Dynamix | UM-A Plus/PL | Listopad 19

DWUTYGODNIK * ROK XXV * 9 listopada 2012 r. * NR 19 (396) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY
www.korniczanin.pl
1 1 l i s t o pa da
Święto
Niepodległości
w y w i e śm y
n a n asz yc h d o m ach
f l a g i n a ro dowe!
Foto: ŁG
W tym numerze :
- Kórnik wysoko w prestiżowym rankingu
str. 2
- Wspomnienie o ks. kanoniku Bolesławie Dolacie
str. 11
- Spacer BurMistrzów
str. 7
- Kasia Pawłowska medalistka Mistrzostw Europy
str. 19
poszanowania środowiska naturalnego
jest obecnie jednym z podstawowych i
najważniejszych zadań każdej jednostki
samorządowej.
Rokrocznie prof. Eugeniusz Sobczak
z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej wraz ze
swoim zespołem dokonuje porównania i
oceny wszystkich polskich samorządów.
6 listopada poznaliśmy wyniki Rankingu „Zrównoważonego
Rozwoju Jednostek Samorządu
Terytorialnego”, podczas konferencji zorganizowanej w gmachu
Sejmu RP.
Współorganizatorem konferencji jest Sejmowa Komisja
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Fundacja
Polskiego Godła Promocyjnego,
która również wspiera promocję
najlepszych polskich samorządów, wyłaniając Laureatów
Konkursu „Teraz Polska” dla
Gmin. Patronat nad konferencją
objęła Marszałek Sejmu Pani
Ewa Kopacz.
Oceniany był rozwój wszystkich jednostek samorządowych w Polsce w 2011 roku,
z zachowaniem podziału na 4
grupy: gminy wiejskie, miejskie,
miejsko-wiejskie oraz miasta na
prawach powiatu.
Zrównoważony rozwój to
taki, w którym poszczególne
rodzaje zasobów gminnych (w
tym zasobów naturalnych) są
wykorzystywane racjonalnie,
przez co rozwój gminy jest
trwały i odbywa się bez szkody
dla przyszłych pokoleń. Głównym celem tego zestawienia
jest próba prezentacji najlepiej
rozwiniętych miast i gmin w
Polsce oraz analiza głównych
czynników rozwoju. Racjonalne wykorzystywanie zasobów
gminnych, wieloletni plan na
jej rozwój, a przede wszystkim
kontrola realizacji tego planu,
przy jednoczesnej deklaracji do
Głównym celem takiego zestawienia jest
prezentacja oraz nagrodzenie najlepiej
rozwijających się jednostek, spośród
wszystkich w Polsce. Ranking jest też
podstawą do określania ich słabych
i mocnych stron, co stanowi bazę do
formułowania celów i uwzględniania
najważniejszych czynników w dalszym
ich rozwoju. Badanie oparte na danych
Głównego Urzędu Statystycznego daje gwarancję niezależności i rzetelności rankingu,
który przekrojowo pokazuje jak
rozwijają się wszystkie gminy i
województwa w Polsce.
Ranking opiera się na
analizie 16 wskaźników GUS
obejmujących trzy zasadnicze
obszary funkcjonowania wszystkich jednostek samorządowych:
gospodarczy, społeczny oraz
ochronę środowiska.
Oczywiście osiągane rezultaty zależą od wielu czynników,
wśród których należy wymienić
doświadczenie samorządów
oraz wynikającą z tego ciągłość
działań rozwojowych, potencjał
gospodarczy i charakter administracyjny. W związku z powyższym przygotowano cztery
rankingi, a mianowicie ranking
gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich, a także miast
na prawach powiatu.
Anna Grzegorzewska
Fundacja
Polskiego Godła
Promocyjnego
„Teraz Polska”
ul. Górskiego 1, 00-033
Warszawa
www.terazpolska.pl
Czeka nas reorganizacja szkół
Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz radna
Małgorzata Walkowiak i kierownik Wydziału
Oświaty Ewa Soczyńska spotkali się 24
października z dyrektorami: Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie oraz Gimnazjum w
Robakowie. Dyskutowano na temat reorganizacji pracy szkół po wybudowaniu kompleksu
oświatowego w Kamionkach. Pierwsza część
kompleksu powstać ma do września 2014
roku, jednak już teraz należy poczynić kroki
przygotowujące do reorganizacji.
Przewiduje się utworzenie zespołów szkół
(szkoła podstawowa i gimnazjum) w Szczodrzykowie i Robakowie. Jest także szansa, że
po wybudowaniu pierwszej części kompleksu,
od roku szkolnego 2014/15 w Kamionkach
uruchomione zostaną zarówno podstawówka
jak i gimnazjum.
Wartość środowiska ...
Spotkanie dotyczące projektu badawczego
pilotowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pt. „Wartość środowiska, a
gotowość społeczeństwa do zapłacenia za to
dobro” odbyło się 25 października. Uczestniczyli w nim przedstawiciele gmin: Komorniki,
Luboń, Mosina, Dopiewo, Puszczykowo, pracownicy Wielkopolskiego Parku Narodowego
oraz reprezentujący Kórnik wiceburmistrz
Antoni Kalisz i Sławomir Lepczyński kierujący
wydziałem Planowania Przestrzennego UM w
Kórniku. W ramach planowanego na 1,5 roku
projektu między innymi przeprowadzone zostaną wśród mieszkańców badania ankietowe.
Wybory w Metropolii
W dniach 25 i 26 października w Komornikach trwały obrady stowarzyszenia
Metropolia Poznań. Dokonano wyboru
członków zarządu stowarzyszenia. Zgodnie
ze statutem prezesem jest Prezydent Miasta
Poniżej przedstawiamy pierwsze 10 najlepszych samorządów w każdej kategorii:
Miasta na prawach powiatu:
1. m.st. Warszawa
2. Poznań
3. Przemyśl
4. Sopot
5. Gdańsk
6. Krosno
7. Wrocław
8. Kielce
9. Katowice
10. Toruń
PROSTO Z RATUSZA
Gminy miejskie:
1. Krynica Morska
2. Łeba
3. Pruszcz Gdański
4. Puławy
5. Bieruń
6. Kołobrzeg
7. Węgrów
8. Lubawa
9. Sucha Beskidzka
10. Gorlice
Gminy miejsko-wiejskie:
1. Nowe Warpno
2. Polkowice
3. Międzyzdroje
4. Bogatynia
5. Ożarów Mazowiecki
6. Kórnik
7. Zbąszynek
8. Grodzisk Wielkopolski
9. Niepołomice
10. Swarzędz
Gminy wiejskie:
1. Kleszczów
2. Puchaczów
3. Kobierzyce
4. Tarnowo wPodgórne
5. Suchy Las
6. Komorniki
7. Ornontowice
8. Rewal
9. Stepnica
10. Wielka Nieszawka
Poznania, a jego zastępcą Starosta Powiatu
Poznańskiego. Po głosowaniu trzy pozostałe
miejsca w Zarządzie przypadły burmistrzowi
Śremu Adamowi Lewandowskiemu i burmistrzowi Buku Stanisławowi Filipiakowi oraz
burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu.
Pokłosie wizyty w Humaniu
W dniu 29 października w Urzędzie Miejskim z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim
i wiceburmistrzem Antonim Kaliszem spotkali
się uczestnicy delegacji uczestniczącej
w wyjeździe do Humania na Ukrainie. O
wyprawie szerzej pisał Kazimierz Krawiarz
w poprzednim numerze Kórniczanina. Przypomnijmy, że na Ukrainie od 2 października
byli prof. Jacek Oleksyn (dyrektor Instytutu
Dendrologii PAN), Kazimierz Krawiarz (kustosz Izby Pamiątek Regionalnych), Przemysław Byczyński (informatyk Urzędu Miejskiego w Kórniku), Wojciech Kiełbasiewicz
(kierownik KCRiS OAZA), radny Bogdan
Wesołek, Eugeniusz Sierański (komendant
Posterunku Policji w Kórniku), Tadeusz
Mnich (Międzynarodowe Stowarzyszenie
Policji IPA), Jerzy Dziliński, Kazimierz
Kamiński i Kazimierz Kmieć (KOMBUS).
Bardzo pozytywnie zostały ocenione
kontakty obu stron w różnych dziedzinach
życia społecznego. Stanowi to dobrą podstawę do kontynuowania działań w kierunku
sformalizowania i rozwinięcia współpracy
między Kórnikiem i Humaniem.
Obrady w Jarocinie
Także 29 października w Jarocinie
odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników ZGO sp. z o.o. Jarocin. Gminie
Kórnik reprezentowali: pani skarbnik Katarzyna Szamałek oraz wiceburmistrz Antoni
Kalisz. Zgromadzenie podjęło uchwały,
między innymi w sprawie podniesienia kapitału zakładowego i przystąpienia nowych
członków do spółki.
W sobotę 10 listopada
o godzinie 11:00,
w przeddzień Święta Niepodległości 11 listopada,
przy pomniku ku czci
Powstańców Wielkopolskich w Kórniku
złożone zostaną wiązanki kwiatów.
Zapraszamy mieszkańców,
poczty sztandarowe i delegacje.
Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
9 listopada 2012 r.
Z RATUSZA
Kórnik wysoko w rankingu
Po raz kolejny Gmina Kórnik znalazła
się wysoko w prestiżowym rankingu.
Tym razem po raz kolejny doceniono nas
w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju,
w którym sklasyfikowano nas na 6. miejscu w kategorii gmin miejsko-wiejskich.
Poniżej obszerna informacja prasowa
przygotowana przez organizatorów.
ŁG
Piłkarze-amatorzy
podsumowali sezon
Amatorska Liga Piłki Nożnej podsumowała sezon. W dniu 2 listopada
w kórnickiej Oazie z przedstawicielami
drużyn spotkali się organizatorzy ligi z
UKS Jedynka Kórnik: prezes Seweryn
Waligóra, sekretarz Maciej Brylewski oraz
Paweł Pietrzak, a takze wiceburmistrz
Antoni Kalisz.
Wysoko w rankingu
Po raz kolejny Gmina Kórnik znalazła się w pierwszej dziesiątce Ranking
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek
Samorządu Terytorialnego opracowanego
przez Wydział Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Fundację Teraz
Polska. Tym razem sklasyfikowano nas
na miejscu 5. Podczas uroczystości w
budynku Sejmu RP wyróżnienie w imieniu
samorządu Kórnika odebrała kierowniczka Wydziału Promocji Gminy Magdalena
Matelska-Bogajczyk.
Rozmowy z Aquanetem
W dniu 7 listopada burmistrz Jerzy
Lechnerowski oraz kierownik Wydziału
Inwestycji Bronisław Dominiak, w związku
z wygaśnięciem porozumienia komunalnego z czerwca 2004 roku, spotkali się
z przedstawicielami spółki Aquanet SA w
sprawie omówienia warunków wydania
zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kórnik.
Opr. ŁG
Uwaga!
Muzeum
w Zamku Kórnickim
od 2 listopada 2012 r.
dokońca lutego 2013 r.
pozostaje nieczynne
z powodu remontów.
3
Kórnickie
Stowarzyszenie
„Ogończyk”
oraz grupa nauczycieli,
absolwentów i uczniów
LO w Kórniku
serdecznie zaprasza
w dniu 9 listopada 2012 roku
o godz. 17:30
do
świetlicy Zespołu Szkół (LO) na
Zwieńczeniem koncertu
będzie występ
Chóru Zamku Kórnickiego
Castellum Cantans
P O E T YC K I E
WYPOMINKI
poświęcone zmarłym w tym roku
Dyrektorom
kórnickiej Alma Mater
Towarzystwo Pamięci
Powstania Wielkopolskiego
1918/1919
Koło Kórnik
zaprasza
na
II Gminny
Jakie badania już przeprowadzono,
co jeszcze będzie badane? Jak długo
potrwają badania? Co jest ich celem?
Co już wiemy? pytam Adriana Szulczewskiego Specjalistę ds Ochrony
Środowiska z firmy PROTE Technologie
dla Środowiska Sp. z o.o
Przegląd Pieśni
Powstańczych,
który odbędzie się
Adrian Szulczewski:
Na ten moment, w dwóch seriach letniej
i jesiennej, z jeziora zostały pobrane próbki
wody i osadów dennych oraz próbki wody w
ciekach dopływających do jeziora. Wykonano także pobór organizmów bentosowych,
24 listopada 2012 roku
o godz. 15:00
w Strażnicy w Kórniku.
Zarząd Koła
Spotkajmy si� w pi�knym wieku XIX
W PI�KNYM WIEKU XIX
na spotkaniach z cyklu
Najcenniejsze Klejnoty Kultury
- spotkania kórnickie
Patronat medialny:
Wst�p wolny do wyczerpania miejsc
Pilnie „Poszukiwany, Poszukiwana”!
Tym razem, to nie tytuł filmu, a informacja dla wszystkich aktywnych mieszkańców Gminy Kórnik.
Poszukuję osoby, która zechciałaby przejąć ode mnie „szefowanie” Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jak wykazał
festyn „Gmina Kórnik Wylęgarnią Pomysłów” – aktywnych nie brakuje, w tym młodych, którzy mają więcej siły niż ja.
Ale wiek nie ma tu znaczenia, liczą się: energia i pomysły. Dołożę do tego moją wszechstronną pomoc i doświadczenie.
Jak wykazały ostatnie lata, a szczególnie ubiegły rok - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była w Kórniku nie tylko
niezwykle pożyteczną, powszechną i świetną zabawą, ale i znakomitą promocją gminy.
Dlatego też, jeśli chętna „szefowaniu” będzie Promocja, ucieszę się.
Wszystkich odważnych i aktywnych proszę o kontakt na nr telefonu: 502 492 540
Krystyna Janicka
4
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze Kórniczanina, trwają kompleksowe
badania wód Jeziora Kórnickiego (woda i
osady denne) i cieków dopływających do jeziora. Wykonuje je firma Prote, która współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym
w Poznaniu, Zakładem Doświadczalnym
Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w
Muchocinie, oraz Uniwersytetem Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
Powstania Wielkopolskiego
SPOTKAJMY SI�
od pa�dziernika do grudnia 2012 roku
w ka�d� sobot� i niedziel�, godz. 11:00
Klaudynówka na Podzamczu w Kórniku
Badania Jeziora Kórnickiego: kto, co i dlaczego?
Z okazji 94 rocznicy wybuchu
nr 19/2012
czyli organizmów bytujących w osadach
dennych jeziora. Przeprowadzony został
także kontrolny odłów ryb.
W przyszłym roku na wiosnę zostanie
wykonany jeszcze pobór wody i osadów
dennych z jeziora oraz wody z cieków.
Będzie to trzecia seria - wiosenna.
W sumie badania zostały zaplanowane
tak by móc prześledzić roczny cykl procesów zachodzących w jeziorze, a odpowiedzialnych za jego trofię (w uproszczeniu
żyzność), objawiających się w okresie
wegetacyjnym brakiem przezroczystości
wody na skutek jej kwitnienia. Pomiary
wykonywane w kilku sezonach zawsze
dają bardziej adekwatny i dynamiczny
obraz sytuacji danego ekosystemu, niż
pomiary wykonane tylko w jednym terminie.
Otrzymujemy wtedy zarys trendów zmian
zachodzących w skali czasu.
Jeżeli chodzi o zakres badań to oprócz
wymienionego wyżej bentosu oraz składu
gatunkowego ryb, mierzone jest w wodzie
blisko 30 parametrów, a w osadach dennych blisko 20 parametrów.
Lądowe przygotowania do pobierania próbek ...
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o ponownym wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w rejonie drogi krajowej S-11
Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom,
obręb Dziećmierowo i Kórnik – I etap
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz.
871) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwał
9 listopada 2012 r.
AKTUALNOŚCI
„Minuta ciszy po umarłych zwykle do późnej nocy trwa...”
(W. Szymborska)
CMYK
INFORMACJE
11 listopada 2012 r.
o godzinie 16:30
w Zamku Kórnickim
odbędzie się
Koncert Finałowy
XII POWIATOWEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„WPISANI W HISTORIĘ”
z okazji Święta Niepodległości
Tak szerokie spektrum badań pozwoli
nam ocenić stan czystości jeziora i na ich
podstawie sporządzić raport ze wskazaniem metod rekultywacyjnych jakie należałoby zastosować aby poprawić jakość wody
w jeziorze. Raport zostanie sporządzony
przez prof. Ryszarda Wiśniewskiego z UMK
w Toruniu wiosną 2013 r. po zakończeniu
wszystkich analiz.
Dzisiaj bez kompletu badań nie jesteśmy w stanie powiedzieć jakie działania
trzeba będzie podjąć aby poprawić stan
jakości wody w jeziorze. Każde jezioro
jest niepowtarzalne, ma swoją historię,
ukształtowanie dna, charakterystyczny
zespół organizmów, a także wszystko co
je otacza - tereny składające się na zlewnię tzn. zabudowa mieszkaniowa, działki
rekreacyjne, pola uprawne, lasy. Tak więc
nie można w żaden sposób przekładać kalki
z innych jezior. Żeby postawić trafną diagnozę i zalecić konkretne działania trzeba
precyzyjnie określić stan jeziora.
Opr. ŁG
... i już na wodzie.
Rady Miejskiej w Kórniku Nr XLVIII/524/2005
z dnia 28 grudnia 2005 r. i Nr LVIII/623/2010 z
dnia 27 października 2010 r. zawiadamiam o
ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną
dokumentacją projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie drogi krajowej S-11
Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, obręb
Dziećmierowo i Kórnik – I etap, obejmujący obszar 126,00 ha wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 19 listopada 2012
r. do 17 grudnia 2012 r., w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie miejscowego planu rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 3 grudnia 2012 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (salka urzędu
stanu cywilnego wejście od strony parkingu) o
godz. 13:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie
z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do
projektu miejscowego planu. Uwagi mogą
być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do
protokołu, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, na adres Urzędu Miejskiego w
Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 3 stycznia 2013 r. Organem
właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko informuję, że
zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 210.
5
W sobotę zakończyły się trwające cztery
dni targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon. Są to targi turystyczne o
najdłuższej tradycji w Polsce, które w tym
roku zostały zorganizowane po raz 23.
Tegoroczne targi odbywały się pod hasłem:
„W cztery dni dookoła świata”. Hasło
to idealnie opisywało charakter wydarzenia, podczas którego przedstawiciele
biur podróży, wszystkich polskich i wielu
zagranicznych regionów, hotele, ośrodki
spa i wellnes, usługodawcy w turystyce
oraz przewoźnicy przez cztery targowe
dni mieli okazję do nawiązania kontaktów
biznesowych, podpisania umów na przyszły
sezon z wieloma kontrahentami z Polski i
zagranicy, a w dodatku wszystko to było
możliwe w jednym miejscu. Tradycyjnie,
dwa pierwsze dni targowe przeznaczone
były dla profesjonalistów, natomiast w
piątek i sobotę targi otwarte były dla publiczności. W sumie
w targach wzięło udział około 650 wystawców z 42 krajów.
Gmina Kórnik prezentowała się na
dwóch stoiskach: wspólnie z gminami
Powiatu Poznańskiego i na stoisku Miasta
Poznania i Stowarzyszenia „Metropolia
Poznań”.
Zintegrowana ekspozycja Miasta Poznania i Stowarzyszenia oraz Powiatu
Poznańskiego prezentowana była pod
wspólnym szyldem „Metropolia Poznań”.
Miasto Poznań zaprezentowało m.in.
liczne propozycje ciekawego i niepowtarzalnego spędzenia czasu w mieście,
szeroki wachlarz atrakcji kulturalnych, a
także ofertę poznańskich hoteli i restauracji.
Natomiast Metropolia Poznań dla amatorów zwiedzania i aktywnego wypoczynku
przygotowała informacje o atrakcjach okolic
Poznania. Rowerzyści oraz miłośnicy wycieczek pieszych i samochodowych mogli
znaleźć na stoisku propozycje dostępnych
szlaków i tras, które prowadzą poprzez
przepiękne tereny Metropolii.
Na odwiedzających stoisko Miasta
Poznania czekało wiele atrakcji, np. udział
w konkursach na temat Term Maltańskich,
gdzie można było wygrać wejściówkę na
basen, czy udział w grze miejskiej, gdzie
wygraną były Poznańskie Karty Miejskie
oraz pamiątki. Na stoisku Powiatu Poznańskiego można było również wygrać
atrakcyjne nagrody, biorąc udział w grze
planszowej, w której grający mieli do dyspozycji olbrzymie pionki w kształcie zwierząt.
W grze tej należało się wykazać nie tylko
zręcznością, ale również wiedzą n temat np.
zamku w Kórniku, czy Pałacu w Rogalinie.
Ponadto dla lubiących nieco bardziej skomplikowane gadżety przygotowano X-Boxa
z kinectem, który cieszył się olbrzymią
popularnością wśród odwiedzających targi.
Metropolitalna ekspozycja na Targach
Regionów i Produktów Turystycznych
TOUR SALON 2012 została wyróżniona
przez Międzynarodowe Targi Poznańskie
statuetką „Acantus aureus” za stoisko
najbardziej sprzyjające realizacji strategii
marketingowej.
Wspólne stoisko Miasta Poznania i
Metropolii Poznań zostało docenione za
scenariusz, koncepcję przestrzenną i koncepcję układu graficznego, a także jakość
realizacji projektu. Nagroda wręczona
została podczas uroczystej gali w dniu 24
października br.
Tour Salon to także mnogość atrakcji
dla zwiedzających, występów, to możliwość
skosztowania regionalnych specjałów i
spotkania ze znanymi osobistościami. W
tym roku na targach można było spotkać
się i porozmawiać z Elżbietą Dzikowską,
znaną m.in.
z kultowego programu „Pieprz i Wanilia”,
który prowadziła z mężem, Tonim Halikiem,
czy choćby z publikacji „Groch i Kapusta”,
opowiadających o najpiękniejszych regionach Polski.
Spacerkiem na Prowent
Radna Dorota Półchłopek znalazła ciekawy
sposób przedstawienia włodarzom naszej
gminy nurtujących spraw i inicjatyw. Zaprosiła
panów burmistrzów na spacer ... O inspiracjach
jakie nią kierowały napisała sama (czytaj obok).
Pierwszy spacer odbył się w sobotę 3 listopada.
Oprócz inicjatorki i burmistrzów na przechadzkę
zaproszono także radną Irenę Kaczmarek i niżej
podpisanego.
Trasa wiodła spod zamku, promenadą na
Prowent. Dorota Półchłopek zaproponowała
spojrzenie na ten teren w różnych perspektyw.
Po pierwsze: jak widzą trasę mieszkańcy, czyli
ci, którzy na co dzień poruszają się tędy. Po
drugie, wcielając się w rolę turysty, próbując
odgadnąć jakie wrażenie wywiezie z sobą
przybysz, który odwiedzi te rejony. Po trzecie
szli przecież z nami decydenci - osoby, które
mają narzędzia i środki by coś zmienić.
A jak się okazało kilka rzeczy zmienić
można i wcale nie trzeba angażować dużych
środków finansowych.
W przyszłym roku minie 90 lat od dnia
urodzin Wisławy Szymborskiej. Pewnie więc
wielu turystów zechce, będąc w Kórniku zobaczyć gdzie przyszła na świat nasza Noblistka.
Ponieważ na szczęście daleko nam do jednego
z państw koreańskich, gdzie każdy przybysz
ma ponoć przewodnika, który uważnie pilnuje,
gdzie można zaglądać, a gdzie nie należy,
odwiedzający Prowent trafić mogą bez trudu
na plac wewnątrz zabudowań starego folwarku.
Tam dziura na dziurze, a na środku, zasłaniające widok na dom opatrzony tablicą pamiątkową,
kosze do segregacji odpadów. Gdyby jeszcze
służyły tylko do segregacji ... niestety wokół
wyrzuca się też nieposegregowane śmieci, a
robią to często ludzie z zewnątrz.
Mieszkańców okolicznych domów mile
zaskoczyły odwiedziny „spacerowiczów”. Mogli
wyrazić swoją opinie i zaproponować działania
mogące poprawić sytuację, ale i pochwalić się
tym jak utrzymują teren bezpośrednio przy
swoich domach.
W pierwszą listopadową sobotę pogoda
dopisała na tyle, że z przyjemnością mogliśmy
docenić malowniczą trasę promenady im.
Wisławy Szymborskiej. Niestety nie wszędzie
było ładnie i schludnie. Dochodząc do przystani
stateczku lepiej, by turysta wykonał „na prawo
patrz”, bo zerkając w lewo widzi brzydkie, stare,
rozlatujące się zabudowania, lub niewykończone elementy budynków. Ani to nie zdobi, ani nie
zachęca do konsumpcji ...
Ponieważ są to tereny i zabudowania
prywatne, rolą samorządu jest zmobilizowanie
właścicieli do uporządkowania terenu. Jak
się dowiedzieliśmy, rozmowy na ten temat
trwają. Być może właściciele posesji zostaną
zaproszeni na posiedzenie którejś z komisji
Rady Miejskiej.
Oby do wiosny, do nowego sezonu turystycznego coś się zmieniło.
Spacerując dalej zwróciliśmy uwagę, że
zdarzają się dewastacje elementów małej
architektury (lamp, ławek, koszy na śmieci).
Naprawy są robione na bieżąco. Oj, przydałoby się złapać jednego z drugim wandala na
gorącym uczynku ...
Ustalono, że na początku usunięte zostaną pojemniki do segregacji. Uporządkowany
ma być także teren przy parkingu, gdzie stoją
nieładne, drewniane szopki.
Dalsza część spaceru wiodła przy KOKu.
Tu zauważono, że barwne kiedyś plansze z
rysunkami dzieci i graffiti straciły już wiele ze
swoich walorów artystycznych. Na wykorzystanie i promocję czeka też „trójkowe drzewko”,
które w tym roku zasadzono przy promenadzie.
Może kiedyś stanie przy nim ławeczka z wbudowanym radiem nastawionym na 96,4 MHz?
Przedpołudnie wolnego dnia nieubłaganie
kończyło się, więc przyszła pora kończyć spacer burMistrzów.
Pomysł wypalił. Jak się okazało warto czasami bliżej, w dobrym i rzeczowym towarzystwie
przyjrzeć się na pozór znanym problemom.
Będąc przypadkiem na Prowencie trzy dni
później zauważyłem, że pracownicy Wydziału
Eksploatacji Infrastruktury Techniczne także
wybrali się na inspekcję tego terenu. Jakie będą
owoce działań skatalizowanych przez spacerpoczekamy, zobaczymy.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
nr 19/2012
9 listopada 2012 r.
Spacer BurMistrzów
Spacerowanie nie jest naszą mocną
stroną. Ten rodzaj aktywności pozostawiamy dzisiaj zakochanym, rodzinom z
dziećmi albo emerytom. Zajęci niezwykle ważnymi sprawami pędzimy coraz
szybciej, najchętniej korzystając z mechanicznych środków transportu. I nie
widzimy, nie dostrzegamy tego, co jest
tuż obok. Spacer pozwala zauważyć, być
bliżej spraw i ludzi, których spotkamy na
naszej drodze.
Cotygodniowy, niedzielny spacer był
rytuałem przedwojennego burmistrza
Kórnika pana Teofila Wolniewicza. Nie
była to jednak zwykła przechadzka:
burmistrz, w towarzystwie małżonki, obchodził miasto i sprawdzał, czy wszystko
jest w należytym porządku.
Dziś spacerujący pan Burmistrz to
nieczęsty widok, ale udało się. Obaj
panowie Burmistrzowie- Jerzy Lechnerowski i Antoni Kalisz - przyjęli moje
zaproszenie na Pierwszy Spacer BurMistrzów, za co bardzo im dziękuję. To
nowa inicjatywa. Chcemy nią nawiązać
do dobrej przedwojennej tradycji i spojrzeć może z innej perspektywy i innym
okiem na nasze miasto. Formuła naszych
spacerów nie jest jeszcze do końca
określona i na pewno będzie ewoluować.
Chcemy się spotykać co jakiś czas, by
niespiesznym krokiem przemierzyć miejsca wymagające bacznego spojrzenia
włodarzy naszego miasta. Będziemy też
zapraszać na Spacery specjalnych gości,
którzy związani będą z tematem bądź
miejscem naszego spotkania. Na pierwszą przechadzkę zaproszenie przyjęła
pani Irena Kaczmarek, przewodnicząca
Komisji Edukacji, Kultury i Polityki społecznej naszej Rady Miejskiej. Mamy też
nadzieję, że spostrzeżenia poczynione
na naszych Spacerach nabiorą realnych
kształtów i zamienią się w konkretne
działania. Czego Panom Burmistrzom i
sobie samej życzę
Radna Dorota Półchłopek
AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
6
Gmina Kórnik na targach turystycznych
Tour Salon w Poznaniu
Wydział Podatków
i Opłat Lokalnych
Urzędu Miejskiego w Kórniku
przypomina, że
15 listopada 2012 r.
upływa termin zapłaty
4 raty podatków:
od nieruchomości,
rolnego
i leśnego.
Łukasz Grzegorowski
7
wicz podjął współpracę z Polską Szkołą
w Gródku Podolskim na Ukrainie. Dzieci
z polskich rodzin tego miasta kilkakrotnie
były zapraszane do Robakowa, w rewanżu
gimnazjaliści dyr. Laszewicza zwiedzali
Ukrainę. One też z p. Jerzym Dzilińskim
na łyczakowskim cmentarzu śpiewały „Jest
takie miasto, co zwie się Lwów...” i zapalały
znicze na grobach polskich bohaterów, ich
rówieśników.
Po powrotach z tych niezwykłych
wypraw opisywałam wrażenia w cyklu
„Podróże Sentymentalne” na łamach „Kórniczanina”, zawsze bowiem byłam w kręgu
tej uroczej inicjatywy naszego gimnazjum.
Polacy z Gródka Podolskiego wspominają
/ mam kontakt / niezwykle ciepło tamte lata
współpracy z dyr. Laszewiczem i bardzo
gorąco Go pozdrawiają w każdej ze mną
rozmowie, jeśli mogę, to tym razem uczynię
za pomocą gazety.
Alina Staniecka-Wilczak
Od Redakcji
Bardzo dziękuję za uzupełnienie. Musze
dodać, że 29 października w Urzędzie Miejskim na spotkaniu uczestników ostatniego
wyjazdu do Humania pan Jerzy Dziliński
także przypomniał zebranym współpracę
Gimnazjum w Robakowie ze Szkołą w
Gródku Podolskim.
ŁG
Dynia miała swoje święto!
Wciąż rzadko gości na naszych stołach, tymczasem dynia to
prawdziwa skarbnica witamin i minerałów służących naszemu zdrowiu i urodzie. Właściwości lecznicze mają zarówno pestki dyni jak
również miąższ. Warto z niej korzystać jak najczęściej, tym bardziej,
że można to robić na wiele różnych sposobów.
Do staropolskich przepisów sięgnęli kucharze z restauracji „ Biała
Dama”, którzy w dniach 26 – 31 listopada przygotowali i serwowali
niezwykle smaczne potrawy z dyni.
Dla wszystkich dzieci właściciele restauracji zorganizowali balik,
w którym główną rolę odegrała dynia. Dzieci przyniosły kompozycje
jesienne przygotowane z różnych gatunków i wielkości dyni, które
zostały wystawione, ocenione i nagrodzone. Uczestnicy baliku zaprezentowali się w niezwykle efektownych strojach m.in. wampirów,
diabłów, kotów a także duchów, czarownic no i dyni. W konkursie
na najładniejsze stroje zwyciężyły „małe dynie” – Zosia i Kasia.
Drugie miejsce zajęła mała czarownica Ola a trzecie niezwykle urodziwa „Hiszpanka”. Dzieci miały możliwość udziału w konkursach,
wspólnym śpiewaniu oraz tańcach. Organizatorzy przygotowali
poczęstunek - „ małe co nie co” dla uczestników baliku. Wszyscy
zgodnie stwierdzili, że warto powtórzyć imprezę za rok. A zatem do
zobaczenia !
Danuta Szary
Ciąg dalszy dyskusji
z numeru 17 w sprawie
OŚWIADCZENIA
Kilku moich przyjaciół, którzy również
podpisali wniosek 120 - zadeklarowało chęć
włączenia się do dyskusji, ale prosiłem, by
tego nie czynili. I ta moja wypowiedź jest moją
ostatnią wypowiedzią w tej sprawie.
W dyskusji każdy z nas - te słowa kieruję do
Pana Lewandowskiego - używał argumentów
które wynikały z jego wiedzy i ustosunkowania
się do sprawy. Pana wiedza jest niepełna i stosunek do Telewizji Trwam i Radia Maryja jest
niechętny, żeby nie powiedzieć wrogi. Dowód
? O proteście w sprawie Telewizji Trwam, który
przez milionowe rzesze Polaków postrzegany
jest jako dyskryminacja, pisze Pan : „niepotrzebny nikomu ogólnopolski konflikt polityczny
z zadymą w tle, z płonącymi pochodniami na
ulicach”. To prawda, że to konflikt, ale konflikt
niepotrzebnie wywołany przez władzę, której
demokracja pomieszała się z totalitaryzmem.
Nie imponują mi takie pochody, o jakich Pan
pisze. Oczywiście nie jest to opis pochodów w
8
obronie Telewizji Trwam, więc nie wiem po co
Pan wywołuje takie obrazy. Jakieś marzenia ...
A są oznaki „złagodzenia” konfliktu. Sejm
zatwierdził stawki nowych opłat za korzystanie z
przydzielonych częstotliwości. Dla Radia Maryja
opłaty wzrosły 41 razy. Nowa opłata wynosi 19
milionów złotych.
A umieszczenie na multipleksie będzie teraz
kosztowało 26 milionów złotych i opłata roczna
10 milionów.
Z tymi opłatami poradzą sobie niektórzy
nadawcy komercyjni, ale dla nadawcy społecznego, jakim jest Radio Maryja i Telewizja
Trwam jest to KATASTROFA. Jest to świadoma
likwidacja tego nadawcy. Umieszczeni na pierwszym multipleksie, mają stawki o wiele niższe
i opłaty rozłożone na raty (w jednym wypadku
nawet na ponad sto rat ).
Tak drogi Panie. Rada debatuje na temat
ważnych spraw, a my tu dyskutujemy o drobiazgach, które nijak się mają do problemów
gminy. Gratuluję dobrego samopoczucia.
Jeszcze na koniec o jednej sprawie, Pisze
Pan „Rada Miejska większością głosów (8) na
mój formalny wniosek nie poparła ale również
nie odrzuciła wniosku ... 120 mieszkanców”. A
to niespodzianka. Może wniosek musi dojrzeć,
może musi czekać na lepsze czasy, może jest
plan odesłania go do poprawki ...
Gdy w numerze lipcowym doczytałem się,
iż wniosek 120 spadł z porządku obrad Rady,
najpierw rozzłościłem się, a potem pozwoliłem
sobie na żart. Napisałem Podwórkową Balladę,
która zaczyna się tak :
Trzydziestego czerwca roku dwunastego,
Poznaliśmy orła, radnego miejskiego.
To w bnińskim ratuszu sesja się odbyła
I tam dał się poznać radny ...
A ostatnią, 9 zwrotkę tak zapisałem
Pieśń tę kończyć trzeba, bo sprawa poraża,
Może w Radzie brak jest takiego lekarza,
Który wyprostuje krzywe kręgosłupy,
By ta Rada z ludem trzymała się kupy.
I w tym żartobliwym nastroju kończę mój
udział w bardzo, bardzo pouczającej dyskusji.
Wyznam też, że zbudziłem się już ze snu w którym króluje poprawność i mam mniej stresów.
Henryk Wachowski
nr 19/2012
Strażacy
z Kamionek
Ochotnicza Straż Pożarna Kamionki
niewątpliwie dobrze służy mieszkańcom tej
miejscowości. Prowadzi nie tylko działalność
prewencyjno-bojową, ale w swojej
remizie organizuje szereg imprez
kulturalnych. Odbywają się tu różne
zajęcia, działa świetlica dla dzieci,
swoją siedzibę ma Internetowe
Centrum Edukacyjno-Oświatowe
(ICEO).
Magdalena Telesińska z ICEO
stwierdza, iż OSP Kamionki już
od kilku lat stara się pozyskiwać
zewnętrzne środki finansowe na
rozwój oraz remont remizy.
- Jednocześnie podejmowane
są liczne starania o dotacje wspierające działania w zakresie integracji i aktywizacji życia społecznego.
Efektem jest realizacja trzech projektów: „Remont pomieszczeń
świetlicy wiejskiej znajdującej się w
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach”, „Modernizacja
i wyposażenie świetlicy wiejskiej w
Kamionkach w sprzęt niezbędny do
jej prawidłowego funkcjonowania”
oraz „Stworzenie bezpiecznego
miejsca rekreacji i wypoczynku
poprzez zagospodarowanie ternu
wokół świetlicy wiejskiej” realizowanych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w
latach 2007-2013.
Zmiany jakie zaszły w ciągu
ostatnich lat obejmują remont dużej
sali, modernizację i wyposażenie
kuchni oraz zagospodarowanie
terenu wokół remizy poprzez zrobienie nowego ogrodzenia, zbudowanie altany i zazielenienie terenu.
W prace zaangażowani byli
strażacy oraz wolontariusze z Kamionek i okolic, którym chcieliśmy
serdecznie podziękować. Prawdą
jest, że gdyby nie dofinansowanie naszych działań z funduszy
PROW, niewiele bylibyśmy w stanie zrobić – stwierdza Magdalena
Telesińska.
Prezes OSP Kamionki – Leszek Walkowiak podkreśla, że w ostatnich dwóch - trzech
latach jego jednostka ratowniczo-gaśnicza
bardzo rozwinęła się.
W najbliższym czasie od OSP Kórnik ma
otrzymać samochód „Staroman”. Na razie dysponuje 40-letnim „Starem”, który mimo swojego wieku jest sprawny i w super stanie. Prezes
Leszek Walkowiak mówi, że OSP Kamionki za
kilak lat chciałaby posiadać oprócz średniego
jeszcze lekki samochód. opowiada też:
- W 2013 roku chcemy być jednostką
9 listopada 2012 r.
ratowniczo-techniczną i żeby nią być, musimy
zostać wyposażeni w dodatkowy sprzęt, na
który Zarząd Gminny OSP obiecał fundusze.
Mamy młodych druhów strażaków, którzy
bardzo kładą nacisk na szkolenia. Pokończyli
już wiele kursów. Śledzą w Internecie przepisy
i zmiany w przepisach, chcą być w swoich
działaniach bardzo profesjonalni.
Leszek Walkowiak informuje, że strażacy
usuwają drzewa, wypompowują wodę.
Zabezpieczają również miejsce lądowania
śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Prezes Leszek Walkowiak stwierdza, iż
zwiększa się liczba wyjazdów do różnych
interwencji. W tym roku do 21 października
strażacy z OSP Kamionki interweniowali aż
61 razy, stąd potrzebują nowy wóz, coraz
lepszy sprzęt, więcej szkoleń, by
sprawnej uczestniczyć w akcjach
pomagającym osobom potrzebującym wsparcia.
Leszek Walkowiak zwraca
uwagę na to, że strażacy z Kamionek są w stanie szybciej docierać
do różnych miejsc, niż ci z pozostałych miejscowości. Służą nie tylko
mieszkańcom kórnickiej gminy,
lecz także sąsiedniej – udają się
na przykład do Daszewic w gminie
Mosina.
Leszek Walkowiak wskazuje
na akcje, w których strażacy bezpośrednio ratują życie i zdrowie.
Na przykład w Borówcu dziecko
zakrztusiło się jedzeniem i jeszcze przed przyjazdem Pogotowia
Ratunkowego udzielili fachowej
pomocy. Ze smutkiem przyjmują
zdarzenia, w których nie są w
stanie pomoc. Tak było w przypadku pracownika na budowie w
Kamionkach, który zasłabł i mimo
udzielanej mu pomocy zmarł...
Leszek Walkowiak opowiada
także o działalności kulturalno-oświatowej OSP Kamionki. Została ona zaprezentowana w niedzielę, 30 września na „Wylęgarni
Pomysłów” w Kórniku. Zdaniem
pana Leszka jako jedyna jednostka OSP w kórnickiej gminie OSP
Kamionki ma tak szeroki wachlarz
zajęć kulturalno-oświatowych.
Podczas kórnickiej imprezy można
było zobaczyć to, co dzieje się w
świetlicy w Kamionkach. Odbywają
się tam m. in. zajęcia: teatralne, hip-hop, nauki gry na gitarze, języka
angielskiego, aerobiku, yogi. Ponadto były zaprezentowane zajęcia
m. in. z robotyki, fizyki.
AKTUALNOŚCI
CZYTELNICY PISZĄ
Szanowna Redakcjo,
Ośmielam się uzupełnić czytelnikom gazety „Kórniczanin” wiedzę zdobytą
w ostatnim numerze, autorstwa dr. Kazimierza Krawiarza „WIZYTA W HUMANIU
- MODELOWA WSPÓŁPRACA POLSKO-UKRAIŃSKA”. Nie jest moim zamysłem
przypisywanie autorowi niewiedzy, ale
skoro dość szczegółowo wylicza modele
współpracy zagranicznej Kórnika z Ukrainą
poczynając od XVI wieku, skoro są w tej
pięknej relacji nazwiska ludzi - inicjatorów
współpracy, muszę aby nie pozostawać w
sporze z własnym sumieniem uzupełnić tę
skarbnicę wiedzy. Od 2003 roku dyrektor
robakowskigo Gimnazjum p. Jerzy Lasze-
Robert Wrzesiński
mają szkolenia podstawowe, medyczne
ratowników kwalifikowanych, szkolenia ratownictwa technicznego. W listopadzie pozostali
mają odbyć szkolenia w zakresie ratownictwa
technicznego.
Do OSP Kamionki należy ok. 40 strażaków, z czego przygotowanych do działań
ratowniczo-gaśniczych jest 16, co stanowi
wystarczającą liczbę.
Najwięcej zajmują się miejscowymi zagrożeniami - zabezpieczają miejsca wypadków,
9
Zapaliliśmy znicz pamięci
Na bnińskim cmentarzu znajduje się
mogiła, z której zginęła tabliczka z informacją o spoczywającym tu człowieku. Prezes
Zarządu Miejsko Gminnego PKPS, radny
Bogdan Wesołek mówi, iż jest to grób nauczyciela, który podczas okupacji hitlerowskiej prowadził tajne naczanie w domach.
Niestety, brakuje informacji na temat tego
nauczyciela. Być może są osoby, które
mogą coś o nim powiedzieć.
Warto, by pamięć o nim przetrwała.
Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński
Pamiętali
We wtorkowy poranek, przed zbliżającym
się Świętem Zmarłych, grupa Biedronek oraz
Pszczółek wraz ze swoimi paniami wybrały
się na cmentarz w Kórniku. Dzieci pamiętając
o tradycji przyniosły w tym dniu znicze, które
później zostały zapalone na grobach Ofiar II
Wojny Światowej miasta Kórnik.
W Kórniku podziwialiśmy ratusz, a o
godzinie 12.00 mieliśmy okazję wysłuchać
piania koguta. Sygnał był inspiracją do dalszej
rozmowy na temat miasta Kórnik.
Anna Borkowska
„Zapal znicz pamięci” to akcja, odbywająca się z inicjatywy Radia Merkury i
poznańskiego IPN. W tym roku zorganizowano ją się po raz czwarty - patronowały
jej rozgłośnie regionalne Polskiego Radia w
Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi
i Gdańsku oraz piony edukacyjne IPN z
tych miast. Honorowym patronatem objął
akcję, jak co roku, marszałek województwa
wielkopolskiego Marek Woźniak (który w
tym roku zapalił znicz pamięci w Gostyniu
w 73-rocznicę egzekucji miejscowych elit).
Celem polityki Niemców podczas okupacji w Wielkopolsce, na Śląsku, Pomorzu,
Kujawach, północnej części Mazowsza czyli na ziemiach włączonych do III Rzeszy
- była likwidacja polskich elit i warstw przywódczych. Ludzie ci ginęli, bo byli Polakami
i dobrymi, aktywnymi obywatelami. Dobrze
wypełniali swoje obowiązki zawodowe i
uczestniczyli w życiu społecznym.
W Wielkopolsce w dniach 20 – 23
października 1939 miały miejsce pierwsze
masowe, publiczne mordy dokonane przez
niemieckie plutony egzekucyjne w następujących miastach: Śrem, Książ, Kórnik,
Mosina, Środa, Kostrzyn, Gostyń, Poniec,
Krobia, Kościan, Śmigiel, Leszno, Osieczna
i Włoszakowice. Egzekucje poprzedzało
posiedzenia sądu doraźnego.
20 Października 1939 r. około godziny
8.00 rozstrzelano przed kórnickim ratuszem 15 mieszkańców Ziemi Kórnickiej
(6 osób z Kórnika, 2 z Bnina i Prowentu,
7 z okolicznych wiosek). Niemiecki pluton
egzekucyjny składał się z 16 essesmanów
z Einsatzkommando 11 (tego dnia dokonali
jeszcze egzekucji Polaków w Mosinie).
Ciała pomordowanych wrzucono do
zbiorowej nieoznaczonej mogiły na cmentarzu kórnickim. Dopiero po wojnie odbyły się
uroczystości pogrzebowe rozstrzelanych
obywateli kórnickich.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Kórniku pod opieką Alicji Serwatkiewicz
wzięły udział w akcji „Zapal znicz pamięci”.
W miejscu wiecznego spoczynku kórnickich patriotów na cmentarzu parafialnym
zapaliły 15 biało – czerwonych zniczy
ułożonych w kształcie serca. Każdy znicz
symbolizował jedną ofiarę egzekucji. Zebrani odmówili modlitwę w miejscu pamięci i
usłyszeli historię o ponurych wydarzeniach
sprzed 73 lat.
Zapalenie znicza pamięci jest okazją
dla lepszego poznania losów Polaków,
którzy znaleźli się na terenie ziem później
wcielonych do Rzeszy. Zdjęcia z akcji
umieszczone zostaną na specjalnych stronach w Internecie.
Alicja Serwatkiewicz
Ks. kanonik Bolesław Dolata- wspomnienie
Ks. Kanonik Bolesław Dolata urodził się
5 marca 1942 roku w Topoli Małej pod ostrowem Wlkp. jako syn Władysława i Pelagii z
domu Glinkowskiej. Po ukończeniu Szkoły
Podstawowej kontynuował naukę w Liceum
Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp. Maturę
zdał w 1960 roku i tegoż roku złożył podanie o
przyjęcie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po 6 latach studiów i
formacji został wyświęcony na kapłana w dniu
19 maja 1966 roku przez Ks. Abp Antoniego
Baraniaka.
Jego parafiami wikariuszowskimi były:
- od 1 IX 1966 roku do 30 VI 1969 roku Luboń
- od 1 VII 1969 roku do 30 VI 1972 roku Katedra Poznańska
- od 1 VII 1972 roku do 9 VI 1980 roku - Poznań, Najświętszego Zbawiciela
- od 10 VI 1980 roku do 30 VI 1981 roku Poznań św. Stanisława Kostki.
Proboszczem był w następujących parafiach:
- od 1 VII 1981 roku do 30 VI 1995 roku - Dąbcze w ówczesnym dekanacie Leszczyńskim
- od 1 VII 1995 roku do 25 III 2012 roku - Bnin
- parafia św. Wojciecha.
Od dłuższego czasu Ks. Bolesław Dolata
chorował. W 200 roku doznał rozległego
zawału serca, a od 2009 roku pojawiły się
sprawy nowotworowe. Do września 2011
roku odbywało się to w sposób łagodny. Od
października 2011 roku zaczął podupadać na
zdrowiu i po serii badań okazało się, że jest
to nowotwór złośliwy. Znosił swoje cierpienia
w łączności z Chrystusem Cierpiącym. Kiedy
w Parafii w Bninie rozpoczęły się rekolekcje
wielkopostne nastąpiło znaczne pogorszenie
stanu zdrowia.
WSPOMNIENIE
WSPOMNIENIE
Anonimowa
mogiła
Grób ks. kanonikana cmentarzu w Ostrowie Wlkp.
W niedzielę 25 marca Parafianie modlili
się o wypełnienie woli Bożej. Ks. Kanonik
Bolesław Dolata zakończył ziemskie życie
w niedzielę 25 marca 2012 roku o godzinie
23:00. Przed śmiercią przyjął Sakrament
Namaszczenia Chorych, którego udzielił mu
Ks. Dziekan Eugeniusz Leosz. W dniu śmierci
w godzinach popołudniowych przyjął po raz
ostatni Komunie świętą, której udzielił Ks.
Dariusz Walkowiak.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się
29 marca w Bninie i 30 marca w Ostrowie
Wlkp. O godzinie 10:00 w czwartek 29 marca nastąpiło wprowadzenie trumny z ciałem
Księdza Kanonika do Kościoła Parafialnego
w Bninie. Tej uroczystości przewodniczył
Ks. Dariusz Walkowiak - wikariusz w Bninie.
Do godziny 13:30 trwały modlitwy. Mszy św.
pogrzebowej przewodniczył Ks. Abp Stanisław Gądecki, który na początku Mszy św.
powiedział między innymi takie słowa: „...
Po 14 latach proboszczowania w Dąbczu
został powołany do Bnina, gdzie służył Wam,
Drodzy parafianie, aż do śmierci. jego dokonania są Wam dobrze znane. Jego postawa
kapłańska, gorliwość i wierność Kościołowi
sprawiły, że został odznaczony godnością
kanonika honorowego kapituły Kolegiackiej
w Środzie ...”. Homilię wygłosił Ks. Kanonik
Zbigniew Sujkowski - kolega kursowy. Po
Mszy św. nastąpiło odprowadzenie trumny
z ciałem Księdza Kanonika na Rynek w
Bninie, gdzie nastąpiło pożegnanie przez
Pana Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik,
przewodniczącego Rady Sołtysów Gminy
Kórnik Pana Zbigniewa Tomaszewskiego i
przedstawiciela Rady Duszpasterskiej Pana
Bolesława Matuszewskiego. PO pożegnaniu
trumna z ciałem Księdza kanonika pojechała
do Ostrowa, gdzie następnego dnia odbył
się pogrzeb. Mszę św. pogrzebową odprawił
w kościele p.w. matki Bożej Fatimskiej Ks.
Bp Grzegorz Balcerek, a homilię wygłosił
Ks. Kanonik Władysław Łapiński - kolega
kursowy. Ks. Kanonik Bolesław Dolata został pochowany na cmentarzu parafialnym
w Ostrowie Wlkp. -ul. Limanowskiego, tam
gdzie spoczywają jego Rodzice.
Opracował w kwietniu br. :
Ks. Dariusz Walkowiak.
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom z dawnych lat,
Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego O.P. w Kórniku, oraz ich rodzinom,
ks. wikariuszowi za posługę kapłańską, Zakładowi Pogrzebowemu Moniki Orlewicz-Kulas
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy św. żałobnej oraz ostatniej drodze
naszego najdroższego Męża, Taty, Dziadka i Szwagra
śp. Czesława Bruczyńskiego
wdzięczne podziękowanie za okazane współczucie, słowa otuchy, modlitwę, intencje mszalne i przepiękne kwiaty
składa
Rodzina
Pani Prezes Beacie Urbaniak
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci
Ojca
składa
Rada Nadzorcza
oraz pracownicy
KPA „KOMBUS”
10
nr 19/2012
9 listopada 2012 r.
Wszystkim tym, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach
i podzielają nasz smutek
po odejściu ukochanego
Męża, Ojca, Dziadka
Tadeusza Urbaniaka
oraz tak licznie przybyli i uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych
serdeczne podziękowania
składa Rodzina
11
LEGION W PROGRAMIE
„Równać Szanse”
działający przy
Kórnickim Ośrodku Kultury
zaprasza na spotkanie,
które odbędzie się w
piątek 16 listopada
o godzinie 19.00.
Na spotkaniu rozmawiać będziemy o
książce Hanny Samson „Flesz. Zbiorowy akt
popświadomości.” Nowi uczestnicy będą mieli
możliwość wypożyczenia książek na długie
jesienne wieczory. O tych właśnie książkach
dyskutować będziemy, przy gorącej kawie,
podczas kolejnych spotkań.
Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego programu „Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonej przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
Projekt ten wspiera organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne, domy kultury i
grupy mieszkańców prowadzące działania mające na celu wyrównanie szans na dobry
start w dorosłe życie młodzieży z małych miast i wsi. Również i tym razem Stowarzyszenie
Teatralne LEGION, jako jedno z trzech w Wielkopolsce, dostało się do projektu. Teraz
naszym zadaniem stało się stworzenie musicalu, od początku do końca. Oznacza to, że
sami piszemy scenariusz ( pod czujnym okiem pani Ani Łazuki – Witek, która podpowiada
nam, co i jak powinno wyglądać), sami musimy znaleźć choreografa, który pomoże nam
przygotować układy taneczne oraz muzyka do pomocy w napisaniu piosenek. Zwieńczeniem naszej pracy będzie pokazanie się z musicalem publiczności kórnickiej. Projekt trwać
będzie do 31 listopada 2013. Wszyscy liczymy na to, że przez ten czas wiele się nauczymy.
Garść informacji o nas:
Czym właściwie jest
Dyskusyjny Klub Książki?
Łączy nas to, że lubimy dobre książki i
kawę. DKK to grupa ludzi, z którymi możecie
swobodnie podyskutować o książkach i nie
tylko.
Jak to działa?
Spotykamy się raz w miesiącu (w piątki o
19.00), dzielimy spostrzeżeniami, opowiadamy
o własnych refleksjach dotyczących szeroko
rozumianej kultury. Na każde spotkanie przynoszę dla Was egzemplarze książki, o której
będziemy rozmawiać za miesiąc. Są to najciekawsze pozycje literatury - polskiej i światowej,
wydawnicze nowości i klasyki. Poza tym pozwalamy sobie na eksperymenty: na badanie,
w jaki sposób literatura koresponduje z różnymi
sferami naszego życia i innymi dziedzinami
sztuki. Teatralizujemy, podejmujemy działania
pozornie (lub nie?) bezsensowne - na przykład
gramy w gry zespołowe;) Słowem - mamy do
siebie dystans. To nie są wykłady o literaturze
ani lekcje polskiego. Nie zawsze podchodzimy
do tego na serio i chyba dzięki temu, na serio,
możemy dowiedzieć się czegoś o innych innych narodowościach, punktach widzenia,
innych czasach...
Kto przychodzi?
Przychodzą bardzo różni ludzie - mamy
rozmaite zainteresowania, odmienne światopoglądy i doświadczenia, zawodowo należymy
do różnych środowisk. Towzbogaca spotkania.
Kto to organizuje?
Dyskusyjne Kluby Książki działają na terenie całego kraju dzięki Instytutowi Książki i Bibliotekom Wojewódzkim. W całej Polsce jest już
1000 klubów! Dostęp do książek zapewnia nam
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu. Wypożyczacie je
bezpośrednio od osoby prowadzącej spotkanie
lub zabieracie z Kórnickiego Ośrodka Kultury.
Kontakt z nami możecie nawiązać poprzez
KOK (http://www.kornickiosrodekkultury.pl ) lub
pisząc do mnie: celinska.b@gmail.com, możecie tez zadzwonić - tel. 784703269. Będziemy
bardzo zadowoleni, jeśli do nas dołączycie.
Wieści z Biblioteki
i tam też pracuje nad m.in. oprogramowaniem
dla chemików.
Dlatego też tę dziedzinę swej pracy nazwał
„żoną”, natomiast pisanie, jak wynikało z jego
opowieści, przypadkowo stało się jego tzw.
drugą żoną „kochanką”. I tak łączy te dwie pasje
z dobrym skutkiem. Bardzo ciekawie opowiadał
o faktach i historiach, które skrupulatnie zbierał,
przesiadując wiele dni w archiwach nie tylko w
Niemczech. Miał dostęp do starych dokumentów, które dopiero dzięki jego książkom ujrzały
światło dzienne i są historiami prawdziwymi, jak
np. w książce „Bikini”. Jego wizyta w Kórniku
oraz Puszczykowie była połączona z prapre-
mierą najnowszej książki - zbioru felietonów.
Premiera odbywała się następnego dnia w
sobotę w poznańskim Empiku.
Podczas spotkania w Bibliotece padło
kilka interesujących pytań, był również czas na
dedykacje i autografy.
Mamy nadzieję, że przybyłe osoby były
zadowolone, iż udało im się poznać tak znanego autora.
Zdjęcia ze spotkania są umieszczone
na naszej stronie: www.bibliotekakornik.pl w
zakładce /Galeria/.
PASJOTEKA
W dniach 15, 22 i 29 października 2012
roku odbył się kolejny cykl zajęć dla pasjonatów, czyli PASJOTEKA W BIBLIOTEKCE.
Przybyłe na warsztaty Panie i młodzież uczyły
się wykonywać koszyczki z wikliny, wykonywane ze zwiniętych w ruloniki pasków z gazet.
Sposób plecenia nie należy do łatwych, ale
przybyłe osoby dały sobie z tym doskonale
radę. Najtrudniejszy okazał się początek, czyli
9 patyczków z gazety należało przeplatać w
odpowiedni sposób tak, aby się trwale ze sobą
połączyły. Po upleceniu, kolejnym etapem pracy
było malowanie koszyczków farbą do drewna.
Z kolei na zajęciach z 22.10.2012 r. część
z Pań rozpoczęło nowy temat, czyli jesienne
bukiety z liści. Okazało się jednak, że w krótkim
czasie zabrakło głównego elementu, czyli liści.
Na ochotnika zgłosiła się Pani Helenka wraz z
wnukiem i „ciemną nocą” poszli pozbierać opadłe z drzew liście. I tak pełni wrażeń uzupełnili
braki a wszystkie Panie mogły ze spokojem
wykonywać swe kompozycje. Z kolei 29 poza
bukietami z liści uczyłyśmy się bransoletek ze
sznureczków. Atmosfera na zajęciach była
przesympatyczna, uśmiechy nie znikały z
twarzy a efekty wytężonej pracy będą mogli
Państwo oglądać w naszej Galerii. Serdecznie
zapraszamy.
Następne spotkania odbędą się w dniach
5 i 12 listopada a ich tematem będą ozdoby z
masy solnej.
„CHOCHLIKI” z niepublicznego przedszkola „Skrzaty” gościły w Bibliotece
W dniu 16 października naszą bibliotekę odwiedziły „CHOCHLIKI”, dzieci z Niepublicznego
Przedszkola „Skrzaty”. Milusińscy zobaczyli,
jakie oddziały są w bibliotece (Czytelnia, Wypożyczalnia dla dorosłych oraz Wypożyczalnia
dla dzieci i młodzieży). Z zaciekawieniem
obserwowali ogromną ilość regałów i książek,
ale najciekawsza dla nich była „Kraina książek
dziecięcych”. Dzieci wysłuchały wesołych bajek
czytanych przez Panią Krystynę Knasiak i
Kasię, co wywołało uśmiech i radość. Każde
dziecko dostało do oglądania ciekawe książki
przestrzenne, takie do głaskania, do słuchania dźwięków dinozaurów, książki, w których
przesuwały się elementy pojazdów, otwierały
okienka. Mamy nadzieję, że dzieciom podobała
się nasza Biblioteka, z naszej strony przesyłamy
„Chochlikom” ogromny uśmiech i dziękujemy
za przybycie.
KAK
Marysia Michalak, LEGION
Barbara Celińska
12
Spotkanie autorskie z pisarzem
Januszem L. Wiśniewskim
Nasza Biblioteka gościła znanego na całym
Świecie pisarza, Pana Janusza L. Wiśniewskiego. Spotkanie odbyło się w dniu 12 października
w salce na piętrze. Przybyłe na spotkanie osoby
przez ponad 20 minut oczekiwały pisarza, ale
w końcu cierpliwość się opłaciła. Pan Janusz,
mimo, że wystąpienia publiczne nie są jego
mocną stroną, opowiedział jak to właściwie jest
z tym Jego pisaniem. Nie wszyscy zapewne
wiedzą, że jest magistrem fizyki i ekonomii,
doktorem informatyki oraz dr habilitowanym
chemii. Mieszka we Frankfurcie nad Menem
KULTURA
KULTURA
Dyskusyjny
Klub Książki
nr 19/2012
9 listopada 2012 r.
13
PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW WLKP.
W TENISIE STOŁOWYM
Gimnazja-Niechanowo 17.10. 2012
Sukcesem Gimnazjum w Robakowie
zakończyły się w rejonie Poznań-Wschód
zawody drużynowe w tenisie stołowym gimnazjalistów. Chłopcy p. Pawła Pawlaczyka:
Filip Kujawa, Jakub Szymankiewicz i Michał Szymankiewicz wśród 9 walczących
szkół zajęli pierwsze miejsce. W swojej
grupie wygrali wszystkie mecze: z Nowym
Miastem 3:0, z Niechanowem 3-1 oraz w
walce o awans do finałów wojewódzkich z
Gimnazjum w Szczytnikach Duchownych
3-2 i Gimnazjum nr 2 z Lubonia 3-0.
Finał wojewódzki odbył się w Krzyżu w
dniu 29 października 2012.
Przechodząc na drugą stronę drabinki
turniejowej wygrali z gospodarzami turnieju
gimnazjum w Krzyżu Wlkp. 3-1. Chłopcy byli
już w czwórce turnieju i w walce o medale
ulegli kolegom z Wyrzyska 3-2 i ostatecznie
zajęli IV miejsce.
Drużyna grała w składzie Filip Kujawa,
Jakub Szymankiewicz i rezerwowy Michał
Szymankiewicz, gratulujemy wspaniałego
wyniku.
POWIATOWA PIŁKA RĘCZNA SPG
Chłopcy z Zespołu Szkół w Kórniku
uczestniczyli w Powiatowych Mistrzostwach
w piłce ręcznej. Przegrali mecze z ZS nr 1
w Swarzędzu, ZS w Mosinie a wygrali z
drużyną z ZS w Rokietnicy i ostatecznie
zajęli czwarte miejsce.
szósty w Memoriale.
3 m. Jakub Sułkowski- SP Radzewo
4 m. Jolanta Lester – SP 1 Kórnik
4 m. Artur Piesiak – G. Kórnik
Te osoby zakwalifikowały się do zawodów wojewódzkich, które odbędą się na
wiosnę 2013 roku w Żerkowie. W punktacji
zespołowej najwyżej zostali sklasyfikowani
chłopcy z Gimnazjum w Kórniku, zajęli
trzecie miejsce na ponad 30 punktowanych
szkół.
GMINNE INDYWIDUALNE ZAWODY
W SZACHACH-24.10.2012
Tym razem szachiści naszych gimnazjów walczyli indywidualnie o awans do
zawodów powiatowych .
Dziewczęta
1. Danuta Sibilska- G. Kórnik
piłce nożnej szkół podstawowych odbyły
się w Swarzędzu. Spotkało się sześć najlepszych szkół z zawodów półfinałowych.
Wyniki meczy w grupie A:
SP 1 Kórnik - SP 5 Swarzędz 1:4
(Dawid Górka)
SP 1 Kórnik - SP Kleszczewo 0:0
Z grupy wyszedł Swarzędz i Kleszczewo lepszym bilansem bramek.
W meczu o 5-te miejsce: SP 1 Kórnik SP Przeźmierowo 1:1 ( Rafał Rozmiarek )
W rzutach karnych zwyciężyła szkoła
z Przeźmierowa 2: 1 i ostatecznie Kórnik
zajął szóste miejsce. W turnieju grali:
Tymoteusz Gabski, Rafał Rozmiarek,
Krzysztof Mrugas, Bartosz Zgarda,
Wiktor Giczela, Karol Foltyński, Dawid
Górka, Leonard Sobiak, Piotr Bachór,
Mateusz Kazyaka.
SPORT
SPORT
SPORT SZKOLNY
POWIATOWA RYWALIZACJA
GIMNAZJÓW I SPG W SZACHACH.
Kórnik-Bnin 31.12.2012
Szkoły podstawowe-Objezierze
-18.10.2012
Tenisiści ze Szkoły Podstawowej nr 1
grali w rejonie Poznań-Zachód w Objezierzu. Jest to jeden z najsilniejszych rejonów
w Wielkopolsce. Chłopcy pod kierunkiem
p. Beaty Górnej: Mateusz Kazyaka, Roman
Kapusta, Adam Przybyła wśród 9 szkół
grających w turnieju zajęli miejsce trzecie.
Wygrali mecze: Kórnik –Rogoźno 3:0,
Kórnik – Ruchocice 3:0, Kórnik – Nądnia
3:0 i przegrali z Ostrorogiem 1:3.Niestety
tylko dwie najlepsze szkoły uzyskały awans
do zawodów wojewódzkich.
Z kolei dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Radzewie walczyły w rejonie
Poznań-Wschód w Niechanowie. Tenisistki
z Radzewa: Monika Stempniak i Klaudia
Olejniczak zajęły miejsce siódme. Jedyne
2 punkty dla szkoły zdobyła w meczu z
Krzykosami Monika Stempniak.
FINAŁ WOJEWÓDZKI DRUŻYNOWEGO
TENISA STOŁOWEGO w Krzyżu.
Chłopcy z gimnazjum w Robakowie 29
października walczyli w Krzyżu Wlkp. o
medale Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego. Grając w systemie radzieckim
drużyna z Robakowa wygrała kolejno z
gimnazjum Lamki 3-0, z gimnazjum w Wyrzysku 3-1 i w półfinale po zaciętym meczu
ulegli gimnazjum w Nowym Bylęcinie 3-2.
14
GMINNE MISTRZOSTWA
W BADMINTONIE SP
W Szkole Podstawowej w Radzewie,
pod kierunkiem p. Karola Niemiera odbyły
się Gminne Drużynowe Mistrzostwa dziewcząt i chłopców w badmintonie.
Zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców zwyciężyli reprezentanci Szkoły Podstawowej w Radzewie przed SP 1 Kórnik i
SP Szczodrzykowo. Nie startowała szkoła
z Bnina.
Mistrzostwo gminy zdobyli: Weronika
Matuszewska i Monika Stempniak oraz
Igor Jóskowiak, Tomasz Siejak i Kamil
Stempniak. Zdobywcy złotych medali będą
reprezentowali gminę Kórnik w zawodach
powiatowych w Przeźmierowie (7.11.2012).
Wszyscy uczestnicy otrzymali medale
(złote, srebrne i brązowe) sponsorowane
przez Gościniec „Marzymięta” za co bardzo
dziękujemy.
INDYWIDUALNE POWIATOWE
BIEGI PRZEŁAJOWE
19.10.2012 Poznań Malta
Były to jednocześnie biegi powiatowe i
Memoriał im. Bronisława Szwarca.
Z gminy Kórnik w swoich kategoriach
wiekowych najlepiej biegali:
2 m. Szymon Korcz – G. Kórnik, który
w Memoriale był trzeci.
3 m. Artur Maciejewski- G. Kórnik i
2. Monika Kęsy- G. Robakowo
3. Natalia Radziejewska- G. Kórnik
4. Martyna Bartkowiak- G. Robakowo
Chłopcy
1. Michał Pawlak- G. Robakowo
2. Marcin Tomaszewski – G. Kórnik
3. Bartek Wójkiewicz- G. Kórnik
4. Teofil Zięta- G. Kornik
Drużynowo ( po 4 zawodników) rywalizację szkół wygrało Gimnazjum Kórnik.
Zawody odbyły się na terenie OSiR
Kórnik a rozgrywki przeprowadził p.
Ryszard Barkowiak, który także przygotował medale dla najlepszych szachistów
i dyplomy dla szkół.
PÓŁFINAŁY I FINAŁY
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ SP
24.12.2012/ 26.10.2012
Młodzi piłkarze ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku walczyli w Murowanej
Goślinie o awans do finałów mistrzostw
powiatu. Wyniki meczy:
SP 1 Kórnik - SP Kostrzyn 2:0 ( Mateusz Kazyaka 2 )
SP 1 Kórnik - SP Skórzewo 2:4 (Bartosz Zgarda 2 )
SP 1 Kórnik - SP Murowana Goślina
2:0 ( Bartosz Zgarda, Rafał Rozmiarek
Ostatecznie zajęli drugie miejsce i
awansowali do finałów.
Finały Mistrzostw Powiatu w halowej
nr 19/2012
Dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły
zawody odbywały się w Bninie. Trud organizacji podjął się nasz niezastąpiony
p. Ryszard Bartkowiak. Grały osobno
dziewczęta i chłopcy z gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego. Prawie w każdej kategorii
szkół uczniowie naszej gminy zdobywali
medale oraz awanse do zawodów wojewódzkich ( 2 pierwszych).
Wśród gimnazjalistek drugie miejsce zajęła Danuta Sibilska z G. Kórnik.
Ponadto Monika Kęsy z G. Robakowo
zajęła miejsce 5, Natalia Radziejewska
G. Kórnik miejsce 7 i Martyna Bartkowiak
z G. Robakowo-14.
W kategorii chłopców gimnazjów trzecie miejsce wywalczył Błażej Biernacki z
G. Kórnik. Bartek Wójkiewicz i Mateusz
Kazyaka z G. Kórnik zajęli kolejno miejsca7 i 8, Łukasz Konował był 11, Michał
Pawlak z Robakowa-15 i Teofil Zięta z
Kórnika-18.
W szkołach ponadgimnazjalnych
pierwsze miejsce zajęli Zuzanna Zięta i
Wiktor Ptak z ZS Kórnik. Trzecie miejsca
Wanda Woźniak i Michał Kapturski także
z tej szkoły. Ponadto z ZS Kórnik kolejni
szachiści zajęli następujące miejsca: 4.
Krzysztof Starosta, 5. Agata Niemier oraz
miejsca 8 – Szymon Kantalski i Klaudia
Rozmiarek.
W punktacji zespołowej szkół wliczając punkty dziewcząt i chłopców nasze
szkoły zajęły:
Gimnazjum Kórnik pierwsze miejsce,
Gimnazjum Robakowo szóste miejsce
oraz ZS -LO Kórnik także pierwsze
miejsce.
Medale i dyplomy dla szkół zakupione przez SZS Wielkopolska wręczała
Anna Rauk- gminny organizator sportu
w Kórniku.
ARA
KÓrnicka Liga Siatkówki Amatorów
Wyniki meczy 4.11.2012
ZHP : Kolba Bnin 3:0 (21,20,18)
ZHP : Żniwiarze 3:0 (10,12,13)
Kolba Bnin : Żniwiarze 3:0 (23,18,22)
Dalkia Poznań : Amatorzy 3:0 (25,20,14)
UKS Środa : Everblue 3:1 (22,14,-15,19)
Dalkia Poznań : Dynamix 3:0 w
Amatorzy : Dynamix 3:0 w
UKS Środa – Jagrol 3:0 w
Everblue : Jagrol 3:0 w
9 listopada 2012 r.
Tabela po 9 kolejkach (04.11.2012)
Mc.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Drużyna
UKS Środa
Amatorzy
ZHP Kórnik
Jagrol
Everblue
Kolba Bnin
Dalkia Poznań
KPS
Dynamix
Żniwiarze
Mecze Zw. Po. +
17
14
3 46
17
14
3 43
18
12
6 41
17
11
6 36
17
9
8 31
17
5
12 16
3
3
0
9
8
2
6 11
17
4
13 14
17
0
17 3
16
13
22
22
26
38
0
19
39
45
Punkty
42
41
37
29(w3)
28
15
9
7
7(w2)
0
15
Rekordowy
34. Maraton
Warszawski
W niedzielę 30 września punktualnie
o godz. 9:00 po raz 34 ulicami Warszawy
wyruszył maraton. Padł rekord frekwencji
uczestników w historii polskiego maratonu
w ogóle. Na trasę wybiegło prawie 7 tysięcy
biegaczy z kilkudziesięciu krajów świata.
Atrakcją, przyciągającą tak ogromną rzeszę
maratończyków tegorocznego Maratonu
Warszawskiego, z pewnością okazała się
nowo wytyczona trasa z dwustumetrowym
finiszem na Stadionie Narodowym. Prawie
16
niedziela11.11.2012
- tenis stołowy (zapisy do 9:30)
- wiatrówka (9:30-12:30)
- rzut lotką (9:30-12:30)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO RADZEWA !!!
Organizatorzy:
UKS „Jedynka-Kórnik”
– SKS „Sokół” w Radzewie
dwukilometrowy Most Poniatowskiego stał
się idealnym miejscem dla startujących w
sektorach zawodników. Idealna była także
pogoda, bo w dniu biegu było słońce i stosunkowo niska temperatura (ok. 12 stopni
Celsjusza). Niekiedy mogły przeszkadzać
chłodne podmuchy wiatru, które jednak
okazały się zbawienne dla tych pozostających na trasie dłużej niż 2,5 godziny.
Zwycięzcą królewskiego dystansu został
Kenijczyk James Mbiti Mutua z czasem
02:15:02. Pierwszy z Polaków był Marian
Błaziński z WKB Meta Lubliniec z czasem
02:15:34, który wbiegł na metę jako trzeci.
Warto oczywiście wspomnieć, że podczas
tegorocznego Maratonu odbyły się także
Mistrzostwa Polski Kobiet w Maratonie.
Tryumfatorką została Agnieszka Ciołek z
Wolborza (AZS- AWF Wrocław) z rewelacyjnym wynikiem 02:34:15.
Kilkutysięczną rzeszę biegających zasiliła także reprezentacja Stowarzyszenia
Biegowego Brylant Kórnik. Najszybszy
okazał się Krzysztof Grzegorek, przekroczywszy metę w czasie 03:21:44.
Niewiele później, bo po 3 h 38 min. i 25
sek. na stadionie zameldował się Mariusz Kieslich. Marek Szewczyk, goniąc
swoich kolegów, przybił do mety w czasie
03:50:25. Pozostałe Brylanty, które nie
skorzystały z możliwości uczestniczenia
w Maratonie Warszawskim, mogą żałować wspanialej atmosfery biegnącej fali
sportowców. Także organizacja stanęła
na wysokości zadania i na trasie obyło
się bez problemów z napojami, bananami
i gąbkami z wodą.
IM
nr 19/2012
Szachy w OSiR
Muks Wieża Kórnicka
i Ośrodek Sportu i Rekreacji
zapraszają chętnych
na mini turnieje szachowe
w soboty
w godzinach 16:30- 18:30
Szanowni Czytelnicy!
W momencie, gdy kończę skład
tego numeru Kórniczanina, z przyczyn technicznych, niezależnych
ode mnie (najprawdopodobniej
awaria serwera) nie mam dostępu
do poczty elektronicznej Redakcji.
Z tego powodu cześć materiałów przewidzianych do druku w
bieżącym numerze (szczególnie
dotyczy to przesyłanych drogą
elektroniczną ogłoszeń drobnych)
zostanie wyemitowana w numerze
kolejnym.
Łukasz Grzegorowski
* Samotna matka z trójka dzieci (dwójka niepełnosprawnych) pilnie poszukuje taniego mieszkania do wynajęcia. Tel. 691 056 899
* Fotografia Ślubna i Okolicznościowa - dla mieszkańców Kórnika i okolic upusty! - kontakt: 501 00 44 04, galeria: www.punktywidzenia.pl
* Zapraszamy do salonu obuwniczego Czerwony Krokodyl. Niebanalne obuwie,galanteria skórzana i dodatki. Pn-Pt 10-18, Sob 10-13, Ul. Poprzeczna 3a, Kórnik
* Fotografia ślubna i okolicznościowa - atrakcyjne ceny!. Tel. 792 466 329
* Rencista podejmie prace: stróż, portier, ochrona. Tel. 724 537 410
* Transportery sklepowe do odzieży 1,40x2,00 plus wieszaki. Tel. 721 672257
* Okna i drzwi PCV, rolety, roletki materiałowe, malowanie, szpachlowanie, płyta gipsowa, układanie płytek i paneli, tapetowanie. Tel. 618171937
* Oddam w wynajem mieszkanie dwupokojowe 45m² w Kórniku. Tel. 501 645 939
* Oddam w wynajem pokój z dostępem do kuchni i łazienki. Tel. 501 645 939
* Oddam w wynajem pomieszczenie biurowe 45m² w Kórniku. Tel. 501 645 939
* Fotografia ślubna i okolicznościowa -tanio! www.fotoslub.marcinrejment.pl
* Oddam gratis meblościankę, 3 segmenty+szafa+stół. Tel. 618170105
* Sprzedam wzmacniacz SU-V 500 klasa A i CD SL-PS 67A Technics. Tel. 885539962
* Karcher, czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Tel. 607 128 265
* Montaż dekoderów TV cyfrowej, strojenie. Tel. 602 74 56 31
* Fotografia, videofilmowanie, śluby, uroczystości. Tanio. Tel. 602 74 56 31
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym lub małżeństwu bezdzietnemu. Tel. 618171652
* Poszukuję pracy w sklepie, jako sprzątaczka lub opiekunka do dziecka. Tel. 783 689 472
* Sprzedam działkę (1845m²) w Robakowie. Tel. 504 063 106
* Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 693 807 517
* Polonistka z certyfikatem FCE udzieli korepetycji z języka polskiego i angielskiego. Tel. 885 030 237
* Wynajmę pomieszczenie 42 m² (lokal uzytkowy/mieszkanie) przy ul. Dworcowej w Dziećmierowie. Tel. 604 854 468
* Usługi transportowe, przewóz towarów do 1,5 tony, przeprowadzki kraj-zagranica. Tel. 506 490 723
* Księgowość - pełen zakres, optymalizacja kosztówZUS, licencja MF, biuro w centrum Kórnika. Tel. 502 182 182
* Sprzedam wózek dla dziecka głęboko-spacerowy ESPIRO GT, turkusowy. 450zł(do negocjacji). Tel. 693 138 685
* Kręgarz - nastawianie kręgosłupa i stawów. Chiropraktyka, terapia manualna, masaż. Witaszyce. Tel. 696 843 092
* Usługi protetyczne, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1. Tel.: 607 11 86 86
* Korepetycje j. angielski, j. polski - przygotowanie do egzaminów(gimnazjalny, maturalny), korepetycje; Kórnik. Tel.: 784 703 269
* Sprzedam dom (170/800)w Gortatowie. Stan surowy. Tel.605 267 201
* Sprzedam siedlisko rolne z domem po remoncie, BON Nest. Tel.:789229353
* Sprzedam działkę budowlaną, 5900m²Tel. , 236 tyś, BON Nest. Tel.: 789229353
* Sprzedam mieszkanie, 34m², 105 tyś, BON Nest. Tel.:789229353
* Sprzedam bluzę i pomarańczową koszulkę Akademii Reissa roz.L. Tel. 513 083 155
* Zapraszamy na „Kursy stylizacji paznokci” tel 888-655-32
* Sprzedam Volkswagen Polo rok produkcji 1998, silnik 1,4 benzyna+gaz.Cena do uzgodnienia. Tel.695 580 328
* Sprzedam , aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic, oraz magnetofon szpulowy z taśmami. Tel: 506 490 723 Cena do negocjacji
* Sprzedam suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 ( tanio ) . Płaszcz damski skórzany nowy rozm .36/38, wzr.164/168. Tel: 506 490 723
* Sprzedam, matę edukacyjną, karuzele na łóżeczko , nowe ciuszki, kurtki, buty, sweterki itp dla dziewczynki od 0-4 lat. Tel: 506 490 723
* Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki firmy Thomson , oraz kompletny ubiór do jazdy konnej rozm M/S. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
* Sprzedam telefon komórkowy Nokia 6020, Nokia 2330 , oraz LG BL-20. Cenydo negocjacji. Tel: 506 490 723
* Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel.692-241-023
* Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel.692-241-023
* Działka budowlana Bnin ul. Janasika. Sprzedam bezpośrednio. Tel.609-824-490
* Dwupoziomowe mieszkania z ogrodami w zabudowie szeregowej. Promocja! 207 tys. brutto. Tel. 530-290-290
* Osiedle Bnińskie. Bezczynszowe mieszkania własnościowe za 207 tys. brutto/60 m². 530-290-290
* Meble na wymiar. Tel. 604 674 943, 602 693 213
* Sprzedam Volkswagen Polo rok produkcji 1998, silnik 1,4 benzyna+gaz.Cena do uzgodnienia. Tel.695 580 328
* Wynajmę budynek o powierzchni 440 m² na handel, usługi, biura, gabinety itp., w centrum Kórnika z dużym zapleczem parkingowym. Tel. 693-463-410
* Sprzedam dwie kanapy dziecięce, jednoosobowe, rozkładane. Tel. 695 220 997.
* Sprzedam instrument muzyczny keyboard. Tel. 695 220 997.
* Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 691 645 210
* Dom w Szczytnikach sprzedam w dobrej cenie, nowy, gotowy do wykończenia 904m/137m. Tel. 601 47 44 21
* Drogeria - realizujemy zamówienia telefoniczne z dostawą. Tel. 61 8190 156
OGOSENIA
TURNIEJE NIEPODLEGŁOŚCI
Ostatnia runda
Kórnickich Rozgrywek Ligowych
– sezon 2012
Ogłoszenia
DROBNE
SPORT
Międzywojewódzkie zmagania taekwondo
W dniach 26-27 października trwały
w Kórnickiej Oazie Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w Taekwondo Olimpijskim, zorganizowane przez Wielkopolski
Związek Taekwondo oraz UKS TKD Kórnik.
Uczestniczyło w nich blisko 150 zawodników z 4 województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
oraz wielkopolskiego z 21 klubów.
W klasyfikacji generalnej wygrał AZS
OŚ Poznań, przed UKS Sokół Kościan i
UKS Taekwondo Pleszew. Województwo
Wielkopolskie wygrało w klasyfikacji końcowej zdobywając 203 punkty.
Szczegółowe wyniki dostępne są na
stronie www.kornik.pl w zakładce „sport”.
W oficjalnym otwarciu oraz w ceremonii
wręczania medali uczestniczył burmistrz
Jerzy Lechnerowski.
ŁG
Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania.
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.
9 listopada 2012 r.
17
Pogotowie ra­tun­ko­we 999, 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe992
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500)
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa in­for­ma­
cja dotycząca kra­dzie­ży sa­mo­cho­dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. nar­ko­ty­ków KW Policji w Poznaniu
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 503-067-690
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdro­wie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodni w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, tel. 61 8170 050.
W przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska MEDEO 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05
Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 02 39
Borówiec, ul. Szkolna 1C, tel. 519 053 056
Kórnik-Bnin. ul. Armii Krajowej 1, tel. 612810113
Szczytniki ul. Jeziorna 9 telefon 609 663 300
aptekaszczytniki@gmail.com
Pielęgniarki Środowiskowe „SALUS”
Ul. Poznańska 34A/1
tel.618170101 lub 601472202
Lecznice dla zwierząt/gabinety we­te­ry­na­ryj­ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
18
DWA MEDALE KASI PAWŁOWSKIEJ
W MISTRZOSTWCH EUROPY NA LITWIE
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 61
8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kór­ni­ku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23
Centrala Września 991
Gminna Komisja Rozwiązywania
Pro­ble­mów Al­ko­ho­lo­wych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54 Przedsiębiorstwo Autobusowe KOM­BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33
Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819-80-11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170- 01-25
Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
REDAKTOR NACZELNY:
Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail:
korniczanin@kornik.pl
Doskonałą formę na zakończenie sezonu, zaprezentowała zawodniczka Kórnickiego Limaro Katarzyna Pawłowska.
W rozegranych Mistrzostwach Europy
seniorów w konkurencjach Olimpijskich,
na torze w litewskiej Poniewieży, Kórniczanka zdobyła dwa niezwykle cenne
medale. Pierwszy z nich srebrny w wyścigu drużynowym na 3km, kórniczanka
zdobyła wraz z koleżankami Eugenią
Bujak i Małgorzata Wojtyrą, bijąc przy
okazji nowy rekord polski o ponad 2 sek.
Polki przejechały ten dystans w czasie
3:27:086 ulegając o 1 sekundę Litwinkom. Drugi brązowy medal Pawłowska
zdobyła w Omnium Olimpijskim (wieloboju
składającym się z sześciu konkurencji).
Pozycje medalowe są ogromnym osiągnięciem naszej zawodniczki, lecz po
pierwszym dniu rozgrywanego Omnium
na półmetku Kasia była samotną liderką
i wszystko wskazywało na to że może
zostać pierwszą w historii Mistrzynią Europy w tej konkurencji dla Polski. Niestety
pech w jednym z wyścigów spowodował,
że wielka szansa na złoty medal została
zaprzepaszczona. Najgroźniejsza rywalka
Kasi, Białorusinka Szarakowa popełniła
drobne wykroczenie na finiszu wyścigu
scretch, po którym jakimś cudem nie
doszło do groźnej kraksy. Na szczęście
nikomu nic się nie stało, ale po tak ewidentnych wykroczeniach decyzje sędziów
są zawsze jednoznaczne, dyskwalifikacja.
Niestety niemiecki sędzia, który niejednokrotnie dyskwalifikował już Polaków
w mistrzowskich imprezach, tym razem
po kilkakrotnym obejrzeniu taśmy i długotrwałych negocjacjach z asystentami
stwierdził, że……. nie było zagrożenia
upadku i dał Szarakowej jedynie upomnienie. Na 80 m przed metą Kasia jechała na
trzeciej pozycji i zaczęła już mijać jadącą
na drugiej Berthon (Francja) i na pierwszej
Białorusinkę. Wtedy Szarakowa zrobiła
niebezpieczny ruch kierownicą, po czym
bardzo się wystraszyła Francuzka i jadącą
obok Pawłowska. Obie znalazły się pod
bandą, tracąc dobre pozycje wyjściowe.
Kasia zamiast zwycięstwa w swojej koronnej konkurencji, musiała się zadowolić
ósmym miejscem. Warto dodać, że nawet
czwarta pozycja w tym wyścigu dawała
jej złoty medal. Białorusinka natomiast
wygrała ten wyścig i została Mistrzynią
Europy. Najważniejszą rzeczą jest fakt, iż
zawodniczka Limaro robi stałe postępy i
na pewno w najbliższym czasie zrewanżuje się dużo starszej Szarakowej. Rok 2012
był najlepszy w jej karierze. Po zdobyciu
w kwietniu tytułu Mistrzyni Świata na torze
w Melbourne, wygrała szosowe Mistrzostwa Polski, które dało jej nominację na
Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Kasia
wystartowała na Olimpiadzie w wyścigu
szosowym jako jedyna z Polek zajmując
po dość pechowym finiszu jedenaste
miejsce. Miesiąc po Igrzyskach została
Mistrzynią Polski w jeździe dwójkami na
czas, wraz z koleżanką klubową Paulą
Fronczak. Tydzień później Kasia zostaje
najlepszą zawodniczką torowych Mistrzostw Polski w Pruszkowie zdobywając
sześć złotych i jeden srebrny medal. Dwa
tygodnie później zdobywa dwa medale
podczas Mistrzostw Europy. Imponujący
wynik dający spore nadzieje na jeszcze
lepsze wyniki w najbliższej przyszłości.
Już w lutym 2013 Mistrzostwa Świata
w Mińsku, podczas których Katarzyna
Pawłowska bronić będzie tytułu Mistrzyni
Świata.
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA \ INFORMACJE
WAŻNE TELEFONY:
Paweł Marciniak
Kasia Pawłowska (pierwsza od prawej) i srebrna drużyna.
WSPÓŁPRACA:
Halina Danieluk, Anna Rauk,
Robert Wrzesiński
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67)
262 35 59
NAKŁAD: 2800 egz.
REDAKCJA : WYDZIAŁ PROMOCJI
GMINY, KULTURY i SPORTU
URZEDU MIEJSKIEGO W KÓRNIKU:
Magdalena Matelska-Bogajczyk,
Agnieszka Kałka, Robert Jankowski
ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41,
tel.61 8170411 wew. 693 ,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i
adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.
Następny numer
Kórniczanina ukaże się
23 listopada 2012r.
Materiały
do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 16 listopada 2012 r.
nr 19/2012
9 listopada 2012 r.
19
Download PDF

advertising