /
Johannes B¨uhler. - Berlin : De Gruyter, 1954. 506 p. - (Deutsche Geschichte ; 3)
UFSIA : Hist E-XI-DUIT 44:3
Costumen der stede, casselrye ende vassalryen
van Berghen S. Winocx. - Herdruckt. - Ghendt :
Ghedruckt by Francoys d’Erckel, 1675. - 62 p.
32 cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen
ende wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1675:13)
UFSIA : MAG-P 15.256:18
Costumen der stede ende casselrye van Belle. Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt by Franc¸oys
d’Erckel, 1674. - 40 p. 33 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1674:7)
UFSIA : MAG-P 15.256:25
Costumen der stede ende casselrye van
Brouckburch. - Ghendt : Ghedruckt by
Franchoys d’Erckel, 1674. - 26 p. 31 cm. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1674:3)
UFSIA : MAG-P 15.256:19
Costumen ende usantien vande stede ende
casselrye van Cassel. - Her-druckt. - Ghendt :
Ghedruckt by Franc¸ois d’Erckel, 1674. - 36 p.
32 cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen
ende wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1674:6)
UFSIA : MAG-P 15.256:24
Cottrell, Philip L. - Rebuilding the financial
system in Central and Eastern Europe,
1918-1994 / Philip L. Cottrell. - Aldershot :
Scolar Press, 1997. - 177 p. ISBN 1-85928-413-2
UFSIA : LZ 336.7 L-EUR-COTT 97
Coustumes de la ville et bourgeoisie d’Estaires. Gand : Chez Francois d’Erckel, 1674. - 4 p. 30
cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1674:9)
UFSIA : MAG-P 15.256:27
Coustumes de la ville et eschevinage de Douay. s.l. : s.n., s.a. - 14 p. 30 cm. - (Vlaemsch recht :
dat is, Costumen ende wetten ghedecreteert by
de graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
s.a.:1)
UFSIA : MAG-P 15.256:30
Coustumes de la ville et eschevinage d’Orchies. s.l. : s.n., s.a. - 10 p. 32 cm. - (Vlaemsch recht :
dat is, Costumen ende wetten ghedecreteert by
de graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
s.a.:2)
UFSIA : MAG-P 15.256:31
Les coustumes et usages de la ville, taille,
banlieu, et eschevinage de Lille /
[medew.] Laureyns vanden Hane. - Gand :
Imprim´e chez Francois d’Ercle, 1676. - 23 p.
30 cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen
ende wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1676:4)
UFSIA : MAG-P 15.256:28
Coustumes et usages generaux et particuliers de
la salle, bailliage et chastellenie de Lille. Gand : Chez Francois d’Erckel, 1674. 48, 28 p. 30 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1674:10)
UFSIA : MAG-P 15.256:29
Coustumes locales et particulieres de la ville et
bourgeoisie de la Gorgue et de la loy d’Arras. s.l. : s.n., s.a. - 12 p. 31 cm. - (Vlaemsch recht :
dat is, Costumen ende wetten ghedecreteert by
de graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
s.a.:4)
UFSIA : MAG-P 15.256:33
Davies, Robert William. - Soviet history in the
Yeltsin era / Robert William Davies. Basingstoke : Macmillan, 1997. - 264 p. ISBN 0-333-65593-1
UIA : PSW 947 L-SU-DAVI 97
Dewald, Jonathan. - The European nobility,
1400-1800 / Jonathan Dewald. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1996. - 209 p. (New approaches to European history ; 9). ISBN 0-521-42528-X
UFSIA : Hist E-IX-MT 258
Eder, Beate. - Geboren bin ich vor
Jahrtausenden ... : Bilderwelten in der
Literatur der Roma und Sinti / Beate Eder ;
[medew.] Erich Hackl. - Klagenfurt : Drava,
1993. - 257 p. : ill. - (Dissertationen und
Abhandlungen = Disertacije in razprave ; 32). ISBN 3-85435-207-7
UFSIA : MAG-A 10129
Ellwood, David W. - Rebuilding Europe :
Western Europe, America and postwar
reconstruction / David W. Ellwood. - 2e ed. London : Longman, 1995. - 270 p. - (The
postwar world ; 1995:1). ISBN 0-582-02244-4
UFSIA : Hist E-IX-HT 139
Ertman, Thomas. - Birth of the leviathan :
building states and regimes in medieval and
early modern Europe / Thomas Ertman. Cambridge : Cambridge University Press,
1997. - 363 p. - ISBN 0-521-48427-8
UFSIA : Hist E-VIII-B 34
Espana
˜ Visigoda / [edit.] Jos´e Mar´ıa Jover
Zamora. - Madrid : Espasa-Calpe, 1991. - 2 v. :
ill. - (Historia de Espa˜na ; 3:1)
UIA : GER 946 L-E-MENE 69
*UFSIA : Hist E-XI-SPAN 15:3
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
5
Lijst H: Historische wetenschappen
Farnham, Barbara Rearden. - Roosevelt and
the Munich crisis : a study of political
decision-making / Barbara Rearden Farnham. Princeton, N.J. : Princeton University Press,
1997. - 313 p. - (Princeton studies in
international history and politics ; 1997:1). ISBN 0-691-02611-4
UIA : PSW 970 L-USA-FARN 97
Foi, fidelit´e, amiti´e en Europe a` la p´eriode
moderne : m´elanges offerts a` Robert Sauzet /
[edit.] Brigitte Maillard. - Tours : Universit´e de
Tours, 1995. - 2 v. - ISBN 2-86906-074-2
UFSIA : Hist Ga-I 185
Bezit: 1–2
Foires et march´es dans les campagnes de
l’Europe m´edi´evale et moderne : actes des
14es Journ´ees internationales d’histoire de
l’Abbaye de Flaran, septembre 1992 /
[compil.] Christian Desplat. - Toulouse :
Presses universitaires du mirail, 1996. - 252 p. :
ill. - (Flaran ; 14). - ISBN 2-85816-295-6
UFSIA : Hist Ga-III 96
*SBA : 599431
Funck-Brentano, Frantz. - L’ancien r´egime /
Frantz Funck-Brentano. - Paris : Fayard,
1939. - 574 p.
UFSIA : MAG-A 10182
Geiss, Imanuel. - Der Zerfall der Sowjetunion /
Imanuel Geiss ; Klaus Verfu ; Hartmann
Wunderer ; [medew.] Gabriele Intemann. Frankfurt am Main : Diesterweg, 1995. 159 p. : ill. - (Brennpunkt Geschichte ;
1995:1). - ISBN 3-425-07355-9
UIA : PSW 947 L-SU-GEIS 95
Gorbachev, Mikhail. - Memoirs / Mikhail
Gorbachev. - London : Doubleday, 1997. 769 p. - ISBN 0-385-40668-1
UIA : PSW 32 L-SU-GORB 97
Grassby, Richard. - The business community of
seventeenth-century England / Richard
Grassby. - Cambridge : Cambridge University
Press, 1995. - 615 p. - ISBN 0-521-43450-5
UFSIA : MAG-B 36527
Groethuysen, B. - L’´eglise et la bourgeoisie / B.
Groethuysen. - 6e ed. - Paris : NRF, 1956. 300 p. - (Origines de l’esprit bourgeois en
France ; 1)
UFSIA : MAG-B 36558
*UFSIA : Hist E-XI-FRAN 85
Hanseryen ende acten van accord van yssuwe
tusschen de steden van Ghendt, Brugge, Ipre, ’t
Landt vanden Vryen, casselrye van Ipre,
Veurne, Veurne-Ambacht, Nieupoort,
Dixmuyde, Poperinge, S. Omars, Antwerpen
&c. - s.l. : s.n., s.a. - 18 p. 30 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; s.a.:5)
UFSIA : MAG-P 15.256:34
Hilberg, Raul. - La destruction des juifs
d’Europe / Raul Hilberg ; [vert.] Marie-France
de Palom´era ; et al. - Paris : Gallimard, 1988. 2 v. - (Folio histoire ; 38-39)
SBA : 600324
Bezit: 1–2
Histoire de Lille / [edit.] Louis Trenard. - Lille :
Privat, 1970-1991. - 3 v. : ill. 1 losse krt. ISBN 2-7089-2381-1
UFSIA : Hist E-XI-FRAN 38
*UFSIA : RG 2027 F 29
Bezit: 1–3
Jackson, W.H. - Chivalry in twelfth-century
Germany : the works of Hartmann von Aue /
W.H. Jackson. - Cambridge : Brewer, 1994. 320 p. - (Arthurian studies ; 34). ISBN 0-85991-431-3
UFSIA : Hist E-XI-DUIT 245
Joannes Dantiscus, 1485-1548, Polish
ambassador and humanist : proceedings /
[edit.] J. IJsewijn. - Brussel : Paleis der
Academi¨en, 1996. - 132 p. - (Studia Europaea ;
2). - ISBN 90-6569-643-1
UFSIA : MAG-ANN-B/2304:1996
Johnson, Matthew. - An archaeology of
capitalism / Matthew Johnson. - Oxford :
Blackwell, 1996. - 244 p. : ill. - (Social
archaeology ; 1996:1). - ISBN 1-55786-348-2
UFSIA : Hist E-XI-ENGE 290
Kamen, Henry. - Philip of Spain / Henry
Kamen. - New Haven : Yale University Press,
1997. - 384 p. : ill. - ISBN 0-300-07081-0
UFSIA : Hist E-IX-MT 259
Kennedy, Hugh. - Muslim Spain and Portugal :
a political history of al-Andalus / Hugh
Kennedy. - London : Longman, 1997. - 342 p. ISBN 0-582-49515-6
UFSIA : Hist E-X-ISLA 19
Lindemann, Mary. - Health and healing in
eighteenth-century Germany / Mary
Lindemann. - Baltimore, Md : The Johns
Hopkins University Press, 1996. - 506 p. - (The
Johns Hopkins University studies in historical
and political science : 114th series ; 4). ISBN 0-8018-5281-1
UFSIA : Hist E-XI-DUIT 243
Loix chartes et coustumes du chef-lieu de la ville
de Mons et des villes, et villages y resortissans,
avec plusieurs decrets en dependans, aussi
diverses autres chartes & coustumes. - Mons :
De l’imprimerie de Simeon de la Roche,
1663. - 486 p. : front. 17 cm.
UFSIA : MAG-P 13.633.1
Convoluut
*SBA : E 2944
Malia, Martin. - The Soviet tragedy : a history of
socialism in Russia, 1917-1991 / Martin
Malia. - New York : Free Press, 1994. 575 p. - ISBN 0-02-919795-3
UIA : PSW 947 L-SU-MALI 94
Mayer, Hans. - Wendezeiten : u¨ ber Deutsche und
Deutschland / Hans Mayer. - Frankfurt am
Main : Suhrkamp, 1995. - 408 p. - (Suhrkamp
Taschenbuch ; 2421). - ISBN 3-518-38921-1
UIA : GER 830 G-MAYE 95
McCarthy, Justin. - The Ottoman Turks : an
introductory history to 1923 / Justin
McCarthy. - London : Longman, 1997. 406 p. : ill. - ISBN 0-582-25655-0
UFSIA : Hist E-X-ISLA 18
McClintock, Anne. - Imperial leather : race,
gender and sexuality in the colonial contest /
Anne McClintock. - New York : Routledge,
1995. - 449 p. - ISBN 0-415-90890-6
UFSIA : Germ
oktober 1997
Medieval farming and technology : the impact of
agricultural change in Northwest Europe /
[edit.] Grenville Astill ; John Langdon. Leiden : Brill, 1997. - 321 p. : ill. (Technology and change in history ; 1). ISBN 90-04-10582-4
UFSIA : Hist E-VIII-E 196
Neue Studien zur fr¨uhneuzeitlichen
Reichsgeschichte / [edit.] Johannes Kunisch. Berlin : Duncker & Humblot, 1997. - 251 p. (Zeitschrift f¨ur historische Forschung :
Beiheft ; 19). - ISBN 3-428-09096-9
UFSIA : Hist E-XI-DUIT 245
Neveux, Hugues. - Les r´evoltes paysannes en
Europe (14e-17e si`ecle) / Hugues Neveux. Paris : Albin Michel, 1997. - 327 p. (L’´evolution de l’humanit´e ; 1997:1). ISBN 2-226-09286-2
UFSIA : Hist E-IX-MT 266
Nockles, Peter Benedict. - The Oxford movement
in context : anglican high churchmanship,
1760-1857 / Peter Benedict Nockles. Cambridge : Cambridge University Press,
1997. - 342 p. - ISBN 0-521-58719-0
UFSIA : GG 90 G-NOCK 97
The North Sea : twelve essays on social history
of maritime labour / [edit.] Lewis R. Fischer ;
Harald Hamre ; Poul Holm ; et al. - Stavanger :
Stavanger Maritime Museum, 1992. - 215 p. :
ill. - (Social history of maritime labour ; 2). ISBN 82-90054-34-3
UFSIA : Hist E-VIII-E 197
*AHB : 301.19 G-FISC 92
Pernoud, R´egine. - Christine de Pisan / R´egine
Pernoud ; [vert.] Th´eo Buckinx. - Baarn :
Prom, 1997. - 193 p. - ISBN 90-6801-508-7
SBA : 600317
Potter, David. - A history of France, 1460-1560 :
the emergence of a nation state / David Potter. New York : St. Martin’s Press, 1995. - 438 p. ISBN 0-312-12480-5
UFSIA : Hist E-XI-FRAN 403
Il regime fascista : storia e storiografia /
[edit.] Angelo del Boca ; Massimo Legnani ;
Mario G. Rossi ; [medew.] E. Collotti ; et al. Bari : Laterza, 1995. - 580 p. - (Storia e
societ`a ; 1995:2). - ISBN 88-420-4716-3
UIA : GER 946 L-I-BOCA 95
Roy Ladurie, Le, Emmanuel. - Montaillou,
village occitan de 1294 a` 1324 / Emmanuel Le
Roy Ladurie. - Paris : Gallimard, 1975. - 642 p.
UFSIA : MAG-B 36568
*UFSIA : Hist E-XI-FRAN 66
*UIA : PSW - XXXX
Salis, von, J.R. - Tell : Werden und Wandern
eines Mythos / [edit.] Lilly Stunzi ; J.R. von
Salis ; Ricco Labhardt ; Manfred Hoppe ; et
al. - Bern : Hallwag, 1973. - 344 p. : ill. ISBN 3-444-10102-3
SBA : 600346
Schryver, de, Reginald. - Max II. Emanuel von
Bayern und das spanische Erbe : die
europa¨ ische Ambitionen des Hauses
Wittelsbach, 1665-1715 / Reginald de
Schryver. - Mainz : Verlag Philipp von Zabern,
1997. - 286 p. 2 losse bijl. (Ver¨offentlichungen des Instituts f¨ur
Europ¨aische Geschichte ; 156). ISBN 3-8053-1621-6
UFSIA : Hist E-IX-MT 261
Bezit: 1–3
Lijst H: Historische wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
6
Lijst H: Historische wetenschappen
Screen, J.E.O. - Mannerheim : the years of
preparation / J.E.O. Screen. - 2e ed. - London :
Hurst, 1993. - 159 p. : ill. ISBN 0-90096-622-X
UIA : BC 94 G-SCRE 93
Smail, John. - The origins of middle-class
culture : Halifax, Yorkshire, 1660-1780 / John
Smail. - Ithaca, N.Y. : Cornell University Press,
1994. - 241 p. : ill. - ISBN 0-8014-2990-0
UFSIA : MAG-B 36529
Soboul, Albert. - La France napol´eonienne /
Albert Soboul. - Paris : Arthaud, 1983. 479 p. : ill. - (Les grandes civilisations ; 19). ISBN 2-7003-0658-9
UFSIA : Hist E-VI 12:19
Spackman, Barbara. - Fascist virilities :
rhetoric, ideology, and social fantasy in Italy /
Barbara Spackman. - Minneapolis, Minn. :
University of Minnesota Press, 1996. - 187 p. ISBN 0-8166-2787-8
UIA : GER 82.095 H 6 SPAC 96
Suchan, Monika. - K¨onigsherrschaft im Streit :
Konfliktaustragung in der Regierungszeit
Heinrichs IV. zwischen Gewalt, Gespr¨ach und
Schriftlichkeit / Monika Suchan. - Stuttgart :
Hiersemann, 1997. - 337 p. - (Monographien
zur Geschichte des Mittelalters ; 42). ISBN 3-7772-9721-6
UFSIA : Hist E-IX-ME 1:42
Truscott, Peter. - Russia first : breaking with the
West / Peter Truscott. - London : Tauris, 1997. 278 p. - ISBN 1-86064-199-7
UIA : PSW 947 L-SU-TRUS 97
Urwin, Derek W. - A political history of Western
Europe since 1945 / Derek W. Urwin. - 5e ed. London : Longman, 1997. - 361 p. ISBN 0-582-25374-8
LUC : 327 URWI 1997
Wheatcroft, Andrew. - The Ottomans :
dissolving images / Andrew Wheatcroft. London : Penguin, 1995. - 315 p. : ill. ISBN 0-14-016879-6
UIA : GER 946 L-TR-WHEA 95
949.1: Geschiedenis van de
Nederlanden
Abeele, van den, Andries. - In Brugge onder de
acacia : de Vrijmetselaarsloge ’La parfaite
e´ galit´e’ (1765-1774), en haar leden / Andries
van den Abeele. - Brugge : Die Keure, 1987. 383 p. : ill. - ISBN 90 6200 166 1
UFSIA : MAG-B 36554
*SBA : 524490
*UFSIA : Hist H-IX-BRUG 21
*UFSIA : RG 2117 B 19
Adriaensens, Rob. - Sooi van ’t Zwaantje : een
monument voor vader / Rob Adriaensens. Kapellen, 1997. - 223 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 36583
Balbaert, Roger. - Putte 750 jaar in woord en
beeld / Roger Balbaert ; Rochus van den
Bergh ; Jan van Donschot ; et al. - Putte :
Stichting Putte 750 jaar, 1997. - 172 p. : ill. ISBN 90-9010664-2
UFSIA : Hist H-IX-PUTT 1
Lijst H: Historische wetenschappen
oktober 1997
Beenakker, J.J.J.M. - Holland en het water in de
Middeleeuwen : strijd tegen het water en
beheersing en gebruik van het water / J.J.J.M.
Beenakker ; J.C. Besteman ; D.E.H. de Boer ;
et al. - Hilversum : Verloren, 1997. - 147 p. :
ill. - ISBN 90-6550-259-9
SBA : 600278
Beerten, Wilfried. - Le rˆeve travailliste en
Belgique : histoire de l’UDB, 1944-1947 /
Wilfried Beerten. - Bruxelles : Vie ouvri`ere,
1990. - 224 p. - (Histoire du mouvement
ouvrier en Belgique ; 11). ISBN 2-87003-250-1
UIA : PSW 331.89 L-B-NEUV 76
*UFSIA : Hist H-V 60 :11
*UFSIA : MAG-B 28059
*UFSIA : PS 949.3 J-18X-NEUV 76:11
Boer, de, D.E.H. - Graven van Holland :
portretten in woord en beeld (880-1580) /
D.E.H. de Boer ; E.H.P. Cordfunke. - 2e ed. Zutphen : Walburg, 1997. - 176 p. ISBN 90-6011-915-0
SBA : 600302
Breesgata, Brasschaatse Heemkundige
Kring. - Brasschaet, een boeiend verleden /
Breesgata, Brasschaatse Heemkundige Kring. Brasschaat, 1997. - 391 p. : ill.
UFSIA : Hist H-IX-BRAS 4
*SBA : 599816
Caulier-Mathy, Nicole. - Le monde des
parlementaires li´egeois, 1831-1893 : essai de
socio-biographiques / Nicole Caulier-Mathy ;
[medew.] Kathleen Herla ; et al. - Bruxelles :
Palais des acad´emies, 1996. - 806 p. - (L’argent
et le pouvoir ; 1)
UFSIA : Hist H-V 78:7,1
Costumen der heerlicheden ende vryhede van
Ronsse. - Herdruckt. - Ghendt : Ghedruckt by
Franc¸ois d’Erckel, 1674. - 19 p. 31 cm. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1674:2)
UFSIA : MAG-P 15.256:9
*UFSIA : Hist Ju
Costumen der stede ende casselrye van
Cortrycke. - Herdruckt. - Ghendt : Ghedruckt
by Franc¸ois d’Erckel, 1674. - 36, 12 p. 31
cm.. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1674:1)
UFSIA : MAG-P 15.256:6
Costumen der stede ende Lande van
Dendermonde. - Her-druckt. - Ghendt :
Ghedruckt by Francoys d’Erckel, 1675. - 20 p.
32 cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen
ende wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1675:5)
UFSIA : MAG-P 15.256:10
Costumen der stede ende poort midtsgaders den
leen-hove vande burcht van Nineve. Herdruckt. - Ghendt : Ghedruckt by Francoys
d’Erckel, 1675. - 6 p. 30 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1675:11)
UFSIA : MAG-P 15.256:16
Costumen ende keuren der stede van Oostende. Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt by Francoys
d’Erckel, [1671-1676]. - 18 p. 31 cm. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ;
[1671-1674]:2)
UFSIA : MAG-P 15.256:21
Costumen ende usantien der stede ende
Ambachte van Assenede. - Her-druckt. Ghendt : Ghedruckt by Francoys d’Erckel,
1675. - 22 p. 30 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1675:8)
UFSIA : MAG-P 15.256:13
Costumen ende usantien der stede van
Nieupoort. - Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt
by Francoys d’Erckel, [1671-1676]. - 22 p. 31
cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ;
[1671-1676]:1)
UFSIA : MAG-P 15.256:20
Costumen ende usantien der stede, vryhede ende
keure van Eecloo ende prochie van Lembeke. Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt by Francoys
d’Erckel, 1675. - 22 p. 31 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1675:9)
UFSIA : MAG-P 15.256:14
Costumen ende usantien vande stede, keure,
ende jurisdictie van Poperinghe. - Herdruckt. Ghendt : Ghedruckt by Franc¸ois d’Erckel,
1674. - 29 p. 31 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1674:4)
UFSIA : MAG-P 15.256:22
Costumen vande twee steden ende Lande van
Aelst. - Herdruckt. - Ghendt : By Franchois
d’Erckel, 1675. - 46 p. 31 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1675:4)
UFSIA : MAG-P 15.256:8
Costumen vanden ambacte van Bouchaute. Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt by Francoys
d’Erckel, 1675. - 24, 6 p. 30 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1675:10)
UFSIA : MAG-P 15.256:15
Costumen vanden Lande van Waes. Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt by Francoys
d’Erckel, 1675. - 15 p. 31 p. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1675:7)
UFSIA : MAG-P 15.256:12
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
7
Lijst H: Historische wetenschappen
Costumen vanden princelicken leen-hove van
Dendermonde. - Her-druckt. - Ghendt :
Ghedruckt by Francoys d’Erckel, 1675. - 14 p.
31 cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen
ende wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1675:6)
UFSIA : MAG-P 15.256:11
Costumen wetten ende statuten der stede ende
poorterye van Rousselare. - Her-druckt. Ghendt : Ghedruckt by Franc¸oys d’Erckel,
1674. - 23 p. 32 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1674:8)
UFSIA : MAG-P 15.256:26
Coustumes stils et usages de l’eschevinage de la
ville et cite de Tournay. - s.l. : s.n., s.a. - 24 p.
31 cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen
ende wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; s.a.:3)
UFSIA : MAG-P 15.256:32
Deg´ee, Jean-Luc. - Le mouvement d’´education
ouvri`ere : e´ volution de l’action e´ ducative et
culturelle du mouvement ouvrier socialiste en
Belgique (des origines a` 1940) / Jean-Luc
Deg´ee. - Bruxelles : Vie ouvri`ere, 1986. 171 p. - (Histoire du mouvement ouvrier en
Belgique ; 9). - ISBN 2-87003-202-1
UIA : PSW 331.89 L-B-NEUV 76
*SBA : 524255
*UFSIA : Hist H-V 60 :9
*UFSIA : MAG-B 35004
*UFSIA : PS 949.3 J-18X-NEUV 76:9
Destatte, Philippe. - L’identit´e wallonne : essai
sur l’affirmation politique de la Wallonie aux
19 et 20`emes si`ecles / Philippe Destatte. Charleroi : Institut Jules Destr´ee, 1997. 476 p. - ISBN 2-87035-000-7
SBA : 600305
Dujardin, Vincent. - Gaston Eyskens tussen
koning en regent : Belgi¨e 1949-1950, een
sleuteljaar / Vincent Dujardin. - Amsterdam :
Meulenhoff, 1996. - 269 p. : ill. ISBN 90-290-6031-X
UFSIA : ReG 5.31 L-B-DUJA 1996
*HHA : LZ 949.3 N-EYSK-DUJA 1996
*SBA : 595401
*UFSIA : MAG-B 34243
Eynikel, Hilde. - Over ’Gastons oorlog’ : het
ware verhaal van een omstreden verzetsman /
Hilde Eynikel. - Leuven : Davidsfonds, 1997. 173 p. - (Historische reeks ; 33). ISBN 90-6152-987-5
UFSIA : MAG-B 36577
*SBA : 600016
Fritschy, W. - Gewestelijke financi¨en ten tijde
van de Republiek der Verenigde Nederlanden /
W. Fritschy. - Den Haag : Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis, 1996-. - (Rijks
geschiedkundige publicati¨en : kleine serie ;
86). - ISBN 90-5216-088-0
UFSIA : Hist DN-I 86
Bezit: 1
Geschiedenis van Noord-Brabant /
[edit.] H.F.J.M. van den Eerenbeemt. Amsterdam : Boom, 1996-1997. - 3 v. : ill. ISBN 90-5352-216-6
UFSIA : Hist H-X-NBRA 10
Bezit: 1–3
Lijst H: Historische wetenschappen
*SBA : 588862
Bezit: 1–3
Goossens, Martine. - Agriculture in figures :
Belgian agricultural and cadastral statistics of
the period, 1801-1825 / Martine Goossens ;
Guy Dejongh. - Leuven : Belgisch Centrum
voor Landelijke Geschiedenis, 1997. - 166 p. (Publikatie = Publication ; 116)
UFSIA : Hist DB-VIII 33
Hane, vanden, Laureyns. - Costumen der stede
ende schependom van Ghendt / Laureyns
vanden Hane. - Ghendt : By Franchois
d’Erckel, 1676. - 148, 56 p. 31 cm. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1676:1)
UFSIA : MAG-P 15.256:1
Hane, vanden, Laureyns. - Costumen van het
princelick leen-hof vanden burgh van
Brugghe / Laureyns vanden Hane. - Ghendt :
By Franchois d’Erckel, 1675. - 40 p. 31 cm. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1675:1)
UFSIA : MAG-P 15.256:3
Hane, vanden, Laureyns. - Costumen wetten
ende statuten der stede ende poorterye van
Ipre / Laureyns vanden Hane. - Her-druckt. Ghendt : Ghedruckt by Francoys d’Erckel,
1676. - 56 p. 31 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1676:3)
UFSIA : MAG-P 15.256:4
Hane, vanden, Laureyns. - Keuren ende
costumen midtsgaders den deel-boeck vanden
Lande vanden Vryen / Laureyns vanden Hane. Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt by Francoys
d’Erckel, 1675. - 35, 44 p. 30 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1675:2)
UFSIA : MAG-P 15.256:5
Hane, vanden, Laureyns. - Wetten ende
costumen der stede van Brugghe / Laureyns
vanden Hane. - Ghendt : Ghedruckt by
Francoys d’Erckel, 1676. - 38 p. 31 cm. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1676:2)
UFSIA : MAG-P 15.256:2
Hanseryen ende acten van accord van yssuwe
tusschen de steden van Ghendt, Brugge, Ipre, ’t
Landt vanden Vryen, casselrye van Ipre,
Veurne, Veurne-Ambacht, Nieupoort,
Dixmuyde, Poperinge, S. Omars, Antwerpen
&c. - s.l. : s.n., s.a. - 18 p. 30 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; s.a.:5)
UFSIA : MAG-P 15.256:34
Hellema, Duco. - Buitenlandse politiek van
Nederland / Duco Hellema. - Utrecht : Het
Spectrum, 1995. - 360 p. - (Aula pockets ;
1995:2). - ISBN 90-274-4410-2
UIA : PSW 327 L-NL-HELL 95
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
oktober 1997
Horlings, Edwin. - The economic development of
the Dutch service sector, 1800-1850 : trade
and transport in a premodern economy / Edwin
Horlings. - Amsterdam : NEHA, 1995. 472 p. - (Reconstructie nationale rekeningen =
Reconstruction national accounts of the
Netherlands ; 1995:1). - ISBN 90-71617-95-5
UFSIA : Hist H-VI 95
Kuttner, Erich. - Das Hungerjahr 1566 : eine
Studie zur Geschichte des niederl¨andischen
Fr¨uhproletariats und seiner Revolution / Erich
Kuttner ; [edit.] Maximilian Ingenthron. Mannheim : Palatium, 1997. - 535 p. (Mannheimer historische Forschungen ; 13). ISBN 3-920671-30-9
UFSIA : Hist H-IV 353
Leenders, Karel A.H.W. - Van
Turnhoutervoorde tot Strienemonde :
ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van
het Noordwesten van het
Maas-Schelde-Demergebied, 400-1350 : een
poging tot synthese / Karel A.H.W. Leenders. Zutphen : Walburg Pers, 1996. - 662 p. ISBN 90-6011-970-3
UFSIA : Hist H-III 135
*SBA : 595388
Li`ege, cit´e. - Informations prinses par le syndic
de la cit´e de Liege, touchant les deportements
d’Oger Prosset, dans l’administration des
biens de la maison de Sainct Michel ocndiste
des communs pauvres en Isle, ensuite la
privation & destitution absolute dudit Prosset
de la recepte desdits biens / Li`ege, cit´e. - s.l. :
s.n., 1662. - 148 p. 16 cm.
UFSIA : MAG-P 12.938.3
Convoluut
Loix chartes et coustumes du chef-lieu de la ville
de Mons et des villes, et villages y resortissans,
avec plusieurs decrets en dependans, aussi
diverses autres chartes & coustumes. - Mons :
De l’imprimerie de Simeon de la Roche,
1663. - 486 p. : front. 17 cm.
UFSIA : MAG-P 13.633.1
Convoluut
*SBA : E 2944
Neuville, Jean. - La CSC en l’an 40 / Jean
Neuville. - Bruxelles : Vie ouvri`ere, 1988. 351 p. - (Histoire du mouvement ouvrier en
Belgique ; 10). - ISBN 2-87003-215-3
UIA : PSW 331.89 L-B-NEUV 76
*SBA : 527002
*UFSIA : Hist H-V 60 :10
*UFSIA : MAG-B 32868
*UFSIA : PS 949.3 J-18X-NEUV 76:10
Olink, Hans. - Nico Rost, de man die van
Duitsland hield : een biografische schets /
Hans Olink. - Amsterdam : Nijgh & Van
Ditmar, 1997. - 299 p. : ill. ISBN 90-388-5496-X
UIA : GER 839.3 N-ROST-OLIN 97
Recueil des charges, offices et emplois de la
noble cit´e de Liege, qui sont de la collation. R´eimprim´e ... en 1726. R´eimprim´e au mois de
juillet 1748. - Liege : chez S. Bourguignon,
1748. - 40 p. 16 cm.
UFSIA : MAG-P 12.938.2
Convoluut
8
Lijst H: Historische wetenschappen
Renoy, Georges. - Honderd jaar toerisme /
Georges Renoy ; Paul de Moor. - Tielt :
Lannoo, 1997. - 175 p. : ill. ISBN 90-209-2643-8
SBA : D 600297
*UFSIA : MAG-C 11364
Roeper, V.D. - Reizen op papier : journalen en
reisverslagen van Nederlandse
ontdekkingsreizigers, kooplieden en
avonturiers / V.D. Roeper ; G.J.D. Wildeman. Amsterdam : Vereeniging Nederlandsch
Historisch Scheepvaart Museum, 1996. 160 p. : ill. - ISBN 90-6011-965-7
UFSIA : Germ
*SBA : 599601
Rooze-Stouthammer, Clasina Martina. Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572) /
Clasina Martina Rooze-Stouthammer. - Goes :
Koperen Tuin, 1996. - 600 p. : ill. ISBN 90-7213863-5
UFSIA : MAG-B 36535
*UFSIA : Hist H-X-ZEEL 11
’s-Hertogenbosch : de geschiedenis van een
Brabantse stad, 1629-1990 / [edit.] Aart Vos ;
[medew.] Jac Bosmans ; et al. - Zwolle :
Waanders, 1997. - 463 p. : ill. ISBN 90-400-9867-0
UFSIA : Hist H-XI-SBOS 10
*SBA : 599140
Venter, fabriqueur, fabrikant : Joodse
ondernemers en ondernemingen in Nederland,
1796-1940 / [edit.] Hetty Berg ; Thera
Wijsenbeek ; Eric Fischer. - Amsterdam :
NEHA, 1994. - 207 p. : ill. ISBN 90-716-1782-3
UFSIA : Hist H-VI 94
Verwaijen, Willem. - Op de vlucht : vluchtoord
Ede ’14-’18 / Willem Verwaijen. - Ede : s.n.,
1984. - 139 p. : ill.
SBA : 514628
*SBA : 514258
*UFSIA : MAG-A 2807
Verwerft, Gust. - Leopold III : koning, soldaat,
mens / Gust Verwerft. - Antwerpen : Helios,
1983. - 96 p. : ill. - ISBN 90-333-0075-3
SBA : 512498
*SBA : 552710
*UFSIA : MAG-L 8.1.4.2
Verwey, Albert. - Holland en de oorlog / Albert
Verwey. - Amsterdam : Maatschappij voor
Goede en Goedkoope Lectuur, 1916. - 76 p. (Handboekjes Elck ’t beste ; [1])
SBA : A 27969:2,10
*UFSIA : MAG 108.7.20.24
Wessels, L.H.M. - Bron, waarheid en de
verandering der tijden : Jan Wagenaar
(1709-1773), een historiografische studie /
L.H.M. Wessels. - Den Haag : Stichting
Hollandse Historische Reeks, 1996. - 617 p. :
ill. - (Hollandse historische reeks ; 27). ISBN 90-72627-19-9
UFSIA : Hist H-X 2:27
Wetten, costumen ende statuten der stede ende
casselrye van Veurne. - Herdruckt. - Ghendt :
Ghedruckt by Francoys d’Erckel, 1675. 60, 6 p. 33 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1675:12)
UFSIA : MAG-P 15.256:17
Lijst H: Historische wetenschappen
Wetten, costumen, keuren ende usantien vande
zale ende casselrye van Ipre. - Herdruckt. Ghendt : Ghedruckt by Franc¸ois d’Erckel,
1674. - 49 p. 32 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1674:5)
UFSIA : MAG-P 15.256:23
Wetten ende costumen van de stede ende
casselrye van Audenaerde. - Ghendt : by
Franchois d’Erckel, 1675. - 86 p. 31 p. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1675:3)
UFSIA : MAG-P 15.256:7
950: Geschiedenis overige
werelddelen
Alam´an, Lucas. - Semblanzas e ideario / Lucas
Alam´an. - 4e ed. - M´exico, D.F. : Universidad
Nacional Aut´onoma de M´exico, 1989. 174 p. - (Biblioteca del estudiante
universitario ; 8). - ISBN 968-36-0944-9
UFSIA : MAG-MEX-A 1430
Alberro, Solange. - Inquisici´on y sociedad en
M´exico, 1571-1700 / Solange Alberro. M´exico, D.F. : Fondo de Cultura Economica,
´
1993. - 622 p. - (Secci´on de obras de historia ;
1993:10). - ISBN 968-16-2994-9
UFSIA : MAG-MEX-B 5185
Albert, Angeles. - Hispanoam´erica ayer y hoy :
historia y arte, demograf´ıa, econom´ıa,
instituciones, tradiciones / Angeles Albert ;
Francisco Ardanaz. - Alcobendas : Sociedad
General Espa˜nola de Librer´ıa, 1996. - 79 p. ISBN 84-7143-574-8
LUC : 980 ALBE 1996
Allinson, Gary D. - Japan’s postwar history /
Gary D. Allinson. - London : UCL Press,
1997. - 208 p. : ill. - ISBN 1-85728-774-6
UFSIA : MAG-B 36575
Alvar, Manuel. - Los otros cronistas de Indias /
Manuel Alvar. - Madrid : Ediciones de Cultura
Hisp´anica, 1996. - 117 p. - (Ediciones de
cultura hisp´anica : historia ; 1996:1). ISBN 84-7232-751-5
UFSIA : MAG-MEX-B 5231
Alvarado Tezoz´omoc, Hernando. - Cr´onica
mexicana / Hernando Alvarado Tezoz´omoc. 2e ed. - M´exico, D.F. : Universidad Nacional
Aut´onoma de M´exico, 1994. - 192 p. (Biblioteca del estudiante universitario ; 41). ISBN 968-36-3149-5
UFSIA : MAG-MEX-A 1424
Alzate, de, Jos´e Antonio. - Memorias y ensayos /
Jos´e Antonio de Alzate ; [edit.] Roberto
Moreno. - M´exico, D.F. : Universidad
Nacional Aut´onoma de M´exico, 1985. 186 p. - (Biblioteca del estudiante
universitario ; 103). - ISBN 968-837-209-9
UFSIA : MAG-MEX-A 1432
Bernardino de Sahagu´ n : diez estudios acerca de
su obra / [edit.] Ascensi´on Hern´andez de
Le´on-Portilla. - M´exico, D.F. : Fondo de
Cultura Econ´omica, 1990. - 351 p. - (Secci´on
de obras de historia ; 1990:2). ISBN 968-16-3606-6
UFSIA : MAG-MEX-B 5198
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
oktober 1997
Brading, D.A. - Mineros y comerciantes en el
M´exico borbo´ nico, 1763-1810 / D.A.
Brading. - M´exico, D.F. : Fondo de Cultura
Econo´ mica, 1995. - 498 p. - (Secci´on de obras
de historia ; 1995:15). - ISBN 968-16-1340-6
UFSIA : MAG-MEX-B 5179
Byrd Simpson, Lesley. - Muchos M´exicos /
Lesley Byrd Simpson. - M´exico, D.F. : Fondo
de Cultura Econo´ mica, 1995. - 369 p. (Secci´on de obras de historia ; 1995:14). ISBN 968-16-1545-X
UFSIA : MAG-MEX-B 5197
Cook, Sherburne F. - El pasado de M´exico :
aspectos sociodemogr´aficos / Sherburne F.
Cook ; Woodrow Borah. - M´exico, D.F. :
Fondo de Cultura Econo´ mica, 1989. - 484 p. (Secci´on de obras de historia ; 1989:2). ISBN 968-16-3126-9
UFSIA : MAG-MEX-B 5201
Corcuera de Mancera, Sonia. - Del amor al
temor : borrachez, catequesis y control en la
Nueva Espan˜ a (1555-1771) / Sonia Corcuera
de Mancera. - M´exico, D.F. : Fondo de Cultura
Econo´ mica, 1994. - 283 p. - (Secci´on de obras
de historia ; 1994:6). - ISBN 968-16-4381-X
UFSIA : MAG-MEX-B 5188
Cr´onicas de la conquista / [compil.] Agust´ın
Y´anez. - 5e ed. - M´exico, D.F. : Universidad
Nacional Aut´onoma de M´exico, 1993. 187 p. - (Biblioteca del estudiante
universitario ; 2). - ISBN 968-36-3047-2
UFSIA : MAG-MEX-A 1425
Documentos cortesianos / [edit.] Jos´e Luis
Mart´ınez. - M´exico, D.F. : Fondo de Cultura
Econo´ mica, 1992-1994. - 4 v. - (Secci´on de
obras de historia ; 1992:8). ISBN 968-16-3547-7
UFSIA : MAG-MEX-B 5233
Bezit: 1–4
Dumas, Claude. - Justo Sierra y el M´exico de su
tiempo, 1848-1912 / Claude Dumas. - M´exico,
D.F. : Universidad Nacional Aut´onoma de
M´exico, 1986. - 565 p. - ISBN 968-837-662-0
UFSIA : MAG-MEX-B 5210
Bezit: 1
Ellwood, David W. - Rebuilding Europe :
Western Europe, America and postwar
reconstruction / David W. Ellwood. - 2e ed. London : Longman, 1995. - 270 p. - (The
postwar world ; 1995:1). ISBN 0-582-02244-4
UFSIA : Hist E-IX-HT 139
Farnham, Barbara Rearden. - Roosevelt and
the Munich crisis : a study of political
decision-making / Barbara Rearden Farnham. Princeton, N.J. : Princeton University Press,
1997. - 313 p. - (Princeton studies in
international history and politics ; 1997:1). ISBN 0-691-02611-4
UIA : PSW 970 L-USA-FARN 97
Farriss, N.M. - La Corona y el clero en el
M´exico colonial, 1579-1821 : la crisis del
privilegio eclesi´astico / N.M. Farriss. - M´exico,
D.F. : Fondo de Cultura Econo´ mica, 1995. 268 p. - (Secci´on de obras de historia ;
1995:13). - ISBN 968-16-4064-0
UFSIA : MAG-MEX-B 5189
Gonz´alez Pedrero, Enrique. - Pa´ıs de un solo
hombre : el M´exico de Santa Anna / Enrique
Gonz´alez Pedrero. - M´exico, D.F. : Fondo de
Cultura Econ´omica, 1994-. - (Secci´on de obras
de historia ; 1994:7). - ISBN 968-16-3969-3
9
Lijst H: Historische wetenschappen
UFSIA : MAG-MEX-B 5180
Bezit: 1
Greenleaf, Richard E. - La inquisici´on en Nueva
Espa˜na : siglo 16 / Richard E. Greenleaf. M´exico, D.F. : Fondo de Cultura Economica,
´
1995. - 246 p. - (Secci´on de obras de historia ;
1995:9). - ISBN 968-16-0741-4
UFSIA : MAG-MEX-B 5186
Greenleaf, Richard E. - Zum´arraga y la
inquisici´on mexicana : 1536-1543 / Richard E.
Greenleaf. - M´exico, D.F. : Fondo de Cultura
Econ´omica, 1992. - 181 p. - (Secci´on de obras
de historia ; 1992:11). - ISBN 968-16-3004-1
UFSIA : MAG-MEX-B 5187
Guide to the presidency / [edit.] Michael
Nelson. - 2e ed. - Washington, D.C. :
Congressional Quarterly, 1996. - 2 v. : ill. ISBN 1-56802-018-X
UIA : GER 970 L-USA-NELS 96
Bezit: 1–2
Historiadores de M´exico en el siglo 20 /
[compil.] Enrique Florescano ; Ricardo P´erez
Montfort. - M´exico, D.F. : Fondo de Cultura
Econ´omica, 1995. - 558 p. - (Secci´on de obras
de historia ; 1995:4). - ISBN 968-16-4494-8
UFSIA : MAG-MEX-B 5181
Iturriaga de la Fuente, Jos´e. - Anecdotario de
viajeros extranjeros en M´exico : siglos 16-20 /
Jos´e Iturriaga de la Fuente. - 2e ed. - M´exico,
D.F. : Fondo de Cultura Econo´ mica,
1989-1994. - 4 v. - (Secci´on de obras de
historia ; 1989:1). - ISBN 968-16-3055-6
UFSIA : MAG-MEX-B 2953
Bezit: 1–4
oktober 1997
Panabiere, Louis. - Cit´e aigle ville serpent /
Louis Panabiere. - Perpignan : Presses
Universitaires de Perpignan, 1993. - 141 p. ´
(Collection Etudes
; 1993:1). ISBN 2-908912-07-4
UFSIA : MAG-MEX-B 5230
Powell, Philip W. - La guerra chichimeca,
1550-1600 / Philip W. Powell. - M´exico, D.F. :
Fondo de Cultura Econo´ mica, 1996. - 308 p. (Secci´on de obras de historia ; 1996:9). ISBN 968-16-1981-1
UFSIA : MAG-MEX-B 5178
Rubio Man´
˜ e, Jos´e Ignacio. - El Virreinato / Jos´e
Ignacio Rubio Ma˜ne´ . - 2e ed. - M´exico, D.F. :
Fondo de Cultura Econo´ mica, 1992. - 4 v. (Secci´on de obras de historia ; 1992:13). ISBN 968-16-1353-8
UFSIA : MAG-MEX-B 5199
Bezit: 2–3
Siguenza
¨
y G´ongora, de, Carlos. - Relaciones
hist´oricas / Carlos de Sigu¨ enza y G´ongora ;
[compil.] Manuel Romero de Terreros. - 5e
ed. - M´exico, D.F. : Universidad Nacional
Aut´onoma de M´exico, 1992. - 162 p. (Biblioteca del estudiante universitario ; 13). ISBN 968-36-1766-2
UFSIA : MAG-MEX-A 1431
Visi´on de los vencidos : relaciones ind´ıgenas de
la conquista / [edit.] Miguel Le´on-Portilla. 13e ed. - M´exico, D.F. : Universidad Nacional
Aut´onoma de M´exico, 1992. - 224 p. (Biblioteca del estudiante universitario ; 81). ISBN 968-36-2280-1
UFSIA : MAG-MEX-A 1428
Los jud´ıos en la Nueva Espan˜ a : documentos del
siglo 16 correspondientes al ramo de
Inquisici´on / [compil.] Alfonso Toro. - 2e ed. M´exico, D.F. : Fondo de Cultura Economica,
´
1993. - 373 p. - (Secci´on de obras de historia ;
1993:8). - ISBN 968-16-0834-8
UFSIA : MAG-MEX-B 5183
Krauze, Enrique. - Puente entre siglos :
Venustiano Carranza / Enrique Krauze. M´exico, D.F. : Fondo de Cultura Economica,
´
1995. - 177 p. : ill. - (Tezontle ; 1995:2)
(Biograf´ıa del poder ; 5). ISBN 968-16-2290-1
UFSIA : MAG-MEX-C 1008
´
Matute, Alvaro.
- M´exico en el siglo 19 :
antolog´ıa de fuentes e interpretaciones
´
hist´oricas / Alvaro
Matute. - 4e ed. - M´exico,
D.F. : Universidad Nacional Aut´onoma de
M´exico, 1984. - 565 p. - (Lecturas
universitarias ; 12). - ISBN 968-837-208-0
UFSIA : MAG-MEX-B 5211
Maximilien et le Mexique (1864-1867) : histoire
et litt´erature (de l’Empire aux ”Nouvelles de
l’Empire”) / [edit.] Daniel Meyran. Perpignan : Presse de l’Universit´e de
´
Perpignan, 1992. - 154 p. - (Collection Etudes
;
1992:1). - ISBN 2-908912-04-X
UFSIA : MAG-MEX-B 5229
McCarthy, Justin. - The Ottoman Turks : an
introductory history to 1923 / Justin
McCarthy. - London : Longman, 1997. 406 p. : ill. - ISBN 0-582-25655-0
UFSIA : Hist E-X-ISLA 18
Lijst H: Historische wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
10
Lijst M: Medische wetenschappen
312.8: Demografie
Belgi¨e. Federale Diensten voor
Wetenschappelijke, Technische en Culturele
Aangelegenheden. - Census Belgica 2001 :
verslagboek van de tweedaagse studiedag over
het gebruik en de toekomst van de volkstelling
in Belgi¨e, 12 en 19 november 1996 : actes des
deux journ´ees d’´etude sur l’exploitation et
l’avenir du recensement en Belgique, 12 et 19
n / Belgi¨e. Federale Diensten voor
Wetenschappelijke, Technische en Culturele
Aangelegenheden ; Belgi¨e. Services des
affaires scientifiques, techniques et culturelles ;
Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en
Vorming [Leuven] ; Point d’appui travail,
emploi, formation [Leuven] ; Steunpunt
Demografie. - Leuven : s.n., 1997. - 2 v.
HHA : LZ 312.8 L-B-CENS 1997
Bezit: 1–2
Cliquet, R.L. - Below-replacement fertility and
gender politics / R.L. Cliquet. - Brussel,
1997. - 44 p. - (CBGS-document ; 1997:2)
UIA : PSW 312.8 G-CLIQ 97
Furedi, Frank. - Population and development : a
critical introduction / Frank Furedi. Cambridge : Polity Press, 1997. - 201 p. ISBN 0-7456-1537-6
UIA : PSW 312.8 G-FURE 97
Hammad, - [Colonel]. - Les mouvements de
populations a` la recherche de travail ou de
libert´e : un ”plus” ou un risque pour la
soci´et´e? / Hammad [Colonel]. - Bruxelles,
1997. - 107 p. - (Veiligheid en strategie =
S´ecurit´e et strat´egie ; 53)
UIA : BC-C 3495
UFSIA : MAG-C 11484
Le p´eriple cid`epien : une exp´erience de
formation et de recherche en population et
d´eveloppement, 1987-1995 / [edit.] Michel
Willems. - Louvain-la-Neuve : CIDEP, 1995. 178 p. : ill. - ISBN 2-87209-418-0
RUCA : CB 37 M-B 40.216
*LUC : 301.185.1 WILL 1995
*UIA : PSW 312.8 G-WILL 95
Tercken, Veerle. - De niet-actieve bevolking in
Belgi¨e : de ouderen : descriptieve en
comparatieve benadering van statistische
bronnen / Veerle Tercken. - Brussel : Federale
Diensten voor Wetenschappelijke,Technische
en Culturele Aangelegenheden, 1997. - 102 p. (Sociale zekerheid = S´ecurit´e sociale ; 1997:2)
UIA : BC-C 3579
*UFSIA : LZ 351.84 L-B-TERC 97
61: Geneeskunde
Ackland, Robert D. - The video atlas of human
anatomy / Robert D. Ackland. - Baltimore :
William and Wilkins, 1996. - <VC>
RUCA : TEWO-HARRI
Bezit: Guide ; video, vol.1
Arnheim, Daniel D. - Modern principles of
athletic training / Daniel D. Arnheim. - 7e ed. St.Louis : Times Mirror/Mosby College,
1989. - 124 p. - ISBN 0-8016-0337-4
LUC : 612.7 ARNH 1989
Bioregulatory functions of thrombin /
[edit.] Daniel A. Walz ; John W. Fenton [II] ;
Marc A. Shuman. - New York, 1986. - 450 p. (Annals of the New York Academy of
Sciences ; 485). - ISBN 0-89766-365-9
Lijst M: Medische wetenschappen
oktober 1997
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:485
*RUCA : CBG 501 E 10.399:485
Bona, Constantin A. - Textbook of immunology /
Constantin A. Bona ; Francisco A. Bonilla. - 2e
ed. - Amsterdam : Harwood, 1996. - 431 p. ISBN 3-7186-0597-X
RUCA : TEWO-SCHEU
Bowling, Ann. - Measuring health : a review of
quality of life measurement scales / Ann
Bowling. - 2e ed. - Buckingham : Open
University Press, 1997. - 159 p. ISBN 0-335-19754-X
RUCA : DBRAB
Brain and information : event-related potentials /
[edit.] Rathe Karrer ; Jerome Cohen ; Patricia
Tueting. - New York, 1984. - 768 p. - (Annals
of the New York Academy of Sciences ; 425). ISBN 0-89766-243-1
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:425
*RUCA : CBG 501 E 10.399:425
Carpenter, Malcolm B. - Core text of
neuroanatomy / Malcolm B. Carpenter. - 4e
ed. - Hong Kong : Williams and Wilkins,
1996. - 481 p. - ISBN 0-683-09402-5
RUCA : CBG 611 N 92
Case, Sue-Ellen. - The domain-matrix :
performing lesbian at the end of print culture /
Sue-Ellen Case. - Bloomington, Ind. : Indiana
University Press, 1996. - 257 p. : ill. (Theories of representation and difference ;
1996:1). - ISBN 0-253-21094-1
UIA : PSW 301.173 L-USA-CASE 96
Commission europ´eenne. Direction g´en´erale
de l’emploi, des relations industrielles et des
affaires sociales. - La sant´e publique en
Europe / Commission europ´eenne. Direction
g´en´erale de l’emploi, des relations industrielles
et des affaires sociales. - Luxembourg :
EUR-OP, 1996. - 193 p. - ISBN 92-828-0391-0
LUC : 613 SANT 1996
*UFSIA : LZ 613 L-EG-SANT 97
Council of Europe. - Convention for the
protection of human rights and dignity of the
human being with regard to the application of
biology and medicine : Convention on Human
Rights and Biomedicine = Convention sur les
droits de l’homme et la biom´edecine / Council
of Europe ; Conseil de l’Europe. - Strasbourg :
s.n., 1997. - 11 p. - (European treaty series =
S´erie des trait´es europ´eens ; 164). ISBN 92-871-3223-2
UIA : RECH 34 F-ETS:164
*UFSIA : MAG-C 11373
Eales, Lesley-Jane. - Immunology for life
scientists : a basic introduction / Lesley-Jane
Eales. - Chichester : Wiley, 1997. - 303 p. 1
<FD>. - ISBN 0-471-96225-2
UIA : BIOCH 612.017 G-EALE 97
Financement prospectif des hoˆ pitaux belges /
[edit.] F.H. Roger France ; M. Marchand ; M.C.
Closon. - Bruxelles, 1996. - 2 v. in 1. (Gezondheidseconomie = Economie de la
sant´e ; 1996:3)
RUCA : CB 301 M-B 40.193
*LUC : 301.188.6 FRAN 1996
*UFSIA : LZ 338.46 L-B-ROGE 96
*UIA : BC-C 3242
Forget, Gilles. - La sant´e et l’environment : pour
une collectivit´e active en recherche / Gilles
Forget. - Ottawa : Centre de recherches pour le
d´eveloppement international, 1991. - 38 p. ISBN 0-88936-601-2
RUCA : CB 628 M-B 40.213
A guide to the culture of science, technology, and
medicine / [edit.] Paul T. Durbin ; et al. - 2e
ed. - New York, 1984. - 735 p. ISBN 0-02-907890-3
UFSIA : MAG-B 36516
Hoeyweghen, van, Raf. - Cardiovasculaire
compensatiemechanismen bij de bejaarde bij
orthostatische belasting / Raf van
Hoeyweghen. - Antwerpen : UIA, Department
Geneeskunde, 1997. - 106 p. - (Proefschriften ;
1002)
UIA : BC-F 7:1002
IL-12 / [edit.] Luciano Adorini. - Basel : Karger,
1997. - 203 p. - (Chemical immunology ; 68). ISBN 3-8055-6526-7
UIA : GEN 612.017 F-CI:68
Informatie- en Dokumentatiecentrum over
Tabak [Brussel]. - Tabaksrook in de
omgeving : een overzicht van de
wetenschappelijke literatuur / Informatie- en
Dokumentatiecentrum over Tabak [Brussel]. Brussel, 1989. - 27 p.
UIA : BC-C 3582
Kennedy, Eileen. - Linkages between agriculture
and nutrition : implications for policy and
research / Eileen Kennedy ; Howarth E.
Bouis. - Washington D.C. : International food
policy research institute, 1993. - 28 p. ISBN 0-89629-328-9
RUCA : CB 339.963 M-B 40.217
Kesteloot, Katrien. - Invoering van nieuwe
medische technologie¨en / Katrien Kesteloot ; E.
van der Schueren ; A. Vleugels. - Brussel,
1996. - 100 p. - (Gezondheidseconomie =
Economie de la sant´e ; 1996:1)
RUCA : CB 338 M-B 40.191
*LUC : 61 KEST 1996
*UFSIA : LZ 338.46 G-KEST 96
*UIA : BC-C 3191
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van
Belgi¨e. - Verhandelingen / Koninklijke
Academie voor Geneeskunde van Belgi¨e. Brussel. - Auteursnaam varieert: Koninklijke
Vlaamse Academie voor Geneeskunde van
Belgi¨e. - ISSN 0372-610X
LUC : 61
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
1
Bezit: 58(1996)–
*SBA : J 106444
Bezit: 1–42(1939–1980)
[216363]
*UIA : GEN 61 E-VKAG
Bezit: 42(1980)–
Lindemann, Mary. - Health and healing in
eighteenth-century Germany / Mary
Lindemann. - Baltimore, Md : The Johns
Hopkins University Press, 1996. - 506 p. - (The
Johns Hopkins University studies in historical
and political science : 114th series ; 4). ISBN 0-8018-5281-1
UFSIA : Hist E-XI-DUIT 243
Molecular basis of the immune response /
[edit.] Constantin A. Bona. - New York, 1988. 260 p. - (Annals of the New York Academy of
Sciences ; 546). - ISBN 0-89766-486-8
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:546
*RUCA : CBG 501 E 10.399:546
Lijst M: Medische wetenschappen
Motmans, Kris. - Molecular and functional
characterization of gene modified T
lymphocytes for gene therapy of human cancer
= Moleculaire en funktionele karakterisatie
van genetisch gemodificieerde T lymfocyten
voor gentherapie van humane kanker / Kris
Motmans. - Diepenbeek : LUC, 1997. 212 p. - (Proefschriften ; 1997:1)
LUC : 612.017 MOTM 1997
Popper, Karl R. - The self and its brain / Karl R.
Popper ; John C. Eccles. - Berlin : Springer,
1977. - 597 p. : ill. - ISBN 3-540-08307-3
UFSIA : MAG-B 36518
*LUC : 159.95 POPP 1977
*RUCA : CBG 612 M-B 25 513
*RUCA : KUYK
*UFSIA : SF-B 5 d 6/POP 8
Quality of life in health care / [edit.] Ray
Fitzpatrick. - Greenwich, Conn. : JAI Press,
1994. - 311 p. - (Advances in medical
sociology ; 5). - ISBN 1-55938-838-2
UIA : PSW 301 E-AMS
Schaafsma, Gertjan. - The western diet with a
special focus on dairy products / Gertjan
Schaafsma. - Bruxelles : Danone, 1997. 124 p. - (Danone chair monograph ; 4). ISBN 2-930151-03-X
LUC : 613.2 SCHA 1997
The secretory immune system / [edit.] Jerry R.
McGhee ; Jiri Mestecky. - New York, 1983. 896 p. - (Annals of the New York Academy of
Sciences ; 409). - ISBN 0-89766-211-3
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:409
*RUCA : CBG 501 E 10.399:409
Subcellular factors in immunity / [edit.] Herman
Friedman. - New York, 1979. - 625 p. - (Annals
of the New York Academy of Sciences ; 332). ISBN 0-89766-035-8
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:332
*RUCA : CBG 501 E 10.399:332
Urquhart, Christine. - Performance
measurement in library and information
services : health advice from the Value and
EVINCE studies / Christine Urquhart. London : South Bank University, 1997. 12 p. - (Library and information briefings ; 71)
UFSIA : MAG-T 24:71
Weir, Jamie. - Imaging atlas of human anatomy /
Jamie Weir ; Peter H. Abrahams ;
[medew.] Margaret D. Hourihan ; et al. London : Mosby-Wolfe, 1997. - 206 p. : ill. ISBN 0-7234-2283-4
RUCA : CBG 611 N 104
*LUC : 611 WEIR 1997
*RUCA : TEWO-CALLE
615: Farmacie. Therapie
Calcium antagonists : pharmacology and
clinical research / [edit.] Paul M. Vanhoutte ;
Rodolfo Paoletti ; Stefano Govoni. - New York,
1988. - 802 p. - (Annals of the New York
Academy of Sciences ; 522). ISBN 0-89766-419-1
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:522
*RUCA : CBG 501 E 10.399:522
Europ¨aisches Arzneibuch. - 3e ed. - Stuttgart :
Deutscher Apothekerverlag, 1997. - 1896 p. ISBN 3-7692-2186-9
UIA : FAR - VLIE
Lijst M: Medische wetenschappen
Friedman, Gerald. - Gastrointestinal
pharmacology and therapeutics / Gerald
Friedman ; Eugene D. Jacobson ; Richard W.
McCallum. - Philadephia : Lippincott-Raven,
1997. - 780 p. - ISBN 0-397-51625-8
RUCA : TEWO-SCHEU
Heparin and related polysaccharides : structure
and activities / [edit.] Frederick A. Ofosu ;
Isidore Danishefksy ; Jack Hirsh. - New York,
1989. - 501 p. - (Annals of the New York
Academy of Sciences ; 556). ISBN 0-89766-488-4
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:556
*RUCA : CBG 501 E 10.399:556
Holloway, S.W.F. - Royal Pharmaceutical
Society of Great Britain 1841-1991 : a
political and social history / S.W.F.
Holloway. - London : Pharmaceutical Press,
1991. - 440 p. : ill. - ISBN 0-85369-244-0
UIA : FAR 615 G-HOLL 91
Macromolecules as drugs and as carriers for
biologically active materials / [edit.] David A.
Tirrell ; L. Guy Donaruma ; Anne B. Turek. New York, 1985. - 458 p. - (Annals of the New
York Academy of Sciences ; 446). ISBN 0-89766-287-3
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:446
*RUCA : CBG 501 E 10.399:446
Perrine, Daniel M. - The chemistry of
mind-altering drugs : history, pharmacology,
and cultural context / Daniel M. Perrine. Washington, DC : American Chemical Society,
1996. - 480 p. - ISBN 0-8412-3253-9
RUCA : SCHK-LEPOI
616: Pathologie
Aids to the examination of the peripheral nervous
system. - 5e ed. - London : Saunders, 1996. 61 p. - ISBN 0-7020-1165-7
RUCA : CBG 616 N 46
*RUCA : TEWO-CALLE
Ardenne, d’, Patricia. - Transcultural
counselling in action / Patricia d’ Ardenne ;
Aruna Mahtani. - London : Sage, 1996. 130 p. - (Counselling in action ; 1996:1). ISBN 0-8039-8111-2
UIA : GER 301.151 G-ARDE 96
Atherosclerosis / [edit.] K.T. Lee. - New York,
1985. - 327 p. - (Annals of the New York
Academy of Sciences ; 454). ISBN 0-89766-303-9
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:454
*RUCA : CBG 501 E 10.399:454
Bona, Constantin A. - Textbook of immunology /
Constantin A. Bona ; Francisco A. Bonilla. - 2e
ed. - Amsterdam : Harwood, 1996. - 431 p. ISBN 3-7186-0597-X
RUCA : TEWO-SCHEU
British Association for Counselling. Counselling : the BAC counselling reader /
[edit.] Stephen Palmer ; Sheila Dainow ; Pat
Milner ; British Association for Counselling. London : Sage, 1996. - 641 p. ISBN 0-8039-7477-9
UIA : GER 301.151 G-PALM 96
oktober 1997
Clinical pharmacology of cardiac antiarrhythmic
agents : classical and current concepts
reevaluated / [edit.] Oscar B. Garfein. - New
York, 1984. - 323 p. - (Annals of the New York
Academy of Sciences ; 432). ISBN 0-89766-258-X
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:432
*RUCA : CBG 501 E 10.399:432
Complete gids voor jonge ouders : alles over
zwangerschap, bevalling, verzorging en
opvoeding / [edit.] Anne-Marie Recour. - Tielt :
Lannoo, 1997. - 480 p. : ill. ISBN 90-209-3011-7
SBA : D 600293
Couttenye, Marie M. - Adynamic bone disease
in dialysis patients : diagnostic,
epidemiological and pathophysiological
aspects / Marie M. Couttenye. - Antwerpen :
UIA, Departement Geneeskunde, 1997. 91 p. - (Proefschriften ; 1001)
UIA : BC-F 7:1001
Current trends in digestive ultrasonography /
[edit.] Lionello Gandolfi ; Morimichi Fukuda. Basel : K¨arger, 1997. - 394 p. : ill. - (Frontiers
of gastrointestinal research ; 24). ISBN 3-8055-6374-4
UIA : GEN 616.3 F-FGR:24
Diagnostic testing / [edit.] Michael H. LeWitt. Philadelphia, Pa : Hanley & Belfus, 1997. P. 413-608. - (Occupational medicine : state of
the art reviews ; 12:3). - ISBN 1-56053-244-0
UIA : GEN 61 E-OM:12,3
Dittmann, Jurgen.
