Zanussi ZCOF637X Instruction manual

Zanussi ZCOF637X Instruction manual
137
ESPRESSOBAR
MACHINE À CAFÉ
MACCHINA DA CAFFÈ
COFFEE MACHINE
ESPRESSOMASCHINE
MÁQUINA DE CAFÉ ESPRESSO
MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO
ZCOF 637 X
,
The world’’ s No. 1 choice.
,
The Electrolux Group is the world’ s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 milion
Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold
each year to a value of approx. USD 14 bilion in more than 150 countries around the world.
GEBRUIKS-EN INSTALLATIE-AANWIJZING
MANUEL D'INSTRUCTION ET D'INSTALLATION
LIBRETTO ISTRUZIONI E INSTALLAZIONE
INSTRUCTION MANUAL AND INSTALLATION
BEDIENUNGSHANDBUCH UND INSTALLATION
INSTRUCCIONES PARA EL USO E INSTALACIÓN
INSTRUCÇÕES DE UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO
NEDERLANDS
2
FRANCAIS
19
ITALIANO
37
ENGLISH
53
DEUTSCH
71
ESPAÑOL 88
NEDERLANDS
INSTALLATIE EN ONDERHOUD
VOOR UW VEILIGHEID
•
Dit nieuwe apparaat is makkelijk te
bedienen.
Het is echter belangrijk dat u
deze gebruiksaanwijzing aandachtig
leest, voordat u het apparaat installeert
of voor de eerste keer gaat gebruiken.
Zo krijgt u de beste resultaten,
voorkomt u foutieve bediening en kunt
u het apparaat veilig en met respect
voor het milieu gebruiken.
TIJDENS HET GEBRUIK
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat mag alleen door volwassenen worden
gebruikt. Zorg ervoor dat kinderen de
bedieningselementen niet aanraken of met het
apparaat spelen.
Het is gevaarlijk om de eigenschappen van dit
product te veranderen of te proberen te veranderen.
Houd het apparaat altijd schoon.
De buitenkant van het apparaat wordt tijdens het
gebruik heet en blijft ook na het uitschakelen nog
een bepaalde tijd heet. Houd kinderen uit de
buurt van het apparaat totdat het is afgekoeld.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat gaat
schoonmaken.
Probeer nooit zelf reparatiewerkzaamheden uit
te voeren. Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Als u
in dit boekje geen oplossing
vindt voor verhelpen van een storing, neem dan
contact op met onze service-afdeling. Reparaties
aan elektrische apparaten mogen alleen door
vakmensen worden uitgevoerd. Vraag altijd om
originele onderdelen.
1
•
•
Dit apparaat mag alleen door een erkend
elektro-installateur geïnstalleerd worden.
Voordat er werkzaamheden aan het
apparaat worden verricht, moet de stekker
uit het stopcontact worden gehaald.
Pak het apparaat uit, controleer het op
beschadigingen en controleer of het
aansluitsnoer in perfecte staat verkeert.
Neem in geval van beschadiging contact
op met uw leverancier en neem het
apparaat niet in gebruik.
De
fabrikant
wijst
iedere
verantwoordelijkheid af indien deze
voorschriften niet zijn opgevolgd.
MILIEUBESCHERMING
VERPAKKING
• Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en kan worden hergebruikt.
Help het milieu te beschermen door de
verpakking op de juiste wijze te
verwerken. Informeer bij uw gemeente
naar
de
mogelijkheden
voor
afvalverwerking in uw woonplaats.
AFGEDANKT APPARAAT
• Als u het apparaat afdankt, gooi het dan
niet zomaar weg.
• Informeer bij de gemeente naar de
afvalverwerkingsmogelijkheden in uw
woonplaats.
•
Maak het apparaat onbruikbaar voordat u het
wegdoet: trek de stekker uit het stopcontact en
knip het aansluitnoer eraf.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u nog eens
iets kunt nalezen. Geef het boekje door aan een
eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
2
INHOUDSOPGAVE
VOOR DE GEBRUIKER
VOOR DE INSTALLATEUR
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
PAG. 5
VOOR HET IN GEBRUIK NEMEN
PAG. 6
KOFFIE MAKEN
PAG. 7
HEET WATER
PAG. 8
STOOM
PAG. 8
RECEPTEN
PAG. 8
REINIGING EN ONDERHOUD
PAG. 9
STORINGEN
PAG. 10
SERVICE EN ONDERDELEN
PAG. 10
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE
VOOR DE BENELUX
TECHNISCHE GEGEVENS
PAG. 13
INSTALLATIE
PAG. 13
WATERTOEVOER
PAG. 16
ELEKTRISCHE AANSLUITING
PAG. 17
MONTAGE MET LADE ZDRA 600 X
PAG. 18
EC
BT 73/26
§
PAG. 10
3
Dit apparaat voldoet aan de richtlijn
m.b.t. elektrische veiligheid EN 60335-1
(augustus 1995 - Veiligheid van
elektrische apparaten voor huishoudelijk
gebruik en vergelijkbaar gebruik Algemene Richtlijnen) en EN 60335-2-15
(april 1996 - Speciale richtlijnen voor
apparaten om vloeistof te verhitten).
§ EMC-richtlijn 89/336 m.b.t. de volgende
richtlijnen:
- 55014-1
- 55014-2
- 61000-3-2
- 61000-3-3
BESCHRIJVING VAN
HET APPARAAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Stoomknop
Knop voor instellen van de maalgraad
Aan-toets
Koffie-toets
Heetwater-toets
Stoom-toets
Licht-toets
Oranje indicatielampje “aan”
Rood indicatielampje “watertempera
tuur”
10. Groen indicatielapje “koffie”
11. Groen indicatielapje “water”
12. Groen indicatielapje “stoom”
13. Groen indicaielapje “licht aan”
14. Groen indicatielapje “koffie-uitloop”
15. Filterhouderring
16. Stoompijpje
17. Koffiepers
18. Maal-toets
19. Koffie-uitloop
20. Filterhouder
21. Filter voor één kop
22. Filter voor twee koppen
23. Maatschepje
24. Vergrendeling
25. Druppelbak
26. Koffiebonenhouder
27. Waterreservoir
28. Lade (extra)
29. Blokkeringbeugel machine
4
•
VOOR HET IN GEBRUIK
NEMEN
WATERRESERVOIR VULLEN
•
•
•
•
•
-
-
Open de vergrendeling (24) m.b.v. de meegeleverde
sleutel.
Trek het apparaat op de telescopische geleiders uit
de kast.
Vul het waterreservoir (27) dat zich links in het
apparaat bevindt met ca. 3 liter water.
Druk het apparaat terug in de kast en zet het vast
met de vergrendeling.
Waterhardheid:
Controleer, voordat u het waterreservoir gaat
vullen, of het Brita filter op z'n plek zit (zie
hoofdstuk "Watertoevoer").
Als het apparaat lange tijd niet is gebruikt, kunt u
het water in het reservoir beter verversen en de
boiler leeg laten lopen door de koffie-toets (4)
herhaaldelijk in te drukken.
HOEVEELHEID GEMALEN
KOFFIE INSTELLEN
•
•
KOFFIEBONENHOUDER VULLEN
•
•
•
•
•
Open de vergrendeling (24) m.b.v. de meegeleverde
sleutel.
Trek het apparaat op de telescopische geleiders uit
de kast.
Vul de koffiebonenhouder (26) die zich rechts in
het apparaat bevindt met ca. 200 gram koffiebonen.
Druk het apparaat terug in de kast en zet het vast
met de vergrendeling.
Let op: de koffiebonenhouder kan niet gevuld
worden met reeds gemalen koffie
•
Het apparaat is in de fabriek ingesteld op de
ideale maalgraad.
5
Het apparaat is in de fabriek ingesteld
op de ideale hoeveelheid gemalen koffie
voor een kop espresso.
U kunt de hoeveelheid gemalen koffie
echter als volgt verhogen of verlagen:
zet de filterhouder (20) met het filter voor
één kop (21) onder de uitloop (19) en druk
voorzichtig op de maal-toets (18), houd de
knop even ingedrukt. Na ca. 10 seconden
begint het apparaat te malen. Als de
gewenste hoeveelheid bereikt is
(aanbevolen hoeveelheid 7 gram komt
overeen met 6 seconden malen), laat u de
toets (18) los en de hoeveelheid is
automatisch ingesteld.
APPARAAT VOORBEREIDEN
•
•
•
•
MAALGRAAD INSTELLEN
De maalgraad kan echter met de knop (2)
anders worden ingesteld. Draai de knop
rechtsom voor een fijnere maalgraad en
sterkere koffie. Draai de knop linksom
voor een grovere maalgraad en slappere
koffie.
Schakel het apparaat in door de aan-toets
(3) in te drukken. Het oranje
indicatielampje (8) gaat branden als teken
dat het apparaat is ingeschakeld.
Draai de stoomknop (1) linksom.
Druk de heetwater-toets (5) in en wacht tot
alle lucht in de boiler uit het stoompijpje
(16) is gekomen en er water uit begint te
komen.
Tegelijk gaat het rode indicatielampje (9)
branden als teken dat het water in de boiler
wordt verhit. Als het rode indicatielampje
uitgaat, heeft het water de gewenste
temperatuur bereikt.
•
Doe de stoomknop dicht (1) en laat de heetwatertoets (5) los.
TOEBEHOREN
•
•
-
•
•
De koffiemaker wordt geleverd met een filterhouder
(20) voor filters voor één kop (21) en filters voor
twee koppen (22). Als u speciale servings gebruikt,
gebruik dan het filter voor één kop.
Een maatschepje (23) voor het doseren van gemalen
koffie (ca. 7,2 gram) is meegeleverd.
EXTRA ACCESSORIES
•
•
als extra is een nuttig uitgeruste lade met
roestvrijstalen voorkant bij geleverd, model ZDRA
600 X.
Binnenin is deze onderverdeeld in verschillende
vakken voor een praktisch gebruik:
een ruim vak voor de kopjes en bordjes
een bakje voor het koffiedrab
een vak voor de accessoires die bij het apparaat
geleverd worden (filters, maatje)
een dienblad
Zie bladzijde 17voor de afmetingen.
KOFFIE MAKEN
•
KOFFIE MAKEN MET SPECIALE
SERVINGS
(E.S.E. systeem)
•
•
•
•
KOFFIE MAKEN MET KOFFIEBONEN
•
•
•
Zet de filterhouder (20) onder de uitloop (19) en
druk voorzichtig de maal-toets (18) in. Nu wordt
automatisch de juiste hoeveelheid koffie voor één
kop geleverd. Voor twee koppen herhaalt u de
handeling.
Druk de gemalen koffie met de koffiepers (17) aan.
Zet de filterhouder (20) op de ring (15) en laat hem
op z'n plaats klikken: beweeg de greep van de
filterhouder van links naar rechts.
6
Zet één of twee kopjes onder het pijpje van
de filterhouder.
Als het rode indicatielampje voor
watertemperatuur (9) uitgaat, druk dan de
koffie-toets (4) in.
Zodra u de gewenste hoeveelheid koffie
hebt, drukt u de koffie-toets (4) nogmaals
in om te stoppen.
Neem de filterhouder uit de ring en gooi
het koffiedik weg.
•
•
•
•
E.S.E. staat voor Easy Serving Espresso en
is de internationale maatstaf voor het
maken van koffie m.b.v. speciale servings
(wegwerp dosering gebrande koffie voor
één kop koffie ) en een daartoe geschikt
koffiezetapparaat. Het E.S.E. systeem is
eenvoudig, handig en ecologisch. Ten
slotte is het een schoon systeem omdat de
speciale verpakking morsen voorkomt en
na gebruik makkelijk verwijderd en
weggegooid kan worden.
Het apparaat is zo ontworpen, dat het
gebruikt kan worden voor gemalen koffie
of servings
Plaats de serving in de filterhouder (20).
Zet de filterhouder (20) op de ring (15) en
laat hem op z'n plaats klikken: beweeg de
greep van de filterhouder van links naar
rechts.
Zet een kopje onder het pijpje van de
filterhouder.
Als het rode indicatielampje voor
watertemperatuur (9) uitgaat, druk dan de
koffie-toets (4) in.
Zodra u de gewenste hoeveelheid koffie
hebt, drukt u de koffie-toets (4) nogmaals
in om te stoppen.
Neem de filterhouder uit de ring en gooi de
gebruikte serving weg.
•
TIPS OM EEN HEERLIJK KOPJE
ESPRESSO TE MAKEN
•
•
•
•
•
•
•
Voor het maken van een goede espresso zijn is een
schoon apparaat en de juiste temperatuur
noodzakelijk.
Zorg ervoor dat het filter, de filterhouder en de
filterhouderring altijd perfect schoon zijn.
Laat, tenzij u voor een langere periode weg bent,
het apparaat ingeschakeld en de filterhouder in de
ring zodat hij heet blijft.
Verwarm de kopjes door ze met heet water te vullen
(druk de koffie-toets in). Daardoor wordt ook de
boiler geleegd en de filterhouder verwarmd.
Als u het apparaat niet meer gebruikt, maak dan de
filterhouder schoon door het apparaat zonder koffie
te laten doorlopen. Hierdoor worden eventuele
resten verwijderd die de volgende keer de smaak
van de koffie zouden kunnen aantasten.
Voor een uitstekende espresso laat u het apparaat
20-25 seconden doorlopen. De benodigde tijd hangt
af van de maalgraad, de hoeveelheid koffie en hoe
stevig de koffie is aangedrukt. Het apparaat is in de
fabriek op de juiste wijze ingesteld. Indien nodig,
kunt u de maalgraad en de hoeveelheid gemalen
koffie aanpassen (zie hoofdstuk "Voor het in
gebruik nemen").
HEET WATER
•
•
•
WAARSCHUWING
Bij het niet dichtdraaien van de stoomknop (1) zal bij
een eerst volgend gebruik van het apparaat heet
water uit het stoompijpje komen.
RECEPTEN
ITALIAANSE CAPPUCCINO
Dit is een normale espresso met opgeschuimde
melk die de koffie een milde smaak en een
lekker schuimlaagje geeft. In een grote kop
serveren.
Doe koude melk in een grote beker en verhit
deze m.b.v. het stoompijpje. Voeg alleen het
schuim aan de espresso toe: houd de beker
schuin en beweeg hem heen en weer tijdens
het gieten of gebruik een lepel om het schuim
van de melk te scheppen.
Strooi ten slotte wat cacaopoeder op de
cappuccino.
WEENSE CAPPUCCINO
Zet de kop onder het stoompijpje (16).
Draai de stoomknop (1) linksom.
Druk de heetwater-toets (5) in. Laat de toets los als
u de gewenste hoeveelheid heet water hebt en doe
de stoomknop (1) dicht.
STOOM
•
•
Houd de stoom-toets (6) ingedrukt en
wacht tot het rode indicatielampje (9)
uitgaat.
Zet de beker onder het stoompijpje en
draai de stoomknop (1) langzaam linksom.
Als u klaar bent, doet u de stoomknop (1)
dicht en drukt u de stoom-toets (6) in.
Stoom wordt gebruikt om cappuccino te maken (zie
hoofdstuk "Recepten").
7
Dit recept is gebaseerd op is een eeuwenoude
Oostenrijkse traditie.
Maak een "lange" espresso door het apparaat
langer dan gewoonlijk te laten lopen (30-35
seconden), voeg hete melk en daarna slagroom
toe. Serveren in een middelgrote kop
(ongeveer tussen espresso- en cappuccinokop).
Versieren met chocoladevlokken.
KOUDE ESPRESSOSHAKE
BUITENKANT
Schuimig en bijzonder verfrissend, een lekker drankje
voor warme dagen. Maak een espresso, voeg suiker en
grote ijsblokjes toe en giet het geheel in een
cocktailshaker. Schud een paar seconden.
Serveren in een glas.
IRISH COFFEE
•
•
•
Een drankje dat energie geeft.
Verwarm een groot glas en vermeng acht delen hete
koffie met één deel whisky en bruine suiker.
Giet voorzichtig vers geklopte room over de achterkant
van een lepel zodat de room op de koffie blijft drijven.
Het resultaat is een laagje koude witte room bovenop
de hete donkere koffie.
MEXICAANSE KOFFIE
DRUPPELBAK
•
•
Pittig en exotisch.
Vermeng een portie room, een halve theelepel kaneel,
een snufje nootmuskaat en suiker in een kleine kop en
klop tot het schuimig is.
Doe een theelepel chocoladesaus, een snufje kaneel,
koffie en de room in een middelgrote kop en schep alle
ingrediënten door elkaar.
Versieren met een lepel room.
Breng in een pan 2 koppen espresso, ¾ kop room en ½
kop suiker aan de kook.
Laat het afkoelen en zet het dan 4-5 uur in de
diepvriezer.
Zet het een half uur voor gebruik in de koelkast.
Serveer twee of drie bolletjes ijs in een smal glas en
versier het met mokkaboontjes.
•
•
•
8
De filters (21 en 22), de filterhouder (20)
en de filterhouderring (15) moeten altijd
schoon worden gehouden. Resten koffie
kunnen de smaak van de koffie aantasten.
Reinig de filterhouder en de filters eens in
de twee maanden in de afwasautomaat.
WATERRESERVOIR
•
REINIGING EN
ONDERHOUD
Leeg de druppelbak (25) regelmatig om te
voorkomen dat vloeistoffen overlopen en
de meubelen onder het apparaat
verontreinigen en beschadigen.
De druppelbak kan in de afwasautomaat
worden afgewassen.
FILTER / FILTERHOUDER /
FILTERHOUDERRING
•
CAPPUCCINO-IJS
Maak de buitenkant van het apparaat met
een zachte doek schoon, gebruik geen
schurende
of
agressieve
reinigingsmiddelen.
Maak stalen oppervlakken niet met
schuurmiddelen of -sponsjes schoon.
Droog het apparaat met een zachte doek
goed af.
Als u het apparaat voor een lange periode
niet hebt gebruikt, kunt u het water in het
reservoir het beste verversen en de boiler
leeg laten lopen door de koffie-toets (4)
herhaaldelijk in te drukken.
Maak het waterreservoir (27) regelmatig
schoon om kalkaanslag te verwijderen.
Het
waterreservoir
kan
in
de
afwasautomaat worden afgewassen.
•
Als u Brita ontkalkingsfilters gebruikt, raden wij u
aan het filter altijd na het bereiden van 2.000
koppen espresso of in elk geval elke twee maanden
te vervangen.
PNC ………………………….
BOILER
•
-
-
-
no.) en serienummer (Ser. no.) van het
apparaat op. Deze nummers vindt u op het
typeplaatje, dat zich op de rechter buitenkant
van het apparaat bevindt en zichtbaar is als het
apparaat open is.
Wij raden u aan de nummers hier te noteren
zodat u ze altijd bij de hand hebt.
S-nr
Net als bij ieder apparaat dat water gebruikt, is het
normaal dat zich in de boiler van het apparaat
kalkaanslag vormt. Wij raden u aan de boiler twee
maal per jaar als volgt schoon te maken:
Vul het reservoir met 1,5 liter water en voeg een
half glas azijn of citroenzuur toe.
Druk de koffie-toets herhaaldelijk in zodat de
water/azijn-oplossing geleidelijk uit het apparaat
stroomt tot het reservoir leeg is.
Herhaal deze procedure totdat er schoon water
uitkomt (zonder enig spoor van kalkaanslag).
Vul het reservoir met koud water en druk weer
herhaaldelijk de koffie-toets in om de boiler schoon
te spoelen.
Het apparaat is nu weer klaar voor het gebruik.
STORINGEN
Als het apparaat niet werkt, controleer dan:
1. of er stroomtoevoer is;
2. of het waterreservoir niet leeg is.
Voor vervangen van het aansluitsnoer of voor andere
onderhoudswerkzaamheden dient u zich altijd tot onze
service-afdeling te wenden.
SERVICE EN
ONDERDELEN
Als u een storing zelf niet kunt verhelpen, neem dan
contact op met onze service-afdeling. Geef daarbij
altijd modelaanduiding (Mod.), productnummer (Prod.
9
………………………….
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE
VOOR DE BENELUX
(B-NL en L)
Bij aanspraak op kosteloos herstel
dient het origineel van de betreffende
aankoopnota of kwitantie te worden
getoond of meegezonden.
ALGEMENE GARANTIEBEPALINGEN
1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het
op de bijbehorende koopnota vermelde
apparaat,
gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich
binnen deze periode een storing voordoet,
welke het
gevolg is van een materiaal- en/of
constructiefout, heeft de koper het recht op
kosteloos herstel.
1a
Voor
stofzuigers,
bedoeld
voor
huishoudelijk gebruik, geldt een algemene
garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn
aan directe slijtage onderhevig; deze
verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie
uitgesloten.
2 Indien binnen de garantietermijn door
Zanussi reparaties worden verricht, wordt de
oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd.
Op reparaties buiten de garantietermijn door
Zanussi verricht, en op de hierbij geleverde,
betaalde en gemonteerde onderdelen wordt 1
jaar garantie verleend.
Indien na drie maal uitvoeren van eenzelfde reparatie,
hetzelfde defect opnieuw optreedt en geen
resultaat van een opnieuw uitvoeren van een reparatie
verwacht mag worden, zal een nieuw
exemplaar of soortgelijk toestel worden aangeboden.
De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op basis van
een te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
3 Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht
voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per
definitie: wasautomaten, droogtrommelautomaten,
afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten,
ovens, fornuizen en inbouwapparaten.
3a De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor
caravankoelkasten, mits de plaats waar zichhet apparaat
bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale,
voor het autoverkeer opengestelde wegen bereikbaar is.
Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de
eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de
afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn.
4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat
zoals bedoeld onder punt 3
naar
haar
servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan
geschiedt dit transport op de door de fabrikant
vastgestelde wijze en voor rekening en risico
van de fabrikant.
5 Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten,
alsmede apparaten welke wel de betreffende
functionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist
bedoeld zijn voor gemakkelijk transport,
dienen franco aan het adres van de servicedienst
verzonden of aangeboden te worden. Binnen de
algemene garantieperiode vindt terugzending voor
rekening van de fabrikant plaats.
6 Indien een onder garantie en binnen de algemene
garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet
hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van
het apparaat plaats.
GARANTIE-UITBREIDINGEN
7 Voor koel/vries-motorcompressoren (exclusief
startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende
garantieperiode, in gelijke percentages van twintig
procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op
de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met
inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de
10
algemene garantieperiode. Na de algemene
garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloonen bijkomende materiaalkosten in rekening
gebracht.
GARANTIE-UITSLUITINGEN
8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of
vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in
de
betreffende hieraan voorafgaande punten, is
niet van toepassing indien:
- de aankoopnota of kwitantie, waaruit
tenminste de aankoopdatum en de identificatie
van het
apparaat blijkt, niet getoond kan worden of
meegezonden werd;
- het apparaat voor andere, of óók voor andere
dan de huishoudelijke doeleinden, waarvoor
het
apparaat bestemd is, gebruikt wordt;
- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in
het
installatievoorschrift
of
de
gebruiksaanwijzing
geïnstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt
wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door
daartoe niet bevoegde personen hersteld of
gewijzigd
werd.
8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd,
ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat
de
benodigde tijd voor het uit- en inbouwen
samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan
worden de
hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar
in rekening gebracht.
8b Schade welke ontstaat door het, met
toestemming van de eigenaar, op abnormale
wijze uit- of
inbouwen van een apparaat, kan niet op de
fabrikant of haar servicedienst verhaald
worden.
8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of
zoals breuk van uit- of afneembare delen,
welke niet ten tijde van de aflevering ter
kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet
onder garantie.
BELANGRIJK ADVIES
De constructie van dit apparaat is zodanig, dat de
veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige
reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar
brengen. Terwille van een blijvende veiligheid, en ook
om mogeljke schade te voorkomen, is het raadzaam dat
reparaties uitsluitend verricht worden door personen die
daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten. Wij
adviseren u herstel- en/of controlewerkzaamheden door
uw vakhandelaar of door ELECTROLUX SERVICE te
laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS
onderdelen te laten plaatsen.
NEDERLAND
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Storingsmeldingen op werkdagen
tijdens kantooruren:
Tel.: (0172) 46 83 00
Fax.: (0172) 46 82 55
Onderdelenverkoop op werkdagen
tijdens kantooruren:
Tel.: (0172) 46 84 00
Fax.: (0172) 46 83 76
BELGIË
Bergensesteenweg 719
1502 Halle (Lembeek)
Thuisherstellingen:
Tel.: 02-3630444
Fax: 02-3630400
Wisselstukken:
Tel.: 02-3630555
Fax: 02-3630500
LUXEMBOURG/
LUXEMBURG
7, Rue de Bitbourg
11
L-1273 Luxembourg-Hamm
Service après vente:
Kundendienst:
Tel.: 42 43 11
Fax: 42 43 13 60
TECHNISCHE
GEGEVENS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Breedte
Diepte
Hoogte
Inhoud waterreservoir
Nettogewicht
Brutogewicht
Aansluiting aan
Opgenomen vermogen weerstanden
Opgenomen vermogen pomp
Werkdruk
Zekering
594 mm
280 mm
357 mm
3 It.
17 kg
19 kg
220 V
1000 W
50 W
12 bar
10 A.
INSTALLATIE
INSTALLATIE IN EEN
KEUKENMEUBEL
Om het apparaat efficiënt in een keukenmeubel te laten
werken, moet het meubel aan bepaalde voorwaarden
voldoen.
In overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften
moet het apparaat correct worden geïnstallerd en om
bescherming tegen contact met elektrische delen te
waarborgen moet contact met onderdelen met een puur
isolerende functie worden vermeden.Alle onderdelen,
die ter afscherming van de openzijde van het apparaat
dienen als het apparaat aan het eind van de keuken in
de kastenwand wordt geplaatst, moeten stevig worden
bevestigd, zodat ze niet zonder gebruik te maken van
gereedschap kunnen worden verwijderd.Wij raden u
aan het apparaat niet direct naast een koelkast of
diepvriezer te installeren omdat het apparaat warmte
afgeeft en de efficiënte werking van het koel- of
vriesapparaat hierdoor nadelig kan worden beïnvloed.
Waarschuwing:
- Voordat het apparaat kan worden aangesloten op
het net moet er eerst worden gezorgd voor een
mogelijkheid tot aansluiting op het lichtnet.
12
-
-
-
-
Het aansluitsnoer moet een draaddiameter van min.
1 mm hebben.
Breng de geleiders aan de zijkanten van het
apparaat aan (gebruik de meegeleverde schroeven),
zie afb. 1.
Bevestig de telescopische geleidersteunen (links en
rechts) met drie houtschroeven (afb. 2) en houd u
aan de afmetingen in afb. 2.
Maak een gleuf in de bodem van de open ruimte en
houd u aan de afmetingen in afb. 2.
Bevestig de blokkeringbeugel van de machine (29),
wanneer er geen plank is, zoals in afb.4 getoond
wordt. Bevestig de schroef 1 in het gat dat in de
beugel gemaakt is. Stel de plaats van deze laatste af
en blokkeer deze definitief met de schroef 2.
Bevestig de aansluitplug (afb. 3)
tegen de
achterkant van het keukenmeubel in de linker
bovenhoek met twee houtschroeven, zie afb. 2.
Afb. 1
Afb. 2
Afb. 3
13
Afb. 4
•
Monteer de telescopische geleiders van het apparaat
in de steunen die in de kast zijn aangebracht; duw
de geleiders naar binnen tot ze niet verder kunnen
waardoor
de
veiligheidsklemmen
worden
geactiveerd (afb.5).
Afb. 5
14
WATERTOEVOER
•
•
•
•
•
•
Til het deksel van het waterreservoir (27) en neem
het Brita filter eruit.
Haal het filter uit de verpakking, week het een half
uur in koud water en plaats het dan stevig in de
opening in van het reservoir (afb. 6).
Plaats de waterslang in de daartoe bestemde pijp
(afb. 7) en duw hem naar beneden tot hij de bodem
van het reservoir bereikt (afb. 8).
Vul het reservoir met koud water.
Waarschuwing: vul het reservoir alleen met
drinkwater: giet nooit melk of andere vloeistoffen
in het reservoir!
Het Brita filter is verkrijgbaar bij zaken die
huishoudelijke apparatuur verkopen en bij onze
afdeling distriparts.
Afb. 6
Afb. 7
Afb. 8
15
ELEKTRISCHE
AANSLUITING
•
•
•
•
Overtuig u ervan, dat alle elektrische aansluitingen
op de juiste wijze zijn geaard.
Sluit het meegeleverde krulsnoer aan op de
aansluitplug achterop het apparaat, sluit vervolgens
het andere eind van het krulsnoer aan op de
aansluitplug van het in het keukenmeubel
gemonteerde unit. (afb.3) Sluit daarna het apparaat
aan op het lichtnet met een drieaderige
aansluitsnoer met een diameter van min. 1 mm op
het aansluitblokje (afb.9) (Monophase 230V/50Hz).
In de elektrische installatie moet een inrichting
aangebracht zijn die het mogelijk maakt om met een
contactopening van min. 3 mm alle polen van het
net te scheiden. Geschikte scheidingsinrichtingen
zijn bijv. hoofdschakelaar en zekeringen.
WAARSCHUWING: de fabrikant wijst iedere
verantwoordelijkheid
af
indien
deze
voorschriften niet zijn opgevolgd.
Afb. 9
16
MONTAGE MET LADE
ZDRA 600 X
Zie afb.10 en afb.11 voor de afmetingen van de
inbouwruimte wanneer men het apparaat inclusief lade
monteert. Het montagevoorschrift is bijgevoegd in de
verpakking van de lade.
Afb.10
Afb.11
17
FRANCAIS
POUR VOTRE SECURITE
Ce nouvel appareil est de facile emploi.
Cependant, il conviendra de lire
intégralement cette
notice avant
d’installer et d’utiliser la première fois
l’appareil. Ainsi, il vous sera possible
d’obtenir les meilleures prestations de
l’appareil, d’utiliser l’appareil en toute
sécurité et de respecter l’environnement.
LORS DE L’UTILISATION
• Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes.
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec
l’appareil, et ne touchent pas les commandes.
• Il est dangereux de modifier ou d’essayer de
modifier les caractéristiques de ce produit.
• Gardez toujours l’appareil en état de propreté.
• Les parties exposées de cet appareil se réchauffent
lors de son fonctionnement et restent chaudes
pendant un certain temps, même après son
extinction. Tenez les enfants loin de l’appareil
jusqu’à ce qu’il se refroidisse.
• Avant toute intervention d’entretien ou de nettoyage,
vérifiez toujours que l’appareil soit débranché du
réseau électrique.
• En cas de panne, n’essayez jamais essayer de
réparer vous même l’appareil. Les réparations
effectuées par des personnes non compétentes
peuvent entraîner des dommages et accidents. Lisez
bien le contenu de cette notice. En cas d’anomalie
de fonctionnement, faites appel au service après
vente de votre magasin vendeur. En cas
d’intervention sur votre appareil, exigez du
service après vente les pièces de rechange
Certifiées Constructeur.
18
LORS DE L’INSTALLATION ET
DE L’ENTRETIEN
• L’installation
de
l’appareil
et
le
branchement au réseau électrique doivent
être réalisés uniquement par un
PERSONNEL QUALIFIE. Avant toute
intervention, vérifiez toujours que l’appareil
soit DEBRANCHE du réseau électrique.
• Après avoir retiré l’appareil de son
emballage, assurez-vous qu’il n’ait pas subi
de dommages et que le cordon
d’alimentation électrique ne soit abîmé.
Dans le cas contraire, consultez votre
revendeur avant de mettre en marche
l’appareil.
• Le
constructeur
décline
toute
responsabilité en cas d’inobservation de
ces normes contre les accidents.
CONSEILS POUR LA
PROTECTION DE
l’ENVIRONNEMENT
EMBALLAGE
• Tous les matériaux utilisés sont compatibles
avec l’environnement et recyclables. Nous
vous prions de contribuer à la protection de
l’environnement en suivant les modalités de
collecte différencié.
APPAREILS HORS D’USAGE
• Les appareils hors d’usage ou non
utilisables ne sont pas des rebuts sans
valeur.Grâce au tri sélectif, il est possible
de récupérer de nombreux matériaux
employés dans la production de votre
appareil.
• Informez-vous
sur
les
possibilités
d’élimination actuelles auprès de votre
revendeur spécialisé ou auprès de votre
municipalité.
• Avant de mettre votre appareil au rebut, coupez
le cordon d’alimentation au ras de l’appareil et
rendez le inutilisable.
Il est très important que cette notice d’utilisation
accompagne l’appareil pour toute consultation
ultérieure. Si vous devez vendre ou céder l’appareil
à une autre personne, assurez-vous que cette notice
soit remise au nouvel utilisateur afin qu’il puisse
être informé du fonctionnement de l’appareil et des
avertissements relatifs.
19
POUR L’INSTALLATEUR
SOMMAIRE
POUR L’UTILISATEUR
DESCRIPTION DE L’APPAREIL
PAGE 22
COMMENT SE COMPORTER
LORS DE LA PREMIERE UTILISATION
PAGE 23
PERCOLATION DU CAFE
PAGE 24
SORTIE DE L’EAU CHAUDE
PAGE 25
JET DE VAPEUR
PAGE 25
RECETTES
PAGE 26
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
PAGE 26
NON FONCTIONNEMENT
PAGE 27
ASSISTENCE TECHNIQUE ET
PIECES DE RECHANGE
PAGE 27
CONDITIONS DE GARANTIE (FRANCE)
PAGE 28
CONDITIONS DE GARANTIE
POUR BENELUX
PAGE 29
20
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
PAGE 31
INSTALLATION
PAGE 31
BRANCHEMENT AU RESEAU DE
DISTRIBUTION D’EAU
PAGE 34
BRANCHEMENT ELECTRIQUE
PAGE 35
TIROIR
PAGE 36
CE
Cet appareil est conforme à la
directive BT 73/29
§ Selon les normes de sécurité électrique EN
60335-1 (Août 1995 - Sécurité des
appareils électriques à usage domestique et
similaires - Norme Générale) et EN 603352-15 (Avril 1996 - Normes particulières
concernant
les
appareils
pour
le
réchauffement des liquides).
§ Directive EMC 89/336 selon les normes
suivantes :
- 55014-1
- 55014-2
- 61000-3-2
- 61000-3-3
DESCRIPTION DE LA
MACHINE A CAFE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
21
Manette du débit vapeur
Manette de réglage de la mouture du café
Touche marche
Touche de sélection du café
Touche eau chaude
Touche vapeur
Touche éclairage
Voyant orange de marche
Voyant rouge de température
Voyant vert de sortie du café
Voyant vert de sortie de l’eau
Voyant vert du jet de vapeur
Voyant vert d’éclairage
Voyant vert du doseur
Manchon porte-filtre
Bec débitant la vapeur
Presse-café
Bouton de mise en marche du moulin à café
Doseur de café
Porte-filtre
Filtre pour 1 tasse
Filtre pour 2 tasses
Mesurette
Serrure de blocage du meuble
Bac de récupération des gouttes
Réserve café
Réserve
Tiroir (option)
Bride de blocage de la machine
REGLAGE DU CAFE MOULU
COMMENT SE
COMPORTER
LORS DE LA PREMIERE
UTILISATION
REMPLIR LA RESERVE D’EAU
• Débloquer la serrure de blocage du meuble (réf. n°
24) en utilisant la clé fournie à cet effet.
• Extraire la machine à café du meuble en la faisant
coulisser sur les glissières télescopiques.
• Remplir la réserve (n° 27) se trouvant sur le côté
gauche de l’appareil en versant 3 litres d’eau
environ.
• Pousser la machine à l’intérieur de son logement et
rebloquer la serrure de blocage du meuble.
• Dureté de l’eau :
- avant de remplir la cuvette d’eau s’assurer que le
filtre Brita soit inséré dans son logement à l’intérieur
de la réserve d’eau (voir paragraphe “Branchement
au réseau de distribution d’eau”).
- en cas de non-utilisation de l’appareil pendant de
longues périodes de temps, il est conseillé de
changer l’eau de la réserve et de vider l’eau se
trouvant à l’intérieur de la chaudière, ceci en
appuyant plusieurs fois sur la touche de sélection du
café (réf. n° 4).
REMPLIR LA RESERVE CAFE DE CAFE
EN GRAINS
• Débloquer la serrure de blocage du meuble (n° 24)
en utilisant la clé fournie à cet effet.
• Extraire la machine à café du meuble en la faisant
coulisser sur les glissières télescopiques.
• Verser dans la réserve café (n° 26) se trouvant sur le
côté droit de l’appareil environ 200 g. de café en
grains.
• Pousser la machine à l’intérieur de son logement et
rebloquer la serrure de blocage du meuble.
22
• La machine sort de l’usine déjà étalonnée
à un degré idéal de mouture du café en
grains.
• Il est possible de modifier le degré de
mouture du café en intervenant sur la
manette de réglage (n° 2). En tournant la
manette dans le sens des aiguilles d’une
montre, on obtient une mouture fine et un
café plus fort. En tournant la manette dans
le sens contraire, on obtient une mouture
plus grosse et un café plus léger.
PROGRAMMATION DE LA
QUANTITE DE CAFE MOULU
• La machine sort de l’usine déjà étalonnée
pour débiter la dose de café moulu idéale
pour un café express.
• Il est possible d’augmenter ou de réduire la
dose de café moulu de la manière suivante :
insérer le porte-filtre (n° 20) avec son filtre
pour 1 tasse (n° 21) sous l’entonnoir doseur
de café (n° 19) et presser légèrement le
bouton de mise en marche du moulin (n°
18), ceci sans le relâcher. Ainsi, au bout de
10 secondes, le moulin s’actionne ; dès que
l’on a atteint la quantité désirée de café
moulu (dose conseillée : 7 g, correspondant
à 6 secondes de mouture), il suffira de
relâcher le bouton (n° 18) et la dose se
programmera automatiquement.
MISE EN SERVICE
PRELIMINAIRE
• Allumer la machine à café en appuyant sur
la touche marche (n° 3). Le voyant orange
( n° 8) s’allume alors. Tourner la manette
du débit vapeur (n° 1) dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre.
• Appuyer sur la touche de l’eau chaude (n° 5) et
attendre que l’air présent dans la chaudière se
décharge complètement à travers le bec débitant la
vapeur (n° 16) jusqu’à ce que de l’eau sorte.
• A cet instant s’allume le voyant rouge (n° 9)
signalant la phase de chauffage de l’eau à l’intérieur
de la chaudière. L’extinction du voyant indique que
la machine a atteint la bonne température de
percolation du café.
• Refermer la manette de la vapeur (n° 1) et relâcher
le bouton de l’eau chaude (n° 5).
ACCESSOIRES FOURNIS
• La machine à café est pourvue d’un porte-filtre (n°
20) pouvant recevoir deux filtres :
- pour une seule tasse (n° 21)
- pour deux tasses (n° 22)
Si l’on utilise les doses de café, utiliser le filtre pour
une seule tasse.
• On trouvera aussi une mesurette (n° 23) servant à
déterminer exactement la dose de café moulu
(environ 7,2 g).
ACCESSOIRES EN OPTION
• En option est disponible un tiroir avec un panneau
frontal en acier inoxydable, modèle ZDRA 600 X.
Pour une utilisation pratique, le tiroir est divisé à
l’intérieur en plusieurs compartiments :
- un grand compartiment pour les tasses et les
soucoupes
- une réserve pour déposer les fonds de café
- un compartiment pour les accessoires équipant la
machine (filtres, mesurette).
- un plateau
Quant aux dimensions totales du tiroir, voir la page
18.
PERCOLATION DU
CAFE
UTILISATION DU CAFE EN
GRAINS
• Mettre le porte-filtre (n° 20) sous le doseur
de café (n° 19) en appuyant légèrement sur
le bouton de mise en marche du moulin (n°
18), lequel fera sortir automatiquement la
quantité de café moulu exacte pour une
tasse. Une fois que la dose sera obtenue, le
moulin s’arrêtera automatiquement ; si l’on
utilise le filtre pour 2 tasses (n° 22), répéter
cette opération.
• Presser le café moulu en utilisant le pressecafé (n° 17).
• Insérer correctement le porte-filtre (n° 20),
à l’intérieur du manchon (n° 15) en
s’assurant qu’il soit correctement emboîté:
tourner le manche du porte-filtre de gauche
à droite.
• Placer la tasse ou les tasses de café sous le
bec du porte-filtre.
• Dès que s’éteint le voyant rouge de la
température de l’eau (n° 9), appuyer sur la
touche de sélection du café (n° 4).
• Lorsque l’on a obtenu la quantité de café
voulue, appuyer à nouveau sur la touche de
sélection café (n° 4) pour en arrêter la
sortie.
• Retirer le porte-filtre du manchon et enlever
le café moulu déjà utilisé.
UTILISATION DE LA DOSE DE
CAFE (système E.S.E)
• Le système E.S.E. signifie "Easy Serving
Express" ; c’est le standard international
pour la préparation du café avec dose de
café (une portion de café torréfié pour un
seul emploi) avec une machine prévue à cet
23
•
•
•
•
•
•
•
effet. Le système E.S.E. est avant tout simple,
pratique et écologique, car il ne requiert aucun
entretien particulier et respecte l’environnement.
Enfin, c’est un système propre car l’emballage
spécial évite les débordements de café et permet son
élimination après son emploi.
La machine est programmée aussi pour fonctionner
avec la dose de café : une portion de café torréfié
pour un seul emploi.
Introduire la monodose de café dans le porte-filtre
Insérer correctement le porte-filtre (n° 20), à
l’intérieur du manchon (n° 15) en s’assurant que sa
fermeture soit parfaite : tourner le manche du portefiltre de gauche à droite.
Placer la tasse sous le bec du porte-filtre.
Dès que s’éteint le voyant rouge de la température
de l’eau (n° 9), appuyer sur la touche de sélection
café (n° 4).
Lorsque l’on a obtenu la quantité de café voulue,
appuyer à nouveau sur la touche de sélection café
pour en arrêter la sortie.
Retirer le porte-filtre du manchon et enlever la dose
de café utilisée.
CONSEILS UTILES POUR PREPARER
UN EXCELLENT CAFE EXPRESS
facteurs influençant le temps de percolation
sont le degré de mouture du café, la quantité
de café moulu et la pression du mélange. La
machine est étalonnée pour offrir un café de
qualité. Si nécessaire, on pourra modifier le
degré de mouture et la dose de café moulu
(voir paragraphe “Comment se comporter lors
de la première utilisation”) pour obtenir un
café express idéal.
SORTIE DE
CHAUDE
L’EAU
• Placer la tasse sous le bec débitant la vapeur
(n° 16).
• Tourner la manette du débit vapeur (n° 1)
dans le sens contraire à celui des aiguilles
d’une montre.
• Appuyer sur touche eau chaude (n° 5). Une
fois que l’on aura atteint la quantité d’eau
désirée, relâcher le bouton et refermer la
manette de la vapeur (n° 1).
JET DE VAPEUR
• Les éléments essentiels pour obtenir un bon café
express sont le nettoyage et la juste température.
• S’assurer que le filtre, le porte-filtre et le manchon
soient toujours parfaitement propres.
• Sauf en cas de longue absence, laisser la machine
allumée avec le porte-filtre inséré dans le manchon
de façon à ce qu’il reste chaud.
• Chauffer les tasses remplies d’un peu d’eau en
appuyant sur la touche de sélection café. On pourra
ainsi éliminer l’eau restant dans la chaudière et
chauffer le porte-filtre.
• Lorsque l’on n’utilise plus la machine, nettoyer le
porte-filtre en effectuant une percolation à vide de
façon à éliminer les résidus de café pouvant
compromettre le goût des cafés suivants.
•
Pour obtenir un excellent café express, le temps
de percolation doit être de 20-25 secondes environ. Les
24
• Elle est utile pour préparer le “cappuccino”
(voir chapitre “Recettes”).
• Appuyer sur la touche vapeur (n° 6) et
attendre que le voyant rouge (n° 9)
s’éteigne.
• Mettre sous le bec de sortie de la vapeur le
cruchon et tourner lentement la manette du
débit vapeur (n° 1) dans le sens contraire à
celui des aiguilles d’une montre.
• Une fois l’opération terminée, fermer la
manette de la vapeur (n° 1).
RECETTES
Verser de la crème à peine fouettée en la
faisant glisser à l’intérieur d’une cuiller : on
crée ainsi un nappage candi de crème fraîche
sur le café chaud.
“CAPPUCCINO” A L’ITALIENNE
C’est un café express normal avec un peu de lait
chauffé à la vapeur qui adoucit le goût du café en créant
en surface une écume dense et agréable. On le sert dans
une grande tasse.
Mettre du lait froid dans un haut cruchon et utiliser le
jet de vapeur s’il est disponible ; n’ajouter au café
express que l’écume, en inclinant et en secouant
légèrement le cruchon, ou bien en s’aidant d’une
cuillére.
On peut aussi saupoudrer l’écume de cacao.
CAFE VIENNOIS
Préparer un café express long (30-35 secondes
d’extraction), ajouter un peu de lait chaud et au-dessus
de la crème chantilly ; servir dans une tasse de grandeur
intermédiaire entre la tasse à café express et la tasse
pour “cappuccino”.
Garnir avec des éclats de chocolat.
CAFE EXPRESS FROID PASSE AU
SHAKER
Ecumeux et très rafraîchissant, c’est un véritable plaisir
pendant les journées les plus chaudes.
Préparer un café express, le sucrer, le verser aussitôt
dans un shaker avec de gros glaçons et agiter pendant
quelques secondes.
Servir dans un verres "tumbler" ou dans des flûtes.
CAFE MEXICAIN
Intense et exotique.
Mélanger dans une tasse une dose de crème
double, une demi-cuiller de cannelle, une
pointe de noix muscade, du sucre et fouetter le
tout.
Verser une cuillerée de sirop de chocolat dans
une tasse moyenne, encore un peu de cannelle,
le café et bien mélanger le tout.
Garnir avec une cuillerée de crème aromatisée
à la vanille.
GLACE AU “CAPPUCCINO”
Dans une petite casserole, réchauffer 2 tasses
de café express, ¾ de tasse de crème à
fouetter, une ½ tasse de sucre ; porter le
mélange à ébullition.
Quand le mélange est tiède, le mettre dans le
freezer pendant 4-5 heures.
Avant de servir, le passer au réfrigérateur
pendant une ½ heure.
Servir dans des bols en formant deux ou trois
boules ; garnir avec des grains de café torréfié.
NETTOYAGE ET
ENTRETIEN
IRISH COFFE
PARTIES EXTERIEURES
Energétique et tonifiant.
Dans un verre haut réchauffé, mélanger huit parts de
café chaud, une part de whisky et du sucre de canne.
• On doit nettoyer les parties extérieures de la
machine avec un chiffon doux, sans utiliser
de détergents agressifs.
25
• N’employez jamais de produits abrasifs (ni d’eponge
avec une face abrasive) ou caustiques.
• Bien essuyer en utilisant un chiffon doux.
-
BAC DE RECUPERATION
-
• Vider périodiquement le bac (n° 25) pour éviter que
les débordements de liquide salissent les meubles
situés en dessous.
• On peut laver le bac et sa grille métallique au lavevaisselle.
• Maintenir toujours en état de propreté les filtres (n°
21 et 22), le porte-filtre (n° 20) et le manchon (n°
15), les résidus de café pouvant altérer le goût des
cafés suivants.
• Laver le porte-filtre et le filtre au lave-vaisselle tous
les 2 mois
RESERVE D’EAU
•
•
•
-
-
FILTRE, PORTE-FILTRE, MANCHON
•
-
Si l’on n’utilise pas la machine pendant un certain
temps, il est conseillé de changer l’eau de la réserve
et de vider l’eau se trouvant dans la chaudière en
appuyant plusieurs fois sur la touche de sélection du
café (n° 4).
Nettoyer périodiquement la réserve d’eau (n° 27) en
enlevant les éventuelles incrustations calcaires.
On peut laver la réserve d’eau au lave-vaisselle.
Au cas où l’on utiliserait le filtre Brita, on conseille
de le remplacer après 2000 cafés express, ou au
moins tous les deux mois.
CYCLE DE NETTOYAGE DE LA
CHAUDIERE
• Comme pour tous les appareils utilisant de l’eau, il
est normal dans une machine à café que du calcaire
se forme au niveau de la chaudière.
26
Il convient donc d’effectuer les opérations
suivantes tous les 6 mois :
Verser 1,5 litre d’eau dans la réserve d’eau
et ajouter un demi-verre de vinaigre ou
d’acide citrique.
Appuyer sur la touche de sélection du café
et effectuer de brèves percolations dans un
verre jusqu’à épuiser l’eau de la réserve.
Refaire cette opération jusqu’à ce que la
machine débite de l’eau propre (sans traces
de calcaire).
Remplir à nouveau la réserve d’eau froide
et effectuer l’opération de percolation pour
rincer la chaudière.
La machine est prête alors pour une
nouvelle utilisation.
NON
FONCTIONNEMENT
En cas de non-fonctionnement, s’assurer qu’il
ne dérive pas :
1. d’un manque d’énergie électrique
2. d’un manque d’eau dans la réserve.
En cas de détérioration du cordon
d’alimentation
ou
pour
toute
autre
intervention, s’adresser toujours au Service
d’Assistance Technique Zanussi.
ASSISTANCE
TECHNIQUE ET
PIECES DE
RECHANGE
Au cas où les contrôles suggérés au chapitre
précédent seraient inutiles pour résoudre le
problème,
adressez-vous
au
Centre
d'Assistance Technique autorisé le plus
proche, en indiquant le type de défaut, le
modèle d'appareil (Mod. …), le numéro du produit
(Prod. n° …) et le numéro de série (Sér. n° ...) qui sont
indiqués sur la plaque signalétique de la machine à
café. Cette plaque se trouve sur le côté extérieur droit et
est bien visible lorque l'on ouvre la machine.
son sens. Ecouter, comprendre, agir : trois
temps essentiels pour tenir l’engagement de la
marque dans le plus grand respect du
Consommateur.
A BIENTÔT !
SERVICE APRÈS VENTE (FRANCE)
SERVICE CONSEIL
CONSOMMATEURS
En cas d’anomalie de fonctionnement, reportez-vous
à la rubrique "NON FONCTIONNEMENT". Si
malgré toutes les vérifications, une intervention s'avère
nécessaire, le vendeur de votre appareil est le premier
habilité à intervenir. A défaut (déménagement de votre
part, fermeture du magasin où vous avez effectué
l’achat
...),
veuillez
consulter
l'Assistance
Consommateurs qui vous communiquera alors
l’adresse d’un Service Après Vente.
En cas d’intervention sur votre appareil, exigez du
Service Après Vente les Pièces de Rechange
certifiées Constructeur.
ZANUSSI
ZANUSSI
Pour tenir nos engagements, nous écoutons les
Consommateurs.
Le SERVICE CONSEIL CONSOMMATEURS
ZANUSSI est le lien privilégié entre la marque et ses
Consommateurs. Il assure en permanence une double
mission : satisfaire au mieux vos exigences et tirer parti
de cette proximité pour améliorer sans cesse les
produits que nous vous proposons.
AVANT L’ACHAT
Notre SERVICE CONSEIL CONSOMMATEURS
répond avec clarté et précision à toutes vos
sollicitations concernant l’éventail de nos gammes de
produits et vous apporte des conseils pour vous aider
dans votre choix, en fonction de vos propres besoins.
APRÈS L’ACHAT
Exprimez-vous sur la perception que vous avez de nos
produits et votre satisfaction à l’usage. Mais interrogez
aussi nos spécialistes sur l’utilisation et l’entretien de
vos appareils. C’est alors que notre mission prend tout
27
BP 50142 – 60307 SENLIS CEDEX
Tél. : 03 44 62 29 99 - Fax : 03 44 62 21 54
E-MAIL : zanussi-scc.fau@electrolux.fr
Permanence téléphonique du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h
Pour toute question technique :
ASSISTANCE CONSOMMATEURS
BP 20139 – 60307 SENLIS CEDEX
Tél. : 03 44 62 27 73
E-MAIL : ehp.consommateur@electrolux.fr
Permanence téléphonique du lundi au
vendredi
CONDITIONS DE
GARANTIE
(FRANCE)
GARANTIE CONTRACTUELLE
Pendant 1 an à compter de la mise en service,
le constructeur remplacera les pièces
défectueuses, sauf dans les cas prévus au
chapitre «Réserves».
CONDITIONS D’APPLICATION :
Pour l’application de cette garantie, vous
devez vous adresser au distributeur qui vous a
vendu l’appareil et lui présenter le Certificat
de Garantie. En complément, le Distributeur
Vendeur pourra ou non prendre à sa charge les
frais de main d’œuvre, ainsi que les frais de
déplacement et de transport, selon les conditions de
vente qu’il pratique.
RÉSERVES :
nous attirons votre attention sur le fait que cette
garantie ne pourra être appliquée :
• si les détériorations proviennent d’une cause
étrangère à l’appareil (chocs, variations anormales
de la tension électrique, etc.) ou du non-respect des
conditions d’installation ou d’utilisation indiquées
dans cette notice d’utilisation, fausse manoeuvre,
négligence,
installation
défectueuse ou non
conforme aux règles et prescriptions imposées par
les organismes de distribution de l’electricité, de
l’eau, du gaz, etc.
• si l’utilisateur a apporté une modification sur le
matériel ou enlevé les marques ou numéros de série.
• si une réparation a été effectuée par une personne
non agréée par le constructeur ou le vendeur.
• si l’appareil a été utilisé à des fins commerciales ou
industrielles ou pour d’autres buts que des buts
ménagers pour lesquels il a été conçu.
• si l’appareil a été acheté ou réparé hors du territoire
français.
GARANTIE LÉGALE
Les dispositions de la garantie contractuelle ne sont pas
exclusives du bénéfice, au profit de l’acheteur, de la
garantie légale pour défauts et vices cachés, la dite
garantie s’appliquant en tout état de cause dans les
conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.
CONDITIONS DE
GARANTIE POUR
BENELUX
En cas d'appel en garantie aux fins de réparation
gratuite, l'original de la facture d'achat
correspondante ou la quittance doit être produit ou
envoyé avec l'appareil à réparer.
28
CONDITIONS GÉNÉRALES DE
GARANTIE
1 Le fabricant accorde un an de garantie sur
l'appareil mentionné sur la facture d'achat
correspondante, à valoir à partir de la date
d'achat. Si une panne se produit pendant cette
période alors qu'elle est due à des défauts de
matériel et/ou fabrication l'acheteur a droit à
une réparation gratuite.
1a Pour les aspirateurs conçus pour un usage
ménager, la période de garantie générale est de
deux ans. Les accessoires sont soumis à une
usure directe; ces articles de consommation
sont en conséquence exclus de la garantie.
2 Le fabricant accorde un an de garantie sur
les réparations effectuées par son service
après-vente et sur les matières neuves montées
à cette occasion, la garantie prenant cours à
partir de la date de la réparation. Si une panne
se produit pendant cette période, laquelle est la
conséquence directe des travaux de réparations
effectués ou de la matière nouvelle montée à
cette occasion, l'acheteur a droit à une
réparation gratuite. L'exécution des réparations
ne prolonge pas la période générale de garantie
couvrant l'ensemble de l'appareil.
3 Les interventions du service après-vente au
domicile ne se font que pour les appareils de
grandes dimensions difficiles à transporter tels
que, par définition: lavelinge, sèche-linge,
lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateursarmoires ou bahuts, fours, cuisinières et
appareils encastrés.
3a Le principe défini au point 3 ci-dessus vaut
également pour les réfrigérateurs de caravane
pourvu que l'endroit où se trouve l'appareil soit
situé à l'intérieur des frontières nationales et
soit accessible normalement par des routes
ouvertes à la circulation. En outre, au moment
de l'intervention, l'appareil et son propriétaire
ou son remplaçant dûment autorisé doivent
être présents au lieu d'intervention convenu.
4 Si de l'avis du fabricant, l'appareil tel que
repris au point 3 ci-dessus doit être transporté
à l'atelier du service après-vente, ce transport
s'effectuera de la façon établie par le fabricant, aux
frais, risques et périls de ce dernier.
5 Tous les appareils non mentionnés sous les points 3
et 3a, ainsi que les appareils qui possèdent les
caractéristiques de fonctionnement concernées, mais
dont le transport est facile, doivent être envoyés franco
à l'adresse du service après-vente ou y être présentés.
Pendant la période de garantie générale, le renvoi
s'opère aux frais du fabricant.
6 Si une défectuosité se vérifiant pendant la période
de garantie générale ne peut plus être réparée, l'appareil
sera remplacé gratuitement.
EXTENSIONS DE LA GARANTIE
7 Pour
les
motocompresseurs
de
réfrigérateurs/congélateurs (à l'exclusion du relais de
démarrage et du disjoncteur thermique) il est accordé
une periode de garantie dégressive en mesure de 20%
par an, laquelle court 5 années après la date d'achat de
l'appareil mentionné sur la facture d'achat
correspondante, avec réparation entièrement gratuite
pendant la période de garantie générale. Après la
période de garantie générale, les frais de déplacement,
de main-d'æuvre et des pièces éventuelles seront
portées en compte.
EXCLUSIONS DE LA GARANTIE
8 L'exécution gratuite des travaux de réparation et/ou
de remplacement tels que définis aux points y relatifs
qui précèdent ne s'applique pas si:
- aucune facture d'achat ou quittance sur laquelle
apparaît au moins la date d'achat et l'identification
de l'appareil ne peut être présentée ou n'a été
envoyée avec l'appareil à réparer;
- l'appareil est utilisé pour d'autres buts que des buts
ménagers pour lesquels l'appareil a été conçu;
- l'appareil n'a pas été installé, manipulé, ou utilisé
conformément aux indications figurant dans les
prescriptions d'installation ou la notice d'utilisation;
- l'appareil a été réparé ou modifié de façon
inappropriée par des personnes non qualifiées.
8a Si l'appareil a été encastré, sous-encastré, suspendu
ou placé de manière telle que le temps nécessaire pour
son enlèvement et son encastrement prend au total plus
de trente minutes, les frais supplémentaires occasionnés
seront facturés à son propriétaire.
29
8b Les detériorations dûes à un encastrement
anormal réalisé avec le consentement du
propriétaire d'un appareil ne peuvent pas être
invoquées vis-à-vis du fabricant, ni de son
service après-vente.
8c Les détériorations, telles que rayures, chocs
ou rupture déléments amovibles ou
démontables, qui n'ont pas été portées à la
connaissance de fabricant au moment de la
livraison, ne rentrent pas dans la garantie.
AVIS IMPORTANT
Cet appareil a été conçu de manière telle que
la sécurité en soit garantie. Des réparations
inappropriées peuvent toutefois mettre cette
sécurité en danger. Pour obtenir cette sécurité
et pour prévenir également tous dommages
éventuels, il est conseillé de faire exécuter les
réparations exclusivement par des personnes
qui
possèdent
les
qualifications
professionnelles
requises.
Nous
vous
conseillons de faire exécuter vos réparations
et/ou vos vérifications par votre vendeur ou
par le SERVICE ELECTROLUX et de
n'exiger que des pièces DISTRIPARTS
d'origine.
BELGIQUE
chaussée de mons 719
b - 1520 halle (lembeek)
reparations à domicile:
tel.: 02-3630444
fax.: 02-3630400
piéces détachées:
tel.: 02-3630555
fax.: 02-3630500
LUXEMBOURG
7, Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-Hamm
Service après vente:
Tel.: 42 43 11
Fax: 42 43 13 60
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Largeur
Profondeur
Hauteur
Capacité de la réserve d’eau
Poids net
Poids brut
Tension d’alimentation
Puissance absorbée par la résistance
Puissance absorbée par la pompe
Pression de fonctionnement
Fusible
594
280
357
3
17
19
220
1000
50
12
10
mm
mm
mm
l.
kg
kg
V
W
W
bars
A
INSTALLATION
L’ENCASTREMENT DANS LES
MEUBLES A ELEMENTS
Pour obtenir un bon fonctionnement de l’appareil
encastré dans un meuble à élément, il faut que ce
dernier
ait
les
caractéristiques
adéquates.
Conformément aux normes de sécurité, on doit assurer
la protection contre les éventuels contacts avec les
parties électriques et les parties protégées seulement par
une isolation fonctionnelle en réalisant une opération
correcte d’encastrement de l’appareil. Toutes les parties
assurant la protection, même un éventuel panneau de
revêtement (par exemple, si l’appareil se trouve à la fin
ou au début du meuble à éléments), doivent être fixées
de façon telle qu’ils ne puissent être enlevés qu’à l’aide
d’un outil. L’appareil doit être installé à une certaine
distance des réfrigérateurs ou des congélateurs car la
chaleur émise pourrait être préjudiciable à leur
fonctionnement.
• Attention :
-
-
Avant de fixer le groupe d’alimentation, préparer un
branchement du cordon d’alimentation qui soit
adéquatement dimensionné. Caractéristiques du
cordon d’alimentation : diamètre du fil 1 mm.
Monter les guides sur les côtés de la machine
30
-
-
-
(en utilisant les vis fournies avec l’appareil) comme
indiqué à la fig. 1.
Fixer les supports (dx et sx) pour les glissières
télescopiques à l’aide de trois vis à bois (fig. 2) en
respectant attentivement les mesures indiquées à la
fig. 2.
Effectuer sur la tablette inférieure du renfoncement
une fente ayant les dimensions indiquées à la fig. 2.
En l’absence de tablette, fixer la bride de blocage de
la machine (29), comme indiqué à la fig. 4. Fixer la
vis 1 dans l’orifice de la bride, régler la position de
cette dernière et la bloquer définitivement avec la vis
2.
Fixer le groupe d’alimentation (fig. 3) derrière en
haut à gauche du renfoncement en utilisant deux vis
à bois comme indiqué à la fig. 2
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
31
Fig. 4
•
Insérer les glissières télescopiques de la machine à
café dans les supports montés à l’intérieur du
meuble et les faire coulisser jusqu’à mi-course de
façon à faire déclencher les crans de sécurité (fig.5)
Fig. 5
32
BRANCHEMENT AU
RESEAU DE
DISTRIBUTION D’EAU
• Enlever le couvercle de la réserve d’eau (n° 27) et
extraire le filtre Brita.
• Enlever l’emballage et immerger le filtre dans de
l’eau froide pendant une demi-heure; ensuite,
l’introduire solidement dans le trou de la réserve
prévu à cet effet (fig. 6).
• Enfiler le tuyau flexible d’aspiration de l’eau dans
les rainures (fig. 7). Pousser le tuyau jusqu’au fond
du réservoir (fig. 8).
• Remplir d’eau froide le réservoir.
• Attention : ne mettre que de l’eau froide potable :
ne jamais verser du lait ou un autre liquide!
• On peut acheter le filtre Brita chez les revendeurs
d’appareils électroménagers, dans nos Centres
d’Assistance Technique ou dans les magasins de
pièces de rechange autorisés.
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
33
BRANCHEMENT
ELECTRIQUE
•
•
•
•
S’assurer que l’installation électrique soit équipée
d’une prise de terre efficace.
Relier le cordon d’alimentation fourni avec
l’appareil à son connecteur se trouvant derrière
l’appareil et insérer ce dernier dans le groupe
d’alimentation situé derrière la colonne (fig. 3)où
est montée une plaque à borne (fig. 9) prévue pour
le fonctionnement à la tension de 230 V
monophasée.
S’assurer que l’installation électrique de l’édifice
soit équipée d’un disjoncteur et que la distance
entre les contacts soit d’au moins 3 mm.
ATTENTION : Ne saurait être engagée notre
responsabilité en cas d’inobservation des normes
susmentionnées.
Fig. 9
34
TIROIR
Pour ce qui concerne les dimensions du logement du
tiroir équipé au cas où l’on déciderait de l’adopter, voir
les fig. 10 et fig. 11.
Fig.10
Fig.11
35
ITALIANO
PER L’INSTALAZIONE E LA
MANUTENZIONE
PER LA VOSTRA
SICUREZZA
•
L’uso di questa nuova apparecchiatura è
Facile.
Tuttavia, è importante leggere per intero
questo libretto, prima di installare e di
usare l’apparecchiatura per la prima
volta. In questo modo, potrete ottenere le
migliori
prestazioni,
evitare
comportamenti
errati,
usare
l’apparecchiatura in assoluta sicurezza e
rispettare l’ambiente.
•
DURANTE L’USO
•
•
•
•
•
•
•
Questa apparecchiatura deve essere adoperata solo
da persone adulte. Assicuratevi che i bambini non
tocchino i comandi o non giochino con
l’apparecchiatura.
E’ rischioso modificare o tentare di modificare le
caratteristiche di questo prodotto.
Tenete sempre ben pulita l’apparecchiatura.
Le parti esposte di quest’apparecchiatura si
riscaldano durante il funzionamento e rimangono
calde per un certo tempo anche dopo lo
spegnimento. Tenete lontani i bambini fino a
quando l’apparecchiatura non si è raffreddata.
Prima di qualsiasi intervento di manutenzione o di
pulizia, verificare che l’apparecchiatura sia
disinserita dalla rete elettrica.
In caso di guasti, non cercate mai di riparare
l’apparecchiatura di persona. Le riparazioni
effettuate da persone non competenti possono
causare danni e incidenti. Consultare il contenuto di
questo libretto. Se non trovate le informazioni che
vi interessano, contattare il Centro di Assistenza
più vicino. L’assistenza a quest’apparecchiatura
deve essere effettuata da un Centro di Assistenza
Tecnica autorizzato. Richiedete sempre l’impiego di
ricambi originali.
36
L’installazione dell’apparecchiatura ed il
collegamento alla rete elettrica devono
essere
eseguiti
solamente
da
PERSONALE QUALIFICATO. Prima
di qualsiasi intervento, è necessario
verificare che l’apparecchiatura sia
DISINSERITA dalla rete elettrica.
Dopo
aver
tolto
l’apparecchiatura
dall’imballaggio, assicuratevi che il
prodotto non risulti danneggiato e che il
cavo d’alimentazione elettrica sia in
perfette condizioni. In caso contrario,
rivolgervi al rivenditore prima di mettere
in funzione l’apparecchiatura.
La Casa Costruttrice declina ogni
responsabilità nel caso le norme
antinfortunistiche
non
vengano
rispettate.
CONSIGLI PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE
IMBALLO
• Tutti i materiali utilizzati sono compatibili
con l’ambiente e riciclabili. Vi preghiamo
di dare il vostro contributo alla
conservazione dell’ambiente, utilizzando
gli appositi canali di raccolta differenziata.
APPARECCHIATURE IN DISUSO
• Gli apparecchi dismessi o non più
utilizzabili non sono rifiuti senza valore.
Attraverso lo smaltimento ecologico,
diversi
materiali
impiegati
nella
produzione della vostra apparecchiatura
possono essere recuperati.
• Informatevi sulle attuali possibilità di
smaltimento presso il vostro rivenditore
specializzato, oppure presso la vostra
Amministrazione Comunale.
•
Prima di rottamare l’apparecchiatura, tagliate
il cavo d’alimentazione e rendetela inservibile.
E’ molto importante che questo libretto d’istruzioni
sia conservato assieme all’apparecchiatura per
qualsiasi futura consultazione. Se l’apparecchiatura
dovesse essere venduta o trasferita ad un’altra
persona, assicuratevi che il libretto sia consegnato al
nuovo utente, affinché possa essere messo al
corrente del funzionamento della macchina e delle
relative avvertenze.
37
INDICE
PER L’UTENTE
DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
DA CAFFE’
PER L’INSTALLATORE
PAG. 40
COME COMPORTARSI AL PRIMO
UTILIZZO
PAG. 41
EROGAZIONE CAFFE’
PAG. 42
EROGAZIONE ACQUA CALDA
PAG. 43
EROGAZIONE VAPORE
PAG. 43
RICETTE
PAG. 44
PULIZIA E MANUTENZIONE
PAG. 45
MANCATO FUNZIONAMENTO
PAG. 45
ASSISTENZA TECNICA E RICAMBI
PAG. 46
CARATTERISTICHE TECNICHE
PAG. 47
INSTALLAZIONE
PAG. 47
COLLEGAMENTO ACQUA
PAG. 50
COLLEGAMENTO ELETTRICO
PAG. 51
CASSETTO
PAG. 52
CE
Questa apparecchiatura è conforme
alla direttiva BT 73/29
§ Secondo le norme di sicurezza elettrica EN
60335-1 (Agosto 1995 - Sicurezza degli
apparecchi elettrici d’uso domestico e
similare - Norma Generale) ed EN 603352-15 (Aprile 1996 - Norme particolari a
riguardo degli apparecchi per il
riscaldamento dei liquidi).
§ Direttiva EMC 89/336 secondo le seguenti
norme:
- 55014-1
- 55014-2
- 61000-3-2
- 61000-3-3
38
DESCRIZIONE DELLA
MACCHINA DA CAFFE’
1. Manopola vapore
2. Manopola livello macinatura caffè
3. Tasto accensione
4. Tasto caffè
5. Tasto acqua calda
6. Tasto vapore
7. Tasto luce
8. Spia accensione arancione
9. Spia temperatura acqua rossa
10. Spia erogazione caffè verde
11. Spia erogazione acqua verde
12. Spia erogazione vapore verde
13. Spia luce verde
14. Spia dosatore verde
15. Ghiera porta filtro
16. Beccuccio erogatore vapore
17. Pressino caffè
18. Tasto azionamento macinino
19. Dosatore caffè
20. Porta filtro
21. Filtro 1 tazza
22. Filtro 2 tazze
23. Misurino
24. Serratura blocco al mobile
25. Bacinella raccogli gocce
26. Contenitore caffè
27. Serbatoio acqua
28. Cassetto (optional)
29. Staffa blocco macchina
39
REGOLAZIONE DEL CAFFE’
MACINATO
COME COMPORTARSI
AL PRIMO UTILIZZO
•
RIEMPIRE SERBATOIO ACQUA
•
•
•
•
•
-
-
Aprire la serratura di blocco al mobile (rif. n.24)
con apposita chiave in dotazione.
Estrarre la macchina da caffè dal mobile facendola
scorrere sulle apposite guide telescopiche.
Riempire il serbatoio acqua (rif. n.27) situato sul
lato sinistro dell’apparecchiatura con circa 3 litri.
Spingere la macchina all’interno del vano e
chiudere la serratura di blocco al mobile.
Durezza acqua:
prima di riempire il serbatoio dell’acqua accertarsi
che il filtro decalcificante Brita sia inserito
nell’apposita sede all’interno del serbatoio (vedi
paragrafo “Collegamento acqua”).
in caso di mancato utilizzo per lunghi periodi di
tempo, si consiglia di cambiare l’acqua del
serbatoio e svuotare quella all’interno della caldaia,
premendo più volte il tasto caffè (rif. n.4).
•
PROGRAMMAZIONE QUANTITA’
CAFFE’ MACINATO
•
•
RIEMPIRE CONTENITORE CAFFE’ IN
CHICCHI
•
•
•
•
La macchina esce dalla fabbrica già
tarata su un livello di macinatura del
caffè in chicchi ideale.
E’ possibile modificare il livello di
macinatura agendo sull’apposita manopola
di regolazione (rif. n.2). Ruotando la
manopola in senso orario si ottiene una
macinatura fine ed un caffè più forte.
Ruotando la manopola in senso antiorario
si ottiene una macinatura più grossa e un
caffè più leggero.
Aprire la serratura di blocco al mobile (rif. n.24)
con apposita chiave in dotazione.
Estrarre la macchina da caffè dal mobile facendola
scorrere sulle apposite guide telescopiche.
Versare all’interno del contenitore caffè (rif. n.26)
situato sul lato destro dell’apparecchiatura circa 200
gr. di caffè in chicchi.
Spingere la macchina all’interno del vano e
chiudere la serratura di blocco al mobile.
La macchina esce dalla fabbrica già
tarata per erogare la dose di caffè
macinato ideale per un espresso.
E’ possibile aumentare o ridurre la dose di
caffè macinato nel seguente modo:
posizionare il porta filtro (rif. n. 20)
completo di filtro 1 tazza (rif. n.21) sotto
l’apposito imbuto (rif. n.19) ed effettuare
una leggera pressione sul pulsante
azionamento macinino (rif. n.18), senza
rilasciarlo. In questo modo dopo 10
secondi si azionerà il macinatore, raggiunta
la quantità desiderata di caffè macinato
(dose consigliata 7g, corrispondenti a 6
secondi di macinatura) basterà rilasciare il
pulsante (rif. n.18) e la dose sarà
automaticamente programmata.
AVVIAMENTO PRELIMINARE
•
40
Accendere la macchina da caffè premendo
il tasto accensione (rif. n.3). La spia
arancione (rif. n.8) indica lo stato di
funzionamento dell’apparecchiatura.
•
•
•
•
Ruotare in senso antiorario la manopola vapore (rif.
n.1)
Premere il pulsante acqua calda (rif. n.5) ed
attendere che l’aria presente in caldaia venga
scaricata completamente attraverso il beccuccio
d’erogazione del vapore (rif. n. 16) sino alla
fuoriuscita dell’acqua.
Contemporaneamente si accende la spia rossa (rif..
n.9) che indica la fase di riscaldamento dell’acqua
all’interno della caldaia. Lo spegnimento della spia
indica che la macchina ha raggiunto la temperatura
corretta per l’erogazione del caffè.
Richiudere la manopola vapore (rif. n.1), e
rilasciare il tasto acqua calda (rif. n.5).
•
UTILIZZO CAFFE’ IN CHICCHI
•
•
ACCESSORI IN DOTAZIONE
•
EROGAZIONE
CAFFÈ
La macchina da caffè è dotata di un porta filtro (rif.
n.20) sul quale possono essere inseriti due filtri:
per una tazzina (rif. n.21)
per due tazzine (rif. n.22)
Qualora si utilizzi la cialda, usare il filtro per una
tazzina.
Troveremo inoltre un misurino (rif. n.23), che serve
per determinare con esattezza la dose di caffè
macinato (circa 7,2 g).
•
•
•
•
ACCESSORI OPTIONAL
• E’ disponibile come optional un utile cassetto
attrezzato con frontale in acciaio inox, modello
ZDRA 600 X.
Il cassetto al suo interno è suddiviso in diversi
scomparti per un pratico utilizzo:
- un ampio vano porta tazzine e piattini
- una vaschetta per il deposito dei fondi caffè
- un vano per gli accessori in dotazione alla macchina
(filtri, misurino).
- un vassoio
Per quanto riguarda le sue dimensioni di ingombro
vedere pag. 16.
41
•
Posizionare il porta filtro (rif. n.20) sotto
l’apposito dosatore (rif. n.19) effettuando
una leggera pressione sull’apposito tasto
(rif. n.18), che in automatico farà
fuoriuscire la corretta quantità di caffè
macinato per un tazza. A dose raggiunta si
fermerà automaticamente, se si utilizza il
filtro da 2 tazze (rif. n.22) ripetere
l’operazione un’altra volta.
Pressare il caffè macinato con il pressino
(rif. n.17).
Inserire correttamente il porta filtro
(rif.n.20), nella sua ghiera (rif. n.15)
assicurando una perfetta chiusura: ruotare
il manico del porta filtro da sinistra verso
destra.
Posizionare la tazzina o le tazzine del caffè
sotto il beccuccio del porta filtro.
Allo spegnimento della spia rossa della
temperatura dell’acqua (rif. n.9) premere il
tasto caffè (rif. n.4).
Una volta raggiunta la quantità di caffè
desiderata, ripremere il tasto caffè (rif. n.
4) per fermare l’erogazione.
Rimuovere il porta filtro dalla ghiera ed
eliminare il caffè macinato già utilizzato.
•
UTILIZZO DELLA CIALDA CAFFE’
(sistema E.S.E)
•
•
•
•
•
•
•
•
Il sistema E.S.E. significa Easy Serving Espresso ed
è lo standard internazionale per la preparazione del
caffè con l’utilizzo della cialda (una porzione
monouso di caffè torrefatto) e una macchina
opportunamente predisposta. Il sistema E.S.E. è
innanzitutto semplice, pratico ed ecologico in
quanto non richiede particolari manutenzioni e
rispetta l’ambiente. Infine è un sistema pulito
perché uno speciale involucro evita uscite di caffè e
può essere eliminato dopo l’uso.
La macchina è predisposta per funzionare anche
con la cialda: porzione monouso di caffè torrefatto.
Inserire la cialda monodose nel porta filtro
Inserire correttamente il porta filtro (rif.n.20), nella
sua ghiera (rif. n.15) assicurando una perfetta
chiusura: ruotare il manico del porta filtro da
sinistra verso destra.
Posizionare la tazzina sotto il beccuccio del porta
filtro.
Allo spegnimento della spia rossa della temperatura
dell’acqua (rif. n.9) premere il tasto caffè (rif. n.4).
Una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata,
ripremere il tasto caffè per fermare l’erogazione.
Rimuovere il porta filtro dalla ghiera ed eliminare
la cialda utilizzata.
•
EROGAZIONE
ACQUA CALDA
•
•
•
CONSIGLI UTILI PER PREPARARE UN
OTTIMO ESPRESSO
•
•
•
•
La pulizia e la giusta temperatura sono elementi
fondamentali per ottenere un buon espresso.
Assicurarsi che il filtro, il porta filtro e la ghiera
siano sempre perfettamente puliti.
A meno che non vi assentiate per lunghi periodi,
tenere la macchina accesa con il porta filtro inserito
nella ghiera in modo da mantenerlo caldo.
Riscaldare le tazzine riempendole con un po’
d’acqua premendo il tasto caffè. In questo modo si
elimina un po’ d’acqua rimasta in caldaia e si
riscalda il porta filtro.
42
Quando si finisce di utilizzare la macchina,
pulire il porta filtro effettuando
un’erogazione a vuoto per eliminare i
residui di caffè, che potrebbero
compromettere il gusto dei caffè
successivi.
Per ottenere un eccellente espresso il
tempo d’erogazione deve essere di circa
20- 25 secondi. I fattori che influiscono sul
tempo d’erogazione sono il livello di
macinatura del caffè, la quantità di caffè
macinato e la pressione data alla miscela.
La macchina è tarata per ottenere un caffè
di qualità. Se necessario è possibile
modificare il livello di macinatura e la
dose di caffè macinato, (vedi paragrafo
“Come comportarsi al primo utilizzo”)
specifica per ottenere l’espresso ideale.
Posizionare la tazzina sotto il beccuccio
vapore (rif. n.16).
Ruotare in senso antiorario la manopola
vapore (rif. n.1).
Premere il tasto acqua calda (rif. n.5). Una
volta raggiunta la quantità d’acqua
desiderata rilasciare il tasto e richiudere la
manopola vapore (rif. n.1).
EROGAZIONE
VAPORE
•
•
E’ utile per la preparazione del cappuccino
(vedi capitolo “Ricette”).
Premere il tasto vapore (rif. n.6) ed
aspettare che la spia rossa (rif. n.9) si
spenga.
•
•
Mettere sotto il beccuccio d’erogazione del vapore
il contenitore e ruotare lentamente in senso
antiorario la manopola vapore (rif. n.1).
Ad operazione terminata chiudere la manopola
vapore (rif. n.1).
RICETTE
CAPPUCCINO ALL’ ITALIANA
E’ un espresso normale con aggiunta di latte riscaldato
a vapore, che ammorbidisce il gusto del caffè e crea
una consistente e gradevole schiuma in superficie. Va
servito in tazza grande.
Mettete del latte freddo in un bricco alto ed utilizzate il
getto del vapore se disponibile, aggiungete la sola
schiuma al caffè espresso, inclinando e facendo
oscillare il bricco, oppure aiutandovi con un cucchiaio.
Potete anche aggiungere una spolverata di cacao sulla
schiuma.
IRISH COFFE
Energetico e corroborante.
In un bicchiere alto riscaldato si mescolano
otto parti di caffè caldo, una di whisky e
zucchero di canna.
Si versa della panna appena montata facendola
scivolare sulla parte inferiore di un cucchiaio:
si crea così un candido strato di panna fresca
sopra il caffè caldo.
CAFFE’ MESSICANO
Intenso ed esotico.
Mescolate in una tazzina una dose di doppia
panna, mezzo cucchiaino di cannella, una
punta di noce moscata, zucchero e montate.
Versate un cucchiaino di sciroppo di
cioccolato in una tazza media, un altro po’ di
cannella, il caffè e mescolate bene.
Guarnite con un cucchiaino di panna
aromatizzata alla vaniglia.
CAPPUCCINO VIENNESE
La secolare tradizione austriaca ha prodotto questa
variante.
Si prepara un espresso lungo (30-35 secondi
d’estrazione), si aggiunge latte caldo e sopra panna
montata, si serve in una tazza di grandezza intermedia
tra quella dell’espresso e del cappuccino.
Si guarnisce con scaglie di cioccolato.
ESPRESSO FREDDO SHAKERATO
Spumoso e molto rinfrescante, è un vero piacere nelle
giornate più calde.
Si prepara un espresso, si zucchera, lo si versa subito in
uno shaker con del ghiaccio a grossi cubetti, si shakera
per alcuni secondi.
Va servito in bicchieri tumbler o in flùte.
43
GELATO AL CAPPUCCINO
In un pentolino riscaldare 2 tazze d’espresso,
¾ di tazza di panna da montare, ½ tazza di
zucchero; portare ad ebollizione.
Quando il composto è tiepido riporlo nel
freezer per 4-5 ore.
Prima di servire passare in frigo per ½ ora.
Servire in ciotole formando due o tre palline,
guarnire con chicchi di caffè tostato.
CICLO PULIZIA CALDAIA
PULIZIA E
MANUTENZIONE
•
PARTI ESTERNE
•
•
•
Le parti esterne della macchina devono essere pulite
con un panno morbido e senza utilizzare detergenti
aggressivi.
Non pulire le parti d’acciaio con pagliette e spugne
abrasive.
Asciugare bene con un panno morbido.
•
Accertarsi di svuotare periodicamente la bacinella
(rif. n.25) per evitare fuoriuscite di liquidi che
potrebbero sporcare e rovinare i mobili sottostanti.
La bacinella e la relativa griglia metallica possono
essere lavate in lavastoviglie.
FILRO-PORTAFILTRO-GHIERA
•
•
Tenere sempre puliti i filtri (rif. n.21,22), il porta
filtro (rif. n.20) e la ghiera (rif. n.15). Residui di
caffè possono alterare il gusto dei caffè successivi.
Lavare il porta filtro e filtro in lavastoviglie ogni 2
mesi
SERBATOIO ACQUA
•
•
•
•
-
-
-
BACINELLA RACCOGLI GOCCE
•
-
In caso di mancato utilizzo per lunghi periodi di
tempo, si consiglia di cambiare l’acqua del
serbatoio e svuotare quella all’interno della caldaia,
premendo più volte il tasto caffè (rif. n.4).
Pulire periodicamente il serbatoio acqua (rif. n.27)
da eventuali incrostazioni di calcare.
Il serbatoio può essere lavato in lavastoviglie.
Qualora si utilizzi il filtro decalcificante Brita si
consiglia la sostituzione del filtro ogni 2000 caffè
espressi o almeno ogni due mesi.
44
-
-
Come in tutte le apparecchiature che
utilizzano acqua, è del tutto normale che
anche nella macchina da caffè si formi del
calcare all’interno della caldaia
E’ opportuno che ogni 6 mesi si proceda
come segue:
Riempire il serbatoio dell’acqua con 1,5
litri ed aggiungere mezzo bicchiere d’aceto
o acido citrico.
Premere il tasto caffè ed effettuare brevi
erogazioni
in
un
bicchiere
fino
all’esaurimento dell’acqua nel serbatoio.
Ripetere quest’operazione fino alla
fuoriuscita d’acqua pulita (senza tracce di
calcare).
Riempire nuovamente il serbatoio d’acqua
fredda
ed
effettuare
l’operazione
d’erogazione per risciacquare la caldaia.
La macchina è ora pronta per l’utilizzo.
MANCATO
FUNZIONAMENTO
In caso di mancato funzionamento accertarsi
che non sia dovuto a:
3. Mancanza d’energia elettrica
4. Mancanza d’acqua nell’apposito serbatoio
Per
il
danneggiamento
del
cavo
d’alimentazione o per altre manutenzioni,
rivolgersi sempre al Servizio d’Assistenza
Tecnica Zanussi.
ASSISTENZA TECNICA E
RICAMBI
Se le verifiche suggerite nel capitolo precedente non
sono utili alla risoluzione del problema, rivolgetevi al
più vicino centro d’Assistenza Tecnica autorizzata,
indicando il tipo di difetto, il modello d’apparecchiatura
(Mod.), il numero di prodotto (Prod. n°) e il numero di
fabbricazione (Ser. No.) che trovate stampati sulla
targhetta d’identificazione della macchina da caffè.
La targhetta è collocata sulla parte esterno-destra, ed è
ben visibile aprendo la macchina.
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
(ITALIA)
Gentile cliente,
La ringraziamo per aver scelto un elettrodomestico
prodotto dalla nostra azienda. Per il suo utilizzo le
consigliamo di leggere attentamente il presente libretto
istruzioni.
L’elettrodomestico da lei acquistato è costruito per
funzionare bene e per durare a lungo ma, come tutte le
macchine complesse è dotato di funzioni meccaniche
sottoposte a sollecitazioni ed è pertanto soggetto a
possibili guasti. Per eventuali malfunzionamenti
occorre rivolgersi ad un Centro di Assistenza
Autorizzato Zanussi, Servizio Tecnico che le
garantisce:
Esecuzione degli interventi “A regola d’arte”: il
nostro servizio è, primo in Italia nel settore, certificato
ISO 9001, garanzia di qualità.
Gli interventi vengono effettuati secondo le modalità
stabilite dalla nostra Azienda.
Pertanto, solo in questo caso restano valide le garanzie
e le responsabilità previste per il prodotto.
In caso di interventi o controlli eseguiti da centri non
autorizzati la nostra azienda declina ogni responsabilità
su eventuali anomalie di funzionamento.
Utilizzo esclusivo dei ricambi originali Electrolux
Distriparts, garantiti per un anno dalla data della
45
sostituzione, e disponibili anche dopo 10 anni
della data di cessazione della produzione dello
specifico modello.
Trasparenza dell’intervento: rilascio della
documentazione tecnica e fiscale, che permette
di risalire in ogni momento alla natura
dell’intervento.
Trasparenza dei costi, sulla base di un
tariffario rilasciato dell’Azienda.
Per richiedere interventi, ci può contattare
componendo il Numero Unico
La rete telefonica “intelligente” di Telecom
Italia, La metterà in contatto automaticamente
con il Centro autorizzato più vicino alla Sua
abitazione
CHECK-UP
Alla fine di evitare malfunzionamenti
improvvisi, per garantire l’efficienza e la
durata nel tempo con il minimo dei consumi ed
in condizioni di piena sicurezza, è
consigliabile, proprio come per le automobili,
far eseguire sul suo elettrodomestico dei
controlli periodici.
I centri di assistenza autorizzati Zanussi
Servizio Tecnico sono a sua disposizione per
eseguire questi interventi di check-up
periodico a tariffe particolari. Per informazioni
su questo servizio e per ricevere utili consigli
sul miglior utilizzo della sua apparecchiatura
può contattarci componendo in Numero Unico
199.100100
I ricambi originali, certificati dal costruttore
del prodotto, e contraddistinti da questo
marchio si trovano solo presso i nostri Centri
di Assistenza Tecnica e Negozi di Ricambi
Autorizzati.
CARATTERISTICHE
TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Larghezza
Profondità
Altezza
Capacità serbatoio
Peso netto
Peso lordo
Tensione alimentazione
Potenza assorbita dalla resistenza
Potenza assorbita dalla pompa
Pressione d’esercizio
Fusibile
594 mm
280 mm
357 mm
3 It.
17 kg
19 kg
220 V
1000 W
50 W
12 bar
10 A.
INSTALLAZIONE
L’INCASSO NEI MOBILI COMPONIBILI
Per il buon funzionamento dell’apparecchiatura inserita
in un mobile componibile è necessario che quest’ultimo
abbia le caratteristiche adatte.
In conformità alle norme di sicurezza, la protezione
contro eventuali contatti con le parti elettriche e parti
protette con solo isolamento funzionale deve essere
assicurata mediante una corretta operazione d’incasso
dell’apparecchiatura.
Tutte le parti che assicurano la protezione, anche un
eventuale pannello di copertura (per esempio se
l’apparecchiatura viene posizionata alla fine o all’inizio
dei componibili), debbono essere fissate in modo tale
da non poter essere tolte senza l’aiuto di qualche
utensile.
E’ opportuno che l’apparecchiatura sia installata ad una
certa distanza da frigoriferi o congelatori, perché il
calore emesso potrebbe pregiudicarne il funzionamento.
•
-
Attenzione:
Prima di fissare la stazione di alimentazione,
predisporre il collegamento del cavo di
alimentazione opportunamente dimensionato.
46
-
-
-
Caratteristiche cavo alimentazione: diametro filo 1
mm.
Montare le apposite guide sui fianchi della
macchina (con le viti in dotazione), come da fig. 1.
Fissare gli appositi supporti (dx e sx) per le guide
telescopiche con tre viti per legno (fig. 2), seguendo
attentamente le misure riportate in fig. 2
Eseguire sul ripiano inferiore del vano una feritoia
con le dimensioni riportate in fig. 2
In assenza del ripiano fissare la staffa blocco
macchina (rif. 29), come da fig. 4. Fissare la vite 1
nel foro asolato della staffa, regolare la posizione
della stessa e bloccarla definitivamente con la vite
2.
Fissare il gruppo alimentazione (fig. 3) sul retro in
alto a sinistra del vano utilizzando due viti per
legno come indicato in fig. 2
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
47
Fig. 4
•
Inserire le guide telescopiche della macchina da
caffè nei supporti montati all’interno del mobile e
farle scorrere fino a fine corsa per far scattare i
fermi di sicurezza (fig. 5).
Fig. 5
48
COLLEGAMENTO
ACQUA
•
•
•
•
•
•
Togliere il coperchio del serbatoio acqua (rif. n.
27), ed estrarre il filtro Brita .
Rimuovere la confezione e immergerlo in acqua
fredda per mezz’ora; successivamente, inserirla
saldamente nell’apposito foro del serbatoio (fig. 6)
Infilare il tubo flessibile d’aspirazione dell’acqua
nelle apposite scanalature (fig. 7). Spingere il tubo
fino in fondo al serbatoio (fig. 8)
Riempire il serbatoio con acqua fredda.
Attenzione: riempire unicamente con acqua fredda
potabile: mai versare latte o altro liquido!
Il filtro Brita può essere acquistato presso i
rivenditori di elettrodomestici, i nostri Centri
Assistenza Tecnica o i Negozi di Ricambi
Autorizzati.
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
49
COLLEGAMENTO
ELETTRICO
•
•
•
•
Accertarsi che l’impianto elettrico sia dotato di
un’efficiente presa a terra.
Collegare il cavo d’alimentazione fornito in
dotazione nell’apposito connettore situato sul retro
dell’apparecchio, ed inserire quest’ultimo nella
stazione d’alimentazione posta sul retro della
colonna (fig.3), dove è situata una morsettiera
(fig.9) predisposta per il funzionamento con una
tensione di 230V monofase.
Accertarsi che nell’impianto elettrico dell’edificio
sia presente un dispositivo di sconnessione dalla
rete, e che la distanza tra i contatti sia almeno di
3mm.
ATTENZIONE: la ditta fornitrice declina ogni
responsabilità nel caso in cui non sia rispettata la
norma sopra descritta.
Fig. 9
50
CASSETTO
Per quanto riguarda le dimensioni del vano incasso
qualora si decida di adottare il cassetto attrezzato,
vedere fig.10 e fig.11.
Fig.10
Fig.11
51
ENGLISH
FOR YOUR PERSONAL
SAFETY
This new appliance is easy to use.
However, it is important to read the
whole of this booklet before installing or
using the appliance for the first time.
This will enable you to obtain the best
results from the appliance, to avoid
incorrect operations and to use the
appliance in complete safety and with
respect for the environment.
DURING USE
•
•
•
•
•
•
The appliance should be used by adults only. Make
sure that children do not touch the controls or
play with the appliance.
It is dangerous to modify or to attempt to modify
the characteristics of this product.
Keep the appliance clean at all times.
The external parts of the appliance heat up when the
appliance is in use and remain hot for a certain
length of time after it has been turned off. Keep
children away from the appliance until it has
cooled down.
Always make sure that the appliance is
disconnected from mains before carrying out
maintenance work and before cleaning the
appliance.
Never attempt to repair faults yourself. Repairs
carried out by unqualified persons may result in
damage to the equipment or personal injury.
Consult this booklet and if you do not find the
information you are looking for contact your
nearest Service Centre. This appliance should be
serviced by authorised Technical Service Centres
only. Always ask for original spare parts to be used.
52
INSTALLATION AND
MAINTENANCE
•
•
•
The appliance should be installed and
connected to mains by QUALIFIED
PERSONS only. Before carrying out any
work on the appliance always make sure
that it has been DISCONNECTED from
mains.
Remove the appliance from the packaging,
check it for damage and make sure that the
power supply cable is in perfect condition.
If any damage is apparent contact your
retailer before using the appliance.
The
Manufacturer
declines
all
responsibility in the case of nonobservance of accident prevention
regulations.
RECOMMENDATIONS FOR
SAFEGUARDING THE
ENVIRONMENT
PACKAGING
• All packaging material is eco-compatible
and can be recycled. Please help safeguard
the environment by disposing of packaging
correctly using the separated waste
disposal system in place in your area.
OBSOLETE EQUIPMENT
• Obsolete appliances which are no longer
used are worthless items. By disposing of
the appliance in an eco-friendly fashion
various materials used to manufacture the
appliance can be recovered.
• Contact your specialised retailer or the
local council for information concerning
the disposal of the appliance.
•
Before demolishing the appliance, cut the power
supply cable so that it cannot be put to improper
use.
This instruction booklet should be kept with the
appliance for future reference. If the appliance is
sold or transferred, make sure that the booklet is
handed over to the new owners so that they are
aware of the operating instructions and relative
warnings.
53
INDEX
INFORMATION FOR THE USER
INFORMATION
INSTALLER
DESCRIPTION OF THE
COFFEE MACHINE
PAGE 56
FIRST USE
PAGE 57
MAKING COFFEE
PAGE 58
HOT WATER
PAGE 59
STEAM
PAGE 59
RECIPES
PAGE 59
CLEANING & MAINTENANCE
PAGE 60
FAULTS
PAGE 61
TECHNICAL ASSISTANCE
AND SPARE PARTS
PAGE 61
GUARANTEE CONDITIONS (UK)
PAGE 62
GUARANTEE AND SPARE PARTS
(ONLY FOR BENELUX)
PAGE 63
FOR
THE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
PAGE 65
INSTALLATION
PAGE 65
WATER SUPPLY
PAGE 68
ELECTRICAL CONNECTION
PAGE 69
DRAWER
PAGE 70
EC This appliance conforms to directive
BT 73/26
§ concerning electrical safety standard EN
60335-1 (August 1995 – Safety of
electrical appliances for domestic use and
similar – General Standards) and EN
60335-2-15 (April 1996 – Special
standards for liquid heating appliances).
§ Directive EMC 89/336 concerning the
following standards:
− 55014-1
− 55014-2
− 61000-3-2
− 61000-3-3
54
DESCRIPTION OF THE
COFFEE MACHINE
1. Steam knob
2. Grinding texture knob
3. On button
4. Coffee button
5. Hot water button
6. Steam button
7. Light button
8. Orange 'ON' indicator light
9. Red 'water temperature' indicator light
10. Green 'coffee' indicator light
11. Green 'water' indicator light
12. Green 'steam' indicator light
13. Green 'light on' indicator light
14. Green 'doser' indicator light
15. Filter holder ring nut
16. Steam spout
17. Coffee press
18. Grinder button
19. Coffee doser
20. Filter-holder
21. One-cup filter
22. Two-cup filter
23. Measure
24. Unit clamping lock
25. Drip tray
26. Coffee bean holder
27. Water tank
28. Drawer (optional)
29. Fixing bracket
55
FIRST USE
Turn the knob clockwise for a finer texture
and stronger coffee. Turn anticlockwise for
a coarser grind and weaker coffee.
FILL THE WATER TANK
• Open the unit clamping lock (ref.24) using the key
•
•
•
•
-
-
supplied.
Pull the coffee machine out of the unit on the
telescopic runners.
Fill the water tank (ref.27) located on the left-hand
side of the appliance with approx. 3 litres of water.
Push the machine back into the unit and fasten the
unit clamping lock.
Water hardness:
before filling the water tank make sure that the
Brita filter is in place (see paragraph "Water
supply").
if the appliance has not been used for a long time it
is advisable to replace the water in the tank with
fresh water and to empty the boiler by pressing the
coffee button (ref.4) repeatedly.
FILL THE COFFEE BEAN HOLDER
PROGRAMMING THE QUANTITY
OF GROUND COFFEE
• The machine is supplied already
calibrated to supply the ideal dose of
ground coffee for a cup of espresso.
• However, the quantity of ground coffee
supplied can increased or decreased as
follows:
place the filter holder (ref.20) with a onecup filter (ref.21) below the coffee doser
outlet (ref.19) and press the grinder button
(ref.18) gently, do not release the button
immediately. After approx. 10 seconds the
grinder will start, when the quantity
required is reached (recommended dose 7g
corresponding to 6 seconds of grinding)
simply release the button (ref.18) and the
dosage is automatically programmed.
• Open the unit clamping lock (ref.24) using the key
supplied.
• Pull the coffee machine out of the unit on the
telescopic runners.
• Pour approx. 200g of coffee beans into the coffee
bean holder (ref.26) on the right-hand side of the
appliance.
• Push the machine back into the unit and fasten the
unit clamping lock.
PRELIMINARY START-UP
•
•
•
•
ADJUSTING THE TEXTURE OF
GROUND COFFEE
• The machine is supplied already calibrated to
grind coffee beans to the ideal texture.
• The texture of ground coffee can however be
adjusted using the grinding texture knob (ref.2).
56
•
Turn the coffee machine on by pressing the
ON button (ref.3). The orange indicator
light (ref.8) lights up to indicate that the
machine is powered.
Turn the steam knob (ref.1) anti-clockwise.
Press the hot water button (ref.5) and wait
until all the air in the boiler is released
through the steam spout (ref.16) and water
starts coming through.
The red indicator light (ref.9) lights up at
the same time to indicate that the water in
the boiler is being heated. When the red
indicator light goes out the water has
reached the required temperature for coffee
making.
Close the steam knob (ref.1) and release
the hot water button (ref.5).
•
ACCESSORIES SUPPLIED
•
•
The coffee machine is supplied with a filter holder
(ref.20) for one-cup filters (ref.21) and two-cup
filters (ref.22).
If you are using pods, us the one-cup filter.
A measure (ref.23) is also supplied for dosing
ground coffee (approx. 7.2g).
•
•
MAKING COFFEE WITH PODS
(E.S.E. system)
OPTIONAL ACCESSORIES
•
-
A practical drawer with stainless steel front panel is
available as an optional accessory, model ZDRA
600 X.
The drawer is divided into several compartments
for various uses :
compartment for cups and saucers
basin for coffee dregs
compartment for machine accessories (filter,
measure).
tray
The over all dimensions of the drawer are given on
page 18.
•
•
MAKING COFFEE
•
•
MAKING COFFEE WITH COFFEE
BEANS
•
•
•
•
When the red water temperature indicator
light (ref.9) goes out, press the coffee
button (ref.4).
Once the required quantity of coffee has
been reached press the coffee button (ref.4)
a second time to stop supply.
Remove the filter holder from the ring nut
and empty it of the used ground coffee.
Place the filter holder (ref.20) beneath the doser
(ref.19) and gently press the grinder button (ref.18)
which will automatically supply the correct oncecup dose of ground coffee. For 2-cup filters (ref.22)
repeat the operation.
Press the ground coffee with the coffee press
(ref.17) .
Place the filter holder (ref.20) on the ring nut (15)
making sure it locks into place: move the handle of
the filter holder from let to right.
Place one or two coffee cups below the spout of the
filter holder.
57
•
•
•
•
E.S.E stands for Easy Serving Espresso
and is the International standard for
making coffee using pods (a pod is a
disposable single-use portion of roasted
coffee) and a suitable coffee machine. The
E.S.E. system is simple, practical and
ecological since no special maintenance is
required and nature is respected. Lastly,
the system is clean as the special wrapping
prevents spillage and is easily removed and
disposed of after use.
The machine is designed for use with
ground coffee
or pods: single-use
disposable portions of roasted coffee.
Place the pod in the filter holder.
Position the filter holder (ref.20) on the
ring nut (ref.15) making sure it locks into
place: move the handle of the filter holder
from left to right.
Place a coffee cup below the spout of the
filter holder.
When the red water temperature indicator
light (ref.9) goes out, press the coffee
button (ref.4).
Once the required quantity of coffee has
been supplied, press the coffee button a
second time to stop supply.
Take the filter holder off the ring nut and
dispose of the used pod.
•
TIPS ON HOW TO PREPARE AN
EXCELLENT ESPRESSO COFFEE
•
•
•
•
•
•
To make a good espresso coffee, the cleanliness of
the machine and the right temperature are
fundamental.
Make sure that the filter, the filter holder and the
ring nut are kept perfectly clean.
Unless you are away for long periods, keep the
machine turned on and the filter holder in the ring
nut to keep it hot.
Heat the coffee cups by filling them with hot water
(press the coffee button). This also eliminates some
of the water left in the boiler as well as heats the
filter holder.
When you have finished using the machine clean
the filter holder by running the machine without
coffee. This method eliminates any residues which
could alter the flavour of the coffee the next time
you use the machine.
For an excellent espresso, let the machine run for
20-25 seconds. The time required depends on the
texture of the ground coffee, the quantity of coffee
used and how firmly the coffee is pressed. The
machine is already calibrated to make good quality
coffee. If necessary the grinding texture and the
quantity of ground coffee dosed can be adjusted
(see paragraph "First Use") to obtain the required
strength and flavour.
•
•
Keep the steam button (ref.6) pressed and
wait until the red indicator light (ref.9)
goes out.
Place the receptacle beneath the steam
spout and slowly turn the steam knob
(ref.1) anti-clockwise.
When you have finished with the steam
close the steam knob (ref.1) and press the
steam button (ref.6).
RECIPES
ITALIAN CAPPUCCINO
This is a normal espresso coffee with steamheated milk that gives the coffee a milder
flavour and a rich, frothy topping. Serve in a
large cup.
Pour cold milk into a tall jug and heat it using
the steam spout if your machine has one. Add
only the froth to the espresso coffee, to do this
either tilt the jug slightly rocking it backwards
and forwards while you pour or use a spoon to
scoop off the froth.
You can also add a dusting of cocoa powder to
taste.
VIENNESE CAPPUCCINO
HOT WATER
•
•
•
Place the coffee cup below the steam spout (ref.16).
Turn the steam knob (ref.1) anti-clockwise.
Press the hot water button (ref.5). Release the
button when you have the required amount of hot
water and close the steam knob (ref.1).
STEAM
•
Steam is used to make cappuccino coffee (see
chapter "Recipes").
58
This variation is the result of age-old Austrian
tradition.
Prepare a 'long' espresso by letting the
machine run for longer than usual (30-35
seconds), add hot milk followed by whipped
cream. Serve in a medium-sized cup (midway
between and espresso cup and a cappuccino
cup).
Decorate with flakes of chocolate.
COLD ESPRESSO SHAKE
Frothy and extremely refreshing, this makes a pleasant
drink on hot days.
Prepare an espresso coffee, add sugar and pour into a
cocktail shaker with large ice cubes. Shake for a few
seconds.
Serve in a tumbler or flûte.
IRISH COFFEE
Any energy-giving tonic.
Warm a tall glass and mix eight parts of hot coffee with
one part whisky and brown sugar.
Gently pour freshly whipped cream over the back of a
spoon so that it floats on the coffee: the result is a layer
of cool white cream on top of the hot dark coffee.
Move to the refrigerator ½ hour before
serving.
Serve two-three balls of the ice-cream in a
small bowl and decorate with roasted coffee
beans.
CLEANING AND
MAINTENANCE
EXTERNAL PARTS
•
•
•
Clean all the external parts of the machine
with a soft cloth, do not use harsh
detergents.
Do not clean steel surfaces with abrasive
pads or sponges.
Dry thoroughly using a soft cloth.
MEXICAN COFFEE
Intense and exotic.
Mix together a portion of double cream, half a teaspoon
of cinnamon, a pinch of nutmeg and sugar in a small
cup and beat until it becomes frothy.
Place a teaspoon of chocolate syrup, a pinch of
cinnamon and the coffee into a medium-sized cup and
blend together.
Top with a teaspoon of vanilla-flavoured cream.
DRIP TRAY
•
•
Empty the drip tray (ref.25) regularly to
avoid the overflow of liquids which could
soil and damage the cupboards below the
machine.
Both the drip tray and the grid are dishwasher proof.
FILTER/FILTER-HOLDER/RING
NUT
CAPPUCCINO ICE-CREAM
Heat 2 cups of espresso coffee, ¾ cup of single cream
and ½ cup sugar in a pan and bring to boiling point.
Leave to cool before placing in the freezer for 4-5
hours.
•
•
59
The filters (ref. 21 and 22), the filter holder
(ref.20) and the ring nut (ref.15) should be
kept clean at all times. Any residual coffee
may alter the taste of the next coffee you
make.
Put the filter holder and the filter in the
dishwasher every 2 months.
WATER TANK
•
•
•
•
If left unused for long periods it is advisable to
replace the water in the tank with fresh water and to
empty the boiler by pressing the coffee button
(ref.4) repeatedly.
Clean the water tank (ref.27) periodically to remove
any lime-scale.
The water tank is dish-washer safe.
If Brita decalcifying filters are used it is advisable
to replace the filter every 2000 espresso coffees or
at least every two months.
BOILER CLEANING FREQUENCY
•
-
-
Like any other appliance that uses water, it is
perfectly normal for lime-scale to form inside the
boiler of the coffee machine.
It is advisable to clean the boiler every six months
as follows:
Fill the tank with 1.5l water and add half a glass of
vinegar or citric acid.
Press the coffee button repeatedly so that the
water/vinegar solution comes through a little at a
time until the tank is empty.
Repeat the operation until clean water comes
through (with no trace of lime-scale).
Fill the tank with cold water and again press the
coffee button repeatedly to rinse the boiler.
The machine is now ready for use.
FAULTS
If the machine does not work, check that the problem is
not due to:
1. No power supply
2. An empty water tank
If the power supply cable is damaged or for any other
maintenance operations, contact an Authorised
Zanussi Technical Assistance Centre.
60
TECHNICAL
ASSISTANCE AND
SPARE PARTS
If the problem persists after carrying out the
check-ups indicated in the previous chapter,
contact your nearest authorised Technical
Assistance centre. Always describe the fault
and give the model (Mod.), product number
(Prod. no.) and serial number (Ser. No.) of the
appliance which are indicated on the
identification plate of the coffee machine.
The plate is located on the external right-hand
side of the machine and is clearly visible when
the machine is opened.
SERVICE AND SPARE PARTS
(UK)
In the event of your appliance requiring
service, or if you wish to purchase spare parts,
please contact your local Zanussi Service
Force Centre by telephoning:
0870 5 929929
Your telephone call will be automatically
routed to the Service Force Centre covering
your post code area. The addresses are listed
on the following pages.
Before calling out an engineer, please ensure
you have read the details under the heading
“FAULTS”.
When you contact the Service Force Centre
you will need to give the following details:
1. Your name, address and post code
2. Your telephone number
3. Clear and concise details of the fault
4. The model and serial number of the
appliance.
5. The purchase date
CUSTOMER CARE DEPARTMENT (UK)
For general enquiries concerning your Zanussi
appliance or for further information on Zanussi
products, please contact our Customer Care Department
by letter or telephone at the address below or visit our
website at www.zanussi.co.uk
Customer Care Department
Zanussi
55-77 High Street
Slough
Berkshire
SL1 1DZ
08705 727727 (*)
* calls to this number may be recorded for training
purposes.
GUARANTEE
CONDITIONS (UK)
ZANUSSI GUARANTEE CONDITIONS
We, Zanussi, undertake that if, within 24 months of the
date of the purchase, this Zanussi appliance or any part
thereof is proved to be defective by any reason only of
faulty workmanship or materials, we will, at our option,
repair or replace the same FREE OF ANY CHARGE
for labour, materials or carriage on condition that:
* The appliance has been correctly installed and used
only on the gas and electricity supply stated on the
rating plate.
* The appliance has been used for normal domestic
purpose only, and in accordance with the
manufacturer's instructions.
* The appliance has not been serviced, maintained,
repaired, taken apart or tampered with by any person
not authorised by us.
* All service work under this guarantee must be
undertaken by a Zanussi Service Centre.
* Any appliance or defective part replaced shall
become the Company's property.
61
* This guarantee is in addition to your
statutory and other legal rights.
Home visits are made between 8.30am and
5.30pm Monday to Friday. Visits may be
available outside these hours, in which case a
premium will be charged.
EXCLUSIONS
This guarantee does not cover:
* Damage or calls resulting from
transportation, improper use or neglect, the
replacement of any light bulbs or removable
parts of glass or plastic.
* Costs incurred for calls to put right an
appliance which is improperly installed or
calls to appliance outside the United Kingdom.
* Appliances found to be in use within a
commercial or similar environment, plus those
which are the subject to rental agreements.
* Products of Zanussi manufacture which are
not marketed by Zanussi.
EUROPEAN GUARANTEE
If you should move to another country within
Europe then your guarantee moves with you to
your new home subject to the following
qualifications:
* The guarantee starts from the date you first
purchased your product.
* The guarantee is for the same period and to
the same extent for labour and parts as exist in
the new country of use for this brand or range
of products.
* This guarantee relates to you and cannot be
transferred to another user.
* Your new home is within the European
Community (EC) or European Free Trade
Area.
* The product is installed and used in
accordance with our instructions and is only
used domestically, i.e. a normal household
* The product is installed taking into account
regulations in your new country.
Before you move, please contact your nearest
Customer Care centre, listed below, to give
them details of your new home. They will then
ensure that the local Service Organisation is aware of
your move and able to look after you and your
appliances.
France
Germany
Italy
Sweden
UK
Senlis
Nürnberg
Pordenone
Stockholm
Slough
+33 (0)3 44 62 29 99
+49 (0)911 323 2600
+39 (0)1678 47053
+46 (0)8 738 79 50
+44 (0)1753 219897
GUARANTEE AND
SPARE PARTS (ONLY
FOR BENELUX)
When calling for repairs during the period of
guarantee ofthe appliance, the original invoice or
receipt must be shown or sent together with the
appliance to be repaired.
GENERAL CONDITIONS OF GUARANTEE
1 The manufacturer guarantees the appliance indicated
on the relative invoice for a period of one year from the
date of purchase. In case of a fault during this period if
caused bya defect in materials and/or construction, the
client is entitled to repair free of charge.
1a Concerning vacuum cleaners for domestic use, the
total periodof guarantee is two years. Accessories are
subject to a direct usage, consequently these articles are
excluded from the guarantee.
2 The manufacturer guarantees technical assistance
and repairsfor one year. Spare parts fitted during repair
are also covered by a one year guarantee from the date
of repair. In case of fault during this period, as a direct
result of the repair work carried out or caused by the
new parts fitted on such occasion, the client is entitled
to repair free of charge. The execution of repairs does
not prolong the total period of guarantee covering the
appliance.
3 Technical Assistance At Domicile Will Be Provided
Only For Large Apparatus Which Are Difficult To
Transport Such As: Washing Machines, Spin-Driers,
62
Dishwashers,Refrigerators, Freezers (Vertical
Or Horizontal), Ovens, Cookers And Built-In
Appliances.
3a The above-mentioned conditions are also
valid for refrigerators for caravens on
condition that they are situated within the
national boundaries and are accessible by
roads open to traffic. Furthermore, at the time
of the intervention the appliance and its owner,
or the person so authorized, must be present at
the place agreed upon for the intervention.
4 If, in the opinion of the manufacturer, the
appliance as described in point 3 must be
transported to a Technical Assistance
laboratory, the transportation will be carried
out as established by the manufacturer, at his
expense and under his responsibility.
5 All appliances not mentioned under points 3
and 3a, includingappliances having the same
functional characteristics but whose transport
is easy, must be sent to the Technical
Assistance or taken to them. Throughout the
period of guarantee the cost of return
transportation will be taken care by the
manufacturer.
6 If during the period of guarantee a
disfunction occurs due to a defect which
cannot be repaired, the appliance will be
replaced free of charge.
EXTENSION OF THE GUARANTEE
7 For motorcompressors of refrigerators/
freezers (excluding the starting device and
thermal interrupter) a decreasing guarantee of
20% per year for a period of five years from
the date of purchase of the appliance indicated
on the relative invoice with repairs free of
charge throughout the entire period under
guarantee. On completion of the total period of
guarantee the cost of travel, workmanship and
eventual spare parts will be at the expense of
the client.
EXCLUSION FROM GUARANTEE
8 The free execution of work for the repair and/ or
substitution as set out above will not apply if:
- The purchase invoice or receipt indicating the date of
purchase and the identification of the appliance cannot
be presented or was not sent with the appliance to be
repaired;
- The appliance is used for purposes other than those of
the domestic nature for which it was made;
- The appliance was not installed, handled or used in
conformity with the indications in the instruction
manual or in the modalities for use;
- The appliance has been repaired or modified
incorrectly by unqualified personnel.
8a If the appliance has been built-in, underinserted,
suspendedor installed in such a way that the time
required to move it and put it back in position exceeds
thirty minutes in total, the extra expenditures occurred
will be billed to the owner of the appliance.
8b ln case of deterioration due to an irregular
installation carried out in agreement with the owner of
the appliance, the manufacturer and the technical
assistance decline all responsibility.
8c Damage such as scratches, knocks or breakage of
movable or dismountable units which were not notified
to the manufacturer at the time of delivery are not
covered by the guarantee.
IMPORTANT NOTICE
This appliance has been made to be safe. Inadequate
repairs can nonetheless compromise this safety. To
avoid such problems and to prevent any eventual
damage we advise you to have repairs carried out
exclusively by qualified personnel.We advise you to
have repairs or maintenance carried out by the retailer
or the ELECTROLUX SERVICE and to request only
original spare parts.
BELGIUM
Bergensesteenweg 719 / B - 1520 Halle (Lembeek)
Repairing to customer's house:
Tel.: 02-3630444
Fax.: 02-3630400
Spare parts:
Tel.: 02-3630555
Fax.: 02-3630500
63
LUXEMBOURG
7, Rue de Bitbourg / L-1273 LuxembourgHamm
Customer care:
Tel.: 42 43 11
Fax: 42 43 13 60
TECHNICAL
SPECIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Width
Depth
Height
Tank capacity
Net weight
Gross weight
Power supply voltage
Power absorption resistors
Power absorption pump
Working pressure
Fuse
594 mm
280 mm
357 mm
3 It.
17 kg
19 kg
220 V
1000 W
50 W
12 bar
10 A.
INSTALLATION
INSTALLING IN MODULAR UNITS
For the appliance to work efficiently when installed in a
modular unit, the unit must have suitable
characteristics.
In conformity with safety standards, the appliance must
be installed correctly in order to guarantee protection
against contact between electrical parts and parts with
purely functional insulation.
All parts that act as guards, even the reveal side panel
for appliances installed at one extremity of a
combination, must be firmly secured so that they
cannot be removed without the use of tools.
It is advisable to avoid installing the appliance
immediately next to refrigerators or freezers since the
heat produced by the appliance could affect their
efficiency.
•
-
Warning:
connect the power supply cable of suitable
dimensions before securing the power supply unit.
Power supply cable specifications: wire diameter
1mm.
64
-
-
-
Assemble the runners on the sides of the machine
(using the screws supplied) as shown in fig.1.
Fasten the telescopic runner supports (RH and LH)
using three wood screws (fig.2) and taking care to
follow the measurements shown in fig.2.
Make a slot in the bottom of the open compartment
following the measurements given in fig.2.
If the compartment does not have a shelf for the
machine to rest on, assemble the machine fixing
bracket (ref.29) as shown in fig.4. Place screw 1 in
the slot of the bracket and adjust the position before
locking in place using screw 2.
Fasten the power supply unit (fig.3) to the back of
the appliance in the top left-hand corner using two
wood screws as shown in fig.2.
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 2
65
Fig. 4
•
Assemble the telescopic runners of the coffee
machine in the supports fixed to the inside of the
unit; push the runners in until they reach the limit
stop and action the safety clamps (fig.5).
Fig. 5
66
WATER SUPPLY
•
•
•
•
•
•
Take the lid off the water tank (ref.27) and take out
the Brita filter.
Take the filter out of the packaging and soak it in
cold water for half an hour before fitting it firmly
into the hole in the tank (fig.6).
Place the water hose in the relative channel (fig.7)
and push it down until it reaches the bottom of the
tank (fig.8).
Fill the tank with cold water.
Warning: fill the tank with cold drinking water
only: do not pour milk or any other liquid into the
tank!
The Brita filter is available at shops selling
household appliances, at our Technical Service
Centres and at Authorised Spare Parts outlets.
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
67
ELECTRICAL
CONNECTION
•
•
•
•
Make sure that the electric circuit is suitably
earthed.
Connect the power cable supplied to the connector
on the back of the appliance, plug the connector
into the power supply unit on the back of the post
(fig.3) where you will find the terminal board
(fig.9) set to operate at a supply voltage of 230V
monophase.
Make sure that a circuit breaker is installed in the
electrical circuit of the building to disconnect it
from mains and that contacts are at least 3mm apart.
WARNING: the supplier disclaims all
responsibility in the case of non-observance of
the above rule.
Fig. 9
68
DRAWER
The required dimensions of the compartment for
installing the machine with the drawer are given in fig.
10 and 11.
Fig.10
Fig.11
69
DEUTSCH
INBETRIEBNAHME UND
WARTUNG
ZU IHRER SICHERHEIT
Der Gebrauch dieses neuen Gerätes ist
leicht.
Es wird jedoch empfohlen vor der ersten
Inbetriebnahme
dieses
Handbuch
sorgfältig durchzulesen. Dadurch können
Sie die besten Leistungen erzielen,
Fehlbetrieb vermeiden, mit voller
Sicherheit vorgehen und die Umwelt
schützen.
•
•
GEBRAUCHSANWEISUNG
•
•
•
•
•
•
Das Gerät darf nur von Erwachsenen betätigt
werden. Kinder dürfen mit dem Gerät oder
dessen Betätigungsknöpfen nicht spielen.
Es ist gefährlich, technische Änderungen am Gerät
anzubringen.
Gerät stets sauber halten.
Die Außenflächen des Gerätes werden während des
Betriebes heiß und bleiben so für eine gewisse Zeit
auch nach dem Ausschalten des Gerätes. Solange
das Gerät heiß ist, müßen Kinder ferngehalten
werden .
Vor Reinigung bzw. Wartung stets überprüfen, daß
das Gerät vom Netzstrom ausgeschaltet ist .
In Störfällen wird empfohlen, das Gerät nie selbst
zu reparieren. Die von Unbefugten durchgeführten
Reparaturen können zu Schäden und Unfällen
führen. Am besten schlagen Sie in diesem
Handbuch nach. Sollten Sie keine geeigneten
Informationen finden, so wenden Sie sich an den
nächstgelegenen Kundendienst. Die Wartung des
Gerätes muß nur vom befugten Kundendienst
durchgeführt
werden.
Verlangen
sie
nur
Originalersatzteile
70
•
Die Inbetriebnahme des Gerätes und
dessen Anschluß an den Netzstrom
müssen
nur
vom
genehmigten
FACHPERSONAL
durchgeführt
werden. Vor jeglichem Eingriff stets
überprüfen, daß das Gerät vom Netzstrom
ausgeschaltet ist.
Nach dem Auspacken prüfen Sie nach, daß
das Gerät keine Schäden aufweist und das
Stromkabel in einwandfreiem Zustand ist.
Anderenfalls wenden Sie sich an den
Verkäufer bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden,
die auf die Nichtbeachtung der
Unfallverhütungsvorschriften
zurückzuführen sind.
HINWEISE ZUM
UMWELTSCHUTZ
VERPACKUNGSMATERIAL
• Die verwendeten Verpackungsmaterialien
sind
umweltfreundlich
und
wiederverwertend. Wir bitten Sie darum
zum Umweltschutz beizutragen, in dem sie
die getrennte Müllsammlung gebrauchen.
UNÜBLICHE GERÄTE
• Unübliche Geräte sind keine wertlosen
Abfälle. Durch die Entsorgung können die
Materialien, die wir zum Bau unserer
Geräte
verwenden,
wiederverwertet
werden.
• Über
die
derzeitigen
Entsorgungsmöglichkeiten können Sie
sich bei Ihrem Fachhändler oder Ihrer
Gemeinde informieren.
•
Vor dem Verschrotten des Gerätes Netzkabel
schneiden, um es unbrauchbar zu machen.
Gebrauchsanweisungsheft
stets
sorgfältig
aufbewahren. Sollte das Gerät verkauft oder
abgegeben
werden,
so
muß
dieses
Gebrauchsanweisungsheft dem neuen Benutzer
auch übergeben werden, so daß er sich über den
korrekten Betrieb des Gerätes und die wichtigen
Hinweise auf dessen Wartung informieren kann.
71
INHALT
FÜR DEN BENUTZER
FÜR DEN INSTALLATEUR
BESCHREIBUNG DER KAFFEEMASCHINE
SEITE 74
EINSTELLVORGANG BEI DER
INBETRIEBNAHME
SEITE 75
KAFFEEABGABE
TECHNISCHE ANGABEN
SEITE 82
INSTALLATION
SEITE 82
WASSERANSCHLUSS
SEITE 85
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
SEITE 85
SCHUBLADE
SEITE 87
SEITE 76
HEISSWASSER ABGABE
SEITE 77
DAMPFABGABE
SEITE 78
REZEPTE
SEITE 78
REINIGUNG UND WARTUNG
SEITE 79
FEHLBETRIEB
SEITE 79
KUNDENDIENST UND ERSATZTEILE
SEITE 80
GARANTIE UND KUNDENDIENST
FÜR BENELUX
SEITE 80
72
CE
Dieses Gerät kommt den BT 73/29Richtlinien nach
§ Gemäß den Normen über die elektrische
Sicherheit EN 60335-1 (August 1995 –
Sicherheit
von
elektrischen
Haushaltsgeräten und ähnlichen ) und EN
60335-2-15
(April
1996
–
Sondervorschriften
über
Heißwasserbereiter).
§ Den EMC 89/336 - Richtlinien gemäß
folgenden Vorschriften:
- 55014-1
- 55014-2
- 61000-3-2
- 61000-3-3
BESCHREIBUNG DER
KAFFEEMASCHINE
1. Dampfdrehknopf
2. Mahlgrößedrehknopf
3. Ein- aus-Taste
4. Kaffeetaste
5. Heißwassertaste
6. Dampftaste
7. Lichttaste
8. Orange Einschaltekontrollampe
9. Rote Wassertemperaturkontrollampe
10. Grüne Kaffeeabgabekontrollampe
11. Grüne Wasserabgabekontrollampe
12. Grüne Dampfabgabekontrollampe
13. Grüne Kontrollampe
14. Grüne Dosiervorrichtungskontrollampe
15. Filterzwinge
16. Dampfstrahlausgießer
17. Kaffeepresser
18. Kaffeemühleeinschalttaste
19. Kaffeedosiervorrichtung
20. Filterträger
21. Eine Tasse-Filter
22. Zwei Tassen-Filter
23. Meßbecher
24. Blockierschloß
25. Tropfenauffangsschale
26. Kaffeebehälter
27. Wasserbehälter
28. Schublade (auf Anfrage)
29. Blockierbügel
73
EINSTELLVORGANG BEI
DER INBETRIEBNAHME
•
•
•
•
-
-
•
•
EINFÜLLUNG DES
WASSERBEHÄLTERS
•
EINSTELLUNG DER
MAHLGRÖSSE
Blockierschloß (24) durch den gelieferten Schlüssel
aufmachen.
Kaffeemaschine aus dem Möbelstück herausziehen.
Dabei läßt man sie durch die geeigneten
ausdehnbaren Führungen gleiten.
Den
am
linken
Geräteseite
gelegenen
Wasserbehälter (27) mit zirka drei Litern Wasser
einfüllen.
Kaffeemaschine
wieder
ins
Möbelgehäuse
hineinlegen und Blockierschloß zumachen.
Wasserhärte:
Vor dem Einfüllen des Wasserbehälters prüfen Sie
nach, daß der Entkalkungsfilter Brita in seinem Sitz
im Wasserbehälter liegt (sehen Sie Kapitel
“Wasseranschluß”).
Wird das Gerät langzeitig nicht gebraucht, so ist es
ratsam
das
Wasser
vom
Wasserbehälter
auszuwechseln und den Kessel zu entleeren. Dabei
drücke man wiederholt die Kaffeetaste (4).
DOSIERUNG DES
GEMAHLENEN KAFFEES
•
•
EINFÜLLUNG DES
KAFFEEBOHNENBEHÄLTERS
•
•
•
•
Blockierschloß (24) durch den gelieferten Schlüssel
aufmachen.
Kaffeemaschine aus dem Möbelstück herausziehen.
Dabei läßt man sie durch die geeigneten
ausdehnbaren Führungen gleiten.
Den
am
rechten
Geräteseite
gelegenen
Kaffeebohnenbehälter (26) mit zirka zwei hundert
Gramm Bohnenkaffee einfüllen.
Kaffeemaschine
wieder
ins
Möbelgehäuse
hineinlegen und Blockierschloß zumachen.
Die Kaffeemaschine wird ab Werk auf
eine ideale Dosierung des gemahlenen
Kaffees eingestellt.
Man kann die Dosierung des gemahlenen
Kaffees wie folgt ändern:
Den Filterträger (20) komplett mit dem
eine Tasse-Filter (21) unter den Trichter
(19) legen und die Mühleeinschalttaste
(18) leicht gedrückt halten. Nach 10
sekunden startet die Mühle. Nachdem die
gewünschte
gemahlene
Kaffeemenge
erreicht wird (empfohlene Menge 7
Gramm bzw. 6 Sekunden Mahlenzeit),
genügt es, die Taste (18) los zu lassen. So
wird die Dosierung des gemahlenen
Kaffees automatisch programmiert.
INBETRIEBNAHME
•
•
74
Die Kaffeemaschine wird ab Werk auf
eine ideale Mahlgröße eingestellt.
Man kann jedoch die Mahlgröße ändern, in
dem man den Mahlgrößedrehknopf
betätigt. Durch drehen des Drehknopfs im
Uhrzeigersinn werden die Kaffeebohnen
feingemahlen und dadurch wird starker
Kaffee erzeugt. Durch drehen des
Drehknopfs gegen den Uhrzeigersinn
werden die Kaffeebohnen grobgemahlen
und dadurch wird dünner Kaffee erzeugt.
Kaffeemaschine durch Drücken der Ein-,
Aus-Taste (3) einschalten. Die orange
Kontrollampe
(8)
zeigt
den
Betriebszustand des Gerätes an .
Dampfdrehknopf
(1)
gegen
den
Uhrzeigersinn drehen
•
•
•
Heißwassertaste (5) drücken und warten bis die
Luft
aus
dem
Kessel
durch
den
Dampfstrahlausgießer (16) völlig ausgestoßen wird.
Gleich danach schaltet sich die rote Kontrollampe
(9) ein und zeigt an, daß das Wasser im Kessel
geheizt wird. Das Ausschalten der roten
Kontrollampe zeigt an, daß das Wasser die richtige
Temperatur erreicht hat.
Dampfdrehknopf
(1)
zudrehen
und
die
Heißwassertaste (5) los lassen.
KAFFEEABGABE
VERWENDUNG VON
BOHNENKAFFEE
•
MITGELIEFERTE ZUBEHÖRTEILE
•
•
Die Kaffeemaschine ist mit einem Filterträger (20)
versehen, auf den zwei Filterarten gelegt werden
können:
Der eine Tasse-Filter (21)
Der zwei Tassen-Filter (22)
Wird eine Kaffeepatrone gebraucht, so verwendet
man den eine Tasse-Filter.
Ein Meßbecher (23) wird auch mitgeliefert, der zur
genauen Dosierung des gemahlenen Kaffees dient
(zirka 7,2 Gramm).
•
•
•
•
•
FREIGESTELLTE ZUBEHÖRTEILE
• Eine
-
nützliche ausgerüstete Schublade mit
Vorderseite aus Inoxstahl Modell ZDRA 600 X ist
als freigestellter Zubehörteil lieferbar.
Die Schublade ist im Innen in verschiedene
Abschnitte aufgeteilt:
Tassen- und Untertassenabschnitt
Eine Schale zur Ablegung von Kaffeesätzen
Ein Abschnitt zur Aufbewahrung der gelieferten
Zubehörteile (Filter, Meßbecher).
Ein Tablett
Für die Außenmaße wird auf Seite17 verwiesen.
75
•
Filterträger
(20)
unter
die
Kaffeedosiervorrichtung (19) legen und
Mühleeinschalttaste (18) leicht drücken.
Eine Menge gemahlenen Kaffees, die
richtig für eine Tasse ist, kommt
automatisch heraus. Danach schaltet sich
die Mühle automatisch aus. Verwendet
man den 2 Tassen-Filter, so muß man den
Vorgang wiederholen.
Den gemahlenen Kaffee durch den Presser
(17) pressen.
Filterträger (20) korrekt in die Zwinge
(15) einstecken und dessen Griff von links
nach rechts drehen, um einen eiwandfreien
Verschluß zu erzielen.
Tasse
bzw.
Tassen
unter
den
Filterträgerausgießer stellen.
Nach dem Ausschalten der roten
Wassertemperaturkontrollampe
(9)
Kaffeetaste (4) drücken.
Nachdem die gewünschte Kaffeemenge
gegossen worden ist, Kaffeetaste (4)
wieder drücken, um Kaffeeabgabe
anzuhalten.
Filterträger aus der Zwinge herausstecken
und den verwendeten gemahlenen Kaffee
aus dem Filterträger wegnehmen.
•
VERWENDUNG VON
KAFFEEPATRONEN
(SYSTEM E.S.E.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Das System E.S.E.- Easy Serving Espresso – ist ein
internationaler Standard zur Vorbereitung von
Kaffee durch Verwendung von Kaffeepatronen –
eine Einwegportion gemahlenen Kaffees und
einer dazu geeigneten Kaffeemaschine. Das System
E.S.E. ist vor allem einfach, praktisch und
umweltfreundlich, in dem es keine besondere
Wartung benötigt. Es ist ferner sehr sauber, denn
ein besonderer Einwegbehälter vermeidet den
Kaffeeaustritt.
Die Kaffeemaschine kann auch Kaffeepatronen
verwenden.
Kaffeepatrone in den Filterträger legen.
Filterträger (20) korrekt in die Zwinge (15)
einstecken und dessen Griff von links nach rechts
drehen, um einen eiwandfreien Verschluß zu
erzielen.
Tasse bzw. Tassen unter den Filterträgerausgießer
stellen.
Nach
dem
Ausschalten
der
roten
Wassertemperaturkontrollampe (9) Kaffeetaste (4)
drücken.
Nachdem die gewünschte Kaffeemenge gegossen
worden ist, Kaffeetaste (4) wieder drücken, um
Kaffeeabgabe anzuhalten.
Filterträger aus der Zwinge herausstecken und den
verwendeten gemahlenen Kaffee aus dem
Filterträger wegnehmen.
WICHTIGE HINWEISE ZUR
VORBEREITUNG AUSGEZEICHNETER
ESPRESSO
•
•
Sauberkeit und Wassertemperatur sind die
Hauptbedingungen zum erzielen eines guten
Espresso.
Filter, Filterträger und Zwinge stets sauber halten.
76
•
•
Kaffeemaschine
mit
eingesetztem
Filterträger stets eingeschaltet halten, so
daß er ständig heiß bleiben kann.
Tassen mit etwas Heißwasser erwärmen.
Dabei drücke man die Kaffeetaste. Auf
diese Weise wird das stillstehende Wasser
aus dem Kessel ausgestoßen und der
Filterträger erwärmt
Nach dem Gebrauch Filterträger reinigen.
Dabei führe man einen leeren Gießvorgang
durch, um Kaffeereste zu entfernen, die
den Geschmack der nachfolgenden
Espresso beeinträchtigen könnten.
Um hervorragende Espresso zu erzielen,
muß die Gießzeit etwa 20 – 25 Sekunden
dauern. Die Umstände, die die Gießzeit
beeinträchtigen, sind die Mahlgröße, die
Menge und Dichtigkeit des gemahlenen
Kaffees.
Die Kaffeemaschine wird ab Werk so
eingestellt, daß sie stets hervorragende
Espresso liefert. Auf Wunsch kann man
die Mahlgröße und die Menge des
gemahlenen Kaffees ändern. Hinweise
darauf
sind
aus
dem
Kapitel
„Einstellvorgang bei der Inbetriebnahme“
zu entnehmen.
HEISSWASSER
ABGABE
•
•
•
Tasse unter den Dampfausgießer (16)
stellen.
Dampfdrehknopf
(1)
gegen
den
Uhrzeigersinn drehen.
Heißwassertaste (5) gedrückt halten.
Nachdem
die
gewünschte
Heißwassermenge erreicht wird, Taste los
laßen und Dampfdrehknopf (1) wieder zu
drehen.
DAMPFABGABE
•
•
•
•
Die Dampfabgabe ist für die Vorbereitung von
Cappuccinos unentbehrlich (Sehen Sie das Kapitel
“Rezepte”).
Dampftaste (6) drücken und warten, bis sich die
rote Kontrollampe (9) ausschaltet.
Den Behälter unter den Dampfausgießer legen und
Dampfdrehknopf (1) langsam gegen den
Uhrzeigersinn drehen.
Dampfdrehknopf zu drehen, nachdem der Vorgang
beendet ist.
REZEPTE
Man bereitet einen Espresso mit Zucker vor
und gießt man ihn in einen Shaker mit
Eiswurfeln. Einige Sekunden shakern und in
Tumbler- bzw. Flutegläsern servieren.
IRISCHER KAFFEE
Anregend und stärkend.
In einem hohen erwärmten Glas acht Teile
warmen Kaffees, ein Teil Whisky und ein Teil
Rohrzucker mixen .
Das Gemisch mit frischgeschlagener Sahne
bedecken
MEXIKANISCHER KAFFEE
ITALIENISCHER CAPPUCCINO
Es ist ein normaler Espresso mit Dampfgeheizter
Milch, die einen dicken angenehmen Schaum bildet
und dem Kaffee einen sanften Geschmack verschenkt.
Man serviert ihn in einer großen Tasse.
Kalte Milch in eine hohe Kanne tun und durch den
Dampfstrahl einen dicken Schaum erzeugen. Der
Schaum dem Espresso reichlich schenken und je nach
Geschmack mit Kakaopulver bestreuen.
Stark und exotisch.
In einer Tasse eine Prise dicke Sahne, ein
halbes TL Zimt, eine Prise Muskatnuß und
Zucker gut umrühren und dann schlagen.
Ein TL flüssige Schokolade und den Kaffee in
eine durchschnittgroße Tasse gießen, noch ein
Wenig Zimt dazutun und gut umrühren.
Mit einem TL Vanillensahne garnieren.
CAPPUCCINOEIS
WIENER CAPPUCCINO
Diese Variante hat ihre Ursprung aus der
jahrhundertelangen österreichischen Tradition.
Man bereitet einen dünnen Espresso vor (30 – 35
Sekunden Gießzeit), warme Milch dazutun und alles
mit Schlagsahne bedecken. Mit Schokoladensplittern
bestreuen und in einer durchschnittgroßen Tasse
servieren.
KALTER GESCHAKERTER ESPRESSO
Schaumig und erfrischend: Ein echter Genuß in den
heißen Tagen.
77
In einem Töpfchen zwei Tassen Espresso mit
¾ Tasse Schlagsahne und ½ Tasse Zucker zum
Kochen bringen.
Das ganze erkälten lassen, bis es lauwarm
wird, und im Gefrierfach 4-5 Stunden lang
liegen lassen.
Wie Eiskugel servieren (zwei oder drei Stück
in einer Schüssel) und mit Kaffeebohnen
garnieren.
•
REINIGUNG UND
WARTUNG
Bei verwendung des Entkalkungsfilter
Brita wird empfohlen, den Filter alle 2000
Espresso oder mindestens alle zwei
Monate auszutauschen.
AUSSENTEILE
•
•
•
Die Außenteile der Kaffeemaschine müssen mit
einem weichen Tuch und milden Reinigungsmitteln
gereinigt werden.
Beim Reinigen der Stahlteile keine Scheuermittel
verwenden.
Mit weichem Tuch gut austrocknen.
PERIODISCHE REINIGUNG DES
KESSELS
•
-
TROPFENAUFFANGSCHALE
•
•
-
Tropfenauffangschale (25) periodisch entleeren, da
sonst die austretende Flüßigkeit Schäden an den
untengelegenen Möbelstücken verursachen könnte.
Die Auffangschale und die dazugehörige
Metallgitter dürfen im Geschirrspüler gereinigt
werden.
-
-
FILTER – FILTERTRÄGER - ZWINGE
•
•
Filter (21 und 22), Filterträger (20) und Zwinge
(15) stets sauber halten. Kaffeereste können den
Geschmack übel beeinträchtigen.
Filter und Filterträger alle zwei Monate im
Geschirrspüler reinigen.
•
•
FEHLBETRIEB
In Störfällen stets überprüfen daß:
5. Kein Strom fehlt
6. Kein Wasser im Behälter fehlt.
WASSERBEHÄLTER
•
-
Wie bei allen Geräten, die Wasser
verwenden, ist es weitaus üblich, daß auch
bei der Kaffeemaschine im Kessel Kalk
abgelagert wird
Alle sechs Monate muß man deshalb
folgendermaße vorgehen:
Wasserbehälter mit 1,5 Liter Wasser
einfüllen und halbes Glas Essig bzw.
Zitronensäure dazutun.
Kaffeetaste wiederholt und kurz solange
drücken, bis das ganze Wasser aus dem
Behälter herausfließt. Der Vorgang muß so
oft wiederholt werden bis Kalkfreies
Wasser herausfließt.
Den Wasserbehälter erneut mit frischem
Wasser einfüllen und Wasserabgabe
durchführen, damit der Kessel gespült
wird.
Die Kaffeemaschine ist jetzt betriebsbereit.
Wird die Kaffeemaschine langzeitig nicht
gebraucht, so empfiehlt es sich, das Wasser im
Behälter auszutauschen und das Kessel zu
entleeren. Dabei drücke man wiederholt die
Kaffeetaste (4).
Kalkablagerungen aus dem Wasserbehälter (27)
periodisch entfernen.
Der Wasserbehälter kann im Geschirrspüler
gereinigt werden.
78
Für Netzkabelbeschädigung oder irgendeinen
Schade bzw. Wartung, bitte, wenden Sie sich
an den Zanussi Kundendienst.
Empfangschein vorgelegt oder gemeinsam
mit dem Gerät eingesandt werden.
KUNDENDIENST UND
ERSATZTEILE
Sollten die im vorigen Kapitel vorgeschlagenen
Überprüfungen zur Beseitigung der Störung erfolglos
bleiben, so müssen Sie sich an den nächstgelegenen
befugten Kundendienst wenden. Dabei geben Sie die
Störungsart, das Modell (Mod.), die Gerätenummer,
(Prod. No.) und die Herstellungsnummer (Ser. No.) an,
die im Firmenschild stehen.
ORIGINAL-ERSATZTEILE
(DEUTSCHLAND)
Dieses Gerät wurde vor dem Verlassen des Werkes von
spezialisiertem Fachpersonal geprüft und eingestellt,
um beste Ergebnisse beim Betrieb zu garantieren. Jede
Reparatur oder Einstellung, welche in der Folge nötig
sein sollte, muß mit größter Genauigkeit und Sorgfalt
durchgeführt werden.
Zu diesem Zweck empfehlen wir Ihnen, sich stets an
den Vertragshändler, welcher Ihnen das Gerät verkauft
hat, bzw. an den nächsten Kundendienst zu wenden.
Geben Sie dabei an, um welches Problem es sich
handelt und welches Modell Sie besitzen.
Die Original-Ersatzteile des Herstellers, welche mit
diesem Markenzeichen gekennzeichnet sind,
DISTRI PARTS
finden Sie ausschließlich in unseren KundendienstZentren sowie in autorisierten Ersatzteil-Geschäften.
GARANTIE UND
KUNDENDIENST FÜR
BENELUX
Bei Reparaturarbeiten vor Ablauf der Garantie des
Gerätes müssen die Originalrechnung oder der
79
ALLGEMEINE
GARANTIEBESTIMMUNGEN
1 Der Hersteller gewährt für das auf der
Rechnung angeführte Gerät ein Jahr lang
Garantie ab dem Kaufdatum. Wenn während
diesem Zeitraum Mängel aufgrund von
Materialund/oder
Herstellungsfehlern
auftreten, so hat der Kunde Anspruch auf eine
kostenlose Reparatur.
1a Bei Haushaltsstaubsaugern ist die Garantie
auf zwei Jahre ausgedehnt. Zubehör unterliegt
einem direkten Verschleiß, deshalb sind diese
Teile von der Garantie ausgenommen.
2 Der Hersteller garantiert ein Jahr lang
Reparaturen
durch
den
Kundendienst.
Ersatzteile, die im Zuge dieser Reparaturen
verwendet werden, unterliegen ihrerseits einer
einjährigen Garantie, ab dem Datum der
Reparatur. Sollte das Gerät während dieses
Zeitraumes Mängel in direkter Folge der
Reparaturarbeiten aufweisen oder sollten
Schäden durch diese neuen Teile entstehen, so
hat der Kunde Anspruch auf eine kostenlose
Reparatur. Reparaturarbeiten verlängern aber
nicht die gesamte Garantie des Gerätes.
3 Eparaturen durch den Kundendienst werden
nur bei großen, schwer transportablen Geräten
im Hause des Kunden durchgeführt, z. B. bei
Waschmaschinen, Trocknern, Geschirrspülern,
Kühlschränken,
bei
vertikalen
oder
horizontalen Gefriertruhen, Backöfen, Herden
oder Einbaugeräten.
3a As in Punkt 3 angeführt wurde, gilt auch
für Wohnwagenkühlschränke, vorausgesetzt,
daß der Ort, an dem sich der Wohnwagen
befindet, innerhalb der nationalen Grenzen
liegt und über öffentlich zugängliche Straßen
erreichbar ist. Außerdem müssen das Gerät
und sein Besitzer bzw. eine von ihm
beauftragte Person am vereinbarten Ort
anwesend sein.
4 Wenn nach Meinung des Herstellers das in
Punkt 3 aufgeführte Gerät in die Werkstatt des
Kundendienstes gebracht werden muß, so entscheidet
der Hersteller über die Art des Transportes, er
übernimmt dabei die Kosten und die Verantwortung.
5 Lle nicht in Punkt 3 und 3a aufgeführten Geräte
sowie Geräte mit denselben Eigenschaften, die aber
einfach zu transportieren sind, müssen entweder zum
Kundendienst gebracht oder an den Kundendienst
geschickt werden. Während der Garantie auf das
gesamte Gerät wird dieses auf Kosten des Herstellers
wieder zu rückgesch ickt.
6 Wenn während der Gesamtgarantie ein Betriebsfehler
auftritt, dessen Beseitigung nicht möglich ist, so wird
das Gerät kostenlos ersetzt.
ERWEITERUNG DER GARANTIE
7 Ie Garantie auf Kompressoraggregate von
Kühlschränken/Gefriergeräten
(ausschließlich
der
Anlaßrelais und der Temperaturschalter) wird eine
5-jährige Garantie mit einer Verminderung von 20%
pro Jahr ab Kauf des Gerätes (Datum auf der
Rechnung) gewährt. Während der Garantiezeit für das
gesamte Gerät ist die Reparatur kostenlos. Nach Ablauf
der gesamten Garantie sind die Weg-, Arbeits- und
eventuellen Materialkosten vom Kunden zu tragen.
VON DER GARANTIE AUSGENOMMEN
8 Die kostenlose Durchführung von Reparaturen
und/oder ein Ersatz entsprechend der oben
beschriebenen Punkte ist nicht möglich, wenn:
- die Rechnung oder Kaufbestätigung, auf welcher das
Kaufdatum und die Kennzeichnung des Gerätes
aufscheinen, nicht vorgezeigt werden können oder nicht
mit dem zu reparierenden Gerät mitgeschickt wurden;
- wenn das Gerät nicht für den Haushalt oder für das
Gerät bestimmte Zwecke verwendet wurde;
- wenn das Gerät nicht entsprechend der Installationsund Benutzeranleitungen eingebaut, gehandhabt und
benutzt wurde;
- wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß von
unqualifiziertem Personal repariert wurde.
8a Enn das Gerät so eingebaut, untergebaut, aufgehängt
oder angebracht ist, daß die für die Entfernung und den
Wiedereinbau nötige Zeit mehr als dreißig Minuten in
Anspruch nimmt, so wird die zeitliche Differenz dem
Kunden in Rechnung gestellt.
80
8b Im Falle von Beschädigungen aufgrund
eines nicht der Norm entsprechenden Einbaus
mit Zustimmung des Geräteeigentümers
lehnen der Hersteller und der Kundendienst
jede Verantwortung ab.
8c Eschädigungen wie Kratzer, Dellen oder
Beschädigungen
beweglicher
oder
abnehmbarer Teile, die dem Hersteller bei der
Lieferung nicht bekanntgegeben wurden,
werden nicht von der Garantie gedeckt.
WICHTIGER HINWEIS
Dieses Gerät wurde so hergestellt, daß dessen
Betrieb sicher ist. Unsachgemäße Reparaturen
können die Sicherheit jedoch beeinträchtigen.
Um dieses Problem zu vermeiden und Schäden
vorzubeugen, wird empfohlen, Reparaturen
nur vom Fachmann durchführen zu lassen.
Reparaturen und/oder Kontrollen sollten vom
Händler oder vom Kundendienst unter
Zuhilfenahme
von
Originalersatzteilen
durchgeführt werden.
BELGIEN
Bergensesteenweg 719
B - 1520 Halle (Lembeek)
Hausreparatur:
Tel.: 02-3630444
Fax.: 02-3630400
Ersatzteile:
Tel.: 02-3630555
Fax.: 02-3630500
LUXEMBURG
7, Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-Hamm
Kundendienst:
Tel.: 42 43 11
Fax: 42 43 13 60
TECHNISCHE ANGABEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Breite
Tiefe
Höhe
Fassungsvermögen
Nettogewicht
Bruttogewicht
Netzspannung
Widerstandsleistungsaufnahme
Pumpenleistungsaufnahme
Betriebsdruck
Schmelzsicherheit
594 mm
280 mm
357 mm
3 Liter
17 kg
19 kg
220 V
1000 W
50 W
12 bar
10 A.
INSTALLATION
MONTAGE IN DEN EINBAUMÖBELN
Damit die Maschine in einem eingebauten Möbel auch
einwandfrei funktionieren kann, muß das Möbel
besondere Bedingungen anbieten.
Gemäß den Sicherheitsnormen muß der Schutz gegen
die Berührung mit elektrischen und isolierten Teilen
durch einen einwandfreien
Einbau des Gerätes
erfolgen.
Sämtliche Schutzteile, sogar ein Deckpaneel, (wenn das
Gerät an einem der beiden Möbelseiten eingebaut
wird), müssen in der Art befestigt werden, daß sie nicht
ohne Werkzeuge entfernt werden können.
Es ist ratsam, das Gerat zu einer gewißen Abstand von
Kühlschränken oder Gefriertruhen zu installieren, so
daß es störungsfrei funktionieren kann
•
-
-
Anmerkung:
Vor der Befestigung der Speisestation, muß die
Verbindung am zweckmäßig dimensionierten
Speisekabel bereitgestellt.
Speisekabelquerschnitt: 1 mm.
Führungen an beiden Maschinenseiten durch die
gelieferten Schrauben wie in der Abbildung 1
montieren.
81
-
-
-
-
Die entsprechenden Führungsauflagen (die rechte
und die linke) durch drei Holzschrauben (Abb. 2)
befestigen. Dabei folge man genau die in der
Abbildung 2 stehenden Meßangaben.
Auf der unteren Ebene führe man eine Schlitze
durch, deren Abmessungen in der Abbildung 2
angegeben sind.
Ist die untere Ebene nicht vorhanden, dann muß
man die Blockierbügel (29) wie in der Abbildung 4
befestigen. Schraube 1 in die Bügelbohrung
einstecken. Bügel einstellen und sie durch die
Schraube 2 befestigen.
Speisestation (Abb. 3) an der Rückseite oben links
durch zwei Holzschrauben wie in der Abbildung 2
befestigen.
Abb. 1
Abb. 2
Abb. 3
82
Abb. 4
•
Die ausdehnbaren Führungen der Kaffeemaschine
auf den im Innenraum des Möbels montierten
Auflagen einstecken und sie bis zum Endanschlag
gleiten
lassen,
damit
die
Sicherheitshaltevorrichtung eingespannt wird (Abb.
5).
Abb. 5
83
WASSERANSCHLUSS
•
•
•
•
•
•
Deckel aus dem Wasserbehälter (27) wegnehmen.
Den Brita Filter eine halbe Stunde im kalten Wasser
liegen lassen, dann ihn ins dazugeeignete
Wasserbehälterloch einstecken (Abb. 6)
Wasseransaugschlauch in die dazugeeignete Rillen
einstecken (Abb.7). Den Schlauch bis tief in den
Wasserbehälter hineinschieben (Abb. 8)
Wasserbehälter mit kaltem Wasser einfüllen.
Anmerkung: Wasserbehälter stets mit kaltem
Trinkwasser und niemals mit Milch oder anderen
Flüßigkeiten einfüllen!
Der Brita Filter kann entweder bei den
Haushaltswarengeschäften
oder
beim
Kundendienst,
oder
bei
den
befugten
Ersatzteilverkaufsstellen gekauft werden.
Abb. 6
Abb. 7
Abb. 8
84
ELEKTRISCHER
ANSCHLUSS
•
•
•
•
Die elektrische Schaltung muß mit einer
funktionsmäßigen Erdung versehen werden.
Das gelieferte Speisekabel an den Verbinder, der an
der Rückseite der Kaffeemaschine liegt, verbinden.
Den Verbinder dann an die Speisestation durch die
an der Rückseite der Säule liegende Klemmleiste
verbinden (Abb. 9). Die Klemmleiste benötigt eine
230V einphasige Netzspannung.
Die elektrische Hausanlage muß über eine
Überstromschutzvorrichtung verfügen und der
Abstand zwischen den Kontaktstücken 3 mm sein.
ACHTUNG: Die Herstellerfirma haftet nicht fur
Schäden, die aus der Nichtbeachtung der
obenerwähnten Norm entstehen können.
Abb. 9
85
SCHUBLADE
Falls die ausgerüstete Schublade gewünscht wird, für
deren Einbaumeßungen wird auf die Abbildungen 10
und 11 verwiesen.
Abb.10
Abb.11
86
ESPAÑOL
PARA LA INSTALACION Y EL
MANTENIMIENTO
PARA SU SEGURIDAD
Es fácil usar esta nueva máquina.
Sin embargo, Usted deberá leer
integralmente este manual antes de
instalar y utilizar el equipo por la
primera vez. Asimismo, podrá evitar
comportamientos erróneos, lograr de su
máquina las mejores prestaciones, usarla
con absoluta seguridad, todo ello
respetando el medio ambiente.
DURANTE EL USO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sólo personas adultas deben utilizar esta máquina.
Cerciórese Usted de que los niños no jueguen con
el equipo, ni toquen sus mandos.
Es peligroso modificar o intentar modificar las
características de este producto.
Mantenga siempre este equipo en un estado de
perfecta limpieza.
Las partes expuestas de este aparato se recalientan
durante el funcionamiento y permanecen calientes
durante cierto tiempo, incluso después de apagado.
Aleje Usted siempre a los niños a debida
distancia de la máquina hasta que este último se
enfríe completamente.
Antes de efectuar cualquier intervención de
mantenimiento o de limpieza, verifique siempre que
el equipo esté desenchufado de la red eléctrica.
En caso de avería, nunca intente Usted reparar
personalmente el equipo. Toda reparación
realizada por personas no competentes pueden
acarrear daños y accidentes. Lea bien el contenido
de este manual. De no encontrar las informaciones
que le interesan, contacte Usted el Centro de
Asistencia Autorizado más cercano. Sólo un
Centro de Asistencia Técnica autorizado puede
prestar la asistencia para este equipo. Pida siempre
el empleo de repuestos originales.
87
Sólo un PERSONAL CUALIFICADO
deberá instalar el equipo y conectarlo a la
red eléctrica. Antes de cualquier
intervención habrá que controlar siempre
que el equipo esté DESENCHUFADO de
la red eléctrica.
Después de su desembalaje, cerciórese
Usted de que el equipo no esté dañado y
que el cable de alimentación eléctrica sea
perfectamente intacto. De no ser así,
diríjase al revendedor antes de poner en
marcha la máquina.
El
Constructor
declina
toda
responsabilidad
en
caso
de
inobservancia de las normas inherentes
a la prevención de los accidentes.
CONSEJOS PARA LA
PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE
EMBALAJE
• Todos los materiales que se han utilizado
son compatibles con el medio ambiente y
reciclables. Le rogamos a Usted contribuya
a la conservación del medio ambiente
siguiendo los canales de recogida
diferenciada de los desechos.
EQUIPOS EN DESUSO
• Los equipos desusados y ya no utilizables
no constituyen desechos sin valor. Con la
eliminación ecológica es posible recuperar
varios materiales usados en la fabricación
de su equipo.
• Entérese
Usted
de
las
actuales
posibilidades de eliminación consultando
a su revendedor especializado o a su
Administración Municipal.
•
Antes de desguazar su máquina es preciso que
Usted corte el cable de alimentación y lo deje
inservible.
Es muy importante guardar este manual de
instrucciones cerca de su equipo para poder
consultarlo rápidamente a continuación. Si Usted
debiera vender o transferir su aparato a otra
persona, entregue este manual al nuevo usuario
para que quede informado del funcionamiento de la
máquina y de las advertencias correspondientes.
88
INDICE
PARA EL USUARIO
PARA EL INSTALADOR
DESCRIPCION DE LA MAQUINA
DE CAFE
CARACTERISTICAS TECNICAS
PAG. 98
PAG. 91
INSTALACION
PAG. 98
¿ COMO COMPORTARSE EN LA
PRIMERA UTILIZACION ?
PAG. 92
CONEXION A LA RED HIDRAULICA
PAG. 100
SUMINISTRO DE CAFE
PAG. 93
CONEXION A LA RED ELECTRICA
PAG. 101
SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE
PAG. 94
CAJON
PAG. 102
SUMINISTRO DE VAPOR
PAG. 94
RECETAS
PAG. 95
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
PAG. 96
FALTA DE FUNCIONAMIENTO
PAG. 96
ASISTENCIA TECNICA Y REPUESTOS
PAG. 97
CE Este equipo es conforme a la directiva
BT 73/29
§ Según las normas de seguridad eléctrica
EN 60335-1 (Agosto de 1995 - Seguridad
de los aparatos eléctricos de uso doméstico
y similar - Norma General) y EN 60335-215 (Abril de 1996 - Normas particulares
inherentes a los aparatos de calentamiento
de los líquidos).
§ Directiva EMC 89/336 según las siguientes
normas:
- 55014-1
- 55014-2
- 61000-3-2
- 61000-3-3
89
DESCRIPCION DE LA
MAQUINA DE CAFE
1. Mando del vapor
2. Mando del grado de molido del café
3. Tecla de encendido
4. Tecla del café
5. Tecla del agua caliente
6. Tecla del vapor
7. Tecla de la luz
8. Piloto naranja de encendido
9. Piloto rojo de temperatura del agua
10. Piloto verde de suministro de café
11. Piloto verde de suministro de agua
12. Piloto verde de suministro de vapor
13. Piloto verde de luz
14. Piloto verde del dosificador
15. Abrazadera del portafiltro
16. Tubo suministrador de vapor
17. Prensacafé
18. Tecla de puesta en marcha del molinillo
19. Dosificador de café
20. Portafiltro
21. Filtro para 1 taza
22. Filtro para 2 tazas
23. Dosificador
24. Cerradura de bloqueo en el mueble
25. Cubeta de recogida de gotas
26. Depósito del café
27. Depósito del agua
28. Cajón (opción)
29. Brida de bloqueo de la máquina
90
REGULACION DEL CAFE
MOLIDO
COMO COMPORTARSE
EN LA PRIMERA
UTILIZACION
•
•
LLENAR EL DEPOSITO DE AGUA
•
•
•
•
•
-
-
Desbloquear la cerradura de bloqueo en el mueble
(ref. nº 24) utilizando la llave suministrada con el
equipo.
Sacar la máquina de café del mueble haciéndola
deslizar sobre las guías telescópicas.
Echar en el depósito de agua (ref. nº 27) situado en
el costado izquierdo del equipo unos 3 litros de
agua.
Empujar la máquina en el interior de su alojamiento
y bloquear la cerradura de bloqueo en el mueble.
Dureza del agua:
antes de llenar el depósito de agua cerciorarse de
que el filtro decalcificador Brita esté bien colocado
en su alojamiento en el interior del depósito del
agua (véase el párrafo “Conexión a la red
hidráulica”).
si se no utiliza el aparato durante largos períodos de
tiempo, se aconseja cambiar el agua del depósito y
eliminar el agua del interior de la caldera pulsando
varias veces la tecla del café (ref. nº 4).
PROGRAMACION DE LA
CANTIDAD DE CAFE MOLIDO
•
•
LLENAR EL DEPOSITO DE CAFE EN
GRANOS
•
•
•
•
Desbloquear la cerradura de bloqueo en el mueble
(ref. nº 24) utilizando la llave suministrada con el
equipo.
Sacar la máquina de café del mueble haciéndola
deslizar sobre las guías telescópicas.
Verter en el depósito de café (ref. nº 26) situado en
el costado derecho del equipo unos 200 g. de café
en granos.
Empujar la máquina en el interior de su alojamiento
y bloquear la cerradura de bloqueo en el mueble.
91
La máquina ya está regulada en la
fábrica para proporcionar un grado
ideal de molienda del café en granos.
Es posible modificar este grado de
molienda girando el mando de regulación
(ref. nº 2). Girándolo en el sentido de las
agujas del reloj se obtiene una molienda
fina y, por consiguiente, un café más
fuerte. Girándolo en el sentido contrario al
de las agujas del reloj se obtiene una
molienda más gruesa y, por consiguiente,
un café más ligero.
La máquina ya está regulada en la
fábrica para proporcionar la dosis de
café molido ideal para un café exprés.
Es posible aumentar o reducir esta dosis de
café molido del modo siguiente:
colocar el portafiltro (ref. nº 20) provisto
del filtro para 1 taza (ref. nº 21) debajo del
embudo (ref. nº 19) y presionar
ligeramente, y sin soltarla, la tecla de
puesta en marcha del molinillo (ref. nº 18).
Asimismo, al cabo de 10 segundos el
molinillo se pondrá en marcha y al
alcanzar la cantidad deseada de café
molido
(dosis
aconsejada:
7
g,
correspondientes a 6 segundos de
molienda) bastará con soltar la tecla (ref.
nº 18) y la dosis quedará automáticamente
programada.
PUESTA EN MARCHA
PRELIMINAR
•
Encender la máquina de café pulsando la
tecla de encendido (ref. nº 3). El piloto
•
•
•
•
naranja (ref. nº 8) indica el estado de
funcionamiento de la misma.
Girar el mando de vapor (ref. nº 1) en el sentido
contrario al de las agujas del reloj.
Pulsar la tecla del agua caliente (ref. nº 5) y esperar
que el aire presente en la caldera se descargue
completamente a través del tubo de suministro del
vapor (ref. nº 16) hasta que salga agua.
Al mismo tiempo se enciende el piloto rojo (ref. nº
9) señalando la fase de recalentamiento del agua en
la caldera. El apagamiento del piloto indica que la
máquina ha alcanzado la justa temperatura para el
suministro del café.
Cerrar el mando del vapor (ref. nº 1) y soltar la tecla
del agua caliente (ref. nº 5).
ACCESORIOS DEL EQUIPO
•
•
SUMINISTRO DEL
CAFE
UTILIZACION DE CAFE EN
GRANOS
•
•
La máquina de café está provista de un portafiltro
(ref. nº 20) que puede recibir dos filtros:
uno para una sola taza (ref. nº 21)
uno para dos tazas (ref. nº 22)
Si se utiliza una dosis monouso de café, usar el
filtro para una sola taza.
Además, se hallan disponibles un dosificador (ref.
nº 23) que sirve para determinar con precisión la
dosis de café molido (aprox. 7,2 g).
•
•
•
•
ACCESORIOS EN OPCION
• A la máquina puede agregarse también, como
accesorio en opción, un cómodo cajón provisto de
una máscarilla de acero inoxidable, modelo ZDRA
600 X.
Para una utilización más práctica se ha dividido este
cajón en varios compartimientos:
- un amplio espacio para las tazas y los platillos
- una cubeta para poner los fondos de café
- un espacio para los accesorios suministrados con la
máquina (filtros, dosificador).
- una bandeja
Por lo que concierne a las dimensiones máximas del
cajón, véase la pág. 16.
92
•
Colocar el portafiltro (ref. nº 20) debajo
del dosificador (ref. nº 19) y presionar
ligeramente la tecla prevista para ello (ref.
nº 18); esto permitirá que salga
automáticamente la justa cantidad de café
molido para una taza. Después de
alcanzada la dosis la máquina se para
automáticamente; si se utiliza el filtro para
2 tazas (ref. nº 22) efectuar otra vez esta
operación.
Prensar el café molido utilizando el
prensacafé (ref. nº 17).
Insertar correctamente el portafiltro (ref. nº
20) en la abrazadera (ref. nº 15) cuidando
de cerrarlo perfectamente: girar el mango
del portafiltro de izquierda a derecha.
Colocar la tacita o las tacitas de café
debajo del pico del portafiltro.
Al apagarse el piloto rojo de temperatura
del agua (ref. nº 9) pulsar la tecla del café
(ref. nº 4).
Obtenida la cantidad de café deseada
pulsar nuevamente la tecla del café (ref. nº
4) para detener su suministro.
Sacar el portafiltro de la abrazadera y
eliminar el café molido que se ha utilizado.
UTILIZACION DE LA DOSIS MONOUSO
DE CAFE (sistema E.S.E)
•
•
•
•
•
•
•
•
El sistema E.S.E. significa "Easy Serving
Espresso"; trátase del estándar internacional para la
preparación del café con el empleo de la dosis
monouso (una porción de café torrefacto de un solo
uso) y de una máquina prevista para ello. El sistema
E.S.E. es sobre todo sencillo, práctico y ecológico
porque no requiere ninguna manutención particular
y respeta el medio ambiente. Por último, es un
sistema limpio pues su envoltura especial impide
los derrames de café y puede eliminarse después de
su uso.
La máquina está preparada para funcionar también
con la dosis de café monouso: porción de un solo
uso de café torrefacto.
Introducir la dosis monouso en el portafiltro.
Insertar correctamente el portafiltro (ref. nº 20) en
la abrazadera (ref. nº 15) cuidando de cerrarlo
perfectamente: girar el mango del portafiltro de
izquierda a derecha.
Colocar la tacita debajo del pico del portafiltro.
Al apagarse el piloto rojo de temperatura del agua
(ref. nº 9) pulsar la tecla del café (ref. nº 4).
Obtenida la cantidad de café deseada pulsar
nuevamente la tecla del café (ref. nº 4) para detener
su suministro.
Sacar el portafiltro de la abrazadera y eliminar la
dosis monouso de café utilizada.
•
•
SUMINISTRO DE
AGUA CALIENTE
•
•
•
CONSEJOS UTILES PARA PREPARAR
UN EXCELENTE CAFE "EXPRES"
•
•
•
•
La limpieza y la justa temperatura son los
elementos fundamentales para lograr un excelente
café exprés.
Asegurarse que el filtro, el portafiltro y la
abrazadera siempre estén perfectamente limpios.
Excepto en caso de larga ausencia dejar la máquina
encendida con el portafiltro insertado en la
abrazadera para mantenerlo caliente.
Calentar las tazas llenándolas con un poco de agua
y pulsando la tecla del café. De esta forma, se
93
elimina el agua que queda en la caldera y
se calienta el portafiltro.
Cuando se deja de utilizar la máquina,
limpiar el portafiltro efectuando un
suministro en vacío para eliminar los
residuos de café que pudieran alterar el
sabor de los cafés siguientes.
Para obtener un excelente café exprés el
tiempo de suministro debe ser de 20-25
segundos aproximadamente. Los factores
que influyen en el tiempo de suministro
son el grado de molienda del café, la
cantidad de café molido y la presión dada a
la mezcla. La máquina ya está regulada
para proporcionar un café de calidad. De
ser necesario, es posible modificar el grado
de molienda y la dosis de café molido
(véase el párrafo “¿Cómo comportarse en
la primera utilización?”) prevista para
obtener el café exprés ideal.
Colocar la tacita debajo del tubo
suministrador de vapor (ref. nº 16).
Girar el mando de vapor (ref. nº 1) en el
sentido contrario al de las agujas del reloj.
Pulsar la tecla del agua caliente (ref. nº 5).
Después de obtenida la cantidad de agua
deseada soltar la tecla y volver a cerrar el
mando de vapor (ref. nº 1).
SUMINISTRO DE
VAPOR
•
Es útil para preparar del capuchino (véase
el capítulo “Recetas”).
•
•
•
Pulsar la tecla del vapor (ref. nº 6) y esperar que el
piloto rojo (ref. nº 9) se apague.
Colocar debajo del tubo suministrador de vapor el
recipiente y girar lentamente el pomo del vapor (ref.
nº 1) en el sentido contrario al de las agujas del
reloj.
Después de terminada esta operación cerrar el
mando de vapor (ref. nº 1).
IRISH COFFE
Energético y corroborante.
En un vaso alto calentado mezclar ocho partes
de café caliente, una de Wisky y azúcar de
caña.
Verter la nata apenas montada haciéndola
deslizar en la parte inferior de una cuchara: así
se forma sobre el café caliente una capa blanca
de nata fresca.
RECETAS
CAFE MEXICANO
CAPUCHINO A LA ITALIANA
Es un café exprés normal al que se agrega leche
calentada al vapor que suaviza el sabor del café y forma
en la superficie una espuma consistente y agradable. Se
sirve en una taza grande.
Echar la leche fría en una jarra alta y utilizar el chorro
de vapor, si está disponible; verter sólo la espuma sobre
el café exprés, inclinando y sacudiendo ligeramente la
jarra, o bien utilizando una cuchara.
Es posible también espolvorear la espuma con cacao.
Intenso y exótico.
Mezclar en una taza una dosis de doble nata,
media cucharadita de canela, una pizca de
nuez moscada, azúcar y montarlo todo.
Echar una cucharadita de jarabe de chocolate
en una taza media, algo más de canela, el café
y mezclarlo todo bien.
Aderezar con una cucharada de nata
aromatizada a la vainilla.
HELADO CON CAPUCHINO
CAPUCHINO VIENES
La secular tradición austríaca ha ofrecido esta variante.
Preparar un café exprés largo (30-35 segundos de
extracción), verter leche caliente y encima nata
montada; se sirve en una taza de tamaño intermedio
entre la tacita para café exprés y la taza para capuchino.
Adornar con escamas de chocolate.
CAFE EXPRES FRIO BATIDO
Espumoso y muy refrescante, es un verdadero goce
durante los días más calurosos.
Preparar un café exprés, azucararlo y echarlo en
seguida en una coctelera con cubitos de hielo gruesos;
sacudirlo todo durante algunos segundos.
Se sirve en vasos "tumbler" o en copas tipo "flûte".
94
En una pequeña cacerola recalentar 2 tazas de
café exprés, ¾ de taza de nata de montar, ½
taza de azúcar; llevarlo todo a ebullición.
Cuando la mezcla esté tibia, meterla primero
4-5 horas en el congelador. Luego, antes de
servir meterla ½ hora en la nevera.
Se sirve en tazones formando dos o tres bolas
y se adereza con granos de café tostado.
•
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
CICLO DE LIMPIEZA DE LA
CALDERA
PARTES EXTERIORES
•
•
•
Limpiar las partes exteriores de la máquina con un
paño suave sin utilizar detersivos agresivos.
No limpiar las partes de acero con estropajo de
hierro, ni con esponja abrasiva.
Secar bien con un paño suave.
•
•
-
CUBETA DE RECOGIDA DE GOTAS
•
Vaciar periódicamente la cubeta (ref. nº 25) para
que no se derramen líquidos, los que podrían
ensuciar y dañar los muebles inferiores.
Es posible lavar la cubeta y su rejilla metálica en el
lavavajillas.
-
-
FILRO – PORTAFILTRO ABRAZADERA
•
•
-
Mantener siempre los filtros (ref. nº 21, 22), el
portafiltro (ref. nº 20) y la abrazadera (ref. nº 15)
perfectamente limpios, ya que los residuos de café
pueden alterar el sabor de los cafés siguientes.
Lavar el portafiltro y el filtro en el lavavajillas cada
2 meses.
DEPOSITO DEL AGUA
•
•
•
Si se utiliza el filtro decalcificador Brita se
aconseja reemplazarlo tras 2000 cafés
expreses o, por lo menos, cada dos meses.
Si no se utiliza la máquina durante mucho tiempo se
aconseja cambiar el agua del depósito y eliminar el
agua del interior de la caldera pulsando varias veces
la tecla del café (ref. nº 4).
Limpiar periódicamente el depósito del agua (ref. nº
27) para eliminar eventuales incrustaciones de
caliza.
Es posible lavar el depósito en el lavavajillas.
95
Como en todos los equipos que utilizan
agua es normal que también en la máquina
de café se formen incrustaciones de caliza
en el interior de la caldera.
Cada 6 meses es preciso efectuar esta
operación de la manera siguiente:
Echar en el depósito del agua 1,5 litros de
agua y agregar medio vaso de vinagre o de
ácido cítrico.
Pulsar la tecla del café y efectuar breves
suministros en un vaso hasta que se agote
el agua del depósito.
Repetir esta operación hasta que salga agua
limpia (sin trazas de caliza).
Llenar nuevamente el depósito de agua fría
y realizar la operación de suministro para
enjuagar la caldera.
Ahora la máquina está lista para ser
utilizada nuevamente.
FALTA DE
FUNCIONAMIENTO
Si la máquina no funciona cerciorarse de que
esto no se deba:
7. a una falta de energía eléctrica
8. a una falta de agua en el depósito
En caso de daño del cable de alimentación o
para otras intervenciones de mantenimiento,
contactar siempre al Servicio de Asistencia
Técnica Zanussi.
ASISTENCIA TECNICA Y
REPUESTOS
Si los controles sugeridos en el capítulo anterior no han
permitido resolver el problema, diríjase Usted al Centro
de Asistencia Técnica Autorizada más cercano,
indicando el tipo de defecto, el modelo de equipo
(Mod.), el número de producto (Prod. n°) y el número
de fabricación (Ser. No.) que se hallan impresos en la
tarjeta de identificación de la máquina de café. Esta
tarjeta está colocada en la parte exterior y a la derecha y
está bien visible cuando se abre la máquina.
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
Estimado cliente:
Mucho le agradecemos a Usted haber escogido un
electrodoméstico de nuestra firma. Para su utilización le
aconsejamos que lea atentamente este manual de
instrucciones.
El electrodoméstico que Usted ha adquirido está
construido para funcionar perfectamente y para durar
mucho tiempo; sin embargo, como todas las máquinas
complejas, está dotado de funciones mecánicas
sometidas a esfuerzos y, por ende, supeditado a averías
posibles. En caso de desperfectos de funcionamiento
diríjase Usted a un Centro de Asistencia Autorizado
Zanussi, que le garantiza:
Ejecución de las intervenciones
Los intervenciones deben efectuarse según
modalidades establecidas por nuestra firma.
las
En caso de intervenciones o controles efectuados por
centros no autorizados nuestra firma declina toda
responsabilidad inherente a eventuales anomalías de
funcionamiento.
.
96
Para solicitar intervenciones, contáctenos
marcando el Número Unico
902 116 388
La red telefónica “inteligente”, le pondrá en
contacto automáticamente con el Centro
autorizado más cercano a su casa
CHECK-UP
Para evitar malos funcionamientos imprevistos
y garantizar la eficiencia y la duración en el
tiempo, reduciendo a lo mínimo los consumos
y en las condiciones de plena seguridad, se
aconseja, como en el caso de los automóviles,
hacer
controlar
periódicamente
su
electrodoméstico.
Los centros de asistencia autorizados Zanussi
Servicio Técnico se ponen a su entera
disposición para ejecutar estos controles
periódicos.
Los repuestos originales, certificados por el
Constructor del producto e indicados con esta
marca se hallan disponibles sólo en nuestros
Centros de Asistencia Técnica y Almacenes de
Repuestos Autorizados.
CARACTERISTICAS
TECNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anchura
Profundidad
Altura
Capacidad del depósito
Peso neto
Peso bruto
Tensión de alimentación
Potencia absorbida por la resistencia
Potencia absorbida por la bomba
Presión de funcionamiento
Fusible
594 mm
280 mm
357 mm
3 l.
17 kg
19 kg
220 V
1000 W
50 W
12 bar
10 A.
INSTALACION
ENCASTRE EN LOS MUEBLES
MODULARES
Para lograr un buen funcionamiento del equipo
empotrado en un mueble modular hace falta que este
último tenga las características apropiadas.
De conformidad con las normas de seguridad, la
protección contra eventuales contactos con las partes
eléctricas y las partes protegidas con sólo un
aislamiento funcional no se garantiza sino efectuando
correctamente la operación de encaje del equipo.
Todas las partes protectoras, incluso el eventual panel
de revestimiento (por ejemplo, si el equipo se halla
colocado al cabo o al comienzo de los muebles
modulares) deben fijarse de forma que no puedan
removerse sino empleando una herramienta.
Es útil instalar el equipo a cierta distancia de las
neveras o de los congeladores, pues el calor emitido
podría perjudicar el funcionamiento de los mismos.
97
-
-
-
-
Características del cable de alimentación: diámetro
del hilo: 1 mm.
Montar las guías en los costados de la máquina
(utilizando los tornillos suministrados con el
equipo) como se ilustra en la fig. 1.
Fijar los soportes adecuados (derecho e izquierdo)
de las guías telescópicas con tres tornillos para la
madera (fig. 2) respetando atentamente las medidas
indicadas en la fig. 2
Ejecutar en la tabla inferior del alojamiento una
hendidura con las dimensiones indicadas en la fig. 2
Si no hay tabla fijar la brida de bloqueo de la
máquina (ref. nº 29) como se indica en la fig. 4.
Fijar el tornillo 1 en el agujero de la brida, regular
la posición de esta última y bloquearla
definitivamente con el tornillo 2
Fijar el grupo de alimentación (fig. 3) en la parte
trasera arriba y a la izquierda del alojamiento
utilizando dos tornillos para la madera como se
indica en la fig. 3
Fig. 3
98
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 4
•
Insertar las guías telescópicas de la máquina de café
en los soportes montados en el interior del mueble y
hacerlos deslizar hasta el final de su recorrido para
que disparen los topes de seguridad (fig. 5).
CONEXION A LA
RED HIDRAULICA
•
•
•
•
•
•
Fig. 5
99
Quitar la tapadera del depósito del agua
(ref. nº 27) y extraer el filtro Brita.
Sacar el embalaje y hundir el filtro en el
agua fría durante media hora; a
continuación, introducirlo sólidamente en
el hueco del depósito (fig. 6) previsto para
ello.
Enhebrar el tubo flexible de aspiración del
agua en las ranuras apropiadas (fig. 7).
Empujar el tubo hasta que alcance el fondo
del depósito (fig. 8).
Llenar el depósito de agua fría.
Atención: echar sólo agua fría potable.
¡Nunca echar leche u otro líquido!
Es posible adquirir el filtro Brita en los
almacenes de electrodomésticos, nuestros
Centros de Asistencia Técnica o en los
Almacenes de Repuestos Autorizados.
Fig. 6
CONEXION A LA
RED ELECTRICA
•
•
•
Fig. 7
•
Controlar que la instalación eléctrica esté
provista de una eficiente conexión de
tierra.
Conectar el cable de alimentación
suministrado con el equipo en su conector
apropiado ubicado en la parte trasera de la
máquina e insertar este último en el grupo
de alimentación montado la parte trasera
de la columna (fig. 3) donde se halla
montado un tablero de bornes (fig. 9)
previsto para el funcionamiento a la
tensión monofásica de 230 V.
Controlar que la instalación eléctrica del
edificio esté provista de un dispositivo de
desconexión de la red y que la distancia
entre los contactos sea de al menos 3 mm.
ATENCION: la Firma suministradora
declina toda responsabilidad en caso de
inobservancia de las normas arriba
mencionadas.
Fig. 8
Fig. 9
100
CAJON
Por lo que respecta a las dimensiones del alojamiento
de encaje si se decidiera adoptar el cajón equipado,
véanse las figuras 10 y 11.
Fig.10
Fig.11
101
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement