Miele | S 560 series | S 560 - S 578 S 710 - S 749 S 812 - S 849

nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
BGebruiksaanwijzing sledestofzuigers
CMode d’emploi aspirateurs-traîneaux
S 560 - S 578
S 710 - S 749
S 812 - S 849
M.-Nr. 06 050 872
nl
ow
D
Inhoud
d
de
oa
m
fro
Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Opmerkingen omtrent uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Voorbereidende werkzaamheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bijgeleverd toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Het bijgeleverde toebehoren gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Snoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Autoreverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
In- en uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
De zuigkracht instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Het schuifplaatje voor luchttoevoer openzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Uitblazen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Parkeren, verplaatsen en opbergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Waar vind ik stofzakken en filters?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
De juiste stofzakken en filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Wanneer vervang ik de stofzak? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hoe vervang ik de stofzak? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Wanneer vervang ik de luchtuitlaatfilter? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Aanduiding ter vervanging van de luchtuitlaatfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Hoe vervang ik de luchtuitlaatfilter "Super Air Clean"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Hoe vervang ik de luchtuitlaatfilters "Active Air Clean" en "Active HEPA"? . . . . . . 30
Van luchtuitlaatfilter veranderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Wanneer vervang ik de motorbeschermfilter? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Hoe vervang ik de motorbeschermfilter?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wanneer vervang ik de draadopnemers? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Hoe vervang ik de draadopnemers? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Het toestel schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Technische Dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Waarborg
C Mode d'emploi en français
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2
nl
ow
D
Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Recycleerbare verpakking
De verpakking behoedt het toestel voor
transportschade. Er werd materiaal gekozen, dat door het milieu wordt verdragen en opnieuw kan worden benut.
e
.b
re
Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan
contact op met
m
Bij de aankoop van uw nieuw toestel
heeft u een bijdrage betaald. Die wordt
volledig gebruikt voor de toekomstige
recyclage van dat toestel. Dat bevat
trouwens nog waardevol materiaal.
Door te recycleren wordt er dan ook
minder verspild en vervuild.
Zorg er ook voor dat het toestel intussen kinderveilig wordt bewaard voor u
het laat wegbrengen. Hou dus rekening
met de gelijknamige rubriek in de "Opmerkingen omtrent uw veiligheid".
fro
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle
materialen. Ze bevatten echter ook
schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat
nodig waren. Als u het apparaat bij het
gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het
milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval.
d
de
oa
Het afdanken van het apparaat
Door de verpakking weer in kringloop
te brengen, wordt er grondstof gespaard en verkleint de afvalberg. Geef
deze stoffen dus niet met het gewone
vuilnis mee. Breng ze liever naar het
dichtstbijzijnde gemeentelijk containerpark. Waar u dat vindt, komt u zeker bij
uw gemeentebestuur aan de weet.
De gebruikte stofzakken en filters verwijderen
Deze objecten zijn van niet-milieubelastend materiaal vervaardigd en kunnen
met het gewone huisvuil worden meegegeven. Wat de stofzakken betreft,
gaat dit enkel op indien die uitsluitend
met huishoudelijk stof zijn gevuld.
– de handelaar bij wie u het kocht
of
– de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be
of
– uw gemeentebestuur als u uw toestel
naar een containerpark brengt.
3
nl
ow
D
Beschrijving van het toestel
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Op de afbeelding vindt u de maximumuitrusting van deze stofzuiger. Naar gelang
van het model zijn de kenmerken, aangeduid met *, verschillend of niet voorhanden.
Sommige modellen zijn standaard voorzien van een Miele elektro- of turboborstel
(niet afgebeeld). Bij deze stofzuigers vindt u ook nog een aparte handleiding voor
deze borstels.
4
nl
ow
D
Beschrijving van het toestel
d
de
oa
m
fro
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de basismodellen S 560 - S 578, S 710 - S 749
en S 812 - S 849 en de daarop gebaseerde speciale modellen met eigen naam/eigen verkoopomschrijving.
d Telescopische zuigbuis *
e
.b
f Contactdoos voor elektroborstel *
(enkel bij modellen met drukpunt op de afdekkap)
re
e Verstelknop telescopische zuigbuis *
or
nb
de
an
.v
w
c Ontgrendeltoets
w
b Schuifplaatje voor luchttoevoer
w
a Handvat
g Ontgrendeltoets voor deksel van stofzakruimte
h Motorbeschermfilter
i Stofzak
j Zuigmond
k Handgreep
l Zuigbuishouder
m Luchtuitlaatfilter *
n Snoer
o Pedaaltoets voor kabelhaspel
p Zuigkrachtregeling *
q Parkeersysteem
r Aanduiding ter vervanging van de luchtuitlaatfilter (terugsteltoets 7) *
s Controlelampje voor thermische beveiliging , *
t Toets aan/uit
u Toebehorenvak
v Aanduiding ter vervanging van de stofzak
w Ontgrendelknop voor het toebehorenvak
x Cilinderaansluiting
y Zuigslang
5
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
Voor u het toestel gebruikt
Vergelijk de gegevens omtrent de
aansluiting op het typeplaatje
(spanning en frequentie) met die van
uw huisinstallatie. Ze dienen absoluut
overeen te stemmen. Anders kan er
schade aan uw toestel ontstaan.
e
.b
re
6
or
nb
de
an
.v
w
Kinderen mag u het toestel enkel
onder toezicht laten gebruiken.
w
Met kinderen in het huishouden
w
Uw stofzuiger is uitsluitend bedoeld voor het stofzuigen van droge oppervlakken in het huishouden.
Mensen of dieren mogen er niet mee
worden behandeld.
Zo u de stofzuiger voor een ander doel
gebruikt of de constructie ervan wijzigt,
gebeurt dat op eigen risico. Dat kan
gevaar inhouden.
De fabrikant kan niet worden aansprakelijk gesteld voor schade die werd veroorzaakt doordat het toestel niet werd
gebruikt zoals het hoort of verkeerd
werd bediend.
Controleer uw stofzuiger eerst en
vooral op uiterlijk zichtbare schade. Neem geen beschadigd toestel in
gebruik. Beschadigde stofzuigers kunnen uw veiligheid in gevaar brengen!
m
Deskundig gebruik
fro
Dit toestel voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften.
Bij ondeskundig gebruik kan er
schade optreden aan het toestel en
kan de gebruiker gevaar lopen.
Lees dus aandachtig de tekst die
hier volgt voor u het toestel in gebruik neemt!
Zo beschermt u zichzelf en vermijdt
u schade aan het toestel.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig.
Het stopcontact moet beveiligd zijn
door smeltstoppen van minstens
16 A of trage exemplaren van 10 A.
Bij het dagelijks gebruik
Schakel uw stofzuiger uit als u van
hulpstukken verwisselt. Dat is vooral belangrijk als u een turbo- of elektroborstel aansluit.
Zonder de stofzak en zonder de filters voor stofzakruimte en luchtuitlaat mag u de stofzuiger niet gebruiken.
Er kan anders schade optreden!
Als er geen stofzak is aangebracht,
kan u het deksel van de stofzakruimte niet dichtdoen. Gebruik dan zeker geen geweld!
Aan de onderzijde van de handgreep van uw stofzuiger is er een
metalen strook aangebracht. Daarmee
wordt het minder aangename effect van
elektrostatische ontladingen vermeden.
Hou dus uw hand bij het stofzuigen op
deze metalen strook.
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Laat uw stofzuiger geen licht ontvlambare noch explosieve stoffen
of gassen opzuigen. Stofzuig ook niet in
vertrekken waar zo’n stoffen of gassen
zijn opgeslagen! Het toestel kan ontploffen.
m
Laat uw toestel geen tonerstof opzuigen! Toner wordt bv. bij printers
of kopieertoestellen gebruikt en kan
stroomgeleidend zijn. Bovendien wordt
die eventueel door het filtreersysteem
van de stofzuiger niet volledig tegengehouden. De toner kan dus via de turbine van uw toestel weer in de kamerlucht terechtkomen.
Gebruik het aansluitsnoer niet om
het toestel te dragen. Trek niet aan
het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen!
- Trek het snoer niet langs scherpe
kanten. Klem het niet onder deuren of
andere voorwerpen!
- Laat de stofzuiger niet voortdurend
over het snoer rijden!
Het snoer, de stekker en het stopcontact kunnen dan schade oplopen. Uw
veiligheid kan dan ook in het gedrang
komen. In geval van schade mag u uw
stofzuiger beslist niet gebruiken!
fro
Laat uw stofzuiger geen brandende of gloeiende voorwerpen als
bv. sigaretten of schijnbaar gedoofde
as noch kolen opzuigen. Het toestel
kan namelijk in brand geraken!
d
de
oa
Laat de stofzuiger geen vloeistof
noch vochtig vuil opzuigen. Dit kan
tot ernstige storingen leiden. Bovendien
kan daardoor ook de bescherming tegen elektrische schokken uitvallen. Laat
vochtig schoongemaakt of pas geshamponeerd kamerbreed tapijt eerst
volledig drogen voor u gaat stofzuigen.
Hou goed de aanduiding ter vervanging van de stofzak in het oog.
Controleer en/of vervang de stofzak indien de aanduiding op een volle stofzak wijst.
Controleer en/of vervang bij deze gelegenheid ook de luchtuitlaatfilter en de
filter van de stofzakruimte. Volle stofzakken of verstopte filters doen de
zuigkracht afnemen. Bovendien kan uw
stofzuiger zo warmlopen dat de temperatuurbegrenzer het toestel uitschakelt.
Zie daartoe de rubriek "Storingen".
Laat uw stofzuiger geen zware,
harde voorwerpen noch objecten
met scherpe kanten opzuigen. Het toestel kan blokkeren en schade oplopen.
Breng hulpstukken en buizen niet
dicht bij het hoofd wanneer het toestel ingeschakeld is. Er bestaat risico
van kwetsuren.
7
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
Onderhoud en herstellingen
Het stopcontact op het toestel (bij
sommige modellen voorzien) mag
u enkel gebruiken voor de Mieleelektroborstel vermeld in deze handleiding.
Nadat u hebt gestofzuigd en voordat u het toestel schoonmaakt of
onderhoudt, dient u het telkens uit te
schakelen. Trek de stekker uit het stopcontact.
Grijp niet in de draaiende borstelrol
wanneer u bij het stofzuigen gebruik maakt van een elektro- of turboborstel. Er bestaat risico van kwetsuren!
Dompel het toestel nooit onder in
water. Maak het enkel droog
schoon ofwel met een lichtjes vochtige
doek. Vocht in het toestel kan aanleiding geven tot elektrische schokken!
Soms gebruikt u misschien de
greepbuis zonder hulpstuk erop.
Controleer dan of de greepbuis niet beschadigd is. Anders bestaat er risico
van kwetsuren!
Laat reparaties enkel door een vakman uitvoeren. Door ondeskundige
herstellingen kunnen er aanzienlijke
risico’s opduiken voor wie het toestel
gebruikt!
Stofzakken zijn wegwerpartikelen.
Gebruik ze niet opnieuw. Door verstopte poriën verzwakt de zuigkracht
van de stofzuiger aanzienlijk.
Ter wille van uw veiligheid dient u
een beschadigd snoer compleet,
samen met de snoertrommel, door de
technische dienst te laten vervangen.
m
Uw oude stofzuiger afdanken
Maak uw oude stofzuiger onbruikbaar. Trek de stekker uit het stopcontact en knip het aansluitsnoer door.
Raadpleeg verder de rubriek "Uw bijdrage ter bescherming van ons milieu".
De fabrikant kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade die
werd veroorzaakt doordat de opmerkingen omtrent de veiligheid niet in
acht werden genomen.
8
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gebruik enkel Miele-stofzakken,
-filters, -hulpstukken en mits toeslag verkrijgbaar toebehoren. Enkel
daarvoor kan de fabrikant de veiligheid
waarborgen.
fro
Het toebehoren gebruiken
nl
ow
D
Voorbereidende werkzaamheden
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Steek de cilinderaansluiting in de
zuigopening tot u een klik hoort.
d
de
oa
De zuigslang aansluiten
De zuigslang afnemen
^ Druk de ontgrendeltoetsen aan de
zijkant van de cilinderaansluiting in
en trek de zuigslang uit de zuigopening.
De zuigslang en de zuigbuis in
elkaar steken
^ Steek het handvat in de zuigbuis tot
het duidelijk vergrendelt. Zorg dat het
nokje in de uitsparing valt.
^ Druk de ontgrendeltoets (zie pijl) in
als u deze delen uit elkaar wenst te
halen.
