VEZETÉKES
TÁVIRÁNYÍTÓ
ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV
BRC1E52B7
Az energiatakarékos használat érdekében
• Köszönjük, hogy ezt a távirányítót választotta.
• Ez a kézikönyv tartalmazza a termék használatához szükséges biztonsági
óvintézkedéseket.
Alaposan olvassa el a kézikönyvet, és győződjön meg arról,
hogy megértette az abban foglaltakat, mielőtt használni
kezdené a terméket.
Elolvasás után tartsa könnyen hozzáférhető helyen a kézikönyvet.
Ha a jövőben más használja a terméket, ne felejtse el átadni neki
a kézikönyvet.
Tartalomjegyzék
Tájékoztatás
Biztonsági óvintézkedések ....................................... 2
– Szigorúan betartandó szabályok – ........................ 3
Elnevezések és funkciók .......................................... 7
Közvetlen gombok egyszerű
beállítása az egyszerű üzemeltetéshez
Egyszerű üzemeltetési
módszer (Közvetlen
gombok használata)
Hűtés/Fűtés/Auto/Ventilál üzemmód ...................... 13
Programozott szárítás üzemmód............................ 17
Hőntartás ................................................................ 19
Szellőztetés üzemmód Összekapcsolt
légkondicionáló és teljes hőcserélő esetén ............ 20
A hűtés/fűtéskiválasztás jogosultsági módjának beállítása ......................................................... 21
Billentyűzár ............................................................. 23
A főmenü elemeinek
gyors áttekintése
A főmenü elemei ..................................................... 25
Menühasználat
A főmenü képernyőjének használata...................... 29
Egyéni levegőáramlás iránya ................................. 30
Gyorsindítás (csak SkyAir esetén) ......................... 32
Szellőztetés ............................................................ 34
Energiatakarékos beállítás ..................................... 36
Program .................................................................. 44
Szűrő automatikus tisztítása................................... 50
Karbantartási információk ....................................... 51
Beállítás .................................................................. 52
Aktuális beállítások ................................................. 56
Óra és naptár.......................................................... 57
Nyelv....................................................................... 60
Karbantartás
A szűrő jelzésének visszaállítása ........................... 61
Az egység és az LCD karbantartása ...................... 62
Hasznos információk
Hibakód megjelenítése ........................................... 63
Szervizszolgáltatás ................................................. 64
Üzemeltetési kézikönyv
1
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Biztonsági óvintézkedések
Az eredeti útmutató angol nyelven íródott. Az egyéb nyelvű szövegek az eredeti utasítások fordításai.
A berendezést felügyelet nélkül nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező személyek és gyermekek, illetve a kezeléshez megfelelő
alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek, kivéve ha egy olyan személy
felügyel rájuk, aki felel személyes biztonságukért.
Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne játsszanak a berendezéssel.
Figyelmesen olvassa el a termék megfelelő használatával kapcsolatos biztonsági óvintézkedéseket.
• Az itt leírt óvintézkedések FIGYELEM vagy VIGYÁZAT kategóriába lettek besorolva.
Mindkét kategória fontos biztonsági információkat tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy kivétel
nélkül minden biztonsági óvintézkedést betart.
FIGYELMEZTETÉS
Az utasítások figyelmen kívül hagyása személyi
sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
Az utasítások figyelmen kívül hagyása anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat, amely
a körülményektől függően súlyos is lehet.
• A kézikönyvben a következő piktogramok szerepelnek.
Soha ne tegye.
Mindig kövesse a megadott
utasításokat.
Győződjön meg a készülék földeléséről.
Soha ne érintse meg nedves kézzel.
Szigorúan óvja a víztől
és nedvességtől.
„Távirányító
FIGYELMEZTETÉS
• Ne szerelje fel szakember segítsége nélkül a távirányítót.
A nem megfelelő felszerelés áramütést vagy tüzet okozhat.
Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
• Ne végezzen javításokat vagy módosításokat a távirányítón.
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
• Ne helyezze át vagy szerelje fel újra szakember segítsége nélkül
a távirányítót.
A nem megfelelő felszerelés áramütést vagy tüzet okozhat.
Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
• Ne használjon gyúlékony anyagokat (például hajlakkot vagy rovarirtót)
a termék közelében.
Ne tisztítsa a terméket szerves oldószerekkel, például hígítóval.
A szerves oldószerek használata áramütést, tüzet vagy repedéseket okozhat
a készüléken.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési kézikönyv
2
– Szigorúan betartandó szabályok –
VIGYÁZAT
• Ne játsszon a készülékkel vagy a távirányítóval.
Ha egy gyermek véletlenül működteti, az testi sérülésekhez vagy
egészségkárosodáshoz vezethet.
• Soha ne szerelje szét a távirányítót.
A belső részek érintése áramütést vagy tüzet okozhat.
A belső vizsgálatokkal és beállításokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot
a Daikin forgalmazójával vagy hivatalos alvállalkozóival.
• Az áramütések elkerülése végett ne használja a készüléket nedves kézzel.
• Ne mossa le a távirányítót.
Ez elektromos zárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ne hagyja a távirányítót olyan helyen, ahol vizes lehet.
Ha víz kerül a távirányítóba, akkor elektromos zárlat alakulhat ki és károsodhatnak
az elektromos alkatrészek.
„Beltéri egység és kültéri egység
FIGYELMEZTETÉS
• Ne feledje, hogy a légkondicionálóból hosszabb ideig, közvetlenül
érkező hideg vagy meleg levegő, illetve a túl hideg vagy túl meleg levegő
veszélyes lehet a fizikai állapotára és egészségére.
• Ne helyezzen rudakat, az ujjait vagy bármilyen más tárgyat a levegő
bemeneti és kimeneti nyílásaiba.
A légkondicionáló nagysebességű ventilátorai sérülést okozatnak, ha megérinti azokat.
• A tartozékok felszerelésével kapcsolatban kérjen segítséget
szakemberektől, és kizárólag a gyártó által megadott tartozékokat használja.
Ha a nem megfelelő összeszerelés hibát okoz, akkor vízszivárgás, áramütés vagy tűz
alakulhat ki.
• Ne használja a terméket olyan helyen, ahol olaj, például főzésre használt
olajgőz vagy gépolaj található a levegőben.
Az olajgőz repedéseket, áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ne használja a terméket olyan helyen, ahol nagy mennyiségű olajos füst
található, például konyhákban, vagy olyan helyeken, ahol gyúlékony
vagy maró hatású gáz vagy fémpor található.
Ha ilyen helyeken használja a terméket, az tüzet okozhat, vagy kárt tehet a
készülékben.
• A hűtőfolyadék szivárgása esetén figyeljen a tűz elkerülésére.
Ha a légkondicionáló nem működik megfelelően, vagyis nem állít elő hideg vagy
meleg levegőt, akkor előfordulhat, hogy elszivárgott a hűtőfolyadék. Kérjen segítséget
a forgalmazótól. A légkondicionálóban található hűtőfolyadék biztonságos, és normál
esetben nem szivárog. Azonban szivárgás esetén gázégővel, fűtőberendezéssel vagy
tűzhellyel érintkezve ártalmas gázt termelhet. Ne használja tovább a légkondicionálót,
amíg egy szakképzett szerelő meg nem javítja a szivárgást.
Üzemeltetési kézikönyv
3
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Biztonsági óvintézkedések
FIGYELMEZTETÉS
• Ha biztosítékkal ellátott megszakítót használ, győződjön meg arról,
hogy megfelelő biztosítékot használ.
A hagyományos vezetőképes vezetékek használata hibás működéshez vagy
tűzhöz vezethet.
• Ne az áramellátáshoz tartozó megszakító BE vagy KI kapcsolásával
kapcsolja be vagy ki a légkondicionálót.
Ellenkező esetben tűz vagy vízszivárgás alakulhat ki.
Továbbá a ventilátor hirtelen kezd forogni, ha az áramkimaradás kiegyenlítése
be van kapcsolva, ami sérüléshez vezethet.
• Győződjön meg a készülék földeléséről.
Ne földelje a készüléket közművezetékhez, villámhárítóhoz vagy telefon földkábeléhez.
A nem megfelelő földelés áramütést vagy tüzet okozhat. Egy villámlásból vagy más
forrásból származó nagy áramhullám kárt tehet a légkondicionálóban.
• Ha a légkondicionáló nem megfelelően működik (égett szag érezhető stb.),
akkor kapcsolja ki, és lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval.
Ha ilyen körülmények között tovább működteti, az meghibásodást, áramütést vagy
tűzveszélyt okozhat.
• Érdeklődjön a helyi forgalmazónál arról, hogy mi a teendő a hűtőfolyadék
szivárgása esetén.
Ha a légkondicionálót kis méretű szobában helyezi el, meg kell tenni a megfelelő
intézkedéseket, hogy szivárgás esetén a kiszivárgó hűtőfolyadék mennyisége
ne érje el a koncentrációs határértéket.
Ellenkező esetben az oxigéncsökkenés miatt baleset történhet.
• Mindenképpen szereljen fel földzárlatvédelmi kapcsolót.
A földzárlatvédelmi kapcsoló hiánya áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ha természeti csapás, például árvíz vagy forgószél miatt víz alá kerül
a légkondicionáló, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
Ilyenkor ne használja a légkondicionálót, mert az hibás működést, áramütést
vagy tüzet is okozhat.
• Mindenképpen külön, dedikált áramellátást használjon
a légkondicionálóhoz.
Bármilyen más áramforrás használata túlzott hőtermeléshez, tűzhöz vagy a termék
meghibásodásához vezethet.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési kézikönyv
4
– Szigorúan betartandó szabályok –
VIGYÁZAT
• Hosszabb használat után ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék
állványa és rögzítése.
Ha sérült állapotban hagyja, az egység leeshet és sérülést okozhat.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kültéri egységre, és ne engedje
a gyermekeknek, hogy felmásszanak rá.
Sérülést szenvedhetnek, ha leesnek vagy beleakadnak.
• Ne zárja el a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait.
A légáramlás akadályozása nem megfelelő teljesítményt vagy hibás működést
eredményezhet.
• A sérülések elkerülése végett ne érjen a levegő bemeneti nyílásához és
a készülék alumínium ventilátorszárnyaihoz.
• Ne távolítsa el a kültéri egység ventilátorvédőjét.
Ez az egység nagysebességű ventilátorától véd, amely sérülést okozhat.
• Ne helyezzen nedvességnek kitett tárgyakat közvetlenül a beltéri vagy
kültéri egységek alá.
Bizonyos körülmények között a fő egységen lecsapódott folyadék, a hűtőcsövek,
a légszűrő vagy az elvezető lezárója csöpöghet, így a készülék alá helyezett tárgy
meghibásodhat vagy piszkos lehet.
• Ne helyezzen a készülékre vizet tartalmazó edényeket (vázákat stb.),
mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ne használja a légkondicionálót a rendeltetésétől eltérő célokra.
Ne használja a légkondicionálót precíz műszerek, ételek, növények, állatok vagy
műalkotások hűtésére, mert ez károsíthatja az érintett tárgyak teljesítményét,
minőségét és/vagy élettartamát.
• Ne helyezzen nyílt lánggal működő készülékeket a készülékből érkező
levegő útjába, mert ez kihatással lehet az égésre.
• Ne helyezzen fűtőberendezéseket közvetlenül a készülék alá, mert
a hő deformálhatja a készüléket.
• Győződjön meg arról, hogy gyerekek, állatok vagy növények ne legyenek
közvetlenül kitéve a készülékből érkező levegőnek, mert ez káros
hatásokkal járhat.
• Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat, például permetezőtartályokat a kifújó
nyílástól 1 méternél közelebb.
A beltéri vagy kültéri egységből kiáramló meleg levegő felmelegítheti
és felrobbanthatja őket.
• Ne szerelje fel olyan helyen a légkondicionálót, ahol gyúlékony
gázszivárgás veszélye áll fenn.
Gázszivárgás esetén a légkondicionáló közelében összegyűlő gáz tűzveszélyt okozhat.
• A légkondicionáló működtetése vagy karbantartása közben ne üljön vagy
álljon instabil tárgyakra.
Megbillenhet és sérülést szenvedhet.
Üzemeltetési kézikönyv
5
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Biztonsági óvintézkedések
VIGYÁZAT
• A szűrő cseréjekor ne érjen a motorhoz.
Működés közben a motor felmelegszik és égési sérüléseket okozhat.
• Ne mossa le vízzel a légkondicionálót, mert ez áramütést vagy tüzet
okozhat.
• Rendszeres időközönként szellőztessen.
Járjon el kellő óvatossággal, amikor a légkondicionálót más fűtőberendezéssel
együtt használja.
A nem megfelelő szellőzés oxigénhiányhoz vezethet.
• Mindig állítsa le a légkondicionálót, és kapcsolja le a megszakítót,
amikor tisztítja a készüléket.
Ennek elmulasztása áramütéshez vagy sérüléshez vezethet.
• Ne tisztítsa szakember segítsége nélkül a kültéri vagy beltéri egységeket.
Mindig lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
A helytelen tisztítási módszer vagy a nem megfelelő tisztítószer kárt tehet a beltéri
egység gyantázott részeiben vagy vízszivárgást okozhat.
Ha a beltéri egység tisztítószeres és vizes, hibás működés, füstképződés, illetve a motor
vagy az elektromos alkatrészek gyulladása is előfordulhat.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kültéri egység közvetlen
környezetébe, és akadályozza meg a levelek vagy más hulladék
összegyűlését az egység körül.
A levelek között kis állatok telepedhetnek meg, amelyek bemászhatnak az egységbe.
Ha bejutottak a készülékbe, ezek az állatok hibás működést, füstöt vagy tüzet
okozhatnak, ha hozzáérnek az elektromos alkatrészekhez.
