ReSound | ES80-VI | PRIRUČNIK ZA RUKOVAOCA

PRIRUČNIK ZA
RUKOVAOCA
MINI BTE 60
BTE 61
BTE 70
BTE 71
BTE 80
BTE 90
RESOUND – Lični slušni sistem
za nošenje iza uveta
Čestitamo vam na kupovini novog potpuno digitalnog
slušnog aparata ReSound!
U ovoj knjižici se opisuju funkcije BTE modela (za
nošenje iza uveta) linije proizvoda ReSound.
Funkcije zavise od modela; stručnjak za slušne aparate
će vam objasniti opcije koje su na raspolaganju na
vašem aparatu.
Napredna tehnologija kompanije ReSound i prilagođeni
programi, koje bira vaš stručnjak za slušne aparate,
doneće najbolje moguće slušno rešenje u vaš porodični
život te profesionalne i socijalne aktivnosti.
Vaš slušni aparat prilagođen je vašem ličnom nivou
gluvoće. Pročitajte informacije iz ove knjižice. Ispravno
razumevanje i korišćenje vašeg novog slušnog aparata
ReSound omogućiće vam da ga najbolje iskoristite.
Ova uputstva se odnose na sledeće proizvode
ReSound BTE: MINI BTE 60, MINI BTE 61, BTE 70,
BTE 71, BTE 80 i BTE 90
Vaš slušni aparat je model:
Serijski broj L:
Serijski broj R:
ReSound je registrovani zaštitni znak kompanije GN ReSound A/S
2
Sadržaj
str.
Vaš slušni aparat ReSound BTE
4
Vaš slušni aparat ReSound Mini BTE
4
Selektor programa
6
Vaše programsko okruženje
7
Usmerenje
7
Funkcija mirovanja
7
Uključivanje i isključivanje
8
SmartStart
8
Kontrola jačine zvuka
9
Neposredni audio ulaz (DAI)
10
Stavljanje i skidanje aparata
11
Upozorenje na slabu bateriju
13
Zamena baterije
14
Informacije o upozorenju na bateriju
15
Svakodnevno održavanje
16
Čišćenje nastavka za uvo i
zamena filtera za izlaz zvuka
17
Upotreba telefona
22
Upotreba pomoćnih sistema za slušanje
23
Popravke
23
Rešavanje problema
24
Opšte mere opreza
26
Tehnički podaci
27
Indeks ključnih pojmova
29
3
Vaši slušni aparati ReSound BTE
1. Selektor programa
2. Odeljak za baterije & Prekidač za uključivanje i
isključivanje
3. Izlaz za zvuk
4. 1. ulaz za zvuk iz mikrofona
5. 2. ulaz za zvuk iz mikrofona
6. Kontrola jačine zvuka (dodatno)
7. Neposredni audio ulaz (DAI) (dodatno)
4
6
1
3
5
5
4
7
2
1
6
2
4
3
4
5
1
3
6
2
6
4
1
3
2
5
8. Indikator levo/desno (Desno = crveno, Levo = plavo)
9. Zaključavanje baterije
10. Model
11. Proizvođač
10
11
70-DVI
9
8
6
4
10
XE71-DI
7
8/9
11
8/9
7
Vaš slušni aparat ReSound Mini 60
1. Selektor programa
2. Odeljak za baterije & Prekidač za uključivanje i
isključivanje
3. Izlaz za zvuk
4. 1. ulaz za zvuk iz mikrofona
4
5. 2. ulaz za zvuk iz mikrofona
5
6. Kontrola jačine zvuka
7. Indikator levo/desno
(Desno = crveno, Levo = plavo)
8. Zaključavanje baterije
9. Model
1
10. Proizvođač
3
2
4
6
10
9
1
60-DI
8
3
7
2
8
ReSound mini 60 sa tankom cevi
Slušni aparat
1. Selektor programa
2. Odeljak za baterije & Prekidač za uključivanje i
isključivanje
3. Adapter za tanku cev
3
4. 1. ulaz za zvuk iz mikrofona
4
5
5. 2. ulaz za zvuk iz mikrofona
6. Tanka cev sa standardnom kupolom
7. Kontrola jačine zvuka
8. Indikator levo/desno
(Desno = crveno, Levo = plavo)
1
9. Zaključavanje baterije
10. Model
11. Proizvođač
6
2
3
4
11
7
10
1
60-DI
9
8
2
6
9
Selektor programa
Vaš stručnjak za slušne aparate verovatno je u vaš aparat
uprogramirao više programa. Programe možete da
odaberete jednostavnim pritiskom na selektor. Zatim ćete
začuti jedan ili više piskova koji označavaju koji program ste
izabrali. Vaš aparat prebacuje programe na sledeći način:
Primeri:
4 programa: 1 → 2, 2 → 3, 3 → 4, 4 → 1
Sa dodatnom telespiralom: 1 → 2, 2 → 3, 3 → T, T → 1
Sa neposrednim audio ulazom (DAI): 1 → 2, 2 → 3, 3 → DAI,
DAI → 1
Uvek možete da se vratite na program 1 isključivanjem i
ponovnim uključivanjem aparata ili prebacivanjem u režim
mirovanja, a kasnije da se vratite na radni režim.
10
Vaše programsko okruženjet
Program
Kada ga treba koristiti
Telespirala
U delu “Upotreba telefona” potražite detaljni opis ove
funkcije. Svi aparati ReSound Metrix BTE sadrže telespiralu
u standardnoj verziji.
Usmerenje
Aparat ReSound ima dva mikrofona pa time pruža
prilagođavanje usmerenja. To je funkcija koja omogućava
bolje razumevanje govora u bučnim situacijama. Funkcija
se koncentriše na govor ispred vas, a potiskuje zvuke iz
pozadine i sa strane. Prilagođeno usmerenje je dostupno
kao dodatna opcija u prilagođenim programima. Aparat
ReSound nadalje nudi i funkciju SoftSwitchingTM. Kada
uključite funkciju SoftSwitching, aparat se automatski
prebacuje na prilagođeno usmerenje ako razgovarate u
bučnom okruženju. Zamolite stručnjaka za slušne aparate
da vam objasni tu automatsku funkciju.
Funkcija mirovanja
Za prebacivanje aparata u režim mirovanja, zadržite selektor
programa na 5 sekundi. Začućete niz piskova, a aparat će
se prebaciti u režim mirovanja. Pre povratka u funkcionalni
režim moraćete da pričekate oko 5 sekundi. Posle toga
jednom pritisnite selektor programa. Napominjemo da
aparat koristi malo energije kada je u režimu mirovanja.
11
Uključivanje i isključivanje
Aparat ReSound BTE je opremljen prekidačem za
uključivanje i isključivanje koji je ugrađen u odeljak za baterije.
Kada je odeljak potpuno zatvoren, aparat se uključuje u
funkcionalnom režimu i aktivira se program 1. Delimično
otvorite vrata odeljka za baterije dok sama ne iskoče u
isključen položaj. Aparat se isključuje. Kadgod ne nosite
aparat, isključite ga da biste smanjili potrošnju energije.
SmartStart
SmartStart vam omogućava da stavite aparat u uvo bez
zvukova (pištanja) koji bi mogli da vam smetaju. Vreme
uključivanja se odlaže za 10 sekundi po zatvaranju odeljka,
a nakon zatvaranja svake sekunde se javlja pisak.
Kontrola jačine zvuka
Modeli aparata ReSound 60-VI, 7ODV, 70DVI i 80-DVI nude
kontrolu jačine zvuka koja vam omogućava da pojačavate i
stišavate zvuk. Dok nosite aparat, možete da pojačate zvuk
okretanjem točkića za jačinu zvuka prema gore ili da ga
smanjite okretanjem točkića prema dole.
Za svaki korak kod pojačavanja ili stišavanja zvuka začućete
pisak koji označava promenu. Ako stignete do gornje ili donje
granice raspona kontrole jačine zvuka, začućete niži pisak.
Napominjemo da je aparat podesio vaš stručnjak za slušne
aparate i da vaš nivo gluvoće zahteva određeno pojačanje.
To znači da možda nećete moći da pojačate jačinu zvuka
onoliko koliko možete da je smanjite.
12
Kontrola jačine zvuka
13
Neposredni audio ulaz (DAI)
Modeli 70-DI, 70-DVI i 80-DVI aparata ReSound mini
BTE i BTE nude mogućnost neposrednog i nesmetanog
povezivanja sa uređajima kao što su televizor, radio i daljinski
mikrofon putem utičnice za neposredni audio ulaz (DAI).
Na taj način se često može popraviti kvalitet zvuka. Izvor
zvuka se spaja s vašim aparatom preko kabla ili bežičnog
FM sistema i audio utičnice. Audio utičnica se utiskivanjem
spaja sa slušnim aparatom i automatski prebacuje na režim
neposrednog audio ulaza (DAI).
BTE
mini BTE
14
Neposredni audio ulaz (DAI) - 61 i 71
Pomoću utičnice za neposredni audio ulaz omogućava se
nesmetano povezivanje sa sledećim uređajima: televizor radio – daljinski mikrofon.
Način spajanja audio utičnice na slušni aparat:
Dobro proučite slike u nastavku da biste se upoznali sa
načinom povezivanja utičnice
1. Pazite da vrh audio utičnice bude okrenut prema HAI
interfejsu (Hearing Instrument Accessories Interface).
2. Utisnite audio utičnicu u slušni aparat.
3. Audio utičnica je sada spojena.
1
2
3
Odvajanje audio utičnice:
Važno: Nemojte odvajati audio utičnicu bez pritiskanja
dugmeta za otpuštanje.
4. Pritisnite dugme za otpuštanje sa prednje strane audio
utičnice.
5. Nežno odvojite utičnicu.
Izvor zvuka se spaja s vašim aparatom preko kabla ili
bežičnog FM sistema i audio utičnice. Audio utičnica se
utiskivanjem spaja sa slušnim aparatom i automatski
prebacuje na režim neposrednog audio ulaza (DAI).
4
5
15
Stavljanje i skidanje aparata
( - sa nastavkom za uvo)
Stavljanje aparata
• Otvorite vrata odeljka za baterije
u isključen položaj, uhvatite
nastavak za uvo palcem i
kažiprstom te stavite vrh u ušni
kanal. Zatim nežno gurnite
nastavak do kraja u uvo, uz
blago uvijanje. Stavljanje može
da bude lakše ako ušnu školjku
nežno povučete prema nazad
drugom rukom.
• Nežno okrećite gornji deo
nastavka za uvo nazad-napred
dok ga ne postavite tako da
odgovara mestu na koži iznad
ušnog kanala.
• Stavite aparat iza uveta.
Pomerajte nastavak goredole i nežno pritiskajte dok
ga ne postavite tačno kako
treba. Otvaranje i zatvaranje
usta
može
da
olakša
stavljanje aparata. Osetićete
kada nastavak bude na
odgovarajućem mestu.
• Nakon ispravnog postavljanja uključite aparat zatvaranjem
vrata na odeljku za baterije.
16
Stavljanje i skidanje aparata
(sa FlexTube/tankom cevi)
Stavljanje aparata
• Obesite aparat preko uveta.
• Uhvatite FlexTube/tanku cev
na mestu gde se savija i
pritisnite kupolu u ušni kanal.
Kupolu treba staviti dovoljno
daleko u uvo tako da zvučna
cev bude u ravnini sa glavom.
Ako je kupola ispravno
postavljena, FlexTube/tanka
cev ne sme da viri dok se
gledate u ogledalu.
• Ako aparat zapišti, najverovatnije kupola nije ispravno
postavljena u ušni kanal.
Drugi razlog može da bude
nakupljanje voska u ušnom
kanalu ili se olabavio spoj
zvučne cevi sa aparatom. U
tom slučaju treba zameniti
zvučnu cev. Moguće je i
da postavke aparata nisu
optimalne. Ako ste isključili
druge
razloge
pištanja,
preporučujemo vam da se
obratite stručnjaku za slušne aparate.
17
Zamena baterije
Otvorite
odeljak
za
baterije
isključivanjem
aparata, a zatim ga noktom otvorite do kraja.
Nakon uklanjanja stare baterije stavite novu tako da “+”
(pljosnata) strana bude okrenuta prema znaku “+” na
vratima odeljka. Trebala bi da uskoči kao slagalica. Vrata
odeljka za bateriju trebala bi lako da se zatvaraju. Nikada
nemojte zatvarati vrata silom jer tako možete da oštetite
slušni aparat.
Uvek koristite Zinc-Air baterije. Ne zaboravite da slušni
aparat slabije radi kada je baterija slaba. Vađenje baterije iz
aparata dok ga ne nosite sprečiće koroziju kontakata.
18
Informacije o upozorenju na bateriju
Baterije sadrže opasne materije i treba ih pažljivo odlagati
zbog vaše bezbednosti i zaštite životne sredine.
• NEMOJTE pokušavati da punite baterije koje nisu
posebno označene kao punjive jer bi mogle da procure ili
da eksplodiraju.
• NEMOJTE pokušavati da uništite baterije paljenjem.
• Držite ih podalje od male dece i kućnih ljubimaca.
• NEMOJTE stavljati baterije u usta.
Ako progutate bateriju, odmah se javite lekaru.
19
Svakodnevno održavanje
Slušni aparat treba da bude čist i suv. Posle upotrebe
prebrišite kutiju mekanom krpom ili papirnim ubrusom da
biste odstranili masnoću i vlagu. Ako je aparat bio izložen
visokoj vlazi ili znoju, stavite ga (zajedno sa nastavkom
za uvo) u zatvorenu kutiju sa sredstvom za odvlaživanje
(desikatorom). Informacije o vrsti sredstva možete dobiti od
svog stručnjaka za slušne aparate.
Da biste izbegli potrebu za popravkama izvan garantnog
roka:
• Nikada nemojte uranjati aparat u vodu ili neke druge
tečnosti jer time možete da izazovete trajna oštećenja u
strujnim kolima.
• Zaštitite aparat od grubog rukovanja i izbegavajte bacanje
na tvrde površine ili podove.
• Nemojte ostavljati aparat u blizini neposrednog izvora
toplote ili na sunčevoj svetlosti jer toplota može da ošteti
aparat ili da deformiše kućište.
20
Čišćenje nastavka za uvo i zamena filtera za
izlaz zvuka
Nastavak za uvo treba redovno čistiti. Pre čišćenja skinite
nastavak i silikonske cevi sa aparata. Vosak sa nastavka bi
trebao da se skine mlakom vodom. Ako se vosak skorio u
zvučnom kanalu nastavka, izgurajte ga petljom za čišćenje
ili ušpricavanjem mlake vode. Dobro osušite nastavak pre
nego što ga vratite na aparat. Nežno produvajte cevi da biste
odstranili vlagu.
Silikonsku cev kojom je nastavak spojen na slušni aparat
treba zameniti kada postane kruta ili lomljiva.
21
Filter za izlaz zvuka
Slušni aparat ReSound sadrži filter. Filter se nalazi na
vrhu izlaza za zvuk i sprečava
navlaživanje i prodor prljavštine
u aparat. Ako vam se čini da je
napajanje
aparata
prekinuto,
a zamena baterije ne pomaže,
možda je zapušen filter i treba ga
promeniti. Pročitajte uputstva u
nastavku:
Skidanje filtera
Stavite kuku aparata u
dugački žleb na šipki filtera.
Povucite prema dole i filter će
se skinuti.
Stavljanje filtera na kuku
Stavite kuku na jedan filter
i nežno pritisnite. Ljuljajte
kuku napred-nazad dok se
filter ne oslobodi.
22
Zatim uzmite kuku sa
pričvršćenim
filterom
i
pritisnite je u rupu na
kraju filtera. Filter je sada
pričvršćen.
Čišćenje FlexTube/tanke cevi i kupole
FlexTube/tanka cev dovodi pojačan zvuk iz aparata u uvo.
Važno je da FlexTube/tanka cev i kupola dobro odgovaraju
uvetu. Ako FlexTube/tanka cev ili kupola na bilo koji način
iritiraju uvo i sprečavaju nošenje aparata, obratite se
stručnjaku za slušne aparate. Nikada ne biste smeli sami da
menjate oblik FlexTube/tanke cevi.
FlexTube/tanka cev i kupola moraju redovno da se čiste. Pre
čišćenja odvrnite FlexTube/tanku
cev sa aparata. Vlažnom krpom
očistite FlexTube/tanku cev i
kupolu spolja, a crnom šipkom
“izgurajte” naslage nečistoće iz
cevi. Šipku za čišćenje ugurajte u
spoj FlexTube/tanke cevi i aparata
te gurnite kroz celu zvučnu cev
i kupolu. Ne preporučuje se da
uranjate ili perete FlexTube/tanku
cev i kupolu vodom jer postoji opasnost da će se kapi vode
zadržati u cevi. Ako se to desi, to će sprečiti prolazak zvuka
kroz FlexTube/tanku cev, a može i da ošteti elektroniku
aparata.
FlexTube/tanku cev i kupolu treba menjati svaka tri meseca
ili češće ako postane kruta ili lomljiva. Preporučujemo vam
da kupolu menja stručnjak za slušne aparate. Ako vam
stručnjak kaže da sami zamenite kupolu, pazite da je dobro
pričvrstite na zvučnu cev pre nego što je stavite u uvo. Ako
kupolu ne stavite u skladu sa uputstvima, možete izazvati
povredu.
23
Postavljanje standardne kupole
Preporučujemo da zamenu izvrši stručnjak za slušne aparate
jer može da dođe do povrede ako kupolu ne zamenite u
skladu sa uputstvima. Ako ipak odlučite sami da zamenite
kupolu:
1. Gurnite kupolu preko žlebova na cevi i postavite je (1) +
(2)
2. Pazite da bude dobro učvršćena.
1
2
Postavljanje kupole u obliku lale
(1) + (2) Kupola u obliku lale postavlja se na FlexTube/tanku
cev guranjem preko žlebova na FlexTube/tankoj cevi.
1
24
2
Kupola u obliku lale trebala bi da se upravi na rupu izlaza za zvuk
dole prema ramenima ili gore prema kosi. (3) Rupa izlaza za
zvuk može da se okrene u oba pravca; pravac rupe izlaza
za zvuk utiče na dužinu zvučne cevi u skladu sa ulazom u
ušni kanal.
Pitajte stručnjaka za slušne aparate na koju stranu treba da
3
se okrene rupa izlaza za zvuk u uvetu.
Kupola u obliku lale se sastoji od dva “lista” i važno je da
najveći “list” bude spoljni “list” (4). To možete jednostavno
da uradite guranjem “listova” od FlexTube cevi kažiprstom
i srednjim prstom (5). Time ćete saviti veliki “list” prema
napred. Zatim ga gurnite nazad i on će se postaviti na manji
“list” (6). Sada je kupola u obliku lale spremna za stavljanje
(7).
4
6
5
7
25
Upotreba telefona
Slušni aparat je opremljen indukcijskom spiralom
(telespiralom) koja prikuplja magnetske emanacije iz
telefona kompatibilnog sa aparatom. Stručnjak za slušne
aparate može da aktivira telespiralu. Ako izaberete program
telespirale, slušni aparat može da uhvati samo zvukove koji
dolaze iz telefona.
Kada koristite program telespirale, prijemnik na telefonu
treba da se drži kao što je prikazano na slici. Možda ćete
morati malo da pomerate slušalicu da biste pronašli najbolji
prijem.
Ako ne želite da koristite program telespirale, još uvek
možete da koristite telefon dok nosite slušni aparat. Mnogi
slušni aparati pište (povratna veza) kada su blizu telefona. Da
bi se smanjila mogućnost tog problema, vaš slušni aparat je
opremljen sistemom digitalnog potiskivanja povratne veze
(Dual Stabilizer DFS) koji omogućava upotrebu telefona, a
smanjuje mogućnost povratne veze. Držite telefon blizu vrha
mikrofona slušnog aparata, ali ne neposredno na njemu. Ako
postoji povratna veza, možda će trebati nekoliko sekundi da
se aparat prilagodi.
Za upotrebu telefona zajedno sa slušnim aparatom možda
će vam trebati malo vežbe.
26
Upotreba pomoćnih sistema za slušanje
(telepetlja)
Mnoga mesta za okupljanje opremljena su pomoćnim
sistemima za slušanje (telepetlja), npr. u školama, pozorištima
i crkvama. Da biste koristili sistem sa telepetljom, izaberite
program za telespiralu. Nakon izbora moći ćete da čujete
jasan zvučni signal putem sistema telepetlje. Ako se aparat
ugasi u programu telespirale, to je možda zato što sistem
petlje ne radi. Ako škola, pozorište ili crkva nema sistem
telepetlje, pokušajte da sednete što bliže napred i upotrebite
jedan od mikrofonskih programa.
Popravke
Ako vaš slušni aparat ReSound ne radi ispravno, mora
ga popraviti kvalifikovani tehničar. Nemojte pokušavati
da otvorite kućište jer biste time poništili garanciju. Ako je
aparatu ReSound potreban servis, obratite se stručnjaku za
slušne aparate.
27
UPUTSTVA ZA REŠAVANJE PROBLEMA
SIMPTOM
UZROK
Nema zvuka
• Nije uključeno
• Baterija je prazna
• Baterija nije dobro stavljena
• Zapušen nastavak ili cev
• Zapušen filter za izlaz zvuka
Nije dovoljno • Labav nastavak za uvo glasno
• Zapušen nastavak za uvo ili kupola
• Promenjeno slušanje
• Previše voska
• Zapušen filter za izlaz zvuka
• Jačina zvuka je postavljena prenisko
Pištanje
• Labav nastavak za uvo
• Treba ponovo aktivirati DFS sistem
Zvuk nije jasan • Slaba baterija ili je iskrivljen
• Nastavak za uvo ili kupola ne stoje dobro
• Oštećen slušni aparat
• Postavke slušnog aparata nisu optimalne
Ako postoje neki drugi problemi koji nisu spomenuti u ovom
priručniku, obratite se stručnjaku za slušni aparat.
28
MOGUĆA REŠENJA
•
•
•
•
•
Uključite
Zamenite bateriju
Stavite ispravno bateriju
Očistite nastavak za uvo ili zapušenu cev
Zamenite filter ili se obratite
stručnjaku za slušne aparate
•
•
•
•
•
•
Pažljivo ponovo stavite
Očistite nastavak za uvo ili kupolu
Obratite se stručnjaku za slušne aparate
Obratite se svom lekaru
Zamenite filter ili se obratite stručnjaku za slušne
aparate
Obratite se stručnjaku za slušne aparate
•
•
Izvadite i stavite ponovo
Obratite se stručnjaku za slušne aparate
•
•
•
•
Zamenite bateriju
Obratite se stručnjaku za slušne aparate
Obratite se stručnjaku za slušne aparate
Obratite se stručnjaku za slušne aparate
29
Opšte mere opreza
• Ako u ušnom kanalu pronađete strano telo, ako osetite
nadraženost kože ili prejako nakupljanje voska za vreme
upotrebe slušnog aparata, obratite se stručnjaku za
slušne aparate.
• Različite vrste radijacije, npr. od NMR, MRI ili CT uređaja
za snimanje mogu oštetiti slušni aparat. Zato nemojte
nositi slušni aparat tokom tih ili nekih drugih postupaka
snimanja. Druge vrste radijacije (protivprovalni alarmi,
sistemi za praćenje prostorija, radio oprema, mobilni
telefoni itd.) sadrže manje energije i neće oštetiti aparat.
Međutim, mogli bi trenutno da utiču na kvalitet zvuka ili
da izazovu pojavljivanje čudnih zvukova iz aparata.
• Upozorenje: nemojte nositi slušni aparat u rudnicima
ili na drugim eksplozivnim mestima ako ta mesta nisu
predviđena za korišćenje slušnih aparata.
• Upozorenje lekarima koji se bave slušnim aparatima
Obratite posebnu pažnju kod izbora i stavljanja slušnih
aparata čiji maksimalni pritisak zvuka prelazi 132 dB
SPL sa zatvorenim simulatorom uva IEC 60711: 1981 jer
može postojati opasnost od oštećenja preostalog sluha
korisnika.
30
Tehnički podaci
Maksimalni izlaz (2cc spojnica / IEC 60118-7)
60-DI
126 dB SPL (obično)
60-DI Tanka cev
127 dB SPL (obično)
60-VI 126 dB SPL (obično)
60-VI Tanka cev
127 dB SPL (obično)
61-DI Classic
132 dB SPL (obično)
61-DI Tanka cev 123 dB SPL (obično)
70-D
127 dB SPL (obično)
70-DI
127 dB SPL (obično)
70-DV
127 dB SPL (obično)
70-DVI
127 dB SPL (obično)
71-DVI - Classic/otvoreno
126 dB SPL (obično)
71-DVI - Tanka cev
129 dB SPL (obično)
80-DVI
135 dB SPL (obično)
90
142 dB SPL (obično)
ES70 otvoreno
118 dB SPL (obično)
ES70-VI
124 dB SPL (obično)
ES70-DVI
124 dB SPL (obično)
ES80-VI
137 dB SPL (obično)
ES80-DVI
137 dB SPL (obično)
31
Indeks ključnih pojmova
Pomoćni sistemi za slušanje (telepetlja)
23
Zamena baterije
14
Odeljak za baterije
4,8,14
Cerumen/vosak
17
Čišćenje aparata
16,17
Usmerenje
Neposredni audio ulaz (DAI)
Nastavak z uvo / kupola
Programi za različita okruženja
7
10
17,19,20,21
7
Upozorenje na slabu bateriju
13
Održavanje
16
Prekidač za uključivanje i isključivanje
4,8
Selektor programa
4,6
SmartStart
8
Filter za izlaz zvuka 18
Funkcija mirovanja
7
Tehnički podaci
Upotreba telespirale
Upotreba telefona
Rešavanje problema
Korisničke kontrole Kontrola jačine zvuka
32
27
6,7,22,23
22
24-25
4,6,7,8,9
9
33
Sedište kompanije
GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 9
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel: +45 45 75 11 11
Faks: +45 45 75 11 19
www.gnresound-group.com
GN ReSound AB
Box 11034
SE-404 21 Göteborg
Sverige
Box 12874
SE-112 98 Stockholm
Sverige
Sva pitanja u vezi sa EU
direktivom o medicinskim uređajima 93/42/EEC,
pošaljite na GN ReSound A/S
16015600-GB-08.05 Rev. D
Tel: +46 31 80 01 50
Faks: +46 31 80 01 50
www.gnresound.se
info@gnresound.se
Download PDF

advertising