Asus | A450JF | Notebook PC-hez

Notebook PC-hez
E-kézikönyv
HUG7926
Első kiadás
Március 2013
Szerzői jogi információk
Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a
benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani,
átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában
vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.
AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT
VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ
ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA.
AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI
SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT,
ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG,
ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN
KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK
LEHETŐSÉGÉRŐL.
A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy szerzői
tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a
tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.
A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS
CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK. NEM
ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ
FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A
BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.
Copyright® 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!
A kötelezettség korlátozása
Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt,
Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely
alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a
halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül,
illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi
feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek
szerződés szerinti listaára erejéig.
Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés
alapján köteles Önt kártalanítani veszteségekért, kárért vagy kárigényért.
Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazójára is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek
tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.
AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT:
(1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI
MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT,
ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST
IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A
LEHETŐSÉGÜKRŐL.
Szerviz és támogatás
Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: http://support.asus.com
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Tartalomjegyzék
A kézikönyvről.............................................................................................................7
A kézikönyvben felhasznált konvenciók................................................................. 8
Ikonok.................................................................................................................................. 8
Tipográfia........................................................................................................................... 8
Biztonsági óvintézkedések......................................................................................9
A Notebook PC használata........................................................................................... 9
A Notebook PC gondozása.......................................................................................... 10
Megfelelő selejtezés....................................................................................................... 11
1. fejezet: A hardver üzembe helyezése
Ismerkedés a Notebook PC-vel..............................................................................14
Felülnézet........................................................................................................................... 14
Alulnézet............................................................................................................................. 19
Jobb oldal........................................................................................................................... 21
Bal oldal............................................................................................................................... 23
Elölnézet........................................................................................................................25
2. fejezet: A Notebook PC használata
Első lépések..................................................................................................................28
Szerelje be az akkumulátort (egyes típusok esetében)..................................... 28
Töltse fel a Notebook PC-t............................................................................................ 29
Emelje fel a kijelzőpanel kinyitásához...................................................................... 31
Nyomja meg a Start gombot....................................................................................... 31
Az érintőpadon végzett mozdulatok..................................................................32
Egyujjas mozdulatok...................................................................................................... 33
A billentyűzet használata.........................................................................................39
Funkciógombok............................................................................................................... 39
Funkcióbillentyűk ASUS alkalmazásokhoz............................................................. 40
Windows® 8 billentyűk................................................................................................... 41
Multimédia vezérlőbillentyűk (egyes típusok esetében).................................. 41
Numerikus billentyűzet (egyes típusok esetében).............................................. 42
Az optikai meghajtó használata............................................................................43
3. fejezet: Munka Windows® 8 rendszerrel
Üzembe helyezés........................................................................................................46
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Windows® 8 zárolt képernyő..................................................................................46
Windows® UI..................................................................................................................47
Start képernyő.................................................................................................................. 47
Windows® alkalmazások............................................................................................... 47
Hotspotok........................................................................................................................... 48
Munka Windows® alkalmazásokkal......................................................................51
Alkalmazások indítása................................................................................................... 51
Alkalmazások személyre szabása.............................................................................. 51
Az Alkalmazások képernyő elérése........................................................................... 53
Charms bar......................................................................................................................... 55
Snap szolgáltatás........................................................................................................57
Egyéb billentyűparancsok.......................................................................................59
Csatlakozás vezeték nélküli hálózatokhoz .......................................................61
Wi-Fi...................................................................................................................................... 61
Bluetooth . ......................................................................................................................... 63
Repülőgép mód..........................................................................................................65
Csatlakozás vezetékes hálózatokhoz...................................................................66
Dinamikus IP/PPPoE hálózati kapcsolat konfigurálása...................................... 66
Statikus IP hálózati kapcsolat konfigurálása.......................................................... 68
A Notebook PC kikapcsolása..................................................................................69
A Notebook PC alvó állapotba helyezése............................................................... 69
4. fejezet: ASUS alkalmazások
Kiemelt ASUS alkalmazások....................................................................................72
LifeFrame............................................................................................................................ 72
Power4Gear Hybrid......................................................................................................... 74
Instant On........................................................................................................................... 76
5. fejezet: Bekapcsolási Öntesztelés(POST)
A Bekapcsolási Öntesztelés (POST)......................................................................78
A POST használata a BIOS eléréséhez és a hibaelhárításhoz........................... 78
BIOS.................................................................................................................................78
A BIOS elérése................................................................................................................... 78
BIOS beállítások................................................................................................................ 79
Hibaelhárítás................................................................................................................89
Notebook PC-hez E-kézikönyv
A PC frissítése.................................................................................................................... 89
A PC alaphelyzetbe állítása.......................................................................................... 90
Speciális lehetőségek..................................................................................................... 91
6. fejezet: A Notebook PC bővítése
Memóriamodul (RAM) beszerelése(egyes típusok esetében)....................94
A merevlemez-meghajtó cseréje(egyes típusok esetében)........................97
Új akkumulátor egység beszerelése(egyes típusok esetében)..................103
Függelékek
DVD-ROM meghajtó információ(egyes típusok esetében).............................. 108
Blu-ray ROM meghajtó információ (egyes típusok esetében)........................ 110
A beépített modem megfelelősége......................................................................... 110
Általános áttekintés........................................................................................................ 111
Nyilatkozat a hálózati kompatibilitással kapcsolatban...................................... 111
Nem hangberendezések . ............................................................................................ 111
A Federal Communications Commission nyilatkozata...................................... 113
FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat........................................... 114
Megfelelőségi nyilatkozat(1999/5/EC irányelv R&TTE)...................................... 115
CE Jelölés............................................................................................................................ 115
Integrált áramkörök által okozott sugárzással kapcsolatos nyilatkozat
Kanada területére vonatkozóan................................................................................. 116
Vezeték nélküli működési csatorna különböző területeken............................ 117
Korlátozott vezeték nélküli frekvenciasávok Franciaországban..................... 117
UL biztonsági tudnivalók.............................................................................................. 119
Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban..................................... 120
TV-Tunerre vonatkozó felhívás (csak bizonyos modelleken)........................... 120
REACH.................................................................................................................................. 120
Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos megjegyzés....................... 120
Halláskárosodás megelőzése...................................................................................... 120
Skandináv országokra vonatkozó figyelmeztetések a lítiummal
kapcsolatban (lítium-ion akkumulátorokra vonatkozóan)............................... 121
Biztonsági tudnivalók az optikai meghajtóval...................................................... 122
kapcsolatban..................................................................................................................... 122
CTR 21 jóváhagyás(beépített modemmel rendelkező PC noteszgéphez)123
Notebook PC-hez E-kézikönyv
ENERGY STAR termék..................................................................................................... 125
Európai ökocímke............................................................................................................ 125
Megfelelés a globális környezetvédelmi szabályozásoknak, és az erre
vonatkozó nyilatkozat . ................................................................................................. 126
ASUS újrahasznosítási program / Visszavételi szolgáltatás.............................. 126
Notebook PC-hez E-kézikönyv
A kézikönyvről
A kézikönyv tájékoztatást nyújt a Notebook PC hardver- és
szoftverjellemzőiről, a következő fejezetekbe szervezve:
1. fejezet: A hardver üzembe helyezése
Ez a fejezet a Notebook PC hardverkomponenseit írja le.
2. fejezet: A Notebook PC használata
Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan használja a Notebook PC
különféle részeit.
3. fejezet: Munka Windows® 8 rendszerrel
Ez a fejezet a Windows® 8 rendszernek a Notebook PC-n történő
használatáról kínál átterkintést.
4. fejezet: ASUS alkalmazások
Ez a fejezet a Notebook PC Windows® 8 operációs rendszeréhez
mellékelt ASUS alkalmazásokat mutatja be.
5. fejezet: Bekapcsolási Öntesztelés (POST)
Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan használja POST funkciót a
Notebook PC beállításainak módosításához.
6. fejezet: A Notebook PC bővítése
Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan lehet kicserélni és bővíteni a
Notebook PC különféle részeit.
Függelékek
Ez a szakasz felhívásokat és biztonsági nyilatkozatokat tartalmaz a
Notebook PC-vel kapcsolatosan.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
A kézikönyvben felhasznált konvenciók
Ebben a kézikönyvben a fontos információk kiemeléséhez az üzenetek a
következőképpen jelennek meg:
FONTOS! Ez az üzenet létfontosságú információt tartalmaz, amelyet a feladat
végrehajtásához kötelezően be kell tartani.
MEGJEGYZÉS: Ez az üzenet kiegészítő információt és tippeket tartalmaz,
amelyek segítséget nyújtanak a feladatok végrehajtásához.
FIGYELEM! Ez az üzenet fontos információt tartalmaz, amelyet be kell tartani
a biztonság érdekében, miközben bizonyos feladatokat végeznek el, nehogy
megsérüljenek a Notebook PC adatai és részegységei.
Ikonok
Az alábbi ikonok azt jelzik, hogy mely eszköz használható feladatok vagy
eljárások sorának elvégzéséhez a Notebook PC-n.
=
�� Használja
�������������������������
az érintőpadot.
��
= ���������������������������
Használja a billentyűzetet.
Tipográfia
Félkövér = Kötelezően kijelölendő menüt vagy elemet jelöl.
Dőlt =������������������������������������������������������
Ez a hivatkozásként használható fejezeteket mutatja a
kézikönyvben
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Biztonsági óvintézkedések
A Notebook PC használata
Ez a Notebook PC kizárólag 5°C (41°F) és 35°C (95°F)
közötti hőmérsékleten használható.
Tekintse meg a Notebook PC alján lévő besorolási
címkét és győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter
megfelel az értéknek.
Ne hagyja a Notebook PC-t az ölében vagy bármely
testrészén, hogy elkerülje a forró készülék miatti
kényelmetlenséget vagy sérülést.
Ne használjon sérült tápkábelt, kiegészítőt vagy más
perifériát a Notebook PC-vel.
Ne szállítsa vagy fedje le a Notebook PC-t BEKAPCSOLT
állapotban olyan anyagokkal, amelyek akadályozzák a
szellőzést.
Ne tegye a Notebook PC-t labilis vagy egyenetlen
munkafelületre. �
A Notebook PC-t átbocsáthatja a repülőtéri átvilágító
berendezéseken (futószalagra helyezve), azonban ne
tegye ki kézi és egyéb mágneses detektoroknak.
Vegye fel a kapcsolatot légitársaságával az igénybe
vehető fedélzeti szolgáltatásokat, illetve a Notebook
PC repülés közben történő használatával kapcsolatos
korlátozásokat illetően.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
A Notebook PC gondozása
A Notebook PC tisztítása előtt húzza ki a hálózati
tápkábelt és vegye ki az akkumulátor egységet
(ha tartalmaz ilyet). Törölje le súrolószert nem
tartalmazó tisztítószerrel és néhány csepp meleg
vízzel megnedvesített, tiszta cellulózszivaccsal vagy
szarvasbőrrel. A felesleges nedvességet száraz kendővel
törölje le a Notebook PC felületéről.
Ne használjon erős oldószert, mint például hígítót,
benzint vagy egyéb vegyszert a Notebook PC felületén
vagy annak közelében.
Ne tegyen tárgyakat a Notebook PC tetejére.
Ne tegye ki a Notebook PC-t erős mágneses vagy
elektromos mezőknek.
Ne tegye ki a Notebook PC-t folyadéknak, esőnek vagy
nedvességnek, vagy ne használja azok közelében.
Ne tegye ki a Notebook PC-t poros környezetnek.
Ne használja a Notebook PC-t, ha gázszivárgás van a
közelben.
10
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Megfelelő selejtezés
NE dobja ki a Notebook PC-t a háztartási szeméttel. Ezt a
terméket az alkatrészek újrahasználása és újrahasznosítás
céljából készült. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló
jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus
berendezéseket, valamint a higanytartalmú cellás elemet)
nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus
termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi
hatóságoknál.
Ne dobja ki az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt.
Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti,
hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal együtt
leselejtezni.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
11
12
Notebook PC-hez E-kézikönyv
1. fejezet:
A hardver üzembe helyezése
Notebook PC-hez E-kézikönyv
13
Ismerkedés a Notebook PC-vel
Felülnézet
MEGJEGYZÉS: A billentyűzet elrendezése országonként vagy
térségenként eltérő lehet. A Notebook PC típusától függően a számítógép
tetejének megjelenése is eltérő lehet.
15" típus
14
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Mikrofon
A beépített mikrofont videokonferenciára, hangalámondásra
vagy egyszerű hangfelvételek készítésére lehet használni.
Kamera
A beépített kamera képek, illetve videók készítését teszi lehetővé
a Notebook PC-n.
Kamera jelzőfény
A kamera kijelzője olyankor világít, amikor a beépített kamera
használatban van.
Mikrofon(egyes típusok esetében)
A beépített mikrofont videokonferenciára, hangalámondásra
vagy egyszerű hangfelvételek készítésére lehet használni.
Kijelző panel
A megjelenítőpanel kiváló képet biztosít fotók, videók és egyéb
multimédia fájlok megtekintéséhez a Notebook PC-n.
Power gomb
Nyomja meg az üzemkapcsolót a Notebook PC be-, illetve
kikapcsolásához. A főkapcsoló gombot is használhatja a
Notebook PC alvó vagy hibernált módba helyezéséhez, illetve
alvó vagy hibernált módból történő felébresztéséhez.
Ha a Notebook PC nem reagál, nyomja meg és tartsa lenyomva
a főkapcsoló gombot körülbelül négy (4) másodpercig, amíg a
Notebook PC kikapcsolódik.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
15
Numerikus billentyűzet (egyes típusok esetében)
A numerikus billentyűzet a következő két funkció között vált:
számjegyek bevitele és iránygombok.
MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyv
(egyes típusok esetében) Számbillentyűzet című részét.
Billentyűzet
A billentyűzet teljes méretű, QUERTZ billentyűket tartalmaz
kényelmes mélységérzettel. Funkcióbillentyűkkel is rendelkezik,
amelyek segítségével gyorsan elérheti a Windows®-t és
vezérelheti a multimédia funkciókat.
MEGJEGYZÉS: A billentyűzet típusonként és területenként eltérő
lehet.
Érintőpad
Az érintőpad a képernyőn történő navigáláshoz összetett
mozdulatok használatát teszi lehetővé a magától értetődő
felhasználói élmény érdekében. Hagyományos egér funkcióit is
szimulálja.
MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyv
Érintőpadon használt mozdulatok című részét.
16
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Állapotkijelzők
Az állapotjelzők segítenek azonosítani a Notebook PC
hardverének aktuális állapotát.
Bekapcsolt állapotot jelző fény
A bekapcsolt állapotot jelző fény világít, ha a
Notebook PC-t BEKAPCSOLJÁK, és lassan villog, ha a
Notebook PC alvó üzemmódban van.
Kétszínű akkumulátortöltés jelzőfény
A kétszínű LED mutatja az akkumulátor töltési
állapotát. A részleteket lásd az alábbi táblázatban:
Szín
Állapot
Folyamatos zöld:
Az ��������������������������
Notebook PC���������������
áramforráshoz
csatlakozik, tölti az
akkumulátort és az akkumulátor
töltésszintje 95% és 100%
közötti.
Az ��������������������������
Notebook PC���������������
áramforráshoz
csatlakozik, tölti az
akkumulátort és az akkumulátor
töltésszintje kevesebb mint
95%.
A Notebook PC akkumulátorról
üzemel és az akkumulátor
töltésszintje kevesebb mint
10%.
Folyamatos
narancssárga:
Villogó
narancssárga:
Jelzőfények KI:
Notebook PC-hez E-kézikönyv
A Notebook PC akkumulátorról
üzemel és az akkumulátor
töltésszintje 10% és 100%
közötti.
17
A meghajtók tevékenységét mutató kijelző
A jelzőfény világít, amikor a Notebook PC a belső
adattároló meghajtókat éri el.
Bluetooth / Vezeték nélküli kijelző
Ez a kijelző kigyullad jelezve, hogy Notebook PC
Bluetooth vagy vezeték nélküli LAN funkcióját
aktiválták.
Number Lock kijelző(egyes típusok esetében)
Ez a kijelző kigyullad, ha a számzár funkciót
aktiválják. Lehetővé teszi, hogy a billentyűzet egyes
billentyűit számok bevitelére használja.
Capital Lock kijelző
18
Ez a kijelző kigyullad, ha a nagybetűzár funkciót
aktiválják. A nagybetűzár lehetővé teszi a nagybetűk
(pl. A, B, C) bevitelét a Notebook PC billentyűzetének
használatával.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Alulnézet
MEGJEGYZÉS��: A modelltől függően a számítógép aljának megjelenése
eltérő lehet.
FIGYELEM! A Notebook PC alja erősebben felmelegedhet a használat
során vagy az akkumulátor egység töltése közben. Ha a Notebook PC-n
dolgozik, ne tegye olyan felületre, amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
FONTOS! Az akkumulátor működési ideje a Notebook PC használati
jellemzőitől és műszaki adataitól függ. Az akkumulátor egységet nem
lehet szétszerelni.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
19
Akkumulátor egység
Az akkumulátor egység automatikusan feltöltődik, amikor
a Notebook PC-t áramforráshoz csatlakoztatják. A feltöltést
követően az akkumulátor egység tápfeszültséggel látja el a
Notebook PC-t.
Rugós akkumulátorretesz(egyes típusok esetében)
Amikor beillesztik az akkumulátor egységet, a rugós retesz
automatikusan a helyére rögzíti azt.
FONTOS! Ezt a reteszt nyitott helyzetben kell tartani, amikor
eltávolítja az akkumulátor egységet.
Kézi akkumulátorretesz(egyes típusok esetében)
A kézi akkumulátorretesz rögzíti a helyén az akkumulátort.
A reteszt kézzel kell zárt vagy nyitott helyzetbe mozgatni az
akkumulátor egység behelyezéséhez, illetve eltávolításához.
Szellőzőnyílások
Lehetővé teszik a hideg levegő beáramlását a Notebook PC-be,
illetve a meleg levegő távozását.
FONTOS! Győződjön meg arról, hogy papír, könyv, ruházat,
kábel vagy egyéb tárgy nem akadályozza a levegő áramlását a
szellőzőnyílásokon. Ellenkező esetben túlhevülés történhet.
Merevlemez-meghajtó rekesz(egyes típusok esetében)
Ebbe a rekeszbe lehet szerelni a Notebook PC merevlemezmeghajtóját.
Memóriamodul (RAM) rekesz(egyes típusok esetében)
A RAM rekesz RAM memóriamodulok behelyezését teszi
lehetővé a Notebook PC memóriakapacitásának bővítéséhez.
20
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Jobb oldal
15"-es és 14"-es típus
USB 2.0 port(egyes típusok esetében)
Az USB (Universal Serial Bus) csatlakozó kompatibilis az USB
2.0 vagy USB 1.1 szabványú eszközökkel, pl. billentyűzetek,
mutatóeszközök, flash lemezmeghajtók, külső merevlemezek,
hangszórók, kamerák és nyomtatók.
Optikai meghajtó
A Notebook PC optikai meghajtója a következő formátumokat
támogathatja: CD, DVD, és írható vagy újraírható lemezek.
Optikai meghajtó kiadógombja
Nyomja meg a gombot az optikai meghajtó tálcájának
kiadásához.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
21
Optikai lemezmeghajtó kézi kiadógomb furata
A meghajtó fiókját a manuális kinyitó furat segítségével lehet
kinyitni, ha az elektronikus kiadógomb nem működik.
FIGYELEM! Csak akkor használja a manuális kinyitó furatot, ha
az elektronikus kiadógomb nem működik.
MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyv Az
optikai meghajtó használata című részét.
Kensington® biztonsági nyílás
A Kensington® biztonsági nyílás lehetővé teszi a Notebook
PC rögzítését Kensington® típusú Notebook PC biztonsági
termékek segítségével.
22
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Bal oldal
15"-es és 14"-es típus
Tápcsatlakozó (DC) aljzat
Ehhez az aljzathoz csatlakoztassa a mellékelt tápfeszültség
adaptert az akkumulátor egység töltéséhez és a Notebook PC
árammal történő ellátásához.
FIGYELEM! A hálózati adapter felforrósodhat a tartós
használattól. Ne takarja le az adaptert és tartsa távol a testétől,
ha az elektromos hálózathoz csatlakozik.
FONTOS! Kizárólag a mellékelt tápfeszültség adaptert használja
az akkumulátor egység töltéséhez és a Notebook PC árammal
történő ellátásához.
Szellőzőnyílások
Lehetővé teszik a hideg levegő beáramlását a Notebook PC-be,
illetve a meleg levegő távozását.
FONTOS! Győződjön meg arról, hogy papír, könyv, ruházat,
kábel vagy egyéb tárgy nem akadályozza a levegő áramlását a
szellőzőnyílásokon. Ellenkező esetben túlhevülés történhet.
VGA-csatlakozó
Ezt a csatlakozót a Notebook PC külső megjelenítőhöz történő
csatlakoztatásához használhatja.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
23
HDMI csatlakozó
Ide csatlakoztatható High Definition Multimedia Interface
(HDMI) kábel, ami HDCP-kompatibilis a HD DVD, Blu-Ray és
egyéb jogvédett tartalom lejátszásához.
LAN port
Csatlakoztasson egy hálózati kábelt ehhez a csatlakozóhoz,
hogy a helyi hálózathoz csatlakozzon.
USB 3.0 port
Ez a Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) csatlakozó akár 5 Gbit/s
adatátviteli sebességet kínál és visszamenőleg kompatibilis az
USB 2.0 szabvánnyal.
USB 2.0 port
Az USB (Universal Serial Bus) csatlakozó kompatibilis az USB
2.0 vagy USB 1.1 szabványú eszközökkel, pl. billentyűzetek,
mutatóeszközök, flash lemezmeghajtók, külső merevlemezek,
hangszórók, kamerák és nyomtatók.
Kombinált fejhallgató kimenet/mikrofonbemenet aljzat
Ezt a csatlakozót a Notebook PC aktív hangszórókhoz vagy
fejhallgatóhoz történő csatlakoztatásához használhatja.
A portot a Notebook PC külső mikrofonhoz történő
csatlakoztatásához is használhatja.
24
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Elölnézet
MEGJEGYZÉS: Típustól függően a számítógép előlapjának megjelenése
eltérő lehet.
Állapotkijelzők
Az állapotjelzők segítenek azonosítani a Notebook PC
hardverének aktuális állapotát.
Flash memóriakártya-olvasó
Ez a Notebook PC egy darab beépített memóriakártya
olvasó nyílással rendelkezik, amely támogatja az SD és SDHC
memóriakártya formátumot.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
25
26
Notebook PC-hez E-kézikönyv
2. fejezet:
A Notebook PC használata
Notebook PC-hez E-kézikönyv
27
Első lépések
MEGJEGYZÉS: Ha a Notebook PC-be nem szerelték be az akkumulátor
egységet, kövesse az alábbi eljárását a beszereléséhez.
Szerelje be az akkumulátort (egyes típusok
esetében).
A.
Mozgassa a kézi akkumulátorreteszt nyitott helyzetbe az
akkumulátor behelyezéséhez.
B.
Mozgassa a kézi akkumulátorreteszt nyitott helyzetbe az
akkumulátor behelyezéséhez.
C.
A rugós zár automatikusan a helyére pattan. Mozgassa a kézi
akkumulátorreteszt zárt helyzetbe az akkumulátor behelyezése
után.
28
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Töltse fel a Notebook PC-t.
A.����������������������������������������������������������
Csatlakoztassa az AC hálózati tápkábelt az AC-DC hálózati
adapterhez.
B.
Csatlakoztassa a tápfeszültség adaptert egy 100V-240V hálózati
aljzatba.
C.
Csatlakoztassa a DC tápkábel dugóját a Notebook PC
tápfeszültség (DC) bemenetéhez.
Töltse a Notebook PC-t 3 órán át, mielőtt használatba
venné.
MEGJEGYZÉS: Típustól függően a számítógép előlapjának megjelenése
eltérő lehet.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
29
FONTOS!
•
Győződjön meg arról, hogy a Notebook PC csatlakozik a
hálózati adapterhez, mielőtt első alkalommal bekapcsolná.
•
Amikor a Notebook PC-t hálózati áramforrásról használja, az
aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell
lennie
•
Keresse meg a Notebook PC bemeneti/kimeneti besorolási
címkéjét és győződjön meg arról, hogy megfelel a hálózati
adapter bemeneti/kimeneti értékeinek. Előfordulhat, hogy
egyes Notebook PC típusok egynél több minősítésű kimeneti
árammal rendelkeznek az elérhető SKU alapján.
•
A tápfeszültség adapter adatai:
-
Bemeneti feszültség: 100-240 V~
-
Bemeneti frekvencia: 50-60 Hz
-
Névleges kimeneti áramerősség: 3.42A (65W), 4.74A
(90W)
30
-
Névleges kimeneti feszültség: 19 V DC
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Emelje fel a kijelzőpanel kinyitásához.
Nyomja meg a Start gombot.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
31
Az érintőpadon végzett mozdulatok
A mozdulatok lehetővé teszik a programok indítását és a Notebook
PC beállításainak elérését. Az érintőpadon végzett kézmozdulatokat
illetően tekintse meg az alábbi ábrákat.
Az egérmutató mozgatása
Megérintheti vagy bárhova kattinthat az érintőpadon a mutatója
aktiválásához, majd csúsztassa az ujját az érintőpadon a képernyőn lévő
mutató mozgatásához.
Vízszintes csúsztatás
Függőleges csúsztatás
Átlós csúsztatás
32
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Egyujjas mozdulatok
Érintés/Dupla érintés
•
A Start képernyőn érintsen meg egy alkalmazást az indításához.
•
Asztali módban duplán érintsen meg egy elemet az indításához.
Elhúzás
Duplán érintsen meg egy elemet, majd ugyanazzal az ujjával
csúsztassa el anélkül, hogy felemelné az ujját az érintőpadról. Emelje
fel az ujját az érintőpadról, hogy az elemet az új helyen elhelyezze.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
33
Bal kattintás
Jobb kattintás
•
•
A Start képernyőn
egy alkalmazásra a
kijelöléséhez, majd indítsa
el a beállítások sávot. Vagy
megnyomhatja ezt a gombot
az All Apps (Minden
alkalmazás) sáv indításához.
kattintson egy alkalmazásra
az indításához.
•
A Start képernyőn kattintson
Asztali módban duplán
kattintson egy alkalmazásra
az indításához.
•
Asztali módban használja
ezt a gombot a jobb
kattintásra megjelenő menü
megnyitásához.
MEGJEGYZÉS: A pontozott vonalon belüli területek a bal és a jobb
egérgomb helyét jelképezik az érintőpadon.
34
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Felső szél elhúzása
•
A Start képernyőn húzza el ujját a felső szélétől a All apps
(Minden alkalmazás) sáv indításához.
•����������������������������������������������������������
Egy futó alkalmazásban tartózkodva húzza el ujját a felső
szélétől a menüjének megtekintéséhez.
Bal szél elhúzása
Jobb szél elhúzása
Húzza el ujját a bal szélétől a futó
alkalmazások közötti váltáshoz.
Húzza el ujját a jobb szélétől a
Charms bar indításához.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
35
Kétujjas mozdulatok
Érintés
Elforgatás
Érintse meg az érintőpadot két
ujjal a jobb kattintás funkció
szimulálásához.
Egy képnek a Windows® Photo
Viewerben történő elforgatásához
tegye két ujját az érintőpadra, majd
egyik ujját mozdulatlanul tartva és
a másikat az óramutató járásának
megfelelő vagy azzal ellentétes
irányba mozgatva, forgassa el a
képet.
Kétujjas görgetés (fel/le)
Kétujjas görgetés (balra/jobbra)
Csúsztassa két ujját a felfelé vagy Csúsztassa két ujját a balra vagy
lefelé görgetéshez.
jobbra görgetéshez.
36
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Kicsinyítés
nagyítás
Csúsztassa össze a két ujját az
érintőpadon.
Csúsztassa szét a két ujját az
érintőpadon.
Elhúzás
Jelöljön ki egye elemet, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a bal
oldali kattintógombot. A másik ujját csúsztassa lefele az érintőpadon,
hogy az elemet az új helyen elhelyezze.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
37
Három ujjal végzett mozdulatok
Elhúzás felfelé
Elhúzás lefelé
Húzza felfelé három ujját az összes Húzza lefelé három ujját az Asztali
futó alkalmazás megjelenítéséhez. mód megjelenítéséhez.
38
Notebook PC-hez E-kézikönyv
A billentyűzet használata
Funkciógombok
A Notebook PC funkcióbillentyűit az alábbi parancsok végrehajtására
lehet használni:
a Notebook PC-t Sleep mode (Alvó üzemmódba)
állítja.
be- vagy kikapcsolja a Airplane mode (Repülőgép
üzemmódot).
MEGJEGYZÉS: ha engedélyezik, a Airplane mode
(Repülőgép üzemmód) letiltja az összes vezeték
nélküli kapcsolatot.
csökkenti a kijelző fényerejét
növeli a kijelző fényerejét
kikapcsolja a kijelzőpanelt
aktiválja a másodlagos képernyő beállításait
MEGJEGYZÉS: győződjön meg arról, hogy a második
kijelző csatlakozik a Notebook PC-hez.
Engedélyezi vagy letiltja az érintőpadot.
Be- vagy kikapcsolja a hangszórót.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
39
Csökkenti a hangszóró hangerejét.
Növeli a hangszóró hangerejét.
Funkcióbillentyűk ASUS alkalmazásokhoz
A Notebook PC különleges funkcióbillentyűk készletével rendelkezik,
amelyeket ASUS alkalmazások indítására lehet használni.
Az ASUS Splendid Video Enhancement
Technology alkalmazás következő színjavító módjai
között vált: Gamma Correction (Gammakorrekció)
, Vivid Mode (Élénk mód), Theater Mode (Színház
mód), Soft Mode (Lágy mód), My Profile (Saját profil)
és Normal (Normál).
elindítja az ASUS Life Frame alkalmazást
elindítja az ASUS Power4Gear Hybrid alkalmazást
40
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Windows® 8 billentyűk
Két speciális Windows® billentyű van a Notebook PC billentyűzetén,
amelyek a következőképpen használhatók:
Nyomja meg ezt a billentyűt, hogy visszalépjen a Start
képernyőre. Ha már a Start képernyőn tartózkodik,
nyomja meg ezt a billentyűt, hogy visszalépjen a legutóbb
megnyitott alkalmazásra
Nyomja meg ezt a billentyűt a jobb kattintás funkciók
szimulálásához.
Multimédia vezérlőbillentyűk (egyes típusok
esetében)
A multimédia vezérlőbillentyűk lehetővé teszik a multimédia fájlok
– pl. audió és videó fájlok – vezérlését, amikor azokat a Notebook PC-n
játsszák le.
Nyomja meg a�
gombot
������������������������������������
a Notebook PC nyílgombjaival
kombinálva, az alábbi ábra szerint.
Leállítás
Ugrás a
Ugrás
Lejátszás
következő
az előző
vagy
számra vagy szünet számra vagy
előretekerés
visszatekerés
Notebook PC-hez E-kézikönyv
41
Numerikus billentyűzet (egyes típusok
esetében)
A számbillentyűzet egyes
Notebook PC típusokon érhető
el. A billentyűzetet számjegyek
beviteléhez és iránygombként
használhatja.
Nyomja meg a�
gombot, hogy
a billentyűzetet
számbillentyű vagy
nyílgombként
használja.
42
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Az optikai meghajtó használata
MEGJEGYZÉS: Az elektronikus lemezkiadó gomb helye Notebook PC
típusától függően eltérhet.
Optikai lemez behelyezése
1.
Ha a Notebook PC be van
kapcsolva, nyomja meg az
elektronikus lemezkiadó
gombot, amire a tálca
részlegesen kinyílik.
2.
Óvatosan húzza ki a
lemeztálcát.
FONTOS! Legyen óvatos, nehogy
megérintse az optikai meghajtó
lencséjét. Győződjön meg arról,
hogy nem szorulhatnak tárgyak
a lemeztálca alá.
3.
Fogja meg a lemezt a
szélénél, és óvatosan
helyezze a tengelyre oly
módon, hogy a nyomtatott
részt tartalmazó oldal felfelé
nézzen.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
43
4.
A lemez közepét nyomva
pattintsa az optikai
meghajtó tengelyére a
lemezt.
5.
Óvatosan tolja be a
lemeztálcát az optikia
meghajtó bezárásához.
MEGJEGYZÉS: Adatok olvasása
közben normális, hogy hallható
és érezhető, ahogy az optikai
meghajtó nagy sebességgel
forgatja a lemezt.
Manuális kinyitó furat
A manuális kinyító gomb az optikai megjhajtó ajtajának furatában
található, amellyel az optikai meghajtó tálcáját lehet kinyitni, ha az
elektronikus kiadás nem működik.
Az optikai meghajtó tálcájának kiadásához illesszen egy kiegyenesített
gemkapcsot a manuális kinyitó furatba, hogy manuálisan kinyissa az
optikai meghajtó fiókját.
FIGYELEM! Csak akkor használja a manuális kinyitó furatot, ha az
elektronikus kiadógomb nem működik.
44
Notebook PC-hez E-kézikönyv
3. fejezet:
Munka Windows® 8 rendszerrel
Notebook PC-hez E-kézikönyv
45
Üzembe helyezés
Amikor először kapcsolja be számítógépét, képernyők sorozata jelenik,
meg ami végigvezeti Önt a Windows® 8 operációs rendszer alapvető
beállításainak elvégzésén.
A Notebook PC első indításához:
1.
Nyomja meg a főkapcsoló gombot a Notebook PC-n. Várjon
néhány percet, amíg a beállítás képernyő megjelenik.
2.
A beállítás képernyőn válasszon nyelvet a Notebook PC-n történő
használathoz.
3.
Olvassa el a figyelmesen licencmegállapodás feltételeit. Jelölje be
az I accept the license terms for using Windows (Elfogadom
a Windows használatára vonatkozó licenc-megállapodás
feltételeit) jelölőnégyzetét, majd érintse meg az Accept
(Elfogad) gombot.
4.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az következő
alapvető elemek konfigurálásához:
5.
•
Tartsa biztonságban a PC-t
•
Személyre szabás
•
Vezeték nélküli
•
Beállítások
•
Bejelentkezés a PC-re
Amint végzett az alapvető elemek konfigurálásával, megjelenik a
Windows® 8 oktatóprogram. Tekintse meg az oktatóprogramot,
hogy többet megtudhasson a Windows® 8 funkcióiról.
Windows® 8 zárolt képernyő
A Windows®8 operációs rendszer indításakor megjelenhet a Windows8®
zárolt képernyő a Notebook PC-n. A folytatáshoz érintse meg a
zárolt képernyőt, vagy nyomjon meg egy gombot a Notebook PC
billentyűzetén.
46
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Windows® UI
O Windows® 8 possui uma interface do utilizador (IU) baseada em mosaicos
que lhe permite organizar e aceder facilmente às aplicações Windows® a
partir do Ecrã Inicial. Inclui também as seguintes funcionalidades que poderá
utilizar enquanto trabalha no seu PC Portátil.
Start képernyő
Megjelenik a Start képernyő, miután sikeresen bejelentkezett
felhasználói fiókjába. Egyetlen helyen segít rendszerezni az összes
programot és alkalmazást.
Windows® alkalmazások
Nagyítás/Kicsinyítés
gomb
Ezek a Start képernyőhöz rögzített és a könnyed elérés érdekében
mozaikszerűen megjelenített alkalmazások.
MEGJEGYZÉS: egyes alkalmazások a Microsoft-fiókra történő
bejelentkezést teszik szükségessé a teljes indításuk előtt.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
47
Hotspotok
A képernyőn lévő hotspotok lehetővé teszik a programok indítását és a
Notebook PC beállításainak elérését. A hotspotok funkciói az érintőpad
segítségével aktiválhatók.
Hotspotok egy elindított alkalmazásban
Hotspotok a Start képernyőn
48
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Hotspot
Művelet Action
bal felső sarok
Vigye az egérmutatót a bal felső sarokba,
majd érintse meg a nemrég használt
alkalmazás bélyegképét, hogy visszatérjen
ahhoz a futó alkalmazáshoz.
Ha több mint egy alkalmazást indított el,
csúsztassa le, hogy megjelenjen az összes
elindított alkalmazás.
bal alsó sarok
Futó alkalmazás képernyőjéről:
Vigye az egérmutatót a bal alsó sarokba, majd
érintse meg a Start képernyő miniatűrjét,
hogy visszatérjen a Start képernyőhöz.
MEGJEGYZÉS: A Windows billentyű
megnyomásával is visszaléphet a Start
képernyőre.
A Start képernyőről:
Vigye az egérmutatót a bal alsó sarokba, majd
érintse meg a futó alkalmazás bélyegképét,
hogy visszatérjen ahhoz a futó alkalmazáshoz.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
49
Hotspot
Művelet Action
felső rész
Tartsa az egérmutatót a felső részen, amíg kéz
ikonná nem változik. Húzza az alkalmazást az
új helyre és engedje el ott.
MEGJEGYZÉS: A hotspot funkció csak futó
alkalmazás esetén működik, illetve ha a
Snap funkciót kívánja használni. További
részletekért lásd: Snap funkció a Munka
Windows® alkalmazásokkal című fejezetben.
jobb felső és alsó
sarok
50
Tartsa az egérmutatót jobb alsó vagy felső
sarokban a Charms bar indításához.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Munka Windows® alkalmazásokkal
Használja a Notebook PC érintőpadját vagy billentyűzetét az
alkalmazások indításához és személyre szabásához.
Alkalmazások indítása
Vigye az egérmutatót az alkalmazás fölé, majd bal
gombbal kattintson egyszer vagy érintse meg egyszer az
indításához.
Nyomja meg kétszer a
gombot, majd használja a
nyílgombokat az alkalmazások tallózásához. Nyomja meg
a
gombot egy alkalmazás indításához.
Alkalmazások személyre szabása
Az alkalmazásokat a Start képernyőn áthelyezheti, átméretezheti vagy
feloldhatja azok rögzítését ott a következő lépésekkel.
Alkalmazások áthelyezése
Az alkalmazás áthelyezéséhez duplán érintse meg, majd
húzza az alkalmazást az új helyre.
Alkalmazások átméretezése
Jobb gombbal kattintson az alkalmazásra a beállítássávjának aktiválásához, majd kattintson a
vagy
elemre.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
51
Alkalmazások rögzítésének feloldása
Alkalmazás Start képernyőn történt rögzítésének
feloldásához jobb gombbal kattintson az alkalmazásra
a beállításainak aktiválásához, majd kattintson a��������
ikonra.
�������
Alkalmazások bezárása
1.
Vigye az egérmutatót az elindított
alkalmazás felső részére, majd várjon, amíg
a mutató kéz ikonná változik.
2.
Húzza át az alkalmazást a képernyő alsó
részére, majd engedje el ott a bezárásához.
Az elindított alkalmazás képernyőjén nyomja meg
az
52
gombot.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Az Alkalmazások képernyő elérése
A Start képernyőn rögzített alkalmazások elérése mellett az
Apps (Alkalmazások) képernyő segítségével megnyithat egyéb
alkalmazásokat is.
Vízszintes görgetősáv
Az Alkalmazások képernyő megnyitása
Indítsa el az Alkalmazások képernyőt a Notebook PC érintőpadjának
vagy billentyűzetének használatával.
Húzza el ujját a felső szélétől az All Apps (Összes
alkalmazás) sáv indításához.
A Start képernyőn nyomja meg a
gombot az All Apps (Összes alkalmazás) ikon
kijelöléséhez
majd nyomja meg a
gombot.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
53
További alkalmazások rögzítése a Start képernyőn
Az érintőpad segítségével további alkalmazásokat rögzíthet a Start
képernyőn.
54
1. Vigye az egérmutatót a Start képernyőre felvenni
kívánt alkalmazás fölé.
2.
Jobb gombbal kattintson az alkalmazásra a
beállításainak aktiválásához.
3.
Érintse meg a
ikont.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Charms bar
A Charms bar egy eszközsáv, amely a képernyő jobb oldalán
aktiválható. Több eszközből áll, amelyek lehetővé teszik az alkalmazások
megosztását és gyors elérést biztosítanak a Notebook PC beállításainak
személyre szabásához.
Charms bar
A Charms bar indítása
MEGJEGYZÉS: Ha előhívják, a Charms bar eleinte fehér ikonok
gyűjteményeként jelenik meg. A fenti kép a Charms bar megjelenését
mutatja aktiváláskor.
Használja a Notebook PC érintőpadját vagy billentyűzetét a Charms bar
indításához.
Vigye az egérmutatót a képernyő jobb vagy bal felső
sarkába.
Nyomja meg a�
Notebook PC-hez E-kézikönyv
billentyűt
����������
55
A Charms bar tartalma
Search (Keresés)
Ez az eszköz lehetővé teszi a Notebook PC-n lévő fájlok,
alkalmazások vagy programok keresését.
Share (Megosztás)
Ez az eszköz lehetővé teszi az alkalmazások megosztását
a közösségi oldalakon vagy e-mailben.
Start
Ez az eszköz visszaválthat a Start képernyőre. A Start
képernyőről kiindulva ezzel viszaválthat egy nemrég
megnyitott alkalmazásra.
Devices (Eszközök)
Ez az eszköz lehetővé teszi a fájlok elérését és megosztását
a Notebook PC-hez csatlakoztatott eszközökön, mint pl.
külső megjelenítő vagy nyomtató.
Settings (Beállítások)
Ez az eszköz lehetővé teszi a Notebook PC beállításainak
elérését.
56
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Snap szolgáltatás
A Snap funkció két alkalmazást jelenít meg egymás mellett, így
mindkettővel dolgozhat és válthat közöttük.
FONTOS! A Snap szolgáltatás használata előtt győződjön meg arról,
hogy a Tablet PC kijelzőjének felbontását legalább 1366 x 768 képpontra
állította.
Snap bar
Notebook PC-hez E-kézikönyv
57
A Snap használata
Használja a Notebook PC érintőpadját vagy billentyűzetét a Snap
funkció aktiválásához és hasnzálatához.
58
1.
Indítsa el a pattintani kívánt alkalmazást.
2.
Vigye az egérmutatót a képernyő felső részére.
3.
Amint az egérmutató kéz ikonná válik, húzza el az
alkalmazást a kijelzőpanel bal vagy jobb oldalára,
majd engedje el ott.
4.
Indítson el egy másik alkalmazást.
1.
Indítsa el a pattintani kívánt alkalmazást.
2.
Nyomja meg a�
3.
Indítson el egy másik alkalmazást.
4.
Az alkalmazások közötti váltáshoz nyomja meg a�
���������
gombot���.
gombot. .�
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Egyéb billentyűparancsok
A billentyűzet segítségével az alábbi billentyűparancsokat használhatja
alkalmazások indításához és a Windows®8 alatti navigáláshoz.
\
A Start képernyő és az utolsó futó alkalmazás
között vált
Elindítja az asztalt
Elindítja a Számítógép ablakot Asztal módban
Megnyitja a Fájlkeresés táblát
Megnyitja a Megosztás táblát
Megnyitja a Beállítások táblát
Megnyitja az Eszközök táblát
Aktiválja a Zárolt képernyőt
Kis méretűre állítja az Internet Explorer ablakot
Notebook PC-hez E-kézikönyv
59
Megnyitja a Második képernyő táblát
Megnyitja az Alkalmazás-keresés táblát
Megnyitja a Futtatás ablakot
Megnyitja a Kezeléstechnikai központot
Megnyitja a Beállítások keresése táblát
Megnyitja a Windows® eszközök
menüdobozát
Elindítja a nagyító ikont és kinagyítja a
képernyő kívánt részét
Kicsinyíti a képernyőt
Megnyitja a Narrátor beállítások menüt
Engedélyezi a képernyőkép rögzítése
funkciót
60
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Csatlakozás vezeték nélküli hálózatokhoz
Wi-Fi
A Notebook PC Wi-Fi kapcsolatának segítségével elérheti e-mailjeit és
alkalmazásokat oszthat meg közösségi oldalakon keresztül.
FONTOS! Győződjön meg arról, hogy a Airplane mode (Repülőgép
mód) ki van kapcsolva a Notebook PC Wi-Fi funkciójának
engedélyezéséhez. További információkért forduljon a kézikönyv
Repülőgép mód című részéhez.
Wi-Fi engedélyezése
Aktiválja a Wi-Fi funkciót a Notebook PC-n a következő lépések
követésével:
1.
Indítsa el a Charms bar sávot.
2.
Érintse meg a
elemet, majd a
elemet.
3.
Válasszon egy hozzáférési pontot az elérhető Wi-Fi
hálózatok listájáról.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
61
4.
Érintse meg a Connect (Csatlakozás) gombot a hálózati
kapcsolat indításához.
MEGJEGYZÉS: a Wi-Fi kapcsolat aktiválásához biztonsági kulcs
megadására lehet szükség.
5.
Ha engedélyezni kívánja a megosztást a Notebook PC és
egyéb vezeték nélküli rendszerek között, érintse meg a Yes,
turn on sharing and connect to devices (Igen, a megosztás
bekapcsolása és csatlakozás eszközökhöz elemet). Érintse
meg a No, don’t turn on sharing or connect to devices
(Nem, ne kapcsolja be a megosztást és ne kapcsolódjon
eszközökhöz) elemet, ha nem kívánja engedélyzeni a megosztás
funkciót.
62
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Bluetooth
Használja a Bluetooth funkciót vezeték nélküli adatátvitel végzéséhez
más Bluetooth-képes eszközökkel.
FONTOS! Győződjön meg arról, hogy a Airplane mode (Repülőgép
mód) ki van kapcsolva a Notebook PC Bluetooth funkciójának
engedélyezéséhez. További információkért forduljon a kézikönyv
Repülőgép mód című részéhez.
Párosítás más Bluetooth-képes eszközökkel
Párosítania kell a Notebook PC-t másik Bluetooth-képes eszközzel, hogy
adatátvitelt végezhessen. Ehhez az érintőpadot a következőképpen kell
használnia:
1.
Indítsa el a Charms bar sávot.
2.
Érintse meg a
majd a Change PC Settings
(A PC beállításainak módosítása) elemet.
3.
A PC Settings (PC beállítások) menüben jelölje
ki a Devices (Eszközök) lehetőséget, majd érintse
meg az Add a Device (Eszköz hozzáadása) elemet,
hogy Bluetooth-képes eszközöket keressen.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
63
4.
Válasszon egy eszközt a listáról. Haszonlítsa összes a Notebook
PC-n lévő hozzáférési kódot a választott eszközre küldött kóddal.
Ha egyeznek, érintse meg a Yes (Igen) gombot a Notebook PC és
az eszköz sikeres párosításához.
MEGJEGYZÉS: Egyes Bluetooth-képes eszközök esetében a Notebook PC
hozzáférési kódjának megadására lehet szükség.
64
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Repülőgép mód
A Airplane mode (Repülőgép mód) letiltja a vezeték nélküli
kommunikációt, lehetővé téve, hogy a Notebook PC-t bizonsággal
használja repülés közben.
A Repülőgép mód bekapcsolása
1.
Indítsa el a Charms bar sávot.
2.
Érintse meg a
elemet, majd a
elemet.
3.
Mozgassa a csúszkát jobbra a Repülőgép mód
bekapcsolásához.
Nyomja meg a
gombot���.
A Repülőgép mód kikapcsolása
1.
Indítsa el a Charms bar sávot.
2.
Érintse meg a
elemet, majd a
elemet.
3.
Mozgassa a csúszkát balra a Repülőgép mód
kikapcsolásához.
Nyomja meg a
gombot���.
MEGJEGYZÉS: Vegye fel a kapcsolatot légitársaságával az igénybe vehető
fedélzeti szolgáltatásokat, illetve a Notebook PC repülés közben történő
használatával kapcsolatos korlátozásokat illetően.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
65
Csatlakozás vezetékes hálózatokhoz
A Notebook PC LAN portja segítségével vezetékes hálózatokhoz is
kapcsolódhat. llyen például a helyi hálózat és a szélessávú hálózat.
MEGJEGYZÉS: Lépjen kapcsolatba internet-szolgáltatójával (ISP) vagy
a hálózat rendszergazdájával további információért vagy segítségért az
internet-kapcsolat üzembe helyezését illetően.
A beállítások konfigurálásához olvassa el az alábbi magyarázatot.
FONTOS! Győződjön meg arról, hogy hálózati kábellel csatlakozik a
Notebook PC LAN portja és a helyi hálózat, mielőtt az alábbi műveleteket
elvégezné.
Dinamikus IP/PPPoE hálózati kapcsolat
konfigurálása
1.
Indítsa el az Desktop (Asztalt).
2.
A Windows® tálcán jobb gombbal kattintson a
hálózat ikonra�
majd
�������������������
kattintson az Open
Network and Sharing Center (Hálózati és
megosztási központ) elemre.
66
3.
Megjelenik a Network and Sharing Center (Hálózati
és megosztó-központ) képernyő. Itt érintse meg a
Change adapter settings (Adapter-beállítások
módosítása) elemet.
4.
Jobb gombbal kattintson a LAN-jára és válassza a
Properties (Tulajdonságok) elemet.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
5.
Érintse meg az Internet Protocol Version 4
(TCP/IPv4) elemet, majd érintse meg a Properties
(Tulajdonságok) gombra.
6.
Jelölje meg az Obtain an IP address automatically
(IP-cím automatikus lekérése) elemet, majd érintse
meg az OK gombot.
7.
Térjen vissza a Network and Sharing Center
(Hálózati és megosztási központ) mappába, majd
érintse meg a Set up a new connection or network
(Új kapcsolat vagy hálózat beállítása) elemet.�.
8.
Jelölje ki a Connect to the Internet (Kapcsolódás
az internethez) elemet, majd érintse meg a Next
(Tovább) gombot.
9.
Éritnse meg a Broadband (PPPoE) (Szélessávú
PPPoE) elemet.
10.
Adja meg felhasználónevét, jelszavát és a kapcsolat
nevét, majd érintse meg a Connect (Csatlakozás)
elemet.
11.
A konfigurálás befejezéséhez kattintson a Close
(Bezárás) gombra.
12.
Érintse meg a tálcán lévő�
létrehozott kapcsolatot.
13.
Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd érintse
meg a Connect (Csatlakozás) elemet, hogy az
internethez kapcsolódhasson.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
ikont,
���������������������
majd az imént
67
Statikus IP hálózati kapcsolat konfigurálása
68
1.
Ismételje meg a Configuring a dynamic IP/PPPoE
network connection (Dinamikus IP/PPPoE
hálózati kapcsolat konfigurálása) című rész 1-5.
lépését.
2
Érintse meg a Use the following IP address (A
következő IP-cím használata) elemet.
3.
Gépelje be az internet-szolgáltató által megadott
IP-címet, alhálózati maszkot és alapértelmezett
átjárót.
4.
Amennyiben szükséges, megadhatja az előnyben
részesített DNS kiszolgáló címét, illetve alternatív
DNS címet, majd érintse meg az OK gombot.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
A Notebook PC kikapcsolása
A Notebook PC-t az alábbiak műveletek egyikének elvégzésével
kapcsolhatja ki:
•
Érintse meg a�
majd érintse meg a
•
elemet Charms bar sávon,
> Shut down
(Leállítás) elemet a normál leállításhoz.
A bejelentkező képernyőn érintse meg a
> Shut down (Leállítás) elemet.
•
A Notebook PC-t Asztali módban is leállíthatja.
Ehhez indítsa el az asztalt, majd nyomja meg az alt +
f4 gombot a Leállítás ablak megnyitásához. Válassza
a Shut Down (Leállítás) elemet a lenyíló listáról,
majd jelölje ki az OK gombot.
•
Ha a Notebook PC nem reagál, nyomja meg és tartsa
lenyomva a Főkapcsoló gombot legalább négy (4)
másodpercig, amíg a Notebook PC kikapcsolódik.
A Notebook PC alvó állapotba helyezése
A Notebook PC alvó módba helyezéséhez nyomja meg egyszer a
Főkapcsoló gombot.
Notebook PC-t alvó módba is helyezheti az Asztali mód
A
segítségével. Ehhez indítsa el az asztalt, majd nyomja
meg az alt + f4 gombot a Leállítás ablak megnyitásához.
Válassza a Sleep (Alvás) elemet a lenyíló listáról, majd
válassza az OK gombot.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
69
70
Notebook PC-hez E-kézikönyv
4. fejezet:
ASUS alkalmazások
Notebook PC-hez E-kézikönyv
71
Kiemelt ASUS alkalmazások
LifeFrame
A Life Frame alkalmazással feljavíthatja webkamerája funkcióit. Az
alkalmazás segítségével pillanatképeket készíthet, fotókat szerkeszthet,
videókat rögzíthet, hangfájlokat vehet fel, a webkameráját biztonsági
kameraként használhatja, illetve játékokat játszhat.
A Life Frame indításához
nyomja meg az
gombot.
Az archívum eszközsor megjeleníti a funkció
mentett fájljait miniatűr-nézetben.
Művelet
gomb
Üzemmódok
Rögzítés
72
Arckövetés gomb
Webkamera
beállítások
Nagyítás/
Kicsinyítés
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Life Frame funkciók
Camera (Kamera)
ezt a funkciót fényképek készítéséhez használhatja a
webkamera segítségével.
Camcorder (Kamkorder)
ezt a funkciót videók rögzítéséhez használhatja a
webkamera segítségével.
Monitor
Ez a funkció lehetővé teszi a webkamera használatát
mint biztonsági megfigyelő rendszer, mivel
automatikusan észleli a mozgást, majd rögzíti azt egy
fotón.
Voice Recorder (Hangrögzítő)
Használja ezt a funkciót hangfájlok rögzítéséhez a
Notebook PC-n.
Game (Játék)
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy játékokat játsszon a
webkamera segítségével.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
73
Power4Gear Hybrid
Optimalizálhatja a Notebook PC teljesítményét a Power4Gear
energiatakarékos üzemmódjai segítségével.
MEGJEGYZÉS: ha a Notebook PC tápegységét kihúzzák, automatikusan
átváltja a Power4Gear Hybrid módot Akkumulátorkímélő módra.
A Power4Gear Hybrid indításához
nyomja meg az
gombot.
Válasszon az alábbi energiamódok közül.
Ezeket a lehetőségeket az
Lehetővé teszi az asztali ikonok
energiatakarékossági mód
elrejtését és a prezentáció mód
személyre szabására használhatja.
be-/kikapcsolását.
74
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Teljesítmény mód
Használja ezt a módot, ha nagy processzorigényű tevékenységet végez,
pl. játék vagy üzleti bemutató a Notebook PC-n.
Akkumulátorkímélő mód
Ez az üzemmód meghosszabbítja a Notebook PC akkumulátorának
működési idejét, ha a tápegységhez csatlakozik, vagy ha csak
akkumulátorról üzemel.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
75
Instant On
Az Instant On segítségével kímélheti az akkumulátort, miközben a
Notebook PC mély alvás (Deep S3) módban van.
MEGJEGYZÉS: A Deep S3 egy technológia, amely segít nagyobb
mértékben takarékoskodni az akkumulátor energiáján, miközben az
ASUS Notebook PC alvó módban van�.
FONTOS! A készenléti idő a Notebook PC maradék akkumulátorkapacitásától, a számítógép típusától, illetve konfigurációjától és a
működtetési feltételektől függően változik�.
Teljesítmény mód
A teljesítmény mód a Notebook PC-n
alapértelmezés szerint aktiválva van.
Akkor is lehetővé teszi, hogy a rendszer
két másodpercen belül visszatérjen a
legutóbbi állapothoz, ha a Notebook PC
mély alvás módba lépett��.
Akkumulátorkímélő mód
Ez az üzemmód hosszabb készenléti időt
tesz lehetővé, ami által az akkumulátor
akár harminc (30) napig vagy tovább
működőképes maradhat. Ha engedélyezi
ezt a funkciót, a Notebook PC akár
hét másodpercen belül visszatérhet a
legutóbbi állapothoz, négy órával azután,
hogy mély alvás módba lépett.
Kattintson erre az
akkumulátorkímélő mód
aktiválásához.
76
Notebook PC-hez E-kézikönyv
5. fejezet:
Bekapcsolási Öntesztelés
(POST)
Notebook PC-hez E-kézikönyv
77
A Bekapcsolási Öntesztelés (POST)
A bekapcsolási önteszt (POST) szoftver által vezérelt diagnosztikai
vizsgálatok sorozata, ami a Notebook PC bekapcsolásakor vagy
újraindításakor fut. A POST folyamatát vezérlő szoftver a Notebook PC
architektúrájának állandó része.
A POST használata a BIOS eléréséhez és a
hibaelhárításhoz
A POST során elérheti a BIOS beállításait, illetve hibaelhárítást végezhet
a Notebook PC funkcióbillentyűinek a segítségével. A részleteket
olvassa el az alábbi részben.
BIOS
A Basic Input and Output System (BIOS) rendszerhardver-beállításokat
tárol, amelyek a Notebook PC rendszerindításához szükségesek.
Az optimális teljesítmény érdekében az alapértelmezett BIOS
beállítások érvényesek a Notebook PC körülményeinek a többségére.
Az alábbi körülmények kivételével ne módosítsa az alapértelmezett
BIOS beállításokat:
•
Hibaüzenet jelenik meg a képernyőn rendszerindítás közben, és
kéri, hogy futtassa a BIOS beállítást.
•
Új rendszerelemet telepített, amely további BIOS-beállítások
elvégzését vagy frissítést igényel.
FIGYELEM: A nem megfelelő BIOS-beállítások használata labilis
rendszerhez vagy sikertelen rendszerindításhoz vezethet. Nyomatékosan
javasoljuk, hogy a BIOS-beállításokat csak a szerviz szakképzett
munkatársainak segítségével végezze el.
A BIOS elérése
Indítsa újra a Notebook PC-t, majd a POST során nyomja
meg a
78
gombot.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
BIOS beállítások
MEGJEGYZÉS: Az ebben a fejezetben ábrázolt BIOS képernyők csupán
tájékoztató jellegűek. A tényleges képernyők típusonként és térségenként
eltérhetnek.
Boot (Rendszerindítás)
Ez a menü lehetővé teszi a rendszerindítási elsőbbség beállítását. A
rendszerindítás prioritásának részleteket olvassa el az alábbi részben.
1.
Main
A Boot (Indító) képernyőn jelölje ki a Boot Option #1 (1. indítási
lehetőség) elemet.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system boot
order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
[Windows Boot Manager]
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
79
2.
Nyomja meg az
gombot, majd jelöljön ki egy eszközt
Boot Option #1 (1. indítási lehetőség) elemként.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system
boot order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
Boot Option #1
Windows Boot
[Windows
Boot Manager
Manager]
Disabled
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
80
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Seciurity (Biztonság)
Ez a menü lehetővé teszi a rendszergazda és felhasználói jelszavak
beállítását a Notebook PC-n. Lehetővé teszi a Notebook PC
merevlemez-meghajtója, bemeneti/kimeneti (I/O) interfésze és USBinterfésze elérésének szabályozását is.
MEGJEGYZÉS:
Main
•
Ha User Password (Felhasználói jelszót) állít be, meg kell
adnia ahhoz, hogy beléphessen a Notebook PC operációs
rendszerébe.
•
Ha Administrator Password (Rendszergazda jelszót) állít
be, meg kell adnia ahhoz, hogy beléphessen a BIOS-ba.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup. If ONLY
the user’s password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot
or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state
User
Secure Boot state
Enabled
Secure Boot Control
[Enabled]
Key Management
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
81
A jelszó beállítása:
1.
A Security (Biztonság) képernyőn válassza ki a Setup
Administrator Password (Rendszergazda jelszó beállítása)vagy
User Password (Felhasználói jelszó) elemet.
2.
Írja be a jelszót, majd nyomja meg az
3.
Írja be újra a jelszót, majd nyomja meg az
.billentyűt.
billentyűt.
A jelszó törlése:
1.
A Security (Biztonság) képernyőn válassza ki a Setup
Administrator Password (Rendszergazda jelszó beállítása)vagy
User Password (Felhasználói jelszó) elemet.
2.
Írja be a jelenlegi jelszót, majd nyomja meg az
gombot.
3.
Hagyja üresen a Create New Password (Új jelszó létrehozása)
mezőt, majd nyomja meg az
4.
gombot.
Jelölje ki a Yes (Igen) elemet a megerősítést kérő
párbeszédpanelben, majd nyomja meg a�
82
gombot.
�������
Notebook PC-hez E-kézikönyv
I/O csatoló biztonság
A Security (Biztonság) menüben elérheti az I/O Interface Security
(I/O csatoló biztonság) elemet, amellyel zárolhatja vagy kioldhatja
a Notebook PC egyes interfész-funkció
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
I/O Interface Security
LAN Network Interface
[UnLock]
Wireless Network Interface
[UnLock]
HD AUDIO Interface
[UnLock]
If Locked, LAN
controller will
be disabled.
USB Interface Security
LAN Network Interface
Lock
UnLock
→← : Select
Screen
↑↓
: Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Az I/O csatoló lezárásához:
1.
A Biztonság képernyőn jelölje ki az I/O csatoló biztonság
elemet.
2.
Jelölje ki azon csatolót, amelyet le kíván zárni, majd
kattintson a
3.
gombra.
Válassza a Lock (Lezárás) elemet.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
83
USB csatoló biztonság
Az I/O Interface Security (I/O csatoló biztonság) menüben
elérheti az USB-interfész biztonság elemet, amellyel zárolhat vagy
kioldhat bizonyos portokat és eszközöket.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
[UnLock]
CMOS Camera
[UnLock]
Card Reader
Lock
[UnLock]
USB Interface
UnLock
If Locked, all
USB device will
be disabled
→← : Select Screen
↑↓
: Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Az USB csatoló lezárásához:
1.
A Biztonság képernyőn jelölje ki az I/O csatoló biztonság
> USB csatoló biztonság elemet.
2.
Jelölje ki azon csatolót, amelyet le kíván zárni, majd
kattintson a Lezárás gombra.
MEGJEGYZÉS: Ha az USB Interface (USB csatoló) elemet Lock (Lezárás)
helyzetbe állítja, megtörténik a External Ports (külső csatlakozók) és az
USB Interface Security (USB-interfész biztonság) alatti egyéb eszközök
lezárása és elrejtése.
84
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Set Master Password (Vezérjelszó beállítása)
A Security (Biztonság) menüben a Set Master Password
(Vezérjelszó beállítása) segítségével jelszóvédelemmel láthatja
el a merevlemez-meghajtó elérését.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Setup
Advanced
Security(C) Save
Exit
Aptio
UtilityBoot
- Copyright
2011 &American
Megatrends, Inc.
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is
set,then this only limits access to Setup
and is only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then
this is a power on password and must be
entered to boot or enter Setup. In Setup,
the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Set HDD
Password.
Master
***Advisable to
Power Cycle System
after Setting Hard
Disk Passwords***
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
NOT INSTALLED
→← : Select
Screen
↑↓
: Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
A HDD jelszó beállításához:
1.
A Képernyőn kattintson a Mesterjelszó beállítása elemre.
2.
Gépeljen be egy jelszót, majd nyomja meg az
gombot
3.
Megerősítésképpen írja be újra a jelszót, majd nyomja meg
az
4.
gombot.
Kattintson a Felhasználói jelszó beállítása elemre,
amjd ismételje meg az előző lépést a felhasználói jelszó
beállításához.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
85
Save & Exit (Mentés és kilépés)
Ha meg kívánja tartani a konfigurációs beállításokat, válassza a Save
Changes and Exit (Módosítások mentése és kilépés) elemet, mielőtt
kilép a BIOS-ból.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
86
Notebook PC-hez E-kézikönyv
A BIOS frissítése.
1.
Ellenőrizze a Notebook PC pontos típusát, majd töltse le a
legfrissebb BIOS-fájlt a típushoz az ASUS weblapjáról.
2.
Mentse a letöltött BIOS-fájl példányát egy flash lemezre.
3.
Csatlakoztassa a flash lemezt a Notebook PC-hez.
4.
Indítsa újra a Notebook PC-t, majd a POST során nyomja meg a �
gombot.
�������
5.�����������������������������������������
A BIOS beállító programban kattintson az Advanced (Speciális)
> Start Easy Flash (Easy Flash indítása) elemre, majd nyomja
meg az �
gombot.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
[Enabled]
Wake on Lid Open
[Enabled]
Power Off Energy Saving
[Enabled]
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
87
6.
Keresse meg a letöltött BIOS-fájlt a USB flash-meghajtón, majd
nyomja meg a�
gombot.
�������
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: X450/X550
Platform: Unknown
Version: 101
Version: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Build Time: 11:51:05
Build Time: Unknown
FSO
FS1
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.������������������������������������������
A BIOS frissítését követően kattintson az Exit (Kilépés) > Restore
Defaults (Alapértékek visszaállítása) elemre a rendszer
alaphelyzetre állításához. �
88
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Hibaelhárítás
A
gomb POST során történő megnyomásával elérheti a Windows
® 8 hibaelhárítási lehetőségeit, amelyek egyebek között a következőket
foglalják magukban:
•
A PC frissítése
•
A PC alaphelyzetbe állítása
•
Speciális lehetőségek
A PC frissítése
Használja a Refresh your PC (A PC frissítése) funkciót, amennyiben a
rendszert az aktuális fájlok és alkalmazások elvesztése nélkül kívánja
frissíteni.
Ennek eléréséhez a POST során:
1.
Indítsa újra a Notebook PC-t, majd a POST során
nyomja meg a
2.
3.
4.
5.
6.
7.
gombot.
Várjon, amíg a Windows® betölti a Choose an
option (Opció választása) képernyőt, majd érintse
meg a Troubleshoot (Hibaelhárítás) elemet.
Érintse meg a Refresh your PC (A PC frissítése)
elemet.
A Refresh your PC (A PC frissítése) képernyőn
olvassa el a pontokba szedett szöveget bővebb
információért az opcióról, majd érintse meg a Next
(Következő) gombot.
Érintse meg azt a fiókot, amelyet frissíteni kíván.
Írja be a fiókhoz tartozó jelszót, majd érintse meg a
Continue (Folytatás) gombot.
Érintse meg a Refresh (Frissítés) elemet.
FONTOS! A rendszer frissítése előtt győződjön meg
arról, hogy a Notebook PC csatlakozik az elektromos
hálózathoz.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
89
A PC alaphelyzetbe állítása
FONTOS! Az opció végrehajtása előtt készítsen biztonsági másolatot az
adatokról.
Használja a Reset your PC (A PC alaphelyzetbe állítása) funkciót a
Notebook PC összes beállításainak alapértelmezett értékre történő
visszaállításához.
Ennek eléréséhez a POST során:
1.
Indítsa újra a Notebook PC-t, majd a POST során
nyomja meg a
gombot.
2.
Várjon, amíg a Windows® betölti a Choose an
option (Opció választása) képernyőt, majd érintse
meg a Troubleshoot (Hibaelhárítás) elemet.
3.
Érintse meg a Reset your PC (A PC alaphelyzetbe
állítása) elemet.
4.
A Reset your PC (A PC alaphelyzetbe állítása)
képernyőn olvassa el a pontokba szedett szöveget
bővebb információért az opcióról, majd érintse
meg a Next (Következő) gombot.
5.
Válassza ki a kívánt alaphelyzetbe állítási
lehetőséget: Just remove my files (Csak a fájljaim
eltávolítása) vagy Fully clean the drive (A
meghajtó teljes takarítása) lehetőséget.
6. Érintse meg a Reset (Alaphelyzet) elemet.
FONTOS! A rendszer alaphelyzetbe állítása előtt
győződjön meg arról, hogy a Notebook PC csatlakozik az
elektromos hálózathoz.
90
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Speciális lehetőségek
Az Advanced options (Speciális lehetőségek) menüben további
hibaelhárítási lehetőségek érhetők el a Notebook PC-hez.
Ennek eléréséhez a POST során:
1.
Indítsa újra a Notebook PC-t, majd a POST során
nyomja meg a
gombot.
2.
Várjon, amíg a Windows® betölti a Choose an
option (Opció választása) képernyőt, majd érintse
meg a Troubleshoot (Hibaelhárítás) elemet.
3.
Érintse meg az Advanced options (Speciális
lehetőségek) elemet.
4.
Az Advanced options (Speciális lehetőségek)
képernyőn válassza ki a végrehajtani kívánt
karbantartási lehetőséget.
5.
Kövesse az utasításokat a folyamat elvégzéséhez.
A Rendszer-visszaállítás lemezképből funkció használata
Az Advanced options (Speciális lehetőségek) pont alatt, a System
Image Recovery (Rendszer-visszaállítás lemezképből) lehetőség
használatával adott képfájlból állíthatja vissza a rendszert.
Ennek eléréséhez a POST során:
1.
Indítsa újra a Notebook PC-t, majd a POST során
nyomja meg a
gombot.
2.
Várjon, amíg a Windows® betölti a Choose an
option (Opció választása) képernyőt, majd érintse
meg a Troubleshoot (Hibaelhárítás) elemet.
3.
Érintse meg az Advanced options (Speciális
lehetőségek) elemet.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
91
4.
Az Advanced options (Speciális lehetőségek)
képernyőn válassza ki a System Image Recovery
(Rendszer-viszaállítás lemezképből) lehetőséget.
5.
Válassza ki azt a fiókot, amelynek rendszerét
lemezképfájlból kívánja visszaállítani.
6.
Írja be a fiókhoz tartozó jelszót, majd érintse meg a
Continue (Folytatás) gombot.
7.
Válassza a Use the latest available system
image (recommended) (A legújabb elérhető
rendszekép használata [Ajánlott]) elemet,
mad érintse meg a Next (Következő) gombot.
Választhatja a Select a system image (Rendszlemezkép választása) lehetőséget is, ha a rendszer
lemezképe külső eszközön vagy DVD-n található.
8.
Kövesse az utasításokat a rendszer-visszaállítási
folyamat elvégzéséhez.
MEGJEGYZÉS: Tanácsos rendszeresen elvégezni a
rendszer biztonsági mentését arra esetre, ha a Notebook
PC meghibásodna.
92
Notebook PC-hez E-kézikönyv
6. fejezet:
A Notebook PC bővítése
Notebook PC-hez E-kézikönyv
93
Memóriamodul (RAM)
beszerelése(egyes típusok
esetében)
A memóriarekesz RAM memóriamodulok behelyezését teszi lehetővé
a Notebook PC memóriakapacitásának bővítéséhez. Az alábbi lépések
elmagyarázzák, hogyan kell RAM modult szerelni Notebook PC-jébe:
FIGYELEM! Válasszon le minden csatlakoztatott perifériát, telefon-, illetve
távközlési vonalat és tápcsatlakozót (pl. külső tápegység, akkumulátor
egység stb.), mielőtt a merevlemez-rekesz fedelét eltávolítaná.
FONTOS��! Látogasson el egy hivatalos szervizközpontba vagy
kereskedőhöz a Notebook PC memóriabővítését illető információkért.
A maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag a
Notebook PC hivatalos forgalmazóitól vásároljon bővítőmodulokat.
MEGJEGYZÉS: A Notebook PC alsó részének és RAM moduljának
megjelenése típustól függően eltérhet, de a RAM modul beszerelése
ugyanaz.
94
Notebook PC-hez E-kézikönyv
A.
Lazítsa meg a Notebook PC rekeszének fedelét rögzítő csavart.
B.
Húzza ki a rekesz fedelét és távolítsa el teljesen a Notebook PCből.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
95
C.Illessze a RAM modult a RAM modul foglalatába.
D.Nyomja le a RAM modult, amíg a helyére nem kattan.
30 fokos szög
bevágások
E.
Illessze a rekesz fedelét a helyére, majd nyomja be.
F. ���������������������������������������������������������������
zerelje vissza és húzza meg a korábban eltávolított csavarokat.
96
Notebook PC-hez E-kézikönyv
A merevlemez-meghajtó
cseréje(egyes típusok esetében)
Kövesse az alábbi lépéseket, amikor a Notebook PC merevlemezmeghajtóját cseréli ki.
FONTOS��! A maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében
kizárólag a Notebook PC hivatalos forgalmazóitól vásároljon HDD-t.
Javasoljuk, hogy a HDD-t szakember felügyelete mellett cserélje ki.
További segítségért látogasson el a hivatalos márkaszervizbe.
FIGYELEM! Válasszon le minden csatlakoztatott perifériát, telefon-, illetve
távközlési vonalat és tápcsatlakozót (pl. külső tápegység, akkumulátor
egység stb.), mielőtt a merevlemez-rekesz fedelét eltávolítaná.
MEGJEGYZÉS: A Notebook PC alsó részének megjelenése eltérhet, de a
HDD beszerelése ugyanaz.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
97
A. �������������������������������������������������������������
Lazítsa meg a Notebook PC rekeszének fedelét rögzítő csavart.
B.
98
Húzza ki a rekesz fedelét és távolítsa el teljesen a Notebook PCből.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
C.���������������������������������������������������������
Távolítsa el a HDD tartót a rekeszbe rögzítő csavarokat.
D.
Válassza le a HDD-tartót a HDD-portról, majd húzza ki a HDDtartót a rekeszből.
HDD rekesz
������
Notebook PC-hez E-kézikönyv
99
E.������������������������������������������������������
Fordítsa fel a HDD tartót, majd vegye ki a csavarokat.
F.
Vegye ki a régi HDD-t a HDD rekeszből.
HDD
G.��������������������������������������������������������
Helyezze az új HDD-t be úgy, hogy a NYÁK-ja (nyomtatott
áramköri lapja) a HDD tartó felé nézzen. Győződjön meg
arról, hogy a HDD tartó egyetlen része sem áll a HDD
portcsatlakozóinak útjában.
H.����������������������������������������������������������������
Szerelje vissza és húzza meg a korábban eltávolított csavarokat.
100
Notebook PC-hez E-kézikönyv
I.��������������������������������������������������������
Helyezze vissza a HDD tartót a rekeszbe úgy, hogy a HDD
csatlakozó a Notebook PC HDD portjához illeszkedjen. Tolja be a
HDD tartót, amíg a Notebook PC-hez csatlakozik.
J.
Rögzítse a HDD tartót a korábban eltávolított csavarokkal.
HDD rekesz
������
Notebook PC-hez E-kézikönyv
101
K.����������������������������������������������������
Illessze a rekesz fedelét a helyére, majd nyomja be.
L. ���������������������������������������������������������������
zerelje vissza és húzza meg a korábban eltávolított csavarokat.
102
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Új akkumulátor egység
beszerelése���������������
(egyes típusok
esetében)
FIGYELEM! Kapcsolja ki a Notebook PC-t és válasszon le minden
csatlakoztatott perifériát, telefon-, illetve távközlési vonalat és
tápcsatlakozót, mielőtt az akkumulátor egységet eltávolítaná.
FONTOS! A maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében
kizárólag a Notebook PC hivatalos forgalmazóitól vásároljon akkumulátor
egységeket.
MEGJEGYZÉS: Az alábbi lépések a Notebook PC akkumulátor
egységének eltávolítására és cseréjére is érvényesek.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
103
Kövesse az alábbi lépéseket, amikor új akkumulátor egységet szerel
Notebook PC-jébe.
A.Mozgassa a kézi akkumulátorreteszt nyitott helyzetbe.
B.Mozgassa a rugós akkumulátorreteszt nyitott helyzetbe és tartsa
ott.
C.Húzza ki a régi akkumulátor egységet az akkumulátorrekeszből,
majd engedje el a rugós reteszt.
104
Notebook PC-hez E-kézikönyv
D.Mozgassa a kézi akkumulátorreteszt nyitott helyzetbe.
E.Illessze az új akkumulátor egységet a Notebook PC
akkumulátorrekeszébe.
F.Mozgassa vissza a kézi akkumulátorreteszt zárt helyzetbe az
akkumulátor egység behelyezése után.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
105
106
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Függelékek
Notebook PC-hez E-kézikönyv
107
DVD-ROM meghajtó információ(egyes típusok
esetében)
A DVD-ROM meghajtó CD- és DVD-lemezek megtekintését és létrehozását
egyaránt támogatja. DVD-címek megtekintéséhez opcionális DVD-nézegető
szoftvert vásárolhat.
Regionális lejátszási információ
A DVD filmek lejátszása MPEG2 videó és digitális AC3 hang dekódolásával, illetve
CSS védelemmel ellátott tartalom visszafejtésével jár. A (másolásvédelem néven is
ismert) CSS a mozgófilm iparág által alkalmazott tartalomvédelmi eljárás elnevezése,
amelyet az illegális tartalommásolással szembeni védelem iránti igény kielégítésére
fejlesztettek ki.
Noha számos megvalósítási szabályt írtak elő a CSS engedélyeseknek, egy szabály a
regionális tartalom lejátszási korlátozására nézve releváns. A földrajzilag megosztott
filmbemutatók lehetővé tétele érdekében a DVD videókat adott földrajzi régiónként
adják ki, az alábbi „Régió-meghatározás” szerint. A szerzői jogi törvények előírják,
hogy minden DVD film kiadása adott régióra korlátozódjon (általában az értékesítés
régiójának megfelelően kódolva). Habár a DVD filmtartalom több régióban is kiadásra
kerülhet, a CSS megvalósítási szabályai előírják, hogy a CSS titkosított tartalmat
lejátszani képes rendszer kizárólag EGYETLEN régió anyagát lehet képes lejátszani.
FONTOS! A régió-beállítást a nézőszoftver legfeljebb öt alkalommal módosíthatja. Ezt
követően csak a legutóbbi régió-beállításnak megfelelő DVD filmet képes lejátszani.
Az ezután történő régiókód-módosítás gyári átállítást igényel, amit a jótállás
nem fedez. Ha visszaállításra van szükség, a szállítás és a visszaállítás költségeit a
felhasználó köteles viselni.
108
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Régió-meghatározás
1-es régió
Kanada, USA, USA territóriumok
2-es régió
Cseh Köztársaság, Egyiptom, Finnország, Franciaország, Németország, Öbölországok, Magyarország, Izland, Irán, Irak, Írország, Olaszország, Japán, Hollandia,
Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szaúd-Arábia, Skócia, Dél-Afrikai Köztársaság,
Spanyolország, Svédország, Svájc, Szíria, Törökország, Egyesült Királyság,
Görögország, a volt Jugoszláv Köztársaság államai, Szlovákia
3-es régió
Myanmar, Indonézia, Dél- Korea, Malajzia, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Tajvan,
Thaiföld, Vietnam
4-es régió
Ausztrália, Karib-térség (az USA territóriumok kivételével), Közép-Amerika, ÚjZéland, Csendes-Óceánia, Dél-Amerika
5-es régió
FÁK, India, Pakisztán, Afrika többi része, Oroszország, Észak-Korea
6-es régió
Kína
Notebook PC-hez E-kézikönyv
109
Blu-ray ROM meghajtó információ����������������
���������������
(egyes típusok
esetében)
A Blue-Ray ROM meghajtó nagy felbontáú (HD) videók és egyéb lemezformátumok
megtekintését, pl. DVD és CD támogatja.
Régió-meghatározás
"A" régió
Észak-, közép- és dél-amerikai országok és területeik; Tajvan, Hongkong, Makaó,
Japán, Korea (Dél- és Észak-), délkelet-ázsiai országok és területeik.
"B" régió
Európai, afrikai, délnyugat-ázsiai országok és területeik, Ausztrália és Új-Zéland.
"C" régió
Közép-, dél-ázsiai, kelet-európai országok és területeik, Kíin és Mongólia.
MEGJEGYZÉS: Tekintse
����������������������������������������
meg a Blu-ray Disc weboldalt: � www.blu-raydisc.com/en/
Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx további részletekért.
A beépített modem megfelelősége
A beépített modemmel felszerelt PC noteszgép megfelel a JATE (Japán), az FCC
(USA, Kanada, Korea, Tajvan) és a CTR21 követelményeinek. A beépített modem a
98/482/EK tanácsi határozat szerint rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélőhálózathoz (PSTN) történő pán-európai egyvégződéses kapcsolathoz szükséges
jóváhagyással. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti
különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli
garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat
végződési pontján sikeres lesz. Probléma esetén mindenekelőtt a berendezés
szállítójával lépjen kapcsolatba.
110
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Általános áttekintés
Az Európai Tanács 1998. augusztus 4-i határozata a CTR 21-gyel kapcsolatban
az EK hivatalos lapjában jelent meg. A CTR 21 vonatkozik minden nem hang
közvetítésére használatos, DTMF tárcsázást alkalmazó végberendezésre,
amelyet analóg PSTN (nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózathoz) szándékoznak
csatlakoztatni.
A CTR 21 (közös műszaki előírás) előírás a végberendezések analóg nyilvános
kapcsolt távbeszélő-hálózathoz történő csatlakoztatására (a hangtelefónia jogos
esetének szolgáltatását támogató végberendezések kivételével), amelyben a
hálózati címkezelés, ha van ilyen, a kéttónusú többfrekvenciás jelzéssel történik.
Nyilatkozat a hálózati kompatibilitással
kapcsolatban
A gyártó által teendő nyilatkozat az értesített testületnek és a szállítónak: „
Ez a nyilatkozat megemlíti azon hálózatokat, amelyekkel a berendezést
együttműködésre tervezték és azon értesített hálózatokat is, amelyekben a
berendezéssel együttműködési problémák léphetnek fel.”
A gyártó által teendő nyilatkozat a felhasználónak: „Ez a nyilatkozat megemlíti
azon hálózatokat, amelyekkel a berendezést együttműködésre tervezték és azon
értesített hálózatokat is, amelyekben a berendezéssel együttműködési problémák
léphetnek fel. A gyártó köteles továbbá nyilatkozatot csatolni, amelyben tisztázza,
hol függ a hálózati kompatibilitás fizikai és szoftveres kapcsolók beállításától.
Köteles továbbá tanácsolni, hogy a felhasználó lépjen kapcsolatba a szállítóval, ha
a berendezést más hálózaton kívánja használni.”
A mai napig a CETECOM értesített testülete több pán-európai jóváhagyást adott
ki a CTR 21 alapján. Ennek eredményeként megszülettek Európa első modemjei,
amelyek nem igényelnek hatósági engedélyezést minden egyes európai
tagállamban.
Nem hangberendezések
Az üzenetrögzítő berendezések és kihangosítható telefonkészülékek megfelelőek
lehetnek a modemekkel, faxberendezésekkel, automata tárcsázókkal és
riasztórendszerekkel egyetemben. Az olyan berendezések, amelyekben a
végpontok közötti hang érthetőségét a törvény szabályozza (pl. mobiltelefonok és
vezeték nélküli telefonok is egyes országokban) kivételt képeznek.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
111
Az alábbi táblázat a CTR21 szabványt jelenleg
alkalmazó országokat tartalmazza.
Ország
Alkalmazva
Ausztria1
Igen
Belgium Igen Nem
Cseh Köztársaság Nem Nam alkalmazható
1
További tesztelés
Nem
Dánia Igen Igen
Finnország Igen Nem
Franciaország
Igen Nem
Németország
Igen Nem
Görögország Igen Nem Magyarország Nem Nam alkalmazható
Izland Igen Nem
Írország Igen Nem
Olaszország
Egyelőre függőben
Egyelőre függőben
Izrael Nem Nem
Lichtenstein Igen Nem Luxemburg Igen Nem
Hollandia Igen Igen
Norvégia Igen Nem
Lengyelország Nem Nam alkalmazható
Portugália Nem Nam alkalmazható
Spanyolország Nem Nam alkalmazható
Svédország Igen
Nem
Svájc Igen
Nem
Egyesült Királyság 112
Igen
Nem
Notebook PC-hez E-kézikönyv
1
Az információ forrása a CETECOM. Az adatok pontosságáért nem vállalunk
felelősséget. Frissebb adatokat tartalmazó táblázatért látogasson el a http://www.
cetecom.de/technologies/ctr_21.html weboldalra.
1 Az országos követelmények kizárólag akkor alkalmazandóak, ha a berendezés
impulzus-tárcsázást alkalmazhat (a gyártók nyilatkozhatnak a felhasználói
útmutatóban, hogy a berendezés kizárólag a DTMF-jeladást támogatja, ami a
további tesztelést fölöslegessé teszi).
Hollandiában további tesztelés szükséges a soros kapcsolást és a hívásazonosítást
illetően.
A Federal Communications Commission
nyilatkozata
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az alábbi
feltételek esetén használható::
•
A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
•
Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem
kívánatos működést okozó zavarokat is.
A készüléket a Federal Communications Commission (FCC) szabályozása
15. pontjának megfelelően, a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó
követelmények és határértékek szerint tesztelték, és azok függvényében
megfelelőnek találták. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy
megfelelő védelmet nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal szemben.
Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért amennyiben
nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése és használata, úgy a
rádiófrekvenciás kommunikációt zavarhatja. Arra azonban nincsen garancia,
hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul elő zavar. Amennyiben a
készülék a rádiós és televíziós vételben káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-,
illetve bekapcsolásával lehet meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia
elhárítani az alábbi lépések segítségével:
•
A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
•
Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
•
A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali hálózati aljzatba
csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
113
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió
szakembertől.
FIGYELMEZTETÉS! Az FCC emissziós korlátozásainak betartása, és a közeli rádió
és televízió vételi interferencia megakadályozásának érdekében árnyékolt kábel
használata szükséges. Azt tanácsoljuk, hogy kizárólag a mellékelt tápkábelt használják.
Csak olyan árnyékolt kábeleket használjon, melyek a készülék kimeneti és bemeneti
portjára csatlakoznak. Bármilyen, a felelős fél által nem jóváhagyott módosítás vagy
változtatás a felhasználóra vonatkozó üzemeltetési jogosultság elvesztését vonhatja
maga után.
(Forrás: 47. Szövetségi Szabályzat 15.193. fejezete, 1993, Washington D.C.
Szövetségi Nyilvántartási Hivatal, Nemzeti Archívum és Nyilvántartási
Minisztérium, az USA Nemzeti Nyomdája.)
FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési
nyilatkozat
FIGYELMEZTETÉS! A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott
változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a
berendezést működtesse. „Az ASUS ezúton nyilatkozik, hogy az eszközt a 2,4 GHzes frekvenciasáv 1-11. csatornájában történő használatra korlátozza az USA-ban
szabályozott előírt firmware.
Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabályozott környezetre vonatkozóan
előírt, besugárzási kitettségre vonatkozó határértékeinek. Annak érdekében,
hogy továbbra megfeleljenek az FCC rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó
követelményeinek, kerüljék az adóantenna közvetlen érintését sugárzás közben. A
végfelhasználók kötelesek betartani az adott kezelési utasításokat, hogy megfeleljenek
a rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó követelményeknek.
114
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Megfelelőségi nyilatkozat
(1999/5/EC irányelv R&TTE)
Az alábbi tételek teljesültek és relevánsnak, illetve elégségesnek minősülnek:
•
Alapvető követelmények a [3. cikk] szerint
•
Egészségvédelmi és biztonsági követelmények a [3.1a cikk] szerint
•
Elektromos biztonság tesztelése az [EN 60950] szerint
•
Az elektromágneses zavartűréssel szembeni védelmi követelmények a [3.1b
cikk] szerint
•
Az elektromágneses zavartűrés vizsgálata az [EN 301 489-1] és [EN 301
489-17] szerint
•
A rádiófrekvenciás spektrum hatékony használata a [3.2. cikk] szerint
•
Rádió tesztsorozatok a [300 328-2] szerint
CE Jelölés
CE jelölés a vezeték nélküli LAN/Bluetooth nélküli eszközöknek
Az eszköz szállított verziója megfelel a 2004/108/EK “Elektromágneses kompatibilitás”
és a 2006/95/EK “Alacsonyfeszültségű direktíva” EEK direktíváknak.
CE jelölés a vezeték nélküli LAN-al/Bluetooth-al rendelkező eszközöknek
Az eszköz megfelel az Európa Parlament és Bizottság által 1999 március 9.-én
kiadott, a Rádió és telekommunikációs felszereléseket szabályozó 1999/5/EK
direktíváknak és kölcsönös megfelelőségi elismerésnek.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
115
Integrált áramkörök által okozott sugárzással kapcsolatos
nyilatkozat Kanada területére vonatkozóan
Ez a berendezés megfelel a nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt,
integrált áramkörök által okozott sugárzásnak való kitettségre vonatkozó
határértékeknek. Annak érdekében, hogy továbbra megfeleljenek az integrált
áramkörök rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó követelményeinek, kerüljék az
adóantenna közvetlen érintését sugárzás közben. A végfelhasználók kötelesek
betartani az adott kezelési utasításokat, hogy megfeleljenek a rádiófrekvenciás
kitettségre vonatkozó követelményeknek.
A készülék az alábbi feltételek esetén használható:
• •
Az eszköz nem okozhat zavart, és
Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem
kívánatos működést okozó zavarokat is.
Annak érdelében, hogy elkerüljék a rádiófrekvenciás interferenciát az
engedélyezett szolgáltatással (pl. a közös csatornát használó mobil műholdas
rendszerekkel), az eszközt beltéren és az ablakoktól távol tanácsos használni a
legnagyobb fokú árnyékolás érdekében. A kültéren telepített berendezés (vagy
adóantennája) engedélyköteles.
Ez az eszköz megfelel az Industry Canada RSS szabvány(ai)nak.
116
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Vezeték nélküli működési csatorna különböző
területeken
N. America
2.412-2.462 GHz
Ch01 through CH11
Japan
2.412-2.484 GHz
Ch01 through Ch14
Europe ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 through Ch13
Korlátozott vezeték nélküli frekvenciasávok
Franciaországban
Franciaország egyes területein korlátozhatják a frekvenciasáv használatát. Beltéren
a legrosszabb esetben a legnagyobb megengedett sugárzási teljesítmény:
•
10 mW a teljes 2,4 GHz-es sávban(2 400 MHz–2 483,5 MHz)
•
100 mW a 2 446,5 MHz és 2 483,5 MHz közötti frekvenciák esetében
MEGJEGYZÉS: A 10-13. csatornák a 2 446,6 – 2 483,5 MHz-es sávban működnek.
Kevés lehetőség nyílik a kültéri használathoz: magánterületen vagy közéleti
személyek magánterületén a használat a Védelmi Minisztérium előzetes
engedélyezési eljárásának függvénye, ahol a maximális megengedett teljesítmény
100 mW a 2 446,5–2 483,5 MHz-es sávban. A kültéren, közterületen történő
használat nem engedélyezett.
Az alább felsorolt osztályokban a teljes 2,4 GHz-es sávra vonatkozóan:
•
A maximális engedélyezett teljesítmény beltéren 100 mW
•
A maximális engedélyezett teljesítmény kültéren 10 mW
Notebook PC-hez E-kézikönyv
117
Azon osztályok esetében, ahol a 2 400–2 483,5 MHz-es sáv használata
megengedett 100 mW-nál kisebb beltéri, illetve 10 mW kisebb kültéri EIRP mellett:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
66 Pyrénées
Orientales
70 Haute Saône
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
71 Saône et Loire
94 Val de Marne
Ez az előírás idővel valószínűleg módosul, lehetővé téve a vezeték nélküli LAN
kártya használatát Franciaország nagyobb területén. Kérjük, érdeklődjön az ARTnél a legfrissebb információkért (www.arcep.fr).
MEGJEGYZÉS: az Ön WLAN kártyája kevesebb mint 100 mW, de több mint 10 mW
teljesítményt sugároz.
118
Notebook PC-hez E-kézikönyv
UL biztonsági tudnivalók
Előírás az UL 1459 szerint olyan távközlési (telefon-) berendezésekre vonatkozóan,
amelyek elektromosan csatlakoznak olyan távközlési hálózathoz, amelynek
földhöz viszonyított üzemi feszültsége nem haladja meg a 200 V csúcs, 300 V
csúcstól csúcsig és a 105 V RMS értéket, és amelyet az Országos Elektromos
Szabályzat (NFPA 70) szerint telepítettek, illetve használnak.
A notebook PC modemjének használata esetén mindig be kell tartani az
alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűzveszély, áramütés és személyi sérülés
kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket:
•
Ne használja a notebook PC-t víz, pl. fürdőkád, kézmosó, konyhai mosogató
vagy mosdó közelében, nyirkos pincében vagy úszómedence mellett.
•
Ne használja a notebook PC-t villámlás közben. A villámlás miatt fennáll az
elektromos áramütés csekély veszélye.
•
Ne használja a notebook PC-t gázszivárgás közvetlen közelében.
Előírás az UL 1642 szerint elsődleges (nem újratölthető) és másodlagos
(újratölthető) lítium akkumulátorok használatára vonatkozóan termékek
energiaforrásaként. Ezek az akkumulátorok fémes lítiumot vagy lítium ötvözetet
vagy lítium iont tartalmaznak és egy, kettő vagy több elektrokémiai cellából állnak
sorba, párhuzamosan vagy mindkét módon kötve, amelyek a kémiai energiát
villamos energiává alakítják át visszafordíthatatlan vagy visszafordítható kémiai
reakció útján.
•
Ne dobja tűzbe a notebook PC elhasznált akkumulátorát, mivel
felrobbanhat. Tekintse meg a helyi szabályozást az esetleges külöleges
ártalmatlanítási utasításokat illetően, hogy csökkentse a tűz, illetve
robbanás okozta személyi sérülés kockázatát.
•
Ne használjon más eszközökhöz tervezett hálózati adaptert vagy
akkumulátort, hogy csökkentse a tűz, illetve robbanás okozta személyi
sérülés kockázatát. Kizárólag UL jóváhagyással rendelkező és a gyártó
vagy hivatalos kereskedők által forgalmazott hálózati adaptert vagy
akkumulátort használjon.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
119
Követelmény a tápellátás biztonságával
kapcsolatban
PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3 kg tömegű
termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell használniuk: H05VV-F, 3G,
0,75 mm2 vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm2.
TV-Tunerre vonatkozó felhívás (csak bizonyos
modelleken)
Megjegyzés kábeltelevízió-rendszer szerelője számára—A kábeltelevízióelosztórendszert az ANSI/NFPA 7 0 szabvány, illetve a National Electric Code –
különösen annak 820.93, Koaxiális kábel külső árnyékoló vezetőjének földelése
című szakasza szerint kell földelni, és a szerelés során a koaxiális kábel árnyékolását
a kábel épületbe történő belépési pontjánál a földhöz kell forrasztani.
REACH
A gyártás során felhasznált vegyi anyagok nyilvántartásba vételéről,
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló REACH
(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals)
szabályozási kerettervvel összhangban közzétettük a termékeinkben
felhasznált vegyi anyagok listáját az ASUS REACH webhelyén: http://csr.
asus.com/english/REACH.htm.
Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos
megjegyzés
Ezt a terméket olyan szerzőijog-védelmi technológia védi, amelyet az
Egyesült Államok bizonyos szabadalmai és a Macrovision Corporation és más
jogtulajdonosok tulajdonában lévő egyéb szellemi tulajdoni jogok védenek.
Ennek a szerzői jogvédelemnek a használatát a Macrovision Corporation-nek jóvá
kell hagynia, és otthoni és más korlátozott felhasználásra vonatkozik, hacsak a
Macrovision Corporation nem rendelkezik másképp. A visszafejtés és a szétszerelés
tilos.
Halláskárosodás megelőzése
A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson
felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.
120
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Skandináv országokra vonatkozó figyelmeztetések
a lítiummal kapcsolatban (lítium-ion
akkumulátorokra vonatkozóan)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage
til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
Notebook PC-hez E-kézikönyv
121
Biztonsági tudnivalók az optikai meghajtóval
kapcsolatban
A lézer biztonságos használatával kapcsolatos
információk
Figyelmeztetés a CD-ROM meghajtó biztonságával
kapcsolatban
1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK
FIGYELEM! Az optikai meghajtó lézersugarának való kitettséget
megelőzendő, ne kísérelje meg szétszerelni, illetve saját maga
megjavítani az optikai meghajtót. Az Ön biztonsága érdekében vegye fel
a kapcsolatot egy szakemberrel segítségért.
Figyelmeztető címke szervizek számára
FIGYELMEZTETÉS! LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS KIBOCSÁTÁSA NYITOTT
ÁLLAPOTBAN. NE NÉZZEN A FÉNYSUGÁRBA, ÉS NE NÉZZE KÖZVETLENÜL SEMMILYEN
OPTIKAI ESZKÖZZEL.
A CDRH előírásai
Az USA Élelmiszeripari és Gyógyszerészeti Hivatalának Center Radiológiai Eszközök
és Egészségügyi Központja (CDRH) 1976 augusztus 2-án szabályozást léptetett
életbe lézertermékekre vonatkozóan. Ezek a szabályok az 1976. augusztus 1-je
után gyártott lézertermékekre vonatkoznak. A megfelelőség kötelező az Egyesült
Államokban forgalmazott termékekre vonatkozóan.
FIGYELMEZTETÉS! Az itt vagy a lézertermék üzembe helyezési útmutatójában
leírtakon kívüli más vezérlések vagy beállítások, illetve más folyamatok kivitelezésének
alkalmazása veszélyes sugárzást okozhat.
Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés
FONTOS! Az elektromos szigetelés és biztonság érdekében bevonatot vittek fel a
Notebook PC burkolatára azon oldalak kivételével, ahol az IO portok találhatók.
122
Notebook PC-hez E-kézikönyv
CTR 21 jóváhagyás
(beépített modemmel rendelkező PC
noteszgéphez)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
Notebook PC-hez E-kézikönyv
123
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
124
Notebook PC-hez E-kézikönyv
ENERGY STAR termék
Az Energy Star az USA Környezetvédelmi Hivatalának és az USA
Energiaügyi Hivatalának közös programja, amely mindenki
számára segít pénzt megtakarítani és megvédeni a környezetet
energiatakarékos termékek és gyakorlat alkalmazásával.
Valamennyi, ENERGY STAR emblémával ellátott ASUS termék megfelel az ENERGY
STAR norma előírásainak, és az energiagazdálkodási funkció alapértelmezésképpen
engedélyezett. A monitor és a számítógép automatikusan alvó módba kerülnek
15, illetve 30 perc üresjárat után. A számítógép felébresztéséhez kattintson az
egérrel vagy nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten.
További információk az energiagazdálkodásról és a környezet számára nyújtott
előnyeiről itt: http://www.energy.gov/powermanagement. Az ENERGY STAR
közös programmal kapcsolatos részletekért pedig látogasson el a http://www.
energystar.gov oldalra.
MEGJEGYZÉS: Az Energy Star NEM támogatott Freedos és Linux alapú termékeken.
Európai ökocímke
E Notebook számítógépnek odaítélték az EU virág címkét, mivel a következő
jellemzőkkel bír:
1.
Csökkent energiafogyasztás használat közben és készenléti állapotban.
2.
Kis mennyiségű mérgező nehézfémet tartalmaz.
3.
Kis mennyiségű, a környezetre és egészségre káros anyag használata.
4.
Természetes források korlátolt használata, az újrahasznosítást*
ösztönzendő.
5.
Az egyszerű továbbfejlesztéshez és hosszabb élettartamhoz tervezve
kompatibilis pótalkatrések biztosításával, mint például akkumulátorok,
tápegységek, billentyűzet, memória, illetve CD-meghajtó vagy DVDmeghajtó, ha rendelkezik ilyennel.
6.
Kevesebb szilárd hulladék képződik a visszavételi politikának*
köszönhetően.
Az EU virág címkével kapcsolatos további információért látogassák meg az Európai
Unió ókocímke honlapját: http://www.ecolabel.eu.
Notebook PC-hez E-kézikönyv
125
Megfelelés a globális környezetvédelmi
szabályozásoknak, és az erre vonatkozó nyilatkozat
Az ASUS betartja a termékeinek tervezése és gyártása során alkalmazott
zöld tervezési koncepciót, és meggyőződik arról, hogy az ASUS termékek az
élettartamuk valamennyi szakasza során megfelelnek a globális környezetvédelmi
szabályozásoknak. Ezen kívül az ASUS a szabályozás előírásainak értelmében
nyilvánosságra hozza a vonatkozó információkat.
Tekintse meg a http://csr.asus.com/english/Compliance.htm oldalt azon
információ-nyilvánosságra hozatal tekintetében, amelyre az ASUS a szabályozások
értelmében kötelezett:
Japán JIS-C-0950 anyagnyilatkozatok
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Svájci energiatörvények
ASUS újrahasznosítási program / Visszavételi
szolgáltatás
Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti
elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokat nyújtunk a felhasználók számára,
amelyek révén felelősségteljesen újrahasznosíthatják az általunk gyártott készülékeket,
akkumulátorokat és egyéb alkatrészeket, illetve a csomagolóanyagokat. A különféle
régiókra vonatkozó újrahasznosítási tudnivalókért látogasson el a http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm weboldalra.
126
Notebook PC-hez E-kézikönyv
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Model name :
Notebook PC
X550V, F550V, K550V, A550V, R510V, X550C, F550C,
K550C, A550C, R510C
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)
EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 50385:2002
EN 62311:2008
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 12/03/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
Signature : __________
Notebook PC-hez E-kézikönyv
127
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Model name :
Notebook PC
X550V, F550V, K550V, A550V, R510V, X550C, F550C,
K550C, A550C, R510C
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)
EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 50385:2002
EN 62311:2008
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name : Jerry Shen
Declaration Date: 12/03/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
Signature : __________
128
Notebook PC-hez E-kézikönyv
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Model name :
Notebook PC
X450JF, F450JF, A450JF, K450JF, R409JF, X450CF,
K450CF, A450CF, F450CF, R409CF, X450VE, K450VE,
A450VE, F450VE, R409VE
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 26/04/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
Signature : __________
Notebook PC-hez E-kézikönyv
129
130
Notebook PC-hez E-kézikönyv
Download PDF

advertising