MJX | F47 | Felhasználói kézikönyv az MJX F47 / F647

ITEM NO.F47/F647
g
la
i
v
r
e
t
p
o
k
i
l
e
.h
w
w
w
u
.h
WWW.helikoptervilag.hu
Felhasználói kézikönyv az
MJX F47 / F647 -os helikopterhez
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Reméljük, sok örömét szerzi benne! Kérjük,
figyelmesen olvassa el az alábbi dokumentumot és tartsa meg a használata során!
A helikopter technikai adatai
Hossz : 235 MM
Súly : 49 g
Magasság : 80 MM
Főrotor átmérő : 225 MM
Motor: N30
Hátsó rotor átmérő : 50 MM
Fogaskerék áttét arány : 8: 1
Akkumulátor típus : Li-polymer 3 .7 V
Hogyan üzemeljük be a kamerát
g
la
Töltési idő : kb. 70 perc
Bevezetés
1. A szimpla rotoros kialakítás, a beépített giroszkópos technoilógia és digitális sebességszabályozás jellemzi ezen terméket, ezért a legjobb választás kezdőknek is!
2. A megbízható, rugalmas váz és szép megjelenés
3. 2.4 Ghz -es technológia lehetővé teszi több helikopter azonos idejű használatát magas vezérlési
stabilitás mellett.
4. Teljesen feltöltött akkumulátor mellett a repülési idő kb.9 perc.
5. A helikopter kamerával szerelhető (nem feltétel a csomag része)
i
v
r
Kép 13
A töltő csak megfelelő hálózati feszültségű ajzatba
helyezhető!
Csak a Gyártó által biztosított töltőt használja!
A töltő nem játék!
A kábel, amely a helikopter ajlához van rögzítve,
illetve a vevőegység szétszerelése veszélyes lehet,
valamint balesetet okozhat!
Tisztítás megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról,
hogy a helikopter le van választva a töltőről.
Kérjük, ne tegye az antennát közel az Ön és mások
az arcához és a szeméhez, mert balesetet okozhat
vele!
Az akkumulátorok újratöltését csak felnőtt
jelenlétében szabad végezni!
Kizárólag a gyárival azonos tulajdonságokkal
rendelkező akkumulátor használható!
Figyeljen az akkumulátor helyes polatritására!
Az áramforrás nem lehet rövidzárlatos!
Soha ne zárja rövidre vagy dobja tűzbe az
elhasználódott akkumulátort!
Ne használjon régi és új akkumulátorokat egyszerre!
N e k e v e r j e e g ym á s s a l a z a l k á l i t í p us ú
akkumulátorokat!
Kérjük távolítsa el a helikopterből az akkumulátort,
ha hosszabb időre nem használja!
Különböző típusú akkumulátorok egyszerre történő
használata nem ajánlott!
Az akkumulátort el kell távolítani a helikopterből a
töltési idő alatt!
Kérjük őrizze meg azeket az információkat a későbbi
informálódás okán!
w
w
w
- Amikor a távirányítóban vagy a helikopterben az akkumulátorok töltöttségi szintje alacsony, a távirányítható
távolság csökken.
- Amikor a távirányítóban vagy a helikopterben az akkumulátorok töltöttségi szintje alacsony, repülés nem
végezhető, illetve korlátozott mértékben.
.- Amennyiben a helikopter deformálódott vagy hibás, javítsa ki időben! Ha komolyan sérült, (pl. rotor megrepedt)
azonnal állítsa meg a helikoptert, mielőtt személyi sérülés történhetne!
- Ha hosszabb ideig nem használja helikopterét vegye ki az akkumulátorokat a távirányítóból, különben a termék
meghibásodásához vezethet!
- Kérjük, ne hagyja a helikoptert túl magasról leesni és ügyeljen hogy ne törje össze, mert ezek a helikopter
élettartamát negatív mértékben befolyásolják!
1
Kép 14
Video control
Kép 16
Kép 15
1. Kapcsolja be a helikoptert a bekapcsoló gomb segítségével. Ebben az
időben a piros és a zöld LED bekapcsol. 2 másodperc múlva a zöld LED
folyamatosan világít jelezve, hogy “kész”
2. Amikor a helikopter leszállt, de be van kapcsolva valamint a kamera
visszajelzője világít 2 lehetősége van:
- Kapcsolja videokamera funkcióba az eszközt (lást kép 9) a
videokamera ikon kiválasztásával, majd kapcsolja be a kamerát a
távirányító “kamera” gombjának megnyomásával. Ekkor a piros LED
villogni kezd. Nyomja meg mégegyszer a “kamera” gombot a távirányítón, a
felvétel leáll.
- Kapcsolja “fényképezőgép” módba az eszközt (kép 10) majd a
távirányító “kamera” gombjának megnyomásával készítsen képeket!
e
t
p
o
k
i
l
e
.h
Figyelmeztetések
A felhasznló felelős minden személyi sérülésért,
illetve anyagi károkozásért ami a helikopter
használata során keletkezik.
A felhasználó köteles a betartani a az útmutatást
amikor üzembe helyezi, vagy javítja a helikoptert.
Bizonyosodjon meg, hogy teste távol van a
helikopter forgó alkatrészeitől, különben súlyos
sérüléseket szenvedhet!
A felhasználó felelős teljes mértékben a helikpoter
megfelelő irányításáért, haszálatáért. A Gyártó és az
Eladó semmilyen felelőséget nem vállal a helikopter
nem megfelelő célra történő használásáért.
Ez a termék nem játék, így 14 éven aluliaknak nem
ajánlott
Kérjük, megfelelően állítsa be, illetve használja a
helikoptert, a felhasználói kézikönyvbe leírtaknak
megfelelően. Kisebb alkatrészek összeszerelésénél
felnőtt segítségére szükség lehet!
A termék kis alkatrészeinek lenyelése fulladáshoz
vezethet!
Kerülje a helikopter földön vagy a medence
közelében történő használatát!
A csomagolási anyagot gyerekektől tartsa távol,
nehogy véletlen sérülést okozzon vele!
Folyamatosan elllenőrizze a töltőt, a töltő kábelét és
magát a helikoptert! Amennyiben sérülést találna,
azonnal be kell fejezni a termék használatát a
sérülés kijavításáig!
u
.h
- Helyezze be a TF memória kártyát a kamerába (lásd: Kép 13)
- Erősítse a helikopter aljához a kamera egységet (lásd: 14-es kép)
- Nyissa ki a helikopter orrát és helyezze a kamera egység kábelét a
megfelelő ajzatba, majd helyezze vissza az orr részt. (Lásd kép 15)
TIPPEK
- A felvételt megállításához mindig a távirányítón lévő gombot
használja! Az akkumulátor közvetlen kihúzása a TF memóra kártyán
lévő adatok elvesztéséhez vezethet!
- Kerülje a helikopter ütközését, valamint ne vegye ki ill. ne helyezze be
a TF memória kártyát amikor a helikopter áram alatt van!
- Amikor egy ütközés bekövetkezik, próbálja ki - majd bekapcsolni a
helikoptert a normál működés visszaállításához!
Hibafeltárás
Probléma
Megoldás
Oka
1. Töltse fel az akkumulátort és kapcsolja be!
1. A helikopter nincs áram alatt.
A helikopter 2. A helikopter viszzajelzője gyorsan
nem reagál villog és “teszt”státusban van
3. A helikopter és a távirányító nem
kommunikál egymással
2. Helyzze a helikoptert egyenes felületre, majd
várjon, amíg a visszajelző folyamatosan világít.
3. Ismételje meg a csatlakozási folyamatot!
10
sorszám.
Vezérlő gomb
4
Trimmer B
Vezérlő gomb fuknciójának a leírása
Stick Mod 3 és 4: kiegyensúlyozás oldal irányba
STICK MOD 1 vagy 2:
Stick Mod 1 és 2: kiegyensúlyozás balra és jobbra
Amennyiben a helikopter
irányítás nélkül balra repül
nyomd jobbra a nyíllal jelzett
gombot (Igazítás B)
Stick Mod 2 és 3: kiegyensúlyozás balra és jobbra
5
Trimmer C
g
la
Stick Mod 1 és 4: kiegyensúlyozás oldal irányba
Stick Mod 1 és 3: ez a gomb itt nem használható
6
7
8
9
Trimmer D
Bekapcsoló
Antenna
Bekapcsolás
Jelző (LED)
Stick Mod 2 és 4: kiegyensúlyozás előre és hátra
A távirányító bekapcsolása
Ha“ON” pozicióba tesszük ezt a gombot
a távirányító bekapcsol, amennyiben “OFF” -ra
A távirányító kikapcsol.
A távirányító és a helikopter csatlakozási folyamata:
A LED lassan villog: a távirányító nem aktivált.
A LED gyorsan villog:
a távirányító csatlakozik a helikopterhez.
A LED folyamatosan ég:
A távirányító csatlakozott a helikopterhez.
10
Paraméterek beállítása:
Enek a gombnak a segítségével szabályozhatjuk a
gázkar hatásfokát
11
Gázkar
Váltó gomb
Mindkét gombot egyszerre fel vagy le kapcsoljuk,
Így kiválsztható, hogy a jobb vagy bal oldalon legyen a gázkar.
13
14
Repülési mód
Amennyiben a helikopter
irányítás nélkül jobbra repül
nyomd balraa nyíllal jelzett
gombot (Igazítás C)
i
v
r
Amennyiben a helikopter irányítás nélkül forog, lehetőség van a
helokopter repülésének a kiigazítására.
Figyeljünk a már beállított “STICK MOD” -ra!
e
t
p
o
k
i
l
e
.h
Távirányító antenna.
Gázkar
Szabályozó
12
u
.h
Ģ㤸㈴ ĢĢ
Ĩ㤸ĮĮ
Ҹ
ł
ѕ౫
STICK MOD 1 vagy 2:
Amennyiben a helikopter
irányítás nélkül az óramutató
járásával ellekező irányba forog
a levegőben, nyomd jobbra a
nyíllal jelzett gombot (Igazítás B)
EXIT /
LIGHT
MEN U/
OK
PUSH
3 repülési mód közül választhatunk. Lassú, közepes, gyors
STICK Mod váltó 4 STICK Mod választható
w
w
Kamera ki /be
Nyomjuk meg a kamera ki illetve bekapcsolásához
A távirányító beállítása
A gázkar kiválasztása
w
1 db gázkart lehet kiválasztani a jobb illetve bal joystick gombor közül.
A 11-es gombokat kapcsoljuk fel "R", ekkor a jobb oldali joystick a gázkar.
A 11-es gombokat kapcsoljuk le "L", ekkor a bal oldali joystick a gázkar.
STICK MOD 3 vagy 4:
EXIT /
LIGHT
MEN U/
OK
PUSH
Amennyiben a helikopter
irányítás nélkül az óramutató
járásával megegyező irányba
forog a levegőben, nyomd
jobbra a nyíllal jelzett gombot
(Igazítás C)
EXIT /
LIGHT
MEN U/
OK
PUSH
Tipp: mindkét kar egyszerre "R" vagy "L" állásba kell, hogy legyen,
Különben a távirányító nem működik.
3
Amennyiben a helikopter
irányítás nélkül az óramutató
járásával megegyező irányba
forog a levegőben, nyomd balra
a nyíllal jelzett gombot (Igazítás
B)
8
Amennyiben a helikopter
irányítás nélkül az óramutató
járásával ellekező irányba forog
a levegőben, nyomd balra a
nyíllal jelzett gombot (Igazítás C)
Irányítás
A termék és alkatrészei (mi van a csomagban)
Nyomjuk fel a gázkart. A rotor
sebességéne növelésével a
helikopter felemelkedik.
Fel
Nyomjuk le a gázkart. A rotor
sebességéne csökkentésével a
helikopter süllyed.
Le
Nyomjuk balra a joystick-et. STICK
MOD programozás szerint
Balra fordulás
Nyomjuk jobbra a joystick-et.
STICK MOD programozás szerint
Jobbra fordulás
u
.h
Fő alkatrészek és kiegészítők
Fő alkatrészek és kiegészítők
Leírás
DB
Leírás
Helikopter
USB töltőkábel/pótakku
Felhasználói kézikönyv
1
1
1
Távirányító
Főrotor
Hátsó rotor
g
la
Az LCD távirányító
A távirányító fő funkciói
DB
i
v
r
1
2
1
- A program vezérelt 2.4 Ghz -es LCD távirányító több helikopter egyidejű
használatát teszi lehetővé.
- Repülési irányok (4 csatorna): előre - hátra, fel - le, jobbra -balra, jobb és bal
forgás
- A gázkar szabadon cserélhető a felhasználó igénye szerint.
e
t
p
o
k
i
l
e
.h
A távirányító gombjainak funkciói
Nyomjuk fel a joystick-et. STICK
MOD programozás szerint
Előre
Nyomjuk le a joystick-et.
STICK MOD programozás szerint
Hátra
Nyomjuk jobbra a joystick-et.
STICK MOD programozás szerint
w
w
Jobbra oldalazó
Videó funkció és videó berendezés
w
Kártya olvasó
9
Kamera
POWER
11 Gázkar váltó
2 Jobb oldali joyctick
11 Gázkar váltó
3. Trimmer A
5. Trimmer C
4 Trimmer B
12 Reülési mód választó
13 STICK Mod választó
15 LCD kijelző
sorszám.
Vezérlő gomb
1
Bal joystick
Amennyiben a C4002 kamera fel van szerelve,
képeket ill. Videókat készíthetünk.
TF memóra kártya
9 Bekapcsolás jelző
11 Kamera kapcsoló
6. Trimmer D
1 Bal oldali joyctick
Nyomjuk balra a joystick-et. STICK
MOD programozás szerint
Balra oldalazó
8 Antenna
7 Bekapcsoló
2
Jobb joystick
3
Trimmer A
10 Gázkar szabályozó
Vezérlő gomb fuknciójának a leírása
STICK MOD2: fel / le, balra fordulás / jobbra fordulás;
STICK MOD4: fel / le, balra / jobbra;
STICK MOD1: előre / hátra, balra fordulás / jobbra fordulás;
STICK MOD3: előre / hátra, jobbra / balra.
STICK MOD1: fel / le, balra / jobbra;
STICK MOD3: fel / le, balra fordulás / jobbra fordulás;
STICK MOD2: előre / hátra, balra / jobbra;
STICK MOD4: előre / balra fordulás / jobbra fordulás.
Stick Mod 2 és 4: ez a gomb nem használható
Stick Mod 1 és 3: kiegyensúlyozás előre és hátra
2
A vezérlőautómata tárcsa (swashplate) beállítása
Távirányító akkumulátor visszajelző
Amikor a távirányítóban az elem/akkumulátor töltöttsége alacsony, a
távirányító kijelzőjén az “elem” ikon villogni kezd és csipogás hallatszik,
emlékeztetve a felhasználót a cserére.
u
.h
A helikopter vezérlőautómata tárcsáját mindig vízszintesen kell tartani, különben a helikopter irányítás
nélkül, magától repül előre / hátra / jobbra / balra. Repülés előtt ellenőrizze a vezérlőautómata tárcsa
vízszintes beállítását! Ennek ellenőrzésére 2 metódus áll rendelkezésre:
(1) Amennyiben a vezérlőautómata tárcsa kissé ferde, akkor a szükséges beállításokat elvégezhetjük
a távirányító segítségével.
A helikopter részei
Konnector
Röpsúly
Rotor
Hátsó motor
Leszálló talp
i
v
r
A. Amikor a helikopter repül (lebeg) és irányítás nélkül előre megy, vegye ki az alsó rotor csatlakozó
karját és az óramutató járásával megegyező irányba csavarja 360° -ot. Ezt a műveletet addig
folytassa amig a vezérlőautómata tárcsa párhuzamos nem lesz a föld síkjával. Az alapvető ajánlás,
hogy csupán 1-szer max. 2-szer csavarja, azuán ellenőrizze a beállítást! (Lásd kép 2)
e
t
p
o
k
i
l
e
.h
Töltő konnektor
Akkumulátor trartó
A helikopter töltése
g
la
(2) Amennyiben a vezérlőautómata tárcsa nagyon ferde, akkor a szervómotor karjainak hosszának a
beállításával kell a vezérlőautómata tárcsát a föld síkjával párhozamosra állítani. Ezen beállításnak a
a lépései:
B. A. Amikor a helikopter repül (lebeg) és irányítás nélkül hátra megy, vegye ki az alsó rotor csatlakozó
karját és az óramutató járásával ellenkező irányba csavarja 360° -ot. Ezt a műveletet addig folytassa
amig a vezérlőautómata tárcsa párhuzamos nem lesz a föld síkjával. Az alapvető ajánlás, hogy
csupán 1-szer max. 2-szer csavarja, azuán ellenőrizze a beállítást! (Lásd kép 2)
C. A. Amikor a helikopter repül (lebeg) és irányítás nélkül balra megy, vegye ki a szervo motor
csatlakozó karját és az óramutató járásával megegyező irányba csavarja 360° -ot. Ezt a műveletet
addig folytassa amig a vezérlőautómata tárcsa párhuzamos nem lesz a föld síkjával. Az alapvető
ajánlás, hogy csupán 1-szer max. 2-szer csavarja, azuán ellenőrizze a beállítást! (Lásd kép 3)
Hogyan töltsük a helikoptert külön álló töltővel
- Húzza ki a kábelt a helikopterből, majd helyezze bele az akkumulátor kábelét az USB töltőkábelbe, majd
helyezze bele számítógép USB portjába, vagy hálózati USB-s töltőbe.
- Amikor a töltés befejeződött, a piros világítani kezd.
- A teljes töltöttség eléréséhez 70 percre van szükség.
Megjegyzés
C. A. Amikor a helikopter repül (lebeg) és irányítás nélkül jobbra megy, vegye ki a szervo motor
csatlakozó karját és az óramutató járásával ellenkező irányba csavarja 360° -ot. Ezt a műveletet addig
folytassa amig a vezérlőautómata tárcsa párhuzamos nem lesz a föld síkjával. Az alapvető ajánlás,
hogy csupán 1-szer max. 2-szer csavarja, azuán ellenőrizze a beállítást! (Lásd kép 3)
Amikor nem használja a helikoptert húzza ki az akkumulátor csatlakozóját! Amennyiben bedugva marad, az az
akkumulátor meghibásodásához vezet! Vegye ki a távirányítóból az elemeket, ha hosszabb ideig nem
használja!
w
w
Szervó
csatlakozási kar
Az akkumulátorra vonatkozó információk
1. Kizárólag a Gyártó által biztosított töltő/töltőkábel használható!
2 Amikor az akkumulátor töltés alatt van:
- ha az akkumulátor túl meleg, akkor esetleg tútöltődött, ekkor azonnal szakítsa meg a töltési
folyamatot! A túltöltés tönkreteheti az akkumulátort.
3. Ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátort a töltés ideje alatt!
4. Ne szedje szét az akkumulátort!
5 Töltés után az akkumulátor enyhén meleg lehet, kb. 30 perc múlva hűl le.
6. Kérjük, kapcsolja ki a helikoptert, ha nem használja! Amennyiben várhatóan hosszabb ideig nem
használja a helikoptert, töltse az akkumlátort 1 órán keresztül mielőtt eltárolná!
w
Szervó
csatlakozási
kar
Szervó
csatlakozási
kar
Vezérlőautómata
tárcsájá
Kép 1
Kép 2
A vezérlőautómata
tárcsája alsó síkja
Párhuzamos
Figyelem!
- Robbanást és tüzet idézhet elő, ha nem megfelelő típusú akkumulátorra cseréli a gyárit!
5
Kép 3
A helikopter
meghoszabított síkja
6
Igazítás, Trim funkció
Csatlakozási folyamat
Amennyiben a helikopter irányítás nélkül mozog előre/hátra, lehetőség
van a helokopter repülésének a kiigazítására.
Figyeljünk a már beállított “STICK MOD” -ra!
STICK MOD 1 vagy 3:
Amennyiben a helikopter
irányítás nélkül hátrafelé repül
nyomd felfelé a nyíllal jelzett
gombot (Igazítás A)
ඒ
㤸㈴ ඒඒ
ඖග ග
ହ 䑄ࡈ䑄䡄
ධ
Amennyiben a helikopter
irányítás nélkül előre repül
nyomd lefelé a nyíllal jelzett
gombot (Igazítás A)
೩ ౫
键
Stick mód kiválasztás
i
v
r
Amikor a jobb joystick karon van a gázkar (11-es gombok) akkor csak
Stick Mod 1 és Stick Mod 3 -as közül választhatunk.
Előre/
hátra
Amennyiben a helikopter
irányítás nélkül hátrafelé repül
nyomd felfelé a nyíllal jelzett
gombot (Igazítás D)
ཚ
㤸㈴ ཚཚ
ࡈ䑄ཛྷཛྷ
Ơ䑄ࡈ䑄䡄
ࡈ
ņ౫
◌ྐ
Amennyiben a helikopter
irányítás nélkül előre repül
nyomd lefelé a nyíllal jelzett
gombot (Igazítás D)
㤸㈴ ◌ྐ◌ྐ
ຢ౫
w
w
◌ྔ◌◌ྚ ྚ
STICK MOD 3 vagy 4:
w
Ǔ䑄ࡈ䑄䡄
◌ྮ
Amennyiben a helikopter
irányítás nélkül balra repül
nyomd jobbra a nyíllal jelzett
gombot (Igazítás B)
Ø㤸㈴ ØØ
Þ 㤸ää
Ю
ø
ϑ౫
Amennyiben a helikopter
irányítás nélkül jobbra repül
nyomd balra a nyíllal jelzett
gombot (Igazítás B)
Gázkar
Gázkar
ദ
ദദദ
ര 㘸3ശശ
STICK MOD:1
Előre/
hátra
POWER
jobbra/
balra
EXIT /
LIGHT
MENU/
OK
PUSH
STICK MOD:3
㘰
jobbra/
balra
Fordulás
jobb/bal
Kép 3.
STICK MOD:2
Gázkar
Gázkar
྾
jobbra/
balra
Fordulás
jobb/bal
Előre/
hátra
ࡈ◌ൂ
ൈ◌ࡈ
ഞ 㘰ദ
jobbra/
balra
Fordulás
jobb/bal
Előre/
hátra
Fordulás
jobb/bal
POWER
STICK MOD:4
Kép 5
Kép 4.
Kép 6
A repülési mód kiválasztása
3 repülési mód közül választhatunk. Lassú, közepes, gyors
A repülési mód beállítása a repülési mód 12-es gombbal történik
CH ł STICK MOD 2
CH ł STICK MOD 2
00
Lassú
7
g
la
4 joystick kiosztási módból választhatunk.
Stick Mod 1 (3. Kép) Stick Mod 2 (4. Kép), Stick Mod 3 (5. Kép) Stick Mod
4 (6. Kép)
A távirányítón nyomjuk meg a 13 Stick Mod váltó gombot. menüben k
Amikor a bal joystick karon van a gázkar (11-es gombok) akkor csak
Stick Mod 2 és Stick Mod 4 -es közül választhatunk.
e
t
p
o
k
i
l
e
.h
STICK MOD 2 vagy 4:
u
.h
1. Kapcsolja be a helikoptert a kábelek csatlakoztatásával!
2. Kapcsoja be a távirányítót, a piros visszajelző lámpa lassan fog villogni.
Lassan nyomja fel a gázkar joystick-ot, ennek következménye képpen a
piros visszajelző gyorsan villog, majd nyomja vissza a gázkart.
3. A csatlakozás ideje alatt a piros LED gyorsan villog, majd ezt követően a
visszajelző folyamatos világít, ekkor a csatlakozási folyamat befejeződött.
CH ł STICK MOD 2
00
00
Közepes
Gyors
4
Download PDF