• Biztonságosan rögzítse az egységeket.
Ha nem rögzíti őket biztonságosan, az egységek leeshetnek vagy felborulhatnak,
és sérülést okozhatnak.
• Úgy helyezze el a lefolyócsőt, hogy minden folyadék eltávozzon.
Ha a kültéri lefolyócső nem ürül ki teljesen a légkondicionáló működése közben, akkor
a csőben összegyűlő szennyeződés és hulladék eltömítheti a csövet.
Emiatt a beltéri egységből víz szivároghat. Ilyen esetben állítsa le a légkondicionálót,
és kérjen segítséget a forgalmazótól.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési kézikönyv
6
Elnevezések és funkciók
1. Üzemmódválasztó
gomb
11. LCD-kijelző
(háttérvilágítással)
4. Fel gomb
5. Le gomb
6. Jobbra gomb
7. Balra gomb
9. Működésjelző lámpa
8. Be/Ki gomb
3. Menü/Enter gomb
10. Mégse gomb
2. Ventilátorsebességet/
levegőáramlás irányát
beállító gomb
Az alapvető működtetési elemek (ki- és bekapcsolás, üzemmód
kiválasztása, ventilátor sebességének/levegőáramlás irányának
beállítása, valamint a hőmérsékleti beállítások) kivételével
a beállítások a menüképernyőről végezhetők el.
MEGJEGYZÉS
• Ne helyezze olyan helyre a távirányítót, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
Máskülönben előfordulhat, hogy az LCD elszíneződik, és semmi sem látszik rajta.
• Ne húzza vagy csavarja meg a távirányító vezetékét.
Ellenkező esetben a távirányító meghibásodhat.
• Ne nyomja meg éles tárgyakkal a távirányító gombjait.
Ellenkező esetben a távirányító megsérülhet vagy meghibásodhat.
Üzemeltetési kézikönyv
7
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
1. Üzemmódválasztó gomb
• A gomb megnyomásával választhatja ki
a kívánt üzemmódot. (Lásd: 21. oldal.)
* A lehetséges üzemmódok a csatlakoztatott
modelltől függően változhatnak.
2. Ventilátorsebességet/
levegőáramlás irányát
beállító gomb
• A légmennyiség/levegőáramlás irányának
beállítási képernyőt jelzi.
(Lásd: 14. oldal.)
* Az elérhető ventilátorsebességek
és levegőáramlási irányok
a csatlakoztatott modelltől függően
változnak.
3. Menü/Enter gomb
• A főmenüt jelzi.
(A menüelemekről a 25. oldalon talál
további információkat.)
• A kiválasztott beállítási elemet
adhatja meg.
4. Fel gomb (A jellel ellátott
részt nyomja meg.)
• A beállított hőmérsékletet növeli.
• Kiemeli a felső oldal következő elemeit.
(A gombot nyomva tartva a kijelölt elemek
folyamatosan váltakoznak.)
• A kiválasztott elemet módosítja.
7. Balra gomb (A jellel ellátott
részt nyomja meg.)
• Kiemeli a bal oldal következő elemeit.
• Minden képernyőn balra görgethet.
8. Be/Ki gomb
• A gomb megnyomásával kapcsolható
be a rendszer.
• A gomb ismételt megnyomásával
kapcsolható ki a rendszer.
9. Működésjelző lámpa (zöld)
• Működés közben ez a lámpa világít.
• Hiba esetén a lámpa villog.
10.Mégse gomb
• Az előző képernyőre való visszatérésre
használható.
11. LCD-kijelző (háttérvilágítással)
• A háttérvilágítás bármilyen kezelőgomb
megnyomása után körülbelül
30 másodpercig világít. A Be/Ki gomb
kivételével akkor használja a gombokat,
amikor a háttérvilágítás be van kapcsolva.
• Ha egy beltéri egységhez 2 távirányítót
használ, akkor a korábban használt
távirányító háttérvilágítása világít.
5. Le gomb (A jellel ellátott
részt nyomja meg.)
• A beállított hőmérsékletet csökkenti.
• Kiemeli az alsó oldal következő elemeit.
(A gombot nyomva tartva a kijelölt elemek
folyamatosan váltakoznak.)
• A kiválasztott elemet módosítja.
6. Jobbra gomb (A jellel ellátott
részt nyomja meg.)
• Kiemeli a jobb oldal következő elemeit.
• Minden képernyőn jobbra görgethet.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési kézikönyv
8
Elnevezések és funkciók
Folyadékkristályos kijelző
• Kétféle folyadékkristályos kijelző (LCD) érhető el. Alapértelmezés szerint a normál
megjelenítés van beállítva.
• A részletes megjelenítéshez válassza a főmenüben a részletes megjelenítés lehetőséget.
(Lásd: 53. oldal.)
• A képernyőn megjelenő tartalom a csatlakoztatott eszköz üzemmódjától függően változik.
(A következők akkor jelennek meg, ha a légkondicionáló automatikus fűtés üzemmódban van.)
Normál megjelenítés
10.Váltás központi vezérlés alatt
9.Központi vezérlés
alatt
1.Üzemmód
Auto
11.Hőntartás
8.( ) jelzés
Beállítás erre
Hűt 28°C
Fűt
2.Ventilátor
sebessége
6.Szellőztetés/
tisztítás
20°C
Ez a funkció nem választható
<Példa a normál megjelenítésre>
7.(
) jelzés
3.Beállított/hőntartási
hőmérséklet
megjelenítése
4.Jégmentesítés/
Előfűtés
5.Üzenet
Részletes megjelenítés
„ A részletes megjelenítési módban a normál megjelenítés elemei
mellett megjelenik a levegőáramlás iránya, az óra és a részletes
kiválasztás elemei.
Auto
12.Levegőáramlás
iránya
(Csak akkor jelenik meg,
ha a légkondicionáló
működik.)
Vissza
Pé
11:03
Hőntart Szoba
Hűt 28°C
Fűt 20°C 20°C
Beállítás
(1. példa a részletes megjelenítésre)
(a ventilátorsebességszabályzó funkció nélkül)
9
(a szoba hőmérsékleti
beállításaival)
(az óra beállítása nélkül)
Auto
12.Légáramlás iránya
Üzemeltetési kézikönyv
3.Beállított/hőntartási
hőmérséklet
megjelenítése
14.Részletes kiválasztás
13.Óra megjelenítése
2.Ventilátor sebessége
(a levegőfúvás
irányának funkció
nélkül)
13.Óra (12/24 órás
valós idejű óra)
Vissza
--:--
Beállít
Hűt 28°C
Fűt 20°C
Beállítás
15.(
) jelzés
14.Részletes kiválasztás
(részletes elemek
kiválasztása nélkül)
<2. példa a részletes megjelenítésre>
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
1. Üzemmód
"Hiba: Nyomja meg a Menü gombot."
"Figyelem! Nyomja meg: menü g."
• Akkor jelenik meg, ha a rendszer hibát vagy
figyelmeztetést észlel (lásd: 63. oldal).
• Az aktuális üzemmódot jelzi, ami Hűtés,
Fűtés, Szellőztetés, Ventilátor, Szárítás
vagy Automatikus lehet.
"Gyorsindítás" (csak SkyAir esetén)
• Akkor jelenik meg, ha a gyors hűtés/fűtés
funkció BE van kapcsolva (lásd: 32. oldal).
2. Ventilátor sebessége
• A légkondicionálón beállított
ventilátorsebességet jeleníti meg.
• A ventilátor sebessége nem jelenik meg,
ha a légkondicionáló nem rendelkezik
ventilátorsebesség-szabályzó funkcióval.
3. Beállított/hőntartási hőmérséklet
megjelenítése
• Amikor az egység be van kapcsolva,
a Beállítás erre jelzi a légkondicionáló
számára beállított hőmérsékleteket.
• Amikor az egység ki van kapcsolva,
a Hőntartás jelzi a hőntartási funkció
számára beállított hőmérsékleteket.
4. Jégmentesítés/Előfűtés "
(Lásd: 16. oldal.)
6. Szellőztetés/Tisztítás
• Akkor jelenik meg, ha egy teljes hőcserélő
egység, mint a Ventiair van csatlakoztatva.
• Szellőztetési üzemmód ikonja. "
"
Ezek az ikonok az aktuális szellőztetési
üzemmódot jelzik (csak HRV esetén)
(AUTOMATIKUS, ENERGIATAKARÉKOS
SZELLŐZTETÉS, MEGKERÜLÉSES).
• Levegőtisztítás ikonja "
"
Ez az ikon azt jelzi, hogy a levegőtisztító
egység (külön megvásárolható) működik.
"
" szellőztetési művelet
Ha a "
jelenik meg:
• Akkor jelenik meg, ha egy teljes hőcserélő
egység, mint a Ventiair van csatlakoztatva.
A részletekért tekintse meg a Ventiair
használati útmutatóját.
5. Üzenet
A következő üzenetek jelennek meg.
"Ez a funkció nem érhető el."
• Akkor jelenik meg pár másodpercre, ha egy
olyan kezelőgombot nyom meg, amelyhez
a beltéri egység nem rendelkezik megfelelő
funkcióval.
• Ha több beltéri egységet működtet, az
üzenet akkor jelenik meg, ha a beltéri
egységek egyikén sem található
a megfelelő funkció, vagyis az üzenet nem
jelenik meg, ha legalább egy beltéri egység
rendelkezik a megfelelő funkcióval.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
"Tisztítsa meg a szűrőt."
"Tisztítsa meg az elemet."
"Tisztítsa meg a szűrőt/elemet."
• Akkor jelenik meg, amikor meg kell
tisztítani a szűrőt vagy az alkotóelemet
(lásd: 61. oldal).
7.
jelzés (Lásd: 23. oldal.)
• Akkor jelenik meg, amikor a billentyűzár be
van kapcsolva.
8.
jelzés (Lásd: 42. és 49. oldal.)
• Akkor jelenik meg, ha az időszabályzó vagy
az időzített kikapcsolás engedélyezve van.
9. Központi vezérlés alatt " "
• Akkor jelenik meg, ha a rendszer központi
irányítóberendezés (opcionális tartozék)
vezérlése alatt áll, és a rendszer távirányítón
keresztül végzett vezérlése le van tiltva.
10. Váltás központi vezérlés alatt "
(csak VRV esetén)
"
• Akkor jelenik meg a távirányítón,
ha a távirányító nem rendelkezik hűtés/
fűtésválasztó jogosultság üzemmóddal
(lásd: 21. oldal).
Üzemeltetési kézikönyv
10
Elnevezések és funkciók
11. Hőntartás "
" (Lásd: 19. oldal)
• A hőntartás ikonja villog, amikor az egység
hőntartás üzemmódban üzemel.
12.Levegőáramlás iránya " "
• Akkor jelenik meg, ha be van állítva
a levegőáramlás iránya vagy a mozgó
irányú levegőfúvás (lásd: 15. oldal).
• Ez az elem nem jelenik meg, ha a rendszer
nem rendelkezik a levegőfúvás irányát
beállító funkcióval.
13.Óra (12/24 órás valós idejű óra)
• Akkor jelenik meg, ha az óra be van állítva
(lásd: 57. oldal).
• Ha az óra nincs beállítva, " -- : -- " kijelzés
látható.
14.Részletes kiválasztás
• Akkor jelenik meg, ha a részletes
megjelenítés üzemmód van kiválasztva
(lásd: 53. oldal).
• Alapértelmezés szerint egy részletes elem
sincs kiválasztva.
15.
jelzés
• Arra figyelmeztet, hogy az órát újra be kell
állítani.
• Az időszabályzó funkció nem fog működni,
amíg újra be nem állítja az órát.
Üzemeltetési kézikönyv
11
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési kézikönyv
12
Egyszerű üzemeltetési módszer (Közvetlen gombok használata)
Hűtés/Fűtés/Auto/Ventilál üzemmód
Üzemeltetési módszer
1
Főmenü
1/2
Gyorsindítás
Szellőztetés
Energiatakarékos beállítás
Program
Szűrő auto. tisztít.
Karbantartási információk
Beállítás
Vissza
Bemutatja azokat
a képernyőket, amelyek
a használt távirányítón
jelennek meg.
2
A kezelőgombok
megjelenítése
A működtetés leírása
A távirányító funkciói
A képernyők
megjelenítése
(SkyAir és VRV)
Program
Az óra nincs beállítva.
Kívánja most beállítani?
Igen Nem
Vissza
Beállítás
Év
2011
Hónap 01
Nap 01
Kedd
12:00
Beállítás
A kezelőgombok
elhelyezkedését mutatja.
• Jelenítse meg a főmenü képernyőjét.
(Lásd: 29. oldal.)
•A
gombot megnyomva válassza ki
a Program elemet a főmenü képernyőjén.
Nyomja meg a Menü/Enter gombot
a Program képernyőjének megjelenítéséhez.
• A program beállítása előtt be kell állítania
az órát.
• Ha még nincs beállítva az óra, a bal
oldalon láthatóhoz hasonló képernyő
fog megjelenni.
A
Dátum és idő
Vissza
Bemutatja a távirányító egy gombjának
használatát.
A gombokat a leírásnak megfelelően
használja.
gomb megnyomásával válassza
az Igen lehetőséget, majd nyomja meg
a Menü/Enter gombot.
• Megjelenik a Dátum és idő képernyő.
• Állítsa be az aktuális évet, hónapot, napot
és időt. (Lásd: "Óra és naptár" oldal 57.)
Előkészületek
• A mechanikai védelem érdekében a rendszer üzemeltetése előtt legalább 6 órával kapcsolja
BE a rendszert.
• A szezonban ne kapcsolja KI a rendszert, hogy biztosítsa a zökkenőmentes indítást.
Üzemeltetési módszer
1
Hűtés
Beállítás erre
Hűt 28°C
• Nyomja meg többször az Üzemmódválasztó
gombot, amíg ki nem választja a kívánt Hűtés,
Fűtés, Ventilál vagy Auto üzemmódot.
* A nem elérhető üzemmódok nem jelennek meg.
* Ha a légkondicionáló csak hűtésre alkalmas modell, akkor csak
a Cooling (Hűtés) és a Fan (Ventilátor) üzemmód választható.
* Minden távirányítón megjelenik a Váltás központi vezérlés alatt
jelzés, de VRV csak hűtésre alkalmas rendszer esetén csak
a Cooling (Hűtés) vagy a Fan (Ventilátor) üzemmód állítható be.
Megjegyzés
• Az üzemmód váltása előtt győződjön meg arról, hogy a távirányítón
nem jelenik meg a Váltás központi vezérlés alatt jelzés.
A hűtés és a fűtés üzemmód nem választható ki, ha a távirányító
a fenti jelzést jeleníti meg. Ha a Váltás központi vezérlés alatt
jelzés villog, lásd: 21. oldal.
Üzemeltetési kézikönyv
13
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
2
3
• Nyomja meg a Be/Ki gombot.
A Működésjelző lámpa (zöld) bekapcsol,
és a rendszer működésbe lép.
Hűtés
Beállítás erre
Hűt 28°C
• A beállított hőmérséklet a
gomb
megnyomásával 1°C-kal nő, a
gomb
megnyomásával pedig 1°C-kal csökken.
* Ventilátor üzemmódban a hőmérséklet nem állítható be.
4
Hűtés
Beállítás erre
Hűt 28°C
• A Légmenny. vagy Levegőáramlás iránya beállítás
kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Légmennyiség/irány
Légmenny.
Alacsony
Vissza
Vissza
5
Irány
0. pozíció
Beállítás
Beállítás
Alacsony Közepes
Auto
• A légmennyiség és/vagy a levegőáramlás
irányának vezérléséhez nyomja meg
a ventilátorsebességet/levegőáramlás irányát
beállító vezérlőgombot.
Magas
A
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
• Ha Légmenny. beállítást választotta, a
gombok segítségével válassza ki a kívánt
ventilátorsebességet az Alacsony, Közepes,
Magas vagy Auto lehetőségek közül.
* A beltéri egység típusától függően előfordulhat,
hogy két (Magas és Alacsony) ventilátorsebesség
állítható be.
* Előfordulhat, hogy a rendszer a mechanikai
védelem végett automatikusan szabályozza
a ventilátor sebességét.
* Előfordulhat, hogy a rendszer a szoba hőmérsékletének
megfelelően automatikusan szabályozza
a ventilátor sebességét. Előfordulhat, hogy
a ventilátor működése leáll, de ez nem jelent
meghibásodást.
* A Légmenny. beállítás kiválasztásának befejezése
eltarthat egy ideig, ez nem jelent meghibásodást.
* Automatikus üzemmód beállításban a ventilátor
sebessége a beállítási pontnak és a beltéri
hőmérsékletnek megfelelően automatikusan
változik. Ha csak a Ventilál üzemmódot használja,
a ventilátor sebességének beállítása magas.
Üzemeltetési kézikönyv
14
Egyszerű üzemeltetési módszer (Közvetlen gombok használata)
Légmennyiség/irány
Légmenny.
Alacsony
Vissza
Irány
0. pozíció
Beállítás
• Ha a levegőáramlás irányának beállítását
választotta, a
gombok segítségével válassza
ki a levegőáramlás irányát a Beállítani ,
0. pozíció , 1. pozíció , 2. pozíció , 3. pozíció ,
4. pozíció , Legyező és Auto lehetőségek
közül.
Légmennyiség/irány
Légmenny.
Alacsony
Vissza
Irány
Legyező
Beállítás
Levegőáramlás
irányának
beállítása (fel/le)
Légmennyiség/irány
Légmenny.
Alacsony
Vissza
Irány
Legyező
Beállítás
Levegőáramlás
irányának
beállítása
(balra/jobbra)
Megjegyzés
• A légfúvás iránya az alább látható módon jelenik
meg a képernyőn.
0: 0. pozíció
0
1: 1. pozíció
4
0
1
2: 2. pozíció
2
3
1
3 4
2
3: 3. pozíció
Fel/le irány
Balra/jobbra irány
4: 4. pozíció
• A Legyező beállítás mellett a levegőáramlás
irányát szabályzó lemezek oda-vissza mozognak.
A legyező beállítás esetén minden pozíció
megjelenik.
• Ha a 0–4. pozíciót választja, a levegőfúvás irányát
szabályzó lemezek egy rögzített pozícióban állnak.
• A Menü/Enter gombot megnyomva
megerősítheti a beállításokat,
és visszatérhet a kezdőképernyőre.
A levegőfúvás irányát szabályzó lemezek mozgása
Az alább látható működési feltételek mellett a levegőfúvás irányának szabályzása automatikus.
Így a tényleges működés eltérhet a távirányítón megjelenített beállítástól.
Működési
feltétel
• A helyiség hőmérséklete magasabb a távirányítón beállított
hőmérsékletnél (fűtés üzemmódban).
• Jégmentesítés közben (fűtés üzemmódban).
(A rendszer vízszintesen fújja ki a levegőt, hogy a szobában
tartózkodókat ne érje közvetlenül a hideg levegő.)
• Folyamatos működés esetén, ha a rendszer vízszintesen fújja
ki a levegőt.
A fűtés üzemmód magában foglalja az automatikus működést.
Üzemeltetési kézikönyv
15
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
6
• A Működésjelző lámpa kikapcsol, és a rendszer
működése leáll, ha újra megnyomja a Be/Ki
gombot.
* Amikor a rendszer fűtési üzemmódban van,
akkor a fűtés leállítása után a rendszer körülbelül
1 percig ventilátor üzemmódban lesz, hogy
lehűtse a beltéri egységet.
Megjegyzés
• Ne kapcsolja KI azonnal az áramot a rendszer leállása után.
Várjon legalább 5 percet, hogy az elvezető eszköz befejezze
a kicsapódó folyadék elvezetését. Ellenkező esetben
vízszivárgás vagy meghibásodás léphet fel.
A fűtési üzemmód jellemzői
A működés
megkezdése
• A rendszernek általában több időre van szüksége a beállított
hőmérséklet eléréséhez fűtési üzemmódban, mint hűtési
üzemmódban.
Ajánlott az időszabályzó segítségével előre elindítani a rendszert.
A következőképpen működtesse a rendszert, hogy megelőzze a fűtési
teljesítmény csökkenését vagy a kifelé áramló hideget.
Jégmentesítés
üzemmód
• A rendszer fűtőteljesítménye csökken, ha a kültéri egység befagy.
Ezért a rendszer automatikusan jégmentesítés üzemmódba lép.
• A rendszer abbahagyja a meleg levegő kifújását, és a távirányítón
a"
" (Jégmentesítés/Előfűtés) jelzés jelenik meg.
• A rendszer körülbelül 6–8 perc (de legfeljebb 10 perc) elteltével
folytatja a normál működést.
Előfűtés
(csak VRV
esetén)
• Amikor a rendszer fűtés üzemmódba lép, a ventilátor szellő
üzemmódba lép, hogy a jégmentesítés üzemmód közben a rendszer
ne fújjon ki hideg levegőt.
(Ebben az esetben a "
" (Jégmentesítés/Előfűtés) jelzés
jelenik meg a távirányítón.)
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési kézikönyv
16
Egyszerű üzemeltetési módszer (Közvetlen gombok használata)
Külső
hőmérséklet és
fűtőteljesítmény
• A rendszer fűtőteljesítménye a csökkenő külső hőmérséklettel
együtt csökken.
Ha ez történik, használja a rendszert egy másik
fűtőberendezéssel együtt.
(A fenti esetben próbálja meg a lehető leggyakrabban szellőztetni
a helyiséget.)
Ne használja olyan helyen a fűtőberendezést, ahol a rendszerből kifújt
levegőnek van kitéve.
• A rendszer forró levegő keringetésével működik. Ezért szükség van
egy kis időre a rendszer elindítása után, míg a szoba felmelegszik.
A beltéri ventilátor automatikusan szellő üzemmódba lép,
amíg a rendszer hőmérséklete el nem ér egy bizonyos szintet.
• Ha a meleg levegő a mennyezet környékén marad, a lábai viszont
fáznak, akkor ajánlott egy keringető használata.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a Daikin forgalmazójával.
Programozott szárítás üzemmód
Előkészületek
• A mechanikai védelem érdekében a rendszer üzemeltetése előtt legalább 6 órával kapcsolja
BE a rendszert.
• A szezonban ne kapcsolja KI a rendszert, hogy biztosítsa a zökkenőmentes indítást.
• A szárítás üzemmód nem választható ki, ha a távirányító nem választhatja ki a hűtés/fűtés
üzemmódot (további részletekért lásd: 22. oldal).
Üzemeltetési módszer
1
Szárítás
• Nyomja meg többször az Üzemmódválasztó
gombot, míg el nem éri a Dry (Szárítás)
üzemmódot.
* A beltéri egység típusától függően előfordulhat, hogy a szárítás
üzemmód nem érhető el.
2
• Nyomja meg a Be/Ki gombot.
A Működésjelző lámpa (zöld) bekapcsol,
és a rendszer működésbe lép.
* A mikroszámítógép automatikus hőmérsékletés ventilátorsebesség-szabályzó módban van. Ezért
a hőmérséklet és a ventilátorsebesség értéke nem állítható
be vagy módosítható, amíg a légkondicionáló működik.
Üzemeltetési kézikönyv
17
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
3
4
• A levegőáramlás irányának beállításait lásd a 14. oldalon.
• A Működésjelző lámpa kikapcsol, és a rendszer
működése leáll, ha újra megnyomja a Be/Ki
gombot.
Megjegyzés
• Ne kapcsolja KI azonnal az áramot a rendszer leállása után.
Várjon legalább 5 percet, hogy az elvezető eszköz befejezze
a kicsapódó folyadék elvezetését. Ellenkező esetben
vízszivárgás vagy meghibásodás léphet fel.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési kézikönyv
18
Egyszerű üzemeltetési módszer (Közvetlen gombok használata)
Az üzemmód tartalma
Programozott szárítás
A rendszer programozott szárítás funkciója rendszeresen megismétli
a rendszer gyenge hűtési üzemmódját, hogy csökkentse a helyiség
nedvességtartalmát a hőmérséklet lehető legkisebb csökkentésével,
így megelőzve a szoba túlzott lehűlését.
Programozott szárítás üzemmód
• A mikroszámítógép automatikus hőmérséklet- és ventilátorsebesség-szabályzó módban van.
Ezért a hőmérséklet és a ventilátorsebesség értéke nem állítható be vagy módosítható, amíg
a légkondicionáló működik.
Hőntartás
A Hőntartás funkció a megadott tartományban tartja fenn a helyiség hőmérsékletét, amikor
a helyiségben senki sem tartózkodik.
Megjegyzés
• Ez a funkció ideiglenesen bekapcsol egy beltéri egységet, amelyet korábban a felhasználó vagy
egy ütemezett esemény/kikapcsolási időzítő kikapcsolt.
• A funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van Hűtés üzemmódban és Fűtés üzemmódban.
A funkciót csak a rendszer üzembe helyezője engedélyezheti/tilthatja le.
Például:
• Ha a szoba hőmérséklete 10°C alá csökken, a fűtés automatikusan elindul. Amint
a hőmérséklet eléri a 12°C-t, a vezérlő visszatér eredeti állapotába.
• Ha a szoba hőmérséklete 35°C fölé melegszik, a hűtés automatikusan elindul. Amint
a hőmérséklet eléri a 33°C-t, a vezérlő visszatér eredeti állapotába.
A különbségek a Hőntartás beállítási menüjében állíthatók be (lásd: 38. oldal). A hőntartási
hőmérséklet a kezdőképernyőn vagy a programozás menüjében állítható be, miközben
az egység ki van kapcsolva.
Üzemeltetési módszer
1
Hűtés
Hőntart
Hűt
A hőntartás ikonja villog, amikor az egység
hőntartás üzemmódban üzemel.
28°C
Üzemeltetési kézikönyv
19
Központi vezérlő csatlakoztatása esetén nem engedélyezhető
a hőntartás.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Szellőztetés üzemmód Összekapcsolt légkondicionáló és teljes hőcserélő esetén
Előkészületek
• A mechanikai védelem érdekében a rendszer üzemeltetése előtt legalább 6 órával kapcsolja
BE a rendszert.
• A szezonban ne kapcsolja KI a rendszert, hogy biztosítsa a zökkenőmentes indítást.
Üzemeltetési módszer
1
Szellőz.
• Az Üzemmódválasztó gombot állítsa Szellőztetés
üzemmódba, ha a teljes hőcserélőt hűtés/fűtés
nélkül üzemelteti a szezonok között.
2
• A szellőztetés üzemmód beállításának módosítását a főmenüben
végezheti el (lásd: 35. oldal).
3
• A szellőztetés sebességének módosításához hajtsa végre
a szükséges módosításokat a főmenüben (lásd: 34. oldal).
* Szellőztetés üzemmód: Auto, Energiatak. szell. és Bypass
* Szellőztetés sebessége: Alacsony vagy Magas
4
• Nyomja meg a Be/Ki gombot.
A Működésjelző lámpa (zöld) bekapcsol,
és a teljes hőcserélő működésbe lép.
5
• A Működésjelző lámpa kikapcsol, és a teljes
hőcserélő működése leáll, ha újra megnyomja
a Be/Ki gombot.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési kézikönyv
20
Egyszerű üzemeltetési módszer (Közvetlen gombok használata)
A hűtés/fűtéskiválasztás jogosultsági módjának beállítása
(csak VRV esetén)
Beállítás módosításai
1
Hűtés
Vissza
Hűtés
Beállítás erre
Hűt 28°C
Beállítás
Beállítás erre
Hűt 28°C
A hűtés/fűtéskiválasztás jogosultságával kapcsolatban lásd: "Hűtés/
fűtésválasztási jogosultság" oldal22.
• Tartsa lenyomva a távirányító Üzemmódválasztó
gombját legalább 4 másodpercig. (Miközben világít
a háttérvilágítás.) A távirányítón nem jelenik meg
a"
" (Váltás központi vezérlés alatt) jelzés, ha
a távirányító jogosult a hűtés/fűtés kiválasztására.
• A"
" (Váltás központi vezérlés alatt) jelzés villogni kezd
az összes távirányítón, amely ugyanahhoz a kültéri egységhez
vagy BS egységhez kapcsolódik.
* A Vent (Szellőztetés) üzemmód beállításainak módosítása
a hűtés/fűtéskiválasztás jogosultságától függetlenül elérhető.
* Ha a hűtés/fűtéskiválasztás jogosultsága be van állítva a "hűtés/
fűtésválasztó távirányítón" ( ), akkor minden távirányítón
megjelenik a "
" (Váltás központi vezérlés alatt) jelzés.
Ebben az esetben a hűtés/fűtés kiválasztásának jogosultsága
nem állítható be a távirányítókon.
A "hűtés/fűtésválasztó távirányító" részleteiről a kültéri egység
üzemeltetési útmutatójában talál további részleteket.
• A hűtés/fűtés kiválasztásának jogosultságát az alább leírt módon
állíthatja be.
A"
" (Váltás központi vezérlés alatt) jelzés az első
Kiválasztási beállítások bekapcsoláskor villog.
2
Hűtés
Hűtés
Beállítás erre
Hűt 28°C
Beállítás erre
Hűt 28°C
Üzemeltetési kézikönyv
21
• Nyomja meg az Üzemmódválasztó gombot azon
a távirányítón, amelyen be szeretné állítani
a kiválasztás jogosultságát.
Megtörténik a hűtés/fűtésválasztási jogosultság
beállítása, és eltűnik a "
" (Váltás központi
vezérlés alatt) jelzés.
" (Váltás központi vezérlés alatt) jelzés
A"
megjelenik a többi távirányítón.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési módszer
3
Hűtés
Beállítás erre
Hűt 28°C
• Nyomja meg a hűtés/fűtésválasztásra jogosult
" (Váltás központi
távirányítót (vagy a "
vezérlés alatt) jelzés nélküli távirányítót) többször
a kívánt üzemmód kiválasztásához. A gomb
minden megnyomásával a kijelzőn a "Ventilál",
"Szárítás", "Auto", "Hűtés", "Fűtés" jelzés
jelenik meg.
• Az "Auto" jelzés csak a hűtési/fűtési működést
egyidejűleg biztosító rendszeren jelenik meg.
Ilyenkor a többi, választási jogosultsággal nem
rendelkező távirányító is követi a változásokat,
és automatikusan megjeleníti a jelzést.
Hűtés/fűtésválasztási jogosultság
• A "Hűtés", "Fűtés", "Auto" üzemmód csak azon a távirányítón állítható be, amely jogosult a hűtés/
fűtés kiválasztására.
(Az "Auto" jelzés csak a hűtési/fűtési működést egyidejűleg biztosító rendszeren jelenik meg.)
1.
A kiválasztási
jogosultsággal rendelkező
távirányító
("
"
(Váltás központi vezérlés
alatt) jelzés nélkül)
Állítsa "Hűtés",
"Fűtés", "Szárítás",
"Auto" üzemmódra.
Más távirányítók
("
" (Váltás központi
vezérlés alatt) jelzéssel)
• A rendszer a kiválasztási
jogosultsággal rendelkező távirányítón
megadott üzemmódra vált. Más
üzemmód nem érhető el.
• Azonban a rendszer átállítható
ventilátor üzemmódra, vagy "Hűtés"
üzemmódról "Szárítás" üzemmódra.
2.
A kiválasztási
jogosultsággal rendelkező
távirányító
("
"
(Váltás központi vezérlés
alatt) jelzés nélkül)
Állítsa "Ventilál"
üzemmódba.
Más távirányítók
("
" (Váltás központi
vezérlés alatt) jelzéssel)
• A ventilátor üzemmódon kívül más
üzemmódra nem állítható át
a rendszer.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési kézikönyv
22
Egyszerű üzemeltetési módszer (Közvetlen gombok használata)
A hűtés/fűtésválasztás jogosultságának beállításaival
kapcsolatos óvintézkedések
• A hűtés/fűtésválasztás jogosultságát a következő esetben kell egyetlen távirányítóhoz rendelni.
(Hűtési/fűtési kiválasztott működést
biztosító rendszer)
(Hűtési/fűtési működést egyidejűleg
biztosító rendszer)
BS egység:
A BS egységet a hűtés vagy fűtés
üzemmód kiválasztására használhatja.
Beltéri
egység
Több beltéri egység csatlakozik egy
kültéri egységhez.
Állítsa be a hűtés/fűtés/ventilátor
kiválasztási jogosultságot az egyik
távirányítón.
Beltéri
egység
Egy BS egység több beltéri egységhez
csatlakozik.
Állítsa be a hűtés/fűtés/automatikus/
ventilátor kiválasztási jogosultságot
az egyik távirányítón.
Billentyűzár
Üzemeltetési módszer Beállítások megadása és törlése a kezdőképernyőn.
1
Hűtés
Beállítás erre
Hűt 28°C
• Tartsa lenyomva a Menü/Enter gombot legalább
4 másodpercig. (Miközben a háttérvilágítás világít.)
Kezdőképernyő
2
Hűtés
Beállítás erre
Hűt 28°C
Üzemeltetési kézikönyv
23
• " " jelenik meg.
Amikor a billentyűk le vannak zárva,
egyik gomb sem működik.
• A billentyűzár megszűntetéséhez tartsa nyomva
legalább 4 másodpercig a Menü/Enter gombot.
(Miközben a háttérvilágítás világít.)
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési kézikönyv
24
A főmenü elemeinek gyors áttekintése
„A főmenüben a következő elemek találhatók.
Beállítási és megjelenítési elemek
Levegőáramlás Egyéni beállítások
iránya
30
Egyéni beállítások
listája
A 4 szárny beállítási táblázata látható.
31
Egyéni beáll-ok.
visszaáll.
Az összes egyéni beállítás törölhető.
32
Használatával a helyiség gyorsan kellemes
hőmérsékletet ér el (ha a rendszer nincs
programozott szárítás vagy ventilátor
üzemmódban).
• A gyors hűtés/fűtés üzemmód maximális
időtartama 30 perc.
32
Lehetséges beállítás: "Alacsony" vagy
"Magas"
34
Szellőztetési üzemm. Lehetséges beállítás: Auto, Energiatak.
szell. és Bypass.
35
Gyorsindítás
(csak a SkyAir esetében)
Szellőztetési
üzemmód
beállításai a teljes
hőcserélőhöz
Szellőztetés seb.
Energiatakarékos Energiatakarékos
beállítások listája
beállítás
Érvényesség vagy érvénytelenség állítható be
a következő menükkel kapcsolatban.
36
Hőm. tart. beállítás
A beállítható hőmérséklettartomány
korlátozható.
A hőmérséklettartomány korlátozása a modell
és az üzemmód alapján lehetséges.
37
Távolléti beállítás
Meghatározható a pont, amikor az egység
újból kikapcsol a hőntartási vezérlésnek
megfelelően. (visszanyerési különbség).
38
Jelenlét érzékelő
(csak ha az érzékelő
telepítve van)
Ha a rendszer nem érzékel embereket
a megadott idő során, a funkció
automatikusan módosítja a légkondicionálás
célhőmérsékletét.
Ha a rendszer érzékel embereket, visszatér
a normál beállított hőmérsékletre.
39
Érzékelő (kikapcs.)
(csak ha az érzékelő
telepítve van)
Ha a rendszer nem érzékel embereket
a megadott idő során, a funkció
automatikusan leállítja a légkondicionálást.
40
Hőm. auto visszaáll.
Visszatér az előre beállított hőmérséklethez
egy meghatározott időtartam után, még akkor
is, ha a beállított hőmérsékletet módosult.
41
Üzemeltetési kézikönyv
25
Hivatkozott
oldal
A Levegőáramlás iránya mind a 4 szárny
esetében egyénileg állítható be.
• SkyAir esetében legfeljebb 4 egység
(A, B, C, D egység)
• VRV esetében legfeljebb 16 egység
(0–15. egység)
(csak ha az egyéni
levegőáramlás
funkció telepítve van)
Szellőztetés
Leírás
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Beállítási és megjelenítési elemek
Energiatakarékos Kikapcsolás időzítő
beállítás
Leírás
Hivatkozott
oldal
Miután bekapcsolja az egységet,
egy meghatározott időtartam után
az automatikusan kikapcsol.
42
• 30 és 180 perc közötti időtartam állítható be
10 perces lépésenként.
Program
Áramfogyasztás
Az eddigi hozzávetőleges áramfogyasztást
jeleníti meg. Lehetővé teszi a felhasználó
számára, hogy felmérje áramfogyasztás
alakulását.
Megjegyzés: A funkció a beltéri egység
típusától függően érhető el.
Megjegyzés: Ez a funkció nem érhető el,
ha egynél 1 beltéri egység van csoportosan
csatlakoztatva a távirányítóra.
Megjegyzés: A kijelzett áramfogyasztás nem
egy kWh-mérés eredménye, hanem az
egység folyamatosan szolgáltatott adataiból
számított eredmény.
A számítás néhány tényezője abszolút érték,
más tényezői azonban pusztán interpolációk
eredményei bizonyos tűréshatárral. Ez
magyarázza, hogy a megjelenített érték miért
térhet el a tényleges áramfogyasztástól.
43
Engedélyezés/
Letiltás
Egy beprogramozott funkció engedélyezése
vagy letiltása módosítható.
49
Programszám beáll.
Azon program száma választható ki,
amelynek aktívnak kell lennie (1., 2. vagy 3,
program szám).
45
Szünnapok
Kényelmes szünnapi és ideiglenes távolléti
beállítások is megadhatók.
46
Beállítások
• Az indítási és leállítási idő beállítása.
• BE: Az indítási idő, a hűtési és fűtési
hőmérséklet beállítási pontjai állíthatók be.
• KI: A működés leállítási ideje, a hűtési
és fűtési hőntartás hőmérsékleti beállítási
pontjai állíthatók be.
(--: Azt jelzi, hogy a hőntartási funkció le
van tiltva erre az időszakra.)
_: Azt jelzi, hogy a hőmérsékleti beállítási
pont és a hőntartási hőmérsékleti beállítási
pont nincs megadva erre az időszakra.
A rendszer a legutóbbi aktív beállítási
pontot használja.
• Minden napra legfeljebb 5 művelet
adható meg.
47
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési kézikönyv
26
A főmenü elemeinek gyors áttekintése
Beállítási és megjelenítési elemek
Leírás
Hivatkozott
oldal
Szűrő auto. tisztít.
Ez a funkció csak olyan modellen érhető el,
amelynek panele rendelkezik a szűrők
automatikus tisztítása funkcióval.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos részletekért
tekintse meg ezen modellek üzemeltetési
útmutatóját.
50
Karbantartási információk
A szerviz elérhetőségét és a modell adatait
jeleníti meg.
51
Beállítás
Huzatmegelőzés
(csak ha az érzékelő
telepítve van)
• A huzatmegelőzés funkció engedélyezhető
vagy tiltható le.
52
Kijelzés
A normál vagy a részletes megjelenítést
állíthatja be a használatával.
• Kijelzés
Normál vagy részletes megjelenítés
• Részletes megjelenítés beállításai
A szoba hőmérséklete, a külső hőmérséklet
és a rendszer közül választhat, vagy dönthet
úgy is, hogy egyik elemet sem jeleníti meg.
53
Kontrasztbeállítás
Az LCD kontrasztját állíthatja be vele.
55
Aktuális beállítások
Az elérhető elemek aktuális beállításainak
listáját jeleníti meg.
56
Óra és naptár
Beállíthatja vagy módosíthatja a dátum
és az óra beállításait.
57
Dátum és idő
• Az alapértelmezett időmegjelenítés 24 órás.
• Az óra pontossága havi ±30 másodpercen
belül van.
• Ha 48 órát nem meghaladó áramszünet
következik be, akkor az óra a beépített
tartalék áramforrással tovább működik.
12ó/24ó óra
Nyelv
Az idő 12 órás vagy 24 órás időformátumban
jeleníthető meg.
59
A megjelenítés nyelve választható ki. (English/
Deutsch/Shqip/Български/Hrvatski/Česky/
Magyar/Română/Srpski/Slovenčina/
Slovenščina)
60
Megjegyzés: Az elérhető beállítások a kapcsolódó modelltől függően eltérhetnek.
A menüben csak az elérhető beállítások jelennek meg.
Üzemeltetési kézikönyv
27
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Az alárendelt távirányító menüelemei
Beltéri egység
Ha 2 távirányító irányít egyetlen beltéri egységet, akkor
az alárendelt távirányítón nem állíthatók be a következő
menüelemek. Ezeket a fő távirányítón állítsa be.
•
•
•
•
Energiatakarékos beállítás
Program
Hőntartás
Szűrő auto. tisztít.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Kültéri
egység
2 távirányító
irányít
Üzemeltetési kézikönyv
28
Menühasználat
A főmenü képernyőjének használata
„A főmenü megjelenítési módja
Üzemeltetési módszer
1
• Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Hűtés
Beállítás erre
Hűt 28°C
Kezdőképernyő
2
Főmenü
1/2
Gyorsindítás
Szellőztetés
Energiatakarékos beállítás
Program
Szűrő auto. tisztít.
Karbantartási információk
Vissza
Beállítás
Főmenü képernyője
3
• Megjelenik a főmenü képernyője.
Utasítások jelennek meg a gombok
kezelésére vonatkozóan.
• Elemek kiválasztása a főmenüben.
1. Nyomja meg a
gombot a beállítani
kívánt elem kiválasztásához.
2. Nyomja meg a Menü/Enter gombot
a kiválasztott beállítási képernyő
megjelenítéséhez.
4
• Ha a főmenüből vissza kíván térni
a kezdőképernyőre, nyomja meg a Mégse gombot.
Tudnivalók
• Ha az elemek beállítása közben 5 percig egy gombot sem nyom meg, akkor a képernyő
automatikusan visszatér a kezdőképernyőhöz.
Üzemeltetési kézikönyv
29
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Egyéni levegőáramlás iránya
„Egyéni beállítások
Üzemeltetési módszer
1
Főmenü
1/2
Levegőáramlás iránya
Gyorsindítás
Szellőztetés
Energiatakarékos beállítás
Program
Szűrő auto. tisztít.
Vissza
Beállítás
Főmenü képernyője
2
Levegőáramlás iránya
Egyéni beállítások
Egyéni beállítások listája
Egyéni beáll-ok.visszaáll.
Légáramirány tart. kivál.
Vissza
• Jelenítse meg a főmenü képernyőjét
(lásd: 29. oldal).
• Válassza a Levegőáramlás iránya lehetőséget
a főmenüben.
• A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse
meg a Levegőáramlás iránya beállítási
képernyőjét.
• Válassza az Egyéni beállítások lehetőséget
a menüben.
• Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Beállítás
Főmenü képernyője
3
Egyéni beállítások
Kimenet
Unit A
Irány
Beállítani
Kimenetjel
Vissza
Beállítás
Főmenü képernyője
4
Egyéni beállítások
Kimenet
Unit A
Irány
Beállítani
Kimenetjel
Vissza
Beállítás
Fő képernyő
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
• A
gombok használatával válassza
ki az egységet és a kimenetjelzést.
• SkyAir esetében legfeljebb 4 egység
(A, B, C, D egység).
VRV esetében legfeljebb 16 egység
(0–15. egység) az egyes csoportokban.
Kazetta típus esetében mind a 4 szárny (£, £ £,
£ £ £, £ £ £ £) egyénileg vezérelhető.
• Nyomja meg a
gombot a levegőáramlási irány
beállításának kiválasztásához.
• A
gombok segítségével módosíthatja
a következő beállításokat: Beállítani 0. pozíció
1. pozíció 2. pozíció 3. pozíció 4. pozíció
Legyező Blokkolt .
Beállítani : Nincs egyéni beállítás.
Blokkolt : Az egyéni levegőáramlás blokkolva van.
• A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti
a beállításokat, és visszatérhet
a kezdőképernyőre.
Üzemeltetési kézikönyv
30
Menühasználat
5
Hűtés
Beállítás erre
Hűt 28°C
• Ha egyéni levegőáramlási irány van beállítva,
a kezdőképernyőn megjelenik az egyéni
levegőáramlási irány ikonja.
Kezdőképernyő
„Egyéni beállítások listája
Üzemeltetési módszer
1
Vissza
2
Beállítás
Egyéni beállítások listája
UnitA
Kimenetjel




Vissza
Légirány
Auto
Auto
Auto
Auto
Beállítás
Üzemeltetési kézikönyv
31
• Jelenítse meg a Levegőáramlás iránya beállítási
képernyőjét (lásd: 30. oldal).
gombot az
• Nyomja meg a
Egyéni beállítások listája kiválasztásához
a Levegőáramlás iránya képernyőn.
• Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Levegőáramlás iránya
Egyéni beállítások
Egyéni beállítások listája
Egyéni beáll-ok.visszaáll.
Egyéni
OFF
OFF
OFF
OFF
• Egy táblázat megjeleníti az aktuális beállításokat.
A
gombok megnyomásával válthat
a következő elemre.
• Nyomja meg a Mégse gombot a főmenü
képernyőjére való visszatéréshez.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
„Egyéni beállítások visszaállítása
Üzemeltetési módszer
1
Vissza
2
• Jelenítse meg a Levegőáramlás iránya beállítási
képernyőjét (lásd: 30. oldal).
• Nyomja meg a
gombot az
Egyéni beáll-ok.visszaáll. kiválasztásához
a Levegőáramlás iránya képernyőn.
• Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Levegőáramlás iránya
Egyéni beállítások
Egyéni beállítások listája
Egyéni beáll-ok.visszaáll.
Beállítás
• Nyomja meg a
gombot az Igen lehetőség
kiválasztásához a megerősítésre szolgáló
képernyőn.
• Az alaphelyzetbe állítás megerősítéséhez
és a főmenü képernyőjére történő visszatéréshez
nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Egyéni beáll-ok.visszaáll.
Törli az egyéni
légáramlási beállításokat?
Igen Nem
Vissza
Beállítás
Gyorsindítás (csak SkyAir esetén)
„Gyorsindítás bekapcsolása
Üzemeltetési módszer
1
Főmenü
1/2
Gyorsindítás
Szellőztetés
Energiatakarékos beállítás
Program
Szűrő auto. tisztít.
Karbantartási információk
Vissza
Hűtés
Beállítás
Beállítás erre
Hűt 28°C
• Hűtés, Fűtés vagy Auto üzemmódban jelenítse
meg a főmenüt (lásd: 29. oldal).
• A
gombot megnyomva válassza
ki a Gyorsindítás elemet a főmenü képernyőjén.
A Menü/Enter gomb megnyomásával térjen vissza
a kezdőképernyőre.
• A kezdőképernyőn megjelenik
a Gyorsindítás elem.
• A Gyorsindítás bekapcsolása megtörtént.
Gyorsindítás
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési kézikönyv
32
Menühasználat
„Gyorsindítás kikapcsolása
Üzemeltetési módszer
2
Főmenü
1/2
Gyorsindítás
Szellőztetés
Energiatakarékos beállítás
Program
Szűrő auto. tisztít.
Karbantartási információk
Vissza
Hűtés
Beállítás
Beállítás erre
Hűt 28°C
• Ha a Gyorsindítás elem látható a kezdőképernyőn,
jelenítse meg a főmenüt (lásd: 29. oldal).
• A
gombot megnyomva válassza ki
a Gyorsindítás elemet a főmenü képernyőjén.
A Menü/Enter gomb megnyomásával térjen vissza
a kezdőképernyőre.
• A Gyorsindítás elem már nem látható
a kezdőképernyőn.
• A Gyorsindítás üzemmód kikapcsolása megtörtént.
Gyorsindítás
Gyorsindítás
•
•
•
•
•
A beltéri egység automatikus vezérlés alatt áll, növelve a kültéri
egység hatásfokát, és a szoba gyorsan eléri a kellemes
hőmérsékletet.
Kikapcsolódik a ventilátorsebesség megjelenítése, és a ventilátor sebessége már nem
módosítható.
Ventilátor és szárítás üzemmódban nem állítható be.
A Gyorsindítás üzemmód legfeljebb 30 percig működik, ezután az egység automatikusan
normál üzemmódra vált.
Az üzemmódválasztó aktiválásakor a légkondicionáló automatikusan visszatér a normál
üzemmódba.
Fűtés üzemmódban nőhet a ventilátor sebessége, és csökkenhet a kifújt levegő hőmérséklete.
Szükség szerin állítsa be a működését.
Üzemeltetési kézikönyv
33
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Szellőztetés
„A szellőztetési beállítások képernyőjének
megjelenítési módja
Üzemeltetési módszer
1
Főmenü
1/2
Gyorsindítás
Szellőztetés
Energiatakarékos beállítás
Program
Szűrő auto. tisztít.
Karbantartási információk
Vissza
Beállítás
Szellőztetés
2/2
Szellőztetés seb.
Szellőztetési üzemm.
Vissza
• Jelenítse meg a főmenü képernyőjét.
(Lásd: 29. oldal.)
• A
gombot megnyomva válassza
ki a Szellőztetés elemet a főmenü képernyőjén.
(Szellőztetési funkcióval nem rendelkező modellek
esetén a Szellőztetés elem nem jelenik meg
a főmenü képernyőjén.)
Nyomja meg a Menü/Enter gombot a szellőztetési
beállítások képernyőjének megjelenítéséhez.
Beállítás
„A szellőztetés sebességének módosítása
Üzemeltetési módszer
1
Szellőztetés
Vissza
2
2/2
Szellőztetés seb.
Szellőztetési üzemm.
Beállítás
• A
gombot megnyomva a következő értékekre
módosíthatja a beállítást (sorrendben):
Alacsony és Magas .
Szellőztetés
Szellőztetés seb.
Magas
Vissza
* Csak a beállítható üzemmódok jelennek meg.
Beállítás
Alacsony
3
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
• Jelenítse meg a szellőztetési beállítások
képernyőjét (lásd fent).
• A
gombot megnyomva válassza ki
a Szellőztetés seb. elemet a szellőztetés
beállítási képernyőjén.
Nyomja meg a Menü/Enter gombot a szellőztetési
sebesség beállításait tartalmazó képernyő
megjelenítéséhez.
Magas
• Válassza ki a kívánt szellőztetési sebességet.
A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti
a beállításokat, és visszatérhet a kezdőképernyőre.
(A Mégse gomb megnyomásával a szellőztetés
sebességének módosítása nélkül térhet vissza
az előző képernyőre.)
Üzemeltetési kézikönyv
34
Menühasználat
„A szellőztetési üzemmód módosítása
Üzemeltetési módszer
1
Szellőztetés
Vissza
2
2/2
Szellőztetés seb.
Szellőztetési üzemm.
Beállítás
Szellőztetés
2/2
Szellőztetési üzemm.
• Jelenítse meg a szellőztetési beállítások
képernyőjét.
(Lásd: 34. oldal.)
• A
gombot megnyomva válassza ki
a Szellőztetési üzemm. elemet a szellőztetés
beállítási képernyőjén.
Nyomja meg a Menü/Enter gombot a szellőztetés
üzemmódjának beállításait tartalmazó képernyő
megjelenítéséhez.
• A
gombokkal módosíthatja a beállításokat
az alább látható sorrendben.
Bypass szellőzés
Vissza
Bypass szellőzés
Energiatak. szell.
Auto szellőzés
Beállítás
* Csak a beállítható üzemmódok jelennek meg.
3
Hűtés
Beállítás erre
Hűt 28°C
• Válassza ki a kívánt szellőztetési módot. A Menü/
Enter gombot megnyomva megerősítheti
a beállításokat, és visszatérhet
a kezdőképernyőre.
(A Mégse gomb megnyomásával a szellőztetési
üzemmód módosítása nélkül térhet vissza
az előző képernyőre.)
Szellőztetési üzemmód
Automatikus üzemmód
Energiatakarékos
szellőztetés üzemmód
Bypass (Megkerüléses)
üzemmód
Üzemeltetési kézikönyv
35
A légkondicionálóból (hűtés, fűtés, ventilátor és beállított
hőmérséklet) és a teljes hőcserélő egységből (belső és külső
hőmérséklet) származó információk alapján automatikusan
váltakozik a Heat exchange (Hőcserélőn át) és a Bypass
(Megkerüléses) üzemmód.
A külső levegő a hőcsere után a szobába kerül.
A külső levegő hőcsere nélkül jut a helyiségbe.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Energiatakarékos beállítás
„Az energiatakarékos beállítások megjelenítési módja
Üzemeltetési módszer
1
Főmenü
1/2
Gyorsindítás
Szellőztetés
Energiatakarékos beállítás
Program
Szűrő auto. tisztít.
Karbantartási információk
Vissza
Beállítás
Energiatakarékos beállítás
1/2
Energiatakarék lista
Hőm. tart. beállítás
Távolléti beállítás
Jelenlét érzékelő
Érzékelő (kikapcs.)
Hőm. auto visszaáll.
Vissza
• Jelenítse meg a főmenü képernyőjét.
(Lásd: 29. oldal.)
• A
gombot megnyomva válassza
ki az Energiatakarékos beállítás elemet a főmenü
képernyőjén.
A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse
meg az Energiatakarékos beállítás beállítási
képernyőjét.
Beállítás
„Energiatakarékossági lista
Üzemeltetési módszer
1
Energiatakarékos beállítás
Vissza
2
Beállítás
Energiatakarék lista
Hőm. tart. beállítás:
Távolléti beállítás:
Jelenlét érzékelő:
Érzékelő (kikapcs.):
Hőm. auto visszaáll.:
Kikapcsolás időzítő:
Vissza
3
1/2
Energiatakarék lista
Hőm. tart. beállítás
Távolléti beállítás
Jelenlét érzékelő
Érzékelő (kikapcs.)
Hőm. auto visszaáll.
Beállítás
Energiatakarék lista
Beállítások mentése?
Igen Nem
Vissza
Beállítás
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
2/2
KI
BE
KI
KI
BE
BE
• Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítás
beállítási képernyőjét (lásd: 36. oldal).
• A
gombot megnyomva válassza ki az
Energiatakarék lista elemet az Energiatakarékos
beállítás beállítási képernyőjén.
A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse
meg az Energiatakarék lista beállítási képernyőjét.
• A
gombot megnyomva a következő értékekre
módosíthatja a beállítást (sorrendben): BE és KI .
• Mozgassa a kurzort a
gombokkal.
Az elem kiválasztása után nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a megerősítési
képernyő.
• Nyomja meg a
gombot az Igen lehetőség
kiválasztásához a megerősítésre szolgáló
képernyőn.
A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti
a beállításokat, és visszatérhet
a kezdőképernyőre.
Üzemeltetési kézikönyv
36
Menühasználat
„Hőmérséklet tartomány beállítás
Üzemeltetési módszer
1
Energiatakarékos beállítás
Vissza
2
Beállítás
Hőm. tart. beállítás
Hűt
Fűt
Vissza
3
20°C – 35°C
15°C – 30°C
Beállítás
Hőm. tart. beállítás
Beállítások mentése?
Igen Nem
Vissza
Beállítás
Üzemeltetési kézikönyv
37
2/2
1/2
Energiatakarék lista
Hőm. tart. beállítás
Távolléti beállítás
Jelenlét érzékelő
Érzékelő (kikapcs.)
Hőm. auto visszaáll.
2/2
• Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítás
beállítási képernyőjét (lásd: 36. oldal).
• A
gombot megnyomva válassza
a Hőm. tart. beállítás elemet az Energiatakarékos
beállítás beállítási képernyőjén.
A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse
meg a hőmérsékleti tartomány korlátozásának
beállítási képernyőjét.
• A
gomb megnyomásával módosíthatja
a hűtés és fűtés hőmérsékleti tartományának
beállítását.
• Mozgassa a kurzort a
gombokkal.
Az elem kiválasztása után nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a megerősítési
képernyő.
• Nyomja meg a
gombot az Igen lehetőség
kiválasztásához a megerősítésre szolgáló
képernyőn.
A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti
a beállításokat, és visszatérhet
a kezdőképernyőre.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
„Távolléti beállítás
Üzemeltetési módszer
1
Energiatakarékos beállítás
Energiatakarék lista
Hőm. tart. beállítás
Távolléti beállítás
Jelenlét érzékelő
Érzékelő (kikapcs.)
Hőm. auto visszaáll.
Vissza
2
Távolléti beállítás
Hiszterézis
Hűtés
-2°C
Vissza
3
Beállítás
Fűtés
+2°C
Beállítás
Távolléti beállítás
Beállítások mentése?
Igen Nem
Vissza
Beállítás
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
1/2
2/2
• Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítás
beállítási képernyőjét (lásd: 36. oldal).
• A
gombot megnyomva válassza
a Távolléti beállítás elemet az Energiatakarékos
beállítás beállítási képernyőjén.
Nyomja meg a Menü/Enter gombot a Távolléti
beállítás beállítási képernyőjének
megjelenítéséhez.
• A
gomb megnyomásával módosíthatja
a teljes hőntartás hőmérsékleti különbségeit.
• Mozgassa a kurzort a
gombokkal.
Az elem kiválasztása után nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a megerősítési
képernyő.
• Nyomja meg a
gombot az Igen lehetőség
kiválasztásához a megerősítésre szolgáló
képernyőn.
A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti
a beállításokat, és visszatérhet
a kezdőképernyőre.
Üzemeltetési kézikönyv
38
Menühasználat
„Jelenlét érzékelő
Üzemeltetési módszer
1
Energiatakarékos beállítás
Vissza
2
Beállítás
Jelenlét érzékelő
Hőm. beáll. - hűtés: 1.0°C
Idő beáll. - hűtés: 30 perc
Beáll korlát - hűt: 30°C
Hőm. beáll. - fűtés: 1.0°C
Idő beáll. - fűtés: 60 perc
Beáll korlát - fűtés: 15°C
Vissza
3
Beállítás
Jelenlét érzékelő
Beállítások mentése?
Igen Nem
Vissza
Beállítás
Üzemeltetési kézikönyv
39
1/2
2/2
Energiatakarék lista
Hőm. tart. beállítás
Távolléti beállítás
Jelenlét érzékelő
Érzékelő (kikapcs.)
Hőm. auto visszaáll.
• Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítás
beállítási képernyőjét (lásd: 34. oldal).
• A
gombot megnyomva válassza
a Jelenlét érzékelő elemet az Energiatakarékos
beállítás beállítási képernyőjén.
A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse
meg a Jelenlét érzékelő beállítási képernyőjét.
• A
gomb megnyomásával beállíthatja az
energiatakarékos működést, amikor az érzékelő
távollétet észlel.
• Mozgassa a kurzort a
gombokkal.
Az elem kiválasztása után nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a megerősítési
képernyő.
• Nyomja meg a
gombot az Igen lehetőség
kiválasztásához a megerősítésre szolgáló
képernyőn.
A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti
a beállításokat, és visszatérhet
a kezdőképernyőre.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
„Érzékelő (kikapcsolás)
Üzemeltetési módszer
1
Energiatakarékos beállítás
Vissza
2
Beállítás
Érzékelő (kikapcs.)
2/2
Távollét leáll be/ki: KI
Távol leáll időbeáll: 10 óra
Vissza
3
2/2
1/2
Energiatakarék lista
Hőm. tart. beállítás
Távolléti beállítás
Jelenlét érzékelő
Érzékelő (kikapcs.)
Hőm. auto visszaáll.
Beállítás
Érzékelő (kikapcs.)
Beállítások mentése?
Igen Nem
Vissza
Beállítás
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
• Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítás
beállítási képernyőjét (lásd: 36. oldal).
• A
gombokat megnyomva válassza
az Érzékelő (kikapcs.) elemet az
Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjén.
A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse
meg az Érzékelő(kikapcs.) beállítási képernyőjét.
• A
gomb megnyomásával beállíthatja
az energiatakarékos működést, amikor
az érzékelő távollétet észlel.
• Mozgassa a kurzort a
gombokkal.
Az elem kiválasztása után nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a megerősítési
képernyő.
• Nyomja meg a
gombot az Igen lehetőség
kiválasztásához a megerősítésre szolgáló
képernyőn.
A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti
a beállításokat, és visszatérhet
a kezdőképernyőre.
Üzemeltetési kézikönyv
40
Menühasználat
„Hőmérséklet automatikus visszaállítása
Üzemeltetési módszer
1
Energiatakarékos beállítás
Vissza
2
Beállítás
Hőm. auto visszaáll.
Hűt
Fűt
Vissza
3
2/2
Hőm beáll: 28 °C
Idő beáll: 60 perc
Hőm beáll: 20°C
Idő beáll: 90 perc
Beállítás
Hőm. auto visszaáll.
Beállítások mentése?
Igen Nem
Vissza
Beállítás
Üzemeltetési kézikönyv
41
1/2
2/2
Energiatakarék lista
Hőm. tart. beállítás
Távolléti beállítás
Jelenlét érzékelő
Érzékelő (kikapcs.)
Hőm. auto visszaáll.
• Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítás
beállítási képernyőjét (lásd: 36. oldal).
• A
gombot megnyomva válassza
a Hőm. auto visszaáll. elemet az
Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjén.
A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse
meg a Hőm. auto visszaáll. beállítási képernyőjét.
• A
gombok megnyomásával beállíthatja az
előre beállított hőmérsékletet és a hőmérséklet
automatikus visszaállításának időzítését.
• Mozgassa a kurzort a
gombokkal.
Az elem kiválasztása után nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a megerősítési
képernyő.
• Nyomja meg a
gombot az Igen lehetőség
kiválasztásához a megerősítésre szolgáló
képernyőn.
A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti
a beállításokat, és visszatérhet
a kezdőképernyőre.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
„Kikapcsolás időzítő
Üzemeltetési módszer
1
Energiatakarékos beállítás
Kikapcsolás időzítő
Áramfogyasztás
Vissza
2
Beállítás
Kikapcsolás időzítő
Miután bekapcsolja,
az egység automatikusan
kikapcsol
60
perc múlva.
Vissza
3
Beállítás
Kikapcsolás időzítő
Beállítások mentése?
Igen Nem
Vissza
Beállítás
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
2/2
• Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítás
beállítási képernyőjét. (Lásd: 36. oldal.)
• A
gombokat megnyomva válassza
a Kikapcsolás időzítő elemet az
Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjén.
A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse
meg az Kikapcsolás időzítő képernyőjét.
• A
gomb használatával állítsa be a működés
kezdetétől számított időt, amikor a készülék
automatikusan leáll.
10 perces egységekkel állítható 30 és 180 perc
között.
A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan
változik.
• Válassza ki a kívánt időtartamot, és nyomja meg
a Menü/Enter gombot.
Megjelenik a beállítások megerősítése képernyő.
• Nyomja meg a
gombot az Igen lehetőség
kiválasztásához a beállítások megerősítésére
szolgáló képernyőn.
A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti
a Kikapcsolás időzítő beállításait, és visszatérhet
a kezdőképernyőre.
Üzemeltetési kézikönyv
42
Menühasználat
„Áramfogyasztás
Üzemeltetési módszer
1
Energiatakarékos beállítás
Beállítás
Vissza
2
2/2
2/2
Kikapcsolás időzítő
Áramfogyasztás
Áramfogyasztás
Ma
1
kWh
0
Vissza
Összes
10.5 kWh
6
12
18
24
Áramfogyasztás
Ezen a héten
10
kWh
Összes
60.2 kWh
• Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítás
beállítási képernyőjét (lásd: 36. oldal).
• A
gombot megnyomva válassza az
Áramfogyasztás elemet az Energiatakarékos
beállítás beállítási képernyőjén.
A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse
meg az Áramfogyasztás beállítási képernyőjét.
• Az adatokat megjelenítő képernyők között
a
gomb használatával válthat.
Ma > Tegnap > Ezen a héten (1 hét) > Múlt héten
(1 hét) > Idén (1 év) > Tavaly
A jelzési terület jobb felső sarkában található
elemek és értékek között a
gombbal válthat.
Nyomja meg a Mégse előző képernyőre történő
visszatéréshez.
S M T W T F S
Vissza
Áramfogyasztás
Idén
1
kWh
0
Vissza
3
Összes
150 kWh
6
9
12
Üzemeltetési kézikönyv
43
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Program
„A program beállítási képernyőjének megjelenítési
módja
Üzemeltetési módszer
1
Főmenü
1/2
Gyorsindítás
Szellőztetés
Energiatakarékos beállítás
Program
Szűrő auto. tisztít.
Karbantartási információk
Beállítás
Vissza
Program
Az óra nincs beállítva.
Kívánja most beállítani?
Igen Nem
Vissza
Beállítás
Dátum és idő
Év
2011
Hónap 01
Nap 01
Kedd
Központi vezérlő csatlakoztatása esetén nem engedélyezhető
a program.
• Jelenítse meg a főmenü képernyőjét.
(Lásd: 29. oldal.)
• Nyomja meg a
gombot a Program lehetőség
kiválasztásához.
Nyomja meg a Menü/Enter gombot a Program
beállítási képernyőjének megjelenítéséhez.
• A program beállítása előtt be kell állítania az órát.
• Ha még nincs beállítva az óra, a bal oldalon
láthatóhoz hasonló képernyő fog megjelenni.
A
gomb megnyomásával válassza az Igen
lehetőséget, majd nyomja meg a Menü/Enter
gombot.
• Megjelenik a Dátum és idő képernyő.
• Állítsa be az aktuális évet, hónapot, napot és időt.
(Lásd: "Óra és naptár" oldal 57.)
12:00
Vissza
2
Beállítás
Program
Engedélyezés/Letiltás
Programszám beáll.
Szünnapok
Beállítások
Vissza
• Nyomja meg a
gombot a kívánt funkció
kiválasztásához a Program beállítási képernyőjén,
majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Beállítás
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési kézikönyv
44
Menühasználat
„Program számának beállítása
Üzemeltetési módszer
1
Program
Vissza
2
Beállítás
Program
Programszám beáll.
1. program
Vissza
3
2/2
Engedélyezés/Letiltás
Programszám beáll.
Szünnapok
Beállítások
Beállítás
Program
Beállítások mentése?
Igen Nem
Vissza
Beállítás
Üzemeltetési kézikönyv
45
• Jelenítse meg a Program beállítási képernyőjét.
(Lásd: 47. oldal.)
• Nyomja meg a
gombot
a Programszám beáll. kiválasztásához
a Program beállítási képernyőjén.
A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik
a Programszám beáll. képernyő.
• A
gomb megnyomásával válassza
az 1. program , 2. program vagy 3. program
lehetőséget a Programszám beáll. képernyőn.
A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik
a megerősítésre szolgáló képernyő.
• Nyomja meg a
gombot az Igen lehetőség
kiválasztásához a megerősítésre szolgáló
képernyőn.
A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti
a program napi beállításait, és visszatérhet
a kezdőképernyőre.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Szünnapok
(A szünnapként beállított napokon az időszabályzó nem működik.)
Üzemeltetési módszer
1
Engedélyezés/Letiltás
Programszám beáll.
Szünnapok
Beállítások
Vissza
2
Beállítás
Program
Szünnapok
Többszörös kiválasztás
Vas Hé Ke Sze Csü Pé Szo
Vissza
3
Beállítás
Program
Szünnapok
Többszörös kiválasztás
Vas Hé Ke Sze Csü Pé Szo
Vissza
4
• Jelenítse meg a Program beállítási képernyőjét.
(Lásd: 44. oldal.)
• Nyomja meg a
gombot a Szünnapok
kiválasztásához a Program beállítási képernyőjén.
A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse
meg a szünnapok beállítási képernyőjét.
Program
• Nyomja meg a
gombot az Igen lehetőség
kiválasztásához a beállítások megerősítésére
szolgáló képernyőn.
