460XV
Gebruikershandleiding
© 2006 Clifford Electronics Benelux, Lijnden.
Garantie bepaling
Clifford Electronics Benelux B.V. zegt aan de originele koper van dit alarmsysteem toe,
onder garantie dit alarmsysteem te vervangen of te repareren met een vergelijkbaar
model van welk Viper unit (hierna te noemen “unit”) met uitzondering van de sirene, de
handzenders, sensoren of accessoires, wanneer gebleken is dat er een fout is opgetreden
bij productie of materiaal bij normaal gebruik gedurende de gebruikstermijn van het
voertuig wanneer wordt voldaan aan de navolgende eisen:
De unit door een geautoriseerde dealer is geïnstalleerd en deze service heeft verleend,
de unit door een geautoriseerde dealer herinstalleert is in het voertuig waar het zich van
origine bevond, en de unit teruggezonden is naar Clifford, met meesturen van een kopie
van de aankoop of ander gedateerd bewijs van aankoop met de volgende gegevens:
Naam koper, telefoonnummer en adres, geautoriseerde dealernaam, telefoonnummer en
adres, complete product beschrijving, inclusief accessoires, bouwjaar, model en type van
het voertuig, kenteken en chassis nummer. Alle onderdelen anders dan de unit, inclusief
zonder uitzonderingen de sirene, de handzenders en de sensoren en accessoires, hebben
een garantietermijn van één jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie is niet
overdraagbaar en ongeldig indien: de koper de gegevens op het garantieformulier niet
ingevuld heeft en deze binnen 10 dagen na aankoop niet verstuurd heeft naar het
vermeldde adres op het formulier; de units maakdatum en/of serienummer is
beschadigd, niet toonbaar of veranderd, de unit veranderd is of op een andere manier
gebruikt is dan oorspronkelijk bedoeld; de unit onopzettelijk beschadigd is,
onverantwoordelijk gebruik, verwaarlozing, ongepaste service, installatie of andere
oorzaken welke niet blijken uit fouten van materiaal of constructie. Beschadiging van de
unit veroorzaakt door installatie en/of verwijderen valt niet onder de garantie. Clifford
bepaalt wanneer er sprake is van excessieve schade en mag deze daarom weigeren. Voor
bij de wet zoveel mogelijk toegestaan, alle garanties, inclusief maar beperkt zich niet tot
uitdrukkelijke garantie, impliciete garantie,
1
Viper 460XV Gebruikershandleiding
Let erop dat u de volgende formulieren/informatie van uw dealer ontvangt:
Een duidelijke kopie van de betaling waarop het volgende vermeld dient te zijn:
• Datum van aankoop
• Uw volledige naam en adres gegevens
• Geautoriseerde bedrijfsnaam en adresgegevens van uw dealer
• Type van het alarmsysteem geïnstalleerd
• Bouwjaar, merk, type en kleur van het voertuig
• Voertuig kentekennummer
• Voertuig chassisnummer
• Alle beveiliging opties geïnstalleerd in het voertuig
• Installatie bewijzen
Handelsmerken en copyrights (kopie beveiligd):
BitWriter™, Clifford®, Code-Hopping™, Directed®, DoubleGuard®, ESP™, FailSafe®,
Ghost Switch™, Learn Routine™, Nite-Lite®, Nuisance Prevention Circuitry®,
NPC®,Revenger®, Silent Mode™, Soft Chirp®, Stealth Coding™, Stinger®, Valet®,
Vehicle Recovery System®, VRS®, and Warn Away® zijn allen handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van Clifford Electronics Benelux B.V.
Viper 460XV Gebruikershandleiding
2
Inhoudsopgave
Garantiebepaling
01
Informatie voor de eigenaar
02
Inhoudsopgave
03
Standaard handzender configuratie
05
Wat is inbegrepen
05
Belangrijke informatie
Systeem onderhoud
Garantie
05
05
05
Handzender functies
Standaard configuratie
06
06
Gebruik van het systeem
Het alarm actief inschakelen
Het alarm passief inschakelen
Wanneer het systeem is ingeschakeld, is uw voertuig als volgt beveiligd
Eenmalige bypass
Sensors uitschakelen via de handzender
Automatische startonderbreking
Het alarm deactiveren
Sirene dempen met de handzender
Uitschakelen zonder de handzender
Het invoeren van de PIN code
Programmeren van de aansturing van de interieurverlichting
In- en Uitschakelen zonder sirene chirps
Paniek modus
Valet (Service / Garage) modus activeren
Valet modus deactiveren
Valet modus met de handzender activeren / deactiveren
07
07
07
07
08
08
08
09
09
09
10
11
11
11
12
12
12
Diagnose
Diagnose bij het inschakelen van het systeem
Diagnose bij het uitschakelen van het systeem
Diagnose tabel (In- en Uitschakelen)
Zone tabel (aantal knippers van de LED)
Zone diagnose verder verklaard
13
13
13
13
14
14
Anti Code Grabbing (ACG)
14
Hoge frequentie handzenders
15
Smart Power Up II
15
Energie besparende modus
15
Programmeerbare mogelijkheden
15
Programmeerbare mogelijkheden
16
3
Viper 460XV Gebruikershandleiding
Ultrasoon sensoren
17
Extra uitbreidingen
506T Glasbreuksensor
508D Radar sensor
545T NiteLight
522T Kofferbak opener
529T en 530T Raamsluitmodules
561T Op afstand starten module
507T Hellingshoek sensor
17
17
17
17
18
18
18
18
Uitleg gebruikte woorden/termen
19
Jaarlijkse controle
20
Viper 460XV Gebruikershandleiding
4
Standaard handzender configuratie
Knop
Betekenis
Knoppen
Vergrendelen – Inschakelen
Ontgrendelen – Uitschakelen
Stille modus / Kanaal 2 output
Paniek functie
EN
EN
EN
EN
Betekenis
Kanaal 3 output
Kanaal 4 output
Kanaal 5 output
Kanaal 6 output
Wat is inbegrepen
•
•
•
•
•
•
•
•
Controle module en Ultrasoon sensors
Twee 4-knops handzender
Draadboom
Twee raamstickers
515ESP Noodstroom sirene
Blauwe status LED
Valet schakelaar
Externe XR zender/ontvanger
Belangrijke informatie
Gefeliciteerd met de aankoop van uw voertuig beveiligingsysteem.
Het systeem is ontworpen om jaren probleemloos te functioneren.
Dit product moet worden geïnstalleerd door een geautoriseerde dealer.
Installatie van dit product door een ander dan geautoriseerde dealer vervalt de garantie.
Als waarborg van autorisatie, is aan alle geautoriseerde dealers een dealer certificaat
uitgegeven.
Om dit systeem zo optimaal mogelijk te gebruiken, dient u de handleiding goed door te
lezen alvorens het systeem te gaan gebruiken. U kunt extra of vervangende kopieën van
de handleiding downloaden via de Clifford website www.clifford.nl
Systeem onderhoud
Het systeem behoeft geen specifiek onderhoud. De handzenders zijn voorzien van een
kleine 3 Volt lithium batterij (CR2032). Deze gaat ongeveer één jaar mee, bij normaal
gebruik. Als de batterij laag is, zal het bereik van de handzender verminderen, en zal de
LED gedimd worden.
Garantie
De garantie zal niet worden gehonoreerd indien de aankoopnota niet bij de garantie
aanvraag geretourneerd is. Let op dat u van uw dealer de aankoopnota ontvangt. Bewaar
deze zodat u kunt aantonen dat het systeem binnen de garantie voorwaarden valt en
door een geautoriseerde dealer is geïnstalleerd.
5
Viper 460XV Gebruikershandleiding
Handzender functies
De knoppen op de handzender kunnen worden gebruikt om opdrachten naar het systeem
te versturen. De beschrijving hieronder is gebaseerd op de standaard configuratie van de
knoppen. De knoppen kunnen echter geprogrammeerd worden naar wens van de klant.
Dit kan gedaan worden door de installateur van het systeem.
Standaard knoppen configuratie
De inschakelen / vergrendelen knop wordt bedient door deze één seconde in te
drukken.
De uitschakelen / ontgrendelen knop wordt bedient door deze één seconde in te
drukken.
De knop voor het stil inschakelen, en de optionele accessoire functie worden
geactiveerd door het indrukken van deze knop. Het stil inschakelen wordt
geactiveerd als de knop minder dan een seconde ingedrukt wordt voor het in- of
uitschakelen van het alarm. De optionele accessoire functie (bijv. kofferbak
openen) wordt geactiveerd als de knop langer dan 2 seconden wordt ingedrukt.
Deze accessoire output bedient: _______________________________________
De paniek functie wordt geactiveerd door deze knop 2 seconden in te drukken.
EN
Deze knoppen combinatie activeert een optionele aangesloten accessoire.
Dit kan zowel een comfort functie of uitbreiding van het alarm zijn.
Deze functie kan via de dealer geprogrammeerd worden.
Deze accessoire output bedient: _______________________________________
EN
Deze knoppen combinatie activeert een optionele aangesloten accessoire.
Dit kan zowel een comfort functie of uitbreiding van het alarm zijn.
Deze functie kan via de dealer geprogrammeerd worden.
Deze accessoire output bedient: _______________________________________
EN
Deze knoppen combinatie activeert een optionele aangesloten accessoire.
Dit kan zowel een comfort functie of uitbreiding van het alarm zijn.
Deze functie kan via de dealer geprogrammeerd worden.
Deze accessoire output bedient: _______________________________________
EN
Deze knoppen combinatie activeert een optionele aangesloten accessoire.
Dit kan zowel een comfort functie of uitbreiding van het alarm zijn.
Deze functie kan via de dealer geprogrammeerd worden.
Deze accessoire output bedient: _______________________________________
Viper 460XV Gebruikershandleiding
6
Gebruik van het systeem
De knoppen zoals beschreven in deze handleiding komen overeen met de standaard
configuratie van de handzender, zoals deze vanuit de fabriek is geleverd. Dit is echter
niet de enige manier waarop de handzender geprogrammeerd kan zijn. De handzender
kan volledig naar uw eigen wensen geprogrammeerd worden door uw dealer.
Het alarm actief inschakelen
knop te drukken schakelt u het systeem in. Als het systeem wordt
Door kort op de
ingeschakeld hoort u één korte chirp van de sirene en zullen de knipperlichten één keer
oplichten. Als de centrale portier vergrendeling is aangesloten zullen de portieren
vergrendeld worden.
Wanneer het alarm is ingeschakeld, zal de LED van het systeem één keer per seconde
knipperen. Dit geeft aan dat het systeem uw voertuig beveiligd. Als er een tweede sirene
chirp wordt weergegeven na het inschakelen, en u de status LED in series ziet knipperen,
controleer dan het “Diagnose” hoofdstuk van deze handleiding.
Het alarm passief inschakelen
Het systeem kan geprogrammeerd worden zodat het automatisch inschakelt (passief
inschakelen). Als het systeem geprogrammeerd wordt voor passieve inschakeling, zal het
systeem automatisch na 30 seconden (na uitzetten van het contactslot en detectie van
deurschakeling) ingeschakeld worden. Tijdens de 30 seconden van het passief
inschakelen, zal de LED twee keer zo snel knipperen als wanneer het systeem normaal
ingeschakeld is. 20 seconden nadat de laatste portier is gesloten, en de binnenverlichting
uit is, zal de sirene zal één chirp weergeven. Het systeem is op dit moment nog niet
ingeschakeld. Het systeem zal worden ingeschakeld, en de portieren zullen worden
vergrendeld (indien aangesloten, en geprogrammeerd voor passief vergrendelen) na de
30 seconden. De sirene geeft hier niet nogmaals een bevestiging van. De vroege sirene
chirp waarschuwt u 10 seconden voordat het systeem wordt ingeschakeld.
Opmerking: indien een ingang bijv. kofferbak nog open is, zal het systeem niet
automatisch inschakelen (tenzij geforceerde passieve inschakeling is
geprogrammeerd). Zie programmeer instructies in deze handleiding.
Elke keer dat een beveiligde ingang getriggerd wordt, zal de aftelling van 30
seconden opnieuw beginnen.
Wanneer het systeem is ingeschakeld, is uw voertuig als volgt beveiligd
• Beweging in het voertuig zal het alarm activeren. De sirene en knipperlichten
zullen in een cyclus 30 seconden geactiveerd worden.
• Als een beveiligde ingang (portier, kofferbak, motorkap) wordt geopend, zal het
systeem meteen geactiveerd worden: de sirene klinkt en de knipperlichten zullen
oplichten.
• Het aanzetten van het contactslot zal het systeem activeren, zoals bij een
beveiligde ingang hierboven.
• De ingebouwde 3-punts startonderbreker onderbreekt het contactslot, de
brandstofpomp en startmotor.
7
Viper 460XV Gebruikershandleiding
Éénmalige bypass
Deze functie schakelt éénmalig het volledige alarm uit.
Éénmalige bypass houdt de volgende outputs tegen:
- Passief inschakelen: Indien geprogrammeerd zal het alarm niet automatisch
inschakelen.
Wanneer de handzender wordt gebruikt om het alarm in te schakelen:
- Ramen sluiten: Indien geprogrammeerd zullen de ramen niet automatisch worden
gesloten.
- Gekoppelde accessoire outputs: Indien geprogrammeerd om te activeren indien
het alarm wordt ingeschakeld, zal dit niet geactiveerd worden.
Om de éénmalige bypass te activeren:
1. Schakel het contactslot UIT.
2. Schakel het contactslot AAN, langer dan één seconde en korter dan 3 seconden.
3. De sirene zal één chirp weergeven om aan te geven dat éénmalige bypass is
geactiveerd.
Om de éénmalige bypass te deactiveren:
1. Schakel het alarm in, en schakel direct het alarm weer uit.
2. Schakel het contactslot AAN voor meer dan drie seconden.
Sensors uitschakelen via de handzender
Om tijdelijk een sensorinput uit te schakelen, schakel het alarm in. Druk nogmaals op de
knop van de handzender, de knipperlichten zullen 3 keer knipperen. Dit betekend
dat alle waarschuwingsmeldingen van de sensoren zijn uitgeschakeld.
Druk nogmaals op de
knop van de handzender, de knipperlichten zullen vier keer
knipperen. Dit betekend dat alle waarschuwingsmeldingen maar ook volledige
alarmmeldingen van de sensoren zijn uitgeschakeld.
Automatische startonderbreking
De ingebouwde 3-punts startonderbreking zal 30 seconden, nadat het contactslot is UIT
gezet, automatisch inschakelen. Dit wordt aangegeven door een korte knipper van de
LED. Deze functie is wettelijke vereiste van de SCM en Europese Commissie, en kan
hierdoor niet uitgeprogrammeerd worden.
De automatische startonderbreking kan op de volgende manieren gedeactiveerd worden:
• Schakel het alarm via de handzender in en uit.
•
•
Of, zet het contactslot AAN, en druk op de
Of, voer de 4-cijferige PIN code in.
en
knoppen van de handzender.
Viper 460XV Gebruikershandleiding
8
Het alarm deactiveren
Om het alarm te deactiveren, drukt u op de
knop van de handzender. U hoort twee
chirps van de sirene, en de knipperlichten zullen twee keer knipperen. Indien de CPV is
aangesloten op het systeem, zullen tevens de portieren worden ontgrendeld. Als de
sirene 4 of 5 chirps weergeeft bij het deactiveren van het alarm, betekend dit dat het
alarm is afgegaan. Zie hoofdstuk “Diagnose” voor verklaring van de chirps van de sirene.
Sirene dempen met de handzender
Het systeem bevat de mogelijkheid om de sirene te dempen. De sirene dempen is een
functionaliteit die het mogelijk maakt om tijdens een alarmcyclus de sirene te stoppen
zonder dat het alarm gedeactiveerd wordt.
Als het systeem geactiveerd is, en de sirene gaat langer dan 6 seconden af, druk dan op
de
of
knop van de handzender.
Het systeem blijft nu in de ingeschakelde modus, maar de sirene wordt gedempt.
Nadat de sirene is gedempt, drukt u nogmaals op de
schakelen en de deuren te ontgrendelen.
knop om het systeem uit te
Uitschakelen zonder de handzender
Deze functionaliteit maakt het mogelijk het systeem uit te schakelen zonder de
handzender te gebruiken wanneer deze bijv. verloren of beschadigd is. Om het alarm uit
te schakelen zonder de handzender te gebruiken moet u: 1. De contactsleutel van het
voertuig hebben, 2. Weten waar de Valet schakelaar zit en 3. De persoonlijke PIN code
kennen. Raadpleeg het hoofdstuk “Uitschakelen met de Valet schakelaar” van deze
handleiding voor instructies voor invoeren van de PIN code. (zie pagina 18)
Locatie van de Valet schakelaar: _________________________________________
PIN code: ___________________________________________________________
9
Viper 460XV Gebruikershandleiding
Het invoeren van de PIN code
U kunt het alarm, zonder gebruik te maken van de handzender, deactiveren door de PIN
code op de Valet schakelaar in te voeren. Uw 4-cijferige PIN code vindt u op de
achterzijde van de Engelstalige gebruikshandleiding, die bij het systeem geleverd is. U
kunt een persoonlijke PIN code laten programmeren door de installateur van het
systeem. Om de PIN code in te voeren:
1. Schakel het contactslot AAN.
2. Voer binnen 10 seconden het eerste cijfer van de PIN code in via de Valet
schakelaar: druk op de knop van de schakelaar, het aantal keren dat het eerste
cijfer van de PIN code voorstelt.
Voorbeeld:
Als uw pincode 2345 is, drukt u twee keer op de knop van de Valet schakelaar.
3. Schakel het contactslot UIT.
4. Schakel het contactslot AAN.
5. Voer het tweede cijfer van de PIN code in (druk 3 keer op de knop van de Valet
schakelaar).
6. Schakel het contactslot UIT.
7. Schakel het contactslot AAN.
8. Voer het derde cijfer van de PIN code in (druk 4 keer op de knop van de Valet
schakelaar).
9. Schakel het contactslot UIT.
10. Schakel het contactslot AAN.
11. Voer het laatste cijfer van de PIN code in (druk 5 keer op de knop van de Valet
schakelaar).
12. Schakel het contactslot UIT.
Als de juiste PIN code is ingevoerd, zal dit worden bevestigd door twee chirps van
de sirene. Indien u vijf snelle chirps van de sirene hoort, betekend dit dat er een
verkeerde PIN code is ingevoerd. Voer in dat geval opnieuw uw PIN code in, zoals
hierboven beschreven staat.
Viper 460XV Gebruikershandleiding
10
Programmeren van de aansturing van de interieurverlichting
Via het alarmsysteem:
De interieurverlichting wordt voor 30 seconden ingeschakeld, nadat het systeem wordt
uitgeschakeld.
Via het contactslot:
De interieurverlichting wordt voor 30 seconden ingeschakeld, nadat het contactslot wordt
uitgeschakeld.
Via het portier:
De interieurverlichting wordt voor 30 seconden ingeschakeld, nadat het laatste portier
wordt gesloten (indien het laatste portier langer dan 3 minuten open staat, zal de
binnenverlichting niet meer geactiveerd worden).
Volledig:
De interieurverlichting wordt voor 30 seconden ingeschakeld, nadat het systeem wordt
uitgeschakeld, contactslot wordt uitgeschakeld, of nadat het laatste portier wordt
gesloten (dit is de standaard instelling).
In- en Uitschakelen zonder sirene chirps
Om tijdelijk de chirps van de sirene uit te zetten bij het in- / uitschakelen, gebruikt u de
op de handzender, en de sirene chirp zal éénmalig worden
handzender. Druk
uitgeschakeld. De knipperlichten zullen oplichten ter bevestiging dat het In / Uitschakelen
is voltooid. Wanneer u het signaal permanent wilt uitschakelen, dient de installateur van
het systeem dit te programmeren.
Opmerking: Indien de optionele radar sensor is geïnstalleerd, en het systeem
staat ingeschakeld zonder de sirene chirps, zal deze optionele radarsensor
uitgeschakeld zijn.(waarschuwing staat uit) Dit zorgt ervoor dat er geen sirene
chirps weergegeven worden in een omgeving waar dit niet wenselijk is. Het
systeem is echter niet uitgeschakeld. Volledige alarmen zullen nog steeds
weergegeven worden. Alleen de waarschuwingssignalen van de radarsensor
zullen uitgeschakeld zijn.
Paniek modus
Indien u zich bedreigd voelt in uw voertuig of in de nabijheid ervan, kunt u de
of
knop van de handzender te drukken
paniekfunctie activeren door op de
gedurende 2 seconden. De sirene zal luid klinken en de knipperlichten zullen gedurende
een geprogrammeerde tijd oplichten. Om de paniek modus te stoppen kunt u te allen
tijde de
11
,
of
knop indrukken.
Viper 460XV Gebruikershandleiding
Valet (Service / Garage) modus activeren
Wanneer u uw PIN code invoert via de Valet schakelaar kunt u het systeem uitschakelen
of in Valet (Garage / Service) modus zetten zonder gebruik te maken van de
handzender. In Valet (Garage / Service) modus zal het beveiliging systeem niet worden
ingeschakeld, zelfs niet met de handzender, maar alle comfort functies (deuren
vergrendelen, kofferbak openen etc.) zullen wel normaal blijven functioneren.
1. Zet het contactslot “AAN”.
2. Zet het contactslot “UIT”.
3. Druk op de Valet schakelaar, en laat deze binnen 10 seconden weer
los.
De LED zal continue branden wanneer Valet mode is ingeschakeld.
Valet modus deactiveren
Zet het contactslot “AAN”
Valet modus met de handzender activeren / deactiveren
1. Open een willekeurig portier
2. Druk op de
knop.
3. Druk op de
knop.
4. Druk nogmaals op de
knop.
De LED zal continue branden wanneer Valet modus is ingeschakeld.
De LED zal uitgaan wanneer u Valet modus verlaat.
Viper 460XV Gebruikershandleiding
12
Diagnose
De microprocessor van het systeem is de kern van uw alarmsysteem en is continue bezig
alle schakelaars en sensoren die erop zijn aangesloten te contoleren. Het detecteert
eventueel defecte schakelaars of sensoren en voorkomt dat deze het alarmsysteem
kunnen uitschakelen. De microprocessor registreert en rapporteert tevens elke
alarmmelding die is gegenereerd tijdens uw afwezigheid.
Diagnose bij het inschakelen van het systeem
Wanneer het systeem wordt ingeschakeld controleert deze op open groepen, bijvoorbeeld
een open deur of activering van een bepaalde sensor. Indien deze worden aangetroffen
zal de sirene 1x chirpen bij inschakeling en dan nog eens 1 chirp enkele seconden later.
Dit wordt “open groep indicatie” genoemd.
Het alarmsysteem zal deze open groep negeren, totdat deze weg gaat.
3 seconden hierna zal het systeem de input niet meer negeren, maar normaal beveiligen.
Bijvoorbeeld als de kofferbak van het voertuig open staat, en u schakelt het alarm in,
dan hoort u de bovengenoemde notificatie chirp. Als u de kofferbak sluit zal het alarm de
kofferbak normaal beveiligen, zonder dat u het alarm opnieuw hoeft in te schakelen.
Diagnose bij het uitschakelen van het systeem
Bij het uitschakelen van het systeem kan het zijn dat er extra chirps worden
weergegeven. Indien er 4 chirps worden weergegeven betekend dit dat het alarm is
afgegaan tijdens uw afwezigheid. Indien er 5 chirps worden weergegeven betekend dit
dat de sensor zoveel keer geactiveerd is, dat het systeem deze sensor heeft
uitgeschakeld. De LED zal vervolgens aantonen welke zone betrokken was bij de
alarmmelding. Raadpleeg de Zone tabel verderop in dit hoofdstuk om te controleren
welke zone de melding veroorzaakt heeft. Het systeem zal de informatie opslaan in het
geheugen en de 4 of 5 chirps weergeven, iedere keer dat u het alarm uitschakelt. De
melding wordt gewist zodra u het contactslot AAN zet.
Diagnose tabel (In- en Uitschakelen)
13
Actie
Chirps
Beschrijving
Inschakelen
1
Systeem normaal
ingeschakeld
Inschakelen
1 – 3 sec – 1
Systeem ingeschakeld
met genegeerde zone
Uitschakelen
2
Systeem normaal
uitgeschakeld
Uitschakelen
4
Systeem uitgeschakeld
met alarmmelding
tijdens afwezigheid
Uitschakelen
5
Systeem uitgeschakeld
met genegeerde zone
Viper 460XV Gebruikershandleiding
Zone tabel (aantal knippers van de LED)
Het nummer van de zone is het aantal keer dat de LED knippert. Dit identificeert de zone
die de alarmmelding veroorzaakt heeft. De standaard zones zijn hieronder weergegeven.
Tevens kunt u andere optionele sensoren of schakelaars hier noteren die ook door uw
dealer zijn geïnstalleerd.
Zone
(# Led knippers)
Omschrijving
1
Achterklep open
2
Ultrasoon sensor
3
Portier open
4
Optionele sensors #1
5
Contact “AAN / UIT”
6
Motorkap open
7
Optionele sensors #2
Opties geïnstalleerd
Zone diagnose verder verklaard
Waarschuwing chirps die tijdens uw afwezigheid worden weergegeven, worden niet in het
geheugen bewaard. Als u een bypass waarschuwing hoort bij het inschakelen van het
systeem, of een waarschuwing bij het uitschakelen van het systeem dient u de LED van
het systeem te controleren. Geactiveerde zones of schakelaars worden weergegeven via
het aantal knippers van de LED (zie bovenstaande tabel).
Voorbeeld:
Als zone 3 is geactiveerd tijdens uw afwezigheid, zal het LED 3 keer knipperen met
een pauze van 2 seconden. Hierna blijft de LED 3 keer knipperen, totdat het
contactslot wordt AAN gezet.
Opmerking: Het systeem slaat de laatste zes alarmmeldingen op in het
geheugen. Indien er een alarmmelding is geweest, maar de LED geeft dit niet
meer weer (contactslot heeft AAN gestaan), kan de installateur van het systeem
alsnog de laatste zes meldingen uitlezen.
Anti Code Grabbing (ACG)
Dit systeem bevat de Anti Code Grabbing (ACG) technologie, handzender code encryptie.
Dit betekent dat ontvanger en de handzender elk gebruik maken van een wiskundige
formule, genaamd “algoritme” om hun code elke keer te versleutelen, als de handzender
wordt gebruikt. Deze techniek is ontwikkeld om nog meer veiligheid aan het systeem toe
te voegen. Het systeem “weet” wat de volgende code zou moeten zijn, en zorgt ervoor
dat de codes synchroon blijven lopen, zelfs als de handzender buiten bereik van het
systeem wordt gebruikt. Indien de handzender vele keren buiten bereik bedient wordt, of
als de batterij is verwijderd, kan het gebeuren dat de code niet meer synchroon loopt, en
kan het systeem niet meer bediend worden. Dit kunt u oplossen door simpelweg een
knop van de handzender te drukken, binnen bereik van het
aantal keer op de
systeem. De code zal automatisch opnieuw gesynchroniseerd worden.
Viper 460XV Gebruikershandleiding
14
Hoge frequentie handzenders
Uw systeem verzendt en ontvangt signalen en berichten op 433 Megahertz. Uw
handzenders zijn miniatuur radio zenders. KPN eist dat deze handzenders werken op 433
Megahertz. Dit zorgt voor een helder spectrum met minder storingen en een stabieler
signaal.
Smart Power Up II
Deze functie zorgt ervoor dat de huidige staat van het alarmsysteem wordt opgeslagen in
het geheugen van het systeem.
Indien de spanning van het systeem wegvalt en later weer hersteld wordt, zal het
systeem in de vorige staat terugkeren zoals opgeslagen in het geheugen. Dit betekent
dat wanneer het systeem in Valet Modus staat en de accu ontkoppeld wordt (bijv. voor
onderhoud aan het voertuig) dan zal het systeem de Valet modus opslaan in zijn
geheugen en zodra de accu daarna weer aangesloten wordt, zal het systeem terugkeren
naar de Valet modus. Dit is van toepassing op elke staat van het alarmsysteem inclusief:
In- en Uitgeschakelde beveiliging en Valet modus.
Energie besparende modus
Het systeem zal automatisch in de energie besparende modus gaan wanneer het systeem
ingeschakeld is, of in de Valet modus staat. Dit gebeurd indien er een bepaalde tijd geen
acties zijn uitgevoerd. Dit verlaagt de energie aanspraak op de accu van het voertuig, en
zorgt ervoor dat deze niet onnodig belast wordt. De energie besparende modus wordt
ingeschakeld in de volgende gevallen:
•
Alarmsysteem ingeschakeld: Als het systeem 24 uur ingeschakeld is, zal de LED
op halve snelheid gaan knipperen om minder energie van de accu te verbruiken.
•
Valet modus ingeschakeld: Wanneer het systeem in de Valet modus staat zal de
LED constant blijven branden. Indien het voertuig minimaal 1 uur niet wordt
gebruikt en het contactslot “UIT” staat, zal de LED uitgaan.
Programmeerbare mogelijkheden
Programmeerbare mogelijkheden bepalen hoe uw systeem werkt tijdens normaal
gebruik. Hierbij zijn geen, of weinig, extra onderdelen nodig. In sommige gevallen is er
extra installatie vereist en kunnen er extra kosten worden berekend.
Hieronder volgt een lijst met programmeerbare mogelijkheden. De dikgedrukte
mogelijkheden zijn standaard geprogrammeerd.
15
•
Actief inschakelen (alleen met de handzender) of passief inschakelen
(automatisch inschakelen, 30 seconden nadat het laatste portier is gesloten).
•
In- en uitschakel chirps van de sirene, AAN of UIT.
•
Automatische CPV vergrendeling via het contactslot, AAN of UIT.
Als deze functie ingeschakeld is zullen de portieren, na 3 seconden, automatisch
vergrendeld worden als de portieren gesloten zijn. Indien het contactslot AAN
staat, terwijl er nog een portier open staat, zal deze functie ingeschakeld worden.
•
Automatische CPV ontgrendeling via het contactslot, AAN of UIT.
Als deze functie ingeschakeld is zullen de portieren automatisch ontgrendeld
worden als het contactslot UIT gezet wordt.
Viper 460XV Gebruikershandleiding
•
Passieve CPV vergrendeling of actieve CPV vergrendeling. Passieve CPV
vergrendeling zorgt ervoor dat de deuren automatisch vergrendeld worden, als
het alarm passief wordt ingeschakeld (na een countdown van 30 seconden).
Passief inschakelen moet AAN geprogrammeerd zijn, anders zal deze functie niet
werken.
•
Geforceerde passieve inschakeling, AAN of UIT.
Indien het systeem geprogrammeerd is zodat het passief zal inschakelen en de
geforceerde passieve inschakeling geprogrammeerd is, zal het systeem na 1 uur
automatisch inschakelen, zelfs als een beveiligde zone nog open staat. Deze
functie zorgt ervoor dat het systeem inschakelt indien er bijvoorbeeld nog een
portier open staat. Geforceerde passieve inschakeling garandeert dat het systeem
te allen tijde inschakelt.
•
PIN code wijzigen: uw 4-cijferige PIN code staat op de achterzijde van de
Engelstalige gebruikershandleiding van het systeem. Indien u deze wilt wijzigen
dient u contact op te nemen met de installateur van het systeem.
•
Sirene chirp volume: het volume van de meer-tonige noodstroom sirene kan
ingesteld worden. Het volume kan op volledig volume of 6DB zachter worden
ingesteld.
Programmeerbare mogelijkheden voor de installateur
De installateur van het systeem kan de onderstaande mogelijkheden naar wens
programmeren:
•
Comfort sluiting: De ramen van het voertuig zullen automatisch gesloten worden
als het systeem wordt ingeschakeld.
•
Dual sensor alarm: Indien geprogrammeerd zal er alleen een alarm plaatsvinden
als zowel een ingebouwde sensor, als een optionele sensor binnen 1 seconden van
elkaar geactiveerd worden.
•
Geforceerde passieve inschakeling: Indien passieve inschakeling AAN staat, en er
nog een beveiligde ingang open staat, zal het systeem automatisch na 1 uur
inschakelen.
•
Sirene dempen bij alarm: Indien het alarm geactiveerd wordt, kan de sirene met
de handzender gedempt worden. Hierdoor wordt het alarm niet uitgeschakeld,
maar zal alleen de sirene gedempt worden.
•
Op afstand starten notificatie: Indien de 561T “op afstand starten” module is
geïnstalleerd en geprogrammeerd op kanaal 3 van de optionele LCD handzender,
zal er een notificatie op deze handzender verschijnen als het voertuig op afstand
wordt gestart.
•
Constante accessoire voeding: Deze output van het alarmsysteem kan
aangesloten worden op accessoires van het voertuig, zoals een autoradio. Nadat
het contactslot wordt UIT gezet, blijft er een constante voeding totdat het portier
wordt geopend en gesloten.
Viper 460XV Gebruikershandleiding
16
Ultrasoon sensoren
Het systeem bevat twee Ultrasoon sensoren, die meestal naar achteren gericht
gemonteerd worden in de beide A-stijlen van het voertuig. Deze sensoren detecteren
beweging in het voertuig d.m.v. luchtverplaatsing. Ze activeren het alarm als iemand
zich ongeoorloofd toegang verschaft tot uw voertuig. Zorg er altijd voor dat de ramen
van het voertuig gesloten zijn, om valse alarmmeldingen te voorkomen.
Opmerking: Om de gevoeligheid van de sensoren aan te passen, dient u contact
op te nemen met de installateur van het systeem.
Extra uitbreidingen
Onderstaand treft u een lijst aan met een aantal van de uitbreidingen en opties die
beschikbaar zijn. Neem contact op met uw dealer voor een complete lijst van alle
beschikbare opties voor uw alarmsysteem.
506T Glasbreuksensor
Metaal op glas, en brekend glas hebben
elk een specifiek akoestisch geluid.
De 506T glasbreuksensor maakt gebruik van een microfoon
om deze geluiden te registreren, en zal deze analyseren
m.b.v. akoestische software om te bepalen of het glas
geraakt is.
508D Radar sensor
De 508D radar sensor creëert een onzichtbaar veld om uw
voertuig heen, dat in staat is bewegingen in de directe
omgeving van het voertuig te detecteren. Indien de sensor
beweging detecteert zal een waarschuwing, via een sirene
chirp worden weergegeven.
545T NiteLight
De 545T NiteLight module zal automatisch uw verlichting
inschakelen wanneer het donker wordt. Tevens zal de 545T
altijd de verlichting inschakelen wanneer de ruitenwissers
worden aangezet. Er kan tevens een vrij kanaal van de
handzender gebruikt worden om de verlichting gedurende
een vooraf ingestelde periode aan te zetten. Handig indien
u in een donkere straat geparkeerd staat, en van uw voertuig
weggaat, of juist naartoe loopt.
17
Viper 460XV Gebruikershandleiding
522T Kofferbak opener
De accessoire knop van de handzender kan een ontgrendel
signaal sturen voor de kofferbak (een extra relais kan
hiervoor noodzakelijk zijn). Indien de kofferbak opener
vanaf de fabriek niet elektrisch werkt, dan kan de 522T
kofferbak opener vaak worden toegevoegd.
529T of 530T Raamsluitmodules
De ramen elektronisch en automatisch bedienen,
Kan gedaan worden m.b.v. de 529T en 530T.
561T Op afstand starten module
Voor het ultieme gebruikersgemak is er de
561T module. Deze module kan het voertuig
op afstand starten, motor elektronica registreren
en de airconditioning of climate control bedienen
met een druk op de knop.
507T Hellingshoek sensor
Deze sensor detecteert iedere poging de
wielen / banden te verwijderen of dat het voertuig
wordt weggesleept. Deze sensor leert zichzelf automatisch
de oorspronkelijke stand in van het voertuig, zowel
horizontaal als verticaal, wanneer deze wordt
geparkeerd.
Viper 460XV Gebruikershandleiding
18
Uitleg gebruikte woorden/termen
Controle unit: Het “brein” van uw alarmsysteem. Normaliter verborgen onder het
dashboard gedeelte van het voertuig. Hier bevindt de microprocessor zich die uw
voertuig screent en controleert alle systeem functies.
Input: Een verbinding die aan het alarmsysteem is gekoppeld. Een verbinding kan
worden gemaakt door een sensor, schakelknop of door een bestaand systeem in het
voertuig, b.v. contactslot of knipperlichten.
LED: Een lampje ergens in het voertuig ingebouwd. Het wordt gebruikt om de status van
uw alarmsysteem weer te geven. Het wordt ook gebruikt om inschakelingen en fouten in
het alarmsysteem of sensoren te rapporteren.
Sirene: Een geluid producerend apparaat, normaliter geïnstalleerd in het motorgedeelte
van het voertuig. Het is verantwoordelijk voor de chirps die u hoort, en ook de tonen die
u hoort wanneer het alarmsysteem wordt geactiveerd.
Transmitter: Handzender die de verschillende functies van het alarmsysteem bedient.
Trigger of Triggered Sequence: Dit is wat er gebeurt wanneer het alarm afgaat of
meldingen geeft van een “open groep”.
Valet schakelaar: Een kleine drukknop ergens in het voertuig ingebouwd. Het wordt
gebruikt om het alarm uit te schakelen (wanneer een handzender is verloren of
beschadigd), of om in/uit Valet mode (garage / service) te gaan. Of om programmeer
functies te veranderen.
Zone: Een zone is een aparte input dat het alarmsysteem herkent als uniek.
Elke input naar het systeem is aangesloten op een bepaalde zone. Twee of meer inputs
delen vaak dezelfde zone.
19
Viper 460XV Gebruikershandleiding
Onderhoud
Clifford Electronics Benelux B.V. adviseert dat u terug gaat naar uw erkende Clifford
dealer om uw alarmsysteem te laten controleren op het correct functioneren. De eerste
controle is één jaar na de installatie datum en hierna jaarlijks.
Opmerking: Voor de jaarlijkse controle kan een kleine vergoeding
worden berekend.
Dealer stempel
1 jaar controle
Handtekening
Datum
Dealer stempel
3 jaar controle
Handtekening
Datum
Dealer stempel
5 jaar controle
Handtekening
Datum
Dealer stempel
2 jaar controle
Handtekening
Datum
Dealer stempel
4 jaar controle
Handtekening
Datum
Dealer stempel
6 jaar controle
Handtekening
Datum
Clifford Electronics Benelux BV
Airport Business Park
Madridstraat 41-43 1175 RK Lijnden
Tel: +31 (0)20 4040 919 Fax: +31 (0)20 4040 948
Email: info@clifford.nl Website: www.clifford.nl
Viper 460XV Gebruikershandleiding
20
Download PDF

advertising