Baxi | 748 | Teplo Hlučín, spol s r. o-9 Cs. armády 126

v
j/j^,
Teplo Hlučín, spol s r. o-9 Cs. armády 126
KUMSP00P0M4K
MORAVSKOSLEZSKÝ
Krajský úřad
. podafi.li.ei
Došlo:
n
KRAJ
28. 03. 2014
Na vědomí: tiMSKt/teW
Listy;.
JPřilohy:
Zpracov,
Spis,zn.
/2014 Siun./I
JJ
KRAJSKÝ ÚŘAD Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Koloničná Lucie
28.říjnall7
OSTRAVA 702 18
Váš dopis zn./ze dne:
Naše značka:
54
.2014
Vyřizuje linka:
M o r y s - 5 9 5 020 505
V Hlučíně dne:
27.3.2014
Věc: Žádost o povolení provozu - plynová kotelna :
Domov pod Vinnou horou, Dlouhoveská 1915/9. 748 01, Hlučín
Na základě Smlouvy o provozování kotelny a dodávkách tepelné energie
č.30/DomovVH/2013 a dle Přílohy č.1 a : „ Přihláška k odběru -technické parametry odběrného
místa „ - kotelna v budově, datum zahájení odběru:01.01.2014, Vám předkládáme ke schválení:
Žádost o povolení k provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší:
Soupis stacionárních zdrojů, hořáků a komínů - pro výše uvedenou plynovou kotelnu :
Domov pod Vinnou horou, Dlouhoveská 1915/9, Hlučín :
1) Stacionární zdroj „ 001 „ : teplovodní kotel kondenzační, plynový - BAXI LUNA DUO-TECMP 1.110,výr.číslo : 131133065, rok výroby: 2013, jmenovitý tepelný příkon = 0,1049 MW,
účinnost z měření emisí ze dne 25.3.2014 = 97,80 %
Hořáky modulační s plynulou regulací výkonu
2) Stacionární zdroj „ 002 „ : teplovodní kotel kondenzační, plynový - BAXI LUNA DUO-TECMP 1.110, výr.číslo: 131133064, rok výroby: 2013, jmenovitý tepelný příkon = 0,1049 MW,
účinnost z měření emisí ze dne 25.3.2014 = 97,70 %
Hořáky modulační s plynulou regulací výkonu
3) Stacionární zdroj „ 003 „ : teplovodní kotel kondenzační, plynový - BAXI LUNA DUO-TECMP 1.110, výr.číslo : 132833044, rok výroby: 2013, jmenovitý tepelný příkon = 0,1049 MW,
účinnost z měření emisí ze dne 25.3.2014 = 97,70 %
Hořáky modulační s plynulou regulací výkonu
Stacionární zdroje BAXI č: 001 - 003 tepelný příkon celkem - 0,3147 MW
Teplo Hlučín, spol. s r. o., Těl.: 595 041 017
Bank. spojení: č. účtu:
ICO:
2536274?'
Čs. armády 1263/32
Fax: 595 042 035
KB Hlučín
DIČ:
CZ25362747
CZ-748 01 Hlučín •
190730770277/0100
E-mail: teplohlucin@teplohlucin.cz
Web:
www.teplohlucin.cz
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15145.
Teplo Hlučín, spol s r. o., Cs. armády 1263/32, Hlučín
KOMÍN :
Odvod spalin je proveden sadou sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů ( 3 ks), trubka pr.
200 mm s odbočkou 110 mm - 3 x. Potrubí je vedeno svisle přes strop a 1,5 bm nad plochou
střechu do volného prostoru, kde nejsou překážky pro rozptyl spalin a nejsou hořlavé hmoty.
Složka : Domov pod Vinnou horou, Dlouhoveská 1915/9, 748 01, Hlučín
a) Měření emisí č.: 02/2014 ( z e dne 25.03.2014 ) - kopie o měření emisí
b) Schémaměřených zdrojů ( kotlů ) a jejich měřící místa, pro měření emisí znečisťování
ovzduší
c) Kolaudační rozhodnutí - nepředkládáme - provozovna po rekonstrukci
Provozovatel: Teplo Hlučín, spol. s r.o., převzal kotelnu k provozu Smlouvou
č.30/DomovVH/2013 ze dne 12.12.2013
a Přílohou č.1 a „ Přihláška k odběru - Technické parametry odběrného místa
( kotelna v budově, tepelný výkon 0,315 MW, datum zahájení odběru :
01.01.2014)
V Hlučíně dne 24.3.2014
Předal:
Morys P.
Teplo Hlučín, spol. Af-o.,
Čs.armády 1263/32^
Čs.armády 1263/32,?^81 HLUČÍN
p.Kulhavý Pavel
vedoucí tepelného hospodářství
Teplo Hlučín, spol. s r. o., Tel.: 595 041 017
Bank. spojení: č. účtu:
ICO:
25362747
Čs. armády 1263/32
Fax: 595 042 035
KB Hlučín
DIČ:
CZ25362747
C Z - 7 4 8 01 Hlučín
190730770277/0100
E-mail: teplohlucin(a.teplohlucin.cz
Web:
www.teplohlucin.cz
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15145.
Download PDF

advertising