Eden | WTDI WORLD TOUR | Eden WTD| - Lauda Audio

l
i
Eden WTD|
chassis z grubej
blachy i niewieIkie
: gabaryty
!
pozwalają
lłl tym wydaniu mamy wyraźne szozęściedo hasowych preamsów.
: schować WTD|
i
w kieszeni
i
p|ecaka Iub torby.
Tym razem hędzie to prndukt uznanei hr$ylsk§ei marki Eden,
ktńra powraca na pnlslti rynek dzięki dysirybul*rowi, firmie Lauda &udio,
Cena:
strona
!T!!n
"**,|uudT1dioŁ
_ _
operuje na 30 Hz
-
dystrybutora:
to iście studyjne
pa-
smo. Przy pokrętle bass umieszczono przy-
cisk bass boost wzmacniający odpowiednie
pasma zgodnie z krzywymi Fletchera-Munsona
|!?l."'''' (w skrócie chodzi
o to, by tony o różnej często.
tliwościbyły słyszane z jednakową głośnością),
to
Eden
WTDI
brzmienie
niesa-
chodzi z odpowiednim zaskokiem, a o trybie by-pass
informuje dioda LED. Druga, bardzo jaskrawa niebieska
dioda daje sygnał, że urządzenie jest włączone.
Zasilanie doprowadzamy poprzez siot z tyłu urzą-
w opakowanlu znajdziemy lirmowy"zasilacz.
Ponieważ efekt nie ma przełącznika impedancji wej-
dzenia,
2,2 kHz). Dolny rząd to już bardziej gorące regu|ato.
presora trzeba uważać z gainem.
dzo przydatnymi funkcjami. Doskonałe brzmienie idzie
wego,
0d |ewej widać tu gain, czyli poziom sygnału wejścio"
a zarazem stopień przesterowania dźwięku,
tu w parze z prostotą obsługi, która jest miłą cechą
enhance (znak rozpoznawczy edenowskich
tego urządzenia, choć nagromadzenie potencjometrów
sterowania) umoż|iwiający aktpvne, kompleksowe
i przycisków może na to nie wskazywać. Całość,jak
przystało na ftecz mającą doskonale spisywać się
wzmacnianie odpowiednich rejestróW by nasze brzmie-
wielkie gabaryty pozwalające schować go w każdej
Strona producenta:
więc przy jednoczesnym zatrudnieniu korekcji i kom-
ry odpowiadające za dynamiczny charakter dźwięku.
grubej blachy i nie-
.:i
i
a przy potencjometrze mld przycisk mid shift do wy.
boru kształowanych pasm środkowych (550 Hz lub
mowitych preampów znanych
z headów World Tour wraz z korekcją i kilkoma bar-
vzezlata koncertów, ma chassis z
€
paneli
nie stało się pełniejsze i bogatsze, compressor integrujący podstawowe parametry (ratio, treshold) oraz
master, kontrolujący głośność
sygnału na wyjściu,
kieszeni plecaka czy torby. Na górny rząd potencjome-
Po bokach mamy jedynie podstawowe gniazda input,
trów składają się bass, mid oraz treble, których funkcji
unbalanced tudzież balanced out,
nie trzeba wyjaśniać, przy czym ciekawe jest, że bass
grd.lift likwidujący ewentualną pętlę masy. Footswitch
a także przycisk
ściowej, wiosła aktywne są wzmacniane przepotężnie,
Download PDF

advertising