Beko D2 7082 E User manual

Beko D2 7082 E User manual
Çamaşır Makinesi
Kullanma Kılavuzu
D2 8101 ES
D2 8101 E
Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan
ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.
Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı
ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz.
Bu kullanma kılavuzu…
…makinenizi hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.
• Makinenizi kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
• Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
• Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz
bir yerde saklayın.
• Ayrıca makineyle birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.
Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın.
Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.
Semboller ve açıklamaları
2820520874_TR/300910.1407
Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:
C Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
A Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
B Elektrik gerilimine karşı uyarı.
Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde
EEE Yönetmeliğine Uygundur
doğaya zarar vermeden üretilmiştir.
İÇİNDEKİLER
1 Çamaşır makineniz
4
Genel görünüm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Teknik özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Uyarılar
6
Genel Güvenlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
İlk Kullanım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kullanım amacı . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Güvenlik talimatları . . . . . . . . . . . . . . . 7
Çocuk güvenliği . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Enerji tasarrufu için yapılması
gerekenler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 Kurulum
8
Ambalaj takviyesinin çıkarılması . . . . . . 8
Nakliye emniyetlerinin açılması . . . . . . 8
Kurulum için doğru yer . . . . . . . . . . . . 8
Ayakların ayarlanması . . . . . . . . . . . . . 8
Su şebekesine bağlanması . . . . . . . . . 9
Su giderine bağlanması . . . . . . . . . . . 9
Elektrik bağlantısı . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ambalajın imha edilmesi . . . . . . . . . . 10
Eski makineyi elden çıkarma . . . . . . . 10
4 Yıkama için ön hazırlık
11
Çamaşırların ayrılması . . . . . . . . . . . . 11
Yıkanacak giysilerin hazırlanması . . . . 11
Doğru yük kapasitesi . . . . . . . . . . . . 11
Yükleme kapağı . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Deterjanlar ve yumuşatıcılar . . . . . . . 12
5 Program Seçimi ve
Makinenizin Çalıştırılması
Yardımcı fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . 19
Zaman ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Programın başlatılması . . . . . . . . . . . 20
Program ilerleme durumu . . . . . . . . . 20
Program başladıktan sonra seçimlerin
değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Makinenin bekleme durumuna
alınması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Çocuk kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Programın iptal edilerek bitirilmesi . . . 22
Programın suda bekletme konumunda
olması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Programın bitmesi. . . . . . . . . . . . . . . 22
6 Günlük kullanım için kısa
talimatlar
23
7 Bakım ve temizlik
25
Deterjan çekmecesi . . . . . . . . . . . . . 25
Yükleme kapağı ve kazan . . . . . . . . . 25
Gövde ve kontrol paneli . . . . . . . . . . 25
Giriş suyu filtreleri . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kalan suyun tahliye edilmesi ve pompa
filtresinin temizlenmesi . . . . . . . . . . . 26
8 Problemler için çözüm
önerileri
28
9 Tüketici Hizmetleri
34
14
Kontrol panosu . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ekran sembolleri . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Makineyi açma . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Program seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . 15
İlave programlar . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Özel programlar . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sıcaklık seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Devir seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Program ve tüketim tablosu . . . . . . . 18
3
TR
1 Çamaşır makineniz
Genel görünüm
3
4
1
2
5
6
1- Deterjan Çekmecesi
4- Kontrol Paneli
2- Yükleme Kapağı
5- Filtre Kapağı
3- Üst Tabla
6- Ayarlanabilir Ayaklar
4
TR
Teknik özellikler
D2 8101 E
D2 8101 ES
Maksimum kuru çamaşır kapasitesi (kg.)
8
8
Yükseklik (cm.)
84
84
Genişlik (cm.)
60
60
Derinlik (cm.)
59
59
Net ağırlık (±4 kg.)
74
74
Modeller
Elektrik girişi (V/Hz.)
220-240 V / 50Hz
Toplam akım (A)
10
Toplam güç (W)
10
2000-2350
Sıkma devri (dev/dak maks.)
1000
1000
Ana model kodu
888
888
Tek (soğuk)
Tek (soğuk)
Su girişi
Ürün kalitesini arttırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik
yapılabilir. Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde
olmayabilir.
Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı
dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında
elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre
değişebilir
5
TR
2 Uyarılar
Lütfen aşağıdaki bilgileri inceleyin.
Bunlara uyulmaması halinde kişisel
yaralanma ya da maddi hasar tehlikesi
oluşabilir. Her türlü garanti ve güvenilirlik
taahhüdü geçersiz hale gelir.
Genel Güvenlik
• Satın almış olduğunuz ürünün
kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün
tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için
gerekli yedek parçaları bulundurma
süresidir.
• Makineniz asla halı kaplı zemin
üzerine yerleştirilmemelidir. Aksi
takdirde, makineniz alttan hava
alamayacağı için elektrikli parçaları
aşırı ısınabilir. Bu durum ise
makinenizin arızalanmasına neden
olabilir.
• Makinenin elektrik kablosu/fişi
bozulduğunda mutlaka yetkili servisi
çağırın.
• Su giriş hortumlarının eski
olmamasına dikkat edin. Eskimiş/
kullanılmış su giriş hortumlarınızı
tekrar kullanmayın. Çamaşırlarınızda
leke kalmasına sebep olabilir.
• İstenmeyen su sızıntılarını önlemek
ve makinenin su alma ve boşaltma
işlemlerini sağlıklı bir şekilde
yapmasını sağlamak için tahliye
hortumunu yerinden çıkmayacak
şekilde gidere sabitleyin. Su giriş
ve tahliye hortumlarının, ürünün
montajından ya da temizlenmesinden
sonra yerine itilmesi sırasında
katlanmaması, sıkışmaması ve
kırılmaması son derece önemlidir.
• Makineniz elektrik kesilip geldiğinde
çalışmaya devam edecek şekilde
tasarlanmıştır. “Açma/Kapatma”
tuşuna basarak programı iptal
edemezsiniz. Elektrik geldiğinde
makine kaldığı yerden programa
devam edecektir. Programı iptal
etmek için “Başla/Bekle/İptal” tuşuna
3 sn. basın. (bkz. Program İptali)
• Üretim esnasında kalite kontrol
6
işlemleri nedeniyle makinenizde
bir miktar su kalmış olabilir. Bunun
makinenize hiçbir zararı yoktur.
• Makinenizde karşılaştığınız bazı
sorunlar altyapıdan kaynaklanıyor
olabilir. Yetkili servisi çağırmadan
önce “Başla/Bekle/İptal” tuşuna 3
sn. basarak makinenizdeki programı
iptal edin.
İlk Kullanım
• Makineyi çamaşır yıkamaya
hazırlamak için ilk çalıştırma işlemini
makineye çamaşır koymadan,
deterjanlı olarak ve “Pamuklu 90°C”
programında yapın.
• Makine kurulurken sıcak ve soğuk su
musluklarının doğru bağlandığından
emin olun. Aksi takdirde
çamaşırlarınız yıkama sonunda sıcak
çıkabilir ve yıpranabilir.
• Evinizdeki sigortanın akım değeri
16 amperden az ise ehliyetli bir
elektrikçiye 16 amperlik bir sigorta
bağlatın.
• Transformatörlü ya da
transformatörsüz kullanımda,
topraklama tesisatını ehliyetli bir
elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyin.
Makinenin, topraklama yapılmadan
kullanılması halinde, ortaya
çıkabilecek zararlardan firmamız
sorumlu olmayacaktır.
• Makinenizi kullanıma hazır
duruma getirmek için yetkili servisi
çağırmadan önce, temiz su
tesisatının ve su giderinin uygun
olduğundan emin olun. Değilse
ehliyetli bir tesisatçı çağırarak gerekli
düzenlemeyi yaptırın.
Kullanım amacı
• Bu ürün evde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
• Cihaz yalnızca uygun işarete
sahip tekstil ürünlerinin yıkanması,
durulanması için kullanılabilir.
• Yalnızca çamaşır makinelerine uygun
TR
deterjanlar, yumuşatıcılar ve katkı
maddeleri kullanılabilir.
• Tekstil ürünlerinde, yazılı bakım
talimatlarını ve çamaşır makinesi
deterjanı üreten firma tarafından
verilmiş bilgileri uygulayın.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu
bir insanın gözetiminde olmadıkça
veya bu insan tarafından cihaz
kullanımı ile ilgili eğitim verilmedikçe,
fiziksel, duyusal, zihinsel engelli veya
tecrübe ve bilgi eksiği olan insanların
(çocuklar dahil), kullanımı için
tasarlanmamıştır.
• Makineyi kendi başınıza onarmaya
kesinlikle çalışmayın. Aksi halde
kendinizin ve başkalarının hayatını
tehlikeye atabilirsiniz.
• Güvenlik talimatlarında verilen bilgileri
uygulayarak giderilemeyen arızalarda:
Makineyi kapatın, fişi çekin, musluğu
kapatın ve yetkili servisi arayın.
Çocuk güvenliği
Güvenlik talimatları
• Bu cihaz uygun kapasitedeki bir
sigorta tarafından korunan topraklı bir
prize bağlanmalıdır.
• Su şebekesi ve gider hortumu daima
güvenli bir biçimde sabitlenmiş ve
hasarsız durumda olmalıdır.
• Makinenizi çalıştırmadan önce gider
hortumunu lavabo ya da küvete
sıkıca sabitleyin. Yüksek yıkama
sıcaklıklarına bağlı haşlanma tehlikesi
oluşabilir!
• Makinede hala su varken kesinlikle
yükleme kapağını açmayın ya da
filtreyi sökmeyin. Aksi takdirde su
basması ve sıcak su yüzünden
muhtemel yaralanma tehlikesi ortaya
çıkar.
• Kilitli yükleme kapağını kuvvet
uygulayarak kesinlikle açmayın!
Yıkama bittikten birkaç dakika sonra
kapak açılabilir duruma gelecektir.
• Makine kullanımda değil ise fişini
çekin.
• Makinenizi su hortumu ile kesinlikle
yıkamayın! Elektrik çarpabilir!
Temizlemeden önce fişi prizden
çekerek daima elektrik bağlantısını
kesin.
• Fişe ıslak ellerle kesinlikle
dokunmayın. Fişi çekmek için
kesinlikle kablodan tutmayın, her
zaman yalnızca fişi tutarak çekin.
Elektrik kablosu veya fiş arızalı ise
makineyi çalıştırmayın!
7
• Elektrikli cihazlar çocuklar için
tehlike arz edebilir. Makine çalışırken
çocukları makineden uzak tutun.
Makine ile oynamalarına izin
vermeyin.
• Makinenizin bulunduğu ortamdan
çıktığınızda yükleme kapağını kapatın.
• Tüm deterjanları, çocukların
ulaşamayacağı, güvenli bir yerde
muhafaza edin.
Enerji tasarrufu için yapılması
gerekenler
• Makinenizi, seçtiğiniz programa
uygun tam kapasite ile çalıştırın,
kapasitesinden fazla yüklememeye
dikkat edin.
• Deterjan ambalajında tavsiye
edilenden fazla miktarda veya aşırı
köpüren deterjan kullanmayın.
• Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık
tavsiyelerine uyun.
• Az kirli çamaşırlarınızı düşük
sıcaklıklarda yıkayın.
• Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız
için hızlı programları tercih edin.
• Çok kirli ve lekeli olmayan
çamaşırlarınız için ön yıkama ve
yüksek sıcaklık kullanmayın.
• Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde
kurutacaksanız yıkama programınız
için önerilen en yüksek sıkma devrini
seçin.
TR
3 Kurulum
Ambalaj takviyesinin
çıkarılması
Ambalaj takviyesini çıkarmak için
makineyi arkaya doğru eğin. Kurdeleden
çekerek ambalaj takviyesini çıkarın.
C Çamaşır makinesi yeniden taşınacağı
zaman gerekli olacağı için, nakliye
emniyet cıvatalarını güvenli bir yerde
saklayın.
C Cihazı nakliye emniyet cıvataları
takılmadan kesinlikle taşımayın!
Kurulum için doğru yer
Nakliye emniyetlerinin
açılması
A Çamaşır makinesi çalıştırılmadan
önce, nakliye emniyet cıvataları
sökülmelidir! Aksi takdirde makine
hasar görecektir.
1. Serbestçe dönene dek tüm cıvataları
İngiliz anahtarı ile gevşetin (“C”)
Cihazı donma ihtimali olmayan
ortamlarda sabit ve düz bir zemine
kurun.
C Zemin yeterli yük taşıma kapasitesine
sahip olmalıdır!
C Eğer çamaşır makinesi ve bir
kurutucu üst üste konulursa, yaklaşık
ağırlıkları –dolu halde– 180 kilogramı
bulabilir.
Önemli:
• Cihazı elektrik kablosunun üzerine
koymayın.
• Diğer mobilyaların kenarlarına en az
1 cm mesafede yerleştirin.
• Makineyi sağlam bir yüzey
üzerine koyun, uzun tüylü bir halı
ya da benzer bir yüzey üzerine
yerleştirmeyin.
Ayakların ayarlanması
A Kilit somunlarını gevşetmek için
herhangi bir alet kullanmayın. Aksi
halde zarar görebilirler.
1. Ayakların üzerindeki kilit somunlarını
elle gevşetin.
2. Makine düz ve sağlam bir şekilde
durana dek ayakları ayarlayın.
3. Önemli: Tüm kilit somunlarını yeniden
sıkıştırın.
2. Hafifçe döndürerek nakliye emniyet
cıvatalarını sökün.
3. Kullanım Kılavuzunun bulunduğu
poşetteki kapakları arka paneldeki
boşluklara takın. (“P”)
8
TR
Su şebekesine bağlanması
Önemli:
• Ürünün çalışması için gerekli
su basıncı 1-10 bar (0,1-1
MPa) arasındadır. (Pratik olarak
makinenizin sağlıklı çalışabilmesi için,
tam açılmış musluktan 1 dakikada 10
– 80 litre su akması gereklidir). Eğer
su basıncı daha yüksekse bir basınç
düşürme valfı takın.
• Makine ile birlikte verilen özel
hortumları makine üzerindeki su giriş
vanalarına bağlayın. Kırmızı yazılı
hortum (90ºC max) sıcak su girişi,
mavi yazılı hortum (25ºC max) ise
soğuk su girişi içindir.
•
•
*
•
durumunda, musluğu kapatıp
somunu sökün. Contayı kontrol
ederek somunu tekrar dikkatli bir
şekilde sıkın. Ortaya çıkabilecek
su kaçakları ve bunun vereceği
zararları önlemek için, makineyi
kullanmadığınız zamanlarda
muslukları kapalı tutun.
Çift su girişli makinenizi, tek su girişli
(soğuk) olarak kullanacaksanız,
ürününüz ile birlikte verilen tapayı,
makineyi çalıştırmadan önce mutlaka
sıcak su vanası üzerine takın.
Ürünü çift girişli olarak kullanmak
isterseniz, tapa ve conta grubunu
sıcak su vanası üzerinden söktükten
sonra sıcak su hortumunu
bağlayabilirsiniz.
Kör tapa grb. verilen ürünler için
geçerlidir."
Tek su girişli model sıcak su
musluğuna bağlanmamalıdır.
Çamaşırlar hasar görebilir ya da
ürün koruma durumuna geçerek
çalışmayabilir.
Montaj ya da temizlik sonrasında
ürün yerine yerleştirilirken, hortumların
katlanmamasına ve sıkışıp kırılmamasına
dikkat edilmelidir.
Su giderine bağlanması
• Hortumun somunlarını el kuvveti
ile sıkıca sıkın, somunları sıkarken
kesinlikle ingiliz anahtarı kullanmayın.
• Hortum bağlantısı yapıldıktan sonra
muslukları sonuna kadar açarak
bağlantı yerlerinden su sızıntısı olup
olmadığını kontrol edin. Bir kaçak
9
Su tahliye hortumu, lavabo ya da küvet
kenarına takılabilir. Tahliye hortumunun
su giderine yerinden çıkamayacak
şekilde sabitlenmesi gerekir.
Önemli:
• Tahliye hortumunun ucu, doğrudan
kirli su boşaltma giderine ya da
lavaboya sabitlenebilir. Her türlü
bağlantıda sabitleme yapılmalıdır.
Hortum su tahliyesi sırasında
yerinden çıkarsa evinizi su basabilir.
• Hortum, en az 40, en çok 100 cm
yükseğe takılmalıdır.
• Hortumun zemin seviyesinde veya
yere yakın (40 cm altında) giderek
sonradan yükseltilmesi durumunda
su tahliyesi zorlaşır ve çamaşırlar aşırı
TR
ıslak çıkabilir. Bu nedenle şekilde tarif
edilen yüksekliklere uyulmalıdır.
B Hasar görmüş bir elektrik kablosu
ehliyetli bir elektrikçi tarafından
değiştirilmelidir.
B Cihaz onarılmadan çalıştırılmamalıdır!
Elektrik çarpma tehlikesi vardır!
Ambalajın imha edilmesi
• Pis suyun tekrar makine içine
dolmaması ve rahat tahliye
edilebilmesi için hortumun ucu gider
içindeki suyun içine daldırılmamalı,
hortum ucu hava almalıdır.
Hortum gidere 15cm’den fazla
sokulmamalıdır. Uzun kalıyorsa
kısaltılabilir.
• Hortumun ucu bükülmemeli, üzerine
basılmamalı ve hortum, gider ile
makine arasında katlanmamalıdır.
• Hortum boyu kısa kalırsa, temin
edeceğiniz orijinal uzatma hortumunu
ekleyebilirsiniz. Hortumun boyu
makineden çıkışından sonra toplam
3,2 m’den uzun olamaz. Su sızdırma
hatalarına karşı, ek hortum ile ürünün
tahliye hortumu bağlantısı birbirinden
çıkamayacak ve sızdırmayacak
şekilde uygun kelepçe ile mutlaka
sabitlenmelidir.
Ambalaj malzemeleri çocuklar için
tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini
çocukların ulaşamayacakları bir yerde
muhafaza edin veya atık talimatlarına
uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe
atın. Normal ev çöpüyle birlikte atmayın.
Makinenizin ambalajı geri dönüşümlü
malzemelerden üretilmiştir.
Eski makineyi elden çıkarma
Eski makinenizi çevreye zarar
vermeyecek şekilde atın.
• Makinenizi nasıl atabileceğiniz
hakkında yetkili satıcınız veya
belediyenizin çöp toplama merkezine
danışabilirsiniz.
Makinenizi çöpe atmadan önce
çocukların tehlikeye maruz kalmaması
için elektrik fişini kesin ve yükleme
kapağının kilidini çalışmaz duruma
getirin.
Elektrik bağlantısı
Makineyi uygun kapasitedeki bir sigorta
tarafından korunan topraklı bir prize
bağlayın.
Önemli:
• Bağlantı ulusal yönetmeliklerle
uyumlu olmalıdır.
• Elektrik kablo fişi kurulumdan sonra
kolay erişilebilir olmalıdır.
• Voltaj ve izin verilen sigorta koruması
“Teknik Özellikler” bölümünde
belirtilmiştir.
• Belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş
değer olmalıdır.
• Uzatma kabloları ya da çoklu prizler
ile bağlantı yapılmamalıdır.
10
TR
4 Yıkama için ön hazırlık
Çamaşırların ayrılması
• Çamaşırları kumaş tipi, renk, kirlilik
derecesi ve izin verilen su sıcaklığına
göre ayırın.
Daima giysi etiketindeki önerilere
uyun.
•
•
•
•
•
•
•
•
Yıkanacak giysilerin
hazırlanması
•
Sütyenler, kemer tokaları, metal
düğmeler gibi metal parçalara sahip
çamaşırlar makinenize hasar verecektir.
Metal parçaları çıkartın ya da çamaşırları
bir elbise torbası, yastık kılıfı ya da
benzer bir şeyin içine koyun.
•
ataç gibi yabancı cisimleri çıkartın.
Mümkünse, cepleri ters çevirin ve
fırçalayın.
Çocuk çorapları ve naylon çoraplar
gibi ufak çamaşırları bir çamaşır
torbası, yastık kılıfı ya da benzer
bir şeyin içine koyun. Bu ayrıca
çamaşırlarınızın kaybolmasını da
önler.
Perdeleri özenle yerleştirin. Perde
raylarını ve çekeceklerini sökün
Fermuarları kapatın, gevşek
düğmeleri dikin, sökükleri ve yırtıkları
onarın.
“Makinede yıkanabilir” ya da “elde
yıkanabilir” etiketli ürünleri yalnızca
uygun programlarda yıkayın.
Renklilerle beyazları birlikte
yıkamayın. Yeni, koyu renkli pamuklu
giysiler çok boya bırakabilir. Bu
çamaşırları ayrı yıkayın.
Zorlu lekelere yıkama öncesinde
uygun şekilde müdahale edilmelidir.
Emin değilseniz, kuru temizlemeciye
kontrol ettirin.
Yalnızca makine ile yıkamaya uygun
boyalar/renk değiştiriciler ve kireç
çözücü maddeler kullanın. Paket
üzerindeki talimatlara mutlaka uyun.
Pantolonları ve narin çamaşırları ters
yüz ederek yıkayın.
Angora yününden çamaşırları yıkama
öncesinde birkaç saat dondurucuda
tutun. Bu sayede oluşacak topak
sayısı azalacaktır.
Un, kireç tozu, süt tozu vs.
maddelere yoğun olarak maruz kalan
çamaşırlar makineye yerleştirilmeden
önce iyice silkelenmelidir.
Çamaşırların üzerindeki bu tip tozlar,
zamanla makine iç aksamında
birikerek arızaya neden olabilir.
Doğru yük kapasitesi
• Cepleri boşaltın, bozuk para, kalem,
11
Maksimum yük kapasitesi, çamaşır
tipine, kirlilik derecesine ve kullanmak
istediğiniz yıkama programına bağlıdır.
C Makine, içine konan çamaşır
miktarına uygun olarak su miktarını
TR
ayarlar.
A Lütfen “Program Seçim Tablosu”
içindeki bilgileri izleyin. Makine aşırı
yüklendiğinde yıkama sonuçları
kötüleşecektir.
Aşağıdaki ağırlıklar örnek olarak
verilmiştir.
Çamaşır tipi
Ağırlık (gr)
Bornoz
1200
Peçete
100
Yorgan kılıfı
700
Çarşaf
500
Yastık kılıfı
200
Masa örtüsü
250
Havlu
200
El bezi
100
Gece elbisesi
200
İç çamaşırı
100
Erkek iş gömleği
600
Erkek gömleği
200
Erkek pijaması
500
Bluz
100
Deterjan, yumuşatıcı ve diğer
temizleme maddeleri
Yıkama programını başlatmadan önce
deterjan ve yumuşatıcı ekleyin.
Yıkama programı çalışırken deterjan
çekmecesini kesinlikle açmayın!
Ön yıkamasız program kullanıldığında
ön yıkama gözüne ( I no’lu göz) deterjan
konulmamalıdır.
Bir deterjan torbası ya da dozaj topu
kullanılacak ise ön yıkamalı program
seçilmemelidir. Deterjan torbası ya da
dozaj topunu doğrudan, makinenizin
içindeki çamaşırlarınızın arasına
yerleştirebilirisiniz.
Yükleme kapağı
Yükleme kapağı program çalışırken
kilitlenir. Program bittikten bir süre sonra
kapak açılabilir.
• Yükleme kapağını açın.
• Çamaşırları makinenize gevşek
biçimde yerleştirin.
• Kilitlendiğini duyana kadar sıkıca
kapanması için yükleme kapağını itin.
Hiçbir giysinin kapağa sıkışmamasına
dikkat edin.
Deterjanlar ve yumuşatıcılar
Deterjan çekmecesi
Deterjan çekmecesi üç bölmeden
oluşur:
Deterjan çekmecesi makinenizin
modeline göre iki farklı tipte olabilir.
– (I) ön yıkama için
– (II) ana yıkama için
– (III) sifon
– ( ) Yumuşatıcı için
Deterjan seçimi
Kullanılan deterjan tipi, kumaş tipine ve
rengine bağlıdır.
• Renkli ve beyaz çamaşırlar için ayrı
deterjanlar kullanın.
• Hassas çamaşırlarınızı yalnızca yünlü
ve hassas çamaşırlar için kullanılan
özel deterjanlar (ör: sıvı deterjan veya
yün şampuanı) ile yıkayın.
• Koyu renkli çamaşırlarınız ve
yorganlarınızı yıkarken sıvı deterjan
kullanmanız tavsiye edilir.
• Yünlüleri yalnızca yünlüler için
kullanılan özel bir deterjan ile yıkayın.
• Sadece çamaşır makineleri için özel
olarak üretilmiş deterjanlar kullanın.
• Kesinlikle arap sabunu kullanmayın.
• Sabun tozu kullanımı tavsiye edilmez.
Deterjan miktarı
Kullanılacak çamaşır deterjanı miktarı
çamaşır miktarına, kirlilik derecesine
ve suyun sertliğine bağlıdır. Deterjan
paketinin üzerindeki üretici talimatlarını
dikkatle okuyun ve dozaj oranlarına
12
TR
uyun.
• Aşırı köpük ve iyi durulamama
sorunlarını engelleme, maddi tasarruf
ve nihayetinde çevre koruma
amacıyla paket üzerinde tavsiye
edilen oranları aşmayın.
• Az miktarda ya da sadece hafif kirli
çamaşırlar için, uygun ölçüde daha
az deterjan kullanın.
• Konsantrematik toz veya sıvı deterjan
kullanırken kesinlikle paket üzerindeki
dozaj oranlarını aşmayın.
Deterjan miktarı
ön yıkama için
1/2 ölçek
ana yıkama için 1 ölçek
sert su ise
ilave 1/2 ölçek
Yumuşatıcı
Yumuşatıcıyı deterjan çekmecesinin
yumuşatıcı bölmesine koyun.
• Paket üzerinde tavsiye edilen oranları
kullanın.
• (> max<) seviye işaretini aşmayın,
aksi takdirde yumuşatıcı
kullanılamadan ziyan olur.
• Yumuşatıcı akışkanlığını kaybetmişse,
çekmeceye koymadan önce yoğun
yumuşatıcıyı sulandırarak seyreltin.
Sıvı deterjan
Sıvı ya da jel yıkama deterjanlarını
kullanırken, lütfen aşağıdakileri
unutmayın:
• Sıvı deterjan, zaman geciktirme
özelliği ayarlandığında çamaşırlarınız
üzerinde leke bırakabilir. Zaman
geciktirme özelliğini kullanarak
yıkama yapmak istiyorsanız sıvı
deterjan kullanmayın.
• Ön yıkamalı bir programda ana
yıkama için sıvı deterjan kullanmayın.
• Deterjan üreticisinin dozaj kabını
kullanın ve paket üzerindeki
talimatlara uyun.
Tablet ve jel deterjan
Tablet, jel vs değişik şekildeki deterjanları
kullanırken paket üzerindeki üretici
talimatları dikkatle okunmalı ve dozaj
oranlarına uyulmalıdır. Tablet deterjanlar
13
bazı durumlarda deterjan gözünde
kalıntı bırakabilir. Böyle bir durumla
karşılaşırsanız sonraki yıkamalarda tablet
deterjanı kazanın alt tarafına çamaşırın
arasına yerleştirebilirsiniz.
Kola
• Sıvı kola, toz kola veya boya
maddesini paket üzerindeki
talimatlara göre yumuşatıcı gözüne
koyun.
• Yumuşatıcı ile kolayı aynı yıkama
programında kesinlikle birlikte
kullanmayın.
• Kola kullandıktan sonra makinenin
içini silin.
Çamaşır suyu ve ağartıcılar
Makinenizde çamaşır suyu
kullanacaksanız, bunu ön yıkamalı
program seçerek ön yıkama başında, ön
yıkama gözüne deterjan koymadan veya
ilave durulamalı program seçerek
birinci durulama adımında deterjan
gözünden su alma sırasında eklemeniz
önerilir. Çamaşır suyu deterjanla
karıştırılmamalıdır. Çamaşır suyu, deri
tahrişine neden olacağı için az miktarda
(ör: 1/2 çay bardağı) kullanılmalı ve
iyi durulanmalıdır. Çamaşır suyunu
çamaşırın üzerine dökmeyin ve renkli
çamaşırlar ile kullanmayınız.
Oksijen bazlı ağartıcı kullanılırken paket
üzerindeki talimata uyulmalı ve düşük
sıcaklıktaki programlar seçilmelidir.
Oksijen bazlı ağartıcı deterjan ile
birlikte kullanılabilir, fakat deterjan ile
aynı kıvamda değilse, deterjan su ile
süpürüldükten hemen sonra II no’lu
gözden eklenmelidir.
Kireçlenmenin giderilmesi
• Gerektiğinde, sadece çamaşır
makineleri için uygun bir kireç
çözücü kullanın ve paket üzerindeki
talimatlara mutlaka uyun.
TR
5 Program Seçimi ve Makinenizin Çalıştırılması
Kontrol panosu
Şekil 2
7
8
13
11
9
12
10
7 - Sıkma Devri Ayar Tuşu
8 - Zaman Geciktirme Tuşu (+/-)
9 - Sıcaklık Ayar Tuşu
10- Başla/Bekle/İptal Tuşu
11- Yardımcı Fonksiyon Tuşları
12- Program Seçimi Düğmesi
13- Ekran
14- Açma/Kapatma Tuşu
14
TR
14
Ekran sembolleri
başlatın.
13.a -
13.b -
13.c -
13.d -
13.e -
Ana programlar
Kumaş tipine bağlı olarak, aşağıdaki ana
programlar mevcuttur:
Bu ana programların her biri yıkama,
durulama ve gerektiğinde sıkma
adımlarını içeren komple bir yıkama
işleminden oluşur.
A Kullanacağınız programı seçerken
daima kumaş tipi, renk, kirlilik
derecesi ve izin verilen su sıcaklığını
dikkate alın.
A Mutlaka gerekli olan en düşük
sıcaklık derecesini seçin. Daha
yüksek bir sıcaklık daha yüksek
elektrik tüketimi anlamına gelir.
C Ayrıntılı program bilgileri için, bkz.
“Program Seçim Tablosu”
Şekil 3
13.f -
13.g -
13.h -
13.i -
13.j -
13.k -
13.l -
Sıkma Devri Göstergesi
Sıcaklık Göstergesi
Sıkma Sembolü
Sıcaklık Sembolü
Kalan Zaman ve Geciktirme
Zamanı Göstergesi
Program Gösterge Sembolleri
(ön yıkama/ana yıkama/
durulama yumuşatıcı/sıkma)
Ekonomi Sembolü
Zaman Geciktirme Sembolü
Kapak Kilitli Sembolü
Başla Sembolü
Bekleme Sembolü
Yardımcı Fonksiyon Sembolleri
Makineyi açma
Makinenizin fiflini tak›n. Musluğu
tamamen açın. Hortumların sıkıca
bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Çamaşırları makinenin içine yerleştirin.
Deterjan ve yumuşatıcı koyun. “Açma/
Kapatma” tuşuna (Şekil 2-14) basın.
Program seçimi
Program seçim tablosuna bakarak
çamaşırın cinsine, miktarına, kir
derecesine ve yıkama sıcaklıklarına göre
uygun programı belirleyin.
Program Seçim Düğmesini (Şekil 2-12)
yıkama yapmak istediğiniz program
konumuna getirin.
Seçilen program için önerilen sıcaklık ve
sıkma devri görünür. Programı “Başla/
Bekle/İptal” tuşuna (Şekil 2-10) basarak
15
• Pamuklu
Dayanıklı çamaşırlarınızı bu programda
yıkayabilirsiniz. Çamaşırlarınız yoğun
yıkama hareketi ile yıkanır yıkama süresi
uzundur. Pamuklu çamaşırlarınız için
(çarşaf, nevresim takımı, havlu, bornoz,
iç çamaşırı vb.) kullanmanız önerilir.
