Instrukcja obsługi
User’s Manual
The Global Positioning System
4GB
Easy Rider
GPS510MSX
MMRMP40001 MP5 HD Player
Rewelacyjny MP5 HD Player firmy Manta to prawdziwa gratka dla miłośników kina, gier i dobrej muzyki. Wyposażony w 4GB pamięć wewnętrzną pozwala na wgrywanie wielu plików. Masz więc do dyspozycji dostatecznie
dużą pojemność, by skolekcjonować potężną biblioteczkę muzyczną i filmową. Wbudowany aparat cyfrowy z
funkcją kamery sprawi, że zawsze będziesz gotowy na utrwalenie ważnych chwil. Ekran LCD TFT o przekątnej
3.2” pozwoli na wygodne oglądanie zdjęć i filmów w bardzo dobrej jakości. MP5 HD Player ma wbudowane radio
FM, z możliwością zapisania do 20 stacji radiowych oraz tuner TV, pozwalający na odbiór popularnych programów telewizyjnych.
DVD053G Emperor Portable 2
Przenośny odtwarzacz DVD. Już teraz możesz oglądać swoje ulubione filmy w dowolnym momencie
i miejscu. Wbudowany tuner telewizyjny pozwala na odbiór naziemnej telewizji analogowej, dodatkowo w
zestawie znajdziemy magnesową antenę samochodową. Emperor obsługuje formaty DVD\MPEG 4\XviD\
DVD+/-R\DVD+/-RW\VCD\JPG\CD\CD-R\-RW\MP3 z polskimi napisami, zaś wbudowany akumulator pozwala
na odtwarzanie w czasie postoju lub jazdy komunikacją, nawet do 5 godzin. Co istotne, DVD053G oferuje
także możliwość grania. Wraz z urządzeniem otrzymamy 300 gier na płycie CD oraz gamepada. Zapewnij
swoim dzieciom wspaniałą rozrywkę w podróży oraz wygodę na co dzień.
EASY RIDER u GPS510MSX
Instrukcja obsługi...................................................................................... 4
Bezpieczeństwo........................................................................................ 4
Używanie urządzenia w samochodzie...................................................... 4
Akumulator................................................................................................ 5
Ustawienia początkowe............................................................................. 6
Montaż urządzenia w samochodzie.......................................................... 6
Ładowarka samochodowa........................................................................ 7
Włączanie i wyłączanie urządzenia........................................................... 8
Ustawienia................................................................................................. 9
Multimedia................................................................................................10
Odbiornik GPS.........................................................................................11
User’s Manual............................................................................................12
Safety.......................................................................................................12
Using Your PND in the Car.......................................................................12
Battery......................................................................................................12
Getting Started.........................................................................................13
Mounting the Unit in your Car...................................................................13
Car Adapter..............................................................................................14
Switching On............................................................................................16
Settings.....................................................................................................16
Multimedia................................................................................................17
GPS Receiver...........................................................................................18
3
EASY RIDER u GPS510MSX
Instrukcja obsługi
Ważne!
˜ Sygnał satelitarny jest potrzebny do poprawnego działania urządzenia.
˜ Sygnał satelitarny GPS nie przenika przez ciała stałe z wyjątkiem
szkła. Usługa GPS jest nie dostępna w tunelach i budynkach.
Odbiór sygnału może być uwarunkowany złą pogodą lub też gęstymi barierami nad urządzeniem np. wysokimi budynkami.
˜ Jeśli sygnał z satelity jest zbyt słaby lub zakłócony wtedy niezbędna jest zewnętrzna antena.
˜ Jest możliwość sprawdzenia liczby dostępnych satelitów w danej
chwili oraz jakości sygnału w dziale „Odbiornik GPS”.
˜ Podłączenie USB służy w przyszłości do rozbudowy urządzenia
o kolejne mapy.
Bezpieczeństwo
The Global Positioning System (GPS).
System pracuje na obszarze całej Ziemi, w każdym punkcie globu
widoczne są zawsze przynajmniej cztery satelity. System GPS jest
zarządzany przez Rząd Stanów Zjednoczonych, który to jako jedyny
jest odpowiedzialny za jego działanie. Jakakolwiek zmiana w systemie
GPS może mieć wpływ na działanie urządzeń GPS.
Wszelkie zmiany w dostępność i dokładność systemu GPS, lub różne warunki środowiskowe, mogą działać nie korzystnie dla waszego
urządzenia GPS.
Używanie urządzenia w samochodzie
Podczas używania urządzenia należy z uwagą kierować pojazdem.
Z uwagi na własne bezpieczeństwo nie należy regulować urządzenia podczas prowadzenia samochodu.
Patrzeć na mapę urządzenia tylko wtedy, gdy pozwalają na to warunki drogowe.
Kierować się wskazówkami urządzenia tylko, jeśli przepisy drogowe
na to pozwalają.
4
EASY RIDER u GPS510MSX
Urządzenie powinno być tak zamontowane, aby nie ograniczało widoczności kierowcy oraz nie zasłaniało żadnych urządzeń.
Zakazane strefy
Nie używać urządzenia w szpitalu oraz w pobliżu elektronicznych
urządzeń medycznych.
Nie używać urządzenia w samolocie.
Akumulator
Urządzenie zawiera wewnętrzny akumulator. Bateria może pęknąć
lub eksplodować, uwalniając niebezpieczne związki chemiczne. Aby
zmniejszyć ryzyko pożaru lub poparzeń, nie rozbieraj, nie gnieć, ani nie
wyrzucaj do wody czy ognia.
Należy unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych przez dłuższy czas.
Nie wystawiaj urządzenia na silne i nagłe zmiany temperatury. Może
to bowiem spowodować kondensację wilgoci wewnątrz produktu, która
może go uszkodzić. W przypadku kondensacji wilgoci pozwól urządzeniu wyschnąć do sucha.
Uwaga!
Należy stosować wyłącznie ładowarkę dostarczoną z urządzeniem.
Zastosowanie innego typu ładowarki spowoduje uszkodzenie i/lub niebezpieczeństwo.
Uwaga!
Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, opakowania oraz podręcznika
użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji
dotyczącej obsługi produktu.
˜ Produkt oraz akcesoria do urządzenia mogą się różnić od tych
opisanych w instrukcji.
˜ Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności tytułem
odszkodowania za jakiekolwiek nieścisłości wynikające z błędów w
opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.
5
EASY RIDER u GPS510MSX
Ustawienia początkowe
Prosimy zapoznać się z instrukcją i zachować ją w celu wyjaśnienia
wątpliwości.
W zestawie
˜ Urządzenie GPS
˜ Ładowarka samochodowa
˜ Uchwyt samochodowy
˜ Kabel USB
˜ Instrukcja obsługi
Montaż urządzenia w samochodzie
Urządzenie powinno być tak zamontowane, aby nie ograniczało widoczności kierowcy, nie było w zasięgu działania poduszki powietrznej
oraz na poduszce powietrznej.
By używać urządzenie w samochodzie użyj uchwytu samochodowego dołączonego do zestawu. Zainstaluj do pleców jednostki jak wskazano poniżej
Uchwyt należy przyczepić do powierzchni płaskiej najlepiej do szyby
przedniej tak, aby nie ograniczał widoczności kierowcy.
Przyłożyć przyssawkę do szyby, docisnąć i zamknąć zatrzask.
6
EASY RIDER u GPS510MSX
Ładowarka samochodowa
Jeśli urządzenie używane jest w samochodzie rekomendujemy, aby
zawsze było podłączone do zasilania samochodowego. Aby uchronić
urządzenie przed gwałtownymi skokami napięcia, zawsze podłączaj ładowarkę samochodową dopiero po uruchomieniu silnika.
1. Podłącz jeden koniec kabla ładowarki samochodowej do urządzenia.
2. Drugą końcówkę zasilacza włóż do gniazda zapalniczki samochodowej o napięciu 12V. Gdy urządzenie będzie się ładować,
dioda umieszczona w ładowarce będzie się świecić.
Następny rysunek pokazuje typową instalacje urządzenia.
7
EASY RIDER u GPS510MSX
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Wciśnij przycisk aby włączyć urządzenie. Na ekranie pokaże się
logo. Aby wyłączyć urządzenie wciśnij ponownie.
Wyświetli się następujący ekran startowy
8
EASY RIDER u GPS510MSX
Po paru sekundach pokaże się właściwe menu urządzenia.
Ustawienia
Jeżeli uruchomimy USTAWIENIA wtedy wyświetli się poniższe
menu.
Głośność
Naciśnij GŁOŚNOŚĆ, aby zmienić głośność urządzenia. Można zrobić ciszej lub głośniej za pomocą przycisków “-“ lub “+”.
Podświetlenie
Naciśnij PODŚWIETLENIE, aby zmienić jasność wyświetlacza.
Można ustawić ciemniej lub jaśniej za pomocą przycisków “-“ lub “+”.
Język
Możliwość wyboru języka systemu operacyjnego
9
EASY RIDER u GPS510MSX
Czas oraz Data
Urządzenie może samodzielnie pobrać datę z satelit GPS. Jest także możliwość samodzielnego ustawienia daty. Należy kliknąć na 2002
i wybrać za pomocą strzałek góra/dół poprawną datę. Kolejne ustawienia wykonać podobnie.
Kalibracja
Ta funkcja kalibruje urządzenie poprzez dotykanie określonych punktów na ekranie. Jest to potrzebne tylko wtedy, jeżeli urządzenie zacznie
odpowiadać sprzecznie do Państwa wskazań.
Informacje
Informacje o urządzeniu
Multimedia
Movie
Urządzenie pokaże wszystkie dostępne pliki video. Należy wybrać
dany plik i kliknąć dwa razy, aby go odtworzyć.
Music
Urządzenie pokaże wszystkie dostępne pliki muzyczne. Należy wybrać dany plik i kliknąć dwa razy, aby go odtworzyć.
E-Book
Aplikacja służąca do przeglądania plików tekstowych
Przeglądarka zdjęć
Aplikacja służąca do przeglądania zdjęć
10
EASY RIDER u GPS510MSX
Kalkulator
Kalkulator
Gry
Zestaw gier dla rozrywki
Odbiornik GPS
Uwaga!
Ta zakładka służy jedynie do informacji.
W tej zakładce można zobaczyć ilość obecnie widzianych satelitów
przez urządzenie oraz siłę ich sygnału.
Jeśli naciśniemy w menu głównym na ikonę ODBIORNIK GPS. Wtedy ukaże się podobna strona do poniższej.
Na tej stronie można sprawdzić pozycję geograficzną (długość, szerokość geograficzną), aktualną prędkość oraz status pozycji.
Koło kompasu pokazuje lokalizację satelit od których urządzenie odbiera sygnał oraz siłę sygnału poszczególnych satelitów po lewej stronie.
Aby wyjść z tej zakładki należy nacisnąć krzyżyk po prawej stronie.
Uwaga!
Co najmniej trzy sygnały z satelitów są wymagane, aby urządzenie
funkcjonowało. Sygnał GPS może być zakłócany przez budynki oraz
tunele, wtedy moc sygnału jest ograniczona.
Jeśli przednia szyba samochodu jest przyciemniona i pokryta warstwą antyrefleksyjną, zaleca się użycie dodatkowej anteny (opcja). Antenę należy umieścić na dachu samochodu przed oknem.
11
EASY RIDER u GPS510MSX
User’s Manual
Important!
Satellite signals are required for this product to function in Navigation Mode.
There may be occasions within your home or building when the signal
strength is limited and Navigation Mode may not be possible.
This is quite normal for products of this type. If you experience difficulty inreceiving a signal in your car you may need to use an external antenna.
You can check the number of satellite signals that the unit is receiving and
the strength of those signals by viewing the GPS Receiver page, see „GPS
Receiver”.
Safety
The Global Positioning System
The Global Positioning System (GPS) is a satellite based system that provides location and timing information around the globe. GPS is operated and
controlled under the sole responsibility of the Government of the United
States of America, who are responsible for its availability and accuracy.
Any changes in GPS availability and accuracy, or in environmental conditions, may impact the operation of your GPS Navigation System Satellite
Navigation System (PND).
Using Your PND in the Car
When using your PND while driving it is essential that you drive with care
and attention. Never modify the settings or program your PND while driving.
Only look at the PND map when it is safe to do so. Only follow the PND instructions when the road regulations allow you to do so. When mounting the
PND in your car make sure that it does not obscure your view or impede the
operation of any driving controls.
Battery
Your PND uses a Li-ion battery. Do not use it in humid, wet or corrosive
environments. Do not operate or store your PND in high temperatures (>6
degrees C) or in direct sun light. Do not store in a microwave or pressurised
container. Do not pierce or break the battery casing.
12
EASY RIDER u GPS510MSX
Failure to follow these cautions will invalidate the warranty and may cause
the battery to leak acid, become hot, explode or ignite and cause injury or
damage.
If you come into contact with leaked battery acid wash thoroughly and
seek medical attention.
The Li-ion battery contained in this unit must be recycled or disposed of
properly. Do not dispose of in household waste or burn.
Getting Started
Please make sure that you read all of the information contained within this
user guide before contacting the customer help line.
In the Box
˜ Satellite Navigation System
˜ DC Car Charger
˜ Car Mount
˜ USB cable to connect to your PC
˜ User Guide
Mounting the Unit in your Car
The PND must be mounted in a location that does not obscure the drivers vision, impede use of the cars controls or impede the operation of the
cars airbags.
Fix the car mount into the back of the unit as shown below.
13
EASY RIDER u GPS510MSX
The car mount has a suction pad that fits to the windshield or a flat area
of the dashboard.
Pull the lever away from the suction pad.
Place the pad on the windshield and push the lever towards the pad until
it clicks into place.
Car Adapter
When using your PND in the car we recommend that you always use the
car adapter to power the unit, especially on long journeys.
Plug the car adapter into the socket on the unit.
Plug the other end on the adapter into the car’s 12V accessory socket. The
illustration on the next page shows a typical installation. If possible fix the
power cable so that it does not obscure instruments or controls and does not
cause a tripping hazard.
14
EASY RIDER u GPS510MSX
We recommend that when you use the PND in your car, that you always
use the 12V cigarette adapter in order to maintain the battery level.
15
EASY RIDER u GPS510MSX
Switching On
Slide on/off button down. The GPS Navigation System logo is displayed.
Settings
If you touch the SETTINGS icon the following page is displayed.
To exit this page, touch the cross in the bottom left of the screen.
Volume
Press ‘ Volume’ you can modify the volume of the sound. You can lower or
higher the sound by clicking “ - ” or “ + ”.
Backlight
Press ‘Backlight’ to change the brightness of the screen. You can make it
darker or brighter by clicking “ - ” or “ + ”.
Language
Change the Language displayed in the main system menus and features.
Tap the required Icon to change language shown on the GPS.
16
EASY RIDER u GPS510MSX
Time & Date
This device can auto-set the current date and time by receiving three GPS
signals. You can also change it by yourself.
Calibrate
This function calibrates the unit to respond to your screen taps. You will
only need to use this function if the unit begins to respond inconsistently to
your screen taps.
About
The About page is for information only.
To exit the About page, touch the cross in the top right of the screen.
Multimedia
If you touch the Multimedia icon the following page is displayed.
Audio Player
Browse’ to choose the music file you like and double Click (May need to
repeat) the file to play the music. You can click “ - ” or “ + ” to decrease and
increase the volume.
Video Player
You can see the video files, and double click (may need to repeat ) the file
to play the video.
Note:
(File format : AVI ).
Photo Viewer
Click” FILE LIST” to choose the picture file you like and double click the
file to view it. Click ”PREV” and „NEXT” to see the previous and next picture. Click „ FIRST” and „LAST” to see the first and last picture of the file list.
Click” CLOSE” to exit.
17
EASY RIDER u GPS510MSX
E-Book
Double click the txt file (May need to repeat) you like to read, the content
will be displayed.
Calculator
Calculator
Games
Tap on the above icon in the Main Menu to enter the Games Zone.
GPS Receiver
NOTE!
This page is for information only.
You can view the number of satellite signals the unit is receiving and also
This page gives your current position in degrees longitude and latitude,
your current speed and the status of your position, i.e.
The compass circle shows the satellites that the unit is receiving and the
bar chart below shows the strength of the signal from each of these satellites.
To exit this page, touch the cross in the top right of the screen.
NOTE!
At least three GPS signals are required for the PND to function.
There may be occasions within your home or building when the signal
strength is limited and GPS Receiver Mode may not be possible.
This is quite normal of products of this type. Your car may have an athermic heat reflecting windshield or windshield heating that prevents the GPS
receiver acquiring a valid signal.
18
NOTE
19
Dział Obsługi Klienta
tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.
Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE
Download PDF

advertising