Black & Decker | KW900E | KW900E - Dedeman

402011-75 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KW900E
2
3
4
5
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Freza Black & Decker a fost concepută pentru frezarea
lemnului şi a produselor din lemn. Această unealtă este
destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate
în continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3.
a.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de
existenţa prafului.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la baterie.
1.
a.
f.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură,
ulei, muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
6
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de
lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
soanele din zona de lucru sau cele care pătrund în zona
de lucru sunt, de asemenea, protejate.
♦
Îndepărtaţi bine tot praful după frezare.
♦
Utilizaţi numai burghie pentru frezat cu diametrul
egal cu dimensiunea bucşei elastice montate pe
unealtă.
♦
Utilizaţi numai burghie de frezat corespunzătoare
cu viteza în gol a uneltei.
♦
Nu utilizaţi niciodată burghie de frezat cu un diametru mai mare decât diametrul maxim specificat
în secţiunea de specificaţii tehnice.
♦
Nu folosiţi unealta în poziţie inversă.
♦
Nu încercaţi să utilizaţi unealta în mod staţionar.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
♦
Fiţi foarte atenţi atunci când frezaţi suprafeţe vopsite cu vopsea ce poate conţine plumb sau atunci
frezaţi lemn ce poate degaja pulberi toxice:
Nu permiteţi copiilor sau femeilor însărcinate
să pătrundă în zona de lucru.
Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în zona de
lucru.
Eliminaţi în siguranţă particulele de praf şi
orice alte reziduuri.
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al uneltei de lucru.
Siguranţa terţilor
♦
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta de lucru
♦
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru freze
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
♦
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru apucare deoarece cuţitul pot atinge
cablul uneltei. Tăierea unui cablu sub tensiune
ar putea determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi
ar putea electrocuta operatorul
♦
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor rezultate în urma aplicaţiilor de frezare poate pune în pericol
sănătatea operatorului şi a persoanelor din jur. Purtaţi
o mască antipraf special concepută pentru protejarea
împotriva pulberilor şi fumurilor şi asiguraţi-vă că per-
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade
7
♦
♦
9. Bară opritoare adâncime
10. Gradaţie adâncime de tăiere
11. Adaptor de extragere a prafului
prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la
intervale regulate.
Afectarea auzului.
Pericolele asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei
(exemplu: - prelucrarea lemnului, în special
a stejarului, fagului şi MDF.)
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Vibraţiile
Montarea unui burghiu de frezat (fig. A)
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
♦
♦
♦
♦
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
♦
Montarea ghidajului de margine (fig. B)
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
Ghidajul de margine ajută la dirijarea uneltei paralel
cu o margine.
♦
Montaţi barele (14) pe ghidajul de margine (15)
folosind cele două şuruburi (16) din dotare.
♦
Introduceţi barele (14) în baza frezei, conform
ilustraţiei.
♦
Setaţi ghidajul de margine la distanţa dorită.
♦
Strângeţi şuruburile de fixare (17).
Montarea adaptorului de extracţie a prafului (fig. C)
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Adaptorul de extracţie a prafului vă permite să conectaţi
un aspirator la unealtă.
♦
Conectaţi furtunul (18) aspiratorului la adaptor (11).
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Montarea ghidajului de şablon (fig. D)
Siguranţa electrică
♦
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
♦
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
Montaţi ghidajul de şablon (19) pe baza frezei, cu
flanşa orientată în jos (piesă de prelucrat).
Introduceţi cele două şuruburi lungi (20) din partea
de jos prin ghidajul de şablon şi prin orificiile din
bază.
Poziţionaţi o piuliţă pe fiecare şurub şi strângeţi
bine piuliţele.
Montarea distanţierului (fig. E)
♦
Montaţi distanţierul (21) pe baza frezei folosind
şuruburile furnizate.
Montarea ştiftului de centrare (fig. F)
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Scoateţi deflectorul de aşchii (8).
Ţineţi apăsat butonul de blocare a axului (5) şi
rotiţi axul până când blocarea axului se cuplează
complet.