• Sentetik
Çok dayanıklı olmayan çamaşırlarınızı bu
programda yıkayabilirsiniz. “Pamuklu”
programına göre daha hafif yıkama
hareketi ve daha kısa süre kullanılır.
Sentetik çamaşırlarınız için (gömlekler,
bluzlar, sentetik/pamuklu karışımları vb.)
önerilir. Perde ve tüller için, ön yıkama
ve kırışık azaltma fonksiyonları seçilmiş
olarak “Sentetik40˚C” programının
kullanılması tavsiye edilir. Ön yıkama
gözüne deterjan konulmamalıdır. Tül,
delikli yapısı nedeni ile çok köpürdüğü
için ana yıkama gözüne az miktarda
deterjan konulmalıdır.
• Yünlü
Makinede yıkanabilir yünlü çamaşırlarınızı
TR
bu programda yıkayabilirsiniz.
Çamaşırınızın etiketine uygun sıcaklığı
seçerek yıkayın. Yünlüler için uygun
deterjanı kullanmanız tavsiye edilir.
İlave programlar
Özel durumlar için ilave programlar
mevcuttur:
C İlave programlar makinenizin
özelliğine göre farklılık gösterebilir.
• Bebek
Daha uzun ısıtma süresi ve ilave bir
durulama sayesinde yüksek hijyen
sağlanır. Bebek giysileri ve alerjisi olan
kişilerin giysileri için kullanılması önerilir.
• Elde Yıkama
Makinede yıkanamaz etiketi olan
ve elde yıkanması önerilen yünlü/
hassas çamaşırlarınızı bu programda
yıkayabilirsiniz . Çok yumuşak yıkama
hareketi ile çamaşırlarınızı yıpratmadan
yıkar.
• Express
Bu programı, az kirli ve lekesiz pamuklu
giysileri kısa sürede yıkamak için
kullanabilirsiniz.
• Express 14
Bu programı, az miktarda ve çok az kirli
ve lekesiz olan pamuklu giysileri hızlı bir
biçimde yıkamak için kullanabilirsiniz.
Örn: bir kez kullanılmış bornoz,
nevresim, spor kıyafetleri, günlük
kıyafetler vb.
• Mix 40
Bu program, pamuklu ve sentetik
çamaşırları ayırmaya gerek kalmadan bir
arada yıkamak için kullanılır.
• Yoğun
Dayanıklı ve çok kirli çamaşırlarınızı
bu programda yıkayabilirsiniz. Bu
programda çamaşırlarınız, “Pamuklu”
programına göre daha uzun süre yıkanır
ve ilave bir durulama yapılır. Hassas bir
şekilde durulanmasını istediğiniz çok kirli
çamaşırlarınız için kullanabilirsiniz.
• Gömlek
Bu program, pamuklu, sentetik ve
sentetik karışımlı gömlekleri bir arada
yıkamak için kullanılır.
• Perde
Tül ve perdelerinizi yıkamak için bu
16
programı kullanabilirsiniz. Programdaki
özel sıkma profili sayesinde tül ve
perdelerin daha az kırışması sağlanır.
Tül, delikli yapısı nedeni ile çok
köpürdüğü için ana yıkama gözüne az
miktarda deterjan koyun.
Ön yıkama gözüne kesinlikle deterjan
koymayın. Ön yıkama, tül/perde
üzerindeki çabuk çıkarılabilir partikülleri
(toz,is gibi) uzaklaştırmak için uygulanır.
C Bu programda perdeler için tavsiye
edilen özel deterjanları kullanmanız
önerilir.
• Yorgan
Makinede yıkanabilir etiketi olan
elyaf yorganlarınızı bu programda
yıkayabilirsiniz. Makineye ve yorgana
hasar vermemek için yorganı doğru
yüklediğinizden emin olun. Yıkamadan
önce yorgan üzerindeki nevresimi
çıkarın. Yorgan, ikiye katlandıktan sonra
makineye yükleyin. Makine içinde iken
yorganın körük ile mümkün olduğu
kadar temas etmeyecek şekilde ve
düzgün yerleştirilmesine dikkat edin.
C 1 adet çift kişilik elyaf yorgandan
(200x200cm) fazla yüklemeyin.
C Pamuklu malzeme içeren yorgan,
yastık vb. eşyalarınızı yıkamayın.
A Yorgan dışındaki halı, kilim, yolluk v.b.
eşyalarınızı makinenizde yıkamayın.
Bu durum makinenizde kalıcı
hasarlara neden olur.
Özel programlar
Özel uygulamalar için aşağıdaki
programlardan herhangi birini
seçebilirsiniz:
TR
• Durulama
Bu program, durulama ya da kolalamayı
ayrı yapmak istenildiğinde kullanılır.
• Sıkma+Pompa
Bu program, makine içindeki suyu
tahliye ettikten sonra ayarlanmış olan
programın mümkün olan en yüksek devri
ile sıkma yapar.
C Narin çamaşırlar için düşük sıkma
devirlerini kullanın.
Sıcaklık seçimi
sıcaklık seçimlerini gösterir.
“Yoğun” ve “Hijyen” programlarında
hijyen sağlamak için uzun süreli
ve yüksek sıcaklıklarda yıkama
yapıldığından “Ekonomi” Sembolü (Şekil
3-13g) yanmayacaktır.
e
Devir seçimi
Yeni bir program seçildiğinde, sıcaklık
göstergesinde (13b) program için
önerilen sıcaklık görülür.
Sıcaklığı değiştirmek için sıcaklık
tuşuna (Şekil 2-9) basın. Sıcaklık 10°
kademelerle düşer.
Soğuk seçeneği “ - “ simgesi ile
belirtilmiştir.
Yeni bir program seçildiğinde, sıkma
devri göstergesinde (Şekil 3-13a) seçilen
programın maksimum sıkma devri
görülür.
Sıkma devrini azaltmak için “Sıkma”
tuşuna (Şekil 2-7) basın. Sıkma devri
kademelerle azalır. Daha sonra sırası ile
suda bırakma ve sıkma yok seçenekleri
görünür.
Suda bırakma işlemi “ ” sembolü ile,
sıkma yapılmaması ise “ ” sembolü ile
gösterilmiştir.
Soğuk seçeneğine geldikten sonra
“Sıcaklık” tuşuna basıldığında seçtiğiniz
programın maksimum sıcaklığı görülür.
Sıcaklığı azaltmak için tekrar “Sıcaklık”
tuşuna basın.
Normal kirli, beyaz
pamuklular ve ketenler.
90˚C
(Örn.: sehpa örtüleri, masa
örtüleri, havlular, çarşaflar)
Normal kirli renkli solmaz
keten, pamuklu ya da
sentetik çamaşırlar (Örn.:
60˚C
gömlekler, gecelikler,
pijamalar) ve hafif kirli beyaz
keten çamaşırlar (Örn.:iç
çamaşırlar)
Narin çamaşırlarla,
40˚C
sentetikler ve yünlüler de
30˚C
dahil olmak üzere karışık
Soğuk
çamaşırlar.
e
Çamaşırlarınızı program bitiminde hemen
boşaltmayacaksanız, susuz ortamda
buruşmalarını önlemek için suda bırakma
fonksiyonununu kullanabilirsiniz.Bu
fonksiyon ile çamaşırlarınız son durulama
suyunda bekletilir. Suda bırakma
fonksiyonundan sonra sıkma yapmak
istiyorsanız:
- Sıkma devrini ayarlayın.
- Başla/Bekle/İptal tuşuna basın.
Program devam eder. Suyu tahliye
ederek sıkma yapar.
Program sonunda sıkma yapmadan
suyun tahliye edilmesi için sıkma yok
fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
Ekonomi Sembolü
Enerji tasarrufu sağlanan program ve
17
TR
Program ve tüketim tablosu
Yardımcı Fonksiyon
Ön Yıkama
Hızlı Yıkama
İlave durulama
Kırışık Azaltma
İlave Su
Suda bırakma
Seçilebilir Sıcaklık Aralığı
°C
Pamuklu
90
8
61
2.70 1600
• • •
• • •
90-Soğuk
Pamuklu
60**
8
59
1.36 1600
• • •
• • •
90-Soğuk
Pamuklu
40
8
72
0.75 1600
• • •
• • •
90-Soğuk
Yorgan
40
-
60
0.60 1000
Bebek
90
8
73
2.70 1600
*
•
Sentetik
60
4
55
1.00 1000
• • •
• • •
60-Soğuk
Sentetik
40
4
55
0.52 1000
• • •
• • •
60-Soğuk
Mix 40
40
4
55
0.62 1000
• • •
• • •
40-Soğuk
Yünlü
40
2
56
0.30 1000
•
• •
40-Soğuk
Perde
40
2
67
0.50
•
40-Soğuk
Elde Yıkama
30
1.5
40
0.25 1000
Express
90
8
70
2.00 1400
•
•
90-Soğuk
Express
60
8
70
1.15 1400
•
•
90-Soğuk
Express
30
8
80
0.20 1400
•
•
90-Soğuk
Express 14
30
2
35
0.10 1400
•
•
30-Soğuk
Program (°C)
Max Devir***
Su tüketimi (lt)
Enerji Tüketimi (kWh)
1
Azami yük (kg)
TR
800
60-40
*
*
*
90-30
30-Soğuk
• : Seçilebilir
* : Otomatik olarak seçilir, iptal edilemez.
** : Enerji Etiketi programı (EN 60456)
*** Makinenizin maksimum sıkma devri daha küçükse; maksimum sıkma devrine
kadar seçim yapılabilir.
- : Azami yük için program açıklamasına bakın.
C Tablodaki yardımcı fonksiyonlar makinenizin modeline göre farklılık gösterebilir.
C Su tüketimi, enerji tüketimi ve program süresi, su basıncı, su sertliği ve sıcaklığı,
çevre sıcaklığı, çamaşır cinsi ve miktarı, yardımcı fonksiyon secimi ve şebeke
voltajındaki değişimlere bağlı olarak tablodan farklılık gösterebilir.
C Program süresini yaptığınız seçime göre makinenizin ekranında görebilirsiniz.
18
TR
Yardımcı fonksiyonlar
Yardımcı Fonksiyon Seçim Tuşları
• Programa bağlı olarak,11a, 11b,
11c,11d ile belirtilen tuşlara basılarak
istenilen yardımcı fonksiyon seçilebilir.
• Programı başlatmadan önce
istediğiniz yardımcı fonksiyonları
seçin.
• Bazı kombinasyonlar birlikte
seçilemez. Örn.: Ön yıkama (Şekil
2-11a) ve Hızlı yıkama (Şekil 2-11b).
• Seçilen yardımcı fonksiyonun
sembolü (Şekil 3-13l) yanar.
Yardımcı fonksiyon seçimi
Daha önce seçilen yardımcı fonksiyon ile
seçilmemesi gereken yardımcı fonksiyon
seçilirse, ilk seçilen fonksiyon iptal olur;
son seçilen yardımcı fonksiyon seçili
kalır.
Örn.: Önce ön yıkama seçilir, ardından
hızlı yıkama seçilmek istenirse, ön
yıkama iptal olur, hızlı yıkama geçerli
kalır.
Programa uygun olmayan yardımcı
fonksiyon seçilemez. ( bkz. “Program
Seçim Tablosu”)
• Ön Yıkama
Bu fonksiyonu seçtiğinizde (11a)
ekranda “F1“ sembolü yanacaktır.
• Ön yıkama yalnızca çok kirli
çamaşırlar için gereklidir. Ön yıkama
kullanmadığınız takdirde enerji,
su, deterjan ve zaman tasarrufu
sağlarsınız.
• Tül ve perdeler için deterjansız ön
yıkama önerilir.
• Hızlı Yıkama
Bu fonksiyon (11b) ile yıkama süresi
kısaltılır. Ekranda “F2“ sembolü
19
yanacaktır.
• Bu fonksiyonu az kirlenmiş
çamaşırlar için kullanın.
• Tavsiye edilen yük miktarı seçtiğiniz
programın azami yük kapasitesinin
yarısı kadardır
• İlave durulama
Bu fonksiyon (11c) seçildiğinde bol su ile
yıkama ve durulama yapılır. Ekranda “F3“
sembolü yanacaktır.
• İlave Su
Bu fonksiyonu kullanarak “Pamuklu”,
“Sentetik”, “Narin” ve “Yünlü”
programlarında bol su ile yıkama ve
durulama yaptırabilirsiniz.
C Bu fonksiyonu kolayca kırışan narin
çamaşırlar için kullanın.
C Bu yardımcı fonksiyonu seçtiğinizde,
makinenize program tablosunda
belirtilen azami yüklerin en fazla yarısı
kadar çamaşır yükleyin.
• Kırışık Azaltma
Bu fonksiyonda (11d), kırışmayı önlemek
için kazan hareketi azaltılır ve sıkma devri
sınırlanır. Buna ek olarak, yıkama daha
yüksek bir su seviyesinde gerçekleştirilir.
Ekranda “F4“ sembolü yanacaktır.
• Bu fonksiyonu kolayca kırışan narin
çamaşırlar için kullanın.
C Bu yardımcı fonksiyonu seçtiğinizde,
makinenize program tablosunda
belirtilen azami yüklerin en fazla yarısı
kadar çamaşır yükleyin.
Zaman ekranı
Program çalışırken, ekranda programın
tamamlanması için kalan süre gösterilir.
Süre “01:30” şeklinde saat ve dakika
olarak görüntülenir.
• Program süresi, su basıncı, su sertliği
ve sıcaklığı, çevre sıcaklığı, çamaşır
cinsi ve miktarı, seçilen yardımcı
fonksiyon ve şebeke voltajındaki
TR
değişimlere bağlı olarak tüketim
tablosundaki değerlerden farklılık
gösterebilir.
Zaman geciktirme
“Zaman geciktirme” fonksiyonu ile
program başlangıcını 24 saate kadar
geciktirebilirsiniz. Ayarlama 30 dakikalık
aralıklar ile yapılabilir.
1. Yükleme kapağını açın, çamaşırları
yerleştirin ve deterjan doldurun.
2. Yıkama programını, sıcaklığı, sıkma
devrini ayarlayın ve gerekirse ek
fonksiyonları seçin.
3. “Zaman geciktirme “ + ” ve “ - ”
tuşlarına (Şekil 2-8) basarak
istediğiniz zaman geciktirmesini
ayarlayın. Zaman geciktirme sembolü
(Şekil 3 -13h) yanıp söner.
4. “Başla/Bekle/İptal” tuşuna (Şekil
2-10) basın. Zaman geciktirmesi
geri sayımı başlar. Zaman geciktirme
sembolü (Şekil 3-13h) yanar. Başla
sembolü (Şekil 3-13j) yanar.
Görüntülenen geciktirme zamanının
ortasındaki “ : “ yanıp sönmeye
başlar.
• Zaman geciktirme süresi boyunca
daha fazla çamaşır yüklenebilir ya
da çamaşır çıkartılabilir. Zaman
geciktirme geri sayma işleminin
sonunda zaman geciktirme sembolü
(Şekil 3-13h ) söner ve yıkama başlar,
program süresi görünür.
Geciktirme zamanının değiştirilmesi
Eğer geri sayım işlemi sırasında zamanı
değiştirmek isterseniz:
1. “Başla/Bekle/İptal” tuşuna (Şekil
2-10) basın. Ekranın ortasındaki “
: “ işareti yanıp sönmeyi durdurur.
Bekleme sembolü (Şekil 3-13k)
yanar. Zaman geciktirme sembolü
(Şekil 3-13h) yanıp söner. Başla
sembolü ( Şekil 3-13j) söner
2. “Zaman geciktirme “+ “ veya “ - ”
tuşlarına (Şekil 2-8) basarak istenilen
zaman geciktirmesini ayarlayın.
3. “Başla/Bekle/İptal” tuşuna (Şekil
2-10) basın. Zaman geciktirme
sembolü (Şekil 3-13h) yanar.
20
Bekleme sembolü (Şekil 3-13k)
söner. Başla sembolü ( Şekil 3-13j)
yanar.
4. Görüntülenen geciktirme zamanının
ortasındaki “ : “ işareti yanıp
sönmeye başlar.
Geciktirme zamanının iptal edilmesi
Geciktirme zamanı geri sayımını iptal
etmek ve programı derhal başlatmak
isterseniz:
1. “Başla/Bekle/İptal” tuşuna (Şekil
2-10) basın. Görüntülenen geciktirme
zamanının ortasındaki “ : “ yanıp
sönmeyi durdurur.
2. Başla sembolü ( Şekil 3-13j) söner.
Bekleme sembolü (Şekil 3-13k) ve
zaman geciktirme sembolü (Şekil
3-13h ) yanıp söner.
3. “Zaman geciktirme “ - ” tuşuna (Şekil
2-8) basarak zaman geciktirmesini
azaltın. 30 dakikadan sonra program
süresi gösterilecektir.
4. Programı başlatmak için “Başla/
Bekle/İptal” tuşuna (Şekil 2-10)
basın.
Programın başlatılması
1. “Başla/Bekle/İptal” tuşuna (Şekil
2-10) basarak programı başlatın.
2. Programın başladığını belirten başla
sembolü (Şekil 3-13j) yanar.
3. Kapak kilitlenir ve kapak kilitli
sembolü (Şekil 3-13i) yanar.
4. Program hangi adımdan başlamışsa
ilgili adımın sembolü yanar (ön
yıkama, ana yıkama, durulama,
yumuşatıcı ve sıkma) (Şekil 3-13f)
Program ilerleme durumu
Çalışan bir programın ilerleme durumu
ekrandaki bir dizi sembol aracılığı ile
gösterilir.
• Her program adımının başlangıcında,
sembol dizisi içindeki ilgili sembol
yanmaya başlar ve programın
sonunda hepsi birlikte yanık durumda
kalır. Sıranın en sağında yanan
sembol o anda gerçekleştirilmekte
olan adımı gösterir.
TR
Ön yıkama
“Ön yıkama” yardımcı fonksiyonu
seçildiğinde, ön yıkama sembolü ön
yıkama adımının başladığını göstermek
için yanar.
Ana yıkama
Ana yıkama sembolü ana yıkama
adımının başladığını göstermek için
yanar.
Durulama
Durulama sembolü durulama adımının
başlangıcında yanar.
Yumuşatıcı
Yumuşatıcı sembolü yumuşatıcı adımının
başlangıcında yanar.
Sıkma
Sıkma sembolü en son sıkmanın
başlangıcında “Sıkma” ve “Pompa” özel
programlar› sırasında yanar.
• Eğer makine sıkma yapmıyorsa,
program suda bekletme konumunda
olabilir ya da makine içindeki
çamaşırın dengesiz dağılımı nedeniyle
otomatik, sıkma düzeltme sistemi
devreye girmiştir.
Program başladıktan sonra
seçimlerin değiştirilmesi
Seçilen sıkma devri ve program sıcaklığı
kaybolur. Boş çerçeve görünür.
“Program seçimi” düğmesi doğru
pozisyona getirildiğinde devir ve sıcaklık
bilgileri tekrar görünür.
Makinenin bekleme durumuna
alınması
“Başla/Bekle/İptal” tuşuna (Şekil 2-10)
kısa süreli basılarak makine bekleme
durumuna alınır. Makinenin beklemeye
alındığını belirten bekleme sembolü (Şekil
3-13k) yanar, programın başladığını ve
devam ettiğini gösteren başla sembolü
(Şekil 3-13j) söner.
21
Bekleme durumunda yardımcı
fonksiyon seçimi veya iptali
Programın içinde bulunduğu adıma
uygun olarak yardımcı fonksiyonlar iptal
edilebilir ve seçilebilir.
Bekleme durumunda çamaşır
ekleme/çıkarma
Su seviyesi uygun ise kapak açılabilir.
Kapak açılabilir duruma gelene kadar
kapak kilitli sembolü (Şekil 3-13i) yanıp
söner. Kapak açılabilir duruma geldiğinde
sembol söner. Kapak açılarak çamaşır
eklenebilir/çıkarılabilir.
Kapak kilidi
Kapak Kilitli Sembolü (Şekil 3-13i)
yükleme kapağı kilitlendiğinde yanar.
Kapak açılabilir konuma gelene kadar
yanıp söner. Bu aşamada kapağı
zorlamayın. Kapak açılabilir duruma
geldiğinde sembol söner. Sembol
söndükten sonra kapağı açabilirsiniz.
Çocuk kilidi
Çocuk kilidi özelliği ile makinenizi
çocukların kurcalamasına karşı
koruyabilirsiniz. Bu durumda, çalışan bir
programda hiçbir değişiklik yapılamaz.
C Çocuk kilidi devrede iken Açma/
Kapatma tuşu ile makineniz kapatılıp
açılabilir. Bu durumda makineniz
programa kaldığı yerden, çocuk kilidi
devrede olarak çalışmaya devam
edecektir.
2. ve 4. yardımcı fonksiyon tuşlarına
3 sn süre ile basılarak makine çocuk
kilidine alınır. Ekranda “C:on“ (çocuk kilidi
devrede) ifadesi görünür.
TR
Makine, çocuk kilidindeyken herhangi bir
tuşa basıldığında da ekranda aynı ifade
görülür.
Çocuk kilidini devreden çıkarmak için 2.
ve 4. yardımcı fonksiyon tuşlarına 3 sn.
süre ile basın.
Ekranda “C:OFF“ (çocuk kilidi devre dışı)
ifadesi görünür.
yapar. Bekleme Sembolü (Şekil 3-13k)
söner, Başla Sembolü (Şekil 3-13j) yanar.
Eğer sıkma yapmadan yalnızca suyu
tahliye etmek isterseniz;
“Başla/Bekle/İptal” tuşuna (Şekil 2-10)
basın. Bekleme sembolü (Şekil 3-13k)
söner. Başla sembolü (Şekil 3-13j) yanar.
Program devam eder ve yalnızca suyu
tahliye eder.
Programın bitmesi
Program bittiğinde ilgili adımların
sembolleri yanık kalır, program
başlangıcında seçilmiş olan yardımcı
fonksiyon, sıkma ve sıcaklık bilgileri seçili
kalır. Ekranda “End“ yazısı görülür.
Programın iptal edilerek
bitirilmesi
“Başla/Bekle/İptal” tuşuna (Şekil 2-10)
3 sn. süre ile basılarak program iptal
edilir. İptal sırasında başla sembolü (Şekil
3-13j) yanıp söner. İptal edildikten sonra
hangi adımda iptal edilmişse o adımın
sembolü yanık kalır ve ekranda “End“
yazısı görülür.
Programın suda bekletme
konumunda olması
• Bu işlem yanıp sönen Sıkma
Sembolü (Şekil 3-13c) ve yanan
Bekleme Sembolü (Şekil 3-13k) ile
gösterilir.
Makine bu konumda iken sıkma yapmak
isterseniz:
Sıkma devrini ayarlayın. “Başla/Bekle/
İptal” tuşuna (Şekil 2-10) basın. Program
devam eder, suyu tahliye eder ve sıkma
22
TR
6 Günlük kullanım için kısa talimatlar
Hazırlık
1. Musluğu tamamen açın. Hortumların
sıkıca bağlanıp bağlanmadığını
kontrol edin.
2. Çamaşırları makinenin içine
yerleştirin.
3. Deterjan ve yumuşatıcı koyun.
Başlatma
1. “Açma/Kapatma” tuşuna (Şekil 2-14)
basın.
2. Programı ve sıcaklığı seçin.
3. İsterseniz:
– bir ek fonsiyon seçin,
– sıkma devrini ayarlayın,
– zaman geciktirmesini ayarlayın,
4. Yükleme kapağını kapatın.
5. “Başla/Bekle/İptal” tuşuna (Şekil
2-10) basın.
Zaman geciktirmesi ayarlanmamışsa,
ekranda, programın tamamlanması için
kalan zaman gösterilir.
Zaman geciktirmesi ayarlanmışsa,
ekranda, programın ne kadar zaman
sonra başlayacağı gösterilir.
6. Ekrandaki kapak kilitli sembolünün
(Şekil 3-13i) yanıp yanmadığını
kontrol edin.
Zaman geciktirmesi ayarlanmamışsa,
Kapak kilitli sembolü (Şekil 3-13i) yanar.
Zaman geciktirmesi ayarlanmışsa Kapak
kilitli sembolü (Şekil 3-13i) sönüktür.
Program iptali
1. “Başla/Bekle/İptal” tuşuna (Şekil
2-10) yaklaşık 3 saniye boyunca
basılı tutun, başla sembolü (Şekil
3-13j) yanıp söner.
2. Makine tüm suyu tahliye edebilir ya
da çamaşırları soğutmak için en fazla
3 kez olmak üzere su aldıktan sonra
tahliye işlemini gerçekleştirir.
Daha fazla çamaşır eklenmesi
Bu sadece aşağıdaki durumlarda
mümkündür:
– zaman geciktirme sırasında,
C Zaman geciktirme sırasında
(program başlayana kadar ) çamaşır
ekleyip çıkarabilirsiniz. Yıkamanın
başlangıcında (makine yalnızca,
23
su seviyesi yükleme kapağının
açılabileceği kadar düşükse ya da
makine içindeki sıcaklık düşükse
daha sonraki bir adımda çamaşır
eklenmesine izin verir).
Program başladıktan sonra çamaşır
eklemek için:
1. “Başla/Bekle/İptal” tuşuna (Şekil
2-10) basın.
2. Yükleme kapağını açın ve daha fazla
çamaşır koyun.
3. Yükleme kapağını kapatın.
4. “Başla/Bekle/İptal” tuşuna (Şekil
2-10) basın.
Program suda bırakma konumunda
C Bu işlem yanıp sönen sıkma sembolü
(Şekil 3-13c) ve yanan bekleme
sembolü (Şekil 3-13k) ile gösterilir.
Makine bu konumda iken sıkma yapmak
istiyorsanız:
1. Sıkma devrini ayarlayın.
2. “Başla/Bekle/İptal” tuşuna (Şekil
2-10) basın. Program devam eder,
suyu tahliye eder ve sıkma yapar.
3. Bekleme sembolü (Şekil 3-13k)
söner, başla sembolü (Şekil 3-13j)
yanar.
Eğer sıkma yapmadan suyu tahliye
etmek isterseniz:
1. “Başla/Bekle/İptal” tuşuna (Şekil
2-10) basın.
2. Bekleme sembolü (Şekil 3-13k)
söner, başla sembolü (Şekil 3-13j)
yanar.
3. Program devam eder ve yalnızca
suyu tahliye eder.
Çamaşırların yeniden sıkılması
Dengesiz yük kontrol sistemi makine
içindeki çamaşırın dengesiz dağılımış
olması nedeniyle sıkmayı önleyebilir.
Eğer çamaşırları tekrar sıkmak isterseniz:
1. Makinenizdeki çamaşırları dengeli bir
şekilde dağıtın.
2. Sıkma programını seçin.
3. Sıkma hızını ayarlayın.
TR
Program sona erdikten sonra
Ekrandaki program göstergesi
sembolleri (Şekil 3-13f) program sona
erdiğinde yanık kalır. Ekranda “End“
yazısı görünür.
1. Ekrandaki kapak kilitli sembolü (Şekil
3-13i) söndükten sonra yükleme
kapağını açın ve çamaşırları çıkartın.
2. “Açma/Kapatma” tuşuna (Şekil 2-14)
basın.
3. Su musluğunu kapatın.
4. Yükleme kapağının lastik
contasındaki katlanmayı giderin ve
yabancı bir cisim olup olmadığını
kontrol edin.
5. Yükleme kapağını ve deterjan
çekmecesini kuruması için açık
bırakın.
24
TR
7 Bakım ve temizlik
Deterjan çekmecesi
Deterjan çekmecesinde zamanla biriken
toz deterjan artıklarını temizleyin. Bunun
için:
C Makinenizin içinde, metal cisimler
yüzünden pas lekeleri oluşabilir.
Böyle durumlarda:
Kazanı bir paslanmaz çelik temizlik
maddesi ile temizleyin. Hiçbir
zaman çelik yünü ya da bulaşık teli
kullanmayın.
Gövde ve kontrol paneli
1. Yumuşatıcı gözündeki sifonun
işaretli noktasına bastırarak deterjan
çekmecesini kendinize doğru çekip,
çıkartın.
C Yumuşatıcı bölmesinde normalden
daha çok su ve yumuşatıcı karışımı
kalmaya başlarsa sifon temizliği
yapılmalıdır.
2. Çekmeceyi ve sifonu lavaboda bol
ılık suyla yıkayın. Çekmecedeki
kalıntıların cildinize temas etmemesi
için temizliği eldiven ya da uygun bir
fırça ile yapın.
3. Temizledikten sonra sifonun yerine
iyice oturup oturmadığını kontrol
ederek çekmeceyi geri takın.
Yükleme kapağı ve kazan
Gerektiğinde:
• Makinenizin gövdesini sabunlu su ya
da krem deterjan ile silin. Yumuşak
bir bezle kurulayın.
• Kontrol panelini temizlemek için
yalnızca yumuşak ve nemli bir bez
kullanın.
A Hiçbir zaman bir bulaşık süngeri ya
da ovalama malzemesi kullanmayın.
Bunlar boyalı ve plastik bölümlere
zarar verecektir.
Giriş suyu filtreleri
Makinenin arkasındaki su giriş
vanalarının ucunda ve su giriş
hortumlarının musluğa takıldığı uçta
birer adet filtre vardır. Bu filtreler şebeke
suyundan gelen yabancı maddelerin
ve pisliklerin makineye girmesini önler.
Filtrelerin kirlendikçe temizlenmesi
gerekir.
Her yıkamadan sonra:
• Kazanın içinde yabancı cisim olup
olmadığını kontrol edin.
• Muslukları kapatın.
• Su giriş hortumlarının somunlarını
söküp su giriş vanalarındaki filtrelerin
üzerindeki tortuları uygun bir fırça ile
temizleyin.
• Filtreler çok kirli ise pense ile
• Körükteki delik tıkalı ise kürdan
yardımı ile açın.
25
TR
yerinden çekip temizleyin.
• Su giriş hortumlarının düz ucunda
bulunan filtreleri contası ile beraber
yerinden çıkarıp musluk altında iyice
temizleyin.
• Conta ve filtreleri dikkatlice tekrar
yerine takarak hortum somunlarını
elinizle sıkın.
Kalan suyun tahliye edilmesi
ve pompa filtresinin
temizlenmesi
Makinenizde bulunan filtre sistemi,
yıkama suyunun tahliyesi sırasında,
düğme, bozuk para, kumaş lifi gibi
katı maddelerin pompa pervanesine
takılmasını engeller. Bu şekilde sağlıklı
su tahliyesi sağlanır ve pompanın ömrü
uzar.
• Makineniz, suyu tahliye etmiyorsa
pompa filtresi tıkanmış olabilir.
Her tıkandığında ya da 2 yılda bir
temizlenmesi gerekebilir. Pompa
filtresini temizlemek için suyun tahliye
edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca aşağıdaki durumlarda da suyun
tamamen tahliye edilmesi gerekebilir:
• makineyi taşımadan önce (örneğin ev
taşırken)
• donma tehlikesi söz konusu
olduğunda
Kirlenen filtrenin temizlenmesi ve suyun
tahliye edilmesi için:
1- Makinenin fişini çekerek elektriği
kesin.
AMakinenin içinde 90ºC sıcaklıkta su
olabilir. Bu nedenle filtre, haşlanma
tehlikesinden kaçınmak için içerideki
su soğuduktan sonra temizlenmelidir.
2- Filtre kapağını açın. Filtre kapağı
makinenizin modeline göre tek parça
veya iki parça olabilir.
İki parça ise filtre kapağının üzerindeki
tırnağı aşağıya doğru bastırıp parçayı
kendinize doğru çekin.
26
Tek parça ise, filtre kapağını iki yandan
tutup çekerek üst taraftan açın.
C Filtre kapağı üstündeki aralıktan
tornavida ve benzeri bir aletle
tekmeliği aşağıya doğru hafifçe iterek
de çıkarabilirsiniz.
3- Bazı ürünlerimizde acil su boşatma
hortumu bulunmakta bazı ürünlerimizde
ise bulunmamaktadır.
Ürününüzde acil su boşaltma hortumu
bulunuyorsa aşağıdaki şekilde de
gösterildiği gibi;
• Pompa çıkış hortumunu yuvasından
çekin.
• Hortumun ucuna geniş bir kap
yerleştirin. Hortumun ucundaki tıpayı
çekip çıkartarak suyu kaba boşaltın.
Kabın alabileceğinden fazla su varsa
tıpayı tekrar hortuma takarak kaptaki
suyu döktükten sonra boşaltma
işlemine devam edin.
TR
• Hortumdan su tahliyesi bitince tıpayı
hortuma geri takarak hortumu yerine
sabitleyin.
Ürününüzde acil su boşaltma hortumu
bulunmuyorsa aşağıdaki şekilde de
gösterildiği gibi;
• Filtreden akacak olan suyun dolması
için filtrenin önüne geniş bir kap
yerleştirin.
• Pompa filtresini su akmaya
başlayıncaya kadar (saat yönünün
tersine) çevirerek gevşetin. Akan suyu
filtrenin önüne yerleştirdiğiniz kaba
alın. Akan suyun emilmesi için bir bez
bulundurulması yararlı olacaktır.
• Alınacak hiç su kalmadığında pompa
filtresini tamamen serbest kalana dek
çevirin ve çıkartın.
• Filtre içinde kalan kalıntıları ve ayrıca
varsa pervane bölgesindeki lifleri
temizleyin.
• Ürününüz sujeti özelliğine sahip ise
filtreyi, mutlaka pompa içindeki uygun
yuvasına takın. Filtreyi yerine takarken
kesinlikle zorlamayın. Filtreyi yerine
tam olarak oturtun, aksi takdirde filtre
kapağından su sızıntısı görülebilir.
4- Filtre kapağını kapatın.
Çift parça filtre kapaklı ürününüzün filtre
kapağını, tırnağın bulunduğu yerden
bastırarak kapatın.
Tek parça filtre kapaklı ürününüzün filtre
kapağını, alt taraftaki tırnakları yerine
oturtup, üst tarafı bastırarak kapatın.
27
TR
8 Problemler için çözüm önerileri
Neden
Açıklama / Öneri
Program başlatılamıyor veya program seçimi yapılamıyor.
Altyapı kaynaklı problemler (şebeke
fabrika ayarlarına getirin. (bkz. Programın
gerilimi, su basıncı vs.) nedeniyle makine Makinenizi
iptal edilerek bitirilmesi)
kendini korumaya almış olabilir.
Makine içinde su var.
Üretim sırasında kalite kontrol işlemleri
nedeniyle makinede bir miktar su kalmış Bunun makineye zararı yoktur.
olabilir.
Makinenin altından su geliyor.
- Su giriş hortumlarının contalarını yerlerine iyice
yerleştirin.
Hortumlarda ya da pompa filtresinde
- Boşaltma hortumunu gidere iyice takın.
problem olabilir.
- Pompa filtresinin tam kapalı olduğundan emin
olun.
Makine su almıyor
- Musluk kapalı olabilir.
- Su giriş musluklarını açın.
- Su giriş hortumu bükülmüş olabilir.
- Su giriş hortumunu düzeltin.
- Su giriş filtresi tıkalı olabilir.
- Su giriş filtresini temizleyin
- Yükleme kapağı kapanmamış olabilir. - Yükleme kapağını kapatın.
Makine su boşaltmıyor.
- Su gider hortumu tıkanmış veya
- Hortumu temizleyin veya düzeltin.
kıvrılmış olabilir.
- Pompa filtresini temizleyin.
- Pompa filtresi tıkanmış olabilir.
Makine titreşim yapıyor.
- Makine ayakları ayarlanmamış olabilir. - Makine ayaklarını ayarlayın.
- Nakliye emniyet cıvataları çıkarılmamış - Nakliye emniyet cıvatalarını çıkartın
olabilir.
- Makineye daha fazla çamaşır yükleyin.
- Makine içinde az çamaşır olabilir.
- Makinenin içindeki çamaşırları azaltın ya da elinizle
- Makineye aşırı çamaşır konmuş ya da düzelterek makinenin içinde eşit bir şekilde dağıtın.
çamaşırlar dengesiz yerleştirilmiş olabilir. - Makineye bir şey dayanmamasına dikkat edin.
- Makine sert bir yere dayanıyor olabilir.
Program başladıktan bir süre sonra makine duruyor.
Voltaj düşüklüğü nedeniyle makine bir
Voltaj normal seviyeye geldiğinde makine çalışmaya
süre durabilir.
başlar.
Alınan su doğrudan tahliye oluyor.
Boşaltma hortumu pozisyonunda
Boşaltma hortumunu kullanım kılavuzunda
problem olabilir.
anlatıldığı gibi bağlayın.
Yıkama sırasında makinede su görünmüyor.
Bu bir hata değildir. Su makinenin
görünmeyen bölümündedir.
Kapak açılmıyor.
- Su seviyesi kapağın alt kenarının
üzerindedir.
- Makine suyu ısıtıyor ya da sıkma
- “Pompa” ya da “Sıkma” programını çalıştırın.
yapıyor olabilir.
- İşlemin bitmesini bekleyin.
- Elektriksel bir mekanizma olduğu için - İşlemin bitmesini bekleyin.
program bittikten birkaç dakika sonra
açılabilir.
28
TR
Program iptal edildiğinde makine su alıyor.
Güvenlik nedeniyle makine içindeki sıcaklığı
Makinenin içi sıcak olabilir.
düşürmek için birkaç kez su alınıp pompa yaptırılır.
Sürekli sıkma yapıyor. Süre düşmüyor. (Ekranlı modellerde)
- Makine içindeki çamaşırın dengesiz dağılmış
olması nedeniyle otomatik sıkma düzeltme sistemi
devreye girmiş olabilir.
- Çamaşır makine içinde topaklaşmış olabilir
Çamaşır, makine içinde dengesizlik
(bohçalanmış, torbaya konmuş çamaşırlar).
oluşturmuş olabilir.
Çamaşırı düzeltip tekrar sıkma yaptırın.
- Çamaşır, makine içinde iyi dağılmadığı zaman,
makinenin kendisine ve çevresine zarar vermemesi
için sıkma yaptırılmaz.
Yıkama süresi kılavuzda belirtilen süreden uzun
- Alınan su miktarının azalması nedeniyle yıkama
kalitesinin düşmemesi için makine, suyunu
tamamlayana kadar bekler ve bu nedenle yıkama
süresi uzar.
- Giriş gerilimi düşük olduğunda yıkama kalitesinin
düşmemesi için yıkama süresi uzatılır.
- Su basıncı düşük olabilir.
- Suyun soğuk olduğu zamanlarda suyun ısıtılması
- Giriş gerilimi düşük olabilir.
için süre uzar. Ayrıca, yıkama kalitesinin düşmemesi
- Su giriş sıcaklığı düşük olabilir.
için de yıkama süresi uzatılır.
- Çamaşır, makine içinde dengesizlik
- Makine içindeki çamaşırın dengesiz dağılımış
oluşturmuş olabilir.
olması nedeniyle otomatik sıkma düzeltme sistemi
- Durulama sayısı ve/veya durulama su devreye girmiş olabilir.
miktarı artmış olabilir.
- Çamaşır makine içinde topaklaşmış olabilir
- Elektrik kesintisi olması ve/veya
(bohçalanmış, torbaya konmuş çamaşırlar).
makinenin bekleme konumuna alınıp
- Çamaşırı düzeltip tekrar sıkma yaptırın.
devam ettirilmesi nedeniyle, program
- Çamaşır, makine içinde iyi dağılmadığı zaman,
kesilmiş olabilir.
makinenin kendisine ve çevresine zarar vermemesi
için sıkma yaptırılmaz.
- Makinenin daha iyi durulama yapması için su
miktarı arttırılır, gerekiyorsa bir durulama adımı
eklenir.
- Çalışmakta olan program, kesintinin gerçekleştiği
adımın başından başlayacağı için süre uzayabilir.
Sürekli yıkama yapıyor. Süre düşmüyor.
- Alınan su miktarının azalması nedeniyle yıkama
kalitesinin düşmemesi için makine, suyunu
Su alırken zamanın takılması
tamamlayana kadar bekler. Zaman daha sonra geri
durumunda:
saymaya başlar.
- Makine suyunu tamamlayana kadar
- Programın seçili sıcaklığına ulaşılana kadar zaman
zaman geri saymaz. (Ekranlı modellerde) geri saymaz.
- Isıtma adımında zaman takılmış olabilir. - Makine içindeki çamaşırın dengesiz dağılımış
(Ekranlı modellerde)
olması nedeniyle otomatik sıkma düzeltme sistemi
devreye girmiş olabilir.
Sıkma adımında zamanın takılması
- Çamaşır makine içinde topaklaşmış olabilir
durumunda:
(bohçalanmış, torbaya konmuş çamaşırlar).
Çamaşır, makine içinde dengesizlik
Çamaşırı düzeltip tekrar sıkma yaptırın.
oluşturmuş olabilir. (Ekranlı modellerde) - Çamaşır, makine içinde iyi dağılmadığı zaman,
makinenin kendisine ve çevresine zarar vermemesi
için sıkma yaptırılmaz.
29
TR
Sıkma yapmadı.
- Makine içindeki çamaşırın dengesiz dağılmış
olması nedeniyle otomatik sıkma düzeltme sistemi
devreye girmiş olabilir.
- Çamaşır, makine içinde dengesizlik
- Çamaşır makine içinde topaklaşmış olabilir
oluşturmuş olabilir. Bu nedenle sıkma
(bohçalanmış, torbaya konmuş çamaşırlar).
yapmadan program tamamlanmış
Çamaşırı düzeltip tekrar sıkma yaptırın.
olabilir.
Çamaşır, makine içinde iyi dağılmadığı zaman,
- Makine, içindeki su tahliye edilemediği -makinenin
kendisine ve çevresine zarar vermemesi
için sıkma yapmamış olabilir.
için sıkma yaptırılmaz.
- Filtreyi kontrol edin.
- Tahliye hortumunu kontrol edin.
Yıkama performansı kötü: Grileşme var
- Uzun süre yetersiz miktarda deterjan
kullanılmış,
- Su sertliği ve çamaşıra göre önerilen miktarda
- Uzun süre düşük ısıda yıkama
deterjan kullanın.
yapılmış,
- Yıkanan kumaşa uygun sıcaklığı seçin.
- Sert sularda yeterli deterjan
- Su sertse yeterli miktarda deterjan kullanılmaması
kullanılmamış (kir çamaşıra yapışabilir), zamanla grileşmeye neden olur.
- Çok deterjan kullanılmış (deterjan
- Grileşme oluştuktan sonra gidermek zordur.
çamaşıra yapışabilir) olabilir.
Yıkama performansı kötü: Leke çıkmadı, temizlenmedi. Çamaşır beyazlaşmadı.
- Yeterli deterjan kullanılmamış olabilir
- Aşırı çamaşır yüklenmiş olabilir
- Yanlış program ve sıcaklık seçilmiş
olabilir.
- Sahte deterjan kullanılmış olabilir.
- Deterjan hatalı kullanılmış olabilir.
- Çamaşıra uygun önerilen miktarda deterjan
kullanın.
- Makineyi aşırı yüklemeyin.
- Yıkanan kumaşa uygun program ve sıcaklığı
seçin.
- Deterjanı doğru göze koyun.
- Çamaşır suyu ile deterjanı karıştırmayın.
- Yıkama performansı kötü: Çamaşırda yağlı lekeler oluştu
- Yıkama performansı kötü: Kötü koku
- Devamlı düşük sıcaklıkta ve/veya kısa
programlarda yıkama nedeniyle kazanda bu tür
kokular ve bakteri tabakaları oluşabilir.
- Kazanın etrafında biriken yağlı kirler
- Deterjan çekmecesini ve makinenin kapağını her
çamaşıra yapışmış olabilir.
yıkamadan sonra aralık bırakın. Böylece içerde
- Tambur etrafında biriken yağlı kirler
bakteriler için elverişli nemli bir ortam oluşmamış
çamaşıra yapışmış olabilir.
olur.
- Makine boş olarak 6 ayda bir 60˚C veya 90˚C
programında deterjanlı olarak çalıştırılmalıdır.
Çamaşırların rengi soldu.
- Makineyi aşırı yüklemeyin
- Aşırı çamaşır yüklenmiş olabilir.
- Deterjanı nemsiz ortamda, kapalı olarak saklayın.
- Deterjan nemlenmiş olabilir.
- Aşırı sıcakta saklamayın.
- Yüksek sıcaklık seçilmiş olabilir.
- Çamaşır tipine ve kirine uygun program ve
sıcaklığı seçin.
30
TR
İyi durulamıyor.
- Kullanılan deterjan miktarı, markası,
saklama koşulu uygun değildir.
- Hatalı göze deterjan konuyor olabilir.
- Makine filtresi tıkalı olabilir.
- Tahliye hortumu kıvrılmış olabilir.
- Ara sıkmalar yapılmamış olabilir.
- Deterjanı nemsiz ortamda, kapalı olarak saklayın.
Aşırı sıcakta saklamayın.
- Ön yıkama seçilmediği halde ön yıkama gözüne
deterjan konursa makine bu deterjanı durulama
adımında ya da yumuşatıcı adımında alabilir.
- Filtreyi kontrol edin.
- Tahliye hortumunu kontrol edin.
- Çamaşır, makine içinde dengesizlik oluşturmuş
olabilir.
- Çamaşır makine içinde topaklaşmış olabilir
(bohçalanmış, torbaya konmuş çamaşırlar).
Çamaşırı düzeltip tekrar sıkma yaptırın.
- Çamaşır, makine içinde iyi dağılmadığı zaman,
makinenin kendisine ve çevresine zarar vermemesi
için sıkma yaptırılmaz.
Çamaşırlar sertleşti.
- Su sertse yeterli deterjan kullanılmaması zamanla
çamaşırların sertleşmesine neden olur. Su sertliğine
uygun miktarda deterjan kullanın.
- Yeterli deterjan kullanılmamış olabilir.
- Ön yıkama seçilmediği halde ön yıkama gözüne
- Deterjanın yanlış göze konmuş,
koyulursa makine bu deterjanı durulama
deterjanın ile yumuşatıcı karışmış olabilir. deterjan
adımında ya da yumuşatıcı adımında alabilir.
- Yumuşatıcıyı koyarken deterjan ile temas etmeyin.
- Çekmeceyi sıcak su ile yıkayıp temizleyin.
Çamaşırlar yumuşatıcı kokmuyor.
- Su sertse yeterli deterjan kullanılmaması zamanla
çamaşırların sertleşmesine neden olur. Su sertliğine
uygun miktarda deterjan kullanın.
- Az deterjan kullanılmış olabilir.
Ön yıkama seçilmediği halde ön yıkama gözüne
- Deterjan yanlış göze konmuş, deterjan -deterjan
konursa makine bu deterjanı durulama
ile yumuşatıcı karışmış olabilir.
adımında ya da yumuşatıcı adımında alabilir.
Yumuşatıcıyı koyarken deterjan ile temas etmeyin.
Çekmeceyi sıcak su ile yıkayıp temizleyin.
Çekmecede deterjan kalıntısı var.
- Islak çekmeceye deterjan konulmuş
olabilir.
- Deterjan nemlenmiş olabilir.
- Su basıncı düşük olabilir
- Ön yıkama suyunu alırken ana yıkama
gözündeki deterjan ıslanmış olabilir.
- Deterjan ile yumuşatıcı karışmış olabilir.
- Deterjan koymadan önce çekmeceyi kurutun.
- Deterjanı nemsiz ortamda, kapalı olarak saklayın.
- Aşırı sıcakta saklamayın.
- Deterjan kutusunda (deliklerde) problem olabilir.
- Deterjan kutusu vanalarında sorun olabilir.
- Yumuşatıcıyı koyarken deterjan ile temas etmeyin.
Çamaşırlarda deterjan kalıntısı var.
- Aşırı çamaşır yüklenmiş olabilir.
- Yanlış program ve sıcaklık seçilmiş
olabilir.
- Yanlış deterjan kullanılmış olabilir.
- Makineyi aşırı yüklemeyin.
- Yıkanan kumaşa uygun program ve sıcaklığı
seçin.
- Yünlülerde, yünlüler için çamaşır deterjanı kullanın.
31
TR
Çok köpük oluyor
- Çamaşır makinenizde “matik” deterjan kullanın.
- Yalnızca gerektiği kadar deterjan kullanın.
- “Matik” olmayan deterjanlar kullanılıyor - Deterjanı nemsiz ortamda, kapalı olarak saklayın.
olabilir
- Aşırı sıcak ortamlarda saklamayın.
- Aşırı deterjan kullanılmış olabilir
- Tüller için az miktarda deterjan kullanın.
- Az miktarda ve az kirli çamaşırla çok
- Ön yıkamayı seçmediğiniz halde ön yıkama
fazla deterjan kullanılıyor olabilir.
gözüne deterjan koyarsanız makine bu deterjanı
- Deterjan kötü koşullarda saklanmış
durulama adımında ya da yumuşatıcı adımında
olabilir.
alabilir.
- Yıkanan çamaşır cinsi (tül, delikli yapısı - Fazla yumuşatıcı koymuş olabilirsiniz.
nedeniyle çok köpürür).
- Deterjan kutusunda problem olabilir. Ana yıkama
- Hatalı göze deterjan konuyor olabilir.
ya da durulama sularını alırken yumuşatıcı gözüne
- Yumuşatıcıyı erken alıyor olabilir.
su akıp sifon yapmasına (yumuşatıcıyı erken
almasına) neden oluyor olabilir.
- Vanalarda sorun olabilir.
Deterjan çekmecesinden köpük çıkıyor
Çok fazla detarjan kullanılmış olabilir.
1 çorba kaşığı yumuşatıcı ile ½ lt suyu karıştırıp
deterjan çekmecesinin ana yıkama gözüne
boşaltın.
32
TR
Makine
çalışmıyor.
Ekranda
hiçbir şey
görünmüyor.
Programı
seçtikten ve
”Başla/bekle/
iptal” tuşuna
bastıktan
sonra makine
çalışmadı.
Program
Gösterge
Sembolleri
arasındaki
Durulama
Sembolü
yanıp sönüyor.
(Makinenizin
modeline bağlı
olarak su kesik
sembolü de
yanar)
Fiş prize takılı olmayabilir.
Sigorta arızalı olabilir.
Elektrik kesik olabilir.
“Açma/kapama” tuşuna
basılmamış olabilir.
Fişi kontrol edin.
Sigortayı kontrol edin.
Elektriği kontrol edin.
Ön kapak kapanmamış
olabilir.
Su kesik olabilir.
Suyun kesik olmadığından emin olduktan
sonra “Başla/Beklet/İptal” tuşuna kısa süreli
basarak makinenizi tekrar çalıştırabilirsiniz.
33
Tuşa basın.
TR
9 Tüketici Hizmetleri
Değerli Müşterimiz,
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz
bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.
Beko hizmet Merkezi haftanın 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasında hizmet vermeye
başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Hizmet Merkezine başvurabilir ve
arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.
Beko Hizmet Merkezi
444 1 404
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız*)
Diğer Numara
0.216.585 8 404
* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep
telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme
yapılmaktadır.
Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri
bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 423 23 53 nolu telefona faks
çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yazılı başvurular için adresimiz: Beko Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı,
34950 Tuzla/İSTANBUL
Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.
1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından
Hizmet Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız.
Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda
size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça bulundurma süresi)
34
TR
Beko tarafından verilen bu garanti, Çamaşır Makinesi’nin normalin dışında kullanılmasından
doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:
1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2.Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve
arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan
farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5.Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar.
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.
Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın
aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı,
ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti
geçersizdir.
Ürününüzün CE uygunluk değerlendirmesi Arçelik A.Ş. tesislerinde yapılmıştır.
Ürününüz Arçelik A,Ş. İstanbul tesislerinde üretilmiştir.
Arçelik A.Ş. Çamaşır Makinesi İşletmesi
Ankara Asfaltı Üzeri 34950 Tuzla-İstanbul
GARANTi
BELGESi
BEKO Çamaşır Makinesi’nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve BEKO'nun yetkili
kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale
edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına
karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.
Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde
yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret
talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir.
Tamir süresi 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin
bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün
arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar,
benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.
Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların
saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis
atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.
Ancak;
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla,
bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana
gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması
unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı,bayii,
acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın
tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini,
bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Tüketicinin ve
Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti
Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve
Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
87685
21/07/2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement