Fiabilitate. Calitate. Valoare.
Manual de utilizare
CPS600E-DE
CyberPower Europa
CyberPower Systems B.V.
Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, Olanda
Tel: +31 (0)40 2348170
Fax: +31 (0)40 2340314
Site web: http://eu.cyberpowersystems.com/
E-mail: sales@cyberpower-eu.com
K01-0000151-00
CPS600E
Cuprins
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA I COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ2
INSTALAREA EPS
4
Dezambalare
4
Regulator automat de tensiune
4
Ghid instalare hardware
4
UTILIZARE ELEMENTARĂ
5
Descriere
5
Ghid de instalare
6
ÎNLOCUIREA BATERIEI
6
DEFINIŢII PENTRU INDICATOARELE LCD
7
CHESTIONARE STARE EPS I SETARE FUNCŢII
8
Mod general
8
Mod setare
8
AFIAREA I ALARMELE PENTRU AVERTIZARE DEFECT
10
DEPANARE
11
SPECIFICAŢII TEHNICE
12
Copyright © 2010 CyberPower Systems, Inc.
1
CPS600E
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA I COMPATIBILITATEA
ELECTROMAGNETICĂ
Acest manual conţine instrucţiuni importante privind siguranţa. Vă rugăm să citiţi şi să urmaţi
aceste instrucţiuni cu atenţie în timpul instalării şi utilizării echipamentului. Citiţi acest manual
amănunţit înainte de a încerca să despachetaţi, instalaţi sau utilizaţi sistemul dvs. de alimentare de
urgenţă (EPS).
ATENŢIE! Pentru a preveni riscul de incendiu sau electrocutare, instalaţi echipamentul într-o zonă
controlată din punct de vedere al temperaturii şi umidităţii, în interior, fără elemente conductoare
contaminante. (Vă rugăm să consultaţi specificaţiile pentru domeniul acceptabil de temperatură şi
umiditate).
ATENŢIE! Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu îndepărtaţi carcasa, decât pentru service-ul
bateriei. Nu există alte piese pentru întreţinere în interior, cu excepţia bateriei.
ATENŢIE! EPS trebuie conectat la o priză c.a. cu protecţie cu întrerupător. Nu conectaţi la o priză
fără împământare. Dacă doriţi să dezactivaţi acest echipament, opriţi-l şi scoateţi-l din priză.
ATENŢIE! Pentru a evita electrocutarea, opriţi echipamentul şi scoateţi-l din priza de c.a. înainte
de operaţiile de întreţinere, de înlocuire a bateriei externe sau de instalarea echipamentului.
ATENŢIE! Pentru a reduce riscul de incendiu, conectaţi EPS numai la un circuit cu protecţie
maximală la supra-curent de 10 amperi, conform cerinţelor CE.
ATENŢIE! Priza de conectare (priză anti-şoc) trebuie să fie uşor accesibilă şi aproape de EPS.
ATENŢIE! Vă rugăm să utilizaţi numai cablu de alimentare testat VDE, marcat CE (de ex. Cablul
de alimentare al echipamentului dvs.) pentru a conecta EPS la priza din sistemul electric al clădirii
(priză anti-şoc).
ATENŢIE! Vă rugăm să utilizaţi numai cablu de alimentare testat VDE, marcat CE pentru a
conecta sarcinile la EPS.
ATENŢIE! La instalarea echipamentului, asiguraţi-vă că suma valorilor curentului de dispersie al
EPS şi al echipamentului conectat nu depăşeşte 3.5mA.
ATENŢIE! Nu deconectaţi cablul de alimentare de la EPS sau de la priza din sistemul electric al
clădirii (priză anti-şoc) în timpul funcţionării, deoarece acest lucru ar anula împământarea de
protecţie a EPS şi a tuturor sarcinilor conectate.
NU UTILIZAŢI PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE SAU DE SUSŢINERE A VIEŢII!
NU utilizaţi în nici o situaţie care ar afecta funcţionarea şi siguranţa oricărui echipament de
menţinere a vieţii, a oricăror aplicaţii medicale sau pentru îngrijirea pacienţilor.
NU UTILIZAŢI PENTRU SAU ÎN APROPIEREA ACVARIILOR! Pentru a reduce riscul de
electrocutare, nu utilizaţi aparatul pentru sau în apropierea unui acvariu. Condensul de la acvariu
poate cauza scurt-circuitarea echipamentului.
NU INSTALAŢI EPS ÎN LOCURI UNDE AR FI EXPUS DIRECT LA SOARE SAU LÂNGĂ SURSE
DE CĂLDURĂ!
NU BLOCAŢI FANTELE DE VENTILARE DIN CARCASA EPS!
Copyright © 2010 CyberPower Systems, Inc.
2
CPS600E
SIGURANŢA:
EN62040-1-1
INTERFERENŢA ELECTROMAGNETICĂ (EMI):
Emisie condusă: IEC/EN 62040-2…Categoria C2
Emisie radiată: IEC/EN 62040-2……Categoria C2
Curent Armonici: IEC/EN61000-3-2
Fluctuaţii i intermitenţe de tensiune: IEC/EN61000-3-3
SPECTRU ELECTROMAGNETIC (EMS):
IEC/EN61000-4-2 (ESD)
IEC/EN61000-4-3 (RS)
IEC/EN61000-4-4 (EFT)
IEC/EN61000-4-5 (descărcător)
IEC/EN61000-2-2 (imunitate la semnale de frecvenţă joasă)
Copyright © 2010 CyberPower Systems, Inc.
3
CPS600E
INSTALAREA EPS
Dezambalare
Inspectaţi EPS la recepţie. Cutia trebuie să conţină următoarele:
Unitate EPS x 1; Manual de utilizare x 1; Cablu de alimentare x 1,
sigurante DC x2
Regulator automat de tensiune
Energia de la compania de utilităţi este inconsistentă. EPS crete joasa tensiune la 220 volţi, care
este tensiunea sigură pentru un computer. EPS asigură automat backup bateriei (este necesară
conectarea la o baterie externă) dacă tensiune scade sub 170 volţi sau depăete 270 volţi.
Ghid instalare hardware
1. Noul dvs. EPS poate fi utilizat imediat după recepţie. Cu toate acestea, se recomandă
reîncărcarea bateriei externe timp de cel puţin 8 ore, pentru a asigura capacitatea maximă
de încărcare a bateriei (durata de încărcare variază proporţional cu capacitatea, Pentru
a reîncărca bateria externă, pur i simplu lăsaţi echipamentul conectat la o priză cu c.a..
EPS-ul dvs.
2. NU utilizaţi aparatul cu echipamente medicale sau de susţinere a vieţii. NU utilizaţi pentru
sau lângă acvarii, deoarece condensul poate duce la scurt-circuitarea unităţii.
3. După conectarea firelor, conectaţi EPS la o priza de perete bipolară, cu 3 fire i
împământare. Asiguraţi-vă că priza de perete este protejată printr-un fuzibil sau întrerupător
i nu deservete echipamente cu consum energetic mare (ex.: aer condiţionat, copiator,
etc.). Garanţia interzice folosirea prelungitoarelor, izolatoarelor i descărcătorilor.
4. Apăsaţi întrerupătorul de alimentare pentru a porni aparatul. Indicatorul Pornit se va
aprinde iar aparatul va emite un bip sonor.
5. Dacă este detectată o suprasarcină se va auzi o alarmă sonoră, iar unitatea va emite un
bip lung. Pentru a corecta acest lucru, opriţi EPS i deconectaţi echipamentul de la priza
AC. Ateptaţi 10 secunde. Asiguraţi-vă că întrerupătorul nu este apăsat, apoi porniţi din
nou EPS-ul.
6. Pentru a menţine performanţa optimă de încărcare a bateriei, asiguraţi-vă că EPS este
conectat tot timpul la o priză cu c.a. Activarea comutatorului asigură bypass numai pentru
încărcare.
7. UPS-ul este fabricat pe orizontala pentru montare doar pe perete. Pentru siguranta va rugam
sa urmati directia prezentata in poza de mai jos
Copyright © 2010 CyberPower Systems, Inc.
4
CPS600E
UTILIZARE ELEMENTARĂ
Descriere
1. Întrerupător
Utilizat ca întrerupător principal on/off pentru
echipamentele conectate la prizele alimentate
2. Indicator ”Pornit”
Acest LED se află deasupra întrerupătorului. El luminează atunci când starea reţelei este normală
i prizele EPS generează energie, fără descărcări sau vârfuri.
3. Afiaj multifuncţional LCD
Afiajul LCD de înaltă rezoluţie i inteligent, arată toate informaţiile EPS sub formă de icoane i
mesaje. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea DEFINIŢII PENTRU INDICATORII LCD.
4. Întrerupător afiaj LCD / comutator selectat
Utilizatorii pot monitoriza starea EPS i pot seta funcţii utilizând întrerupătorul. Oprirea / pornirea
alarmei pot fi i ele controlate de la întrerupător. Vă rugăm să consultaţi secţiunea ”Chestionare
stare EPS i Setare funcţii” pentru mai multe detalii.
5. Ieire c.a.
Unitatea are un stecher Schuko pentru echipamentele conectate, pentru a asigura funcţionarea
temporară neîntreruptă în timpul unei întreruperi de tensiune. Ieirea max. Este de 6.3A; puterea
max. a ieirii este de 420W.
Notă! Lungimea maximă a cablului este de 10 metri iar diametrul cablului trebuie să fie de
cel puţin 14AWG.
6. Intrare c.a.
Conectati la sursa de
alimentare prin cablu de
alimentare
Notă: diametrul cablurilor de distribuţie trebuie să fie de cel puţin 0.75mm
7.
Cablu
pentru
baterie
negru
(Negativ -)
Conectati cablu negru, negativ la borna negative a acumulatorului exter. Nota: Cablul pentru baterie
este de 10AWG /4picioare
8.Cablu pentru baterie
rosu (pozitiv +)
Conectati cablu rosu, pozitiv la borna pozitiva a acumulatorului extern. Nota: Cablul pentru baterie
este de 10AWG /4picioare
9. Sigurnata DC
Siguranta furnizeaza o protectie la supratensiune optima pentru operare in modul baterie.
Copyright © 2010 CyberPower Systems, Inc.
5
ÎNLOCUIREA BATERIEI
ATENŢIE! Citiţi i urmaţi secţiunea INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ înainte de
a interveni asupra bateriei. Service-ul bateriei trebuie efectuat numai de profesioniti calificaţi.
ATENŢIE! Utilizaţi numai tipul i numărul specificate de baterii externe. Vă rugăm să consultaţi
specificaţiile tehnice pentru înlocuirea bateriilor.
ATENŢIE!
Bateria poate prezenta risc de electrocutare. Nu aruncaţi bateria în foc, deoarece
poate exploda. Urmaţi toate reglementările locale cu privire la aruncarea corectă a bateriilor.
Bateriile pe bază de acid de plumb ar trebui reciclate.
ATENŢIE! Nu deschideţi sau deterioraţi bateriile. Electroliţii eliberaţi sunt periculoi pentru piele
i ochi i pot fi toxici.
ATENŢIE! Cabina bateriei externe trebuie echipată cu 100A / 12V pentru modelele CPS1000E.
ATENŢIE! O baterie poate prezenta un risc mare de curent de scurt-circuit i electrocutare.
Luaţi-vă următoarele precauţii înainte de a înlocui bateria:
1. Îndepărtaţi toate ceasurile, inelele sau alte obiecte metalice.
2. Folosiţi numai unelte cu mânere izolate.
3. Nu aezaţi unelte sau piese metalice pe baterie sau pe borne.
4. Purtaţi mănui i cizme de cauciuc.
5. Determinaţi dacă bateria externă este legată incorect la pământ. Dacă e împământată,
îndepăraţi sursa legării la pământ. CONTACTUL CU BATERIA LEGATĂ LA PĂMÂNT
POATE DUCE LA ELECTROCUTARE!
Copyright © 2010 CyberPower Systems, Inc.
6
CPS600E
DEFINIŢII PENTRU INDICATOARELE LCD
Afiajul LCD indică o varietate de situaţii
operaţionale ale EPS. Toate descrierile se
aplică atunci când EPS este conectat la o priză
de c.a. i este pornit, sau atunci când EPS
funcţionează pe baterie.
1. Contor TENSIUNE DE INTRARE: Acest contor măsoară tensiunea c.a. pe care EPS o
primete de la priza de alimentare. EPS este proiectat, cu ajutorul reglării automate a tensiunii,
să alimenteze continuu echipamentele conectate cu tensiune de ieire stabilă, de 220V. În
cazul unei pierderi complete de energie, a unei defecţiuni severe sau a supratensiunii, EPS se
va baza pe bateria sa externă pentru a furniza tensiune de ieire consistentă de 220V.
Contorul pentru tensiunea de intrare poate fi utilizat ca unealtă de diagnosticare pentru a
identifica calitatea slabă a energiei de intrare.
2. Contor TENSIUNE DE IEIRE: Acest contor măsoară tensiunea c.a. pe care EPS o
furnizează computerului. Acesta afiează modul normal de linie, modul AVR i modul backup
baterie.
3. Icoana NORMAL MODE (MOD NORMAL): Această icoană se va aprinde când EPS
funcţionează în condiţii normale.
4. Icoana ON BAT (pe Baterie): În cazul unei defecţiuni sau întreruperi severe, apariţia acestei
icoane i activarea unei alarme (două bipuri scurte) indică faptul că EPS funcţioneză cu
ajutorul bateriilor. Imediat ce bateriile rămân fără energie, o perioadă de timp, va apărea o
alarmă continuă (două bipuri scurte). Dacă se întâmplă acest lucru, este recomandat să vă
salvaţi fiierele i să vă opriţi manual echipamentul, cât mai repede posibil.
5. Icoana SILENT MODE (MOD SILENŢIONS): Apariţia aceastei icoane indică faptul că soneria
nu sună în mod silenţios până la capacitatea bateriei descărcate.
6. Icoana OVER LOAD (SUPRASARCINĂ): Apariţia acestei icoane i a unei alarme activate
indică o condiţie de suprasarcină. Pentru a scădea suprasarcina, deconectaţi echipamentul de
la prizele EPS până când icoana dispare i alarma nu mai este activată.
7. CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE: capacitatea de încărcare este afiată i pe graficul cu
bare; fiecare segment reprezintă 25% din capacitatea de încărcare.
8. TENSIUNEA BATERIEI: BATT. VOLTAGE indică tensiunea bateriei.
Copyright © 2010 CyberPower Systems, Inc.
7
CHESTIONARE STARE EPS I SETARE FUNCŢII
Mod general
a. Apăsaţi butonul “Display” pentru a verifica starea EPS.
Elemente
Tensiune intrare
Tensiune ieire
Capacitate de încărcare
Tensiune baterie
U.m.
V
V
%
V
b. Apăsaţi i ţineţi apăsat butonul Display timp de 4 secunde.
- Dacă aparatul se află în Mod Baterie, acesta intră în modul silenţios. Apăsaţi din nou timp
de 4 secunde i va reveni la modul normal (sonerie).
- Dacă aparatul se află în Mod Linie, acesta demarează auto-testarea.
c. Dacă nu atingeţi butonul Display mai mult de 30 de secunde, fundalul LCD se va stinge
automat.
Mod setare
Pasul 1: Ţineţi apăsat butonul Display timp de 10 secunde pentru a intra în modul de setare al
EPS. Aprinderea icoanelor 1, 2 ale EPS indică modul Setare.
Pasul 2: Apăsând butonul Display, utilizatorii pot naviga prin funcţiile de setare. Funcţiile setabile
de către utilizator sunt următoarele:
a. Durată temporizare: Durata de timp între comutarea de la Mod Baterie la Mod Linie.
Există 9 setări diferite. Setarea implicită este 0 minute.
Descrierea funcţiei: Aparatul va comuta de la Modul Baterie la Modul Linie după ce
transmisia energiei c.a. ajunge la stabilitate într-o durată de timp prestabilită.
b. Curent de încărcare: Funcţia reglează curentul de încărcare al bateriei, în funcţie de
capacitatea bateriilor conectate. Acesta poate fi configurat la 0, 25, 50, 75 i 100%.
Setarea implicită este 25%. 100% indică faptul că curentul de încărcare este de
aproximativ 15Amps.
c. Tensiune nominală de ieire: Configurează tensiunea / electricitatea corectă furnizată
în zona / ţara unde este utilizat EPS. Pot fi selectate valorile 220V, 230V i 240V.
Valoarea implicită a sistemului este de 220V.
Descrierea funcţiei: Compensarea dinamică a tensiunii AVR funcţionează automat, pe
baza setărilor tensiunii sistemului.
d. Toleranţa Frecvenţei Statice: Există 6 valori disponibile (1,2,4,6,8,10%), iar valoarea
implicită este +/-10%.
Descrierea funcţiei: Valorile pot fi reglate în funcţie de calitatea electricităţii utilizate.
Copyright © 2010 CyberPower Systems, Inc.
8
CPS600E
e. Viteza de variaţie a tensiunii de ieire (”Slew rate”): denumită i Toleranţa la frecvenţa
dinamică. Există 5 valori diferite (0.25,0.5,1,2,4 Hz/Sec). Valoarea implicită este
4Hz/sec.
Descrierea funcţiei: “Slew Rate” indică toleranţa unui dispozitiv la acceptarea
variaţiilor de frecvenţă. Cu cât “Slew Rate” este mai mică, cu atât toleranţa este mai
mică, dar protecţia pentru sarcinile conectate este mai bună.
f. Tensiune oprire la descărcare baterie: Această funcţie reglează punctul de oprire al
EPS în funcţie de tensiunea bateriei. Valoarea implicită este 10V (sub sarcină).
g. Selectare mod: Sunt disponibile pentru selectare Modul standard (valoare: 2) i modul
robust (valoare: 1). La utilizarea generatoarelor se recomandă selectarea modului
robust (valoare: 1), i la utilizarea computerelor se recomandă selectarea modului
standard (valoare: 2).
Elementele setabile sunt sortate pe unitate, ca în următorul tabel:
Elemente
Durată temporizare
Curent de încărcare
Tensiune normală de ieire
Toleranţă frecvenţă statică
Viteză de variaţie a tensiunii de
ieire
Tensiune oprire baterie
descărcată
Selectare mod
U.m.
Min.
%
V
%
%
Mesaj luminos
ON BAT
ON BAT
NORMAL MODE
NORMAL MODE
-
%
NORMAL MODE
-
-
Pasul 3: Apăsaţi i menţineţi apăsat butonul timp de 4 secunde. Când icoanele pâlpâie, valoarea
fiecărui element poate fi modificată prin apăsarea uoară a butonului.
Etapa 4: Pentru a salva valoarea i a reveni la modul general, apăsaţi i menţineţi apăsat butonul
timp de 4 secunde.
Notă: Dacă aparatul rămâne inactiv mai mult de 30 de secunde în timpul setării, acest lucru
va stinge fundalul luminos i va reveni automat la modul general.
Notă: Dacă utilizatorul dorete să revină la modul general fără a salva modificările, există
două metode:
1. Să atepte să se stingă fundalul luminos
2. Să apese i să menţină apăsat butonul “Display” timp de 10 secunde
Copyright © 2010 CyberPower Systems, Inc.
9
CPS600E
AFIAREA I ALARMELE PENTRU AVERTIZARE DEFECT
1. Protecţia la supraîncălzire: ieirea EPS va fi întreruptă. După 30 de secunde, aparatul
se oprete iar tensiunea de ieire a afiajului LCD este zero.
2. Protecţia la suprasarcină: Ieirea EPS va fi întreruptă. După 30 de secunde, aparatul
se oprete iar icoana Over Load (suprasarcină) se aprinde pe afiajul LCD.
3. Lipsă baterie: Ar trebui să auziţi un bip lung i indicatorul Battery (baterie) să pâlpâie.
4. Protecţie la descărcare baterie: Ieirea EPS va fi întreruptă. După 30 de secunde,
aparatul se oprete iar tensiunea de ieire a afiajului LCD este zero.
5. Tabelul următor arată fiecare mesaj de avertizare corespunzător de pe afiajul LCD,
i alarmele care au loc în timpul opririi aparatului:
AFIARE
AVERTIZARE PE
LCD
Icoană suprasarcină
Icoană baterie
pâlpâie
SITUAŢIE
ALARMĂ
Ton constant
Ieire suprasarcină-Off –
Sarcina depăete valoarea
nominală a EPS.
Un bip
Baterie lipsă – Mod Linie
Baterie lipsă.
Ieire temperatură înaltă –
Off
Tensiune de ieire
zero
Aparatul nu
pornete
SOLUŢIE
Ton constant
Niciuna
Ieire baterie descărcată –
Off
Capacitate baterie
insuficientă
Supraîncărcare sau eroare
AVR -Mod Linie, bateria este
supraîncărcată sau AVR este
defect.
Ieire scurt-circuit -Off
– ieire protecţie la scurtcircuit
Eroare intrare / ieire linie -Off
– conexiune incorectă intrare /
ieire
Ieire înaltă tensiune pornire
baterie -Off – tensiunea
bateriei este prea mare la
pornire la rece.
Copyright © 2010 CyberPower Systems, Inc.
Verificaţi sarcina totală
pentru a confirma
valoarea nominală a
EPS.
Opriţi EPS, verificaţi
cablurile bateriei i
prezenţa acesteia
Verificaţi funcţionarea
fantelor i a
deschiderilor pentru
aerisire.
Reîncărcaţi bateria.
Informaţi agenţii de
service.
Verificaţi ieirea EPS
pentru a vedea dacă
există un scurt-circuit.
Verificaţi conexiunile
intrare / ieire
Verificaţi motivul
supratensiunii la
baterie
10
CPS600E
DEPANARE
Problemă
Echipamentul nu este
alimentat
Cauză posibilă
Întrerupătorul de circuit a
declanat datorită unei
suprasarcini.
Bateriile sunt descărcate
Unitatea a fost defectată din
cauza unei descărcări sau
întreruperi în alimentare.
Echipamentul nu efectuează
ciclul corespunzător
EPS nu pornete.
Bateriile nu sunt complet
încărcate.
Bateriile sunt degradate.
Comutatorul on/off are
scopul de a preveni
defectarea care l-ar comuta
rapid off i on.
Unitatea nu este conectată
la o sursă c.a.
Bateria este uzată.
Problemă mecanică.
Copyright © 2010 CyberPower Systems, Inc.
Soluţie
Mai întâi, opriţi EPS i
deconectaţi cel puţin un
echipament. Ateptaţi 10
secunde, resetaţi întrerupătorul
de circuit apăsând butonul, i
apoi porniţi din nou EPS.
Reîncărcaţi unitatea timp de
cel puţin 4 ore.
Contactaţi CyberPower
Systems cu privire la
înlocuirea bateriilor la
service@cyberpowereu.com
Reîncărcaţi bateria, lăsând
EPS în priză.
Contactaţi CyberPower
Systems cu privire la
înlocuirea bateriilor la
service@cyberpowereu.com
Opriţi EPS. Ateptaţi 10
secunde i apoi reporniţi
EPS.
Unitatea trebuie conectată la
o sursă de 220/230/240V.
Contactaţi CyberPower
Systems cu privire la
înlocuirea bateriilor la
service@cyberpowereu.com
Contactaţi CyberPower
Systems prin telefon sau
vizitaţi site-ul nostru
eu.cyberpowersystems.com
11
CPS600E
SPECIFICAŢII TEHNICE
Model
Capacitate (VA)
Capacity (Watts)
Tehnologie de operare
Intrare c.a.
Domeniu tensiune de intrare
Domeniu frecvenţă de intrare
Ieire c.a.
Număr faze
Tensiune de ieire tipică pe baterie
Notă de configurare tensiune
nominală de ieire
Frecvenţă de ieire pe baterie
Protecţie la suprasarcină
Durată de transfer
Dispozitive ieire
Baterie externă
tensiune x valoare nominală
recomandată x cantitate
Tensiune nominală baterie externă
Tip baterie externă
Protecţie baterie externă
Baterie interschimbabilă la cald
Durată de funcţionare extinsă
Indicare stare
Indicatoare
Alarme sonore
Mediu
Temperatură de funcţionare
Umiditate relativă de funcţionare
Caracteristici fizice
Dimensiuni (L*l*a) ( mm )
Greutate (Kg)
Agenţie
Certificare
CPS600E
600VA
420W
AVR ( Double Boost & Single Buck )
170Vac –
45~65Hz (auto sesizare)
Monofazat
SARCINĂ 0 ~40% undă sinusoidală pură la 220Vac +/- 5%
SARCINĂ 40~100% undă trapezoidală la 220Vac+/- 5%
Configurabil pentru 220 / 230 / 240Vac
50 / 60 Hz +/- 1%
Reţea: întrerupător de circuit
Baterie: limitare curent intern
< 10 ms (Tipic)
Tip Schuko
12V x 100Ah x 1
12V
Baterie sigilată cu acid de plumb – nu necesită întreţinere
Fuzibil i releu
Da
Da
Pornit, Afiaj LCD
Mod baterie, Baterie descărcată, Suprasarcină
32oF până la 104oF ( 0oC până la 40oC )
0 până la 90% fără condens
Copyright © 2010 CyberPower Systems, Inc.
240*162*90
4.1
CE, SONCAP
12
Fiabilitate. Calitate. Valoare.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi la:
CyberPower Europa
CyberPower Systems B.V.
Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, Olanda
Tel: +31 (0)40 2348170
Fax: +31 (0)40 2340314
Site web: http://eu.cyberpowersystems.com/
E-mail: sales@cyberpower-eu.com
Întreg conţinutul este protejat de copyright © 2010 CyberPower Systems, Inc.
Toate drepturile rezervate.
Reproducerea totală sau parţială, fără acord prealabil, este interzisă.
Copyright © 2010 CyberPower Systems, Inc.
Download PDF

advertising