Slăbiţi piuliţa bucşei elastice (12) folosind cheia din
dotare.
Introduceţi tija burghiului de frezat (13) în bucşa
elastică (6). Asiguraţi-vă că tija iese în afara bucşei
elastice cu cel puţin 3 mm, conform ilustraţiei.
Ţineţi apăsat butonul de blocare a axului (5) şi
strângeţi piuliţa bucşei elastice (12) folosind cheia
din dotare.
♦
Întrerupător de pornire/oprire
Buton de deblocare
Buton de control viteză variabilă
Manetă blocare adâncime
Buton blocare ax
Bucşă elastică
Opritor de adâncime al suportului orientabil
Deflector de aşchii
♦
Montaţi ghidajul de margine pe freză, conform
fig. B, însă răsturnat.
Montaţi ştiftul de centrare (22) pe ghidajul de margine, dinspre partea laterală a piesei de prelucrat,
cu ajutorul şurubului (23) furnizat.
Montarea dispozitivului de copiere (fig. G)
♦
8
Montaţi ghidajul de margine pe freză, conform
fig. B.
♦
♦
♦
Montaţi bara „L” (24) pe partea superioară a ghidajului de margine, folosind cele două şuruburi şi
piuliţe furnizate.
Reglaţi ataşamentul rotativ (25) pe barele „L” cu
butonul cu cap fluture (26).
După necesitate, extrageţi sau introduceţi şurubul
opritorului de adâncime (31) folosind o şurubelniţă.
Setarea vitezei
♦
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu supraîncărcaţi.
♦
Ghidaţi cu atenţie cablul pentru a evita tăierea
accidentală a acestuia.
Setaţi butonul de control al vitezei variabile (3) la
viteza necesară. Utilizaţi o viteză ridicată pentru
burghiele de frezat cu diametru mic. Utilizaţi o viteză coborâtă pentru burghiele de frezat cu diametru
mare.
Folosirea unei scânduri ca ghidaj (fig. L)
Atunci când nu este posibilă utilizarea ghidajului de
margine, spre exemplu atunci când frezaţi caneluri pe
panoul din spate al unei biblioteci în vederea montării
de rafturi, procedaţi după cum urmează:
♦
Alegeţi o bucată de lemn dreaptă pe care să o folosiţi ca scândură de ghidare.
♦
Poziţionaţi scândura pe piesa de prelucrat.
♦
Deplasaţi scândura până când se află în poziţia
corectă de ghidare a uneltei.
♦
Fixaţi bine scândura la piesa de prelucrat.
Reglarea adâncimii de tăiere (fig. H, I şi J)
Adâncimea de tăiere este distanţa X dintre bara opritoare a adâncimii (9) şi opritorul de adâncime (27).
Adâncimea de tăiere poate fi setată în două moduri
diferite, conform descrierii de mai jos.
Reglarea adâncimii de tăiere folosind scala (fig. I)
♦
Montaţi burghiul de frezat conform descrierii de
mai sus.
♦
Slăbiţi şurubul de blocare (28).
♦
Trageţi maneta de blocare a adâncimii (4) în sus.
♦
Împingeţi freza în jos până când burghiul de frezat
atinge piesa de prelucrat.
♦
Împingeţi maneta de blocare a adâncimii (4) în jos.
♦
Deplasaţi indicatorul (29) în poziţia zero de pe scală
(10).
♦
Adăugaţi adâncimea dorită de tăiere la poziţia de
pornire.
♦
Deplasaţi bara opritoare de adâncime (9) la poziţia
calculată de pe scală.
♦
Strângeţi şurubul de blocare (28).
♦
Reglaţi cu precizie folosind butonul de reglare (30).
♦
Împingeţi maneta de blocare a adâncimii (4) în sus
şi lăsaţi freza să revină în poziţia iniţială.
♦
După pornirea frezei, împingeţi-o în jos şi efectuaţi
tăietura dorită.
Utilizarea ghidajului de şablon (fig. D)
Ghidajul de şablon poate fi utilizat pentru a efectua
o formă decupată după un şablon, de exemplu o literă.
♦
Fixaţi şablonul pe piesa de prelucrat cu bandă
adezivă pe ambele părţi sau cu cleme în formă de
„G”.
♦
Burghiul de frezat trebuie să se extindă sub flanşa
ghidajului de şablon pentru a tăia piesa de prelucrat
după forma şablonului.
Utilizarea distanţierului (fig. E)
Distanţierul poate fi folosit pentru finisarea tăieturilor
verticale în lemn sau laminate.
Utilizarea ştiftului de centrare (fig. F)
Ştiftul de centrare poate fi utilizat pentru a tăia şabloane
circulare.
♦
Faceţi o gaură pentru vârful ştiftului de centrare în
centrul cercului ce trebuie să fie decupat.
♦
Poziţionaţi freza pe piesa de prelucrat, cu vârful
ştiftului de centrare în gaură perforată.
♦
Reglaţi raza cercului cu ajutorul barelor ghidajului
de margine.
♦
Freza poate fi deplasată acum pe piesa de prelucrat
pentru a decupa un cerc.
Reglarea adâncimii de tăiere folosind o bucată de
lemn (fig. J)
♦
Montaţi burghiul de frezat şi coborâţi freza conform
descrierii de mai sus.
♦
Împingeţi bara opritoare de adâncime (9) în sus.
♦
Poziţionaţi o bucată de lemn, cu grosimea egală
cu adâncimea dorită de tăiere, între opritorul de
adâncime (27) şi bara opritoare de adâncime (9).
♦
Strângeţi şurubul de blocare (28).
♦
Reglaţi cu precizie folosind butonul de reglare (30).
♦
Îndepărtaţi bucata de lemn.
♦
Împingeţi maneta de blocare a adâncimii (4) în sus
şi lăsaţi freza să revină în poziţia iniţială.
♦
După pornirea frezei, împingeţi-o în jos şi efectuaţi
tăietura dorită.
Utilizarea dispozitivului de copiere (fig. G)
Dispozitivul de copiere ajută la menţinerea unei distanţe
egale de tăiere de-a lungul marginii pieselor de lucru
cu formă neregulată.
♦
Poziţionaţi freza pe piesa de prelucrat la distanţa
dorită faţă de marginea de copiat.
♦
Reglaţi barele ghidajului de margine până când
discul atinge piesa de prelucrat.
Reglarea opritorului de adâncime al suportului orientabil (fig. K)
După rotirea opritorului de adâncime al suportului orientabil la setarea dorită, puteţi regla cu precizie opritorul
de adâncime. Dacă doriţi să efectuaţi mai multe tăieturi
cu diferite adâncimi de tăiere, reglaţi fiecare opritor de
adâncime.
Pornirea şi oprirea
Pornirea
♦
Ţineţi apăsat butonul de deblocare (2) şi apăsaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (1).
9
♦
♦
Eliberaţi butonul de deblocare.
Oprirea
♦
Eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire.
Avertisment! Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele
mâini.
Înlocuirea ştecherului de alimentare de
la reţeaua principală de energie (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
♦
♦
♦
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de la
reţeaua principală de energie:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
♦
Conectaţi cablul verde/galben la împământare.
Avertisment! Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Atunci când lucraţi pe margini exterioare, deplasaţi
unealta în sens antiorar (fig. M). Atunci când lucraţi
pe margini interioare, deplasaţi unealta în sens
orar.
Utilizaţi burghie de frezat HSS pentru lemn moale.
Utilizaţi burghie de frezat TCT pentru lemn dur.
Puteţi folosi unealta fără vreun ghidaj (fig. N). Acest
lucru este util pentru incizii şi aplicaţii creative.
Efectuaţi numai tăieturi superficiale.
Consultaţi tabelul de mai jos pentru tipurile comune
de burghie de frezat.
Protejarea mediului înconjurător
Burghie de frezat (fig. O)
Descriere
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Aplicaţie
Burghiu drept (1) Caneluri şi bizotări
Burghiu
de finisare (2)
Finisarea laminatelor sau
a lemnului dur; tăierea de precizie
folosind un şablon
Burghiu de
bizotare (3)
Bizotarea pieselor de lucru drepte
sau curbe
Burghiu pentru
caneluri în V (4)
Caneluri, gravări şi rotunjirea
marginilor
Burghiu pentru
carote (5)
Canelare, gravare şi modelarea
decorativă a marginilor
Burghiu de
modelare cu
boltă (6)
Modelarea decorativă a marginilor
Burghiu de
modelare în
formă de S (7)
Modelarea decorativă a marginilor
Burghiu de
rotunjire (9)
Rotunjirea marginilor
Burghiu pentru
cozi de
rândunică (10)
Racorduri în coadă de rândunică
Burghiu de
faţetare (11)
Faţetarea marginilor
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Întreţinerea
Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de
întreţinere, opriţi şi deconectaţi unealta.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
10
Garanţie
Specificaţie tehnică
KW900E Tip 1
Tensiune de intrare
Putere absorbită
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Vc.a. 230
W 1.200
min -1 8.000 - 27.000
Viteză în gol
Dimensiune bucşă elastică
5/16“ (8 mm) /
1/4“ (6,35 mm) /
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
6 mm
Diametru maxim burghiu
de frezat
mm 30
Adâncimea maximă de tăiere mm 55
Greutate
kg 3,6
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (L pA) 95 dB(A), incertitudine (K)
3 dB(A), Putere sonoră (LWA) 106 dB(A), incertitudine
(K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
direcţii) conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah) 5,77 m/s2, incertitudine
(K) 1,5 m/s2
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
KW900E
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specifi caţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
31/03/2010
zst00153113 - 29-06-2011
11
IMPORTATOR ŞI DISTRIBUITOR AUTORIZAT
Bucureşti, Sector1, Str. Neagoe Voda 58,
Tel: 021/2323147-2323149; Fax: 021/2323176; www.yalco.ro; www.yalco.ro/blackanddecker
CERTIFICAT DE GARANŢIE
Perioada de garanţie: 24 de luni în cazul achiziţionării de către persoane juridice / persoane fizice
Domeniul de utilizare a produsului: Uz gospodăresc (Bricolaj)
Produsul: ....................................................... Tip:............................................ Seria: ..........................................
Vânzător autorizat (magazin) / adresă, tel., fax: .....................................................................................................
Cumpărător:.................................................... Reprezentat prin: ...........................................................................
Aparatul a fost cumpărat cu factura (nr.):
Data:
Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor tehnice şi a domeniului de utilizare ale aparatului. S-a efectuat proba de funcţionare a aparatului, a fost instruit
utilizatorul cu privire la modul de funcţionare şi la normele de siguranţă a muncii în conformitate cu Manualul Utilizatorului, s-a predat aparatul împreună cu accesoriile
în perfectă stare de funcţionare, s-au predat instrucţiunile, în limba română, privind transportul, depozitarea, utilizarea şi întreţinerea. S-a verificat corectitudinea
datelor înscrise în Certificatul de Garanţie.
Importator şi distribuitor autorizat:
Vânzător autorizat:
SC YALCO ROMANIA SRL
Cumpărător:
Am luat la cunoştinţă de conţinutul prezentului certificat.
Condiţiile de garanţie descrise mai jos fac parte din prezentul certificat, au fost luate la cunoştinţă de către cumpărător şi au fost însuşite de acesta. STIMAŢI CLIENŢI!
Vă rugăm:
să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în acest certificat de garanţie.
să prezentaţi acest certificat însoţit de factură, în cazul solicitarilor de reparaţii în perioada de garanţie.
Drepturile consumatorului sunt prevăzute de O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare şi de L. nr. 449/2003 privind
vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, modificată şi completată şi nu sunt afectate prin garanţia oferită.
Persoana care aduce aparatul şi prezintă actele de proprietate (certificat de garanţie în original şi copia facturii sau a bonului fiscal) este considerată împuternicită să
reprezinte proprietarul în relaţia cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.
Produsele care fac obiectul garanţiei sunt conforme cu standardele de calitate în vigoare, au fost testate şi îndeplinesc cerinţele standardelor europene aplicabile.
Perioada de garanţie, acordată de producător, decurge de la data achiziţionării aparatului. Înainte de utilizarea aparatului, recomandăm citirea Manualul Utilizatorului.
ATENŢIE! Piesele de schimb înlocuite beneficiază de garanţie numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreţinere şi reparaţii.
În perioada de garanţie, distribuitorul autorizat suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb defecte. Pentru lucrările de reparaţie executate
se acordă garanţie. Garanţia nu se extinde asupra accesoriilor şi consumabilelor (furtunuri, curele, perii, lanţuri, cuţite, lance, pistol, cap prindere lamă, mandrină, role
ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanţ) care intră în componenţa aparatului, cu excepţia cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.
Defectele acoperite de garanţie vor fi remediate prin reparare gratuită sau prin înlocuire (după caz) conform legislaţiei în vigoare.
În perioada de garanţie, repararea sau înlocuirea produsului se va face într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la data prezentării aparatului la unitatea de
service autorizată.
Durata medie de utilizare a produselor este de 5 (cinci) ani, în condiţiile unei exploatări normale, conform specificaţiilor din manualul de utilizare. După expirarea
perioadei de garanţie, proprietarul beneficiază contra cost de service post-garanţie (cu piese de schimb, accesorii şi consumabile originale).
Pentru intervenţiile în perioada de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi celui mai apropiat centru de service autorizat, menţionat în prezentul certificat de garanţie sau
importatorului şi distribuitorului autorizat.
La fiecare intervenţie, unitatea de service este obligată să completeze detaliile reparaţiei efectuate. La solicitarea unei reparaţii în perioada de garanţie, cumpărătorul
are obligaţia de a prezenta aparatul complet (inclusiv accesoriile: discuri, apărători, cuţite).
Uz gospodăresc (Bricolaj) - această categorie nu este destinată uzului profesional, prestărilor de servicii sau lucrărilor către terţi.
PIERDEREA GARANŢIEI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Neprezentarea certificatului de garanţie, ştampilat şi cu rubricile completate (tip, serie, factură, dată vânzare, nume client) atunci când se solicită o reparaţie în
garanţie.
Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare şi întreţinere precizate în instrucţiunile ce însoţesc produsul la livrare
(unde este cazul).
Constatarea, de către specialişti autorizaţi, a faptului că defectul reclamat se datorează utilizatorului. Produsul prezintă defecţiuni cauzate de necunoaştere,
omitere, neglijenţă sau accident.
Încredinţarea produsului spre utilizare persoanelor minore sau persoanelor care nu au fost instruite cu privire la modul de funcţionare, utilizare şi manipulare a
aparatului.
Încredinţarea sau desfacerea aparatului spre a fi reparat sau orice intervenţie pentru aducerea la conformitate, făcută de alte persoane sau de firme neautorizate.
Utilizarea aparatului în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat şi fabricat sau folosirea acestuia în alt domeniu decat cel înscris în prezentul certificat de
garanţie. Deteriorări sau modificări care afectează modul de funcţionare a aparatului, performanţa şi durabilitatea sa.
Utilizarea unor accesorii incompatibile sau necorespunzătoare (ex. disc cu pastilă spartă sau lipsă, perii de sârmă neechilibrate, discuri folosite la alte polizoare) cu
produsul şi care influenţează modul de funcţionare, performanţele şi durabilitatea sa.
Uzura normală, accesoriile şi consumabilele nu fac obiectul garanţiei.
Seria aparatului nu este lizibilă sau nu corespunde cu datele din certificatul de garanţie.
12
REPARAŢII ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
Data intrării:
Data reparaţiei:
Defecţiune: ...................................
Comandă reparaţie:
Data predării: ...................................................................
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat
Semnatură client:
Semnătură şi ştampilă service:
Data intrării:
Data reparaţiei:
Defecţiune: ...................................
Comandă reparaţie:
Data predării: ...................................................................
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat
Semnatură client:
Semnătură şi ştampilă service:
Data reparaţiei:
Defecţiune: ...................................
Data intrării:
Comandă reparaţie:
Data predării: ...................................................................
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat
Semnătură şi ştampilă service:
Semnatură client:
REŢEAUA AUTORIZATĂ DE SERVICE ŞI PUNCTE DE COLECTARE
SEDIU CENTRAL: YALCO ROMANIA SRL – Bucureşti, Str. Neagoe Voda 58, Sector 1, 021-2323137/47/49
Nr.
Oraş
Denumire
Adresă
Telefon
Detalii
1
Arad
RGC ELECTRONICS
Str. Cuza Vodă 39 AP. 3
0257 214 460
Colectare
2
Arad
TEHNOLOGIC PARK
Str. Andrei Şaguna 146
0257 210 330
Colectare
3
Baia Mare
NORDEX
Str. Cloşca Nr. 16
0262 211 377
Depanare
4
Brăila
HIT TRADING
Bd. A.I. Cuza 188
0239 611 633
Colectare
5
Braşov
BEVE SERVICII
Str. 13 decembrie Nr. 188
0368 445 509
Colectare
6
Braşov
MARSIPO
Str. Augustin Bunea nr. 8
0268 328 679
Depanare
7
Bucureşti
YALCO ROMANIA
Str. Neagoe Vodă 58 Sector 1
021 232 31 47
Depanare
8
Buzău
TEHNO SRL
BD. UNIRII BL. 16A
0238 710 5054
Colectare
9
Călăraşi
STEFAN ALEX SRL
Prelungirea Buc. nr. 17, bl. D26, sc. D, ap. 3
0735 199029
Depanare
10
Cluj Napoca
NOVOTECH
Str. Izei nr. 2
0264 435592
Colectare
11
Constanţa
PROSUD
Bd. Aurel Vlaicu 123 (incinta CET Palas)
0241 586 158
Colectare
12
Constanţa
MPM TEHNIC SERV
Bd. I.C. Brătianu nr. 131
0241 235 810; 0728 002 178
Depanare
13
Craiova
ROPHILL
Str. Ing. E. Marghitu, nr. 6
0351 451864
Depanare
14
Deva
ALPRO
Str. M. Eminescu 48
0254 219 630
Colectare
15
Galaţi
IFTODE UNIVERSAL
Bd. George Coşbuc Nr. 156
0236 310555
Colectare
16
Iaşi
EXPERT MOLDOVA
Str. Bucium 37
0332 405 720
Depanare
17
Oradea
ALCANO
BD. Ştefan cel Mare 70
0259 414 566
Colectare
18
Piatra Neamţ
KIRKOFF TOOLS
Bd. Decebal nr. 71, bl. E2 Parter Cartier Precista
0233 222244
Colectare
19
Piteşti
CIPROM MASTER TOOLS S.R.L. Str. Sf. Vineri nr. 39
0749 100950
Depanare
20
Piteşti
TEHNIK SERVICE Tool
0348 401412
Colectare
21
Ploieşti
EXPOTEHNICA
Sat Blejoi, Tarlaua 16, Parcela 104/24
0244 436617
Colectare
22
Rm. Vâlcea
COMERCIAL GRUP
Calea lui Traian nr. 164 Bl. 27 parter
0350 407740
Depanare
23
Satu-Mare
PROFITOOLS
Bd. Cloşca Nr. 41
0261 706 702
Colectare
24
Suceava
TEHNOACTIV
Str. Cernăuţi 123
0330 401083
Colectare
25
Târgovişte
ROMBAL
N. Radian bl. O1 Parter
0245 213 726
Colectare
26
Tg. Mureş
KIAGOLD
Gh. Doja 32
0265 266613
Colectare
Str. Egalităţii nr. 28 Piteşti
Pentru orice informaţie suplimentară referitoare la service şi la reţeaua de service
(actualizată), contactaţi SC Yalco Romania S.R.L. Bucureşti – tel: 021 232 31 47
14
Download PDF

advertising