A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti
a szünnapok beállításait, és visszatérhet
a kezdőképernyőre.
Beállítások mentése?
Igen Nem
Vissza
Beállítás
Program
Szünnap
Idő
– – :– –
– – :– –
– – :– –
– – :– –
– – :– –
Vissza
• A szünnap beállításainak befejezéséhez nyomja
meg a Menü/Enter gombot.
Megjelenik a beállítások megerősítése képernyő.
Beállítás
Program
Hé
• Nyomja meg a
gombot a kívánt nap
kiválasztásához.
Nyomja meg a
gombot a nap egy " "
jelzéssel szünnapként való beállításához.
A
gomb megnyomásával a beállítás
megadása és törlése között válthat.
Több napot is megadhat szünnapként.
Megjegyzés: Ha szeretné az adott napon az
időszabályzót használni, akkor
törölnie kell az adott szünnapra
vonatkozó beállítást.
Műv.
––
––
––
––
––
Hűt
Fűt
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Beállítás
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Megjegyzés:
• A beállított szünnapok megjelennek a program
beállítási képernyőjén.
Üzemeltetési kézikönyv
46
Menühasználat
„Programbeállítások
Üzemeltetési módszer
1
Program
2/2
Engedélyezés/Letiltás
Programszám beáll.
Szünnapok
Beállítások
Vissza
Beállítás
• Jelenítse meg a Program beállítási képernyőjét.
(Lásd: 44. oldal.)
• Nyomja meg a
gombot a Beállítások
kiválasztásához a Program képernyőjén.
A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik
a beállítási képernyő.
MEGJEGYZÉS: A kiválasztott programszám
programbeállításai módosíthatók. A programszám
módosításával kapcsolatban lásd: "Program
számának beállítása" a következő oldalon: 45.
2
Program
Hé
Idő
– – :– –
– – :– –
– – :– –
– – :– –
– – :– –
Vissza
3
Műv.
––
––
––
––
––
Hűt
Fűt
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Hűt
Fűt
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Beállítás
Program
Hé
Idő
– 6 :00
– – :– –
– – :– –
– – :– –
– – :– –
Vissza
Műv.
––
––
––
––
––
Beállítás
Program
Hé
Idő
– 6 :00
– – :– –
– – :– –
– – :– –
– – :– –
Vissza
4
Műv.
––
––
––
––
––
Hűt
Fűt
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Hűt
Fűt
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Hűt
32°C
Fűt
16°C
–
–
–
–
–
–
–
–
Beállítás
Program
Hé
Idő
– 6 :00
– – :– –
– – :– –
– – :– –
– – :– –
Vissza
Műv.
––
––
––
––
––
Beállítás
Program
Hé
Idő
– 6 :00
– – :– –
– – :– –
– – :– –
– – :– –
Vissza
Műv.
ON
––
––
––
––
Beállítás
Üzemeltetési kézikönyv
47
• Nyomja meg a
kiválasztásához.
gombot a beállítani kívánt nap
• Adja meg az időt a kiválasztott nap számára.
• Nyomja meg a
gombot a kijelölés
mozgatásához, a
gomb megnyomásával
pedig adja meg a művelet kívánt kezdési idejét.
A
gomb minden megnyomásával 1 órával
vagy 1 perccel módosíthatja az értéket.
• Nyomja meg a
gombot a kijelölés
mozgatásához, a
gomb megnyomásával
pedig adja meg a BE/KI/-- beállításokat.
A --, BE és KI beállítások sorrendben változnak
a
gomb megnyomásakor.
"Műv." oszlop:
BE: A hőmérsékleti beállítási pontokat lehet
beállítani.
KI: A hőntartási hőmérsékleti beállítási pontokat
lehet beállítani.
– –: A hőmérsékleti és a hőntartási hőmérsékleti
beállítási pontok le vannak tiltva.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Program
Hé
Idő
– 6 :00
– 8 :00
– – :– –
– – :– –
– – :– –
Vissza
5
Műv.
ON
OFF
––
––
––
Hűt
Fűt
24°C 21°C
– – °C
–
–
–
–
–
–
–
Beállítás
Program
Hé
Idő
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00
– – :– –
Vissza
Műv.
ON
OFF
ON
––
––
Fűt
21°C
10°C
21°C
–
–
–
–
• Ha minden napra vonatkozóan megadta
a beállításokat, nyomja meg a Menü/Enter
gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.
Hűt
24°C
29°C
24°C
28°C
Fűt
21°C
10°C
21°C
17°C
–
–
Az előző nap beállításainak másolásához nyomja
az üzemmódválasztó gombot, így a rendszer az
aktuális állapotukban másolja a beállításokat.
Például: A hétfőre megadott beállítások úgy
másolhatók,
ha a keddi nap kijelölése után megnyomja
az üzemmódválasztó gombot.
Hűt
24°C
29°C
24°C
28°C
Fűt
21°C
10°C
21°C
17°C
–
–
Beállítás
Idő
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00
– – :– –
Vissza
Műv.
ON
OFF
ON
OFF
––
Legfeljebb 5 művelet állítható
be egy napra.
Hűt
24°C
29°C
24°C
Program
Hé
• A hűtési és fűtési hőmérséklet beállítási pontjai
a BE és KI (Hőntartás) esetén is be vannak állítva.
"Hűtés" és "Fűtés" oszlop:
"_": Azt jelzi, hogy a hőmérsékleti beállítási pont
és a hőntartási hőmérsékleti beállítási pont
nincs megadva erre az időszakra. A rendszer
a legutóbbi aktív beállítási pontot használja.
"--": Azt jelzi, hogy a hőntartási funkció le van
tiltva erre az időszakra.
Beállítás
Program
Ke
Idő
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00
– – :– –
Vissza
6
Műv.
ON
OFF
ON
OFF
––
Beállítás
Program
Beállítások mentése?
Igen Nem
Vissza
Beállítás
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
• Nyomja meg a
gombot az "Igen" lehetőség
kiválasztásához a megerősítésre szolgáló
képernyőn.
A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti
az egyes napokra vonatkozó beállításokat,
és visszatérhet a főmenü képernyőjére.
Üzemeltetési kézikönyv
48
Menühasználat
A program engedélyezése vagy letiltása
Üzemeltetési módszer
1
Program
Vissza
2
Beállítás
Program
Engedélyezés/Letiltás
Letilt
Vissza
3
2/2
Engedélyezés/Letiltás
Programszám beáll.
Szünnapok
Beállítások
Beállítás
Program
Beállítások mentése?
Igen Nem
Vissza
Beállítás
Üzemeltetési kézikönyv
49
• Jelenítse meg a program beállítási képernyőjét.
(Lásd: 44. oldal.)
• Nyomja meg a
gombot
a Engedélyezés/Letiltás kiválasztásához
a program beállítási képernyőjén.
Nyomja meg a Menü/Enter gombot az
engedélyezés/letiltás képernyő megjelenítéséhez.
• Nyomja meg a
gombot az Enged vagy Letilt
lehetőség kiválasztásához az engedélyezés/
letiltás képernyőn.
Az elem kiválasztása után nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a megerősítési
képernyő.
MEGJEGYZÉS: A kiválasztott programszám
engedélyezve van. A programszám módosításával
kapcsolatban lásd: "Program számának beállítása" a
következő oldalon: 45.
• Nyomja meg a
gombot az Igen lehetőség
kiválasztásához a megerősítésre szolgáló
képernyőn.
A Menü/Enter gomb megnyomásával
megerősítheti a program engedélyezésének/
letiltásának beállítását, és visszatérhet
a kezdőképernyőre.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Szűrő automatikus tisztítása
Üzemeltetési módszer
1
Főmenü
Vissza
2
1/2
Gyorsindítás
Szellőztetés
Energiatakarékos beállítás
Program
Szűrő auto. tisztít.
Karbantartási információk
Beállítás
FilterSzűrő auto. tisztít.
Szűrő auto. tisztít.
0:00 - 3:00
Vissza
Beállítás
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
• Jelenítse meg a főmenü képernyőjét.
(Lásd: 29. oldal.)
• Nyomja meg a
gombot a Szűrő auto. tisztít.
kiválasztásához a főmenü képernyőjén, majd
nyomja meg a Menü/Enter gombot.
• A Szűrő auto. tisztít. beállítás végrehajtható.
• Ez a funkció csak olyan modellen érhető el,
amelynek panele rendelkezik a szűrők
automatikus tisztítása funkcióval.
• Az üzemeltetéssel kapcsolatos részletekért
tekintse meg ezen modellek üzemeltetési
útmutatóját.
Üzemeltetési kézikönyv
50
Menühasználat
Karbantartási információk
„A karbantartási információk megjelenítésének
módja
Üzemeltetési módszer
1
Főmenü
Vissza
2
1/2
Gyorsindítás
Szellőztetés
Energiatakarékos beállítás
Program
Szűrő auto. tisztít.
Karbantartási információk
Beállítás
Karbantartási információk
Kontaktinformáció
0123–456–7890
Beltéri modell
Kültéri modell
–––/000
–––/000
Vissza
• Jelenítse meg a főmenü képernyőjét.
(Lásd: 29. oldal.)
• Nyomja meg a
gombot
a Karbantartási információk kiválasztásához
a főmenü képernyőjén, majd nyomja meg a Menü/
Enter gombot.
• A képernyő tetején megjelenik a kapcsolattartási
címhez tartozó telefonszám.
(Ha még nem regisztrálta a termékét,
akkor ez nem jelenik meg.)
• A termék beltéri és kültéri egységének
modelladatai a képernyő alján jelennek meg.
(Egyes modelleknél előfordulhat, hogy
a termékkód jelenik meg.)
* A modell neve nem jelenik meg, ha kicseréltette
az áramköri kártyát.
* Előfordulhat, hogy a hibakód is megjelenik.
Ha nem villog, akkor az egység megfelelően
működik.
A hibakód eltűnik, ha legalább 4 másodpercig
nyomva tartja a Be/Ki gombot.
Üzemeltetési kézikönyv
51
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Beállítás
„A beállításokat tartalmazó képernyő
megjelenítésének módja
Üzemeltetési módszer
1
Főmenü
2/2
Beállítás
Aktuális beállítások
Óra és naptár
Nyelv
Vissza
Beállítás
• Jelenítse meg a főmenü képernyőjét.
(Lásd: 29. oldal.)
• A
gombot megnyomva válassza ki
a Beállítás elemet a főmenü képernyőjén.
A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse
meg a Beállítás beállítási képernyőt.
„Huzatmegelőzés
Üzemeltetési módszer
1
Beállítás
Huzatmegelőzés
Kijelzés
Kontrasztbeállítás
Vissza
2
Huzatmegelőzés
Engedélyezés/Letiltás
Letilt
Vissza
3
Beállítás
Beállítás
Huzatmegelőzés
Beállítások mentése?
Igen Nem
Vissza
Beállítás
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
• Jelenítse meg a Beállítás beállítási képernyőjét.
(Lásd fent.)
• Nyomja meg a
gombot a Huzatmegelőzés
kiválasztásához a Beállítás beállítási képernyőn.
A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse
meg a Huzatmegelőzés beállítási képernyőjét.
• Nyomja meg a
gombot az Enged vagy Letilt
lehetőség kiválasztásához az engedélyezés/
letiltás képernyőn.
Az elem kiválasztása után nyomja meg a Menü/
Enter gombot. Megjelenik a megerősítési
képernyő.
• Nyomja meg a
gombot az Igen lehetőség
kiválasztásához a megerősítésre szolgáló
képernyőn.
A Menü/Enter gomb megnyomásával
megerősítheti a huzatmegelőzés
engedélyezésének/letiltásának beállítását,
és visszatérhet a kezdőképernyőre.
Üzemeltetési kézikönyv
52
Menühasználat
„Megjelenítés
Megjelenítési mód
Üzemeltetési módszer
1
Huzatmegelőzés
Kijelzés
Kontrasztbeállítás
Vissza
2
Beállítás
Kijelzés
Megjelenítési mód
Elem megjelenítése
Vissza
3
• Jelenítse meg a Beállítás beállítási képernyőjét.
(Lásd fent.)
• Nyomja meg a
gombot a Kijelzés
kiválasztásához a Beállítás beállítási képernyőn.
Nyomja meg a Menü/Enter gombot a Kijelzés
beállítási képernyőjének megjelenítéséhez.
Beállítás
Normál
Nincs
Beállítás
Kijelzés
Megjelenítési mód
Normál
Vissza
• Nyomja meg a
gombot a Megjelenítési mód
kiválasztásához a Kijelzés beállítási képernyőjén.
Nyomja meg a Menü/Enter gombot a Megjelenítési
mód beállítási képernyőjének megjelenítéséhez.
Beállítás
• Nyomja meg a
gombot a Normál
vagy Részlet kiválasztásához a Megjelenítési
mód beállítási képernyőjén.
• Ezután nyomja meg a Menü/Enter gombot
a beállítások megerősítéséhez,
és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
* A részletes megjelenítés módosításáról
A részletes megjelenítési elem
kiválasztásának beállítása című
részben talál további információkat.
(Lásd alább.)
Üzemeltetési kézikönyv
53
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
A részletes megjelenítési elem kiválasztásának
beállítása
Üzemeltetési módszer
1
Kijelzés
Megjelenítési mód
Elem megjelenítése
Vissza
2
Normál
Nincs
Beállítás
Kijelzés
Elem megjelenítése
Nincs
Vissza
Beállítás
• Jelenítse meg a Kijelzés beállítási képernyőjét.
(Lásd: 53. oldal.)
• Nyomja meg a
gombot
az Elem megjelenítése kiválasztásához
a Kijelzés beállítási képernyőjén.
Nyomja meg a Menü/Enter gombot az Elem
megjelenítése beállítási képernyőjének
megjelenítéséhez.
• A
gomb megnyomásával a következőket
jelenítheti meg.
Nincs * Külső léghőmérséklet
* Rendsz.
Szobahőmérséklet
* Bizonyos modellek esetében előfordulhat, hogy akkor sem
jelennek meg ezeket az elemek, ha ki vannak jelölve.
• Mindenképpen olvassa el az alábbi megjegyzéseket a belső
és külső hőmérséklet megjelenítéséről.
Szobahőmérséklet
.............. Becsült hőmérséklet a távirányító közelében.
Az érzékelt hőmérsékletet befolyásolhatja
az egység elhelyezése.
Külső léghőmérséklet
.............. Becsült hőmérséklet a kültéri egység
közelében.
Az érzékelt hőmérsékletet befolyásolhatja
az egység elhelyezése (például, ha közvetlen
napfénynek van kitéve), illetve ha
jégmentesítés üzemmódban van.
• A beállítás után nyomja meg a Menü/Enter
gombot a beállítások megerősítéséhez,
és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési kézikönyv
54
Menühasználat
„Kontrasztbeállítás
Üzemeltetési módszer
1
Beállítás
Huzatmegelőzés
Kijelzés
Kontrasztbeállítás
Vissza
2
Beállítás
Kontrasztbeállítás
Sötét
Világos
Vissza
Beállítás
Üzemeltetési kézikönyv
55
• Jelenítse meg a Beállítás beállítási képernyőjét.
(Lásd: 52. oldal.)
• Nyomja meg a
gombot a Kontrasztbeállítás
kiválasztásához a Beállítás beállítási képernyőn.
Nyomja meg a Menü/Enter gombot
a Kontrasztbeállítás beállítási képernyőjének
megjelenítéséhez.
• A Kontrasztbeállítás beállítási képernyőjén
a
gomb megnyomásával állítsa be a kívánt
kontrasztot.
A beállítás után a Menü/Enter gomb
megnyomásával térjen vissza a kezdőképernyőre.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Aktuális beállítások
„Az aktuális beállítások módosítása
Üzemeltetési módszer
1
Főmenü
Vissza
2
2/2
Beállítás
Aktuális beállítások
Óra és naptár
Nyelv
Beállítás
Aktuális beállítások
Szellőztetés seb.
Szellőztetési üzemm.
Program
Megjelenítési mód
Elem megjelenítése
Szűrő auto. tisztít.
Vissza
Alacsony
Auto
Letilt
Normál
Külső
00-03
Beállítás
• Jelenítse meg a főmenü képernyőjét.
(Lásd: 29. oldal.)
• Nyomja meg a
gombot
az Aktuális beállítások kiválasztásához a főmenü
képernyőjén, majd nyomja meg a Menü/Enter
gombot.
• Megjelenik az aktuális beállítások állapotát
tartalmazó lista.
A
gomb megnyomásával válthat a következő
elemre.
• A Mégse gomb megnyomásával visszatérhet
a főmenü képernyőjére.
Megjelenített elemek
Szellőztetés seb.
Szellőztetési üzemm.
Program
Gyorsindítás
Megjelenítési mód
Elem megjelenítése
Szűrő auto. tisztít.
* A megjelenített elemek a modelltől függően eltérőek lehetnek.
Csak a beállítható elemek jelennek meg.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési kézikönyv
56
Menühasználat
Óra és naptár
„Az Óra és naptár beállítási képernyőjének
megjelenítési módja
Üzemeltetési módszer
1
Főmenü
2/2
Beállítás
Aktuális beállítások
Óra és naptár
Nyelv
Vissza
Beállítás
• Jelenítse meg a főmenü képernyőjét.
(Lásd: 29. oldal.)
• A
gombot megnyomva válassza
az Óra és naptár elemet a főmenü képernyőjén.
Nyomja meg a Menü/Enter gombot az Óra és
naptár beállítási képernyőjének megjelenítéséhez.
„Dátum és idő
Üzemeltetési módszer
1
Óra és naptár
Dátum és idő
12ó/24ó óra
Vissza
2
Beállítás
• Válassza ki az "Év" elemet a
gombbal.
Módosítsa az évet a
gombbal.
A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan
változik.
Dátum és idő
Év
2011
Hónap 01
Nap 01
Csütörtök
12:00
Vissza
3
Beállítás
• Válassza ki a "Hónap" elemet a
gombbal.
Módosítsa a hónapot a
gombbal.
A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan
változik.
Dátum és idő
Év
2011
Hónap 10
Nap
01
Csütörtök
12:00
Vissza
Beállítás
Üzemeltetési kézikönyv
57
• Jelenítse meg az Óra és naptár beállítási
képernyőjét. (Lásd: 57. oldal.)
• A
gomb megnyomásával válassza
a Dátum és idő elemet az Óra és naptár beállítási
képernyőjén.
Nyomja meg a Menü/Enter gombot a Dátum és idő
beállítási képernyőjének megjelenítéséhez.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
4
Dátum és idő
Év
2011
Hónap 10
Nap 07
Csütörtök
12:00
Vissza
5
Beállítás
• Válassza ki az "Óra" elemet a
gombbal.
Módosítsa az órát a
gombbal.
A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan
változik.
Dátum és idő
Év
2011
Hónap 10
Nap
07
Csütörtök
12:00
Vissza
6
• Válassza ki a "Nap" elemet a
gombbal.
Módosítsa a napot a
gombbal.
A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan
változik.
A hét napjai automatikusan változnak.
Beállítás
Dátum és idő
Év
2011
Hónap 10
Nap
07
Csütörtök
12:21
Vissza
Beállítás
• Válassza ki a "Perc" elemet a
gombbal.
Módosítsa a percet a
gombbal.
A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan
változik.
• Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Megjelenik a megerősítési képernyő.
Tudnivalók
„ Nyári időszámítás
Vigyázat: a következő periódusban Nyári
időszámítás van érvényben.
[Kezdés] Március utolsó
vasárnapja, 2:00
[Vége]
Október utolsó
vasárnapja, 3:00
A beállítás módosításához kérje
a Daikin forgalmazójának
segítségét.
7
Dátum és idő
Beállítások mentése?
Igen Nem
Vissza
Beállítás
• Nyomja meg a
gombot az Igen lehetőség
kiválasztásához a megerősítésre szolgáló
képernyőn.
Nyomja meg a Menü/Enter gombot az óra
megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való
visszatéréshez.
* Ha a program beállítását végzi, a megjelenítés
visszatér a beállítási képernyőhöz.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési kézikönyv
58
Menühasználat
„12 órás/24 órás óra
Üzemeltetési módszer
1
Óra és naptár
Dátum és idő
12ó/24ó óra
Vissza
2
Beállítás
12ó/24ó óra
24ó
Vissza
3
Beállítás
12ó/24ó óra
Beállítások mentése?
Igen Nem
Vissza
Beállítás
Üzemeltetési kézikönyv
59
• Jelenítse meg az Óra és naptár beállítási
képernyőjét. (Lásd: 57. oldal.)
• A
gombokkal válassza a 12ó/24ó óra elemet
az Óra és naptár beállítási képernyőjén.
A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik
a 12ó/24ó óra beállítási képernyője.
Alapértelmezés szerint az időmegjelenítés
24 órás formátumúra van beállítva.
• A
gombbal válassza a 12ó 24ó elemek
egyikét a 12ó/24ó óra beállítási képernyőjén.
• A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik
a megerősítésre szolgáló képernyő.
• Nyomja meg a
gombot az Igen lehetőség
kiválasztásához a megerősítésre szolgáló
képernyőn.
A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti
a 12ó vagy 24ó beállítást, és visszatérhet
a főmenü képernyőjére.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Nyelv
„Választható nyelvek
Üzemeltetési módszer
1
Főmenü
Vissza
2
2/2
Beállítás
Aktuális beállítások
Óra és naptár
Nyelv
Beállítás
Nyelv
Magyar
Vissza
Beállítás
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
• Jelenítse meg a főmenü képernyőjét.
(Lásd: 29. oldal.)
• A
gomb megnyomásával válassza ki a Nyelv
elemet a főmenü képernyőjén, majd nyomja meg
a Menü/Enter gombot.
• A
gomb segítségével válassza ki a nyelv
képernyőn a kívánt "Nyelv" beállítást.
English/Deutsch/Shqip/Български/Hrvatski/Česky/
Magyar/Română/Srpski/Slovenčina/Slovenščina
• Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások
megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való
visszatéréshez.
Üzemeltetési kézikönyv
60
Karbantartás
A szűrő jelzésének visszaállítása
Üzemeltetési módszer
1
Hűtés
Beállítás erre
Hűt 28°C
Vissza meg a szűrőt
Beállítás
Tisztítsa
• Amikor meg kell tisztítani a szűrőt vagy az alkotóelemet,
a következő üzenetek egyike jelenik meg a kezdőképernyő alján.
"Tisztítsa meg a szűrőt"
"Tisztítsa meg a szűrőt/elemet"
"Tisztítsa meg az elemet"
• Mossa le, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt
vagy az alkotóelemet.
A részletekért tekintse meg a beltéri egység
használati útmutatóját.
2
3
• A szűrő vagy alkotóelem lemosása, tisztítása vagy
cseréje után állítsa vissza a szűrő jelzését.
• Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Megjelenik a főmenü képernyője.
Főmenü
1/2
Gyorsindítás
Energiatakarékos beállítás
Program
Szűrőjelző alaph. állítása
Szellőztetés
Karbantartási információk
Vissza
Hűtés
• Nyomja meg a
gombot
a Szűrőjelző alaph. állítása elem kiválasztásához
a főmenü képernyőjén, majd nyomja meg a Menü/
Enter gombot.
Beállítás
Beállítás erre
Hűt 28°C
• Az 1. lépésben látható üzenet a szűrő jelzésének
visszaállítása után eltűnik a kezdőképernyőről.
Üzemeltetési kézikönyv
61
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Vigyázat
• Ne mossa le a távirányítót.
Ez elektromos zárlatot, tüzet
vagy áramütést okozhat.
• A karbantartás idejére mindig
győződjön meg arról, hogy
kikapcsolta a légkondicionálót
és az áramellátás biztosítékát.
Ennek elmulasztása áramütéshez
vagy sérüléshez vezethet.
Az egység és az LCD karbantartása
• Az LCD-kijelzőt és a távirányító többi felületét száraz ruhával törölje le, ha beszennyeződik.
• Ha nem tudja eltávolítani a felületen található szennyeződést, akkor mártsa a ruhát vízzel
hígított semleges tisztítószerbe, alaposan csavarja ki, majd tisztítsa meg a felületet. Ezután
száraz ruhával törölje le a felületet.
Megjegyzés
• Ne használjon hígítót, szerves oldószert vagy erős savat.
Figyelem
• Ne használjon gyúlékony anyagokat (például hajlakkot vagy rovarirtót)
a légkondicionáló közelében.
Ne tisztítsa a terméket szerves oldószerekkel, például benzinnel vagy hígítóval.
A szerves oldószerek használata áramütést, tüzet vagy repedéseket okozhat
a készüléken.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési kézikönyv
62
Hasznos információk
Hibakód megjelenítése
„A következő esetekben lépjen kapcsolatba a Daikin
forgalmazójával
Figyelem
• Ha a légkondicionáló nem megfelelően működik (égett szag érezhető stb.),
akkor kapcsolja ki, és szüntesse meg az áramellátást.
Ha ilyen körülmények között tovább működteti, az meghibásodást, áramütést vagy tüzet
okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
Üzemeltetési módszer
1
Hűtés
Beállítás erre
Hűt 28°C
Vissza
Beállítás
Hiba: Nyomja meg
a Menü gombot
• Ha hiba történik, akkor a kezdőképernyőn
a következő elemek valamelyike villog.
Működés
lámpa
"Hiba: Nyomja meg a Menü gombot."
* Villog a működést jelző lámpa.
"Figyelem! Nyomja meg: menü g."
* A működést jelző lámpa nem villog.
• Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
2
Hibakód:A1
Kontaktinformáció
0123–4567–8900
Beltéri modell
Kültéri modell
–––/000
–––/000
• A hibakód villog, és megjelenik a kapcsolati cím
és a modell neve.
• Értesítse a Daikin forgalmazóját a hibakódról
és a modell nevéről.
Vissza
Üzemeltetési kézikönyv
63
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Szervizszolgáltatás
Figyelem
• Ne szerelje szét, módosítsa vagy
javítsa az egységet.
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Lépjen kapcsolatba a Daikin
forgalmazójával.
• Ne helyezze át vagy szerelje fel
újra szakember segítsége nélkül
a távirányítót.
A nem megfelelő felszerelés áramütést
vagy tüzet okozhat.
Lépjen kapcsolatba a Daikin
forgalmazójával.
„A következő adatokat ismertesse a javítást végző
szerelővel
•
•
•
•
Modell neve
Az üzembe helyezés dátuma
A meghibásodás lehető legpontosabb körülményei.
A saját neve, címe és telefonszáma
„A termék áthelyezése
A távirányító áthelyezéséhez speciális technológia szükséges. Lépjen kapcsolatba a Daikin
forgalmazójával. A távirányító áthelyezésének költségeit felszámolják.
„Javítások a jótállási időszak lejárta után
Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
Előfordulhat, hogy az ügyfél kérésére kedvező árú szolgáltatások érhetők el.
(A jótállási időszak az üzembe helyezéstől számított 1 évig tart.)
„Információ a szervizszolgáltatásról
Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
BRC1E52B7
4PW72363-7 – 11.2011
Üzemeltetési kézikönyv
64
4PW72363-7 11.2011
Copyright 2011 Daikin
Download PDF

advertising