Cloer | 7579 | CLO7579 Elektrine kavamale - UAB Krinona

APLINKAI DRAUGIŠKAS PRIETAISO PERDIRBIMAS
Savo prietaisams naudojame aplinkai draugiškas pakuotes. Prašome tinkamai perdirbti popierines ir
plastikines pakuotės dalis.
Elektrinė kavamalė
Mod. 7579
DĖMESIO: elektrinių prietaisų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.
Elektriniuose prietaisuose yra naudingų perdirbamų medžiagų. Kai prietaisas nebebus
tinkamas naudoti, prašome pristatyti jį į tinkamą perdirbimo punktą. Susisiekite su vietine atliekų
tvarkymo įmone dėl papildomos informacijos.
APTARNAVIMO CENTRAS
Jei Jūsų įsigytas prietaisas turi defektų ar imtų blogai veikti, prašome susisiekti su autorizuotu
techninės priežiūros centru.
Cloer elektriniai prietaisai atitinka dabartinius ES reglamentus ir saugumo direktyvas.
Naudojimo instrukcijos
Mielas pirkėjau,
sveikiname įsigijus Cloer kavamalę. Nuo šiol galėsite mėgautis iš šviežiai maltų kavos pupelių
paruošta kava.
Tikimės, kad jums patiks naujoji kavamalė.
GARANTIJA IR SĄLYGOS
Cloer užtikrina ribotą gamintojo garantiją. Jei prietaisas naudojamas tinkamai ir pagal instrukcijas,
mes įsipareigojame pakeisti prietaisą nauju, jei bus pastebėti gamybiniai defektai. Remontas bus
atliekamas pakeičiant ar pataisant blogas prietaiso dalis, kurios taps Cloer nuosavybe.
Garantinis periodas yra 2 metai, pradedami skaičiuoti nuo prietaiso įsigijimo datos.
Jei jums kyla klausimų dėl produkto, susisiekite su Cloer importuotoju Lietuvoje. Adresas ir telefono
numeris pateikti mūsų internetiniame puslapyje www.cloer.de.
Garantiją patvirtina originalus pirkimo kvitas, kuriame nurodyta pirkimo data ir prekybos vietos
adresas. Be šių duomenų prietaiso taisymas bus atliekamas Jūsų sąskaita be išankstinio perspėjimo.
Garantija nepadengia žalos, atsiradusios dėl:
Netinkamo naudojimo.
Natūralaus susidėvėjimo.
Išorinių veiksnių (pažeidimų po transportavimo, karščio, kratymo, smūgių ir t.t).
Netinkamų priedų naudojimo.
Garantija bus atšaukta, jei:
Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams.
Buvo išardytas ar pakeistas be sutikimo.
Atliktas nekvalifikuotas taisymas.
PAGRINDINIAI SAUGUMO NURODYMAI
•
Garantija taip pat netaikoma susidėvinčioms dalims.
UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt
•
•
•
Šis elektrinis prietaisas skirtas tik naudojimui namuose. Jį naudoti galite:
darbuotojų virtuvėlėse parduotuvėse, biuruose ir kt.,
sodo nameliuose,
viešbučiuose, moteliuose.
Patikėkite Cloer produktų remontą autorizuotiems Cloer centrams arba kitiems Cloer
atstovams. Mėgėjiški bandymai suremontuoti prietaisą gali kelti didelį pavojų vartotojui. Tokiu
atveju, garantinis aptarnavimas nebus taikomas.
Produktus junkite tik į standartinius elektros lizdus. Įsitikinkite, kad tinklo įtampa Jūsų
namuose sutampa su ant produkto nurodyta reikalaujama įtampa.
Kištuką iš elektros lizdo ištraukite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
defekto atveju,
jei prietaisas nėra naudojamas ilgesnį laiką,
prieš valymą.
Traukite kištuką, o ne laidą.
Neįtempkite laido pernelyg stipriai, nes prietaisas gali nukristi.
Netraukite laido per aštrius kampus.
Neneškite prietaiso laikydami už jo laido ir saugokite nuo karščio (viryklės paviršiaus / atviros
ugnies).
Vaikai nesuvokia pavojaus, kuris gali kilti netinkamai naudojant elektrinius prietaisus. Nepalikite
vaikų be priežiūros, kad jie neimtų žaisti su prietaisu.
Šis prietaisas negali būti naudojamas asmenų su sutrikusiais fiziniais, sensoriniais ar protiniais
gabumais (įskaitant vaikus), arba tų asmenų, kuriems trūksta žinių juo naudotis, nebent jie
prižiūrimi ir vadovaujami atsakingo asmens.
Saugokite savo įsigytą prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.)
Prieš valydami ar padėdami prietaisą į vietą palaukite, kol jis visiškai atvės.
Šis aparatas nėra pritaikytas valdyti per atstumą ir negali būti išjungtas su išoriniu laikmačiu.
PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir lipdukus, išskyrus lentelę apie elektros įtampą.
Prietaisą padėkite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus.
PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
•
•
•
•
Atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
Nerūdijančio plieno indą, peiliukus ir dangtelį nuvalykite drėgna šluoste.
DĖMESIO: peiliukai yra labai aštrūs: būkite atsargūs.
Leiskite prietaiso dalims visiškai išdžiūti.
SAUGUMO NURODYMAI
•
•
Prietaisas skirtas tik kavos pupelių malimui. Į jį nepilkite jokių kitų produktų (riešutų ir pan.).
Prietaiso talpa yra 50 g. Nepilkite daugiau pupelių nei leidžiama.
NAUDOJIMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite dangtelį sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę ir į nerūdijančio plieno indą pripilkite
kavos pupelių (ne daugiau kaip 50 g). Uždėkite dangtelį ir pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi.
Svarbu: kavos malūnėlis pradeda veikti tuomet, kai ant dangtelio esantis mygtukas įspaudžia po
dangteliu esantį mažą jungiklį. Niekada neįspauskite šio jungikliu kitais objektais. Patikrinkite,
ar dangtelis gerai uždėtas ant prietaiso. Į elektros lizdą įjunkite kištuką.
Suimkite prietaisą viena ranka ir paspauskite mygtuką
Kai pasieksite norimą kavos rupumą, atleiskite mygtuką.
Svarbu: nenuimkite dangtelio, kol peiliukai nenustos suktis. Galite susižeisti!
Svarbu: vienu metu prietaisą galima naudoti tik 30 sekundžių.
Patikrinkite, kiek laiko turite malti pupeles, kad pasiektumėte norimą kavos rupumą.
Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Nuimkite dangtelį pasukdami priešinga laikrodžio rodyklės kryptimi ir jį nuimkite. Išpilkite
maltą kavą.
Po trijų malimo ciklų leiskite prietaisui atvėsti. Kitu atveju, jis gali perkaisti. Nenaudokite
•
prietaiso per ilgai. Perkaitęs prietaisas gali išsijungti savaime. Leiskite jam atvėsti.
Palaukite 10-20 minutčių ir vėl naudokite prietaisą.
VALYMAS
•
•
•
•
•
•
Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitokį skystį.
Niekada neplaukite prietaiso indaplovėje.
Dangtelį plaukite muiluotu vandeniu, perskalaukite ir leiskite gerai išdžiūti.
Drėgna šluoste nuvalykite peiliukus, nerūdijančio plieno indą ir prietaiso išorę.
Nenaudokite agresyvių, paviršių braižančių valymo priemonių.
Download PDF

advertising