9
nl
ow
D
Voorbereidende werkzaamheden
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
In beide zuigbuizen zijn pijltjes ingeperst. Let op bij het monteren dat de
pijltjes naar elkaar toewijzen.
fro
(naar gelang van het model)
d
de
oa
Zuigbuizen in elkaar steken
De telescopische zuigbuis in 2
delen instellen
(naar gelang van het model)
Deze telescopische zuigbuis bestaat uit
2 in elkaar gestoken buizen, die u in of
uit elkaar kunt schuiven voor het stofzuigen.
^ Druk de verstelknop in. Schuif de telescopische buis in de stand waarin
u het makkelijkst werkt.
De telescopische zuigbuis in 3
delen instellen
(naar gelang van het model)
Deze telescopische zuigbuis bestaat uit
3 in elkaar gestoken buizen.
^ Druk op de ontgrendeltoets van de
onderste buis a en trek ze zo ver uit
tot u een klik hoort.
Druk ook op de ontgrendeltoets om
deze buis weer in te schuiven. U
hoort duidelijk een klik.
^ Druk de verstelknop in b. Schuif de
telescopische buis in de stand waarin u het makkelijkst werkt.
10
nl
ow
D
Voorbereidende werkzaamheden
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De zuigmond is bedoeld om tapijt, kamerbreed tapijt en niet delicate harde
vloer dagelijks te stofzuigen. Voor andere vloerbekledingen bevelen wij u
aan de speciale Miele-borstels te gebruiken. Zie "Mits toeslag verkrijgbaar
toebehoren".
m
^ Druk de ontgrendeltoets in om de
zuigmond af te nemen.
fro
^ Steek de zuigmond op de zuigbuis.
Draai die intussen naar links en
rechts. Bij het vergrendelen dient u
duidelijk een klik te horen!
d
de
oa
De zuigmond opsteken
Neem op de eerste plaats evenwel
de reinigings- en onderhoudstips
van de vloerbekledingsfabrikant in
acht.
Voor tapijten of kamerbreed tapijt laat u
de borstelkrans verdwijnen:
^ Druk op het pedaal met het symbool
ö.
Om niet delicate harde vloer te stofzuigen, laat u de borstelkrans te voorschijn komen:
^ Druk op het pedaal met het symbool
ä.
Elektro-/turboborstel
Sommige modellen zijn standaard voorzien van een elektro- of turboborstel.
Zie "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren". Hoe u dit toebehoren bedient en
onderhoudt, vindt u in de gebruiksaanwijzing die bij de borstel is geleverd.
11
(naar gelang van het model)
Met behulp van de uitblaasadapter en
de uitblaasplaat kunt u de stofzuiger
ook gebruiken om uit te blazen (zie rubriek "Gebruik - Uitblazen").
12
e
.b
Uitblaasinrichting
re
Het filterrooster e wordt los bijgeleverd. U vindt het enkel bij modellen die
standaard voorzien zijn van een luchtuitlaatfilter "Active Air Clean" of "Active
HEPA". U heeft hem nodig indien u in
de plaats van deze filters achteraf eens
een luchtuitlaatfilter "Super Air Clean"
wenst te plaatsen. Zie rubriek "Onderhoud - Van luchtuitlaatfilter veranderen".
or
nb
de
an
.v
w
e filterrooster
w
d Kleine zuigmond
w
c Reliëfborstel
m
b Kierenzuigerverlenging
(naar gelang van het model)
fro
a Kierenzuiger
d
de
oa
Om de stofzuiger in de meest
uiteenlopende situaties te kunnen gebruiken, vindt u bij uw stofzuiger - behalve de zuigmond - nog andere hulpstukken.
nl
ow
D
Bijgeleverd toebehoren
nl
ow
D
Bijgeleverd toebehoren
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Druk op de ontgrendeltoets en open
het toebehorenvak.
d
de
oa
Zuighulpstukken uitnemen
^ Neem het gewenste hulpstuk.
^ Sluit het toebehorenvak door het deksel goed vast te duwen.
Toebehorenvak van de modellen
S 812 - S 849
De kierenzuigerverlenging vindt u in het
vak onder de kierenzuiger.
13
nl
ow
D
Het bijgeleverde toebehoren gebruiken
d
de
oa
m
fro
Zuigmond
Die is ook geschikt om de treden van
trappen te stofzuigen.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De bijgeleverde hulpstukken kunt u op
het handvat of op de zuigbuis steken,
afhankelijk van wat er in uw zuigsituatie
het handigst is.
Kierenzuiger
Om vouwen, voegen en hoekjes te stofzuigen.
Kierenzuigerverlenging
(naar gelang van het model)
Als de zuigsituatie dit vereist, kunt u de
kierenzuiger verlengen door dit hulpstuk op te steken. Door het ingestoken
stuk uit te trekken, kunt u voor een extra
verlenging zorgen.
^ Druk bij het uittrekken of inschuiven
telkens op de ontgrendeltoets.
14
nl
ow
D
Het bijgeleverde toebehoren gebruiken
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
U kunt de kop van de reliëfborstel
draaien. Zet hem in de juiste stand om
makkelijk te werken.
fro
Om versieringen in reliëf, profielen,
houtsnijwerk e.d. te stofzuigen.
d
de
oa
Reliëfborstel
Kleine zuigmond
Om gestoffeerde meubels, matrassen,
kussens, gordijnen, bekledingen e.d. te
stofzuigen.
15
^ Trek de stekker uit het stopcontact.
^ Duw op de toets voor de snoerhaspel
- het snoer rolt dan vanzelf op.
Autoreverse
Sommige modellen zijn uitgerust met
een "Autoreverse"-functie. Als deze
functie ingeschakeld is (schuiver op
"Autoreverse"), wordt de aansluitkabel
tussen het stopcontact en de stofzuiger
automatisch op de optimale lengte gehouden.
16
e
.b
Laten oprollen
re
,Trek het snoer helemaal uit indien u langer met het toestel werkt
dan een half uurtje. Anders kan het
snoer oververhit raken en schade
oplopen.
or
nb
de
an
.v
w
– S 812 - S 849: max. ca. 8,5 m
w
– S 710 - S 749: max. ca. 6,5 m
w
– S 560 - S 578: max. ca. 6,5 m
m
^ Neem de stekker vast en trek de aansluitkabel tot aan de gewenste lengte
uit.
fro
Uittrekken
d
de
oa
Snoer
nl
ow
D
Bediening
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
,Bij het stofzuigen - vooral van fijn
stof zoals boorgruis, zand, gips,
meel e.d. - worden op een natuurlijke manier elektrostatische ladingen
veroorzaakt. Die kunnen zich onder
bepaalde omstandigheden ontladen. Om het minder aangename effect van elektrostatische ontladingen
te vermijden, is er aan de onderzijde
van het handvat van uw stofzuiger
een metalen strook aangebracht.
Hou dus uw hand bij het stofzuigen
voortdurend op deze metalen strook.
w
^ Trek het toestel als een slee achter u
mee. Voor trappen of gordijnen kunt
u het ook rechtop zetten.
m
Tijdens het stofzuigen
fro
^ Druk op de toets in-/uit.
d
de
oa
In- en uitschakelen
Bediening
17
f - harde vloer, erg vuile tapijten en
kamerbreed tapijt
) - Maximumvermogen 2100 Watt
* - Maximumvermogen 2300 Watt of
2500 Watt
De uitvoering en de bediening van de
zuigkrachtregeling is van model tot model verschillend. De varianten zijn vermeld op volgende pagina's.
18
e
.b
e - licht vuile tapijten en kamerbreed
tapijt
re
d - om geregeld energiespaarzaam te
stofzuigen
or
nb
de
an
.v
w
c - waardevolle tapijten, matjes en
lopers
w
b - beklede meubels, kussens
w
a - gordijnen, textiel
m
Bij verschillende modellen zijn de vermogens aangegeven met symbolen,
die aangeven waarvoor elk vermogen
wordt aanbevolen.
fro
U kunt het zuigvermogen van de stofzuiger aanpassen aan de werksituatie.
Door het zuigvermogen te verminderen,
vermindert u de schuifkracht op de
zuigmond in belangrijke mate.
d
de
oa
De zuigkracht instellen
nl
ow
D
Bediening
nl
ow
D
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Draai de zuigkrachtregelknop met de
hand in de gewenste stand.
d
de
oa
Draaiknop
Bediening
Schuifregelaar
^ Schuif de zuigkrachtregelknop met
de hand in de gewenste stand.
19
^ Druk op toets + om het "Auto"-vermogen uit te schakelen.
,Zuig geen lichte stoffen of gordijnen met het "Auto"-vermogen. Dergelijke stoffen kunnen worden aangezogen en beschadigd raken.
20
e
.b
^ Druk herhaaldelijk op toets - tot het
"Auto"-vermogen wordt ingeschakeld.
re
Sommige modellen zijn uitgerust met
een "Auto"-vermogen. Als u dit vermogen kiest, wordt het zuigvermogen van
de stofzuiger automatisch aangepast
aan de verschillende soorten tapijt en
vaste vloer. Ongeacht welk tapijt of welke vloerbekleding u zuigt, de elektronica kiest automatisch het optimale zuigvermogen.
or
nb
de
an
.v
w
"Auto"-vermogen
w
Bij het inschakelen start de stofzuiger
met het laatst geselecteerde vermogen.
Door een keer kort op een toets te drukken, wordt telkens één vermogen verder geschakeld. Als u een toets ingedrukt houdt, worden de vermogens automatisch doorlopen tot u de toets loslaat.
w
^ Druk op toets - om een lagere zuigkracht in te stellen.
m
^ Druk op toets + om een hogere zuigkracht in te stellen.
fro
Druk op de toetsen tot in het raampje
het gewenste vermogen verschijnt.
d
de
oa
Pedaaltoetsen + / -
nl
ow
D
Bediening
nl
ow
D
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Sommige modellen zijn ook uitgerust
met een zevende vermogen. Kies deze
stand om met maximumvermogen te
werken.
d
de
oa
Maximumvermogen
Bediening
Het schuifplaatje voor
luchttoevoer openzetten
Het schuifplaatje is met name geschikt
om het zuigvermogen gedurende korte
tijd te verminderen, bijv. als u snel omschakelt van dik tapijt naar een licht
matje, zodat dit niet wordt aangezogen.
^ Schuif het plaatje enkel zover open
totdat de zuigmond beweegt.
Daardoor vermindert de schuifkracht
van de opgestoken zuigmond.
21
^ Open het toebehorenvak en steek de
met de uitblaasadapter verlengde
cilinderaansluiting in de
uitblaasaansluiting.
Na het uitblazen verwijdert u de
uitblaasadapter door krachtig tegen de
weerstand van de cilinderaansluiting te
trekken.
22
e
.b
^ Steek de uitblaasadapter op de
cilinderaansluiting van de zuigslang.
re
^ Sluit daarna het deksel van de stofzakruimte.
or
nb
de
an
.v
w
^ Plaats de uitblaasplaat in de plaats
van de luchtuitlaatfilter of het filterrooster.
w
^ Druk op de ontgrendelknop voor het
deksel van de stofzakruimte en klap
het deksel open tot het vergrendelt.
w
Met behulp van de uitblaasadapter en
de uitblaasplaat kunt u de stofzuiger
ook gebruiken om uit te blazen, bijv. om
het stof te verwijderen van een radiator
of om de zuigslang uit te blazen als ze
verstopt zit.
m
(standaard op sommige modellen)
fro
Uitblaasinrichting
d
de
oa
Uitblazen
nl
ow
D
Bediening
nl
ow
D
Parkeren, verplaatsen en opbergen
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
In-/uitschakelaar in het parkeersysteem
m
^ Steek de zuigmond met de onderste
nokken langs boven in de
parkeerhouder op de achterzijde van
de stofzuiger.
fro
U neemt wel eens een korte pauze
tijdens het stofzuigen. Dan kunt u de
zuigbuis samen met de zuigmond makkelijk aan het toestel inhaken.
d
de
oa
Parkeersysteem
(standaard op sommige modellen)
De werking van de stofzuiger wordt automatisch onderbroken als u de zuigmond in de parkeerhouder steekt. Als u
de zuigmond uitneemt, schakelt de
stofzuiger automatisch weer in.
Als uw stofzuiger uitgerust is met + / pedaaltoetsen als zuigkrachtregeling,
kunt u de functie van de in-/uitschakelaar in het parkeersysteem opheffen
of activeren.
^ Schakel de stofzuiger in beide gevallen uit met de toets aan/uit.
^ Hou telkens de toets + en de toets ingedrukt en schakel de stofzuiger
tegelijk in met de toets aan/uit.
Verplaatsen en opbergen
^ Plaats de stofzuiger verticaal.
^ Steek de zuigmond met de twee
nokken langs boven in de tweepunthouder.
De stofzuiger kunt u zo vlot dragen of
wegbergen.
23
,Als u stofzakken zonder het
Miele-kwaliteitslabel gebruikt, kan
uw stofzuiger ernstige schade oplopen.
24
Koop Miele-stofzakken met het
Miele-kwaliteitslabel en de aanduiding
– F/J/M voor de stofzuigers
S 560 - S 578 en S 710 - S 749
e
.b
Gebruik enkel filters en stofzakken
van Miele. Enkel dan worden de
zuigkracht van uw toestel en het
volume van de stofzak ten volle benut.
De juiste stofzakken en filters
re
Voor de goede werking van uw stofzuiger dient u die filters af en toe te vervangen.
or
nb
de
an
.v
w
– Motorbeschermfilter
w
– Luchtuitlaatfilter
Bij uw Miele-handelaar of de Technische Dienst van Miele.
w
– Stofzak
m
Het Miele-filtreersysteem bestaat uit
drie delen:
Waar vind ik stofzakken en
filters?
fro
dient u het telkens uit te schakelen
en de stekker uit te trekken. Als u
een accu-elektroborstel gebruikt,
moet deze eveneens worden uitgeschakeld.
d
de
oa
,Voor u het toestel onderhoudt,
nl
ow
D
Onderhoud
– G/N voor de stofzuigers
S 812 - S 849.
Het toesteltype vindt u op het typeplaatje aan de onderzijde van de stofzuiger.
In elk nieuw pak Miele-stofzakken zit
ook een luchtuitlaatfilter Super Air
Clean en een motorbeschermfilter.
Indien u luchtuitlaat- of motorbeschermfilters apart dient te kopen, geef dan
het type van uw stofzuiger op. Dan
krijgt u zeker de juiste filters.
In plaats van de standaard voorziene
luchtuitlaatfilter kunt u natuurlijk ook een
andere Miele-luchtuitlaatfilter gebruiken. Zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren".
nl
ow
D
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Stofzakken zijn wegwerpartikelen!
Gebruik ze geen tweede keer. Door
verstopte poriën kan de zuigkracht
aanzienlijk verzwakken.
fro
Zodra het display ter vervanging van
de stofzak volledig gekleurd is, dient u
de stofzak te vervangen!
d
de
oa
Wanneer vervang ik de
stofzak?
Onderhoud
Ter controle
^ Monteer de zuigmond. Andere hulpstukken brengen de werking van de
aanduiding ter vervanging van de
stofzak in het gedrang.
^ Zet het toestel aan. Regel de zuigkracht (indien voorzien) op het volle
vermogen.
^ Laat de zuigmond de vloer niet raken. Als nu wordt aangeduid dat de
stofzak vol zit, dient u hem te vervangen.
Wat u moet weten over de aanduiding ter vervanging van de stofzak
De werking van het display is berekend
op een mengeling van stof zoals die in
het huishouden gewoonlijk voorkomt:
stof, haartjes, tapijtpluisjes, draadjes,
zand enz.
Indien u echter heel wat fijn stof zoals
boorstof, zand, eventueel ook gips of
meel stofzuigt, raken de poriën van de
stofzak heel gauw verstopt. Het display
geeft dan reeds een "volle" stofzak aan
hoewel hij nog niet vol zit. U dient de
stofzak dan wel te vervangen daar de
zuigkracht door de verstopte poriën te
sterk is verminderd.
Laat u het toestel echter veel haartjes,
tapijt-, wolpluisjes e.d. opzuigen? Dan
kan het voorkomen dat het display pas
reageert wanneer de stofzak reeds
propvol zit.
25
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Druk op de ontgrendeltoets (vlak bij
de handgreep) en klap het deksel
van de stofzakruimte tot aan de aanslag open.
d
de
oa
Hoe vervang ik de stofzak?
nl
ow
D
Onderhoud
^ Neem de stofzak in de gaatjes van
het plaatje vast. Trek hem uit het toestel.
Bij het uittrekken van de stofzak gaat
de hygiënische sluitklep automatisch
dicht. Zo kan er geen stof ontsnappen.
U kunt de stofzak meegeven met het
gewone huisvuil, op voorwaarde dat de
stofzak geen vuil bevat dat niet in het
huishoudelijk afval thuishoort.
Laat de nieuwe stofzak samengevouwen zoals u hem uit de verpakking
haalt, zodat hij niet vastgeklemd raakt
als u het deksel van de stofzakruimte
sluit.
^ Steek de stofzak tot aan de aanslag
in de houder, anders kunt u het deksel voor de stofzakruimte niet sluiten.
^ Klap het deksel van de stofzakruimte
dicht tot u duidelijk een klik hoort.
26
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Vervang de luchtuitlaatfilter
w
c Active HEPA-filter
w
b Active Air Clean
m
a Super Air Clean
fro
Naar gelang van het model kan uw stofzuiger met een van deze luchtuitlaatfilters uitgerust zijn:
d
de
oa
Wanneer vervang ik de
luchtuitlaatfilter?
Onderhoud
– Super Air Clean
telkens als u aan een nieuwe verpakking originele Miele-stofzakken begint.
In elk nieuw pak Miele-stofzakken zit
ook een Super Air Clean-filter.
– Active Air Clean of Active HEPA
telkens na ca. een jaar.
Dat tijdstip kunt u op de filter noteren.
27
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
28
w
U kunt in de plaats van de standaard
luchtuitlaatfilter achteraf een van de andere luchtuitlaatfilters gebruiken. Zie rubriek "Onderhoud - Van luchtuitlaatfilter
veranderen".
w
Is uw stofzuiger uitgerust met een Super Air Clean-filter a? Dan heeft het display ter vervanging van de luchtuitlaatfilter geen zin. U dient die filter immers
telkens te vervangen als u aan een
nieuw pak Miele-stofzakken begint. Het
display dooft zodra u op de
terugsteltoets drukt.
m
De indicator wordt na ca. 50 bedrijfsuren verlicht. Dat komt zowat met het
doorsneegebruik per jaar overeen.
Natuurlijk kunt u dan nog verder stofzuigen. Bedenk evenwel dat het zuig- en
filtreereffect aanzienlijk afneemt.
fro
Sommige modellen zijn uitgerust met
een aanduiding ter vervanging van de
luchtuitlaatfilter (terugsteltoets 7). Die
indicator is speciaal afgesteld op het
tijdstip dat de luchtuitlaatfilter Active Air
Clean of Active HEPA aan vervanging
toe is.
d
de
oa
Aanduiding ter vervanging van
de luchtuitlaatfilter
nl
ow
D
Onderhoud
nl
ow
D
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Doe het filterrooster open. Neem de
oude Super Air Clean-filter eruit bij
het zuiver oppervlak (zie pijl).
fro
^ Open het deksel van de stofzakruimte.
d
de
oa
Hoe vervang ik de
luchtuitlaatfilter "Super Air
Clean"?
Onderhoud
^ Leg de nieuwe Super Air Clean-filter
erin. De positie van de filter is willekeurig.
^ Bevestig en vergrendel het filterrooster.
^ Klap het deksel van de stofzakruimte
dicht tot u duidelijk een klik hoort.
29
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Ontgrendel de luchtuitlaatfilter en
neem hem uit.
fro
^ Open het deksel van de stofzakruimte.
d
de
oa
Hoe vervang ik de
luchtuitlaatfilters "Active Air
Clean" en "Active HEPA"?
nl
ow
D
Onderhoud
^ Plaats de nieuwe luchtuitlaatfilter, bevestig hem langs achter en vergrendel hem.
^ Klap het deksel van de stofzakruimte
dicht tot u duidelijk een klik hoort.
Aanduiding ter vervanging van de
luchtuitlaatfilter terugstellen
Is uw stofzuiger uitgerust met een display ter vervanging van de luchtuitlaatfilter (terugsteltoets 7)? Dan dient u
die indicator na elke vervanging van
die filter terug in zijn beginstand
brengen. Daartoe moet de stofzuiger
ingeschakeld zijn.
^ Druk op de terugsteltoets tot hij uitgaat. De indicator bevindt zich dan
weer in de uitgangspositie.
30
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Hou hiermee rekening:
m
a Super Air Clean
b Active Air Clean
c Active HEPA
fro
Afhankelijk van het model is uw stofzuiger standaard uitgerust met een van
volgende luchtuitlaatfilters.
d
de
oa
Van luchtuitlaatfilter
veranderen
Onderhoud
1. Wenst u in de plaats van de luchtuitlaatfilter a de luchtuitlaatfilter van het
type b of c aan te brengen? Neem dan
ook het filterrooster * uit en leg de
nieuwe filter daarvoor in de plaats.
2. Wenst u in de plaats van de luchtuitlaatfilter van het type b of c de filter a
aan te brengen? Zet dan beslist ook het
filterrooster * erin.
* Filterrooster: zie "Bijgeleverde hulpstukken".
Sommige modellen zijn uitgerust met
een aanduiding ter vervanging van
de luchtuitlaatfilter (terugsteltoets
7). Die indicator is speciaal afgesteld op het tijdstip dat een Active Air
Clean- of een Active HEPA-filter aan
vervanging toe is. Als u deze stofzuiger uitrust met een luchtuitlaatfilter
Super Air Clean-filter, dan heeft het
display ter vervanging van de luchtuitlaatfilter geen zin. U dient deze filter immers telkens te vervangen als u
aan een nieuw pak Miele-stofzakken
begint. Door op de terugsteltoets te
drukken, kunt u de aanduiding ter
vervanging van de luchtuitlaatfilter
terugstellen. Ze gaat dan uit.
31
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
In elk pak Miele-stofzakken zit een motorbeschermfilter.
fro
Telkens als u aan een nieuwe verpakking originele Miele-stofzakken begint.
d
de
oa
Wanneer vervang ik de
motorbeschermfilter?
nl
ow
D
Onderhoud
Hoe vervang ik de
motorbeschermfilter?
^ Open het deksel van de stofzakruimte.
^ Klap het filterraampje open. Vervang
de motorbeschermfilter.
^ Doe het filterraampje weer dicht.
32
nl
ow
D
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wanneer de stof versleten is, dient u
nieuwe draadopnemers te monteren.
fro
De draadopnemers aan de zuigopening van de zuigmond en ook de kleine
zuigmond kunt u vervangen.
d
de
oa
Wanneer vervang ik de
draadopnemers?
Onderhoud
Hoe vervang ik de
draadopnemers?
^ Til de draadopnemers, bijv. met een
mesje, uit de gleuven.
^ Breng nieuwe draadopnemers aan.
Indien er draad of haar rond de as
van het wieltje is gewikkeld
a Ontgrendel de as van het wieltje (bajonetsluiting) met een muntstuk en
trek de as van het wieltje uit.
b Neem het wieltje uit.
Verwijder haren, draad en dergelijke en
zet het wieltje terug.
Vervangstukken zijn bij uw Miele-handelaar of bij de Technische Dienst van
Miele verkrijgbaar.
33
e
.b
34
re
,Dompel het toestel nooit onder in
water! Vocht in het toestel kan aanleiding geven tot elektrische schokken.
or
nb
de
an
.v
w
De stofzakruimte kunt u eventueel met
behulp van een tweede stofzuiger uitzuigen. U kunt die ook met een droge
stofdoek of een kwast reinigen.
w
Stofzakruimte
w
,Gebruik geen schuurmiddel.
Reinigingsmiddel voor glazen oppervlakken of voor universeel gebruik is eveneens af te raden!
Wegens de chemische samenstelling van dat middel kan er aanzienlijke schade ontstaan op kunststof
oppervlakken.
m
Maak uw stofzuiger en al de kunststof
hulpstukken met een courant reinigingsmiddel voor kunststof schoon.
fro
Stofzuiger en hulpstukken
d
de
oa
,Voor u het toestel schoonmaakt,
dient u het uit te schakelen en de
stekker uit te trekken. Als u een
accu-elektroborstel gebruikt, moet
deze eveneens worden uitgeschakeld.
nl
ow
D
Het toestel schoonmaken
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Deze storing kan optreden als er proppen in de zuigslang of -buis zijn terechtgekomen. Het is ook mogelijk dat
de stofzak vol is of door fijn stof geen
lucht meer kan doorlaten. Maar ook een
erg vuile luchtuitlaat- of motorbeschermfilter kan daar de oorzaak van
zijn. Schakel de stofzuiger dan uit (toets
aan/uit indrukken) en trek de stekker uit
het stopcontact!
m
De temperatuurbegrenzer schakelt de
motor uit zodra die te warm wordt. Dat
wordt bij sommige modellen door het
verklikkerlampje , aangeduid.
fro
Bij verschillende modellen brandt
ook het controlelampje voor de thermische beveiliging ,.
d
de
oa
De stofzuiger schakelt automatisch
uit.
Storingen
Nadat het euvel hersteld is, laat u de
stofzuiger 20 à 30 minuten rusten. Intussen koelt het toestel af zodat u het
weer kunt inschakelen en gebruiken.
35
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het adres en de telefoonnummers van
onze technische dienst vindt u op de
rugzijde van deze gebruiksaanwijzing.
m
– de Technische Dienst van Miele.
fro
– uw Miele-handelaar of
d
de
oa
Indien u de storing niet zelf kunt herstellen, doe dan een beroep op
nl
ow
D
Technische Dienst
36
nl
ow
D
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Enkel aansluiten op een stofzuiger die
uitgerust is met een contactdoos voor
elektroborstels, wat merkbaar is aan
een drukpunt op de afdekkap.
m
Neem op de eerste plaats de
reinigings- en onderhoudstips van
de vloerbekledingsfabrikant in acht.
fro
Elektroborstel SEB 216-2
d
de
oa
Sommige modellen zijn reeds standaard uitgerust met een of meer van de
volgende hulpstukken.
speciaal geschikt voor de intensieve
reiniging van robuuste textielvloerbekleding. De borstel verwijdert vast
ingelopen vuil en voorkomt dat er
loopsporen worden gevormd.
Turboborstel
Neem in de eerste plaats de
reinigings- en onderhoudstips van
de vloerbekledingsfabrikant in acht.
Om laagpolige textielen vloerbekleding
af te borstelen. De borstel wordt door
de zuigkracht van de stofzuiger aangedreven. De borstel verwijdert niet enkel
stofdeeltjes, maar ook hardnekkig vastzittende draadjes, pluizen en haartjes.
Miniturboborstel
Deze kleinere turboborstel is geschikt
om zitmeubelen, matrassen, autostoelen, met tapijt beklede trappen e.d. af
te borstelen.
37
nl
ow
D
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Om harde vloer die tegen een stootje
kan, bijv. steen, tegels e.d., te stofzuigen.
d
de
oa
Vloerborstel
Parketborstel
Speciaal model met natuurlijke borstels
om krasgevoelige vloerbedekking zoals
parket en laminaat te stofzuigen.
Universele borstel
Om boeken, rekken e.d. te stofzuigen.
38
nl
ow
D
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
m
fro
Om erg delicate voorwerpen te stofzuigen.
d
de
oa
Reliëfborstel met naturel haar
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Radiatorborstel
(enkel te gebruiken samen met de kierenzuiger)
Om radiatorplaten, smalle rekjes of
voegen te stofzuigen.
Matrassenzuigmond
om matrassen, zitmeubels en de
voegen daarin vlot te stofzuigen.
39
nl
ow
D
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
m
fro
Om vouwen, voegen en hoekjes te stofzuigen.
d
de
oa
Kierenzuiger, 30 cm lang
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
MicroSet
Deze set is speciaal ontworpen om
kleinere voorwerpen en moeilijk toegankelijke plaatsen zoals hifi-installaties,
toetsenborden en miniatuurverzamelingen schoon te zuigen.
De set bestaat uit
– minislang met combizuigmond,
– minireliëfborstel,
– minikierenzuiger en
– verlengbuis
CarClean Set Plus
Speciaal voor de reiniging van
auto-interieurs.
De set bestaat uit
– miniturboborstel,
– minislang met combizuigmond en
– kierenzuiger, 30 cm lang
ondergebracht in een toebehorenkoffer.
Bovendien zit in de verpakking een
zuigslang (3 m) met slanghouder.
40
nl
ow
D
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
U kunt de hygiënische sluitklep tijdens
het zuigen op de zuigslang bevestigen.
fro
vermindert het vrijkomen van stof en
geuren als u de zuigslang afneemt om
de stofzuiger te transporteren of te bewaren.
d
de
oa
Hygiënische sluitklep met aktieve
kool
Slangadapter
Om de zuigslang te verlengen met circa. 1,5 m.
De slangadapter wordt tussen het
handvat en de zuigslang geplaatst.
41
nl
ow
D
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
42
e
.b
De luchtuitlaatfilter Active HEPA wordt
in de plaats van de aanwezige luchtuitlaatfilter geplaatst.
re
Met deze luchtuitlaatfilter is de stofzuiger uitstekend geschikt voor mensen
die last hebben van allergieën of voor
zeer hygiënebewuste mensen.
or
nb
de
an
.v
w
Dit is een gecombineerde filter. Enerzijds voldoet deze filter aan de HEPA-classificatie 12 volgens EN1822. Zo
worden bijvoorbeeld zeer fijne
micro-organismes uitgefilterd, die anders in de longen terecht zouden
komen. Anderzijds neemt hij ook de
reuk weg die door het vuil in de stofzak
ontstaat. Dat gebeurt via de actieve
kool in de filter.
w
Luchtuitlaatfilter Active HEPA
w
Qua filtreereffect voor fijn stof is er tussen Active Air Clean- en Super Air
Clean-filters geen verschil.
m
De luchtuitlaatfilter Active Air Clean
wordt in de plaats van de aanwezige
luchtuitlaatfilter gebruikt.
fro
Dit is een speciale actieve-koolfilter, die
de reuk absorbeert die ontstaat door
het vuil in de stofzak. Daardoor wordt
geurbelasting in sterke mate vermeden.
d
de
oa
Luchtuitlaatfilter Active Air Clean
nl
ow
D
I. Vooraf
België
d
de
oa
Waarborg
WaarborgBelgië
fro
m
De Miele-toestellen zijn vervaardigd onder een streng kwaliteitsborgingssysteem. Desalniettemin kan er een defect
optreden. Zowel binnen als buiten de waarborgperiode kan op een snelle en deskundige manier een herstelling van
het toestel gebeuren, zonder dat dit afbreuk doet aan de levensduur ervan.
w
II. Aanvang en duur van de waarborgperiode
or
nb
de
an
.v
w
w
De waarborgbepalingen zijn gebaseerd op de EU-Richtlijn 99/44/EG en de geldende nationale wetgeving en laten
alle rechten die hierin aan de consument toegewezen worden, onverlet.
1. De waarborgperiode vangt aan op de datum van aflevering door de verkoper van het toestel bij de consument. De
ingevulde verklaring van ingebruikname moet op dat ogenblik naar de firma Miele N.V. teruggestuurd worden.
e
.b
3. Op tweedehandstoestellen moet de verkoper een minimumtermijn van 12 maand laten gelden.
re
2. De duur ervan bedraagt 24 maand, maar wordt beperkt tot 12 maand ingeval van industrieel of hiermee
gelijkgesteld gebruik, bv. in hotels, pensions of gemeenschappelijke wasgelegenheden.
4. Een herstelling tijdens de waarborgperiode zal deze niet automatisch verlengen of het begin van een nieuwe
periode betekenen.
5. Op koelkasten, diepvriezers en koel- en vriescombinaties bedraagt de waarborgperiode 5 jaar voor herstelling of
vervanging van de compressor, met uitsluiting van werktijd en verplaatsing.
III. Inhoud en aanvang van de waarborg
1. Aan tijdens de waarborgperiode optredende defecten wordt kosteloos verholpen door het herstellen van het
betreffende onderdeel of de vervanging ervan, zodat het toestel teruggebracht wordt in de staat waarin het zich
bevond voor het defect optrad. De vervangen onderdelen worden eigendom van de firma Miele.
2. Als hetzelfde defect tijdens de waarborgperiode meermaals optreedt of de herstellingskosten disproportioneel
met de waarde van het toestel zijn, wordt in overleg met de consument een gelijkwaardige vervanging
aangeboden. De firma Miele behoudt zich het recht voor in dit geval een vergoeding aan te rekenen a rato van de
gebruiksperiode.
Een gebrek moet terstond gemeld worden om verdere schade te voorkomen.
Herstellingen aan huis gebeuren steeds voor grote en dus moeilijk transporteerbare alsook voor ingebouwde
toestellen.
Gemakkelijk te vervoeren toestellen worden overhandigd aan of opgestuurd naar de naverkoopsdienst Miele.
IV. Beperkingen
De waarborg is niet van toepassing in volgende gevallen:
– kleine afwijkingen van de vooropgestelde kwaliteit die geen invloed hebben op de waarde of het goed functioneren
van het toestel;
– wijzigingen aan constructie of uitvoering, die zouden aangebracht worden vóór de uitvoering van de bestelling en
die geen invloed hebben op de waarde of het goed functioneren van het toestel;
– schade veroorzaakt door verkeerde opstelling of installatie;
– inwerking van externe factoren, bv. transportschade, onzorgvuldig gebruik (waardoor schade ontstaat aan
kwetsbare delen zoals (keramisch) glas, kunststof, rubber), chemische en elektrochemische inwerking van water,
weersomstandigheden, natuurverschijnselen;
– onoordeelkundig gebruik of belasting;
– herstellingen of wijzigingen die door onbevoegde derden werden uitgevoerd;
– afwezigheid van het identificatienummer van het toestel;
– gebrekkige verzorging (bv. onregelmatige ontdooiing) en/of onderhoud (bv. gebruik van agressieve agentia);
– defecten veroorzaakt door niet originele toebehoren of onderdelen.
43
België
d
de
oa
V. Andere bepalingen
nl
ow
D
Waarborg
m
fro
– Om optimaal van de waarborg te genieten, moet de consument de aankoop- en/of leveringsdatum, die hij vindt op
zijn aankoopbewijs of leveringsbon, laten registreren bij Miele door het terugsturen van de correct ingevulde
verklaring van ingebruikname of via de website www.miele.be.
Op basis van de hierin verstrekte gegevens kan de dienstverlening veel efficiënter verlopen en houdt Miele de
consument op de hoogte van exclusieve aanbiedingen, nieuwe producten en diensten.
Deze informatie mag te allen tijde meegedeeld worden aan organismen die contractueel verbonden zijn met de
N.V. Miele.
De consument heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de
bescherming van het privé-leven in het kader van de gegevensverwerking.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
– De waarborgvoorwaarden gelden voor in België op de markt gebrachte en in gebruik zijnde toestellen. Bij
ingebruikname in het buitenland van een in België gekocht toestel of in België van een in het buitenland gekocht
toestel moet de consument er zich van vergewissen of het toestel voldoet aan de locale technische vereisten
(gassoort, spanning, frequentie, installatievoorschriften, klimaatomstandigheden). Schade veroorzaakt door het
niet geschikt zijn van het toestel en de noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de
waarborgvoorwaarden.
– Indien het toestel dusdanig is geïnstalleerd (inbouw, plaatsing, ophanging) dat meer dan 30 minuten tijd nodig is
voor het vrijmaken en terugplaatsen, worden extra kosten in rekening gebracht. Schade, veroorzaakt bij deze
handelingen, valt eveneens ten laste van de consument.
– Voor alle betwistingen en geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel en Asse bevoegd.
44
e
.b
re
– Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten in
zoverre een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid overtreft de vergoeding
de waarde van het toestel niet.
nl
ow
D
Fabricagenummer
Numéro de fabrication:
m
fro
Te bewaren - A conserver
Type toestel/
Type d'appareil:
d
de
oa
Garantiebewijs/Certificat de garantie
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het hierboven beschreven toestel is van onberispelijke kwaliteit en constructie.
Wij verplichten er ons toe in de eerste 24 maand na de aflevering (voor industrieel
gebruik een jaar) aan alle materiaal- of constructiefouten te verhelpen en dit volgens
onze waarborgbepalingen.
e
.b
re
L'appareil désigné ci-dessus est de qualité et de construction irréprochables. Nous
nous engageons à remédier aux défauts de matériel et de construction pour la durée
de 2 ans suivant la date de livraison (pour machines à usage professionnel un an)
dès la mise en service, dans le cadre de nos conditions de garantie.
Leveringsdatum/ Date de livraison:
Stempel en handtekening van handelaar/
Cachet et signature du distributeur:
Belangrijk! Om het valideren van uw aanspraken op onze garantievoorwaarden te
vergemakkelijken, stuurt u de verklaring van ingebruikname, volledig en
duidelijk ingevuld, ONVERWIJLD terug aan de N.V. MIELE te Mollem - Asse.
Important! Afin de nous permettre de valider vos droits à la garantie, il est indispensable
de nous renvoyer IMMEDIATEMENT la déclaration de mise en service,
dûment remplie, à la S.A. MIELE à Mollem - Asse (Belgique) ou à la
MIELE s.à r.l. à Luxembourg (G.D. Luxembourg).
S.A. MIELE N.V. België/Belgique
Industriezone Asse 5 nr 22.1 Hof te Bollebeeklaan 9 B-1730 Mollem
Herstellingen aan huis/Réparations à domicile:
Antwerpen 03/232.00.52
Luxembourg
061/22.51.41
Brabant
02/451.16.16
Namur
081/73.70.81
Hainaut
065/36.00.15
Oost-Vlaanderen 09/220.24.42
071/35.68.80
West-Vlaanderen 050/34.58.55
Liège
041/27.83.05
056/75.45.10
Limburg
089/35.42.92
Dienst Consumentenbelangen/Service Intérêts Consommateurs: 02/451.16.80
MIELE Luxembourg s.à r.l.
