Fejlett funkciók
Kezelési útmutató
Tartalom
Biztonsági intelmek .............................................................................................................. 5
A készülék kezelőszervei ..................................................................................................... 6
Kezdeti lépések ..................................................................................................................... 9
Kicsomagolás.................................................................................................................... 9
A telepítési hely kiválasztása .......................................................................................... 10
A telefonkészülék csatlakoztatása .................................................................................. 10
A kijelző........................................................................................................................... 12
Billentyűzet-kiosztás........................................................................................................ 14
Gyors kezelési útmutató.................................................................................................. 15
WAP...................................................................................................................................... 18
Fogalmak ........................................................................................................................ 18
Állapotkijelzők a WAP böngésző programban ................................................................ 21
A WAP böngésző indítása .............................................................................................. 21
Kilépés a WAP böngészőből........................................................................................... 21
„Szörfőzés” az Interneten (WAP oldalak megtekintése) ................................................. 22
Internetezés és telefonálás egy időben........................................................................... 24
WAP oldalak mentése..................................................................................................... 25
WAP hozzáférési beállítások .......................................................................................... 27
Hibaüzenetek .................................................................................................................. 29
Telefonhívások.................................................................................................................... 30
A felhasználó fogalma..................................................................................................... 30
Telefonálás kihangosított üzemmódban ......................................................................... 31
Egyirányú kihangosítás ................................................................................................... 32
Némítás........................................................................................................................... 32
Hangerő szabályozás...................................................................................................... 32
Kézi tárcsázás................................................................................................................. 33
Ismeretlen hívások (hívószámküldés letiltása)................................................................ 34
Visszahívás foglaltság/nem felel esetén ......................................................................... 35
Automatikus újrahívás foglaltság esetén......................................................................... 36
Ütemezett hívások (emlékeztető).................................................................................... 36
Tárcsázás a telefonkönyvből........................................................................................... 37
Tárcsázás az újratárcsázó regiszterből........................................................................... 38
2
Tartalom
Tárcsázás a hívásnaplóból ............................................................................................. 38
Tárcsázás a bejövő postafiókból..................................................................................... 39
Tárcsázás a VIP kijelzőről............................................................................................... 39
Bejövő hívások................................................................................................................ 40
Bejövő ismeretlen hívások .............................................................................................. 41
Funkciók telefonbeszélgetés közben .............................................................................. 42
Billentyű-információ küldése ........................................................................................... 44
DTMF tárcsázás.............................................................................................................. 44
Telefonkönyv....................................................................................................................... 45
Új bejegyzés létesítése ................................................................................................... 45
A bejegyzések módosítása ............................................................................................. 48
A bejegyzések törlése ..................................................................................................... 48
Telefonkönyv-információk ellenőrzése............................................................................ 48
Üzenetrögzítő ...................................................................................................................... 49
Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolása ................................................................................. 49
Hívás fogadása üzenetrögzítés közben .......................................................................... 50
Üdvözlő szöveg rögzítése / lejátszása / módosítása / törlése......................................... 50
Üdvözlő szöveg hozzákapcsolása felhasználóhoz ......................................................... 52
Üzenethagyási időtartam beállítása ................................................................................ 53
A hívásszűrés be- és kikapcsolása ................................................................................. 53
Az üzenetrögzítő időzítése / költségtakarékos távlekérdezés......................................... 54
Felvételi hangminőség .................................................................................................... 54
A hangüzenetek lejátszása / törlése ............................................................................... 55
Távlekérdezés ..................................................................................................................... 56
Távlekérdezési beállítások.............................................................................................. 56
A telefonkészülék távvezérlése....................................................................................... 58
Működés alközponton ........................................................................................................ 64
Az alközponti üzemmód be-/ kikapcsolása ..................................................................... 64
Fővonal-hozzáférési kód kimenő hívásokhoz ................................................................. 64
Fővonal-hozzáférési kód bejövő hívásokhoz .................................................................. 65
A belső telefonszámok hosszúsága................................................................................ 65
Hívásátadás a kézibeszélő visszahelyezésével.............................................................. 66
Hívásátadási módok........................................................................................................ 67
Billentyű-információk automatikus küldése ..................................................................... 67
3
Tartalom
Fejlett funkciók.................................................................................................................... 68
Időzítések........................................................................................................................ 68
SMS-, UUS- és információs üzenetek............................................................................. 70
Értesítés a beérkezett üzenetről ..................................................................................... 73
Hívásátirányítás .............................................................................................................. 75
Tarifák ............................................................................................................................. 76
"Ne zavarjanak" funkció .................................................................................................. 76
Hálózati szolgáltatók ....................................................................................................... 78
Csengőhang.................................................................................................................... 80
Játékok............................................................................................................................ 81
PIN-kódos telefonlezárás ................................................................................................ 81
Szabadon programozható gomb..................................................................................... 83
Átszámozás (ország hívószám módosítás) .................................................................... 83
Függelék .............................................................................................................................. 84
Fejhallgatós üzemmód .................................................................................................... 84
A gyári beállítások helyreállítása (reset) ......................................................................... 84
Szoftverfrissítés............................................................................................................... 85
Hibaelhárítás saját kezűleg ............................................................................................. 86
Karbantartás.................................................................................................................... 87
Funkciólista ..................................................................................................................... 87
Eurit Office Tool .............................................................................................................. 87
Műszaki adatok ............................................................................................................... 88
Garanciális feltételek....................................................................................................... 89
Selejtezés........................................................................................................................ 89
Tanúsítvány és CE jelölés............................................................................................... 89
Gyártói nyilatkozat........................................................................................................... 90
4
Biztonsági intelmek
Fontos tudnivalók a balesetek elkerülése érdekében:
- Tilos házilag szétszerelni vagy javítani a telefonkészüléket!
- Tilos fémtárggyal megérinteni a készülék fémes érintkezőit!
- A telefonhálózati kábelét úgy kell vezetni, hogy ne sérülhessen meg.
A telefonkészülék telepítésére, bekötésére és használatára vonatkozó intelmek:
- Az Ascom Eurit 4000 telefonkészülék kizárólagos alkalmazása az ISDN telefonhálózaton
keresztüli hangkommunikáció, SMS és a WAP protokollos internetezés. A készülék más egyéb
célra nem használható.
- A telefonkészülék száraz légterű helyiségben történő működtetésre, otthoni és irodai használatra
van tervezve. A készüléket nem szabad magas nedvességtartalmú helyiségben (például
fürdőszobában) vagy robbanásveszélyes környezetben telepíteni, illetve működtetni.
- A készüléket ne telepítsük másik elektromos készülék vagy hősugárzó közvetlen közelében.
A telefont nem érheti közvetlen napsugárzás. A telefonkészülék környezeti hőmérséklettartománya +5°C és +45°C között legyen.
- A telefonkészülék áramellátásához csak az előírt hálózati konnektor használható. Tilos sérült
hálózati kábelt használni.
- A készülékhez eredeti gyári tartozékok használata ajánlott.
- A telefonkészüléket ne érje nedvesség, por, maró hatású folyadék vagy pára.
- A telefonkészülék tisztítása puha, enyhén megnedvesített ruhával történjék. A tisztításhoz nem
szabad vegyszert használni.
- A telefonkészüléket csak kijelölt szerviz javíthatja.
- A kábeleknél fogva nem szabad megemelni a készüléket.
- A készüléket óvni kell a fizikai behatásoktól, ütődéstől, leejtéstől.
- A telefonkészüléket csúszásmentes felületre ajánlatos helyezni.
- A készülék talpai nyomot hagyhatnak a bútor felületén.
5
A készülék kezelőszervei
1
Háttérvilágított kijelző
Menük, funkciók, információk, szövegek és grafikák megjelenítése
2
Mínusz gomb
A mínusz gomb működtetésével csökkenthető a kézibeszélő és a hangszóró hangerőszintje
3
Plusz gomb
A plusz gomb működtetésével növelhető a kézibeszélő és a hangszóró hangerőszintje
4
Mikrofonnémító gomb
A némító gomb funkciói:
- kézibeszélő-mikrofon és kihangosító be- és kikapcsolás
- Saját hívószámküldés letiltása a hívott partner felé
6
A készülék kezelőszervei
5
Kihangosító gomb
A kihangosító gomb funkciói:
- a kapcsolat státuszának ellenőrzése tárcsázás közben
- kihangosítás be- és kikapcsolása hívás közben
6
gomb
Az gomb funkciói:
- A WAP böngésző indítása, internet-kapcsolat létesítése és a WAP honlap megtekintése
- Az internet-kapcsolat befejezése (ha előzőleg indításra került a WAP böngésző), és a
telefonkészülék visszaállítása alaphelyzetbe
7
(többfunkciós) gomb
A többfunkciós gombnak a kijelző alsó részén megjelenő utasítások alatt történő
megnyomásával indítható az adott funkció.
8
A
9
(felhasználói) gomb
gombbal módosíthatjuk a telefonkészülék felhasználói profilját.
LED
A LED lámpa a telefonkészülék működési státuszának kijelzésére szolgál az alábbiak szerint:
LED nem világít:
- kikapcsolt állapotban van az üzenetrögzítő
LED világít:
- be van kapcsolva az üzenetrögzítő
- aktív a feltétel nélküli hívásátirányítás
LED lassan villog:
- üzenet érkezett a készülékre
LED gyorsan villog:
- megtelt az üzenetrögzítő memóriája
10
A
(üzenetrögzítő) gomb
gombbal történik az üzenetrögzítő be-, illetve kikapcsolása.
11
(újratárcsázó) gomb
Az újratárcsázó gomb megnyomásával megnyithatjuk az újratárcsázó memóriát.
Az újratárcsázó memória tárolja az elmúlt időszakban tárcsázott telefonszámokat (legfeljebb
1000 bejegyzést).
12
LOG gomb
A LOG gomb működtetésével megnyithatjuk a hívásnaplót. A hívásnapló tárolja az összes
bejövő és kimenő hívásokat, SMS és UUS üzeneteket, a bejövő hangüzeneteket, az
információs üzeneteket, valamint a billentyűzetről begépelt WAP címeket.
13
PARK gomb
A PARK gomb megnyomásával parkoltatni lehet a meglévő hívást.
14
Programozható gomb
Erre a gombra szabadon programozhatunk minden egyes felhasználó számára
telefonszámokat, e-mail címeket, WAP címeket vagy funkciókat.
15
Tárcsázó billentyűzet
A tárcsázó billentyűzet a telefonáláshoz szükséges számokat és betűket, valamint a * és a #
karaktert tartalmazza.
16
Alfanumerikus billentyűzet
Az alfanumerikus billentyűzeten a megszokott betűkészlet mellett a CONTROL gomb
segítségével speciális karaktereket is begépelhetünk (pl. vessző, zárójel, stb.)
7
A készülék kezelőszervei
17
A
(karaktertörlő) gomb
gombbal törölhetjük a tévesen begépelt karaktereket.
18
RETURN gomb
A RETURN gomb funkciói:
- soremelés
- belépés a kiválasztott menübe
- a funkció végrehajtásának megerősítése
19
Nyílgombok
A nyílgombokkal végezhető műveletek:
- kurzormozgatás vízszintes és függőleges irányban
- kijelző görgetés függőleges irányban
- függőleges menümozgatás és a kívánt menü kiválasztása
- WAP oldalak kiválasztása
20
BACK gomb
A BACK gomb működtetésével egy szinttel feljebb léphetünk a menük között. Internetezés
közben a BACK gombbal az előzőleg megtekintett WAP oldalhoz térhetünk vissza. A BACK
gomb folyamatos lenyomva tartása esetén betöltésre kerül a WAP böngésző honlapja, vagy
normál kijelzőre vált a készülék.
21
Navigátor gomb
A navigátor gomb funkciói:
- függőleges irányú kurzormozgatás szövegbevitelhez
- függőleges képgörgetés a kijelzőn
- vízszintes menügörgetés és a kívánt menü kiválasztása.
22
OK gomb
Az OK gomb funkciói:
- belépés a kiválasztott menübe
- művelet-végrehajtás jóváhagyása
- vízszintes menügörgetés és a kívánt menü kiválasztása
- WAP kapcsolat tárcsázása
23
Szóközbillentyű
24
CONTROL gomb
Az alfanumerikus billentyűzet gombjaival speciális karakterek bevitele is lehetséges.
A speciális karakterek beviteléhez egyidejűleg kell megnyomni a CONTROL gombot a kívánt
szimbólumot tartalmazó billentyűvel.
25
SHIFT gomb
A SHIFT gomb (egyidejű) működtetésével nagybetűs formátumba válthatunk.
26
Speciális karaktergomb
A speciális karaktergomb megnyomásával a kijelzőn megjelenik az elérhető speciális
karakterek listája. Ezek közül a navigátorgombbal, a nyílgombokkal vagy az alfanumerikus
billentyűzet gombjaival választhatunk.
27
Hangszóró
28
Kézibeszélő tartó
8
Kezdeti lépések
Az Ascom Eurit 4000 telefonkészülék szolgáltatásainak ás jellemzőinek maximális kihasználása
érdekében a telepítés és a működtetés kizárólag a kezelési útmutatóban ismertetett intelmek
szerint történjék.
Kicsomagolás
A csomag tartalma
1 db. Ascom Eurit 4000 típusjelű telefonkészülék
1 db. kézibeszélő
1 db. kézibeszélő-zsinór
1 db. telefon-jelkábel
1 db. kezelési útmutató
1 db. hálózati adapter
A csomag tartalmának ellenőrzése
Mielőtt hozzákezdenénk az Ascom Eurit 4000 bekötéséhez, ellenőrizzük, hogy hiánytalanul meg
vannak-e a fent felsorolt tételek a csomagban.
- vizsgáljuk meg a csomagolás külsejét esetleges sérülés szempontjából,
- ellenőrizzük a telefonkészülék és a kézibeszélő sértetlenségét,
- ellenőrizzük a csatlakozókábelek állapotát, különös tekintettel a szigetelés épségére.
!
Sérült készüléket semmilyen körülmények között nem szabad telepíteni, illetve
működtetni. Bármilyen kétség esetén haladéktalanul a márkakereskedőhöz kell
fordulni. Ajánlatos megőrizni a csomagolást, mert esetleges visszaszállításkor
hasznos lehet.
9
Kezdeti lépések
A telepítési hely kiválasztása
Az Ascom Eurit 4000-es készüléket lehetőleg száraz levegőjű helyiségben telepítsük.
A telefonkészülék normál környezeti feltételek melletti működésre van tervezve. Napjaink modern
bútorait vékony festék-, lakk- vagy műanyag bevonatokkal látják el, a bútorlapokat különféle
vegyszerekkel kezelik. Az egyes felületvédő és -kezelő bevonatok reakcióba léphetnek a telefon
talpának anyagával, melynek hatására nyomot hagyhat a bútor felületén. Az Ascom nem vállal
felelősséget az ilyen természetű kellemetlenségekért és károkért.
!
A csatlakozókábelek vezetését úgy kell megoldani, hogy senki se léphessen
rájuk!
A telefonkészülék csatlakoztatása
A telefonkészülék alján található a kézibeszélő és a jelkábel csatlakozója. Első lépésként a
kézibeszélővel, majd utána a telefonhálózatba csatlakoztassuk a készüléket.
A kézibeszélő bekötése
A kézibeszélő-zsinór hosszú egyenes végén lévő
csatlakozódugót illesszük be az ábrán n-es jelzésű
foglalatba (kézibeszélő szimbólummal jelölt).
Nyomjuk be a vezetéket a készülék alján kiképzett
horonyba o. Ezután toljuk a zsinórt a tartófülek alá,
mely művelethez szükség esetén használjunk vékony
lapos tárgyat.
Illesszük be a kézibeszélő-zsinór másik (spirális)
végén lévő csatlakozódugót a kézibeszélő foglalatába
p.
10
Kezdeti lépések
A telefonvezeték és a hálózati kábel bekötése
!
A telefon jelkábel és a hálózati adapter csatlakoztatásakor fokozott körültekintéssel kell
eljárni, nehogy véletlenül összecseréljük őket. Semmilyen körülmények között ne
csatlakoztassuk a hálózati adaptert a telefonaljzatba, mert az tönkre teheti a készüléket!
Első lépésként végezzük el a telefon jelkábelének csatlakoztatását, melyhez a jelkábel rövidebb
csatlakozódugóját kell a telefonkészülék alján lévő foglalatba (n) beilleszteni (telefonszimbólummal van jelölve).
A csatlakozó tehermentesítése érdekében toljuk a zsinórt a o jelű tartófül alá, mely művelethez
szükség esetén használjunk vékony lapos tárgyat.
Illesszük be a tápegység csatlakozóját a telefonkészülék alján található tápbemeneti csatlakozóba
(q) (hálózati adapter szimbólummal van jelölve).
A csatlakozó tehermentesítése érdekében toljuk a zsinórt a r jelű tartófül alá, mely művelethez
szükség esetén használjunk vékony lapos tárgyat.
Fordítsuk meg a készüléket, majd helyezzük a kézibeszélőt a tartóra.
Ezután illesszük be a telefonkábel hosszabbik dugóját a p jelű vagy egy NTBA csatlakozóba.
Végül következik a hálózati adapter becsatlakoztatása a s jelű fali konnektorba.
11
Kezdeti lépések
A kijelző
A kijelző mindig aktív állapotban van. A kijelző háttérvilágítása a készülék egyik gombjának vagy a
navigátorgomb megnyomásával lép működésbe.
Normál kijelzés
A kijelző két felső sora mutatja a dátumot, a pontos időt, a felhasználót (ha van) és a státuszjelző
szimbólumot a készülék aktuális állapotának megfelelően. A kijelző alsó sorában megjelenő
többfunkciós gomb megfelelő pontjának megnyomásával
funkciók az alattuk lévő
aktivizálhatók.
1. A
Menu
gomb működése normál kijelzés esetén
Ha a MENU ikon alatt megnyomjuk a
gombot, belépünk a menübe.
Hangüzenetek: a
funkciógombot az
ikon alatti részen kell megnyomni az
üzenetrögzítőn tárolt régi és új, valamint az információs üzenetek meghallgatásához.
Bejövő hangpostafiók: ha a
funkciógombot megnyomjuk az
ikon alatt, akkor a
kijelzőn megjelennek a távollétünkben beérkezett üzenetek, köztük a nem fogadott
hívások listája, a hangüzenetek és az SMS és UUS szöveges üzenetek .
2. Állapotkijelzés normál kijelző módban
Az alábbi szimbólumok a telefonkészülék aktuális státuszát jelzik (pl. aktív hívásátirányítás):
feltétel nélküli hívásátirányítás
hívásátirányítás foglaltság esetén
hívásátirányítás nem felel esetén
üzenetrögzítő készülék bekapcsolva
aktív a "ne zavarjanak" funkció
hívószámküldés letiltva
aktív a fejhallgatós üzemmód
aktív az időkapcsoló
aktív az automatikus visszahívás funkció
12
Kezdeti lépések
visszahívás nem felel esetén
csengőhangerő=0 (némítás)
telefon lezárva
várakozó hívásjelzés
a rejtett számú hívások elutasítása/üzenetrögzítőre továbbítása
aktív az automatikus hálózatválasztó funkció
VIP kijelző
Lehetőség van a gyakran használt telefonkönyv-bejegyzések megjelenítésére a VIP kijelzőn.
A VIP kijelzéshez kiválasztott bejegyzés a VIP kijelzőn fog megjelenni a normál kijelző helyett.
A VIP kijelzőn lévő bejegyzések kiválasztása a navigátorgombbal, tárcsázása az OK gombbal
történik.
A
gomb funkciói tárcsázás közben
1. Tárcsázás visszahelyezett kézibeszélővel
bejegyzés hozzáadása a telefonkönyvhöz
bejegyzés kiolvasása a telefonkönyvből
ETV
ETV Online telefonkönyv (hálózatfüggő szolgáltatás)
Attribute
szám-attribútumok (lásd "Telefonkönyv - új bejegyzés létrehozása" fejezet)
2. Tárcsázás felemelt kézibeszélővel
Menu
az elérhető menük aktivizálása kézi tárcsázás esetén
Disconnect
kapcsolaton kívüli üzemmód
Keypad
billentyű-információk küldése (lásd "Telefonhívások - billentyű-információk
küldése" fejezet)
WAP
1. A
gomb funkciói
menü
az aktuális WAP-oldal újratöltése (frissítés)
leállítás
az aktuális WAP oldal hozzáadása a kedvencekhez
opciók (további interaktív utasítások a WAP oldalhoz)
13
Kezdeti lépések
2. Állapotjelző szimbólumok
WAP oldal betöltése (animált)
ISP kapcsolat aktív
ISP kapcsolat megszakítva
Billentyűzet-kiosztás
Általános
gomb funkciója függ a kijelző alsó szélén megjelenő
A kijelző alatt található hosszú
utasításoktól és menüpontoktól. A funkciók a telefonkészülék aktuális üzemmódjától függően
változnak. A funkciók kiválasztásához a kijelző alsó szélén megjelenő funkció alatt kell megnyomni
a
gombot.
Az alfanumerikus billentyűzet szöveg bevitelére szolgál. A nagybetűs formátumhoz a Shift gombot
egyszerre kell megnyomni az adott billentyűvel. A billentyűzet segítségével speciális karaktereket
is használhatunk, ezeket a CONTROL és az adott gomb egyidejű megnyomásával érhetjük el.
A speciális karaktergombbal további speciális karakterek és ékezetes betűk jeleníthetők meg.
Például az "ü" betű megjelenítéséhez elsőként meg kell nyomni a speciális karaktergombot, utána
az "u" billentyűt (a kijelzőn megjelenik az "u") , majd ismét a speciális karaktergombot.
Navigátor gomb
A navigátorgomb az OK és a BACK gombokkal együtt rendkívül leegyszerűsíti a telefonkészülék
kezelését, illetve a WAP böngészést.
Navigátorgomb
A navigátorgomb segítségével jelentősen felgyorsítható a menük közötti kiválasztás,
valamint a kurzor pozicionálása az Interneten a WAP böngésző aktív állapotában
OK gomb
Az OK gomb a különféle utasítások és funkciók végrehajtásához szükséges
megerősítésen kívül menük előhívására, WAP linkek lehívására, illetve az
előbukkanó ablakokból kiválasztott bevitelek megerősítésére szolgál.
BACK
gomb
A BACK gomb rövid ideig történő megnyomásával a telefon egy szintet visszalép
(például almenüből főmenübe). A BACK gomb lenyomva tartása esetén a kijelző
visszatér normál üzemmódjába.
gomb
A gombbal indítható a WAP böngésző és betölthető a WAP kezdőlap. A WAP böngészőből a
gomb ismételt megnyomásával lehet kilépni. Ezzel befejeződik az Internet-kapcsolat.
14
Kezdeti lépések
Felhasználói gomb ( )
A gomb működtetésével a telefonba beprogramozott felhasználói profilok között választhatunk.
A telefonkészülék különféle beállításai (pl. csengődallamok, üdvözlő szövegek az üzenetrögzítőn,
stb.) a kiválasztott felhasználótól függően változnak (az aktuális felhasználó(név) a kijelző jobbfelső sarkában látható).
Tárcsázó billentyűzet
A tárcsázó billentyűzet a telefonszámok tárcsázása mellett billentyű-információk küldésére is
használható.
Funkciógombok
A funkciógombok közvetlenül a tárcsázó billentyűzet felett találhatók. A funkciógombok egyikének
megnyomásával az alábbi műveletek végezhetők el:
- üzenetrögzítő be- és kikapcsolása
- az újratárcsázó memória előhívása
- a hívásnapló megnyitása
- a meglévő hívás parkoltatása
- a programozható gombhoz rendelt funkció indítása
Gyors kezelési útmutató
Nyelvválasztás
Lehetőség van az Ascom Eurit 4000 típusjelű készülék nyelvének módosítására a rendelkezésre
álló nyelvek közül történő kiválasztással. A kiválasztás az "Installation / Location" menüből történik:
Válasszuk ki a "Languge" sort, majd nyomjuk meg az OK gombot. Az előbukkanó
ablakból válasszuk ki a kívánt nyelvet, majd nyomjuk meg ismét az OK gombot.
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
Többszörös előfizetői számok (MSN) létrehozása
Az ISDN vonal megrendelésekor a hálózati szolgáltató több előfizetői számot is kínál. Ezeket a
számokat hozzárendelhetjük különféle berendezésekhez, de az Ascom Eurit 4000-es készüléken
külön telefonszámokat is definiálhatunk a felhasználók számára (lásd "Telefonhívások - A
felhasználó fogalma")
A telefonkészüléken a gombbal lehet felhasználót cserélni. Az Ascom Eurit 4000 képességeinek
teljes kiaknázásához legalább két felhasználót szükséges definiálni az "Installation / Define user"
menüben.
15
Kezdeti lépések
Válasszuk ki a "not defined" sort, majd nyomjuk meg a
gombot az Edit felirat
alatt (vagy nyomjuk meg az OK gombot). A kijelzőn megjelennek a felhasználói
adatokhoz tartozó beviteli mezők.
User
name
Válasszuk ki a "User name" sort, majd adjunk meg egy felhasználónevet.
Phone
number
Válasszuk ki a "Phone number" sort, majd adjunk egy MSN számot a kijelölt
felhasználóhoz. A telefonszámot előtétszám nélkül kell megadni.
Save
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt
y Ha nem definiálunk MSN számot, akkor a telefonkészülék minden bejövő hívást csengetéssel
jelez. Alközponthoz telepítve meg kell adni a mellékszámot.
y Ha nem adtunk meg felhasználónevet, a telefonszám felhasználónévként lesz használva.
Csengőhang
Több felhasználó definiálása esetén a "Ringing tone" menüben minden egyes felhasználó részére
külön csengőhangot lehet kiválasztani. Amikor csenget a készülék, a megkülönböztetett
hívásjelzés tudatja a felhasználóval, hogy neki szól a hívás.
A gombbal jelenítsük meg azt a felhasználót, akihez külön csengőhangot kívánunk
hozzárendelni.
Válasszuk ki a "Melody" sort, majd nyomjuk meg az OK gombot. Az előbukkanó
ablakból válasszuk ki a kívánt csengőhangot, majd nyomjuk meg ismét az OK gombot.
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt
Dátum és pontos idő beállítása
Normál esetben nincs szükség a dátum és a pontos idő beállítására, mivel azokat a hálózati
szolgáltató folyamatosan frissíti a kimenő hívás kezdeményezésekor. Ettől függetlenül saját
kezűleg is elvégezhetjük a beállítást az "Installation / Date and time" menüben:
Date
Válasszuk ki a "Date" sort, majd írjuk át a meglévő számjegyeket.
Time
Válasszuk ki a "Time" sort, majd írjuk át a meglévő számjegyeket.
Save
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt
16
Kezdeti lépések
Kijelző kontraszt beállítás
Az "Installation / Hardware" menüben beállíthatjuk a kijelző-kontrasztot, emellett 32 fokozatban
beállíthatjuk a világosszürke és a sötétszürke árnyalatot.
Válasszunk a "Display contrast", a "Display light gray" (világosszürke) és a "Display
dark gray" (sötétszürke) sorok közül, majd nyomjuk meg az OK gombot. Az aktuális
beállítás módosításához használjuk a navigátorgombot vagy a "-" vagy a "+"
szimbólum alatti
gombot. Végül nyomjuk meg az OK gombot.
Save
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt
y Először állítsuk a világosszürke és a sötétszürke árnyalatot 0-ra. Ezután állítsuk a kijelző
kontraszttal teljesen feketére, de ne túlvezéreltre a kijelzőt. Végül állítsuk be ki tetszés szerint a
világosszürke és a sötétszürke árnyalatait.
Kijelző-megvilágítás beállítása
A kijelző megvilágítása automatikusan bekapcsol, ha megnyomunk egy gombot a készüléken,
felemeljük a kézibeszélőt vagy megmozdítjuk a navigátorgombot. Az "Installation / Hardware"
menüben azt is meghatározhatjuk, hogy a kijelző világítás állandóan bekapcsolva vagy
kikapcsolva legyen.
Válasszuk ki a "Display illumination" sort, majd nyomjuk meg az OK gombot. A kijelzőn
előbukkanó ablakban megjelenik az "OFF" (állandó kikapcsolás), az "Auto"
(automatikus be- és kikapcsolás) és az "ON" (állandó bekapcsolás) opció. Válasszuk
ki a kívánt opciót, majd nyomjuk meg az OK gombot.
Save
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt
Figyelmeztető hangjelzés
Hibás utasítás vagy beállítás esetén rövid sípszó figyelmeztet a téves műveletre. Alapértelmezés
szerint bekapcsolt állapotban van a figyelmeztető hangjelzés, de az "Installation / Hardware"
menüben letilthatjuk az alábbi lépésekkel:
Válasszuk ki a "Confirmation beeps" sort, majd nyomjuk meg az OK gombot. A
kijelzőn előbukkanó ablakból válasszuk ki az "OFF" opciót, majd nyomjuk meg az OK
gombot.
Save
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt
17
WAP
Fogalmak
Mi az a WAP?
A WAP rövidítés jelentése "Wireless Application Protocol" (vezeték nélküli alkalmazású protokoll).
A WAP adatátviteli szabványt kifejezetten a korlátozott megjelenítési képességű végberendezések
számára fejlesztették ki. A WAP protokollnak köszönhetően most már az ilyen végberendezések
számára is elérhető az internetes hozzáférés.
Az Ascom Eurit 4000 típusjelű telefonkészülék WAP böngésző programmal rendelkezik. A WAP
böngésző segítségével a telefonkészülék kijelzőjén megjeleníthetők a különféle WAP oldalak.
Az Ascom Eurit 4000 internetező képessége lehetővé teszi az elektronikus levelek küldését és
fogadását, valamint a különféle információk elérését, mint például a legfrissebb hírek, időjárás,
lottószámok, tőzsdei információk, sporthírek, utazási információk, repülőtéri indulási és érkezési
időpontok, stb.
Az Internet eléréséhez mindössze annyi a teendő, hogy megnyomjuk az gombot, és az ISDN
készülék néhány másodperc alatt létrehozza a kapcsolatot a világhálóval. Az ISDN hálózat két
csatornát biztosít, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyidejűleg lehet telefonhívást lebonyolítani
és internetezni. Internetezés közben az ISDN hálózat 64 kbit/s sebességgel továbbítja az adatokat,
ezáltal mindössze néhány másodpercre van szükség a kívánt WAP oldalak megjelenítéséhez.
Mi az Internet-szolgáltató (ISP)?
Az Internet-szolgáltató (ISP) kapcsolattal rendelkezik a világhálózat felé, és rajta keresztül történik
a hozzáférés az egyéni, az intézményi és a vállalati szerverek felé. Amikor lekérünk egy oldalt az
Internetről, a kérés elsőként az Internet-szolgáltatóhoz érkezik, aki továbbítja azt, majd visszaküldi
felénk az adatokat.
Az Internet-szolgáltatók általában regisztrációt kérnek a felhasználótól. A világhálóhoz kapcsolódni
kívánó felhasználónak minden egyes csatlakozás előtt azonosítania kell magát felhasználónév és
jelszó megadásával. Gyárilag az Ascom Eurit 4000 készülékbe előre be van programozva egy
Internet-szolgáltató, melyen keresztül azonnal és további beállítás nélkül rákapcsolódhatunk a
világhálóra. Ezt az alapbeállítást Magyarországi felhasználás esetén változtassuk meg. Ajánlatos
figyelembe venni a különböző szolgáltatók által alkalmazott eltérő tarifákat.
Mi az a WAP átjáró?
Ha az Ascom Eurit 4000 készülékkel internetes információkhoz kívánunk jutni, ez csak Internetszolgáltatón keresztül lehetséges. A WAP adatokat a szolgáltató az úgynevezett WAP-átjáróhoz
továbbítja. A WAP-átjáró feladata az általunk megadott honlap megkeresése. A WAP-átjáró olyan
formátumba konvertálja a kívánt oldalt, amit a WAP böngésző képes értelmezni, majd ezután
elküldi az adatokat az Internet-szolgáltatón keresztül a telefonkészülékre.
18
WAP
Mi az a szerver?
A szerver az Internethez kapcsolódó speciális számítógép, amely a szolgáltatásokat elérhetővé
teszi a felhasználók számára. A szerver által tárolt adatállományok (pl. WAP-oldalak) a teljes
Interneten keresztül elérhetők.
Mik azok a WAP-címek (URL-ek)?
Az Interneten lévő WAP-oldalak egy adott címmel rendelkeznek. Ezeket a címeket URL-nek
nevezzük. (URL= általános erőforráshely-meghatározó).
Mi az a hiperlink?
A hiperlinkek rendszerint aláhúzott szavak formájában jelennek meg a WAP-oldalakon. A hiperlink
közvetlen kapcsolatot jelent egy másik WAP-oldal felé, amely az adott oldal címének ismerete
nélkül is elérhető a hiperlinken keresztül.
Mi az a bookmark?
A bookmark -más néven könyvjelző- a böngésző programban tárolt memória-segédlet.
A könyvjelző segítségével az általunk megadott név alatt tárolhatjuk a WAP-címeket. Miután
létrehoztunk egy könyvjelzőt, bármikor és egyszerű művelettel visszatérhetünk a megjelölt WAPoldalra a könyvjelzőre kattintva.
A wap.eurit.com honlap
Az Ascom Eurit 4000 gyárilag úgy van beprogramozva, hogy amikor az gombbal elindítjuk a
WAP böngésző programot, a készülék elsőként a wap.eurit.com című honlapot keresi meg.
A tartalom a készülék vásárlási helyétől függően változhat, azonban az alábbi információk
mindenképpen megtalálhatók az Eurit WAP honlapon:
- WAP-link gyűjtemény
- online kezelési útmutatók
- gyakran feltett kérdések és válaszok (FAQ)
- információk a jelenlegi szoftverről
- információk az Ascom Eurit telefonkészülékekről
- e-mail kapcsolattartás
19
WAP
Példa: hogyan jelenik meg egy WAP-oldal az Ascom Eurit 4000 kijelzőjén?
1. Az gomb megnyomásával elindul az Ascom Eurit 4000 készülék WAP böngésző programja.
A készülék tárcsázza az Internet-szolgáltató számát (lásd ISP hozzáférési szám az
"Installation/Internet connections" menüben) és létrehozza a kapcsolatot a szolgáltatóval.
A telefonkészülék elküldi a felhasználónevet és a jelszót az Internet-szolgáltató felé. Ha a
felhasználónév és a jelszó megfelelő, a szolgáltató megkezdi a hozzáférési kérés teljesítését.
2. Miután megadtunk egy WAP-címet az Eurit 4000-es készülék billentyűzetén, a készülék elkezdi
továbbítani az adatcsomagot az Internetre a szolgáltatón keresztül. Az adatcsomag tartalmaz
egy címet, nevezetesen az átjárócímet (pl. 195.058.110.201), valamint a tartalmat és a kívánt
WAP-címet (például wap.eurit.com).
3. Az adatcsomag kicsomagolásra kerül, amint megtalálta a WAP-átjárót. A WAP-átjáró ezután
azonosítja a keresett WAP-oldalt tartalmazó szervert.
4. A wap.eurit.com adatokat tartalmazó szerver visszaküldi az adatokat a WAP-átjáróhoz.
5. Miután a WAP-átjáró átkonvertálta az adatokat az Ascom Eurit 4000 által értelmezhető
formátumba, visszaküldi az Internet-szolgáltatón keresztül a telefonkészülékre.
6. Végül, az Ascom Eurit 4000 kijelzőjén megjelenik az "eurit.com" WAP-oldal tartalma.
20
WAP
Állapotjelzők a WAP böngésző programban
Az animált " " azt jelenti, hogy a WAP böngésző keresi a WAP oldalt az Interneten, és
megkezdi az adatok letöltését a telefonba, mihelyt megtalálta a honlapot.
A telefonkészülék kapcsolatban van, azaz aktív az internetes csatlakozás.
A telefonkészülék kapcsolaton kívül van, azaz nincs csatlakoztatva az Internethez.
A WAP böngésző program indítása (kapcsolatfelvétel)
A WAP böngészőt az gomb megnyomásával indíthatjuk el. Ha még nem definiáltunk WAP
honlapot, akkor (kapcsolaton kívül) elsőként egy Eurit WAP honlapos vagy egy WAP demós menüt
fogunk látni a kijelzőn. Ha már megtörtént egy WAP honlap definiálása (lásd "WAP - szörfözés az
Interneten - Új WAP honlap kijelölése" fejezet), akkor a WAP böngésző indításakor mindig az a
honlap fog betöltődni.
y Ha vannak WAP címek elmentve a telefonkönyvben, a VIP-kijelzőn vagy a programozható
gombon, akkor a WAP cím tárcsázásakor automatikusan elindul a WAP böngésző és betöltésre
kerül a megfelelő WAP oldal. Ha vannak WAP címek a hívásnaplóban, akkor azokat is
tárcsázhatjuk.
Kilépés a WAP böngészőből (kapcsolat megszakítása)
Többféle módon is kiléphetünk a WAP böngészőből, illetve bonthatjuk az Ascom Eurit 4000
internetes kapcsolatát (például költségcsökkentési célból):
Kilépés a WAP böngészőből
A WAP böngésző elindított állapotában nyomjuk meg a
leállításához és az internetes kapcsolat bontásához.
gombot a WAP böngésző
vagy...
A WAP böngésző indított állapotában nyomjuk meg a
gombot a Menu felirat
alatt, ezután válasszuk ki az "Exit browser" menüt, majd nyomjuk meg az OK gombot.
21
WAP
Az internetes kapcsolat bontása
A WAP böngésző elindított állapotában nyomjuk meg a
gombot a Menu felirat
alatt, ezután válasszuk ki az "Offline" WAP-menüt, majd nyomjuk meg az OK gombot.
Ezzel megtörténik az Internet-kapcsolat bontása. A kijelzőn megjelenő
szimbólum jelzi a kapcsolaton kívüli státuszt.
y Az Ascom Eurit 4000 készülék automatikusan bontja az internet-kapcsolatot, ha két percen
keresztül nem történik új adatkérés. Ezt az intervallumot módosíthatjuk az "Installation/Internet
connections" menüben. Válasszuk ki az Internet-szolgáltatót a listából és állítsuk be a határidőt a
"Timeout" sorban.
Szörfözés az Interneten
Szörfözés a navigátoregységgel
Navigátorgomb
Az internetes szörfözéshez célszerű a navigátorgombot használni.
Segítségével kényelmesen és gyorsan görgethetünk a WAP oldalak között,
és kiválaszthatjuk a hiperlinkeket.
OK gomb
A hiperlink kiválasztása után nyomjuk meg az OK gombot.
BACK gomb
Ha röviden megnyomjuk a BACK gombot, a WAP böngésző visszaugrik az
előző WAP oldalhoz. A BACK gomb lenyomva tartásával ismét betöltésre
kerül a WAP honlap.
A WAP honlap betöltése
A WAP honlap a gomb megnyomásakor megjelenő első WAP oldal. Amennyiben a WAP
böngésző program már elindult, nyomjuk le és tartsuk lenyomva a BACK gombot, vagy válasszuk
ki a "Homepage/Load homepage" menüt a WAP honlap betöltéséhez.
Új WAP honlap kijelölése
Bármikor lehetőség van új WAP honlap kijelölésére. Ehhez keressük ki az Interneten a honlapként
beállítani kívánt WAP oldalt, válasszuk ki a "Homepage/Use current page" menüt, majd nyomjuk
meg az OK gombot.
WAP címek megadása a billentyűzet segítségével
Az Ascom Eurit 4000 alfanumerikus billentyűzetén közvetlenül is megadhatunk WAP címeket.
WAP cím
bevitele
A WAP böngésző program elindított állapotában nyomjuk meg a
gombot
a Menu felirat alatt. Ezután válasszuk ki az "Enter URL" menüt, majd nyomjuk
meg az OK gombot. Gépeljük be a kívánt WAP címet az előbukkanó ablakba
(például: wap.eurit.com), majd ismét nyomjuk meg az OK gombot.
22
WAP
WAP oldalak betöltése a memóriából
Lehetőség van WAP oldalak betöltésére és kimentésére az alábbi memóriákból, illetve
memóriákba:
- Bookmark
- Homepage
- History
- Telefonkönyv
- VIP kijelző
- Hívásnapló
- Programozható gomb
(WAP menü)
(WAP menü)
(WAP menü)
(lásd "Telefonhívások - Tárcsázás a telefonkönyvből")
(lásd "Telefonhívások - Tárcsázás a VIP kijelzőből")
(lásd "Telefonhívások - Tárcsázás a hívásnaplóból")
(lásd "Fejlett funkciók - Programozható gomb")
Válasszuk ki a megfelelő memóriát, ezután jelöljük ki a betöltésre, illetve az Ascom Eurit készülék
kijelzőjén megjelenítésre szánt WAP oldalt, majd végül nyomjuk meg az OK gombot.
A WAP oldalak kimentéséhez használhatjuk a "Bookmark" WAP-menüt, vagy hozzáadhatjuk
azokat a telefonkönyv bejegyzéseihez. Válasszunk ki egy könyvjelzőt a "Bookmark" WAPmenüből, majd nyomjuk meg az OK gombot a WAP oldal betöltéséhez és megjelenítéséhez.
A WAP oldalak telefonkönyvből történő betöltéséhez a "Telefonhívások - Tárcsázás a
telefonkönyvből" című fejezetben taláhatunk részleteket.
Szörfözés
A navigátorgombból, az OK gombból és a BACK gombból álló navigációs eszköztár mellett a WAP
böngésző az alábbi hasznos funkciókat kínálja:
Az Interneten elérhető adatok és információk egy része (pl. tőzsdei árfolyamok)
rendkívül gyorsan megváltozhat. Ha hosszabb időt töltünk ugyanazon a WAP oldalon,
nyomjuk meg a
gombot a Refresh
ikon alatt. Ennek hatására ismételten
megtörténik az adott WAP oldal betöltése (frissítés).
Miután megnyomtuk a a
gombot a Refresh
ikon alatt, a
szimbólum. Ha megnyomjuk a
tartozó kijelzőrészen megjelenik a
szimbólum alatti részen, azzal leállítjuk a WAP oldal újratöltését.
Options
gombhoz
gombot a
Amikor betöltünk egy WAP oldalt az Ascom Eurit 4000 készülékbe, gyakran elküldésre
kerülnek az olyan utasítások (hiperlinkek), mint például az email küldés, kijelentkezés,
főmenü, stb.. A programozás típusától függően ezek az utasítások nem jelennek meg
közvetlenül hiperlink formájában a kijelzőn. Ez esetben az utasítások az Options
funkciógombhoz kapcsolódnak (nyomjuk meg a
gombot az Options felirat
alatt.).
23
WAP
Internetezés és telefonálás egyidőben
Az ISDN rendszerű Ascom Eurit 4000 készülék két darab B-csatornával rendelkezik, ami lehetővé
teszi az egyidejű internetes böngészést és telefonálást.
Telefonhívás kezdeményezése internetezés közben
Példánk szerint elindítottuk a WAP böngészőt, azaz kapcsolatban vagyunk az Internettel.
- ... Internetezés közben telefonhívást akarunk kezdeményezni.
Emeljük fel a kézibeszélőt. Ennek hatására megjelenik a híváskijelző. Tárcsázzuk a
számot és folytassuk le a beszélgetést.
A WAP böngészőhöz való visszakapcsoláshoz nyomjuk meg a
gombot az
ikon
alatt
kell
megnyomni
a
ikon alatt. A hívókijelző visszahívásához a
gombot.
- ...Hívás érkezik a készülékre.
Fogadjuk a hívást a kézibeszélő felemelésével. Ennek hatására megjelenik a
híváskijelző.
A WAP böngészőhöz való visszakapcsoláshoz nyomjuk meg a
gombot a
ikon alatt kell megnyomni a
ikon alatt. A hívókijelző visszahívásához a
gombot.
A WAP böngésző indítása telefonbeszélgetés közben
Példánk szerint éppen telefonbeszélgetést folytatunk, és ezzel egy időben kapcsolódni kívánunk
az Internetre.
Nyomjuk meg a gombot a WAP böngésző program indításához. A hívókijelző
ikon alatt kell megnyomni a
gombot.
visszahívásához a
gombot a
A WAP böngészőhöz való visszakapcsoláshoz nyomjuk meg a
ikon alatt.
Telefonszám tárcsázása közvetlenül egy WAP oldalról
Internetezés közben olyan WAP oldalakkal is találkozhatunk, melyekről közvetlenül lehet
telefonszámot tárcsázni. Válasszuk ki a telefonszámot, majd nyomjuk meg az OK gombot.
A kijelzőn megjelenő előbukkanó ablak megerősítést kér a kiválasztott szám tárcsázásához.
gombot a Yes felirat alatt, és a készülék
Emeljük fel a kézibeszélőt, majd nyomjuk meg a
elkezdi tárcsázni a számot.
24
WAP
WAP oldalak mentése
A WAP memória minden felhasználó számára közös.
Kedvencek
Az érdekesnek tartott és gyakran meglátogatott WAP oldalakat célszerű felvenni a kedvencek
közé. az Ascom Eurit 4000 típusjelű készülékkel akár 50 bejegyzés is létesíthető a kedvencek
között.
gombot a
ikon alatt. A kijelzőn megjelenik egy üres
Nyomjuk meg a
szövegmező a könyvjelző elnevezéséhez. Előfordulhat, hogy a szövegbeviteli sor már
tartalmaz könyvjelző-elnevezést. Ha másik nevet kívánunk adni, egyszerűen töröljük a
meglévőt vagy szerkesszük át.
Save
gombot a Save felirat alatt. Ezzel megtörtént az új könyvjelző
Nyomjuk meg a
hozzáadása a kedvencekhez.
y Lehetőség van a kedvencek szerkesztésére, azaz átnevezésére, vagy akár a WAP cím
módosítására. A "Bookmark" WAP-menüben válasszuk ki a módosítani kívánt könyvjelzőt, majd
nyomjuk meg a
gombot az Edit felirat alatt.
y A könyvjelző törléséhez a "Bookmark" WAP-menüben válasszuk ki a törölni kívánt könyvjelzőt,
majd nyomjuk meg a
gombot a Delete felirat alatt.
y A kedvencek közé felvett WAP cím betöltéséhez a "Bookmark" WAP-menüben válasszuk ki a
navigátorgombbal a könyvjelzőt, majd nyomjuk meg az OK gombot.
25
WAP
WAP oldalak mentése a telefonkönyvbe
Az Ascom Eurit 4000 telefonkönyvébe nem csak telefonszámokat, hanem WAP címeket is el lehet
menteni.
Az alábbi kétféle módon lehet WAP címet tárolni a telefonkönyvben:
- Közvetlenül a "Phonebook" menüből (lásd "Telefonkönyv - Új bejegyzés létrehozása")
- Internetezés közben (a WAP böngésző program futása alatt) könyvjelzők használatával
Amennyiben a WAP címet telefonkönyv-bejegyzésként kívánjuk elmenteni, előbb tudnunk kell a
WAP címet.
Ha a WAP böngésző program elindított állapotában akarjuk elmenteni a WAP címet a
telefonkönyvbe, akkor azt először a kedvencek közé kell felvenni (lásd "WAP - WAP oldalak
mentése - Kedvencek" fejezet).
gombot a
ikon alatt. A kijelzőn megjelenik a könyvjelző
Nyomjuk meg a
nevének és címének megadásához szükséges szövegmező. Válasszuk ki az
"Address" sort a navigátorgombbal.
Nyomjuk meg a
gombot a
ikon alatt. A kijelzőn előbukkanó ablakból
kiválaszthatjuk, hogy a meglévő bejegyzést szerkeszteni akarjuk, vagy új bejegyzést
hozunk létre.
Új
bejegyzés
Nyomjuk meg a
gombot a New entry felirat alatt. A WAP cím már URL-ként
szerepel. Most adjuk hozzá a hátralévő információkat és mentsük el a bejegyzést.
vagy...
Bejegyzés
módosítása
gombot a Change entry felirat alatt. Ennek hatására
Nyomjuk meg a
megjelenik a kijelzőn a telefonkönyv. A navigátorgombbal válasszuk ki azt a
bejegyzést, amelyhez hozzá akarjuk adni a WAP címet, majd nyomjuk meg az OK
gombot. A WAP cím a következő szabad kapcsolat alá kerül. Mentsük el a
bejegyzést.
26
WAP
Napló
A napló tartalmazza az utoljára begépelt WAP címeket (lásd "Enter URL" WAP-menü). Ezeket a
címeket a "History" WAP-menüből közvetlenül kiválaszthatjuk és az OK gombbal betölthetjük.
A napló kapacitása 1000 WAP cím tárolására elegendő.
y Ha törölni kívánunk WAP címet a naplóból, válasszuk ki a bejegyzést, majd nyomjuk meg a
gombot a Delete entry szöveg alatt
y A tévesen begépelt, ezért valótlan WAP címek is megmaradnak a naplóban. Az ilyen WAP címek
betöltési kísérletét hibaüzenet követi. Válasszuk ki a téves WAP címet, majd végezzük el a
gombot az Open felirat alatt kell megnyomni.
javítást, melyhez a
WAP hozzáférési beállítások
Mielőtt interneteznénk az Ascom Eurit 4000 készülékkel, először meg kell adnunk az Internetszolgáltató és a WAP átjáró hozzáférési adatait. Az Ascom Eurit 4000 készülékbe gyárilag be
vannak programozva hozzáférési adatok.
y Ha a gyárilag beállított Internet-szolgáltató helyett másikat szeretnénk kiválasztani, akkor
hivatkozást kell beállítanunk a WAP átjáróhoz (lásd "WAP átjáró szerkesztése" című fejezet).
Internet-kapcsolatok
Végezzük el saját Internet-szolgáltatónk beállítását az "Installation/Internet connections" menüben:
Edit
(szerkesztés)
Az Internet-kapcsolatok listája már tartalmaz legalább egy szolgáltatót a
hozzáférési adatokkal. Válasszunk ki egy internetes csatlakozást a listából, és
módosítsuk a hozzáférési adatokat, vagy hozzunk létre egy saját kapcsolatot.
Adjuk meg a szolgáltató nevét és hozzáférési számát, valamint a
felhasználónevet és a jelszót.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatti részen.
vagy...
Reset
(helyreállítás)
Ha elgépeltük vagy véletlenül kitöröltük az egyik előre programozott Internetszolgáltatót, illetve módosítottuk a hozzáférési adatokat, akkor válasszuk ki a
gombot a Reset felirat alatt.
kérdéses szolgáltatót, majd nyomjuk meg a
Ennek hatására helyreállnak az Internet-szolgáltató eredeti hozzáférési adatai.
27
WAP
y Az Internet-szolgáltató hozzáférési részleteiben megadhatjuk az időtúllépési értéket a "Timeout"
sorban. Az Ascom Eurit 4000 automatikusan bontja az internetes kapcsolatot, ha az általunk
beállított időtartamon belül nem történik új adatkérés.
WAP átjáró részletek szerkesztése
A saját WAP átjáró beállításához, vagy a meglévő WAP átjáró átszerkesztéséhez válasszuk ki a
megfelelő WAP átjárót az "Installation/WAP gateway/Gateway list" menüből.
Edit
(szerkesztés)
Az átjárók listája legalább egy WAP átjárót tartalmaz. Válasszunk ki egy WAP
átjárót az átjárók listájából, majd módosítsuk a beállításokat vagy hozzunk létre
saját WAP átjárót névvel, címmel, felhasználónévvel és jelszóval (ha
szükséges).
Port
Válasszuk ki a Connection-less tételt, ha az Ascom Eurit 4000 készülékkel gyors,
de kevésbé megbízhatóan kívánjuk a csatlakozást az Internethez. A Connectionoriented tétel kiválasztásával megbízhatóbb kapcsolatot létesíthetünk.
A Connection-oriented módszer alkalmazása esetén a WAP átjáró nyugtázza az
Ascom Eurit 4000 csatlakozási kérelmét az internetes WAP oldal felé.
Dial-up
(telefonhálózati
hívás)
Itt lehet meghatározni azt az internetes csatlakozást, amelyet használni kívánunk
tárcsázáskor (és amelynek díját fizetnünk kell).
Homepage
(honlap)
Itt kell megadni annak a WAP oldalnak a címét, melyet meg akarunk jeleníteni az
Ascom Eurit 4000 kijelzőjén a WAP böngésző indítását követően (az gomb
megnyomásával).
vagy...
Reset
(helyreállítás)
Ha tévedésből törlünk egy előre beprogramozott WAP átjárót vagy
módosítjuk annak részleteit, válasszuk ki a kérdéses WAP átjárót az átjárók
gombot a Reset felirat alatt. Ennek
listájából, majd nyomjuk meg a
hatására helyreállnak a WAP átjáró hozzáférési részletei.
y A WAP böngésző aktív állapotában is lehetőség van a WAP hozzáférési beállítások
módosítására. Ehhez a "WAP gateway" WAP-menüt kell kiválasztani.
Az aktuális WAP átjáró módosítása
Az aktuális WAP átjáró cseréjéhez válasszunk ki egy másik WAP átjárót az "Installation/WAP
gateway/Settings" menüből, majd mentsük el a beállításokat.
28
WAP
Hibaüzenetek
Előfordulhatnak hibák, amikor kísérletet teszünk WAP oldal letöltésére az Internetről az Ascom
Eurit 4000 telefonkészülékre. A készülék kijelzőjén megjelenő ablakból tájékozódhatunk a hibákról.
Kövessük a kijelzőn megjelenő szöveges utasításokat, és próbáljuk meg újra betölteni a kívánt
WAP oldalt.
A hiba jellegétől függően az aktuális WAP protokoll visszaküld egy hibarészletezést tartalmazó
WAP oldalt. Ez lehet például a következő: "Charset conversion from cp 1252 is not supported"
(nincs támogatva a 1252-es karakterkészlet konverziója). Az ilyen típusú hibákat nem tudja
befolyásolni az Eurit 4000.
Az Interneten vagy az átjárón áthaladó adatforgalom nagyságától függően előfordulhat az is, hogy
a telefonkészülék által elküldött adatkérés nem jut célba vagy nem kap választ. Az egyik
lehetséges ok a WAP protokoll sajátosságában rejlik. Az Interneten a WAP-jellegű adatkérelmek
és adatfolyamok kevésbé védett a hibák ellen. Az ilyen esetekben a kijelző üres marad.
A WAP-adatok alacsonyabb prioritást kapnak az Interneten -például- a személyi számítógépekből
érkező adatkérelmekkel szemben. Ez érzékelhető azon a sebességkülönbségen is, amelyen a
WAP oldalak letöltődnek a telefonkészülékre.
Teendők a fent említett hibák bekövetkezése esetén:
...nyomjuk meg a
gombot a Refresh
WAP oldal ismételt lekéréséhez,
alatt (vagy előtte nyomjuk meg a Stop
alatt) a
...változtassuk a beállítást Connection-less-ről Connection-oriented-re (lásd "WAP hozzáférési
beállítások - WAP átjáró részletek szerkesztése" fejezet),
...próbáljuk letölteni a WAP címet valamelyik memóriából (kedvencek, napló, telefonkönyv vagy
hívásnapló)
...gépeljük be ismét a WAP címet (az "Enter URL" WAP-menüben).
29
Telefonhívások
Ebben a fejezetben az Ascom Eurit 4000-es készülék által nyújtott különféle lehetőségek és
szolgáltatások kerülnek ismertetésre. Az alábbi funkciók mindegyike a telefonkészülékhez rendelt
felhasználókra értendő.
Az ISDN telekommunikációs hálózaton működő Ascom Eurit 4000 képes az itt ismertetett
szolgáltatásokra, azonban az elérhetőség, illetve használhatóság függ a hálózati szolgáltatótól.
Legalább egy telefonszámot (MSN) és legalább egy felhasználót ki kell jelölni a "Kezdeti lépések Gyors kezelési útmutató" című fejezetben ismertetett módon.
A felhasználó fogalma
Az Ascom Eurit 4000-es készülék legfeljebb 10 felhasználó kijelölését teszi lehetővé. Otthoni
használat esetén kijelölhetünk például egy felhasználót "Anyu" név alatt, egy másikat "Apu" név
alatt, a továbbiakat "gyerek1" és "gyerek2" alatt és így tovább. Amennyiben a telefonkészüléket
üzleti célból használjuk, az egyik felhasználót elnevezhetjük "Cég"-nek, a másikat "Privát"-nak a
többit pedig "Club1"-nek "Club2"-nek és így tovább. Az egyik felhasználóról a másikra a
gombbal kapcsolhatunk át. A kijelzőn mindig látható az aktuális felhasználónév.
Miután megtörtént a felhasználók definiálása, az Ascom Eurit 4000-es modellel számos funkció
megszemélyesíthető az aktuálisan kiválasztott felhasználótól függően.
Telefonhívás lebonyolításakor az aktuális felhasználó telefonszáma kerül továbbításra a hívott
személy készülékére. A telefonhívások díjának számolása felhasználói lebontásban történik.
A beérkező üzeneteket külön kezeli a készülék attól függően, hogy aktivizáltuk-e a
hívásátirányítást, az üzenetrögzítőre történő közvetlen átkapcsolást vagy a "ne zavarjanak!"
funkciót.
y Beállítás elvégzésekor (pl. az "Answering machine" menüben) az aktuális beállítás az érvényben
lévő felhasználóhoz kerül alkalmazásra, vagyis ahhoz, akinek a neve látható a kijelző jobb-felső
sarkában.
30
Telefonhívások
Telefonálás kihangosított üzemmódban
Az Ascom Eurit 4000 rendelkezik egy beépített mikrofonnal és egy hangszóróval. Ennek
megfelelően lehetőség van a kézibeszélő felemelése nélkül kihangosított telefonbeszélgetést
lefolytatni a helyiségben tartózkodó személyek bevonásával.
Tárcsázás a kézibeszélő felemelése nélkül
Válasszuk ki saját felhasználónevünket a
gombbal
Tárcsázzuk a hívószámot, majd nyomjuk meg a
nyomjuk meg ismét a gombot.
gombot. A hívás befejezéséhez
Bejövő hívások fogadása kihangosított üzemmódban
/ Accept
A hívás fogadásához nyomjuk meg a
Accept felirat alatt.
/ Disconnect
A hívás befejezéséhez nyomjuk meg ismét a
gombot a Disconnect felirat alatt.
gombot vagy a
gombot az
gombot vagy a
A telefonbeszélgetés átváltása kézibeszélőről kihangosított módba
Amikor a kézibeszélővel folytatunk telefonhívást, lehetőség van átkapcsolni kihangosított
üzemmódba például azért, hogy a helyiségben tartózkodó személyek is hallhassák a beszélgetést.
Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a
gombot.
Helyezzük vissza a kézibeszélőt, majd ezután engedjük el a
a beszélgetést kihangosított módban.
A hívás befejezéséhez nyomjuk meg ismét a
Disconnect felirat alatt.
gombot. Folytassuk le
gombot vagy a
gombot a
Telefonbeszélgetés átváltása kihangosított módból kézibeszélős módba
Kihangosított módban történő telefonálás közben bármikor átkapcsolhatunk normál, azaz
kézibeszélős üzemmódba az alábbiak szerint:
Emeljük fel a kézibeszélőt. Ennek hatására azonnal kikapcsol a mikrofon és a
hangszóró.
A hívás végén tegyük vissza a kézibeszélőt.
31
Telefonhívások
Egyirányú kihangosítás
Az egyirányú kihangosító üzemmódban a mikrofon kikapcsolt állapotban van, ami azt jelenti, hogy
a helyiségben tartózkodó személyek hallhatják a beszélgetést, a vonal másik végén lévő partner
viszont nem.
Kézibeszélővel történő telefonbeszélgetés közben az alábbi művelettel aktivizálhatjuk az egyirányú
kihangosítást:
Nyomjuk meg a gombot a hangszóró bekapcsolásához, majd nyomjuk meg ismét a
mikrofon kikapcsolásához.
Némítás
Ha valamilyen oknál fogva nem akarjuk, hogy a vonal másik végén lévő partner hallja a hangunkat,
például azért, mert a helyiségben tartózkodó másik személyhez fordulva bizalmas információt
kívánunk közölni, kapcsoljuk ki a kézibeszélő vagy a készülék mikrofonját. A némítás
bekapcsolásától függetlenül a telefonáló partner hangja hallható marad.
Kézibeszélős vagy kihangosított telefonbeszélgetés közben:
gombot a mikrofon kikapcsolásához.
Nyomjuk meg a
gombot a mikrofon visszakapcsolásához.
Nyomjuk meg ismét a
Hangerőszabályzás
Lehetőség van a kézibeszélő és az alapkészülék hangszórójának hangerő beállítására.
+
Nyomjuk meg a + gombot a hangerőszint fokozatos növeléséhez, majd nyomjuk meg
gombot a Save felirat alatt.
a
-
Nyomjuk meg a - gombot a hangerőszint fokozatos csökkentéséhez, majd nyomjuk
gombot a Save felirat alatt.
meg a
gomb Save felirat alatt történő megnyomásával, akkor
y Ha nem erősítjük meg a beállítást a
a módosított hangerőszint csak az aktuális telefonbeszélgetés végéig marad érvényben.
32
Telefonhívások
Kézi tárcsázás
y Amennyiben csak egyetlen felhasználó van hozzárendelve az Ascom Eurit 4000-es készülékhez
vagy ha csak saját felhasználói profilunk látható a kijelzőn, úgy nincs szükség a gomb
működtetésére a hívás kezdeményezése előtt.
Tárcsázás felemelt kézibeszélővel (közvetlen tárcsázás)
Válasszuk ki a
gombbal saját felhasználónevünket.
Emeljük fel a kézibeszélőt.
Tárcsázzuk a számot, majd várjuk meg a kapcsolást.
A telefonbeszélgetés végén tegyük vissza a kézibeszélőt.
Tárcsázás visszahelyezett kézibeszélővel
Válasszuk ki a
gombbal saját felhasználónevünket.
Tárcsázzuk a számot. A téves számjegyeket a
gombbal törölhetjük.
Emeljük fel a kézibeszélőt. A készülék tárcsázza az előző lépésben begépelt
hívószámot.
A telefonbeszélgetés végén tegyük vissza a kézibeszélőt.
y Mindkét módszerre érvényes: ha a kijelző nem a saját felhasználó nevünket mutatja, akkor az
általunk kezdeményezett hívás a kijelzőn szereplő, tehát a ténylegesen kiválasztott
felhasználóhoz tartozó funkciókkal és beállításokkal, illetve annak költségén fog történni.
y Mindkét módszerre érvényes: amennyiben a kézibeszélő felemelése helyett megnyomjuk a
gombot, úgy kihangosított telefon beszélgetést folytathatunk. A hívás befejezéséhez ismét meg
kell nyomni a gombot.
33
Telefonhívások
Ismeretlen hívások (hívószámküldés letiltása)
Telefonhívás kezdeményezésekor a hálózat továbbítja a telefonszámunkat a hívott partner
készülékéhez, feltéve, hogy a vonal végén lévő készülék támogatja a hívószámkijelző funkciót és a
hívott fél igénybe vette ezt a hálózati szolgáltatást. Lehetőség van letiltani a hívószám elküldését
akár az aktuális, akár az összes kimenő hívás számára.
Hívószámküldés letiltása az aktuális kimenő híváshoz
Válasszuk ki saját felhasználónevünket a
Nyomjuk meg a
gombbal.
mikrofonnémító gombot: a kijelzőn megjelenik a
szimbólum.
Emeljük fel a kézibeszélőt és tárcsázzuk a hívószámot.
vagy...
Tárcsázzuk a hívószámot, majd utána emeljük fel a kézibeszélőt. Az ilyen módon
elvégzett telefonhívással nem kerül továbbításra saját hívószámunk.
vagy...
A kézibeszélő felemelése nélkül tárcsázzuk a hívószámot, majd nyomjuk meg a
gombot a beszélgetés kihangosításához.
Hívószámküldés letiltása minden kimenő híváshoz
A hívószámküldés általános letiltása felhasználófüggő funkció, melyet a "User settings" menüben
találhatunk.
Válasszuk ki saját felhasználónevünket a
gombbal.
Válasszuk ki a "Call anonymus" sort, majd nyomjuk meg az OK gombot.
Válasszuk ki az "ON" tételt az előbukkanó ablakból, majd nyomjuk meg az OK
gombot.
Save
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt a beállítás megerősítéséhez.
y Amennyiben a "USER settings" menüben általánosan letiltottuk a hívószámküldést, azonban a
következő telefonhívásnál mégis szeretnénk továbbítani azt, úgy meg kell nyomni a
mikrofonnémító gombot, melynek hatására eltűnik a kijelzőről a
szimbólum.
34
Telefonhívások
Visszahívás foglaltság / nem felel esetén
Ha foglalt az általunk hívott vonal, akkor aktivizálhatjuk a visszahívás (Callback on busy) funkciót .
Miután megtörtént a funkció aktivizálása, speciális csengőhanggal fog jelezni a készülék, mihelyt a
foglalt hívott fél befejezi a hívást.
Visszahívás foglaltság esetén
gombot a Callback felirat alatt, majd tegyük vissza
Ha foglalt a hívott szám, nyomjuk meg a
a kézibeszélőt. Amint felszabadul a hívott fél vonala, speciális csengőhanggal fog jelezni a
készülékünk. Emeljük fel a kézibeszélőt és folytassuk le a beszélgetést.
Visszahívás nem felel esetén
Ha az általunk hívott fél nem fogadja a hívást, nyomjuk meg a
gombot a Callback felirat
alatt, majd tegyük vissza a kézibeszélőt. Amint a hívott fél hívást kezdeményez készülékéről,
speciális csengőhanggal fog jelezni a készülékünk. Emeljük fel a kézibeszélőt és folytassuk le a
beszélgetést.
Az aktivizált visszahívás funkció törlése
Nyomjuk meg a
visszahívást.
Törlés
Nyomjuk meg a
újratárcsázó gombot, majd válasszuk ki az általunk aktivizált
gombot a Delete felirat alatt.
y A visszahívás foglaltság / nem felel esetén funkció az aktiválást követő 45 percig marad
érvényben. Ezután automatikusan törlésre kerül.
y Legfeljebb 10 visszahívás kezdeményezhető az összes felhasználó számára együttesen.
y A visszahívás megszakításához ne emeljük fel a kézibeszélőt, hanem nyomjuk meg a
gombot a Reject felirat alatt.
y A visszahívás funkció hálózatfüggő szolgáltatás.
35
Telefonhívások
Automatikus újrahívás foglaltság esetén
Ha foglalt az általunk hívott szám, nyomjuk meg a
gombot az Autocall felirat alatt, majd
tegyük vissza a kézibeszélőt. A kijelzőn megjelenik a tárcsázási kísérletek hátralévő ideje, valamint
a következő tárcsázási kísérletig hátralévő időtartam. A sikeres újratárcsázást speciális
csengőhanggal jelzi a készülék.. Ekkor emeljük fel a kézibeszélőt és folytassuk le a beszélgetést.
A várakozási idő hosszának és a tárcsázási kísérletek számának meghatározása
A várakozási idő hossza gyárilag 60 másodpercre, a tárcsázási kísérletek száma pedig 10-re van
beállítva. Ezeket az értékeket megváltoztathatjuk az "Installation / Automatic redial" menüben az
alábbiak szerint:
Várakozási idő
Válasszuk ki az "Interval" sort, majd végezzük el a beállítást.
Tárcsázási kísérletek
száma
Válasszuk ki a Number of tries" sort, majd végezzük el a beállítást.
Beállítás mentése
Nyomjuk meg a
véglegesítéséhez.
gombot a Save felirat alatt a beállítás
y A várakozási idő beállítási tartománya 5 és 240 másodperc között van, az újratárcsázási
kísérletek száma pedig 1 és 99 között állítható.
Az automatikus újratárcsázás törlése
Nyomjuk meg a
gombot az End felirat alatt
Ütemezett hívások (emlékeztető)
Az ütemezett hívás egy időzített szolgáltatás. Ha foglalt az általunk tárcsázott szám vagy pedig a
hívott fél nem fogadja hívásunkat, aktivizálhatjuk az ütemezett hívás funkciót. A telefonkészülék
speciális csengőhanggal fog emlékeztetni arra, hogy ismét megpróbáljuk felhívni a partnert.
Ütemezett hívás
Nyomjuk meg a
gombot a Scheduled call felirat alatt. A kijelzőn
megjelenik egy menü az időzítés beállításához. A menü már rendelkezik
beállításokkal az ütemezett hívások számára.
Dátum, pontos
idő
Állítsuk be a dátumot és az időpontot a "Date" és a "Time" sorban.
Ismétlések
A "Repeat" sor kiválasztása után az alábbiak közül választhatunk:
None (soha), Daily (naponta - hétfőtől vasárnapig), Saturday & Sunday
(szombat és vasárnap), Weekdays (hétköznap - hétfőtől péntekig), Every
Sunday (minden vasárnap), Every Saturday (minden szombat), Every Friday
(minden péntek), Every Thursday (minden csütörtök, Every Wednesday
(minden szerda), Every Tuesday (minden kedd), Every Monday (minden hétfő).
36
Telefonhívások
Action (művelet)
Az időzítő "Action" sorába be van programozva az ütemezett hívás: ne
módosítsuk ezt a beállítást.
Phone number
(telefonszám)
Már meg lett adva az ütemezett hívás telefonszáma
Save (mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
Az ütemezett hívás funkció aktív állapotában az alábbi lehetőségek közül választhatunk:
Acknowledge
Nyomjuk meg a
törléséhez.
Dial
gombot a Dial felirat alatt, ha a kapcsolatot kihangosított
Nyomjuk meg a
üzemmódban kívánjuk lefolytatni.
Snooze
gombot a Snooze felirat alatt a speciális csengőhang
Nyomjuk meg a
kikapcsolásához és 5 perc elteltével történő visszakapcsolásához.
gombot az Acknowledge felirat alatt az ütemezett hívás
Tárcsázás a telefonkönyvből
Az Ascom Eurit 4000 típusjelű telefonkészülék telefonkönyvében 800 bejegyzés számára van hely.
A bejegyzések neveket és telefonszámokat tartalmazhatnak. A telefonkönyv az összes regisztrált
felhasználó számára elérhető. A "Telefonkönyv - Új bejegyzés létrehozása" fejezetben
ismertetésre kerülnek a telefonkönyv szerkesztésével kapcsolatos teendők.
Telefonszám keresése az alfanumerikus billentyűzet segítségével (visszahelyezett
kézibeszélő mellett)
Válasszuk ki saját felhasználónevünket a
gombbal.
Az alfanumerikus billentyűzeten gépeljük be a tárcsázni kívánt személy nevét.
A kijelzőn megjelenik a telefonkönyv tartalma.
Amikor megjelenik a kijelzőn a keresett személy neve, nyomjuk meg az OK gombot a
kapcsolatok megjelenítéséhez.
Válasszuk ki a számot, majd emeljük fel a kézibeszélőt.
37
Telefonhívások
Tárcsázás az újratárcsázó regiszterből
A tárcsázó memória tárolja az elmúlt időszakban tárcsázott telefonszámokat.
A memóriában legfeljebb 1000 bejegyzés fér el. A bejegyzések megtekintéséhez nyomjuk meg a
gombot.
Válasszuk ki saját felhasználónevünket a
Nyomjuk meg a
gombbal.
gombot
A navigátorgomb segítségével keressük ki a tárcsázni kívánt telefonszámot.
Miután kijelöltük a számot, emeljük fel a kézibeszélőt. A készülék automatikusan
elkezdi tárcsázni a kiválasztott számot.
y Az újratárcsázó regiszterből történő törléshez nyomjuk meg a
gombot a Delete felirat alatt.
y Lehetőség van telefonszámok átmásolására az újratárcsázó regiszterből a telefonkönyvbe:
gombot
ehhez előbb ki kell választani a másolni kívánt telefonszámot, majd megnyomni a
a
szimbólum alatt.
Tárcsázás a hívásnaplóból
A hívásnapló tárolja az összes bejövő és kimenő hívást, SMS és UUS üzenetet, az üzenetrögzítőn
hagyott bejövő hangüzeneteket, valamint az alfanumerikus billentyűzeten begépelt WAP címeket.
A hívásnapló kapacitása 1000 bevitelre elegendő. A LOG gomb megnyomásával megjeleníthetjük
a hívásnaplóban tárolt beviteleket.
Válasszuk ki saját felhasználónevünket a
gombbal.
Nyomjuk meg a LOG gombot.
A navigátorgomb segítségével keressünk a bevitelek között. Telefonszám kiválasztása
esetén emeljük fel a kézibeszélőt a tárcsázáshoz, WAP cím esetén nyomjuk meg az
OK gombot.
y A hívásnaplóból kiválasztott bevitel törléséhez nyomjuk meg a
gombot a Delete felirat
alatt.
y Lehetőség van telefonszámok átmásolására a hívásnaplóból a telefonkönyvbe: ehhez előbb ki
kell választani a másolni kívánt telefonszámot, majd megnyomni a
gombot a
szimbólum alatt.
38
Telefonhívások
Tárcsázás a bejövő postafiókból
Távollétünk alatt számos telefonhívás, SMS és UUS üzenet, illetve hangüzenet érkezhet a
készülékre. Ezeket mind a bejövő postafiókban gyűjti a készülék. A bejövő postafiók kapacitása
gombot a
1000 bevitelre elegendő. A bejövő postafiók megtekintéséhez meg kell nyomni a
ikon alatt.
Válasszuk ki saját felhasználónevünket a
Nyomjuk meg a
gombot a
gombbal.
ikon alatt.
A navigátorgomb segítségével keressünk a bevitelek között. A keresett telefonszám
kiválasztása után emeljük fel a kézibeszélőt a tárcsázáshoz.
y Ha törölni kívánunk egy bevitelt a bejövő postafiókból, akkor először válasszuk ki, majd nyomjuk
gombot a Delete felirat alatt.
meg a
y Lehetőség van telefonszámok átmásolására a bejövő postafiókból a telefonkönyvbe: ehhez
gombot a
előbb ki kell választani a másolni kívánt telefonszámot, majd megnyomni a
szimbólum alatt.
Tárcsázás a VIP kijelzőről
A telefonkönyvben tárolt és gyakran használt telefonszámokat elmenthetjük VIP-számként (lásd
"Telefonkönyv - Új bejegyzés létrehozása - VIP").
Miután megtörtént a bejegyzés kiválasztása VIP számként, a VIP kijelző lép a normál kijelző
helyére. A VIP kijelző kapacitása 800 bejegyzésre elegendő.
y Ha egy bejegyzést törölni kívánunk a VIP kijelzőről, válasszuk ki a törölni kívánt tételt, majd
gombot az Edit felirat alatt. Ezzel szerkeszthetővé válik a bejegyzés.
nyomjuk meg a
Válasszuk ki a VIP sort, válasszuk ki a "NO" opciót és nyomjuk meg a
gombot a Save
felirat alatt.
39
Telefonhívások
Bejövő hívások
Ha nem adtunk meg MSN számot és ezáltal nem definiáltunk felhasználót, a telefonkészülék
csengetéssel fogja jelezni bármelyik MSN számra érkezett hívást.
Amennyiben definiáltunk felhasználókat, és mindegyikhez rendeltünk MSN számot, akkor bejövő
híváskor látható lesz a kijelzőn a hívás címzettje.
Az Ascom Eurit 4000 kijelzőjén a hívó fél telefonszáma mellett a neve is látható, feltéve, hogy a
szám szerepel a telefonkönyvben.
Hívásfogadás
A bejövő hívás fogadásához emeljük fel a kézibeszélőt.
vagy...
Accept
(hívásfogadás)
Nyomjuk meg a
gombot az Accept felirat alatt, ha kihangosított módban
kívánjuk lefolytatni a beszélgetést. A hívás befejezéséhez Nyomjuk meg a
gombot a Disconnect felirat alatt.
Hívás elutasítása
Lehetőség van a bejövő hívás visszautasítására az alábbi műveletekkel:
gombot a >> szimbólum alatt, amíg megjelenik a
>>
Nyomjuk meg többször a
Reject felirat.
Reject
(visszautasítás)
Nyomjuk meg a
gombot a Reject felirat alatt. Ennek hatására bontásra kerül a
vonal, a hívó fél pedig foglalt hangjelzést fog hallani vagy egy üzenetet, miszerint a
hívott vonal jelenleg nem elérhető.
A hívás átirányítása üzenetrögzítő készülékre
Ha a kijelzőn megjelenő hívószám tulajdonosával nem akarunk beszélni, viszont szeretnénk, ha
üzenetet hagyna, akkor átkapcsolhatjuk a hívást az üzenetrögzítőre.
>>
Nyomjuk meg többször a
szimbólum.
To
Nyomjuk meg a
gombot a >> szimbólum alatt, amíg megjelenik a
gombot a To
szimbólum alatt.
40
Telefonhívások
Hívásátadás
Ha nem kívánjuk vagy nem tudjuk fogadni a kijelzőn megjelenő telefonszámról érkező hívást
fogadni, lehetőségünk van egy másik készülékre átadni a hívást.
>>
Nyomjuk meg többször a
Divert felirat.
Divert
(átadás)
Nyomjuk meg a
gombot a >> szimbólum alatt, amíg megjelenik a
gombot a Divert felirat alatt.
A kijelzőn megjelenik egy adatbeviteli mező a telefonszám megadásához. Gépeljük be
a célkészülék hívószámát.
Do
(végrehajtás)
Nyomjuk meg a
gombot a Do felirat alatt.
y Ha már előzőleg végeztünk hívásátadást, akkor a kijelzőn az előző célkészülék hívószáma fog
megjelenni.
Bejövő ismeretlen hívások
A telefonkészülék több funkciót kínál a saját telefonszám nélkül érkező hívások kezelésére.
Hívásfogadás: ezzel az opcióval fogadhatjuk a bejövő ismeretlen hívást.
Hívás elutasítása: a hívás visszautasítása esetén a hívó fél üzenetet fog hallani, miszerint a hívott
fél jelenleg nem elérhető.
Átirányítás üzenetrögzítőre: a bejövő hívást üzenetrögzítőhöz kapcsolhatjuk, ahol a hívó fél
hangüzenetet hagyhat.
Átirányítás üzenetrögzítőre üdvözlő szöveggel: a bejövő hívást üzenetrögzítőhöz
kapcsolhatjuk, ahol a hívó fél az üdvözlő szöveg meghallgatása után hangüzenetet hagyhat.
A beállítások felhasználó függők, melyeket a "User settings" menüben lehet elvégezni:
Válasszuk ki saját felhasználónevünket a
gombbal.
Válasszuk ki a navigátorgombbal az "Anonymous caller" sort, majd nyomjuk meg az
OK gombot. A kijelzőn előbukkanó ablakból jelöljük ki az ismeretlen hívás kezelési
módját, majd nyomjuk meg az OK gombot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
41
Telefonhívások
Funkciók telefonbeszélgetés közben
Hívásvárakoztatás / második hívás fogadása
Ha telefonbeszélgetés közben egy második hívás érkezik a készülékünkre, a második (várakozó)
hívásra hangjelzés figyelmeztet.
Accept
(hívásfogadás)
Nyomjuk meg a
gombot az Accept felirat alatt. Ennek hatására az
aktuális hívástartásba kerül, a második hívást pedig kapcsolja a készülék.
Mivel a tartásba tett hívó fél nem hallja a második partnerrel folytatott
beszélgetést, az etikett szerint ajánlatos tudatni vele a második hívás
fogadását.
Disconnect
(bontás)
Nyomjuk meg a
gombot a Disconnect felirat alatt. Ennek hatására
bontásra kerül a második hívás, és visszakapcsol az előző hívás.
y Ha nem kívánjuk fogadni a második hívást, a következő lehetőségek közül választhatunk: az új
hívás átkapcsolása az üzenetrögzítő készülékre, egy másik telefonkészülékre vagy az elutasítás
(lásd "Telefonhívások - Bejövő hívások").
A várakozó hívás funkció kikapcsolása
Lehetőség van a várakozó hívás kikapcsolására a "User settings" menüben. Ez esetben a második
hívó fél foglalt hangjelzést fog hallani. A beállítás felhasználófüggő.
Válasszuk ki a gombbal azt a felhasználót, akinek le akarjuk tiltani a
hívásvárakoztató funkciót.
A navigátorgomb segítségével jelöljük ki az "Allow call waiting" sort, majd nyomjuk
meg az OK gombot. A kijelzőn előbukkanó ablakból válasszuk ki az "OFF" opciót,
majd nyomjuk meg az OK gombot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
Kiegészítő hívás / konzultáció
Telefonbeszélgetés közben előfordulhat, hogy valakit fel kell hívnunk egy gyors kérdés erejéig,
anélkül, hogy bontanánk a kapcsolatot az előző partnerrel.
New
(új)
Nyomjuk meg a
gombot a New felirat alatt. Ennek hatására tartásba kerül az
aktuális hívás. Tárcsázzuk az új partner hívószámát.
Disconect
(bontás)
gombot a Disconnect felirat alatt a második hívás
Nyomjuk meg a
befejezéséhez és az első partner visszakapcsolásához.
42
Telefonhívások
Felváltott beszélgetés
Lehetőség van felváltott beszélgetés lefolytatására két telefonáló partnerrel.
Válasszuk ki a navigátorgombbal a beszélgetőpartnert, majd nyomjuk meg az OK
gombot a kapcsoláshoz. A másik fél tartásba kerül.
Nyomjuk meg a
gombot a Disconnect felirat alatt. Ennek hatására a
Disconnect
(vonalbontás) készülék visszakapcsolja az első vonalat.
Hívásparkoltatás
Az aktuális hívást átkapcsolhatjuk egy másik, azonos S-buszra csatlakoztatott ISDN készülékre,
ahol folytathatjuk a beszélgetést.
PARK
Nyomjuk meg a PARK gombot és menjünk át a másik készülékhez.
PARK
Nyomjuk meg ismét a PARK gombot a parkoltatott hívás visszakapcsolásához.
Folytathatjuk a beszélgetést.
y Ha több telefonkészülék van csatlakoztatva ugyanahhoz az S-buszhoz, és ezen telefonok
rendelkeznek hívásparkoltatás funkcióval, akkor külön parkkódot kell létesítenünk. Ezt a "User
settings" menüben végezhetjük el a "Parkcode" sorban.
Hívásátadás
Két partnerrel történő felváltott beszélgetés közben lehetőség van a két partner összekapcsolására
az alábbi lépésekkel:
>>
Nyomjuk meg többször a
Transfer felirat.
Transfer
(átadás)
gombot a Transfer felirat alatt. Ezzel létrejön a kapcsolat a
Nyomjuk meg a
két telefonáló partner között. A két fél beszélgetését nem hallhatjuk.
gombot a >> szimbólum alatt, amíg megjelenik a
y Az Ascom Eurit 4000 készülék támogatja a hívásátadás funkciót, azonban egyes szolgáltatók
nem.
Háromrésztvevős konferenciahívás
Telefonhívás közben egy harmadik felet is bevonhatunk a beszélgetésbe.
New
(új)
Nyomjuk meg a
aktuális hívás.
gombot a New felirat alatt. Ennek hatására tartásba kerül az
Tárcsázzuk a harmadik fél telefonszámát.
>>
Nyomjuk meg többször a
felirat.
gombot a >> szimbólum alatt, amíg megjelenik a 3-pty
3-PTY
Nyomjuk meg a
gombot a 3-pty felirat alatt. Ennek hatására a készülék
összekapcsolja a három partnert. Megtörténik a három fél összekapcsolása.
43
Telefonhívások
End 3-PTY
(befejezés)
Nyomjuk meg a
gombot az End 3-PTY felirat alatt. Ennek hatására
megmarad a kapcsolat a másodikként kapcsolt partnerrel, a másik fél pedig
tartásba kerül.
Hívásnyomozás (rosszakaratú hívások regisztrálása)( Magyarországon nem működik )
A hálózatfüggő hívásnyomozó funkció alkalmazásával az összes hívás részlete rögzítésre kerül
akkor is, ha a hívó fél nem továbbította saját telefonszámát.
>>
Nyomjuk meg többször a
megjelenik a Call trace felirat.
Call trace
(hívásnyomozás)
Nyomjuk meg a
gombot a >> szimbólum alatt, amíg
gombot a Call trace felirat alatt.
Billentyű-információ küldése
A központ felé küldött billentyű-információk révén különféle funkciókat aktivizálhatunk (pl.
hívásátirányítás). Rendszerint a csillaggombbal (*) vagy a kettőskereszt gombbal (#) lehet
átkapcsolni ebbe az üzemmódba.
Billentyű-információ küldése tárcsázás előtt
Nyomjuk meg a csillag- vagy a kettőskereszt gombot, gépeljük be a kívánt
billentyű-információt, majd emeljük fel a kézibeszélőt.
vagy...
Keypad
(billentyűzet)
Emeljük fel a kézibeszélőt, majd nyomjuk meg a
gombot a Keypad felirat
alatt (vagy hívás közben nyomjuk meg többször a
gombot a >> szimbólum
alatt, amíg megjelenik a Keypad felirat). Ezután adjuk meg a kívánt billentyűinformációt.
y A billentyű-információ elküldésének biztosításához az "Installation/PBX" menüben "ON"-ra kell
állítani az "Automatically send keypad" opciót.
DTMF tárcsázás
Miután létrejött a telefonkapcsolat, a készülék automatikusan átkapcsol tone rendszerű tárcsázó
módba (DTMF). Ez lehetővé teszi mindazon szolgáltatások elérését, melyekhez tone-hangjelzés
szükséges (például automata üzenetrögzítő fogadja a hívást és a nyomógombok működtetését
kéri bizonyos műveletekhez).
>> / DTMF
gombot a >> szimbólum alatt, amíg megjelenik a
Nyomjuk meg többször a
DTMF felirat. Ezután nyomjuk meg a
gombot a DTMF felirat alatt és
gépeljük be a számjegyeket.
44
Telefonkönyv
Az Ascom Eurit 4000 típusjelű telefonkészülék telefonkönyvébe legfeljebb 800 bejegyzést
hozhatunk létre névvel és címmel. A telefonkönyv bejegyzéseihez egyenként maximum öt
elérhetőség rendelhető. Az elérhetőség lehet telefonszám (otthoni, munkahelyi, mobil, fax,
személyhívó), e-mail cím (otthoni e-mail, munkahelyi e-mail), WAP cím vagy más egyéb speciális
bejegyzés.
A telefonkönyv egyaránt elérhető minden felhasználó számára.
Új bejegyzés létesítése
Üres bejegyzés kiválasztása
Menu
Nyomjuk meg a
gombot a Menu felirat alatt.
Válasszuk ki a navigátorgombbal a "Phonebook/Open phonebook" menüt. A kijelzőn
megjelenik a telefonkönyv.
New
(új)
Nyomjuk meg a
gombot a New felirat alatt.
Név és cím megadása
Gépeljük be a név- és címadatokat a billentyűzet gombjaival.
Az elérhetőségek megadása
Az elérhetőségek a név- és címbeviteli adatmezők között találhatók. Az öt előkészített elérhetőség
gombot a
bármikor módosítható. Pozicionáljuk a kurzort a kívánt sorra, majd nyomjuk meg a
Contact type felirat alatt, vagy nyomjuk meg az OK gombot. A kijelzőn előbukkanó ablakban
megjelenik az elérhetőségek listája:
Telefonos elérhetőségek:
otthoni, munkahelyi, mobil, fax, személyhívó
E-mail elérhetőségek:
otthoni, munkahelyi
WAP elérhetőségek:
URL
Felhasználó által megadható bejegyzés
egyéb
Válasszuk ki a kívánt elérhetőséget, majd nyomjuk meg az OK gombot.
y Ne felejtsük el megadni a körzetszámot.
Telefonszám-attribútumok megadása
Az Ascom Eurit 4000 készülék attribútumok alkalmazásával végzi az egyes funkciók vezérlését:
ilyen lehet például a hívószámküldés letiltása vagy az adott szolgáltatón keresztül történő
tárcsázás. Az adott attribútumot a telefonszám elé vagy mögé kell fűzni.
Nyomjuk meg a
gombot az Attribute felirat alatt., majd válasszuk ki a kívánt tulajdonságot az
előbukkanó ablakban megjelenő listából.
45
Telefonkönyv
C
Ismeretlen hívás (C1234)
Válasszuk ki a "C"-t a telefonszám előtt, ha le akarjuk tiltani saját hívószámunk küldését. A "C"
alkalmazásával telefonszámunk nem fog megjelenni a hívott fél ISDN készülékén. Helyette "Rejtett
szám" lesz látható a kijelzőjén.
X
Külső szám (X1234)
Ha a telefonkészüléket telekommunikációs rendszer tagjaként működtetjük, valószínűleg szükség
lesz fővonal hozzáférési szám alkalmazására. Fővonali (külső) szám tárcsázásakor az alközpontok
általában fővonal hozzáférési számot igényelnek (pl. 0). Az "X" számot a telefonszám előtt kell
alkalmazni (lásd "Működés alközponton - A belső hívószám hossza" fejezet).
P
Választott szolgáltató (Px1234)
Lehetőség van a telefonkönyv egyes bejegyzéseihez szolgáltatót rendelni, és az így kiválasztott
számokat mindig ezen a szolgáltatón keresztül fogja tárcsázni a készülék. A "Px" számot (X= 0, 1,
2, ...9) a telefonszám elé kell beilleszteni.
Z
Alcím (1234Zxx..x)
Az alcím feladata az alcímet támogató eszközök távvezérlése. A "Z" alcímet a telefonszám után
kell beilleszteni.
K
Billentyűzet (1234Kxx..x)
Ha a telefonkészülék ISDN rendszeren működik, billentyű-információkat adhatunk a telefonszám
helyett vagy amellett. A billentyű-információ az ISDN telefonrendszer funkcióinak vezérlésére
szolgáló adatfolyam.
F
Funkció (Fxx)
A funkciókódok alkalmazásával beprogramozhatjuk például a hívásátirányítást a telefonkönyv egy
bejegyzésén keresztül, be- vagy kikapcsolhatjuk az üzenetrögzítő készüléket vagy aktivizálhatjuk a
"ne zavarjanak" funkciót. Az alkalmazható utasítások a "Függelék - Funkciólista" fejezetben
találhatók.
+
Nemzetközi szám
Külföldi hívások esetén a "+" kód az ország hívószám rövidítésére szolgál. Például a 0081 92-es
japán hívószám a következőképpen is begépelhető: +81 92...
Hívó fél bejelentés
A telefonkönyvben szereplő bejegyzések számára hangos hívó fél bejelentést rendelhetünk.
A készülék ezután az általunk rögzített szöveg lejátszásával fogja bejelenteni a telefonáló
személyt, így nem kell a kijelzőről leolvasni a hívó fél nevét.
Emeljük fel a kézibeszélőt.
rec
(felvétel)
Nyomjuk meg a
gombot a rec felirat alatt, majd mondjuk be a hívó fél nevét a
kézibeszélő mikrofonjába.
46
Telefonkönyv
X
Miután befejeztük a felvételt, nyomjuk meg a gombot, és tegyük vissza a kézibeszélőt.
A hangrögzítés ellenőrzéséhez indítsuk el a lejátszást a X gombbal.
y A hívó fél bejelentés aktivizálásához a funkciót be kell állítani a "Ring tone" menüben.
y Az üzenetrögzítő ugyanazt a memóriát használja a hívó fél bejelentéshez szükséges nevek és a
bejövő üzenetek tárolására, ezért az üzenetrögzítő memóriakapacitása megosztásra kerül az
üzenetrögzítő és a hívó fél bejelentés között. Amikor már nincs hely új hívó fél rögzítésére,
törölni kell a beérkezett üzenetekből a memória-kapacitás felszabadítása érdekében.
Funkció hozzárendelések
A hívó fél bejelentéshez kijelölt bejegyzésekhez a következő funkciókat rendelhetjük hozzá:
elutasítás (Reject), foglaltság jelzés (Indicate busy), hívásátirányítás (Call forward), speciális
üdvözlő szöveg (Special TAM greeting), átkapcsolás üzenetrögzítőre (Directly to TAM),
átkapcsolás üzenetrögzítőre speciális üdvözlő szöveggel (Directly to TAM with greeting), speciális
csengődallam (Special ringer melody) és néma hívásjelzés (Silence ringer).
Reject
(elutasítás
A hívó fél üzenetet hall, amely közli, hogy a keresett személy pillanatnyilag
nem érhető el.
Indicate busy
(foglalt jelzés)
A hívó fél foglalt hangjelzést hall.
Call forward
(átirányítás)
A hívás átirányításához a "Call forward" menüpontot kell kiválasztani. Itt
megadhatjuk az átirányítási célkészülék hívószámát.
Special TAM
greeting
(tájékoztató
szöveg)
Ha a hívást közvetlenül üzenetrögzítő készülékre szeretnénk átirányítani
speciális tájékoztató szöveggel, válasszuk ki a "Special TAM greeting"
menüpontot. Itt kiválaszthatjuk a hívó fél felé közvetítendő szöveget.
y A "Special TAM greeting" kiválasztása esetén az üzenetrögzítőnek bekapcsolt állapotban kell
lennie.
Directly to TAM
Ha a hívást közvetlenül üzenetrögzítő készülékre szeretnénk átirányítani a
(közvetlenül az
szokásos bejelentkező szöveggel, válasszuk ki a "Special TAM" menüpontot.
üzenetrögzítőre)
Itt kiválaszthatjuk a hívó fél felé közvetítendő bejelentkező szöveget.
y A "Directly to TAM" kiválasztása esetén az üzenetrögzítőnek nem kell bekapcsolt állapotban
lennie.
Directly to TAM with
Ha a hívást közvetlenül üzenetrögzítő készülékre szeretnénk átirányítani
greeting
speciális bejelentkező szöveggel, válasszuk ki a "Directly to TAM with
(közvetlenül
greeting" menüpontot. Itt kiválaszthatjuk a hívó fél felé közvetítendő
üzenetrögzítőre
bejelentkező szöveget.
üdvözlő szöveggel)
y A "Directly to TAM with greeting" beállítás esetén az üzenetrögzítőnek nem kell bekapcsolt
állapotban lennie.
Special ring melody
(spec. csengőhang)
Silence ringer
(néma hívásjelzés)
Ha a hívó partnert speciális csengődallammal kívánjuk azonosítani,
válasszuk ki a "Special ring melody" menüpontot, majd rendeljünk
csengőhangot az adott hívó félhez.
Ha nem kívánjuk, hogy egy adott személy hívását hangjelzés kísérje,
válasszuk ki a "Silence ringer" menüpontot. Az adott személy hívását csak
a kijelző fogja jelezni.
47
Telefonkönyv
VIP
Lehetőség van a fontos és gyakran hívott személyek nevének és telefonszámának külön kijelzőn
történő megjelenítésére.
Megjegyzés
A bejegyzésekhez szöveges megjegyzést fűzhetünk.
A bejegyzések mentése
A bejegyzések telefonkönyvbe történő kimentéséhez nyomjuk meg a
gombot a Save felirat
alatt. Ha véletlenül megnyomjuk a BACK gombot, a kijelzőn megjelenik a bejegyzés mentését kérő
pont.
A bejegyzések módosítása
A telefonkönyvből kiválaszthatjuk a módosítani kívánt bejegyzést. Ezután nyomjuk meg a
gombot az Open felirat alatt. Ennek hatására a kijelzőn megjelennek a bejegyzés részletei.
A részletek módosításához nyomjuk meg a
gombot az Edit felirat alatt. Miután megtörtént a
módosítás, nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt a változás mentéséhez.
A bejegyzések törlése
A telefonkönyv bejegyzéseit egyenként is törölhetjük. Válasszuk ki a törölni kívánt bejegyzést,
majd nyomjuk meg a
gombot a Delete felirat alatt. Biztonsági okokból a kijelzőn megjelenik
a törlés megerősítését kérő üzenet. Ha végleg eldöntöttük a kiválasztott tétel törlését, nyomjuk
meg a
gombot a Yes felirat alatt.
A telefonkönyv-kapacitás ellenőrzése
A "Phonebook / Phonebook infom" menüben ellenőrizhetjük a telefonkönyv szabad tárterületét.
A telefonkönyv tárkapacitása az összes felhasználó számára legfeljebb 800 bejegyzésre és 2000
elérhetőségre elegendő. A "Memory" felirat mellett lévő sáv mutatja a rendelkezésre álló szabad
memóriát.
48
Üzenetrögzítő
Az Ascom Eurit 4000 típusjelű telefonkészülék beépített digitális üzenetrögzítővel van ellátva.
Az üzenetrögzítő kapacitása összesen 28 perc hosszúságú szöveg tárolására elegendő, mely
érték függ a hangminőség beállításától.
Az üzenetrögzítőt külön is használhatják a felhasználók. A beérkező üzenetek a felhasználók
számára külön kerülnek kijelzésre.
Az üzenetrögzítő az alábbi felvett üdvözlő (bejelentkező) szövegekkel rendelkezik ( angol, német
stb nyelven):
- Előre rögzített üzenet: "Sajnos jelenleg senki nem elérhető. A sípszó elhangzása után hagyjon
üzenetet. Köszönjük hívását".
- Kétféle bejelentkező szöveg: az egyik üzenethagyási lehetőséggel.
- Legfeljebb 10 személyes üdvözlő szöveg, melyeket külön-külön felhasználóhoz rendelhetünk.
Alapértelmezés szerint az üzenetrögzítő üzenethagyási lehetőségre van beállítva.
Az üzenetrögzítő bekapcsolt állapotban világít a LED. Ha új üzenet van az üzenetrögzítőn, villogni
kezd a LED és egy villogó szimbólum is megjelenik a kijelzőn. A szimbólum felett a beérkezett
üzenetek száma látható.
Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása
Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása történhet az összes felhasználóra általánosan és egyenként.
Az üzenetrögzítő általános be- / kikapcsolása
Amikor az üzenetrögzítőt az összes felhasználó számára be- vagy kikapcsoljuk, nincs
jelentősége annak, hogy ki az aktuálisan kiválasztott felhasználó. Nyomjuk le és
gombot az üzenetrögzítő bekapcsolásához. A bekapcsolást a
tartsuk lenyomva a
LED világítása jelzi. Az üzenetrögzítő kikapcsolásához ugyanezt a gombot kell
lenyomni, illetve lenyomva tartani.
y Mindazon felhasználók számára, akik számára nincs beállítva személyes bejelentkező szöveg,
az alapértelmezett szöveg felkínálja az üzenet felvételét.
y Miután megtörtént az üzenetrögzítő általános (összes felhasználó számára történő)
bekapcsolása, a készülék egymás után lejátssza a felhasználókhoz rendelt üdvözlő szövegeket.
A lejátszás megállításához nyomjuk meg a
vagy a BACK gombot.
49
Üzenetrögzítő
Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása felhasználónként
Nyomjuk meg többször a gombot annak a felhasználónak a kiválasztásához, akinek
be- vagy kikapcsolni kívánjuk az üzenetrögzítőt.
Röviden nyomjuk meg a
gombot az üzenetrögzítő bekapcsolásához.
A bekapcsolást világítással jelzi a LED. Az üzenetrögzítő kikapcsolásához ismét meg
kell nyomni a
gombot.
vagy...
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki az "Answering machine" menüt, ezután
jelöljük ki a "Status" sort és nyomjuk meg az OK gombot. Az előbukkanó ablakból
válasszuk ki az "ON" opciót és nyomjuk meg ismét az OK gombot.
Save
(mentés)
A beállítás mentéséhez nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
Hívás fogadása üzenetrögzítés közben
Emeljük fel a kézibeszélőt az üdvözlő szöveg lejátszása vagy a hívó fél üzenethagyása közben.
y Ha a hívó fél üzenethagyása közben lépünk be a hívásba, az üzenet adott része nem kerül
rögzítésre.
Üdvözlő szöveg rögzítése / lejátszása / módosítása / törlése
Az Ascom Eurit 4000 készülékkel 10 személyes üdvözlő szöveg rögzíthető. Az üzenetrögzítő
kapacitása az üdvözlő szövegekkel együtt 28 perc, mely érték 14 percre csökken a legjobb
hangminőség beállítása esetén.
A rögzített üdvözlő szövegek minden felhasználó számára elérhetőek.
A felhasználók egyenként eldönthetik, hogy kívánnak-e alkalmazni üzenetlezáró vagy
memóriahiányra figyelmeztető szöveget felvenni.
y Az üdvözlő szövegben biztonsági okokból ne adjunk pontos részleteket a távollétünk várható
időtartamáról.
y Amíg az üzenetrögzítőn beállításokat végzünk, a készüléket nem lehet felhívni: a hívó személyek
ez alatt foglalt hangjelzést fognak hallani.
50
Üzenetrögzítő
Üdvözlő szöveg felvétele
Az üdvözlő szövegek rendszerint azonosak az összes felhasználó számára. A speciális, külön
felhasználókhoz szabott bejelentkező szövegeket később célszerű felvenni. Az üdvözlő szövegek
felvétele előtt el kell dönteni a hívásfogadás jellegét, vagyis azt, hogy felkínálja-e az üzenethagyást
vagy sem a hívó fél számára.
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki az "Answering machine" menüt, majd
jelöljük ki a "Greeting" sort és nyomjuk meg az OK gombot. Az előbukkanó
ablakból válasszunk ki egy új bejelentkezést, majd ismét nyomjuk meg az OK
gombot.
Emeljük fel a kézibeszélőt.
rec
(felvétel)
Nyomjuk meg a
gombot a rec felirat alatt, majd mondjuk be az
üdvözlőszöveget a kézibeszélő mikrofonjába. A felvétel befejezéséhez nyomjuk
meg ismét a
gombot.
>>
Ha azt kívánjuk, hogy a hívó fél csak a bejelentkező szöveget hallja és ne tudjon
gombot a >> alatt, hogy
üzenetet hagyni, akkor nyomjuk meg többször a
megjelenjen a Without rec felirat.
without rec.
Nyomjuk meg a
(üzenethagyás
nélkül)
gombot a Without rec felirat alatt.
>>
Ha nevet kívánunk adni az üdvözlő szövegnek, nyomjuk meg többször a
gombot a >> alatt, hogy megjelenjen a Name felirat.
Name
(megnevezés)
Nyomjuk meg a
gombot a Name felirat alatt, majd adjunk meg egy nevet
az előbukkanó ablakban.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
Az üdvözlő szöveg lejátszása / módosítása
Lehetőség van a már rögzített üdvözlő szöveg meghallgatására, illetve cseréjére. Az
üdvözlőszöveg típusának vagy nevének módosítását a fenti bekezdés szerint végezhetjük el.
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki az "Answering machine" menüt, majd
jelöljük ki a "Greeting" sort és nyomjuk meg az OK gombot. Az előbukkanó ablakból
válasszuk ki a lejátszani vagy módosítani kívánt üdvözlő szöveget, majd ismét
nyomjuk meg az OK gombot.
X
Nyomjuk meg a
gombot a X alatt az üdvözlő szöveg lejátszásához.
vagy...
Az üdvözlő szöveg módosításához emeljük fel a kézibeszélőt, nyomjuk meg a
gombot a rec felirat alatt, majd mondjuk be az új szöveget a kézibeszélő
mikrofonjába. A felvétel befejezéséhez nyomjuk meg ismét a
gombot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
51
Üzenetrögzítő
Az üdvözlőszöveg törlése
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki az "Answering machine" menüt, majd
jelöljük ki a "Greeting" sort és nyomjuk meg az OK gombot. Az előbukkanó ablakból
válasszuk ki a törölni kívánt üdvözlő szöveget, majd ismét nyomjuk meg az OK
gombot.
>>
Nyomjuk meg többször a
Delete
(törlés)
Nyomjuk meg a
gombot a Delete felirat alatt az üdvözlő szöveg törléséhez.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt a művelet véglegesítéséhez.
gombot a >> alatt a Delete felirat megjelenítéséhez.
y Az általunk törölt üdvözlőszöveg a többi felhasználó számára sem lesz elérhető. A törölt szöveg
helyére lép az alapértelmezett bejelentkező szöveg.
Üzenetlezáró és memóriahiányra figyelmeztető szöveg
Az üzenetlezáró szöveget akkor játssza le a készülék a hívó fél számára, amikor letelt az
üzenethagyásra rendelkezésre álló idő.
Ha betelt az üzenetrögzítő memóriája, a hívó fél normál üdvözlőszöveg helyett memóriahiányra
figyelmeztető szöveget hall. A LED ilyen esetben gyorsan villog.
Az üzenetlezáró vagy a memóriahiányra figyelmeztető szöveg felvétele/lejátszása és törlése a
következő fejezetben ismertetett lépések szerint történik: "Üzenetrögzítő - Üdvözlőszöveg felvétele
/ lejátszása / módosítása / törlése".
A beállítások felhasználó függőek.
Üdvözlőszöveg hozzákapcsolása felhasználóhoz
A felhasználók számára kijelölhető egy-egy üdvözlőszöveg a lehetséges tíz közül. Egyazon
üdvözlőszöveget több felhasználó is használhatja.
Jelenítsük meg a
rendelni.
gombbal azt a felhasználót, akihez üdvözlőszöveget kívánunk
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki az "Answering machine" menüt, majd
jelöljük ki a "Greeting" sort és nyomjuk meg az OK gombot. Az előbukkanó ablakból
jelöljük ki a kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelni kívánt üdvözlő szöveget, majd
ismét nyomjuk meg az OK gombot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
52
Üzenetrögzítő
Üzenethagyási időtartam beállítása
Az üzenetrögzítő tárkapacitásának optimális kihasználása érdekében célszerű lehet megszabni az
üzenethagyásra felhasználható időtartamot.
Az alábbi kétféle beállítás közül választhatunk:
- a hívó félnek 30, 60, 90 vagy 180 másodperc áll rendelkezésére üzenethagyás céljából.
- a "végtelen" beállítással nem határozunk meg üzenethagyási időtartamot, annak csak az
üzenetrögzítő memóriája szab határt.
A beállítás felhasználófüggő.
Gyárilag 60 másodpercben van meghatározva az üzenethagyásra felhasználható időtartam.
Jelenítsük meg a gombbal azt a felhasználót, akihez be akarjuk állítani az
üzenethagyási időtartamot.
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki a "Recording length" sort, majd nyomjuk
meg az OK gombot. Az előbukkanó ablakból válasszuk ki a kiválasztott felhasználó
számára alkalmazni kívánt üzenethagyási időtartamot, majd ismét nyomjuk meg az
OK gombot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
A hívásszűrés be- és kikapcsolása
Beállíthatjuk az üzenetrögzítőt a bejövő hívások "szűrésére", ami azt jelenti, hogy a hívó fél által
hagyott üzenet meghallgatása közben eldönthetjük, fogadjuk-e személyesen a hívást vagy sem.
A beállítás felhasználófüggő.
Az üzenetrögzítőbe gyárilag be van állítva a hívásszűrés. A funkció kikapcsolásához az alábbiak
szerint kell eljárni:
Az "Answering machine" menüben a gombbal jelenítsük meg azt a felhasználót,
akihez ki akarjuk kapcsolni a hívásszűrés funkciót.
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki a "Call screening" sort, majd nyomjuk meg
az OK gombot. Az előbukkanó ablakból válasszuk ki az "ON" opciót, majd ismét
nyomjuk meg az OK gombot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
53
Üzenetrögzítő
Az üzenetrögzítő időzítése / költségtakarékos távlekérdezés
Az üzenetrögzítő az alábbi esetekben fogadja a hívásokat:
- egy adott számú csengetés után,
- amikor manuálisan átkapcsoljuk a hívást az üzenetrögzítőre.
A hívás fogadásához szükséges csengetések száma 0 (azonnali hívásfogadás) és 9 között
állítható be. Gyárilag 5 csengetésre van beállítva a készülék.
Az üzenetrögzítő speciális szolgáltatása a költségkímélő funkció: ha több új üzenet érkezett be az
üzenetrögzítőre, akkor távlekérdezéskor a készülék a normál beállításnál két csengetéssel
hamarabb fog belépni a vonalba. Ezért ha további csengetéseket hallunk, az azt jelenti, hogy nincs
új üzenet, tehát letehetjük a kézibeszélőt, így kevesebb pénzbe kerül a hívás.
Jelenítsük meg a gombbal azt a felhasználót, akihez be akarjuk állítani az
üzenetrögzítő működésbe lépéséhez szükséges csengetések számát.
A navigátorgomb segítségével az "Answering machine" menüből válasszunk az
"Immediate answer" (azonnali hívásfogadás), a "Rings before answer" (hívásfogadás
előtti csengetések), és a "Toll save" (költségtakarékos) opciók közül, majd nyomjuk
meg az OK gombot.
- "Immediate answer":
ha "ON"-ra állítjuk, akkor az üzenetrögzítő azonnal fogadja a hívást
- "Rings before answer": válasszuk ki a hívásfogadáshoz szükséges csengetések számát 1 és 9
között.
- "Toll save":
állítsuk "ON"-ra a költségtakarékos funkció aktivizálásához.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
Felvételi hangminőség
Lehetőség van az üzenetrögzítő felvételi hangminőségének beállítására, amely egyaránt érvényes
az általunk készített bejelentkező szövegre, valamint a beérkező hangüzenetekre. Ha gyakran
fogadunk hívásokat gyengébb minőségű hálózatokról, célszerű a legmagasabb hangminőséget
választani. A magas hangminőség hátránya a rövidebb tárkapacitás.
- normál hangminőség:
- magas hangminőség:
kb. 28 perc hosszúságú felvételi kapacitás
kb. 14 perc hosszúságú felvételi kapacitás
A felvételi hangminőség minden felhasználó számára azonos.
A navigátorgomb segítségével az "Answering machine" menüből jelöljük ki a
"Recording quality" sort, majd nyomjuk meg az OK gombot. Az előbukkanó ablakban
állítsuk be a kívánt hangminőséget, majd ismét nyomjuk meg az OK gombot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
54
Üzenetrögzítő
A hangüzenetek lejátszása / törlése
Az üzenetrögzítőt nem szükséges külön bekapcsolni a hangüzenetek lejátszásához.
A hangüzenetek lejátszása
Az üzenetrögzítőre beérkezett új hangüzeneteket villogással jelzi a
szimbólum és a LED. Az
gombot a
szimbólum alatt. Az üzenetek
üzenet(ek) lejátszásához nyomjuk meg a
meghallgatása a kihangosító hangszórón keresztül történik. Ha nem kívánjuk, hogy a helyiségben
tartózkodó személyek meghallják az üzenetet, emeljük fel a kézibeszélőt.
A régi (már meghallgatott) üzenetek megmaradnak a készülék memóriájában egészen azok
törléséig.
A lejátszás megállítása
A lejátszás megállításához nyomjuk meg a
gombot a szimbólum alatt.
Visszaugrás az előző hangüzenethez
A visszaugráshoz nyomjuk meg kétszer röviden a
gombot a szimbólum alatt.
Előreugrás a következő hangüzenethez
Az előreugráshoz nyomjuk meg kétszer röviden a
gombot a szimbólum alatt.
"Visszacsévélés"
A hangüzenet "visszacsévéléséhez" nyomjuk meg hosszan a
gombot a szimbólum alatt. A szimbólum átvált -ra. A visszacsévélés egészen a gomb
elengedéséig tart.
"Előrecsévélés"
A hangüzenet "előrecsévéléséhez" nyomjuk meg hosszan a
gombot a szimbólum alatt. A szimbólum átvált -ra. Az előrecsévélés egészen a gomb
elengedéséig tart.
A hangüzenetek törlése
Delete
(törlés)
Nyomjuk meg a
gombot a Delete felirat alatt az aktuális üzenet törléséhez.
y A bejövő hangpostafiókból lejátszás nélkül is törölhetjük az üzeneteket.
55
Távlekérdezés
Távlekérdezési beállítások
Lehetőség van az üzenetrögzítő távoli lekérdezésére, illetve vezérlésére. A távlekérdezés csak
DTMF tárcsázó rendszerű telefonkészülékkel lehetséges.
Az üzenetrögzítőn tárolt információk illetéktelen lehallgatása ellen a készülék PIN-kód megadását
kéri, amely legfeljebb négy számjegyből állhat.
A jelszó azonos minden felhasználó számára. Ha az egyik felhasználó megváltoztatja a jelszót,
akkor a többiek csak az új jelszó birtokában férhetnek hozzá az üzenetrögzítőn tárolt üzenetekhez.
Az üzenetrögzítő távlekérdezéséhez és távvezérléséhez szükséges feltételek:
- a kézibeszélő a helyén, a kihangosító funkció pedig kikapcsolt állapotban legyen,
- legyen PIN-kód programozva.
A távlekérdezéshez szükséges beállításokat az "Installation / Remote access" menüben
végezhetjük el. A távlekérdezési beállítások módosításához elsőként meg kell adni a PIN-kódot,
mely gyárilag "0000"-ra van beállítva.
A távlekérdező PIN-kód meghatározása
A távlekérdező PIN-kód gyárilag "0000". A készülék üzembe helyezése után ajánlatos
megváltoztatni a kódot.
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki a "Remote access PIN" sort, majd
nyomjuk meg az OK gombot. Az előbukkanó ablakba írjuk be az új PIN-kódot, majd
gombot a Continue felirat alatt.
nyomjuk meg a
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
A távlekérdezés engedélyezése / letiltása
A távlekérdező funkció letiltásához (a beállítások fenntartása mellett) válasszuk ki a "Status" sort
és állítsuk "OFF"-ra. A beállítások aktivizálásához állítsuk vissza "ON"-ra. Mentsük el a
módosítást.
Távlekérdezésre jogosultak listája
A telefonkönyv bejegyzéseiből olyan listát állíthatunk össze, melynek tagjai PIN-kód megadása
nélkül közvetlen és korlátlan hozzáférést nyerhetnek a távlekérdező funkciókhoz.
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki a "Direct access" sort, majd nyomjuk
meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik a közvetlen hozzáférési lista.
Add
(hozzáadás)
gombot az Add felirat alatt. A kijelzőn megjelenik a
Nyomjuk meg a
telefonkönyv. Az OK gombbal kiválasztott bejegyzés hozzáadásra kerül a
közvetlen hozzáférési listához.
56
Távlekérdezés
BACK
Miután megtörtént a közvetlen hozzáférésre jogosultak listájának létrehozása a
telefonkönyv bejegyzései alapján, nyomjuk meg a BACK gombot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
y Csak a telefonkönyv bejegyzései adhatók hozzá a közvetlen hozzáférésre jogosultak listájához.
Súgó üzenet
Lehetőség van súgó üzenet létrehozására a telefon üzenetrögzítőjén. Ezt az üzenetet a PIN-kódos
távlekérdezés kezdetén lejátssza a készülék, segítséget nyújtva a hozzáféréshez szükséges
lépésekhez. A súgó üzenetet tekinthetjük emlékeztetőnek is, amely útmutatásokkal szolgálhat az
üzenetrögzítő távlekérdezéséhez. A súgó üzenet minden felhasználó számára rendelkezésre áll.
A súgó üzenet felvétele, lejátszása, valamint módosítása és törlése a következő fejezetben
ismertetett módon történik: "Üzenetrögzítő - Üdvözlőszöveg felvétele / lejátszása / módosítása /
törlése".
Helységfelügyelet engedélyezése / letiltása
Távollétünkben lehetőség van a telefonkészülék közvetlen környezetének "lehallgatására".
A helységfelügyelet funkció működtetése távlekérdezéssel történik.
A helységfelügyelet funkcióval fennáll a veszélye az esetleges illetéktelen használatnak és
információszerzésnek, ezért azt csak rendkívül indokolt esetben használjuk. Az engedélyezés az
"Enabling room monitoring" sorban történik. Gyárilag le van tiltva a funkció.
A csengetések maximális száma távlekérdezésnél
PIN-kódos távoli hozzáféréssel bármikor bekapcsolhatjuk az üzenetrögzítőt, ezen kívül
vezérelhetjük a különféle funkciókat.
A "Max. number of rings" sorban meghatározhatjuk a csengetések maximális számát. A bejövő
hívásokat az itt beállított maximális számú csengetéssel jelzi a készülék. Ezután megszűnik a
csengetés, és ez a távlekérdezést kezdeményező személynek ekkor kell megadnia a PIN-kódot.
57
Távlekérdezés
A telefonkészülék távvezérlése
A telefonkészülék számos funkciója vezérelhető távoli hozzáféréssel. Ennek megfelelően hasznos
ötlet lehet egy súgó üzenet létrehozása, amely útmutatást nyújt a távvezérlést kezdeményező
személy számára a legfontosabb távvezérlő funkciókról és azok használatáról.
A készülék távvezérlése a távoli készülék billentyűzetéről történik. A műveleteket rendszerint rövid
billentyűhang kíséri.
A távoli készüléken eszközölt bevitelek nyugtázása hangjelzéssel történik:
- helyes bevitel: két rövid, magas hangszínű jelzés
- hibás bevitel: hosszú, mély hangszínű jelzés.
Távvezérlés közben a funkciók végrehajtását a "2"-es billentyűvel lehet megszakítani. Ennek
hatására a telefonkészülék alapállapotba kerül, és ismét készen áll további távvezérlő műveletek
fogadására.
A távoli készülék kézibeszélőjének visszahelyezésével befejeződik a távvezérlés.
Távoli hozzáférés létesítése
A távoli hozzáférés módja függ a telefonkészülék beállításaitól és aktuális üzemmódjától.
1. Az üzenetrögzítő bekapcsolt állapotban van, a hívó személy nincs regisztrálva a hozzáférésre
jogosultak listájában
Adjuk meg a PIN-kódot a bejelentkező szöveg lejátszásakor. Ha a készüléken van súgó üzenet,
akkor az a PIN-kód megadása után közvetlenül felhangzik. Ha vannak beérkezett hangüzenetek
az üzenetrögzítőn, akkor a készülék egymás után lejátssza ezeket. A telefonkészülék ezután
készen áll a távvezérlésre.
2. Az üzenetrögzítő bekapcsolt állapotban van, a hívó személy regisztrálva van a hozzáférésre
jogosultak listájában
Ha nincs súgó üzenet felvéve a készüléken, viszont vannak beérkezett hangüzenetek az
üzenetrögzítőn, akkor ezek kerülnek lejátszásra. Amennyiben van súgó üzenet, úgy ez hangzik
fel elsőként. A telefonkészülék ezután készen áll a távvezérlésre.
3. Az üzenetrögzítő kikapcsolt állapotban van, a hívó személy nincs regisztrálva a hozzáférésre
jogosultak listájában
A telefonkészülék a beállított maximális csengetési szám eléréséig jelzi a bejövő hívást. Ezután
megadhatjuk a távlekérdezéshez szükséges PIN-kódot. Ha van rögzítve súgó üzenet, akkor
lejátssza a készülék. Amennyiben vannak beérkezett hangüzenetek az üzenetrögzítőn, ezeket
játssza le a készülék egymás után. A telefonkészülék ezután készen áll a távvezérlésre.
58
Távlekérdezés
4. Az üzenetrögzítő kikapcsolt állapotban van, a hívó személy regisztrálva van a hozzáférésre
jogosultak listájában
A telefonkészülék a beállított maximális csengetési szám eléréséig jelzi a bejövő hívást. Ha nincs
súgó üzenet felvéve a készüléken, viszont vannak beérkezett hangüzenetek az üzenetrögzítőn,
akkor ezek kerülnek -egymás után- lejátszásra. Amennyiben van súgó üzenet, úgy ez hangzik fel
elsőként. A telefonkészülék ezután készen áll a távvezérlésre.
Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása távvezérléssel
Ha kikapcsolt állapotban van az üzenetrögzítő, akkor azt a távoli hozzáférési PIN-kód , majd egy
funkciókód megadásával bekapcsolhatjuk. Hívjuk fel a készüléket, majd várjuk meg a
kicsengetések végét. Ezután adjuk meg a PIN-kódot és a funkciókódot. Ha vannak beérkezett
hangüzenetek az üzenetrögzítőn, akkor ezeket lejátssza a készülék egymás után. Az üzenetek
lejátszása után a telefonkészülék készen áll a távvezérlő utasítások végrehajtására:
"4"
Nyomjuk meg a 4-es billentyűt a távoli készüléken. Ennek hatására bekapcsol az
üzenetrögzítő a hívó felhasználó számára. Felhangzik a bejelentkező szöveg.
"6"
Nyomjuk meg a 6-os billentyűt a távoli készüléken. Ennek hatására kikapcsol az
üzenetrögzítő a hívó felhasználó számára.
"2" "#" "4" Nyomjuk meg egymás után a következő billentyűket: "2" "#" "4". Ennek hatására az
összes felhasználó számára bekapcsol az üzenetrögzítő.
"2" "#" "6" Nyomjuk meg egymás után a következő billentyűket: "2" "#" "6". Ennek hatására az
összes felhasználó számára kikapcsol az üzenetrögzítő.
Az üdvözlő szöveg lejátszása
"7"
Nyomjuk meg a 7-es billentyűt a távoli készüléken. Ennek hatására az összes üdvözlő
szöveget lejátssza az üzenetrögzítő 1-től 10-ig. Ha például nincs személyes
bejelentkező szöveg felvéve a 4-es helyen, akkor ezen a ponton az alapértelmezett
szöveg kerül lejátszásra.
"1"
Az üdvözlő szöveg lejátszása közben nyomjuk meg az 1-es billentyűt a távoli
készüléken. Ennek hatására ismételten lejátszásra kerül az üdvözlő szöveg.
"1" "1"
Az üdvözlő szöveg lejátszása közben nyomjuk meg kétszer az 1-es billentyűt a távoli
készüléken. Ennek hatására ismételten lejátszásra kerül az előző üdvözlő szöveg.
"3"
Az üdvözlő szöveg lejátszása közben nyomjuk meg a 3-as billentyűt a távoli
készüléken. Ennek hatására lejátszásra kerül a következő üdvözlő szöveg.
"2"
Az üdvözlő szöveg lejátszása közben nyomjuk meg a 2-es billentyűt a távoli
készüléken. Ennek hatására befejeződik az aktuális művelet, és a készülék készen áll
új távvezérlő utasítások végrehajtására.
59
Távlekérdezés
Új üdvözlő szöveg felvétele
Új üdvözlő szöveget rögzítéséhez vagy a meglévő szöveg módosításához "greeting playback"
(üdvözlőszöveg-lejátszó) módban kell lennie a készüléknek. Az üdvözlő szövegeket egymás után
lejátssza a készülék 1-től 10-ig, hogy eligazodhassunk a szövegek között. Az éppen lejátszás alatt
lévő üdvözlő szöveg módosításához (cseréjéhez) az alábbiak szerint kell eljárni:
"5"
Az üdvözlő szöveg lejátszása közben nyomjuk meg az 5-ös billentyűt a távoli
készüléken. Amint felhangzik a nyugtázó hangjelzés, kezdjük el az új szöveg
bemondását a régi helyére.
"2"
Miután elvégeztük az új üdvözlő szöveg felvételét, nyomjuk meg a 2-es billentyűt a
mentéshez. A telefonkészülék készen áll további utasítások végrehajtására.
Távvezérléssel beállíthatjuk az üzenetrögzítőt, hogy a telefonálók csak az üdvözlő szöveget
hallják, de ne tudjanak saját üzenetet hagyni. A másik beállítás szerint az üdvözlő szöveg
meghallgatása után üzenetet hagyhatnak a hívó személyek.
"7" "4"
Az üdvözlő szöveg lejátszása közben nyomjuk meg a 7-es és a 4-es billentyűt a távoli
készüléken. Miután befejeződött az üdvözlő szöveg, üzenetet hagyhat a telefonáló.
"7" "6"
Az üdvözlő szöveg lejátszása közben nyomjuk meg a 7-es és a 6-os billentyűt a távoli
készüléken. Ezután a hívó személyek csak az üdvözlő szöveget hallják, saját üzenetet
nem tudnak hagyni.
Üdvözlő szöveg hozzákapcsolása a felhasználóhoz
Az üdvözlő szövegek egymás után (1-től 10-ig) kerülnek lejátszásra. Ennek köszönhetően
eligazodhatunk az üdvözlő szövegek között. Amikor sorra kerül az üdvözlő szöveg, melyet az
aktuálisan kiválasztott felhasználóhoz szeretnénk rendelni, végezzük el az alábbi lépéseket:
"*"
Nyomjuk meg a csillag-gombot a távoli készüléken.
"1", ...
"9", "0"
Gépeljük be a kívánt felhasználóhoz tartozó számjegyet.
Például a 3-as számú felhasználóhoz a 3-as billentyűt kell megnyomni, a 10-es
felhasználóhoz pedig a 0-ás billentyűt.
60
Távlekérdezés
A hívott felhasználó üzeneteinek lejátszása / törlése
Példánk szerint felhívjuk az "A" felhasználót. Amint a telefonkészülék készen áll távvezérlésre,
lejátszhatjuk az "A" felhasználó hangüzeneteit.
"3"
Nyomjuk meg a 3-as billentyűt a távoli készüléken. Ennek hatására az üzenetrögzítő
átkapcsol lejátszó módba, és egymás után lejátssza a beérkezett hangüzeneteket, az
üzenetek között hangjelzést alkalmazva.
"1"
A hangüzenet lejátszása közben nyomjuk meg az 1-as billentyűt a távoli készüléken.
Ennek hatására ismételten lejátszásra kerül az aktuális üzenet.
"1" "1"
A hangüzenet lejátszása közben nyomjuk meg kétszer az 1-es billentyűt a távoli
készüléken. Ennek hatására ismételten lejátszásra kerül az előző hangüzenet.
"3"
A hangüzenet lejátszása közben nyomjuk meg a 3-as billentyűt a távoli készüléken.
Ennek hatására lejátszásra kerül a következő hangüzenet.
"4"
A hangüzenet lejátszása közben nyomjuk meg a 4-es billentyűt a távoli készüléken.
Ennek hatására az üzenetrögzítő "visszacsévél" néhány másodpercet az aktuális
hangüzenetben.
"0"
A hangüzenet lejátszása közben nyomjuk meg a 0-ás billentyűt a távoli készüléken.
Ennek hatására törlésre kerül az aktuális hangüzenet.
"2"
A hangüzenet lejátszása közben nyomjuk meg a 2-es billentyűt a távoli készüléken.
Ennek hatására befejeződik az aktuális funkció, és a készülék készenléti módba vált az
új távvezérlő funkciók végrehajtásához.
A felhasználók számára hagyott régi és új hangüzenetek meghallgatása / törlése
Példánk szerint felhívjuk az "A" felhasználót. Amint a telefonkészülék készen áll távvezérlésre,
lejátszhatjuk az "A" felhasználó hangüzeneteit (lásd "A hívott felhasználó üzeneteinek lejátszása /
törlése"). A felhasználónkénti üzenet-meghallgatás és törlés mellett az összes felhasználó
számára is elvégezhetjük a lejátszást és a törlést.
"2" "#"
"3"
Nyomjuk meg egymás után a billentyűket.
2 - # - 3. Az üzenetrögzítő elkezdi egymás után lejátszani az összes felhasználó
számára beérkezett hangüzeneteket.
y Hozzáférési jogunk van a "Hívott felhasználó üzeneteinek lejátszása / törlése" fejezetben
ismertetett utasítások végrehajtására.
A felhasználók számára hagyott új hangüzenetek meghallgatása / törlése
Példánk szerint felhívjuk az "A" felhasználót. Amint a telefonkészülék készen áll távvezérlésre,
lejátszhatjuk az "A" felhasználó hangüzeneteit (lásd "A hívott felhasználó üzeneteinek lejátszása /
törlése"). A felhasználónkénti üzenet-meghallgatás és törlés mellett az összes felhasználó
számára hagyott új hangüzeneteket is meghallgathatjuk, illetve törölhetjük.
61
Távprogramozás
"2" "#"
"1"
Nyomjuk meg egymás után a billentyűket:
2 - # - 1. Az üzenetrögzítő elkezdi egymás után lejátszani az összes felhasználó
számára beérkezett (új!) hangüzeneteket.
y Hozzáférési jogunk van a "Hívott felhasználó üzeneteinek lejátszása / törlése" fejezetben
ismertetett utasítások végrehajtására.
Helységfelügyelet
A külső mikrofon bekapcsolásával helységfelügyeletre használhatjuk a telefonkészüléket.
A helységfelügyelet funkció engedélyezése az "Installation / Remote acces" menüben történik,
melyben YES-re kell állítani az "Enable room monitoring" sort.
"8" "7"
Nyomjuk meg egymás után a 8-as és a 7-es billentyűt a távoli készüléken. Ennek
hatására bekapcsol a telefon mikrofonja.
"2"
Nyomjuk meg a 2-es billentyűt a helységfelügyelet funkció kikapcsolásához.
A telefonkészülék készenléti módba vált és készen áll a további távvezérlő funkciók
fogadására.
Kihangosított beszélgetés
A telefonkészülék mikrofonjának és hangszórójának bekapcsolásával kihangosított beszélgetés és
helységfelügyelet végezhető. A kihangosított üzemmód engedélyezéséhez az "Installation/
Remote acces" menüben állítsuk YES-re az "Enable room monitoring" sort.
"8" "8"
Nyomjuk meg egymás után kétszer a 8-as billentyűt a távoli készüléken. Ennek
hatására bekapcsol a telefon mikrofonja és hangszórója.
"2"
Nyomjuk meg a 2-es billentyűt a kihangosított üzemmód kikapcsolásához.
A telefonkészülék készenléti módba vált és készen áll a további távvezérlő funkciók
fogadására.
A hívásátirányítás bekapcsolása
A hívásátirányítást távvezérléssel is aktivizálhatjuk. Ehhez a "Call forwarding always" (feltétel
nélküli átirányítás), a Call forwarding busy (átirányítás foglaltság esetén) és a "Call forwarding no
reply" (átirányítás nem felel esetén) opciók közül választhatunk.
"9" "7"
Nyomjuk meg egymás után a 9-es és a 7-es billentyűt a távoli készüléken. Ezzel
aktivizáltuk a feltétel nélküli hívásátirányítást.
"9" "8"
Nyomjuk meg egymás után a 9-es és a 8-as billentyűt a távoli készüléken. Ezzel
aktivizáltuk a hívásátirányítás foglaltság esetén üzemmódot.
"9" "9"
Nyomjuk meg kétszer egymás után a 9-es billentyűt a távoli készüléken. Ezzel
aktivizáltuk a hívásátirányítás nem felel esetén üzemmódot.
62
Távprogramozás
Miután megtörtént a hívásátirányítás típusának kiválasztása (feltétel nélkül, foglaltság esetén, nem
felel esetén), adjuk meg a célkészülék hívószámát.
"4"....."#" Nyomjuk meg a 4-es billentyűt a távoli készüléken, majd adjuk meg az átirányítási
célkészülék hívószámát. A telefonszám bevitelét erősítsük meg a # gombbal.
A hívásátirányítás kikapcsolása
A hívásátirányítás távvezérléssel történő kikapcsolásához egy olyan felhasználót kell tárcsáznunk,
akinek számára nincs aktivizálva az átirányítás.
"*"
Nyomjuk meg a távoli készülék billentyűzetén lévő csillag-gombot.
"1", ...
"9", "0"
Gépeljük be annak a felhasználónak a számát, akinél ki akarjuk kapcsolni a
hívásátirányítást. Például a 3-as számú felhasználóhoz a 3-as billentyűt kell
megnyomni, a 10-es felhasználóhoz pedig a 0-ás billentyűt.
"9" "6"
Nyomjuk meg egymás után a 9-es és a 6-os billentyűt a távoli készüléken. Ezzel
megtörtént a hívásátirányítás kikapcsolása.
A távvezérlés befejezése
A távvezérlés befejezéséhez tegyük vissza a távoli készülék kézibeszélőjét.
63
Működés alközponton
Az Ascom Eurit 4000 típusjelű készüléket ISDN alközpontra kapcsolva is működtethetjük S0
buszon keresztül. Az ilyen konfiguráció esetén azonban tekintettel kell lennünk az általunk használt
telekommunikációs rendszer sajátosságaira. Mielőtt csatlakoztatnánk az Ascom Eurit 4000
készüléket a telekommunikációs hálózathoz, tanulmányozzuk át az alközpont használati
útmutatóját, és az abban foglaltak szerint járjunk el.
Az alközpontra kapcsolt Ascom Eurit 4000 telefonkészülék optimális működésének biztosítása
érdekében szükség van néhány beállítás elvégzésére. Jóllehet a telefonkészülék gyárilag
konfigurálva van a leginkább elterjedt alközponti rendszerekkel történő együttműködésre, mégis
előfordulhat, hogy módosítást kell eszközölni ezeken a beállításokon.
A telefonkészülék beállításakor végezzük el az alábbi lépéseket az üzemzavarok elkerülése
érdekében.
y Az alábbi fejezetben ismertetésre kerülő beállításokat az "Installation / PBX" menü tartalmazza.
Az alközponti üzemmód be-/kikapcsolása
Az alközponthoz kapcsolt működés minden felhasználó számára azonos.
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki a "PBX" sort, majd nyomjuk meg az OK
gombot. A kijelzőn előbukkanó ablakban jelöljük ki a "YES" tételt, majd ismét nyomjuk
meg az OK gombot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
Fővonal hozzáférési kód (TAC) kimenő hívásokhoz
A külső (városi) hívások kezdeményezésekor az alközpontok döntő többsége megköveteli a
fővonal hozzáférési szám (TAC) megadását, amelyet a telefonszám elé kell fűzni. A TAC kód
tudatja az alközponttal, hogy külső (városi) hívásról van szó.
Az alközpontok többsége "0"-át használ fővonal hozzáférési kódként. Az Ascom Eurit 4000 ennek
megfelelően "0"-ra van állítva, azonban amennyiben az alközpontunk más kódot igényel, vagy
egyáltalán nem igényel kódot, úgy el kell végeznünk a gyárilag beállított szám módosítását a
meglévő alközpont igényeinek megfelelően.
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki a "TAC outgoing" sort, majd adjuk meg az
alközponthoz illeszkedő fővonal hozzáférési számot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
64
Működés alközponton
Fővonal hozzáférési kód (TAC) bejövő hívásokhoz
Az alközponti rendszeren keresztül a telefonkészülékre bejövő külső hívásokat a hívásnapló és a
bejövő postafiók tárolja. A hívásnaplóban és a bejövő postafiókban lévő telefonszámok
visszahívásához fővonal hozzáférési számot kell fűzni a telefonszámok elé.
Első teendő annak kiderítése, hogy az alközpontunk automatikusan hozzáfűzi-e a fővonal
hozzáférési számot a bejövő hívásokhoz. Ehhez hívjuk fel mobiltelefonról az Ascom Eurit 4000-es
készüléket. A telefon kijelzőjén megjelenik a mobiltelefon hívószáma. Ha látható plusz számjegy a
telefonszám előtt, akkor a központ alkalmazza a fővonal hozzáférési szám automatikus
beillesztését a bejövő hívásokhoz.
Az alközpontok többsége "0"-át használ fővonal hozzáférési kódként. Az Ascom Eurit 4000 ennek
megfelelően "0"-ra van állítva, azonban amennyiben az alközpontunk más kódot igényel vagy
egyáltalán nem kér kódot, úgy el kell végeznünk a gyárilag beállított szám módosítását a meglévő
alközpont igényeinek megfelelően.
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki a "TAC incoming" sort, majd adjuk meg az
alközponthoz illeszkedő fővonal hozzáférési számot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
y Miután megtörtént a fővonal hozzáférési szám beállítása, a belső és külső bejövő hívásokat
automatikusan megkülönböztetik az eltérő csengődallamok és csengető hangok. A külső
hívásokat rövidebb csengetés jelzi, vagyis a csengődallamnak csak az első részlete lesz
hallható.
A belső telefonszámok hosszúsága
A belső hívószámok hosszúságának meghatározásával tudatjuk a telefonkészülékkel, hogy a
telefonkönyvben tárolt telefonszámok belső vagy külső telefonszámok.
Alapértelmezés szerint a belső telefonszámok hossza 4 számjegyre van állítva, azonban
amennyiben az alközpont rövidebb vagy hosszabb belső hívószámot követel meg, módosíthatjuk a
gyári beállítást.
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki a "Length of internal number" sort, majd
határozzuk meg a belső hívószámok hosszát az alközponthoz.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
y Ha a telefonkészüléket alközponti rendszerhez csatlakoztatva működtetjük, és megtörtént a
fővonal hozzáférési szám beállítása, akkor a telefonkönyv külső hívásokra szolgáló bejegyzései
nem tartalmazhatnak fővonal hozzáférési számot. Ha viszont 4-re állítottuk a belső hívószámok
számjegyeit, akkor a telefonkönyvbe bejegyzett, 4-számjegyűnél rövidebb telefonszámok (pl.
segélyhívó) elé fővonal hozzáférési számot kell illeszteni (lásd "X" attribútum".
65
Működés alközponton
Példa egy külső hívószám beállítására a telefonkönyvben:
A belső hívószámok hossza =
4
Fővonal hozzáférési szám (TAC) = 0
x 079 123 45 57
rossz
079 123 45 67
helyes, mert a telefonkészülék külső hívószámként értelmezi a
telefonszámot, és automatikusan eléfűzi a fővonal hozzáférési
kódot.
x 117
helyes
117
hibás, mert a telefonkészülék belső hívószámként értelmezi a
telefonszámot, ezért nem fogja eléfűzni a fővonal hozzáférési
kódot.
Hívásátadás a kézibeszélő visszahelyezésével
Lehetőség van az aktuális hívás átadására az alközponthoz kapcsolt másik telefonkészülékre
(mellékre), vagy egy külső (városi) telefonszámra. A művelethez meg kell nyomni a
gombot
a Transfer felirat alatt, vagy visszahelyezni a kézibeszélőt (feltéve, hogy a szolgáltató támogatja
ezt a funkciót).
Ha a
gombbal végezzük a hívásátadást, akkor először fel kell hívni az összekapcsolni kívánt
előfizető hívószámát (a
gombot megnyomni a New felirat alatt), majd a Transfer felirat alatt
megnyomni a
gombot.
Alapértelmezés szerint a telefonkészüléken ki van kapcsolva a kézibeszélő visszahelyezésével
aktivizálható hívásátadás, ami azt jelenti, hogy a kézibeszélő visszahelyezésekor befejeződik az
aktuális hívás, a tartásban várakozó hívás pedig visszakapcsol. A funkció bekapcsolt állapotában a
kézibeszélő visszahelyezésével összekapcsoljuk az aktuális hívást a tartásban várakozó hívással.
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki az "On-hook transfer" sort, majd nyomjuk
meg az OK gombot. Ezután a kijelzőn megjelenő ablakban jelöljük ki az "ON" opciót,
majd nyomjuk meg ismét az OK gombot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt a beállítás mentéséhez.
66
Működés alközponton
Hívásátadási módok
Ha az Ascom Eurit 4000 típusjelű készüléket alközponti telekommunikációs rendszerhez
kapcsolva működtetjük, akkor igénybe vehetjük a hívásátadás funkciót két partner
összekapcsolásához. Az alközponttól függően be kell állítanunk a hívásátadás típusát.
A forgalomban lévő alközpontok többsége támogatja a funkcionális hívásátadást, az Ascom Eurit
4000 készülékben alapértelmezésként ez van beállítva.
Ha az alközpont nem támogatja a funkcionális hívásátadást, válasszuk ki a vonalbontásos átadást.
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki a "Transfer with disconnect" sort, majd
nyomjuk meg az OK-gombot. Ezután a kijelzőn megjelenő ablakban jelöljük ki az "ON"
opciót, majd nyomjuk meg ismét az OK gombot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt a beállítás mentéséhez.
y A következő próbával kideríthetjük, hogy az alközpont a funkcionális vagy a vonalbontásos
hívásátadást támogatja-e: telefonbeszélgetés közben kezdeményezzünk egy második hívást,
majd próbáljuk összekapcsolni a két partnert a
gomb Transfer felirat alatti
megnyomásával. Ha sikeresen megtörténik az összekapcsolás, akkor nem kell változtatni a
hívásátadás típusán.
Billentyű-információk automatikus küldése
A központ felé küldött billentyű-információk révén különféle funkciókat aktivizálhatunk (pl.
hívásátirányítás). Rendszerint a csillaggombbal (*) vagy a kettőskereszt gombbal (#) lehet
átkapcsolni ebbe az üzemmódba.
Tanulmányozzuk át az alközponthoz mellékelt kezelési útmutatót a rendelkezésre álló billentyűinformációkat illetően.
Tárcsázás előtt kapcsoljunk át billentyűjelző üzemmódba a csillag-gombbal vagy a kettőskereszt
gombbal. Egyes alközpontokon, melyeknél aktivizálva van az automatikus fővonal hozzáférés, le
kell tiltani az automatikus billentyű-információ küldését annak érdekében, hogy belső hívást
lehessen kezdeményezni a csillag-gombbal. A készüléken alapértelmezés szerint be van
kapcsolva a billentyű-információküldés.
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki az "Automatically send keypad" sort, majd
nyomjuk meg az OK-gombot. Ezután a kijelzőn előbukkanó ablakban jelöljük ki az
"OFF" opciót, majd nyomjuk meg ismét az OK gombot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt a beállítás mentéséhez.
67
Fejlett funkciók
Időzítés
A "Timer" menüben a dátum és a pontos idő függvényében olyan műveleteket programozhatunk,
mint az ébresztés, a "ne zavarjanak" funkció, az üzenetrögzítő, a hívásátirányítás, stb.
Az időzítő felhasználófüggő funkció.
Az összes felhasználó számára együttesen 50 időzítés áll rendelkezésre.
Miután beprogramoztunk egy időzítést, a kijelzőn megjelenik a
szimbólum.
Új időkapcsoló programozása
Egy új időzítés programozásához a "Time" menüben meg kell nyomni a
felirat alatt.
Nyomjuk meg többször a
megjelenítéséhez.
gombot a New
gombot az időzítő funkciót igénybe vevő felhasználó
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki a "Date" és a "Time" sort, majd
határozzuk meg az időzítés időpontját. Jelöljük ki a "Repeat" sort, majd nyomjuk
meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenő ablakban az alábbi lehetőségek közül
választhatunk: Every Monday (minden hétfő), Every Tuesday (minden kedd), Every
Wednesday (minden szerda) ......, Weekdays (hétköznapok), Saturday & Sunday
(hétvégi napok), Daily (minden nap), none (soha).
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki az "Action" sort, majd nyomjuk meg az
OK gombot. A kijelzőn megjelenő ablakban az alábbi lehetőségek közül
választhatunk:
Alarm
(figyelmeztetés)
Az Alarm opcióval aktivizálhatjuk az emlékeztető funkciót, amely hasznos
lehet például egy előre megbeszélt találkozóhoz. A telefonkészülék speciális
hangjelzéssel figyelmeztet, a kijelzőn pedig szöveg emlékeztet az
eseményre.
Acknowledge
(nyugtázás)
Nyomjuk meg a
gombot az Acknowledge felirat alatt. Ennek hatására
megszűnik a figyelmeztető hangjelzés.
Snooze
(szundi)
gombot a Snooze felirat alatt. Ennek hatására
Nyomjuk meg a
megszűnik a figyelmeztető hangjelzés, de öt perc elteltével megismétlődik.
Scheduled call
(ütemezett hívás)
Ha a tárcsázott szám foglalt, beprogramozhatunk időzített újrahívást. Az
ütemezett hívás funkció speciális hanggal jelzi, amikor végrehajtja az
automatikus újrahívást.
Acknowledge
(nyugtázás)
gombot az Acknowledge felirat alatt. Ennek hatására
Nyomjuk meg a
befejeződik az időzített hívás.
Dial
(tárcsázás)
gombot a Dial felirat
Emeljük fel a kézibeszélőt vagy nyomjuk meg a
alatt. A készülék kihangosított módban elkezdi a kapcsolást.
68
Fejlett funkciók
Do not disturb
("ne zavarjanak!")
Ha nem akarunk hívást fogadni (lásd "Fejlett funkciók - "Ne zavarjanak"
fejezet), kapcsoljuk be a "Ne zavarjanak" funkciót a "Do not disturb ON"
időzítő aktivizálásával, és a felhasználófüggő "Do not disturb" menü
beállítás kerül alkalmazásra.
Phone lock
(telefon lezárás)
A telefonkészülék lezárásához (lásd "Fejlett funkciók - A telefon
lezárása biztonsági PIN-kóddal" fejezet) kapcsoljuk be a "Phonelock
ON" időzítőt. Ha egy bizonyos időtartamig szeretnénk lezárni a
készüléket, akkor a "Phonelock OFF" menüt is aktiválni kell.
TAM
(üzenetrögzítő)
A "TAM ON" és a TAM OFF" időzítő lehetővé teszi az üzenetrögzítő beés kikapcsolását egy adott időtartam erejéig. Az üzenetrögzítő
bekapcsolt állapotában a felhasználó-független "Answering machine"
menü kerül alkalmazásra.
Change TAM greeting
(üdvözlőszöveg
módosítás)
A "Change TAM greeting" időzítő segítségével időzítve módosíthatjuk
az üzenetrögzítő felhasználó-független üdvözlő szövegét. Az időzítő
aktív állapotában az "Answering machine" menüben lévő felhasználófüggetlen üdvözlő szöveg fog módosulni.
Call FWD always
(feltétel nélküli
hívásátirányítás)
Call FWD on no reply
(hívásátirányítás nem
felel esetén)
Call FWD on busy
(hívásátirányítás
foglaltság esetén)
Msg. waiting notification
(beérkezett
üzenetjelzés)
Ez az kapcsoló lehetővé teszi a feltétel nélküli hívásátirányítás időzített
be-, illetve kikapcsolását.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
Ezzel a kapcsolóval időzítve lehet a hívásátirányítás nem felel esetén
funkciót be-, illetve kikapcsolni.
Ez a kapcsoló lehetővé teszi a hívásátirányítás nem foglaltság esetén
funkció időzített be-, illetve kikapcsolását.
A beérkezett üzenet jelzés időzítő segítségével a megadott időtartam
erejéig be- és kikapcsolhatjuk a felhasználófüggő beállításokat a
"Messages - Msg. waiting notification" menüben.
gombot a Save felirat alatt.
Az időzítő szerkesztése / törlése
Az időzítő programozása során megtekinthetjük és módosíthatjuk az időzítő lista aktuális státuszát.
Válasszuk ki a szerkeszteni kívánt időzítőt, majd nyomjuk meg az OK gombot. A kijelzőn
megjelennek az időzítő-beállítások. Végezzük el a szükséges módosításokat, majd mentsük el az
új állapotot.
Az időzítő beállításainak törléséhez vagy megtartásához először ki kell jelölni magát az időzítőt a
listából, majd megnyomni az OK gombot. A kijelzőn megjelennek a kijelölt időzítőhöz tartozó
beállítások. Válasszuk ki a "Status" sort, majd ismét nyomjuk meg az OK gombot. A kijelzőn
megjelenő ablakban jelöljük ki az "Inactive" tételt, majd nyomjuk meg az OK gombot. Mentsük el
az új beállítást. Az időzítő listán vonallal áthúzott formában látható az időzítő szimbólum.
A kikapcsolt időzítőt később bármikor aktivizálhatjuk.
Az időzítő kikapcsolásához jelöljük ki az időzítőt az időzítő listából, majd nyomjuk meg a
gombot a Delete felirat alatt.
69
Fejlett funkciók
SMS-, UUS- és információs üzenetek
Az Ascom Eurit 4000 típusjelű telefonkészülék támogatja az SMS és UUS szöveges üzenetek
küldését és fogadását.
SMS:
Az SMS jelentése: rövid üzenetküldő szolgáltatás. Az SMS üzenetek küldése és fogadása a
mobiltelefonok és a szolgáltatást támogató egyéb eszközök között lehetséges. Az üzenetek
hossza legfeljebb 160 karakter lehet.
UUS:
Az UUS jelentése felhasználók közötti jelzés. Az UUS üzenetek küldése és fogadása ISDN
készülékek között lehetséges. Az UUS maximális hosszúsága 128 karakter, mely érték függ a
hálózati szolgáltatótól.
A bejövő és kimenő üzenetek tárolása külön történik az üzenetrendszerező kabinetben.
A bejövő és kimenő üzenetek tárolására szolgáló memória az összes felhasználó számára
együttesen 50 üzenet tárolására elegendő. Ha megtelik a memória, az újonnan beérkező üzenetek
a legrégebbiek helyébe lépnek, törölve azokat.
A fontos üzenetek megőrzéséhez archiválásra van szükség.
Az archivált üzenetek memóriája legfeljebb 20 üzenet tárolására képes. Amikor megtelik az
archivált üzenetek memóriája, a normál memória tárkapacitása 30-ra csökken.
A bejövő, kimenő és archivált üzenetek felhasználófüggők.
A szöveges üzenetek mellett hangüzeneteket is hagyhatunk a többi felhasználó számára. Az ilyen
szövegeket: információs üzeneteknek nevezzük.
y Nem minden szolgáltató támogatja az SMS küldést. Célszerű érdeklődni a szolgáltatótól a
funkció elérhetőségét illetően.
y Az Ascom Eurit 4000 készülék alközpontra kapcsolt működtetése esetén előfordulhat, hogy nem
érhető el az SMS funkció.
70
Fejlett funkciók
Üzenetküldés
A "Messages/New message/Send SMS (vagy) Send UUS" menüben:
Receiver
(címzett)
Adjuk meg azt a telefonszámot, amelyre az üzenetet el szeretnénk küldeni.
Message
(üzenet)
Gépeljük be az üzenet szövegét.
Send
(küldés)
Nyomjuk meg a
gombot a Send felirat alatt.
Az elküldött üzenetek memóriája tárolja a továbbított üzeneteket, amelyeket a "Messages/Filing
cabinet/Messages out" menüben érhetünk el:
Delete
(törlés)
Read
(olvasás)
Archive
(archiválás)
Az üzenet törléséhez nyomjuk meg a
gombot a Delete felirat alatt. Ennek
hatására törlésre kerül az üzenet.
Az ismételt megtekintéshez válasszuk ki az üzenetet, majd nyomjuk meg az OK
gombot a Read felirat alatt.
gombot vagy a
Válasszuk ki azt az üzenetet, amelyet meg kívánunk tartani az archív üzenetek
gombot az Archive felirat alatt.
memóriájában, majd nyomjuk meg a
Az archív üzenetek memóriájában lehetőség van az üzeneteket törlésére, illetve olvasására a
"Messages/Filing cabinet/Archieved" menü alatt.
Üzenetek olvasása / archiválása / törlése
A beérkezett SMS vagy UUS üzenetet a bejövő postafiók és a hívásnapló tárolja. Az új üzenetek
szimbólum jelzi.
beérkezését a villogó
Read
(olvasás)
Válasszuk ki az olvasni kívánt szöveges üzenetet, majd nyomjuk meg a
gombot a Read felirat alatt.
Reply
(válasz)
Ha választ kívánunk küldeni az üzenet feladójának, nyomjuk meg a
gombot a
Reply felirat alatt.
Forward
Ha továbbítani szeretnénk a beérkezett üzenetet egy másik személy számára,
(továbbítás) nyomjuk meg a
gombot a Forward felirat alatt.
Az első elolvasás után az újonnan beérkező üzenet nem lesz megtalálható a bejövő postafiókban,
hanem átkerül a beérkezett üzenetek memóriájába ("Messages/Filing cabinet/Messages"
menüben elérhető). Ez a memória ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint az elküldött
üzenetek memóriája.
71
Fejlett funkciók
SMS átjárószám
Az elküldött SMS üzenetek elsőként egy úgynevezett átjárón keresztül kerülnek továbbításra. Egy
átjárószám előre be van programozva a készülékbe.
Amennyiben módosítanunk kell az SMS átjárószámot, adjuk meg az új számot a "Messages/
Settings" menü "SMS gateway number" sorában. Nyomjuk meg a
gombot a Change felirat
alatt, majd a kijelzőn megjelenő ablakban módosítsuk az SMS átjárószámot, ezután nyomjuk meg
az OK gombot és mentsük el az új számot.
Információs üzenet rögzítése
Információs üzeneteket a "Messages/New message/Record memo" menüben rögzíthetünk:
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki a felhasználót a kijelzőn megjelenő
ablakból, majd nyomjuk meg az OK gombot.
rec
(felvétel)
gombot a rec felirat alatt.
Emeljük fel a kézibeszélőt, majd nyomjuk meg a
Mondjuk be az információs üzenetet, majd tegyük vissza a kézibeszélőt.
Információs üzenet lejátszása / törlése
Ha van információs üzenet az egyik felhasználó számára a telefonkészüléken, villog a LED és az
üzenetjelző szimbólum a kijelzőn. Az információs üzenet tulajdonképpen egy hangüzenet, melynek
lejátszása és törlése az "Üzenetrögzítő - Hangüzenetek lejátszása / törlése" című fejezetben kerül
ismertetésre.
Az üzenetjelző engedélyezése / letiltása
A telefonkészülék hangjelzéssel hívja fel a figyelmet az új üzenet beérkezésére. Ezt a hangjelzést
a "Message/Settings" menüben letilthatjuk, illetve engedélyezhetjük.
A beállítás minden felhasználóra érvényes.
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki a "Signal receipt of message" sort, majd
nyomjuk meg az OK gombot, ezután jelöljük ki az OFF opciót, majd ismét nyomjuk
meg az OK gombot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
72
Fejlett funkciók
Értesítés a beérkezett üzenetről
Lehetőség van arra, hogy távollétünkben az Ascom Eurit 4000 értesítést küldjön (például
mobiltelefonra) az újonnan beérkező szöveges (SMS, UUS) és hangüzenetekről. Ezt a
felhasználófüggő funkciót a "Messages/Msg. waiting notification" menüben lehet beállítani.
Status
(állapot)
Az értesítés aktivizálásához állítsuk ON-ra a "Status" sort.
Send to No.
(értesítési szám)
Adjuk meg azt a telefonszámot, amelyre értesítést kérünk a beérkezett
üzenetekről.
Válasszuk ki az Ascom Eurit 4000 által alkalmazandó értesítési módokat a
"TAM messages", az "UUS messages" és az "SMS messages" sorból.
OFF
(kikapcsolás)
Nincs értesítés a beérkezett új üzenetekről.
Make a call
(hívás)
Az új hangüzenet beérkezésekor az Ascom Eurit 4000 automatikusan
tárcsázza a "Send to No." sorban megadott telefonszámot. A készülék ezután
lejátssza az üzenetrögzítőre felvett üdvözlő szöveget. A beérkezett üzenetek
lejátszása előtt meg kell adnunk a távlekérdező PIN-kódot. Ez az értesítési
mód csak az üzenetrögzítőre beérkezett hangüzenetekre érvényes.
y Az új hangüzenetekről történő telefonos értesítéshez engedélyezni kell a távlekérdezést az
"Installation/Remote access" menüben.
Send UUS
(UUS küldés)
Az új szöveges üzenet beérkezésekor a telefonkészülék automatikusan elküldi
az UUS üzenetet a "Send to No." sorban megadott telefonszámra.
Send SMS
(SMS küldés)
Az új szöveges üzenet beérkezésekor a telefonkészülék automatikusan elküldi
az SMS üzenetet a "Send to No." sorban megadott telefonszámra.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
73
Fejlett funkciók
y Ha az értesítési mód SMS-re vagy UUSre van állítva, az értesítő szöveg az alábbiakat fogja
tartalmazni:
-....az üzenetküldő személy telefonszámát
-...a beérkezett üzenet típusát (hangüzenet, SMS vagy UUS)
-...SMS vagy UUS üzenet esetén egy kivonatot az eredeti szövegről.
y Az SMS és UUS üzenetek küldése szolgáltatótól függően díjjal jár. Az Ascom nem vállal
felelősséget az alábbiakért:
-...a szöveges üzenet küldése miatt felszámított díjért
-...az SMS átjáróval kapcsolatos költségekért
-...a szoftver hibás működéséből adódó költségekért
-...egy esetleges SMS/UUS hurok bekövetkezése miatt bekövetkező költségekért.
y Ha ki akarjuk próbálni a szöveges üzenet beérkezéséről küldött értesítő funkciót, akkor az
úgynevezett "ping-pong" effektus elkerülése érdekében nem lehetséges ugyanarra a készülékre
értesítést küldeni, amelyről az eredeti SMS vagy UUS vagy hangüzenet érkezett.. Ez azt jelenti,
hogy nem lehet az Ascom Eurit 4000 készüléket felhívni mobiltelefonról és üzenetet hagyni, majd
ugyanezt a készüléket értesítési célszámként kijelölni.
y Feltétlenül kerüljük el az alábbi helyzetet: ha például az Ascom Eurit 4000 értesítést küld SMS
vagy UUS formájában az "X" készülékre, amely ugyanígy értesítést küld az "Y" készülékre SMS
vagy UUS formájában, mely készülék aztán az Ascom Eurit 4000 készüléket értesíti szöveges
vagy hangüzenet beérkezéséről, amely aztán folytatja az "X" készülék étesítésével, és így
tovább. Ezt a nem kívánatos és (költséges) jelenséget SMS / UUS huroknak nevezzük.
74
Fejlett funkciók
Hívásátirányítás
A felhasználófüggő hívásátirányítás funkcióval lehetővé válik a bejövő hívások átirányítása egy
másik készülékre. Az alábbi hívásátirányítási típusok közül választhatunk:
- feltétel nélkül: a felhasználó telefonszámára beérkező hívás azonnal és feltételvizsgálat nélkül
átkerül az előre meghatározott telefonszámra. Ennek megfelelően az első készülék nem jelzi a
hívást, kijelzőjén viszont megjelenik a szimbólum.
- foglaltság esetén: ha foglalt a hívott vonal, akkor a bejövő hívás átkerül az előre meghatározott
számra. Az első készüléken nem jelenik meg várakozó hívásjelzés, viszont a kijelzőjén látható lesz
a szimbólum.
- nem felel esetén: ha bejövő híváskor nem vesszük fel a kézibeszélőt az előre meghatározott
hívásjelzési időtartamig, a hívás átkerül a megadott telefonszámra. Az első készülék kijelzőjén
megjelenik a szimbólum.
y A hívó fél csak az általa kezdeményezett hívás költségeit fedezi. A hívásátirányításból adódó
további díjakat a funkciót kezdeményező félnek kell fizetnie.
A hívásátirányítás engedélyezése
A hívásátirányítás engedélyezése a "Call forwarding" menüben történik. Ehhez jelenítsük meg a
gombbal azt a felhasználót, akinek be akarjuk állítani a funkciót, ezután válasszuk ki a
hívásátirányítás típusát a megfelelő sor ON-ra kapcsolásával, majd adjuk meg a hívásátirányítási
céltelefonszámot és nyomjuk meg a
gombot a Send to network felirat alatt.
A hívásátirányítás letiltása
A gombbal jelenítsük meg a kijelzőn azt a felhasználót akinek le akarjuk tiltani a
hívásátirányítást. Válasszuk ki a letiltani kívánt hívásátirányítási típust a megfelelő sor OFF-ra
gombot a Send to network felirat alatt.
kapcsolásával, majd nyomjuk meg a
Tarifakijelzés
Az Ascom Eurit 4000 kijelzőjén megjelenő díjszabás az aktuális hálózati szolgáltató adatait
használja. A helyes érték megjelenítéséhez be kell állítanunk a tarifatényezőt és a pénznemet.
Fontos tudni, hogy -műszaki okokból- a kijelzőn megjelenő díjak eltérhetnek a ténylegesen
kiszámlázott összegektől.
75
Fejlett funkciók
Nem mindegyik szolgáltató továbbít tarifaadatokat.
A hívásidőtartam- és a hívásdíj információk a "Call charge" és a "Call charges/Call charge
information" menüben érhetők el.
Felhasználói tarifakijelzés
A "Charges" és a "Call duration" menü információk az aktuálisan kiválasztott felhasználóra
értendők.
Összevont tarifakijelzés
Az összes felhasználóra vonatkozó hívásidőtartamok és hívásdíjak a "Total charges" és a "Total
duration" menüből olvashatók ki.
A pénznem és a tarifatényező beállítása
A pénznem és a tarifatényező beállítása minden felhasználóra érvényes. Ezek a beállítások a "Call
charges/Settings" menüben végezhetők el. Válasszuk ki a "Currency" és/vagy a "Factor" sort, majd
írjuk felül a meglévő értékeket és mentsük el a módosításokat.
y Egyes országokban nincs lehetőség a fenti beállítások elvégzésére.
A hívásidőtartam- és a tarifakijelző lenullázása
A hívásidőtartam- és a tarifakijelző lenullázása a "Call charge information" vagy a "Call
gombot meg kell nyomni a
charges/Call charge information" menüben történhet, ahol a
Reset felirat alatt. Ennek hatására az összes érték lenullázásra kerül az összes felhasználóra
vonatkozóan.
"Ne zavarjanak" (DND) funkció
A "Do not disturb" menüben elutasíthatjuk a bejövő hívásokat vagy átkapcsolhatjuk azokat az
üzenetrögzítőre.
Lehetőség van szűrőlista létrehozására az összes felhasználó számára. A szűrőlistában
kijelölhetjük azokat a felhasználókat, akik számára alkalmazásra kerül a DND funkció:
- A hívásszűrés az összes hívó félre érvényes
- A hívásszűrés mindenkire érvényes, aki nem szerepel a szűrőlistában.
Amint megtörtént a DND funkció aktivizálása egy adott felhasználó számára, világítani kezd a
LED, a kijelzőn pedig megjelenik a
szimbólum.
A DND felhasználófüggő funkció.
76
Fejlett funkciók
A "ne zavarjanak" funkció bekapcsolása / letiltása
A gomb (többszöri) megnyomásával jelenítsük meg azt a felhasználót, akinek
számára be akarjuk állítani vagy letiltani a DND funkciót.
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki a "Status" sort, majd nyomjuk meg az
OK gombot. A kijelzőn megjelenő ablakból jelöljük ki az ON opciót a funkció
bekapcsolásához vagy az OFF opciót a funkció letiltásához, majd ismét nyomjuk
meg az OK gombot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
Szűrőlista létrehozása
A szűrőlista kapcsolatban van a telefonkönyv bejegyzéseivel, azaz csak a telefonkönyvben
szereplő bejegyzéseket lehet átmásolni a szűrőlistába. A szűrőlista megnyitásához a "Filter list"
gombot az Open felirat alatt.
sorban nyomjuk meg a
Add
(hozzáadás)
gombot az Add felirat alatt. Ennek hatására megjelenik a
Nyomjuk meg a
telefonkönyv tartalma a kijelzőn. Jelöljük ki a szűrőlistába átmásolni kívánt
bejegyzéseket, majd nyomjuk meg az OK gombot.
BACK
(vissza)
Miután megtörtént a szűrőlista összeállítása, térjünk vissza a "Do not disturb"
menühöz a BACK gomb megnyomásával.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
y Ha el akarunk távolítani egy bejegyzést a szűrőlistából, akkor válasszuk ki, majd nyomjuk meg a
gombot a Delete felirat alatt.
y Ha a szűrőlistát a "DND for whom?" menüből kívánjuk összeállítani, akkor a kijelzőn megjelenő
ablakból a "Filter list callers are excluded" sort kell kijelölnünk.
A "ne zavarjanak" funkció alkalmazása az összes hívó számára
Ha egyáltalán nem akarunk fogadni hívást, akkor az összes hívás számára kell aktivizálnunk a
DND funkciót.
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki a "DND for whom?" sort, majd nyomjuk
meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenő ablakból jelöljük meg a "DND all callers"
opciót, majd ismét nyomjuk meg az OK gombot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
A "ne zavarjanak" funkció alkalmazása a kijelölt hívók számára
Az alábbiak szerint kell eljárni, ha az összes bejövő hívás letiltása helyett a szűrőlistában szereplő
telefonszámokról érkező hívásokat fogadni szeretnénk:
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki a "DND for whom?" sort, majd nyomjuk
meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenő ablakban jelöljük meg a "Filter list callers
are excluded" opciót, majd ismét nyomjuk meg az OK gombot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
77
Fejlett funkciók
A "ne zavarjanak" funkció típusának kiválasztása: elutasítás vagy átkapcsolás az
üzenetrögzítőre
A "ne zavarjanak" funkciót kétféleképpen használhatjuk. Az egyik megoldás a beérkező hívás
egyszerű elutasítása, a másik pedig az üzenetrögzítőre történő átkapcsolás. Válasszuk ki a "DND
type" sort, jelöljük ki a DND funkció típusát, majd mentsük el a beállítást.
- Reject: bejövő hívás során a hívó féllel közli egy géphang, hogy pillanatnyilag nem elérhető a
hívott vonal (feltéve, hogy nincs egy másik azonos MSN számú telefonkészülék rákapcsolva
ugyanarra az S0 buszra).
- Directly to TAM: a bejövő hívásokat közvetlenül az üzenetrögzítő fogadja az aktuális
beállításokkal.
- Directly to TAM with greeting: a bejövő hívásokat közvetlenül az üzenetrögzítő fogadja, és a
hívó fél üzenetet hagyhat a készüléken.
Hálózati szolgáltatók
A vonalat bérbeadó szolgáltatón kívül másik szolgáltatón keresztül is lebonyolíthatunk hívásokat,
feltéve, hogy megtörtént az ehhez szükséges szolgáltatás igénybevétele.
Az Ascom Eurit 4000 készülék szolgáltatói listájában legfeljebb tíz különböző szolgáltatót
definiálhatunk szolgáltatói névvel és előtétszámmal együtt. Ezen kívül az egyes telefonszámokat
eleve hozzárendelhetjük egy adott szolgáltatóhoz automatikus szolgáltató választás céljából:
- körzetszám
- nemzetközi távhívószámok
- telefonszám kezdő számjegyek
Az automatikus szolgáltató választás ismertetése példa alapján:
Példánk szerint a hívások döntő többségét az ABC nevű szolgáltatón keresztül bonyolítjuk le. Az
automatikus szolgáltató választás érdekében a szolgáltatók listájában hozzárendeljük a japán
országkódot (0081) az XYZ nevű szolgáltatóhoz. Amikor nem japán számot hívunk, a
telefonkészülék mindig az ABC nevű szolgáltatón keresztül fog tárcsázni. Ha viszont Japánba
telefonálunk a 0081-es távhívó kóddal kezdődő számmal, a telefonkészülék elemzi a tárcsázott
telefonszám első számjegyeit és azonosítja, hogy a 0081-es számmal kezdődő telefonszámok
hozzá vannak rendelve az XYZ nevű szolgáltatóhoz. A készülék a 0081-gyel kezdődő
telefonszámot automatikusan az XYZ nevű szolgáltatón keresztül fogja tárcsázni az ABC helyett.
A szolgáltatók listájában meghatározott hálózati szolgáltatókat összekapcsolhatjuk a telefonkönyv
bejegyzéseivel (lásd "Telefonkönyv - Új bejegyzés létesítése - Telefonszám-attribútumok
megadása").
78
Fejlett funkciók
Hálózati szolgáltatók definiálása a szolgáltatók listájában
A "Provider/Provider list" menüben legfeljebb tíz hálózati szolgáltató definiálható, P0, P1, ... P9-es
azonosító alatt az összes felhasználó számára. A P0-ás számon szerepel az alapértelmezett
szolgáltató, amely előtétszám tárcsázása nélkül kerül kiválasztásra. A P1 és P9 között regisztrált
szolgáltatókhoz szolgáltató név és előtétszám programozható.
Edit
(szerkesztés)
A hálózati szolgáltatók listájában válasszuk ki a programozni kívánt szolgáltatót
(P1....P9). Ezt követően nyomjuk meg a
gombot az Edit felirat alatt, majd
adjuk meg a szolgáltató nevét és előtétszámát. Az automatikus szolgáltató
választáshoz adjuk meg a telefonszámok kezdő számjegyeit vesszővel
elválasztva.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
y A szolgáltató beállításainak törléséhez a szolgáltatók listájában nyomjuk meg a
Reset felirat alatt.
gombot a
Alapértelmezett szolgáltató kiválasztása
A "Provider/Settings" menüben történő beállítással meghatározhatjuk azt az alapértelmezett
szolgáltatót, melyen keresztül lebonyolítani kívánjuk a telefonhívásokat. Válasszuk ki a "Default
provider" sort és nyomjuk meg az OK gombot. Jelöljük ki a szolgáltatót, majd ismét nyomjuk meg
az OK gombot és mentsük el a műveletet. Ezen túl a telefonkészülék minden kimenő hívást az itt
kiválasztott szolgáltatón keresztül fog tárcsázni. Ez a funkció felhasználófüggő.
y A kézibeszélő felemelésekor a telefonkészülék a P0-ás szám alatt regisztrált szolgáltatón
keresztül fogja lebonyolítani a hívást.
Az automatikus szolgáltató választás engedélyezése / letiltása
Az automatikus szolgáltató választás engedélyezése a "Provider/Settings" menüben történik.
Válasszuk ki az "Automatic provider selection" sort, majd nyomjuk meg az OK gombot. Ezután
jelöljük ki az ON opciót, majd ismét nyomjuk meg az OK gombot. Ez a funkció szintén
felhasználófüggő.
y Az automatikus szolgáltató választás aktivált állapotában a normál kijelzőn megjelenik a
szimbólum.
Tárcsázás automatikus szolgáltató választással
Az automatikus szolgáltató választás csak a kézibeszélő felemelése nélkül vagy a telefonkönyvből
történő tárcsázás esetén működik. Ennek megfelelően felemelt kézibeszélővel történő
tárcsázással nem akivizálható az automatikus szolgáltató választás funkció. Jelöljük ki a
gombbal a felhasználónevet, majd tárcsázzuk a kívánt számot.
79
Fejlett funkciók
Csengőhang
Az Ascom Eurit 4000 típusjelű telefonkészülék széles választékban kínál különféle
csengődallamokat. A hangerő egyenként szabályozható. Az erősödő hívásjelzés
összekapcsolható a beállított hangerőszinttel, vagyis a csengetés halkan kezdődik, majd
folyamatosan erősödve eléri a beállított értéket.
Lehetőség van úgynevezett felhasználó-értesítő szöveg rögzítésére a felhasználók számára.
A felhasználó-értesítő szöveg felvétele után a készülék a szokásos csengetés helyett az általunk
rögzített szöveg lejátszásával fogja jelezni a hívást, például nevén szólítva a hívott felhasználót.
Amennyiben hívó fél bejelentő szöveget rögzítettünk a telefonkönyv bejegyzéseihez (lásd
"Telefonkönyv - Új bejegyzés létrehozása – Hívó fél bejelentés"), beépíthetjük azokat a
hívásjelzési sorrendbe. A hívásjelzési sorrend a következő: csengődallam - felhasználó-értesítés –
hívó fél bejelentés. Meghatározhatjuk azt, hogy a telefonkészülék a csengődallam és a hívó félbejelentés lejátszásával jelezze a bejövő hívást.
A "Ringing tone" menü beállításai felhasználófüggők.
A csengetési dallam és a hangerő beállítása
A
gomb (többszöri) megnyomásával válasszuk ki saját felhasználónevünket.
Melody
(csengődallam)
Válasszuk ki a "Melody" sort, majd nyomjuk meg az OK gombot. Jelöljük ki a
kívánt dallamot a listából, majd ismét nyomjuk meg az OK gombot.
Volume
(hangerő)
Válasszuk ki a "Volume" sort, majd nyomjuk meg az OK gombot. Végezzük el
a csengetési hangerőszint beállítását a "-" és a "+" gombbal, majd ismét
nyomjuk meg az OK gombot.
Increasing
(erősödő
hívásjelzés
Válasszuk ki az "Increasing" sort, majd nyomjuk meg az OK gombot.
A fokozatosan erősödő hívásjelzés bekapcsolásához jelöljük ki az ON opciót,
majd ismét nyomjuk meg az OK gombot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
y Ha a hangerőszint 0-ra van állítva (némítás), a normál kijelzőn megjelenik a
világítani kezd a LED.
szimbólum, és
y Célszerű eltérő csengődallamokat alkalmazni a felhasználók számára. Ezzel könnyen
megkülönböztethetők a bejövő hívások.
Bejövő híváskor lehetőség van a csengetési hangerő módosítására a "-" és a "+" gombbal.
80
Fejlett funkciók
Felhasználó-értesítő felvétele
A
gomb (többszöri) megnyomásával válasszuk ki saját felhasználónevünket.
User prompt
(felh. értesítő)
Válasszuk ki a "User prompt" sort, emeljük fel a kézibeszélőt és nyomjuk meg
a
gombot a rec felirat alatt. Mondjuk be a mikrofonba a felhasználóértesítő szövegét, majd tegyük vissza a kézibeszélőt.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
gombot a X alatt a szöveg
y Ha már van felvéve felhasználó-értesítő, nyomjuk meg a
lejátszásához. A meglévő felhasználó-értesítő szöveg törléséhez nyomjuk meg a
gombot
a Delete felirat alatt.
A hívásjelzési sorrend meghatározása
A gomb (többszöri) megnyomásával válasszuk ki saját felhasználónevünket. Jelöljük ki saját
hívásjelző-sorrendünket a "Melody", a "User prompt" (felhasználó-értesítő) és a "Name prompt"
(hívó fél bejelentő) kijelölésével, illetve azok be- és kikapcsolásával.
y Ha például egyaránt kikapcsoljuk a csengődallamot, a felhasználó-értesítőt és a hívó fél
bejelentőt, attól a készülék még csengetéssel jelezni fogja a bejövő hívást.
Játékok
A "Games" menüben különféle játékok találhatók. Olvassuk el a játékszabályokat és kövessük a
gombot a
kijelzőn megjelenő útmutatásokat. Ha segítségre van szükségünk, nyomjuk meg a
Help felirat alatt. A játékhoz használhatjuk a navigátort, valamint az OK és BACK gombokat.
Akár telefonálás közben is játszhatunk, ehhez a Menu felirat kell megnyomni a
gombot.
y Játék közben is hívható marad a telefonkészülék.
PIN-kódos telefonlezárás
Az "Installation/Security" menüben megadott PIN-kóddal megakadályozható a telefonkészülék
illetéktelen használata. A telefon lezárása után nem lehet hívást kezdeményezni, hozzáférni a
menühöz vagy WAP-hoz. A telefon felszabadításához ismételten meg kell adni a PIN-kódot.
81
Fejlett funkciók
A telefonkészülék lezárt állapotában segélyhívás kezdeményezhető.
Alapértelmezés szerint a PIN-kód: "0000". A telefon lezárása minden felhasználó számára
érvényes.
y Ajánlatos jól megjegyezni a PIN-kódot, mert PIN-kód hiányában csak a márkaszerviz tudja
felszabadítani a készüléket.
A telefonkészülék lezárása
A "Security" menü kiválasztásakor a készülék a PIN-kód megadását kéri. Gépeljük be a PIN-kódot,
majd nyomjuk meg az OK gombot.
Change
(csere)
A biztonsági PIN-kód módosításához válasszuk ki a "Security PIN" sort, majd
nyomjuk meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenő ablakban végezzük el a PINkód módosítását és ismét nyomjuk meg az OK gombot.
Phonelock
(lezárás)
A telefonkészülék lezárásához válasszuk ki a "Phonelock" sort, majd nyomjuk
meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenő ablakban jelöljük meg az ON opciót és
ismét nyomjuk meg az OK gombot.
Lock mode
(lezárási mód)
A "complete" opció beállításával a telefonkészülék összes funkciója letiltásra
kerül. A "with emergency call" opció beállításával a segélyhívó számok hívhatók
maradnak.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt a telefonkészülék lezárásához.
A normál kijelzőn megjelenő szimbólum jelzi a telefon lezárt állapotát.
Segélyhívó számok
A telefonkészülék lezárt állapotában a következő lépésekkel lehet segélyhívást kezdeményezni:
nyomjuk meg a készülék bármelyik gombját, melynek hatására a készülék kéri a biztonsági PINkód megadását.
Emergency call
(segélyhívás)
gombot az Emergency call felirat alatt. A kijelzőn
Nyomjuk meg a
megjelenő ablakban jelöljük ki a tárcsázni kívánt segélyhívó számot, majd
emeljük fel a kézibeszélőt.
A telefonkészülék felszabadítása
A telefonkészülék felszabadításához először meg kell nyomni valamelyik gombot, hogy a kijelzőn
megjelenjen a PIN-kód megadását kérő jel. Gépeljük be a PIN-kódot, majd nyomjuk meg az OK
gombot a készülék felszabadításához.
82
Fejlett funkciók
Szabadon programozható gomb
A "User settings" menüben az alábbi funkciókat rendelhetjük a programozható gombhoz:
- telefonszám
- email cím
- WAP cím
- funkció a funkciólistából (Fxx)
A "Függelék - Funkciólista" fejezet tartalmazza a programozható gombhoz hozzárendelhető
funkciókat. A programozható gomb működése felhasználófüggő, azonban a funkciólista egyes
funkciói egyaránt hozzáférhetők az összes felhasználó számára.
A programozható gomb betanítása
Nyomjuk meg (többször) a gombot, amíg megjelenik a kijelzőn az a felhasználó,
akinek be akarjuk tanítani a programozható gombot.
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki a "MyKey" sort, majd adjunk meg egy
telefonszámot, email címet, WAP címet vagy egy funkciót a funkciólistából (Fxx).
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
Átszámozás (távhívó előtétszám módosítás)
Az átszámozás során előre beprogramozhatjuk a belföldi és a nemzetközi előtétszámokat:
A belföldi / nemzetközi előtétszám beállítása
A belföldi előtétszám a körzetszám első számjegye. A nemzetközi előtétszám az a hozzáférési
kód, melyet tárcsázni kell az ország hívószám előtt. A jelenlegi belföldi és nemzetközi
előtétszámok gyárilag be vannak programozva a készülékbe, azonban ezek a jövőben
változhatnak.
A módosítást az "Installation/Location" menüben végezhetjük el az alábbiak szerint:
A navigátorgomb segítségével válasszunk a "National prefix" és az "International
prefix" sor között, majd írjuk át a meglévő számokat.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt.
83
Függelék
Fejhallgató
Kézibeszélő helyett külön megvásárolható fejhallgatót (headset) is használhatunk a telefonhívások
lebonyolításához.
Ha nem Ascom márkakereskedőnél vásároljuk a fejhallgatót, akkor meg kell győződni az Ascom
Eurit 4000 típusjelű telefonkészülékkel való kompatibilitásáról. Tanulmányozzuk át a fejhallgatóhoz
mellékelt kezelési útmutatót, mielőtt hozzákezdenénk a csatlakoztatáshoz.
A fejhallgató használata előtt el kell végezni az alábbi beállításokat az "Installation/Hardware"
menüben:
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki a "Headset" sort, majd nyomjuk meg az
OK gombot. A kijelzőn megjelenő ablakban jelöljük meg a YES opciót, majd ismét
nyomjuk meg az OK gombot.
Save
(mentés)
Nyomjuk meg a
gombot a Save felirat alatt a beállítás elmentéséhez.
A kijelzőn megjelenik a szimbólum.
y A bejövő hívás fejhallgatóval történő fogadásához meg kell nyomni a gombot. Ha hívást
szeretnénk kezdeményezni, elsőként tárcsázzuk a telefonszámot, majd utána nyomjuk meg a
gombot. További információkért tanulmányozzuk át a mikrofonos fejhallgatóhoz mellékelt
kezelési útmutatót.
A gyári beállítások helyreállítása (reset)
A teljes reset funkcióval visszahívjuk a készülék eredeti gyári beállításait. Az általunk végzett
beállítások, módosítások és bejegyzések kitörlődnek a memóriákból.
Ha elfelejtettük a távlekérdező PIN-kódot, hajtsunk végre távoli reset-et. A távlekérdező PIN-kód
visszaáll "0000"-ra.
gombot a Menu felirat alatt, majd vigyük a fekete
Normál kijelző mellett nyomjuk meg a
kurzort az "Installation" menüre és nyomjuk meg az 1-es billentyűt a szervizmenübe történő
belépéshez.
- Válasszuk ki a "Full reset" sort, majd nyomjuk meg az OK gombot. Ennek hatására végrehajtásra
kerül a teljes törlés.
- Válasszuk ki a "Reset remote-access PIN" sort, majd nyomjuk meg az OK gombot.
84
Függelék
Szoftverfrissítés
Szoftver verzió, funkcióérték és ellenőrzőösszeg
Az "Installation/Software" menüben megtekinthetjük az Ascom Eurit 4000 szoftverének aktuális
verziószámát, funkcióértékét és az ellenőrzőösszeget. Az ellenőrzőösszeg a szoftver terjedelme
alapján kerül kiszámításra.
Version
(verziószám)
A "Version" sorban látható az Ascom Eurit 4000 készülékre telepített szoftver
verziószáma.
Feature
(funkcióérték)
A "Feature" sorból kiolvasható a telefonkészülékbe beépített funkcióellátottság.
Checksum
(ellenőrzőösszeg)
Válasszuk ki a "Checksum" sort, majd nyomjuk meg a
sort a Calculate
felirat alatt. A művelet hatására megtörténik az ellenőrzőösszeg kiszámítása
és megjelenítése a kijelzőn.
y Meghibásodás esetén a szerviz forróvonalán keresztüli kapcsolatfelvétel során szükség lehet a
szoftver verziószámának, funkcióértékének és az ellenőrzőösszeg közlésére.
Távvezérelt szoftverfrissítés
A gyár szakemberei folyamatosan tökéletesítik az Ascom Eurit 4000 telefonkészüléket. Az
"Installation/Software" menüből kiindulva telefonvonalon keresztül letölthetjük az Ascom Eurit 4000
legújabb szoftverét. A letöltéshez szükséges hozzáférés gyárilag be van programozva a
készülékbe.
A navigátorgomb segítségével válasszuk ki a "Host number" sort, majd nyomjuk meg
gombot a Start update felirat alatt. Ennek hatására kezdetét veszi a szoftver
a
frissítése. A kijelzőn nyomon követhető a művelet százalékos értékben kifejezve.
Save
(mentés)
gombot a
Miután sikeresen megtörtént a szoftver frissítése, nyomjuk meg a
Continue felirat alatt. A kijelző visszakapcsol normál üzemmódba, és a készülék
most már az új szoftverrel működik.
y A távvezérelt szoftverfrissítés változatlanul hagyja a telefonkönyv bejegyzéseit.
85
Függelék
Hibaelhárítás saját kezűleg
Bármilyen jellegű rendellenes működés vagy üzemzavar esetén próbáljuk meg magunk elhárítani
a problémát az alábbi táblázat segítségével.
FIGYELEM!
A készüléken javítást csak szakszerviz végezhet!
Hibajelenség
A hiba lehetséges oka
Teendő
Nincs tárcsahang
Nem megfelelő a telefonzsinór
és/vagy a tápegység
csatlakoztatása
Végezzük el újra a
csatlakoztatásokat
Tárcsázás után nincs
kicsengés
Helytelenül van beállítva a
vonal típusa (alközpontra
kapcsolt működtetés esetén)
Alközpontra kapcsolt
működtetés esetén el kell
végezni a vonal típusának
beállítását
Nincs tárcsahang, helyette
mély-magas kettős hang
hallható
Aktív a hívásátirányítás
Kapcsoljuk ki a
hívásátirányítást
Nincs hívásjelzés (csengetés)
Kapcsoljuk vissza a
Ki van kapcsolva a
csengőhangot vagy tiltsuk le a
csengőhang (csengetési
hangerő "0"-ra van állítva) vagy "ne zavarjanak" funkciót
bekapcsolt állapotban van a
"ne zavarjanak" funkció
A vonal másik végén nem
hallják a hangunkat
Nem megfelelően van
csatlakoztatva a kézibeszélő
zsinórja, vagy aktivizálva van a
mikrofon-némító funkció
86
Ellenőrizzük a kézibeszélőzsinór csatlakoztatását és a
mikrofon-némító gomb
helyzetét
Függelék
Karbantartás
A telefonkészülék nem igényel karbantartást.
A készülékház tisztításához használjunk enyhén megnedvesített ruhát. A vegyszeres vagy
oldószeres tisztítás megsértheti a telefonkészülék külső felületét. Tisztítás közben ügyeljünk arra,
nehogy folyadék kerüljön a készülék belsejébe.
Funkciólista
Az alábbi listában szereplő funkciókat rendelhetők hozzá a telefonkönyv bejegyzéseihez, valamint
a programozható gombhoz:
F00
F21 xx...x
F22 xx...x
F23 xx...x
F24
F26
F27
F44
F46
F47
F70
F71
nincs funkció
feltétel nélküli hívásátirányítás be-/kikapcsolás (felhasználófüggő)
hívásátirányítás nem felel esetén be-/kikapcsolás (felhasználófüggő)
hívásátirányítás foglaltság esetén be-/kikapcsolás (felhasználófüggő)
"ne zavarjanak" be-/kikapcsolás (felhasználófüggő)
üzenetrögzítő be-/kikapcsolás (felhasználófüggő)
üzenetjelzés be-/kikapcsolás (felhasználófüggő)
"ne zavarjanak" be-/kikapcsolás (összes felhasználó számára)
üzenetrögzítő be-/kikapcsolás (összes felhasználó számára)
üzenetjelzés be-/kikapcsolás (összes felhasználó számára)
fejhallgató be-/kikapcsolás (összes felhasználó számára)
PIN-kód nélküli telefonlezárás
y "xx...x" = hívásátirányítási célszám
Eurit Office Tool
Az Eurit Office Tool a számítógép által támogatott CTI technológia alkalmazását biztosítja az
Ascom Eurit 4000 készülék számára.
Az Ascom Eurit 4000 készülékhez mellékelt szoftver egy TAPI meghajtót és a telefonkészülék
számítógéppel való működtetéséhez szolgáló szoftvert tartalmaz. A hívások automatikusan
megjelennek a számítógép képernyőjén. Ha a hívó tárolva van az adatbázisban, úgy a vele
kapcsolatos összes fontos adat is megjelenik a képernyőn. Ennek köszönhetően még a hívás
fogadása előtt megtudhatjuk az összes szükséges információt. Ez a megoldás nélkülözhetetlen a
modern irodákban!
87
Függelék
A TAPI meghajtó lehetővé teszi az egyes adatbázisok közvetlen kapcsolását az Ascom Eurit 4000
készülékhez.
Az Eurit Office Tool szoftver folyamatos fejlesztés alatt áll, így a legújabb fejlesztéseket nem
tartalmazza a készülékhez mellékelt CD-n található szoftver.
A szoftverfrissítés ingyenesen letölthető a www.estos.de/euritelpro/ Internet-címről.
A weblapon válasszuk ki a Download Updates ablakot, és indítsuk el a letöltést az EuriTel Pro
Version X.Y. opcióra kattintva. A módosításokkal kapcsolatos információkat az EuriTel Pro
Releasenotes rész tartalmazza.
A számítógépről végzendő frissítéshez:
Töltsük le a fenti címről a frissített fájlt, majd futtassuk a programot. A setup parancs megadását
követően, a program automatikusan felismeri a már telepített elemeket és elvégzi a frissítést.
Ö
Figyelem: A PC-Dialer II program (az Eurit Office Tool elődje) nem kompatibilis az Ascom
Eurit 4000 készülékkel.
Műszaki adatok
ISDN
Vonal:
Protokoll:
szabványos vonal
DSS1 (Euro-ISDN)
Méret- és súlyadatok
Mélység x szélesség x magasság:
Súly:
289 mm x 214 mm x 111 mm
808 g
Környezeti hőmérséklet DIN IEC 721 szerint
Működés:
+5 ... +45°C
Szállítás:
-25 ... +70°C
Tárolás:
-25 ... +55°C
PC interfész
A külön megvásárolható Eurit Office Tool csomag segítségével az Ascom Eurit 4000
összekapcsolható személyi számítógéppel.
Adatmegőrzés tápfeszültség nélkül
> 10 év (nincs szükség akkumulátorra)
88
Függelék
Garanciális feltételek
A garanciális időszak alatt az Ascom jótállást vállal az anyag- és gyártási hibákra. Az Ascom saját
belátása szerint jogosult dönteni a hibás részegység javításáról vagy cseréjéről.
A garanciális jogosultságot a termék beszerzését igazoló számlával és a kitöltött jótállási jeggyel
kell bizonyítani.
A garancia érvényét veszti, amennyiben a készüléket illetéktelenül felnyitották, vagy nem gyári,
illetve az Ascom által jóváhagyott alkatrészt szereltek be vagy tartozékokat használtak hozzá
illetve a garanciajegy nincs érvényesítve.
A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen használatból eredő károkra, a vis major fogalmába
tartozó eseményekre, valamint az olyan hibákra és fogyóeszközökre, melyek megléte vagy hiánya
csak elhanyagolható mértékben befolyásolja a készülék használhatóságát.
Selejtezés
A telefonkészülék majdani selejtezésekor a mindenkor érvényes helyi környezetvédelmi előírások
szerint kell eljárni.
Jóváhagyás és CE jelölés
Az Eurit 4000 típusjelű telefonkészülék ISDN hálózaton történő üzemeltetésre van tervezve.
A készülék a gyártás országában érvényes előírások szerint készült. A különböző nyilvános
távbeszélőházatok között esetlegesen fennálló eltérésekről a hálózat üzemeltetője vagy a
márkakereskedő ad felvilágosítást.
A CE jelölés a végberendezésekre vonatkozó alapvető követelmények teljesítését tanúsítja.
89
Függelék
Gyártói nyilatkozat
Az Ascom Business Systems AG nem vállal felelősséget az alábbiakért:
- a telefonkészülék szakszerűtlen használatából adódó anyagi károkért és személyi sérülésekért,
- az Ascom Eurit 4000 típusjelű telefonkészülék használatából következően egy harmadik félnél
jelentkező veszteségekért és károkért,
- az adatvesztés vagy az adatátvitel elégtelensége miatti veszteségekért és károkért,
- a szöveges üzenetek (SMS, UUS) küldésével és fogadásával, valamint az üzenetjelzés funkció
használatával járó költségekért,
- Az Ascom Business Systems AG nem garantálja az SMS és UUS üzenetek, valamint az
elektronikus levelek tényleges átvitelét.
Az Ascom Business Systems AG fenntartja a szoftver változtatás jogát.
90
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A NEW - NETWORK Kft. (1039 Budapest.
Szentendrei u. 19.) mint a
gyártó magyarországi képviselője és a termék importőre kijelentjük, hogy a
Eurit 4000 ISDN telefonkészülék
megfelel a távközlési végberendezésekről valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 ( I.31 ) MeHVM rendeletben foglalt alapvető követelményeknek , valamint a vonatkozó távközlési, (rádiótávközlési)villamos biztonságtechnikai és EMC követelményeket tartalmazó honosított harmonizált
szabványoknak és normatíváknak.
Budapest, 2001. október 8.-n.
New-Network Kft.
ügyv.ig.
91
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising