Anycom | PM-400 | Primeri_dobre_prakse_MOBOS_Terenska_prodaja_Marinblu

dodatkirešitvestoritvemobilno računalništvoIdentificiranjeoznačevanje
INFORMACIJSKA PODPORA PRODAJI NA TERENU,
S KATERO SO ZA 60 % POVEČALI STORILNOST
(študija primera)
Naročnik rešitve je podjetje MARINBLU d.o.o. (www.marinblugroup.com,
info@marinblugroup.com), ki se ukvarja s prodajo svežih rib, školjk, rakov
in mehkužcev ter zamrznjenega programa živil. Njihova vizija je postati
vodilni ponudnik morskih dobrot na območju Slovenije in vodilni
oskrbnik luksuznih lokacij, kot so vrhunske restavracije in hoteli.
Naročniku je LEOSS d.o.o. (www.leoss.si) zagotovil programsko rešitev
MOBOS (www.mleoss.com), ki informacijsko podpira terensko prodajo
artiklov iz asortimenta naročnika znanim kupcem (turistična, trgovska in
gostinska podjetja).
Po mnenju dr. Borisa Šuštarja je
uvedba MOBOS-a v MARINBLU ena
boljših zadev, ki so se jih lotili pri
prenovi in avtomatizaciji poslovnih
procesov.
Zdaj, ko so dokončno zamenjali
»tehniko svinčnik in papir« z
mobilnimi terminali, si ne predstavlja,
kako delati brez terminalov.
Pred uvedbo MOBOS-a je delo potekalo bistveno počasneje, srečanja s
kupci pa so zajemala ustno usklajevanje ponudbe in povpraševanja,
dosežene cene niso vedno odražale pogodbenih cen, medtem ko so zdaj
cene določene. Predhodno je bil cenik ohlapno definiran in so ga
prodajalci težje uveljavljali, zdaj je fiksen. Omogočena je boljša in lažja
kontrola nad prodajo, zalogo in dobičkonosnostjo artiklov in
strank. S tem so zagotovljeni vsi podatki, ki olajšujejo nabavo, optimalne
zaloge, vodenje politike popustov in plačilnih pogojev itd. Velik plus za
njihovo računovodstvo je urejena sledljivost prehrambenih artiklov po
zakondaji. Na vsaki dobavnici oz. fakturi se zahteva, da se vse
prehrambene artikle vodi tudi po šaržah in v primeru rib in drugih ribjih
artiklov tudi po latinskih imenih.
dodatkirešitvestoritvemobilno računalništvoIdentificiranjeoznačevanje
Z rešitvijo so podprte naslednje funkcionalnosti:
-
-
-
terenska prodaja
prevzem blaga »SLO« in »SVET« (za ulov zunaj Slovenije),
predaja ustreznih zalog artiklov iz centralnega skladišča
posameznim prodajalcem / zastopnikom,
medskladiščni prenosi med prodajalci / zastopniki,
identificiranje blaga s pomočjo črtne kode ob prenosih med prej
omenjenimi skladišči, ob predaji kupcu in izdaja računa in / ali
dobavnice,
tiskanje logističnih nalepk s podatki: prvenstveno dobavitelja,
šarže, datuma in kraja ulova (FAO), države gojene ribe, roka
uporabe itd.,
plačevanje blaga z gotovino ali odloženim plačilom,
pregled / vodenje zaloge na centralnem skladišču in zaloge blaga
na vozilu,
izvajanje inventure s strani prodajalcev / zastopnikov,
prenos podatkov o opravljenih transakcijah v poslovni-informacijski
sistem matičnega podjetja, to je v njihovem primeru Datalab
Pantheon™.
Rezultat projekta: naročnik je z dostavljeno rešitvijo dobil orodje, ki
mu omogoča, da obvladuje prodajo svojih artiklov na terenu z
vnaprej definiranimi finančnimi podatki, kar omogoča ažurno in
natančno analizo poslovnih procesov in s tem optimizacijo
poslovanja. Vodstvo podjetja je rezultate občutilo že v 50 dneh po
uvedbi MOBOS-a v svoje poslovanje.
Programska rešitev bazira na programskem paketu MOBOS, ki ga je kot
platformo za realizacijo rešitev na področju logistike razvilo LEOSS.
dodatkirešitvestoritvemobilno računalništvoIdentificiranjeoznačevanje
POMEMBNA VPRAŠANJA
1. Kakšno je bilo stanje pred uvedbo rešitve MOBOS (delo pred
implementacijo)?
Pred uvedbo rešitve so imeli ogromno papirnega dela (nečitljivost,
paragonski bloki, indigo papir). Dobavnice so se delale ročno. Nato so
jih v računovodstvu pretipkavali in za to porabili veliko časa ter se
pogosto soočali s človeškimi napakami. Prihajalo je do napak pri
razbremenjevanju zaloge prodanih rib, ko vodstvo natanko ni vedelo,
kateri artikel je bil dejansko prodan. Primer: brancin 300/400 g je bil
prodan na terenu, računovodstvo pa ob pretipkavanju ni imelo
informacije, ali gre za prodajo »španskega« ali »grškega« brancina. Lahko
si predstavljamo, da je vsak napačen vnos kasneje povzročil dodatno
porabo časa in popravke. Ti so terjali raziskovanje in usklajevanje
zalog, ki so bile zaradi takšnih napak pogosto negativne. Odkar delajo
s terminali, ni bilo niti enega popravka, ker so vsi poslovni dogodki
sproti razrešeni. Skrajšali so čas, odpravili napake, optimizirali zaloge.
Prenos blaga med prodajalci / zastopniki poteka brez vpletanja uprave.
Pred uvedbo MOBOS-a je bilo treba za vsak prenos poklicati v upravo ali
skladišče. Dela za prodajalce / zastopnike ni bistveno manj, je pa brez
napak (zdaj imajo tudi informacije o neplačnikih). Poslovanje je s
pomočjo terminalov urejeno in disciplinirano.
2. Kako je potekala implementacija?
Zaradi razumevanja poslovnega procesa in visoke strokovnosti LEOSS-ove
ekipe je bila celotna logika delovanja postavljena že po dveh
sestankih z LEOSS-ovim razvojnim oddelkom. Znan je bil cel algoritem,
postavljen jasen načrt, kako poteka delo in katere rešitve potrebuje
naročnik. Sledila je prilagoditev programske opreme in njeno testiranje ter
priprava optimalne rešitve.
3. Čas uvedbe rešitve?
V svojem polnem sijaju je rešitev začela delovati v 50 dneh. Rezultate
je vodstvo občutilo nemudoma.
4. Kaj je prinesla rešitev? Kako poteka delo po implementaciji (način
dela potem)?
Rešitev je prinesla:
- prihranek na času, kadrih in stroških,
- avtomatizacijo,
- realne informacije v realnem času,
- odpravo negativnih zalog.
dodatkirešitvestoritvemobilno računalništvoIdentificiranjeoznačevanje
Manko pri inventuri se je že v prvem mesecu po uporabi terminalov
zmanjšal kar za 60 %. Naravni kalo, ki pri ribah zaradi izgube vode pri
določenih artiklih lahko znaša tudi do 10 %, seveda ostaja.
Vodstvo opravlja le še nadzorno funkcijo (npr. tedensko spremljanje
marž) in se tako posveča pomembnejšim nalogam, kot je npr.
pridobivanju novih poslov. MOBOS je orodje, s katerim so postavili
pravila poslovanja. Izgovorov prodajalcev /zastopnikov glede manjka ali
kala zalog je zdaj bistveno manj.
5. V kakšnem času se je investicija povrnila?
Investicija v MOBOS se povrne v manj kot dveh letih, kar je celo
hitreje, kot je bilo načrtovano.
6. Kakšni so prihranki? (npr. v času, enostavnejše delo, hitrejši
zajem podatkov ...)
Prihranek na času: na prodajalca /zastopnika se porabi tri ure manj
tedensko. Trenutno imajo 5 prodajalcev / zastopnikov, kar pomeni 15 ur
manj dela tedensko.
7. Kaj pridobi uporabnik takšnega sistema?
-
60 % rast produktivnosti (manj porabljenega čas, napake so
odpravljene),
povečano delovno storilnost zaradi sprotnega reševanja odprtih
naročil,
nadzorovan pretok blaga in informacij za boljše obvladovanje
oskrbne verige (SCM),
ažurno spremljanje poslovanja (vodenje dobičkonosnosti po
prodajalcu / zastopniku in artiklih),
s prodajo usklajeno nabavo (optimizacija zalog),
vodenje prodajne politike po »Just in time (JIT)« metodi.
dodatkirešitvestoritvemobilno računalništvoIdentificiranjeoznačevanje
UPORABLJENA OPREMA:
 Intermec CS40 (terminal za terenske prodajalce)
Ročni terminal/dlančnik za zajemanje podatkov z vgrajenim 2D čitalnikom
črtne kode EA11, platforma Windows Mobile 6.5, pomnilnik 256 MB
RAM/512 MB Flash, Bluetooth vmesnik, GPS, 3.2 MP barvna kamera,
WLAN 802.11b/g, GSM/UMTS /HSUPA, numerična tipkovnica, IP54
zaščita, v kompletu baterija in polnilnik
 Honeywell D6500 (terminal za skladišče)
Ročni terminal Dolphin 6500 za zajemanje podatkov z vgrajenim
čitalnikom črtne kode IT5300SR, platforma Win CE 5.0, pomnilnik
128/128 MB, brezžična komunikacija 802.11 b/g, bluetooth, tipkovnica z
28 tipkami, baterija 3300mAh (komplet z napajalnikom)
 Honeywell 6500 Home Base
Komunikacijski podstavek za dlančnik Dolphin 6500 z ethernet, USB in
RS232 vmesnikom, z dodatno funkcijo polnjenja dlančnika in rezervne
baterije
 Epson LQ-300+II
24-iglični matrični tiskalnik za profesionalno uporabo
 Anycom PM-400 Bluetooth komunikacijski modul
Bluetooth komunikacijski modul za tiskalnik, priklop na paralelni ali USB
vmesnik (za brezžično krmiljenje tiskalnikov), verzija 2.0
 MOBOS Terenska prodaja Standard
Programski paket za podporo prodaji na terenu; vodenje in priprava
šifrantov za prodajo, priprava in vodenje poti potnikov, priprava in
vodenje asortimanov kupcev; podpora sledljivosti blaga, izdaja blaga
(račun/dobavnica), medskladiščni prenos, tiskanje A4 dokumentov ali
potrdil/računov do širine 10 cm, izdelava blagajniškega prejemka
(osnovno), inventura, cenovna politika; za okolje MS SQL server 2005 ali
višji (licenca za strežnik)
 MOBOS Mobile Terenska prodaja Standard
Programski modul za ročni terminal/dlančnik z Windows CE/WIN Mobile
platformo, ki deluje v povezavi s programskim paketom MOBOS Terenska
prodaja Standard; izdelava in tiskanje dokumentov
 MOBOS Povezovanje
Programski modul za prenašanje in obdelavo podatkov med programskim
paketom za vodenje poslovanja ERP in aplikacijo MOBOS
dodatkirešitvestoritvemobilno računalništvoIdentificiranjeoznačevanje
Sta vodenje skladišča in mobilna prodaja ključna za vaše poslovanje?
Vas zanima, kako sistem deluje? Vabljeni na ogled v LEOSS d.o.o., ki je
za uporabnike različnih informacijskih sistemov pripravil tudi IT
logistične rešitve - sistem MOBOS (www.mleoss.com). Gre za rešitve,
kot so skladišče, terenska prodaja, zbiranje naročil na terenu in s
tem povezano pospeševanje prodaje. Telefon je (01) 530 90 20, GSM:
040 480 006 in E-pošta: leoss@leoss.si. Več na www.leoss.si. Kako do
nas? Poglejte na zemljevidu.
Download PDF

advertising