Aiwa | JAX-S7 | ta. ly - eVols

ta. ly - eVols
53;
?.?f8!J,,V,'l'w,ill, w
''lyiy1-
&Uk&er
"'"Jim
iiaicauaiKbaHrttc
ROBERT GRIEVE
tVrlar.4ai
-
HUi
mUv
rjtTJMLX
i
i i wil
immim,
u Www
AU
"M
"-
--
f- -5
mws
18S4.
T
Art w
AvT
l
A
Tat Saui v ;?r-tr- v
anruMnna'
ceml
aaa atiilji it
K
""wi
a?
iaii
raai as
aai
vas
ax
)
matM
Art aianwwisiroV
wnn.
'
Iraa In at iWlm in
at aafc fct aW rMMarlarmetr
trrn urt
-
in-
aCW
tjci
rf ItllMBA
?iaE W hmjii i
tari
--
Sf
mj
fci
7Wwwiv
nnrf
An. Hmi
t&
- ..
.
knar
-
.
T
... , V,
-
-
T
..
.
-
..-
w5B W li
Skcm
..
mwr jwaaaiKs
iWm
..
tn
at
mow
Kafcca
fc
iriHag. in wWn
1
rf ncwm
tW
- WHWV -
lc
gy
r vt IhaMn
ty
X
X--l
y
il.
HATCH.
X
At
c Ai'osi:.
ui
fTisItuU
ta.
twftK ta ia. Tev frarf
ma
rr. wwt
4mk
Wi.-K-
Xfevt
W
aVrr
U
--
urrB,r
j
Vra?maitfasaax.uLK
mtkafiAt?
ttl
a
nnaaaiaB
IsBlaat
wf
TJa
ai
Ian a
aalKb
an
jonr
vuMtiJieaaBnaMi
mta-t.t;itA-
aaW
a
Ii
i.Tiil
jmc
oamwi
Or
JfaBaacwf Oalaaciaar
f wamiaw aXfaouV
.a
itavaMLUHuai
aw
--
'bbt
m.
nSjaTMaarf
BrL
nT
I
t
jwt
taa
TDrtfte
3C
sal TkrrTirS.
W.
St.
if
SSrAtS-tt-
-
Klil
j
f
Sanaifli
Ti Akb)
JUtaaaTgn ami 5coi
lfe
3ft carat AagaBfci.1T.
m CtTX Cum.
virtirir
s.
in
&r aijrur aaB tfb 1e- -
I
i
,"ly v
joat jftiaidzs zv
4F ytawiafc- m
WmomL by OM
f sta
nam
n
IfUl
wjaatAmaaaf
3. an.
Btaaaaaaaaav
"'"'f
3W
5rr.
IJwiSHSI
ISZBffl
ao
B afanLlf SUSt pnpBtSaV
lit nun)- ujanal aai
p3Biirf
3tr
rtiulu
War
fataa- -
ttB
JiMttEtZ
1l!&a
laaAIirl
3im
iCar-- m
tJ.iiaMM
air)
-
T"TJ'-
J
4b
t1? iairjt
ouEoaiBLlfiu'a&Sw!
nrtnwbirfja aBamztfii.
Timxn
at aw SwrJ
nt arrnopu:
aa ffqaaaj mt
Mr
lgmJTSrarara
ff.miaa.aa
Bimiaiaimasait
jaj
vzu
if
ir
'
"
HI II "Wall
Sal
i
aa--
t
-tr
MS
w
.HZ 7Z7SIS3E!
bui TBji'ItW
aacaE
Sun-
ajTB-- ir
H-- h
n
.CswiiiSait;
ttP 2iiiiI
u
I.
.
aSwin
ailt
n-
-
&"?
Opt
ait
and:
oui
OR acsi.ll.
a
i,
sfiall
31-ii-j- -.
MsfitRt
trUB
OX. SfitF
rirrrT
--
iir
HIT
tuic
3Elztl. f
liU. X3llmtt
3
g? o
giinmtTt.
tt-
a-'
I
P
x
-
riifT
Inain
ffHlli
ai j
rf
U'iJ
afflffiTA.
'f '
'
aaU3nB-
GStfftsM
n--
Q.
am
ifajsir " a m
FaxcncA.3!
aar-A.
j-- h
a,i
aiaar
AtArrEr-j-
ihatT
ay
i.
31SjL
S- -
f,
jl
I) alJLafi.-J'-
twiaii-wi-
PH1LUPS.
FaU?sh-zss- .
I
Liarxz-Twini:i-
'
'
.
jatjamu
-
SI ma.2fl
rt&9
-
,
I
under-szzr-
ilr.
Mse
SUVOF A 0
t
.
--
v.
r
;
r
d
'yuv
-
.
.O-
-
ImUt at Traaaarlaiiaa
AND COSTS NO
OF MONUMENTS
aa Fii incoiti
(
i
tAcaiM t
JL.X
Saa.
i
Rkl AiMttiBpjtrtA4SoAttiA
FlTTISC,
--
..
-
gllLlJ.iai
tt
..nwt-- i
SVOf
B!
3cjfa
t7i
FURHISHIHG
tf--3r
Hat
rX30CJSXM
aVTaa7.7
laaisniwatatT.
j
-
.j far
liaamrx'tttap'
If
J,
aUatTrWSr--
a
taaiaaaca
'"MeMiar.i'
S2tJ
iaxfmc-
n
-
.O
aa
rian
ftaVhrt
r
ta faac jaa
awiara
m
rVaaX-T-
aa4
fUMaranni
WT
CIGARS! CIGARS!
aaawrta
.a
.
HlrlGLEl
"
!
ISURACE
w
..i
a aaiaX
la ar
aaiiiax iiJf
aaaaaaaamr x aaa aaftaal na irtar aialaafaat
aaa rmnm it
m
iiaaMfr
al 9ar
a"Biaa' arfca rM & a
IVtAcla
Cf
Uw
Ltseola Block,
r,
,fiiit
J
r
nam qbtw.
.Sri
aaiaarta
atMtaaBtajaaBta'
Aaaf
Tto. 103
Kin?
St
tt4f
tr9tj 1 a.'
Tkmm UXZX
lavaartad ta taW
im
,
mtm
Kt
aa-t-
tMfa. Takap.
TTXXST Xrvr
ta ImrfU
aa!
G,W.Macfarlane&Co
i.i
CEO. LUCAS,
&
KfUsa(,
BUILDER
Bi8Il,
lam
jlife,
B. U
a BaA,
Mouldings, Brackets,
Window frames.
Blinds, Sashes, Doers
AM aa MAi
VaMrlaka,
Tsimsj, Seretf air--j Baal Safef I
nulla' i4 S i visf,
Kattittsz
FELTING
SALAMANDER
CQT&2JLWI,
rA- -
v.
rertris L'9i!trs,h"(ea Pipes
t J
trper
Cent,
2S
of fuel
Saves
.,.
.
ji.'w. iw T a raw ' . a
.b
iZTtf &ttlCZ&ZUUUZV70WIVP&U'
55aMBMr
.
-- .,.-
r'
Hbaaa
t
f
tzi JtrnvatwiMf.
PtViStPTLY ATTKSDZO T9
Am Wot. IManatoffi
aa- - Wfc.. iw lAtxv
itlrtltf
OBOZB
ZrvrCarA
ak
u
Willi Napkins to Hatck
a:
CaeawA.
aa
Vrtaawk aarjaHaa
,jr,
ft at--
4
raalB I
aaaiartiB
rirf aak
COMPAMr,
xJZZ ISSUZ&SCZ
vr ivsj jcrn--
OF
lloflolulu Mcam i'laning
inuHiinn
i?Tas
an
J,VHIHCLEYftCo,y
Xafatt
r
'
COhTRACTOR
a rS' JAtTT
.
ltWAwwi
rst
Fine HavBiia C I C A RS
ta m.
!
Tslias.
CnitJltri.
naviA
af
OIG-AR.-
ia aa arsciAt
JiaSL'SL-H
CO.,
XualKtanf. af aS CraA
j
D.
.
a
SE2m
i
NEW ENTERPRISE.
A
kick.
El
V
'j,.
'
jwa
FIRE
Mttxxxzzjmtvrxszttzxsz
jicSaiirawr
ll!aJaala
aaaaliaa
i1'
S20.OQO.OuQ
t t i
siaKan.tbMai.rwA.fcn.
"
Wa
ttm
aai
-
li'A.
orjrrrsrzEAx-AX-
2i(s
mw9r
r .33
William B. McAllister
Irish Double Pamrtslc.
TABLE GLOTHS,
TH2 WOSLDf
.,,
ut
AaaUBTHSST
ta acffaa
j
CDTTAL.
XmH
j
g
L'p'T
Life Insurance
Maiozh- and JUtol
CDXTA7XZ3
Gcncrnl
X--
,a--
jlntsal
M
BELFAST, TJSELAND
KEROSENE STOVES!
giiaaaf atat,
,
Just Beceived
rial
HIK.T
la
FIBE AJO JlXUlSr. I5hL'E.15CE
SatAOnt afh abwiraiifar tatniyagy; r3nif
'3
tfXraaiaiL
TStw tUmlUt TjjnjflBramac
campzaxtai iew
rSiZ Tanar gitrwi:gjarr'llag XpaHwa,
.ir;-A- t.
Irwttrzxzxz
T2u3r
a
aast a ta
& CO.,
WILDER
ttwaaai filia
Hiandeliers,
HOUSE
isi
r x tcium a ".4
ISO
-- -
A
CLICKS' XILE EID.Jf ICHIJE COTTOI.
Aficvr mi
Haaia. haa.anr. BMaavl. c raa. naawa..
jXart Fa TaTiXTT3.--
T JBrtiirJ&iaU,
irmarlrBBi
LaaI TraArprt
iXca.
Hare,
Ficrcte Xif Mr.ft.
ggnhTi If afhfir 5ccdlt.
ifl kizdt ktizu;
CofJaMlOk.
ia xBcsisn:
al
roBzssrjr.
Bircr
ii
j
STk, CrsTE,
AX
aaaaaa
Lamps,
Irisli Damask
TABLE LINEN
Ttr
STOTES,
aa
,
as wagAC.
General Insurance Com'py
aa--
rras:miaiirrTM
latt&ACA.
jaautrara,
j
W. C. ROWELL, Honolulu.
int ttaattlaa t'toa.
aiy
X-
Cash Assets, over 550,000,000 I
.,,.-- .,
r ,w
t
iyAiaiarfaiiiiam'j wm
Avail. .
. s .fanZv
Havana
2
3u
tm 2!niatlBia.
XVOBtam
TtiilAMaaa)KA'
a Auaa
We Have
!
iC
,bttSAKse
MORE!
ia
-.
j-
ISewing Machines, and Ccnuino
ra4L.l
Part3, Attachments, Oil
IIATIXC
J1HE rXIJEKalf.XKIl
s tl
ami
r. c
and Accessories.
ItitA.
,.
.
Btaii. f trmxr .anii.wai.il.
voac Taae
IS
X23SXT3
W
j
IUKIirTEl.ftr.
IMPORTER and DEALER
uss iktttu aiiasia iii fiiiiu litr
KANGES,
r7i-j-
r
txl
raaV
If Mafrtrdla; all otkrr Slum Ballttl,
llLCAlE IT IS SORE
Ecaaamlml ar faal.
Lau LiaUa ta Zjjloim.
i
l
t "s
C
AJ--
taaaaBBaMaBBaWll
--
ixma
aikii.,rt,tAWM.
;7
LAHE,
iTta
S
rim
EH
TiUetAXuiileKicUli,
Comjt'iiy
io
fiiflMni hF
Tgy8yaBfe OJf 3HK
JLinracnciAirEirxs' atsa. jrwawia
ra:i5cic
-
Keaditciei. TgqIa
or vrrrTix
;
--
GrAS
fraratV
TftrnnE!
aiittwfs-ltTr--
n.
a p
atataaj--
ECOHOlCAL LIFEIHS.CO
(LlBTTSab.
.ftmjrTt e
v
maraismC52li'?-r5-j--
KMsmssx
aitartais;
"
aar
-
aaat aniwaH
f
irpvatt'aaBMAVaEaSi
j.
?Hi3t&E3tJjnri&Z32LZTwAJ7i
K
Sfin&rBmrihns&fita
4
f.
JCaC5-a- w
fir Effirsra'
rmmira--r.
-- a
CTXwEa"TtCTET"
IiseIaIv
WATiHr
gj -gj. prr-.
ii
--
r-r-
--
S LaT3
tf
XJW
I
an
1IURarSTior'XjrAtiif77
' ,f'
V
j,
'
V M
aaVrSffaBnltw
"Yjuji n
ia rfinajB
P--
:
CxaAatiiixate'ja
Jrf;
f
STJUS
-
i
IB3B332
CcaTises ira Cez3er2
e3atCjbanaWtailuwifer-nita Bawayaii wit atitrnttnt Ibrikr
LPjV&atwi.
TOc,Svi,vari3aiaaltr, mint
HHm.
Tanaii
i riiimili-- i
all Una. ttat
U
d
l.( tv4
.--t
G3-ooe- is
sar
f.
aZSAtiEaa,
lOrnrtant
"H tT
aJaataTiw
Ear fc
fflai TtataaaaTI-
3--
"S1J
aSSSSS5StS'
.
W"
t
8R0WH
rcit' &rta an? r
mrHC sit-
-- in aHfrrTiiriTnT;
f"aiTT
iEiXiiilK. SatZTS at CCi- -
J
Sir im
srhxl ai
ggn-rl- a
he
GnuTi
JQrarRCBX
3aaaiiiUiu.X
Bottle.
tj
Pr.uafBiyc,
smf iHuayjc--- !
fV
n ufifirua:
at
Ct3ssKS9 a bh
ffiiiiniirHrr'BBiT''TrTf tdj
'tTrm
nii ifnuaig Ainmiifit
it. c
waTrajBT
r
ABBBBBJBaaBBBBBBMHn
I
lProviHioiir Dealers?
s
ESSfES
ruomtitii.
SEaStXC
Ol 3LUB T0O1T 9T
sttBTU to; Jut war
.
iznr Jt en.
l
mat
OcncralA
r
a
atlal faajaa--
far
aaaTJ1.Ba
Ifaiplly
t3 aaj
i4 taarc
-
an
Jar
.Ttcricr.iiCACo,
rTTgn n.i.iia T...1:.:. TTaX
k.i-t
T3a
S
ttaiani to
ct
bbbh aT s6e
kx
AT THE LOWEST RATES.
MS
Higlinfr
aWflEar
TJ ta
rat
n
O
i
I L2 Iin IIB!nST
ASAfTllJitl.
-U
- -I I
arodcrtg-a- g
We wj.'S tfce PuiKc to
tfcar the
z.
atffclL 2iiCa 3imij3i.
m
amrr
j
--
a
i
,
O
RAHSAY
J
a
MIII'll'PL
II
aant
r l Fi
. I Eanr
r
Ci
CBrttiti
CitriirtcBita
tit CfXtCaT- ami grrrpamB
laaaaaat.
'I
tXroiCTltT-.Kk.T-
pc
AiT, J
-
411
Vrrr-vino- -
By S
IB--
rft
--
ruirfjiH
aa-i- l
a?
aai
XaBLaATi--
PRICES!
An!Ma
Tt Tiicn.-aJ. D. LANE'S
-'-
w--
Ctwijfet
ic
S3LTAmIir
lMHlc$4?fJf I aTjnrrrm
C03EStOS'S3
P
nS
S
-
u-i- .
-
ftilj
t
rf
aBBBBBBBBBBBBBBBABBM
'k tnV ur '
,
Ware
Japanese Lacquered
r
CT
bui( T5rr,
-r
3C TlA33tPSC3
tA"
e
aaku far
k
fca.
Ccajva.
r,
ci-ri-
IT.
fBBBBBBBBBBBBBBK
J
w.
f ffiTSS'ctJiS sf Fiaefefe.
V
Ar TcTTrrs- -
E. P. ADAMS,
St.. ibore Hotel St..
iott
Conlectlonory
rii
I
a.r-u.- u;
-t
JUST
w
TRBtJI,
-
ananagr-fc-
ttat
71
UYHFOOI
f
at
Na
tl
wttistinmU.
Wuhsliid Tew, isd
GER3IAX LLOYD
KNOWLES
BECE V E D fc
lasoraEcCmnjaHj of Beriw.
STEAM AND YACUOH POMPS
SAitBLE WORX OFEVERT DESCRIPTION
F 0 It T U X A
LNllERalCNEn HAVE Jfc'ST
rtrvxT'O
f. i1 - V7 .
'I'llE
XAOZ TO ORDU
- AA AjAJ VI.
DarGa
A imlNl tr Aa, Twv, Im. l.il.a.a tall
lnr.n CprMIwi
! f lW.i ca.Ma raaM. aktaa w rifaa
ci uuon.
cAwtsi iBmsabc
buuipanj ff
una
rosr?rz23T. a niu.
AT THE LOWEST POSSIBLE EATES.
tMt to a. ai.. r Ma u ta.. my. Man M,l at
w .ji ta. mt.ii
4 .i..in. iw
faaa aaa"u
latac tan. fwap, aaa u k ewiril
m MMrtei
EdS El I'fiStS R:rrdf
Ast - U I KaaaawalaaaJ lt4.Mar. Ckal aa4 cicaaatf
. MnfcaW. taa MCTr.a
taarf aa4
r
aratzEACO
j
JU,. afljMl(aDsr. IA.as lav
apt j
KaaaaaialB BaM. aa aat f
Chizsse asd jspiaese "Ward i
JSaac Fat cava' Trraa
!
c w Irtmt
My F X CaUFFJ A '
MBS. THOMAS LACK
AUO tATUT TTL1 ?
PRUSSIAN NATIONAL
EBSCrElI laTELTIES laJcWELBT !
X. 19 Tart St- -
SMiaaamlBnTT
xtv
UX
tr
KEEPS ALWAYS ON HAND
!sajr--i2- i
C WALLER. Prcpneter,
Ka7 5trtar.HBilx.
CHaiwnrC
f Pi rat y aa4 taiaUOaaa;
Caailua.
ala Xaaafacim-J T PVinrOKT, 31 Gr
wwn, Waaaitkarr, L
ta
Kail
(Central
i
i
-
SOiP WOBKS !
ilmfcAi
k
p.iwmjuijL.umrri- -
IS5.000.000.!
H..
A. JAECEa,
lr .lr
w
V"j
p
IXSURANCE CSMFAHY
.Ml''l
,
TJmrm Peed Company, ,
i.I5'53IITH dC KoOFEH,
A335P11Z:
stiit T. t,
XZ.OXA1
OAi, Ull J, BaSUJ, .VJ,
Oc3EAXT.
naar
t,. 9aa7aitimirtte.X-?r Tr? zaa- - --
I
T
C
II
Bar iRVI
ja5--r-rii-t- b-
&,
Torfccy
1!"
f Hti'w
tj.
-
!
THE DKST CKIMIS OF CHOKE flCBS
T- - w kaal
a lav vaukt- THE BEST ICE CHEU. S0E1 W1TER I COBWLS
-
PLAXTATIOK
casni.
in
COXFECTIOIVERY
bx
ai
ly
JUavftawaO.
Bat yrga
--
!,
v
akQBUAaat
aUaJl.
jrccam
SXHSaW.
atBaaBBTfuaF
at
riman
531
a
r.
&.
a-
Tii.-niJti-
WAtar-Ctfia-
&x-
Iraa
taa
Bjaffera
tt
AT REDUCED
OF TIGKB CLAWS
WILLIAMS & GO, USE SETS
HxxiXiriiii wiiJtiSiiii
3. i mrcrTXaCZT'.
Illl TTll"
Trv- mavnue --aa.jc
a
laaa
IT4aBvaaatw-.aBa-
hats-aiia-
ix
CO,
--
IS
Sk
avast
S'trwlk
n jmuqAHI t STmdt
SttC . ntxr SmrR.
abmriMtc tuabln. K. L
SsTKniaix ianunar aaif JtaannaV
Jttm PiHlwli!iTe
ami SevsujKt Slrcnir aati Cavitming
Til Jrniftjn ""JigfrgStii- r- Tji Fr OafCi0frTtil
wfai Hw
'jsttrun Timr Ttaanniff.
r"trw4 ai
Jiuunrnr- - uabuav oHiaKr iSMnaUi Aiirnrw jumttHbV
Taaa ABii. Ulnatltltt
1 rSiDit I HUH amnitay gr
iMzrisar
arnrffl
x--
i
i
lVR ,jlv 5i--
TaU. sTatZCT
laMaarf
Cal
H
mjbibbij.
wtta!
al
t4
u.
an tlMlf,
awr
aatBaiBatB.
a
(fari.
iUciijonird
r- -
bm
SIMPSON,
katipastti:
saar
t
Xntimc
PlT
i.
ar ajmn snoav
ESTATE
ISTcCE
-
awwrjinifmme
,r
ai liHa.jr.
5m.
!m
miBU.
tali 3Si
,
2ha
ii
54
ftiai
TK
fNai
I
Uaa
'""i&lJt-Iita-b-
m
a..
g'Siaawg
au- -
'rntftiB
ti.t-f- t
"
tn
3
VjAvrSimwt
V
TQO.
J.
snrrzjjcAzxa.
"r-
SfzitdLf
W- .-
gvtiMir?
Blut
antmaausutnii Jt
nv
flimmiiaiii
iiiiiii
tf
!
IUlL
.a.
tftstsfiz Uixbir.
'JC
aii.l
M
-
?
I EIWUUI
WtSrtEI
tf
'VaIEd
'iw iiatg:
I 1 "jr
I
9 F atB7
PIH33
intHnl
aM"
Wb
laf
l4maaa.
INSURANCE COMPANY
T.lwilli.it.1
J'' Twa
zsi lOhDOh aed GlOBEi
It-aS?;INSURANCE CO.
niXST COMPA5Y,
gs
Jt
UKfcT
UU., t5S
Assets,
S31.161.000 KeHMTaF
ar Start Pcti&
Jfirsr Luje'i &ir
Claims Paid, SSS,714,000 i
ox jfsovxd sxa3irr.
ALL KINDS OF SOAPS, iiite oncutnip as acctit
22 JJ0T t
TaJaata
a
liriw
Uk.tr,,
rtBfitvrritntttri Ttrtrnitni.r a a-a
,.ju..
.
TItTtJB FJLGEBR0
Dirn.Lic
jiaukct
ncmorouTi.1
Uip"3iiMvru
DwiUrKk..aTiaiUx
j Larcadvat 4rw4Cf
nmt MANUFACTURER
Fncscil iTiKiaiisr f ieajfef. Jajy
ensinrt iarnt 'ar
tw
T5ir
raBDtfTiB
rsr: i- -
J 15 &)
fixna nac&iiszam
ii
IJur asffiaa. mamt
i
-
nesiv. sum
if
nn1 sta
ai'saaaalaUBV
tr &ti 31
aaw 3dhbh.
....- - .n
it
inta-t- v
f
i
j
ar waarf aaaar m amsntun r
aftranm.
azt iilmnftTim'111'
iF
tna
iBlr
.
t,
tTKUBT
JoE
ht a aat aanaamiasC 4r jna
III
aran
LtL
Batfet annar? tbwiu1?
avbb aai ana bat Hit htm aasm
gmmutnc
a
afj
m
rrwmw"fiattob ai km J HliillKSirirf
&&
nesifi
"
r!ha
a.
KBwri
OT!i3i6sw Si a
-- P a
iiii n smf caw- iibei.
b
aiiira:
ABXawesf-xtajmrr
a
is
Jr
Doa luftuix a Inn naDr SI HIIHIifaflfltt.
SaW
anua:
ifiiuT
IBnf&s
ffi.Ti ani jflju. &Bif ifin .i j& jitftwam
A3gmwnauKata.&? jif AnpiBti &
mil
5lfSXap
SOKtH
n
t
tbwJM
kta4, aara
raary
enaiaf aaxlllafl
U rxuaartllaatry
. airnij
itbbp aaa
ia
Jr
l
- UaByatoai Cataac
la--
rllrj.
The London and Provincial
v.
Ravsas. Tl
Cryycr rara-a- j
rniBvTj in tot a Styaw
ICC
ia.nr unit.
.iii. i naocr
yjimT iii ac Thai nBn rVcar. & ImiiiC trrtr
am fat ta rtltt fWannBUii'ia! rait ait wini intat fry
X.AC
te x i. .r.r &r locy, fl!iirj
a arawsn ait
Ktr 7iinaPfv scrr- fjfiat rtt aUlkakl rlf tail JlJ7tlW
23S2C
If aggtstcrai;
lrfiifo5Cai
IKSBST ptasfvsiv
BlaJBi
aBaami
.if mnvavaL
yvxafszafauafc tfc tcmiurf xfitxuuc tan
rHtrfHyvaaraCMiy
at- -
iaupaao.
.
rTTJJf
,vs7i ta
sta
afaW
atani LassaiaBin
.
lila a
-- JMW
Em
SllpmaaBaV
4V
Hbr
.t
ai
fcfc
i
Aaat
eJbrB
TfU
BEJ.LS.K
a.
31'hM- -
A CO.
3L.S.3aPr,lCTT
IH6T
nil aai
CEKtaLK.
r O Agal
fw ta
lWa.1?
aai
Tka atawr
koair
kin,ta
irwtiiHittT
Urir fajaara taf
tklr
NtoMi,
laaklwi nam
aatiriakWt
ay yra. ta tfctrai
pnaaaal aaarrratlaa 4arta
DtarrWa. aa! mi ta ia attt lerrtW farm
Ckt.
aw ha
arprialatlr
W kT. Bmv
ay atkt tana af lUt
paagu
1
Farfcltw
fraat a tim CaaTkrUaa
Brvaaa
laaa
ftWa fnm a
II ( actay tt ant,
t 4lT
ta yaMr.
aw le ta aralW4
latalta la tka aa4ltatta af aay aUn UUa CalM
Tkc IVdII EJawMat ll!?y and Ike Bfraaa' la aatuatBAfS
T
BaiAra ar TAiTat
a
aia traa niBarr
Xnti-- 1 ITPtmrt
W
Mr, fkiikrally yaara, Man t Ca,
at
auki.
ArrtUa,
at
Bl
Majan af tka FHana. SrWj Citil
Satacy tb Tlcrar t CtrntM.
wHaita "mainl i
la aaa at Caa
Wa
Su W la-- a Vaal
CCflOY
haa aa aayariac, a4 t aaaakK SibTm all
.
u
laawt laal Dr J CwllH Bnraa
aa fairly ky a I.
araaBatty; act Hf-navfnt-M- I
Uvmbrt af lalarWya lk. lkttary af
(ST- - Far tarttw
iiartw. will a, ar cait
ilraswltata, k
Ffrnau via rllMTatrl
E. V L.VLML.
Was
diaml Ajaa far bW H.aliaa Uaav4
. --. aaL. at 11a
M la kaUtra at l. lSt
aca.
aaa cvaala witaaas la araa D J. Cat
tkloraoya- -'
a ik Oarfrmawal tuata,
lt pMara
rata
Ovcrwawlailac anlka! milaay atveBaJ
PLUMBER AND CASFITTER
Aj&
JL5iC2
aucmt
Iataw
laa
trrj9j,
af
Pifart
nif
rvary
Or ALII UK.M.
nil la ftAftkaJar t(tiaa
WUak caatata
ifa
AUKlr4AJ lvaVlellrrr.
lra-ipt- ly
-f
la
A
CalBtlU. Mtait
Ml UaU. MaiK JuMn S, tru. TiJ T.
S- -kaij, LiaJn.
3L OfB- -t &awIl stmt, Bkm
ia
af anfaiu-t- a
pni Mr - W rfcraf
rraaiai.
yaa mm taie-artai- i
tku Jmniy
CoJnraaTM,
Pr i t !
w.Vb
vMMity it, ItteaVftta, Wlalf
kis aafa! Nr
UHRy, n aa
tat At ft rnBrtary
taTal
laMkrvr a bantt-rIiaaarlM lata tkat aaa try.
kvaroj itaCa-Haalacabi
aaU tala4t
aatt
THK IUWA1UX KUXUP
Tontine investment Policies
In-
ilpilatMilawafciawTBtikai
aaiat art taxa BaMi
aamjtJJtftAiWt. rmitTf Umkistry
aMM
.
rta.imMl(A
TU THK1K
LatTiT
xxtrif
i
r7
ErTTTT
LfcOTiMBGT --for jimapftmr x--
man
&tnLaSar'aaaaBjfc
ZSICixr
aacBBf
--
B5sai34ir
..
D.
COHPiiT.
sli
ScK? ilt
TEE
fea7
rfa"
rf an ebjon "at
lWn
C. IV
Crafn &mb
A
H..I-
f
J.
nSanoi anani (vaBRm
m
tlMMJI
at rt aa
ul htvm, .a
810,000,000
:
nj.m.K?(rijut.tiiria
T
& GLASS EMBOSSES
W
HOTETj. r
3i
an
TVTt3
laUlCK
mit
Uaat, laaKM.TBartkaekA. XraicstUa,
KtBtAvttBBB,
$49,000
COOKE. AGENTS
&
THE PACIFIC MUTUAL
triI.I.!AJI,
CAl'ITAL S3,OUO,000
traiiiA. luninaQ nEixtiEi SaWribtil
AA3 3TITng
llAXXXCOai
rrrsr urtrllJtkSl
ar
,,
munaic
,
.. .
. .a..,, .., .... ntUjlW .&
"
. . t
y . ' , ..r art ... .7
FantSU
a ftaa
. iwuiJC-it
, ,. "
a aai
ak
J T WiTHHO!
j
jntBaciy
HrsTJ.cn
1
f
ton
anBaw
riiii iiiiiiii ic aaaaar
a-- AiiiiwiJ. iflaV adtaiindaanf Br snal
Kaeaac jfaa? W sacnoirfaut la AMmmi
i
aaJXtBMIaaalfclf
ttBTr
iutif it innssr
--
OaAlaalHar
Ivotail Xixie
C
WRf?a
k
&MSW
VTt
C SEZtTZE
i
oat if ifttr Urmw--T
SI6S
rmiiaflMB rfftniBTM
Tlirl laafM
BIOS CfcafcefcJ.
JJT- 3- - K. &ra. araJantaMTtU
gg. lMpaaTiim-rriTiJanrmM-BMnU
naaa,
cm
lae
4
lOMlaV
&
ifiwir
nth
CAPITAL. :
C. C. STRATEMEYER,
H TtS3CA2T.
jnBn ClfOakrtK.
0t Bttt a4
Xaaor at ant gun 4f cSat SAtirotOav Injay
& A
mClalimifCBaWM1a4XBU
I
rf
1
-
t
Porte
tai
ZaaVllaatKf
llttnln.
lfc
in
Tr
CASTLE
surance Co.. limited.
tT- -
tbl IXBai
XatAAAao
wt-a-
CVomii.
y?"1 BrUaxxss
IrBV
mm. aaavtctr. ljU.
l
f3??"?
f
Mn
OK
.arry.
LIFE INSURANCE COMPANY
Wlia
f
910,000,000!
c Dama
Xnlwt.
JltbKZ
AT..I
"it"i
ti
ttlax
SEX
!!?
a
.aMUCVi
Hirttrfflitr
A
J.
asrim
ma
as,
COMPANY
The City of London Firo
ri.lKMHXS
l Can f Bi
ABal
Sli
hi.i
1
--
rn
tie tUraiM l4Mt.
INSURANCE
BU.
iniM
3l(Tck.aaHv
in
X.r.BCRGESS.
and Retail Grocer,
J Wholesale SOmt,
du uewnafttrtt0aaaTiinEfm aha. t t
raui? TaMflkaiivv biaab.
inaiterfat
oomnute.
Btten
f rtaKj-XMaBrC
3aril.uiy
Al ftjbtr
ai
a
if
TTIK
Saatan.
liiwiai
ll.iMt.
cjirvxziam?sx
nrrxtx biv.
(ikMMliu Stvni. TWMik nw
" a4 - feap4 a li- VM
(Mbtv
J- -
s:j- - ajsi Cccc-- s
at Law.
wirt m aaar aayBatiimnt C SamaaVl W
tz
Mia
aanat aiL BnaaaaBBann n i
!tnaf
VlCBt- -at
saiialiBafaJE.
is ar aaf piaaaaC. aaxi
apiaxaaBt or an aMi. guaT
"""A iiaTnai ii iiuiii't MiirFi c&uqt.
iiBtfnMia iimaiwi fini rfwmiltfJ bv
saw daaawnc sacGa. agitviripaBarf &
a
V
xS,,--
Ar'tl--
SartC
2atB
Jar
waax 3u
4f want aaii
af
Snanar
g.
Jaanciar imi ta iwjaas. sjuan -- flail
ajr aaar aaaanaV af sanfe. aaac mvncaa
?fMa-- , falin. Ctjb aaafBfajjaT aj X'Tfiaafia.
aau-iuaBtmaW bVew Aiuuanii taif.
CkirMrjFiK3atSlvx$U'v
&ik vaiKfeT f aaa losuV 3m
3fpgrai
it tin gntjway a jut fctffl. si aiUm T.1.-Vi1- T
fc.'t
"
iiia ixinailli .on it waiim. naaSJaBaouE.
aaca an.xapapf
isTcu paaaBB-amaraf da
tu 3ExxaK asni.
aiai dSaraanH aacn. anax
4aa
HrorsTjariiiinKajii
BBraetiFHHmi
m
ow
tlbf
rf 6a
Oaf
m
hg ri.t i
acir Jui&ibaiuiicf c JxmtaiciTt tuau-- , 4)maaacf ,-- amiL
kcBBE BHgaaDl vaftnt tan Sjaaan.
&n
isiiiif
OMvdSar ami nai avaEaaaxusc
Ac aar anar b&cv
accaor S
GTOSSS L- - 3ASCOCS.
; aojan. va
m hup. m ffacsr
. .
W acwor ai tax ffmfianT
am rr
any. nt Im ibi as nfflrjt tc TcAclicrotiX'lAno
Idk AWbA
Uutrvsu
.uLx"fiiB2.tnMBu? iuo
X ua
ait
sta suratoifr rf aW yflwrtsiT rnjiniM
Illii.uiiiij.-a-)flbtl-'-(-.
BB
fr
am iaf saab acRir9isBniiQ& atrcwit tHEwaT nans ataeaioT aaaajsiOBr Si smV ciiSrw Wt.iitTi-T- strara A tbu agnattl mtneuawi
a. inilwii aagaecggaiiLiiiMiii:
E3CFI2X EOCSC n;
4S&KS
1w
sitae
tax
.UK
atuna suSbhbS ii iiaa
.
a3T;iA3tA3n.ITX.TX-lXI-!kiBlllWll Illl 3tiw:t MB
aT B
an .qawogt apjq abi imiiIIiiiii'IIJ ppiwrjiogil Barf
C3CAizs.'srm-- s jjtd uctrosi
an igtsxx. mvu.au tmrtmnux- Soaaf' SaraW feiiwirT a&awaT at -- mm.
.a sica icliuw-- W aiuimM. s: a
aaSaarr iroikti mi
a
tibi aauaMCa? &D&. at sadi. hihl ar
ar lrVa I
ftn LaAo-- ;
Hjyiai jimw mKw tar suasv 5b1 am? saraasfaaBM. &f rKuavpFX asatue-- s
fi&a
ijiMMwuwu. anif imaL Taw iiiiiiiii
Hrwl-.
B Una.
7ir bf illirf3nic
4p
iaypBj Cuari hukI Ihi aa ant wnnffnir
E nans ! ant jasjiaf- & aut so a-- iiuiiini Miun, amm.
vi. niw
jtmm?SI& u
T
ClflftUluaWBS? aalL
ftv
4fattT
a
flf
jaoi
tfiBi
out
3jn wsHr
acuf Haraav f ajaa-- ta tan tfifftHiiftwiTi
Lit OtTIXaHtrP.
gnnaTTWi
C tan
aunt rf khsl -3 3b aa?3uBBE
aa5-ahIaaaac ilT-- !M3ala aatlt IfaaHJI
tftu
StmJMUIUa SStat 4aaaItaTra
3jndlAni(llPA
'
H9 Kb
ay x
wi'L?
Ttnw
gtb
Jbi.-c- t'
4 Uta rwur if fflio Inaife gmTSf an g arj.i-ja.- it
II rtibar
at
aiflil AbItwh: aontiitiwiim f an saam tei aa
Sb-tbr
B. H
So-alcr- .
"jjj
irftfw &aar wiitaBBwixc jt8Bc-!aa.Sifioss Tt
n.nfri'j m--s
aff nm-arszcer 5JLTJCOX.
Jajs )oar oW aBaaDMnaat anf fdaayga. tf y
nar
m Itr!
irtw BDBaiiLiueiSaT"' ftarlaSnc
sW issua: k
zKunaet 9sud aa 8Br jLbuMht 4f ton xx
ac
t
By
3iv.ai Jmiii.j.it: 5tt-- av
aBLpCF
7DjraB&Sn!fltaKtfs..a&Kr5aii&.
acgaaSiCT eW prtar-- i brj of
aiiaiilii
Tar tesW mactaW sna. fcs&tw vui ao- j,a-a2tawaaa fftaEat
TgTTI IT Tit g'lT W"f:;7T'T l,l!!T ? I IT
toys
3;&wht
SaTEoni K.
SaC
jajdHsnUte 4ad a; aai
naA aat anaamiB!; m ana Samt; (cnaff JotL Strait Sjlbbo.
? awt XUIme.
Hag
aoai gaumn. wi'ttiit 3t vW dnocx'3to, aWniH:ft,aniftrtt.
Dy
JK
.JT
ax TVU a.
AtfUttr
of a aspnaaL
IT. G IET7.X.
hn fiw
iiiilgJumT
MOoftV
otnV
Bat
"34.
FiawBjaaL
u Jftrtftarf ten
SBBvKB: aaa-t- i AJiXdti- t- A.AK
fravxuB
afiuac Sa pasi
irrcBtmt
ciatir9aaaFV(tDnim.vttL
Tr
tj3U
TtXr
of Every Description
17
AND MARINE
R1CTM.
r
-
aW aoaiaaarlBB&aaC u laMt
!Laaiifcaaiattjrr.agaAcianiraaag
kv
feaoal x-- buy At fr.'pn; r
ant
sw
i h 4norr
t
at oar BiasMsawat Bttiwt sac
jMBPifc i! sadt leak vx namv uai
aac
Tbi ai mni
iwi An feS3ttaaf
wiaa. k
aaouns
bbmIJIU.HBI
il
ullfrnr
Itr mj
I n ftnit it Jxaat aaat aait sacs bwcmjo.
has tatK sftaiMU. oc
atofa mTitiaa
lamama
Kiar anal
rf as East
i
Xtxy
t
PmUlca
La.w aVAi
WtU (TM1t4
m UJhtv tH, KUtf. fcaTf
Ifaa.
JUA lOMMW mCPT4PC
?
Omaaai OMrl.aa
,.
lvlCZ,
!
fcaa
rsinltz sniiixi ui U
kJuiPTa
lifr
iwaaif
i Kwaarfc
mil la H at a
jBMKtaatf
OfNfaMii
MaaraWi
tvt
Or BOSTON, MASSAC1ICSETTS.
CulJLntaJuurrliUSSV -
IRON WORKS CO.
TVLA)t
Ma chin
V
ma
R sfmrmiFtaSJaamis3bi
;
LI. 1.1.
t ncra insXTOXS
x sat. cousssx nioiiirs
'34avtc Stuck.
Bmitihi
jirST
asimfcatpmrnf
Iyar.
Attx
RRE
t. ij.
rr.
lT
aiitaaaan
20I.-- S;
Wltf jcamat sa eft
Wl aiN tOntaC OUT
iMmfc
M
- A. A.
A-
k
nums
nrms
HONOT.TILU
H. HITCHCOCK
3X
rt.Mila
J IE. KB.
u'
AB0OKSXST0S SlCXITTor
art
WASHINGTON
PalatiacK
MrcAaa-UM-
aac
ix
4
a ra
jf
anfeirABilaar sael aau
JBBai a
Bamat sbbE MGr aar
aan.n.tr
xmu 3g r n lii. tmaoifcwt.a3a.a
V tat vsaaac aaaVcsaboK; t 3& sanOsK
eCb; Aitat- - r fvk aai
aiwiBia J lu
Saktaai ft
aotwnt aj jpsxatei a. bMtuit
ski Are
S.K.CASTZS.
i4 Uae nwn.
wil-ifturaaaA
Afcafttv tuA AA3irv&lS4Xt u C&
JJatBf Owijoet.or
j aamapr r inmainr.
trwes fifeXlkiifw
aauatkiMB. aaa. lair sosMtic r
aSr mc P X 15. Bad. UwteaMAt.
E
as wwnti I at
anf Hif,nai siafi
awtr
'mi n if Tim tjiiiiiftii Tincaajaaraal ac
a. mti.
aeencsa
At k iCTC ii whit
LKlVEi;.
COOKE.
i
fniliaiiinr aasS anaantl
AspcvnaM law 2XK Agr rf Amtaur J
aiiiiMiiiiii.i w bxmmuatXSaoata
KAXAIlACXSEX.
aanjy jaiRnat
;s
Mi
mvKaomaxiv
AX ACT
m
kv ar JAuanM VOncv ssiW fias Chaootr.
BDBL CU
?1IJaV
Sbaaf ur k
aWMasaaC
vats,
aW
Atg
AJi'i.i
grvwsof.
x Ikj am Foam Corns I
aavateKCBfaaf fOOSB.
COUNSELLOR-AT-LA- W,
mxmn
SIbh anncrn eauu k
Aick-jsiaaU-
lam
W
tT
jiiiii
aTtvlBtfC(-9i-jiit:4-
MBMiaV
br aW Jar
OAk-Rwik.'-iiX-
COPAIiY
W.
CO..
aaniat u
i.
iscurmirtD, mi
7.
ORIENT
Tit. ca.MTrt ih.i t. a- II K91Hm.ll.
U1SS Cf
rxx-- w
ILL
E. PttRCn M. O.
UXiuwSrat.lwr' AXWfcllKila. 3t Sunirc"SARAH
nu runnsca'cj DUTCirili
iniiiiiiuji,
LACl.J
hniLuata
a ua r iriTtK u o tK.
jEfOTm axs
tx
nnsinm. rami
. tjrwir a
ta
in
XulalArMi-M-
Cat-it- l
I
Jnaw.
nW
t.l Willi.
A
&
.a
nrweru
-
1
k;
uaaui
an
CWlr)iAn.
ark-- eV iifcmhnt
mJKb&w
skat
eW
LTCAX
i.
--
tMtaaiT
.a
lf
f
oaiiwjH.,m-KMiaibtlTti, ioio.
i .iiimu. m
ItlliniD. SKXIIAk wiAKtl-'Mu
nuiiMuorTiii
Di.itsxsur act.
wm
wi
DR. J. CQIUS BRDWHES CHlORODTIfE.
THK URH.I3U- ft. uLT OKtUCX.
jiWt t
'T run
Ua w aatal
AalTtw ta tawalH
OUnl rmnlf Mlm Uf
0 m flvalaWflwarTwrrwanlak
aHftRwanlai4
H LIMM WW.
!
to ralw aad ftMat U TM
Wtlf
BhWM Qllfiw. iaiaTBW aw
a III
fnxr.ll. tataal
ii
yaartvtf
raM
(
WvVXMtv
K.MMtrf
riMt
UktPf J CtMIHlarT(UlaAty3faalTr'tAj.ta
walrt It aatH ta mhm af lHUJtT,WHlfi
INSCRSD Wt, U YtAR- - OHDIN V&T Lin
Ittfiifcy ik MfrMKBk mniii HMt VMaVrfal
rf-vtvhMM marfBfy errt
M4
1 AaftaMl
IVry f
t fey
rataai aU
HLiftoOTEit-.rMtW?avatoC- a.
trwattaa r4i:y jvan ttUy
aaaal
CaaB-nBraa4ktUV AaUaAv
PJrty yrmn 1S4nj
BmatuilfMllitr
SAai4
ca,ttaa rwtry ft fiui UUy
4 JaaaraWl yrawlaji
art. k arkarai tm Dlarrkvav -- 4
tHLORODrVE
raWcy W ytm 34 iy t
1 VaaWeal
blaB4y taerllt viahra u4 Dyaraltiy.
tkjuaote, s
Ky4lry lljtrtrli, rilytttUM, W 9pw.
LwBr
lmia tajraic-- i llaHalailn
alcta
cnUMWDTX 1b taa Mkiy BaUTWItT ta
Or OAMCS6
aMwt
l
DR. JORDAN & CO.
,.,!.r ,, , t Wim.awnl.r a
v&
rt
C
FIRE INSUKANCE
ly
ttr"ll.fr.ni.iiii..a
tm tsmil.
fct.
rtl.l
ly
tMCltfMi. St.
Bii
J
l.aiJJI
a
HAMBURC-MACDEBUR-
T
t
ia--
MERCHANT
Ct, Q
.a
a rr.alit.
oriojToi. MM
v.
ViH.
r..
fMN 1
lUttatlaaCavataa--
a,.aB
llt
CnlMia SmkMU
COMMISSION
I-
Practical Watch & Clock Maker Xnaurnuco Coxupnuy
and Joweler,
Or llARTTORP. coxyEcncnT.
juiuw.ii.
st nmz Hn-- a..iNhi. a u w.aa a am nun jutut ut. tm
IVaiw CMtUf. racaai
lUaMafw
TilM rfl afAjt Um
T Vln
jlMtal.l. JlMfUSBaif. MaCaUMTT u4 Fajailall
xaatAvK-mctko-
It aba ax t fam&C
f NJKMRffi tj5UT' fc
9laVFHawttf bmb o: mxma. cr te
fMBumr witf Bap K bofaa
OMBWk Aljr KriodtK Will
ila iirtjir
rSacaarlk.
MaBMtOK
raw
lunm
ftnek
l
T tx iwx
W1T.I.TAM TCRXTR,
fcr
in
..
W t.inli
.
..
l.taallwal) a
Yar4a laaaatakr
arIPU tmiBia IS WWBfr an Mtiaarai
rtWTTa, UMKttal
mtW Parttr.ftW
aTri
llVP
hMIWt
rutw
t
x
(mh
l
tTr,1!'
llTOairH.
4 B Bfrfial MJjrtt
Ml fr
DIVIE1
TKBt
- Mat 1m..JJb.Um
ly
t
VWnaatt
ct.,Rrxcr:"ar.
tfmi
t
rr
MX
StoiISnltr
CI.Own
iihhii, xsTriwftftfricB
aiaiitna. a I
kwsi
K
ftftHnBH GmuMt
it 7i. ;. iei t.t Jt iv
Kni Sbe lEmaor
ixtzul.
ri.rtl.
TMtaci
2
tmzu&w fSr
irsili) tnisiTAI3CTjnilieiiTlA'w
ni Ciasuafix
tf iMMaic a Uk jwoaaj ot m saut oAJasiniiiiiiiaiii.teaV
aiftim raif
amaritta.
i.
k.
otaai rcwt
COL,
aai tatiBiiiw at
HOAiISTI3t
onriaiitvwiIMe
Itmi Maman
mipii tvMtHwi
,, wi.lto.iun-I.- h
iiimar jXTrtisisxs fc Tobacconists. li
ar.i,w win 11 iTtml s. Ifab
iBB. XnawtttcSMEaiaoAni BKatsdraaaic
irki
sroatuK. T
XX7XB.
A3
traOtiSALI
v
r.irtTAU.
AcrmabtH
atafi
Civil Engtncoringand Survoylng
r
ashtoro. xrcn
Anoruoy. Solicitor,
KtthaiM a?wt.
-
.
1800.
jt
Eatabllthad
.IHW1
t
?
H."W. SEVEBANCE,
Ootnpnny
Iunurnnoo
or insiwi ami l.nixnt aati
ill
aVil 14 M
my ty
f
wmttj
l
OIlinlWaUStrrtt.MarnattjraJIJ
wrif. CBC3SJUH & BBO..
tmtir,M
11
XOXTBXUTIIH 1X0 XXXCAXT1LZ
Insurance Notice
iUiw
IJtVREXCE.
. jv o tc
TV. R.
co
at
Xiun&!ttTtIlxi.
Iairttr.
MERCHANTS
n. ki
a 4f
COMMISSION
ijvl siiurao
CarNrtn
IVI
aaaHT AWSl I
J
T
&
MR
w
1WB
il.ui;i: a. cu..
Cwri4 rwi ri law m. KmMi,
n)r. roa. Citi. 3tSi, re: ltUit(
araBWurmim n
o.awipa.
3tniAEtca.
CO-
fan
V
I-
?-
rRJLSCIS
iati
tar, tf wkdk jowj
XmMM
3t
JJL
I
if
tart
T
ai
M
OOJtJIISSION MERCHASIS,
ll (Hiahr atr--H. Sw Tara. .
WihTaaa--
COOKE, AGENTS
I
Ik IIbiwaIUw ttl !
CASTLE
Di.
Im,Tlvatlln4f"."
KuRi bil .
imami Tlww. lt.tr.
lntlSau4Lnre.lWt.liana'
a ?im
LXTwi
vr. o. siirrH Jt co-Stock and Real Estate Brokers,
at-at-
Tkat
tt.,
Attorney
jar
s tl
fcw
9MlM
t - BtiTjat
ntw
ra
ind
-
shtpBlaff-
iss
iifoonronATEO,
11.W.ILW 1,1. m4
JC
PIOXTXRSTXAJt
w
ir lit iu mm nnx.
irmia
CpmtWL
ShA
mM M.
J.m
&.
T.xconsr
dotilr,
A. ROSA.
tyk.
9
V
-
avraans a.
tv
t
aatwaaVfttig,; ;ma.rf aW CkaMMC.
IN.
uiux
OAT Jt
r. cw
or sas rnASciiea.
'. A. MillACFr.R.
1t.XT.fnrMnR.r4.rr4.rwfllr
AfNiHnMAnliiiNnwmHm,
MM M CTirHtw,
A
- SAIUI AKERS.
m
iwc.
-- OWt
?......rrM
J. M.
nM.i.n.i
Imc JLnOtau4CIM. g hmiimtwtiw.ari
T
awuC TMAtai.rU'
CO.
CCXX3UU XSCSlKt
JLS3
yiti. mi
JOHXSOTT.
aA
fr IN
INSURANCE COMPANT
UNION
rhllidtlphla Uoird r rnilrrwrlifrj.
ly
r
wrtni
WILUABS, DIMOHD & CO.
raniK
Bill
4iva iMHk
a ,laiirxntiMutD
Aua'rrv a,
hiwiM
iMar..llMvlM4lttliimw..tln
If Candy Manufactory and Bakcrv
- Btet, lalta la a4MrtM,rrkWlM
rf Ik. triiil, mi Umm.
Dm
tJ ft
pnl
na Wiii ltMc
JNO A.HASSIXCX21.
.W TmnMmr, Tlbpt t Ml
la bMflht UM-CmX
Acrst tsA AcAatIcaat t Ca frwUial
ml
bltr.
wiikMinliit.rx--w.arffi.Mt- i
hi art
TCJ
him
PCZa.Wc
txCt
ni-ii- t. uorrrcnuKHiR a tu.
imiaJiizx
MV0
Acml. ria tft.
lihHi
3. X3XMXI.UTH Jt CO,
FIBE INSURANCE COMPANY.
a.
tnt
i'UAi:na!
i
Impcrtvn X Cemmlssttn Merchants TtaUta. aad FluWiv
ia Sum
Hew England Mutual Life Insurance Co.
TVKc!tj&
llunMllUCKEBA
El
R
Jan u XJrtliiuK
TV
,..V
.
nlm)utJlilluul
frl WiMlili.
t
V
-
tanlivMv ft I
91
.
54 Mtet. Hip
MW
Jorttgn afcjcrtistmtnU.
Jitsuramt IVotuta.
It.w.ll.M I.I.m!..
IH
H-- K
JnumM'a,allnal!Uhlta
tara. tfian(iniiiiiwiaw"";
Tot'itta.
Uurd f tudrrvrittn.
fr
VQKXT9
r.j iwv
ta Strw, Rabc
Dtlr
filmuj
ywataUIMKCTl
XH.K
CUM VtTK rIKl MitIm
R4hi. H I
l w
vy
y
latperttr
TaiJtJU-c-
Krwvlir. 1. i1to4MRK VkMO
aiss.A.at.'WTTTrs
taw 4Et
at Ifcnr
aac safwcwcv
WrJta
Airati.l lhpirAI tw p
latrfaA
?Mi.tumttitmi rf Aiart3huiiHn-.CaHnht-
eunwi'
i
tk
prt.aUllw XotkUrr;. A.
CHTTI.C
.
jmI
-- "
KTTS
.
ctti.r.M
tv.
ltf. Mlw;
I!SU1I B.t!XIKXUtSSV::Ua
.
rvM.rvrw
SS
ten aaoV r IvewxJafc
3vaapOiaKt(RemJL.rlwaiir
JV1
tfcr
Jnsam.
laiaiM
aw
! iinaftrwnr
K
t
yumcg
Ami c acnoaVinaMr so n?.- orta kr
aariawlii
JfifIv ar antnaaat E Awari
XW m imi C jwajoac jii
acxna
rnn-nft-
PRXSTOX.
CuaUrtiAvLftvb
"r Mlt jKjwflij .a.
iiwh.1. fe.
n
c
Boslon
t
Mn ttnlni rMB.inr
WHOLE No. 103t. mmum.
,rfr,w,,,V,l,lF.an.,M.
nlttr
J
Jnsnronrc
rAUOSt. BLACKSMITH AMD MACHINIST
wa
A.CSTUC WHtXIXO.
W
Atl.Kcjr
.
r
A.CL.
avauafc tar aW saaawagy ct aW aarr
gjfc; 1kJf y m
ifllair
V Aaa,
Aj&aTV
Uvr
or v'fc
is.
X
a.
fc
--
reiftaviwo.T
m Im taas.
BiVaHa.A'ftliiia):
winfr v
1
felaiti aaf-iiiainiiiTiini.Jaen a anmii 1 at
ajmmi
'
-
'
KIC8JLNME US
; ; : : SU
lit Ull tf tUHiir.l.
:
$OB
.
it hM fdaaK oV tea nwaM. kv I
al KaViaaNiab(WraeNlst(MHK
taaUcMBi$.faat
AnV
i
.
iiH.
war
A
d
PtXW
- 1. .in
xntrxrus
jw
"jraaai. jbw snc at naif - im
1
MMlii SndT .V
-- -.
w rc- cgwwt .i:.z
a,
KjAi
(VMaakisA
AitiKmimtklMvli.'.'.'
A
I
.'faW!
atgaaaW
if
auapsn
sat
llAXVHSIt..XDJ
IKKHIUV
W
saoY
wr m
.MM
Onmt
ui Ctesii?i. Xtrciiit.I?
twa sunt, .fftartali
AHitirtr
a ?ft nt m. ?.altermmsaa v
aj
nl iL.
n..r..w
A
tWWui gar Usa
IVaSaactrdl
lit aap.
w( ant a
efatvawt
aV W
iWifaroimiril.J
m vk u Kauai
.da
J
MIr
mOmmi;
BiTnihi
-'
Ta Mia
1884.
W--
iwinilwiW
aBwvaLAaavtnrrcrawij.
SESSION LAWS OF
ajTaot
S3
HONOLULU. WEDNESDAY, OCTOBEK IS,
VeaKSt ici.
Jllnljanttal tfarfts.
HaRj &trti
CASTli.
co.,
xb
uisnor
C .W XkAVT
HASKERS,
Fitiri?ifM Kascs
B. jl Slcmed.c.rowt:
lata., aa a
42.i
K.
talva. r af awaawr
ar hnac uW at ta kmIatik.il
W fMNC. VH '.'WW IVffNIgK
J
nMiriosMtikwtm.K if VtrmMkt
MM
t
aHK
Lksi4kv
whb
ZUilOTtB.
. aaai.
KaMAArt
fxfro
IB.
VOL. XIX.-- X0.
B
iMt
nJrtJtw.- -.
ixxrii
aw.
k
Mint
5W"
itNliatinniaHM
t UiW lta.1
r
At
1J
HI
'ilMJEIr
L
l
tlM-ata-
n f;teiuk$
w
I
wUtwi
..utiiflu tiMit iifi
in l It
I
CO.
&
,
fyy.
JEarw
I
a
r
rrx&nas.
--
laiaa
.
a.ar
--;rw
-
a an
.a
da aataaa.
l.aw.n,liaa.w
ar
aWwaayl
JLy
" I,1
II
r
4
U.
ww aataaiwtlaaa
wtt...rIWT
atlu.l.ai Mrfrai4CaIaMar4!
a nrntrsrs
e
.
I
lf
PATE3JT VVSICZ.
rilKKKAtf A 1'ATEJST VA
UMUtt.ittntrri'
.
'wmrmMf"
aaf
Tf
I
U
t
3$airaiiai. Qiazcttt.
ItSc-i-hi
Tat
v
tow
aaai WW
t" ItlUll
aaAa aa
an
eW a'
IN
.r
V
l
""
l5
-j
"-
twJHkrh-
Parlr-aWt- a
hi IK
xmMfiii r
.
Mk
ns
M
Hk
t ttattv
tt tWcr
Ml tt
)KM
iwlxc,-
kM
-
v
1
!,
'JZ
"
"r
-
ii
.
It to
MM
K.
"
a
fana,
it
tm
"
r
aw
I
,Mt
aaa.
,
-
V
-
Willi
WllMI
W
.
.
hr
"
Mil
h--
iti.
rtil.
t bto1
Tn.
at
i
J
jaaxv a 5io
tm
liMf
auaH
--- --
.,-- ..
-- -
y
-
anni.tw,
vMcwsaaa
awiiasst
' - ''.taaaa-na-a- u
m. stssari
tt,,,
'
.
"'"a
Mr
wa aassslaa
JiM
-
BkMiL-
M
wi.
-
"7.!
--
'
-
iroia,i
.VMsaJ
;
a
fcE
s".
s
1B Will
aWaa- -
..
utt- -
-
aksaach
'...
I
i .
"".
-
v
f
;
I
,
"
-
:
a.'.-
r.,'..
-.
k
aaaa
-
jsr-JSr- r
--
a
-
oBH
3aaC?"
ta
"'
V""
aflaV
...
ac
?
- tii-.-
-
1!''
v
--
. .riu.iS7"
... ts.iisi.i
aatr.Mv
.ii
iu
...
'h
-.
aabaA
a
o.
aWaTClL
.
.Ttttaa
1
'
1
artarj
aaaa
Bttant
.
'Tt
i
It
.
X
'"
a,
rfca,,- 1jlaasl,
a.
9
tl
"sr.a
H.t
Jtrtwr- niralil - Tlj.l
.r.
,
.ga.
wK cuimt.
aihsfdiart
JataMr,
nt.TiaTTXalrTiK.
r
Z
'
TT
-timtina.
-
-
a..
thtjaraMM
Imtr
I jtetec ag&awc iwm
fa&ft.
iirjii.f
Bs amini
imiiiimj.
i.
aratraatir- r.
Ajn aftaah
tt
tttKjfBmivfr
.baw.laife
aBtf
IC
T2
ablE'l,""lt
WaMBstt.
Ttttr
aajts. .an,
J
Turn
aBiMfaisiliCu
SoiCKT
aUM.
WMOf
-
MT
JUita--
tj-
in
aC
.m. t...
-
--
nt
HyiHiHiaa,
rfaaB,.,xVS31agilaaiiaia..a;
a.
IltfW SVJ.
j
-
pCfcTTlOX
tias Sa Maasc nboraar
a
nOEta,
aaaaW
(tf
ffle
;ft,
i
il wtar
"
(.
nrt-r-
a, ttr
T
'
Hlllia'
kaiwoiriiajt
T
n
at -
Ma.
jir
a iltat-a-
rmisiwn
tyiHflH
jar
r.
sasir.-ca-
IX
IIIMHII
III
I
TCaHBC
aaHC
M
....a.
ilfcC
a
a.iftj-
n
rat Tanar attirrtata,
3lW
,
.
n
m
BlitnC
SPq"
I
m
imi
iliriiT Vlir
-- ,
a
a.
DmnoDf:
imt
an
ri
TW
jT,
aib-
if
aaar
sfto
lanaa.
aaii 1
taaaiHi Jtr.
tt
Utr
aWnwt
aW
ymr
V
7V
ataa aa Ilia HI
Iiniiufll u a iil tu
ilui.
aaataataillaljBa Sutmw anittlaautlrof
"t
rS-Sy-
arjir
ataracat a.
tt
i.
n Mi
w
--
aaaa- .-
aaiai
Bi "aj"""
,.
".,,
gajaratjiAc-
.-
ifi
..
Mt.
i.m.
-
tj"- -
ajataa aftsaaafti
""""
.fIDaXDfB
j tjaf
R
.
-
asaa. wta
"
aTatfHBKla
an
jtoii.
'
a.'-t-
ZTiaaaLai
-r
i j,r , i
H.
!-
-
1
J
j
sr
;a.L.
-
-
aaa
-
-- in
-
j
asasi
m
mrr-
aaasmaanaaaa-
JBJUIS.
a
m
g""
If Jlsav-
"
n
tae
H
sT
OK
-
f f JLi
TlJ
-- -
7
a
mil.
trty
,
aini
'"ir,,M"
SIE aH1
i
SlPr
ma- -
3IBl
"
WtlWaC
JI IW jl.
tf
tomsci x 3a ac
2miiamittr.aa
iraiEa.
:t-l- iranniA aimia.:.iintinB tlw:31ntiXBatV
wnasnamrmr--3iman. m- ncnac
aamnt jtoii"sarM-- . 4.M.aitr n: tttii ifBU.
.BB
im.
3ht
he
..
.
..
raoc... snnqii.
wjaiiBC3a
uiscatv
aBX U fflB 3T ET'IiaHa
JUaUOBSE ataVUC 1UE .CUT
auc at
itaaa.
jauutmu
ajxctf Aao&eBJtR.
Ssms 3ti savixmi- - Tr&aaa
aigMna? inaaaaaaOaaittoiaw
aiiallliai ll.
liar a
jaitjmsjaita, aaa asaaa jarmn g jnrmt nirr.
j,
taatsrT
TtraC
aBlsaaaasnsaiC
BaAiaaf,
.aartsa
ta&tettttfiSZJ'ZZrZ&ZlZZ-'Zaanip
at.
nnnu
JtAOf aafaiSHtlwir
.ir !Siai
a aal
.fflsMaaattrf
S
t
-I
aaDf
.111 all
iC V
!.
sm,
7.-
VwSt
at
'""''
.
S?W
W""1"-
t
1
W.
t
11
Air laanmiaTMLLjai- i taa
it saaaaaaaaa.
naan.a' cj
mi&xajm
SOI
aitttaaitBiwt. s.
p,fJ"?y''ir
JC
iiaaiit:
MAtaiiaiw,aniraipaiiBltBaiiia imiTOi
,
anc
BBaasMo
aBar
ataaa.aoaaaaVtiT lUrtaaat aaaaarurinmnflaiinrai. rteoata. teaaaii. laumnil:
armallaTEtna.
3LC3L
laaaBaiaaE
auaaaaa
Jim ran, m.
a,,
aa
aajsaaiaina
anBTairnoi- a-
SltMrasrMlta.J-- j-
Aourae u
ajaaaya. aaantBtgewr Bin ggSHgaca, ;3a laair ai aawaaoa SCnrj um
Mnuffia--,- .
afAaaraaciaai.a.aaiati araro
rf Sua trei
juE --aaV. .af J
jar aa
-aasaaar asBCTBL aaaaaaylj
J
Sac rjiasim; ate Jaa. r--t i
Jnaaemmiaa-r
ac.aarainBa.rtaaa.aincarataiiiii;
aiatiaaaaaaSaBIsaa:lc!MaiC8aim-2ais-
irarx3.
an
ZJZ?T '
jictx
"an rn.ni
laam.
iLSJSStwLnrf':
r
dt
MS W
a
iim
IIUI
r.
j?
t lCnfg
OR
till'iliUU.
Jtrata
HUB fiipBa.
"Tteait ana x
.!,
iB. J
aaCV
IW
!t
aVr.aaWfk.W
if vllTf
"
": tmiTcniaoiW;
;""
arf
"
ar asa.
i"a Tbraa-
aaanwiaia. li.. atJagJWC
at
3ST.
,
--X"?
1U?W
j.,.
Vis
TTTBTtaTTtTf
tSrXB
jnr
mn
..
m
mm
a
.. """
lilt'
Ulllll
'lata
MU
3UaX
JtBB JO
HHaniHg
if?
Ltira iiaafeii iTirr,Tifii7.
aT.
?Ttr
gMrilfOaJI
ftntltJ
jr
Q-- 7
THt
ptltF
!
ii
flnnt
r
aaA
t
v.
-
..-
-
""
j)ilpMaaseltaasa
--
,
aj
-
of Paris & Clan Grant
City
LOUDON,
Cs. Orange Marmalade
fx-csxt- x
Crowe
0a4.arat.'tll
ja-a-u
itnaberTT Jan,
Cases
Ctset nam Paskaiag;
Itiztn Meat,
&ttCases
SalUttt aaaitaa.,
Catca Sew Carnal,
Cs. Bottled Pie Fruits
Cims Mited rStUet,
Cates Gaettzs5,
Ci
m ktax
X
"lfii JOlC
MNC.
Ctiet Fztscai MaulalaaaBS,
Cue. Frcaca Pau,
Cases Pale de fai Gcu,
CtMai Fhusoc naadoct,
CuaaHtffaared Heniaga,
CuetTtraoetk Btouen,
Caaes Qrfotd .ttngg,
Ctas Sxrik., sod
Szit J
Cties Sawtr Btaata,
CaWTtriil-ir-r BeaiaA,
Cttes Ctatrr Salt,
Cues Cttej Seed,
Dr. Ridge's Infants Food
,
CiuxscaUk.OtL3ai,Ub.um-Gates Pear! Barier, Ma. tint;
Catea Gtvsad CIstcs,
Cs. Gftrsse Usttajs,
Cs. Ctjeaae Ptsjccr,
VIA ADCHLAKD!
-,
JIB
Life
a
rtai
!...
ailaatr.tr
aajtrnass
Mar tAr jftlaiar
in
ml
h
,m
,
.
SEED,
Htstta a Paltatr.
Maccaroons
ti
NatstsxK's JULct
Brtrr-to-
BrjaaA 4 Ma
Cracknells
.
War UattAea,
t' .Sarct Mttttats,
t
at Mt
Day
it VartrWa Ijjjnitl
ElacHng--
flnjunl
its
Ba mi
LaZlavaC JJCaTaW
IM?- -
a
aa
nnaiaiiftiaiiu-
C9 ftTiatfiatf
x
aaaa
tv .aaa.
aaaau
-
juaaat
AX3IV3Z
3iiafl9r.,3,'S,jnwn trzmu-uTXaEnii&kflB.
JiiKWanaiH"
aa
aaa
atLP yA.XIaimt
.
TZaOaVTB
71
t. T'a.nf
tWITItn
- SanrTastV
X2T23ZES aJT3 iXaClLnOTatZIAUCTI,
ajr tfacsrr aniz-.
--
jC
aj'f at
aatat
kffa--
!.-ZjUfTtfaac
d
f3.Kg.att.
JC
-
maamata aurz
iw
r?n
-
arcac:srmaB
'vaf3STitlffl4f
ctwittM
Tar
rsrsa axTtraa. maws
tie
Hawaiian Phrase Book
'"L ...
IBfc 'rJ" 'mi,
"
JHyaaSMMfciaBaaaaaaaaaaaaaiaaSSi
l
rtt.SFir-
HnaaiSi.
,r
f"
1,-J'
- .MstgreatTlaaaarcaiTiaaatg. -- rg.ThfcajWaati.-ag
"vri'"a":;aaagassaj.aaaaaBflJJ
. r'-aiarji-a-.
St
Gazette Block, 25 Hercfcaat
s ..
J.H.OAT,Jr.&:Co.
Carpenter and
Huii&er
3aj
TZaUTXCSTX
aaaasaTSALaVT
3er.rra.
& Co.
Phrase Book
Ttiaa fuTTt
--- B-t
aXawlnitCjnBa-
Pllllll,
it ZI&XVItttV
x4
aa m2
.ajar- at jsflsac.
isaurgat-- .
-
j
-
f TEBb
Cavro
latlsa
a. zaKart a 'tv.
arnlav Sraaaa. Srr tar.
aairi!L7ifl,'
r
r
HOLUSTER
tar .aumial
'"T'i
LTfZ-asaat ia... jyim taaa
f
JtUrilt
XISTriSIX
ran-'.-
a
.YtiC
ITf&ek.
Bum rMrrjfitmvdpj,
jobsixz. i
vajTEa-ns-.
aS M
rrezj
3ATES CT PXXIXCtr
.,
...
,.,fia. atavf ti
ataaaaaaaTaaaa;
"
ie-.-o.
aPSIL.
EfTtajjlUaKgTaaVa,
VaXfcatttkaF
aaVt
raj5B
mw--
o
HAMMtl af tot X
taC
aaraBrittt
i.ihii;
Jtstlfc
r aa
aiwa kar
BVaWtaCJWt
aLa
Vfi)jClUfciai-Cr-
CI
J
tf--
fcT
attSeir .rf A
T
I
T--
- atVW
-
'
I
.
r
al kaaarf.
Ik--
TOR un;cpooL;
Jfer rwt ae raafceaaaaty.
afVaa
iHiTiill'lj air
lima
attatwaa-ja-
iutibii
Xro
aa
PTi1ff.r awa.a
t Jil't'liTTr
wa
.
MeaanraVa.
trraaaaVt
CIHAHT
Fry's CbocaitU stitas far dtaaett,
ffm Ccess,
SeCTolxcrs Ccnetlari,
H3t4ji;Piiaer's Mt BacaiU,
S7,
6r- -
km
RAPE,
FaVtl
nXlSZS
t7
tiat ;
Cues Gsssai Caatsaaaaaa,
CtresGroratl fliaaf,
-
M--
41b.
tB, 4B) ttS ;
Cites Salt ie jars,
CxUS
RIH. STsUlSSI?
CBHPIir
-- -
triosnt
;
Ctrts Wlaae Wicc Visaatar,
Caxs But Iadia CasUej,
Cue ZtSit Firtrt-- t Meat,
Cues 34 tiAras Ciatp,
imTBiamnmi
CUifAED IsINEi TJIIsXXrOAXT
I'Kf.I'lUATIOX
ja arcat.
JaatTcT
Puifr zs2
a .
rSedta Waarata,
Oatrii Scajaa Ofaaa,
Catca Fnack Carcrc,
FOREUROPEVIAhEVyORKi
nnrava.
II
i,r ,t Krrrr
f
,
lt.
2ttHtaa ttittantalalO
aJJfaTVa
satar"
liaawl
i BUckirdl'a
Caset Kaviftenj Jtto.
UaViaaaaiT
aJirr
atowrto(liAf
'
a1ito!Calt-.tJMa.aJ-
'3iiii'saaiiT
Just Received
--"-
wiJ
r
AMalTE3tUfrr
'I
im
HENRY MAY & Co.
-
rvvaraX CWaarx,lai
ISaaXer
4E1T
X
sal
wit
' V
ivmmgy
.
j
aTt--
ij
.
slt
0Ha7 'JZZZH.L 3a an llt53aiX.Stati-tft.ioiC otSmmmr
tm&z 5ra&- asarrtrtualaiait-j- t
a Ilia.
ttiTTrTTir
n
J 4 ?.
--
CITY OFSTDXET!
naauaux.
tnrlan.
Os r
5oTialer lit, 16S4,
C
J3Ianf
tap-
..r
-
WkT,
VCS
W
a'
l!M.
Xtw alraTUsnHCi.t3.
J,, rracj.i, Irr; af avaara tartaa
3tarar-
mataTTaVaiaiaittF
aUaBgnijr
Sattfe.
.ala.Aac-A- rt
f Wl'l
aSet fiarCaaNt.
g
ICE&IL&Sa
aSt
t
r
H
Cuts Tljtcct,
rnz
atiilajai
ttCXBaoaanWatatnt
r
tt rtTO4tl4i
Ira Itar
ar
&4JB2zXttTrarCa sfvrja--t
aaterja.ass.
lal.
, ISTTEt
JXGH STBSi-- y
L
Ore
Mataas---- HY VtaX WIU11X SaaVC
IKAA-c-
rattttC
rnaIorirai.aiitiieiMeuahnjm.
a.ar
yjrrTy.
-
bbw-
'
41?
ji,
n
lllt
x
"rDS
L
2Tptt3l
jitr
aainriairaaflainijaSimlbKSteaatlKiiniiaScjar
(Ctt 1. .311341.11. a sAaSaa: T
S3arpBavL.ar.Iaba
?Piit
LE1IT
araaira;aiiiarfinat.ajr
XXa-- f
saLakat aerna la a
amtirf
SatTimam aaiiter iaa ; (eateu
, """"'ti-f-
AUSTEALIA
cair.
lull
til IJI
iu JCtitty
JBl
JaiTaanrniT
3E
...
iT
tna: ttacsBiit. artzajKaatir.
TRUTHS.
Ht7BJuri21B4ire--
3fclaniir
,
xi
aOrfclc tTET aTSilT. U 3 p. .
Zurtrxir. LttTtt
fir TTmti Jc
.a
TlTTs Tg7 ai?tT. al a X.
ICCiTlJT- 35 II l
ltT!X
aiiXat.
ttaavhrv.
r
.n
aaA&rMtktatfal.
Vt
T
ta
li 5 p. a, CS. SCOTCH HERRINGS
TffAlTRK
Stmr. JAS.
iy
..
fiZxicrv will BaTviie Jai- -
aV
Xt
rL
(kT -
For San Francisco.
Xym: jgra X5Matt- -. r.nf aawt
aC3--
frraj
Jf ITIiTimmlV
taaaasuzwx. suaaasss. Jsiz.ZLhiix3Bi'n-i- mpuaiSti
aagg
Z1
sapor
jaguar
3Exat
.
IBM,
t ac At
So--
Uai BiUx will
U
ASMtUtCat
rmaraaVr.
-
& CO,
JW ACT ia!tar Jttto-i-
af
tk aaJtgtT.fa.ea. atttkia ix awwik traa
sjaa)
ftatrrf taatTtai,
u,..
toTrky .eta, tkavt I k
W.C.
unC ta oNVci a.1 awaitrt ta w ta iWw EHaat.
caaziaiastat:.!.
jirr--
5?' frTTr
.f tntami
.rr.
arTf-t- r
k.TBj-i-
tikW, a
HtBP.'
3.
VALUABLE
Sair .iUmtiTf
jaoC iim Htdigah aniC ifis ma-b- ii
asxOaC
AUTAX.rKimiaWAtraiTniiailianat
affiiapiBraa
Jua;
,
. at sfiu
gmae ac jmenra. tcimiiiiatsat. :niic
.nniTra;
Sia-
a:
Stdf iii fftflfft,
5iTTi
"1
letra IfrfrrS t.t--l
;
StfirltT rr
IT
rLKX
rqaLtftlL
UM1
aav,
aVrTTArtal.
txaai
-
taayaaaa
Aaaat
St3nr. C. E. BISHOP,
Iw
v-l
UaaAaa
a3tg330y.
J
TYrt:.
-
HACKFtLU
j
.
r3
JUTTTT
t
Lttra HtntiJi rrsy Tiysiiy,
Ulaiam.
Jt
JJ9
"W
orait.
itsaatBr.
T.Hmwr
3Bit i. .
rmaai.i aCscjt tauoriiajt uttaaam aai. jaaauu. uioa: X.aaira XaatltBiTiEaA V TrtffrTT. & '"- a... BJmna ratftugaa-Sjio-tttmn wat. ti taanr ac ia iantf ff Vrf'HtH1
aatiiHTaitjTr
ailbsprc-,ttfaatffti TT
tarn- tec iajaaaT
,aa.yLaw, 5t--c ar ZnlXu ax. ijsjmmam.: Ormt
caraiiiic
tC
ta .
1aaa, tar...
"Bail .:
"
a, tT- lUUBKa.
r. II l,aaTat. 1 ll Ml
1 JateLjtnL
r
-".
.t-faiiiirt r T rrtWWun.
r aaat.- al.-ra, .j., raaaauaia:a,aISuaii;
-- i. --jjas
sat amr .arwi.nSlier 5:
k . la. -- ...... Oaa.aaiaa
StxttMiLar 2t-rTKWJtJSnT,
" a, .raaitiKsa.
,
"rM
c
...aaaH
r
s aaaranaa,
tg.jaaa
...
im-.la
mroino:
&
a.
a.
sons?
aaa
at
at
aiM
s
aataT
ll
autX
(f
atr trraaaiT.a.
f
ail.i
OM Salaam asm-alltttr a, iai iimiku aiaaian,
staaatiisaias aUBUannaf
i1Tt"T'f ttu tm
afti "aiUli an. aia jpnr' 3""T""al al
aaUatSMr j juansrar
.V J
fr-- sai
HaTOi VI aaa.
WJaUCIIa.
nif
ii Hum. n urar fasnd
j
aCs. .1. X Wricn 3L-i-a. C JL Vajlesn. JBliw
aaiaat.ajn--rt.a
jatAjttaytJtlat,
aoalto aaQJBa rfStmraarsagiiiniisiaairit-tiSbiaiiatIV. "mas: aKanmiCEr aaamn
, Crnriff.
sjuiMi.stiajcs
Xaa
tranaai a. 3aajMeiai laucg'. irt.aw JVat. rT traataaar. y.,.
tf 3ijaBiifjn- tkc 12B abrtSiffisct- - rf.
tai3I .IIUML
aftijihlin. j rannaa. hiililn ia , lianii
tX CTrnnrntazMK
SlB 2vhna
BXkV."
2: 32ttXtntas- ii'n
HxT ttabr
rrT-hDj 3L J ItSlixawTlBC ki
aniflii. j.g
yt
tnetwt arnflc tTltsr
ilSBC."
SUv yyrntaiyjataay
0taS3t.
&-- !Sir
IkjIlfaB LC
jgaa
'33amirsr
air
r & 3tttsarv Ktap saV3ittiiaiiiiiaas. CSXllOlaKalt. "Wll'I 3HC 'aCtdc' aSfaawa 3tF SUC 1,
allttQ JBHIBIW
ar rang
ife.
somi seig aa
-:
:am
ami
WAT.ANI
Stmi--
eTV JLiOWeSC JfnceSfrXCIFK
TXtnauBtsrpirrui.-mi-
jtsaa ifliwL.
s.
-
r"r
"
5WS Aaat
-
glaisa
ay
2
1
Vjserrl
.t; jirayf
r
aa.W. Xaa(av
M
nscL.
Uprr,
.
j. icro
IlKaiMIItI-al-E- -
iiK&
tfcun.
ttMlOa.aT
an, tartar
JtatfibUtaOa
jc ibnr lm
1IW
,
,
- rw'a
.
.... - ,ati
..
" "ila :.,. i
iaiUimmriar
pn
r atfesanir. JVaaaaAiRtgiiti lJtrmHaiz niwun x far
agactsiaaaanaa'"'i a 4aa lalt
aBtmaaaamaipmiaBiat at team
""
"r.-tffJ-- f' - arrrMwrTTTnTTrTina.
-- squ; a. a. retsnffi. SOS, at 3L aaitairarattsa.i
., jtf
rtCittjlL Bt. JI.
"
11a m w.. ?" -- p rrwaaarTraar'' TTTfnmaTtafttt.
e
-raa.
a
aaaa
C
f
V
"aSCgggCTjrua
gia
tjatr
"
ja.
r...c
jajajpaa,,.,,
"!T
JjJ,
nhl ln?assDO
Jg7-JBTlf
J.HIIIIBI
j
3. jjuam,, minimair fe, jjj, ttm
Jaat
aasagj-r- a
tatCTnaig.
jaa. fara-- t.
r j;
JTTT7T
jfcaeiaaac
-ltdaatVlwabaa sate Tivaa r !,-- A .
tttt
? - n.are.TTwy
T" art?"
7irtalT taj
asaa- -s.
apraaaaaa. aHu Waaata staaaa.
BT,.t"'nl iflTfltaia-- l, aag, jatta. TTTTrrtr 9
,,
BwlstfgXX.r....,iliria1a,
:i j 5 -aflaaBBajmrif ataat 1 ia Amu; aaa- - sn f T.i it at, JraniitsC
r .a BtB litaanaa.il sa m- - arausuif jjmc
"""
artaiTtrrlatast- - Si TitLaaWtaf.
tm
' ..- -(
"- -''
-- ,.,F
'
ailUlliaiT. W . - ItaHlJ t- TTT.P Jill I uflW--m araajaL
a
" - "
TUTTT
aWWEffi ai vnt tad. BSKMktSit
a IK. 3Tk 3iiix. I iiiK7 4?tesur vaiffl: awsi Qtamr- - aa - 7t.,taJl
-. itamuniaaaT waaax atiaaatF-t- at
a a.a?i;j-s--a- r
.
anwa,
a. fl,-a-a.
amtr u W!
i.. a.
atBr.tr
jTii1
a
a
au
ass
aaaaa
t,
jcaaaaiai-aa- ai
ai
.c
tac
enn ancmueic j.
aaat jnsat vm. 37Bt ursscr
I
.
a.m. iim fMII all aim ai liar aj. -- .
T?12i
Bay1?.
n
"OKa. 3nora
z.
an stew aaac aau
2?:Ssi?-t''--uoxvtaaanrc
at jar. ta aaBaa"aoaiaaa: iteiajurae
afaaamrr
Cafi
L
T3
iS!?:"
Knrt aranflE rat amniafflfll ifrS
riTTi.
-.
.TSarrtA-r-.;
L
aUattmiii
amtatt
.:.
I
7n ar
L
m
V
i
1Jti.
. - .jr
-
a -
tBirrnr
t
a.
.a
T
Jia--r
nu
B
Ii.n
ia&a
ttAW
33HCL arawsaipziaj- aW
iiBziaaC
Timltn
ac.rf
"..
llj. aLTiJZ-"-f,. ,
SS r7i.T;
attaarSlartorir ay.
aaMaM5aai-raaav4trr"Bat-
r aaPar 1
rrtTtTlfar
aattir JJ- at JU1UU
C&
AsaStaa
aaawao,.
.&.
Abt
a arts.
t
fflK t-- f mtmseri
g piifaiMa tw
HHlH
nillUli
trrnmar
" aiwi iwfla
ia
ItaKtaaBaaar
v
U
at JtaaUca
Btsrar.T-.f- ?
ritt
:
aiKafe:
TawW
DMDt
7TTiTarnr-- -
iTpTiit
.
WaST
fas.
Da,
EUROPEAN GOODS
'
tuOOuiWa.
pwrm
vibn.
latTs
I
.
.zriyr
ata:
li-
AjTrtrA
- W3TE X C
Uv-
jawniliaci
f
.,
?
"rat
inwtjT'
2GTaripu.aiZMMai&.
Sia:taQpa
ftT"
iVSrnai
mar yr
ir
in mi m
1
i.
StraiPLAJISrTER
COHFXS1Q2
JL5
Xn. (.attvra
alkFctt Maal
alai-ut
:,
STEAM
Just Arrived
aTAlaTTIBMr
-
"c
ItiiiT
--
jataaai-i-
.Hra.
aaack
tah
STMHSflS
?
if ayw'lliaili.. IhlfTtli;
ssiG vrrjliiZLtas
i.im imttwriinniir.
yrt&. cunaatnufc
aarsa nrrfiarnnr
a
av aim
XUE aJU
iiiikrt4isainaa!f
aMpadfbBB&
V
--Vr mVtllfltflni
a), tramaa,
-
L
a
3Lt!33cr-.r.iaraa.y, BUlJt
D
DICUHD
P
Wnill U. II. UIWIIUI
f
"LlVr
utAlL
Vt
nsrv SaMtaC xtpnx tfiur
Fan
SS
T
JaatatVt
a.
llr
a
surt-jiiiiiii--
j
S
HA-arI-
KW.
JaBtW.
of
Iv N CUTCIN
Pf Cktcf
Ik fartitfa
ft k trt uM rrtteioai torUwttVr7JitK,
ta tk CtMTt MlMM taf tkit Oaaaat, (.( IhMWl, at
ajrUek Hat Aaat falw
U lW'MI.
tattak tkau a.ra
.
tarau
tf aaj ttoy !
ikai at. aaai
kaattM ataaj
tk tktf tXakav toMaatatoal
c- m taaTW
ta Ik Ejtftt-- k aa4 lUariUa ltaCaaaC
m1i ta O Havjous uaiRTK a4
Btratumhi-- BttaJ.
1
a.
.
iaua.
.ji JLatk.
r jrim,
Atta-a-t
aJautvi-- taf Ik &fcvan
fc
rtai, ltfmt ctrrt.
HiraT
Kxwutors Notice !
STEArflERTmOKOLII,"
t
.'
1IiaiaB:tBaaJffl.rtia
g
XlHtk
Ar-K-.I
,!-
!.
M
Vtaut,
orta TIIK
tkc tautivt
rMV
Ui,,,
Ai caa-- c ""-- '
"?-ii9i3f(aii!rf3rt--aiitttt TtaaOitoi-.- . jHtt.
WL.5.
.
nwajaaa.
3uKiiaaimata3x.&a
'
aapOlaaaaaaat
ji4.
M UK
T
CtwT
tr
SJW
n ij
?taBn,.
a
I
-
fit?L
fls?f
tr liar XftSft.
rf irSMiiilairartSi.
1 -- .
aviai
mar awrPatt auai,
iy
Xm.(xmBXBnaiaah
iff
(Oi
riiii-rt- t
AlfiCie
w
w . i- aaaa.
raa w . arw,
tw. a
vusanaa, asEaaaa.
"c aaaia jimmiia
aTcxi. mr 3iis ihk an-izrnr" jLtauc
"
1 ant e vaXt it.
JHfea nr sffi S Csm lunc
ti
.r. JtMia- JlJan;
Xnt tia 'irrrntJ. h -attlaat.
m.
aj
r.aa
--
aaat aa laavij lataaawi Star XUmsaicjCTmimrXiSI
ca-- n
laraaa-a-. 'tiamtHl
ajhmpirit
lia
asr
" smT.
BafeM
; TirraEaEBOli VBSHXS&Z
&3V n?
&
kAauP
jKJie&SiM
illJ
at,1M
.
u. - m
.
- tSWp
a - f
amm aaaaT
aa.-st.4
JMIaa MMij
.Jrtaa.TEim.aaaI..
iiihi.W
HlHl
tv
Ha aiTUti 9T.. ail.araa... - JUtaBkf JitftMI.ata.IIT
.
JTT imi
i
.
aiymihrT.-m-
aUCattMC.
tirBijtajuiiittt-ttiaaur3n-
iaaM""''-"tlatJ-aB-
if
3-
1
3B
.fiaBWff
1
-
.
MC.
3ir-
Mas
e,
ffT
J.im iltaaaianj
I
flt
at. ituKam, Vviaii,jas-airi- s
id-
aMWUU
wm
tUuBri:af;tnZtaci In
iTir
an
Jwtilb-i-
"" "
nt,
.
tr
aa.j.
"Ks""uf
!
ilTUC
TWaai1B!"'taJe1
3sraaasiT.
a.
aaac
3j
llljt
jilrtllll
UBC
--
Wa W litgBW
A.HW
aaaaara TTrraaaara.
.
r
Bia
.L?
aaW3flftiCia
4i4WH.
araiar.aiaataaaf.
.a.
- - -
I
nj. I iivm-v&-
ittfj
Mclliaat3as7.wiiaiHO
;iwaaalamBWtaa
--
'lllamaf
"Mraa.r. y. p.a.
IMIlfltJaag-
TLT
XKir.
a-in
l
nr yuw
fc"'
amNaaTE
JB
-
.1
3C 13C
Wttaa-Ci-
a,
'
aBUTaAlUWH.
'
.-
An.
nus-
ac Imnr aac aUmu.
.Trajaa, "
aT
y aiyiftw
aS ai
ik
a
'aainiitiiittibflniitlrjaarf
ICTBlflT.,
taarMi- -
rf
r
a
imia
Iran vnvm:
toMiw..ww.
anw TWT
Siwn.
Jut .taiC,
sur IInj
M 3moitm
T" .7rijyj. .WtWSa,' ItaKMtJfT
arina WBt
.tahlaarl.
atfM aab av
aaaaau
jiaaiyn
TW
r.
Vi
.
4HakaltllllattlUlirliiat
-
.-..
.a....
.nt
T5HIi3
I.
.
-
itf prta)
ArsTW.
uxiiKiiu;xui. xecc-Tin;
X llkWttltarXaVW.WlNNKaa.trfIaMlaAa
maitir all wnma kalB ctataatit
ta wii ik aaaw aij
STMR. KILAUEA HOU, taarttk ettattwaxkTi.
aiVtkft crrra1
laanca-r
Notice
""
myc,
l&K
uni
tttf lC
"V"" i;arTTm- HaKa. w ar iafasnw
r,. ,
jajar- -
i.
um
tr
.
HajTaSMk,
'
tataittla:ia.i
tttat,5n
5W ia lOTmtoh.oJi. frir.PiYrEiVTiiiiniTrirT
nteitt)iU9tfcnii.ril.
i,
amp- !Wmr.L imc mwwh mm inr
cjxmtug- aair
atlt mega.
- Maiaianii
J
. j-fa T
-.
PiAalat--!Jnkc 3Ci. nicail 39H VUuiUai brna-f-- sjaa
'J
u l.in si
Is ssi
unarm
at.
PfltkV 5a
4jiaiM.
liriajrr
.namaliaa!
.t
I mrf
On Wednesday, Oct, 15th
. wcaiLj Kiae-.,. ,
A-
4
CM
tv&flzmw arMsaagg,
--
niiu
aata
-
-
Tiva
.ac
- .' sa.sJ.t.TssisJs.1T.isi
COttf
fJtBTTCinBfr
iMt
:tttt.
-k
n-- f
llrt
lkJU
Itil k klU
fiaXaUkA a,, i
nfrA
3
jsorsaktiFiciscnntKwieaest.
ysaeK g aw went
MBU
. ...p
Jtak-
anr.aa.aat
gOXOmtr
-
--
ataiwacail
alliiiMir
a &
u
a
,
aeasr
v:
aaaaattaaniw.yi
tmMa.
-
-
KsraU-
XL Nla
- tttcX
WEISBABTH, Commaudcr.
t
"wu a,
"
II
JlMiCr
tWrtac
aW
aaT
IX
..,
ii
aktMt- -
ft4
i
BKNV
atltitia
STEAMER"" LEHUA."
a
J:w..4.aaw..iwtiui...i.
xant Utac Iiim wi 'fiu "it aBMfnsab.
.UL1U1, W aXjAtiiT
HT aaBUC ataraOf- JaE"
j
- am .piraayrtik af wyitTTTaanian.
v&ist
3SntftHt, jgiasntttx: ia ooajs tarti
T
- gjar Sate Tjiaaiv
Hi in in TTnifl
iTuriB
jiiwMiwmiiM
i n iii hi
au:
Xirianff,
.,...
-- "HT
- u
: JT
""
MS
.TZIZL.
.
iWIjsriiiunii3L
!l7..!ir!7r!rT
n
itf jawimMjuiuMaTJt; cimpffimn
r anasaraaant
aaasaic aaaa-saTJUTI SaUTaE, aTaa mrrttViTi
. .a
;
fttjat 4
b. ati - aaaa.
i aai a rp a 2a aniOj SarvnUaaF
a, rrMgl.TTri
iVaVJ aanaasatp
aspsjnv aar aawc aasaacv mm wsnanust atTasr
nag Iff aUCyBBaWaiT
aLM
CB
UaartQCT'rA
atBW. ff!ttarf fa
aTO
i. sat? Jsatafaar
iiimi
BasssBaar'
..
.
.
'
. -n
UIlISlBiT
aJaSaffiIZSf atA JWu-- t,
UfOiniir
n.
Baaiaai flat
vfan.,. .. iasa- t- mr
itu.an- - ."
,,r"
"ttr ITll, Wttk BjaMskaV f aaaaaaaaMaw
-,
- fc
aa
aaaa.
--t
rffeaai iniiTiiiiim
aai CHp fFigt. jm Sin MSitaiae asawt in -a
an i vaa: Mr
.n --van
;
3aa.
a
S???010
rtW. aw raaraaarfe. a a.
al. '
t3taa
air
ame aaiJawafc.
USiaftk
"x.
JKBiann.
Sari. 3'asaBatajasT'apicT-nstezsxsilB-puicanisxi.tttH ana
irrrf: 1?
. meaioai.2jn!- iaiiwSaegC-ri:--C- a
t..wial
I
um- temi
Ar aiiVMp rf sbr omiat 4 aK isp afUfv. Has smxc m fcnv
3iilapaslixani
ii
avae 3wnt.
isaniiaDi3I-a- u
n
m ai jwanaoat 3is. wnry SEjntv atfacaJV m
C.tiictaLiiMiamma-r.fitn- a
ajiai appwi
ti v
MMIT fRBIBBBr
faaaliiaaav
K SaWKatt: ataWaa.. J.
'SS
-3-1
'
-- miiHriaucmtkL.jr3
3L
awf 4Nraai
amis
M0oi3miximmmMsaa.mMBaa
M
.J
taft .
i?iiiaii 1HTH. aiCTJaTMC ""
XilUS
Hllf mx 2aSL 1
ana
aa. atU.
tAtaar
ayweiaa.; aumnwa. wsttt ace JUiit
.jaaauuBM a.
5fflafcr lrfiMii Ortlfcaparku KWtti
a, .
arriTa
itwJi
'attMaaW' 3 fmMtH aiavanafir 3al
ar
tn(f 9; Q UaBHI.BUC QD
mm
U.aBBlto-fctiTBHBiaa aja
atit laanaaEXLfC.
Cmt3L sajakMBiffir
Ic-31s.
imfai3
airti iiiAlaH?Z-iiHmlAa- r
--w atttsoa aHfasr tftH6 A
ijiit2ia5.
axm sine ?
waiawi ar tWaajtiiii,
avta
3temiaSlit alslfi 3T 2fi71
mif. ajat- iT!tltf-rTTif 3HUa SOW TntX ' alwatntan. ajg. Jt.
as- asffi wtam jm Smm .JiaigitaffiSiaTBTiiatnJTnsTain.
joust
xai
nr
aftnara
I Vmir vvmum
wcii.
-1
" .
aTtaif aaa
aiT
.aat SiBjafaiiif- - Si jinm Main: M? btftir 3 rnttat atril an- fahfll'tiRat at rtrtist airHaT Trrtta anrrna 4ma 4i iasi
m "- - II
a."-e Jf ttawa
Z Jtasaa.
ate aaAnmTaa
TigiiggiicwJfc. 3&
tj athr am- laplc ami:
TibT
ttataaM- i- aar
iElaiiC,
aKn. 3Hmt
TtTSjSaaJaaT
aaUlMAl
Bf.a. K.iatWt'
xtsjaacrjTf.
;aiaoaaiTOoiina
zjtrtm y
tk IU- -
TMta.
aU-
ju
rti iK
lkfarf tot
r. itl ctk.
B
Ui W XAKCSLLCS
XaaA.
'4'
iin
'
,
a
igsama
injlii
1a.
SIWC.
saaaws,
rBsTJiir---
aasasa,
Trw
3--
aaaanartiaaai
" jpg
an allanc
asaatt.
l jiL
aaa ar aWar
-- aat'jiiiCias
vauwML.
$
tk
t
j iir3!.X...ir-r.,,,,- ,,
OC
tr-a-
that
' aariaw
ind
"
Stanrait aoaox
laaar aw. a---r , fcaiiaiauiw aaaaaav
btaa;gi-ii;awrfa,1iCT,;-
aV tastaaaaaa.
--
ii
tSw
' at MA B
3!a-
. aW
Osa-- -
?'Mrrw-.BHr-
aasasai
.1
...sis.tru,t
i
"j
-- --
k
it-- aVasaaD taaats. aaaaseiH.
''aaaat,
aar
?&
3r
i
n
.
-
3j9GS9sBbB:
S
IIIMillBll,
nnSB.1WB
&.)
..
""anaaiauB
aiiiii tsasssta aaaaa
J-
aasia- -
w"".
W aMVOCK
aC
UiwiBritoPi,
9
-
ttsktsaaaaaaat- "
tffct
aaaaa
t.,aaiaana.
VaTm.
'
aVa
(wloW
nt
?rx
'
-asvsaiaaBBaaakL-
"aajaaaa.
.as"
WPfflPi-
aasVarsWLWsacsaMa.'sw an- - aliMivA
BUMaav
...,
--
Onaratt
JUI
U
Xm-I-
Ilia
an aa
Ns,
ajfta
(.
. paTaftalatTt
aar1 artH W (Im1--
i4
pnattvl
e
COUKT
IfUal. la
11
a
aa
'"a
a.
aX
aT
v
ataaaarjot
UKW. Btbf 'Watta-- it "tVatIBC DNS C VOt
JtakLT
."
III!
V
rt
'ffiilaaamflllikir
-
aa
aWaaaa
flail
f ew
ataaAaaa
'l?
.
aaaBatf-aaaa-
i
t
.tSlr - a"6 "
mitte.Bh.t'!
"JZZ
HMBIK.
aka .ttT
aaaasWaV
""
,r m
"ss -sssaai
aaaait'iaaiiiair.i
,
u;
ilalC
T
iamt5E!L?li?T- -
i
m
k
a
-isan'X
" "
jr
.BsawmK-a-
saw
-
,
araau
t
iC
Itwlkaar worvSic atJttfiiTfaktraij-
tfl
aMHMR
Msam-
aaa-aaaa
Jr- JB5?"5r
V"!11,
. Mi- - .aitaM
"- - -
I.
nil
aawaaaasti JvaKaanat
.-
--
'
-
in jLiljj
niitiMi-- . Itas
Mi
J
aW 'WaUtCB. aTMtt'ajaTanMriHn
ISaS .swsa
..
-.
D;
i
T,jaa-Wa.!yaaa-
sjwi m
'' ..,."
"
-
TWr ajraaat
4E
isaiL
a-
ataaiai.i
Talrr
T
fmta,. IW
tA.v
wrt
fVtr4
Lct--
Nc
aHU,
ta kr--r
rill
avrwlitr
pun am
aad, u,t (Taaliac
ttt
t4
Ur
riw
Ann
HtU StT
Kllilt
-
WaM-
im
mm
mM
ktaft
tkt
mH K..-- i. sb tk M Ur fMVM, a. U.
STEA1YIERTL!KELIKE,' MirriELttMriaklal.laati.
1M,
ttUlt la till Klaaptiai mtnn t W
U.ttttrrai mm
Mttn
KiTiait
UaatMr.
LORENXEN. Commander.
It U mrrrr tkl TTEJDAT. tkc at - f tU, A.
.
to a4 toJVaj la
rM. M
nv
MirXlaT
i rr
asaa
atijlit
-
aaJtaaatas
m ts cmoraiUf:
srar
tvtta,
K
llftaWa--
,
lUUf k.UIUXili
tii t. a. KCtaala
K
T
t
j
V irTwOnAa- -
riWviaOTia-aa.ialBlAilB-
aBMaTapaV
.?
nf
IWh
ajaajM
mu.
....: .. loikkKssu.
rmmrt
VHn.
-,
a m r i,,
' Si,
ia-i- tt
"n .mi
sfcais w
"
i.!.
,;1y"aSiS
ssaassv
m:-
s
aV
a au
t.s.
ass,
aasM
.. .. .
, i, ..
7"
S
fT
a la,
WM
b4
iVaVttaMW
lk
Lt.
VI
X
iwt
-
Om
mr4
It t fwTiT taraVtaatt. Uui rtUltow tar
W aHU, ItaVtl tta tk kefta
M(aaciittC at
tTU-a- T
lk4T am offli.aVBXt tafaH
t taSfMr aa4
IH
tk nkti of nM
tkM tm tk
ftl tkC tip aVffaatalatl.
klkm
f ttiarry avtetaitttittaaa to tim 10 ail Tn Xr
aa-- l r V Jat?- - Jr, aatMi UtHr f B; ttotr )ia4
, ttottaMtal ae.
tara
MTTTlI toaTat la, tk taum
af
JLaBaalaV--
aa.
Aaxt
tk
Txir
r
II
law SUM V1U.
onnjimolhmlrtW
laanii aaaW adaaaaaAa
Mm cval
Waata- -
,r
Wm
-
tsc
"dan LTlSl
tja!T
JiA--
li,.
-
1
-
.
3f1Z3CBH?.
3
A
3a,akk.ava
Xiinl
H
lAt--
'
al 4 T
lYtaair
--
SSM
TDIi JW&
X
.
aai B.J.
CaairV m
Vl"TVtarfr-p-
KING, Commander.
ItAXiat-a-
a la.
aatl etwlMt tk- mM
f Mtrtt aUataVT7'.
It U fmkrr awalTi. tkat aiaUt
ftVOtit
mtatr
il4
na tur
.,-ja
llr-a- .rtMMtit.W
iaki
.
r
rnaam
fipMr'1
mu
STEAMER KINAU
i.
HnT
rf llawtatailaiaV- -
Uta
altn--J,
aara
A.lXt't-CV-
avaat
af
It
Jv, ir
lTITIfTt,,
jaaUAtui,
l.tla.aUnlUis
tor
Urn
Route and Time Table.
aUt;ami.'
--
--
aimjfiji.
taw
fS:
,,1 W.
?
amwwiawab.MBi
-
'""-
ll
vt
v
aw
t;
i.,
crfiWaairfaf!rHrfci-tJ!f-
w
tkK.-aHl-
-
'
At
s.
3i
hMTwiXiti
1. karokT
tk Caarn
ta.
Kaa.
-t
saaa
Maf
faillilllaila.
Hwsaaawvt
1aH.
&awaxar.
rrui
arl
LIMtTllD
MaraajTjt CrWa Safa.
Waa w
ttl aaam sa
awaia imiiw
aaaltaaax;laaTrtaaXaaxaaaaraaa ara.
wrao,
X vteea
wa ayoraafc ay
Ta taw t rseraawt
,.
rT:
siii.i
vriait.
rwa
laivrvN-...na-
cmafMr watHmw litIVsiiStc 3at3aarrOdMOit vtatmRN
3iHis,aiiabfBk'vdirK&sAcriusa,lSai. vldA
aM a MKR. rssriL-jffll
Troaana aantr ?s a
laWa-tiiuJ
a
janrraLg SwffiSxaMa tic a CBCiKiant alie2mirt3aia
:
)fen a. Fl- -
iiimin
IVtaraBfiS.
hit
jjaafficwa xoax
a Asonti;
s Si
irf. jirf am sfc a jaaaaaaaat aaaar a s&f
icau
xb at
;
aar
,.',
Osisa saw
X
aMW
afcrc
SSSfl
xaoOKV
.lrfc--!il5-
IkAnaaK
""
"P"
laea.
itta4-- -
-
Steamship Company
Ibw
tVara
la.UMi.i
ha.f
V.tT.
I1KNRV
af
iWft l4VttWal
i
rtmV
fla,
W tk 14 Will ftaat tnla
AaWaaaiUVaHTrrltajc
!,
, tHi-W-5
.vr IWw4.-- j.
lvt..iac
attataitta. It
Utf fttk UTf Octart;. A IK 1M.
ptMUwa f.ir t
CtMft. m4
rwfc
j
C
.
UftTH.
fl irua-iWMtn
Tt--a -- t
Jr . Uuiit bm
T
4
pff
tt
?"
tt
ir tw rtvktf
.
iaisto-ae-
it
,jaxw:
-
tsa-
asa-as-
V
&
4h
Itlrf
iktCfriB
III
aasar CTtaHS Waot taw
T-
wi
ii
-
Sms
--mUktiat.
tw
-
'it II.W.IUJ
.. iftat RirlUrtt
--
ov tuk
crtMn.MK
rouirr
rnvhal. ta tk
lUaia.- -l
O ttUN
rM-a-
w mi hi4.
h vsuh icrttr
'
. I.
UlSrAMHWiaa
lA.ia
tr- -.
laa-ik-
Iyn
B4ii((aiK at knsbc
Txow itttf foaa
m
riaax.
YnsjM
t
Rt
tfc
Wattta.
Ur
--
hi
t
a.
m sia aaswaaa
aMRsaay ssaa asasaaai
saxaaa.aj-aan-
hwi
.
IVm
"iti
-
iS
"""T
T.
tasMsaja
r
VMr.atjcK
UttM
2at
-
tar
!.
a
aa)rlj
aaaltr Ml Steam?,
xWi
jo1
MM t
-
.r.as.
.
inmu-ti-
svaa.aa.
nwya, aat
rr" W". Wimm
st--
sij
Wii
sih
S
Mlint
I
s.
Jwttaaa hr k
V
t
sianMaldn
WcwHkf
f
aa-
awttaa'tiStF
'
lifMaMff
MttS
kil m a
c
v
briSMC
anw
rat
wwkA
KMtiRxLidi
"k
n. rataaa.
Rall--
t.,
Or
91
vol tx vlHrttoraxiAiawbftl now v
ica.'-NWt(- mr
ift ftr.1
n Mf
aucrvd km! a Smto1t al aau am.
a a
S9!;ib((ea J ai fcvwi, aa4 at tu
iiW
i drawA
Sum
lift KAy. a(
III! II
.SKT f
T V WTO
JV """
uxcrO'a., mtect ant ttejijl a4 xa via
SPM
t
w
urn i. 1
IVftt
A
twCTCS aa.
tc anaii
isc xtaaoaQr V tV
t&tntsroicr ass KaeasBC o( tW tatsscA.
awM
al
4W
Kf
nfe rf(
twi
frail wai.KiHti.idMa
Im.
i
ttr
tLilii?M
m.
fitl
aa'aw.
b
' Nwtbli
-
radT&ffiMaffio2xBaki
ai
RV-taa-
Tltvt.
rtiranr,is
rt.
llaWHTataVyaVrrlra..
Vr
a.'-- )a
T
I,.!
iar
lir
u4
rsWa.aialani
;-.
Nal- NlklmiiilW"laallr4ir;'NM
aia.. a4TwwrtvH
o.tl W in aiaraic
l.ratraarkraV,
aaaS ia rvaaa a'p la
hf KT1 Fml, Nt A II.
mm.
HWr
ta TnaMv
aan i tKta
i iTa
v
ttkal
aavi-xMhl
tk
t
MWa
exvf.
ma
Ttttr. iMaMtar
r
Mlnl
iHttnbrt, tSatO
Hal tM .
M tk Ml.
.
fc"t
att4fFl tthvr IT, rK
rat tarUM aariaalaK tsir. l tat ttv 4
A
aattfaj. v ran tfm !
tllftHkla. talMlr
.
tm tkt
4
aMt tart tore !
InitrJsUp.d S. N. Co.. Honstulo.
Ua vnMtr taM
i
mama mH m
iltr taa 4
(U fTaU(at rraft
J. F
M: Sta Tlrt t
ara am
m IW rwa.1..
1Q M
kittWf. wi mmt
.-
.
mamtsti
'
I
H uttet
ttr-(-
4
ct- -
'
)
t3?art,
I.
2V-- -a
I'artai'ii
&.
rabiS
- T
aax
"Taj eoSaapaw-anarBafaMrr
w
bWSia!
aa Stacst?nr wmnaatc v tiaic
JuraA,
, xaNjr kt JLaJtbcFUKS y Bar JOlunat;'
wwi aX
total aiaas at larataaa--r I WJtaa aW atAnal
'n
ism. trnn: Janata
ISL
la
UImstc.
aawl
cnrwi m.
amhlMaJB?
f:gia
Owcxww.
X 3aifc w mnaeaard caaasw xaaar 44Saaea4tWcei3awftai
?MaaanaaiaaintwalXa.aWrrnarlt
ax Bli lata, aa aa
as Stowtswa SvMnrs. vaatt
a.p liji iiiwi fweiy sscc
ilwuji
jililHiiawm
Aim, .lanauia
lry aa aaMlrVc tarratfcV
rcJv WEfc.4
. Knfi sa
a
)m aruslaim.
nvat waaa aoVM4.ta aV)
trraaa,la;?sr.
TOtimcari
.
Aiarw
oyttHxcataat
an
lwetfsstBtf
rasa.imnrf
jlaaafiTaait
aaaraaa aaf
VikiniiSr. rimitr- fxlfflf aaMan. aiiact s ; : racTitalnKv be rrt
flT sW
X5a.
s.
adGaMChm
r.XMJLK
at
tv
vl
Ota
&?$,
aUtNlLnl.
?sHvi. t IV RaaaaaCaaaaaV astm. xt
M.BaniMSiiic
TUX PEOFU7S nmnpniii
Viatmr- vacii vacc
nja kMbrlr' Ieta, 1
Suiwnrsj- sa tlw Isgsi jajt
iiiittf
.. (fen.
--
7lM.f.ft- -
cw--
rtv-
Rr tlna
Ka
annir
tit
ii'"iii
W3TfcVA.
-
I UU
Mat
latM
a
aa
r- -t
aataaaaas. HUiOa
U a SAaaaaxr. Xaa- anafmyiiT.Titf ) 3i7V( a Kr a IfVKffticcr. Fa, stMUht. aac
tfcr tnk aa
tTrtamk4
ataae
afA
a fikS&fw S
a aX IW aaiara.
NrrTca,
x-wc ajr aitr cvcbcc jku& sas-lMcDONALD. Commander.
.attT sar
Mr n niiwt axcai it vAn.x3i2x3vcifplacxrvawhM
XSilavaat Taranast aafaaa aaara taaa aaaas
avimi i aiinamf. jaAnalfr MBawrt.
JinMI'awaa,a; tWItwr asc x tv aaccv iaimnniiVn
a
-tauntiH
: IVa riiMraut Itaaaaiai :
saa&t2tM-8&taiMiK3aaMit
a ? -tL,aaaiii.l.aatan
c,
OstirrfXaaa,
uiTWMf-fXu.
JLtaWa
aaa jaaraaav.
Jtf- atT3tfV5
aaaa atfc SMUrwat avl
TiniYl
A. aaSC "3t aV A.C TV--2 I - mi.iiT).. tmplfl -TrLrrrrJ!
tef
r twos tsar
! a.aKaaaa.
iti&aailW3ima&XMCYaaW
1 tiT Xaja at cat raaa- -t SaK,
lit
1U
aajL..
,3l
OtTV.-attl
SateSM.
a
J 7TTOl
JatC.
aaia ars aa aaaajaast a
tar aTtataaaj. rt-afait. Lcaian ariaaHiniMt;. it lauijwiif,
J 3545 9tf.j--( apjtf CSfC laUtX- - &cH( KEllSlS aaa- -J ai al tnctte aaaa at ttatr
iar tkoakaar j a ais e
L
as mr v aaank alaHlj aa W vaaxW
McCREGOR, Commander.
asaVipiMawn
1M at atatoaat
(3.
aa
.
ai
Gaaj-rti:Xraia3dLr-via-aiiaasafis-Pac
Tit
-taaaSaif, Xaaaaa, raaasa
laTtsata
ttaraaT Xaa. Tart art
glialtV- - asrwtav3ooacask.
Xmkl hi, j
t
rr -it-j
l&yiscnkXK
XX
TiraH am- -r
C
Cctcmi-- f
ekri:
iBtm
fect,I
&n
v.
w
,
Xmxsx. Haiwav atiiav rdl.YS
taiir. rt-r;
rin
anugV ciamjasjintl a
att9
Ktw jatvvib
uutaiaS2-afsr
Iil tr
st
:& Xm6MJ
I. rtCBZTlxl
ftlst
MMraacsaar laori rf Bar tat Mac. aa
iJl.W
i,
Ah
va.(,Hv
K-t- ti
A BASE BOOK!
ttoawrrii!aaapji,tUL
IW Mf
inAsnacw
al I. a Ma. J03nrff.1
b
AT At CaaaaajMSJ aafcit- - m V
X: kaVW
Xt icOl.
KOu.
saaaA
r&sb
tsznraanwi
narttaaj; ftar. W H
aW
--Wyi
nw--rr
raosjoc of
"asjej, at aa. aVftcfat
Hi'lawllw mi li
iwaiiiiimiii
in it
a(f 3rfV
rrsajaavatraBc
arua,
ItaUS
ij.fsiLI aBjaaaaaf psOfctattT
waiianirn if aiaap-- i t
pt
rC
nmiti
- ama
aaatn-vaattc
vsa.lama.KiitXmrtizf
vvte
IT
rf tka?
31iaIafj
finrJ.
w
KMxaxjTix,
CKV
W OaM mai taV
-rf W
ifir
aSatemirtaiaV nt iiv!tirniiT-ij-rfismi- j
"w,:
? s
aat
,
i(4. tat Uw
rjhct 3lJ
L
1 SWS itOt fC
JhJI piaraWr cut
- Jf ui.ra
Xa. aataVss
f ilii rtv 3atfttaa?1l3wr
a Laaaar. rt(tita. It ttar
XK EiAE"?:
WTtaVvL
J- aataaxir
, Tk t
3sti tTO
"WDf H WtCBIaTagly JajtfiliniaC
taaat HIHgWa11
ISC.
CT aaTraWataO.
asaftarf tat mwrt taaa. Ttat la aataam la tat taaa CaMaVMl? "
A
saw
a
v K.aa ibvaa,
AaaS a...ffaft?
as
ai i
SaaMaTXsTaaneaaaaaa
alt KWI IJ.
at?ar a
sat SaaxmaA. a
AtunBBl
4l.
a
JWaji5r 3aa2&
SJaf
r,rilil5
aa
aasjaa kt Itar a Jilart ta aaarj Sanaa.
' ZtJi-l)
aa
obmit ae m:
ataaaaaan aaak
1
iL
v&xc
Sjcmc
jiHpnrmc
t
m
4aaaattia
-- I .r--r
-t
IWBr
Oaxsa
.
aaft,
fc IaaXlaiiaM-cAmtmg.3ia Bttfpucrn
;.hawaiV aaat aW Haps tarn Amnvartiaiy tosaaa
IlitJ.
Tavaaateani aVanyaw- - ax tW jattar Sic 1 VW aMCioiar wattci-eai6faa- e
if x 23 mi-- jSmt 1 r rtjaaaaraviLait!aaiitra-naaamataSAxT- a,
l
S&m sr JftArcir. 2SS. Xj a aaaanma? aaraaaT aaaa
mJiiii uiiiiiiir in aMC 9acjnenStecaSie. XsJpnumU-i-iTcraaa aasac
at
a masmami
tfc jes JFansann
aaaesK
iiiiTTakiniii aax. cm a
9a-- 3lTTAaf--a- .
i
m
Vaf taKajtatraJEafaaaaaasacaaaaaarfaaeBtaaaratara. ta TIME TABLE DP
JmOWih.
Slaf
im:
ilfllillil
ttf
I
K
aA f
"TaEaar Saaa
Ftac a jrriasv irtaar vtaet
jjigmn. grucrc- - aa aassaMr a aa rtacasir. aat rat Vt atT ststn- -l at al
a atfWiMiw 3tgacv
n-rja-w
t-- axr matt Jtara
aa tamtaiF taiai ta rcprf at CVa ajaaatr
tan aimmiir raft- - ttthtat a jJ tamctaa Tail aasaa ajuafcac aanaaai anaoi. auanav ajT.XmtracIratr-iKa
asJm ira- Su&aA ar
if arrartatfaCT-JS-haae aaat
asaaasaaI asaaaa laa 5,l,,etaftrjBgjtraraMt-lta-a.fea--r
TPCjOC f
3SSS
Lou Sal t3atattt.taat aanecax? rrSracT.
-iaaa
aasj.
t.
a).aaaaT " aaaaaaaaw f ii
aaatr
,
,
Cea0t
a
aara. - I tear raasaazwt aW raw, ajft
.
-.
a ta ansiin a3gnatasr.giaair Ta-tttanceinc saa 9fq3tamta 3tr ir
j
INTER-ISLA2T- D
- a
1 JaaTaaB ST aanar;
aa Sanaa Sl tumv actus fjaat
(aaao!aat. man w Mat
r
jax aCasMbaaiaC a aA.--, aana
a .
,
.
.a,
a
71 -ass aaj,.
a
1m
,
pr
3- - star Mlpadar
-..
--.
par
aaaa
aa- faeMau art aiMaaaFaaaalrr
aajuna
I
jaatraanwaaaaaafr
tat taaas.
raCT
ttiiiii
at
vvsy
55r
I
l-,
aRasSuxawaliuaiTi&
ana
,
aJlX, h'.asKaaaaas.3i
Onarnrara
ataBavaaaaoa
it ..Jx
3assicnaf
,C Faarna. at X.afcar,3a
,
...
, ........ ........ n
b"r taaBlxarr&rti&
,
,
u
-a? Silaaiia - Mia, ami, - laaiaaiaiiiin- .ai wn ,.a --m- - . SIata4a.aipaaa-ajaim im
.
. ,
.
i
i
n i iim
in
nwuiK ama aai. ...
NAVIGATION CO.
traxaxt. S, X. Xkarv T C Jaara. c
J,
ataaaWBaBtaKtsa-aaatasaa taw cava, aaao
,. aara. twalra-- a.
jlaBSn3a.a'ra5iEaaartli;ttiara'srii n Caa.
;
aadatr staB aaaa taaa
m
taaa, Srtf-- f T X.C A X.3LXEaaraaav TtMaK as:
EaasjataEra Vara ttaaa raoxaantaa rwc ruacrAlaal. laajrctacaamaeBtcr. aarwCL, 2a.
,
I
a Jal-O--- T
B
-. A tagea-- 1
laxia,
JX"2tlBrsaaaaat
aaawaaaaa-a319
jtBfgaaa,
wiaaBfijffTiamT
as
Baae
ta
taa
aaaaaV a, tat-as- aW aaap '
taattarlaaa
-IIMSI at aaaasar ay a prrmajai. aaaaajai.T
JaaaOt MM If i raaajgaac.
atUaaa. Ct a sWaaNr 5
taaaaai -Staxa.a.a
aftTaaaZr --I1HB
'
t.
DaiBJ , aaalaasalaBS msSa tarva 5aa; -- rnrajarlasaaat,aas mMdrasi;
aa
2trCTaZfZ3-s-at
ajotr masajKC3Sf j rSaooiaaaV
ana, jatiliian ii aa tts Saa
luta-a'aJ
atHrn.
amaaA 3Sat janrasn aa StUatav ana rf Janssfi actai a.- -.
a?a73&aaV tV Saar jjainr Xlap JCT5- - j sa anblalpi araaaTaaraQaaMaioa
ajervatibfva.it
ajnatfli
arf
nanois Jirtrt CBr 3. 3XB AflCa'tCr SSSai,
I Tsaaaiilll - 8111"
tip
aajaat
T.
w
HI.
5
I
lull
atK nraaoT
itlbninnit
aXCaBaa. taa-tEfKicsnil
ibtsmut a Tax-Collecto- r's
aj, jaattaTa
I
art
rati RirtaaaaUa
aatlaaaa
!
,.,. ,i.,t lll ,., r, JiaWat,..fgmautv
a 4rac
.
a
saaaBaaaaasaaua snswnarjBlT
ana ai 1A1V
m
a
..
-- r- v
xxaof-a,z
aaaa
. aw.t tt JJirlar
.
taiaii '.
" . . ..
i
I, -.., .
-t Mi - Unaataaaaab Tifananaaw
trjV
. I tana. Zt W il.lliaiaiiaal. xtac xtaa aaaaiaoas
miUi at Jaanraa. MaiUr (JMl UW acaag-a- alia , . , . -- ..
rm
airaa
W ,-"-- s
ax a&
. tOM ssy
v
tihmwi.ist. ssanc smswsctcwe
1 sssisarSBaaaaBasawE.afr
asnt.
t
IVill Baa Rrraiar fiar Katu ia-- I Kaa
. J a
IOO- -.
saps: B taaaoKaf
-a
- - arm nr- -,
Wdnu,
!WHEIaiiii.at
JnisacA azlMslrsiiBtiDtJxVi isa aaOiriCTJatrterNilsSi taJirinjdSu-- !
Haaaalala at i p.m.
aa
waaMfaasfjat Bswaga-astcp-wiain.-Najta-ton
iniwoiwsaitt
8
IJ'-J7jMMnua. smi atoajrf
a tibisuc-Kfi- a
TastasKrt
flSP,lto
mt
X aae
Taartraa
hrf
Matt
-l. annatjig justtisjitm
f
rr asgwiMsmwia arsasaaaaa wscsgant
utjrx3maaaiirmri
pvsjht a
aaraaa
ss tratar.
jmsw
CwlwotgMgjirait
act saaaBBs 'i
pgroijTg
Jl
tt
- I rratsrIn
m.
a asrnins, 'ssisisi
4s,aaaanaua
apacBaaft?' 1va,
m TiTarTarn
'sausi
a mm
m snstsa
'a
askHsasr
sril
mi
raia...
at
44a
niiiiMnnaf
aaawaaisiiiasi.aeaaw
. jaaQ latOE JhOhC 3L StXtf &$-- Kat tUfl Cqp
IraGar
t
I Tilt OOtT JL attkf 3iiWtC OB
rf
hjmi jiLtuaJiiiiiuft ttnr
Mi a
dnraiaiaad3-atiBr- :
I
!- a at
;
wmi
' "WC Tun. ltMITi
KOVsa.T.C,Ttr
BXRGER. XSQ.
aa
ttk
CUa
r01" vaata: ras5 x At vica f s. aaaajr s?
"- ef otiHtKv jbM am efcaotr liavatti ten
iBkj Ti t . ?4 irearairs iii
itni Ii anaurVtaaUaaaaaa.
Jtittsvr
mrJT.j.
acakfcs
awiBN.aiMMjc anaacwr va
eaiMC cuaaaBaiBaflaV yAiwa.
ata wujmT-m-
""
r
Co
ixw tss TIIK
TirKirrs
'liii:orsii
al
r
a Lt'A v. t am
w
tvrta tl
Si WTaR.
t tk
HMas ua
rt
aJa,
Skyittiv(lhlllf(
u
l
I
ft
JTcStt.
mr. vr. r, ax.x.xx
Kv-jo-s
ifti. aaaliN-BaivaaA
r veaaic aaatx.
3 Krcl
t A wii
CUkvl SMH
ItiHfc. 9Mn-
Inter-lslandS.N.-
2M.S,
nnok.
C I.iiiiiimiiiiiij
liJi m tmMK tkr j,illll
4MMIM anllllae IllllWiil?
aoaali
aMnwrr
ei
'
titn kmImii
th
5pil
-
a rniana:.
i
San
aiiinifl
M.
mil
MMrtMt
l
,
1
lit
r iw4
C
,
tiun
C aawa-i- ff
W
atB.
fklMI
tawsbnt
aUKState;
at
lxkrMe
HlWllM nijmt
tv
IK-M-
www
Hmm
-'
a
-
aaBjaaaaajpaajaaa.
imc
Ja!r
Uetiststtt'lTwUMorifittnboatoFoitclotr
asd of Salt.
Ct"tH:iA"NTK WtTlt A
TK
1. at at M'a rratalvaa It .rttala aaratrar. aaarV tr
t llmnala. Iilaal
lltaita tlart atiat SWa A Han.
Iar taaa taaa. f IfMt
rlOaiaMatralaratw4ar
ItarV.H.JtaaWfl- - ..trtlW.MatarWlSrtaWt.Irtt,
lllnt.1 1. It. r&a M Ia. Sttta'
t.4 i!, antra I ftntar
la lrat l. ta Mara
MTta
lrtrutttrl.laa.aaa Ntnlt.lj.lal
Sarrtrart h fraltra Iratta. taal atra tM latt.
al Itt ..(Tarawa, rf
l Mttlt aartK
at
tatrrrr
l.aa-- f alata, Ot.
Lrrra
Irrrt I. aj.....
It a .
.t SartWa.la
tvXTtlUIAT, lir
a
awtlrr. ..I. artrtrrta
af aaat tar. U. rtttaltta
aa War. atmltd
V,
.'I
Mt.atnit.
ranktt aaHarttlT. ca. tt Had
JOIIX Kmimt
.lhr.rt.fu..
?(
!!
rl
t'T
i
aito K A alt
tawt a laaataa. raw U'-Jjw rf snti vobxmA arS UBTwnuuviiRTinHinn
at Vatr- - art va
MU)im tatiaanaVNlMif &
lt ttta U.ula atraaatiataasHakavatlat
rul
naVa4caWaaaVsaaavt last tlala--.
ie amttt a u
iai tw x
isa.wialiinii
wnwtaatraaana. &, t(n. alya.ycaaav.1
i Aif 'I'wtfiiii'iLitiv JbaKV.
iJt
&
at Hamas, tx br pvr pAaascr anTBttMumd
i.w
Ta
av
Ytara Taftr
OTtraiaaiiaai
taliHiBiljaiHBy.
si; aafltrr actatsrtsna
kaoaK
H aui SwX fcc au at sl b
nwc )MYL.a ttraaranu r& CAforsaa mt&cmwsaxaaw
sac pHKY tc ypacauxvuivaf wwik: Wo1 a
X&
taw W 4aak mift. aWat at i
f&W81 is 3Bnt" iwww
1
BM
aS
f
Uk
Jk ttr CandaaulV Mam
-iaamjaJbW raetar. w dntt. feairo rAcnatcws-a- .
aiaim
ka fh.nmilL. foairx&aR
m.
c
axxsxx,
JU.SCS
Ia.
wc&
UluaK. f Amrotta. 3a- - n
sx,
taar iriniutM: hAkOki tkcToaip. tor
. amats. ac 3naxv
ctor aictasc iaa
vmaaAavataarviRa
Cltr
Jafvat
Xdotiaa
aavi
Saata
BriUsk
f
Juaur
sa
a
be
wlawJ
nVm
kw
aaat
lataarajK
Xatiaaul lira
CasaaaaT.
lrtiKWnf '
f4Sae w " aa
Wat suafca straw
JAM
tat
Wanral aM at car ifaauVnt am. Ak tbrJLSNcM1waian:di.'M
lataasxau
-
Kvirria-fmiiHii-
tai
.
nWMAUM
l u aNrt
Im
tyaattii Jta.J,MTt
It iIiih aaJlM
ai na)wa
la
ivw mv as at ta aa icmttacT.
ftS?nN
mtmiKttu,-tta?c)vwJtetw lift
rit !?. ftte wold aumiirKAvKWrtvVM1
W
a fwAcsM miiwil w
vik a
ftw licUjJV
vmH-tc ac rcva.t u iAtf a Sa9iiaa aai
fcc & fv).Maf7caAsvf-4(iv(- ai
wMrndl.
TKS BIACtt MUTT. SCIT.
Ta
f la lilaaU'"Sati- -
alvWRa3s.
was-C-
aMIant taMaHrSWar-nwtaLaTjanacvabf aaaMctaaua
war ol tkr B
Hnrr-wttpnM-
t
k
'
UK
n
iiiim.
S.
vv a
vftvejuaa.
1
Notloo I
awkalwMjKva
an
&u
n
Hut ta apnunai tvtoa: ct taw
jtoaM he am.ttCTiartwof twaavJ
)!:K(aMNi3t
jwt taw "aAmtitttmBwa:
auW
laiiaj iiian i-- rf Jamrf cjvEr
aaM aak.
aai mat;.
a amn Wcmiw3aai
at
Adi-i-mii- i
SMMfB .
VMM aaaf.
aaa
hSKViy
la mtr V tW
Vv&atcW Kiaapauak
Aw
art.tarsa33Bf-jKB-
i
3 dw
kw.
Bln
Bmh;
MMM
iii
)mi
touts!
ncmltl taVakaSteMt, SuIVaMiwv H
aeta U ta9 Viait a a)a.Mt aa ali an riut
ta n UlawnifcSe tie. aaJ aMKNtta wr;ts
casnvcR ima ivw a asv ns
niuKT
nfM!KmaJ 3W ra tvx. I3fr r4
pmoJ
.
rf
.
v
&
ami
Bnwl
Cii--
x
i.
tag
haiacjaK
anianMr( JfcCjiitoiiSi
num.
tal,ti.fe
9
w.
Atiut'wcal.
i
1
MWIII.M
m
as
IW BMM
(Vi4wr 1
Mi tar ali l.ilrW
tHiiilnM
BgMWmiln
Ib
'aW
UHri
T
tr
itvnrMMInwu
mMkSr
HMtrceM
'
tMMC
"Ifc
caoi KnaaVtns
tcaav aaki the
4
rf
manaa. was imu arcat aa ap
)
m is. Otr
ta
t--
li.Mhr
knMImi
nrSiwi
Uwriictt
0.rjjv
Ux
linl O
!
lnntistintn.&
Ctjul
Sloping.
lt aukj
5fl-
tE
K tag jw
.uih i.,ui
k
pMi M
::
w MBr- -
m
Una
totmc
0
-
W
aVTfvtrtW
1
tr-trmtWa!VaV
A
VV
H r4m.Uil!iltli'atttu
y
U
Ml aatm mmi u aanr tfcrv MaMcx)4f
RfWA Sriatta.
- tltajaWl.
d
TV4f
taxi
Haoac d
Wlws 7vkxuy3v
fcv. iW
on?
T A. MAS.
tfce xaiiw
itiijUii it Kovwr aMV SMaHflHCifi MSrC
MiaiNaH(HvkMdMaw wtj
ra at iW:wia
laMl SU IVMn.1 (Vvt. xxmnsxixD Xt001t5'Nt
-r r
: a
a.
A.
yrifcmc
paakvW"
Mctniaite&.w
Mar
tt snt iariwaij Vt
lax altewva. Vt. HtAw aaxntrt iM at,
JataaM
W
IvWVf
I.X
si
Jr
i iiimhj
thaa. awe
wCxaacsstiir vAanft Hw aau sa awrea tb aM7.vum acvvw)(4
jvtat.
taaVicK
Jvexc
h
Mar
crriitj
aart tar ama. !aiatK$aa( ffmK!K
Tlfaracajt)ayrtiauirftaii
fc nx aanrywjf
iamaal mtps life
taos rftar rmS tar
ACAJUX
MM..
IcvfvciiAfsitARusxairat
1V-aKawr l aW Kvwct
j. asewt aaai .
tl4,lU-- r li laaifaili Viial rf
Via a
, V tM.
aaRi tun jvtr
aad aal x
CVcaAafn CaJBOMt V vm
R.
tV
ii
(naWtovasta
.l.'Jfcrfti
nlMitElkFGiV'
iMhMWliiMtaaii
' tV
5. StkmittKautaxarark
maHxvv
iMm
IaI
Vj is
p j
t v,realise
iw xiarro! lanmor.aw Mm
aw
TiWff H
vwr oJ rcvrr Assure wmnbsrfB unt
fcMttrk 3c .vmi
ts a aK7vM4 tax n4 nxu H
W JJ TAvwti A
ttnxauAx li
MllUUmtMNl
1SSNpwvi Mk iffvl
jvif t
mnKBiax.
Ix w mr acHxukHr ttfcHsl Ailli tv
Kv
art
th
5
nVnlt
pirM.
hc
0m.i.
1w w wi tvwwa t.t
niMiiH ?at fcrmiwi
.
r
witer KVr
W
aaririoA
rflfcHJ mil
IMiM
.
.
-
fea
jTiJSC
..
.
t-
ki
Mak
xr
iatt4lrt-i- t
lrwuMnMMlt
.,.
.
pfai
tte1
-
-
mhlfknmii'i
s Bar AmuI
aatu
csu
Hwrwanynmc.mwfcwfcKt
MutMRUttM
WrtMM IW SS&KlUailrfl)MMMUkihj
Wk miw Nrvat' Itt MMVWdMtWXjM1
tV
HrlMairlanrBM wct t
in hnt kt jv .
WBkv
Mtatr
M
tattfe
ttra astta,
BV Bar
Sk
Uwy
ar
that
fcfc--
"
tkfcrMttiwinnt
m wm tg ttr
t
fcsf".
..? s&xr
tiiar Ssnacv
.K w iAnU
K
atxt
troAr ia aid lw.W BM Ui
wiMa'MMi(amvlMr(!r
am t.t naaV
MvrtaMtrk
iswc
nA
1Titt.wc
tiKi
Vrct
ramrwmij.awa tfc taaa rf tirxxSf
m
A- -
ats.
IwrJi'
kaiate o;
3r PatavBilvNatw
bnc.
tWaW w
5r
b tow H"r
wi l
ttwwlvr.' w mVv
w Oat j, Vwii'
tnr aaaa aa
I
itK
tWtwaBtarsa
;
ata-i-
I
-
a aa lafcataa
.Baa
...
saSC
itiiviiil SmjT:T!dai8J:
tt TirtM.
.rvi Nr
.
'
"'
ftstvr .iJ a
jisKtsJv
Kt
,v..;-!v:- i
BTTSTS.
!sw
,q
'.
2n?em-&iigfgsffxi-
I
g
-
-- ..-
.
.;
Jam
"'gr
':j."jw
eeaaa
aa ae
lwfflj;Vjw-- ''
coaamcui.
wuTinj
turn'
w rvot
at --Sae ( kl-If Maa l a
Opt
!!
I aa
to
W
--
IHlMIIIl
mini
laMl-tomi-
ar
it
lh
timT
liaaHAiiU--
t
mm
f
ta--
.
w
at
4m feaa.
'
TWO S.S.
to.
-
a
Ca'i
)m
.
KaAWa- -
,.
a
--
w
--
afc
--
iWiL
?
am
ak
tb 4aa S KkMb
,
t --.
JMriMlllMWi. Tarl-i- a
as
to
tat
rnMrtw.
tV
.
aMiwr. Hmmn. VtlMtn. Nwwt a
lm
baa
Hi
ti
?
lApiaa- -. n W ii
Oa
rr m. a
S4 IteWMft.
1M AIM
M4.M
TX!-- W
Sm1A
""
i Hlt fO "r
Team
T,y
mi
S
alL
TtaMwtt.ut
:
ahc
- I
ktttftwwtwtbrtfikU,i
wrr9lMraL.
l.MI
tl
t
W
iiimTmJ?""
Mji
-
T ""
ijiiStMt
w
Tm (nwMc Imc
""
ru tWauktlr.t
thr MriMaV ZMX9MR nAVKk
tteWOittf
TlMDi
.1 am
-
fci
liliwi
M
p y
fc
IMiprMHHMH
li
l
Av-
-
wn
mt
w
w
Bx
tt
ul
H
N
rAMkfrinc-
r esIWMMC
so
"
t Aiwa
uintttf Ual3sS an J
;.alliml
-han tiaBi
lt
iiiU.IiiiKUihi"
fc
rtor; rf
vanpn fw
.
I
fc33?s
ror aOTHnnF
VC WR VMRk
W
far
ImiIii
nl kBSi
in am nertctij
wokwi.
ISWftMVrWM-
OnOHVOnrnMr can
-
l!H
iii'
.iini.M.i
2gg iS5S
1Hifci Miyu--
n
1kM
unvtM
mm4
.
ii
Ji TmI
:
lB
t dtt
tit I
llMI
IWI1 wl'lll
"IL"
IHB
!.
dssaaaal troet
Xx.
U jmlK jlu i
..
IB
fKK--
&(
"
0:t.
in wiiMWrrtir-rtiiluii
t,l(aVmiaM
!
n&.
ii
-- A
A
.im-
-
!
I
-
r
.
rT
ftXatri'-iuU- .
ui nvmsittt ttxl
mm-
mi-T- n
0BtIK
taki,
IaIlSClDK9tSCttka tM
,
.
m
HUM tt O j.
ntOu:
C
T
w
-
f
:
ud
.
-,
...
--
4J0.JS.
a.t!r
I rivm fram ucb,
a espy of
k
of tb tsyrccM Oocrt.
Qtt
WANTED
OttJaf-l- a
aJ
Jtc--
aa
i2
ctxS3
-t
.
ca-
1
XV
lc;
ai
r
Brahma Eoosters
LTOSS
C-31-I-
fc
LKVKY
s.
AMUa--
M.jl
fflifiM
s"l
iHkmkHEteftl
1
H.LOS.1 WLi
ca
LAK pre
viucsr
Oct. tsu,
.- -.
vtll - mM t tb
DTCAMMiit
Lamtcd. Wt
tb
:f4. At tbc !r
t-
-- aAre
c.
n
U.
1lUj k
tiPfW
"
II
t
4lmMWttBn-
I2b
ww
nBliilvh
Hi
Jl
t
JJIi
dinM
at
-
ilWlf
fjiiaii
issifi
-
!.
t
BOC s
tan at
U.
ai
"
m
I.
I
iEMl5
'
ataQaattrtH
ma
a:
Ja.'ZM
iat1iaial
Mi3itr - M"lIli(S5
af
B.a-i- f
r
post orsssoiji.'n.
"" ee 31ik.
gsssss5sri
l
,?
""
aa "
DRY GOODS!
CauAaaeera,
Dantiaa.
Dret
(tamla,
jiTitt;wtt
lii.
c.
in:.!,
t
jtrt
Ctotkiat.
Jwrlrr. LAtft'
imW aarf Bay'a Salt
S7iw.
llAtA.
Ji LXVET.
I.TU3!
."S:ir
""
fS!SIlrL-- .
-
-
".
cnsar6en--
".
fag7
r
a om
cap
ed
3oa.o
r.fr
,
a3
fs
3v
Jlttf
cittoar
jj3uc.
siixirK.
ue ui u- i i
inma;.nKHi.i'inrT
- nncniT.
xx
-
LOST!
TMCrjouuitiEBiincrrituntu
Kr eta
It' lltll..
idJj
li.u.
.
tt
j34.jreji,
ru.
al
a.ala
ad
Ib
aaaaa4
iiae
TJIf. ASSfAt
nrxc nu a.
eaieHia
neri
f
rawlaal
ea
iilipjiy
"..
a.n.ai. "7
-
.
.xps-!srrm-sr-t-
o
ZLZf.SpTi-iBaao-axBa-
3ioSitii-tfVi--atf2C-
a
-
S.pe
-
-
-
HO
t J.
rsi. , - a.
wn
d
laaai
'
osei
nnjrV;
wu.s.
.
50TICE!
Tiic
a.
.
J'Laa-0-aiaarLt-
iss-- s
a
Bz.2gXB- -
LIwC
-
!ffs5.
si
ff ''('-&?i-- i
fTir
ii,-3K- s
-
iaiT
Latest Styles
And Purchased by Himself
in Person.
Jf j7jjci3;irel1"
l
0
E3,xecs rU7- -
9'' -
ATfFl X'H
O
4
Lf
Stamped Envelopes
wE3rJir!f.TIXl
-
tit' vaj.i
t
f
..r
J,
'-
M
T.
"3-Z- 3S
aho ttn- vtilisr '
L a Oula
llnj r4infy tr
a prwe cAnyal
ii.
aji.i
a.,
tto
Hi-CTOAIUTTT
baperlar ta all Hk- -r
Ttoy are aaa fraai tfc
-- i m
iKitn Lt.ir
iiiuh aT
.aaai.ae fi lh r 4.11m.
gma,i. I a t J.tl, tt ..1 teaa tt 4iat.
LLEN A OISTIK. Xtai rac reaaa.
Ta.
nh- -.
rer1- - Ta. aa.- -. o.a&i
a
per
ItT
tv
JB KALI
ABE
AT
MARCH ANT'S,
-
w
s
.
cot
Port Btroet
E:.-CVVllV-
Visiting San Francisco
CAS
H.1D TUX
Hawaiian Papers on Pile
at the ornt it or
TUl
Merchant.
S. F.
".
Ut, IMialeMet eel tetiw ailWaa ea
C. R. BUCKLAKD,
Elltar A
Pre-ria- tar
r. Me
--aat,"
FRENCH CLARET,
xeu
IX HALT
Huiigarian. Tokay,
AI- -
Ex ,C. B. Bishop,"
arOBttLI AT".
Schaefer
F. A.
Co.'s
&
3IOORE,
ISAAC
llellU'lC.
III 3CCAIC
ot.-
- ZitaxiT zzoxraivi at
KTKCI7T.
'o-x- i
OT
CHOKEST eBLka-I- OS
FANCY CANDIES OF ALL DESCRIPTIONS:
Unk-Ala-a
ac-Opa a
Cea-tA.
tfm Ma CH- -a JWr
AlMiiAf. A.
Oaa. toapk C
9apsrff
Mm. ha Caa toawna
-r
MIA
Laaraittaa
VrtnCaai
aal
ua
toeaAH
ptfW tocaa4a.
'!
-
t.r
a4
and Plain Mfiad Candles,
Fancy
t--
nibrTV
ftp
BtaaSU.
Uam.
4.
Lkrkr
E.
- (jteat.
Fru
A4a.
Baire.
a-
prIV
TVa aWv CaUaa JUtolla- -t at SO
mmrrttt JJD TMT TUXJf a
llttr.
H Atr
Takaera Bf)JlJ"
uw iw
an
iiiljn lr
TAKILT CBOCZBXtS.
CtfAT-tt- m
mm
A
1t
A. H. RASEMANN,
ISOOK
puper
JSlXBKK
ruler
Blank Book Manufacturer
r-
.eee
Vita
a
K ateaa
aSeaal la ew
.
taajta
aal labaeKe
Leu aal V. .aeaaae
aUa aea rrle
.f1w ea4 el
27 Mercfcuf SL, (Giutte Biril-- gj
an
" lllla.ll L
Kits Salmon Bellies
Lot
Received
Just
iikmii; it rt
SxrLO.ll
r T-
H-
XXVTZ
.
ae--
CASTLE
!TleeiWeeeeeaeeiT
.r3&ar-,ta--
aveni.
anw 5Si
..a
mena.ua
ai
C.
tC
-
!
THE -
- Baled and Bound to Order
S3
INTO
To Whom it May Concern!
'
ie
,ri
KIBBAC!-- V
-
t
n
f
And will aooa opem wiUa av
.m,,teW.
T"K
-
avrif
le
X.
3jtohi Great Britain
FOH. SATiTl.
TIIK cPI.AST
'ITr
rfni t am
It
atoii
-
JTJST EETTJBNED
Trade!
To tlte
Closed Below Cost
,.
,..
tra
NOTICE
Bsri
jrjT.
kaz
HOUSES AND LOTS
aotatat
pjni,
ii
t
Ex Eecent Arrivals Large Coal Bags!
aiaaar a
4tBOT'alrac'na,olfl!!
tt.
A Consignment of
i
,jteiraurf-r- t
u,r
ai
J,
ii-
ja5r.
tJ
J.
Ia.ar3
pc
-
aIi!r
airf
aBH
pa;
Oft ox 2?or
- t
ria
at
wn
ka
Empty DEMiJOKNS
,pj,
taHwjtiiatftoaM,i
jyjgm-taaaaTl-
wm aun &
jatsjsajal ca
xJ tnfiii
jjI
'.
"Birmali,"
tr
rt,
j n37a
Ws.
al
4.:
at
't I
..'
3,
eiJ
isaris-raa-sss:-
aul
i
aa
fitJjitt3wc-
--
tt
ir- Will Sail in January Next
Ha.U.
TH
rvat
sifntiaaart4itorEfa
rarr
FrtCoj.
ia
aarfr
sa
ClaVCaM
-
NextVessel From Glasgow
M-
n
B. KEEE
Mr.
Amiim ra
having
Tjxe rxiEnsu;xx:i).
fl
m
ts"
TTr"
-
yf
aaaa.
Aai4
SUakviA,
.'
.i.
3a.
go.
flti,J
ke
scniii; run
CARPETS & RUGS, Etc. GENTLETyrETTS WEAE
t.
JCipk
is
ef4
T Aoaaia.
U wta
f
It M. at !aJeroraa
rprty
lb
SELECTION of GOODS
ml
Sb2
a to
-
naita,
SATURDAY, OCT. 25th
iiif
u
i
af
w
On Saturday, October 25
mr
a;gga
a-"
aVi-- -'
Ma, im-m- (-.
y Ai
aV4
a
j.a-- li
tmrard ta Ilk
n ttvea
teertby tlT aatk tbalt War4jc
M. faHat
I far!
Ik a-a- fo caadlUan aaka.aa
Iak4
.A
H- i.Tff AWajwg
aftaa
mi".
aaae ta aaM aart
raltar ta eHrte tfca prraU
aad Artrrta Jlaw
aat to -e-rawaallka maatte.aacttox
la
ky Uw will U at paklt
Jk
PUBLIC NOTICE!
THE
ratT
".
f
y
I.
-
T"
m
Zj
uU ta
4tWa
..
""
in
au
fi5
3,II
n
wMp
-
ace
- rL!3zrs.3CLre:ir
-
l.
.. i
t
the rNiKnsioxED,aiuiETrKK
. rat (atiaw
r
J "
LACES &ETBEOIDERrES
Notice of Sale
Ii.
irjit
a.
txa
r:.
ADlI.Xae"te.
Notice of Sale
consisting or
b.
Jai-
jtea.
D,'7i .t
et
Spte.
rie
4uii
cl,
1ja r
xnis
-
--
".
-
..
iGSn
li.ij
a
n'c
'a
t ajfa
a
ir
,rft..,
:":
"? J"Z
errllSia lac
rttt
a
-
dsata,
XaeBa
Hi.I..Ul
n
mar '
a!1,:ml"
s":sj,r'vrt
rtirsT:w"rcr
'
ai.
',
ai.
ia
jmiuji !
rr
fwa!.
-
"
"U
flfii
TelireUKarltrai.
af
st
E. P.
AH
Land on Punchbowl St
mmweti.
a
Peai
Aa-t-
l
.t
I
otst
jrofj
,,.
i2
lni!iacibCTiastiarci3ibfciimil.
Ullliiliflll
'
ne.
tn Ha,
a,
H,
tS Tii
to
H
r
Mortgagees
Mortgagee's
-
ui a
jr(i,
a
22
Skin, raata.
tiVtAty.
Notice
i ifiu
rrU
yrt
if
.Esi -
,.
.
"j-jj-.!,
ItM
t.nVaM
"it
$alfte
;
iBl
Ji!
fymimieiSm"!
ml
-
::
airar
anaffviaaiJ3iiigiwg(ftt.
-a
SSffSa-- j
S
aimn
TK
SJ7T?---
jBML
5
ir
J
- -.
eaa--
CL0TH1KC
IVso
act, .' war. Sarnie Selaaa.
At
Auction Sale
wrx a. m.
l.taiAS.
at I
' bar xma.
rcrt
(nOrwnsfiit
n.
aa
A tea,
XH
,I!,
a.
NOTICE.
DIVIDEXD OF TIIUKC DOL.
u
r
f3Wl
atA
tw
ins
a
2TJlIi?2SLitiSS
1
.u
arii,HlliiiOc
51
I TTTlIifiP
2 -
rn-ais-
rrs
flill
'
at,
TaaetA. Itttaaa nt ttoeaa
Fine Shirts, Handkerchiefs, Pants,
ON
MB
of TOCT
Ti ltra wftb cbxm
vhaefa jw
of Maf-to- t,
of tbcTax-Appe- al
!
JMJIIWg
tbitty-fdc- r
yars.
rdKie SiHaAv 0wvuc
tor
btid
Batxrt
, mm nwnnanri !ita tif T aoe
I
.
rMirtiw
L.
iff nmn
lull
to bar mm lor a nnoa erta T1IET.V-C-A1MU.V- I
1.0ARDS ON
Jv
' iwr-a- ia
r
.
TW !
tfc33a
Illl
Sn- tf
f tb Scftrea
Us oeaanauioa
( HiwUi. f- RON A-- KOIIAUtaaa
far Jab Bar-fBy
al W C ruck.
j raiwCT
Jaa
Sxiirs-ClcrlaaMr?"
Kriarl
HE
tiwaff
Ctoert. fca TCaor- -l --wa aa xaoit ntti-s- it
ntxaji HAX
will ( A lW- -rrtA- l- naict- - --Aat-- mii la a
ike
TSVe
WWa
naaijoat
TUZ39
fclllkM.
.
tbow
TtJtt
attboar
Jslcca.
tb
A AA.
Ckt i.
kr Mahm rakal MatrD aa4 Lao K MAltcm
iif
!cfcl
wzxA Suit.
Ktilnnntp- .
FXlS?
wirttua-to- i
lW Vtmtm m
pkaMM aai tttc-iar- r ?5. Kaaa-r- aa
AlAia.
k kf
Ate
a. m.
utt. i. i
tf II
tana
.trari " an at
WMC:
to tfcra v art aatt aMi-- Cawt
Oct. fl. 174.
.
L !
v aa.
aeMfi? HrU-JItM
T
SJtTM!
AB aMiTaBar
HaAXaa-BA-- aa
a-- aa.
xae pr-Ccasn
J !
Oct. SI
vsfc
Sitaratyireae-ttoa
--!.
...
.
a.
Bil
rtiii
4Bk
- ji
"i
A, --A.
w trtiTii
. KetUAA
HiH , (let. -- v
ilia
TTdK"
imBih .. winl nogiM
iacsmt-st- U
CC71d
of tbc Beseb ar euotjeti -- -. v --rssb
MM Wltettt5-Cn- t
ur
CIIAKLA F HASr.
aad
yea Lava baraa-Boat Kffusi aaoMtpfca 29 s
iiniiiiriiM
.aiu
,
a
m&x fit m"ttim net?
ua !
I
vm
at aar
rfUMiiiHH fin
m an, jb tvcH mbar
IM,A.U'chxk A
r- oclt-tsiKl
Ail ta- -i parr i ar
cx
To tare
Oiliil 11
!
5Wanted
Tenders
art-w-at
tara--mr.
aaaa
aad
Cowt
tto
toca
sttA
f
(Man liiiiilm mi
32
pcHtc wtttre ! k
C3Cftbat an taau
--rttaxali--J-lriiri. JLzw. the 2 anX C vaslvSi ltor
; MB IlKCEIVBI)
WILI.
-:
rr e
jirt-t.T ta
,!-- c
(.lrk rf tf-c- tfAji in CmmU
Pif
bAT
ta
toai
Tbc
ai With the MM totllM
IM
K J
r at
riY-CGojal
.
-- Wa
Urtas ill tbc Uad
aoai
.f,,to
.
ar
u
frc- "ft-MfTTHIH
Mrtwinm
W
XWnatoT.
2rcfee
xrtt law
r
rf K. v
erftl saiiJl-fieswsilET cuts to cfiMffl 3t
;
pecMsai art f
'L
ttazs tb fee lise
tbc raartb Vtaaw a Baattaa top-rtvWl Till. 4AkT VlCa 9T IMWTin- - - 'iiif
linilu
of
.f
ipcya
At
t:
ik
-- art VattnnAfrttieAn-rta djansafaaeh
bTc
4.d
faadtsa wjtk iatbI
atoa r cbaacr. Fa farttoe pnllAr
aa to kpUr vrtct-- a
a
.' la r X Uai
ffi 111 rtit-i- e c.2-- T
tbe
AOan mtj ai La
ami
bca
TotTTpo,"--B-i
re
-- .. Of..TTl
ta acceaa
4Bra-- r timt et aat Wa4
CBS SbtJUIS
LTONS A I KVET Aartmnrt
;i CBCO. UOPa
fMlajwcralUiU
vatx
kav
aortb
is
r ib he m bat
r C0ffi&wau ai luilfii a,rt- - tfej-- B ii
wSjc?:"" nat, "Viiii
Wlitt
tbc nanranaanr a of hattag
1a
- C 1 1. 1111 xe iwimr
ttoCaort.
SLVit,
I
yctr fficBa 4oc la ta faataitb
Or 0r yotiWti Xtwa &- CtTB3x.
.xtabircni
VHXIAX FOST-tzctt ?'r BlaSlQr
..,..- j
- T BaTCBiT
f
irl lal
-3Tto nPcrtistmcnU.
awiii"
aaa at
:'
T
--uuMiy. aau jwuit.
y,
ms
'
JMmwMr
Ort tea. r.
I
llwiri-14U
'.111
i
Twiiwlilili
aacLfe
ja tw x
IlSM-itia- f
.
yara
StC TLTTiVmc am fibmdfi j ias- - K-- ? i3EBrfhd fft?sUL.
bar.
are,
Dear
tmtMVJ-paA- a
..
""
a
A.
3c
!
Ju F. Jcaa
Nolicc.
.XdminMrator's
-JfcU
-I
TCtwrtii
"
H
iJi
IiErtiiAiiXj
Ttta
fhs: iiiiiiiMiiU nniTntiCM
Uv-xvcJicCciJ-t-.
Tte IBU !
x
OF THE IH&- - VOTICE
3Lfi
faf jiss
GIVEN
IS IIEUEIJY
cam ipet. letve sfa csnd
ttw BjnajKtx fcl altlar.t1IIIITrHT- - C l?WC0a
in fiiemiwl
4
Armx.
-J. TKICTOrXAKAWAO.XJLrLarck-raat-la-fca
AAoalaia Aita-k4Eka
ta
1
TSatinJr i zDflrU ve&X. Oz tabic coauacaa U bufcu
tbat
win
iltaao
iimiiiiiiiM rt firafrTrTr
t
m-rvu
r
Uua t
fr tetr of
IX .Uflaa at D- -, w,-- ate mm-- k r - bM$tteadC;
cr amt3 jtroji sortsss
, a tau
aVk'aaki-ar- f
aT ta Taa-Paaca -r --a
-- xaa Jtxaca.T. '
AH edit-a- a
af M- - CMAt Arm
cceit&Brfc,
-c
Oi
Ci
if
kzb2
sajow
m
IMMrt-cati
it
a
Mkoafe
tui2
fsr.
i:
ll-aaM
atocr
lc:
fce
niii
Iwt
aa4
ntbta
r ha.
ir
f
Mimm
t.
t
ttoeMLnr. H-- - Oct-- , 14- atiito la tie riMtr ctAta. atoly aatkeatlraie. a4
s MBK
ta --tAXAVAO aa !aav wfU
nft-- t sun! Icirrfx
nue
it
1
vflcnlw
aay xt. vtlk tk atd
tamtc
'
faaebera.
1 1
If
tb
wot
in
mx. sn. . .
it:- -, xsib. ntk.
a
w nk
I
Xk. C Plan. Uiautali
U
"
aaa- ,- -- la
II, J(kt
mum.
ite -manaia
.
liimillaT m mam9
oaaeen rf tbc S- - tt-- a oa
...
i
ll; r
IMftfllZkfS
I
- n.wv- - aw. if Tiat I'.M'Vlit.
a
3lt XASKtZXSS Z
W W. MAtX.
wia-- ir
uilkk
Mr Tb vmiutmetA. fcecver
a --aalAw ftaaa tot.
aar
JU laXOStA. Ri4rar- - r flw J
IMI I. IS
Mrt'aHa- -. '"
cf Si tor rreEsc Oearl. d-- a- to tama
&taaUDt3 ste ma? M otilattr Krtsxwni?
ciH xzl acn far ten. T
!Ml4tWnV
4
- Tax
xmwr
to)
vrtb
'
:
iteTmgilii
tuy,CaBaT.Z)toacr
MkWH
tKt
stenmi:"
limn ij Turr-Ai HCXLO. OSc a.' Mi XIaxaSJ tm 5ai-cofyaRrfrt
.
l Bnm"
!
TW rite--.
nK ox
-Atlmlnistra tor's Notice.
aal ofytxrasi-i-- a AIba4aft.
otw eanva: wtcM dh
iAtopa. aa otrat tor
CbTMSMU 3J a i3r. srrnctJ j
rAlA. --teiaieacc
fatr zsmtrf f Xbc
i.m i. ml
--afcrrftafi
a
to
J
111 111
asi
j
Tteei
cu2
ai
j
3MMwrwfCttewK- - XSiiSTfef itffrtrf?v
jot porstl uii
y- -.
tiatcirp-3ej-tiui- u
ABB. FOR A5D1R.
Tab.
mt tb EtAt af
o in 1111111 - "- - w n 11m
ILVJiwTw-nmt
"
tmM
Vcj-cait
a
Mat.-e-K
!
a
joa
w
Lixzm
las
ferr. W
i"
r.
as-- 3
Ort.!a.
M mum
aa aa tra
MitM All per. ktaa cM
. aatto f inlitoiwi
prtarat tb aaaa. wlik tb proper faaraat ttueked,
an
ta
ijtxjytiS-aaaraat
M--y
tfcry wiU k feetw
4aI
ar
Jbnew
witka
Atx
atk
utere
is
Hryt.
ara rraatrd
ta aaH
VArn--i . Aa4 Ail pta
ane&nepMI,Me Tinwir oar waan suzac , a
R.
im1m 1w riat
fccavict 54
ta
arCKt WIta 4. M. ALEXAS.T
T B
W I.
-Oac ntk tt
Vbiux Fonaa. Ctott-Clcca.
4KtteffVM0aBttaMlMC' IIMll llIH.lKTWlTTrt
tuiiint-ItAJty
w
Pfatfj
1
o.
J
&
w
a
lt rii.teyc
W;
beg rf fcs
jj,,.
i!Sntir .&. Kt X.ntt
WC
LINE
IN
Ort.
la
Maa..
OENNISTONCo."s
PETER
mxt-atrt
&.
a. ir
j
',"- t.Trr1 "" ri- ibc cair;
uwtae
tn
iT - Hit n r
. rtKisejasrLlCfcSCM.
asi-ccxttstfin
htnub
tb yets. s Jn --m.....
ArwetedKsn Iwiiimfl Tw in tesie vaetc sv a
Administrator- - NotUe.
u
&!-- ,
aVtam siaMavlaai-j- a cna wa.
Ta p)tti crac-A-- i:
jtl B
Bta-r- m
e
-"
tb
i Mr InTws-ja-rf
bugis&9v
f
i joi oUMCcAiBicxsteiact
,.
chi.rm.tgti:
ppa-- 4
prrraacgT
-irimJaaaa
ik k ka
n
JidtrrJi
.Am
wina
Ta smt iBlaMMHr far 1k i0B&usl. Sfte&s jonr c
J,
vaxx wna tea
mat
WKn. 3fc-Jaa elattb Ibe Win Maxe4. - af tb EM W
ape
J Bamtnsily; 13 aBCm.
w3i: il
naniBB lallnf TM
M
ai
aaB at iJfta3
Ha aM, tfea-- L Alt
Tfcn
iMt-.Trat- c
i Jf in r lilt iff"aas-tsr- ir
rf
Tbt
tixxraX
ff-tar
rataoiKB'
BTamty.
Sn4
Sax
Capt.
-litdrtli-JATmiiiiii.bm aBaaKaunt
Jbrate!
C tacasas
pea-- a
m4 ti-- . r
calarf tb
kaitax cW-- w pr----aat
nsSHTTU
bhjjHLr
Ssl
afl
iirfaaaBa3i.
eaveHLim
ii TTlft tii
ill lair
caaw
tk-- aajb. aah tri---bat tky
zxxveA as
rt tort nniuii-j- y faoaa
Satb Sea
ei TUXS KXGlaYEK.
--aaeb-r.
ta ta
tb
Aa
war
attk
- fcrcffi
j
JuoMtMI'fcK. ! wtani'wt-t- : Jaais.
& tamt koov the Tfji.c, 1eq. SA71 troao
attkta ibr l) Matb from ik ai aftkU aati.
CUfllWtl
100 A I AT LLOYDS,
w C-- ho,
o- Bos.
Jtx. Xf --.Tfl Chi
.. ; tat chum -- Broi
p i
se nan oaii
eafcg
- J Mat tSWl
W
tkt r --Matb
Arar pi 4 aim
Btwc
m(m-- '.
kr tto aadaritzaai. a TaaraaaBr
a
.11
ax 2 sav, bat.
am t
; MnBHVirfl. mar
feaster
atj
dc 1
o
ar key "nil Wftwtwi-- J. aaaaa--Ail
joec-3
fn
v
rt
I at. W
nruTC.
.
tf Ae
Aa,wvnBT,trtnaad
m ftua vswnattL
2
!i a
v
trxry
cxauiBcr
tto
la
Et-- c.
imhiju
tb
t
atox
;
teianirCTg-:- i.
v,itRiMaa-ac- lii
C a. SITTHED4.E.
lilfTTmi TJ
BfWaijill ibw iimw vni urn
-a B
T
I x
: miIij
Daiw
ct- - Ma ww
Wm Attack W tfc EpLaE
L
taaa-lc-aicaf-- an-- lTft- toer-- T
Board cf
das-nt- ti
.
i?
-e
,
1
ate
ar
-"- Bar
Ite
arre
ant
u
tai-gpe-lT
r
earrtii.rti
eoe
utt
at
f
flu ill, i nf
Tkamn
.
m JU
mi iaOu. a- -a Bi
Cteciacxu tto? Irp--- r ef los-tra- -.
C
anaM te eratnwl
Ort- - U. 1M.
ma
Bite Baa-Msra- iCmii I. Htm- J . V Ka-n- On--ol:
4,af--lTf1fi-'aJ---'cmL
tb
SiimW
cpciprTifiiTiia vo-VflaMa"
vltaUaaUlll VMCiacs AaBtoC'.aLT3rai't
Wa"ttSbar4WP
X
i- F. A.SCHAEFER A. C- o- Agents.
HB .JBVe 3aWSaflT
j c ar aaae
xbe taraz-'- T oa-s-x-c
--e a8 iitaEst?iaw. rw-.
SrikS Stefaniiie iali rf aii
WSl
xlie-c- ic
a
aadtau x:tty
H
l Orua !
e
I- ktbe
lwaa eat teg ly fat- tatterr ntiia- E iQaia wA m fwnfl w tiwm
at
tbcbcis.
g--' iafgJMimi
frE . lill-- it
:. tt
trrlUt
a"1"
ai
jvUOSGT
. .- u
a iT xsa e
-- a.m.- -i
rf
avnrBa. m
17
Xrn-- j toa mKCM ta
xuv
r
Vbes 1
m i
eal ttcaop t- at ar A acca. aoai ZBTa abaar 3 ate
fa- ;:i
lfx, JL
-aji- at
X-- t.
Oatawf
i
jfT cc tbc rkbe
ioej-ta 7,l-lag at
r:
t
asirelirtaiu-s:i!--" 1
s5
-r-ac tx Oa scut it! B jtm-s-- -is
'
"
ttiii
J
1
ll?
Tai Tlia ma TmiT
Itortmfl- -- j -e--K
jaae
'
frsex 3arcixSa Ja-r- r 32s. psa t
ouiiiialiBiin
rmanlliir
Tli
:
L
eaj
T
- ea ys ' groapy
a
Sac iitftiU- -- tcTifiarrr rtb-! te.i-.na- iri"
eta
- kw
rrwU-bSBin-- M
1
&"?!
- JOnSatr. -- e
tierinijniiir
',,msa
--1'
t
ijqaa-SK-rra
:
awe
1
ni-'- cl
oatiitict-iscscl
m7rii-VaiOinil ill ,.mi mmf
t
Utt
e
.
- iv-- j
- Ji.
?in a t?Tl ITl"
JM a
..!
for rorf. ca jiat utintu ta St
j.'.HI
J. --NH1- fHBIZ UV iaW ll. ilaii ! ibii iiih-- flMLBS2SKHCfi-JHjr
1UfEE
T
vj mpftpmt
a.
a C
TOE
r a .t C rr-a
3
TCfcK3lMr
luJ aubSa
al
MBHM.y.
y
- UatU.X-ato- c.
iraia-- T
mv xzadtr
5 si
1
J
1 aW
3
motly
L
ia:iiTii. axlibe eaeean- m
Miiiiiri"
I4wi
S
lmliiiii
ikWMwm- - TMta
n
ITeB
tic.-- - h-- rf naixccsd wnwai. sao s" oca
laT-- f w3ireEna --h r mrt-- rc W ate
tvc
waDd
aa iuniliil TTrn jam. ran.
IJ.U.IX11
-.
'
Atig ran
.
--c
mmvC 9B
tadffificva
w ii
sat KtMft
.TUlTinC S3 &
naa
b
I III IHII II
n r.i-- -l.
"fc Ta-- IzgUxSrw Hekoit zrm. Mxsci tt Faaaw,
iFWIl
-- taluB
too
UT Iba. Faxr- - "jv jlaa-- b '.
--r
By H. HACKFELD
-i-..m
Co.
yc- -.
' i HXtU- - ar" . . aaana.
Wtei
ii - ,' jnrsl
a
cf ai jrwttga. ca Sf& ttk. Iftor a
;
.
A Ca . Cart
CHS gaaK7-- a OaaaiT
WnaKm. : ii ninniiiiH
.
isoB
b?
5
iccr-labar.
AaeaiT J
ij Jieiw, kb
&xrt -- alay za a ixs-l- a eaakavcra
iiirtniri
fl
S
Mai ? xle Otwn3i-SB- -.
tt
eJLe-iuatm
m.
mc
Jtl
t
tor
v
cruo
sue
tt
ltotscc
li
nnnic
MimnB
xtaiuuaaa
iiBoavw.
V
4
agta-T13ij3b5
istott
-tea
naUlxPa-vug jeBmzai& for --itfradsan Uaa heaBJQ&stA mx? pospx ate
maptttnL 'fu ivar
aas3t-t.3ax Jb
W
IIEUKTliroUB
un ucix:
Snah
teats'
aiatac a
imv--t ttsmarvmaz ff
fur
iuad-- t toe. Xz .
Jyttt Imr skcd 45 atarsser as epettmo la4Lt-rf-n.kST TIC. -a-ria-ex
Ite
r
JCjOaca ar- -.
QBHfiatt(-- T ataMDT
lienrp-- tr
h iiiiht
PlA Jllllir
a.- us xj
ajjaam
abaaaJaUaU
iWII
afXMteHTHTall
B
Ukaat
errnr xkcpeerScr
ama;
L
KHC aOJafflL(i'
,!t,.,F
K SHr "Wciraaaa
OF MILL, OVEHSHOT IRON
JgT
WijLiaa.aj-- . 9mmwr
Hue
cc
;
JLpri. aBe o 5 lTrral'nMjlg
f
OtxraiL tu iasc ar xh
:aB7''Th'a;TT1iatS'
4'aa-m- .
ji i mii n Tniir.TiiTTnl'irj'
cro Aatorrc.C4
avn 11TH1 in ranw:
ar4e;
f t Ilia el
iaipn.lv sobA amn
Rnaoa3a atackt at ta
TflOmMBii'"HB rilctet anc oUtXb lite csncni: Cpue xtrvs
najieaot.
oea
itnaM& zzssxcaxi,
laa1T ai
xa- .
aW.liiiaf3javoLaTwa-i3tt--Kui-aaOa
-1
TartaimcmoempL
Jix anonima
bmmoz Mala fTOUt a ('aa
a C.C
OK anHCH.
Wrftir111' TTri
Ja.a Wli-- s f
JJ gW. SS ragn-grM --gy-- tb- a- hftsauc
aaa
toary
i la
wuim3hmVmmVzssEnx&KWTy-&3fjn1
jjpjwec. jtuC3cs7ccaw anc7
31rvte.
a gmca. 4wtcbac
aasi
na &--.. wla fata la
Teeeatiaz.eajrr .M Aaaarilaz
-Lta,? MH.?'3 MH1TJ-t au - ,
."
a
ii aj.Wiiiii".''B
- ,.. f.a
aa
J iia assfto on xx--S
aaa' eaa-- ai
aw-a- -ut
wr ai --eHTfSTg ," JJ
er- -al al e aaa ote. k rfa
Tamil aitf
tacamaa
ea .rai. ctf
tor a taollc
3b asaif aS r9Ta(M
af eeMaf eeieef eMaCeeM.
"
-- -111
s
i
""
-mwbebi ".w
if
--i '&7u-'--Hi-irakSet Cttnicaa
at
octtue,
tfat
f
-t
navHanFM
Mm wi, tea aal ana. aT
-- Sac
ib;
nSb
t
.
Uiallywt
Ba
rf
.
aat
JPI
a
-ajaji
-a
r
l
XtTC
xatl
aaay lenaepa-Uim uninik rf
LZ T
aer e'Ut;
K eta
e
aaay"toB-ar--gr.J3eisi-- c iMHtot cegimcir yaae aaOTg
SMau rnnMn. j- -r 14ri- - - Unt '
t x inwfi HTsnaeioimi' tin g
jefiflfc.
jttfl fitm.fi
a3 otzt-jca- jaor
ALSO FOR SAXXt
jMMaaMlttt. nanwu airwflwai
a
xvar --to iaam-to,si sc-- a--.
e nr l
-3S--c
Snafijcr
3
TXT
lutt
wnrracC-Tnnl
f
iTma.
Sfet
Tr
"
-xto
afttt
cx--T!
"
"
Vol, 3 to -t to
ED. H0FTSCHX1EGB & CO.,
-ft)"r-o-ragg5-niaVrMHa,HIKlt - W. -- a X3L Sanreset.
Beit- -t ftaa - ratfca Utrra
Acs
T
1 wiMflfn nwiitJ t
Atasagg err.
jaxrtt C SliMgaMagtiW tone
aaa
yVZt- -t ffTME-T- T.
tk
it px m --3HT
w
rnBiCIiaa
ftT
ms9mmrn. t- - I ia.
t. .taiow JCaoi. lir
rjnwt St aftai n, g
3s
laiarf
nt
fi
tlrfii-a- f
:
aaiaaaaTawL&3Fa
XL
T
SB
"V.ateiX
St Uto
at
aatjktt
11a
Sbc
Tml
llllllM
IHli II m
--!
ae a lira
a
t
ttXiwwrsoaBtiiKiT. TTtrffTr --f Ste atob.
r" f
lea: toiai
i film iiwm Him WTiji.r rf
J a. wood. WIU.1X .
- rfSM-a-nw-aaii-aTi iillll
afflal. in. a
--.
Butst
3Knrxa
4SllflC9Mftrj rc snarr
XMitf
iii-- i.
jRt-eC.I
-t
itecnsv-eia
-Ti
aa
7T
- t .i T
aQln-1waaflFJLi
r
am m
i
trlw
Uiwc
ia
Ea2d
Ii
Smkkb jrnw- - sSae Bz--fccnt- - nain TiiEDS"iJEnsif;T:nji:.vvKer.J
at
iir-- r 3aC all ia-zT JUn
tf
Jfc, T3:BiiBtHiTiiw
-r
aeaesES7
t
3i, tr jouSier
In SrinnffiY
flue irirvt-- r 3st ic jcSa
Sttwrtnc- -to a aper lor a
-- &aateete
axxte - n'JIBAXN'CAr.MKCT IXttOFTJIK
nul
XcMgi--i-a-Tn".TT
S.
g
tuil.
WOimlMBT14.
l
Ec an
an tt xa " I a r X a--ill
aa Sat aaac-- a- -J Tat
eII
Kwtj trno. aiie ranrl xl
icocc
M OOX1MJT. M UJ
XaWtr- -.
.
a.
!--ill- imr T"Ftt6l
aac
! Ill JM
V
X-,
,
-39
ye
aiee e. ea. tee ae
Ttox
C
-Tua.
Sis'
a
vat
i
g".
naH
V
ateiiCi
-- ftDT-vn
..
a
4fr
LurMi-B- -. af
a ar,a a.
.
araira
Jf
en. en
.
tee
Ei
III"
Wsb
iar --to
Ja5at!?rTJaK3a-p--- S
-- xy Tfl, SKk8
IfIMjaa.l1
Oa
3WtT-aBud-ZB- C
Kl1t.J- - J
j
tm .aalaa
L &. Sjjrsa-- k.
fcy
r
aaas
I.
..
aa
W
a. v
Ka
.rai
ri
f
ar fn
H ifaialllll
cti-sl-tf
a aosaii-a3t-fiJaHt
-Sht ,..m
l
mm faay aaMSal sa
ae.
a
waHaa.aai.or11i1rfca.Ha4.
3
ftmt lot ' Mtf
-.r-u- nx.
JBwsaJtaa-- C Bixaascnie nra but
jcsnctofla3axsiJ at Tas-- a & to cats
a. : a-- t.
ux.
v
Ai ltClunBHI.
rani v-OT
aiaBriMJ--iF-wiil
tif
--ne
t2 -i iwfj.t,n,jmT-"wr- jiresa.
D
e
P
-- -.
,
-Y
i JUT
XOTIl-!
'lflSli a. VB OJjPH- ante
KAIMI-1I- A
FIMJM
ST
TV.,
r
"
"
fl"
"iiicl.
- m Iter Stttt n?
lir-?"? 'at 4
S jBKnfie- - tzas toaor
.& ac Edaaau-L XX-- ir.
Kiel --e -a
JU
.,....- -f
f - rtaro-tf- c J -- Ttsiipa.j:xamf3Piittsirix
aa
aaj
lal
r a aua- i- w
f5Via IfjlaaallrTW
?
TTfc.JLiii- i Tin
jUfla-W3?- ur
ttiw. W" www? rf
im
ae
t
lee maeifar ae
tta
eatl
IlarUI
'
'l.tl iia -- 7 -- St
ia.
-- .
teMi
x
rf arjin-- ijM.
aataeaa
"urn
'ymfOti aaorta
" "'
j gay
uiiaiBaiaiiaafi'lliii
saaxr.
a up iai irrgiTJf
gg-j
jt3-- 5.
jii
tX
aeaaaa-L1Ialllllf-aga-a--aa
'
-.
4 yr!-ir-j.!1"" jr .
xjob ocaisr
avr rf . ..- r ats ac & Ta
aaffij aaf
"
Wiaa . - .a a ra--... - 1. J
ai
aaa- atEiaacm-M- b-a
.- i - .
. j
II.
THffca-E..aavinu
aw. .ca apa MMd
et(ce to tstock-bolde- r.
..
if w t; '
ara...:...
km :!
I tno tot
f
V I- -l
faprwiici t-i-ii-t- -'
B. aeas-'''
al
aeWn
mt--- te aewaaB
IX. JT VKtO T la a a
SX
T
JIEBT- I jor--frcaa laacsra
, 3 liMtOi: aff
My- - to utaxc emr
AXXfAJeMUSISKHS
--r
SaeS-SS!l
-eat
f
wrt
lal
tea
M.n.m
,!
-- .
w
. a IM IVSOaUX
1
ctmc
3 wju-- a
a
iBd(C-5W
W Ite M.ite
i" tbf aimeaEawBa.
r tt--rutwivc.
r
ii .t ac ate --aaa aaj a- a wa,.
w
tt.
IHaHHIrWIt
Cte Jafl-g- cr
j
mcm4T.
arc
voarxxt
eiM-- Ji
aac- t
r"lagtmr
m;.ic
a r--ri
tec
attr
a.
mag
a
i
Mq-f- t
x
1
!,
a raturfi-oao- a
See j
laa.et. aa.eette wane it r. A.
-e-- ..
3j.
- laacaBfi t- -- -raentwjlAt- tawit
5SfeulVfal-daBtoif-a- !.
AI 3u
te--?e
j
ff -. tsu r.vih
Ttttit MeatR--etorrn'TSrSva. iiatl-T-O
- --.
,
M
cMHrfa
n-vxer,
--J
reiaiiii.
Jl Jfc TTbtflW-- B
-- nan alfW-- toMxtetfiuit!-0----:a3teJiiiSu w a jan aia ax anwst.
Vfh a 4toaacrt.
2
-7
r.
rsi
33t.tLCA -sxw -JtoBm -y -aas
.Stofk-toldt- r.
- T inaai
r
-to
- -- - V Tin- -- aarfpa.i.- gjwfc.
otire
- ant: left
I
tniiaii37cpcBBn&
xte
aqgi
&
etiarnftcxirm
jaa 4 tjjagrfMtjtosaje
j.Sxaaa3ja:-- t
x
i
50TICE:
Mw Unj
aaa. aa aatx. i
IJL'oIXISfe.--J MKBT-- X
oazi-ala2Dor-- s
x
atoaaatttr
a axj- -- uanec
ac. j
FiT 1.TJ
av
eeart i !
ijks rf
aranateia cC rf ate rauirtc
rifcrjcejcac- ilaTiia.
aaaas aa
j,, m
3euja n aL t.III'iitl ottoff
aClBUsa.
--aXv 4
- C
"
r
IM- -ir
r
Trr- w Iri l
1
r.1
J
Oa
U
to-- cs
aven--f
fi
tee
?atiatt-Lr-rmf
?acs
4
J
ifl
a araaeW
Mt
tatat-iu- t
a
' Tba-.- il
-feietei
X
fe-xe
"
tf3 iHi toaafiB
--k.ata.a
Xf
aEsc
-QtmOff aruang
If --:BflCT(L
aaaae.
akv
a
aeaa.
a.
Tlntaaaa
a
aa.
jiii
r
in!
iiiiiillarar
XC
lWimCaL
.
fa
I Til
Law
o
- n :
M
Ktet napaliia.
- J. B- U- H "T--rH
aUP
W in
'
Jtt?' ail -, T w Wai aajT rr-,-"-"-.a9B
rAtaauvt-MKawllj
1ST J If IHli -- J.. B
I3C
aaaaaljalawii
ial
a
aae
t
apukt
P
a
p?
Harxwc-ir
Vja J3irra:
u
--m. -'"HUUllAt
Artmta
ear ael
JtaatilJilM JmmiMamrvmaze
aaiiaanMiiT-TI
Ii
Ced. Vet . a a CimnnnB rxyrei-- 1 HpK3te.
-- .
"
e,
d- -ll"
Manaie an
1 u3 st-zen acit J ik xwc rW
a sar-t-- i
la tfc-w- C aetorf brjpwa.
t I
ante in -- t .
ar. --SBC' aa
i
V X Bnns.- - 3
.
aJlCa'aal a-a.
!oiftrmras
' MaaiHa.TI
cc
MTI
aa
iU
Caiam
arlia-aatZhtt
-t totato wftrrt toasceia
.
aaT aara
.
I m1
.gtAj----uuBMaraa
atoeai
iS-!-fTx- t
Bta-x-itoiSlliii.--.astsC
jUT-tl-. Ic.a
Ac ityn'ffa--ii--- g
Vr?T7
lattC-A-- S
..1
-- j attta.
C Oaa --eaw
rr
w- T
--,
ui -- sgessni-- S raacrc aara,
11
fcnarf as gwj-t?
it aw a
flnf rtflrnf ta
a.
jkac3arav-jftig 3Jf Ti
7a--B- e
erxKUT
tosr H-- Z.
Vfe
X. jbxuS Tfmrl xn
1A. XCCOVSTH OVriSG TO THE
aalnra
by
I nosul
JKmaJa stn- (eaaeaa.
BmrfafmiptmuH- -fi nf
tosrniiS-- e
a
a
50TICE :
ic -c-m-.
nil fSo-- hCbtM-a-a.totie
na anat --s1gi4
2
vtoaa
-- "F Ji
JKMC W
waea.pityT
xs
iriTnuiu-- i..
Taf
jtk
2SSa!JaaaWCaaaa,Kato
ate
en
l
3nm.
k
i7Ti
taaroa-B- e
fTnr- - rrnTTg T
i
S:2aatfc
-xx.
js- Jt- aKI- eaaaur-- ur
cj-z- ucz
S!s- - a
2a3ttbsa-JT6 if J
JE
3a, if fi
gitamM-B-Z
I eae a aa?
L
Keeiisj ei Sb;HcliJtr..
sna cC -. f --XaU)f C
Rtti:t
I a
.
i
Haas aw affi aiaf aa nrftrrua zap- - ar.fl
A. jrraa- -i
aural
vcc-lli- a
"" HTfc
3G
X55irfc--e-l
w
ataM-at- - WVlC"aT
1
pU
M aa.
ar
aaa
a1aa.ia.
payoum
a:
I.
J
ttsmuA
E
al
axuS
h
.
oenoismz
MKKT JXO OK
ASSCAL
.a-jmaajtg3irXaatB- - 3aa3ictrTi-aafT;.-j.ttft-- 3
TIIK
.
aa b a: aaa
ga Mat
h
J37---aa-Ha--atfeva.trajA
J4 a
r iair
a,f
X
wSi
ftft
tie
r
f
ScC
CA.
X3a-- taa".
I
4, rt ! ta
atolhc- - 3 J!
t. ".f X.v "tfiiM
-HaeaB-b-te .)
tf J3SBxa---- t. aa-- K n
JbcS auB
--5
aui-l- .
aios
mm a aa u a aa- ca
a
aarhar.
eggns
Dr-1--- "- ' a ia
Stgt
agacafca.
b lncax
itf.nr.
it-r
aaafctocaato
OiCEH
--l it.ig f ate Baai-s-- i
axaaew1,;
-aa. tr3artia
I-'v-- i imi jjim aa.
-Tto
-a
5ar
f
dCSLC
4t
TTT'-a- .
j
rf fad.
.VWTltKJ
3jaj3i ,rt;
iu;cirro- iaraton'naat mv 3u it-- m aaeatto- xa arri---l
CVBT
tWatoTXt W IT. ii ...iT aanA- tie"
SKE
"
.,
r HAVE AI'I'OIXTKM MU. W. O.
jax
csz
.
amuui-janr
.,..
Xt
r
-rnreYaX
jb
2
ian
inw
if
n aH
eaci aaamc.
e
--inafi--t-s- liaatB--a
ami
--X
.
apm
JtSt
?
-r
ewa.
-Ji
Irrmt.
ioi45i-tr- y
-.
t'' "
oaf aW lau II
. all In
KaVB
lal
arr v
-w---- - n . r---7e IG- - ai lBar it-- MifcM.
.,..i ------. V.ta-rTTi, a
'ta
i
.
arts te
BainiCutrmfiEj5iT-ua-it'
r
tl- - -- -a,
-- -"
- -- jr
,.. n. -- - --i
aWlU naTT
4tC
ijaer k ! K ;
ui
tor S-- aaiiz-eU.
Eta- - BH
ilw
- -- an a- .
aal ll i Ili.
axxor etH6 2 tes? a
ie
.
In -im
imnaes-ia-i- ate
lor
lni
mpprmouz
w1i-i TiiiinriMaii rriiiiimr ihttt
T
)kal HLC' BBXCI
a.
ei it iinnf
THtrnTar-wt-u
"-!wa&.
l,
atniaMt a
Supply
inpon-M-j-Compair.
a to ategaccc-lrsixecic7iKTrfW- far iasxTriixo-B-Labor
Raalers'
w, aaniM
agaraar
attaleer Ste tohnsaa
tf
rfttolaBll
3Ti-aCOtto aEat --- a T
.e
Srt I
3n5-- C Jnr?t- -t
at- a Jl
J
!
at
Aaa. --f
ill ATTI. IT llllir
'
nmCt
X. X." Til LX It iijaaii-i- i I
- --- i 1e
lar ate jm wa maAl
aca- b
tteitroerisaAJOeX'AleMKET IXO OKTMB
id Cfttdbrxaa
sue.. 33r
THE
jatt--xoatoitoat!StoiTto---a----3Sfca:ta&!
am
a
4l aWuaa
-it
-BBi
f.
juste
il.aaBA-a-iAgi
1.
.IS. a W4I M B ea1e aa
1JH t
rsfe-Z
aaa
sHactJaaXa-gX.iOa-M- F
iiiii
4f
jyap,
aaa-traaatSCUDS
Ij
y
T
Ai4 xsXato tte laoe
SITX-cwcito-aVto- ig
i
-a
M
- J - f tl
r?X
ailAJAJCo
-.
e ,
a
lei
o- HAgffjtmCVOSL.
J a
jwirad
U.
sfaa Ste
ha-AfHuxa- -f
nii
-- xuf yJxss
mw
a&a-?(i--a
ii-- c
""""Li
anxwc&l
Eaiaa. i,
ul
---a na
wgoffTninr u
3Mffim-Baaafl- E
Arrin-Sobisx to -- laxi 2xB -- ar.dii rx&i- -t as34iifVl--tow
3ia jrc-- C esr
Baa
-- na atu
ii lLie-l---ai-t aua
1
-T
rip6rfia.
-5
C
(On
fiiwc
"sa--.
Ssall
'
XocSi
aar 5xi- Or
3KelK?,a0
x aligfl'Har --Ajefa
,F
an 4a
j
FcLT-JfoosiJ"f a an
THE
a. sw
7a... siijJj
Cottage
-Wntedf
"--ia
'") Wur$aA
an nil mr 'a Ii nam
a jfAntt I
"
iwl !"
taaaf
3bmb tBSae
"
t u. de. ,
fStw
- - -a,. .TW- -' J aTjaaiC'T e--1
at!k3aVRflCie-S Sat tassac
Jfce 3Saa.itfu- - iiaa mc
rC-9- - to
x.
aai Tta
J- -t
jucbes.
ITTTHIX TK5 MIStTT EW 1TAEK
'wafi-rfa- S
&Mis. AVst- -t !
. .
a.-.- waMitoia---b- u2
f
o
4i'
il5 - iSl - t
W.4CJW
3
jftexlic--f.cafi 4MB
S3
i?t
!?I r.n
a aa. rt tolaai-a-
latli
No--
or TKX Jcimeust.
Hvta.
.aaret
NOTICE!
MKCTIXC. OF
.VXXCAr. CO,
TIIK CVOMEJL
will
arGAR
mi m
Ca- C.
W.C.lax.
Xiosotjrix- -
pan
a.
.!. is.
cart ui aoBOir av on, okts.
Tkx ofer jwai tmenau
Faox Tax
!
pdj.ciiask,amai.t.
to
X larron
ok
- mtaaaai
bra-K-w
at
tfW0ttl
U31
Ml a.....
??.TT7
-
kn
ttrts
E-
d
ot tb nu-- y farora --itoch I ban
tr&a oatb aad crrry oacof of roaab-if
iatb
5 ofit--;
I
tt
&ajTC
A -KIBCtrtt
TOQ, iaefc
.,of tbcM datM X bar d--ct tbat abitb
v-4 bartfal t axr o& of ya. I aza beaxtllT aorxy
aa-tb
ttt
ewt VaBfxpTtaw- - 4 pray tbat ta yvar coodacM yoa
. -to eifmt to job ay taaU tor
ABev cm
(weiiaet-t- i btvUvM
xae. I poy tbat
tine
b
harfva
ai inr3raty may
atiTriU rrtaoaaa
4a1 tbat oar ctosa
ta ocr nraxa vaX-- ji of fife.
csa by
-
Alt
at
aat
Jt
.N
Wednesday,
...
iinViit
- nana.
. ..- .
j yep b
tw-.r It ewrra.
isbwie
ta
tUa4 At --.atota. Kaavaaa.
! art a tou VyafCbarlra
tm
Kaxu.
wM Aa tertka
C.
T-- tl
KOak.
.
aaaaaaa
--- a
la mtr I tbc iTMlatMat frart-- d to bi, x
Jt - ta tlAW
tb taoata vat
lazt. bat Me St to torvard iMi-- j
Tb arerac tnapentnrc
wele aa4
rat
bMiaie,
Ua Meek,
tana
eieOA
M.
eel
.
ara.
of Im tow u cntnak-- e to tat raraben of tb rTatCa.iu;KatUmai.ilVativ.ia.
en
--.
Afa
iA I- Bj aaM Abf latnil teea Ab
c
-irt
aU kr
Bar ta tbc foOovxaz terms:
MM
toa
Oct.
.
On
Bnard
-i tk pATawai mt tka
bat
no terctias of '
9Uf aka aaa AMAwnTW
rwha. AKt-- 1 S. UnJL Jaba torThere
..DM-r.fia'-- w.
tbc past t o areV. and qaciataMM of ateclx
IT. IL Cai4- - Wa JL. Ki&rtcT, WtHUcm
. elaa. Jr.. Pia-ky r
KliL
AcUin Whiu retaaia aa rnrtoaaly qaoted.
UOU
olar
U.JcU, WiBwri O. Smith. V. Kjaafetea,
KIM...
f
.
.ill
&ItaraTF.
Haira.
Cae lelflt
K. P. ,,w- - AaetY.
ID.NEanAT.lKT.tV.I
J.
i&f . KxlaM P. Birlratt. Jaw. L.
M. Moewrrau X. i IVttoua J- - M. loero. VT,
Naa al tl. a N 5.a..t ai en
Vera
rcrttstRimts.
S. R IVJv A. Kc. F.M.Uate-- w
L- - UdkOa-aof tb Hiruna Hit:
qtlL.
On a Liberal Credit for Good
JLlkr- -r ts ta cahracc Uat trnxtssstr to txtxtJ
teitiscmrnls.
2ftw
NOTRE!
bi - oTtoq ist Ut farcvrU atil I arm my- Endorsed Paper,
w--f froea yo la cay ofieul eaaoty at Mwl.il of f PUB KtSIXlSS IIITXIKKTO COX- tnKSKTMAT
.
amn,
a
ar
M
e
tb Kaavto-- a. aaJ i to ttrrtm t yea lay xaost XXCO- tXI Va
Oa
Aa.
Octal
.lb
i -- ea,iad y :
.
tbaals far tte rainy tiai
tzacrr aal
TOO! MAT.
bfu4ae aa-aad cj4 fneoalr cxwnocit ee&tataoi to root AAt
ton 4.
HaaJa.kOtt-,lt- .
i."
,...
'
--
aaat.
a. i
Ma. rATxm'a
tSs-ixraaot rostcr,
la
t!i well i
J m! i
ef eaa
1
attain)
tmnjmtu
w
f ivlt'ioarSDaU?kv53Ask
eaHh!lui
vncd xai
2SKM- - I u .
x a
xn 5.xc!
nt
-
focitj acoiaanSUiia i
vbhcnc A5p
ia wtKB t
nn
r ,
c
i.i
mwmcm Bm& xb
BW
I
nw
4k
Uaa
te-
mS
- iutHMl .
EHaanwii,;
ateraf cr3iar
ocuaom f ?",
5
te. u e " aatarxMM.
ixaiizM
t
r titei
la
hrcamiir tMz..tct
mnnoiIKMR
ypm cr
tbcsr aatniaai, i afl
V ju jnmac
"
ii
'
.
"
Ut l&la
m.ntlEii3l
cvsi
a luaaiaai
mcacd a.
tt
V
Uss
tUkcttKXf asdntk
ncilKI
txcrtfr. Oma
caaJfstaei ttta
"OooqiMal Sat iiis Itey t
tor wtataiR
Clwe
nSaetarlW
rannvJ J
ta
3J
3 DKamMKvkssiicll
Iwiaiii, wi
Bt. rs not nMBMite
&e hsj; i
kt
wanenitniaicrfeM
XbMcrvaw nckt
ve&zie zcd:icce
S. BKbteew
fsB
TVfce
rtnaufclmMwuamndiigrt aee.
SHWHVvnKMWfMlH
,
Ki
bar.
a eery cl tb
At ta cuoctcwa of tb
rwkIiK-cpa lb ns
to be
u
tfti
eedt of tb Srcrt-- 9 Cpcrfc tb wcaUi boiwsa
Of tb Oett vat tbrti (Yix44 with.
tMwaatWK?nlibtbtr
XX
w
vore.
Glassware
Crockery
ib
"
t oSnU
tnakxtknlt iwn. J ncinl ucuact
msmt
nUtxisiUtatoxn al tow
-'
rntiNBMtlnw icuiviiumiui."GU r tfc
U 3Srt
-
T-
zictlI
mi
t
o
H
HJnre.lUiy taOl
Qoa- anir u
.
iae
IktwiKiuM
TV rrXH3xiMM M
k
tffwwtiJAk
iamn fiiwcii ft3J
iif Frail n
Hmmt ke JKvaGttt
kawAT
re
tTSViUJWaOW
Gnfcfm vncfe
iii missdacaiss
t2kfJi
he
ftYKel
Ocwt.lu
in
kttwe! tbnt
mini li'
Kvolrra.
--
BV
.
MBorxr
r
w
x rf iMk Jc.
coJ1
Al
DRY GOODS AND
u
l0
orrrtl u'.
ri
mmw
Oft
STkiii
alJ
On Friday, Oct. 17
ba
ht,
f MakiM a
iVjHMiniMtnlHli!ORiaiUIUCWUI
l,n1 nl tame ( rarkumSr
MK.
MRtNMNV
kiftMMMr
AltMMIMN 3te. y.JUJIiJ funiftf
1j
-
Sal
G ash
Regular
Thursday,
&rot.t
kmitamlinijwt"w
Itex rta tki
iium
".
'a g
"
Regular Cash Sale NEW GROCERIES!
ccnj
r JTl
TSOW
Uay,
ri
bt
Trij
ls
!!tr
.
5
ol
4.S.K--- .
IV WIW3
1.
r
-
i1"
OeL
"
--
SS
"
IXVXT.
PLANED LUICBER!
..
ir
vt
3h ft
4riln j ratlnu
f tk Cterca brr.
lfctvnu
mB iv Ui e mKmnMom
r
--
INimL
S3
"Sl"LlfcJ!i!i
tawob.c
WV
Mty Mtyttttr!
Hfe
lc
MflMMAmiiikNla
Dw
lMmH
:
frrKj
"
a JMfwaa
JUKI
iiiteaC waow utfcL
ti ii
tnMB irtrWrwBcr to
Jul wpp
iiiwii iwA.
ji ,ii wawmf ftCBS9BBioir
tk
UIUW1
TJiB..
IVKllKMWlr
M
SJ-S-
.."""'JIl'L.i'lIJ.J
rtC Old Lumber at Auction
a
;.
Ikot.
" bMj
IP SW UU5S- m? or innM
aclMHi. taMMwi ynri.l Cj.tt1ktal
krtwn
kanwaa. tat tt cM
Uu)nr k 1 miiit kct titrr- - tsn
. uJi
dim
Milium
ti--w
BM J TwrvxxwnfcX
c mp.
una nmwMwfUi
T
Ti
fe
MMSMIf
TIWPMBv
m:
ii
i
k
if na.tnm
tliwl'! if IDV
tf.. jjinwrJ-
bo
.'; tin.
I.TOX3
a72xl
MinUrtl
toofceuirf l"JiT
ni
ka.aiMau)UIiwll!iuto
4
ten U
dm
tlMailllMIMSliU
a
Kt
ISf
ttht
ftuu rtllr"iKM-Mt.wtkttnjttiun! tram ttwo
. tM I Brt tttrij NUn. I'll
IMw
r
U
il
i"
nntlioirStttnt.
Ufa utt-ltnjUJ.rbtti.ot
t oitte
r Tits
wit.ur
txen I bar two cooot?ct4 tU. or
hJ Tbat !. tot Torabllsat Proec-nla- a.
Ui ccvTt: Mt-vflb
t cw-m-n bT t4
by tb cj.Ttn.eat
-- 1 fci Hoa .V.S.Utrl MlK Rklnrt.
in
Oct. 15th
fthBort Mtia m
On
rta lb lULnl.it.
Wednesday,
of inoatl)p- .- tbat Mr. Oibtoa vu tort by x "ctarvl
to feU ur twiwooa.?
ctanoi fdrt
IaM vk.
It It ft r.InmioAlkrti and pta.k" at
cthw- tte 1? MTihU hocm-ty- .
Ai It eAlwk a- -, a
aalH
f
CC
kcc tuhler-- AtitM-bAi rmJ to to prr-sCttt tktoc 1 boM
xal can atat trcanltnc
-t kp(m avdiu
At inpvffi
bJ wt one i uairaiaoiin a ini, na.Di- - iiw
t
..
iWHBMWtwq
to a if it r- - uola coo,J ip yarn
In, or
-H Mnr Und tetPrtT
aim UiAa inmL
lu aatbor (
tt - n-idt4,
oirt
a t lo . nw
JlMtCto
U(iu --!Ar atlK mtom ctforaft forTbtb facta ar ttooc . XTbca
rcaohtsl
m
tb
.
LTOaa LKT ET. A U
w
Ivec-allo-cm, 4twr ocictujj or a rrtTit- - u
nin
oa
of tb boat wbfea tranafar paaaa
wfotxitt
e--t
ra
betrrt of twit and hr. tal in
to tb tbor ban! foorinaxsUAbir. aroQnU
KmtiWpM
to
his wbicii Icair atr avaaJ, nJ rach nnxvtllii; a
hn tfty
Uw ROTKtaat wtk
.
Vui c rmlfk
t!c
l Nm Um 1VM nf Ul2hAl vi 1M Rmpw
hHa
rauiBUu
Uninu 7Vf barcft4st arc-t- at
at
bfM tx Ike Urt M yn
M
for torcbet to tb bow of lb boat, and Dr. Kbaca.
Tlw Ctit J.tK MtJ it i'
Orf-ro- -ot
cfltet-- l ailbaatcrn,
tbc
B
aT
UlVliUkB
rv.t iwun)un
ti
rcr-.-to cowmaoJ of foar tout boy. Tb roar boat
vita im
aU
temg' fWW
awsi ittt
Njj. atwet- t- ira. amXtbalxtor --W bn abar. On
Oct. 16th
Oa fUor a naaU broab fir banted tor nruty fir
UU, I trr I vM trewn rw Ut mfioc l
foctolJl-t- f rmmmttrr fr.
if I Wrf to A J t.at and tben vest oat, tMm torch vr
m)n!,o-r7iB--Jooc tbc bcaeb toward tb
aadiatVrUMTCf-uvr- k
iht
km
b- - otMataaeUaa.
at I a. M.al9Alto-a.-rH- l
- torcb cam
lfOw ma ttror-&aii- j
fltttlaa
abortly ancr-a- rd
m nvch UtM, It wv
K
Etot 10 nuc tte rttirr-at- V aioeyr tb bcarb, Tb ordinary erovd or idlrt
"tnm cany.
mnmii
vat ot ManbUitT
( tan eaancter vbiim
kxditdoB attb a barf, aad tt four buatboyt DRY GOODS, CLOTHING,
cf
oetil
IU
if ,',,'
Uttmxm WW k Bil tt
orcnUonof acalu uaaiftated their rAtrtotic dcroUoti. uotlaiajt
tbia aad
4natot Tbf arc tb tact,
0rt. Tb
tVBlua tb
X3J
tfrarrToa- in xk4 cuafaltlafi tb femrt. ttbt la rr- -f mora.
1 ITU-CO,
Tam X. Iviun. ituum 1 i--F-ot tt rawt necaUr o5-rt- I
rtftcv to tb
fbr
September.
JUiafaU
- mJ4
c la lb
KKVMract
4
W
1. HokiVikilv S. R IV, fH
km. J. JU lVv- ba bArmc lau aatbMiir by U.
&
ftfva lbo
Tb rainfall at Kaaipa lUxtcbr, -- taaaa Valley
A. Im.
bur cbnwa tbas U aov tbt Ur. lmrl bat beta
a,
far tb smatb of SeptcmtoT, aa i " ttt
vtTort-OT
Tfc
i U
a ftwcK. of tb lUate-to J
Barr- -I
Ntv 1 aaa
lastraUsl by tbtfflMs irnwkra4 by Itrotbera Tban- -t tor tb abort iafcrmation arc i w to Mr.
f oC
br rt ptTkt tdocwl !
!tM. J0
ix,
Jm Uabriooa aa4 KaaiakooT tic bit Na twrrtt ta Jdra Eramelotb.
OmmMm
-- .HffaiMnllMBllltL
jtf.
W.
to
kept
at
byT.
record
Tb
U
Btit
luw
itilt. tiMeSxXttattjiftma
twikvIbicMrirtalb
tctKattau rernlfilac
to Naaaaa Valley, abova taat rata ton oa IS 12 Pure Brahma Roosters
Ut, xmshs datMtr Mr. Maiaal, jw eanr vitb joa c bnt day to
Cf U nSrU CC IbMOrtSUBCAa
tb roocttb ot eVpteoator,. etx :
CW1T
a IBr ;
.SI'S' vibv ct tbc rocrt.
Ala It
uvt b.k tkm! iku
Aatj.
.
.
ia.
HWII
3T '"" H
a.
c&ar
a.11
ISW
tTH
v
!
cl In
nBurLa --rrrc alt mai by i. 1 Kaalaiva Ei-JtojtT
....
tt
. raUt iemben of tb
aai S. W. Mabrkna
A
Hf-
I"
-
Juft
?
kaw.
fM
4wtnc
--
nK
(MMnMwwwti:MoUil
it
ktwwnmMiviihmiiiraMv
jiMwMwiw""yr?2
i
w
V.-ra- E
ftrv l
J.vfiit
Wriw
fN
t MirArt cll!
tM iw&Ja
""!,'.! ""
'I'1
lr
tttt
:
t,.hj...,v AftI rot. u
tUaV X W klotJkl Wv aVTTU
n
Kmwr It wi tt nuwttst
4.0 h Ktiulft.imw
tlAsJ- -
Ikr -- crift
jwrntw.
it pniai
MX'
"
ifci'lll'
U
WWC l'IU.
W UHNI?
OWWK
?
r
to
-- ' T
man akMk m M'
.
t
.
m.
im
rjlttl
ilirwinw,!
afr
milt
IWBtW
UtinTITlt--
,
j;-
freaa tfceir Ittwrt af se
Tea
ft,
B3
ieirnit
M
IWW NlTM
lllT--
11
eOMXv-wi-
rk4
tn Wnn
In
In
1
am
M;iMli
imt)wMMIlltlrtMMl.
-
MVV
.
to. M U
H.
tl
L
avcw--
fhidw
a.
irbaa.--
I
a to
TW TXifUKlWlM
ace
tb iHfc
--.-
MHrHf
l a. ttrtwni) tc tbt aMMQr wKix ban
--akrAb
alOTWittM tM
rib. . - tto MMMwMUIM
a
HMMiAA.
MMb.wi
--
.iaw- -i
Vrr- - mt4
Uuw
tb
hrTM
Soomt Jlocxrm SWjkw.
RmSmCkKtwailWiftiitn
itmmtr
tar tmfU.
It
.
aJAtl'.la
irfAWlMUHI
, MM
un ABwacnMM
tf
iiiw0arffTia
-:
t
i
MMtOTlNIMlteM
w tt
nm
-
Tto tort Oiiwi,
tl-- a
$. Ueofey Uhn to: ?
-.
aaw-TtorefeaaTvi.ftfc3
',.- lf
Jul
r
7tfWk.T
w- i-
JWjmcy
-
rt CaH
..'"..
-- UlJ
taellntU to ttt nrrvalUoo ttut twt U.hu lo aiM
xnworffr fat trw l 8S tote, I vimlhtr, and! bATtoit no knowtc of --UaUiioe,
rwiCBior.
kteJl Unas nM tter ba4alka anrtoMfiX vtUk tb inUotka of
hcvofar-Ucj fcia m . an dcwi. bj mj ol M r.
Ik
hxn tukl atTtul otavt of fcrrr. 1
Mt.r.iLlUtri. wiia llctti Itlm rkiT to atanaxfj to Ibrtas
tb fcfb britlwmt tb to
twtitjr totbalfonatottTtf
f
tor- -, of a atofi. toath arrlvta.- -, Hotola bartow&nlt towwi h kit nf aumfi uttfoiict. I lb
ber. aator tb iaUac of Cap. lUbooek. aflr
tvtiUM r h dttmk
by Dt
of
namiaaitoa.
tie
aal
TftSpc McCclIj nM tc w
cot r-- ot r tb
oa ta 3th ioit,
iUjt
Hcari MHlr-vooto rahiVrL "It I UoU p mto rraUnw-?rii- c
fioto JaJoiL nrttaenfirr. all aril,
1
Tl pnwwATMX
C0UU1i.t-- t
'"'-- 1
1M
THE DISMISSAL Of W. C AKKE.
& COOKE.
XOTICK I
ATTHEMEETIKOOPTHEWrOCK
ill i.mxteti
ribWfig
a
i
iZ
fj
Ht.nrr". .m
n
.eaanta'et
teryafc Tpeeeeert r
aa
--
xm
-
alga.
tmj.
KQTICZl
VMTICE
a
xl
ante
IH
1a
HEKEBV
a.. Oae
GtYtSt
.af
..
Ceeeata ae llw
a -- ' Jt allttvr vtS we
taeeeea
rryeae.1 tea
Iw aay ahae.
U
texteeaeetetlfceeee!. A BXCWtU
t.
aat
a
s$W$
'VEseTT1'
,1
Ml
gjaiuaiian (gazette.
Urrerfistrnrnis.
CVttrrai
IZfDIA RICE M1IXS
t
tk. Ibnlbi IUv
Crt t CUmWw.
S.prB
iscc
T
l-
HiMrir.
MIJ"J- -
yBife H
a a
0
H
s
o
i
0
107, 109
T,
,M
V
111 FRElYIOInTT STREET
d
Stvxi
K,(
Mill
1
.
."i",r-
.
--
Is enabled lo largely
xzv2
Francisco.
V
--
,.a
AH IIAiMM"
"nVj::."
TlIII. Ill,!
. i -'
-
rasar--a-
ths Rales for the
Rede-c-
-
a
'
lrw--
r.
l
f
To
i:
t- -.
with
llfd to Our
i I
'
1
.
t
it- -
Int,"
mo
y (
,
lit
.J rvi
.
, di
..-
--
amis,
VrnaaV
- state
.
Ui
lis--
-
W.
Jaslvr
M
taa"
J"".
L
;
ntlS.
"
tvr.
STAPLE
SlAllt
nrt 8i Lis
IMrt livWwlV
.
3D
1EITSZ-
-
m.
O O
C3- -
GROCERIK. GiMn Gale, Star
For Kerosene
imCHL.
S
ID
itcaanotbebeatlor qualitj- - or price: also, THE
VUI.CAX. a ood oil and above test:
I
WOODWARD
J. BMHEIiUTH
& CO.,
Ko. 5 KTJTJAXTJ STREET. HOXOLTJI.TX.
Agents for tlie 'Superior' Stove
'UltlS
STOVES iKD
ssr
. Srrpy
RANGES
Vr jt
OK HJLKD
ts, slHHSinmRimiKsmiin
vffRflPl
WH1
wiTERPiPEinrnKES.
& Co.,
Have Received a Full line of tlie Favorite
Dillingham Breaking Plows
BILIIMG-HA-
nuwt-Bj-
fSSBflff
n
fer:JR..m('
-
PIBft'S.
B
J.f
0 RICE PLOWS
iitur
T
M
CraAerfe
n
'
.
&
m I.Maa tm
HfV MtlUtE te IVw-
-
.
-
-
w--
,'
--
t ISlM.
FUW MtKSS
' npiJin! JKU"E
Ux LlWK !M Flv
Xn;ct.ir
(
ai J
Cnluvators. Hersc Hoes. & Hiiro
OW PKeni Kolinc Plovrs.
PbiaUUon Tools, all Macs ;
DiStresUil Fsllev Blocks,
Bacieyc Xowcrs. Evcraclic Jacks.
Fodder Cutters. Garden & Caosl Barrows,
Oils
Oils. Turpentine. Kerosene
tarn.
XubricatixLg
irmT
'ifclalir
m iniwy.
t tin
.r
a- - b:
30DA WORKS
CRYSTAL
tettos.s:
5
ODRSOD
tTj"I4ft
Oil
r-
-
ATST
-
IHfrfNW
--
vf
rK.
-
twWv irai.
Hmiy
ar
kstns
nanwte' fwtwn
ATER FI2S"E GOODS
tT"
W
-
rprtrfcrr. x
u
pwi
!
'
JiJ
jr
ad
OUrS ,u Kssra. ra un aremrsis.
ITPM
w sr. iu
"C
Tke Tourists' Eetreat,
At
Mesical
Dealer
ivcftMiMvri
Crystal Soda Tor is.
Www
JLrf
rl
Ginger Ale "but
rajft.
WATCHMAKEE,
We Use Patent Stoppers
ram
at,.
c
OPTIWAS, JEWELFK
WWlXS.
knk
wv
iim
hi fi ir m9bkk.v-iaBain
:FUEnvco--
-
F
ce
&&
mcc. ixrcxwc
Km.
Hm
i
-.
SILVER WATCHES
G0LD--
Tn s lr imxents.
3ffnsicnl
cmosixisniissTa!nr.GmF
W
tad.
.
D
Tm
kit
ts
frSack.
W
?
Stamped Envelopes
StKOTSTr
n
mm
Emrmgmk.
THE lrNOJt!XATlON
vx
OP
nuaTO
net
fc
arrl
Bat i:aMTheaaid that the aias;ofthe
rotarr h a'raaarmKSt of the law hiadrac
toaatare aad dif tract froa
aaoa the tax
the teqairwatat of twaartr: to it. So far at
that cat St coocemed it aaeat be held other.
wtac, iar the bias prapar! br Xbe GcTtrs-aMB- X
iiiaHaiii it the cad, a jsral in the farm
iwetaibed by the ttatate aad befew K abiiri
lae Jot the atraarare, and belew thia the f
"iified aad twota to betere or tHi
J5e
dartf
Tax Assessor.
Tbat it qan saScieat to raiie the peraia
preseatiat the rerara beBere thattheasa;
ejaoc that the 74iliorrcSd sot lodprwith
the assessor a aaticeia writtaf stats; bit
poaads of objectkr. to the assesaraeat nor ait
rraxSeieBt
cotsaof appeal I
Ue facts of this ease.
Ii H a weJI seeled ptiaapse of Uw that
"waeRlheteaderac perf eraaaee ef an act H
peeertarv to the eatablitVTpestof a3 rifht
aeuas: aaather partj ihisttaier crcSerit
or heoaaes DtsecesaarT whec it is
teasaaaWr cesrtair ttal tie sasewiEbere- -
lf
are
Etmc tW Obis, I iVm lJSS.ro
trirarn the pcsiiion that tc entitle a defendant
te the beset: of Ore defease of a boas Sde
pcrchaserhemBsl allege that the grantor was
adzed in See, aad ia possession, that the defendant paid the caawseentien in good faith
and withovt actual or conrtrottiori notice of
the fraad.
An extended txalninatien of the case of
Boone vs. Chiles will show, that the "deed"
rcfeed So was a inert taatrut of paick-.se- ,
and that there was no aflegataoa ia the answer
refering to tie Meed; the defendants merely
a contract to psrebase: and the Costs
west say that
party if aat allowed as slate
est
one case in tW'btfl or answer and
a dtSereat one by proof.'
In tbe case at bar the charge of being
wan MOtaor is distinctly Bade against
defendants whack they deny aad I think ander
the pleadings this was sefSoeat- Ect baring decided that the deed fma
rtaintrg to MttaUhi and L Bast stand, there
is EC occasion farther te discsss the onestioss
as to the flats ef the sabseaaeat parrhsiers.
I only need repeat taat there is no evtoence
aSectiag these with notice, bat a positive
oenal on the part of Mr. Castle that he had
xry reasae Sesaspeet that the deed in oncs-rj- oc
was fraraleat.
The bin east br dismaeod.
X. Thompson, 3- - KosseO. and 1. X. Poepoe
for pltrnrrffA. . Hartvell for defeadaats.
Oct obex alt, 1n4.
'a
tnit
tbocfii Batlfer toaj pol fiftr eollep txerae. betTeea JlOO tad 1,300.
iadindaal expense. 52,000, lea it
and Oeirl&nd so tnore. thin tbe 1S3 o! tbe (Ireatcat
SWO,
One tnemter has earned dariofhis
Sontbwn 5UU, lflauw Has ao cnaaw ioorse
$1,000."
At the octtne U cf fosr rears,
. CleTriand will rarely bo the next
makes the arerap, cxpenae a little more
rodent br action ct Ihe Democratic tthan
1300 per mr, From the aime tathoritr
I qnote the follow.Bc: The artrace annsst
OWrlU UalTwar-it- T.
experiae of a stadect at Itarrard is $00,
Colnmbis,$S00;LfiTette,SltW;
Ai lae Rct, Dr, 3 1L FaircaiW, tht aH lirtvton. $W(v VaU. $SO0; and Williams
?500." These insUtnlioas are ttter known
rretidait of thU cOqcalicnil
bd iyr-- lr
Titited rtt lo bettoltl ttt here than Oherlin, aed hence for the Woe fit of
lu recaUjof n.Wre
in ttse iiUnJn, in those residents, who in time tasj wish ta send
vcoJcrfcl
children to the United State, I hare pren
its gtrit tdIcuk tod p-u- d HtschUius c some account of tbe la) ter.
caw
bis
oe
jcong
rcton
br
Dr Fairchnd, who has rrceatlj rtsiled the
ceartiaied
islands, and who had lone been a professor in
people, it xibi a fitting time to pre rae
institution, was cnanitnoaslr elected presthe
tUHKmot
of tbe put edttc.ttosal
ident, upon the rrstptattoa of Mr Kinncr,
erer bich be pmli.o. It i tittutfJ in iht tchteen
He has perfoniwj the
aiDce.
duties of the ppitiot. with rmatkeJ aUlitr, to
ti11s cf Oberltn, ctalj t Lenin, id St-- te
eclb-era
S
Micbtptn
and
Shore
satisfaction
the tr.is.cts and the
the
of
The
entire
tf Obitv
lUilroid paf tt.rtap. lt.e viHajr, ed patron of the institntfon. He was one of its
student, toacher,
padaates, ainl
acceiKe frcn all arttori-- e earliest
H it M-prorcor and president, has been coo nested
rmte cf
d
nit
1t
cfcttctrr, tetng
entered
in 1S3I. It
with
fifty
hariirf;
it
rear,
ireotas
oco from Xew has able professors and touchers ia alt af its
ox dri froaSin
VotV. fwdre fcour from Caicaco nd cue liotr de partioentt, aad hi been hirhlr prospered,
It ia a tCnirrnutT ,"
from Cl4;TTld.
barinp, I think, the largest nomberof stndents
ia
rf abect 3500 icluHUitlii, bTiii- - powB sp (l,a9J) ef anr edacatjcnal
with tbe i&stftutios. baring no ruocfitlcrr, the United State, except pAwrWy MkMps
wid Urplj depeadect cpon the w-- U
rf tie Unirmitr.
Tonrs tntlj,
icttitiitjcaa. .Vo liquor i allowed to be wU,
S. X. Castlx,
or cbT lOBrs of ill irp&Ie
bo
U
alt liniit, In tlwrl, everjlliiBj:
--riibtn
tmtTuI
kvrttsntifnts.
diFTwd ta 1 deue bh cut I die to
p:rd the tacmls and tbe true BunUood ct
cbavneteref tbe
there for pCTpcwe. cf cdimlioa. MBTTofthe
v. c rucca
tcruni,
f.ailiet, of suSaest inooae hire f elUcJ there
for the k1o putpjase of edocatinf their chiUrtn
eatcb
faronhle
iaflacrK.
trader
T)t institstlon vru foended
rttt
at tnott rirticularlr to meet tbe trants of
that larpe dau ot tnaions rpec- - peepie wno
earDCtly eek an od oration, bet are arilhoct
No. 23 Nuuanu Street,
riifE
tpt
rKe
Tbe attenltDii of iltsic stadeals is icritod
to the nneqaalled ccaWnaJiea of adraataps
oftred at this Ctoscrratorr: I. Its work is
eirried on is a preeminentlj reBipocs atmosphere. Its teacLers tre all CainstUn men aad
wQoea, who teiiere that tbe h'jac- -t aUais-laexia nrosic aeed aot and bozld tx-- t be
prrc2aed, as tber loo ofiea arc. with a Upse
Xros pjtd babilf. or the lots ef Cbnsaattfsoih.
2. Its instnittios is of tbe most thorMh sort.
re
It aims to pre that broad and sshctannal
mcch fenher than
ia antic which
or
tea-tbe atre alalitj ta sic; a
lima as
xastiiaTjeat. 3. Its charps are rerj low. The
estiro cxpezases of a stsdent for a collfje rear
teed not txreed 53t0 cr 55. aad with careful
eeooeariurbehroepttsUniowcr- - 1. Those
bo wish to pre oxJj a put of their time to
Trtiic, are able to pcrsae epeesal stadies, ander the bestof teacher, in anj- of the other
of CHerliB College.
Orer Soar hsalred stsdeats were ia attead-aa- ce
at ibis Ceoserratorr Ust rear, and it has
xaore afHcaZi(aas enrjtor teachers, cr-paisls, etc, than it can 11 from paieatea.
Tbe Fall term bepns
SefC lita.
jar
T$dr,
The rarioss literarr aad masical societies.
aad lectares, br Ibe xaott popxvUr lectsrers, aad
stikil estertaiietScatf, ofier all tbe opportc-Ztit- k
for eatertaisaest aad tiaprcTemect thy
tbe ctndeats caa spare fron their sredies. ul
these occasions tbe treat hall, seatix 2,169
pesos, i tstallr well filkd; price of tickeis
poeraBj tweartr-r- e
ceaU. Ia addition, when
axr desirable erfertiifiawst does aot come to
the tews, bat to the peat titj-- aa bonr distant hr rail, the nil war zaa&spcoest U alwat s
reair to ran aa extra train of cars for tbe
of those wishxc: if. (n a tx-o- ttt
t5attr aad the taacafers of the
aa to zaedifj their chaxpw, that the
passap both wa rs, and eattrtaisaieEt cost tbe
stccerts ocJr abort tbe same as tber do the
cttiseas of Qereland, ascaltr $LIS ta $lSt
eari. teiw: abort the same as the Essal cfcirp-- s
at Xcoc Ball ia ibis tat.
As xeipa be expected ut a towa
vp ai
Oberba has beex,
15 those aJadei
tbere bj its edccaaoaal aad'relipeu adraa-tap- s,
aad their lore of
aad pod
order, its sdetr is exiniaoea!lr desirable.
Probablj not one bocrebosder in the town, bat
oc
wcced rcAe apaiast axr licexse lo a ligaur
wkbm ia Eimts, or asj other eatiblish-seatwhweald be a a&arcc nf tesrpaboo
to the roaaj: leof4e gathered there tor
wtfl
rt
j
tbe
Vilri
ar
xr
m
.aIoVw
fP
W
W
if
la
tU9
M.nf.dp...
ia.Mtw.raj.Ni.
wrg.inwn
II
flf
B
aeaVreial?WtJ0ybttrouOe;
1Mwllwwit1fTin11ir.n.iMr.ri
.as
oii.a.t.auUaoaparrt.uiroMg!.tB
OUQcl ItewW B
thyilTf. tiigr. allwi.BttrimilMiM
mci ''Trfct rJaraare aag fcayerlc. bmSs ha
JB
118
lt
.
3yStTnrTai.lomnitiaeItaCoroeria!Mrjj
r.
J
jf
rsJJ
al,l.awBta.
.
yjr
-
jg.
S- f-
to
aB
ba
grty
e..a.le.naL
S3
rrti.i.i.iwi.in.aurTatiiita.
imri.o.w.B
TS.OwMFUwn.kilMtaiM.liHH
rnA
nur.Iwun
jjrw.ttntfd.
llttw
iMmwi
.
liaw.
yen .
'
Slal.iwaiiaKiwfcvra.lolaiaaolr.
n.
Bwt .tsu .aatucioaratUaira;bxarrnatA:reaH
11
aiwl
8Him
1
faJhM
whk--
1
CO.
'
BJ
--
BJjlJ
Vrfi .ttmremm..Mm.Taa
B
n
"
--
-
ii:
!g-j8i
ktaTwtarUortas
Ut
.hocfc ltka 19
asr.r,
U
v
lb wtvtar aratca, aad laum Urt g
rt I
ft attteawltMajiatasntotm
,.T . ff
,tr..
rtottjhjkjuuj
fc
.
jiini
.ii.
Knii
nWW'H
WPr
p
viaTr
jenataAtsJ.iil
an tal
ai.rtrr
m
--
'!T
hzse? Mj&sttim
t jBrTiir""'
jararoty
fjmf
ssH
n.
mrmafririaftJtlanrlwB
,
LXSaaiw
rtr,
"' jxji
BSg
s crr a ip.Ckl
f
C
CRWOTTlraBACCO
COMMISSION MERCHANTS
O'er
W. Dukes & Son,
at the
for Sale
Lowest Market Rates
A
Urct aa
aad
Ales,
Beers,
BEST IN THE MARKET
Porters,
Wines,
HYMAN BROS.,
Spirits,
Iiiqueuers,
Etc., Etc.
Sole Assents.
ALLGOODS GUARANTEED
e"XstOri-ririll4frti'UT-
7EltMSE
CC
'
Lv Ti)
."
a.
r. t. oJ aaa.
t
umm
c
CIGARETTES
FOR PIPES AND
Cfct
Ml. rf tae
r.Torite Braatti t
rrctc4
BC--
4
& go.
HAVE
JUST RECEIVED
!
rut alkici:
Bark Ceylon
--
-
Tiic roixoariau-
MERCHANDISE
Wlaicla trill be Sold
LOW RATES !
:
At the Old Stand. Ko. 8 Kaahumanu Street,
at
" Electric Oil" TIN, COPPER & SHEET IRON WORKER
las:
PiTEST Sotl Caaf--
WiTEEtrHITr:
tt 10
LARD, in 5
PLUMBING, in all its branches ;1
lb. PAILS
EXTRA PKIHE
Artesian "Well Pipe, all sizes;
LJRDno OIL
Klie-BTar and Pitch. STOWm S MBF.
cases
li a a acts
is
COAL
.
In
MXVXD-tUS-
IRON
S
SIXES t
JLSA4BTC1
COAL
CUMBERLAND
CARD MATCHES
Platform
Fairbaolvs
Scales,
JUt. f.JBtest. Grand rnae.
Tip r.jp.Palaoc.
lade Sac. Mecallkn.Kiia4.
lUnGHacnat aarter.Bscl,
Sew Krral. Optr. I)rrb .Wren. DU1. Ojpsr- Qoren. Panser & Arrsr
rkliWe. t aarler Oak. Jimbte. IawoJaBjfjrodr,iOTes.
Scn3W.Mat.lmUa.
Uli
GaVraniseil Iroo aca Conr Botleoi tor Bassos. Cranio Iron Ware. Narad Plated and 11am :
Galvanized Iron Water Pipe, all sizes." and laid on at
tovrest Ratesr Cast Iron and Lead Soil Pipe,
House Furnishing Goods, all kinds;
HOSE ALL SIZES AND GRADi5.
Ltlt aad Foree Puej. Cistern Fccp. GatTanued Iruc isbtt Copper. Sbeti Lead,
Pij. Txs IUie. WfcVr Olowtev. Uaiale blabs and Bovt. Enaaded Waah Stands.
RUBBER
&IZX9X
Ixiad
16.17,18 ft
ASU OARS.
Handles,
Pick Handles,
Cotton Waste,
Salt, Plaster,
Axe
Chandeliers, Lamps, Lanterns
A Choice Selection, of READY
CHAIRS
I
FH
!
Shooks
Barrel
EXCELSIOR,
It (don
S
-
Casks for Family Use.
Cavts
FIIMII
LYOE-A-
USES.
N
PHETONS,
HANDY
Xew Styles
of
Carriages,
PUXOS
PABLOES8TS,
BEDfiOOU SETS,
Express Wagons
I
Ladies' Phsetons,
CIDER VINEGAR,
HAND CARTS,
EASTERN MADE OXCARTS
SUGAR BAGS,
T
j
Q
CEXTBK TABORS,
3tATIKgSS8S,
OHGASS;
I
ODO CHAIRS,
DISIXG TABLKS,
J
Q&
GUITARS,
j.
J
PILLOWS,
ACCWItUBOSS,
VIOLETS,
BAXJO,
FLUTE,
I
I
BUGS,
3JU.7TISU,
0
UAnMOSlCAS,
3TRIS0S,
SfXM
G. BREWER
& COMPANY
FOR SALE. '
Patent
Fowler's
li r
Tramway,
Zau.. II noaea Xafli.t
WithPatent Steel Sleepers
?n-- vseHlacaswaoosatawat. a cxi.
c gaxai.ii
ses
Beaver Saloon
H.
J.
ncTE.
tVfl a.
Proprietor.
uwan lala ceaeral
iu lxxU aaa lac
S.Vc
Tbat lie baa opened 'fii abore Saloon
--
wa
Sere4
-
Bexreaaaaeats
rat JS a. au. saasrlar
ttt a Crojctcxt Chfi TsnaM
tnm Z
l&ate axTCiwtfBi
a as.
thx ram cziscf or
Tobaccos,
Cigars, Pipes and
Smoker's Sundries
a
laws s.,OTBaJax2Jnifiaxrss.8ax-;ea4.i. a wBiae aCaetsslnal
aeea
tsneastiac.
Celebrated
Billiard
Tables
rrr
ki
i
3VLa
:
GoiiorAl
eitot
aadlaa
Spirit
"Wine fc
pt
dfronU
HiA
iJt-- J
HONOLULU, H. I.
lit
iy
'5
--
.VaJCA
MMwn. Bltfatr,
nod aaa 11
BMUkTaraM, as
paslalanjrases.5fjaatasss,SaaystaT
!,-iuiuw jsailSlliksa. St at) Caas. aoasaSTttuir asl 3
FaW
Ism
BBSLaOt-n-
j
fcgaa
Srasxr. Saa raaarcrsro. Cat.
C0aa3efayQaaaflrrlMaaa43MliwaiS
.fftAitau a.pwtb raoM
awtaod Md
e
.trrwvrvw aaraaiaaxa.
f"j
Freeth & Peacock
IS,
if
Irlvnto 3lapcnanryi
gA
fS7s:rr Crsr
fMrjr
j!
Hfftrn. la
fMgffmhtm
nnerTratsaOTCij et. Vr'
UmA:grvm-ljSri"
. a.lll.ria.lwloUaBal
g, lee.if.ee-m"a,
tmissl1
JT!?
7aWi"aT
fcafl?3lJfcmbiOrina.Tsoiaietia.
ia?
jeK
NmiUUOalatflrii,IWtasrft.r
f
aJI
fMfe
rn
expesM,
xaaiv t zaec-- the tMcefct-arexcept aa the frcit of their ni dilipwc,
OcGteqnentAr ererr fadlilr possible fc
le3
placed within the reach of the (toiest, ta enable tbam to help thcmselrrs, and erexj chaise
Its doors bare
made a light as poMtt-Ie-,
been opea ta all, messUllr. aeiaHj ad phrt-ic.idistincttfta of
qualified to enter.
rmc or acx, and bexDj chicfr of the das
ahcre xtacted, earnest tw inprercawat. jeaer-aH- T
of aore raatare ace. and Hhil xcsoesctd
or the presence of the pallet aex, none of the
haibarica cf baxizq: (now beisf brakes ap in
other tostatstioos) has erer bees known there.
ObcrUn was (I bdierej the pkoccr
tho.h at this ..ay there are sue ttcw,
and soae of the old xulitatioss placed on thit
basis. particslaT.r Ktebipta Cnireraitj'.
Tbocg csnallr called a college I have
tt a TTnirertitr. for sach i its fossdt-bo- c,
aad irch it reallr is. It has an c&cteat
rirparatorj Iarti&et of three rears cocree,
from which atadeaU so well prepared to enter
or Tale cr
the Oeflep TpirtiBect, cr
aar other collep in the States, parscic the
ordisarr cocrse of stadies. It has a Ladies
IcpartXBeat with a focr Tears cocrse, with a
ecrrimlcra of stodJes aiciJar to those of H&zzt
Holrcte aad elsevherr, in the zsstittitioa
fomued for wonta crJr. But tbe ladies can
take either the ladies or college coarse, as
thej prefer, aad zaasr of them take the Salter.
It has a priarperocs Theolopcal Beparlaeat,
aad it has a pratperoiis Oonserratorj of Music,
sot seoocd to asr ccher in the Cahcd State.
aad prohaUj- superior to axr other, except the
the Baston
Xetr Englsai Oixeroiorj-,woCnirersitr. It has now ia Tnrocess of crectioa
for this department, the finest VtyTdk erer
creclea cxussiTTMr tor a ecuoo. cs zanus, i
vHch 1 cad the folkiwic- - notice in a lale
ICew Taork paper:
tbe uawtkettX
"Itii bsilt of stone, aad isTTancr
c4""cw
. Lncsea
pift tr Tr. and
Terk dtj, When ccatckeA it will hare a
aad
1H
Professor
154
street
feet
m
frost of
feet co GeHept street, and irill be tbe fiaest
buiMirjc erer erected exclcsirclr for the tuts
e
of a School of Xcmc. It iH ia
aetseaxmodaaoss lor tbe GotuerralorT ia the
war of office, librarr, k&soa aad
will
rwtss, tcsides a &ne Concert Halt, aad EJe-rahe heated br teata and sapptied wish as
tirttftsnnmts.
(T'tncral
eVcncnber.
the Srprese
This inaarOe was adopted
Coar it Jobbsc vs. Tislale Hawx Sea.
The assessor had said he weU est craat a
certincafs of appeal to the appfiaa: becasse
At rstSTB was not t ipjtd. The apriKar.t was
obliged te stale hit nbasetiec So tbt assrss-ae- c:
The Qectiea e! A C S. Pridat.
ro wriunr.
te trade; essrs&ctehai
csore than reitiaftabse cacse to bebere that his
wort
afpa! 'Oali be refeted. It wadd W a stau-sattftt
of taiwetmatior aftertaeha poaaiTt
the assessor to write eel taeehjecaao ihTss&tatli12eti4x$lcteJL Incase
lolWassejJSatataad to ttader costs.
1 an of the
cfwasea that the pet&OBer ia tie beneps Oaten. wioA is act. as
eatitled lr a tertiBcaJr of appeal.
orisctt&e Ibcxv &oald benaoe?
Let a aaaaaaacs sssae.
tlfeiii tiro ciididt. slherPdArettiTt?rar.
G. If. FSrise tor plaiatif The Impair
fteaeral for:uadiat.
idXrOmrf tlws. sSX zvccHv & anajociiT
HoaaMa, tcaaber Cta,
of sB tbe f&csaraX Tctfs. wiiicfc xoAjesztr
in Xor
is 2L C nr. tbp ihe
Scprrae Court af the Uawmliaa Island
at Chaasbera. Ia laltx.
jro i tbe Haas a BffirEesitAiiTes
Tin? lao&e of elec-k- m
PrxaTaaxa.-w.- i
vs.IdO, (x.) 3ix.&Xxs, Jotr its
tbr Ht5 is pecxlimr Eefa Siate hss one
xvte szA so State aotv lias ot vde-Tts- s
oat-xoi-e
i caM forth wtjaair of
tbe KejsSliws from lb Stale. Utbe
Thai is a aTJ is Bona' to
There is so TocatioB of life is which Oberiia
dated
taaw-taae,.111 aid of fraad. a deed af
ditidfd ssd canixc scree xq-o- c any cce is net leoaerablr xTrcrseasted, apon tbe farms,
the 1th of fpfaaaber,
af a ptece of land coixiJdti br k raaGrritT otfiij Kfcveii-Sives- . ia the wctAshop aadcccatiarooaa,attbebBr,
at sTaft&i. Oafcs. head aaderK.r.Xa.lSli.
tbesi'ihe Te c
Sxseis3oL upon the bract, in the pexlptt aad laUlatia-- e
cE tbe Stair, i rpqtsred io halts, is tbe aecsare cautmher. ia soentiac
The Besilioc is aakea aa the part of the A nsritT
Krtstipttke, is tbe axaj and the carr. Of
1
1 tbe Eocsf-Sbodd iiraDdids
pbjialif that she ianadid lo Bale a deed of tt-FresidesU aad Prteaars aad Teseaers of
& xaajocin- of aS tbe States x tias
other
aeraaad to Makalohi aad Kapale. bst her al. xrceiaTe Qoie
iastttcaetss, it has fcraisbed a larp:
of eaecaan. tbec tbe 4ectka
Hooe
tararr & . Mahesaaa. who drew the deed, IixiK ana tbe PrAest o tbe Sest. Eambcr thrrcpioct tbe land, from Harraxdaad
Taile
the cast, ta tbe Fare rait r of Calif araia
is
traaaMcsale jaserted the aaate af lie tae hs- - sader esstisc; lav. shall be Preai-of ia tbe west: from KeBesler
CeQep to iiais
baadof llaUlahi ia place of that ef Xapelc, tbe Tinted Slaies.
Itsxsfceaoe has bees felt for pied
Serasarr.
A iwr txex3ziEi& tbe IVeeacxssls ferre thny&pjocl the coratrj-so that the deed was saade to Xaaasala acd
A gentScaaa
ie State ia tbe Hoc. asdJ
ta xae a few jears aisce, that a lead- lie, aad tkk the pluatif was Srsltaade aware aifoaxcilT
tbe t&cske shoKoa tro to tbat bedr be- - ie I tsKO W2eral said u aim that xt aared
of wo the deed was nod to her Ser crrtiir.
obM
be
eiecied.
Cterelasd
ycaA
Jaobt
tbe
a
Cease.
Ia explanataoe be aaid tbat its
jiuiiiaisai ia lVrbaae Coart es FebrEarr er-- a
bt recanted iaore
aared the Jejakr af Ohio, and had its
ih
if be fbo-oea,lsa.
155
preserved, tbe Cnioacaase
of
tbe
xnt
lejalrr
avtbers
beea
tbe
frtn
3etas
The aitaetiet as behalf ct piuBIrf were
raahoaaa htareaVaad Bete aad maUfcer Stat?!!! is iNoTtsatl-er- . SLCskist 23 for I3siie cccld not bare tntsphed- - Howerer this mar
xtxtr-eirfSock cpoa hi ceaolaph ia
odbty
bas
it
be,
cae
to
oalr
divW betwrea
liitii. These three pczseas swear that they aztil tbe
ash Lie aad XahaMa seft ITaixSi ea the Sth BatSer aa St. Joszl. Ibe c&wf potris to tbe pebble aqaaxe aad xark a bradred sames
xaBea
the field, to feel that Its
of
its
is
Saoas,
Seat. lSTa. aad weat ae Xahesssa's heese asd be bacne is, zad air tbese: TsA. tbat uo
derosSoa to its casae was atrscpr than the
tieauxd has to saake the deed te Kspcle aad
Sere
fife.
of
XaiaMsn. that he aaseated aad w, i.rirn ed to ixiS? unless be afi iteiTi- - a iwriiTof
Of Oberba Freaideat GarteJd has
wtjae whea Lao weat esase to Xaheaseiaasd
AH tbe EJertor? txgz&xt
aS tbe O-ci- ir
TI kxpvw ef no piac where --gbolarsbip has
aluapend lairliil.. to haav tTbni the deed 4fflatda:aaatvXiisFi.aCocvc. ixecaa.
lined IhMoaa trad it atood aal thai vbes tbe
was n
as to tbe Hosf
as at Ober&L
road theaasaes of apakaad ViVakhi ai tbe
is bj Slates eab State haris?? car fostericj;
tbe eaare racrrtracat of bijbsr
la
the Liaanei. They say The ceesaderarkc was ooe
vxxe
saose- cas edocatioa
t
to6
aad
at the west n other esfiege ccas-pa- re
reeaoUar(MjFt aad that the srasteeswere bj- - tbe xajocitr of tbe Ilfrwr-il2Te- is
s
witb Oerlia.
he bas edocated
a?
ait Paean 1 1 dtaaar; her life. Thej frcciej-di State TbenivoatTof tbellfp-re$eztat3T- e coHep ppaa.eas are cf them cow ia
also say that the startr weat tethe Bcpstrar 's
iron Osao are Iaaocrat aad
ctae baadrcc aad ftr prsf tsaars aad
eScc aad these 3aV. Bnn wrote racbeaxa
cofcer
r reaaest aad
whSe a larp ouiia who labor at
teat: her eckaew- - tbe ooe rote of tbat SiAiw-aJ- d
CSerelaad sail Eesdrkis m tbe Hocse. eabat eaatexs
are bergraicatc.
sk&sijA b&re The New Weat edncaaoo exusauscka
tbeiczh
IogSB
Bltarrf
aad
als at
KaaaaV who'wxs a aapeea ef Xfel&easait
rceefPcaheiara earned 0&x it "Satfaskus br jOA "Hie other anch aflj. Her aseiiititsffl to tbe ttas-is- trj
is aaeqiuBed: Tale acsdicg cibt;
rujaritj off tbe BafaeseiiSatiTes off "er
xad 0tz-fi- a,
eleres, Arabfrst, t wtatj-tw- c;
Lie aad H eh el stl both testatf thai he with Toc arr zli Iesaocrais. aad Carmisad
tbzrtj-tsc- ht
pa cent, of ha tsale pad cates
Piieim aad XakaMb weat te XaVaoraV aad Headr5d3 vmM ct tbe ob vte cf
aa the 4th af feaeeaaVer. aad that x! rxsbs-aa- a that Start aOofrTMr.rac tbat S&iie lata it.
Since tbe war OterUx bas aert isaj the
a reaaeat he Bade the deedts Tfatalibi
tsicbt haw reowred WMX&
aad Lao, thai hepasd the TcrrhasetooBeySlSt
aadsiools ix Frcedsaca tea times
tbe Stwsaber ?,fctaoc
tbe most
- Tbaepi
aa cash is Parhsni, that she aictied the deed Tbe U v rtvjriiT tbal Sb GKacrs eJtried Misaay tdsacaciasaajiiibttaKboalat Mia plan's awxse. he wririjler axae. ir Xorca3bes' slisEtBee. ix a oolke iz bcr xsita feroe baa bscs speat is t?ar ws laad,
tiasa
They bath aay that ceather Beke nor Xlkala each St-t- e on tbe
ber aa cSc3cBt aSr
fss
Mxasday in Deceasa-b- e
ae aarae ea Fsabeaaa zz cx-abort. Tbe aETectatSacis of twa
eetv saeseaa.
foBcriring tbe NotesUy etfcgcaoe. aad oa acreipi
oc,rrvitsrxr-'r.lLiT&z3cWjj-iapaeeajioa of the deed as cridecfibr is tbe haad-bafiotl sfber
oeztXtc sod foitta-dtb- eir
aad
Esba Gear cfCkacap, baTe cat
wdtaagaf Mr. Itaaeataa aad sot efXx. Sraex. ost asd
aad tbe reak to tbe SYtsatk of tbe cat rctaatCfg aoeace, tas caatrabcaxt aaThe deed hears date'rhe Its of SecCesber, aad iars
SpSeXte. aadtbat.KBtbetiii7dWeaaeda7
Ej to tide mi'nii jzaervtSM ofi tae coca- xet the Cth. The driier Jfekdehaa tesSSes
Trbrzxz. tbe IesxVstt of tbe Sesxte "7- that he hrearht 4y raabeaxx, Xaxalahiaad ia
ffwrtnygwCS.
asd in tbe lie knew fjttcma weH, aad wttu be aud taca
Xabelesa's aad dad aet are- - Eeke cc Aa.n cfva"
las
UStiii tiarre: bsalad, Sroia, saystajatlx ycejace. of Hx SesSe aad HaVSe tbe- u tree atrr. OT aB tbe rxreileat hstitstwas
AI ZSe
eaa-r- e
Beke aid JStala ta towxaad tiryr4 TCCSS3e MCC&IZSKL
wbkb abocad tiiracjrboat tbe land, xai tbere
V.a.TT
tbe
reailt xz xx& &riiz;zzj
are zcaxj, I kaw of bsx to wfaich- - lar aS the
eat zear the taiiou cf Xmni aad Beretazsa
street aad wafted tbeaee UTarct Xtaeaisa
ractictl popasea of fe,I weald u aocs treat
Its
hecse where Saseaa xad aosxlaxwiU ay of tbe 23ecfoes. tbffl tbe t4ectxe grcsto atccca'CtljlaU'iaredori'imajOiea.
abjectkjc
coadas-?d
they saw then aad that they icsctteded tr tbe Hklv. vaere it i
and .cbo.trs,Hp are atcocd ta oaae,
as abore
waras XtAeanaa a Bjase ez MeC
aad I knew of a oez laxity tLe saoral
oesdbea.
arlozb CfcXX
.1?eiatf ivi Jg J f 7 eyje ,1
It as at endeace frees the Irs'amjTj1 cd atx If tbe H052e faik to cieclshat i if ao
ether wabett t&at ahsrtrr ssaeqaeat te Uui coe caaadaSe receatr in tbe Hoose a ma- - ira baa, aai wlach rirT parrali led la be ao
iiU. raahessa sratsd to &ea that (he tad jocitT of all tbe State--Tiae- b
is zunr es.seiit.al to tbe aafetj cf tbcrchSdrzzia tbe
TtlfaTT7Faryil' Tme, nVf aFtTT JfTJ.
aad Lao.
at
tal3Sr.theIT.Uad
Sixit. fr"H
tciiT itberebesz tbirtreifil
w3i xaX became a zexx. tmder tbe xaosl fTra
E. Castle aa an i nj ef this Cbcrt lbtbePrio?ti-ieiiebta
cuLLLiaig
teSkSaes that he had boxat a IralexBa is a
ai5e
rases, xaless be bac is Lam the
rnz&ad
States, aod
PrcsdfSit of tbe
ooraer ef the laad aa daspre sad,wiaxkE to
wbai lis owa dSlgeace
frecn eJcmexCi of
tbere ac Presideat cf tae
batfjraraiale
exaead his lee, aaiod cf whota he ahoald ea-- if
dcrelof;
axst
of tbe Hssse pr&tij-Lcsase. tbea tbe Spa-i- saboatataad he waa directed to PEXbaaaa. beeooes
agTefcpoeat is lae right tSrertxff!,
States,
zn
tbe
of
Fril5
Praieci
Be rrpeaatd hat eraestsea ts awrthathedc-asadaTtxabkcsnxsslatiass too efcec bfrrVr
tbe and deatrrT.
jot if
vtais Isal-- cdbcftatrT
e bad. and she said: "1
amd t:
reettda-r- .
fTiaid be tae
Sir Tbe qwaiiso cf ccaaxaj too is to teeac-od-cre-d.
ae that litafi. Aasaels ta "f .v.Ty. rxri
tbm "itifiSe baseness of rzxOzg x Iesadsat
isr altbapi ta a Xrw, farsred with
SEtbe C3atiiidedbixe tbe tit of Harcb. abendaat meaaa. it asar be of little iscstaacc.
Ttet-- u
aisr crjdex ae brr thl Lm.
n ii'aaTiliiaisat- Ht cx3ftf x creicidWcirf xciicif vb2 lb? jresfst Hoose ? Itrfccs-ista- cf
ter of iiaporataca, at axC et atsceaCS2rrtaseiapoe
fcaort Tpoatbe Uad ataTes foes ocs.
rrtiav. jasztaa. whs
U xszrnOaTt-- al frociatXtins tlizlifibe:
see uec KBTgrnT tatceso eeaBtatia bac.
Sexier of Jens tX JSH,
tbt sad- - '
vsttgtlx
ssaws&xpaa assesses 1
-st fasasi tHl tt tbe Eaaccs So berciMir4 Citssc-a-n.
sxsagt
lx tas
lr
til
X
to Uae Mr. Klipc'a ttateaesi a the U
explaaatrai
The facts bene that tattled, the qcesUss
ante whether the aaoor was veaiified ia
ta
roroHBtr the affal oo the Erond that the
not aaJMd.
TV lav taeairrt the ntsre to be
t ta oaaollT iaarartTe ra tibial i itheto be
ceaaaet aaja
at
taan to. The petitsoatorheae
rrqositea. bat
aail.i with
nd5 10aaaeaeordid
aat rofatre Iheai of
that the
1: at the paaia datj of the aaaramr to are to it
that the foraaatiue of the law are comrKed
call the atteatiee cf tie per-ta- a
with aad be
fwteatin; the retarv to the defect- - IT he
aorapu
it withoat aceatisB it treat
hwtne.
be tahoB at baiac caeoonaahie to the law aad
xt
uVe adnata of the
loereafwr
he taaant
oa accoeat af rhtt
aad d
a
(,06)
lit.
Montague Range,
i
Jir "r. L. CUrke !
atatetaat mj that he huso recsUedkee!
wbcraTohnn Aikoe'a rettrn batthatitlar
the coooraezBeBX m hw haaaSwriticc MAIWe,
ti he
Honolnlc. Kec'i ABf. 1ft, ISsl,"
u cnierie iatta asi
uUctt
of blaaiaeooaftee after JlatJttlj.
Mr. Pnapo ta qcite poaitivr that be ha&aec
the remn. u Xr. BaTtetdec. c the Slat Jclj,
He alio uti
a3 detaik the dmsaUKts.retrrs,
he attoi
T.,t arhec be preaestod the
b- -
1
SHEET KET&IWJLBE
actrf a the aarenar
aMstbeiLKaKtrftWttxasstsaraa3sJ
partnftheaetoftaasrias ash. aad also that
fcr the assessor.
Ae date at be fflled
The forth? pocot t&ade is the aaswer to the
PIANOS
BROWN'S CELEBRATED
llth Ser- - he he rofuec: the apral to Jlr.
ribiv, lcasae the Ttttro aa K aipied.
aatr
and Gnarante
OU Te Offer THE PALACE,
ui
a:
SupeiSftp Hosr
A
ef tit mpnittX w
wnttbwwxjthercttra
j:ition is iiacSdetit
hii
Latest Improvements in Shelf Hardware
H.fc-iT-
rJ
tipi.
Sr
J.
trW t
rmww
apHie
oai"on
of certifiate of irr"1-the Kinu
tra-ttm-
ALL SIZES;
T
pt
itoUOr
rMaclobn auiftaot Clartt tstil Aa.tal
lo acfaaltofdiatixc: reealleetioB to the
b HaTaeHoo and Oallt I led corspel-re- d
MlM4MQtUt.UlWU(.
.
1 wnttir
Vvl IV i,lKto)Q Mb IM
ISSTONTS CELDSRATED SAWS AXD
r
bw
tt
Mr BaraeUex if Uwre aa ac.Tilur dott to
doaod BaTTehieB rtpbei "bo." ltiaearte
AH net base the
iwaaible taat Xt. Bi;eJo
Sti-lartM-
-
II,
(
l
M
.'
KMMkRkMlM;
JLX
rrl
irrcu
Iiirproved JParis J?L O W
.
tke rwpewos
hebaaorihntBatterii aaiterrieTesQie
& Cooke
tttrna
HIW at Shortest
I'lirrluwrs AtimtrM
'
M
fcy lw to
prftj
at L.01VESX KATES
Oraler
i
rf
U9w
Suitable for Plantations.Country Stores
Or rAJtlLlKv.
Spl;
cen
rrjaurJ
tilt 'IJJ"
"
!.
uutwa jbJ ar " "M
tSct, ltd o
(
UoBolala. to roeeire ataKtoenU C their rro-j- lt
afc! that donsj toch tieae Killer the
phubf bct av.T ooe OB her behalf TAtoested
to the ajsewot air aUteoaeat of her iopertT
of
aad that tbmapoa he awewei the
the piantirTir. arcardiBce ith the Uv.
he
ha
etaJrnce
that
atates is
The
no reeoUectioo ef Xr. Kliro'a preamtiEr hits
iciih Aikne'a retsra. tbat the firet rtcIIc-tie- o
PORTS, AXn
ALSO. TO ARRIVE BT VESSELS DEE rKOX ABOVE
Sois--
rtrwn
"
FSOM SAN FBANCISCO.
NEW YOEX & ENGLAND,
Received by Castle
air.ee
aumd
rM
d
it if so nbere illcftJ tht the plmistts
soUnis
thetaxonoMor
h loacea-vjtvritia t uUb the prccs3i d rhj4ioa to her
MMMt. or that the itfcittA,,Tthtrtwhi
tmforcxoM of arr
?rei
Atoo that the ifteMO, dslr aJirrUMO the
aocordae Mlaa-- dEmcthe EKsahoT
ot
JV, hBbe oU mweltbe rtsiiraU K
Late Arrivals
by
iW Wtb
bK lfc
ifc K
to the
M. GKEE.NWOOD.
of tn.
G-ooil- s
Th.t
Tb
.
c,ri CnM
3ew
mmc
kaBad
t
The mrcnoVn! rervl tilt he T
the retcro if
nut htea !ITC
Tie
rettm.
UjJ
icsrj
act
an rrel Imt l!KtSri a,
eehol to
to cca--
aloreaant b4 Proprietor
INDIA RICH Trm T.S Sm nnU
1
Tr.rlMl'
acmwd. Mat he eUMJ to rMjdcEt tUt liea
row" ittmitc
tjmret
Tlplittbe
rertiSateof
CONSIGNMENTS OP PADDY SOLICITED.
"NYm.
Wl Hk
vrctto
nilill"- -" rrar
""?
lb I
r
mr
riwi
halvSt
en
lf, vdMtwm, HoV
ll
fwAeJbympodit.
TkHiVt
the
rmr.
fte
to
.
. W. Klir
ibrSUtJaW,
hr IWMl.r
iisUe to
.
twMl wwk Mrr
HM
Tx AppI
her AtlwMy.
br
te watr
ArfJ
of tb lt. kmi tkt tit
tusinttnrcorS3-Aikt.hi Wajmsch
kIJi
..--
i1
of
Cleaning of Paddy. tfcmuoa
&
Hulling
V.Var
.aBJ.
-r-
'.roc ui.
jwns:f
the
"J" '
51
fnilio l
OmWcte rf
TkM i
t
V.H.lUTJiac,TA-tsw-
-
It seeoi to tae thai this ca it withont foend.
atioo, and it arises in tbit way. Oa the death
el JtakalaM, intestate, her beira at law sap.
net propceed Ibcj inherited at interest
were tbtri iraUrotedia
perty rrccecd'mts
rimhe
robate'forpadniinistrationoaberestate
aaa swore tbat ber oaioc waa Mahtlahiaod
that Malalabts aaroe was Taaueana. It was
afterwards discovered ihat these two women
Bet tbe
bore these names iBlerehaacrably.
facta are anditpeted that ihe pUlBtiJf Xira.
beaoats thewidcwcf TCalaweha, thepatcBtre,
UW deceased wat tbe wife of Uo. ThefTd
bate Ocarl decided that Vj- sBrrirorship the
haabaad, Lao. was eatitled to the whole estate
ia the land, the deed beieg to him and hia wife
ToiGtlr, and detfmed te jTaat setters of administration.
When Mr. Castle read the deed to them,
rBBheaBa,TTanehaa, M iValohi". father) KeAi
and ethers no distaniftctiott was expressed.
rt
I think this sail was roaeeiTrd by the
of reabeana on her behalf, ialheirdts.
arpoictmeot that Lj? became by Ihe operation
of law tbe owner of tbe wh 4e estate.
The tcnieiwH dedsxtlioH node by roo-ket- xi
(and which are not denied) that she had
tbe land to Mtkalahi aad Lie are
weirhty. These admissions against her pretest piititior. go Terr far uwxrdt destreTug
her erilesce, bntsheit oMand reebk aid
is donbtlees coder tbe iadeenec of ethers who
are rireraeting thia seit.
Tborersatkableagreeosentoftae witnesses
of the pliiorii aito the dale of the deed bettj
Sent 6th. whjrh it the wroar date, abowt
soaething of conceit ia arraapne; thsirtcsti.
mooTfor which, hereafter, opnincn are not
at al rroejblo.
MrJ aheloaa received not orer
credollsrs for his serrkrt and it is
that ht shoald hare corsmiUed a
grces fraad npon his cenndnar, fellow coiintrT-tae- n
and backed it ap with perjarj. for ss
small a sen of anoner.
I raaaot resist the isapressiea made npoo
me br the crideace that there waa no fraad
prankrd npoo FMbeaaa, aad aad the trstti to
be that the deed of the ttb. of Sept. UTI was
intruded to be made, as it was in fact made,
r this reaton tbe
to Xatalehi aad Lao.
KH rssst be dismissed
Tbe amended hill allefrs sabsfaatrallr that
since the filing of the original bill the plaiatiff
disccrered taat mat toe saia a,to oaa aaa
cxreated aad delirered te Ida B. Castle a
dpcdofcorrerinreoftbe sssiltad and that
sard Ida had afterwards to sit 00 the
1SS3 Bads a deed of coa- ajef
Teyanreofa portion cf said land to Kobert
Lcwers and thereapos the riaielaC obUioeJ
leave to sake Ida and V. E. Castle and H.
Taat said deed
Lewers psztiet defendant
to Castle and Lewert are doads apaa plaia-title. The plaintitriiajjes text these
are set boaa ade pcrchisers and that
Mrs. Castle obtained the deed from Lie with-e-st
adeccale eorjaBderxtioc; that these defen-aa- lt
Lad notice ef the fraBdatent chaxarter t!
ore the pcrchir t froc Lie;
tbe de to Lio
defendants had notice ef sack facts
the
thai
ad
and circcsisuacea as were reasonably
to pst then apon raqairy as to the
fraadsVeet chtrartfT of the deed to Lie: and
that the defendants had reason to suspect xsd
had heard that plaiatifT denied the validity cf
the deed and proposed to coatett the sarae.
The asswer of Xr. xad Mrs. Cattle to sack
parts of the bill as they are advised it material
fartbesi to answer is, "that prior to the said
deeds to said Ida K Castle and K. Lowers
rcsrectively neither one of these defendants
hai notice of say frandelesst character of said
deed ta said Lie, or of any facts or circcBSt-ane- es
reatacably calenlatod to pat them or
eacj airy concerning the
siv cae of thea
sine and that neither one ct these deeeadaaU
crier to tbe Ukiar of their refeective deeds
had beard orbeca xnionsed that the plaiatiE"
cispcted or proposed to coatee: or litigate the
validity of her said deed."'
No evidence was eafcred ea the pan of the
rlaintjfrto shew that Mr.aadMrs. Oastk or
&r. Lcwers had notice ef the rrasjrelent
character of the deed to Lie.
The testimony on behalf of the defendants
to ahew their want of notice &T- -, was objected tob- plaiatirTs Ceaasel aa the groaad that
the aassret dees not contain the reeassite avex-taetc entitle thes to the benefit of tecb
ly
evidence. And the Ceaasel cited cases,
EXQUSEE 09 CHUU !
rSDEESICXED ARE
Quiun Bus
T
InaUa, Jtawtialla suaat
iiEtrw
its.
COMP5
tftliMPfiS,
?
Y-
-
6MW6E8
AlffD
PICTURE
OX
DSlTT-ear- y
jyTA.DE
FRAMES
iDescnptlon
TO ORDER.
105 & 107 FORT STREET,
s.
Bcosiroijrrxaxr,
Island Orders will fReceive
x.
J
Prompt and
Carefulf Attention.
(10,
"Ii
-
Jfl
r
iijtH"WW
-
ns
--
- -
stfc-i.
MmmI
"""""
c"'
f
Saw
.eln--
x-
isr.- cttwi
-
s
-
--
"
ltr
.
3.
'
Jv
--f-
jwiv--
T
t-
iiiwimiwiiiihmhii ..iii
tPSIf8ww:P1HBHaiHHHMliHL5.
rMfcisf:
"Mimmni
iwi
mwi iimai
iia.ii
ii
CO.
1
Mil Will
Htl.w-.JV-
a
MgM
tr ra
1
tt aat taw rata
Wit.a
iaT4
ONaMI
If
AAvMCVt,
nm
m
vMwwtV
JMp
t - t.
war .
. an
(.
ta ae t i.
a
0ffITaa
Waltaf
l
lnifti
tVwrteai
ltd
af,
MHwIIWiti
tite ioliiks rn. ixsm
11
..
ATtvtraitr
MaMiaM4''
ai WTtl ttf I a '
la . 6,
I..H.M.'wii
.fc
.JJ.1.
w
a
11 ,1
ta
a a.
ittta-tl-
s.
a
i
ttA'l'JMt
it
uM
-
-
ran ki
"5
kt
fi.
v
'
jvSflWp'
iJaiuaiinnClHstlfc
ROBERT GRIEVE
Sffi&&mj3E:rvjsi it"
u.
.
w-
mono
"rfc
nnto--
rat
akatt
M4
!
B. Qi
OOtiiar r GaJeWeIereAi Steve.
VOL.
mtJC?
SB.
l
tMnt.
XIX.-- No.
42.i
HONOLULU,
W
WWIJK tdbai. r 3 mkmt
tajM.KM'Ract
at tte aal W1
annar noar. ansa aa vcat
iiwiltfc apaai A;miaM.ar if bhoW
fcaw-- xst tacws. viKy f aKJt. Inr mm
pet
tKwaiadN wwM
CV1.'R
aacr.
I MaU
tw.' an alter sW svoiw ana; tan.
1884. "f apaa.tswf3raiSi ftKcrvf
aaa
A
rt
SESSION LAWS OF
VTTOUXKt
--
M
ri
A.t un;us A Ace
Trocau
Kmrxjcci ra Su
Siauum 1
naBv
wt SwrrtxralHi vr
--
-
w-
imB
A.P 1S2.
Atocr
if Ai
kn
aafelawdalBBipejt tat
) i.i
Ti
ianwi
ad hnil;
was
anBMceia
IteaaL ati W
.iMiii
iTbiiiiimb
Kifixt
Kstac tav
te w ss&x
fi k fait k jttw
$aek
tfc
JLa
I
W.
II
ci
i
KV.tU.VtA
BAXKERS.
IVAVtAX
k.1
t
k4-t
Tf mmii nit Kolago
l
kV it Ms
T
2IKS. A. II, iCEtttS.
Urns
XVasiKuYS
kx&
t.
t
'V.
;..
v vMmm.
y
Aclsvlticauti
ten
K. A. M'lUKlTiB
'tea
v
c.iwjv,v,
-
J. II. OAT
WshA r. VA
TwuiW.
JXO A.HAS&LNUER.
fwBMIWtii.iiiilli
aw
tctc
JOICfMJTT.
utk Dl- ta Starrs
r. a. MBit
if
Rutcs
ahMIW
CO. SAILAtAKERS.
Xw 3nr4rw(
lttc.
vr.rr.n,
VnKTatnrtajtrvnarAarVMarTTTlur,
.Vcwl t YWa Pmk af Mimrtwv
CMcm atlax tatanara Caaiaaata, wttata w J.rt.
an at l
rr Wn, a ra)nnOm a ill aaaa
tt
otrtTAt.
Etnbllhd
1
000.
FtMal
1
J
Cwi ui tiW,
rrviinl CoKtitsrr.
tt Wrflrf.Vfy yKimg4Tgt.
tt
j. EsnuELrmi jtcbZ
ft
t
Aiaatteit
jf
la...
Mm
mm
a4
orr
ta Uwalltaa Bi'aaa,
Paaltra Titaaar I aala.
aipa ta aatWa wHarwttaaaiTaTaaaaraaaf
lafalr
UanKvt
ILlMltCKUtt. ttJJi;.11Il.
riRE INSURANCE COMPANY.
rTtitK r.Mtiijur.r u ivnu rliu r
mu ar l, ma l"aaajiT ara arr
traiM
fUDiWfc
arr a
rtl9 ic&laT
ttrlrli
B
c,
MUNtiBR
fa laa MawaJta Utaaaa
CO.
Shipping- - and Cannhten Mrtfei-- :i
MaVaHIWHMraat
fl
Fnai
w- CROiissAs & a&a
r.
COMMISSION
t'hamaar
U
jfi-'"-
,
MrlBPHASTL
afa. Saw Tarf
nil'
CaattaataMa
l
"h.w.
cnitut-Rin- i
Insurance Noticf
::a
tm
WtfttWtU
WILUAM3, D1M0SD
Xunurnuoo
tr instvox ii OompAay
to ajUmaVMaAcaatraaaikataaa)
aa4 laaaahai
rpttn aomt
rim tiir
ruitiiii vt. rattiK r.intMiuxtn iiavk l.Ttl
Caaavaat LlatllW aa
Xutaa laaaaa
tr
nsax
Kjtlaa
a
ta
ta
Rarfna
AUaTTT tm taa HMMaa takma.
tratittft
tha
a4 araaaaiala4
t M.iii
anaaa
t, i. ta rrar ktrl
aataartafa) aa taaara aa4aa ifa aa FmTaraala
Haavtmla aa4
PIOXEEK STEAM
rvatc''- - al laa
Candy Manufactory and Bakcrr aajTTTlaa
a irratal mlartlaa aa ft c rT ttar
a1 rata Taraaa.
J t Rlata (aaaa. la a.T aH "f taa laaaaa,
Xarrkaaalaa aaaraa "m
taaraa4 Waaaaa Baiwlagi.
ta Ow
tjwrwc
IXOOItrOUATKD, lilOS
CASTLE & COOKE. AGENTS
far lha tlaTrallaw tlwila. I
SORTUBSlTIin AD XXXULTtttS
KK15
Arv
SAS
TVUv-rluo- .
rhllidtlphla Board of tndcrrrllrr?.
lUnalUo UUixt,,
VKXT (Or
WSB jl r
injN;Si-w.-
W
Acrat t tiX
CTm
Mntfctltrrj,
r
t
itflUlra
JNSURANGeTMpaIy
UNION
rr
MACHINIST
IIrtr
u
Jt BBOTUKn.
Keston Beard r rnurrTrUr..
tar ttanatUw
niiali,j
VltKXTJ
r MutrBR
t
C COI.KJI ".
BLACKSMITH AND
?a ?vy
JLrIS2aLSI$JtV;;WKC.l
3SintOXrWKTAWTBSOJAlK
V
ED.
BOW'S
Hm Kxii Sic XaAatTvISj' 1Ijc4s
t
WlatMffw ttMrtal
! "
i
a4lT"
itJttlH
c
M..M-
IWHOLENo.1081.
1884.
15.
tfari.
iUrt!y.fcKl
MUT UTMJWS Ks
; ; - ; SUrUKSTi.
lUUltff ClDRUl,
TH
w
l,
Xtiist
aoMkK
8Ujfcwja
,
Mil T
llll
a
CMttt
ZBVrJLKS PKESTQX.
M
jt4tr.atkrawitrxiiM;
1
Xk&.W
m
rEDTESDAY. OCTOBEK
1'cmtss t&rfc&
333DSXrOI ctl CO..
centos IVfagr.
TtatScctenoiciaM Artie KlteB. niHt&f AeCeavakBirnwcKtM
aaaaW m? m nad as jauiUts. r cono a tavsr pW aaE
fsB
Asi4r iai
(
m naia ta tw vwcfeL W
Aat WdMhsiiaw3via cfrawtK. i
a
m
r. adahn
u.
tui
ahaLaf ttepaty. SWdC
JV3?
xtm ii
aiten 'bh,. ar J W W
n cxws. as
tp QtteglteMtaatayMtiAaAartaatK,
""aaaaoal-aaatea aay alter $aclt
stk sack
(&I.
IVkrCKSS
p4-(An-
AN
aa
tiaaT4aWawaatTaattt.aati.atal.tr
aaaa raaaarraaraaa
art MtaMataat
til",ltil
r
laaai "i4a MM
w
K
dl':
severaitce,
lUttallea Causal aat!
COMMISSION MERCHANT
J, . a rtaart- -s a
JrCiral tewJNkJ.
J
DR. JORDAN & CO.
p iMMn.sm
I'fi'iuiaf aarta.
t3 d X
arm af aaia.a tiitW
hMrar tXh.ailtli'al. w
s
tlllwiu. aa taa RltilRt-w wnt c
atari
Hn
rIKK.!iOFTa1B KI
J
.
ai
';i
r
.
i
A
aa
lte
nisftsKsor jut.) Xrsu t(vi.
vr ox rk C " -- 7
t tmtK
TtaxaaiUn aal PlunWrv
DIn Start
mvnndWKC t
New England Mutual life Insurance Co.
saau re itr- i '
B U
rBsrra
an
Hrjra.ainarsrnnt.
Inna-aaJLKOSA.
3 iM'ii cfdTiii i,ii ftpaltowigj
ttlolt; a )a4 x fait
rTtmw.ftl,riv. RaiMlara.
tt fan.
OrMWTO.T. UJkM
LAtMmiK.
aa ?trrvtJt-Man4 lamn. tm
Ur
KxM
Jl
.
DR.J.CQLUSBRQV.NFS
Irro
CHlQRQDtNf.
t
al
Jit
tnt
IU
liTK.13 IT Lltf US HTUT FKIK.
f iiiiii inn mil Hi mi
ti tar caynMaaa? te tarat
f sagar m
atr
taa
ntt txvtnHM 1Ttrnc t uikilu.
a It
W. O. SMITH Jt CO.
ir
agraat
nooiiriintTKi), mis
CHVBrtltdt Xt.
s
cwhij. toefet3mssaaIB
THK ORMINM
iK"
nt. i"sL
"C
vasteilaarnaVMaavprwQteivv'Bataitjffc. m , jtjummrr c- -. jbm. JMr Stock and Real Estate Brokers,
W. R. IAWBESCE.
4
.Vajtetaf
HAMQURC-MACDEBUR- C
jawi agaaagr: ax tern aaa
Taa OaaVrt
mat
Itf hummm CV m A4r4t t tavvJiil f tt ub rrU7 3f; ft
aw.au . r
"?jasa
. .
.
ir
W" BBVe aaa
kWMa
fltertt.teXaBfWrteJt
smrar t jun
j- - ji. rutTtK'. m. . i u .
PTRB TNSiTR Awnt!
rKAxas sr. hatch. ,
rt t4 KitimMn rrMmt Nr Wlj (
" -4"raUriCT.laTaaaaaaaar.fTarla - TaraMj BPttP
t
!
tw wtrtiU cn
fMWS
- ax
3Bd Sikuu o. Xt;: Ssnt,
Iin-wrtAStsriM
S.a,
"aTEWSirrnl"an iVltiaVAi
tr
i3"""fA "j(hr
ca. l :Bfreiari ak kani Uw aer ssgr
Civil
7
Surveying
Enginocrinsand
fTtWt ymtf wtA (Ml wai.tltttWBt wwn ,
Kii.ua plr at XnrrlMtiir Flan
I
jtURriiANntNC.
w t;
tl
kS.
laajrow
MIM
sack
aars
" 1W
Mm,
vakaa.
alter
sorp
n
rriwii.
amiKti;
t
5.
iJt
UT
V4
T
eaiuaina
AnKT
C'j. r
ni
tBB.
Biu.nisuv
.IW
mm
rtr
CArwttA
timrr
aa
onrtct
asaiaat
i
laa
1
S jbs ta3aaatejae4TMteraJaas
trkkt.
wMct. W
Iho "HXftt 4 KUftOtl S ttKi ttfc':.!
IX9CRBD taB.aTJAKS-OKOIMkTUvTCterfcj
.v
SaaM r.rartaar afrai.
.
a.
i,.
co..
t
:
be ikav
lBalWi4 y iHiri4mTi
i..
rtuc
t
V J IO.SB, Vrat farta Baaaiua liJaaJ.
1 Aaaaal aaaaaHna aaaltoaaa hMatr t nan
Xak.
Sl It
1 aaaaal aaaaataaaa rattataa raary I ,aara Kilia
jC ad aaaa he lamuawiaa em. tW pan? ic t .awnun irmmwk. to. IK 1MHI
j.
ti TironnTirti- -,
I3tir. ?a5. eUs. StiJ, Sail it SiOiiij
WTIT.T.T.Ot
TCBXER,
, aa.aiapuaa. lu.iuww.a) Aaiaai
t taaattl faaaatajaja
aaatlaaa rtattay a raara aT W)t
ORIENT
pmnkckx. tarn. te arstcsaCter nramana. It tterf. r arr.- - aw:
Aaaaal aaaaalajaa caartaaa TmUtf
trfarta krac
Taara Mia
mtiait3Uitoa3i&
(.HtOrtODTtK aria Hee xatmi. fitfa. a i
Practical Watch & Clock Maker
1 Vaaaal aaaanaaaa taalta.. raOcy H) Taara
aaaa
bw eati ajoMrcBer rf n&BtaaBBut ta Bt tarar Jp oat te war. tar
ta taa eaty rarttt la t,tali.aaait
11 JP.VTA.
P,..atfr,
JOllA
and Jeweler,
OF HARTFORD. COXXECTl CUT.
f MgAST mzse
t'HUMMMITNB ar.ra.Mr cat atari til .rrrrt. t
t cpinragTrT . tt-- t
AaMictw.
910.000,0001
tetarawVmiiiBr
aaa
lainMaa,
llrarM.
l'cMkiAc
diniiii
auai
Skim laeScKa
at
ua ism jtiBisi iu. im : . smh.im.ji Uawra I'al.l IhraaiEti Itnnalnln .jrxnry. K4lr.
I, ia. isl, aatUailva ia
CHLOftOBTX
S BBS Be MM B fcstsfc adBrSarti SO K
Sarraoo
1W imumir of jaftirrna;
rtvrcr Oarfcf Fcr7
.jra
taaat.
Baaaaiatlaai.
t.aacar.TaaaaBa
Xeats.i JR;
SaOjOOO
JW rt.j araiatt Ui ar Pnataai aj Fir. aa.
atetE K fcy ltnuVrrc
te M teffipatac
t. need at. l.iVaai-.tctx.
(rlik(anannMHa(ii
""CXSDry Ijfr BtfecV
fH.e'fljaef 5QKJE tete. hr aca; savrtr
!.ta X Co.. Fatramaatiaal krauc ttA
araaat in!
.. t VBMBK.
CASTLE & COOKE, AGENTS catFVarn
COA1MISS10N MERCHANTS
CXAREXCE TS". ASHFOBB,
Hatt, Mat. Jtaaarr 1 IStt Ta J T
W
Vraailaa tUwaitali t.laaaV
1ft Taat ar
xvfca 4ait tao
A:
TIIK HAWAIIAN ISlAlUa
Ol.ai Baaaall 9llaal, BlauAaTT Maadea,
Bav.
fH
mil
c
LTCAX
Solicitor,
CO..
Da
lr t a ethrara M aaaarraatta af aa?rtsa&
wuv (V
sbi par tx tibr ? aajtea. iiniiiw., teg plan at n wtramj)
a
nggjt at
, ta,;
WASHINCTON
laa Taa aaaa taa rrteVaarea Taaatattaa
cxr3s
THE
MUTUAL
PACIFIC
t nsarc a biranaWaBfiarittter
W
l.lliiaij aieeVtea Dr J CaIHa Urawa . t tbwva,aa.
t
bBiw Gvni(as. 4w kaei aai
It GrarrvJ M&sicuA 2IcxY&aadie.
n..aiv:
Bodtt.1
AND MARINE INSURANCE
RRE
COMPANY
.
far
It.rtf
t Win ii
iatitai,raa
1K1V1S
aataal,
Jt CO.
i.ia.a ...
1St.
EnsTrnTisc. C&poaaot. JtcMAck..
-aactu
CKC11. BRUtVA.
a naiw rariaarrai an n
ISQ3A
Ihmjojc ix tat paia&T of bb taee-sot
LIFE INSURANCE COMPANY arnaraaai
OF BOSTON", MASSACHCSCTTS.
artk tar atasnat
lias a
Ktecs iai Ccaicia istiU i
aaartraaattataer a batter
t. lataartAl aio aa aaatr
A53
at iav. ILL DIBS 6F FBSSITBSt
inxrxx VOTAKT
aaataate
raall
aa
aa
aaitia,
it,
aaral
ia
mtmnttsJt A. k.
afiK& vat ifi
m
vat iiiBiiiiiii'; i fml Tun ii in miliar lfin irifmnliar
iua;
HQXDLULQ.
rt"uc.
boata
Aaclalaataa
or
ararr
Tta
atarr
aecra
aiaada
riuruRMi.
aad tsatstcMe. ta.
Arf&ar
wfipfesft C lri3ixt
A4 Arw 9tr uutt
taxara .aa
( at) .
5rx V uicKti bt sani Master vw aati MiraEatei
FRAMI
rtcrvas
aaArau.areaaralatr4taaaatie
.
WH.
r
Flta
c ttu&at tt Cu&t.
Ric
ataT
;ia Ia
Drain ta tall laa ptntraau- allaaiiaa of .rrrrarJ,, Jaajrlae rroa tkalrvUr aafaaeTikrir
taom taara
fTJ
umai iliii'il.aaa ax niiaaw
fc Tobacconists, TO
rBTauvra aa
mHnm.
iwaiN
TeaaaM aiaitir t ia."aaa
atllaaaaf rraaeatrai.
UiMTiM, trrax.
A. JAKt.KR. in
CaW Kurt- - Xr SjgH. c BiMtctt. ly WK
. tT
oasanoi sfter Sk
hW BrtsatKav Tv tte hl
U. Hjiialuln.
btenelfc. da fc mUmSuC-nm-f4 etlaWaa. at ! .itrearataerr 'ttftry l
TO TrlUK
IC a
frt
Veaat
trtaaaV.
ti
Bi'tiUi
Saan. IS. iKi sko
SARAH E. FORCE. J. D.
b raamaini fcj tar JTaac.
WT.ii ..aferaaree ia taanaaa aa I'raeaftT?
tar?
yi3aiw.?at.awrrjfotxrAMK?tK arm
Vaaraaa. Crawoa. Xrataan. taa Vaeittlaa af areaaaac-HOXOT.TILiT
IKON
-WORKS
CO.
sfc
lT3jM. Is
Cterkor Jaetarn. crfc? tar wdradaac or
art
The City of Xonrlon Fire In- Tontine investment Policies 1 aftaeraaaal
a a taaaral aeeattTe. taal tare art
aaarr arr
USES" AAD CHILDREJI'S PHTS1CUH.
aO
WATEKUOlK.
aaarrrattaa aartag ataa, r..t. ta ' fcalarat
5x aj iiiiiTii rf KsnK
&jBar c tes attewy. rf yrmwat. cjawmuar tacor
.?2s
TdS"- - tUr.lC.kMIUiCktnEi
5l:U JULLS
WaJaa. caatara laa rraa ta .aa awra terrible
Co., limited.
Claaaa- .at aal.
Watltia. aa aaaa
surance
taVaall
n
C tiK now fc aaoi
llll
or s?
.
erattaelf. aa
la
vitae.ee lla aarantar. '
aaaaaianlnaaTraaalaraaiHiau.
Machinery of Every Description
vaver Wa aav aeeei aaeit a; eltrr torai cf i.
b koiM enLr-- . b wAaoeiitif hljuiul aaiafeMCMV i
orrn.XBu5-ir- M
Ftaa (raaa PaauM af traitaia lactafclaa
ii prrwn jxesant witu Masy
1
Qniyrt.Mnftpii.;
.
taa
aa
tr
Broa
t
alll.
as . '.a
twtbr-assrrtj1 J?
CAPITAL.
TMfi
lli&BL
tnn.fa
ifjwiwaai
S10.000.000
a
ES
4
d
tar
br
IWJjUIIIIIBI.
AlJ
261
laattll. anla,ltlt.tet aa4 ataafraa. a
rrdctUr uassis Itul U Six?' SUcilIliUr
waaae tatba jeafeaaloa aadtaaaabUr a.aearear
Alt
arssaue. uw- caarar arattac- saea rxoc
tesanr tW abonv itliDHiwiii da
tiff
U-D. K. hixchcock:
aalalaa laa. tie .aaatltatloa af aa, Mkrr ta.a ' a.Ua
MXrwli4ikiillil Mto.MI) Hitim; iritUMirn
v
A3S
iiiiai-VI EJ13S"iii I
W
JSCiX
kkoa. tea. r lafitifT tftaJti om.uji tibt senr aadattata st
Th
I)r,H
l'ollcj
tea
and
Knntnent
the
far
sic
Dravaa a ta a aaueatur rtaaacn ar tm tk at
aaaar-t-a
tar
.fw.
llivaiha
laa
l.tvr.
X.r.BCRGESS.
iif-t- t
rMTata cauarr aa racauia l B r.t-ris ?rrarrj la an- at rux. aniui Ire .
to?
tU VTMIXMIV
JfcQBhMrftlW-rwj tetaramateitinAi'tl-picflar-aawtiMntaal
ImeHtmml Poller,
i
t
JtUM.
ate. Mr. reiUfalr. Tear, "e.f,
Famit.tr
a
Uu
aaart
t
U3&.
taiKa
b
"i
llt:m
Saonw 9 Van tftar feMtBDe tetar mat
ty
aciW
MawawaattaeFaana. ,'teaarnat Great at' as Il.a
t.Tanaar termtL
itlcftrf Tteai
OLsnis
tf
'
Sittf
Wvtt
tnrV
woltt
SB'.
BseaUearr
tf
C
tae Tteera, Cheairet. .
Semes
Hoc Skcuo. iC skhI Aire anpft- tf magma. a? picTjara bl arqait t
ySBjAw Jfl&fwCtibf- Ixtcx. Cius 0irt Ex Ktx.
S.2Z.CAKTXS.
o
I'mmpllj
reluKt
V
liUcttrdatrtll'aTabteltrrt.
Lvt
EkiautixtTmBAu
Mttt&cTWa teaaaac taaaaaM ranakar Caaaaaaja.
ta tkf UcrM Cw
CACrlOX
aaa aa aaaariar, awl ravaaaaav
rtrr. Wm tmt tocr inri mm nngVitt
ctUKUB$Rr.rEL atarrsaKK 9M I rmK.it tii
atdaa all CMaM
t Gr- itr I hanrr ,r a W Faja TrSp
c o ncciai;.
ww ta
x;lm. fenuatec
rtrcv
Ullllaat Dr J l II. l.i aa aaa. eaaeeMrttlT at
araatBur; anaaiai ujaaaBurTTlTaL
Ha? At steal ge aBt&n LaaT3acei&aaatei.taraaiatfc'Urtaark
tstu
ta
rmwmaKg
Ve
tfc
m
sa4
Ha
jt
tareatar of I I "dr.-- rair
for
fwrtMi
I.TOS5
taa
tmiH
a
tk
.Meter, J
siMtt
Ittu.il.
EEvrr.
4M
Far
frvgt MB& iftwifc MHBMBb. ttBaB Artfr
tar
trttaiariu.rtaa.-atcall
aa
anMinAL.
aa.tr
&orcf x.
if fffanatei aa jia?tdbr a ixwvaaed at I
aaat Freeman. aa. -il.
aatrav at).... a
k. 3tiK6r
ri
,
R. W. LAISB.
iK?RiESs i sat. csjuusasi aacHun
ha,l
ranette to
j a ee T Tiac.
iai pars nrf Attrsc ooaBonBftE rf taa SacSK&ftBKCtonter.tbr Xataai erf
Ijondon
Mat
Oaaaaal Araai laclaa HlvaiaM laUa4a 4hria.iri
The
antl
Provincial
3U tdrtJ&X.
)nniaiKt(ut.BitdL
C.
C.
STRATEMEYER,
ofinc fcariBxr taar of tk bomrt
9M at aalfrea at la ttl a, aa a. ar it.1 .
JAfc T KlAtrtlt. 51WTC RIAL ESttXK
ATpr.wi tteS3i ant of Aazws. I tafatttbontar SrtmiBiar AiE obb
rarASaaa la reaaJae vltaeM
tae nanla Drtisi,
rwru! Hvwitrstnuuts.
;s- -t
IF"
jE
wta.aa a CbfaraaTa
ig A rZmm ijJT
KALAKAEXBEX
aatfr iMTiw lW
ia laa vm.i.t.I uat
xa.4 Earrpa
Orerwaetaitac metlkai trwllatoa, at- imaata cac
ArrsU
frr
Astrioa
I
iV
Xa al aafc nxcad ii fV
Sbcxkd
IS iBKSSS
SIGN WRITER & GLASS EMBOSSER
Man.
Akj As! lfah d
INSUEANCE GOMPAiSTY !
torkdmr VafawAtiH.
AX ACT
Caatloa. Beware f Plrar, nf lai ta- - 3R.
Jllttlftinmil fartts.
iar r Items Gcaav vadrr
iill
Matt. CF
Ma Maaaractare- -J
T n VaKTTf.BT
E.
WrSEMAX.
1
J.
IZ1S. if Att.
I WW I III
ST
"tr un.
"
Misaflna. ar
lxnililt
Xatrrxitod.)
i
! SaaaaH Street. BtaaaMkary L aaaa
HaIEjk
BroxrBsxvas
AirSCB . HJLKTirEi.l.
la
OaaaKf, a2 drfinr ta pivyatf. 'bhe
EaxI7cat
&
rimiWMi Cteta Laoas x M
anraw
AVII.I.I
K4$tctK
II
aat S ax4 Imm
Ccaerf.
tJtx.
Sm
aboa. ctaEvst a tar jHwimirlf
Subscribed
6r.,000,00U
CAl'lTAL
aHllrtHE mC jort r ts St4aa. Tmptij DOOXTES. XASTTACICXEa CTHetSTEEES
COUNSELLOR-AT-LA(ptntrol
UlrotttJSfnitnts
g
Sbctbso IX If tar secrrr tabot fcr
-- ;
ASD TiriTT-- tv
aaoal jr tar Kb wJ kc
attwfcwf toWffWg:rf itA than
n.ooaooa
V- daoaad ty aa- eftSsrr Baxaa.
ti
tgt.
fctm- - K3J rWiiMiit.
FB51J7BRE
jfirwf
6F ETEHT KSCSI?TS,
71 Fort St.. abftve Hotel St..
ESX
Pikibiiu
f tar
X.
&&
t Javobf k.vc sji jatfrI tar vx tt& Finsat Will B
aaa.r iaaiaaaT . aa ntaaliakW
niiiHHi xr mn aooa. asa bck prro.
ar.
jami&aitlM
Fact M. Vark Va at
BL t
Sinihix.
eC tar Kaj- 3at
Aracr arr aaa rr praaarna ta caW Rlak aa I4raa.
KEEPS ALWAYS ON HAND
BauS
,t.
AaE bm aaaaai C afe tate
t aat
E
TTTTaCnTTT
Kl
t:ata laaaa !,!aad.
i ia.au mifci- JXH&
4rrnm
It.
JIOSAEKAT,
Qranr
EWax la, acatr lUat
al ( lb.- Wl FtTuc. n.
J T W VTISnOM. Ja.. ir:
ef aKtarat tela tweMieanD.taaeC. seat
iapif axxraakal ta. I
C.
HXSTACE.
Califorei
Attcieej
lar aa hi ggMtelaaoiT
acti
CcscseHcr
i.
at
rt
Lax.
crvo3aa
$soa tifiV cr neat aa&
sartBr
iilwml-tip?
CJcrXArec-ticAAors- r
atwEd tc jimnaiB'ii
iT(j
taV Dbc
D.
cs w wkaci. av kr4i tai hkokI savrtarsaaittr3iBbaaL
Wholesale
and
Retail
Crocer,
aVr fo nit n tfce t4wahs&aE
Whif
sr
r at rrUit
125
DrfnBf,.iarAoftaorr
Sbrttt
5.X S HOTEL iTasrr
MtoOirBjj
weaves.
Sjbc
IU
innyBll.
I? frra pfnsaiepicea(ef ct nr acosai Sl-- Aaoro- ta xavtwrsjr cr dr- - SWttrj- Pi3Sc xai
r- f
xxixeaz a. aw
AT REDUCED PRICES!
ta IVnacsaarat Eemsix os far tat Kier
f
raBBBBaaVrFaBsIl ) ' trf
at te tar iJafniiaT aatefetat
PLUMBER AND CASFITTER
aaoatoc. x aa n nnii tt. atw.jna,. bl.
'
Saaaaaam as Xfcia.
BaBBBBBaatvaniU
O
a
a& aeeaav
MB It
I
tfx.haa.tx
J.
DEALEE
a
x
iy
TELtrmns
ar
afjsL tiaatirr acassbt scs: riaffiiT
THE RKST cnM)S OK fHOKK tlCVUS
in.
ittni-tagK. O. H.ILLA S0."l.
Iran and
Stara msd Rxnsr. Tiz.
Ka ta pnev af saA
rtae
Tn ar aa ia taa atarkr..
G. BHZWEE & C02IPA2fY.
Capper Vara-tu- f Uf nro ig iinr. osrtaifrv anvmswurti trr
b? aaaSr fcaWaru. tat
mtrrxr
OUTSITSAV
THE BEST KE CRUB, SOD WJTER I CORDIALS
a.
CaaataaclT
aaa4
a
AaaaartaMaL af
DEraSETZS i3I SX1XXU ET
?aTaT
,
Imerrr aai tte? iiwn i. tagr aaaJBfe..
n -a anaaBh- or
.
.
...
a raaab aaaaaa
trcarnl Srrnatii
nu
tuhuuW Uaa aa4 itaa aa
Ij
Casiwa Arrmt. TR"
JJflMLt. AXItTRA T!tttM.-s- a
iazt
Maj
WS3 9TBSET. BOSQUXr. B. L
INSURANCE COMPAHY
S
$aZ ifgnssi sa aSof rf sHriBraasaai
tJtsBststiz iffinrf.
J ip.''"!
-saaE te
cit-- vtBumm o rf irii-tI
aaiWMn,b.4US.su
wr aai ate
fbaed.
saxteae
rf
J. D. LANE'S
T C.MKKSf ta.
rTRfoamc wJXMor
b ts Xyster
tar Ibuekz.
I
KATJPASTJEA PLANTATION
o bf site .tstr tar saa. aui tat tn teat ttac tary arv luaMtoaUcrs cr -, n v, x,
"''
.
BE5ST2UT
, --- mietuiy
.
u
va.
u.T ifpcnmni i&alL Axet tar tfcaii aoftHir i aaiBil vnsssK tar agaaiL.
Sow con It l. I .aid far Ie it.
t"ysajiuuMBiMit-BhraMrt
t
SrUAK
jr
parcatr
taan
aiHE&s' aai sac&. afcnoanais saac Cw
Bss- - B. A T C AJ3TK.
Bn.CKA.E.BIfScr
A. JAEGER.
KSIy
I
SBcnaj H At jay torn
AFl'XO
ta
act
GroSGE X. BABCOCK.
ctaoBHT pea s4h factoa. ciSssf Uk pKtT
11 r
te
.
rcvaroctar
nrianssr
JM9
I1tal4a&
tf
4.
ti iiii'fii'?"lBVrt
THE WESTERS 4 HAWAII1S
tar a&raaaae auer.
ds ax emotte Tcaclior
hawaalaa ..ui woKAs i UYEflPOQL and LONDON apd GLOBE
Ioxrto
otns aL aaartaBfT '.a?? snar k tar sanrtoet e ta if
t&r '
pWa'nif
rfisnt
rfsati ffi ai minrni ajfat tarrrsc. rrsact taawx bine nnax to ta oBtoer lftninpf Vrt. gnjftti-"- a Sbfm.a .jaw SBB' rSVESTHEKT COSIPAJnr,
"
awaVA
INSURANCE CO.
cal
l
J. Ibc afwI nrecwowi is.
iaaT
J I ''TrlaaaaaaBn
a ariiitea, atet'JrfraaraaKBrii lrtwc-c-r
il
Is .SaiirrctMllnj all other Steam Boilers,
GREY &
LIMITED .
J
zaipiEi: house.
j a
"
oaa,aoa,uuu
U tar SBanaw
SaBW
MP
oaacis,
Am
i
ik
use
taox
soaaaaBC
te
rakt
$rirsa:
a
Hifac(irr ad Dfa.tr l
HECAlbE IT IS MOKE
- ctl agdat. ta. fiaa?;. jAs siaJE awate taryarr
:
linn
rflnime TJafrl CCQ
jvsDuwra. stxaletsw
- joateaa yE tar teataaaogr niMtei
OX APPBOVXD sEcrnxrr.
SSarSEUS-aa-iJBconomical of fnel.
asOF
,
.
a.
of
SOAPS,
aat
ALL.
ta
arnaaai
famyayi
.KI.ND?
P&A
CHOICE:jLLXS."WT!rxs JLSD XJQCOBS
rf.cv tar miMciaiiKfnfai.Ltlttvlala; jlcccl, IIvBBlaJa.
lBr
IfiAad. u4 ,,- BJCVBt
aiUI BBTXIMC &r HOT
,
ieT Iilabla to Explode,
3tkSszx- &aZ tw &pwi te hf jtkb. a a:i ap-- c
EtsasaE. if ntfcritwrT b aoaaea. aai t
a rH.ju FiBE 0J DriLDlXGS, 3IEP.CHDISE A
J.
TWSsjcnntfOganBa.iCBiaaaDa. far tar pKyaaras te aas. of saieat son aet
Ea.ler of Tran.pcrrtatloa
TICTOR FAGERROSis.
J38 roirrsrnKi.T, i(EiKiinTRi.sr.
'
?c!k ayvr. nvissc cr mMtttr tar Bay. fiar any caabr. fc nepnwi acaosit
D.rELLISG
AND
NO MORE!
COSTS
acarewmms aadsaa. dreasaa
jiErnoPoi.iTA.t jtAisicirr
tar llim Ii fin ill in
FicCtKil WatCafi-ie- r
t
a&a JcrTcHer,
xsr--s
9sa br
Fall deacn(.liea ol pner.. .o V
Bnw.
Wft ij
wmaan
An A ir
MANOFACTORER OF MONUMENTS
a"
tarpf-ert- r
IfantaEaof
ki?iC
5
Prcpnetcr.Jpj
te tar cuamtiwagr.
c 2x
aalkatloa to
k.3. SCV
oay sat ibf ohjbt
praoapUT- adjaauaad parabla bTrr.
Eeaistosei, Toots,
si
ianB
"IV.
ii 3ar rf saaliaai faal act br sat-- fiiM
Kl.r
e
5lr,Tt,lIaIalc.
AOBTO.T
E.
W.
fca
ROW ELL, Honolulu,
Jt CO
C
Jfer AAaAa. k
BlMtorxto
rrrior of aea
TaUett. Marble Uantelx,
v. 2K fejaaas t tar csete ( sica. tai
an CajaM.it3trfraFaTtEi
Maty
tote eat Hawaiian t anflr
rf I fenfe. ayiii d a ntMnr
zaeibr
ia tiiintirfi castcc Saw ixOTtauinaaaiiLunliat
4e
Xtfrr&sd&Hc
GERM.V
Tops, and
WaahsUad
LLOYD
TftiiM
iiltfiiPtiKS
IfasBfQrien
Jd23xr
late
DM I.
"is-- r
4. The aiaac c
liaa5 waer as ctiya.i if daaarf tyu.a ttim
Tiling in Black and White Maible.
KNO WLES'
133 nt. liugiftrma
Marine InsuranceJGompany of BcfHn.
pnnnHi el csasL
E. S. CC5HA.
iinTrgtoB.cfaCcc nt-CI
piiniil1 of tar m- - te tar fHny.
sc-ra- is
c3l
or
mwmi.
STEAM
AND
VACUUM PUMPS
its
MARBLE WORK OF EVERY DESCRIPTION
Six LcaaEprftarLcfr ttdeaass faer. aaJXSf aS asaM&
"Wino
.
F O 11 T U X A
wy.iT t sost faqjvarahar tae aaanaMBMSK
SAiooy,
rsiasUNUERdIGXB
JIA1 JtSX
aa
made
to
kti
asaanKv
asia
order
psMctraaes
S
THE
--Mars SaaL aa tar MJaiitei T ta far
a par if a
General InsuranDeJJornpany of Berlin.
TOnfaaa- - Joni&i. SUH3X33.Ai.Vii iSZST,
FOBT STXZET. JJOVE KBtb.
oe. at ta Conar: cr i
AX3
uotam.
ta
AT THE LOWEST POSSIBLE BATES.
wti- -i
at
3CaAEa geac
aifttrk are trunm
y.ai
nut,
fcadtaBa.aferg
ly
ara.
aai
tlatw star otker itr
tM4tlwtatrBTaa(ttff
mf
totes fate nana oay aT
ctinr.v.Mr?,
panB9Lr
iirn?iE
a. w. rzrscE a: oo
fmmm tapnrtrtf We cH tk4 UeUa nt pUa w fatr
tar sbb.
i
.aj 5.: tar
Hew Goods of Various Descriptions Tue jnotc
St. CjjijWFj ant, a T
a Oram.
Xrsa
taa
aaa.
Ttaaiak4
aat
t.
wr ia?a
auit
Sarswa.
n.nnnral,
ami
xuBmi.
llraaeil
ti
toikM.
Ilealatnea
trafiuly
-i
stap.i
winiwakt.
Pus,
ia lrCBTnrrr it"t
rstsr3rr3
Bnaliria. eikt H I
Ksacatxarc. Garil At"", ar. aalaorixcd ta takr
t.
r &CJUMUL. aai npoa; vrs.- Sbcews It AS faster paref of lass
ta.iadaa4aMira9enrlbttk
Hfcer
nrael.
tai.gr A SmculLUKniuxi.
JLAin.
Ki.L amlK.I the Dum. et lb !k,i1 Ilia
!
Ml
ttaetairtcsaBi aaafe AaEJ hr- wviKsr-ara- t
BaaWSRA r o
wBBt jfe veocKaafe d tat
Orr. frata urc ataer IaatU aromptl; attrar4 la.
Ralra.an.lan the
Chinese and Japaaese Ware! . nac Ra.aaaaale
to sai roBta. xted 3. tar Gnssr ClaBcter-- ar Lunfcy
T 3Cm&vrucnC2wir"
Ti-- Ftt fCuCCdrrviB
''ufeii.
ZIaa
Tanna.
ra.an.ble
JkvjLiX
Sj
tie
to rfwn. 34cu TEae
!
"mr
ALiO IATZiTSTTLTOF
s4aS baaar a
SaciBarli Bs-i- it
It F A M.BAXFEKAtO .Grartal ArraU
Skltiauar. Boii: Suij Smij. Jmu Xilcii,
MRS. THOMAS LACK
iactsio
Sr Ja grnlTi; Ej- - Tjjuiii FiMy frwij.
aster Sb aaar of ate ataxvraL
anrtna
aas
enreaarii
wa
EUROPEAH
HQ.ELT1ES
PRUSSIAN
NATIONAL
IH JEWELRY !
raerorastau oar of
Aapnwti tfeclUdk day of Aaak- - A.B.
No. 19 Tart St-- Honolola.
Msrdhaat mut Getenti JsaVr
aV
rf tar Jaatasrr
rscicwsG txx
HiiiXlUlKHS.
la Bkr Gbal. (iimilB Mirtnrr JCiararr
tenter f tar ibji ajjacasva fcSiV
parBEatt
and DEALER
IMPORTER
orsTErriT
w oKEwa&. aas ayi!tuatBMiMJ cr sajd
GO, FIXE SETS OF TIGER CLJUV
13
"We Have Just Eeceived
AXJLCX
SBTAT1T.TBKCD
IQO.
sjSOt EisixertHeft tinsttitchei).
HaaEaa aaE br immeitiaui btietmti
.
30, J TOKT TBLECr.
;
Capital
:
Itilchiuark, 9,00 ago. Sewing Machines, and Genuine
AI. mrtr, &t fcSaVa.
racattirTi&aimtar rljawrtf Ti Abos SBemrlESia-'XBsCtiiLCcsKCOS.
&
GBEtSATlC
a tbbt mt AWomMtrrr or
it.
B at Saacni
a five ASiomtrsT or
UXDEIIalO'KD
A Eaar aai ate Lrca
HAYEfG
Parts, Attachments, Oil
LesSiS PHOTOGBaFHERS of Hosolafa.
THE aantaiaii
for
&rat of ti- - aaarc
TTbiiiii
Su-n.- li
V
Aaeasfccraf&rKi
iiihnff in
Ba
tar
trtxacr
U
aaca.
ta
rtaka
and Accessories.
Japanese Lacquered Ware awl Fire aa
aaml
'" wit 3SBi a9Ef utt
Fara tar. XnrAwaiiaa.
star
AGxsrcrjr
Irish Double Damask.
Frvfeaa SajarXtiW ic. aa Sac aaa. ta, taalaraaa.
xiim
AIM, S. I Eire Far Mle.
ABcrcOTv&t&E 2Mk aff of Abassl
"Wiler.Colers, Crayws,
S. GaLDCBACIC & O-Oit.
fj3?tit
ujsrra
tans
Bt It
W&ite,
ptiuu
Ketr
m
Hoae,
heie
Ml
&
1137
Oil.
L Stote
of tar Ore
Iiil Liter
B. BtrXEXSHTKIDEB.
Ojor k tej.aj minhif. te rraa as isf- Darii, Crown, Howe, and
lj
AtWiahrXCa Pieto. Colorrd fc.
AX AC?
3T.lSt
Elereace Michines,
Oaly
CBipJeie
Tie
Celltciion
of
bt;t
General Insurance Com'py.
"SBssaoa; U3R Tkfaracs-ta Cri
Sncs
Howard's Machine Heedlea,
Sea. Blrer aad T.,n TraAtprt
5.CTJX.
TSTLLIAil
Tor
anay.
taei-na- t
Tafc
lilxxi
of
tar
Cobk
Set
Ar
Tkis
rr
ssavvna
sh9al
DIBBCT from
Cubi?TTrTt
I drt.tf-tVitir-it
so
trarf
ay
x
Jwrjv
of
all kindt & tizet;
DRESDEX.
wet
rrru.
sbbbt
BtaEaacBNttn
1tar Esacaai
siU.
tnrt
XT
-- .
y
ty
Tiiiiw.
oca!
un
maLiiat
ar
in
ESTABtlSUEI)
3
Corticalli Silk,
AS
LTdBS
CzriiUe. Ar.
HATO"G Hoaatala for taa Haairaa I.laaaa
Ac mmiba.Vi2crVjri? Ccf5Etixt Sews.
5?-r- f
Arrru iRBtaalm UlUkt
e
ia all colon;
naVV BP?v. &a is rat of A it&
it DTCHarscsaiotlcrotc ."JHJ PiTJMBIXG,
EOIT
f aaterpnteafaHErat
TS. KiCHES3Xr
tiar
f Er
BiOu
CL.IKK.V
MILE
2.
COTTO.T.
E5I),HAG1II5E
of
Sea
We
asalast
Baasar
tie
vrant
tie
at
L Ti OL&f at. a
underthe
to
Public
the
g
ioac preset. ta abnaat
HartBeaaoaafrlaRatCT.aadocthe
AOBTTT FOB
tcntsmnr tar naaaisjac - arxscaat rr
oiiitnsf oF
ttfeam-aairnjstand
that
the
tRcrod
asw
r iiiwim tia)
-( f.atSfcCE'
Matt
P&
Leatlier.
:". Brilaal. Cat Faarr FMarm.
Sides,
Tallow
fcy
a
Sral
tadat
cat
te
s
..
jary.
r
fc.X
eb
"Union
m
Company, TiysAiiTH
? 4usflr kpruvcr aaaor ggi
alraMatlw. Dealer la
F A SCHAXFEE A CO
-- i
SlrtDHt
i
r
I
ii A
&
n Ij
Ii Seat x&i ST" - Fxrusft as fib- Ajrat far taa Blaailaa liiaij.
Mfca. rtatoia. Gear, aat
Oaaai.
tag At tMiiw wati rasMtoat
ef erafe. A. tarssnofea
Artmnnwlctt13tt, Ay
fffTy?flL
x
.n
'
V
A CO.,
Iraperters A Ccmmlsiton Merchants
ivj
-
Tltr
-
mi mill
rt.&tt
a
K
1
V
'a-t-
8
mnnisv
..ttomoj-
h--
"Jyi
muua;
:..
clccuuu
j
''
Bl
.'.
ttr
rB
t--
Xuaurnuco Coinpnuy
5-
yi,
jh
f
a-
ros
17riiists
tktt
IT
nan
t
d
n)lwiil
sc
i
an
ifai
KJ
t
V
l
x.ui:
"-- "-
iii. :iiri
.
--
v
(ckai
m.tatilg
t
JUanliaua
U3.
braS
CAjtria
!.
t sn,
M-i-
-
t
rai-jtir-
X
X--
I 2i
igEtJaS?7',r'r.
:
m
CONPECTIONKRY
ip. iva:oxrA3DEa.iv5r
W,
tnt
tbrrkr
lifi-tif-
K-- -
r--
ui
,Sk
A-- rl
F
lyr
SIHPSOfs,
?
vlsm
-
Dii
t
nar-riM-
Sit
.
ar
fiai
1
'
--
wl
1
?TSL'?:0F,S.:EX'v,,
,,
m-
:
v
;
t
on.Iiniio
n-s-
.
CO.,
Sn-r?- -s
IvzasaVik tbt
----
T-f-
Hm-.a- i.
"
anieite
tit cw
zC-
aafia-va:F2macB-
ii
Hotail
Tno.
t
i,
rwt.
Kteir
Donlcr.
-
Tnnin,
f-
-
MARBLE WORKS,
$iJxxr
C..-ir-
fra
.
nAvanBUM..XU.LtlT.t,
II
Rcaf.ra jr..u.a
XXSA-WAIST-
iint
---
:rL3i3E-xrTJLSi-
--
iri
v
I
i.
tftr'f'
-
kvc
m
!
tr
-
'
JUST RECEIVED
CONCHEE&AHUKG
20ST-2TSZZ-
i
Ar-a- cr
Irisb. Damask
if
Aei.x-aEca-
tirtrir
J.
iaci
Insiinmee Oonxjj'iiy
WILLIAMS &
II
yon
r-
TtMttrJ
TABLE LINEN
CxH2in5a.St-SijzTmxfKa.-
r
.
A--
SAMUEL
iir-iait- r
BEItFAST, IREItAND
t
Kt-TT?-
.
Sh-s.
i.i rarfArs
o
ot
xv..
. m Kr
Ail iraaS' by af tr-- . Efct
or Wsoaar coi2
aiunnaar;
is. llatBaEac2cf u- - irarr of
sair VBaarf Harwi
iirji'iiriy a?-i) r i lawfsy Vc-i. car
a. an. nffiilli
t.
s&afi sas
r ic fciMggju
rattT3.03ral
t aisf
ja.
EAULHAriL BSX
oa--
gz
ixxin
A--
t3-t-c-jl
F
F
ua.i
rscna. JABjttirfcii8fff.
r'xr&.F
liaiuvHiiuJl. tBtrsvaf--
hia
sasa
ttl1
31S
ce. tsaac
Cs
t. i
raaraCKO. r
crarl aaarrt as. tissaai
a
ni'i naif
teaaBaav TllfatTT
4. Ti aetao.
Sara a S Tki
iHiiNf i.a,
SSC3. afSXSBV
aaoiT-- .
later
prafars?
" atterri--
jbi2
'
es
fcy svp.
x
trr S
izji ad&it
vrsbn nsjirtafcia:
imap
eisScaraa
.Mv.v. i il
AJtll
afi
r ty
a
f
fc
a.Fir g jiTiiaiiT
as Zabr. aaafi" ar as
IVjittj. sfeff Itrnia. sate- v faapstr
wE3fewiiffi&rs&it.if jt fe k av
crcrmEni
E
--
sT
x
f &? q?wfea
nrb
x tepy
feTOt ZOTTT
JCfcC
JLOGXO.
TUWg-jtimxi-
tsBnJtiW
Wpgf
.ar
Fb5 jb1 tiaras
SaeT
eriHiTTpHt.
"a&aC
bfaKagfiwaaai'
S
if rric.
aaa,
at ar
a
f faaaw
I
LLI.!fe55i;
PRACTICAL. PLUMBERS,
GASHTTEBS AKD COrfEBSMiTHS
ar
.ssr
flilif'F
cyaic
Ldllie
CCZxtjixSX
X3T3
scroxzxsiiyB
htwx'
ef
B0SC3AXTZ
T
H--
I 'liaaUaaS
CabteaarlTalz
SitKJ. a Ca- A BL &9a.EaaaA.
J lr
s
TBfcti
BBOf
GEOCfiB?,
3ICT
cat
n.
,rjjT,
. SorXcx3aiai-Cinx- T.
WdrrSVakpiMrsrttsXaEUzn.
EICTXAEI F. XJICKEKXO.T.
fii
50TJCEI
FIRE
STOYES.
A51I HAIJISK
COUFAirXES
Lamps,
AND
-
920,000,000
HOUSE
laaaiaz 4vat
al Haaatale. Car U
JUauliassa.ltMaa4rnapal b araaarM ta
"
"
raaatarc XaAturj.
taa atoat faaaraair leraM
Losses Promptly Adjusted and Pay-
Aa 5S.
able Here !
Uarfs BUI aa
and Trcsaara, at Current Rate,
c. o. tlSCEI,
AjraC far
"t
Gron.cral
FURNISHING
BTABBWAItE
F
Otn3t
Waif
TITE I030JS
r3 te Kawexsaf ar
B, McAllister
X JiUSJ
a'XBT,
Usui XX
TrgaaaaaOtfcfargtiaTf.
orr
V3M!Qe6a
SafxU.
t R.0.
gyfrTt.cr aa Btf 3H.
Tm
lts&mil
'SErirnssS'at'WktA
rrxastic
teesqlWS&.
xcsm3isxcf
COMPANY.
or itxnncnti,
erustaurk W!JllUi
TeU- l-
tadaM
tfclTJW M
ctta
WCr
-
.Bxtausa&aimjm
ITS'BEtUliCArtlli.C.EXCSAI.ACiEXni
THE fKAaerearec
omjiiin farlta
,aa
o
pvan "VM7VH4 vara.
.ait alt etea. af BtaU Tatie.
CIGARS! CIGARS!
Tbeaa LIHEKS are too IT5XST Erar
Imported ta tkta Mrikat, and
Iwrtto
owe Friend to elee taem an Inipeetasa
NEW ENTERPRISE.
A
G.W.Macfarlane&Co
iVIU
J.
W.
HINGLEY
CO.,
Mantifictarert of alt Grade of
f
CEO. LUCAS.
CONTRACTOR
&
BUILDEfi
n
Fine Havana CIGARS
A
nrXCIALTT
Wahat avaa UttClXL ABBASCEVEKTa "Ith
a4 CUferara Acaew u raimt a. aUa liT
Eaatrra
Casaeclacat laarxaaaeea te taa
rtaatHaaaaa4
yuitn. Weafsrasralia auaafaHata a tiaaatae
imatuaKiKHWiiucw.;
mMva Cleirf.
Itaaiarf eaaravnaf rata laataaaiad
IH
nil la fana
MaaaNDta. .e km mm94 aapt1r a.,l.iaac
aaa Fraartaoa la cum ear Llurr. Wa xnraate ta
. or
aalaif r
afca t Ha a
4
Lincoln Block,
ITo.
108 Zing St.
(ran la etaer ktaacK taileMH. aail rath
in saw ear aeit cm a4 praatyt tttraliea.
wiitr
J. W.
HIHCLEY & Co.,
Honolulu, H. I.
FELTING
Honolulu Moatn Flailing Milk,
EsDlanado, HonsialH, H. I.
BraafaCare. aa lm4 at
Mouldings, Brackets,
Wlnrfntar Pmmoflt- Blinds, Sashes, Dofs
Aad
ill
Ui at Weednrx 11ait
Si
Scroll and
JtLLtal.tDSOr
Turning,
$m
flanicg and Sawing,
Hortimaff aaa isBaaaaj.
0BDEB8 PROMPTLY ATTSNVSJt 70
Aa Work Oautraateed.
aar Orlrr freal tarMaer llluaa aatfeHe rS"M
arl. JMI
PATvEUT JfOTICS.
HeaeHlj.
Covering Iieilers, S.caM Pijtes
A vxtes? w ts
vxriiKiiEuis
XTt
ETC
Tf aaat P K)aclatfM? Jarrla. m tba ga J'
rTli.LaVtkMiMMMrMiaCBrtBT,
n
Ktsciawi forteuaatCaaetmra'
Saves 25 percent, of Fuel
raraace tat t te taara JaeTaaaet.t n'
r-
-
aaa-rr- a.
PBICE SEDUCED TO $7.50 BJL.
Tr
te. b
Of ail
With.apkinsto1IiitcJi
4
Larkneftk aa4 taaraara Xi.ti.le. 1 aat aaar
ta o wark la taal Hee. 1ta araatataa aa4
tHaaatea I.laa4 ararra wlltlB4
JtT7
MORTHciRMAH
ITBE IHSUEAHCE COMPANY, SALAMANDER
roz
etJatxtafAfCaaasjaBcaim
7aX
TABLE CLOTHS,
'
aa
!Mxr..
UttOutuAtJSXM
rnatxxrsTLT axcatzs is botsoccu:
CTFecX-Car-
Fri;bt.
TBAAf-ATLAST- K
FIRE INSURANCE
5EW BIjOCK,
Jeffrie
trraia!
FOZ7S7ZZET
!
KEROSENE STOVES!
la all tot
OFKEWZEAtAMD.
CAPITAL
Chandeliers,
-
Saartlas
aat,Fa4er.Caaa A Meulk CutrMfTa.
ISSt'IlASCE
tSaiaasa
.rf4Uay
RANGES, raarr
Hartez ylaaaalial aa Axrao
I' William
it
tTgEgg'igiyCr
OS
fX
7
axf
iSdi OirTrrM af CaKaKsCba aaier
Uiat
3CncgrentciTiineTf8fFipaoMe.
rW7KZ
JCsiftjas
a3 feja AcasBmlTt.
rfSrsSXlLElTill
aPtej
Haa-aoa-
WBt
X.s
laralAarau ar
J Z wiseSas.
MkiilaxAtaat.
SOUTH BRITISH AHD HATIOHSL
1.
ijl
M
ECONOMICAL LIFE 1HS. CO
IK TEE WOBLD!
Cash Assets, over S90, 000,000 I
iaf,RaauB canu.it tar Lcaayaar aaa
Ella at lararuu. zaalr
ta aUptl a Ca!.
trCarFar
BaaUaB
KtuBifc,
-
riaaaac
rrErote:
as rtAscisc.
togfaggpti
ffi
Tte Caiaai txaczte? Casraaar atf x Fcxxeama.
TkaraXiixKCZScbavrixcv Connor, afZMox
D g-- WeKina" Blal C jtti!
ACattaaa.
T2eXcElz3Z.a.SWt3Maixc3iCj3
Fmcatca.
rv
FBASKE, ESGLASD.GEBJLSZr, ASB
VSJTZB STATES,
BnprilEr.Z-1-.
3E38 Ql J Stent.
JtUCTTT
mi.
rTrmtra ruaztAfc
jga.
6sEii
Tin
iCZTTi
i
cfCbas-;- .
CASTI.K A;OOUE.
Saainrlioatei:
Fa3aaa.
Jt Ttfna. SfCTLT Zjr3imr-- r
CaBtTT
BTIIA3
House and SMp Job Wcirk
WfiOLESALB
c
13- - Basmix; azes3si k se
oj az Tsfes. Wzet tfesrfx. Kziisats.
ws k csLpssaBBaajaaw (sxn3isa
EwrriMtii,
7W CiiiIb,w ami Rwmharrlijg
X.
TmT iBl'lM araelA3rT
a4
I75.-jt- il
Srt Bnaadx.
e
tiirsiiig" Bottle.
aaa.nttf &
BHUWN
.T--
Oca
Largest, Safest and Most
in Central Merchandise,
Sealers
Vm. m Zs
icqes.
wr
af iSg aiairr
so. "Ki&yss; &Hiy
jSmVtt
gHEWat aWSKarff
tllAvaWMKaaWSv11alUaaElaL
Z" nrn rAaa i illfi f. xn jama;
COH2OZT SKXSE
ay
CJSBMBg
BRtJKEfl
CO.,
orjEn rocn.
Grcn.eralAIDGrroccrs
IProvisioiA Dealers.
s
cxccs.Free
--
ar Hcsani
REAL ESTATE
&
IIantis.
Mutual Life Insurance Comp'y
RAMSAY & LANE,
jt
&foBr. c V? soi SMrti irly be Dfc
Bay. te tar Er ia;
arx'teaaai a
te aVBtriinU sl ix s mbut f ar
ggBpJTg as inut a tb atBaBra far bk
SPesasBBBB. ' t
aetaai. tor tfae- ncsra
f Bte amftsty t; Ai rfaij3s, if nraaca
M ttismi. vA $x tmrfgyBMBB
te tea rf jiu4 sbk as a:ay firw aay
oa l
wT
x kiA
a fcsrib Kxe af
u EjsOBTti
s. J.
& co.
Seeds Ic Tresh Groceries.
Garcsa
Wbofesale and Retail Grocers, ig-- gtases
rzia am fi.jif.uu. -- a
Ttmz iTKrrr. aSfaaattflx. h: i
ate
tr
BLUooig59Mcnrii
-
-
rpai rwHft f
r?stt
-!
fi,
WILDER
IXwotnla, llawalUn
cBcrM
&
j i nosaLru.
Goods DcUrercd to Cssteser" Besi- -
3s
enn &c
tea
JBSK-i-
4
AT THE LOWEST RATES.
c2Aaexcci;r'09C7SMnti.Ci
Ko.
rr
rf
L.
Roofer,
to, fa
HAT, OUTS, BABHT. BRAH.
RTJUTSZZB
lo.cnoirxsT.
I
tX"Ks2r ct
RICKSECKER'5
prfartj Sr- in- : A.
bp rr- o- rrr ia?
i
VBOVr ot tas Act.
ad tti-- JEttL.-&TJlVrTn- S
of tarsteiul
4
sscBiri
STOCK
i 15
,
ffi- -
CEltfcIT ;
E. P. ADAMS,
A C1'J.C A7i
.-
I
njai sot
..
...
tf
tr
Sav7T--
1
't?itettiurJIMf?nDii
assaxL rrt- - 5aat Mar I II (l HI Iffil I M
Bar
te1 Bate tSK
.
team
pi7sSefiat
A-A-
&zr?rz DRUGGISTS
No. 13&
STREET
rf t
,...,,.. FORT
,
f"
.
a&ar
HW
Ji
&TYK3aCatr Fks uti
aST9BaUr
t
S.T
C5o333.i''.
f. z
i
c KnraAnn-
H. XEOHPSOS.
4Iia5.134IJlir . Saimi U
-;
Sat last ta pnaaar
trncarti fcy tar aSttiiaf
3rd. Xaae tar aa aat itrt
Gas Fittixg,
Feed
rr
19 ir
sij
THEO H.OAVIC8
Co.,
Aitttt.
seat af the alM fUtaat.
! tt
aMTiw-rarTHl-
t:mmm
v
ftl"i
A,,MitteJwlA
C.
'
- W
4
(tj
S,,
fejjls;
rjag,au::lW- -
asssrocrpeojJeca
TeeJim ciliiMtFiastoIVrta.
JisTe.,'
lia
Jo
??
taaa.1
I
'rrnr
si
--
Tb
--
iasr-arrt--
3jmt
a
f5ii
"
n
C
ber-se- tt
ratnnlt-Iiaala-
lt
ii
Af
3iTotlOO
tr
ri
v- -.
IrtttMlt
TOTHCiDflliCK ts
L
:t
tcirr
.....
Uj
s KtkW1w!afiotBHnaw
riiuai
Jm
Jy
nairthataJkrssUnltBS
ea.
Est.
-
tt
.
srejaxts-tobaildtipaaabac-
...
g
rwz
ap
...
ti
--
-
31
-
Sk
a
"..l.!
arort-tbttea- s
f
iecilrtnord-nei:jcactkaecsireo-
wt-ta-
oac
act-
4:
ahr
s.
--
v
-.
a
lti
Inlt,tanM
a
t-
-.-
BEE
aaWrtsa
S.N.C0
Inter-Islan- d
'
aus-kcrdi-
iotiela-tKJorBepraae-
aa Pabtta.
it rwaaraw. tkeefr ay taKatltaad
warn Hmia aaa) lHi wkll
tlWaamart
.
Br tkt raaaa. Taaatatk taa aaake Ike ttaraal IttP la
S, N. Co..
Karat
Inier-Ubn- d
r
J
Horc-1-Id-
Mii
Mkk
1
Ml La
rear--i
arara
i.
i.
-rt
-
bw
1
Lrwa.1
nnx-"lV- o
x--
SM
il
..
rta-l-
lttr.
k
toar-orr-
j,
St.
sa
Ih.
a!
it
O
--
r,u-
STEAMER
LORENZEN, Commander.
Ka
X ft
It ac t rf t 3loal
Hwvta.
satUakii Kills n KtKxf rvr. tlir
Lrtt--
I
HlU,
i
Klkt!kC a
jknaWT'.r
llWTf
g
ct-ik-
nw
tr
pboio-enr-
le
dukiu
mai st
1
t
- i
l.
hf)ttly
MttlX fttap
aaorrjiKC
RtSaMTtlWC
.4wrnIIi.l
ai
,
caa-taa-
rt
Ia-se-
s
re
Just
i-
Bcncx-Fat5-
pop-"erijn-
ts
.rived
pab-Beh-
-
MtTat
EUROPEAN GOODS
s
b
)
te-- 4
--
Very Lowest Prices
l?1
ear-ca- a,
rT-iT- T
imttr
S
seredf-refg-rpaa-
tx-r-
-
lTlaV.
'wr
t3
ri
fork
Ill,
s
&
Kaali-Uai- ,
ffwyqmalMe 1W
as Tke CeaaxpMy will- mc
nipacwLans
rvrnpivii rear,
rra7
Cil VUtt( ntaxfw ftimtf MWlMai.
mr jvarrlry
pbcvt 1 ckarce of
Mtst xaYVattY
M
UtT
lT5
It KUK.
kat
Sttr-d-
Caawa.
ntaa
l Wtk
t
KXKCU-- X
HaatalWa
Just Received
TXTTtarr.
City of Paris & Clan Grant
I
IiOETDOBr,
JPa-oxt-x
OF T'lL
ESTTER-ISLAN-
Proulk
ar
tkr
Un
uf Cttt.
nt
WILPRIL PnMrl
cart vill W txkr of
ptwtlWtWill
..
r froo.
r of tkr Seprrat
Ja-- i
HENRY MAY & Co.
atej
tr arT
Cs. Orange Marmalade
D
STEAM NAVIGATION CO.
Create A HackweU's
Stiiir.PLA.ISrTBIl
;
tott
-
xxx3-r.-
iff.
I;--
7I
if
ar
mjj-.ttaoar- .-
-
to-- a
t:
L
''
3
ori
,
xaya-ferr-
fcrsia-nB-ocdeU-
ts
amsarfr.
g""
3IT Cc
r2
n,
tea
a
TL
F-i-
a
aaka
.
aBBJ
T
aaab
aTaaJt? a
c
--
Otsajs
Will liim llegular for Kona anil Kau
Ledtiw Honolulu at 1 luiti.on
Cs. Bottled Pie Fruits
Jahr
Aarwrt
-
1.
.. -
Pratay:..
nTaeidai
Jsly
-
:
iStT.-.:::::::.:-
vkjek'-noailf-
Oos
l
-
akTawaday
1
a"
Stuxi I WA.LA.ISri
lAUKJtOS.
Catat Frnch Capers,
Cases Kreach Mtrooms,
Cases Frt:Bk Pom,
Cases Freoek Trafflea,
Cases Pate de foi Graa,
Cases Ktutott lladdoct,
CaieaKrppeirocl tlerrings,
C
CS. SCOTCH HERRINGS
Leaves Hocolulu1 every Tuesday, at 5 p. el,
for Kainliwili. Xoloo, Eleele and Waimea,
Kacai. Betcraing;, Ieavts JTawiliwili every Cases Yarmouth XHoatera,
Cases Oxford Saasase,
Saturday Evening.
Cases Sardine!, and j ;
Cases White Wine Vinegar,
Cafea Bast India Chutney,
rKEEKAS t.
f
Stinr. JAsTlYTAKFfE,
3taadrr
Leaves Hoaolalu eTery Thmsday, at 3 p. m. Cases Leibjg's Bxlraet Meat,
Cases iiusliroom Catsup,
for Kapaa & Jvilaaea. Hetumiiig, Leaves
Cases Soger's Rectifa,
Kanai eveiy Monday, at 4 p.
and touchCases TorVshira Kelisb,
ing at Wannae botn Rrayt.
n,
Stmr.
Cases Celery Salt,
Case
Celery beed,
R. BISHOP,
C.
(oaiBkaader
DVV1S
Dr. Ridge's Infants Food
Leaves Honolula ZverT.Tnetday,
at 4 p.m
f3rKukuiaaele,HonoSaaaudPaauhau.
arrives at Honoluln every Sunday Cases Scotch Oatmeal, 41b. Una;
Cases Pearl Barley, lib. bos ;
Jtarain?.
Cases Tapioca, 41b. tin ;
ear OFFICE of tkt Coaaiij foal of Kilaaea Street
Cases Sago, 41b traa ;
sear Ike P M aSWkarf
Cafes Salt ia jars.
T7t s
Cases Ground CSnaaaseo,
PACIFIC HftIL STEAMSHIP
COMPANY
Cases Grocnd Alttpiee,
Cases Groaad CloTes,
C. Geatttae Mostard,
run iri.EXDiD stciusiiii
Cs. Cijenne Pepper,
For San Francisco.
HEMPr RAPE,
the
brc.i jishu- -
(illCVT. COJIJIAJfDEIl.
H0S0LOLU
Ou or about
FOH
Oct-
TOE SYDNEY VIA AUCKIAND!
Ami
KpltndlU Mesmabip
111
CITY OF SYDNEY
DEABBUIU.
Coa3AWnEB.
On or a d out November 1st,
far freilkl aa Pxtaar aasily to
ta2JJw -
B HACXFELBHto
-
Maccaroons & Cracknells
! Mackesxie's Albert TJiscniU,
Bryant 4 Maj's Wax Matches,
Bryant
1884
.xt-,1-
-
jikearner rata na.tr
ar .,M,,,a,ruk
se Htsred.
rire-protl Clurje, la tbe
trarrbanki, Free
naaf-- th hf
ri
ar-
iui;oi:-- i jiifc iiuusD TBII.
FOR EUROPE VIA NEW YORK
Established
KIiEOANTl'Ittl VltATIOX
rrJIIS
A tke MOST PXBPEi T BE UTIFIKR
IS
FOH LITGnPOOL:
Jficie
FOR THE COMPLEXION I
I
1840.
Two Sailings Every Week.
Froa
akin
Fork eisry )i'mhttdayt
from ffoxiM erery Saturday.
Befreakia-riaToir-
irerr
i
TrTTnl
sji
jixt-JBB-
JAS.ALEXAXDEE,
alU
ar
--
a siini
".
""
(..,
.
t
Slarrixelte..
,
iiinilf"SrsJ? ,rf?
Axalraax,
-mrGvnA
f
'
--
,
triVf
rv-C-
--
II
-1
adreztrssrseat.
an7v5aax.
-- -
POB
5ew Zexltsd
Co
Phrase Book
TOE UXUEMIOKED
HA
VI T LS8CEB THE
nPTH BETI8ED ElimOf OP THE
Wbacb tkry bow 'dVr for tair- at tk
Gazette Block, 25 Merchant St.
t. J.M.OAT,Jr.&:Co.
Carpenter
and Builder
TELEPH05E So 301.
.
(LxrzJxnox CrrntCo.t
tKSOZtZZt AST) COJTinKIOS atZaCHUT
i9 l!t fJfmMi rlMM
tltrfi
tV1UehsdrortlzaiaflsIaixTxaeeCoEisaiir
itStteiiSC.asjr
r-
:
3.
-
BUILDiaSS
ROtEO
XXD
igaJt. JTZTZ
JtZB&aEB&ZL
'
S--.
,
raraaamM.MaM..- -
--
J2
at)
-
"" Bep airing In all IU Brancie. a
--
Werfcdsaalstaysxrtof .heSta.'deM 8koj at eretldtace. Wsiklti tVnd near f mfsj setli
Towa
?rterxylnxlli-liiOT.a-'imcIi S9 Ts
ifaeca aireet. hs,icib
fei,
e"1tt,,at4xtl0iKltefmc A.
4L, it' ,
aBBBI
WlilD HILLS ERECTED.
brtoetxttbeOuttuuSc.-
aaalr
B,
aV
H
aaa!
-
"Ti,
,
U.feil
ll
HAWAUAS
t.
ic
Oaklxxd.
HOLLISTER & Co.
Hawaiian Phrase. Book
.
.
i.iiaxt MaillllfrTTIU,
TEESOS IL BUOWS at CO .
BowUag Preen. Tttw Trtb.
"CP
TIIEO. H. DAVIE
-
..... j
ItelsJDT.H.t
-
IlxntM br
in iu tpsUcauos
sblb- 'hr eloral kMIbt
Prrsar. h,
II Bowuiw
k.i..
SALE BY
deteet tit
ittir
tni-i'tr-
.
mr- ---
&..
KS0W5.
la Para aa4
xadaraMlfallalt.Etr,,
to
CO,
f Eowihix Creeo. Sew Tk
--
CT?...
t
Trail.
Slate Street. BetUs,
TEESOX H. ER0TX
Twf?7r-ii- ee,
--
2a
rrnTTinrntittaw
V--
t
gmiai. rnriitt
taz
teeawalss la AtaMaasaaoaOM.
TICKETS OS PAVOEAIir.E
-t
T
aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBpjjaBBajBajBajBJBBJBaaBaaaBaaaBaaaB
RATES OF PASSAGE:
,g,0f ,niI 810o CoIJ
ErrCK
Ikleerase.
May's iafetj- Matches,
H
- tow prepxrd in
Issoe Tickets to San FrancIeo and Ilrtnra,
CUNARB LINE
A
Day & Martin's Liquid Blacking.
...
Tke Ayrsla fcrr
SEED,
Sehireitter's Coootittna,
Hantlj.tPalajer's M3k BtscniU,
Hnatly A Palmer
27,
-
CANARY
Hpp'a Coeoa,
S1H FfiMClSCO
ilonday
AND
Fry's Cboccdste,'
Fry's Cbocolate Siieka far deaMrt,
AFSTEALIA
WILL LEAVE
csthebcxa-sbkaisfestxisssc-
x3
okred Walaata,
Soaruaa OUtco,
CatMa
Aad anittac at Hoaalala. tbe aasat day at p aa.
ttkaawtuUlaakaaeiatlbalaBaiUrpaatt
U Kaaa, Kalata. Keaaaaw. Itaatraa xsd nupsJiaT
-
2 '!,
CnrraBls,
Cates OttectiiM,
lletnrninToncIiing at Iaaldca
Tady
IXeir
it Cases Mixed Piekita,
xc
er
E,
Sallam Raisins,
Casta
tatk-roo-
Vr
Cases vaf4erTr Jam,
Cates btrattberrT Jam,
Cates Flaai PaotltaK,
Ca
Hfoco Matt,
BATES, Coaaaaxxdrr.
TaMdas.
Prfciay.
Txetday
Fndsy
-
-
'r
fa
I4.
Ntni 3dmthwtunts.
McCRECOR, Commander.
(stcti Wlrsp4aT fur
rktt, Miuii. Hiliwi, WnUi. IVJrlinim
in, KjaWtifaip!. rMniiK$ cacat Hm&kj rrlnx
LciTt
I kief
wtlllt af
STEAmERiVlOKOLII,"
d
i
j
11
drrawsad. aaatataa all tarmais katlac talaao aEilait
tb tald nuta t perarat tkr taaar aiy lalhaaltiauil.
wllkaaaatie laaabu,. wkrtkrr treated ky tMWSpaaa ae
uibeiau. to lb aadetWEiackl aliaia ta ataatbanaax
data, ar tbey will ke forerer nartrd
SAhaa la alas
brrrky (teas tkat I karr til. day deaoHxtd W.c
w lb akwaa latata.
Urate aa eatapct all asaatr
U K. XclwTTXB.
Xarratnrof ari't of
Weaaar
Hoaaaata.AarwM atb.
Cat last
lm-rus- e.
1
jVaaav.aiaaiiua
a
aVfT
Executor's Notice
tar ports
y
-- w
Ef
UXXlKrkSH.XKU.
THK
taraf tkKTIiaf MX W
Commander.
-
.
1.
taft
Hetet wt
Ptu-Vs-
MCDONALD,
Wt
a ik
aiwTaaf
y
STMR. KILAUEAHOU,
-
'"at
T
M
Otdre aawMaUK
Alteaf
Seat-m-
c:
"1
lit
caa.
ttnr.
a3rVJn
bowfxrtbuta-crstseariTbetaasetbyt- b:
Jt
.
1
J
ta tb Coon Raikaa f tkis I'oan. at Itaanlala. at
wklek tna aaat paaer all nrraua marrrard aaay aa-p1' any that aaa wtty tba aaat
aad tea
akaaM aaat t traatrd. aad tkat thl- - oadar r aaaUiti
la lb Xflrb xxd Hawallaa laaeauarr fa tbea aa.
taaalll wwek ia tb BaWAitAa Uxxettb aad JTaotaO
aaaiaaaatl la BaoalalrI
Dared Boaotata. II
Six.
ifcf
Mt
N
fl
Tat-Ot-
-
i,
t
ay
WEISBABTH, Commaudor.
obseUt, iOP.V tar
Lw I. atVia ju Kskaii"
nMtolit. Ihm
Uilx&sastl
Iivtnitwllljtn
j
tateatjeaJe.Ii-atitEtarXiiwtwI.SHitafei-
--
a iuEi
tt.
wl
of Oru A.
ltlataVrrtdtkatTlEUT tkr Hal
at k aad krrtky la ana!
an(.tiaatlattl
far keartax tlW ptllloa kr'or tk axM Cat7Jaoe.
steaivier'Lehua;'
r's
tE
lw """T
fJ
lL
Ii
IttaadaV
wl
Stoat af HXXXT
OfeaaiaaVal
--
zaoas-rae-
is-rti-
sr
w
aaa. nasan
aT KaaakaL UaaiL aaaaTaaaa
ItataaaVa. K-al taat Kakalal. aa tb M aayof jiplaattn. A. D.
-.ajanaar raaaiv ia laia tkiaxaoai ai laaiaia at aa
laa(actTal ay .a aad prayiartkat Mter. of adaaii.
!
I
-ri
rttW,
lm
NHWaMM
KINAU
steawertlikelike;
"' t
--
j
a
(ft
be-k-
i
rN
-
ffiwiif
H
ctti
-.
TA
2
Mtk f
.-
aa--t
t r
1' hr
Route and Time Table.
r.
--
awl
taawl
f " taa. t MB
ClMH9 1M.
!.
be
Tax-Collecto-
t
rW
--
smti-tmro-
-
f
C)TP
ittt1di.a.
rt--
..
of a Vmm M tb
IiIMITBD
2r
m.
to
tt1-
ef.
Steamship Company
r:
tv ia
'" .sattaixr'
ft
IT Ule at Btaatrakt. d.
'
'. Ptatala af WHl
aaa)
pUlVall "f aolira .if atfr.
ttrsit
H- Will aad let
A aVraattat. aarfanlac '.
aaaal af Hary May. af tfc.talale.illi atti it. Mlttia
. aaaai
k day af Otloaat I 11
tb
tuiittl at
M PrrkaM t'aott, aad a pr'lima far tb Pi ulatt
f ttt ktauatta fatty tt
tlttreaf. 14 la lb Ivaaaar
Ttan May aaa) Prtrr I Jwaa. ir aTiat am
mf
Jr
MM Taa It ay aad Ptr 1 .
W05DVT ik tab aay
It I kartby atdapial
of aaataay, at
afjiaaacy A.D tSX
tb Caart taaaa f Mat t aart. al Hwiataka. aa af aaa
. na
ta oaaa
ktrtky a
RawalkHi laant.
(
arlll
aM
aad bwfae
tk Oaa ft
atatd
lEltmUd
H attHaall a. wba aad tlm aaj paraaai
aaay afprar lad raotrat tk taM will aaa) It frHltat
f mm ttatMMwtarr
tt I rank aiaaild. 'Eat aotic taaraaf aa elrtaj tw
.err-- t
aajklhallaa. Par faaurt
ataka. IE IE Wa.
ptiattd aant aakWatta)
arankTfalm.aara.BarT
la Haaolala.
.
Aad II I fanbt waVml. slat lUttaot kt law ta
ta al will, aad aa lb ketta
lb takwilbhiE arttat-aa- r
af lb trttaatr ta "kt't star rfiliMnii totarxa
KINC, Commandor.
thr atotat M axld wtU
ta apy iar aad
Xll, War tlaa-al- a
a rarh T.i iik .IIP T fj-- U. kttawa
al tk tltaa aaaahUtt aad tkat la tkr aitallaa arttarl
kalata, UakM. Xakma. Makakoaa KaoMhar.
m
ivaaparary
taa ia aat raal atar
aaaaiaittniina
ae
xad ttUa.
Hil Tkandaya at
Jaaata, Jr . alxia Itrtr Sitae Utttr tola aad
aa rrtara, arrMaai berk tetaral kaad (a IE
atatknc, al Ik Har
ak or iwm haa-lre-d
taoaaarad da.
-i
iivm-.k t
TK.VIN fraat SiaUl win ra
aack
Car HaaotaM. II T Ore Al
11.
FtWay at I r X . ta laaam artlk tkt Kiaaa al Maara-keaII
BKtJ
STIN.
U
Asm
rr
f Saartat CoarL
Mbket Satnt
Tke Klaxa WILL TUUCB at B.akala aa-- 1 w THWI Ml
Draatj I .tk
aa ktaa--a ttaaa tor Px uari. If a ttfwal la aaada fraaa
laa ia.ll
COVlYr
OF
THS
Kiaaa will aaa tatr kta-- a batakt fat SUl'RKMK
la rrooatt la Ik aaaUrt ef
- Uckt fttttM aad
Uklika-aaR. AD
,1 Kakakal.
Staateaf SARCILLl X Taw-fti-S
Wary ftkft far Ik aWaa rl wtu W takea ler tba Ik
MM, dleaattd. lataHM
Bafar I'kaat daMka JaaM.
Lekaa aa EUaara ll-- o.
va tt.Jlac aaat staat: taa artiuaa af Nta.Uttt.kk
tk
--
09tt
(;
bvi'iiKMKbtnrr
of tb ataHrrua- la Probata, la tiir
WlliltSdll
.
.
MtikitHH
fqi Mil ffcfL
tar atTillttala
a"
tj
f.
tkt
aa
m
fnt
a-
dest-ocnti- c
m4
Mi.
ftartiaa
-
f "rwBfrir
lk
liaaia Y9
rat- leaaa aa raat .aaa.
rr a- -, ft--aa
Tb aa
Aaea.t,
a4Mta
- awaaar MMl
taaaa o ikt
raatata
a
wllk watte sal ca tkr maaat
wttk a
ri-a -- nM ailk SMaMttad raaf, a
taae Tbrrr klttkaai aad aalkaaif oa laeraail
.
tavta
tV
Lm
Jt.
Otl
atatklOta--
la
wMb .txaaw
Waa W.a
e
riHaria-ai-
dart, atttsar. tart ta --tan la
TICKET-rc TUX EOVNB TBIT. larlaawac
lanr-- r
CaMr. Haaial aad tiaVa..
aar-- rwr Taettjrr aatOtatart aaaattv at n aaarr -
aa-f-rr
'"
gu
Witilrtitjetaaat'iir..
PtAWTEB.- - win
af tkr
Itar. taa
rt
tt
.
W
latrt-ltaw-
lltarala
tUKHd
ttkbt atafei mm
fTT CJr'allaafa
ti52rr.re.:"hr
TU'KKTS Tt kail T1IK
aMIKOfOll IRI
XS. taa a
TWMa fartkt
S.
escetkf ta
ot
T
""
to Tuttwh
all
lan-
atasatw--
aflda,y.lWtaatwaa--TWipdlatiMt1i-
X
o-
""
E
tBiaWWCg"-'1-"
ar"ii
J
NoUeej of larefttea
m4 tkt Cailaa
.v fow- Ac"oniACB-s-rri- t
aattt-- l IIIAarertata anraaaaa tnde a
Matt at llaaraMtW,
HatlMd
Slit
HaartJ
...... aaraMatl
... JE.
IVa- tawP, wavnar
.1
Uu-o-
start-exa- a
tinU
MBrts5tct'
!
o
iii
Ei-t-
3J)wttiitnwnt,
Ctgal
Ot
st.
-
Frv
Hrliasici&
t-
--
u
.wni
Bt
at
tA
muii.i
it
.
..!,
aaaaaaasaikaiaaauaakaV
.--
UanMrJUcrtirt
TA.rtEaiak
SckaidtUtkecrak
.1 i
- tluli.
tasacaawata uptr
ifid liad icr pssseagers. aad laads
r1
jaj
lai adrkes flora Six Frxacisco, tut tbxt Ibis
as froec Ssa Rsaesw ia & itax dtS5vsx sJaif tbaa wiea User trxrts bbajQbt xaaeafaVaCkttaxasEadltat. CVxarAar,
A wfoci
wbkb sastiiard
Vj
tlrst aniTed, sad tie esd cf tie MisatwHLi
w tart Xarv&Ntt til trrawiciird fat
lb mpstcre latliia&rwi, SiaFrwivs H
itjEslwlwiKoSeKdMsT ror rsloei. bissdertss wxs siit a acrabcr cf Chices Sk
WiaiaiaUciAwabEtewrtMtaKreBrwrliat
' Vet tii: ibr Hfc xr? so
rtsmrrsKE,
t&n"vc lire were sacriacod. aad tie towawas
WTPXBJPaT. .vtvber IS. ISf4
.
... I
a.
bxibEULbcctapbislisp, aadxttboeibevxrontec
!
...11o
rv xwrtAL H stt K ti ras fcew ctvn to aaccvTtSat It iaals oae sack io
1
W
.v
wcparxiy
Tkw.
cwartrrs erprrtcoa tabat iUbosi- viQ aDonr its icrs
of arwl sack bflLretaced oqaiTwabtfo.
rccxeqtrsird caitr ccx rwrf. Orders rx
Tit t A says tbxt
cf ibt jKvnuatBt
VT kov
war tmstrd wila lb Btaott dispatcb.
a
s jvafcac f tke strtiodtcal besirwss
o boil oe:
I twa waa Kh Ia
rniilriiailiriT
iatr'MxrsluL
tW
Uj
tlx
io
ob
cfxjtooc
x.vijtM.-Btri- .
k3pw Vr
fcbraUt,tbUi&irr.
kabits cf tie Minuter of laUarkr. tielfct
It Ebaajtaxa, Eadkaow
Tar aat iiuimj r tkr IE aaa.' r at TtaT- -r
bow to Ert ta ta tmrrrocj, ei at ertdeocwd by tbr
n th P. Sir
FiicvicB
4 wava; FKir tkr Hsh for
ta
mi Uk. inattn la, fatax,
Aaairs
ly
raltEaNvl
bv
aw
tter
wsMtsabrfy
rotac
Ksaiir
tw
! eUsws of
SVS?sLl!,a:
yi in ii m wsa
tae cptratkk of tar paid Uv. Tp twp
iiwuiinrinit See I. tn umM. telf tfcr tnwaarfK.
It ws Y ii ubsja wio stability tbrritrBpd,
nSctrcj laaosbk-r- t Etirot xft Mtrrkxtsa
fee aa aa? eaaaak; ream
otS(v
15JS witck srokc s
hno
oaky
Knret
in
mot
iwlmJwI
ibnenlvrejigaed
ksxr
tie
f
be
tbrr
biw
refvvt
irsts csxjlU.
ax wr V
sajaxaa;.
"e
vltiKvUBK ar cBf90rrttio& of feoacr
irivpjlarlt" it tip Iaiuricr
has stiVtr for jvbwx.
ami hmrr
wty astborttianty ttxteJ tbxt lb Dp
It
TUOK.
rss. T.TTtallMl
Gprtwl JToHtts.
wiL
rfiaiairjr
Kvfe
est
of
act
of
tacir
tke
Iviaj:
ix
tar
3ad
bat tra rtcalitvL tt mm ta
xxtnxs
dosol
Faaa
tiT
aw
ftoLt
ve
istaain
It
k
"ays
?nmib.
""
rrira-revIN!I f
oev W fanarr kacnr tkai ksshr ii --farge diserepaaeiesv" aad C' T. Gclwi
nm
.
far
vTYotoc tfcr
Fnaeo
cf
ti
eowMt;
Mlt"w7rrALIJEX,
rcibrlcci.NaHbS&kT'T
.
KxjVfd
Oupf
was tie
ften
ttrri at tke time. Stracse
t aot Jo Iv
raott to prafc Jtr.
Uhl to KSasr
4"
MrrtFnar
Tlmaa.
lluikian.lO Jlmti-- Orvtra.Cak.aai tcra
pxpnaracf . vixs fcvai terir pjiat. of iltti sack dittvrroce skeKl be twixi torfhsq-usatxsrbaesM el ctttHsatvo tar
tfcfMmnM
sa weU issara oacb cf tbe crrwi-tu- a Stern. 14 1 wlU re 4tMki tw altrart ta sty astar)
rirw
at
tTntwJkslee- - EatMi&-iste- r
.
tweedle
if
rrtrabca
daataad
ins.
tacir
bmsb
tair
Ta, a. aw
. -s
unMiianMnri
mVeixI Fa IVsnkJv. Wbrcxa.
hn a
ocfc Jme KJoiv bs is is set
arat bbf r cvIocmw
Gabci broogkt cssitossTetiebaak
r- r .
&H si
rrrarst aad to .vao. as
ks the tathrKhal tpv of gtnthmn tx atSfh "Wttt
? fccw.it t ttaat iiaA at otAtrs srf nspt treasary. neaee tke taae of tweedie-de- .
, tv
uostn.rur.
EactiaJ"?
t
txnrtaias
of
S
tbearxstof
& ivorrrd.
.,A . t
-- v-i
Ix reply to tie state of tie reads, taxxlrts far br rrnhxts xsj sbe bxs FasUsJ xaj
I
C.O.BERaER.ESa.
a- - aloetT to br wrataallT
TrNtibr
AxkatMacaeadoaVCrVxaSaiV.
I
.
ZLa (hM Iwo cf ate Bet tr Mwcr ywthiu. urtarA
bm tar coaairr i KWt kvi at tke naEpbuats ix tke paryrK tiat brr Tj.t eviVsUl pcxrtre to ssrrJa i!itmial
aatlaalf
i
..
lXiaNXX
I
lkl
V...M
t.
S?xtttTian.
....I
aeaa
Wraaaatw
tcMiakv
issccteat refolatioa.
m 'iiiMM hi tip
loctKT
r mi inwi
vaMi
Xirxuix Cexm ir I rvrctiMki
ibiMiM
Plmitiu
r aai'timu mm Brvl i tie
cvwditioB of tke eca-tr- r
tiMr.ai
Tkat
tke
iaancul
THE
BLAINE
StjlT.
r
t
on
wtm
ttas
tarb
I.'B".
ks w
te hit aatxttnw lie la aayMl nfVii,li.BEC
WlOs.
siooM U? adn(cvs4Bted of exjurs. all
Rbe
a
pat'aAhiiailttKitraratiE.
att t atvaaaLf &i.t.jdLju
ae eacfct to L'iffli
"SeatU tbe use sa lit
aanm-Ki- t
aadrr tkrve tvsts to wB eipect. It is sTpreiiy boast iadeedto Tbe Qmestlaxta af tba IadlaavapoUa
rvobhuttNa
u4 faaad xH Its rmtrats
c of ae
stH ttt nascc as- - cat aha
lUKHliJ toSeiUUm.
Hawaa dew, iruac tap acaribip rsabr tkat tke uadaoaatrtioii kas Kvn
anr
atntrniwaarowv
TtmTntr,
sirrfiort
tatExna
postMa s ooof arai So tap 'nKyeqaiTty 9oabKl to Kicrow aaore swept tksa all IxntMrous. Ktnabe- - 3Ab. In tb Baxisp
btet sail ts tae Caieed Stxtn Deuact CV?t. rURXTSHED
Jtor col oar
is. sot
toaaniad
adsxixistratKaxs
a
"o4hir
pat
act
siB
As
It
jnmm
k
i.r
Far
5nt . iatt-Mr. Ftivae xIWKStrs aM aa
tbts arttr-w-a mm.
ceaafaTt Ixtwr taas iwc aasadal postkc well Bxckt tke speadtkrift Ivast tilt his aamr
. aaa KOOH5
re aaa ayxx rirtr
to tbe tatemvatancs pcvvxVJ by tbp at.lt
t ivULhi gees nwo tftdanlDme;
arrlttlUMi at
credit ii Ktter Usac ki f a&ecs. Kvasse .V.'rT xtucaty oa rtetaber Jth.
SatUAKDKS tAXE.
.
KwStT.
rw
Tb foOoaRsc Eie it Irst sx,a taternvraiortea
of iap reat States f ti"tn2rU. be caiBiestjav its pa&saal acres. It is
trrfvcaJratalfixapbytbe J'at.l
Tk aaf hepm to aastlaW io UtK of
ctTltej.1 iiiniiiM
ACARD.
discrsce
aot
sa
present
to
aad
a
aoaar
tke
Ftrst. VTbxt arxs tbe BXiiSea Basse of tcct
vasMB- rwrS.
OpatnlAssi-a- a Cabiriet to Mtae f acward aad taaxe this wvfe?
faS p9w.il raspwEtrrrfy
Ilnnnr, FVy. aHb.
riaataak
-rakta
iirwt. H. Ruxnia Jt C ntvrauar.
Spcuai 'WTa lad vbere AJ tvc: taste b
Rrpahber. -- "Ds trapa? pfcx.aaiS boasi Tie wioJe Xew Eackad bkvL
Cil atl ia
aVt
-.
txaa
t
..
siaa.
?
. .t j.. ...
- hnw
L.
mj vtai 14k
pttf at- "te trap.- mi tap celr K5jvr wiick rxss ix tke Trias of so raaay of ocr acvrauatxsca
Tbxr. &txtearbatbrriaaaTv bvw.1 w
tEaau tc tie laaoedUte KVnl Mttieatail f Ue tw
iaiotWlifaxu.'.to rnlvoc aB tar
cwi all trap
vkxarBpaMiraKiaP'4W
scoe
see
dearly
ddreas.
throagh
;
this
sicst
Kraracsr;
if jo, ia ajxj ps3rfcytet jwa
Ejaa.
.
taauoxM ixnkxrl ue ttrataaai by tre at xay taxre
NMi
twraJMi it "rr tat aVJais. and all kwv of tins cvaatrr is. Cn Hrrr Hi-- falfacy It is aat sack priaeipk "wbacli cf 4.w
a.
i at a s pe ice aaa xt a: as t tiaee arai .f.Vattanala Kalati
Tartar lie xlitl klU.mih,!.
..
bwkM.,
-- u a- - w rrrcaaaaraa
ia hat Hmoaz sett Aiaancaa shtr
Itisthrcw-ia- arecp so ectrlajet!.
u lataraaea
Foetsb.
tbe )xrvt aiboa joa SS!!7 . "xi1 r,arelx.Urat.xjvmlT,
titrbetbrr
m .atMS
to
.. .
IrsciSty
wiads.
tke
.VkaaaaVtkar gcraalfJIuJun UcKtwrl- - TV
is
asgsea&sg
bnrj
wu prtottlj ty lxxraac.
"
raattmi
Keetsety
xfttrrsrf
at
Uul
a
aw
A
tBa.
at
t&taac
tax
jade
nE
""";
iii
iiwaMi
icr tkt eei
K
am, eavftl. aej xt aj bit
aad Kxstiac of tke chaasw ia bxt etanVvj-ateravs3ace
Jt M.M.,
looallaa
iitiat tkr tsBaXMt. tW ssxg
OKo. S.VNDKItXAX
sb
trkt.
as so acal,
ritce
toEiabc
sot gvxac caba deBaeated aaa wcnald do it.
rtni.-Ss- ate
Saxlly
yes left Keataefcy. U
vbea
Jmx.Ewin.
pjM oa Corjar pmaiearrof tarrKai Saii
Bat A tmauja fall iwjauit
Vi Tsea tie Aitoraey-GenersI.
Depart atxaytaae jva rnairdlbaK:
IIam.ru-istj. trta. tss.
wbe
yea
iJKs l amtVrd fcr nftiMnat nthu coiae i aXxXplV Btadr ap of abacv of tap
was reacied. all that tie Miaisier tbntr3;aibfr cot espkyej. eb) m areat
seat
aO.BI2tGEll,rcjoppasisc
abxt
oe
aawrtifcaEL. I wiB kn
besaes?
waMacaaaUo
caStar.
say
to
lawyer
was
bad
TJrban
a
Aeeat
cf
Jt
Safos.
oniaf
tiat ie
- aad parsx. aad nv raat: ubiit.
Stitb. If jvc Earner tbxt tae aau&ci avaaeot
Ix.x Ma I txtr Jfi.art ht addt- a- aay tnttataay
anility." Of cvwrse it would Iw
antiai iar its tank xtar vriQ caadaUteVa ite aaiay la i.tvc at
IiKaHs I-ataek i aid asaiast tkr caadidatf iriadt "eauaent
state
,
arbea
t &air;lS5t
Jvirt!sxsHxratSUaan.vJ.
be
1.
tttxmuu
luti j.rx.
odd axaTkftKataexyabresbeanst,ttb vboa
cspiaervaxs to disk-- btttit dees,
Tae tae I fanblwd ef ya
ae tttae are fer aay
huw m. if Uw fe hard to xaert. Wartapc Btaiae tis tke that a lawyer of sack "vauneatseed
icriiL-iii- i.
Hm i boanediScal
ahSrsy" aa4eaxaJaibeToccexttset ber.
xt Ubxlxx. tkutnl ttreaxb tbe 4isltms Ere aw
praaEntlr
SfTtatb.
Wbra
aaj
aadaMb tar Tatsim of xrrrr is ki BBfoctsaaiexx3 sieakl leave tke auagaincent SeH of Sia
ibtre re yoa taxmol. tbe tttk lxsL.xat ea
Vihhm ia
1
9m
tatenocx-ta-- c
fl.lKli.uiaKit aaj
TW Eital KaM ttf. road
' at tte- tbparEE. naur
an Talk
aad hide its &i: oader a Tbe feBraia; is tbe
tTtaAaewtatWCaatHaiara fW tiat H bad pce- aa dMtr roa!oen. Fnactvv
Ofaatatanf.
V
rv& Am jimi
a.fak t a aaej.
riOEdl K
baskel in
tistaace
D id aot too eoeseesaicste KTted Ue caatexts.
TannttTeaxJ
tie
xt,
piprrs; Dm. tae ann. t
jvor
kaasas aaaiaEfctaktotaBtit2uIdiTF gtTea iere.a compared with Cabioraia b tbe xatbe: of KjJttvi for bis ae ia sacb
sw wk, mmbp ei tar Ha
Mane, pca if
- . ut a... Part.
aay
MCtafaetin.
Yaart Traly.
sBmar cobb shall tsaw tobpesportnl tkat kr dealt itk tkrat at att.
ef
ritce
aforesthiJ"
as
jucr
atmsjr.
veoke
xi
A. S. ClSSHOtCk--.
loag
Tb ffi&ana: M Exuae's xasarer toxH tbe
rac:.t Xaaawi
x
.A fur ClmiaatTfe drfpaca? it k a
.
EaviaVphCTavidicaU. latarvnoMlof
stiadiag-doabt.
wr
Fxrtier.
BaBBBBaSBOiS
frosxpn
raa. SIS. 14.
vkettipr
nlCkli
kk
tar-- .
pxkalar
UbV
aaa. lass aaaaX
for
cafciail rate ialornwsioB vieiker tieplaas for I, JxaxsG.Etuse, of AnnSa. lie, oe vlh V O. BERUEK. KM).
Haaaax
oa its strafe, ix
ft twMk iaa iwtmt iaa aaA atwt b?
irw;
sjt.
xasarr to tbe (eresMsr
xii
a
refcsrs
a& deieJoped by tie
pdke
City
Ateat
London
f
aad Soatb BriUsb.
yaazaakv
"
iar jeoU at thr
mtwrtJ
v
are exactly tbctaiof
aad National Fir Ixtssraar Compajiy.
'ill lilt
First. Hirtxt B. staawvvJ.
Were tt aot ior tke Mtkof actkrp
cwaa- - i iBHAaMcxaa airwjr. ula Lt it
llil
- Ei t.
Pxx s.x I Ktx ta trr ay best taaals far tie
Attoraey-Geaers- l
ni-te- r
atttB IllWim
tkis
Ky,-ilaGwcsrto-araiie
atfmrtt
ia
Sjcvol.
avtiadxarab-olBtexTaWtbe
ifnw;of
patbai&2s rai$
i
S
au.
naaa4 Xkllenral af k I
-ulaed Unr lie
nU oaadktT ifean- I" got aiead of "ary coUeagaef" we Ttlri. I
Xa.. . Xakcatesa
by eitker panr. for coaniiac: to tieir befieTe.
trewkteb omrrd I aay stare e UetSklaf
B ncei onaaMaraL.
htni ia KtetaelT as xa asjUEt
pialaxaxf
etdepj
and
objrcti.
Aacwt.
JitbtatT
Ctk. tar friwiU TOfccap
tar are Aadiiistkea fc tip iOniec attezapi rteCessur.eetatar.tatbeWcsira
pvaapK
tart mm
to Decesaber, IrJu Ia
lie tatil axMant of latanare I xM la Uw etftrrat
itrrar tvta. tar wniwit cactaoEtlT acrerd oe all gnat isfaes ec to aaswer tie reiiersted cnargea asaoe
aras xt O???etoara,
ux xasisaxe
CaataaMN yea rtrep-ea- t
i
was JS.tVtX). tbe meirt of
xae zppBHieaB partxkas ooep axaiast iketc A
cdEB.at.tpad etf IxuaEtac arccpesitrd as
.
1S3U at Kt
T
.- w
Fcr-ec- a
to
llt
v ix tap Bast bst dtp tonkas
aanailbrtaMtaMtrdrebtreailia.
Taa raid. ffl he nM HpwubiI
ASairs.
to
e)ttiTratioe
recard
witi
Mr,
IVar
rrBsca.
iss dead. Tar tWBbaic rarrr
at par If tap saJpef Mitaiacats tvtadV v
A"Sina. fntoor abttery. waien s
tie
mprrttaUy,
Ctsau xs a uacarr taCVeoaellF. J.t-v.
leoaap
Tr
vtB
rerLJoax?tj.
aot
tap
fcc
aV.ii
TCafiT
iaer
wl
W
"
I'miaaMi)
'
i '
tarr
xieSaavuy;tbs rt tao years at
III
of tie Botaaa Oatiofic sisters,
T. A. DIAS,
'3
shrwrv e eadrd. tapre if aotkiB? to
wall niat aaoa tar ccaKctaBBtr bow tar- words witi referefice
THE PEOPIOTS CYCLOPEDIA.
Fifth. I laxity left Ktatseirr ia tbe Utter put
Maapd.
aaajaV aiaily of mlpfcr
fafaanaajr
aa
cwaplete aooease of iVcecaber, Isa, areat to Xear OrSeaas
awaaat assart
oki. vax ybkb tbpb rx
Laavi att
A SEW ERA IX CTCtOrKDIAi:
relaiiTe to aaanee aad a doabtf zl phrase,
lanct to Acrasta, Atxiae, abkb
" n
chaerd fcr tap sahrr. acw keU anr. eitkrr for Btaiae or CVfasd. irfll kazax triti reference to tie
rtieeIrtJcbedFebrauyKb,lSH;xad was 2sit
Atwraey-GeBenT- s
.
w
It rtar Itaaak atvtt - ..tt.
u
fiad
expoarat.
as
as
Batkr
die
eairteyrii
or
of
Uocitr ta a Faajrraaxta
JT " i
HI 11.1
baMka i hr paid fcc.
:tjo
DepartEMSt. It is a dtgtistiac siowiag. tasatatua forrfiaaiul
' - .(iMM
tbe tstisetioa of tbe bbal mFxd- paiabr mtaa- - vkiek tarr
Tkere-ari"i
J
aaeBaeastiaa
is a &sfut io eiery intelaseat
a bur OTaatvr hbo orO ik4 Is
a
imui EEtawV cf jadkiat tnar fcmv 'ttr.cVafct.br
I
l..- IIt wife left Keetscbr ia ilxrch. 15SI atrriax ? SlI IW
iere. to iate sack a statemrHnt isadeia tie fctxta.
bat
etxaadrrahle
a
pxuoc
of
cotajaaiby Byself xs far "as Fjtlsbsir. Fa. fcrrtjMit, Mt
lie
.
is
tpaESH(iBtapxtaiStaCabfcr VtiaTikwt vote wiD probabh- be
;
, Vat Uc 8fsk aW
(
aaave of go verasseat.
ft
' n iVs akaltbeacii
sbe
aSoae
Free
Xear
tamM
Vurk,
to
Tea
to
aar jadatxaBr tablet, wp CVrriaad. Tke BetW Toter oa tke otker
Toticewao
tie siSaatioc aoih-iag- : vberesbearxscet by ber brotbtr. Jxcob
H Itw EU.tfa TlMHKuad vtic twrt tlvia
, , I
utn Cy
caa be rsore laxwntxble tizatie prea
' prvxeoied to ber
'. toaa anxalto a jar aartarr kaad. wiE be so ssaea sabre froex tip
Hit TT.ooxati IHxtntiQ;
EKtiers nsdzsocia Aaraslx. Mia. mbtre I crxU.
ea:
of
state
atbete
orcre
aaairs.
tioce
to
f
Caterfxl
iVirn
nnJtj
taadakxtr.
.j
kinird Sink Abarm
aert joaoi ber. Febraxry Sth. 1 SSi
iu
"Wp nprat tar ooxioa pxpresH.-v- l a fptr iswrapoed apix icaad wio do ao: yet
bereatb, eictt xaJ aiath. I m isxrriej ta ia Ditrta. Tie bm
Railroad W
B3L PlxafclT aoaWawMoai of aqaeetiaa
reaiia'iow
ranch race lacseatable will be Mattrsbcra.Ky.oa tbe SXb of Jcj:e.
lxVJ, talbe
socp.
ejected.
taat.
Btaiar
b?
aek
ai
SDTUIXllll.
af art. Katacr r pApHy. if earned om bat
a.
TnseccecC&mbC&ataatocilxai
L.
ISsax.
aitaieaiasr
week
Tt
it roetptcte aid aw r fcr otlltery.
obt iracoas fcr tkmHa- - j K soc of tie
Tbe nxniise ans srcrti. Htrias doabts sabse.
sad all breaati oeaw to
araok ataiitT mtappabln-uaHati'atat rwr
qaeaityef tberxoittrof tbe taurtipe caJertbe
aaeclkasaacBatar.
Tkeoiarekoiders
-jr, $i aaa JilM ia OStrtwt
-Gxiettc's
Paris
Tie
liars
cf
Xtstscly.aibatbereslnaaslrraqaired
f
afc
r
weald an Vca radtuwi by tar ka tie sader boh." TkefcTispasis
- e
a betas; Irata tbe das: of tbe Ckscaty Cocrt, I Metafs. Sikj. nmurstnaxTtf XnTatm
niiM
feEjMxliT AOaaaVvvti x salar- Tj&KktVa'.
- tmmtm
Fxxs,SFC.10,IiH.
Jar
tbe
of
joieEaatscii
oar
raMitken.
land
bad
cixzTtXjK
tfeoaafcic.
tbe weosi teze 13
tiy
. i. as x ixocs palfctrJac aaii csksx H. Firry FttaicaiFieatbe-tbaflIxrcb.laT
lilt
re ao i
opvoardtv tats
d
Saazvat HtD tap far- - altkoBck a
r&50c
ia tbe
A RARE BOOK!
EtAleresslu tags til futxry c presore cf Joba V. Lxeoyae xad DthI KelL
Tap cusastk is tar easraai. for tkat prefer pexp. Tkr dresvrii. r. b ctrL&asuE
tbe ezcoae lis. feevaUlaTCEohartebnrS.
Tea5bxaJeJeTtcia.-Ixa- b
SViaTooi
tbe
arts
eaaaaaWafalp
teazvolvoald
plate Ae euefeirraxe aray Ha aajuray cvwww.ag tseire is! Io trie, a. eiiest bncber cf cy arif e. I bai ao sfirauatxace
vitk
aKwaxaaep of sjaomrr.
THE UO.COK rnOELKM OF ALL AGS. BY DK.
atorawd tar Ooars aad tar ndbcv of tar oa tkr pcBSksa ralks aad xtale tie raaoc jrtMsct at x passMe Tats;ocs3ftar&(ccxs
antb btai at tbe tia of ray raamxre ; bal aearr
-- DOBCnESTSK, OF XASSACnUsETTs.
i.rta.
tiat er biri ef bin ts aay arxy. dtrtctly or
oc BUBETto ataacB tarr (tar op pay oner axaxe. fcr tkr 1ty iiat irsv $et cMbo&sa Qkisx. Wbmis astaveatxreoi. cr.
liyai
iLi:-uiiii 4.M.Bir
aaTaSatbBK.xtetfsrssKxaacxIlbp&
Laanctly. before ay tatmtce. I taet " for
HU
t. v.
pftja- -i cdbbmI hatr lBtprtfatrlj deV
- Uear.ttuaeiaFebrairy.I55a, I bad tvo letters MaaatarttbearatHoTtT.aala mi is
aad proefet Err oclr
u oEscxrf.
- n., .. .
TU iirtlea Ta tb brtt
tsrad--i.
aaea tke PaVetKC ntaiats are all n tiirttr.
Bt
Xoe soct luat tnut
Brafir tar tmci taat kvxocc caa
tat&e nairs frcta biea aKer tay caarmse xai bef ore I apt him.
sES
xai
tirie
ii
sccraaaXgB.tBaTTX
wiB be aaore decEke.
.mt UhfLnlfee axiDlarnas. It
x TMii; rce araraUy veecoatzac ate xs a aeeiber of tbe
sa(iV
iraatxallT abas rack shrr k Mr ponrd
foaisats vEtt tall nsu I laaiy, tbe oeber lEatsa; tf b cosM tswooto aoekt ta tare a jasee ia --trery tirUlr.
Feeffe ire tocoed
SbecobV aad 3C BSBs han door, mitk- .
raslar
Crana
twtrxaw
T4
uf
jpsii.
jEfasastotiaiqxml,
besiaess
by
tsterests
tay
uyi. I bare taaaea.tly exiBtard
a
xaoaea-knaof
Txr
Ibid
caxaiBaed
drpreioe istkesagar Isc tar
pteaBV or bonop baJTcK.
aavrntiiaR
a&rbiad aaul after I
ii.iK xad tag pwa u? gaxtr sootbercorrefpjEeaeisof
iraTa roat. tae mw; rroalea
f xa Arts,
sxiniti. kiui.
s taat CTOntica kas ceta&Kr aorket was irpaned by tke las; iTnfn Oena tsAsftoitsi, z shw Ixcsacs i tie
tad pirsasatly rset bias ia Fekraxiy, ISS2. Mr ta caattaec
arteif
ttlt II Is or --text TiHe. It it
McsArei a. pwxi sEC5.t!cUtIe wife bad ito brstbersv mtber of arboei I bad
aoHtp tap HViar slop- aad a.prirate irttrr wkirk Biaf pat oe Fecsasx
tUIl!tkaatej.UyfMidtlMirrt.
It
?trfflUf
Caasase 4fol isio Tocafux. a ai aAuic Aiinl rrer set, ajbec I case to
EekUdJ ia
i.TilsuiacuicjactCkr.aiJwlUl-ealalfTtstlall)
xapjaosr
aaf bpee esSraerato koardjastabtke neaater leis. iaiotate as
ratai3ot&tcES)!iIxtnck..x3a!--iirt- .
taeet aar caaSe retuiTps aba a,E
ait
ud
la
mc
afcat
fxets
ckpr
la
rack
ate
to
read
tba
Liaaer
1CTrlJ3fc.
aad
IsusxisWacViitaaaitCxcaacsaf
tmilt
tie of cy anfe before y armal in er Farfxad ia traac."
est
Witk ixpC JLm. Lti i? I2ij4ts d cti aib-- ihT Febraxry, I55b
tokaaWtkr auata. ivoUkK rratard a of ayrfxriarroarn-rExdkai-rKjKMribk.
ek
x t ' TaaaMU. Qtza cxa nrjoea
Taeifia, tbirueatb aod fMrteentb Mr rst PiMor Dart sijj. IUTeexulaedlbeeckaa4
mMi
txantxaiar tar dkes of tareasr sack lacxv stoekv oa kaad. i alt tke pris csseMtnifEi
tyxaaBcf crturaarT.jajtEii:xitiSed
cans, asccva rasa ts tbe bdsm of bis rrxad- - tike aaexrare is recaaaexdia: It."
awalk tBorr tar pas, in xoral nar eipal aaikets. it wvold be striKre iadeed irsHI
rClhf0 tt l?lt iiT ft Jmw TXf U.
ftiaaarixr perfects are laasrlae neater
FaBBBaani-kaae CxxesJSss anus ;xc&. was Staavood Bluse. He ImdwKb bssptreci;
eoaiavcxttjQ of
It kuaS if tkere-acaTf
aay apvard teedeary 'We pjoi
antax: ;. . uam, u X. Wlllaey, EeT
pabtat
tbe
u
ia!5a;15C3xadrartof 1SH la I'biUirfjiii. He 6e WiOace.
janass
racd
iiwtx.
a?Eftarjaoraaaar tkaa tkr car. kad will kaTp to arait sumbp
.
. E. Ditbeo, r. C Jeers, Jr. C S.
t&al safetraatlarxa-talltsre-T- r died Jcly 31, ISJt, xai was bsrad in tbe stxawood
V
tise before ihy toteaecfr-raarC X
It cmaialT if a piqp
kra aaoaillid
Xxtaa. Seei-taftl cad x
T X.C A.; J. B. Albert
Tb- - o:
cntTcl2, lot ia Feret Coaetery, larxrta. Me.
bxt
isc
'
kJBE.
triai
taxtaiaVaee.
lor
UtmA
xx Tixa C3i xfas tbe aabag at tts Esrtre ts
Fifteealh, sttteeatb aad Mresteeslb A
.(awKakim
Tttaaa. Biatel Lorla. Ei. " Bxllens- ."
Sea
; l
j Fnw
Otpjt tke MTcetf Brirk
was raaeed by isy dcrctioB otk bis crxre a
sjrd
Njftagterf l?5x, fRCffaai eg aeCiBBCgp x grSTsgial
rJotrd doors, or if aopabar
fsftxaaixaes aacEt &iae tees aear after bis cexta. tbss iassibtti- St-- n.
zsxst
''f,
jv"t
xtvas
tkr
ataay
sarar
tap
DEkLCCV xrlKIT.
aaBfaetonac
pahhfard
m
Tna
t
a
CUtrcrtistnicnts.
fansaf wrf
CTe s&zcej
tfee jcerals xakl Hrtrre. ton cf Jaes G. xad Hxmet S. Btune- Frfr xseectXEE
tt xs cstjobs to ie Mr tar nres- - tffatreie
fzaacrteo daibpif aad wprkbpE. it ancnid
atajT iasasbe
sosad tbtre ao E2tE3
aat fc o iainaiiiiialilT taraazBt. Tka eat oVpn&aoB. ddias tiets to sajKx-- t a o ruboGaas:ispdbtK nQnanr So ztpEfsems&izn
Fifbteeatb I bate act ror-seen tbe ttoEe
Notice !
caspkas rTdtattj btra caarird oc for tap pkatatal pasitaaa. Tke West IaSes, for zLfs aseeCBErs xrt btai to sxle Sect: ot&esztx. Hace tbe arst web ia Jaly. bst hXT rwjon to
KIT ill. rixrr.
aad do beaetv, tbat tTaee that date bust of
ii eaodeded ttxt
tie paaxts xre oc-pahBe faaartaaaaapat. as vcC as m tkpia-rps- r iastaaee, are
for 2 bocciy oe oec It
f
Daoot-u- x
sa
r,
Setters
txzm
(berrcs
xad
rat
cc
anntj:
defaced, xad
vE isi. besiixzz tn ax tkec trtaasl hit. Bst tbxt aarelta tbe year 1S51bsrefcasbeen
eatparted $arar It is ske TieioBs sysieEK t&ezi
of tar feral fra&pru&r
District of Honolulu, Oahu, 1884
been eattreiy
Tap Scdr State of HavatTcoaJd KEbSr of boBBtaCfr
kiek kas cceet tke agar ttg reaBT anere the stroaayat sspevctert or tie
I bare ao Qea cf a$cersaisia? br ajatra
w
ifweac ti baferHaxxtuQ of teeCxlbe tbts was dace, bet bXTtreasoa to beberr, aad do
(
a ww rt $ata btarztxar lap taadDesiof tkevorld. Wlottkes22a.t-aza- l irs
UISTniCT
was !
xai pixrrp..i bebere. tbxt a cacita-nstw
:k ierssxr xae Anrrmnr
iaawtas noa So beet sag3 irodae tttirj;
slopp" kom-ra-r.
eatited tbat tbe aaitniraad will
rood far sir eajasks
11
ttatM
'
rnrTrtrrreiitTaihTFT'i
fired sect by tbe rrocareceat of oe of tbercb- tae CaUrcUaa tt Tares ! tbe caneat yr at
taaare. at fcasa. of tfcr ex-- wnmf s daan boa ixaaToperbyxeaas of btzaties.iiere xattaeitxf
eetre. aikxi ar tbe Gererxaeat Ilea jr.
xu
Tooki kaw oxarred tfeis oerpri
Ti iStfot i taa taaet exit area jcjttfT a Lxl bsbedratbtierry,aaitbat cojaesafsaji
aar
b
were seat to dins xad scsdry persocs, ia- - On Wednesday,
rati to nujtaanbte caorj xai proitkaa
oaclioe vairk is tkr emsse of all tie cs
'
rx-- !
Oct. 15th
.aaaEiEBiMi
tf&f.
f.
taertTMKeiairtfxstciixi-ci&Ttestiteof
or me laatatupotu faattiart.
ioaassan
tatablp.
froEB
Tke
scre-oretke
bjoaties
system
aaaps
of
aabbaatd
of
rMM
A etreataoc neii traJmne tie costrr taiSfrrxli-- ; Af tE cr
Ix ewafaesltr with Sla
f ,a rw t. t ..
kas
aamry
3IILK.
Cccre-ueaSect.
sl
axerH
"eaiTMi
all
aenaas
ru
rwoerafsxai
Niaeteeatb.tweaatb.
aot
oclvxpoc
ct
txasect
twaoir
srst
sd:
taTintini ire rraaested to taakr
tar itanacs janas far tar ntOMat Oetolxr ptat
.
? tm.t,.
gontTr- FrtButraxc. xjsett.tt Seettstir Kraoi- -x eot ..jae .doox;. rtremd
as tkr West ladies. aod'Hiwaii. for
to as
"life pxyaant af ibe else ta bta
kenaaf tar Sasreatp Gtmn.axwrpkasberfi enmfc.br
praaotacr. tut czste; rit ofJxaxsG. Btiiae."" I ad aot rtrtie tbtbenthaae.
rtsa t&e irstlxss
capapefsiac tieir prodaet
acta csoJeJx it to be.
iaar cecKze 13 iar ccrfe rrfpoasicte lor xar On or Before Monday,
Dec. 15th
rpritwa of tar list of pexsoa tobpeaBrd
briar ratef. bat it kas a directly evil
stxseaxtu a tt, taecjra I saw puts of tt bef ore
x wyriwr hhhk.tt
ItBLE JIKVIV
I mi apoo tkr natioc tkat
aaa- - jarrdatr Wr do aot kaoar tkat
dad Dotxad Btaeaot. to Uusdir. OrtWrwiil Ve tUMe to aa XaaUtwaxl
I
bat
tfeEL
crafts
Xfexi
fseeat&
t&e
of
tea per teat
fifptsfer
xsmaezarj
II .Oil
sees pace &, to watts tbe qeestioa refers, ibjccb
la r il taexeta.
xnaj EaTootex-texar jariri 5lpal prnaaaoat mtpan fcr tkr Wkat is tfap eaes of tie bjaafr srsteBi fcx5 case rta--,
for aaESTbaa- - mj
, wee
JUJ eatxs win be nniiri
j.ttituocsrejs certrec
t taiT (anaar carnxt
aiLssu
Gwaaaxy at Urce' Tie eSect is aBes. sszscaj sfxmxEBZfV&maMaistGsaEHjecij bytbe
aatbar, n.H.Cocsi, froa coarenatiaa
uau. u. L.uja;
oarrsiDeT
arrdo
bat taeir t-,(r.mn.n
: Saear is
to
oe bst aot f roea aay spttai 'astbortiatios
Pet, tab, test, TllJttectar, UaatMi.
T92 t& tiw CocstztstaoEi by XEstjontrof web
oa waatk aWdxaetrat jaarocv It is sold tkere at say. fobt "eeats T4a?i.i
yni
by oie to caxbe n.
potcai
a
see. Xo eiare ixs heeat axtde ia tt Vy tie lxie
rtMME
do veil to take lascaad of exkt cents a pacad tie old Oasr
"WANTED !
iTf so xJbb$fc faAii: pnjer? fxriu
la
tbe
East.
Sbsxt
fsadET tatxay a rt Ttri br tie
irae- - lap scar prodacer kowrer. gees afxre. T&s
.vs cosip.vxiox on
j- Safraai t toaaUaaa.
Tie X.T.
ssder Poaixiox
at orct? a aooad. for ke cases bios zize jwirj rua
lr are
"W yoa btfirr ix tfcr jarr sjaaaat''"
tbe Ttrnl KjafatK its fcii, rt date of Setcetaber rilk, has
ttxc
H
J T.I(4tCl.
the foDovtsc rthUw
JIC!Tti
tkr jMTuniiin'iii for kis bjesty Tie m; 0: ax. ill tts am. aixy. it proacia: psce
AaJrrta MES. L. EE.NAbl'f.
,3
xaaa
Uaxj art? still sr
Jaaxairar
wktcbwiB
Eadocbtedly
xfcraad.
tosasir.
aoese.
xt
be
of
At
iwy
the trmitetii
tkat tke popslatioa of Geiatry
surest to
LxtaJxa. MaxL
wH
k.
'itIt ttia
.'Mc
tfcr II ail tllBI Ib a twnni noaiW
. Bkft. Bxvb
taxed to mv tke saar rexiav-- i'
ir- xre ajgt a tapry txiajly- scleral xze ducocnri, jrodarers bere. Tbe jocraal aKetmaed sxas
af tfcr jrrt JamtM. Jadrr Pitaaax mp are
aot x Jrt , the nadieaal to arat. xre bwt3e to
xsi
THE
BARK
C.
R.
Csttrtuatrfs
resptcsia;
yield
BISHOP
tbe
of
tbe
etiitr
tkat
Fartv
tke
people
eotsstry
of sf oraics
vaacc xceontyxs to KAssslb u ccly
mfpxz&saL,
Beet Boot crop bin- leaded to eajetUe tbs
aaiy xp ttaakf tar jaty Tvteat
-aay
isintUiL paxcedoaef oBriXx2droyxl psia
etttap soar caefc asyftee ts yjbel
ITHOUMLC.
xad
rtirVtt
saeir
aotantbstaadtsf
tbe
fxet
a.
tbxt
ad. la tar Octobat misda-- T of caaaotbtp
V-- :!
Catcmnectc liiaaaraif to taTetie reaaers East of tbe Eociy Mocxtuas
HAS
latt for
nftfano
bire tbas
- - Lw X
DaEtUr. JmAm, Ham.
Site tae csxtdk. focoitd ec x rtcx.
l It fc Boeir tkr xkt
taaMC
tbU year raehedap xad dastribcled orertrj;-OX-J
pkm of tvo r.nl ccraps-xae- nanMac,
fee xssste. ttat sp so tfee
--bbAs tfcr
laeol- - fir tecs cars of raw sacxr
pacai kas Mt6id its
tfcaa
tbey
ad dsnaj
citaiiur dovx rates: dte price kas to xtaeaaBTebecajtEl8eul.xraEiJleora(iiTeafd tbe eocrcgtrrar- yearoraa iscrsase
"
s
??- t5oa ky a par
nse agsia. a? soqe as oer poes aoder. era to "irt Etaftac tfcr ."MLtitr-cccFxtttsi di ef23perceat4 tbe penodlist
teadeacy woald seesa to
(
act,
octie
seat?,
berfc
xrree:
tceytiB
tto
-ggiagaBfcIialoxadigaajBdgp
tfteu
via
ZB&dp
4.
M I I U..U
ts
All tkat tie caae cffiS. xat caaicxiaikfefct-- Korjiisii xad
ri La.
ATery lane
aaaxckf . KHxaxaBar a xanataa a
Beet Boot
a tbe prodartwa ofTxlses.
was
tcivaiar coaBtraes eait do at presfst is to
xre aa iatf nely drn-- i nIL xsor iera
expeeteii, bat M. Lccat's esUraate &sr
ta
orrarai'yaiaE It is a sa eeoaoaaair
t
of as
WITH A CABGO 0"
pkeSmp.
as
anec
as
ao tfeiBtTW, tats tTttktlrpmUnr Aiiaatfl
spal
3)1010 toas atas ao dosbt a sarprue. As
of
-- aaa. aaaa. -- uat aan aaa H? BJI BKSV T aaore
. tffl tke
ai of tae c&after. t3I Uaxes tbe wx5oo xdraaces ibis estaaxte txxy be rtdared,
- I fetr t
tkax is abaalateiy aecesraiy.
fei faaaifrar. taat tkr amay jxgyaax ix
oc
gm
tbe pxKy
xd txx," ct xad faitbetzaore, u is a qaesrara
or prrratefv aad ieir estate arr cxscosfraEaai
NEW AND DESIRABLE
sautaeeixtaoe. o comas to tfc nsdsrt ci tbe cx-"
MvmxLobtihmrvetrmiiemiiaB.tf
pcodactica of
eonr: bat it aaay prore a laser laie. jkuj.
xai aot teep sssa ok tai ttati&zs c? t2I Ctaeccfir. fbe tarteltjrredaced
l - K 3 .J J
raw sxr bas rated
A
at
was
cae5
saji
eewifcai
aaaai
wEietz oaccT o xceattc.
pacseis
IB asc3 rrst txitciu
aadUamans
fi
aoaeof
tbelotEnst.
aad
steady
T3et
danac tbe puttbreediTs. tbe
araEaal tiiatsrL aaaarlr. naraaaml wawa.
to tfce exafasr
. rerfcxes oc tbe ccctt. uj
fxies reponeo aot erxcettBa rT77 cixc-- at
' W. ".i Hi
taovkMbpof tkrtactJ, fctxdai pay
ttxt s is bHttc So baxr tfee itti ae axae. ttxs to Sy pnees
based epos ccr prrnocs qsotatjoas. ail:
w.
--r
aot
stko
daacab
io
jadce
j
y
taanr
an
soo-ctfc
of.
b
toecisrs
aot
J.
tie
of
nat
r
Ita s.
uiml-4
5 cents for fur tocra-kfortaat hmhbi naapond of tkrapack-bac- .
I
rwfa,- a
mw.bmMi
x caS sax. Tfeeie a aot x Cteassxtss e? tie SforS295
eeainfcrxls. lae sitaiuoa
naxaa.ikrT karvadl abost av Ha- - r. JL orr t iriil eiarresEaaaadrat fraas Lx
UUI1EON.
Of Enry Dncnatioa, arfcicb will Ve Seal xt tkt
aas
ao atw leatsre, tbe deavtod bxnar;
TWaatkor of "oar hale owatry sse raar ot Bacaaoc
htm fnat sam BMteai..
kji Ewt x ttma i ..Mai BjiMiBrihT
tari
hsea
wrtb coasataers sua cawabajr to
?V- -r
ramrn-cad
rmiTrf
paraaase
At
maj,i
"WHiawv s.
tic
tkr
A.
or vis.
7BaEm.3aaat
ta cicees of tbetr xctaal rtqairstaeat!.
arxS 153
iifciatiitx abroad,-atie 6. Oi taef3zaelBxaaxl2ea!Tjzts
aa
ki
taaaBaaaE, tvaaE
'Bats, axr 3aan) tr tan.., . C kaxanut
of tetst patct rapsrtatkes by eoasaaers bare nceatly
x sttoar saaaek of tie
CJLKE rtSDUIk
rxsr
toe
a
teesa:
taa
of
xje
tiey
C09
raoT
to
3
kanr
J"3"
?bcbejiajaaxltSr nack of
tba carte t. Tben
xt cosh ax its j 1st
lAi astlisg ttjetrpresectrtxirttaeataia
apaispspets. r ascot tkraa. Eonteer iW is
eeen aerj cii onrTg ta cost xau Irett
Po- - &
eatatottfCassect!aeFcasEoFaee.
TOSCTTTIIETUIEs BT
Btaak aaaua at aay nrr n fii laiiaii
tct
iTBTCirr
art
aacbxased.
cca
fxirreaaiBS
tare
iHULeafad.
csaltsae
etats, aad eeatrJarals 3
awe to tarxr iaiauau.
d ?, for K8 W
U'tM TAB1J.
rf
taat far las Last wee, tie
SKotrr.
of Forefcs Af- - xtefearrcrajajaareaad
k
nrxxtis cxie rtaurej eotae xttea-ttc- o H.
sa
rtaiiiy
rmy,t,
telWrtaf.
xai
'xeraKdao opiana- - oatae caves foraiack lxits braved tkr
HACKFELD & GO.
xad Mrerxl eames bxre beea placed xt a cost
tata-e- cs
of tie sea aad tie Tiit Uatz a sad xxta of tke ttces.
aeKtaBpd.
b je toast tke Frtcrf. soEie dtsxme-xW- s aad frtit poos. Ibe wbofe tsxrket left 63
of seaacxaeas. aad Tisited tie t3- - Eosssi
Tbe sales reported staee
Tf skoald lifer to s a MA.h
tzrtto xbast tsseir f tsd iszzj to eofceaz.
Howoiaiw.
I t.
tter x
of cdIoceeUmc. aitxt ocr list tsae bare beta as follows :
w TPauiT' readract? iap. ao aageof Takama Witiktkereacatxisittee He sari,
f
zntniLi.
J""? aaxatdapooBMa
fe-fJ5aatra Xooe.
saaKnlttr: h mjtt
of tke discie: Jake, a defeated ax vcahxify
of aarrasr- rf tanri.
Jfaairp
TTTt baas Arxca jx, ei3J teat, at IV
VALUABLE
TRUTHS.
adse. Jtxtix xtw. xi the Isalxtaa. tin rtil
or iiBinainBu
reals: S133 bars coban test 4h,
-ixrrit CkaaaCT
Bat of gnm iiiiwjiiiI CETtrMateiorljegiilgiiTefcoB
tie Latxs txce. anatic tta oH
Il yea are e xTenr; freaa poor xexJlk
m Ms reraiaiscoa, Co leet. t- t
or Ucniiiiar cs a bed at" (Hkaeti
kr tB
Uf 'afcaiwi mfkaa. ccaadtaobidies.'BasscratciedBpaad
xre wptntoi a any be forteuj,oc
ukecaeer for
xar Jansiex was lnrnea so adoress tae K TS totra
Tbe direct ipartxlaoas cc rzaaers xccocat
b-- lazmz. Tke
settieciez: ixj
people oa Tkorday ereeisgL Accw&nls tbecsxt
Hop Uitlcrs will care Ton.
a (r
ESfeccrlutisssebxTe
to
xzaccaled
ifrfawtty.
taat
Txixx;
luaaa
a
XtStbds.
of
ost
tbe
tlaiE
Bac
took
of
.
as to tkr sze of fie aadieacie rzry. as do
-UOT bass, xad theestaaiirf tsocbia
a:
J
tx- aad rrmaTt of tbe jJ- -.
rr eaata
rst
If yea ire ttarptr xIHer. If row feel
6 itciz aad
a! ia
yesterday ractaded eXSU bbds. 23W bacs.
weak aad Oirfirui. whbael cleuty
. ." nca- afaVaf BaaaaaaB
ax
xad so ara- - matr-- ftxtate at Obcei Tti--t is jIjo a baads
Bon, rfidat does k fcercaoh also tke renaris as to entiEfiavsrs
ar
'kaawfxrwxy.
t
ISSiM
bars
xad
aad
G5
Melxdau
taxis,
bids.
Oneatal sxtxics. Fixace. xj
xancc
cae
fort
istsr
"EatkasifecTkr
we
are
irfarasd
Mt.
HUM tkattkpiraaaarad poficy is atas .ba
Tbe speeaiatiT: cartet bis raled daS, aobsd-aes- s
jtaaaaa. ezxsed a doarcy to be fcrncit to ber
Hop Illttcrs trill BctItc yon.
.
xauaa he cajaVaaatajr
came frvxx tie paid sappxters asd frocs ttemr hes wvaa, xai tfext rcrr ux. Aasre xaj
barrai traaspired darsa; the put tfcree diTx.
toaae to tar aqfrboaar of tap coezhstt
"
-taacaa.
aLjr
sfeee we haow well sk:
ApaBtbfarefssxI.foiiga-tdbyaKrIf Jtl ire x Jf ixttter, xad kxre
eise.bat
stiyt CWm. Jssacor.bept.ri.
ivxatr
CxaeSarxr
Jk
yosTMlr witk year tiutoral
caBiaxBpostioas.
BeetTery
txave.
piiahi
lrpablirtrpdaofHaaxanha
ilni Ii
ay
sJtiiiiy
tStastasx
Geseni MxSsdd tsrxids
dpritBrd. aimd aad
ia
do. efaa&zEsss
cas
iavoBaaoe
aTotJea.
orx Xetker. warx oat attb
care
sef!ersfxTor: Stoeiia focr ports railed
tbe
aUcnhapsof
raM tmt aatrstatu
aoeaz
tbe
bnie'e
fxsSy
"We
ooer
'aadwark.
are told Morr FTetSjsGoocacSxbaaE5ocsef7Gf
b TT tjGI
job gre play to S.
ajerstft if
33,4X0 toas aider last week,
v $4alp aaal tw Ma. aaal t k oalr tkp
tkat tke
Hop Btter Trill Beslorj yon.
at
tae
toes, acxiast ISvSD toas "
pojraltnty
of
itjaaft it i i v
tie
Ujt
aaaaored fitfa x Asii
Trt
tkatbatptobrtkaakrd
ijallj
av
tat
ta
ax
fcc
laaaaaaT
Mlgn
iiaii c BEOSZ aieardly aad prosjy ex- Laaz Sr at tbe OEseaaae axzrxtai.- a K- - year. Jxrx o. IS ISs. d, FcHyFxirBeaaiag
.!-- : xri n Taaai Ear tin. k. Ix Til tail days tkagc were
"If raw aie x aua af betiaest. r
Msseorado 111. Si. Acstcaa aad GerxaBeet.
oc sarti argBnisQ. &vsraOaaiag'frocasa!logy
K9E.vaieTiaTnia3
4Ua4wrer weakracd by tbe strlix af
-- V
X SATSKE.
www-iin.ir- r
besTezy, CO lesi RSJ.
terrikaV stnaV far atoaey as tkrrr arr aow we
yaar earray tdq or a sua ef att- easily iafer tkat it oadys jci5d
eat
n- - sauia. vttt jaar xatsxtrxi weex.
yr-o-t- itr
EkatitEsKcbn: --I rjil laaie pstcs rah Ixd. Serf. 30. Sarar weak xad Ten icartia
waaud ckeer tkis ese.
T
i
Frt
Hop Hit (era arlll Xtrensthcn yon.
ost e stc SersaixsslBHxsTeEKitss -CO) x& okna xja
GOTISJCKiaT LOAX!
septecXKT J3. L
WeHTtkeTiiBisiadelmred
a
eske
ia
spsi
caaBaiate
af
aaaacial
koaggy
toas, acuast (&CO toas xxe tir. u Tear.
- II ysa; xre itf-iir or
si. a3 iaaVau it nm Tie speecfe was sot de-- buf- b io asfet ixt xB tt-acbtlD!t.anBes-xiffiaai rtritla--- r
TOiKi.
- aiircatzju I baree CeatafaraSx.
SS aeSS test, Serials;
irfaiiar. xxy iadlKretiea o
ixmt1 iniLaHv Oa. aad rax ae tap eaattrr Kawax cnagtrmc aaa. isat
ttw at TjaK-rTV
aamamo Ok
ris xra irif5teiKe n 60 test,SJ, mis; f m'lbts froa oatparu,fair reaaiaz,
zrowtsa
r. tiey karr aaVolotPaV aoor
ISS.
K
tbe drftaw of rixacr xre art xt fuses! of Esetxase-Sb- ort
'fact, as 1, anew tbe cxte,
t M
stiit,
to. It was -- pot ap to appeal to a fcet:
eeate-XXV COTXXSTMCJT
It amy b ekarped tfcaL briotaoxc to deer.
tfeelufcxra abe;cbxaSe;tLutbeyTTrer.
UaSata
Hop
ItcIIcrre
yon.
Hitters
Trill
plenty
aadieoce.
x
larger
C.
of
free
P.
X
aaa acrmM ae Oka Tu,mi
tie
xai tbaccfc n be xt tbe txeiftb
(aW Tbere basbeeaafxxr dGa-x- An
aV opio-Kxxas tke jocoaal
yoa xix jx tkewarkikraa. ea lie
st eovenaaeas speaseblae penciled, will batr. etux.
tbe put tbree dxys. aad tbe aarfcet bat rated
."f
eay atws wp kanr attrixpted to sadoobt
.
'
Mmicwki
XI
drat,
draw ax. go abroad by tar Mnpt toiiy
fans.
tke
cixvj. j gTg tare a ai pravsi
aad fees
poikj xzd xboct sucdy xt ocr csotxlioas.
ikatjotrtTtten xeeda clexadaa.
" ' a aniar pMSarr Bat let but faarEiaaVd
of Jofct BriL" buSocxhs tct
Bniretowa. Bxrbxdos. Aca.3. Oxis? tath
The jpmk.
ax
ta TiaiHcate totataxxsos
atiaalitfir. wHboet lalaxlcat- pLralyse tbexr ttmarto-- Bxaaas anB set 003. avar pnirr-- ol gTjrara
7
Ptsob tvxBsaxer Has aar farnoEf eabi tke poatioa ofis tke atieisft
c x
Jfoiary Bat tie e to dxe fk Fytesxx.
tatsit is nanrrrrt. Wdtrxa laane & Sou tare
'
aet boea okiked to nsorc tc aek tarans. Itimswr dared aot saalre
Traaaim at raaaam
Hitters Is trliaf yoa need.
eo&aer toxiiFtxaa;
it i tie czpitaL aboaeof a Fassexxxia
f
. fxSed.
ir
.n
n
'
as ikts oar kt How tkm woold aot bare bees
9.
Georstfcrxc. Deaaerarx. Acg. 2S. Tt crap
"If yoa xre oil aad year Mood tMa
scaadieEce
tip
tsntcey
for
Bat
as
saee
HOTES.
is
k
tasoi
xveate
sasenjefcau xj
are sjteadid. Tbe rxsces of xsrxr were
rxxd lapere. satte feeMe. year aerm
cj
uaiataini trd: xdarr
laruadj. aad ycacr facaMea watlrr.
Oae year aad ncit anatfe ag asd vet stfau ittaat eaoaga to iesrHa. Heiad
a low-- aor tbe bctaaess prapecti so jiaocry. teTtr
I tenxr. of to at oa; of tie war place aad daj&ts, xrd aacct piratujcc frKafecaoo.
biQs
Frrrxte
xdrirej
tkere
xad
reoibU
sre
txB
to
tbs
Hop
oatxtxadttMikat
frw
Gizrrzz,
JBIIters
trill sire yon
Life;
Sbebas
Egtaa aaautMsiafea! ta
oactaasaos :ar tbe xaalac; deEafce
wbat
easatzl
was
able
tiro
of
ost
ie
and t Irronr nertr
fease far tbe ttaap. SbebaxtbeFasExsaforrc froa SxaFnrHa-aader dite of October 1st,
-- "fcr Tkere s oap xsb aaBrvar-t- j - J tw& etxoams afixs B?s?paper.
IlV
1 ajl'l 1
pitt atx ex3E2eo eosass
Par I'limi
i
f
r
StpaaChab
"HOP BITTEES la xa etnsat.kexl--jky- ,
ra'aaZQCl eocrrys tbs tafossxioa tiat tbe CUtroraix gsjxr
caoistaaaBBs
aeaast
tiv
rcrentTtas&crn-jg- g
tamrst aibes nil wztcttd
arsb. Sae
sad nrretkia: iiTorilr for
a
laraaaaB at tae goreixsest is
ttecaerj caa oa ttxt cxte (Oct 1.) pabettbed a
toCTsag tamttketai xst&rcia4c aaeat aawaiteag to $&jm. aad ec saa T1 cDdg
driskt, iaparc water, etc. reader.
tkr keadr of tie focr depsrcsKs. u iu a.
.
of IKcecuperpocsi.
xMiajyiiic fi-'
rez tfceat karate, xad aweetealez tke
xxtj s a kaeK tacaoE caa 4ey obtaia. laotker
V
atVaiofu.the
becrz
vgxrer;
xod
TfcFrtab
ttanl
tbrir
taa waat taat Ttp:,lnrg zsodesty wtsei bsaiUea&ei;abeTES.areaoneaTMa:t-rcTttnk xxd deaxalxr tke rtoaaek.'
escpui cf
aaaaeaiilbaBat
also bwerrd tbrir prices
BEportxaot. lor Gcxcer ca.xax t ajuitkt Icit
ahnys ehtaTrties the j--l- rTbey bxie erer desstd to to cocforxa to tbose of tbe Cxhforaix.
tie beep
isxa tbe Fratsr-- i
mlomi rrr xTtasaat U tea Cs3ax. xaj au bhn for iBaaacrx. ssd caa Baikr iat o aee
;
jinB-aoc
cccaaeaszl
gnj!rx-artCxtzctxtzTdy
spote msowswiSaT trsi.it is treaty
Cleanse, PiirLty and 13nricii the
sareai
tksas. Aad ax taWputaAj aaekt br aaar
ia ceer tbxt tbey
betataatrefav
old story of Sfrtt Ea Hat
Ixr-tcBlood Kith
A Testixacmial.
t
tfairaiT GwtSTT-Ira- fcTtctS tiroes: tke tows,
czatrttrscx- Ftxan batabt
tw theTbe
xrxzTs tld tbe tbsit
.t
aaanaodiBC
vixvAEptxatWcf ajXfSOnkm txtrs. etSaF
was
sfiEertaoc
izsds
tiat
x&e
far ti,,it':
tzt mztsdfzjtesztzzUs
cases eked are by ao bbmlbs isoaaaed. -Hop rsifler-s-,
grmrBTTTMixijoxi,
!
xxxrxc Sec3.B tie
Hawaii
Kca.
isiavreaoc$cuasasctzTezad
xad":iiet"
!October Sto,154. f AxdyaajaiUkXTewttlekaeaseTtxa'eTlar ar docaara
lxttiestobrwoBEbralatik
i
seaiBsitUmixTteamSaac-mmixtilnztbe fa2y cf
WXito pay
arairol
t tnttas ijjkk! IroEsSS tias. tfcii essayists are sky iscoaEmtr fcxr eehBtrard
tie ai)jiu Ubiety of Loss Kai've. JocrToyirsfrsaSuFrzacseot Sscsoixla,
mw recocsicedl
"What of Taa SjTrTtfTfttucai-a:niabig&aatOoly
HOP BnTESS.
xymuljE
we desire ta express It sa ateaaxt. Ptexeaxt aad
wawhitiWraaBry. aaa wkxt ens e ate ciaxaaVaaara spader
iu
for
fwm rzziss, jsas xsccrnaa: tweiiy.eoo to Cxpt, H. M. Hxywxrd, eotaraxaderi of
tie Ezrit!L5? xai
...... ... ...irvc ,ira.iraiuiBr ixra
tba ral-t'- iaraitM.
t (atty,
I t&e &ax C si SOTcfzia9disixrnB;)ortrIlolcvt
cgBMgMeitliriTf xai xf tbe ord bl troe
It staadf
Ike avoetk. xai clexaiuftke
ssdderJy xaxy
tTtetolar
dtrerof
jrixi
of
tbs
faxatiosewicteypkeeorpatrtiarelr
cocrUsir?
xad
Caiaeslcaaica. txler faaxstxr loads
gxgisartg.
aot beiac; recoprrrai w. cf losir its
ttodaen we tare rtcetred froai xeket irw xaoaKaaas.
aaae tTraiBue te&aj rxtorof l&e xecmr tzaiSe
e
zrctzES coxrucarax.
tkas it kzs dense sirce tie
pass ias tke goTeQaaeBt & tiis
To
Etas Bxtrr fccKgSxx iSKjntSa xcuau TnL-olwe
nOLLI3TEg at CO. noBatxIs.
owe
tbeCtftxiaxadhis
cSaea,
a
gytay
ba7yM
ta
acb 1K'M
Tfrg: Xa
coetrycoEse wiec sek ttsscs aat be fccties.
for tae eaaaectly xgteexbae aad taiitf irtnry
isLCT7aarIm.
5artbuBaEaaiite2d
MEdsicxiad
Tkr
r
XOTICE !
izezease
ifcorcticed
as
aJKKi
tT"'-VeXTOX3BC3SECaBiC3&2Sla.aa OCX3. s
LbeTxEeyef
tbe Sac. cay sbe
aad; it is wisi pSstxare tbat we record ccr
z belae
I7 a ferge actaoe of tkr of eoQTVKT sad. sood wiB. frccifrei
3B?aa.aa3saSLsi5js2s. Hk tata! ezxaxti
to tbe bes$! cf tatt cretl xjfc::a-- i. U. nie
TL,JirS"ft Ai"V 1 Ttaxrarr-I- ininir
E.
Te waki l& tc
tesderccrlbxabs.
jgli
lj
m
jJKjiiil.
OA
1
XJ
kas
Burtre
w
br
tbe
bie
rat
0
tpaaisaa. JUe XABSOAI,' X. TATLOE aill
fpjt aben Lcri a A.Qajxa.Mn.U.J.CtxpLa.'W. J. Bradie,
Sa,'Jsel9feS. Z2atxcswtxtaGmsBac3ce tist Ech cLaifces are natrar; skat bad ccazatries. Is wiatwzyii:b?esiGwnT
1"- - xtdrr f.B m er
is nri-d u the 1lz.P.D.Gaczza.B.l.ljmj.J.
Hotiaz. Xuxs 5ISt,ta " mtatn
tcm.
woc3d be ectpJte Sonbfcooi
jgaawt f28a9afiE
no
ut
a
t
AS3oceBltort63iJ339s:15S.
aad
sresahstoaFjrJTSxaaEasx
by
tbe
gqTTrered
m
ceaaVa2cat. rMHfrt.ri;w:T. IWiatfrr. wToTScaib.
irUr-ixaal
nawxa.Xaal. Srrt. rJtk. liai
Jagta3rito3SjaaOCQ l&rcs- - ere. tiey tare yet tie praeat amastsis w:tkoct a reference ia tbose cf-cj- j
iffloai
OtbeBo"s oecapotacc by tbts xf caas.
ilrtW.O.Echb.i'.F.Brawi.Mrx.i'.
frotxi
F.Browa.
irfrzisd
sack a iidsw. tke Bocaa. CztbsSeSisissbciwe
Egyft betas tbs raxyed oct, xai Initai ciaa.
J. W. Sals,, g.
Tepgxg St slaixix cipcasetzia: tmi tiuniiir cHsgrsce as tfcis ; bat psbbc re
,h.1i zexau to tbea xt tbe fexi cf
VIANO TU1H0H !
G. F. aiaies, Mux iiarx & Greta. W.
fpel conadeai. ssd bare it froca Bocsa
aaasaaane 'rtywtaaT EXBgrrTfaaa.
aliiam faaxlx port g2fcets tkest. zad tbeie is cekijtx
HxiiaxiacaiasdX sajsai. lexza A. Bailey, M. H. KirfrtTdtoa. G. "W. BeS
T
Catixkhc aatiaarity. list tie &se of tieir a'obaBalbtt
PRfl'FVtit.ort TricirrT.n ,..
-,
ct- - aaxsaEB.arTrai jx la
to
"proepeeaar
tbe
of Getaaay aSodfe It. HfTTif-wrt.
Mra. T. M. Headrrsoa,
wit0Bt
x
saodietaa
sxitv
fee
of
Use
poKtksJ bcttress, is reitier JLbist. to haa; tbose IoeS tbeep bt Bxat, to tbe
5rearr4 ta txke rwstts tor tke Fiasa.
attJttinaraiaiiJm.nt,
.
RTF!
Ifr.
is certais; that tit preseet 3faaster pbysng to tfvsn or tieir
aad
Fxtai,
uu-u- sx
-'
SAL
aritit
DOLLAK rZB
be
,HaExad zaltbe
IT. Jj. Gifxrtf. J. Si.
fcieads.
stxx a rsatTr-- cfpeatexaszse.
xtCC C3iKttoM.Wai zadftc aij.-of Izlerscrs arxjOETitrasat tao&rsBdtiei
fWt
Oaetsbt Mrs. i. X. wSrat. Mrx. G. A. Wxlivea,Wnsit.
Mis,
Tbe roost sftccsaSr? ttrfgtiest was LcasaSxrxtr
tetia
Scttc rjc3jxjsaBlt3rJ5t03e.
laOKIngst.
tirbrt Ftxaee baa crt eaocss ef Xxpcjeoa TtxnTx ILbodes.Mra.li.TBZlaa.Mix.
airesoesaect cf sjaeeys fcr tie sasstaaee sade
P K.
u...
T
reJzsrrp to tie Xtdm
..
hoftfer
mtioct
Jl TTlt MrTryrr.
.i-of fi fcair!.,i,;iMs4, taea in a bsatrnpc twhuiii c iassrd
or coEt. ibs Hizister bxs saBi ber rjvnifnl latms jntasj cf foe
KIMWtTV av- lii,l. ,.
.......
ecodSKS, were
Uyisatbff
drore
ssezt as
.
tie parxlrns xa aeazalrn ATToa-T-rx,
rt nr.
I It.
states tiaf h bept the Uadrctozis
i.-i.A-rxr- .
I
' to esse ocesesL tai stsst ncesi tx.
Tfeatbct&a'
sailed
imi meaJt .ai
emir
Grxaasy
tai
xB
..
-erexjr.
jrxlca
ber
ost
EH
Hon
ef
Lm "rv
ami
st
jo.
ratter tfcaa rsi the I03 cf a siae Els tts tncarixalrf tbe rnrrrralrr-irrcpdBUavxAUBJUSC
BTSZET
See
imtaiian (gazette.
tst jt"r is hit!.
(&'attifiaa
.&
.
?J&. ,
j
-
j
ri!3, v,
-
,
n.aaaB
COSHIKCIAL.
imtuki r ii. is.
saniirtr.
"rare
JOB
T
wrckf imm!i
loila. tht
Bafto'
Vax
- ta
w)n
tfcrM. aRbeaet a
a-
anl
tkr Urir
"'
tfce-
-
ik'
ra
IX- -
rbK.U
a
a
aatoara
the
--
u kt
a
t
o' .
---
tv!V. l.- alkl;
CSi!sta
t
kilw
a
:
Hr
-
W--
.
eaarrrs
cis
arr.r-xx-
ket.
--
--
fir
hrh
' ike Edt-i- .
rr ;ha-- . .ck
k in beta OBajlBwtlC wnrt tir 1
ta the asiakiaJtd At foist t r
:h-
-
an: th
cwisHar. elf a r14 tawiij Be a rtfllcrestrr
lk: tbcrraxd
Trailed is4senB.
ik.- an? A:tfar"oc?
- i lk tnoBtT
at
aVaa,.
Irwaam
r
1
WW krt
w
Udata
sk IV Ise.
and
cwatj.
Tk srrrraa.
tmtrcc
tke ac
t
".?
aajHUcel
aaatrV.
X" wnUsi ceBrirt at Ut CUR
t
eager. t" mssiidaK. rat-- , traaa Sm Pkarim-ttrad. a
tk heir rUrajd
team tkr
tart,
"
with ssWfoeBi
fnsai tar
Srs
tor
Jstraad
IK
mm
In mi pllll
Tkr
ftw
da?
Tkr saMaii i astV roc aaa rtsHc : m
. II ..I li Mill iii II Z amill It.v.
- Tl iw ".irv
W
an.ll.au wht
.
pre
tktj
niita. c.itii.-Co".
OClakrr 1st. s
Saw Fs.aen
sf
UeTatMrbrs-wad XTfi.TXk.lr igTJtg:
SrCJt-T- ke
Sr York na.-T.-tl mjxtjm'.
rBW9MkV-a4al- s
lie? wf iLiiaaiw.
hnH
nth
df
kd
.u
crftt.
niiiiTiiiliiii
ss--"
krf
M
)'"
JE,".
Jt. Uck: nttaun lb Brr:
atarkjMaato
Matter tkr tKm
fatrt aap.aaal
I.
noinfntmUlkt
Uk ten tkn nam BB
r
"
tar tki
Maaxoiu lanr !
,-
I
kathry
inkalniantlSjaMuuaMCTrfri' "tat
Mr
Conscience Enthroned.
Moxxtxo Sxxav.
ISLAND LOCALS.
Pikos Ciroxts "a SmuT
rows.
il tfce fitstk ala anritgesarr of
Fori Street Chcrch wat well filled wills members
H. K. 11. rrtacegs Karatai
of the wuv esiuon atal tritnds oa the cronies ot
The fcajk
tilrc on lix Ifamw the ISth last- - and Use sernces ihroisrbool were
Ka9aT. M9ckj to bare fe cofayi vrcrtHuiM. well deeerxiBJ. the large auesdince. 1'cr his ser-aon the oosxsion PasIot Crsran took for his
Hacr it a di$fieiioB aeaoacat boatiac;aH?n td
tWa; tht TTOTiawa nun aatit Ttankaghmt; dv. text,
ITim-ltia- .
the AataaahcWaj.
HaWaa.)wiaWarWkaTiVrr--ir- r
fjaavaf
mmt AaWoe Hrwyt naa
1WO.S.S.
crrind in wart atrccB rkfaa, laeaV aSjjaarrrel: laatu
aiaf tW fHl; tDrww
tfct Stte iasfc, briaejac a gowalT nan ar afajiin-ro- t Atfmyl't
fi aaafatiaa.) And spokt; as f ollowt :
and fair
I tuak it any bercoStable fores. Boxxnu
nett
ocxsrsHr: Is not this
Tht afcaetfccafcrt in tfct Villa i Sart Oa.'ariU to
away of a Rood cocsaence." oneot imwtou
aettas the IMti iastatlta.a.atraatro( ptriltof
eordayr Is it
tme tht tbe artraie
Hoa. H. A.. W
Christian cnaeseatioBsses
fxr below the stand- aid of the Xw Testuaect ?
TWKaralHavaiMBaaavaVa.battVTaad
to dotefsl Lnwr-tatiaBJereastsh.
ciren
lamabta
(roas tfcair M
all. will rxjor a rt
of oat
I hehere thai tbe world is crowinr bet
Bvath'' daratxaa. datiac (ran the Sa 14.
ter. and that erery year is Ukiae firmer crxspof
nean: tats i most xircuy ptiicTe.
ai
the caajccal nobiic laewonax
TuOoOcnarXwiaforB
waem a lbdarktfnl wi. kula beseaLh the sotfacc
taat ail tnias fanaarij- ia a ufltt b taken at of exairs. both here
and world-widbotse
at
their cornet imtat aata the cod a Kenafcx.
k
Toere ts sexreety
the
is not
toSxy which sunds wcarrij neany
has crasaed a a throne
The Genaac hart C. JC Baal
one
cf a seeuam;
rdasted oa the
KicitMa on the Maris nilaaT dariac the paat Toleano. And in Hercblks Iceeta
state ot aSatrs ts
. u aamate
re
arramrr
at
toe raar-a- ar
water
yonder
auot.
bttkt better. Across the
pairv.
of BricaBtent which cesses cp frn tbe
Tearlocde;
more
and
beceeaes
each
The patitatt rahKe. eaechdh- haaitaeei mj. are
and
aad the contcsi between Capital
aaainc foe the aareanaea, aa the xautac, f the alarmiac.
andna-iihulisharp,
better
becoming
more
Iatbcr
K
haaaaat nresarred hrthe AMaa Pnit and Taro
IT II shall conserre the best interests
OoBapaay-of jocattr. and ciTe a sUble and cool corera.
The In thai r of HMjeT. fattaer. tkkjear meat? There is bat eneaaswer: TkxCbiistux
aa taaaaT. vifll be idheiallr licaa-u- i d on --the Carara.
d
wtttchmxn oa tbe walls of
saeeaeaac erne jmbmj, ot oraaret one at
r Bat the dallest-eyethe Christixa ("buret cscst see in the Chsreh her-se- lf
this lack of conscieatkiaisess. There are
'sefi fiitrd oalaatSatar
The Iftate S4unD
of weakness within the Chsreh which
iniia. nth crniaalt of TarioBt erode. errn tbe Tence: opting cxnaoi fail to see or ex.
mtf
naa pan? lareenr to am oraaK. ah vere ac- - ptaia away. Take a few; isduaticcs of this:
XZSKTt
rihnn
t
f
lrtct
as
st
ie
n
tkaa
A.
iaeiwhiaisansiniirvjnnaiu:ui
THE DISMISSAL
Orw.C PABKE--
Tho uisTcissAl ot Hon VT. C. Parke, "ho tot
M years r5t hid tilled ia a tru?tworthy and
manner th posiUos ot Marshal ot the
rencoom. wis not sUoved totmss by unnoticed",
tbe rpp.""t",r''tr for a proper publie recucnitwo ot
the services of the reuritu offlctxl. (whose Uekof
ccrd with the pabhcly condemned policy ot
"1 and my eolleigos" hid provided an cecxsioa
for htm to attend his own taneral) being suggest
ed by Hon. .V. S. Uartwell oathe Oh last, aad
dalr accepted and engaged in by Beach and Bar
oa tbe BJth last ia the presentAtion of the follow.
iac resolutioas and the utteriace ot the folk-win-g
justly commendiry recurks.
iu iim niMMiiu, afiM mu,e. nf lb Snnretce
Court on th Wh iost. Judge McCaUy oathe
bench, Hao. S. IV Dole offered the following
Whereas. WiUiAm C. rarke. Eq. bis been retired from the Omce of Mirshal ot tie KingdM).
whiehhehMhoecoMybeMforthe laJtaiyears;
Be it resalied:
1st. That the members ot the Uiwiiiaa Bit
hereby express our sincere regret at his
record oar wanu arpreci
tiea othis keg aad tiithtsl njaciaV seme In
those duties reUtiac to the practice of the courts
ot the Kingttom. We feel thai the judiciary has
lost a courteous, prompt aad ligitint officer.
Sid. That oar best wishes for his prosperity and
hsppiness follow ana into the walks ot bis private
hfe: Edward rreston. John llsoell, W. U. CuUc,
Wilium A. Ktnnev. Wilhim R. Austin. ITiUUm
O. Smilh. W. Aaoia AYhiting, Richard lUckertoa,
Alfred S. Uartwell, J. M. MonsAmt. A. P. Peter.
son. J. Al. roeroe. W. I Uolokihiki, S. B. Dole,
A. Kosi- Jlr. Dole spoke la sabsUace as follows: Oa be
halt of the bir tt gives me great pleasure to present
these resolutions. They do not, howerer, fully express rav feelings in the matter. Aly recollections
ct Mr. Paike's otSciil history dite lrom the time
ot the funeral of Kimehamehi III. From that
time to the present, with aa occasions' brief vacation, he has hardly beta absent a diy from tha
work of his office, from sickness or any other
cause. He has been a tiithtsl and indsstriocs
oarer. Few of the community know how rosea
ther are indebted to Marshal Parke for the maintenance of public order, or how he has carried the
rerpoosihilities of his office with him diy and
sight. His official duties were not sach as began
at 9 o'clock in the morning and ended at 4 o'clock
in the afternoon, but they followed him lite into
the night and met him early each morning, leaving
him but little leisure. Ia regard to his official
retitions to the court and bar we caaaot exsilv
give too much praise. I ca say personally, and I
believe that every member of the bar can say the
same, thit be has always met any claims upon his
oScial services with courtesy, and a readiness to
neonveaienca himself for my accommodation and
that of my diesis; and with this obliging dispo-sio- n,
he was prompt and vigiliat ia execution of
all commaads of the court. Never in my experience has he neglected or asnecessxrily delayed
the service of a single court piper. As to the manner of Mr. Puke's dismissal from office there is
much to be said. Osteasihly he was dismissed se
he was not ia accord with the goveramcat.
There are probably some who rejoice thit the
after having failed for a long time
to develea aay idea ot aettoa which could be called
a policy, bare at list bit upon a definite plin ot
cperxtioBS, which might be cilled the policy of
-accord and Uf aeaon," a very good thing sometimes in the practice of law, but a very mean thing
as a principle of roverament ; a principle which
can oaly be siguiucact ot a milk aad water ad
of afiairs. As & member ot the bxr I
a
take this oousion to condemn before this court
aad the pablic the manner of this dismissal, which
as far as the Darsh&l is concerned caa only in
crease my repeci for him: for it is complunent to
as officer to be retired under such drcumstaaces,
and it is ao credit to any one to accept office under
such conditions.
Hen. W. O. Smith sud thit though oae of the
nicncer members of the bar. it was perhaps peco- liirty appropriate that he should speak oa this occasion, for ts former years he hid been a sabordi-i.if Marshal Parka's. Yoz five rears ho was
sheriScnderMr.Farkt. srst on Kaaii and liter
oa Maui, and thus had special opportunities of
knowicg him othaaiir. tiurtng tail time ne caa
found Marshal Patae fiithfsi and untiring in the
discharge of his duties. Among raaay csimible
traits perhaps none was more coospicaocs this his
constant kindness to alL No question of time or
pressare d business prevented hist from helping
those in distress. This trait is him is known to
all who are acnuinted with him. He always sup--
Uat he WW heartily join ia our swd wishes to hh inclined to the rupposiUea that nolliklac taecoM
Whenever his term ot office ends. I weather, aad having no knowledge of (HjUaces,
hore he may hive and deserve as kind things said they had raited eretboard with the Inteettoo of
ot him u we all desire to say ot M r. Puke.
Allhoagh I hare had tern il ccaw offerer. I
Mr. F. M. Hatch said it care him pleassre to
managed to bring lb people here without the retestify to the uniform courtesy ot Marshal laik
towards lawyers and his astaUiag atteatioa Is the cord of a single death, arriving in Honolulu harbor, onJeMh guidance, ot Cant, lUbcoek. after
routine ct his duties.
Judge McCully said he would sol go oTer the dee examination ot crew and passenger by Dr
who) tabject, "It I should go into reminiscence Henri McGrew, on the 13th Inst, IS days
npnssengera,
nuUMTt"SoIt.
"predecessor.
I could talk a very Ions time. The present year
i my thirtieth ot Hawaiian lite and most of the
time I hare beea connected with or hsr had
dealings with the coaits: aad, ot coarse, hive hid
almost continuous dealincs with the marshal. I
caaaot forbear to add my testimony to that ot
otaers concerning the rnarsaais honesty, it is a
great thing to hold office so long, under a system
of imperfect audit or ot no irxlit, and never once
be charged with dishoaeety. But Marshal Park
was mere than honest, lie never lived merely for
himself. He was always at the service ct some
one. either officially or ts private. He made himself
helper ot court and bar: and la serving the government never forgot hi duty to his
fellow
mu.
--
Jarait,
Br LYONS
Proccs-doa-
2mfm
THE
II
Friday,
Wlt-tnt-
At
Al
.rit
MkiekaM.M!ileTKM., nm,tf ta
DRY GOODS HUD
a aeaatlie of
PLANED LUMBER!
I.TOMXA t,r.TRT. AaetlMter.
Sttl
Oct. ll
i
Regular Gash
On
rS
On Wednesday, Oct. 15th
tr
.
EDrromGirxTTx: I see by the tleveenejea;
mouthpiece that Mr. Gibson was met by a "grand
UluminaUoa and ovation " at Labile.! last week.
I happened to be present, and can state
the truth of the account, and that is, it &
true, or would be so. It it was not a cooked op yarn
ot its author ( Tt
for the
Tu facts are these . When the Kum reaehed
LahaiBA, one ot the boats which transfer pvusea-ger- s
to the shore had four poles aniMsair-- , a round
which leaves were wound, and each supporting a
lantern. Tarrr barefooted urchins heMketaaaoe
torches in tbe bowot tbobmt, and Dr. Khaea.
iheUorersmestphysieiAS, officiated at tbe stern,
in command of four boat boys. The four boat
boys shouted well, and the'Doctor did his share.
On shore, a small brush fire burned for nearly tea
minute and then went out, while
torches were
seen advancing along the beech toward lee blading; shortly afterward
awrt torch Mm attttat
along th bench. The ordinary crowd of tdter
looked oa At the wharf, aad the four beat boys
again nuaif estcd their patriotic devoHo.
These are the facts. " oolr this aad aothras;
wore.
SrnrriToa.
SMfs.
LEVET,
at Auction
Old Lumber
all weU.
That Lahalna Torchlight
e&
Tsweh. Cotwai
hlr4e
wmia,
.Finn
.w
b.
CLOTHE
id Id,
n,.i
rt,,,vv.4l
naiiwnBiwnrcra,
Area,
Amrira.alar
Regular Cash Sale NEW GROCERIES!
The Chief Justice said : it so inconvenicat tor
Judge Austin to be present, bat he wishes cow to
express his sympathy with the resolution presented. Marshal Parke for you will always bear this
title, I fear I would trespass upon the ruling law
forbidding cawa&iftrr fertuawy it I were to My
ranch after th remarks that have been made,
so much time. It would show as extraordinary wast of sensibilitT not to notice the retirement, ot an official ct this character whose iacaca-basc- T
aatedates by four years the organisation ot
the bspreme Court. The imputation otwantot
courtesy in not consulting tbe court, either ia reference to the dismissal ot it chief txecative offiRainfall for September.
cial or in the appointment ot ha successor, mast
tall span those, who, having this anthotity by law,
The rainfall at Kaaipa llasehe, Maaoa Valley,
hive chosen thus to show that Air. Parke has been
uniformly a friend ot the Hawaiitns. This is il- tor tie month ot September, was I r 10 inch.
lustrated by the feeling remarks made by Brothers Thanks for the above isfaraaUeB are Cam to Mr.
Maheloai and KaulukouT lie has been honest to. John Emmeluth.
fault. Uehasheentaithful,iodustrionsandhasnot
The record kept by J. W. Bitth-jlf- ,
spread himself is the execatioa of his perrjuing
at M Nar-ser- y
ia Nuuanu Valley, shown taat rata felt oa W
duties- - Mr. Marsha, you carry with you the best
days is th mosth ot September, Tut :
wishes of the court.
.
7acA.ft.ai.
faal.
Remarks were also made by J. L. Kaulokoo Esq. "I
etilV
ej
ajwiw
not
and S.W. Mahdoaa hi.. native members of the
ajaVlB,
.
.
bar.
r
JI
At the conelusioa of the speeches, A copy ct the
aji'sa.
aei
resolutions were ordered to be spread upon th re- tt
so,
at
.., i.ii
cords of the Sspt im Court; the regular business rr.
cavsa... . .
.
e.-aojat
IE
ot the Court was then iroceeded with.
On
Thursday, Oct.
Alt"
m. al
t(r Rfhtmi
will h
16th
iH It atKtltn.
N.v
ad J Saawr. Barrrl. Freek
I
ahm.
l- -0
,
rrara. Xialla
3Pia3rriJLinxres ctoo.
DRY GOODS, CLOTHING,
Crockery & Glassware
.
ALSO
sark.Saaat. Btrrrtt
K.
r. ADAW,AaetT
Mortgagees'
Notice of Sale
'ruKCN'iKiuiGN'KD,amn7tvx:R
X A C.. iararramltrd,
rrrtala awr
lie8 at akaoam
dead
f .va Fai urtkmrtae
a
tsi
in X. nr,ttm
dalrd Aaawal mk. !!, af rreord 3
7
I, Ml,
krrrky pre aoUc tkat ta
silk a poser of aal tolalnl is raid tnorr'.r iis.3
larrkd to forrelore Ik arm foe toadlu
brvk- c.
z.
Pure Brahma Roosters
m-rs12
starttias: hst ot striking exxmplc of the dishon-esly- ot
-5cnaiiacrwaa,
irm MM
profeed Cknstisxs. ilea who txve sptat
coat dosobrriBcbe honest, and
or ika dM teesml
of m the Mar-- their liars ia teactaac. other xsen tonrpresentxliTes
wnabtadlaRrBaiiino
tad IS llAirkm-and t--;
a Uk faaaaai a"1"?-??- ?
who hare been hoaered as worthy
talrare to ealltrata tk. rmlm aarard a ia.il ussf
BmarartaaBrtteirrlux! .'
I" a measMBlik
massrr: aad aim 123
dChiixaa character, bxTe thrsst frora ethem a
!
T
a. irilUa kav IkttK koav
srifnl ky law will nil al paklte melton m rtortc.:.:
Xmher of the sear xaaroad riaaianiwiF have "scad eoascieaee,'" and"mxjshirTeci-oatbraWaailarlamt.aaata
broken croanduvec The prftdon do sot weta rock of defakatian and downrisht theft 3
cf XfK.
LKTBT.
LYONS
Aaelloaeen.
Of coarse tbe creat mass of Christians are clean
to be aa asxiovf aov to t9Ht tfct pabbe atther
TV anaanHialtaa of bajan
ON SATURDAY, OCT.
r ri
m
handed, and have most emphxtifiHr rondemscd
MmtfllH lad mMSkff
inur
van dariac the lc-ar- j m fiaiiit
rabaUkaTrunkv Ai&H
theetpioasthieTes. But a necessary resslt of these
Al ti X. at HrrraosH Mir Allan
MfXer. HaCT T?1
confidence
tea arte. m S. la crop
eai-odefalextiOBS
."
is
Died,
or
Oet.
aboat
h,
of
hasbeeaashakiac.
Alearoha
in th
IVrt ww
o.
ojjfs
JaatarmY.aaNlaf b
Alt Ik arepretr eerreed kr Mid aHttvswc
LodeeLO.G. T. Deceased oat ireU ioown to the Cacrca itselt.
aic
Ma. Patw's llo-LT- .
Wln tfct. nmr barcn nnal maa l tn rauna; the
dkhoa-csi- t,
!
a
financial
at iw arrra a. ,aaa a. bajwaa aMlBaooe
nepected
and
taaeh
ani
irarr
Asaretaltof thisrecnot
amosramtT
owsf
ns
tactaMBaaciiaft far farcata atiiway.
Teui
Is repl v to the resolatioas forwarded to him, ex
Oaks, aaad kr Ckarlr C. Ilarvia as aaM Ap
jr
Trffl taoara the aptmetr taljac og.
na
a r.
there has arisen a second tril. There is a
i.c:
Daofevr tam.
aek MnW JV
Marshal Parke has seen fit to forward expressions
lat,
dared J
The arerage temperature dariaii the a
ul neont
Ms af tanara, era
teaoeaej tonasanancsai bouesty not only the
u.
Ira Maala ! ;
ot his love and gratitude to the members of the Ti" at G a.m.; ST." at 12 m.; ai. I 76 at p. ua.
oc. jas esd
l.fnl8t,adIkrraen. bal War.,im.
here for Saa Fraacfcco at chief of Tirtoes. bat the snbslitate for all Tirtses.
The
itans
ar
ar
mtempvs
nspioifaitsl.
Tk
following
esetly
HiwaiiAs
Bar
in the
terms:
;-MCE-- Oa
Ike arrt
So: JUriaosa i
Cratlty, impBrtty and irrettpon weiih liihtly in
bdob aajarp, aos t set ieit inc yoarroa
atnaaa
uttti re aats aymhl as tar - -There has been no
ot the Stock Mioinl
To Edward Preston, Alfred S. ILutwelt. John
seane popalar scales against fAithf nlness to tacney
anafaKd copie of the Guetts for
wk ka. imbm tk Mratrui of tk itn:
dam:
l.
fa?
Ming;
MM.caA.ven
W. li. Castle. Wo. A. Kisser, William
C. BBBWRft 1 CO..
caa oaoaauaeaax vats
for the past two weeks, and quotation of
trnsxe. OneTirtsecanoot be Bsde
iilSatlaa cMcfcnt aJaaam lat tk IM
by P C Jm.Jr IV-.
It. Austin, William O. Smith, W. Austin Whit- remain as previously quoted.
for another. Tbe New Testament does aot exalt
iw feki foaMarKtkaiaa1i nacaaaWtC- Ua.hr lawatlto. rm (iOO KIX . w wtH
F. X. Him, tttorwry.
Oa Oetober Oh the Minister of interior was aW any siacte xaent at the expense ot the rest. "Next
ing. Itich'd P. Btckrrton, J no. L. Kaulukou, J.
WKDNBs'DAT.
OCT.SJ.at
at.aettoa.ON
B. P. ADAXM ABC" .
AtfcKaey
tW
Geaeral
A.
Pocpoe.
MiaaBerof
M.
M.
Monserrat,
tad
Foreicn
W.
ASairs
pet
l'etersoo.
propose
ainaanrj
i
J.
1.
- a.a
to
lypys,"!
Htfare,
wrote
Vraif
FndaT."
aiifcrr.
Suese!
a i a, it hi.
na Waaaat Sraef.
MCTa
3Ttni 3uTcrt.5tmtnts.
'Woo&r f be drew all the droak. With sach intention in his mind, we need
L. Hotokahiki. S. B. Dole. A. Rosa. F. JI. Hatch,
aalTl- MmKterafFloaac.
aWareaail
inus
tsar:
n.aolnin. Stptsd. Wot.
Est-r- s
geaUemea of tha Hawaiian lUr: a
aalanet; it is veU knoam he oroJd aot petforw the no: inquire whether or ao be sine; Isalcs cp to
tfttrle t iHWUfd
"
"
On
Credit
Liberal
for Good
a
K' Ihnao
BxtsFMaaiT H-ruact LW
Allow me to embrace this opportunity to sxtesd
'.
TharsdaT
aisht
XOTICK!
an akl.
tJtrtistmtnts.
JTttu
to each of you rcy last farewell while I sever myH Bat there Are sens ot weakness ranch more
tAk- OATS-r- W
$:
tS
lOJB: and.
Endorsed Paper,
The aaaal Gopfet Tetaparaace taeetioR aill take
self from you ia my official capacity as Marshal ot rpiIK Ul'SIXESS IIITHKUTO COX- these. There
BBAC- -4
f JB.k
ha, settle and extensiT than eithera of
r aext Sataidar
Kisgdom, and also to expicss to yon my most X dactrd aadec tht ana aad rtyle af IIENKT MAV
reTO-re- s
the
UKA.SAXLE- T- laaii ir ' iTitnln
decreasinc
MUXf-S- o.
1 xi m t.sJk
anpeors
the
be
in
Chrch
to
a Gewtral Aaat. t
Oa fmrthaaea of ont
Ob thetaat octaeiaa Mr. W. a. Kiaae; pmsaded
CO- - wtli be ceatlaard ky the aaderalawaat aeaer tk
sincere and heartfelt thanks for the many kisd
forth moral htwinits entirely. Certain
Jr.eV
TOM MAT.
WH akaas aad Mr.r.C.Joaee,Jr-- , related same ot hit ex- - sins were nerer xaore seTerely cosdeinned thin
Ul-la- v.
and most friendly expressions contained in rour same basiaesa nsaie.
JM ta flSS
ott- - IS? I.
Ilaaoiala.
ton
ink
k
copy
a
ot
which
I
Wm.
rcceired
from
men
But
xaanmj.
now soeh a mtecareiance
CHJja3Lsaaaa)rire a- ItA.
Foster, Esq., Clerk ot the Supreme Court.
--CaxjounJ for sins they are incSned to.
Mk. C. K. Kahop fcKWea Terras dariathe
j '111 limiiifiiim i '
fcata.
WANTED !
In parting from you, I bear with me kisd rcmeni
-aoek oast-- at one torn her eoodtaoa baas
Iiae
they hare no mind to.
By
those
""""it
brinces of the rainy favors which I hare experiCOWSIjlTIXO OF
aeat- a qatte enseal. It i a footsore to be
T"0 laKl'OK I'UJICIIASV, ASJIAIiTa
amatirf
lrk.C.K- - Ti.aaa.1 M-- ai
Ther oocdetnB t i rather than sin. BeTerence
enced from each and erery one ot of yos while X Cotuce la a FieasaBt pari or ike Iowa.
:
i- -i
x.T.ticat
to state that a alight efaaar for the better
Silks. Table CUxaa.
for nchteoBsness : awe for tmth and justice, se
discharging the duties ot my office; and it in the
cw- - AJdrt-- - L
kucait.
hKMB
Caaalaltrta. uaekiB.
ot their inheres: craadetr and excellenoe,
discharge of those duties I have done that which
Orset HlwaluxGiSBTtB,
cxklais iar
Tfct taHUa; t tac CaUctaar-Ganctaesc Geser&l of CaMotot are kssenicc. There are deseeralxnts here of tbe
CoL W. r. AOea; k
Iteaolala.
wis hurtful to any one of yon, I am heartilr sorry
coamparo! aria O a
UK AM aanea! lft.
of that Snaeaoov KBoweajaged jebn'mem for Paritaas: vie speakof the strictness of osran-eesxo- rs
and
pray
your
same
goodness
yon
the
that
in
for
pamr
a
XOTICK.
aaftnc4nV liafB at ana kat tkrrt
as if it were txxotaizc is them, but now
tamaeU expm aceoaalaat, etc- - aad pUenskk
And rrill soon open with a
will forgive me.
LACES
tat taataaxraaqKaaawaakiktkrtaVletka-r- t aaoolofca aad experieece at'the jeroct of the antiqrated. We are prmd of their htroisa.
Allow me again to express to yon my thanks for
OP
which aaarnSeed home, and cocatry, asdennlite
Mwltt
Boy's
aad
of
a UUiax
Ckskiaa.
ia rice, paaaa. aaaaaat m. awauaca.
kind sentiments bestowed on me. I pray that ADIVIDKXT) be paidT.Il.KB
Oaat'
th:
ta Ua
Hoaltry. fadwwrsr. Boats A W"
itaelf. for principle; but adrsirxaoc is railed
your happiness and prosperity may be long con- of Ue WILllEU'S itTEAMlill- - CaUa.llei.Wad-aetday- .
Jrwrlry. ladtra' Hal..
Hat aeo printte etnet cooacctssx Hotel aad with pity. We call their Htm dreary beexsse they
Oct. Wl, tSSl. at the soke of Ike Ceaapenj.
tinued and that our close anil intimate relatioss
Shirt.. PaaK. Blaatrt.
5".
II.
s
HOsB.
Siac atteets. opiuate the pedioe aatioav, has at were sech slarrs to tbetr consciences. Thefteti-MerraBT.
mar by continued ia our private walks ot life.
st'tTABLK FOR Itaeolala, Oct. Sth. lsjl.
ran It
hat been ailed k aad lereBedoe, aad ts Booeafe they eared more for consciesce than the Chris-tian- s
"I have the honor to be. Sirs.
fortiavel. The Chsaes" hatv adopted the tocabtjr
of iodT.
Your obedient servant.
!
RUGS,
&
CARPETS
NOTICE
mi a aiorBffig Jaajet poire
There is ahM in the Church an increasing dispoW.aPAUa.
sition to jdarai thai the xnoral laws that are bind.
HMIK .VNNl'AT. 3IKKTIXG OP
broaxat the copy of ac hare no pettalties for Use wTons-dc- r
III. stated that Mr. GtbatE
least
X the ONOMEA SlUAlt CO, will be keM at the
LYONS At LBYKY. Aaclimters.
it
litSCK.
Fbox
XKI
fan apatch vttfc hhs from Tjhanui and cato it to oonetohart! We are told (a half truth) that lore
KMBRACI-5THK
OSceof C. Tirewrr .t Co.. OX WEDNKUAY, Severn-ke- r
)
DmtniEiT or tbe Jowcuxt,
the jHwyrlnrr for pcMwatMB. In tha opcajaent. k the oale vorthy inotiTe to lead a man to obey
tab, is-- at 1 o'clock a. m.
"
IO-- tISSI.
Uoxoixxv,
U.
2,
i
O.
y stiea tiaaee, "tae oaUeaoote
J.
CAKTEIJ.
r appears-- taoatMajesty,"
Uod. We are asked to reTerence tilt method of
ct'y. pro tem. Oaemea Sarar Co.
Hon. Wat.C.l'Aaax,
twice.
oaee. aad His
diriac goTtu22t in which there is nothisi: to
t
DcxaSm: We learn with deep regret of reur
iioiai. Oct. int.
tear from God becaase ot sin, but which consists
5
resignation of the Office of Marshal, which yon
iS ;a-- ! i
s
Wilder s ftetmilhin Cootoaoy has declared a mainly in efforts to coax men to bohscss! Dr.
5
Tax-Appe- al
!
;
have held for now orer thirty-foc- r
years.
dnideod of three doitar; rec share, payable at the BartoL. aa eminent Uailariia dirine of Boston,
:' ; !
i ;
H
5
S
The office which you have held for A period even
OoBBpaaj'a efiee. The later-Iilaa- d
atoua Xan-zotao- a says:
TAX-ArPKA- J,
Terr ropolar pal fits ftrirc Mhird to
1IOAP.IJS ON
rpiIK
g
organization
the
Supreme
of
the
Cooapaar deciared adiTidtodaf fosrdol- - make "Sm
-- a. tael.landor
ot fixnst sinstrs thit they
God tbe r'o.-mwall. ror KOA. KOTIALA and
w.
By direct. on of WC Pf.tcrk, attorney for iohh Bnr
lonrt, nas ptacea you in most lnttmato relations HAMAKL'A
Mn pet (fcaxt, payatHe oe ana alter toeuiaust. make hici a linmlftkrr, who Taisly suite withs
will sit a rollout:
row, ifec mottKjg?t? nmMi In certain
madv
with the Judges. That these relations with our ?.
s
to bribe men to be JModr
Mhool BOSM Oct. Id. ISSt, Sam. by Mags. Fnkn! Ma'trro and toa Maltn.r hrr
The new maphoor eard bare bsea dbtnboted.
Jf.
ll at pnb-H- c
Court llestr. On. 1 . ISM. t a. ai. kntbaa
Chrutiins,
if
f nnoltitn, w nr
4. niereisalso a tendency
:
; . 1 :
; :
toaay otiaeaeTMb- - joowmE
s. Kokala V ahaea Cosrt Host, Oct. SI.
f
a. ai.
anrtl.in.
hat lather laimlii ely,
no matter how much they torr to them we are well assared.
oat of oar latter-daia coining, knowing tlatthey
wits ns, the present Himataa lloaakaa Court Itooae, Oct. SS, lst.
bolarasyourcoanecuos
tset,
are
sappned
a
aaaeber.
with
aliannnti
oaaers
instead
would
least
on
meet
emcion
reblioc
base
of.
at
to
have
erred
thit
micht
paa
:
1
Coait Uowee, Oct. . IS, t a. a.
incumbents of the Bench are concerned, we wish X. Kekalt-Ka:: ;
laws will bs asother etaae twiaexnles. lVtr is often meASurtVl by the ferror with a kindly recepUon.
aahaat tiaaanatters.
On
ag
itrr
to say that yon hare been a most faithful and der. it.var.
of tutmeat to the afaaUr arbaae operators at the of Tairfttim and zeal in work rather than upon
ciiarles
UonoemiBg nts integriiy, no oao ooaai queuon voted officer.
a
IU
rrtaidtat Beam ot
12 o'clock nortn. at or Salrronmi, m
Owtralofltoc
r.
whiefi
character,
motives.
of
his
integrity of
anlet ratn
lt,at
his uprightness aarl the smoeritr
uniformly
Yoa
discharged
have
multifar.
or
jour
Ilrwolnla, all lit jure!
power for jpjol.
He has been an honest man, and ot ranch physical
HalIain AitcnisoB. fotasedy ia eoauaaad of atantAnd
Tenders Wanted !
dutiife towards the Court without demur, and
as tbe final result, t which all these courage. His zeal for the publie welfare of his ions
a.
taflli7JMC'3aretles
Ca)
H. B. M. b. tnftrrr, who was ieeeteic ta- with a real and fidelity that are most commend"
pi ice fellow countrymen ot all classes was eonspicaous
E
WILTi
rpKN'DKi.S
UK
J.KCEIVKI)
iared at Vietons. H. C br baiac tarowa front has tacts mentioned are cause, policy takes themen's
Per. able.The lies
as the soxemmc; taotire in
many waysaadonsamberlessoccAsioss.
JL at tae oacr i! the link of Ikr a
is
ajane, aas aoec eeat tosacaaaa. ffiam ortac of principle
yoa
hare
connected
with
the
that
When wtobj; is champioQed by power;
haps so part ot his record stands out more prom- Supreme Court are now severed, and we wish to ap to I? O'clock V-- . oa SATURDAY. Ika 1.1 day ot floBolula, aid Wiag all ike ktad descrlkrd in Roval
Cast. Brano of H. M. a. Zrfmt aaeamee hrt.
when sin, like Hires, is clothed ia purple and fine inently than his actios is the terrible srntll-poKaenak tat
lrl. fee treaclellng 'roai
ot toe awtaawr.
yoa for the nnmeroas jiersooal acts of kind- NoTeniker,
Hawaiian the Foartk Volama
llawsllaa Itaporta.
hoes: when the current sets strongly away from epidemic of 1S52-- In that time of astioaal affiio-tu- n thank
ness to ss as individuals, in doing which yoa have Taebhls raa.t be for a lamp oof Tor
theeatire work:
d.rd. al the expraar r par
when the whole country was strickea with spared no pains.
. The Korth Paafk MisaoaarT Inetiute beau riehttoosnexss: then men. of whom we hlTe a Xlbt!
the tranilatton to ke lrtkrr wrllttw oa ose aide of chseT. Far Iwrtker fartlraaara PPtr te F. X. Hatch.
use
of the populatioa was smitten
Bwry etadeat to expect Utter things, say, What is the
fear, and
it new year of stsdr
-Attornry al Law.
have our goou will aad best wishes, and ve foolKap paper, ready for the prialrr.
los
They
What
ask.
men
CErrent!"
when
failed
tbe
hearts
them.
with
of
arith
drift
the
Let's
iSnib:
eaofjored
Tacatioom
the
darha;
one
beta
does
Ceatt
blad
sot
hat
bat
Itrcir to accrpl
The Dprtaie
anai
feel assured that yoa hare what is worth more
LTOWs x LBVIT. AscUuatrr.
chaise of parishes aowwithoe: poMocs. These tsexpeditsi: What is poBcy!'1 not, "What is he, with other courageous and faithful ones, re than this testirnontil. the consciousness ot hiring aay or the lowest bid.
liy ordrt of tht Coart.
the only question that a Christian, aye, girdless of his own safety, was nsceasisg in discharged jour official duties in the past with
Baaaiiaa cbarches are eeatres of cood iadoeacee richtl"
'thinks,
WILLIAM
askinc;.
sick
FOSTIR,
Clerk.
of
ere
caring
for
th
aay
man
asd
aianly
his labors of lore is
aB onr the Iteaa&bet aearly twenty at the preseat that
impartiality, and fidelity.
ootrtisnumts.
"ttu
lloaolala. Oet. sih.
ton at
It is hardlT posib!e that tMnxiBg mu snook! dying. His srJeodid physical strength enabled honesty,
tMat aawe ao paaors.
We are, Dear Sir, yours sincerely,
jt hate noted these thincs. w e are rapidly
a
htm to do and endure what few others could.
Signed)
Jctjd,
A.
F.
Fttal
The Sax Fraaeisoe Cil rtate that:
A crisis ia allies, it the Church is weak,
glad that Mr. Parke is present, asd that I
Atlnilnlstrator's Xotlce.
I
Ltwsascz McCoxxt,
TAX-PAYKieaaaana, Attoraer Geaeral of the Hawanac the whole strartsre ot gOTCimaext and the best can speak before this court and in his presence ot
OFTIIEDIS-TK1C- T
IIS
IS IIEKKI1Y GIVKX
Btaj. II. Acstxx.
XroTICB
JUaaooaa, left here latety ferine Qtjoi Mexico interests of society ann fall into ruins. The only his moral worth. Onolher occasions the bar has
M Al'I.ar hanky aotlAed
OF
J.V
tkat tke aadrnfianl as ktea aaastaled Admla-btratwith the object of nruaaitiiy. tbescheaaeof con-t-- g hope for the safety ot our most precious interests met to pay the last tribaies to those who hive de.
of said lli.lrict will koM hie
tkat the
i
ot
BaMt
Ik
af David MtCarfary. Jr.. late of
JtrctctUT,
ofSce
or
at
accoaanodalton
of
th
DxrumiiST
for
the
the
Mexico and the llawaitas Istandt by ties m the intesnty and piwer of the Church ot parted, and those hire been sad occasions.
On
the
noaolala. drersard. All creditor of asm Katstr ar
followrDg tlair. and place, within tald Dtrtrirt. via:
fe
Uoxoutlc, II. L. Oct. 3, ISsl. i
Then K liable to be Ccnst- - nut men who lore right stand brXTtly this occasion, although there is so much to regret,
in war of a steaatahip He.
lie thtr clal, dalv utknitlcaled, aad
MAKAWAO. on Novesi-be- r antilrd lo
AttaeCOl'lrrilOVSG
la
oaee
the
hope
aroper
"dtri.''
Iroable
by it.
Hon. Ww. C l'laxr, Urnolalu.
the
i
roacher. If aay ratal, with Ik. aaM
we sldl have Mr. Parke with cs, aad we all
Ua, sth, KM. Ittb. Ifth, IStk. ltlh. IMA. nth, SM. wilk
AdatlaUualvr, at kl oak la Uawotala irtlhla alx
"irt( IUm . (I jmt mtrJ & tit G4.VT, thlt
"
Dtax Star Tbe BBdersicned, officers of tbe Su- :ttk, aad on Dteesibrr
that manr years of usefulness asd happiness are
11th. ink. lata, aad Utk.
o
What a rlorioos iaaketiar trio His Excellencr
W. W. HALL.
dalr.
may pat on her strength
At KEOKEA, Be.idenr.' of Hon. J. Kaaaakrte oa aionlk. from
still is store for him. Tbe bent wishes of the bxr preme Court, desire to express hereby our regret
Cfararetle nn'Kr who nrr a.lliBi t jay a t"
AdFiiat.lrator
K.tale David McCartary. Jr.
thaAttorner Geaeral of the Kiagdon ishaTine! she
conscience is isdiuduxl
Navenber rsth aad t lib.
follow him.
longer
ns,
enthToneraentot
yoa
The
are
no
ot
court
will
to
with
associated
be
the
that
officers
I.
and
llk-lSykaraed
NHS
Mora thaa th pri7
for hr tmliaary adi
Oct
The change of rtinrata the aiyetiaas Tiaadt, tne member. Sxade loyalty tothetrsthisatl thisss
At HUELO Oder of Xr. Akaaaliilil on SoraabrT
;is
and to cosrey to von ourappreciation of your past
Mr. C W. Ashtord said, he rejoiced at the
Cigarette., will
the PET CIQABaETTXS
at the expense of would gtre to Christians as a body, inTincibie
iHh.nJJl.t.
ufn1iiia.dnot: all probably
Notice.
to add to those of other members ot the fidelity is your official capacity, and of jour uniAdministrator's
At PAIA. Reidnice of Ioktpa. oa Novtmber SSU.
Here ss bo irate m ut
Hawauen
atoperior
to
Tney
are
all
made from 'a
l
other.
world. This was the secret ot power
eourteaty
and
power
ns
as
individuals
kindness
to
form
oiertbe
Asd at HAIKU, oflee of Geo. Brooks, on Sovtalbtr
bar, his own tribute to the personal and official in both our public and private reUtross with roc.
that the absent offiaal is Maanar amend Iot in the early Church.
UXDEKSUSXHD, HAVIXG IHtlH KHT C0T ttOLP Lg.r grown in .rtp a.aotj
b.
who had been so arbiABB. FOUNASDBR,
cttttrely far
Baaian orBatler, his wort: at preeK
appulat-rtX
bean
of
th
of
wrjoderfal oorortunities. The worth ot the gentleman responsible
Aatelalttntor
hapyoa
wishing
TbiaasadaT
of
measure
jois
a
full
of
opted
.
,We
Xakawao.
is
office he so
for their detieate
trarily dismissed from the
ad tttr fy
anewsaan.
Ber. W. p. A1xafti Ute of Walrnkn. Ma-- t 4ao4, ara M
great work now before the people of God is as in- - long
Oct.Mk.11.
tsxttt
piness asd prosperity is the f utute, asd wa trust
aa inenm-beshavtm ctetaap.MtiaM MUM
noiliea all
hid held. Mr. Parle bad enjoyed
ae,jdaitleotaetety wiUwnl nVtiiiltemt ttAi wtlcq
r ill?-?- : ;fi ; BS ?t5i
many
yet
alness
years
are
honor
and
of
that
ntef
ranch
greater
StTrral of the drrrets of eturtos vaeas who dinxaal won. liTery cospute wstcn one smsie
than
to pmnt th MBf, wtth tke proptf Tnatfo attchri.
of that office in duraiioa
ALLKN
tilNTKB, Mwinrrwrji
hawe ta the peat bees wane their tehiehu o tbe Chnsxtsn hss wnh that inward monitor if it ends usually falls to the lot of officials, eres under in store for you.
wlikin itx montka from date or tby will be rwt-wa
We remain, Dear Sir. faithfully yours,
IllrkmonO
birred: and all perma owing aaM autonro rtaaawltd
carryine oat of a aef areas trade, are meeh moeo&-ed- in defeat, weakens the aathotitT ot conscience ntoasrehical governments. For about 31 years-m- ore
''
by
to
ft- - The nhm t'WABKTTHS
men.
ta make immfdlVe paynwnt to J. M. ALEXANI-CK- , p.
aad adds all the misery wrousht
I Signed)
the new regalatimw for aaMboriat; lincma amoos
had discharged
Clerk.
century,
Fasten,
:
he
Wrtxtiu
a
of
third
a
IS
than
tChr
Alit FOR SALS AT
Will
witk
of Rt. V.
Ailnlntttrator
ot uns new sic Mr. Erarts was ooce aslrd by the Chief the duties of his office with nnfailing integrity
Deputy
Surra,
Clerk,
tt xae eataouBBsaeat ana oarrraatT oat
Hesei
Artnw&.
order will ant; tend to thVtsrb the secarity wniefc Justice of the Carted States to explain the power and dfligenee.
W. L. Wilcox. Interpreter,
IN PETER DENMSTON &Co.'s LINE Alexander.
1UC
The career of the speaker,
llaik-t- , Mani, Oct. 4th. IHI.
In
minister, whose ,ser. though brief in years,
LiChzcw), Chinese Interpreter.
thr dealers ia hataaa aesh base vorxed in. it of an eminently coeccssfn!
had been extensive is fact,
a. S.
genics.
evidence
peculiar
of
girts
little
moos
good.
MWiai
hire
win han accoBipriiti'if, a Rrtet
Notice.
Administrator's
oaicius
ia
wiw
sorernmesui
his
relations
ia
y
Mr. fc rails replied :
Tue Splendid Clyde Bail! Iron Ban).
it is tee perxect simpu-citReturn of tbe "Hazard."
and other climes, and he took pleasure in now
rXl)ERSU-XEDOIVaNO-ticStesus
and fixed eheracser of the xcan behind and this
Tht new rtmnwr for the later-Islan- d
what he had often prenoosly declared
tkat fc ha- - Ihora rlnly appotntrd Adnilntttra-to- r
MQSX aotTTB SEA riAXTlTTOS
LABOl.
KaeieatteB Co- - at present called the
6. tiansfostas: it aU."" Whxt a lesson for us all! reiterating
that of all officials within the scope ot bis exwith the Will annexr-d- . or the Stato of Capt.
Bmif, was to baTe sailed front San Francuoo for The (Tea: need of this day is: The enthroning of perience
PArke had been found the most
Marshal
of flllo, Hawaii, deceased. All
Tnoraaa
:pencrtlat
H- Tieraey,
Capt.
brigantiae
C.
The
Heard.
tha port on or aboat the lath hut. Sbeissaidlo conscience in tbe liTts of Christians.
peravot)uniformly, courteons and obagis?; most ready to arrived port
kavins ctnlnia araint the Mid Katatr. are
2. And second : Coarace to follow- - conscience
here yesterday from the South Sea
is
haw accoaimodatiotaa, for 1() cabin pssseosers:
otiied that tky Man prtrtwnt tkr Mate, dalr Trrtaetl
TONS KEMbTEK.
a person.! sAcrince. It was bst
S3J
at
oblige
others
1
earth.'"
heritinitetedtoDaa-tfalfalength
feet. wberevrrit leads. "Te are the salt of the
and with th proper wcbr. to tk anderrlxned.
sboaldtake somenotiee. in the Islands, being. 13 days from Jalo.it, bringing 73
FIND THE - tht? tbtr oLtbla aetlce.
within thraei3)moatWfroBi
beaa: Sfeet, depth IS feet. Captain E. C. Bast, said Christ: Bat. "What if the silt shxa loss its present notice, of the causes alleged for Mr. men and C women, incoming laborers. The vessel
100 A I AT LLOYDS,
(ikrtt month kavinz already expired alace plmllar
wtea socie- -t i"rl- - removal asd the motions actaalins: the
.'
foraerir of the bark ao Ismmmtm. was in charge power?" Ob. if there ever was a time
by
wa.
the
TaxroftAKT
as
trlven
noticandarslsned.
but, con
to anchor in the harbor. &t ?
x seeded Etronc brave Tirtsous men era who
of the steaaaer at last accents.
Adnini-rtrator- .
to whom we were indebted for that arbi- came
or hT will be forerer tMired; and all
trary to ins former manner 01 receiving instruc- "Will
due to be honest, to be simple, to be modest, in & quintette
trary act. We were justified in accepting then the tions, up
IT THE OKFIC R OF THE
owlix the aald Ktte, are regyitod to make
1 .
: ;I
to G o.m. no official cossected with the
: : I
there were ten persons received void to be Godly it is on this diy. Forit Chris- avowed
Saadar
Lut
d
the
immediate
noraent.
with
namely
his
I. M. KfTTllEDOB.
cause,
: ;
:
i
into Kaanatiaiah Chsreh, aad sx ehildrec bap-taa- tian courase and siapticiiy bs destroyed, if the present ministry, from every side cam only Board ot Immigration save and except Hon, A.S.
fSI I S
.rlmiDtrator with the Will attached of lb EtUte of
y
aborc
the
CrooJ
b
to
X$f
Veel
Thomaii Spencer.
At Kawaiabso Charee. Hon. J. W. Kalax Church drift away into worldUaess, and plxys commendations of Marshal I'arke as a man and Cleghom, the Inspector of Immigrants, who was fkoaM tc (rctleml toon.
tow
early on board and examined the condition of the
Hilo. Hawaii. iKt. H,
soeae accosat the coward, what will become of societT? lit us
and Hob. Hecrr Waterhoese
Accepting this universal commendation vessel
officer.
F.A.3CHAEFER&C0., Agents.
asd immigrants, praising the cleanly conof thtxr recent traTttJ mUataorsia. iext banoay. then, as indrridBAU, "Hold the simple faith ot of his excetltoce. as the true sentiment, his .
healthy
one
dition
the
and
of
the
asd
contented
1TOI
Im
Hnno.-ilnwaxeh has been set anut br the lnternananal
H6I.
Christ with a good coasotace,"' foUowinc: that
October
.it.,
Irn Ink, Oirctorlrt asd
means,
when
in
with the ministry merely
! hld.
Saaday School Cnfcw for special prayer for Son-da- y wbererer it leads, even tbossa it should raike us reduced to its I agkal import, that Mr. Parke is too appearances of the other visited the brig, thereknowledge was obtaiaAbie of the possible
no
fore
Schools, will be oberredin the Hawaiian sincolar '. Even tfaosch it should raake oar
C. R. BTJCKLAXTi,
office
good and too honest a mas to betretaised is
:
arrived
laborers.
distribution
of
the
newlr
shut
shrink And make "ocr best soactr'
t.Iiarcnes by appropriate serraes.
Editor ds Proprietor
by the present admiailtratitm. He was averse, on
Captain Tierney bas presented tbe following reWM
their doors, and turn their backs upas us: lines principle, to
"S. T. Msrehant- .discussion of poUtieal topics be- port
of his voyage to Mr. A- - Franf Cooke. PresiThe Hawaiiu UTanpthcal AsfocuboB of Oahs the swimmer feds the current settles acxrast him, fore a court the
apremarks
his
if
jattic?,
and
of
met last week. Tneaday aad Vtdseeday. at Wai-ala- be pets his breast bravely against the stream, and peared to touch upon the politics of the day; his dent of the PacCc Steam Navigation Company.
Sfr
Beporls from the cfanrehes are otaeraUy mikes his point. When the pilot wishes to briac; excase mast be the action of the ministry in thus
citrus: TiBmxin s uxrosrr.
a a a?
Tee Ewa chsreb hTe cooopleted his boat from one side the Oihu chxaael yonder, thrusting epos the bench and bar the alternative
fararabat.
Tt
Sailed from Uoscdala Jasairy 31st, b puno lo
new
tntdmg aad paid for it in fall, vi'.h a and the wind, wares, and tide all sweep stronglyy, of
their
:
politics into court, or neglecting their the Gilbert Islands to land returned laborers, then
dragging
saieles at J1W towards a new parsonage. Toe asaiast bxm. be bold the bow ot sis uoat squire-lobvious duty. The bar, to a greater degree tharl to proceed to the 2iew Hebrides and other groups
IN HALF CASKS.
Waaaloa chares bare raised aboc: JAW for a new
steadily aaainst all these forces. If we would asydarsot the community, were interested in la the South
la"
Seas
to
willing
recruit
and
free
11am
Westphalia
HOKOLUI.TJ.
eon-cert
immorality.
PORT OF
baiMiag. A colltctwc tales ap at the S. S.
stem tbe tide of drunkessess, and
opposing arbitrary government, asd the actios of borers for wots: on plantations in tbe Hawaiian
Pile raer Deer, in qa A. pti ;
last Wednesday amo&nSed to orer fa.
and sins of aU kinds, which now seem rising like thminiirv cow under discsssios. bad made a kingdom." Tbe voyage to tbe Gilbert Islands was
TO BE
bBfxrioT Claret a Ckateao.
Axrired.
fl,id. we msst set ourseiTfts hriTelr. courageous
Latoar. Laitte, Mcdoc.
imperative, in the due con- - quickly asd pleasantly accomplished, and the
to politics
By adtertiseoMat it will be noticed that tbe Ha. I.!...
.1
I
-- .i
ly steadily against these evil infiuesces. We must reference
.: Ulr .1.
Manpee. Haywwrd traae 2 Fecc
IIa l tl,a
..
,u nA,iv- -- returned laborers landed without any mishap.
k1AmS 5erOK
.1. I..
auwjn,
mini
iuc
fMEiauuu
a
par-ihGo-,
trOK
Drew,
Msnrfactsrcig
boftcatk.
Fiac
auc
hata
Ciaaa
sxana oy ine ngni as uw mtcs i mi u:
waiian Camase
IN CAMBS.
I-r- fV
of political Tenom. and so one than the bar Heavy weather eassed detentios of the ressel oil
afrom rasalada
hk lfaiTTllf
-i
rf tbe carriase banldiac works aad stocs of right. We must raaintais aad practice the simple tirn
be more quick to recognize and prompt to Itohvritari for four days after which sail was made
It Messrs- - Whtuaan Jt WrisM. and xaeroed thesaiae Tirtnes
and graces of the Christian religioa at all should
rewith
interferences
Kew
Arrived
group.
unwarranted
the
Hebrides
Fatusa,
at
resent
these
for
into their own exiessire estabhsement. majaac H -- "
We read that, when the Godless, formal.
Of Chas. Fane Carle IUanche.I Firm. Frerc
officers ot court, perpetrated as island of the group, on April 6th. After a
asd efficientRoTpmTMnL"
By H. HACKFELD X Co.
tt 51choiaTaayer. fr-- TitwcatOt. sW
Co , Carte d'Or.
the kind Jews saw the boldsesAot Feter and John, they sponsible
Ihehiiii'taiaostcaesteete industry offstore
Th cnMtrr short delST is a futile endearor to
mna nf
'
recruit labor.
"
win could sot account for it at ay. but they felt its In th.
in
this
The
kxaadom.
itragenient
ia
the
resolutions
from
signature
At
Anateum
12 Deft chiedam Gin. in toae and zmm;
withheld his
sailed from thence for Asateum.
Vruelsin Port.
ae-- FOR SALE AT -- sn
be Tested m Mr. w Btlaas, and Mr. Wright will power "They took knowledge of them that they had
for the reason thit he considered any people were obtained, and cieparture was taken
Drxndleeof allklndf.
haee safesnsion of the blacksmith work. Mr. had bees with Jess.' Such is always tbe result presented
question
matter
the
beats"
epos
a
crew
recruited
where
is
Aai tkiii EJaonda. Baattarer
was
bar
by
the
Tasna
for
actios
feHprior Port and Sherry.
ItEKKTOrOKB
West, who has is the past, bees tie eoercetie man- where Ctiristtans have the courage to f oUow
wnlaCK Bishop.
oa Ike NCCAWC PLANT VT105, cira.l.tlae
failed to express their contempt for the landed, two rf them however immediately signing
tel
Wlae. Madeira,
JIJC
ager ot the works, takes a Tacxtios from actiTe
aora.
iMc
defying tbe consequences! Tht Church of which aad motives ot the Marshal's remanl, service papers
Be ha Fareat
Uen'sictlat?. Maraalne.
for three years. Oa the 12Ih of
laluM far tfc nrMoft. nvvis?
atacweaax. ral!lpn
ta noa?
Christ, so Ions: as iu members, submit their manner
IRON WATER-WHEE- L
rFr Bnr TawwaOVERSHOT
MILL,
OF
4'araoao. Onim Pittan.
hereafter be cited as a palliation of that de- April, while on that island, experienced one of the
- La Gata
this Coaopasy cannot bodies and souls to the octroi of Christ never might
Cadet the
(lUS lm
Creaede Prallaef, Create deCacao,
most severe and frightful hurricanes which it has
SO feet diameter, with GeartBz;
spicable act, for which he expressed his unqualit) s- ?laiieea HaywmK
world.
the
ssness.
grasp
of
on
heart
the
Mp
loses
acsKTe
mt
its
g
fied contempt. The sentiment of the resolutions, ever bees my fortune to encounter, the seas run-sinAk bktet (.ana Jfmtt.- - Ihcw
S. This last thought: Thrust conscience frsm
Conlere. OalriUjal-- . Tarbine Water Wheel. Ox
was Ardently his own,
high, the wind blowing sails from
noted,
Ajb ak aerald. 6tar
qualification
the
mountains
with
Cart. Plow. Farmfaf. Carpenter, Cooper
Hawaii.
you, bat will it one day resume its sway. It is possi- however, aad he expressed is very cordial Unas the rery
at. Cattarlea. Baalsvil
ritid lightning and heavy
aad Blackamltka Tool.
Haw brir, Haaaad.TieaeT
The fantral services of Eer. D. B. LTtaan took ble to dethrone. Jnct as Ahib weaklr permitted hope for the
future and felicity, so rain adding to the general disturbance of wind
III NIL' A .11! STBEI7T. ItONOLLLV.
it, 1, a. 3 aad 5 OalleB.;
To one planting on ihare aad wUklna in fatare to
raace am Sandar ajn. from the Hani Chares. his wicked wife Jezebel to overthrow the altars of richly merited by ins life-loloyalty to his ardu- and sea. Although I had had ample time asd
xioxrssxn
shameful
places
the
their
own
caae.thU aabrda an anaenal opportanity
and to plant is
triad hi
IMPORTS.
A; LiefauB.
Tne cfautoh was well Ded with friends bote God,
A battle
AlM-B- tsI
preparations
requisite
made
all
official trusts.
CHOICEST SELECTION OF
had
for
ous
of
Tortlaad
Stthoaaa
Cemtot.
-of o dotnx at Terr taaaJI col.
Grores of Baal." so it u possible for Christians
Barb Wire, at jrreatl rtdacad
with the elements, yet when the blow did come, it
bttel
natrie and foretsc.
ruent
very
ALL DESCRIPTIONS:
low
eaay.
a
CANDIES
and
FANCY
Price
term
OF
W.K-CiStlsouls,
May
own
of
God,
spoke
please
follows:
their
as
it
.'eer
per
temple
Utripnat
of
the
Mr.
Or
ttel
F:ar-.e
todeaecrate
pners. serrar, luce ana raaay uaga,
rwi:!vu
carried away foretopmast and
i"OU SALE DY
Insemt Maker..
iarraaacur jwrintt, sredace. etc
The afterjdov has uain appeared at Hilo. Tbe and enthrone instead of a good conscience this the court I cannot let this occasioa pass without carried away
Cream. Opera CaraaMl. MalHBalow. Jaitml
asd as a consequence
ALSO-rand
own
OH
regard
my
xsisd
Mr.
their
expressive
for
I
Ha
nearly
of
idolatry.
Don.
world
word
brffliaBt
B.
SALE
A.
AiaxVfod.
and
a
west
"Eres
for
aad
red
sky ia the
is
tone. Citron Jelly Ice, Sansaze
surra a
the surge carried away tbe raain-bouniHkea, Ko
aad Lemon Oaw trrop. C. C Son par! el
tbe zeaith. It has oooscience is deified, wrote Paul of some of his Parke. In common with every member of the bar. boat, and to add to the misfortunes, ose of the
EXPORTS.
aa hoar after ssBsetaearir"ra-f-to
CO.,
&
HOFFSCHLtxEGER
ED.
ConTtrwattofi loawkwr. Mint tojeenera
Brlltlaat
and
ct
from
will
conscience,
rightful
him,
courtesies
cccirch,
received
numberless
the
a
Bat
have
then
dar.
foriaort
nexrij
I
tTery
heeaTiaible
crew, as Hawaiian, named "Mana," was blown
Spiced Cacowte. (hocoMle Ctvam and
Ocs
Caeca of rice week pas.
J
SaaFreafs'i.s-'-EKf- k
one day resume its swai ia the soul! Happy is Is short he his rase aside from where he might from aloft asd falling to the deck, had his neck
At that very dWIrakta aad
HUEES STREET.
loestlOB.
ttt
G4 arar lalaed at
"t .
Fancy and Plain Mixed Candles,
it for that sod if the MssUr corses la tins yi ft, well have stood tor the purpose of being courteocs,
So. 153 aad 13 Nsssas Amse, r talnstr
HUo is destined to rival Waflckc in its number even thoagb it be with the whip of scull cords, yet, he never has relaxed aught ot his dstr as an broken, dying instantly. The gale lasted without
walk frosi Poefllc .ad aarknr.
AUoNVTJr Peean 9 . Almonda
cessation from the nisht of the 11th sstil the
of wuitewase-- d shartties. The Portosaeseaad
PASSENGERS.
FUbrrtsi.
!
Etc. Licorice Adama Oam
aad clexnaes tha temple of God, for tbe indwelling officer of the court. He has always done his dutr. morning of the 13th, the brig behaving nobly,
ZS Trraisear: for aartleahar aprljt
Chinos stem to rival each otter to est the craat-e- st of a fiooa conscience:
Sprace uan. Piix Box- with kindness and goodwill to all.
liutinueTCTyxuiaieoi
jet
, it. nuutr.
every
although
be
moment
threatened
her
ta
Isst.
they
can
sell a teiegs it mast be. that at same time, and in some
Saa Fnaciaro- - xr Marioia.
of ssaH items when
aaaner
ace
wonu
ha
nas
ever
au
tne
WILLIAM!).
irpnt&iiua
C.
B.
liar
or
damaged
ice
less
were
K
tmtf
more
As alllh sails
or
and
Tho aboro Caadlaa Ratailod at 50c peril.
Oraea bttU bqoor illegally.
koaw. Mm E Idauv. Mix P Bkaade. T
place, in this life or tha next, conscience will ec.ee of conservatism, at least in all matters pertainisg boom gone, the Hazard was with difficulty sailed.
or r ill AV0 Tier tuev a
aad rf T Bnttimt. antt aad cti'd- - VT T Ale!
IE UKDEIISIGXKB 1 r AVE SUM)
to tbe practice of law asd the forms of rrocedure lo liarassan harbor wsere secessary repairs to
more reign SBprerae- - Listen!
NOTICE.
aaen. M! F HinakTx XiM O A Wto.ii T
CI cam. Cljcarette. Tobacco. llolllMc r Jb
tbelr Entire t xk asd trade aad sued will af tatlr
Mraoriim-- D. B. IVynvan.
in court. However radical the lawyer may be sails and rising were made, bst no spar for a bo.lnei.
-- 1 -- ataoe wttk ay
Bareraa. 4 F Browa. wife aad chtki. XuH Tcnro. t
In
Water
x otnri Ate on ice. aaaa.aii iD"er
MAXUIMC-TLKIXOAIIRIAaE
HAWAIIAN
the
i
ceaxitKe.
lo
OFTIIK mt
Xt P
Epknua.
away from the court in social or political life, ts mam-boowraekt aad wife. K wbict.
COMPANY, to ut. .Sect tvm and ataer JL
beini obtained at this rdace. sail was
Ia a place where Maw had erased .
wr X biCaid.
tke WAIHBK stTGARCOMP'T.
TAMIlGROCEIUES.
bF
i --K . ka'aa
DbwrUf.. Miat X Bin.
Tbedaath. October 1th, after a punf al and pro
all which certains to his profession, he is con made for Xoumea, X. Cn where one was obtained. Oetoorr l.t, lstl.
Aad we tasked it my femer HTinr.
T
will
be
held
4 Ut-- j.
oak
Cjaapasy.
lb
at
nV'nTaT-wir.
af
tk
Walker.
P
T
venltalTrf
serrativr. He respects old rnstitstioas. he
All actonot. agala.t tbe aval of WHITMAN
la tke iaad where the years Lscmied.
tractedillaaat, of the Eer. I)- - B. Ljmatt, nartjac
Oa May 7th sailed from Noumea for tha New
ua
il.al,
lliltMt 1Mb. test.
2fre E $ Cwaka. C A I kapic and a'.fr Xi" L I vl
Farke
things.
Mr.
by
of
order
WRIUIIT
established
will
A.
J.
PALMEIC
erates
the
aad
all
kt
Mtkd
K. W. PCTKAM, Sttratary.
J Brod" 1 Bnd. lid U
- Aid i fen I ahoakt kite U uiwer
Hebrides and after escoustermg a ssccessios qf
W O ailtk aad wttV.
H.
tt does the tenaiaalion ot a singalariy astral
are rt.aeclfally reqscrtcd to
w II Ecm4i
has been Marshal siaca a time "when the memory strong bead winds arrived at Tansa on lbs 'lit', of perfoot owing laid firm PALMER,
MSI It
Walker. Maal. October IM. 11.
Lwu. i slauar. Bit A Frrda-- Tke . r rlina Kp lane.
rto. 7 Caupbtll
tht ease to J. A.
Life, isaneiwolwhkhdeattndsiiiora'tbana pate-io-c
of mas runneth not to the contrary :" at least the Mav, wind blowing a soth-weA BaiWy. aad a? stprraee
Asd to tac ta umr aad setthia
gale, heavy rain
Jt
tVBtllllT.
WHITMAS
lock.
iSlrntdi
so
.
present,
now
and
any
men
memory of
of those
Tfcraaghoat in eternity.
notoca in these cccsess. Mr. Lyman was barn
accompanied with thunder and lightning.
rroai Saa Fraaovcr. ?.na ;yn.-t-owhen it was reported that Mr. Parke had been
V t'io;. E EberJia; is Hartford. Coon-- oa tbe Xh of Jaty, 16, and
SMakerd. Mlta A F
iiem-unesix uays si xansa aunsg wnics 1 obThr eiiosu of ferssstten artiaWM
NOTR'K !
Bums Kr. 1
aaadwile.jar.Okra iotrc.
F i r
FKOJt KA PA LAI A
LOST
suddenly removed I tbiak that every member of tained 19 people. From
thence went to Eroman-- ,
are
bet
aoaabag
ibrkt.
Caavt
mt
ennnseiosarSes.
BLoat. 1 Howtaad.
BANfll. HAKAWAO. MA CI. On
i"thas. like s many of oar early
rniiiEi,SDi:nsii;.vKiiiiAvi:iTi:t'iiA.M:i
the bar felt a shock. Ferhaps it mxj sot be proper
dear Ikinzf .
Ihtagf
I
wtrr
Aad
that
rkM
Ike
no people, so sailed for Sandwich
obtained
bst
krasded TA.B. tB A
Tallow
jilir.
JL
political
Ira
will
the
f
re
'
its
to
the
sood
stardy
place
aad
Sew
discsss
iradt
ttoclr.
tke
nutter
rntl
a
Praat Hawaii aad Baai -J
this
in
a
is
sight;
at
of education
Mr
Were aBre with tRiikfe
ii:rwhere we arrived May 31st. remaining four
reward ef Its will be wild for rrtaratag th
ar H Bkftd. Iw.d Ui. Jete Eafctu Xr-- joyed tbe adrantases preparea
of WIIITHAN Av WEKillT. ts uke toret from
aspect. 1 do not propose to disauss the propriety Island
Obu.
Asd ike Tbiei f aU nvy put Hfe
davs. asd obtaining S Deoole. Thence to Three and after
W. II. BAILEY.
England boent. He
lor oouege. eatrnng
aase t
1&I. All ostausdms: accosiit
October
Eawaicr.
Xaxwea
lit.
ash Wilcaa-Mspos
a
word
say
another
wish
to
thereof,
Salter,
bat
awfal Inter
ASD
mat lm
Wallaks. Mini.
Hills Island, no people and on June 7th sailed for af said dm will be settled by J. A. I'ALHEIL al So. 7
Wilname' aad pradaated frost that instttation in
Mi- l- Jrt J"-l- .i.
matter.
pect
this
wits
far Kawal. tia Waiaai. aad
of
rfatla:
cetktrcr
Aiou
ar
College
Andorer
to
VIItTM.Vwhere
landed
crew
acU
I
HalU
a
S.
boat's
Campbell
had
Bloci.
Hacsra
Ma
the
weot
that
ISiSi.
from
He
tmnn13.
Aader- - i- - T
Deaaiab. Buaop Wlla.
ft.
Stock-holders.
la taat talnaaly stleM pkeer
If I am not is error, this removal was nude companied me the previous royage. 1 tried, but rrnrnl maBasremeat ot oar raaasfMtsrr fldtr.
to
Notice
Tlmdiiiiiiil Seminary, where be completed ha
SuIftmLE mnmy. Ja Gar. 1 Cxr.-Vi- a
Book
- Aid I tkaweat of aay fersaer Lrraaklisre.
without consultation with the Justices of the
srissccessfully, to obtain labor. From llacnra WEST rellrla-- ). Uli W. W1MOHT lata ckarEt .af
laler. in 1S3I. The suae year il$n
MEET-THE
Of the JaSABeat dar ke.
preme Court. Mr. Parke was the chief officer of sailed for Tonga and other islands to the nouth Ibt bUckimlth and Iros work drpannitsl
bi aa liaalKO. aer Ca-- r. C :X-- ...-. E Xri: cacneSyeaiT
certoaony
I. I NO of the
r,
witseaeed his 2rsdaailoo,theimpTessiTeHtiap-dwiEtaati- - X . E Xatkrr H W Fwo. I.
of tk HONOKAA
1b thr
Thanxtug lb eemraanity for tkelr
Bal. aiuiag alcoe with ray coeaeitacc.
executive arm ot the Judiciary Department, and west. At Arm dropped anchor but obtained
the
New
HasoTer,
at
WKUNESDAY.
COHTANT
otdtaation
will
be
rlCUAB
krldo
berr. E tx
of ha
of tk asaae. witk
JadxsKst tatark br m.
branch ot the so labor and sailed froa thence on Jose 12th for paet, aad aollcitlDg a eoatissasce
and the Judiciary is a
Bedlb. ldk Oetober. rrM, altr r ra, at tke oSce of F. A.
BLANK BO .IK OF ALL BBSCHIPTIONS
atteotloe to all bwafBeM
Fi
Viadwaid rwrta. ptr Eiiii. on !il! . Z: W his mamas, and his embarkation from New
Aad 1 wo&drrrdif Ikrrc ww.afetare
Government, equal in its functions with the other AmbrjD. Here I signed fire people. At this sl.arances of oar be.1
P.-- order.
Sthaef el Co.
We rrmala, very reaprctfB.lr,
X titbiea.R IWObrnf,
t'otta. WBtm:. - - ford mtJhocj)odseiprK,asa msaary for
To AU laad ktjuod the grave:
fssc-ties- s
other
has
the
Marshal
tme
that
two.
II. EENJE.S, Sterrtary.
is
It
CO.
MAXirTACTIIIIIKU
CAEEIAOE
m
IIAtVAIIAN
got
aija
Honolala
capsized
v
at
t
place one of the boats
the surf, the
is
aaa
Islands. He armed
4 Aaaxta aad ni. t. a Tacratoe
ao oar gare aar aa aa. wer,
Sandwich
Bal
tbe
DeJudiciary
h.
I).
the
with
Hosstsls.
connected
PreaMest.
1B
WEST.
""" those
lelzucdl
aad wifr. mrr Waipa asc cs:c. X
crew were kindly treated by the islanders, and
kB IAad ao oat came te live.
May of the foHowras year, m company wjttUK
E. G.SUl-IIASecretary.
partment, yet to hare caused his remoral without were assisted in rescuing tbe boat, carrying it orer
j
Xikt.. ckiat sad tfaau.Capt A B EarirT
imaiioE-- .' Emersos. Forbes.
1W
Aad I frit tkat the fatare was prrreal.
r.
ckikL S Cause. F Dcaa. D Slaaaka. Xr. W
consultation with the Judiciary Department, was a stretch of reef to the shore, and then carrying-i- t
Notice to Stock-holder- s.
With Ncatncs asd trfrpatcb
early
by,
the
of
Fathers
weald
other
and
the
Lyons,
r
prtacal
Ar
Hitchcock.
Km
Xichat' 11.:::
!
tnreaasd.ca.TSe.ateT.C
disrespect, and as each, I with others, across a strip of land to a small bar where after
a
NOTICE
tanked
life.
tkswgkt
aamv,
kat
F
tk
it
was
tlBTFllt
AST.
lIL'SIXKS-- i irEET- AXXl'AI,
A,ysin
-Maiaam -o. ..a-u- a..
TJafc
tVmk
.
Illsttk
bar.
members
"OB- Tvrhane
the
other
of
with
all
the
of
49"
D
" Fnaw
Mxails. Lojrxl and Nw.aarts
c.iiir.n-iiG-iKixrcvn ialo ttrraitjt
iiavi.wu ncro3ii: X ING of tk tltockohlei of tk PACIFIC
-repair she was launched again and towed oil to
n- -( E
condemn and resent it, asd desire to record my
- Tkta 1 awkt froa tbaely drrafiUBg.
lui aed llilnlll I
Idtntlfird with the taltreaU ef tk HAWAIIAN SCGAU HILL will be bM as TI1LUIDAY. tht ISIb Bossd la rarlo. Slyk and al BesMmabt. Prices aa
the ITxranf. Sailed from thence for Psama and
'J.
Dr
ISMhat has cnstiiised to be the scene of
B
UaA.XrBaMaia.Ir(ieI.Fa,
una
dANCFACTClflNQ
condemning
tne
oi
as
aninors
away
tOUPANY.
CAIthUOE
F.
parsed
self
artuirarf
uke
A.
outer
Schaefer
N
a.
Aad
virtaa
Ike
at.,
obIk
f
OetebtT. ItSL at
al
around Lorepi where I
coasted
afterwards
Kapa and wlte. C w SModdard. G A ltcnm . A Bon,f
haitabor- leg
waraiBg.
away
this tnetltod ot expreaf
IL REN JES. trUry.
mt Itacere taaak. for tar A Co
Prr order.
And 1 knew ikr far
nsicstisible removal.
27 Merchant St., (Gazette Building)
tained a few people.
asd
a Hoem. &i T B
The pscubar work which fell to bis lot
iwis..t.vctaiakladneif., rrood will aad liberal mploTBMBt rrceiTtd
ltg l
war a warming oc ycrirrcay.
Ilosoiala. Srns. arth. InBI.
of a
Made Ambryn xgiia on June 13th, asd obtained front
t anrasas . lI Joks- WSi
Iftmnlsra. If I.
Sir. A. S. Hartwell Doke as follows: Daring
oar many friend, and patron, is thi. eomaiBily.
in the establishment aad
- Aadlajruthitlauraacfrrretit,
my
anchorage
to
the
experi
lfpeopLr.
Ji.W.esd,
Shifted
old.
ccenmoo
ocr
War.
eland.
CivU
at
was
eeaool tor Hawaiiin rosag men. The snecess of
a
the
it
im.rirn
la thi taadbriere ike grave,
.
We now cordially latlt yos all lo coaansad osr
maur . x.m
aril Uol-- m 1) F the Hao BoSBcSag School (founded in ISO xaay
,
ence for one to read his own obituary. I had the but although I staid there three days I did not oboy
the
net
ia
fatare
f
May
Tkat
xagors
a Lw.
lioolaia-at onr new ' IleadquartrM." oe riaers blrert.
xi. E kaap
teravc- opportunity to read mine, it wis very short. Bat tain any people, all hands ashore being engaged in serrler with
be said to have bees wholly due to the aMbty. the
And ao on
lBtpr"Ttd facliltle. of etram power aad
rrasa Saoal. per Iwalaal Oc; li-- H
D. B. Ly- i, enearandthefaithfalse-so- f
of their periodical differences which nhrrt.
the
- So. I tit aaans rait
no one l snow crcr aeuu toca a
wJlh my eoascieaxe.
i iuwu settlingsoone
machinery, we expect to tarn orr more wwrk. witk To
T
C tjaier. Caai d Baa. Dai trv;i
population
decimating
tbe
of
rapidly
results
r
is
oca rune pjihiv,
here,
lamgiaa
place when tke years iBCreaae,
Mr.
beard
history,
Parke
has
relax:
i.
ne
ikr
la
is
Toar. rerptctfally,
STtater care asd di.patca.
FEaaam.
people
rery
o
fortr-twcure
found
the
llallicolo,
At
iDcreasuaUl
the
hii
rtwataaktt
try
express
f
this
island.
Tears.
its
to
Asd
I
u
. M. WIIITJIAS.
c.
.rariodnf
(hlintd)
that the bar has taken this occasioa
oa
Liar J.. . l
Far Meiakai sad Nasi.
;
no recruits. While here H. U.
obtained
iettrraitiES led him finillr to retire in
the land where that anE cease.
are
shy.
and
wS5s
la
.ml
W. W. WEIGHT.
resolutions
feeling
The
him.
towards
kind
w
ACCOUNTS OWISO TO THE
Wllate.6WtMJr. EBr.trad. F A
- And 1 kwew at in fatare Jdrainit,
years which hive elapsed
somewhat of a compromise, asd necessarily so, for M. S. Hirandi arrived, and by imitation, I visited
wife. eaUl aad eerraat. Baa 4 ar baiu 1' i K,rz. 1S7S. During the sixhas passed his file inretire-ant-.
BBdcriisned f.r th On.rtrr Eadtng Jose 39th.
R
Bow dreadCal ae e'er be.
expect the bar toast as a bod via the ressel asd passed a pleasant hour with the
could
!
one
no
NOTICE
palced
by
eisce this period, be
Id
will
be
p.
Octobrr
Mtk.
aad wife. It Sssafc. C Mafcaa, E Haktcs Ji.
th
not
Is
If
11.
n,.. . J.lwn , WQUSaiaiCI, .WMU a iuuiiiwin,auuuijiiawi- .. - 1MB11,
:
.aiiHiiirai
,:: .1 i.irAmru tU stM aratl aay oMamaoi.
bun. at tbe
death finally
CO.
jiANAiKnr..-c- T
HANDS QlrA COLLECTOB. 1IENBY SKX
awKETiniNi; rnti-- n
Far XaaS aad Havaii. per pZaairr. ( ar: :x - E kx
mahjeatsiaiaa' tarsfler mt.
e,
sn
as is usual with officers in H. B. iLU
Hooolafa. Stet. gab, lrit
Xc-aBB tf
M. of the HAWAIIAN CAKBIAGE JtA.'SUrAl.TUl'-I5of ttMArshaTs retirement. Iwishitwere 1
F Xav X. xteSaaaw D X Besi- - Xra ;c:-t- .
OF TUB ABOVE
--: iko kajdv oulrise ct a hfe, cnerentf al
tfcl
o A .'ari-o- c
m.TiiTyyii.
express
se
I
Jo- - Indd. B H Bari-- . T Lac. Xr
j.
eomai.alty
with
COMPANY.
a
lo
t
austeui ui
rturerfleai
we all xuiyso eathrone
that
God
Stock-holder- s.
xrant
strong
oi
we
QMeeting
wind
Pentecost,
1th
of
sees
oslroctsailed fur
Notice
On Jslr
ere. which
n
ray sincere thank, forth liberal patronize I hare enWe all bar appreciated Mr. Parke's courteons
l XtNerK. A Bsraee.C S XrDshee B B -a :i 4
we shall bold fast the
life,
an
this
that
that tht aiiae eseosr-aztmrt hides, bat sisgalarty rica'in gensiao
Maifzaea.
and obliging nature. It is no light matter, to toll and unfavorable for recruiting purposes: obtained joyed at thrlr hand., and.betrait
of oar souls !
ANNUAL MEETING Oi
.
, 7,
-- .
exltndrd to mT.BCCt.Mri
iBpport will
ia tmrv T3laiale- - faith, asd not rait' shipwreck
FarBasaka.perL4iaa.Octl'-- S Bi" : P II W i
an office as he has, for orer thirty years, withouts Ilrecruits. Heavy weaifier cominr on, 1 was com la all Ike and
e
X the
f thr WAIANAE COMPANT
yeari lo come. Very rtrptetf oily,
sea, and made for Aurora where I
put
Comto
pelled
to
integrity.
Kaa. are aad thud.
his
agiisst
reproach
whisper
of
rresgiag
Q. WEST.
this
Hr. Lrmaa gare himself, heart and wuLto the.
.
meet
Lodge, K. of P. will
will b bttd al theeStttof Mr. II. A. WMnnass, on
1B31
(Slntdl
.Odbs
- AND FOB SALE DT
dragged
so
again
anchor,
Here
I
office
of
obtained
xaee.
3
uncommon.
rata.
The
Asaseaa-ISvk at It a. n.
mon honesty is really
Octobrr
th
iatproTement of tbe rUwauAS
CO. I) K ROE II,
meet
will
K.
Lodge,
Mystic
of
P.
a.. - kiMv
Tbe CferHtiaTi, and
grcreUry.
chance to cosnire at, or to partic- went to Aroba ta remir damages. Obtained osir
!
imin
DIED.
to both vr,iv-i- givesa
NOTICE
are
nmted
brethem
amrrisg;
Txritias
was
pointed
Uazmri
was
school
so
felt
the
for
in
lAborer
here,
corruption,
one
asd
his
and
of
fraud
irineaee
kinds
of
all
ipate is
tbe enlighteaxnc
ateetiogs,
NOTICE 1
repaired npiiE IAI.TEKSIII1' 1IEUETO- LrXAS -- It Diio Hawaii OnsorrStk. at kb
..&awrt tre Islands.
sseh a way as nominally to keep clear cf actsal Santa Maria, where I obtained nrewooa.rt earner
a
exl.tlng between Jno A- - Falser and EWtk T HAVE APPOINTED MU. W. O.
widow who has
at X
b s Lrais. arrd K yuan.
knowledge of Each ooisgr, except among the par- anchor stock and got four people,
HetaslfttoracK-nisloa.(193 tml
Cspt-- llodarel of the birt Oitlla, reporU
nnder
of
CLtYaTAL
the
Woodworth,
the
Bane
unpleasII.
boisteroci
asd
reiper in ait ejs
ticipants. NoraeerexwMliearftosrjpectarssy this period (July) Terr
L SMITH
kM km ntauient xsi eienx
snOAWOCCS CO. 1. dittoirtd brmntsal coarrst.
on Ocxoier ah, in latitude 17 N,
The new bawting. .,,1, of Wader A Oo-'- , labors, aad eereral cbildrea
aad grand children
anything of the kind against Mr. Parke, For the ant, a constant repetition of strong 8. W. gales The
1
by Mr. E. II. V.ood- - In any and all of ay balls., darlns tny abuser fiotn
will
be
NOTICE
cosdaettd
bntincrr
12
Wr
accctmrjasied
r
British
dismissal,
a.
rain.
W. II. BAILEY.
with heiry
-- a. hsa Ti In
KJEZdont.
clira cwilfn n c riiMi
but
tke
casse which I hear was assigned for his
oa Fort street, it rapufij approachcef
DO will attanit ail lat laatoiranre. ai iar iie
Hrx a
Hosolnla. Oet. lit. 14t
July 2SI sailed for t&c SiiUor grop. Here a worut
days from Stewards IstiEd. Sceta Anrtralia, lidrn namely vast of accord with tbe Ministry, I think
itear
TIIEMEETIS'O OF THE STOCK
JNO. A. PALVIEU,
and the reads wrthri wili be rooa at the
ana.
te tadm all oarceirueu eymnamyin
to
compelled
me
sail
weather
pass
bad
oriortaairy
TABO CW.. k.a
of
SisFraseisco.
WOODWOBTII.
continuance
ikeALTJEN FBltrr
We cannot Jet this
with ooal for
ELIJAH I".
ef tenants.
.a
iKa Kt4l tVlrxt
Mire
M
IfoaolBla, Ocl l.t 1MI
Planters' Labor & Supply Company. la WallnkB,ther;th,UferiowlszeBUrweisaXeelad.
In looting oTer the great isSsx of a medley of for the Solomon group, arriving at casta Anna,
Mr. IXiaiel Lroas. baexaoa mssager of. tbe j
,
ssries
tornithing
learned
that
the
of
FnldrB
Here
same
just
ended.
like
"Sth.
years,
July
'af
blfe
which
I
his
ItEndr.,Xl
the
Tbe British bark OAWn, 115 tans, crptim people during tieTast four
Is aathoriatd y, uMea all
MK- - i. X. PALMED.
ezcite-meSPirker
gale had been prevalent for tbe put two months.
;
Btmnimt. wB iwtsbablr gj to Saa Fi
We cannot tan to oe rexamaea tun it
Moddret, arrived ia port here, yesterdaT. 135 days the condition of Calif orsis rtnrirg the cold
ftV
SI BETINCJOFTIIE
for me after thl dale.
at
Secretary
Trsatster
ANNUAL
ABiraes
away.
Of
condu
snprctious,
continued
passed
baa
I
weather
say
Marshal
the
As
the
to
good
1513.
Instory
Hby tbe
that
If a,
of
has,
it il fair
THE Company will be herd at lionolslB- - efl laail
E. H. WOODWOUTII,
vivace aad a of HAwafisn
from Lirerpooi, exasigaed to Messrs T. - DiTies
A. BASNBS. Srwtrr
I
Bedford A
Irop. CryrUI toda Wotkr.
which EUled from Liverpool not had at his disposal a disciplined polico force, ded to take tbe home track, takmri my departure
thai deTOted Lsd which sAiled from N ew
Co. The
MONDAT. the axh of October.
Jnly-JCtof Waimea is for this port Ivrai
least
n.roelil.. Oct. Ic 11
WILLIAM O. SlIITIt.
days before the Opitlia has sot under hia orders, and tabject to his aryrtrrtrnjit
for these shores in IKS, Mr. Lyons
If
Bfidrals of Haaatile ssjseaaaj; u Saa Fran now
new-tisWOTICI. I
SeooUry I'. L. A S. Co.
rrronnL He has .been oSdillr reiscsaible
On July Slat, mads Stewarts Island. From
the only snjriTor. Sew scenes and
yet been reported.
33nvelopes
eases sfaonld aatfcfl ta pay a riatt b the
to Jalait had variable winds, arriving there
tan
F.
Hoouiala.oti. il.
frrr fiVT?!"'" nrT wbftnt he had na acxnal con-tro- L Ihr
OX V F.N
itre nreaanr rooa us: scenes alas wtach
IH HEKKJSl:
JUV TtjacotzaadiTsTistKxeieuBAxnee.
Tbe Honolala ELSes had their ssszl weekly
difficulty chich the new Marshal in. ttl fin KTit. 1. tailed for Honolulu. While
de-uThis
new form tbe Spirit of tbe Father.
a
is
a
nd
Arrnia sot the Captain 'it if
in
1IENUMINATION8
OF
taatseltarruo
TilE
Four-Roome- d
'
iri"ler had OV 3,
Cottage Wanted,
th--- t.
ereaing. The evir-ini- rs
mfllEodoc6tratontho threshold of his offidal at Jalait I learned that the Jens ifCewerol
Spirit has DOS ptristcd. ax epxmjr. ..
Uermaa Bark "C.B.BtsaOP" will lie
, 3 and 1 0 Cent., can br sarruared at the
dnll at the Annorr last
f
The first of a eerie of sir sjyeul mercia:;ri- - Bel
21,
the
Siatl
Ang.
unji.wl
1,
Kusaie:
r
for
sailed about
rw, it. safer. And it is not loo
.4mm r llu IVn. dnties- piv,.any quantity from ose to, one ihostaad
TEN 5IINUTE8' WAIiK laBtsVtaUUprt. B. HACKFILH A t ." Jt
at Jaluit, About Postoaeevla
paratarv to Mrs. Haropsoa" Eraugeiiitie Semen
In this eiprcisioa of kind f reliag to Mr. Fxiie, and XttUma were dailyVtexpected
wia me S this rrcsihg at the Hxwailia Hotel
Esvetoett. renos. reildlnieiBtrieotiHTl.ltBiUcaii T.T7TXIUN
t hope that future rjaexsiiocs win bear pxny
VV etthePOSTOrBlCE
jtt'-rSApplyM
missed four of the U-- jrmeare ithem from the local FnstomccjJ Steodmesue
feel that
n
btilnde
andcoapefitoaiseTanirtatiTSBCTitxiiiri
be heMts the T-- M. C A- - Hafl oa Thursday i vnuss to ths silent iasseDoe of alifeioileToted,
eoaSdect that his Bsccesaor will sot
lam
rC
0A2ETTE
-l,
1911
OtTlCr.
THE
ITII
H.W0tTBS
, ra jjalsnilirocie, so flilhf ul, as tint ct the tier.
aral I boret,mes shipped by me at PaUcoet, and am ar,d fornji, reply carfi.
ereixmg. Mrs. Hxmpson'seacasainttiseiSTWil
prcseat at seres ssxrp.
i3y ralectica is raidi epea US ppn-dic-PahljbtaboaafircUTcDeseirii)er
air. Ltcis.
li. i. v-
ami
!.
:2r"
aitk
IViwaMdeaii'im,
tot
preaae Ooart oakatls direct
a.-apaoaBBaiMac.ft.
TO
lke5.-
latminnalt
tr
aar "a.
i
au;
li-
Jilr
ff
ruaiaR.
mrf4fa.
il..
!"
rT"mr tiiiiiTt
i
:;;:-
rt
-
t
LjUiilUiiiiiilt- -
toe:
s
...
25th
OjELEJIDIT
Auction Sale
On
Wednesday, Oct. 22 !;
er
,!,
DRY GOODS!
JUST SETTJENEI)
From Great Britain
&EI1IBR0IDERIES
SELECTION of GOODS
Etc. GENTLEMEFS
Mortgagee's
m
Notice of Sale
Notice
-"
las
Saturday, October 25
law
2
WEAE
Latest Styles
And Purchased by Himself
in Person.
Ijj
...J
Land on Punchbowl St
Ml('.ll
II::
iTWPIP!1!!
Ilpi
fe'e
2
2
Mr. L. B. KEBB
-
n
t
ika
Bralima Eoosters
I
I
u !iii.
PUBLIC NOTICE!
is
nt
US ill ajfiSj
it ni
m
id
Till:
NextVessel From Glasgow
;S:iiLiWj
ii
-
iZiSi
MARCHANT'S,
Xoirt Street.
I.llilSlfiKllrr
S I
"
fx
CS
an
" Birmali,"
Jf
ll!Clii:igEMl
Milllijiliuii
Sail in January Next
Is
v:
r
iiilHijIlSlI
lillifo4fiii!i
S. F.
fn
i nmmmi
llifiilliSil5
llrf!
IP
Visiting San Francisco
Ill
Hawaiian Papers on File
& co
Merchant.
To tlie Trade
A Consignment of
Oflor tPox Salo
FRENCH CLARET,
Ex Eecent Arrivals Large Coal Bags!
ttt-
Hungarian Tokay,
CHAM
-
GIVES Closed Below Cost
la
FOR
THE I'lAST
all
ar
"C. R. Bishop,"
F. A.
Schaefer
& Co.'s
ISiVVC MOORE,
otjD tjigjit
btoiui
raovi
tsj
HOUSES AND LOTS
NOTICE
iiw.
Tl
tl
t
u
A.
LOST!
tr
.iiw;
sF
uii
J.f
..
h.
Jt:
"
jjj,
-
-
,B
J?
Book IIuvbsh
paper
ruler
'
txn:.to
lt.
Manufacturer
Ruled and Sound to Order
ni
j,,
Ir.
NOTIOB!
iiui
Whom it May Concern!
.
rj
..r
tk
Kits Salmon Bellies
j. snaLa.li Lot
tiik
1.,,,
Just Received
T"E
vh,
Dl
RASEWANN,
Blank
r
rnal
adTI
9
SATiB.
Empty DEMIJOK.MS
la
Ex
CASTIEJ
&
COOKE.
T
Br,
AT
tlrMrea
ti
a
tt
-
Stamped
,
ll.
rrwfM
i,,
a
iT$j&rx
'
Hawaiian
Drnrntl 3ttotrtisanrnts.
RICE MILIiS
IBTDIA
WEDNESDAY,
at
:kce, (v.)
a
p
H
--
jnBB
rgfwlpC?
CO
sTjVyffis--
TB
u
H
0.
IB
0
P.
H
107, 109
Till
X
111 FREMONT STREET
&
San Francisco.
MILLS, V1TI R 22 TEA Ks OV IMtACTICAJ
1M1I.V1UC1
:; wilt Ibrr tFapv Tt Slinpfca'wi-i.rru
'
-
n
jTratrrthir it '
t
Erit-r-- d
c(!
tke
Thfr3filr
Ft ikrte Utr roan?" fcOtt iBpravmitU
rnn(n
ami iiaiim.
Ifc
rroprieW
Cleaning of Paddy.
&
PAIH1T TO
or R1IIPPIMI
s
ci.Er.n at the ul
;ia.ii.ii:
tiii:it im.Mini.'Mi
AJIOMi TIM. MAM ADIATA6I
nWCIvfO
A 1
HIM.-.-,
.ii Irrr I.lnliHIlr loMffill.
"Milp
Knilrr rrrrrtom
clranrrt
tn Frtnnw
nwrltirlt;r ofMork ai
n4 x lincln Ihr jlfld of KcrrbnUhh- - Jtirt
f i. pe cm t
3rd Satins' in Bi" for Ulttr and Cteaatoc
in JoIltTof
nntl i:cnnr
flu I"rrlinr
Ki
Siti I nlfwnnlij nml ("Irani lnr4 oTarkajr
11
EXPEIII- -
It twit Impf vewir" re now ihr afrrrt te ttTtectiop
Tfc jiew
ivrTwtion f Unrfciluy MidnnrtTilW
t
Is enabled to Largely Reduce the Rates for the Hulling
Cih
Tih
ifa
Sinrll." o
from
Sice
oftm cmapialBrd of in
lfMr4 with tntar eairo
AM) Mb The Rrtlrr IEau ,t tlwy com- flundt orrr IfUxdOranM. paninltrtj Is
I:rn
farkttv
OF PADDY SOLICITED.
CONSIGNMENTS
Wra. M. GEEEJN"WOOD- General CommiIon Merchant and Proprietor or tits
INDIA RICE MILLS, San PrancUco. CaL
j$ew
by Late Arrivals
Ckooi1
FEOM SAN FRANCISCO,
NEW YORK & ENGLAND,
Received by Castle & Cooke
ALSO. TO ARRIVE BY VESSELS DUE FROM ABOVE PORTS. AND
To bis Soijd AT JLOTFJBST
AIDS
11
GOODS
Suitable for Plantations.Country Stores
OrFUULIES. Orders Filled at ShorttM Notice anil with
to Purchasers.
Attrition
n
to Our
Called
i
Satio-lactio-
Improved Paris PL O "W
MAE UF POUiliLIl IAS-6IKIIXE I'MU- sTEEL. an4 bnarantetd-fi)oi.lM Better (nan m Mi.1 KreaMnr. Plow In tar Mattel AlxiMtnuLniil
Fton o 1Hawi ( lioline n.Ui.JoI)mtH'o.lt. Ganel'towt
PuwrlJr arc ItviTf. ntadi of tot.trrlt.onr order. rtanlerailoe,0.,3anil 3 Serin
Mattock I'kL. Mot- Adxr
Air andotber handlr; Baldwin cv4Laitrr
ilh Hi
Xt ti.c) . ttTt qsalltf India Kabbcr Hiwr tk
lm'hrt IIHUbc. 3 u l.or-1. IV. IHandSinca OxloLet
. audanircaTl. EorUBfe Fofsrt Etffc Asrila
Im
Ai1c.
Canal Pamxr. '
and Aabote- - Maun Pntkinc B
Inim Bablm Mean I'acAicr. J, l V loch
Ln
Lealart
and
luhbr
India
Knbbrr
Ladnn.
Mean
nmad and urn. v all'.im
..
E,4H-- r
-Mal
ni tM.T
11
O-- o
(.t
do KncklBnr Ollt
Urd.catot and cjlindrr.
rat I'onl
OU
DISSTON CELEBRATED SAWS AND FILES, ALL SE2ES:
MatkitMU, H!acllmith 4 Honethacn
t JaAann . and Mnn
ril. HammrrF lor arfentert GalT
Nnllf. Cot
Hor Jt.Mnle tho
n.'rirlNall anlm.nnrndXnli-bKa-
-- ,
-
Latest Iniprovemeiits in Shelf Hardware
iiu
S
.
i.
Halt.. UcbkncLV Hni.eaad Jlrdlnndr. Zlnt.
BLHl.alcUm
w
i . Men t d. lmcBtlar and Vacnnm
Vinatamriiif
W ircPbuv
Vlrr Gatvanicrd
37 .A.
ID
E3
X.I
l'nnx
Rooftinx,
DELTE"
vao4taft Tirfcinp. AlA.fi mud I Bleact
and Blcaca4 Ptitta, Ust-- bheetlnr MnHjmio
"wianj pi it n ir r ianri
ai
in OH
Talenl Centrlfgra'li
lon
OO
CS- -
3D
and I nblacbcd Cotton. Rat-- Diaper.
''H, Blor and
Flannel
-
Ln
STAl'LE GROCERIES, Golden Gate, Star
As-
S
Superfine Flour
&.
ialrlmu!i,BaTbllait A ( alifcrnia Linn Tortland and nrracHc Cement.
Kerosene Oil "We Oflter THE PALACE, and Guarante
Tor
itcannotbebeatfor quality or price; also,
V U1.CAX, a good oil and above test:
WOODWARD
BROWN'S CELEBRATED
&
Hie ( lipajieot dood l'iano:
Hacn
Ne
Organ Co.'s
THE
PIANOS
l'arlor Organs
J. mtiEMIIXaUTH
& 0O.,
STREET, HONOLULU.
No.
Agents for tlie 'Superior' Stove
5 NTJTJANU
DEALFltS IN
HaMXTJSg'-
-.
liliajiTlHlT
II
STOVES AND RANGES
.
C?i( WtaZjKaTf l7aAHr-Z?
,T7T
r
T.'lir
,
"
gKJtef
li
.f
K
!
h. Ererr Der!plion of
V
MFTal W4RF nN
SHFFT
HNn
CBJIACETOOKPEK.
li&-i&-
ETCCOSTKAtirD
WATER PIPES
5ole
FOR.
FiniNGS,. .ua
AicUln tbrrc
UIiEds foi
tte
Montague Range,
ALL flZES IS STOCK
HO
CIRCULARS
TELEPHONE No 211
DILLIHO-HA-
PRICES
OK
AFPUCATIM
jy
rsuxx.iiA.tt
FURROW
& Co.,
Breaking Flows
IIM.IM.HAM
PLOWS,
RICE PLOWS
Airiir.
Ta
5 lo
5"i
lWr
"oraamtbewurkl
n Jurli.
.ifcrS?
the OtWI
,'"1'1BSra,,tl
11 m Jlnnufactorr
MOL1NE PLOW VOISKS of
and the Larcrat M.l Plow
are Afieuis for tUis Manufactory, Approved bljlts
of
j'.H.V DKEKk. tbe
e
Cultivators, Horse Hoes, & Harrows,
Old Pattern Holine Plows,
Plantation Tools, all kinds ;
Diflerential Pulley Blocks,
Buckeye Mowers, Hydraulic Jacks,
Podder Cutters, Garden & Caual Barrows,
lubricating
Oils, Turpentine, Kerosene Oils
l'amta. Must Oil an) Varnishes, Sludebaker
Safes and Boies,
r ie Eilwa.ai.lnii
..
v
l. cnr.aa!
Wacons.
Flrc-pro- of
i. Hook FsrcbOunc Goods. Lamps. Chandeliers, Lanterns, Ac, 4c
armuir.
t aim m keep eremainr In onr line and sell at Lowest rrice. -- va
niUJAGIl Ail A. Co., Fort Mrret.
H.ES1VEC"Vj3LXj.
II U omri BIB
CRYSTAL "SODA WORKS!
Out Goods are Acknowledged
the Best
AFT5
-
!
OPTICIAN, JEWELER and
SO COBKS,
WATCHMAKER,
We Use Patent Stoppers
Dealer in Musical
And
In ali w Batlie.
i HIUBRT.N (.RI
rut
HIS
RECEIVED.
-
w beeV Free of Charge to all pant '
nnul
u
lUuri Orneti
GQLD--
r jmik
noxrLri.r.H i.
- COB.
TELEPHOKE IS KO. 298. --
3-- ft
rt
Sratthi Co
nMlaltrtraa.
min reoeiee prompt attention.
Xo--
,
u
-
fc
II
ie
GOLD. SILVER
SILVER WATCHES
cimios m
A
Large AfH of
ticejie-
I. V sstmUEf, Tnsntin;
v
vaeletx- -
Catland examine blKenenBireifwV
cot tail to be pleaeed.
Stamnprl
,?sMituiuweKHgaiagjiizniigrj fV TI1E
nueTi7wusBSjiaeBrraanaitt
ie ante eccA,ir9as&cilCe
.VXX ate jButmxATj
AS .
From the nM Celebrated Xaaarirtnrers
"
ZX Hnnnarjo. Kaj, Hawaii.
iTporcisT--s jlsb ornens. istexdisg
Aeeou.
Hareet.it, at THE EETKEAT
JJ .
--
i
Musical Znstruments,
I1J
.
,
u
&
MCH
of the Bef t tnsfcr nad finUb
S
The Tourists' Retreat,
mw
OT
IS
.
IBPORUTIOHS.
te hit tanner Metl
goods
E! "W EI !,
Adartt
Tlie Crystal Soda "Works,1
UTE
PER
Lar;e Addition
OURSQBA WATER arnsraii
r Critic
ta Ike HI
rrr I aneaa--
Instruments:
lUrlne neeaored ts more reanodiou qnarten
Caapfeell s J.rw lltaet Merchant Miret,
Ginger Ale but ours
,
-
. i.m
'a 9St
JUXTVeiOpeS
BEXOHXN'ATIOS OF
A
1. 2. 4.3 and 10 Ccxu. can be ncrettiuMl t 11.
FoS!cc.in arqantltTtroiac.ne lo roiluraaBd
j.nTcapea.
rcreonaresuuDcon
laeDtberlsUBda can
rroearetliralrora tot local 1'ontajr.cn- Iroiamnut
us Iraess&jepijr
V
2- -
-
cards.
Qpiarom.
Cut it mj be said that the signing of the
return is a requirement of the law bindint;
upon tho lax payer separate and distinct frura
the requirement of swearing to it, So far as
this case is concerned it must bo held otherwise, for the blank prepared by tbe Government contains at the end, a jurat in the form
prescribed by tho statute and below it a blank
line for the signature, and below this the following: "Signed and sworn to before me this
day of
16S..
Tax Assessor.
This is quite sufficient to make the person
presenting tbe return believe that the signing
must bo in presence of tho tax assessor and as
part of the act of sw earing to it, and also that
tlie date is to be filled ont by the assessor.
The further point made in the answer to the
petition that the petitioner did not lodge with
the assessor a notice in writing stating his
grounds of objection to tho assessment nor deposit costs of appeal I consider insufficient
the facts of this case.
It is a well settled principle of law that
"where the tender or performance of an act is
peccssary to the establishment of any right
against another party this tender or oBcr is
waived or becomes unnecessary when it is
reasonably certain that the same will be
This principle was adopted by the Supreme
Court in Johnson vs. Tisdale I Haw'n 605.
The assessor had said he would not grant a
certificate of appeal to the applicant because
the return was not signed. The applicant was
not obliged to state his objection to the assessment in writing or to tender costs for be had
more than reasonable cause to believe that his
appeal w ould be refused. It would be a work
of supererogation after such a positive statement by the assessor to writo out tbe objection
to the assessment and to tender costs.
I am of the opinion that the petitioner is
entitled to a certificate of appeal.
Let a mandamus issue.
G. IV. Pilipo for plaintiff: The Deputy Attorney General for respondent.
Honolulu, October Ctb, 1651.
Supreme Court of the Hawaiian Islands
at Chambers. In Equity.
PCTBEAXA, (W.) VS. LlO, (k.) Mk. & MeS.
W. R.
Have Received a Full Line of tlie Favorite
Dillmg-nai- n
Brforr CliffJmttrr Jl44.
This is petition lor a Mandamus to compel
lie issuia-- of a Certificate of Appeal to tbe
"port of Tax Appeal of Honolulu.
On the part of tlie petitioner it is (liown tint
sbo bv her Attorner, ts. v. I'mpo placed, on
tlie 3l6t Job, ISS1," in respondents' liands a
list of Iter property with ralnstinn, on a Hank
furnished Vj respondent. The blank was not
signed, l)Ot Mr. Pilipo ssjb lie was rcadj to
sign it when snomtoits correctness by the
assessor and which h expected him to do;
bnt the assessor took and accepted the return
million t reqnirins hkn to sign or swear to it;
That on tho 12th of September, (one of the
d its on which the assessor is required by law to
attend with his tax list, in order that irsons
liable to taxation may inspect the same,) Mr.
Pilipo went to the respondent's office, and on
examination of the list, found that the valuation of the property of Aikoc, had been much
increased, that be stated to respondent that he
desired to appeal against the assessment and
thereupon demanded a certificate of appeal
Tire respondent replied that he would not
grant him an appeal because the return was
not signed and was not a legal return. The
refusal to grant an appeal being persisted in,
the petitioner applies for a mandamus to com
pel the granting of a certificate of appeal.
The answer and return of the respondent si
to the cSect that tho petition is insufficient be
cause it is no where alleged that the plaintiff
nas lodged wiln tbe lax assessor a notice in
writing stating the grounds of objection to her
assessment, or that she deposited therewith a
sum for costs of appeal as by law required.
Also that tlie assessor dnlr advertised the
days according to law, during the month of
Jnly, when he would meet tbe residents of
Honolulu, to receive statements of their property and that during snch time neither the
plaintiff nor any one on her behalf presented
to the assessor any statement of her property
and that thereupon he assessed the property of
tbe plaintiti in accordance witu tnc law.
The assessor states in evidence that he has
no recollection of Jlr Pilipo's presenting him
with Aikoe's return, that tbe first recollection he has of this matter is an interview on the
12th Sept., when he refused the appeal to Mr.
Pilipo, Lecause the return was not signed.
Mr. F. L. Clarke who acted as the assessor's
assistant says that he has no recollection of
who gaTe him Aikoe's return bat that it bears
tho endorsement in his handwriting "Aitce,
Honolulu, Bcc'd. Aug. 1st, 1SS1," and that he
was instructed to endorse dates and receipts
of blanks deposited after 31st Jnly.
Mr. Pihpo is quite positive that be handed
the return to Mr. Haysclden on tbe 31st July,
and details the circumstances.
He also says
that when he presented the return, he asked
Mr. llayseldcn if there was anything more to
do and Ilayselden replied "no." It is quite
possible that Mr. Haysclden did not hand tbe
return to his assistant Clarke until Aug. 1st.
In default of distinct recollection to the contrary by Haysclden and Clarke I feel compelled to take Mr. Pilipo's statement as the true
explanation
The facts being thus settled, tho question
arises whether the asscsbor Mas justified in
refusing tbe appeal on the ground that the return was not signed.
The law requires the return to be signed.
It is equally imperative in requiring it to be
sworn to. The petitioners counsel says he was
ready to comply with these requisites, but
that the assessor did not require them of him.
It is the plain duty of the assessor to see to it
that the formalities of the law are complied
with and he must call the attention of the person presenting tho return, to the defect. If be
however, accepts it without question it must
be taken as being conformable to the law and
he cannot thereafter take advantage of the defect and denv an appeal on account of this de-
fect
ml
.
Tv
ts
1OamDen.
K. H. lUrsiLuss, Tax
sessor op HosoLctr.
I
tes?-
OCTOBER 15 IfiSi
Supreme Court of tie Hawaiian Island.
d
0
.e
mtit
iojj J
Castle, & R. Lewe.
ef CMtttkr JhJJ.
0pm9H
?r
vCivBSBB
It seems to me that this case is without foundation, and it arises in this way. On the death
or Makaluki, intestate, her heirs at law supposed they inherited an interest in her property Proceedings were then instituted in
rebate forp administration on her estate. Puuho
ana swore that her name was Makaluhi and
that Makaluhi's name was Fuuheana. It was
afterwards discovered that these two women
bore these names interchangeably.
Bat the
facts are nndispotcd that the plaintiff Puuheana is the widow of Xalawcha, the patentee,
laki deceased was the wife of Lio. The Fro
bate Court decided that bj- - survivorship the
husband, Lio, was entitled to the whole estate
in tbe land, the deed being to him and his wife
jointly, and declined to grant letters of administration,
When Mr. Castle read the deed to them,
Ponhcana, WaiIehua,(Makalnhi's father) Keiki
and others no dissatisfaction was expressed.
I think this suit was conceived by the
of
Ponhcana on her behalf, in 'their disappointment that Lio became by tho operation
of law the owner of the while estate
The tumerous declarations made by Puu-hea- ns
(and which are not denied) that she had
given the land to Makaluhi and Lio are
weighty. These admissions against her present position go very far towards destroying
her evidence; butShe is old and feeble and
is doubtless under the influence of others who
are promoting .this suit.
The remarkable agreement of the witnesses
of the plaintiQ as to the date of tho deed being
Sept Cth, whjch is tho wrong date, shows
something of concert in arranging their testimony., for which, hcrcajter, oouncil are not
at ai responsible
Mr .M abelona received not over ( $5.00)
five dollars for his services and it is inconceivable that he should have committed a
gross fraud upon his confiding fellow countrymen and backed it up with perjury, for so
small a sum of money.
I cannot resist the impression made upon
me by the evidence that thcro was no fraud
practiced upon Pnuhcana, and find the truth to
be that the deed of the 4 th of Sept. 1ST9 was
intended to be made, as it was in fact made,
to Makaluhi and Lio.
For this reason the
bill must be dismissed.
The amended bill alleges substantiallv that
since the filing of the original bill the plaintiff
Discovered mat mat tnc said Lio had had
executed and delivered to Ida B. Castle a
deed of conveyance of the said land and that
said Ida had afterwards lo wit on the
day of..
.1SS3 made a deed of conveyance of a portion of said land to Robert
Lewers and thereupon tlie plaintiff obtained
leave to make Ida and W. R. Castle and R.
Lewers parties defendant.
That said deed
to Castle and Lewers are clouds upon plain-ti- ns
title. The plaintiff charges that these defendants are not bona fide purchasers and that
Mrs. Castle obtained the deed from Lio w itb-o- ut
adequate consideration; that these defen-an- ts
had notice of the fraudulent character oi
the deed to Lio before the purchase from Lio;
that the defendants had notice of such facts
and circumstances as were reasonably calculated to put them upon inquiry as to the
fraudulent character of the deed to Lio; and
that the defendants had reason to suspect and
had heard that plaintiff denied the validity of
the deed and proposed to contest tho same.
Tho answer of Mr. and Mrs. Castle to such
parts of tho bill as they are advised is material
for them to answer is, "that prior to tho said
deeds to said Ida B. Castlo and R. Lewers
respectively neither one of these defendants
had notice of any fraudulent character of said
deed to said Lio, or of any facts or circumstances reasonably calculated to put them or
any one of them uppn enquiry concerning the
same and that neither enc ot these defendants
prior to the taking of their respective deeds
had heard or been informed that the plaintiff
disputed or proposed to contest or litigate tho
validity of her said deed."
Xo evidence was offered ou the part of the
plaintiff to show that Mr. aud Mrs. Castle or
Mr. Lewers had notice of the fraudulent
character of tho deed to Lio
The testimony on behalf of the defendants
to show their want of notice &c., was objected to by plaintiff's Counsel on the ground that
the answ er docs not contain the requisite averments to entitle them to the benefit of "such
evidence. And tho Counsel cited cases, notably Boone and Oules, 10 Peters 177.255., ro
sustain the position that to cntitlo a defendant
to the benefit of the defenso of a bona fide
purchascr,;hc;muBt allege that tho grantor was
seized in fee, and in possession, that the defendant paid the consideration in good faith
and without actual or construction notice of
tho fraud.
An extended examination of the case of
Boone vs. Chiles will show, that the "deed"
referred to was a mere contract of patentee,
and that there was no allegation in the answer
referiDg to thedeed; tho defendants merely
atsertcd a contract to purchase; and the Court
well say that ''a party is not allowed to state
one case in the bill or answer and make out
a different one by proof."
In the case at bar the charge of being purchasers tri'( Hofice is distinctly made against
defendants which they deny and I think under
tho pleadings this was sufficient.
But having decided that the deed from
plaintiff to Makaluhi and Lio must stand, there
is no occasion further to discuss the questious
as to the status of the subsequent purchasers.
I only need repeat that there is no etidence
affecting them wjih notice, but a positive
denial on the part of Mr. Castle that he had
any reason to suspect that the deed in ques
tion was irauauienr.
The bill must be dismissed.
M. Thompson, J. Russell, and J. M. Poenne
for plaintiff;
A.fe. Hart we I for defendants.
Honolulu, October Stb, I SSL
-
zm
November, though Butler may get fifty
and Cleveland no more than tho 153 of the
Southern States, Blaine has no chance
and Cleveland will surelv bo the next
President by action of tno Democratic
Honse. S. '. GAmtfet.
Oberlln TJnlvenitr.
As the Rev. Dr. J. II. Fairchihl, the able
and popular President of this educational in-
uKmu'miwii
jih
collego course, between $1,200 and 1,300.
Greatest indiridail expense, $2,000; least
SB0O. One member has earned darinc bis
lourae 1,000." As the course is of four years.
makes the average expense a little more
than 5300 per yAr, From the same authority
I quote tho following; "The average annual
expense of a student at Harvard is SS0O, Amherst, 5500; Columbia, $600; Lafayette, SJ00;
Princeton, $600; Tale, $S00; and Williams
5500." These institutions aro better known
stitution has recently visited us to behold the here than Oberlin, and hence for the benefit of
wondcrfnl works of nature in the islands, in those residents, who-itime may wish to tend
its great volcanos and grand mountains, ac- children to the United Stale, I have given
some account of tho latter.
companied on his return by some of our young
Dr. Fairchitd, who has recently visited Ihe
people, it seems & fitting time to give some acislands, and who bad long been a professor in
the institution, was unanimously elected prescount of the great educational establishment
over which he presides. It is situated in tho ident, upon the resignation of Mr. Finney;
eighteen years since. Ho has performed tho
village of Ohcrlin, county ot Lorain, and State duties
of tbe position with marked ability, to
of Ohio. The Lake Shore and Michigan South
tho cnlire satisfaction of the trustees and the
ern Railroad passes through the village, and patrons of the institution.
He was one of its
it is easily accessible from all parts of the earliest graduates, and as student, teacher,
country, being at present rates of speed by rail professor and president, has been connected
six days from San Francisco, ono from Kew with it fifty year, having entered in 1631. It
York, twelve hours from Chicago and ono hour has able professors and teachers in all ef its
from Cleveland. I: is a "University Town," departments, and has been highly prospered,
of about 3,500 inhabitants, having grown up having, I think, tho largestnumber of students
(1,493) of any educational establishment in
with the institution, having no manufactures,
and largely dependent upon the wants of the the United States, except povibly Michigan
University.
Yours truly,
Xo liquor is allowed to bo sold,
institution.
S. X. Cxsrix.
no gambling or other houses of ill rcpulo
within its limits. In short, everything is
Central
designed to bo done which can be clone to
bcrrtistmtnls.
guard the morals, and the true manhood of
character of the 1,500 young people gathered
there for purposes of education. Many of tho
6. D. FROTH.
w. c pueou.
families, of sufficient income have settled thcro
for the solo purpose of educating their children
under such favorable influences.
The institution was founded fifty-oyears
ago, more particularly to meet the wants of
that large class of studious young people who
earnestly seek an education, but are without
No.
sufficient means to meet the necessary expense,
except as the fruit ot their own diligence.
HONOLULU. H. I.
Consequently every facility possible has been
placed within the reach of tho studenls, to enable them to help themselves, and every charge
made as light as possible. Its doors have
been open to all, mentally, morally and physically qualified to enter, without distinction of
rare or sex, and being chiefly of the class
above named, earnest tor improvement, generally
more mature age, and vdlbil influenced
by tho presence of the gentler Sex, nono of the COMMISSION MERCHANTS
barbarism of hazing (now being broken up in
other institutions) has ever been known there.
Offer for Sale at the
Oberlin was (I believe) the pioneer of
though at this day there aro many new,
andsome of the old institutions placed on that
basis, particularly Michigan University.
Though" usually called a college I have desA lirre and well (elected stock of tac Choked
ignated it a University, for such is its foundaand most Favorite Brandt of
tion, and such it really is. It has an efficient
Preparatory Department of three years course,
from which students go well prepared to enter
tho College Department, or Hai vard or Yale or
any other college in tbe States, pursuing the
ordinary course of studies. It has a Ladies'
Department with a four years course, with a
curriculum of studies similar to those of Mount
Holyoke and elsewhere, in the institutions
founded for women only. But the ladies can
take either the ladies' or college course, as
they prefer, and many of them take the latter.
It has a prosperous Theological Department,
and it has a prosperous Conservatory of Music,
not second to any other in the United States,
XStCn
and probably superior to any other, except tho
New England Conservatory, of tho Boston
University. It has now in process of erection ALL GOODS GUARANTEED
for this department, tho finest building ever
- And Orders Filled Promptly. "
erected exclusively for a school of music, of
which I. find the following notice in a late
Xew York paper:
TSLfrJloyK to.
u. jivz jgo.
"It is built of stone, and is tho munificent
trust am)
gjft of Dr. and Mrs. Lucicn Vfarncr of Xew
York city.
When completed it will have a
front of 150 feet on Professor street and 120
feet on Collego street, nd will be the finest
building ever erected exclusively for tho uses
of a School of Music. It will contain ample
accommodations for tho Conservatory in the
way of offices, library, lesson and practice
HAVE
rooms, besides a fino Concert Hall, and will
be heated by steam and supplied with an Ele!
vator.
The attention of Music students is invited
ri.is .Mi:itiCA
to tho unequalled combination of advantages
offered at this Conservatory: 1. Its work is
carried on iu a preeminently religious atmosphere. Its teachers are all Christian men and
women, who believe that tho highest attainments in music need not and should not bo
THE
purchased, as they too often arc, with a lapse
from good habits, or tho loss of Christian faith.
:
2. Its instruction is of tho most thorough sort.
It aims to give that broad and substantial culTvill
ture in music which goes ranch further than
the mere ability to sing a song or thrum an
!
LOW
instrument. 3. Its charges aro cry low. The
entire expenses of a student for a college year
need not exceed S300 or S350, and with careful
economy may be brought still lower. I. Those
130S WATER WHITE: PATENT Xoxale Csas.
whowish to give only a part of their timo to
music, arc able to pursue special studies, unlb. PAILS
der tho best of teachers, in any of the other LARD, in 5 &
departments of Oberlin College.
EXTRA PRIME
Over four hundred students were in attendance at this Conservatory last year, and it has
more applications every year for teachers, organists, etc., than it can fill from graduates.
Tlie Fall term begins Tnesday, Sept. lGth,
l.V ntituci.s AMI CASUS
i
G?tntrol SUiwrtisflntnts
'
ir.ET.T3
Cwdr.
IlTonjxryi
Mvnto WBarvmi
Gcast SYaxsr, Ruf
TXauroKo. Cax
r
nominal
AldMl MneelalUt In t2t Itatat SlEtn
a
irrctnvts xxraUaUrcz. Dtrfrct SKlbrsd r ! '
imt(-hrniEsaaUN ar itjui T)tarawm Affwrtrom
f
.07ri
.
- oaw .. z
a
a
far o
ei bd
J ana, juap-M- tr,
JtS)lasi-JSSH
SUrHptSaiH
ff lira
CJIafaaTMlawMir
l:irrnfa.nid SOrt.
SWllarCrUkra
MUtQ
rhnM
mH
S
". 3
gfl
JfL!.
b
2toniitTbr9mU
"
I'm tela
ia
jriUactpexmsaeaUT'
fifA
amtditfl fo
coxed
ftd
..; aKry.
fitniUUO Mwtilind PhTi.ial Wntaao,
Wtat tjtfr Stanted DYekpmMt. taptOmests taJLuibtfr etc,
tm excesses or rseuisi uute er mmj uro ipeeaj,
S
TnJ!i
- rnncDlt U oil Enroneftn Pro tknan
i inrf aww wr l
mi a.
itbcrtakncomUilnx.Mrti
atone.
UrflciLT for tPrtllimt.m-iicL:f,,- l
tfiomaa When
!
w&oEtTMfctl WsWasUtrrrtita iaa
m aam9 mijumi tTg-Kuifaiq
wivumu
ens
ins vnraa. irwiTsaiiiiT iHuiimt-ui ha mis i rv
niiacuii
rem- KptrlaJUt.br whoa TrTfcitw m" uui
Um oid
Is
xperlcnc
two.
Agv
nulo b--,
Tbe Doctor
art
Sir
I
vi
hi
inn
T
..-
-
ia
j-
-
....
umniiuuwa
"wtNiTnii
conn armmr.oai
ia usnwoKauTtni.rain
frrair
irritcu, jne uonor wuiswrrf
iaevi;wr.
i
'it
RCtwv
CCSWi
rr?,
vtMiuuuis
aSAWYCb
ucssum
w
mm
K'rtSTW
SM
gaytvl
aaVT
tjft
J
lots
yesj
i
us
Ji
rY
tnaMMMr( rUIMIUUUseW
i
J. wTfiinpi
siwIlK
Jw rKOTTTJfXM- fml Tmti4,mm4 att! LtBCll.Vtrfrm'f
lajVlgajraaarf,
f
Lm
i
J
.via ippi"Ki.
OntaJwaj
da? laswssil lsws?
1 IMS tm
Tw
Hoiswift HI Ph XJSTUt-S- l
i Juraowfri
tartarJ KA,
uvu
uiujr, otrj
raxuuJiiiouixbuirc3 .
Dil UEEIC'S rVDKDHFUl CESIUM IHYICGrUTSt.
lTrniniUypreTMtamnrntMtB
tour lav nam",
inv cuwio - cnria,
niTwrn-ai'uw woo iratem. aoa resteers
wiu,
a
vax-ie-
1
I
rr
nuinnitsiwu'
f
floors
onicTirwi wworwni
uinrTfainsiSi ramiajs,
'
ir
?!..
nHiTuso,n
5
paj-riru
ariMiam
i
i
I
MM
HVat
arras
uHfrWinaa.
li,rrrWtaHrsHtJ
frM SMtnanat. ItrMtltliHeiWa- A fi Wlttes)- - MStl
FeM.ftblTiar.14a.
l
lf A
MAA
to
ar'i t
23 Nuuanu Street,
Wine & Spirit
400
-r- i-T
jar jr3-T- S
Freeth & Peacock
aJJi
."A.-
DllPnMIlT.
If fd
&21unMUii4TtXrtyLltnciii.l
It.
(DGsatt
LICU I O
G UT
GROSS
-
i
IT
i.
TOBACCO
a
d
Dukes
6c
Son,
Lowest Market Rates
FOR PIPES AND CIGARETTES
Ales.
Beers.
RKET
THE
Porters.
Wines,
Spirits,
Liqueuers,
Side
Sole Agents.
r
umm &
c
i
go.
JUST RECEIVED
Bark Ceylon
?
MERCHANDISE
Which
At the Old Stand, No. 8 Kaahumanu Street,
at
bo Sold
RATES
"Electric Oil"
TIN, GOFFEB & SHEET IRON WORKER
10
LARD OIL
lBSt."
Tar and Pitch,
The various literary and musical societies,
aud lectures, by the mostpopular lecturers, and
musical entertainments, offer all tho opportunities for entertainment and improvement that
the students can spare from their studies. d&
Use.
these occasions the stent hall, seating 1,100
persons, is usually well filled; price of tickets
KECOXD-IIAXgenerally twenty-fiv- e
cents. In addition, when
any desirable enlertainment does not come to iR-onx- r
the town, but to the great city, an hour disAssorrrxn sizes t
tant by rail, the railway management is always
The Election of An U.'S. President.
ready to run an extra train of cars for tho acThe TJ. S. Constitution requires that one commodation of those wishing it, (if a suffiperson shall receive a clear majority of all cient number) and the managers of the enterCARD
the Presidential Electors elected. In case tainment so to modify their charges, that the
Platform Scales,
there should be but two candidates and n passage both ways, and entertainment cost the
only about the same as they do tho
tie between them, which is not an impos- students
citizens of Cleveland, usually $1.25 to Si 50
ASSORTED HIZE.1l
sibility, or in ease there should be more each, being about the same as the usual charges
than two candidates, ns there arc this year, at Music Hall in this city.
As might be expected in a town built up as
and no one of them all receive a majority
of all the electoral votes, which majority Oberlin has been, largely by those attracted
Axe
there by its educational and religious advanis 201, or over, thqn the election in Xov tages,
and their lovo of sobriety and good
ember will fail to elect a President and order, its
society is exceptionally desirable.
will go to the House of representatives Probably not
one householder in the town, but
for its decision. The mode of election by would vote against
any license to a liquor sathe House is peculiar. Each State has one loon within its limits,
any other establishvote and no State more than one vote. ment which would be ora source
of temptation
This one vote is cast by tho majority of lo the young people gathered there
tor eduthe Representatives from the State. If the cation.
!
representation from any btate is equally
There is no vocation of life in which OWlm
uitiueu una cannot agree upon any one is not honorably represented, upon the farms,
candidate by a majority of its Bepresenta-tive- s, in the workshop and counting room, at thenar,
then the vote of such State is losL upon the bench, in the pulpit and legislative
A majority of all tho States is required to halls, in the executive chamber, in scientific
eieci in uie nouse. anouM no candidate investigation, in the army and the navy. Of
receive a majoritv of all the States in this Presidents and Professors and Teachers of
House mode of election, then the election other institutions, it has furnished a large
fails, and the President of tho Senate, number throughout tbe land, from Harvard and
HANDY PHVETONS,
under existing law, shall be President of Yalo in the east, to the University of California
in
the
west;
from
Wellesley
College
to
Mills
the United States.
New Styles
of Carriages,
As now constituted tho Democrats bnvn Seminary. Its inflaence has been feltforgood
throughout the country.
A gentleman rea majority of the States in the House, and J marked
A TEW
to me a few years since, that a leadii uio election snonitt tro to tiiat mdv. Ik- Union General said to him that it saved
TVng-ouis- i
!
yonda doubt Cleveland would be elected, ing
tho Union.
explanation be said that its ineven if he should not have received more fluence savedInthe
loyalty of Ohio, and had its
than the 153 Electors of the Southern loyalty not been preserved, the Union cause
States in November, against 200 for Blaine could not have triumphed. However
this may
and the other forty-tig- ht
divided between be, one has only to look upon its cenotaph in CIDER
Butler and SL John. Tho chief points to the public square and mark a hundred names
HAND
bo borne in mind are these: First, that no of its sons, fallen in the fiold, to feel that Its
man can be elected in November at the devotion to its cause was stronger than the
EASTERN MADE OXCARTS
polls unless he shall receive a majority of love of life.
Of Oberlin President Garfield has remarked:
all the Electors. All the Electors number
401 and a majority is 201, or over. Second,
"I know of no place where scholarship has
that when the election goes to the House touched tbe nerve center of public life so effec33X3S
the voting is by States, each State having tually as at Oberlin.
In fostering the entire movement of higher
one vote and no more, which vote- - is cast
C.
& COMPANY
BREWER
by the majority of the Bepresentatives education at tbe west no other college comfrom each State. The .majority of tho Rep- pares with Oberlin. She has educated twelve
(103)
resentatives from Ohio aro Democrats and college presidents, five of them now in serthe one vote of that State would go for vice; one hundred and fiftv professors and in
while a large number who labor to
Cleveland and Hendricks in the House, structors,
eastern
are her graduates.
though Blaine and Logan should have enlist
Patent Tramway,
The Xew West education commission finds no Fowler's
carried Ohio in November by 25,000. The other snch ally. Her contribution
tho minIS pound Kails If pound Ralll,,
majority of the Bepresentatives of New istry is unequalled: Yale sending lo
Wixor are also Democrats, and Cleveland lliams, eleven: AmhcrsL twentv.twn. eight;
nnrf
and Hendricks would get tho ono vote of lin, thirty-eig- ht
per cent, of her male graduates
that State, notwithstanding that Blaine into it.
and Logan might have received 100,000
Since the war Oberlin has sect into the uniS5-tesold tocloiea conciznnient.
the most votes at the November election. versities and schools for Frccdmcrr ten times
C. DREWER
CO.
Tho law requires that tho Electors elected as many teachers as any other school. Though
in November shall meet in a college in her main force has been spent in our own land,
each State on tho first Honday in Decem- the American Board finds her an efficient ally
ber, following tho November election, and on foreign shores. The investigations of two
cast and certify and forward their ballot of her sons, Professor F. V. Haydcn of Washings and tho result to tho President of the ington, and Elisha Gray of Chicago, have not H.
Proprietor.
senate; and tliat, on the third ednesday only promoted science, hut contributed imin February, tie President of the Senate mensely to the material interests of tbe coun.
This is a bill in Equity to annul, on tho
ground of fraud, a deed of conveyance dated
the 1th of September, 1679, of a piece of land
at Waikiki, Oahu, held under It. P. Xo. 1512.
The position is taken on the part of the
plaintiff that she intended to make a deed ol
her laud to Makalahi and Kapule, but her attorney S. V. Mahclono, who drew the deed,
fraudulently inserted tho name of Lio the husband of Makaluhi in place of that of Kapule,
so that tho deed was made to Makaluhi and
Lio, and this the plaintiff was first made aware
of when tho deed was read to her after certain
proceedings in Probate Court on February
20tb, 16S3.
The witnesses on behalf of plaintiff were
Puuheana hcrselfrand Bekeand Mikalaher
ncicea. These three persons swear that they
with Lio and Makaluhi left WaikiU on the 6th
Sept. 167, and went to Mahelona's house and
requested him to make the deed to Kapule and
Makaluhi; that be assented and commenced to
write when Lio went close to Mahelonaand
whispered something to him. When the deed
was completed .Malielona read it aloud and
read Hie names of Kapule and Makaluhi aa
the grantees. They say the consideration was
one aoiiar 11.0) and that the grantees were
to support Puuheana during her life. They
.iiou nai mat tnc party went tome registrars
office and thcro Mr. Brown wroto Pouhcana's
name at her request and took her acknowledgment.
Kapulo who'was a nephew of Puuheana is
dead. Makaluhi who was a nieco of Puuheana
is also dead.
Lio and Mahclona both testify that be with
Fuuheana and Makaluhi went to Mahelona's
on the 4th of September, and that at Puuhe-an- a's
request he made the deed to Makaluhi
and Lio, that he paid the purchase money 5120
in cash te Puuheana, that she signed the deed
at Mahelona's house, he writing her name.
They both say that neither Beko nor Mikala
w ere present.
The name of Puuheana in execution cf the deed is evidently in the handwriting of Mr.Mahelona and not of Mr. Brown.
The deed bears date" the 4th nf Seniemlr ,n
not the Cth. The driver Mokulehna testifies
that he brought oily Puuheana, Makaluhi and
Lio to Mahelona's and did not see- - Beke or shall open these certificates, and in the
Mikala there; but a lad, Keola, says that he presence of the Senate and House the-votedrove Beke and Mikala to town and they got
shall be counted. U tho counting
out near the corner of Kunanu and Bcretania shall result in not rrivinr? anv of t hn ran.
street and walked thence towards Mahelona's didates voted for in November
a majority
house where Kioula and Kamakauwila say of the Electors, then
the election goes to
max
ana
toea
uiem
taey proceed
"
the House, where it is conducted as above
wards Mahelona's house on foot.
It is in evidence from the testimony of six aesenrjea.
If the House fails to elect that is if nn
other witness that shortly subsequent lo this
date, Puuheana stated to them that she had one candidate receives in the House a majority of all the States which is now
sold the land to Makaluhi and Lio.
Mr. W. K. Castle an attorney of this Court twenty (there being thirty eight States),
testifies that be had bought a kulcana in a then the President ot the Senate shall becorner of the land in dispute and, wishing to come President of the United States, and
extend his lot, asked of whom he should en- if there is no President of the Senate, from
quire about it and he was directed to Puuheana. any cause, then the Speaker of tho House
He repeated his question to her that he ed becomes President of the United States, in
to buy She land, and she said: "I have which latter continzrencv Mr. Cirlislt. tho
no inlercst in this land, it is sold to Makaluhi rank free-trade- r,
would be tho man, far
and Lio."
uie wnole business of making a President
There was also evidence to show that Lio, must ue conuuaea Deiore ine n or
JJarch,
after tho date of .the deed, mllertnl nml. r when the present House of BepresentaSeveral DerscnS who hail rtnncoa nnn ).. I. -- 3 tives goes out
and that KaDule maie no rfaJm ETi- l- .-l.
It is arrrjarent from nil ihfs fhnt iF f no
T
.t.Mt. tho complainant says Kapuei
collected Republicans fail togivo Blaine and Logan 1
rents
torae
which ho shared with her.
at least 201 of the Electors to be electedin
".
--
COAL
In Casks for Family
sa"fes
CUMBERLAND COAL
MATCHES
Fairbanks
m
0AI1S. 16,17,18 ft
Handles,
Pick Handles,
Cotton Waste,
Salt, Plaster,
A Choice Selection of
CHAIRS
PLUMBING, in all its branches :l
'i
"Well
flo-tesia-n
Pipe, all sizes;
STB Amu nimbus
.
Undo Sam, Medallion, llie.h.raunil. Tip Top, Palace, Flora. May, Contest, Grand Prize,
New lliTal, Optr, Derby. Wran, Dolly, Gypsy, (jneeo, raruwy, A Army ltanes.Mann(!bjrter,Uuclc.
Superior, Magnet, Ocobi, Almeila Bell dm. Charter Oak. Nimble, Inwood and Laandry Stores,
Galvanized Iron and Copper Itoilero tor ItanRW, Granite Iron 7a, Nickel Flated and Tiara ,
Galvanized Iron Water Pipe, all sizes," and laid on at
lowest Rates; Oast Iron and Lead Soil Pipe,
House Furnishing Goods, all kinds;
ItUBUEIt
UOSE-A- LL
SIZES
VND
GlUtitS,
Chandeliers, Lamps, Lanterns
UAIT Fll
1BIMII
HOUSES"
Snooks
Barrel
EXCELSIOR,
Plimton Carts
-Y-CE-AN
PARLOR SETS,
JExpresss
Ladies' Phaetons,
VINEGAR,
PIANOS
BEDROOM SBTS,
ORGANS,
ODD ClIAIRS,
GUITARS,
DINING TA1JLHS,
&
OBNTRB TAULBS,
CARTS,
MATTRHSSKS,
ACCOIKJBONS,
VIOLINS,
UANJOS,
PILLOWS,
ill
RUGS,
SUGAR BAGS,
0
FLUTES,
IIARMUfflOAS,
3IATTINU,
FOR SALE. '
STRINGS,
ME-P'Y.r
-C-OE-
nw WithPatent Steel Sleepers
0txi.G
Oars.
"
i
Beaver Saloon
try."
Be
He knew Oberlin well, and what he said then
is true now. Of all the excellent institutions
which abound throusrbont tho land, and them
are many, I know of none lo which, for all the
practical purposes of life, I would as soon trust
a son or daughter for education as Oberlin. Its
direction and scholarship are second to none,
and I know of no other, having, the moral
guardianship in its surroundings which Oberlin has, and which many parents feel to be so
essential to the safetr of their rhlMmn in il,
formation of their characters. True, the student
will not become a man, under the most favorable drcumstances, unless he has in hita the
elements of manhood which his own diligence
must develop; but favorable surroundings help
greatly to development in the right direction,
as unfavorable circumstances loo often hinder
and destroy.
The question of economy too is to be considered, for although lo a few, favored with
abundant meanSj it may be of little importance,
yet lo the majontjr of communities, it is a matter of importance, if not of necessity, and upon
tliis subject find the followingin tho Oberlin
Secietc of Jun2I, 1831, txmcerninj tho graduating clasi, Tho "average expense for ths
I
to announce to hU friend? and tbe
public la jreneral
That ho has opened the a.boro Saloon
where first-claRefreshment
IMMKtWM,
AND
PICTURE
ss
thoieo
e.
noeto uste.
Oct or Brunswick Jt Billtc'fl
Celebrated
!
Billiard
EXCHANGE
ON CHINA !
TJNDERSI'GXED
105 & .107
Tables
CTnnMd rHh tie eittblltbmeat, where Ioterf
wMvyMcya prucip.ue.
lea
THE
1
ma.de
eelecUon from Inklui
ItLasa personal
been obtained, and wfll be
added to from
AltE
FRAMES
Or Every 3DscriridL on
win be'ierrei front 3 a. n. till 10 p. m., nndrrtbe
Immediate snperrliion of a Competent
Ckfit Ctiltm
TI1E riSEST GRADES OF
Tobaccos,
Cigars, Pipes and
Smokor's Sundries
Island
to okder.
fort street,
tt
HiONOLTJrsTJ,
Orders will fiReceive
TTtT
Chartered Bank of Iarll., AnstralU
and
China, Hongkong,
BJSU0P4C0 1M7.
Prompt and
Oarefulf Attention.
a-
JU-- ;
INMi
Cii"
. AEr5ar
-
ffattyn-t,&K-
"jj,
"TBBBBRWBe
otdia rice mills
0
T.SB1
at Chambers.
as&BkmanEL
jkof, (w.) vs. F. H. IlAVsrLDES, Tax
of Honolulu.
'
w
Opinion.
fitfvrt ChitfJmlmJmht.
'
to compel
iiion,lorj3Iatic1amn8
(Pflitrai aimtitisflntnts
collego course, between $1,200 and 1,300.
Greatest individual expense, S2,000; least
vwvv. uun luGuiim uas viuiu uuuuii u
ioursa $1,000." As the coarse is of four years,
t makes tho average expense a little mora
Tr-- .,
than $300 per year, From the same authority
s v
I auoto tho fallowing "ThA averaps annual
Oberlin Uniyentty.
expense of a student at Harvard is $800, Amherst, SS00; Columbia, $800; Lafayette, $100;
As l,,c Rev. Dr. J. H. FaircbiM, the able Princeton, $600;
Bnt tho
bore these t.ames interchangeably.
Tale, $800; and Williams
inor
President
this educational
$500." Theso institutions are better known
facts are undisputed lliat tho plaintiff Pan- - ahd popular
f
widen-oXalawcha, the patentee, stitntion has recently visited us to behold the uciu uian irDeruo, aua oence ior ine ueneiu oi
hcanais
, , ' J the 1
.
T- ,T J
-- .
!.
!f
aeccaoeu w
o wonderful works of nature in tho islands, in thoso residents, who in time may wish to send
iuu
iiu u.f u.u. IT."j
.
bato Court decided that by survivorship tho ,,s
.. an1 Brand monntains, ac- - children to the United State, I have given
ToIcan
-.
whole estate
some account of the latter.
a-companicd
his
return by some of our young
on
l
Dr. Fairchild, who has recently visited the
'
islands, and who had long been a professor in
:
..nnanimonslr.elected prcs- -
Snpremo Court of tho Hawaiian Islands,
nr
d
OCTOBEB 15
WgDXESDAY,
November, though Bntler may get fifty
and Cleveland no more than the 153 of the
Sonlbcm States, Blaino has no chance
and Cleveland mil surely bo the next
President by action of tho Democratic
11 GCCmB ID jao liut LUIS vast) in Hiuiuuk iuuuu
ation, and it arises in this tray. On tho death
of Makaluki, intestate, her heirs at law sup- posed they inherited an interest in her pro- petty , Proceedings v ere then instituted in
rotate lorp administration on her estate. Pirate
an&sworo that tier name was MaKaiuut ana
that Makalubk's namo was Fuuheana. It was
ainaitmt (JiilZBte
nicrcil SUmtitiscmtiits.
nrt,7
....
6'
ff
SJ
H
3
o just Staar,
0
CondacteU
tm Ttutaaco.
'gJ"'.'Ki
S
wljjMfc
Cu.
by Qnnnfled Tbyslrfans and Salmons
r--
i""nUTj,cMttl tad
3'
'jlRa
y
si
H
107, 109 & 111
r,
'-
ZrJSS.!"
WloTl pound, of Merchantable Klcr from II
t.. itrrfrnt greatcrtaan that of any other MtHi
t
"u
B
AJIOMJ Till: JIA1 AIIAN;TAtlK.S
AMI IIA1IM1 IT (IMSE
tiii: roi.Miw
of Wirk at tlie btn Franc
Iftt 'MlM.rlorlt
Milli
JikI Sniliittlnw
Ihrjlrlilnf
cent
to
of
ouiu jparo the Imast nt
uUST,""viiuvii
.
S? aW
.rtf'
l7.
tIU
wrlisnnciits.
I
99
rSuientoct,
.me
Win. M
Sii
Plre,
"
:?':3
SSEjP1
I
. jucks, j10
Received
5K
i.
nnrd
'T.
-,.
"--'
..,-
pronnT
n.&tet
i'So5ih.,fP
Z
Ver,
cottage to seize
ALSO. TO ARRIVE BY VI
A
"v
..u, aim as the fanner
r.
,,ui.tr"
,l0W11
.
"l"
f
luu House
""c
oilOWinp-o
-
.. J.... .
till
Co.NSISirxn
- "
and naked
Kacr,
.ranuy. TJiP
T '"
'"""
inl.f
r A.
m1
JaclwoaV and Mak
roaj;h t Nailf. alt nsccf
V
lon'tK,r
"leasmefor
11
in the Leff."
Mea'l,
JLj.JS
.
-- !JSifc3.HB
Vllbtzts,,.,,!,,.
. "
,
0FttpPQ
BT-f-
-
,
-
.
K
'
Oood.
-
.
'raUeatS.
CLUSTER
J
T.
--
.
e
Invoice of
,
l
I
-:-D
DELVED
FREE
U,
.
TO
3 cfc s--
P,RI nr Tur
..... Mi,,
A.i.Msj,TII1.
i
r I vnn
LH-r-
t.
i-
uuunn,
.1
i-
"
J. Nr'
.
..
in- ""uuuiict
t
"111
--
rvcd from
naa: ouiirrnainn
flori".
l'r";'
lime t .i
!"!
lu
c
it
-
BIILslLsI
,.
t "7"-- --
s
mKke-4c- -
A
,,. p,T"l.
7,-
--
T,..
w
,.
,
j
"
Annulled
F,-
Metal,
i.
-.
jwra
ofT.V.f
1.....I
'"" onr Good, f- t-
...""" om... ,
Fire liiUncti,l
Cnars.
,
ro
Tll
n
-- r
i
! o
Cnlni mil
7.
nn.
rrnrai
u
sa
I
"Bleached
--
Siil
,L
is" vn
iv.
n..
--
Oar Goods are
i
W
.
--
,.
5
Ginger Aiv,
..ii..........
"'"" "
.
h."'WPOO !thHI.
iffioSJW.2!Ss!. aim
...
X...A
J
I
II.
T
Trn- .-
IIon..t.Vi-L.aw'nn... lldtoalliJ...-i'.c- .
He TcAS.
rtii .' "'.
1
aj
.
ivik
ua
to lilt former
.
i
Crystal Soda
-
'
--
'
--
(
.
,
-- a
mart!
,.l'
.
XiilUil
.
UroTm, Howe,
and
'
"ES
rl an,i
--
"
Stamped Envelopes
-
hot,rowder.r..
Z--
-
-i- !iHlordera .ollettn?1"1
.2&?itMK
drove Beko and Mitala to1 town and tnoy g
I out near tho corner
of Konanu and Berctaoia
.
,
dealers.
.'
,.,
--
and roreicurrply card".
1011
-
'"
And a II tinrl.
"""
W"H PMUPlKij.
sor-ifti,- .
--
SiTT
f
13
'5 Pound
n--
.
lr
-
Tn
.
.
n.
J.
?.T J
-
StocH,
rxh.-sr-
,.
xJ3.
s
iieric,
--
PEimmx..
JL.,,,....
AT REDUCED
PR,Cfrs
ALSO
.,
.
Tim
I
:
...
. r -- -.
"""iitorj..
- .3"Aia.ixE
"ND
..ra.. n,anufactVrVav'
I
IUJtWOKiOAS,
STimfQS,
--
" wyo
,
J2"
.
VIOLINS,
Slei
s
0'eei
ft
ACCOKDflONS,
rrZT7Z
FoiTT"'J-J--
porta D.
15
aoove Hotel St.
7VlilcIil.ir...- -.
.
Excnixot.
.?"
k. . .uirnr
0,. au
" ""n
HBjj i'j
t..,
free-trade- r,
cC- -
ozZiVX"
"fcfflav.--
practical purposes
a son ordaoghterforedocallon'al AlNArYinVtf
direction auu scholarship arc second to none,
and I know of no other, harii
iiir moral
gnardianship in its surroundings which Oberlin has, and which many parents feel to bo so
essential to the safety of their children in the
formation of their characters. True, the student
will not becomo a man, under the mott favor-ab- lo
circumstances, unless ho has in him the
elements of manhood which his own diligence
must develop; but favorable surroundings help
greatly to development in tho right direction,
as unfavorable circumstances too often hinder
and destroy.
Y-
a
I
"
I
mm
A,
"
V-- V
(.bom
.'iT.
,.
Celebrated
-- -
.
.
SHliaid
(APrlES
"I'IJE- --
"
ratio-o- .
''- -
I
MADETO
Cunrl-U- o
pereoiuj rejection from Hnt-clnxnn- -.
lacioncf du been cbulned, and will be tdded to from
time to line.
On of Bnnuwick
Eilke'u
o--mn--
R
"-
- Uai
105 & .107 FORT STREET,
Tables
ECOISrOOCjXTXjTT,
.. ,.Ea a.tl.ll.t
wnere loren
oflheenecatt.i.UIiaineni,
participate.
lio
MCHAN6E ON CHINA !
TITE
rXDEItSIGXED AT1K urn?.
-- 1. TAKED TO DRAW
OS THE
-.-
arf1$
Island
Claxtared Bank of lscia, Australia and
China, Hongkong.
w
"lw
VJ,"
3T
--
rli
.
TniESTfJiurE?
. ...WW...,
Tnhnrrnc
Cigars, Pipes and
fimnlrnr'a
i-
r:rir :
c
...
,..-..
.. mtiaa4aht
which ho shared with her.
w-
,L
.
u"i,
.
r""nDinq Goods
miss,
Di..i mrann
"II pooodlmi.,.
latent
."J'BionwA-
"orrEorricE.
rcsT3tlnnot-giTiug..u.-
I'OH' HP'S
c.LEi
oaaao-ePer-
Job Work
llTEMu-rj
HI.
y"
.
w
ALWAYS
Anaj.orimentoftnci.r-ON
-.-
-
-
t.t
o.,
vaaa
uufjpERSMiTHs
.
ill
GUARANTEED
j
,.Jn.
UttSlni)
..'JSSP'awr
""".
KEEPS
RcsJ.
CT ""'.
.t"311 Groceries
s.Jtns
AM.
--
""PUmnd
a
A
--
pteins
!.
i
--
&
ttiBunnc " ,.
Pi- is,, v.. ""
street and walked thence towards Mahelona's
lionse where Kioula and Kamatauwila say
...vj o... them uuu that uicj iruvtmieu to-wards Mahelona's house on foot.
It is in evidence from the testimony of bii
other witness that shortly subsequent to this
date, Pnuheana stated to them that she had
sold tho land to Makalnhi and Llo.
Mr. TV". It. Castle an attorney of this Court
itotu.ia .mi ho nau uungnt a jtuieana in a
corner of the land in dispute and, wishing to
extend his lot, asked of whom he should enquire about it and ho was directed to Puubeana.
ome
.
'mh Stamto,
.c,, Etc
ALL GOODS
T.riUMBER
.
,.
warden Seeds
,...
Ehall
-
w
c""rcd to Customed
.?. ." rco of Char.
",,v,xJtearrf..i. - ""
....
rnormtiCE
wi
nu
;:; :...ii, .llrccl
SUIT
j
A.ND..7
J3
V'y,
iiciiable Cot r,-
,
rtLu,
''ra'",0,
iqueuers,
.? ,,,LLir5,
RAMSAY & LANK
"J all colors;
j on
..""mi
.
IS-I-- ,
l all kinds;
Wi,
spirits,
ctj"
Ceiebratfl,
rf
iinirnnni. M.
gashttp
TO
SUBBR
jnr
'
BR0WwTLT,Tfl
n...
.r""1.
,.
,
S&SB.
u.
p
Corticalli Silk
P
..
xi2a.
Port
n...
'ipe,
ior aate at the
..
i
,RY
r,j U'5
HEACfMlire
z:c
large
o
--
ifc- -i
MMrauutz,.l!Bk,
laid on at
IIpo
w"?
Seers,
9
UA5C1j11T w
HUJ-e,?W-
Ji-Sffltn.-
irlll
tlflr
St., and Cor.
lXTTTTrnTi
'
KEROSENE STOVPcr
..
'nallSiiM.
""
(n,.."r
- uuanu
r
A
I
.
''"
.
ffl
.
.Lowest Market
Rates
in.
,
odors
u
Wine & Spirit
"""
.
c Orirn..
IsSHSnuta!'
Perfumery
" T,,,s Jt,nu,iu''
KentstorWw
vv
.. .
.o
--
?
Muuanu Street,
HONOLULU
J
w
Hnn-,- '
udor-nflao- e
TC
"riand Cc"'ne
on
eunkynnrri,,
"
WW lo
,
JjIITI
,
1
:.r-
-.
To
Nn Q9 Rt..
Perfumery
Just Received
nti..i.m,,
KVKlf
,,, ov
riorecce Machines,
Howards Machine
IVeedles,
all kinds & sizes;
1.-
Tourists' Retreat,
aMITUIES.
T
--
Jrr:
ferr-r-
COIMIWISSIOW
Have
didates Toted f or in November a majority
of the Hectors, then tho election goes to
KV IVr deliver oar Oood Frrr of Charge to all part
rfinelllx.
the House, whero it is conducted as aboTO
Carcfd juration paio to I.land Ordeia Addreet
escribed.
l.N uulu. much, ic
xi luc xtuubu jiuis to eiect mat is lx no
"Works,
THe
one candidate receives in the House a ma- IG0LLV& SILVER WATCHES
inrirv nf nil tho. Sfnri: wliiMi ia nnm
MOXOLULV.il I.
r O E0S38T
twenty (there being thirty eight States),
Tip
ilf llmTIluic natal (nil Anllii
ft..
then the President of tho senate shall be"'"
rarOUfi TELEPHONE IS NO. 298.
come President of tho United States, and
OnitIefHnlh'UOTiMi, Srallh'A Co No 113 BEHSlCcll
XHS'fcrillllGll'fcS
if
there is no President of the Senate, from
Itta
I itt fetftet, yiO rccclTg prompt tUUoa.
any cause, then the Speaker of the House
From the mott Cc.cbn.lt4 Mmnnfictorcrf
t
becomes President of tho United States, in
7fn rnneMiw! 7i.a MnA.l.nn - -- it... .- J.
JSr CTEI0S IN XKDLESS TAEIETY.-- !
which latter contingency Mr. Carlisle, the
TJ. (.T t
J 1.
in.il In 7.n.. !. t A
CaTI and examine Mf extentlre btockr and
would be tho man, fox
win Uo interest in Uiis land, it is sold to Makaluht rank
tu
CI Wl
J
fl
-'
JLt IToniiATMi. JXatx. xmwmi.
h.lil....rt
ana jjio.
uia nuuiu uusuiusis ui uiujuug a jrresiuenr.
rjnoi'EisT-- axi ornixs. i.ntcxii.n
,?h"? Aas a,B0 ovi3co to show that Lio, must bo concluded before tho 4th of March,
Ji lovultthe Volcano, will And Jlretlar Accom.
l
Jalo "f ihe deed, collected rents of when tho present House of Bcpresenta- TI1E DEXOMI2CATIOXS
Utilu. biddle Uorrei ie tt THE UETIIEAT
OP
persons who had bouses upon tho land
Ufiial
atllonnanoSatsebettonthelflandsfor at the
l.S,4,3andl0Cenu,canbepiirclia.ed
tt
in' ld- - AKneYiearlaJiadnf tlielarronBdla. bcene- Voitofflccln
njqntltTfn)m one lo one thoailnd Snd that Kapule made no claim to the land
Envelope, l'cnon'realdinroa tac other Itlandt tan tl,nn.i, it,- - complainant
4f. nc;nd4aeIneolebo,fraalne2Ionee
Kapuei collected
MODERATE.
procore tttm Jroittie loealfoone: alto domejtit
M'.
rents
i,
Uu hTV '
Freeth & Peacock
-
mar.
L. J T OF
.u.
Si 3Icrchant.sL
o
White, New Home,
"""icitsntiii.
n c2
fffi
!
" '
nrifca
,.
and Ao
,
"
t
Parts.7
wb,
o tin'
Stri!VrS,LCJ.n:tl" ."ES",1' j,.
nnvr
..- - .n
J!6
ODRSODAWATER 3TIN1S GrOODS
aV
nsicl
55
W
J'
PRA
n
.o.aji m
.
"!.,
No. Tn
j7 5
&,.?"
I.Ittd'fS?"
"--
iiiujai-jL-
Latie Addttlonr
"'
STAH1-JIOBW-
WuTTrT
6J"P- - Portable Enqine
'
1U
I
""''"-San- u
p
Madam. Ti.
tsrceu.
TJMUU
...
. iw
7t
AIPXl
lhTsr
iBr"B"
--
TtefU.. ,.., J,..e
WWCoVrj,"I-''"frrL.,-
i,
j.m .;--irp- .A,
l" r
Uizri-tti...
U.U71B.
"'
1WH
ca
corrtMI7C1AVE
X.01H
We Use? 1
..
Zill
-A
",'
rSS
IV icon.
.OLIltl
.can. HM.
r.yi,riwiii.
asiaaisia
CRYSTAL
.
Envelopes to
MdA-cnt,f- ...
U"n"' WUUOIISI
v(iuiunri' ir..a
i
'
nnn
--
I'm- -,
"WBEK
"o.
-
aLBU
'"
.,,,
..'f?.ne'.-Meii--
"OLV1-u-- "
&.
..
"ommcil IjiUi.
rilvt'
ffiSCrT?..w.firs
fflffii&i,'wS
-s, "asfW.,..,
-
n,nEi,.
Perfumery
'tKirrji.NIWjs
or
-- .
i
Matai.
OUB Trr.7,DD
-- iiiujK
Jail
C. D.
3rnll- - ti. "1.
""" "cw rape,.
ian
Invitation Paper
:zs&.
i.i
ouuil ivnulri!.j, i 'ancvi'rinl.
nnf'fi'Ti..
.
Perfumery
...k.''St.ItIl.TI..x
Beltin-
AssouTartiNT
I
v
Aulpm..i;,',Si.,SreatTarIctlr.I1lal'cr-
.""-
,
TI. 1.
tnglish
i,.,.
.
altoulm,
A.
.--
Lump Rock Sa3,?"'"
OUR SOB A WATER
Lubricatiar
JIciIa
'.:
Ginger Ale but ours
.
-
liHru?,!1.?''
and Nails
.
.
lot
B0lc
'nmcU
,
-
i
BOZ. !ST
S!S,,
,aH,SfefeK
--
Bar Iron,
77"0DWCEia
We Use Patent 'stoppers
WJILBHEN.
,' "fect
J,
'
.t.
THE
NO C0R7TR
In all nnr
' .S
.Lfrvnt!..
in ,
,-
r--
A--r
-
--
the Best!
U
A
w
lo,.
.
,3.,SS5fflf,''P-A.e-
... ;
..ii;
V.
Po,i and Cornont,UoIU a"J hfikes
CRYSTAL SODA
WORKS
" ""! Mre
Both Sm..T"C.KS
"uruoods are Acknowledged
Plant
"u'L'"'n
au
Merchant
"gag ts&; 59 jVuuanu
St.
feWWSfffii
.
KMff.'l.f SiSt
.
-:.
""WW:
OaTO
'
AVlth
?
r
KntTJIMiy
bathing
v::
I'amcinat.-- s
..'
o"rt,
SraBSs. te!.sxissL
TaW(!S
I'jlLKgL
iand
"
7riJITJ.NO rrVrVR"
pint,. , .
I0HDM ,n
FA0IUT.ES
Hollistei- -
""
c:
..
Amours ,vrilin.K,,
M
fcnj
Rn,vcS & Forks.
'
l htlllJ
Galvanznrf ui.-'- n
V '
Rnnnrll-r.
--- "i"
J square
-
to
j
T,nedlron Sauce Pans
--hl2CS
Salooa
'"Ifilib
11
--
,. ..
v
I'norijEToi
Cultivators, Hor&
Old P.atteri
uo acta, DidonS
"
i
-
improvement hero MiSuir2 f i8n8swtea
n
tnatIons . Com1
rarioru
..a?"ri said nr.i- lit- "itisnnt
,r
iou. iiniwn, i
tiungs
""ui
a3 these Th"atsncl
hork her0 and
v0
"
lntte..tSrte!.."""""I
0
WteTi,,lead,' Bnii"Vii VJJ
f,
,iaiT
-i.
Billinglis
!I3ie
l
H,f Il0Dnd
Bound,
anLrr1 t ..
t
galvanized Buckp
:nT.r.
ud mil flwl,.
""SaSi!11.
J- -
i
,
i
V"15
."lotion
oj.i,
"""n oauaies,
lmc wh
f
Oolcbralcd
Have Rec
-
fr
MIllniI
t ufltninivlyt
I
in all
,
fJonV
aUIBS tv-
Proprietor.
Tobaccos,
C'gars, Pinos and
Smoker's
-
no,;"
.
MAGS
I
lilt. mXST
are
JOHN UElUtU,a.
Marks iotUe
1B.affiS,.4
,1...-
SSSSWgfeSS
ni..
"curuiea
,,..
'7.'
-
tSre
t",u"-
J A
VM,
zifyirDinrtB.
"..niWMIV
--
BeaverSaioon
ljCfr -
Airlieo
ijtto, t.':Vilu
,,.
Ur
,.
..
li BM
BftJUMis,
l.ll.lu.i.. . .
""
. ..
7.
I'Olt
'
H.
ir
f
.
I
1
5 MTTTJA
Agents foi8 '
I'liUWB
?" K
Z
--
I
ciflcMutualLircInsiiranceCo
Ol t.ll.11,1....
1"".
AgenU for the
"H00VH TZL'PBovp
eJu
TUch
A
1
""',,M",,
wariKt Prices
au
The ( Iicapcxt (iooiT l'ian
(To
I
SfcJ f
I
?!-'ffiM&N3r,-
a
PLOWS,
""
cenemlCi"
s
-
C? T imitd
WOODWARD & BR!
FURROW
puttu.
dWW
Ln .
.,
"
.i
wujr
snmnfSu".,r..-bluwcraffwfo,-
A larg--
,
?'
--
:,
lyo6peatso unfaWvu"",'!3';
For Kerosene Oil "We O
it cannot be beat fo
r
comluiitinn
XbJ$.&
t.!!,,',c'
.
.
.
i !unilMft Itin r haltnun, Bayo Ilcana.
UILMM.IIA?!
organic
-'
ont
CO.
Colors,,
n.-
"PPion will,
..,uu,fIf
It
STAPLE GROCERIES,
No.
es
ffff
...
mciurariane
& uu
(1WI tfi
... al,
n,.
inherit;;; .
r-;ti-
'(
SSStree-t-
andVos Ticktaf A .
llfiiini
Itn wn mill tUeadied IlrilU.X(n
tn
ortrai.nt of White FlalMn
VTJI.CAN,
aj?5.i
.;
?5siSf
iTOaS,KJl
iS?c
" ""! rel tri.S.
?5i'?"'
onSS,!oX
r
n
"'"
' " "eir to,ju i,
nainr.il
ce
Bapo-ai-
nece-,ii- .::
-
on,e T.Vfm. "V
",-- -.
-.
llrai-
I'JtuclCS of whirl.
I'KrssusY li..
CtC.
!aa0nr
absolutely
w
ninirS,,1?,So.n
ff-Fm'-
-ssjg
.
M
"
11.
j
,U'WU Ur
D
-
"T1'"0 of
',a.. ranntonaoee
rlZr,
-
Offered in aU Ilo
Pain '
&
J form" a 'erZT
'.
S'
a
tendons
SELECTION OK
rS.a-"W
cl-
NOWDfPROGREss
Jewelry Kb vmm m,
colored
Japanese Bronze
ia
'"""'Kiul
:'rs-',o,o9raP- "
""""'.
li
SUCCESS OF THE
then nn.i
Pockets , Paraso.s,
Fans,
.:1-U-
--
I
UlSheS.
.;
BnCr. ","8
i,Vru"
of th0 p;"Vu'er
tTn ""
vee"taUene"liwSce
"
wo boireaM"".' "a
nfn. "v"1"we dissolve
vI.'' r."0ls'PWpoituw
of their "Vr '"!"
V50
'
deceivers, Silk Lanterns
.( I till
.v,x.n
rai,e'
Ba
J"
om JlIlUor bi?'nS
my own
ttfe
lliihliiKk HLOil.alcrylxi 1!6(
Mndfnclorinp-f
llatlKd W ire, l'lala Vmcinc Wire. Oirrt
S TAP
TLad
'
... utuane
Si
??
.;.7.t
I
i.i.cii,
Wa
.
S.;'
.'
..."'
n,a
' comes from
.,'? ,.n"'' M.
-.
ttat
.
?." f"1"'"" anions Sft.T'i?"
bL7"'
r":.",u "!W ronebfr. J,7."''" .""'
wnolcsomo and
..
"y
,,.rr."'""inmnin
of tronblo" r -- S.??
"
.
V-
T''--
"ra boiled BInM
,s
.,
I
:"a in adrocacr
3?!",!"??"
'n ,0'3 country
I
S!m
"'".
nmto3I..Il.
LbTyaTZ?.1
"i?
.
.-
asxi'icsis---
'?lV?a
,
"'"
-'
l
'uu mlcntl
the brand vr'
the other, .lf,OB
iako
Latest Improves
Ulafci
UMt
r,Sfna?
MM.in inocl: snrnn.n"?
tu
bacJ,
DISSTONS CELEB
Sia&s
Js
n,n
Meius,
3MI'
I
Hand"Jr"uu"enLab'".
i rays.
.,
SACHS
nbJ' ofpe,
I"
reiMi,
-
GRAND
TA
1'cre
winvir":8.3
n ear. nn
o ru,,u"u
nfliifiniIA u
esi
QirH
" "iiu urt
,
n
...
I
lurntTh a funnel intnT,"'
Wits dem.nn.7l
.
"l5' '"P
camo into to,
- ffii
irred. saving that iAwT "
y Kite any cretliL " Tt,,f.
llclUli).9tliltll.clstbfHr
lr lUaia K rlfK f nr komr kmI TOTM
hinirloti and Aibwto MmMilVte1
Uabbf t Metal, Lace LvaUivraiwLIh
Acli?trr Ciller Covrrlti)aa4SiT
ai
uip
" on
,
I
H)
ffiS "? ?
"mono
l'k
1
1
Jlfmo
5SMas-HS-
Kinal.tr not Uetter, titan Mi
Vmt on llad uf Iol
d l'ick XallockK.
foT
.
Screens
Hrcienln
.(mh.
"""y's
tnrnr-r"P-
Port st
toiionln
.
.
K.J'a3j;-rt.i.,.-
15
-
7,
"
h"w3SMPK'.
.: """! ""'W
OI
-- iSfe
OrFAJIllilES.
Jin..... ,
n..
a
'An Asst. of Dry
Goods
outside. uioimiM
""
"""'j- -
Suitable for Plai
Orders J
Jiicliun to Vitrei
nv
iu --tuDtriiscmciits.
(SucceSS07.
D"cr
.
.
Bedspreads &TabIfifW,,
""'WO
"eo.H.Davjes&CnLr
i.110
'"JwrtBl.tomnn
'bt mo,i
JLc
; iu" luo
",1
I
"U'B
r in "treZn,
'""
Embroidered Silk
I
unu UHMNJ.''
-
"'V-
'"- -'
Arrival of the Iron
Ship
if,,.tJ,i!.!P0?'
ftapco,cS
tord'rrM"0
Porceletl a
hal
'nca Aortm
"
'iAPANESE GOODS
104
-
lwir.
tLereforoLaZtnS?'1?' and hl"
'
FROM SAN FKi
Ax
(finm-- l
""SSKS,,.
"
-
Wm, perhaps th of '
wiBiernation a nder l,ni...i " " 'w
beast alon" the ," "i "'lnff
neither iihip nor i TT ."',"' ",ln "av
en inaUertoiWeiThehrh'l!,
ooils
To IBIS SOliB
rodTawav
j"-erxa-j
General Coir
,
mrm
TJA
I
s- -
h,
l)nrrnttn-
aiSfSfHi
ru
CONSIGNMENTS
New
on foot Mwfti.X-!- u
Mrrcbantabw
vr
Alluc 111 ItBlrwforllBlltnc and Clear
4lli I mliici nml l.truiif-1- 1 In Quair
Hire
3tli liiirrinlO nml Irnnltlir or 1'ael
artl
,.
S5a,!
ML!!f
Op-a-
Is enabled to Largely Reduce the
I
)i.:N.a.aFw,Pe"onninsaionrT,,
Enlarged
Till.
and with IbelrCapantf
ofam Hire Mil).rnown rur ThoronffbneM and l'
is
r
feStSSiSS Hawallai
San OPi
INDIA KICK MllVLS, XTTK
Mill
r
- - - .,luiuee
Xrjcks
3?
....
w vv 111.
Orders will nHeceive
Oarefulf Attention.
i!
WJ
0&mpt
and
--
t
mtKtifiiiitifKyyn'
.
;-
,
-,
iC1
jvmg,p-rt,-
-
v.
t
-
'
'HIHlIIJjtWWg--
J!2SK&
r
i
RICE MILLS
KUDIA
It seems to mo that Ibis caso is without foundation, and it arises in this tray. On the death
of Makalulci, intestate, her heirs at law sup-pos- ed
tbey inherited an interest in her proWEDNESDAY, OCTOREB 15 1881
perty Proceedings w ero then instituted in
rebate forp administration on bcr cEtate. Fanbo
Supreme Conrt or the Hawaiian Islands.
anssworo that her name was MaValuM and
at Chambers.
that MaValnbh's namo was Faubeana. It was
afterwards discovered that these two women
iKcr, (w.) ts F. H. Hayselues, Tax
Bnt the
bore these names interchangeably.
or Hoolclu.
facts aro undisputed that tho plaintiff
JtuM.
Opinion.
litore Ckn JtlttKt
thewidon of Xalaucha, tho patentee,
InVi deceased was the wife of Lio. ThePro
This is a petition lor a Mandamus to compel
decided, that bj ourrivorsbip tbe,
Court
bto
inuramm
(Stmrol JlDntrltsciuruts.
13
s
o
a
0
tntrnl Slittitrtistiiuiits
though Bailer may get fifty
ot ino
and Uleveiana no more tnantno
Sonthcrn States, Blaine bos no chance
and Cleveland will surely bo the next
President by action of tho Democratic
Honse. S. - Ohnmcle.
Oberlin University.
As the Rev. Dr. J. n. Fsirclnld, the able
and popular President of Ibis educational in-
college course, between $1,200 and 1,300.
Greatest individual expense, 52,000; least
3000. One member has earned durinshis
iourse $1,000." An the course is of four years,
t mates tbo average expense a little moro
'than $300 per year, From the same authority
I quote tho following: "The average annual
expense of a student at Harvard is $600, Amherst, $500; Columbia, $800; Lafayette, SiOO;
Princeton, $600; Yale, $800; and Williams
$500." Tbeao institutions aro better inown
stitution bas recently visited ns to behold tbe hero than Oberlin, and hence for tbe benefit of
wonderful works of nature in tho islands, in those residents, who in time may wish to send
5hjldrQUt9tbeJCnited States, I have given
IToTembor,
iu
.
(0
H
T4R1
f
H
107, 109
111
c
San
!
Bolls in Verae and Prose.
AT
Enls
ol at Hie Mlllrimown tor Thoroughness
Mill, V" to 71 pound, of Merchantable Klcein
r mil jrrrateTthan that of any other
it i
TIIMMUAllICKMIIiI.N
Dean Swift at one time contemplated writing an essay on English bulls and blunders,
and if ho bad critically examined tho works
of even our host writers, be would have found
numerous examples Although tho bull bas
obtained for itself a "a local habitation and a
name," it is to be found in various quarters.
It ma), indeed, bo considered an extension of
Miss Edgen orth deGnes
the mixed metaphor
a bull as "a laughablo confusion of ideas"
a definition which is likeuiso applicable to
The latter arises when
tho mixed metaphor
in tbe samo expression metaphors from
combined,
or, in other
subjects are
words, when incompatible operations aro put
together. A bull, on tho other hand, involves
One part of it must render tho
contradiction
Poets, while, indulging in
other imnossiblc
fights
of florid expression, frequently
bold
verge on mixed metaphor. Many of the mixed
metaphors in Shakspcarc, Milton, and in tho
works of other great writers, however, are
redeemed because tboy are considered elegant
and expressive, and becauso of their effectiveSuch, for instance, as
ness and originality
the lino from Young
Is enabled to Largely Reduce tin
JtOMJ
Till. JIAM AmAVTAH
AMI IIAMM1 IT IIEA!
Till. 10I.I.0
It
or
--
Mill.
rU at Ibc San Fr
1
Ihejlflilfd
nliiTln
per cent
f l
MfTcaaiitau
Jutl
In lUilrwfor llnlltazandCt
3rd Aallne
"! I.imc-- n In Qo
till 1 rrlinf"
Rite
.llli Inirorinil) rmllrntilliicof ri
H
CONSIGNMENTS
Wm. M
General Col
U1
Jfew
Her Totce la bat tbe shadow of a eonnd.
And that beautiful nassaco in "Samson
Agonistes,"' where tho blind hero bemoans
bis lost eight
FROM SAN FEJ
I
To lire a lite halt dead, a Urine death.
And buried, bat oh. yet more miserable
Myself, mj aepalcher, a moving crate
Received, h
Again, in "Paradise Lost."
And, In tbe lowest deep, a lower atill
That threatens to dcroor me, opens ldc
And tho
ALSO. TO ARRIVE BY VE!
To B13 SOl A'
Suitable for Plan
That longe to launch into a bolder strain
Whero three different actions aro enjoined,
hae often boon quoted as an example of mixed metaphor
Inaerj old romance wo fiod ouo of the
characters saj nig to another, who has threatened to bring him before tho Areopagus.
"Wait a abort time and jou will bavo tho
of acensint: tno of your murder too,"
nd from Heraud's epic poem. "Tho Judg
ment ol the Flood,
is taken tho toUowmg
good speciment of crbal absurdities
OnlmsKi
rAJllLlKS.
inction (o I'urtha
Improved.
lib OMA UEKLINK 1'AIUH I'LOW.SI
Equal lr not UeUsr. than any
I'towa on I land f M oIIbc I
II .,. Hot I'lanctJr Can hnhca.mai
Mith Axe and rick Mattock I'Jcls Hi
I
Gloomed o er his brow, tho internal dlad. m
ILeablaCk craig projected ocracllir
w hit as the earse, the harrier of the main
And like a biated orb once orerbrijrht.
Ills eye A rain bnrned, and on his check
Immortal bejnty h!dcouly shorn..
In ono of tho poems of James Hogg, the
"Ettrick Shepherd," occurs tho" couplet
And forced a man to sing a sang
That ne er coald sins a ns aTa
It surely must bo to much singing that Dcr-we- nt
Connay refers when, in "Forget Mo
IlelUsic. to It inch, boat qaalU
AiIck, forbcrr elid. aanleeaM
r.itat,Um akd Aabcsts Moaaa fockfoc.
Babbet Metal Lace Lvalhcraatl Lacfaatf
and bteuanfl
Afb -- to Boiler
I.,
atli.-- r
(rxlke
1
DISSTON'S CELEBRA'
&
M
( ol
i
and Mnhb Ilia, 111
ronirhl Nallf all alacs. Horfc
1.1 JacLeon
W
Latest Improveii
Jot," ho apeaks of a "melodious discord."
Allan Cunningham would liavo us lelice that
ho had discovered a new sense, for in tho
"Amulet" bo says
Hu! Iui i. II L Oil. u cry La IMeal
lilak Mana'actorlnc
.i . Hieaai I
llarlx-- W It- -, Plata Pcticlnr, V. Ire, Gam
efil
S
TjA.
EI
Ha
JE
the fragrance of the thorn
here lorcra loe to meet
I fcLl
IMinif and I OS Tickings. AC A;
Mm
Brown iid Bleached Drills,
M ti AsMKtnmi. of White Plncl
T
liea
This, however, is surpassed b) Conwaj,
who has made a moro remarkable discovery,
as witness the lines
A
STAPLE GROCERIES,
olttmhia
Itlvr Salmon,
I
Bayo Ilean.
It
I hear the Tain shadows glide
good example of tbo
Dr. Magin supplies
t"Tho
a g
bull in tho following
fleet ol tho Ribbi
slipped from under him, and tho rolled don n
When ho recovered he found
a great height
that his companion bad fallen also, and stood
his
side" Disraeli, in his "Curiosities of
bj
Literature," states that "When Clarendon was
cmploj cd in
nting his history, he was in
constant study of I.u.v and Tacitus " and in
Audubon's "American Ornithologj " occurs
tho curious statement that "the cirth was
rent asunder in 8C cral place, one or tr. o islands suuk forever, and tho inhabitants, fled in
dismay toward tho eastern shores "
To como to more modern times,
e find a
coroner's jurj in the north of England recently delivering themsches thus
"That tho
deceased was run over and killed bt a train
on the Great Northern Railway, but how his
death was occasioned thero is not sufhcient
evidence to show."
Quite recently tho town
clerk of Durham drew attention at a council
meeting to a standing order which be regarded as a Chinese puzzle, and which ran as follows. "When tw o or more persons rise to
speak at tho same time, the Chairman shall
call upon tho first person who rise in his
place.
This reminds ono of tho alderman
who informed a council "that the first meeting of the committee was held, but no ono atLieut-Ge- n.
tended."
Burrought, writing to
a contemporary in February last, on a question arising out of tbo investigations of tho
Crofter's Commission in Orkucy, nndc the
statement that "James Leonard, tho father of
nine children, is an able-bodiman in the
prime of life, and so is his w lfc "
Thero aro manj Scotticisms which might
not inappropiatclj bo classed as linguistic
tho uso of doublo negatives, common among a certain section of tho
Scottish peasantry, and such phrases as "I
feel a ncct smell," "1 Cud no pain," and
"A
table " In this category of
blunders wo maj also appropriately include
this curious epitaph, which ma bo secu in
Moutroso churcb-jar- d
"Hero lyes tbe bodcys of George Young and
Isbel Guthrie, and all their posterity for fifty
j crcs backwards "
And the following, which is inscribed on a
tombstone in Arbroath church-- ) ard
"Uoir lyes Alex Tclcr, present town treasurer of Arbroath, who died tbo IGth, Januarj.
1730."
It is said that a French miser perpetrated
tho most practical of all bulls b making
hitnsolf his own heir. Tbo loftaire recently,
in tho account of an attack upon a gentleman,
stated that he received a stab "which cut tho
carotid artery of tho left hand." M. do
ac
predicted not long ago that Franco
would throw herself into tho arms of a liberating aw ord," and tho Fipiro described tho
monument of Quinet as "an equestrian 6talno
in a Bitting posture."
It is not proposed to narrato here how Sir
Bojlo Roche accomplished tho Teat of wntini
a letter with a sword m ouo hand and a pistol in tho other; how on one occasion he heard
nothing but silence, how ho refused to gi o
lna autograph in a noto which ho signed; or
to alludo to the many facetious doings or sayings of that great bull kings, but a few examples of linguistic incongruities
may bo
picked from tho utterances of Hibernian orators of tho present day, for Irishmen are noted
for their liability to pcrpctmto amusing blunders.
Speaking in tbo H,ouso of Lords in 1662 on
tbo Arrears or Rent (Ireland) Bill, an Iriah
Peer said
"My Lords,) ou w ill drivo tho
Irish landlords off tho faco of tho earth, and
they will have to beg their bread from door to
door.
What follows, uttered by ono oftha
members for Wicklow in tho Lower House, is
not less ludicrous. "As long as Ireland." he
exclaimed, "isBilcut in her wrongs, England
is above all her cries " An Iriah member informed Mr. Speaker that "while
rs
of the outrages Mr. Forslcr had reported
were totally unfounded, tho other half was
grossly exaggerated; and Mr. Moore, M. P.,
BRO
WOODWARD
he C"Iicapet Good lMniio
1
No. 5 NUUAN
As:ents foi? tl
TELEFIIO
Have Received
Billingliam
1I1LI.IM.IIAM
FURROW
To
PLOWS,
Airltr.i
Thcv riX)Vh are nil mode from oer
JU11N DEBltE, tho ltoaect Wc
orkB in the world,
ettrt
Cultivators, Horse Hoes, & 3
Old Pattern Moline PJ
Plantation Toolt
Diflcrentia
Bucl
Lubricating
Oils,
l'jilnt
Varnish
Oil anil
Fire EttmcBiatttzs. Honse I'om
m
tiooda cobataatlr atttvlaj.. 5v
Valuta,
.V
jr
J
A
N
I
I AU1KK.
II
I
numuiw
w ntc
rt
v
CRYSTAL SODA WJ
Oct Goods are Acknowledged
th
HO COEKS,
We Use Patent Sto
InallonrUUlr-
-
hear
more
sensitive, for bo writes
it cannot lie beat foj
VULCAN,
Or rose of sweet Provence
All llanp; their odors to the listening sense
is something to feel a Bracll and to
one; bnt tho late Lord Lytton was still
Oil We O
For Kerosene
lino from Shakspcarc
st
a sea
In "Hamlet's" "Tako arms
of troubles," it has been suggested that, to
"sicgo"
word
tho
tho
incongruity,
remoo
should bo read for "sea " Tho lines from
"Addison's" poem on the Mctones of Marlborough.
I bridii in my 'trnlin innsr with pain
. . ..
Or
well-Kno-
Cowards die many times before their death
KanlhtC
Ginger Ale but
in the course of an Irish debate, said that
until vou reform the w orknousc, so that a
man may go in without shamo and como ont a
degraded woman, you will do no good." Mr
Farncll, when com creing with an American
"Tho Irish
reporter, is stated to hive said
party must ugnt tuo coercion inn step uy
step, with what shreds of liberty remain to
them under tho powera with which, in future,
the already omnipotent Speaker will bo armed." Mr. O'Connor Power onco informed the
House that, "since the Government bao let
the cat out ol the bag, there is nothing to bo
done but to tako tho bull by tho horns," and
another Irishmen told tho samo august assemblage, w hen referring to the Irish Prevention of Crimes Bill, "that if thoy imprisoned
tho agitators the) would make tho agitation
greater still.' London Slamhril
Chonco
NEW and STYLISH
Ladies' Underwear and
tltl
IXJIt
Call and See the
FINE
OUR SODAWATER
a-
T
Hie Crystal
IB:
FINE
GOODS
Musical Instruments,
Irish. Damask
--
--
SfeWNWrW-
"9rf
rt!MWJl1
LARGE AND
CARGOES
lifll--
Black, Grosgram, Fancy, Colored and btnpod
Barege, Crepe, ic,
TAILORS GOODS:
Buckskins, Diagonals, Tweeds, Cords,
berges, bilesias, Doeskins, C tssiinercs, Ac.
Splendid Asst. of Shirts,
A
(VV
Hi!,,
M
ALL
7 HE USUAL
b'lOCK SIZES
VJ.1, (W
ivi,--
r
Irish
BELFAST, IRELAND
SALAMANDER
FELTING
COJSlSTINQ
OF
FOU
Covering Boilers, Steam Pipes
ETC
ETC
Saves 25 percent, of
Fuel-PKIC-
EEDUCED TO $7.50 BEL.
yjQly
THCO. H. DAVIES
&.
Co,,
Agenta
PATENT NOTICE.
WAS
WIIXKKAS A 1'ATEXT
t Jarrls on the 50th Jana
uy last, br the Minister of the Interior, under the laws
,f this klnrdom, for a fjas and Cane Trash Connmlnc;
Furnace, this Is to warn all pwson against an inrrlng-ueof the said ratcnt
c. nnnvvET coMrv.:.r,
Agents of the Jan 1" FnmaceCo
1'crJ O Cartcn, bee'r
llr.3
Uonolulo.rchrttanJ" 1S83
'f
of Dinln; Tables,
With Napkins to Match
PAPER
VIENNA FURNITURE:
GROCERIES-
LIQUORS
Bnndy.and
other brands,
ltnra, Gin, St. Paul Beer, Alo and Porter,
Port Y in, bhcrry, Bhine Wine,
lino and Table Clarets, Champatrns,
G H Mumra A Co., bparkling Hock,
Dry Hcidseick, Monopole, Ch. Farrc,
Boards, surface J ami rougli; liatlcrB,
I'ltkcln, ''ustic,
ClapLoartl.
V,'""-Hu-
Mill .
Pant and Whitewash Flushes
mini, i.i.tn,
A I
Ml,
1.1
RICH
uiziri.ri'vcr.
METALLIC AND
Class.
OTHER
PAINTS
WEDDING
OF THE FINEST FLAVOR
In all tiics alwavs on hand and ornam, nlcd
In the most artistic stjU
,S'i'
Salt,
SASH
For bale at 00 C cuts p.r Pound
Per Consnclo the balance of nv
'';
BLINDS
Of Eastorn and California Make.
F0K SILK l QUWriTIKb TO
sur
Jl X o u s
ro
3P1.
I
r"S
Cups, Ac.
1
K
roit S VI i: AA
tattlnjj from
Ladies'
103
Just .Received
11
V
SEW
i.s.)
K 1" and in inch,
Contalnin- - all He ad
ta.,. f other Breaker,
or
number
nwlnpr ivrmi nts ail made
CO.,
i..n.-,- r
CTl. -
SPECIALTY.
Wehavc made bPCIAL AKKAMJEMENTh with
Tatcrn and California Agents to supply as with the
iineet Havana and Connecticut Leaf Tobacco In the
Market, WearcprcparcdXo manufacture a Genuine
Article at much less than the cost of Imported Clears.
Having considered this Ions needed want Jn the
community, we have ensued superior assistance from
ban Francisco in making oar Cigars W e xnaranlee to
satisfy everyone who will rfve as a call. Oar mana
factory and store la located in
108 King St.
and American
TOO
aaitt."
NWII.IUM
PRODUCE
.s
&
rojiiAnoN.
PROVISION GO.
notify thd 1'nblic that thej hare
Establlstcd themelTea at
73 Hotel Street, Honolulu,
In ju.lt of the premues ocenpied
will have our best care and prompt attention
SRESOVICn,
Co.,
MThcrc
H. I.
GRAV
&
fDBOKS,
AIL SIZES;
KITCHEX AND HOUbEUOLD LTEfflIL--
Goods
Kespectfnllj
cjrOrders from the other Islands solicited, and snch
Honolulu,
OF
S
PAIJ, rs AND UUS--vt
all Vind.,
LUBKiaVT0
KEitObEXE OIL Down', Moooday J: Lattral;
SILVEK PLATED W,UtB-fi- om
lteed llarton
bOLID blLVEllWAItE-fronitheOorham- Co.
I'OWDEIlb-- all
kmd, from Cala. I'owtlerWorka
CAMIIAGK AND MACUINE UOL IS-- M
aum;
SHell
HAEDWAEE
A Splendid Assortment t
-- or AH Descriptions;
LEATHER
b
CO,
can be foond a COMPLETE STOCK of
S-O-
ar
Good, are of .h
forcash.arealwajsncw
be., ,,
fornartirni.y.
customers and FI!IED, to OUR
CATALOGUE, which we
.r,d
.,
- .... '
B
."!L.DEJCRIPTlur
The Tourists' Retreat, Produce and Groceries ?t n..'rl.1l.,;i,?n""1
OT"P'M
"""tKOOIVIS,
Thcjo LINENS aro tho TINEST Ever
Imported to this Martot, and wo Invito
At Honnapo, Kan, Hawaii.
our Friends to glvo thexn an Inspection riVOLItl.Vr.S AI OTHKILS. I.VTE.MI1.M1
JL to visit the olcano, will Bnd First Cla,
Saddle Horses, 4c, at THE HETKEAT
Is
The climate
Q.W.Macfarlane&Go
V101J
If)
at Honnapo tbe best oa the Islands for
Invalids AJIne view Is had of the sumrandln
Scenery, lnclndin- - the Volcano from the Honse
MODERATE.
'
J. W. SMITHIES, Pnoratrjon
WHICH
niLLUE
KlnrStreeU Ilomlnm
SOLD AT
Lowest Market Ra'.es for CASH!
TEllTIIOXE Xtr 271.
rs7
p
All orders and communications
Z. K. MYER&.
HNB
oI
all kind;
A
'
RANG-E-
New Designed Prints,
Fine Havana CICARS
&
-
STOTBS
ii:e iot or
SCOTCH TWEEDS,
I'ssglish
J. W. HK'JCLEY
rion to.
n.i:.s;
ir
And a Orcrt Variety of both
S
TTo.
irns
and
fv the
jiori'vi:
oitnAT
Wool Dress Goods,
Ladies' Hat, trimmed and nntrimmed,
Ustrich leathers.
Manufacturers or all Grades of
CIG-AR.-
Of
Hall's Steel Rock Breakers
jiurnr
sso
i.iiim:
NEW ENTERPRISE.
HINGLEY
t. In- -
Gent's Underwear,
&
1
W.
t0
1; and in Inch
12,
MLSO
CIGARS! CIGARS! Edging's and Insertions, COOJB.
J.
in
1
White Linen Shirts and Collars,
H.HACKFELD&CO.
A
"
Woolen &J0otton Shirts,
Fire City, Blacksmith Coal, Fire Bricks.
Tiles, Empty Barrels, Oak Boats, Ac, Ac, Ac
Orders from the other Islands carefully
attended to by
laid on at
MAT
HALL'S HEAVY STEEL BREAKERS
Ladies and Gent a Umbrellas,
Linen Sheeting line bilks
Ladies' and Genfa Hosiery
Lmbroidertd Cloth Table Covers
Portland Cement.
.
I
Hall' s Steel Plows
Black French Merinos,
Pocket and Lutcner Knives, bcissors,
bheep bbcars, Needles, Spoons, Files,
bpurs. Galvanized Basins, Hoop Iron.
Keg llivets, Hammers,
Yellow Metal and Composition Nails,',
Babbitt Metal, bngtr Coolers,
Iron Tanks, Clanncrs Ac Also,
' 74
A Pastry look
HOTBL ST
PO HOXAO 15
X.XIVXXa7J51JD
or Tin:
x j. in: .11:1:11
;i
E. O. Hall & Son
II
J. T. Waterhouse,
Following Goods
DEaronosr.
radical Confectioner
ea-- THE OLD STND
103
iMiri.s:istieri
w
erj ltetpectfnllj,
AI,I.-IZ1.-
X
mm
Made Mince Meat
I
Firewood.
DOORS
CAKE
MINCE PIES always fresh
AS ALSO
I'AI.M sill.
Plated Ware ijpoons. Forks, Cruets, lea bets,
HARDWARE
I'm
Soft
Cum Drops, and
Cum Fruit Bon Bons
' MMLnnKi??1' A"
Mc frt.h and
ceuta per Pound.
Ac , Ac.
German and Havana Cigars
--
Marsh-Mallow- s,
:
Do Laage fits and Boutelleau
Moselle
Sugar Roasted Almonds
CREAM CANDIES, great variety;
-
Sardines, m half and quarter boxes,
II. and P. Biscuits, Salt m jirs,
Castor Oil in Tins,Steanne Candles, 4, S and G
Matches, Cocoannt Oil, Wash Blue,
HnbbocVa Linseed Paint Oil, H White Lead,
White Zinc Paint.
havt on hand his Delicious
HUSH MADE
Vanilla Chocolate Creams,
LV.S.ttc
Scantling; 1'lank, surfato ami rough
Sugar cfc Rico Bags
Coil Bags, Gunnies, Twine, Burlaps
Woolpack and Twilled backing, Linen Hose,
I
Choicest Pure Candies
Cocoanut Candies.
Rich Nugat, in bars;
Containing Plates, Cups, Teapots, Bowls,
Chambers, Itice Dishes and Bakers,
Demijohns, 3 and 5 galls , bample Bottles,
Vases and Glassware.Mamlaand Tarred Itope,
Hempandl.lt Packing, Coal Baskets,
Of all sizes and qualities,
BAKERY
'And is now Prepared to Manufacture.
BOLTS. SCIt
Extension, Arm, Dining ltoom and Parlor
Chiirs, bettces, Ac ,
baddies, Calfskins, Girths, blirrup Leathers,
URATES OF ASSORTED CROCKERY,
&
On a ranch men cxi.ii.iv mi, which is now In fnl I
operation and which nill x. in complete working: ot
order b an earlj arrival of ner. Jlacbioirr and Toola
And will alwai
PERFUMERY, FLORIDA WATER,
Lincoln Block,
alisis"s to snlt all
A NEW TACTORY
DSL kJN IS DETJS :
TABLE LINEN
Telegram
3L2acl ZSctlcox-
BUTTS. IUHOJ18,
Horso Bhnkels, Wuito and Fancy Blankets,
Fancy btriped Woolen, two sizes,
Scarlet, Orange, White Woolen, 3 and 4 points,
Ihreads, Tape, Elastic, bcaris, Ac,
bilk and Velvet Bibbons,
Buttons for Shirts, Coats, Pants, Dresses,
Gcnmno Eau do Cologne, Lubin's Extracts,
Toilet boaps, Flulocome, Hair Oil, Combs,
Mirrors, Looking Glasses. Pipes
I It. Balls, Harmonicas, Blank Books,
Albums, Gold Leaf, Jewelry, Watches,
prin
Dr.lrr to Inform hi patron" ami th Bobhe tu
allvthatnotwilli.taiHliiistbt r,c, ,ini ili.a.troin
Ore
III. II is K
it.
Rri
'
LOCKS
Uii
OF
lr
STEAM CANDY FACTORY
-
I J A IS'.
FINE ASSOnTHEM
NAILS,
J-
Host Coinilcte Stock oi
A
A
1 )
?
sT
Special Notice
me lnd.rt;nrd
rr.hCIRO
I
FREE DEL T YEli Y
to all parts of the eitv. Keowmtwr
KlnK Street, nnd Telephone No 181- -
IN
oolcn. Mixed, Calico, Hickory, Denim, Jtc )
Fino Black Cloth Frock Coats and rants,
Buckskin backs, 1'anta and Suits,
Felt, Molnir, Drill, Flannel bicks and Pants,
BoyB' bhirts and Children's Jackets,
Monkey and bailor Jackets,
I. It Coats and Leggings, Carpet blippcrs.
Bilk and I. C. Umbrellas and Parasols,
ancy and Traveling bhawls,
iCotton
and Turkish Towels.
White and Fancy Qailts,
Felt Bugs and Brussels Caipeting,
Oats,
tn.e3.
vooa
SOAKTUKC.
TIMBER, rj,AKK, EOABIi!:,
LAKGE INVOICE OF CLOTHING
A
!
LOliriUSlNCl
Merino and Cotton Undershirts,
lute Bosom Shirts, Ac,
bocks and btocklngs, Handkerchiefs,
I oulards. Gloves,
Have Just Eeceived
121
to be addieased
Managor.
V
Slock of Good,
corner if for,
.?
Stamped Envelopes
TIIK
BEXOMIXATinvR nv
pX.inn,V
i. tnd 10 Cenu can be pare hued at the
f""1.I,.t.' ' erwma residing on the other lalaad, ean
.
Jnd f oS.S; rcpl mcarda.lot1 F
lo dOBM.de
iojt
,-
L
be-co-
freo-trade-
Stamped
cvt, Mjlcs,
C
I UP
Jh
California and Nsnr awhml ;
p0""' ,v ho,e "
1 Unur,
Barley, Whole and Ground r Tn,
Middllnus, aad otlwrlrW.
VST Order tbo above throo(rh
rKLKWiONBNO.SWw
and wo warrant qaiek delivtni, and fvll weHnt.
SKVKHU
FINE SILKS,
d
Musical Instruments,
The Tourists' Retreat, ia
Tvrcntj-FlT-
n
OraJ
Goods,
Printed bitteens, rompadonrs, l'laids,
Ginjjhams, Victoria Lawns, batin btripcs.
Fancy btriped Grenadine,
White bilk Japanese, Twills, Serpen.
I'oplins, b itin and Moire,
Black and Colored Velrets,
JEt.ttlSLOSTJ.TL.
V
j
l'rint,
lt-
CALL!
A
ALSO KSSV IX SMOCK
Hay
SLCH AS
I'ancj
Ijr
li
W
ml
Ml
Telephone No. 305.
ll'S
11)
&
"a
JUST RECEIVED
Mr
t
GIVE US
Kcpps, CobonrRS, Alpacas, Italian Cloth, and
FOB.
A.. KEAFT,
!
Merinos, black and colored, 4 qualities
IDjress
Wf
ml
preher
Denims, Brown and White Cottons,
Drills, Ticking, Turkey lied, ic,
Just Arrived
GOODS
E3
iViATEBIALS
-
W'
Retail
I
We woakt notify the pohlic and housekeepers Lb par- Ucntar. that we keep on hand and for eale In ttsi
and at lowest met Fuei ae
title to tnit
V.ooU cot any leaftae, Ibsr
follow
Ilantaadoft
9 w, tewcaslle cal, Scotdi CoJf ,
brcoal
and tbe Ce)ebrted Welllscten Mtae
Departure Bay loalfl, Iao
Coal
lUckmith
Thf above can be ordered by telepboa or otbetwiee
and Immediate delivery jpuuraDterd.
' Al I. 1IIMIV
Large Asst. of Dry Goods,
A
II
llonolnln
t
BUILDING
l
Pl r3
Firewood Coal and Feed.
WKlnt
LUMBER
Consisting In part of as follows
Dress-Iat- a
. r wun.
Ulna
S. HI. CARTER AND COMFY
B. X
CO.
&
AND
FROM BREMEN,
A
a.4
-
" MAZATLAN "
I SII10ABLE
Miaia""incrc;iiuui a Jad, Kcoja- say mat ne
drove TJeke and Mikala to town and tbey got votes shall be countcct If tho counting
I out near the comer of Xnnarm
and Berctania shall result in not giving any of tho canstreet and walked tlicnco towards Mahelona's didates voted for in Xovomber a majority
Men AS.
bocee whero Kionla and Kamatauwila saj of the Electors, then the election goes to
- Wr delircr
or Oood i tr of Cbarjv to all rarti
tlicv saw them and that they proceeded to- the House, whero it is conducted as above
3E3 STsT
wards
Mahelona's house on foot,
Itvlan4
Ordn
artJcl
aUenUon
to
Address
described.
pio
t
IS GOLD, SILVER, Jtc
1 :s in evidence from the testimony of six
If the House fails to elect that is if no
"Works,!
otlicr witness that shortly subsequent to this one candidate receives in tho House a maSoda
G0LD-SILVER WATCHES date, Puuheana stated to them that bIio had jority of all the States which is now
sold the land to Makaluhi and Lio.
1IOM3IALI II I
twenty (there being thirty eight States),
f U BOS 397
Mr. TV. K. Castle an attorney of this Court
Iteet
Large Asst of
ofthf
male and finish
then the President of the Senate shall
HO
IS
OTJS
298.
S3"
TELEPHOHE
testifies that he liad bought a kuleana in a
President of tho "United States, and
corner of the land tn dispute and, wishing to
ri; Orders !c3 wlth.Iknrum Smith Jt Co No 113
extend bis lot, asked of whom be should en- if there is no President of the Senate, from
Tort Mreet. will receive prompt attention.
ltd
From Iho moat Celebrated Mannfattnrrr
quire about it and lie was directed to Puuheana. any cause, then the Speaker of the House
ifo repeated his question to her that he de- becomes President of tho United States, in
CTTEIOS JJT ENDLESS VAEIETY.-- S
sired to buy the land, and she said: "I have which latter contingency 3Ir. Carlisle, the
would bo tho man. for
Call and examine his extensive btocl. and yen win no interest in this land, it is sold to Makaluhi rank
XI 9S9
not fall to be pleased
the wholo business of making a President
At Honnapo. Kan, Hawaii.
and L10."
There was also evidence to show that Lio, must be concluded before tho 1th of Harch,
xso OTlICttS.
IXTUDIAG
Envelopes
TntBl;rr-- Volcano,
will tad Flrat:laM Ancm
tho data or Abe deed, collected renls of when tho present House of Bepresenta
THE TJEXOSIEN'ATIOXS Ol' after
at THE HETKEAT
llonn.
oil wu. Saddle
tt,
several
persona who had bouses upon the land lives goes out
X.S.d,riandlOCeiiu,caabeparchaed
at the
he lautie al Honnapo lsthetetun the Islands for
and that Kapute made no claim to tbe land,
afl a. Jtaioev,ewisjuiaK tneanrvonnainj ccene
Pottofflce.la anrqsantitv from one to one thonsknd
It is apparent from all this that if tho
In) Vffnurusv mcasciromxuc4loaee
nvtlopes, Penons ruldinr oa the other Islands can lliot&h the corcplajnant says Kapuei
,
collected "Republicans fail to givo Blaine and Logan,
EREH MODEKATE.
also domestic
procare them from the local rostomces
1011
tom,f rents which he shared with ber.
lit least 201 of the Electors to be electedin'
BEdloreiu repljr cards.
4. sxiTuusb raorrucTOB
.uii.ur.EN
"KALE,"
BARKS
OF FORT STREET,
It has been said that there never was an
individual born whoso wholo career did Begs to inform the Ladles of Honolulu and. the other
Island that she has now on view the LA1.GLST and
not hmgo upon a chance or accidont. JIOSTELEOAIJTAssertmcntof
the Latest Styles of
AVhcther or not an assertion so broad and
sweeping bo true, it is a fact that tho his Millinery,
Flowers,
tory of men who have stood in the foro
most rank is rich with instances of tho
Feathers,
effects of happj chance or accident
Bonnets,
"Wallcnstein.
the magnificent, tho
Thus
Hats, Etc.,
great Captain who ncv er lost a battle, was, To be foand in this city and w ell adapted to the coming
until the age of manhood, httlo better Holidays These Good" were Selected with Care, and
well baited to the wants ot the Ladles of llonolaln and
than an idiot; a chance fall down a stone the
Islands
staircase wiirethis head, but cleared his
clouded intellect llahillon was a mere Comprised In Mr
Ukinson's Stock may be found
i.Ainr.v UM)Li:vvi:vn, ,
idiot until a similar happj chanco fall reISrAT AMI CIIU.Iini.N-stored him to reason Iho golden genius
of Charles DicLcis might have remained CLOTHING
of all Descriptions,
forever unsuspected but for chanco. Dick
ens in tarl) life was enamoured of the Ladke Hand Bas,
rocket UooVr best Leathtr,
stago After manj attempts ho succeeded
Ladies Ould HraTlcls,
rius. Earring, Ac tc
in gaimng a promise from tho manager
of the Covcnt Garden Theater to accord
Imported Hats and Bonnet, latest btjlca with I Ion
I cathcri, lllbbone, Ac, to match
his histrionic powers a pnvato hearing crt,
A larre assortment of Childrens' School UaU
try
A chance exposure to a rainstorm brought Cheap
and a great anctj of other Oood", toonumer
ous
to
mention to which the inspection of the Ladies
on a cold which prevented Dickens from is cordially
InviUtf
keeping his engagement and thus tho
stago lost an aspiring actor, ivhilo htera
MRS DVVls
taetc as a Milliner fa
the Ladies, etill continocs to prceidc m
turo gained a lung
Thorwaldseu, tho well known to Department
Trlmmln
which is an assurance that
great Danish sculptor, after working for the
tlio Ladle will llac their Trimming done in the latcet
months unrecognized in Borne, determin and most fahfonab!e btyle
od m despair to leturn homo and laj down
Novelties.
1013
A chanco
the sculptor's chisel forever
error by a careless clerk in drawing his
passport detained himtvvcntj four hours
!
During that interval of waiting Hr Hopo
walked into bis studio, admired his Jason
per Dakcof Abercorn form Lhtipool
in claj and aroused the despondent Dano's
sJZJXSm I
hopo b) ordering a cop) in marblo Thor
waldsen unpacked his boxes and never
OF
MILE
ONE
afterward in his long career lacked pat
Itachel, the great tragedienne,
ronage
was. when a child, a street singer, and as Light Portable Railway Kails,
such might have passed into womanhood
lb, per yard, and Winch i,anc with
and old ago had not a party of critics dincurves,
ing together chanced to hear her loud,
Thoy
clear voice beneath their window
obsenedtho child's wonderful faco and AND 10 LIGHT SUGAR CANE WAGONS
in a kindlj spirit, aroused no doubt by tho
wine they had drank, proposed to her pro
Tower
tectors to place her in the Conservatory as N h This Hallway is suitable for Animal
LisO
a pupil bir Walter ltalcigh would pro
babl) have remained out of favor with tho Mraiglil MccI Kails, 14 1IK to the yard
court had Elizabeth, on her walk to tho rorthcworklnor Messrs John Fowler JJ Co rail
Tower, chanced to take a path less muddy. av ond locomotive? the nndersijrncd bee to arefer to
,of bprcckelavlllc, where line Is
Every reader of history knows tho story, Jnow1) Inbpreckcls,Efq
full operation
how tho gallant Sir Walter spread his
For f orthcrpartlculars, applt to
cloak beneath the io)alfcet and was reW L GREEJi or
O W MACFAltLANE A. to ,
warded with his sovereign's smile and
A Co
1020
Agents forJohc
speed) restoiation to favor
Potemkin,
tho favorite of Catherine II, and tho foun
der of the powerful Kussian family which
bears his name, would doubtless havo remained an obscure soldier had not a tri
vial incident a chance, in fact changed
his destin)
After Catharine had depos
ed her weak husband and herself assumed
tho scepter, she was accustomed to parado
and
tho streets of St Petersburg, sword in OPTICIAN, JEWELER
hand, at the head of her troops Ono day
Potemkin noticed her sword bore no knot
WATCHMAKER,
Heboid!) stepped forward braving tho
knout for his inMiboidination, and offered And Dealer in Musical Instruments.
his The Czarina accepted it, and, struck
Having Lemoned to mon com mod ion? qnarlcrs
b) tho handsoinp young Lieutenant, asked
Campbell New I. lock. Merchant fetrect,
his name and regiment and if ho would
not like to servo her in the palace Haul HAS RECEIVED. PER UTE IMPORTATIONS,
Pasha, tho Sultan's Chief of Artillery and
Larzc Additions to his former Mock
most trusted adviser, was a tinner
Em
plovcd in the palace, ho offered to mend a
!
valuable French clock, as no clockmaker
was available, and did tho work so well
SLtH AS
the Sultan bade him la) aside his tinner's
scimco and serve him Sir ltobert Wilson
one of England's best generals, owes his
IN GOLD sinn:, Ac
elevation from a desk in a solicitor s omco
to chance meeting with tho Duko of York
Of Benjamin Disraeli there GOLD & SILVER WATCHES
in the ram
was a story current ) ears ago to provo tho
Larc Ast or
of the Lest raaki and fin Mi
ouiiuing ol ms greatness was Jielpcu along
by chance In his, j outh ho was a reck
less spendthrift
His ambition ms tn
lead his part) , but such was the state of
From the moat Celebrated Mann'acturcrs
his finances that at one time it was doubt
ful whether he could longer support the CST CURIOS IN ENDLESS VARIETY "&.
cipenso of a seat in Parliament Accident, Call and examine his cxUnivc block and yen will
or chance, throw him in tho nj of a noted not fall to be pleased
mone) lender in London, who liked tho
KNOWLES'
brilliant )oung dandy on first sight and
did what ho had never dono before nor STEAM AND VACUUM POMPS
afterward to an) man, lent Disraeli 5000
on no othei sccunt) than bis genius and Tin:TJ2fDKR&IGXi:DlIAVi:JUbT
ambition Disraeli never forgot tho ser
these celebrated FumpF, which arepiaran-teebe chejpT and letter than any other style of
vico and never tired, so tho story goes, of pumptoimported
c call the attention of planters par
returning it in tho v anous ways which his cicnlar ly to the action. Tump which Is lcs compli
tated and more sen l cable than other pcmp
after lnlfuencc enabled him to do
V UREUEK&CO
3m
George Stephenson, tho inventor of tho ltt3
locomotive,
was born with a tasto for mo
!
chanics His parents were too wretched
ly poor to givo him tho advantages of
education At a very tender age ho was
compelled to work as a pit boy at twopence a da) , to help support the family.
Deep in the mines, shut out from every- We
thing that cheered tho senses, young SteA
HIY HM3 AbbOLTMbhT Ol
phenson found much to stimulate his
bent He mastered tho hoisting
machinery and longed to bo allowed
charge of it Ono day tho engineer chanc
Double Damask.
ed to stumble and injure himself Young
Stephenson promptl) offered to supply
his placo and proved bis skill so well that
tho mine Superintendent gao him per
manent chargo of tho machincr) , and thus
avo him an opportunity to obscrvo and
DII1ECT FROM
nnk and build until tho Kocket appear
ed as a result of his labors iWt York
.a-Tsr-
IEIt
JCST ItECEIVED
H.WILKINS0N
Milliner &
WILDER
life.
(Scntral CliiDtrtistmciits.
SUicfrtisrmcnts
Importers and Dealers in
INVOKES OF NEW GOODS
ExMmr Alameda aod other Late Arrlrals
THE
GO
OFFER FOR SALE
Childens' Clothing
W- -
Ctntral
H.H&CKFELD &
tfiillmery Crooils
Mrs.
rjErtistmcnts.
(Enteral
(Bciural SluDrrtiscmciits.
which abound throughout tho land," STdticre
are many, I know of none to which, for all the
practical purposes of life, I would as soon trust
a son or daughter for education as Oberlin. Its
direction and scholarship arc second to none,
and I know of no other, hiTinj. the moral
guardianship in its surroundings which Oberlin has, and which many parents feel to be so
essential to the safety of their children in the
formation of their characters. True, the student
will not becomo a man, under the most favor-ab- lo
circumstances, unless he has in him the
elements of manhood which his own diligence
must develop; but favorable surroundings help
greatly to development in the right direction,
as unfavorable circumstances too often hinder
and destroy.
The question of economy too is to be considered, for although to a few, favored with
abundant means, it may beof little importance,
yet to the majority of communities, itls a matter of importance, if not of necessity, and upon
Ihfs subject End the following in the Oberlin
RctUa of Jane 21, 1831, concerning the grad
uating clais. Tie "average expense: for th)
I
whero
firstaa7lfrcslimeriUnfl
A.
will be 'served from 3am till 10 p m , under the
Immediate aapervlslon of a Competent CJufdt Cniilne
TnE rrxEST
oeades of
Tobaccos,
Cigars, Pipes and
Smoker's Sundries
MADE TO ORDER.
(.hoieo by a persona) selection from
s,
has been obtained, and will be added to from
time to time
Or.e of Eninswlck
Balke's
105 & .107 FORT STREET.
Ir(l
t
Celebrated
Billiard
Tables
la connect; with the establishment, where Ioven
of theenecaa participate,
100
EXCHANGE ON CHINA !
X
tft, x.
OM-OXiUXaT-
Island
T.
Orders will nReceive
PABED TO DIUW OS TIIK
CharUred Bank of India, Australia and
China, Hongkong.
msnoPico vm.
Careful! Attention.
(10;
WdmVt and
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising