Aprilia Scarabeo 4T brugermanual og servicemanual

SCARABEO 50 I.E. - 50/100 4T
use+maintenancebook
aprilia part# 8202332
© 2002 aprilia s.p.a. - Noale (VE)
SIKKERHEDSMEDDELELSER
Nedenstående sikkerhedsmeddelelser anvendes i hele instruktionsbogen til angivelse
af følgende:
Symbol vedrørende sikkerhed. Når du
ser dette symbol på køretøjet eller i
instruktionsbogen, skal du være forsigtig,
således at eventuel risiko for kvæstelser
undgås. Manglende overholdelse af oplysningerne, der er angivet med dette symbol,
kan få negative indflydelse på din, andres
og køretøjets sikkerhed.
Første udgave: Ottobre 2002
FARE
Genoptryk:
Symbolet angiver en potentiel fare, der
kan resultere i alvorlige kvæstelser eller
i dødsfald.
FORSIGTIG
Produceret og trykt af:
C.L.D. s.r.l. Afdeling for tekniske manualer
via D. Alighieri, 37/A - 56012 Fornacette (Pisa)
Tel. +39 - (0)587 42 28 00
Fax +39 - (0)587 42 28 01
www.cld.it
E-mail: cld@cld.it
på vegne af:
aprilia s.p.a.
via G. Galilei, 1 - 30033 Noale (VE) - Italy
Tel. +39 - (0)41 58 29 111
Fax +39 - (0)41 44 10 54
www.aprilia.com
2
instruktionsbog
Scarabeo 50
Symbolet angiver en potentiel fare, der
kan resultere i kvæstelser eller beskadigelse af køretøjet.
VIGTIGT Ordet “VIGTIGT” er anvendt i
denne instruktionsbog til angivelse af vigtige
oplysninger eller instruktioner.
- Scarabeo 50/100 4T
INFORMAZIONI TECNICHE
Indgreb, der er angivet med dette
symbol, skal endvidere gentages på
køretøjets modsatte side.
Hvis der ikke er forklaret andet, skal delene
samles igen ved at følge afmonteringsinstruktionerne bagfra.
“Højre” og “venstre” refererer til føreren, når
han sidder i normal kørestilling.
Referencer til kørsel med passager
gælder udelukkende for lande, hvor denne
form for kørsel er tilladt.
Tekst og tegninger med symbolerne før symbolet for modellen
henviser kun til
- 100 ).
den angivne model (
ADVARSLER - FORSKRIFTER GENERELLE OPLYSNINGER
Læs før start af motoren denne instruktionsbog omhyggeligt med særlig opmærksomhed på afsnittet “SIKKER KØRSEL”.
Din og andres sikkerhed afhænger ikke
alene af din hurtighed, reflekser og smidighed, men også af dit kendskab til køretøjet,
af dets effektivitet og af dit kendskab til grundlæggende information om SIKKER KØRSEL.
Få derfor et grundigt kendskab til køretøjet,
således at du bliver i stand til at køre sikkert
i trafikken.
VIGTIGT Denne instruktionsbog skal betragtes som en del af køretøjet. Instruktionsbogen skal altid overdrages til den nye ejer i
tilfælde af videresalg af køretøjet.
aprilia har i forbindelse med udformningen
af denne instruktionsbog lagt stor vægt på
kontrol og opdatering af oplysningerne.
aprilia udvikler konstant produkterne, og
der kan derfor være mindre forskelle mellem
dit køretøj og køretøjet, der beskrives i instruktionsbogen. I tilfælde af uklarhed med
hensyn til instruktionsbogens indhold kan du
rette henvendelse til din officielle aprilia
forhandler.
Vedrørende kontroller og reparationer, der
ikke er beskrevet i denne instruktionsbog,
bestilling af originale aprilia reservedele og
tilbehør samt anmodning om specifikke råd
må du udelukkende rette henvendelse til de
officielle aprilia forhandlere og salgssteder,
som garanterer pålidelig og hurtig service.
Tak for at du valgte aprilia. Vi ønsker dig
god kørsel.
Alle rettigheder forbeholdes i alle lande hvad
angår elektronisk lagring, reproduktion og
total eller delvis anvendelse i alle former.
VIGTIGT I enkelte lande kræver lovgivningen overholdelse af normer vedrørende
forurening og støj samt udførelse af regelmæssige kontroller på køretøjet.
I disse lande påhviler det køretøjets bruger
at gøre følgende:
– Rette henvendelse til en officiel aprilia
forhandler for at få udskiftet de pågældende komponenter med komponenter, som
er typegodkendte i det pågældende land.
– Få udført de nødvendige regelmæssige
kontroller af køretøjet.
I denne brugsanvisning er de forskellige versioner mærket med følgende symboler:
VIGTIGT Ved bestilling af reservedele fra
forhandleren skal man altid bestille i henhold
til reservedelsnumrene, som er stemplet på
en RESERVEDELSMÆRKAT.
VERSION:
Det er en god idé at nedskrive identifikationskoden herunder, således at denne altid er
tilgængelig selvom identifikationsmærkaten
skulle gå tabt.
Identifikationsmærkaten sidder på venstre
side af stellet, det er nødvendigt at fjerne
inspektionsdækselet for at aflæse den, se
side 66 (FJERNELSEN AF INSPEKTIONSDÆKSELET).
instruktionsbog
100
Elektronisk indspøjtningsmodel
model 50 cm3 (4 Tempi)
model 100 cm3 (4 Tempi)
version automatisk tænding af lys
(Automatic Switch-on Device)
ekstra tilbehør
version med bremsetromle
katalytisk version
Italien
Det forenede
kongerige
Østrig
Polen
Portugal
Malaysia
Finland
Chile
Belgien
Bermuda
Tyskland
U.S.A.
Frankrig
Australien
Spanien
Brasilien
Grækenland
Sydafrika
Holland
New Zealand
Schweiz
Canada
Danmark
Kroatien
Israel
SydKorea
Japan
Slovenien
Singapore
Tyrkiet
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
3
INDHOLD
SIKKER KØRSEL .............................................. 5
GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSNORMER .. 6
BEKLÆDNING ............................................... 9
TILBEHØR ..................................................... 10
LAST .............................................................. 10
HOVEDELEMENTERNES PLACERING
. 12
HOVEDELEMENTERNES
100 .................................... 14
PLACERING
KONTAKT- / GREB - OG INSTRUMENTPLACERING OG INDIKATORER .................... 16
TABEL OVER INSTRUMENTER OG
INDIKATORER .............................................. 17
ADVARSELSLAMPE FOR INJECTION CHECK 18
UAFHÆNGIGE HOVEDKONTROLLER
.. 19
KONTROLLER PÅ VENSTRE
SIDE AF STYRET .......................................... 19
KONTROLLER PÅ HØJRE
SIDE AF STYRET .......................................... 20
UAFHÆNGIGE
100 .................... 21
HOVEDKONTROLLER
KONTROLLER PÅ VENSTRE
SIDE AF STYRET .......................................... 21
KONTROLLER PÅ HØJRE
SIDE AF STYRET .......................................... 22
TÆNDINGSKONTAKT .................................. 23
STYRLÅS ...................................................... 23
ANDET UDSTYR .............................................. 24
OPLUKNING / AFLÅSNING AF SADEL ........ 24
DOKUMENTRUM .......................................... 24
TYVERISIKRINGSKROG .............................. 24
VÆRKTØJSKASSE ..................................... 25
TASKEKROG ................................................ 25
HJELMENS ANBRINGELSE I
BAGAGETASKEN ......................................... 26
HOVEDKOMPONENTER ................................. 27
BENZIN ......................................................... 27
SMØREMIDLER ............................................ 28
PÅFYLDNING AF MOTOROLIE .................... 29
KONTROL AF MÆNGDEN AF
100 ................ 30
TRANSMISSIONSOLIE
UDSKIFTNING AF MOTOROLIE OG
100 .................................. 30
OLIEFILTER
BREMSEVÆSKE - anbefalinger ................... 31
BREMSESKIVER .......................................... 32
4
instruktionsbog
Scarabeo 50
TROMLEBREMSE BAGTIL ........................... 33
DÆK .............................................................. 34
VERSION MED AUTOMATIKS TÆNDING
.................................................. 36
AF LYS
LYDPOTTE/LYDDÆMPER ........................... 36
BRUGSANVISNING ......................................... 37
SKEMA OVER INDLEDENDE KONTROL .... 37
START ........................................................... 38
IGANGSÆTNING OG KØRSEL .................... 41
INDKØRING .................................................. 44
STANDSNING ............................................... 45
PARKERING .................................................. 45
PLACERING AF KØRETØJET PÅ
CENTRALSTØTTEBENET ............................ 46
FORSLAG TIL FOREBYGGELSE
AF TYVERI .................................................... 46
VEDLIGEHOLDELSE ....................................... 47
SKEMA OVER PERIODISK
............................ 48
VEDLIGEHOLDELSE
SKEMA OVER PERIODISK
100 ................... 51
VEDLIGEHOLDELSE
IDENTIFIKATIONSDATA ............................... 54
LUFTFILTER
......................................... 55
100 ................................. 56
LUFTFILTER
FJERNELSE AF HELE FILTERKASSEN
57
FJERNELSE AF HELE
100 ............................ 57
FILTERKASSEN
SISTEMA ARIA SECONDARIA
.............. 58
FORHJUL ...................................................... 58
BAGHJUL ...................................................... 61
KONTROL AF BREMSEKLODSERNES
NEDSLIDNING .............................................. 62
KONTROL AF BREMSEBAKKERNES
100
NEDSLIDNING
..................... 63
INSPEKTION AF AFFJEDRINGER
FOR- OG BAGTIL ......................................... 63
KONTROL AF STYRET ................................. 64
KONTROL AF MOTORAKSLENS
OMDREJNINGSPUNKT ................................ 64
FJERNELSE AF BAGERSTE
BREMSEKALIBER
............................... 65
AFMONTERING AF SIDESPEJLENE ........... 65
FJERNELSE AF PLASTIKDÆKSEL
PÅ STYRET ................................................... 66
- Scarabeo 50/100 4T
FJERNELSE AF
INSPEKTIONSDÆKSELET
66
BATTERY
HYDROGEN
GAS
. 67
FJERNELSE
AF UDSTØDNINGSRØR
AND
ELECTROLYTE
100
FJERNELSE AF UDSTØDNINGSRØR
68
FJERNELSE AF FODHVILEREN .................. 69
KONTROL AF STØTTEBEN ......................... 69
KONTROL AF KONTAKTER ......................... 70
TOMGANGSJUSTERING ............................. 70
OPSTRAMNING AF GASHÅNDTAGETS
SPILLERUM .................................................. 71
TÆNDRØR .................................................... 72
BATTERI ........................................................ 73
LANG TIDS STILSTAND ............................... 74
KONTROL OG RENGØRING AF
TERMINAL OG KLEMMER ........................... 74
FJERNELSE AF BATTERI ............................ 75
KONTROL AF ELEKTROLYTNIVEAU .......... 75
GENOPLADNING AF BATTERIET ................ 76
INSTALLATION AT BATTERI ........................ 76
UDSKIFTNING AF SIKRINGER .................... 77
LODRET JUSTERING AF LYSSTRÅLE ........ 78
PÆRER ......................................................... 78
UDSKIFTNING AF PÆRERNE I
FORLYGTEN ................................................. 79
UDSKIFTNING AF DE FORRESTE
BLINKLYS ...................................................... 80
UDSKIFTNING AF PÆRERNE I
BAGLYGTEN ................................................. 80
UDSKIFTNING AF
DE BAGERSTE BLINKLYS ............................. 81
UDSKIFTNING AF LYS VED NUMMERPLADEN (i lande, hvor dette er krævet
100 ............................... 82
af lovgivningen)
UDSKIFTNING AF
INSTRUMENTBRÆTTETS PÆRER ............ 82
TRANSPORT ................................................... 83
TØMNING AF BENZINTANKEN .................... 84
RENGØRING .................................................... 85
LANG TIDS STILSTAND ............................... 86
TEKNISKE DATA ............................................. 87
SMØRESKEMA ............................................. 90
KABELFØRING - Scarabeo
.................. 94
.................. 96
KABELFØRING - Scarabeo
KABELFØRING - Scarabeo 100 .................. 98
sikker kørsel
GRUNDLÆGGENDE
SIKKERHEDSNORMER
For at føre køretøjet skal man opfylde alle
lovens krav (minimumalder, psykofysiske
evner, forsikring, statsafgifter, registrering,
nummerplade eller identifikationsmærke,
osv.).
Få gradvist kendskab til køretøjet ved at køre
i områder med mindre trafiktæthed og/eller i
private områder.
6
instruktionsbog
Scarabeo 50
Indtagelse af nogle medicinske stoffer, alkohol og narkotiske eller bevidsthedsudvidende stoffer, forøger i betragtelig grad risikoen for ulykker.
Vær sikker på at du befinder dig godt psykofysisk, at du er klar til kørsel, med særlig
opmærksomhed på fysisk træthed og døsighed.
- Scarabeo 50/100 4T
De fleste trafikulykker kan tilskrives førerens
manglende erfaring.
Lån ALDRIG køretøjet ud til begyndere og
vær under alle omstændigheder sikker på
at føreren opfylder alle krav til kørslen.
Overhold omhyggeligt alle vejskilte og nationale og lokale færdselsregler.
Undgå enhver form for pludselige bevægelser, hvilke kan være farlige for dig selv og
andre personer (for eksempel: bratte opbremsninger, overskridelse af fartgrænser,
osv.) og vær opmærksom på vejbanens tilstand, synsvidde, osv.
Lad være med at ramme forhindringer som
kan beskadige køretøjet eller få dig til at miste
kontrollen.
Kør altid med begge hænder på styret og
begge fødder på fodhvilerne (eller på fodbrættet), i korrekt kørestilling.
Kør ikke i forankørende køretøjers slipstrøm
for at forøge hastigheden.
Undgå altid at stå oprejst eller at strække
lemmerne under kørslen.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
7
OIL
Føreren bør aldrig være hverken uopmærksom, ej heller lade sig distrahere eller påvirke af mennesker, ting, bevægelser (lad
være med at ryge, spise, drikke, læse, osv.)
under kørsel.
COOLER
Anvend udelukkende væsker og smøremidler som er specifikke for dette køretøj og
nævnt under “SMØRESKEMA”, kontrollér
hyppigt at olie, benzin og kølevæskes mængder er som angivet.
Hvis køretøjet har været involveret i en
ulykke, skal man sikre sig at kontrolgrebene,
rørene, kablerne, bremsesystemet og vitale
dele ikke er beskadiget.
Få, om nødvendigt, køretøjet kontrolleret af
en officiel aprilia forhandler, og bed denne
om omhyggelig kontrol af stellet, styret, affjedringen, sikkerhedskomponenterne og anordningerne hvis tilstand man ikke selv kan
kontrollere.
8
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
Husk altid at rapportere alle former for fejl til
teknikerne og/eller mekanikerne for at hjælpe
dem med deres arbejde.
Anvend aldrig køretøjet hvis den skete skade
kan risikere din sikkerhed.
Lad være med at ændre position på, hældning af eller farven på: nummerplade, blinklys, lygter og horn.
Ændringer i køretøjet resulterer i bortfald af
garantien.
Kun for køretøjer til og med 50 cm3
Enhver form for modifikationer af motoren
eller andre dele, som kan øge hastigheden
eller køretøjets ydelse er forbudt ved lov.
Alle ændringer der medfører at køretøjet
kører hurtigere, eller ændringer af motorens
slagvolumen ændrer scooteren til en motorcykel, som medfører nye forpligtelser for ejeren:
ONLY ORIGINALS
A12
345
– ny typegodkendelse;
– ny indregistrering;
– kørekort.
Yderligere vil de omtalte ændringer medføre
tab af dækning fra forsikringen, da forsikringspolicen udtrykkeligt forbyder tekniske
ændringer med henblik på at forøge køretøjets ydelse.
Af de ovennævnte grunde er det strafbart (inklusive konfiskation af køretøjet) at ændre
køretøjet, som kan kombineres med bøder
for ikke at benytte styrthjelm og/eller nummerplade, som det af afgiftsmæssige årsager er forbudt at benytte uden kørekort.
BEKLÆDNING
Kun for køretøjer til og med 50 cm3
Ændringer på køretøjet og fjernelse af originale reservedele kan reducere køretøjets
ydeevne, sikkerheden eller ligefrem gøre
køretøjet illegalt.
Det anbefales at man altid holder sig til alle
lokale og nationale love og bestemmelser
vedrørende køretøjets udstyr.
Det er særlig vigtigt at undgå tekniske ændringer, der kan forøge køretøjets ydeevner
eller på nogen måde ændre køretøjets originale egenskaber.
Undgå enhver form for væddeløbskørsel
med andre køretøjer.
Undgå off-road kørsel.
instruktionsbog
Sørg, inden afgang, for at være iklædt korrekt fæstnet styrthjelm. Kontrollér at den er
homologeret, i god stand, korrekt størrelse
og at visiret er rent. Bær beskyttelsestøj, helst
i lyse og/eller reflekterende farver.
Således vil du være mere synlig for andre
trafikanter, hvilket vil nedsætte faren for påkørsler, og du vil være bedre beskyttet ved
fald.
Denne påklædning bør være meget tætsiddende og fastgjort på ekstremiteterne. Stropper, bælter og slips bør ikke hænge løst, sørg
for at sådanne genstande ikke kan forstyrre
kørslen ved at de bliver viklet ind i bevægelige dele eller drivmekanismer.
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
9
Bær ikke genstande som kan udgøre en fare
ved fald, for eksempel spidse genstande som
nøgler, penne, glasflasker, osv. i lommerne
(samme gælder for eventuelle passagerer).
10
instruktionsbog
Scarabeo 50
TILBEHØR
Køretøjets ejer er ansvarlig for eventuel valg
og montering af tilbehør.
Undgå at tildække horn eller lygter ved montering af tilbehør, hvilket kan hæmme disses
funktion, begrænse affjedringens funktion og
styrvinklen, hæmme kontrollernes funktion
og nedsætte afstanden til jorden og hældningsvinklen ved sving.
Undgå at anvende tilbehør som hæmmer
adgangen til kontroller, idet reaktionstiden
ved nødstilfælde kan blive forlænget.
Store strømlinieskærme og vindspejle monteret på køretøjet kan skabe aerodynamiske
kræfter som kan forringe køretøjets stabilitet under kørslen. Dette gælder specielt ved
høje hastigheder.
- Scarabeo 50/100 4T
Kontrollér at udstyret er fastmonteret til køretøjet og ikke udgør fare under kørslen.
Lad være med at montere elektriske anordninger og lad være med at modificere eksisterende anordninger som overskrider køretøjets kapacitet, idet køretøjet ellers kan
stoppe pludseligt eller der kan opstå farlig
strømmangel i hornet eller lygterne.
aprilia anbefaler brug af originale (aprilia
genuine accessories).
LAST
Vær forsigtig og mådeholden ved placering
af bagage. Bagagen skal placeres så tæt
som muligt ved køretøjets tyngdepunkt og
så jævnt fordelt som muligt på de to sider for
at nedsætte eventuelle balanceproblemer til
et minimum. Sørg ydermere for at lasten fastgøres sikkert til køretøjet, især under lange
ture.
KG!
Lad være med at hænge uhåndterlige, voluminøse, tunge og/eller farlige genstande på
styret, stænkskærmene og gaflerne, idet
køretøjet kan reagere langsommere i sving
og dets manøvreevne kan forringes uopretteligt.
Lad være med at placere for uhåndterlige
tasker på køretøjets sider, idet disse kan
ramme personer eller forhindringer, hvilket
kan forårsage at herredømmet over køretøjet mistes.
Kør ikke med tasker som ikke er fastgjort sikkert til køretøjet.
Overskrid ikke maksimumsvægten som er
tilladt for hver sidetaske.
Kør ikke med tasker som rager for langt ud
over bagagebæreren eller som dækker lygter, hornet eller blinklysene.
Hvis køretøjet er overbelastet, kan dets stabilitet og manøvreevne forringes.
Kør ikke med dyr eller børn foran føreren eller på bagagebæreren.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
11
HOVEDELEMENTERNES PLACERING
2
4
7
5
1
3
((((((((((
)))))
)))))
)))))))))))
)))))
))
))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))) )))))
10 11
NØGLE
1) Horn
2) Bagbremsens væskebeholder
3) Dokumentrum
4) Sikringsholder
5) Batteri
6) Venstre passagerfodhviler (i lande, hvor
dette er krævet af lovgivningen)
12
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
6
9
7) Sadellås
8) Bagagebærer
9) Centralstøtteben
10) Luftfilter
11) Inspektionsdæksel
8
7
1
3
2
4
5
6
11
9
NØGLE
1) Olieblandingstank
2) Olietankens dæksel
3) Benzindæksel
4) Tændingslås/styrlås
5) Taskekrog
6) Stelnummerdæksel
10
8
7) Forbremsens væskebeholder
8) Tændrør
9) Benzintank
10) Højre passagerfodhviler (i lande, hvor dette
er krævet af lovgivningen)
11) Tyverisikringskrog (til armeret aprilia “Body-Guard”
)
kabel
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
13
HOVEDELEMENTERNES PLACERING
50
100
100
4
3
6
7
1
2
apri
lia
11
NØGLE
1) Horn
2) Dokumentrum
3) Sikringsholder
4) Batteri
5) Venstre passagerfodhviler
6) Sadellås
7) Bagagebærer
14
instruktionsbog
Scarabeo 50
5
9
8
8) Centralstøtteben
9) Kickstarter
10) Luftfilter
11) Inspektionsdæksel
100
- Scarabeo 50/100 4T
10
50
100
5
1
2
3
4
9
7
NØGLE
1) Benzindæksel
2) Tændingslås/styrlås
3) Taskekrog
4) Stelnummerdæksel
5) Forbremsens væskebeholder
6) Tændrør
8
6
7) Benzintank
8) Højre passagerfodhviler 100
9) Tyverisikringskrog (til armeret aprilia “Body-Guard”
)
kabel
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
15
KONTAKT-, GREB- OG INSTRUMENTPLACERING OG INDIKATORER
100
13
12
40
40
80
mph km/h
12
14
40
10
11
15
0 0 0 0 0 0
Km
10
60
50
4/4
40
70
40
80
R
20
Km
17
60
50
4/4
40
aprilia
70
40
80
30
1/2
R
20
50
aprilia
20
10
10
0
Km
5
90
30
mph km/h
20
0 0 0 0 0 0
16
0 0 0 0 0 0
90
30
14
90
aprilia
10
10
10
10
0
80
50
mph km/h
20
20
R
50
mph km/h
30
1/2
40
30
30
1/2
10
0
3
17
70
60
50
4/4
aprilia
20
20
R
90
50
30
30
1/2
10
0
3
70
60
50
4/4
11
0 0 0 0 0 0
Km
7
4
2
8
1
9
NØGLE
1) Elektriske kontroller på venstre side af styret
2) Bagbremsegreb
3) Venstre sidespejl
4) Instrumenter og indikatorer
5) Højre sidespejl
6) Forbremsegreb
7) Gashåndtag
8) Elektriske kontroller på højre side af styret
- )
9) Tændingskontakt / styrlås ( -
16
instruktionsbog
Scarabeo 50
7
4
6
- Scarabeo 50/100 4T
2
8
1
6
9
10) Speedometer
11) Benzinmåler ( )
12) Grøn advarselslampe for blinklys (
)
)
13) Advarselslampe for Injection Check ( ) rød (
14) Blå advarselslampe for langt lys ( )
15) Rød advarselslampe for blandingsoliereserve (
)(
100 )
16) Grøn advarselslampe for nærlys ( ) (
17) Kilometertæller
)
TABEL OVER INSTRUMENTER OG INDIKATORER
Funktion
Beskrivelse
Advarselslampe for blinklys
(
)
Blinker når blinklyset er tændt.
Tænder, når tændingsnøglen drejes til “
trykkes på startknappen “
”, når der betjenes bremsegrebet og der samtidigt
”, sådan kontrolleres også lampens korrekte funktion. Hvis lampen
ikke tænder under starten, skal den udskiftes.
Advarselslampe for
blandingsoliereserve
(
)
Hvis advarselslampen tændes, og ikke slukkes efter aktivering
af startknappen “ ”, eller hvis den tændes under normal drift,
betyder dette, at blandingsoliereserven anvendes; i dette tilfælde fyldes blandingsoliereserven op igen, se side 28 (BLANDINGSOLIE).
FORSIGTIG
Kilometertæller
Angiver det totale antal kørte kilometer.
Speedometer
Angiver kørehastigheden.
Advarselslampe for lavt lys
(
)
Lampen tændes, når forlygten er indstillet til kort lys.
Advarselslampe for højt lys
(
)
Lampen tændes, når forlygten er indstillet til langt lys.
Advarselslampe for reservetank (
)
Viser cirka hvor meget brændstof, der er tilbage i tanken.
Diagnostisk advarselslampe
(Injection Check)
Tænder, når tændingsnøglen drejes om på “
FORSIGTIG
” og slukker igen når køretøjet er startet.
Hvis advarselslampen tænder under normal drift, er køretøjet beskadiget, og kontakt derfor straks en officiel aprilia
forhandler.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
17
ADVARSELSLAMPE FOR INJECTION CHECK
PRIORITET 1
Advarselslampen blinker tit.
FORSIGTIG
Hvis dette sker, så er der sket en potentielt alvorlig fejl. Vi anbefaler kraftigt, at du straks henvender dig til en officiel aprilia
forhandler.
Hvis køretøjet startes i denne situation, kan nogle funktioner være
begrænsede.
Stands derfor køretøjet og bring det til en officiel aprilia forhandler.
PRIORITET 2
Advarselslampen lyser i mindst 10 sekunder.
FORSIGTIG
Dette er en advarsel for en midlertidig funktionsfejl, som ikke
truer køretøjets sikkerhed. I så fald er det muligt at starte motoren. Det er hensigtsmæssigt, at man straks henvender sig til
en officiel aprilia forhandler.
18
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
UAFHÆNGIGE HOVEDKONTROLLER
KONTROLLER PÅ VENSTRE SIDE AF STYRET
VIGTIGT De elektriske dele fungerer kun, når tændingskontakten er i position “
VIGTIGT
1
”.
Lysene fungerer kun, når motoren er startet.
) (findes ikke
)
1) NEDBLÆNDINGSKONTAKT (
- ) står på " ", og nedblændingsNår lyskontakten (
kontakten står på " ", tændes det korte lys; og når nedblændingskontakten står på " ", tændes det lange lys.
2
•
3
2) AFVISERKONTAKT (
)
For at angive venstresving, flyttes kontakten til venstre; for at
angive højresving, flyttes kontakten til højre.
For at slukke for afviserblinket, trykkes der på kontakten.
3) HORNKNAP ( )
Hornet aktiveres når der trykkes på knappen.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
19
KONTROLLER PÅ HØJRE SIDE AF STYRET
1a
VIGTIGT De elektriske dele fungerer kun, når tændingskontakten
er i position “
”.
VIGTIGT Lysene fungerer kun, når motoren er startet.
1
1) LYSKONTAKT (
-
•)
VIGTIGT Før lysene tændes, kontrollér at nedblædingskontakten (
-
) står på “
”.
•
Når lyskontakten står på “ ”, er lysene slukket; når den står på
“ “, er følgende lys tændt: baglygten, instrumentbelysningen
og enten det korte lys eller det lange lys.
), er det muligt at skifte
Med nedblændingskontakten (
mellem kort lys og langt lys.
2
1a) NEDBLÆNDINGSKONTAKT (
)
Når nedblændingskontakten står på “ ” er følgende lys tændt:
det korte lys, baglygten, og instrumentbelysningen; når den står
på “ ” er følgende lys tændt: det lange lys, baglygten og instrumentbelysningen.
VIGTIGT Lysene kan kun slukkes ved afbrydelse af motoren.
2) STARTKNAP ( )
Når der trykkes på knappen og der samtidig trækkes i bremsegrebet (for eller bag), begynder startmotoren at køre, hvilket
starter motoren.
Se side 38 (START) for anvisninger om, hvordan man starter.
20
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
UAFHÆNGIGE HOVEDKONTROLLER
100
KONTROLLER PÅ VENSTRE SIDE AF STYRET
VIGTIGT De elektriske dele fungerer kun, når tændingskontakten er
i position “
100
1
”.
VIGTIGT Lysene fungerer kun, når motoren er startet.
2
)
1) NEDBLÆNDINGSKONTAKT (
- ) står på " ", hvis nedblændingsNår lyskontakten (
kontakten står på " ", er det korte lys tændt; hvis den står på " ",
er det lange lys tændt.
•
3
2) KONTAKT TIL AT SLUKKE FOR AFVISERKONTAKT (▲)
Når afviserkontakten (3) flyttes til højre eller til venstre og der trykkes på kontakten, slukkes der for afviserblinket.
4
3) AFVISERKONTAKT (
)
For at angive venstresving, flyttes kontakten til venstre; for at angive højresving, flyttes kontakten til højre. Tryk på kontakten (2) for
at slukke for afviserblinket.
)
4) HORNKNAP (
Hornet aktiveres når der trykkes på knappen.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
21
KONTROLLER PÅ HØJRE SIDE AF STYRET
100
VIGTIGT De elektriske dele fungerer kun, når tændingskontakten
er i position “
1
”.
VIGTIGT Lysene fungerer kun, når motoren er startet.
1) LYSKONTAKT (
-
-
•)
100
VIGTIGT Før lygterne tændes, kontrollér at nedblædingskontakten (
2
-
) står på "
".
•
Når lyskontakten står på “ ”, er lysene slukket; når den står på
” er baglygten og instrumentbelysningen tændt; og når den
“
står på “ ” er baglygten, instrumentbelysningen og det korte lys
tændt.
Med nedblændingskontakten (
), er det muligt at tænde
det lange lys.
2) STARTKNAP ( )
Når der trykkes på knappen og der samtidig trækkes i bremsegrebet (for eller bag), begynder startmotoren at køre, hvilket starter motoren.
Se side 38 (START) for anvisninger om, hvordan man starter.
2
22
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
Stilling
1
TÆNDINGSKONTAKT
Tændingskontakten er anbragt på højre
side, nær forgaflen.
VIGTIGT Nøglen (1) bruges til tænding/
styrlås, til dokumentrummet og til sadellåsen.
Der medleveres to nøgler sammen med køretøjet (én reservenøgle).
VIGTIGT Ekstranøglen må ikke gemmes
på køretøjet.
STYRLÅS
Styrlås
FARE
Drej aldrig nøglen til “ ” under kørsel,
da dette låser styret, så du mister kontrollen over køretøjet.
Nøglen kan
tages ud.
Motoren og Nøglen kan
lygterne kan ikke tages
tændes.
ud.
Drej nøglen og styret på samme
tid.
◆ Drej nøglen (1) mod uret (mod venstre)
og drej styret, indtil nøglen (1) er anbragt
i position “ ”.
◆ Tag nøglen ud.
instruktionsbog
Nøgleudtagning
Styret er låst. Nøglen kan
Det er
tages ud.
hverken
muligt at
starte
motoren eller
at tænde
lygterne.
Der kan
hverken
tændes for
motoren
eller for
lygterne.
BETJENING
Lås styrlåsen:
◆ Drej håndtaget helt mod venstre.
◆ Drej nøglen (1) til stillingen “ ” og tryk
den ned.
◆ Slip nøglen.
VIGTIGT
Funktion
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
23
ANDET UDSTYR
1
3
4
5
2
OPLUKNING / AFLÅSNING AF
SADEL
For at låse sadlen op:
♦ Stil køretøjet på det centrale støtteben på
et fast, lige underlag.
♦ Sæt nøglen i sadellåsen (1).
♦ Drej nøglen med uret og løft sadlen (2) op.
VIGTIGT Kontrollér at nøglen ikke ligger
under sadlen før den sættes på plads og
fastlåses.
♦ Sadlen fastlåses ved at man lægger den
på plads og trykker midtpå, således at låsen klikker.
FARE
Før du sætter i gang, skal du sikre dig at
sadlen er låst korrekt.
24
instruktionsbog
Scarabeo 50
DOKUMENTRUM
TYVERISIKRINGSKROG
Dokumentrummet åbnes på følgende måde:
♦ Sæt køretøjet på det central støtteben på
et fast, lige underlag.
♦ Tændingsnøglen sættes i nøglehullet (3)
og drejes med uret.
Tyverisikringskrogen (4) er placeret på køretøjets højre side tæt ved førerens fodhviler.
For at undgå tyveri af køretøjet anbefales
det at sikre det med det armerede aprilia
“Body-Guard” kabel
(5), der kan bestilles hos din officielle aprilia forhandler.
For at lukke det:
tændingsnøglen i nøglehullet og drej
den samtidig med at der trykkes indad, drej
derefter nøglen mod uret for at låse.
♦ Tag nøglen ud og kontrollér at rummet er
lukket.
♦ Sæt
FARE
Overskrid ikke dokumentrummets maksimumlast.
Maksimal vægt: 1,5 kg.
- Scarabeo 50/100 4T
FARE
Brug ikke krogen til løft af køretøjet eller
til andre formål end at sikre køretøjet, når
det er parkeret.
2
100
Nøglerne er fastgjort i det dertil indbyggede
leje i plastikken under sadlen.
2
Værktøjskassen indeholder:
– Nr. 1 16 mm sekskantnøgle (1);
1
1
100
VÆRKTØJSKASSE
– Nr. 1 skruetrækker (2) med stjerneskruetrækker størrelse PH 2 i den ene ende, og
bits-skruetrækker størrelse 4 mm i den
anden ende.
– Nr. 1 O-ring der holder de to værktøjer
sammen.
Sadlen låses op og løftes af for at få fat i
værktøjskassen, se side 24 (OPLUKNING /
AFLÅSNING AF SADEL).
1
TASKEKROG
FARE
Lad være med at hænge meget store tasker eller pakker på krogen, idet dette i
alvorlig grad kan forringe køretøjets
manøvreevne og føddernes bevægelse.
Nøglerne er fastgjort til oversiden af batteridækselet.
Værktøjskassen indeholder:
Taskekrogen (3) er placeret foran på kåbens
inderside.
– Nr. 1 16 mm sekskantnøgle (1);
Maksimal vægt: 1,5 kg.
– Nr. 1 17 mm fastnøgle DIN;
– Nr. 1 skruetrækker (2) med stjerneskruetrækker størrelse PH 2 i den ene ende, og
bits-skruetrækker størrelse 4 mm i den
anden ende.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
25
100
2
1
3
HJELMENS ANBRINGELSE I
BAGAGETASKEN
Takket være bagagetasken er det ikke nødvendigt altid at tage hjelmen med sig, når
man parkerer køretøjet.
♦ Drej nøglen mod uret og åbn bagagetasken
(2).
♦ Anbring
hjelmen (3) i bagagetasken, anbring den altid som vist på tegningen
og på klæbemærket på bagagetasken.
♦ Luk bagagetasken (2) således at der høres et klik og fjern nøglen fra låsen (1).
FARE
Kør ikke med bagagetasken åben.
Det kan være farligt for færdselssikkerheden under kørsel.
FORSIGTIG
Lad ikke nøglen blive siddende i låsen.
For at anbringe hjelmen:
♦
Stil køretøjet på centralstøttebenet, se side
46 (PLACERING AF KØRETØJET PÅ
CENTRALSTØTTEBENET).
♦ Fjern nøglen fra tændingen og sæt den i
bagagetaskelåsen (1).
26
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
HOVEDKOMPONENTER
BENZIN
FARE
Benzinen som anvendes i forbrændingsmotorer er særdeles brandfarlig og under bestemte forhold kan den blive eksplosionsfarlig. Det er vigtigt at påfylde
benzin og udføre vedligeholdelse i et godt
udluftet område, med slukket motor. Lad
være med at ryge under påfyldning af
benzin eller nær benzindampe, undgå
under alle omstændigheder enhver kontakt med åben ild, gnister og enhver anden form for varmekilder for at forhindre
at benzinen bryder i brand eller eksploderer.
Pas ydermere på at benzinen ikke flyder
ud af påfyldningsanordningen, idet den
kan bryde i brand når den kommer i kontakt med motorens brandvarme overflader.
Hvis noget benzin skulle spildes, skal
man sikre sig at det pågældende område
bliver tørret fuldstændigt af og før køretøjet startes skal man kontrollere at der
ikke er benzin indenfor benzintankens
hals.
Skru dækslet omhyggeligt til efter
benzinpåfyldning. Undgå enhver kontakt
af benzin på huden samt inhalering af
dampe.
1
FORUREN IKKE NATUREN MED BENZIN.
OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR
BØRN.
1
Brug kun blyfri benzin DIN 51 607, med oktan 95 (N.O.R.M.) og 85 (N.O.M.M.).
VIGTIGT
La versione 50 4T
possiede una marmitta catalitica.
Følg disse anvisninger ved påfyldning af
benzin:
♦ Løft sadlen, se side 24 (OPLUKNING / AFLÅSNING AF SADEL).
♦ Fjern dækslet (1) fra tanken ved at dreje
det mod uret.
100
BENZINTANKSKAPACITET
(inklusiv reservetank): 8 l
RESERVETANK: 1 l .
FORSIGTIG
Hæld ikke additiver eller andre former for
substanser i brændstoffet.
Hvis der anvendes en tragt eller lignende
i forbindelse med påfyldning, skal det
kontrolleres, at tragten er helt ren.
♦ Påfyld benzin.
FARE
Benzinen påfyldes og dækselet sættes
derefter korrekt på igen (1).
♦ Anbring dækslet (1).
Da benzin udvider sig i solens varme og
på grund af solstrålernes effekt, må du
aldrig fylde tanken helt op til randen.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
27
BLANDINGSOLIE
SMØREMIDLER
1
FARE
Olie kan skade din hud alvorligt, hvis den
kommer i kontakt med den hver dag over
længere tid.
Vask hænderne grundigt efter at have
brugt olien.
I forbindelse med vedligeholdelse anbefales det at bære latex handsker.
OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR
BØRN.
FORUREN IKKE NATUREN MED OLIE.
Fyld olieblanderens beholder for hver 2000
km (1250 mi).
Køretøjet er forsynet med en centralenhed,
der styrer en elektronisk pumpe til den
korrekte olietilførsel til smøring af motoren
(se side 90 ”SMØRESKEMA”).
Når oliereservetanken anvendes, angives
dette ved at advarselslampen for lav blan“ tændes. Denne knap
dingsoliereserve “
er placeret på instrumentbrættet, se side 16
og 17 (KONTAKT-, GREB- OG INSTRUMENTPLACERING OG INDIKATORER).
FORSIGTIG
Vær forsigtig.
Undgå spild af olie.
Kontrollér, at der ikke hældes olie på eller i
nærheden af nogle af komponenterne.
Fjern spild af olie omhyggeligt.
I tilfælde af lækager eller funktionsforstyrrelser skal du rette henvendelse til
en officiel aprilia forhandler.
FORSIGTIG
Hvis køretøjet anvendes uden olie, vil motoren tage alvorlig skade.
Hvis du løber tør for olie i olietanken eller
hvis olierøret afmonteres, er det nødvendigt at kontakte en officiel aprilia forhandler, som vil sørge for udluftningen.
Dette arbejde er absolut påkrævet, idet
der kan ske alvorlige skader på motoren
hvis denne kører med luft i olieblandingssystemet.
28
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
Oliepåfyldning af tanken:
♦ Løft sadlen, se side 24 (OPLUKNING / AFLÅSNING AF SADEL).
♦ Fjern dækslet (1).
OLIETANKENS KAPACITET: 1,5 l
RESERVETANK: 0,6 l .
FORSIGTIG
Hæld ikke additiver eller andre substanser i olien.
Hvis der anvendes en tragt eller lignende,
skal det sikres, at den er helt ren.
♦ Påfyld olie.
FORSIGTIG
Olien påfyldes og dækselet sættes derefter korrekt på igen (1).
♦ Anbring dækslet (1).
MOTOROLIE
100
Hvis oliemængden kontrolleres, når motoren er varm, vil den forekomme mindre end
den i virkeligheden er. Det er da nødvendigt
at vente mindst 10 minutter efter motoren er
blevet slukket, inden det er muligt at foretage en korrekt kontrol af motorens oliemængde.
100
I firetakts motorer bliver olien brugt til at
smøre de bevægelige dele, kuglelejerne og
de opvarmede dele.
FARE
En utilstrækkelig mængde olie kan forårsage alvorlige skader på selve motoren.
I alle firetakst motorer er det almindeligt at
der forekommer et vist forbrug af olie og at
olien ved længere tids brug bliver nedbrudt.
Forbruget af olie afhænger til en hvis grad
af måden hvorpå køretøjet bliver brugt (hvis
der for eksempel altid køres ved høj hastighed forøges olieforbruget). Hyppigheden
hvormed olien skal skiftes i følge vedligeholdelsesprogrammet er baseret på den totale
mængde olie i motoren og gennemsnitsforbruget af olie udregnet ved standardiserede bestemmelser.
FORSIGTIG
For at undgå en hvilken som helst form
for problemer anbefales det at kontrollere olien hver gang køretøjet tages i
brug.
PÅFYLDNING AF MOTOROLIE
Motorolien skal påfyldes for hver 2000 km
(1250 mi).
KONTROL AF OLIEN
FORSIGTIG
Motorolien skal kontrolleres for hver 2000 km
(1250 mi).
Nei primi 5000 km (3125 mi) controllare
ed eventualmente rabboccare ogni 500
km (312 mi).
♦ Sæt
køretøjet på det central støtteben, se
side 46, (PLACERING AF KØRETØJET
PÅ CENTRALSTØTTEBENET).
FORSIGTIG
Hver gang køretøjets tages i brug og motoren endnu er kold, skal mængden af
motorolie kontrolleres, og oliemængden
skal være mellem mærkerne “MAX” og
“MIN”.
Hvis oliemængden er på “MAX” betyder det,
at der er 850 cc olie i motoren.
instruktionsbog
FORSIGTIG
Eventuelle påfyldninger skal ske efter at
have kontrolleret oliemængden i motoren uden at fylde mere på end op til
“MAX” mærket.
For hver 2000 km (1250 mi) skal mængden
af motorolie kontrolleres og eventuelt
påfyldes hos en officiel aprilia forhandler.
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
29
kontrollér at mængden af olie ikke er under
100 cm3. Skulle dette være tilfældet skal
den manglende mængde olie påfyldes.
♦ Skru udtømningsdækselet på og fyld olien
på.
♦ Skru påfyldningsdækselet på (2).
100
2
100
3
FORSIGTIG
1
KONTROL AF MÆNGDEN AF
100
TRANSMISSIONSOLIE
FORUREN IKKE NATUREN MED OLIE.
Læs omhyggeligt side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
For at kontrollere mængden af transmissionsolie er det nødvendigt at udføre følgende
operationer for hver 4000 km (2500 mi); for
hver 4000 km (2500 mi) eller hver 12. Må):
ned (
♦ Kør et par kilometer indtil motoren er blevet varm, og stop derefter motoren.
♦ Stil køretøjet på det centrale støtteben.
VIGTIGT Se presente l’astina di controllo,
riferirsi per il livello all’ultima tacca come
indicato in figura.
♦ Stil en bøtte til opmåling, hvor der mindst
kan være 140 cm3 i, under udtømningsdækselet (1).
♦ Skru påfyldningsdækselet (2) og udtømningsdækselet af (1).
♦ Lad al olien flyde ud af beholderen og
30
instruktionsbog
Scarabeo 50
Skru påfyldningsdækselet og udtømningsdækselet godt på og kontrollér at der
ikke drypper olie ud. Kontrollér med jævne
mellemrum at der ikke lækker olie rundt
om dækselerne på beholderen. Anvend
ikke køretøjet, hvis der ikke er tilstrækkeligt smøremiddel eller med tilsmudsede
eller forkerte smøremidler, eftersom disse
produkter forøger slitagen på motordelene i bevægelse og kan føre til uoprettelig skade. For oliekontrol og olieskift
skal man henvende sig til en officiel
aprilia forhandler.
TRANSMISSIONSOLIE
Det er nødvendigt at skifte transmissionsolien efter de første 500 km (312 mi) og efter 4000 km (2500 mi) eller hver 12. måned;
derefter skal den skiftes for hver 8000 km
(5000 mi) eller hver andet år.
UDSKIFTNING AF MOTOROLIE
100
OG OLIEFILTER
Olien skal skiftes og filtret rengøres for hver
4000 km (2500 mi) hos en officiel aprilia
forhandler.
100 Motoren skal tømmes for olie gennem udtømningsdækselet. (2).
For at gøre udtømningen nemmere skures
dækslet af (2) og netfiltret fjernes inclinando
il motore di circa 10° verso sinistra.
100
Efter de første 1000 km (625 mi) eller hver
4. måned skal mængden af transmissionsolie kontrolleres. Det er nødvendigt at skifte
transmissionsolien efter de første 4000 km
(2500 mi) eller hver 12. måned.
For oliekontrol og olieskift skal man henvende sig til en officiel aprilia forhandler.
- Scarabeo 50/100 4T
Efter at have renset netfiltret, påmonteret det
og skruet dækslet på igen (2), påfyldes der
cirka 850 cc olie gennem påfyldningsdækselet (3).
2
Start derefter køretøjet og lad det gå i tomgang i et par minutter for derefter at slukke
motoren igen. Efter cirka 5 minutter kontrolleres oliemængden, og om nødvendigt
påfyldes der mere olie uden dog at overstige “MAX” mærket.
Der skal anvendes ny olie til oliepåfyldning
og olieskift, se side 90 (SMØRESKEMA).
FARE
Anvendelse af køretøjet uden tilstrækkelig smøremiddel eller med tilsmudsede
eller forkerte smøremidler, forøger slitagen på motordelene i bevægelse og kan
føre til uoprettelig skade.
BREMSEVÆSKE - anbefalinger
FARE
Pludselige variationer i spillerum eller elastisk modstand på bremsegrebet forårsages af fejl i det hydrauliske system.
Hvis der opstår nogen som helst tvivl
angående perfekt funktion af bremsesystemet og man ikke selv er i stand til at
udføre det normale kontrolarbejde, skal
man henvende sig til sin officielle aprilia
forhandler.
instruktionsbog
FARE
Kontrollér, at bremseskiven og bremsebelægningen ikke er indsmurt i hverken
olie eller fedt, især efter vedligeholdelseseller kontrolarbejde.
Kontrollér, at bremsekablet hverken er
snoet eller slidt.
OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR
BØRN.
FORUREN IKKE NATUREN MED BREMSEVÆSKE.
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
31
♦ Drej
styret, så væsken i beholderen til
bremsevæske (1) er parallel med “MIN”
mærket på ruden (2).
MIN = minimumsniveau.
♦ Kontrollér, at væsken overskrider “MIN”
mærket på ruden (2).
Hvis væsken ikke når “MIN” mærket, fyldes
mere på.
BREMSESKIVER
FARE
Bremserne er de komponenter som i største grad sikrer din sikkerhed og af denne
grund skal de altid være i perfekt stand.
Kontrollér dem hver gang, inden køretøjet anvendes.
En snavset bremseskive tilsmudser bremseklodserne, hvilket resulterer i en reduktion af bremseeffekten. Snavsede bremseklodser skal udskiftes. Den snavsede
bremseskive skal derimod rengøres ved
hjælp af et affedtningsmiddel af høj kvalitet.
FORSIGTIG
Efterhånden som bremseskiverne slides op,
falder væskeniveauet for automatisk at kompensere for dette slid.
Bremsevæsken skal skiftes hver andet
år af en officiel aprilia forhandler.
Hvis der opstår nogen som helst tvivl angående perfekt funktion af bremsesystemet og man ikke selv er i stand til at udføre det normale kontrolarbejde, skal
man henvende sig til sin officielle aprilia
forhandler.
Beholderen til bremsevæske (1) er placeret
ved siden af bremsegrebet til forbremsen.
Bremsevæskeniveauet i beholderen (1) og
nedslidningen af bremseklodserne skal
jævnligt kontrolleres, se side 62 (KONTROL
AF BREMSEKLODSERNES NEDSLIDNING).
VIGTIGT For udgaver med tromlebremse
Anvend ikke køretøjet, såfremt der konstateres lækager fra bremsesystemet.
på bagbremsen
, refererer de følgende
oplysninger kun til bremseskiven på forbremsen.
32
instruktionsbog
Scarabeo 50
FARE
KONTROL
Ved kontrol af bremsevæskeniveauet følges
denne fremgangsmåde:
♦ Stil køretøjet på det centrale støtteben på
et fast, lige underlag.
- Scarabeo 50/100 4T
Væskeniveauet falder gradvist efterhånden som bremseklodserne slides.
♦ Kontrollér
sliddet på bremseklodserne, se
side 62 (KONTROL AF BREMSEKLODSERNES NEDSLIDNING) og på bremseskiven.
Hvis bremseklodserne og/eller bremseskiven
ikke skal udskiftes:
♦ Ret henvendelse til en officiel aprilia
forhandler, der herefter sørger for udskiftning og påfyldning af bremsevæske.
FORSIGTIG
Kontrol af bremseeffektivitet.
Hvis der er et stort spillerum på bremsegrebet, eller hvis bremsesystemets effektivitet reduceres, må du henvende dig til
en officiel aprilia forhandler, idet det måske er nødvendigt at udlufte systemet.
BREMSEREGULERING
100
♦ Mål afstanden som bremsegrebet kan flyt-
tes før bremsen begynder at bremse.
Bremsegrebets spillerum skal være på
cirka 10 mm.
Reguleringen af spillerummet:
♦ Reguleringen
fortages på regulatoren (1).
bremsen flere gange og kontrollér
at hjulet kører frit rundt, når bremsen er
sluppet.
♦ Kontrollér bremsekapaciteten.
♦ Afprøv
TROMLEBREMSE BAGTIL
100
FARE
Bremserne er de komponenter, der garanterer den største sikkerhed, og de skal
derfor altid være i perfekt stand.
Kontrollér dem hver gang køretøjets tages i brug.
Skulle der opstå tvivl om bremsesystemet fungerer perfekt og man ikke selv er
i stand til at udføre det normale kontrolarbejde, skal man henvende sig til en officiel aprilia forhandler.
1
FORSIGTIG
FARE
Hvis regulatoren (1) skrues helt fast kan
det forårsage slitage på bremsebakkerne,
i så fald se side 63 (KONTROL AF BREMSEBAKKERNES NEDSLIDNING).
VIGTIGT
Opvarmningen af bremsebakkerne, som følge af opbremsninger, kan
ændre spillerummet mellem bremsebelægningen og tromlen. Det er derfor nødvendigt
også at kontrollere bremsens spillerum, når
bremsebakkerne er varme.
♦ Kør
en prøvetur og afprøv bremsen to eller tre gange.
instruktionsbog
Udfør kontrollen med slukket motor.
♦ Parkér
køretøjet, se side 45 (PARKERING).
♦ Kontrollér, at hjulet drejer frit rundt.
Om nødvendigt:
FARE
Hvis motoren er varm, skal man passe
ekstra meget på ikke at brænde sig på den
under arbejdet.
♦ Frigør regulatoren (1) og kontrollér om hju-
let drejer frit rundt.
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
33
1
DÆK
FARE
Dette køretøj er udstyret med dæk med slanger.
FARE
Kontrollér regelmæssigt dæktrykket ved
en indendørs temperatur, se side 87 (TEKNISKE DATA).
Hvis dæktrykket modsat er for lavt, vil
dæksiderne (1) være under større belastning og dækket kan glide på fælgen eller
det kan blive løst, med deraf følgende tab
af kontrol over køretøjet.
Ved pludselige opbremsninger, kan dækkene endog ryge af fælgene. Ydermere
kan køretøjet skride ved sving.
Hvis dækkene er varme, er trykket ikke
korrekt.
Kontrollér især dæktrykket efter lange
ture.
34
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
FARE
Kontrollér dækkenes overflade og nedslidning, idet dæk i dårlig stand kan forringe både vejgrebet og kontrollen over
køretøjet. Visse dæktyper, der er typegodkendte til dette køretøj, er forsynet
med slidindikatorer. Der findes forskellige
former for slidindikatorer. Få oplysninger
hos forhandleren med hensyn til de forskellige metoder vedrørende kontrol af
slid. Kontrollér dækkene og udskift dem,
hvis de er slidte.
Hvis dækkene er gamle, selv hvis de ikke
er helt slidt op, kan de måske blive hårde
og forhindre et godt vejgreb.
I dette tilfælde skal der anmodes om udskiftning af dækkene.
Anmod om udskiftning af dækket, når det
er nedslidt eller ved punktering på slidbanen, hvis punkteringen er større end 5 mm.
Efter lapning af et dæk, skal der anmodes om afbalancering af hjulene.
2
3
FARE
Dækkene må aldrig udskiftes med andre
dæktyper eller modeller end de, som angives af producenten, se side 87 (TEKNISKE DATA). Brug af andre typer dæk vil
kunne øve negativ indflydelse i forbindelse med kørsel.
Lad være med at montere dæk med slanger på fælge beregnet til slangeløse dæk
og omvendt.
Kontrollér at dækkene altid har deres
ventilhætter (2), for at modvirke at de pludselig taber luften.
FARE
Af denne grund, anbefaler vi at ovenfor
nævnte arbejde udføres af en officiel
aprilia forhandler.
Hvis dækkene er nye, kan de stadig være
dækket af en glat film, så kør forsigtigt
de første kilometer. Smør ikke dækkene
med uegnede væsker. Hvis dækkene er
gamle, selv hvis de ikke er helt slidt op,
kan de blive hårde og forhindre et godt
vejgreb. I så fald bør de udskiftes.
MINIMUMSGRÆNSER FOR
SLIDBANER PÅ DÆKKENE (3)
Fordæk og bagdæk ........................1,5 mm
(
3 mm)
og under alle omstændigheder ikke mindre
end det som er påkrævet af det pågældende
lands love, hvor køretøjet bliver anvendt.
Udskiftning, reparation, vedligeholdelse
og afbalancering er meget vigtigt arbejde
og dette bør kun udføres af kvalificerede
teknikere med passende værktøj.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
35
LYDPOTTE / LYDDÆMPER
FARE
Det er forbudt at udføre ændringer i køretøjets lyddæmpningssystem.
VERSION MED AUTOMATISK
TÆNDING AF LYS
Køretøjet, der er udstyret med udstyr til automatisk tænding af lys, er kendetegnet ved
at lysene tændes automatisk i forbindelse
med tænding af motoren.
Af denne grund er lyskontakten erstattet af
”.
en nedblændingskontakt “
Lysene kan kun slukkes ved afbrydelse af
motoren.
♦
Kontrollér, at nedblændingskontakten er
i position “ ” (forreste kort lys), inden køretøjet startes.
36
instruktionsbog
Scarabeo 50
Vi gør køretøjets ejer opmærksom på, at den
nationale lovgivning kan indeholde følgende
forbud:
- fjernelse og indgreb, som resulterer i frakobling af anordninger eller komponenter for at kontrollere udsendelsen af støj
på et nyt køretøj inden levering til den endelige bruger samt i løbet af køretøjets
brugsperiode. Dette gælder dog ikke i forbindelse med udførelse af vedligeholdelse, reparation eller vedligeholdelse; og
- brug af køretøjet efter fjernelse eller frakobling af denne anordning eller komponent. Kontrollér lydpotten/lyddæmperen
og udstødningsrørene.
Kontrollér, at der ikke er tegn på rust eller
huller, samt at udstødningssystemet fungerer korrekt.
I tilfælde af forøgelse af støjen i udstødningssystemet skal der straks rettes henvendelse
til en officiel aprilia forhandler.
- Scarabeo 50/100 4T
BRUGSANVISNING
SKEMA OVER INDLEDENDE KONTROL
Komponent
Bremseskiver
Tromlebremsen
100
bagtil
Gashåndtag
((((((((((
))))))))))) )))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))
Blandingsolie
Kontrollér og fyld om nødvendigt op.
28
Hjul / dæk
Kontrollér dækkenes overflader, dæktryk, slid og eventuelle skader.
Fjern eventuelle fastklemte fremmedlegemer fra rillerne
på slidbanen.
34
Kontrollér at de går jævnt.
Smør, om nødvendigt, leddene.
–
Kontrollér, at styret kan dreje ensartet, samt at der ikke er
spillerum. Kontrollér endvidere, at styret ikke har løsnet sig.
64
Kontrollér at det virker som det skal og at fjederen er stærk
nok til at trække støttebenet tilbage til normal position.
Smør, om nødvendigt, led og hængsler.
69
)))))))))))
FARE
Inden afgang skal man altid udføre en indledende kontrol af køretøjet for at sikre Bremsegreb
at det fungerer korrekt og sikkert, se
SKEMA OVER INDLEDENDE KONTROL. Styr
Udføres denne kontrol ikke kan der ske
alvorlige personkvæstelser eller skader
Støtteben
på køretøjet.
Tøv ikke med at henvende dig til en officiel aprilia forhandler hvis der er noget
du ikke forstår omkring kontrollers funktion eller hvis du mistænker eller opdager eventuelle fejl.
Det tager ikke lang tid at udføre denne
kontrol og det forbedrer din sikkerhed i
betydelig grad.
Kontrol
Side
Kontrollér funktion, væskeniveauet og at der ikke er lækager. Kontrollér bremseklodsernes nedslidning.
31, 32, 62
Fyld om nødvendigt væskebeholderen.
Kontrollér at den fungerer korrekt, at hjulet drejer frit rundt
33, 63
og bremsegrebets tilstand. Regulér spillerummet, hvis det
ikke er korrekt.
Kontrollér at håndtaget fungerer jævnt og at det er muligt
71
at åbne og lukke det fuldstændigt, i alle styrpositioner.
Justér og/eller smør det om nødvendigt.
Fastgørelseskomponenter
Benzintank
Vær sikker på, at låseelementerne er fastgjort ordentligt.
Om nødvendigt justeres.
Kontrollér benzinmængden og fyld om nødvendigt op.
Kontrollér at der ikke er lækager eller tilstopninger i kredsløbet.
Lygter, advarselslamper, Kontrollér at de virker som de skal.
advarselslampe for
Skift pærerne eller ret fejlene om nødvendigt.
–
27, 84
73 – 82
, horn
indsprøjtning
og elektriske anordninger
Indprøjtningspumpe
Kontrollér, at pumpen fungerer korrekt.
instruktionsbog
Scarabeo 50
18
- Scarabeo 50/100 4T
37
100
2
1
3
5
4
1
5
5
START
VIGTIGT Hvis køretøjet ikke har været be-
ELEKTRISK START
♦ Sæt
FARE
Udstødningsgasser indeholder kulilte,
som er meget giftig at inhalere.
Undgå at starte køretøjet i lukkede eller
dårligt udluftede rum. Overholdes disse
advarsler ikke, kan det medføre bevidstløshed eller endog dødsfald.
Sæt dig ikke på køretøjet når det skal startes.
køretøjet på centralstøttebenet på et
fast, lige underlag.
♦
100 Kontrollér, at lyskontakten (1) er i position “•”.
♦
Kontrollér, at nedblændingskontakten
(2) er i position “ ”.
♦ Drej
♦
tændingskontakten (3) om på “
”.
Kontrollér, at advarselslampen
”injection check” slukkes (se side 18 ADVARSELSLAMPEN INJECTION CHECK).
nyttet i en længere periode, er det nødvendigt at udføre indgrebene, der er beskrevet
på s. 40 (START EFTER LANG TIDS STILSTAND).
VIGTIGT For at undgå overdreven slid på
batteriet, må du ikke holde startknappen “ ”
trykket inde i mere end 5 sekunder. Hvis motoren ikke starter inden for dette tidsrum, skal
du vente i 10 sekunder, og tryk så startknappen “ ” ind igen.
♦ Lås
mindst et hjul, ved at trække bremsegrebet (4). Sker dette ikke, kommer der ikke
strøm til startrelæet, og derfor kører starteren ikke.
38
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
Tryk på startknappen “ ” (5) uden gas, og
slip den så snart motoren starter.
♦
100
100
6
♦
For at ikke miste kontrollen over køretøjet, skal begge hjul låses ved at trække i
begge bremsegrebene (4).
Drej kickstarteren (6) udad.
FORSIGTIG
Brug ikke kickstarteren, når motoren er
tændt.
♦
100
Tryk på startknappen “ ” (5), slip gashåndtaget lidt, 1/8, (se tegningen), og slip det
helt så snart motoren er startet.
Hvis advarselslampen ”injection
check” lyser efter start af motoren, stop
da køretøjet og henvend dig til en officiel
aprilia forhandler.
♦
Betjen kick-starteren (6) med din højre fod,
og slip den med det samme.
Om nødvendigt gentages fremgangsmåden, indtil motoren starter.
Sæt kickstarteren (6) tilbage på plads.
Aktivér aldrig startknappen “ ” (5),
mens motoren går: du kan herved ødelægge startmotoren.
FORSIGTIG
Når startknappen “ ” er aktiveret, tændes advarselslampen for blandingsolien
”.
“
KICK-START
♦
♦
Når motoren er aktiveret, og når startknappen “ ” er sluppet, skal advarselslampen for blandingsolien “
” slukkes; hvis dette ikke er tilfældet, fyldes
tanken med blandingsolie op, se side 28
(BLANDINGSOLIE).
♦
♦
♦
100
Sæt køretøjet på centralstøttebenet på et
fast, lige underlag.
Stil dig på venstre side af køretøjet.
100 Kontrollér, at lyskontakten (1) er i position “ • ”.
Kontrollér, at nedblændingskontakten
(2) er i position “ ”.
Drej tændingskontakten (3) om på “ ”.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
39
100
7
5
5
5
IGANGSÆTNING MED DRUKNET MOTOR
Hvis igangsætning ikke foretages korrekt,
eller hvis der er for meget benzin i tilførselsskanalerne og i karburatoren, kan motoren
druknes.
Rengøring af en druknet motor:
♦ Tryk
på startknappen “ ” (5) i et par sekunder (lad motoren gå i tomgang) med
helt åbent gashåndtag (7) (Pos. A).
IGANGSÆTNING MED KOLD MOTOR
Når den omgivende temperatur er lav (omkring 0 °C eller lavere), kan det være svært
at starte motoren i første forsøg.
I dette tilfælde:
♦ Tryk på startknappen “ “ (5) og drej samtidig let på gashåndtaget (7).
40
instruktionsbog
Scarabeo 50
Når motoren starter.
♦ Slip gashåndtaget (7).
♦ Hvis tomgangen er ustabil, drejes forsigtigt og ofte på gashåndtaget (7).
Vedrørende igangsætning, se side 41
(IGANGSÆTNING OG KØRSEL).
Hvis motoren ikke starter.
Vent nogle sekunder og gentag så
igangsætningsproceduren for IGANGSÆTNING MED KOLD MOTOR.
♦ Om nødvendigt fjernes tændrøret, se side
72 (TÆNDRØR). Kontrollér, at tændrøret
ikke er vådt.
♦ Hvis tændrøret er vådt, rengøres og tørres det.
- Scarabeo 50/100 4T
Inden montering på ny gøres følgende:
VIGTIGT Anbring en ren klud på cylinderen i nærheden af tændrørets sæde som beskyttelse mod eventuelle oliestænk.
◆ Tryk på startknappen “ ” (5). Lad starteren køre i cirka 5 sekunder uden at accelerere.
START EFTER
LANG TIDS STILSTAND
Hvis motoren ikke starter med det samme
efter en periode med lang tids stilstand kan
dette skyldes, at brændstofkredsløbet er
delvist tomt.
I dette tilfælde:
◆ Hold startknappen “ ” (5) trykket inde i
ca. 5 sekunder. På denne måde sikres en
opfyldning af svømmerhuset.
IGANGSÆTNING OG KØRSEL
VIGTIGT
Før afgang skal du læse kapitlet om “sikker kørsel” omhyggeligt, se side 5
(SIKKER KØRSEL).
FARE
Referencer til kørsel med passager gælder udelukkende for lande, hvor denne
form for kørsel er tilladt.
Under kørsel skal du holde hænderne på
styret og fødderne skal hvile på fodhvilerne.
Under kørsel skal du holde hænderne på
styret og fødderne skal hvile på fodhvilerne.
KØR ALDRIG I ANDRE STILLINGER.
♦
FARE
Hvis du kører med en passager, skal du
instruere ham/hende, så at han/hun ikke
skaber problemer under kørslen.
Før afgang skal du sørge for, at støttebenet eller støttebenene er slået helt op i
korrekt position.
Ved start:
♦ Kontrollér at du har sluppet gashåndtaget
(Pos. A) og låst bagbremsen.
♦ Tag så køretøjet ned af støttebenet. Sæt
dig op på køretøjet, men hold den ene fod
på jorden for at holde den stabil.
♦ Justér sidespejlene til en passende hældning.
FARE
Sæt i gang ved at slippe bremsegrebet køretøjet sætter i gang.
FORSIGTIG
Lad være med at starte pludseligt, når
motoren er kold.
For at begrænse forurening og benzinforbrug, skal du varme motoren op ved
at køre de første kilometer med lav fart.
FARE
Undgå at gasse gentagne gange op og
ned, så mister du ikke kontrollen over køretøjet.
Bliv fortrolig med anvendelse af spejlene,
mens køretøjet holder stille.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
41
FARE
FARE
Når du skal bremse, så anvend begge
bremser, så du opnår korrekt tryk på
bremsekomponenterne.
Ved alene at anvende forbremsen eller
bagbremsen, nedsætter du i betragtelig
grad bremsevirkningen og der er så risiko
for at låse et hjul og dermed miste vejgreb.
Hvis du stopper på en opadgående bakke,
skal du tage farten helt af og kun bruge
bremserne til at holde køretøjet i balance.
En anvendelse af motoren mens køretøjet holdes stille kan medføre en overopvarmning af variatoren.
42
instruktionsbog
Scarabeo 50
Hvis du bruger motoren til at holde køretøjet i balance, kan det forårsage overophedning af variatoren. Inden du skal
dreje, skal du sænke farten eller bremse
ned til jævn og konstant hastighed eller
let acceleration; undgå at bremse i sidste øjeblik: så er det meget nemt at skride
ud.
Hvis du alene bremser kontinuerligt på
nedadgående bakker, kan bremsebelægningerne blive overophedet, hvilket nedsætter bremsevirkningen.
Udnyt motorens tryk og brems ned ved
at anvende begge bremserne skiftevist.
Kør aldrig med slukket motor.
- Scarabeo 50/100 4T
FARE
Under kørsel med dårlig sigtbarhed skal
det korte lys tændes også i dagtimerne
for at gøre køretøjet mere synligt. På våd
eller glat vej (sne, is, mudder, osv.) skal
man køre ved moderat hastighed og
undgå pludselige opbremsninger eller
manøvrer der kan forårsage at man mister vejgrebet og, som følge deraf, styrter.
FARE
Vær yderst opmærksom på enhver form
for forhindringer eller ændringer i vejbanen.
Ujævne veje, spor, kloakdæksler, vejstriber, metalplader ved byggerier bliver
meget glatte i regnvejr. Derfor bør alle
disse forhindringer omhyggeligt undgås,
man bør køre jævnt og hælde køretøjet
så lidt som muligt. Anvend altid korrekt
blinklys i god tid når du vil skifte kørebane eller retning, undgå bratte og farlige bevægelser.
FARE
FARE
Sluk altid blinklysene straks efter skift af
køreretning.
Når du overhaler eller overhales af andre
køretøjer, skal du udvise stor forsigtighed.
Hvis advarselslampen for blandingsoliereserven “
” tændes, når køretøjet
fungerer normalt, betyder dette, at
reservetanken af blandingsolie anvendes;
i dette tilfælde fyldes blandingsolietanken
op, se side 28 (BLANDINGSOLIE).
I tilfælde af regn eller vandskyer på grund
af større køretøjer reduceres sigtbarheden.
Ændring af luftstrømmen kan resultere i,
at kontrollen over køretøjet mistes.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
43
Under de første 500 km (312 mi) bør følgende anvisninger overholdes:
INDKØRING
FARE
Udfør, efter de første 500 km (312 mi),
kontrolarbejdet som angives i vedligeholdelsesskemaet gældende for indkøringens slutning, se side 48-53 (SKEMA OVER
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE) for at
undgå at skade dig selv eller andre og/
eller at beskadige køretøjet.
Indkøring af motoren sker primært for at sikre
dens funktionstid og korrekt funktion. Hvis
det kan lade sig gøre, bør du køre på bakkede veje og/eller veje med mange sving,
så motoren, affjedringen og bremserne får
en mere effektiv indkøring.
44
instruktionsbog
Scarabeo 50
♦
0- 100 km (0- 62 mi)
På de første 100 km (62 mi) trækkes forsigtigt i bremserne for at undgå skarpe
og forlængede opbremsninger. Dette sikrer et korrekt indgreb af bremseklodserne
på bremseskiverne.
♦
0- 300 km (0- 187 mi)
Hold ikke gashåndtaget mere end halvt
åben på lange strækninger.
♦
300- 500 km (187- 312 mi)
Hold ikke gashåndtaget mere end trekvart
åben på lange strækninger.
♦
0-5000 km (0-3125 mi)
Ogni 500 km (312 mi) controllo ed eventuale rabbocco livello olio motore.
- Scarabeo 50/100 4T
2
1
STANDSNING
PARKERING
FARE
Hvis det er muligt bør bratte opbremsninger undgås, samt pludselig formindskelse af farten og nedbremsning i sidste øjeblik.
♦
♦
Slip gashåndtaget (Pos. A) og begynd
nedbremsningen gradvist for at standse
køretøjet.
I forbindelse med kortvarige standsninger
bør mindst en bremse være aktiveret.
♦ Drej
FARE
Køretøjet parkeres på stabilt og fladt underlag, herved undgås, at køretøjet vælter.
Støt ikke køretøjet mod mure, og læg det
ikke på jorden.
Vær sikker på at køretøjet og specielt dets
opvarmede dele ikke udgør nogen fare for
personer.
Køretøjet skal være under opsyn, når motoren er tændt, eller når nøglen er sat i
tændingslåsen.
Sæt dig ikke på køretøjet, når støttebenet
er slået ud.
♦
Stands køretøjet, ved siden af (STANDSNING).
FORSIGTIG
Når maskinen er afbrudt og tændingskontakten er i position “ ”, kan batteriet
aflades.
instruktionsbog
nøglen (1) og flyt tændingskontakten
(2) til position “ ”.
♦ Sæt køretøjet på støttebenet, se side 46
(PLACERING AF KØRETØJET PÅ
CENTRALSTØTTEBEN).
FORSIGTIG
Det er ikke nødvendigt at lukke brændstofhanen, når motoren er slukket, idet
køretøjet er forsynet med et automatisk
lukkesystem.
FORSIGTIG
Efterlad aldrig nøglen i tændingskontakten.
♦
Lås styrlåsen, se side 23 (STYRLÅS) og
fjern nøglen (1).
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
45
100
1
(((
(((
(((
1
((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((
(((
(((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((
(((
))))))))))) ))))))))))
)
))))))))))))))))))))))))))))))
(((((((((((((((((((((((((((((((((((
))
))))))))))))))))))))))))))))))
2
)))))))))
2
PLACERING AF KØRETØJET
PÅ CENTRALSTØTTEBEN
FORSLAG TIL FOREBYGGELSE
AF TYVERI
Læs omhyggeligt side 45 (PARKERING).
Efterlad ALDRIG tændingsnøglen i køretøjet
og anvend altid styrlåsen.
Parkér køretøjet på et sikkert sted, helst i en
garage eller et sikret sted.
CENTRALSTØTTEBEN
♦ Tag fat om venstre håndtag og baghåndtaget (1).
♦ Pres mod støttebenet (2).
FORSIGTIG
Anvend hvor det er muligt det armerede
aprilia “Body-Guard” kabel
eller flere
tyveriforebyggende hjælpemidler.
Sørg for at alle dokumenter er i orden.
Notér dine personlige data og telefonnummer på den dertil beregnede plads i brugsanvisningen, for at lette identifikationen af
ejeren hvis køretøjet findes igen efter tyveri.
EFTERNAVN: ...........................................
FORNAVN: .................................................
ADRESSE: .................................................
..................................................................
Kontrollér, at køretøjet står stabilt.
TELEFONNUMMER: .................................
VIGTIGT Det sker meget tit at stjålne køretøjer identificeres takket være oplysningerne som skrives i brugsanvisningen/
vedligeholdelsesbogen.
46
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
VEDLIGEHOLDELSE
FARE
Brandrisiko.
Benzin og andre brandfarlige væsker må
ikke komme i nærheden af de elektriske
komponenter.
Stop motoren før du påbegynder nogen
form for vedligeholdelsesarbejde. Hvis
det er muligt, så løft køretøjet ved hjælp
af passende udstyr, hold det oprejst på
et fast og stabilt underlag.
Før du fortsætter, skal du være sikker på,
at rummet du arbejder i har tilstrækkelig
ventilation.
FARE
Hold dig væk fra de meget varme komponenter på motoren og udstødningsrøret, for at undgå forbrændinger.
Køretøjets dele er ikke spiselige. Man må
under ingen omstændigheder bide,
slikke, tygge eller sluge nogen af køretøjets dele.
FORSIGTIG
Hvis der ikke er forklaret andet, skal delene samles igen ved at følge afmonteringsinstruktionerne bagfra.
Almindelige vedligeholdelsesarbejder kan
normalt udføres af brugeren. I visse tilfælde
er det nødvendigt at have kendskab til mekanik og specialværktøj.
Hvis du har brug for assistance eller tekniske råd, kan du henvende dig til en officielle
aprilia forhandler, som omgående kan tilbyde god service.
Anmod din officielle aprilia forhandler om
at testkøre køretøjet efter udførelse af reparationer eller periodisk vedligeholdelse.
Under alle omstændigheder skal du selv
udføre de “Indledende kontroller” efter ethver
vedligeholdelsesarbejde, se side 37 (SKEMA
OVER INDLEDENDE KONTROL).
I forbindelse med vedligeholdelse anbefales det at bære latex handsker.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
47
SKEMA OVER PERIODISK
VEDLIGEHOLDELSE
INDGREB, DER BØR UDFØRES AF DEN
officielle aprilia forhandler (INDGREBENE KAN UDFØRES AF BRUGEREN)
NØGLE
1 = kontrollér, rengør, justér, smør eller skift
om nødvendigt;
2 = rengør;
Batteri - elektrolytniveau
1
1
Tændrør
1
3
Luftfilter
1
3
Lyssystem
1
1
1
Bremsevæske (kontrol af niveau)
VIGTIGT Udfør vedligeholdelsesarbejdet
hyppigere, hvis køretøjet anvendes i regnfulde eller støvede områder, på ujævne overflader.
instruktionsbog
Efter indkøring Hver 4000 km Hver 8000 km
[500 km
(2500 mi) eller (5000 mi) eller
24 måneder
(312 mi)]
12 måneder
Stoplyskontakter
3 = skift;
4 = justér.
48
Komponent
Scarabeo 50
1
Blandingsolie
hver 2000 km (1250 mi): 1
Hjul, dæk og tryk i disse
Slitage af forreste og bagerste
bremseklodser
- Scarabeo 50/100 4T
hver måned: 1
1
hver 2000 km (1250 mi): 1
INDGREB, DER BØR UDFØRES AF DEN
officielle aprilia forhandler
NØGLE
1 = kontrollér, rengør, justér, smør eller skift
om nødvendigt;
2 = rengør;
3 = skift;
4 = justér.
Efter indkøring Hver 4000 km Hver 8000 km
[500 km
(2500 mi) eller (5000 mi) eller
24 måneder
(312 mi)]
12 måneder
Komponent
Bagerst støddæmper
1
Transmissionskabler og styringer
Udfør vedligeholdelsesarbejdet
hyppigere, hvis køretøjet anvendes i regnfulde eller støvede områder, på ujævne overflader.
1
1
1
Transmissionsrem
3
Styrelejer og styr
VIGTIGT
1
Hjullejer
1
Bremseskiver
1
1
Gashåndtagets funktion
1
1
Elastiske bånd
hver 12000 km (7440 mi): 1
Generel funktion af køretøjet
1
1
Bremsesystem/bremseskiver
1
1
Kølesystem for cylinder
Incrostazione della luce di scarico
hver 20000 km (12400 mi): 2 (udvendig rensning)
hver 4000 km
1
(2500 mi) eller 12
måneder: 2
Bremsevæske
Lydpotte/Lyddæmper ved udstødning
hver 2 år: 3
1
Blander / funktion i gashåndtag
1
Transmissionsolie
3
1
hver 4000 km hver 8000 km
(2500 mi) eller 12 (5000 mi) eller
måneder: 1 hvert 2 år: 3
Aksler til bagtrisse
hver 12000 km (7440 mi): 3
Bevægelig og fast forreste trisse
hver 12000 km (7440 mi): 3
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
49
INDGREB, DER BØR UDFØRES AF DEN
officielle aprilia forhandler
NØGLE
1 = kontrollér, rengør, justér, smør eller skift
om nødvendigt;
2 = rengør;
VIGTIGT
Udfør vedligeholdelsesarbejdet
hyppigere, hvis køretøjet anvendes i regnfulde eller støvede områder, på ujævne overflader.
(*) Førerne er integrerede, og skal ikke udskiftes. Skift kun rullerne.
instruktionsbog
Efter indkøring Hver 4000 km Hver 8000 km
[500 km
(2500 mi) eller (5000 mi) eller
24 måneder
(312 mi)]
12 måneder
Rensning af indsprøjtningssystem
hver 8000 km (5000 mi): 2
Ruller og førere til forreste variator (*)
3 = skift;
4 = justér.
50
Komponent
Scarabeo 50
3
Hjul/dæk og tryk i disse
1
1
Spændingstilstand af skruer/møtrikker
1
1
Advarselslampe for blandingsoliereserve
1
1
Benzinslange
hver 4000 km (2500 mi): 1 / hver 2 år: 3
Slange til bremsesystem
hver 4000 km (2500 mi): 1 / hver 4 år: 3
Olieblandingsrør
Slitage af bremsebelægningerne
- Scarabeo 50/100 4T
1
1
hver 2 år: 3
1
SKEMA OVER PERIODISK
100
VEDLIGEHOLDELSE
INDGREB, DER BØR UDFØRES AF DEN
officielle aprilia forhandler (INDGREBENE KAN UDFØRES AF BRUGEREN)
NØGLE
1 = kontrollér, rengør, justér, smør eller skift
om nødvendigt;
2 = rengør;
3 = skift;
4 = justér.
VIGTIGT
Udfør vedligeholdelsesarbejdet
hyppigere, hvis køretøjet anvendes i regnfulde eller støvede områder, på ujævne overflader.
FORSIGTIG
Efter indkøring Hver 4000 km Hver 8000 km
(2500 mi) eller (5000 mi) eller
[1000 km
24 måneder
12 måneder
(625 mi)]
Komponent
Tændrør - Afstand elektroder
1
Kontrol af tomgangsomdrejninger /
karburering
4
Elinstallation og batteri
1
4
1
Stoplyskontakter
1
Bremsevæske (kontrol af niveau)
1
1
Hjulnavsolie
3
1
Motorolie
1
første olieskift ved 1000 km efter tilkøring
og derefter for hver 4000 km (2500 mi); controllo
ed eventuale rabbocco ogni 2000 km (1250 mi)
Slitage på bremseklodserne på forbremsen
1
Hjul, dæk og tryk i disse
1
1
1
Lygterne
1
Nei primi 5000 km (3125 mi) controllare
ed eventualmente rabboccare ogni 500
km (312 mi).
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
51
INDGREB, DER BØR UDFØRES AF DEN
100
officielle aprilia forhandler
NØGLE
1 = kontrollér, rengør, justér, smør eller skift
om nødvendigt;
2 = rengør;
3 = skift;
4 = justér.
VIGTIGT Udfør vedligeholdelsesarbejdet
hyppigere, hvis køretøjet anvendes i regnfulde eller støvede områder, på ujævne overflader.
Komponent
Efter indkøring Hver 4000 km Hver 8000 km
[1000 km
(2500 mi) eller (5000 mi) eller
(625 mi)]
24 måneder
12 måneder
Tændingskabel
(Regulering)
4
Transmissionsrem
1
1
Styrelejer og styr
1
1
Hjullejer
1
Luftfilter
hver 3000 km (1875 mi): 3
Oliefilter (net)
2
Ventilspillerum
1
Bremsesystem
1
Cylinderens køleinstallation
instruktionsbog
Scarabeo 50
1
1
Bremsevæske
52
hver 24000 km (15000 mi): 1
hver 24000 km (15000 mi): 1
Smøre bagbremsens kamskive
kamskive
hver 2 år: 3
Motorolie
3
3
Transmissionsolie
3
1
Afprøve køretøjet og bremsesystemet
1
1
Diverse ruller
- Scarabeo 50/100 4T
1
1
3
NØGLE
1 = kontrollér, rengør, justér, smør eller skift
om nødvendigt;
2 = rengør;
3 = skift;
4 = justér.
Efter indkøring Hver 4000 km Hver 8000 km
[1000 km
(2500 mi) eller (5000 mi) eller
(625 mi)]
24 måneder
12 måneder
Komponent
Hjul/dæk og tryk i disse
1
Scatola Sistema Aria Secondaria
(spugna)
hver 12000 km (7500 mi) eller 24 måneder: 2
Fastspænding af møtrikker / bolte / skuer
VIGTIGT
Udfør vedligeholdelsesarbejdet
hyppigere, hvis køretøjet anvendes i regnfulde eller støvede områder, på ujævne overflader.
1
1
1
Affjedring
1
Rensning af bremsevæske
1
Slange til brændstof
1
instruktionsbog
Scarabeo 50
hver 4 år: 3
- Scarabeo 50/100 4T
53
1
IDENTIFIKATIONSDATA
Det er en god idé at notere stel- og motornumrene på pladsen afsat hertil i brugsanvisningen.
Stelnummeret skal anvendes i forbindelse
med bestilling af reservedele.
STELNUMMER
Stelnummeret er præget på stellets midterrør. For at aflæse det må man åbne dækslet
(1).
100
Stelnummer________________________
VIGTIGT Lad være med at ændre identifikationsnumrene hvis du vil undgå alvorlige
straf- og administrative sanktioner.
Ændring af stelnummeret resulterer i øjeblikkeligt bortfald af garantien.
MOTORNUMMER
Motornummeret sidder tæt ved den nederste del af bagstøddæmperen.
Motornummer ________________________
54
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
3
1
2
LUFTFILTER
Læs omhyggeligt side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
Luftfiltret bør kontrolleres hver måned eller
for hver 4000 km (2500 mi), afhængigt af hvor
køretøjet bliver anvendt.
Hvis køretøjet anvendes på støvede eller
våde veje, bør rengøringen og evt udskiftninger udføres hyppigere.
3
3
3
FJERNELSE
♦
♦
♦
♦
Sæt køretøjet på centralstøttebenet på et
fast, lige underlag, se side 46 (PLACERING AF KØRETØJET PÅ CENTRALSTØTTEBENET).
Fjern inspektionsdækselet, se side 66
(FJERNELSE AF INSPEKTIONSDÆKSEL).
Luftfiltret (1) og slangen til benzinforsyningen fjernes fra dækslets indfatning.
De syv skruer skrues af og fjernes (3).
instruktionsbog
4
VIGTIGT Når filtret er tilstoppet, skal filterpladen (4) udskiftes.
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
55
100
100
1
1
3
1
LUFTFILTER
2
FJERNELSE
100
Læs omhyggeligt side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
Kontrollér luftfilterets tilstand og rengør det
en gang om måneden eller for hver 3000 km
(1875 mi), afhængig af de forhold hvor under køretøjet anvendes.
♦
♦
♦
♦
Sæt køretøjet på centralstøttebenet på et
fast, lige underlag, se side 46 (PLACERING AF KØRETØJET PÅ CENTRALSTØTTEBENET).
Skru de seks skruer (1) af og fjern dem.
Fjern luftfiltrets dæksel (2).
Fjern selve filterpladen (3).
Hvis køretøjet anvendes på støvede eller
våde veje, bør rengøringen og evt udskiftninger udføres hyppigere.
Før udførelse af rengøring er det nødvendigt at fjerne luftfilteret fra køretøjet.
56
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
RENGØRING
FARE
Anvend ikke benzin eller andre brandfarlige opløsninger til at skylle luftfilteret, for
at undgå brand eller eksplosioner.
♦
♦
Vask luftfilteret (3) med ikke brandfarlige
rengøringsmidler med høj flygtighed. Lad
luftfilteret tørre fuldstændigt.
Anvend en filterolie på hele overfladen.
100
100
2
5
3
100
6
4
1
FJERNELSE AF HELE
FILTERKASSEN
FJERNELSE AF HELE
100
FILTERKASSEN
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
♦
FORSIGTIG
Det er meget kompliceret at afmontere og
påmontere hele filterkassen, og det er
derfor nødvendigt at henvende sig til en
officiel aprilia forhandler.
♦
♦
♦
♦
♦
Sæt køretøjet på det centrale støtteben
på et fast, lige underlag, se side 46 (PLACERING AF KØRETØJET PÅ CENTRALSTØTTEFODEN).
Skru de to skruer (1) af og fjern dem, men
behold de to møtrikker, der sidder på bagsiden.
Fjerne skruen, der holder stænkskærmen
sammen med filterkassen (6).
Med et passende værktøj fjernes luftslangen (3) fra låseringen (2).
Samlemuffen, der holder luftfiltret (5) og
karburatoren (4) sammen, fjernes ved at
låseringen løsnes.
Hele filterkassen (5) fjernes.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
57
♦
4
2
♦
1
♦
♦
5
3
♦
SISTEMA ARIA SECONDARIA
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
VIGTIGT Durante l’operazione di pulizia
del filtro verificare l’integrità della valvola a
lamelle (4), quindi reinserirla nella relativa
sede sulla scatola aria secondaria.
♦
PULIZIA
FORSIGTIG
Per le seguenti operazioni, rivolgersi ad
un Concessionario Ufficiale aprilia.
FORSIGTIG
Sæt køretøjet på det centrale støtteben
på et fast, lige underlag, se side 46 (PLACERING AF KØRETØJET PÅ CENTRALSTØTTEFODEN).
Svitare e togliere le tre viti (1) di fissaggio
coperchio scatola aria secondaria (2).
Allontanare il coperchio scatola aria secondaria (2).
Rimuovere l’elemento filtrante in spugna
(3).
Lavare la spugna con acqua e sapone
neutro, quindi asciugarla con un panno
pulito e piccoli getti di aria compressa.
Inoltre verificare l’integrità dell’O-Ring (5)
di tenuta; se risultasse danneggiato o deformato sostituirlo.
FORSIGTIG
La valvola a lamelle ha un solo verso di
inserimento all’interno della scatola aria
secondaria.
Non fare uso di benzina o solventi infiammabili per il lavaggio dell’elemento filtrante, per evitare il rischio di incendi o esplosioni.
58
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
100
1
1
aprilia
FORHJUR
AFMONTERING AF FORHJUL
FORSIGTIG
Det kan være kompliceret for en uerfaren bruger at afmontere og påmontere
forhjulet. Om nødvendigt kan man henvende sig til en officiel aprilia forhandler.
Man kan dog selv udføre afmonteringen
og påmonteringen ved at følge de nedenfor skrevne retningslinier.
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
Under afmonteringen og påmonteringen
skal man passe på ikke at beskadige
bremseslangerne, skiverne og klodserne.
6
4
5
3
2
♦ Sæt køretøjet på det centrale støtteben på
♦ Skru
hjulmøtrikken helt af (3).
♦ Træk
et fast, lige underlag.
VIGTIGT Der skal bruges en støtte på 200
x 200 mm og i en passende højde.
♦ Læg
et blødt underlag ovenpå støtten og
stil den derefter under køretøjet, således
at forhjulet frit kan køre rundt og køretøjet
står sikkert uden risiko for at det falder.
FORSIGTIG
Kontrollér, at køretøjet står sikkert.
♦ Sæt
en støtte (1) under hjulet for at holde
det stille efter at have frigjort det.
♦ Løsn skruen (2) på hjulmøtrikkens samlemuffe.
Hjulmøtrikken spændes med moment:
50 Nm (5 kgm).
forhjulet forud, således at bremsekaliberen (5) kommer fri.
♦ Træk forhjulet helt frit.
♦ Slå kilometertæller-senderen fra (6).
♦ Hold
fast i forhjulet og fjern hjulmøtrikken
(3).
♦ Gem spændeskiven (4).
FORSIGTIG
Anvend ikke forbremsen efter at hjulet er
blevet fjernet, ellers risikerer man at
bremsekaliberens stempler trykkes ud
hvilket vil resultere i bremsevæskelækage. I så fald skal man henvende sig
til en officiel aprilia forhandler, som vil
sørge for at reparere bremsen.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
59
♦ Kontrollér,
at følgende komponenter ikke
er slidte:
– dæk;
– hjul;
– bremseskiver.
MONTERING
7
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
4
FORSIGTIG
Ved montering af hjulene, skal man være
forsigtig med ikke at beskadige bremserør, skiven og bakkerne.
FORSIGTIG
Efter samlingen trækkes i forbremsen et
par gange for at kontrollere at forbremsen
virker som den skal.
2
Ved samling af forhjulet gøres følgende:
♦ Hele hjulmøtrikken (3) skal smøres, se side
90 (SMØRESKEMA).
♦ Sæt hjulet mellem gaffelstængerne ovenpå
støtten (1).
♦ Sæt kilometertæller-senderens (7) mundstykke (8) i dens leje på hjulmøtrikken.
FARE
Fare for beskadigelse. Brug ikke fingrene
til at tilpasse hullerne.
♦ Flyt hjulet indtil midterhullet sidder ud for
gaffelhullerne.
3
8
♦ Sæt
hjulet på plads mellem stængerne,
mens bremseskiven forsigtigt sættes på
plads.
♦ Sæt spændeskiven (4) mellem kilometertæller-senderen (7) og højre gaffelstang.
♦ Hjulmøtrikken (3) sættes helt på og skrues
manuelt fast.
♦ Skru hjulmøtrikken (3) godt fast.
Hjulmøtrikken spændes med moment:
50 Nm (5 kgm).
♦ Forbremse
holdes i bund og der trykkes
gentagne gange på styret, således at forgaflen sætter sig fast om hjulet. På denne
måde sætter gaffelstængerne sig korrekt
fast.
♦ Skru skruen (2) på hjulmøtrikkens samlemuffe fast.
Skruen til hjulmøtrikkens samlemuffe
spændes med moment: 12 Nm (1,2 kgm).
60
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
Kontrollér at hjulet centrerer.
Få hjulet spændt med rette moment, centreret og afbalanceret hos din officielle
aprilia forhandler, for at undgå uheld, der
kan være skadelige for dig og/eller for
andre personer.
BAGHJUL
100
AFMONTERING
2
FORSIGTIG
4
Det kan være kompliceret for en uerfaren
bruger at afmontere og påmontere baghjulet. Om nødvendigt skal man henvende
sig til en officiel aprilia forhandler.
2
1
Man kan dog selv udføre afmonteringen
og påmonteringen ved at følge de nedenfor skrevne retningslinier.
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
For at undgå forbrændinger, skal man
lade motoren og udstødningsrøret køle
ned, før man påbegynder arbejdet.
Under afmonteringen og påmonteringen skal man passe på ikke at beskadige
bremseslangerne, skiverne og klodserne.
♦ Sæt køretøjet på det centrale støtteben på
et fast, lige underlag.
♦ Fjern udstødningsrøret, se side 67 (FJERNELSE AF UDSTØDNINGSRØR).
♦ Fjern dækslet (1).
3
5
1
VIGTIGT Det er nødvendigt at blokere hju-
♦
let for at skrue hjulmøtrikken (2) af.
♦ Tryk bagbremsens bremsegreb (3) helt i
bund, læg et lille stykke pap (4) på håndtaget og sæt en plasticrem (5) fast om
håndtaget og bremsegrebet, således at
bagbremsen er aktiveret.
♦ Skru hjulmøtrikken (2) af og fjern den, læg
spændeskiven til side.
VIGTIGT Anvend
VIGTIGT Ved samlingen, skal man udskifte hjulmøtrikken (specialtype).
Hjulmøtrikken (2) spændes med momentet: 110 Nm (11 kgm).
♦ Slip
bagbremsens bremsegreb.
100 Løsn stænkskærmen, se side 57.
100
♦
Fjern hjulet.
♦
Fjern bagbremsens bremsekaliber, se
side 65 (FJERNELSE AF BAGERSTE
BREMSEKALIBER
).
♦
instruktionsbog
Fjern hjulet.
udelukkende originale
aprilia reservedele.
♦ Efter monteringen skal det kontrolleres, at
nedenstående komponenter ikke er blevet
snavsede:
– dæk;
– hjul;
–
bremseskiver.
FORSIGTIG
Træk gentagne gange bremsegrebet til og
kontrollér at bremsesystemet fungerer
korrekt.
Kontrollér hjulets centrering.
Få spændt med rette moment, centreret
og afbalanceret hjulet hos din officielle
aprilia forhandler, for at undgå at skade
dig selv og/eller andre personer.
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
61
1
KONTROL AF
BREMSEKLODSERNES
NEDSLIDNING
Gør følgende for at udføre en hurtig kontrol
af klodsernes nedslidning:
♦ Sæt
Læs omhyggeligt side 31 (BREMSEVÆSKE anbefalinger), side 32 (BREMSESKIVER), side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
Kontrollér bremseklodserne efter de første
500 km (312 mi) og derefter for hver 2000
km (1250 mi).
Nedslidningen af skivebremsernes klodser
afhænger af anvendelsen, køremåden og af
vejens beskaffenhed. Nedslidningen vil være
større hvis køretøjet køres på snavsede eller våde veje.
FARE
Kontrollér bremseklodsernes nedslidning, dette gælder specielt hver gang, inden køretøjet anvendes.
62
instruktionsbog
Scarabeo 50
køretøjet på centralstøttebenet på et
fast, lige underlag.
♦ Fjern dækslet fra bremsen (1).
♦ Udfør en kontrol ved at se mellem bremseskiven og bremseklodserne.
FARE
Kraftig nedslidning af bremsebelægningen vil kunne resultere i, at klodsens
metalstøtte bringes i berøring med skiven. Dette vil skabe støj fra metaldelene
samt dannelse af gnister fra bremsekaliberen. Bremseeffektiviteten, sikkerheden og skivens tilstand vil herved blive
påvirket negativt.
- Scarabeo 50/100 4T
♦ Hvis
tykkelsen på bremsebelægningen
(selv kun på den ene klods) er reduceret til
omkring 1,5 mm, skal begge klodser udskiftes.
FARE
Få klodserne skiftet hos din officielle
aprilia forhandler.
100
1
KONTROL AF
BREMSEBAKKERNES
100
NEDSLIDNING
Læs omhyggeligt side 33 (TROMLE100
) og side
BREMSE BAGTIL
47 (VEDLIGEHOLDELSE).
Kontrollér nedslidningen af bremsebakkerne
på tromlebremsen bagtil efter de første 1000
km (625 mi) og derefter for hver 4000 km
(2500 mi).
For at kontrollere bremsebakkerne på bagbremsen:
INSPEKTION AF AFFJEDRINGER
FOR- OG BAGTIL
100
♦ Fjern
baghjulet, se side 61 (BAGHJUL).
♦ Kontrollér derefter bremsebelægningens
tykkelse, som aldrig må være under 1 mm.
Hvis denne tykkelse skulle være nede på
det tilladte minimum, hvis der forekommer
uregelmæssigheder eller hvis visse dele
forekommer beskadigede, skal man henvende sig til en officiel aprilia forhandler, som vil sørge for udskiftning.
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
Kontrollér at alle komponenterne er skruet
godt fast og at affjedringerne fungerer efter
de første 1000 km (625 mi) og derefter for
hver 4000 km (2500 mi).
FORSIGTIG
Hvis der skulle forekomme uregelmæssige funktioner eller det skulle være nødvendigt at en specialiseret mekaniker reparerer noget, skal man henvende sig til
en officiel aprilia forhandler.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
63
100
aprilia
KONTROL AF STYRET
♦ Anbring et underlag mellem støtten og kø-
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
retøjet og anbring støtten under køretøjet,
så der er plads til at forhjulet kan bevæge
sig og så køretøjet ikke kan vælte.
♦ Ryst gaflen fremad og bagud.
Det er en god idé ind imellem at kontrollere
om der skulle være slør i styret.
Gør følgende ved kontrol af styringen:
♦ Sæt køretøjet på centralstøttebenet på et
fast, lige underlag.
VIGTIGT Der skal bruges en støtte på 200
x 200 mm og i en passende højde.
VIGTIGT Ryst ikke gaflen voldsomt. I modsat fald bør du tage højde for støttebenets
bevægelse, og således observere et ukorrekt spillerum. Gentag det ovennævnte indgreb mere end en gang.
♦ Hvis du finder meget slør, skal du henvende
FORSIGTIG
dig til din officielle aprilia forhandler for
at få styret indstillet til optimal tilstand.
Kontrollér, at køretøjet står stabilt.
64
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
KONTROL AF MOTORAKSLENS
OMDREJNINGSPUNKT
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
Kontrollér jævnligt sløret mellem motorakslens bøsning og selve motorakslen.
Gør følgende:
♦ Sæt køretøjet på centralstøttebenet på et
fast, lige underlag.
♦ Ryst hjulet i tværgående retning i forhold
til køreretningen.
♦ Hvis du finder meget slør, skal du henvende dig til din officielle aprilia forhandler, der sørger for optimal justering.
2
3
4
6
5
1
FJERNELSE AF BAGERSTE
BREMSEKALIBER
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
FORSIGTIG
Under afmonteringen og påmonteringen
skal man passe på ikke at beskadige
bremseslangerne, skiverne og klodserne.
♦
Sæt køretøjet på centralstøttebenet på et
fast, lige underlag.
♦ Løsn og fjern de to skruer (1).
Bremsekaliberens monteringsbolte tilspændes (1): 27 Nm (2,7 kgm).
FARE
I forbindelse med genmontering af
bremsekaliberen udskiftes kaliberens
låseskruer (1) med to nye skruer af tilsvarende type.
FORSIGTIG
Bremsegrebet må ikke betjenes, når
bremsekaliberen er fjernet. I modsat tilfælde kan bremsekaliberens stempler
komme ud af sæderne, og forårsage
bremsevæskelækage.
Hvis dette sker, skal der rettes henvendelse til en officiel aprilia forhandler, der
herefter foretager vedligeholdelsesindgreb.
♦ Fjern
bremsekaliberen (2) ved forsigtigt af
fjerne den fra bremseskiven.
AFMONTERING
AF SIDESPEJLENE
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
♦
Sæt køretøjet på centralstøttebenet på et
fast, lige underlag.
♦ Løft beskyttelsesgummien (3).
FORSIGTIG
Hold fast i sidespejlet (4), således at det
ikke tabes ved et uheld.
♦
FARE
Efter samling af hjulet trækker du i
forbremsegrebet gentagne gange og kontrollerer, om bremsesystemet fungerer
korrekt.
instruktionsbog
Samtidig med at skruen (5) holdes stille,
løsnes møtrikken (6) helt.
♦ Fjern sidespejlet (4).
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
65
2
5
7
6
4
3
1
1
FJERNELSE AF
PLASTIKDÆKSEL PÅ STYRET
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
♦ Sæt
køretøjet på centralstøttebenet på et
fast, lige underlag.
♦ Skru de to skruer (1), der bliver vist med
pilene, af og fjern dem.
♦ Skru de to skruer (2) af og fjern dem.
FORSIGTIG
FORSIGTIG
Udvis forsigtighed i forbindelse med
håndtering af plastikdelene og malede
komponenter. Rids eller beskad ikke komponenterne.
♦ Fjern
den øverste del af plastikdækselet
(5), men pas på ikke at ødelægge tungestykket til blokering.
VIGTIGT Under genmonteringen skal man
sikre sig at tungestykkerne blokeres korrekt.
Udvis forsigtighed for ikke at ødelægge
formen (3) hvor tungestykket (4) blokeres.
♦★
Anvend en lille skruetrækker til at løfte
tungestykket (4), der sidder på indersiden
af den øverste del af plastikdækselet (5).
♦ ★ Gentag denne operation på den nederste del af plastikdækselet.
66
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
FJERNELSE AF
INSPEKTIONSDÆKSELET
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
FORSIGTIG
Udvis forsigtighed i forbindelse med
håndtering af malede komponenter. Rids
eller beskadig dem ikke.
♦ Sæt køretøjet på det centrale støtteben på
et fast, lige underlag.
Skru skruen (6) af og fjern dem.
♦ Fjern inspektionsdækselet (7).
♦★
1
2
3
FJERNELSE AF
UDSTØDNINGSRØR
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
♦ Sæt
køretøjet på centralstøttebenet på et
fast, lige underlag.
FARE
♦ Skru
de to skruer (1) der fastgør udstødningsrøret til motoren af og fjern dem.
VIGTIGT
Ved montering, skal cylinderlyddæmperens pakning skiftes.
Skruerne strammes med moment (1):
25 Nm (2,5 kgm).
♦ Skru
skruerne (2) af og fjern dem.
Skruerne strammes med moment (2):
12 Nm (1,2 kgm).
♦ Fjern
udstødningsrøret (3).
For at undgå forbrændinger, skal man
lade motoren og udstødningsrøret køle
ned, før man påbegynder arbejdet.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
67
100
100
1
3
2
FJERNELSE AF
UDSTØDNINGSRØR
♦ Fjern
inspektionsdækselet, se side 66
(FJERNELSE AF INSPEKTIONSDÆKSELET).
100
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
♦ Sæt
køretøjet på centralstøttebenet på et
fast, lige underlag.
For at undgå forbrændinger, skal man
lade motoren og udstødningsrøret køle
ned, før man påbegynder arbejdet.
instruktionsbog
Scarabeo 50
de to skruer (1) der fastgør udstødningsrøret til motoren af og fjern dem.
Skruerne strammes med moment (1):
25 Nm (2,5 kgm).
♦ Skru
FARE
68
♦ Skru
de to møtrikker (2) af og fjern dem.
Møtrikkerne strammes med moment (2):
12 Nm (1,2 kgm).
♦ Fjern
udstødningsrøret (3).
- Scarabeo 50/100 4T
VIGTIGT Ved montering, skal cylinderlyddæmperens pakning skiftes.
100
3
2
2
1
2
FJERNELSE AF FODHVILEREN
1
1
1
KONTROL AF STØTTEBEN
FORSIGTIG
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
Træk ikke i det inderste skjold, da det er
gjort fast til stellet med to skruer foran.
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
♦ Fjern
VIGTIGT Under genmonteringen skal de
centrale tungestykker monteres først og derefter dem på siden.
- For at skrue de tre skruer (2) fast, skal
man sikre sig at hullerne i fodhvileren og
skruehullerne sidder over for hinanden.
Sidestøttebenet (1) skal frit kunne drejes.
Foretag følgende kontrolforanstaltninger:
♦ Fjedrene (2) må ikke være ødelagte,
slidte, rustne eller svage.
♦ Sidestøttebenet skal kunne drejes uden
besvær, hvis det er nødvendigt smøres
det, se side 90 (SMØRESKEMA).
inspektionsdækselet, se side 66
(FJERNELSE AF INSPEKTIONSDÆKSELET).
♦ ★ Skru de to skruer (1) af og fjern dem.
♦ ★ Skru de tre skruer (2) under fodhvileren
af og fjern dem.
FORSIGTIG
Vær forsigtig. Beskadig ikke tungestykkerne og/eller de dertil hørerne låsestykker.
♦ Løft forsigtigt den bagerste del af fodhvile-
ren (3) fjern den fra det inderste skjold.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
69
100
4
3
KONTROL AF KONTAKTER
TOMGANGJUSTERING
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
Der findes to kontakter på køretøjet:
- Stoplyskontakt på bagbremsepedalen (3).
- Kontakt til stoplys på forbremsegrebet (4).
For at opnå adgang til kontakterne:
♦ Fjern plastikdækselet til styret, se side 66
(FJERNELSE AF PLASTIKDÆKSELET
TIL STYRET).
Udfør nedenstående kontroller regelmæssigt:
♦ Kontrollér, at der ikke er snavs eller mudder på kontakten. Den lille tap skal kunne
bevæge sig uden forhindringer og den
skal automatisk kunne vende tilbage til
startpositionen.
♦ Kontrollér, at kablerne er tilsluttet korrekt.
Justér tomgangen efter de første 500 km
(312 mi) og når som helst den ikke er korrekt.
70
instruktionsbog
Scarabeo 50
Gør følgende:
♦
Kør nogle kilometer for at nå den normale
køretemperatur, og stop herefter motoren.
♦
100 Fjern inspektionsdækselet, se
side 66, (FJERNELSE AF INSPEKTIONSDÆKSELET).
♦ Tilslut
en elektronisk omdrejningsmåler til
tændrørskablet.
- Scarabeo 50/100 4T
FARE
Før du fortsætter, skal du være sikker på,
at rummet du arbejder i har tilstrækkelig
ventilation.
♦ Start
motoren.
Motorens mindste omdrejningstal skal være
cirka 1500 ± 100 o/min; hvor motoren ikke
får baghjulet til at rotere.
100
Motorens mindste omdrejningstal skal være
cirka 1800 ± 100 o/min; hvor motoren ikke
får baghjulet til at rotere.
100
1
2
Om nødvendigt:
♦ Brug regulatorhåndtaget (1), som sidder på
karburatoren.
Hvis den drejes MED URET stiger omdrejningstallet.
Hvis den drejes MOD URET falder omdrejningstallet.
♦ Drej
op og ned på gashåndtaget nogle
gange for at kontrollere om funktionen er
korrekt og tomgangshastigheden er konstant.
VIGTIGT Drej ikke på luftjusteringsskruen
for at undgå forandringer i karburatorens indstilling.
FORSIGTIG
Tøv ikke med at henvende dig til en officiel aprilia forhandler.
4
3
OPSTRAMNING AF
GASHÅNDTAGETS SPILLERUM
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
Gashåndtagets spillerum skal være ca. 2-3 mm.
FARE
Efter udførelse af justeringen skal du kontrollere, at motorens omdrejningstal ikke
ændres, når styret drejes. Kontrollér endvidere, at gashåndtaget automatisk og
jævnt vender tilbage til hvilepositionen,
når det slippes.
Gør følgende ved justering af spillerummet:
♦ Sæt køretøjet på centralstøttebenet på et
fast, lige underlag.
♦ Fjern beskyttelseselementet (2).
♦ Løsn møtrikken (3)
♦ Drej på stilleskruen (4), der er anbragt ved
begyndelsen af accelerationskontrolkablet.
Efter justering:
Fastspænd møtrikken (3), således låses
stilleskruen (4), og beskyttelseselementet
(2) anbringes på ny.
♦
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
71
100
1
1
TÆNDRØR
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
Kontrollér tændrøret efter de første 500 km (312
mi) og herefter for hver 4000 km (2500 mi).
100
Tændrøret skal kontrolleres eller udskiftes
for hver 8000 km (5000 mi).
Det er nødvendigt at man jævnligt tager
tændrøret ud og rengør det for kulaflejringer.
Skift det ud, hvis det er påkrævet.
For at komme til tændrøret:
♦ Fjern inspektionsdækselet, se side 66
(FJERNELSE AF INSPEKTIONSDÆKSELET).
Gør følgende for at fjerne og rense tændrøret:
♦ Tag tændrørshætten (1) af.
♦ Fjern al snavs fra tændrørets basis. Skru
det af med tændrørsnøglen i værktøjssættet.
72
instruktionsbog
Scarabeo 50
Pas på at hverken støv eller andre emner
kommer ned i cylinderen.
♦ Kontrollér at der hverken er kulaflejringer
eller korrosionsmærker på elektroderne eller porcelænsområderne. Rengør om nødvendigt tændrøret ved hjælp af særlige
rengøringsmidler til tændrør, eller med en
jerntråd og/eller stålbørste.
♦ Blæs tændrøret godt rent for partikler så
disse ikke kommer ind i motoren. Hvis
tændrøret har revner i isoleringen, korroderede elektroder eller for store aflejringer
skal det udskiftes.
♦ Kontrollér afstanden mellem elektroderne
med en følelære.
Afstanden skal være 0,5 - 0,6 mm. Indstil
denne om nødvendigt ved forsigtigt at bøje
jordelektroden.
♦ Kontrollér at pakningen er i god stand. Skru
tændrøret i med hånden for at undgå at
beskadige gevindet.
- Scarabeo 50/100 4T
♦ Spænd
tændrøret fast med tændrørsnøglen fra værktøjskassen, giv den en ekstra halv omgang for at trykke pakningen
samme.
Tændrørets tilspændingsmoment:
20 Nm (2 kgm)
FORSIGTIG
Tændrøret skal spændes godt til, ellers
kan det blive overophedet og motoren
blive alvorligt beskadiget. Anvend udelukkende den anbefalede tændrørstype, se
side 87 (TEKNISKE DATA) for ikke at nedsætte motorens levetid og ydelse.
♦ Sæt tændrørshætten (1) på igen.
♦
Tændrørshætten (1) skal sidde præcist som før den blev fjernet.
♦ Sæt inspektionsdækselet på igen, se side
66 (FJERNELSE AF INSPEKTIONSDÆKSELET).
Kontrollér mængden af elektrolyt og at
klemmerne er fastspændte efter de første
500 km (312 mi) og for hver 4000 km (2500
mi) eller 12. måned.
100
Kontrollér mængden af elektrolyt og at
klemmerne er fastspændte efter de første
1000 km (625 mi) og for hver 4000 km (2500
mi) eller 12. måned.
FARE
BATTERI
Læs omhyggeligt, side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
FARE
Brandrisiko.
Benzin og andre brandfarlige væsker må
ikke komme i nærheden af de elektriske
komponenter.
FORSIGTIG
Byt aldrig om på batterikablerne.
Montér og afmontér batteriet med tændingskontakten i stillingen “ ”. I modsat fald er der risiko for beskadigelse af
køretøjets komponenter.
Tilslut først det positive kabel (+) og så
det negative kabel (–).
Afbryd ved at følge anvisningerne bagfra.
Batterivæsken er giftig og ætsende og
hvis den kommer i kontakt med huden
kan den forårsage forbrændinger, idet
den indeholder svovlsyre.
Bær beskyttelsestøj, en beskyttelsesmaske og/eller briller under vedligeholdelsesarbejde.
Hvis der sker kontakt med huden skal der
skylles med rigelige mængder vand.
Hvis der sker kontakt med øjnene skal der
skylles med rigelige mængder vand i 15
minutter. Derefter skal man straks søge
øjenlæge.
Batteriet afgiver eksplosive gasser: hold
det væk fra åben ild, gnister, cigaretter
og alle varmekilder.
Sørg, under opladning eller anvendelse,
for at rummet er ordentligt udluftet og
undgå at indånde gasserne under opladningen.
OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR
BØRN.
Lad være med at hælde køretøjet for meget, for at undgå farlige udsivninger af
batterivæske.
Elektrolyt er korroderende.
Pas på ikke at spilde det, specielt ikke på
plastikdele.
VIGTIGT Hvis teknisk assistance eller vejledning skulle være nødvendig, skal man
henvende sig til en Officiel aprilia forhandler, som garanterer en hurtig og omhyggelig
service.
Hvis man kommer til at sluge elektrolyt,
skal man drikke store mængder vand eller mælk, derpå skal man fortsætte med
at drikke magnesiamælk eller vegetabilsk
olie og straks søge læge.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
73
LANG TIDS STILSTAND
Hvis køretøjet står ubenyttet i mere end 15
dage, er det nødvendigt at genoplade batteriet. Herved undgås sulfatering af batteriet, se
side 76 (GENOPLADNING AF BATTERIET).
Det er vigtigt jævnligt at kontrollere ladetilstanden (cirka en gang om måneden), i vinterens løb eller hvis køretøjet står ubenyttet,
for at modvirke nedbrydning af batteriet.
♦ Genoplad batteriet fuldstændigt ved hjælp
af den normale opladning, se side 76
(GENOPLADNING AF BATTERIET).
KONTROL OG RENGØRING AF
TERMINALER OG KLEMMER
Læs omhyggeligt side 73 (BATTERI).
♦ Adgang
til batteriet, se side 75 (ADGANG
TIL BATTERIET).
♦ Kontrollér, at kabelterminalerne (1) og
batteriklemmerne (2):
– ikke er beskadigede (samt at de ikke er
rustne eller dækkede af snavs);
– er dækket med specielt smørefedt eller
vaseline.
Sæt batteriet på et tørt og køligt sted. Hvis
batteriet forbliver i køretøjet skal kablerne
tages af terminalerne.
74
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
Om nødvendigt gøres følgende:
Kontrollér, at tændingsnøglen er i position
“ ”.
♦ Frakobl først det negative kabel (–) og så
det positive kabel (rød) (+).
♦ Børst med en ledningsbørste for at fjerne
eventuelle tegn på rust.
♦ Tilslut først det positive kabel rød (+) og
derefter det negative kabel (–).
♦ Dæk terminalerne med specielt smørefedt
eller vaseline.
♦ Sæt batteriet tilbage på plads, se side 76
(INSTALLATION AF BATTERI).
♦
100
MAX
1
MIN
1
FJERNELSEN AF BATTERI
Læs omhyggeligt side 73 (BATTERI).
FJERNELSEN AF BATTERI
♦ Kontrollér,
at tændingskontakten står på
“ ”.
♦ Løft sadlen, se side 24 (OPLUKNING OG
AFLÅSNING AF SADEL).
♦ Fjern låget på batteriet (1).
FORSIGTIG
Batteriet er fastgjort til de elektriske ledninger. Ryk ikke ledningerne i stykker, når
batteriet fjernes.
TOTAL FJERNELSE
i følgende rækkefølge: den negative kabel (-) og den positive kabel (rød)
(+).
♦ Afmonter udluftningsrøret.
♦ Fjern batteriet fra dets leje og anbring det
på en lige overflade, et køligt og tørt sted.
♦ Afmontér
FARE
Batteriet skal anbringes på et sikkert sted,
der er utilgængeligt for børn.
KONTROL AF
ELEKTROLYTNIVEAUET
♦ Kontrollér at væsken dækker cellerne fuld-
stændigt eller at niveauet befinder sig indenfor mærkerne “MIN” og “MAX”, som er
præget på batteriets side.
I modsat fald:
♦ Løsn og fjern cellernes propper.
FORSIGTIG
For at øge mængden af elektrolytvæske
fyldes op med destilleret vand. Væsken
må ikke overstige “MAX” mærket, idet
væskeniveauet stiger under opladning.
♦ Fyld
op med destilleret vand.
Læs omhyggeligt side 73 (BATTERI).
♦ Fjern
batteriet (se FJERNELSE AF BATTERI).
FORSIGTIG
Efter påfyldning skal propperne anbringes korrekt på polerne.
♦
instruktionsbog
Anbring elementernes propper på ny.
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
75
GENOPLADNING AF BATTERIET
Læs omhyggeligt side 73 (BATTERI).
♦ Fjern
batteriet, se side 75 (FJERNELSE
AF BATTERI).
♦ Man skal anskaffe sig en passende batterioplader.
♦ Skru dækselerne af elementerne og fjern
dem.
♦ Kontrollér mængden af elektrolyt, se side
75 (KONTROL AF ELEKTROLYTNIVEAU).
♦ Sæt batteriet tilbage i dets holder.
VIGTIGT Opladning med et amperetal, der
FORSIGTIG
Montér først batteriet 5-10 minutter efter
fjernelse fra batteriopladeren, idet batteriet fortsat producerer gas i en kort periode.
INSTALLATION AF BATTERI
Læs omhyggeligt side 73 (BATTERI).
♦ Kontrollér,
at tændingskontakten står på
“ ”.
♦ Anbring batteriet i dets beholder.
♦ Tilslut udluftningsrøret.
svarer til 1/10 af batteriets kapacitet anbefales.
♦
♦
♦
Tænd for opladeren.
Efter opladningen skal man igen kontrollere elektrolytniveauet og om nødvendigt
fylde efter med destilleret vand.
Fastspænd elementernes propper.
FORSIGTIG
Montér altid batteriets udluftningsrør for
at modvirke, at dampene fra svovlsyren
skal korrodere det elektriske system, de
malede dele, gummidelene eller pakningerne, når de går ud af udluftningsrøret.
Udluftningsrøret skal tilsluttes, således at
det ikke klemmes. I modsat fald kan dette
resultere i forøgelse af trykket i batteriet
og dermed i beskadigelse af batteriet.
76
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
100
♦ Tilslut
først det positive kabel (rød) (+) og
det negative kabel (–).
♦ Dæk terminalerne med specielt smørefedt
eller vaseline.
FORSIGTIG
Under genmonteringen skal de elektriske
ledninger placeres således at de ikke bliver klemt.
Den negative kabel (–) må ikke ligge
ovenpå på den positive kabel (+), men den
skal derimod ligge mellem batteriet og
holderen.
♦ Skub batteriet ned i batteriholderen.
♦ Luk låget til batteriet (1).
♦ Læg sadlen ned på plads, se side 24 (OPLUKNING OG AFLÅSNING AF SADEL).
3
1
UDSKIFTNING AF SIKRINGER
Læs omhyggeligt side 47 (VEDLIGEHOLDELSE).
FORSIGTIG
Reparér ikke defekte sikringer.
Anvend aldrig sikringer af anden type end
de anbefalede.
Dette vil ellers kunne forårsage skader på
det elektriske system eller, i tilfælde af
kortslutning, endog brand.
VIGTIGT Hvis sikringen tit brænder over,
er der sandsynligvis en kortslutning eller en
overbelastning i det elektriske system. Henvend dig i så fald til en officiel aprilia forhandler.
Hvis en elektrisk komponent ikke virker eller
ikke virker korrekt, eller hvis køretøjet ikke
starter, må man kontrollere sikringerne (1).
Kontrollen foretages på følgende måde:
♦
Drej tændingsnøglen til “ ”, for at undgå
eventuelle kortslutninger.
♦ Man kommer til batteriet, derfra hvor der
er muligt at komme til sikringerne, se side
75 (ADGANG TIL BATTERIET).
♦ Tag en sikring (1) ud og kontrollér om tråden (2) er smeltet.
♦ Før du udskifter sikringen, bør du prøve at
finde årsagen til problemet, hvis dette er
muligt.
instruktionsbog
♦ Udskift sikringen, hvis den er sprunget med
en af de medleverede sikringer (3) eller
med en med samme amperetal.
VIGTIGT Hvis du benytter en af de medleverede sikringer (3), skal du huske at sætte
en ny sikring på dennes plads.
♦ Sæt inspektionsdækselet på plads, se side
66 (FJERNELSE AF INSPEKTIONSDÆKSELET).
SIKRINGERNE PLACERING
Sikring på 7,5 A til batteri til:
alle de elektriske spændinger undtagen lygterne, som bliver forsynet med vekselstrøm.
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
77
PÆRER
Læs omhyggeligt siderne 48-53 (SKEMA
OVER PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE).
FARE
Brandrisiko.
Benzin og andre brandfarlige væsker må
ikke komme i nærheden af de elektriske
komponenter.
1
LODRET JUSTERING AF
LYSSTRÅLE
VIGTIGT
I forbindelse med kontrol af
lysstrålens retning er det nødvendigt at overholde de specifikke krav, som er fastsat i den
nationale lovgivning.
For at regulere lyset:
♦ Sæt køretøjet på centralstøttebenet på et
fast, lige underlag.
♦ Justér på den modsatte skrue (1) ved hjælp
af en skruetrækker.
Lysstrålen justeres opad, når der skrues I
URETS RETNING og nedad, når der
skrues I MOD URETS RETNING.
Lysstrålens korrekte indstillingshøjde kan
hurtigt kontrolleres ved at parkere køretøjet
på 10 m afstand fra en væg.
♦ Sæt
dig på køretøjet og tænd lygten med
nedblændet lys. Kontrollér at lygten lyser
lige under en vandret linie mod væggen
(ca. 9/10 under den vandrette linie).
78
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
FORSIGTIG
Drej tændingskontakten til “ ” før pærerne udskiftes. Vent herefter, indtil pærerne er afkølede.
Undgå at afsætte fingeraftryk på pærerne,
fordi dette i så fald kan resultere i overophedning og overbelastning af pærerne.
Hvis du rører ved pærerne med hånden,
skal de rengøres med alkohol for at undgå, at de overbelastes og snart skal udskiftes igen.
TRÆK IKKE I DE ELEKTRISKE LEDNINGER.
100
1
2
UDSKIFTNING AF
PÆRERNE I FORLYGTEN
Læs omhyggeligt side 78 (PÆRER).
Forlygten indeholder:
– en pære til kort lys / langt lys (1);
– 100 en pære til parkeringslys (2).
PÆRE TIL KORT / LANGT LYS
PÆRE TIL PARKERINGSLYS
♦ Drej
fatningen (3) mod uret og fjern den.
forsigtigt og drej pæren til kort lys /
langt lys (1) mod uret, fjern den og skift
den ud med en af samme slags.
♦ Tryk
100
FORSIGTIG
Træk ikke i ledningerne, når pæreholderen fjernes.
♦ Tag
fat om pæreholderen til parkeringslys
(4), og fjern den fra dens leje.
♦ Fjern pæren (2), og skift den ud med en af
samme slags.
Ved udskiftning af pærerne følges denne
fremgangsmåde:
♦ Fjern plastikdækselet til styret, se side 66
(FJERNELSE AF PLASTIKDÆKSELET
TIL STYRET).
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
79
UDSKIFTNING AF PÆRERNE I
BAGLYGTEN
5
Læs omhyggeligt side 78 (PÆRER).
3
♦ Sæt
♦ Skru
1
4
6
6
2
7
køretøjet på støttebenet.
de to skruer (6) af og fjern dem.
VIGTIGT I forbindelse med afmontering
af beskyttelsesskærme, vær forsigtig så
plastiktænderne ikke knækker.
♦ Fjern
beskyttelsesskærmen (7).
lidt på pæren og drej den mod uret.
♦ Fjern pæren fra dens leje.
♦ Tryk
UDSKIFTNING AF DE
FORRESTE BLINKLYS
♦ Tryk
Læs omhyggeligt side 78 (PÆRER).
VIGTIGT Sæt pæren i fatningen ved at
sætte de to pæreclipser i de dertil hørende
huller i fatningen.
♦ Tag
♦ Sæt
køretøjet på støttebenet.
♦ Løsn og fjern skruen (1).
VIGTIGT I forbindelse med afmontering
af beskyttelsesskærme, vær forsigtig så
plastiktænderne ikke knækker.
♦ Fjern beskyttelsesskærmen (2).
♦ Fjern det ravgule plastik (3).
lidt på pæren (4) og drej den mod uret.
pæren (4) ud af dens leje.
♦ Sæt
en pære af samme slags korrekt på
plads.
VIGTIGT Hvis pæreholderen (5) skulle frigøre sig fra sit leje, skal den sættes korrekt
på plads ved at pæreholderens buede åbningen passer til skruelejet.
VIGTIGT I forbindelse med montering skal
beskyttelsesskærmen anbringes korrekt.
Skru skruerne (1) langsomt og forsigtigt fast,
så beskyttelsesskærmen ikke beskadiges.
80
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
VIGTIGT Sørg for at de to små førerpinde
på pæren er over for dem i pæreholderen
når pæren sættes ned i pæreholderen.
♦ Sæt
en ny pære af samme slags korrekt i.
VIGTIGT
I forbindelse med genmonteringen skal beskyttelsesskærmen anbringes
korrekt.
Skru skruerne (6) langsomt og forsigtigt fast,
så beskyttelsesskærmen ikke beskadiges.
6
1
5
1
4
3
2
UDSKIFTNING AF
BAGESTE BLINKLYSPÆRER
Læs omhyggeligt side 78 (PÆRER).
♦ Tryk
let på det ravgule plastik (4) og fjern
det ved at dreje mod uret og trække udad.
køretøjet på støttebenet.
♦ Skru de to skruer (1) af og fjern dem.
VIGTIGT Når beskyttelsesfilteret fjernes,
skal der udvises forsigtighed, således at tanden ikke beskadiges.
VIGTIGT Når beskyttelsesfilteret fjernes,
♦ Tryk lidt på pæren (5) og drej den mod uret.
♦ Sæt
skal der udvises forsigtighed, således at tanden ikke beskadiges.
♦ Fjern
beskyttelsesfilteret (2).
VIGTIGT I forbindelse med montering skal
beskyttelseselementet anbringes korrekt.
♦ Fjern
beskyttelsesskærmen (3) ved at
dreje den væk fra køretøjet.
♦ Tag
VIGTIGT
Hvis pærefatningen (6) fjerner
sig fra sit sæde, skal den anbringes korrekt,
således at fatningens åbning flugter med
skruens sæde.
pæren (5) ud af dens leje.
VIGTIGT Sæt pæren i fatningen ved at
sætte de to pæreclipser i de dertil hørende
huller i fatningen.
♦ Sæt
en pære af samme slags korrekt på
plads.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
81
100
60
50
4/4
40
70
40
80
aprilia
20
20
R
1
90
50
30
mph km/h
30
1/2
10
10
0
0 0 0 0 0 0
Km
2
60
50
4/4
40
70
40
80
R
100
UDSKIFTNING AF LYS VED
NUMMERPLADEN
(i lande, hvor dette er krævet
100
af lovgivningen)
Læs omhyggeligt side 78 (PÆRER).
Ved udskiftning:
♦ Skru skruen (1) af og fjern dem.
♦ Fjern pæreholderen af gummi (2).
♦ Fjern pæren fra dens leje.
♦ Sæt en ny pære korrekt i ved at følge fremgangsmåden bagfra.
82
instruktionsbog
Scarabeo 50
FORSIGTIG
Træk ikke i de elektriske ledninger for at
frigøre pærens fatning.
VIGTIGT I forbindelse med genmonteringen skal man sikre sig at pæreholderen sættes korrekt på plads.
- Scarabeo 50/100 4T
20
10
0
90
50
30
mph km/h
30
1/2
aprilia
20
10
0 0 0 0 0 0
Km
UDSKIFTNING AF
INSTRUMENTBRÆTTETS PÆRER
Læs omhyggeligt side 78 (PÆRER).
Instrumentbrættet indeholder:
– pærer til advarselslys;
– pærer til instrumentbelysning.
Gør følgende ved udskiftning af pærerne:
♦ Fjern det øverste plastikdæksel på styret,
se side 66 (FJERNELSE AF PLASTIKDÆKSEL PÅ STYRET).
TRANSPORT
4
PÆRE TIL ADVARSELSLYS
INSTRUMENTBRÆTTETS BELYSNING
VIGTIGT Fjern kun en fatning ad gangen.
Herved undgås forkert anbringelse i forbindelse med montering.
♦ Træk
Pos.
pæren ud af fatningen:
Advarselslys
Farver
Fjern kun en fatning ad gangen. Herved
undgås forkert anbringelse i forbindelse
med montering.
♦ Træk pærefatningen ud af instrumentbræt-
tet, dér hvor der er én der er brændt over:
1
Afviserblink (
2
Blandingsoliereserve
(
)
rød
5
Øverste højre del
2
Nærlys (
grøn
6
Øverste venstre del (*)
3
4
♦ Træk
Langt lys (
)
FORSIGTIG
)
grøn
100
)
Injection check
blå
rød
pæren ud og udskift den med en af
samme type.
Pos.
7
Lysdele
FARE
Før køretøjet skal transporteres er det
vigtigt at tømme benzintanken og karburatoren helt, se side 84 (TØMNING AF
BENZINTANKEN), og kontrollere, at de er
helt tørre.
Køretøjet skal under transporten stå oprejst i dets normale brugsstilling og være
omhyggeligt fastgjort for at undgå enhver
udsivning af benzin, olie eller kølevæske.
FARE
I tilfælde af havari må køretøjet ikke trækkes. Ret henvendelse til Falck.
Nederste højre del
(*) I visse udgaver kan der ske at denne pære
ikke forefindes.
♦ Træk
pæren ud og udskift den med en af
samme type.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
83
TØMNING AF BENZINTANKEN
100
100
Læs omhyggeligt side 27 (BENZIN).
FARE
4
Brandrisiko.
Vent til motoren og lydpotten er fuldstændigt afkølede. Brændstofdampe er skadelige for dit helbred. Før du fortsætter, skal
du være sikker på, at rummet du arbejder
i har tilstrækkelig ventilation.
Indånd ikke brændstofdampe.
Ryg ikke og brug ikke åben ild.
FORUREN IKKE NATUREN MED BRÆNDSTOFRESTER.
♦ Sæt
køretøjet på centralstøttebenet på et
fast, lige underlag.
♦ Stands motoren og vent, indtil den er kølet
af.
♦ Anvend en beholder med en kapacitet, der
er større end brændstofsmængden i benzintanken. Anbring beholderen på jorden
til venstre for køretøjet.
♦ Fjern benzintankens dæksel.
♦ Tøm benzintanken ved hjælp af en manuel
pumpe eller lignende.
1
Gør følgende for at tømme karburatoren helt:
♦
♦
Låseringen (4) til at gøre tuben fast fjernes fra højre side af køretøjet.
Sæt den frie ende af tuben (1) ned i en
beholder.
VIGTIGT Under genmonteringen skal der
altid bruges en ny låsering.
100
♦
Åbn venstre side af passagerens fodhviler (2).
FARE
100
Efter tømning af tanken monteres benzintanksklappen på ny.
♦ Anbring benzintanksklappen på ny.
84
instruktionsbog
Scarabeo 50
♦
Operando dal lato sinistro del veicolo, infilare un cacciavite come mostrato in
figura.
- Scarabeo 50/100 4T
♦
Åbn karburatorens udluftning ved at løsne
aftapningsskruen (3), der er anbragt under svømmerhuset.
Når karburatoren er tømt for benzin, gøres
følgende:
♦ Fastspænd aftapningsskruen (3).
FARE
Fastspænd aftapningsskruen (3) forsigtigt for at undgå lækager fra karburatoren i forbindelse med påfyldning.
Om nødvendigt rettes henvendelse til en
officiel aprilia forhandler.
RENGØRING
Hvis køretøjet anvendes i områder som de
nedenstående, skal du vaske det regelmæssigt:
♦ Forurenede områder (by- og industriområder).
♦ Fugtige og saltholdige områder (havområder, varme og fugtige klimaer).
♦ Under særlige forhold (ved brug af salt og
antifrost- kemikalieprodukter på vejene
om vinteren).
♦ Undgå at efterlade aflejringer af støv,
tjærepletter, døde insekter, fugleklatter
osv. på køretøjet.
♦ Undgå at parkere køretøjet under træer,
da der på nogle årstider falder harpiks,
frugter eller blade ned, som indeholder
stoffer, der kan skade lakken.
FARE
Når køretøjet er blevet vasket kan bremsefunktionen midlertidigt være ude af drift
på grund af tilstedeværelse af vand på
bremsefladerne. Regn med lange bremseafstande, for at undgå ulykker. Gentag
opbremsninger for at genskabe normal
funktion.
Udfør de indledende kontroller, se side 37
(SKEMA OVER INDLEDENDE KONTROL).
For at fjerne snavs og mudder fra malede
overflader, anvendes en lavtryks-vandstråle,
skyl forsigtigt de snavsede områder, fjern
mudder og skidt med en blød autosvamp
gennemblødt med store mængder vand og
shampoo (2 - 4% shampoo i vandet).
Skyl dernæst med masser af vand og tør af
med vaskeskind.
For at rengøre motorens yderside anvendes
en affedter, børste og aftørring.
FORSIGTIG
FORSIGTIG
Rengøring af lygterne skal ske ved hjælp
af en svamp, der er fugtet med skånsomt
rengøringsmiddel og vand.
Polér overfladerne forsigtigt og skyl dem
regelmæssigt med vand. Polér kun med
silikone-voks når køretøjet er omhyggeligt vasket.
Lad være med at vaske køretøjet i solskin,
især om sommeren, når det stadig er
varmt, idet shampooen kan skade malingen, hvis den tørrer ind, før den skylles af.
Brug ikke væsker, der er varmere end 40°
C til rengøring af køretøjets plastikdele.
Anvend hverken højtryksvand/trykluft eller dampstråler på følgende dele: Hjulnav,
kontroller på højre eller venstre side af
styret, lejer, bremsepumper, instrumenter
og indikatorer, lyddæmper, handske og
værktøjsrum, tændingskontakt / styrlås,
ventilatorens ribber og benzintankens
dæksel, lygter og elektriske forbindelser.
I forbindelse med rengøring af gummieller plastikdelene må der ikke anvendes
alkohol eller opløsningsmidler. Anvend
derimod vand med mild sæbe.
FARE
Sadlen må ikke smøres med beskyttelsesvoks. Herved undgås, at sadlen bliver glat.
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
85
LANG TIDS STILSTAND
Det er nødvendigt at tage visse foranstaltninger for at undgå problemer, når køretøjet
ikke bruges.
100
Det er ydermere vigtigt at udføre nødvendige reparationer, samt et generelt eftersyn
FØR køretøjet skal stå stille i længere tid.
Gør følgende:
♦ Tøm benzintanken og karburatoren helt, se
side 84 (TØMNING AF BENZINTANKEN).
tændrøret, se side 72 (TÆNDRØR)
og hæld en teskefuld (5 - 10 cm3) olie til
totakst motorer ned i cylinderen.
♦ Fjern
VIGTIGT Læg en ren klud på cylinderen,
ved siden af tændrøret, for at beskytte det
mod eventuelle oliestænk.
♦ Drej tændingskontakten om på “
” og hold
startknappen “ ” nede et par sekunder
for at fordele olien ens i hele cylinderen.
♦ Fjern beskyttelseskluden.
♦ Genmontér tændrøret.
♦ Fjern batteriet, se side 75 (FJERNELSE
AF BATTERI).
♦ Vask og tør køretøjet, se side 85 (RENGØRING).
♦ Polér de malede overflader med voks.
86
instruktionsbog
Scarabeo 50
♦ Pump
dækkene op, se side 34 (DÆK).
hjælp af en passende støtte anbringes køretøjet således at begge dæk hæves fra jorden.
♦ Anbring køretøjet i et uopvarmet, tørt rum,
væk fra sollys, og med minimale temperaturændringer.
♦ Anbring en plastikpose på udstødningsrøret for at forhindre indtrængning af fugt.
♦ Dæk køretøjet til, men undgå at anvende
plastik- eller vandtætte materialer.
♦ Ved
EFTER LANG TIDS STILSTAND
♦ Afdæk og rengør køretøjet, se side 85
(RENGØRING).
♦ Kontrollér batteriladningen, se side 76
(GENOPLADNING AF BATTERIET) og
sæt batteriet på plads, side 76 (INSTALLATION AF BATTERI).
- Scarabeo 50/100 4T
♦ Kontrollér
at karburatorens aftapningsskruer er helt skruet fast (det viser lukningen af aftapningen), se side 84 (TØMNING
AF BENZINTANK).
♦ Fyld benzintanken, se side 27 (BENZIN).
♦ Udfør den indledende kontrol, se side 37
(SKEMA OVER INDLEDENDE KONTROL).
FARE
Foretag en testkørsel i et område med
begrænset trafik.
TEKNISKE DATA
DIMENSIONER
Max. længde ......................................................
Max. Bredde (ved bremsehåndtagene) .............
Maks. højde (ved sidespejlene) .........................
Sædehøjde ........................................................
Akselafstand ......................................................
Min. frihøjde .......................................................
Tomvægt (i den rækkefølge) ..............................
MOTOR
Model .................................................................
Type ...................................................................
Antal cylindre .....................................................
Slagvolumen ......................................................
Boring / slaglængde ...........................................
Kompressionsforhold .........................................
Start ...................................................................
Kobling ...............................................................
Gearskift ............................................................
Gearskift ............................................................
Køling .................................................................
TRANSMISSION Gear ...................................................................
Primær ...............................................................
Omsætningsforhold ...........................................
KAPACITET
100 1905 mm
1905 mm 100 705 mm
705 mm 100 1270 mm
1270 mm 100 780 mm
780 mm 100 1256 mm
1250 mm 100 140 mm
145 mm 100 100 kg
92 kg 100 4T
2T 100 4T2V
ABAI en cylinder
3
49,38 cm 49,9 cm3 - 100 96,21 cm3
41,0 mm/37,4 mm 39 mm/41,8 mm - 100 50 mm/49 mm
10,5:1 11,5 fino a 12:1 - 100 10,5:1
100 elektrisk + kick-start
elektrisk centrifugal
automatisk trinløs variator
automatisk luftkølet trinløs variator
blæsekøling
automatisk og trinløst
kilerem
2,90 3,07 - 100 2,63
minimum ved trinløs skift:
0,75 0,93 - 100 0,76
maksimum ved trinløs skift:
Sekundær .......................................................... med gear
Benzintank (inkl reservetank) ............................ 8
Reservetank ....................................................... 1
100 100 cm3
Transmissionsolie ..............................................
120 cm3 100 850 cm3
Motorolie ............................................................
Olieblandingskapacitet (inkl reserve) .....................
1,5
Reservetank til olieblanding ...............................
0,6
Sæder ................................................................ n° 1 (2 i lande, hvor dette er tilladt)
Sæder ................................................................ n° 2 100
Køretøjets maksimale vægt
(fører+passager+bagage) .................................... 180 kg (i lande, hvor dette er tilladt)
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
87
KARBURATOR
BRÆNDSTOF
Model:
– standard ..........................................................
Indsugning .........................................................
Benzin
100
KEIHIN CVK 17 - 100 KEIHIN CVK 20 - DELLORTO PHVD 22
100 Ø 20 mm / Ø 22 mm
drejespjæld BING Ø 18 mm -
.......................................... brug kun blyfri benzin DIN 51 607, med oktan 95 (N.O.R.M.)
og 85 (N.O.M.M.)
STEL
Type ................................................................... Delt enkeltvange med dobbelt motorophæng
AFFJEDRING
For .....................................................................
Vandring .............................................................
Bag ....................................................................
Vandring .............................................................
BREMSER
For ..................................................................... skive Ø 220 mm med hydraulisk transmission
Bag
............................................................. skive Ø 190 mm med hydraulisk transmission
100 ...................................................... Ø 140 mm
Bag
HJUL
Fælge ................................................................. letmetal
For ..................................................................... 1,60 x 16"
Bag .................................................................... 1,85 x 16"
DÆK
For .....................................................................
2,50 x16” 42J - 100 80 / 80 x 16”
SAVA MC 26 CAPRI 46M
REINF
Bag ....................................................................
2,75 x 16” 46J - 100 90 / 80 - 16”
SAVA MC 26 CAPRI 52 M
REINF
Hydraulisk teleskopforgaffel
80 mm
Hydraulisk mono-støddæmper
80 mm
STANDARD DÆKTRYK
For ..................................................................... 190 kPa (1,9 bar)
Bag .................................................................... 220 kPa (2,2 bar)
DÆKTRYK MED PASSAGER (i lande, hvor dette er tilladt)
For ..................................................................... 190 kPa (1,9 bar)
Bag .................................................................... 230 kPa (2,3 bar)
88
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
TÆNDING
EL-SYSTEM
100 C.D.I.
Type ...................................................................
T.C.I. Tændingsindstilling
..................................... variabel 20° ved 4000 o/min.
..................................... 26°
Tændingsindstilling
Tændingsindstilling 100 ..................................... 17° ved 7500 o/min
Standard tændrør ....................................................
NGK CPR 8E CHAMPION RG4 HC - NGK CR9 E Afstand mellem tændrørselektroder .................. 0,6 ± 0,05 mm
Antal tomgangsomdrejninger ............................. 1900+o-50
Batteri ................................................................
Sikring ................................................................
Generator (med fast magnet) ............................
Pære til kort lys / langt lys ..................................
Pære til parkeringslys ........................................
Pære til blinklys ..................................................
Pære til parkerings- / bremselys bagtil ..............
Pære til lys ved nummerpladen .........................
Pære til instrumentbelysning .............................
Advarselslampe til langt lys ...............................
Advarselslampe til blinklys .................................
Advarselslampe til blandingsolie ........................
Advarselslampe til Injection check .....................
12 V - 4 Ah (lukket
) - 12 V - 9 Ah
7,5 A
100 13 V - 120 W
12 V - 140 W /
12 V - 35 / 35 W
12 V - 5 W (W 2,1 x 9,5 d)
12 V - 10 W
12 V - 5/21 W
12 V - 5 W
12 V - 1,2 W
12 V - 1,2 W
12 V - 3 W
12 V - 1,2 W
12 V - 2 W
instruktionsbog
Scarabeo 50
100
NGK BR8 HS
100
- Scarabeo 50/100 4T
89
SMØRESKEMA
Motorolie (anbefalet):
SUPERBIKE 4, SAE 5W - 40 eller
4T FORMULA RACING, SAE 5W - 40.
Som alternativ til den anbefalede olie, kan man anvende olie af høj kvalitet med egenskaber, der svarer til CCMC G-4, A.P.I. SG.
FARE
Ved hård kørsel eller anvendelse i varmt klima, anbefales syntetisk olie 5W50/10W50.
Transmissionsolie (anbefalet):
F.C., SAE 75W - 90 eller
GEAR SYNTH, SAE 75W - 90.
Som alternativ til den anbefalede olie kan man anvende olie af høj kvalitet med egenskaber, der svarer til A.P.I. GL4 specifikationerne.
Blandingsolie (anbefalet):
GREEN HIT 2 eller
CITY 2T.
Som alternativ til den anbefalede olie kan man anvende olie af høj kvalitet med egenskaber, der svarer til ISO-L-ETC++, A.P.I. TC++.
Olie i forgaffel (anbefalet): Gaffelolie
F.A. 5W eller
F.A. 20W;
FORK 5W eller
FORK 20W.
som alternativ
Hvis man ønsker en oliekvalitet med egenskaber, der ligger mellem dem, der tilbydes af
FORK 5W og af
FORK 20W, kan man blande produkterne på følgende måde:
SAE 10W =
SAE 15W =
F.A. 5W og af
F.A. 20W eller af
F.A. 5W 67% af volumen +
F.A. 20W 33% af volumen, eller
FORK 5W 67% af volumen +
FORK 20W 33% af volumen;
F.A. 5W 33% af volumen +
F.A. 20W 67% af volumen, eller
FORK 5W 33% af volumen +
FORK 20W 67% af volumen.
AUTOGREASE MP eller
GREASE 30.
Lejer og andre smøresteder (anbefalet):
Som alternativ til det anbefalede produkt kan man anvende fedt af høj kvalitet til rullelejer, med en arbejdstemperatur på mellem - 30°C…+140°C,
smeltepunkt 150°C…230°C, med stor beskyttelse mod korrosion, god vand- og rustmodstandsdygtighed.
Beskyttelse af batteriets poler: Neutralt fedt eller vaseline.
FARE
Bremsevæske (anbefalet):
Anvend udelukkende ny bremsevæske.
F.F., DOT 5 (DOT 4 kompatibel) eller
BRAKE 5.1, DOT 5 (DOT 4 kompatibel).
FARE
Anvend udelukkende frostvæske og antirustvæske uden nitrit, med frostsikring ned til mindst –35°C.
Motor-kølevæske (anbefalet):
ECOBLU - 40°C eller
COOL.
90
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
BEMÆRKNINGER
BESTIL UDELUKKENDE ORIGINALE RESERVEDELE
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
91
Importør
via G. Galilei, 1 - 30033 Noale (VE) Italy - Tel. +39(0)41 5829111 - Fax +39(0)41 441054
Servizio Clienti aprilia +39(0)41 5786269 - E-mail: aprilia@aprilia.it
Z.A. Central Parc - 255 BLV Robert Ballanger
B.P. 77 93421 Villepinte (F) - Tel. 0033-1-49634747 - Fax 0033-1-49638750
Am Seestern 3 D-40547 Düsseldorf (D)
Tel. 0049-211-59018-00 - Fax 0049-211-5901819
ING-KART d.o.o.
RC
KWT
RL
92
EISYU TRADING COMPANY LTD.
AL-RADWAN INTERNATIONAL GROUP
ACCESS INTERNATIONAL FOR TRADING SARL.
instruktionsbog
Scarabeo 50
Edificio America, Av. da de Arangòn 334 - 28022 - Madrid (E)
Tel. 0034-91-7460066 - Fax 0034-91-7460065
Nikkelstraat 1 - 4823 AE Breda (NL)
Tel. 0031-76-5431640 - Fax 0031-76-5431649
Dunragit - Stranraer - Wigtownshire DG9 8PN - Scotland (UK)
Tel. 0044-1776-888670 - Fax 0044-1581-400661 - E-mail: aprilia@aol.com
109 Smoke Hill Lane Suite 190 - Woodstock, GA 30188 (USA)
Tel. 001-770-592-2261 - Fax 001-770-592-4878
Frankenburgerstrasse 19 - 4910 Ried im Innkreis (A)
Tel. 0043-7752-88077 - Fax 0043-7752-70684 - E-mail: elke.ginzinger@ivnet.co.at
Av. Da Republica 692 - 4450 Matosinhos (P)
Tel. 00351-229382450 - Fax 00351-229371305 - E-mail: milfa@meganet.pt
P.o.B. 18 - 29250 Nakkila (SF)
Tel. 00358-2-5352500 - Fax 00358-2-5372793 - E-mail: sirpa.kulmola@npm.fi
Landegemstraat 4 - Industriegebied B-9031 Drongen-Baarle
Tel. 0032-9-2829410 - Fax 0032-9-2810012 - E-mail: aprilia@rad.be
Lahana 12 N. Filadelphia 143 42 - Athens (GR)
Tel. 0030-10-2723553 - Fax 0030-10-2714748 - E-mail: mobility@internet.gr
Bernerstrasse Nord 202 - 8064 Zurich (CH)
Tel. 0041-1-4348686 - Fax 0041-1-4348606 - E-mail: info@mohag.ch
Hammervej 32 - 7900 Nikobing Mors (DK)
Tel. 0045-97-722233 - Fax 0045-97-722143/33 - E-mail: thomas@aprilia.dk
Samoborska cesta 258 - 10000 Zagreb (HR)
Tel. 00385-1-3498000 - Fax 00385-1-3499111 - E-mail: ing-kart@zg.tel.hr
3F-2, N. 181 Sec. 2 Chang-Ah East Road - Taipei (RC)
E-mail: twintwin2@hotmail.com
P.o.B. 208 - Surra (KWT)
Tel. 00965-4838448 - Fax 00965-4839653 - E-mail: zed@qualitynet.net
Diamond Tower, 10 th Floor P.O.B. 13 - Verdun, near Mandarine Beirut (RL)
Tel. 00961-1797333 - Fax 00961-1798333
- Scarabeo 50/100 4T
Importør
APRILIA JAPAN CORP.
CYCLENET PTE TLD
MILLE MOTOR KFT.
RP
ULTRA BIKERS NETWORK INC.
Shinyokohamameguro Bldg. 3-22-5, Shinyokohama Kouhoku-ku 222-0033 Yokohama-Shi Kanagawa (J)
Tel. 0081-454772632 - Fax 0081-454772605 - E-mail: m-okuyama@apriliajapan.co.jo
1179 Serangoon Road - 328232 Singapore (SGP)
Tel. 0065-98287581 - E-mail: jeorjb@yahoo.com
Hold utca 23 H-1054 - Budapest (HU)
Tel. 0036-1-3329938 - Fax 0036-1-2693044 - E-mail: bertinus@elender.hu
YeungSoo BLDG 302 206-25, Ohjang-dong, Chung-ku, Seoul (ROK)
Tel. 0082-2-22756130 - Fax 0082-2-22756132 - E-mail: kukbike@yahoo.co.kr
Bldg. 7294 cn Recto Highway - Pampanga (RP)
Tel. 00632-7524450 - Fax 00632-7505764 - E-mail: dgc01@pacific.net.ph
8, Sheridan Close - NSW 2214 - Milperra - Sydney (AUS)
Tel. 0061-2-97722666 - Fax 0061-2-97742321 - E-mail: jcaruso@jsg.com.au
Old Pretoria Road - Wynberg - Johannesburg (RSA)
Tel. 0027-11-7868486 - Fax 0027-11-7868482 - E-mail: motovelo@betech.co.za
35, Manchester Street - P.o.B. 22416 - Christchurch (NZ)
Tel. 0064-3-3660129 - Fax 0064-3-3667580 - E-mail: guzzi@motorcycling-nz.co.nz
Baragova 5 - 1113 Ljubljana (SLO)
Tel. 00386-1-5883 421 - Fax 00386-1-5883 465 - E-mail: ziga.martincic@avto-triglav.si
MOTOMAX MOTORLU ARACLAR SAN. VETIC. A.S.
Kore Sehitleri Cad. No. 42 - 80300 - Zincirlikuyu - Istanbul (TR)
Tel. 0090-212-3360058 - Fax 0090-212-3360057 - E-mail: sule@interline.com.tr
Bubenska 43 - 170 00 Praha 7 (CZ)
Tel. 0042-02-96547142 - Fax 0042-02-96547145 - E-mail: pistek@aspirit.cz
Saldova 38 - 180 00 Praha 8 - Karlin
HARO SKANDINAVIA A.S.
MX
APRILIA DE MEXICO, SA. de CV.
RO
RU
VRC
RO GROUP INT.
Z.A.O. ITALMOTO
AH LAM MOTORCYCLE CO. LTD.
no. 1 Long Mile Road - Dublin 12 (IRL)
Tel. 00353-1-4566222 - Fax 00353-1-4756461 - E-mail: sales@bikeworld.ie
Kjørbekkdalen 6, 3735 Skien (N)
Tel. 0047-35506780 - Fax 0047-35506781 - E-mail: tore@aprilia.no
San Jeromino, 64640, 552 Monterrey N.L. (MX)
Tel. 0052-8333-4493 - Fax 0052-8348-9398 - E-mail: javier@aprilia.com.mx
Str. Depozitelor 41-43 Jud. Arges - Pitesti (RO)
Tel. 0040-248211004 - Fax 0040-248211004 - E-mail: marian.ion@rogroup.ro
Ul. Sadovaya-Cernogriazskaia 13/3 - Mosca (RU)
Tel. 007-095-208 2557 - Fax 007-095-208 4838 - E-mail: italmoto@umail.ru
29 Hak Po Street - Mongkok Kowloon - Hong Kong (VRC)
Tel. 00852-23859229 - Fax 00852-23857920 - E-mail: garyyip@ahlam.com.hk
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
93
KABELFØRING - Scarabeo
40
33
35
26
27
V
G
G/R
V/R
M
1
1
1
G/R
Vi
1
V
G
G/R
V/G
Ro
B/N
V/R
Gr
B
N
Bi
G
B/N
Az
R
L
B
1
V/R
Vi
Ar
V/R
Gr
B
N
Bi
G
B/N
Az
R
32
Gr/V
B
N
R/N
Bi
Az
R
V/R
Gr/V
28
30
1
1
Vi
G
B
1
N
B
29
ON
OFF
LOCK
V/R
Gr
1
41
31
34
C
V/R
B
Gr/V
-
Bi
Az
R
V/R
Gr/V
Vi
G
B
Vi
B
G
B
B
Bi
Az
R
+
Ar
R/N
37 36
Gr/V
B
39
38
Az
B
23
Az
V/G
G
B
R
G
Ar
R
1
N
7
8
9
ORANGE HVID
ORANGE
10
14
- Scarabeo 50/100 4T
20
N
M
6
18
17
R
R
R
5
1
Ro
R/N
V/R
Ar
13
P
4
Scarabeo 50
3
5
7.5 A
10 A
V
R/N
Bi/R
R/M
G/R
R/M
M
R/N
Ro
V/R
1
Ar
Ar/Bi
B
V
12
R
V
Ar/Bi
15
Ro
12
B
R/N
R/M
Ar
11
G/R
B
Bi/Vi
3
instruktionsbog
R/N
V/G
R/N
V/G
R/M
B
Bi
21
22
25
21 22
B/G
Bi/G
2
B
1
M
2
G/R
3
N
4
5
6
G
7
8
V/R
9
Bi
10
11
12 Bi/Vi
13 Bi/R
V
14
R/M
15
Ro
16
R/N
17
M/G
18
Bi/G
19
B/G
20
Ar/N
M/G
Ro
Bi
G
B
R
43
94
24
1
B
Ar/N
V/R
1
B
N
Az
V/G
G
B
R
B
N
Bi
B
16
BLÅ
GRØN
VISTO DAL LATO CHE
SI CONNETTE AL REGOLATORE
19
NØGLE TIL KABELFØRING - Scarabeo
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
Multikonnektorer
Elektronisk styreenhed
Seriel forbindelse
Speeder-sensor
Pickup
Temperatursensor
Oliepumpe
Benzinindsprøjtning
Luftindsprøjtning
Benzinpumpe
Højspændingsspole
Tændrør
Sikringer
Batteri
Startrelæ
Starter
Relæ til indsprøjtning
Spændingsregulator
Generator
Modstand
Forreste stoplyskontakt
Bageste stoplyskontakt
Bageste venstre blinklys
Parkerings- / stoplys (bagtil)
Bageste højre blinklys
Switch til olieniveau
Kontroldiode
Lyskontakt til højre
Nøgleomskifter
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
Blink
Lyskontakt til venstre
Horn
Benzinmåler
Advarselslampe injection check
Instrument til benzinmåler
Advarselslampe for blinklys
Advarselslampe til langt lys
Instrumentbelysning
Advarselslampe for olieniveau
Instrumentbræt
Forreste venstre blinklys
Pære til kort lys / langt lys (35/35W)
Forreste højre blinklys
KABELFARVER
Ar Orange
Az Lyseblå
B Blå
Bi Hvid
G Gul
Gr Grå
M Brun
N Sort
R Rød
V Grøn
Vi Violet
Ro Lyserød
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
95
KABELFØRING - Scarabeo
30 27
19
V/R
B
Gr/V
C
16
38
Az
V/G
G
B
R
G
B
R
B
R
V/R
Gr
G/Bi
R
Gr/V
B
10
13
5
M
40
- Scarabeo 50/100 4T
9
N
R
R
1
38
N
N
2
8
V/R
V/G
Ar
37
Gr
M
3
Scarabeo 50
39
7.5 A
54 3 2 1
Gr/V
B
V
B
38
N
36
instruktionsbog
R
Gr
Bi
B/N
G/Bi
V/R
B
V
M
B
Bi/R
G/Bi
G/Bi
V/R
Gr
M
2 1 3 4
38
35
Az
V/G
G
B
R
15
14
V/R
V/G
B
N
38
96
G/R
V/G
V/R
Ar
B
Bi
Az
Bi/R
Gr/V
Bi
N
Az
B
G/R
31
38
38
Az
B
Bi
N
B
34
Gr
B
G
Bi
N
B/N
Az
R
38
R
V/R
Gr/V
N
G
B
38
N
B
G/R
V/R
17
38
32
18
ON
OFF
LOCK
Gr
B
V
Bi
N
B/N
Az
R
Bi
Az
N
G
B
-
R
V/R
Gr/V
N
B
G
B
B
Bi
Az
R
+
23
Bi/R
29
Bi/R
26
V/R
Ar
B
25
6
7
NØGLE TIL KABELFØRING - Scarabeo
1)
2)
3)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
23)
25)
26)
27)
29)
30)
31)
32)
34)
35)
36)
Generator
Trasducer
Tændrør
Spændingsregulator
Batteri
Starter
Startrelæ
Forreste stoplyskontakt
Bageste stoplyskontakt
Benzinmåler
Bageste højre blinklys
Parkerings- / stoplys pære (bagtil)
Bageste venstre blinklys
Lyskontakt til højre
Lyskontakt til venstre
Nøgleomskifter
Instrumentbræt
Advarselslampe for nærlys
Instrumentbelysning
Instrument benzinniveau
Advarselslampe til langt lys
Advarselslampe for blinklys
Forreste højre blinklys
Forreste venstre blinklys
Pære til kort lys / langt lys (35/35W)
Horn
Pickup
37)
38)
39)
40)
Sikringer
Multikonnektorer
Modstand 2
Automatisk starter
KABELFARVER
Ar Orange
Az Lyseblå
B Blå
Bi Hvid
G Gul
Gr Grå
M Brun
N Sort
R Rød
V Grøn
Vi Violet
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
97
KABELFØRING - Scarabeo
30 27
19
C
V/R
B
Gr/V
G/N
V
G
G/R
V/R
M
Gr
B
G/N
Bi
N
B/N
Az
R
V/R
Ar
B
Bi
Az
R
V/R
Gr/V
G/N
V
G
G/R
V/G
N
G
B
33
38
Az
B
N
B
34
N
G
B
38
38
38
38
32
17
ON
OFF
LOCK
Gr
B
G/N
Bi
N
B/N
Az
R
-
Bi
Az
R
V/R
Gr/V
N
B
G
B
B
Bi
Az
R
+
23
Bi/R
29
Bi/R
26
V/R
Ar
B
25
100
Bi
N
B
G
Bi/R
Gr/V
Bi
N
Az
Bi
N
B
G
16
Az
V/G
G
B
R
G
B
R
V/R
Gr
G/Bi
36
3
instruktionsbog
Scarabeo 50
5
- Scarabeo 50/100 4T
6
7
G
B
B
Gr/V
B
V/R
V/G
M
40
12
R
10
2
1
98
R
R
M
9
N
V/R
V/G
R
37
G
Ar
V
B
7.5 A
54 3 2 1
N
38
38
38
R
38
G
V
38
35
B/N
G/Bi
V/R
B
V
M
B
Bi/R
G/Bi
M
2 1 3 4
G/R
B
8
Gr/V
B
38
B
R
G/Bi
38
V/R
Gr
31
B
N
Az
V/G
G
B
R
13
15
14
NØGLE TIL KABELFØRING - Scarabeo
1)
2)
3)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
23)
25)
26)
27)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
Generator
Trasducer
Tændrør
Spændingsregulator
Batteri
Starter
Startrelæ
Forreste stoplyskontakt
Bageste stoplyskontakt
Pære til lys ved nummerpladen
Benzinmåler
Bageste højre blinklys
Parkerings- / stoplys pære (bagtil)
Bageste venstre blinklys
Lyskontakt til højre
Lyskontakt til venstre
Nøgleomskifter
Instrumentbræt
Advarselslampe for nærlys
Instrumentbelysning
Instrument benzinniveau
Advarselslampe til langt lys
Advarselslampe for blinklys
Forreste højre blinklys
Forreste venstre blinklys
Pære til parkeringslys
Pære til kort lys / langt lys (35/35W)
100
35)
36)
37)
38)
40)
Horn
Pickup
Sikringer
Multikonnektorer
Automatisk starter
KABELFARVER
Ar Orange
Az Lyseblå
B Blå
Bi Hvid
G Gul
Gr Grå
M Brun
N Sort
R Rød
V Grøn
Vi Violet
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
99
BEMÆRKNINGER
BESTIL UDELUKKENDE ORIGINALE RESERVEDELE
100
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
BEMÆRKNINGER
BESTIL UDELUKKENDE ORIGINALE RESERVEDELE
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
101
BEMÆRKNINGER
BESTIL UDELUKKENDE ORIGINALE RESERVEDELE
102
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
BEMÆRKNINGER
BESTIL UDELUKKENDE ORIGINALE RESERVEDELE
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
103
Selskabet aprilia s.p.a. vil hermed takke vore kunder for deres valg af køretøjet og anbefaler:
– Foruren ikke naturen med spildolie, brændstof, forurenende produkter og
komponenter.
– Lad ikke motoren køre hvis dette ikke er nødvendigt.
– Undgå forstyrrende støj.
– Pas på miljøet.
104
instruktionsbog
Scarabeo 50
- Scarabeo 50/100 4T
Download PDF

advertising