RIADKOVÁ INZERCIA | SPRAVODAJSTVO
číslo 08
26. februára 2010
V salóne AFK
- Záhorácka č. 30
Požiadavky:
- ovládanie podvojného
účtovníctva a prax nutná
novootvorená
talianska
až 58% zľavy
· 2-roné externé štúdium:
vyučovanie 4-krát v školskom roku
piatok 14 - 18, sobota 8 - 18
15-0021
hospodárska informatika,
sociálno-právna innos
02/ 6383 0290, 6381 2551,02/6381 2566
prihlasovací formulár: www.ipgymnazium.sk
92-0004X08
· POMATURITNÉ EXTERNÉ ŠTÚDIUM:
PLASTOVÉ OKNÁ
HLINÍKOVÉ OKNÁ
32-0015X08
Využite
+ 100% zľava na montáž...
Informácie na strane 3.
É
CENY
BEZK
hutnícky materiál
K
ON U
!
É
V
O
N
Po-Pia 10-18, So 9-12 uvádzacie ceny
Malacky, Záhorácka, oproti dolnému kostolu
NČN
RE
Ponuky zasielajte do 25.2. 2010
na adresu Stavmix-plus s.r.o.,
Železničná 53, 900 31 Stupava
Tel. kontakt: 0905 547 791
15-0004
ÚČTOVNÍČKU
zastupovanie počas MD
16-0095
prijme
16-0129
PRENAJMEME
zariadené priestory
pre kaderníčku
a pedikérku.
Tel.: 0903 425 449
Malacky
Lozorno
U NÁS NAKÚPITE:
Vysoká
pri Morave
MA
– stavebný materiál
– hutnícky materiál (pásovina, jakle, plechy, trubky, ...)
– kanalizačné systémy z PVC (rúry, drenážne
a vodovodné hadice)
– plastové okná
STUPAVA
POSKYTUJEME:
– realizáciu stavieb na kľúč, poradenstvo
– strih a ohyb betonárskej ocele podľa projektu
– armovacie, zámočnícke a stolárske práce
– elektroinštalačné a vodoinštalačné práce
(ÚK, voda, plyn)
Záhorská Bystrica
Bratislava
– dovoz štrku a piesku
– autodopravu
STAVEBNINY KRAJN • Stupava, Malacká cesta 39 (areál Zelený dvor); tel.: 0917 435 247
• Lakšárska Nová Ves 465 (smer – pumpa Jurki); tel.: 0917 622 472
To najdôležitejšie, čo potrebujete
vedieť o autodieloch
je naša adresa >
e-mail: krajn@krajn.sk
www.krajn.sk
16-0021
Devínska
Nová Ves
Borinka
ách útri
r zd
o b e vo vn e 3
n
jt
číta na stra
a
l
čís
1. mája 5470/46, Malacky
tel.: 034 772 4862, 0910 966 026, 0915 736 141, info@akusat.sk
O 15 ROKOV SKÚSENEJŠÍ
16-0005
BA
D2
SPRÁVY
Speváka JÚLIA HEKOVÁ (48)
je odhodlaná „oživi“ úspech
Chytila
druhý dych!
Svadobná kolekcia 2010
požičovné 150-200 €
+ darček
Je spä! Tá nežnejšia polovika z dua Hekovci – Júlia sa snaží opä
doby hudobný svet. Aj ke má mamikovské povinnosti s chorým
synekom, každý de si nájde as na to, aby si zaspievala. Je pravda, že sa istý as zdalo, akoby upadla do zabudnutia... Ale, zdanie
klame... A všetko nasveduje tomu, že ešte poriadne zamúti vody
slovenského šoubiznisu.
Júlia, už trinás rokov ste vydatá
tá. Stále však, aspo na verejnnosti, používate priezvisko Hekková. Ociálne sa však voláte
in
inak... V obianskom preukaze som
M
Mgr. Neasová a priezvisko Heková
ppoužívam ako pseudonym.
OOkrem roly speváky sa už pä
rokov tešíte aj úlohe matky,
• má 30 cm dlhé vlasy
áva
• po 17. hodine nejed
cm
66
má
sa
• obvod pá
Júlia má momentálne starosti s cho
chorým
rým
ý synekom. o mu je?
Preítajte si na druhej strane!
AKCIE:
Svadobné šaty PREDAJ 100 €
PREDAJ spoločenské
šaty v cene požičovného
NOVINKA: topánky podľa
vašich predstáv č.34 - č.42
ktorou ste sa stali až po štyridsiatke. Dúfali ste ešte vôbec?
Hovorí sa, že nádej zomiera posledná - takže urite. Tomáško je môj
poklad. Spievame spolu detské, ale
aj moje pesniky z posledného dvoj
CD-albumu Trinásta izba. Najradšej
má pesniky Here I am, Anjel strážny
a Taliansky muzikál.
15-0096
LACH“
JÚLIA HEKOVÁ „V ÍS
Nová kolekcia 2010
1. sv. prijímanie
požičovné od 34 €
... rozhovor
16-0116
(dokonenie rozhovoru z 1. strany)
Júlia Heková:
U P R AT O VVAACCIIEEH
H
O
SE RV ISU
094 0948
0
w.t 8 10 3 30
opc 30
lea 70 83
nin
g.s
k
02-0003X08
ww
16-0043
www.proficredit.sk
AJ BEZ POTVRDENÍ,
BEZ RUČITEĽA,
AJ KEĎ MÁTE PROBLÉMY!
Aj pre živnostníkov a dôchodcov.
Sprostredkovanie, alebo informácie sú zadarmo,
platíte za telefonát 0,74 € (22,44 Sk)*
BESZÉLÜNK MAGYARUL
000
Infocentrum BSI
Tel. 0986/ 888 111
P.O.Box 83, 830 08 Bratislava 222
volajte z celej SR, z pevnej linky,
T-Mobile alebo O2 aj keď máte paušál v
inom štáte, denne aj cez víkend, sviatky
8:00 – 20:00 (nočný režim 20:00 – 8:00)
Potrebujete rýchlo požièa?
HĽADÁME OBCHODNÍKA NA SPOJOVACÍ MATERIÁL
PREKLADY
a TLMOÈENIE
ZĽAVA -20%
Preklady Z a DO jazykov:
anglický aj s úradným overením
nemecký aj s úradným overením
český aj s úradným overením
GEODETICKÉ PRÁCE
16-0015
N IE
Využite jednoduchú a rýchlu
pôžičku na čokoľvek.
Výhodné riešenie
vašej finančnej situácie.
0902 160 871
(ved¾a Domácich potrieb)
RÔZNE DRUHY ÚVEROV
32-0045X08
POSKY TOVA
Nad 18 rokov */15 sek. s DPH min 2,98 € (89,76 Sk) s DPH
TOP CLEANING
SERVICE S.R.O.
15-0088
16-0019
„Nespomínam, žijem prítomnosou“
Übersetzungen & Dolmetschen
REFERENCIE v oblasti automotive,
strojárska výroba,
po¾nohospodárstvo, štátna správa
IDETE DO CUDZINY?
MANAG, Nová 39, MALACKY
Tel: 034 774 3321
Email: manag@ba.telecom.sk
16-0077
02-0026X08
0910 154 951
0904 804 513
úradné preklady: ŽL, rodný list,
výpis z RT, vysvedčenia,
sobášny list,...
16-0108
geometrické plány
vytyčovanie stavieb, pozemkov
zamerania inžinierskych sietí
kataster nehnuteľností
bezplatná poradenská činnosť
rýchle dodacie lehoty
(odborné texty, návody, firemná
korešpondencia,...)
Ako vyzerá váš bežný de? Úplne
stereotypne. Ako každá iná žena sa
starám o rodinu a každý de varím.
Okrem toho aspo dve hodiny denne
spievam.
o „vaším chlapom“ najviac chutí? Najradšej majú sviekovú omáku
s hovädzím mäsom a s knedou.
Venujete sa stále iba hudbe
alebo aj niekde pracujete? Môj
as je v prvom rade vyhradený pre
syna, pretože momentálne nechodí
do škôlky. Má oslabenú imunitu,
iže som s ním doma. Nedávno som
však ohlásila svoj hudobný návrat na
scénu, takže áno, stále sa venujem
spevu.
Oslabenú imunitu? To musíte
ma teraz doma nejako špeciálne upravený jedálny lístok kvôli
synovi? Nie nemáme. Každé ráno
dostáva sirup na posilnenie imunity,
ktorý mu predpísala detská lekárka. Pravdaže dostáva aj vea ovocia
a zeleniny. Ale dúfame, že z toho
vyrastie.
V osemdesiatych rokoch ste
boli vemi populárna, vychádzalo o vás množstvo lánkov,
rozhovorov... Na o najradšej
spomínate? Vemi nespomínam,
žijem prítomnosou. Ale minulos
považujem za vemi úspešnú. Vemi
vea udí sa pokúšalo o to, o som ja
dosiahla a asto neboli úspešní ani
z polovice. Najviac si cením víazstvo
na Bratislavskej lýre - táto trofej má
estné miesto v obývake.
Pamätáte si na vaše úplne prvé
vystúpenie? Pamätám sa na prvé
nahrávanie pesniiek Kráovná pavlaí
a dvorov a Leto našej lásky. Nahrávalo
sa v hudobnom štúdiu Slovenskej televízie a zvukár nevychádzal z úžasu,
akú silu mám v hlase, mikrofón mi
museli da asi o 30 cm alej, aby sa
im tzv. „neprevalil“ z intenzity, ktorú
som schopná zo seba s absolútnou
ahkosou dosta.
Speváci to hlavne v tomto chrípkovom období nemajú jednoduché... Hlasivky sú predsa len
ich pracovný nástroj. Ako sa o ne
staráte vy? Nepijem studené nápoje
a každý de spievam. To je všetko,
o sa snažím dodržiava. Nerobím si
žiadne špeciálne kúry, ani na ne neverím. Stalo sa mi asi dvakrát, že som
ani rozpráva nemohla, nie, že ešte
spieva. Stalo sa mi to z klimatizácie
v Maroku. Vonku bolo 46 stupov
v tieni a v hoteli len 22.
Ste vo vemi dobrej forme. Zdravo sa stravujete, cviíte... Ale od
toho, ako vyzerá žena, vraj vea
závisí aj od jej manžela. Skúste
opísa toho vášho... Môj manžel
je vemi inteligentný a hlavne ma vie
pochopi. Je to fér lovek a oakáva to
aj od svojho okolia. Tieto vlastnosti si
na om vemi cením. Ako speváke mi
vemi fandí, ale je zárove aj mojím
prvým kritikom.
Ste doho stále šialene zamilovaná? Urite, ke sme dlho od seba
vzdialení, chýba mi jeho blízkos.
A hlavne „ruky na ktorých smiem
plaka.“
IVANA SMATANOVÁ
Foto: sa J.H.
Pošlite odkaz Júlii Hekovej na smatanova@regionpress.sk
a získajte jej podpisovú kartu s venovaním.
MA 10-08 STRANA - 02
len na
dnávku
je
b
> studené misy > chlebíčky > kanapky > husacie a kačacie o
špeciality > všetko podľa vlastného výberu Malacky 0908 149 396 NON STOP
180 druhov brzdových kotúčov
a3
370 druhov doštičiek
0908 437 079
0910 832 188
52-0010MA8
mesiac dobrých bŕzd
16-0096
ING. LUCIA KVASOVÁ
Ponúkam spracovanie:
• jednoduchého
a podvojného účtovníctva,
• mzdovej agendy,
• daňových priznaní,
• ročných zúčtovaní
zdravotného poistenia.
Kontakt: 0903/714 460
luciakvasova@gmail.com
Vypracujem daňové
priznanie
Vrátim daň z pridanej
hodnoty z EÚ
Administratívne práce
0918 368 832
0905 448 532
16-0117
16-0024
Novootvorená STUDENÁ KUCHYŇA
pre osobné automobily
a malé úžitkové vozidlá!
2 brzdové kotúče
Všetko, čo potrebujete
autodieloch
je naša adresa
1. mája 5470/46, Malacky, tel.: 034 772 4862, mobil: 0910 966 026, 0915 736 141, e-mail: info@akusat.sk
15-0005
Daňové
a účtovné
poradenstvo
Tel.: 0948 103 070
Tel.: 0948 103 070
PLASTOVÉ OKNÁ
HLINÍKOVÉ OKNÁ
ažž
950x
menej vodivý ako hliníkový
distančný ramček
až o
až 58% zľavy
65%
Využite
+ 100% zľava na montáž
+ Super Spacer v každom okne
Zadarmo: žalúzie, siete
proti hmyzu, alebo
vnútorné parapety
teplejší na okrajoch skla
ENY.
JNIŽŠE J C ložeA
N
IA
C
N
GAR A
u - pri pred
až o
2dB
ena na trh
ám dáme
Najlepšia c
j ponuky V
e
n
č
n
re
u
k
u re n c ia !
ní k o n
u než konk
n
e
c
u
ši
iž
vždy n
nižšia priepustnosť hluku
(podľa vlastného výberu)
HOLÍČ: Nám. Mieru 243
tel./fax: 034 66 85 088
holic@eurojordan.com
SENICA: Štefánikova 697
tel./fax: 034 65 16 434
senica@eurojordan.com
BRATISLAVA: Račianska 3
tel.:/fax: 02 44 45 68 38
bratislava@eurojordan.com
OTVÁRAME
1.3.2010
až o
BRATISLAVA:
Prešovská 38
(parkovisko pri Bille)
tel.: 02 444 50 395,
fax: 02 444 50 255
bratislava3@eurojordan.com
Najlepšie izolačné sklo na trhu!!!
N
70%
0%
nižšia kondenzácia ako
hliníkový distančný ramček
0800 161 075
MA 10-08 STRANA - 03
Platí do 31. 3. 2010
MALACKY: J. Kostku 1887/10
tel./fax: 034 77 41 407
malacky@eurojordan.com
32-0015MA08
vedieť o
pre obchodné
spoločnosti, obce
a rozpočtové
organizácie.
15-0050
len za 1 €!
Ponuka platí od 1. 3. do 31. 3. 2010. Cena je bez DPH.
Účtovníctvo
02-0002X08
dostanete sadu doštičiek
1.Optimalizačná s.r.o.
Ak si kúpite
SPRÁVY
Obzretie sa
po troch rokoch
PREDTÝM
autorovi diela akademickému sochárovi Alojzovi
Drahošovi, PhD (mimochodom rodákovi zo
Zohora) sa moje zbožné
želanie splnilo. Som veľmi rád, že i touto cestou
sa usilujeme zviditeľniť
našu obec Zohor. Týmto sme sa zaradili medzi
päť miest a dedín, ktoré si
obnovením, alebo vybudovaním pamätníka uctili
pamiatku M.R. Štefánika.
Juraj Štefanovič
foto: Jana Ščepánková
Zohor | Pred troma rokmi som v prvom čísle našich novín Zohorský hlas
písal o opustenej mohyle,
ktorá smutne stojí v parku
a čaká. Čaká na deň, kedy
povstane z ruín a prachu
zabudnutia a opäť nám
všetkým bude pripomínať
syna Slovenského národa
M.R. Štefánika. Veľkého
politika a vedátora, ktorý
ani v zahraničí nezabúdal
na svoj národ.
Vďaka predstaviteľom
našej obce a neskoršie aj
RIADKOVÁ INZERCIA
TERA Z
Vicemajstri v tancoch
Od 30.1.2010 sa konali v Košiciach MSR v 10 tancoch. Malacky,
napriek tomu, že mali len jeden kvalifikovaný pár a to v seniorskej kategórii, neodišli bez medaile.
Jozef a Gabriela Csizmaziovci priniesli z východu striebro a stali
sa seniorskymi vicemajstrami SR pre rok 2010.
www.regionpress.com
ČISTENIE
KANALIZÁCIE
Máte problém s odpadom?
NONSTOP 0908 151 982
10-0010
Marián Veleba, Zohor
15-0043
PREVÍJANIE ELEKTROMOTOROV
OPRAVY DO 12-24 HOD.
Struhárova 15, Zohor
0905 477 626, 02/6596 1339
16-0012
16-0063
SLUŽBY
Malacky, Záhorácka 30 (AFK - 1. poschodie)
Tel.: 034/772 42 60, www.lucitex.sk
Otv.: Po - PIa 9:00-17:30, So 9:00-12:OO
postelné
prádlo
uteráky
vankúše
paplony
predložky
do kúpelne
koberčeky
stenový
obklad
polystyrenové
lišty
molitán
tapety
galantéria
02/ AUTO-MOTO – KÚPA
$ Kúpim havarované alebo motoricky poškodené auto, t.č.: 0907 374 235
$ Kúpim Octáviu, Fábiu aj inú značku, t.č.: 0905 218 938
$ Kúpim starý motocykel, cestný alebo terénny, ČZ, Jawa, t.č.: 0903 416 726
$ Kúpim dodávku alebo mikrobus do 3,5 t, traktor aj iné, č.t. 0903 818 122
15-0114
NAJVÄČŠÍ VÝBER ZÁCLON A ZÁVESOVÝCH LÁTOK ZA SUPER CENY
01/ AUTO-MOTO – PREDAJ
$ Predám Choper Kawasaki VN – 750, rok výroby 1992, stav tachometra 40
700 km, cena: 2 300 €, t.č.: 0903 273 851
$ Predám Wartburg combi, dodávku VW LT 31, č.t. 0905 526 832
$ Predám Aviu 31 TR trojstranný sklápač, nová nadstavba RV 96, cena dohodou, t.č.: 0903 403 239
$ Predám 5 – dielny komplet originál BMW diskov (3x8“ a 2x9“), ET 20, 4 x
pneu na dojazd, 1 x úplne nová pneu, cena: 350 € + dohoda, t.č.: 0905 423
331, 0903 233 701
$ Predám zimné pneu, jazdené sezónu, rozmer 205/55 R 16 na 16“ originálnych BMW diskoch, cena 350 € + dohoda, t.č.: 0905 423 331, 0903 233 701
$ Predám zadné svetlá na BMW E 39, výzor M5 (číre, červeno – kryštálové),
bezchybné – nikdy nenahodené, cena 100 € + dohoda, t.č.: 0905 423 331,
0903 233 701
$ Predám BMW 525, benzín, RV 91, po GO – dobrý stav, cena dohodou, t.č.:
0904 951 773
$ Predám FORD Sierra 1,6 benzín r.v. 92, 0917 354 972
$ Predám na súčiastky alebo v celku fiat Ducato Maxi r.v. 92, č.t. 0905 539
435, 0905 636 349
$ Predám 5-rýchlostnú Š 120, platné STK, EK, vhodná na ND, tel. 0905 232
991.
$ Predám Hondu CbR 1000, r. 92, super stav, švajčiarske doklady, tel. 0911
309 908.
$ Predám Audi A4 26 Quatro, r. 96, cena dohodou, tel. 0903 045 304.
$ Predám Citroën Xantia, r. 96, v dobrom tech. stave, cena 650 €, tel. 0910
644 981.
$ Predám Babetu typ 210, r. 97, cena dohodou, tel. 0907 114 313.
$ Predám Ladu Nivu na ND s TP, tel. 0908 185 786.
$ Predám Aviu Ford Galaxy unibunku, tel. 0903 453 726.
$ Predám Renault Megane Combi 1,9DCi, r.v. 2006, dobrá výbava, tel. 0908
420 353, cena 6850 €.
$ Predám Seat Cordoba, 1,2 i 12V, stylance, r.v. 2003, 71.800 km, zelená
metalýza, 1. majiteľ, servisované, nebúrané, cena 4300 €, benzín, t.č. 0903
175 735
$ Predám osobný automobil Škoda Favorit 136 L, r.v. 1990, dobrý technický
stav, platná STK a EK, naj. 80tis. km. Dohoda istá. Tel. 0905 477288
$ Predám na splátky aktuálne AUDI A6 AVANTI TDI, r.v.2006, kompletná výbava vrátane originál navigácie, splátka vopred 5000€+ 72x 260€, mobil: 0903
758 370.
$ Predám Škodu Octaviu 1.9 Tdi 90k SLX kombi červená farba r.v 2000, servisná knižka, dovoz Rakúsko vyhrievané sedačky 4x el. okná, ABS, 2 kľúče,
ťažné, zimné + letné gumy na elektrónoch, rádio na CD, 145 tis. km, cena
3500 €, tel. 0948 791 114
$ Predám Seat Inca 1,4, r.v. 2000, strieborná metal. Cena 1600. Tel: 0907 839
355
$ Predám Toyotu Avensis 2,0 D4D, r.v. 2001, šedá metal., cena 3600. Tel: 0907
839 355
$ Predám do Octáviu 1,6 GLX, 1999, nová STK, EK po výmene rozvodov náplní,
dobrý stav, pekná, tel. 0908 776 226.
$ Predám Aviu 30N, platné doklady, spoľahlivá, lacno, tel. 0908 776 226.
$ Predám V3S na odvoz dreva, tel. 0905 665 649.
$ Predám Fiat Tipo 1,7D, tel. 0911 239 058
$ Predám väčší karavan Dethleffs pre 4-5 osôb, el. príp. 220 – 12V, chlad.,
kúr., voda, WC, dohoda,tel. 0905 650 093.
$ Predám Opel Astra 1,7D, pojazdný, na súčiastky, tel. 0915 979 928.
$ Predám Renault Megan sedan 1,6 benzín, 71tis. km, rv 1995, cena 6000 €,
tel. 0908 250 599.
$ Predám Š Felícia 1,3, r. 2000, 170 tis. km, 1650 €, tel. 0908 132 604.
03/ AUTO-MOTO – RÔZNE
$ Predám hudbu do auta Subwoofer + zosilovač, 0917 354 972
$ Odstránim autovrak, šrot, bezplatne, č.t. 0903 416 726
$ Predám náhradné súčiastky na Lada 2005 -2007, cena dohodou, č.t. 0904
698 335
$ Predám málo jazdené letné pneumatiky KUMHO 245/65R17, 4ks cena 200,eur. kontakt 0905 445 332
$ Predám elektróny, Š Octavia, tel. 0902 545 028.
MA 10-08 STRANA - 04
STAVIAME
Kúpeľne priamo od výrobcu
Ponuka na
9. týždeň:
-15% na ce
sortiment lý
15-0001
Rozšírili sme sortiment
0918 279 356
e-mail: lumaa@centrum.sk
16-0009
KUCHYNE ŠATNÍKY DVERE
Výrobca kúpeľňového nábytku
o plávajúce podlahy aj s pokládkou.
Predajňa: Brnenská 7, Malacky
tel.: 034/7741 390, 391, www.edensk.sk
pon-pia 9:00-17:00, so 9:00-12:00
10-0013
Obchodné zastúpenie SHERLOCK:
GOLEM Uzamykacie systémy
Vzorková sieň: Továrenská 15, Malacky
0905 463 072, mkgolemus@gmail.com
w w w.regionpress.com
AUTO-MOTO
MANIKÚRA: gelové nechty / spevnenie nechtov UV gélom
PEDIKÚRA: medicinálna / gelové nechty na nohách
SOLÁRIUM
Miška 0907 983 604
KOZMETIKA: vizáž / lepenie trsou / trvalá na
mihalnice / ultrazvukový prístroj /
žehlièka vrások / ionoforéza
AKCMIAturbo
a mikromasáž
in
Lucka 0911 800 737, 0908 351 036 SOLÁREIU
UR / 1 m
250 € /mesačne
8.777 €
• ABS s EBD
• 2 × airbag
• klimatizácia
• el. výbava
• zimné pneu 299€
• nízka splátka
• ABS s EBD
• 2 × airbag
• klimatizácia
• el. výbava
• nízka splátka
• ABS s EBD
• 6 × airbag
• klimatizácia
• el. výbava
• zimné pneu 0€
• nízka splátka
• ABS + EBD
• 2 × airbag
• klimatizácia
• el. výbava
• zimné pneu 0€
• nízka splátka
115 € /mesačne
150 € /mesačne
190 € /mesačne
150 € /mesačne
Produkt „Nízka splátka“ platí za podmienok: akontácia 35%, počet splátok 48, záverečná splátka 20%
Uvedené ceny sú v rátane DPH.
• ABS + EBD
• 6 × airbag
• klimatizácia
• el. výbava
• stály pohon 4×4
• nízka splátka
15-0090
é:
Otvoren :00 h
20
10:00 - - 12:00 h
so 9:00
10-0045
budova APOLYS, 1. posch., Jánošíkova ul. 1606/4, Malacky
0,37
10-0041
Darèekové poukážky, permanentka do solária
Správny čas
na Suzuki
špecialistu na 4x4
MA 10-08 STRANA - 05
SPRÁVY
KDH spojené s Európou je orientované
na potreby ľudí na Slovensku
$ Predám kompletné letné obutie 90% na Fabiu Junior, 150 €, tel. 034/ 779
4200.
20. februára 2010 sa uskutočnil Mimoriadny Snem KDH v Žiline pri príležitosti 20. výročia
vzniku KDH. Ako konštatoval vzácny hosť mimoriadneho snemu, predseda Európskeho parlamentu, Jerzy Buzek, KDH vzniklo, ako prvá kresťansko-demokraticky orientovaná strana v
postkomunistickom bloku.
Podľa Jerzyho Buzeka ak má byť Európa konkurencieschopná voči ostatným regiónom vo svete, musí
venovať väčšiu pozornosť zlepšeniu demografického
vývoja – zvýšeniu pôrodnosti.KDH je dlhoročným zástancom tejto myšlienky.
V druhej, pracovnej časti, sa konala Programová konferencia KDH, na ktorej boli jednotlivými podpredsedami a predsedom hnutia predstavené programové tézy
pre volebný program 2010-2014. Po úvodnej prezentácií nasledovala diskusia, v ktorej vystúpili viacerí delegáti. Konečný volebný program bude odsúhlasený až v
apríli, po zohľadnení všetkých pripomienok a následne
bude predstavený voličom.
Na sneme a programovej konferencii sa zúčastnili za
malacký región páni Anton Hrica a Roman Šimoník.
SLUŽBY
montáž
oprava
16-0010
predaj
TEL: 0905 395 502
16-0000
0911 251 076
15-0071
dodávka
montáž
10-0008
TVRDÉ PALIVOVÉ DREV0 (do krbov, zplynovacích kotlov)
PREDAJ UHLIA A KOKSU Tel.: 0903 40 32 39
04/ NEHNUTEĽNOSTI – PREDAJ
$ Predám stavebný pozemok 13,09 á (šírka 18 m) v Úľanoch nad Žitavou, 10
km od rekreačného strediska Podhájska, 9 €/m2 + dohoda, t.č.: 0904 233
165
$ Predám garzónku v Modre, cena dohodou, č.t. 0907 298 287
$ Predám SP 3800 m2 v Malackách, č.t. 0905 526 832
$ Predám rozostavaný mezonetový byt v Malackách, č.t. 0905 526 832
$ Predám 3-i byt MA – centrum, 84 m2, zrekonštruovaný, 1 balkón, 2. poschodie, cena: 92 945 €, t.č.: 0918 695 931 – večer
$ Predám garsónku MA – Juh v OV, t.č.: 0903 541 566
$ V Pezinku predám 2-i byt tehlový na 1. poschodí, OV, blízko centra, bez balkóna, v peknom prostredí, t.č.: 0911 540 550
$ Predám bezbariérový byt v MA, t.č.: 0905 526 832
$ Predám pozemok vo Vysokej pri Morave, MA, 3800 m2, t.č.: 0905 526 832
$ Predám 1-i byt MA – Domky, čiastočne prerobený, 44 000 € + dohoda, t.č.:
0949 712 441
$ Predám RD v Gajaroch 2+1, cena 29000 €, tel. 0910 927 221.
$ Predám 2-i byt v Rohožníku, 4. posch., neprerobený, veľký, balkón, 50 tis.
€, t.č.: 0903 760 362
$ Predám panelovú Garáž /výhodne/ alebo dám do prenájmu v Rohožníku,
0917 354 972
$ Predám pekný 3 izbový byt v MA – centrum, t.č.0905932104
$ Predám stav.pozemky vo Vys. pri Morave, v Kostolišti, v Malackách s výmerou 5á a viac a v BA-Dúbravke 10á. Dohoda. t.č. 0911 812229
$ Predám 1izb byt v MA, sídl.Juh aj v centre. tel.č. 0911 812229
$ Predám RD vo Vys. pri Morave. t.č. 0911 812229
$ Predám menší pozemok a novinový stánok vo Veľkých Levároch, tel. 0918
647 479.
$ Predám 3-i byt v OV, MA, sídl. Domky, komple prerobený, tel. 0905 925 785,
0908 766 522.
$Predám 4-izb. RD v Závode, 8á, cena 90000 €, tel. 0903 151 359.
$ Predám 4-i RD, Závod, 18á, UK – plyn, cena 66000 €, tel. 0905 310 750.
$ Predám RD v Závode – zrekonštruovaný, 85tis. €, www.domvzavode.store.
sk
$ Predám 2-izb. byt v OV, prerobený na 3-izb. v Malackách, tel. 0905 743 006,
volať po 16:00 hod.
$ Predám chatu – priehrada Rohožník, dve podlažia, elektr., voda, septik, 4
izby, soc.zar., t.č. 0907 168 881
$ Predám SP v Lozorne, 9 á, všetky IS, asfalt.cesta, t.č. 0904 644 830
$ Veľké Leváre – predám RD 5 + 1 a ďalší 1+1 RD na jednom pozemku, vhodný aj na podnikanie, cena 108.000 €, č.t. 0903 410 071
$ Predám 2-garzonku v OV v centre mesta MA s dvomi balkonmi, bezbarierová, cena 1.250.000,- Sk (41.500 €), č.t. 0910 314 759
$ Predám 10 á SP v Perneku, šírka 14 m, elektr., plyn, č.t. 0904 644 830
$ Predám SP v centre obce Závod, všetky IS, 3,5 á, č.t. 0903 403 239
$ Predám RD v Gajaroch, 2-izbový s príslušenstvom, č.t. 0904 644 830
$ Predám RD v MA ul. Vajanského, cena 63.000 € + dohoda, č.t. 0910 567
390
$ Predám 3-izb byt v Malackách, Domky, po rekonštrukcii, č.t. 0904 644 830
$ Predám 3-izb RD Malacky, širšie centrum, garáž, 5 á, č.t. 0948 010 220
$ Predám 2-izb byt Malacky centrum, novostavba, č.t. 0907 168 881
$ Predám 3-izb byt Ma-Juh, pôvodný stav, cena 56.430 €, č.t. 0905 647 363
$ Predám 1-izb byt Ma-Juh, pôvodný stav, cena 40.000 €, č.t. 0905 647 363
$ Predám RD v MA na Stupavskej ulici, 82990 €, tel. 0903 778 891.
$ Predám 2-i byt, 54 m2, komplet prerobený so zariadením, MA – Domky,
tel. 0907 055 891.
$ Predám 3-i byt v OV MA – Juh, 8/8, 64 m2, rekonštrukcia, balkón, cena
70000 € + dohoda, tel. 0905 920 900.
$ Predám 2-i byt, Partizánska, MA, nízky nájom, cena 60000 €, tel. 0905 636
260.
$ Predám byt, garáž, chalupu, byt v MA, veľmi pekný, po rekonštrukcii, nové
okná, podlahy, linka, slnečný, 2x loggia, nízke mes. náklady + mur. pivnica,
garáž kúsok od bytu, chalupa na 8á pozemku, pekná, pôv. stav, cena spolu
99999 €, tel. 0905 913 445.
$ Predám starší RD v Lakšárskej Novej Vsi, vhodný aj ako chalupu, pozemok
9,5á, tel. 0905 438 605.
$ Predám starší RD po rekonštrukcii vhodný na podnikanie v obci Kúty, Bratislavská ulica, č.t. 0903 403 239
$ Ponúkam na predaj RD v centre Ma, cena dohodou, t.č. 0918 630 975, 0903
253 660, RK nevolať
$ Predám pozemok vhodný na stavbu RD v Plav.Štvrtku, IS pri poz., výmera
2685 m2, t.č. 0903 253 660, 0918 630 975, RK nevolať
MA 10-08 STRANA - 06
AUTO-MOTO
H
NÝ DP ely
Ž
T d
MO ČE mo I!
PO tky DA
D
O vše YUN
na H
PREDAJ
PALIVOVÉHO DREVA
(AGÁT ~ DUB ~ BUK)
DOMÁCNOSŤ
16-0075
mobil: 0905 643 120, 0904 286 889, tel.č. predajňa: 034/7747707
Novootvorená predajňa
10-0007
TEL.: 0903 864 523
AJ
PARTIOVÝ PREDKY
BIELEJ TECHNI
15-0010
IDM-CAR spol. s r.o., PRIEMYSELNÁ 5482, MALACKY, Tel.: 034 321 3219, ww.idm-car.sk
zimné záhrady | plastové a hliníkové vchodové dvere
v
výroba
sedacích súprav
a postelí na mieru bez príplatku
o
ortopedické
matrace
ččisto slovenský sortiment
krátke dodacie lehoty
možnosť nákupu na splátkyy
15-0007
www.datom.sk
MALACKY,
ALA
LACK
CKY
Y B
Břeclavská
řeclav
l
3, tel./fax: 034 772 50 80
0911 690 217, 0905 690 217, datom@centrum.sk
smer
BORINKA
Pri
žení
p r e d loz e r á t u
in
o
t
toh
Z Ľ AVA
4%
á
Hlavn
kaštiel
smer
BRATISLAVA
smer
MALACKY
Stupava, Hlavná 26, tel.č. 0910 561 080, info@m-nabytok.sk
www.m-nabytok.sk, Po-Pi: 10:00-19:00, So: 9:00-13:00
16-0130
5 a 6-komorový profil DECEUNINCK
žalúzie interiérové AL rolety vonkajšie AL
parapety AL + PVC siete proti hmyzu
AKCIA: sada čistiacich prostriedkov na
rámy okien zdarma ku každej objednávke
Digitálna televízia bez mesačných poplatkov!
SHS
Catering
www.elsat.sk
Stupava
MA 10-08 STRANA - 07
10-0027
Predajňa:
ELSAT - Digitálna televízia
Mierové nám. 1893, Malacky
tel.: 0917 239 476
elsat@elsat.sk
10-0039
Akciov ý komplet obsahuje:
DVB-S prijímač Opticum 4060C X
Karta Skylink
Parabola Fe80
Konvertor LNB Single
AUTO-MOTO
AUTOpuc je späť
Ručné umývanie áut
MA 10-08 STRANA - 08
41-001
Príďte sa presvedčiť na adresu M. Benku 2,
Malacky alebo na tel. č. : 0915 115 644
10-0026
Výrazné zľavy až do 35%
33-0001Ma8
$ Predám poz.na stavbu RD v KÚ Mor.Sv. Ján, výmera 850 m2, cena 14.100 €,
t.č. 0903 253 660, 0918 630 975, RK nevolať
$ Predám starší RD v KÚ Sekule, spoloč.dvor, cena 28.200 €, t.č. 0918 630
975, 0903 253 660
$ Pernek – dvojpodlažný, podkrovný RD, ZP 98 m2, UP 151 m2, poz. 691 m2,
3 izby + veľká obytná kuchyňa s krbom, 2x kúpeľňa s WC, 2x šatník, balkón,
terasa, nová strecha Bramac, plast.okná, zateplenie, vŕtaná studňa s čerpadlom, krb, dva komíny, vodovod, plyn na pozemku, septik, pekná záhrada
a výhľad, cena 129.000 €, v prípade hotovosti dohoda možná, t.č. 0918 285
888
$ Predám kompl. zrekonštruovaný 2-i byt v Sološnici, cena dohodou, tel. 0904
396 949.
$ Predám 2-i byt v Pl. Štvrtku a 3-i byt v Stupave, RK nie, tel. 0903 932 850.
$ Predám garzonku, MA, ihneď voľná, OV, tel. 0903 541 566.
$ Predám 1i prer. na 2i byt v centre MA, 36 m2, pl.okná, pláv.podlahy, 51450
E, 0908 776 508
$ Predám stav. pozemok v Zohore, 5á, IS na pozemku, 64 E/m2, 0948033023
$ Predám 3i RD Závod, ÚK, studňa, manz., 18 á, 69000 E, 0908776508
$ Predám 2i byt v MA prer. na 3i, pl.okná,mur.jadro, vstav.skrine, 61m2,
67000 E, 0948033023
$ Predám 2i byt v centre MA, 2x krytá loggia, 1x pl.okno, 6.p., výťah, 58
tis.E, 0908776508
$ Predám, alebo vymením 1-i byt za 2-i byt, MA centrum, doplatok, tel. 0903
932 850
$ Predám 3-i byt prerobený, plávajúce podlahy, plastové okná, jadro, s balkónom na Záhoráckej ulici, 82 m2, cena: 84000 €, tel. 0918 695 931
$ Lacno predám garáž, Stupava, za Avanou, v OV, 20 m2, tel. 0903 890 181.
$ Predám 4-i tehlový čiastočne zrekonštruovaný byt v centre Stupavy, tel.
0907 710 102.
$ Predáme energeticky úsporný zateplený RD v Gajaroch, tel. 0911 585 966.
$ Predám 2-i byt 6. posch., čiastočná rekonštrukcia, Záhorácka 33, volať po
16:00 tel. 0903 567 566.
$ Na predaj 5i novostavba v blízkosti centra MALACIEK. RD je komplet novozariadený + 2 kúpelne s WC, cena 190 000 Eur. tel. 0908 898 025
$ Predám 3-i byt MA - centrum, 84 m2,pivnica, kompletne zrekonštruovaný
plastové okná, stierky, murované jadro, drevená podlaha, drevené zárubne a
dvere, barový pult, kuchyňa so vstavanými spotrebičmi, umývačka riadu, bezpečnostné dvere , zateplený, 1x balkón, cena 100 000 eur. č.t. 0904601300
$ Predám 3i byt v Rohožníku, pl.okná, zatepl., balkón,84 m2, 1,6 mil.Sk,
0948033023
$ Predám 5i pekný RD v Plav. Štvrtku,6á, dvojgaráž, všetky IS, 217.420 E
(dohoda), 0948033023
$ Predám 1i byt v MA-JUH, 37 m2, mur.jadro, voľný ihneď, 38160 EUR , 0908
776 508
$ Predám 4i byt v Rohožník, 84m2, plast.okná, mur.jadro, 1,66 mil.Sk, (dohoda), 0948 033 023
$ Predám 2,5 i RD Suchohrad, 1,5 á, gamatky, spol.dvor, + 3á stav.pozemok
, 52114 E, 0908776508
$ Na predaj jedinečné pozemky v chatovej oblasti Plavecky Štvrtok, pri jazere
„PIESKOVŇA“ rôzne veľkosti, každý má svoju súkromnú pláž, cena 40eur/m2
tel. 0908 898 025
$ Na predaj dva 3i ROD. DOMY na 7á pozemku vo VEĽKYCH LEVÁROCH, jeden
33-ročný po rekonštrukcii, druhý novostavba. Super cena spolu 137 000 EUR.
Tel.0908 898 025.
$ Predám zrekonštruovaný väčší rodinný dom vo Veľkom Slavkove, tel.0907
942 957
$ Predám 2 x STP v MA, Padzelek, 335m2 a 267m2 / možno i v celku /, š.
12m,všetky IS na každom STP; v cene projekty na dvojdom s platným stav. povolením; možnosť realizácie výstavby RD. T.č.: 0907 / 716 053, cena dohodou
$ Predám chatu v Turci na Čremošnom, v peknom prostredí, rozmery 8x6,
zariadená novostavba, v blízkosti aquaparku a lyžiarskeho strediska. Cena
dohodou. T.č.: 0905 925 991.
$ Predám tehlový RD v Diviakoch pri Turč. Tepliciach, 4+1, cena 31.000 EUR.
T.č.: 0905 925 991
$ PERNEK Dvojpodlažný, podkrovný RD, ZP 98 m2, UP151m2, pozemok 691
m2. 3 izby + veľká obytná kuchyňa s krbom, 2x kúpelňa s WC, 2x šatník, balkón, terasa. Nová strecha Bramac plast. okná , zateplenie, vŕtaná studňa s čerpadlom, krb, dva komíny, vodovod, plyn na pozemku, septik, Pekná záhrada a
výhľad. Cena 129 000,- € V prípade hotovosti dohoda možná. 0918 285 888
$ Predám 3i RD–novostavbu v Závode, 8á, IS na pozemku, 102900 EUR (3,1
mil.Sk), 0948 033 023
$ Predám 4i RD(140 m2)+2i prístavbu (50 m2) v Malackách, 7á pozemok,
všetky IS,žumpa, nová strecha, podbránie, 136095 EUR, 0908776508
$ Predám 6i RD Kostolište,novostavba, dvojgenerač., 13á, 162650 E,
0948033023
$ Predám 3i RD Kúty, 13á, ÚK-plyn, garáž, 2 mil.Sk, 0948033023
$ Predám 2i RD Malé Leváre,3,5á,studňa, 34853 E, 0908776508
$ Predám 2i byt prer. na 3i – MA – Juh, 62 m2, 6.p., 55102 EUR, 0948 033
AUTO-MOTO
023
$ Predám pekný 3i RD – novostavbu v Malackách, 3á, ÚP-100m2, ÚK +krbové
kachle, dielňa, prístrešok na auto, tichá lokalita, 4,6 mil.Sk, 0948 033 023
$ Predám 5i dvojpodlažný RD v Malackách s garážou, sedlovou strechou a 10
á pozemkom (možnosť staveb.pozemku), 192524 EUR, 0948 033 023
$ Predám 2i RD v Borskom Sv.Jure, 8á, všetky IS, studňa, plyn.gamatky, garáž,
pôv.stav, 34854 EUR, 0908 776 508
$ Predám 5i bungalov-rozostav. v Gajaroch-157 m2, IS na pozemku, 26 á,možná výmena za 3i byt v MA + Váš doplatok, 93319 EUR, 0948 033 023
$ Predám udržiavaný 3i RD v M.Levároch, plyn.gamatky,garáž, pivnica,12á
– z toho
5á záhrady–možnosť postaviť nový dom s vlastným dvorom, 72030
EUR,0908776508
$ Predám 2i RD Kostolište, pl.okná,nová strecha, 1,77 mil.Sk 0948033023
$ Predám 1i byt Malacky-centrum, 44811 E (1,35 mil.Sk) , 0908776508
$ Predám 3i byt v MA, v centre, plast.okná, pláv.podlahy,loggia, 83 m2,
78337 E, 0908776508
$ Predám 2i byt MA-Juh, 62 m2, 2x loggia, plas.okná, pl.podlahy, 66387 E,
0948033023
$ Predám novostavbu 5i RD v Jakubove, dvojpodl. ,ÚK+krb, 2x kúpeľňa, 5á,
165969 E, 0908776508
05/ NEHNUTEĽNOSTI – KÚPA
$ Kúpim byt alebo RD, SP do 20 km od BA, č.t. 0903 765 606
$ Kúpim 3-izb byt na 1.posch. V OV na ul. Bernolákova, Kostkova, Veľkomoravská, platba v hotovosti, t.č. 0903 134 861
$ Kúpim 2-izb byt s balkónom v centre Ma, hotovosť, t.č. 0905 932 104
$ Kúpim RD, BYT, POZEMOK v oblasti ROHOŽNÍK, SOLOŠNICA, KUCHYŇA, PERNEK, JABLONOVÉ a iné. Zaplatím v hotovosti. Tel. 0908 898 025.
$ Kúpim 2 – izbový byt s balkónom v centre Malaciek. Hotovosť. Tel. č.
0905/932104
$ Kúpim dom, pozemok, byt, tel. 0911 585 966.
15-0013
06/ NEHNUTEĽNOSTI – VÝMENA
$ Vymením 3-izb. + 1-izb. byt za RD, len v Malackách, tel. 0903 053 873.
$ Vymením veľký 3-izb. za 2-izb. MA + doplatok, nie Juh, tel. 0903 747 776.
$ Vymením RD so spoločným dvorom (3-izb) za dva 1-izb byty z rodinných
dôvodov, č.t. 0905 902 092
$ Vymením 3-i byt MA – Juh za 1-i v centre + doplatok, tel. 0908 693 204.
$ Vymením 1-i byt na Záhoráckej ul., Malacky za 3-i byt + doplatok, len centrum Malaciek, tel. 0911 707 857.
AUTO-ELEKTRO
PRÁCE
PAVEL VÁVRA
V
VOLVO
SCANIA
MAN
DAF
IVECO
16-0016
Malacky, Cesta mládeže
tel.: 034/772 61 79, 0905 537 081
Privát: Malacky, Kozia 3
tel.: 034/772 25 90
Po-Pia: 7.00-16.30 Tel.: NONSTOP
odvoz stav. odpadu
prenájom kontajnerov
dovoz: kameň, štrk,
piesok, zemina
16-0121
ZADNÉ SVETLÁ
NA KAMIÓNY:
PREDAJ - MONTÁŽ
41-091
tel.: 0903 440 241
tel.: 0903 417 810
16-0124
Autoklampiarske
Autolakovnícke
07/ PRENÁJOM A PODNÁJOM
$ Dám do prenájmu RD v Plaveckom Štvrtku, t.č.: 0905 624 775
$ Dám do prenájmu 5-i RD vo Veľkých Levároch, 400 €, t.č.: 0903 709 200
$ Dám do prenájmu veľký 2i byt v Sološnici, cena 250 € + en, č.t. 0915 221
018
$ Dám do prenájmu 2-izb. byt v Stupave, zariadený a zrekonštruovaný, cena
350 € + energie, tel. 0908 147 769, e-mail: krajnacka@gmail.com
$ Dám do prenájmu 1-izb. zariadený byt v centre MA, 380 € vrátane en., tel.
0903 053 873.
$ Manželský pár hľadá podnájom 1-izb byt alebo garzonku do 200 €, č.t. 0915
120 196
$ Prenájom 1-i byt v MA, Bernolákova ul., tel. 0905 136 490, 0911 136 500.
$ Dám do prenájmu 1-i byt v Rohožníku, tel. 0903 859 994.
$ Dám do dlhodobého prenájmu 2-i nový zariadený byt v Gajaroch, cena vrátane energií 330 €/mes., tel. 0907 698 050.
$ Prenajmem rodinný dom v Stupave – výhodne, tel. 0905 615 690.
$ Prenajmem čiastočne zariadený 3-i byt v centre MA, tel. 0903 386 152.
$ Dám do prenájmu veľký 2-i byt v MA, neďaleko centra, čiastočne zariadený,
380 € s en., tel. 0903 843 227.
$ Prenajmem rodinný dom vo Vysokých Tatrách, tel.0907 942 957.
$ Dám do prenájmu 3-i byt MA - centrum, 84 m2,pivnica, kompletne zrekonštruovaný plastové okná, stierky, murované jadro, drevená podlaha, drevené
zárubne a dvere, barový pult, kuchyňa so vstavanými spotrebičmi, umývačka
riadu, bezpečnostné dvere , zateplený, 1x balkón, čiastočne zariadený, cena
500 eur + energie. č.t. 0904601300
$ Prenajmem 2-i byt, novostavba, Malacky, tel. 0910 631 118.
$ Dám do dlhodobého prenájmu 2-i zariadený byt v Gajaroch, nájomné 280
€ vrátane energií, tel. 0907 698 050.
$ Dám do prenájmu 2-i byt na Ul. 1. mája v Malackách, tel. 0911 165 001.
$ Prenajmem 1-i zriadený byt so samost. vchodom v RD v Lozorne, cena 240
€ + ener. / kaucia 1 mesačný nájom/, tel. 0904 267 040.
$ Prenajmem 1-i byt , zariadený, MA – centrum, 350 € vrátane energií, tel.
MA 10-08 STRANA - 09
mobil:
V minulých dňoch sa konala Okresná konferencia SNS Malacky. Konferenciu z poverenia
predsedu OR SNS Malacky A. Brezu otvoril a viedol podpredseda OR SNS Peter Tydlitát,
ktorý privítal Adriana Kuceka tajomníka KR SNS Bratislava - hosťa okresnej konferencie.
rady na kandidátov na poslancov do NR SR: volebný líder SNS Ján Slota , za
Bratislavský kraj Rudolf
Pučík, za okres Malacky
A. Breza, P. Tydlitát, Daniela Hamarová ako náhradníci boli navrhnutý
F. Lašák a V. Moravčík,
všetkých kandidátov OK
jednomyseľne schvália.
A. Kucek poďakoval za
dobre odvedenú činnosť v
okrese a poďakoval sa za
pozvanie na OK. Záverečné slová predniesol predseda OO SNS Malacky A.
Breza, poďakoval všetkým
prítomným za účasť, osobne poďakoval podpredsedovi OR SNS Malacky P.
Tydlitátovi za dobrú spoluprácu a Okresnú konferenciu ukončil.
POZÁRUČNÝ SERVIS NA VŠETKY TYPY EUROOKIEN
15-0015
- renovácia farby - výmena izolačného dvojskla - nastavenie kovania
BD
KRBY
www.bd-krby.sk
0905 702 276
09-54-55
Stavba teplovzdušných
krbov a teplovzdušných
rozvodov
Frézovanie komínov
ŽALÚZIE
E
SIETE P
ROTI HM
YZU
ROLETY
BRÁNY
Á
OKN
MA 10-08 STRANA - 10
RÝCHLO 0905 504 824
02-0015MA08
STAVIAME
komisia v zmysle stanov
podala návrh na odvolanie starých členov OR.,
následne volebná komisia
predložila nový návrh na
zloženie OR SNS Malacky, ktorý bol jednomyseľne odhlasovaný. OR SNS
Malacky bude pracovať
v zložení: Breza, Brezová, Tydlitát, Vejmelková, Sirotová, Hamarová,
Nemec, Krajčír, Lonček,
ďalej bolo navrhnuté nové
predsedníctvo OR SNS
Malacky a to v zložení:
predseda A. Breza, podpredseda P. Tydlitát, tajomníčka M. Brezová, členovia M. Vejmelková a B.
Sirotová, ktorých taktiež
OK jednyseľne schválila.
Predseda OR SNS A. Breza prečítal návrh okresnej
63-010 MA
Okresnú konferenciu i o
tom, že vďaka SNS a aktivite jej predsedu Jána Slotu sa podarilo zabezpečiť
financovanie pre mesto
Malacky na výstavbu 132
sociálnych bytov, ďalej
sa podarilo vybaviť veľkú
dotáciu taktiež pre mesto
Malacky na odkanalizovanie mesta. Správu o
hospodárení OO SNS za
uplynulé obdobie prečítala tajomníčka OR SNS
Monika Brezová, hodnotiacu správu OKRK
predniesla členka komisie
Mária Nováková. Volebná
15-0014
Malacky | A. Kucek
pozdravil Okresnú konferenciu a poprial jej zdarný
priebeh, ďalej informoval o príprave volieb do
NR SR, volebnú kampaň
bude organizovať Ústredie SNS v spolupráci s
okresnými predsedami.
Ďalej s príhovorom vystúpil okresný predseda SNS
A. Breza, ktorý zhodnotil
činnosť Okresnej organizácie za dobrú a aktívnu,
resp. najaktívnejšiu v Bratislavskom kraji, vyhodnotil uskutočnené akcie
v roku 2009. Informoval
Elektroinštalácie
domy - byty - chaty
tel.: 0944 350 565
15-0049
Konfrencia SNS v Malackách
51-0116
SPRÁVY
15/ CD, KAZETY
16/ FOTO, KAMERY
17/ ŠPORTOVÉ POTREBY
18/ BICYKLE
19/ ZBERATEĽSTVO
$ Kúpim starožitnosti, t.č.: 0903 765 606
$ Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave, č.t. 0903 753 758
$ Kúpim starožitné hodiny aj v poškodenom stave, č.t. 0903 753 758
$ Predám kvalitný takmer nový binokulár statív aj so skrinkou, vhodný najmä
pre numizmatikov, filatelistov, klenotníkov a pod., t.č. 0905 513 301
20/ DROBNOCHOV – ZVERINEC
$ Predám komplet zariadené 60 l akvárium s rybami aj skrinkou, cena 110,- €,
t.č. 0907 585 736
$ Predám domáce husi, husokačky, t.č.: 0904 021 026
$ Predám koi-kapre, karásky do záhradných jazierok, t.č.: 0903 825 378, 0907
214 673
$ Predám odstavčatá, cena dohodou, t.č.: 0911 843 568, 0905 835 768
$ Predám kovové ohrady, vhodné pre dobytok a kone, cca 1000 bm, priemer
75 mm, t.č.: 0905 526 832
$ Predám šteniatka yorkšírskeho teriéra, čistokrvné, bez PP, s očkovacím preukazom, t.č.: 0907 560 106
$ Predám ošípané 120 – 180 kg, tel. 0908 131 597.
15-0033
16-0011
10-0021
15-0100
it
l
va
k
o
hl acno
l
c
rý
0902 162 989, 0903 646 218
BRÚSENIE A NIVELIZOVANIE
BETÓNOVYCH PODLÁH
RENOVÁCIA STARÝCH
PARKIET
10-0017
ne
TEL. 034/772 6616, 0908726196
16-0072
PVC, PLÁVAJÚCE PODLAHY,
KOROK, KOBERCE
PONUKA PRÁC:
ZIMNÉ AKCIE
Tel.: 0908 857 304
15-0054
strechy a rekonštrukcie
bytové jadrá
sadrokartón
obklady, dlažby
maľovanie, stierkovanie
rekonštrukcia balkónov
16-0004
BENÁTSKÉ STIERKY
Ma¾ujem, natieram
Stierkujem, tapetujem
Sadrokartón
Plávajúce podlahy
- dodávka a montáž
Rekonštrukcie
bytových jadier,
obklady, dlažby
zateplenie fasád
0944 097 216
034/7780374
so zárukou kvality
LEPENIE A KLADENIE
GLAZOVANIE
VANÍ
Tel.: 0904 267 926
63-009
19 ROKOV PRAX
5 ROKOV ZÁRUKA
CENA 60 €
STAVEBNÁ FIRMA MAŇÁSEK
MURÁRSKE, MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ PRÁCE
REKONŠTRUKCIE
BYTOVÝCH JADIER
OBKLADY, DLAŽBY
SADROKARTÓN
ZEMNÉ, DEMOLAČNÉ,
VÝKOPOVÉ PRÁCE
STOLÁRSKE PRÁCE
PLÁVAJÚCE PODLAHY
FASÁDY
0908 416 587, 0910 625 357
Dvere Vertica
(orech, buk, dub, jelša
mahagon, biele)
cena od
4,99
69 eur
Panelákové bezpečnostné
vchodové dvere do
pôvodných zárubní.
Plastové okná
Nemecký 5-kom. profil, izolačné dvojsklo k=1,0
2100
199
eur
1800
179
eur
eur
cena od
eur
189
AKCIA
IIlustračné
luusttraččné
čn foto
foto
Šatníkové skrine
zľava
-30%
900
99 eur
Malacky, Pezinská 56 (areál STAVMAT IN) Tel./fax: 034/7724 138, 0905 600 418, 0918 713 151
E-mail: kunik@interierchp.sk, stachovic@interierchp.sk Otvorené: Po-Pia: 8 - 17, So: 8 - 12
MA 10-08 STRANA - 11
16-0086
14/ HUDOBNÉ NÁSTROJE
$ Kúpim hudobný nástroj, t.č.: 0903 818 122
$ Predám piano Clavinova CLP 320, zn. Yamaha, v záruke, cena dohodou, tel.
0910 429 701, 0903 850 216.
dodávka a montáž
1435
13/ ELEKTRO – RÔZNE
Stavba krovov
Realizácia striech
Predaj: rezivo, tatranský
profil, dlážkovica
Pokládka: laminátové
podlahy od 6 EUR / m2
Altánky, prístrešky
0905 537 670, 0948 026 296
tabarin@pobox.sk
STANISLAV PEŠEK
PODLAHÁRSKE PRÁCE
ZA NAJLEPŠIE CENY
1435
12/ MOBILY–TELEFÓNY–FAXY
0911 026 276
RODDINNÉ DOMY, PODNIKATEĽSKÉ OBJEKTY...
(NOVOSTAVBY, REKONŠTRUKCIE...) 0907 321 876
1435
11/ POČÍTAČE A PRÍSLUŠENSTVO
$ Predám PC Phaenom9650 (nová technológia – úžasný výkon), 500 Gb Hdd,
3 Gb Ddram2, Vga 8100 Game speeder geforce 512 mb, Dvdrw LG, Sound
7+1, Lan, 6 x USB, 19“monitor HP Black, doveziem, nainštalujem, v záruke, aj
na splátky – 399 € a PC Athlom – II LE-240, 2,9 GHz double speed (úplne nová
technológia), super na hry, ideálne do školy a na multimédiá, 500 GB HDD, 2
GB DDRAM2, VGA NVIDIA 512 MB, DVD RW, LAN, Sound, 19“ monitor, dovoz,
záruka, možnosť aj na splátky, cena 350 €, t.č.: 0907 316 544, 0903 752 333
$ Predám počítačovú zostavu Intel s LCD monitorom (tenký monitor), DVD
napaľovačkou, vhodná na win XP, office, exel, Linux, na bežnú prácu v kancelárii alebo doma, na internet, skype, mp3, foto, audio, napaľovanie DVD filmu,
atď., je v 100% stave, viac účelový počítač je vhodný pre každého, PC doveziem zadarmo, zapojím + mesiac záruka, cena: 170 Eur. Tel.: 0904 226 656
$ Predám komplet PC zostavu, ešte v záruke, zn. Shark, cena dohodou, tel.
0910 429 701, 0903 850 216.
DOVOZ ZDARMA. 0903 388 031
16-0098
10/ CHLADNIČKY – PRÁČKY
(polystyrén, sieka, hmoždinky, lepidlá)
52-0048X8
09/ TV – AUDIO – VIDEO
$ Predám zosilovače HIFONICS ( monoblok HIFONICS TITAN TXi1508D, 1500W
x 1 pri 1 Ohme a 2/3/4 kanál HIFONICS ZEUS ZXi6406, 170W x 4 pri 2 Ohmoch.
Všetko v krabiciach, nikdy nenahodené v aute, odbalené iba pre skúšku !!!
Možné predať aj jednotlivo !!! Detailné foto mailom !!! T.č.: 0905 423 331,
0903 233 701.
PREDÁM LACNO KOMPLET
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
16-0005
08/ STROJE A ZARIADENIA
$ Predám čističku odpadových vôd, novú, komplet s 10% zľavou, tel. 0948
048 241.
$ Predám miešačku, cirkulár, štosovačku, stavebný výťah, poľnohospodárske
stroje, oceľovú konštrukciu, sústruh, vŕtačku, WTU315 zváračku, tel. 0911 239
058
SERVIS
15-0037
0918 727 018.
$ Dám do prenájmu 3-i byt v MA, cca 90 m2, novostavba, 2x balkón, komora,
jedáleň, tel. 0905 44 23 25.
$ Dám do prenájmu 3 izbový byt 77,15m2 s dvoma balkónmi na 5p, na Záhoráckej ulici, v Malackách v centre, stredový by za 410 eur/mes. čiastočne
zariadený( zo stami bez postelí) tel. 0905 502 123
16-0094
STAVIAME
SPRÁVY
Kurzy pre tvorivých v CVČ v Malackách
Chcete si oddýchnuť, odreagovať a zároveň sa niečomu priučiť? S našimi lektorkami môžete získať nové poznatky, užitočné rady a techniky. A Vy, čo techniku poznáte, si môžete
užiť atmosféru spoločného tvorenia a nejaká tá rada, či postreh Vás určite neminie.
nia kurzu: do 31.3.2010 - 6 h.
Hodvábne šatky a šály
Začiatok kurzu: máj. Základy a prehľad techník maľovania na hodváb.
Úvodný kurz permakultúry
kurzu je zhodný s celosvetovo vyučovanými kurzami.
Niečo z obsahu kurzu: Špirály úpadku a rastu, etika
permakultúry (ďalej pk), postoje pk, základné princípy
pk dizajnu, postup pk dizajnu, voda, pôda, vzduch, skutočné bohatstvo, komplementárna ekonomika a LETS
systém, budovanie komunity, bioregionálny rozvoj, integrálna kultúra ... Viac na www.jablonka.org.sk
Montáž krytín
zaškolenými pracovníkmi
Stolárske rezivo
- dub, buk, agát
Fošne
- smrek, borovica, červený
rve
vený
nýý smrek
smr
mrek
ek
Továrenská
ká 514
5144,
44, Malacky
mob: 0905 648 684
tel.: 034/774 11 57, mob:
am sk, web: www
www.kvassay.sk
kvassay sk
e-mail: kvassay@zoznam.sk,
STAVIAME
Okná, dvere, plastové a
hliníkové, garážové brány
SLOVSTAVMAT | 900 52 KUCHYŇA | Č. 565
!!! AKCIA !!!
Dvere a zárubne
s DPH, zameraním a dovozom
LEN
pokrývačské
tesárske
klampiarske
murárske
domy na kľúč
rekonštrukcie
nadstavby
predaj
stavebného
materiálu
ZIMNÁ AKCIA:
6-komorové
okná za cenu
5-komorových
125 € (3765,75 Sk)
povrchová úprava: fólia
dekor: buk, dub, jelša, orech, javor, wenge
p
prevedenie: plné dvere, obložková zárubňa
rozmery: 60 - 90 cm/hr., steny: 7,5 - 30 cm
Progres DMJ, s.r.o., Záhradná 41, Malackyy
NOVÁ
Predám tatranský
profil - brúsený
KANC
Tel./fax: 034/7724021 | Mobil: 0918 365 889
Mail: info@progresokno.sk | Web: www.progresokno.sk
Z našej ponuky vyberáme:
Interiérové protipožiarne vchodové dvere
(dekor: buk, dub, jelša, orech, javor, wenge) 125 € (3765,75 Sk)
Bezpečnostné dvere (dekor: buk, dub, jelša, orech, javor, wenge) 359 € (10815,23 Sk)
ELÁRIA
1. trieda - 4 €
2. trieda - 3 €
cena aj s dovozom
do 3 dní
15-0052
0948 506 607 | www.sepos.cz | slovstavmat@gmail.com
NOVINKA:
interiérové
dvere
už od 40 €
Tel.: 0905 808 616
0907 885 834
čítanie
41-090
n a k a žd ý
MA 10-08 STRANA - 12
t ý žd e ň
52-0007X8
Občianske združenie PermaNet Vás pozýva na ÚVODNÝ KURZ PERMAKULTÚRY.
Kedy? 12. - 14.3.2010 (v piatok 12.3. od 18:00 do nedele 14.3. asi 13:30). Miesto: Bratislava, renovovaný
mlyn KLEPÁČ na Vydrici - www.klepac.sk. Lektori:
Alenka Suchánková z Brna, Peťo Mravík z Bratislavy,
Erika Galanská z Jablonového. Program kurzu: Obsah
Ponúkame
práce:
15-0089
Podmienkou otvorenia kurzov je 6 záujemcov. V cene
nie je zahrnutý poplatok za materiál. Na jednotlivé kurzy sa môžete prihlásiť v CVČ v čase od 8:00 - 18:00 hod.
Informácie Vám poskytneme na čísle: 034/772 22 28
Jaroslav Kvaššay s.r.o.
Pokrývačská firma - Stavebniny
16-0017
017
Kurzy pre tvorivých (DOSPELÍ a DETI)
Veľkonočné zdobenie medovníkov
Začiatok kurzu: 4.3.2010 (štvrtok) o 16:30 h. Skúsené
medovnikárky Vás zasvätia do voňavého remesla, priučia novým receptom a ukážu prípravu polevy a zdobenie. Doba trvania kurzu: do 18.3.2010 - 6 h.
Zdobenie veľkonočných vajíčok
Začiatok kurzu: 24.3.2010 (streda) o 16:30 h. Prineste
si niekoľko čistých a vyfúknutých vajíčok. Doba trva-
DOMÁCNOSŤ
21/ ZÁHRADKÁRSTVO
$ Predám prekrásne okrasné dreviny: ibištek zapletený – fialový, stromčekové ruže, previsnuté ruže, africká tráva, bambus, bahniatka, figy, mandle,
brečtan, zlatý dážď, orgován, ťahavé ruže, t.č.: 0905 204 529
$ Predám 200 l sudy z pevného PVC plastu, vhodné ako sprcha do záhrad, na
kvas, vodu, obilie a iné, t.č.: 0905 204 529
$ Predám na jesennú výsadbu ovocné a okrasné dreviny: jablone, slivky, ringloty, nektarinky, sladké mandle, broskyne, čerešne, višne, ríbezle, egreše,
moruše previsnuté, maliny, černice, liesky, orechy a iné, t.č.: 0905 204 529
$ Predám pšenicu, č.t. 0908 095 779
$ Predám ovos, kukuricu, t.č.: 0905 695 828
$ Predám kukuricu, pšenicu, ovos, jačmeň, všetko po 13 €/q (390 Sk), zmeska
pre nosnice 27 €/q (810 Sk), po dohode možnosť doviezť, t.č.: 0911 206 783
$ Predám ibyšky na živý plot 1m vysoké á 2€, hurmi kaki 16,50 €, diospiros
lotos podpník pre kaki (má jedlé plody) á 2€, okrasné kríky, figa jedlá 4€, t.č.
0907 149 425 V.Leváre
$ Kúpim podpníky – jabloň, slivka, hruška, t.č. 0905 387 063
$ Predám skleník 6x3 m, nový, diely sa skrutkami zmontujú komplet, dovezený z Ruska pred 15 r., tel. 0948 048 241.
$ Predám kukuricu, pšenicu, ovos, všetko po 17 € / q, tel. 0918 355 461.
22/ INÉ HOBBY
$ Výhodne predám permanentku na White Eurovalley Golf Park, exclusive 27
jamiek (od 1. apríla 2010 do 31. marca 2011) s vedením HCP člena na serveri
SKGA, v cene je zahrnutý poplatok 15 € do SKGA, celková cena materského
členstva po 20% zľave 898 € / rok, cena dohodou, tel. 0910 234 515.
$ Predám kvalitný takmer nový binokulár statív aj so skrinkou, vhodný najmä
pre numizmatikov, filatelistov, klenotníkov apod. Tel: 0905 513 301.
$ Lacno predám rôzne staré známky, mince, bankovky, pohľadnice, vyznamenania a odznaky. Tel: 0944 211 645
23/ STAVEBNINY
$ Predám dosky, hranoly (aj ohoblované), laty, 0903 825 378
$ Predám hranoly, dosky, fošne, stavebné stojky, t.č.: 0904 420 356
$ Predám stavebné rezivo, dosky, laty, hranoly, t.č.: 0903 825 378
$ Predám tatranský profil, dlážkovicu, t.č.: 0904 420 356
$ Predám sieťku, polystyrén, rohy, zakl.al.profil, hmoždinky, lepidlo, lacno,
t.č. 0903 388 031
$ Predám OSB dosky, t.č.: 0905 109 056
$ Predám podlahový polystyrén, č.t. 0903 388 031
$ Predám kovové staré okná 80-ročné s oblúkom, 100 x 160 cm, č.t. 0905
526 832
$ Predám staré použité stavebné drevo – hranoly 15 x 15, 20 x 20.., č.t. 0905
526 832
$ Predám rezivo borovica 1-ročná (0,30 x 0,08 x 4,00 m) 12 ks, cena 180 €,
t.č. 0905 332 564
$ Kúpim HAKI lešenie 3m vysoké, kompl. s priečinkami, tel. 0948 048 241.
$ Predám vchodové plastové dvere 114x230 cm, farba hnedá z vonku, biela
vnútri, tel. 0905 542 179.
24/ NÁBYTOK
$ Predám novú chodbovú stenu, 180 cm dlhú, za 120 €, buk, t.č.: 0908 410
505
$ Predám zánovný nábytok do kaviarne, cukrárne/prípadne do obchodu/ pulty, regále, skrinky, ďalej chladiacu vitrínu 3dverovú-stojatú, zápultie. t.č.0911
812229
$ Predám lacno málo používanú váľandu s úložným priestorom, skladaciu
www.aprozc.sk
OVOCNÉ STROMY A KRÍKY
ZÁH
ZÁHRADNÉ
Z
HR
NOŽNICE
NOŽ
NO
1,55 €
1,5
1
ZEM
NA VÝSEV
N
20 ml
1,99 €
PREDJARNÝ
P
POSTREK
100 ml
2,80 €
JARNÉ
CIBUĽOVINY
KVETÍN
gladioly, begónie,
dahlie...
RÝĽ
ŠPICATÝ
4,30 €
HNOJIVO
VEGET 15 kg
g
11,50 €
CIBUĽA
CIBUĽ
ĽA
Ľ
A
SADZAČKA
SADZAČ
ČKA
Č
KA
A
500 g
+ VEGET 3 kg
g
0,10 €
1€
TRÁVA
PARK 1 kg
P
4,70 €
HRANTÍ
HRANTÍK
TÍK
ÍK
50 cm, BIELY,
HNEDÝ
POSTREKOVAČ
Č
GAMA 10 l
23,90 €
0,95 €
TRÁVA
TRÁV
TR
ÁVA
GOLF 1 kg
5,70 €
REALIZÁCIE
OKRASNÝCH
ZÁHRAD A ZÁVLAH
NA KĽÚČ
HNOJIVO
T
HORTILON ŠTART
1,90 €
APRO - ZÁHRADNÉ CENTRUM
ŠTEFÁNIKOVA 54, MALACKY, 034/772 68 43, 0918 867 506
PON - PIA 8:00 - 18:00, SO 8:00 - 12:00
MA 10-08 STRANA - 13
16-0125
$ Predám psíkov šteniatka yorkshira, č.t. 0907 449 583
$ Hľadám pre modrú nemeckú dogu psa na krytie, č.t. 0905 885 244
$ Predám ošípané na zabitie, možnosť zabitia, I.Holý, M. Leváre č. 254, č.t.
034/779 5170
$ Predám malých nemeckých špicov bielych, odber možný v marci 2010, č.t.
0905 992 630
$ Predám šteňatá nemecký špic biely s PP, tel. 0903 386 152.
$ Predám ratlíkov, tel. 0915 779 718.
$ Darujem za symbolickú cenu 3-roč. írsky seter jazvečík, čierny, sučky, nedostatok času, tel. 0908 776 226.
$ Predám ošípané očistené polovičky, á 2 €/ kg, dovoz zdarma, tel. 0904 323
543, 0905 695 928.
$ Predám šteňa zlatý rettriever, očkovaný, 2-mes., tel. 0904 329 004.
$ Predám domáce králiky, tel. 0911 239 058
$ Predám gottinghenské prasiatka, cena a odber dohodou, tel. 0911 770 274,
02/659 61 179
$ Kúpim fretku samčeka z jarného vrhu, tel. 034/779 4200.
SPRÁVY
Oslava MDŽ v Malackách
i kvalitnej kozmetiky. V
priestoroch talianskej kaviarne Il don Giovanni na
Záhoráckej ul. sa o 18,00
započúvajú do autorského čítania obľúbenej záhoráckej autorky Zdenky
Lacikovej a jej kolegýň z
Bratislavy- Zdenky Kuliškovej a Dagmar Čejkovej.
Posledná menovaná dáma,
úspešná autorka ženských
románov, pripravila pre
návštevníčky večera neobvyklý dar. Spolu s nimi
pokrstí svoje nové svieže
dielko s názvom Mandragora, o kamarátstve troch
mladých žien , ktoré práve v týchto dňoch uzrie
svetlo knižného sveta. O
krásu prítomných dám
sa odborne postarajú reprezentantky firmy Mary
Kay, ktoré nám prezradia
jarné novinky v líčení a
-
UMELECKÉ KOVÁČST VO
ZÁMOČNÍCT VO
NEREZ-ANTIKORA
PREDAJ KOVANÝCH
POLOTOVAROV
- POHONY NA BRÁNY
- PREDAJ, MONTÁŽ
- ZVÁRACIA TECHNIKA
- KOVANÉ POLOTOVARY
16-0036
Malacky | Obnoviť tradíciu osláv a obdarovať
všetky dámy počas ich
sviatku(veď nie všetky
majú to potešenie byť
mamou, a máj je ďaleko)
sa rozhodol internetový
kultúrny magazín NIM. V
pondelok 8.marca pozýva
všetky dámy, ich priateľky i galantný doprovod
na stretnutie s krásou, v
podobe poetického slova
Cesta mládeže 18, Malacky, 0907 642 259
starostlivosti o pleť. Všetky návštevníčky dámskej
MDŽ párty budú zaradené do žrebovania o zmenu
vizáže spojenú s nafotením profesionálnych portrétov. Túto cenu venujú
organizátori večera. Milé
slečny a dámy, nezabudnite, 8. marca 2010 v Il
don Giovanni spoločne
oslávime krásu ženstva a
radosť z prvých jarných
dní. Vstup na akciu je voľný, bližšie info na www.
nim.sk).
Katy Škrabáková
09-38
Medzinárodný deň žien v minulosti stratil svoje dobré meno vďaka
režimu, keď nežné budovateľky krajších zajtrajškov museli popri
pracovných a domácich povinnostiach pripravovať ešte vlastné
oslavy a prijímať smiešne prejavy ,,vďaky,, od alkoholom zmorených kolegov.
ŽALÚZIE, ROLETY
SIETE, DVERE
Veľkoobchod a maloobchod,
výroba širokého sortimentu
kovaných polotovarov a doplnkov
POKRAČUJÚ
ŽALÚZIE
ROLETY SIETE
LAMEL. DVERE
ŽALÚZIE
medziokenné, interiérové, ISO,
vertikálne
INTERIÉROVÉ ROLETY
predokenné, okenné, na strešné okná
SIETE PROTI HMYZU
pevné, navíjacie, sieťové dvere,
na strešné okná
BETÓNOVÉ A SÁDROVÉ
LIATE POTERY
Tel.: 0948 408 408, www.konkrit.eu
KOVIAN, s.r.o., Športová 749, Gajary, www.kovian.sk, fax: 034 7746 008,
mail: objednavky@kovian.sk , maloobchod: 034 7746 006, veľkoobchod: 0911 774 606
15-0024
Výroba brán, oplotení, montáž
pohonov - tel.: 0905 596 459
www.regionpress.com
Konverzný kurz
1 € = 30,1260 Sk
MA 10-08 STRANA - 14
94-0032X08
F1 V POTEROCH
Pohony, samonosné systémy
Bezplatný rozvoz
priamo k vám!
15-0105
tel.: 034/773 11 10, 0905 692 054
email: pavlicek.milan@azet.sk
15-0106
PLASTOVÉ
LAMELOVÉ DVERE
KARIÉRA
*
ponúkame sprostredkovanie alebo informovanie
31/ ODKAZY
32/ BLAHOŽELANIA
33/ ZOZNÁMENIA
35/ RÔZNE – KÚPA
SPOMIENKY
$ Dňa 24.2. 2010 sme si pripomenuli 3. výročie
úmrtia Márie Müllerovej zo Záhorskej Vsi. S úctou
spomínajú deti s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
02/65938 047, 0905 583 755
III. Ostatné súťažné podmienky
7. Technické informácie o nehnuteľnosti poskytne oddelenie územného rozvoja na 1. poschodí Obecného úradu v
Gajaroch, tel. 034/7746051, 034/7797132, 0911/612323.
8. Návrhy na uzatvorenie zmluvy podávajte písomne na adresu:
Obec Gajary – Obecný úrad Gajary, Hlavná 67, 900 61 Gajary
V zalepenej obálke a s výrazným označením „súťaž - neotvárať“. Do zalepenej obálky s návrhom na uzavretie zmluvy
vložte list s identifikačnými údajmi o osobe súťažiaceho (pri PO názov, právna forma, sídlo a IČO, pri FO meno, priezvisko,
adresa, rodné číslo)
9. Povinné náležitosti návrhu: Cenový návrh, záväzok že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za ním
navrhnutú cenu, ktorú zaplatí najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy - súhlas s podmienkami súťaže a s návrhom znenia
kúpnej zmluvy
10. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 15.3.2010 o 16:30 hod. Pri ponukách zasielaných poštou
nerozhoduje pečiatka pošty, ale fyzická prítomnosť zásielky. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.
11. Obhliadka nehnuteľnosti sa vykoná v Gajaroch v dňoch 8. a 12.3.2010 od 10:00 do 12:00 hod.
12. Vyhodnotenie návrhov sa uskutoční na rokovaní obecného zastupiteľstva zásadne 2 mesiacov od ukončenia súťaže.
13. Oznámenie vybraného návrhu: do 10 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom
14. Uzatvorenie kúpnych zmlúv do 30 dní od schválenia predaja nehnuteľností obecným zastupiteľstvom.
15. Vyhlasovateľ súťaže bude písomne informovať víťazného účastníka súťaže o prijatí návrhu ako aj účastníkov, ktorí v
súťaži neuspeli o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného odkladu .
16. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
17. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
18. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak ej nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako
predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.
19. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.
PONÚKAME
ZAMESTNANIE
A BRIGÁDU
(T-MOBILE, O2, PEVNA LINKA)
0900 811 104
(ORANGE)
0900 611 988
ZAROBTE SI DOMA
500 až 1 500 Euro/mes.
navliekanie korálikov,
lepením, skladanie, písanie...
0918 154 983
0910 408 357
CLASSE s.r.o. Koválovec 21, 908 63
SUPER PRÁCA!
IV. Kritéria hodnotenia návrhov
1. Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je cena nehnuteľnosti predložená navrhovateľom.
2. Aleternatíva 2. Kritériom predložených návrhov bude návrh z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pre obec
Gajary.
3. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude priradené poradie č.1. V poradí
druhej najvhodnejšej ponuky sa priradí poradie č.2. Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude
priradené číslo poradia.
4. V prípade rovnakej ponuky za nehnuteľnosť rozhodne skorší termín podania
VRTNÉ PLOŠINY 2010
AJ BEZ ZNALOSTI CUDZIEHO JAZYKA
denný plat 464,71 - 929,43 € (14 - 28 tis.Sk)
cestovné, ubytovanie a strava ZADARMO
SUPER JOB 2010
Rôzne druhy prác celozápadnej EU.
Práca v ČR, SR plat od 829,85 do 1991,64 €
(od 25 do 60 tis. Sk)
Sprostredkovanie, alebo informácie sú zadarmo,
platíte za telefonát 0,74 € (22,44 Sk)*
Infocentrum BSI, P.O.Box 83, 830 08 BA
Tel. 0986/ 88 88 88
volajte z celej SR, z pevnej linky, T-Mobile
alebo O2aj ke máte paušál v inom štáte,
denne aj cez víkend, sviatky 8:00 – 20:00
(noný režim 20:00 – 8:00)
Koncert Iva Jahelku v Gbeloch
Mesto GBELY pozýva všetkých na koncert IVA JAHELKU, v sobotu 13. marca 2010 o 19.00
hodine v Dome kultúry GBELY. Vstupné 2,- € Rezervácia a predpredaj vstupeniek: Dom kultúry Gbely, tel: 034 / 6621 764, kultura@gbely.sk
MA 10-08 STRANA - 15
15-0104
Domov dôchodcov
Gerion v Borinke
prijme DO TPP
zdravotnú sestru,
aj dôchodkyňu
NA DOHODU.
II. Predmet obchodnej súťaže
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľnosti a uzatvorenie kúpnej
zmluvy na nehnuteľný majetok obce a to: odkúpenie pozemkov parc. č. 18321/24, 18321/25, 18321/26, 18321/27,
18321/28,18321/29,18321/30, 18321/31, 18321/32, 18321/33, 18321/34, 18321/35
2. Súťažiaci ponúkne kúpnu cenu, ktorá presiahne sumu 87 963, 87 € podľa znaleckého posudku.
3. Cena je určená na základe znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Petrom Kujanom zo dňa 22.1.2010
4. Súťažiaci zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad do KN, najneskôr do 30 dní od vyhodnotenia súťaže, inak
má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy
5. Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa bodu 3. Vyššie nastávajú doručením písomného
oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká.
6. Súťažiaci znáša náklady spojené s podaním zmluvy na vklad do KN.
V. Ďalšie podrobnosti :
14. Účastníci dostanú podrobnejšie informácie podľa potreby u vyhlasovateľa súťaže na t. č. 034/7797132, u Lucii
Havlíčkovej.
16-0123
MA, 0948 500 913
Nad 18 rokov */15 sek. s DPH min 2,98 € (89,76 Sk) s DPH
34/ RÔZNE – PREDAJ
$ Predám nový školský mikroskop s príslušenstvom, č.t. 0903 134 861
$ Predám trezor na zbrane a strelivo, rozmer 1400 x 400 x 300, cena 180 € +
dohoda, tel. 0908 131 530.
$ Predám palivové drevo buk, dub, agát, breza, tel. 0910 676 873.
$ Predám starožitné manželské postele biele a strom dracena 150 cm vysoká,
cena dohodou, tel. 0918 327 985.
$ Kúpim zverák, tel. 0905 119 423
$ Predám nepoužité tehly panelov dvere + zárubne, sedaciu súpravu, obývaciu stenu za symbolickú cenu, tel. 034/779 0380, tel. 0904 989 121.
$ Predám knihu novú nepoužitú, Praktická akupunktúra, komplet, r. 1991.
Tel: 0904648975
$ Predám s 50% zľavou na vyšívanie bavlnky Perlovka Lúč, Dúha a na háčkovanie Kordonet biely a farebný. Tel: 0904648975
aj so ŽL pre nákladné
vozidlá VOLVO,
SCANIA a návesy.
min1.49-2,95€ sDPH
30/ DARUJEM
$ Kto občianskemu združeniu daruje alebo za symbolickú cenu predá staré
veci z povál (ručné náradie, hlinené nádoby, drevené korýtka, slamené košíky,
ričice, prútené koše, črpáky, maselničky, mažiare, kroje...), aj nefunkčné, t.č.:
0905 387 063
PRIJMEM
AUTOMECHANIKA
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
I. Vyhlasovateľ
Názov organizácie: Obec Gajary – Obecný úrad Gajary
Sídlo: Hlavná 67
IČO: 00304743
DIČ: 2020643603
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s., pobočka Malacky
č. účtu: 3214307001/5600
16-0133
29/ HĽADÁM …
94-0059x08
0900 811 788
Súťažné podmienky a ďalšie podrobnosti k súťaži sú uverejnené na internetovej stránke www.gajary.sk
28/ HĽADÁM PRÁCU
$ Opatrím Vaše dieťa, č.t. 0902 373 501
$ Vyučujem maľbu, kresbu, príprava študentov a amatérov, t.č.: 0908 505
571
$ Študentka gymnázia doučí žiaka ZŠ (matematika, SJ, NJ, dejepis, zemepis,
fyzika), t.č.: 0915 036 307
$ Opatrím jedno a viac detí u mňa doma v rod.dome, vek od 0 – 8 r., zodpovedne, lacno, príležitostne aj dlhodobo, budete spokojní, t.č. 0904 051 116
$ Študent VŠ doučí aj žiakov ZŠ, príprava na maturitu z AJ, tel. 0910 343
255.
$ Vypomôžem v domácnosti, 1x týždenne, dlhoročná prax, MA, tel. 0905 429
410.
$ Poupratujem, ožehlím, spoľahlivá – Stupava, Borinka, Marianka, Záh. Bystrica, Lozorno, tel. 0948 002 031.
$ Odbremením Vás o starosti - ponúkam komfortné žehlenie, zariadim odber
vášho prádla a dovoz ožehleného, lokalita: Záh. Bystrica, Marianka, Stupava,
Borinka, Lozorno, tel. 0904 972 291.
$ Opatrím – vypomôžem v domácnosti denne 4 hod., iba v MA, tel. 0905
359 691.
$ Hľadám upratovačku do rodinného domu 1x do týždňa 100 sk/hod., Lozorno, tel. 0908 717 000.
Máme pre Vás
rôzne pracovné pozície
Informujte sa na
52-0051X8
27/ VŠETKO PRE DETI
HĽADÁTE
PRÁCU?
02-0039X08
26/ ODEVY, OBUV
$ Predám dámsku koženú bundu , dámsky kabát a iné oblečenie lacno (foto
na www.bazos.sk pod tel.číslom 0905 31 88 43)
Obchodná verejná súťaž
V zmysle §9a ods.1 písm.a/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov s použitím §281 a nasl. Obchodného zákonníka
Obec Gajary – Obecný úrad Gajary, Hlavná 67, 900 61 Gajary
vyhlasuje II. kolo obchodnej verejnej súťaže na odkúpenie
pozemkov parc. č. 18321/24, 18321/25, 18321/26, 18321/27, 18321/28,
18321/29,18321/30, 18321/31, 18321/32, 18321/33, 18321/34, 18321/35
s týmito podmienkami
32-0046X08
25/ INÉ DO DOMÁCNOSTI
*min. 2,98 € (89,76 Sk) s DPH
stenu na knihy, alebo kvety až po strop, tel. 0902 284 286.
KARIÉRA
Info: 0948 033 083
profesionálne náradie
prijme do TPP
16-0136
Tel.č. 0905 354 033, www.sekanaradie.sk
SEKA, s.r.o., Pezinská 18, Malacky
SBS prijme na pozíciu
pobočka Bratislava
otvára akreditované kurzy MŠ SR
BEZPEČNOSTNÝ
PRACOVNÍK
OPATROVATEĽSTVO PRE KRAJINY EÚ
10-0036
Termíny kurzov:
25. 1. – 3. 3. 2010, 8. 3. – 14. 4. 2010, 19. 4. – 26. 5. 2010
Predpoklad:
stredoškolské vzdelanie
Cena kurzu na účastníka: 464 €
Každý absolvent získa osvedčenie Ministerstva školstva SR.
Prihlásiť sa môžete:
Email: skacelova@aveducation.sk
Tel.: 0902 930 203, Fax: 02/5263 0053
94-0005X08
220 hodinové (povinnosť podľa zákona č. 448/2009 Z. z. o sociálnych službách)
na ambulantný predaj.
Podmienkou vodičský
preukaz sk. B
0907 513 485
10-0035
viacerých uchádzačov.
Práca v Gajaroch.
Podmienky: POS,
bezúhonnosť, spoľahlivosť.
Predpokladaný nástup:
03/2010.
Kontakt: 0905 640 200
kontrolórov kvality
02-0054MA08
Prijmeme do pracovného pomeru
mechanika na záhradnú a lesnú techniku
Spoločnosť Phoenix Quality Services s.r.o. prijme do trvalého pracovného pomeru
Produktového inžiniera
v oblasti automobilového priemyslu
pre svoju pobočku v Malackách
Požiadavky na uchádzača:
- Dobré komunikačné
a obchodné schopnosti
- Motorové vozidlo
- práca s počítačom, WORD, EXCEL
Príjmem pracovníčku do
bufetu na výrobu langošov
Info: 0908 710 772
Montážna Ficov sociálny štát
pracovníčka
Požadujeme: SŠ-VŠ – prax min. 3 roky, komunikácia v anglickom jazyku
na každodennej báze, skúsenosti s fakturáciou, pokladňou, administratívnymi
činnosťami, prax v oblasti logistiky, pokročilé skúsenosti s balíkom MS Office
10-0043
Obchodný manažér
Ponúkame možnosť
práce v zahraničí pre:
10-0031
MECHANIK,
AUTOMECHANIK
AUTOELEKTRIKÁR
pre nákladné autá
zn. Mercedes, Iveco
Podmienka: ovládanie
nemeckého jazyka
Hláste sa na tel.čísle: 0907 430 335
Ing. Vysoko postavený člen SMERu Ladislav Ješík získal titul Ing. na Trenčianskej
univerzite za niečo viac ako 1 rok. Kde sa na tých SMERákov hrabeme?
Sami sebe. Poslancovi za SMER v Dúbravke predali bratia v triku poslanci Bytový podnik. To, že nezákonne ich už nezaujíma, hlavne, že je to doma.
Susedku nepoznám. Minister Jahnátek za SMER dohodil firme blízkej svojej
susedke z Nitrianskych Hrnčiaroviec super kšeftík za 108 miliónov Sk.
PONUKA PRÁCE
Asistentka spoločnosti / Logistka
Požadujeme: SŠ-VŠ – prax min. 3 roky, prax v predaji technických produktov,
dobré vyjednávacie schopnosti, obchodné zručnosti, komunikácia v anglickom
jazyku na každodennej báze, pokročilé skúsenosti s balíkom MS Office
Svoje CV s foto posielajte na e-mail info@pposk.com
Sídlo spoločnosti v Stupave
na strane obyčajných ľudí
16-0128
www.columba.sk
15-0107
0905 413 702, 0911 413 702
V prípade záujmu zašlite profesný životopis na:
info@phoenixqs.com alebo nás kontaktujte na: tel.č.: 034/ 230 0415 a 0917/466 414
Trvalý pracovný pomer
Náplň práce: práca na montážnej
linke, montáž vnútorného osvetlenia
v automobilovom priemysle
Pracovný čas: viaczmenná
prevádzka, 37,5 hod./týždeň
Ponúkaný plat: fixná hodinová
mzda + výkonnostné prémie
Termín nástupu: ihneď
Žiadosti o pracovný pomer + životopis
s telefónnym kontaktom prosím
zasielať na adresu:
Hella Innenleuchten - Systeme
Bratislava, s. r. o., Tehelňa 8, 841 07
Bratislava – Devínska Nová Ves
alebo na e-mail: martin.engler@hella.com
16-0118
Kladianska 29, BA
hľadá realitného
makléra/-ku
16-0131
Požiadavky:
skúsenosti s vytváraním a distribúciou dokumentácie: kusovníky, výkresová dokumentácia, vývojové diagramy
procesov, životopisy dielov, procesná FMEA, vzorovanie, 8D reporty, zástavbové skúšky, vývoj a výroba vzoriek,
analýza funkčnosti a vyrobiteľnosti - znalosť práce s PC a znalosti systémov: IDPS, Simatic, riadiace jednotky - dosiahnuté
vzdelanie: VŠ technického zamerania, SŠ ukončená maturitnou skúškou - prax vo výrobnom podniku minimálne 3 roky
- znalosť anglického a nemeckého jazyka na komunikačnej úrovni
Ponúkame:
práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti s tradíciou - výhodné platobné podmienky - možnosť vzdelávania
a profesionálneho rastu - ďalšie vzdelávanie formou školení a jazykových kurzov - bohatý sociálny program a systém
zamestnaneckých výhod - práca v príjemnom prostredí
Jánošík naruby. Štátny podnik Tepláreň Košice (TEKO) vedený ľuďmi od SMERu,
z peňazí vyzbieraných od ľudí za kúrenie veľmi štedro podporil miliardársky ples
v hoteli Hilton, ktorý patrí mladámu Rezešovi, ktorého tatíčko dostal za bagateľ
od Mečiara VSŽ. To je ten Ficov sociálny štát - chudobným brať, bohatým dávať.
Kráska. Manželia Lovásovci - nominanti SMERu v štátnych podnikoch - určite z
čisto nezištných dôvodov dali zo štátnych peňazí každý po 100 tisíc Súkromnej
plastickej klinike v Čechách. Zaujímavé, že po týchto daroch pani Lovásová (s platom 226 tisíc Sk mesačne) zrazu vyzerá ako mladica - vrásky sa stratili, kútiky okolo
úst sa stratili atď. Určite je to len a len z pocitu vykonaného dobrého skutku, 100%
nie kvôli tomu, že si svoje plastické operácie zaplatila z peňazí, čo ľudia zaplatili za
kúrenie. Božechráň z toho, určite nie! Veď máme Ficov sociálny štát. Božechráň!
Štedrý Mikuláš. Firma nedávneho šéfa SMERu v Liptovskom Mikuláši vyfasovala od ministerstva pod vedením SMERu nenávratnú dotáciu - eurofondy v
hodnote 51 miliónov Sk. Samozrejme, že nie preto, že SMER rozdáva svojim.
A ako si žijú obyčajní ľudia?
Podľa prieskumu agentúry Polis
sa za posledné 4 roky 40% ľuďom
znížila životná úroveň. Podľa
štúdie Ministerstva financií, ľudia dnes doplácajú z vlastného
vrecka na zdravotníctvo o 72%
viac ako v čase, keď Ficova banda
začala vládnuť.igor matovič
Kontakty:
sms/tel: 0907 750 558
kontakt@obycajniludia.sk
MA 10-08 STRANA - 16
číslo 08
26. februára 2010
Snehuliaci Babka a Dedko zavítali do Kuchyne
Bližšie k Vám a Vašim deťom
Tohtoročný január bol priaznivý zimným radovánkam. Napadlo veľa snehu, čo mnohí
využili na guľovanie, sánkovanie, či lyžovanie a samozrejme aj na stavanie snehuliakov. V
obci Kuchyňa vyrástli dvaja snehuliaci, ktorí sa odlišovali od tých bežných hlavne svojou
výškou, ale i tvarom. Ich autormi boli rodičia s deťmi a dostali názov Babka a Dedko.
Odborné učilište v Bratislave otvára v Malackách
svoju pobočku pre absolventov špeciálnych
základných škôl z Malaciek a okolia.
www.sssvab.sk | 0904 583 523 | 0905 763 542
prijme
ASISTENTA /-KU PREDAJA
Podmienky: VP sk. B, výbornú prácu s PC - Word,
Excel, internet, časová flexibilita.
Nástup ihneď.
PRACOVNÍKA NA POMOCNÉ
PRÁCE DO UMÝVARKY
Bližšie info: 0907 154 154
16-0138
Nástup ihneď, prax výhodou.
Presťahovali a spojili sme celý sortiment do jednej
prevádzky. Od teraz nás nájdete na jednom mieste:
v OD AFK, Záhorácka 30, 1. poschodie v Malackách.
Pre každého, kto nakúpi nad 33 € je pripravená karta
výhod na celý rok 2010. Počet kariet je limitovaný.
Potreby pre domácnosť - MRÁZ
Malacky, Záhorácka 30, AFK
16-0139
Akcia trvá do konca marca 2010.
0905 328 094
Malacky, Nádražná 23
15-0094
ÚČTOVNÍCTVO
DANE
DAŇ. PRIZNANIA
ROČNÉ ZÚČT. ZDR.
POISTENIA
PORADENSTVO
stavitelia približne 8 hodín, rozdelených do 4 dní.
Vždy vo večerných hodinách medzi 17-19 hod. ho
stavali dvaja až traja rodičia, pri čom ich zohrievala
aj fľaša hruškovice. Samozrejme by sa stavanie snehuliakov nezaobišlo bez
Autobazár AUTOLUKAS v Malackách
94-0007X08
sneh padal aj ďalej, tak sme
začali robiť ďalšiu kopu a
keď nás začali ľudia podpichovať či bude ďalšia postavička, tak sme vozili sneh aj
z dvora. Problém bol ale v
tom, že sneh bol sypký. Nasledujúci deň sme používali
palety ako debnenie nakoľko sme chceli, aby bol Dedko väčší.“
Na postavenie snehuliaka Dedka potrebovali
Kuchyňa |„Prvého snehuliaka, Babku (na fotografii vľavo), sme stavali
počas troch dní 3. až 6.
februára každý deň asi
hodinku. Sneh bol sypký
a tak sme museli najskôr
vytvoriť kopu snehu,“ prezrádza jeden z rodičov
Anton Pálka. „6. februára
sme vo večerných hodinách
z kopy snehu vytvarovali
postavičku Babky. Nakoľko
pomoci detí, ktoré odchádzali každý večer premočené, ale tešili sa na ďalší
deň, kedy budú v stavaní
pokračovať.
Na prvú postavičku
Babku použili stavitelia
okrem snehu aj približne
400 litrov vody, na Dedka stačil len sneh. A aké
majú miery títo snehoví
velikáni? Babka siaha až
do výšky 2,5 m, v obvode
má úctihodných 6,9 m,
Dedko je vyšší, až 3,1 m s
obvodom 6,6 m.
O kuchynskú atrakciu
sa postarali rodičia za pomoci týchto detí: Nina
Dávidová Dunčová (1 r.),
Paťka Čermáková Beňová
(2 r.), Juraj Mikulecký Kopaničar (3 r.), Matej Palka
Demiš (8 r.), Riško Báchor Stehlík (8 r.), Robko
Mikulecký Beňa (10 r.).
10-0044
TV PROGRAM | SPRAVODAJSTVO
SLUŽBY / STAVIAME
TVPROGRAM
Máme pre vás riešenie!
0905 769 307
0908 413 132
h podláh
Výpredaj laminátov ýc
za super ceny
Drevená podlaha
za 15,10 € /m2
é stoličky
Podložky pod kolieskov€
100x120 za 50
Maľovanie, Stierkovanie
Montáž sadrokartónu
Plávajúce podlahy
Obklady, dlažby
hodné ceny
Iné Výov
edný prístup
Zodp
0911 401 160, 0907 984 076
.:: Korkové podlahy click .:: Prahy
.:: Lišty k laminátovým podlahám
.:: Komponenty .:: Prechodové lišty
16-0126
Cena aj s montážou.
10-0015
Tel.: 0910 777 333
16-0067
SAT súprava s kartou SkyLinkk
PREDAJ KOKSU, ÈIERNEHO A HNEDÉHO UHLIA,
LIGNITU, TVRDÉHO PALIVOVÉHO DREVA
FIRMA KIPA, SEKULE 308, t: 0908 762 748, 0918 694 955
AUTODOPRAVA
SŤAHOVANIE
2 t, 17 m3
geocom@geocom.sk
Záhorácka 100, Malacky (oproti Tatre)
16-0085
0918 799 847
kobercov
0905 963 818
geometrické plány
vytýčenie hraníc
vytýčenie stavieb...
16-0103
0910 678 535, 0915 480 533
.:: Obklady stien a stropov
.:: Bambusové obklady
.:: Garníže
.:: Kúpeľňové doplnky
.:: Molitany
-50% ZĽAVA
na vybrané d
.:: Behúne
ruhy
034/ 772 53 00
16-0018
rekonštrukcie bytových jadier
obklady, dlažby, zámková dlažba
rôzne murárske práce
elektro a vodoinštalatérske práce
sadrokartónové priečky a stropy
maliarske a natieračské práce
plávajúce a iné podlahy
POKLÁDKY LAMINÁTOVÝCH, DREVENÝCH
PODLÁH, PVC A KOBERCOV
EUROOKNÁ
PROFILY IV-68,78,88 k-1,1; k-0,7; k-0,6
ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
DREVOHLINÍKOVÉ OKNÁ
- rodinných domov a bytov
- rekonštrukcie elektroinštalácií
- videovrátniky a dom. telefóny
- bleskozvody, revízie
- prípojky na rodinné domy
Láb, tel.: 0903 793 108, 0915 639 788
pavol242@azet.sk
POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAZÚRA
SMREK, MERANTI
PLASTOVÉ (REHAU) OKNÁ
EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ
DVERE - FALCOVÉ, BEZFALCOVÉ
až do 250 cm, POSUVNÉ
STREŠNÉ OKNÁ
ŽALÚZIE, SIEŤKY, PARAPETY
GARÁŽOVÉ SEKÈNÉ BRÁNY
SCHODY
ODSTRAÒOVAÈ NÁLEPIEK
A ZBYTKOV LEPIDIEL PO
LEPIACICH PÁSKACH Z OKIEN
16-0087
INTERIÉROVÉ DVERE NA MIERU
16-0065
16-0113
> POŽIČOVŇA BRÚSOK
> OBŠÍVANIE KOBERCOV NA POČKANIE
> ŠITIE ZÁCLON NA ZÁKAZKU
Lucitex - Tržnica Malacky, Nádražná 1143
tel.: 034/772 41 91, 0905 835 835, lucitex@gmail.com, www.lucitex.com
3. marec 2010
Stavebná firma PARASTAV
10-0018
16-0031
demontáž, montáž pl. okien a dverí + euro okien
výmena parapiet (vonkajších, vnútorných)
murárske práce okolo okien
pozáručný servis
nadstavenie celoobvodového kovania, kľučky
nadstavenie, premazanie kovania, montáž okenných bŕzd
výmena tesnení (v ráme, na krídle)
odstránenie zatekania
oprava sieťok proti hmyzu, žalúzií
výmena skiel s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami
STREDA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno 08:30 Krok za krokom IV. 15/24
08:55 Xena IV. 21/22 09:45 Kubánska láska 11:25 Nezvestní
7/12 12:25 Odpadlík V. 16/22 13:20 V tieni zločinu I. 15/22
14:10 Odložený prípad I. 15/23 15:05 Las Vegas: Kasíno I. 10/23
15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Walker, texaský ranger
VIII. 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Reflex 17:40 Počasie
21:50 Neverná
17:45 Krok za krokom IV. 16/24 18:10 Rýchle Televízne noviny
18:15 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Modré z
neba 21:50 Neverná - Triler, USA-Nemecko-Francúzsko, 2002. Hrajú: R. Gere, D. Laneová 00:05 Alias
V. 5/17 00:55 Traveler 5/8 01:45 K 2 03:30 Extrémne záchranné operácie 2/3
06:20 NOVINY TV JOJ 06:45 KRIMI NOVINY 07:10 NOVINY TV
JOJ 07:35 KRIMI NOVINY 08:00 NOVINY TV JOJ 08:30 Panelák V.
22 09:40 Nepustím ťa 11:25 Klaun 2 12:25 Agent 13/13 13:25
Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť! 1/22 14:15 Tru Calling 13
15:00 Simpsonovci IX.+ X. 25/25+1/23 16:00 Agent II. 1/16
16:59 PRVÉ NOVINY 17:25 PROMI NOVINY 17:45 Prvé oddele21:15 C. S. I. : Kriminálka Miami
nie II. 3 18:00 Súdna sieň19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV
JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák V. 23 21:15 C. S. I. : Kriminálka Miami VIII.
- NOVÉ ČASTI 5 - Americký kriminálny seriál 22:15 Kosti IV. - NOVÉ ČASTI 17 23:15 Dexter III. - ŠTART
NOVEJ SÉRIE! 1/12 00:15 PREMIÉRA: Oči šialenstva 01:50 Dexter III. - ŠTART NOVEJ SÉRIE!
05:50 Správy STV 06:30 Ranný magazín 08:05 Vtipnejší vyhráva 08:50 Wycliffe 10, 11/22 10:40 Sila lásky II. 12, 13/357 12:20
Dámsky magazín STV 13:40 Varím, varíš, varíme a pečieme
13:55 Kaviareň Slávia 14:40 Zostane to v rodine 15:15 Divoký
anjel 113/270 16:00 Správy STV o 16:00 16:25 Počasie 16:30
Sladká Valentína 1, 2/178 18:15 Dr.House II. 15/24 19:00 Poča20:15 Mýtus
sie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV
19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Mýtus - Dobrodružný film, Čína 2005. Účinkujú:
Jackie Chan, Hee-seon Kim 22:20 Miesto činu: Hlad po láske 23:55 Jolly Joker 3/12 00:45 Wycliffe
10/22 01:40 Miesto činu: Hlad po láske 03:10 Správy STV o 16:00
16-0134
Satelitná digitálna televízia
Trápi vás nekvalitný televízny signál?
Prekážajú vám neustále poplatky za
káblovku, alebo platenú satelitnú
televíziu?
MA 10-08 STRANA - 02
STAVIAME
TVPROGRAM
ŠTVRTOK
4. marec 2010
Strešné centrum – krytiny
06:00 Teleráno 08:35 Krok za krokom IV. 16/24 09:00 Xena IV.
22/22 09:50 Tajomstvo našej lásky 11:30 Nezvestní 8/12 12:25
Odpadlík V. 17/22 13:20 V tieni zločinu I. 16/22 14:10 Odložený
prípad I. 16/23 15:05 Las Vegas: Kasíno I. 11/23 16:00 Rýchle
Televízne noviny 16:05 Walker, texaský ranger VIII. 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Reflex 17:40 Počasie 17:45 Krok za kro22:50 Po krk v extáze
kom IV. 17/24 18:10 Rýchle Televízne noviny 18:15 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Ordinácia v ružovej záhrade
IV. 21:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 15/25 22:50 Po krk v extáze - Akčný triler, VB, 2004.
Hrajú: D. Craig, C. Meaney 00:45 Prístav v ohrození 02:20 Svadba upírov
06:20 PROMI NOVINY 06:35 KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY TV
JOJ 07:25 KRIMI NOVINY 07:55 NOVINY TV JOJ 08:30 Panelák
V. 23 09:30 Viem, že si vrah 11:25 Klaun 3 12:25 Agent II.
1/16 13:25 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť! 2 14:15 C. S. I.
: Kriminálka Miami VIII. - NOVÉ ČASTI 5 15:00 Simpsonovci X.
2, 3 16:00 Agent II. 2 16:59 PRVÉ NOVINY 17:25 PROMI NOVI20:15 Panelák
NY 17:45 Prvé oddelenie II. - NOVÉ ČASTI 4 18:00 Súdna sieň
19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák
V. 24 - Prvý slovenský denný seriál 21:15 Life: Najbohatší policajt II. 7 22:15 Mafstory - NOVÉ ČASTI
23:15 Profesionáli III. 5 00:15 Špeciálne komando III. 2 01:00 Life: Najbohatší policajt II.
05:40 Slovensko dnes 05:50 Správy STV 06:30 Ranný magazín
08:05 Vtipnejší vyhráva 08:50 Wycliffe 12, 13/22 10:35 Sila
lásky II. 14, 15/357 12:20 Dámsky magazín STV 13:40 Varím,
varíš, varíme a pečieme 13:55 Kaviareň Slávia 14:35 Zostane to
v rodine 15:15 Divoký anjel 114/270 16:00 Správy STV o 16:00
16:18 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Sladká Valen21:05 Nora Robertsová: Nebo...
tína 3, 4/178 18:15 Dr.House II. 16/24 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15
Kaviareň Slávia 21:05 Nora Robertsová: Nebo v Montane - Romantické krimi, USA 2007. Účinkujú:
Ashley Williams, John Corbett 22:40 Mýtus 00:40 Jolly Joker 4/12 01:35 Wycliffe 12/22
pálené Tondach,
betónové Mediterran, Bramac
plechové Stamina, Bobrina, KJG
Merida, Trapéz,
Falcovaná krytina,
bitúmenové Iko, Prima, Mida
Overené časom – potvrdené zárukou.
Stáva sa, že v mestách s veľkým vý-
Chyba je v podceňovaní odolnosti kry-
skytom holubov, ako napr. v Senici, trus
holubov na strechách neodstráni ani
dážď a pôsobenie svetla vytvára blednutie krytiny.
tiny voči agresívnemu pôsobeniu trusu
a1 UV žiarenia. Pred dvomi rokmi sme
zrekonštruovali prvý bytový dom Senici
s engobovanou pálenou krytinou Bravúra
a po prudkých dažďoch je vždy strecha
ako nová, čo sa nedá povedať o ostatných strechách rekonštruovaných krytinami s iného materiálu.
Milí priatelia!
Brnenka je v sortimente
sorttimente
v odtieňoch červená,
ená,
hnedá a tmavohnedá.
nedá.
15-0111
Rozhodnutie o materiálnej alebo finančnej podpore je vždy náročné.
Niektorí tak robia v očakávaní protihodnoty, väčšina však podporuje iných pre
dobrý pocit, pre uvedomenie si potreby urobiť dobrý skutok či pre potešenie, že
inému sme urobili radosť.
Na druhej strane radosť a príjemné prekvapenie poteší každého obdarovaného,
veď dostať dar nie je každodenná záležitosť. Príjemné prekvapenie ZŠ M.
Olšovského v uplynulom roku spôsobilo venovanie 2% daní z príjmov
fyzických či právnických osôb, za čo Vám chceme aj touto cestou poďakovať.
Vďaka tomu sme mohli čiastočne dofinancovať humanizáciu školského prostredia
našich detí, ako aj zlepšiť vybavenosť školy učebnými pomôckami.
Možno i tento rok premýšľate, komu by ste týmto „darom“ chceli prejaviť priazeň
a podporu. Sme presvedčení, že aj Vy chcete svojim deťom to najlepšie - urobiť z
našej školy miesto na kvalitné vzdelávanie, pokračovanie domova, kde vzťahy pri
všetkej náročnosti a problémoch môžu mať rodinnú atmosféru.
Takto získané prostriedky budú využité na zlepšovanie úrovne učebných pomôcok
a prispejú na podporu ľudskej a kresťanskej výchovy pre blaho našich detí, pre
duchovné a hmotné dobro školy.
Veríme, že patríte k tým, ktorí školstvo považujú za dôležitú investíciu do
budúcnosti nášho mesta. Všetky potrebné informácie a tlačivá na stiahnutie
nájdete na www.zsmomc.edu.sk.
Za Vašu štedrosť srdečne ďakuje spoločenstvo ZŠ M. Olšovského.
ZDRAVA s.r.o., MALACKY, Hurbanova 17
RELAXAČNO-REGENERAČNÉ CENTRUM
Engoba s glazúrou je jedinou povrchovou
úpravou škridiel so zárukou stálosti farby
a odolnosti proti kyslým dažďom a trusu.
Jej pravdivosť je dokázaná životnosťou
priamo na strechách. Maloformátové pálené krytiny Bravúra a Brnenka s povrchovou úpravou engoba sú aj pri rekonštrukcii strechy rodinných domov najpredávanejšími krytinami v našom regióne. Pri
veľkosti strechy rodinného domu vyzerá
malý formát s uložením 14,5 – 16,1 ks/m2
lepšie ako veľký formát, pri ktorom je na
1 m2 8 – 10 ks.
Bravúru vám ponúkame
v odtieňoch medenohnedá,
hnedá a červená.
Navštívte predajňu KrytStav – naši odborníci vám poradia ako zrekonštruovať
strechu tak, aby ste mali určite na 50 rokov pokoj, zdarma Vám ju zamerajú, vyrátajú ponuku ktorá presne vyhovuje Vašim požiadavkám a budete milo prekvapení
výslednou cenou. Odporučíme vám i zaškolenú realizačnú firmu s referenciami
vo vašom okolí.
klasická reflexná medová bankovanie
lymfodrenáž mäkké techniky
Dostanete aj v stavebninách
Stavcentrum Šaštín-Stráže, Polák Kúty, Železiarstvo Prievaly, Alkov Borský Mikuláš.
aj u nás príjemný relax
Všetky ceny sú vrátane DPH na normovanú spotrebu.
Lesná
Hurb
Dukl. hrdinov
SMER ROHOŽNÍK
NsP
Po-Ne: 9.00 - 21.00 h
www.zdrava-ma.sk
tel.: 034 / 772 52 17
mobil: 0907 501 028
a k tomu doprava zdarma do
30 km od Malaciek a Senice
15-0012
a
anov
Bravúra engoba z 10,16 € na 8,34 € /m2,
Brnenka engoba z 16,74 € na 12,06 €/m2
16-0137
on
Dil
ZDRAVA
R.
Legionárska
SMER STUDIENKA
ga
Platba možná aj poukážkami. Akceptujeme:
FLEXIPASS, GROUP CHÉQUE DÉJEUNER
MA 10-08 STRANA - 03
Krytstav_8_tondach_inzerat.indd 1
24.2.2010 12:23
STAVIAME
IB Rein, Teslova 19,
821 02 Bratislava
02 44 00 99 11, 0903 864 181
AKCIA
izolačné materiály
VY MÁTE PROBLÉM, MY MÁME RIEŠENIE!!!
Pokládka dlažby, zateplovanie fasád. Izolácie striech,
terás, garáží, pivníc, základov. Zatepľovanie plochých
striech, lógií, balkónov, tech. tlak. kryštalickej
hydroizolácie, atď. Injektáže muriva.
Stavebná firma Tibor Kuklovský - TK
Nová 43, Malacky
tel.: 034/772 33 45
mob.: 0905 601 651
ponúka:
výstavba domov
a komerèných areálov
pokrývaèské, tesárske,
klampiarske práce
rekonštrukcie bytov,
domov a budov
ma¾ovanie, stierkovanie, sadrokartóny
zatep¾ovanie domov, èinžiakov, budov
prenájom a montáž lešenia, prenájom hydraulických
plošín
montáž: voda, plyn, kúrenie, elektrika
vzduchotechnika, klimatizácia, servis
izolácia potrubí, kotolní
zneškodòovanie a odvoz odpadov - aj nebezpeèných
demolaèné práce, terénne úpravy
Bytové jadrá
Novostavby
Rekonštrukcie
DODÁME
A NAMONTUJEME:
cena
155,08 €
s DPH
0907 721 667, Malacky
www.
.sk
KOSTOLIŠTE
LACNEJŠIE AKO NAJLACNIEJŠIE
167 EUR
s DPH
142 EUR
s DPH
cena
300,15 €
s DPH
199 EUR
cena
188,20 €
s DPH
187 EUR
s DPH
259 EUR
s DPH
s DPH
Kancelária: Gajary dolečky
0905 830 636, 0915 882 881, sperol@sperol.sk
16-0013
DODANIE DO 14 DNÍ
tel.: 0904 601 300 | e-mail: tkuklovsky@gmail.com
SADROKARTÓN
ZATEPĽOVANIE DOMOV
MAĽOVANIE
REKONŠTRUKCIA JADIER
SKLOBETÓNOVÉ STENY
DOPRAVA MATERIÁLU
Brány garážové,
priemyselné
(GB 2500x2150 biela
s motorom 920,- €)
Oplotenia, bránky,
brány s motorom
Okná - PVC, drevo,
hliník
NAJLACNEJŠIE CENY V REGIÓNE
cena
213,36 €
s DPH
kvalitné
obojstranné
0908 577 910, 0905 231 624
predaj a montáž
plastových okien a dverí
cena
229,80 €
s DPH
OBKLADY
A DLAŽBY
Firma dá do prenájmu priestory.
MA 10-08 STRANA - 04
16-0122
02/20 70 09 14, 0903 305 498, 0915 483 600
e-mail: izolma@atlas.sk
16-0068
Murárske práce Pokládka
zámkovej dlažby Kamenné
múry a krby Sadové úpravy
t.č. 0902 157 163
Dodávka a montáž
všetkých druhov
Brúsenie, lakovanie,
lištovanie
02-0033X08
0905 628 215
10-0040
Neodteká Vám WC, umývadlo,
vaòa, kanalizácia, dažïový zvod?
16-0014
ÈISTENIE POTRUBIA
5. marec 2010
16-0142
VLHNE VÁM BUDOVA, DOM, BYT?
PIATOK
05:35 Reflex 06:00 Teleráno 08:30 Krok za krokom IV. 17/24
08:55 Xena V. 1/22 09:45 Volanie hôr: Tiene minulosti 11:25
Nezvestní 9/12 12:25 Odpadlík V. 18/22 13:20 V tieni zločinu
I. 17/22 14:10 Odložený prípad I. 17/23 15:00 Rýchle Televízne
noviny 15:05 Las Vegas: Kasíno I. 12/23 16:00 Rýchle Televízne
noviny 16:05 Walker, texaský ranger VIII. 17:00 Prvé Televízne
20:55 Next
noviny 17:25 Reflex 17:40 Počasie 17:45 Krok za krokom IV.
18/24 18:10 Rýchle Televízne noviny 18:15 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny 20:00 Tomu neuveríš! 20:55 Next - Akčný triler, USA, 2007. Hrajú: N. Cage, J.
Mooreová 22:35 Bad Boys 00:45 Posledný úder 02:35 Next 04:40 Lampáreň
06:20 NOVINY TV JOJ 06:45 KRIMI NOVINY 07:10 NOVINY TV JOJ
07:35 KRIMI NOVINY 08:00 NOVINY TV JOJ 08:30 Panelák V. 24
09:30 Legenda o Jurajovi a drakovi 11:25 Klaun 4 12:25 Agent
II. 2 13:25 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť! 3 14:15 Kosti IV.
17 15:00 Simpsonovci X. 4, 5 16:00 Agent II. 3 16:59 PRVÉ NOVINY 17:25 PROMI NOVINY 17:45 Prvé oddelenie 18:00 Súdna
21:15 Panna Aquamarine
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák V. 25 21:15 PREMIÉRA: Panna Aquamarine - Americkoaustrálska romantická komédia (2006). Hrajú: E. Robertsová, J. J. Levesqueová 23:15 SEDEM - NOVÉ
ČASTI 23:45 De Facto - NOVÉ ČASTI 00:35 V poslednej chvíli 02:10 Klaun
05:55 Správy STV 06:30 Ranný magazín 08:05 Vtipnejší vyhráva 08:45 Wycliffe 14, 15/22 10:35 Sila lásky II. 16, 17/357 12:20
Dámsky magazín STV 13:40 Varím, varíš, varíme a pečieme
13:55 Kaviareň Slávia 14:35 Zostane to v rodine 15:15 Divoký
anjel 115/270 16:00 Správy STV o 16:00 16:25 Počasie 16:30
Sladká Valentína 5, 6/178 18:15 Dr.House II. 17/24 19:00 Poča20:15 Merlin a kniha príšer
sie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV
19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Merlin a kniha príšer - Historicko-dobrodružný
film, Kanada 2009. Účinkujú: James Callis, Laura Harris 21:50 Skutočný príbeh:Svedok proti mafii
1/2 23:15 Skutočný príbeh:Svedok proti mafii 2/2 00:55 Supernova 02:25 Správy STV o 16:00
16-0141
Kancelária v Malackách
www.peniazeprevas.sk
16-0020
0907 725 528
TVPROGRAM
Kde?
0908 526 392
0902 186 628
16-0127
Pôžičky
0944 335 600
51-0007
0908 790 502, 0911 171 514
Tepujeme koberce
malých rozmerov
pre zamestnancov, dôchodcov,
živnostníkov a podnikateľov
RÝCHLO A BEZ RUČITEĽA
58-0056
do 8 hodín
94-0009MA08
Pôžičky
SPRÁVY
TVPROGRAM
SOBOTA
Kvalitné výkony Malačanov na medzinárodnom Elán mítingu
6. marec 2010
Nedeľa 31. januára patrila v bratislavskej atletickej hale Elán najprestížnejšiemu halovému mítingu
na Slovensku – Elán mítingu. Na podujatí, ktoré vzniklo pred niekoľkými rokmi a na ktorom má
fanúšik atletiky možnosť vidieť v zime i pretekárov zo zahraničia, štartujú pravidelne i pretekári
AC Malacky. Tento víkend sme mali možnosť vidieť 5 zástupcov AC počas konfrontácie s domácimi i zahraničnými atlétmi.
05:10 Wolffov revír III. 16/26 06:00 Príbehy z hasičskej stanice
06:20 Superpes Krypto II. 06:45 Uletení Loonatici 1/13 07:10
Flintstonovci I. 24/25 07:35 Alf III. 18-19/25 08:30 Manatu:
Zachráni ťa len pravda 10:15 Najužitočnejší hráč 12:20 Bláznivá
strela 13:50 Harry Potter a Kameň mudrcov 16:35 Rýchle Televízne noviny 16:40 Som agent 18:15 Rýchle Televízne noviny
22:35 Constantine
18:20 Partička 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny 20:00 Smotánka 20:35 Tesne vedľa 22:35 Constantine - Akčný triler, USA-Nemecko, 2005. Hrajú: K. Reeves, R. Weiszová 00:50 Vražedný návrh 02:35 Extrémne záchranné operácie
3/3 03:45 Tesne vedľa
05:35 PRVÉ NOVINY 06:00 KRIMI NOVINY 06:25 NOVINY TV JOJ
06:50 Spider-Man 07:10 Princezná Sissi 07:35 Káčerovo 08:00
Simpsonovci X. 4, 5 08:55 Panna Aquamarine 11:10 Ja, moje
druhé ja a Irena 13:30 V poslednej chvíli 15:15 Návnada 17:45
PRVÉ NOVINY 18:00 VÍKENDOVÉ PROMI NOVINY 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
20:55 Taxi, taxi
POČASIE 20:15 C. S. I. : Kriminálka New York V. 22 20:55 Taxi,
taxi - Taxikár Daniel, svojský „majster rýchlosti“, ktorý sa priplietol k veľkému kriminálnemu prípadu, pomáha svojmu priateľovi policajtovi Emilovi v boji proti zločincom. Francúzska akčná komédia
(2000). Hrajú S. Naceri, F. Diefenthal 22:45 Niet úniku 00:45 Návnada 02:55 Niet úniku
06:15 Svet v obrazoch 06:40 Škaredé káčatko a ja 07:05 Rýchla
rota Chipa a Dala 25/51 07:25 Náhradníci I. 14/21 07:50 Fidlibumove rozprávky 08:15 Góóól 08:50 Hádaj, kto nás pozval?
09:15 Robin Hood 8/13 10:00 Chudobní milionári 8/12 10:45
Show Billa Cosbyho VIII 17/25 11:10 Divoká Čína 4/6 12:00 Motormagazín 12:20 Eurovision Song Contest 2010 14:15 Merlin a
22:55 Teraz neplač
kniha príšer 15:45 Capri 8/12 17:35 SVADBA SNOV - Vyznania
18:45 Postav dom, zasaď strom 19:20 Večerníček 19:30 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy
20:05 Počasie 20:15 Pošta pre Teba 21:35 Futbalista roka 22:55 Teraz neplač - Thriller, Kanada
2007. Účinkujú: Leslie Hope, Bancroft Cameron 00:30 Kameňák 3 02:10 Miláčik 04:00 Halali
Bratislava | Treba jedným dychom dodať, že od
pôvodnej myšlienky usporiadať halový míting dobrej
úrovne, sa evidentne už
upustilo. Kvalitný míting
by mal obsahovať aspoň
niekoľko známych zahraničných atletických mien
a mal by dýchať atmosférou. Komentátor by mal
vedieť strhnúť publikum a
informovať divákov o dianí na ploche. To všetko v
Bratislave absentovalo a
namiesto kvalitných pretekov videl divák paškvil,
v ktorom zohrávali úlohu
poprední slovenskí atléti s
priemernými zahraničnými účastníkmi z Nórska,
Veľkej Británie, Slovinska
atď. Malačania štartovali v
hlavnom programe a nie v
predprograme, ako to bývalo v minulosti – žiadny
predprogram totiž nebol.
Úroveň tohto podujatia
nedosiahla ani to málo, čo
Nakupujte lacno na:
www.
behol počas majstrovstiev
Slovenska mužov v Dubnici nad Váhom. V celkovom
súčte obsadil Koch štvrtú
pozíciu medzi mužmi a
prvú medzi dorastencami.
Najpočetnejšie bola z
nášho pohľadu obsadená osemstovka – medzi
mužmi na nej štartoval Ján
Beňa, ktorý po obetavom
a dobrom výkone finišoval
na štvrtej priečke v kvalitnom čase 1:53, 47 min. Po
prvých štyristo metroch,
ktoré boli rozbehnuté vo
svižnom tempe za 54 sekúnd, začal náš pretekár
„tuhnúť“ a vyzeralo to, že sa
neudrží s bežcami na čele.
V poslednom kole však vystupňoval svoj výkon a ešte
stihol prešprintovať Francúza Ciliciho.
Prvým rokom dorastenec Marco Adrien Drozda
ešte nepozná 800 metrov
tak dôverne, ako jeho mužský kolega J. Beňa. Dosiaľ
bol zvyknutý behávať žiacky ekvivalent osemstovky – beh na 600 metrov a
bolo zaujímavé sledovať,
ako zvládne ešte zvyšných
dvesto metrov. Náš pretekár išiel hneď v úvode do
čela a na prvom mieste aj
pribehol v čase 2:03, 47
min. Nevýhodou preňho
bolo, že celý pretek si „odtiahol“ sám, v budúcnosti
by však mal útočiť na lepšie
výkony.
Prvý štart na 400 metrov nevyšiel podľa predstáv Alexandre Štukovej.
Po utrápenom behu, v
ktorom podľahla Nórke
Haugeovej, dosiahla na jej
pomery slabý čas 56, 16 sekundy. Malackých atlétov
čaká pred majstrovstvami
SR ešte niekoľko halových
pretekov v Bratislave i v zahraničí.
Jakub Valachovič
41-029
41-047
NOVINKA !
Luxusné hodinky D&G a ARMANI
87-0019
Najväčší slovenský E-SHOP
s talianskou módou.
môžu diváci vidieť počas
halových
majstrovstiev
SR!
Z výkonov pätice malackých atlétov sa darilo hneď
prvej žene v akcii – šprintérke Barbore Šimkovej. Pred
týždňom ešte pokorená na
60 metrovej trati od svojej
najväčšej súperky Bršelovej
z Interu, teraz zabojovala a
v druhom kole šprintérskej
disciplíny svoju slovenskú
konkurentku sfúkla výkonom 7, 72 sekundy, čo je
len tri stotiny od jej osobného rekordu z minulého
roku. Pred majstrovstvami
Slovenskej republiky (27.
– 28. 2.) je to pozitívna
správa z našich radov.
Na pretekoch sa predstavilo i trio chlapcov z Malaciek. Dorastenec Martin
Koch podal dobrý výkon v
behu na 400 metrov, v ktorom sa dostal na dostrel k
svojmu osobnému rekordu
z minulého roka, ktorý za-
Arena s klapkou - 14kW
bežná cena 514,51 ,- €
Akciová cena
-25% - 386,-€
s DPH
51-0089
15-0017
www.topkrby.sk
Pezinok, Myslenická 21, 0903/427 371, 033/641 36 82
MA 10-08 STRANA - 05
Turnaj ml. žiakov v hádzanej
PO¼NOHOSPODÁRSKU
PÔDU v k.ú. JAKUBOV.
Peniaze ihneï
(HOTOVOS)
TEL.: 0905 982 409
41-086 MA
94-0001MA08
PRENAJMEM
nebytový
priestor 92 m2
v širšom centre
Malaciek
0905 597 874
0903 726 514
16-0069
KÚPIM
10 0038
10-0038
Dám do prenájmu obchodné a
kancelárske priestory v centre MA,
40 m2, cena 365 €/mes. vrátane
energií. Tel. č. 0905 657 535
15-0103
REALITY
Malacky | TJ Strojár Malacky, oddiel hádzanej, usporiadal v sobotu 20.2.2010 tradičný medzinárodný turnaj
mladších žiakov v hádzanej
o pohár G. H. Pozagas a.s.
Malacky. Turnaj sa uskutočnil v ŠH Malina. Turnaja sa
zúčastnili družstvá KP Brno,
DAC Dun. Streda, Sokol
Cífer, Agrokarpaty Pezinok,
Tatran Stupava a domáci kolektív Strojár Malacky. Stretnutia turnaja rozhodovali
Ing. Hacaj a Mgr. Pašteka.
Dosiahnuté
výsledky:
Malacky : Pezinok 23:7,
Brno : Pezinok 20:3, Malacky : Brno 9:18, Cífer : Stupava 24:4, Stupava : D. Streda
3:7, D. Streda : Cífer 17:3
Stretnutie o 5-6. miesto:
Stupava : Pezinok 9:8. Stretnutie o 3-4. miesto : D.
TVPROGRAM
Streda : Malacky 11:8. Stretnutie o 1-2. miesto : Brno :
Cífer 20:14
Konečné poradie: 1. KP
Brno, 2. Sokol Cífer, 3. DAC
Dun. Streda, 4. Strojár Malacky, 5. Tatran Stupava, 6.
Agrok. Pezinok
Najlepší strelec: Marek
Jankovič (Cífer) – 17 gólov.
Najlepší hráč turnaja: Jirka Volec (Brno). Najlepší
brankár: Laszlo Géza (D.
Streda).
Treba poďakovať aj sponzorom, bez ktorých by sa
toto mládežnícke podujatie
nemohlo uskutočniť. Turnaj
podporili: p. V. Ecker, F. Furian, P. Poláček, p. Stachovič,
A. Gajdár, P. Pernecký, p. Reisenauer, F. Buzek, M. Kučeravý, J. Šelc.
NEDEĽA
7. marec 2010
05:30 Smotánka 06:00 Príbehy z hasičskej stanice 06:05
Superpes Krypto II. 06:30 Uletení Loonatici 2/13 06:50 Flintstonovci I. 25/25 07:20 Moja mama veterinárka II. 12-13/13
09:15 Kull dobyvateľ 10:55 Chuck I. 1-2/13 12:40 Zo zákulisia
Markízy 13:00 Na telo 13:30 Lampáreň 14:05 Láska na inzerát
15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Cesta do Ameriky 18:00
16:00 Cesta do Ameriky
Rýchle Televízne noviny 18:05 Na streche 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Jack Hunter: Kliatba Achnatonovej hrobky 21:55
Partička 22:30 Eleventh Hour - nulová šanca 1/18 - Kriminálny seriál, USA, 2008 23:25 Zapadákov
00:55 Poltergeist 02:55 Jack Hunter: Kliatba Achnatonovej hrobky 04:55 Na streche
05:55 Ja, moje druhé ja a Irena 08:00 Taxi, taxi 09:50 Profesionáli IV. - NOVÉ ČASTI 1 10:50 Stratené duše II. 19, 20 12:45
Črepiny PLUS 13:30 Autosalón 13:55 Falošný únos - Americký
akčný film (1999). Hrajú E. Roberts, B. Genesse 15:45 Nebezpečný výlet 17:45 PRVÉ NOVINY 18:00 EXCLUSIV - Noviny úspešných s Brunom 18:20 Nové bývanie - NOVÉ ČASTI 19:00 KRIMI
20:15 Syn draka
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE 20:15 Syn draka 1, 2/2 - Mladý zlodej bojuje o ruku krásky a drahocenný poklad. Americký
akčný film (2006). Hrajú: D. Carradine, J. Reardon 23:45 Pokrvní bratia 01:50 Nebezpečná hĺbka
03:20 Skvelí chlapci
06:05 Správy STV 06:25 Postav dom, zasaď strom 06:55 Škaredé káčatko a ja 07:20 Rýchla rota Chipa a Dala 07:40 Náhradníci
I. 15/21 08:05 Maškrtníček 08:30 Zlatá brána 09:20 Príbeh o
Fatime a Omarovi 10:35 Spoza obrazovky 10:55 Prechádzky
s dinosaurami 3/6 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12
13:05 Agatha Christie: Malé vraždy v rodine 1/4 14:45 Kráľov18:35 Tajomstvo mojej kuchyne
ská polovačka 16:15 Pošta pre Teba 17:30 Zmenáreň 18:00
Extra 18:35 Tajomstvo mojej kuchyne 19:20 Večerníček 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Miss Universe - Galaprogram finálového večera z jedinečnej prehliadky
ženskej krásy 22:25 Cena a smrť 00:00 Agatha Christie: Malé vraždy v rodine 1/4 01:35 Extra
VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR
štátny podnik, Odštepný závod MALACKY, Zámocká 7, 901 01 MALACKY
PONUKA NA ODPREDAJ
nehnuteľného majetku štátu formou výberového konania
PREDMET VÝBEROVÉHO KONANIA:
32-0003X08
Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Plavecký Štvrtok v lokalite „Kozánek“ cca 160 m od štátnej
cesty Malacky – Stupava. Lokalita je prístupná účelovou lesnou cestou. Ide o objekt, ktorý bol prebudovaný na poľovnícke zariadenie.
Nehnuteľnosti /stavba a pozemky/ sú zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1653 vedenom Katastrálnym úradom
Bratislava, Správa katastra Malacky ako:
– Stavba - súpisné číslo 739 – Poľovné zariadenie na parcele číslo 5221
– Pozemok - parcela číslo 5221 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 156 m2
– Pozemok - parcela číslo 5222 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 856 m2
– Pozemok - parcela číslo 5223 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2784 m2
Inkubátor Malacky, n. o.
organizuje rekvalifikačný kurz
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
Minimálna odkupná cena: 90 900,- EUR
PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA / TERMÍNY :
- obhliadka nehnuteľného majetku po dohode s Ing. Richardom Hájkom
- písomné ponuky treba doručiť v zalepených obálkach do 05.03.2010 do 10:00 hod. do podateľne odštepného závodu Vojenské lesy a
majetky SR, Zámocká 7, 901 01 Malacky. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať a budú vrátené.
- povinné označenie obálky: meno a adresa odosielateľa (záujemcu), obchodné meno a adresa príjemcu, výrazné označenie na obálke:
„NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA ODKÚPENIE NEHNUTEĽNOSTÍ PZ KOZÁNEK S POZEMKAMI“
- vyhodnotenie: dňa 05.03.2010 o 10:15 hod. komisiou na odštepnom závode VLM SR, š.p., o. z. Malacky
- v prípade cenovej rovnosti víťazných ponúk bude od záujemcov s rovnakými ponukami predložená nová ponuka v zalepenej obálke,
na ktorú budú vyzvaní osobitne, nová ponuka sa doručí do 7 dní od obdržania písomného vyrozumenia o rovnosti ponúk
- víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za príslušný nehnuteľný majetok
- ak víťaz od ponuky odstúpi v lehote 7 dní odo dňa obdržania oznámenia o výsledku výberového konania alebo nezloží kauciu špecifikovanú nižšie, príslušný nehnuteľný majetok môže byť ponúknutý ďalšiemu najlepšiemu v poradí
- oznámenie a informovanie o výsledku: písomne do 5 dní po vyhodnotení výberového konania
- prevod predmetného majetku štátu podlieha udeleniu výnimky na MO SR.
- víťaz výberového konania je povinný v lehote do 7 dní odo dňa obdržania oznámenia o výsledku výberového konania zložiť kauciu vo
výške 20 000,- EUR na účet vyhlasovateľa vedený v DEXIA Banka Slovensko, a.s., č. účtu 0017313011/5600, variabilný symbol 050310. V
prípade ak bude uzavretá zmluva o prevode vlastníctva majetku štátu s vybraným záujemcom, ním zložená kaucia bude považovaná za
preddavok, ktorý sa započíta na splatenie kúpnej ceny. V prípade, ak úspešný záujemca odstúpi od svojej ponuky a do 30 dní od udelenia
výnimky MO SR na odplatný prevod predmetného majetku štátu nepodpíše kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom, uvedená kaucia v celom
rozsahu prepadá ako zmluvná pokuta v prospech vyhlasovateľa.
s praktickým vedením účtovníctva na počítači
Kurz je určený:
- pre úplných začiatočníkov, ktorí po jeho absolvovaní zvládnu
problematiku účtovania v jednoduchom účtovníctve
- pre každého začínajúceho podnikateľa - živnostníka
Naučíte sa:
- samostatne viesť jednoduché účtovníctvo
- spracovávať všetky tlačivá
- spracovávať daňové doklady a daňové priznania k DPH a k
dani z príjmov FO...
Počet hodín: 26 vyučovacích hodín
Cena: 55 €
KURZ JE AKREDITOVANÝ MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR
Absolvent kurzu získa osvedčenie s celoslovenskou platnosťou
MA 10-08 STRANA - 06
Prihlásiť sa môžete na t. č. 0903 774 883 alebo
mailom ondrejkova@inmalacky.sk
15-0112
Informácie: Ing. Richard Hájek
tel. 034/7954209, mobil: 0915 782 537, e-mail: hajek@vlm.sk
16-0119
Prevod majetku sa riadi podľa ust. §45 a §45a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení
neskorších predpisov.
DOMÁCNOSŤ
• internet
• digitálna TV
• telefón
digitálna TV / viac ako 65 kanálov
+ optický internet 15 Mbps
6 mesiacov zadarmo
+
3 mesiace zadarmo
MAXimálny pôžitok s digitálnou televíziou a 15 Mbps optickým
internetom na 6 mesiacov zadarmo a k tomu Vám pribalíme
balík HBO na 3 mesiace ako darček!
Mesačný poplatok za balík TV Viac zábavy + internet Štart
po skončení 6 mesiacov akcie je 26,52 € / 798,94 Sk.
Pribinova 2
901 01 Malacky
tel.:
tel.:
Aureus s.r.o.
Záhorácka 55/18
901 01 Malacky
034 / 290 90 02
0850 888 555
Spoplatnené cenou miestneho hovoru.
tel.:
0650 123 456
tel.:
Pre užívateľov služby Komfort zdarma.
mobil:
mail:
malacky@max.sk
www.max.sk
mail:
skype:
034 / 772 61 32
0911 60 63 13
info@aureus.sk
aureus-predajna
Ponuka platí pri 36 mesačnej viazanosti. Cena je uvedená s DPH. Ponuka platí do 31. 3. 2010.
MA 10-08 STRANA - 07
16-0084
Produktovú líniu MAX Multimedia poskytuje SWAN, a.s., www.swan.sk .
15-0016
Seduction 1,4 VTi
ABS, 6 x airbag, manuálna
klimatizácia, palubný počítač,
elektrické okná a zrkadlá,
tempomat, predné svetlomety
do hmly, rádio s CD a MP3,
hmlovky
Seduction 1,4i 16V
ABS, 6 x airbag,
automatická klimatizácia,
palubný počítač, elektrické
okná a zrkadlá, dažďový
senzor, tempomat, rádio
s CD a MP3, metalíza
autoteam s.r.o. Malacky Pezinská 5103
tel.-predaj: 034/7742042, tel.-servis: 034/7742041, predajma@autoteam.sk
tel./fax: 02/65933366, 0907 733 120, fax: 0265933151, autosalon@autoteam.sk
ABS, 2 x airbag, manuálna
klimatizácia, palubný počítač,
elektrické okná a zrkadlá,
predné svetlomety do hmly,
rádio s CD a MP3
Multispace 1,6i 16V
CITROËN Berlingo
11 890 €**
autoteam s.r.o. Stupava Hviezdoslavova 167
NÁBYTOK GALAN
2. poschodie
13 povrchov
Pri predložení kupónu
MA 10-08 STRANA - 08
ZĽAVA 20%
WWW.PRUM.SK, TEL:02/43633651
vzorková predajňa
10-0031
CITROËN C3 Picasso
CITROËN C4
10 540 €** 10 590 €**
ŠPIČKOVÉ TECHNOLÓGIE
NA CESTU HOCIKAM INAM
SKLADOVÉ VOZIDLÁ Z ROKU 2009 ZA VÝHODNEJŠIE CENY!
CITROËN PONÚKA PODNIKATEĽOM A FIRMÁM MIMORIADNY BONUS AŽ DO 1 000 ¤*
14 MILIÁRD ¤
ŠPIČKOVÉ TECHNOLÓGIE
NA CESTU DO VESMÍRU
www.citroen.sk
AUTO-MOTO / STAVIAME
Download PDF

advertising