Cisco | WRT54G | Router konfigurálása - Petróczy Tibor honlapja

Router konfigurálása - Petróczy Tibor honlapja
Routerek általános konfigurációja, leírás
Készítette: Petróczy Tibor
Routerek általános konfigurációja
Ebben a leírásban az egyik közkedvelt router (Cisco Linksys WRT54G) teljes konfigurációs palettáján
haladok végig, személy szerint is ezt az eszközt használom otthoni felhasználás céljából.
Továbbá személyes tapasztalat alapján a Linksys routerek közül kifogástalanul működnek az E és a
WRT típusú eszközök, illetve a NetGear és a TP-Link termékek is. (Ez a reklám helye)
Vásárlás előtt ajánlom mindenkinek a gyártói oldalakon elérhető router szimulátorokat, amelyekben
hellyel-közzel a legtöbb funkciót és vezérlőpultot elérhetjük.
Alapvetően a legtöbb routert helyi hálózaton keresztül, vezetékes kapcsolat esetében tipikusan a
helyi hálózat kezdő címével érhetjük el, ezt a router alapkonfigurációját tartalmazó leírásból
megtudhatjók, de nyugodtan próbálkozzunk valamelyik IP címmel:
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.2.1
192.168.2.2
Az routerbe való belépésnél alapvetően arra kell figyelni, hogy nem biztos, hogy alapértelmezetten
engedélyezve van a vezeték nélküli hálózaton keresztüli konfiguráció, ezért célszerű vezetékes
kapcsolaton keresztül próbálkozni.
Szimulátorok:
http://ui.linksys.com/
http://www.voiproblem.com/emulators/
http://www.tp-link.com/en/support/emulators/
Linksys WRT54G router konfigurációs leírás
1. Lépjünk be routerünk konfigurációs felülelétre a 192.168.1.1-es alapértelmezett címen, ahol meg
kell adni a router konfigurációhoz szükséges adminisztrátori felhasználó nevet és jelszót, ez alap
esetben „admin” – „admin” páros szokott lenni:
2. A router kezdőlapján némi információ látható a routerrel kapcsolatban (jobb felső sarok:
telepített firmware verzió), továbbá a konfigurációs menü:
Talán a főoldalon a legfontosabb menüpont a beállítások közül az alap beállítások, ahol a hálózati
kapcsolatunkat tudjuk szabályozni mind a külső és belső hálózat felé. Ezt úgy is szokták mondani,
hogy a router külső lábához tartozó konfiguráció, amely valójában a külvilág, szolgáltatató (IPS),
Internet vagy WAN megnevezésben is előfordul. A belső lába pedig értelemszerűen a belső hálózat
(LAN) felé néző pontja.
2
Ezen a ponton tudjuk a szolgáltatónk álatal biztosított „Internet csatlakozási típus”-t beállítani, ahol a
leggyakraban előforduló az „Automatic Configuration DHCP”, a „PPPoE” és korábban a „Static IP”. Ez
a 2 opció minden routerben megtalálható. A többi opció (PPTP, L2TP, Telstra, Bigpond…) router függő
szokott lenni.
A 3 alapértelmezett beállítás között a szolgáltatás fajtájától függően beszélhetünk különbségről. Az
„Automatic Configuration DHCP” esetében gyakorlatilag nincs szükségünk semmilyen beállításra a
szolgáltató felé, mivel ezt ő nyújtja számunkra automatikusan egy általa üzemeltetett DHCP
kiszolgáló segíttségével.
A „Static IP” esetében a szolgáltatóval megkötött szerződéssel egyidejüleg megkapjuk a
konfigurációhoz szükséges IP beállításokat, amelyet fixen használunk (ez nem egyenlő a FIX IP cím
igénylésével).
Talán a 3. leggyakoribb eset a „PPPoE” kivitelezés, ez a Point To Point Protocol over Ethernet
mozaikszavát takarja, amely gyakorlatilag a régen használt betárcsázós megoldáshoz hasonlítható,
ahol egy felhasználónév és jelszó páros segítségével a szolgáltatónkhoz felcsatlakozunk, és ezután
használhatjuk a hálózatot.
Ezen kívül némi technikai beállításra is van lehetőségünk, mennyi legyen a maximális tétlenségi idő,
vagy a kapcsolat életbentartásához mekkora legyen az újrahívási idő köz (pl: 30 sec), továbbá
opcionális adatokat is megadhatunk (router neve, host név, domain név, MTU – Max Transfer Unit).
Ezt követően ugyanezen a panelen tudjuk szabályozni a belső hálózat paramétereit, mi legyen a
router kezdő címe, és ezzel egyben a belső hálózati cím intervallum, és az ehhez tartozó hálózati
netmaszk, illetve ezek mellette a router által biztosított DHCP kiszolgáló (belső hálózat felé)
paramétereit tudjuk szabályozni.
3
3. Az alapbeállítások után a 2. menüpontot választva „DDNS” (Dynamic DNS) konfigurációs
paneljára tudunk lépni, ennek a támogatottság router függő szokott lenni, hogy melyik DDNS
szolgáltatást nyújtó oldalak vannak beintegrálva, ezek közül a legnépszerűbb a „DynDNS.org”.
Ezen szolgáltatás eléréshéz szükséges egy regisztrációval rendelkeznünk, ahol birtokunkban van
egy dinamikus domain név, és a hozzá tartozó felhasználó és jelszó páros. Miért is van erre
szükségünk? Ezen opcióval ugymond a routerünket (külső láb) könnyedén elérhetjük az előbb
említett dinamikus dns ismeretében és a szolgáltatás beállítását követően, így nincs szükségünk
IP címek megjegyzéséhez, főleg abban az esetben ha az Internetet szolgáltató IPS-ünk változtatja
időszakosan a külvilág felé néző IP címünket.
4
4. A következő panelen az „alapértelmezett” hálózati kártyánk MAC (Media Access Control – fizikai
cím) címét tudjunk klónozni a router számára. Erre a funkcióra akkor van szükségünk, ha a
szolgáltatónk az előfizetésünket egy adott MAC címhez rendeli, ekkor csak azzal a hálózati
kártyával (NIC) tudjunk használni az Internet elérést, viszont a routerek ezen funkciójával
elrejtjük (maszkolás) a router MAC címét, és a szolgáltatóhoz rendelt MAC címet klónozzunk a
router MAC címére.
5. A következő panel az „Advanced Routing”, amely egy speciálisabb területe a beállításoknak. Itt
bizonyos hálózati forgalmakat testreszabhatunk, gyakorlatilag statikus útvonalakt állíthatunk be a
routeren keresztül. Több útvonal elkészítésére van lehetőségünk, amelyet csak használat előtt ki
kell választanunk.
5
Aktuális forgalomirányító tábla listázása:
6
6. Következő lépésként konfiguráljuk a „Wireless” hálózatunkat
Vezetéknélküi hálózat kiépítése az elsődleges cél, amiért felhasználók otthon routert kezdenek el
használni, azonban ez a terület az, ami a legtöbb biztonsági kritériumot magával hordozza, ugyanis
egy vezetéknélküli kapcsolat esetében, nem korlátozhatjuk a levegőben áramló csomagokat, hogy az
mások is ne „láthassák”.
Első körben a vezetéknélküli hálózati módot (Wireless Network Mode) tudjuk szabályozni, ahol a
router által támogatott szabványok közül van lehetőségünk választani. Célszerű a „Mixed” módot
választanunk, mivel ezzek kiküszöböljük azt a lehetséges hibát, hogy egy WiFi kliens nem támogatná
az általanunk preferált hálózati módot, így automatikusan a kliensnek megfelelő módon fog
kommunikálni a router.
Továbbá megadhatjuk az „SSID”-t, amellyel azonosítjuk a routerünket a hálózaton.
Kiválaszthatjuk a WiFi csatornáját, ennek akkor van jelentősége, ha a közelben több-több router
üzemel, amelyeknek a hatóköre fedheti egymást, így célszerű különböző csatornákon üzemeltetni az
eszközöket az esetleges „áthallás” miatt.
Utolsó opcióként az SSID üzentszórását tudjuk beállítani, ennek előnye, hogy könnyedén ki tudjuk
választani a wifi klienseken a keresett routert, viszont így egyszerűen mások is láthatják a wifi
sugárzást.