20, rue Christophe Plantin Luxembourg-Gasperich / B.P. 1011 L-1010 Luxembourg
Réparations à domicile + service Intérêts Consommateurs: 497.11.20
45
nl
ow
D
Table des matières
d
de
oa
m
fro
Votre contribution à la protection de l’environnement
Description de l’appareil
Importantes consignes de sécurité
Avant l'utilisation
Accessoires livrés
Utilisation des accessoires fournis
Utilisation
Cordon d'alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Autoreverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Mise en marche et arrêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Sélection de la puissance d'aspiration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ouverture de la glissière de réglage auxiliaire de la puissance d'aspiration . . . . 65
Soufflerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Transport et rangement
Entretien
Où trouver des sacs à poussière et des filtres ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Quels sont les sacs à poussière et les filtres qui conviennent ? . . . . . . . . . . . . . . 68
Quand remplacer le sac à poussière ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Comment remplacer le sac à poussière ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Quand remplacer le filtre d'évacuation ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Indicateur de saturation du filtre d'évacuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Comment remplacer le filtre d'évacuation " Super Air Clean " ? . . . . . . . . . . . . . . 73
Comment remplacer les filtres " Active Air Clean " et " Active HEPA " ? . . . . . . . . 74
Remplacement du filtre d'évacuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Quand remplacer le filtre du compartiment à poussière (protection du moteur) ? 76
Comment remplacer le filtre du compartiment à poussière
(protection du moteur) ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Quand remplacer les ramasse-fils ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Comment remplacer les ramasse-fils ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Nettoyage
Pannes
Service après-vente
Accessoires optionnels
Garantie
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
46
nl
ow
D
Votre contribution à la protection de l’environnement
m
w
Veillez aussi à ce que l’appareil reste
hors de portée des enfants jusqu’à ce
qu’il soit évacué. Tenez donc compte
de la rubrique "Remarques à propos de
votre de sécurité".
L’emballage protège l’appareil contre
d’éventuels dégâts pendant le transport. Le fabricant a opté pour un matériau supporté par l’environnement et
réutilisable.
e
.b
Emballage recyclable
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Lors de l’achat de votre nouvel appareil, vous avez payé une contribution.
Elle servira intégralement au futur recyclage de cet appareil, qui contiendra
encore des matériaux utiles. Son recyclage permettra de réduire le gaspillage et la pollution.
– votre administration communale si
vous apportez votre ancien appareil
à un parc à conteneurs.
fro
Les anciens appareils électriques et
électroniques contiennent souvent encore des matériaux recyclables. Ils
contiennent également des matériaux
nocifs, nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l’appareil. Ces
matériaux peuvent être dangereux pour
les hommes et l’environnement s’ils restent dans la collecte de déchets ou s’ils
sont mal manipulés. Ne jetez par
conséquent en aucun cas votre appareil avec les déchets.
d
de
oa
Enlèvement de l’ancien
appareil
En réinsérant l’emballage dans le circuit, on réduit la consommation de matières premières et la prolifération des
déchets. Ne le jetez donc pas avec vos
déchets ordinaires mais portez-le plutôt
au parc à conteneurs communal le plus
proche. Pour savoir où ce dernier se
trouve, il vous suffit de vous adresser à
votre administration communale.
Si vous avez des questions à propos
de l’élimination de votre ancien appareil, veuillez prendre contact avec
– le commerçant qui vous l’a vendu
ou
– la société Recupel,
au 02 / 706 86 10,
site web: www.recupel.be
ou encore
47
nl
ow
D
Description de l’appareil
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Le schéma décrit l'équipement maximal de l'aspirateur. Suivant le modèle, les
équipements marqués d'un astérisque (*) peuvent être différents, voire absents.
Certains modèles peuvent être équipés d'origine d’une électrobrosse ou turbobrosse Miele (non illustrée). Ces aspirateurs sont fournis avec un mode d'emploi
spécial pour chaque brosse en question.
48
nl
ow
D
Description de l’appareil
d
de
oa
m
fro
Le présent mode d'emploi décrit les modèles de base S 560 - S 578, S 710 S 749 et S 812 - S 849, ainsi que les modèles spéciaux qui en sont dérivés et portant un nom/une dénomination commerciale propre.
d Tuyau télescopique *
e
.b
f Prise pour la brosse électrique *
(uniquement sur les modèles dont le cache est muni d'un clapet)
re
e Bouton de réglage du tuyau d'aspiration télescopique *
or
nb
de
an
.v
w
c Touche de déverrouillage
w
b Glissière de réglage auxiliaire de la puissance d'aspiration
w
a Poignée
g Touche de déverrouillage du couvercle du compartiment à poussière
h Filtre du compartiment à poussière
i Sac à poussière
j Embout d'aspiration
k Poignée de l'aspirateur
l Support de fixation du tuyau d'aspiration
m Filtre d'évacuation *
n Cordon d'alimentation
o Touche pour l'enroulement automatique du cordon
p Sélecteur de puissance d'aspiration *
q Système " Parking "
r Indicateur de saturation du filtre d'évacuation (touche Reset 7) *
s Voyant de surchauffe , *
t Touche Marche/Arrêt
u Compartiment des accessoires
v Indicateur de saturation du sac à poussière
w Touche de déverrouillage du compartiment des accessoires
x Raccord coudé
y Tuyau d'aspiration
49
nl
ow
D
Importantes consignes de sécurité
d
de
oa
Avant la première utilisation
or
nb
de
an
.v
w
Comparez les données de raccordement indiquées sur la plaquette
signalétique de l’aspirateur (tension et
fréquence) avec celles du réseau électrique. Ces données doivent absolument correspondre pour éviter tout
dommage à l’appareil.
La prise de courant doit être protégée par un fusible de 16 A.
Utilisation
Arrêtez l’aspirateur lorsque vous
changez d’accessoire; il est particulièrement important de respecter
cette règle lorsque vous installez une
turbobrosse ou une électrobrosse.
Ne faites pas fonctionner l’aspirateur sans sac-aspirateur, filtre du
compartiment à poussière ou filtre
d’évacuation. Vous risquez sinon de
l’endommager!
Il n’est pas possible de fermer le
couvercle du compartiment à
poussière en l’absence de sac à poussière. Ne forcez pas le couvercle!
Dans sa partie inférieure, la
poignée de cet aspirateur comporte une pièce métallique destinée à
éviter les effets désagréables des décharges d’électricité statique. Veillez à
bien positionner votre main sur cette
pièce métallique.
50
e
.b
re
N’autorisez pas les enfants à utiliser l’aspirateur sans surveillance.
w
Si vous avez des enfants
w
Cet aspirateur peut uniquement
être utilisé à des fins ménagères
pour aspirer des surfaces ou des objets
secs. Cet aspirateur ne peut en aucun
cas servir à aspirer des hommes ou
des animaux.
Toute autre utilisation est à vos risques
et périls et peut être dangereuse.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par
une utilisation non conforme ou erronée
de l’appareil.
Vérifiez d’abord si l’aspirateur et
son emballage n’ont pas subi de
dommages pendant le transport. Ne
faites jamais fonctionner un aspirateur
endommagé!
m
Utilisation conforme
fro
Cet appareil répond aux prescriptions de sécurité en vigueur. Toute
utilisation inappropriée peut cependant entraîner des dommages corporels et matériels.
Avant d’utiliser votre appareil pour la
première fois, lisez attentivement le
mode d’emploi. Vous veillerez ainsi à
votre sécurité et éviterez des dommages à l’appareil.
Conservez ce mode d’emploi et
n’oubliez pas de le remettre à un
propriétaire ultérieur à qui vous auriez éventuellement cédé l’appareil.
nl
ow
D
Importantes consignes de sécurité
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
N’aspirez pas des produits ou des
gaz facilement inflammables ou explosifs. N’aspirez pas non plus dans
des endroits où sont stockés de telles
matières. L’aspirateur risque d’exploser.
m
N’aspirez pas d’encre!
L’encre utilisée p. ex. pour les imprimantes ou photocopieuses peut être
conductible électriquement. En outre,
elle risque de ne pas être intégralement
filtrée par le système de filtration de
l’aspirateur et elle risque de retourner
dans l’air ambiant via le ventilateur.
N’utilisez pas le câble d’alimentation pour porter l’appareil et ne retirez pas la fiche de la prise en tirant sur
le câble! Ne tirez pas le câble sur des
bords tranchants et ne le coincez pas,
p. ex. sous des portes! Evitez de faire
passer trop souvent l’aspirateur sur le
câble d’alimentation! Le câble d’alimentation, la fiche et la prise risquent
d’être endommagés et de nuire à votre
sécurité.
N’utilisez alors en aucun cas l’aspirateur!
fro
N’aspirez pas d’objets brûlant ou
rougeoyant, par ex. Des cigarettes
ou des cendres incandescentes
comme du charbon. L’aspirateur risque
de prendre feu.
d
de
oa
N’aspirez pas des liquides ou des
salissures humides car vous risquez d’endommager sérieusement l’aspirateur. En outre, l’isolation électrique
de l’appareil risque d’être altérée.
Par conséquent, laissez sécher de la
moquette nettoyée à l’eau ou shampouinée avant de l’aspirer.
Surveillez l’indicateur de saturation
du sac-aspirateur et changez
éventuellement le sac, si l’indicateur signale que le sac est plein.
Contrôlez et changez éventuellement
aussi le filtre d’évacuation et le filtre du
compartiment à poussière. Un sac-aspirateur plein et un filtre saturé diminuent considérablement la puissance
d’aspiration de l’appareil. En outre, l’aspirateur peut devenir si chaud, que l’indicateur de surchauffe arrête l’appareil.
Voir chapitre "Défectuosités".
N’aspirez pas des objets lourds,
durs ou tranchants. Ils peuvent bloquer ou endommager l’aspirateur.
Ne tenez pas l’embout ou le tuyau
d’aspiration à proximité de la tête
lorsque l’appareil est enclenché. Il y a
risque de blessures!
51
nl
ow
D
Importantes consignes de sécurité
or
nb
de
an
.v
w
Ne plongez jamais l’appareil dans
l’eau, et nettoyez-le uniquement
avec un chiffon sec ou légèrement humide. La présence d’humidité dans
l’appareil risque en effet de provoquer
une décharge électrique !
Ne faites exécuter les réparations
que par des hommes de métier.
Des réparations inappropriées représentent un danger considérable pour
l’utilisateur.
Si le câble d’alimentation électrique est endommagé, faites-le
remplacer complètement (avec l’enrouleur) par le service après-vente.
Recyclage de l’aspirateur
Rendez l’aspirateur usagé inutilisable. Pour ce faire, débranchez la
fiche d’alimentation électrique et sectionnez le câble d’alimentation. Ensuite,
soumettez votre aspirateur à un recyclage en bonne et due forme.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au
non-respect des consignes de sécurité.
52
e
.b
re
Utilisez uniquement des sacs-aspirateurs, des filtres, des accessoires
et des accessoires optionnels Miele.
C’est le seul moyen pour le fabricant de
garantir votre sécurité.
w
Les sacs-aspirateurs sont à usage
unique. Ne les réutilisez pas!
Les pores bouchés réduisent considérablement la puissance d’aspiration de
l’appareil.
Avant chaque nettoyage/entretien,
déconnectez l’aspirateur du réseau
électrique.
w
Lorsque vous aspirez avec la
poignée sans accessoire, veillez à
ne pas l’endommager. Vous risquez sinon de vous blesser.
m
Lorsque vous utilisez une électrobrosse ou une turbobrosse Miele,
ne touchez pas au rouleau en rotation.
Vous risquez de vous blesser!
Nettoyage, entretien et réparations
fro
Utilisez la prise logée dans la carrosserie de l’aspirateur (suivant les
modèles) uniquement pour l’électrobrosse Miele mentionnée dans ce
mode d’emploi.
d
de
oa
Utilisation des accessoires
nl
ow
D
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Enfoncez le raccord coudé jusqu'à la
butée dans l'orifice d'aspiration.
d
de
oa
Raccordement du flexible d'aspiration
Avant l'utilisation
Retrait du flexible d'aspiration
^ Appuyez sur les touches de déverrouillage situées sur les côtés du raccord coudé et tirez le flexible de l'orifice d'aspiration.
Assemblage du flexible et du
tuyau d'aspiration
^ Enfoncez la poignée jusqu'à la butée
dans le tuyau d'aspiration. Pour ce
faire, faites correspondre les guides
des deux pièces.
^ Appuyez sur la touche de déverrouillage (flèche) pour séparer les deux
éléments.
53
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Les deux éléments du tuyau sont munis
d'un repère fléché. Lorsque vous emboîtez les deux éléments du tuyau, les
deux flèches doivent être dirigées l'une
vers l'autre.
fro
(suivant le modèle)
d
de
oa
Assemblage des tuyaux d'aspiration
nl
ow
D
Avant l'utilisation
Réglage du tuyau télescopique
en deux parties
(suivant le modèle)
Ce tuyau télescopique est constitué de
deux tuyaux coulissant l'un dans l'autre,
ce qui permet de le régler à la longueur
souhaitée.
^ Appuyez sur le bouton de réglage
pour régler le tuyau d'aspiration à la
longueur souhaitée.
Réglage du tuyau télescopique
en trois parties
(suivant le modèle)
Ce tuyau télescopique est constitué de
trois tuyaux coulissant les uns dans les
autres.
^ Appuyez sur la touche de déverrouillage de la partie inférieure du tuyau
a et tirez jusqu'à la butée.
Il faut également appuyer sur cette
touche pour faire glisser le tuyau
dans l'autre sens. Un déclic vous indique que le tuyau est verrouillé.
^ Appuyez sur le bouton de réglage b
pour fixer le tuyau d'aspiration à la
longueur souhaitée.
54
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Cet embout convient pour l'aspiration
quotidienne de tapis, de moquettes et
de revêtements de sol durs. Pour les
autres revêtements de sol, nous recommandons l'utilisation de brosses Miele
spéciales (voir chapitre " Accessoires
optionnels ").
m
^ Appuyez sur la touche de déverrouillage pour séparer l'embout du tuyau.
fro
^ Emboîtez l'embout d'aspiration sur le
tuyau d'aspiration en tournant vers la
gauche et la droite jusqu'à la butée.
d
de
oa
Emboîtement de l'embout d'aspiration
Avant l'utilisation
Cela dit, tenez toujours d'abord
compte des consignes de nettoyage
et d'entretien du fabricant de votre
revêtement de sol.
Aspirez les tapis et moquettes avec la
brosse relevée :
^ Appuyez sur la pédale portant le
symbole ö.
Aspirez les sols durs avec la brosse
abaissée :
^ Appuyez sur la pédale portant le
symbole ä.
Électrobrosse ou turbobrosse
Certains modèles peuvent être équipés
de série d'une électrobrosse ou turbobrosse (voir chapitre " Accessoires optionnels "). La manipulation et l'entretien
de ces brosses sont expliqués dans
leurs propres modes d'emploi.
55
(suivant le modèle)
À l'aide de l'adaptateur et de la plaquette de soufflerie, vous pouvez également régler l'aspirateur pour qu'il expulse de l'air (voir chapitre " Utilisation Soufflerie ").
56
e
.b
Équipement de soufflerie
re
La grille pour filtre e est jointe séparément uniquement aux appareils équipés d'un filtre à évacuation " Active Air
Clean " ou " Active HEPA ". Cette pièce
est utile si vous souhaitez utiliser un
filtre d'évacuation du type " Super Air
Clean " plutôt que les deux autres types
de filtre (voir chapitre " Entretien Remplacement du filtre d'évacuation ").
or
nb
de
an
.v
w
e Grille pour filtre
w
d Embout à coussins
w
c Brosse à meubles
m
b Rallonge de l'embout plat
(suivant le modèle)
fro
a Embout plat
d
de
oa
Pour que l'utilisateur soit suffisamment
équipé pour parer à un maximum de situations possible, l'aspirateur est livré
avec différents accessoires (outre l'embout d'aspiration).
nl
ow
D
Accessoires livrés
nl
ow
D
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Appuyez sur la touche de déverrouillage et ouvrez le compartiment des
accessoires.
d
de
oa
Retrait des accessoires
Accessoires livrés
^ Prenez l'accessoire de votre choix.
^ Refermez le compartiment en appuyant fermement sur son couvercle.
Compartiment des accessoires des
modèles S 812 - S 849
La rallonge de l'embout plat se trouve
dans le compartiment sous l'embout
plat.
57
nl
ow
D
Utilisation des accessoires fournis
d
de
oa
m
fro
Embout d'aspiration
Convient également pour aspirer les
marches des escaliers.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Vous pouvez placer les accessoires livrés soit sur la poignée soit sur le tuyau
d'aspiration selon ce qui vous convient
le mieux dans chaque situation.
Embout plat
Pour aspirer les plis, les rainures et les
coins.
Rallonge de l'embout plat
(suivant le modèle)
Si besoin est, cet accessoire vous permet de rallonger l'embout plat. Si vous
tirez sur la pièce insérée, vous pourrez
l'allonger davantage.
^ Pour retirer ou insérer l'accessoire,
appuyez sur le bouton de déverrouillage.
58
nl
ow
D
Utilisation des accessoires fournis
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
La tête de la brosse est mobile et peut
donc être orientée dans la position la
plus favorable.
fro
Pour dépoussiérer les moulures et objets décoratifs en relief ou sculptés, etc.
d
de
oa
Brosse à meubles
Embout à coussins
Pour aspirer les meubles capitonnés,
matelas, coussins, rideaux, etc.
59
^ Retirez la fiche de la prise.
^ Appuyez sur la touche d'enroulement. Le cordon s'enroule alors automatiquement.
Autoreverse
Certains modèles sont équipés d'une
fonction " Autoreverse ". Si cette fonction est activée (interrupteur sur " Autoreverse "), la longueur optimale du cordon d'alimentation entre la prise et l'aspirateur s'adapte automatiquement.
60
e
.b
Enroulement
re
,Si vous comptez utiliser l'aspirateur pendant plus de 30 minutes,
vous devez dérouler complètement
le cordon. Sinon, il y a risque de surchauffe et de dommages à l'appareil.
or
nb
de
an
.v
w
– S 812 - S 849 : environ 8,5 m max.
w
– S 710 - S 749 : environ 6,5 m max.
w
– S 560 - S 578 : environ 6,5 m max.
m
^ Saisissez la fiche et tirez sur le cordon jusqu'à ce que vous obteniez la
longueur souhaitée.
fro
Déroulement
d
de
oa
Cordon d'alimentation
nl
ow
D
Utilisation
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
,L'aspiration - en particulier de
petites poussières, telles que les
poussières de perçage, le sable, le
plâtras, la farine, etc. - provoque des
charges électrostatiques qui peuvent donner lieu à des décharges
dans certaines situations. Pour éviter
les désagréments causés par ces
décharges, cet aspirateur est équipé d'une pièce métallique au bas de
la poignée. Veillez à bien positionner
votre main sur cette pièce pendant
que vous aspirez.
w
^ Lorsque vous aspirez, tirez l'aspirateur derrière vous comme un traîneau
ou placez-le à la verticale pour aspirer escaliers et rideaux par exemple.
m
Pendant l'aspiration
fro
^ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
d
de
oa
Mise en marche et arrêt
Utilisation
61
f - sols durs, tapis et moquettes fortement souillés
) - Puissance maximale 2100 watts
* - Puissance maximale 2300 watts ou
2500 watts
L'exécution et la manipulation du sélecteur de puissance varient d'un modèle
à l'autre. Les variantes sont décrites
dans les pages suivantes.
62
e
.b
e - tapis et moquettes légèrement
souillés
re
d - aspiration quotidienne économique
or
nb
de
an
.v
w
c - tapis de haute qualité, carpettes et
tapis d'escalier
w
b - meubles capitonnés, coussins
w
a - rideaux, textiles
m
Sur certains modèles, les niveaux de
puissance sont accompagnés de symboles qui indiquent, par exemple, le
type de surface pour lequel un niveau
de puissance est recommandé.
fro
Vous pouvez modifier la puissance
d'aspiration en fonction de la situation.
En réduisant la puissance d'aspiration,
vous diminuez nettement la force
exercée au niveau de l'embout d'aspiration.
d
de
oa
Sélection de la puissance
d'aspiration
nl
ow
D
Utilisation
nl
ow
D
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Tournez le sélecteur manuellement
sur la puissance souhaitée.
d
de
oa
Sélecteur rotatif
Utilisation
Sélecteur coulissant
^ Faites glisser le sélecteur sur la puissance souhaitée.
63
^ Appuyez sur la touche + pour désactiver la puissance " Auto ".
,N'aspirez aucun tissu ou rideau
léger avec la puissance " Auto ". Ils
pourraient être aspirés dans l'appareil et être éventuellement endommagés.
64
e
.b
^ Appuyez sur la touche - jusqu'à ce
que la puissance " Auto " soit activée.
re
Certains modèles sont équipés en outre
d'un niveau " Auto ". Si vous le sélectionnez, la puissance d'aspiration de l'appareil s'adaptera automatiquement aux différents revêtements et tapis de sol. Peu
importe le type de sol que vous aspirez,
l'aspirateur sélectionnera automatiquement la puissance optimale.
or
nb
de
an
.v
w
Puissance " Auto "
w
Lorsqu'il est mis en marche, l'aspirateur
fonctionne à la dernière puissance sélectionnée. Si vous appuyez une fois
brièvement sur une touche, l'aspirateur
passe au niveau de puissance suivant.
Si vous maintenez une touche enfoncée, l'aspirateur passera automatiquement d'un niveau à l'autre sans arrêt jusqu'à ce que vous relâchiez la
touche.
w
^ Appuyez sur la touche - si vous souhaitez une puissance moins élevée.
m
^ Appuyez sur la touche + si vous souhaitez une puissance plus élevée.
fro
Appuyez sur les touches jusqu'à l'apparition de la puissance souhaitée dans
la fenêtre-témoin.
d
de
oa
Touches + / -
nl
ow
D
Utilisation
nl
ow
D
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Certains modèles sont équipés en outre
d'un septième niveau de puissance.
Sélectionnez-le pour aspirer à la puissance maximale.
d
de
oa
Puissance maximale
Utilisation
Ouverture de la glissière de
réglage auxiliaire de la
puissance d'aspiration
La glissière de réglage auxiliaire de la
puissance d'aspiration est particulièrement utile pour diminuer facilement et
temporairement la puissance d'aspiration, par exemple pour passer rapidement d'une moquette à une carpette légère sans que cette dernière ne soit aspirée dans l'appareil.
^ Ouvrez la glissière juste assez pour
que le suceur puisse être aisément
déplacé.
L'ouverture de la glissière permet donc
de réduire la résistance au glissement
du suceur.
65
^ Ouvrez le compartiment des accessoires et placez le raccord coudé assemblé à l'adaptateur de soufflerie
dans le raccord pour soufflerie.
Lorsque vous avez terminé, tirez avec
force sur l'adaptateur de soufflerie pour
le détacher du raccord coudé.
66
e
.b
^ Placez l'adaptateur de soufflerie sur
le raccord coudé du flexible
d'aspiration.
re
^ Ensuite, fermez le couvercle du compartiment à poussière.
or
nb
de
an
.v
w
^ Placez la plaquette de soufflerie à la
place du filtre d'évacuation ou de la
grille pour filtre.
w
^ Appuyez sur la touche de déverrouillage du couvercle du compartiment à
poussière et ouvrez le couvercle jusqu'à la butée.
w
À l'aide de l'adaptateur et de la plaquette de soufflerie, vous pouvez également régler l'aspirateur pour qu'il expulse de l'air, par exemple pour dépoussiérer des radiateurs ou déboucher le flexible d'aspiration.
m
(en série suivant le modèle)
fro
Équipement de soufflerie
d
de
oa
Soufflerie
nl
ow
D
Utilisation
nl
ow
D
Transport et rangement
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Interrupteur Marche/Arrêt du système " Parking "
m
^ Fixez l'embout en le glissant par le
haut dans le support du système "
Parking " situé à l'arrière de l'appareil.
fro
Lors de courtes pauses, vous pouvez
fixer le tuyau d'aspiration muni de l'embout d'aspiration à l'aspirateur.
d
de
oa
Système " Parking "
(en série suivant le modèle)
L'aspirateur s'éteint automatiquement
lorsque vous placez l'embout dans le
support du système " Parking ". Il se remet en marche automatiquement dès
que vous retirez l'embout.
Si votre aspirateur est muni des touches de sélection de puissance + / qui s'actionnent avec le pied, vous pouvez activer ou désactiver la fonction de
mise en marche/arrêt du système " Parking ".
^ Mettez l'aspirateur hors tension à
l'aide de la touche Marche/Arrêt.
^ Maintenez les touches + et - enfoncées et rallumez simultanément l'aspirateur en appuyant sur la touche
Marche/Arrêt.
Transport et rangement
^ Placez l'aspirateur à la verticale.
^ Glissez l'embout avec les deux ergots par le haut dans le support à
deux points.
Le transport et le rangement de l'aspirateur sont ainsi facilités.
67
Quels sont les sacs à
poussière et les filtres qui
conviennent ?
re
Achetez les sacs à poussière d'origine
Miele avec le sigle qualité Miele et l'inscription
e
.b
Pour garantir une aspiration parfaite,
ces filtres doivent être changés de
temps en temps.
or
nb
de
an
.v
w
– Filtre du compartiment à poussière
w
– Filtre d'évacuation
Auprès de votre revendeur ou du service clientèle Miele.
w
– Sac à poussière
m
Le système de filtre Miele est constitué
de trois éléments :
Où trouver des sacs à
poussière et des filtres ?
fro
l'aspirateur et débranchez-le. Si
vous utilisez une brosse à batterie,
celle-ci doit également être mise
hors tension.
d
de
oa
,Avant chaque entretien, arrêtez
nl
ow
D
Entretien
– F/J/M pour les aspirateurs
S 560 - S 578 et S 710 - S 749
– G/N pour les aspirateurs
S 812 - S 849.
N'utilisez que des sacs à poussière
et des filtres d'origine Miele. C'est indispensable pour garantir la puissance d'aspiration et exploiter totalement le volume du sac.
La description du modèle se trouve sur
la plaque signalétique située sur le bas
de l'aspirateur.
Chaque paquet de sacs à poussière
contient un filtre Super Air Clean et un
filtre pour le compartiment à poussière.
,L'utilisation d'autres sacs peut
Si vous désirez acheter un filtre d'évacuation ou un filtre pour compartiment à
poussière, vous devez préciser à votre
revendeur ou au service clientèle Miele
le modèle de votre aspirateur afin de
recevoir les pièces adéquates.
provoquer de graves dommages à
votre aspirateur.
Au lieu d'utiliser le filtre d'évacuation
fourni d'origine, vous pouvez bien sûr
utiliser un autre filtre d'origine Miele (voir
chapitre " Accessoires optionnels ").
68
nl
ow
D
e
.b
re
^ Relevez légèrement l'embout du sol.
Si l'indicateur de saturation affiche un
sac plein, c'est qu'il est temps de le
changer.
or
nb
de
an
.v
w
^ Mettez l'aspirateur en marche et réglez-le sur la puissance maximale.
w
^ Fixez l'embout d'aspiration. Tous les
autres embouts empêchent le bon
fonctionnement de l'indicateur de saturation du sac à poussière.
w
Pour vérifier
m
Les sacs à poussière sont à usage
unique.
Ne les réutilisez pas ! Les pores
bouchés réduisent considérablement la puissance d'aspiration de
l'appareil.
fro
Vous devez remplacer le sac à poussière lorsque l'indicateur de saturation
occupe toute la fenêtre de contrôle.
d
de
oa
Quand remplacer le sac à
poussière ?
Entretien
Ce que vous devez savoir sur l'indicateur de saturation du sac à poussière
L'indicateur réagit à une poussière mélangée, c'est-à-dire principalement à
de la poussière ménagère : poussière,
poils, peluches, fils, sable, etc.
Mais si vous aspirez beaucoup de
poussières fines, comme
de la poussière de perçage ou du
sable, voir du plâtras ou de la farine,
les pores se bouchent très rapidement.
L'indicateur signale alors la saturation
du sac même si celui-ci n'est pas encore plein. Cela dit, il faut remplacer le
sac car des pores bouchés réduisent
nettement la puissance d'aspiration.
Si vous aspirez beaucoup de poils, de
fibres de tapis ou de laine, il est possible que l'indicateur ne réagisse
qu'une fois le sac plein " à craquer ".
69
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Appuyez sur la touche de déverrouillage située dans le creux de la
poignée et ouvrez le couvercle du
compartiment à poussière jusqu'à la
butée.
d
de
oa
Comment remplacer le sac à
poussière ?
nl
ow
D
Entretien
^ Placez vos doigts dans les encoches
de la plaquette de fixation et retirez le
sac à poussière.
La glissière d'obturation du sac à poussière se ferme automatiquement au moment du retrait du sac. Aucune poussière ne peut donc s'échapper.
Vous pouvez jeter le sac à poussière
dans les ordures ménagères, à condition qu'il ne contienne pas de matériaux
interdits dans ce type de déchets.
Laissez le nouveau sac plié comme
dans l'emballage afin d'éviter de le
coincer en fermant le couvercle.
^ Glissez le sac à poussière dans son
support jusqu'à la butée, sinon vous
ne pourrez pas fermer le couvercle
du compartiment à poussière.
^ Fermez le couvercle du compartiment à poussière jusqu'à ce qu'il
s'enclenche correctement.
70
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Remplacez le filtre d'évacuation
w
c Active HEPA
w
b Active Air Clean
m
a Super Air Clean
fro
Selon le modèle, votre aspirateur peut
être équipé d'origine d'un des filtres
d'évacuation suivants :
d
de
oa
Quand remplacer le filtre
d'évacuation ?
Entretien
– Super Air Clean
chaque fois que vous ouvrez un nouveau paquet de sacs à poussière
Miele. Chaque paquet de sacs à poussière Miele contient en plus un filtre Super Air Clean.
– Active Air Clean ou Active HEPA
après environ un an.
Vous pouvez indiquer la date du changement sur le filtre d'évacuation.
71
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
72
w
Au lieu du filtre d'évacuation fourni
d'origine, vous pouvez utiliser un autre
filtre d'origine Miele (voir chapitre "
Entretien - Remplacement du filtre
d'évacuation ").
w
Si votre aspirateur est muni d'un filtre
Super Air Clean a, la fonction de l'indicateur ne sert à rien puisque vous devez de toute façon changer ce filtre
chaque fois que vous entamez un nouveau paquet de sacs à poussière
Miele. L'indicateur s'éteint dès que
vous enfoncez la touche Reset.
m
L'indicateur s'allume après env. 50 heures de fonctionnement, c'est-à-dire l'utilisation moyenne de l'appareil pendant
un an. Vous pouvez bien sûr continuer
à aspirer même si le voyant s'allume.
Mais la puissance d'aspiration et l'efficacité du filtre risquent de diminuer
considérablement.
fro
Certains modèles sont équipés d'un indicateur de saturation du filtre (touche
Reset 7) spécialement prévu pour le
cycle de remplacement d'un filtre
Active Air Clean et d'un filtre Active
HEPA.
d
de
oa
Indicateur de saturation du
filtre d'évacuation
nl
ow
D
Entretien
nl
ow
D
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Déverrouillez la grille pour filtre et retirez le filtre Super Air Clean usagé en
le saisissant par le coin hygiénique
(flèche).
fro
^ Ouvrez le couvercle du compartiment
à poussière.
d
de
oa
Comment remplacer le filtre
d'évacuation " Super Air
Clean " ?
Entretien
^ Placez un nouveau filtre Super Air
Clean. Le filtre peut être positionné
comme vous le souhaitez.
^ Fixez et verrouillez la grille pour filtre.
^ Fermez le couvercle du compartiment à poussière jusqu'à ce qu'il
s'enclenche correctement.
73
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Déverrouillez le filtre d'évacuation et
retirez-le.
fro
^ Ouvrez le couvercle du compartiment
à poussière.
d
de
oa
Comment remplacer les filtres
" Active Air Clean " et " Active
HEPA " ?
nl
ow
D
Entretien
^ Mettez le nouveau filtre en place,
fixez-le vers l'arrière et verrouillez-le.
^ Fermez le couvercle du compartiment à poussière jusqu'à ce qu'il
s'enclenche correctement.
Réinitialisation de l'indicateur de saturation du filtre d'évacuation
Si votre aspirateur est équipé d'un indicateur de saturation du filtre d'évacuation (touche Reset 7), vous devez réinitialiser l'indicateur après chaque remplacement du filtre d'évacuation. Pour
ce faire, il faut que l'aspirateur soit sous
tension.
^ Appuyez sur la touche Reset jusqu'à
ce que l'indicateur s'éteigne. L'affichage se trouve de nouveau dans sa
position de départ.
74
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Si vous procédez à un échange, faites attention aux points suivants :
w
c Active HEPA
w
b Active Air Clean
m
a Super Air Clean
fro
Selon le modèle, votre aspirateur peut
être équipé d'origine d'un des filtres
d'évacuation suivants :
d
de
oa
Remplacement du filtre
d'évacuation
Entretien
1. Si vous souhaitez utiliser un filtre b
ou c au lieu du filtre a, vous devez retirer la grille pour filtre * et utiliser le nouveau filtre d'évacuation adéquat.
2. Si vous souhaitez utiliser le filtre a au
lieu du filtre b ou c, vous devez absolument mettre la grille pour filtre * en
place.
* Grille pour filtre : voir chapitre " Accessoires livrés "
L'indicateur de saturation du filtre
dont sont équipés certains modèles
(touche Reset 7) est spécialement
prévu pour le cycle de remplacement d'un filtre Active Air Clean et
d'un filtre Active HEPA. Si vous équipez votre aspirateur d'un filtre Super
Air Clean, le fait que l'indicateur s'allume n'a aucune importance
puisque vous devez de toute façon
changer ce filtre chaque fois que
vous entamez un nouveau paquet
de sacs à poussière Miele. Appuyez
sur la touche Reset pour réinitialiser
l'indicateur de saturation du filtre
d'évacuation. L'indicateur s'éteindra.
75
e
.b
76
re
^ Fermez le cadre du filtre.
or
nb
de
an
.v
w
^ Ouvrez le cadre du filtre et remplacez
le filtre.
w
^ Ouvrez le couvercle du compartiment
à poussière.
w
Comment remplacer le filtre du
compartiment à poussière
(protection du moteur) ?
m
Vous trouverez un filtre pour compartiment à poussière dans chaque paquet
de sacs à poussière.
fro
Changez le filtre du compartiment à
poussière chaque fois que vous ouvrez
un nouveau paquet de sacs à poussière Miele.
d
de
oa
Quand remplacer le filtre du
compartiment à poussière
(protection du moteur) ?
nl
ow
D
Entretien
nl
ow
D
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Changez-les lorsque leur velours est
usé.
fro
Les ramasse-fils de l'orifice d'aspiration
de l'embout d'aspiration ou de l'embout
à coussins peuvent être remplacés.
d
de
oa
Quand remplacer les
ramasse-fils ?
Entretien
Comment remplacer les
ramasse-fils ?
^ Dégagez les ramasse-fils de leur rainure, par exemple avec un couteau.
^ Remplacez-les par des nouveaux.
Si des fils ou des cheveux se sont
enroulés autour de l'axe de la roulette :
a déverrouillez le levier de l'axe avec
une pièce de monnaie et sortez l'axe
de la roulette ;
b enlevez la roulette.
Enlevez les fils et les cheveux et remettez la roulette en place.
Les pièces de rechange nécessaires
sont disponibles chez votre revendeur
ou auprès du service clientèle Miele.
77
e
.b
78
re
,Ne plongez jamais l'aspirateur
dans l'eau ! La présence d'humidité
dans l'aspirateur peut provoquer
une décharge électrique.
or
nb
de
an
.v
w
Si nécessaire, vous pouvez dépoussiérer le compartiment à poussière à l'aide
d'un deuxième aspirateur ou d'un chiffon sec.
w
Compartiment à poussière
w
,N'utilisez ni produits à récurer ni
produits pour vitre ni nettoyant multi-usage !
Étant donné leur composition chimique, ceux-ci peuvent fortement
endommager les surfaces en plastique.
m
L'aspirateur et tous les accessoires en
plastique peuvent être entretenus à
l'aide d'un détergent classique pour
plastique.
fro
Aspirateur et accessoires
d
de
oa
,Arrêtez et débranchez l'aspirateur avant chaque nettoyage. Si
vous utilisez une brosse à batterie,
celle-ci doit également être mise
hors tension.
nl
ow
D
Nettoyage
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Ce problème peut notamment survenir
lorsqu'un objet obstrue le tuyau d'aspiration ou lorsque le sac à poussière est
plein ou rempli de poussières fines qui
ne laissent pas passer l'air. Un encrassement du filtre d'évacuation ou du
filtre du compartiment à poussière peut
également entraîner une surchauffe.
Dans ce cas, arrêtez l'aspirateur (en
appuyant sur la touche Marche/Arrêt) et
débranchez-le !
m
Un limiteur de température arrête l'aspirateur en cas de surchauffe. Sur certains modèles, un voyant de surchauffe
, s'allume.
fro
Sur certains modèles, le voyant de
surchauffe , s'allume également.
d
de
oa
L'aspirateur s'arrête automatiquement.
Pannes
Une fois que la cause a été éliminée et
que l'aspirateur a refroidi (après 20 à
30 minutes), vous pouvez le remettre
en marche et l'utiliser normalement.
79
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Numéro de téléphone : Voir au dos de
ce mode d'emploi.
w
– au service après-vente Miele.
m
ou
fro
– à votre distributeur Miele
d
de
oa
En cas de problème, adressez-vous
nl
ow
D
Service après-vente
80
nl
ow
D
Accessoires optionnels
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Vous ne pouvez les raccorder qu'aux
aspirateurs équipés d'une prise de raccordement prévue spécialement à cet
effet. Vous les reconnaîtrez au clapet situé sur le cache.
Cette brosse convient particulièrement
pour le nettoyage intensif de revêtements de sol en textile très solide. Elle
parvient à enlever les salissures incrustées et prévient la formation de traces
dues aux passages réguliers.
m
Tenez toujours d'abord compte des
consignes de nettoyage et d'entretien du fabricant de votre revêtement
de sol.
fro
Électrobrosse SEB 216-2
d
de
oa
Certains modèles sont équipés de série
d'un ou de plusieurs de ces accessoires.
Turbobrosse
Tenez toujours d'abord compte des
consignes de nettoyage et d'entretien du fabricant de votre revêtement
de sol.
La turbobrosse convient tout particulièrement pour aspirer les revêtements de
sol textiles peu épais. Elle est actionnée
par le courant d'aspiration de l'aspirateur et permet d'enlever les particules
de poussière ainsi que les fils, les cheveux et les peluches bien accrochés.
Mini-turbobrosse
La mini-turbobrosse convient pour le
brossage et l'aspiration de meubles capitonnés, de matelas, de sièges de voiture, de marches d'escalier recouvertes
de tapis, etc.
81
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Pour aspirer les sols durs et résistants
comme les carrelages ou les sols en
pierre.
d
de
oa
Brosse pour sols durs
nl
ow
D
Accessoires optionnels
Brosse pour parquets
Brosse spéciale munie de poils naturels
pour aspirer les sols durs et délicats
comme les parquets et les sols stratifiés.
Brosse à matelas
Pour aspirer facilement les matelas et
les meubles capitonnés et leurs rainures.
82
nl
ow
D
Accessoires optionnels
m
fro
Pour aspirer la poussière des livres,
des étagères, etc.
d
de
oa
Brosse universelle
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Brosse à meubles en poils naturels
Pour les objets particulièrement délicats.
Brosse à radiateurs
(ne peut s'utiliser qu'avec l'embout plat)
Pour dépoussiérer les nervures des radiateurs, les étagères étroites ou les rainures.
83
m
fro
Pour aspirer les plis, les rainures et les
coins.
d
de
oa
Embout plat, 300 mm
nl
ow
D
Accessoires optionnels
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
MicroSet
Spécialement conçu pour le nettoyage
de petits objets et d'endroits difficiles
d'accès (installations stéréo, claviers
d'ordinateur, modèles réduits, etc.).
Ce set se compose des éléments suivants :
– micro-tuyau avec embout commutable ;
– micro-brosse à meubles ;
– micro-embout plat ;
– rallonge.
CarClean Set Plus
Spécialement conçu pour le nettoyage
intérieur des véhicules automobiles.
Ce set se compose des éléments suivants :
– mini-turbobrosse ;
– micro-tuyau avec embout commutable ;
– embout plat 300 mm ;
rangés dans un coffret. En outre, l'emballage comprend un tuyau de rallonge
(3 m) avec support.
84
nl
ow
D
Accessoires optionnels
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Vous pouvez fixer la glissière d'obturation au flexible pendant que vous aspirez.
fro
Empêche la poussière et les odeurs de
s'échapper lorsque vous enlevez le
flexible pour le transport et le rangement.
d
de
oa
Glissière d'obturation avec charbon
actif
Adaptateur de flexible
Permet de rallonger le flexible d'aspiration d'environ 1,5m.
Il doit être placé entre la poignée et le
flexible.
85
86
e
.b
Le filtre Active HEPA remplace le filtre
d'évacuation d'origine.
re
Avec ce filtre, l'aspirateur convient particulièrement bien aux personnes allergiques et aux personnes attachant une
grande importance à l'hygiène.
or
nb
de
an
.v
w
Il s'agit d'un filtre combiné qui répond
aux exigences de la classe HEPA 12
(selon la norme EN 1822). Il absorbe
notamment les micro-organismes respirables les plus fins. En outre, un filtre à
charbon actif absorbe les odeurs dégagées par le contenu du sac à poussière.
w
Filtre d'évacuation Active HEPA
w
La capacité de filtrage des poussières
fines est la même pour les filtres Active
Air Clean et Super Air Clean.
m
Le filtre Active Air Clean remplace le
filtre d'évacuation d'origine.
fro
Il s'agit d'un filtre spécial à charbon actif qui absorbe les odeurs dégagées
par le contenu du sac à poussière.
L'apparition d'odeurs désagréables est
ainsi largement évitée.
d
de
oa
Filtre d'évacuation Active Air Clean
nl
ow
D
Accessoires optionnels
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
87
nl
ow
D
I. Avant-propos
Belgique
d
de
oa
Garantie
GarantieBelgique
fro
m
Les appareils Miele sont construits conformément à des normes de qualité très sévères. Malgré cela, une panne est
toujours possible. Dans ce cas, durant la période de garantie ou après celle-ci, une réparation peut être effectuée de
façon rapide et professionnelle, sans que ceci porte atteinte à la durée de vie de l’appareil.
w
II. Début et durée de la période de garantie
or
nb
de
an
.v
w
w
Les conditions de garantie Miele sont établies sur base de la Directive de l’Union Européenne 99/44/CE et de la
législation nationale en vigueur; elles n’altèrent en aucun cas les droits attribués par celles-ci au consommateur.
1. La période de garantie prend cours à la date de livraison de l’appareil par le vendeur au consommateur. La
Déclaration de Mise en Service sera à ce moment complétée et renvoyée à la société Miele S.A.
4. Une réparation effectuée durant la période de garantie n’entraîne pas une prolongation automatique de la durée
de celle-ci, ni le début d’une nouvelle période de garantie.
e
.b
3. Pour les appareils d’occasion, le vendeur accorde une durée de garantie minimum de 12 mois.
re
2. La durée de la garantie est de 24 mois, mais elle est limitée à 12 mois lors d’utilisations professionnelles ou
équivalentes comme dans le cas d’hôtel, de pension ou de lavoir commun à plusieurs logements.
5. Pour les frigos, les surgélateurs et les combinés frigos-surgélateurs, la durée de la période de garantie est de
5 ans pour la réparation ou le remplacement du compresseur; le déplacement et le temps de travail ne sont pas
couverts par cette garantie.
III. Contenu et étendue de la garantie
En cas de défectuosités apparaissant durant la période de garantie, la Société Miele s’engage à réparer ou
remplacer gratuitement les pièces défectueuses.
Les pièces remplacées restent la propriété de Miele.
Si la même défectuosité se produit à plusieurs reprises durant la période de garantie, ou si les frais de réparation
sont jugés disproportionnés par rapport à la valeur de l’appareil, le remplacement de l’appareil par un appareil
équivalent sera proposé au consommateur, après concertation avec ce dernier.
Dans ce cas, la société Miele se réserve le droit de facturer au consommateur un certain montant prenant en compte
la période d’utilisation écoulée. Toute défectuosité doit immédiatement être signalée afin d’éviter des dommages plus
sévères.
Les réparations sont effectuées au domicile du consommateur pour les appareils difficilement transportables et pour
les appareils encastrés. Les appareils facilement transportables seront délivrés ou expédiés au service après-vente
de Miele directement ou par l’intermédiaire du revendeur.
IV. Limites de la garantie
La garantie n’est pas applicable dans les cas suivants :
– Faibles différences par rapport à la qualité prévue qui n’affectent ni la valeur ni le bon fonctionnement de l’appareil ;
– Modifications de construction ou d’exécution effectuées avant l’exécution de la commande et qui n’affectent pas la
valeur et le bon fonctionnement de l’appareil ;
– Défectuosités dues à un montage ou une installation incorrecte ;
– Conséquences de facteurs externes tels que : dégâts de transport ; utilisation non conforme pouvant entraîner des
dégâts à certaines pièces sensibles telles que le verre (vitrocéramique), pièces synthétiques, caoutchouc;
réactions chimique ou électrochimique provoquées par l’eau ; conditions météorologiques; contraintes
environnementales anormales ;
– Conditions d’utilisation ou de fonctionnement inadaptées ;
– Réparations ou modifications pratiquées par des tiers non qualifiés professionnellement ;
– Absence du numéro d’identification de l’appareil ;
– Entretien insuffisant (par exemple dégivrage irrégulier) et/ou mal effectué (par exemple : utilisation de produits
nettoyants corrosifs).
– Utilisation d’accessoires ou de pièces qui ne sont pas d’origine.
88
Belgique
d
de
oa
V. Clauses complémentaires
nl
ow
D
Garantie
m
fro
– Afin de pouvoir bénéficier de façon optimale de la garantie, l’acquéreur renverra à la société Miele la Déclaration
de Mise en Service correctement complétée, soit par courrier, soit en utilisant le site Internet de Miele :
www.miele.be.
w
or
nb
de
an
.v
w
w
– Ces informations peuvent à tout moment être transmises aux organismes ayant des liens contractuels avec la S.A.
Miele.
– Le consommateur peut, conformément à la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée et
dans le cadre du traitement des données, consulter et rectifier les données le concernant.
– Les demandes d’annulation de la vente, d’indemnité pour moins-value ou de dommages et intérêts sont exclues,
sauf les cas prévus par la législation dans ce domaine. En cas de recours, l’indemnisation ne pourra pas être
supérieure à la valeur de l’appareil.
e
.b
re
– Les conditions de garantie sont valables pour les appareils achetés et utilisés en Belgique. En cas d’utilisation à
l’étranger d’un appareil acheté en Belgique, ou en cas d’utilisation en Belgique d’un appareil acheté à l’étranger, le
consommateur s’assurera que l’appareil est conforme aux conditions techniques du lieu d’utilisation (type de gaz,
tension électrique, fréquence électrique, normes d’installation, conditions climatiques). Les défectuosités résultant
d’une non-conformité de l’appareil à ces exigences et les modifications pour le rendre conforme, ne sont pas
couvertes par la garantie.
– Si l’accès à l’appareil et sa remise en place dans le lieu d’origine nécessitent plus de 30 minutes pour permettre
d’effectuer la réparation, les frais résultant du temps supplémentaire seront portés en compte. Les dégâts pouvant
résulter d’une telle manutention sont également à charge du consommateur.
– Pour tout litige ou différend, seuls les tribunaux de Bruxelles et de Asse sont compétents.
89
nl
ow
D
Fabricagenummer
Numéro de fabrication:
m
fro
Te bewaren - A conserver
Type toestel/
Type d'appareil:
d
de
oa
Garantiebewijs/Certificat de garantie
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het hierboven beschreven toestel is van onberispelijke kwaliteit en constructie.
Wij verplichten er ons toe in de eerste 24 maand na de aflevering (voor industrieel
gebruik een jaar) aan alle materiaal- of constructiefouten te verhelpen en dit volgens
onze waarborgbepalingen.
e
.b
re
L'appareil désigné ci-dessus est de qualité et de construction irréprochables. Nous
nous engageons à remédier aux défauts de matériel et de construction pour la durée
de 2 ans suivant la date de livraison (pour machines à usage professionnel un an)
dès la mise en service, dans le cadre de nos conditions de garantie.
Leveringsdatum/ Date de livraison:
Stempel en handtekening van handelaar/
Cachet et signature du distributeur:
Belangrijk! Om het valideren van uw aanspraken op onze garantievoorwaarden te
vergemakkelijken, stuurt u de verklaring van ingebruikname, volledig en
duidelijk ingevuld, ONVERWIJLD terug aan de N.V. MIELE te Mollem - Asse.
Important! Afin de nous permettre de valider vos droits à la garantie, il est indispensable
de nous renvoyer IMMEDIATEMENT la déclaration de mise en service,
dûment remplie, à la S.A. MIELE à Mollem - Asse (Belgique) ou à la
MIELE s.à r.l. à Luxembourg (G.D. Luxembourg).
S.A. MIELE N.V. België/Belgique
Industriezone Asse 5 nr 22.1 Hof te Bollebeeklaan 9 B-1730 Mollem
Herstellingen aan huis/Réparations à domicile:
Antwerpen 03/232.00.52
Luxembourg
061/22.51.41
Brabant
02/451.16.16
Namur
081/73.70.81
Hainaut
065/36.00.15
Oost-Vlaanderen 09/220.24.42
071/35.68.80
West-Vlaanderen 050/34.58.55
Liège
041/27.83.05
056/75.45.10
Limburg
089/35.42.92
Dienst Consumentenbelangen/Service Intérêts Consommateurs: 02/451.16.80
MIELE Luxembourg s.à r.l.
20, rue Christophe Plantin Luxembourg-Gasperich / B.P. 1011 L-1010 Luxembourg
Réparations à domicile + service Intérêts Consommateurs: 497.11.20
90
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Sous réserve de modifications / (560/570/700/800) - 2505
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wijzigingen voorbehouden / (560/570/700/800) - 2505
M.-Nr. 06 050 872 / 00
nl - BE
Download PDF

advertising