Cafetieră - espressor
încorporabilă semi-automată
PECM1SS
Manual de utilizare
1
Manual de utilizare a
Cafetierei - espressor încorporabile semiautomate Baumatic
PECM1SS
NOTĂ: Prezentul manual de utilizare conţine informaţii importante, inclusiv
informaţii cu privire la siguranţă şi instalare, care vă permit să utilizaţi aparatul
la capacitatea maximă. Păstraţi-l la loc sigur, astfel încât să îl puteţi consulta
ori de câte ori este necesar; manualul vă este destinat dvs. sau oricărei
persoane care nu este familiarizată cu modul de utilizare a aparatului.
2
Cuprins
Notă privind protecţia mediului
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
4
5-6
Specificaţii
Dimensiunile produsului
Dimensiunile spaţiului de montare
Specificaţiile produsului
Accesoriile standard
Specificaţiile tehnice
Descrierea cafetierei
Accesoriile standard
Panoul de comandă
7 -10
7
7
7
7
8
8
8-9
10
Utilizarea cafetierei
Umplerea rezervorului (manual)
Umplerea rezervorului (automat)
Înainte de prima utilizare
Distribuţia de apă fierbinte
Generarea de aburi
Distribuţia de apă fiartă
Reumplerea rezervorului de apă manual
Reumplerea rezervorului de apă automat
11-16
11
12-13
13
13-14
14-15
15
16
16
Prepararea de băuturi
Conectarea unui port-filtru
Utilizarea de doze de espresso
Utilizarea de cafea măcinată
Sfaturi pentru prepararea cafelei espresso
Sfaturi pentru prepararea unui cappuccino
Sfaturi pentru prepararea ceaiului vrac
Sfaturi pentru prepararea ceaiului cu apă fiartă
17-22
17
17-18
18-19
19-20
20
20-21
21-22
Curăţarea şi întreţinerea
22-23
Instalarea
Branşamentul electric
Instalarea cafetierei în mobilierul de bucătărie
Racordarea cafetierei la reţeaua de apă
23-27
23-24
24-26
26-27
Depanarea
27-28
3
Notă privind protecţia mediului
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva
europeană 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente
electrice şi electronice (DEEE). Asigurându-vă că produsul este
eliminat în mod corect, veţi contribui la evitarea
posibilelor consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii, ce ar putea apărea în caz contrar, dacă
deşeurile
nu
sunt
manipulate
în
mod
corespunzător.
Simbolul de pe produs sau de pe documentele care
însoţesc produsul indică faptul că aparatul nu poate fi tratat ca
deşeu menajer, ci trebuie depus la punctul de colectare adecvat
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Eliminarea aparatului trebuie efectuată în conformitate cu
reglementările de mediu locale privind eliminarea deşeurilor.
Pentru informaţii detaliate privind tratarea, recuperarea şi
reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile
locale, serviciul de eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul din care aţi achiziţionat produsul.
o Materialele de ambalare utilizate de Baumatic nu sunt
dăunătoare mediului şi pot fi reciclate.
o Eliminaţi toate materialele de ambalare în mod adecvat,
respectând mediul.
4
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
Siguranţa dvs. reprezintă o prioritate pentru Baumatic.
Vă rugăm să citiţi acest manual de utilizare înainte de
instalarea sau utilizarea aparatului. În cazul în care
aveţi neclarităţi, contactaţi Departamentul Tehnic al
Baumatic.
Informaţii generale
o Acest aparat este destinat uzului casnic. Poate fi încorporat
DOAR într-un dulap sau mobilier standard de bucătărie, NU
trebuie utilizat ca aparat amovibil.
o Utilizarea produsului în alte scopuri sau în alte medii, fără
acordul expres al Baumatic duce la anularea garanţiei şi la
exonerarea de responsabilitate a Baumatic.
o Noul dvs. aparat este însoţit de o garanţie împotriva defectelor
electrice sau mecanice, sub rezerva anumitor excluderi
menţionate în Garanţia Baumatic. Acest lucru nu vă afectează în
niciun fel celelalte drepturi de care beneficiaţi.
o Reparaţiile pot fi efectuate numai de tehnicieni Baumatic
sau de reprezentanţi autorizaţi Baumatic.
Avertisment şi instrucţiuni de siguranţă
o Acest aparat este conform cu întreaga legislaţie europeană
actuală privind siguranţa. Baumatic doreşte să sublinieze că
această conformitate nu înlătură faptul că suprafeţele
aparatului se vor încinge pe durata utilizării şi vor reţine
căldura după utilizare.
o Aveţi deosebită grijă atunci când scoateţi filtrele sau
duzele. Lăsaţi-le să se răcească înainte de a le demonta.
Siguranţa copiilor
o Baumatic recomandă ca sugarii şi copiii mici să nu fie lăsaţi să se
apropie de aparat şi să nu îl atingă, în nicio situaţie.
o În cazul în care este necesar ca în bucătărie să se afle şi copii,
aceştia trebuie supravegheaţi în permanenţă.
Informaţii generale privind siguranţa
o Nu lăsaţi cafetiera nesupravegheată.
5
o Nu permiteţi accesoriilor electrice sau cablurilor să intre în
contact cu suprafeţe ale aparatului care se încing.
o Nu instalaţi aparatul în apropierea perdelelor sau a materialelor
moi.
Curăţarea
o Curăţaţi cafetiera cu regularitate.
o Atât operaţiile de utilizare a aparatului, cât şi cele de curăţare,
trebuie efectuate cu grijă.
o IMPORTANT: Aparatul trebuie deconectat de la reţea înainte de
începerea operaţiilor de curăţare.
Instalarea
Acest aparat trebuie instalat corect de o persoană
calificată, în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
o Baumatic Ltd. nu îşi asumă responsabilitatea
pentru vătămările corporale sau pagubele
suferite ca urmare a utilizării sau instalării
necorespunzătoare a produsului.
o Producătorul declară că pentru realizarea cafetierei au fost
utilizate materiale certificate şi solicită instalarea produsului în
conformitate cu standardele aplicabile. Produsul este destinat
pentru uz casnic de către o persoană având competenţa
necesară.
6
Specificaţii
Dimensiunile
produsului
Înălţime: 460
mm
Lăţime:
596
mm
Adâncime: 272
mm
Dimensiunile
spaţiului de
montare
Înălţime:
450 mm
Lăţime:
600 mm
Adâncime: (min)
560 mm
Specificaţiile produsului
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Operare prin atingere
Strat de suprafaţă anti-pată
Utilizarea unui filtru pentru o ceaşcă sau două ceşti
Potrivit pentru doze de espresso sau cafea măcinată
Duză de aburi pentru cappuccino, ciocolată fierbinte, ceai şi
cafea instant
Sertar cu compartiment pentru ceşti şi farfurioare şi un vas
pentru resturi de cafea
Boiler şi pompă simplă separate pentru preparare espresso şi
cappuccino/aburi
Alimentare de la reţeaua de apă sau manuală
Rezervor de apă detaşabil (capacitate de 1,8 litri)
Indicator luminos de avertizare golire rezervor de apă
Indicator luminos LED de înaltă densitate
Accesoriile standard
o Port-filtru
o 1 filtru pentru o ceaşcă espresso
o 1 filtru pentru două ceşti espresso
o 2 ceşti espresso cu farfurioare
o Dedurizator
7
Specificaţiile tehnice
Presiune sistem de pompare cafea
15 bar
Putere totală
1860 W
Putere boiler pentru cafea
1000 W
Putere boiler pentru aburi
800 W
Sursa de alimentare
230 V ca 50 Hz
Branşament electric:
13 A (comutator
bipolar cu siguranţe şi distanţă de contact de 3 mm)
o Cablu alimentare:
3 x 1,5mm²
o
o
o
o
o
o
Vă rugăm să notaţi următoarele informaţii de pe plăcuţa cu informaţiile
referitoare la produs şi data achiziţiei produsului de pe factură, în
vederea folosirii ulterioare. Plăcuţa cu caracteristicile cafetierei poate fi
localizată dacă deschideţi sertarul din partea inferioară a cafetierei.
Numărul modelului ……………………………….
Seria …………………………........................…….
Data achiziţiei ………………….........…………….
Descrierea cafetierei
Accesoriile standard
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Port-filtru
Duză pentru o ceaşcă de espresso
Duză pentru două ceşti de espresso
Filtru pentru o doză espresso italian
Filtru pentru o ceaşcă de cafea măcinată
Filtru pentru două ceşti de cafea măcinată sau o doză
espresso franţuzesc
8
9)
Linguriţă pentru măsurare cafea măcinată
10)
Instrument de presare a cafelei
11)
Dedurizator
12) Tăviţă de colectare
13) Grilaj tăviţă de colectare
14) Uşiţă rezervor de apă
15) Rezervor de apă
16) Sertar
17) Tub apă fierbinte şi aburi (dispozitiv de spumare)
18) Stand ceaşcă pentru cafea espresso
19)
Piuliţă
circulară portfiltru
20)
Comutator
pornire/oprire
21)
Indicator
luminos de
funcţionare
9
Panoul de comandă
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
Filtru
pentru o
doză
espresso
italian
Indicator luminos pornit/oprit
Indicator luminos boiler apă
Indicator luminos distribuţie apă fierbinte
Indicator luminos boiler aburi
Indicator luminos generare aburi
Indicator luminos distribuţie apă fierbinte
Indicator luminos rezervor de apă golit
Buton pornire/oprire boiler apă
Buton distribuţie apă fierbinte
Buton pornire/oprire boiler aburi
Buton generare aburi
Buton distribuţie apă fiartă
Filtru
pentru o
ceaşcă de
cafea
măcinată
Filtru pentru 2
ceşti de cafea
măcinată sau o
doză espresso
franţuzesc
10
Utilizarea cafetierei
Umplerea rezervorului (manual)
IMPORTANT: În cazul în care cafetiera nu este racordată
la sursa de apă, va trebui să umpleţi rezervorul de apă
manual înainte de a utiliza aparatul.
o Deschideţi uşiţa rezervorului de apă (14) şi scoateţi rezervorul
de apă (15) din cafetieră.
o Umpleţi rezervorul de apă cu apă rece de la robinet, la două
treimi din volumul total al rezervorului.
o Conectaţi dedurizatorul (11) la cel mai lung tub din
compartimentul rezervorului de apă.
o Reintroduceţi rezervorul de apă în dulap şi scufundaţi
dedurizatorul în apă; introduceţi, de asemenea, celelalte tuburi
în rezervor. Asiguraţi-vă că rezervorul de apă este introdus
complet în compartimentul său.
o IMPORTANT: Lăsaţi filtrul de apă scufundat în apă timp de 5
minute înainte de a porni aparatul şi de a prepara o băutură.
Această operaţie este necesară doar înaintea primei utilizări a
aparatului sau în cazul în care aţi înlocuit filtrul de apă.
11
Umplerea rezervorului (automat)
IMPORTANT: Asiguraţi-vă că aparatul a fost racordat la
reţeaua de apă (vezi capitolul „Racordarea cafetierei la
reţeaua de apă” de la paginile 30-31).
o Deschideţi uşiţa rezervorului de apă (14) şi scoateţi
rezervorul de apă (15) din cafetieră.
o Conectaţi dedurizatorul (11) la cel mai lung tub din
compartimentul rezervorului de apă.
o Reintroduceţi rezervorul de apă în dulap şi scufundaţi
dedurizatorul în apă; introduceţi, de asemenea, celelalte tuburi
în rezervor. Asiguraţi-vă că rezervorul de apă este introdus
complet în compartimentul său.
o IMPORTANT: Lăsaţi dedurizatorul scufundat în apă timp de 5
minute înainte de a încerca să preparaţi o băutură. Această
operaţie este necesară doar înaintea primei utilizări a aparatului
sau în cazul în care aţi înlocuit filtrul de apă.
o Porniţi aparatul folosind comutatorul de pornire/oprire (20); se
va aprinde indicatorul luminos pornit/oprit (22).
o Aparatul va verifica dacă rezervorul conţine suficientă apă. În
cazul în care cantitatea de apă nu este suficientă, se va aprinde
intermitent indicatorul luminos pentru rezervor golit (28).
o După câteva secunde, rezervorul va începe să se încarce cu apă.
12
o Rezervorul se va încărca într-un interval de aproximativ 40 de
secunde, timp în care indicatorul luminos pentru rezervor de apă
golit (28) va continua să se aprindă intermitent.
o După acest interval de timp, în cazul în care rezervorul de apă
nu este încă suficient încărcat, indicatorul luminos (28) va
rămâne aprins. Opriţi aparatul folosind comutatorul
pornire/oprire (20). Apoi porniţi din nou aparatul pentru o nouă
operaţie de umplere a rezervorului de apă.
o După ce rezervorul se încarcă suficient, indicatorul luminos
pentru rezervor de apă golit (28) se va stinge.
o Nu atingeţi niciunul din celelalte butoane ale cafetierei până când
nu se finalizează operaţia de umplere cu apă a rezervorului.
Înainte de prima utilizare
IMPORTANT: URMAŢI ETAPELE DE MAI JOS ÎNAINTE
DE A ÎNCĂLZI BOILERUL PENTRU APĂ PENTRU
PRIMA OARĂ
o Instalaţi aparatul conform instrucţiunilor corespunzătoare din
prezentul manual.
o Aşezaţi un vas sub tubul pentru aburi (17).
o Porniţi aparatul folosind comutatorul de pornire/oprire (20).
o Apăsaţi butonul de distribuţie apă fiartă (33).
o Aşteptaţi până când începe să curgă apă în mod continuu din
tubul pentru aburi (17).
o Apăsaţi din nou butonul de distribuţie apă fiartă (33) pentru a
opri curgerea apei din tubul pentru aburi.
Distribuţia de apă fierbinte
o Umpleţi rezervorul de apă dacă aparatul dvs. nu este racordat la
reţeaua de apă.
o Porniţi aparatul folosind comutatorul de pornire/oprire (20).
o Lăsaţi rezervorul de apă să se umple automat în cazul în care
cafetiera este racordată la reţeaua de apă.
13
o După finalizarea operaţiei de umplere cu apă şi stingerea
indicatorului luminos pentru rezervor de apă golit (28), apăsaţi
butonul de pornire/oprire a boilerului pentru apă (29).
Indicatorul luminos al boilerului pentru apă (23) se va aprinde
intermitent, indicând că boilerul se încălzeşte.
o Aparatul este pregătit să distribuie apă fierbinte atunci când
indicatorul luminos al boilerului (23) rămâne aprins.
o Aşezaţi o ceaşcă sub piuliţa port-filtrului (19) şi apoi apăsaţi
butonul de distribuţie apă fierbinte (30).
o Pentru a opri distribuţia de apă fierbinte, apăsaţi din nou butonul
de distribuţie apă fierbinte (30).
Este absolut normal să se audă un zgomot şi să se scurgă
o cantitate redusă de apă în tăviţa de colectare, după
distribuţia apei.
Generarea de aburi
o Introduceţi capătul tubului pentru aburi (17) într-o ceaşcă.
Tubul pentru aburi este constituit din două părţi, duza propriuzisă şi un capac din plastic; cele două părţi trebuie conectate.
o Umpleţi rezervorul de apă dacă aparatul dvs. nu este racordat la
reţeaua de apă.
o Porniţi aparatul folosind comutatorul de pornire/oprire (20).
o Lăsaţi rezervorul de apă să se umple automat în cazul în care
cafetiera este racordată la reţeaua de apă.
o După finalizarea operaţiei de umplere cu apă şi stingerea
indicatorului luminos pentru rezervor de apă golit (28), apăsaţi
butonul de pornire/oprire a boilerului pentru aburi (31).
Indicatorul luminos al boilerului pentru aburi (25) se va aprinde
intermitent, indicând faptul că boilerul pentru apă şi boilerul
pentru aburi se încălzesc.
o În timp ce boilerul pentru aburi se încălzeşte, este posibil să
curgă câteva picături de apă din tubul pentru aburi (17).
o Aparatul este gata de operare atunci când indicatorul luminos al
boilerului (25) rămâne aprins.
o Aparatul este pregătit să degaje aburi atunci când indicatorul
luminos al boilerului (25) rămâne aprins.
14
o Pentru a obţine emisia de aburi, apăsaţi butonul de generare
aburi (32).
o Pentru a opri emisia de aburi, apăsaţi din nou butonul de
generare aburi (32).
Este absolut normal să se audă un zgomot şi să se scurgă
o cantitate redusă de apă în tăviţa de colectare, după
generarea de aburi.
Distribuţia de apă fiartă
o Introduceţi capătul tubului pentru aburi (17) într-o ceaşcă.
o Umpleţi rezervorul de apă dacă aparatul dvs. nu este racordat la
reţeaua de apă.
o Porniţi aparatul folosind comutatorul de pornire/oprire (20).
o Lăsaţi rezervorul de apă să se umple automat în cazul în care
cafetiera este racordată la reţeaua de apă.
o După finalizarea operaţiei de umplere cu apă şi stingerea
indicatorului luminos pentru rezervor de apă golit (28), apăsaţi
butonul de pornire/oprire a boilerului pentru aburi (31).
Indicatorul luminos al boilerului pentru aburi (25) se va aprinde
intermitent, indicând faptul că boilerul pentru apă şi boilerul
pentru aburi se încălzesc.
o În timp ce boilerul pentru aburi se încălzeşte, este posibil să
curgă câteva picături de apă din tubul pentru aburi (17).
o Aparatul este pregătit să distribuie apă fiartă atunci când
indicatorul luminos al boilerului pentru aburi (25) rămâne
aprins.
o Pentru a distribui apă fiartă, apăsaţi butonul de distribuţie apă
fierbinte (33).
o Pentru a opri distribuţia de apă fiartă, apăsaţi din nou butonul de
distribuţie apă fierbinte (33).
Este absolut normal să se audă un zgomot şi să se scurgă
o cantitate redusă de apă în tăviţa de colectare, după
distribuţia apei.
15
Reumplerea rezervorului de apă manual
IMPORTANT: Nu este necesar să efectuaţi această procedură dacă
aparatul dvs. este racordat la reţeaua de apă.
o Dacă în timpul preparării băuturilor, rezervorul de apă se
goleşte, indicatorul luminos pentru rezervor de apă golit (28) se
va aprinde intermitent. Cafetiera va înceta orice operaţie de
preparare a băuturilor.
o Opriţi aparatul folosind comutatorul de pornire/oprire (20).
o Apoi, urmaţi procedura descrisă la pagina 11 „Umplerea
rezervorului (manual)”.
o Porniţi din nou aparatul folosind comutatorul de pornire/oprire
(20).
o Reluaţi de la început operaţia de preparare a băuturilor
întreruptă din cauza golirii rezervorului de apă; va trebui,
aşadar, să încălziţi boilerul pentru apă şi boilerul pentru aburi
(dacă este cazul).
Reumplerea rezervorului de apă automat
o Dacă în timpul preparării băuturilor, rezervorul de apă se
goleşte, indicatorul luminos pentru rezervor de apă golit (28) se
va aprinde intermitent. Cafetiera va înceta orice operaţie de
preparare a băuturilor.
o După câteva secunde, rezervorul va începe să se încarce cu apă.
o După ce rezervorul se încarcă suficient, indicatorul luminos
pentru rezervor de apă golit (28) se va stinge.
o Nu atingeţi niciunul din celelalte butoane ale cafetierei până când
nu se finalizează operaţia de umplere cu apă a rezervorului.
o Reluaţi de la început operaţia de preparare a băuturilor
întreruptă din cauza golirii rezervorului de apă; va trebui,
aşadar, să încălziţi boilerul pentru apă şi boilerul pentru aburi
(dacă este cazul).
16
Prepararea de băuturi
Conectarea unui port-filtru
o Ridicaţi port-filtrul (1) către piuliţa
port-filtrului (19), asigurându-vă că
este în poziţia arătată în imaginea de
mai sus.
o Continuaţi să ridicaţi port-filtrul până
când acesta intră în piuliţă.
o Rotiţi mânerul port-filtrului spre dreapta, astfel încât să fixaţi
port-filtrul în piuliţă.
o După ce terminaţi de utilizat port-filtrul, rotiţi mânerul spre
stânga şi scoateţi port-filtrul din piuliţă (19).
Utilizarea de doze de espresso
o Dozele de espresso reprezintă o modalitate facilă, practică şi
igienică de a prepara cafeaua. Ambalajul utilizat pentru dozele
de espresso nu permit vărsarea cafelei şi pot fi înlăturate cu
uşurinţă după folosire.
o IMPORTANT: Dacă utilizaţi doze de espresso italian, atunci
trebuie să utilizaţi filtrul pentru o doză de espresso italian
(4). Dacă utilizaţi doze de espresso franţuzesc, atunci
trebuie să utilizaţi filtrul pentru o doză de espresso
franţuzesc (6).
o Asiguraţi-vă că dozele sunt utilizate înainte de data de
expirare, acesta fiind un factor ce afectează performanţa
cafetierei.
o Fixaţi duza pentru o ceaşcă de cafea (2) pe port-filtru (1).
o Introduceţi filtrul corespunzător pentru doze de espresso, (4)
sau (5), în port-filtru (1).
o Amplasaţi o doză de espresso în port-filtru (1) şi introduceţi-l în
piuliţa port-filtrului (19).
o Aşezaţi o ceaşcă de dimensiune corespunzătoare sub piuliţa portfiltrului (19).
o Porniţi aparatul folosind comutatorul de pornire/oprire (20); se
va aprinde indicatorul luminos pornit/oprit (22).
17
o Urmaţi procedura de umplere a rezervorului, fie automat, fie
manual.
o După finalizarea operaţiei de umplere cu apă şi stingerea
indicatorului luminos pentru rezervor de apă golit (28), apăsaţi
butonul de pornire/oprire a boilerului pentru apă (29).
Indicatorul luminos al boilerului pentru apă (23) se va aprinde
intermitent, indicând că boilerul se încălzeşte.
o Aparatul este pregătit să distribuie apă fierbinte atunci când
indicatorul luminos al boilerului (23) rămâne aprins.
o Cafeaua începe să curgă după ce apăsaţi butonul de distribuţie
apă fierbinte (30).
o Pentru a opri curgerea cafelei, apăsaţi din nou butonul de
distribuţie apă fierbinte (30).
o Opriţi aparatul folosind comutatorul de pornire/oprire (20).
o Scoateţi port-filtrul (1) din piuliţa acestuia (19).
o După ce doza de espresso se răceşte suficient, luaţi-o din portfiltru (1).
o Ştergeţi cu o cârpă umedă port-filtrul (1), duza pentru o ceaşcă
de cafea (2) şi filtrul pentru doza de espresso pe care l-aţi
utilizat ((4) sau (5)), pentru a le păstra curate.
Utilizarea de cafea măcinată
o Fixaţi duza pentru o ceaşcă de cafea (2) pe port-filtru (1).
o Introduceţi filtrul pentru o ceaşcă de cafea măcinată (5) în portfiltru (1).
o Folosiţi linguriţa de măsurare a cafelei măcinate (9) şi puneţi o
linguriţă de cafea măcinată în port-filtru (1).
o Utilizaţi instrumentul de presare (10) pentru a compacta
cafeaua în port-filtru şi apoi introduceţi-l pe acesta în piuliţa
port-filtrului (19).
o Aşezaţi o ceaşcă de dimensiune corespunzătoare sub piuliţa portfiltrului (1).
o Porniţi aparatul folosind comutatorul de pornire/oprire (20); se
va aprinde indicatorul luminos pornit/oprit (22).
18
o Urmaţi procedura de umplere a rezervorului, fie automat, fie
manual.
o După finalizarea operaţiei de umplere cu apă şi stingerea
indicatorului luminos pentru rezervor de apă golit (28), apăsaţi
butonul de pornire/oprire a boilerului pentru apă (29).
Indicatorul luminos al boilerului pentru apă (23) se va aprinde
intermitent, indicând că boilerul se încălzeşte.
o Aparatul este pregătit să distribuie apă fierbinte atunci când
indicatorul luminos al boilerului (23) rămâne aprins.
o Cafeaua începe să curgă după ce apăsaţi butonul de distribuţie
apă fierbinte (30).
o Pentru a opri curgerea cafelei, apăsaţi din nou butonul de
distribuţie apă fierbinte (30).
o Opriţi aparatul folosind comutatorul de pornire/oprire (20).
o Scoateţi port-filtrul (1) din piuliţa acestuia (19).
o După ce se răcesc, ştergeţi cu o cârpă umedă port-filtrul (1),
duza pentru o ceaşcă de cafea (2) şi filtrul pentru o ceaşcă de
cafea măcinată pe care l-aţi utilizat (5), pentru a le păstra
curate.
o Dacă doriţi să pregătiţi două ceşti de cafea măcinată simultan,
trebuie să utilizaţi doza pentru două ceşti (3) şi filtrul pentru
două ceşti de cafea măcinată (6). Utilizaţi, de asemenea,
linguriţa de măsurare a cafelei măcinate (9) şi puneţi o linguriţă
şi jumătate de cafea în port-filtru (1).
Sfaturi pentru prepararea cafelei espresso
Un espresso este o cafea neagră tare, preparată prin trecerea, sub
presiune, a apei fierbinţi, printre boabe fin măcinate de cafea.
o Pentru un espresso sunt necesare aproximativ 7 grame de cafea.
După ce umpleţi port-filtrul cu cafea, utilizaţi instrumentul de
presare (10) pentru a împinge cafeaua în port-filtru.
o În cazul în care folosiţi ceşti mici speciale pentru espresso, atunci
utilizaţi standul (18) pentru a ridica ceaşca mai aproape de portfiltru (1).
o Când boilerul este pregătit să distribuie apă fierbinte, introduceţi
o cantitate mică de apă prin cafetieră pentru a o încălzi.
19
o Lăsaţi această cantitate de apă fierbinte să treacă în ceaşcă,
pentru a o încălzi şi pe aceasta.
o Ştergeţi excesul de cafea de pe marginea port-filtrului înainte de
a-l introduce în piuliţă.
Sfaturi pentru prepararea unui cappuccino
Un espresso peste care se toarnă spumă de lapte sau frişcă.
După prepararea unei ceşti de espresso, urmaţi instrucţiunile de mai
jos:
o Scufundaţi tubul pentru aburi (17) într-un vas cu lapte.
IMPORTANT: Recomandăm utilizarea unui vas metalic, înalt, cu
toartă.
o Urmaţi procedura descrisă la „Generarea de aburi”, pagina 15.
o Când încep să iasă aburi din tub, mişcaţi uşor vasul cu lapte în
sus şi în jos. Efectuaţi această operaţie până când laptele se
încălzeşte şi face spuma pentru cappuccino.
o De fiecare dată când utilizaţi tubul de aburi, efectuaţi operaţii de
generare de aburi de mai multe ori.
o Opriţi cafetiera folosind butonul de pornire/oprire (12).
o Puteţi, de asemenea, utiliza tubul pentru aburi pentru a încălzi
alte băuturi, ca de exemplu apă, punci, ciocolată fierbinte etc.
TREBUIE EFECTUATĂ PROCEDURA DE CURĂŢARE DE
FIECARE DATĂ CÂND SE UTILIZEAZĂ TUBUL PENTRU
ABURI. VEZI PAGINILE 24-25 PENTRU MAI MULTE
DETALII.
Sfaturi pentru prepararea ceaiului vrac
o Fixaţi duza pentru o ceaşcă de cafea (2) pe port-filtru (1).
o Introduceţi filtrul pentru o ceaşcă de cafea măcinată (5) în portfiltru (1).
o Utilizând linguriţa de măsurare a cafelei măcinate (9), puneţi o
linguriţă de ceai vrac în port-filtru (1).
o Utilizaţi instrumentul de presare (10) pentru a compacta
frunzele de ceai în port-filtru şi apoi introduceţi-l pe acesta în
piuliţa port-filtrului (19).
20
o Aşezaţi o ceaşcă de dimensiune corespunzătoare sub piuliţa portfiltrului (1).
o Porniţi aparatul folosind comutatorul de pornire/oprire (20); se
va aprinde indicatorul luminos pornit/oprit (22).
o Urmaţi procedura de umplere a rezervorului, fie automat, fie
manual.
o După finalizarea operaţiei de umplere cu apă şi stingerea
indicatorului luminos pentru rezervor de apă golit (28), apăsaţi
butonul de pornire/oprire a boilerului pentru apă (29).
Indicatorul luminos al boilerului pentru apă (23) se va aprinde
intermitent, indicând că boilerul se încălzeşte.
o Aparatul este pregătit să distribuie apă fierbinte atunci când
indicatorul luminos al boilerului (23) rămâne aprins.
o Ceaiul va începe să curgă după ce apăsaţi butonul de distribuţie
apă fierbinte (30).
o Pentru a opri curgerea ceaiului, apăsaţi din nou butonul de
distribuţie apă fierbinte (30).
o Opriţi aparatul folosind comutatorul de pornire/oprire (20).
o Scoateţi port-filtrul (1) din piuliţa acestuia (19).
o Ştergeţi cu o cârpă umedă port-filtrul (1), duza pentru o ceaşcă
de cafea (2) şi filtrul pentru o ceaşcă de cafea măcinată (5),
pentru a le păstra curate.
o Dacă doriţi să pregătiţi două ceşti de ceai simultan, trebuie să
utilizaţi doza pentru două ceşti de cafea (3) şi filtrul pentru două
ceşti de cafea măcinată (6). Utilizaţi, de asemenea, linguriţa de
măsurare a cafelei măcinate (9) şi puneţi două linguriţe de
frunze de ceai în port-filtru (1).
Sfaturi pentru prepararea ceaiului cu apă fiartă
o Conectaţi duza pentru apă fierbinte (7) la tubul pentru aburi
(17) şi introduceţi capătul acestuia într-o ceaşcă având un
pliculeţ de ceai.
o Urmaţi procedura descrisă la „Distribuţia de apă fiartă”, pagina
16.
o Lăsaţi pliculeţul de ceai în apă până obţineţi concentraţia dorită.
21
o Opriţi cafetiera folosind comutatorul de pornire/oprire (20).
o Asiguraţi-vă că ambele secţiuni ale tubului pentru aburi (17)
sunt curăţate corespunzător după folosire.
Curăţarea şi întreţinerea
Operaţiile de curăţare trebuie efectuate doar după ce
cafetiera se răceşte.
Aparatul trebuie deconectat de la sursa de
alimentare cu curent înainte de a începe curăţarea
acestuia.
Componentele din inox
o Componentele din inox trebuie curăţate cu apă caldă cu săpun.
Ştergeţi apoi aparatul folosind o cârpă moale.
o Nu utilizaţi detergenţi sau produse abrazive de curăţat.
o Nu utilizaţi bureţi abrazivi sau de sârmă pe nicio componentă a
aparatului.
Tubul pentru aburi
o Curăţaţi tubul pentru aburi după fiecare folosire prin generare de
aburi.
o Dacă aţi utilizat tubul pentru aburi, scoateţi capacul din plastic al
acestuia şi ştergeţi ambele secţiuni folosind un burete sau o
cârpă curat(ă).
o Atunci când laptele se răceşte, creează impurităţi care pot bloca
orificiul tubului şi împiedica funcţionarea normală a aparatului.
Rezervorul de apă
o În cazul în care nu utilizaţi aparatul pe o perioadă îndelungată de
timp, evacuaţi apa din rezervor urmând procedura descrisă în
capitolul „Distribuţia de apă fierbinte” de la pagina 14.
o Apăsaţi butonul de distribuţie apă fierbinte (30) până când se
goleşte rezervorul.
o Dacă aparatul este racordat la reţeaua de apă, opriţi cafetiera
înainte să înceapă să reumple rezervorul.
o Curăţaţi periodic rezervorul de apă folosind apă caldă cu săpun.
Asiguraţi-vă că rezervorul este clătit corespunzător înainte de a fi
reintrodus în aparat.
Tăviţa de colectare
o Trageţi tăviţa de colectare în faţă şi apoi ridicaţi capacul din inox.
o Spălaţi tăviţa de colectare şi capacul cu apă caldă şi săpun,
folosind o cârpă.
o Clătiţi tăviţa de colectare şi capacul în apă rece şi uscaţi-le.
22
Boilerul pentru apă
o Este posibil să se formeze depuneri de calcar în boiler; prin
urmare, trebuie să urmaţi procedura descrisă în continuare la un
interval de cel puţin şase luni.
o Umpleţi manual rezervorul cu 2 litri de apă, adăugând acid citric
sau o jumătate de pahar de oţet.
o Urmaţi procedura din capitolul „Distribuţia de apă fierbinte” de la
pagina 14, fără să introduceţi în port-filtru (1) cafea măcinată
sau doză espresso.
o După ce se goleşte rezervorul, umpleţi-l cu apă rece (manual sau
automat) şi distribuiţi apa până când rezervorul devine din nou
gol.
o Efectuaţi de două ori această operaţie, pentru a vă asigura că nu
au rămas urme de acid citric sau oţet în rezervorul de apă.
Dedurizatorul
o Dedurizatorul va trebui înlocuit periodic; dacă observaţi granule
albe în dedurizator, atunci trebuie înlocuit imediat cu unul nou.
o Montaţi doar dedurizatoare pentru cafetiere Baumatic, pe care le
puteţi achiziţiona de la Departamentul de piese de schimb
Baumatic.
o Atunci când instalaţi un nou dedurizator, urmaţi instrucţiunile din
capitolul „Umplerea rezervorului de apă” de la paginile 11-13.
INSTALAREA
Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată
corespunzător, în conformitate cu versiunile curente
ale următoarelor reglementări.
o Reglementările şi standardele privind siguranţa din Marea
Britanie sau echivalentele europene ale acestora.
o Reglementările privind construcţiile (emise de Ministerul
Mediului).
o Reglementările privind standardele în construcţii (emise de
Ministerul scoţian pentru dezvoltare).
o Reglementările IEE privind branşamentele electrice
o Reglementările de protecţia muncii privind echipamentele
electrice.
BRANSAMENTUL ELECTRIC
Înainte de a branşa aparatul, asiguraţi-vă că tensiunea marcată pe
plăcuţa cu caracteristici tehnice corespunde cu tensiunea reţelei.
ATENŢIE: ACEST APARAT TREBUIE LEGAT LA PĂMÂNT.
o Acest aparat trebuie conectat la un comutator de 13 A bipolar cu
siguranţe şi distanţă de contact de 3 mm, amplasat într-o poziţie
23
uşor accesibilă în apropierea aparatului. Comutatorul trebuie să
fie accesibil chiar şi atunci când cafetiera este montată în dulap.
o În cazul în care trebuie să schimbaţi cablul de alimentare al
cafetierei, conductorul de împământare (galben/verde) trebuie
să fie întotdeauna cu 10 mm mai lung decât conductorii de linie.
o Aveţi grijă ca temperatura cablului de la reţea să nu depăşească
50°C.
o În cazul avarierii cablului de la reţea, acesta trebuie înlocuit cu
un cablu corespunzător.
Instalarea cafetierei în mobilierul de bucătărie
o Asiguraţi-vă că spaţiul
de montare în care
urmează să instalaţi
cafetiera este de
dimensiunea indicată în
imaginea de mai sus.
o Asiguraţi-vă că panoul
posterior al piesei de
mobilier a fost înlăturat
şi că există un spaţiu de
ventilaţie de
dimensiunile specificate.
o Trebuie să vă asiguraţi
că există un orificiu prin
care să intre cablul
electric. Dacă
intenţionaţi să racordaţi
aparatul la reţeaua de apă, trebuie să vă asiguraţi că există şi un
orificiu pentru furtunul de alimentare. Aceste măsuri trebuie
luate înainte de continuarea procesului de instalare.
24
1. Măsuraţi o înălţime de
200 mm de la baza
dulapului. Apoi, la
acea înălţime,
măsuraţi o distanţă de
225 mm pe orizontală
şi marcaţi punctul de
la acea distanţă pe
latura dulapului.
Efectuaţi aceleaşi
operaţii de măsurare
şi însemnare pe
ambele laturi ale
dulapului.
2. Montaţi şuruburile furnizate în punctele
marcate pentru a fixa câte o piesă de
suport pe ambele părţi laterale ale
dulapului.
3. Utilizaţi o nivelă sferică pentru a vă asigura că
piesele de suport sunt montate drept pe verticală.
IMPORTANT: Dacă doriţi să racordaţi aparatul la reţeaua
de apă, trebuie să efectuaţi operaţiile corespunzătoare în
această etapă.
Nu continuaţi cu restul etapelor de instalare prezentate mai jos
înainte de a finaliza procedura descrisă în capitolul „Racordarea
cafetierei la reţeaua de apă”, de la pagina următoare.
De asemenea, trebuie să introduceţi cablul electric prin orificiul special
efectuat în dulap. NU conectaţi cablul la comutator deocamdată.
4. Introduceţi cafetiera în dulap.
25
5. Aşezaţi cafetiera în
dulap. Trebuie să
vă asiguraţi că
aparatul este
încastrat în obiectul
de mobilier, în caz
contrar nefiind
aliniat cu piesele de
suport.
6. Există două orificii
pentru şuruburi pe corpul principal al cafetierei, unul pe partea
dreaptă şi celălalt pe partea stângă a aparatului. Pentru a avea
acces la orificiul din partea stângă trebuie să deschideţi uşiţa
rezervorului de apă (14) şi să scoateţi rezervorul (15).
7. Fixaţi cafetiera de dulap strângând şuruburile în orificiile ilustrate
mai sus.
8. Urmaţi instrucţiunile privind branşamentul electric de la pagina
26 şi apoi verificaţi dacă aparatul funcţionează corect.
IMPORTANT: Urmaţi instrucţiunile din capitolul „Înainte de prima
utilizare” de la pagina 13.
Racordarea cafetierei la reţeaua de apă
Cafetiera dvs. poate fi racordată permanent la reţeaua de apă.
IMPORTANT: Cafetiera nu este livrată cu furtun de alimentare.
Trebuie să achiziţionaţi un furtun adecvat alimentării cu apă potabilă.
1. Identificaţi
racordul pentru
furtunul de
alimentare în
partea
posterioară a
cafetierei.
Poziţia
racordului este
indicată de săgeata din imaginea alăturată.
2. Montaţi furtunul de alimentare la racordul aflat în partea
posterioară a aparatului. Fixaţi bine furtunul.
26
3. Trageţi în jos comutatorul pentru alimentarea cu apă pentru a
activa mecanismul de alimentare cu apă. Acesta se
găseşte în partea dreaptă a racordului de
alimentare cu apă. Partea comutatorului care
prezintă litera I trebuie apăsată în jos.
4. Atunci când montaţi cafetiera în obiectul de
mobilier, introduceţi furtunul prin orificiul efectuat
în dulapul respectiv.
5. Racordaţi celălalt capăt al furtunului de alimentare la reţeaua de
apă. Trebuie montat la un robinet de apă potabilă. Strângeţi
furtunul la robinetul de alimentare, dar nu forţaţi prea mult,
deoarece se poate avaria filtrul aflat în capătul furtunului de
alimentare.
6. Daţi drumul robinetului şi verificaţi dacă există scurgeri.
DEPANAREA
Cafetiera mea nu funcţionează deloc.
o Verificaţi racordajul la reţeaua de apă şi conexiunile electrice.
Cafetiera mea nu distribuie apă.
o Verificaţi dacă rezervorul este umplut cu apă.
o Dacă aparatul este racordat la reţeaua de apă, verificaţi:
ƒ Dacă robinetul este deschis şi comutatorul de alimentare
este în poziţia de funcţionare.
ƒ Dacă furtunul de alimentare nu este îndoit sau blocat.
ƒ Dacă dedurizatorul şi celălalt tub sunt scufundate în
rezervorul de apă.
IMPORTANT: În cazul în care produsul dvs. nu
funcţionează corespunzător, deconectaţi-l de la sursa
de alimentare cu curent şi apoi contactaţi
Departamentul de service al Baumatic la numărul de telefon
(0118) 933 6911.
NU ÎNCERCAŢI SĂ REPARAŢI APARATUL.
Vă rugăm să reţineţi că, în cazul în care produsul este în garanţie, iar
tehnicianul solicitat constată că problema semnalată nu este cauzată
de un defect al produsului, dvs. veţi suporta costurile solicitării de
service.
27
În vederea reparaţiilor, trebuie să asiguraţi accesul
tehnicianului la produs. În cazul în care tehnicianul consideră
că modul în care este instalat aparatul dvs. nu permite
efectuarea reparaţiilor în siguranţă, aparatul şi bucătăria dvs.
putând suferi stricăciuni, nu va efectua reparaţiile respective.
Acest lucru este valabil şi pentru situaţiile în care aparatul a
fost fixat pe plăci ceramice, a fost fixat cu un material de
etanşare sau în faţa cafetierei există elemente din lemn, cum ar
fi plintele care nu permit accesul la aceasta. De asemenea,
acest lucru este valabil şi pentru situaţiile în care aparatul a
fost instalat fără a se respecta instrucţiunile Baumatic.
28
29
30
Download PDF

advertising