7
Következő menüpontunknak van a legnagyobb jelentősége a vezetéknélküli
üzemeltetésében, ugyanis itt tudjuk a biztonsági beállításokat megtenni:
hálózatok
Alapvetően 7 opció közül választhatunk, ezek közül otthoni felhasználásra a „WPA2 Personal” a
legbiztonságosabb, viszont tisztába kell lennünk, hogy a titkosítási módok közül melyeket ismerik a
wifi kliensek, mert ez gondot okozhat. Az előző képen láthatunk egy általános beállítást otthoni
felhasználásra, itt a titkosítási mód „WPA2 Personal”, a felhasznált algoritmus „TKIP+AES”, az előre
beállított jelszó (key) „wifikey123”, és a a kulcs megújjítási kérelem pedig 3600 másodpercenként
történik.
A következő ábárn a választható módokat látjuk:
A biztonsági módok közül a legrégebbi a WEP (Wired Equivalent Privacy) technológia, azonben ezt a
titkosítási módszer megfelelő eszközök birtokában pár perc feltörni, ezért erősen ajánlott ennek a
nélkülözése. A következő képen a régebben használt WEP mód beállítási paneljét látjuk, ezt csak
ismertetés képpen tüntetem fel, viszont a gyakorlati életben már nem „használjuk”. Erről a panelről
annyit kell tudnunk, hogy beállíthatjuk a használt kulcsot titkosításának mélységét (64, 128bit),
továbbá megadhathatunk több kulcsot is, amelyet a routerben opcionálisan választhatunk.
8
Ezzel szemben a WPA (Wi-Fi Protected Access) és a WPA2 részben más algoritmust használ a
titkosításra és a titkosítási metódus is másképpen épül fel. A használt algoritmusok az AES (Advanced
Encryption System) sé a TKIP (Tempory Key Integrity Protocol).
A következő képen egy „RADIUS” konfigurációs panelt látunk, erről a módszerről annyit szükséges
tudnunk, hogy az authentikációs folyamatot a routerrel ellentétben egy külső szerver végzi el, ezzel
biztonságosabbá tehető a hálózat egy esetleges fizikai hozzáférés esetén is.
A következő panelen lehetőségünk van MAC cím szűrést beállítani, így csak a megadott MAC címmel
rendelkező kliensek tudnak csatlakozni a routerhez. Ez biztonsági szempontból nem mondható jó
megoldásnak mivel könnyedén kikerülhető.
9
Az „Edit MAC Filter List” gomb megnyomásával kapjuk a következő ablakot, ahol a MAC címeket
tudjuk felsorolni a megadott formátumban:
Az érvénybe lépett MAC címek és aktív eszközök listája:
10
Az utolsó ablak, amely a vezetéknélküli hálózat beállításához tartozik már speciális paraméterek
megadását teszi lehetővé:
Authentication Type: ezzel tudjuk a hitelesítési módot beállítani, ez alapértelmezetten az „Auto”
funkciót használja. Ez az opció teszi lehetőv a nyílt vagy megosztott kulcs alapú hálózat használatát.
Basic rate: ezzel az alapértelmezett átviteli értéket tudjuk szabályozni, ahol a „Default” érték minden
eszköz számára megfelelő, ha viszont régebbi klienseket használunk, akkor a lehető legkisebb értéket
kell választanunk.
Transmisson Rate: az alapértelmezett átviteli sebességet tudjuk meghatározni.
CTS Protection Mode: CTS=Clear To Send védelmi mód, ez egy biztonsági beállítás, amely
alapértelmezetten tiltva van, és így gátoljuk a routerünk műdösét, mivel túl sok 802.11g-s
szabványnak megfelelő eszköz csatlakozik, akkor a 802.11b-s wifi szabvány lép életbe, ha csak a G
módot szeretnénk, akkor engedélyeznünk kell.
Frame Burst: alapértelmezetten tiltva van ez a funkció. Ez egy átviteli technika, amely a 802.11e QoS
szolgáltatás specifikációja, melynek segítségével növelni tudjuk az átviteli teljesítményt.
Mellékelek két képet, amely szemlélteti ezen technológia használatát és mellőzését:
11
A technológia lényege hogy a 2. esetben, tehát mikor használunk Frame Burst-öt, akkor a DIFS
(Distributed InterFrame Space), vagyis a szükséges várakozási időt nem várja meg a küldős fél.
Beacon Interval: alapjel időköz, a két alapjelsugárzás közötti idő nagysága, ezt nevezhetnénk a
vezetéknélküli ügyfelek és a hozzáférési pontok „szívverésének”, olyan rádiójel, mely a hálózatot
arról értesíti, hogy még aktívak. Az érték 1 és 1000 ezredmásodperc között legyen, te a tényleges
érték maximálisan 65535 lehet.
DTIM Interval: Delivery Traffic Indication Message (kézbesítendő adatforgalom jelzésének üzenete),
ez egy olyan üzenet, amely a hálózat engergiatakarékos ügyfeleit értesíti arról, hogy nekik szóló
információ érkezik, hogy aktiválhassák magukat és fogadni tudják az üzenetet. A kisebb érték azt
mutatja, hogy az ügyfelek nem kapcsolhatnak túl sokáig energiatakarékos módba, a magasabb érték
azt jelenti, hogy energiatakarékos módba kapcsolhatnak, de sokáig aktívnak kell lenniük, mert több
információ összegyűjtve jut el hozzájuk.
Fragmentation Threshold: feldarabolási küszöb, a csomagméret maximális nagysága, melyet
meghaladva az útválasztó az adatcsomagokat feldarabolva küldi el. Információ küldésekor általában
akkor lép fel probléma, ha a küldött adatok ütköznek a hálózat egyéb adatforgalmával. Ez a küldött
információ feldarabolásával javítható lehet. Minél alacsonyabbra állítja a darabolási küszöb értékét,
annál kisebb lesz a fel nem darabolandó csomagok mérete. A maximális értéket (2346) használva
feldarabolás gyakorlatilag nem történik.
RTS Threshold: az RTS-küszöb (Request To Send) a maximális bájtméret, amelyért az adáskérés,
adáskérés törlése (RTS (Request to Send) / CTS (Clear to Send) csatorna állítási mechanizmus
működik. Jelentős rádióinterferenciát, vagy nagyszámú vezeték nélküli eszközt egyazon csatornán
tartalmazó hálózat esetén az RTS-küszöb csökkentése segíthet csökkenteni a keretveszteséget. Az
RTS-küszöb alapértelmezetten 2347 bájt, ami a maximális érték.
AP Isolation: ha esz az opcíó engedélyezve van, akkor minden wifi eszköz számára létre lesz hozva
külön egy virtuális hálózat, így az eszközök nem tudnak kommunikálni egymással. ezt érdemes
használni, ha sok vendég vezetéknélküli eszközre lehet számítani.
SecureEasySetup: A SecureEasySetup™ megkönnyíti a vezeték nélküli kliensek csatlakoztatását
vezeték nélküli útválasztójához. A SecureEasySetup automatikusan konfigurálja a vezeték nélküli
biztonsági beállításokat az útválasztó és a vezeték nélküli kliensek között. A SecureEasySetup
folyamat alatt, az útválasztó SecureEasySetup információt közvetít, hogy a vezeték nélküli kliensek
végre tudják hajtani a SecureEasySetup folyamatot, és megkapják az új Network Name (Hálózatnév)
(SSID), módszertípus, titkosítási típus, és jelmondat adatokat a hálózattól.
12
7. „Security” menüpont beállításai
Ezen „Security” (biztonsági) beállítások a routeren keresztül menő kapcsolatok biztonsági
kritériumaira, módjaira és tűzfalszabályaira vonatkozik.
Két menüpont közül tudunk választani az első a „Firewall” (Tűzfal), a második pedig a „VPN” (Virtual
Private Network).
Lehetőségünk van az útválasztónk (roter) által nyújtott tűzfal ki és bekapcsolására. A tűzfal szabályok
tekintetében 4 opciót tudunk állítani.
Az első opció (Block Anonymous Internet Request) segítségével a hálózatunkat tudjuk elrejteni a
külvilág felől, egyszerűen a router tiltja a WAN hálózatból érkező ismeretlen kéréseket (ide tartozik a
ping is).
A második opció engedélyezésével a kivülről érkező multicast forgalmat tudjuk tiltani (ezt az ISP-től
kaphatjuk).
A harmadik opció segítségével a hálózati címfordítást tudjuk tiltani (ezt nem célszerű engedélyznünk),
ezáltal a helyi szerverinket nem tudjuk kivülről elérni.
A negyedik opció egy speciális portot figyel a 113-as porton üzemelő IDENT (Ident Protocol), amely
egy speciális authentikációs szolgáltatáshoz szükséges, amelyen keresztül hozzáférhetünk a
felhasználóinkhoz, így biztonsági rést is jelenthet egy belső hálózat szempontjából.
A következő (VPN) panelen tudjuk szabályozni, hogy az útválasztónk mely protokollokat engedje át
virtuális magánhálózat kiépítése céljából. Itt 3 protokoll közül tudunk választani IPSec, PPTP, és L2TP.
Az, hogy melyikre van szükségünk az attól is függ, hogy a belső hálózatunkat, vagy egy külső VPN
hálózatot mely protokoll segítségével szeretnénk elérni. A protokollok működésükben merően
eltérnek, ezért szükséges ismerni a technikai hátteret.
13
14
8. Következő panelünk az „Access Restrictions”, amely a hálózati, illetve Internet elérésünk
szabályozásában lehet segítségünkre. Ezen a panelen több házirendet (Policy) tudunk kialakítani,
amelyet testreszabhatunk gépenként, időszakonként (napok, napon belüli időszak).
A korlátozásoknál lehetőségünk van szolgáltatások tiltani protokoll szinten, vagy új szolgáltatást
felvéve tiltani port szinten, továbbá weboldalakat blokkolhatunk közvetlenül URL által, vagy
keresőszavakat megadva.
15
9. Az „Applications & Gaming” menüpontban tudjuk szabályozni a különböző alkalmazások
(programok, játékok) használatához szükséges hálózati beállításokat. Itt tudjuk, beállítani, hogy a
külső és a belső hálózat között a kommunikáció hogyan menjen vége alkalmazás, port, protokoll
szinten.
Első körben a Port Range Forward (Porttovábbítás) használatával a bejövő adatforgalmat a
hálózat egy meghatározott ügyfeléhez továbbíthatja. A portok olyan csatlakozások, amelyeket a
számítógép a különféle hálózati adatforgalmak szervezésére használ. Egy port támogathat
egyidejűleg kimenő és bejövő hálózati adatforgalmat, illetve egyirányú hálózati adatforgalmat.
Ha megnyit egy portot, egy meghatározott szolgáltatás lesz hozzárendelve, és az a szolgáltatás a
hálózat felé csak azon a porton keresztül kommunikál. Néhány alkalmazásnak szüksége lehet
nyitott szervizportokra, mint pl. internetes játékok, videokonferencia, internetes telefon vagy
hasonló alkalmazások.E funkció kihasználásának egyik példája, ha webkiszolgálót üzemeltet
valamelyik hálózati kliensen. A porttovábbítás engedélyezésével a webhely adatforgalma áthalad
az útválasztón, és közvetlenül a megfelelő hálózati klienshez jut ahelyett, hogy az útválasztón
áthaladva elérné az egész hálózatot.
Például, az útválasztó alapértelmezett porttovábbítási szabállyal rendelkezik egy web szerverhez
a hálózaton, ahol a portokat a web forgalomhoz (80) a webkiszolgáló IP-címéhez kell irányítani
(alapértelmezett IP-cím: 192.168.1.120). A szabály engedélyezéséhez válasza az Enable bejelölő
négyzetet a szabályhoz.
16
A második opció, mint Port Triggering (Portfigyelés) segítségével elérhető az, hogyha néhány
alkalmazás úgy csatlakozik az internethez, hogy egy vagy több kimenő portot használ elvárva, hogy a
távoli hoszt visszacsatol egy, vagy több bejövő porton. Alapértelmezetten az útválasztó lezár minden
bejövő kapcsolatot. A portfigyeléssel beállíthatja az útválasztó tűzfalát úgy, hogy a válaszok elérjék
ezeket az ügyféleszközöket.
Harmadik almenüpontukban a DMZ zónára vonatkozó beállításokat tehetjük meg. A DMZ
(Demilitarizált övezet) egy olyan számítógép, amelyhez minden külső internetforgalom befut, mint
például egy webkiszolgáló. Így a számítógép számára lehetővé válik a korlátozás nélküli kétirányú
kommunikáció. Ezt a funkciót óvatosan kell használni, mert megkerüli a számítógép biztonságát
jelentő tűzfalat.
17
Jelen főmenüpontunk utolsó almenüjében a QoS (Quality of Service), mint minőségi szolgáltatás
technológiáját kihasználva tudunk különböző konfigurációs beállításokat elvégezni. Ezen opció
segítségével a különböző szolgáltatások minőségén tudunk javítani akár vezetékes akár
vezetéknélküli kapcsolatban állunk az útválasztónkkal. Megadhatjuk az előtérbe helyezett
sávszélességet, prioritási szempontból a különböző eszközöket (WiFi), rangsorolhatjuk a router
vezetékes portjait, továbbá alkalmazásokat rangsorolhatunk.
Az utolsó 2 pontban a WMM (Wifi Multi Media) támogatását tudjuk szabályozni, ahol a WMM
tanúsított eszközök élveznek elsőbbséget. Az utolsó opcióval pedig az újraküldést tudjuk tiltani
adatküldés során, ha valamilyen hibe lépett fel.
18
10. Az utolsó előtti „Administration” menüpontunk az útválasztó tényleges adminisztrációját, illetve
a hozzá tartozó hozzáféréseket, beállításokat, frissítéseket tartalmazza.
Az első almenüben a „Management” esetében tudjuk meghatározni a router konfigurációs
felületéhez tartozó jelszót tudjuk beállítani, továbbá tudjuk szabályozni, hogy az adminisztrációs
felületet web felületen keresztül el tudjuk-e érni, és ehhez melyik protokolt vagy protokollokat
használjuk (http, https), elérhető-e a felület vezetéknélküli kapcsolaton keresztül.
Lehetőségünk van távoli menedzsment bekapcsolásra, ekkor meg kell adnunk, hogy a
távvezérléshez melyik portot használjuk.
Utolsó opcióként pedig az UPnP (Universal Plug and Play) funkciót tudjuk engedélyezni, amelyre
akkor van szükség, ha bizonyos programoknak szükségük van speciális portokra a működésükhöz,
de mi nem szeretnénk ez folyamatosan menedzselni (lásd korábban a „Port Range Forward”), így
a programok automatikusan engedélyt kapnak port nyitásra és zárásra.
19
Második almenüben egyszerűen a naplózást (Log) tudjuk bekapcsolni, illetve kikapcsolni, és itt van
lehetőségünk a bejövő és kimenő naplókat tanulmányozni.
Harmadik almenüpontunk a „Diagnostics”, ahol hálózati diagnosztikát tudunk elvégezni, ez a „Ping”
és a „Tracerouter” parancsban merül ki, amelyek segítségével tesztelni tudunk távoli, vagy belső IP
cíemeket, domain neveket, ezáltal látjuk, hogy a kapcsolat él-e, esetleg az útvonal esetében valahol
valamilyen elakadásra számíthatunk.
Negyedik almenünkben egyszerűen a gyári beállításokra térhetünk vissza, és nem szükséges
hardveres resetet csinálnunk.
20
Az ötödik almenü pontunkban tudjuk a meglévő firmware-t frissíteni. Itt gyakorlatilag a gyártó
oldaláról letöljük az újonnan kijövő szoftvert, és ezt ebben a menüpontban betöltjük, amire
vigyáznunk kell, hogy a frissítés alatt folyamatos árram forrás legyen, és lehetőleg a routerünk
kábeles kapcsolatban legyen a frissítést végző számítógéppel.
Az utolsó menüpontban pedig a meglévő konfigurációkat tudjuk letölteni, amit egy esetleges
resetelés, vagy frissítés után nyugodtan visszatölthetünk, és nem szükséges újonnan elvégeznünk a
konfigurációs beállításokat.
21
11. Status
Az utolsó főmenüpontban „Status” egyszerűen a beállításokról szerezhetünk információt, mind
az útválasztó, mint a helyi hálózat (Local Network) és a vezetéknélküli hálózattal kapcsolatosan.
22
Ezzel a rövid leírással szerettem volna bemutatni az egyik közkedvelt router (útválasztó)
menüpontjait, és egy lehetséges konfigurációt.
Azonban fontos megjegyezni, hogy a menüpontok, és az általuk vezérelt konfigurációs paraméterek
routerenként eltérőek lehetnek, és ezért figyelmesen olvassuk el és tanulmányozzuk a saját roterünk
beállítását.
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising