Bounty Hunter | Quick Draw Pro | Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi
Wykrywacz metali
Bounty Hunter
Quick Draw Pro
dystrybutor
PPHU KOLBA Łukasz Matuszczak
Limanowskiego 65
42-506 Będzin-Grodziec
tel/fax +48 32 265 22 00
sklep@kolba.pl
|
2
3|
Spis treści
Terminologia
4
Zawartość opakowania
5
Montaż wykrywacza
6
Zasilanie
7
Szybki start
7
obsługa panelu sterowania
9
Menu
10
Wyszukiwanie precyzyjne (PINPOINT)
12
Identyfikacja celu
13
Rodzaj i głębokość przedmiotów
14
Cechy i ograniczenia produktu
15
|
4
TERMINOLOGIA
Poniższe pojęcia są używane w instrukcji i są typowe w terminologii osób zajmujących się wykrywaniem metali.
Relikt
Relikt to przedmiot interesujący ze względu na jego powiązanie z przeszłością lub wiek. Wiele reliktów
jest wykonanych z żelaza, ale mogą również być wykonane z brązu lub metali szlachetnych.
Żelazo
Żelazo to powszechnie stosowany typ metalu, który jest często niepożądany w detekcji metali. Przykładami
niepożądanych obiektów są stare puszki, rury, śruby czy gwoździe. Czasem jednak przedmiot, którego
szukamy, jest wykonany z żelaza. Na przykład, znaczniki mogą zawierać domieszkę żelaza. Wartościowe
relikty również mogą zawierać żelazo: kule armatnie, stare ornamenty, czy też części starych konstrukcji albo samochodów.
Metale żelazne
Metale, które są wykonane z lub zawierają żelazo.
Eliminacja
Stwierdzenie, że metal jest eliminowany oznacza, że wykrywacz nie będzie emitował dźwięków ostrzegawczych, ani nie zaświeci się lampka kontrolna , kiedy przedmiot z niego wykonany znajdzie się
w zasięgu wykrywacza.
Dyskryminacja
W przypadku gdy wykrywacz emituje różne dźwięki w zależności od rodzaju metalu oraz gdy eliminuje
on niektóre metale, mówi się wtedy, że wykrywacz dyskryminuje niektóre rodzaje metali. Dyskryminacja
pozwala na ignorowanie śmieci oraz innych niepotrzebnych przedmiotów.
Wyszukiwanie precyzyjne
Wyszukiwanie precyzyjne (Pinpointing) to proces szukania dokładnej lokalizacji zakopanych przedmiotów. Przedmioty, które znajdują się w ziemi od dłuższego czasu są trudne do rozpoznania i lokalizacji.
Strojenie do gruntu
Strojenie do gruntu to funkcja wykrywacza pozwalająca na detekcję lub ignorowanie minerałów znajdujących się w ziemi. Sygnał dźwiękowy pojawia się wtedy tylko w przypadku detekcji przedmiotów z metalu.
Regulowanie podłokietnika
Dla większości osób standardowe ustawienie podłokietnika będzie bardzo wygodne. Osoby o długich
rękach oraz o krótkich (zwłaszcza dzieci) mogą dostosować jego ustawienie przesuwając go do przodu.
Podłokietnik można regulować w trzech pozycjach. W tym celu należy odkręcić śrubę mocującą, znajdująca się na spodzie, a następnie wcisnąć srebrny guzik zatrzaskowy i wysunąć podłokietnik na żądaną pozycję. Jeżeli guzika nie da się wcisnąć palcem, można do tego użyć jakiegoś narzędzia ze spiczastą końcówką, takiego jak długopis. Żeby przesunąć podłokietnik na żądaną pozycję należy go lekko
5|
przekręcić. W celu zwiększenia stabilności, należy z powrotem dokręcić śrubę mocującą. Nie trzeba jej
dokręcać, gdy podłokietnik jest całkowicie wysunięty. Jeżeli guzik utknie wewnątrz tuby, należy poluzować plastikową nakrętkę, aby dostać się do klipsa od środka. Można wtedy odblokować guzik za pomocą pęsety. Następnie należy z powrotem zamocować plastikową nakrętkę.
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
a.Wysięgnik z panelem, podłokietnikiem i nakrętką blokującą
b.Dolny wysięgnik
c.Sonda
d.Śruba i nakrętka
e.Instrukcja obsługi
4
33
1
2
1
5
5
|
6
MONTAŻ WYKRYWACZA
a.Ustaw wysięgnik w pozycji pionowej
b.Poluzuj nakrętkę blokującą, znajdującą się na wysięgniku, obracając ją w lewo.
c.Wsuń dolny wysięgnik do tuby, srebrnym guzikiem
ku górze
d.Obróć dolny wysięgnik do momentu aż srebrny guzik
wskoczy do wyżlobienia w tubie.
e.Połącz sondę z dolnym wysięgnikiem za pomocą śruby i pokrętła mocującego.
Nakrętka blokująca
Podłokietnik
Tuba
(wysięgnik główny)
Zasobnik na baterie
(strona tylna)
Wewnętrzne
wyżłobienie
Uchwyt
Srebrny guzik
Słuchawki
Dolny wysięgnik
Tuba
(wysięgnik główny)
Tuba (wysięgnik główny)
Przewód sondy
Dolny wysięgnik
Wtyczka
przewodu
Nakrętka
blokująca
Srebrny guzik
f. Dostosuj długość dolnego wysięgnika. W ten sposób,
będziesz mógł wygodnie prowadzić poszukiwania,
utrzymując wykrywacz wzdłuż ciała, a sondę równolegle do ziemi, przed sobą.
g.Owiń przewód dookoła tuby (wysięgnika głównego). Pozostaw nieco luzu w dolnej części przewodu, co
umożliwi bezkolizyjne manewrowanie sondą.
h.Zlicuj bolce wtyczki przewodu z otworami, znajdującymi się w tylnej części panelu.
i. Wsuń wtyczkę.
j. Obróć pokrętło blokujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż wysięgniki będą solidnie połączone
i zablokowane.
Dolny
wysięgnik
Przewód sondy
Pokrętło
mocujące
Śruba
Sonda
7|
ZASILANIE
Do wykrywacza należy stosować wyłącznie alkaliczną baterię o napięciu 9V (bateria nie znajduje się
w zestawie). Nie wolno stosować baterii cynkowo-węglowych, ani z oznaczeniem „Heavy Duty”.
Dozwolone jest natomiast stosowanie akumulatorów. W tym przypadku, sugerujemy użycie akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych.
Zasobnik na baterie znajduje się w tylnej części panelu sterowania. Należy przesunąć zakrywę baterii i włożyć baterię, a następnie zamknąć zasobnik. W celu wyjęcia baterii, wystarczy delikatnie ją nacisnąć, tak jak zostało to przedstawione na ilustracji.
Żywotność baterii
Bateria alkaliczna o napięciu 9V ma żywotność około 20-25 godzin. Akumulatorki będą działać przez
około 8 godzin na jednym cyklu ładowania.
Wskaźnik naładowania baterii
Wskaźnik naładowania podzielony jest na trzy poziomy. Poniżej znajdują się wskazania napięcia dla
baterii alkalicznej:
3 podświetlone podziałki: 8,1 V lub więcej
2 podświetlone podziałki: 7.1 V do 8.0 V
1 podświetlona podziałka: 6,5 V do 7 V
Brak podświetlenia podziałki: 6,2 V do 6,4 V
Mrugający obrys podziałki: 6,1 V lub mniej
Głośność a poziom naładowania baterii
Kiedy spada poziom naładowania baterii, sygnalizowany przez jedną podświetloną podziałkę, można zauważyć spadek głośności. Spadek ten będzie jeszcze bardziej zauważalny, kiedy obrys podziałki zacznie mrugać.
SZYBKI START
Potrzebne akcesoria
•
•
•
•
•
Gwóźdź
Zwykła moneta
Kluczyk do puszek
Moneta z cynku
Moneta z niklu
|
8
Ustawienie wykrywacza:
a.Korzystając z pomocy innej osoby, trzymaj urządzenie, z uniesioną sondą. Jeżeli testu dokonuje się
samodzielnie, wykrywacz najlepiej położyć na stole, tak żeby sonda wykraczała poza jego krawędź.
b.Umieść sondę z dala od ścian, podłóg oraz przedmiotów z metalu.
c.Zdejmij zegarek, pierścionki, biżuterię oraz wszelkie przedmioty z metalu z rąk i nadgarstków.
d.Wyłącz urządzenia oraz oświetlenie, które mogą powodować zakłócenia pola elektromagnetycznego.
e.Obróć sondę.
f. Wciśnij przycisk
w celu włączenia urządzenia.
Tryb dyskryminacji
a.Przesunięcie różnych przedmiotów nad sondą powoduje emisję następujących dźwięków:
gwóźdź: niskie tony
moneta z niklu: średnie tony
moneta z cynku: średnie tony
złoty pierścionek: większość pierścionków ze złota będzie sygnalizowana średnimi tonami
moneta z domieszką miedzi: wysokie tony
przedmioty z miedzi z domieszką niklu: wysokie tony
b.Należy naciskać przycisk
do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat DISC
c.Naciśnij przycisk [+]. Z wyświetlacza zniknie symbol żelaza.
d.Przesuń gwoździem nad sondą. Nie zostanie on wykryty, ponieważ został „zdyskryminowany”.
Wyciananie
a.Wciśnij przycisk [Menu] do momentu aż zostanie podświetlony napis NOTCH
b.Naciśnij przycisk [+] czterokrotnie. Symbol „zn” zacznie mrugać, a następnie zniknie.
c.Przesuń monetę z cynku nad sondą. Nie będzie on wykryty, ponieważ ten rodzaj metalu został uprzednio „wycięty”. Zwróć uwagę, że kategorie celów, które nie są podświetlone nie będą wykrywane.
Wyszukiwanie precyzyjne (pinpoint)
a.Przytrzymaj przycisk
Na chwilę na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PP”.
b.Przytrzymaj monetę nad sondą, nie ruszając jej.
c.Obniż monetę w stronę sondy, a następnie podnieś nieco monetę.
d.Zwróć uwagę na fakt, że dźwięk się zmienia wraz ze zmianą odległości przedmiotu od sondy.
e.Wskaźnik głębokości zmienia się wraz ze zmianą położenia monety.
9|
OBSŁUGA PANELU STEROWANIA
Włączanie/
Wyłączanie
Wciśnij ten
przycisk, aby wejść
do menu. Aktualny
tryb jest
oznaczony
W celu rozpoczęcia
wyszukiwania
precyzyjnego w
dowolnym momencie
naciśnij i przytrzymaj
ten przycisk.
W celu zmiany
ustawień użyj
przycisków - lub +.
9
Wskaźnik przewodnictwa
Symbole identyfikacyjne
Menu
Wskaźnik głębokości
Identyfikacja celu
Wskaźnik naładowania baterii
|
10
Wskaźnik głębokości
Przedmioty wielkości monety będą wykrywane do głębokości 25 cm. Wskaźnik z trzystopniową podziałką jest ustawiony na przedmioty o wielkości monety.
Moneta na powierzchni
Moneta zakopana płytko
Moneta na dużej
głębokośći
Głebokość przedmiotów innych niż monety wciąż będzie pokazywana na skalli, ale ich faktyczna głębokość będzie inna. Na przykład, podświetlenie wszystkich pasków może oznaczać monetę na głębokości ok 20 cm lub bardzo duży przedmiot na głębokości nieco ponad 1 metra. W celu lepszej identyfikacji zakopanych fantów, należy użyć wskaźnika głębokości oraz identyfikacji celu, jak również trybu
wyszukiwania precyzyjnego.
Ostrzeżenie przed przeciążeniem
Jeżeli wykonany z metalu przedmiot lub silnie namagnesowana ziemia znajdą się zbyt blisko sondy,
dojdzie do przeciążenia urządzenia, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat
.Będzie to również
zasygnalizowane szybkim, powtarzającym się sygnałem. Przeciążenie nie szkodzi urządzeniu, ale uniemożliwia jego prawidłowe użytkowanie. W przypadku wystąpienia przeciążenia, należy odsunąć sondę od danego celu lub rozpocząć poszukiwania w innej lokalizacji.
--
Menu
Menu znajduje się po lewej stronie wyświetlacza. Podczas codziennego użytkowania, jest ono przyciemnione i nieaktywne. W celu przechodzenia do kolejnych sekcji, należy użyć przycisku Menu.
W celu wybrania danego menu, należy użyć przycisku [+] lub [-]. Wybrana opcja jest oznaczona symbolem •. Po wyborze danej opcji menu, ustawienia można zmieniać, używając przycisków [+] lub [-].
Poniżej znajduje się opis opcji menu:
Czułość
Czułość można ustawiać w skali 1 do 10. Im wyższy numer, tym większa czułość wykrywacza. Nie wpływa ona jednak na czułość wyszukiwania precyzyjnego (pinpointing). ttJeżeli wykrywacz wydaje mylne
sygnały lub gdy wydaje sygnały, mimo iż wokół nie ma żadnych przedmiotów z metalu, należy zmniejszyć czułość urządzenia. Sonda tworzy pole magnetyczne, a następnie wykrywa zmiany tego pola,
wywołane przez obecność przedmiotów z metalu. Inne urządzenia elektroniczne mogą powodować
11 |
zakłócenia tego pola. Telefony komórkowe, wieże z przekaźnikami, itp wytwarzają energię elektromagnetyczną (EMI), która może powodować zakłócenia pracy urządzenia, co może się objawiać emisją
nieregularnych dźwięków.
Głośność
Głośność można ustawiać w skali od 0 do 10. Zmieniać można zarówno głośność sygnałów po detekcji fantów, jak i klawiatury i dźwięków ostrzegawczych.
Dyskryminacja
Zjawisko emitowania przez wykrywacz różnych dźwięków, w zależności od rodzaju metalu, oraz pomijania niektórych metali, nazywa się dyskryminacją.Ma ono duże znaczenie w przypadku profesjonalnych wykrywaczy metali i pozwala na pomijanie niechcianych fantów.
W celu kontrolowania dyskryminacji, należy użyć przycisk DISC. Przedmioty pokazane na wykresie kategorii są eliminowane od lewej do prawej.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku [+] powoduje zniknięcie ikony kategorii. Zniknięcie ikony reprezentującej daną kategorię, oznacza że wchodzące w jej skład metale są eliminowane. Pierwsze cztery kategorie, licząc od prawej, nie podlegają eliminacji. Są to srebro i inne wartościowe materiały.
Przywrócenie wyszukiwania danych kategorii następuje po przyciśnięciu przycisku [-]. Przywracane są
kolejne kategorie, licząc od prawej do lewej.
Wycinanie
Ta funkcja jest podobna do dyskryminacji i pozwala na filtrowanie różnych rodzajów metali. Dyskryminacji
podlegają przedmioty od prawej do lewej strony skali, podczas gdy w trybie wycinania można wybierać poszczególne rodzaje.
Do wyboru są cztery kategorie: FOIL (folia aluminiowa), 5c (monety wykonane z niklu i miedzi), ALUM
(przedmioty z aluminium), Zn (przedmioty z cynku)
W celu programowania wycinania należy używać przycisków [+] lub [-]. Każdorazowe naciśnięcie któregokolwiek z tych przycisków powoduje przejście do nowej kategorii, której ikona będzie się świecić przez 3 sekundy, następnie gaśnie, a przedmioty z tej kategorii przestają być wykrywane. Możesz
przyspieszyć ten proces i nacisnąć przycisk [Menu], gdy ikona mruga. Jeżeli ikona ta była wcześniej
podświetlona, teraz zniknie, co oznacza, że przedmioty z tej kategorii nie będą wykrywane. I odwrotnie. Ikona, która nie jest podświetlona, zabłyśnie, a przedmioty z danej kategorii będa wykrywane.
W celu wybrania kategorii, która ma być wycięta, należy użyć przycisków [+] lub [-]. Za każdym razem
ikona danej kategorii będzie mrugać, a następnie zgaśnie, zmieniając status wycinania.
|
12
Wyszukiwanie precyzyjne (PINPOINT)
Przytrzymaj przycisk
w celu aktywacji trybu wyszukiwania precyzyjnego (Pinpoint). Nie jest wyma-
gany ruch sondy. Umieszczenie sondy nad przedmiotem z metalu zostanie zasygnalizowane dźwiękiem. Tryb audio to VCO. Dwucyfrowy wyświetlacz informuje o głębokości przedmiotu, wyrażonej
w calach. Skala jest skalibrowana na przedmioty wielkości monet. Po zlokalizowaniu przedmiotu w trybie, który wymusza jednostajny ruch sondą, przytrzymaj przycisk PP, w celu dokładnego zidentyfikowania miejsca przedmiotu. Ta technika może dostarczyć więcej informacji o kształcie i rozmiarze przedmiotu, jak również określić dokładną lokalizację i ułatwić wykopanie przedmiotu.
Jak wyszukiwać:
a.przytrzymaj przycisk
b.umieść sondę tuż nad ziemią, obok przedmiotu
c.przesuwaj sondę powoli nad celem i zlokalizuj go za pomocą sygnałów dźwiękowych
d.cel znajduje się dokładnie w miejscu, w którym dźwięk jest najgłośniejszy
Zawężanie poszukiwań
a.W celu zawężenia poszukiwań, umieść sondę blisko środka miejsca, w którym sygnał jest najgłośniejszy, ale nie tuż nad nim.
b.Zwolnij przycisk
c.Szybko wciśnij i przytrzymaj przycisk
ponownie
d.W celu dalszego zawężenia poszukiwań należy czynności te powtórzyć.
Uwaga!
Po zawężeniu poszukiwań, wskaźnik głębokości będzie mniej precyzyjny.
Ustawianie czułości sondy- częste używanie funkcji wyszukiwania precyzyjnego, może prowadzić do
zjawiska „ślizgania” sondy, przez co wykrywacz może samoczynnie zwiększać lub zmniejszać czułość.
Zaleca się aby od czasu do czasu dostroić sondę w celu zminimalizowania tego zjawiska. W tym celu
należy zwolnić przycisk
i ponownie go wcisnąć (bez przytrzymywania).
Wyszukiwanie precyzyjne używając trybów wymuszających ruch sondą
(bez użycia przycisku )
a.Przesuwaj sondę nad fantem, zawężając zakres ruchów.
b.Zwróć uwagę na miejsce na ziemi, w którym pojawia się sygnał dźwiękowy.
c.Stań pod kątem prostym do celu.
d.Przesuń sondą nad tym samym miejscem, prostopadle do wcześniejszych ruchów.
e.Pozwala to na zlokalizowanie celu, który jest na przecięciu ruchów, w kształcie litery „X”.
13 |
Identyfikacja celu
W chwili wykrycia przedmiotu, wykrywacz wyemituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się
dwucyfrowy kod danego celu, od 1 do 99. Kod ten odpowiada przewodnictwu danego przedmitu. Im
wyższa cyfra, tym wyższe przewodnictwo.
Dwucyfrowy kod odnosi się do ostatniego znalezionego przedmiotu. Nasz wykrywacz cechuje bardzo
szybka reakcja i jest w stanie wykryć różne przedmioty, znajdujące się w pobliżu. Z tego powodu kod
danego przedmiotu może szybko ulec zmianie, wraz z przesuwaniem sondy nad ziemią.
Symbol danego przedmiotu znika po trzech sekundach od jego wykrycia.
Wraz z pojawieniem się na wyświetlaczu dwucyfrowego symbolu, wskaźnik sklasyfikuje odnaleziony
przedmiot do jednej z kategorii. Najwyższa z podświetlonych kategorii zgaśnie po trzech sekundach
a na wyświetlaczu pojawi się dwucyfrowy symbol.
Identyfikacja dźwiękowa za pomocą trzech tonów
W zależności od przedmiotu, wykrywacz wyda jeden z trzech dźwięków: niski, średni lub wysoki.
Identyfikacja dźwiękowa powinna być prowadzona razem ze wskazaniami wyświetlacza.
Wskaźnik przewodnictwa
Żelazo
Niskie tony
Złoto Średnie tony Srebro
Wysokie tony
Dane podane w tabeli są właściwe pod warunkiem, że nie dokonano zmian ustawień funkcji. V-BREAK.
Ich zmiana powoduje zmianę niektórych tonów na niskie.
Zwróć uwagę, że przewodnictwo przedmiotów zależy zarówno od ich składu, jak i rozmiarów. Srebro
ma większe przewodnictwo niż złoto i z tego powodu jest rejetrowane bliżej prawej strony skali. Im
większy przedmiot ze srebra, tym bliżej prawej strony.
|
14
Rodzaj i głębokość przedmiotów
W celu zdefiniowania odnalezionego przedmiotu, należy odczytać symbol na wyświetlaczu, a następnie sprawdzić jego znaczenie w poniższym spisie (nie wszystkie modele wykrywaczy obsługują wszystkie wymienione kategorie).
Jak odczytywać komunikaty wyświetlacza
Na wyświetlaczu pojawia się PRAWDOPODOBNY rodzaj wykrytego metalu oraz jego PRZYPUSZCZALNA
głębokość. Wykrywacz identyfikuje typ przedmiotu z każdym przesunięciem sondy, w chwilli jego zlokalizowania i zidentyfikowania. Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się kilka różnych wskazań po przesunięciu sondy nad tym samym obszarem, oznacza to, że odnaleziony przedmiot nie jest wartościowy.
Wskazania wyświetlacza poprzez podświetlenie danego segmentu w połączeniu z jego identyfikacją
numeryczną są bardzo dokładne. Jeżeli jednak dany fant jest sklasyfikowany w wybranej kategorii,
ale nie jest określony, może to być przedmiot metalowy inny niż ten, opisany na wyświetlaczu, ale o
tej samej sygnaturze. Dodatkowo, im większa odległość od sondy, tym mniej dokładna identyfikacja.
Przedmioty ze złota
• Przedmioty ze złota będę zwykle rejestrowane na środku skali lub po lewej stronie.
• Płatki złota będą identyfikowane jako żelazo.
• Małe przedmioty ze złota będą identyfikowane jako folia lub pod symbolem [].
• Duże przedmioty ze złota będą identyfikowane na środku skali.
Przedmioty ze srebra
Przedmioty ze srebra będą identyfikowane po prawej stronie skali, pod symbolem „dime” lub wyżej.
Żelazo
Wszystkie przedmioty z żelaza będą identyfikowane po skrajnie lewej stronie skali. Może to oznaczać
zarówną bezwartościowy przedmiot, np. gwóźdź, jak i wartościową relikwię.
Folia
Identyfikowana będzie folia aluminiowa, stosowana w opakowaniach artykułów spożywczych, jak i kawałki kluczyków do puszek.
5¢
Większość współczesnych kluczy do puszek, ale też niewielkie pierścionki ze złota.
Aluminium
Kluczyki do puszek starego typu. które zawsze były odczepiane od puszek oraz średniej wielkości złote pierścionki.
PT (kluczyki do puszek)
Kluczyki do puszek starego typu, ale też współczesne, jak również złote pierścionki.
S-CAP
Stare kapsle ze szklanych butelek, duże pierścionki ze złota, niektóre monety.
Zinc
Przedmioty o średnim przewodnictwie i wartościowe monety. Segmenty, znajdujące się po prawej stronie wyświetlacza, takie jak 10¢ 25¢ 50¢ 1$ zostały stworzone z myślą o identyfikacji monet amerykańskich. Mogą one jednak również identyfikować monety lub przedmioty z metalu o wysokim przewodnictwie (np. monety ze srebra lub relikwie) lub duże przedmioty z różnego rodzaju metalu.
15 |
Uwaga!
Wykrywacz często pokazuje sugerowane rodzaje zlokalizowanego przedmiotu i umieszcza je
w danych kategoriach. Nie jest to jednak możliwe, aby dokładnie sklasyfikować wszystkie przedmioty znajdujące się pod ziemią.
Jak przesuwać sondę?
• Utrzymuj wykrywacz około 1 cm nad ziemią.
• Ustaw sondę równolegle do ziemi.
• Przesuwaj sondę powoli na boki. Urządzenie wykrywa przedmioty, tylko kiedy jest w ruchu.
• Utrzymuj sondę równolegle do ziemi przez
cały czas. Nie unoś jej na boki przy każdym
przesunięciu.
• Sondy powinna cały czas być we ruchu (za wyjątkiem wyszukiwania precyzyjnego)
DOBRZE
ŹLE
Wtyczka audio
Gniazdo jest przystosowane do wtyczek 1/4 cala.
W chwili podłączenia słuchawek głośnik zostaje
deaktywowany.
Używanie słuchawek
Używanie słuchawek pozwala na wyłapanie nawet
najsłabszych sygnałów dźwiękowych, jak również
wydłuża żywotność baterii. Pozwala to również na
wychwycenie zmiany wysokości i rodzaju dźwięków,
szczególnie jeżeli poszukiwania są prowadzone w
terenie o podwyższonym hałasie. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno używać słuchawek w pobliżu
ruchu ulicznego lub w innych miejscach potencjalnie
niebezpiecznych. Należy stosować przewody audio
o długości do trzech metrów.
Cechy i ograniczenia produktu
1. Soda jest wodoodporna i może być w całości zanurzana. Nie dotyczy to panelu głównego. Jeżeli
wykrywacz ma być używany podczas deszczu należy dokupić opcjonalną osłonę, która nie znajduje się w zestawie.
2. Zakopane przyłącza
Niniejszy wykrywacz metali nie może być używany do wykrywania rurociągów lub przewodów. Do tego
celu należy użyć specjalistycznego sprzętu, będącego w ofercie firmy First Texas.
3. Wymagające warunki gruntowe.
Wykrywacz został przystosowany do prowadzenia poszukiwań na większości rodzajów gleby, ale nie
|
16
jest w stanie podawać poprawnych wyników w najtrudniejszych warunkach czy na mokrych, piaszczystych plażach z solą morską. Sprawdzi się natomiast na suchym piasku. Sól morska, podobnie do wysoko zmineralizowanej gleby, mogą ograniczać możliwości wykrywacza.
4. Identyfikacja celu.
System identyfikacji celu podaje jedynie najbardziej przybliżone wartości. Jest to uzależnione od rodzaju gleby,odległości sondy od celu, jak długo cel leży pod ziemią oraz odległości celu od innych zakopanych przedmiotów. Bardzo duże przedmioty mogą prowadzić do przeciążenia wykrywacza i będzie on podawał nieprawidłowe wyniki.
5. Zmniejszanie czułości.
Podstawowym zadaniem tej funkcji jest umożliwienie użytkownikowi zmniejszenia czułości wykrywacza. Każdy poszukiwacz chce znaleźć najgłębiej położone przedmioty. Tymczasem, w dzisiejszych czasach dookoła znajduje się wiele przedmiotów emitujących zakłócenia elektromagnetycze (EMI). Należy
wówczas obniżyć czułość wykrywacza.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Wykrywacz wydaje nieregularne dźwięki lub ma niską
czułość
•Używanie wykrywacza wewnątrz pomieszczeń
•Używanie wykrywacza blisko
linii wysokiego napięcia
•Używanie dwóch wykrywaczy
jednocześnie, blisko siebie
•Wykrywacz należy wyłącznie
na zewnątrz
•Należy prowadzić poszukiwania z dala od sieci
energetycznej
•Dwa wykrywacze powinny
być oddalone od siebie o co
najmniej 6 metrów
•Należy obniżyć czułość do
momentu ustania dźwięków
Niska głośność
•Rozładowana bateria
•Niewłaściwy rodzaj baterii
•Wymień baterię
•Używaj wyłącznie baterii
alkalicznych
Na wyświetlaczu pojawiają się
różne symbole lub wykrywacz
wydaje różnorodne dźwięki
•Po ziemią znajdują się fanty
z różnego rodzaju
materiałów
•Ziemia jest wysoce
zmineralizowana
•Zbyt wysoko ustawiona
czułość
•Przesuwaj sondę pod różnymi kątami
•Wykonaj strojenie do gruntu
•Zmniejsz czułość
Brak zasilania, urządzenie nie
wydaje dźwięków
•Rozładowana bateria
•Źle podłączony przewód
•Zmień baterie
•Sprawdź połączenie
Uwaga!
Nie należy używać jednocześnie nowych i starych baterii. Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych.
Nie należy mieszać różnych rodzajów baterii.
17 |
KARTA GWARANCYJNA
NAZWA TOWARU
Wykrywacz metali Bounty Hunter
TYP
Quick Draw Pro
NUMER FABRYCZNY
DATA SPRZEDAŻY
PIECZĄTKA I PODPIS PUNKTU SPRZEDAŻY
PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO
PPHU Kolba Matuszczak Łukasz
Limanowskiego 65
42-506 Będzin-Grodziec
tel/fax 32 265 22 00
www.kolba.pl
serwis@kolba.pl
PPHU Kolba udziela niniejszej gwarancji na okres
24 miesięcy licząc od daty sprzedaży.
|
18
WARUNKI GWARANCJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
•
•
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sprawne urządzenie nie podlega wymianie.
Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od
daty zgłoszenia reklamacji.
W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy
może ulec wydłużeniu.
Niniejszą gwarancją są objęte usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji upoważniony
zakład stwierdzi, że usunięcie wady nie jest możliwe lub zostaną dokonane cztery naprawy przez
upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
mechanicznego lub termicznego uszkodzenia sprzętu,
niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją)
niewłaściwego przechowywania lub transportowania,
uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar, wyładowania atmosferyczne, zalanie,
działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzedu itp.), samowolnej ingerencji nabywcy oraz innych nieuprawnionych osób we wnętrze produkty przekraczającej zakres normalnych czynności eksploatacyjnych.
Gwarancji nie podlegają czesci obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie
eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli jest ostemplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.
Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży na własny koszt.
Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z warunków gwarancji oraz testowania ponosi Nabywca.
W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy wraz z reklamowanym towarem
dostarczyć dokładny opis usterki uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz
DOKŁADNY ADRES ZWROTNY wraz z TELEFONEM KONTAKTOWYM.
Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby PPHU Kolba.
Zakup urządzenia objętego niniejsza gwarancją jest równoznaczne z przyjęciem poniższych
warunków.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI
___________________________________________
PODPIS I DATA
19 |
Notatki
dystrybutor
PPHU KOLBA Łukasz Matuszczak
Limanowskiego 65
42-506 Będzin-Grodziec
tel/fax +48 32 265 22 00
sklep@kolba.pl
Download PDF

advertising