¨
- Neurolinguistik / J¨urgen
Dittmann ; J¨urgen Tesak. - Heidelberg : Groos,
1993. - 48 p. 1 diskette. (Studienbibliographien Sprachwissenschaft ;
8). - ISBN 3-87276-696-1
UIA : GER 800.15 C-DITT 93
*UFSIA : SG-D-II 1.2.2/DIT 1
Dyslexia in children : multidisciplinary
perspectives / [edit.] Angela Fawcett ; Rod
Nicolson. - New York : Harvester Wheatsheaf,
1994. - 248 p. - ISBN 0-7450-1636-7
UFSIA : Germ
Eales, Lesley-Jane. - Immunology for life
scientists : a basic introduction / Lesley-Jane
Eales. - Chichester : Wiley, 1997. - 303 p. 1
<FD>. - ISBN 0-471-96225-2
UIA : BIOCH 612.017 G-EALE 97
Financiering van de perinatale ziekenhuiszorg in
Belgi¨e / [edit.] Luk Cannoodt ; A. Vleugels. Brussel, 1996. - 206 p. (Gezondheidseconomie = Economie de la
sant´e ; 1996:2)
RUCA : CB 336 M-B 40.197
*LUC : 336.5 CANN 1996
*UFSIA : MAG-C 10855
*UIA : BC-C 3241
Gaw, Allan. - Clinical biochemistry : an
illustrated colour text / Allan Gaw ; Robert A.
Cowan ; Michael J. Stewart ; et al. - New
York : Churchill Livingstone, 1995. - 165 p. ISBN 0-443-04481-3
RUCA : BFG-DWOLF
Hormone action / [edit.] Bert W. O’Malley ; Joel
G. Hardman. - New York : Academic Press,
1974-1983. - 6 v. : ill. - (Methods in
enzymology ; 36)
RUCA : CBG 577 B 1
Bezit: A–J
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
2
Lijst M: Medische wetenschappen
*LUC : 577.15 METH 1974
Bezit: A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J
*UIA : BIOCH 577.15
F-ME:36-40;99;102-103;109;124
Bezit: A–J
IL-12 / [edit.] Luciano Adorini. - Basel : Karger,
1997. - 203 p. - (Chemical immunology ; 68). ISBN 3-8055-6526-7
UIA : GEN 612.017 F-CI:68
Informatie- en Dokumentatiecentrum over
Tabak [Brussel]. - Tabaksrook in de
omgeving : een overzicht van de
wetenschappelijke literatuur / Informatie- en
Dokumentatiecentrum over Tabak [Brussel]. Brussel, 1989. - 27 p.
UIA : BC-C 3582
Lanier, Linda. - Radiologic anatomy :
interactive educational courseware on the
fundamentals of normal radiology / Linda
Lanier ; Richard Rathe ; Jon Seymour. Gainesville : Gold Standard Multimedia,
1995. - Compact disk. - ISBN 1-885966-04-0
RUCA : CBG 616 N 48
Molecular basis of the immune response /
[edit.] Constantin A. Bona. - New York, 1988. 260 p. - (Annals of the New York Academy of
Sciences ; 546). - ISBN 0-89766-486-8
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:546
*RUCA : CBG 501 E 10.399:546
Motmans, Kris. - Molecular and functional
characterization of gene modified T
lymphocytes for gene therapy of human cancer
= Moleculaire en funktionele karakterisatie
van genetisch gemodificieerde T lymfocyten
voor gentherapie van humane kanker / Kris
Motmans. - Diepenbeek : LUC, 1997. 212 p. - (Proefschriften ; 1997:1)
LUC : 612.017 MOTM 1997
Mozes, Eugene B. - Hartkwalen : voorkoming en
genezing / Eugene B. Mozes. - Utrecht : Het
Spectrum, 1962. - 189 p. : ill. - (Prisma ; 774)
UIA : BC-A 3057
[IGGN 327]
*SBA : 508230
*UFSIA : MAG-Coll 224.774
Oncodevelopmental biology and medicine /
[edit.] Elliot Alpert ; Hidematsu Hirai. - New
York, 1983. - 461 p. - (Annals of the New York
Academy of Sciences ; 417). ISBN 0-89766-228-8
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:417
*RUCA : CBG 501 E 10.399:417
Pediatric oncology / [edit.] Michael P. Link. Philadelphia, Pa : Saunders, 1997. P. 791-1064 : ill. - (The pediatric clinics of
North America ; 44:4)
UIA : GEN 616.053.2 F-PCNA:44,4
Pediatrisch Uro-Nefrologisch Centrum
[Gent]. - Bedplassen, wat doe ik eraan? Een
ge¨ıntegreerde aanpak van diverse
benaderingswijzen / Pediatrisch
Uro-Nefrologisch Centrum [Gent]. - Tielt :
Lannoo, 1997. - 140 p. : ill. ISBN 90-209-2918-6
SBA : D 600292
Riikonen, Eero. - Re-imagining therapy : living
conversations and relational knowing / Eero
Riikonen ; Gregory Madan Smith. - London :
Sage, 1997. - 180 p. - (Inquiries in social
construction ; 1997:1). - ISBN 0-8039-7654-2
Lijst M: Medische wetenschappen
UIA : GER 800.15 H 8 RIIK 97
Saratoga International Conference on
Atherosclerosis [2: 1989: Towada]. Atherosclerosis : 2 : recent progress in
atherosclerosis research / [edit.] K.T. Lee ;
Kogo Onodera ; Kenzo Tanaka ; Saratoga
International Conference on Atherosclerosis [2:
1989: Towada]. - New York, 1990. - 589 p. :
ill. - (Annals of the New York Academy of
Sciences ; 598). - ISBN 0-89766-606-2
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:598
The secretory immune system / [edit.] Jerry R.
McGhee ; Jiri Mestecky. - New York, 1983. 896 p. - (Annals of the New York Academy of
Sciences ; 409). - ISBN 0-89766-211-3
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:409
*RUCA : CBG 501 E 10.399:409
Silverman, David. - Discourses of counselling :
HIV counselling as social interaction / David
Silverman. - London : Sage, 1997. - 244 p. ISBN 0-8039-7662-3
UIA : GER 301.151 G-SILV 97
Stolley, Paul D. - Epidemiologie : speuren naar
patronen van ziekte en gezondheid / Paul D.
Stolley ; Tamar Lasky. - Beek : Natuur en
Techniek, 1997. - 231 p. - (Wetenschappelijke
bibliotheek ; 51). - ISBN 90-73035-52-X
LUC : 001 NATU 1997
*UFSIA : LZ 501 F 1:51
Subcellular factors in immunity / [edit.] Herman
Friedman. - New York, 1979. - 625 p. - (Annals
of the New York Academy of Sciences ; 332). ISBN 0-89766-035-8
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:332
*RUCA : CBG 501 E 10.399:332
Topics in environmental epidemiology /
[edit.] Kyle Steenland ; David A. Savitz. - New
York : Oxford University Press, 1997. 363 p. - ISBN 0-19-509564-2
UIA : GEN - WEYL
Uroradiology / [edit.] Ronald J. Zagoria. Philadelphia, Pa : Saunders, 1997. P. 471-702 : ill. - (The urologic clinics of North
America ; 24:3)
UIA : GEN 616.6 F-UCNA:24:3
Viral oncogenesis and cell differentiation : the
contributions of Charlotte Friend / [edit.] Leila
Diamond ; Sandra R. Wolman. - New York,
1989. - 356 p. - (Annals of the New York
Academy of Sciences ; 567). ISBN 0-89766-549-X
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:567
*RUCA : CBG 501 E 10.399:567
Vogel, F. - Human genetics : problems and
approaches / F. Vogel ; A.G. Motulsky. - 3e
ed. - Berlin : Springer, 1997. - 851 p. ISBN 3-540-60290-9
RUCA : CBG 616 N 47
*RUCA : BFG-VELSE
Waal, van der, I. - Mondafwijkingen : een atlas
voor de dagelijkse praktijk / I. van der Waal. Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 1996. 258 p. : ill. - ISBN 90-313-1998-8
LUC : 616.31 VAND 1996
Weir, Jamie. - Imaging atlas of human anatomy /
Jamie Weir ; Peter H. Abrahams ;
[medew.] Margaret D. Hourihan ; et al. London : Mosby-Wolfe, 1997. - 206 p. : ill. ISBN 0-7234-2283-4
RUCA : CBG 611 N 104
*LUC : 611 WEIR 1997
*RUCA : TEWO-CALLE
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
oktober 1997
617: Heelkunde. Oogheelkunde
Ars, Bernard. - Tympano-ossicular allograft
tympanoplasty : a manual of techniques /
Bernard Ars ; Nicole Ars-Piret. - Amsterdam :
Kugler, 1993. - 55 p. : ill. ISBN 90-6299-093-2
UIA : BC-B 8618
*UIA : GEN 617 G-ARS 93
Damage control surgery / [edit.] Asher
Hirschberg ; Kenneth L. Mattox. Philadelphia, Pa : Saunders, 1997. P. 753-957 : ill. - (The surgical clinics of North
America ; 77:4)
UIA : GEN 617 F-SCNA:77,4
Segesser, von, Ludwig K. - Arterial grafting for
myocardial revascularization : indications,
surgical techniques and results / Ludwig K.
von Segesser. - Berlin : Springer, 1990. 146 p. : ill. - ISBN 3-540-52596-3
UIA : GEN 617 G-SEGE 90
618: Gynecologie
Arkens, Cl´ement. - Vruchtbare en onvruchtbare
dagen bij de vrouw : ”studie en kritiek van de
periodieke onvruchtbaarheid” / Cl´ement
Arkens. - Gent : Snoeck-Ducaju, s.a. - 77 p. Titel varieert: Vruchtbare en onvruchtbare
dagen! Het n´eo-oginisme
UIA : BC-A 3075
[IGGN 1019]
Financiering van de perinatale ziekenhuiszorg in
Belgi¨e / [edit.] Luk Cannoodt ; A. Vleugels. Brussel, 1996. - 206 p. (Gezondheidseconomie = Economie de la
sant´e ; 1996:2)
RUCA : CB 336 M-B 40.197
*LUC : 336.5 CANN 1996
*UFSIA : MAG-C 10855
*UIA : BC-C 3241
619: Diergeneeskunde
Anesthesia and analgesia in laboratory animals /
[edit.] Dennis F. Kohn ; Sally K. Wixson ;
William White ; et al. - San Diego : Academic
Press, 1997. - 426 p. - (American College of
Laboratory Animal Medicine series ; 1997:1). ISBN 0-12-417570-8
RUCA : BFG-HOUVE
Dunlop, Robert H. - Veterinary medicine : an
illustrated history / Robert H. Dunlop ; David
J. Williams. - St.Louis : Mosby, 1996. 692 p. : ill. - ISBN 0-8016-3209-9
RUCA : CBG 619 N 45
*RUCA : BFG-HOUVE
Kompendium der Endokrinologie : Hund und
Katze / [edit.] Maureen Hutchison. Hannover : Schl¨utersche Verlag, 1996. 212 p. - ISBN 3-87706-470-1
RUCA : BFG-HOUVE
3
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
37: Opvoeding. Onderwijs
Anad´on, Marta. - Le partenariat : d´efinitions,
enjeux, pratiques / Marta Anado´ n ; Beatriz
Canario ; Rui Canario ; et al. - Paris, 1997. ´
219 p. - (Education
permanente ; 131)
UFSIA : MAG-T 11:131
Belgi¨e. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Onderwijs. Statinfo : beperkte statistische telling van de
leerlingen- en studentenaantallen in
september-oktober / Belgi¨e. Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap. Departement
Onderwijs. - Brussel, 1993-1994. - Voortzetting
van: Beperkte statistische telling; &: HOBU
beperkte telling; voortgezet door: BST:
beperkte statistische telling van de leerlingenen studentenaantallen in september-oktober
HHA : LZ-STA-B 373 SIO
Bezit: (1993/1994–1994/1995)
*UFSIA : MAG-ANN-B/2070
Bezit: (1993/1994–1994/1995)
Belgi¨e. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Onderwijs.
Administratie Algemene Onderwijsdiensten
en Voorlichting. - Statistische
informatiebrochure / Belgi¨e. Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap. Departement
Onderwijs. Administratie Algemene
Onderwijsdiensten en Voorlichting. - Brussel. Voortgezet door: Statinfo: statistische
informatiebrochure onderwijs
HHA : LZ-STA-B 373 SIB
Bezit: (1989/1990–1990/1991)
*SBA : 558079
Bezit: (1990/1991)
[326884]
Belgi¨e. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Onderwijs.
Bestuur Statistiek. - Beperkte statistische
telling / Belgi¨e. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Onderwijs.
Bestuur Statistiek. - Brussel, ...-1992. Voortgezet door: Statinfo: beperkte statistische
telling van de leerlingen- en studentenaantallen
in september-oktober
HHA : LZ-STA-B 373 SIO
Bezit: (1992/1993)
*SBA : 572591
Bezit: (1992/1993–1994/1995)
[500035]
*UFSIA : MAG-ANN-B/2070
Bezit: (1992/1993)
Belgie. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Onderwijs.
Bestuur Statistiek. - Statinfo : statistische
informatiebrochure onderwijs / Belgie.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Departement Onderwijs. Bestuur Statistiek. Brussel. - Voortzetting van: Statistische
informatiebrochure; voortgezet door: Statinfo:
statistische informatiebrochure van het Vlaams
onderwijs
HHA : LZ-STA-B 373 SIO
Bezit: (1991/1992–1992/1993)
*SBA : 558079
Bezit: (1991/1992); (1992/1993)
[503405]
*UFSIA : MAG-ANN-B/2072
Bezit: (1991/1992–1993/1994)
*UIA : BC-E 448
Bezit: (1993/1994)
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
oktober 1997
Belgi¨e. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Onderwijs.
Bestuur Statistiek. - Statinfo Brussel : het
Nederlandstalig onderwijs in de 19 gemeenten
van de Brusselse agglomeratie / Belgi¨e.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Departement Onderwijs. Bestuur Statistiek. Brussel
HHA : LZ-STA-B 373 SIOB
Bezit: (1991/1992)
*SBA : 563153
Bezit: 1(1991/1992)
[340919]
*UFSIA : LZ-STA-B 37 SJO
Bezit: (1991/1992)–
Oude jr. ANN B/2071
Belgi¨e. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Department Onderwijs. - Het
Vlaams onderwijs in beeld / Belgi¨e. Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap. Department
Onderwijs. - Brussel
UFSIA : LZ-STA-B 37 VLON
Bezit: (1995/1996)–
Oude jr. ANN A/281
Belgi¨e. Ministerie van Nationale Opvoeding en
Nederlandse Cultuur. Dienst Statistieken. Statistisch jaarboek van het onderwijs / Belgi¨e.
Ministerie van Nationale Opvoeding en
Nederlandse Cultuur. Dienst Statistieken. Brussel. - Voortzetting van: Statistieken
Nederlandstalig onderwijs in Belgi¨e;
voortgezet door: Statistisch jaarboek van het
Vlaams onderwijs
HHA : LZ-STA-B 373 SJO
Bezit: (1976/1977–1991/1992); ontbreekt: (1989/1990)
*LUC : 312
Bezit: (1991/1992)
*RUCA : CBM 37 E 10.544
Bezit: (1976/1977–1983/1984)
*UFSIA : DSA 37 E-STAT
Bezit: (1990/1991)
*UFSIA : MAG-ANN-B/599
Bezit: (1976/1977–1991/1992)
Bockstal, van, R. - Onderwijsstatistieken Hoger Secundair Onderwijs / R. van
Bockstal ; Belgi¨e. Ministerie van Onderwijs. Brussel. - Auteursnaam varieert: Ministerie
van Nationale Opvoeding en Cultuur
HHA : LZ-STA-B 373.5 OHSO
Bezit: (1973–1982); ontbreekt: (1976–1978)
Brouwer, Jan. - De Europese Gemeenschap en
onderwijs : geschiedenis van de samenwerking
en het communautair beleid op
onderwijsgebied (1951-1996) / Jan Brouwer. Baarn : BKE, 1996. - 596 p. ISBN 90-249-2222-4
HHA : LZ 371.011 L-EG-BROU 1996
*UFSIA : MAG-C 11051
Corte, de, Georges. - Secundair en hoger
onderwijs in het arrondissement Antwerpen :
instellingen en studierichtingen / Georges de
Corte ; et al. - Wilrijk
UIA : DIKR 37 E-SHAN
Bezit: Alleen laatste uitg.
*SBA : 501635
Bezit: 5(1982)
*UFSIA : DSA 371 E-SECU
Bezit: 14(1995/1996)
*UFSIA : LZ 371 F 1 SECU
Bezit: 8(1985); 12(1989/1990)–
Oude jr. ANN B/762
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Delhaas, Ruud J. - Van loep tot verrekijker :
instrumenten voor NME-coo¨ rdinatoren en hun
netwerken / Ruud J. Delhaas. - Leuven :
Garant, 1997. - 239 p. : ill. ISBN 90-5350-478-8
UIA : DIKR 372.857 G-DELH 97
Harvey, Lee. - Graduates’ work : organisational
change and students’ attributes / Lee Harvey ;
Sue Moon ; Vivki Geall ; et al. - Birmingham :
University of Central England, 1997. - 132 p. ISBN 1-85920-111-3
LUC : 371.012 HARV 1997
Heeft de school nog een vormingsproject? /
[edit.] Paul Smeyers. - Leuven : Acco, 1994. 147 p. - ISBN 90-334-3247-1
HHA : LZ 371.011 G-SMEY 1994
*LUC : 371.011 SMEY 1994
*SBA : D 582096
Institut national de statistique [Bruxelles]. Annuaire statistique de l’enseignement /
Institut national de statistique [Bruxelles]. Bruxelles. - Voortgezet door: Etudes et
documents de la Direction g´en´erale de
l’organisation des e´ tudes
HHA : LZ-STA-B 373 ASE
Bezit: 12–14(1967/1968–1969/1970)
*UFSIA : MAG-ANN B/270
Bezit: 1(1956/1957); 3–4(1958/1959–1959/1960);
6(1961/1962);
Locating learning : ethnographic perspectives
on classroom research / [edit.] Catherine
Emihovich. - Norwood, N.J. : Ablex, 1989. 339 p. - ISBN 0-89391-505-X
UFSIA : Germ
Mehan, Hugh. - Handicapping the handicapped :
decision making in students’ educational
careers / Hugh Mehan ; Alma Hertweck ; J.
Lee Meihls. - Stanford : Stanford University
Press, 1986. - 193 p. - ISBN 0-8047-1304-9
UFSIA : Germ
Onderwijskunde hoger onderwijs : handboek
voor docenten / [edit.] Geert T.M. ten Dam ;
Hans F.M.J. van Hout ; Cees Terlouw ; et al. Assen : Van Gorcum, 1997. - 368 p. ISBN 90-232-3118-X
UIA : DIKR 378.147 G-DAM 97
*UFSIA : LZ 378 G-DAM 97
Raad van het Pluralistisch Onderwijs
[Brussel]. - Pluralism in education in Europe :
report of the International Conference, Alden
Biesen, 18-20 May 1995 / [edit.] Dani¨el de
Neve ; Herman Gevaert ; Martin Heijlen ; et
al. ; Raad van het Pluralistisch Onderwijs
[Brussel] ; Council of Pluralist Education
[Brussels]. - Brussel : VUBPress, 1997. 216 p. - ISBN 90-5487-182-2
UIA : DIKR 373 L-EUR-NEVE 97
Raad van het Pluralistisch Onderwijs
[Brussel]. - Pluralisme in het onderwijs in
Europa : verslag van de Internationale
Conferentie, Alden Biesen, 18-20 mei 1995 /
[edit.] Dani¨el de Neve ; Herman Gevaert ;
Martin Heijlen ; et al. ; Raad van het
Pluralistisch Onderwijs [Brussel]. - Brussel :
VUBPress, 1997. - 230 p. ISBN 90-5487-181-4
UIA : DIKR 373 L-EUR-NEVE 97
Schouwenburg, H.C. - Studieplanning : een
werkboek voor studenten / H.C.
Schouwenburg ; J.T. Groenewoud. Groningen : Wolters-Noordhoff, 1997. - 77 p. (Hoger onderwijs reeks ; 1997:1). ISBN 90-0178918-8
1
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
RUCA : DSSB
Second language classroom research : issues
and opportunities / [edit.] Jacquelyn
Schachter ; Susan Gass. - Mahwah, N.J. :
Erlbaum, 1996. - 187 p. - (Second language
research : theoretical and methodological
issues ; 1996:1). - ISBN 0-8058-1936-3
UFSIA : Germ
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Advies met betrekking tot het opvoeren van de
Vlaamse overheidsinspanningen voor
beroepsopleiding van werklozen tot een
internationaal vergelijkbaar niveau /
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Brussel, 1997. - 27 p. - (Adviezen ;
Aanbevelingen ; Standpunten ; 1997:15)
AHB : T 19
UIA : RECH 34 F-SERV:A,1997,10
The ”Socrates” programme : a step towards a
European university / [edit.] Konstadinos
Siomos ; John Kelly. - Ghania : Orthodox
Academy of Crete, 1996. - 180 p. ISBN 960-90578-0-2
LUC : 371.2 SIOM 1997
Versterking secundair beroepsonderwijs. - Den
Haag : SER, 1997. - 81 p. - (Adviezen ;
1997:34). - ISBN 90-6587-654-5
UFSIA : LZ 373.5 L-NL-VERS 97
Vogels, Fernand. - Het hoger onderwijs voor
sociale promotie : weekend- en
avondonderwijs / Fernand Vogels. - 9e ed. Leuven : Garant, 1995. - 142 p. - (Mijn
toekomst : hoger onderwijs en beroep ; 20). ISBN 90-5350-440-0
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
*LUC : 378 TOEK 1995
*UFSIA : LZ 378 A-TOEK 95:20
Vogels, Fernand. - Onderwijs / Fernand Vogels. 9e ed. - Leuven : Galant, 1997. - 135 p. - (Mijn
toekomst : hoger onderwijs en beroep ; 1). ISBN 90-5350-604-7
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
371.3: Didactiek
Aerts, Jan. - Griekse oefeningen voor vierde en
derde / Jan Aerts. - 5e ed. - Antwerpen :
Standaard, 1969. - 207 p. : ill. - Nederlandse en
Griekse tekst; met: Woordenlijst
UIA : BC-B 8602
Bezit: Basiswerk; woordenlijst
Arons, Arnold B. - Teaching introductory
physics / Arnold B. Arons. - New York : Wiley,
1997. - 153 p. - ISBN 0-471-13707-3
RUCA : CBG 53 M-B 40.135
Baeckens, Roger. - Zakelijke communicatie /
Roger Baeckens ; Peter Meukens. - Kapellen :
Pelckmans, 1996. - 196 p. - Met: handleiding;
audiocassette. - ISBN 90-289-2221-0
UIA : DIKR 372.880.39 Y-BAEC 96
Bezit: Basiswerk; handleiding; audiocassette
*LUC : 803.9 BAEC 1996
Bezit: Basiswerk
Bedrijfsbeleid en recht / [edit.] H. Christiaen. Oostmalle : De Sikkel, 1996. - 2 v. : ill. (Economie vandaag ; 1996:1). - Met:
handleiding
UIA : DIKR 372.833 Y-CHRI 96
Bezit: 2; handleiding v. 2
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
oktober 1997
Bernstein, Wolf Z. - Pseudopartizipien im
deutschen Sprachgebrauch : ein Nachschlage¨
und Ubungsbuch
/ Wolf Z. Bernstein. Heidelberg : Groos, 1992. - 125 p. : ill. ISBN 3-87276-663-5
UIA : GER 372.880.30 Y-BERN 92
*UFSIA : SG-D-III 9.3.3/BER 2
Bie, de, J. - De viris illustribus / J. de Bie. - 2e
ed. - Antwerpen : Nederlandsche Boekhandel,
1970. - 288 p. - (Palatinus : Latijnse
leerboeken voor het middelbaar onderwijs ;
1970:1). - Nederlandse en Latijnse tekst; met:
Vocabularium ; Grammatica
UIA : BC-B 8597
Bezit: Basiswerk; Vocabularium/grammatica
Bragt, van, L. - Marcus en Curia / L. van
Bragt. - 3e ed. - Antwerpen : Nederlandsche
Boekhandel, 1974. - 371 p. - (Palatinus :
Latijnse leerboeken voor het middelbaar
onderwijs ; 1974:1). - Nederlandse en Latijnse
tekst. - ISBN 90-289-9953-1
UIA : BC-B 8595
Breuval, No¨el. - Communicatie, vorming en
opvoeding / No¨el Breuval. - Leuven : Acco,
1981. - 276 p. : ill. - ISBN 90-334-0317-X
UIA : BC-C 3554
Carette, Ivan. - Statistiek in modules : een
niet-wiskundige aanpak voor het HOBU / Ivan
Carette ; Carine Feryn-Patfoort. - 2e ed. Leuven : Wolters, 1990. - 189 p. ISBN 90-309-7625-X
RUCA : CBG 519 N 114
*LUC : 519.2 CARE 1990
*RUCA : BFG-HOUVE
Chem 13 news. - Waterloo, Ont. ISSN 0703-1157
UIA : DIKR 37 E-CHEM
Bezit: 249(1997)–
Deleersnyder, Andr´e P. - Thesaurus : Latijns
basisvocabularium, werkschrift / Andr´e P.
Deleersnyder. - Oostmalle : De Sikkel, 1991. 48 p. - ISBN 90-260-3338-9
UIA : DIKR 372.880.7 Y-DELE 91
Delhaas, Ruud J. - Van loep tot verrekijker :
instrumenten voor NME-coo¨ rdinatoren en hun
netwerken / Ruud J. Delhaas. - Leuven :
Garant, 1997. - 239 p. : ill. ISBN 90-5350-478-8
UIA : DIKR 372.857 G-DELH 97
Dewinne, Paul. - Wiskundig lexicon / Paul
Dewinne ; L´eon Friant. - Antwerpen :
Standaard, 1995. - 311 p. : ill. ISBN 90-02-16958-2
RUCA : CBG 511 N 80
*UIA : DIKR 372.851 BB-DEWI 95
Dienst, Leonore. - Training Deutsch f¨ur den
Beruf : Ubungen mit Erl¨auterungen zum
Wortschatz, zur Grammatik, zum Lesen, H¨oren
und Schreiben / Leonore Dienst ; Rotrant Koll ;
Birgit Rabofski. - Ismaning : Verlag f¨ur
Deutsch, 1996. - 176 p. - ISBN 3-88532-914-X
RUCA : KREME
Einstufungstests f¨ur Anf¨anger- und
Fortgeschrittenkurse. - Ismaning : Verlag f¨ur
Deutsch, 1994. - 108 p. - ISBN 3-88532-900-X
RUCA : KREME
Fuentes Rodr´ıguez, Catalina. - Ejercicios de
sintaxis supraoracional / Catalina Fuentes
Rodr´ıguez. - Madrid : Arco Libros, 1996. 79 p. - (Cuadernos de lengua espa˜nola ;
1996:8). - ISBN 84-7635-187-9
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
UFSIA : ROM 806.0 H 5 FUEN 96
Galisson, Robert. - D’hier a` aujourd’hui la
didactique des langues e´ trang`eres : du
structuralisme au fonctionnalisme / Robert
Galisson. - Paris : CLE international, 1980. 159 p. - (Didactique des langues e´ trang`eres ;
1980:2). - ISBN 2-19-033256-7
LUC : 372.880 GALI 1980
*UFSIA : ROM 372.880 G-GALI 80
*UIA : GER 372.880 G-GALI 80
Granges, des, Charles Marc. - La litt´erature
expliqu´ee : notions d’histoire litt´eraire,
morceaux choisis, mod`eles de lecture
expliqu´ee, questions d’examen / Charles Marc
des Granges ; Ch. Charrier. - 39e ed. - Paris :
Hatier, 1959. - 682 p.
UFSIA : MAG-A 10117
H¨aussermann, Ulrich. - Aufgaben-Handbuch
Deutsch als Fremdsprache : Abriu0df einer
¨
Aufgaben- und Ubungstypologie
/ Ulrich
H¨aussermann ; Hans-Eberhard Piepho. Mu¨ nchen : Iudicium, 1996. - 528 p. : ill. ISBN 3-89129-269-4
RUCA : KREME
*UIA : DIKR 372.880.30 G-HAEU 96
Hegyes, Katalin. - H¨orfelder :
H¨orverstehensprogramm f¨ur die Mittelstufe
Deutsch als Fremdsprache : Training zum
selektiven, kursorischen und detaillierten
H¨oren mit Aufgaben, Texttranskriptionen und
L¨osungen / Katalin Hegyes ; Roland Schmidt ;
Gyo¨ rgyi Szalay. - Ismaning : Verlag f¨ur
Deutsch, 1997. - 3 audiocassettes. - Met:
H¨orfelder. - ISBN 3-88532-751-1
UFSIA : Germ
Bezit: 3 audiocassetes; H¨ortexte
H¨offgen, Adelheid. - Deutsch lernen f¨ur den
Beruf : Kommunikation am Arbeitsplatz /
Adelheid H¨offgen. - Ismaning : Verlag f¨ur
Deutsch, 1996. - 264 p. - ISBN 3-88532-354-0
RUCA : KREME
Jaffke, Christoph. - Fremdsprachen f¨ur alle
Kinder : Erfahrungen der Waldorfschulen mit
dem Fr¨uhbeginn / Christoph Jaffke ; Magda
Maier. - Leipzig : Klett, 1997. - 109 p. : ill. ISBN 3-12-586410-0
UIA : GER 372.880 G-JAFF 97
Jennekens, Eduard. - Algebra, 2 [voor het 5de
jaar vrij VSO programma] / Eduard
Jennekens ; G. Deen. - Malle : De Sikkel ,
1988. - 423 p. - (Studiepakket wiskunde ;
5:2). - ISBN 90-260-3219-6
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1988
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Analyse, 1 [voor het 5de
jaar vrij VSO programma] / Eduard
Jennekens ; G. Deen. - Malle : De Sikkel,
1989. - 306 p. - (Studiepakket wiskunde ;
5:4). - ISBN 90-260-3213-7
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1989
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Analyse, 2 [6e jaar] /
Eduard Jennekens ; G. Deen. - Malle : De
Sikkel, 1989. - 332 p. - (Studiepakket
wiskunde ; 6:B). - ISBN 90-260-3244-7
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1989
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
2
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
Jennekens, Eduard. - Analytische meetkunde, 2 /
Eduard Jennekens ; G. Deen. - Malle : De
Sikkel, 1991. - 427 p. - (Studiepakket
wiskunde ; 6:D). - ISBN 90-260-2497-5
RUCA : CBG 37 N 56
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Goniometrie en
driehoeksmeting / Eduard Jennekens ; G.
Deen. - 2e ed. - Oostmalle : De Sikkel, 1993. 245 p. - (Studiepakket wiskunde ; 5:5). ISBN 90-260-3324-9
RUCA : CBG 37 N 56
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Ruimtemeetkunde /
Eduard Jennekens ; G. Deen. - Malle : De
Sikkel, 1989. - 278 p. : ill. - (Studiepakket
wiskunde ; 5:3). - ISBN 90-260-3212-9
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1989
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Statistiek, combinatieleer,
kansrekening / Eduard Jennekens ; G. Deen. Malle : Sikkel, 1990. - 303 p. - (Studiepakket
wiskunde ; 6:A). - ISBN 90-260-3279-X
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1990
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Longman essential activator : put your ideas
into words / [edit.] Emma Campbell ; Lizzie
Warren ; Michael Rundell ; et al. - Harlow :
Longman, 1997. - 997 p. - Met: Workbook. ISBN 0-582-24742-X
UFSIA : Germ
Bezit: Basiswerk ; Workbook
Lopez Ruiz, Luis. - Historietas y pasatiempos :
nivel 1 / Luis Lopez Ruiz. - 2e ed. - Madrid :
Edelsa, 1995. - 62 p. : ill. ISBN 84-85786-97-1
UFSIA : ROM 372.880.6 Y-LOPE 95
Mens, A. - De re publica / A. Mens. Antwerpen : Nederlandsche Boekhandel,
1969. - 192 p. - (Palatinus : Latijnse
leerboeken voor het middelbaar onderwijs ;
1969:1). - Nederlandse en Latijnse tekst
UIA : BC-B 8599
Mimi muis leert de vormen. - Malle : Ballon,
1997. - ill. 1 muis, 4 blokjes. ISBN 90-374-2650-6
SBA : D 600287
Quesada Marco, Sebasti´an. - Curso de
civilizaci´on espa˜nola / Sebasti´an Quesada
Marco. - 2e ed. - Madrid : Sociedad General
Espa˜nola de Librer´ıa, 1996. - 223 p. : ill. ISBN 84-7143-489-X
LUC : 806.0 QUES 1996
*UFSIA : ROM 372.880.6 Y-QUES 96
Reader response in elementary classrooms :
quest and discovery / [edit.] Nicholas J.
Karolides. - Mahwah, N.J. : Erlbaum, 1997. 368 p. : ill. - ISBN 0-8058-2260-7
UFSIA : Germ
Redesigning English : new texts, new identities /
[edit.] Sharon Goodman ; David Graddol. London : Routledge, 1996. - 250 p. : ill. - (The
English language : past, present and future ;
1996:3). - ISBN 0-415-13124-3
UFSIA : Germ
*UIA : GER 372.880.20 Y-GOOD 96
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
oktober 1997
Rousselle, M. - Analyse en implementatie :
methodisch oplossen van problemen / M.
Rousselle. - Oostmalle : De Sikkel, 1996. 2 v. : ill. - Met: handleiding
UIA : DIKR 372.851 Y-ROUS 96
Bezit: 2
Schrijver, de, Arnold. - Interned / Arnold de
Schrijver ; Mai Gysels ; Wilfried van
Rompaey. - Lier : Van In, 1997-. - z.p. : ill. Met: werkschrift; handleiding. ISBN 90-306-2489-2
UIA : DIKR 372.880.39 Y-SCHR 97
Bezit: 1; werkschrift v. 1
Signaal / [edit.] Herman Henderickx. - Kapellen :
Pelckmans, 1996-. - 6 v. : ill. - Met:
handleiding; werkboek; audiocassettes
UIA : DIKR 372.880.39 Y-HEND 96
Bezit: 1, 5–6; werkboek v. 1; handleiding v. 1, 5–6;
Staelens, R. - Talent voor taal / R. Staelens ; R.
Descheemaeker ; R. Delannoy. - Antwerpen :
Standaard, 1996-. - ill. - Met: werkboek;
handleiding; vademecum
UIA : DIKR 372.880.39 Y-STAE 96
Bezit: 1–3; werkboek v. 1–3; handleiding v. 1–3; 3TSO;
Teijlingen, van, Hans. - Voorlichting en educatie
in Nationale Parken : cursusboek / Hans van
Teijlingen ; Overcinge de Klencke te Havelte ;
[edit.] Micha¨el Steeghs. - Amsterdam : IVN,
c.1993. - 40 p. : ill. - (Training en opleiding ;
1993:1). - ISBN 90-70168-34-0
UIA : DIKR - DAME
Thielemans, H. - Griekse oefeningen / H.
Thielemans ; J. Chaineux. - Wetteren :
Universa, s.a. - Nederlandse en Griekse tekst
UIA : BC-B 8600
Bezit: 1
Vanwalle, Herwig. - Netwerk Nederlands /
Herwig Vanwalle ; Nele Broothaerts ; Marleen
Lippens ; et al. - Antwerpen : Den Gulden
Engel, 1997-. - ill.
UIA : DIKR 372.880.39 Y-VANW 97
Bezit: 1; Werkboek A v. 1 (met diskette);
Vroey, de, Jean-Claude. - Explosief : chemie
met experimenten [3de tot 6de leerjaar ASO] /
Jean-Claude de Vroey ; J.L. Putman. Oostmalle : De Sikkel, 1990-. - Met:
handleiding. - ISBN 90-260-3288-9
RUCA : CBG 54 N 66
Bezit: 1; 1,B; 2
*LUC : 54 DEVR 1990
Bezit: Handboek ; handleiding
*UIA : DIKR 372.854 Y-VROE 92
Bezit: 1:B; 2–3
Weijerman-Hofman, H. - Hoe schrijf ik een
Franse brief ? / H. Weijerman-Hofman. - 6e
ed. - Den Haag : Kruseman, 1979. - 110 p. (Hoe schrijf ik ... ; 1979:1). ISBN 90-233-0099-8
HHA : LZ 372.880.4 G-WEIJ 1979
378: Hoger onderwijs
Beernaert, Yves. - Co¨ordinatie en evaluatie van
het HOBU : eindrapport van het BTK-project
7174 / Yves Beernaert ; Jules Boven ; Rob
Jamaels ; et al. - Brussel : NVKHO, 1982. 175 p. samenvatting
HHA : LZ 378 L-B-BEER 1982
*UFSIA : DSA 378 G-BEER 82
*UFSIA : MAG-C 2676
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Belgi¨e. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Onderwijs.
Bestuur Statistiek. - HOBU beperkte telling /
Belgi¨e. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Onderwijs.
Bestuur Statistiek. - Brussel. - Voortgezet door:
Statinfo: beperkte statistische telling van de
leerlingen- en studentenaantallen in
september-oktober
HHA : LZ-STA-B 378 HOBU
Bezit: (1991/1992–1992/1993)
*SBA : 572590
Bezit: (oktober 1992)
[503613]
*UFSIA : MAG-ANN-B/2070
Bezit: (1991/1992–1992/1993)
Bonneu, Marc. - Architectuur en vormgeving /
Marc Bonneu. - 9e ed. - Leuven : Garant,
1995. - 96 p. - (Mijn toekomst : hoger
onderwijs en beroep ; 16). ISBN 90-5350-436-2
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
*LUC : 378 TOEK 1995
*UFSIA : LZ 378 A-TOEK 95:16
Bonneu, Marc. - Industrie en technologie :
opleidingen tot industrieel en burgerlijk
ingenieur / Marc Bonneu. - 9e ed. - Leuven :
Garant, 1995. - 111 p. - (Mijn toekomst : hoger
onderwijs en beroep ; 7). ISBN 90-5350-427-3
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
*LUC : 378 TOEK 1995
*UFSIA : LZ 378 A-TOEK 95:7
Bonneu, Marc. - Industrie en technologie :
opleidingen van e´ e´ n cyclus / Marc Bonneu. - 9e
ed. - Leuven : Galant, 1997. - 2 v. - (Mijn
toekomst : hoger onderwijs en beroep ; 6). ISBN 90-5350-606-3
RUCA : CBG 37 N 57
Bezit: A–B
RUCA : DSSB
Bezit: A–B
Brophy, Peter. - The role of the library in
franchised higher education courses / Peter
Brophy ; Deborah Goodall. - London : South
Bank University, 1997. - 11 p. - (Library and
information briefings ; 72)
UFSIA : MAG-T 24:72
Ceyssens, Alfons. - De economische sector :
academische opleidingen en twee
cycli-opleidingen / Alfons Ceyssens. - 9e ed. Leuven : Garant, 1995. - 108 p. - (Mijn
toekomst : hoger onderwijs en beroep ; 12). ISBN 90-5350-432-X
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
*LUC : 378 TOEK 1995
*UFSIA : LZ 378 A-TOEK 95:12
Ceyssens, Alfons. - Godsdienst, wijsbegeerte en
moraal / Alfons Ceyssens. - 9e ed. - Leuven :
Garant, 1995. - 92 p. - (Mijn toekomst : hoger
onderwijs en beroep ; 18). ISBN 90-5350-438-9
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
*LUC : 378 TOEK 1995
*UFSIA : LZ 378 A-TOEK 95:18
3
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
Ceyssens, Alfons. - De juridische en
criminologische sector / Alfons Ceyssens. - 9e
ed. - Leuven : Garant, 1995. - 103 p. - (Mijn
toekomst : hoger onderwijs en beroep ; 10). ISBN 90-5350-430-3
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
*LUC : 378 TOEK 1995
*UFSIA : LZ 378 A-TOEK 95:10
Corte, de, Georges. - Secundair en hoger
onderwijs in het arrondissement Antwerpen :
instellingen en studierichtingen / Georges de
Corte ; et al. - Wilrijk
UIA : DIKR 37 E-SHAN
Bezit: Alleen laatste uitg.
*SBA : 501635
Bezit: 5(1982)
*UFSIA : DSA 371 E-SECU
Bezit: 14(1995/1996)
*UFSIA : LZ 371 F 1 SECU
Bezit: 8(1985); 12(1989/1990)–
Oude jr. ANN B/762
Exelmans, Jan. - Gezondheidszorg :
academische opleidingen / Jan Exelmans. - 9e
ed. - Leuven : Galant, 1995. - 142 p. - (Mijn
toekomst : hoger onderwijs en beroep ; 3). ISBN 90-5350-423-0
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
*LUC : 378 TOEK 1995
*UFSIA : LZ 378 A-TOEK 95:3
Exelmans, Jan. - Gezondheidszorg : opleidingen
van e´ e´ n cyclus / Jan Exelmans. - 9e ed. Leuven : Garant, 1997. - 127 p. - (Mijn
toekomst : hoger onderwijs en beroep ; 2). ISBN 90-5350-605-5
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
Exelmans, Jan. - Lichamelijke opvoeding en
revalidatie / Jan Exelmans. - 9e ed. - Leuven :
Garant, 1995. - 111 p. - (Mijn toekomst : hoger
onderwijs en beroep ; 4). ISBN 90-5350-424-9
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
*LUC : 378 TOEK 1995
*UFSIA : LZ 378 A-TOEK 95:4
Exelmans, Jan. - Uniformberoepen : opleidingen
in de burgerluchtvaart, de burgerzeevaart, het
leger, de politie en de rijkswacht / Jan
Exelmans. - 9e ed. - Leuven : Garant, 1997. 128 p. - (Mijn toekomst : hoger onderwijs en
beroep ; 19). - ISBN 90-5350-609-8
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
Facult´es universitaires Saint-Louis. - Bruxelles
UIA : BC-E 586
Bezit: 1(1997/1998)–
Frankrijk. Minist`ere des affaires e´ trang`eres. Je vais en France : guide a` l’intention des
e´ tudiants e´ trangers / [edit.] Claude Montmory ;
Frankrijk. Minist`ere des affaires e´ trang`eres ;
Frankrijk. Minist`ere de la coop´eration ; Centre
national des œuvres universitaires et scolaires
[Frankrijk]
HHA : LZ 378 L-F-FRAN
Bezit: (1990)
Groep Handelshogeschool [Antwerpen]. Centrum voor senioren-updating / Groep
Handelshogeschool [Antwerpen]. - Antwerpen,
1996. - 15 p.
oktober 1997
Groep Handelshogeschool [Antwerpen]. Executive MBA program guide / Groep
Handelshogeschool [Antwerpen]. Antwerpen : s.n., 1995. - 28 p. : ill.
SBA : 600283
Handelshogeschool Antwerpen. - Kandidaat en
licentiaat handelswetenschappen, namiddagof avondcolleges : studiegids /
Handelshogeschool Antwerpen. - Antwerpen
SBA : 600286
Bezit: (1993/1994)
Handelshogeschool Antwerpen. - Licentiaat
handelswetenschappen : in vier of vijf jaar
namiddag- of avondcolleges /
Handelshogeschool Antwerpen. - Antwerpen,
1997. - 72 p.
SBA : 600285
Higher education policy in Finland. - Helsinki :
Ministry of Education, 1996. - 118 p. ISBN 951-53-0837-2
UIA : BC-C 3572
Jamart, Paul. - De artistieke sector / Paul
Jamart. - 9e ed. - Leuven : Garant, 1995. 142 p. - (Mijn toekomst : hoger onderwijs en
beroep ; 17). - ISBN 90-5350-437-0
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
*LUC : 378 TOEK 1995
*UFSIA : LZ 378 A-TOEK 95:17
Jamart, Paul. - Landbouw en biotechniek / Paul
Jamart. - 9e ed. - Leuven : Garant, 1995. 92 p. - (Mijn toekomst : hoger onderwijs en
beroep ; 9). - ISBN 90-5350-429-X
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
*LUC : 378 TOEK 1995
*UFSIA : LZ 378 A-TOEK 95:9
Jamart, Paul. - Wetenschappen / Paul Jamart. 9e ed. - Leuven : Garant, 1995. - 132 p. - (Mijn
toekomst : hoger onderwijs en beroep ; 8). ISBN 90-5350-428-1
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
*LUC : 378 TOEK 1995
*UFSIA : LZ 378 A-TOEK 95:8
Onderwijskunde hoger onderwijs : handboek
voor docenten / [edit.] Geert T.M. ten Dam ;
Hans F.M.J. van Hout ; Cees Terlouw ; et al. Assen : Van Gorcum, 1997. - 368 p. ISBN 90-232-3118-X
UIA : DIKR 378.147 G-DAM 97
*UFSIA : LZ 378 G-DAM 97
Le p´eriple cid`epien : une exp´erience de
formation et de recherche en population et
d´eveloppement, 1987-1995 / [edit.] Michel
Willems. - Louvain-la-Neuve : CIDEP, 1995. 178 p. : ill. - ISBN 2-87209-418-0
RUCA : CB 37 M-B 40.216
*LUC : 301.185.1 WILL 1995
*UIA : PSW 312.8 G-WILL 95
Smolders, Marcel. - Bedrijfsbeheer en
toegepaste informatica : opleidingen van e´ e´ n
cyclus / Marcel Smolders. - 9e ed. - Leuven :
Garant, 1997. - 111 p. - (Mijn toekomst : hoger
onderwijs en beroep ; 11). ISBN 90-5350-431-1
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
Smolders, Marcel. - Communicatie en toerisme /
Marcel Smolders. - 9e ed. - Leuven : Garant,
1995. - 103 p. - (Mijn toekomst : hoger
onderwijs en beroep ; 15). ISBN 90-5350-435-4
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
*LUC : 378 TOEK 1995
*UFSIA : LZ 378 A-TOEK 95:15
Smolders, Marcel. - Moderne westerse talen /
Marcel Smolders. - 9e ed. - Leuven : Garant,
1995. - 135 p. - (Mijn toekomst : hoger
onderwijs en beroep ; 13). ISBN 90-5350-433-8
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
*LUC : 378 TOEK 1995
*UFSIA : LZ 378 A-TOEK 95:13
Studeren aan de Universiteit Antwerpen :
RUCA, UFSIA, UIA. - Antwerpen : UA,
1997. - 43 p. : ill.
AHB : 378 G-STUD 97
Vlaamse Interuniversitaire Raad [Brussel]. Statistische gegevens betreffende de
studentenbevolking aan de Vlaamse
universitaire instellingen / Vlaamse
Interuniversitaire Raad [Brussel]. - Brussel
HHA : LZ-STA-B 378 SGSVU
Bezit: (1980/1981–1982/1983)
*LUC : 378 STAT 1984-1985
Bezit: (1983–1984); (1984–1985)
*UFSIA : DSA 378 E-STAT
Bezit: (1982/1983–1988/1989); (1995/1996)
Vogels, Fernand. - Niet-westerse talen en
culturen, geschiedenis, kunstwetenschappen en
archeologie / Fernand Vogels. - 9e ed. Leuven : Garant, 1995. - 128 p. - (Mijn
toekomst : hoger onderwijs en beroep ; 14). ISBN 90-5350-434-6
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
*LUC : 378 TOEK 1995
*UFSIA : LZ 378 A-TOEK 95:14
Vogels, Fernand. - Onderwijs / Fernand Vogels. 9e ed. - Leuven : Galant, 1997. - 135 p. - (Mijn
toekomst : hoger onderwijs en beroep ; 1). ISBN 90-5350-604-7
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
Vogels, Fernand. - De sociale, psychologische en
pedagogische sector / Fernand Vogels. - 9e
ed. - Leuven : Garant, 1995. - 133 p. - (Mijn
toekomst : hoger onderwijs en beroep ; 5). ISBN 90-5350-425-7
RUCA : CBG 37 N 57
RUCA : DSSB
*LUC : 378 TOEK 1995
*UFSIA : LZ 378 A-TOEK 95:5
SBA : 600284
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
4
Lijst R: Recht
34: Recht
Barbosa, Augustinus. - Collectanea in codicem
Justiniani, ex doctoribus tum priscis, tum
neotericis / Augustinus Barbosa. - Editio
ultima prioribus emendatior. - Lugduni :
Sumptibus Anisson, 1720. - 2 v. 28 cm.
UFSIA : MAG-P 15.255
Bezit: 1–2
2 v. in 1
Burgerlijk wetboek / [edit.] Maarten Dambre ;
Johan Gerlo ; Hendrik Vuye ; et al. - Brugge
UIA : RECH 347 L-B-DAMB 96
Bezit: 1–2(1996/1997–1997)
*UFSIA : SR 8 A 1
Bezit: 1(1995/1996)
Buyck, Jean F. - Ren´e Victor : een hommage /
Jean F. Buyck. - Antwerpen : Pandora, 1997. 139 p. : ill. - ISBN 90-5325-062-X
HHA : LZ 70 G-BUYC 1997
*LUC : 70 BUYC 1997
*SBA : 599969
*UFSIA : MAG-C 11362
*UFSIA : RT-G-BUYC 97
*UIA : GER 70 G-VICT 97
Finland. Ministry of Justice. Information
Unit. - The legal system of Finland / Finland.
Ministry of Justice. Information Unit. Helsinki, 1997. - 12 p.
UIA : BC-B 8738
Hogan, Patrick Colm. - On interpretation :
meaning and inference in law, psychoanalysis,
and literature / Patrick Colm Hogan. - Athens,
Ga : University of Georgia Press, 1996. 235 p. - ISBN 0-8203-1724-1
UIA : GER 165 G-HOGA 96
Ripert, Georges. - Le d´eclin du droit : e´ tudes sur
la l´egislation contemporaine / Georges
Ripert. - Paris : Pichon, 1949. - 225 p.
UFSIA : MAG-B 36522
*HHA : MAG 01.5.038
*UFSIA : RT-G-RIPE 49
*UIA : RECH 340.1 G-RIPE 49
Yeschke, Charles L. - The art of investigative
interviewing : a human approach to
testimonial evidence / Charles L. Yeschke. Boston, Mass. : Butterworth-Heinemann,
1997. - 242 p. - ISBN 0-7506-9808-X
UIA : PSW 34 G-YESC 97
34.09: Rechtsgeschiedenis
Ayala, de, Manuel Josef. - Diccionario de
gobierno y legislaci´on de Indias / Manuel Josef
de Ayala ; [edit.] Marta Milagros del Vas
Mingo. - Madrid : Ediciones de Cultura
Hisp´anica, 1988-1996. - 13 v. ISBN 84-7232-449-4
UFSIA : MAG-MEX-B 4634
Bezit: 1–13
Barbosa, Augustinus. - Tractatus varii /
Augustinus Barbosa. - Nunc rec`ens recogniti. Lugduni : Sumptibus Anisson, 1718. - 684 p.
30 cm.
UFSIA : MAG-P 15.252
Costumen der heerlicheden ende vryhede van
Ronsse. - Herdruckt. - Ghendt : Ghedruckt by
Franc¸ois d’Erckel, 1674. - 19 p. 31 cm. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1674:2)
Lijst R: Recht
oktober 1997
UFSIA : MAG-P 15.256:9
*UFSIA : Hist Ju
Costumen der stede, casselrye ende vassalryen
van Berghen S. Winocx. - Herdruckt. - Ghendt :
Ghedruckt by Francoys d’Erckel, 1675. - 62 p.
32 cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen
ende wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1675:13)
UFSIA : MAG-P 15.256:18
Costumen der stede ende casselrye van Belle. Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt by Franc¸oys
d’Erckel, 1674. - 40 p. 33 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1674:7)
UFSIA : MAG-P 15.256:25
Costumen der stede ende casselrye van
Brouckburch. - Ghendt : Ghedruckt by
Franchoys d’Erckel, 1674. - 26 p. 31 cm. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1674:3)
UFSIA : MAG-P 15.256:19
Costumen der stede ende casselrye van
Cortrycke. - Herdruckt. - Ghendt : Ghedruckt
by Franc¸ois d’Erckel, 1674. - 36, 12 p. 31
cm.. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1674:1)
UFSIA : MAG-P 15.256:6
Costumen der stede ende Lande van
Dendermonde. - Her-druckt. - Ghendt :
Ghedruckt by Francoys d’Erckel, 1675. - 20 p.
32 cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen
ende wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1675:5)
UFSIA : MAG-P 15.256:10
Costumen der stede ende poort midtsgaders den
leen-hove vande burcht van Nineve. Herdruckt. - Ghendt : Ghedruckt by Francoys
d’Erckel, 1675. - 6 p. 30 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1675:11)
UFSIA : MAG-P 15.256:16
Costumen ende keuren der stede van Oostende. Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt by Francoys
d’Erckel, [1671-1676]. - 18 p. 31 cm. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ;
[1671-1674]:2)
UFSIA : MAG-P 15.256:21
Costumen ende usantien der stede ende
Ambachte van Assenede. - Her-druckt. Ghendt : Ghedruckt by Francoys d’Erckel,
1675. - 22 p. 30 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1675:8)
UFSIA : MAG-P 15.256:13
Costumen ende usantien der stede van
Nieupoort. - Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt
by Francoys d’Erckel, [1671-1676]. - 22 p. 31
cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ;
[1671-1676]:1)
UFSIA : MAG-P 15.256:20
Costumen ende usantien der stede, vryhede ende
keure van Eecloo ende prochie van Lembeke. Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt by Francoys
d’Erckel, 1675. - 22 p. 31 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1675:9)
UFSIA : MAG-P 15.256:14
Costumen ende usantien vande stede ende
casselrye van Cassel. - Her-druckt. - Ghendt :
Ghedruckt by Franc¸ois d’Erckel, 1674. - 36 p.
32 cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen
ende wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1674:6)
UFSIA : MAG-P 15.256:24
Costumen ende usantien vande stede, keure,
ende jurisdictie van Poperinghe. - Herdruckt. Ghendt : Ghedruckt by Franc¸ois d’Erckel,
1674. - 29 p. 31 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1674:4)
UFSIA : MAG-P 15.256:22
Costumen vande twee steden ende Lande van
Aelst. - Herdruckt. - Ghendt : By Franchois
d’Erckel, 1675. - 46 p. 31 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1675:4)
UFSIA : MAG-P 15.256:8
Costumen vanden ambacte van Bouchaute. Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt by Francoys
d’Erckel, 1675. - 24, 6 p. 30 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1675:10)
UFSIA : MAG-P 15.256:15
Costumen vanden Lande van Waes. Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt by Francoys
d’Erckel, 1675. - 15 p. 31 p. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1675:7)
UFSIA : MAG-P 15.256:12
Costumen vanden princelicken leen-hove van
Dendermonde. - Her-druckt. - Ghendt :
Ghedruckt by Francoys d’Erckel, 1675. - 14 p.
31 cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen
ende wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1675:6)
UFSIA : MAG-P 15.256:11
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
1
Lijst R: Recht
oktober 1997
Costumen wetten ende statuten der stede ende
poorterye van Rousselare. - Her-druckt. Ghendt : Ghedruckt by Franc¸oys d’Erckel,
1674. - 23 p. 32 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1674:8)
UFSIA : MAG-P 15.256:26
Coustumes de la ville et bourgeoisie d’Estaires. Gand : Chez Francois d’Erckel, 1674. - 4 p. 30
cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1674:9)
UFSIA : MAG-P 15.256:27
Coustumes de la ville et eschevinage de Douay. s.l. : s.n., s.a. - 14 p. 30 cm. - (Vlaemsch recht :
dat is, Costumen ende wetten ghedecreteert by
de graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
s.a.:1)
UFSIA : MAG-P 15.256:30
Coustumes de la ville et eschevinage d’Orchies. s.l. : s.n., s.a. - 10 p. 32 cm. - (Vlaemsch recht :
dat is, Costumen ende wetten ghedecreteert by
de graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
s.a.:2)
UFSIA : MAG-P 15.256:31
Les coustumes et usages de la ville, taille,
banlieu, et eschevinage de Lille /
[medew.] Laureyns vanden Hane. - Gand :
Imprim´e chez Francois d’Ercle, 1676. - 23 p.
30 cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen
ende wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1676:4)
UFSIA : MAG-P 15.256:28
Coustumes et usages generaux et particuliers de
la salle, bailliage et chastellenie de Lille. Gand : Chez Francois d’Erckel, 1674. 48, 28 p. 30 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1674:10)
UFSIA : MAG-P 15.256:29
Coustumes locales et particulieres de la ville et
bourgeoisie de la Gorgue et de la loy d’Arras. s.l. : s.n., s.a. - 12 p. 31 cm. - (Vlaemsch recht :
dat is, Costumen ende wetten ghedecreteert by
de graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
s.a.:4)
UFSIA : MAG-P 15.256:33
Coustumes stils et usages de l’eschevinage de la
ville et cite de Tournay. - s.l. : s.n., s.a. - 24 p.
31 cm. - (Vlaemsch recht : dat is, Costumen
ende wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; s.a.:3)
UFSIA : MAG-P 15.256:32
Hane, vanden, Laureyns. - Costumen der stede
ende schependom van Ghendt / Laureyns
vanden Hane. - Ghendt : By Franchois
d’Erckel, 1676. - 148, 56 p. 31 cm. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1676:1)
UFSIA : MAG-P 15.256:1
Hane, vanden, Laureyns. - Costumen van het
princelick leen-hof vanden burgh van
Brugghe / Laureyns vanden Hane. - Ghendt :
By Franchois d’Erckel, 1675. - 40 p. 31 cm. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1675:1)
UFSIA : MAG-P 15.256:3
Hane, vanden, Laureyns. - Costumen wetten
ende statuten der stede ende poorterye van
Ipre / Laureyns vanden Hane. - Her-druckt. Ghendt : Ghedruckt by Francoys d’Erckel,
1676. - 56 p. 31 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1676:3)
UFSIA : MAG-P 15.256:4
Hane, vanden, Laureyns. - Keuren ende
costumen midtsgaders den deel-boeck vanden
Lande vanden Vryen / Laureyns vanden Hane. Her-druckt. - Ghendt : Ghedruckt by Francoys
d’Erckel, 1675. - 35, 44 p. 30 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; 1675:2)
UFSIA : MAG-P 15.256:5
Hane, vanden, Laureyns. - Wetten ende
costumen der stede van Brugghe / Laureyns
vanden Hane. - Ghendt : Ghedruckt by
Francoys d’Erckel, 1676. - 38 p. 31 cm. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1676:2)
UFSIA : MAG-P 15.256:2
Hanseryen ende acten van accord van yssuwe
tusschen de steden van Ghendt, Brugge, Ipre, ’t
Landt vanden Vryen, casselrye van Ipre,
Veurne, Veurne-Ambacht, Nieupoort,
Dixmuyde, Poperinge, S. Omars, Antwerpen
&c. - s.l. : s.n., s.a. - 18 p. 30 cm. - (Vlaemsch
recht : dat is, Costumen ende wetten
ghedecreteert by de graven ende gravinnen van
Vlaenderen ... mitsgaders notulen van recht
ende practycke ; s.a.:5)
UFSIA : MAG-P 15.256:34
Loix chartes et coustumes du chef-lieu de la ville
de Mons et des villes, et villages y resortissans,
avec plusieurs decrets en dependans, aussi
diverses autres chartes & coustumes. - Mons :
De l’imprimerie de Simeon de la Roche,
1663. - 486 p. : front. 17 cm.
UFSIA : MAG-P 13.633.1
Lijst R: Recht
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Convoluut
*SBA : E 2944
Nijkamp, Jet Nelly. - Novatio :
schuldvernieuwing in het middeleeuwse
geleerde recht / Jet Nelly Nijkamp. Amsterdam : VU Uitgeverij, 1997. - 187 p. ISBN 90-5383-537-7
UFSIA : ReG 7.3 G-NIJK 1997
Wetten, costumen ende statuten der stede ende
casselrye van Veurne. - Herdruckt. - Ghendt :
Ghedruckt by Francoys d’Erckel, 1675. 60, 6 p. 33 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1675:12)
UFSIA : MAG-P 15.256:17
Wetten, costumen, keuren ende usantien vande
zale ende casselrye van Ipre. - Herdruckt. Ghendt : Ghedruckt by Franc¸ois d’Erckel,
1674. - 49 p. 32 cm. - (Vlaemsch recht : dat is,
Costumen ende wetten ghedecreteert by de
graven ende gravinnen van Vlaenderen ...
mitsgaders notulen van recht ende practycke ;
1674:5)
UFSIA : MAG-P 15.256:23
Wetten ende costumen van de stede ende
casselrye van Audenaerde. - Ghendt : by
Franchois d’Erckel, 1675. - 86 p. 31 p. (Vlaemsch recht : dat is, Costumen ende
wetten ghedecreteert by de graven ende
gravinnen van Vlaenderen ... mitsgaders
notulen van recht ende practycke ; 1675:3)
UFSIA : MAG-P 15.256:7
341: Internationaal recht
Cour permanente d’arbitrage.
Secr´etaire-g´en´eral. - R`eglement facultatif
d’arbitrage entre les organisations
internationales et les parties priv´ees / Cour
permanente d’arbitrage. Secr´etaire-g´en´eral ;
Cour permanente d’arbitrage. Bureau
international. - La Haye, 1996. - 25 p.
UIA : BC-B 8753
Cour permanente d’arbitrage.
Secr´etaire-g´en´eral. - R`eglement facultatif
d’arbitrage pour les organisations
internationales et les e´ tats / Cour permanente
d’arbitrage. Secr´etaire-g´en´eral ; Cour
permanente d’arbitrage. Bureau international. La Haye, 1996. - 24 p.
UIA : BC-B 8751
Cour permanente d’arbitrage.
Secr´etaire-g´en´eral. - R`eglement facultatif de
conciliation / Cour permanente d’arbitrage.
Secr´etaire-g´en´eral ; Cour permanente
d’arbitrage. Bureau international. - La Haye,
1996. - 11 p.
UIA : BC-B 8754
Dehousse, Franklin. - Les r´esultats de la
Conf´erence intergouvernementale / Franklin
Dehousse. - Bruxelles : Centre de recherche et
d’information socio-politiquues, 1997. - 53 p. (Courrier hebdomadaire ; 1565-1566)
UFSIA : MAG-T 55:1565-1566
De Economische en Monetaire Unie en de
Belgische economie / [edit.] Paul van den
Bempt. - Antwerpen : Intersentia, 1997. 167 p. - ISBN 90-5095-005-1
HHA : LZ 338.2 L-B-BEMP 1997
*AHB : 339.7 L-EG-BEMP 97
*UFSIA : LZ 338.2 L-B-BEMP 97
*UIA : RECH 341.175 G-BEMP 97
Europese Unie. - Glossarium : de hervorming
van de Europese Unie in 150 definities /
Europese Unie. - Luxembourg : EUR-OP,
1997. - 72 p. - ISBN 92-828-0240-X
UIA : PSW 327 BB-GLOS 97
*UFSIA : LZ 341.175 BB-GLOS 97
Fontaine, Pascal. - Les institutions europ´eennes /
Pascal Fontaine ; Henri Malosse. - Paris : Retz,
1991. - 143 p. - (Les alphab´etiques Retz ; 16). ISBN 2-7256-1396-5
HHA : LZ 341.175 BB-FONT 1991
2
Lijst R: Recht
Gordon, Wendell. - The United Nations at the
crossroads of reform / Wendell Gordon. Armonk, N.Y. : Sharpe, 1994. - 285 p. (Studies in institutional economics ; 1994:1). ISBN 1-56324-401-2
UIA : PSW 327 G-GORD 94
Mayor, Federico. - UNESCO, an ideal in action :
the continuing relevance of a visionary text /
Federico Mayor ; [medew.] Sema Tanguiane. Paris : UNESCO, 1997. - 124 p. - (Cultures of
peace ; 1997:1). - ISBN 92-3-103364-6
UIA : BC 34 G-MAYO 97
Les Nations Unies a un carrefour critique : le
Sud doit agir sans tarder. - Gen`eve : Centre
Sud, 1993. - 51 p.
RUCA : CB 341 M-B 40.215
Permanent Court of Arbitration.
Secretary-General. - Optional conciliation
rules / Permanent Court of Arbitration.
Secretary-General ; Permanent Court of
Arbitration. International Bureau. - The Hague,
1996. - 11 p.
UIA : BC-B 8755
Permanent Court of Arbitration.
Secretary-General. - Optional rules for
arbitration between international
organizations and private parties / Permanent
Court of Arbitration. Secretary-General ;
Permanent Court of Arbitration. International
Bureau. - The Hague, 1996. - 25 p.
UIA : BC-B 8752
Permanent Court of Arbitration.
Secretary-General. - Optional rules for
arbitration involving international
organizations and states / Permanent Court of
Arbitration. Secretary-General ; Permanent
Court of Arbitration. International Bureau. The Hague, 1996. - 26 p.
UIA : BC-B 8750
Raimbault, Guy. - Comprendre simplement
l’Europe des quinze financi`ere et mon´etaire /
Guy Raimbault. - Paris : Editions JVDS,
1995. - 342 p. - ISBN 2-910952-03-7
HHA : LZ 341.175 G-RAIM 1995
Recente ontwikkelingen in het Europees
milieurecht; landbouw en milieu, concurrentie
en milieu = D´eveloppements r´ecents du droit
europ´een de l’environnement; agriculture et
environnement, concurrence et environnement /
[edit.] Damien Geradin. - Antwerpen : Kluwer,
1997. - 142 p. - ([Publicaties] ; 1997:1). Nederlandse, Franse en Engelse tekst. ISBN 90-5583-268-5
UIA : SCHK 628 G-GERA 97
Suy, Eric. - Leerboek van het volkenrecht / Eric
Suy. - Leuven : Acco, 1972-1973. - 2 v.
LUC : 341 SUY 1972-1973
Bezit: 1–2
*HHA : V-HHA
Bezit: 1–2
*RUCA : CB 341 N 4
Bezit: 1–2
*UFSIA : MAG 139 B 88
Bezit: 1–2
*UFSIA : SR 51 C 31
Bezit: 2
*UIA : RECH 341 B-SUY 72
Bezit: 1–2
Lijst R: Recht
oktober 1997
342: Publiek recht. Staatsrecht.
Administratief recht
Buelens, M. - Personeelsbeleid in
overheidsinstellingen : een beschrijvend en
comparatief onderzoek naar de effici¨entie en
effectiviteit van het personeelsbeleid binnen
overheidsinstellingen ter ondersteuning van
een sociaal innovatorisch beleid / M. Buelens ;
Herman van den Broeck ; E. Vanlommel ; et
al. - Brussel, 1996. - 154 p. - (Institutions
publiques = Overheidsinstellingen ; 1996:1)
RUCA : CB 35 M-B 40.186
*LUC : 658.3 BUEL 1996
*UFSIA : LZ 35 G-BUEL 96
*UIA : BC-C 3249
Constitutional laws of Finland : procedure of
Parliament. - Helsinki : Parliament of Finland,
1992. - 62 p. - ISBN 951-47-7333-0
UIA : BC-B 8739
Corruption and the global economy /
[edit.] Kimberly Ann Elliott. - Washington,
D.C. : Institute for International Economics,
1997. - 244 p. - ISBN 0-88132-233-4
UFSIA : LZ 35.07 G-ELLI 97
Council of Europe. - Convention for the
protection of human rights and dignity of the
human being with regard to the application of
biology and medicine : Convention on Human
Rights and Biomedicine = Convention sur les
droits de l’homme et la biom´edecine / Council
of Europe ; Conseil de l’Europe. - Strasbourg :
s.n., 1997. - 11 p. - (European treaty series =
S´erie des trait´es europ´eens ; 164). ISBN 92-871-3223-2
UIA : RECH 34 F-ETS:164
*UFSIA : MAG-C 11373
Dupont, L. - Rechtsbescherming van
gedetineerden / L. Dupont ; T. Peters ; G.
Smaers. - Brussel : DWTC, 1996. - 242 p. (Programma burger en rechtsbescherming =
Programme Protection juridique du citoyen ;
1996:1)
LUC : 342.7 DUPO 1996
*UFSIA : MAG-C 10647
*UFSIA : SR-XII-E 54
*UIA : BC 34 L-B-DUPO 96
The Finnish Parliament. - Helsinki : Finnish
Parliament, 1996. - 34 p. : ill.
UIA : BC-C 3573
Handboek ruimtelijke ordening en milieu /
[edit.] H.A.P. Zinger ; A.M. Cox ; M.J.F. van
Gerwen ; et al. - Alphen aan den Rijn
UFSIA : LZ 35.07 L-NL-HROM
Bezit: 1(1997)
Jacquemin, Nico. - O dierbaar Belgi¨e : ontstaan
en structuur van de federale staat : met de tekst
van de nieuwe Belgische grondwet / Nico
Jacquemin ; Mark van den Wijngaert ;
[medew.] Martine Goossens. - Antwerpen :
Hadewijch, 1996. - 222 p. ISBN 90-524-0346-5
UFSIA : PS 321 L-B-JACQ 96
*HHA : LZ 321 L-B-JACQ 1996
Johnson, Stanley P. - The environmental policy
of the European Communities / Stanley P.
Johnson ; Guy Corcelle. - 2e ed. - London :
Kluwer Law International, 1997. - 535 p. (International environmental law and policy
series ; 1997:1). - ISBN 90-411-0862-9
UIA : PSW 628 L-EG-JOHN 97
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Moesen, Wim. - De beheerstechnische effici¨entie
en effectiviteit van de belastingadministratie /
Wim Moesen ; Lucy Amez ; Annick Persoon. Brussel, 1996. - 86 p. - (Fiscaliteit = Fiscalit´e ;
1996:4)
RUCA : CB 35 M-B 40.200
*LUC : 35.08 MOES 1996
*UFSIA : LZ 336.2 L-B-MOES 96
*UIA : BC-C 3239
Sabbe, Francisca. - Effici¨entie en effectiviteit van
de belastingadministratie : een internationaal
vergelijkend onderzoek / Francisca Sabbe. Brussel, 1996. - 207 p. - (Fiscaliteit =
Fiscalit´e ; 1996:2)
RUCA : CB 35 M-B 40.190
*LUC : 336.2 SABB 1996
*UFSIA : LZ 336.2 G-SABB 96
*UIA : BC-C 3197
*UIA : RECH 351.72 L-B-SABB 96
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Rapport milieubeleidsovereenkomsten /
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Brussel, 1997. - 148 p. - (Rapporten ; 1997:1)
AHB : T 19
UIA : RECH 34 F-SERV:R,1997,1
Taeye, de, Stephan. - De herstelmaatregelen bij
bouwmisdrijven : artikel 68 en 70 van het
decreet betreffende de ruimtelijke ordening,
gecoo¨ rdineerd op 22 oktober 1996 / Stephan de
Taeye ; Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Leefmilieu en
Infrastructuur. Administratie Algemene
Administratieve Diensten afdeling Juridische
Dienstverlening. - Brussel, 1997. - 112 p.
LUC : 343 DETA 1997
Tijdschrift huurrecht. - Gent. - Voortzetting van:
Huurrecht
UFSIA : Recht
Bezit: 1(1997/1998)–
Vranckx, A.W. - Beheer over de onroerende
goederen van openbare rechtspersonen / A.W.
Vranckx ; Henri Coremans ; Jean Dujardin. 7e ed. - Brugge : Die Keure, 1997. - 159 p. (Administratieve rechtsbibliotheek : algemene
reeks ; 5). - ISBN 90-5751-0154
UIA : RECH 34 F-AR:5
UFSIA : LZ 35.07 F 2:5
UFSIA : Recht
343: Strafrecht
Dupont, L. - Rechtsbescherming van
gedetineerden / L. Dupont ; T. Peters ; G.
Smaers. - Brussel : DWTC, 1996. - 242 p. (Programma burger en rechtsbescherming =
Programme Protection juridique du citoyen ;
1996:1)
LUC : 342.7 DUPO 1996
*UFSIA : MAG-C 10647
*UFSIA : SR-XII-E 54
*UIA : BC 34 L-B-DUPO 96
Li`ege, cit´e. - Informations prinses par le syndic
de la cit´e de Liege, touchant les deportements
d’Oger Prosset, dans l’administration des
biens de la maison de Sainct Michel ocndiste
des communs pauvres en Isle, ensuite la
privation & destitution absolute dudit Prosset
de la recepte desdits biens / Li`ege, cit´e. - s.l. :
s.n., 1662. - 148 p. 16 cm.
UFSIA : MAG-P 12.938.3
Convoluut
3
Lijst R: Recht
Taeye, de, Stephan. - De herstelmaatregelen bij
bouwmisdrijven : artikel 68 en 70 van het
decreet betreffende de ruimtelijke ordening,
geco¨ordineerd op 22 oktober 1996 / Stephan de
Taeye ; Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Leefmilieu en
Infrastructuur. Administratie Algemene
Administratieve Diensten afdeling Juridische
Dienstverlening. - Brussel, 1997. - 112 p.
LUC : 343 DETA 1997
Vandoren, Andr´e. - De bestrijding van de
georganiseerde misdaad,
achterhoedegevechten of frontale aanpak .
Rechtsbedeling in het rechtsgebied van het Hof
van Beroep te Brussel = La lutte contre le
crime organis´e, combats d’arri`ere-garde ou
attaque de front . L’administ / Andr´e
Vandoren ; Andr´e van Oudenhove. - Brussel :
Hof van Beroep, 1996. - 53 p.
UIA : BC-B 8744
347: Burgerlijk recht
Barbosa, Augustinus. - Repertorium juris civilis
et canonici / Augustinus Barbosa. - Editio
novissima, a` mendis quæ prioribus irrepserant,
expurgata. - Lugduni : Apud Boudet, 1712. 250 p. 27 cm.
UFSIA : MAG-P 15.249
Bruyn, de, Wim. - Praktijkboek huurrecht 1997 :
commentaar, geannoteerd wetboek en
modellen / Wim de Bruyn ; Jo Vanbelle. Gent : Mys en Breesch, 1997. - 273 p. ISBN 90-5462-252-0
UIA : RECH 347.4 L-B-BRUY 97
Dirix, Eric. - Borgtocht en garantie, persoonlijke
zekerheden, actualia / Eric Dirix ; Achilles
Cuypers ; Laurie Lanoye ; et al. - Antwerpen :
Kluwer Rechtswetenschappen, 1997. - 269 p. (Voorrechten en hypotheken : grondige
studies ; 3)
UFSIA : Recht
Kommentar zum B¨urgerlichen Gesetzbuch mit
Einf¨uhrungsgesetz und Nebengesetzen :
allgemeiner Teil / [edit.] Karl-Heinz Gursky ;
Frank Peters ; Eberhard Schilken ; et al. - 13e
ed. - Berlin : J.Schweitzer Verlag, 1995-. (Kommentar zum B¨urgerlichen Gesetzbuch mit
Einf¨uhrungsgesetz und Nebengesetzen ; 1). ISBN 3-8059-0857-1
UIA : RECH 347 A-STAU 93
Bezit: 134–240
Koninklijke Federatie van Belgische
Notarissen. Nederlandstalige Regionale
Commissie. - Verkoop onroerende goederen,
hypothecaire leningen / Koninklijke Federatie
van Belgische Notarissen. Nederlandstalige
Regionale Commissie. - Brussel, 1980. - 70 p.
SBA : E 265388:[1]
*HHA : MAG 14.1.025
*UFSIA : MAG-B 21663
Recht der Kreditsicherheiten in europaischen
¨
L¨andern / [edit.] Johannes B¨armann. - Berlin,
1976-. - (Untersuchungen u¨ ber das Spar-, Giround Kreditwesen : Abteilung A :
Wirtschaftswissenschaft ; 50:1)
(Untersuchungen u¨ ber das Spar-, Giro- und
Kreditwesen : Abteilung B :
Rechtswissenschaft ; 11). - ISBN 3428037510
UFSIA : MAG-B 36739
oktober 1997
Tijdschrift huurrecht. - Gent. - Voortzetting van:
Huurrecht
UFSIA : Recht
Bezit: 1(1997/1998)–
Vranckx, A.W. - Beheer over de onroerende
goederen van openbare rechtspersonen / A.W.
Vranckx ; Henri Coremans ; Jean Dujardin. 7e ed. - Brugge : Die Keure, 1997. - 159 p. (Administratieve rechtsbibliotheek : algemene
reeks ; 5). - ISBN 90-5751-0154
UIA : RECH 34 F-AR:5
UFSIA : LZ 35.07 F 2:5
UFSIA : Recht
347.7: Handelsrecht.
Economisch recht. Financieel
recht. Vennootschapsrecht
Belastingwijzer belasting niet-inwoners
vennootschappen aanslagjaar. - Diegem. (Fiscaal wetboek = Code fiscal ; 1997:5)
UIA : RECH 34 F-FDV:1,50
Bezit: (1997)
*UFSIA : LZ 351.72 L-B-BNIV
Bezit: (1997)
Belgi¨e. Ministerie van Economische Zaken.
Bestuur Economische Informatie. Inventaris van de formaliteiten /
[compil.] Josiane de Winter ; Brigitte Cardyn ;
Belgi¨e. Ministerie van Economische Zaken.
Bestuur Economische Informatie. - Brussel,
1996. - 222 p.
HHA : LZ 351.82 L-B-WINT 1996
*UFSIA : LZ 351.82 L-B-WINT 96
Corbet, Jan. - Auteursrecht / Jan Corbet. Antwerpen : Story-Scientia, 1997. - 173 p. (Algemene practische rechtsverzameling ;
1997:2). - ISBN 90-5583-240-5
LUC : 347.77 CORB 1997
UFSIA : LZ 347 F 2:1997 CORB
UFSIA : Recht
Dautrebande, B. - L’offre et la demande de
services aux entreprises / B. Dautrebande ; E.
Vermeulen ; I. Stainier. - Bruxelles : Services
f´ed´eraux des affaires scientifiques, techniques
et culturelles, 1996. - 153 p. - (Diensten aan
ondernemingen = Services aux entreprises ;
1996:1)
RUCA : CB 338 M-B 40.188
*LUC : 338.46 DAUT 1996
*UFSIA : LZ 338.46 L-B-DAUT 96
*UIA : BC-C 3240
Droit et finance. - Paris : Editions Le Monde,
1993. - 301 p. - (Revue d’´economie financi`ere ;
25). - ISBN 2-87-899-072-2
UFSIA : MAG-T 86:25
Heremans, Dirk. - Financial markets and
insurance / Dirk Heremans ; Herman Cousy. Antwerpen : Maklu, 1996. - 277 p. - (Essays in
law and economics ; 3). - ISBN 90-6215-477-8
UFSIA : LZ 351.82 G-HERE 96
*UIA : RECH 351.82 G-HERE 96
Holloway, S.W.F. - Royal Pharmaceutical
Society of Great Britain 1841-1991 : a
political and social history / S.W.F.
Holloway. - London : Pharmaceutical Press,
1991. - 440 p. : ill. - ISBN 0-85369-244-0
UIA : FAR 615 G-HOLL 91
Recht der Kreditsicherheiten in europaischen
¨
L¨andern / [edit.] Johannes B¨armann. - Berlin,
1976-. - (Untersuchungen u¨ ber das Spar-, Giround Kreditwesen : Abteilung A :
Wirtschaftswissenschaft ; 50:1)
(Untersuchungen u¨ ber das Spar-, Giro- und
Kreditwesen : Abteilung B :
Rechtswissenschaft ; 11). - ISBN 3428037510
UFSIA : MAG-B 36739
Bezit: 3
*UIA : RECH 347.73 A-BAER 76
Bezit: 1–7
Seutter, Konstanze. - Eigennamen und Recht /
Konstanze Seutter. - T¨ubingen : Niemeyer,
1996. - 254 p. - (Reihe Germanistische
Linguistik ; 172). - ISBN 3-484-31172-X
RUCA : KREME
Tilleman, Bernard. - Bestuurdersvergoedingen
in vraag en antwoord 1997 : selectie van
juridische, fiscale en sociale vragen over
bestuurdersvergoedingen bij de aanvang van,
tijdens en bij het einde van een
bestuurdersmandaat / Bernard Tilleman ; Filip
Tilleman ; G´ery Lauwers ; et al. - Diegem :
Ced.Samsom, 1997. - 128 p. (Bedrijfseconomisch en juridisch dossier ;
1997:14)
LUC : 347.72 TILL 1997
Vervoort, Jos. - Vennootschapsbelasting :
basiscursus 1997-1998 / Jos Vervoort. - 6e ed. Kapellen : Pelckmans, 1997. - 380 p. ISBN 90-289-2330-6
HHA : LZ 372.834 G-VERV 1997
347.9: Gerechtelijk
privaatrecht
Vandoren, Andr´e. - De bestrijding van de
georganiseerde misdaad,
achterhoedegevechten of frontale aanpak .
Rechtsbedeling in het rechtsgebied van het Hof
van Beroep te Brussel = La lutte contre le
crime organis´e, combats d’arri`ere-garde ou
attaque de front . L’administ / Andr´e
Vandoren ; Andr´e van Oudenhove. - Brussel :
Hof van Beroep, 1996. - 53 p.
UIA : BC-B 8744
348: Kerkelijk recht
Barbosa, Augustinus. - Collectanea doctorum,
qui in suis operibus Concilii Tridentini loca
referentes ... in foro ecclesiastico versantibus
maxim`e utiles deciderunt / Augustinus
Barbosa. - Hac ultimˆa editione ab ipso auctore
recognita, & quamplurimorum additamentorum
acce ione sesquiampli`us aucta. - Lugduni :
Sumptibus Anisson, 1721. - 492 p. 29 cm.
UFSIA : MAG-P 15.253
Barbosa, Augustinus. - Juris ecclesiastici
universi libri tres / Augustinus Barbosa. Editio novissima, ab authore recognita, &
erroribus ablatis, utiliter locupletata. Lugduni : Sumptibus Anisson, 1718. - 444 p.
31 cm.
UFSIA : MAG-P 15.254
Bezit: 3
*UIA : RECH 347.73 A-BAER 76
Bezit: 1–7
Lijst R: Recht
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
4
Lijst R: Recht
Barbosa, Augustinus. - Pastoralis solicitudinis,
sive de officio et potestate episcopi, tripartita
descriptio / Augustinus Barbosa. - Nunc
ultim`um ab ipso auctore recognita, variis
resolutionibus exornata, & multis doctorum
citationibus, aliisque acce ionibus illustrata. Lugduni : Sumptibus Anisson, 1724. - 3 v. 29
cm.
UFSIA : MAG-P 15.250
Bezit: 1–3
3 v. in 1
Barbosa, Augustinus. - Praxis methodica
exigendi pensiones, adversus calumniantes, et
differentes eas solvere . Vota plurima decisiva,
et consultiva canonica / Augustinus Barbosa. Ultima editio prioribus emendatior. - Lugduni :
Sumptibus Anisson, 1722-1723. - 2 v. 29 cm.
UFSIA : MAG-P 15.251
Bezit: 1–2
2 v. in 1
Barbosa, Augustinus. - Repertorium juris civilis
et canonici / Augustinus Barbosa. - Editio
novissima, a` mendis quæ prioribus irrepserant,
expurgata. - Lugduni : Apud Boudet, 1712. 250 p. 27 cm.
UFSIA : MAG-P 15.249
35: Openbaar bestuur
Bestuursmemoriaal van de Provincie
Antwerpen. - Antwerpen
UIA : RECH 34 E-BMPA
Bezit: 7(1997)–
*SBA : E 3364
Bezit: (1815)–; ontbreekt: (juli–dec. 1829)
*UFSIA : LZ 34:6 (T)
Bezit: (1975)–
Oude jr. MAG 3520/4
351.72: Fiscaal recht
Avyle, van den, Gaston. - Guide fiscal
permanent / Gaston van den Avyle. - Diegem :
´
Kluwer Editions
juridiques Belgique, 1997-. Losbl.
UIA : RECH 351.72 L-B-AVYL 97
Bezit: 1–4
Belastingwijzer belasting niet-inwoners
vennootschappen aanslagjaar. - Diegem. (Fiscaal wetboek = Code fiscal ; 1997:5)
UIA : RECH 34 F-FDV:1,50
Bezit: (1997)
*UFSIA : LZ 351.72 L-B-BNIV
Bezit: (1997)
Belgi¨e. Ministerie van Financi¨en.
Hoofdbestuur der Directe Belastingen. Algemeen commentaar van de overeenkomsten
tot het vermijden van dubbele belasting /
Belgi¨e. Ministerie van Financi¨en.
Hoofdbestuur der Directe Belastingen. Brussel : Ministerie van Financi¨en, 1990-. 3 v. losbl.
RUCA : CB 336 B 49
Bezit: 1
*UIA : RECH 351.72 L-B-ALGE 90
Bezit: 1–3
Binon, F. - Incitants fiscaux, montages financiers
et finances publiques / F. Binon ; M. Dejardin ;
J.M. Deremince ; [et al]... - Bruxelles, 1996. 2 v. - (Fiscaliteit = Fiscalit´e ; 1996:3)
RUCA : CB 336 M-B 40.194
Bezit: +A
Lijst R: Recht
oktober 1997
*LUC : 336.2 BINO 1996
Bezit: A–B
*UFSIA : LZ 336.2 L-B-BINO 96
Bezit: A–B
*UIA : BC-C 3238
Bezit: A–B
Couturier, Jos J. - Het Belgisch belastingrecht in
hoofdlijnen / Jos J. Couturier ; Bruno Peeters. 5e ed. - Antwerpen : Maklu, 1997. - 861 p. ISBN 90-6215-553-7
RUCA : CB 351 N 12
*UFSIA : LZ 351.72 L-B-COUT 97
*UIA : RECH 351.72 L-B-COUT 97
Fiscaliteit, parafiscaliteit en de werking van de
arbeidsmarkt in Belgi¨e / [edit.] Andr´e van
Poeck ; Paul van Rompuy ; Jacques Vanneste ;
et al. - Brussel : Federale Diensten voor
Wetenschappelijke, Technische en Culturele
Aangelegenheden, 1996. - ill. - (Fiscaliteit =
Fiscalit´e ; 1996:5)
RUCA : CB 331 M-B 40.195
*LUC : 336.2 VANP 1996
*UFSIA : LZ 331.6 L-B-POEC 96
*UIA : RECH 351.72 L-B-POEC 96
Malherbe, Jacques. - Droit fiscal : l’impoˆ t des
soci´et´es / Jacques Malherbe ; Michel de Wolf ;
Christine Schotte. - Bruxelles : Larcier, 1997. 453 p. - (Pr´ecis de la Facult´e de droit de
l’Universit´e catholique de Louvain ; 1997:1). ISBN 2-8044-0328-9
UIA : RECH - PEET
Moesen, Wim. - De beheerstechnische effici¨entie
en effectiviteit van de belastingadministratie /
Wim Moesen ; Lucy Amez ; Annick Persoon. Brussel, 1996. - 86 p. - (Fiscaliteit = Fiscalit´e ;
1996:4)
RUCA : CB 35 M-B 40.200
*LUC : 35.08 MOES 1996
*UFSIA : LZ 336.2 L-B-MOES 96
*UIA : BC-C 3239
Sabbe, Francisca. - Effici¨entie en effectiviteit van
de belastingadministratie : een internationaal
vergelijkend onderzoek / Francisca Sabbe. Brussel, 1996. - 207 p. - (Fiscaliteit =
Fiscalit´e ; 1996:2)
RUCA : CB 35 M-B 40.190
*LUC : 336.2 SABB 1996
*UFSIA : LZ 336.2 G-SABB 96
*UIA : BC-C 3197
*UIA : RECH 351.72 L-B-SABB 96
Vandenberghe, Luk. - Aftrek en teruggaaf van
BTW : analyse van de Europese bepalingen en
hun implementatie in de Belgische
BTW-reglementering, in vergelijking met de
reglementering in Nederland, Frankrijk,
Duitsland, Itali¨e en het Verenigd Koninkrijk /
Luk Vandenberghe. - Leuven : Katholieke
Universiteit Leuven. - 3 v. - Proefschrift
UFSIA : V-CB
Bezit: 1–3
*UIA : BC-C 3448
Bezit: 1–3
Vervoort, Jos. - Belasting over de toegevoegde
waarde : een BTW-studie vanuit het
BTW-wetboek : basiscursus 1997-1998 met
geactualiseerd wetboek / Jos Vervoort. - 8e
ed. - Kapellen : Pelckmans, 1997. - 400 p. ISBN 90-289-2363-2
HHA : LZ 372.834 G-VERV 1997
Vervoort, Jos. - Personenbelasting : basiscursus
1997-1998 / Jos Vervoort. - 8e ed. - Kapellen :
Pelckmans, 1997. - 369 p. ISBN 90-289-2364-0
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
HHA : LZ 372.834 G-VERV 1997
Vervoort, Jos. - Vennootschapsbelasting :
basiscursus 1997-1998 / Jos Vervoort. - 6e ed. Kapellen : Pelckmans, 1997. - 380 p. ISBN 90-289-2330-6
HHA : LZ 372.834 G-VERV 1997
351.83: Sociaal recht
Cantillon, Bea. - Gezinsdimensie van de sociale
zekerheid : inventaris, kostprijs en
verdelingseffecten / Bea Cantillon ; B´er´enice
Storms ; Gerre Verbist. - Brussel : Federale
Diensten voor Wetenschappelijke, Technische
en Culturele Aangelegenheden, 1996. - 105 p. (Sociale zekerheid = S´ecurit´e sociale ; 1996:5)
RUCA : CB 30 M-B 40.201
*LUC : 301.185 CANT 1996
*UFSIA : DSSB 304 G-CANT 96
*UFSIA : MAG-C 10976
*UIA : PSW 351.84 L-B-CANT 96
Child labour : law and practice. - Geneva : ILO,
1991. - 224 p. - (Conditions of work digest ;
10:1). - ISBN 92-2-107751-9
RUCA : CUYVE
*UIA : PSW 301 E-CWD:10,1
Comparative disadvantages? Social regulations
and the global economy / [edit.] Pietro S.
Nivola. - Washington, D.C. : Brookings
Institution, 1997. - 368 p. ISBN 0-8157-6086-8
UFSIA : LZ 339.54 L-USA-NIVO 97
Dehaes, Viviane. - Gezinseffectrapportage :
loopbaanonderbreking en deeltijdse arbeid :
effecten van de arbeidssituatie op de gezinnen /
Viviane Dehaes ; Peter Vanzegbroeck ;
Edmond Lambrechts ; et al. - Brussel, 1997. 200 p. - (CBGS-document ; 1997:3)
UFSIA : DSSB 304 L-B-DEHA 97
UFSIA : LZ 351.83 L-B-DEHA 97
UIA : PSW 301.185 L-B-DEHA 97
Europese Commissie. - Uw sociale zekerheid
wanneer u zich verplaatst in de Europese
Unie : een praktische gids / Europese
Commissie. - Luxemburg : EUR-OP, 1995. 172 p. - ISBN 92-826-8934-4
HHA : LZ 351.84 L-EG-UWSO 1995
*RUCA : CB 35 M-B 39.389
*UFSIA : LZ 351.84 L-EG-SOCI 96
*UFSIA : PS 351.84 L-EG-UWSO 96
*UFSIA : SR-XI-C 66
*UIA : RECH 351.84 L-EG-UWSO 95
Europese Commissie. - Uw sociale zekerheid
wanneer u zich verplaatst in de Europese
Unie : een praktische gids / Europese
Commissie. - Luxemburg : EUR-OP, 1997. 230 p. - ISBN 92-826-8934-4
HHA : LZ 351.84 L-EG-UWSO 1997
*UFSIA : LZ 351.84 L-EG-SOCI 97
Le financement de la sant´e. - Paris : Editions Le
Monde, 1995. - 409 p. - (Revue d’´economie
financi`ere ; 34). - ISBN 2-87-899-122-2
UFSIA : MAG-T 86:34
Fiscaliteit, parafiscaliteit en de werking van de
arbeidsmarkt in Belgi¨e / [edit.] Andr´e van
Poeck ; Paul van Rompuy ; Jacques Vanneste ;
et al. - Brussel : Federale Diensten voor
Wetenschappelijke, Technische en Culturele
Aangelegenheden, 1996. - ill. - (Fiscaliteit =
Fiscalit´e ; 1996:5)
RUCA : CB 331 M-B 40.195
*LUC : 336.2 VANP 1996
5
Lijst R: Recht
oktober 1997
*UFSIA : LZ 331.6 L-B-POEC 96
*UIA : RECH 351.72 L-B-POEC 96
Jaarverslag / [regie] Rijksdienst voor
Pensioenen [Brussel]. - Brussel
UFSIA : MAG-ANN-B/2306
Bezit: (1996)–
Mathot, Axel. - Financi¨ele harmonisatie van de
sociale zekerheid / Axel Mathot ; Koen van
Gorp ; Johan Put. - Brussel : s.n., 1996. 268 p. - (Sociale zekerheid = S´ecurit´e sociale ;
1996:3)
RUCA : CB 351 M-B 40.198
*LUC : 351.84 MATH 1996
*UFSIA : LZ 351.84 L-B-MATH 96
*UIA : RECH 351.84 L-B-MATH 96
Mossink, J.C.M. - Trends in arbeid en
gezondheid 1996 / [edit.] I.L.D. Houtman ;
J.C.M. Mossink ; D.J. Klein Hesselink ; J.H.
Kwantes ; et al. - Amsterdam : NIA TNO, 1997
UIA : CA - D4
Bezit: (1996)
(Re)integratiebeleid arbeidsgehandicapten. Den Haag, 1997. - 152 p. - (Adviezen ;
1997:7). - ISBN 90-6587-652-9
UFSIA : MAG-C 11481
Sociale gids. - Leuven : SBB, 1988. - Losbl.
LUC : 351.83 SOCI 1988
De sociale uitgaven in Belgi¨e / [edit.] E. Omey ;
W. van Eeckhoutte ; J. Denduyver ;
[medew.] K. Verheye ; et al. - Brussel, 1996. 151 p. - (Sociale zekerheid = S´ecurit´e sociale ;
1996:7)
RUCA : CB 30 M-B 40.183
*UFSIA : DSSB 304 G-OMEY 96
*UFSIA : LZ 351.84 L-B-OMEY 96
*UIA : RECH 336 L-B-OMEY 96
Syst`emes de retraite : structure(s), d´efis et
perspectives. - Paris : Montchrestien, 1997. 289 p. - (Revue d’´economie financi`ere ; 40). ISBN 2-91-1144-244
UFSIA : MAG-T 86:40
Tercken, Veerle. - De niet-actieve bevolking in
Belgi¨e : de ouderen : descriptieve en
comparatieve benadering van statistische
bronnen / Veerle Tercken. - Brussel : Federale
Diensten voor Wetenschappelijke,Technische
en Culturele Aangelegenheden, 1997. - 102 p. (Sociale zekerheid = S´ecurit´e sociale ; 1997:2)
UIA : BC-C 3579
*UFSIA : LZ 351.84 L-B-TERC 97
Tweedelijnsinfrastructuur
arbeidsomstandigheden. - Den Haag : SER,
1997. - 57 p. - (Adviezen ; 1997:35). ISBN 90-6587-655-3
UFSIA : MAG-C 11480
Vanhuynegem, Philippe. - Comparaison des
syst`emes de protection sociale dans le domaine
des soins de sant´e, des retraites et des
assurances chˆomage en Europe / Philippe
Vanhuynegem ; [edit.] Michel Dispersyn ;
Yvan Guillaume. - Bruxelles : Services
f´ed´eraux des affaires scientifiques, techniques
et culturelles, 1996. - 123 p. - (Sociale
zekerheid = S´ecurit´e sociale ; 1996:1)
RUCA : CB 331 M-B 40.192
*LUC : 351.84 VANH 1996
*UFSIA : DSSB 304 G-VANH 96
*UFSIA : MAG-C 10969
*UIA : BC-C 3190
Lijst R: Recht
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
6
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
141.7: Politieke en sociale
filosofie
30: Sociologie
Adventures with Britannia : personalities,
politics, and culture in Britain / [edit.] William
Roger Louis. - Austin, Tex. : University of
Texas Press, 1996. - 342 p. ISBN 1-86064-115-6
UIA : PSW 942 G-LOUI 96
The aftermath of ’real existing socialism’ in
Eastern Europe / [edit.] Jacques Hersh ;
Johannes Dragsbaek Schmidt ; Anne
Lorentzen ; et al. - Basingstoke : Macmillan,
1996-1997. - 2 v. - (International political
economy series ; 1996:1)
UIA : PSW 338.2 L-EUR-HERS 96
De actualiteit van Marx / [edit.] G. Harmsen. Den Haag : Kruseman, 1964. - 183 p.
UFSIA : MAG-B 36551
*SBA : A 216664:[3]
Bergson, Henri. - Essai sur les donn´ees
imm´ediates de la conscience / Henri Bergson. Paris : Presses universitaires de France, 1958. 180 p. - (Biblioth`eque de philosophie
contemporaine ; 1958:4)
UFSIA : MAG-B 36615
Mosse, George L. - Il fascismo : verso una teoria
generale / George L. Mosse. - Roma : Laterza,
1996. - 94 p. - (Il nocciolo ; 24). ISBN 88-420-4903-4
UIA : GER 141.7 G-MOSS 96
Plato, - [Philosophus]. - Constitutie (Politeia) /
Plato [Philosophus] ; [vert.] Gerard
Koolschijn. - 4e ed. - Amsterdam : Athenaeum,
1995. - 294 p. - (Baskerville serie ; 1995:3). ISBN 90-253-5073-9
UIA : GER 875 P-PLAT 95
Popper, Karl R. - The self and its brain / Karl R.
Popper ; John C. Eccles. - Berlin : Springer,
1977. - 597 p. : ill. - ISBN 3-540-08307-3
UFSIA : MAG-B 36518
*LUC : 159.95 POPP 1977
*RUCA : CBG 612 M-B 25 513
*RUCA : KUYK
*UFSIA : SF-B 5 d 6/POP 8
Reynold, de, Gonzague. - L’Europe tragique : la
r´evolution moderne, la fin d’un monde /
Gonzague de Reynold. - 2e ed. - Paris : Spes,
1935. - 496 p.
UFSIA : MAG-B 36566
*SBA : E 179351
Spackman, Barbara. - Fascist virilities :
rhetoric, ideology, and social fantasy in Italy /
Barbara Spackman. - Minneapolis, Minn. :
University of Minnesota Press, 1996. - 187 p. ISBN 0-8166-2787-8
UIA : GER 82.095 H 6 SPAC 96
Temkin, Larry S. - Inequality / Larry S.
Temkin. - Oxford : Oxford University Press,
1993. - 352 p. - (Oxford ethics series ;
1993:1). - ISBN 0-19-511149-4
UFSIA : LZ 301.172 G-TEMK 93
Villoro, Luis. - En M´exico, entre libros :
pensadores del siglo 20 / Luis Villoro. M´exico, D.F. : Fondo de Cultura Economica,
´
1995. - 217 p. - (Cuadernos de La Gaceta ;
87). - ISBN 968-16-4422-0
UFSIA : MAG-MEX-B 5206
Visscher, de, Jacques. - Een te voltooien leven :
over rituelen van de moderne mens / Jacques
de Visscher. - Kapellen : Pelckmans, 1996. 192 p. - ISBN 90-289-2286-5
UFSIA : MAG-B 36576
*SBA : D 594609
Vos, H.M. - Filosofie van het geluk : de
werkelijkheid van de geluksidee / H.M. Vos. Utrecht : Spectrum, 1996. - 260 p. ISBN 90-274-5558-9
SBA : 600312
Zea, Leopoldo. - Discurso desde la marginaci´on
y la barbarie / Leopoldo Zea. - M´exico, D.F. :
Fondo de Cultura Econ´omica, 1992. - 258 p. (Colecci´on Tierra firme ; 1990:2). ISBN 968-16-3508-6
UFSIA : MAG-MEX-B 5204
Anad´on, Marta. - Le partenariat : d´efinitions,
enjeux, pratiques / Marta Anado´ n ; Beatriz
Canario ; Rui Canario ; et al. - Paris, 1997. ´
219 p. - (Education
permanente ; 131)
UFSIA : MAG-T 11:131
Aratjara : Aboriginal culture and literature in
Australia / [edit.] Dieter Riemenschneider ;
Geoffrey V. Davis. - Amsterdam : Rodopi,
1997. - 234 p. - (Cross/cultures : readings in
the post-colonial literatures in English ; 28). ISBN 90-4200132-1
UIA : GER 899 G-RIEM 97
Ardenne, d’, Patricia. - Transcultural
counselling in action / Patricia d’ Ardenne ;
Aruna Mahtani. - London : Sage, 1996. 130 p. - (Counselling in action ; 1996:1). ISBN 0-8039-8111-2
UIA : GER 301.151 G-ARDE 96
Baeten, Guy. - Mobiliteit : landschap van macht
en onmacht / Guy Baeten ; Andr´e Spithoven ;
Louis Albrechts. - Leuven : Acco, 1997. 157 p. : ill. - ISBN 90-334-3800-3
UIA : PSW 301.188 L-B-BAET 97
*UFSIA : LZ 301.188 L-B-BAET 97
*UFSIA : PS 301.188 L-B-BAET 97
Barnett, Ola W. - Family violence across the
lifespan : an introduction / Ola W. Barnett ;
Cindy Lou Miller-Perrin ; Robin D. Perrin. Thousand Oaks, Calif. : Sage, 1997. - 392 p. ISBN 0-7619-0707-6
UIA : PSW 301.185 G-BARN 97
Bastin, Georges. - Les techniques
sociom´etriques / Georges Bastin. - 3e dr. Paris : PUF, 1970. - 196 p. - (Collection SUP :
le psychologue ; 10)
UFSIA : MAG-A 10154
Baudrillard, Jean. - Cool memories / Jean
Baudrillard ; [vert.] Chris Turner. - Durham,
N.C. : Duke University Press, 1990-1996. 2 v. - (Post-contemporary interventions ;
1996:2)
UIA : PSW 301.173 G-BAUD 96
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bezit: 1–2
Bezit: 2
Baudrillard, Jean. - Revenge of the crystal :
selected writings on the modern object and its
destiny, 1968-1983 / Jean Baudrillard ;
[edit.] Paul Foss ; Julian Pefanis. - Leichhardt :
Pluto, 1990. - 198 p. - ISBN 0-949138-30-4
UIA : PSW 301.173 G-BAUD 90
Becker, H.A. - Simulatie in de sociale
wetenschappen / H.A. Becker. - Alphen aan
den Rijn : Samsom, 1976. - 252 p. - (Serie
Maatschappijbeelden ; 32). ISBN 90-14-02299-9
UFSIA : MAG-B 36693
oktober 1997
*UIA : PSW 681.3 G-BECK 76
Bequele, A. - First things first in child labour :
eliminating work detrimental to children / A.
Bequele ; W. Myers. - Geneva : International
Labour Office, 1995. - 163 p. - (ILO child
labour collection ; 1995:2). ISBN 92-2-109197-X
RUCA : CUYVE
Billig, Michael. - Ideology and opinions : studies
in rhetorical psychology / Michael Billig. London : Sage, 1991. - 216 p. (Loughborough studies in communication and
discourse ; 1991:1). - ISBN 0-8039-8331-X
UIA : GER 301.151 G-BILL 91
Blalock, Hubert M. [jr.]. - An introduction to
social research / Hubert M. Blalock [jr.]. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1970. 120 p. - (Prentice-Hall general sociology
series ; 1970:1). - ISBN 0-13-496828-X
UFSIA : MAG-B 36694
*RUCA : CB 30 M-B 11.581
*UIA : PSW 301.08 G-BLAL 70
Blalock, Hubert M. [jr.]. - Social statistics /
Hubert M. Blalock [jr.]. - 2e dr. - New York :
McGraw-Hill, 1972. - 583 p. - (McGraw-Hill
series in sociology ; 1972:2). ISBN 0-07-005751-6
UFSIA : MAG-B 36701
*UIA : PSW 301.08 G-BLAL 72
Blommaert, Jo. - Buitengewone loopbanen
worden gewoon / Jo Blommaert ; Anne-Marie
Pirard. - Brussel : Koning Boudewijnstichting,
1996. - 70 p. - (Arbeid en niet-arbeid morgen :
een toekomstverkennende reflectie = Travail et
non-travail : r´eflections ; 1996:4). ISBN 90-5130-210-X
UIA : PSW 301.188.1 L-B-BLOM 96
*SBA : D 593575
Boudon, Raymond. - Les math´ematiques en
sociologie / Raymond Boudon ;
[medew.] Jean-Paul Gr´emy. - Paris : PUF,
1971. - 269 p. - (Collection SUP : le
sociologue ; 25)
UFSIA : MAG-A 10155
Bowling, Ann. - Measuring health : a review of
quality of life measurement scales / Ann
Bowling. - 2e ed. - Buckingham : Open
University Press, 1997. - 159 p. ISBN 0-335-19754-X
RUCA : DBRAB
Breda, Jef. - Zorg aan chronisch-behoeftige
bejaarden : actuele situatie, kosten en trends /
Jef Breda ; An van Pellicom ; Stefan Crets. Antwerpen : DWTC, 1996. - 227 p. - (Sociale
zekerheid = S´ecurit´e sociale ; 1996:4)
RUCA : CB 301 M-B 40.202
*LUC : 304.4 BRED 1980
*UFSIA : DSSB 301 G-BRED 96
*UFSIA : MAG-C 10842
*UIA : PSW 301.52 L-B-BRED 96
British Association for Counselling. Counselling : the BAC counselling reader /
[edit.] Stephen Palmer ; Sheila Dainow ; Pat
Milner ; British Association for Counselling. London : Sage, 1996. - 641 p. ISBN 0-8039-7477-9
UIA : GER 301.151 G-PALM 96
1
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
Brooks, Philip C. - Research in archives : the
use of unpublished primary sources / Philip C.
Brooks. - Chicago, Ill. : University of Chicago
Press, 1969. - 127 p.
UFSIA : MAG-B 36696
Burton, Thomas L. - Social research techniques
for planners / Thomas L. Burton ; Gordon E.
Cherry. - London : Allen and Unwin, 1970. 137 p. - ISBN 0-04-711002-3
UFSIA : MAG-B 36695
Cantillon, Bea. - Gezinsdimensie van de sociale
zekerheid : inventaris, kostprijs en
verdelingseffecten / Bea Cantillon ; B´er´enice
Storms ; Gerre Verbist. - Brussel : Federale
Diensten voor Wetenschappelijke, Technische
en Culturele Aangelegenheden, 1996. - 105 p. (Sociale zekerheid = S´ecurit´e sociale ; 1996:5)
RUCA : CB 30 M-B 40.201
*LUC : 301.185 CANT 1996
*UFSIA : DSSB 304 G-CANT 96
*UFSIA : MAG-C 10976
*UIA : PSW 351.84 L-B-CANT 96
Case, Sue-Ellen. - The domain-matrix :
performing lesbian at the end of print culture /
Sue-Ellen Case. - Bloomington, Ind. : Indiana
University Press, 1996. - 257 p. : ill. (Theories of representation and difference ;
1996:1). - ISBN 0-253-21094-1
UIA : PSW 301.173 L-USA-CASE 96
Cognition and communication at work /
[edit.] Yrj¨o Engestr¨om ; David Middleton. Cambridge : Cambridge University Press,
1996. - 346 p. - ISBN 0-521-44104-8
UIA : GER 659.3 G-ENGE 96
Concepten voor planning en sturing in het
Sociaal Impulsfonds / [edit.] Herman Baert. Brussel : Koning Boudewijnstichting, 1996. 136 p. - ISBN 90-5130-226-6
UIA : PSW 304 L-B-BAER 96
Contemporary parenting : challenges and
issues / [edit.] Terry Arendell. - Thousand
Oaks, Calif. : Sage, 1997. - 352 p. (Understanding families ; 9). ISBN 0-8039-7268-7
UIA : PSW 301.185 L-USA-AREN 97
Corporate governance : ”le gouvernement
d’entreprise”. - Paris : Editions Le Monde,
1994. - 296 p. - (Revue d’´economie financi`ere ;
31). - ISBN 2-87-899-103-6
UFSIA : MAG-T 86:31
Cr´eativit´e, femmes et d´eveloppement /
[edit.] Yvonne Preiswerk ; [medew.] Marie
Thorndahl. - Berne : UNESCO, 1997. - 265 p.
RUCA : O 30 M-B 40.181
Culture of the internet / [edit.] Sara Kiesler. Mahwah, N.J. : Erlbaum, 1997. - 463 p. ISBN 0-8058-1636-4
UIA : PSW 301.173 G-KIES 97
Cultureel Centrum Berchem. - Initiatie /
Cultureel Centrum Berchem. - Berchem
SBA : 600272
Bezit: (Najaar 1997)
Dehaes, Viviane. - Gezinseffectrapportage :
loopbaanonderbreking en deeltijdse arbeid :
effecten van de arbeidssituatie op de gezinnen /
Viviane Dehaes ; Peter Vanzegbroeck ;
Edmond Lambrechts ; et al. - Brussel, 1997. 200 p. - (CBGS-document ; 1997:3)
UFSIA : DSSB 304 L-B-DEHA 97
UFSIA : LZ 351.83 L-B-DEHA 97
UIA : PSW 301.185 L-B-DEHA 97
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
oktober 1997
Deleeck, Herman. - Leven beneden het
socio-vitale minimum : onderzoek naar de
leefomstandigheden van huishoudens met een
laag inkomen / Herman Deleeck ; Bea
Cantillon ; Veerle Geurts ; et al. - Brussel :
Federale Diensten voor Wetenschappelijke,
Technische en Culturele Aangelegenheden,
1996. - 128 p. - (Sociale ongelijkheid =
In´egalit´e sociale ; 1996:2)
RUCA : CB 30 M-B 40.204
*LUC : 301.172 DELE 1996
*UFSIA : DSSB 304 G-DELE 96
*UFSIA : LZ 301.172 L-B-DELE 96
*UIA : BC-C 3256
D’Iribarne, Philippe. - La logique de l’honneur /
Philippe D’Iribarne. - Paris : du Seuil, 1989. 279 p. - (Collection Points : s´erie Essais ;
268). - ISBN 2-02-020784-2
RUCA : VERLU
Douis-Weydert, Jamila. - 18-30 ans : les
aventures de la mobilit´e : itin´eraire et
strat´egies; Entrr h´eritage et invention / Jamila
Douis-Weydert ; Olivier Galland ; Yves
Lambert ; et al. - Paris : s.n., 1997. - 139 p. (Projet : civilisation, travail, e´ conomie ; 251)
UFSIA : MAG-T 56:251
European Commission. Directorate-General V
for Employment, Industrial Relations and
Social Affairs. - Naar een Europese
informatiemaatschappij voor ons allen : eerste
overwegingen van de werkgroep van
deskundigen : samenvatting van het
interimverslag / European Commission.
Directorate-General V for Employment,
Industrial Relations and Social Affairs. Brussel : EUR-OP, 1995. - 18 p.
HHA : LZ 331.6 G-EURO 1995
Field, Michael. - In de Arabische wereld /
Michael Field. - Utrecht : Spectrum, 1997. 520 p. - ISBN 90-2745184-2
UFSIA : MAG-B 36658
Financement prospectif des hoˆ pitaux belges /
[edit.] F.H. Roger France ; M. Marchand ; M.C.
Closon. - Bruxelles, 1996. - 2 v. in 1. (Gezondheidseconomie = Economie de la
sant´e ; 1996:3)
RUCA : CB 301 M-B 40.193
*LUC : 301.188.6 FRAN 1996
*UFSIA : LZ 338.46 L-B-ROGE 96
*UIA : BC-C 3242
Fine, Sara F. - The first helping interview :
engaging the client and building trust / Sara F.
Fine ; Paul H. Glasser. - Thousand Oaks,
Calif. : Sage, 1996. - 187 p. - (Sage human
services guides ; 70). - ISBN 0-8039-7141-9
UIA : GER 301.151 G-FINE 96
Friedmann, Georges. - Sept e´ tudes sur l’homme
et la technique / Georges Friedmann. - Paris :
Gonthier, 1966. - 215 p. - (Biblioth`eque
M´ediations ; 52)
UFSIA : MAG-A 10108
*RUCA : CBM 30 M-B 7.061
*SBA : A 209234:52
Garaudy, Roger. - Dieu est mort : e´ tude sur
Hegel / Roger Garaudy. - Paris : PUF, 1962. 436 p. - (Biblioth`eque de philosophie
contemporaine ; 1962:1)
UFSIA : MAG-B 36556
*SBA : D 49910:[2,362]
*UIA : BC - B 3765
A guide to the culture of science, technology, and
medicine / [edit.] Paul T. Durbin ; et al. - 2e
ed. - New York, 1984. - 735 p. ISBN 0-02-907890-3
UFSIA : MAG-B 36516
Haegendoren, van, Mieke. - Roergangers in de
mist : sociale ongelijkheid en malaise van de
besluitvorming in Belgi¨e / Mieke van
Haegendoren ; Etienne de Jonghe. Antwerpen : Standaard, 1977. - 189 p. ISBN 9002136668
LUC : 301.172 VANH 1977
*RUCA : VROMP
*SBA : E 256881
*UFSIA : PS 301.188.2 L-B-HAEG 77
*UIA : DIKR 374.7 G-HAEG 77
*UIA : PSW 301.188.2 L-B-HAEG 77
Hall, Edward T. - The dance of life : the other
dimension of time / Edward T. Hall. - New
York : Doubleday, 1983. - 250 p. ISBN 0-385-19248-7
RUCA : VERLU
Hammad, - [Colonel]. - Les mouvements de
populations a` la recherche de travail ou de
libert´e : un ”plus” ou un risque pour la
soci´et´e? / Hammad [Colonel]. - Bruxelles,
1997. - 107 p. - (Veiligheid en strategie =
S´ecurit´e et strat´egie ; 53)
UIA : BC-C 3495
UFSIA : MAG-C 11484
Handleiding voor de opmaak van een
ge¨ıntegreerd lokaal beleidsplan in het kader
van het Sociaal Impulsfonds / [edit.] Maria
Bouverne-de Bie ; Griet Verschelden. Brussel : Koning Boudewijnstichting, 1997. 162 p. - ISBN 90-5130-230-4
UIA : PSW 304 L-B-BOUV 97
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
2
George, Stephen. - Politics and policy in the
European Union / Stephen George. - 3e ed. Oxford : Oxford University Press, 1996. 322 p. - ISBN 0-19-878189-X
UFSIA : PS 301.188.9 L-EG-GEOR 96
*UIA : PSW 339 L-EG-GEOR 96
Gervereau, Laurent. - Voir, comprendre,
analyser les images / Laurent Gervereau. Paris : La D´ecouverte, 1997. - 191 p. ISBN 2-7071-2662-4
UFSIA : PS 301.173 G-GERV 97
Giddens, Anthony. - The transformation of
intimacy : sexuality, love and eroticism in
modern societies / Anthony Giddens. Cambridge : Polity Press, 1997. - 212 p. ISBN 0-7456-1239-3
UIA : PSW 301.185 G-GIDD 97
Gottdiener, Mark. - Postmodern semiotics :
material culture and the forms of postmodern
life / Mark Gottdiener. - Oxford : Blackwell,
1995. - 262 p. : ill. - ISBN 0-631-19216-6
UFSIA : PS 301.173 G-GOTT 95
*UIA : GER 003 G-GOTT 95
*UIA : PSW 008 G-GOTT 95
De grote race voorwaarts : economische en
maatschappelijke revoluties in China /
[regie] Hans Eeckels ; [medew.] Leo
Hellemans. - s.l. : TV1, 1997. 1 videocassette, 40 min
UFSIA : MMC-A 33:21
VHS
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
oktober 1997
His promised land : the autobiography of John P.
Parker, former slave and conductor on the
underground railroad / [edit.] Stuart Seely
Sprague. - New York : Norton, 1996. - 165 p. :
ill. - ISBN 0-393-03941-2
UIA : GER 820.73 P-PARK 96
Horn-van Nispen, ten, Marie-Louise. - 400.000
jaar maatschappij en techniek : van
vuursteencultuur naar
informatiemaatschappij / Marie-Louise ten
Horn-van Nispen. - Utrecht : Lemma, 1996. 176 p. - ISBN 90-5189-582-8
UFSIA : PS 301.175 G-HORN 96
Identities, groups and social issues /
[edit.] Margaret Wetherell. - London : Sage,
1996. - 368 p. : ill. - (Social psychology :
personal lives, social worlds ; 3). ISBN 0-7619-5038-9
UIA : GER 301.151 G-WETH 96
Indicatoren van integratie van etnische
minderheden : Turkse en Marokkaanse
vrouwen in Vlaanderen en Brussel :
sociografische opstellen over sociale
veranderingen / [edit.] R. Lesthaeghe ; H.
Page. - Brussel : s.n., 1996. - (Migrantenstudies
= Etudes de l’immigration ; 1995:4)
RUCA : CB 301 M-B 40.187
*LUC : 301.183 LEST 1996
*UFSIA : LZ 301.183 L-B-LEST 95
*UIA : PSW 301.183 L-B-INDI 95
Industrial relations in Europe : traditions and
transitions / [edit.] Joris van Ruysseveldt ; Jelle
Visser. - London : Sage, 1996. - 424 p. ISBN 0-8039-7965-7
LUC : 301.188.0 VANR 1996
*UIA : PSW 331.88 L-EUR-RUYS 96
Kerk in fragmenten : welke eenheid?
Sociologische en historische aspecteen van de
kerkelijke fragmentariteit en het zoeken naar
een eenheidsopvatting. - Baarn : Gooi en
Sticht, 1997. - 168 p. - (Concilium :
internationaal tijdschrift voor theologie ; 33:3)
UFSIA : MAG-T 23:33,3
Kesteloot, Christian. - Atlas van achtergestelde
buurten in Vlaanderen en Brussel / Christian
Kesteloot ; [medew.] Heidi Vandenbroecke ; et
al. - Brussel : Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Afdeling Communicatie en
Ontvangst, 1996. - 1 losse krt
UIA : BC-D 70
*RUCA : VHECK
*SBA : 598881
*UFSIA : LZ 912 L-B-KEST 96
Klamer, A. - De illusie van volledige
werkgelegenheid / A. Klamer ; L. van der
Laan ; J. Prij. - Assen : Van Gorcum, 1997. 57 p. - ISBN 90-232-3274-7
UIA : PSW 331.6 L-NL-KLAM 97
Knulst, Wim. - Tijdsbesteding en
overheidsbeleid / Wim Knulst. - Rijswijk :
Sociaal en Cultureel Planbureau, 1984. - 34 p. (Stukwerk ; 14)
UIA : BC-B 8659
Laender, de, Jan. - Het hart van de duisternis :
psychologie van de menselijke wreedheid / Jan
de Laender. - Leuven : Davidsfonds, 1996. 447 p. - ISBN 90-6152-935-2
LUC : 301.151 DELA 1996
*UFSIA : MAG-B 34593
Leadership : classical, contemporary, and
critical approaches / [edit.] Keith Grint. Oxford : Oxford University Press, 1997. 385 p. - (Oxford management readers ;
1997:1). - ISBN 0-19-878181-4
UFSIA : LZ 301.186 G-GRIN 97
Lim, Lin Lean. - More and better jobs for
women : an action guide / Lin Lean Lim. Geneva : International Labour Office, 1996. 193 p. - ISBN 92-2-109459-6
RUCA : CUYVE
Marshall, Gordon. - Repositioning class : social
inequality in industrial societies / Gordon
Marshall. - London : Sage, 1997. - 236 p.
UIA : PSW 301.172 G-MARS 97
McNutt, Patrick A. - The economics of public
choice / Patrick A. McNutt. - Cheltenham :
Elgar, 1996. - 252 p. - ISBN 1-85278-514-4
UFSIA : LZ 338.47 G-MACN 96
*RUCA : CB 338 M-B 39.084
Mehan, Hugh. - Handicapping the handicapped :
decision making in students’ educational
careers / Hugh Mehan ; Alma Hertweck ; J.
Lee Meihls. - Stanford : Stanford University
Press, 1986. - 193 p. - ISBN 0-8047-1304-9
UFSIA : Germ
Miles, Malcolm. - Art, space and the city : public
art and urban futures / Malcolm Miles. London : Routledge, 1997. - 266 p. ISBN 0-415-13943-0
UFSIA : LZ 71 G-MILE 97
Misztal, Barbara A. - Trust in modern societies :
the search for the bases of social order /
Barbara A. Misztal. - Cambridge : Polity Press,
1996. - 296 p. - ISBN 0-7456-1634-8
UIA : PSW 301.19 G-MISZ 96
Mitscherlich, Alexander. - Auf dem Weg zur
vaterlosen Gesellschaft : Ideen zur
Sozialpsychologie / Alexander Mitscherlich. Mu¨ nchen : Piper, 1963. - 498 p.
UFSIA : MAG-A 10099
The multiracial experience : racial borders as
the new frontier / [edit.] Maria P.P. Root. Thousand Oaks, Calif. : Sage, 1996. - 481 p. ISBN 0-8039-7059-5
UIA : GER 301 L-USA-ROOT 96
Offe, Claus. - Modernity and the state : east,
west / Claus Offe. - Oxford : Polity Press,
1996. - 270 p. - ISBN 0-7456-1674-7
UFSIA : LZ 301.188.2 G-OFFE 96
Pavageau, Jean. - Mexique-Californie : mobilit´e
des hommes, mobilit´e de biens, transformation
de la vie sociale au Mexique / Jean Pavageau ;
Philippe Schaffhauser. - Perpignan : Universit´e
de Perpignan, 1995. - 231 p. - (Marges ; 15). ISBN 2-907-183-15-X
UFSIA : MAG-MEX-B 5228
Policy making in the European Union /
[edit.] Helen Wallace ; William Wallace. - 3e
ed. - Oxford : Oxford University Press, 1996. 509 p. - ISBN 0-19-878129-6
UFSIA : PS 301.188.9 L-EG-WALL 96
*RUCA : CB 338 M-B 38.932
Postmodernism and organizations / [edit.] John
Hassard ; Martin Parker. - London : Sage,
1994. - 240 p. - ISBN 0-8039-8880-X
UFSIA : LZ 301.186 G-HASS 94
Pratt, Michael W. - The social psychology of
aging : a cognitive perspective / Michael W.
Pratt ; Joan E. Norris. - Oxford : Blackwell,
1994. - 268 p. - (Understanding aging : the
psychology of adult development ; 1994:1). ISBN 1-55786-492-6
UIA : GER 159.92 G-PRAT 94
Preston, P.W. - Political/cultural identity :
citizens and nations in a global era / P.W.
Preston. - London : Sage, 1997. - 198 p. ISBN 0-7619-5026-5
UFSIA : PS 301.173 G-PRES 97
Quality of life in health care / [edit.] Ray
Fitzpatrick. - Greenwich, Conn. : JAI Press,
1994. - 311 p. - (Advances in medical
sociology ; 5). - ISBN 1-55938-838-2
UIA : PSW 301 E-AMS
Remoro Jacobo, C´esar. - Los Altos de Chiapas :
la voz de las armas / C´esar Remoro Jacobo. M´exico, D.F. : Planeta, 1994. - 207 p. : ill. (Colecci´on M´exico vivo ; 1994:1). ISBN 968-406-424-1
UFSIA : MAG-MEX-B 5193
Silverman, David. - Discourses of counselling :
HIV counselling as social interaction / David
Silverman. - London : Sage, 1997. - 244 p. ISBN 0-8039-7662-3
UIA : GER 301.151 G-SILV 97
Simoens, Peter. - Wie werkt nog na vijftig? /
Peter Simoens ; Jan Denys. - Leuven :
Davidsfonds, 1997. - 174 p. ISBN 90-6152-998-0
LUC : 301.185.1 SIMO 1997
HHA : LZ 331.6 G-SIMO 1997
De sociale uitgaven in Belgi¨e / [edit.] E. Omey ;
W. van Eeckhoutte ; J. Denduyver ;
[medew.] K. Verheye ; et al. - Brussel, 1996. 151 p. - (Sociale zekerheid = S´ecurit´e sociale ;
1996:7)
RUCA : CB 30 M-B 40.183
*UFSIA : DSSB 304 G-OMEY 96
*UFSIA : LZ 351.84 L-B-OMEY 96
*UIA : RECH 336 L-B-OMEY 96
Temkin, Larry S. - Inequality / Larry S.
Temkin. - Oxford : Oxford University Press,
1993. - 352 p. - (Oxford ethics series ;
1993:1). - ISBN 0-19-511149-4
UFSIA : LZ 301.172 G-TEMK 93
Tourism and cultural change / [edit.] Mike
Robinson ; Nigel Evans ; Paul Callaghan. Sunderland : Business Education Publishers
Ltd., 1996. - 344 p. - (Tourism and culture :
towards the 21st century : conference
proceedings ; 1996:1). - ISBN 0-907679-91-9
UFSIA : LZ 338.48 G-ROBI 96:1
Tourism and culture : image, identity and
marketing / [edit.] Mike Robinson ; Nigel
Evans ; Paul Callaghan. - Sunderland :
Business Education Publishers Ltd., 1996. 312 p. - (Tourism and culture : towards the
21st century : conference proceedings ;
1996:2). - ISBN 0-907679-90-0
UFSIA : LZ 338.48 G-ROBI 96:2
Tourism and culture : towards the 21st century :
conference proceedings / [edit.] Mike
Robinson ; Nigel Evans ; Paul Callaghan. Sunderland : Business Education Publishers,
1996. - 4 v.
UFSIA : LZ 338.48 G-ROBI 96
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
3
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
Understanding the self / [edit.] Richard
Stevens. - 2e ed. - London : Sage, 1997. 376 p. : ill. - (Social psychology : personal
lives, social worlds ; 1). - ISBN 0-7619-5040-0
UIA : GER 301.151 G-STEV 97
United Nations. Economic Commission for
Latin America and the Caribbean. - Social
panorama of Latin America / United Nations.
Economic Commission for Latin America and
the Caribbean. - Santiago, 1995. - 186 p. ISBN 92-1-121205-7
RUCA : O 30 M-B 40.129
Wielemans, Willy. - Opvoeding en onderwijs
onder maatschappelijke druk / Willy
Wielemans. - Leuven, 1984. - 392 p. : ill. ISBN 90 3340 833 3
UFSIA : MAG-B 36561
*LUC : 301.188.8 WIEL 1984
*UFSIA : PS 301.188.8 G-WIEL 84
Wijers, I. - Inleiding bestuurskunde / I. Wijers. Utrecht : Lemma, 1996-1997. - 2 v. ISBN 90-5189-652-2
UFSIA : LZ 301.186 G-WIJE 96
Bezit: 1–2
Women, culture and developement : a study of
human capabilities / [edit.] Martha C.
Nussbaum ; Jonathan Glover. - Oxford :
Clarendon, 1995. - 481 p. ISBN 0-19-828964-2
RUCA : O 30 M-B 40.182
Working time around the world. - Geneva :
International Labour Office, 1995. - 398 p. (Conditions of work digest ; 1995:14). ISBN 92-2-109510-X
LUC : 301.188.0 WORK 1995
Yoshimura, Noboru. - Inside the Kaisha :
demystifying Japanese business behavior /
Noboru Yoshimura ; Philip Anderson. Boston, Mass. : Harvard Business School
Press, 1997. - 259 p. - ISBN 0-87584-415-4
UFSIA : LZ 301.186 L-D-YOSH 97
312.8: Demografie
Belgi¨e. Federale Diensten voor
Wetenschappelijke, Technische en Culturele
Aangelegenheden. - Census Belgica 2001 :
verslagboek van de tweedaagse studiedag over
het gebruik en de toekomst van de volkstelling
in Belgi¨e, 12 en 19 november 1996 : actes des
deux journ´ees d’´etude sur l’exploitation et
l’avenir du recensement en Belgique, 12 et 19
n / Belgi¨e. Federale Diensten voor
Wetenschappelijke, Technische en Culturele
Aangelegenheden ; Belgi¨e. Services des
affaires scientifiques, techniques et culturelles ;
Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en
Vorming [Leuven] ; Point d’appui travail,
emploi, formation [Leuven] ; Steunpunt
Demografie. - Leuven : s.n., 1997. - 2 v.
HHA : LZ 312.8 L-B-CENS 1997
Bezit: 1–2
Cliquet, R.L. - Below-replacement fertility and
gender politics / R.L. Cliquet. - Brussel,
1997. - 44 p. - (CBGS-document ; 1997:2)
UIA : PSW 312.8 G-CLIQ 97
Furedi, Frank. - Population and development : a
critical introduction / Frank Furedi. Cambridge : Polity Press, 1997. - 201 p. ISBN 0-7456-1537-6
UIA : PSW 312.8 G-FURE 97
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
Hammad, - [Colonel]. - Les mouvements de
populations a` la recherche de travail ou de
libert´e : un ”plus” ou un risque pour la
soci´et´e? / Hammad [Colonel]. - Bruxelles,
1997. - 107 p. - (Veiligheid en strategie =
S´ecurit´e et strat´egie ; 53)
UIA : BC-C 3495
UFSIA : MAG-C 11484
Le p´eriple cid`epien : une exp´erience de
formation et de recherche en population et
d´eveloppement, 1987-1995 / [edit.] Michel
Willems. - Louvain-la-Neuve : CIDEP, 1995. 178 p. : ill. - ISBN 2-87209-418-0
RUCA : CB 37 M-B 40.216
*LUC : 301.185.1 WILL 1995
*UIA : PSW 312.8 G-WILL 95
Tercken, Veerle. - De niet-actieve bevolking in
Belgi¨e : de ouderen : descriptieve en
comparatieve benadering van statistische
bronnen / Veerle Tercken. - Brussel : Federale
Diensten voor Wetenschappelijke,Technische
en Culturele Aangelegenheden, 1997. - 102 p. (Sociale zekerheid = S´ecurit´e sociale ; 1997:2)
UIA : BC-C 3579
*UFSIA : LZ 351.84 L-B-TERC 97
32: Staatkunde. Politiek
Adventures with Britannia : personalities,
politics, and culture in Britain / [edit.] William
Roger Louis. - Austin, Tex. : University of
Texas Press, 1996. - 342 p. ISBN 1-86064-115-6
UIA : PSW 942 G-LOUI 96
Antikainen-Kokko, Annamari. - Cooptive
power in an international organization /
Annamari Antikainen-Kokko. - Turku : Turun
Yliopisto, 1996. - 208 p. ISBN 951-29-0814-X
RUCA : CB 339 M-B 40.216
Belgi¨e. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Administratie Kanselarij en
Voorlichting. - Beleidsplan Brussel van de
Vlaamse regering, goedgekeurd op 11 maart
1997 / Belgi¨e. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Administratie Kanselarij en
Voorlichting. - Brussel : s.n., 1997. - 83 p.
HHA : LZ 323 L-B-BELE 1997
*AHB : 323 L-B-VLAA-BELE 97
*LUC : 323 BELE 1997
*SBA : 599779
*UFSIA : LZ 911.4 L-B-BELE 97
*UIA : BC-B 8195
Boutros-Ghali, B. - L’Organisation de l’Unit´e
africaine / B. Boutros-Ghali. - Paris : Colin,
1968. - 196 p. - (Collection U : s´erie
Institutions internationales ; 1968:1)
RUCA : O 32 M-B 40.175
Cappella, Joseph N. - Spiral of cynicism : the
press and the public good / Joseph N.
Cappella ; Kathleen Hall Jamieson. - New
York : Oxford University Press, 1997. 325 p. - ISBN 0-19-509064-0
UIA : PSW 659.3 L-USA-CAPP 97
Clark, Ian. - Globalization and fragmentation :
international relations in the twentieth
century / Ian Clark. - Oxford : Oxford
University Press, 1997. - 220 p. ISBN 0-19-878166-0
UFSIA : PS 327 G-CLAR 97
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
oktober 1997
Dujardin, Vincent. - Gaston Eyskens tussen
koning en regent : Belgi¨e 1949-1950, een
sleuteljaar / Vincent Dujardin. - Amsterdam :
Meulenhoff, 1996. - 269 p. : ill. ISBN 90-290-6031-X
UFSIA : ReG 5.31 L-B-DUJA 1996
*HHA : LZ 949.3 N-EYSK-DUJA 1996
*SBA : 595401
*UFSIA : MAG-B 34243
Dumbrell, John. - American foreign policy :
Carter to Clinton / John Dumbrell. Basingstoke : Macmillan, 1997. - 239 p. (American history in depth ; 1997:1). ISBN 0-333-61094-6
UIA : PSW 327 L-USA-DUMB 97
Falk, Richard. - On human governance : toward
a new global politics : the World Order Models
Project report of the Global Civilization
Initiative / Richard Falk. - University Park, Pa :
Pennsylvania State University Press, 1995. 288 p. - ISBN 0-271-01511-X
UIA : PSW 327 G-FALK 95
The foreign policy of the Russian Federation /
[edit.] Roger E. Kanet ; Alexander V.
Kozhemiakin. - Basingstoke : Macmillan,
1997. - 208 p. - ISBN 0-312-16557-9
UIA : PSW 327 L-SU-KANE 97
Fr`ere, Marie-Soleil. - Presse de d´emocratie en
Afrique francophone : de la communication
traditionnelle pr´ecoloniale a` l’´emergence
d’une presse priv´ee dans les transitions
d´emocratiques au B´enin et au Niger /
Marie-Soleil Fr`ere ; [edit.] Monique Remy. Bruxelles : Universit´e libre de Bruxelles,
1996-1997. - 2 v.
RUCA : O 32 M-B 40.169
Bezit: 1–4
Gorbachev, Mikhail. - Memoirs / Mikhail
Gorbachev. - London : Doubleday, 1997. 769 p. - ISBN 0-385-40668-1
UIA : PSW 32 L-SU-GORB 97
Hellema, Duco. - Buitenlandse politiek van
Nederland / Duco Hellema. - Utrecht : Het
Spectrum, 1995. - 360 p. - (Aula pockets ;
1995:2). - ISBN 90-274-4410-2
UIA : PSW 327 L-NL-HELL 95
Hix, Simon. - Political parties in the European
Union / Simon Hix ; Christopher Lord. - New
York : St. Martin’s Press, 1997. - 240 p. - (The
European Union series ; 1997:3). ISBN 0-312-17292-3
UIA : PSW 329 L-EG-HIX 97
Jacquemin, Nico. - O dierbaar Belgi¨e : ontstaan
en structuur van de federale staat : met de tekst
van de nieuwe Belgische grondwet / Nico
Jacquemin ; Mark van den Wijngaert ;
[medew.] Martine Goossens. - Antwerpen :
Hadewijch, 1996. - 222 p. ISBN 90-524-0346-5
UFSIA : PS 321 L-B-JACQ 96
*HHA : LZ 321 L-B-JACQ 1996
LaFeber, Walter. - America, Russia, and the
Cold War, 1945-1996 / Walter LaFeber. - 8e
ed. - New York : McGraw-Hill, 1997. - 408 p. (America in crisis ; 1997:1). ISBN 0-07-036064-2
UIA : PSW 327 L-USA-LAFE 97
Lane, Jan-Erik. - Comparative politics : an
introduction and new approach / Jan-Erik
Lane ; Svante Ersson. - Oxford : Polity Press,
1994. - 270 p. - ISBN 0-7456-1257-1
UIA : PSW 32 G-LANE 94
4
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
Lavergne, Marc. - Le Soudan : l’´echec d’une
exp´erience islamiste? / Marc Lavergne ;
Roland Marchal ; Einas Ahmed ; et al. - Paris :
Karthala, 1997. - 165 p. - (Politique africaine ;
66)
RUCA : O 32 F 1:66
Olivier Vanneste & West-Vlaanderen /
[edit.] Werner Vens. - Tielt : Lannoo, 1997. 243 p. : ill. - ISBN 90-209-3159-8
SBA : D 600295
Pavageau, Jean. - Mexique-Californie : mobilit´e
des hommes, mobilit´e de biens, transformation
de la vie sociale au Mexique / Jean Pavageau ;
Philippe Schaffhauser. - Perpignan : Universit´e
de Perpignan, 1995. - 231 p. - (Marges ; 15). ISBN 2-907-183-15-X
UFSIA : MAG-MEX-B 5228
The politics of difference : ethnic premises in a
world of power / [edit.] Edwin N. Wilmsen ;
Patrick McAllister. - Chicago, Ill. : University
of Chicago Press, 1996. - 210 p. ISBN 0-226-90017-7
UIA : GER 32 G-WILM 96
Preston, Christopher. - Enlargement and
integration in the European Union /
Christopher Preston. - London : Routledge,
1997. - 259 p. - (The Routledge/University
Association for Contemporary European
Studies series ; 1997:1). - ISBN 0-415-12001-2
UIA : PSW 339 L-EG-PRES 97
Quezada, Yolanda. - Elecciones senadores
representantes gobernadores / [edit.] Alfonso
Castellanos ; Yolanda Quezada ; Felipe
Santiago Pulido Garcia ; et al. - Organizacion
nacional electoral, 1992. - 2 v.
RUCA : O 32 M-B 39.248
Bezit: 1–2
Regionalism in world politics : regional
organization and international order /
[edit.] Louise Fawcett ; Andrew Hurrell. Oxford : Oxford University Press, 1997. 342 p. - ISBN 0-19-828067-X
UIA : PSW 327 G-FAWC 97
Sauviller, Raf. - Een Belgisch politicus / Raf
Sauviller ; Danny Ilegems. - Amsterdam :
Atlas, 1997. - 286 p. - ISBN 90-254-2422-8
SBA : 600306
Small countries, big lessons : governance and the
rise of East Asia. - Oxford : Oxford University
Press, 1996. - 246 p. - ISBN 0-19-590026-X
RUCA : CUYVE
Urwin, Derek W. - A political history of Western
Europe since 1945 / Derek W. Urwin. - 5e ed. London : Longman, 1997. - 361 p. ISBN 0-582-25374-8
LUC : 327 URWI 1997
351.83: Sociaal recht
Cantillon, Bea. - Gezinsdimensie van de sociale
zekerheid : inventaris, kostprijs en
verdelingseffecten / Bea Cantillon ; B´er´enice
Storms ; Gerre Verbist. - Brussel : Federale
Diensten voor Wetenschappelijke, Technische
en Culturele Aangelegenheden, 1996. - 105 p. (Sociale zekerheid = S´ecurit´e sociale ; 1996:5)
RUCA : CB 30 M-B 40.201
*LUC : 301.185 CANT 1996
*UFSIA : DSSB 304 G-CANT 96
*UFSIA : MAG-C 10976
*UIA : PSW 351.84 L-B-CANT 96
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
Child labour : law and practice. - Geneva : ILO,
1991. - 224 p. - (Conditions of work digest ;
10:1). - ISBN 92-2-107751-9
RUCA : CUYVE
*UIA : PSW 301 E-CWD:10,1
Comparative disadvantages? Social regulations
and the global economy / [edit.] Pietro S.
Nivola. - Washington, D.C. : Brookings
Institution, 1997. - 368 p. ISBN 0-8157-6086-8
UFSIA : LZ 339.54 L-USA-NIVO 97
Dehaes, Viviane. - Gezinseffectrapportage :
loopbaanonderbreking en deeltijdse arbeid :
effecten van de arbeidssituatie op de gezinnen /
Viviane Dehaes ; Peter Vanzegbroeck ;
Edmond Lambrechts ; et al. - Brussel, 1997. 200 p. - (CBGS-document ; 1997:3)
UFSIA : DSSB 304 L-B-DEHA 97
UFSIA : LZ 351.83 L-B-DEHA 97
UIA : PSW 301.185 L-B-DEHA 97
Europese Commissie. - Uw sociale zekerheid
wanneer u zich verplaatst in de Europese
Unie : een praktische gids / Europese
Commissie. - Luxemburg : EUR-OP, 1995. 172 p. - ISBN 92-826-8934-4
HHA : LZ 351.84 L-EG-UWSO 1995
*RUCA : CB 35 M-B 39.389
*UFSIA : LZ 351.84 L-EG-SOCI 96
*UFSIA : PS 351.84 L-EG-UWSO 96
*UFSIA : SR-XI-C 66
*UIA : RECH 351.84 L-EG-UWSO 95
Europese Commissie. - Uw sociale zekerheid
wanneer u zich verplaatst in de Europese
Unie : een praktische gids / Europese
Commissie. - Luxemburg : EUR-OP, 1997. 230 p. - ISBN 92-826-8934-4
HHA : LZ 351.84 L-EG-UWSO 1997
*UFSIA : LZ 351.84 L-EG-SOCI 97
Le financement de la sant´e. - Paris : Editions Le
Monde, 1995. - 409 p. - (Revue d’´economie
financi`ere ; 34). - ISBN 2-87-899-122-2
UFSIA : MAG-T 86:34
Fiscaliteit, parafiscaliteit en de werking van de
arbeidsmarkt in Belgi¨e / [edit.] Andr´e van
Poeck ; Paul van Rompuy ; Jacques Vanneste ;
et al. - Brussel : Federale Diensten voor
Wetenschappelijke, Technische en Culturele
Aangelegenheden, 1996. - ill. - (Fiscaliteit =
Fiscalit´e ; 1996:5)
RUCA : CB 331 M-B 40.195
*LUC : 336.2 VANP 1996
*UFSIA : LZ 331.6 L-B-POEC 96
*UIA : RECH 351.72 L-B-POEC 96
Jaarverslag / [regie] Rijksdienst voor
Pensioenen [Brussel]. - Brussel
UFSIA : MAG-ANN-B/2306
Bezit: (1996)–
Mathot, Axel. - Financi¨ele harmonisatie van de
sociale zekerheid / Axel Mathot ; Koen van
Gorp ; Johan Put. - Brussel : s.n., 1996. 268 p. - (Sociale zekerheid = S´ecurit´e sociale ;
1996:3)
RUCA : CB 351 M-B 40.198
*LUC : 351.84 MATH 1996
*UFSIA : LZ 351.84 L-B-MATH 96
*UIA : RECH 351.84 L-B-MATH 96
Mossink, J.C.M. - Trends in arbeid en
gezondheid 1996 / [edit.] I.L.D. Houtman ;
J.C.M. Mossink ; D.J. Klein Hesselink ; J.H.
Kwantes ; et al. - Amsterdam : NIA TNO, 1997
UIA : CA - D4
oktober 1997
(Re)integratiebeleid arbeidsgehandicapten. Den Haag, 1997. - 152 p. - (Adviezen ;
1997:7). - ISBN 90-6587-652-9
UFSIA : MAG-C 11481
Sociale gids. - Leuven : SBB, 1988. - Losbl.
LUC : 351.83 SOCI 1988
De sociale uitgaven in Belgi¨e / [edit.] E. Omey ;
W. van Eeckhoutte ; J. Denduyver ;
[medew.] K. Verheye ; et al. - Brussel, 1996. 151 p. - (Sociale zekerheid = S´ecurit´e sociale ;
1996:7)
RUCA : CB 30 M-B 40.183
*UFSIA : DSSB 304 G-OMEY 96
*UFSIA : LZ 351.84 L-B-OMEY 96
*UIA : RECH 336 L-B-OMEY 96
Syst`emes de retraite : structure(s), d´efis et
perspectives. - Paris : Montchrestien, 1997. 289 p. - (Revue d’´economie financi`ere ; 40). ISBN 2-91-1144-244
UFSIA : MAG-T 86:40
Tercken, Veerle. - De niet-actieve bevolking in
Belgi¨e : de ouderen : descriptieve en
comparatieve benadering van statistische
bronnen / Veerle Tercken. - Brussel : Federale
Diensten voor Wetenschappelijke,Technische
en Culturele Aangelegenheden, 1997. - 102 p. (Sociale zekerheid = S´ecurit´e sociale ; 1997:2)
UIA : BC-C 3579
*UFSIA : LZ 351.84 L-B-TERC 97
Tweedelijnsinfrastructuur
arbeidsomstandigheden. - Den Haag : SER,
1997. - 57 p. - (Adviezen ; 1997:35). ISBN 90-6587-655-3
UFSIA : MAG-C 11480
Vanhuynegem, Philippe. - Comparaison des
syst`emes de protection sociale dans le domaine
des soins de sant´e, des retraites et des
assurances choˆ mage en Europe / Philippe
Vanhuynegem ; [edit.] Michel Dispersyn ;
Yvan Guillaume. - Bruxelles : Services
f´ed´eraux des affaires scientifiques, techniques
et culturelles, 1996. - 123 p. - (Sociale
zekerheid = S´ecurit´e sociale ; 1996:1)
RUCA : CB 331 M-B 40.192
*LUC : 351.84 VANH 1996
*UFSIA : DSSB 304 G-VANH 96
*UFSIA : MAG-C 10969
*UIA : BC-C 3190
355: Oorlog. Leger
Dyson, Freeman. - Weapons and hope / Freeman
Dyson. - New York : Harper Colophon, 1985. 340 p. - ISBN 0-06-039039-5
UFSIA : MAG-B 36564
Gewelddadig conflict en wapenhandel. Antwerpen : Wereldwijd, 1997. - 136 p. (Noord-zuid cahier ; 1997:3)
UFSIA : MAG-T 48:22,3
International Committee of the Red Cross. Landmines must be stopped / International
Committee of the Red Cross. - Geneva, 1997. 65 p. : ill.
UIA : BC-C 3576
Les mines terrestres antipersonnel : des armes
indispensables? Emploi et efficacit´e des mines
antipersonnel sur le plan militaire. - Gen`eve :
Comit´e international de la Croix-Rouge,
1996. - 84 p. : ill.
UIA : BC-B 8743
Bezit: (1996)
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
5
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
Security in a changing world : guidelines for
Finland’s security policy : report by the
Council of State to the Parliament, 6 June
1995. - Helsinki, 1995. - 77 p. - (UM :
publications of Ministry for Foreign Affairs ;
1995:8). - ISBN 951-724-040-6
UIA : BC-B 8741
36: Maatschappelijk
dienstbetoon. Humanitaire
verenigingen
Abeele, van den, Andries. - In Brugge onder de
acacia : de Vrijmetselaarsloge ’La parfaite
e´ galit´e’ (1765-1774), en haar leden / Andries
van den Abeele. - Brugge : Die Keure, 1987. 383 p. : ill. - ISBN 90 6200 166 1
UFSIA : MAG-B 36554
*SBA : 524490
*UFSIA : Hist H-IX-BRUG 21
*UFSIA : RG 2117 B 19
Verzeichnis der Nobelpreistr¨ager, 1901-1987 :
mit Preisbegr¨undungen, Kurzkommentaren,
literarischen Werkbibliographien und einer
Biographie Alfred Nobels / [edit.] Werner
Martin. - Mu¨ nchen : Saur, 1985. - 362 p.
SBA : 517187
368: Verzekeringswezen
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft
[Munchen].
¨
- Handbuch der
Schadenverh¨utung / Allianz
Versicherungs-Aktiengesellschaft [Munchen].
¨
2e ed. - Berlin, 1979. - 769 p. : ill.
UIA : BC-B 8660
39: Volkskunde. Volkenkunde
Leyva Solano, X´ochitl. - Lacandonia al filo del
agua / X´ochitl Leyva Solano ; Gabriel
Ascencio Franco. - M´exico, D.F. : Fondo de
Cultura Econ´omica, 1996. - 210 p. - (Secci´on
de obras de antropolog´ıa ; 1996:2). ISBN 968-16-4819-6
UFSIA : MAG-MEX-B 5207
Malinowski, Bronislaw. - Magic, science and
religion, and other essays / Bronislaw
Malinowski. - New York, 1954. - 274 p. ISBN 0385092466
UFSIA : MAG-B 36573
*UIA : GER 39 G-MALI 54
Parkin, Robert. - The dark side of humanity : the
work of Robert Hertz and its legacy / Robert
Parkin. - Amsterdam : Harwood, 1996. 226 p. - ISBN 3-7186-5861-5
UIA : PSW 39 G-PARK 96
Todd, Emmanuel. - L’invention de l’Europe /
´
Emmanuel Todd. - Paris : Editions
du Seuil,
1990. - 537 p. : ill. - (L’histoire imm´ediate ;
1990:1). - ISBN 2020124157
UFSIA : MAG-C 11474
*LUC : 39 TODD 1990
*SBA : 544579
*UIA : PSW 39 L-EUR-TODD 90
Villoro, Luis. - Los grandes momentos del
indigenismo en M´exico / Luis Villoro. - 2e ed. M´exico, D.F. : Fondo de Cultura Economica,
´
1996. - 303 p. - (Cuadernos de La Gaceta ;
90). - ISBN 968-16-4451-4
UFSIA : MAG-MEX-B 5205
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
628: Milieubescherming
Approaches to sustainable development /
[edit.] Richard M. Auty ; Katrina Brown. London : Pinter, 1997. - 313 p. - (Global
development and the environment series ;
1997:1). - ISBN 1-85567-439-4
RUCA : CB 628 M-B 40.152
Forget, Gilles. - La sant´e et l’environment : pour
une collectivit´e active en recherche / Gilles
Forget. - Ottawa : Centre de recherches pour le
d´eveloppement international, 1991. - 38 p. ISBN 0-88936-601-2
RUCA : CB 628 M-B 40.213
Johnson, Stanley P. - The environmental policy
of the European Communities / Stanley P.
Johnson ; Guy Corcelle. - 2e ed. - London :
Kluwer Law International, 1997. - 535 p. (International environmental law and policy
series ; 1997:1). - ISBN 90-411-0862-9
UIA : PSW 628 L-EG-JOHN 97
Parkinson, Claire L. - Earth from above : using
color-coded satellite images to examine the
global environment / Claire L. Parkinson. Sausalito, Calif. : University Science Books,
1997. - 175 p. : ill. - ISBN 0-935702-41-5
UIA : BIO 577.4 G-PARK 97
Partnerships for sustainable development : the
role of business and industry. - London :
UNEP, 1994. - 92 p. - ISBN 1-89-915900-2
RUCA : CB 628 M-B 40.159
Perrings, Charles. - Economics of ecological
resources : selected essays / Charles Perrings. Cheltenham : Elgar, 1997. - 254 p. - (New
horizons in environmental economics ;
1997:4). - ISBN 1-85898-473-4
RUCA : CB 628 M-B 40.141
Port of Rotterdam. - Milieu bericht Port of
Rotterdam / Port of Rotterdam. - Rotterdam :
Gemeente Rotterdam, 1996. - 20 p.
AHB : 628 L-NL-MILI 96
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Rapport milieubeleidsovereenkomsten /
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Brussel, 1997. - 148 p. - (Rapporten ; 1997:1)
AHB : T 19
UIA : RECH 34 F-SERV:R,1997,1
659.3: Massacommunicatie
Beutelschmidt, Thomas. - Sozialistische
Audiovision : zur Geschichte der Medienkultur
in der DDR / Thomas Beutelschmidt. Potsdam : Verlag f¨ur Berlin-Brandenburg,
1995. - 503 p. - (Ver¨offentlichungen des
Deutschen Rundfunkarchivs ; 3). ISBN 3-930850-14-1
UIA : PSW 659.3 L-DO-BEUT 95
Branston, Gill. - The media student’s book / Gill
Branston ; Roy Stafford. - London : Routledge,
1996. - 394 p. - ISBN 0-415-11406-3
UFSIA : PS 659.3 G-BRAN 96
Broucke, van den, Ann. - Over het lezen van de
krant / Ann van den Broucke. - Antwerpen :
Katholieke Vlaamse Hogeschool voor
Vrouwen, 1961. - 58 p.
UFSIA : MAG-C 11495
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
oktober 1997
Cappella, Joseph N. - Spiral of cynicism : the
press and the public good / Joseph N.
Cappella ; Kathleen Hall Jamieson. - New
York : Oxford University Press, 1997. 325 p. - ISBN 0-19-509064-0
UIA : PSW 659.3 L-USA-CAPP 97
Case studies in organizational communication /
[edit.] Beverly Davenport Sypher. - New York :
Guilford, 1990. - 326 p. - (The Guilford
communication series ; 1990:1). ISBN 0-89862-287-5
UIA : PSW 659.3 G-SYPH 90
Cognition and communication at work /
[edit.] Yrj¨o Engestr¨om ; David Middleton. Cambridge : Cambridge University Press,
1996. - 346 p. - ISBN 0-521-44104-8
UIA : GER 659.3 G-ENGE 96
Communicatie in sociale verandering : een
culturalistisch perspectief / [edit.] Jan
Servaes ; Rico Lie. - Leuven : Acco, 1996. 275 p. - ISBN 90-334-3572-1
UFSIA : PS 301.173 G-SERV 96
*LUC : 659.3 SERV 1996
*RUCA : VERLU
*UIA : PSW 659.3 G-SERV 96
Crisell, Andrew. - Understanding radio /
Andrew Crisell. - 2e ed. - London : Routledge,
1996. - 242 p. - (Studies in culture and
communication ; 1996:1). ISBN 0-415-10315-0
UFSIA : PS 659.3 G-CRIS 96
Eisenberg, Eric. - Organizational
communication : balancing creativity and
constraint / Eric Eisenberg ; H.L. Goodall ;
[edit.] Alexandra Murphy. - 2e ed. - New York :
St. Martin’s, 1997. - Met: Instructor’s manual
UIA : PSW 659.3 G-EISE 97
Bezit: Instructor’s manual
Eldridge, John. - The mass media and power in
modern Britain / John Eldridge ; Jenny
Kitzinger ; Kevin Williams. - Oxford : Oxford
University Press, 1997. - 199 p. - (Oxford
modern Britain ; 1997:1). ISBN 0-19-878171-7
UFSIA : PS 659.3 L-GB-ELDR 97
Foundations of organizational communication :
a reader / [edit.] Steven R. Corman ; Stephen
P. Banks ; Charles R. Bantz ; et al. - 2e ed. White Plains, N.Y. : Longman, 1995. - 387 p. ISBN 0-8013-1252-3
UIA : PSW 659.3 G-CORM 95
Fr`ere, Marie-Soleil. - Presse de d´emocratie en
Afrique francophone : de la communication
traditionnelle pr´ecoloniale a` l’´emergence
d’une presse priv´ee dans les transitions
d´emocratiques au B´enin et au Niger /
Marie-Soleil Fr`ere ; [edit.] Monique Remy. Bruxelles : Universit´e libre de Bruxelles,
1996-1997. - 2 v.
RUCA : O 32 M-B 40.169
Bezit: 1–4
Glasgow Media Group reader / [edit.] John
Eldridge ; [medew.] Peter Beharrell ; et al. London : Routledge, 1995. - 2 v. ISBN 0-415-12730-0
UFSIA : PS 659.3 G-ELDR 95
Bezit: 1–2
Hood, Stuart. - On television / Stuart Hood ;
Thalia Tabary-Peterssen. - 4e ed. - London :
Pluto Press, 1997. - 111 p. ISBN 0-7453-1110-5
UFSIA : PS 659.3 G-HOOD 97
6
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
An integrated approach to communication theory
and research / [edit.] Michael B. Salwen ; Don
W. Stacks. - Mahwah, N.J. : Erlbaum, 1996. 600 p. - (LEA’s communication series ;
1996:7). - ISBN 0-8058-1631-3
UIA : PSW 659.3 G-SALW 96
Lazar, Judith. - La science de la
communication / Judith Lazar. - 3e ed. - Paris :
Presses universitaires de France, 1996. 125 p. - (Que sais-je? ; 2634). ISBN 2-13-045689-8
UFSIA : PS 659.3 G-LAZA 96
Litters, Ulrike. - Interkulturelle Kommunikation
aus fremdsprachendidaktischer Perspektive :
Konzeption eines zielgruppenspezifischen
Kommunikationstrainings f¨ur deutsche und
franz¨osische Manager / Ulrike Litters. T¨ubingen : Narr, 1995. - 240 p. - (Giessener
Beitr¨age zur Fremdsprachendidaktik ;
1995:1). - ISBN 3-8233-4376-9
RUCA : KREME
Mayhew, Leon H. - The new public :
professional communication and the means of
social influence / Leon H. Mayhew. Cambridge : Cambridge University Press,
1997. - 332 p. - (Cambridge cultural social
studies ; 1997:1). - ISBN 0-521-48493-6
UIA : PSW 659.3 G-MAYH 97
Mulder, Milou. - Kort en goed presenteren /
Milou Mulder ; Grada Schadee. - Deventer :
Kluwer, 1997. - 80 p. - (Communicatie
memo’s ; 3). - ISBN 90-267-2596-5
HHA : LZ 659.3 F 1:3
*LUC : 659.3 MULD 1997
*UFSIA : LZ 659.3 G-MULD 97
*UIA : PSW 659.3 G-MULD 97
Oomkes, Frank R. - Communicatieleer : een
inleiding / Frank R. Oomkes. - 7e ed. Amsterdam : Boom, 1995. - 399 p. ISBN 90-6009-517-0
UFSIA : PS 659.3 G-OOMK 95
*UIA : PSW 659.3 G-OOMK 95
Pratkanis, Anthony. - Age of propaganda : the
everyday use and abuse of persuasion /
Anthony Pratkanis ; Elliot Aronson. - New
York : Freeman, 1992. - 299 p. ISBN 0-7167-2211-9
UFSIA : PS 659.3 G-PRAT 92
Stappers, J.G. - Massacommunicatie : een
inleiding / J.G. Stappers. - 7e ed. Amsterdam : Arbeiderspers, 1996. - 205 p. ISBN 90-295-4622-0
UFSIA : PS 659.3 G-STAP 96
Storey, Richard. - The art of persuasive
communication / Richard Storey. - Aldershot :
Gower, 1997. - 226 p. - ISBN 0-566-07819-8
UIA : PSW 659.3 G-STOR 97
Tessens, Lucas. - De Vlaamse media : een sector
in de stroomversnelling / Lucas Tessens. Antwerpen : MERS, 1994. - 274 p. - Met:
bijlagen
HHA : LZ 659.3 L-B-TESS 1994
oktober 1997
Vos, Marieta. - Ge¨ıntegreerde communicatie :
concern-, interne en marketingcommunicatie /
Marieta Vos ; Henny Schoemaker. - Utrecht :
Lemma, 1996. - 248 p. - Met: cases en
opdrachten. - ISBN 90-5189-571-2
UFSIA : PS 659.3 G-VOS 96
Bezit: Basiswerk; cases en opdrachten
*LUC : 659.3 VOS 1996
Bezit: Casesboek
*UIA : PSW 659.3 G-VOS 96
Bezit: Basiswerk
Wer beherrscht die Medien? Die 50 gr¨o ten
Medienkonzerne der Welt / [edit.] Lutz
Hachmeister ; G¨unther Rager. - Mu¨ nchen :
Beck, 1997. - 278 p. - ISBN 3-406-42349-3
UFSIA : MAG-B 36645
Zurings, Maria. - Enkele problemen en gevaren
in verband met de hedendaagse jeugdpers /
Maria Zurings. - Antwerpen : Katholieke
Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen, 1961. 104 p.
UFSIA : MAG-C 11496
Bezit: Basiswerk; bijlagen
Video-mediated communication /
[edit.] Kathleen E. Finn ; Abigail J. Sellen ;
Sylvia B. Wilbur. - Mahwah, N.J. : Erlbaum,
1997. - 570 p. : ill. - (Computers, cognition,
and work ; 1997:1). - ISBN 0-8058-2288-7
UIA : PSW 659.3 G-FINN 97
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
7
Lijst T: Taal- en letterkunde
003: Semiotiek
Aumont, Jacques. - The image / Jacques
Aumont. - London : British Film Institute,
1997. - 249 p. : ill. - ISBN 0-85170-409-3
UIA : PSW 659.3 G-AUMO 97
Gottdiener, Mark. - Postmodern semiotics :
material culture and the forms of postmodern
life / Mark Gottdiener. - Oxford : Blackwell,
1995. - 262 p. : ill. - ISBN 0-631-19216-6
UFSIA : PS 301.173 G-GOTT 95
*UIA : GER 003 G-GOTT 95
*UIA : PSW 008 G-GOTT 95
Handbuch der BLISS-Symbole /
[edit.] Bundesverband f¨ur K¨orper- und
Mehrfachbehinderte [D¨usseldorf] ;
Blissymbolics Communication International
[Toronto, Ont.] ; Werner G¨unter ;
[medew.] Adelheid Benning ; et al. Heidelberg : Groos, 1995. - ill. ISBN 3-87276-719-4
UIA : GER 003 G-GUEN 95
K¨oster, Lothar. - Von Saussure zum
Konnektionismus : Struktur und Kontinuit¨at in
der Lexemsemantik und der Musiksemiotik /
Lothar K¨oster. - Wiesbaden : Deutscher
Universit¨ats-Verlag, 1995. - 383 p. : ill. ISBN 3-8244-4185-3
UIA : GER 800 G-KOES 95
030.82: Vertalende
woordenboeken
Muller Jzn., F. - Grieksch woordenboek / F.
Muller Jzn. - 2e dr. - Groningen : Wolters,
1926. - 912 p.
UFSIA : MAG-B 36617
*UFSIA : Klass 2.2 BV-MUL
*UFSIA : SF-A 0 a/GRI 1
371.3: Didactiek
Aerts, Jan. - Griekse oefeningen voor vierde en
derde / Jan Aerts. - 5e ed. - Antwerpen :
Standaard, 1969. - 207 p. : ill. - Nederlandse en
Griekse tekst; met: Woordenlijst
UIA : BC-B 8602
Bezit: Basiswerk; woordenlijst
Baeckens, Roger. - Zakelijke communicatie /
Roger Baeckens ; Peter Meukens. - Kapellen :
Pelckmans, 1996. - 196 p. - Met: handleiding;
audiocassette. - ISBN 90-289-2221-0
UIA : DIKR 372.880.39 Y-BAEC 96
Bezit: Basiswerk; handleiding; audiocassette
*LUC : 803.9 BAEC 1996
Bezit: Basiswerk
Bernstein, Wolf Z. - Pseudopartizipien im
deutschen Sprachgebrauch : ein Nachschlage¨
und Ubungsbuch
/ Wolf Z. Bernstein. Heidelberg : Groos, 1992. - 125 p. : ill. ISBN 3-87276-663-5
UIA : GER 372.880.30 Y-BERN 92
*UFSIA : SG-D-III 9.3.3/BER 2
Bie, de, J. - De viris illustribus / J. de Bie. - 2e
ed. - Antwerpen : Nederlandsche Boekhandel,
1970. - 288 p. - (Palatinus : Latijnse
leerboeken voor het middelbaar onderwijs ;
1970:1). - Nederlandse en Latijnse tekst; met:
Vocabularium ; Grammatica
UIA : BC-B 8597
oktober 1997
Bragt, van, L. - Marcus en Curia / L. van
Bragt. - 3e ed. - Antwerpen : Nederlandsche
Boekhandel, 1974. - 371 p. - (Palatinus :
Latijnse leerboeken voor het middelbaar
onderwijs ; 1974:1). - Nederlandse en Latijnse
tekst. - ISBN 90-289-9953-1
UIA : BC-B 8595
Deleersnyder, Andr´e P. - Thesaurus : Latijns
basisvocabularium, werkschrift / Andr´e P.
Deleersnyder. - Oostmalle : De Sikkel, 1991. 48 p. - ISBN 90-260-3338-9
UIA : DIKR 372.880.7 Y-DELE 91
Dienst, Leonore. - Training Deutsch f¨ur den
Beruf : Ubungen mit Erl¨auterungen zum
Wortschatz, zur Grammatik, zum Lesen, H¨oren
und Schreiben / Leonore Dienst ; Rotrant Koll ;
Birgit Rabofski. - Ismaning : Verlag f¨ur
Deutsch, 1996. - 176 p. - ISBN 3-88532-914-X
RUCA : KREME
Einstufungstests f¨ur Anf¨anger- und
Fortgeschrittenkurse. - Ismaning : Verlag f¨ur
Deutsch, 1994. - 108 p. - ISBN 3-88532-900-X
RUCA : KREME
Fuentes Rodr´ıguez, Catalina. - Ejercicios de
sintaxis supraoracional / Catalina Fuentes
Rodr´ıguez. - Madrid : Arco Libros, 1996. 79 p. - (Cuadernos de lengua espa˜nola ;
1996:8). - ISBN 84-7635-187-9
UFSIA : ROM 806.0 H 5 FUEN 96
Galisson, Robert. - D’hier a` aujourd’hui la
didactique des langues e´ trang`eres : du
structuralisme au fonctionnalisme / Robert
Galisson. - Paris : CLE international, 1980. 159 p. - (Didactique des langues e´ trang`eres ;
1980:2). - ISBN 2-19-033256-7
LUC : 372.880 GALI 1980
*UFSIA : ROM 372.880 G-GALI 80
*UIA : GER 372.880 G-GALI 80
Granges, des, Charles Marc. - La litt´erature
expliqu´ee : notions d’histoire litt´eraire,
morceaux choisis, mod`eles de lecture
expliqu´ee, questions d’examen / Charles Marc
des Granges ; Ch. Charrier. - 39e ed. - Paris :
Hatier, 1959. - 682 p.
UFSIA : MAG-A 10117
H¨aussermann, Ulrich. - Aufgaben-Handbuch
Deutsch als Fremdsprache : Abriu0df einer
¨
Aufgaben- und Ubungstypologie
/ Ulrich
H¨aussermann ; Hans-Eberhard Piepho. Mu¨ nchen : Iudicium, 1996. - 528 p. : ill. ISBN 3-89129-269-4
RUCA : KREME
*UIA : DIKR 372.880.30 G-HAEU 96
Hegyes, Katalin. - H¨orfelder :
H¨orverstehensprogramm f¨ur die Mittelstufe
Deutsch als Fremdsprache : Training zum
selektiven, kursorischen und detaillierten
H¨oren mit Aufgaben, Texttranskriptionen und
L¨osungen / Katalin Hegyes ; Roland Schmidt ;
Gyo¨ rgyi Szalay. - Ismaning : Verlag f¨ur
Deutsch, 1997. - 3 audiocassettes. - Met:
H¨orfelder. - ISBN 3-88532-751-1
UFSIA : Germ
Bezit: 3 audiocassetes; H¨ortexte
H¨offgen, Adelheid. - Deutsch lernen f¨ur den
Beruf : Kommunikation am Arbeitsplatz /
Adelheid H¨offgen. - Ismaning : Verlag f¨ur
Deutsch, 1996. - 264 p. - ISBN 3-88532-354-0
RUCA : KREME
Bezit: Basiswerk; Vocabularium/grammatica
Lijst T: Taal- en letterkunde
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Jaffke, Christoph. - Fremdsprachen f¨ur alle
Kinder : Erfahrungen der Waldorfschulen mit
dem Fr¨uhbeginn / Christoph Jaffke ; Magda
Maier. - Leipzig : Klett, 1997. - 109 p. : ill. ISBN 3-12-586410-0
UIA : GER 372.880 G-JAFF 97
Longman essential activator : put your ideas
into words / [edit.] Emma Campbell ; Lizzie
Warren ; Michael Rundell ; et al. - Harlow :
Longman, 1997. - 997 p. - Met: Workbook. ISBN 0-582-24742-X
UFSIA : Germ
Bezit: Basiswerk ; Workbook
Lopez Ruiz, Luis. - Historietas y pasatiempos :
nivel 1 / Luis Lopez Ruiz. - 2e ed. - Madrid :
Edelsa, 1995. - 62 p. : ill. ISBN 84-85786-97-1
UFSIA : ROM 372.880.6 Y-LOPE 95
Mens, A. - De re publica / A. Mens. Antwerpen : Nederlandsche Boekhandel,
1969. - 192 p. - (Palatinus : Latijnse
leerboeken voor het middelbaar onderwijs ;
1969:1). - Nederlandse en Latijnse tekst
UIA : BC-B 8599
Quesada Marco, Sebasti´an. - Curso de
civilizaci´on espan˜ ola / Sebasti´an Quesada
Marco. - 2e ed. - Madrid : Sociedad General
Espa˜nola de Librer´ıa, 1996. - 223 p. : ill. ISBN 84-7143-489-X
LUC : 806.0 QUES 1996
*UFSIA : ROM 372.880.6 Y-QUES 96
Reader response in elementary classrooms :
quest and discovery / [edit.] Nicholas J.
Karolides. - Mahwah, N.J. : Erlbaum, 1997. 368 p. : ill. - ISBN 0-8058-2260-7
UFSIA : Germ
Redesigning English : new texts, new identities /
[edit.] Sharon Goodman ; David Graddol. London : Routledge, 1996. - 250 p. : ill. - (The
English language : past, present and future ;
1996:3). - ISBN 0-415-13124-3
UFSIA : Germ
*UIA : GER 372.880.20 Y-GOOD 96
Schrijver, de, Arnold. - Interned / Arnold de
Schrijver ; Mai Gysels ; Wilfried van
Rompaey. - Lier : Van In, 1997-. - z.p. : ill. Met: werkschrift; handleiding. ISBN 90-306-2489-2
UIA : DIKR 372.880.39 Y-SCHR 97
Bezit: 1; werkschrift v. 1
Signaal / [edit.] Herman Henderickx. - Kapellen :
Pelckmans, 1996-. - 6 v. : ill. - Met:
handleiding; werkboek; audiocassettes
UIA : DIKR 372.880.39 Y-HEND 96
Bezit: 1, 5–6; werkboek v. 1; handleiding v. 1, 5–6;
Staelens, R. - Talent voor taal / R. Staelens ; R.
Descheemaeker ; R. Delannoy. - Antwerpen :
Standaard, 1996-. - ill. - Met: werkboek;
handleiding; vademecum
UIA : DIKR 372.880.39 Y-STAE 96
Bezit: 1–3; werkboek v. 1–3; handleiding v. 1–3; 3TSO;
Thielemans, H. - Griekse oefeningen / H.
Thielemans ; J. Chaineux. - Wetteren :
Universa, s.a. - Nederlandse en Griekse tekst
UIA : BC-B 8600
Bezit: 1
Vanwalle, Herwig. - Netwerk Nederlands /
Herwig Vanwalle ; Nele Broothaerts ; Marleen
Lippens ; et al. - Antwerpen : Den Gulden
Engel, 1997-. - ill.
1
Lijst T: Taal- en letterkunde
UIA : DIKR 372.880.39 Y-VANW 97
Bezit: 1; Werkboek A v. 1 (met diskette);
Weijerman-Hofman, H. - Hoe schrijf ik een
Franse brief ? / H. Weijerman-Hofman. - 6e
ed. - Den Haag : Kruseman, 1979. - 110 p. (Hoe schrijf ik ... ; 1979:1). ISBN 90-233-0099-8
HHA : LZ 372.880.4 G-WEIJ 1979
792: Film. Toneel
Appignanesi, Lisa. - The cabaret / Lisa
Appignanesi. - London : Studio Vista, 1975. 192 p. : ill. - ISBN 0-289-706-12-2
SBA : 600348
*UIA : GER 792 G-APPI 75
Auerbach, Nina. - Ellen Terry, player in her
time / Nina Auerbach. - New York, N.Y. :
Norton, 1987. - 504 p. : ill. ISBN 0-393-30582-1
SBA : 600342
*UIA : GER 820 N-TERR-AUER 87
Aumont, Jacques. - The image / Jacques
Aumont. - London : British Film Institute,
1997. - 249 p. : ill. - ISBN 0-85170-409-3
UIA : PSW 659.3 G-AUMO 97
Binnie, Eric. - The theatrical designs of Charles
Ricketts / Eric Binnie. - Ann Arbor, Mich. :
Umi Research Press, 1985. - 185 p. : ill. (Theatre and dramatic studies ; 23). ISBN 0-8357-1584-1
SBA : 600329
*UIA : GER 792.021 N-RICK-BINN 85
Braun, Edward. - Meyerhold : a revolution in
theatre / Edward Braun. - 2e ed. - London :
Methuen, 1995. - 347 p. : ill. ISBN 0-413-68770-8
UIA : GER 792.027 N-MEYE-BRAU 95
Brock-Sulzer, Elisabeth. - K. Domenig
Geissb¨uhler zeichnet Marcel Marceau = K.
Domenig Geissb¨uhler designs Marcel
Marceau = K. Domenig Geissbu¨ hler dessine
Marcel Marceau / Elisabeth Brock-Sulzer ;
[vert.] Anne Cuneo. - s.l. : Origo, 1963. - ill.
SBA : 600352
Brown, Frederick. - Theater and revolution : the
culture of the French stage / Frederick
Brown. - New York, N.Y. : Viking Press,
1980. - 490 p. : ill. - ISBN 0-6706-9802-4
SBA : 600327
*UIA : GER 792 L-F-BROW 80
Clute, John. - Science fiction : the illustrated
encyclopedia / John Clute. - London : Dorling
Kindersley, 1995. - 312 p. : ill. ISBN 0-7513-0202-3
UFSIA : Germ
Glimpses of real life as seen in the theatrical
world and in Bohemia : being the confessions
of Peter Paterson, a strolling comedian. Hamden, Conn. : Archon, 1979. - 352 p. - (An
Archon book on popular entertainments ;
1979:1). - Herdruk: 1864: Edinburgh
SBA : 600338
Gurr, Andrew. - The Shakespearian playing
companies / Andrew Gurr. - Oxford :
Clarendon, 1996. - 483 p. ISBN 0-19-812977-7
UFSIA : Germ
*UFSIA : RD 3 GURR-SHAK
Lijst T: Taal- en letterkunde
oktober 1997
Owen, Bobbi. - Costume design on Broadway :
designers and their credits, 1915-1985 / Bobbi
Owen. - New York, N.Y. : Greenwood Press,
1987. - 254 p. - (Bibliographies and indexes in
the performing arts ; 5). - ISBN 0-31325524-5
SBA : 600347
The persistence of history : cinema, television,
and the modern event / [edit.] Vivian
Sobchack. - New York : Routledge, 1996. 265 p. - (AFI film readers ; 1996:1). ISBN 0-415-91084-6
UIA : GER 791.4 G-SOBC 96
Spielberg’s Holocaust : critical perspectives on
Schindler’s list / [edit.] Yosefa Loshitzky. Bloomington, Ind. : Indiana University Press,
1997. - 250 p. : ill. - ISBN 0-253-21098-4
UIA : PSW 659.3 G-LOSH 97
Stuart, Ian. - Politics in performance : the
production work of Edward Bond, 1978-1990 /
Ian Stuart. - New York : Lang, 1996. - 191 p. (Artists and issues in the theatre ; 6). ISBN 0-8204-3014-5
UIA : GER 820 N-BOND-STUA 96
Tairow, Alexander. - Das entfesselte Theater :
Aufzeichnungen eines Regisseurs / Alexander
Tairow. - Berlin : Alexander, 1989. - 158 p. :
ill. - ISBN 3-923854-40-4
SBA : 600331
*UIA : GER 792 G-TAIR 89
800: Taalkunde (algemeen en
hulpwetenschappen)
Aitchison, Jean. - The language web : the power
and problem of words / Jean Aitchison. Cambridge : Cambridge University Press,
1997. - 139 p. : ill. - (The BBC Reith lectures ;
1996). - ISBN 0-521-57475-7
UIA : GER 800.15 G-AITC 97
Ammary, el, Assem. - Die deutschen
Modalverben und ihre verbalen
Entsprechungen im Arabischen : eine
kontrastive Untersuchung / Assem el
Ammary. - Heidelberg : Groos, 1996. - 263 p. (Deutsch im Kontrast ; 16). ISBN 3-87276-765-8
UIA : GER 800.11 M-DEU-AMMA 96
Antoine, G´erald. - La coordination en franc¸ais /
G´erald Antoine. - Paris : Minard, 1996. 458 p. - (Reprint e´ rudition poche ; 1996:1). ISBN 2-85-210208-0
UFSIA : ROM 804.0 H 5 ANTO 96
Ashby, Patricia. - Speech sounds / Patricia
Ashby. - London : Routledge, 1995. - 104 p. :
ill. - (Language workbooks ; 1995:3). ISBN 0-415-08571-3
UFSIA : Germ
*UIA : GER 800 H 4 ASHB 95
Bache, Carl. - The study of aspect, tense and
action : towards a theory of the semantics of
grammatical categories / Carl Bache. Frankfurt am Main : Lang, 1995. - 350 p. ISBN 3-631-49510-2
UIA : GER 800 H 5 BACH 95
Baylon, Christian. - Sociolinguistique : soci´et´e,
langue et discours / Christian Baylon. - 2e ed. Paris : Nathan, 1996. - 303 p. - (FAC :
linguistique ; 1996:1)
UFSIA : ROM 800.13 G-BAYL 96
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bedeutungen, Konzepte, Bedeutungskonzepte :
Theorie und Anwendung in Linguistik und
Psychologie / [edit.] Joachim Grabowski ;
Gisela Harras ; Theo Herrmann. - Wiesbaden :
Westdeutscher Verlag, 1996. - 309 p. (Psycholinguistische Studien ; 1996:2). ISBN 3-531-12757-8
UIA : GER 800.15 H 3 GRAB 96
Bertau, Marie-C´ecile. - Sprachspiel Metapher :
Denkweisen und kommunikative Funktion einer
rhetorischen Figur / Marie-C´ecile Bertau. Opladen : Westdeutscher Verlag, 1996. 324 p. - ISBN 3-531-12822-1
UIA : GER 800.15 G-BERT 96
Biere, Bernd. - Textverstehen und
Textverst¨andlichkeit / Ulrich Bernd Biere. Heidelberg : Groos, 1991. - 44 p. 1 diskette. (Studienbibliographien Sprachwissenschaft ;
2). - ISBN 3-87276-651-1
UIA : GER 800.15 C-BIER 91
*UFSIA : SG-D-II 1.2.1/BIE 1
Blaauw, Eleonora. - On the perceptual
classification of spontaneous and read speech /
Eleonora Blaauw. - Utrecht :
Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak,
1995. - 224 p. - (OTS dissertation series ;
1995:1). - ISBN 90-5434-046-0
UIA : GER 800 H 4 BLAA 95
Blommaert, Jan. - Workshopping : notes on
professional vision in discourse analysis / Jan
Blommaert. - Wilrijk : Universitaire Instelling
Antwerpen, 1997. - 138 p. - (Antwerp papers in
linguistics ; 91)
UFSIA : Germ
UIA : GER 800 F-APL:91
Bosman, Anna Maria Theodora. - Reading and
spelling in children and adults : evidence for a
single-route model / Anna Maria Theodora
Bosman. - Amsterdam : Universiteit van
Amsterdam, 1994. - 149 p. - (Dissertatiereeks ;
2). - ISBN 90-5470-023-8
UFSIA : Germ
Brinker, Klaus. - Textlinguistik / Klaus Brinker. Heidelberg : Groos, 1993. - 44 p. 1 diskette. (Studienbibliographien Sprachwissenschaft ;
7). - ISBN 3-87276-695-3
UIA : GER 800 C-BRIN 93
*UFSIA : SG-D-II 1.2.1/BRI 1
Burr, Vivien. - An introduction to social
constructionism / Vivien Burr. - London :
Routledge, 1996. - 198 p. ISBN 0-415-10405-X
UIA : GER 800.13 H 8 BURR 96
*UFSIA : SG-A-X 2/BUR.1
Challenges in natural language processing /
[edit.] Madeleine Bates ; Ralph M.
Weischedel. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1993. - 296 p. - (Studies in
natural language processing ; 1993:2). ISBN 0-521-41015-0
UIA : GER 800.51 G-BATE 93
Chilton, Paul. - Orwellian language and the
media / Paul Chilton. - London : Pluto Press,
1988. - 127 p. - ISBN 0-7453-0173-8
UIA : GER 800.13 H 8 CHIL 88
Chilton, Paul A. - Security metaphors : cold war
discourse from containment to common house /
Paul A. Chilton. - New York : Lang, 1996. 468 p. - (Conflict and consciousness : studies
in war, peace, and social thought ; 2). ISBN 0-8204-2178-2
UIA : GER 800.13 H 8 CHIL 96
2
Lijst T: Taal- en letterkunde
oktober 1997
Clyne, Michael G. - The German language in a
changing Europe / Michael G. Clyne. Cambridge : Cambridge University Press,
1995. - 269 p. - ISBN 0-521-49970-4
UFSIA : Germ
A companion to the philosophy of language /
[edit.] Bob Hale ; Crispin Wright. - Oxford :
Blackwell, 1997. - 721 p. - (Blackwell
companions to philosophy ; 1997:2). ISBN 0-631-16757-9
UIA : GER 800.1 G-HALE 97
Complex structures : a functionalist perspective /
[edit.] Betty Devriendt ; Louis Goossens ;
Johan van der Auwera. - Berlin : de Gruyter,
1996. - 386 p. - (Functional grammar series ;
17). - ISBN 3-11-014-385-2
UIA : GER 800 H 5 DEVR 96
*UFSIA : SG-A-VI 2/DEV 1
Coveney, Aidan. - Variability in spoken french :
a sociolinguistic study of interrogation and
negation / Aidan Coveney. - Exeter : Elm Bank
Publications, 1996. - 271 p. - (Elm bank
modern language studies ; 1996:1). ISBN 0-9502595-4-3
UFSIA : ROM 800.15 H 5 COVE 96
Cowart, Wayne. - Experimental syntax :
applying objective methods to sentence
judgments / Wayne Cowart. - Thousand Oaks,
Calif. : Sage, 1997. - 187 p. : ill. ISBN 0-7619-0043-8
UIA : GER 800 H 5 COWA 97
Crocker, Matthew W. - Computational
psycholinguistics : an interdisciplinary
approach to the study of language / Matthew
W. Crocker. - Dordrecht : Kluwer, 1996. 246 p. - (Studies in theoretical
psycholinguistics ; 20). - ISBN 0-7923-3802-2
UIA : GER 800.15 G-CROC 96
Culture in action : studies in membership
categorization analysis / [edit.] Stephen
Hester ; Peter Eglin. - Washington, D.C. :
University Press of America, 1997. - 193 p. (Studies in ethnomethodology and conversation
analysis ; 4). - ISBN 0-7618-0583-4
UFSIA : Germ
Dittmann, Jurgen.
¨
- Neurolinguistik / J¨urgen
Dittmann ; J¨urgen Tesak. - Heidelberg : Groos,
1993. - 48 p. 1 diskette. (Studienbibliographien Sprachwissenschaft ;
8). - ISBN 3-87276-696-1
UIA : GER 800.15 C-DITT 93
*UFSIA : SG-D-II 1.2.2/DIT 1
Don, Jan. - Morphological conversion / Jan
Don. - Utrecht : Onderzoeksinstituut voor Taal
en Spraak, 1993. - 232 p. - (OTS dissertation
series ; 1993:1). - ISBN 90-5434-011-8
UIA : GER 800 H 5 DON 93
Duranti, Alessandro. - Linguistic anthropology /
Alessandro Duranti. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1997. - 398 p. - (Cambridge
textbooks in linguistics ; 1997:2). ISBN 0-521-44993-6
UFSIA : Germ
Dyslexia in children : multidisciplinary
perspectives / [edit.] Angela Fawcett ; Rod
Nicolson. - New York : Harvester Wheatsheaf,
1994. - 248 p. - ISBN 0-7450-1636-7
UFSIA : Germ
Ebbs, Gary. - Rule-following and realism / Gary
Ebbs. - Cambridge, Mass. : Harvard University
Press, 1997. - 368 p. - ISBN 0-674-78031-0
UIA : GER 800.1 G-EBBS 97
Edwards, Derek. - Discourse and cognition /
Derek Edwards. - London : Sage, 1997. 356 p. - ISBN 0-8039-7697-6
UIA : GER 800.15 H 8 EDWA 97
*UFSIA : SG-A-III 0.3/EDW.1
*UIA : PSW 659.3 G-EDWA 97
Foley, William A. - Anthropological linguistics :
an introduction / William A. Foley. - Oxford :
Blackwell, 1997. - 495 p. - (Language in
society ; 24). - ISBN 0-631-15122-2
UIA : GER 800.13 G-FOLE 97
Goatley, Andrew. - The language of metaphors /
Andrew Goatley. - London : Routledge, 1997. 360 p. - ISBN 0-415-12877-3
UFSIA : Germ
Green, Georgia M. - Practical guide to syntactic
analysis / Georgia M. Green ; Jerry L.
Morgan. - Cambridge : Cambridge University
Press, 1996. - 127 p. - (CSLI publications :
lecture notes series ; 67)
UIA : GER 800 H 5 GREE 96
Green, Georgia M. - Pragmatics and natural
language understanding / Georgia M. Green. 2e ed. - Mahwah, N.J. : Erlbaum, 1996. 186 p. - (Tutorial essays in cognitive science ;
1996:1). - ISBN 0-8058-2166-X
UIA : GER 800 H 8 GREE 96
Handbook of logic and language / [edit.] Johan
van Benthem ; Alice ter Meulen. Amsterdam : Elsevier, 1997. - 1247 p. ISBN 0-444-81714-X
UIA : GER 681.39 G-BENT 97
Handke, Jurgen.
¨
- The structure of the lexicon :
human versus machine / J¨urgen Handke. Berlin : De Gruyter, 1995. - 388 p. : ill. (Natural language processing ; 5). ISBN 3-11-014786-6
UIA : GER 800.51 H 3 HAND 95
Harris, Roy. - The western tradition from
Socrates to Saussure / Roy Harris ; Talbot J.
Taylor. - 2e ed. - London : Routledge, 1997. 234 p. - (Landmarks in linguistic thought ; 1). ISBN 0-415-15362-X
UFSIA : ROM 800.1 J-HARR 97
Heid, Ulrich. - Zur Strukturierung von
einsprachigen und kontrastiven elektronischen
W¨orterbu¨ chern / Ulrich Heid. - T¨ubingen :
Niemeyer, 1997. - 255 p. - (Lexicographica :
series maior ; 77). - ISBN 3-484-30977-6
UIA : GER 800 H 3 HEID 97
Hirsch-Pasek, Kathy. - The origins of grammar :
evidence from early language comprehension /
Kathy Hirsch-Pasek ; Roberta Michnick
Golinkoff. - Cambridge, Mass. : MIT Press,
1996. - 230 p. - ISBN 0-262-08242-X
UIA : GER 800.15 H 5 HIRS 96
Hoffmann, Ulrich. - Negotiating in German : a
dual language guide / Ulrich Hoffmann ;
Michael Tobin. - Mu¨ nchen : Langenscheidt,
1994. - 135 p. - ISBN 3-468-42611-9
RUCA : KREME
Holtman, Astrid. - A generative theory of
rhyme : an optimality approach / Astrid
Holtman. - Utrecht : Onderzoeksinstituut voor
Taal en Spraak, 1996. - 316 p. - (OTS
dissertation series ; 1996:3). ISBN 90-5434-061-4
UIA : GER 800 H 4 HOLT 96
Houtlosser, Peter. - Standpunten in een kritische
discussie : een pragma-dialectisch perspectief
op de identificatie en reconstructie van
standpunten / Peter Houtlosser. - Amsterdam :
IFOTT, 1995. - 320 p. - (Studies in language
and language use ; 22). - ISBN 90-74698-22-0
UFSIA : MAG-B 36557
Hoye, van, Ermina. - Nederlandstalige en
Russische verslaggeving over de crisis in
Tsjetsjeni¨e : een vergelijkende analyse /
Ermina van Hoye. - Wilrijk : Universitaire
Instelling Antwerpen, 1997. - 77 p. - (Antwerp
papers in linguistics ; 90)
UFSIA : Germ
UIA : GER 800 F-APL:90
Hudson, Richard A. - Sociolinguistics / Richard
A. Hudson. - 2e ed. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1996. - 279 p. - (Cambridge
textbooks in linguistics ; 1996:2). ISBN 0-521-56514-6
UIA : GER 800.13 G-HUDS 96
*UFSIA : SG-A-III 2.2.1/HUD.1
Hymes, Dell. - Ethnography, linguistics,
narrative inequality : toward an understanding
of voice / Dell Hymes. - London : Taylor &
Francis, 1996. - 258 p. - (Critical perspectives
on literary and education ; 1996:1). ISBN 0-7484-0348-5
UIA : GER 800.13 G-HYME 96
*UFSIA : SG-A-III 2.2.1/HYM.3
Interaction and grammar / [edit.] Elinor Ochs ;
Emanuel A. Schegloff ; Sandra A. Thompson. Cambridge : Cambridge University Press,
1996. - 468 p. : ill. - (Studies in interactional
sociolinguistics ; 13). - ISBN 0-521-55828-X
UFSIA : Germ
*UIA : GER 800.13 H 5 OCHS 96
International journal of corpus linguistics. Amsterdam. - ISSN 1384-6655
UIA : GER 80 E-IJCL
Lijst T: Taal- en letterkunde
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
3
Bezit: 1(1996)–
Investigating second language acquisition /
[edit.] Peter Jordens ; Josine Lalleman. Berlin : De Gruyter, 1996. - 469 p. - (Studies
on language acquisition ; 12). ISBN 3-11-015150-2
UIA : GER 800.15 G-JORD 96
Jackendoff, Ray. - The architecture of the
language faculty / Ray Jackendoff. Cambridge, Mass. : MIT Press, 1997. - 262 p. (Linguistic inquiry monographs ; 28). ISBN 0-262-60025-0
UIA : GER 800.15 H 3 JACK 97
Johnson, Keith. - Acoustic and auditory
phonetics / Keith Johnson. - Oxford :
Blackwell, 1997. - 169 p. : ill. ISBN 0-631-20095-9
UIA : GER 800 H 4 JOHN 97
Jones, Rhian. - Emerging patterns of literacy : a
multidisciplinary perspective / Rhian Jones. London : Routledge, 1996. - 256 p. (Routledge progress in psychology ; 1). ISBN 0-415-13049-2
UFSIA : Germ
Kamio, Akio. - Territory of information / Akio
Kamio. - Amsterdam : Benjamins, 1997. 227 p. - (Pragmatics and beyond : new series ;
48). - ISBN 90-272-5061-8
UFSIA : Germ
*UIA : GER 800 F-PB:N,48
Lijst T: Taal- en letterkunde
oktober 1997
Kester, Ellen-Petra. - The nature of adjectival
inflection / Ellen-Petra Kester. - Utrecht :
Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak,
1996. - 327 p. - (OTS dissertation series ;
1996:1). - ISBN 90-5434-055-X
UIA : GER 800 H 5 KEST 96
Kinne, Michael. - Sprache im
Nationalsozialismus / Michael Kinne ;
Johannes Schwitalla. - Heidelberg : Groos,
1994. - 67 p. 1 diskette. (Studienbibliographien Sprachwissenschaft ;
9). - ISBN 3-87276-703-8
UIA : GER 800.13 C-KINN 94
*UFSIA : SG-D-II 1.2.2/KIN 1
Knowles, Murray. - Language and control in
children’s literature / Murray Knowles ;
Kirsten Malmkjaer. - London : Routledge,
1996. - 284 p. - ISBN 0-415-08625-6
UFSIA : Germ
K¨oster, Lothar. - Von Saussure zum
Konnektionismus : Struktur und Kontinuit¨at in
der Lexemsemantik und der Musiksemiotik /
Lothar K¨oster. - Wiesbaden : Deutscher
Universit¨ats-Verlag, 1995. - 383 p. : ill. ISBN 3-8244-4185-3
UIA : GER 800 G-KOES 95
Koster, Charlotte. - Errors in anaphora
acquisition / Charlotte Koster. - Utrecht :
Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak,
1993. - 191 p. - (OTS dissertation series ;
1993:2). - ISBN 90-5434-015-0
UIA : GER 800 H 5 KOST 93
Kuhn, Barbara. - Mnemotechnik und
Schriftzeichenerwerb : Untersuchungen zu
Struktur und Didaktik der chinesischen
Schrift / Barbara Kuhn. - Heidelberg : Groos,
1996. - 114 p. : ill. - (Sinolinguistica ; 3). ISBN 3-87276-748-8
UIA : GER 800.15 G-KUHN 96
Kurtonina, Natasha. - Frames and labels : a
modal analysis of categorial inference /
Natasha Kurtonina. - Utrecht :
Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak,
1994. - 174 p. - (OTS dissertation series ;
1994:1). - ISBN 90-7479528-5
UIA : GER 800.51 H 5 KURT 94
Language and conceptualization / [edit.] Jan
Nuyts ; Eric Pederson. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1997. - 281 p. (Language, culture and cognition ; 1). ISBN 0-521-55303-2
UIA : GER 800.15 G-NUYT 97
Language and the nuclear arms debate :
Nukespeak today / [edit.] Paul Chilton. London : Pinter, 1985. - 244 p. : ill. - (Open
linguistics series ; 1985:1). ISBN 0-86187-733-0
UIA : GER 800.13 H 8 CHIL 85
Language change and generative grammar /
[edit.] Ellen Brandner ; Gisella Ferraresi. Opladen : Westdeutscher Verlag, 1996. 292 p. - (Linguistische Berichte : Sonderheft ;
7). - ISBN 3-531-12857-4
UIA : GER 800 H 5 BRAN 96
Languages and linguists : aims, perspectives,
and duties of linguistics = Les langues et les
linguistes : buts, perspectives et devoirs de la
linguistique / [edit.] Pierre Swiggers ;
[medew.] Andr´e-Georges Haudricourt ; Henry
M. Hoenigswald ; Robert H. Robins. - Leuven :
Peeters, 1997. - 90 p. - (Orbis : supplementa ;
9). - ISBN 90-6831-948-5
UIA : GER 800 G-SWIG 97
Litters, Ulrike. - Interkulturelle Kommunikation
aus fremdsprachendidaktischer Perspektive :
Konzeption eines zielgruppenspezifischen
Kommunikationstrainings f¨ur deutsche und
franz¨osische Manager / Ulrike Litters. T¨ubingen : Narr, 1995. - 240 p. - (Giessener
Beitr¨age zur Fremdsprachendidaktik ;
1995:1). - ISBN 3-8233-4376-9
RUCA : KREME
MacLaury, Robert E. - Color and cognition in
Mesoamerica : constructing categories as
vantages / Robert E. MacLaury. - Austin, Tex. :
University of Texas Press, 1997. - 616 p. : ill. ISBN 0-292-75193-1
UFSIA : Germ
*UIA : GER 800.15 M-SAI-MCLA 97
Mills, Sara. - Discourse / Sara Mills. - London :
Routledge, 1997. - 177 p. - (The new critical
idiom ; 1997:1)
UIA : GER 800 H 8 MILL 97
Morciniec, Norbert. - Das Lautsystem des
Deutschen und des Polnischen / Norbert
Morciniec. - Heidelberg : Groos, 1990. 131 p. - (Deutsch im Kontrast ; 10). ISBN 3-87276-633-3
UIA : GER 800.11 M-DEU-MORC 90
Muller-Gotama,
¨
Franz. - Grammatical
relations : a cross-linguistic perspective on
their syntax and semantics / Franz
Mu¨ ller-Gotama. - Berlin : De Gruyter, 1994. 171 p. - (Empirical approaches to language
typology ; 11). - ISBN 3-11-013737-2
UIA : GER 800 H 5 MUEL 94
Nam, Jee-Sun. - La description syntaxique des
adjectifs pour les traitements informatiques /
Jee-Sun Nam ; Jacqueline Giry-Schneider ;
Anne Monceaux ; et al. - Paris : Larousse,
1997. - 126 p. - (Langages ; 126). ISBN 2-03-867-126-5
UIA : GER 80 E-LANG:126
*UFSIA : V-CB
Natural histories of discourse / [edit.] Michael
Silverstein ; Greg Urban. - Chicago, Ill. :
University of Chicago Press, 1996. - 352 p. ISBN 0-226-75769-2
UFSIA : Germ
UIA : GER 800.13 H 8 SILV 96
Natural phonology : the state of the art /
[edit.] Bernhard Hurch ; Richard A. Rhodes. Berlin : De Gruyter, 1996. - 348 p. - (Trends in
linguistics : studies and monographs ; 92). ISBN 3-11-014795-5
UIA : GER 800 H 4 HURC 96
Neeleman, Ad. - Flexible syntax : a theory of
case and arguments / Ad Neeleman ; Fred
Weerman. - Utrecht : Utrecht Institute of
Linguistics, s.a. - 312 p.
UFSIA : MAG-C 11488
Newman, John. - Give : a cognitive linguistic
study / John Newman. - Berlin : De Gruyter,
1996. - 319 p. - (Cognitive linguistics
research ; 7). - ISBN 3-11-014894-3
UIA : GER 800.15 H 5 NEWM 96
O’Grady, William. - Syntactic development /
William O’Grady. - Chicago, Ill. : University
of Chicago Press, 1997. - 409 p. ISBN 0-226-62077-8
UIA : GER 800.15 H 5 OGRA 97
Perspektiven der Kognitiven Linguistik :
Modelle und Methoden / [edit.] Christopher
Habel ; Siegfried Kanngie er ; Gert Rickheit. Wiesbaden : Westdeutscher Verlag, 1996. 303 p. - (Psycholinguistische Studien ;
1996:1). - ISBN 3-531-12833-7
UIA : GER 800.15 G-HABE 96
Peyer, Ann. - Sprache und Geschlecht / Ann
Peyer ; Ruth Groth. - Heidelberg : Groos,
1996. - 44 p. 1 diskette. (Studienbibliographien Sprachwissenschaft ;
15). - ISBN 3-87276-747-X
UIA : GER 800.15 C-PEYE 96
*UFSIA : SG-D-II 1.2/PEY 1
The philosophy of language / [edit.] Aloysius P.
Martinich. - 3e ed. - New York : Oxford
University Press, 1996. - 577 p. ISBN 0-19-509368-2
UIA : GER 800.1 G-MART 96
Phonological structure and language
processing : cross-linguistic studies /
[edit.] Takashi Otake ; Anne Cutler. - Berlin :
De Gruyter, 1996. - 254 p. - (Speech research ;
12). - ISBN 3-11-014967-2
UIA : GER 800 H 4 OTAK 96
Phonology and phonetic evidence / [edit.] Bruce
Connell ; Amalia Arvaniti. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1995. - 403 p. :
ill. - (Papers in laboratory phonology ; 4). ISBN 0-521-48388-3
UIA : GER 800 H 4 CONN 95
Platts, Mark de Bretton. - Ways of meaning : an
introduction to a philosophy of language /
Mark de Bretton Platts. - 2e ed. - Cambridge,
Mass. : MIT Press, 1997. - 304 p. - (A Bradford
book ; 1997:1). - ISBN 0-262-66107-1
UIA : GER 800.1 H 3 PLAT 97
Premier cours de linguistique g´en´erale (1907) :
d’apr`es les cahiers d’Albert Riedlinger =
Saussure’s first course of lectures on general
linguistics (1907) : from the notebooks of
Albert Riedlinger / [edit.] Eisuke Komatsu ;
[vert.] George Wolf. - Oxford : Pergamon,
1996. - 166 p. - (Language and communication
library ; 15). - ISBN 0-08-042578-X
UIA : GER 800 G-SAUS 96
Radford, Andrew. - Syntactic theory and the
structure of English : a minimalist approach /
Andrew Radford. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1997. - 558 p. - (Cambridge
textbooks in linguistics ; 1997:1). ISBN 0-521-47707-7
UIA : GER 802.0 H 5 RADF 97
UFSIA : Germ
Radford, Andrew. - Syntax : a minimalist
introduction / Andrew Radford. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1997. - 283 p. ISBN 0-521-58914-2
UIA : GER 802.0 H 5 RADF 97
Lijst T: Taal- en letterkunde
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
4
Lijst T: Taal- en letterkunde
oktober 1997
Raible, Wolfgang. - Sprachliche Texte,
genetische Texte : Sprachwissenschaft und
molekulare Technik / Wolfgang Raible. Heidelberg : Winter, 1993. - 66 p. : ill. (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie
der Wissenschaften :
Philosophisch-Historische Klasse ; 1993:1). ISBN 3-8253-0011-0
UIA : GER 800 G-RAIB 93
Ramchand, Gillian Catriona. - Aspect and
predication : the semantics of argument
structure / Gillian Catriona Ramchand. Oxford : Clarendon Press, 1997. - 250 p. ISBN 0-19-823651-4
UIA : GER 800 H 3 RAMC 97
Rampton, Ben. - Crossing : language and
ethnicity among adolescents / Ben Rampton. London : Longman, 1995. - 384 p. - (Real
language series ; 1995:2). ISBN 0-582-21791-1
UIA : GER 800.13 L-GB-RAMP 95
Reading and language processing / [edit.] John
M. Henderson ; Murray Singer ; Fernanda
Ferreira. - Mahwah, N.J. : Erlbaum, 1995. 351 p. - ISBN 0-8058-1903-7
UFSIA : Germ
Reboul, Anne. - Rh´etorique et stylistique de la
fiction / Anne Reboul. - Nancy : Presses
universitaires de Nancy, 1992. - 135 p. (Collection Processus discursifs : langage et
cognition ; 1992:2). - ISBN 2-86480-495-6
UIA : GER 800 H 2 REBO 92
Reinhart, T. - Syntactic effects of lexical
operations : reflexives and unaccusatives / T.
Reinhart. - Utrecht : Utrecht Institute of
Linguistics OTS, 1996. - 35 p. - (Working
paper ; 1996:2)
UFSIA : MAG-C 11491
Riikonen, Eero. - Re-imagining therapy : living
conversations and relational knowing / Eero
Riikonen ; Gregory Madan Smith. - London :
Sage, 1997. - 180 p. - (Inquiries in social
construction ; 1997:1). - ISBN 0-8039-7654-2
UIA : GER 800.15 H 8 RIIK 97
Saeed, John I. - Semantics / John I. Saeed. Oxford : Blackwell, 1997. - 360 p. (Introducing linguistics ; 2). ISBN 0-631-20035-5
UIA : GER 800 H 3 SAEE 97
UFSIA : ROM 800 H 3 SAEE 97
Sanders, Willy. - Stil und Stilistik / Willy
Sanders. - Heidelberg : Groos, 1995. - 52 p. 1
diskette. - (Studienbibliographien
Sprachwissenschaft ; 13). ISBN 3-87276-728-3
UIA : GER 803.0 C-SAND 95
*UFSIA : SG-D-II 1.2.1/SAN 1
Schutze,
¨
Hinrich. - Ambiguity resolution in
language learning : computational and
cognitive models / Hinrich Sch¨utze. - Stanford,
Calif., 1997. - 214 p. - (CSLI publications :
lecture notes series ; 71). ISBN 1-57586-074-0
UIA : GER 800.15 G-SCHU 97
Searle, John R. - The construction of social
reality / John R. Searle. - London : Penguin,
1995. - 241 p. - (Penguin books ; 1995:6). ISBN 0-14-023590-6
UFSIA : Germ
Sebba, Mark. - Contact languages : pidgins and
creoles / Mark Sebba. - Basingstoke :
Macmillan, 1997. - 314 p. - (Modern linguistics
series ; 1997:3). - ISBN 0-333-63024-6
UIA : GER 800.11 M-PID-SEBB 97
Sebba, Mark. - London Jamaican : language
systems in interaction / Mark Sebba. - London :
Longman, 1993. - 192 p. - (Real language
series ; 1993:2). - ISBN 0-582-08095-9
UIA : GER 802.0 H 0 SEBB 93
Seuren, Pieter A.M. - Semantic syntax / Pieter
A.M. Seuren. - Oxford : Blackwell, 1996. 379 p. - ISBN 0-631-16006-X
UIA : GER 800 H 5 SEUR 96
Siblot, Paul. - Langue, praxis et production de
sens / Paul Siblot ; [medew.] S. Auroux ; et al. Paris : Larousse, 1997. - 124 p. - (Langages ;
127). - ISBN 2-03-867127-3
UIA : GER 80 E-LANG:127
*UFSIA : V-CB
Speech and reading : a comparative approach /
[edit.] Beatrice de Gelder ; Jos´e Morais. Hove : Erlbaum, 1995. - 367 p. ISBN 0-86377-355-9
UIA : GER 800.15 G-GELD 95
Sucharowski, Wolfgang. - Sprache und
Kognition : neuere Perspektiven in der
Sprachwissenschaft / Wolfgang Sucharowski. Opladen : Westdeutscher Verlag, 1996. 299 p. - (WV-Studium ; 167). ISBN 3-531-22167-1
UIA : GER 800.15 G-SUCH 96
Toman, Jindrich. - The magic of a common
language : Jakobson, Mathesius, Trubetzkoy,
and the Prague Linguistic Circle / Jindrich
Toman. - Cambridge, Mass. : MIT Press,
1994. - 355 p. : ill. - (Current studies in
linguistics ; 26). - ISBN 0-262-20096-1
UIA : GER 800 G-TOMA 94
Trask, Robert Lawrence. - Historical
linguistics / Robert Lawrence Trask. - London :
Arnold, 1996. - 430 p. - ISBN 0-340-60758-0
UFSIA : Germ
The twin earth chronicles : twenty years of
reflection on Hilary Putnam’s ”The meaning of
’meaning’” / [edit.] Andrew Pessin ; Sanford
Goldberg. - Armonk, N.Y. : Sharpe, 1996. 410 p. - ISBN 1-56324-874-3
UIA : GER 800.1 N-PUTN-PESS 96
Ulijn, Jan M. - Communicating in business and
technology : from psycholinguistic theory to
international practice / Jan M. Ulijn ; Judith B.
Strother. - Frankfurt am Main : Lang, 1995. 382 p. - ISBN 3-631-43289-5
RUCA : KREME
*UFSIA : SG-A-III 8.8/ULIJ 1
University of Duisburg. Linguistic Agency.
International Symposium [20: 1995:
Duisburg]. - Language choices : conditions,
constraints and consequences / [edit.] Martin
P¨utz ; University of Duisburg. Linguistic
Agency. International Symposium [20: 1995:
Duisburg]. - Amsterdam : Benjamins, 1997. 427 p. - (Impact : studies in language and
society ; 1). - ISBN 90-272-1831-5
UIA : GER 800.13 G-PUET 97
*UFSIA : SG-A-III 2.2.1/PUT.1
Lijst T: Taal- en letterkunde
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Valentine, Tim. - The cognitive psychology of
proper names : on the importance of being
Ernest / Tim Valentine ; Tim Brennen ; Serge
Br´edart. - London : Routledge, 1996. - 212 p. ISBN 0-415-13546-X
UIA : GER 800.15 G-VALE 96
El verbo espan˜ ol : aspectos morfosintacticos,
sociolingu¨ ´ısticos y lexicogen´eticos /
[edit.] Gerd Wotjak. - Frankfurt am Main :
Vervuert, 1996. - 149 p. - (Lingu´
¨ ıstica
iberoamericana ; 1). - ISBN 3-89354-771-1
UFSIA : ROM 806.0 H 5 WOTJ 96
Verharen, Egon Marc. - A language-action
perspective on the design of cooperative
information agents / Egon Marc Verharen. Tilburg : Katholieke Universiteit Brabant,
1997. - 268 p. - ISBN 90-9010286-8
UFSIA : MAG-B 36562
Verkuyl, H.J. - Events as dividuals : aspectual
compsition and event semantics / H.J.
Verkuyl. - Utrecht : University, 1997. - 37 p. (Working paper ; 1997:1)
UFSIA : MAG-C 11489
Versmissen, Koen. - Grammatical composition :
modes, models, modalities : logical and
linguistic aspects of multimodal categorial
grammars / Koen Versmissen. - Utrecht :
Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak,
1996. - 131 p. - (OTS dissertation series ;
1996:2). - ISBN 90-5434-056-8
UIA : GER 800.51 H 5 VERS 96
Volat, H´el`ene. - Julia Kristeva : œuvres et
critique, 1966-1994 / H´el`ene Volat. - Paris :
Lettres modernes, 1996. - (La revue des lettres
modernes ; 1317-1325) (Les carnets
bibliographiques de la Revue des lettres
modernes ; 1996:2). - ISBN 2-256-90963-8
UIA : GER 80 E-RLM:1317-1325
UFSIA : ROM 84 E-LEMO:1317-1325
Waas, Margit. - Language attrition downunder :
German speakers in Australia / Margit Waas. Frankfurt am Main : Lang, 1996. - 212 p. (Studien zur allgemeinen und romanischen
Sprachwissenschaft ; 3). - ISBN 3-631-30086-7
UIA : GER 800.13 G-WAAS 96
Working with speech : perspectives on research
into the Lancaster/IBM spoken English corpus /
[edit.] Gerry Knowles ; Anne Wichmann ;
Peter Alderson. - London : Longman, 1996. 236 p. - ISBN 0-582-04534-7
UFSIA : Germ
Zwarts, Joost. - X’-syntax - X’-semantics : on
the interpretation of functional and lexical
heads / Joost Zwarts. - Utrecht :
Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak,
1992. - 225 p. - (OTS dissertation series ;
1992:1). - ISBN 90-5434-006-1
UIA : GER 800 H 5 ZWAR 92
802: Germaanse taalkunde
Internationaal Forum voor Afrikaanse en
Nederlandse Taal en Letteren. - Leiden
UIA : GER 80 E-IFAN
Bezit: Alleen laatste jrg.
Modality in Germanic languages : historical and
comparative perspectives / [edit.] Toril Swan ;
Olaf Jansen Westvik. - Berlin : Mouton de
Gruyter, 1997. - 319 p. - (Trends in linguistics :
studies and monographs ; 99). ISBN 3-11-014334-8
5
Lijst T: Taal- en letterkunde
UIA : GER 802 H 5 SWAN 97
Sebba, Mark. - Contact languages : pidgins and
creoles / Mark Sebba. - Basingstoke :
Macmillan, 1997. - 314 p. - (Modern linguistics
series ; 1997:3). - ISBN 0-333-63024-6
UIA : GER 800.11 M-PID-SEBB 97
802.0: Engelse taalkunde
Aarts, Bas. - English syntax and argumentation /
Bas Aarts. - Basingstoke : Macmillan, 1997. 297 p. - (Modern linguistics series ; 1997:2). ISBN 0-333-64306-2
UIA : GER 802.0 H 5 AART 97
Brinton, Laurel J. - Pragmatic markers in
English : grammaticalization and discourse
functions / Laurel J. Brinton. - Berlin : De
Gruyter, 1996. - 412 p. - (Topics in English
linguistics ; 19). - ISBN 3-11-014872-2
UIA : GER 802.0 H 8 BRIN 96
Dorgeloh, Heidrun. - Inversion in modern
English : form and function / Heidrun
Dorgeloh. - Amsterdam : Benjamins, 1997. 234 p. - (Studies in discourse and grammar ;
6). - ISBN 90-272-2616-4
UIA : GER 802.0 H 5 DORG 97
Elsness, Johan. - The perfect and the preterite in
contemporary and earlier English / Johan
Elsness. - Berlin : De Gruyter, 1997. - 432 p. (Topics in English linguistics ; 21). ISBN 3-11-014686-X
UIA : GER 802.0 H 5 ELSN 97
English language and linguistics. - Cambridge. ISSN 1360-6743
UIA : GER 80 E-ENLL
Bezit: 1(1997)–
Hatav, Galia. - The semantics of aspect and
modality : evidence from English and biblical
Hebrew / Galia Hatav. - Amsterdam :
Benjamins, 1997. - 224 p. - (Studies in
language companion series ; 34). ISBN 90-272-3037-4
UIA : GER 809.24 H 3 HATA 97
Hicks, Wynford. - English for journalists /
Wynford Hicks. - London : Routledge, 1993. 84 p. - ISBN 0-415-09493-3
UFSIA : Germ
*UIA : GER 802.0 H 2 HICK 94
Hoye, Leo. - Adverbs and modality in English /
Leo Hoye. - London : Longman, 1997. 322 p. - (English language series ; 1997:1). ISBN 0-582-21535-8
UFSIA : Germ
Learning about punctuation / [edit.] Nigel Hall ;
Anne Robinson. - Clevedon : Multilingual
Matters, 1996. - 174 p. - (The language and
education library ; 9). - ISBN 1-85359-321-4
UIA : GER 802.0 H 1 HALL 96
Longman essential activator : put your ideas
into words / [edit.] Emma Campbell ; Lizzie
Warren ; Michael Rundell ; et al. - Harlow :
Longman, 1997. - 997 p. - Met: Workbook. ISBN 0-582-24742-X
UFSIA : Germ
Bezit: Basiswerk ; Workbook
oktober 1997
Radford, Andrew. - Syntactic theory and the
structure of English : a minimalist approach /
Andrew Radford. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1997. - 558 p. - (Cambridge
textbooks in linguistics ; 1997:1). ISBN 0-521-47707-7
UIA : GER 802.0 H 5 RADF 97
UFSIA : Germ
Radford, Andrew. - Syntax : a minimalist
introduction / Andrew Radford. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1997. - 283 p. ISBN 0-521-58914-2
UIA : GER 802.0 H 5 RADF 97
Rudanko, Juhani. - Prepositions and
complement clauses : a syntactic and semantic
study of verbs governing prepositions and
complement clauses in present-day English /
Juhani Rudanko. - Albany, N.Y. : State
University of New York Press, 1996. - 211 p. (SUNY series in linguistics ; 1996:2). ISBN 0-7914-2874-5
UIA : GER 802.0 H 5 RUDA 96
Sebba, Mark. - London Jamaican : language
systems in interaction / Mark Sebba. - London :
Longman, 1993. - 192 p. - (Real language
series ; 1993:2). - ISBN 0-582-08095-9
UIA : GER 802.0 H 0 SEBB 93
803.0: Duitse taalkunde
Ammary, el, Assem. - Die deutschen
Modalverben und ihre verbalen
Entsprechungen im Arabischen : eine
kontrastive Untersuchung / Assem el
Ammary. - Heidelberg : Groos, 1996. - 263 p. (Deutsch im Kontrast ; 16). ISBN 3-87276-765-8
UIA : GER 800.11 M-DEU-AMMA 96
Ammon, Ulrich. - Nationale Variet¨aten des
Deutschen / Ulrich Ammon. - Heidelberg :
Groos, 1997. - 55 p. 1 diskette. (Studienbibliographien Sprachwissenschaft ;
19). - ISBN 3-87276-769-0
UIA : GER 803.0 C-AMMO 97
*UFSIA : V-CB
Besch, Werner. - Duzen, Siezen, Titulieren : zur
Anrede im Deutschen heute und gestern /
Werner Besch ; [ill.] Markus Eidt. - G¨ottingen :
Vandenhoeck und Ruprecht, 1996. - 141 p. :
ill. - (Kleine Vandenhoeck-Reihe ; 1578). ISBN 3-525-33561-X
UFSIA : Germ
Clyne, Michael G. - The German language in a
changing Europe / Michael G. Clyne. Cambridge : Cambridge University Press,
1995. - 269 p. - ISBN 0-521-49970-4
UFSIA : Germ
Debus, Friedhelm. - Kleinere Schriften : zum 65.
Geburtstag am 3. Februar 1997 / Friedhelm
Debus ; [edit.] Hans-Diether Grohmann ;
Joachim Hartig. - Hildesheim : Olms, 1997. 2 v. - ISBN 3-487-10310-9
UFSIA : MAG-B 36565
Bezit: 1–2
Derks, Paul. - Von Angermund bis Zeppenheim :
die Ortsnamen des D¨usseldorfer Stadtbezirks
5 / Paul Derks. - D¨usseldorf : Heimat - und
Kulturkreis Wittlaer, 1994. - 61 p. : ill. (Heimat-Jahrbuch Wittlaer : Beiheft ; 1)
UFSIA : Germ
Deutsche Rechtschreibung : Regeln und
W¨orterverzeichnis. - T¨ubingen : Narr, 1996. 332 p. - ISBN 3-8233-5275-X
RUCA : KREME
Diewald, Gabriele. - Grammatikalisierung : eine
Einf¨uhrung in Sein und Werden grammatischer
Formen / Gabriele Diewald. - T¨ubingen :
Niemeyer, 1997. - 134 p. - (Germanistische
Arbeitshefte ; 36). - ISBN 3-484-25136-0
UIA : GER 803.0 H 5 DIEW 97
Dodd, Bill. - Modern German grammar : a
practical guide / Bill Dodd ; Christine
Eckhard-Black ; John Klapper ; Ruth Whittle. London : Routledge, 1996. - 492 p. (Routledge modern grammars ; 1996:2). ISBN 0-415-09848-3
UFSIA : Germ
Dornseiff, Franz. - Die griechischen W¨orter im
Deutschen / Franz Dornseiff. - Berlin : De
Gruyter, 1950. - 160 p.
UFSIA : MAG-B 36656
*SBA : C 145424
Duden : Rechtschreibung der deutschen
Sprache / [edit.] Werner Scholze-Stubenrecht ;
Matthias Wermke. - 21e ed. - Mannheim :
Dudenverlag, 1996. - 910 p. - (Der Duden in 12
B¨anden : das Standardwerk zur deutschen
Sprache ; 1). - ISBN 3-411-04011-4
UFSIA : Germ
Durscheid,
¨
Christa. - Germanistik : eine
Einf¨uhrung / Christa D¨urscheid ; Hartmut
Kircher ; Bernhard Sowinski. - 2e ed. - K¨oln :
¨
B¨ohlau, 1995. - 362 p. - (BOhlau
Studienbu¨ cher : Grundlagen des Studiums ;
1995:1). - ISBN 3-412-09093-X
UFSIA : Germ
Eichinger, Ludwig M. - Deutsche Wortbildung /
Ludwig M. Eichinger. - Heidelberg : Groos,
1994. - 57 p. 1 diskette. (Studienbibliographien Sprachwissenschaft ;
10). - ISBN 3-87276-712-7
UIA : GER 803.0 C-EICH 94
*UFSIA : SG-D-II 1.2/EICH 1
Fleischer, Wolfgang. - Stilistik der deutschen
Gegenwartssprache / Wolfgang Fleischer ;
Georg Michel ; G¨unter Starke. - 2e ed. Frankfurt am Main : Lang, 1996. - 341 p. ISBN 3-631-30640-7
UIA : GER 803.0 H 2 FLEI 96
F¨oldes, Csaba. - Idiomatik / Phraseologie / Csaba
F¨oldes. - Heidelberg : Groos, 1997. - 53 p. (Studienbibliographien Sprachwissenschaft ;
18). - ISBN 3-87276-768-2
UFSIA : Germ
G¨otze, Lutz. - Was muss ich u¨ ber die neue
Rechtschreibung der deutschen Sprache
wissen? / Lutz G¨otze. - Ismaning : Verlag f¨ur
Deutsch, 1996. - 31 p. - ISBN 3-88532-066-5
RUCA : KREME
Griesbach, Heinz. - Grammatik der deutschen
Sprache / Heinz Griesbach ; Dora Schulz. - 2e
dr. - Mu¨ nchen : Hueber, 1962. - 415 p.
UFSIA : Germ
*UFSIA : MAG 133 A 7
Grimm, Jacob Ludwig Carl. - Deutsches
W¨orterbuch / Jacob Ludwig Carl Grimm ;
Wilhelm Carl Grimm. - 2e ed. - Leipzig :
Hirzel, 1965-. - ISBN 3-423-059-45-1
UFSIA : LZ 803.0 BW-GRIM 65
Bezit: 1 ; 2:1–8 ; 6–8:1–5
Lijst T: Taal- en letterkunde
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
6
Lijst T: Taal- en letterkunde
UFSIA : SG-D-I 2.2/GRI 1
Bezit: 1 ; 2:1–8 ; 6–8:1–5
*SBA : C 12923
Bezit: 1–16; onvolledig
*SBA : C 222720
Bezit: 1:1–9; 2:1–8; 6:1–12; 7:1–8; 8:1–5
*UFSIA : RG 4 C
Bezit: 10–14
*UFSIA : RG 4 D
Bezit: 1–9
*UFSIA : RG 5 D
Bezit: 15–16
*UFSIA : RG 5 D:2
Bezit: 1–
*UIA : GER 803.0 BB-GRIM
Bezit: 1–16 ; [S]Quellenverzeichnis
16 v. in 33
Luthers Deutsch : sprachliche Leistung und
Wirkung / [edit.] Herbert Wolf. - Frankfurt am
Main : Lang, 1996. - 387 p. - (Dokumentation
germanistischer Forschung ; 2). ISBN 3-631-49458-0
UIA : GER 803.0 H 7 WOLF 96
Morciniec, Norbert. - Das Lautsystem des
Deutschen und des Polnischen / Norbert
Morciniec. - Heidelberg : Groos, 1990. 131 p. - (Deutsch im Kontrast ; 10). ISBN 3-87276-633-3
UIA : GER 800.11 M-DEU-MORC 90
Ortsnamenbuch / [edit.] Otto Mittelstrass. Heidelberg : Arbeitskreis f¨ur Siebenbu¨ rgische
Landeskunde, 1992. - 2 losse krtn. (Historisch-Landeskundlicher Atlas von
Siebenb¨urgen ; 1). - ISBN 3-929848-00-7
UFSIA : Germ
Qiu, Zhenhai. - Anders schreiben, anders
denken : manipulative Taktiken und politische
Denkmuster in der deutschen und chinesischen
Presseberichterstattung / Zhenhai Qiu. T¨ubingen : Niemeyer, 1997. - 205 p. - (Medien
in Forschung und Unterricht ; A:43). ISBN 3-484-34043-6
UIA : GER 07 L-D-QIU 97
R¨osler, Irmtraud. - Satz, Text, Sprachhandeln :
syntaktische Normen der mittelniederdeutschen
Sprache und ihre soziofunktionalen
Determinanten / Irmtraud R¨osler. Heidelberg : Winter, 1997. - 316 p. (Sprachgeschichte ; 5). - ISBN 3-8253-0548-1
UFSIA : Germ
Sanders, Willy. - Stil und Stilistik / Willy
Sanders. - Heidelberg : Groos, 1995. - 52 p. 1
diskette. - (Studienbibliographien
Sprachwissenschaft ; 13). ISBN 3-87276-728-3
UIA : GER 803.0 C-SAND 95
*UFSIA : SG-D-II 1.2.1/SAN 1
Schanen, Franc¸ois. - Grammatik Deutsch als
Fremdsprache / Franc¸ois Schanen. - Mu¨ nchen :
Iudicium, 1995. - 229 p. - ISBN 3-89129-262-7
UFSIA : Germ
Schreiber, Giselher. - Briefe schreiben-ZDaF /
Giselher Schreiber. - Ismaning : Verlag f¨ur
Deutsch, 1995. - 19 p. - ISBN 3-88532-740-6
RUCA : KREME
Bezit: Begleitheft ; Diskette
Schutzeichel,
¨
Rudolf. - Addenda und corrigenda
(II) zur althochdeutschen Glossensammlung /
Rudolf Sch¨utzeichel. - G¨ottingen :
Vandenhoeck und Ruprecht, 1985. - 142 p. (Studien zum Althochdeutschen ; 5). ISBN 3-525-20319-5
Lijst T: Taal- en letterkunde
oktober 1997
UFSIA : Germ
Schutzeichel,
¨
Rudolf. - Addenda und corrigenda
(III) zum althochdeutschen Wortschatz / Rudolf
Schu¨ tzeichel ; [medew.] Rolf Bergmann ;
Dorothee Ertmer ; et al. - G¨ottingen :
Vandenhoeck und Ruprecht, 1991. - 406 p. (Studien zum Althochdeutschen ; 12). ISBN 3-525-20327-6
UFSIA : Germ
Seutter, Konstanze. - Eigennamen und Recht /
Konstanze Seutter. - T¨ubingen : Niemeyer,
1996. - 254 p. - (Reihe Germanistische
Linguistik ; 172). - ISBN 3-484-31172-X
RUCA : KREME
Tonaufnahmen des gesprochenen Deutsch :
Dokumentation der Best¨ande von
sprachwissenschaftlichen Forschungsprojekten
und Archiven / [edit.] Peter Wagener ;
Karl-Heinz Bausch. - T¨ubingen : Niemeyer,
1997. - 252 p. - (Phonai : Texte und
Untersuchungen zum gesprochenen Deutsch
deutsche Reihe ; 40). - ISBN 3-484-23140-8
UIA : GER 803.0 H 4 WAGE 97
803.9: Nederlandse taalkunde
Bakker, Gerbrand. - Etymologisch woordenboek
voor beginners : of, Hoe het mannetje
mannequin werd / Gerbrand Bakker. Amsterdam : Piramide, 1997. - 263 p. ISBN 90-245-2480-6
SBA : 600277
Dicteetor : overwin de nieuwe spelling. Leuven : Multimedia Marketing
Communication, 1997. - 1 CD-ROM
UFSIA : MMC-E 68:23
Eeden, van, Ed. - Om maar eens een clich´e te
gebruiken : over de platgetreden paden van de
taal / Ed van Eeden. - Bloemendaal : Aramith,
1996. - 79 p. - ISBN 90-6834-162-6
UFSIA : Germ
Eemeren, van, Frans. - Waar slaat dat nou weer
op? De taal van het meningsverschil / Frans
van Eemeren ; Rob Grootendorst. Antwerpen : Contact, 1996. - 141 p. ISBN 90-254-0458-8
UFSIA : Germ
Horst, van der, Joop. - Korte geschiedenis van
de Nederlandse taal / Joop van der Horst ; Fred
Marschall. - Amsterdam : Nijgh en Van Ditmar,
1992. - 135 p. : ill. - ISBN 90-388-3451-9
UFSIA : Germ
Instituut voor Individueel Onderwijs (IVIO).
Didactisch Bureau. - Over apenootjes en
bokkenpootjes : oefenen met de belangrijkste
nieuwe spelling(s)regels / Instituut voor
Individueel Onderwijs (IVIO). Didactisch
Bureau. - 2e ed. - Lelystad : Stichting IVIO,
1997. - 47 p. - ISBN 90-6121-129-8
UFSIA : Germ
Internationaal Forum voor Afrikaanse en
Nederlandse Taal en Letteren. - Leiden
UIA : GER 80 E-IFAN
Bezit: Alleen laatste jrg.
Kager, R. - Stem stress and peak correspondence
in dutch / R. Kager. - Utrecht : Rijksuniversiteit
Utrecht, Institute of Linguistics, 1996. - 23 p. (Working paper ; 1996:1)
UFSIA : MAG-C 11490
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Menert, Ludmila. - Experiments on voice
assimilation in Dutch : prosodic structures and
tempo / Ludmila Menert. - Utrecht :
Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak,
1994. - 167 p. - (OTS dissertation series ;
1994:2). - ISBN 90-5434-032-0
UIA : GER 803.9 H 4 MENE 94
Monod de Froideville, G.H.A. - Titulatuurgids /
G.H.A. Monod de Froideville ; Sophie den
Beer Poortugael ; Inez van Eijk. - Den Haag :
SDU, 1997. - 184 p. - ISBN 90-12-08245-5
UFSIA : Germ
Nouveau, Dominique. - Language acquisition,
metrical theory, and optimality : a study of
Dutch word stress / Dominique Nouveau. Utrecht : Onderzoeksinstituut voor Taal en
Spraak, 1994. - 263 p. : ill. - (OTS dissertation
series ; 1994:3). - ISBN 90-5434-026-6
UIA : GER 803.9 H 4 NOUV 94
Renkema, Jan. - Schrijfwijzer : handboek voor
duidelijk taalgebruik / Jan Renkema. ’s-Gravenhage, 1982. - 202 p. ISBN 9012037824
LUC : 803.9 RENK 1982
*UIA : DIKR 372.880.39 G-RENK 82
*UIA : PSW - PELT
Vallaeys, Andr´e. - Spraakkunst van het
Poperings / Andr´e Vallaeys. - Poperinge : Stad
Poperinge, 1997. - 181 p.
SBA : 600321
Vallaeys, Andr´e. - Woordenboek van het
Poperings / Andr´e Vallaeys. - Poperinge : Stad
Poperinge, 1997. - 665 p.
SBA : 600320
Versteylen, Luc. - Wanneer woorden weer
waarden worden / Luc Versteylen. - Leuven :
Davidsfonds, 1997. - 115 p. : ill. ISBN 90-6152-982-4
SBA : 600280
Woordenlijst Nederlandse taal /
[compil.] Instituut voor Nederlandse
Lexicologie ; [medew.] Jan Renkema. - Den
Haag : Sdu, 1997. - 1055 p. ISBN 90-75566-01-8
RUCA : DWEIR
*RUCA : BIO-CAUBE
*RUCA : RECT
*RUCA : VERLU
804: Romaanse taalkunde
Dicziunari Rumantsch Grischun / [edit.] Robert
da Planta ; et al. - Cuoira : Bischofberger,
1939UFSIA : ROM 804 BW-PLAN 39
Bezit: 1–8 ; 117–129
Sebba, Mark. - Contact languages : pidgins and
creoles / Mark Sebba. - Basingstoke :
Macmillan, 1997. - 314 p. - (Modern linguistics
series ; 1997:3). - ISBN 0-333-63024-6
UIA : GER 800.11 M-PID-SEBB 97
804.0: Franse taalkunde
Antoine, G´erald. - La coordination en franc¸ais /
G´erald Antoine. - Paris : Minard, 1996. 458 p. - (Reprint e´ rudition poche ; 1996:1). ISBN 2-85-210208-0
UFSIA : ROM 804.0 H 5 ANTO 96
7
Lijst T: Taal- en letterkunde
Approches modulaire, pragmatique et
exp´erientielle du discours et des e´ nonc´es. Gen`eve : Unit´e de linguistique franc¸aise,
1996. - 411 p. - (Cahiers de linguistique
franc¸aise ; 18)
UFSIA : ROM 804.0 H 8 APPR 96
*UIA : GER 804.0 F-CLF:18
Baldinger, Kurt. - Dictionnaire e´ tymologique de
l’ancien franc¸ais / Kurt Baldinger ; Jean-Denis
Gendron ; Georges Straka ;
[medew.] Frankwalt Mo¨ hren. - Qu´ebec :
Presses de l’Universit´e Laval, 1971-. - Met:
Index ; Compl´ement bibliographique 1973;
Compl´ement bibliographique 1993. ISBN 3-484-50209-6
UFSIA : LZ 804.0 BW-BALD 71
oktober 1997
804.9: Provenc¸aalse taalkunde
Baldinger, Kurt. - Dictionnaire onomasiologique
de l’ancien occitan / Kurt Baldinger. T¨ubingen : Niemeyer, 1975-. - Met:
Suppl´ement. - ISBN 3-484-50076-X
UIA : GER 804.9 B-BALD 75
Bezit: 1–6; suppl. 1–5
UFSIA : ROM 804.9 B-BALD 75
Bezit: 1–7; suppl. 1–6
Skrup, Povl. - Morphologie e´ l´ementaire de
l’ancien occitan / Povl Skrup. - Copenhague :
Museum Tusculanum Press, 1997. - 146 p. ´
(Etudes
romanes de l’Universit´e de
Copenhague ; 37). - ISBN 87-7289-428-8
UIA : GER 804.9 H 5 SKAA 97
Bezit: 1–
UFSIA : ROM 804.09 H 6 BALD 74
Bezit: 1–10; index ; Compl´ement bibliographique 1973;
*RUCA : L 804.0 B 6
Bezit: G1–3 ; [S:G] Index ;
*SBA : C 237205
Bezit: G1–G10; Index; Compl´ement bibliographique 1974;
*UIA : GER 804.0 BB-BALD 74
Bezit: G1–10 ; H1 ; [S:1]Index ;
B´erard, Evelyne. - L’approche communicative :
th´eorie et pratiques / Evelyne B´erard. - Paris :
CLE international, 1991. - 126 p. - (Didactique
des langues e´ trang`eres ; 1991:2). ISBN 2-19-033352-0
LUC : 804.0 BERA 1991
Denis, Delphine. - Grammaire du franc¸ais /
Delphine Denis ; Anne Sancier-Chateau. Paris : Librairie g´en´erale franc¸aise, 1994. 545 p. - (Les usuels de poche ; 1994:2) (Le
livre de poche ; 6005). - ISBN 2-253-16005-9
UFSIA : ROM 804.0 H 5 DENI 94
Galisson, Robert. - De la langue a` la culture par
les mots / Robert Galisson. - Paris : CLE
international, 1991. - 191 p. - (Didactique des
langues e´ trang`eres ; 1991:1). ISBN 2-19-033351-2
LUC : 804.0 GALI 1991
Haillet, Pierre. - Le conditionnel dans le
discours journalistique : essai de linguistique
descriptive / Pierre Haillet. - Neuville, Que. :
Bref, 1995. - 260 p. - (Collection Science ; 3). ISBN 2-9803997-2-8
UIA : GER 804.0 H 8 HAIL 95
Nam, Jee-Sun. - La description syntaxique des
adjectifs pour les traitements informatiques /
Jee-Sun Nam ; Jacqueline Giry-Schneider ;
Anne Monceaux ; et al. - Paris : Larousse,
1997. - 126 p. - (Langages ; 126). ISBN 2-03-867-126-5
UIA : GER 80 E-LANG:126
*UFSIA : V-CB
Wartburg, von, Walther. - Franz¨osisches
etymologisches W¨orterbuch : eine Darstellung
des galloromanischen Sprachschatzes /
Walther von Wartburg. - T¨ubingen : Mohr,
1948-. - 25 v.
UFSIA : ROM 804.0 H 6 WART 48
Bezit: 1–
*RUCA : L 804.0 B-DEU 4
Bezit: 1–25 ; Beiheft ; Supplement
*SBA : C 176220
Bezit: 1–
Wise, Hilary. - The vocabulary of modern
French : origins, structure and function /
Hilary Wise. - London : Routledge, 1997. 256 p. - ISBN 0-415-11738-0
UIA : GER 804.0 H 3 WISE 97
UFSIA : ROM 804.0 H 3 WISE 97
Lijst T: Taal- en letterkunde
806.0: Spaanse taalkunde
Aguirre Beltr´an, Blanca. - Lenguaje jur´ıdico /
Blanca Aguirre Beltr´an ; Margarita Hernando
de Larramendi. - Alcobendas : Sociedad
General Espa˜nola de Librer´ıa, 1997. - 175 p. (El espa˜nol por profesiones ; 1997:1). ISBN 84-7143-601-9
LUC : 806.0 AGUI 1997
´
Alvarez,
Miriam. - Tipos de escrito / Miriam
´
Alvarez.
- Madrid : Arco Libros, 1995-1996. 3 v. - (Cuadernos de lengua espa˜nola ;
1995:5). - ISBN 84-7635-118-6
UFSIA : ROM 806.0 H 2 ALVA 95
Bezit: 1 ; 3
Bernardino de Sahagu´ n : diez estudios acerca de
su obra / [edit.] Ascensi´on Hern´andez de
Le´on-Portilla. - M´exico, D.F. : Fondo de
Cultura Econ´omica, 1990. - 351 p. - (Secci´on
de obras de historia ; 1990:2). ISBN 968-16-3606-6
UFSIA : MAG-MEX-B 5198
Castro, Francisca. - Uso de la gram´atica
espan˜ ola elemental / Francisca Castro. Madrid : Edelsa, 1996. - 175 p. ISBN 84-7711-133-2
LUC : 806.0 CAST 1996
Fuentes Rodr´ıguez, Catalina. - Ejercicios de
sintaxis supraoracional / Catalina Fuentes
Rodr´ıguez. - Madrid : Arco Libros, 1996. 79 p. - (Cuadernos de lengua espa˜nola ;
1996:8). - ISBN 84-7635-187-9
UFSIA : ROM 806.0 H 5 FUEN 96
Fuentes Rodr´ıguez, Catalina. - La sintaxis de
los relacionantes supraoracionales / Catalina
Fuentes Rodr´ıguez. - Madrid : Arco Libros,
1996. - 79 p. - (Cuadernos de lengua espa˜nola ;
1996:9). - ISBN 84-7635-184-4
UFSIA : ROM 806.0 H 5 FUEN 96
G´omez Torrego, Leonardo. - Ejercicios de
gram´atica normativa / Leonardo G´omez
Torrego. - Madrid : Arco Libros, 1996. - 2 v. (Cuadernos de lengua espa˜nola ; 1996:7). ISBN 84-7635-209-3
UFSIA : ROM 806.0 H 5 GOME 96
Bezit: 1–2
Gonz´alez Arana,
˜ Corina. - Manual de
gram´atica espan˜ ola : gram´atica de la palabra,
de la oraci´on y del texto / Corina Gonz´alez
Ara˜na ; Carmen Herrero A´ısa. - Madrid :
Castalia, 1997. - 256 p. - ISBN 84-7039-765-6
UFSIA : ROM 806.0 H 5 GONZ 97
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Mart´ınez Garc´ıa, Hortensia. - Construcciones
temporales / Hortensia Mart´ınez Garc´ıa. Madrid : Arco Libros, 1996. - 70 p. (Cuadernos de lengua espa˜nola ; 1996:6). ISBN 84-7635-201-8
UFSIA : ROM 806.0 H 5 MART 96
Mori, Olga. - El verbo : ejercicios de gram´atica
espan˜ ola : nivel intermedio, soluciones / Olga
Mori. - Franfurt am Main : Vervuert, 1996. 42 p. - ISBN 3-89354-086-5
UFSIA : ROM 806.0 Y-MORI 96
N´anez
˜ Fern´andez, Emilio. - Diccionario de
construcciones sint´acticas del espan˜ ol :
preposiciones / Emilio N´an˜ ez Fern´andez. Madrid : Universidad Aut´onoma de Madrid,
1995. - 880 p. - (Colecci´on de estudios ;
1995:1). - ISBN 84-7477-534-5
UFSIA : ROM 806.0 H 5 NANE 95
Reyes, Graciela. - El abec´e de la pragm´atica /
Graciela Reyes. - 2e ed. - Madrid : Arco
Libros, 1996. - 71 p. - (Cuadernos de lengua
espa˜nola ; 1996:4). - ISBN 84-7635-169-0
UFSIA : ROM 806.0 H 8 REYE 96
Romania Arabica : Festschrift f¨ur Reinhold
Kontzi zum 70. Geburtstag / [edit.] Jens
Ludtke. - T¨ubingen : Narr, 1996. - 508 p. ISBN 3-8233-5173-7
UFSIA : ROM 806.0 G-LUED 96
Sanchez Perez, Aquilino. - Historia de la
ense˜nanza del espan˜ ol como lengua
extranjera / Aquilino Sanchez Perez. Alcobendas : Sociedad General Espa˜nola de
Librer´ıa, 1992. - 510 p. - (Historiograf´ıa de la
lingu¨ ´ıstica espa˜nola : serie monograf´ıas ;
1992:1). - ISBN 84-7143-475-X
LUC : 806.0 SANC 1992
El verbo espan˜ ol : aspectos morfosintacticos,
sociolingu¨ ´ısticos y lexicogen´eticos /
[edit.] Gerd Wotjak. - Frankfurt am Main :
Vervuert, 1996. - 149 p. - (Lingu´
¨ ıstica
iberoamericana ; 1). - ISBN 3-89354-771-1
UFSIA : ROM 806.0 H 5 WOTJ 96
806.9: Portugese taalkunde
Ambar, Maria Manuela. - Para uma sint´axe da
invers˜ao sujeito-verbo em portuguˆes / Maria
Manuela Ambar. - Lisboa : Colibri, 1992. 350 p. - (Colecc¸a˜ o Estudos lingu´ısticos ;
1992:1)
UIA : GER 806.9 H 5 AMBA 92
807: Grieks-Latijnse taalkunde
Karzis, Theodoros. - Ta sosta ellinika /
Theodoros Karzis. - 4e ed. - Athina :
Filippotis, 1995. - 304 p. - (Kritiki-meletimata ;
24). - ISBN 9990100691
RUCA : L 807.74 M-B 40.153
808: Slavische en Baltische
taalkunde
Etymalagicny slovnik belaruskaj movy . Minsk : Navuka i t´ehnika, 1978RUCA : L 808.26 B 1
Bezit: 1–3 ; 5–7
8
Lijst T: Taal- en letterkunde
Morciniec, Norbert. - Das Lautsystem des
Deutschen und des Polnischen / Norbert
Morciniec. - Heidelberg : Groos, 1990. 131 p. - (Deutsch im Kontrast ; 10). ISBN 3-87276-633-3
UIA : GER 800.11 M-DEU-MORC 90
809.2: Overige taalkunden
Actes du congr`es international des orientalistes. Leiden
UFSIA : MAG-ANN-B/2307
Bezit: 10(1938)
*SBA : A 43667
Bezit: 6(1883)
[N]
Ammary, el, Assem. - Die deutschen
Modalverben und ihre verbalen
Entsprechungen im Arabischen : eine
kontrastive Untersuchung / Assem el
Ammary. - Heidelberg : Groos, 1996. - 263 p. (Deutsch im Kontrast ; 16). ISBN 3-87276-765-8
UIA : GER 800.11 M-DEU-AMMA 96
Bohas, Georges. - Matrices, e´ tymons, racines :
e´ l´ements d’une th´eorie lexicologique du
vocabulaire arabe / Georges Bohas. - Leuven :
Peeters, 1997. - 207 p. - (Orbis : supplementa ;
8). - ISBN 90-6831-917-5
UIA : GER 809.27 H 3 BOHA 97
Hatav, Galia. - The semantics of aspect and
modality : evidence from English and biblical
Hebrew / Galia Hatav. - Amsterdam :
Benjamins, 1997. - 224 p. - (Studies in
language companion series ; 34). ISBN 90-272-3037-4
UIA : GER 809.24 H 3 HATA 97
MacLaury, Robert E. - Color and cognition in
Mesoamerica : constructing categories as
vantages / Robert E. MacLaury. - Austin, Tex. :
University of Texas Press, 1997. - 616 p. : ill. ISBN 0-292-75193-1
UFSIA : Germ
*UIA : GER 800.15 M-SAI-MCLA 97
Verkuyl, H.J. - On Hungarian noun phrase
structure / H.J. Verkuyl ; A. Bende-Farkas. Utrecht : Universiteit Utrecht, Utrecht Institute
of Linguistics OTS, 1997. - 48 p. - (Working
paper ; 1997:2)
UFSIA : MAG-C 11492
82: Literatuur en
literatuurwetenschap (algemeen
en hulpwetenschappen)
Achter de dijken : buitenlandse schrijvers over
Nederland / [compil.] Ren´e van Stipriaan. Amsterdam : Prometheus, 1997. - 169 p. ISBN 90-5333-583-8
UFSIA : Germ
Aichmayr, Michael Josef. - Der Symbolgehalt
der Eulenspiegel-Figur im Kontext der
europ¨aischen Narren- und Schelmenliteratur /
Michael Josef Aichmayr. - G¨oppingen :
K¨ummerle, 1991. - 294 p. - (G¨oppinger
Arbeiten zur Germanistik ; 541). ISBN 3-87452-782-4
UFSIA : Germ
Lijst T: Taal- en letterkunde
oktober 1997
Aristoteles, - [Philosophus]. - Po¨etica /
Aristoteles [Philosophus] ; [edit.] N. van der
Ben ; J.M. Bremer. - 3e ed. - Amsterdam :
Athemaeum, 1995. - 215 p. - (Baskerville
serie ; 1995:6). - ISBN 90-253-5027-5
UIA : GER 875 P-ARIS 95
Autorschaft : Genus und Genie in der Zeit um
1800 / [edit.] Ina Schabert ; Barbara Schaff. Berlin : Schmidt, 1994. - 263 p. (Geschlechterdifferenz und Literatur ; 1). ISBN 3-503-03096-4
UIA : GER 82.091 H 6 SCHAB 94
Baltensweiler, Thomas. - Mass und Wert : die
Exilzeitschrift von Thomas Mann und Konrad
Falke / Thomas Baltensweiler. - Bern : Lang,
1996. - 239 p. - (Geist und Werk der Zeiten ;
86). - ISBN 3-906756-74-2
UIA : GER 830 J 20 BALT 96
Berthold, Christian. - Fiktion und
Vieldeutigkeit : zur Entstehung moderner
Kulturtechniken des Lesens im 18.
Jahrhundert / Christian Berthold. - T¨ubingen :
Niemeyer, 1993. - 351 p. - (Communicatio :
Studien zur europ¨aischen Literatur- und
Kulturgeschichte ; 3). - ISBN 3-484-63003-5
UIA : GER 82 H 0 BERT 93
Choi, Seong Man. - Mimesis und historische
Erfahrung : Untersuchungen zur
Mimesistheorie Walter Benjamins / Seong Man
Choi. - Frankfurt am Main : Lang, 1997. 246 p. - (Deutsche Sprache und Literatur ;
1591). - ISBN 3-631-31153-2
UIA : GER 830 N-BENJ-CHOI 97
Contemporary literary criticism / [edit.] Daniel
G. Marowski ; et al. - Detroit, Mich. : Gale,
1973-. - ISBN 0810344114
SBA : C 248825
Denkbilder : Wandlungen literarischen und
a¨ sthetischen Sprechens in der Moderne /
[edit.] Ralph K¨ohnen. - Frankfurt am Main :
Lang, 1996. - 309 p. - ISBN 3-631-49147-6
UIA : GER 82.003 H 0 KOEH 96
Denkende schrijvers over filosofie en literatuur /
[edit.] Andr´e Klukhuhn ; Toef Jaeger. Utrecht : Bijleveld, 1997. - 189 p. ISBN 90-6131-984-6
SBA : 600314
Diamond, Elin. - Unmaking mimesis : essays on
feminism and theater / Elin Diamond. London : Routledge, 1997. - 226 p. ISBN 0-415-01229-5
UIA : GER 82 H 2 DIAM 97
Eden, Kathy. - Hermeneutics and the rhetorical
tradition : chapters in the ancient legacy and
its humanist reception / Kathy Eden. - New
Haven, Conn. : Yale University Press, 1997. 119 p. - (Yale studies in hermeneutics ;
1997:1). - ISBN 0-300-06694-5
UIA : GER 165 G-EDEN 97
Eliade, Mircea. - De mythe van de eeuwige
terugkeer : archetypen en hun herhaling /
Mircea Eliade. - Hilversum : De Boer, 1964. 165 p. - (Sterrenserie ; 18)
UFSIA : MAG-B 36520
*UFSIA : PS 301.188.4 G-ELIA 64
Engel, Henrik D.K. - Die Prosa von G¨unter
Grass in Beziehung zur englischsprachigen
Literatur : Rezeption, Wirkungen und
R¨uckwirkungen bei Salman Rushdie, John
Irving, Bernard Malamud u.a / Henrik D.K.
Engel. - Fankfurt am Main : Lang, 1997. 292 p. - (K¨olner Studien zur
Literaturwissenschaft ; 10). ISBN 3-631-30651-2
UIA : GER 830 N-GRAS-ENGE 97
Fuentes, Carlos. - Geograf´ıa de la novela /
Carlos Fuentes. - M´exico, D.F. : Fondo de
Cultura Econ´omica, 1995. - 178 p. - (Colecci´on
Tierra firme ; 1995:2). - ISBN 968-16-4044-6
UFSIA : MAG-MEX-B 5240
Geitner, Ursula. - Die Sprache der Verstellung :
Studien zum rhetorischen und
anthropologischen Wissen im 17. und 18.
Jahrhundert / Ursula Geitner. - T¨ubingen :
Niemeyer, 1992. - 374 p. - (Communicatio :
Studien zur europ¨aischen Literatur- und
Kulturgeschichte ; 1). - ISBN 3-484-63001-9
UIA : GER 82.091 H 6 GEIT 92
Goedegebuure, Jaap. - De veelvervige rok : de
Bijbel in de moderne literatuur / Jaap
Goedegebuure. - Amsterdam : Amsterdam
University Press, 1997. - 146 p. : ill. ISBN 90-5356-238-9
UFSIA : Germ
*SBA : 598810
Graczyk, Annette. - Die Masse als
Erz¨ahlproblem : unter besonderer
Ber¨ucksichtigung von Carl Sternheims
”Europa” und Franz Jungs ”Proletarier” /
Annette Graczyk. - T¨ubingen : Niemeyer,
1993. - 263 p. - (Communicatio : Studien zur
europ¨aischen Literatur- und Kulturgeschichte ;
4). - ISBN 3-484-63004-3
UIA : GER 830 N-STER-GRAC 93
Histoire des po´etiques / [edit.] Jean Bessi`ere ;
Eva Kushner ; Roland Mortier ; et al. - Paris :
Presses universitaires de France, 1997. 493 p. - ISBN 2-13-047785-2
UFSIA : GG 82 G-BESS 97
Hogan, Patrick Colm. - On interpretation :
meaning and inference in law, psychoanalysis,
and literature / Patrick Colm Hogan. - Athens,
Ga : University of Georgia Press, 1996. 235 p. - ISBN 0-8203-1724-1
UIA : GER 165 G-HOGA 96
Holtman, Astrid. - A generative theory of
rhyme : an optimality approach / Astrid
Holtman. - Utrecht : Onderzoeksinstituut voor
Taal en Spraak, 1996. - 316 p. - (OTS
dissertation series ; 1996:3). ISBN 90-5434-061-4
UIA : GER 800 H 4 HOLT 96
Jazz & litt´erature. - Paris : Europe, 1997. 254 p. - (Europe : revue litt´eraire mensuelle ;
820-821)
SBA : B 54169:1997,820-821
UIA : GER 80 E-EURO:820-821
Kebbel, Gerhard. - Geschichtengeneratoren :
Lekt¨uren zur Poetik des historischen Romans /
Gerhard Kebbel. - T¨ubingen : Niemeyer,
1992. - 186 p. - (Communicatio : Studien zur
europ¨aischen Literatur- und Kulturgeschichte ;
2). - ISBN 3-484-63002-7
UIA : GER 82 H 3 KEBB 92
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
9
Bezit: 1–99; Annual cumulative index for 1988–1997
*UIA : GER 82 BB-CLC 86
Bezit: 37–100
Lijst T: Taal- en letterkunde
Medieval Arthurian literature : a guide to recent
research / [edit.] Norris J. Lacy. - New York :
Garland, 1996. - 471 p. - (The Garland
reference library of the humanities ; 1955). ISBN 0-8153-2160-0
UIA : GER 82.091 H 6 LACY 96
*SBA : 594146
Metaphor : implications and applications /
[edit.] Jeffery Scott Mio ; Albert N. Katz. Mahwah, N.J. : Erlbaum, 1996. - 269 p. ISBN 0-8058-1650-X
UFSIA : Germ
Murphy, James H. - Catholic fiction and social
reality in Ireland, 1873-1922 / James H.
Murphy. - Westport, Conn. : Greenwood Press,
1997. - 172 p. - (Contributions to the study of
world literature ; 76). - ISBN 0-313-30188-3
UIA : GER 820 L-IRL-MURP 97
The new Arthurian encyclopedia / [edit.] Norris J.
Lacy ; Geoffrey Ashe ; Sandra Ness Ihle ; et
al. - New York : Garland, 1996. - 615 p. : ill. (The Garland reference library of the
humanities ; 931). - ISBN 0-8153-2303-4
UIA : GER 82.091 BB-LACY 96
O’Leary, Stephen D. - Arguing the apocalypse :
a theory of millennial rhetoric / Stephen D.
O’Leary. - New York : Oxford University
Press, 1994. - 314 p. - ISBN 0-19-508045-9
UFSIA : MAG-B 36611
Poetry criticism : excerpts from criticism of the
works of the most significant and widely
studied poets of world literature / [edit.] Robyn
V. Young ; et al. - Detroit : Gale, 1991SBA : 555059
Bezit: 1–11; 13–17
The portable medieval reader / [edit.] James
Bruce Ross ; et al. - New York, 1975. - 687 p. (The Viking portable library ; 1975:1). ISBN 0670010464
UFSIA : MAG-A 10103
*UIA : GER 94 J 12 ROSS 75
Reboul, Anne. - Rh´etorique et stylistique de la
fiction / Anne Reboul. - Nancy : Presses
universitaires de Nancy, 1992. - 135 p. (Collection Processus discursifs : langage et
cognition ; 1992:2). - ISBN 2-86480-495-6
UIA : GER 800 H 2 REBO 92
Rimmon-Kenan, Shlomith. - A glance beyond
doubt : narration, representation, subjectivity /
Shlomith Rimmon-Kenan. - Columbus, Ohio :
Ohio State University Press, 1996. - 160 p. (The theory and interpretation of narrative
series ; 1996:1). - ISBN 0-8142-0706-5
UIA : GER 82 H 0 RIMM 96
Rodenko, Paul. - Op het twijgje der indigestie :
essays / Paul Rodenko. - Amsterdam :
Meulenhoff, 1976. - 227 p. - (Meulenhoff
editie ; 376) (Idee¨en ; 1976:1). ISBN 90-290-0479-7
SBA : 600340
*UIA : GER 82 G-RODE 76
Schweizer, Harold. - Suffering and the remedy of
art / Harold Schweizer. - Albany, N.Y. : State
University of New York Press, 1997. - 215 p. :
ill. - ISBN 0-7914-3264-5
UIA : GER 82.091 H 6 SCHW 97
Shattuck, Roger. - Forbidden knowledge : from
Prometheus to pornography / Roger Shattuck. New York : St. Martin’s Press, 1996. - 369 p. ISBN 0-312-14602-7
UFSIA : Germ
Lijst T: Taal- en letterkunde
oktober 1997
Snodgrass, Mary Ellen. - Encyclopedia of
satirical literature / Mary Ellen Snodgrass. Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO, 1996. 559 p. : ill. - (ABC-CLIO literary companion ;
1996:1). - ISBN 0-87436-856-1
UIA : GER 82 H 0 SNOD 96
Spackman, Barbara. - Fascist virilities :
rhetoric, ideology, and social fantasy in Italy /
Barbara Spackman. - Minneapolis, Minn. :
University of Minnesota Press, 1996. - 187 p. ISBN 0-8166-2787-8
UIA : GER 82.095 H 6 SPAC 96
Stuart, Ian. - Politics in performance : the
production work of Edward Bond, 1978-1990 /
Ian Stuart. - New York : Lang, 1996. - 191 p. (Artists and issues in the theatre ; 6). ISBN 0-8204-3014-5
UIA : GER 820 N-BOND-STUA 96
Universit´e de Reims. Facult´e de lettres.
D´epartement de franc¸ais. - L’interpr´etation /
Universit´e de Reims. Facult´e de lettres.
D´epartement de franc¸ais. - Reims, 1996. 216 p. - (La lecture litt´eraire : revue de
recherche sur la lecture des textes litt´eraires ;
1(1996)). - ISBN 2-252-03089-5
UIA : GER 82 H 0 INTE 96
Verstehen wir uns? Zur gegenseitigen
Einscha¨ tzung von Literatur und Wissenschaft :
Anselm Maler zum 60. Geburtstag /
[edit.] Friedrich W. Block. - Bern : Lang,
1996. - 254 p. - ISBN 3-631-30015-8
UIA : GER 82 H 0 MALE 96
Volat, H´el`ene. - Julia Kristeva : œuvres et
critique, 1966-1994 / H´el`ene Volat. - Paris :
Lettres modernes, 1996. - (La revue des lettres
modernes ; 1317-1325) (Les carnets
bibliographiques de la Revue des lettres
modernes ; 1996:2). - ISBN 2-256-90963-8
UIA : GER 80 E-RLM:1317-1325
UFSIA : ROM 84 E-LEMO:1317-1325
Het vouwbeen van de lezer : over
literatuuropvattingen / [edit.] Patrick Peeters ;
Erik Spinoy. - Leuven : Peeters, 1996. 123 p. - ISBN 90-6831-887-X
SBA : 600367
W¨armende Fremde : Robert Walser und seine
¨
Ubersetzer
im Gespr¨ach : Akten des
Kolloquiums an der Universit¨at Lausanne,
Februar 1994 / [edit.] Peter Utz. - Bern : Lang,
1994. - 231 p. - ISBN 3-906751-80-5
UIA : GER 830 N-WALS-UTZ 94
Wagner-Egelhaaf, Martina. - Die Melancholie
der Literatur : Diskursgeschichte und
Textfiguration / Martina Wagner-Egelhaaf. Stuttgart : Metzler, 1997. - 570 p. : ill. ISBN 3-476-01533-5
UIA : GER 82.095 H 6 WAGN 97
Wolfreys, Julian. - The rhetoric of affirmative
resistance : dissonant identities from Caroll to
Derrida / Julian Wolfreys. - Basingstoke :
Macmillan, 1997. - 235 p. ISBN 0-333-69450-3
UFSIA : ALW 1153
Word and image in Arthurian literature /
[edit.] Keith Busby. - New York : Garland,
1996. - 372 p. : ill. - ISBN 0-8153-2050-7
UIA : GER 82.091 H 3 BUSB 96
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
82.8: Germaanse letterkunde
Evelein, Johannnes Franciscus. - August
Strindberg und das expressionistische
Stationendrama : eine Formstudie / Johannnes
Franciscus Evelein. - New York : Lang, 1996. 218 p. - (Studies on themes and motifs in
literature ; 13). - ISBN 0-8204-2612-1
UIA : GER 839.5 N-STRI-EVEL 96
Ibsen, Henrik. - Spoken / Henrik Ibsen ;
[vert.] Judith Herzberg ; [regie] Peter te Nuyl ;
Haagse Comedie. - Amsterdam : International
Theatre Bookshop, 1987. - 87 p. (Toneelteksten ; 46). - ISBN 90-6403-157-6
SBA : 600357
Internationaal Forum voor Afrikaanse en
Nederlandse Taal en Letteren. - Leiden
UIA : GER 80 E-IFAN
Bezit: Alleen laatste jrg.
Singer, Isaac Bashevis. - The manor / Isaac
Bashevis Singer. - Harmondsworth, 1979. 374 p.
UFSIA : MAG-B 36548
Singer, Isaac Bashevis. - Old love / Isaac
Bashevis Singer. - New York, N.Y. : Farrar
Straus Giroux, 1979. - 273 p.
UFSIA : MAG-B 36534
Strindberg, August. - Han och hon : en sj¨als
utvecklingshistoria (1875-76) / August
Strindberg ; [edit.] Hans Sandberg. Stockholm : Norstedts, 1996. - 315 p. (Samlade verk ; 22). - ISBN 91-1-964412-4
UFSIA : MAG-B 6959:22
820: Engelse letterkunde
Assessing the achievement of J.M. Synge /
[edit.] Alexander G. Gonzalez. - Westport,
Conn. : Greenwood Press, 1996. - 197 p. (Contributions in drama and theatre studies ;
73). - ISBN 0-313-29714-2
UIA : GER 820 M-SYNG-GONZ 96
Beckett, Samuel. - Wachten op Godot / Samuel
Beckett ; [regie] Franz Marijnen ; Nationale
Toneel [Den Haag] ; [vert.] Jacoba van Velde. Amsterdam : International Theatre & Film
Bookshop, 1992. - 156 p. - (Toneelteksten ;
22). - ISBN 90-6403-268-8
SBA : 600366
Bront¨e, Charlotte. - The Belgian essays : a
critical edition / Charlotte Bront¨e ; Emily
Bront¨e ; [edit.] Sue Lonoff. - New Haven :
Yale University Press, 1996. - 468 p. : ill. ISBN 0-300-06489-6
UFSIA : Germ
Bryan, Tom. - Wolfwind / Tom Bryan. Edinburgh : Chapman, 1996. - 64 p. (Chapman new writing series ; 1996:3). ISBN 0-906772-63-X
UIA : GER 820 P-BRYA 96
Clute, John. - Science fiction : the illustrated
encyclopedia / John Clute. - London : Dorling
Kindersley, 1995. - 312 p. : ill. ISBN 0-7513-0202-3
UFSIA : Germ
Comensoli, Viviana. - ”Household business” :
domestic plays of early Modern England /
Viviana Comensoli. - Toronto : University of
Toronto Press, 1996. - 238 p. ISBN 0-8020-0733-3
UFSIA : RD 3 COME-HOUS 96
10
Lijst T: Taal- en letterkunde
oktober 1997
Cook, Margaret Fulton. - Good girls don’t cry /
Margaret Fulton Cook. - Edinburgh :
Chapman, 1996. - 64 p. - (Chapman new
writing series ; 1996:2). - ISBN 0-906772-75-3
UIA : GER 820 P-COOK 96
Deane, Seamus. - Strange country : modernity
and nationhood in Irish writing since 1790 /
Seamus Deane. - Oxford : Clarendon Press,
1997. - 269 p. - ISBN 0-19-818337-2
UIA : GER 820 L-IRL-DEAN 97
Dennis, Ian. - Nationalism and desire in early
historical fiction / Ian Dennis. - Basingstoke :
Macmillan, 1997. - 203 p. ISBN 0-333-68161-4
UFSIA : ALW 1152
Eagleton, Terry. - Heathcliff and the great
hunger : studies in Irish culture / Terry
Eagleton. - London : Verso, 1995. - 355 p. ISBN 1-85984-932-6
UFSIA : Germ
*UIA : GER 820 L-IRL-EAGL 95
Ellis, Sylvia C. - The plays of W.B. Yeats : Yeats
and the dancer / Sylvia C. Ellis. - New York :
St. Martin’s Press, 1995. - 370 p. ISBN 0-333-60498-9
UFSIA : Germ
*UIA : GER 820 N-YEAT-ELLI 95
English studies [vrij nummer] / [edit.] Alain
Sinner. - Luxembourg : Centre universitaire de
Luxembourg, 1997. - 158 p. - (English studies ;
7). - ISBN 2-87971-120-7
UIA : GER 820 F-ES:7
Feinstein, Elaine. - Daylight / Elaine Feinstein. Manchester : Carcanet, 1997. - 58 p. ISBN 1-85754-291-6
UIA : GER 820 P-FEIN 97
Fowler, Alastair. - Time’s purpled masquers :
stars and the afterlife in renaissance English
literature / Alastair Fowler. - Oxford :
Clarendon, 1996. - 171 p. ISBN 0-19-818340-2
UFSIA : Germ
Gunn, George. - Whins / George Gunn. Edinburgh : Chapman, 1996. - 83 p. : ill. (Chapman new writing series ; 1996:5). ISBN 0-906772-72-9
UIA : GER 820 P-GUNN 96
Hall, Donald E. - Muscular Christianity :
embodying the Victorian Age / Donald E.
Hall. - Cambridge : Cambridge University
Press, 1994. - 244 p. - (Cambridge studies in
nineteenth-century literature and culture ; 2). ISBN 0-521-45318-6
UFSIA : GG 90 G-HALL 94
Hammond, Paul. - Love between men in English
literature / Paul Hammond. - Basingstoke :
Macmillan, 1996. - 255 p. : ill. ISBN 0-333-61381-3
UFSIA : Germ
The hidden Huxley : contempt and compassion
for the masses, 1920-36 / [edit.] David
Bradshaw. - London : Faber, 1994. - 255 p. ISBN 0-571-17259-8
UFSIA : Germ
Hogg, James. - A queer book / James Hogg ;
[edit.] P.D. Garside. - Edinburgh : Edinburgh
University Press, 1995. - 278 p. - (The
collected works of James Hogg ; 3). ISBN 0-7486-0506-1
UIA : GER 820 P-HOGG 95
Hogg, James. - The shepherd’s calendar / James
Hogg ; [edit.] Douglas S. Mack. - Edinburgh :
Edinburgh University Press, 1995. - 287 p. (The collected works of James Hogg ; 1). ISBN 0-7486-0474-X
UIA : GER 820 P-HOGG 95
Hogg, James. - The three perils of woman : or,
Love, leasing, and jealousy : a series of
domestic Scottish tales / James Hogg ;
[edit.] David Groves ; Antony Hasler ; Douglas
S. Mack. - Edinburgh : Edinburgh University
Press, 1995. - 466 p. - (The collected works of
James Hogg ; 2). - ISBN 0-7485-0477-X
UIA : GER 820 P-HOGG 95
Hunter, G.K. - English drama 1586-1642 : the
age of Shakespeare / G.K. Hunter. - Oxford :
Clarendon Press, 1997. - 623 p. - (Oxford
history of English literature ; 6). ISBN 0-19-812213-6
UIA : GER 820 A-OXFO
Joyce, James. - A portrait of the artist as a young
man : a facsimile of the final holograph
manuscript / James Joyce ; [edit.] Hans Walter
Gabler. - New York : Garland, 1977. - 2 v. (The James Joyce archive ; 1977:1)
UIA : GER 820 P-JOYC 77
Lijst T: Taal- en letterkunde
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bezit: 1–2
Kinkead-Weekes, Mark. - D.H. Lawrence :
triumph to exile, 1912-1922 / Mark
Kinkead-Weekes. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1996. - 943 p. - (The
Cambridge biography : D.H. Lawrence,
1885-1930 ; 2). - ISBN 0-521-25420-5
UIA : GER 820 N-LAWR-WORT 91
*UFSIA : SG-E-IV 4/LAW.3
Kinsella, Thomas. - Collected poems,
1956-1994 / Thomas Kinsella. - Oxford :
Oxford University Press, 1996. - 339 p. (Oxford poets ; 1996:2). - ISBN 0-19-282526-7
UFSIA : Germ
Lowry, Malcolm. - La Mordida : a scholarly
edition / Malcolm Lowry ; [edit.] Patrick A.
McCarthy. - Athens : Georgia University Press,
1996. - 400 p. - ISBN 0-8203-1763-2
UFSIA : Germ
Maartens, Maarten. - Vrouwen die ik heb
gekend : zeven verhalen / Maarten Maartens ;
[vert.] Elizabeth Stortenbeker. - Amsterdam :
Meulenhoff, 1977. - 159 p. - (Meulenhoff
biblio ; 1977:2). - ISBN 90-290-0955-1
SBA : 600339
*UIA : GER 820 P-MAAR 77
Marcus, Laura. - Virginia Woolf / Laura
Marcus. - Plymouth : Northcote House, 1994. 196 p. - (Writers and their work ; 1997:2). ISBN 0-7463-0726-8
UFSIA : Germ
McArdle, John. - Three Team plays : Jacko .
Borderlands . Then Moses met Marconi / John
McArdle ; Frank McGuinness ; Bernard
Farrell ; [edit.] Martin Drury. - Dublin :
Wolfhound, 1988. - 223 p. : ill. ISBN 0-86327-107-3
UIA : GER 820 P-MCAR 88
Meade, Gordon. - The scrimshaw sailor /
Gordon Meade. - Edinburgh : Chapman,
1996. - 72 p. - (Chapman new writing series ;
1996:4). - ISBN 0-906772-73-7
UIA : GER 820 P-MEAD 96
Murphy, James H. - Catholic fiction and social
reality in Ireland, 1873-1922 / James H.
Murphy. - Westport, Conn. : Greenwood Press,
1997. - 172 p. - (Contributions to the study of
world literature ; 76). - ISBN 0-313-30188-3
UIA : GER 820 L-IRL-MURP 97
Murphy, James J. - The ”hen” chapter (I, V) of
Finnegans wake : annotation and thematic
analysis / James J. Murphy. - Philadelphia, Pa :
Temple University, 1972. - 313 p. - <XER>:
University Microfilm 72-17,707
UIA : GER 820 N-JOYC-MURP 72
Xerokopie
Nicholl, Charles. - The chemical theatre /
Charles Nicholl. - London : Routledge &
Kegan, 1980. - 292 p. - ISBN 0-7100-0515-6
SBA : 600326
*UIA : GER 820 H 6 NICH 80
Nokes, David. - John Gay : a profession of
friendship / David Nokes. - Oxford : Oxford
University Press, 1995. - 563 p. ill. ISBN 0-19-812971-8
UFSIA : Germ
O’Brien, Edna. - Down by the river / Edna
O’Brien. - London : Phoenix, 1997. - 298 p. ISBN 1-85799-873-1
UFSIA : Germ
Paisley, Janet. - Alien crop / Janet Paisley. Edinburgh : Chapman, 1996. - 66 p. (Chapman new writing series ; 1996:1). ISBN 0-906772-65-6
UIA : GER 820 P-PAIS 96
Pyle, Forest. - The ideology of imagination :
subject and society in the discourse of
romanticism / Forest Pyle. - Stanford, Calif. :
Stanford University Press, 1995. - 225 p. ISBN 0-8047-2862-3
UFSIA : ALW 1151
Randall, Dale B.J. - Winter fruit : English
drama, 1642-1660 / Dale B.J. Randall. Lexington : University Press of Kentucky,
1995. - 454 p. : ill. - ISBN 0-8131-1925-1
UFSIA : RD 3 RAND-WINT
Ring, Jim. - Erskine childers / Jim Ring. London : Murray, 1996. - 332 p. : ill. ISBN 0-7195-5681-3
UFSIA : Germ
Robinson, Peter. - Lost and found / Peter
Robinson. - Manchester : Carcanet, 1997. 84 p. - ISBN 1-85754-176-6
UIA : GER 820 P-ROBI 97
Robinson Crusoe : myths and metamorphoses /
[edit.] Lieve Spaas ; Brian Stimpson. Basingstoke : Macmillan, 1996. - 328 p. ISBN 0-333-63173-0
UFSIA : Germ
Shakespeare, William. - Hamlet / William
Shakespeare ; [regie] Ivo van Hove ;
[vert.] Bert Voeten ; Zuidelijk Toneel
[Amsterdam]. - Amsterdam : International
Theatre & Film Books, 1993. - 148 p. ISBN 90-6403-337-4
SBA : 600361
Smith, Stan. - W.H. Auden / Stan Smith. Plymouth : Northcote House, 1997. - 107 p. (Writers and their work ; 1997:1). ISBN 0-7463-0736-5
UFSIA : Germ
Stoker, Bram. - Dracula / Bram Stoker ;
[regie] Francis Ford Coppola. - s.l., 1992. 1 videocassette, 130 min
11
Lijst T: Taal- en letterkunde
UFSIA : MMC-A 82:51
VHS
Stuart, Ian. - Politics in performance : the
production work of Edward Bond, 1978-1990 /
Ian Stuart. - New York : Lang, 1996. - 191 p. (Artists and issues in the theatre ; 6). ISBN 0-8204-3014-5
UIA : GER 820 N-BOND-STUA 96
Tomasi di Lampedusa, Giuseppe. - Letteratura
inglese : dalle origini al Settecento / Giuseppe
Tomasi di Lampedusa ; [edit.] Nicoletta Polo. Milano : Mondadori, 1996. - 328 p. - (Saggi ;
462). - ISBN 88-04-41287-9
UIA : GER 820 G-TOMA 96
820.73: Amerikaanse
letterkunde
Arnold, Edwin T. - Reading Faulkner :
Sanctuary : glossary and commentary / Edwin
T. Arnold ; Dawn Trouard. - Jackson, Miss. :
University Press of Mississippi, 1996. 280 p. - (Reading Faulkner series ; 1996:1). ISBN 0-87805-874-5
UIA : GER 820.73 N-FAUL-ARNO 96
Ch´enetier, Marc. - Beyond suspicion : new
American fiction since 1960 / Marc Ch´enetier ;
[edit.] Elizabeth A. Houlding. - Liverpool :
Liverpool University Press, 1996. - 321 p. ISBN 0-85323-940-1
UIA : GER 820.73 H 3 CHEN 96
Clute, John. - Science fiction : the illustrated
encyclopedia / John Clute. - London : Dorling
Kindersley, 1995. - 312 p. : ill. ISBN 0-7513-0202-3
UFSIA : Germ
Ellroy, James. - Clandestine / James Ellroy. London : Arrow, 1996. - 342 p. ISBN 0-09-922622-7
SBA : 600270
Ellroy, James. - My dark places : an L.A. crime
memoir / James Ellroy. - London : Arrow,
1996. - 351 p. - ISBN 0-09-954961-1
SBA : 600271
Faulkner and the artist : Faulkner and
Yoknapatawpha, 1993 / [edit.] Donald M.
Kartiganer ; Ann J. Abadie. - Jackson, Miss. :
University Press of Mississippi, 1996. - 344 p. :
ill. - ISBN 0-87805-848-6
UIA : GER 820.73 N-FAUL-KART 96
His promised land : the autobiography of John P.
Parker, former slave and conductor on the
underground railroad / [edit.] Stuart Seely
Sprague. - New York : Norton, 1996. - 165 p. :
ill. - ISBN 0-393-03941-2
UIA : GER 820.73 P-PARK 96
The letters of Gertrude Stein and Thornton
Wilder / [edit.] Edward Burns ; Ulla E. Dydo ;
[medew.] William Rice. - New Haven, Conn. :
Yale University Press, 1996. - 452 p. : ill. (The Henry McBride series in modernism and
modernity ; 1996:1). - ISBN 0-300-06774-7
UIA : GER 820.73 P-STEI 96
McGee, Patrick. - Ishmael Reed and the ends of
race / Patrick McGee. - Basingstoke :
Macmillan, 1997. - 149 p. ISBN 0-333-69427-9
UIA : GER 820.73 N-REED-MCGE 97
Lijst T: Taal- en letterkunde
oktober 1997
Messent, Peter. - Mark Twain / Peter Messent. Basingstoke : Macmillan, 1997. - 235 p. (Macmillan modern novelists ; 1997:1). ISBN 0-333-58567-4
UIA : GER 820.73 N-TWAI-MESS 97
More conversations with Eudora Welty /
[edit.] Peggy Whitman Prenshaw. - Jackson,
Miss. : University Press of Mississippi, 1996. 304 p. - (Literary conversations series ;
1996:1). - ISBN 0-87805-865-6
UIA : GER 820.73 N-WELT-PREN 96
O’Neill, Eugene. - Het begeren onder de olmen /
Eugene O’Neill ; [regie] Ivo van Hove ;
Zuidelijk Toneel ; [vert.] Arne Sierens. Amsterdam : International Theatre & Film
Books, 1992. - 91 p. - ISBN 90-6403-279-3
SBA : 600362
Polk, Noel. - Children of the dark house : text
and context in Faulkner / Noel Polk. - Jackson,
Miss. : University Press of Mississippi, 1996. 288 p. - ISBN 0-87805-867-2
UIA : GER 820.73 N-FAUL-POLK 96
Updike, John. - Roger’s version / John Updike. New York : Penguin, 1987. - 328 p. - (Penguin
books ; 1987:2). - ISBN 0-14-009916-6
UFSIA : MAG-A 10107
Wade, Stephen. - The imagination in transit : the
fiction of Philip Roth / Stephen Wade. Sheffield : Sheffield Academic Press, 1996. 140 p. - ISBN 1-85075-782-8
UIA : GER 820.73 N-ROTH-WADE 96
Wolfe, Peter. - A vision of his own : the mind and
art of William Gaddis / Peter Wolfe. - Madison,
Wis. : Farleigh Dickinson University Press,
1997. - 312 p. - ISBN 0-8386-3694-2
UIA : GER 820.73 N-GADD-WOLF 97
830: Duitse letterkunde
Aloni, Jenny. - Berichte ; Gedichte in Prosa ;
H¨orspiele ; Gespr¨ache / Jenny Aloni. Paderborn : Scho¨ ningh, 1997. - 215 p. (Gesammelte Werke in Einzelausgaben ; 10). ISBN 3-506-70420-6
UIA : GER 830 P-ALON 90
Aloni, Jenny. - Der bl¨uhende Busch ; Wege nach
Hause / Jenny Aloni. - Paderborn : Scho¨ ningh,
1992. - 237 p. - (Gesammelte Werke in
Einzelausgaben ; 4). - ISBN 3-506-70414-1
UIA : GER 830 P-ALON 90
Aloni, Jenny. - Das Brachland : Aufzeichnungen
aus einer Einsamkeit / Jenny Aloni. Paderborn : Scho¨ ningh, 1990. - 122 p. (Gesammelte Werke in Einzelausgaben ; 1). ISBN 3-506-70411-7
UIA : GER 830 P-ALON 90
Aloni, Jenny. - Erz¨ahlungen und Skizzen / Jenny
Aloni. - Paderborn : Schoningh,
¨
1991-1994. 2 v. - (Gesammelte Werke in Einzelausgaben ;
3)
UIA : GER 830 P-ALON 90
Bezit: 1–2
Aloni, Jenny. - Gedichte / Jenny Aloni. Paderborn : Scho¨ ningh, 1995. - 263 p. (Gesammelte Werke in Einzelausgaben ; 7). ISBN 3-506-70417-6
UIA : GER 830 P-ALON 90
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Aloni, Jenny. - Gesammelte Werke in
Einzelausgaben / Jenny Aloni ; [edit.] Freidrich
Kienecker ; Hartmut Steinecke. - Paderborn :
Sch¨oningh, 1990-1997. - 10 v.
UIA : GER 830 P-ALON 90
Aloni, Jenny. - Korridore oder das Geba¨ ude mit
der wei en Maus / Jenny Aloni. - Paderborn :
Sch¨oningh, 1996. - 125 p. - (Gesammelte
Werke in Einzelausgaben ; 8). ISBN 3-506-70418-4
UIA : GER 830 P-ALON 90
Aloni, Jenny. - Kurze Prosa / Jenny Aloni. Paderborn : Scho¨ ningh, 1996. - 165 p. (Gesammelte Werke in Einzelausgaben ; 9). ISBN 3-506-70419-2
UIA : GER 830 P-ALON 90
Aloni, Jenny. - Der Wartesaal / Jenny Aloni. Paderborn : Scho¨ ningh, 1992. - 109 p. (Gesammelte Werke in Einzelausgaben ; 5). ISBN 3-506-70415-X
UIA : GER 830 P-ALON 90
Aloni, Jenny. - Zypressen zerbrechen nicht /
Jenny Aloni. - Paderborn : Schoningh,
¨
1990. 166 p. - (Gesammelte Werke in
Einzelausgaben ; 2). - ISBN 3-506-70412-5
UIA : GER 830 P-ALON 90
Ausbruch aus der Provinz : Adolf Pichler, Alois
Brandl : Briefwechsel 1876-1900 /
[edit.] Johann Holzner ; Gerhard Oberkofler. Innsbruck : Universit¨at Innsbruck, 1983. 389 p. - (Innsbrucker Beitr¨age zur
Kulturwissenschaft : germanistische Reihe ;
16). - ISBN 3-85124-091-X
UFSIA : MAG-B 36623
Baltensweiler, Thomas. - Mass und Wert : die
Exilzeitschrift von Thomas Mann und Konrad
Falke / Thomas Baltensweiler. - Bern : Lang,
1996. - 239 p. - (Geist und Werk der Zeiten ;
86). - ISBN 3-906756-74-2
UIA : GER 830 J 20 BALT 96
Beise, Arnd. - Peter Weiss : die Verfolgung und
Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch
die Schauspielgruppe des Hospizes zu
Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade /
Arnd Beise ; Ingo Breuer. - Stuttgart : Reclam,
1995. - 188 p. : ill. - (Reclams
Universal-Bibliothek ; 16002) (Erl¨auterungen
und Dokumente ; 1995:1). ISBN 3-15-016002-2
UFSIA : Germ
¨
Bozzi, Paola. - Asthetik
des Leidens : zur Lyrik
Thomas Bernhards / Paola Bozzi. - Frankfurt
am Main : Lang, 1997. - 243 p. - (Beitr¨age zur
Literatur und Literaturwissenschaft des 20.
Jahrhunderts ; 16). - ISBN 3-631-31073-0
UIA : GER 830 N-BERN-BOZZ 97
Brecht, Bertolt. - Prosa / Bertolt Brecht. Berlin : Aufbau-Verlag, 1989-. - 5 v. - (Werke :
gro e kommentierte Berliner und Frankfurter
Ausgabe ; 16). - ISBN 3-518-40016-9
UFSIA : SG-D-V 2.11/BRE 1.16-20
Bezit: 1–5
Buck, Theo. - Goethes ”Urworte. Orphisch” :
interpretiert und mit einer Dokumentation
versehen / Theo Buck. - Frankfurt am Main :
Lang, 1996. - 94 p. - ISBN 3-631-30666-0
UIA : GER 830 N-GOET-BUCK 96
12
Lijst T: Taal- en letterkunde
oktober 1997
Choi, Seong Man. - Mimesis und historische
Erfahrung : Untersuchungen zur
Mimesistheorie Walter Benjamins / Seong Man
Choi. - Frankfurt am Main : Lang, 1997. 246 p. - (Deutsche Sprache und Literatur ;
1591). - ISBN 3-631-31153-2
UIA : GER 830 N-BENJ-CHOI 97
Contemporary German writers, their aesthetics
and their language / [edit.] Arthur Williams ;
Stuart Parkes ; Julian Preece. - Bern : Lang,
1996. - 322 p. - ISBN 3-906755-88-6
UIA : GER 830 J 20 WILL 96
Costazza, Alessandro. - Sch¨onheit und
N¨utzlichkeit : Karl Philipp Moritz und die
¨
Asthetik
des 18. Jahrhunderts / Alessandro
Costazza. - Bern : Lang, 1996. - 221 p. - (Iris :
ricerche di cultura europea : Forschungen zur
europ¨aischen Kultur ; 10). ISBN 3-906755-96-7
UIA : GER 830 N-MORI-COST 96
Dieterle, Regina. - Vater und Tochter :
Erkundung einer erotisierten Beziehung in
Leben und Werk Theodor Fontanes / Regina
Dieterle. - Bern : Lang, 1996. - 304 p. (Z¨urcher germanistische Studien ; 47). ISBN 3-906756-21-1
UIA : GER 830 N-FONT-DIET 96
Durscheid,
¨
Christa. - Germanistik : eine
Einf¨uhrung / Christa D¨urscheid ; Hartmut
Kircher ; Bernhard Sowinski. - 2e ed. - K¨oln :
¨
B¨ohlau, 1995. - 362 p. - (BOhlau
Studienb¨ucher : Grundlagen des Studiums ;
1995:1). - ISBN 3-412-09093-X
UFSIA : Germ
Eckstein, Friedrich. - ”Alte unnennbare Tage!”
Erinnerungen aus siebzig Lehr- und
Wanderjahren / Friedrich Eckstein ;
[edit.] Sibylle Mulot-D´eri ; Max Scho¨ nherr. Wien : Atelier, 1992. - 339 p. ISBN 3-9003-7925-4
UFSIA : MAG-B 36624
Engel, Henrik D.K. - Die Prosa von G¨unter
Grass in Beziehung zur englischsprachigen
Literatur : Rezeption, Wirkungen und
R¨uckwirkungen bei Salman Rushdie, John
Irving, Bernard Malamud u.a / Henrik D.K.
Engel. - Fankfurt am Main : Lang, 1997. 292 p. - (K¨olner Studien zur
Literaturwissenschaft ; 10). ISBN 3-631-30651-2
UIA : GER 830 N-GRAS-ENGE 97
Erdmann, Ulrich. - Vom Naturalismus zum
Nationalsozialismus?
Zeitgeschichtlich-biographische Studien zu
Max Halbe, Gerhart Hauptmann, Johannes
Schlaf und Hermann Stehr; mit unbekannten
Selbstzeugnissen / Ulrich Erdmann. - Frankfurt
am Main : Lang, 1997. - 355 p. ISBN 3-631-30907-4
UIA : GER 830 J 20 ERDM 97
Faschinger, Lilian. - Spr¨unge / Lilian
Faschinger. - Graz : Leykam, 1994. - 67 p. :
ill. - ISBN 3-7011-7288-9
UFSIA : MAG-B 36629
Fian, Antonio. - Helden, Ich-Erz¨ahler : sieben
Beispiele / Antonio Fian. - Graz : Droschl,
1990. - 118 p. - ISBN 3-85420-180-X
UFSIA : MAG-B 36621
Fritsch-R¨ossler, Waltraud. - Bibliographie der
deutschen Literaturgeschichten / Waltraud
Fritsch-R¨ossler. - Frankfurt am Main : Lang,
1994. - 297 p. - ISBN 3-631-47055-X
UFSIA : Germ
Lijst T: Taal- en letterkunde
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bezit: 1
Fr¨olich, Margrit. - Between affluence and
rebellion : the work of Thomas Brasch in the
interface between East and West / Margrit
Fr¨olich. - New York : Lang, 1996. - 216 p. (DDR-Studien = East German studies ; 9). ISBN 0-8204-2575-3
UIA : GER 830 N-BRAS-FROE 96
Gao, Yunfei. - China und Europa im deutschen
Roman der 80er Jahre : das Fremde, das
Eigene in der Interaktion : u¨ ber den
literarischen Begriff des Fremden am Beispiel
des Chinabildes von Adolf Muschg, Michael
Kr¨uger, Gertrud Leutenegger und Hermann
Kinder / Yunfei Gao. - Frankfurt am Main :
Lang, 1997. - 204 p. - (Deutsche Sprache und
Literatur ; 1593). - ISBN 3-631-31208-3
UIA : GER 830 H 3 GAO 97
Graczyk, Annette. - Die Masse als
Erz¨ahlproblem : unter besonderer
Ber¨ucksichtigung von Carl Sternheims
”Europa” und Franz Jungs ”Proletarier” /
Annette Graczyk. - T¨ubingen : Niemeyer,
1993. - 263 p. - (Communicatio : Studien zur
europ¨aischen Literatur- und Kulturgeschichte ;
4). - ISBN 3-484-63004-3
UIA : GER 830 N-STER-GRAC 93
Grond, Walter. - Absolut Homer / Walter
Grond. - Graz : Droschl, 1995. - 584 p. : ill. ISBN 3-85420-410-8
UFSIA : MAG-B 36632
¨
Gunter
¨
Grass : Asthetik
des Engagements /
[edit.] Hans Adler ; Jost Hermand. - New
York : Lang, 1996. - 197 p. - (German life and
civilization ; 18). - ISBN 0-8204-2719-5
UIA : GER 830 N-GRAS-ADLE 96
¨ o¨ n von Horv´ath,
Haag, Ingrid. - Od
Fassaden-Dramaturgie : Beschreibung einer
theatralischen Form / Ingrid Haag. - Frankfurt
am Main : Lang, 1995. - 227 p. (Literarhistorische Untersuchungen ; 26). ISBN 3-631-48390-2
UIA : GER 830 N-HORV-HAAG 95
Haller-Nevermann, Marie. - Jude und Judentum
im Werk Anna Seghers’ : Untersuchungen zur
Bedeutung j¨udischer Traditionen und zur
Thematisierung des Antisemitismus in den
Romanen und Erz¨ahlungen von Anna Seghers /
Marie Haller-Nevermann. - Frankfurt am
Main : Lang, 1997. - 279 p. - (Deutsche
Sprache und Literatur ; 1612). ISBN 3-631-31453-1
UIA : GER 830 N-SEGH-HALL 97
Hasubek, Peter. - Der Indianer auf dem
Kriegspfad : Studien zum Werk Heinrich
Manns 1888-1918 / Peter Hasubek. - Frankfurt
am Main : Lang, 1997. - 217 p. ISBN 3-631-30647-4
UIA : GER 830 N-MANN-HASU 97
Hasubek, Peter. - Vom Biedermeier zum
Vorm¨arz : Arbeiten zur deutschen Literatur
zwischen 1820 und 1850 / Peter Hasubek. Frankfurt am Main : Lang, 1996. - 304 p. ISBN 3-631-30004-2
UIA : GER 830 J 19 HASU 96
Heck, Stephanie Bettina. - Und weckte doch in
deinem ewigen Hauche nicht den Tag :
Prophetie im Werk Else Lasker-Schu¨ lers /
Stephanie Bettina Heck. - Frankfurt am Main :
Lang, 1996. - 166 p. - (Deutsche Sprache und
Literatur ; 1576). - ISBN 3-631-30390-4
UIA : GER 830 N-LASK-HECK 96
Hei erer, Dirk. - Negative Dichtung : zum
Verfahren der literarischen Dekomposition bei
Carl Einstein / Dirk Hei erer. - Mu¨ nchen :
Iudicium, 1992. - 271 p. - (Cursus : Texte und
Studien zur deutschen Literatur ; 5). ISBN 3-89129-455-7
UIA : GER 830 N-EINS-HEIS 92
Herlyn, Heinrich. - Heinrich B¨oll als utopischer
Schriftsteller : Untersuchungen zum
erz¨ahlerischen Werk / Heinrich Herlyn. - Bern :
Lang, 1996. - 230 p. - ISBN 3-906756-34-3
UIA : GER 830 N-BOEL-HERL 96
Hollender, Martin. - Die politische und
ideologische Vereinnahmung Joseph von
Eichendorffs : einhundert Jahre
Rezeptionsgeschichte in der Publizistik
(1888-1988) / Martin Hollender. - Frankfurt am
Main : Lang, 1997. - 724 p. - (Deutsche
Sprache und Literatur ; 1606). ISBN 3-631-31254-7
UIA : GER 830 N-EICH-HOLL 97
Humanistische Lyrik des 16. Jahrhunderts :
lateinisch und deutsch / [edit.] Christof
Bodamer ; Lutz Claren ; Joachim Huber ; et
al. - Frankfurt am Main : Deutscher Klassiker
Verlag, 1997. - 1592 p. - (Bibliothek der fr¨uhen
Neuzeit ; 5). - ISBN 3-618-66350-1
UFSIA : Germ
Jaschke, Gerhard. - Von der t¨aglichen
Umdichtung des Lebens alleingelassener
Singv¨ogel in geschlossenen Literaturapotheken
am offenen Mehr : Innsbrucker
Poetik-vorlesungen, 1990 / Gerhard Jaschke. Innsbruck : Institut f¨ur Germanistik, 1992. 119 p. - (Innsbrucker Beitr¨age zur
Kulturwissenschaft : germanistische Reihe ;
1992:1). - ISBN 3-901064-04-4
UFSIA : MAG-B 36627
Johnson, Uwe. - Inselgeschichten / Uwe
Johnson ; [edit.] Eberhard Fahlke. - Frankfurt
am Main : Suhrkamp, 1995. - 200 p. : ill. (Schriften des Uwe Johnson-Archivs ; 5). ISBN 3-518-40523-3
UIA : GER 830 P-JOHN 95
Jucker, Rolf. - ”Dem Chaos anarchisch”
begegnen : zur Rekonstruktion der
Utopiekonzeption in Stefan Schutz’
¨ Roman
Medusa anhand der Figuren Gorga Sappho
und Naphtan / Rolf Jucker. - Bern : Lang,
1991. - 368 p. - (Deutsche Sprache und
Literatur ; 1279). - ISBN 3-261-04450-0
UIA : GER 830 N-SCHU-JUCK 91
Judex, Bernhard. - Wild w¨achst die Blume
meines Zorns ..., die Vater-Sohn-Problematik
bei Thomas Bernhard : biographische und
werkbezogene Aspekte / Bernhard Judex. Frankfurt am Main : Lang, 1997. - (Deutsche
Sprache und Literatur ; 1600). ISBN 3-631-30822-1
UIA : GER 830 N-BERN-JUDE 97
Jurek Becker / [edit.] Irene
Heidelberger-Leonard. - 2e ed. - Frankfurt am
Main : Suhrkamp, 1997. - 386 p. - (Suhrkamp
Taschenbuch ; 2116). - ISBN 3-518-38616-6
UIA : GER 830 N-BECK-HEID 97
13
Lijst T: Taal- en letterkunde
Kamper, Dietmar. - Im Souterrain der Bilder :
die schwarze Madonna / Dietmar Kamper. Bodenheim : Philo, 1997. - 118 p. ISBN 3-8257-0044-5
UIA : GER 830 P-KAMP 97
Keller, Alois. - ...in eines Anderen Sache :
Analysen zu f¨unf Gedichten Paul Celans / Alois
Keller. - Bern : Lang, 1997. - 134 p. (Deutsche Sprache und Literatur ; 1610). ISBN 3-906757-37-4
UIA : GER 830 N-CELA-KELL 97
Knaap, van der, Ewout. - Das Gespr¨ach der
Dichter : Ernst Meisters H¨olderlin- und
Celan-Lekt¨ure / Ewout van der Knaap. Frankfurt am Main : Lang, 1996. - 255 p. (Forschungen zur Literatur- und
Kulturgeschichte ; 57). - ISBN 3-631-30461-7
UIA : GER 830 N-MEIS-KNAA 96
K¨onig, Christoph. - Provinz-Literatur :
Positionen der Prosa Vorarlbergs in
synchroner Sicht / Christoph K¨onig. Innsbruck : Universit¨at Innsbruck, 1984. 345 p. - (Innsbrucker Beitr¨age zur
Kulturwissenschaft : germanistische Reihe ;
20). - ISBN 3-85124-099-5
UFSIA : MAG-B 36626
Kreide, Caroline. - Lou Andreas-Salom´e :
Feministin oder Antifeministin? Eine
Standortbestimmung zur wilhelminischen
Frauenbewegung / Caroline Kreide. - New
York : Lang, 1996. - 145 p. - (Studies in
modern German literature ; 68). ISBN 08204-2478-1
UIA : GER 830 N-ANDR-KREI 96
Lægreid, Sissel. - Nach dem Tode - oder vor dem
Leben : das poetische Projekt Else
Lasker-Schu¨ lers / Sissel Lægreid. - Frankfurt
am Main : Lang, 1997. - 262 p. ISBN 3-631-31039-0
UIA : GER 830 N-LASK-LAEG 97
Lassberg, von, Joseph. - Lieder-Saal :
Sammlung altdeutscher Gedichte / Joseph von
Lassberg. - Hildesheim : Olms, 1968. - 4 v. Herdruk: 1821 ; <XER>
UFSIA : MAG-A 10133
Bezit: 1–4
Lauter Einzelf¨alle : Bekanntes und Unbekanntes
zur neueren o¨ sterreichischen Literatur /
[edit.] Karlheinz F. Auckenthaler. - Bern :
Lang, 1996. - 526 p. - (New Yorker Beitr¨age
zur o¨ sterreichischen Literaturgeschichte ; 5). ISBN 3-906756-29-7
UIA : GER 830 L-A-AUCK 96
*UFSIA : MAG-B 35717
Lawrie, Steven W. - Erich Fried : a writer
without a country / Steven W. Lawrie. - New
York : Lang, 1996. - 407 p. - (Austrian culture ;
24). - ISBN 0-8204-3035-8
UIA : GER 830 N-FRIE-LAWR 96
Leppmann, Wolfgang. - Rainer Maria Rilke :
zijn leven en werk / Wolfgang Leppmann. s.l. : Kritak, 1990. - 419 p. - ISBN 9063033001
UFSIA : MAG-B 36549
*SBA : 540283
Lijst T: Taal- en letterkunde
oktober 1997
Mainzholz, Mathias. - Artist, Royalist,
Anarchist : das abenteuerliche Leben des
Baron Detlev Freiherr von Liliencron,
1844-1909 : Ausstellung in der Staats- und
Universit¨atsbibliothek Hamburg, Carl von
Ossietzky, 2. Juni bis 15. Juli 1994 / Mathias
Mainzholz ; R¨udiger Schu¨ tt ; Sabine Walter. Herzberg : Bautz, 1994. - 361 p. : ill. (Bibliothemata ; 12). - ISBN 3-88309-049-2
UFSIA : SG-D-IV 4/Vn.LI.1
Mayer, Hans. - Wendezeiten : u¨ ber Deutsche und
Deutschland / Hans Mayer. - Frankfurt am
Main : Suhrkamp, 1995. - 408 p. - (Suhrkamp
Taschenbuch ; 2421). - ISBN 3-518-38921-1
UIA : GER 830 G-MAYE 95
Minden, Michael. - The German
bildungsroman : Incest und Inheritance /
Michael Minden. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1997. - 291 p. - (Cambridge
studies in German ; 1997:1). ISBN 0-521-49573-3
UFSIA : ALW 1154
Mutzenbacher, Josefine. - Het leven van een
Weense hoer / Josefine Mutzenbacher ;
[medew.] Martin van Amerongen. Nieuwegein : Aspekt, 1997. - 191 p. (Bibliotheca erotica ; 2). - ISBN 90-75323-18-2
SBA : 600363
Reinshagen, Gerlind. - J¨ager am Rand der
Nacht : Roman / Gerlind Reinshagen. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1993. 224 p. - ISBN 3-518-40515-2
UIA : GER 830 P-REIN 93
Remak, Henry H.H. - Structural elements of the
German novella from Goethe to Thomas
Mann / Henry H.H. Remak. - New York :
Lang, 1996. - 322 p. - (North American studies
in nineteenth-century German literature ; 14). ISBN 0-8204-3451-5
UIA : GER 830 H 3 REMA 96
Riley, Christopher. - Walter Kempowski’s
Deutsche Chronik : a study in ironic
narration / Christopher Riley. - Frankfurt am
Main : Lang, 1997. - 191 p. (Historisch-kritische Arbeiten zur deutschen
Literatur ; 19). - ISBN 3-631-30975-9
UIA : GER 830 N-KEMP-RILE 97
Romantheorie : Dokumentation ihrer
Geschichte in Deutschland seit 1880 /
[edit.] Eberhard L¨ammert ; et al. - 2e ed. K¨onigstein im Taunus : Athen¨aum, 1984. 445 p. - (Athen¨aum Taschenbu¨ cher ; 2180)
UFSIA : Germ
*SBA : 517007
Roth, Friederike. - Wiese und Macht : ein
Gedicht / Friederike Roth. - Frankfurt am
Main : Suhrkamp, 1993. - 52 p. ISBN 3-518-40507-1
UIA : GER 830 P-ROTH 93
Schutz,
¨ Stefan. - Galaxas Hochzeit / Stefan
Schu¨ tz. - Frankfurt am Main : Suhrkamp,
1993. - 318 p. - ISBN 3-518-40516-0
UIA : GER 830 P-SCHU 93
Schweikle, Gunther.
¨
- Minnesang in neuer
Sicht / G¨unther Schweikle. - Stuttgart :
Metzler, 1994. - 459 p. - ISBN 3-476-00981-5
UFSIA : Germ
Simpliciana : Schriften der
Grimmelshausen-Gesellschaft / [edit.] J¨org
Jochen Berns ; Rolf Tarot. - Bern. ISSN 0259-6415
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
UIA : GER 830 N-GRIM-BERN
Bezit: 18(1996)
Tebben, Karin. - Literarische Intimit¨at :
Subjektkonstitution und Erz¨ahlstruktur in
autobiographischen Texten von Frauen / Karin
Tebben. - T¨ubingen : Francke, 1997. - 293 p. ISBN 3-7720-2166-2
UIA : GER 830 H 4 TEBB 97
¨
Uber
Ingeborg Bachmann : Rezensionen,
Portr¨ats, W¨urdigungen (1952-1992) /
[edit.] Michael Matthias Schardt ;
[medew.] Heike Kretschmer. - Paderborn :
Igel, 1994. - 497 p. - ISBN 3-927104-53-1
UFSIA : Germ
Uwe Johnson zwischen Vormoderne und
Postmoderne : Internationales Uwe Johnson
Symposium, 22.-24.9.1994 / [edit.] Carsten
Gansel ; Nicolai Riedel. - Berlin : de Gruyter,
1995. - 345 p. - ISBN 3-11-014671-1
UFSIA : Germ
W¨armende Fremde : Robert Walser und seine
¨
Ubersetzer
im Gespr¨ach : Akten des
Kolloquiums an der Universit¨at Lausanne,
Februar 1994 / [edit.] Peter Utz. - Bern : Lang,
1994. - 231 p. - ISBN 3-906751-80-5
UIA : GER 830 N-WALS-UTZ 94
Weltburger,
¨
Textwelten : Helmut Kreuzer zum
Dank / [edit.] Leslie Bodi ; G¨unter Helmes ;
Egon Schwarz ; et al. - Frankfurt am Main :
Lang, 1995. - 414 p. - ISBN 3-631-48201-9
UIA : GER 830 G-KREU 95
839.3: Nederlandse letterkunde
Aantekeningen van Willem Bilderdijk rond 1811
gemaakt op ”Mijne droomen (1800)” van
admiraal J.H. van Kinsbergen : Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde (sign. 1099) /
[edit.] Joris van Eijnatten. - Amstelveen,
1997. - 174 p. - (Amstelveense gastcahiers ; 4)
UFSIA : Germ
Abrahamse, Wouter. - Het toneel van Theodore
Rodenburgh (1574-1644) / Wouter
Abrahamse. - Amsterdam : AD en L, 1997. 218 p.
UFSIA : RD 4 RODE-ABRA
Andel, van, Mark. - De fontanel / Mark van
Andel. - Amsterdam : Prometheus, 1997. 154 p. - ISBN 90-5333-544-7
SBA : 600316
Basiel de Craene, VZW. - Merendree, 1997 /
Basiel de Craene, VZW. - Merendree, 1997. 20 p.
SBA : 600288
Beekman, E.M. - The crippled heart : an
introduction to the life, times and works of W.
Godschalck van Focquenbroch / E.M.
Beekman. - Leiden : Astraea, 1997. - 173 p. (Paddemoesreeks ; 2). - ISBN 90-75179-09-X
UFSIA : RD 4 FOCQ-BEEK
*SBA : 599828
Benali, Abdelkader. - Bruiloft aan zee /
Abdelkader Benali. - 6e ed. - Amsterdam :
Vassallucci, 1996. - 160 p. ISBN 90-5000-018-5
SBA : 600276
Berk, Marjan. - Niks gemist / Marjan Berk. Amsterdam : Atlas, 1997. - 143 p. ISBN 90-254-2142-3
SBA : 600304
14
Lijst T: Taal- en letterkunde
Beurskens, Huub. - Suikerpruimen : gevolgd
door, Het lam / Huub Beurskens. - Amsterdam :
Meulenhoff, 1997. - 191 p. - (Meulenhoff
editie ; 1565). - ISBN 90-290-5368-2
UFSIA : Germ
*SBA : 598453
Bloem, Marion. - Mooie meisjesmond : roman /
Marion Bloem. - Amsterdam : Arbeiderspers,
1997. - 176 p. - ISBN 90-295-0291-6
SBA : 600307
Bloemlezing uit de po¨ezie van Guido Gezelle /
[compil.] Piet Couttenier. - 5e ed. - Gent :
Po¨eziecentrum, 1997. - 301 p. : ill. - (Dichters
van nu ; 10). - ISBN 90-5655-015-2
UFSIA : GG 839.3 P-GEZG-BLOE 97
Bomans, Godfried. - Kopstukken / Godfried
Bomans ; [ill.] Jo Spier. - 27e ed. Amsterdam : Elsevier, 1983. - 112 p. : ill. (Parel pockets ; 1983:2)
UFSIA : MAG-A 10102
*SBA : 554760
Bouman, Ina. - Het vege lijf : misdaadroman /
Ina Bouman. - Amsterdam : Van Gennep,
1997. - 178 p. - ISBN 90-5515-140-8
SBA : 600275
Brouwers, Jeroen. - Ana¨ıs Ana¨ıs / Jeroen
Brouwers. - Amsterdam : Bijenkorf, 1991. 61 p. - ISBN 90-71442-34-9
SBA : 600332
Brouwers, Jeroen. - De rode telefoon : uit mijn
imaginaire memoires, geheime dagboeken,
polemische blocnotes, anekdotische convoluten
en andere bronnen, bij de zestigste verjaardag
van Jozef Deleu / Jeroen Brouwers. - Leuven :
Halewyck, 1997. - 107 p. : ill. ISBN 90-5617-106-2
UFSIA : Germ
Claus, Hugo. - En stille tilintetgørelse / Hugo
Claus ; [vert.] Tim Kane. - Nørhaven :
Lindhardt og Ringhof, 1994. - 165 p. ISBN 87-595-0453-6
UIA : GER 839.3 P-CLAU 94
*SBA : 594060
Eijnatten, van , Joris. - Adversaria Willem
Bilderdijk : Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, Leiden en Letterkundig museum,
/ Joris van Eijnatten. - Amstelveen, 1997. 49 p. - (Amstelveense gastcahiers ; 5)
UFSIA : Germ
Eijnatten, van , Joris. - Register op de
”Catalogus librorum (1797)” en de
”Bibliotheekcatalogus (1832) van Willem
Bilderdijk / Joris van Eijnatten. - Amstelveen,
1997. - 49 p. - (Amstelveense gastcahiers ; 3)
UFSIA : Germ
Hellema, -. - De maan van de vorige avond /
Hellema. - Amsterdam : Querido, 1992. 152 p. - ISBN 90-214-6565-5
SBA : 600341
Helman, Albert. - Gebed voor de ezels en andere
gedichten / Albert Helman ; [ill.] Ton de Laat. Heusden : Aldus, 1982. - 61 p. : ill.
SBA : 600330
Hertmans, Stefan. - Essays / Stefan Hertmans ;
[edit.] Herbert van Uffelen ; Matthias H¨uning ;
Ulrike Vogl. - Wien : Institut f¨ur
Germanistik/Nederlandistik, 1997. - 120 p. (Wiener Brosch¨uren zur niederl¨andischen und
fl¨amischen Kultur ; 2)
UIA : BC-B 8746
Lijst T: Taal- en letterkunde
oktober 1997
De honderd beste gedichten in de Nederlandsche
taal : lyriek / [compil.] Albert Verwey. Amsterdam : Kirberger & Kespers, 1915. 162 p.
SBA : C 28534:8bis
*UIA : GER 839.3 P-VERW 15
Huldenummer Prof. Dr. Ada Deprez
aangeboden bij haar zestigste verjaardag. Gent, 1988. - 261 p. - (Studia Germanica
Gandensia ; 16)
UFSIA : MAG-B 36570
*SBA : 527607
*UFSIA : GG 839.3 B-DEPR 88
*UFSIA : RG 2133 H 3
*UFSIA : SG-A-VII 0/SGG 38
In mijn vorige leven was ik een struisvogel : het
dagboek van Vincent (1968-1995) /
[edit.] Lenie Peetoom. - Baarn : Prom, 1997. 220 p. : ill. - ISBN 90-6801-527-3
SBA : 600319
Inspirationen : Texte der
niederl¨andisch-fla¨ mischen Literaturabende,
Wien, 26. April-9. Mai 1996 / [edit.] Herbert
van Uffelen ; Matthias H¨uning ; Ulrike Vogl. Wien : Institut f¨ur Germanistik/Nederlandistik,
1997. - 118 p. : ill. - (Wiener Brosch¨uren zur
niederl¨andischen und fl¨amischen Kultur ; 1)
UIA : BC-B 8745
Internationaal Forum voor Afrikaanse en
Nederlandse Taal en Letteren. - Leiden
UIA : GER 80 E-IFAN
Bezit: Alleen laatste jrg.
Jacobs, Paul. - De beste vrienden : vertellers uit
vriend en vijand / Paul Jacobs. - Leuven :
Davidsfonds, 1997. - 200 p. ISBN 90-6152-674-4
SBA : 600308
Kenis, Paul. - De wonderlijke avonturen van
Cies Slameur : Gentsch koetsier en soldaat /
Paul Kenis ; [medew.] Pierre Schoentjes ;
[ill.] Ian. - Gent : Z.W.G./F.T.B., 1997. 158 p. : ill. - ISBN 90-803776-1-9
SBA : 600323
Kl¨oters, Jacques. - In die grote stad
Zaltbommel : liedjes van school, club en
kamp / Jacques Kl¨oters. - 3e ed. - Amsterdam :
Nijgh & Van Ditmar, 1997. - 256 p. - Met:
CD. - ISBN 90-388-4011-X
SBA : 600303
Kortrijk en de moderne Nederlandse
letterkunde / [edit.] Piet Thomas. - Tielt :
Lannoo, 1988. - 278 p. : ill. ISBN 90-209-1637-8
UIA : GER 839.3 L-B-THOM 88
*SBA : 528679
*UFSIA : GG 839.3 G-THOM 88
Krol, Ellen. - De smaak der natie : opvattingen
over huiselijkheid in de Noord-Nederlandse
po¨ezie van 1800 tot 1840 / Ellen Krol. Hilversum : Verloren, 1997. - 380 p. : ill. ISBN 90-6550-552-0
UFSIA : MAG-B 36599
*SBA : 599599
Kuyper, Sjoerd. - In de uilevlucht / Sjoerd
Kuyper ; [ill.] Dirck Nab. - Houten :
Ekspress.zo, s.a. - 48 p. : ill. ISBN 90-74719-22-8
SBA : 600354
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Maurice Gilliams : journaal van een dichter /
[compil.] Martien J.G. de Jong ; [medew.] Paul
de Wispelaere. - Antwerpen : Manteau, 1997. 313 p. - (Klassieken uit Vlaanderen ; 3). ISBN 90-223-1421-9
UFSIA : Germ
Meer, van der, Vonne. - De verhalen / Vonne van
der Meer. - Amsterdam : Bezige Bij, 1997. 231 p. - ISBN 90-234-3664-4
SBA : 600313
Meyrink, Frank. - Gottliebs dood / Frank
Meyrink. - Amsterdam : Arbeiderspers, 1997. 267 p. - (Priv´e-domein ; 214). ISBN 90-295-2958-X
SBA : 600309
Mussche, Achilles. - De twee vaderlanden /
Achilles Mussche. - Antwerpen : De Sikkel,
1927. - 114 p.
UFSIA : MAG-C 11475
*SBA : 508865
*SBA : 546941
*SBA : C 58519
*UFSIA : SG-N-V 2.8/MUS 2
Olink, Hans. - Nico Rost, de man die van
Duitsland hield : een biografische schets /
Hans Olink. - Amsterdam : Nijgh & Van
Ditmar, 1997. - 299 p. : ill. ISBN 90-388-5496-X
UIA : GER 839.3 N-ROST-OLIN 97
Pauwels, Ivo. - De geur van verse aarde : 101
van de mooiste tuincolumns / Ivo Pauwels. Tielt : Lannoo, 1997. - 159 p. ISBN 90-209-3147-4
SBA : D 600290
Peleman, Bert. - Dankgebeden van de man Job :
gedichten / Bert Peleman. - Antwerpen :
Standaard, 1963. - 48 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 36571
*SBA : C 211855
Peper, Rascha. - Alle verhalen / Rascha Peper. Amsterdam : Veen, 1997. - 521 p. ISBN 90-254-2443-0
SBA : 600310
Polet, Sybren. - Stadsgasten : anamorfosen /
Sybren Polet. - Amsterdam : Bezige Bij,
1997. - 254 p. - ISBN 90-234-3629-6
SBA : 600279
Saris, Leni. - Op fluwelen voetjes / Leni Saris. Hoorn : Westfriesland, 1997. - 126 p. ISBN 90-205-2396-1
SBA : 600301
Selleslags, Herman. - Lezen en schrijven :
schrijversfoto’s / Herman Selleslags ;
[medew.] Piet Piryns. - Antwerpen : Revolver,
1997. - ill. 2 losse foto’s. - <RP>: Revolver. 23:3(1997). - p. 33-48; exposition:
Antiquariaat Demian, Antwerpen, 16 april tot 7
juni 1997
SBA : 600351
Siegel, Klaus. - Een wereldondergang in
Oud-Zuid / Klaus Siegel. - Amsterdam :
Arbeiderspers, 1996. - 92 p. ISBN 90-295-3722-1
SBA : 600372
Sprooksprekers. - Eindhalte Fantoomstad /
Sprooksprekers. - Eindhoven : Djax Records &
Inventarisend Tijdboek Millennium, 1997. 57 p. : ill. - Met: CD
SBA : 600358
15
Lijst T: Taal- en letterkunde
oktober 1997
Storm, Arie. - Hemellicht : roman / Arie Storm. Amsterdam : Arbeiderspers, 1997. - 127 p. ISBN 90-295-3713-2
SBA : 600360
Theuws, J.A. - Vesperaal / J.A. Theuws ;
[ill.] Geroen de Bruycker. - Mechelen : St.
Franciscusdrukkerij, 1987. - 127 p. : ill. ISBN 90-71680-08-8
UFSIA : MAG-A 10151
Van Buysse tot Brusselmans : Gent literair /
[edit.] Andr´e Capiteyn. - Gent : Stadsarchief,
1996. - 130 p. : ill.
UIA : GER 839.3 H 6 CAPI 96
*AMVC : 187.889
*SBA : 595562
*UFSIA : MAG-C 11033
Veelstemmig akkoord : naar een nieuwe
literatuurgeschiedenis : verslag studiedag
literatuurgeschiedenis Den Haag, 17 januari
1997 / [edit.] H. Bekkering ; A.J. Gelderblom. Den Haag : SDU, 1997. - 122 p. - (Voorzetten ;
52). - ISBN 90-12-08501-2
UFSIA : LZ 803.9 F 1:52
Vergeer, Koen. - Dossier Delvaux / Koen
Vergeer. - Amsterdam : Atlas, 1997. - 109 p. ISBN 90-254-2172-5
SBA : 600318
Versteylen, Chris. - Tancred van de hoge torens /
Chris Versteylen. - Antwerpen : Manteau,
1987. - 150 p. : ill.
SBA : 524527
*AMVC : 168.952
Vertommen, Karel. - Verzamelde gedichten /
Karel Vertommen. - Beveren :
Orion-Colibrant, 1982. - 197 p. - (De gulden
veder ; -). - ISBN 90-264-1987-2
SBA : 502818
*UFSIA : MAG-B 7074
Verwey, Albert. - Dagen en dagen / Albert
Verwey. - Amsterdam : Versluys, 1901. - 134 p.
SBA : 509621
Verwey, Albert. - Dichtspel : oorspronkelijke en
vertaalde gedichten / Albert Verwey ;
[edit.] Mea Nijland-Verwey. - Amsterdam :
Arbeiderspers, 1983. - 736 p. ISBN 90-295-5149-6
SBA : 505494
*UFSIA : SG-N-V 2.7/VERW 14
Verwey, Albert. - De getilde last / Albert
Verwey. - Santfoort : Mees, 1927. - 78 p.
SBA : C 58001
Verwey, Albert. - Hendrick Laurensz. Spieghel /
Albert Verwey. - Groningen : Wolters, 1919. 175 p.
SBA : A 36886
*UFSIA : RD 4 SPIE-VERW
*UFSIA : RG 2100 F 18
*UFSIA : SG-N-IV 4/SPI 1
*UIA : GER 839.3 N-SPIE-VERW 19
Verwey, Albert. - De kristaltwijg / Albert
Verwey. - Amsterdam : Versluys, 1903. - 134 p.
SBA : 509181
*UFSIA : MAG 42 AK 47
Verwey, Albert. - Nieuwjaarsmorgen / Albert
Verwey. - Antwerpen : Wereldbibliotheek,
1955
SBA : C 194904
*SBA : C 164145
*UFSIA : MAG 44 B 5
Verwey, Albert. - Oorspronkelijk dichtwerk /
Albert Verwey. - Antwerpen : s.n., 1938. - 2 v.
SBA : C 92721
Lijst T: Taal- en letterkunde
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bezit: 1–2
*AMVC : 395
Bezit: 1–2
*UFSIA : SG-N-V 2.7/VERW 8
Bezit: 1–2
*UIA : GER 839.3 P-VERW 38
Bezit: 1–2
Verwey, Albert. - Proza / Albert Verwey. Amsterdam : Van Holkema & Warendorf en
Querido, 1921-1923. - 10 v.
SBA : C 42496:1-10
Bezit: 1–10
*UFSIA : SG-N-V 2.7/VERW 1
Bezit: 1–10
*UIA : GER 839.3 P-VERW 21
Bezit: 1–10
Verwey, Albert. - Rondom mijn werk,
1890-1923 / Albert Verwey. - Santpoort :
Mees, 1925. - 143 p.
SBA : C 144793
*UFSIA : SG-N-V 2.7/VERW 15
Verwey, Albert. - Vondel herdacht / Albert
Verwey. - Santpoort : Mees, 1929. - 12 p.
SBA : C 60866
*UFSIA : Ren Dra
*UIA : BC - B 3341
Verwey, Stefan. - Overleven? Doe het zelf! /
Stefan Verwey. - Amsterdam : Harmonie,
1981. - 20 p. : ill.
SBA : 502134
Vos, de, An. - Gezelles ’gouden eeuw’ : de
Zuidnederlandse zeventiende-eeuwse literatuur
in het werk van Guido Gezelle / An de Vos. Leuven : Peeters, 1997. - 485 p. - (Antwerpse
studies over Nederlandse
literatuurgeschiedenis ; 1). ISBN 90-6831-877-2
UFSIA : GG 839.3 N-GEZG-DEVO 97
UFSIA : MAG-B 36622
SBA : 600368
Voskuil, J.J. - Bij nader inzien / J.J. Voskuil. Amsterdam : Van Oorschot, 1997. - 1207 p. ISBN 90-282-0892-5
UIA : GER 839.3 P-VOSK 97
*SBA : 591542
Vriesland, van, Victor E. - Spiegel van de
Nederlandse po¨ezie door alle eeuwen / Victor
E. van Vriesland. - Antwerpen : Het Kompas,
s.a. - 652 p.
UFSIA : MAG-C 11473
Waals, van der, Jacqueline E. - Verzameld
proza / Jacqueline E. van der Waals ;
[edit.] Henk van der Ent. - Kampen : De Groot
Goudriaan, 1997. - 375 p. ISBN 90-6140-480-0
UFSIA : Germ
Winter, de, Herman. - Zure vis : de scherven
van een afscheid / Herman de Winter. Antwerpen : Universitas, 1997. - 175 p. ISBN 90-337-0005-0
SBA : 600269
839.33: Middeleeuwse
Nederlandse letterkunde
Klerk, de, G.J. - Brandaan : ontstaan, aard en
ontwikkeling van ’n Ierse verhaal : uitgawe
van die Middelnederlandse teks Van Sente
Brandane volgens die Comburgse handskrif in
Afrikaans hertaal en van taalkundige toeligting
voorsien / G.J. de Klerk ; D.J. Opperman ; H.J.
Schutte. - Kaapstad : Tafelberg, 1996. 218 p. - ISBN 0-624-03470-4
UFSIA : Germ
840: Franse letterkunde
Baudrillard, Jean. - Cool memories / Jean
Baudrillard ; [vert.] Chris Turner. - Durham,
N.C. : Duke University Press, 1990-1996. 2 v. - (Post-contemporary interventions ;
1996:2)
UIA : PSW 301.173 G-BAUD 96
Bezit: 2
Baudrillard, Jean. - Revenge of the crystal :
selected writings on the modern object and its
destiny, 1968-1983 / Jean Baudrillard ;
[edit.] Paul Foss ; Julian Pefanis. - Leichhardt :
Pluto, 1990. - 198 p. - ISBN 0-949138-30-4
UIA : PSW 301.173 G-BAUD 90
Bertrand, Jean-Pierre. - Les complaintes de
Jules Laforgue : ironie et d´esenchantement /
Jean-Pierre Bertrand. - Paris : Klincksieck,
1997. - 404 p. - (Biblioth`eque du 19e si`ecle ;
17). - ISBN 2-252-03097-6
UIA : GER 840 N-LAFO-BERT 97
Biblioth`eque des litt´eratures polici`eres
[Paris]. - Les crimes de l’ann´ee n deg 5 :
s´election critique des meilleurs romans
policiers parus entre aouˆ t 1994 et aouˆ t 1995 /
[edit.] Catherine Chauchard ; Biblioth`eque des
litt´eratures polici`eres [Paris]. - Paris : Agence
culturelle de Paris, 1996. - 195 p. : ill. ISBN 2-906869-89-9
UIA : GER 840 H 3 CHAU 96
Camus, Albert. - Discours de Su`ede / Albert
Camus. - Paris, 1958. - 70 p.
UFSIA : MAG-A 10095
*UIA : GER 840 P-CAMU 58
Claveret, Jean. - L’esprit fort : com´edie / Jean
Claveret ; [edit.] Colette Scherer. - Gen`eve :
Droz, 1997. - 174 p. - (Textes litt´eraires
franc¸ais ; 479). - ISBN 2-600-00215-4
UFSIA : ROM 840 P-CLAV 97
Le corps textuel d’Herv´e Guibert / [edit.] Ralph
Sarkonak. - Paris : Lettres modernes, 1997. 228 p. - (Au jour le si`ecle ; 2). ISBN 2-256-90964-6
UIA : GER 80 E-RLM:1326-1334
UFSIA : ROM 84 E-LEMO: 1326-1334
Correspondance Andr´e Gide, Jacques Copeau /
[edit.] Jean Claude. - Paris, 1987-1988. - 2 v. (Cahiers Andr´e Gide ; 12). ISBN 2-07-071091-2
UFSIA : ROM 840 N-GIDE-CAHI 69:12-13
Bezit: 12–13
*UIA : GER 840 F-CAG:12
Bezit: 1
*UIA : GER 840 F-CAG:13
Bezit: 2
16
Lijst T: Taal- en letterkunde
Correspondance Andr´e Gide, Valery Larbaud,
1905-1938 / [edit.] Franc¸oise Lioure. - Paris :
Gallimard, 1989. - 336 p. - (Cahiers Andr´e
Gide ; 14). - ISBN 2-07-071679-1
UFSIA : ROM 840 N-GIDE-CAHI 69:14
*UIA : GER 840 F-CAG:14
Decottignies, Jean. - Pierre Klossowski :
biographie d’un monomane / Jean
Decottignies. - Villeneuve d’Asq : Presses
universitaires du septentrion, 1997. - 220 p. (Collection Objet ; 1997:1). ISBN 2-85939-523-7
UFSIA : ROM 840 N-KLOS-DECO 97
L’´ecriture du f´eminin/masculin / [edit.] Ralph
Sarkonak. - Paris : Lettres modernes, 1997. 236 p. - (Claude Simon ; 2). ISBN 2-256-90966-2
UIA : GER 80 E-RLM:1335-1341
UFSIA : ROM 84 E-LEMO:1335-1341
Editer et traduire Rabelais a` travers les aˆ ges /
[edit.] Paul J. Smith. - Amsterdam : Rodopi,
1997. - 247 p. - (Faux titre : e´ tudes de langue et
litt´erature franc¸aises ; 127). ISBN 90-420-0178-X
UFSIA : ROM 840 N-RABE-SMIT 97
Guilbert de Pix´er´ecourt, Ren´e Charles. Polder : ou, Le bourreau d’Amsterdam :
m´elodrame en 3 actes, a` grand spectacle /
Ren´e Charles Guilbert de Pix´er´ecourt ; Victor
Ducange. - Bruxelles : Dupon, 1828. - 96 p.
UFSIA : MAG-A 10130
*SBA : C 87759:[195]
*SBA : C 99960
Houppermans, Sjef. - Lectures du d´esir : de
Madame de Lafayette a` R´egine Detambel et de
Jean de La Fontaine a` Jean Echenoz / Sjef
Houppermans. - Amsterdam : Rodopi, 1997. 441 p. - (Faux titre : e´ tudes de langue et
litt´erature franc¸aises ; 126). ISBN 90-420-0163-1
UFSIA : ROM 840 P-HOUP 97
Knauf, Michael. - Yvan Goll : ein Intellektueller
zwischen zwei L¨andern und zwei Avantgarden /
Michael Knauf. - Bern : Lang, 1996. - 251 p. (Contacts : s´erie 2 : Gallo-Germanica ; 19). ISBN 3-906754-79-0
UIA : GER 840 N-GOLL-KNAU 96
Marchand, H´el`ene. - Fiction, semblance et
cr´edibilit´e : incursion dans deux univers de
Marguerite Yourcenar / H´el`ene Marchand. Paris : Balzac, 1993. - 188 p. - (Collection
L’univers des discours ; 1993:2). ISBN 2-921425-17-3
UFSIA : ROM 840 N-YOUR-MARC 93
Mauriac, Franc¸ois. - De onbeminden (Les
mal-aim´es) / Franc¸ois Mauriac ; [regie] Ivo van
Hove ; Zuidelijk Toneel [Amsterdam] ;
[vert.] Eric de Kuyper ; et al. - Amsterdam :
International Theatre & Film Books, 1997. 118 p. - ISBN 90-6403-478-8
SBA : 600359
Onimus, Jean. - Pour lire Le Cl´ezio / Jean
Onimus. - Paris : Presses universitaires de
´
France, 1994. - 210 p. - (Ecrivains
; 1994:2). ISBN 2-13-045893-9
UFSIA : ROM 840 N-CLEZ-ONIM 94
*UIA : GER 840 N-CLEZ-ONIM 94
Radiguet, Raymond. - Le diable au corps /
Raymond Radiguet. - Paris : Grasset, 1952. 189 p. : ill.
UFSIA : MAG-A 10097
Lijst T: Taal- en letterkunde
oktober 1997
Rousseau, Jean-Jacques. - Profession de foi du
vicaire savoyard / Jean-Jacques Rousseau ;
[edit.] Herv´e Falcou. - Utrecht : Pauvert,
1964. - 175 p. - (Libert´es ; 8)
UFSIA : MAG-A 10150
Sade, de, Donatien Alphonse Franc¸ois. Gesprek tussen een priester en een stervende /
Donatien Alphonse Franc¸ois de Sade ;
[ill.] Hans Bellmer. - Antwerpen : Meert,
1997. - 43 p. 1 losse ets. - (De anti-klerikale
bibliotheek ; 1997:1)
SBA : 600273
Schmitt, Eric-Emmanuel. - De bezoeker /
Eric-Emmanuel Schmitt ; [regie] Tanya M.
Zurda ; Theater Malpertuis [Tielt]. Amsterdam : International Theatre & Film
Books, 1996. - 100 p. - ISBN 90-6403-470-2
SBA : 600355
Tzara, Tristan. - Œuvres compl`etes / Tristan
Tzara ; [edit.] Henri B´ehar. - Paris :
Flammarion, 1975-1991. - 6 v. ISBN 2-08-060764-2
UFSIA : ROM 840 P-TZAR 75
Bezit: 1–6
*UIA : GER 840 P-TZAR 75
Le milieu litt´eraire en Champagne sour les
Thibaudiens (1200-1270) /
[edit.] Marie-Genevi`eve Grossel. - Orl´eans :
Paradigme, 1994. - 2 v. - (Medievalia ; 14). ISBN 2-86878-135-7
UIA : GER 840.85 J 13 GROS 94
Bezit: 1–2
Pernoud, R´egine. - Christine de Pisan / R´egine
Pernoud ; [vert.] Th´eo Buckinx. - Baarn :
Prom, 1997. - 193 p. - ISBN 90-6801-508-7
SBA : 600317
Le roman de Tristan en prose (version du
manuscrit fr. 757 de la Biblioth`eque nationale
de Paris) / [edit.] Jo¨el Blanchard ; Michel
Qu´ereuil. - Paris : Champion, 1997. - (Les
classiques franc¸ais du moyen aˆ ge ; 123). ISBN 2-85203-625-8
UFSIA : ROM 840.85 P-BLAN 97
Bezit: 1
*UIA : GER 840.85 P-TRIS 97
Bezit: 1
849: Provenc¸aalse, Catalaanse
letterkunde
Bezit: 1–6
840.8: Buitenlandse Franse
letterkunde
Histoire de la litt´erature en Suisse romande /
[edit.] Roger Francillon. - Lausanne : Payot,
1997. - 2 v. : ill. - (TerritoireS ; 1997:1)
UIA : GER 840.8 L-CH-FRAN 97
Bezit: 2
Seuphor, Michel. - Cabaret : een eigenzinnige
selectie uit de teksten van Seuphor van 1924 tot
heden / Michel Seuphor ;
[medew.] Henri-Floris Jespers. - Antwerpen :
Meert, 1997. - 153 p. 1 losse tekening; 2
etsen. - ISBN 90-6771-372-4
SBA : 600274
840.85: Middeleeuwse Franse
letterkunde
Faaborg, Jens N. - Les enfants dans la litt´erature
franc¸aise du Moyen Age / Jens N. Faaborg. Copenhague : Museum Tusculanum Press,
´
1997. - 509 p. - (Etudes
romanes de
l’Universit´e de Copenhague ; 39). ISBN 87-7289-459-8
UIA : GER 840.85 H 6 FAAB 97
Herbert, -. - Le roman de Dolopathos : e´ dition
du manuscrit H 436 de la Biblioth`eque de
l’Ecole de m´edecine de Montpellier / Herbert ;
[edit.] Jean-Luc Leclanche. - Paris : Champion,
1997. - 3 v. - (Les classiques franc¸ais du moyen
aˆ ge ; 124)
UFSIA : ROM 840.85 P-LECL 97
Bezit: 1–3
*UIA : GER 840.85 P-HERB 97
Bezit: 1–3
Hugues Capet : chanson de geste du 14e si`ecle /
[edit.] No¨elle Laborderie. - Paris : Champion,
1997. - 464 p. - (Les classiques franc¸ais du
moyen aˆ ge ; 122). - ISBN 2-85203-627-4
UFSIA : ROM 840.85 P-LABO 97
*UIA : GER 840.85 P-HUGU 97
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Histoire et anthologie de la litt´erature occitane /
[edit.] Robert Lafont ; Philippe Gardy. Montpellier : Presses du Languedoc, 1997. 2 v. : ill. - ISBN 2-85998-167-5
UIA : GER 849 P-ANT 97
Bezit: 1–2
850: Italiaanse letterkunde
Beccaria Rolfi, Lidia. - L’esile filo della
memoria : Ravensbr¨uck, 1945 : un drammatico
ritorno alla libert`a / Lidia Beccaria Rolfi. Torino : Einaudi, 1996. - 184 p. - (Gli struzzi ;
475). - ISBN 88-06-13957-6
UIA : GER 850 P-BECC 96
Belpoliti, Marco. - L’occhio di Calvino / Marco
Belpoliti. - Torino : Einaudi, 1996. - 286 p. (Saggi ; 805). - ISBN 88-06-13936-3
UIA : GER 850 N-CALV-BELP 96
Calvino, Italo. - Palomar / Italo Calvino. Torino, 1985. - 114 p. - ISBN 90-351-0128-6
UFSIA : MAG-B 36521
The Cambridge history of Italian literature /
[edit.] Peter Brand ; Lino Pertile. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1996. - 701 p. ISBN 0-521-43492-0
UIA : GER 850 G-BRAN 96
Contini, Gianfranco. - Letteratura dell’Italia
unit`a, 1861-1968 / Gianfranco Contini. Firenze : Sansoni, 1994. - 1174 p. ISBN 88-383-1611-2
UFSIA : ROM 850 BB-CONT 94
Ferrucci, Franco. - Lontano da casa / Franco
Ferrucci. - Torino : Einaudi, 1996. - 137 p. ISBN 88-06-13935-5
UIA : GER 850 P-FERR 96
Pirandello, Luigi. - Tekst & context / Luigi
Pirandello ; [compil.] Joost Sternheim ; Hilje
Thiescheffer. - Amsterdam : International
Theatre & Film Books, 1990. - 272 p. ISBN 90-6403-237-8
SBA : 600356
17
Lijst T: Taal- en letterkunde
Pulci, Antonia. - Florentine drama for convent
and festival : seven sacred plays / Antonia
Pulci ; [edit.] James Wyatt Cook ; Barbara
Collier Cook. - Chicago : University of
Chicago Press, 1996. - 281 p. ISBN 0-226-68517-9
UFSIA : RD 1 PULC-FLOR
859: Roemeense letterkunde
Eliade, Mircea. - Mademoiselle Christina /
Mircea Eliade. - Paris : L’Herne, 1978. - 282 p.
UFSIA : MAG-B 36515
*UIA : GER 859 P-ELIA 78
Mircea Eliade / [edit.] Constantin Tacou. - Paris :
Herne, 1978. - 409 p. - (L’Herne ; 33)
UFSIA : MAG-C 11472
*SBA : A 209209:33
*UIA : GER 859 N-ELIA-TACO 78
860: Spaanse letterkunde
oktober 1997
Chirbes, Rafael. - Los disparos del cazador /
Rafael Chirbes. - Barcelona : Anagrama,
1994. - 136 p. - (Narrativas hisp´anicas ; 161). ISBN 84-339-0971-1
UFSIA : MAG-A 10109
Cuentos de la revoluci´on / [compil.] Luis Leal. 3e ed. - M´exico, D.F. : Universidad Nacional
Aut´onoma de M´exico, 1993. - 172 p. (Biblioteca del estudiante universitario ; 102). ISBN 968-36-3053-7
UFSIA : MAG-MEX-A 1423
Cuevas, Jos´e Luis. - Gato macho / Jos´e Luis
Cuevas. - M´exico, D.F. : Fondo de Cultura
Econo´ mica, 1995. - 728 p. - (Colecci´on Tierra
firme ; 1995:3). - ISBN 968-16-4297-X
UFSIA : MAG-MEX-B 5226
Delgado, Rafael. - Obras / Rafael Delgado ;
[edit.] Mar´ıa Guadalupe Garc´ıa Barrag´an. M´exico, D.F. : Universidad Nacional
Aut´onoma de M´exico, 1986. - 2 v. - (Biblioteca
del estudiante universitario ; 105). ISBN 968-837-816-X
UFSIA : MAG-MEX-A 1433
Alatriste, Sealtiel. - Tan pordiosero el cuerpo
(esperpento) / Sealtiel Alatriste. - M´exico,
D.F. : Fondo de Cultura Econo´ mica, 1994. 133 p. - (Letras mexicanas ; 1994:1). ISBN 968-16-2634-6
UFSIA : MAG-MEX-B 5237
Alvarado P´erez, Rub´en. - Cosas de la mala
suerte / Rub´en Alvarado P´erez. - Tlahuapan,
Puebla : Premi´a, 1993. - 88 p. - (El pez
soluble ; 23). - ISBN 968-863-132-9
UFSIA : MAG-MEX-B 5218
Arcadio Pagaza, Joaqu´ın. - Selva y m´armoles :
antolog´ıa hist´orica / Joaqu´ın Arcadio Pagaza. 3e ed. - M´exico, D.F. : Universidad Nacional
Aut´onoma de M´exico, 1992. - 193 p. (Biblioteca del estudiante universitario ; 19). ISBN 968-36-1869-3
UFSIA : MAG-MEX-A 1422
Aridjis, Homero. - Gran teatro del fin del mundo
; Espect´aculo del an˜ o dos mil / Homero
Aridjis. - M´exico, D.F. : Fondo de Cultura
Econ´omica, 1994. - 293 p. - (Colecci´on Tierra
firme ; 1994:5). - ISBN 968-16-4149-3
UFSIA : MAG-MEX-B 5238
Arreola, Juan Jos´e. - Obras / Juan Jos´e Arreola ;
[edit.] Saul Yurkievich. - M´exico, D.F. : Fondo
de Cultura Econ´omica, 1996. - 719 p. (Colecci´on Tierra firme ; 1996:4). ISBN 968-16-4666-5
UFSIA : MAG-MEX-B 5225
Biograf´ıas clandestinas. - M´exico, D.F. : Fondo
de Cultura Econ´omica, 1996-. - (Letras
mexicanas ; 1996:5). - ISBN 968-16-4842-0
UFSIA : MAG-MEX-B 5234
Borinsky, Alicia. - Theoretical fables : the
pedagogical dream in contemporary Latin
American fiction / Alicia Borinsky. Philadelphia, Pa : University of Pennsylvania
Press, 1993. - 145 p. - (Penn studies in
contemporary American fiction ; 1993:1). ISBN 0-8122-3234-8
UIA : GER 860.8 J 20 BORI 93
Castro Leal, Antonio. - El imperialismo andaluz
y otras historias / Antonio Castro Leal. M´exico, D.F. : Fondo de Cultura Economica,
´
1992. - 159 p. - (Lecturas mexicanas ; 60). ISBN 968-16-1726-6
UFSIA : MAG-MEX-B 5242
Fuentes de Saade, Ana Mar´ıa. - Las formas de
Dios / Ana Mar´ıa Fuentes de Saade. Tlahuapan, Puebla : Premi´a, 1993. - 77 p. - (El
pez soluble ; 24). - ISBN 968-863-133-7
UFSIA : MAG-MEX-B 5219
Garc´ıa Ponce, Juan. - El nombre olvidado / Juan
Garc´ıa Ponce. - 2e ed. - Zacatecas, Zac. :
Universidad Aut´onoma de Zacatecas, 1993. 95 p. - (Autores mexicanos ; 1993:1). ISBN 968-6019-36-7
UFSIA : MAG-MEX-B 5213
Garc´ıa Terr´es, Jaime. - Las provincias del aire ;
Todo lo m´as por decir / Jaime Garc´ıa Terr´es ;
[ill.] Gunther Gerzso ; [edit.] Jos´e Luis Rivas. M´exico, D.F. : Fondo de Cultura Economica,
´
1995. - 178 p. : ill. - (Tezontle ; 1995:3). ISBN 968-16-4663-0
UFSIA : MAG-MEX-C 1009
Garc´ıa Villarreal, Alicia. - R´equiem (en blues)
para una antigualla / Alicia Garc´ıa Villarreal. Tlahuapan, Puebla : Premi´a, 1993. - 103 p. (El pez soluble ; 28). - ISBN 968-601-946-4
UFSIA : MAG-MEX-B 5223
Gonz´alez, Dulce Mar´ıa. - Detr´as de la m´ascara /
Dulce Mar´ıa Gonz´alez. - Tlahuapan, Puebla :
Premi´a, 1993. - 89 p. - (El pez soluble ; 21). ISBN 968-863-130-2
UFSIA : MAG-MEX-B 5217
Gonz´alez Mart´ınez, Enrique. - Tu´ercele el
cuello al cisne / Enrique Gonz´alez Mart´ınez ;
[edit.] Jaime Torres Bodet. - M´exico, D.F. :
Fondo de Cultura Econo´ mica, 1992. - 192 p. (Lecturas mexicanas ; 67). ISBN 968-16-1816-5
UFSIA : MAG-MEX-B 5241
Hern´andez, Ricardo. - Sonata para un viol´ın sin
cuerdas / Ricardo Hern´andez. - Tlahuapan,
Puebla : Premi´a, 1993. - 58 p. - (El pez
soluble ; 22). - ISBN 968-863-131-0
UFSIA : MAG-MEX-B 5216
Huerta, Efra´ın. - Poes´ıa completa / Efra´ın
Huerta ; [edit.] Mart´ı Soler. - 2e ed. - M´exico,
D.F. : Fondo de Cultura Econo´ mica, 1995. 622 p. - (Letras mexicanas ; 1995:5). ISBN 968-16-3002-5
UFSIA : MAG-MEX-B 5245
Lijst T: Taal- en letterkunde
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bezit: 1–2
Labastida, Jaime. - Animal de silencios / Jaime
Labastida. - M´exico, D.F. : Fondo de Cultura
Econo´ mica, 1996. - 343 p. - (Letras
mexicanas ; 1996:4). - ISBN 968-16-4858-7
UFSIA : MAG-MEX-B 5246
Logie, Ilse. - La omnipresencia de la m´ımesis en
la obra de Manuel Puig : ana´ lisis de cinco
novelas / Ilse Logie. - Antwerpen : UIA,
Departement Romaanse Taal- en Letterkunde,
1997. - 531 p. - (Proefschriften ; 1000)
UIA : BC-F 7:1000
L´opez P´aez, Jorge. - Mi hermano Carlos / Jorge
L´opez P´aez. - M´exico, D.F. : Fondo de Cultura
Econo´ mica, 1994. - 221 p. - (Letras
mexicanas ; 1994:2). - ISBN 968-16-4475-1
UFSIA : MAG-MEX-A 1434
´
Mac´ıas, Juan Jos´e. - Anima
ascua / Juan Jos´e
Mac´ıas. - Zacatecas, Zac. : Universidad
Aut´onoma de Zacatecas, 1994. - 81 p. (Colecci´on premio ; 1994:1). ISBN 968-6019-45-6
UFSIA : MAG-MEX-B 5215
Medina Guti´errez, Luis. - H´eroes / Luis Medina
Guti´errez. - Zacatecas, Zac. : Universidad
Aut´onoma de Zacatecas, 1995. - 63 p. (Colecci´on premio ; 1995:1). ISBN 968-6019-51-0
UFSIA : MAG-MEX-B 5214
Monterroso, Augusto. - Tr´ıptico : Movimiento
perpetuo ; La palabra m´agica ; La letra e /
Augusto Monterroso. - M´exico, D.F. : Fondo
de Cultura Econo´ mica, 1996. - 417 p. (Colecci´on Tierra firme ; 1996:2). ISBN 968-16-4613-4
UFSIA : MAG-MEX-B 5239
Negroni, Magali. - Federico Garc´ıa Lorca
(1898-1936) / Magali Negroni ;
[promotor] Myriam-Marie Cellibert. - s.l. :
Coproduction, 1997. 1 videocassette, 50 min. - (Un si`ecle
d’´ecrivains ; 1997:2)
UFSIA : MMC-A 82:54
VHS
Pedro Henr´ıquez Ure˜na / [edit.] Tom´as Mallo. Madrid : Ediciones de Cultura Hisp´anica,
1993. - 112 p. - (Ediciones de cultura
hisp´anica : antolog´ıa del pensamiento pol´ıtico,
social y econo´ mico de Am´erica Latina ; 17). ISBN 84-7232-661-6
UFSIA : MAG-MEX-B 5232
Plata, Joel. - La divisi´on y otros muertos / Joel
Plata. - Tlahuapan, Puebla : Premi´a, 1993. 73 p. - (El pez soluble ; 26). ISBN 968-601-944-8
UFSIA : MAG-MEX-B 5221
Reyes Cervantes, Jos´e. - Esperando la noche /
Jos´e Reyes Cervantes. - Tlahuapan, Puebla :
Premi´a, 1993. - 72 p. - (El pez soluble ; 27). ISBN 968-601-945-6
UFSIA : MAG-MEX-B 5222
Robles, Martha. - La condena / Martha Robles. M´exico, D.F. : Fondo de Cultura Economica,
´
1996. - 146 p. - (Biograf´ıas clandestinas ; 1). ISBN 968-16-4843-9
UFSIA : MAG-MEX-B 5234:1
Rodr´ıguez Becquer, V´ıctor Hugo. - Moonshine /
V´ıctor Hugo Rodr´ıguez Becquer. - Tlahuapan,
Puebla : Premi´a, 1993. - 77 p. - (El pez
soluble ; 29). - ISBN 968-601-947-2
UFSIA : MAG-MEX-B 5224
18
Lijst T: Taal- en letterkunde
Rub´ın, Ram´on. - El canto de la grilla / Ram´on
Rub´ın. - M´exico, D.F. : Fondo de Cultura
Econ´omica, 1992. - 160 p. - (Letras
mexicanas ; 1992:2). - ISBN 968-16-1674-X
UFSIA : MAG-MEX-B 5236
Rub´ın, Ram´on. - Cuentos del mundo mestizo /
Ram´on Rub´ın. - M´exico, D.F. : Fondo de
Cultura Econ´omica, 1996. - 330 p. - (Letras
mexicanas ; 1996:1). - ISBN 968-16-1999-4
UFSIA : MAG-MEX-B 5235
Ruiz de Alarc´on, Juan. - Los pechos
privilegiados / Juan Ruiz de Alarc´on. - 4e ed. M´exico, D.F. : Universidad Nacional
Aut´onoma de M´exico, 1989. - 123 p. (Biblioteca del estudiante universitario ; 5). ISBN 968-36-0942-2
UFSIA : MAG-MEX-A 1421
Sagrera, Martin. - Spanish letters : about almost
everything / Martin Sagrera. - Madrid : A-Z,
1997. - 154 p.
UIA : BC-B 8749
S´anchez Ben´ıtez, Roberto. - El r´ıo en oton˜ o /
Roberto S´anchez Ben´ıtez. - Tlahuapan,
Puebla : Premi´a, 1993. - 83 p. - (El pez
soluble ; 25). - ISBN 968-863-134-5
UFSIA : MAG-MEX-B 5220
869: Portugese letterkunde
A narrativa de Castelao : antolox´ıa /
[edit.] Manuel Rei Romeu. - Vigo : Asociaci´on
Socio-Pedago´ xica Galega, 1997. - 127 p. : ill. (A nosa literatura ; 22). - ISBN 84-89679-27-4
UIA : GER 869 P-ANT 97
Alfonso #X#, - el Sabio [Castilli¨e]. - Cantigas de
Santa Mar´ıa / Alfonso #X# el Sabio
[Castilli¨e] ; [edit.] Manuel Ferreiro Fern´andez ;
Carlos Paulo Mart´ınez Pereiro. - Vigo :
Asociaci´on Socio-Pedag´oxica Galega, 1996. 240 p. - (A nosa literatura ; 4). ISBN 84-921126-8-9
UIA : GER 869 P-ALFO 96
Antonio, Manuel. - De catro a catro ; Antolox´ıa /
´
Manuel Antonio ; Alvaro
Cunqueiro ;
[edit.] Anxos Sanmart´ın Rei. - Vigo :
Asociaci´on Socio-Pedag´oxica Galega, 1997. 143 p. - (A nosa literatura ; 27). ISBN 84-89679-32-0
UIA : GER 869 P-ANTO 97
As novelas de C´eltiga e Lar : antolox´ıa /
[edit.] Xos´e Lois Bouzas Mill´an ; Evaristo
D´ıaz P´erez. - Vigo : Asociaci´on
Socio-Pedago´ xica Galega, 1997. - 230 p. - (A
nosa literatura ; 21). - ISBN 84-89679-26-6
UIA : GER 869 P-ANT 97
Bouza-Brey, Ferm´ın. - Nao senlleira / Ferm´ın
Bouza-Brey ; [edit.] Teresa L´opez. - Vigo :
Asociaci´on Socio-Pedag´oxica Galega, 1997. 60 p. - (A nosa literatura ; 29). ISBN 84-89679-34-7
UIA : GER 869 P-BOUZ 97
Cabanillas, Ram´on. - Da terra asoballada /
Ram´on Cabanillas ; [edit.] Xos´e M. Mill´an
Otero. - Vigo : Asociaci´on Socio-Pedago´ xica
Galega, 1996. - 128 p. - (A nosa literatura ;
18). - ISBN 84-89679-23-1
UIA : GER 869 P-CABA 96
Lijst T: Taal- en letterkunde
oktober 1997
Cantigas de amigo : antolox´ıa : l´ırica
trobadoresca galego-portuguesa medieval /
[edit.] Manuel Ferreiro Fern´andez ; Carlos
Paulo Mart´ınez Pereiro. - Vigo : Asociaci´on
Socio-Pedag´oxica Galega, 1996. - 250 p. - (A
nosa literatura ; 1). - ISBN 84-921126-6-2
UIA : GER 869 P-ANT 96
Cantigas de amor : antolox´ıa : l´ırica
trobadoresca galego-portuguesa medieval /
[edit.] Manuel Ferreiro Fern´andez ; Carlos
Paulo Mart´ınez Pereiro. - Vigo : Asociaci´on
Socio-Pedag´oxica Galega, 1996. - 253 p. - (A
nosa literatura ; 3). - ISBN 84-921126-7-0
UIA : GER 869 P-ANT 96
Cantigas de escarnho e de maldizer (e outras
h´ıbridas e dos x´eneros menores) : antolox´ıa :
l´ırica trobadoresca galego-portuguesa
medieval / [edit.] Manuel Ferreiro Fern´andez ;
Carlos Paulo Mart´ınez Pereiro. - Vigo :
Asociaci´on Socio-Pedago´ xica Galega, 1996. 281 p. - (A nosa literatura ; 2). ISBN 84-921126-5-4
UIA : GER 869 P-ANT 96
Castro, de, Rosal´ıa. - Follas novas / Rosal´ıa de
Castro ; [edit.] Xos´e Lois Bouzas Mill´an. Vigo : Asociaci´on Socio-Pedago´ xica Galega,
1996. - 190 p. - (A nosa literatura ; 1996:1). ISBN 84-89679-07-X
UIA : GER 869 P-CAST 96
Curros Enr´ıquez, Manuel. - Aires da mi˜na
terra / Manuel Curros Enr´ıquez ; [edit.] Pedro
Dono L´opez. - Vigo : Asociaci´on
Socio-Pedag´oxica Galega, 1996. - 171 p. - (A
nosa literatura ; 13). - ISBN 84-89679-18-5
UIA : GER 869 P-CURR 96
Escolma de literatura popular galega /
[edit.] Domingo Blanco. - Vigo : Asociaci´on
Socio-Pedag´oxica Galega, 1996. - 290 p. - (A
nosa literatura ; 8). - ISBN 84-89679-13-4
UIA : GER 869 P-ANT 96
Lamas Carvajal, Valent´ın. - Obra literaria e
xornal´ıstica : antolox´ıa / Valent´ın Lamas
Carvajal ; [edit.] Maria Pilar Garcia Negro ;
Anxo G´omez S´anchez ; Mercedes Queixas
Zas. - Vigo : Asociaci´on Socio-Pedago´ xica
Galega, 1996. - 300 p. - (A nosa literatura ;
15). - ISBN 84-89679-20-7
UIA : GER 869 P-LAMA 96
A literatura galega do pre-renacemento
(1808-1863) / [edit.] Maria Pilar Garcia Negro ;
Anxo G´omez S´anchez. - Vigo : Asociaci´on
Socio-Pedag´oxica Galega, 1996. - 306 p. - (A
nosa literatura ; 9). - ISBN 84-89679-14-2
UIA : GER 869 P-ANT 96
L´opez Ferreiro, Antonio. - O castelo de
pambre / Antonio L´opez Ferreiro ;
´
[edit.] Manuela Alvarez
Lozano. - Vigo :
Asociaci´on Socio-Pedago´ xica Galega, 1996. 170 p. - (A nosa literatura ; 16). ISBN 84-89679-21-5
UIA : GER 869 P-LOPE 96
Lugr´ıs Freire, Manuel. - A poes´ıa e o teatro
interseculares : poes´ıa : antolox´ıa ; A ponte /
Manuel Lugr´ıs Freire ; [edit.] Xos´e Ram´on
Freixeiro Mato ; Francisco Pillado Mayor. Vigo : Asociaci´on Socio-Pedago´ xica Galega,
1996. - 186 p. - (A nosa literatura ; 17). ISBN 84-89679-22-3
UIA : GER 869 P-ANT 96
Otero Pedrayo, Ram´on. - O mes´on dos ermos :
contos : antolox´ıa / Ram´on Otero Pedrayo ;
[edit.] Carme Fern´andez P´erez-Sanjuli´an. Vigo : Asociaci´on Socio-Pedago´ xica Galega,
1997. - 166 p. - (A nosa literatura ; 23). ISBN 84-89679-28-2
UIA : GER 869 P-OTER 97
Poetas entre a tradici´on e a modernidade (Lu´ıs
Amado Carballo e os seus seguidores) :
antolox´ıa / [edit.] Manuel Mar´ıa ; Anxo G´omez
S´anchez. - Vigo : Asociaci´on
Socio-Pedag´oxica Galega, 1997. - 178 p. - (A
nosa literatura ; 28). - ISBN 84-89679-33-9
UIA : GER 869 P-ANT 97
Pondal, Eduardo. - Queixumes dos pinos /
Eduardo Pondal ; [edit.] Miguel Mato Fondo. Vigo : Asociaci´on Socio-Pedago´ xica Galega,
1996. - 146 p. - (A nosa literatura ; 14). ISBN 84-89679-20-7
UIA : GER 869 P-POND 96
Prosa dida´ ctica (1916-1936) : antolox´ıa /
[edit.] Goretti Sanmart´ın Rei. - Vigo :
Asociaci´on Socio-Pedago´ xica Galega, 1997. 226 p. - (A nosa literatura ; 26). ISBN 84-89679-31-2
UIA : GER 869 P-ANT 97
A prosa e o teatro do primeiro renacemento :
antolox´ıa / [edit.] Anxo G´omez S´anchez ; M.
Lourenzo Gonz´alez ; Lu´ıs Obelleiro ; et al. Vigo : Asociaci´on Socio-Pedago´ xica Galega,
1996. - 267 p. - (A nosa literatura ; 10). ISBN 84-89679-15-0
UIA : GER 869 P-ANT 96
Prosa hist´orica, relixiosa e xur´ıdica medieval :
antolox´ıa / [edit.] Mar´ıa Begon˜ a Campos
Souto ; Mar Campos Souto. - Vigo :
Asociaci´on Socio-Pedago´ xica Galega, 1996. 207 p. - (A nosa literatura ; 6). ISBN 84-89679-11-8
UIA : GER 869 P-ANT 96
Prosa literaria medieval : antolox´ıa / [edit.] Xos´e
Ram´on Freixeiro Mato. - Vigo : Asociaci´on
Socio-Pedag´oxica Galega, 1996. - 276 p. - (A
nosa literatura ; 5). - ISBN 84-921126-9-7
UIA : GER 869 P-ANT 96
Prosa pol´ıtica no tempo das Irmandades da
Fala / [edit.] Lourenzo Fern´andez Prieto ;
Manuel M. Barreiro. - Vigo : Asociaci´on
Socio-Pedag´oxica Galega, 1996. - 242 p. - (A
nosa literatura ; 19). - ISBN 84-89679-24-X
UIA : GER 869 P-ANT 96
Risco, Vicente. - O buf´on d’el rei ; A lagarada /
Vicente Risco ; Ram´on Otero Pedrayo ;
[edit.] Laura Tato Fonta´ın˜ a. - Vigo : Asociaci´on
Socio-Pedag´oxica Galega, 1997. - 91 p. - (A
nosa literatura ; 25). - ISBN 84-89679-30-4
UIA : GER 869 P-RISC 97
Risco, Vicente. - Prosa escollida : antolox´ıa /
Vicente Risco ; [edit.] Xos´e M. Mill´an Otero. Vigo : Asociaci´on Socio-Pedago´ xica Galega,
1997. - 255 p. - (A nosa literatura ; 24). ISBN 84-89679-29-0
UIA : GER 869 P-RISC 97
Os s´eculos escuros e a ilustraci´on galega :
antolox´ıa / [edit.] Xos´e Ram´on Freixeiro
Mato. - Vigo : Asociaci´on Socio-Pedag´oxica
Galega, 1996. - 180 p. - (A nosa literatura ;
7). - ISBN 84-89679-12-6
UIA : GER 869 P-ANT 96
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
19
Lijst T: Taal- en letterkunde
Te´oricos da arte : antolox´ıa / [edit.] Manuel
´
Vilar Alvarez.
- Vigo : Asociaci´on
Socio-Pedago´ xica Galega, 1997. - 182 p. - (A
nosa literatura ; 30). - ISBN 84-89679-35-5
UIA : GER 869 P-ANT 97
Villar Ponte, Ant´on. - Os evanxeos da risa
absoluta (Anunciaci´on do Antiquixote) / Ant´on
Villar Ponte ; [edit.] Em´ılio Xos´e Insua. Vigo : Asociaci´on Socio-Pedago´ xica Galega,
1996. - 132 p. - (A nosa literatura ; 20). ISBN 84-89679-25-8
UIA : GER 869 P-VILL 96
871: Latijnse letterkunde
Apuleius, Lucius. - Pronkpassages ; Demonen /
Lucius Apuleius ; [vert.] Vincent Hunink. Amsterdam : Athenaeum, 1994. - 101 p. (Baskerville serie ; 1994:2). ISBN 90-253-0194-0
UIA : GER 871 P-APUL 94
Apuleius, Lucius. - Toverkunsten : pleidooi na
een aanklacht wegens magische praktijken /
Lucius Apuleius ; [vert.] Vincent Hunink. Amsterdam : Athenaeum, 1992. - 112 p. (Baskerville serie ; 1992:2). ISBN 90-253-3084-3
UIA : GER 871 P-APUL 92
Cato, Marcus Porcius [maior]. - Goed boeren /
Marcus Porcius Cato [maior] ; [vert.] Vincent
Hunink. - Amsterdam : Athenaeum, 1996. 92 p. - (Baskerville serie ; 1996:4). ISBN 90-253-0636-5
UIA : GER 871 P-CATO 96
*SBA : 589044
Cicero, Marcus Tullius. - De goden / Marcus
Tullius Cicero ; [vert.] Vincent Hunink. Amsterdam : Atheaeum, 1993. - 176 p. (Baskerville serie ; 1993:1). ISBN 90-253-0690-X
UIA : GER 871 P-CICE 93
Duns Scotus, Johannes. - Opera omnia /
Johannes Duns Scotus ; [edit.] Carolus Balic ;
Joannes Vaughn ; Hermann Schal¨uck ; et al. Civitas Vaticana : Typis Vaticanis, 1950UFSIA : SF-B 2 b 2/SCO (V) 1-7; 16-19
Bezit: 1–7; 16–19
*SBA : A 173789
Bezit: 1–7 ; 16–17
Engels, Lodewijk J. - Sp¨atantike : mit einem
Panorama der byzantinischen Literatur /
Lodewijk J. Engels ; Heinz Hofmann. Wiesbaden : Aula, 1997. - 758 p. : ill. - (Neues
Handbuch der Literaturwissenschaft ; 4). ISBN 3-89104-052-0
UIA : GER 82 A-SEE 72
UIA : BC 80 A-SEE 72
*SBA : C 235235:4
*UFSIA : LZ 82 A-SEE 72
*UFSIA : MAG-B 29923:4
Eyck, van der, Jacob. - Urbium Belgicarum
centuria / Jacob van der Eyck. - Antverpiae :
Ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti,
1651. - 81 p. : front. 17 cm
MPM : A 36 (1)
*SBA : K 7240
Humanistische Lyrik des 16. Jahrhunderts :
lateinisch und deutsch / [edit.] Christof
Bodamer ; Lutz Claren ; Joachim Huber ; et
al. - Frankfurt am Main : Deutscher Klassiker
Verlag, 1997. - 1592 p. - (Bibliothek der fr¨uhen
Neuzeit ; 5). - ISBN 3-618-66350-1
Lijst T: Taal- en letterkunde
oktober 1997
UFSIA : Germ
Die Literatur des Umbruchs von der r¨omischen
zur christlichen Literatur, 117 bis 284 n. Chr /
[edit.] Klaus Sallmann ; [medew.] Jean
Doignon ; et al. - Mu¨ nchen : Beck, 1997. 651 p. - (Handbuch der lateinischen Literatur
der Antike ; 4). - ISBN 3-406-39020-X
SBA : 529296:4
UFSIA : Klass
Livius, Titus. - De geschiedenis van Rome / Titus
Livius ; [edit.] H.W.A. van Rooijen-Dijkman. Amsterdam : Athenaeum, 1997. - 3 v. (Baskerville serie ; 1997:1)
UIA : GER 871 P-LIVI 97
Livius, Titus. - Hannibal voor de poorten / Titus
Livius ; [edit.] Hedwig W.A. van
Rooijen-Dijkman. - Amsterdam : Athenaeum,
1996. - 751 p. - (De geschiedenis van Rome ;
21-30). - ISBN 90-253-3132-7
UIA : GER 871 P-LIVI 97
*SBA : 598623
Livius, Titus. - Zonen van Mars / Titus Livius ;
[edit.] H.W.A. van Rooijen-Dijkman ;
[vert.] F.H. van Katwijk-Knapp. - Amsterdam :
Athenaeum, 1997. - 831 p. - (De geschiedenis
van Rome ; 1-10). - ISBN 90-214-3131-9
UIA : GER 871 P-LIVI 97
Lucretius Carus, Titus. - Over de natuur / Titus
Lucretius Carus ; [vert.] Aeg. W.
Timmerman. - Baarn : Ambo, 1984. - 257 p. (Baskerville serie ; 1984:2). ISBN 90-263-0704-7
UIA : GER 871 P-LUCR 84
*SBA : 515797
Ovidius Naso, Publius. - Metamorphosen /
Publius Ovidius Naso ; [vert.] Mariette d’
Hane-Scheltema. - 4e ed. - Amsterdam :
Athenaeum, 1997. - 459 p. - (Baskerville serie ;
1997:2). - ISBN 90-253-3099-1
UIA : GER 871 P-OVID 97
Petronius Arbiter, Caius Titus. - Satyricon /
Caius Titus Petronius Arbiter ; [vert.] Anton D.
Leeman. - 2e ed. - Amsterdam : Athenaeum,
1989. - 176 p. - (Baskerville serie ; 1989:5). ISBN 90-253-8073-5
UIA : GER 871 P-PETR 89
Priapea / [vert.] Harm-Jan van Dam. Amsterdam : Athenaeum, 1994. - 88 p. (Baskerville serie ; 1994:1). ISBN 90-253-4162-4
UIA : GER 871 P-ANT 94
*SBA : 581965
Rome in revolutie : documenten van Caesar,
Cicero en andere ooggetuigen, 50-46 v. Chr /
[vert.] Hedwig W.A. van Rooijen-Dijkman ;
[medew.] Anton D. Leeman. - Amsterdam :
Athenaeum, 1992. - 260 p. - (Baskerville serie ;
1992:4). - ISBN 90-253-3086-X
UIA : GER 871 P-CAES 92
Suetonius Tranquillus, Caius. - Keizers van
Rome / Caius Suetonius Tranquillus ; [vert.] D.
den Hengst. - Amsterdam : Athenaeum, 1996. 384 p. - (Baskerville serie ; 1996:3). ISBN 90-253-4962-5
UIA : GER 871 P-SUET 96
*SBA : 598624
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Tertullianus, Quintus Septimius Florens. - Le
voile des vierges = De virginibus velandis /
Quintus Septimius Florens Tertullianus ;
[edit.] Eva Schulz-Fl¨ugel ; Paul Mattei. Paris : Cerf, 1997. - 288 p. - (Sources
chr´etiennes ; 424). - Franse en Latijnse tekst. ISBN 2-204-05761-4
UFSIA : Klass
Vergilius Maro, Publius. - Aeneis / Publius
Vergilius Maro ; [vert.] M.A. Schwartz. Amsterdam : Athenaeum, 1989. - 259 p. (Baskerville serie ; 1989:3). ISBN 90-253-5020-8
UIA : GER 871 P-VERG 89
Vergilius Maro, Publius. - Het boerenbedrijf /
Publius Vergilius Maro ; [vert.] Ida Gerhardt. 3e ed. - Amsterdam : Athenaeum, 1994. 109 p. - (Baskerville serie ; 1994:3). ISBN 90-253-5931-0
UIA : GER 871 P-VERG 94
*SBA : 582521
Weerdt, de, Jodocus. - Parnassi bicipitis de pace
vaticinia, chronographicis, retrogradis,
acrostichis, et anagrammatis explicata libri
duo : quorum prior est de induciis Belgicis,
posterior de rebus tempore induciarum gestis /
Jodocus de Weerdt. - Antverpiae : Ex officina
Plantiniana Balthasaris Moreti, 1626. - 128 p. :
ill. 17 cm
MPM : A 38
*SBA : C 1563
*UFSIA : MAG-P 13.106
875: Griekse letterkunde
Aeschylus, - [Tragicus]. - Oresteia :
Agamemnon ; Offervrouwen ; Wraakgodinnen /
Aeschylus [Tragicus] ; [vert.] Mariette d’
Hane-Scheltema. - Amsterdam : Athenaeum,
1995. - 184 p. - (Baskerville serie ; 1995:8). ISBN 90-253-0167-3
UIA : GER 875 P-AESC 95
Aeschylus, - [Tragicus]. - Het verhaal van
Orestes : Agamemnon ; Dodenoffer ; Goede
geesten / Aeschylus [Tragicus] ; [vert.] Gerard
Koolschijn. - Brussel : Koninklijke Vlaamse
Schouwburg, 1996. - 215 p. ISBN 90-75047-14-2
UIA : GER 875 P-AESC 96
*SBA : 597379
Apollonius Rhodius, - [Epicus]. - De tocht van
de Argonauten / Apollonius Rhodius [Epicus] ;
[vert.] Wolther Kassies. - Amsterdam :
Athenaeum, 1996. - 422 p. - (Baskerville serie ;
1996:1). - ISBN 90-253-0169-X
UIA : GER 875 P-APOL 96
*SBA : 597861
Aristophanes, - [Comicus]. - Vrouwenstaking ;
Vrouwenfeest ; Vrouwenpolitiek /
Aristophanes [Comicus] ; [vert.] Hein L. van
Dolen. - Amsterdam : Athenaeum, 1995. 230 p. - (Baskerville serie ; 1995:9). ISBN 90-253-0163-0
UIA : GER 875 P-ARIS 95
Aristophanes, - [Comicus]. - Wolken ; Vogels ;
Kikkers / Aristophanes [Comicus] ;
[vert.] Mariette d’ Hane-Scheltema. Amsterdam : Athenaeum, 1995. - 302 p. (Baskerville serie ; 1995:7). ISBN 90-253-0165-7
UIA : GER 875 P-ARIS 95
20
Lijst T: Taal- en letterkunde
Aristoteles, - [Philosophus]. - Po¨etica /
Aristoteles [Philosophus] ; [edit.] N. van der
Ben ; J.M. Bremer. - 3e ed. - Amsterdam :
Athemaeum, 1995. - 215 p. - (Baskerville
serie ; 1995:6). - ISBN 90-253-5027-5
UIA : GER 875 P-ARIS 95
Empedocles, - [Poeta philosophus]. - Aarde,
lucht, water en vuur / Empedocles [Poeta
philosophus] ; [vert.] Rein Ferwerda. Amsterdam : Athenaeum, 1997. - 143 p. (Baskerville serie ; 1997:3). ISBN 90-253-1124-5
UIA : GER 875 P-EMPE 97
Engels, Lodewijk J. - Sp¨atantike : mit einem
Panorama der byzantinischen Literatur /
Lodewijk J. Engels ; Heinz Hofmann. Wiesbaden : Aula, 1997. - 758 p. : ill. - (Neues
Handbuch der Literaturwissenschaft ; 4). ISBN 3-89104-052-0
UIA : GER 82 A-SEE 72
UIA : BC 80 A-SEE 72
*SBA : C 235235:4
*UFSIA : LZ 82 A-SEE 72
*UFSIA : MAG-B 29923:4
Euripides, - [Tragicus]. - Hekabe ; Trojaanse
vrouwen / Euripides [Tragicus] ; [vert.] Gerard
Koolschijn. - Amsterdam : Athenaeum, 1996. 136 p. - (Baskerville serie ; 1996:6). ISBN 90-253-1123-7
UIA : GER 875 P-EURI 96
Heraclitus Ephesius, - [Philosophus]. Fragmenten / Heraclitus
Ephesius [Philosophus] ; [edit.] J. Mansfeld. 2e ed. - Amsterdam : Athenaeum, 1987. 77 p. - (Baskerville serie ; 1987:2). ISBN 90-253-1553-4
UIA : GER 875 P-HERA 87
Homerische hymnen / [vert.] H. Verbruggen. Amsterdam : Athenaeum - Polak & Van
Gennep, 1995. - 152 p. - (Baskerville serie ;
1995:2). - ISBN 90-253-2178-X
UIA : GER 875 P-ANT 95
*SBA : 586867
Homerus, - [Epicus]. - Ilias ; Odyssee /
Homerus [Epicus] ; [vert.] M.A. Schwartz. - 4e
ed. - Amsterdam : Athenaeum, 1989. - 680 p. (Baskerville serie ; 1989:4). ISBN 90-253-5017-8
UIA : GER 875 P-HOME 89
Leden van de jury... : pleidooien van Gorgias,
Antifon, Lysias, Isaios, Isokrates, Demosthenes
en Aischines / [vert.] C.M.J. Sicking. - 2e ed. Amsterdam : Athenaeum, 1995. - 292 p. (Baskerville serie ; 1995:5). ISBN 90-253-0243-2
UIA : GER 875 P-ANT 95
Lucianus Samosatensis, -. - De droom ; De
gesprekken / Lucianus Samosatensis ;
[vert.] Hein L. van Dolen ; [medew.] Hedwig
W.A. van Rooijen-Dijkman. - Amsterdam :
Athenaeum, 1992. - 164 p. - (Baskerville serie ;
1992:3). - ISBN 90-253-3093-2
UIA : GER 875 P-LUCI 92
Lucianus Samosatensis, -. - Liefde, vriendschap
en laster / Lucianus Samosatensis ; [vert.] Hein
L. van Dolen. - Amsterdam : Athenaeum,
1993. - 114 p. - (Baskerville serie ; 1993:3). ISBN 90-253-3266-8
UIA : GER 875 P-LUCI 93
oktober 1997
Lucianus Samosatensis, -. - De ontmaskering
van de charlatans / Lucianus Samosatensis ;
[vert.] Hein L. van Dolen. - Amsterdam :
Athenaeum, 1996. - 123 p. - (Baskerville serie ;
1996:5). - ISBN 90-253-3134-3
UIA : GER 875 P-LUCI 96
Plato, - [Philosophus]. - Constitutie (Politeia) /
Plato [Philosophus] ; [vert.] Gerard
Koolschijn. - 4e ed. - Amsterdam : Athenaeum,
1995. - 294 p. - (Baskerville serie ; 1995:3). ISBN 90-253-5073-9
UIA : GER 875 P-PLAT 95
Plato, - [Philosophus]. - Feest (Symposium) ;
Euthyfron ; Sokrates’ verdediging ; Kriton ;
Faidon / Plato [Philosophus] ; [vert.] Gerard
Koolschijn. - Amsterdam : Athenaeum, 1995. 229 p. - (Baskerville serie ; 1995:4). ISBN 90-253-4163-2
UIA : GER 875 P-PLAT 95
Plutarchus Chaeronensis, -. - Huwelijk : moraal
en praktijk / Plutarchus Chaeronensis ;
[vert.] Hein L. van Dolen. - Amsterdam :
Athenaeum, 1993. - 94 p. - (Baskerville serie ;
1993:2). - ISBN 90-253-4321-X
UIA : GER 875 P-PLUT 93
Poets : the epic poets Theodotus and Philo and
Ezekiel the Tragedian / [edit.] Carl R.
Holladay. - Atlanta, Ga : Scholars Press,
1989. - 529 p. - (Fragments from Hellenistic
Jewish authors ; 2). - ISBN 1-55540-317-4
UFSIA : Klass
Porphyrius, -. - Over het leven van Plotinus en
de indeling van zijn traktaten / Porphyrius ;
[vert.] Rein Ferwerda. - Baarn : Ambo, 1984. 64 p. : ill. - (Baskerville serie ; 1984:1). <EWI>: Enneaden - Plotinus. ISBN 90-263-0593-1
UIA : GER 875 P-PLOT 84
*UFSIA : Klass V 53
Sophocles, - [Tragicus]. - Elektra ; Filoktetes /
Sophocles [Tragicus] ; [vert.] Gerard
Koolschijn. - Amsterdam : Athenaeum, 1992. 172 p. - (Baskerville serie ; 1992:5). ISBN 90-253-3105-X
UIA : GER 875 P-SOPH 92
Theophrastus Eresius, - [Philosophus]. Karakterschetsen / Theophrastus
Eresius [Philosophus] ; [vert.] Hein L. van
Dolen. - Amsterdam : Athenaeum, 1991. 71 p. - (Baskerville serie ; 1991:2). ISBN 90-253-3083-5
UIA : GER 875 P-THEO 91
Thucydides [Historicus]. - History of the
Peloponnesian war / Thucydides [Historicus] ;
[vert.] Rex Warner. - New York, N.Y. : Penguin
Books, 1978. - 648 p. - ISBN 0-14-044039-9
UFSIA : MAG-A 10105
Thucydides, - [Historicus]. - De
Peloponnesische oorlog /
Thucydides [Historicus] ; [vert.] M.A.
Schwartz. - 2e ed. - Baarn : Ambo, 1986. 529 p. - ISBN 90-263-0768-3
880: Slavische en Baltische
letterkunde
Benn, Anna. - Literary Russia : a guide / Anna
Benn ; Rosamund Bartlett. - London :
Papermac, 1997. - 495 p. ISBN 0-333-71197-1
SBA : 600364
Kundera, Milan. - Jacques and his master /
Milan Kundera ; [vert.] Simon Callow. London : Faber & Faber, 1986. - 87 p. ISBN 0-571-13950-7
UFSIA : MAG-B 36531
Sjolochov, Michail Aleksandrovitsj. - Terres
d´efrich´ees / Michail Aleksandrovitsj
Sjolochov ; [vert.] Jean Cathala. - Paris :
Gallimard, 1964. - 2 v. - (Litt´eratures
sovi´etiques ; 1964:1)
UFSIA : MAG-B 36613
Bezit: 1–2
891: Indo-europese letterkunde
Eder, Beate. - Geboren bin ich vor
Jahrtausenden ... : Bilderwelten in der
Literatur der Roma und Sinti / Beate Eder ;
[medew.] Erich Hackl. - Klagenfurt : Drava,
1993. - 257 p. : ill. - (Dissertationen und
Abhandlungen = Disertacije in razprave ; 32). ISBN 3-85435-207-7
UFSIA : MAG-A 10129
892: Overige letterkunden
Aratjara : Aboriginal culture and literature in
Australia / [edit.] Dieter Riemenschneider ;
Geoffrey V. Davis. - Amsterdam : Rodopi,
1997. - 234 p. - (Cross/cultures : readings in
the post-colonial literatures in English ; 28). ISBN 90-4200132-1
UIA : GER 899 G-RIEM 97
Laitinen, Kai. - Literature of Finland : an
outline / Kai Laitinen. - 2e ed. - Helsinki :
Otava, 1994. - 163 p. : ill.
UIA : BC 80 G-LAIT 94
*SBA : 518924
*UFSIA : MAG-A 3508
Poes´ıa ind´ıgena de la altiplanicie /
´
[compil.] Angel
Mar´ıa Garibay K. - 6e ed. M´exico, D.F. : Universidad Nacional
Aut´onoma de M´exico, 1992. - 177 p. (Biblioteca del estudiante universitario ; 11). ISBN 968-36-1770-0
UFSIA : MAG-MEX-A 1429
A way to measure time : contemporary Finnish
literature / [edit.] Bo Carpelan ; Veijo Meri ;
Matti Suurp¨aa¨ . - Helsinki : Finnish Literature
Society, 1992. - 435 p.
UIA : BC 80 G-CARP 92
UIA : GER 875 P-THUC 86
*SBA : 589268
Xenophon, - [Historicus]. - Griekse oorlogen /
Xenophon [Historicus] ; [vert.] Gerard
Koolschijn. - Amsterdam : Athenaeum, 1990. 301 p. - (Baskerville serie ; 1990:2). ISBN 90-253-5137-9
UIA : GER 875 P-XENO 90
Lijst T: Taal- en letterkunde
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
21
Lijst W: Wetenschappen
16: Logica
Kurtonina, Natasha. - Frames and labels : a
modal analysis of categorial inference /
Natasha Kurtonina. - Utrecht :
Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak,
1994. - 174 p. - (OTS dissertation series ;
1994:1). - ISBN 90-7479528-5
UIA : GER 800.51 H 5 KURT 94
Mendelson, Elliott. - Introduction to
mathematical logic / Elliott Mendelson. - 4e
ed. - London : Chapman & Hall, 1997. 440 p. - ISBN 0-412-80830-7
UIA : WIS 164 G-MEND 97
371.3: Didactiek
Arons, Arnold B. - Teaching introductory
physics / Arnold B. Arons. - New York : Wiley,
1997. - 153 p. - ISBN 0-471-13707-3
RUCA : CBG 53 M-B 40.135
Carette, Ivan. - Statistiek in modules : een
niet-wiskundige aanpak voor het HOBU / Ivan
Carette ; Carine Feryn-Patfoort. - 2e ed. Leuven : Wolters, 1990. - 189 p. ISBN 90-309-7625-X
RUCA : CBG 519 N 114
*LUC : 519.2 CARE 1990
*RUCA : BFG-HOUVE
Chem 13 news. - Waterloo, Ont. ISSN 0703-1157
UIA : DIKR 37 E-CHEM
Bezit: 249(1997)–
Delhaas, Ruud J. - Van loep tot verrekijker :
instrumenten voor NME-co¨ordinatoren en hun
netwerken / Ruud J. Delhaas. - Leuven :
Garant, 1997. - 239 p. : ill. ISBN 90-5350-478-8
UIA : DIKR 372.857 G-DELH 97
Dewinne, Paul. - Wiskundig lexicon / Paul
Dewinne ; L´eon Friant. - Antwerpen :
Standaard, 1995. - 311 p. : ill. ISBN 90-02-16958-2
RUCA : CBG 511 N 80
*UIA : DIKR 372.851 BB-DEWI 95
Jennekens, Eduard. - Algebra, 2 [voor het 5de
jaar vrij VSO programma] / Eduard
Jennekens ; G. Deen. - Malle : De Sikkel ,
1988. - 423 p. - (Studiepakket wiskunde ;
5:2). - ISBN 90-260-3219-6
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1988
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Analyse, 1 [voor het 5de
jaar vrij VSO programma] / Eduard
Jennekens ; G. Deen. - Malle : De Sikkel,
1989. - 306 p. - (Studiepakket wiskunde ;
5:4). - ISBN 90-260-3213-7
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1989
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Analyse, 2 [6e jaar] /
Eduard Jennekens ; G. Deen. - Malle : De
Sikkel, 1989. - 332 p. - (Studiepakket
wiskunde ; 6:B). - ISBN 90-260-3244-7
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1989
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
oktober 1997
Jennekens, Eduard. - Analytische meetkunde, 2 /
Eduard Jennekens ; G. Deen. - Malle : De
Sikkel, 1991. - 427 p. - (Studiepakket
wiskunde ; 6:D). - ISBN 90-260-2497-5
RUCA : CBG 37 N 56
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Goniometrie en
driehoeksmeting / Eduard Jennekens ; G.
Deen. - 2e ed. - Oostmalle : De Sikkel, 1993. 245 p. - (Studiepakket wiskunde ; 5:5). ISBN 90-260-3324-9
RUCA : CBG 37 N 56
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Ruimtemeetkunde /
Eduard Jennekens ; G. Deen. - Malle : De
Sikkel, 1989. - 278 p. : ill. - (Studiepakket
wiskunde ; 5:3). - ISBN 90-260-3212-9
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1989
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Statistiek, combinatieleer,
kansrekening / Eduard Jennekens ; G. Deen. Malle : Sikkel, 1990. - 303 p. - (Studiepakket
wiskunde ; 6:A). - ISBN 90-260-3279-X
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1990
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Rousselle, M. - Analyse en implementatie :
methodisch oplossen van problemen / M.
Rousselle. - Oostmalle : De Sikkel, 1996. 2 v. : ill. - Met: handleiding
UIA : DIKR 372.851 Y-ROUS 96
Bezit: 2
Teijlingen, van, Hans. - Voorlichting en educatie
in Nationale Parken : cursusboek / Hans van
Teijlingen ; Overcinge de Klencke te Havelte ;
[edit.] Micha¨el Steeghs. - Amsterdam : IVN,
c.1993. - 40 p. : ill. - (Training en opleiding ;
1993:1). - ISBN 90-70168-34-0
UIA : DIKR - DAME
Vroey, de, Jean-Claude. - Explosief : chemie
met experimenten [3de tot 6de leerjaar ASO] /
Jean-Claude de Vroey ; J.L. Putman. Oostmalle : De Sikkel, 1990-. - Met:
handleiding. - ISBN 90-260-3288-9
RUCA : CBG 54 N 66
Bezit: 1; 1,B; 2
*LUC : 54 DEVR 1990
Bezit: Handboek ; handleiding
*UIA : DIKR 372.854 Y-VROE 92
Bezit: 1:B; 2–3
501: Exacte en
natuurwetenschappen
(algemeen)
A guide to the culture of science, technology, and
medicine / [edit.] Paul T. Durbin ; et al. - 2e
ed. - New York, 1984. - 735 p. ISBN 0-02-907890-3
UFSIA : MAG-B 36516
Natuur en techniek : het digitale archief . Beek : Uitgeverij Segment, 1997. - CD-ROM
RUCA : CBG 501 N 5
*UFSIA : MAG-CB
Te bevragen aan de balie LZ 2
51: Wiskunde
Acta numerica / [edit.] A. Iserles. - Cambridge. ISSN 0962-4929
UIA : WIS 51 G-ISER
Bezit: 5(1996)
Advanced structural equation modeling : issues
and techniques / [edit.] George A.
Marcoulides ; Randall E. Schumacher. Mahway : Lawrence Erlbaum , 1996. - 366 p. ISBN 0-8058-1819-7
RUCA : CB 519 M-B 40.151
Andersen, Erling B. - Introduction to the
statistical analysis of categorical data / Erling
B. Andersen. - Berlin : Springer, 1997. 265 p. - ISBN 3-540-62399-x
LUC : 519.2 ANDE 1997
Berg, de, Mark. - Computational geometry :
algorithms and applications / Mark de Berg ;
Marc van Kreveld ; Mark Overmans ; et al. Berlin : Springer, 1997. - 365 p. ISBN 3-540-61270-X
LUC : 513 DEBE 1997
Bowers, Newton L. [jr.]. - Actuarial
mathematics / Newton L. Bowers [jr.] ; Hans
U. Gerber ; James C. Hickman ; et al. - 2e ed. Schaumburg, Ill. : Society of Actuaries, 1997. 752 p. - ISBN 0-938959-46-8
UIA : WIS 519.5 G-BOWE 97
Breakthroughs in statistics / [edit.] Samuel
Kotz ; Norman Lloyd Johnson. - New York :
Springer, 1992-. - 3 v. - (Springer series in
statistics : perspectives in statistics ; 1992:1). ISBN 0-387-94037-5
LUC : 519.2 KOTZ 1992Bezit: 1–3
*UFSIA : LZ 519.2 G-KOTZ 93
Bezit: 1–2
*UIA : WIS 519.2 G-KOTZ 93
Bezit: 1–2
Carette, Ivan. - Statistiek in modules : een
niet-wiskundige aanpak voor het HOBU / Ivan
Carette ; Carine Feryn-Patfoort. - 2e ed. Leuven : Wolters, 1990. - 189 p. ISBN 90-309-7625-X
RUCA : CBG 519 N 114
*LUC : 519.2 CARE 1990
*RUCA : BFG-HOUVE
Degraeve, Zeger. - Determining sourcing
strategies : a decision model based on activity
and cost driver information / Zeger Degraeve ;
Filip Roodhooft. - Leuven : KUL, 1997. 27 p. - (Onderzoeksrapport ; 9718)
HHA : LZ 33 F 4:9718
*RUCA : CB 65 F 10.038:9718
Demeulemeester, Erik. - The discrete
time/resource trade-off problem in project
networks : a branch-and-bound-approach /
Erik Demeulemeester ; Bert de Reyck ; Willy
Herroelen. - Leuven : KUL, 1997. - 25 p. (Onderzoeksrapport ; 9717)
HHA : LZ 33 F 4:9717
*RUCA : CB 65 F 10.038:9717
*UFSIA : MAG-C 11396
Distefano, Joseph J. [III]. - Feedback and
control systems / Joseph J. Distefano [III] ;
Allen R. Stubberud ; Ivan J. Williams. - 2e ed. New York : McGraw-Hill, 1995. - 512 p. Met: diskettes. - ISBN 0-07-017052-5
RUCA : CBG 518 M-C 14.460
Bezit: Basiswerk; 2 diskettes
*LUC : 001 SCHA-DIST 1995
Bezit: Basiswerk; diskettes 1–2
Diskettes in lokaal E4
Lijst W: Wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
1
Lijst W: Wetenschappen
Drooge, van, Dolly. - Wiskunde / Dolly van
Drooge ; Frits Kuiper. - Zutphen : Thieme,
1997. - 158 p. - (Examentraining op niveau
C/D : een project van het Katholiek
Pedagogisch Centrum ; 1997:1). ISBN 90-03-30069-0
RUCA : CBG 51 N 79
oktober 1997
UIA : WIS 519 G-HOFF 94
Bezit: 1–2
*LUC : 519.1 HOFF 1994
Bezit: 1–2
Hoffmann-Jørgensen, Jørgen. - Probability
with a view toward statistics / Jørgen
Hoffmann-Jørgensen. - New York : Chapman
& Hall, 1994. - 2 v. - (Chapman and Hall
probability series ; 1994:1)
Hovey, Mark. - Axiomatic stable homotopy
theory / Mark Hovey ; John H. Palmieri ; Neil
P. Strickland. - Providence, R.I., 1997. 114 p. - (Memoirs of the American
Mathematical Society ; 610). ISBN 0-8218-0624-6
UIA : WIS 51 F-MAMS:610
Jennekens, Eduard. - Algebra, 2 [voor het 5de
jaar vrij VSO programma] / Eduard
Jennekens ; G. Deen. - Malle : De Sikkel ,
1988. - 423 p. - (Studiepakket wiskunde ;
5:2). - ISBN 90-260-3219-6
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1988
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Analyse, 1 [voor het 5de
jaar vrij VSO programma] / Eduard
Jennekens ; G. Deen. - Malle : De Sikkel,
1989. - 306 p. - (Studiepakket wiskunde ;
5:4). - ISBN 90-260-3213-7
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1989
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Analyse, 2 [6e jaar] /
Eduard Jennekens ; G. Deen. - Malle : De
Sikkel, 1989. - 332 p. - (Studiepakket
wiskunde ; 6:B). - ISBN 90-260-3244-7
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1989
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Analytische meetkunde, 2 /
Eduard Jennekens ; G. Deen. - Malle : De
Sikkel, 1991. - 427 p. - (Studiepakket
wiskunde ; 6:D). - ISBN 90-260-2497-5
RUCA : CBG 37 N 56
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Goniometrie en
driehoeksmeting / Eduard Jennekens ; G.
Deen. - 2e ed. - Oostmalle : De Sikkel, 1993. 245 p. - (Studiepakket wiskunde ; 5:5). ISBN 90-260-3324-9
RUCA : CBG 37 N 56
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Ruimtemeetkunde /
Eduard Jennekens ; G. Deen. - Malle : De
Sikkel, 1989. - 278 p. : ill. - (Studiepakket
wiskunde ; 5:3). - ISBN 90-260-3212-9
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1989
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Jennekens, Eduard. - Statistiek, combinatieleer,
kansrekening / Eduard Jennekens ; G. Deen. Malle : Sikkel, 1990. - 303 p. - (Studiepakket
wiskunde ; 6:A). - ISBN 90-260-3279-X
RUCA : CBG 37 N 56
*LUC : 51 JENN 1990
*UIA : DIKR 372.851 Y-JENN 85
Karpeshina, Yulia E. - Perturbation theory for
the Schr¨odinger operator with a periodic
potential / Yulia E. Karpeshina. - Berlin :
Springer, 1997. - 352 p. - (Lecture notes in
mathematics ; 1663). - ISBN 3-540-63136-4
LUC : 51 LNMA :1663 1997
Kuchler,
¨
Uwe. - Exponential families of
stochastic processes / Uwe K¨uchler ; Michael
Sørensen. - New York : Springer, 1997. 322 p. - (Springer series in statistics ; 1997:3). ISBN 0-387-94981-x
Lijst W: Wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bezit: (1996/79)–(1997/98)
Encyclopedia of statistical sciences /
[edit.] Samuel Kotz ; Norman Lloyd Johnson. New York : Wiley, 1982-1989. - 9 v. - Met:
supplement. - ISBN 0-471-81274-9
UIA : WIS - HUBE
Bezit: 1–9
*LUC : 519.2 EOSS 1982
Bezit: 1–9
*RUCA : CB 519 B 4
Bezit: 1–9
*UIA : WIS 519.2 BB-KOTZ 82
Bezit: 1–9; supplement
Everitt, Brian S. - Making sense of statistics in
psychology : a second-level course / Brian S.
Everitt. - Oxford : Oxford University Press,
1996. - 350 p. 1 <FD>. - ISBN 0-19-852365-3
UIA : GER 51 G-EVER 96
Fulfond, Glenn. - Modelling with differential and
difference equations / Glenn Fulfond ; Peter
Forrester ; Arthur Jones. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1997. (Australian Mathematical Society lecture
series ; 10). - ISBN 0-521-44618-X
RUCA : WIN
*LUC : 517.91 FULF 1997
Ghosh, M. - Bayesian methods for finite
population sampling / M. Ghosh ; G. Meeden. London : Chapman & Hall, 1997. - 289 p. (Monographs on statistics and applied
probability ; 79). - ISBN 0-412-98771-6
LUC : 519.2 GHOS 1997
Gin´e, E. - Lectures on probability theory and
statistics / [edit.] P. Bernard ; E. Gin´e ; G.R.
´
Grimmert ; L. Saloff-Coste ; Ecole
d’´et´e de
probabilit´es de Saint Flour [26: 1996]. Berlin : Springer, 1996. - 300 p. - (Lecture
notes in mathematics ; 1665). ISBN 3-540-62055-9
LUC : 51 LNMA :1665 1997
Ginzburg, David. - L functions for the
orthogonal group / David Ginzburg ; Ilia
Iosifovich Piatetski-Shapiro ; Stephen Rallis. Providence, R.I., 1997. - 218 p. - (Memoirs of
the American Mathematical Society ; 611). ISBN 0-8218-0543-6
UIA : WIS 51 F-MAMS:611
Golub, Gene H. - Matrix computations / Gene H.
Golub ; Charles F. van Loan. - 3e ed. Baltimore, Md : Johns Hopkins University
Press, 1996. - 694 p. - (Johns Hopkins series in
the mathematical sciences ; 1996:1). ISBN 0-8018-5414-8
UIA : NAT 530.02 G-GOLU 96
Handbook of convex geometry / [edit.] P.M.
Gruber ; J.M. Wills. - Amsterdam :
North-Holland, 1993. - 2 v. ISBN 0-444-89598-1
UFSIA : LZ 513 G-GRUB 93
Bezit: A–B
LUC : 519.2 KUCH 1997
Lindsey, James K. - Applying generalized linear
models / James K. Lindsey. - New York :
Springer, 1997. - 256 p. - (Springer texts in
statistics ; 1997:1). - ISBN 0-387-98218-3
LUC : 519.2 LIND 1997
Lindsey, Jim K. - Introductory statistics : a
modelling approach / Jim K. Lindsey. Oxford : Clarendon Press, 1996. - 214 p. (Oxford science publications ; 1996:4). ISBN 0-19-852345-9
UIA : GER 51 G-LIND 96
Lorentz, George G. - Constructive
approximation : advanced problems / George
G. Lorentz ; Manfred von Golitschek ; Yuly
Makovoz. - Berlin : Springer, 1996. - 649 p. (Die Grundlehren der mathematischen
Wissenschaften ; 304). - ISBN 3-540-57028-4
UIA : WIS 517 G-LORE 96
Lorenz, Edward N. - The essence of chaos /
Edward N. Lorenz. - 2e ed. - London : UCL
Press, 1995. - 227 p. - ISBN 1-85728-454-2
LUC : 513.7 LORE 1995
Nash, John F. [jr.]. - Essays on game theory /
John F. Nash [jr.]. - Aldershot : Elgar, 1996. 91 p. - ISBN 1-85898-426-2
UFSIA : LZ 518.5 G-NASH 96
Network optimization : algorithms and
applications / [edit.] Giorgio Gallo ; Michael
D. Grigoriadis. - Amsterdam : Elsevier, 1997. p. 106-303. - (Mathematical programming ;
78:2)
UFSIA : MAG 3285/4:78,2
Nicolaescu, Liviu I. - Generalized symplectic
geometries and the index of families of elliptic
problems / Liviu I. Nicolaescu. - Providence,
R.I., 1997. - 80 p. - (Memoirs of the American
Mathematical Society ; 609). ISBN 0-8218-0621-1
UIA : WIS 51 F-MAMS:609
Pett, Marjorie A. - Nonparametric statistics for
health care research : statistics for small
samples and unusual distributions / Marjorie
A. Pett. - Thousand Oaks, Calif. : Sage, 1997. 307 p. - ISBN 0-8039-7039-0
UIA : GEN - WEYL
Poirier, Dale J. - Intermediate statistics and
econometrics : a comparative approach / Dale
J. Poirier. - Cambridge, Mass. : MIT, 1995. 715 p. - ISBN 0-262-16149-4
LUC : 519.2 POIR 1995
Porti, Joan. - Torsion de Reidemeister pour les
vari´et´es hyperboliques / Joan Porti. Providence, R.I., 1997. - 139 p. - (Memoirs of
the American Mathematical Society ; 612). ISBN 0-8218-0631-9
UIA : WIS 51 F-MAMS:612
Reviews in computational chemistry /
[edit.] Kenny B. Lipkowitz ; Donald B. Boyd. New York : VCH, 1990-1997. - 10 v.
UIA : SCHK 681.3 G-LIPK 90
Bezit: 1–10
Rich, Barnett. - Schaum’s outline of review of
elementary mathematics / Barnett Rich. - 2e
ed. - New York : McGraw-Hill, 1997. - 288 p. ISBN 0-07-052279-0
LUC : 001 SCHA-RICH 1997
2
Lijst W: Wetenschappen
Schafer, J.L. - Analysis of incomplete
multivariate data / J.L. Schafer. - London :
Chapman & Hall, 1997. - 430 p. (Monographs on statistics and applied
probability ; 72). - ISBN 0-412-04061-1
LUC : 519.2 SCHA 1997
Siegel, Sidney. - Nonparametric statistics for the
behavioral sciences / Sidney Siegel ; N. John
Castellan [jr.]. - 2e ed. - New York :
McGraw-Hill, 1988. - 399 p. ISBN 0-07-100326-6
UIA : BIO 591.5 G-SIEG 88
*LUC : 519.2 SIEG 1988
*RUCA : BROEC
*UFSIA : LZ 519.2 G-SIEG 88
*UIA : WIS 519.2 G-SIEG 88
*UIA : GEN - SPRU
Steege, Ray. - Schaum’s outline of theory and
problems of intermediate algebra / Ray
Steege ; Kerry Bailey. - New York :
McGraw-Hill, 1997. - 381 p. ISBN 0-07-060839-3
LUC : 001 SCHA-STEE 1997
Taha, Hamdy A. - Operations research : an
introduction / Hamdy A. Taha. - 3e dr. - New
York : Macmillan, 1982. - 848 p. : ill. ISBN 0029776104
LUC : 518.5 TAHA 1982
*RUCA : CB 518 M-C 12.869
*UFSIA : LZ 518.5 G-TAHA 82
Tsfasman, Michael A. - Algebraic-geometric
codes / Michael A. Tsfasman ; Serge G.
Vladut. - Dordrecht : Kluwer, 1991. - 667 p. (Mathematics and its applications : Soviet
series ; 58). - ISBN 0-7923-0727-5
UIA : WIS 513.6 G-TSFA 91
Vanthienen, J. - Clustering knowledge in tabular
knowledge bases / J. Vanthienen ; E. Dries ; J.
Keppens. - Leuven : KUL, 1997. - 13 p. (Onderzoeksrapport ; 9712)
HHA : LZ 33 F 4:9712
*RUCA : CB 65 F 10.038:9712
Vermunt, Jeroen Kornelis. - Log-linear models
for event histories / Jeroen Kornelis Vermunt. Thousand Oaks, Calif. : Sage, 1997. - 348 p. (Advanced quantitative techniques in the social
sciences series ; 8). - ISBN 0-7619-0937-0
UIA : PSW 519.2 G-VERM 97
Visualization and mathematics : experiments,
simulations and environments /
[edit.] Hans-Christian Hege ; Konrad Polthier. Berlin : Springer, 1997. - 386 p. ISBN 3-540-61269-6
LUC : 51 HEGE 1997
Wagner, Harvey M. - Principles of operations
research with applications to managerial
decisions / Harvey M. Wagner. - Englewood
Cliffs : Prentice-Hall, 1969. - 937 p. (Prentice-Hall international series in
management ; 1969:3). - LC 76-82807
RUCA : JANSS
*LUC : 518.5 WAGN 1969
*UFSIA : LZ 518.5 G-WAGN 69
52: Sterrenkunde
Alfven, Hannes. - Worlds-antiworlds :
antimatter in cosmology / Hannes Alfven. San Francisco : Freeman, 1966. - 103 p.
UFSIA : MAG-B 36555
*SBA : G 227084
Lijst W: Wetenschappen
oktober 1997
Calder, Nigel. - De grillige zon : de onthullende
waarheid over het broeikasteffect / Nigel
Calder. - Beek : Natuur en Techniek, 1997. 211 p. : ill. - ISBN 90-73035-71-6
RUCA : BIO-HULSE
Jaarboek van de Koninklijke Sterrenwacht van
Belgi¨e = Annuaire de l’Observatoire royal de
Belgique. - Brussel. - Voortzetting van:
Annuaire astronomique de l’Observatoire royal
de Belgique; meertalige titel: (1938)
UIA : WIS 51 E-JKSB
Bezit: 140(1973)–
*RUCA : CBM-D 772
Bezit: (1945–1946)
*RUCA : WM 52 E 10.340
Bezit: 137–160(1970–1993)
*SBA : G 5010
Bezit: 81–149(1913–1981)
[228438]
*UFSIA : MAG-KAG-T 415
Bezit: (1914–1923); 95–111(1928–1944);
113–115(1946–1948)
53: Natuurkunde
Arons, Arnold B. - Homework and test questions
for introductory physics teaching / Arnold B.
Arons. - New York : Wiley, 1994. - 279 p. ISBN 0-471-30931-1
RUCA : CBG 53 M-B 40.136
Arons, Arnold B. - Teaching introductory
physics / Arnold B. Arons. - New York : Wiley,
1997. - 153 p. - ISBN 0-471-13707-3
RUCA : CBG 53 M-B 40.135
Barger, Vernon. - Classical mechanics : a
modern perspective / Vernon Barger ; Martin
Olsson. - 2e ed. - New York : McGraw-Hill,
1995. - 418 p. - (International series in pure
and applied physics ; 1995:1). ISBN 0-07-113985-0
LUC : 531 BARG 1995
Baylis, William E. - Theoretical methods in the
physical sciences : an introduction to problem
solving using Maple V / William E. Baylis. Boston, Mass. : Birkh¨auser, 1994. - 286 p. 1
diskette. - ISBN 0-8176-3715-X
UIA : NAT 681.3 G-BAYL 94
Davies, Paul. - God in de nieuwe natuurkunde /
Paul Davies. - Utrecht : Veen, 1984. - 285 p. :
ill. - ISBN 90-204-3699-6
UFSIA : MAG-B 36541
*SBA : 566466
European Research Conference in the
Memory of Claude Itzykson [1996: La
Londe les Maures]. - Advanced quantum field
theory / [edit.] J. Fr¨ohlich ; V. Rittenberg ; A.
Schwimmer ; European Research Conference
in the Memory of Claude Itzykson [1996: La
Londe les Maures]. - Amsterdam :
North-Holland, 1997. - 199 p. - (Nuclear
physics : B : proceedings supplements ; 58)
UIA : NAT 53 F-NPPS:58
Firestone, Richard B. - Table of isotopes /
Richard B. Firestone ; [edit.] Virginia S.
Shirley. - 8e ed. - New York : Wiley, 1996. 2 v. : ill. - ISBN 0-471-14918-7
UIA : SCHK 541.28 G-FIRE 96
Bezit: 1–2
Fulfond, Glenn. - Modelling with differential and
difference equations / Glenn Fulfond ; Peter
Forrester ; Arthur Jones. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1997. (Australian Mathematical Society lecture
series ; 10). - ISBN 0-521-44618-X
RUCA : WIN
*LUC : 517.91 FULF 1997
Hecht, Eugene. - Physics : calculus / Eugene
Hecht. - Pacific Grove : Brooks/Cole, 1996. 1240 p. - ISBN 0-534-33985-9
RUCA : CBG 53 N 137
High pressure techniques in chemistry and
physics : a practical approach / [edit.] Wilfried
Holzapfel ; Neil S. Isaacs. - Oxford : Oxford
University Press, 1997. - 388 p. - (The practical
approach in chemistry series ; 1997:1). ISBN 0-19-855811-2
RUCA : SCHK-VDVEK
Hulst, van den, H. - Multiple light scattering :
tables, formulas, and applications / H. van den
Hulst. - New York : Academic Press, 1980. ISBN 0-12-710702-9
LUC : 539.205 VAND 1980
Bezit: 2
Kuramoto, Y. - Chemical oscillations, waves,
and turbulence / Y. Kuramoto. - Berlin :
Springer, 1984. - 156 p. - (Springer series in
synergetics ; 19). - ISBN 3-540-13322-4
LUC : 536.75 KURA 1984
Low, Francis E. - Classical field theory :
electromagnetism and gravitation / Francis E.
Low. - New York : Wiley, 1997. - 427 p. ISBN 0-471-59551-9
LUC : 537.8 LOW 1997
Magnetic properties of matter / [edit.] L.
Lanotte ; F. Lucari ; L. Pareti ; National School
New Developments and Magnetism
Applications [1995: Sant’Agnello di
Sorrento]. - Singapore : World Scientific,
1996. - 257 p. : ill. - ISBN 981-02-2812-0
UIA : NAT 539.203 G-LANO 96
Pohv, Bogdan. - Particles and nuclei : an
introduction to the physical concepts / Bogdan
Pohv ; Klaus Rith ; Christoph Scholz ; et al. Berlin : Springer, 1995. - 340 p. : ill. ISBN 3-540-59439-6
UIA : NAT 539.12 G-POVH 95
Polarons and bipolarons / [edit.] A.S.
Alexandrov ; Nevill Mott. - Singapore : World
Scientific, 1996. - 191 p. ISBN 981-02-2298-X
UIA : NAT 539.201 G-ALEX 95
Precise color communication : color control from
feeling to instrumentation. - Osaka : Minolta,
1994. - 49 p. : ill.
UIA : BC-C 3577
*RUCA : CBG 535 M-B 40.021
Tinkham, Michael. - Introduction to
superconductivity / Michael Tinkham. - 2e ed. New York : McGraw-Hill, 1996. - 454 p. (International series in pure and applied
physics ; 1996:1). - ISBN 0-07-114782-9
LUC : 539.204 TINK 1996
Troup, G.J. - Mechanics / G.J. Troup. Hawthorn : Longman, 1976. - 205 p. (Longman introductory physics ; 1976:1). ISBN 0-582-71061-8
LUC : 531 TROU 1976
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
3
Lijst W: Wetenschappen
54: Scheikunde
Andr´e, Jean-Marie. - Exploring aspects of
computational chemistry / Jean-Marie Andr´e ;
David H. Mosley ; Marie-Claude Andr´e ; et
al. - Namur : Presses universitaires de Namur,
1997. - 2 v. - (Collection Sciences de la
mati`ere ; 2)
UIA : SCHK - ALSE
Bezit: 1–2
Beyer, Hans. - Organic chemistry : a
comprehensive degree text and source book /
Hans Beyer ; Wolfgang Walter ; [edit.] Douglas
Lloyd. - Chichester : Albion, 1997. - 1037 p. (Albion chemical science series ; 1997:1). ISBN 1-898563-37-3
RUCA : SCHK-LMIER
Bigler, Peter. - NMR-spectroscopy : processing
strategies / Peter Bigler. - Weinheim : VCH,
1997. - 249 p. - (Spectroscopic techniques : an
interactive course ; 1997:2). - Met: 1 Cd-rom. ISBN 3-527-28812-0
RUCA : SCHK-DOMMI
Bezit: Basiswerk ; Cd–rom
Bollag, Daniel M. - Protein methods / Daniel M.
Bollag ; Michael D. Rozycki ; Stuart J.
Edelstein. - 2e ed. - New York : Wiley-Liss,
1996. - ISBN 0-471-11837-0
RUCA : BIO
Chem 13 news. - Waterloo, Ont. ISSN 0703-1157
UIA : DIKR 37 E-CHEM
Bezit: 249(1997)–
Computational chemistry : reviews of current
trends / [edit.] Jerzy Leszczynski. - Singapore :
World Scientific, 1996-1997. - 2 v.
UIA : SCHK 681.3 G-LESZ 96
Bezit: 1–2
Firestone, Richard B. - Table of isotopes /
Richard B. Firestone ; [edit.] Virginia S.
Shirley. - 8e ed. - New York : Wiley, 1996. 2 v. : ill. - ISBN 0-471-14918-7
UIA : SCHK 541.28 G-FIRE 96
Bezit: 1–2
House, J.E. - Principles of chemical kinetics /
J.E. House. - Dubuque : WCB, 1997. - 244 p. ISBN 0-697-32881-3
RUCA : SCHK-DESSE
Lexicon der non-ferrometalen. - Antwerpen :
Standaard, 1972. - 224 p. : ill. ISBN 90 02 12 170 9
RUCA : CB 669 B 11
*RUCA : L 669 B 2:NED
*SBA : 552746
*UFSIA : LZ 669 BB-LEXI 72
*UIA : SCHK 546 B-LEXI 72
Metal complex catalysts supercritical fluid
polymerization supramolecular architecture /
[medew.] D.A. Canelas ; J.M. DeSimone ; A.
Harada ; et al. - Berlin : Springer, 1997. 206 p. - (Advances in polymer science ; 133). ISBN 3-540-62699-9
LUC : 541.64 APS :133 1997
Neutron spin echo spectroscopy, viscoelasticity,
rheology / [medew.] B. Ewen ; M. Mours ; D.
Richter ; et al. - Berlin : Springer, 1997. 248 p. - (Advances in polymer science ; 134). ISBN 3-540-62713-8
LUC : 541.64 APS :134 1997
oktober 1997
Nye, Mary Jo. - From chemical philosophy to
theoretical chemistry : dynamics of matter and
dynamics of disciplines, 1800-1950 / Mary Jo
Nye. - Berkeley, Calif. : University of
California Press, 1993. - 328 p. : ill. ISBN 0-520-08210-9
UIA : SCHK 54.01 G-NYE 93
Petrov, Peter. - Diffusion controlled relaxation
process of a continuously deformed adsorption
layer / Peter Petrov. - Antwerpen : UIA,
Department of Chemistry, 1997. - 185 p. (Proefschriften ; 1003)
UIA : BC-F 7:1003
Properties of aluminium gallium arsenide /
[edit.] Sadao Adachi. - Stevenage : IEE,
1993. - 325 p. - (Electronic Materials
Information Service datareviews series ; 7). ISBN 0-85296-558-3
UIA : NAT 54 G-ADAC 93
Properties of group III nitrides / [edit.] James H.
Edgar. - Stevenage : IEE, 1994. - 302 p. (Electronic Materials Information Service
datareviews series ; 11). - ISBN 0-85296-818-3
UIA : NAT 54 G-EDGA 94
Properties of metal silicides / [edit.] Karen
Maex ; Marc van Rossum. - Stevenage : IEE,
1995. - 335 p. - (Electronic Materials
Information Service datareviews series ; 14). ISBN 0-85296-859-0
UIA : NAT 54 G-MAEX 95
Rapaport, D.C. - The art of molecular dynamics
simulation / D.C. Rapaport. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1995. - 400 p. ISBN 0-521-44561-2
RUCA : SCHK-VDVEK
Recent advances in electron and light optical
imaging in biology and medicine /
[edit.] Andrew P. Somlyo. - New York, 1986. 472 p. - (Annals of the New York Academy of
Sciences ; 483). - ISBN 0-89766-361-6
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:483
*LUC : 57.086 SOML 1986
*RUCA : CBG 501 E 10.399:483
Reviews in computational chemistry /
[edit.] Kenny B. Lipkowitz ; Donald B. Boyd. New York : VCH, 1990-1997. - 10 v.
UIA : SCHK 681.3 G-LIPK 90
Bezit: 1–10
Scheepers, Martine. - Analysis and kinetics of
melamine-formaldehyde resins / Martine
Scheepers. - Diepenbeek : LUC, 1994. 175 p. - (Proefschriften ; 1994:5)
LUC : 541.64 SCHE 1994
Vandersteen, -. - In vitro hoge-resolutie MRI van
normaal en pathologisch menselijk ruggemerg
en lage hersenstam / Marjan Vandersteen. Diepenbeek : LUC, 1995. - (Proefschriften ;
1995:1)
LUC : 543.4 VAND 1995
Vroey, de, Jean-Claude. - Explosief : chemie
met experimenten [3de tot 6de leerjaar ASO] /
Jean-Claude de Vroey ; J.L. Putman. Oostmalle : De Sikkel, 1990-. - Met:
handleiding. - ISBN 90-260-3288-9
RUCA : CBG 54 N 66
Bezit: 1; 1,B; 2
*LUC : 54 DEVR 1990
Bezit: Handboek ; handleiding
*UIA : DIKR 372.854 Y-VROE 92
Bezit: 1:B; 2–3
Lijst W: Wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Waard, de, Koos. - Scheikunde / Koos de
Waard ; Ab Ypma. - Zutphen : Thieme, 1996. 227 p. - (Examentraining op niveau C/D : een
project van het Katholiek Pedagogisch
Centrum ; 1996:2). - ISBN 90-03-30074-7
RUCA : CBG 54 N 65
Bezit: (1996/97)–(1997/98)
55: Geologie. Meteorologie
Park, Chris. - The environment : principles and
applications / Chris Park. - London :
Routledge, 1997. - 598 p. : ill. ISBN 0-41512200-7
UIA : BIO 577.4 G-PARK 97
57: Biologie. Biochimie.
Biofysica
37th International Conference on the
Biochemistry of Lipids, Antwerp, September
4-7, 1996 / [edit.] Albert Lagrou ; Maryvonne
Rosseneu. - Antwerp : Antwerpe University
Centre, 1996
RUCA : CBG 577 M-B 39.206
De aapmens : het verhaal van de evolutie van de
mens / [edit.] Rod Caird ; [medew.] Robert
Foley. - s.l. : Teleac, 1996. - 1 videocassette, . (Teleac ; 1996:10)
UFSIA : MMC-A 93:99
VHS; 4 afleveringen op 1 videocassette
Abe, Takuya. - Biodiversity : an ecological
perspective / Takuya Abe ; Simon A. Levin ;
Masahiko Higashi. - New York : Springer,
1997. - 294 p. - ISBN 0-387-94702-7
RUCA : BIO
Adaptation / [edit.] Michael R. Rose ; George V.
Lauder. - San Diego : Academic Press, 1996. 511 p. - ISBN 0-12-596421-8
LUC : 575.3 ROSE 1996
Alberts, Bruce. - Essential cell biology : an
introduction to the molecular biology of the
cell / Bruce Alberts ; Dennis Bray ; Alexander
Johnson ; et al. - New York : Garland, 1997. 630 p. : ill. - ISBN 0-8153-2971-7
UIA : BIOCH 577.23 G-ALBE 97
Anderson, Philip. - An electronic companion to
genetics / Philip Anderson ; Barry Ganetzky. New York : Cogito, 1997. - 1 cd-rom 1
handleiding (304 p.)
UIA : BIOCH 575 G-ANDE 97
Baskin, Yvonne. - The work of nature : how the
diversity of life sustains us / Yvonne Baskin. Washington, D.C. : Island Press, 1997. 263 p. : ill. - ISBN 1-55963-519-3
UIA : BIO 577.4 G-BASK 97
Becker, Jeffrey M. - Biotechnology : a
laboratory course / Jeffrey M. Becker ; Guy A.
Caldwell ; Eve Ann Zachgo. - 2e ed. - San
Diego : Academic Press, 1996. ISBN 0-12-084562-8
LUC : 577.108 BECK 1996
*RUCA : BFG-DWOLF
Biomembranes and cell function / [edit.] Fred A.
Kummerow ; Gheorghe Benga ; Ross P.
Holmes. - New York, 1983. - 195 p. - (Annals
of the New York Academy of Sciences ; 414). ISBN 0-89766-222-9
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:414
*LUC : 576.311 KUMM 1983
*RUCA : CBG 501 E 10.399:414
4
Lijst W: Wetenschappen
Bollag, Daniel M. - Protein methods / Daniel M.
Bollag ; Michael D. Rozycki ; Stuart J.
Edelstein. - 2e ed. - New York : Wiley-Liss,
1996. - ISBN 0-471-11837-0
RUCA : BIO
Calcium channels : structure and function /
[edit.] Dennis W.-Wray ; Robert I. Norman ;
Peter Hess. - New York, 1989. - 479 p. (Annals of the New York Academy of
Sciences ; 560). - ISBN 0-89766-520-1
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:560
*RUCA : CBG 501 E 10.399:560
Cooper, Geoffrey M. - The cell : a molecular
approach / Geoffrey M. Cooper. - Washington,
D.C. : ASM Press, 1997. - 673 p. - Met:
CD-ROM. - ISBN 0-19-850111-0
LUC : 576 COOP 1997
Bezit: Basiswerk; CD–ROM
Electron microscopy of proteins / [edit.] James R.
Harris. - London : Academic Press,
1981-1982. - 3 v. : ill.
UIA : BIO 57.086 G-HARR 81
Bezit: 1–3
*RUCA : DIERI
Enzyme structure / [edit.] C.H.W. Hirs ; et al. New York : Academic Press, 1967-1986. 653 p. - (Methods in enzymology ; 11). ISBN 0-12-181961-2
RUCA : CBG 577 B 1
Bezit: A–L
*LUC : 577.15 METH 1967
Bezit: A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L
*UIA : BIOCH 577.15
F-ME:11;25-27;47-49;61;91;117;130-131
Bezit: A–L
Gerhart, John. - Cells, embryos and evolution :
toward a cellular and developmental
understanding of phenotypic cariation and
evolutionary adaptability / John Gerhart ; Marc
Kirschner. - Malden, Mass. : Blackwell
Science, 1997. - 642 p. : ill. ISBN 0865425744
RUCA : BIO-HULSE
*RUCA : TEWO-HARRI
*UIA : BIO 575.8 G-GERH 97
Hames, B.D. - Instant notes in biochemistry /
B.D. Hames ; N.M. Hooper ; J.D. Houghton. Oxford : Bios, 1997. - 374 p. - (The instant
notes series ; 1997:1). - ISBN 1-85996-265-3
RUCA : BFG-DWOLF
*LUC : 577.1 HAME 1997
Handbook of biosensors and electronic noses :
medicine, food, and the environment /
[edit.] Erika Kress-Rogers. - Boca Raton : CRC
Press, 1996. - 695 p. - ISBN 0-8493-8905-4
RUCA : SCHK-NAGEL
Hilborn, Ray. - The ecological detective :
confronting models with data / Ray Hilborn ;
Marc Mangel. - Princeton, N.J. : Princeton
University Press, 1997. - 315 p. - (Monographs
in population biology ; 28). ISBN 0-691-03497-4
UIA : BIO 57.087 G-HILB 97
Hormone action / [edit.] Bert W. O’Malley ; Joel
G. Hardman. - New York : Academic Press,
1974-1983. - 6 v. : ill. - (Methods in
enzymology ; 36)
RUCA : CBG 577 B 1
Bezit: A–J
*LUC : 577.15 METH 1974
Bezit: A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J
Lijst W: Wetenschappen
oktober 1997
*UIA : BIOCH 577.15
F-ME:36-40;99;102-103;109;124
Bezit: A–J
Immobilized enzymes and cells / [edit.] Klaus
Mosbach. - New York : Academic Press,
1976-. - 5 v. : ill. - (Methods in enzymology ;
44). - Titel varieert: Immobilized enzymes. ISBN 0-12-181944-2
RUCA : CBG 577 B 1
Bezit: A;C–D
*LUC : 577.15 METH 1976
Bezit: A
*LUC : 577.15 METH :135 1987
Bezit: 1
*LUC : 577.15 METH :136 1987
Bezit: 1
*LUC : 577.15 METH :137 1988
Bezit: 1
*UIA : BIOCH 577.15 F-ME:44;136;137
Bezit: A; C–D
Jemiolo, David K. - Study guide and problems
book for biochemistry Garrett and Grisham /
David K. Jemiolo. - Forth Worth : Saunders,
1996. - 471 p. - ISBN 0-03-018377-4
LUC : 577.1 JEMI 1996
Karcher, Susan J. - Molecular biology : a
project approach / Susan J. Karcher. - San
Diego : Academic Press, 1995. - 280 p. ISBN 0-12-397720-7
LUC : 577.23 KARC 1995
*RUCA : BFG-DWOLF
Lewin, Benjamin. - Genes / Benjamin Lewin. 6e ed. - Oxford : Oxford University Press,
1997. - 1260 p. : ill. - ISBN 0-19-857778-8
LUC : 577.23 LEWI 1997
*UIA : BIOCH - WACH
*UIA : BIOCH 577.23 G-LEWI 97
Metabolic regulation : application of
recombinant DNA techniques / [edit.] Alan G.
Goodridge ; Richard W. Hanson. - New York,
1986. - 320 p. - (Annals of the New York
Academy of Sciences ; 478). ISBN 0-89766-351-9
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:478
*RUCA : CBG 501 E 10.399:478
Newman, Michael C. - Quantitative methods in
aquatic ecotoxicology / Michael C. Newman. Boca Raton : Lewis, 1995. - 426 p. (Advances in trace substances research ;
1995:1). - ISBN 0-87371-622-1
RUCA : BIO
Nucleic acids in chemistry and biology / [edit.] G.
Michael Blackburn ; Michael J. Gait. - 2e ed. Oxford : Oxford University Press, 1996. 528 p. - ISBN 0-19-963533-1
LUC : 577.1 BLAC 1996
Oechel, Walter C. - Global change and arctic
terrestrial ecosystems / Walter C. Oechel ;
Terry Callaghan ; Tagir Gilmanov ; et al. - New
York : Springer, 1997. - 493 p. - (Ecological
studies ; 124). - ISBN 3-540-94356-0
RUCA : BIO
Oxford dictionary of biochemistry and molecular
biology / [edit.] A.D. Smith ; S.P. Datta ; G.
Howard Smith ; et al. - Oxford : Oxford
University Press, 1997. - 738 p. ISBN 0-19-854768-4
LUC : 577.1 SMIT 1997
Park, Chris. - The environment : principles and
applications / Chris Park. - London :
Routledge, 1997. - 598 p. : ill. ISBN 0-41512200-7
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
UIA : BIO 577.4 G-PARK 97
Passier, Ruud. - Biologie / Ruud Passier ; Frans
Wagenaar. - Zutphen : Thieme, 1996. - 205 p. (Examentraining op niveau C/D : een project
van het Katholiek Pedagogisch Centrum ;
1996:3). - ISBN 90-03-30072-0
RUCA : CBG 57 N 36
Bezit: (1996/97)–(1997/98)
Phoenix, David. - Introductory mathematics for
the life sciences / David Phoenix. - London :
Taylor & Francis, 1997. - 229 p. : ill. (Modules in life sciences ; 1997:2). ISBN 0-7484-0428-7
UIA : BIOCH 57.087 G-PHOE 97
Recent advances in electron and light optical
imaging in biology and medicine /
[edit.] Andrew P. Somlyo. - New York, 1986. 472 p. - (Annals of the New York Academy of
Sciences ; 483). - ISBN 0-89766-361-6
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:483
*LUC : 57.086 SOML 1986
*RUCA : CBG 501 E 10.399:483
Snustad, D. Peter. - Principles of genetics / D.
Peter Snustad ; Michael J. Simmons ; John B.
Jenkins. - New York : Wiley, 1997. - 829 p. :
ill. - ISBN 0-471-31196-0
RUCA : CBG 575 N 46
*RUCA : BFG-VELSE
Timmermans, Miet. - Purification, molecular
cloning and expression of the cDNA of bovine
pregastric esterase = Zuivering, clonering en
expressie van het cDNA van het bovien
pregastrisch esterase / Miet Timmermans. Diepenbeek : LUC, 1996. - 132 p. (Proefschriften ; 1996:1)
LUC : 577.23 TIMM 1996
Weiss, Thomas Fischer. - Cellular biophysics /
Thomas Fischer Weiss. - Cambridge, Mass. :
MIT, 1996. - 2 v.
UIA : BIOCH 577.3 G-WEIS 96
Bezit: 1
*LUC : 577.3 WEIS 1996
Bezit: 1–2
*RUCA : BFG-VBOGA
Bezit: 1–2
*RUCA : BIO-DCLEI
Bezit: 1–2
*RUCA : CBG 576 N 61
Bezit: 1–2
*RUCA : NAT-DEPT
Bezit: 1–2
Wrigglesworth, John M. - Energy and life / John
M. Wrigglesworth. - London : Taylor &
Francis, 1997. - 188 p. : ill. - (Modules in life
sciences ; 1997:1). - ISBN 0-7484-0433-3
UIA : BIOCH 577.1 G-WRIG 97
58: Plantkunde
An atlas of British diatoms / [edit.] P.A. Sims ; B.
Hartley. - Bristol : Biopress, 1996. - 601 p. ISBN 0-948737-45-X
RUCA : BIO
Bay, Christian. - A phytogeographical study of
the vascular plants of northern Greenland /
Christian Bay. - Meddelelser om Grønland,
1992. - 102 p. - (Greenland bioscience =
Meddelelser om Grønland ; 36). ISBN 87-503-9972-1
RUCA : BIO
5
Lijst W: Wetenschappen
Blamey, Marjorie. - Mediterranean wild
flowers / Marjorie Blamey ; Christopher
Grey-Wilson. - London : HarperCollins,
1993. - 560 p. : ill. - ISBN 0-00-219901-7
RUCA : BIORUIMTE
Coesel, Peter F.M. - De desmidiacee¨en van
Nederland / Peter F.M. Coesel. - Utrecht :
KNNV, 1997. - 95 p. - (Wetenschappelijke
mededelingen van de Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging ; 220). ISBN 90-5011-104-1
RUCA : BIORUIMTE
Bezit: 6
Fredskild, Bent. - A phytogeographical study of
the vascular plants of West Greenland / Bent
Fredskild. - Copenhagen : Commission for
Scientific Research in Greenland, 1996. 157 p. - (Greenland bioscience = Meddelelser
om Grønland ; 45). - ISBN 87-90369-03-3
RUCA : BIO
Goedleven, Edgard. - De Koninklijke Serres van
Laken / Edgard Goedleven ; [medew.] Danny
Smagghe ; et al. - Tielt : Lannoo, 1997. 175 p. - ISBN 90-209-3164-4
SBA : D 600298
Grey-Wilson, Christopher. - Alpine flowers of
Britain and Europe / Christopher
Grey-Wilson ; Marjorie Blamey. - 2e ed. London : HarperCollins, 1995. - 353 p. : ill. (Collins pocket guide ; 1995:1). ISBN 0-00-220017-1
RUCA : BIORUIMTE
Lestrieux, de, Elisabeth. - Uit de natuur bloemen : met verrukkelijke recepten /
Elisabeth de Lestrieux ; [ill.] Kees Hageman. Tielt : Lannoo, 1997. - 159 p. : ill. ISBN 90-209-31466
SBA : D 600296
Luttge,
¨
Ulrich. - Physiological ecology of
tropical plants / Ulrich L¨uttge. - Berlin :
Springer, 1997. - 384 p. : ill. ISBN 3-540-61161-4
RUCA : BIO-CAUBE
Meijden, van der, R. - Heukels’ flora van
Nederland / R. van der Meijden. - 22e ed. Groningen : Wolters-Noordhoff, 1996. 676 p. - ISBN 90-01-58343-1
RUCA : BIORUIMTE
Plants and UV-B : responses to environmental
change / [edit.] Peter J. Lumsden. Cambridge : Cambridge University Press,
1997. - 355 p. : ill. - (Society for Experimental
Biology seminar series ; 64). ISBN 0-521-57222-3
UIA : BIO - IMPE
Rote Liste gef¨ahrdeter Pflanzen Deutschlands. Bonn-Bad Godesberg : Bundesamt f¨ur
Naturschutz, 1996. - 744 p. - (Schriftenreihe f¨ur
Vegetationskunde ; 28). - ISBN 3-89624-001-3
RUCA : BIO
Tropical forest remnants : ecology, management,
and conservation of fragmented communities /
[edit.] William F. Laurance ; Richard O.
Bierregaard [jr.]. - Chicago, Ill. : University of
Chicago Press, 1997. - 616 p. : ill. ISBN 0-226-46899-2
UIA : BIO 581.5 G-LAUR 97
Lijst W: Wetenschappen
oktober 1997
59: Dierkunde
Endothelium / [edit.] Alfred P. Fishman. - New
York, 1982. - 274 p. - (Annals of the New York
Academy of Sciences ; 401). ISBN 0-89766-192-3
UIA : BIOCH 08 F-ANYA:401
*RUCA : CBG 501 E 10.399:401
The fish immune system : organism, pathogen,
and environment / [edit.] George Iwama ;
Teruyuki Nakanishi. - San Diego : Academic
Press, 1996. - 380 p. - (Fish physiology series ;
15). - ISBN 0-12-350439-2
RUCA : BIO
Hopkin, Stephen P. - Biology of the springtails
(insecta : collembola) / Stephen P. Hopkin. Oxford : Oxford University Press, 1997. 330 p. - ISBN 0-19-854084-1
RUCA : BIO-HULSE
The lancelets (Cephalochordata) : a new look at
some old beasts : modified proceedings of a
workshop at the 4th International Congress of
Vertebrate Morphology held at the University
of Chicago in August, 1994 / [edit.] Carl Gans ;
Norman Kemp ; Stuart Poss. - Jerusalem :
Laser Pages, 1996. - 446 p. : ill. - (Israel
journal of zoology ; 42:S)
UIA : BIO 596 G-GANS 96
Roberts , Michael J. - Spiders of Britain and
Northern Europe / Michael J. Roberts . London : HarperCollins, 1995. - 383 p. : ill. (Collins field guide series ; 1995:1). ISBN 0-00-219981-5
RUCA : BIO
RUCA : BIORUIMTE
62: Ingenieurswetenschappen
Cathey, Jimmie J. - Schaum’s outline of theory
and problems of basic electrical engineering /
Jimmie J. Cathey ; Syed A. Nasar. - 2e ed. New York : McGraw-Hill, 1997. - 335 p. ISBN 0-07-011355-6
LUC : 001 SCHA-CATH 1997
Dangerous goods regulations . - 38e ed. Geneva : International Air Transport
Association, 1997. - 700 p. ISBN 92-9035-863-7
RUCA : CALLA
Enderlein, Rolf. - Fundamentals of
semiconductor physics and devices / Rolf
Enderlein ; Norman J.M. Horing. - Singapore :
World Scientific, 1997. - 771 p. ISBN 981-02-2387-0
UIA : NAT 621.38 G-ENDE 97
A guide to the culture of science, technology, and
medicine / [edit.] Paul T. Durbin ; et al. - 2e
ed. - New York, 1984. - 735 p. ISBN 0-02-907890-3
UFSIA : MAG-B 36516
Hargreaves, Martin. - Engineering systems :
modelling and control / Martin Hargreaves. Harlow : Longman, 1996. - 284 p. - (Essential
maths for students ; 1996:1). ISBN 0-582-23419-0
RUCA : CBG 621 N 17
Natuur en techniek : het digitale archief . Beek : Uitgeverij Segment, 1997. - CD-ROM
RUCA : CBG 501 N 5
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
*UFSIA : MAG-CB
Te bevragen aan de balie LZ 2
Reefer trades directory / [edit.] Clare Longley. Colchester : Lloyds Shipping Economist,
1997. - 36 p. : ill. - (Lloyd’s shipping
economist ; 1997:09)
AHB : T 462
620.9: Energie-economie
Duitsland, BRD. Wirtschaftsministerium
Mecklenburg-Vorpommern. Energiekonzept des Landes
Mecklenburg-Vorpommern / Duitsland, BRD.
Wirtschaftsministerium
Mecklenburg-Vorpommern. - Schwerin : s.n.,
1994. - 64 p. : ill.
HHA : D 536LD-WIRT
Europ¨aische Gemeinschaften. Kommission. Energie in der Europa¨ ischen Gemeinschaft /
Europ¨aische Gemeinschaften. Kommission. 4e ed. - Luxembourg : EUR-OP, 1991. - 50 p. :
ill. - (Europ¨aische Dokumentation ; 1990:7). ISBN 92-826-1735-1
HHA : D 536-EURO
628: Milieubescherming
Lenders, H.J.R. - Natuurbeheer en
-ontwikkeling / H.J.R. Lenders ; R.S.E.W.
Leuven ; P.H. Nienhuis ; et al. - Amsterdam :
Boom, 1997. - 350 p. : ill. - (Handboeken
milieukunde ; 2). - ISBN 90-5352-102-X
UIA : BIO - VERH
Rote Liste gef¨ahrdeter Pflanzen Deutschlands. Bonn-Bad Godesberg : Bundesamt f¨ur
Naturschutz, 1996. - 744 p. - (Schriftenreihe f¨ur
Vegetationskunde ; 28). - ISBN 3-89624-001-3
RUCA : BIO
63: Landbouw, icl. veeteelt,
jacht, visserij
Cato, Marcus Porcius [maior]. - Goed boeren /
Marcus Porcius Cato [maior] ; [vert.] Vincent
Hunink. - Amsterdam : Athenaeum, 1996. 92 p. - (Baskerville serie ; 1996:4). ISBN 90-253-0636-5
UIA : GER 871 P-CATO 96
*SBA : 589044
European review of agricultural economics. The Hague. - ISSN 0165-1587
LUC : 631
Bezit: 17–22(1990–1995)
*RUCA : CBM 63 E 10.936
Bezit: 1–17(1973–1990)
Journal of agricultural and resource
economics. - Oklahoma. - Voortzetting van:
Western journal of agricultural economics
LUC : 631
Bezit: 16–20:1(1991–1995)
The journal of agricultural economics research. Washington D.C. - Voortzetting van:
Agricultural economics research
LUC : 631
Bezit: 45–46(1994–1995)
*RUCA : CBM 63 E 10.579
Bezit: 39:2–45:4(1987–1994); ontbreekt:
41:2–42:4(1988–1990)
6
Lijst W: Wetenschappen
Kennedy, Eileen. - Linkages between agriculture
and nutrition : implications for policy and
research / Eileen Kennedy ; Howarth E.
Bouis. - Washington D.C. : International food
policy research institute, 1993. - 28 p. ISBN 0-89629-328-9
RUCA : CB 339.963 M-B 40.217
Luzolele-Lola-Nkakala, -. - Tradition et
modernit´e dans la commercialisation des
produits vivriers a` Kinshasa : cas des par-colis
de la sous-r´egion de la Lukaya (Bas-Za¨ıre) /
Luzolele-Lola-Nkakala. - Anvers : RUCA,
1997. - 359 p.
RUCA : O 633 M-B 40.166
*UFSIA : MAG-C 11403
Pauwels, Ivo. - Lessen in romantisch tuinieren :
de sfeervolle tuinkamers van Dina Deferme /
Ivo Pauwels ; [ill.] Andr´e Steegmans. - Tielt :
Lannoo, 1997. - 141 p. : ill. ISBN 90-209-3205-5
SBA : D 600294
66: Chemische technologie
Lexicon der non-ferrometalen. - Antwerpen :
Standaard, 1972. - 224 p. : ill. ISBN 90 02 12 170 9
RUCA : CB 669 B 11
*RUCA : L 669 B 2:NED
*SBA : 552746
*UFSIA : LZ 669 BB-LEXI 72
*UIA : SCHK 546 B-LEXI 72
67: Mechanische technologie
Vleeschdrager, Eddy. - Diamant : realiteit en
passie / Eddy Vleeschdrager. - Alleur : Perron,
1997. - 266 p. : ill. - ISBN 2-87114-133-9
UFSIA : MAG-C 11485
681.3: Computer. Informatica
Appel, Andrew W. - Modern compiler
implementation in C : basic techniques /
Andrew W. Appel ; [medew.] Maia Ginsburg. Cambridge : Cambridge University Press,
1997. - 398 p. - ISBN 0-521-58653-4
LUC : 681.33 APPE 1997
Artificial intelligence / [edit.] Margaret A.
Boden. - San Diego, Calif. : Academic Press,
1996. - 376 p. - (Handbook of perception and
cognition ; 1996:1). - ISBN 0-12-161964-8
UIA : GER 681.39 G-BODE 96
ASCI ’97 : proceedings of the third annual
conference of the Advanced School for
Computing and Imaging, Heijen, the
Netherlands, June 2-4, 1997 / [edit.] Henri E.
Bal ; Henk Corporaal ; Pieter P. Jonker ; et al. Delft, 1997. - 272 p. : ill. ISBN 90-803086-2-5
UIA : WIS 681.3 G-BAL 97
Becker, H.A. - Simulatie in de sociale
wetenschappen / H.A. Becker. - Alphen aan
den Rijn : Samsom, 1976. - 252 p. - (Serie
Maatschappijbeelden ; 32). ISBN 90-14-02299-9
UFSIA : MAG-B 36693
*UIA : PSW 681.3 G-BECK 76
Lijst W: Wetenschappen
oktober 1997
Benthem, van, Johan F.A.K. - Logica voor
informatici / Johan F.A.K. van Benthem ; Hans
P. van Ditmarsch ; Jan Ketting ; et al. Amsterdam : Addison Wesley, 1994. - 336 p. ISBN 90-6789-484-2
UIA : WIS 681.3 G-BENT 94
*LUC : 681.31 VANB 1994
*UFSIA : LZ 681.31 G-BENT 94
*UIA : GER 681.3 G-BENT 94
Berry, Michael J.A. - Data mining techniques
for marketing, sales, and customer support /
Michael J.A. Berry ; Gordon Linoff. - New
York : Wiley, 1997. - 454 p. ISBN 0-471-17980-9
LUC : 681.39 BERR 1997
Bovet, Daniel Pierre. - Introduction to the theory
of complexity / Daniel Pierre Bovet ; Pierluigi
Crescenzi. - New York : Prentice Hall, 1994. 282 p. - (Prentice-Hall international series in
computer science ; 1994:2). ISBN 0-13-915380-2
LUC : 681.31 BOVE 1994
Brunskill, David. - Understanding algorithms
and data structures / David Brunskill ; John
Turner. - London : McGraw-Hill, 1996. 323 p. - ISBN 0-07-709141-8
RUCA : CBG 681.3 N 121
Case, Sue-Ellen. - The domain-matrix :
performing lesbian at the end of print culture /
Sue-Ellen Case. - Bloomington, Ind. : Indiana
University Press, 1996. - 257 p. : ill. (Theories of representation and difference ;
1996:1). - ISBN 0-253-21094-1
UIA : PSW 301.173 L-USA-CASE 96
Challenges in natural language processing /
[edit.] Madeleine Bates ; Ralph M.
Weischedel. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1993. - 296 p. - (Studies in
natural language processing ; 1993:2). ISBN 0-521-41015-0
UIA : GER 800.51 G-BATE 93
Collin, S.M.H. - Dictionary of information
technology / S.M.H. Collin. - 2e ed. Teddington : Collin, 1996. - 383 p. ISBN 0-948549-88-2
LUC : 681.3 COLL 1996
Connection science : journal of neural
computing, artificial intelligence and cognitive
research. - Sheffield. - ISSN 0954-0091
UIA : GER 80 E-CONS
*UFSIA : LZ 930.25 G-PROC 97
European Commission. Directorate-General V
for Employment, Industrial Relations and
Social Affairs. - Naar een Europese
informatiemaatschappij voor ons allen : eerste
overwegingen van de werkgroep van
deskundigen : samenvatting van het
interimverslag / European Commission.
Directorate-General V for Employment,
Industrial Relations and Social Affairs. Brussel : EUR-OP, 1995. - 18 p.
HHA : LZ 331.6 G-EURO 1995
Frost, A. - Exploiting the internet :
understanding and exploiting an investment in
the internet / A. Frost ; M. Norris. Chichester : Wiley, 1997. - 247 p. - Met:
CD-ROM. - ISBN 0-471-97113-8
LUC : 681.35 FROS 1997
Bezit: Basiswerk; 1 CD–ROM
Handbook of logic and language / [edit.] Johan
van Benthem ; Alice ter Meulen. Amsterdam : Elsevier, 1997. - 1247 p. ISBN 0-444-81714-X
UIA : GER 681.39 G-BENT 97
Handke, Jurgen.
¨
- The structure of the lexicon :
human versus machine / J¨urgen Handke. Berlin : De Gruyter, 1995. - 388 p. : ill. (Natural language processing ; 5). ISBN 3-11-014786-6
UIA : GER 800.51 H 3 HAND 95
Hannon, Bruce. - Modeling dynamic biological
systems / Bruce Hannon ; Matthias Ruth. - New
York : Springer, 1997. - 399 p. - Met:
Cd-Rom. - ISBN 0-387-94850-3
RUCA : BIO
Bezit: Basiswerk ; 1 Cd–Rom
Harris, Matthew. - Teach yourself Visual Basic 5
for applications in 21 days / Matthew Harris. 3e ed. - Indianapolis, Ind. : Sams, 1997. 1214 p. : ill. - ISBN 0-672-31016-3
UIA : DIKR - REYN
Huisarts en automatisering. - Houten : Bohn
Stafleu Van Loghum, 1997. - 58 p. (Bijblijven : cumulatief geneeskundig
nascholingssysteem ; 13:4)
UIA : GEN 61 E-BIJB:13,4
Information security technical report. Amsterdam. - ISSN 1363-4127
RUCA : CB 681.3 E 12.588
Bezit: 2(1997)–
Bezit: 9(1997)–
Culture of the internet / [edit.] Sara Kiesler. Mahwah, N.J. : Erlbaum, 1997. - 463 p. ISBN 0-8058-1636-4
UIA : PSW 301.173 G-KIES 97
Demeulemeester, Erik. - The discrete
time/resource trade-off problem in project
networks : a branch-and-bound-approach /
Erik Demeulemeester ; Bert de Reyck ; Willy
Herroelen. - Leuven : KUL, 1997. - 25 p. (Onderzoeksrapport ; 9717)
HHA : LZ 33 F 4:9717
*RUCA : CB 65 F 10.038:9717
*UFSIA : MAG-C 11396
European Commission. - Proceedings of the
DLM-Forum on Electronic Records, Brussels,
18-20 December 1996 / European
Commission. - Luxembourg : EUR-OP, 1997. 374 p. - (INSAR : European archives news :
supplement ; 2). - ISBN 92-828-0111-X
HHA : LZ 681.37 G-PROC 1997
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Internet economics / [edit.] Lee W. McKnight ;
Joseph P. Bailey. - Cambridge, Mass. : MIT
Press, 1997. - 525 p. - ISBN 0-262-13336-9
LUC : 681.35 MCKN 1997
Karp, David A. - Windows annoyances / David
A. Karp. - Cambridge, Mass. : O’Reilly,
1997. - 285 p. - ISBN 1-56592-266-2
UFSIA : LZ 681.35 G-KARP 97
Kindratenko, Volodymyr. - Development and
application of image analysis techniques for
identification and classification of microscopic
particles / Volodymyr Kindratenko. Antwerpen : UIA, Departement Scheikunde,
1997. - ill. 1 cd-rom. - (Proefschriften ; 1004)
UIA : BC-F 7:1004
Machine learning. - Dordrecht. ISSN 0885-6125
UIA : GER 80 E-MALE
Bezit: 26(1997)–
7
Lijst W: Wetenschappen
Marx, Jutta. - Bidirektionale Sprache :
Faktenrecherche und Informationsdarstellung
durch dynamische Erzeugung korrigierbarer
Zustandsanzeigen in nat¨urlicher Sprache /
Jutta Marx. - Hildesheim : Olms, 1996. 227 p. : ill. - (Sprache und Computer ; 17). ISBN 3-487-10286-2
UIA : GER 681.39 G-MARX 96
McLeod, Raymond [jr.]. - Information systems /
Raymond McLeod [jr.]. - New York, N.Y. :
Macmillan, 1990. - Met: Test bank
HHA : LZ 681.37 G-MCLE 1990
Bezit: Test bank
The multimedia and CD-ROM directory. London : TFPL Multimedia, 1996. - CD-ROM
RUCA : CB 02 M-B 39.627
Bezit: (1996)
*UFSIA : MAG-CB
Bezit: Alleen laatste uitg.
Te bevragen balie LZ 2
*UIA : INFO
Bezit: Alleen laatste uitg.
Vraag informatie aan de balie
Pattern languages of program design /
[edit.] James O. Coplien ; Douglas C.
Schmidt. - Reading : Addison-Wesley, 1995. 562 p. - ISBN 0-201-60734-4
RUCA : WIN
Proceedings of COMPSEC international. Oxford
Lijst W: Wetenschappen
oktober 1997
RUCA : CB 681.3 M-B 39.801
Bezit: (1995) ; (1996)
*LUC : 681.37 PROC 1995
Bezit: (1995)
Reviews in computational chemistry /
[edit.] Kenny B. Lipkowitz ; Donald B. Boyd. New York : VCH, 1990-1997. - 10 v.
UIA : SCHK 681.3 G-LIPK 90
Bezit: 1–10
Sauer, Chris. - Why information systems fail : a
case study approach / Chris Sauer. Henley-on-Thames : Waller, 1994. - 369 p. (Information systems series ; 1994:2). ISBN 1-872474-08-X
UFSIA : LZ 681.37 G-SAUE 94
Servranckx, Nathalie. - Intranet : un nouvel
outil de communication au sein de
l’entreprise / Nathalie Servranckx. Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant,
1997. - 58 p. - (Rencontres de
biblioth´economie ; 8). - ISBN 2-87209-465-2
UFSIA : MAG-B 36654
Silberschatz, Abraham. - Database system
concepts / Abraham Silberschatz ; Henry F.
Korth ; S. Sudarshan. - 3e ed. - New York :
McGraw-Hill, 1996. - 821 p. - (McGraw-Hill
series in computer science ; 1996:1). ISBN 0-07-044756-X
UIA : WIS 681.37 G-SILB 96
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Stinson, Craig. - Microsoft Windows NT
Workstation 4 / Craig Stinson ; Carl Siechert. Schoonhoven : Academic Service, 1996. 656 p. : ill. - ISBN 90-395-0572-1
UIA : DIKR - REYN
Vandamme, Fernand. - Informatica : leer van
symboolverwerkende systemen / Fernand
Vandamme. - 5e ed. - Gent : Communication
and Cognition, 1991. - 380 p. : ill. - (Studies in
information sciences : artificial intelligence
and applied epistemology ; 1991:1). ISBN 90-70963-26-4
UIA : GER 681.3 G-VAND 91
Vanthienen, J. - Clustering knowledge in tabular
knowledge bases / J. Vanthienen ; E. Dries ; J.
Keppens. - Leuven : KUL, 1997. - 13 p. (Onderzoeksrapport ; 9712)
HHA : LZ 33 F 4:9712
*RUCA : CB 65 F 10.038:9712
Watson, Mark. - Intelligent Java applications for
the internet and intranets / Mark Watson. - San
Francisco, Calif. : Morgan Kaufman, 1997. 377 p. - Met: CD-ROM. - ISBN 1-55860-420-0
LUC : 681.33 WATS 1997
Bezit: Basiswerk; CD–ROM
Winkler, Franz. - Polynomial algorithms in
computer algebra / Franz Winkler. - Wien :
Springer, 1996. - 270 p. - (Texts and
monographs in symbolic computation ;
1996:1). - ISBN 3-211-82759-5
UIA : WIS 681.31 G-WINK 96
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising