Tilbehør til stasjonære høytrykksvaskere

PRODUKTKATALOG 2003
Innhold
ALTO Norge AS
Service
ALTO online support ............... 6
Service & Support ................... 6
Kunde Forståelse
Høytrykksvaskere
Kaldtvann-høytrykksvaskere ........ 10
Kaldtvann bensin
høytykksvaskere .......................... 14
Varmtvann høytrykksvaskere ....... 15
Støvsugere
Støv-/våtsugere .......................... 44
Helse- og sikkerhets
støvsuger systemer .................... 49
Spesialstøvsugere ...................... 51
Helse- og sikkerhets
støvsuger systemer B1 .............. 53
2
4
6
Opplæring og utdannelse .............................. 7
Marketing Support ......................................... 7
8
9
Stasj. kaldtvann høytrykksvaskere .............. 20
Stasj. varmtvann høytryksvaskere ................. 22
ERGO 3000 pistolgrep og lanse...................... 24
Tilbehør til mobile høytrykksvaskere ............ 26
Tilbehør til stasjonære
høytrykksvaskere (HWM, HPS) ...................... 39
43
Tilbehør til helse & sikkerhets
støvsuger systemer B1 .................................. 55
Finn den rette forbindelsen mellom
støvsuger tilbehør ........................................ 58
Tilbehør til støv-/våtsugere .......................... 59
Sugeslange systemer .................................... 64
Stasjonære støvsugersystemer ...................... 65
Gulvbehandlingsutstyr
Gå bak feiemaskiner .................................... 67
Gå bak gulvvaskemaskiner ............................ 68
Feiemaskiner - sittemodeller ........................ 74
Skuremaskiner - sittemodeller ..................... 76
Skure-/feiemaskiner - sittemodeller .............. 77
Polermaskiner ............................................. 78
Tepperensere ................................................ 80
Tilbehør til tepperensere .............................. 81
Tilbehør for gå-bak gulvvaskemaskiner
KSE/KSP, KC og BK modeller ......................... 82
Rengjøringsmidler
66
Tilbehør for gå-bak gulvvaskemaskiner
SSE/SSBmodeller ........................................ 83
Tilbehør for gå-bak gulvvaskemaskiner
ENCORE/VISION modeller ......................... 84
Tilbehør for gå-bak gulvvaskemaskiner
batterier .................................................. 87
Tilbehør for Polishers ...............................88
89
Rengjøringsmidler for Konsument ............... 93
Bilvaskesystemer
Selvbetjeningsstøvsugere .............................. 96
Konsumentprodukter
Høytrykksvaskere til hus og hage ............... 100
Støv- / våtsugere ......................................... 102
Feiemaskiner .............................................. 103
Teppe- / møbelrenser ................................. 103
Damprensere og tilbehør ............................ 104
95
Selvbetjeningsanlegg .......................... 98
99
Tilbehør til høytrykksvaskere
hus og hage ....................................... 105
Tilbehør til støv- / våtsugere
hus og hage ...................................... 106
ALTO - De beste
rengjøringsløsningene
ALTO's målsetning er å levere den til enhver tid beste rengjøringsløsningen og servicen til det norske marked. Vi har derfor knyttet til oss de beste samarbeidspartnere over hele Norge for å ha nærhet til brukerene av våre produkter. Sammen med
våre samarbeidspartnere har vi opparbeidet en unik kundeforståelse og markedskunnskap. Dette i kombinasjon med vårt meget omfattende produktspekter som du
finner i denne 2003 Produktkatalogen, imøtekommer vi våre kunders presise
rengjøringskrav hver eneste dag.
Vi setter vår ære i å hjelpe deg til å finne den beste rengjøringsløsningen med hensyn
til produkter, tilbehør og rengjøringsmidler. Våre fabrikker i Danmark, Tyskland, USA og
i Singapore driver en utstrakt produktutvikling, og med våre egene salgsenheter og distributører i mer enn 116 land er vi en av verdens ledene innen rengjørings løsninger.
Dette kommer deg til gode når du nå har valgt ALTO`s produkter.
Vi ønsker deg lykke til i 2003.
Vidar Fiksdal
Daglig leder
ALTO Online Support
www.alto-online.com
ALTO finner du også på Internet for
• Finn ditt nærmeste servicesenter
å supportere våre kunder 24 timer
• Siste servicetekniske informasjon
i døgnet.
• Service manualer
Logg deg på vår website
• Feilsøkingsskjemaer
www.alto-online.com eller
• Reservedelskataloger
www.alto.no for ytterligere
(er passordbeskyttet)
informasjon.
• Kontakter - over hele verden
• Nyheter og utstillinger
Her vil du finne :
• Bli kjent med ALTO
• Produkt informasjon
• Spør oss
• After Sales Service informasjon
(er passordbeskyttet)
Service og Support
Vi tilbyr rask kundeservice og omfattende garantier.
ALTO har et landsdekkende
autoriserte servicesentere med
forhandlernett som ivaretar service
kompetente servicemontører.
på våre produkter. Dette er en
På Internet adressen:
trygghet for deg som kunde. Ønsker
www.alto-online.com eller
du å få servicen inn i faste rammer
www.alto.no kan du finne det
kan våre forhandlere tilby deg godt
servicesenteret som ligger nærmest
tilpassede servicekontrakter.
deg.
Gjennom disse avtalene kan du
budsjettere med de kjente
Kontakt din nærmeste ALTO-
omkostningene, og slippe unna
forhandler og be om tilbud på
ubehagelige overraskelser. Vi har et
servicekontrakt.
landsdekkende nettverk med
6
Opplæring og utdannelse
Profesjonelle kunder skal betjenes av profesjonelt salg- og servicepersonell
Hos ALTO spiller kunnskap om kun-
som passer kundens behov.
dene og deres rengjøringsbehov en
En inngående kjennskap til pro-
avgjørende rolle i det daglige arbei-
duktene og stor teknisk ekspertise
det. Alle medarbeidere i salgsorgani-
sikrer kundene at service utføres
sasjonen, også våre forhandleres
omgående og av høyt kvalifiserte
selgere gjennomgår en grundig ut-
serviceteknikere. Reparasjon og
dannelse i hvordan de på best mulig
service ivaretas av meget
måte kan oppfylle de forskjellige
kompetente medarbeidere i vårt
kunders spesifikke rengjøringsbe-
landsdekkende servicenett.
hov. Resultatet av denne innsatsen
Topp profesjonelt arbeid utført av
fremgår tydelig ved vår store suksess
topp profesjonelle medarbeidere.
med å finne nøyaktig den løsningen
Marketing Support
Rett informasjon i kjøpsøyeblikket
Ved siden av å tilby våre kunder et
nå blar i kan vi tilby brosjyrer
klart og strukturert utvalg av pro-
og datablader for å hjelpe deg
dukter til alle type rengjøringsbehov
til å gjøre ditt valg av rengjørings-
har ALTO også tatt frem et utvalg
løsninger så enkelt som mulig.
med markedføringsmateriell for
Besøk oss på www.alto-online.com
på denne måten å understreke det
eller www.alto.no og du vil finne
omfattende produktprogrammet.
ytterligere informasjon om våre
Ved siden av denne katalogen du
produkter og tjenester.
Kundeforståelse
Kundeforståelse er et nøkkelbegrep for ALTO. Vi samler inn kunnkap via vår nærkontakt
med kundene, vi går i dialog med dem og tester nye ideer sammen. Innsamlet kunnskap
brukes og revurderes på alle trinn i utviklingsprosessen. Våre kommunikasjonskanaler til
kundene evalueres løpende for å sikre at vi til enhver tid får optimal tilbakemeding.
ALTO fokuserer på følgende åtte forskjellige kundesegmenter:
Landbruk
Auto/transport
Bygg og Anlegg
Kosteffektive, solide og pålite- Mange typer oppgaver krever Designet for forbedret
Når det bygges eller restaure-
lige løsninger for enhver
like mange forskjellige typer
rengjøring og lave vedlike-
res, sletter våre rengjørings-
oppgave
løsninger
holdskostnader
løsninger alle spor
Næringsmiddelindustrien
Den private forbruker
Tid er penger for rengjørings- institusjoner
Det er vår sak å imøtekom-
Rengjøring er bortkastet tid,
selskaper, og vi kan gjøre
Vi lar deg gjøre det du er best
me de strengeste krav til
inntil man oppdager hvor
noe med tiden
til, nemlig å drive din forret-
hygiene
morsomt det kan være å ved-
Rengjøringsselskaper
Offentlige områder og
ning - med våre løsninger
8
Industri
likeholde sine eiendeler
Høytrykksvaskere
ALTO setter trykk på støv og skitt
Vann under trykk er et av de mest
Vi har et bredt sortiment fra effek-
effektive midler i kamp mot støv
tive varmt- og kaldtvannsvaskere
og skitt.
opp til store, industrielle, stasjonære anlegg.
Vann under trykk kombinert med
våre effektive, tids- og kostnads-
Gjennomprøvd og driftssikker
besparende maskiner, som er
teknologi fremstilt i høy kvalitet
utviklet og designet for å oppfylle
– overholder alle de eksisterende
kundenes krav, blir til den optimale
standarder og sikkerhetsforskrifter.
ALTO-teknologi av høyeste kvalitet.
Vi kan tilby det bredeste program
av produkter og serviceytelser på
markedet. Inkludert en komplett
serie av tilbehør og rengjøringsmidler, løser dette våre kunders
rengjøringsbehov.
Kaldtvannsvaskere
Tilbehør fra side 26
• HIGH FLOW 2400
HIGH FLOW 1800
Kjemikalier fra side 89
• POSEIDON 1280
POSEIDON 1200
• POSEIDON 1280F
• Viser
Brukshyppighet og -intensitet
er avgjørende faktorer i valget
av riktig høytrykksvasker
Brukshyppighet
og -intensitet
30CA
TRITON
POSEIDON
Beregnet for tunge vaskeoppgaver innen bla. industri og landbruk: POSEIDON og HIGH FLOW er utstyrt
med pumpe med 4 stempler for intens og hyppig bruk. • Svivel på koblinger • Automatisk start/ stopp
• ERGO 3000 koblinger på slange og pistolgrep
Tre fase
HIGH FLOW
Rengjørin
gseffekt
ALTO HIGH FLOW 1800/2400
• Ekstra stor vannmengde
• Motor 1400 o/min.
• Mulighet for to brukere
• Veltebøyle
ALTO POSEIDON 1280
• 4 keramiske stempler
• 1400 o/min.
• Robust stålramme
• Inngangstemp. 85 °C
ALTO POSEIDON 1200
• 4 keramiske stempler
• Motor 1400 o/min.
• Robust rustfri
stålramme
• Inngangstemp. 85 oC
200/150
1800/2400
190
1280
1180
85
8,0
230/3/50/24
400/3/50/14
74
1020 x 480 x 940
170
1200
1120
85
7,1
230/3/50/20
400/3/50/12
74
1020 x 480 x 940
Pumpetrykk
bar
Vannmengde
l/t
Vannmengde maks. trykk QIEC
l/t
Maks. temp. på inngangsvann..
°C
El.motor, oppatt effekt
kW
Spenning/fase/frekvens/
V/~/Hz/A
60
15,4
400/3/50/25
Vekt
Størrelse LxBxH
138
930 x 710 x 800
190
1280
1180
85
8,0
230/3/50/24
400/3/50/14
74
1020 x 480 x 940
10
10 (3/8” / 1/2”)
Dobbel High Flow
8
10
Tornado
8
10
Tornado
8
10
Tornado
●
●
●
●
●
●
●
●
Standard 1510/1515
ERGO 3000
ERGO 3000
Tornado 2506
ERGO 3000
ERGO 3000
Tornado 2506
ERGO 3000
ERGO 3000
Tornado 2506
ERGO 3000
ERGO 3000
●
●
301000215
19.990,-
301000225
22.490,-
301000212
18.676,-
Standard tilbehør
Kabellengde
Slangelengde
Lansetype
Automatisk start/ stopp
Keramiske stempler
Dyser, type og størrelse
Slangekoblinger
Pistolgrep
Rustfri stålramme
Slange trommel, 20 m
kg
mm
m
m
●
6400206
Slange trommel rustfritt stål, 20 m 6400207
Art. nr.
Art. nr.
Veil. pris eks. mva.
10
ALTO POSEIDON 1280F
• 4 keramiske stempler
• 1400 o/min.
• Robust rustfri stålramme
• Inngangstemp. 85°C
400V
230V
NOK
4814220
4814221
26.990,- / 28.850,-
● Standard utstyr Tilbehør
ALTO POSEIDON
ALTO 30CA
Sterk og robust
Kompakt og fleksibel
● Ergonomisk design - den brukervennlige og fleksible
● Kompakt vasker
konstruksjonen gjør POSEIDON lett å betjene og transportere.
Den kompakte designen gjør ALTO 30CA ekstremt
brukervennlig, lett å oppbevare og transportere.
● ALTO’s unike, 4-sylindrede pumpe - pumpeteknologi i
toppklasse. Messingkomponenter, keramiske stempler og
● Intern injektor-dosering
forsterkede pakkninger gir stor driftssikkerhet. Pumpen drives
Den interne injektoren letter utlegging av rengjøringsmiddel og
av en kraftig, støysvak motor med 1400 omdr./min.
har automatisk dosering. Krok til rengjøringsmiddelbeholder bak
på maskinen.
● Stand-by funksjon - sikkerhetsfunksjon som virker, når
vaskeren er innstilt på manuell drift ved å sørge for at
POSEIDON selv slår seg av når den ikke er i bruk. Etter fem
minutter uten bruk slår vaskeren seg automatisk av, noe som
gir økt levetid på motorpumpeenheten. Med et enkelt trykk
på startknappen er vaskeren på nytt klar til bruk.
● Automatisk start/stopp
Denne funksjonen stopper motoren
når en tar pause med vaskeren,
dette reduserer slitasjen på både
motor og pumpe.
● Start/stopp - Den automatiske
● Enkel å oppbevare
start/stopp-funksjonen sørger for
Mange smarte funksjoner som
at motor og pumpe stanser 20
gjør det lett å oppbevare
sekunder etter at pistolgrepet
tilbehør og utstyr på selve
slippes.
vaskeren.
● To lanse-holdere - be-
● Justerbart kjørehåndtak
skytter lansene mot skader
Letter transport av vaskeren.
og utgjør det perfekte oppbevaringssted til to
forskjellige lanser.
11
Kaldtvannsvaskere
TRITON 1000
• TRITON 850
TRITON 730
• TRITON 1000 PLUS
• Viser
Brukshyppighet og -intensitet
er avgjørende faktorer i valget
av riktig høytrykksvasker
Kaldtvannsvaskere for middels kraftig bruk til autobransjen, landbruk og entrepenører.
• Svivel på koblinger • Automatisk start/stopp • ERGO 3000 koblinger på slange og pistolgrep
Brukshyppighet
og -intensitet
30CA
Tre- fase
TRITON
Rengjørin
gseffekt
Pumpetrykk
Vannmengde min. trykk
Vannmengde maks. trykk QIEC
Maks temp. på inngangsvann
El. motor opptatt effekt
Spenning/fase/frekvens/
strømforbruk
Vekt
Størrelse LxBxH
Sugehøyde
Standard utstyr
Kabellengde
Slangelengde
Lansetype
Kjemi tank
Automatisk start/ stopp.
Dyse, type og størrelse
Slangekoblinger
Pistolgrep
Keramiske stempler
Slangetrommel
Art. nr.
Veil. pris eks. mva.
12
bar
l/t
l/t
°C
kW
V/~/Hz/A
kg
mm
m
m
l
ALTO TRITON 1000
• 3- keramiske stempler.
• Ergonomisk design.
• Kjemi tank.
ALTO TRITON 1000 PLUS
• 3- keramiske stempler.
• Ergonomisk design.
• Kjemi tank.
• Slange trommel
ALTO 4040CA
(vises ikke)
• 3 keramiske stempler
• Ergonomisk design
• Intern injektordosering
195-20
1000
900-250
60
6,7
195-20
1000
900-250
60
6,7
200
1000
900
60
6,0
230-400/3/50/20-12
43
650 x 402 x 885
1,5
230-400/3/50/20-12
43
650 x 402 x 885
1,5
230-400/3/50/18-10,5
40
430 x 425 x 965
-
8
10
Tornado
10
8
15
Tornado
10
8
10
TORNADO
-
●
●
●
Tornado 2505
ERGO 3000
ERGO 3000
Tornado 2505
ERGO 3000
ERGO 3000
TORNADO 2505
ERGO 3000
ERGO 3000
●
●
●
●
230V
NOK
65363
10.557,-
65369
13.250,-
6198513
11.679,-
Tilbehør fra side 26
30CA COMPACT
• 30CA COMPACT-1
30CA SPECIAL
• 30CA SPECIAL-1
Kjemikalier fra side 89
• Viser
Kaldtvannsvaskere for bruk i mindre industri, håndverk og landbruk
• Svivel koblinger • Automatisk start/stopp • ERGO 3000 på slange og koblinger
Tre- fase
Pumpetrykk
Vannmengde min. trykk
Vannmengde maks. trykk QIEC
Maks temp. på inngangsvann
El. motor opptatt effekt
Spenning/fase/frekvens/
strømforbruk
Vekt
Størrelse LxBxH
Sugehøyd
Standard tilbehør
Kabellengde
Slangelengde
Lansetype
POWERSPEED VARIO
Automatisk start/ stopp.
Dyse, type og størrelse
Koblinger
Pistolgrep
Kreamiske stempler
Slangetrommel
Art. nr.
Veil. pris eks. mva.
bar
l/t
l/t
°C
kW
V/~/Hz/A
kg
mm
m
m
En-fase
ALTO 30CA
COMPACT
• 3- rustfrie stålstempler.
• Ergonomisk design.
• Kjemi injektor.
ALTO 30CA SPESIAL
• 3- rustfrie stålstempler.
• Ergonomisk design.
• Justerbart
kjørehåndtak.
• Kjemi injektor.
• Slangetrommel.
ALTO 30CA
COMPACT-1
• 3- rustfrie stålstempler.
• Ergonomisk design.
• Kjemi injektor.
• Justerbart
kjørehåndtak.
ALTO 30CA SPESIAL-1
• 3- rustfrie
stålstempler.
• Ergonomisk design.
• Justerbart
kjørehåndtak.
• Kjemi injektor.
• Slangetrommel.
160
690
620
60
3,4
160
690
620
60
3,4
150
600
540
60
2,8/1,4
150
600
540
60
2,8/1,4
220/3/60/10,5
24
390 x 390 x 815
1
220/3/60/10,5
25
390 x 390 x 815
1
220/1/60/13,5
24
390 x 390 x 815
1
220/1/60/13,5
25
390 x 390 x 815
1
8
10
Tornado
8
15
Tornado
8
10
Tornado
8
15
Tornado
●
●
●
●
Tornado 25035
ERGO 3000
ERGO 3000
Tornado 25035
ERGO 3000
ERGO 3000
Tornado 2503
ERGO 3000
ERGO 3000
Tornado 2503
ERGO 3000
ERGO 3000
●
●
●
230V
NOK
7196013
7.946,-
●
301000002
9.450,-
7194005
7.415,-
65083
9.450,-
13
Kaldtvannsvaskere: Bensindrevet
Tilbehør fra side 26
Kjemikalier fra side 89
• POSEIDON 1100PE
• TRITON 1000PE
• TRITON 800PE
• Viser
Brukshyppighet og -intensitet
er avgjørende faktorer i valget
av riktig høytrykksvasker
Brukshyppighet
og -intensitet
TRITON
800PE
TRITON
1000PE
Bensindrevne
POSEIDON
1100PE
Rengjørin
gseffekt
Pumpetrykk
Vannmengde min. trykk
Vannmengde maks. trykk QIEC
Maks temp. på inngangsvann
Motoreffekt
Motor type
Drivstoff forbruk
Vekt
Størrelse LxBxH
Sugehøyd
Standard utstyr
Slange lengde
Lansetype
Dyse, type og størrelse
Slangekoblinger
Pistolgrep
Keramiske stempler
Art. nr.
Veil. pris eks. mva.
14
Kraftig bensindrevet kaldtvannsvasker til profesjonelt bruk for landbruk, entreprenører og lignende.
De nye modellene kan suge vann fra innsjøer, elver, tanker.
• Svivel koblinger • ERGO 3000 koblinger på slange og pistolgrep
bar
l/h
l/h
°C
HP
l/h
kg
mm
m
m
230V
NOK
ALTO POSEIDON 1100PE
• Bensindrevet
• 4-sylindret pumpe
• Robust ramme
ALTO TRITON 1000PE
• Bensindrevet
• 3-keramiske stempler
• Robust ramme
ALTO TRITON 800PE
• Bensindrevet
• 3-keramiske stempler
• Robust ramme
220
1100
1000
70
11,4
Honda GX390, 9,6 kW/13 Hk
3,6
75
1010 x 550 x 830
3
200
1000
940
60
9,5
Honda GX340, 8,1 kW/11 Hk
3,1
61
1010 x 550 x 830
2
140
800
740
60
4,8
Honda GX160, 4,0 kW/5,5 Hk
2,0
43
1010 x 550 x 830
2
10
Tornado
Tornado 2505
ERGO 3000
ERGO 3000
10
Tornado
Tornado 2505
ERGO 3000
ERGO 3000
10
Tornado
Tornado 2505
ERGO 3000
ERGO 3000
●
●
●
106174710
28.050,-
106174705
22.950,-
106174700
15.810,-
Varmtvannsvaskere
ALTO 40HA
ALTO C3VA
Kraftig og driftssikker vasker til de tunge oppgavene
Løser opp oljeholdig skitt og gjør rent på halve tiden
● Avansert og brukervennlig betjeningspanel - fra ett og sam-
● Automatisk start/stopp - denne funksjonen stanser motoren
me sted kan en overvåke brennstoffnivå, termostatinnstilling,
når en tar pause med vaskeren, noe som reduserer slitasjen på
vanntemperatur, arbeidstrykk, pumpeoljenivå og
både motor og pumpe.
rengjøringsmiddeldosering.
● Vanntemperaturen - reguleres ved hjelp av en termostat på
● ALTO’s unike, 4-sylindrede pumpe - pumpeteknologi i
betjeningspanelet og kan overvåkes på den tilhørende kontrol-
toppklasse. Messingkomponenter, keramiske stempler og
lampen. På den måten kan temperaturen raskt innstilles så den
forsterkede pakkninger gir stor driftssikkerhet. Pumpen drives
passer presis til den aktuelle oppgaven.
av en kraftig, støysvak motor med 1400 omdr./min.
● Keramiske stempler - ikke bare belagt med keramikk,
som andre typer keramiske stempler. Kraftige, harde
stempler, som er varmebestandige og gjennomtestet.
Utnytter pumpens og pakningnes optimale levetid.
● ALTO’s kompakte og kraftige kjele
Kjelen er utstyrt med en 36 meter lang spiral som er nøye utviklet
for størst mulig varmeavgivelse og best mulig driftsøkonomi.
● Avkalkningssystem
Tilsett ALTO Anti-Stone kalkfjerner for å fjerne eller minimere
● Avkalkningssystem - automatisk tilsetting av
skadelige kalkavleiringer i kjelens spiral.
ALTO Anti-Stone kalkfjerner fjerner
eller minimerer skadelige
kalkavleiringer.
15
Varmtvannsvaskere
• SUPER 2000
50C3VA
• 42C3VA
• Viser
Brukshyppighet og -intensitet
er avgjørende faktorer i valget
av riktig høytrykksvasker
Brukshyppighet
og -intensitet
30HA
40 HA
C3VA
SUPER 200
0
Rengjørin
gseffekt
Pumpetrykk
bar
Vannmengde min. trykk
l/t
Vannmengde maks. trykk QIEC
l/t
Maks. temp. på inngangsvann
°C
Vanntemp. fullt trykk/ damptrinn
°C
Motoreffekt
kW
Spenning/fase/frekvens/
V/~/Hz/A
Drivstofftank
l
Drivstoff forbruk @ ∆ t = 45°C
kg/t
Vekt
kg
Størrelse LxBxH
mm
Standard utstyr
Kabellengde
Slangelengde
Lanse type
Kjemi tank
Automatisk start/ stopp
Dyse, type og størrelse
Slangekoblinger
Pistolgrep
Keramiske stempler
Art. nr.
Veil. pris eks. mva.
16
m
m
l
230V
NOK
Beregnet for tunge vaskeoppgaver innen bla. industri og landbruk. • Svivel på koblinger
• ERGO 3000 koblinger på slange og pistolgrep • Automatisk start/ stopp
Tre- fase
ALTO SUPER 2000
• Stor vannmengde
• 6 – sylindret pumpe
• Solid ramme
• Duo motor system
• Mulighet for to brukere
• WDK kjemisystem
• Lavturtallspumpe ca. 700 o/min.
ALTO 50C3VA
• 4 – sylindret pumpe
• 1400 o/min
• Solid ramme
• Avkalkingssystem
ALTO 42C3VA
• 4 – sylindret pumpe
• 1400 o/min.
• Solid ramme
• Avkalkingssystem
150-30
1950
1900-850
30
80/140
9,0
400/3/50/16
45
10
365
1500 x 960 x 980
175-30
1260
1170-480
30
100/140
8,3
230/3/50/25
40
6,1
221
1370 x 665 x 990
155-30
1200
1110-480
30
100/140
7,1
230/3/50/21
40
5,8
216
1370 x 665 x 990
5
10 x 2
2 x Universal
2 x 20
8
10
Tornado
8
10
Tornado
●
●
●
2511 + Tornado 25055
ERGO 3000
ERGO 3000
Tornado 25065
ERGO 3000
ERGO 3000
Tornado 25065
ERGO 3000
ERGO 3000
●
●C3
●C3
66117
65.000,-
6230343
46.991,-
6230312
40.045,-
Tilbehør fra side 26
• 40HA MASTER
3040HA
1640HA
• 30HA MASTER/ -1
30HA STANDARD-1
Kjemikalier fra side 89
• Viser
30HA: Varmtvannsvasker beregnet for lettere vaske-oppgaver på små verksteder og lignende. 40HA serien: Mellomstor vasker til bruk innen
autobransjen, landbruk og entrepenører. • Svivel på koblinger. • ERGO 3000 på slange, koblinger og pistolgrep • Automatisk start / stopp
Tre- fase
Pumpetrykk
Vannmengde min. trykk
Vannmengde maks. trykk QIEC
Maks temp. på inngangsvann
Vanntemp. ved fullt trykk/
damptrinn.
El. motor opptatt effekt
Spenning/fase/frekvens/
Drivstofftank
Drivstoff forbruk @ ∆ t = 45°C
Vekt
Størrelse LxBxH
Standard utstyr
Kabellengde
Slangelengde
Lansetype
Kjemi tank
Automatisk start/ stopp
Dyse, type og størrelse
Slangekoblinger
Pistolgrep
Keramiske stempler
Art. nr.
Veil. pris eks. mva.
bar
l/t
l/t
°C
°C
kW
V/~/Hz/A
l
kg/t
kg
mm
m
m
En- fase
ALTO 40HA MASTER
• 3 keramiske stempler.
• Ergonomisk design.
• Elektronisk
overvåkning.
• Avkalkingssystem
ALTO 3040HA
• 3 keramiske stempler.
• Ergonomisk design.
• Elektronisk
overvåkning.
• Avkalkingssystem
ALTO 30HA MASTER
• 3 stål stempler.
• Ergonomisk design.
• Kompakt design.
• Avkalkingssystem.
ALTO 1640HA
• 3 keramiske stempler.
• Ergonomisk design.
• Elektronisk
overvåkning.
• Avkalkingssystem.
ALTO
30HA STANDARD -1
30HA MASTER -1
• 3 stål stempler.
• Ergonomisk design.
• Kompakt design.
• Avkalkingssystem.
195-30
960
880-370
30
80/140
160-30
870
810-350
30
80/140
160-30 Master
670
600-290 Master
30
80/140 Master
110/100*-30
720/630*
660-310/570-250*
30
80/140
145/85*-30 Master
570/530*
6,2
230/3/50/20
400/3/50/12
25
4,4
95
925 x 660 x 950
5,4
230/3/50/14
400/3/50/9,5
25
4,0
95
925 x 660 x 950
3,8
230/3/50/10,5
400/3/50/6,5
15
3,2
85
870 x 580 x 780
3,3/2,8*
230/1/50/14
30
80/140 Master-1
80/- Standard-1
3,0/1,7*
230/1/50/13
25
3,3/2,8*
95
925 x 660 x 950
15
2,7/2,4*
85
870 x 580 x 780
8
10
Tornado
8
10
Tornado
8
10
Tornado
8
8
10
Tornado
8
10
Tornado
8
●
●
●
●
●
Tornado 2505
ERGO 3000
ERGO 3000
Tornado 2505
ERGO 3000
ERGO 3000
Tornado 25035
ERGO 3000
ERGO 3000
Tornado 2505
ERGO 3000
ERGO 3000
Tornado 2503
ERGO 3000
ERGO 3000
●
●
6298313
29.488,-
6296013
26.469,-
l
230V
NOK
520-240/480-230*Master-1
●
7293513 / 7293013
18.025,-/19.309,-
6294005
26.470,-
7292505 / 7292005
16.963,-/19.084,-
17
Varmtvannsvaskere
ELEKTRA 18
• ELEKTRA 24
• CONTRACTOR MASTER
• Viser
Brukshyppighet og -intensitet
er avgjørende faktorer i valget
av riktig høytrykksvasker
Brukshyppighet
og -intensitet
ELEKTRA
Elektrisk oppvarmet
CONTRACTO
R
ALTO ELEKTRA 18
• WDK kjemi system
• 3- stegs varmesystem
Rengjørin
gseffekt
Pumpetrykk
bar
Vannmengde min. trykk
l/t
Vannmengde maks. trykk QIEC
l/t
Maks temp. på inngangsvann
°C
Vanntemp. ved fullt trykk/ damptrinn. °C
Motoreffekt
kW/HP
Spenning/fase/frekvens/
V/~/Hz/A
Vekt
kg
Størrelse LxBxH
mm
Motor type
Drivstoff forbruk, motor maks. trykk
l/t
Drivstoff forbruk, brenner, @ ∆ t=45°C kg/t
Drivstofftank, brenner
l
Sugehøyde
m
Standard utstyr
Kabellengde
Slangelengde
Lansetype
Kjemi tank
Automatisk start/ stopp
Keramiske stempler
Dyser, type og størrelse
Slangekoblinger
Pistolgrep
Art. nr.
Veil. pris eks. mva.
18
Varmtvannsvaskere for bruk innen autobransjen, næringsmiddelindustrien, landbruk og entrepenører.
Elektrisk oppvarming gjør ELEKTRA-serien ideell for innendørs bruk. Bensindrevet varmtvannsvasker som
kan leveres frittstående eller montert på henger, til f.eks. entrepenører og offentlige etater.
• Robust ramme og chassis
m
m
l
230V
NOK
Bensin drevet
ALTO ELEKTRA 24
• WDK kjemi system
• 3- stegs varmesystem
ALTO CONTRACTOR
MASTER
• Heavy –duty pumpe med
4 keramiske stempler
• Solid ramme og chassis
• Elektrisk starter
110-40
770
730-370
30
30-80
22,7
400/3/50/6+26
128
1170 x 720 x 780
110-40
770
730-370
30
30-80
28,7
400/3/50/6+36
131
1170 x 720 x 780
220
1120
1010-360
35
80/150
9,1/13
5
10
Universal
2 x 17
5
10
Universal
2 x 17
●
●
●
●
●
Tornado 2505
ERGO 3000
ERGO 3000
Tornado 2505
ERGO 3000
ERGO 3000
Tornado 2505
ERGO 3000
ERGO 3000
66120
41.800,-
66121
44.400,-
Selges ikke i Norge
220
1050 x 910 x 860
Honda GX390, LXE
3,5
5,0
20
5
10
Tornado
Tilbehør fra side 26
• CONTRACTOR SILENT
• CONTRACTOR HEAVY DUTY
CONTRACTOR DIESEL
Kjemikalier fra side 89
• Viser
Dieseldrevne varmtvannsvaskere som kan leveres frittstående til f.eks. entrepenører, malerfirmaer, offentlige etater.
• Svivel på koblinger • Robust ramme og chassis • ERGO 3000 koblinger på slange og pistolgrep • Enkel å løfte med krok eller truck.
Diesel-drevne
Pumpetrykk
bar
Vannmengde min. trykk
l/t
Vannmengde maks trykk QIEC
l/t
Maks temp. på inngangsvann
°C
Vanntemp. ved fullt trykk/ damptrinn.
°C
Motoreffekt
kW/Hk
Motor type
Drivstoff forbruk, motor, maks trykk
l/t
Drivstoff forbruk, brenner, @ ∆ t=45°C kg/t
Drivstofftank, brenner
l
Vekt
kg
Størrelse LxBxH
mm
Sugehøyde
m
Standard utstyr
Slangelengde
Lanse type
Keramiske stempler
Dyse, type og størrelse
Slangekoblinger
Pistolgrep
Art. nr.
Veil. pris eks. mva.
m
230V
NOK
ALTO CONTRACTOR SILENT
• Heavy duty pumpe med 4
keramiske stempler.
• Robust chassis
og ramme
• Lavt støynivå
• Elektrisk starter
200
1290
1200-580
35
100/150
12,6/16,9
Mitsubishi S3L2-61SG
3,5
5,9
60
510
1160 x 910 x 1250
2
ALTO CONTRACTOR
HEAVY DUTY
• Heavy duty pumpe med
4 keramiske stempler
• Robust chassis og ramme
• Elektrisk starter
ALTO CONTRACTOR
DIESEL
• Heavy duty pumpe med
4 rustfrie stempler
• Robust chassis og ramme
• Elektrisk starter
210
1050
960-490
35
100/150
12,0/16,3
Ruggerini MD151S
3
4,8
20
315
1160 x 910 x 1060
5
180
1230
1140-580
35
100/150
12,0/16,3
Ruggerini MD151S
3
5,7
20
315
1160 x 910 x 1060
5
10
Tornado
10
Tornado
10
Tornado
●
●
Tornado 2506
ERGO 3000
ERGO 3000
Tornado 2506
ERGO 3000
ERGO 3000
Tornado 2506
ERGO 3000
ERGO 3000
4810200
109.670,-
Selges ikke i Norge
6239206
82.518,-
19
Stasjonære kaldtvannsvaskere
• UNO BOOSTER
• DUO BOOSTER
• Viser
Brukshyppighet og -intensitet
er avgjørende faktorer i valget
av riktig høytrykksvasker
Brukshyppighet
og -intensitet
UNO
BOOSTER
DUO
BOOSTER
Rengjørin
gseffekt
Pumpetrykk
bar
Vannmengde min. trykk
l/t
Vannmengde maks. trykk QIEC
l/t
Maks. temp. på inngangsvann
°C
El. motor opptatt effekt
kW
Spenning/fase/frekvens/
V/~/Hz/A
Vekt
Størrelse L x B x H
Standard utstyr
Kabellengde
Automatisk start / stopp
Keramiske stempler
Rustfri stålramme
kg
mm
m
Stasjonære 1-pumpe høytrykksvaskere er ideelle for montering i verksteder, offentlig kjøkkener, slakterier,
og i små næringsmiddelbedrifter eller på gårdsbruk. Rør installasjon gir en bedre fleksibilitet for brukerne.
2-pumpe system gjør det mulig for 2 personer å vaske samtidig.
ALTO UNO BOOSTER
BASIC
• 4 keramiske stempler
• 1400 o/min.
• Robust ramme og
kabinett i rustfritt stål
ALTO UNO BOOSTER
ELECTRIC
• Keramiske stempler
• 1400 o/min.
• Robust ramme og
kabinett i rustfritt stål
• Mulighet for
elektronisk fjernstyring
ALTO DUO BOOSTER
BASIC
• 2-pump system
• Stor vannmengde
• 2 x 4 keramiske
stempler
• Robust ramme og
kabinett i rustfritt stål
ALTO DUO BOOSTER
ELECTRIC
• Keramiske stempler
• 1400 o/min.
• Robust ramme og
kabinett i rustfritt stål
• Mulighet for
elektronisk
fjernstyring
160
1200
1120-540
70
6,7
230/3/50/21
400/3/50/12
440/3/60/11
81
370 x 700 x 500
160
1200
1120-540
70
6,7
230/3/50/21
400/3/50/12
440/3/60/11
81
370 x 700 x 500
160
2400
2240-1120
70
2 x 6,7
230/3/50/47
400/3/50/24
440/3/60/24
160
370 x 800 x 900
160
2400
2240-1120
70
2 x 6,7
230/3/50/47
400/3/50/24
440/3/60/22
160
370 x 800 x 900
4
4
4
4
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
107340013
107340030
107340021
26.510,-
107340113
107340130
107340121
29.804,-
107340213
107340230
107340221
44.625,-
107340313
107340330
107340321
49.950,-
UNO og DUO BOOSTER er tilgjengelige
som basis modeller med standard
utstyr. Også tilgjengelige som modeller
for veggmontasje og elektronisk fjernstyring med mulighet for spesielle
opsjoner. Se side 40.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Veil. pris eks. mva.
20
230V
400V
440V
NOK
Tilbehør fra side 26
Kjemikalier fra side 89
• COMPACT
BOOSTER
• DELTA BOOSTER
Fleksibiliteten til DELTA BOOSTER tillater
flere brukere å vaske samtidig fra vaskestasjoner plassert på forskjelige steder i
anlegget. Vaskestasjonene er forbundet
med DELTA BOOSTER som er laget for å
tilfredsstille den enkelte brukers krav. Det
er ni fargekodede lanser som gjør at brukerne kan velge forskjellig trykk og vannmengde for å oppnå maksimal vaskeeffekt og best økonomisk bruk av arbeidstid og vann.
Pumpetrykk
Dysetrykk
Vannmengde min.trykk
Vannmengde maks trykk QIEC
Vannmengde pr. pumpe
Maks. temp. på inngangsvann
El motor opptatt effekt
Spenning/fase/frekvens/
Vekt
Størrelse L x W x H
Tilbehør
Kabellengde
Automatisk start/stopp
Keramiske stempler
Rustfri stålramme
Art. nr.
Veil. pris eks. mva.
Art. nr.
Veil. pris eks. mva.
bar
bar
l/t
l/t
l/t
°C
kW
V/~/Hz/A
kg
mm
DELTA BOOSTER Series - Tre- fase
Tre-fase
En-fase
ALTO DELTA BOOSTER
• 4 keramiske stempler
pr. pumpe
• Rustfritt stål
• Valgfritt 2-6 pumper
• 2-6 brukere
ALTO COMPACT
BOOSTER
• 3 keramiske
stempler
• Ergonomisk
design
• Rustfritt stålkabinett
• 1 pumpe
• Justerbar
vannmengde
og trykk
ALTO COMPACT
BOOSTER-1
• 3 keramiske
stempler
• Ergonomisk
design
• Rustfritt stålkabinett
• 1 pumpe
• Justerbar
vannmengde
og trykk
160-30
110-30
990
890
720
660
55-60*
55-60*
5,5
230/3/50/16,7
400/3/50/9,5
3,2
220/1/60/18
240/1/50/11,5
55
720 x 353 x 370
55
720 x 353 x 370
100/120/160
20-160
6230 (6 p)
1040-6230 (1-6 p)
1040
80
2 pumper
13,7
230/3/50 /42
400/3/50/23,5
415/3/50/21,5
440/3/60/21,5
250
715 x 790 x 1800
ALTO DELTA
SATELLITE
ALTO DELTA SATELLITE
Arb. trykk min./maks.
Maks temp. inng. vann.
Maks. slangelengde
Vekt
Hose dimension
Kjemi, inngang
60
Størrelse L x B x H
mm
6 pumper
40,5
125
Kjemi injektor system
69,5
2 injektorer, art.nr. 0610027
64,5
1 injektor, art.nr 0610028
64,5
450
m
230V
NOK
400V
NOK
bar
°C
m
kg
inch
120-160
80
30
13
3/8
1/2" x 1300 mm
380 x 460 x 217
8
8
●
●
●
●
●
●
●
●
●
107360013
18.238,107360030
18.238,-
107360015
18.238,-
Pris på forespørsel
Pris på forespørsel
Pris på forespørsel
Pris på forespørsel
* 60°C med direkte mating til pumpe / 50°C med direkte mating til tank
21
Stasjonære varmtvannsvaskere
•
•
•
•
• HWM 1280
HWM 900 EG
HWM 930
HWM 830
HWM 730
HWM E 18
• Viser
Brukshyppighet og -intensitet
er avgjørende faktorer i valget
av riktig høytrykksvasker
Brukshyppighet
og -intensitet
HWM 730-93
0
HWM 1280
Høytrykksvasking med varmt vann gir en betydelig økning i vaskeeffekten og brukes spesielt der hvor det er
viktig å kunne fjerne gjenstridig olje, fett eller fastgrodd søle på en rask og effektiv måte.
• Fjernstyring (24V) • Utvidet styrings teknologi
Olje oppvarmet
HPS
Rengjørin
gseffekt
Pumpetrykk
bar
Vannmengde min. trykk
l/t
Vannmengde maks trykk QIEC
l/t
Regulerbar temperatur
°C
Pumpe type
El. motor opptatt effekt
kW
Spenning/fase/frekvens/
V/~/Hz/A
Drivstoff forbruk, @ ∆ t=45°C
kg/t
Naturgass type L
m3/t
Størrelse LxBxH
mm
Vekt
kg
Gass
oppvarmet
Elektrisk
oppvarmet
ALTO HWM 1280
• Flammeover
våking
• 4 keramiske
stempler
ALTO HWM 930
• Flammeover
våking
• 3 keramiske
stempler
ALTO HWM 830
• Flammeover
våking
• 3 keramiske
stempler
ALTO HWM 730
• Flammeover
våking
• 2 keramiske
stempler
ALTO
HWM 900 EG
• Flammeover
våking
• 4 keramiske
stempler
ALTO HWM E 18
• Rustfri kjele
• Rustfritt nedsenket varmeelement
• 2 keramiske
stempler
150
1280
1200-800
80/99
4-stempler
7,2
400/3/50/12,5
6,3
150
1050
980-600
80/99
3-stempler
6,1
400/3/50/10,5
5,2
160
910
850-580
80/99
3-stempler
5,8
400/3/50/10
4,5
140
730
680-500
80/99
2-stempler
3,9
400/3/50/7
3,6
150
960
900-600
80/99
4-stempler
5,7
400/3/50/10
110
780
730
30-80 (mix. valve)
2-stempler
3,5+18*
400/3/50/6+26
1240 x 640 x 755
260
842 x 638 x 754
220
842 x 638 x 754
215
858 x 638 x 754
210
6,3
1240 x 640 x 755
270
842 x 638 x 754
188
6613300
66133
50.300,-
6613200
66132
6613100
66131
6613500
66135
6613400
66134
Selges ikke i Norge
Selges ikke i Norge
6613000
66130
45.890,-
Selges ikke i Norge
Pris på forespørsel
HWM og HPS er tilgjengelige som
basis modeller med standard utstyr.
Også tilgjengelige som modeller for
veggmontasje og elektronisk fjernstyring med mulighet for spesielle
opsjoner. Se side 41.
Art.nr. utbyggbar modell
Art.nr. standard modell
Veil. pris eks. mva.
22
NOK
Andre oppvarmingskapasiteter på forespørsel (12+24kW). Med forbehold om tekniske endringer.
Tilbehør fra side 39
• HPS UNO OIL
• HPS UNO GAS
HPS UNO ELECTRIC
Olje oppvarming
Kjemikalier fra side 89
Høytrykk vaskesystem som er godt egnet til diverse
bruk i industrien og andre profesjonelle brukere.
Gas oppvarming
Høytrykk vaskesystem som primært bli brukt i firmaer
som fra før har gas som energikilde.
Elektrisk oppvarming
Høytrykk vaskesystem som blir brukt der hvor det
er forbudt med utslipp av eksos fra brennere.
• Viser
Høytrykksvasking med varmt vann gir en betydelig økning i vaskeeffekten og brukes spesielt der hvor det er viktig og raskt kunne fjerne
gjenstridig olje, fett eller fastgrodd skitt. • Fjernstyring (24 VDC) med automatisk start/stopp funksjon
• Utbyggbar kontroll / styringsenhet
Pumpetrykk
Vannmengde min. trykk
Vannmengde maks. trykk QIEC
Regulerbar temperatur
Pumpe type
El. motor opptatt effekt
Spenning/fase/frekvens
Drivstoff forbruk @ ∆ t=45°C
Natur gass type L
Størrelse LxBxH
Vekt
bar
l/t
l/t
°C
kW
V/~/Hz/A
kg/t
m3/t
mm
kg
Olje oppvarmet
Gass-oppvarmet
Elektrisk oppvarmet
ALTO HPS DUO
• Rustfri kjele
• Rustfritt
• forbrenningskammer.
• Flammeovervåkning
• 1 pistolgrep
pr. pumpe
ALTO HPS UNO
• Rustfri kjele
• Rustfritt
• forbrenningskammer.
• Flammeovervåkning
• 1 pistolgrep
pr. pumpe
ALTO HPS DUO
• Rustfri brenner
• Rustfritt
• forbrenningskammer
• Flammeovervåkning
• 1 pistolgrep
pr. pumpe
ALTO HPS UNO
• Rustfri brenner
• Rustfritt
• forbrenningskammer
• Flammeovervåkning
• 1 pistolgrep
pr. pumpe
ALTO HPS DUO
• Rustfri kjele
• Rustfritt forbrenningskammer
• 1 pistolgrep
pr. pumpe
ALTO HPS UNO
• Rustfri kjele
• Rustfritt forbrenningskammer
• 1 pistolgrep
pr. pumpe
100
2 x 1070
2 x 1000
60-75
4-stempler
8,4
400/3/50/14,5
10,5
100
1070
1000
60-75
4-stempler
4,4
400/3/50/7,5
5,3
100
2 x 1070
2 x 1000
60-75
4-stempler
8,4
400/3/50/14,5
100
1070
1000
60-75
4-stempler
4,4
400/3/50/7,5
100
2 x 1070
2 x 1000
60-75
4-stempler
8,4+18**
400/3/50/14,5+26
100
1070
1000
60-75
4-stempler
4,4+18**
400/3/50/7,5+26
1280 x 780 x 910 1280 x 780 x 910
365
305
14,1
7,0
1280 x 780 x 910 1280 x 780 x 910
365
305
1690 x 780 x 1100 1690 x 780 x 1100
385
320
6613700
66137
6613600
66136
6613900
66139
6613800
66138
6614100
66141
6614000
66140
Pris på forespørsel
Pris på forespørsel
Selges ikke i Norge
Selges ikke i Norge
Pris på forespørsel
Pris på forespørsel
HWM og HPS er tilgjengelige som
basis modeller med standard utstyr.
Også tilgjengelige som modeller for
veggmontasje og elektronisk fjernstyring med mulighet for spesielle
opsjoner. Se side 41
Art.nr. utbyggbar modell
Art.nr. standard modell
Veil. pris eks. mva.
NOK
** Andre oppvarmingskapasiteter på forespørsel (max. 60kW). Med forbehold om tekniske endringer.
23
Nytt ERGO 3000 pistolgrep
ERGO 3000: ALTO er i forkant med brukerkomfort og effektive rengjøringsløsninger. Vi har på basis
av mange års erfaring og innsikt i kundenes rengjøringsoppgaver utviklet det ergonomiske konseptet,
ERGO 3000. ERGO 3000 blir å finne som standard tilbehør til våre maskiner. Kjennetegnet for dette
konseptet er en vesentlig forbedring av brukervennlighet, robusthet og effektivitet, noe som gjør
rengjøringen både lettere og raskere.
Et ergonomisk oppbygget design,
hvor pistolgrepet fungerer som
brukerens forlengede arm, noe
som gjør det mere behagelig og
mindre krevende å gjøre rent.
Lås på håndtaket gir
ekstra sikkerhet.
Håndtaket aktiveres ved et
lett trykk av håndens sterkeste
fingre, hvilket begrenser følelsen av
tretthet i hånden.
360° Flexo-svivel.
Slangen dreier omkring
pistolgrepets akse og gir
økt brukervennlighet i alle
tenkelige arbeidsstillinger.
Ved hjelp av håndtakets konstruksjon reduseres
vibrasjonene, og man unngår "hvite fingre" med
derpå følgende tretthet og ubehag ved gjentatt og
eller lengre tids bruk.
Bajonettkoblingssystem med
låseanordning betyr lett og
raskt bytte av tibehør.
360° kobling med svivel øker manøvreringsdyktighet
og forhindrer at slangen "snurrer" seg.
Koblingen med svivel aktiveres under trykk.
Overgang
Overgang mellom ERGO 3000 og eldre Wap-høytrykksvaskere med Wap-koblinger:
Tornado Lanse
Nytt pistolgrep
Høytrykksslange
3/8" - hun Bruk adapter,
hurtigkobling art.nr. 66159
WAP-kobling
art nr. 106402075
Forbindelse mellom ERGO 3000 og eldre Wap-tilbehør:
Nytt pistolgrep
Tilbehør med WAP
skrukobling
Bruk adapter,
art.nr. 66161
24
ALTO Lanse for høytrykksvasking
Alle ALTO høytrykksvaskere er utstyrt med den velkjente Tornado lansen.
En lanse med mange brukervennelige funksjoner.
Tornado lanse
Industrilanse med separat lavtrykksdyse, ideell til rengjøringsoppgaver hvor det er nødvendig
med stor skylleeffekt, f. eks.
innen næringsmiddelindustrien,
landbruket etc.
Bajonettkoblinger med
roterende svivel kobling gjør
det mulig å skifte strålebilde.
Trykkregulering foretas
med tommelfingeren.
Patentert
Tornado dyse med 25°
spredevinkel. 70% mere
effektiv enn andre dyser på
grunn av de svært
konsentrerte vannstrålene.
Dobbelt dyserør til
henholdsvis høytrykk
og lavtrykk.
Separat lavtrykksdyse gir optimal skylleeffekt.
Lavtrykkdysens strålebilde har form som en
spatel som lett og elegant skyller vekk skitten.
ERGO 3000 sikkerhets hurtigkoblinger
• Med ERGO 3000 koblingssystem tilkobles slangen raskt og enkelt.
• Hette som beskytter mot overførsel av varme.
• ERGO 3000 sikkerhets hurtigkobling gjør at slangen først kan
avmonteres når det er under 4 bars trykk i slangen.
25
Tornado Dyse
til Tornado lanse
(1/4” hungjenger)
25 grader
2503.
25035.
2504.
2505.
25055.
2506.
25065.
2507.
25085.
2511.
2513.
Standard dyse
for Tornado lanse
(1/4” hungjenger)
0 grader
0003.
00035.
0004.
0005.
00055.
0006.
00065.
0007.
00085.
0011.
0013.
Standard dyse
for Tornado lanse
(1/4” hungjenger)
65 grader
6503.
65035.
6504.
6505.
65055.
6506.
65065.
6507.
65085.
6511.
6513.
Standard dyse
(1/8” hangjenger)
60 grader
6003.
6004.
6005.
6006.
6007.
26
UNO/DUO BOOSTER
COMPACT BOOSTER
COMPACT BOOSTER 1
CONT. SILENT
CONT. DIESEL
CONT. MASTER
SUPER 2000
ELEKTRA
50C3VA
42C3VA
40HA MASTER
3040 HA
1640H
02V
30HA
30HA 1
TRITON 800PE
TRITON 1000PE
POSEIDON 1100PE
HIGH FLOW/C3K
POSEIDON 1280/1280F
POSEIDON 1200
02K
TRITON 1000
TRITON 730
150
Art.nr.
Veil. pris
eks. mva.
NOK
160
2802655
2802650
2802651
2802652
2802656
2802653
2802654
102802657
102802658
102802659
102802660
296,296,296,296,296,296,296,296,296,296,296,-
160
102802534
102802535
2802585
2802593
2802601
2802619
2802627
102802578
102802579
102802580
102802581
133,133,133,133,133,133,133,133,133,133,133,-
160
102802761
102802762
102802763
102802764
102802765
102802766
102802767
102802768
102802769
102802770
102802771
133,133,133,133,133,133,133,133,133,133,133,-
160
15440
17387
7819
7820
2801082
133,133,133,133,133,-
2503
64203
2504
7813
7814
2506
7815
2507
63658
7816
133,133,133,133,133,133,133,133,133,133,-
11724
5004
5005
5006
5007
133,133,133,133,133,-
145
160
160
180
150 110 195 110
130
110
170
170 190
90
150
70
120
220 200 140
110 110 160 195
110
100
80
155 175 60
220
110 160
180 200
150
180
150
145
160
160
180
150 110 195 110
130
110
170
170 190
90
150
70
120
220 200 140
110 110 160 195
110
100
80
155 175 60
220
110 160
180 200
150
180
150
145
160
160
180
150 110 195 110
130
110
170
170 190
90
150
70
120
220 200 140
110 110 160 195
110
100
80
155 175 60
220
110 160
180 200
150
180
Standard dyse
(1/8” hangjenger)
0 grader
0004.
0005.
0006.
0007.
0013.
Standard dyse
(1/8” hungjenger)
25 grader
2503.
25034.
2504.
2505.
25055.
2506.
25065.
2507.
25085.
2511.
TRITON 850
30CA
TILBEHØR
30CA-1
Tilbehør til høytrykksvaskere
180
150 110 195 110
110
170
170 190
70
120
220 200 140
110 110 160 195
110
80
220
110 160
180 200
180
150
145
160
160
180
150 110 195 110
130
110
170
170 190
90
150
70
120
220 200 140
110 110 160 195
110
220
110 160
100
80
155 175 60
180 200
160
150
150
145
180
150 110 195 110
110
170
170 190
70
120
220 200 140
110 110 160 195
110
80
220
110 160
180 200
160
03KB
50C13
POSEIDON PE/TRITON PE
30HA-1
30HA
40HA/02V
C3V
ELEKTRA
SUPER 2000
CONT. MASTER
CONT. DIESEL
CONT. SILENT
COMPACT BOOSTER
UNO/DUO BOOSTER
DELTA BOOSTER
HIGH FLOW 1800/2400/C3K
30CA-1
30CA
TRITON 850
TRITON 1000/730
02K
POSEIDON 1200/1280/F
LANSER
Art.nr.
Veil. pris
eks. mva.
NOK
Tornado-lanse
Konsentrert strålebilde, 0%
mere effektiv enn standard
dyser - med bajonettkobling
.04
Blå
6401195
1.826,-
.05
Gul
6401196
1.826,-
.05
Rustfritt stål - Gul
6401203
2.479,-
.06
Grønn
6401197
1.826,-
.06
Rustfritt stål - Grønn
6401204
2.479,-
.065 Grå
6401198
1.826,-
.065 Rustfritt stål - Grå
6401205
2.479,-
106401223
2.479,-
106401224
2.479,-
106401235
2.479,-
6401206
1.826,-
6401207
1.826,-
6401273
1.826,-
6402052
2.224,-
6402053
2.224,-
6402055
2.224,-
6402057
2.224,-
6402058
2.224,-
.085 Rustfritt stål
.11
Rustfritt stål
.13
Rustfritt stål
Tornado -lanse, kort - 92 cm
.03
Violett
.035 Bronse
.05
Gul
Powerspeed VARIO - roterende
stråle øker rengjøringseffekten.
Ideel til fastgrodd skitt, trykkregulering
spredevinkel 0°-20° C
.03
Violett
.035 Bronse
.05
Gul
.06
Grønn
.065 Grå
CV30KA HIGH FLOW 29 l/min
6402072
3.672,-
HIGH FLOW 1800
4814235
3.672,-
HIGH FLOW 2400
4814236
3.672,-
106401239
481,-
Ekskl. dyse (75 cm)
6400569
1.122,-
Ekskl. dyse (100 cm)
6400570
1.193,-
6400119
1.397,-
1111848
1.397,-
6402306
1.397,-
Rett lanse med bajonettkobling,
og tverrgrep ekskl. dyse
Rett lanse med bajonettkobling,
og tverrgrep
Inkl. dyse (75 cm)
Inkl. dyse (75 cm)
Inkl. dyse (75 cm)
Inkl. dyse (75 cm)
6300834
1.397,-
Rustfritt stål Inkl. dyse (75 cm)
6300835
1.673,-
106401240
1.275,-
Coaxial lanse 1070 mm med
bajonettkobling, ekskl. dyse
Trykkregulering på tverrgrep.
Tilbehør
Standard utstyr, leveres med maskinen
For det meste av tilbehøret til HIGH FLOW anbefales det kun drift av en pumpe. Ta kontakt med din ALTO forhandler.
27
03KB
50C13
POSEIDON PE/TRITON PE
30HA-1
30HA
40HA/02V
C3V
ELEKTRA
SUPER 2000
CONT. MASTER
CONT. DIESEL
CONT. SILENT
COMPACT BOOSTER
UNO/DUO BOOSTER
DELTA BOOSTER
LANSER
HIGH FLOW 1800/2400/C3K
30CA-1
30CA
TRITON 850
TRITON 1000/730
02K
POSEIDON 1200/1280/F
Tilbehør til høytrykksvaskere
Art.nr.
Veil. pris
eks. mva.
NOK
49283
745,-
VARIO dyse til POWER SPEED
VARIO LANSE
.035
.04
.045
102802728
745,-
48874
745,-
48872
745,-
.055
48875
745,-
.06
48982
745,-
.07
48981
745,-
48983
745,-
106402097
745,-
106402098
745,-
106402099
745,-
106402070
1.173,-
106402077
634,-
.05
.11
Turbohammer lanse og dyse .03
Turbohammer lanse .035
Turbohammer lanse .05
PISTOLGREP - AV / PÅ
ERGO pistolgrep
NY
ERGO Vario Pistolgrep
med trykkregulering
NY
HØYTRYKSSLANGER
Heavy duty 1-wire 5/16" maks. 150 °C DN8
10 m til hurtigkobling
1405569
765,-
20 m til hurtigkobling
1405666
1.285,-
2-wire 3/8" maks. 150 °C
for KEW hurtigkoblinger, DN 10
1m
1402916
163,-
2m
1402924
224,-
3m
1402932
357,-
5m
1402940
418,-
10 m
6101766
734,-
15 m
1402064
1.040,-
20 m
1402072
1.408,-
25 m
1402080
1.652,-
30 m
1402098
1.887,-
50 m
1402759
3.101,-
2-wire 1/2", maks 150 °C
for KEW hurtigkoblinger, DN 1/2”
5m
4810212
857,-
10 m
4810219
1.877,-
15 m
4810213
2.866,-
20 m
4810214
6.865,-
30 m
4810217
XXX,-
50 m
4810211
XXX,-
Sværtefri slange 3/8” grå, for KEW hurtigkoblinger
Ideell til næringsmiddelindustrien
maks. 90ºC, DN 10
28
10 m
6101767
1.010,-
15 m
1401983
1.391,-
20 m
1401991
1.673,-
25 m
1402007
2.020,-
30 m
1402015
2.458,-
Tilbehør
Standard utstyr, leveres med maskinen
For det meste av tilbehøret til HIGH FLOW anbefales det kun drift av en pumpe. Ta kontakt med din ALTO forhandler.
03KB
50C13
POSEIDON PE/TRITON PE
30HA-1
30HA
40HA/02V
C3V
ELEKTRA
SUPER 2000
CONT. MASTER
CONT. DIESEL
CONT. SILENT
COMPACT BOOSTER
UNO/DUO BOOSTER
DELTA BOOSTER
HIGH FLOW 1800/2400/C3K
30CA-1
30CA
TRITON 850
TRITON 1000/730
02K
POSEIDON 1200/1280/F
HØYTRYKK
SLANGEKOBLINGER
Art.nr.
Veil. pris
eks. mva.
NOK
65549
2.004,-
4809131
857,-
For tilkobling av 2
høytryksslanger og
1 stk. SUPER 2000
Tilkobling av 2 slanger for HIGH FLOW
KEW hurtigkobling - ERGO 3000
Hun 3/8”
106402075
321,-
Han 3/8”
1600493
100,-
Han rustfritt stål
1603101
398,-
Bent restrictor
101119495
94,-
Kit,
101119499
413,-
Tetningsring, han/hun kobling
101119496
479,-
66159
367,-
ADAPTERE
Slange til maskin:
Til bruk for eksterne injektorer
Høytrykkslanger og slangetrommler
KEW hurtigkobling han - M27 x 1,5
utvendige gjenger
KEW hurtigkobling hun - M27 x 1,5 innven-
dige gjenger KEW utgang til WAP slange
Overgang, Geka kobling - KEW kobling
66160
367,-
64538
2.052,-
66161
449,-
66162
541,-
1604461
2.203,-
6404329
2.132,-
6401327
3.142,-
6400248
3.713,-
6402028
2.907,-
6401112
2.907,-
4810207
2.267,-
1104041
224,-
Pistol til lanse:
For lanser, gulvvaskere,
børster og annet tilbehør
koblet til pistolen
Kobling - KEW håndgrep til WAP tilbehør
hun - M33 x 1,5 utvendige gjenger
Kobling - KEW håndgrep til WAP tilbehør
han - M22 x 1,5 innvendige gjenger
FILTER
Sand filter
50 micron filter til suging av vann
fra beholdere, sjøer, elver m.m.
Monteringsdeler inkludert
HIGH FLOW 1800/2400
Filter innsats 50 µm
Flytesandfilter (inngang)
1", 1-3 pumper
4601431
3.968,-
Innsats for 1”
1104050
1.765,-
1 1/2", 4-6 pumper
6403436
6.385,-
Innsats for 1 1 1/2”
4602439
2.052,-
Flytesandfilter
for ELEKTRA, SUPER 2000
15199
1.561,-
Filter innsats flytesandfilter
15835
214,-
6400000
602,-
61256
1.132,-
Sugefilter med tilbakeslagsventil
Sugefilter med 4,5 m slange
Tilbehør
Tilbehør, adapter nødvendig
Standard utstyr, leveres med maskinen
For det meste av tilbehøret til HIGH FLOW anbefales det kun drift av en pumpe. Ta kontakt med din ALTO forhandler.
29
03KB
50C13
POSEIDON PE/TRITON PE
30HA-1
30HA
40HA/02V
C3V
ELEKTRA
SUPER 2000
CONT. MASTER
CONT. DIESEL
CONT. SILENT
COMPACT BOOSTER
UNO/DUO BOOSTER
DELTA BOOSTER
HIGH FLOW 1800/2400/C3K
30CA-1
30CA
TRITON 850
TRITON 1000/730
02K
POSEIDON 1200/1280/F
Tilbehør til høytrykksvaskere
Art.nr.
Veil. pris
eks. mva.
NOK
6402014
2.550,-
6402051
2.550,-
301000266
1.224,-
6402021
122,-
20 m lakkert, inntrekkbar, 3/8” tilkobling
6401188
4.233,-
20 m rustfritt stål, inntrekkbar, 3/8” tilkobling
6401189
8.211,-
20 m, hvit, 3/8” tilkobling
6400226
4.947,-
20 m rustfritt stål, 3/8” tilkobling
6400227
7.140,-
5513*
6.487,-
31250*
7.630,-
6400170
4.621,-
SLANGETROMLER
30 HA, maks 20 m DN10
40 HA, maks 20 m DN10
TRITON, maks 20 m DN8
Forlengerrør til 30HA
For bruk når ekstern injektor er
montert på 30 HA med slangetrommel
Slangetrommel med veggbrakettt
Slangetrommel med veggbrakett
Slangevogn - utgangs kobling
Opp til 70 m - inngang F 1/4"
utgang 12 L (18x15a)
Opp til 70 m, rustfritt stål - inngang RF 1/4"
utgang 12 L(18 x 15a) RF
Opp til 50 m, 3/8”
Slangetrommel til C3 maskiner - 20 m, 3/8”
Sort, lakkert stål C3KA
6400206
4.457,-
Rustfritt stål C3KA
6400207
6.115,-
Rustfritt stål 03KB
POSEIDON, sort lakkeret stål
POSEIDON, rustfritt stål
C3VA, rustfritt stål
* Koblinger på forespørsel
Tilbehør
Standard utstyr, leveres med maskinen
For det meste av tilbehøret til HIGH FLOW anbefales det kun drift av en pumpe. Ta kontakt med din ALTO forhandler.
30
6400208
XXX,-
301000202
4.508,-
301000540
6.115,-
6400210
5.110,-
03KB
50C13
POSEIDON PE/TRITON PE
30HA-1
30HA
40HA/02V
C3V
ELEKTRA
SUPER 2000
CONT. MASTER
CONT. DIESEL
CONT. SILENT
COMPACT BOOSTER
UNO/DUO BOOSTER
DELTA BOOSTER
HIGH FLOW 1800/2400/C3K
30CA-1
30CA
TRITON 850
TRITON 1000/730
02K
POSEIDON 1200/1280/F
LANSER
Art.nr.
Veil. pris
eks. mva.
NOK
Langtrekkende lanse, 1500 mm
rekker opp til 6-7 m
6401193
1.601,-
Dyse for langtrekkende lanse
2802696
255,-
6401076
2.907,-
6401075
2.907,-
6402016
928,-
6402342
500,-
6402344
500,-
6400113
1.071,-
6400067
1.071,-
6400117
2.142,-
6400069
2.142,-
6400115
1.601,-
6400068
1.601,-
1404813
3.754,-
Powerlift
Til fastgrodd skitt og gjødsel
Høytrykksdyse og løftegaffel
.06
.055
Bøyd lanse, 1090 mm
Til bil understell
Enkelt dyserør, kort, 100 mm
Til rengjøring av motorer og andre vanskelig
tilgjengelige steder - Kun høytrykk
1505 dyse
1506 dyse
Hjelper deg å jobbe tett inn på det som
skal rengjøres.
Dobbelt dyserør, kort, 100 mm
Til rengjøring av motorer og andre vanskelig
tilgjengelige steder - Kun høytrykk
1505 dyse
1506 dyse
Hjelper deg å jobbe tett inn på det
som skal rengjøres, og til å justere trykket
Andre lanser
2000 mm dobbel dyse til rengjøring høyt oppe
som f.eks. tak, en tank eller et høyt kjøretøy
1505 dyse
1506 dyse
Dobbelt dyserør, 500 mm
1505 dyse
1506 dyse
Spesiallanse til KLU /KOS (beskyttet)
Lanse for HIGH FLOW - en bruker dyse
4809129
694,-
Lanse for HIGH FLOW - 1 eller 2 to bruker 1506
4810210
1.255,-
Tilbehør
Standard utstyr, leveres med maskinen
For det meste av tilbehøret til HIGH FLOW anbefales det kun drift av en pumpe. Ta kontakt med din ALTO forhandler.
31
Multihøytrykk lanse til DELTA BOOSTER
Lanse anbefalt
Fargekodet system med lanse til
DELTA BOOSTER. Enkel regulering
av trykk og vannmengde
DELTA B lanse 160 bar, 930 mm
Hvit
Sort
Brun
Grønn
Blå
Rød
Orange
Gul
Krom
DELTA B lanse 160 bar, 570 mm
Hvit
Sort
Brun
Grønn
Blå
Rød
Orange
Gul
Krom
DELTA B lanse 160 bar, 100 mm
Hvit
Sort
Brun
Grønn
Blå
Rød
Orange
Gul
Krom
DELTA B lanse 120 bar, 930 mm
Hvit
Sort
Brun
Grønn
Blå
Rød
Orange
Gul
Krom
DELTA B lanse 120 bar, 570 mm
Hvit
Sort
Brun
Grønn
Blå
Rød
Orange
Gul
Krom
DELTA B lanse 120 bar, 100 mm
Hvit
Sort
Brun
Grønn
Blå
Rød
Orange
Gul
Krom
32
Veil. pris
eks. mva.
NOK
Ønsket trykk - bar
Ønsket vannmengde - l/t
Antall pumper
Art.nr.
27
27
50
53
80
80
107
107
152
1.020
2.100
1.020
1.980
1.020
1.620
1.020
1.560
1.020
1
2
1
2
1
1,5
1
1,5
1
6300846
6300847
6300848
6300849
6300850
6300851
6300852
6300853
6300870
1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,-
27
27
50
53
80
80
107
107
152
1.020
2.100
1.020
1.980
1.020
1.620
1.020
1.560
1.020
1
2
1
2
1
1,5
1
1,5
1
6300854
6300855
6300856
6300857
6300858
6300859
6300860
6300861
6300871
1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,-
27
27
50
53
80
80
107
107
152
1.020
2.100
1.020
1.980
1.020
1.620
1.020
1.560
1.020
1
2
1
2
1
1,5
1
1,5
1
6300862
6300863
6300864
6300865
6300866
6300867
6300868
6300869
6300872
1.673,1.673,1.673,1.673,1.673,1.673,1.673,1.673,1.673,-
20
20
40
40
60
60
80
80
152
1.020
1.980
960
1.920
960
1.560
1.020
1.620
1.020
1
2
1
2
1
1,5
1
1,5
1
6301873
6301874
6301848
6301849
6301850
6301851
6301852
6301853
6301870
1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,-
20
20
40
40
60
60
80
80
114
1.020
1.920
960
1.920
960
1.560
1.020
1.620
1.020
1
2
1
2
1
1,5
1
1,5
1
6301854
6301855
6301856
6301857
6301858
6301859
6301860
6301861
6301871
1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,1.948,-
20
20
40
40
60
60
80
80
114
1.020
1.920
960
1.920
960
1.560
1.020
1.620
1.020
1
2
1
2
1
1,5
1
1,5
1
6301862
6301863
6301864
6301865
6301866
6301867
6301868
6301869
6301872
1.673,1.673,1.673,1.673,1.673,1.673,1.673,1.673,1.673,-
03KB
50C13
POSEIDON PE/TRITON PE
30HA-1
30HA
40HA/02V
C3V
ELEKTRA
SUPER 2000
CONT. MASTER
CONT. DIESEL
CONT. SILENT
COMPACT BOOSTER
UNO/DUO BOOSTER
DELTA BOOSTER
VASKEUTSTYR
HIGH FLOW 1800/2400/C3K
30CA-1
30CA
TRITON 850
TRITON 1000/730
02K
POSEIDON 1200/1280/F
Tilbehør til høytrykksvaskere
Art.nr.
Veil. pris
eks. mva.
NOK
5.736,-
POWER SCRUB
Ideel til gulv, trapper, bordplater.
2 Tornado dyser på roterende
aksel
P300 (Ø 300 mm), bordplater og trapper
106411310
P400 (Ø 400 mm), gulv
106411311
4.248,-
S500 (Ø 500 mm, rustfritt stål), gulv
106411313
15.462,-
235 cm
6400087
1.173,-
155 cm
6400088
1.040,-
Børste tilbehør for lanse 106401239
14202
734,-
Erstatningsbørste for 14202
10356
275,-
6400017
918,-
P300 er svært effektiv på steder med
liten plass, for eksempel toaletter.
Vaskebørste
Til rengjøring av lastbiler, busser og andre
store flater
Roterende børste
Roterende børste til rengøring av
vinduer og andre store flater
80 cm
80 cm
170 cm
6400018
918,-
6400016
1.132,-
6400019
1.132,-
Børstekrans kort
6401430
592,-
Børstekrans lang
6401431
592,-
Børstekrans Nylon børste
6401432
592,-
Børstekrans Stålbørste
6401433
592,-
6400158
3.611,-
6401190
3.611,-
6400159
3.611,-
6400163
3.866,-
6400164
3.866,-
6400036
2.601,-
170 cm
Med trykk/kjemi kontroll
Gulvvaskere
Fast dysesystem til gulvrengjøring
40 cm
40 cm
40 cm
60 cm
60 cm
Laget av rustfritt stål og glassfiber.
Undervognsvasker
Dyse 40065 art.nr. 40065
Støtte hjul gjør det enkelt å komme inn
under større kjøretøy.
Tilbehør
Standard utstyr, leveres med maskinen
For det meste av tilbehøret til HIGH FLOW anbefales det kun drift av en pumpe. Ta kontakt med din ALTO forhandler.
33
03KB
50C13
POSEIDON PE/TRITON PE
30HA-1
30HA
40HA/02V
C3V
ELEKTRA
SUPER 2000
CONT. MASTER
CONT. DIESEL
CONT. SILENT
COMPACT BOOSTER
UNO/DUO BOOSTER
DELTA BOOSTER
HIGH FLOW 1800/2400/C3K
SANDBLÅSNINGSUTSTYR
30CA-1
30CA
TRITON 850
TRITON 1000/730
02K
POSEIDON 1200/1280/F
Tilbehør til mobile høytrykksvaskere
Art.nr.
Veil. pris
eks. mva.
NOK
Lanse til softblasting, 910 mm
Til fjerning av grafitti eller rust
fra glass, metall el. lign
.05 dyse
.06 dyse
6401233
3.488,-
6401234
3.488,-
Armex pulver
Til softblasting kit, 25 kg
5218617
459,-
Sandspyd og slange
6400375
379,-
Komplett kit består av:
1 x + +1 x eller 1 x VSB 300 Lanse, 870 mm
Til rengjøring av overflater f.eks. fjerning
av maling fra tre,
rust fra metal etc.
Med flat dyse av borcarbid
6400387
4.335,-
Med rund dyse av borcarbid
6401362
3.825,-
Med flat dyse av borcarbid
6400382
4.335,-
Med rund dyse av borcarbid
6400384
3.825,-
6401192
1.601,-
6401364
1.601,-
Med flat dyse av gummi
Med flat dyse av gummi
Med flat dyse av gummi
.08 dyse (skrukobling)
.11 dyse (skrukobling)
6401365
1.601,-
14588
2.896,-
14584
2.896,-
Beholder og slange 140 l
6400374
6.650,-
Sandspyd og slange
6400375
979,-
8379
143,-
0001220
120,-
ALTO Super Blast
0,2 - 0,8 mm våtsandblåsing, 25 kg
Komplett kit består av:
1 x + 1 x eller 1 x + Sand 50 kg
34
Tilbehør
Tilbehør, adapter for nødvendig utstyr
For det meste av tilbehøret til HIGH FLOW anbefales det drift av en pumpe.
Standard utstyr, leveres med maskinen
03KB
50C13
POSEIDON PE/TRITON PE
30HA-1
30HA
40HA/02V
C3V
ELEKTRA
SUPER 2000
CONT. MASTER
CONT. DIESEL
CONT. SILENT
COMPACT BOOSTER
UNO/DUO BOOSTER
DELTA BOOSTER
6404368
1.397,-
120 cm
6404369
1.591,-
HIGH FLOW 1800/2400/C3K
60 cm
30CA-1
30CA
TRITON 850
TRITON 1000/730
02K
POSEIDON 1200/1280/F
Art.nr.
KJEMIUTSTYR
Veil. pris
eks. mva.
NOK
Til rengjøring av overflater og maskiner
med skumbaserte produkter innenfor
landbruket og næringsmiddelindustrien
Skumlanse
For best resultat trenger du også skum
injektor og ALTO skum rengjøringsmiddel.
Skuminjektor med omløp
For ekstern påføring
av skum rengjøringsmiddel
6401242
3.111,-
Rustfritt stål
6401243
4.009,-
6401244
1.510,-
6410879
1.510,-
6401245
2.091,-
6401246
1.234,-
6401247
2.147,-
6401092
592,-
62154
83,-
Nødvendig for maskiner >850 l/h.
Skuminjektor
Standard
Standard for 30-serien
For aggressive væsker (f.eks. Chlorinated).
02 injektor
03 injektor
fjh
fjh
d hflkh
fjh
d hflkh ruh
fjh
d hflkh
h ah
fjh
ruh
d hflkh
udh
h ah
ruh
fjh
d hflkh
hkd
h ah
ruh
udh
fjh
huh
h ah
d hflkh
hkd
udh
ruh
huh
hkd
udh
h ah
d hflkh
ruh
huh
hkd
udh
h ah
ruh
huh
hkd
udh
h ah
huh
hkd
udh
huh
hkd
huh
Perfekt løsning for store maskiner
hvor nøyaktighet er et krav
~ 3% Injektor med fast dosering
Injektor for bruk sammen med slanger
utover standard lengde
20 m
62155
83,-
30 m
62156
224,-
40 m
62157
224,-
6400086
316,-
C3KA, Sort lakkert
6101620
1.173,-
C3KA, Rustfritt stål
6102702
556,-
6300804
3.142,-
Inkluderer slangetrommel, skum injektor og
6401094
12.097,-
plass til 2 x 5 l beholdere + 1 x 25 l beholdere
6401095
12.097,-
Feste til kjemibeholder - enkel
C3KA
Feste til kjemibeholder, dobbel
Veggmontert beholder
Rustfritt stål
Til oppbevaring av PH slange, spraylanse
og 2 x 25 l kjemi beholderere.
Rengjøringsvogn
Rustfritt stål
plass for 2 x 25 l
Tilbehør
Standard utstyr, leveres med maskinen
For det meste av tilbehøret til HIGH FLOW anbefales det kun drift av en pumpe. Ta kontakt med din ALTO forhandler.
35
03KB
50C13
POSEIDON PE/TRITON PE
30HA-1
30HA
40HA/02V
C3V
ELEKTRA
SUPER 2000
CONT. MASTER
CONT. DIESEL
CONT. SILENT
COMPACT BOOSTER
UNO/DUO BOOSTER
DELTA BOOSTER
HIGH FLOW 1800/2400/C3K
SPESIALLØSNINGER
30CA-1
30CA
TRITON 850
TRITON 1000/730
02K
POSEIDON 1200/1280/F
Tilbehør til høytrykksvaskere
Art.nr.
Veil. pris
eks. mva.
NOK
6401180*
6.905,-
6401181
6.905,-
6400139
3.305,-
6400140
3.509,-
Spalteskrape
For effektiv rengjøring av fjøs gulv.
Høytrykksdyse og vibrerende skrapeblad
780-900 l/time
900-1140 l/time
Kalkingsutstyr
Komplett sett for påføring
av kalk på vegger, glass og drivhus
Rørrenser 3/8 " Høytrykkslange
.05 dyse, 10 m
6401265
1.571,-
.05 dyse, 20 m
6401266
2.254,-
.06 dyse, 10 m
6401267
1.571,-
.06 dyse, 20 ,m
6401268
2.554,-
DN4, 10 m - uten dyse 1/8" Høytrykkslange
46920
785,-
DN4, 20 m - uten dyse
47310
1.408,-
DN4, 30 m - uten dyse
49181
1.979,-
6401067
316,-
2800431
408,-
2800084
408,-
2800894
408,-
Rør renser for 3/8” høytrykkslange
Overgang 3/8" slange for ERGO 3000 pistolgrep
.045 løs dyse, 3/8”
.05 løs dyse, 3/8”
.06 løs dyse, 3/8”
Rørrenserdyse, 1/8” IG
Til bruk med DN4 utstyr
46921
316,-
4 x 1,0
46918
1.061,-
4 x 1,2
46919
1.061,-
6402017
3.703,-
6402018
3.703,-
3 x 1,0
Roterende rørrenserdyse, 1/8” IG
Til bruk med DN4 utstyr
Vannsuger
Up to 300 l/min
Løftebeslag
C3V
C3KA
36
* Ikke for TRITON 730
Tilbehør
Tilbehør, adapter nødvendig
Standard utstyr, leveres med maskinen
For det meste av tilbehøret til HIGH FLOW anbefales det kun drift av en pumpe. Ta kontakt med din ALTO forhandler.
6220926
745,-
4805537
1.120,-
03KB
50C13
POSEIDON PE/TRITON PE
30HA-1
30HA
40HA/02V
C3V
ELEKTRA
SUPER 2000
CONT. MASTER
CONT. DIESEL
CONT. SILENT
COMPACT BOOSTER
UNO/DUO BOOSTER
DELTA BOOSTER
HIGH FLOW 1800/2400/C3K
30CA-1
30CA
TRITON 850
TRITON 1000/730
02K
POSEIDON 1200/1280/F
SPESIALLØSNINGER
Hjulsett til CONTRACTOR
Anti-fryse kit
Art.nr.
Veil. pris
eks. mva.
NOK
6401097
4.029,-
6401099
316,-
42628
418,-
1479
418,-
7754
1.020,-
61602
2.295,-
15237
2.295,-
61560
4.600,-
26910
5.233,-
25896
6.971,-
61561
6.031,-
26911
6.946,-
26907
7.360,-
61765
3.815,-
17213
3.784,-
17214
3.784,-
Tillater Anti-fryse løsninger på alle
maskiner med ALTO hurtigkoblinger.
AUTOMATISKE KONTROLL ENHETER
(Ta kontakt med din nærmeste ALTO-forhandler)
Timeteller
Til orvåking av arbeidstiden
Fabrikkmontert
24 V
230 V
Reservedelskit
for direkte DIY installasjon
Flammekontroll*
Kreves når vaskeren er installert
utenfor synsvidde
24 V
230 V
Fjernbetjening * - komplett installert
Med en kontrollenhet, 3 brytere
med lys – AV (1 brukeranlegg)
24 V
230 V
230 V
Fjernbetjening * - komplett installert
Med en kontrollenhet, 4 brytere
med lys – AV ( 2 brukeranlegg)
24 V
230 V
230 V
Automatisk system, shut-down
Spesifiser maskintype ved
bestilling
24 V
230 V
230 V
Tilbehør
Standard utstyr, leveres med maskinen
For det meste av tilbehøret til HIGH FLOW anbefales det kun drift av en pumpe. Ta kontakt med din ALTO forhandler.
* Leveres bare fabriksmontert
37
Tilbehør til høytrykksvaskere
AUTOMATISK KONTROLLENHEIT
Art.nr.
Veil. pris
eks. mva.
NOK
Kontrolenhet
Av, 1 bryter med lys 230 V
11804
755,-
Av, 2 brytere med lys 230 V
11805
1.040,-
Av, 3 brytere med lys 230 V
11806
1.224,-
Av, 4 brytere med lys 230 V
11807
1.510,-
i separat kasse
41504
683,-
Funksjon: Lys knapp, På/AV 24 V DC
29273
938,-
Funksjon: Lys knapp, På/AV + 1 funksjon 24 V DC
29274
1.163,-
Funksjon: Lys knapp, På/AV + 2 funksjon 24 V DC
29275
1.489,-
Funksjon: Lys knapp, På/AV + 3 funksjon 24 V DC
29276
1.846,-
NØDSTOPP
MYNTBOKS
Til veggmontering
Tidsinnstilling
fra 1-10 min.
Ein
wu
rf
2.Be
die
nu
ng
sa
nle
it
1.
2.
3.
4.
Ein
br
uc
h zw
ec
klo
Med myntboks - modell € 0,5
12355 På forespørsel
Med myntboks - modell € 1
12353 På forespørsel
Med myntboks - modell € 2
12356 På forespørsel
Med myntboks - modell WM
12357 På forespørsel
s
Myntboks for
veggmontasje med fortløpende
justerbar tid
fra 1-10 min., med valg
av 1 x rengjøringsmiddel
med myntboks - modell € 1
26525
8.089,-
Myntboks
med dreibar bryter
for veggmontasje med fortløpende
justerbar tid fra 1-10 min., vaskeprogram,
shampo, rens, voks
Polett til model € 0,5
12275 På forespørsel
Maskin reservedeler
For bruk med polett som
betalingmiddel. Anbefalt tilbehør
41391
1.448,-
Pakke, 50 stk. - 26 x 2,3
5544
428,-
Pakke 20 stk. - 26 x 2,3
34173
1 stk. - 26 x 2,3
34172
til alle polettbetjente modeller
Poletter (WM)
38
Tilbehør for stasjonære høytrykksløsninger
• TRK 100/1
• TRK 25
• TRK 150
• FRK 150
• Viser
Tank-vaskere: Betingelser for et godt rengjøringsresultat
Tank vaskere til tanker, sylindere og beholdere
Max. vannmengde
Arbeidstrykk
Ant. dyser
Tilkobling
Motor
Lengde
Bestillingsnr.
Veil. pris eks. mva
l/h
bar
pieces
V
kW
mm
NOK
Rengjøring av overflate
TRK 100/2
• Rustfrit stål
• Elmotor
TRK 100/1
• Rustfrit stål
• Elmotor
TRK 25
• Nikkelbelagt
messing**
• Elmotor***
TRK 150
• Rustfrit stål
• Hydraulisk
motor
FRK 150
• Rustfrit stål
• Hydraulisk
motor
3600
ca. 60
2
3 x 42
0,18 elektrisk
lengde 935*
54146
77.500,-
1800
ca. 60
1
3 x 42
0,18 elektrisk
lengde 935*
15209
74.857,-
1800
50–120
2
230
0,056 elektrisk
1000
7847
18.100,-
1800
100
2
hydraulisk
hydraulisk
185
22308
36.251,-
1800
100
3
hydraulisk
hydraulisk
185
60325
39.790,-
TRK 25
TILBEHØR TRK
Dobbelt håndtak
TRK 100
På forespørgsel
Art.nr.
Veil. pris NOK
7848
734,-
7849
1.132,-
Til rask påføring uten tilbehør
Spunshull hengsel
Rengjøringsm. fra side 89
Justerbar gummikjegle
POLETT BETALINGSMODUL
Hengsel til trommel
7850
1.826,-
15210
4.598,-
17449
3.213,-
Med plast R2" standard gjenger
og spesial M 64 x 4 gjenger
Motor kontrollpanel
Til TRK 100, 3 x 42 V, med
start/stoppknap
Skittenvannslås
Rustfritt stål
Supplerende tilbehør
Finnes også med andre spesielle tilbehør
*Lengde også tilgjengelig på 535 mm og 735 mm **Tilbys også i rustfritt stål ***Finnes også med trykkluftsmotor
39
Tilbehør til stasjonære høytrykksvaskere
SELVBETJENINGSTILBEHØR
Vaskebørsteholder
Selvbetjeningsbørstesamling
Forbindelse til spraybørster
Vaskebørste beholder, VA
Vintersikring avtrykker, med/uten pistol
Avløpsreduseringsvalg
HWM, HPS, UNO/DUO BOOSTER
BRENNSTOFFTILFØRSEL
Brennstoff utluftingsventil
Tilkoblingsstykker, med hurtig lukkende filter og
trykkredusering
Sugeslange til olje, 2 m
Hurtig lukkende filter (suge måte)
Pumpeenhet for øking av oljetrykk
Reduksjonsventil for oljetrykk
Gass slange, 1/2" (HWM)+
Gass slange, 3/4" (HPS- nat. gas)+
Til HPS, flytende gass
+ installasjon av gass filter
UDBLÅSNINGSKANAL FOR GASS (SKORSTEIN FINNES)
Røyk kanal, bøyd i rustfritt stål
Røyk kanal, rustfritt stål, 1 m
Gass dampreduksjonsstykke, rustfritt stål
Avtrekksvifte, rustfritt stål, dobbel vegg
Til HPS/HWM 900 EG/1280
HØYTRYKKS RØRSYSTEM (Andre Ø på forespørsel)
Tilslutnings slange M 18 x 1,5
WAP
Tilkoblingsslange m/hurtigkobling
KEW
Høytrykksrør
DIN 2391 galvaniseret
Pr. meter
EN ISO 1127/DIN 17458 rustfritt stål*
Enkel skruetilkobling, galvanisert
Enkel skruetilkobling, rustfritt stål*
Albue skruetilkobling, galvanisert
Albue skrue tilkobling, rustfritt stål*
T-skruetilkobling, galvanisert
T-skruetilkobling, rustfritt stål*
Mutter, galvanisert
Mutter, rustfritt stål*
Rør klemme, monteret med gummi
Hydraulisk akkumulator
For demping av vibrasjoner i rørsystemet
inkl. monteringsmateriell, Ø 18 mm
IG 3/8” x M27 x 1,5
VANNBLØTGJØRINGSMODUL ** ( KUN TIL KALDT VANN)
Vannbløtgøringssystem
Art.nr.
13301
13302
13306
13307
20870
20855
Veil. pris
eks. mva.
NOK
571,1.265,704,785,1.826,1.030,-
23819
1734
1.234,1.346,-
3233
3236
5706
3237
54025
54026
122,255,3.417,367,1.081,1.499,-
Ø 150-45°
Ø 150 mm
22744
22748
908,1.285,-
Ø 120-150 mm
Ø 140-150 mm
22724
22726
1.112,1.112,-
Ø 150 mm
51883
2.705,-
850 mm
1250 mm
På forespørsel
På forespørsel
DN 10 x 1,5 m
DN 10 x 0,6 m
Ø 15 x 1,5 mm
Ø 18 x 1,5 mm
Ø 15 x 1,5 mm
Ø 18 x 1,5 mm
Ø 15 x 1,5 mm
Ø 18 x 1,5 mm
Ø 15 x 1,5 mm
Ø 18 x 1,5 mm
Ø 15 x 1,5 mm
Ø 18 x 1,5 mm
Ø 15 x 1,5 mm
Ø 18 x 1,5 mm
Ø 15 x 1,5 mm
Ø 18 x 1,5 mm
Ø 15 x 1,5 mm
Ø 18 x 1,5 mm
Ø 18 x 1,5 mm
Ø 18 x 1,5 mm
Ø 12 - 15 mm
Ø 18 mm
galvaniseret
rustfritt stål
(kun tilkoblingsdeler)
På forespørsel
* Rustfritt stål, bestillingsnr. 1.4571 (andre rørdiameter tilbys)
40
33099
6300843
909100060
2584
909100059
20317
1603455
909100050
1603612
909100051
1603398
909100058
1603638
11429
1603463
909100056
1603620
909100057
909100052
909100053
10989
22553
6343
54147
64235
** Dobbeltsystem kan leveres
Veil. pris
eks. mva.
MASKINTILBEHØR
Art.nr.
NOK
Komplett veggkonsoll
HWM 1280, HWM 900 EG
54340 1.530,HWM 730 / 830 / 930, HWM E 18
20200 1.418,Modulstativ
HWM 730, HWM 830,
I
22367 3.060,HWM 930, HWM E 18
HWM 1280, HWM 900 EG
II
24852 3.397,Modulkabinett
HWM 730, HWM 830,
I
20014 4.284,HWM 930, HWM E 18
HWM 1280, HWM 900 EG
II
24763 5.467,Kjemibeholder
45 l
80051
184,Alle maskintyper
120 l
80056
381,Vanntilførselsslange
HWM
R1/2"-2 m (1xGeka)
11847
316,HPS
R3/4"-2,5 m (1xGeka)
11427
398,For inngangstrykk 2-3 bar
R1"-2 m (1xGeka)
41429
561,Magnetventil til vanntilførsel
HWM
G 1/2" / 24 V DC
23583 1.761,WAP Spraysett uten dyse (Pistolgrep, lanse 1 m, slange DN8 10 m)
11426 2.458,Spray sett for vannmengde/trykkregulering
På forespørsel
Finnes, avhengig av maskintype
Høytrykksdyse, 30° for bruk sammen med 11426
HWM 730, HWM 830
8528
122,HWM 930
7814
122,HWM 1280, HPS UNO, HPS DUO
2507
122,HWM E18, HWM 900 EG
7813
122,UNO/DUO BOOSTER
2506
122,Ben til UNO Booster
107303119 2.475,Vanninntak - sikkerhetskit
UNO/DUO BOOSTER Standard & Extended
107340910 3.423,Dårlig vanntilførsel - sikkerhetskit< 1 bar*
UNO/DUO BOOSTER Standard & Extended
107340905 7.071,RENGJØRINGSMIDDELSVENTIL*
1 x manuel rengøringsdoserings valg**
HWM, HPS
52118
694,UNO BOOSTER, Standard & Extended
107340903
695,1 x magnetventil for rengjøring og dosering
HPM 1, HWM 730
54281
2.234,HWM 830, HWM 930
54292
2.234,HWM 1280, HWM 900 EG
54317
2.234,UNO BOOSTER, Extended (+Standard sammen med myntboks) 107340900
2.475,DUO BOOSTER, Kun med Extended
107340906
2.450,HWM E 18
54294
2.234,HPS UNO
51315
2.234,HPS DUO
51316
4.641,2 x magnetventiler for rengjøring, dosering
og oppsug av rengjøringsmiddel
HWM 730
54282
4.162,HWM 830, HWM 930
54295
4.162,HWM 1280, HWM 900 EG
54296
4.162,UNO BOOSTER, Kun med Extended
107340901
4.275,DUO BOOSTER, Kun med Extended
107340907
4.440,På forespørsel
DUO BOOSTER kjemi ved fullvannmengde
HWM E 18
54297
4.162,HPS UNO
52359
4.162,HPS DUO
52531
8.435,FJERNKONTROLLENHET - HWM/HPS*
Kontroll enhet
Funksjon: Lys knapp, På/AV
24 V DC
Funksjon: Lys knapp, På/AV + 1 funksjon 24 V DC
Funksjon: Lys knapp, På/AV + 2 funksjon24 V DC
Funksjon: Lys knapp, På/AV + 3 funksjon 24 V DC
NØD-STOPP i separat kapsling
Kapslet hode nøkkelbryter
Wap Chemomat for dosering av rengjøringsmiddel
Finnes også til avløpssiden
* Kun fabrikkmontering ** Finnes i 2 x rengjøringsmiddeldosering
29273
29274
29275
29276
29277
53779
938,1.163,1.489,1.846,870,867,-
FJERNKONTROLL KIT - UNO og DUO BOOSTER utbyggbare modeller
På (kaldt vann), Av**** 24 V DC
På, Av + 1 funksjon (brenner eller opsjon) 24 V DC
På, Av + 2 funksjon (brenner eller opsjon)
På, Av + 3 funksjon (brenner eller opsjon)
Nødstopp
MASKINTILBEHØR
I forbindelse med elektronisk kontroll
HWM 830, HWM 930
HWM 730, HWM 1280,
HWM 900 EG, HWM E 18
I forbindelse med elektronisk kontroll
HPS UNO
HPS DUO
UNO og DUO BOOSTER
Veil.pris
eks. mva.
NOK
107340911
107340912
107340913
107340914
29277
800,1.090,1.650,2.102,870,-
54298
54289
54289
1.489,1.489,1.489,-
54279
1.489,54280
1.489,107340902 På forespørsel
FROSTSIKRING*
Kun i forbindelse med fjernkontroll og automatisk
trykkavlaster: vinter sikker av/på pistolgrep nødvendig
HWM, HPS
UNO og DUO BOOSTER
KALD/VARM-OMBYTTING****
HWM E
UNO BOOSTER
DUO BOOSTER
Art.nr.
3/4" 24 V DC
26484
54312
107340915
107340916
REDUKSJON PÅ UTGANG****
HWM, HPS
UNO og DUO BOOSTER
UTSTYR TIL HØYTRYKKSAVLØP
Kule-ventil, DN 8
Galvanisert, med hurtigkobling, Ø 18
Galvanisert, med hurtig skru-forbindelse, Ø18
Rustfritt stål, med hurtig skru-forbindelse, Ø 12
Kule-ventil, DN 10
Galvanisert, med hurtig skru-forbindelse, Ø 15
Rustfritt stål, med hurtig skru-forbindelse, Ø 15
Veggkonsoll til høytrykksslange
plast
aluminium
Lanseholder, PVC inkl. monteringsmateriell
7.803,-
På forespørsel
På forespørsel
4287
14310
23413
714,520,2.295,-
5709
24865
65763
306,388,785,-
AUTOMATISK BETALINGSMÅTE, MYNT (for bruk i utbyggbare modeller)
Mekanisk, Av/på
€ 1/2
54328
€1
54329
€2
54331
Poletter, D 26 x 2,3
54330
Mekanisk, Av/på samt 1 kjemi
€ 1/2
54332
€1
54333
€2
54335
Poletter
54334
Mynt betalingsm. med roteren. avb. med /uden LCD***, 24 V DC
Elektronisk myntapparatsenhet til poletter, avbryter for
29272
0,5 E /1 E / 2 E kabinett oppheting, mynt sperre
Mynt betalingsm. med roterende avbryter, med LCD***, 24 V DC
Elektronisk mynt apparatenhet til poletter, avbryter for
54321
kabinett oppheting, mynt sperre
Kit til myntbokser for UNO og DUO BOOSTER Standard
107340908
50 poletter for myntboks
5544
SPESIELLE OPSJONER
Osmose - anlegg
Mengde regulering, vann
Rensemiddel ved stor vannmengde for DUO BOOSTER
16.718,På forespørsel
5.171,8.803,8.803,8.803,15.014,-
15.810,495,428,-
På forespørsel
På forespørsel
På forespørsel
På forespørsel
*** Kun i forbindelse med elektronisk kontroll
**** Passer også sammen med UNO & DUO BOOSTER Basis modeller.
41
Tilbehør til stasjonære høytrykksvaskere
MATERIELL TIL ELEKTRISKE INSTALLASJONER
Veil.pris
eks. mva.
NOK
Art.nr.
Beskyttede installasjonsrør, hard PVC
Til middels mekanisk belastning
rør
DN 13,5
2587
20,-
DN 16,0
17332
20,-
hver ( stk. pr. m)
DN 21,0
17333
20,-
festebrakett
PG 13,5
2588
122,-
PG 16,0
17341
20,-
PG 21,0
17342
20,-
i lengder på 3 m
Delt boks, 80 x 80 mm
2590
71,-
Elkabel pr. m
3 x 0,75 mm2
3392
20,-
Gummiisoleret fleksibel kabel til forbindelse til
3 x 1,5 mm2
5212
20,-
maskiner som arbeider
5 x 1,5 mm2
3396
31,-
med materialer i håndverk- og landbruks
7 x 0,75 mm2
17388
31,-
verksteder og ved byggeplasser,
9 x 0,75 mm2
5713
41,-
til middels mekanisk belastning
12 x 1 mm2
9176
61,-
18 x 0,75 mm2
24429
71,-
18 x 1 mm2
22022
71,-
SLANGEFREMTREKKSMODUL
Glideskinne, 40 x 40, galvanisert
4m
7973
510,-
6m
7974
745,-
Glideskinne tilkobling, 40 x 40
galvanisert
7975
143,-
Glideskinne brakett, 40 x 40
galvanisert
7976
102,-
galvanisert
7977
214,-
galvanisert
7978
388,-
For takmontasje
Koblingsstykke (avstandsstykke/skive)
40 x 40, for tak- og veggmontering
Vegg avstandsstykke/skive
Lengde 500 mm
Endestopper
7979
82,-
Smørehull
7980
41,-
Låsering
7981
71,-
Slangevogn
7982
367,-
Slangebrakett
10-16 mm DN 8
52964
133,-
Slangebrakett med smørehull
10-16 mm DN 8
52966
153,-
Strekkavlaster
10-16 mm DN 8
52967
245,-
7985
1.938,6.844,-
Utbalansering, 3-6 kg
Takgyroskop, 1750 mm
Vegg utligger, 2000 mm
galvanisert
37851
rustfritt stål
37871
9.333,-
galvanisert
37137
5.712,-
4048
5.437,-
6.283,-
Dreibar utligger
med integrert høytrykksrør
og brakett for veggmontasje,
Dreibar utligger med slangetrommel
og brakett for veggmontasje
lengde 3 m
10-16 mm DN 8
53001
lengde 4 m
10-16 mm DN 8
53000
7.477,-
lengde 5 m
10-16 mm DN 8
7991
9.129,-
lengde 6 m
10-16 mm DN 8
Frittstående søyle for gulvmontasje
7992
11.087,-
23168
11.302,-
37450
729,-
Søyle 4 m høy, dreibar utligger
Lengde 3 m, løpekatt for slange,
20 kg max. lastkapasitet
Utligger skjøtestykke, enkel
SYSTEM FOR OPPMONTERING AV SLANGER
6
11
9 10 5 4 2 1
6
7 8
6 11
3
9
12
12
19
19
Veggmontering
42
Takmontering
10 2
1
6
7
8 10
Støv-/våtsugere
Til støv-/og våtsugning samt krevende og helsefarlige oppgaver.
ALTO tilbyr et bredt program av
kvalitet - både nå og i fremtiden.
støv-/våtsugere, som er beregnet til
For at vi skal kunne holde dette
meget krevende oppgaver og
løftet arbeider ingeniørerne i vår
kontinuerlig bruk. Vi har den rette
utviklingsavdeling konstant med å
løsningen til en hvilken som helst
tenke ut nye løsninger til det
oppgave: MultiFit, AntiStatic og EC-
internationale markedet.
motor er bare tre eksempler på at
våre støv-/våtsugere har mere å
Følgende er nyutviklinger fra
tilby enn bare de mest nødvendige
ALTO:
funksjonene. ALTO’s støv-/våtsugere
• SoftStart - gir en myk og
har en kapasitet på mellem 1500
og 8000 Watt, og det er på den
måten ingen tvil om at den rette
løsningen er til rådighet- enten
kontrolleret oppstart
• Avansert sytem for
selvdiagnostisering.
• Driftssikker, gnistfri
man er på utkikk efter en smart,
marathonmotor med meget lang
bærbar modell eller en avansert
levetid
spesialstøvsuger.
Uansett hvilke av våre profesjonelle
Fremtidens teknologi er allerede
støv-/våtsugere du velger, er ALTO
tilgjengelig - hos ALTO
din garanti for en sterk, avansert og
ALTO’s produkter representerer
økonomisk attraktiv løsning.
mere enn 40 års erfaring på
rengjøringsområdet. Hos oss kan
du være sikker på å få utstyr i topp
Støv-/våtsugerfunksjoner
MultiFit
AntiStatic
MultiFit er en fleksibel og praktisk
universalkobling, som gjør det mulig å tilkoble
et hvilket som helst ALTO-støv/våtsugertilbehør til en hvilken som helst
ALTO-støv-/våtsuger - enkelt og greit.
AntiStatic består av en ledende metallinnsats
mellom tilgangsstussen og jordforbindelsen som
avleder all statisk elektrisitet via tilgangsstussen.
Ingen risiko for gnister, støt eller
støvansamlinger.
Flow-føler
Alle sikkerhetsklassifiserte støvsugere skal ifølge regulativene ha
en luftgjennomstrømning i slangen på minimum 20 m/sek. for å
sikre at støvet transporteres hele veien inn i beholderen.
WAP Technology har utviklet og patenteret en elektronisk føler,
Flow-føler, som overvåker luftgjennomstrømningen via to
varmekanaler. Fordelene er en nøyaktig måling av luftens
hastighet i slangen til tross for eventuelle variasjoner i
strømtilførselen, mulighet for hastighetsregulering - uavhengig
av lufttemperaturen.
EC-motor
Automatisk start/stopp
EC-motoren er en gnistfri, elektronisk
kommuteret vekselstrømsmotor, som er langt
mere effektiv og har en levetid, som er ti ganger
lengere, sammenlignet med en alminnelig
motor. EC-motoren vil derfor i noen
brukersituationer være et godt alternativ til en
3-faset motor på grunn av dens kompakte
design.
En støv-/våtsuger med WAP Technology
automatisk start/stopp, “AutoOnOff”, er den helt
ideelle løsningen til bruk sammen med elektrisk
håndverktøy eller luftverktøy. Værktøyet kobles
direkte til støvsugeren, støvsugeren vil da
automatisk starte og stoppe sammen med det
tilkoblede verktøy - en ren og støvfri
arbeidsmetode.
FilterSafe
Motortype
SQ-filterposen, som passer til alle støv-/
våtsugere i SQ-serien, er utstyrt med en smart
lukkemekanisme. Det betyr, at filterposen
forsegles før den tas ut av støvsugeren, for å
forhindre støvutslipp. Den enkle
lukkemekanismen er utført av bestandig
materiale og gjør det samtidig lett og ufarlig å
kvitte seg med den fulle posen.
Som navnet på denne motoren, “Super Quality”,
antyder, er også ALTO’s standardmotor i støv/våtsugerne av meget høy kvalitet. Interne tester
har vist, at motoren har en levetid, som er opp
til 30% lengre enn konkurrentenes på grunn av
de meget robuste og driftssikre komponentene.
Desuten er denne motortypen forsynt med
kullbørster, som kan skiftes ut, når de blir slitt.
De internasjonale støvklassifiseringsbetegnelsene
44
M
Støv-/våtsugere godkjent til støvklasse L og M kan samle opp alt
helsefarlig, ikke-kreftfremkallende støv med en maks
konsentrasjonsverdi > 0,1 mg/m_ samt trestøv.
H
Støv-/våtsugere godkjent til støvklasse L, M og H kan samle opp
alt helsefarlig støv med maks. konsentrasjonsverdi, alt
kreftfremkallende støv samt alt bakterieinfisert støv.
Asbest
Asbeststøv må bare samles opp av støv-/våtsugere, som er
godkjent til støvklasse H, og som samtidig overholder kravene
til håndtering av asbest.
Støv-/våtsugere godkjent til støvklasse L og M samt
eksplosjonsfarlig støv kan samle opp alt ikke-kreftfremkallende
støv med maks. konsentrasjonsverdi > 0,1 mg/m_ og/eller
eksplosjonsfarlig støv i sone 22 (tidl. sone 11) samt trestøv.
Se oversikt over støvklasser ➙
B1
Støvsugerkoder
Her kan du enkelt se hva maskinbetegnelsen forteller deg.
Model navn
Beholdervolum
4 = ca. 40 l
5 = ca. 50 l
6 = ca. 60 l
8 = ca. 80 l
Type motor
5 = Uni-motor
9 = EC drive
Type beholder
0 = Fast
1 = Vippbar for enkel tømming
Type støvsuger
0 = Basis
1 = Standard
2 = Automatisk start/stopp for
elektrisk verktøy
3 = Automatisk start / stopp for el.
verktøy og luftverktøy
6 = Skadesanneringssugere
7 = Skadesanneringssugere
9 = GPV (Spesialsuger for kruttrester)
Støvtype
1 = CE
M=M+L
H = H + M + L + Asbest
M/B1 = M + L + B1
SQ 691-9M/B1
Sikkerhets støvsugersystemer
– Støvklassifisering
Etter 1997
Etter 1997
EN 60335 2 69, IEC 60335 3 69
Støv typer
Støv kategori
Maks. gjennomslipp
L
1%
M
0.1%
H
0,005%
• Støv med MAK (OEL) verdier
• Kreftfremkallende støv
• Sykdomsfremkallende bakterier
Ekstra krav*
asbest
som H
• Asbest støv
B1*
Som for standard
maskiner og St3 (for
B1 testet for M eller H)
* Kun for Tyskland
anvendt kategori
• Støv med MAK (OEL) verdier > 1 mg/m3
U
• Støv med MAK (OEL) verdier > 0,1 mg / m3
• Trestøv (opp til 1,200 W/50 l )
S
H2
G
C/K1
K2
Ekstra krav*
asbest
• Eksplosjonsklasifisert støv St 1, St 2
i sone 22 (tidligere sone 11)
OEL = Risiko eksponeringsgrense
B1*
Støv & Våtsugere
• DYNAMICS 840
DYNAMICS 440
• TURBO D
• SQ 690-31
• SQ 490-31
• Viser
Støvsugere med høy ytelse for kontinuerlig drift. For utfordrende, konstant bruk i industri og handel.
• Tre-fase eller en-fase børsteløse motorer
Luftmengde
Vakuum
Motor
Pmax
PIEC
Spenning
Støynivå
Beholder volum
Mål (lxbxh)
Vekt
Standard tilbehør
Sugeslange 27 mm dia,3,5 m
Verktøy adapter
Støvsugerpose
Filter element
El.kabel
Rør holder
Slange holder
Artikkel nr.
Veil pris eks. mva.
46
l/min
mbar
W
W
V/~/Hz
dB (A)
l
mm
kg
Tre-fase
EC Longlife - en-fase
ALTO DYNAMICS 840 ALTO DYNAMICS 440 ALTO TURBO D
• To motorer med
• En motor med
• Mobil og
side-kanals-turbin
side-kanals-turbin
stillegående
• Mikroprosessor styrt • Utløsermekanisme • Stort beholder• System for
forenkler tømming
volum
filterrensing
av beholderen
• Utløsermekanisme
forenkler tømming
av beholderen
ALTO SQ 690-31
• Longlife EC-drift
• Automatisk start/
stopp for luft og
elektroverktøy
• Tidsforsinket
stopp-funksjon
• Hastighets-kontroll
• Mykstart
ALTO SQ 490-31
• Kompakt enhet
med longlife
EC-drift.
• Automatisk start/
stopp for luft og
elektroverktøy
• Tidsforsinket
stopp-funksjon
• Hastighetskontroll
• Mykstart
12900
230
8000
5600
400/3~/50
67
100
1240 x 735 x 1370
245
3800
250
1500
1200
230/1~/50-60
59
64
560 x 615 x 945
25
3600
250
1500
1200
230/1~/50-60
59
38
450 x 445 x 535
11
●
●
7200
230
4000
3300
400/3~/50
64
100
1240 x 735 x 1370
195
5500
220
2500
2200
400/3~/50
61
85
630 x 860 x 980
76
Art. nr.
15325
18195
●
●
●
34931
5m
●
●
34931
5m
●
●
41164
5,5 m
●
●
●
●
●
●
11753
7,5 m
●
●
●
29747
7,5 m
●
●
NOK
65153
82.895,-
65152
62.985,-
65156
36.598,-
65132
13.678,-
65072
10.333,● Standard tilbehør
Støv & Våtsugere
Sett fra side 56
• SQ 850-11
SQ 651-11
SQ 650-21
• SQ 650-11
Tilbehør fra side 59
Vippbar beholder
på SQ 651-11
• Viser
Fullkommen til støvsuging: Stor kraft til alle typer anvendelse.
• Stor kraft og intelligent teknologi gir varig verdiskaping.
En-fase
Luftmengde
Vakuum
Motor
Pmax
PIEC
Spenning
Støynivå
Beholder volum
Mål (lxbxh)
Vekt
Standard tilbehør
Sugeslange 36 mm dia. 4m
Sugeslange 27 mm dia. 3,5 m
Bøyd håndtak – rustfritt stål
Fugemunnstykke, gummi
Kabel holder
Rør holder
Filter element
Støvsugerpose
Ekstrapose
El. kabel, 7,5 m
Verktøy adapter
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
l/min
mbar
W
W
V/~/Hz
dB (A)
l
mm
kg
ALTO SQ 850-11
• To motorer
• Slange for tømming
av beholder.
• Filter indikator
• Filter renser
• Mikroprosessor styrt
• Mykstart
• To hastigheter
ALTO SQ 651-11
• Vippbar beholder for
enkel tømming
• Strømuttak for elverktøy
• Solid chassis med
slagfast deksel
• Ekstra stor beholder,
rustfritt stål
ALTO SQ 650-21
• Automatisk start / stopp
for elektroverktøy
• Tidsforsinket stoppfunksjon
• Kontinuerlig hastighetskontroll
• Ekstra stor beholder,
rustfritt stål
ALTO SQ 650-11
• Strømuttak for elverktøy
• Solid chassis med
slagfast deksel
• Ekstra stor beholder,
i rustfritt stål
2 x 3800
230
2 x 1700
2 x 1400
230/1~/50-60
67
80
620 x 615 x 950
30
3600
230
1500
1200
230/1~/50-60
59
64
560 x 615 x 945
25
3600
230
1500
1200
230/1~/50-60
59
64
560 x 615 x 945
25
3600
230
1500
1200
230/1~/50-60
59
64
560 x 615 x 945
25
Art. nr.
25537
15325
46691
5067
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
61605
●
60676
●
●
●
●
11753
●
●
11753
●
●
●
●
●
●
●
11753
●
●
18195
NOK
●
●
65143
9.588,-
65130
6.416,-
65120
5.987,-
65114
5.335,● Standard tilbehør
47
Støv & Våtsugere
• SQ 550-31
SQ 550-21
• SQ 550-11
• Viser
Til profesjonell bruk innenfor håndverk og industri.
• Kompakt lettvekter bygget på kraftfull teknologi.
• Lavt støynivå.
En-fase
Luftmengde
Vakuum
Motor
Pmax
PIEC
Spenning
Støynivå
Beholder volum
Mål (lxbxh)
Vekt
Standard tilbehør *
Sugeslange 27 mm dia. 3,5 m
Sugeslange 36 mm dia. 3 m
2 støvsugerrør
Holder til sugeslanger
Verktøy adapter
Bøyd håndtak
Profesjonelt gulvmunnstykke
Fugemunnstykke
Rørmunnnstykke, gummi
Rom for tilbehør
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
48
l/min
mbar
W
W
V/~/Hz
dB (A)
l
mm
kg
Art. nr.
15325
46948
15546
29758
18195
46691
60356
6084
5067
NOK
ALTO SQ 550-31
• Automatisk start / stopp for luft og
elektroverktøy
• Tidsforsinket stopp-funksjon
• Hastighetskontroll
• Rom for tilbehør
ALTO SQ 550-21
• Automatisk stopp for
elektroverktøy
• Tidsforsinket stopp-funksjon
• Hastighetskontroll
• Rom for tilbehør
ALTO SQ 550-11
• Rom for tilbehør
• Stor beholder
• Rikholdig tilbehør
• Strømuttak for el- verktøy
3600
230
1500
1200
230/1~/50-60
59
50
470 x 435 x 635
15
3600
230
1500
1200
230/1~/50-60
59
50
470 x 435 x 635
14
3600
230
1500
1200
230/1~/50-60
59
50
470 x 435 x 635
14
●
●
●
●
Rustfritt stål
●
●
●
●
Rustfritt stål
●
●
●
●
●
●
65087
5.233,-
65085
4.682,-
65082
4.039,-
* Alle enheter leveres med kabelholder, filterelement, filterpose og 7,5 m kabel.
● Standard tilbehør
Støv & Våtsugere
Sett fra side 56
• SQ 450-31
SQ 450-21
• SQ 450-11
Tilbehør fra side 59
• Viser
Til profesjonell bruk innenfor håndverk og industri
• Kompakt lettvekter bygget på kraftfull teknologi.
• Lavt støynivå.
En-fase
Luftmengde
Vakuum
Motor
Pmax
PIEC
Spenning
Støynivå
Beholder volum
Mål (lxbxh)
Vekt
Standard tilbehør *
Sugeslange 27 mm dia. 3,5 m
Sugeslange 32 mm dia. 3 m
2 støvsugerrør
Holder til sugeslanger
Verktøy adapter
Bøyd håndtak
Kombi munnstykke, 275 mm
Fugemunnstykke
Børste munnstykke
Universal munnstykk
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
l/min
mbar
W
W
V/~/Hz
dB (A)
l
mm
kg
Art. nr.
15325
29743
54490
29758
18195
ALTO SQ 450-31
• Automatisk start / stopp for luft og
elektroverktøy
• Tidsforsinket stopp-funksjon
• Hastighetskontroll
ALTO SQ 450-21
• Automatisk start / stopp for
elektroverktøy
• Tidsforsinket stopp-funksjon
• Hastighetskontroll
ALTO SQ 450-11
•Kompakt støvsuger med rikholdig tilbehør.
•Strømuttak for el-verktøy
3600
230
1500
1200
230/1~/50-60
59
38
448 x 443 x 505
12
3600
230
1500
1200
230/1~/50-60
59
38
448 x 443 x 505
12
3600
230
1500
1200
230/1~/50-60
59
38
448 x 443 x 505
11
●
●
●**
●
●
●
●
8046
6084
6086
14295
NOK
Aluminium
●
Plast**
●
●
●
●
65063
4.264,-
* Alle enheter leveres med kabelholder, filterelement, filterpose og 7,5 m kabel
65059
3.509,-
65052
3.182,● Standard tilbehør
** Sugeslange med håndgrep
49
Spesial Støv & Våtsugere
• SQ 650-61
• WD 70-50
WD 70-40
• SQ 650-71
Sikkerhetsbryter
med innebygget
overbelastningsvern
• Viser
Testet under de tøffeste forutsetninger: Vann sugerene i SQ familien
• Med integrert nedsenket pumpe for automatisk pumping av veske under vakuum
• Oljebestandige deler • Mykstart
Støv / våtsuger med to motorer
En-fase
Luftmengde
Vakuum
Motor
Pmax
PIEC
Spenning
Støynivå
Beholder volum
Mål (lxbxh)
Vekt (uten tilbehør)
Vann suge/pumpe transport kap.
l/min
mbar
W
W
V/~/Hz
dB (A)
l
mm
kg
l/min
Standard tilbehør
Art. nr.
Sugeslange 36 mm dia. 4m, olje/varmebest. 120 °C
61779
Suction hose, 2,5 m
Bøyd rør- håndtak
Sugerør
Rør holder
Gulvmunnstykke
Universal og fugemunnstykke
Universalpose tørr/våt
7090807
Polyester tøypose
7090558
Filter sil
15475
Tilbehørs kurv, kuleventil
61665 + 34458
Kabel holder
El kabel
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
50
NOK
ALTO SKADESANNERINGSSUGER
SQ 650-61
• Stor sugekraft og
pumpekapasitet
• Grovutskiller
ALTO SKADESANNERINGSSUGER
SQ 650-71
• Ekstra lang tilkoblingskabel
med innebygget
overbelastningsvern
• Stor sugekraft og pumpekapasitet
• Grovutskiller
ALTO WD 70-50*
• To motorer
• Stor beholder
ALTO WD 70-40*
• To motorer
• Stor beholder
• Rund børste
• Teppemunnstykke
• Adaptere
3600
230
1500+640
1200+640
230/1~/50-60
59
64
560 x 615 x 945
32
200/310
3600
230
1500+640
1200+640
230/1~/50-60
59
64
560 x 615 x 945
32
200/310
2 x 1850
200
2 x 1200
2 x 1000
230/1~/50
74
70
550 x 460 x 900
21
2 x 1850
200
2 x 1200
2 x 1000
230/1~/50
74
70
550 x 460 x 900
21
●
●
rustfritt stål
● rustfritt stål
Ø 50 mm
●
●
Ø 40 mm
plast
● aluminium
●
●
●
forkrommet
●
●
aluminium
●/●
●
●
●
●
●
universal
-/●
●
sug
-/●
●
●
●
●
●/●
●
7,5 m
65126
14.974,-
●
10 m (med jordfeilbryter)
65129
21.002,-
* Tillegsutstyr for WD 70-40/50: Filterpose (10 stk.), Nr. 7090569 • Filterinnsats nr. 7090608 • Hepa filter nr. 7090564
●
8,5 m
7100070
5.661,-
●
8,5 m
7100072
5.661,● Standard tilbehør
Helse og Sikkerhets Støvsuger Systemer
Sett fra side 56
SQ 650-3M
• SQ 650-1M
• SQ 550-3M
SQ 550-2M
SQ 450-3M
SQ 450-2M
• SQ 450-1M
Tilbehør fra side 59
be.
iche Stäu
itsgefährl des
gesundhe
rnung
enommen
t enthält lich der Entfe
es Gerä
onen vorg
G. Dies
einschließ
igen Pers ng tragen.
und
WARNUNg und Wartung, von sachkund
tzausrüstum installiert ist
Entleerun tels, dürfen nur önliche Schü
Filtersyste
e.
pers
Staubbeu geeignete
komplette überprüft wurd
die
bevor das
werden,
kontrolle
halten,
strom
einsc
men
Volu
Nicht
tion der
die Funk
M
L
M
be.
iche Stäu
itsgefährl des
gesundhe
rnung
enommen
t enthält lich der Entfe
es Gerä
onen vorg
G. Dies
einschließ
igen Pers ng tragen.
und
WARNUNg und Wartung, von sachkund
tzausrüstum installiert ist
Entleerun tels, dürfen nur önliche Schü
syste
pers
lette Filter prüft wurde.
Staubbeu geeignete
über
die
r das komp
werden,
n, bevo stromkontrolle
halte
Nicht einsc der Volumen
tion
die Funk
L
• Viser
Helse og Sikkerhets Støvsuger Systemer fra ALTO - for din sikkerhet
(TLV) > 0,1 mg/m3 • Sensor overvåking av nivå i beholder.
• For tre og annet risikoklassifisert støv med maksimum arbeidseksponering
Støvklasse M
Luftmengde
Vakuum
Motor
Pmax
PIEC
Spenning
Støynivå
Beholder volum
Mål (lxbxh)
Vekt
Standard tilbehør *
Sugeslange, 36 mm dia., 3 m
Sugeslange, 27 mm dia., 3,5 m
Bøyd rør - håndgrep rustfritt stål
Fugemunnstykke, gummi
Verktøy adapter
Rør holder
Støvsugerpose
Filter element
Kabel holder
El kabel, 7,5 m
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
l/min
mbar
W
W
V/~/Hz
dB (A)
l
mm
kg
Art. nr.
46948
15325
46691
5067
18195
ALTO
SQ 650-3M
• Stort beholdervolum
• Automatisk
start / stopp
for tilkobling
av luft- og
elverktøy
• Tidsforsinket
stoppfunksjon
• Hastighetskontroll
ALTO
SQ 650-1M
• Stort beholdervolum
• Strømuttak
for elverktøy
ALTO
SQ 550-3M
• Automatisk
start / stopp
for luft- og
elektroverktøy
• Tidsforsinket
stoppfunksjon
• Hastighetskontroll
• Rom for
tilbehør
ALTO
SQ 550-2M
• Automatisk
start / stopp
for elektroverktøy
• Tidsforsinket
stoppfunksjon
• Hastighetskontroll
• Rom for
tilbehør
ALTO
SQ 450-3M
• Kompakt
og lett
håndterlig
• Automatisk
start/stopp
for elektroverktøy
• Tidsforsinket
stoppfunksjon
• Hastighetskontroll
ALTO
SQ 450-2M
• Automatisk
start / stopp
for elektroverktøy
• Tidsforsinket
stoppfunksjon
• Hastighetskontroll
ALTO
SQ 450-1M
• Kompakt
og lett
håndterlig
• Strømuttak
for elverktøy
3400
230
1500
1200
230/1~/50-60
59
64
3400
230
1500
1200
230/1~/50-60
59
64
3400
230
1500
1200
230/1~/50-60
59
50
3400
230
1500
1200
230/1~/50-60
59
50
3400
230
1500
1200
230/1~/50-60
59
38
3400
230
1500
1200
230/1~/50-60
59
38
3400
230
1500
1200
230/1~/50-60
59
38
560 x 615 x 945
560 x 615 x 945
448 x 443 x 665
448 x 443 x 665
445 x 450 x 535
445 x 450 x 535
445 x 450 x 535
30
29
15
15
13
12
12
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
65123
10.547,-
65118
9.588,-
65090
7.007,-
65086
6.569,-
65071
6.242,-
65062
5.814,-
65057
5.335,-
60077
NOK
●
●
● Standard tilbehør
51
Helse og Sikkerhets Støvsuger Systemer
SQ 650-3H
• SQ 650-1H
Sett fra side 56
Tilbehør fra side 59
SQ 450-3H
• SQ 450-1H
be.
iche Stäu
itsgefährl des
gesundhe
rnung
enommen
t enthält lich der Entfe
es Gerä
onen vorg
G. Dies
einschließ
igen Pers ng tragen.
und
WARNUNg und Wartung, von sachkund
tzausrüstum installiert ist
Entleerun tels, dürfen nur önliche Schü
Filtersyste
e.
pers
Staubbeu geeignete
komplette überprüft wurd
die
olle
bevor das
werden,
halten,
stromkontr
einsc
men
t
Volu
Nich
tion der
die Funk
H
H
be.
iche Stäu
itsgefährl des
gesundhe
rnung
enommen
t enthält lich der Entfe
es Gerä
onen vorg
G. Dies
einschließ
igen Pers ng tragen.
und
WARNUNg und Wartung, von sachkund
tzausrüstum installiert ist
Entleerun tels, dürfen nur önliche Schü
Filtersyste
e.
pers
Staubbeu geeignete
komplette überprüft wurd
die
olle
bevor das
werden,
halten,
stromkontr
einsc
men
t
Volu
Nich
tion der
die Funk
M
L
be.
iche Stäu
itsgefährl des
gesundhe
rnung
enommen
t enthält lich der Entfe
es Gerä
onen vorg
G. Dies
einschließ
igen Pers ng tragen.
und
WARNUNg und Wartung, von sachkund
tzausrüstum installiert ist
Entleerun tels, dürfen nur önliche Schü
Filtersyste
e.
pers
Staubbeu geeignete
komplette überprüft wurd
die
olle
bevor das
werden,
halten,
stromkontr
Nicht einsc der Volumen
tion
die Funk
M
L
• Viser
Oppfyller de strengeste krav til – Helse og Sikkerhets Støvsugere for støvklasse H • For kreft farlig støv, støv med sykdomsfremkallende
micro-organismer og støv med TLV verdier (inklusiv < 0,1 mg/m3) • Nivå overvåking av beholder.
Støv klasse H
Luftmengde
Vakuum
Motor
Spenning
Støynivå
Beholder volum
Mål (lxbxh)
Vekt
Pmax
PIEC
l/min
mbar
W
W
V/~/Hz
dB (A)
l
mm
kg
Standard tilbehør *
Art. nr.
Sugeslange, 36 mm dia., 3 m
46948
Sugeslange, 27 mm dia., 3,5 m
15325
Bøyd rør – håndgrep rustfritt stål 46691
Fugemunnstykke, gummi
5067
Verktøy koblingsstykke
18195
Rør holder
Støvsugerpose
Filter element
60076
Kabel holder
El. kabel, 7,5 m
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
52
NOK
Støv klasse H + Asbest
ALTO SQ 650-3H
• Stor beholder
• Automatisk start/stopp
for luft og elektroverktøy
• Tidsforsinket stoppfunksjon
• Hastighetskontroll
• Tank i rustfritt stål
ALTO SQ 450-3H
• Kompakt og lett
håndterlig
• Automatisk start/stopp
for luft og elektroverktøy
• Tidsforsinket stoppfunksjon
• Hastighetskontroll
ALTO SQ 650-1H
• Stor beholder
• Godkjent for håndtering
av asbest
• Tank i rustfritt stål
ALTO SQ 450-1H
• Kompakt og
letthåndterlig
• Godkjent for
håndtering av asbest
3400
230
1500
1200
230/1~/50-60
59
64
560 x 615 x 945
30
3400
230
1500
1200
230/1~/50-60
59
38
445 x 450 x 535
13
3100
230
1200
1000
230/1~/50-60
67
64
560 x 615 x 945
29
3100
230
1200
1000
230/1~/50-60
67
38
445 x 450 x 535
12
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
65121
11.791,-
65067
6.946,-
65116
9.639,-
65055
6.355,● Standard Tilbehør
Helse og Sikkerhets Støvsugere B1
• DYNAMICS 840 M/B1
DYNAMICS 440 M/B1
Bruk kun tilbehør
fra side 55
• TURBO D/X-B1
TURBO D-B1
Stäube.
fährliche
ndheitsge rnung des
lt gesu
nommen
Entfe
t enthä
lich der
s Gerä
onen vorge
G. Diese
einschließ
igen Pers ng tragen.
und
WARNUN und Wartung, von sachkund
tzausrüstum installiert ist
e Schü
Entleerungtels, dürfen nur
persönlich lette Filtersyste wurde.
Staubbeu geeignete
rüft
komp
die
bevor das omkontrolle überp
werden,
halten,
enstr
Nicht einsc der Volum
tion
die Funk
M
L
Stäube.
fährliche
ndheitsge rnung des
lt gesu
nommen
Entfe
t enthä
lich der
s Gerä
onen vorge
G. Diese
einschließ
igen Pers ng tragen.
und
WARNUN und Wartung, von sachkund
tzausrüstum installiert ist
e Schü
Entleerungtels, dürfen nur
persönlich lette Filtersyste wurde.
Staubbeu geeignete
rüft
die
r das kompntrolle überp
werden,
n, bevo
omko
halte
enstr
Nicht einsc der Volum
tion
die Funk
M
L
• Viser
En maskin med svært stor sugekraft for bruk i industri og handel • For støv med støveksplosjons klassifisering St1, St2 og St3 i sone 22
(tidligere sone 11)
Støvklasse B1
Tre fase
ALTO DYNAMICS
840 M/B1
• To motorer med
side-kanals-turbin
• Automatisk filter
rensesystem for
konstant sugekraft
• Utløsermekanisme
forenkler tømming av
beholderen
Luftmengde
Vakuum
Motor
Spenning
Støynivå
Beholder volum
Mål (lxbxh)
Vekt
Standard tilbehør
Filter element
Filter beskyttelsespose
Kabel holder
El. kabel
Artikkel nr.
Veil pris eks. mva.
Pmax
PIEC
l/min
mbar
W
W
V/~/Hz
dB (A)
l
mm
kg
12900
230
8000
5600
400/3~/50
67
100
1240 x 735 x 1370
245
ALTO DYNAMICS
440 M/B1
• En motorer med
side-kanals-turbin
• Mikroprosessor kontroll
• Automatisk filter
rensesystem for
konstant sugekraft
• Utløsermekanisme
forenkler tømming av
beholderen
7200
230
4000
3300
400/3~/50
64
100
1240 x 735 x 1370
195
ALTO TURBO
D/X-B1
• Godkjent for sone 2
• Mobil og stillegående
ALTO TURBO
D-B1
• Mobil og stillegående
5200
200
2000
1800
400/3~/50
61
85
630 x 860 x 980
80
5500
220
2400
2200
400/3~/50
61
85
630 x 860 x 980
76
Art. nr.
●
34931
●
34931
●
●
41164
33209
●
●
NOK
5m
65155
85.048,-
●
5m
65154
67.289,-
●
●
●
41164
33209
●
5,5 m
65151
50.990,-
●
5,5 m
65157
40.790,● Standard tilbehør
53
Helse og Sikkerhets Støvsugere B1
Stäube.
fährliche
ndheitsge rnung des
lt gesu
nommen
Entfe
t enthä
lich der
s Gerä
onen vorge
G. Diese
einschließ
igen Pers ng tragen.
und
WARNUN und Wartung, von sachkund
tzausrüstum installiert ist
e Schü
Entleerungtels, dürfen nur
persönlich lette Filtersyste wurde.
Staubbeu geeignete
rüft
die
r das kompntrolle überp
werden,
n, bevo
omko
halte
enstr
Nicht einsc der Volum
tion
die Funk
M
L
Bruk kun tilbehør
fra s. 55
• SQ 890-3M/B1
Stäube.
fährliche
ndheitsge rnung des
lt gesu
nommen
Entfe
t enthä
lich der
s Gerä
onen vorge
G. Diese
einschließ
igen Pers ng tragen.
und
WARNUN und Wartung, von sachkund
tzausrüstum installiert ist
e Schü
Entleerungtels, dürfen nur
persönlich lette Filtersyste wurde.
Staubbeu geeignete
rüft
komp
die
bevor das omkontrolle überp
werden,
halten,
enstr
Nicht einsc der Volum
tion
die Funk
M
L
• SQ 691-9M/B1
• SQ 690-3M/B1
• Viser
En maskin med svært stor sugekraft for bruk i industri og handel • For støv med støveksplosjons
klassifisering St1, St2 og St3 i sone 22 (tidligere sone 11) • Alle maskiner har Longlife EC-drive,
og Soft start.
Maskin med 3-fase plugg.
Adapter ”Tre-fase kobling SCHUKO (CEE7) plugg” kun tilgjengelig på denne maskinen
og i utførelse som tilbehør Nr. 302000170
Luftmengde
Vakuum
Motor
Spenning
Støynivå
Beholder volum
El. kabel
Mål (lxbxh)
Vekt
Pmax
PIEC
Støvklasse B1
En-fase
l/min
mbar
W
W
V/~/Hz
dB (A)
l
mm
kg
Standard tilbehør
Art. nr.
Filter element
Støvsugerpose
Filter beskyttelsespose
Dreneringsslange med kule ventil
Kabel holder
Rør holder
Sugeslange, 27 mm dia., 3,5m
Verktøy adapter
Sugeslange, 36 mm dia., 4 m
Bøyd rør - håndgrep rustfritt stål
Sugeslange - rustfritt stål
Stor kapasitet, gulvmunnstykke
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
54
NOK
ALTO SQ 890-3M/B1*
• To motorer
• Automatisk start/stopp for
luft og elektroverktøy
• Tidsforsinket stoppfunksjon
• Mikro prosessor kontrol
ALTO SQ 690-3M/B1
• Automatisk start/stopp for
luft og elektroverktøy
• Tidsforsinket stoppfunksjon
ALTO SQ 691-9M/B1
GUN POWDER VAC
• Longlife EC drive
• Godkjent for håndering
av kruttstøv
• Vippbar beholder
• Patentert våt filtreringssystem
• Hastighetskontroll
2 x 3150
230
2 x 1500
2 x 1200
400/3~/50-60*
67
80
● 6,5 m
700 x 615 x 950
32
3400
250
1500
1200
230/1~/50-60
59
64
● 7,5 m
560 x 615 x 945
25
3400
250
1500
1200
230/1~/50-60
59
64
● 7,5 m
560 x 615 x 945
27
●
61604
61603
● 60676
●
●
●
60077
60570
●
60077
●
●
●
●
●
●
48132
● 18195
●
●
●
44193
44188
● 46982
● 44190
●
●
65145
26.387,-
65134
16.045,-
65790
21.002,● Standard tilbehør
Spesial filter UP/PTFE
Micro filterelement / filter innsats
Med filter beskyttelsespose, BIA testet
Oppsamlingspose *
Overgangsstykke B1
Utstyr – 50 mm
Sugeslange med koblingsstykke
Elektrisk ledeevne < 106 ohm
Sugeslange for flis/spon
Med koblingsstykke, slitasjebestandig
Metall sugeslange
Varmebestandig opp til 150°C, m/kobl.stykke
Forlengelsesrør, bøyd, stål, galvanisert
Rundbørste, plast
Industri gulvmunnstykke med børste
Stortrullemunnstykke
Grovsuge munnstykke
Fuge munnstykke, gummi
Fuge munnstykke, plast
Fuge munnstykke, rundt
Fuge munnstykke, flat
M-tested
M-tested
TURBO D/X-B1
DYNAMICS 840 M/B1
TURBO D-B1
SQ 890-3M/B1
SQ 690-3M/B1
FILTER OG TILBEHØR
Sikkerhets støvsugerpose *
(Pakke à 5 stk.)
2-lags, med sikkerhetspose, BIA-testet, med forsegling,
for støvfri håndtering av substanser med TLV verdier
og kreftfremkallende støv(ref. § 35, GefStoffV-German Hazardous Substances Laws,
med unntak av substanser innenfor § 15aGefStoffV)
Støvsugerpose *
(Pakke à 5 stk.)
2-lags, BIA testet
(Pakke à 5 stk.)
Filter beskyttelsespose
Overtrekkspose for filter element *
(Pakke à 10 stk.)
Komplett filterelement / filter innsats
Med filter beskyttelsespose
High Pro Filter
SQ 691-9M/B1
Våre sikkerhets støvsugersystemer er testet i samsvar med Tysk Applikasjons Kategori – BIA B1. Med henvisning
til helse og sikkerhet anbefales det at kun spesial tilbehør B1 blir brukt i forbindelse med våre støvsugere.
DYNAMICS 440 M/B1
Tilbehør for Helse & Sikkerhets Støvsugersystemer B1
M-tested
alu. belagt
H-tested
K1, K2
M-tested
70–50 mm
469,643,235,102,306,265,694,989,10.016,1.010,1.010,296,898,-
61603
60570
60676
30082
60077
41164
61604
34931
26736
60076
11617
29727
29726
Art. nr.
33209
Veil pris
eks. mva.
NOK
755,-
Lengde
4m
43245
1.673,-
4m
8m
12 m
16 m
20 m
42825
63710
63711
63712
63713
2.764,4.192,5.620,7.058,8.486,-
4m
1100 mm
42830
33609
42831
42834
29194
42835
42836
42837
42838
42839
1.703,857,235,2.601,2.581,979,398,306,367,459,-
44193
46982
44188
44191
44190
1.448,694,418,235,1.153,-
44192
48066
48067
302000227
48907
184,867,928,347,3.815,-
500 mm
600 mm
200 mm
330 mm
430 mm
350 mm
200 mm
Utstyr - 36 mm
Sugeslange med koblingsstykke
Elektrisk ledeevne, < 106 ohm
4m
Forlengelsesrør, rett, rustfritt stål
950 mm
Vribart håndgrep rør, rustfritt stål
480mm
Børstemunnstykke, plast
230 mm
Tørrsugemunnstykke
450 mm
med børster og høydejusterbare hjul
Fugemunnstykke, plast
290 mm
Rørbørste
70–120 mm
Rørbørste
120–200 mm
Diagonal rørbørste, gummi
B1 sett for gnist-fri støvsuger
6 stk., koblingsstykker 36mm dia., 4 m forlengerslange, antistatisk, bøyd håndgrep, forlengelsesrør,
forlengelsesslange, gulvmunnstykke m/stor kapasitet, fugemunnstykke, børstemunnstykke
Slangemuffe 32mm dia. m/koblingsstykke
Sugeslange m/elektrisk ledeevne < 106 ohm
5m
48131
1.112,-
Slangemuffe 27mm dia. m/koblingsstykke
Sugeslange m/elektrisk ledeevne < 106 ohm
3,5 m
48132
704,-
Standard tilbehør
* Nye enheter leveres utstyrt med 1 pose
Ekstra tilbehør
55
Tilbehørsett for støvsugere
Støv / våt, spesial, helse og sikkerhets – sugere
Art. nr.
63210
Veil.pris
eks. mva.
NOK
510,-
25537
46691
29457
459,296,82,-
Bil sett
3 deler for 36 mm tilkobling
Fugemunnstykke, plast 300mm
Møbelmunnstykke, plas
Fugemunnstykke , gummi
63211
122,-
6084
14295
5067
41,51,82,-
Hjem & Kontor sett
5 deler for 36 mm tilkobling
Sugerør aluminium
Møbelmunnstykke, plast
Kombi munnstykke
Børstemunnstykke
Radiatorbørste
63212
408,-
54490
14295
8046
6086
5144
122,51,245,61,61,-
Håndverk og Industri sett
5 deler for 36 mm tilkobling
2 forlengerrør, rustfritt stål
Fuge munnstykke, plast
Tørrsugemunnstykke
Utbyttbar gumminal, våtsuging
Flatt fugemunnstykke, olje og varme bestandig
63213
1.030,-
15546
6084
15348
15352
40456
235,41,785,133,214,-
Industri/gulv sett
4 deler for 36 mm tilkobling
4 m sugeslange, oljebestandig
Bøyd håndgrep, rustfritt stål
2 forlengerrør, rustfritt stål
Kraftig metall
våtsugemunnstykke
63214
2.020,-
61779
46691
15546
15349
1.173,296,235,785,-
7727
490,-
15546
5149
6084
235,143,41,-
14341
2.683,-
6070
15340
63380
1.632,969,1.683,-
302000330
1.167,-
Slangesett
3 deler for 36 mm tilkobling
4 m sugeslange
Bøyd håndgrep, rustfritt stål
Overgang
Våt- suge sett
3 deler for 36 mm tilkobling
Forlengerrør, rustfritt stål
Spesial gulvmunnstykke, plast
Fugemunnstykke, plast, 300mm
Ovn rengjøringssett
3 deler for 38 mm tilkobling
4 m sugeslange
2,5 m eloksert aluminium forlengerrør
Ovnsmunnstykke “XL”
SQ8-Våt-suge-sett
Den solide metall filtersilen på SQ8 våt-kit utnytter yteevnen til
SQ850-11 under våtsuging.
Et perfekt verktøy for alle som bruker SQ8 til våtsuging.
56
Art. nr.
6095
Veil.pris
eks. mva.
NOK
714,-
14289
6094
6092
6093
337,184,184,184,-
Varmekjele rengjøringssett
4 deler for 36 mm tilkobling
3 m sugeslange
Håndgrep, rustfritt stål
Universal munnstykke, aluminium
Fugemunnstykke, ekstra lang metall
60430
765,-
46948
46691
5145
17836
357,296,102,194,-
Rør rengjøringssett
4 deler for 38 mm tilkobling
4 m sugeslange
2,5 m eloksert aluminium forlengerrør
Rørbørste, dim. 70-120 mm dia.
Rørbørste, dim. 120-220 mm dia.
63215
1.632,-
15365
15340
7964
8054
428,969,337,367,-
Industri rengjøringssett
6 deler for 50 mm tilkobling
4 m sugeslange
Bøyd, eloksert aluminium forlengerrør
Tørrsugemunnstykke, aluminium
Utbyttbare gumminaler, våtsuging
Fuge munnstykke, spesialplast
Grovrengjøringsmunnstykke, aluminium
63216
1.989,-
15358
15335
15343
15346
7102
41100
459,561,816,122,153,367,-
6085
530,-
15358
7868
7102
459,153,153,-
Flis / spon sugesett
2 deler for 50 mm tilkobling
4 m aaluminium sugeslange
Fugemunnstykke, gummi
61681
1.856,-
15182
7868
1.836,153,-
Buss sett
6 stk., 50 mm dia. tillkobling
16 m sugeslange
2 stk. plast forlengerrør
Fuge munnstykke, spesial plast
Tørrsuge munnstykke, aluminuim
Plast sugebørste
Slangeholder
63217
1.571,-
5152
7102
41100
40458
65081
143,153,367,71,1.040,-
Dyrepleie sett
4 deler for 36 mm tilkobling
3,5 m sugeslange
Stivtinnet, striglebørste
Mankam
Striglebørste
Standard rengjørings sett
3 deler for 50 mm tilkobling
4 m sugeslange
Fugemunnstykke, gummi
Fugemunnstykke, spesialplast
57
Finn den rette koblingen
Riktig tilkobling
A
På de etterfølgende sidene finner du tilbehør til våre
støvsugere. Vi har laget symbolene under for at du lettere
skal finne det riktige tilbehøret og også kunne koble det
A
Feil tilkobling
C
A
sammen på rett måte.
Eksempel:
J
J H
H G
G A
A
A
Våtsugemunnstykke for store
arealer, aluminium, 450 mm
bredde, art.nr. 15349
J
J H
Rett forlengerrør, 2 stk., rustfritt stål, 950
mm lengde, art.nr. 15546
H G
Bøyd håndgrep, rustfritt stål, med
hurtigkobling, art.nr. 46691
G A
A
Sugeslange, 36 mm diameter,
3 m med hurtigkobling
I
0
au
to
min
max
Slangetilkobling
på støvsuger
Tilbehørsett for støvsugere
Støv / våt, spesial, helse og sikkerhets – sugere
A
Ø70
DYNAMICS SYSTEM
System 50
SLANGEMUFFE
MultiFIT / Dynamics
SUGEMUNNSTYKKER for gulvrengjøring
Stort rullemunnstykke, aluminium, 600mm bredde , med gumminal
for SQ 650, SQ 850
TURBO D
Utbyttbare børster (1 stk.)
Utbyttbare gumminaler (Kit = 2 stk.)
A
C
Industri våtsugemunnstykke, aluminium, 500 mm bredde
Gumminaler,
og høydejusterbare hjul,
Utbyttbar gumminal
Utbyttbar gumminal, oljeresistent
Utbyttbare hjul
C
Industri tørrsugingsmunnstykke, aluminium, 500 mm bredde
Børster
og høyde justerbare hjul
Utbyttbare børster
Utbyttbare hjul
Veil.pris
eks. mva.
Art. nr.
NOK
29716
377,-
29194
14753
7993
15814
2.581,877,112,133,-
15344
816,-
15346
302000188
15345
122,235,41,-
15343
816,-
15347
15345
102,41,-
D
Gulvmunnstykke, plast, 350 mm bredde
Børsteinnsats for støvsuging av lette partikler
6077
153,-
D
Grovsugingsmunnstykke, plast, 175 mm bredde
For oppsuging av lette partikler
og krøllete materialer som,
(papir, tre, ull, trespon, løv etc.)
5153
51,-
41100
367,-
41101
102,-
7868
153,-
D
B
C
Grovsugingsmunnstykke, aluminium, 200 mm bredde
Børsteinnsats, profesjonell versjon
Utbyttbar børste innsats
SUGEMUNNSTYKKER
Fugemunnstykke, gummi
For støvsuging av maskiner,
bilseter etc.
B
Fugemunnstykke, spesialplast,
Støt og slitasje bestandig
Til bruk på vanskelig tilgjengelige steder
Spesielt for profesjonell
bilrengjøring
7102
153,-
B
Rundt gummi munnstykke
Olje og varmebestandig
Til bruk på vanskelig tilgjengelige steder
19936
235,-
B
Flatt gummi munnstykke
Olje og varmebestandig
Til bruk på vanskelig tilgjengelige hjørner
31244
235,-
B
Rundbørste, plast,
Med nylonhår, for dashbord etc
40458
71,-
15335
561,-
C B
FORLENGERRØR
Bøyd forlengerrør, aluminium, 1000 mm lengde
D B
Forlengerrør, 2 stk, plast, 1050 mm lengde
5152
143,-
Albue, plast 90°
Monteres på innsiden av beholder ved oppsug av kraftig slipende støv
5089
85,-
59
Tilbehørsett for støvsugere
Støv / våt, spesial, helse og sikkerhets – sugere
Riktig tilkobling
Finn den rette
koblingen
Eksempler
J
C
C B
B A
A
J H
H G
G A
A
System 50
B A
B A
B A
B A
B A
B A
B A
H B
A
A
SUGESLANGE 50 mm dia.
Universal, 1,75 m
Universal, 4 m
Olje bestandig, 4 m
Varme bestandig, 4 m
Antistatisk, 4 m
Spon, 4 m
Metall, 4 m
HÅNDGREP – 50 / 36 mm
Håndgrep, bøyd, forkrommet, vribar
for tilkobling til 36 mm tilbehør
A
Feil tilkobling
C
A
Art. nr.
19930
15358
6468
11061
15815
15182
15013
Veil.pris
eks. mva.
NOk
306,459,1.418,1.826,1.112,1.836,1.244,-
15341
326,-
H B
Rett håndgrep, forkrommet, vribar
for tilkobling til 36mm tilbehør
15342
296,-
H B
Overgang, Ø 50/36 mm, plast
40452
41,-
RØR RENGJØRING
Rørbørste. For utvendig rengjøring av rør med
dia. på 70 - 120 mm
dia. på 120 – 200 mm
7964
8054
337,367,-
OVNS RENGJØRING
Ovns munnstykke, 350 mm bredde Teflon skraper
Utbyttbar teflon skraper
6079
6080
918,408,-
63380
1.683,-
64930
540,-
FORLENGERØR
Forlengerrør, aluminium
Med termisk isolasjon, 2000 mm lengde
Med termisk isolasjon, 2500 mm lengde
15339
15340
765,969,-
SUGESLANGE – 36 mm
Sugeslange, varmebestandig, 4 m
Sugeslange, universal, 4 m
6070
15365
1.632,428,-
SUGESLANGE – 32 / 27 mm
Antistatisk, 32 mm dia. 5m, med verktøy adapter
Universal, 27 mm dia. 3,5 m, med verktøy adapter
Antistatisk, 27 mm dia. 3,5 m, 3,5 m, med verktøy adapter
30657
14289
15325
1.285,337,724,-
System 38
F
F
F
F E
System 32/27
Elektro verktøy
E A
E A
K A
K A
K A
60
Ovns munnstykke “XL”, 400 mm bredde, solid,
rustfritt stål med rustfri stål skraper
Utbyttbar skraper, rustfritt stål
System 36
SUGEMUNNSTYKKER for gulvrengjøring
Universal munnstykke, plast, 275 mm bredde,
fot- betjent kobling og dreieledd for å skife mellom
tepper og myke gulv hjemme og på kontoret
Utbyttbar trådplukker
J
Veil.pris
eks. mva.
Art. nr.
NOK
8046
245,-
64127
46,-
302000259
750,-
60356
316,-
60358
60359
61,82,-
5147
316,-
6521
92,-
15349
785,-
15352
302000186
15345
133,255,41,-
Tørrsugemunnstykke for stor arealer, aluminium, 450 mm bredde
Børster og høyde justerbare hjul for tørrsugning
Utbyttbar børsteinnsats
Utbyttbare hjul
15348
785,-
15351
15345
122,41,-
Gulvmunnstykke for store arealer, aluminium, 450 mm bredde
Lofilter og høydejusterbare hjul for teppe gulv
Utbyttbart lofilter
Utbyttbare hjul
15350
785,-
15353
15345
204,41,-
J
Våtsugemunnstykke, plast 300 mm bredde
Utbyttbare hjul
7270
18794
275,61,-
J
Spesial gulvmunnstykke, plast 400 mm bredde
Gumminaler med bølgeprofil, høyde justerbare hjul
for våt og tørrsuging, spesielt egnet på byggeplasser
Utbyttbare gumminaler
5149
347,-
6114
82,-
J
Gulvmunnstykke for kontor, plast 300 mm bredde
Fot-operert ombytte, tråd plukker, store hjul
for daglig bruk i kontorer og butikker.
J
Våtsugemunnstykke, plast, 360 mm bredde
Børste og gumminaler (utskiftbare), For tør og våt støvsuging
Børste
Gumminaler
J
Gulvmunnstykke, aluminium, 330 mm bredde
Utbyttbar børste
Børste innsats
J
Våtsugemunnstykke for store arealer, aluminium, 450 mm bredde
Børster og høyde justerbare hjul for våt støvsugning
Utbyttbare gumminaler
Utbyttbare gumminaler / Oljebestandig
Utbyttbare hjul
J
J
J
Parkett munnstykke, plast, 300 mm bredde
med langt og mykt hestehår for skånsom
rengjøring av sårbare overflater
64195
163,-
J
Elektrisk drevet teppebanker, 305 mm bredde
Med børste, drevet av elektrisk motor
direkte oppkoblbar til standard kontakt 230 V
11664
1.438,-
J
Teppebanker, 300 mm bredde
Med børste og sugekontroll, vakuum-drevet
54118
643,-
41275
357,-
SUGEMUNNSTYKKER
Turbin, hånd sugebørste, 150 mm bredde
For tekstiler, stoppede møbler etc.,
Vakuum-drevet, med integrert utfellbart spaltemunnstykke
H
H
Børste munnstykke, plast, 230 mm lengde
For finere overflater, polstring og møbler
6086
61,-
H
Børstemunnstykke, plast, 70 mm bredde
Med nylonbust, for dashbord etc
5146
41,-
40455
133,-
H
J
Oval børste, plast, 240 mm bredde
For finere gjenstander med store flater
61
Tilbehørsett for støvsugere
Støv / våt, spesial, helse og sikkerhets – sugere
Riktig tilkobling
Finn den rette
koblingen
Eksempler
J
C
C B
B A
A
J H
H G
G A
A
System 36
H
SUGEMUNNSTYKKER
Radiatorbørste, plast
For radiatorer, persienner etc.
H
Møbelmunnstykke, aluminium 150 mm bredde
H
Møbelmunnstykke, plast 115 mm bredde
Med børste innsats for bilinteriør, gulv, matter etc
H
Fugemunnstykke, plast, 300 mm
Støt og slitasje sikker
H
A
A
Feil tilkobling
C
A
Veil.pris
eks. mva.
Art. nr.
NOK
5144
61,-
5145
102,-
14295
51,-
6084
41,-
Fugemunnstykke, forkrommet, 920 mm lengde
For ovn og kjeler
17836
194,-
H
Fugemunnstykke, gummi
For støvsuging av maskiner og utstyr, slitesterk
5067
82,-
H
Fugemunnstykke, gummi, flatt, 100 mm bredde
Olje og varmebestandig
40456
214,-
47109
316,-
J H
FORLENGERRØR
Teleskoprør, rustfritt stål,
550 – 970 mm lengde, med låsemekanisme
J H
Rett forlengerrør, 2 stk.,
Rustfritt stål, 950 mm lengde
15546
235,-
J H
Forlengerrør, 2 stk. Aluminium, 950 mm lengde
54490
122,-
H G
HÅNDGREP OG ADAPTER, VRIBARE
Adapter, plast, for sugeslange med hurtigkobling
29457
82,-
H G
Bøyd håndgrep, rustfritt stål, med hurtigkobling
46691
296,-
G A
SUGESLANGE 36 mm diameter
Universal, 3 m, med hurtigkobling
Universal, 4 m
46948
25537
357,459,-
G A
Oljebestandig, 4 m, med hurtigkobling
61779
1.173,-
G A
Antistatisk, 3 m, med hurtigkobling
Antistatisk, 4 m
60781
63209
785,938,-
SUGESLANGE 32 mm diameter
Universal med håndgrep, 3 m
29743
316,-
DYREPLEIE MUNNSTYKKER
(for slanger se elektrisk verktøy side 60 side 64)
Stivtinnet striglebørste, plast, for lang pels
Utbyttbar bust, stivtinnet, plast
6094
15038
184,61,-
K
Mankam, plast, for lang pels
Utbyttbar bust, innsats
6092
15037
184,61,-
K
Striglebørste, plast, for kort pels
Utbyttbar striglebørste, innsats
6093
15039
184,122,-
H A
System 32/27
K
62
A
Tilbehør for støvsugere
Støvsugerposer
2 lags med lokk
PU 5 stk.
Veil.pris
eks. mva.
Art. nr.
NOK
29739
235,-
SQ 450-11, -21, -31, -1M, -2M, -3M
SQ 490-31
SQ 550-11, -21, -31, -2M, -3M
SQ 650-11, -21, -1M, -3M
SQ 651-11; SQ 690-31
SQ 850-11
TURBO D
Ekstra pose for bruk ved bytte av filterpose
47233
47429
275,367,-
61603
14912
469,367,-
60676
235,-
302000198
302000199
302000200
40617
250,255,265,296,-
SQ 450-11, -21, -31, -1M, -2M, -3M
SQ 490-31
SQ 450-1H, -3H
SQ 550-11, -21, -31, -2M, -3M
SQ 650-11, -21, -1M, -3M; SQ 651-11
SQ 650-1H, -3H
SQ 690-31
TURBO D
SQ 450-11, -21, -31; SQ 490-31
SQ 450-1M, -2M, -3M; SQ 550-2M, -3M
SQ 650-1M, -3M
SQ 550-11,-21, -31
SQ 650-11, SQ 651-11, SQ 690-31, -21
SQ 850-11
TURBO D
DYNAMICS 440, -840
DYNAMICS 440, -840
SQ 450-1H, -3H; SQ 650-1H, -3H
SQ 550-11, -21, -31
SQ 650-11,-21, SQ 651-11, SQ 690-31
TURBO D
For all SQ, TURBO D, except B1-vacs
SQ 6
For alle SQ 6 and SQ 8 modeller.
◆ Holder orden på lange slanger under transport
SQ 450-11, -21, -31; SQ 490-31
SQ 550-11, -21, -31
SQ 650-11, -21; SQ 651-11; SQ 690-31
TURBO D
SQ 450-11, -21, -31; SQ 490-31*
SQ 550-11, -21, -31
SQ 650-11, -21, SQ 651-11
SQ 650-61, -71
TURBO D
60056
571,-
29657
60570
592,643,-
33209
29747
60077
755,204,306,-
11753
173,-
61605
41164
34931
26736
60076
40181
418,265,989,10.016,1.010,765,-
11617
34591
29192
65081
1.010,1.132,612,1.040,-
11801
102,-
11641
15475
173,428,-
10022
286,-
SQ 550-11, -21, -31
SQ 650-11, -21, SQ 651-11, SQ 690-31
TURBO D
SQ 550-11, -21, -31
SQ 650-11, -21, SQ 651-11, SQ 690-31
SQ 850-11
TURBO D
SELVBETJENINGSSTØVSUGERE - til Nov. 2001
SELVBETJENINGSSTØVSUGERE - fra Des. 2001
SQ 550-11, -21, -31
SQ 650-11, -21, SQ 651-11, SQ 690-31
TURBO D
17081
235,-
8727
17068
398,673,-
61910
17070
64009
17069
17580
826,918,388,734,673,-
17582
918,-
29193
61463
2.275,2.754,-
61665
530,-
SQ 850-11
SQ 6, TURBO D
SQ4
SQ5
SQ6
SQ8, TURBO D
Filter beskyttelsespose
Bomullspose, gjenbrukbar
forhindrer hull i filterpose
ved støvsuging av fint støv
Sikkerhets filterpose
Filter materiale BIA-testet
PU 5 stk.
Filter element PET fleece, vaskbar
High-Pro - PET fleece
Polyester fleece/PTFE
Micro filter element
HEPA testet
Gnist fanger
Drenerings ventil
Slange holder
Filter element, beskyttelsestrekk
Stoff-filter for beskyttelse
av filter-element. Passer til støv
med fibre og grovt støv
Filter sikt
Avfallspose
Bomull. Passer til støv
med høy temp. og til slipestøv
Stoff filter innsats - spesial
Nålefilt, plastbelagt. Passer til
Svært fint støv, hygroskopisk støv
og klebrig stø.
Høyt filtreringsnivå
Stoff filter innsats - super
Polyester satengstoff. Passer best
til grovt støv og slipestøv
Spon kurv
For utskilling av spon fra kjøleveske
Ideel for bruk i mekanisk industri
Av galvaniserte, perforert plater,
med kraftige bærehåndtak
Tilbehørskurv
SQ 650-11, -21 SQ 651-11, SQ 690-31
SQ 850-11
For alle SQ4, SQ5, SQ6
Ikke til sikkerhetssugere og EC-drevne støvsugere
Standard tilbehør (nye modeller kommer utstyrt med pose))
* Med SQ4 filterbeskyttelse nr. 11762 nødvendig
Ekstra utstyr
63
Sugeslange systemer
Anbefalte lengder
Våt / tørr, spesial og helse & sikkerhets sugere.
Meterpris
Maks. 20 meter
Art. nr. Veil.pris NOK
Slangemuffe-utstyr
Art. nr.
Veil.pris NOK
System 70 Universal
Ø70
42419
275,-
34947***
System 50 Universal
B
15101
122,-
B
15101
7162
15811
33435
15015
Slangemuffe-beholder
Art. nr.
Veil.pris NOK
367,-
Ø70
34955
1.091,-
11984
102,-
A
15101
122,-
122,306,204,765,357,-
14238
14238
7599
15309
15310
398,398,204,367,275,-
A
A
15101
7162
15811
A
A 14630 alu.
A 15015 alu.
122,306,XXX,418,357,-
G 46690*
122,-
11985
71,-
A
15102
122,-
Olje bestandig
Varme bestandig aluminium
anti-kink spring
Antistatisk
G 46690*
E 7674**
122,469,112,122,-
6429
6429
316,316,-
A
A
15102
7673
122,316,-
15312
204,-
A
15812
204,-
Elektrisk verktøy tilkobl DN 33-36
DN 35-40 + 49
K
Olje bestandig
Varme bestandig aluminium
Antistatisk
Spon
aluminium
Metall
aluminium
System 38
System 36 Slange DN 36
Universal
Slange DN 32
Universal
B
B
B
B
E 14194**
G 46690*
48070
48750
214,275,-
G 46947*
122,-
14240
71,-
A
15103
122,-
komplett
m
Art. nr. Veil.pris NOK
1,75
4
4
4
4
4
4
B A
B A
19930
15358
6468
11061
15815
15182
15013
306,459,1.418,1.826,1.112,1.836,1.244,-
3
4
4
4
G A 46948*
G A 25537*
G A 61779*
E A 6070**
357,459,1.173,1.632,-
3
4
G A 60781*
G A 63209*
785,938,-
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
håndgrep
elektrisk verktøy
H
K
26897
30971
71,122,-
43502
194,-
A
30928
184,-
3
5
H A
Antistatisk
K A
29743
30657
316,1.285,-
System 27 Universal
Antistatisk
elektrisk verktøy
elektrisk verktøy
K
K
18195
18195
102,102,-
15307
15326
61,184,-
A
A
15104
15369
102,184,-
3,5
3,5
K A
K A
14289
15325
337,724,-
*Hurtig system for bøyd håndgrep 46691 eller overgang 29457 (se side 62)
** Kun for ovn og rør-rengjøring
*** Max 10 m
Suge slanger
Universal
Varmebestandig
Rillete, slipt
Farge:
Sølv, metallic, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50
Brukes ved: Temperatur ved -50 til +60°C
Farge:
Brun, Ø36, Ø50
Brukes ved: Temperatur ved -60 til +120°C
(for kort tid opp til +150°C)
Bøye radius: Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm
Farge:
Gjennomsiktig, Ø50
Brukes ved: Temperaturer ved -40 til +90°C
(for kort tid opp til +125°C)
Bøye radius: Ø60 r = 60 mm
Spesielt til metallskjæring, glass, sølv og
andre skarpe materialer, kjøleveske resistent, antistatisk, aluminium muffe, ståltråd
spiral.
Antistatisk
Farge:
Sort, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50
Brukes ved: Temperatur ved -50 til +60°C
64
Olje-bestandig
Metall
Farge:
Brun, Ø36, Ø50
Brukes ved: Temperatur ved -60 til +120°C
(for kort tid opp til +150°C)
Bøye radius: Ø27 r = 60 mm, Ø32 r = 70 mm,
Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm
Farge:
Galvanisert, Ø50
Brukes ved: Temperatur ved -50 til +120°C
Bøye radius: r = 180 mm
Stor slitasjestyrke,
passer ikke til syre og lut
Slangetilkoblinger og fordelingsledd
Sugeslange - dia. 50 mm
Artikkel nr. 6330, plast
Artikkel nr. 7598 Antistatisk, aluminium
Art. nr.
Veil. pris
eks. mva.
NOK
6330
7598
102,316,-
6360
153,-
6361
153,-
60346
82,-
15331
235,-
15953
82,-
14775
82,-
50 mm dia.
Sugeslange – dia. 36 mm
Artikkel nr. 6360
36 mm dia.
32 mm dia.
Sugeslange – dia. 32 mm
Artikkel nr. 6361
27 mm dia.
Antistatisk slangetilkobling
Sugeslange – dia. 32 mm
Artikkel nr. 60346
32 mm dia.
Sugeslange – dia. 50 mm
Artikkel nr.
15331
36 mm dia.
32 mm dia.
27 mm dia.
Artikkel
nr.15953
Artikkel nr.
14775
Selges ikke i Norge
Stasjonære støvsuger systemer
ALTO har det rette stasjonære
støvsugersystemet med svært høy yteevne for enhver rengjøringsoppgave. Våre utviklingsingeniører har omfattende kunnskap og
utstrakt erfaring når det gjelder optimal design og funksjonelle løsninger på støvsugersystemer med henvisning til fleksibilitet, sugekapasitet og energiforbruk.
Sentralstøvsugere
Selges ikke i Norge
65
Gulvbehandlingsutstyr
Når det gjelder renslighet, starter vi i gulvhøyde
ALTO gulvbehandlingsprogram
et komplett program av
utgjør forretningsgrunnlaget for
gulvbehandlingsutstyr. Helt fra
mange virksomheter i rengjørings-
gå-bak feie- og gulvvaskemaskiner,
industrien.
sitte-på feiemaskiner og
Vår teknologi er en integrert del av
gulvvaskemaskiner, tepperensere,
det å gjøre rent på en økonomisk
selvsugende tepperensere og
og attraktiv måte. Spar tid og
gulvslipemaskiner med et stort
krefter gjennom økt effektivitet,
utvalg av utstyr inkl. pads, børster
servicevennlighet, brukervennlighet
og kjemikalier. Et komplett
og miljøvennlig rengjøring døgnet
program av så vel innendørs som
rundt.
utendørs løsninger – som fåes i
elektrisk-, batteri-, bensin-, gass
Gulv og teppers ulike materialer
og overflatestrukturer krever
forskjellig håndtering. Vi kan tilby
og dieseldrevne utgaver.
Gå bak feiemaskiner
Tilbehør fra side 82
• KC 700 ET
KC 500 ET
• BK 800
• Viser
Batteridrevne feiemaskiner gir et perfekt resultat på alle typer gulv, ute eller inne, ergonomisk design og lett manøvrerbar.
Batteridrevet
Arbeidsbredde
Med sidebørste
Uten sidebørste
Arbeits hastighet
Praktisk kapasitet
Beholderkapasitet
Støv filter
Filterareal
Maskinmål L x B x H
Vekt uten batterier
mm
mm
km/t
m2/t
l
m2
mm
kg
Standard utstyr
Hovedbørste
Sidebørste
Artikkel nr. / ren maskin
Veil pris. eks. mva.
Maskinpris uten batteri, lader
NOK
Manuell feiemaskin
ALTO KC 700 ET
• Ergonomisk håndtak
• Støvfri feiing
• Oversiktlig kontroll panel
• Elektrisk fremdrift, og drift
av sug, hoved og sidebørste
• Kraftig sugesystem
ALTO KC 500 ET
• Ergonomisk håndtak
• Støvfri feiing
• Oversiktlig kontroll panel
• Elektrisk fremdrift, og drift
av sug, hoved og sidebørste
• Kraftig sugesystem
ALTO BK 800
• Justerbar sidebørste
• Solid konstruksjon sikrer
lang levetid
• Enkelt å tømme beholder
870
700
4
3480
50
ja
2
950 x 950 x 1000
82
670
500
4
2680
32
ja
1,3
750 x 950 x 1000
68
690
490
4
2760
34
nej
790 x 690 x 875
17
●
●
●
●
●
●
7114035
24.490,-
7114030
17.687,-
67015
4.304,-
67
ALTO ENCORE Serien
Gjennomprøvd teknologi og fornøyde kunder
ALTO gulvvaske- og feiemaskiner representerer
en ny standard i markedet når det gjelder utførelse.
kombinerer elektronikk med enkelhet.
Enkel i bruk, kostnadseffektiv, svært servicevennlig.
Tangential 3-stegs
sugemotor, for beste
oppsug og langt liv.
Stor rentvannstank for
økt produktivitet
Elektronisk sugestopp hindrer
skade på sugemotor ved
overfylling
Sugefot: Patentert Accu-TrackTM patentert
sugefot som løftes automatisk når maskinen
reverseres. Justeres uten verktøy, Suverent
vannopptak rundt hjørner
Vippbar
skittenvannstank gir
enkel tilgang til batteri
Låsbar støtte
for tank, økt
sikkerhet
Lett å tømme
skitten- og
rentvannstanker
med slange.
Børsteskjørt forhindrer sprut og
vannføring
Parabolisk "break
away" sugefot er
standard.
Merkefrie luftfylte
hjul med ekstra
forsegling mot
luftlekkasje
Elektronisk vann og
Transaxel drivsystem gir
børstestopp
myk forover / bakover
Bryter for heving og
bevegelse og økt
senking av skurehode
manøvreringsdyktighet
Ergonomisk designet
kjørehendler for
førerens skyld
Børstetrykkmåler
Trinnløst variabelt
børstetrykk
Fremdriftshastighet er
variabel for-og bakover
El.betjent
vannmengde
Batterimåler viser
batteritilstand
Børstebryter
3 stegs bryter hever og senker
sugefot og starter sug
Sikringer for ekstra
motorbeskyttelse
Timeteller for
serviceintervaller
Nøkkelbryter forhindrer
uvedkomment bruk
Sugefoten løfter
automatisk revers
Gå bak gulvvaskemaskiner
Tilbehør fra side 84
• ENCORE L38
ENCORE S38
ENCORE L33
ENCORE S33
ENCORE L28
ENCORE S28
Kjemikalier fra side 89
• Viser
ALTO familien av gå bak gulvvaskemaskiner representerer den nye kravstandarden i markedet. Den kombinerer elektronisk teknologi med det enkle,
det lette å bruke og det med høy effektivitet. Alle løsninger er gjort for å spare tid og penger.
Batteridrevne
ALTO ENCORE L38
• Variabelt
børstetrykk
• L.E.D. børstetrykk anviser
• Sugefot løfter
automatisk i
revers
• Elektronisk
innstilling
"husker"
børstetrykk
ALTO ENCORE S38
• Patentert
"Accutrack"
sugefot
• Kraftig transaksel
drivsystem uten
rem eller kjede
• Automatisk
vann- og
børstestopp
• Justering av
sugefot uten
verktøy
ALTO ENCORE L33
• Variabelt
børstetrykk
• L.E.D. børstetrykk anviser
• Sugefot løfter
automatisk i
revers
• Elektronisk
innstilling
"husker"
børstetrykk
ALTO ENCORE S33
• Patentert
"Accutrack"
sugefot
• Kraftig transaksel
drivsystem uten
rem eller kjede
• Automatisk
vann- og
børstestopp
• Justering av
sugefot uten
verktøy
ALTO ENCORE L28
• Variabelt børstetrykk
• L.E.D. børstetrykk anviser
• Sugefor løfter
automatisk i
revers
• Elektronisk
innstilling
"husker"
børstetrykk
ALTO ENCORE S28
• Patentert
"Accutrack"
sugefot
• Kraftig transaksel
drivsystem uten
rem eller kjede
• Automatisk vannog børstestopp
Justering av
sugefot
uten verktøy
Rengjøringsbredde
mm/tomme
Børstestørrelse
mm/tomme
Sugefotbredde
mm
Arbeidshastighet
km/t
Praktisk kapasitet
m2/h
Tankkapasitet, rent-/skittenvann
l
Energikilde
V
Børstemotor Effekt
W
Hastighet
o/min
Trykk
kg
Sugemotor
Effekt
W
Type
Drivmotor
Effekt
W
Type
Hastighet m/min / km/h
Maskinmål
LxWxH
mm
Vekt med batterier, uten vann
kg
950 / 38"
2 x 480
1251
4
3810
114 / 114
36
1480
200
54 - 100
670
Tangential
370
Transaksel
0 - 75 / 0 - 4,5
1676 x 1041 x1118
471
950 / 38"
2 x 480
1251
4
3810
114 / 114
36
1480
200
68
670
Tangential
370
Transaksel
0 - 75 / 0 - 4,5
1676 x 1041 x 1118
471
840 / 33”
2 x 430
1099
4
3350
114 / 114
36
1480
200
54 - 100
670
Tangential
370
Transaksel
0 - 75 / 0 - 4,5
1676 x 914 x 1118
466
840 / 33”
2 x 430
1099
4
3350
114 / 114
36
1120
200
68
670
Tangential
370
Transaksel
0 - 75 / 0 - 4,5
1676 x 914 x 1118
466
700 / 28”
2 x 360
1003
4
2790
114 / 114
36
1120
200
54 - 100
670
Tangential
370
Transaksel
0 - 75 / 0 - 4,5
1676 x 762 x 1118
462
700 / 28”
2 x 360
1003
4
2790
114 / 114
36
1120
200
68
670
Tangential
370
Transaksel
0 - 75 / 0 - 4,5
1676 x 762 x 1118
462
Standard utstyr
Sugefot
●
●
●
●
●
●
00740E
87.000,-
00680E
77.500,-
00720E
85.000,-
00660E
76.000,-
00700E
83.000,-
00640E
75.000,-
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
NOK
Maskinpris uten batteri, lader, børster, padholder, pads
● Standard tilbehør
69
Gå bak gulvvaskemaskiner
Ny
• ENCORE L26
• ENCORE L2426
ENCORE S2426
• Viser
ALTO familien av gå bak gulvvaskemaskiner representerer den nye kravstandarden i markedet. Den kombinerer elektronisk teknologi med det enkle,
det lette å bruke og det med høy effektivitet. Alle løsninger er gjort for å spare tid og penger. • De kraftige tankene er korrosjons- og sprekk-sikre.
• Ny patentert parabolisk "break-away" sugefot. • Variabelt børstetrykk
Batteridrevne
ALTO ENCORE L26
• Ny sylindrisk
dobbelt børstehode
• Flytende børster for
ujevne gulv
• Patentert parabolisk
sugefot
• Frem- og reversdrift
med variabel
hastighetskontroll
• Kraftig og varig
støpt børstehus
ALTO ENCORE L2426
• Kraftige tanker,
motstår korrosjon
og sprekkangrep
• Parabolisk svingbar
sugefot med
“breakaway” utløser
• Variabelt
børstetrykk
• Pendeloppheng på
børster får den til å
“flyte” over gulvet
ALTO ENCORE S2426
• Kraftige tanker,
motstår korrosjon
og sprekkangrep
• Sprutdeksel med
skjørt av bast
• Justering av sugefot
uten verktøy
• Tømming av tanker
gjennom kraftige
tømmeslanger
Rengjøringsbredde
mm/tomme
Børstestørrelse
mm/tomme
Sugefotbredde
mm
Arbejdshastighet
km/t
Praktisk kapasitet
m2/t
Tankkapasitet, rent-/skittenvann
l
Energikilde
V
Børstemotor Effekt
W
Hastighet
o/min
Trykk
kg
Sugemotor
Effekt
W
Type
Drivmotor
Effekt
W
Type
Hastighet m/min / km/h
Maskinmål
LxWxH
mm
Vekt med batterier uten vann
kg
660 / 26”
2 x 330 - Sylindrisk
970
4
2640
76 / 76
24
2 x 370
1000
0 - 45
550
Tangential
370
Transaksel
0 - 76 / 0 - 4,5
1422 x 711 x 1092
319
660/26” eller 610/24”
330 / 2 x 13”
864
4
2640 / 2440
76 / 76
24
1100
200
0 - 68
550
Tangential
370
Transaksel
0 - 76 / 0 - 4,5
1422 x 711 x 1092
319
660/26” eller 610/24”
330 / 2 x 13”
864
4
2640 / 2440
76 / 76
24
1100
200
0 - 68
550
Tangential
Børstedrevet
1422 x 711 x 1092
310
Standard utstyr
Sugefot
●
●
●
00969A
59.900,-
00959A
65.984,-
00939A
55.325,-
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
70
NOK
Maskinpris uten batteri, lader, børster, padholder, pads
● Standard tilbehør
Tilbehør fra side 84
• ENCORE L20
ENCORE S20
ENCORE S20 E
kjemikalier fra side 89
• Viser
Batteridrevne
Nett drevne
ALTO ENCORE L20
• Parabolisk svingbar
sugefot med "breakaway" utløser
• Automatisk vannog børstestopp
• Kraftig transaksel
drivsystem uten
rem eller kjede
ALTO ENCORE S20
• Parabolisk svingbar
sugefot med
"breakaway"
utløser
• Sprutdeksel med
skjørt av bust
• Tømming av tanker
gjennom kraftige
tømmeslanger
ALTO ENCORE S20 E
• Parabolisk svingbar
sugefot med
"breakaway"
utløser
• Sprutdeksel med
skjørt av bust
• Tømming av tanker
gjennom kraftige
tømmeslanger
Rengjøringsbredde
mm/tomme
Børstestørrelse
mm/tomme
Sugefotbredde
mm
Arbejdshastighet
km/t
Praktisk kapasitet
m2/t
Tankkapasitet, rent-/skittenvann
l
Energikilde
V
Børstemotor Effekt
W
Hastighet
o/min
Trykk
kg
Sugemotor
Effekt
W
Type
Drivmotor
Effekt
W
Type
Hastighet m/min / km/h
Maskinmål
LxWxH
mm
Vekt med batterier uten vann
kg
510 / 20”
510 / 20”
864
4
2030
53 / 53
24
560
200
25 - 45
560
Tangential
370
Transaksel
0 - 76 - 0 - 4,5
1335 x 565 x 1105
212
510 / 20”
510 / 20”
864
4
2030
53 / 53
24
560
200
25 - 45
560
Tangential
Børstedrevet
1335 x 565 x 1105
212
510 / 20”
510 / 20”
864
4
2030
53 / 53
230
560
250
25
560
Tangential
Børstedrevet
1335 x 565 x 1105
153 (uten)
Standard utstyr
Sugefot
●
●
●
00880E
51.500,-
00890E
41.500,-
00910E
44.900,-
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
NOK
Maskinpris uten batteri, lader, børster, padholder, pads
● Standard tilbehør
71
Gå bak gulvvaskemaskiner
• VISION 17 BT
VISION 17 B
VISION 17 E
Ny
• SSB 430
• SSE 430
• Viser
ALTO’s kompakte gå-bak gulvvaskemaskiner, kompakt design, lette å bruke, enkelt verktøyskift ved rengjøring av ulike typer gulv.
Batteridrevne
Rengjøringsbredde
mm/tomme
Børstestørrelse
mm/tomme
Sugefotbredde
mm
Arbeidshastighet
km/t
Kapasitet
m2/t
Tankkapasitet, rent-/skittenvann
l
Energikilde
V
Børstemotor
Effekt
W
Hastighet
o/min
Trykk
kg
Sugemotor
Effekt
W
Type
Drivmotor
Effekt
W
Type
Maskinmål
LxWxH
mm
Vekt med batterier
kg
Standard utstyr
Sugefot
Børste, Polypropylene
Kabel 20 m
Batteri 95 Ah
Lader
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
72
Alle priser uten batteri, lader
Nettdrevne
ALTO VISION 17 BT
• Fremdrift for lettere
bruk
• Solid rotostøpt
konstruksjon
• Justerbart børstetrykk
• Styrehendel som kan
justeres etter
førerens høyde
• Meget servicevennelig
ALTO VISION 17 B
ALTO SSB 430
• Børstedrevet frem• Kompakt og rubust
drift
• Kraftig børste og
• Solid rotostøpt
sugemotor
konstruksjon
• Sideavviser
• Justerbart børstetrykk • Klart dekse på
• Styrehendel kan
skittenvanstank
justeres etter førerens • Børsteassistert
høyde
fremdrift
• Meget servicevennelig
ALTO VISION 17 E
• Børstedrevet fremdrift
• Solid rotostøpt
konstruksjon
• Styrehendel kan
justeres etter førerens
høyde
• Drevet med nettstrøm,
22 m kabel inkl.
ALTO SSE 430
• Kompakt
konstruksjon
• Enkelt å bytte
børste
• Kraftig børsteog sugemotor
• Ergonomisk
design
430 / 17”
430 / 17”
607
4
1730
30 / 34
24
560
200
16,8 - 29,5
560
Tangential
180
Kjededrift
940 x 495 x 860
132
430 / 17”
430 / 17”
607
4
1730
30 / 34
24
560
200
16,8 - 29,5
560
Tangential
Børstedrevet
940 x 495 x 860
125
430 / 17”
430 / 17”
715
4
1730
33 / 33
24
700
180
40
500
Tangential
Børstedrevet
900 x 510 x 930
64 (uten)
430 / 17”
430 / 17”
607
4
1730
30 / 34
230
560
200
16,8
735
Tangential
Børstedrevet
940 x 495 x 860
75 (uten)
430 / 17”
430 / 17”
715
4
1730
35 / 35
230
1200
180
36
1000
Tangential
Børstedrevet
800 x 430 x 930
62 (uten)
●
●
●
●
●
●
●
00370E
29.900,-
67006
20.573,-
●
NOK
00390E
37.975,-
00380E
29.900,-
303000147
21.900,-
●
● Standard tilbehør
SSB 480 W
• SSE 480 W
SSB 400 W
• SSE 400 W
Tilbehør fra side 83
• SSE 350
Kjemikalier fra side 89
• Viser
Kompakte batteri (SSB) og nettdrevne (SSE) maskiner
Rengjøringsbredde
mm/tomme
Børstestørrelse
mm/tomme
Sugefotbredde
mm
Arbeidshastighet
km/t
Kapasitet
m2/t
Tankkapasitet, rent-/skittenvann
l
Energikilde
V
Børstemotor
Effekt
W
Hastighet
o/min
Sugemotor
Effekt
W
Drivmotor
Type
Maskinmål
LxWxH
mm
Vekt uten batterier
kg
Standard utstyr
Sugefot
Sylindrisk børste
Sylindrisk børste (2 stk.)
Kabel
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
Priser uten batteri og lader
Tallerkenbørste
ALTO SSB 480 W
• Sylinderbørste
• Flexitank
• Vanndoseringspumpe
• Kompakt design
• Utstikkende
skurehode
ALTO SSE 480 W
• Sylinderbørste
• Flexitank
• Vanndoseringspumpe
• Kompakt design
• Utstikkende
skurehode
ALTO SSB 400 W
• Sylinderbørste
• Flexitank
• Vanndoseringspumpe
• Vasker og suger
begge veier
• Kompakt design
ALTO SSE 400 W
• Sylinderbørste
• Flexitank
• Vanndoseringspumpe
• Vasker og suger
begge veier
• Kompakt design
ALTO SSE 350
• 2 tallerkenbørster
• Vasker og suger
begge veier
• Avtagbar tank
• Sammenleggbar
• Suge- og sprayutstyr kan leveres
som ekstrautstyr
500
500
800
4
2000
18 / 25
24
360
650
360
Børstedrevet
970 x 580 x 990
45
500
500
800
4
2000
33 / 45
230
300
600
950
Børstedrevet
970 x 580 x 990
45
310
310
450
4
1240
18 / 25
24
360
680
360
Børstedrevet
970 x 480 x 990
42
310
310
450
4
1240
33 / 45
230
300
680
950
Børstedrevet
970 x 480 x 990
36
330
2 x 165
380
4
1320
10 / 12
230
200
200
900
Børstedrevet
550 x 390 x 410
22
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
NOK
67001
24.990,-
20 m
67008
23.990,-
●
67000
23.990,-
20 m
67004
21.583,-
●
7m
67002
11.485,-
73
Sittefeiemaskiner
• 3366
• MPV-60
MPV-60 TS
• Viser
Langtidstestet teknologi, innovative løsninger og unike brukerdetaljer er kombinert for å gjøre maskinene effektive og økonomiske.
ALTO 3366
• Kraftig stålkonstruksjon
• Enkle og lette betjeningsfunksjoner
• 3 trinns flernivå tømmesystem
• Stort filter og oppsamler
• Lettmanøvrert servostyring
Feiebredde
Feiebredde uten sidebørste
Hovedbørste lengde
Sidebørste dia.
Oppsamler kapasitet
Filter areal
Power source
mm
mm
mm
mm
l
m2
Arbeidshastighet
Kapasitet
Dimensjoner L x B x H
Vekt
km/t
m2/t
mm
kg
Standard utstyr
Sidebørste
Propan-Opsjon (Gass)
Propan-Opsjon (Gass)
Håndrør for søppelsugning
Håndrør for søppelsugning
Artikkel nr.
Artikkel nr.
Artikkel nr.
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
74
eks. fabrikk
eks. fabrikk
eks. fabrikk
eks. fabrikk
NOK
ALTO MPV-60
• Kraftig stålkonstruksjon
• Justertbart tømmesystem
• Patentert støvkontrollsystem
• Lettmanøvrert servostyring
ALTO MPV-60 TS
• Kraftig stålkonstruksjon
• Justertbart tømmesystem
• Håndrør for søppelsuging
• Patentert støvkontrollsystem
• Lettmanøvrert servostyring
1676
1270
1270
585
765
16
Bensin/propan: 53 HK Ford
eller: 63 HK Ford
diesel: 44 HK Perkins
6
10050
2464 x 1791 x 1511
1665
1524
1143
1143
585
396
8,2
Bensin/propan: 53 HK Ford
diesel: 44 HK Perkins
1524
1143
1143
585
396
8,2
Bensin/propan: 53 HK Ford
diesel: 44 HK Perkins
6
9150
2490 x 1570 x 1290
1341
6
9150
2490 x 1570 x 1290
1341
●
●
●
0880-513 for 53 HK Ford motor
0880-698 for 63 HK Ford motor
0880-713
574-530 Bensin 44 HK
579-532 Bensin 44 HK
579-534 Diesel 44 HK
Pris på forespørsel
Maskinene leveres uten sidebørste - må bestilles separat
0880-716
578-610 Bensin 44 HK
578-612 Diesel 44 HK
578-611 Bensin 54 HK
578-615 Diesel TS 44 HK
Pris på forespørsel
● Standard tilbehør Opsjoner/tilleggsutstyr
• 6150
• 114RS
KC 1000 P
• KC 1000 E
• Viser
Feiebredde med 2 sidebørster
Hovedbørste lengde
Sidebørste dia.
Oppsamlerkapasitet
Filter areal
Kraftkilde
mm
mm
mm
l
m2
Arbeidshastighet
Kapasitet
Dimensjoner L x B x H
Vekt
km/t
m2/t
mm
kg
Standard utstyr
Hovedbørste
Sidebørste
Propan-Opsjon (Gass)
Artikkel nr.
Artikkel nr.
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
eks. fabrikk
NOK
ALTO 6150
• Variabel tømmehøyde
• Lett å betjene, servostyring
• Energiabsorberende
støtfanger
• Patentert filterristesystem
• Kraftig stålramme
ALTO 114RS
• 360° svingradius på
1780mm
• Elektrisk filterrister
• Kraftige sidebørster,
begge sider
• Manuell, lett tømbar
feiebeholder
• Kraftig stålplatform
ALTO KC 1000 P
• Lettkjørt og ergonomisk
• Elektrisk filterrister
• Kraftige sidebørster,
begge sider
• Kompakt design
• Bensindrevet
ALTO KC 1000 E
• Lettkjørt og
ergonomisk
• Elektrisk filterrister
• Kraftige sidebørster,
begge sider
• Kompakt design
• Batteridrevet
1270 (1 sidebørste)
914
534
283
7,2
Bensin / propan:
20 HK Kawasaki
23 HK Kubota
Batteri 36 V
Diesel: 14 HK Kubota
20 HK Kubota
6
7620
2210 x 1310 x 1350
Batteri : 1555
Bensin/Diesel: 955
1143
685
406
85
3,7
Batteri 36 V
1100
700
410
65
4
Bensin: 5,5 HK Honda
1100
700
410
65
4
Batteri 24 V
6
6860
1435 x 924 x 1194
Uten batteri: 297
6
6600
1500 x 920 x 1320
336
6
6600
1500 x 920 x 1320
Uten batteri: 230
●
●
●
●
●
●
575-101CE
Pris på forespørsel
7114045
82.161,-
7114040
83.569,-
0880-666 for 23 HK Kubota G 750
576-5000 Bensin
576-501 Diesel
576-502 Batteri 36V
Pris på forespørsel
Maskinene leveres uten batterier og lader - må bestilles separat
● Standard tilbehør Opsjoner/tilleggsutstyr
75
Sittegulvvaskemaskiner og - kombinerte
feie- og gulvvaskere
ENCORE R38
• ENCORE R34
ENCORE RC30
• ENCORE RC28
ENCORE RC26
Ny
• Viser
Testet teknologi, innovative løsninger og unike designdetaljer er kombinert med effektive og økonomiske løsninger.
De innbyrdes utskiftbare skurehodene for ALTO ENCORE RC gir deg muligheten til å skreddersy maskinen etter eget ønske
Vaskebredde
Sugefot bredde
Børste størrelse
Sugemotor
Børstemotor
Børstehastighet
Rentvannstank
Skittenvannstank
Kraftkilde
Kapasitet
Maskinmål L x B x H
Vekt
mm
mm
mm/In
W
W
o/min
l
l
m2/t
mm
kg
Standard utstyr
Sugefot
Sylindrisk børste x 2
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
76
ALTO ENCORE R38
• Vaskebredde
96 cm
• Store rent- og
skittenvannstanker
• Patentert utløsbar
sugefot
• Vann- og børstestopp
• God utsikt for fører
• Arbeidshastighet
8 km/t
ALTO ENCORE R34
• Vaskebredde
86 cm
• Store rent- og
skittenvannstanker
• Patentert utløsbar
sugefot
• Vann- og børstestopp
• God utsikt for fører
• Arbeidshastighet
8 km/t
ALTO ENCORE RC30
• Effektiv vasking
og oppsug
• Styring på
fronthjul gir stor
manøvreringsdyktighet
• Robust industriell
design
• Sideavviser på
sugefot
ALTO ENCORE RC28
• Effektiv vasking
og oppsug
• Styring på
fronthjul gir stor
manøvreringsdyktighet
• Robust industriell
design
• Sideavviser på
sugefot
ALTO ENCORE RC26
• Effektiv vasking
og oppsug
• Styring på
fronthjul gir stor
manøvreringsdyktighet
• Robust industriell
design
• Sideavviser på
sugefot
960
1070
480 / 2 x 19”
550 - 3 stage
2 x 1100
300
170
170
Batteri 36 V
7720
1816 x 1040 x 1295
826 m/ batterier
860
1070
430 / 2 x 17”
550 - 3 stage
2 x 1100
300
170
170
Batteri 36 V
6880
1816 x 965 x 1295
816 m/ batterier
760
1020
380 / 2 x 15”
670 - 3 stage
900
200
110
110
Batteri 36 V
3475
1600 x 813 x 1260
630 m/ batterier
710
1020
2 x 710 sylindrisk
670 - 3 stage
2 x 750
850
110
110
Batteri 36 V
3250
1600 x 800 x 1260
630 m/ batterier
660
810
330 / 2 x 13”
670 - 3 stage
900
200
110
110
Batteri 36 V
3000
1600 x 790 x 1260
630 m/ batterier
●
●
●
●
●
●
NOK
505-902 CE
156.000,-
505-901 CE
149.000,-
Maskiner leveres uten børster, padholder, pads, hovedbørste, batterier, lader - må bestilles separat
107114060
94.000,-
107114059
96.900,-
107114058
89.900,● Standard tilbehør
Sittegulvvaskemaskiner og - kombinerte
feie- og gulvvaskere
• 7760
ATS 53
• ATS 46
• ALTO SMART 2000 46
ALTO SMART 2000 40
• Viser
Kraftig utførelse, gjennomtestet teknologi og høy brukervennlighet er synonymt med høy ytelse og kostnadseffektivitet.
Feiebredde
Vaskebredde
Feiebeholder
Sugemotor
Børste motorer
Børstehastighet
Rentvannstank
Skittenvannstank
Kraftkilde
Arbeidshastighet
Kapasitet
Maskinmål L x B x H
Vekt
Standard utstyr
Sugefot
Sidebørste
Propan-Option (Gass)
Artikkel nr.
Artikkel nr.
Artikkel nr.
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
mm
mm
l
kW
o/min.
l
l
km/t
m2/t
mm
kg
eks. fabrikk
NOK
ALTO 7760
• Den mest produktive
feie-vasker i markedet
• Patentert Accu track
sugefot
• Enkel å rengjøre, tippbar
skittenvannstank
• Store rent- og
skittenvannstanker
• Ergonomisk utført
førerplass
ALTO ATS 53
• Sugesystem med forbedret
utførelse og holdbarhet
• Vaskebredde 135 cm
• Lavttømmende (LD) eller
høyttømmende (VD)
feiebeholder
• Patentert Accu-Track
sugefot
• Heldags vaskekapasitet
• Vann- og børstestopp
ALTO ATS 46
• Sugesystem med forbedret
utførelse og holdbarhet
• Vaskebredde 117 cm
• Lavttømmende (LD) eller
høyttømmende (VD)
feiebeholder
• Patentert Accu-Track
sugefot
• Heldags vaskekapasitet
• Vann- og børstestopp
ALTO SMART 2000 46 /
ALTO SMART 2000 40
• Patentert Accu-Trac
sugefot
• Hydraulisk styring
• Accu-Trol hastighetskontroll
• Børstebytte uten
verktøy
• Enkel tømming av
beholdere
1520
1370
180 Manual dump/
454 Variable dump
Hydraulisk
Hydraulisk
200
380
380
Bensin/propan:
63 HK Ford
Diesel: 44 HK Perkins
8
10960
2718 x 1499 x 1562
1882
1524 (med sidebørste)
1346
315
1524 (med sidebørste)
1170
283
1170
1170 / 1016
71
2 x 0,55 - 3 trinn
Elektrisk/Hydraulisk
200
265
265
Bensin/propan: 53,7 HK Ford
Diesel: 44 HK Perkins
Batteri: 36 V
8
10800
2654 x 1321 x 1410
1170 (uten batteri)
1305 (gass/diesel)
2 x 0,55 - 3 trinn
Elektrisk/Hydraulisk
200
265
265
Bensin/propan: 53,7 HK Ford
Diesel: 44 HK Perkins
Batteri: 36 V
8
9350
2654 x 1321 x 1410
1170 (uten batteri)
1305 (gass/diesel)
2 x 0,55 - 3 trinn
3x1,25 / 2x1,25 kW
200
208
208
Batteri: 36 V
●
●
●
●
●
●
0780-397 for 53 HK Ford motor
505-233 CE, Diesel LD
505-232 CE, Bensin LD
505-230 CE, Bensin VD
505-231 CE, Diesel VD
Pris på forespørsel
0780-415 for 53,7 HK Ford motor
505-807CE, Bensin VD
505-808CE Diesel VD
505-809CE VDBat.
Pris på forespørsel
Maskiner leveres uten børster, padholder, pads, hovedbørste, batterier, lader - må bestilles separat
8
9350 / 8130
2210 x 1168 x 1320
765 (uten batteri)
●
●
0780-415 for 53,7 HK Ford motor
505-801 CE Bensin VD
505-802 CE, Diesel VD
505-803 VD Bat.
Pris på forespørsel
505-319CE 46"
505-318CE 40 "
Pris på forespørsel
● Standard tilbehør Opsjon/tilleggsutstyr
77
Poleringsmaskiner
Ny
• SPIN 43DS
Ny
• SPIN 43HS
Ny
• SPIN 43
• Viser
ALTO’s store linje med maskiner for polishfjerning, skuring, tørr/våt polering, sjamponering, sliping og tørrens av tepper (bortsett fra SPIN maskinene)
og polering av gulv.
Skure- og poleringsmaskiner
Elektrisk drift
78
Padstørrelse
Hastighet
Kraftkilde
Motor
Kabel
Mål L x B x H
Vekt
Padholder størrelse
mm/tomme
o/min.
V/~/Hz
W
m
mm
kg
mm/tomme
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
NOK
ALTO SPIN 43DS
• 2 hastigheter, skure og
polering
• 3 planetgear sikrer stille
gange og lang levetid
• Kraftig styre og ramme
i stål
• Ekstrudert vinylstøtfanger
beskytter omgivelsene
og maskinen
• Enkel å bruke
ALTO SPIN 43HS
• Skurehastighet
• 2 planetgear sikrer
stille gange og lang levetid
• Kraftig styre og ramme
i stål
• Ekstrudert vinylstøtfanger
beskytter omgivelsene
og maskinen
• Enkel å bruke
ALTO SPIN 43
• Skurehastighet
• 2 planetgear sikrer
stille gange og lang levetid
• Kraftig styre og ramme
i stål
• Ekstrudert vinylstøtfanger
beskytter omgivelsene
og maskinen
• Enkel å bruke
430/17"
190 eller 380
230/1~/50
1500
12,5
575 x 440 x 1105
35,5
410 / 16”
430/17"
450
230/1~/50
1500
12,5
575 x 440 x 1105
39
410 / 16”
430/17"
180
230/1~/50
1200
12,5
575 x 440 x 1105
39
410 / 16”
303000127
11.400,-
303000128
10.500,-
303000126
8.450,-
Maskinene leveres uden padholder, pads, børster eller annet tilleggsutstyr
• C2K 1600
• C2K 13
Tilbehør fra side 88
Kjemi fra side 89
• Viser
ALTO's store utvalg med maskiner for polishfjerning, skuring, tørr/våtpolering, sjamponering, sliping og tørrens av tepper
Skuremaskiner
Elektrisk drift
Padstørrelse
Hastighet
Kraftkilde
Motor
Planetgear
Kabel
Maskinmål L x B x H
Vekt
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
ALTO C2K 1600
• 3 planetgear sikrer stille
gange og lang levetid
• 1100 W kraftfull motor
• Kraftig styre og ramme
i stål
• Ekstrudert vinylstøtfanger
beskytter omgivelsene og
maskinen
ALTO C2K 13
• Dobbelt stål reduksjonsgear
• Store svertefrie hjul
• Lett å bruke
• Kraftig styre og ramme
i stål
• Ekstrudert vinylstøtfanger
beskytter omgivelser og
maskin
m
mm
kg
406/16"
200
230/1~/50
1100
3
15
530 x 410 x 1150
40
330/13"
200
230/1~/50
250
nej
15
430 x 330 x 1150
21
NOK
01213A
11.047,-
01236A
9.364,-
mm/tomme
o/min.
V/~/Hz
W
Maskinene leveres uden padholder, pads, børster eller annet tilleggsutstyr
79
Tepperensere
• TW 300 S
• TW 400
• TW 1400 HD
• Viser
Spray- og sugemaskiner for alle forhold og arealstørrelser. Enkel i bruk, robust, stabil utførelse for kommersielt bruk.
Maksimum sugekraft for utmerkede rengjøringsresultater. Høy spraykapasitet og utstyrt med bærehåndtak for enkel transport.
Tepperensere
Elektrisk drift
Arbeidsbredde
Rentvannstank
Skittenvannstank
Sugestyrke
Pumpetrykk
Sugemotor
Vannmengde
Luftmengde
Kabel
Maskinmål L x B x H
Vekt
mm
l
l
m. bar
V
W
l/min
l/min
m
mm
kg
Standard utstyr
Rør og slange
Filter pose
Tepperense munnstykke
Artikkel nr.
Pris eks. mva.
80
ALTO TW 1400 HD
• Variabelt spraytrykk
• Suveren sugekraft
• Store beholdere
ALTO TW 400
• Konstant spraytrykk
• Lav vekt
• Lett å transportere
ALTO TW 300 S
• Kompakt sprayog sugeutstyr med
omfangsrikt utstyr
300
35
40
2–11
230 (50 Hz)
1600
9
3200
15
820 x 410 x 840
39
260
15
15
2,3
230 (50 Hz)
1100
3
2400
7,5
680 x 360 x 420
20
260
8
8
2
230 (50 Hz)
1000
2
2400
7,5
390 x 390 x 520
8
●
●
●
●
●
●
303000012
25.490,-
303000011
9.527,-
67009
6.242,-
●
NOK
6695
● Standard tilbehør
STANDARD UTSTYR
TW 1400 HD
TW 400
TW 300 S
Tilbehør for tepperensere
Spray og sugeslange komplett
Med hylse, nipppel og kobling
Ø 38 mm, 4 m
Ø 32 mm, 3 m
Ø 32 mm, 3 m
●
Slange og tepperense munnstykke
Enkel dyse, metall, to deler, sugemunnstykke 26 mm
4 dyser, aluminium, en del, sugemunnstykke 30 mm
Veil. pris
Art. No. eks. mva. NOK
●
7338
7311
34484
1.030,847,755,-
● ●
● 7310
7330
1.346,2.764,-
6696
7335
7310
7330
704,1.183,1.346,2.764,-
11553
989,-
11550
1.928,-
11552
795,-
7341
928,-
8046
7270
14295
6084
5146
11551
6695
Hånd adapter
Består av møbelbørste, ventil og spraymunnstykke
47511
350,-
Støvsugerrør
Forkrommet, 3 deler
11551
190,-
Kombimunnstykke
Plast
8046
245,-
Våtsugingsmunnstykke
Plast 36 mm
7270
275,-
Fugemunnstykke
Plast 25 mm
6084
41,-
Universal munnstykke
Plast
14295
51,-
Sugebørste
Plast
5146
41
●
EKSTRAUTSTYR
Møbelmunnstykke
Plast, med intern dyse, 80 mm
Aluminium, med ekstern dyse, 90 mm
Enkel dyse, metall, to deler, sugemunnstykke 26 mm
4 dyser, aluminium, en del, sugemunnstykke 30 mm
For-sprayings lanse
Med 10 m sprayslange, nippel og kobling
Skrubbemunnstykke for harde gulv
Metall, en del, 38 cm sugedyse, 3 munnstykker og skrubbebørste
Filter element
Innsats for bruk ved støvsuging
Støvsugersett
Består av:
Kombimunnstykke
Fugemunnstykke
Universalmunnstykke
Vannsugemunnstykke
Sugebørste
3 delers støvsugerrør
Støvpose, 13l (10 stk.)
Tilbehør
Tilleggsutstyr
81
Tilbehør for gå-bak feiemaskiner
STANDARD UTSTYR
Ant. nødvendig
Hoved børste
Polypropylene
●
1
1
Side børste
Polypropylene
KC 700
KC 500
BK 800
KC og BK modeller
●
7114790
7114780
42320
1.336,1.091,938,-
●
7114654
42321
428,592,-
7114741
7114723
653,622,-
61483
61482
1.071,1.071,-
●
1
1
● ●
1
●
Veil. pris
Bestillingsnr. eks. mva. NOK
Filter
●
Filter (PE)
1
1
TILBEHØR
Batteri 12 V/95 Ah 5
Semi-traktion
1
7116006
1.907,-
Lader
12V, 20A - Semi-traktion
12V, 10A - Start batteri
1
1
7116101
7116166
5.942,-
1
7116005
3.631,-
1
7116099
5.990,-
7115274
7115273
1.785,1.469,-
7115215
7115210
1.336,1.244,-
7115214
7115209
1.204,663,-
7115211
1.102,-
Batteri vedlikeholdsfritt
Lader
TILLEGGSUTSTYR
Filter polyester
Hovedbørste – stål
1
Hovedbørste – PPL60
Side børste – PPL / Stål
Antall pr. maskin, art. nr.
inneholder alltid 1 stk.
82
Standard tilbehør
Opsjon/Tilleggsutstyr
Tilbehør for gå-bak gulvvaskemaskiner
STANDARD UTSTYR
Børste
Antall nødvendig
standard
Rund
Rund
Sylindrisk
Sylindrisk
2
1
1
1
SSE 400 W
SSB 400 W
SSE 480 W
SSB 480 W
SSB 430
SSE 430
SSE 350
SSE/SSB modeller
62435
63239
44934
26460
173,806,1.071,1.132,-
45011
28370
303000198
724,2.377,-
62439
45003
62939
541,245,357,-
62439
45004
62940
541,194,255,-
7116001
7116124
7116006
7116106
7116162
7116105
3.284,6.130,1.907,5.400,-
63238
1.714,-
49712
60078
1.428,1.612,-
49711
1.571,-
62436
63240
153,683,-
25261
976052
62499
976053
62437
976054
976055
62500
976158
194,408,41,408,41,408,408,41,408,-
11550
1.928,-
7310
62498
1.408,765,-
7311
847,-
Veil. pris
Art. nr. eks. mva. NOK
Børste sylindrisk
1
1
1
Sugefot komplett
1
1
1
1
1
1
Sugefotnaler foran
TILBEHØR
Batteri
Lader
Batteri 95 Ah ( std. i Norge)
Lader 24V 10A (std. i Norge)
Batteri
Lader
2
1
2
1
2
1
EKSTRAUTSTYR
Børste
Børste sylindrisk hard nylon
1
1
1
Børste sylindrisk
Padholder
2
1
Lås for padholder
Pads
Hvit
Pakke
2
1
2
1
1
2
1
1
Rød
Blå
Brun
Sort
5
5
5
5
5
For oppskuring av harde gulv
Metalic, 1 del, 38 cm sugemunnstykke,
3 dyser med skurebørste
Teppemunnstykke
1 teppedyseadapter, metalic, 2 deler, sugemunnstykke 26 cm
4 teppedyseadapter, alu., 1 del sugemunnstykke 30 cm
1
1
1
Spray og sugeslange
Med hylse i nippel og kobling, Ø 32 mm, 3 m
1
Møbelmunnstykke plast
Sugemunnstykke med innvendig dyse, 8 cm
1
6696
133,-
Møbelmunnstykke aluminium
Sugemunnstykke proff.brukere, med utvendig dyse, 9 cm
1
7335
1.183,-
Påfyllingsslange
12 m
25 m
1
1
Spray og sugeslange komplett
Spray og sugeslange, Ø 32 mm, 2,5 m, håndgrep med 2 rør,
(rustfritt stål) teppe suge munnstykke, harde gulv
Påfyllingsslange
1,5 m
Standard tilbehør
Tilleggsutstyr
25324
25323
449,694,-
1
62497
1.142,-
1
25265
92,-
Antall pr. maskin, art. nr. består
alltid av 1 stk.
83
ENCORE/VISION
modeller
BØRSTER
Ant. nødvendig
Clean grit
20” (Ø 508 mm)
19” (Ø 480 mm)
17” (Ø 430 mm)
17” (Ø 430 mm)
14” (Ø 360 mm)
13” (Ø 330 mm)
13” (Ø 330 mm)
1
2
2
1
2
2
2
Supergrit
20” (Ø 508 mm)
19” (Ø 480 mm)
17” (Ø 430 mm)
17” (Ø 430 mm)
14” (Ø 360 mm)
13” (Ø 330 mm)
13” (Ø 330 mm)
1
2
2
1
2
2
2
Polypropylene
20” (Ø 508 mm)
19” (Ø 480 mm)
17” (Ø 430 mm)
17” (Ø 430 mm)
14” (Ø 360 mm)
13” (Ø 330 mm)
13” (Ø 330 mm)
1
2
2
1
2
2
2
Soft nylon – myk
20” (Ø 508 mm)
19” (Ø 480 mm)
17” (Ø 430 mm)
17” (Ø 430 mm)
14” (Ø 360 mm)
13” (Ø 330 mm)
13” (Ø 330 mm)
1
2
2
1
2
2
2
Sylindrisk
Clean grit
Supergrit
Polypropylene
Soft nylon
2
2
2
2
ENCORE L/S 38
ENCORE L/S33
ENCORE L/S 28
ENCORE L26
ENCORE L 2426
ENCORE S 2426
ENCORE L/S/E 20
VISION 17BT/B/E
Tilbehør for gå-bak gulvvaskemaskiner
Opsjon/Tilleggsutstyr
2.550,2.250,2.734,2.519,1.663,1.928,1.673,-
51450D
11433B
11425B
51439B
11426B
11440A
10153A
2.550,2.250,2.856,2.275,1.475,2.040,1.673,-
51447D
11434B
11424B
51436B
11427B
11438A
10141A
1.343,928,1.020,949,877,816,653,-
51482D
11435B
11428B
51469B
11429B
11437A
10154A
1.380,1.397,1.591,989,918,1.091,908,-
30178A
30179A
30176A
30177A
2.850,2.850,1.595,1.990,-
Antall pr. maskin, art. nr. består
alltid av 1 stk.
84
51474D
11432B
11430B
51481A
11431B
11439A
10152A
Veil. pris
Bestillings nr. eks. mva. NOK
ENCORE L/S 38
ENCORE L/S33
ENCORE L/S 28
ENCORE L26
ENCORE L 2426
ENCORE S 2426
ENCORE L/S/E 20
VISION 17BT/B/E
PADS
Pad, hvit (175-600 o/min.)
20” (Ø 508 mm)
19” (Ø 480 mm)
17” (Ø 430 mm)
14” (Ø 360 mm)
13” (Ø 330 mm)
1
2
2/1*
2
2
Pakke
5
5
5
5
5
Pad, rød (175-600 o/min.)
20” (Ø 508 mm)
19” (Ø 480 mm)
17” (Ø 430 mm)
14” (Ø 360 mm)
13” (Ø 330 mm)
1
2
2/1*
2
2
5
5
5
5
5
Pad, blå (175-600 o/min.)
20” (Ø 508 mm)
19” (Ø 480 mm)
17” (Ø 430 mm)
14” (Ø 360 mm)
13” (Ø 330 mm)
1
2
2/1*
2
2
5
5
5
5
5
Pad, brun (175-600 o/min.)
20” (Ø 508 mm)
19” (Ø 480 mm)
17” (Ø 430 mm)
14” (Ø 360 mm)
13” (Ø 330 mm)
1
2
2/1*
2
2
5
5
5
5
5
Pad, sort (175-600 o/min.)
20” (Ø 508 mm)
19” (Ø 480 mm)
17” (Ø 430 mm)
14” (Ø 360 mm)
13” (Ø 330 mm)
1
2
2/1*
2
2
5
5
5
5
5
Pad holder komplett
20” (Ø 508 mm)
19” (Ø 480 mm)
17” (Ø 430 mm)
17” (Ø 430 mm)
14” (Ø 360 mm)
13” (Ø 330 mm)
13” (Ø 330 mm)
976067
976062
976052
976037
976031
571,561,408,357,347,-
976068
976063
976053
976038
976032
571,561,408,357,347,-
976069
976064
976054
976039
976034
571,561,408,350,347,-
976070
976065
976055
976040
976035
571,561,408,357,347,-
976170
976166
976158
976146
976142
571,561,408,357,347,-
51453D
17524B
17520C
53126B
17521C
17531A
10140A
1.785,1.479,1.408,1.805,1.683,1.601,1.122,-
1
2
2
1
2
2
2
Veil. pris
Bestillings nr. eks. mva. NOK
Antall pr. maskin, art. nr. består
alltid av 1 stk.
* ENCORE 33 trenger 2 pads/VISION 17 kun 1 pad
Opsjon/Tilleggsutstyr
85
ENCORE/VISION
modeller
STANDARD UTSTYR
Antall nødvendig
Sugefot komplett
50”
43”
39”
39”
32”
24”
1
1
1
1
1
1
Naler for sugefot
Yttre
Indre
Indre
Yttre
Indre
Yttre
Yttre
Indre
Yttre
Indre
Indre
Yttre
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ENCORE L/S 38
ENCORE L/S33
ENCORE L/S 28
ENCORE L26
ENCORE L 2426
ENCORE S 2426
ENCORE L/S/E 20
VISION 17BT/B/E
Tilbehør for gå-bak gulvvaskemaskiner
Veil. pris
Art. nr. eks. mva. NOK
18817K
18816K
18815K
10068A
10129A
18800A
4.080,3.907,3.641,3.743,2.652,2.030,-
30902A
30903A
30914A
30912A
30066A
30913A
30067A
30934A
30935A
30915A
30091A
30069A
275,275,61,133,316,184,143,61,153,184,337,153,-
30936A
30937A
30939A
30081A
30082A
224,255,306,145,224,-
18820A
10068A
18818A
2.825,3.743,5.386,-
10674A
10662A
10150A
6.575,6.450,5.650,-
14097A
15881A
975,975,-
10669A
1.890,-
52127A
51092A
575,650,-
EKSTRAUTSTYR
Naler for sugefot, oljebestandig
Yttre
Yttre
Yttre
Yttre
Yttre
1
1
1
1
1
Sugefot komplett
29”
39”
29”
1
1
1
Manuell spray- og sugemunnstykke
1
1
1
Batterivakt
(Standard på L-modeller)
1
1
Magnetventil rentvann
1
Mykt støttehjul
2
2
2
59955A
1
30070A
295,-
1
1
Omløps system
10675A
10663A
4.750,3.290,-
Timeteller kit
(Standard på L-modeller)
1
10656A
1
10177A
Skumfylte hjul
Plass for tilbehør
ESP (Extended Scrub Productivity)
Trakt
Antall pr. maskin, art. nr. består
alltid av 1 stk.
86
Standard tilbehør
Opsjon/Tilleggsutstyr
140,-
BATTERIER
Batteri 40Ah Vedlikeholdsfritt
Lader
Batteri 55Ah
Lader 24V, 20A
Ant. nødvendig
2
1
2
1
Batteri 70Ah Vedlikeholdsfritt
Lader
Batteri 95 Ah (std. i Norge)
Lader 24 V 10 A (std. i Norge)
2
1
2
1
Batteri 72 Ah
Lader 24V, 20A
Batteri 50 Ah
Lader 24V, 20A
Batteri 95 Ah
Lader 12V, 20A
Batteri 89 Ah Startbatteri
Lader 24V, 10A
1
1
1
1
1
1
1
1
Batteri 95 Ah (2 x 12V)
Lader 24V, 20A
Batteri 72 Ah (2 x 12V)
Lader 24V, 20A
Batteri 50 Ah (2 x 12V) Vedlikeholdsfritt
Lader 24V, 20A
2
1
2
1
2
1
Batteri 150 (2 x 12V)
Lader 24V, 20A
Batteri 100 Ah Vedlikeholdsfritt (2 x 12V)
Lader 24V, 20A
Batteri 180 Ah
Lader 24V, 20A
Batteri 165 Ah Vedlikeholdsfritt i stål kasse
Lader 24V, 20A
2
1
2
1
1
1
1
1
Batteri 247 Ah (4 x 6V)
Lader 24V, 30A
Batteri 180 Ah (4 x 6V)
Lader 24V, 20A
Batteri 150 Ah (2 x 12 V)
Lader 24V, 20A
Batteri 240 Ah Enkel celle i stålkasse
Lader 24V, 30A
Batteri 180 Ah
Lader 24V, 20A
Batteri 240 Ah
Lader 24V, 30A
Batteri 220 Ah Vedlikeholdsfritt i stålkasse
Lader 24V, 20A
4
1
4
1
2
1
1
1
4
1
4
1
1
1
Batteri 300 Ah (6 x 6V)
Lader 36V, 40A
Batteri 285 Ah (6 x 6V)
Lader 36V, 40A
Batteri 247 Ah (6 x 6V)
Lader 36V 20A
Batteri 180 Ah (6 x 6V)
Lader 36V 20A
Batteri 150 Ah (3 x 12V)
Lader 36V 20A
Batteri 240 Ah Enkle celler i stålkasse
Lader 36V 40A
Batteri 180 Ah
Lader 36 V 20A
Batteri 220 Ah Vedlikeholdsfritt i stålkasse
Lader 36 Volt, 20A
6
1
6
1
6
1
6
1
3
1
1
1
6
1
1
1
SSB 400 / 480
SSB 430
KC 500/700
VISION 17
ENCORE 20
ENCORE 2426 / L 26
LARGE ENCORE
Tilbehør for Gå-bak gulvvaskemaskiner
Veil. pris
Art. nr. eks. mva. NOK
7116001
3.284,7116124
6.130,7116164
1.225,7116168
5.400,7116162
7116105
7116006
7116106
3.490,-
7116004
7116100
7116005
7116099
7116006
7116101
7116028
7116018
3.376,5.942,3.631,5.990,1.907,5.942,1.530,2.254,-
7116006
7116106
7116004
7116104
7116005
7116105
1.907,6.130,3.376,5.400,3.631,5.400,-
7116007
7116097
7116009
7116107
7116126
7116131
7116172
7116115
3.550,5.085,18.990,7.490,3.930,5.400,19.990,5.400,-
7116010
7116113
7116011
7116114
7116007
7116097
7116178
7116113
7116127
7116115
7116129
7116169
7116179
7116180
2.866,7.490,2.213,5.400,3.550,5.085,18.990,7.490,3.930,5.400,4.795,7.490,25.975,5.400,-
7116016
7116110
7116015
7116110
7116010
7116109
7116011
7116108
7116007
7116112
7116173
7116110
7116127
7116111
7116174
7116175
5.910,8.701,4.202,8.701,2.866,7.990,2.213,9.160,3.550,7.990,24.990,8.701,3.930,7.990,34.990,7.990,-
1.907,-
Options/Tilleggsutstyr
87
C2K 13
C2K 1600
SPIN 43
SPIN 43HS
SPIN 43DS
Tilbehør for Polishers
TILBEHØR
Veil. pris
Art. nr. eks. mva. NOK
Pad driver Super Grip
37006A
37007A
63240
63241
1.316,632,683,859,-
976031
976047
976052
347,377,408,-
976032
976048
976053
347,377,408,-
976034
976049
976054
347,377,408,-
976035
976050
976055
347,347,408,-
976142
976154
976158
347,377,408,-
51702A
51704A
63239
670,643,806,-
410903
410953
625,836,-
51443A
63238
1.714,-
Pads (175-600 ol/min)
Hvit
13”
16”
18”
Rød
Blå
Brun
Sort
Pakke
5
5
5
13”
16”
18”
5
5
5
13”
16”
18”
5
5
5
13”
16”
18”
5
5
5
13”
16”
18”
5
5
5
Børste polypropylene
Polerende børste
Belagt skurebørste
Stål børste
410903
Nylon teppe børste
51498A
63242
890,711,-
450212
451212
4.050,180,-
440570
63236
3.750,1.061,-
50026B
63237
1.214,71,-
10086A
704,-
Slipeskive
Utskiftbar stein (bruk 6 stk.)
EKSTRAUTSTYR
Spray voksutlegger
Rengjøringsmiddeltank komplett
Vekt sett
Option/Tilleggsutstyr
88
SELGES FORELØPIG IKKE I NORGE !!!!
Rengjøringsmidler
40 års erfaring med å utvikle effektive rengjøringsmidler sikrer kvaliteten
Det lønner seg for kunden å bruke
tet av 40 års forskning og utvikling. Når
ALTO's rengjøringsmidler. De er spesielt
det utvikles nye rengjøringsmidler på
utviklet, slik at de passer til ALTO's tek-
ALTO's laboratorium, sikter ekspertene
nologi og reduserer slitasje og korrosjon
mod en syntese av kraftfull
samt forlenger på denne måten produk-
rengjøring, god økonomi og miljøvenn-
tenes levetid. Det er to gode grunner til
lighet. Med ALTO's rengjøringsmidler sik-
at det er slik: dels det økonomiske
res du en grundig og raskere rengjøring,
aspektet og dels det miljømessige ansva-
enn hvis du bare gjør bruk av trykk,
ret, som vi påtar oss.
temperatur og vannmengde. På denne
Rengjøringsmidlene fra ALTO er resulta-
måten spares tid, penger og krefter.
Maskinene leveres med ALTO
Corrosion Blockers, som sikrer
Clean-spesialprodukter for hyp-
lang levetid og minsker vedli-
pig bruk. Disse spesialprodukte-
keholdet på maskinen - spesi-
ne er karakterisert ved:
elt ved hyppig bruk.
• god økonomi, takket være sin
dobbelte konsentrasjon - spa-
Vi står gjerne til tjeneste med
rer tid og penger.
ytterligere informasjon og forslag
• beskyttelse, takket være
som et ledd i vår kundeservice.
Motorkjøretøyer
FØR RENGØRING
TØRRING OG
BEHANDLING
VASK
SPECIALPRODUKTER
PASSER TIL
…
PRODUK
T
*
FIBANOL
Lett alkalisk autorengøringsmiddel.
Moderat skummende.
ALLOSIL
Lett alkalisk autorengøringsmiddel.
Moderat skummende.
CAR CLEANER /
J 25 MULTI
Alkalisk autoshampoo.
Moderat skummende.
LAVTRYKKSSPRØYTER
HØYTRYKKSVASKERE
GULVVASKERE
CAR WAX /
ACTIVE WAX
Lett syreholdig voks.
Mildt skummende.
DEWAX
Alkalisk avvoksingsmiddel.
Mildt skummende.
SELVBETJENINGSBILVASK
PORTAL-BILVASKERE
TEPPERENSERE
BILER OG BUSSER
LASTEBILER
HARDE GULV
MANUEL RENGJØRING
ANVENDELSESOMRÅDER
UNIVERSELT
TEPPEBELAGTE GULV
LANDBRUK -NÆRNGSMIDDELINDUSTRI
METALINDUSTRI
KONSENTRASJON
AVRENSER
SPESIALFORMÅL
FETT, OLJE, SOT,
AVLEIRINGER
KALK, RUST, SEMENT,
LAKK, MALING
*
ALMINNELIG SKITT
1-2%
1-2%
1-2%
1-2%
1-2%
HEAVY DIRT
4-5%
4-5%
4-5%
-
4-5%
11
11
9
8
11
PH-VERDI
1 LITER
DUNKSTØRRELSE
5 LITER
Bestillingsnr.
Pris
Bestillingsnr.
Pris
25 LITER
Bestillingsnr.
Pris
200 LITER
Bestillingsnr.
Pris
90
til
Anvendelig
permanent brug
Anvendelig, men ikke til
permanent brug
Velegnet
meget velegnet
Særdeles velegnet
Industri og bygninger
HÅRDE OVERFLADE
TEKSTILER
PASSER TIL…
PRODUKT
*
DESINOL / DES 3000
Alkalisk desinfeksjonsmiddel.
Moderat skummende.
ALTRADAN /
SUPER PLUS
Alkalisk universalrengøringsmiddel.
Meget stærkt skummende.
COMBI AKTIVE
Sterkt alkalisk
olje-/fettfjerner.
Moderat skummende.
ALKAFOAM
Sterkt alkalisk
skumrens.
Meget sterkt skummende.
LAVTRYKKSSPRØYTER
HØYTRYKKSVASKERE
GULVVASKERE
CARPET CLEANER /
TOP WASH
Nøytral overflaterens
Moderat skummende.
SELVBETJENINGSBILVASK
PORTAL-BILVASKERE
TEPPERENSERE
MANUEL RENGJØRING
ANVENDELSESOMRÅDER
UNIVERSELT
BILER OG BUSSER
LASTEBILER
HARDE GULV
TEPPEBELAGTE GULV
LANDBRUK -NÆRNGSMIDDELINDUSTRI
METALINDUSTRI
KONSENTRASJON
AVRENSER
SPESIALFORMÅL
FETT, OLJE, SOT,
AVLEIRINGER
KALK, RUST, SEMENT,
LAKK, MALING
*
1-5%
1-2%
1-5%
1-2%
1-2%
HEAVY DIRT
-
4-5%
10 %
4-5%
4-5%
PH-VERDI
9
11
13
12
8
ALMINNELIG SKITT
1 LITER
DUNKSTØRRELSE
5 LITER
Bestillingsnr.
Pris
Bestillingsnr.
Pris
25 LITER
Bestillingsnr.
Pris
200 LITER
Bestillingsnr.
Pris
91
Rengjøring av kjøretøy
HØJTRYKSRENSERE
GULVVASKERE
PRODUK
T
*
NO SCALE / ANTI-STONE
Skumfjerner
STONE-EX
Avkalkningsmiddel.
VASKE/PLEJEMIDDEL
UDEN VOKS X-TRA
Neutral gulvvaskemiddel.
Mildt skummende.
LAVTRYKKSSPRØYTER
PASSER TIL
…
HØYTRYKKSVASKERE
GULVVASKERE
SELVBETJENINGSBILVASK
PORTAL-BILVASKERE
TEPPERENSERE
MANUEL RENGJØRING
UNIVERSELT
KONSENTRASJON
AVRENSER
ANVENDELSESOMRÅDER
BILER OG BUSSER
LASTEBILER
TEPPEBELAGTE GULV
LANDBRUK -NÆRNGSMIDDELINDUSTRI
METALINDUSTRI
SPESIALFORMÅL
FETT, OLJE, SOT,
AVLEIRINGER
KALK, RUST, SEMENT,
LAKK, MALING
*
1-2%
4-5%
0,5 %
HEAVY DIRT
-
10 - 15 %
1%
PH-VERDI
7
2
8
ALMINNELIG SKITT
1 LITER
DUNKSTØRRELSE
HARDE GULV
5 LITER
Bestillingsnr.
Pris
Bestillingsnr.
Pris
25 LITER
Bestillingsnr.
Pris
200 LITER
Bestillingsnr.
Pris
92
til
Anvendelig
almindeligt brug
Anvendelig, men ikke
til permanent brug
Velegnet
Meget velegnet
Særdeles velegnet
Konsument
Bestillingsnr.
TRE OG HUSVASK
Passer til rengjøring og vedlikehold av vegger,
gjerder, terasser, tak og mye mer. Sikrer rask og
effektiv fjerning av alger, mose og andre typer
forurensning. Rengjøringsmiddelet er
miljøvennlig og uskadelig for planter.
Leveres i eske à 4 stk.
Produkt type:
pH:
Dosering:
Anv. temp.:
Volum:
Produkt type:
pH:
Dosering:
Anv. temp.:
Volum:
Produkt type:
pH:
Dosering:
Anv. temp.:
Volum:
KONSUMENT
Produkt type:
pH:
Anv. temp.:
Volum:
Produkt type:
pH:
Dosering:
Anv. temp.:
Volum:
Alkalisk avfettingsmiddel
ca. 11
Ufortynnet
5-30°C
0,55 l
Produkt type:
pH:
Dosering:
Anv. temp.:
Volum:
Surt rengjøringsmiddel
ca. 1
Ufortynnet
5-30°C
0,55 l
MOTORVASK
Passer til rengjøring av motorrom,
fjerner sot og oljesøl, gjør effektivt rent
grillutstyret. Spesielt tilpasset rengjøring
av olje tilsølte deler og overflater.
Leveres i eske à 12 stk
FELGRENS
Passer til rengjøring av stål og aluminiumsfelger.
Løser aktivt opp sot, bremsestøv, rust og
andre typer oksidering. Må bare brukes på
overflater som tåler surt rengjøringsmiddel.
Leveres i eske à 12 stk
79,-
5300404
79,-
5300406
79,-
5300489
44,-
5300488
44,-
6411134
443,-
6411043
320,-
5300822
74,-
Skummende nøytralt Bilrengjøringsm. m. voks.
ca. 8 i konsentrat
ca. 8 i 1% brukeroppløsning
Forhåndsinnstill dosering av
skumsprayer eller injektor.
5-30°C
2,5 l
Dosering:
5300402
Skummende lett alkalisk rengjøringsmiddel.
ca. 11 i konsentrat
ca. 9i 1% brukeroppløsning
Forhåndsinnstill dosering av
skumsprayer eller injektor.
5-30°C
2,5 l
BILVASK MED VOKS
Passer til rengjøring og vedlikehold av biler,
tilhengere,campingvogner o.s.v.
Innholder skyllevoks som gir glans,
lakkbeskyttelse og en vannavvisende
effekt. Har begrenset effekt og gir
ingen herding av overflaten.
Leveres i eske à 4 stk.
79,-
Skummende lett alkalisk rengjøringsmiddel.
ca. 11 i konsentrat
ca. 9 i 1% brukeroppløsning
Forhåndsinnstill dosering av
skumsprayer eller injektor.
5-30°C
2,5 l
METALLRENS
Passer til rengjøring og vedlikehold av
metallprodukter. For fjerning av jord
og forurensing fra hageredskap.
Kan også brukes til rengjøring av
behandlede overflater for samme type skitt.
Leveres i eske à 4 stk.
5300400
Skummende nøytralt rengjøringsmiddel.
ca. 8 i konsentrat
ca. 8 i % brukeroppløsning
Forhåndsinnstill dosering
av skumsprayer eller injektor.
5-30°C
2,5 l
PLASTRENS
Passer til rengjøring og vedlikehold av plast
og syntetiske materialer, som for eksempel
hagemøbler, verktøy og vindusrammer av pvc.
Leveres i eske à 4 stk.
Pris kr.
AUTO - SETT
Inneholder autodyse,
autobørste, undervognsdyse,
0,55 l Autoshampoo m. voks,
0,55 l Olje- og motorrens,
0,55 l Alu- og felgrens og
2 stk. forstøvere.
HAGESETT
Tre og husvask
Plastrens
Metallrens
2 stk. x 2,5 l
1 stk. x 2,5 l
1 stk. x 2,5 l
TEPPERENSEMIDDEL
Top Wash 1 ltr.
Leveres i eske a' 6 stk.
Produkttype:
pH:
Dosering:
Anvendelsestemp.:
Innhold:
Nøytral overflaterens
8
1-5%
1 ltr.
93
Spesialtilbehør til rengjøring
BREMSEVASKER
• B9 RUSTFRI
LAVTRYKK SPRØYTER
• 20S
• 10SP
• 8P
• 5S
• 1.5
Bremsevaskere
Tekniske specifikationer
Beholderkapasitet
l
Vannmengde
l/time
Temperatur
°C
Varmeelement
W
Oppvarmingstid
min.
Strømforbruk
A
Spenning
Volt
Elkabel
m
Høytrykksslange
m
Vaskekar, dim.(l x b x h) mm
Rustfri ståltank
Dimensjoner L x B x H)
mm
Vekt
kg
Trykk
bar
Art. nr.
Veil. pris pris eks. mva. NOK
ALTO
B9 RUSTFRI STÅL
23
90
15 - 85
2000
ca. 40
9
1 x 230
5
2
660 x 450 x 220
Ja
580 x 490 x 1170
55
ca. 6
1109050
10.863,-
Lavtrykk sprøyter komplette som
vist på bildet
Lavtrykksprøyter
Tekniske specifikationer
Beholderkapasitet
Arbeidstrykk
Slangelengde
Tetning
Diameter
Høyde
Vekt
Art. nr.
Veil. pris eks. mva.
ALTO
1.5
1,25
2/29
Viton
130
300
0,4
80853
245,-
l
bar/psi
m
mm
mm
kg
NOK
Tilbehør
Bestillingsnr.
Universalsprøytepistol
7110104
Håndpumpe
7110241
Tralle
7110100
Lanse med flatstråledyse 4810327*
Pistolgrep
4810328
Forlengerrør, 400 mm
25599
Skumdyse
308000057
ALTO
8P
8
3/43
1,3
Viton
200
620
2,2
25598
857,-
ALTO
5S
5
6/87
1
Viton
190
455
3,1
7110005
2.683,-
ALTO
10SP(1
10
6/87
4
Viton
210
545
6,6
7110010
3.499,-
ALTO
20S
20
6/87
4
Viton
210
770
7,7
7110020
3.937,-
* Kan bare anvendes til pistolgrep no. 4810328
(1
ALTO 10 SP har solid beholder av rustfritt stål, med plast innertank for bruk av kjemikalier
som inneholder klor eller med pH lavere enn 3.
Spesialtilbehør til rengjøringsmidler
Kombinert kanne og tappekran
til 10 + 25 l kanne og 220 kg fat
81043
367,-
Målebeger med håndtak
målestreker for hver 2 l
80726
71,-
Tappekran til 25 l beholder
80095
71,-
Tappekran til 220 kg fat (ikke vist)
80107
357,-
Pumpe for fat, polyetylen, 120 cm
til tømming av rengjøringsmiddel fra fat med håndpumpe
80839
94
Art. nr. Veil. pris NOK.
Standardtilbehør
Ekstra tilbehør
Bilvask med omsorg
Rengjøring av og omsorg for biler
Helt fra de individuelle moduler
er et marked med fortsatt vok-
til våre al-round produkter kan
sende potensiale. Begynn hos oss
ALTO tilby skreddersydde løsnin-
og få et godt utbytte. Hvis du har
ger.
ubenyttede lokaliteter med god
Kompakte og plassbesparende
plassering i området, leter du
systemer til det komplette
etter en måte å utvide din forret-
WaschBär® Centre.
ning på, eller er du bare interes-
Perfekt helt ned i minste detalj.
sert i en innbringende
Moderne, attraktive og fleksible.
investering, så burde vi møtes for
Samtidig som disse systemene er
å ta en diskusjon om dette.
økonomiske og innbringende for
Det vil lønne sig.
deg er deres funksjoner perfekte
Modu Linje
En økonomisk gevinst
for dine kunder, det vil si økonomisk fordelaktige, miljøvennlige
og enkle å betjene.
WaschBär® Partnersystemer*
Den totale pakke med serviceytelser
WaschBär® Partnersystemer er en
Analyse av lokalitet
kombinasjon av ALTO’s tekniske
viten og markedskunnskap.
Kalkulasjon av inntjening
Design Linje
- sikkerhet i et sterkt nettverk.
WaschBär® tilbyr et solid grunnlag for bedrifter som kjenneteg-
Arkitekt, og analyse av beliggenhet
Kundebasert finansiering
nes av tydelige forretningsprinsipper og garantert av sikkerheten til en sterk gruppering.
Instruksjon, opplæring og møter
Det felles mål er selvfølgelig en
økonomisk suksess. Bare i
Kommersiell rådgiving
Tyskland har WaschBär® i dag
Annonsering- og markedsføringssupport
Selges ikke i Norge.
tredjedel allerede driver mer enn
et WaschBär®.
Børsteløs Linje
mer enn 250 partnere, hvorav en
Teknisk Service
Selvbetjeningsstøvsugere fra ALTO
- når det handler om å ha suksess
Styrke
Marathonmotor
I denne spesielle marathonmotor har
vi kombinert fordelene ved en enfaset
230 volts vekselstrømsmotor med den
trefasete motorens lange levetid. Den
turbodrevne marathonmotoren er
gnistfri, slik at man unngår nedslitte
kullbørster. Dette, kombinert med de
solide og holdbare turbinelager, gir en
langt større effektivitet og en tidobling
av levetiden sammenlignet med en
alminnelig motor. Motoren er
monteret med et driftssikkert
thermorele, som beskytter motoren
mot overbelastning.
● God beskyttelse mod korrosjon med galvaniserte
og pulvermalte metallplater
● SoftStart: en myk, kontrollert oppstart minskr
belastningen på såvel motor som sikringer
● Marathonmotoren kombinerer fordelene ved
enfaset spenning med høy yteevne
Sikkerhet
● Effektiv beskyttelse mot skader og hærverk med
skjulte hengsler og elektronik
Lett å vedlikeholde
Enkelt å løfte opp sugeenheten ...
● Robust konstruksjon med innvendige skruer
● Skjult myntboks, som ikke er tilgjengelig fra utsiden
Brukervennlighet
● Svært enkel å betjene
... fjern sugeslangen, og løft
opp stoffiltret.
● Lett å tømme både smussbeholder og myntboks
● Stort, effektivt stoffilter med mere end 4.000 cm2 stor
overflate
● Selvrenserfunksjon ved bevegelse av stoffiltret
God økonomi
● Lave vedlikeholdskostnader, krever nesten ingen service
● Standard telleapparat for mynt
● Elektronikk som tillater innkast av flere mynter for å
oppnå en lengre, samlet sugetid
● Stor yteevne gir fornøyde kunder... som kommer igjen
og igjen
Automatisk inntrekk av slangen
forhindrer at slangen blir liggende
på underlaget etter støvsuging.
Ny teknologi
● Effektive støvsugere med meget driftssikre motorer
● Stor sugeevne, klarer alle typer skitt: stort eller smått tørt eller vått
● Velg mellem alminnelig motor og marathonmotor
96
Selvbetjeningsstøvsugere
SB STATION MARATHON
• SB STATION
SB TANDEM MARATHON
• SB TANDEM
Tilbehør fra side 59
• Viser
Investeringen som betaler seg selv og mere til: ALTO’s selvbetjeningsanlegg • Kjennetegnes ved stor pålitelighet og stor sugeevne
• Justerbar sugetid • Lang sugeslange (4 m effektiv lengde) • Maskinene er tilgjengelige i oljeselskapenes farger
1-faset
Luftmengde
Vakuum
Motor
Spenning/ant. faser/frekvens
Beholdervolum
Dimensjoner (l x b x h)
Vekt
Tilbehør
Sugeslange, 5 m
Fugemunnstykke
Innsats, stoffilter
Slange inntrekk
Slange holder
Art. nr.
Veil. pris eks. mva
l/min
mbar
Pmax W
PIEC W
V/~/Hz
l
mm
kg
Bestillingsnr.
64084
7102
17069
ALTO SB STATION
MARATHON
• 1-faset børsteløs EC motor
med lang levetid
• Ekstra stor sugekraft
• Stor luftmengde
ALTO SB TANDEM
MARATHON
• 1-faset børsteløs motor
med lang levetid
• Ekstra stor sugekraft
• Stor luftmengde
• Stor yteevne,
krever liten plass
ALTO SB STATION
• Stor sugekraft
• Stor luft-mengde
ALTO SB TANDEM
• Stor sugekraft
• Stor luft-mengde
• Stor yteevne,
krever liten plass
4200
250
1500
1200
230/1~/50-60
30
822 x 546 x 2034
90
2 x 4200
2 x 250
2 x 1500
2 x 1200
230/1~/50-60
2 x 30
1183 x 546 x 2034
115
4000
235
1700
1400
230/1~/50-60
30
822 x 546 x 2034
90
2 x 4000
2 x 235
2 x 1700
2 x 1400
230/1~/50-60
2 x 30
1183 x 546 x 2034
115
●
●
●
●
●
●
●
2x
2x
● 2x
● 2x
● 2x
●
●
64263
23.603,-
64264
37.618,-
64100
19.207,-
●
●
43064
NOK
●
●
●
Etter nærmere avtale kan alle enheter leveres etter eget fargeønske
2x
2x
● 2x
● 2x
● 2x
64101
25.939,● Standard tilbehør
97
Kjemikalier fra side 89
Selvbetjeningshøytrykksvaskere
• WASH DUO
• WASH 300 SB
• Viser
Selvbetjening
Arbeidstrykk
Vannmengde
Temperatur
Effekt
Rengjøringsmiddeltank
Svingarm
Frihøyde
Dimensjoner L x W x H
Vekt
bar
l/h
°C
kW
V/~/Hz/A
l
mm
mm
mm
kg
Standardtilbehør
Trigger av/på
Høytrykks lanse, 750 mm
Høytrykksdyse med dyse beskyttelses deksel
Høytrykk sikkerhetsslange
Strømkabel med plugg, 5 m
Mynt og programvalgsmodul
Omdreiningssperre med høytrykksslange
Frostsikker spraymodul
Pulverimpregnert stålbeklædning
Frost beskyttelse
Tilslutning til oljetilførsel
Oppvarmningstank, olje – 30 l
Art nr.
Veil. pris eks. mva.
ALTO WASH DUO
• Krever liten plass for installasjon
av anlegget
• For to vaskeplasser
• Fire vaskeprogrammer som oppfyller
alle kundens krav
• Kan anvendes året rundt.
• Robust kvalitet og god inntjening
ALTO WASH 300 SB
• Krever liten plass for installasjon av
anlegget
• Fire vaskeprogrammer som oppfyller
alle kundens krav
• Kan anvendes året rundt.
• Robust kvalitet og god inntjening
80
2 x 660
30–60
8,7
400/230/3~/50
2 x 30
2000
2700–3000 + pedestal
750 x 1500 x 1650
680
80
660
70
6,5
400/230/3~/50
2 x 30
2000
2600–2850 + pedestal
660 x 1155 x 1480
250
●
●
●
2x
●
2x4m
●4
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
m
●
●
NOK
66142
På forespørsel
66143
På forespørsel
Etter nærmere avtale kan alle enheter leveres etter eget fargeønske, poletter eller mynter.
98
Konsumentprodukter
Hold dine mest verdifulle eiendeler pene, rene og velfungerende.
ALTO tilbyr komplette løsninger til
Du oppnår på en enkel måte den
rengjøring i hjemmet. Høytrykks-
ønskede finish på bilen din, motor-
vaskere, støvsugere, damprensere
sykkelen, campingvognen eller
og feiemaskiner – samt et komplett
båten, der hvor du må være forsik-
program med tilbehør og
tig med overflatene, men samtidig
rengjøringsmidler som kan løse
fjerne fastgrodd skitt fra kroker
de fleste forskjellige og spesielle
og hjørner. Hold hjemmet rent og
rengjøringsoppgaver.
hygienen god med støvsuger og
Med våre profesjonelle og pålitelige
damprenser – kort sagt, hold dine
teknologier er du sikret en effektiv
verdifulle eiendeler pene og rene
håndtering av alle dine rengjørings-
ved å benytte den rette kvalitets-
oppgaver. Vi ordner rengjørings-
løsningen fra ALTO.
oppgavene i hagen, bilen, innkjørselen, båten, og i huset.
Kraftfulle og brukervennlige løsninger
gjør det til en ren fornøyelse å fjerne
skitt og støv fra fliser, murstein og
treverk.
Nyt billede
Høytrykksvaskere for hus og hage
• PRO X-TRA
• PRO
• DYNAMIC X-TRA
• DYNAMIC
• Viser
For rengjøring av terassegulv, trapper, kjøretøy, hageutstyr og husfasader. • DYNAMIC modellene er utstyrt med Click&Clean dysesystem
for enkelt bytte av tilbehør. • Mulighet for oppbevaring av tilbehør på maskinen • Automatisk start/stopp
Kaldtvann
Trykk
Vannmengde, min / maks
Maks. temp. inngangsvann
Strømforbruk
Spenning
El. Motor opptatt effektk
Vekt
Dimensjoner (lxbxh)
Slangelengde
Tilbehør
TORNADO dyse
POWERSPEED dyse
Skumsprayer
Rengjøringsmiddel, prøve
Tralle
EAN kode
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
100
bar
l/time
°C
A
V
kW
kg
mm
m
6411187
6411172
6411132
570175NOK
ALTO PRO 9850
• For tøff og hyppig bruk
• Superflex-slange
• Pumpetopp i messing
• Keramiske stempler
• Integrert beholder til
rengjøringsmiddel, 4 l
• Svivel og hurtigkobling
i spylehåndtaket
• Automatisk start/stopp
ALTO PRO 9750 X-TRA
• For tøff og hyppig bruk
• Superflex-slange
• Pumpetopp i messing
• Integrert beholder til
rengjøringsmiddel, 4 l
• Svivel og hurtigkobling
i spylehåndtaket
• Automatisk start/stopp
• Slangetrommel
ALTO DYNAMIC
7650 X-TRA
• Maksimal brukerkomfort
og mange integrerte
løsninger.
• CLICK & CLEAN
dysesystem
• Superflex-slange
• Integrert slangetrommel
• Svivel og hurtigkobling i
spylehåndtaket
• Høy skylleeffekt
• Automatisk start/stopp
• Plass for oppbevaring
av dyser
ALTO DYNAMIC 7050
• Maksimal brukerkomfort og mange
integrerte løsninger
• CLICK & CLEAN
dysesystem
• Automatisk
start/stopp
150
570-650
50
16
230
3,3
27
390 x 280 x 880
15
140
540-610
50
13
230
2,9
22,5
390 x 280 x 880
10
140
420-500
60
9,5
230
2,1
20
315 x 318 x 920
10
130
450-500
60
9.5
230
2,1
18
335 x 354 x 920
8
●
●
● 6411149
● 6411148
●
●
● 6411133
● 6411133
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
25914-5
6134155
4.754,-
27753-8
6134161
4.028,-
22174-6
6530539
3.222,-
22195-1
6530429
2.577,-
• FORCE PATIO 5050 X-TRA
• ACTIVE X-TRA
• FORCE X-TRA
Tilbehør fra side 105
Kjemikalier fra side 93
• FORCE
• ACTIVE
• Viser
For rengjøring av terrassegulv, trapper, kjøretøy, hageutstyr og husfasader. • FORCE modellen er utstyrt med Click&Clean dysesystem noe
som gir enkelt bytte av tilbehør • Mulighet for oppbevaring av tilbehør på maskinen • Automatisk start / stopp.
Kaldtvann
Trykk
Vannmengde, min / maks
Maks. temp. inngangsvann
Strømforbruk
Spenning
El. Motor opptatt effektk
Vekt
Dimensjoner (lxbxh)
Slangelengde
Tilbehør
TORNADO dyse
MULTISPEED dyse
POWERSPEED dyse
Skumsprayer
Rengjøringsmiddel, prøve
Tralle
PATIO CLEANER
EAN kode
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva
bar
l/time
°C
A
V
kW
kg
mm
m
6411146
6411718
6411133
6411132
ALTO FORCE PATIO
5050 X-TRA
• Høy funksjonalitet
• For allsidig
rengjøring
• CLICK & CLEAN
dysesystem
• Automatisk
start / stopp
• Med PATIO CLEANER
ALTO FORCE 5050
X-TRA
• Høy funksjonalitet
• For allsidig
rengjøring
• CLICK & CLEAN
dysesystem
• Automatisk
start / stopp
ALTO FORCE 5050
• Høy funksjonalitet
• For allsidig
rengjøring
• CLICK & CLEAN
dysesystem
• Automatisk
start / stopp
ALTO ACTIVE 2050
X-TRA
• Løser enkle
rengjøring oppgaver
effektivt
• Enkel å bruke, lett
å ta med seg
• Automatisk
start / stopp
ALTO ACTIVE 2000
• Løser enkle
rengjøring
oppgaver effektivt
• Enkel å bruke,
lett å ta med seg
• Automatisk
start / stopp
110
380-440
40
7,4
230
1,7
14
310 x 340 x 916
10
110
380-440
40
7,4
230
1,7
14
310 x 340 x 916
6
110
380-440
40
7,4
230
1,7
13
260 x 333 x 453
6
100
360-530
40
7
230
1,6
7
326 x 371 x 835
6
100
360-530
40
7
230
1,6
6
249 x 266 x 461
6
●
●
●
●
●
●
●
●
● 6411722
●
●
●
●
●
●
●
● 6411145
● 6411145
●
● 6411144
● 6411150
570175NOK
25373-0
6531075
2.415,-
25369-3
6531055
2.093,-
25364-8
6531010
1.931,-
25338-9
6531127
1.367,-
25330-3
6531100
1.044,-
101
Støvsugere for mange oppgaver
• AERO 840 A
AERO 640
• AERO 440
• AERO 400
• Viser
For hus og hjem, bil, verksted og hobby: Kraftfulle medhjelpere når det gjelder å bli kvitt alle typer skitt, tørr eller våt. Store filterelement med
99,5% micro stop for konstant høyt vakuum yteevne. Blåse funksjon for å kunne blåse rent på utilgjengelige steder.
• Vakuumregulering på bøyd plastikhåndtak
Effekt
Spenning
Vakuum
Luftmengde
Beholdervolum
Våt / tørr
Justering av innsugning
Dimensjoner ( lxbxh)
Vekt
Pmax W
V/~/Hz
mbar
l/min
l
mm
kg
Tilbehør
3,5 sugeslange, 32 mm
1,8 sugeslange, 32 mm
Buet plasthåndtak
2 x 0,5 m forlengerrør aluminium
2 x 0,5 m forlengerrør plast
Vario gulvmunnstykke
Gulv munnstykke
med utbyttbar våt/tørr innsats
Fuge munnstykke
Slange holder
Koblingstykke for verktøy
Filter pose 840/640
Filter pose 440/400
Cartridge filter
EAN kode
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
102
64187
60897
60911
54490
40696
62352
60908
6084
60609
60916
60910
61156
63990
4005337NOK
ALTO AERO 840 A
• Topp modellen blandt
våre støv-/våt sugere,
utstyrt med automatisk
start/stopp system for
elektro verktøy og ekstra
lang slange
ALTO AERO 640
• Kraftfull modell med stort
beholdervolum. Ideell til
alle typer skitt, tørt eller
vått, for hus, hjem, bil og
verksted
ALTO AERO 440
• Kraftig og kompakt
modell til bruk i hus og
hjem. Hjelper deg å bli
kvitt alle typer skitt, vått
eller tørt i både stue og
hobbyrom
ALTO AERO 400
• En enkel og driftssikker
modell, godt egnet til
både tørr og våtsuging
1200
230/1~/50
160
3600
25
1200
230/1~/50
160
3600
25
1200
230/1~/50
160
3600
18
1200
230/1~/50
160
3600
18
●
●
●
●
på slangen
370 x 350 x 530
6,2
på slangen
367 x 350 x 530
5,8
på slangen
367 x 350 x 455
5,6
på slangen
367 x 350 x 455
5,6
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
62315-7
62315
1.528,-
62310-2
62310
1.206,-
62251-8
62251
1.044,-
61157-4
61157
802,-
Feiemaskin
Tilbehør fra side 106
• TERRA 802
• HOME CLEANER
ALTO HOME CLEANER
Selges ikke i Norge
• Viser
Gå bak feiemaskin - alternativet til feiekosten. Gode feieresultater på alle
typer gulv. Behagelig og enkel i bruk. Lett å dytte p.g.a. store drivhjul
ALTO TERRA 802
• Doble roterende børster
med overkast system
• Sidebørster gir høy
feie kapasitet
Feiebredde m/ sidebørste
Feiebredde uten sidebørste
Feiebeholder
Teoretisk feiekapasitet
Dimensjoner (lxbxh)
Vekt
mm
mm
l
m2/time
mm
kg
800
430
40
3200
980 x 800 x 920
17
EAN kode
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
4005337
60440-8
60440
2.415,-
NOK
103
Damprensere og tilbehør
• STEAMER 700
• STEAMER 600
• STEAMER 500
• DAMPSTRYKEBRETT OG STRYKEJERN
• Viser
Damprensere – effektiv og miljøvennlig rengjøringsløsning. Varm damp løser enkelt opp fett, såperester og annen vanskelig skitt på en enkel måte –
helt uten bruk av kjemikalier og med minimalt bruk av vann. Dampen bekjemper effektivt husstøvmidd og bakterier, og du oppnår på denne måten
både et renere hjem og et sunnere inneklima. Enkel og sikker i bruk. Barnesikring på håndtaket.
ALTO STEAMER 700 ALTO STEAMER 600 ALTO STEAMER 500
• Regulering av
• Regulering av
• Regulering av
dampmengde
dampmengde
dampmengde
på håndtak
på maskin
på maskin
• Optisk og akustisk • Optisk og akustisk • Optisk og akustisk
varselsignal for
varselsignal for
varselsignal for
maks./min. nivå
maks./min. nivå
maks. og min. nivå
• Manometer
• Stor kjele
Standardtilbehør til ALTO STEAMER 700
TILBEHØR
Effekt
Spenning
Tankkapasitet
Maks. damptrykk
Damp temp. (kjele)
Oppvarmingstid ca.
Dimensjoner (lxbxh)
Vekt
Slangelengde
W
V
l
bar
°C
min/l
mm
kg
m
Standardtilbehør
Gulvmunnstykke
Vindusmunnstykke
Universalmunnstykke
Damplanse
Dampdyse
Rundbørste - Liten
2 stk. forlengerrør (0,5m)
Trekantmunnstykke
Trakt
Klut
49750
49751
49749
26324
49747
49607
49746
49748
49756
EAN kode
Artikkel nr.
Veil. pris eks. mva.
104
4005337NOK
3000
230
4
5
160
3.5
445 x 310 x 350
7
2
2300
230
2,5
4
150
4.5
445 x 310 x 305
6
2
1450
230
2,5
4
150
6
445 x 310 x 305
6
2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
25540-2
25540
4.028,-
25539-6
25539
3.222,-
Artikkel EAN kode Veil.pris
nr. 4005337NOK
Dampstrykejern
For høyre og
venstre hånd med
dampregulering 850 W
26320
26320-9
Strykebrett
med justerbar høyde
og oppvarmet
overflate
28807
28807-3 2.463,-
Kluter
For gulvmunnstykke
49976
49976-9
96,-
For trekantmunnstykke 49977
49977-6
81,-
●
For universalmunnstykke
49978
49978-3
71,-
25538-9
25538
2.415,-
Rundbørste sett
Børste for
dampdyse
49607
49607-2
81,-
821,-
●
DYNAMIC 7650 X-TRA
DYNAMIC 7050
FORCE 5050 X-TRA
FORCE 5050
ACTIVE 2050 X-TRA*
ACTIVE 2050*
NY
PRO 9750/9850
NY
TILBEHØR
Hagebørste
Roterende børste for rengjøring av hageutstyr
Erstatningsbørste til hagebørste
Felgbørste
Roterende børste for rengjøring av felger
Erstatningsbørste til felgbørste
PRO 9750/9850 X-TRA
Tilbehør for høytrykksvaskere (hus og hage)
Click & Clean Powerspeed
Brukes til fjerning av inngrodd
skitt på harde overflater
Click & Clean skumsprayer
Med blandeflaske
Click & Clean justerbart vinkelrør
kan trinnvis bli justert til en vinkel på 90°
Click & Clean autodyse
Høytrykksdyse, optimalisert for rengjøring
av kjøretøy med en spredevinkel på 65°
Click & Clean Autobørste
Børste med bust som er splittet i endene.
Svivel-tilkobling, nal for fjerning av vann
Click & Clean undervognsvasker
Lavtrykksdyse med 90° vinkel
og 65° strålebilde
Click & Clean auto sett
Komplett sett for rengjøring av kjøretøy
Inneholder: CLICK & CLEAN autodyse, Autobørste, undervognsdyse,
0,55 l Bilvask, 0,55 l Motorvask
0,55 l Felgrens, 2 x forsstøvere
Click & Clean dyserør med TORNADO dyse
Brukes til oppgradering av gamle ALTO dysehåndtak med
dysekode grønn til nytt.
PATIO CLEANER
Den optimale løsningen for rengjøring av treterasser og
stensatte plasser, vegger eller andre større overflater
Vann- sandblåsingsutstyr
For effektiv fjerning av rust, maling eller lignende på harde overflater
Rød fargekode
Grønn fargekode
Forlengerslange,høytrykk
Tillegg på 7 meter gir ekstra stor arbeidsradius
Superflex høytrykk forlengerslange
7 meter, til DYNAMIC X-TRA og PRO gir ekstra
stor arbeidsradius.
Kloakk og rørrenser 15 mtr.
For åpning av tette dreneringer, rør og overløpskummer
Roterende børste
For raske og effektive rengjøringsresultater
Auto børste
Auto børste med bajonettkobling
Undervognsvasker
Undervognsvasker med bajonettkobling
Tralle FORCE
Kit for å oppgradere FORCE modeller uten tralle
Tralle ACTIVE
Kit for å oppgradere ACTIVE modeller uten tralle
PRO Slangetrommel
For oppgradering av PRO u/slangetrommel
Vann inngangsfilter
Vann tilkoblingsett
Standard tilbehør
Supplementerende tilbehør
Veil.pris
eks. mva.
Artikkel nr. EAN kode
NOK
106411325
106411327
321,159,-
106411326
106411328
321,159,-
6411133
255499
354,-
6411132
255512
128,-
6411138
255642
281,-
6411136
255536
179,-
6411131
255482
240,-
6411135
255529
179,-
6411134
255505
443,-
6411137
255635
225,-
6411150
253945
402,-
6410758
6410891
002277
003724
483,483,-
6410760
002291
443,-
6411048
224877
540,-
6410766
002352
644,-
6410762
002314
443,-
6410765
002345
238,-
6410763
002321
282,-
6411145
257936
362,-
6411144
257929
317,-
6411210
106411231
106411232
277484
293590
293606
805,160,643,-
* Bruk av Click & Clean dyser på ACTIVE forlanger et
Click & Clean rør (6411137)
105
Tilbehør til støvsugere
EAN kode WAP
4005337-
Veil.pris
EAN kode KEW eks. mva.
Artikkel nr.
Hus sett
Komplett sett for innendørs støvsuging
5701715-
NOK
63988 (WAP)-63988-2
238,-
Inneholder:
Radiator børste
For enkel rengjøring av radiatorer og persienner
5144
60,-
Bløt børste 230 mm
For rengjøring av finere overflater
6086
60,-
Universal børste 115 mm bredde
For støvsuging av stoppede møbler
og mindre overflater
14295
50,-
Bil sett
Komplett sett for støvsuging av kjøretøyer
63989 (WAP)-63989-9
238,-
Inneholder:
Sugemunnstykke
For støvsuging av dashbord og andre overflater
5146
392,-
Gummimunnstykke
For rengjøring av større overflater
5067
80,-
Universalmunnstykke 115 mm bredde
For støvsuging av stoppede seter
14295
50,-
Vann sugemunnstykke 360 mm
63992 (WAP)-63992-9
317,-
Cartridge filter for
AERO modellene (tørr/-våt)
63990 (WAP)-63990-5
149,-
Cartridge filter beskyttelse
for AERO modellene
63991 (WAP)-63991-2
80,-
Støvpose AERO 400 og 440
(5 stk. pr. pakke)
61156 (WAP)-61156-7
104,-
Støvpose AERO 640 og 840A
(5 stk. pr. pakke)
60910 (WAP)-60910-6
130,-
Cartridge filter W&D std.,
W&D, HOBBYVAC, WDA 35-36
7090626
(KEW)-003847
149,-
Støvpose W&D std., W&D,
HOBBYVAC
(5 stk. pr. pakke)
6411094 (KEW)-2248889
104,-
7090950 (KEW)-8015774001230
209,-
Støvpose WDA 35-36
(5 stk. pr. pakke)
106
SALG OG LEVERINGSBETINGELSER
for ALTO Norge AS
1. Salgsbetingelser/salgspant
ALTO Norge AS forbeholder seg eiendomsretten til de leverte
varer inntil fakturabeløp med tillegg av eventuelt
beregnede/påløpne renter er fullt og endelig innbetalt. Jfr.
Panteloven kapittel 3.
Overstående betraktes som akseptert såfremt skriftlig
innsigelse ikke er gjort innen 8 dager.
2. Leveringsbetingelser
Generelt gjelder leveringsbetingelsen f.o.b. vårt lager.
Varene sendes for kjøpers regning og risiko.
Reklamasjon vedrørende skader forvoldt under transport må
stilles direkte til transportør og /eller forsikringsselskap.
4. Betalingsbetingelser
Såfremt annet ikke er avtalt gjelder generelt betingelsene om
kontant betaling.
Ved betaling etter forfall forbeholdes retten til beregning /
påføring av morarenter på det til en hver tid forfalte beløp
med 12% pro anno.
5. Retur av varer
Bestilte og leverte varer tas kun i retur etter forhåndsavtale.
Fakturanummer skal være påført returseddelen.
Returvarer sendes med forhåndsbetalt frakt og krediteres 20%
for ekspedisjonsomkostninger, under den forutsetning at varen
kan selges som ny.
Spesialproduserte varer tas ikke i retur.
3. Reklamasjoner
Eventuelle reklamasjoner må skje innen 8 dager fra
varemottak.
GENERELT OM PRODUKTKATALOG 2003
●
●
●
●
Det tas forbehold om endringer i katalogen
Det tas forbehold om trykkfeil, prisendringer og
avgiftsendringer
Prisene i katalogen gjelder fra 15 januar 2003
Alle priser er veiledende og ekskl. mva.
Vi håper at våre forhandlere, kunder og øvrige forretningsforbindelser formidler ris og ros til oss når det gjelder ALTO’s
produktkatalog slik at vi stadig kan bli bedre og bedre.
LYKKE TIL med anvendelse av katalogen !!
En del av produktene i denne katalogen er ikke frigitt for det
norske markedet og er derfor ikke tilgjengelig.
ALTO Norge AS er er medlem av Renas
Samme hva dine krav til rengjøring er - hos ALTO finner du alltid den beste løsningen
ALTO Norge AS
Bjørnerudveien 24
1266 OSLO
Tlf.: 22 75 17 70
Fax.: 22 75 17 71
Det komplette utvalg av rengjøringsløsninger er tilgjengelig fra din
lokale ALTO forhandler.
DIN FORHANDLER KAN TILBY DEG FØLGENDE:
• Komplett utvalg av rengjøringsutstyr og løsninger
• Troverdighet når det gjelder pålitelige kvalitetsløsninger
• Tilegnet dine spesifikke rengjøringskrav
• Demonstrasjon av maskiner
• Finansiering og leasing løsninger
• Lokal tilstedeværelse
Besøk din lokale ALTO forhandler
Forhandler:
Art. no. 5991710 12.02 © ALTO. Alle spesifikasjoner er ca. verdier. ALTO tar forbehold om tekniske endringer. Printed by Datagraf Auning AS, Denmark
Pålitelige produkter fra din totalleverandør av rengjøringsløsninger