AEG | LAVAMAT 74650 | Downloaded from www.vandenborre.be LAVAMAT 74650 A3

nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
LAVAMAT 74650 A3
LAVAMAT 76650 A3
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Wasmachine
Lave-linge
nl
ow
D
2
Inhoud
d
de
oa
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
fro
m
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in
staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten
verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan
kunt u hem te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een
eventuele toekomstige eigenaar van het apparaat.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
INHOUD
BEDIENINGSINSTRUCTIES
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Algemene veiligheid
Installatie
Gebruik
Veiligheid van kinderen
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Wasmiddellade
BEDIENINGSPANEEL
Display (7)
Controlelampjes (10)
HET EERSTE GEBRUIK
3
3
4
4
5
5
6
7
8
9
9
PERSONALISERING
9
Geluidssignalen
9
Kinderslot
9
DAGELIJKS GEBRUIK
10
Wasgoed in de machine doen
10
Wasmiddel en wasverzachter doseren 10
Kies het gewenste programma met de
programmakeuzeknop (1)
11
Kies de gewenste TEMPERATUUR (Toets 2)
11
Selecteer het centrifugetoerental (KORTER
CENTRIFUGEREN) of SPOELSTOP (knop 3)
12
Programmakeuzetoetsen
12
Kies de optie VOORWAS (toets 4)
12
Selecteer de optie VLEKKEN (toets 5)
12
Kies de optie TIJD (Toets 6)
12
Een extra spoelgang (EXTRA SPOELGANG)
kiezen
13
Selecteer START/PAUZE (Toets 8)
13
De UITGESTELDE START selecteren (toets 9)
13
Een optie of lopend programma wijzigen
14
Een programma onderbreken
14
Een programma annuleren
14
De deur openen nadat het programma is
gestart
14
Aan het einde van het programma
14
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
15
De was sorteren
15
Voordat u de was in de machine doet
15
Vlekken verwijderen
15
Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen
16
Hoeveelheid wasmiddel
16
Graden van waterhardheid
16
WASPROGRAMMA'S
17
ONDERHOUD EN REINIGING
Ontkalken
Na elke wasbeurt
Onderhoudswasbeurt
Schoonmaken van de buitenkant
Wasmiddellade
Wastrommel
Deurrubber
Afvoerpomp
De watertoevoerfilters schoonmaken
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
Machine legen in geval van nood
PROBLEMEN OPLOSSEN
22
22
22
22
22
22
23
23
23
25
26
27
27
TECHNISCHE GEGEVENS
VERBRUIKSWAARDEN
31
31
nl
ow
D
MILIEUBESCHERMING
Verpakkingsmaterialen
Milieutips
37
38
38
or
nb
de
an
.v
w
w
w
32
32
34
34
36
m
MONTAGE
Uitpakken
Plaatsing en waterpas zetten
Watertoevoer
Waterstop
Waterafvoer
36
AANSLUITING AAN HET ELEKTRICITEITSNET
37
fro
32
3
d
de
oa
MONTAGE-INSTRUCTIES
Veiligheidsinformatie
Wijzigingen voorbehouden
BEDIENINGSINSTRUCTIES
e
.b
re
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Zorgvuldig lezen en voor toekomstige raadpleging bewaren.
• De veiligheid van uw apparaat voldoet aan de voorschriften en de wettelijke vereisten
met betrekking tot de veiligheid van apparaten Wij vinden echter dat wij, als fabrikant,
de plicht hebben u de volgende veiligheidsaanwijzingen te geven.
• Het is erg belangrijk dat deze gebruiksaanwijzing bij de machine bewaard zodat u later
nog eens iets kunt nalezen. Als het apparaat aan iemand anders verkocht of geschonken wordt, of als u verhuist en de machine achterlaat, zorg er dan voor dat de gebruiksaanwijzing bij het apparaat blijft zodat de nieuwe eigenaar kennis kan nemen van de
werking van het apparaat en de bijbehorende waarschuwingen.
• U MOET deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen voordat u de machine te installeert of in gebruik neemt.
• Controleer uw machine op eventuele schade, die ontstaan kan zijn tijdens het transport, voordat u hem in gebruik neemt. Sluit nooit een beschadigde machine aan. Als er
onderdelen zijn beschadigd, neem dan contact op met uw leverancier.
• Als de machine in de winter wordt afgeleverd, als de temperatuur onder nul is. Zet de
wasmachine 24 uur in een ruimte met kamertemperatuur voordat u hem in gebruik
neemt.
132941010-A-272010
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze
veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
• Tijdens wasprogramma's op hoge temperatuur kan het deurglas heet worden. Niet aanraken!
• Zorg ervoor dat kleine kinderen en huisdieren niet in de trommel klimmen. Om dit te
voorkomen dient u de trommel vóór het gebruik te controleren.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen
niet in het apparaat terechtkomen.
• Gebruik alleen de aanbevolen hoeveelheid wasverzachter en wasmiddel. Als u te veel
doseert, kunnen kledingstukken beschadigd raken. Raadpleeg de aanbevelingen van de
fabrikant met betrekking tot de hoeveelheden.
Veiligheidsinformatie
nl
ow
D
4
d
de
oa
m
fro
• Was kleine artikelen zoals sokken, veters, wasbare ceintuurs enz. in een waszak of kussensloop, omdat deze tussen de kuip en de trommel terecht kunnen komen.
• Gebruik uw wasautomaat niet om artikelen met baleinen, materialen zonder zoom of
gescheurde materialen te wassen.
• Trek na gebruik, reiniging en onderhoud van de machine altijd de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht.
• Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine veroorzaken.
Neem contact op met een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele
vervangingsonderdelen.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Installatie
e
.b
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik het
apparaat bij twijfel niet en neem contact op met de Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere
eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Controleer na de installatie van het apparaat of het niet op de toevoer- en afvoerslang
staat en of het werkblad het aansluitsnoer niet platdrukt tegen de muur.
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes
te worden aangepast om de lucht onder het apparaat toch goed te kunnen laten circuleren.
• Let er altijd op of er na de installatie geen water lekt uit de slangen en de aansluitingen.
• Als het apparaat geïnstalleerd is op een plaats waar het kan vriezen, lees dan het hoofdstuk "Bevriezingsgevaren.
• Eventuele voor de installatie van dit apparaat noodzakelijke loodgieterswerkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde loodgieter.
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
Gebruik
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
• Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal wassen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
• Doe niet te veel wasgoed in de machine. Zie de "Wasprogramma"-tabel.
• Voordat u gaat wassen, dient u ervoor te zorgen dat alle zakken leeg zijn en dat alle
knopen en ritsen dicht zijn. Was geen gerafelde of gescheurde artikelen. Behandel vlekken zoals verf, inkt, roest en gras eerst voordat u artikelen met dit soort vlekken gaat
wassen. Beugelbeha's mogen NIET machinaal worden gewassen.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige petroleumproducten mogen niet in de machine gewassen worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de wasautomaat doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.
nl
ow
D
Beschrijving van het product
5
d
de
oa
m
w
Veiligheid van kinderen
fro
• Gebruik de wasmachine nooit als het aansluitsnoer, het bedieningspaneel, het werkblad of de sokkel beschadigd zijn, waardoor de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen)
met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het
gebruik van het apparaat
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
• De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het bereik van
kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet
in de trommel kunnen klimmen. Om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in
deze machine vast komen te zitten, heeft
hij een speciale functie. Om deze functie te
activeren draait u de knop (zonder deze in
te drukken) aan de binnenkant van de deur
naar rechts tot de groef horizontaal staat
Gebruik zo nodig een muntstuk. Om deze
functie uit te schakelen en de mogelijkheid
te herstellen om de deur te sluiten, draait u
de knop naar links tot de groef verticaal
staat.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Uw nieuwe apparaat voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling
van wasgoed met een laag verbruik van water, energie en wasmiddel.
Het New jet systeem maakt het volledige gebruik van wasmiddel mogelijk en vermindert
het waterverbruik om energie te besparen.
Beschrijving van het product
nl
ow
D
6
d
de
oa
2
m
fro
w
w
3
4
6
1
2
3
4
5
6
Wasmiddellade
Bedieningspaneel
Deurhandgreep
Typeplaatje
Afvoerpomp
Verstelbare pootjes
Wasmiddellade
Vakje voor waspoeder voor de voorwas .
Het voorwasmiddel wordt het begin van het wasprogramma ingespoeld.
Vakje voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel
te gebruiken voor de hoofdwas .
vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfsel).
Vakje voor vlekkenverwijderaar te gebruiken
voor de hoofdwas met VLEKKEN-optie .
5
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
1
nl
ow
D
Bedieningspaneel
7
d
de
oa
BEDIENINGSPANEEL
fro
m
Hieronder staat een afbeelding van het bedieningspaneel. Het laat de programmakeuzeknop zien alsook de toetsen en controlelampjes Deze onderdelen worden weergegeven
met relevante nummers en op de volgende pagina's uitgelegd.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
Programmakeuzeknop
Toets Temperatuur (TEMP.)
Toets KORT CENTRIFUGEREN (T/MIN-ESSORAGE)
Toets VOORWAS (VOORWAS-PRELAVAGE)
Toets VLEKKEN (VLEKKEN PLUS -TACHES PLUS)
Toets TIJDBESPARING (TIJD-TEMPS)
Display
Toets START/PAUZE ( START/PAUZE-DEPART/PAUSE)
Toets UITGESTELDE START (STARTUITSTEL-DEPART DIFFERE)
Controlelampjes
Tabel met symbolen
= Spoelstop
= Handwas
= Koud
= kinderslot
7
8
9
10
nl
ow
D
8
d
de
oa
Display (7)
7.2
m
fro
7.1
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
7.4
w
w
7.3
7.5
7.1 Symbool kinderslot
7.2
• Duur van het gekozen programma : nadat u een programma gekozen heeft, wordt
de tijdsduur in uren en minuten weergegeven (bijvoorbeeld 2.05). De duur wordt automatisch berekend op basis van de aanbevolen maximale lading voor elk type wasgoed.
Na de start van het programma wordt de resterende tijd elke minuut bijgewerkt.
• Alarmcodes : als de werking van de wasmachine problemen oplevert, kunnen er alarmcodes worden aangegeven, bijvoorbeeld (zie hoofdstuk «Problemen oplossen...»).
• Einde programma : als het programma is afgelopen, verschijnt er een knipperende
nul op het display, verdwijnt het symbool 7.5 (deur vergrendeld), gaat het controlelampje van toets 8 uit en kan de deur worden geopend.
• Verkeerde optiekeuze : als een optie wordt gekozen die niet compatibel is met het
ingestelde wasprogramma, wordt de boodschap Err een paar seconden weergegeven
en begint het gele controlelampje van toets 8 te knipperen.
• Uitgestelde start : Het gekozen uitstel(max. 20 uur), ingesteld met de desbetreffende
toets, wordt gedurende enkele seconden op het display weergegeven, daarna verschijnt de duur van het eerder gekozen programma Het symbool 7.3 verschijnt op het
display. De tijdsduur van het uitstel neemt per uur met een eenheid af Als er nog maar
1 uur resteert, neemt de tijd per minuut af
7.3 Startuitstel - symbool
7.4 Weergave programmavoortgang : het display toont de fases van de verschillende
wasprogramma's. Nadat de machine begint te werken, verschijnt het symbool van de was= SPOELEN, = AFVOEREN, = CENTRIFUGEfase die nu bezig is: = WASSEN,
REN - symbolen
7.5 Deurvergrendeling symbool
Dit symbool geeft aan of de deur geopend kan worden:
• symbol aan: de deur kan niet geopend worden. Het apparaat is in werking of het apparaat is gestopt, maar er zit nog water in de trommel.
• symbool uit: De deur kan nu geopend worden Het wasprogramma is afgelopen.
nl
ow
D
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Als de machine extra spoelgangen uitvoert, gaat
het controlelampje EXTRA SPOELEN ( EXTRA SPOELEN RINCAGE PLUS) 10.2 branden. Raadpleeg
voor het toevoegen van een extra spoelgang
"Een extra spoelgang kiezen".
fro
Als het controlelampje OVERDOSERING ( OVERDOSERING SURDOSAGE) 10.1 brandt aan het einde van het programma, betekent dit dat er te
veel wasmiddel is gebruikt.
d
de
oa
Controlelampjes (10)
9
HET EERSTE GEBRUIK
• Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting voldoen aan de installatie-instructies.
• Verwijder het polystyreenblok en evt. andere materialen uit de trommel.
• Laat, voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt, het katoenprogramma op de
hoogste temperatuur draaien zonder wasgoed in de machine, zodat eventuele fabricageresten uit de trommel en de kuip worden verwijderd. Giet een halve maatbeker wasmiddel in het vakje voor de hoofdwas en start de machine.
PERSONALISERING
Geluidssignalen
De wasmachine is voorzien van een geluidssysteem, dat in de volgende gevallen te horen
zal zijn:
• aan het einde van een cyclus
• in geval van problemen met de werking.
Door ongeveer 6 seconden tegelijkertijd op de toetsen 3 en 4 te drukken, wordt het geluidssignaal uitgeschakeld (behalve in het geval van problemen met de werking). Door
nogmaals op deze 2 toetsen te drukken, wordt het geluidssignaal weer ingeschakeld.
Kinderslot
Dankzij deze voorziening kunt u het apparaat onbeheerd laten, u hoeft zich dan geen
zorgen te maken dat kinderen gewond raken of het apparaat schade toebrengen.
Deze functie blijft ingeschakeld, ook als de machine niet in werking is.
Er zijn twee manieren om deze optie in te stellen:
• voordat toets 8 wordt ingedrukt: de machine kan niet gestart worden.
• nadat toets 8 is ingedrukt: ingestelde programma's of opties kunnen niet veranderd
worden.
Dagelijks gebruik
nl
ow
D
10
d
de
oa
WAARSCHUWING!
Laat het wasgoed niet tussen de deur en de
rubber pakking terecht komen.
Wasmiddel en wasverzachter doseren
Uw nieuwe apparaat is ontworpen om te besparen op het verbruik van water, energie en
wasmiddel.
1. Trek de wasmiddellade zo ver mogelijk
naar buiten. Meet de vereiste hoeveelheid wasmiddel af, giet het in het vakje
voor de hoofdwas . Als u een programma wilt uitvoeren met de voorwas fase,
giet dan het wasmiddel in het vakje .
Als u de vlekken functie wilt gebruiken,
giet de vlekkenverwijderaar dan in het
bakje met de pijl.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
1. Open de deur voorzichtig door de handgreep naar buiten te trekken. Doe het wasgoed stuk voor stuk in de trommel;
schud het eerst zo goed mogelijk uit.
2. Doe de deur stevig dicht. U moet bij het
sluiten een klik horen.
w
Wasgoed in de machine doen
w
DAGELIJKS GEBRUIK
m
fro
Om deze optie in- of uit te schakelen tegelijkertijd gedurende ongeveer 6 seconden op de
toetsen 4 en 5 drukken tot het symbool 7.1 resp. op het display verschijnt of van het
display verdwijnt.
nl
ow
D
11
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2. Giet, indien gewenst, wasverzachter in
het vakje (de gebruikte hoeveelheid
mag de markering MAX in de lade niet
overschrijden).
Schuif de wasmiddellade er weer voorzichtig
in.
Dagelijks gebruik
Kies het gewenste programma met de programmakeuzeknop (1)
U kunt het juiste programma voor elke soort wasgoed kiezen door de aanwijzingen in de
programmatabellen op te volgen (zie "Wasprogramma's").
Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. Met de programmakeuzeknop bepaalt u het soort wascyclus (bijv. waterpeil, beweging van de trommel, aantal
spoelgangen) en de wastemperatuur afhankelijk van het soort wasgoed.
Het controlelampje van toets 8 gaat knipperen.
De programmakeuzeknop kan met de klok mee of tegen de klok in worden gedraaid. Op
wordt het programma gereset en de machine uitgeschakeld.
stand
Aan het einde van het programma moet de programmakeuzeknop op stand
worden gedraaid om de machine uit te schakelen.
Als u de programmakeuzeknop naar een ander programma draait terwijl de machine in
bedrijf is, gaat het gele controlelampje van toets 8 3 keer knipperen en wordt het bericht
Err op het display weergegeven om een onjuiste keuze aan te geven. De machine zal het
nieuw gekozen programma niet uitvoeren.
Kies de gewenste TEMPERATUUR (Toets 2)
Bij het kiezen van een programma stelt het apparaat automatisch de standaardtemperatuur voor dat programma voor.
Druk herhaaldelijk op deze toets om de temperatuur te verhogen of te verlagen, als u
wilt dat uw wasgoed wordt gewassen op een temperatuur die afwijkt van de door de
wasautomaat voorgestelde temperatuur.
Door de stand (Koud) te kiezen zal de machine wassen met koud water. Deze optie
wordt gebruikt bij extreem fijne was zoals gordijnen.
Zie voor de beschikbare maximale en minimale waswatertemperatuur, "Wasprogramma's".
Dagelijks gebruik
nl
ow
D
12
d
de
oa
fro
Selecteer het centrifugetoerental (KORTER CENTRIFUGEREN) of SPOELSTOP
(knop 3)
m
Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch het maximale centrifugetoerental voor dat programma voor.
w
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Druk herhaaldelijk op deze toets om de centrifugesnelheid te veranderen, als u wilt dat
uw wasgoed wordt gecentrifugeerd op een snelheid die afwijkt van de door de wasmachine voorgestelde temperatuur. Het desbetreffende lampje licht op.
SPOELSTOP : als u deze optie kiest wordt het laatste spoelwater niet weggepompt, om
te voorkomen dat het wasgoed kreukelt. Als het programma is afgelopen, vertoont het
display een knipperend , het symbool 7.5 verschijnt op het display en het controlelampje van toets 8 is uit. De deur is geblokkeerd om aan te geven dat het water weggepompt moet worden.
Om het water weg te pompen het hoofdstuk "Aan het einde van het programma"
lezen.
Programmakeuzetoetsen
Afhankelijk van het programma, kunnen er verschillende functies gecombineerd worden.
Deze functies moeten gekozen worden nadat u het gewenste programma gekozen heeft
en voordat u op toets 8 drukt.
Als deze toetsen worden ingedrukt, gaan de bijbehorende controlelampjes branden. Als
zij opnieuw worden ingedrukt, gaan de controlelampjes uit.
Als er een verkeerde optie is gekozen, knippert het gele controlelampje van toets 8 3 keer
en verschijnt het bericht Err gedurende enkele seconden op het display.
Zie voor de mogelijke combinaties van wasprogramma's en opties hoofdstuk "Wasprogramma's".
Kies de optie VOORWAS (toets 4)
Kies deze optie als u wilt dat uw wasgoed op 30°C wordt voorgewassen voor de hoofdwas. De voorwas eindigt met kort centrifugeren bij programma's voor katoen en synthetische stoffen, terwijl bij het programma voor fijne was alleen het water wordt weggepompt.
Het desbetreffende lampje licht op.
Selecteer de optie VLEKKEN (toets 5)
Kies deze optie om sterk vervuild wasgoed of wasgoed met vlekken te behandelen met
vlekkenverwijderaar (verlengde hoofdwas met tijdgeoptimaliseerde vlekkenbehandelingsfase). Het desbetreffende lampje licht op.
Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.
Als u het programma met de vlekkenoptie wilt gebruiken, giet dan vlekkenverwijderaar in
het vakje met een blauwe pijl.
Kies de optie TIJD (Toets 6)
Met deze optie kunt u de wastijd veranderen die de wasmachine automatisch heeft voorgesteld.
DAGELIJKS : door eenmaal op toets 6 te drukken gaat het bijbehorende controlelampje
branden en zal de wasduur verkort worden om dagelijks wasgoed te wassen.
nl
ow
D
Dagelijks gebruik
13
d
de
oa
m
fro
SUPERSNEL : door tweemaal op toets 6 te drukken, blijft het bijbehorende controlelampje branden, de wasduur wordt verkort om licht vervuild wasgoed of artikelen die slechts
korte tijd gebruikt of gedragen zijn te wassen. Op het display wordt de aflopende wastijd
weergegeven.
w
w
Een extra spoelgang (EXTRA SPOELGANG) kiezen
Selecteer START/PAUZE (Toets 8)
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Dit apparaat is ontworpen om water te besparen. Voor mensen met een erg gevoelige
huid (allergisch voor wasmiddelen) kan het echter noodzakelijk zijn om het wasgoed met
een extra hoeveelheid water te spoelen.
Druk gedurende enkele seconden tegelijkertijd op de toetsen 2 en 3 : het controlelampje
10.2 gaat branden. Deze functie blijft permanent actief. Om de functie te verwijderen
nogmaals op dezelfde toetsen drukken tot het lampje 10.2 uit gaat.
Om het gekozen programma te starten, toets 8 indrukken, het bijbehorende rode controlelampje stopt met knipperen.
De symbolen 7.4 en 7.5 verschijnen op het display om aan te geven dat de machine in
werking is getreden en dat de deur vergrendeld is.
Om een lopend programma te onderbreken, drukt u op toets 8 : het bijbehorende rode
controlelampje gaat knipperen.
Om het programma opnieuw te starten vanaf het punt waarop het werd onderbroken
drukt u opnieuw op de knop 8 . Als u een uitgestelde start geselecteerd heeft met
toets 9 , begint de machine af te tellen. Als er een verkeerde optie is geselecteerd, knippert het gele controlelampje van de toets 8 3 keer, de melding Err wordt enkele seconden weergegeven.
De UITGESTELDE START selecteren (toets 9)
Voordat u het programma start , als u de start wilt uitstellen, druk dan herhaaldelijk
op de toets om het gewenste uitstel te selecteren.
Het gekozen uitstel (max. 20 uur) verschijnt gedurende enkele seconden op het display,
daarna verschijnt de duur van het programma weer.
U moet deze optie kiezen nadat u het programma hebt ingesteld en voordat u de toets 8 .
De start van het hoofdwasprogramma kan met 30 min - 60 min - 90 min, 2 uur en vervolgens steeds met 1 uur tot een maximum van 20 uur met deze toets worden uitgesteld.
De deur blijft gedurende het uitstel vergrendeld. Als u later, tijdens de vertragingstijd,
nog wasgoed in de trommel wilt stoppen, druk dan op de toets 8 om de machine op
pauze te zetten. Voeg het wasgoed toe, doe de deur dicht en druk opnieuw op toets 8 .
De uitgestelde start kiezen.
• Kies het programma en de gewenste opties.
• Kies de uitgestelde start.
• Druk op de toets 8 : de machine begint de tijd af te tellen in uren. Het programma zal
beginnen als het gekozen uitstel is afgelopen.
Startuitstel annuleren
• Zet de wasmachine op PAUZE door op toets 8 ;
• Druk eenmaal op toets 9 tot het symbool ' wordt weergegeven;
• druk nogmaals op toets 8 om het programma te starten.
Dagelijks gebruik
nl
ow
D
14
d
de
oa
Het gekozen uitstel kan alleen veranderd worden nadat u het wasprogramma opnieuw
gekozen heeft.
fro
w
w
Een optie of lopend programma wijzigen
m
De functie Uitgestelde Start kan niet geselecteerd worden bij het programma Pompen.
Een programma onderbreken
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Het is mogelijk om een optie te veranderen voordat het programma deze uitvoert. Voordat u iets kunt veranderen, moet u de wasmachine laten pauzeren door op toets 8 te
drukken.
U kunt een lopend programma alleen veranderen door het te resetten . Draai de proen dan op de stand van het nieuwe programma. Start
grammakeuzeknop eerst op
het nieuwe programma door nogmaals op toets 8 te drukken. Het water in de kuip zal
niet worden weggepompt.
Druk op toets 8 om een lopend programma te onderbreken, het bijbehorende controlelampje gaat knipperen. Druk nogmaals op de toets om het programma opnieuw te starten.
Een programma annuleren
Draai de keuzeknop op
om een lopend programma te annuleren. U kunt nu een
nieuw programma kiezen.
De deur openen nadat het programma is gestart
Als de machine bezig is en tijdens de vertragingstijd is de deur vergrendeld. Mocht het
om enigerlei reden noodzakelijk zijn de deur te openen, dient eerst de machine op pauze
te worden gezet door op toets 8 te drukken. Als het symbool 7.5 uit gaat, kan de deur
geopend worden.
Als het symbool 7.5 niet uit gaat en de deur vergrendeld blijft, betekent dit dat de machine al aan het opwarmen is of dat het waterniveau te hoog is. In dat geval kan de deur
niet worden geopend. Als u de deur niet kunt openen terwijl dit toch nodig is, schakelt u
de machine uit door de keuzeknop op te draaien. Na enkele minuten kan de deur worden geopend (let op het waterniveau en de temperatuur!) .
Nadat u de deur gesloten heeft, moet u het programma opnieuw selecteren en op de
toets 8 drukken.
Aan het einde van het programma
De machine stopt automatisch, het controlelampje 8 en het symbool 7.5 gaat uit. Een
knipperende verschijnt op het display. Er klinken enkele geluidssignalen. De deur kan
nu geopend worden.
Als er een programma of een optie is geselecteerd die eindigt met water in de kuip, verschijnt er een knipperende op het display, het controlelampje van toets 8 gaat uit en
de deur blijft vergrendeld om aan te geven dat het water moet worden weggepompt alvorens de deur te kunnen openen.
Volg onderstaande instructies om het water af te voeren:
• Draai de programmakeuzeknop naar
• Kies het programma pompen of centrifugeren
• Verlaag indien nodig het centrifugetoerental met de desbetreffende toets
• Druk op toets 8 om het programma te starten
nl
ow
D
15
d
de
oa
m
fro
• Als het programma is afgelopen verschijnt op het display een knipperende . Als het
symbool 7.5 uit gaat, kan de deur geopend worden.
Draai de programmakeuzeknop op om de machine uit te schakelen. Verwijder het wasgoed uit de trommel en controleer goed of de trommel helemaal leeg is. Als u niet van
plan bent om nog een was te doen, sluit dan de waterkraan. Laat de deur open staan om
de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
Stand-by : zodra het programma is geëindigd, wordt na enkele minuten het energiebesparingssysteem ingeschakeld. De helderheid van het display wordt verminderd. Door op
een willekeurige toets te drukken haalt u het apparaat uit de energiebesparende modus.
De was sorteren
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Houd u aan de wassymbolen op de etiketten, waarvan elk kledingstuk voorzien is, en de
wasvoorschriften van de fabrikant. Sorteer het wasgoed als volgt: wit, bont, synthetisch,
fijne was, wol.
Voordat u de was in de machine doet
Was witte en bonte was nooit samen. Wit kan in de was zijn "witheid" verliezen.
Nieuwe bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen; was dit
soort kleding de eerste keer dan ook apart.
Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind ceintuurs of lange
riemen vast.
Verwijder hardnekkige vlekken vóór het wassen.
Wrijf bijzonder vervuilde delen in met een speciaal wasmiddel of reinigingspasta.
Behandel vitrage met speciale zorg. Verwijder haken of stop ze in een zak of net.
Vlekken verwijderen
De kans bestaat dat hardnekkige vlekken niet kunnen worden verwijderd met alleen water en wasmiddel. Het is daarom aan te bevelen vlekken eerst te behandelen alvorens het
kledingstuk te wassen.
Bloed: behandel verse bloedvlekken met koud water. Laat opgedroogde vlekken een
nacht in water met een speciaal wasmiddel inweken; daarna de vlek met het sop uitwassen.
Verf op oliebasis: bevochtig de vlek met wasbenzine, leg het kledingstuk op een zachte
doek en dep de vlek; herhaal de behandeling enkele keren.
Opgedroogde vetvlekken: bevochtig de vlek met terpentine, leg het kledingstuk op een
zacht oppervlak en dep de vlek met de vingertoppen en een katoenen doek.
Roest: oxaalzuur opgelost in warm water of een roestverwijderingsproduct dat koud
wordt gebruikt. Wees voorzichtig met oude roestvlekken omdat de cellulosestructuur in
dat geval beschadigd zal zijn en de kans groot is dat de vlek een gat wordt.
Schimmelvlekken: behandel de vlek met bleekmiddel; goed uitspoelen (alleen witte en
kleurechte weefsels).
Gras: licht inzepen en de vlek met bleekmiddel behandelen (alleen witte en kleurechte
weefsels).
Nuttige aanwijzingen en tips
nl
ow
D
16
d
de
oa
m
fro
Balpeninkt en lijm: bevochtig met aceton1), leg het kledingstuk op een zachte doek en
dep de vlek.
Lippenstift: bevochtig de vlek met aceton zoals hierboven, vervolgens de vlekken met
brandspiritus behandelen. Behandel evt. achtergebleven sporen met bleekmiddel.
Rode wijn: laten inweken in water en wasmiddel, uitspoelen en behandelen met azijnzuur of citroenzuur, vervolgens uitspoelen. Behandel evt. achtergebleven sporen met bleekmiddel.
Inkt: bevochtig de stof afhankelijk van het type inkt eerst met aceton1) en dan met azijnzuur; behandel evt. achtergebleven sporen op wit textiel met bleekmiddel; daarna grondig uitspoelen.
Teervlekken: eerst behandelen met vlekkenverwijderaar, brandspiritus of wasbenzine, vervolgens inwrijven met reinigingspasta.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen
Een goed wasresultaat is ook afhankelijk van de keuze van het wasmiddel en het gebruik
van de juiste hoeveelheden om verspilling te voorkomen en het milieu te sparen.
Ofschoon zij biologisch afbreekbaar zijn bevatten wasmiddelen stoffen die - in grote hoeveelheden - de broze balans van de natuur kunnen verstoren.
De keuze van het wasmiddel hangt af van het type stof (fijne was, wol, katoen, enz.), de
kleur, wastemperatuur en de mate van vervuiling.
Alle in de handel verkrijgbare machinewasmiddelen kunnen in deze machine worden gebruikt:
• waspoeder voor alle soorten weefsels
• waspoeder voor tere weefsels (60°C max) en wol
• vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60°C
max) voor alle soorten weefsels, of speciaal voor alleen wol.
De wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen moeten in het juiste vakje van de wasmiddellade worden gedaan voordat het wasprogramma wordt gestart.
Als gebruik wordt gemaakt van vloeibaar wasmiddel, dient een programma zonder voorwas te worden gekozen.
De wasautomaat is uitgerust met een recirculatiesysteem dat een optimaal gebruik van
geconcentreerd wasmiddel mogelijk maakt.
Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en overschrijd het «MAX» teken in de wasmiddellade niet .
Hoeveelheid wasmiddel
Het type en de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangen af van het type weefsel, de
hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de hardheid van het water.
Volg de instructies van de wasmiddelenfabrikant over de te gebruiken hoeveelheden.
Gebruik minder wasmiddel als:
• als u een kleine lading wast
• het wasgoed licht vervuild is
• er veel schuimvorming is tijdens het wassen.
Graden van waterhardheid
De hardheid van water wordt geclassificeerd in zogenaamde hardheidsgraden. Informatie over de hardheid van het water in uw omgeving kan worden verkregen bij het desbe1) gebruik geen aceton op kunstzijde
nl
ow
D
Wasprogramma's
17
d
de
oa
or
nb
de
an
.v
w
w
w
WASPROGRAMMA'S
m
fro
treffende waterleidingbedrijf. Als de waterhardheid middelmatig of hoog is, raden we
aan een waterontharder toe te voegen, waarbij u altijd de instructies van de fabrikant
opvolgt. Als de hardheid van het water zacht is, pas dan de hoeveelheid wasmiddel aan.
KATOEN
(KATOEN/BLANC COULEURS)
95°- Koud
Hoofdwas - spoelgangen - lang centrifugeren op
het maximale toerental
Max. belading 7 kg - gereduceerde lading 3,5 kg1)
Wit en bont katoen (normaal vervuilde artikelen).
KORT CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
VOORWAS 2)
VLEKKEN PLUS 3)
EXTRA SPOELEN
TIJD1)
HYGIËNE
(HYGIËNE/HYGIENE)
60°
Hoofdwas - spoelgangen - lang centrifugeren op
het maximale toerental
Max. belading 7 kg
Het wasprogramma voor wit katoen. Dit programma elimineert de micro-organismes dankzij het wassen op 60°C en een extra spoelgang. Op die manier
is de actie effectiever. Doe een speciale toevoeging
voor hygiëne in het vakje Vlekken plus en selecteer
de optie Vlekken plus.
KORT CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
VOORWAS 2)
VLEKKEN PLUS
40 - 60 MIX
40°
Hoofdwas - spoelgangen - lang centrifugeren op
het maximale toerental
Max. belading 7 kg
Wit en bont katoen Dit programma kan gebruikt
worden voor wasgoed dat apart gewassen moet worden op 40°C of 60°C. Zo kunt u de trommel maximaal beladen en energie en water besparen. U krijgt
hetzelfde goede wasresultaat als van een normaal
programma op 60°C.
KORT CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
VOORWAS 2)
VLEKKEN PLUS
EXTRA SPOELEN
Wasmiddelvakje
e
.b
Opties
re
Programma – Maximale en minimale temperatuur Cyclusbeschrijving – Maximale belading - Type wasgoed
Wasprogramma's
nl
ow
D
18
d
de
oa
Wasmiddelvakje
Opties
m
fro
Programma – Maximale en minimale temperatuur Cyclusbeschrijving – Maximale belading - Type wasgoed
KORT CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
VOORWAS 2)
SYNTHETISCH
(SYNTHETISCH/SYNTHETIQUE)
60° - Koud
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren op
1200 tpm
Max. belading 3,5 kg - gereduceerde belading 2 kg
Synthetische of gemengde stoffen: ondergoed,
gekleurde kledingstukken, krimpvrije overhemden,
blouses.
KORT CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
VOORWAS 2)
VLEKKEN PLUS
EXTRA SPOELEN
TIJD1)
STRIJKVRIJ PLUS
(STRIJKVRIJ PLUS/REPASSAGE FACILE PLUS)
60° - Koud
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren op
1200 tpm
Max. belading 1,5 kg
Synthetische stoffen die voorzichtig gewassen
en gecentrifugeerd moeten worden. Als u dit programma kiest wordt het wasgoed behoedzaam gewassen en gecentrifugeerd om eventuele kreukels te
voorkomen. Op deze manier is strijken gemakkelijker. Bovendien zal de machine extra spoelgangen uitvoeren.
KORT CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
VOORWAS 2)
EXTRA SPOELEN
FIJNE WAS
(FIJNE WAS/DELICATS)
40° - Koud
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren op
1200 tpm
Max. belading 3,5 kg - gereduceerde belading 2 kg
Fijne was: acryl, viscose, polyester.
KORT CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
VOORWAS 2)
VLEKKEN PLUS
EXTRA SPOELEN
TIJD1)
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
JEANS
60° - Koud
Hoofdwas, - Spoelgangen - Lang centrifugeren op
1200 tpm
Max. belading 3,5 kg
Met dit programma is het mogelijk om kleding te
wassen zoals broeken, overhemden of jacks van spijkerstof en truien die uit hi-tech-materialen bestaan.
(De optie Extra spoelen wordt automatisch geactiveerd).
nl
ow
D
d
de
oa
19
Wasmiddelvakje
Opties
m
fro
Programma – Maximale en minimale temperatuur Cyclusbeschrijving – Maximale belading - Type wasgoed
Wasprogramma's
KORT CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
VOORWAS 2)
VLEKKEN PLUS
EXTRA SPOELEN
KORT SPOELEN
(KORT SPOELEN/RINÇAGES DELICATS)
Spoelen - Kort centrifugeren op 1200 tpm
Max. belading 7 kg
Met dit programma is het mogelijk om katoenen kledingstukken die met de hand gewassen zijn, uit te
spoelen en te centrifugeren. De machine voert enkele spoelgangen uit, gevolgd door een laatste centrifugegang.
KORT CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
EXTRA SPOELEN
CENTRIFUGEREN
(CENTRIFUGEREN/ESSORAGE)
Pompen en lang centrifugeren op maximaal toerental
Max. belading 7 kg
Aparte centrifugegang voor katoenen kledingstukken die met de hand gewassen moeten worden en
na programma’s met de optie geselecteerd, waardoor het programma eindigt met water in de trommel. Voordat u dit programma kiest moet de keuzeknop op
gedraaid worden. U kunt de snelheid
met behulp van de betreffende toets aanpassen aan
de stoffen die gecentrifugeerd moeten worden.
KORT CENTRIFUGEREN
DEKENS
(DECKENS/COUETTE)
40° - 30°
Hoofdwas, - Spoelgangen - Kort centrifugeren op
800 tpm
Max. belading 2 kg
Speciaal programma voor een enkele synthetische
deken, dekbed, sprei enz.
KORT CENTRIFUGEREN
e
.b
POMPEN
(POMPEN/VIDANGE)
Water wegpompen
Max. belading 7 kg
Om het laatste spoelwater af te voeren in programma's met de optie geselecteerd, waardoor het programma eindigt met water in de trommel.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
VISCOSE
40° - Koud
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren op
1200 tpm
Max. belading kg 3,5
Speciaal programma voor stoffen zoals viscose, cupro, lyocell. Het levert een intensievere reinigingsactie dan het Handwas programma.
Wasprogramma's
nl
ow
D
20
d
de
oa
Wasmiddelvakje
Opties
m
fro
Programma – Maximale en minimale temperatuur Cyclusbeschrijving – Maximale belading - Type wasgoed
KORT CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
LINGERIE
= HANDWAS
40° - Koud
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren op
1200 tpm
Max. belading 1 kg
Dit programma is geschikt voor hele tere artikelen
zoals lingerie, BH's en ondergoed enz.
KORT CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
SPORTKLEDING
(SPORTKLEDING/BLOUSONS)
40° - Koud
Hoofdwas, - Spoelgangen - Kort centrifugeren op
800 tpm
Max. belading 3 kg
Speciaal programma voor sportkleding Voeg geen extra producten toe bij dit programma.
KORT CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
EXTRA SPOELEN
OUTDOOR
(OUTDOOR/SPORT)
40° - Koud
Voorwas - Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren op 1200 tpm
Max. belading 3 kg
Speciaal programma dat geschikt is voor het wassen
van sterk vervuilde sportkleding. De machine voert
automatisch een voorwasfase uit alvorens te beginnen met de hoofdwas, om moddervlekken te verwijderen. Voor deze fase raden we u aan om GEEN wasmiddel in het
-vakje van de wasmiddellade te
doen om het item alleen met water te laten wassen.
KORT CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
EXTRA SPOELEN
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
WOL ZIJDE
(WOL PLUS/LAINE PLUS)
= HANDWAS
40° - Koud
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren op
1200 tpm
Max. belading 2 kg
Wasprogramma voor in de machine wasbare wol en
voor met de hand wasbare wol en fijne stoffen.
Opmerking : Een enkel of groot stuk wasgoed kan
een verkeerd evenwicht van de trommel tot gevolg
hebben. Als de machine de laatste centrifugefase
niet uitvoert, voeg dan meer wasgoed toe, verdeel
de lading handmatig opnieuw en kies vervolgens
het centrifugeprogramma.
nl
ow
D
d
de
oa
21
Wasmiddelvakje
Opties
m
fro
Programma – Maximale en minimale temperatuur Cyclusbeschrijving – Maximale belading - Type wasgoed
Wasprogramma's
KORT CENTRIFUGEREN
KORT INTENSIEF
KORT INTENSIEF/INTENSIF)
60° - 40°
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren op
1200 tpm
Max. belading 5 kg
Snel wasprogramma, te gebruiken voor licht vervuilde witte/bonte katoenen artikelen en gemengde
weefsels.
KORT CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
EXTRA SPOELEN
SUPER ECO
Koud
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren op
1200 tpm
Max. belading 3 kg
Gemengde stoffen (katoen en synthetische weefsels) . Koud wasprogramma bedoeld om energie, water en tijd te besparen Dit programma is geschikt
met wasmiddelen die op lage temperaturen effectief zijn Het wasmiddel moet gebruikt worden met
de bijgeleverde of een geschikte doseerbol (gebruik
de hoeveel wasmiddel die door de wasmiddelenfabrikant wordt aanbevolen) Het apparaat voert automatisch een korte verwarmingsfase uit als de temperatuur van het water lager is dan 6°C
KORT CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
EXTRA SPOELEN
ECO
(ECO/ECONOMIQUE)
60°
Hoofdwas - spoelgangen - lang centrifugeren op
het maximale toerental
Max. belading 7 kg
Wit en kleurecht katoen .
Dit programma kan worden geselecteerd voor licht,
of normaal vervuilde katoenen stukken. De temperatuur wordt verlaagd en de wastijd wordt verlengd.
Zo wast u doeltreffend en bespaart u energie.
KORT CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
VOORWAS 2)
VLEKKEN PLUS
EXTRA SPOELEN
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
20 MIN. - 3 KG
30°
Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren op
1200 tpm
Max. belading 3 kg
Dit programma kan gebruikt worden voor het snel
wassen van sportartikelen, of katoenen en synthetische artikelen die licht vervuild of slechts eenmaal
gedragen zijn.
Onderhoud en reiniging
nl
ow
D
22
d
de
oa
Wasmiddelvakje
Opties
or
nb
de
an
.v
w
w
w
= UIT
Om het lopende programma te annuleren of om de
machine uit te schakelen.
m
fro
Programma – Maximale en minimale temperatuur Cyclusbeschrijving – Maximale belading - Type wasgoed
1) Als u de optie Supersnel selecteert door te drukken op toets 6 , raden we u aan de maximale belading te
beperken, zoals aangegeven. Maximale belading is wel mogelijk, maar de wasresultaten zullen minder goed
zijn.
2) Als u gebruikmaakt van vloeibaar wasmiddel, moet u een programma zonder voorwas selecteren.
3) De optie Vlekken plus kan alleen worden gekozen bij een temperatuur van 40°C of hoger.
e
.b
re
ONDERHOUD EN REINIGING
U moet het apparaat LOSKOPPELEN van de elektrische voeding, voordat u welke reinigings- of onderhoudswerkzaamheden dan ook kunt uitvoeren.
Ontkalken
Het water dat wij gebruiken bevat gewoonlijk kalk. Het is aan te bevelen om regelmatig
een waterontharder in de machine te gebruiken. Doe dit apart van het wassen van wasgoed en volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de waterontharder. Hiermee voorkomt u de vorming van kalkaanslag.
Na elke wasbeurt
Laat de deur een tijdje open staan. Dit helpt om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes in het apparaat te voorkomen. Door de deur een tijdje open te laten staan na
een wascyclus blijft de afdichting van de deur ook beter bewaard.
Onderhoudswasbeurt
Bij wasbeurten op lage temperaturen is het mogelijk dat er aanslag aan de binnenkant
van de trommel blijft zitten.
Wij raden u daarom aan regelmatig een onderhoudswasbeurt uit te voeren.
Om een onderhoudswasbeurt uit te voeren:
• Moet de trommel leeg zijn.
• Moet u het heetste wasprogramma voor katoen kiezen.
• Moet u een normale hoeveelheid wasmiddel gebruiken, dit moet waspoeder zijn met
biologische eigenschappen.
Schoonmaken van de buitenkant
Maak de buitenkant van de behuizing van het apparaat alleen schoon met water en zeep,
droog het daarna grondig af.
Gebruik geen brandspiritus, oplosmiddelen of soortgelijke producten om de buitenkant
van de machine te reinigen.
Wasmiddellade
De wasmiddellade moet regelmatig worden schoongemaakt.
nl
ow
D
Onderhoud en reiniging
23
d
de
oa
m
fro
1. Verwijder de wasmiddellade door hem stevig naar buiten te trekken.
2. Verwijder het tussenschotje van de wasverzachter uit het middelste vakje.
3. Maak alle onderdelen schoon met water.
4. Schuif het tussenschotje van de wasverzachter zo ver mogelijk naar binnen, zodat het stevig op zijn plaats zit.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5. Maak het gehele inspoelbereik met een
borstel schoon, in het bijzonder de sproeimonden in de bovenkant van inspoelvakjes.
6. Plaats de wasmiddellade in de geleiderails en duw hem naar binnen.
Wastrommel
Roestaanslag in de trommel kan voorkomen vanwege roestende vreemde voorwerpen in
de was of door leidingwater dat ijzer bevat.
Maak de trommel niet schoon met zure ontkalkingsmiddelen, schuurmiddelen die chloor
bevatten of ijzer of staalwol.
1. Verwijder alle roestaanslag op de trommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal.
2. Draai een wascyclus zonder was in de trommel om restanten van reinigingsmiddelen
te verwijderen.
Programma: Kort katoenprogramma op maximale temperatuur en voeg ong. een
kwart maatbeker wasmiddel toe.
Deurrubber
Controleer van tijd tot tijd het deurrubber en
haal evt. aanwezige voorwerpen weg die in de
manchet terecht zijn gekomen.
Afvoerpomp
De pomp moet regelmatig worden gecontroleerd en in het bijzonder als:
Onderhoud en reiniging
nl
ow
D
24
d
de
oa
m
fro
• de machine niet pompt en/of niet centrifugeert;
• de machine tijdens het pompen een abnormaal geluid maakt als gevolg van veiligheidsspelden, munten, enz. die de pomp blokkeren;
• er een probleem met de waterafvoer is vastgesteld ( zie hoofdstuk "Problemen oplossen..." voor meer details).
w
w
Trek de noodafvoerslang naar buiten,
plaats hem in de opvangbak en verwijder de dop.
7.
Als er geen water meer naar buiten
komt, schroef dan het deksel van de
pomp los door deze naar links te draaien en verwijder het filter. Gebruik indien nodig een tang. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel
gemorste water te kunnen opvegen.
Maak het filter schoon onder een kraan om alle pluis te verwijderen.
e
.b
6.
re
Ga als volgt te werk:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Wacht indien nodig tot het water is afgekoeld.
3. Open het pompdeurtje.
4. Trek de klep naar voren om hem te verwijderen.
5. Plaats een opvangbak dichtbij de pomp
om het vrijkomende water op te vangen.
or
nb
de
an
.v
w
WAARSCHUWING!
Voordat u het pompdeurtje opent, schakelt u de machine uit en trekt u de hoofdstekker
uit het stopcontact.
nl
ow
D
m
fro
Verwijder vreemde materialen en waspoeder van het filter en het schoepenrad.
25
d
de
oa
8.
Onderhoud en reiniging
e
.b
re
Controleer of het schoepenrad van de
pomp kan draaien (het draait schokkerig). Als hij niet draait, neemt u contact
op met uw klantenservice.
10. Plaats de dop terug op de noodafvoerslang en zet de slang terug op zijn plaats.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
9.
11. Plaats het filter terug in de pomp door
het goed in de speciale geleidingen te
plaatsen. Schroef het deksel van de
pomp goed vast door het rechtsom te
draaien.
12. Plaats de klep terug en sluit het pompdeurtje.
WAARSCHUWING!
Als de machine in werking is en afhankelijk van het gekozen programma kan er heet water in de pomp aanwezig zijn.
Verwijder het pompdeksel nooit tijdens een wascyclus, wacht altijd tot de machine de
cyclus heeft afgemaakt en u het wasgoed uit de trommel heeft gehaald. Wanneer u het
pompdeksel weer vastschroeft, dient u goed te controleren of het stevig is vastgezet om
lekkages te voorkomen en te voorkomen dat jonge kinderen het kunnen verwijderen.
De watertoevoerfilters schoonmaken
Als het apparaat niet met water wordt gevuld, het lange tijd duurt voordat het water
wordt gevuld, de startknop geel knippert of het display (indien aanwezig) het bijbehorende alarm toont (zie hoofdstuk "Problemen oplossen" voor meer informatie), moet u controleren of de watertoevoerfilters niet geblokkeerd zijn.
Om de watertoevoerfilters schoon te maken:
Onderhoud en reiniging
nl
ow
D
26
d
de
oa
m
fro
5. Schroef de slang van het apparaat. Houd
een oude doek bij de hand om eventueel
gemorst water te kunnen opvegen.
6. Maak het filter in de klep schoon met
een stevige borstel of met een doek.
7. Schroef de slang terug op de machine en
zorg dat de aansluiting stevig vast zit.
8. Draai de waterkraan open.
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
Als de machine op een plaats staat waar de temperatuur tot beneden het vriespunt kan
dalen, ga dan als volgt te werk:
1. Sluit de kraan en schroef de watertoevoerslang los van de kraan;
2. Plaats het uiteinde van de noodafvoerslang en van de toevoerslang in een op de
vloer geplaatste opvangbak en laat het aanwezige water weglopen;
3. Schroef de watertoevoerslang weer aan de kraan en zet de noodafvoerslang weer op
zijn plaats na eerst de stop te hebben teruggeplaatst.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1. Draai de waterkraan dicht.
2. Schroef de slang van de kraan.
3. Reinig het zeefje in de slang met een harde borstel.
4. Schroef de waterslang weer op de kraan.
Zorg ervoor dat de aansluiting stevig
vast zit.
nl
ow
D
Problemen oplossen
27
d
de
oa
m
fro
Daardoor wordt evt. in de machine achtergebleven water verwijderd en wordt de vorming van ijs en daardoor beschadiging van de machine voorkomen.
Als u de machine weer wilt gebruiken, controleer dan of de omgevingstemperatuur boven de 0°C ligt.
w
w
Machine legen in geval van nood
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Ga, als het water niet wordt afgevoerd, als volgt te werk om de machine leeg te laten lopen:
1. trek de stekker uit het stopcontact;
2. draai de waterkraan dicht;
3. wacht indien nodig totdat het water is afgekoeld;
4. open het pompdeurtje;
5. zet een opvangbak op de vloer en houd het uiteinde van de noodafvoerslang in de
bak. Trek de stop eruit. Het water zou door de zwaartekracht in de opvangbak moeten lopen. Plaats als de opvangbak vol is de stop terug op de slang. Gooi de opvangbak leeg. Herhaal deze procedure totdat er geen water meer uit de slang komt;
6. reinig indien nodig de pomp, zoals hierboven beschreven;
7. plaats de stop terug op de noodafvoerslang en zet de slang terug op zijn plaats;
8. schroef de pomp weer vast en sluit het deurtje.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of van onoplettendheid; dergelijke problemen kunnen zonder de hulp van een monteur gemakkelijk worden opgelost. Controleer eerst de hieronder staande checklist, voordat u contact
opneemt met onze Klantenservice.
Tijdens de werking van de machine kan het gele controlelampje van toets 8 gaan knipperen, een van de volgende alarmcodes verschijnt op het display en tegelijkertijd klinken er
om de 20 seconden enkele geluidssignalen waarmee aangegeven wordt dat de machine
niet werkt:
: probleem met de watertoevoer
•
: probleem met de waterafvoer
•
: deur open
•
: Anti-overloopsysteem geactiveerd
•
Druk, nadat het probleem is verholpen, op toets 8 om het programma opnieuw te starten. Als het probleem, na alle controles, zich nog steeds voordoet, neem dan contact op
met onze service-afdeling.
Problemen oplossen
d
de
oa
Probleem
nl
ow
D
28
Mogelijke oorzaak/oplossing
De machine wordt niet met water gevuld:
De waterkraan is dicht.
• Draai de waterkraan open.
De toevoerslang is bekneld of geknikt.
• Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang.
Het filter in de toevoerslang of het inlaatklepfilter is verstopt.
• Reinig de wateraanvoerfilters. (Zie 'Wateraanvoerfilters reinigen' voor meer informatie)
De deur is niet goed gesloten.
• Doe de deur stevig dicht.
Er stroomt water in de machine en dat
loopt meteen weer weg:
Het uiteinde van de afvoerslang bevindt zich
te laag.
• Zie de betreffende paragraaf in het hoofdstuk 'Waterafvoer'.
De machine pompt het water niet weg en/
of centrifugeert niet:
De afvoerslang is bekneld of geknikt.
• Controleer de aansluiting van de afvoerslang.
Het afvoerfilter is verstopt.
• Maak het afvoerfilter schoon.
Er is een optie of programma gekozen waarbij
het water in de trommel niet wordt weggepompt of een programma dat alle spoelgangen onderdrukt.
• Kies programma POMPEN of CENTRIFUGEREN.
Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel
verdeeld.
• Verdeel het wasgoed opnieuw.
m
fro
De wasmachine start niet:
De deur is niet goed gesloten.
• Doe de deur stevig dicht.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
• Steek de stekker in het stopcontact.
Er staat geen spanning op het stopcontact.
• Controleer de elektrische installatie in uw
woning.
De hoofdzekering is doorgebrand.
• Vervang de zekering.
De keuzeknop is niet goed ingesteld en er is
niet op toets 8 gedrukt.
• Draai de keuzeknop en druk nogmaals op
toets 8 .
De uitgestelde start is gekozen.
• Als het wasgoed meteen gewassen moet
worden, annuleer dan de uitgestelde start.
Het kinderslot is geactiveerd.
• Schakel deze functie uit.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
29
d
de
oa
Probleem
Problemen oplossen
Mogelijke oorzaak/oplossing
Onbevredigende wasresultaten:
Er is te weinig of een verkeerd wasmiddel gebruikt.
• Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel.
Hardnekkige vlekken zijn niet vóór het wassen
behandeld.
• Gebruik normaal in de handel verkrijgbare
producten om hardnekkige vlekken te behandelen.
De juiste temperatuur was niet gekozen.
• Controleer of u de juiste temperatuur hebt
gekozen.
Te veel wasgoed in de trommel.
• Verminder het wasgoed in de trommel.
De deur gaat niet open:
Het programma loopt nog.
• Wacht tot de wascyclus is afgelopen.
De deur is niet ontgrendeld.
• Wacht tot het symbool 7.5 uit is.
Er staat water in de trommel.
• Kies het programma pompen of centrifugeren om het water af te voeren.
m
fro
Er ligt water op de vloer:
Er is te veel of een verkeerd wasmiddel gebruikt (te veel schuimvorming).
• Verminder de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander middel.
Controleer of een van de koppelingen van de
toevoerslang lekkage vertoont. Dit is niet altijd
gemakkelijk te zien, omdat het water langs de
slang naar beneden loopt; controleer of de
slang vochtig is.
• Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang.
De watertoevoerslang is beschadigd.
• Vervang deze door een nieuwe.
De dop op het filter is na het schoonmaken
niet goed op zijn plaats gezet of het filter is
niet goed vastgeschroefd.
• Zet de dop terug op het filter of schroef het
filter helemaal vast.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Problemen oplossen
d
de
oa
Probleem
nl
ow
D
30
Mogelijke oorzaak/oplossing
Centrifugeren begint traag of de machine
centrifugeert niet:
De elektronische voorziening voor het detecteren van een verkeerd evenwicht is ingeschakeld, omdat het wasgoed niet gelijkmatig in de
trommel is verdeeld. Het wasgoed wordt opnieuw verdeeld doordat de machine de trommel in tegenovergestelde richting ronddraait.
Dit kan verschillende keren nodig zijn voordat
de verkeerde balans verdwijnt en het normale
centrifugeren kan worden hervat. Als na enkele minuten het wasgoed nog steeds niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld, zal de machine niet centrifugeren.
• Misschien zit er te weinig wasgoed in de
trommel, voeg wat wasgoed toe, verdeel de
lading met de hand en kies dan het programma centrifugeren.
m
fro
De machine staat te schudden of maakt lawaai:
De transportbouten en het verpakkingsmateriaal zijn niet verwijderd.
• Controleer of de machine correct geïnstalleerd is.
De steunvoetjes zijn niet afgesteld.
• Controleer of de machine goed waterpas
staat.
Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel
verdeeld.
• Verdeel het wasgoed opnieuw.
Misschien zit er maar heel weinig wasgoed in
de trommel.
• Plaats meer wasgoed in de trommel.
Er is geen water zichtbaar in de trommel:
Machines die gebaseerd zijn op moderne technologie werken erg zuinig en verbruiken weinig water zonder dat dit van invloed is op de
prestatie van de machine.
Op het display verschijnt de alarmco:
de
Anti-overloopsysteem geactiveerd.
• Koppel het apparaat los, draai de kraan
dicht en neem contact op met de klantenservice
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De machine is uitgerust met een type motor
die vergeleken met andere traditionele motoren een vreemd geluid maakt. Deze nieuwe moDe machine maakt een ongebruikelijk geluid: tor zorgt voor een soepelere start en een betere verdeling van het wasgoed in de trommel tijdens het centrifugeren en voor een betere stabiliteit van de machine.
nl
ow
D
31
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Als u het probleem niet kunt vinden of oplossen,
neem dan contact op met onze Klantenservice.
Noteer alvorens te bellen het model, serienummer en de aankoopdatum van de machine: de
Klantenservice zal om deze informatie vragen.
Technische gegevens
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
Breedte
Hoogte
Diepte
60 cm
85 cm
63 cm
Elektrische aansluiting
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplatje aan de binnenkant van de deur van het apparaat.
Leidingwaterdruk
Minimaal
Maximaal
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximale belading
Katoen
7 kg
Centrifugetoerental
Maximaal
1400 tpm (L74650A3)
1600 tpm (L76650A3)
VERBRUIKSWAARDEN
Programma
Energieverbruik (kWh)
Waterverbruik (liter)
Witte katoen 95°
2.10
62
Katoen 60°
1.35
58
0.93
47
Katoen 40°
0.75
58
Synthetische stoffen
40°
0.55
51
Fijne was 40°
0.55
63
Wol/Handwas 30°
0.25
58
Katoen
ECO 60° 1)
Programmaduur (Minuten)
Raadpleeg voor de
duur van de programma's, het display op het bedieningspaneel.
1) «Katoen Eco » op 60°C met een belading van 6 kg is het referentieprogramma voor de gegevens die op het
energielabel staan, in overeenstemming met de EG 456/75-normen.
Montage
nl
ow
D
32
d
de
oa
m
fro
De verbruiksgegevens in deze tabel zijn slechts richtlijnen, ze kunnen variëren afhankelijk
van de hoeveelheid en soort wasgoed, de temperatuur van het aangevoerde water en de
omgevingstemperatuur
re
or
nb
de
an
.v
w
Uitpakken
w
MONTAGE
w
MONTAGE-INSTRUCTIES
e
.b
Alle transportbouten en verpakkingsmaterialen moeten worden verwijderd alvorens de
machine in gebruik te nemen.
Wij raden u aan alle transportbeveiligingen te bewaren, zodat zij kunnen worden gemonteerd als de machine ooit nog eens moet worden vervoerd.
1. Nadat u al het verpakkingsmateriaal verwijderd heeft, de machine voorzichtig op
zijn achterkant leggen om de basis van
piepschuim van de onderkant te kunnen
verwijderen.
2. Verwijder het aansluitsnoer en de afvoerslang van de slanghouders op de achterkant van het apparaat.
nl
ow
D
33
d
de
oa
3. Draai de drie bouten los met de sleutel
die bij de machine geleverd is.
Montage
m
fro
5. Open de vuldeur, neem de watertoevoerslang uit de trommel en verwijder het polystyreen blokje dat op de afdichting van
de deur zit.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4. Schuif de betreffende kunststof afstandhouders naar buiten.
Montage
nl
ow
D
34
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
6. Maak het kleine gaatje aan de bovenkant
en de twee grotere gaten dicht met de
plastic doppen die in het zakje zitten van
de gebruiksaanwijzing.
7. Sluit de watertoevoerslang aan zoals beschreven in paragraaf "Watertoevoer".
Plaatsing en waterpas zetten
Installeer de machine op een vlakke harde vloer.
Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rondom de machine niet wordt belemmerd door tapijten, vloerbedekking, enz.
Voordat u de machine op kleine tegels plaatst,
een rubber mat gebruiken.
Probeer nooit oneffenheden van de vloer te corrigeren door houten blokjes, karton of iets dergelijks onder de machine te plaatsen.
Als het onvermijdelijk is om de machine naast
een gasfornuis of kolenkachel te plaatsen, moet
er een isolatieplaat bedekt met aluminiumfolie
aan de kant van het fornuis of de kachel tussen
beide apparaten geplaatst worden.
De machine mag niet geïnstalleerd worden in ruimtes waar de temperatuur onder 0°C
kan komen.
De watertoevoer- en afvoerslang mogen niet geknikt zijn.
Zorg ervoor dat het apparaat na installatie makkelijk bereikbaar is voor de reparateur
voor het geval er een storing moet worden verholpen.
Zet de machine zorgvuldig waterpas door de stelpootjes in of uit te draaien. Leg nooit
karton, hout of vergelijkbare materialen onder de machine om evt. oneffenheden in de
vloer op te heffen.
Watertoevoer
Een toevoerslang is meegeleverd; deze is te vinden in de trommel van de machine.
Dit apparaat moet aangesloten worden op een koud watertoevoer.
Gebruik voor aansluiting op de waterleiding niet de slang van uw vorige machine.
nl
ow
D
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Bevestig de toevoerslang niet naar beneden gericht. Bevestig de slang altijd onder een hoek naar links of naar rechts, afhankelijk van de plaats waar de waterkraan zich bevindt.
35
d
de
oa
1. Open de vuldeur en neem de toevoerslang uit de trommel.
2. Sluit de slang met de haakse aansluiting
op de machine aan.
Montage
3. Breng de slang in de juiste positie door
de ringmoer los te draaien. Als de toevoerslang zich in de juiste positie bevindt, draai de ringmoer dan weer vast
om lekkage te voorkomen.
4. Sluit de slang aan op een kraan met 3/4"schroefdraad. Gebruik altijd de bij de machine geleverde slang.
De toevoerslang mag niet worden verlengd.
Als de slang te kort is en u de kraan niet wilt
verplaatsen, zult u een nieuwe, langere slang
moeten kopen die speciaal voor dit doel is gemaakt.
De installatie moet voldoen aan de vereisten
van het plaatselijke waterleidingbedrijf en de
bouwvoorschriften. Controleer de minimale
waterdruk die vereist is voor de veilige werking van het apparaat in hoofdstuk "Technische gegevens.
Montage
nl
ow
D
36
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De toevoerslang is voorzien van een waterstop,
een beveiligingsvoorziening tegen schade veroorzaakt door waterlekkage die kan ontstaan door
natuurlijke slijtage van de slang. Deze storing
wordt aangegeven door een rood vlak in venster
"A" . Indien dit gebeurt, de kraan dichtdraaien
en contact opnemen met de Klantenservice om
de slang te laten vervangen.
d
de
oa
Waterstop
A
Waterafvoer
Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:
1. Over de rand van een gootsteen; gebruik hiervoor de bij de machine geleverde
slanggeleider van kunststof.
Zorg er in dit geval voor dat het uiteinde niet van de rand kan losschieten als de wasautomaat aan het leeglopen is.
U kunt de slang met een stuk touw aan
de kraan vastbinden of aan de wand bevestigen.
2. In een aftakking van een gootsteenafvoer. De aftakking dient zich boven de
sifon te bevinden, zodat de bocht zich
ten minste 60 cm boven de grond bevindt.
3. Rechtstreeks in een afvoerpijp op een
hoogte van niet minder dan 60 cm en
niet meer dan 90 cm.
Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. dat de binnendiameter
van de afvoerpijp groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.
De afvoerslang mag niet geknikt zijn.
nl
ow
D
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
37
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De afvoerslang kan verlengd worden tot een maximum van 4 meter. Een extra afvoerslang en koppelstuk is verkrijgbaar bij de Klantenservice bij u in de buurt.
AANSLUITING AAN HET ELEKTRICITEITSNET
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje aan de binnenkant
van de deur van het apparaat.
Controleer of de elektrische installatie in uw woning geschikt is voor het maximale vereiste vermogen; houd hierbij rekening met andere apparaten die in gebruik zijn.
WAARSCHUWING!
Sluit de machine aan op een geaard stopcontact.
WAARSCHUWING!
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.
WAARSCHUWING!
Het aansluitsnoer moet na de installatie van de machine toegankelijk zijn.
WAARSCHUWING!
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
MILIEUBESCHERMING
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Milieubescherming
d
de
oa
Verpakkingsmaterialen
nl
ow
D
38
m
fro
Materialen met het symbool zijn recyclebaar.
>PE<=polyethyleen
>PS<=polystyreen
>PP<=polypropyleen
Dit betekent dat ze gerecycled kunnen worden als u ze netjes weggooit in de daarvoor
bestemde containers.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Milieutips
e
.b
re
Om water en energie te besparen en om het milieu te helpen beschermen, raden wij u
aan de volgende tips ter harte te nemen:
• Normaal vuile was kan zonder voorwas worden gewassen om wasmiddel, water en tijd
te besparen (ook het milieu wordt zo beschermd!).
• De machine werkt economischer als hij volledig wordt gevuld.
• Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en vuil worden verwijderd; het wasgoed kan daarna bij een lagere temperatuur worden gewassen.
• Doseer het wasmiddel aan de hand van de waterhardheid, de mate van vervuiling van
het wasgoed en de hoeveelheid wasgoed.
nl
ow
D
Sommaire
39
d
de
oa
Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité.
m
fro
Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil,
veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser
correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous
recommandons de conserver cette notice à proximité pour une utilisation rapide
et optimale. Si l'appareil devez être vendu ou cédé à une autre personne, assurezvous que la notice d'utilisation l'accompagne.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.
re
NOTICE D'UTILISATION
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Sécurité générale
Installation
Utilisation
Sécurité des enfants
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Boîte à produits
BANDEAU DE COMMANDE
Affichage (7)
Voyants (10)
PREMIÈRE UTILISATION
e
.b
SOMMAIRE
40
40
40
41
41
42
42
43
44
45
46
46
PERSONNALISATION
46
Signaux sonores
46
Sécurité enfants
46
UTILISATION QUOTIDIENNE
47
Chargement du linge
47
Dosage des produits lessiviels
47
Sélectionnez le programme souhaité en
tournant le sélecteur sur (1)
48
Sélection de la TEMPERATURE souhaitée
(Touche 2)
48
Sélectionnez la vitesse d'essorage
(réduction de la VITESSE D'ESSORAGE) ou
l'option ARRÊT CUVE PLEINE (Touche 3)
49
Touches des options de programme
49
Sélectionnez l'option PRÉLAVAGE (Touche
4)
49
Sélection de l'option TACHES (Touche 5)
49
Sélection de l'option TEMPS (Touche 6)
49
Sélection d'un rinçage supplémentaire
(RINÇAGE PLUS)
50
Sélectionnez DEPART/PAUSE (touche 8)
50
Sélection de l'option DEPART DIFFERE
(touche 9)
50
Modification d'une option ou d'un
programme en cours
51
Interruption d'un programme
51
Annulation d'un programme
51
Ouverture du hublot en cours de
programme
51
À la fin du programme
51
CONSEILS UTILES
52
Tri du linge
52
Avant le chargement du linge
52
Traitement des taches
52
Choix de la lessive
53
Dosage des produits lessiviels et additifs
53
Degrés de dureté de l'eau
53
PROGRAMMES DE LAVAGE
54
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
59
Détartrage de l'appareil
59
Après chaque lavage
59
Entretien régulier
59
La carrosserie
59
Boîte à produits
59
Le tambour
60
Le joint du hublot
60
Pompe de vidange
60
Nettoyage des filtres de l'arrivée d'eau
62
Précautions contre le gel
63
Vidange de secours
64
nl
ow
D
40
Consignes de sécurité
64
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Matériaux d'emballage
Conseils écologiques
74
75
75
or
nb
de
an
.v
w
w
69
69
69
71
w
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTALLATION
Débridage
Emplacement et mise à niveau
72
73
73
74
m
68
68
Arrivée d'eau
Dispositif d'arrêt de l'eau
Vidange de l'eau
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
fro
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
VALEURS DE CONSOMMATION
d
de
oa
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Sous réserve de modifications
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire attentivement cette notice et la conserver pour toute consultation future.
• La sécurité de nos appareils est conforme aux règles reconnues de la technique et à la
législation sur la sécurité des appareils. Cependant en tant que fabricant, nous vous
rappelons les règles de sécurité suivantes.
• Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu
ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne.
Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des
avertissements s'y rapportant.
• Pour des raisons de sécurité et dans le but de garantir un usage correct de l'appareil,
nous vous invitons à lire attentivement cette notice d'utilisation ainsi que les recommandations et les avertissements qu'elle contient avant de procéder à l'installation et
à la première utilisation de l'appareil.
• Avant la première utilisation, vérifiez si l'appareil n'a pas été endommagé pendant le
transport. Ne procédez pas à l'installation d'un appareil endommagé. Si l'appareil présente un endommagement, adressez-vous à votre magasin vendeur.
• Si votre appareil est livré au cours d'un mois d'hiver, lorsque la température est inférieure à 0°C. Laissez l'appareil dans un local à température ambiante pendant 24 heures avant de le mettre en service.
Sécurité générale
• Il est interdit de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques techniques de
cet appareil.
• Le hublot s'échauffe au cours des programmes de lavage à température élevée. Ne le
touchez pas !
• Veillez à empêcher vos animaux familiers de se glisser dans le tambour. Pour éviter
cela, vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.
• Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les
cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et
ne doivent pas être placés dans l'appareil.
e
.b
re
NOTICE D'UTILISATION
nl
ow
D
Consignes de sécurité
41
d
de
oa
m
fro
• N'utilisez que les quantités de lessive et d'assouplissant indiquées par le fabricant. Une
quantité excessive pourrait endommager le linge. Conformez-vous aux doses préconisées par les fabricants.
• Groupez les petits articles, tels que les chaussettes, ceintures lavables en machine etc.,
dans un petit sac de toile ou une taie, afin d'éviter que ces pièces ne glissent entre le
tambour et la cuve.
• Ne lavez pas en machine le linge avec des baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.
• Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet de l'eau après chaque utilisation et avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil.
• N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées
par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Installation
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez
pas et contactez le magasin vendeur.
• L'appareil doit être débridé avant la première utilisation. L'élimination incomplète des
dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil et aux meubles voisins. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
• Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le tuyau d'alimentation ou le tuyau de vidange et que le plan de travail ne coince pas le câble d'alimentation contre le mur.
• Si l'appareil est placé sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de
circuler librement sous l'appareil.
• Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, qu'aucun tuyau ou raccord ne fuit.
• Si l'appareil est installé dans un endroit exposé au gel, veuillez lire attentivement le
chapitre "Précautions contre le gel".
• Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un
plombier qualifié.
• Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.
Utilisation
• Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins
commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
• Lavez en machine uniquement les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les
indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni.
• Ne surchargez pas l'appareil. Consultez le tableau des programmes de lavage.
• Avant le lavage, videz les poches et fermez les boutonnières et les fermetures à glissière. Evitez de laver les articles effilochés ou déchirés, et traitez avant le lavage les taches de peinture, d'encre, de rouille et d'herbe. Les soutiens-gorge à armature NE doivent PAS être lavés en machine.
• Les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc., ne doivent pas être
mis dans un lave-linge. Si de tels détachants sont utilisés avant le lavage en machine,
Description de l'appareil
nl
ow
D
42
d
de
oa
m
fro
il faudra attendre que le produit se soit évaporé avant d'introduire les articles dans
l'appareil.
• Le câble d'alimentation ne doit jamais être tiré au niveau du câble ; mais toujours au
niveau de la prise.
• N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation, le bandeau de commande, le plan
de travail ou le socle sont endommagés de manière telle que l'intérieur de l'appareil
est accessible.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Sécurité des enfants
e
.b
re
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer
une utilisation de l'appareil sans danger.
• Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, le polystyrène) représentent un
danger pour les enfants (risque d'asphyxie) ! Conservez-les hors de la portée des enfants.
• Rangez les détergents en lieu sûr, hors de la portée des enfants.
• Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne pénètrent pas dans
le tambour. Pour empêcher que des enfants
ou des animaux familiers s'enferment dans
le tambour, l'appareil est doté d’un dispositif spécial. Pour activer ce dispositif, tournez le bouton (sans appuyer) situé à l’intérieur du hublot dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce que la rainure soit
horizontale. Si nécessaire, utilisez une pièce
de monnaie. Pour désactiver ce dispositif et
permettre à nouveau la fermeture du hublot, tournez le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu’à ce
que la rainure soit verticale.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Votre nouvel appareil répond à toutes les exigences de traitement moderne du linge en
économisant l'eau, l'énergie et la lessive.
Le système NEW JET permet d'utiliser toute la lessive et d'économiser l'eau et donc l'énergie.
nl
ow
D
43
d
de
oa
2
Description de l'appareil
m
fro
w
w
3
4
6
1
2
3
4
5
6
Boîte à produits
Bandeau de commande
Poignée d'ouverture du hublot
Plaque signalétique
Pompe de vidange
Pieds réglables
Boîte à produits
Lessive en poudre utilisée pendant le prélavage . La lessive de prélavage est ajoutée au début du programme de lavage.
Lessive en poudre ou liquide pour le lavage
principal .
Compartiment pour additifs liquides (assouplissant, amidon).
Détachant utilisé pour le lavage principal
avec l'option TACHES .
5
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
1
nl
ow
D
44
Bandeau de commande
d
de
oa
BANDEAU DE COMMANDE
fro
m
Le bandeau de commande est illustré ci-dessous. Il comprend : le sélecteur de programme, les touches et les voyants. Ces éléments sont signalés tout au long de la notice par
les numéros correspondants.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
Sélecteur de programme
Touche température (TEMP.)
touche réduction d'essorage(T/MIN-ESSORAGE)
Touche PRÉLAVAGE (VOORWAS-PRELAVAGE)
Touche TACHES PLUS (VLEKKEN PLUS -TACHES PLUS)
Touche TEMPS (TIJD-TEMPS)
Écran
Touche DÉPART/PAUSE (START/PAUZE-DEPART/PAUSE)
Touche DÉPART DIFFÉRÉ (STARTUITSTEL-DEPART DIFFERE)
Voyants
Tableau des symboles
= Arrêt cuve pleine
= Lavage à la main
= Froid
= Sécurité enfants
7
8
9
10
nl
ow
D
45
d
de
oa
Affichage (7)
7.2
m
fro
7.1
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
7.4
w
w
7.3
7.5
7.1 Symbole de la Sécurité enfants
7.2
• Durée du programme sélectionné : après sélection d'un programme, la durée s’affiche en heures et en minutes (par exemple 2.05). La durée est calculée automatiquement sur la base de la charge maximale recommandée pour chaque type de textile.
Après le départ du programme, le temps restant est réactualisé toutes les minutes.
• Codes d'alarme : en cas d'anomalie de fonctionnement, certains codes d’alarme s’affichent, par exemple E20 (voir le chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement »).
• Fin de programme : lorsque le programme est terminé, un 0 (zéro) clignotant
apparaît, le symbole 7.5 (Porte verrouillée) disparaît, le voyant pilote de la touche 8
ne s'affiche plus et le hublot peut être ouvert.
• Sélection d'option erronée : si vous sélectionnez une option incompatible avec le programme de lavage réglé, le message Err s'affiche pendant quelques secondes et le voyant jaune de la touche 8 se met à clignoter.
• Départ différé : en appuyant sur la touche correspondante, le délai sélectionné (maximum 20 heures) apparaît dans la fenêtre d'affichage pendant quelques secondes, puis
la durée du programme préalablement sélectionné s'affiche. Le symbole 7.3 s'affiche.
La valeur du départ différé diminue d'heure en heure. Lorsqu'il ne reste plus qu'une
heure, elle diminue de minute en minute.
7.3 Départ différé - symbole
7.4 Affichage du déroulement du programme : l'écran affiche les phases de lavage
du programme. Après le démarrage de l'appareil, l'écran affiche le symbole de la phase
= RINÇAGE, = VIDANGE, = ESSORAGE.
en cours : = LAVAGE,
7.5 Symbole du hublot verrouillé
Ce symbole signale si le hublot peut être ouvert ou pas :
• symbole allumé : le hublot ne peut pas être ouvert. L’appareil fonctionne ou est en
mode d'arrêt cuve pleine.
• symbole éteint : le hublot peut être ouvert. Le programme de lavage est terminé.
nl
ow
D
46
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Lorsque l'appareil effectue des rinçages supplémentaires, le voyant RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE
( EXTRA SPOELEN RINCAGE PLUS) 10.2 s'allume.
Pour ajouter un rinçage, reportez-vous au chapitre " Sélection d'un rinçage supplémentaire ".
fro
Si le voyant SURDOSAGE ( OVERDOSERING SURDOSAGE) 10.1 s'allume à la fin du programme,
cela indique que vous avez utilisé trop de lessive.
d
de
oa
Voyants (10)
PREMIÈRE UTILISATION
• Assurez-vous que les raccordements électriques et hydrauliques sont conformes aux
instructions d'installation.
• Retirez le bloc en polystyrène et tout autre matériel se trouvant dans le tambour.
• Avant la première utilisation, lancez un cycle BLANC COULEURS à la température la
plus élevée, sans placer de linge dans l'appareil, afin d'éliminer du tambour et de la
cuve les résidus de matériaux utilisés lors de la fabrication. Versez 1/2 mesure de lessive dans le compartiment de lavage principal et démarrez le programme.
PERSONNALISATION
Signaux sonores
Le lave-linge est doté d'un dispositif sonore qui retentit dans les cas suivants :
• à la fin du cycle
• en cas d'anomalie de fonctionnement.
Appuyez simultanément sur les touches 3 et 4 pendant environ 6 secondes pour désactiver le signal sonore (le signal reste actif uniquement en cas d'alarme). Appuyez de nouveau sur ces deux touches pour réactiver le signal sonore.
Sécurité enfants
Cette option permet de laisser en toute sécurité l'appareil sans surveillance pendant son
fonctionnement.
Elle reste active même si l'appareil n'est pas en fonctionnement.
Il y a deux types de verrouillage :
• Avant d'appuyer sur la touche 8 : il est alors impossible de démarrer l'appareil.
• Après avoir appuyé sur la touche 8 : il est alors impossible de modifier une option ou
le programme.
Pour activer ou désactiver cette option, appuyez simultanément sur les touches 4 et 5
pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que le symbole 7.1 apparaisse ou disparaisse de
l'afficheur.
nl
ow
D
Dosage des produits lessiviels
Votre appareil a été conçu de manière à réduire vos consommations en eau et produits
lessiviels, réduisez donc les doses préconisées par les fabricants de lessive.
1. Tirez la boîte à produits jusqu'à la butée.
Dosez la lessive en poudre, versez-la
dans le compartiment pour le lavage principal et, si vous souhaitez effectuer
un prélavage , versez la lessive dans le
compartiment . Si vous utilisez un autre type de lessive, reportez-vous au paragraphe "produits lessiviels et additifs"
du guide de lavage.
Si vous souhaitez utiliser la fonction Détachant , versez le détachant dans le compartiment signalé par une flèche.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
AVERTISSEMENT
Ne coincez pas de linge entre le hublot et le
joint en caoutchouc.
m
1. Ouvrez le hublot en tirant avec précaution vers l'extérieur à l'aide de la poignée. Placez les articles un à un dans le
tambour, en les dépliant le plus possible.
2. Fermez correctement le hublot. L'enclenchement de la fermeture doit être audible.
fro
Chargement du linge
47
d
de
oa
UTILISATION QUOTIDIENNE
Utilisation quotidienne
Utilisation quotidienne
d
de
oa
m
fro
2. Versez, le cas échéant, l'assouplissant
dans le compartiment (sans dépasser
le niveau MAX ).
Fermez doucement la boîte à produits.
nl
ow
D
48
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Sélectionnez le programme souhaité en tournant le sélecteur sur (1)
Vous trouverez le programme approprié pour le type de linge en vous conformant aux
descriptions des tableaux de programmes (voir " Programmes de lavage ").
Tournez le sélecteur sur le programme souhaité. Le sélecteur de programmes détermine
le mode de lavage (par ex. niveau d'eau, mouvement du tambour, nombre de rinçages) et
la température de l'eau de lavage en fonction de la nature et du degré de salissure du linge.
Le voyant de la touche 8 clignote.
Le sélecteur de programmes peut être tourné vers la droite ou vers la gauche. Sur la posi, le programme est réinitialisé et l'appareil est mis à l'arrêt.
tion
À la fin du programme, le sélecteur doit être tourné sur
pour mettre l'appareil
à l'arrêt.
Si vous tournez le sélecteur de programmes sur un autre programme pendant le fonctionnement, le voyant jaune de la touche 8 clignote trois fois et le message Err s'affiche pour
indiquer l'erreur de sélection. L'appareil n'effectuera pas le nouveau programme sélectionné.
Sélection de la TEMPERATURE souhaitée (Touche 2)
Lors de la sélection d'un programme, le lave-linge propose automatiquement la température par défaut proposée pour ce programme.
Appuyez sur cette touche par pressions successives pour augmenter ou diminuer la température si vous souhaitez que votre linge soit lavé à une température différente de celle
proposée par le lave-linge.
En choisissant la position (Froid), la machine lavera à l'eau froide. À utiliser avec les
articles extrêmement délicats, par ex. les rideaux.
Pour connaître les températures maximale et minimale de l'eau de lavage, reportez-vous
au tableau " Programme de lavage ".
nl
ow
D
Utilisation quotidienne
49
d
de
oa
fro
Sélectionnez la vitesse d'essorage (réduction de la VITESSE D'ESSORAGE) ou
l'option ARRÊT CUVE PLEINE (Touche 3)
m
Une fois que vous avez sélectionné le programme souhaité, l'appareil propose automatiquement la vitesse d'essorage maximum autorisée pour ce programme.
w
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Appuyez sur cette touche par pressions successives pour modifier la vitesse d'essorage, si
vous souhaitez que le linge soit essoré à une vitesse différente de celle proposée par le lavelinge. Le voyant correspondant s'allume.
Arrêt cuve pleine : en choisissant cette option, l'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée pour éviter que le linge ne se froisse. Lorsque le programme est terminé, l'affichage
indique un clignotant, le symbole 7.5 s'affiche et le voyant de la touche 8 est éteint.
Le hublot est bloqué pour indiquer qu'il faut vidanger l'eau avant de l'ouvrir.
Pour vidanger l'eau, veuillez lire le chapitre " Fin du programme ".
Touches des options de programme
Selon le programme, différentes fonctions peuvent être combinées. Ces dernières doivent
être sélectionnées après le choix d'un programme et avant la sélection de la touche 8 .
Si vous appuyez sur ces touches, les voyants correspondants s'allument. Si vous appuyez
à nouveau, les voyants s'éteignent.
Lorsqu'une option non compatible est sélectionnée, le voyant jaune de la touche 8 clignote 3 fois, tandis que le message Err s'affiche pendant quelques secondes.
Pour plus d'informations sur la compatibilité des programmes de lavage et des options,
consultez le chapitre " Programmes de lavage ".
Sélectionnez l'option PRÉLAVAGE (Touche 4)
Sélectionnez cette option si vous souhaitez que votre linge soit prélavé à 30 °C avant le
lavage principal. Le prélavage se termine par un bref essorage pour les programmes COTON et SYNTHETIQUES, alors que pour le programme LINGE DELICAT, seule la vidange de
l'eau est effectuée.
Le voyant correspondant s'allume.
Sélection de l'option TACHES (Touche 5)
Pour le traitement avec un sel détachant, du linge très sale ou taché (lavage principal
prolongé avec entraînement du produit optimisé pendant le lavage). Le voyant correspondant s'allume.
Cette option n'est pas compatible avec des températures de lavage inférieures à 40 °C.
Si vous souhaitez effectuer un programme avec l'option TACHES, versez le détachant
dans le compartiment signalé par une flèche.
Sélection de l'option TEMPS (Touche 6)
Cette option vous permet de modifier le temps de lavage automatiquement proposé par
le lave-linge.
QUOTIDIEN : lorsque vous appuyez une fois sur la touche 6 , le voyant correspondant
s'allume et la durée de lavage est réduite pour laver le linge de tous les jours.
Utilisation quotidienne
nl
ow
D
50
d
de
oa
w
Sélection d'un rinçage supplémentaire (RINÇAGE PLUS)
m
fro
RAPIDE : lorsque vous appuyez deux fois sur la touche 6 , le voyant correspondant reste
allumé et la durée de lavage est réduite pour laver le linge peu sale ou les articles qui ont
été portés peu de temps. Le décompte de la durée de lavage s'affiche à l'écran.
e
.b
re
Sélectionnez DEPART/PAUSE (touche 8)
or
nb
de
an
.v
w
w
Cet appareil est conçu pour consommer peu d'eau. Toutefois, pour les personnes particulièrement sensibles (allergiques aux lessives), il peut être nécessaire de rincer le linge avec
une quantité d'eau supérieure.
Appuyez simultanément sur les touches 2 et 3 pendant quelques secondes : Le voyant
10.2 s'allume. Cette fonction reste allumée en permanence. Pour la supprimer, appuyez
de nouveau sur les mêmes touches jusqu'à ce que le voyant 10.2 s'éteigne.
Pour lancer le programme sélectionné, appuyez sur la touche 8 ; le voyant rouge correspondant cesse de clignoter.
Les symboles 7.4 et 7.5 s'affichent à l'écran pour indiquer que la machine a démarré et
que le hublot est verrouillé.
Pour interrompre un programme en cours, appuyez sur la touche 8 : le voyant rouge correspondant clignote.
Pour redémarrer le programme là où il a été interrompu, appuyez de nouveau sur la touche 8 . Si vous avez sélectionné un départ différé à l'aide de la touche 9 , l'appareil commence son décompte. Si vous sélectionnez une option non compatible avec un programme, le voyant jaune de la touche 8 clignote 3 fois tandis que le message Err s'affiche
pendant quelques secondes.
Sélection de l'option DEPART DIFFERE (touche 9)
Avant de lancer le programme , si vous souhaitez en différer le départ, appuyez par
pressions successives sur la touche pour sélectionner le délai souhaité.
Le départ différé sélectionné (jusqu'à 20 heures) apparaît sur la fenêtre d'affichage pendant quelques secondes, puis la durée du programme apparaît de nouveau.
Vous devez sélectionner cette option après avoir choisi le programme et avant d'appuyer
sur la touche 8 .
En appuyant sur cette touche, le programme de lavage peut être différé de 30 min, 60
min, 90 min, 2 heures, puis d'heure en heure jusqu'à un maximum de 20 heures.
Le hublot sera verrouillé jusqu'au moment du départ différé. Si vous souhaitez ajouter du
linge pendant la durée du départ différé, vous devez appuyer sur la touche 8 pour mettre
le lave-linge en pause. Ajoutez le linge, fermez le hublot et appuyez de nouveau sur la
touche 8 .
Sélection du départ différé.
• Sélectionnez le programme et les options requises.
• Sélectionnez le départ différé.
• Appuyez sur la touche 8 : l'appareil commence son décompte. Le programme démarre
à l'expiration du départ différé sélectionné.
Annulation du départ différé
• Mettez le lave-linge en PAUSE en appuyant sur la touche 8 .
• Appuyez une fois sur la touche 9 jusqu'à ce que le symbole s'affiche ;
• Appuyez de nouveau sur la touche 8 pour lancer le programme.
nl
ow
D
Utilisation quotidienne
51
d
de
oa
Le délai sélectionné ne peut être modifié qu'après avoir sélectionné de nouveau le programme de lavage.
fro
w
w
Modification d'une option ou d'un programme en cours
m
Le départ différé ne peut pas être sélectionné avec le programme de vidange.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Il est possible de modifier des options d'un programme en cours avant qu'elles ne soient
exécutées. Avant d'effectuer un changement, vous devez mettre le lave-linge en pause
en appuyant sur la touche 8 .
Si le programme est en cours, le seul moyen de le modifier est de le réinitialiser . Tour, puis sur le nouveau programme sélectionné. Lancez le nouveau
nez le sélecteur sur
programme en appuyant de nouveau sur la touche 8 . L'eau reste dans la cuve.
Interruption d'un programme
Appuyez sur la touche 8 pour interrompre le programme en cours ; le voyant correspondant clignote. Appuyez de nouveau sur la même touche pour redémarrer le programme.
Annulation d'un programme
Pour annuler un programme en cours, tournez le sélecteur de programmes sur
pouvez à présent sélectionner un nouveau programme.
. Vous
Ouverture du hublot en cours de programme
Le hublot est verrouillé pendant le départ différé et lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement. Si, pour une raison ou une autre, vous devez l'ouvrir, mettez d’abord le lavelinge en pause en appuyant sur la touche 8 . Si le symbole 7.5 s'éteint, cela signifie que
vous pouvez ouvrir le hublot.
Si le symbole 7.5 reste allumé et que le hublot demeure verrouillé, cela signifie que la
machine chauffe déjà ou que le niveau d'eau est trop élevé. Dans ce cas, le hublot ne
s’ouvre pas. S’il n’est pas possible de l’ouvrir mais que cela est absolument nécessaire, mettez le lave-linge à l'arrêt en tournant le sélecteur sur . Le hublot pourra être ouvert au
bout de quelques minutes (attention au niveau et à la température de l’eau !) .
Après avoir refermé le hublot, vous devrez sélectionner de nouveau le programme et les
options et appuyer sur la touche 8 .
À la fin du programme
Le lave-linge se met automatiquement à l'arrêt, le voyant de la touche 8 et le symbole
7.5 s'éteignent. Un zéro clignote à l'écran. Des signaux sonores retentissent. Le hublot
peut être ouvert.
Si à la fin du programme ou de l'option sélectionnée, l'eau reste dans la cuve, le voyant
s'affiche, le voyant de la touche 8 s'éteint et le hublot reste fermé pour indiquer que
l'eau doit être vidangée avant d'ouvrir le hublot.
Suivez les instructions ci-dessous pour vidanger l'eau :
• Tournez le sélecteur de programmes sur
• Sélectionnez le programme de vidange ou d’essorage.
• Réduisez la vitesse d'essorage, si nécessaire, en appuyant sur la touche correspondante.
• Appuyez sur la touche 8 de nouveau pour démarrer le programme.
• Lorsque le programme est terminé, l'écran affiche un zéro clignotant. Lorsque le symbole 7.5 s'éteint, cela signifie que vous pouvez ouvrir le hublot.
nl
ow
D
52
d
de
oa
m
fro
Tournez le sélecteur de programmes sur pour mettre l'appareil à l'arrêt. Sortez le linge
et vérifiez que le tambour est vide. Si vous ne désirez pas faire une autre lessive, fermez
le robinet d'arrivée d'eau. Laissez le hublot ouvert pour éviter la formation de moisissures
et l'apparition de mauvaises odeurs.
Mode Veille : une fois le programme terminé, le système d'économie d'énergie s'active
au bout de quelques minutes. La luminosité de l'écran est réduite. Pour sortir du mode
d'économie d'énergie, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche de l'appareil.
Suivez les symboles pour l'entretien des textiles se trouvant sur l'étiquette dont chaque
article est muni et les instructions de lavage du fabricant. Nous vous conseillons de trier
le linge : d'un côté, le linge résistant pouvant supporter un lavage et un repassage énergétiques, de l'autre, le linge délicat qu'il convient de traiter avec précaution.
e
.b
re
Tri du linge
or
nb
de
an
.v
w
w
w
CONSEILS UTILES
Avant le chargement du linge
Lavez les articles "blancs" et les couleurs séparément. Les articles blancs peuvent perdre
de leur blancheur au cours du lavage.
Lorsqu'ils sont lavés pour la première fois, les articles de couleur peuvent perdre de leur
couleur et déteindre sur d'autres pièces de linge ; ils doivent donc être lavés séparément
la première fois.
Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression, les crochets.
Nouez les ceintures et les rubans.
Traitez les taches tenaces avant le lavage.
Frottez les endroits particulièrement sales à l'aide d'un détergent ou d'une pâte spécifique.
Apportez un soin tout particulier aux rideaux. Enlevez les crochets ou placez-les dans
une housse ou un filet.
Traitement des taches
Les taches résistantes ne s'éliminent pas toujours avec de l'eau et de la lessive. Il est donc
conseillé de les traiter avant le lavage.
Sang : traitez les taches fraîches avec de l'eau froide. Pour les taches sèches, laissez tremper toute la nuit dans de l'eau mélangée à un produit spécial. Savonnez, frottez et rincez.
Peinture à l'huile : tamponnez à l'aide d'un solvant après avoir étalé le vêtement sur un
chiffon propre ; répétez plusieurs fois.
Taches de gras séchées : étalez le vêtement sur un chiffon propre et tamponnez avec
de l'essence de térébenthine.
Rouille : utilisez un produit anti-rouille en suivant attentivement les conseils du fabricant. Pour les vieilles taches, assurez-vous que la nature du textile supporte le produit.
Taches de moisi : traitez avec un agent de blanchiment (blancs et couleur bon teint seulement).
Herbe : savonnez légèrement, traitez avec un agent de blanchiment (blancs et couleur
bon teint seulement).
nl
ow
D
Conseils utiles
53
d
de
oa
m
fro
Crayon à bille et colle : imprégnez d'acétone 2) étalez le vêtement sur un chiffon propre et tamponnez.
Rouge à lèvres : tamponnez à l'acétone comme ci-dessus et traitez les taches avec de
l'alcool dénaturé. Traitez les marques résiduelles avec un agent de blanchiment.
Vin rouge : faites tremper dans de l'eau et un produit nettoyant. Rincez et traitez avec
de l'acide acétique ou citrique, puis rincez. Traitez les marques résiduelles avec un agent
de blanchiment.
Encre : en fonction du type d'encre, imbibez le tissu d'acétone 2) puis d'acide acétique ;
traitez les marques résiduelles sur les tissus blancs avec un agent de blanchiment et rincez.
Cambouis - goudron : étalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis
tamponnez avec de l'essence de térébenthine.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Choix de la lessive
Les fabricants de lessive indiquent sur les emballages la quantité de lessive à utiliser selon la charge de linge. Conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées sur les
emballages.
Bien qu'ils soient biodégradables, les détergents contiennent des substances qui, lorsqu'elles sont utilisées en grandes quantités, peuvent bouleverser le fragile équilibre de la nature.
Le choix de la lessive dépend du type de textile (délicats, lainages, coton, etc.), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure.
Toutes les marques de lessives courantes vendues dans le commerce peuvent être utilisées avec cet appareil :
• lessives en poudre pour tous les types de textiles
• lessives en poudre pour les tissus délicats (60°C max) et les lainages
• lessives liquides, de préférence pour les programmes de lavage à températures peu élevées (60°C max.) pour tous les types de tissus, ou lessives spéciales pour les lainages
uniquement.
La lessive et les additifs doivent être versés dans les compartiments correspondants de la
boîte à produits avant le démarrage du programme.
Pour les lessives liquides, sélectionnez un programme sans prélavage.
L'appareil comprend un système de recirculation qui permet une utilisation optimale des
lessives concentrées.
Conformez-vous aux doses préconisées par le fabricant sans dépasser le niveau «MAX»
du bac à lessive .
Dosage des produits lessiviels et additifs
Le type et la quantité de lessive à utiliser varie en fonction de la charge de linge à laver,
du type de textile, du degré de salissure et de la dureté de l'eau.
Suivez les instructions du fabricant concernant les quantités à utiliser.
Utilisez moins de lessive si :
• vous lavez peu de linge
• le linge n'est pas très sale
• vous constatez qu'il y a trop de mousse pendant le lavage.
Degrés de dureté de l'eau
L'eau a plusieurs degrés de dureté. Vous obtiendrez le degré de dureté de votre eau en
contactant la compagnie de distribution d'eau de votre région ou tout autre service com2) ne pas utiliser d'acétone sur de la soie artificielle,
Programmes de lavage
nl
ow
D
54
d
de
oa
or
nb
de
an
.v
w
w
w
PROGRAMMES DE LAVAGE
m
fro
pétent. En cas de dureté d'eau moyenne ou élevée, nous recommandons d'ajouter de
l'adoucissant en suivant les instructions du fabricant. Si le degré de dureté de l'eau est
peu élevé, adaptez la quantité de lessive.
BLANC COULEURS
(KATOEN/BLANC COULEURS)
95° - Froid
Lavage principal - Rinçages - Essorage long à la vitesse d'essorage maximale
Charge max. 7 kg - Charge réduite 3,5 kg1)
Coton blanc et couleur (articles normalement sales).
RÉDUCTION D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
PRÉLAVAGE 2)
TACHES PLUS 3)
RINÇAGE PLUS
TEMPS1)
HYGIENE
(HYGIËNE/HYGIENE)
60°
Lavage principal - Rinçages - Essorage long à la vitesse d'essorage maximale
Charge max. 7 kg
Programme de lavage pour le coton blanc Ce programme détruit les micro-organismes grâce à un lavage à 60 °C et à un rinçage supplémentaire. Son action est donc plus efficace. Versez un additif spécial
hygiène dans le compartiment du détachant et sélectionnez l'option Taches Plus.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
PRÉLAVAGE 2)
TACHES PLUS
40 - 60 MIX
40°
Lavage principal - Rinçages - Essorage long à la vitesse d'essorage maximale
Charge max. 7 kg
Coton blanc et couleur Ce programme peut être
utilisé pour du linge qui doit être lavé séparément à
40 °C ou 60 °C. Vous pouvez charger le tambour au
maximum de sa capacité pour économiser l'énergie
et l'eau. Vous obtiendrez les mêmes résultats satisfaisants qu'avec un programme normal à 60 °C.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
PRÉLAVAGE 2)
TACHES PLUS
RINÇAGE PLUS
e
.b
Options
Compartiment du
produit de
lavage
re
Programme - Température maximale et minimale Description du cycle - Charge de linge maximale Type de linge
nl
ow
D
d
de
oa
55
Compartiment du
produit de
lavage
Options
m
fro
Programme - Température maximale et minimale Description du cycle - Charge de linge maximale Type de linge
Programmes de lavage
RÉDUCTION D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
PRÉLAVAGE 2)
SYNTHÉTIQUE
(SYNTHETISCH/SYNTHETIQUE)
60° - Froid
Lavage principal - Rinçages - Essorage bref à 1200 tr/
min
Charge max. 3,5 kg – Charge réduite 2 kg
Textiles synthétiques ou mélangés : sous-vêtements, vêtements couleurs, chemises irrétrécissables, chemisiers.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
PRÉLAVAGE 2)
TACHES PLUS
RINÇAGE PLUS
TEMPS1)
REPASSAGE FACILE PLUS
(STRIJKVRIJ PLUS/REPASSAGE FACILE PLUS)
60° - Froid
Lavage principal - Rinçages - Essorage bref à 1200 tr/
min
Charge max. 1,5 kg
Synthétiques ou tissus mélangés à laver et essorer en douceur ; en choisissant ce programme, le
lavage et l'essorage sont effectués en douceur pour
éviter le froissement du linge. Il sera ainsi plus facile
à repasser. De plus, l'appareil effectue des rinçages
supplémentaires.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
PRÉLAVAGE 2)
RINÇAGE PLUS
DÉLICATS
(FIJNE WAS/DELICATS)
40° - Froid
Lavage principal - Rinçages - Essorage bref à 1200 tr/
min
Charge max. kg 3,5 - Charge réduite kg 2
Tissus délicats : acrylique, viscose, polyester.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
PRÉLAVAGE 2)
TACHES PLUS
RINÇAGE PLUS
TEMPS1)
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
JEANS
60° - Froid
Lavage principal - Rinçages - Essorage long à 1 200
tr/min
Charge max. 3,5 kg
Avec ce programme, il est possible de laver des articles en jeans, tels que les pantalons, chemises ou vestes, mais aussi des articles en jersey réalisés avec des
matières haute technologie. (L'option Rinçage Plus
est automatiquement activée).
Programmes de lavage
nl
ow
D
56
d
de
oa
Compartiment du
produit de
lavage
Options
m
fro
Programme - Température maximale et minimale Description du cycle - Charge de linge maximale Type de linge
RÉDUCTION D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
PRÉLAVAGE 2)
TACHES PLUS
RINÇAGE PLUS
RINÇAGES DÉLICATS
(KORT SPOELEN/RINÇAGES DELICATS)
Rinçages - Essorage bref à 1200 tr/min
Charge max. 7 kg
Ce programme permet de rincer et d'essorer des vêtements en coton qui ont été lavés à la main. Le lavelinge effectue plusieurs rinçages, suivis d’un dernier
essorage.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
RINÇAGE PLUS
VIDANGE
(POMPEN/VIDANGE)
Vidange de l'eau
Charge max. 7 kg
Pour évacuer l'eau du dernier rinçage des programmes qui prennent fin avec de l’eau dans la cuve.
ESSORAGE
(CENTRIFUGEREN/ESSORAGE)
Vidange et essorage long à la vitesse d'essorage maximale
Charge max. 7 kg
Essorage séparé pour les vêtements en coton lavés à
la main ou après un programme qui s'arrête alors
qu'il reste encore de l'eau dans la cuve. Avant de sélectionner ce programme, le sélecteur doit être mis
sur
. Vous pouvez choisir la vitesse d'essorage à
l’aide de la touche correspondante, en fonction des
textiles à essorer.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
COUETTE
(DECKENS/COUETTE)
40° - 30°
Lavage principal - Rinçages - Essorage bref à 800 t/
mn
Charge max. 2 kg
Programme spécial destiné à une seule couverture,
une seule couette ou un seul couvre-lit synthétiques.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
VISCOSE
40° - Froid
Lavage principal - Rinçages - Essorage bref à 1200 tr/
min
Charge max. kg 3,5
Programme doux spécialement conçu pour les tissus
comme la viscose, le cupro ou le lyocell ; le lavage
est plus intensif qu'avec le programme de lavage à
la main.
nl
ow
D
d
de
oa
57
Compartiment du
produit de
lavage
Options
m
fro
Programme - Température maximale et minimale Description du cycle - Charge de linge maximale Type de linge
Programmes de lavage
RÉDUCTION D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
LINGERIE
= LAVAGE MAIN
40° - Froid
Lavage principal - Rinçages - Essorage bref à 1200 tr/
min
Charge max. 1 kg
Ce programme convient aux textiles très fragiles,
comme la lingerie fine, les soutiens-gorge et les sousvêtements, etc.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
BLOUSONS
(SPORTKLEDING/BLOUSONS)
40° - Froid
Lavage principal - Rinçages - Essorage bref à 800 t/
mn
Charge max. 3 kg
Programme spécial pour les blousons. N'utilisez pas
d'additifs avec ce programme.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
RINÇAGE PLUS
SPORT
(OUTDOOR/SPORT)
40° - Froid
Prélavage - Lavage principal - Rinçages - Essorage
bref à 1200 tr/min
Charge max. 3 kg
Ce programme spécial convient aux articles de sport
très sales. L'appareil ajoute automatiquement une
phase de prélavage avant le lavage principal pour éliminer les taches de boue. Pour cette phase, nous recommandons de ne pas mettre de lessive dans le
compartiment
, afin de rincer à l’eau uniquement.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
RINÇAGE PLUS
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
LAINE PLUS
(WOL PLUS/LAINE PLUS)
= LAVAGE MAIN
40° - Froid
Lavage principal - Rinçages - Essorage bref à 1200 tr/
min
Charge max. 2 kg
Programme de lavage pour la laine lavable en machine ainsi que pour les lainages et les tissus délicats lavables à la main.
Remarque : un article seul ou volumineux peut provoquer un balourd. Si l’appareil n'effectue pas la dernière phase d'essorage, ajoutez du linge, répartissezle manuellement, puis sélectionnez le programme
d'essorage.
Programmes de lavage
nl
ow
D
58
d
de
oa
Compartiment du
produit de
lavage
Options
m
fro
Programme - Température maximale et minimale Description du cycle - Charge de linge maximale Type de linge
RÉDUCTION D'ESSORAGE
INTENSIF
KORT INTENSIEF/INTENSIF)
60° - 40°
Lavage principal - Rinçages - Essorage bref à 1200 tr/
min
Charge max. 5 kg
Programme de lavage rapide pour du coton blanc
ou couleur grand teint et des textiles mélangés peu
sales.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
RINÇAGE PLUS
SUPER ECO
Froid
Lavage principal - Rinçages - Essorage bref à 1200 tr/
min
Charge max. 3 kg
Tissus mélangés (coton et synthétiques) . Lavage
à l'eau froide conçu pour consommer peu d'eau,
d'électricité et gagner du temps. Ce programme convient aux lessives qui sont efficaces à basse température. Le produit de lavage doit être utilisé avec
une boule doseuse fournie ou appropriée (utilisez la
quantité de produit de lavage recommandée par le
fabricant). L'appareil effectue automatiquement une
brève phase de chauffe uniquement si la température de l'eau est inférieure à 6 °C.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
RINÇAGE PLUS
ÉCONOMIQUE
(ECO/ECONOMIQUE)
60°
Lavage principal - Rinçages - Essorage long à la vitesse d'essorage maximale
Charge max. 7 kg
Coton blanc et couleur grand teint .
Ce programme peut être sélectionné pour les articles en coton peu ou normalement sales. La température est réduite et la durée de lavage prolongée.
Ce programme permet donc d’obtenir un lavage efficace tout en réalisant des économies d'énergie.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
PRÉLAVAGE 2)
TACHES PLUS
RINÇAGE PLUS
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
20 MIN. - 3 KG
30°
Lavage principal - Rinçages - Essorage bref à 1200 tr/
min
Charge max. 3 kg
Ce programme s’utilise pour le lavage rapide des articles de sport, du linge en coton et des synthétiques légèrement sales ou portés une seule fois.
nl
ow
D
d
de
oa
Options
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
= ARRÊT
Pour annuler un programme en cours ou mettre l’appareil à l’arrêt.
59
Compartiment du
produit de
lavage
fro
Programme - Température maximale et minimale Description du cycle - Charge de linge maximale Type de linge
Entretien et nettoyage
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
e
.b
re
1) Si vous sélectionnez l'option COURT à l'aide de la touche correspondante 6 , nous vous conseillons de réduire
la charge maximale comme indiqué. La charge à pleine capacité est possible, mais elle n’offre pas les mêmes
résultats de lavage.
2) Si vous utilisez des lessives liquides, vous devez sélectionner un programme sans prélavage.
3) L'option Détachage ne peut être sélectionnée qu'à une température d'au moins 40 °C.
Vous devez DÉBRANCHER l'appareil du réseau électrique avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.
Détartrage de l'appareil
L'eau du robinet contient du calcaire. Toutefois, il n'est généralement pas nécessaire de
détartrer l'appareil si le produit lessiviel est bien dosé. Si le détartrage s'impose, utilisez
un produit spécifique qui ne soit pas corrosif, spécialement conçu pour les lave-linge,
que vous pourrez vous procurer dans le commerce. Respectez le dosage indiqué sur l'emballage.
Après chaque lavage
Laissez le hublot entrouvert après chaque utilisation. Ceci empêchera la formation de moisissures et de mauvaises odeurs à l'intérieur de l'appareil et permettra d'aérer la cuve.
Entretien régulier
Les lavages à basse température peuvent provoquer l'accumulation de résidus à l'intérieur du tambour.
Nous vous conseillons d'effectuer un lavage d'entretien régulier.
Procédez comme suit :
• Le tambour doit être vide.
• Sélectionnez le programme de lavage pour coton le plus chaud.
• Utilisez une mesure de lessive normale, un type de poudre ayant des propriétés biologiques.
La carrosserie
Nettoyez-la à l'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.
N'utilisez jamais d'alcool, de produits abrasifs ou caustiques.
Boîte à produits
La boîte à produits doit être nettoyée régulièrement.
1. Tirez sur la boîte à produits.
Entretien et nettoyage
nl
ow
D
60
d
de
oa
m
Le tambour
Des corps étrangers sujets à la rouille dans le linge ou bien l'eau ferrugineuse du robinet
peuvent provoquer des dépôts de rouille dans le tambour.
Ne nettoyez pas le tambour avec des produits de détartrage acides, des produits abrasifs
contenant du chlore ou avec une paille de fer.
1. Éliminez les dépôts de rouille à l'intérieur du tambour avec un produit de nettoyage
pour acier inoxydable.
2. Effectuez un cycle de lavage sans linge pour éliminer les résidus de produits de nettoyage.
Programme : bref programme pour Coton à température maximale auquel vous devez ajouter environ le quart d'une dose de lessive.
Le joint du hublot
Contrôlez régulièrement qu’il n’y ait pas de corps
étrangers pris dans le joint d'étanchéité du hublot.
Pompe de vidange
La pompe doit être contrôlée régulièrement et surtout si :
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5. Sortez la boîte à produits de son logement. Utilisez une petite brosse pour enlever les résidus de lessive qui se sont incrustés dans le logement interne de la
boîte.
6. Rincez correctement la boîte à produits
avant de la remettre en place.
fro
2. Enlevez l'élément supérieur du compartiment pour assouplissant.
3. Nettoyez tous les éléments sous l'eau courante.
4. Repoussez l'élément pour assouplissant
jusqu'à la butée de sorte qu'il soit correctement en place.
nl
ow
D
Entretien et nettoyage
61
d
de
oa
m
fro
• L'appareil ne vidange pas ou n’essore pas.
• L'appareil fait un bruit inhabituel pendant la vidange en raison d'un blocage de la pompe par des objets, tels que des épingles de sûreté, pièces de monnaie, etc.
• Un problème a été détecté avec l'évacuation d'eau (pour plus de détails, reportez-vous
au chapitre « Que faire si… »).
w
w
Sortez le petit tuyau d'évacuation de
son siège, placez-le dans le récipient et
enlevez le bouchon.
7.
Quand l’eau ne sort plus, dévissez et enlevez le couvercle de la pompe en le
tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le filtre. Utilisez des pinces si besoin est. Conservez
toujours à portée de main un chiffon
pour essuyer l’eau qui s’écoule de la
pompe lors du retrait du couvercle.
Nettoyez le filtre sous l'eau courante pour éliminer toute trace de peluches.
e
.b
6.
re
Procédez comme suit :
1. Débranchez l’appareil.
2. Si nécessaire, attendez que l’eau refroidisse.
3. Ouvrez le volet de la pompe.
4. Poussez le volet vers l'avant pour l'enlever.
5. Placez un récipient sur le sol à proximité de la pompe pour recueillir l'eau qui
pourrait éventuellement en sortir.
or
nb
de
an
.v
w
AVERTISSEMENT
Avant d'ouvrir le volet de la pompe, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de la prise.
Entretien et nettoyage
m
fro
Enlevez tous les corps étrangers et les
peluches du logement du filtre et de la
turbine de la pompe.
d
de
oa
8.
nl
ow
D
62
e
.b
re
Vérifiez attentivement que la turbine
de la pompe tourne (elle tourne par àcoups). Si elle ne tourne pas, veuillez
contacter votre service après-vente.
10. Replacez le bouchon sur le petit tuyau
d’évacuation et remettez-le en place.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
9.
11. Replacez le filtre dans la pompe en l'insérant correctement dans les glissières
prévues spécialement à cet effet. Vissez
fermement le couvercle de la pompe
en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
12. Réajustez le volet de la pompe et fermez-le.
AVERTISSEMENT
Lorsque l’appareil fonctionne et selon le programme sélectionné, la pompe peut contenir
de l’eau chaude.
Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un cycle de lavage ; attendez toujours que le cycle soit terminé et que l’appareil soit vide. Lors de la remise en place du
couvercle, refixez-le avec soin pour éviter une fuite et empêcher les enfants de le retirer.
Nettoyage des filtres de l'arrivée d'eau
Si vous remarquez que l'appareil n'est pas approvisionné en eau, met du temps à se remplir, que la touche de départ clignote en jaune ou que le message d'une alarme spécifique s'affiche (si l'afficheur est disponible) (pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement... »), vérifiez si les filtres d'arrivée d'eau sont
obstrués.
Pour nettoyer les filtres du tuyau d'arrivée d'eau :
nl
ow
D
63
d
de
oa
m
fro
5. Dévissez le tuyau flexible de l'appareil.
Conservez à portée de main un chiffon
pour éponger l'eau qui peut sortir.
6. Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse dure ou d'un chiffon.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
2. Dévissez le tuyau du robinet.
3. Nettoyez le filtre du tuyau à l'aide d'une
brosse dure.
4. Revissez le tuyau sur le robinet. Vérifiez
le raccordement.
Entretien et nettoyage
7. Revissez le tuyau sur l'appareil et vérifiez
le raccordement.
8. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
Précautions contre le gel
Si votre appareil est exposé à des températures inférieures à 0 °C, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil. Fermez le robinet d'arrivée d'eau et dévissez le tuyau du robinet.
2. Placez l'extrémité du petit tuyau d'évacuation et du tuyau d'arrivée d'eau dans une
cuvette placée au sol, et laissez l'eau s'écouler.
3. Revissez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et remettez le tuyau d'évacuation à sa
place, après l'avoir bouché.
En cas d'anomalie de fonctionnement
nl
ow
D
64
d
de
oa
m
fro
De cette façon, l'eau restée dans les tuyaux sera évacuée, évitant ainsi la formation de
gel et l'endommagement de l'appareil.
Avant réutiliser votre appareil, assurez-vous que la température ambiante est supérieure
à 0 °C.
w
w
Vidange de secours
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Si l'appareil ne vidange pas, procédez de la façon suivante pour évacuer l'eau :
1. débranchez l'appareil ;
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau ;
3. si nécessaire, attendez que l'eau refroidisse ;
4. ouvrez le volet de la pompe ;
5. posez un récipient sur le sol, sortez et placez l'extrémité du petit tuyau d'évacuation
dans le récipient. Enlevez le bouchon. L'eau s'écoulera par gravité dans le récipient.
Lorsque le récipient est plein, rebouchez le tuyau. Videz le récipient. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'eau cesse de sortir ;
6. nettoyez la pompe si nécessaire, comme décrit plus haut ;
7. remettez le petit tuyau d'évacuation à sa place après l'avoir bouché ;
8. Vissez le couvercle de la pompe et fermez le volet.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Certaines anomalies résultent d'un manque d'entretien ou d'opérations incorrectes et peuvent être résolues sans faire appel à un technicien. Nous vous recommandons de procéder aux vérifications suivantes sur votre lave-linge avant d'appeler votre Service Aprèsvente.
En cours de fonctionnement, il est possible que le voyant jaune de la touche 8 clignote,
qu'un des codes d'alarme suivants s'affiche et que des signaux sonores retentissent simultanément toutes les 20 secondes pour indiquer une anomalie :
: problème d'arrivée d'eau
•
: problème d'évacuation d'eau
•
: hublot ouvert
•
: déclenchement du système de sécurité anti-débordement
•
Une fois le problème résolu, appuyez sur la touche 8 pour redémarrer le programme. Si le
problème persiste malgré toutes les vérifications, contactez votre Service Après-vente.
nl
ow
D
En cas d'anomalie de fonctionnement
d
de
oa
Problème
65
Cause possible/solution
L'appareil n'est pas approvisionné en eau :
Le robinet d'arrivée d’eau est fermé.
• Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
Le tuyau d'arrivée d'eau est écrasé ou
plié.
• Vérifiez le raccordement du tuyau d’arrivée
d'eau.
Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau ou de la soupape d'admission est obstrué.
• Nettoyez les filtres du tuyau d'arrivée d'eau.
(Pour plus d'informations, reportez-vous au
chapitre « Nettoyage des filtres du tuyau
d'arrivée d'eau »).
Le hublot n’est pas correctement fermé.
• Fermez correctement le hublot.
m
fro
Le lave-linge ne démarre pas :
le hublot n'est pas fermé.
• Fermez correctement le hublot.
L’appareil n'est pas correctement branché.
• Insérez la fiche dans la prise d'alimentation.
La prise n'est pas alimentée.
• Vérifiez votre installation électrique domestique.
Le fusible de l’installation électrique est endommagé.
• Remplacez le fusible.
Le sélecteur n’a pas été correctement positionné et la touche 8 n’est pas enclenchée.
• Tournez le sélecteur et appuyez de nouveau
sur la touche 8 .
Le départ différé a été sélectionné.
• Si le linge doit être lavé immédiatement, annulez le départ différé.
La sécurité enfants a été activée.
• Désactivez ce dispositif.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
L'extrémité du tuyau de vidange est placée
L'appareil se remplit d'eau mais vidange im- trop bas.
• Reportez-vous au paragraphe intitulé « Vimédiatement :
dange ».
En cas d'anomalie de fonctionnement
d
de
oa
Problème
nl
ow
D
66
Cause possible/solution
m
fro
le tuyau de vidange est écrasé ou plié.
• Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange.
Le filtre de vidange est obstrué.
• Nettoyez le filtre de vidange.
Vous avez sélectionné une option ou un proL'appareil ne vidange pas et/ou n'essore pas : gramme qui prévoit de garder l'eau dans la cuve à la fin du programme ou qui élimine les
phases d’essorage.
• Sélectionnez le programme de vidange ou
d’essorage.
Le linge n'est pas correctement réparti dans le
tambour.
• Répartissez le linge dans le tambour.
vous avez utilisé trop peu de lessive ou une lessive qui ne convient pas au lavage en machine.
• Augmentez la quantité de lessive ou utilisez
une autre lessive mieux adaptée.
Les taches tenaces n’ont pas été préalablement traitées.
Les résultats de lavage ne sont pas satisfai- • Utilisez des produits du commerce pour traiter les taches tenaces.
sants :
Vous avez sélectionné une température de lavage inadaptée.
• Assurez-vous d’avoir sélectionné la bonne
température.
Charge de linge excessive.
• Réduisez la charge.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Il y a de l'eau au pied de l’appareil :
Vous avez utilisé trop de lessive ou une lessive
qui n’est pas adaptée au lavage en machine
(trop de mousse).
• Réduisez la quantité de lessive ou utilisez
un autre produit de lavage.
Vérifiez l'absence de fuite aux raccordements
du tuyau d'arrivée d'eau. Il n’est pas toujours
facile de voir si de l’eau s'écoule le long d’un
tuyau ; vérifiez s’il est mouillé.
• Vérifiez le raccordement du tuyau d’arrivée
d'eau.
Le tuyau de vidange ou d’alimentation est endommagé.
• Remplacez-le par un neuf.
Le bouchon d'évacuation n'a pas été remis en
place ou le filtre n’a pas été revissé correctement après le nettoyage de la pompe.
• Placez le bouchon d'évacuation dans le filtre ou vissez le filtre à fond.
nl
ow
D
En cas d'anomalie de fonctionnement
d
de
oa
Problème
67
Cause possible/solution
L'appareil vibre ou est bruyant :
Vous n'avez pas retiré l’emballage ou les dispositifs de protection utilisés pour le transport.
• Vérifiez la bonne installation de l’appareil.
Vous n’avez pas réglé les pieds.
• Vérifiez que l’appareil est de niveau.
Le linge n'est pas correctement réparti dans le
tambour.
• Répartissez le linge dans le tambour.
Il y a peut-être trop peu de linge dans le tambour.
• Ajoutez du linge.
L'essorage démarre tardivement ou l'appareil n'essore pas :
le dispositif de sécurité anti-balourd électronique s'est activé parce que le linge n'est pas
bien réparti dans le tambour. Pour répartir le
linge, le tambour effectue des rotations en
sens inverse et cela jusqu’à ce qu'il n'y ait plus
de balourd. Ensuite, l’appareil procède normalement à l’essorage. Cependant, si au bout de
quelques minutes la charge n'est toujours pas
correctement répartie, l'essorage final n'est
pas effectué.
• La charge de linge n'est peut-être pas suffisante. Dans ce cas, ajoutez du linge, répartissez-le manuellement, puis sélectionnez le
programme Essorage.
L'appareil fait un bruit inhabituel :
l’appareil est équipé d’un moteur qui, par rapport aux moteurs traditionnels, émet un bruit
particulier. Ce nouveau moteur permet, lors de
l'essorage, un démarrage en douceur et une répartition plus uniforme du linge dans le tambour, ainsi qu'une stabilité accrue de l'appareil.
On ne voit pas d'eau dans le tambour :
les machines fabriquées selon des technologies modernes fonctionnent de façon beaucoup plus économique, en utilisant moins
d'eau que les anciens modèles, sans que cela
n'affecte les performances.
m
fro
Le hublot ne s'ouvre pas :
le programme n'est pas terminé.
• Attendez la fin du cycle de lavage.
Le dispositif de verrouillage du hublot n’est
pas désactivé.
• Attendez que le symbole 7.5 s'éteigne
Il y a de l’eau dans le tambour.
• Sélectionnez le programme de vidange ou
d’essorage pour évacuer l'eau.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
68
Caractéristiques techniques
d
de
oa
Problème
Cause possible/solution
L'écran affiche le code d’alarme
:
m
fro
Le système de sécurité anti-débordement s'est
déclenché.
• Débranchez l'appareil, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service après-vente.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
S'il n'est pas possible de remédier à l'anomalie
ou de la localiser, contactez votre service aprèsvente. Lorsque vous appelez le service après-vente, indiquez le modèle, le numéro de série et de
produit et la date d'achat de l'appareil : le centre
aura besoin de ces informations.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur
Hauteur
Profondeur
60 cm
85 cm
63 cm
Branchement électrique
Les informations concernant le branchement électrique figurent sur la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur du
hublot de l'appareil.
Pression de l'eau d'alimentation
Minimale
Maximale
0,05 MPa
0,8 MPa
Charge maximale
Coton
7 kg
Vitesse d'essorage
Maximale
1400 tr/min (L74650A3)
1600 tr/min (L76650A3)
VALEURS DE CONSOMMATION
Programme
Consommation
d'énergie (kWh)
Consommation d'eau
(litres)
Durée du programme
(minutes)
Coton blanc 95°
2.10
62
COTON 60 °
1.35
58
Coton ECO 60° 1)
0.93
47
COTON 40 °
0.75
58
Pour la durée des
programmes, reportez-vous à l'affichage du bandeau de
commande.
nl
ow
D
d
de
oa
Programme
Installation
Consommation d'eau
(litres)
Synthétiques 40 °
0.55
51
Délicats 40 °
0.55
63
Laine/Lavage à la
main 30 °
0.25
58
Durée du programme
(minutes)
m
fro
Consommation
d'énergie (kWh)
69
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1) « Coton Eco » à 60 °C pour une charge de 6 kg est le programme de référence pour les données qui figurent
sur l'étiquette d'énergie, d'après les normes CEE 456.
e
.b
re
Les données de consommation qui figurent dans le tableau sont fournies à titre indicatif,
car elles peuvent varier en fonction de la quantité et du type de linge, de la température
d'arrivée d'eau ainsi que de la température ambiante.
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTALLATION
Débridage
Avant la première utilisation de l'appareil, il est impératif d'enlever les dispositifs de sécurité et l'emballage mis en place pour le transport.
Conservez ces dispositifs de sécurité ; ils devront être remontés pour tout autre transport
de l'appareil.
1. Après avoir enlevé les protections de
transport, appuyez avec soin l'appareil
sur la partie arrière pour retirer le bloc
en polystyrène qui constitue le socle de
l'emballage.
Installation
nl
ow
D
70
d
de
oa
m
fro
2. Redressez l'appareil et retirez la fixation
du câble d'alimentation électrique et du
tuyau de vidange placée à l'arrière de l'appareil.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
3. Dévissez les trois vis à l'aide de la clé fournie avec le lave-linge.
4. Enlevez avec soin les goujons en plastique correspondants.
nl
ow
D
71
d
de
oa
m
fro
5. Ouvrez le hublot, sortez le tuyau d'arrivée d'eau du tambour et enlevez le bloc
en polystyrène fixé sur le joint du hublot.
Installation
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
6. Bouchez l'ouverture centrale supérieure
et les deux ouvertures en bas à l'aide des
caches en plastique correspondants, placés à l'intérieur de l'enveloppe contenant
la notice d'utilisation.
7. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau comme indiqué au paragraphe "Arrivée d'eau".
Emplacement et mise à niveau
Placez l'appareil sur un sol plat et dur.
Veillez à ce que la circulation d'air autour de l'appareil ne soit pas entravée par des moquettes, tapis, etc., et veillez à ce que l'appareil ne touche
pas le mur ou les autres meubles de la cuisine.
Si vous l'installez sur de petits carreaux, prévoyez une protection en caoutchouc.
Ne placez jamais de cales en carton, en bois ou
autre sous l'appareil pour compenser l'irrégularité du sol.
Si, pour des raisons d'encombrement, l'installation de l'appareil directement à côté d'une cuisinière à gaz ou à charbon est inévitable, insérez
entre la cuisinière et la lavante-séchante une plaque isolante, qui doit être recouverte
d'une feuille d'aluminium du côté de la cuisinière.
Installation
nl
ow
D
72
d
de
oa
m
fro
Le lave-linge ne doit jamais être installé dans un local où la température peut être inférieure à 0°C.
Le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange ne doivent pas être pliés.
Une fois installé, assurez-vous que l'appareil est d'accès facile afin de permettre à un technicien de le réparer dans l'éventualité d'une panne.
Placez l'appareil à l'endroit choisi et procédez soigneusement à la mise à niveau, en agissant sur les vérins prévus à cet effet. Si nécessaire, contrôlez la mise à niveau à l'aide
d'un niveau à bulle d'air. Ajustez si nécessaire. Ne placez jamais de cales en carton, en
bois ou autre sous l'appareil pour compenser l'irrégularité du sol.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Arrivée d'eau
Ne raccordez jamais le tuyau d'arrivée
d'eau verticalement. Orientez le tuyau en
angle vers la direction (droite ou gauche)
la plus proche du robinet de l'eau.
3. Pour ajuster l'orientation du raccord du
tuyau d'alimentation, dévissez la bague
de serrage placée à l'arrière de l'appareil.
Après avoir positionné le tuyau d'alimentation, veillez à revisser correctement la
bague de serrage pour éviter toute fuite.
4. Vissez le raccord du tuyau d'alimentation sur le nez fileté du robinet d'arrivée
d'eau (20 x 27). Utilisez toujours le tuyau
livré avec l'appareil. Vissez correctement
pour éviter toute fuite.
Le tuyau d'alimentation ne doit pas être rallongé. S'il est trop court et que vous ne souhaitez pas déplacer le robinet, vous devrez
acheter un nouveau tuyau conçu pour ce type d'utilisation.
L'installation doit être conforme au règlement de construction et aux directives de la
e
.b
re
Le tuyau d'alimentation livré avec l'appareil se trouve dans le tambour.
Cet appareil est conçu pour être raccordé à l'eau froide.
N'utilisez jamais le tuyau de votre ancien lave-linge pour effectuer le raccordement à l'eau.
1. Ouvrez le hublot et sortez le tuyau.
2. Branchez le tuyau d'alimentation à l'appareil.
nl
ow
D
Installation
73
d
de
oa
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Le tuyau d'alimentation est équipé d'un dispositif de protection contre les dégâts des eaux. Si le
tuyau inférieur devait se détériorer à cause
d'une usure naturelle, ce dispositif bloquera l'arrivée d'eau à l'appareil. Ce défaut est signalé par
l'apparition d'un secteur rouge dans la fenêtre "
A " . Dans ce cas, fermez le robinet d'arrivée
d'eau et appelez un service après-vente.
m
Dispositif d'arrêt de l'eau
fro
compagnie locale de distribution d'eau. Vérifiez la pression de l'eau minimum requise
pour permettre le fonctionnement sûr de ce lave-linge dans le chapitre " Caractéristiques
techniques ".
A
Vidange de l'eau
L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons :
1. Sur le bord d'un lavabo à l'aide d'un guide en plastique livré avec l'appareil.
Dans ce cas, assurez-vous que l'extrémité du tuyau ne peut pas être décrochée lorsque l'appareil est en cours de vidange.
A cet effet, vous pouvez fixer le tuyau au
robinet à l'aide d'une ficelle ou le fixer
au mur.
2. Dans un conduit de vidange (ou dans
une dérivation de la vidange d'un lavabo). Cette dérivation doit se trouver audessus du siphon de sorte que le coude
soit à au moins 60 cm du sol.
3. Dans un conduit à une hauteur dont
la distance au sol doit être comprise
entre 60 cm et 90 cm.
Il est indispensable de prévoir une entrée
d'air à l'extrêmité du tuyau de vidange pour
éviter tout siphonnage éventuel.
En outre, le tuyau de vidange ne devra former aucun coude. Il devra être placé au niveau
du sol, la crosse devra se trouver à la hauteur indiquée précédemment.
Branchement électrique
nl
ow
D
74
d
de
oa
m
fro
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
Le tuyau de vidange peut être allongé jusqu'à 4 mètres maximum. Un tuyau de vidange
supplémentaire et un raccord sont disponibles auprès de votre service après-vente. L'inobservation de ces règles pourrait entraîner un fonctionnement anormal de votre appareil.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
Les informations concernant le branchement électrique figurent sur la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur du hublot de l'appareil.
Vérifiez que le compteur de l'abonné et les fusibles peuvent supporter l'intensité absorbée par la machine compte tenu des autres appareils électriques branchés.
AVERTISSEMENT
Branchez l'appareil sur une prise reliée à la terre.
AVERTISSEMENT
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure, suite au
non-respect des consignes de sécurité mentionnées dans ce chapitre.
AVERTISSEMENT
L'appareil une fois installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.
AVERTISSEMENT
Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par le service après-vente de votre magasin vendeur.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte
et recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
nl
ow
D
75
d
de
oa
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
m
fro
Matériaux d'emballage
re
Conseils écologiques
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Tous les matériaux marqués du symbole sont recyclables.
>PE<=polyéthylène
>PS<=polystyrène
>PP<=polypropylène
Vous pouvez les déposer dans des conteneurs de collecte adaptés pour qu'ils puissent
être recyclés.
e
.b
Pour réaliser des économies d'eau et d'énergie, et ainsi contribuer à la protection de l'environnement, nous vous recommandons de respecter les conseils suivants :
• Le linge normalement sale ne nécessite pas de prélavage : vous réaliserez des économies de lessive, d'eau et de temps (l'environnement s'en trouvera également protégé !).
• L'appareil fonctionne de manière plus économique s'il est rempli à pleine capacité en
veillant toutefois à ne pas surcharger le tambour.
• Les taches et les petites salissures peuvent être éliminées au moyen d'un pré-traitement adéquat ; le linge peut alors être lavé à une température plus basse.
• Dosez la lessive en fonction de la dureté de l'eau, du degré de salissure des articles
ainsi que de la charge de linge à laver.
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
132941010-A-272010
nl
ow
D
www.aeg-electrolux.com/shop
Download PDF

advertising