Samsung | SGH-E740 | SGH-E740 Gebruiksaanwijzing

SGH-E740
Gebruiksaanwijzing
Verkeersveiligheid voor alles
Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer
eerst de auto.
Belangrijke
veiligheidsinformatie
Het niet opvolgen van deze richtlijnen
kan tot gevaarlijke situaties leiden en
kan in strijd met de wet zijn.
Copyrightgegevens
®
Copyright
• Bluetoothinformation
is overal ter wereld een geregistreerd
® van Bluetooth SIC, Inc.
handelsmerk
• Bluetooth
is a registered trademark of the
Bluetooth QD
ID:Inc.
B012417
Bluetooth
SIG,
worldwide.
TM
TM
Java is
handelsmerk
of een geregistreerd
•• Java
is een
a trademark
or registered
trademark
handelsmerk
van
Sun
Inc.
of Sun Microsystems,Microsystems,
Inc.
®
•
Windows
Media
Player
is
een
geregistreerd
TM
• Picsel and Picsel Viewer are trademarks of
handelsmerk
van Microsoft
Picsel
Technologies,
Inc. Corporation.
Uitschakelen bij het tanken
Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de
buurt van brandstoffen of chemicaliën.
Uitschakelen in een vliegtuig
Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische
systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in
vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.
Uitschakelen in de nabijheid van medische
apparatuur
In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt
vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen
externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende
regels of voorschriften.
Storingen
De werking van een mobiele telefoon kan worden
verstoord door de radiosignalen van andere
apparatuur.
Speciale voorschriften
Houd u aan speciale voorschriften en zet de
telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de
telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen
kan opleveren.
Waterbestendigheid
De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat
de telefoon droog blijft.
Stand van de telefoon
Gebruik de telefoon alleen in de normale stand
(tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de
antenne als de telefoon is ingeschakeld.
Alarmnummer bellen
Toets het alarmnummer in en druk op
.
De telefoon buiten het bereik van kleine
kinderen houden
Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen
en accessoires buiten het bereik van kleine
kinderen.
Accessoires en batterijen
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde
accessoires en batterijen, zoals headsets en
datakabels voor de pc. Het gebruik van nietgoedgekeurde accessoires kan de telefoon
beschadigen en kan gevaarlijk zijn.
• De telefoon kan ontploffen als u de batterij
vervangt door een batterij van een onjuist type.
• Gooi oude batterijen weg volgens de geldende
richtlijnen.
Uw gehoor kan bij langdurige
blootstelling aan een hoog volume door
een headset worden beschadigd.
Deskundige technische service
Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan
gekwalificeerde technici.
Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en
veiligheid" op pagina 47 voor meer informatie over
veiligheid.
1
Over deze gebruiksaanwijzing
In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte
manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken.
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid
of de functies van de telefoon. Neem deze
informatie zorgvuldig door.
→
[
U moet op de navigatietoetsen drukken om naar
de betreffende optie te gaan en deze vervolgens
selecteren.
]
< >
2
Een toets op de telefoon. Voorbeeld: [
]
Een functietoets, waarvan de functie op het
scherm van de telefoon wordt weergegeven.
Voorbeeld: <Menu>
• Camera en camcorder
U kunt de cameramodule op uw
telefoon gebruiken om een foto te
nemen of een video-opname te
maken.
Speciale functies op uw telefoon
• Synchroniseren met Windows
Media Player
U kunt muziekbestanden
rechtstreeks vanuit Windows
Media Player overbrengen naar
uw telefoon.
• MP3-speler
U kunt uw telefoon gebruiken als
MP3-speler om muziekbestanden
af te spelen. Terwijl u naar muziek
luistert, kunt u andere functies
van de telefoon gebruiken.
• FM-radio
U kunt naar uw favoriete
radiostations luisteren, waar en
wanneer u maar wilt.
• Afdrukken van digitale
gegevens
U kunt afbeeldingen, berichten en
andere persoonlijke gegevens
rechtstreeks vanaf de telefoon
afdrukken.
• Bluetooth
Met behulp van de gratis,
draadloze Bluetooth-technologie
kunt u mediabestanden en
persoonlijke gegevens verzenden
en verbinding maken met andere
apparaten.
• Vliegtuigstand
Zet de telefoon in de
vliegtuigstand om de nietdraadloze functies te gebruiken
aan boord van een vliegtuig.
• MMS (Multimedia Message
Service)
U kunt MMS-berichten met een
combinatie van tekst,
afbeeldingen, videoclips en
geluiden verzenden en
ontvangen.
• E-mail
U kunt e-mailberichten met
afbeeldingen, videoclips en
geluiden in bijlagen ontvangen en
verzenden.
• Java
U kunt geïntegreerde JavaTMgames spelen en nieuwe games
downloaden.
• Spraakrecorder
U kunt memo's of
geluidsfragmenten opnemen.
3
Andere functies van de telefoon
gebruiken
Inhoud
Uitpakken
6
Overzicht van de onderdelen
Aan de slag
6
De eerste stappen bij de bediening van de telefoon
De telefoon installeren en opladen .................. 6
De telefoon in- en uitschakelen........................ 7
De telefoon ................................................... 7
Toetsen en display ......................................... 8
Toegang tot menufuncties.............................. 12
Tekst ingeven............................................... 13
De telefoon aanpassen .................................. 14
Geheugenkaart gebruiken
(niet meegeleverd) ....................................... 17
Bellen of oproepen beantwoorden ...................
De camera gebruiken....................................
Muziekbestanden afspelen .............................
Luisteren naar FM-radio ................................
Surfen op internet ........................................
De telefoonlijst gebruiken ..............................
Berichten verzenden .....................................
Berichten bekijken........................................
Bluetooth gebruiken .....................................
18
20
21
26
27
28
29
31
32
Menuopties
34
Een overzicht van alle menuopties
Informatie met betrekking
tot gezondheid en veiligheid
4
18
Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de MP3speler, de webbrowser en andere speciale functies
47
Overzicht van de menuopties
Druk in de standby-stand op <Menu> om de menustand te activeren.
1
1
2
3
4
5
6
7
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Oproepenlijst
Laatste oproepen
Gemiste oproepen
Uitgaande oproepen
Ontvangen oproepen
Alles wissen
Gespreksduur
Gesprekskosten1
Telefoonlijst
Lijst met contacten
FDN-contactpersonen1
Contactpersoon toevoegen
Groep
Snelkiezen
Mijn visitekaartje
Eigen nummer
Beheer
Servicenummers1
3
Muziek
4
Yahoo! search/Browser‡
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Berichten
Bericht maken
Mijn berichten
Standaardberichten
Alles wissen
Instellingen
SOS-berichten
Infoberichten
Geheugenstatus
6
Mijn bestanden
1
2
3
4
5
6
7
Afbeeldingen
Video's
Muziek
Geluiden
Andere bestanden
Geheugenkaart2
Geheugenstatus
7
Organizer
1
2
3
4
5
6
7
Agenda
Notitie
Wereldklok
Calculator
Omrekenen
Timer
Stopwatch
8
1
2
3
4
9
Camera
Foto maken
Video opnemen
Ga naar Mijn foto's
Ga naar Mijn videoclips
FM-radio
* Extra's‡‡
1
2
3
4
5
6
Spraakrecorder
Afbeelding bewerken
Bluetooth
Browser‡
JAVA/Games
SIM AT1
0 Alarm
# Instellingen
1
2
3
4
Tijd en datum
Telefoon
Display
Geluid
# Instellingen
5 Verlichting
6 Netwerkdiensten
7 Beveiliging
8 Geheugeninstellingen
9 Instellingen terugzetten
10 Sleutelbeheer
11 VOD-instellingen3
1. Deze optie is alleen beschikbaar
als de SIM-kaart dit
ondersteunt.
2. Deze optie is alleen beschikbaar
als er een geheugenkaart is
geplaatst.
3. Deze optie is alleen beschikbaar
als deze door uw provider wordt
ondersteund.
‡ Als de Yahoo! search-service
niet beschikbaar is, wordt
Browser in menu 4
weergegeven in plaats van in
Extra's.
‡‡ Als de Yahoo! search-service
niet beschikbaar is, verandert
de volgorde van de submenu's.
5
Uitpakken
Overzicht van de onderdelen
• Telefoon
• Reisadapter
• Batterij
• Gebruiksaanwijzing
• Datakabel voor PC
Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse
accessoires kopen.
Aan de slag
De eerste stappen bij de bediening van de telefoon
De telefoon installeren en
opladen
De onderdelen die bij de telefoon worden
meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar
zijn bij de Samsung-dealer, kunnen per land en
per provider verschillen.
6
Naar stopcontact
Het klepje van het
batterijcompartiment verwijderen
De telefoon
Vooraanzicht
Luidspreker
Webtoegangstoets/
bevestigingstoets
De telefoon in- en uitschakelen
Inschakelen
1. Open de telefoon.
2. Houd [
] ingedrukt.
3. Geef indien nodig de pincode
in en druk op <OK>.
Uitschakelen
1. Open de telefoon.
2. Houd [
] ingedrukt.
Volumetoetsen
Linkerfunctietoets
Nummerkeuzetoets
Sleuf voor
geheugenkaart
Alfanumerieke
toetsen
Display
Navigatietoetsen
(Omhoog/
Omlaag/Links/
Rechts)/
Draaischijf
Rechterfunctietoets
Toets voor aan/
uit of menu
afsluiten
Wistoets
Microfoon
Speciale
functietoetsen
7
Aan de slag
Achteraanzicht
Spiegel
Cameralens
Toetsen en display
Toetsen
De functie uitvoeren die op de
onderste regel van het display wordt
aangegeven.
MP3-spelertoets
Cameratoets
Multifunctioneel
aansluitpunt
8
• Bij het sluiten van de telefoon wordt de MP3speler gestart. Zie pagina 24 voor het afspelen
van muziek. Als u de MP3-speler wilt afsluiten,
drukt u op [
].
• Als de telefoon wordt gesloten en het display
uitgaat, worden de toetsen vergrendeld. Als u
de vergrendeling wilt opheffen, drukt u op
<Ontgr.> en vervolgens op <OK>.
In de standby-stand worden de
volgende menu's direct geopend:
• Omhoog: Mijn menu
• Omlaag/Links/Rechts: Uw
favoriete menu's
In de menustand: door menuopties
bladeren. U kunt door de
genummerde menuopties bladeren
door de draaischijf te draaien.
In de standby-stand: de webbrowser
starten.
In de menustand: de gemarkeerde
menuoptie selecteren of de invoer
bevestigen.
Bellen of oproepen beantwoorden.
In de standby-stand: de recent
gebelde nummers of de nummers
van gemiste of ontvangen oproepen
weergeven.
Tekens op het display of items in een
toepassing verwijderen.
Ingedrukt houden om de telefoon in
of uit te schakelen.
Een oproep beëindigen.
In de menustand: invoer annuleren
en teruggaan naar de standbystand.
Cijfers, letters en enkele speciale
tekens ingeven.
In de standby-stand: [1] ingedrukt
houden om verbinding te maken met
de voicemailserver. Houd [0]
ingedrukt om een internationale
toegangscode in te geven.
Speciale tekens ingeven of speciale
functies uitvoeren.
In de standby-stand: [ ] ingedrukt
houden om de stille stand in of uit te
schakelen. Houd [ ] ingedrukt om
een pauze tussen nummers in te
geven.
Het volume van de telefoon regelen.
9
Aan de slag
In de standby-stand:
muziekbestanden afspelen of
pauzeren. Houd de knop ingedrukt
om de muziekspeler te starten.
In de standby-stand: ingedrukt
houden om de camera in te
schakelen.
In de camerastand: een foto nemen
of een video-opname maken.
Symbolen
De volgende symbolen kunnen bovenaan op het
scherm worden weergegeven om de status van
de telefoon aan te duiden. De symbolen op het
display kunnen per land en provider verschillen.
10
Signaalsterkte
Gesprek aan de gang
Buiten bereik van uw
servicegebied of in vliegtuigstand
Alarm ingesteld
Functie voor SOS-berichten
ingeschakeld
Nieuw bericht:
•
: SMS-bericht of Voicemail
•
: MMS-bericht
•
: E-mail
Doorschakelfunctie ingeschakeld
Bluetooth ingeschakeld
Kantoorzone
Bluetooth-headset of handsfree
carkit aangesloten
Surfen op internet
Status GPRS-netwerk
• Blauw: GPRS-netwerk
• Rood: gegevensoverdracht in
een GPRS-netwerk
Geheugenkaart geplaatst
Status EDGE-netwerk
• Blauw: EDGE-netwerk
• Rood: gegevensoverdracht in
een EDGE-netwerk
Thuiszone
Muziek wordt afgespeeld
Afspelen van muziek is
onderbroken
FM-radio aan
Stille stand (trillen)
11
Aan de slag
Stille stand (dempen)
Belsignaal
• Geen: Melodie
•
: Melodie (steeds luider)
•
: Trillen
•
: Melodie en trillen
•
: Toenemen en trilsignaal
•
: Eerst trillen dan melodie
•
: Melodie daarna trillen
Toegang tot menufuncties
Een optie
selecteren
2. Druk op de navigatietoetsen
om naar de vorige of
volgende optie te gaan.
3. Druk op <Kies> of [ ] om de
weergegeven functie of de
gemarkeerde optie te
bevestigen.
4. Druk op <Terug> om één
niveau omhoog te gaan.
Druk op [ ] om terug te
keren naar de standby-stand.
Batterijsterkte
Menunummers
gebruiken
12
1. Druk op de gewenste
functietoets.
Druk op de cijfertoets die
overeenkomt met de gewenste
optie.
Tekst ingeven
De
tekstinvoerstand
wijzigen
ABC-stand
T9-stand
Een woord ingeven:
Druk op de desbetreffende
toets totdat het gewenste
teken op het display wordt
weergegeven.
Een woord ingeven:
1. Druk op [2] t/m [9] om te
beginnen met het ingeven
van een woord.
• Houd [ ] ingedrukt om te
wisselen tussen de T9stand en de ABC-stand.
• Druk op [ ] om te wisselen
tussen hoofdletters en
kleine letters of om naar de
cijferstand te gaan.
• Houd [ ] ingedrukt om
naar de symboolstand te
gaan.
2. Geef het hele woord in
voordat u tekens wijzigt of
verwijdert.
3. Als het woord juist wordt
weergegeven, drukt u op
[ ] om een spatie in te
voegen.
Als dat niet het geval is,
drukt u op [0] om
alternatieve woorden weer
te geven.
Cijferstand
Druk op de gewenste
cijfertoetsen.
13
Aan de slag
Symboolstand Druk op de cijfertoets die
overeenkomt met het
gewenste symbool.
Andere
bewerkingen
14
• Druk op [1] om leestekens
of speciale tekens in te
geven.
• Druk op [ ] om een spatie
in te voegen.
• Druk op de
navigatietoetsen om de
cursor te verplaatsen.
• Druk op [C] om tekens één
voor één te verwijderen.
• Houd [C] ingedrukt om het
hele display leeg te maken.
De telefoon aanpassen
Displaytaal
1. Druk in de standby-stand
op <Menu> en selecteer
Instellingen → Telefoon
→ Taal.
2. Selecteer een taal.
Belmelodie
1. Druk in de standby-stand
op <Menu> en selecteer
Instellingen → Geluid →
Inkomende oproep →
Beltoon.
2. Druk op [Links] of [Rechts]
om een categorie te
openen.
Toetstoonvolume
Achtergrond
standby-stand
3. Druk op [Omhoog] of
[Omlaag] om een beltoon
te selecteren.
3. Selecteer Achtergrond.
4. Druk op <Opslaan>.
5. Selecteer een afbeelding.
Druk in de standby-stand op
[ / ] om het
toetstoonvolume aan te
passen.
1. Druk in de standby-stand
op <Menu> en selecteer
Instellingen → Display →
Achtergrond.
4. Selecteer een
afbeeldingcategorie.
6. Druk op <Opslaan>.
Kleurpatroon
menustand
1. Druk in de standby-stand
op <Menu> en selecteer
Instellingen → Display →
Kleur.
2. Selecteer een
kleurpatroon.
2. Druk op [Links] of [Rechts]
om Normaal te selecteren.
15
Aan de slag
Sneltoetsen
voor menu's
1. Druk in de standby-stand
op <Menu> en selecteer
Instellingen → Telefoon
→ Snelkoppelingen.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u
aan de toets wilt toewijzen.
Stille stand
16
U kunt de telefoon in de stille
stand zetten zodat u anderen
niet stoort met de geluiden
van uw telefoon.
Houd in de standby-stand [ ]
ingedrukt.
Telefoon
blokkeren
1. Druk in de standby-stand
op <Menu> en selecteer
Instellingen →
Beveiliging →
Telefoonblokkering.
2. Selecteer Aanzetten.
3. Geef een nieuw
wachtwoord van vier tot
acht cijfers in en druk op
<OK>.
4. Geef het nieuwe
wachtwoord nogmaals in
en druk op <OK>.
Geheugenkaart gebruiken
(niet meegeleverd)
Belangrijke
informatie
over de
geheugenkaart
• Door regelmatig naar een
geheugenkaart te schrijven
of gegevens daarop te
wissen, verkort u de
levensduur ervan.
• Verwijder een
geheugenkaart niet uit de
telefoon en schakel de
telefoon niet uit terwijl de
gegevens erop worden
gebruikt of overgebracht.
Hierdoor kunnen gegevens
verloren gaan en/of kan de
kaart of de telefoon
beschadigd raken.
• Stel geheugenkaarten niet
bloot aan schokken.
• Raak de aansluitpunten
van een geheugenkaart
niet aan met uw vingers of
met metalen voorwerpen.
Veeg, indien nodig,
geheugenkaarten schoon
met een zachte doek.
• Houd geheugenkaarten
buiten het bereik van
kleine kinderen en
huisdieren.
• Stel geheugenkaarten niet
bloot aan elektrostatische
ontlading en/of elektrische
storingen.
17
Een
geheugenkaart
plaatsen
1. Plaats de kaart in de
kaartsleuf, met het etiket
naar boven.
Andere functies van de telefoon
gebruiken
Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de
MP3-speler, de webbrowser en andere speciale
functies
Bellen of oproepen
beantwoorden
2. Duw de kaart aan totdat
deze vastklikt.
De
geheugenkaart
verwijderen
18
Bellen
1. Geef in de standby-stand
het netnummer en
abonneenummer in.
1. Druk op de kaart zodat
deze los komt uit de
telefoon.
2. Druk op [ ].
Druk op [ / ] om het
volume te regelen.
2. Haal de kaart uit de sleuf.
3. Druk op [
] om het
gesprek te beëindigen.
Een oproep
beantwoorden
Externe
luidspreker
gebruiken
1. Druk op [ ] als de
telefoon overgaat.
2. Druk op [
] om het
gesprek te beëindigen.
Druk op [ ] en vervolgens
op <Ja> om tijdens een
gesprek de externe
luidspreker aan te zetten.
Druk nogmaals op [ ] om
deze weer uit te zetten.
Multipartygesprekken
voeren
1. Bel tijdens een gesprek de
tweede deelnemer.
Het eerste telefoongesprek
wordt in de wacht gezet.
2. Druk op <Opties> en
selecteer Deelnemen.
3. Herhaal stap 1 en 2 als u
meer deelnemers wilt
toevoegen.
4. Tijdens een
multipartygesprek hebt u de
volgende mogelijkheden:
• Druk op <Opties> en
selecteer Uit Mpty om
een privégesprek met
een andere deelnemer te
voeren.
19
Andere functies van de telefoon gebruiken
• Druk op <Opties> en
selecteer Verwijderen
om een deelnemer te
verwijderen.
3. Druk op [ ] of [
] om
een foto te nemen. De foto
wordt automatisch
opgeslagen.
5. Druk op [
] om het
multipartygesprek te
beëindigen.
De camera gebruiken
Een foto
nemen
1. Houd in de standby-stand
[
] ingedrukt om de
camera in te schakelen.
2. Richt de lens op het
onderwerp en pas de
compositie naar wens aan.
20
4. Druk op <Terug> om nog
een foto te nemen.
Een foto
bekijken
1. Druk in de standby-stand
op [
] en selecteer Ga
naar Mijn foto's.
2. Selecteer de gewenste
foto.
Een videoopname
maken
1. Houd in de standby-stand
[
] ingedrukt om de
camera in te schakelen.
Een video
bekijken
2. Selecteer de gewenste
video-opname.
2. Druk op [1] om over te
schakelen naar de
videostand.
3. Druk op [ ] of [
] om de
opname te starten.
4. Druk op [ ], [
], of < >
om de opname te stoppen.
De video-opname wordt
automatisch opgeslagen.
5. Druk op < > als u nog
een video-opname wilt
maken.
1. Druk in de standby-stand op
[
] en selecteer Ga naar
Mijn videoclips.
Muziekbestanden afspelen
Muziekbestanden
verkrijgen
U kunt de volgende methoden
gebruiken:
• Draadloos downloaden van
internet.
• Downloaden vanaf een
computer met het optionele
Samsung PC Studio.
Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing voor
Samsung PC Studio.
21
Andere functies van de telefoon gebruiken
Muziekbestanden
naar een
geheugenkaart
kopiëren.
22
• Ontvangen via Bluetooth.
• Kopiëren naar
geheugenkaart. Zie het
volgende gedeelte.
• Muziekbestanden
synchroniseren met
Windows Media Player.
Zie pagina 23.
3. Sluit uw telefoon met een
optionele pc-datakabel aan
op de pc.
1. Plaats een geheugenkaart
in de telefoon.
6. Wanneer de synchronisatie
is voltooid, koppelt u de
telefoon los van de pc.
2. Druk in de standby-stand
op <Menu> en selecteer
Instellingen → Telefoon
→ USB-instellingen →
Massaopslag.
4. Selecteer Map openen en
bestanden weergeven
als er een pop-upvenster
wordt geopend op de pc.
5. Kopieer bestanden van de
pc naar de geheugenkaart.
Synchroniseren met
Windows
Media Player
U kunt muziekbestanden naar
de geheugenkaart kopiëren
door deze met Windows Media
Player 11 te synchroniseren.
Hiervoor hebt u een
geheugenkaart van
128 MB of meer nodig.
1. Druk in de standby-stand
op <Menu> en selecteer
Instellingen → Telefoon
→ USB-instellingen →
Media overbrengen.
2. Sluit uw telefoon met een
optionele pc-datakabel aan
op de pc.
3. Selecteer
Mediabestanden met
apparaat
synchroniseren als er
een pop-upvenster wordt
geopend op de pc.
4. Geef de naam van uw
telefoon in en klik op
Voltooien.
5. Selecteer de gewenste
muziekbestanden en sleep
deze naar de
synchronisatielijst.
6. Klik op Synchronisatie
starten.
7. Wanneer de synchronisatie
is voltooid, koppelt u de
telefoon los van de pc.
23
Andere functies van de telefoon gebruiken
• Verwijder de geheugenkaart niet uit de
telefoon en koppel de pc-datakabel niet los
terwijl het synchroniseren nog bezig is. Dit kan
leiden tot verlies van gegevens of fouten in de
muziekafspeellijst.
• Als u de telefoon gebruikt om de
geheugenkaart te formatteren, worden alle
licenties en WM DRM-bestanden gewist.
Muziekbestanden
afspelen
1. Houd in de standby-stand
[ ] ingedrukt.
2. Druk op [ ] om muziek af
te spelen.
3. Tijdens het afspelen kunt u
de volgende toetsen
gebruiken:
• : hiermee kunt u het
afspelen onderbreken of
hervatten.
24
• Links: afspelen opnieuw
beginnen. Druk hierop
binnen 3 seconden nadat
het afspelen is begonnen
om terug te gaan naar
het vorige bestand. Houd
deze toets ingedrukt om
terug te gaan in een
bestand.
• Rechts: hiermee gaat u
naar het volgende
bestand. Houd deze
toets ingedrukt om
vooruit te gaan in een
bestand.
• Omhoog: hiermee opent
u de huidige afspeellijst.
• / : hiermee past u het
volume aan.
• Draaischijf: draai de
schijf om vooruit of
achteruit te gaan in een
bestand.
4. Druk op [Omlaag] om het
afspelen te stoppen.
Een afspeellijst
maken
U kunt op een geheugenkaart
een afspeellijst met uw
favoriete muziek maken.
1. Druk in het scherm van de
MP3-speler op <Opties>
en selecteer Afspeellijst
openen → Alles →
Afspeellijsten.
3. Geef de titel van de
afspeellijst in en druk op
[ ].
4. Selecteer de toegevoegde
afspeellijst.
5. Druk op <Opties> en
selecteer Toevoegen →
een bron.
6. Selecteer een afspeellijst of
selecteer de gewenste
bestanden en druk op
<VoegToe>.
7. Druk op [ ] om muziek af
te spelen.
2. Druk op <Opties> en
selecteer Afspeellijst
maken.
25
Andere functies van de telefoon gebruiken
Luisteren naar FM-radio
Naar de radio
luisteren
1. Sluit de connector van de
meegeleverde headset aan
op het multifunctionele
aansluitpunt op de telefoon.
2. Druk in de standby-stand
op <Menu> en selecteer
FM-radio.
3. Druk op [ ] om de radio in
te schakelen.
4. Als u de FM-radio voor het
eerst inschakelt, kunt u op
<Ja> drukken om
automatisch naar stations
te zoeken.
26
De beschikbare
radiostations worden
automatisch opgeslagen.
5. Druk op [Links] of [Rechts]
om naar het gewenste
radiostation te gaan.
U kunt ook op <Opties>
drukken en
Vooringestelde kanalen
→ een radiostation
selecteren.
6. Druk op [ ] om de radio uit
te schakelen.
Radiostations
opslaan
Bij automatisch afstemmen:
Surfen op internet
1. Druk in het scherm van de
FM-radio op <Opties> en
selecteer Automatisch
afstemmen.
De browser
starten
2. Druk ter bevestiging op
<Ja>. De beschikbare
radiostations worden
automatisch opgeslagen.
Bij handmatig afstemmen:
Navigeren op
internet
1. Druk in het scherm van de
FM-radio op [Links] of
[Rechts] of draai de
draaischijf om het
gewenste radiostation te
zoeken.
2. Druk op <Opties> en
selecteer Toevoegen aan
vooringestelde kanalen.
Druk in de standby-stand op
[ ]. De startpagina van uw
serviceprovider wordt
geopend.
• Druk op [Omhoog] of
[Omlaag] om door de
browseritems te bladeren.
• Als u een item wilt
selecteren, drukt u op
<
> of [ ].
• Als u terug wilt gaan naar
de vorige pagina, drukt u
op <Terug> of op [C].
• Houd [C] ingedrukt om
terug te gaan naar de
startpagina.
27
Andere functies van de telefoon gebruiken
• Als u de browseropties wilt
gebruiken, selecteert u
of drukt u op [ ].
• Als u andere
telefoonmenu's wilt
openen, drukt u op [ ].
De telefoonlijst gebruiken
Contactpersoon
toevoegen
1. Geef in de standby-stand
een telefoonnummer in.
2. Druk op <Opties> en
selecteer Opslaan → een
geheugenlocatie → Nieuw.
3. Selecteer een type
nummer voor Telefoon.
28
4. Geef de gegevens voor de
contactpersoon in.
5. Druk op [ ] of <Opslaan>
om de contactpersoon op
te slaan.
Contactpersoon
opzoeken
1. Druk in de standby-stand
op <Contact>.
2. Geef de eerste letters van
de gewenste naam in.
3. Selecteer een
contactpersoon.
4. Blader naar een nummer
en druk op [ ] om te
bellen of druk op [ ] om de
contactgegevens te
wijzigen.
Berichten verzenden
Een SMSbericht
verzenden
1. Druk in de standby-stand
op <Menu> en selecteer
Berichten → Bericht
maken → SMS-bericht.
2. Geef de tekst van het
bericht in en druk op [ ].
3. Geef de telefoonnummers
in.
4. Druk op [ ] om het bericht
te verzenden.
Een MMSbericht
verzenden
1. Druk in de standby-stand
op <Menu> en selecteer
Berichten → Bericht
maken → MMS-bericht.
2. Selecteer Onderwerp.
3. Geef het onderwerp van
het bericht in en druk op
[ ].
4. Selecteer Afbeelding of
video en voeg een
afbeelding of een videoclip
toe.
5. Selecteer Muziek of
geluid en voeg een
muziekbestand of een
geluidsfragment toe.
6. Selecteer Tekst.
29
Andere functies van de telefoon gebruiken
7. Geef de tekst van het
bericht in en druk op [ ].
8. Druk op <Opties> en
selecteer Verzenden.
9. Geef telefoonnummers of
e-mailadressen in.
10.Druk op [ ] om het bericht
te verzenden.
Een e-mail
verzenden
1. Druk in de standby-stand
op <Menu> en selecteer
Berichten → Bericht
maken → E-mail.
2. Selecteer Onderwerp.
3. Geef het onderwerp van de
e-mail in en druk op [ ].
30
4. Selecteer Bericht.
5. Geef de tekst van de e-mail
in en druk op [ ].
6. Selecteer Bijlage
toevoegen.
7. Voeg afbeeldingen,
videoclips,
geluidsfragmenten,
muziekbestanden of
documenten toe.
8. Druk op <Opties> en
selecteer Verzenden.
9. Geef e-mailadressen in.
10.Druk op [ ] om het bericht
te verzenden.
Berichten bekijken
Een SMSbericht
bekijken
1. Druk in de standby-stand
op <Menu> en selecteer
Berichten → Mijn
berichten → Postvak IN.
2. Selecteer een SMS-bericht.
Een MMSbericht
bekijken
1. Druk in de standby-stand
op <Menu> en selecteer
Berichten → Mijn
berichten → Postvak IN.
2. Selecteer een MMS-bericht.
Een e-mail
bekijken
1. Druk in de standby-stand op
<Menu> en selecteer
Berichten → Mijn
berichten → E-mail
Postvak IN.
2. Selecteer Nieuwe mail
controleren.
3. Selecteer een e-mail of een
berichtkop.
4. Druk op <Opties> en
selecteer Ophalen om de
berichttekst van de e-mail
te bekijken als u een
berichtkop hebt
geselecteerd.
31
Andere functies van de telefoon gebruiken
Bluetooth gebruiken
De telefoon is uitgerust met Bluetoothtechnologie waardoor u de telefoon draadloos
met andere Bluetooth-apparaten kunt
verbinden zodat hiertussen
gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u
hierdoor handsfree spreken en de telefoon op
afstand bedienen.
Bluetooth
activeren
1. Druk in de standby-stand
op <Menu> en selecteer
Extra's → Bluetooth →
Aanzetten → Aan.
2. Selecteer Zichtbaarheid
van mijn telefoon → Aan.
Nu kan uw telefoon door
andere apparaten worden
gedetecteerd.
32
Een Bluetoothapparaat
zoeken en
koppelen
1. Druk in de standby-stand
op <Menu> en selecteer
Extra's → Bluetooth →
Mijn apparaten → Nieuw
apparaat zoeken.
2. Selecteer een apparaat.
3. Toets uw Bluetoothpincode of de Bluetoothpincode (indien aanwezig)
van het andere apparaat in
en druk op <OK>.
Wanneer de eigenaar van
het andere apparaat
dezelfde code intoetst, zijn
de apparaten gekoppeld.
Gegevens
verzenden
1. Open een toepassing,
bijvoorbeeld Telefoonlijst,
Mijn bestanden, Agenda
of Notitie.
2. Selecteer het item dat u wilt
verzenden.
3. Druk op <Opties> en
selecteer Verzenden via →
Bluetooth.
Gegevens
ontvangen
1. Als een apparaat toegang
probeert te krijgen tot uw
telefoon, drukt u op <Ja>
om de verbinding toe te
staan.
2. Druk, indien nodig, op
<Ja> om te bevestigen dat
u gegevens wilt ontvangen.
4. Voor het verzenden van een
contactpersoon selecteert u
welke gegevens moeten
worden verzonden.
5. Zoek en selecteer een
apparaat.
6. Geef, indien nodig, de
Bluetooth-pincode in en
druk op <OK>.
33
Menuopties
34
Menu
Beschrijving
Een overzicht van alle menuopties
Alles wissen
In dit hoofdstuk vindt u korte beschrijvingen
van de menuopties van uw telefoon.
Alle gegevens van elk type
oproep wissen.
Gespreksduur
De tijdsduur van uitgaande
en ontvangen oproepen
bekijken.
Oproepenlijst
Gesprekskosten
De kosten van uw
gesprekken bekijken,
indien dit wordt
ondersteund door uw
SIM-kaart.
Menu
Beschrijving
Laatste
oproepen,
Gemiste
oproepen,
Uitgaande
oproepen,
Ontvangen
oproepen
De laatste uitgaande,
ontvangen en gemiste
oproepen bekijken.
Telefoonlijst
Menu
Beschrijving
Lijst met
contacten
Contactinformatie
opzoeken die in de
telefoonlijst is opgeslagen.
Menu
Beschrijving
Menu
Beschrijving
FDNcontactpersonen
Een lijst met
contactpersonen maken die
kan worden gebruikt in de
FDN-modus (Fixed Dialling
Number). U kunt dan
alleen bellen naar de
telefoonnummers in deze
lijst, mits uw SIM-kaart
deze functie ondersteunt.
Mijn
visitekaartje
Een visitekaartje maken en
verzenden.
Eigen nummer
Uw eigen telefoonnummers
bekijken of een naam
toewijzen aan elk van deze
nummers.
Beheer
Contactpersonen in de
telefoonlijst beheren of de
standaardinstellingen voor
de telefoonlijst wijzigen.
Contactpersoon
toevoegen
Een nieuwe contactpersoon
toevoegen aan de
telefoonlijst.
Groep
Uw contactpersonen
indelen in belgroepen.
Snelkiezen
Een toets toewijzen aan de
nummers die u het meeste
belt, zodat u deze snel kunt
kiezen.
Servicenummers De lijst met
servicenummers bekijken
die door de provider zijn
toegewezen, indien uw
SIM-kaart deze functie
ondersteunt.
35
Menuopties
Muziek
Dit menu geeft toegang tot al uw
muziekbestanden, per criterium gesorteerd.
Hier kunt u de bestanden afluisteren. Ook kunt
u uw eigen muziekafspeellijsten maken.
Yahoo! search/Browser
Afhankelijk van uw provider of het land waarin
u zich bevindt, kunt u hier één van de volgende
menu's hebben:
• Yahoo! search: De zoekmachine van
Yahoo! starten en op internet zoeken naar
informatie, nieuws, afbeeldingen of lokale
diensten.
• Browser: Toegang tot actuele informatie en
andere media-inhoud, zoals achtergronden,
beltonen en muziekbestanden.
36
Berichten
Menu
Beschrijving
Bericht maken
SMS-, MMS- of e-mailberichten maken en
verzenden.
Mijn berichten
Berichten openen die u
hebt ontvangen of
verzonden, of waarvan het
verzenden is mislukt.
Standaardberichten
Standaardteksten maken
en gebruiken voor
berichten of passages die u
veel gebruikt.
Alles wissen
Alle berichten in één keer
uit alle berichtenmappen
verwijderen.
Menu
Beschrijving
Menu
Beschrijving
Instellingen
Opties instellen voor het
gebruik van de
berichtendiensten.
Geheugenstatus
SOS-berichten
Opties opgeven voor het
verzenden en ontvangen
van een SOS-bericht. U
kunt een SOS-bericht
verzenden door viermaal
op [ / ] te drukken. Op
dat moment moet de
telefoon gesloten zijn en
moeten de toetsen
vergrendeld zijn.
Informatie bekijken over
de hoeveelheid geheugen
die momenteel in gebruik
is.
Infoberichten
De instellingen voor het
ontvangen van
infoberichten wijzigen.
Mijn bestanden
Menu
Beschrijving
Afbeeldingen,
Video's, Muziek,
Geluiden,
Andere
bestanden
Mediabestanden en andere
bestanden openen die zijn
opgeslagen in het
telefoongeheugen.
37
Menuopties
Menu
Beschrijving
Menu
Beschrijving
Geheugenkaart
Bestanden openen die zijn
opgeslagen op een
geheugenkaart. Dit menu
is alleen beschikbaar als u
een geheugenkaart in de
telefoon hebt geplaatst.
Notitie
Notities maken en
beheren.
Wereldklok
Uw lokale tijdzone instellen
en bekijken hoe laat het is
in een ander deel van de
wereld.
Calculator
Berekeningen uitvoeren.
Omrekenen
Waarden omrekenen,
bijvoorbeeld lengtematen
of temperaturen.
Timer
Een aftelperiode voor de
telefoon opgeven.
Stopwatch
De verstreken tijd meten.
Geheugenstatus
Informatie bekijken over
de hoeveelheid geheugen
die momenteel in gebruik
is.
Organizer
38
Menu
Beschrijving
Agenda
Uw agenda bijhouden.
Camera
Extra's
Menu
Beschrijving
Menu
Beschrijving
Foto maken
Foto's maken in
verschillende standen.
Spraakrecorder
Spraakmemo's en andere
geluiden opnemen.
Video opnemen
Een video opnemen van
het beeld dat op het
camerascherm wordt
weergegeven.
Afbeelding
bewerken
Uw foto's bewerken met
behulp van verschillende
bewerkingsopties.
Ga naar Mijn
foto's
Een lijst openen met foto's
die u hebt gemaakt.
Bluetooth
Ga naar Mijn
videoclips
Een lijst openen met
video's die u hebt
gemaakt.
Een draadloze verbinding
tot stand brengen tussen
de telefoon en andere
Bluetooth-apparaten.
Browser‡
Toegang tot actuele
informatie en andere
media-inhoud, zoals
achtergronden, beltonen en
muziekbestanden.
FM-radio
Muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op
uw telefoon.
‡ Als de Yahoo! search-service in uw land of via uw
serviceprovider niet beschikbaar is, wordt Browser menu 4.
39
Menuopties
Menu
Beschrijving
JAVA/Games
Java-games spelen en
Java-toepassingen starten.
SIM AT
Gebruikmaken van een
aantal extra diensten die
door uw provider worden
aangeboden. Dit menu kan
mogelijk een andere naam
hebben. Dit hangt af van
uw SIM-kaart.
Alarm
Uw telefoon gebruiken als een wekker die u
's morgens wakker maakt of u aan iets
belangrijks herinnert.
40
Instellingen
Menu
Beschrijving
Tijd en datum
De tijd en datum wijzigen
die op de telefoon worden
weergegeven.
Telefoon → Taal
Een taal selecteren voor de
displaytekst.
Telefoon →
Welkomtekst
De tekst ingeven die kort
als welkomstbericht wordt
weergegeven wanneer de
telefoon wordt
ingeschakeld.
Menu
Beschrijving
Menu
Beschrijving
Telefoon →
Schuifinstellingen
Instellen hoe de telefoon
reageert wanneer u deze
opent voor een inkomende
oproep en wanneer u deze
sluit terwijl u een functie
gebruikt.
Telefoon →
Mijn menu
Een eigen menu instellen
dat bestaat uit uw favoriete
menuopties. U kunt dit
menu gemakkelijk openen
door in de standby-stand
op [Omhoog] te drukken.
Telefoon →
Snelkoppelingen
De navigatietoetsen
gebruiken als sneltoetsen
om rechtstreeks vanuit de
standby-stand bepaalde
menu's te openen.
[Omhoog] is standaard een
snelkoppeling naar Mijn
menu.
Telefoon →
Geavanceerde
snelkoppeling
De functie Geavanceerde
snelkoppeling inschakelen,
waarmee u specifieke
toepassingen kunt openen
vanaf het kiesscherm.
Telefoon →
Volumetoets
Instellen hoe de telefoon
reageert als u [ / ]
ingedrukt houdt wanneer u
wordt gebeld.
41
Menuopties
42
Menu
Beschrijving
Menu
Beschrijving
Telefoon →
USB-instellingen
De USB-modus selecteren
die moet worden gebruikt
als u de telefoon op een
ander apparaat aansluit via
USB.
Display →
Achtergrond
De achtergrondafbeelding
wijzigen die wordt
weergegeven in de
standby-stand.
Telefoon →
Overige
instellingen
Aanvullende instellingen
voor het gebruik van de
telefoon wijzigen.
Display →
Stijl hoofdmenu
Een stijl selecteren voor het
scherm van het
hoofdmenu.
Telefoon →
Vliegtuigstand
De telefoon in de
vliegtuigstand zetten. In
deze stand zijn de functies
van de telefoon waarvoor
een netwerkverbinding
nodig is, uitgeschakeld.
Display →
Tekstweergave
De displayinstellingen
wijzigen voor de tekst die
wordt weergegeven in de
standby-stand.
Display → Kleur
Een kleurpatroon
selecteren voor de
menustand.
Display →
Helderheid
De helderheid van het
display aanpassen aan
wisselende lichtsituaties.
Menu
Menu
Beschrijving
Display →
De displayinstellingen bij
Display bij kiezen het kiezen van een nummer
nr.
aanpassen.
Geluid →
Toetstoon
De toon selecteren die u
hoort wanneer u op een
toets drukt.
Display →
Agenda
De agenda van de huidige
maand op het scherm in de
standby-stand weergeven.
Geluid →
Berichttoon
Display →
Beller-id tonen
De telefoon instellen om
informatie over de beller
weer te geven of te
blokkeren voor alle gemiste
oproepen en inkomende
berichten.
De geluidsinstellingen voor
inkomende berichten voor
elk berichttype afzonderlijk
instellen.
Geluid →
Toon bij in-/
uitschakelen
Instellen dat de telefoon bij
het in- en uitschakelen een
geluid laat horen.
Geluid →
Stille stand
Instellen hoe de telefoon u
in de stille stand
waarschuwt bij een
bepaalde gebeurtenis.
Geluid →
Overige tonen
Overige tonen voor de
telefoon instellen.
Geluid →
Inkomende
oproep
Beschrijving
De geluidsinstellingen voor
inkomende oproepen
wijzigen.
43
Menuopties
Menu
Beschrijving
Verlichting →
Selecteren hoe lang de
Tijd achtergrond- achtergrondverlichting of
verlichting
het display aan blijft als de
telefoon niet wordt
gebruikt.
44
Verlichting →
Toetsverlichting
Opties instellen voor de
verlichting van het
toetsenblok.
Netwerkdiensten
→ Oproepen
doorschakelen
Instellen dat de telefoon
inkomende oproepen
doorschakelt naar een door
u opgegeven
telefoonnummer.
Netwerkdiensten
→ Oproepen
blokkeren
Instellen dat de telefoon
bepaalde oproepen niet
toestaat.
Menu
Beschrijving
Netwerkdiensten
→ Wisselgesprek
Instellen dat de telefoon u
waarschuwt als iemand u
belt terwijl u in gesprek
bent.
Netwerkdiensten
→ Netwerk
kiezen
Het netwerk selecteren dat
wordt gebruikt tijdens
roaming buiten uw eigen
netwerk, of instellen dat
het netwerk automatisch
moet worden gekozen.
Netwerkdiensten
→ Beller-id
Instellen dat uw
telefoonnummer niet
zichtbaar is voor degene
die door u wordt gebeld.
Menu
Beschrijving
Menu
Beschrijving
Netwerkdiensten
→ Voicemailserver
Het nummer van de
voicemailserver opslaan en
uw voicemailberichten
beluisteren.
Beveiliging →
Wachtwoord
wijzigen
Het telefoonwachtwoord
wijzigen.
Netwerkdiensten
→ Band kiezen
Overschakelen naar een
andere band wanneer u
naar het buitenland gaat.
Beveiliging →
Privacy
De toegang tot
oproepenlijsten, contacten,
berichten en bestanden
blokkeren.
Beveiliging →
PIN-controle
Uw pincode activeren om
uw SIM-kaart te
beschermen tegen
ongeoorloofd gebruik.
Beveiliging →
SIM blokkeren
Beveiliging →
PIN wijzigen
De pincode wijzigen.
Instellen dat de telefoon
alleen met de huidige
SIM-kaart werkt door een
wachtwoord voor SIMblokkering toe te wijzen.
Beveiliging →
Telefoonblokkering
Het telefoonwachtwoord
activeren om uw telefoon te
beschermen tegen
ongeoorloofd gebruik.
45
Menuopties
46
Menu
Beschrijving
Menu
Beschrijving
Beveiliging →
FDN-modus
Instellen dat uitgaande
oproepen door de telefoon
worden beperkt tot een
bepaald aantal nummers,
indien uw SIM-kaart dit
ondersteunt.
Beveiliging →
Mobiel opsporen
Beveiliging →
PIN2 wijzigen
Uw PIN2-code wijzigen,
indien uw SIM-kaart dit
ondersteunt.
Instellen dat door de
telefoon een vooraf
ingesteld opsporingsbericht
naar uw vrienden of familie
wordt verzonden wanneer
iemand uw telefoon
probeert te gebruiken met
een andere SIM-kaart.
Deze functie is mogelijk
niet beschikbaar als gevolg
van bepaalde functies die
door uw serviceprovider
worden ondersteund.
Geheugeninstellingen
Geheugeninstellingen
wijzigen en informatie
weergeven over het
geheugen dat momenteel
in gebruik is.
Menu
Beschrijving
Instellingen
terugzetten
Gewijzigde instellingen
terugzetten naar de
oorspronkelijke instellingen
van de telefoon.
Sleutelbeheer
VOD-instellingen
De licentiesleutels beheren
die u hebt aangevraagd
voor het activeren van
mediabestanden die zijn
vergrendeld door DRMsystemen.
Een verbindingsprofiel
selecteren voor toegang tot
een videostreamingserver.
Informatie met betrekking
tot gezondheid en veiligheid
SAR-certificeringsinformatie
Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese
Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan
radiogolven.
De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen.
De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat
de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor
blootstelling aan radiogolven, niet worden
overschreden. Deze limieten maken deel uit van
uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van
radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan
en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid.
47
Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid
De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke
wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek
uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk
onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een
aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van
iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te
kunnen garanderen.
De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt
uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door
de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.1
De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was
0,393 W/kg.
1. De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik
is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram
lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een
aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook
rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SARwaarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale
rapportagevereisten en de netwerkband.
48
SAR-tests worden uitgevoerd onder normale
gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met
maximale signaalsterkte op alle geteste
frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is
vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte,
kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon
ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk
met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit
meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te
kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe
dichter u in de buurt van een basisstation bent, hoe
lager de signaalsterkte van de telefoon is.
Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht,
moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan
de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste
voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de
bescherming van de gezondheid en veiligheid van de
gebruiker en alle andere personen.
Voorschriften voor het gebruik van
batterijen
•
Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd
zijn.
•
Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven
manier.
•
Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een
netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt.
De standby- en beltijd zijn sterk afhankelijk van de
signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de
parameters die door de provider zijn ingesteld.
•
De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de
resterende batterijlading en het gebruikte type
batterij en oplader. De batterij kan honderden keren
worden opgeladen en ontladen, maar na verloop
van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit.
Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds
korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te
kopen.
•
Een volledig opgeladen batterij die niet wordt
gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch
ontladen.
•
Gebruik alleen batterijen en opladers die door
Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet
gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact
halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op
een oplader aan. Een batterij die wordt overladen,
gaat minder lang mee.
•
Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed
op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig
zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
•
Leg de batterij niet in een zeer warme of koude
ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomerof winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en
levensduur van de batterij verminderen. Probeer de
batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het
kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of
koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de
batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen
werken met name niet goed bij temperaturen onder
de 0° C (32° F).
49
Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid
•
•
Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan
kortsluiting ontstaan wanneer een metalen
voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen,
ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de
metalen strips op de batterij) direct contact maken.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een
reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door
kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp
dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor
batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en
gooi ze niet in het vuur.
Verkeersveiligheid
Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om
bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit
grote voordeel brengt echter ook een belangrijke
verantwoordelijkheid met zich mee, een
verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.
50
Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste
verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens
het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd
u aan de speciale voorschriften die gelden in het
betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon
tijdens het rijden wilt gebruiken.
Gebruiksomgeving
Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de
telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de
telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan
opleveren.
Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een
ander apparaat wilt aansluiten, moet u de
veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat
apparaat nalezen. Gebruik alleen ondersteunde
producten.
Evenals voor andere mobiele apparaten die
radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor
een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid
alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw
oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).
Elektronische apparatuur
De meeste moderne elektronische apparaten zijn
afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter
apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de
radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in
dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor
een andere oplossing.
Pacemakers
Andere medische apparaten
Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel
gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat
apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is
tegen externe radiosignalen.
U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.
Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het
gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.
Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een
mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van
minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de
pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt
overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen
van Wireless Technology Research. Als u ook maar een
vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de
telefoon onmiddellijk uitzetten.
Voertuigen
Gehoorapparaten
Verbod op mobiel bellen
Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken
storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt,
adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant
van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.
Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist
geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermde
elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem
hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw
auto.
Neem ook contact op met de fabrikant van de
apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.
Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is
aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet
toegestaan is.
51
Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid
Omgevingen met explosiegevaar
Alarmnummer bellen
Schakel de telefoon uit in een omgeving met
explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en
instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving
een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel
of zelfs de dood tot gevolg.
Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze
telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste
netwerken en door de gebruiker ingestelde functies.
Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle
omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw
daarom voor essentiële communicatie, zoals voor
medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele
telefoon.
Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij
een tankstation. Houd u aan de voorschriften met
betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in
brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie),
chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven
wordt gewerkt.
Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er
explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk
bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en
overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op
LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine
deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of
metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal
gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.
52
U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is
ingeschakeld en u zich in een servicegebied met
voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het
bellen van een alarmnummer niet op alle mobiele
netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer
bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn
ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.
Zo belt u een alarmnummer:
1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in. Alarmnummers kunnen
per land verschillen.
3. Druk op [
].
Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het
blokkeren van gesprekken, moet u deze functies
misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer
kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze
gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw
provider.
•
Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er
rekening mee houden dat deze met flink veel kracht
wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook
niet de gemonteerde of draagbare
telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of
daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze
apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd,
kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk
letsel veroorzaken.
•
Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig
stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een
vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van
het vliegtuig en is daarom verboden.
•
Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u
het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of
permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk
worden vervolgd.
Overige belangrijke veiligheidsinformatie
•
Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici
repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste
installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan
ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te
vervallen.
•
Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in
uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
•
Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen
en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de
telefoon of de onderdelen of accessoires van de
telefoon.
53
Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid
54
Verzorging en onderhoud
•
De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met
vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld
moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt,
wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt
u vele jaren plezier hebben van dit product.
Bewaar de telefoon niet in een extreem warme
ruimte. Door de hoge temperatuur gaan
elektronische apparaten minder lang mee, kunnen
batterijen beschadigd raken en kan het plastic
kromtrekken of smelten.
•
Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij
verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich
condens in de telefoon vormen, waardoor de
elektronische componenten van de telefoon
beschadigd kunnen raken.
•
Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens
tegenaan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat,
kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
•
Maak de telefoon niet schoon met bijtende
schoonmaak- of oplosmiddelen. Veeg de telefoon af
met een zachte doek.
•
Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de
bewegende onderdelen van het apparaat verstopt
raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
•
Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen
en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen
en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen
of stikken in de kleine onderdelen.
•
Houd de telefoon droog. Regen, vocht en
vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica
aantasten.
•
Raak de telefoon niet met natte handen aan.
Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok
krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
•
Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige,
vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen
dan beschadigd kunnen raken.
•
Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten,
zoals een magnetron, fornuis of radiator. De
telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
•
Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt,
verandert het label in de telefoon dat waterschade
aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie
van de telefoon niet meer onder de garantie van de
fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet
verstreken.
•
Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon
niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan
oogbeschadigingen opleveren.
•
Gebruik alleen de meegeleverde of een andere
goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde
antennes of aangepaste accessoires kunnen de
telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon
niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen
omtrent radioapparatuur.
•
Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de
accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het
dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum.
Daar zal men u van advies dienen en indien nodig
voor reparatie zorgen.
55
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)
Samsung Electronics
Wij,
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product
Mobiele GSM-telefoon : SGH-E740
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de
volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.
Veiligheid
EN 60950-1: 2001 +A11:2004
EMC
EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR
EN 50360:2001
EN 50361:2001
Radio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd
en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen
die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt
verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV]
van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de
volgende aangemelde instantie(s):
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.03.26
Yong-Sang Park / Verkoopmanager
(plaats en datum van uitgifte)
(naam en handtekening van bevoegde persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of
neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het
adres van het Samsung Service Center.
* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon.
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
* Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing.
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
* Drukfouten voorbehouden.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-14762A
Dutch. 06/2007. Rev. 1.0
Download PDF

advertising