1 CPR.230.2.2012 Kozienice, dnia 03 września
Kozienice, dnia 03 września 2012r.
CPR.230.2.2012
ZAPYTANIE OFERTOWE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach zaprasza do składania ofert cenowych na
dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, dysku sieciowego oraz niszczarki.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – ( tj.
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w
złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).
I.
II.
Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-900 Kozienice ul. Świerczewskiego 20
tel. /48/ 611 02 26
fax. /48/ 611 02 25
NIP 812-177-73-35
REGON 672722566
Przedmiot zapytania ofertowego:
Typ
Zastosowanie
Wydajność obliczeniowa
procesora
Pamięć operacyjna
Wydajność grafiki
Parametry pamięci
masowej
Wyposażanie
multimedialne
Napędy optyczne
Zasilanie
Karta sieciowa
BIOS
Zgodność z systemami
operacyjnymi i
standardami
Niezawodność/jakość
wytwarzania
Komputer stacjonarny
Komputer stacjonarny w obudowie Mini Tower;
Komputer będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i
obliczeniowych;
Procesor umożliwiający uzyskanie wydajności minimum 153 punktów w teście
Sysmark2012 - OP oraz minimum 220 pkt. W teście Sysmark2012 – 3D
(http://www.bapco.com/support/fdrs/index.php) oraz wydajność minimum 8885 pkt. w
teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net);
Min. 8192 MB najszybszej możliwej do zainstalowania pamięci na danej płycie
głównej; 2 x 4GB dwukanałowej pamięci; możliwość instalacji pamięci maksymalnie
do 16GB;
Powinna wspierać technologię DirectX w wersji 11 i OpenGL w wersji 4.1 oraz
osiągać wydajność minimum 1140 pkt. w teście Passmark G3D Mark
(http://www.cpubenchmark.net);
Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 1 TB oraz min. 7200RPM;
Zintegrowana karta dźwiękowa 7.1 zgodna z Intel High Definition Audio ;
Napęd 16x DVD +/- RW (odczyt/zapis dysków CD i DVD Napęd 16x DVD +/- RW
(odczyt/zapis dysków CD i DVD);
Zasilacz o sprawności umożliwiającej bezawaryjną obsługę podzespołów;
Karta sieci Ethernet 10/100/1000 Mbit/s; Bezprzewodowa karta 802.11b/g/n;

Możliwość zabezpieczenia dostępu do bios za pomocą oddzielnych haseł
administratora i użytkownika;

Możliwość określenia kolejności bootowania oraz zablokowania bootowania z
nośników zewnętrznych dla użytkownika;

Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych
informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz
z informacją o obsadzeniu slotów pamięci oraz obsadzeniu slotów PCI;

Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów
znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnich portów;
Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7 potwierdzony
certyfikatem firmy Microsoft;
Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z
normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważny certyfikat jakości.
1
Warunki gwarancji
Wsparcie techniczne
Wymagania dodatkowe
3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii - następny
dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w
godzinach 8.00 — 16.00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku
możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o
niezgorszych parametrach technicznych. W przypadku awarii dysków twardych w
okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego — wymagane jest dołączenie do
oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o
spełnieniu tego warunku. Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie
Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty).
Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub
równoważny certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych — do oferty należy
dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z
ta normą;
Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń,
realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru
seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej —
należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w
informacji);
Minimalne wymagania dot,. interfejsów:

1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)

4 x USB 3.0

6 x USB 2.0

1 x RJ-45 (LAN)

1 x wyjście liniowe

1 x wyjście na słuchawki

1 x wejście na mikrofon

1x HDMI;
Minimalne wymagania dotyczące interfejsów USB:
 4 x USB 2.0 (tylny panel)
 2x USB 3.0 (tylny panel)
 2 x USB 2.0 (przedni panel)
 2x USB 3.0 (przedni panel)
Dodatkowe wyposażenie:




Oprogramowanie
biurowe
Czytnik kart pamięci 19-in-1
Klawiatura
Mysz
Komplet kabli połączeniowych niezbędnych do podłączenia zestawu
(Europejskie przewody zasilające);
Zainstalowany system operacyjny:
Microsoft Windows 7 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system
operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna
instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza
rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać:
• obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem
domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server i Windows 2003 Server.
• uruchomienie komputera i zalogowanie Użytkownika w czasie nie dłuższym niż
oferowany przez Microsoft Windows 7 Professional (64 bity),
• uruchomienie i bezproblemową pracę programów: MS Office Home and Bussines
2010, innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows zarówno
16 bitowego jak i 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego
• współpracę z systemami Windows
XP, Windows 7 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek
oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą
Windows XP i Windows 7;
Zainstalowane oprogramowanie MS Office 2010 Dla użytkowników domowych i
małych firm (polska wersja językowa) wraz z licencją, lub równoważne (pakiet biurowy
musi zawierać wszystkie elementy MS Office 2010 Dla użytkowników domowych i
małych firm) pozwalające na:
• otwieranie dokumentów utworzonych przy pomocy programów MS Word 2010, MS
Excel 2010, MS Power Point 2010, , MS Word 2007, MS Excel 2007, MS Power Point
2
2007, , MS Word 2003, MS Excel 2003, MS Power Point 2003,. W otwieranych
dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich treść bez utraty
jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze
kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.)
• Dostarczony program musi zapewniać możliwość modyfikacji plików utworzonych za
pomocą ww. programów w taki sposób by możliwe było ich poprawne otworzenie przy
pomocy programu, który oryginalnie służył do utworzenia pliku.
• Oprogramowanie musi być dostarczone w polskiej wersji językowej
• Oprogramowanie musi działać na platformie Windows 7, Windows XP, Windows
Vista
W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić
odpowiednie szkolenie użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego
ponadto na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech
określonych powyżej. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm,
parametrów oraz standardów i dokonać porównania z oprogramowaniem wskazanym
przez Zamawiającego jako standard. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż
produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od produktu
wskazanego przez Zamawiającego);
Przykładowy model: Dell XPS 8500 (Kod E-Value: D00X8532)
Monitor LCD 21,5”
Atrybut
Typ
wyświetlacza
Obszar aktywny
Kontrast
Jasność
Czas reakcji
Rozstaw pikseli
Obsługa kolorów
Rozdzielczość
podstawowa:
Certyfikaty i
standardy:
Sposób określenia
TN z podświetleniem LED
21,5”
Min. 8 000 000:1 (szacowany)
Min. 250 cd/m2 (typowa)
5 ms (typowy)
Max. 0,248 mm
Min. 82% (CIE1976) / 72% (CIE1931)
Min. Full HD 1920 x 1080 przy 60 Hz

Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami
ISO 9001 lub równoważny (należy dołączyć do oferty);

Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami
ISO 14001 lub równoważny (natęży dołączyć do oferty);

Deklaracja zgodności CE dla komputera oraz monitora (należy dołączyć do oferty);

Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami
Energy Star 5.0 (należy dołączyć do oferty);
Inne:

Regulacja pochylenia;

Konfigurowane menu ekranowe do sterowania wyświetlaczem;

Przewód zasilający;
 Złącza:
 VGA
 DVI-D (HDCP)
 HDMI;

Kabel DVI;

Kabel VGA

Kabel HDMI;

Nośnik ze sterownikami i dokumentacją;

W momencie dostawy monitory nie mogą posiadać uszkodzonych pikseli/subpikseli;
Gwarancja
3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii - następny dzień
roboczy po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00
— 16.00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w
terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niezgorszych parametrach technicznych. Serwis
urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie
realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy
dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy
ISO 9001 lub równoważny certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych — do oferty
należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z
ta normą;
Przykładowy model: DELL z serii ST2220L
3
Parametr lub cecha
Moc wyjściowa
Moc wyjściowa
Napięcie wejściowe
Filtr napięcia wyjściowego
Zabezpieczenie
przeciążeniowe
Zabezpieczenie
przeciwzwarciowe akumul.
Zabezpieczenie
przeciążeniowe akumul.
Czas przełączenia na UPS
Czas podtrzymania
Sygnalizacja pracy
Ilość gniazd wyjściowych
Interfejs
Gwarancja
Zasilacz UPS
Opis wymagań
Min. 600 VA
Min. 360 W
230 V
Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI,
Bezpiecznik topikowy
elektroniczne
ogranicznik prądu wyjściwoego
Max. 4 s
Min. 3-10 min.
Optyczno-akustyczna
Min. 3
USB
Minimalna gwarancja 2 lata, czas podjęcia czynności serwisowych na następny
dzień roboczy po zgłoszeniu usterki/awarii, termin naprawy 14 dni lub dostarczenie
sprzętu zastępczego
Przykładowy model: CyberPower DX600E-FR
Parametr lub cecha
Typ
Procesor
Pamięć SDRAM
Prędkość odczytuzapisu
Dysk wewnętrzny
Złącza dodatkowe
Złącze sieciowe
Chłodzenie
System plików na
dysków wewn.
Protokoły sieciowe
Max. ilość iSCSI
target
Max. ilość iSCSI
LUN
Dodatkowe cechy
Dysk sieciowy
Opis wymagań
Dysk sieciowy typu NAS
Min. zegarem 1.6GHz
Min. 256 MB
110 MB/sek (odczyt), 79 Mb/sek (zapis)
3,5” SATA x 1, min. Pojemność 2000GB, interfejs SATA 600, ilość talerzy – 3, prędkość
obrotowa 5900 obr/min., pamięć cache – 64MB, średni czas dostępu 4 ms
2 x USB 3.0, 1 x eSATA
1 x RJ45 Gigabit ethernet
wentylator
EXT 3 / EXT 4
CIFS, AFP, FTP, Telnet, SSH, NFS, WebDAV, SNMP
10
10
Szyfrowany backup sieciowy;
Obsługa Windows AD;
Max ilość jednoczesnych połączeń 128;
Wbudowany serwer FTP z funkcjami SSL, TLS;
Udostępnianie drukarki USB w sieci dla systemów Windows;
Zintegrowany webserwer z obsługą PHP/MySQL;
USB-Copy i kompleksowy backup danych na serwer i urządzenia zewnętrzne;
W pełni funkcjonalny serwer pocztowy z obsługą POP3, SMTP, IMAP;
Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w języku polskim;
Oprogramowanie umożliwiające tworzenie lokalnych, sieciowych kopii zapasowych na
serwerze, synchronizację folderów, kopiowanie otwartych plików;
Gwarancja
Minimalna gwarancja 2 lata, czas podjęcia czynności serwisowych na następny dzień
roboczy po zgłoszeniu usterki/awarii, termin naprawy 14 dni lub dostarczenie sprzętu
zastępczego
Przykładowy model: Synology Disk Station DS112 wraz z dyskiem Dysk 2TB Seagate Barracuda Green
4
Niszczarka
Parametr lub cecha
Opis wymagań
Typ
Niszczarka osobista do małego biura
Opis minimalnych wymagań:
 Niszczy jednorazowo 14 kartek (70g) na ścinki 3,9x38 mm, DIN3
 Niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD
 Elektroniczny start-stop, funkcja cofania
 Wyjmowany kosz
 Obudowa na kółkach z blokadą
Gwarancja
Minimalna gwarancja 2 lata, na noże tnące min 5 lat
Przykładowy model: Fellowes 79 Ci
III.
Istotne warunki zamówienia
1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawy sprzętu
komputerowego oraz niszczarki do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.
2. Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.
3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
4. Sprzęt komputerowy oraz niszczarka, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą
jakość, sprawność oraz wydajność.
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia nastąpi 14 dni od podpisania umowy w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.
6. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane w fakturze w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
7. Przed upływem składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może
zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie
przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania oferty, w przypadku,
gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
9. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz cenowy)
należy złożyć do dnia 10.09.2012r. do godz. 12.00 w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie 26-900 Kozienice ul. Świerczewskiego 20.
10. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie
internetowej PCPR pod adresem www.pcprkozienice.pl, zaś Oferent, którego oferta zostanie
wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
11. Oferty, które wpłyną do siedziby PCPR w Kozienicach po wyznaczonym terminie składania
ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
12. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie
z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacji oferenta.
13. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami:
Procedura: Marcin Styś tel. /48/ 611 02 27 lub 48/611 02 26
Przedmiot zamówienia: Emil Madejski tel. /48/611 73 63
Dyrektor PCPR w Kozienicach
/-/ Urszula Kowalik
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising