SGI | ISS3124-RP2 | Big data 2013.indd

Bigdata
2 0 1 3
Neztraťte se
v záplavě
dat
Big data 2013.indd 29
ob1
Bigdata_2013.indd
30
17.6.13
14:38
6/17/13
6/17/13
10:57
1:59
PM
AM
Obsah
4
17
Postupy, díky
kterým své projekty
big dat nasadíte
úspěšně
Když Hadoop
už nestačí…
7
Big data v malém Česku
8
Ideální řešení pro big data?
20
Máte včas podklady pro kvalifikovaná
rozhodnutí?
22
Cesta k efektivnímu zhodnocení
podnikových informací
11
Big data v cloudu jsou se SAP realita
12
Budoucnost BI je v rychlém
zpracování dat
24
13
Vidět budoucnost je lepší než jen tušit
NoSQL: Ne pro
všechno se hodí
14
U big dat nestačí
jen nakoupit
podstatně větší
úložiště
27
Big data usnadňují bezpečnostní
korelace
Člen asociace FIPP
UCELENÝ INFORMAČNÍ ZDROJ PRO IT PROFESIONÁLY
Vydává: IDG Czech Republic, a. s., Seydlerova 2451,
158 00 Praha 5
Tel. ústředna s aut. provolbou: 257 088 + linka; fax: 235 520 812
Recepce: 257 088 111
Výkonný ředitel: RNDr. Jana Pelikánová
Šéfredaktor: Radan Dolejš
Tajemnice redakce: Růžena Holíková, tel.: 257 088 143
Vedoucí inzertního odd.: Jitka Vyhlídková, tel.: 257 088 181
Vedoucí projektu: Pavel Louda, tel.: 257 088 138
Jazyková úprava: Dana Štropová
Obálka: Petr Kubát
Adresa redakce: CW, Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5
2
Internet:
Zlom a pre-press:
Tisk:
Předplatné a reklamace:
jmeno_prijmeni@idg.cz
TypoText, s. r. o., Praha
Libertas, a. s.
IDG Czech Republic, a. s., Seydlerova 2451,
158 00 Praha 5, tel.: 257 088 163,
fax 235 520 812; e-mail: predplatne@idg.cz
Doručuje Česká pošta, s. p., v systému D + 1
Předplatné pro Slovensko: Magnet-Press Slovakia, s. r. o., P.O.BOX 169,
830 00 Bratislava, tel.: +421 267 201 910, 20, 30,
e-mail: predplatne@press.sk
Copyright: © 2013 IDG Czech Republic, a. s.
B I G DATA 2 0 13
Big data 2013.indd ob2
18.6.13 11:07
EDITORIAL
Nezůstaňte stranou
I
když se platforma Hadoop v posledních měsících intenzivně skloňuje zejména v souvislosti
se vzestupem popularity řešení big dat,
experti očekávají, že se v nejbližších letech rozšíří
v souvislosti s klasickými firemními analýzami
i do standardního firemního IT.
Přestože dosavadní implementace Hadoopu přinesly zvýšené
nároky na dovednosti příslušných správců, firmy si podle
Gartneru slibují díky širšímu využití platformy kvalitnější
výsledky rozborů svých dat, zejména málo strukturovaných,
textů či údajů ukazujících vzorce nějakého chování.
Dá se tedy očekávat, že s Hadoopem budou firmy v následujících letech hojně experimentovat – zejména v oblasti
appliancí a klasických databází.
Rovněž dodavatelé analytických systémů se ve vyšší míře
zaměří na vestavěné funkce svých analytických systémů, které budou obsahovat prvky Hadoopu. Podle Gartneru by tak
mohly fungovat už během pouhých dvou let až dvě třetiny
klasických aplikací s rozšířenou analytikou.
Tato změna bude mít samozřejmě vliv i na chod firemních
IT oddělení – ta budou muset zajistit, aby podniková infrastruktura byla s Hadoopem kompatibilní, a analytická oddělení zase budou nucena vytvářet analytické funkce, které jsou
pro byznys velmi relevantní – právě za pomoci projektů s podporou Hadoopu.
Vývoj analytických nástrojů však podle Gartneru půjde
ještě dál – už za pár let většina příslušných dodavatelů přidá
do svých řešení také podporu přirozeného jazyka či prvky pro
hlasové ovládání – cílem je samozřejmě maximálně zjednodušit práci s těmito systémy, aby i běžný uživatel včetně mobilních dokázal s analytickými řešeními efektivně pracovat.
Jak je vidět, v oblasti správy velkých objemů dat i pokročilých analýz nás v následujících měsících a letech čeká obrovský kvalitativní skok. Je jen na každém, zda se mu dokáže včas
přizpůsobit.
A k tomu, jak věříme, může přispět i tato publikace, která
vás s mnohými taji nových technologií práce s objemnými
■
daty seznamuje. Příjemné a poučné počtení.
PAVEL LOUDA,
VEDOUCÍ PROJEKTU
CO M P U T E RWO R L D.c z
Big data 2013.indd 3
3
17.6.13 15:46
Postupy, díky kterým své projekty
big dat nasadíte úspěšně
Nenaplněná očekávání, zvýšené náklady, zbytečná právní rizika –
vkročit do světa big dat naslepo se nevyplácí.
B O B VI O L I NO
T
echnologie big dat se objevila teprve
nedávno jako velká iniciativa v podnikové sféře. Moderní, experimentální a svým způsobem účelové pozlátko
směsi datových proudů s odhalováním významných skutečností však neodpovídá
obrovským kulturním a technologickým
nárokům, na které zatím mnoho podniků
není připravených. Bez strategického
plánu, který zahrnuje promyšlené cíle,
velmi dobré řízení dat, pečlivé procesy
pro zajištění přesnosti údajů, správného
myšlení a lidí, mohou iniciativy mající
v hledáčku big data snadno skončit jako fiasko namísto toho, že budou mít pro organizaci skutečně cenný přínos.
4
Přinášíme pět strategických tipů, jak se
ochránit před neúspěchem při nasazení
big dat. V mnoha případech se doporučení vztahují na jakýkoliv projekt správy
dat nezávisle na objemu datové množiny.
Příchod obrovských datových skladů
však s sebou přinesl určitou řadu nástrah.
Zde je návod, jak zvýšit šance, aby úsilí
vaší organizace míchat velké objemy dat
z různých zdrojů bylo nakonec úspěšné.
TIP Č. 1 PRO ÚSPĚCH BIG DAT
Udělejte z big dat hlavní firemní
strategii
Phil Steitz, technologický ředitel společnosti Rearden Commerce, stručně shrnuje
nejdůležitější faktor úspěchu big dat: Musíte integrovat analytická a daty řízená
rozhodování přímo do jádra své firemní
strategie.
„Pokud ale budou big data ve vaší organizaci jen populárním slovem, koleduje si
takové pokusné řešení o velké problémy,“
varuje Steitz.
Pro firmu Reardon Commerce, jejíž
e -commerce platforma využívá big data
a další zdroje pro optimalizaci výměny
zboží, služeb a informací mezi kupujícími
a prodávajícími, má tento koncept „absolutní důležitost“. Klíčem je prý předložit
vhodnou obchodní příležitost ve správný
okamžik vhodnému ekonomickému zprostředkovateli.
„Je to příklad tohoto druhu myšlení –
vytvoření a centrální realizace obchodní
strategie samotným vedením firmy,“ uvádí
Steitz.
B I G DATA 2 0 13
Big data 2013.indd 4
17.6.13 14:39
Součástí tohoto přístupu je vytvoření
malého a vysoce schopného týmu datových vědců, sémantických analytiků či inženýrů big dat a zahájení nepřetržitého
obousměrného dialogu mezi tímto týmem
a prozíravými obchodními manažery,
kteří řídí firmu a rozhodují o zakázkách,
popisuje Steitz.
„Největším problémem při opravdovém
získávání hodnoty IT technologií nasazených
pro analytiku a sémantické rozbory je, aby
technologové, kteří skutečně dokážou vytěžit
nějaké hodnoty, dostatečně spolupracovali
s firemními manažery, kteří ale výsledky
musí umět využít a vybrat to, co je opravdu
cenné,“ vysvětluje Steitz.
Dalším klíčovým faktorem úspěchu při
integraci big dat do celkové firemní strategie je efektivní správa takzvaných datových partnerství.
„Skutečná optimalizace zákaznické zkušenosti a ekonomické hodnoty v dnešním
světě nevyhnutelně vyžadují sdílení dat
v rámci celého podniku,“ prohlašuje Steitz
a pokračuje: „Naivní přístupy k této problematice způsobem ‚pošlete nám přes noc celý
soubor transakcí‘ končí naprostým selháním
jak z provozního hlediska, tak z pohledu
ochrany soukromí a zabezpečení.“
TIP Č. 2 PRO ÚSPĚCH BIG DAT
Správa dat je nepostradatelná
Projekty spojené s big daty s sebou nesou
poměrně závažné starosti související se
zabezpečením, soukromím a dodržováním
předpisů či jiných legislativních norem.
Nejcitlivější záležitostí je to ve sféře zdravotnických služeb.
Beth Israel Deaconess Medical Center,
významný poskytovatel zdravotní péče, je
jednou z organizací, které se začínají o big
data poměrně značně zajímat. Pracují tam
totiž s elektronickými zdravotními záznamy, novými modely úhrady zdravotní
péče a obrovským množstvím klinických
dat a požadavků nasbíraných za léta provozu. Řízení dat v tomto případě bude
hrát klíčovou roli.
„Na IT oddělení poskytovatelů zdravotní
péče se bude vyvíjet velký tlak, aby rychle
zpřístupňovala svá data oprávněným osobám,“ tvrdí Bill Gillis, tamější ředitel IT.
Implementace solidního řízení organizacím umožní zajistit, aby tyto údaje byly
přesné a podávaly klinické informace potřebné pro poskytování kvalitní a stále se
zlepšující péče.
„Je velmi důležité, aby nezvítězila ‚tyranie
naléhavosti‘,“ zdůrazňuje Gillis a dodává:
„Implementace způsobu řízení ,předem‘
může pomoci předejít nástrahám a udržet
všechny záležitosti na správné cestě.“
Samozřejmě že zabezpečení a soukromí jsou toho významnými součástmi.
„Vzhledem k nejistotám, které obklopují big
data, je pro důležité značky laťka soukromí
a zabezpečení tak vysoko, že ochrana poskytovaná pro tyto nové technologie je větší než
u většiny ostatních tradičních systémů pro
rozhodování,“ říká Charles Stryker, předseda a výkonný ředitel firmy Venture Development Center.
Tato společnost poskytuje konzultační
služby a další rady v oblasti big dat pro organizace jako AOL, Cisco, First Data nebo
Yahoo. „Žádná významná značka nechce
testovat hranice, kde už končí soukromí
a zabezpečení,“ vysvětluje Stryker.
Pokud firmy chtějí použít nějaká data
v jakémkoliv řešení big dat, musí hned na
začátku projektu zvážit jejich původ (metadata, která popisují zdroj dat) a udělat
vhodná rozhodnutí týkající se jejich zařazení (citlivost, důvěrnost dat), myslí si
Louis Chabot, hlavní technický poradce
a lídr pro big data u konzultační společnosti DRC, která působí v oblasti technologií a managementu a pomáhá organizacím implementovat projekty big dat.
„Údržba metadat zahrnujících informace
o původu dat a rozhodování o jejich zařazení
nejsou záležitost, kterou by šlo řešit až zpětně,“ varuje Chabot a dodává: „Jsou to nedílné součásti iniciativy, která se musí navrhnout
a zahrnout už od samého počátku projektu.“
Pokud je to vhodné, tvrdí Chabot, měly
by se k ochraně před náhodným nebo zlovolným pozměněním údajů použít specializované metody, jako jsou například digitální podpisy.
Organizace také musí respektovat zákony a předpisy na ochranu osobních
údajů. Aby dokázaly splnit požadavky, jež
kladou předpisy a normy pro ochranu
osobních údajů a zabezpečení dat, „mohou
firmy použít různé metody – jsou jimi například anonymizace údajů, oddělování částí
dat či omezení distribuce a využití některých
typů informací,“ uvádí Chabot.
TIP Č. 3 PRO ÚSPĚCH BIG DAT
Nepodceňujte správnost dat
Nedávný výzkum agentury Aberdeen
Group zdůrazňuje ještě další aspekt potřebný pro úspěch big dat: správnost dat.
Společnosti, jež jsou podle metrik
Aberdeenu nejlepší ve své kategorii, uvádějí, že jejich organizačním cílem byla
94% správnost dat – pro splnění tohoto
cíle tak musejí zajistit zlepšení o jedno
procento.
Oborově průměrné firmy ohlásily jako
cíl správnosti dat hranici 91 procent – aby
toho dosáhly, potřebují zlepšení svých metodik pro správu dat o 18 %. Zaostalejší
společnosti hlásily cíl přesnosti dat 80 %,
a tudíž nutnost 40% zlepšení svého současného výkonu.
Pro úspěch projektů big dat jsou zcela
zásadní čištění dat a práce s nejdůležitějšími údaji pro provoz firmy.
„Na rozdíl od některých jiných požadavků
právě tento nezmizí,“ uvádí Joe Caserta, zakladatel a výkonný ředitel společnosti Caserta Concepts, která poskytuje konzultace pro správu klasických firemních dat
a big dat.
„Aby se model big dat hodil jako nová
platforma firemních analýz, musí být tato
technologie schopná přizpůsobit se zákazníkům, produktům, zaměstnancům, umístění
atd, a to bez ohledu na konkrétní zdroj informací,“ tvrdí Caserta.
Kromě toho budou mít na analýzy big
dat stejný vliv známé problémy s kvalitou
údajů, které dlouho ohrožovaly věrohodnost analýz, pokud se vhodně nevyřeší,
připomíná Caserta.
U obvyklého současného projektu big
dat se správa údajů často podceňuje a má
u vývojového týmu nízkou prioritu, takže
nakonec může zůstat nedořešená, poznamenává Chabot z DRC.
Efektivní správa dat zahrnuje použití
vyspělých metod – procesů a automatizace – pro zajištění správy modelu, metadat, referenčních údajů, kmenových dat
(MDM, Master Data Management),
slovní zásoby, kvality údajů a inventáře informací, dodává Chabot.
TIP Č. 4 PRO ÚSPĚCH BIG DAT
Shromažďujte osvědčené postupy
k dosažení nejlepších výsledků
Při správě big dat a při odpovídajících
analýzách lidé zjišťují, co funguje a co ne.
Když jsou zaměstnáni ve stejné firmě,
proč by se neměli o tyto poznatky dělit
s ostatními pracovníky?
Jedním způsobem, jak to udělat, je vytvořit takzvanou big data COE (Centre of
Excellence) – sdílenou entitu, která bude
poskytovat informace z řízení, osvědčené
postupy a v některých případech také podporu či školení.
„Střediska COE mají vlastní vyhrazený
rozpočet a jsou navržená tak, aby analyzovala problémy, definovala různé iniciativy,
budoucí (žádoucí) stav a standardy, dále
školila uživatele, dělala plány a zajišťovala
modernizaci a aktualizaci řešení,“ tvrdí
Eliot Arnold, spoluzakladatel poradenské
firmy Massive Data Insight, která se specializuje na big data a analytické programy.
Založení centra COE podle něj ale vyžaduje audit dostupných zdrojů a podporu
vyššího managementu organizace.
Přestože je centrum COE pro projekty
big dat dobrý nápad, bude jeho celkovou
efektivitu určovat především to, jak dobře
bude v praxi fungovat, upozorňuje Chabot
z DRC.
CO M P U T E RWO R L D.c z
Big data 2013.indd 5
5
17.6.13 14:39
BIG DATA | IMPLEMENTACE
Existuje totiž celá řada základních problémů týkajících se pokrytí celého životního cyklu dat pomocí COE, připomíná
Chabot – včetně autorství a identifikace
osvědčených postupů, jejich prověřování
nezaujatým způsobem (třeba třetí stranou), vhodné dokumentace použitelnosti,
dohledu nad nasazením nebo aktualizace
v průběhu času.
Firma DRC definovala úroveň vyzrálosti big dat podobně jako CMMI (Capability Maturity Model Integration), což je
firmami využívaný model zralosti pro
zlepšování procesů.
Typy úrovně zralosti big dat mapují relevantní osvědčené postupy.
Rozdělují se do čtyř skupin: plánování/
/správa, uskutečnění projektů, architektura a nasazení/provoz/realizace. Organi-
managementem, který řídí komplexní strategie a iniciativy,“ upozorňuje Arnold.
„V méně vyspělých organizacích neexistuje zdokumentovaná strategie, v rámci provozu se využívá směsice nástrojů a osoby
s rozhodovací pravomocí upřednostňují při
určování strategického směru intuici. Tyto
typy firem si většinou hodnotu dat nijak
zvlášť neuvědomují,“ tvrdí Arnold.
Firemní vedoucí představitelé a odborníci na oblast IT mohou zajistit úspěšnost
svých projektů big dat pouze pečlivým stanovením cílů, potřeb a požadavků, výpočtem návratnosti investic, přiřazením
analytických schopností k potřebám firmy
a zavedením mechanismů pro průběžnou
zpětnou vazbu, radí Chabot z DRC.
„Projekt big dat by se měl rozdělit do více
fází, které budou postupně zvyšovat hodnotu
zace je mohou zavádět postupnými kroky.
„To zabrání nebezpečí spočívajícímu v pokusech o velmi rychlé dosažení přílišné propracovanosti,“ dodává Chabot.
nového řešení pro samotnou organizaci,“ doporučuje Chabot.
Zajistit harmonickou spolupráci vedení
firmy a IT stejně jako kooperaci jednotlivých oddělení na datových iniciativách
však nebývá snadné.
„Podle mých zkušeností se to stává ve velkých společnostech skutečnou korporátní výzvou,“ uvádí Stryker z Venture Development Center.
„Má práce ředitele pro oblast podnikových dat spadat, co se týče odpovědností,
do oddělení IT, marketingové sekce, divize
řízení rizik, anebo mají mít všechna tato
oddělení své vlastní iniciativy pro big data
a vzájemně je jen koordinovat,“ ptá se
Stryker.
TIP Č. 5 PRO ÚSPĚCH BIG DAT
Klíčové jsou odbornost
a vzájemná spolupráce
Big data představují celofiremní iniciativu – není to tedy jen technologický projekt, takže je nevyhnutelné, aby vedení
firmy i IT oddělení kooperovala při plánování, realizaci a údržbě projektu.
„Jedním z největších nebezpečí pro program big dat je nedostatečná spolupráce
mezi vedoucími pracovníky IT a firemním
6
Společnosti také musí využít pro nasazení technologií big dat nezbytný odborný
personál – jako třeba v případě Hadoopu.
Jen to jim umožní mít levnou a výpočetně
efektivní správu velmi velkých datových
množin a analytických úloh.
„Posun paradigmatu směrem k technologii big dat přináší do prostředí podniků naprosto novou roli – datové vědce,“ upozorňuje Caserta.
„Tato úloha vyžaduje hluboké znalosti
vyšší matematiky, systémového a datového
inženýrství a v neposlední řadě také obchodní odborné schopnosti.“
V praxi je běžné využívat celý vědecký
datový tým tvořený statistiky, technology
a experty na předmět firemního podnikání, jež kolektivně řeší problémy a poskytují řešení, popisuje situaci Caserta
a dodává, že mnoho lidí, kteří dnes pracují v oblasti analýz dat, se musí připravit
na kulturní šok.
„Před zahájením projektu big dat je potřeba udělat strategický test připravenosti
ohledně posouzení přijetí nového paradigmatu,“ radí Caserta. Obchodní analytici
budou muset projít přeškolením nebo
změnit své zaměření.
Cíl přechodu na platformu big dat
může také zahrnovat přechod od reaktivní
analýzy (například jak dobře fungovala reklamní či jiná kampaň) na prediktivní (co
by měla příští kampaň obsahovat).
Tak nyní můžeme, jak popisuje Caserta, aktivně ovlivňovat zatím nekupující
klienty, aby se začali chovat podle vzorců
loajálních zákazníků, nebo znovu stimulovat aktivní klienty, pokud jejich vzorce
chování začínají napovídat, že je jako zákazníky ztrácíme.
A jaká jsou rizika spočívající v tom, že
se nevytvoří silné a kompaktní strategie
big dat? Nákladný pokus, který nepřinese
očekávaný užitek.
„Projekty big dat jsou obvykle vícerozměrné a složité iniciativy,“ říká Chabot
a dodává: „Vyžadují od odpovědných osob
značné předchozí plánování.“
Před zahájením projektu big dat by
mělo vedení firmy zajistit soulad mezi
strategickými, funkčními, datovými, analytickými a technologickými plány. Ty se
přitom musí zohlednit ve firemní, systémové, softwarové, datové a technologické
architektuře.
„Nesoulad mezi některými z těchto plánů
může způsobit vykolejení celého projektu,“
varuje Chabot.
„Rizika neexistující silné a kompaktní
strategie big dat s odpovídajícími plány
a architekturami budou pravděpodobně
zahrnovat jevy, jako nepřiměřené náklady,
nesourodá očekávání, nedostatek přidané
hodnoty, a nakonec mohou vést až k celkovému selhání projektu,“ uzavírá Chabot. ■
B I G DATA 2 0 13
Big data 2013.indd 6
17.6.13 15:47
Big data v malém Česku
Technologie pro zpracování velkých objemů dat najde své
uplatnění i v malé zemi, jakou je Česko.
LUDĚ K ŠAFÁŘ
P
ředpokládám, že zhruba tušíte, co je
problematika big dat. Nejen my
z EMC, ale i naši konkurenti vás
v této oblasti pravidelně zásobují mnoha
víceméně podstatnými informacemi, a to
nejen na stránkách této publikace. Velké
množství těchto informací má původ tam,
kde většina novinek v oblasti IT – v zámoří. Ale jsou vůbec hlavní směry využití
technologií velkých dat aplikovatelné na
rozměry, se kterými se potkáváme u nás?
guje – chování spotřebitelů, klientů bank
a podobně – pro tyto organizace jsou také
technologie datových skladů jako předchůdce big dat denním chlebem.
rozsahu, že neumožňuje dopředu odhadovat, jaké můžou být výsledky těchto analýz. Začíná se ukazovat, že data se vyplácí
shromažďovat a zkoumat. Obecně se předpokládá, že jde o zatím nevyužitý zdroj reálných obchodních příležitostí, jen ne
vždycky patřičně vytěžený.
V neposlední řadě je třeba mít na paměti, že s nárůstem dostupného výkonu
jde ruku v ruce i snížení nákladů, které
pro big data potřebujete. Základní koncepty můžete vyzkoušet bez investice do
Co funguje a co ne
Obecná odpověď zní, že ano. Ona totiž základní myšlenka výše zmíněného konceptu (vytěžování důležitých informací
z velkého množství „obyčejných“ dat)
není nijak nová.
I proto tak často odpovídáme našim zákazníkům, kteří jsou v této oblasti už
dlouho aktivní, na otázku, „co se najednou tak změnilo“? Změnilo, čtěte dál.
Ale nejdřív trochu střízlivění. Některé
aplikace big dat totiž v Česku nefungují
a pravděpodobně ani jen tak nebudou. Typickou ukázkou je velmi často zmiňované
vytěžování dat ze sociálních sítí, zejména
Twitteru.
I když počet uživatelů Twitteru v ČR
od roku 2008 víceméně lineárně roste,
stále je aktivních uživatelů cca 8 % populace (150 tisíc), což velmi pravděpodobně
ani z demografického hlediska nemůže
představovat reprezentativní vzorek.
To ostatně platí nejen u nás – rozdělení
uživatelů Twitteru je velmi nerovnoměrné, geograficky, i co se týká vzdělání,
zájmů apod. A jak se ukazuje, i zpravodajská relevance Twitteru se mnohdy přeceňuje (většina tweetů týkajících se hurikánů přichází z oblastí, kde hurikán
není). Twitter zmiňuji zcela záměrně,
protože jde o typický příklad aplikace big
dat na „lidi“ – uživatele, zákazníky.
Samozřejmě existují velmi typické
okruhy, kde naopak vytěžování dat fun-
Co je jinak?
Technologie ale pokročila, a to zásadně.
Zrychlení původně časově náročných analýz z hodin na minuty a z minut na vteřiny umožňuje jejich využití ve zcela nových scénářích. Během čtení webové
stránky. Během rozhovoru s operátorem.
Během placení u pokladny. A nové scénáře znamenají další obchodní modely
i tržní příležitosti.
Koncepčně nový způsob využití analytických principů je v oblasti týkající se dat
z jiných okruhů než chování uživatelů
a zákazníků – například ve výrobě, kde
dochází ke shromažďování velkého množství dat a nabízí se jejich korelace k atributům spojeným s finálním výrobkem –
spolehlivosti, kvality apod.
Současně může docházet ke zvětšování
relevantní datové báze, která do analýzy
vstupuje. Zvětšování například v takovém
EMC FORUM 2013
LEAD YOUR
TRANSFORMATION
drahého hardwaru – stáhněte si Greenplum software a experimentujte. A pokud
nejste v big datech žádní nováčci – nechte
si nacenit Greenplum jako alternativu.
Nebo si vybudujte paralelní analýzu, skoro
zadarmo!
Pivotal – váš pivot
EMC, společně se společnostmi VMware
a GE, v současné době spouští novou iniciativu Pivotal (www.gopivotal.com), která
v sobě shrnuje všechny podstatné komponenty, jež s technologií big dat souvisejí.
Jak produktové portfolio Greenplum (databáze, enterprise Hadoop), tak nové aktivity, které úzce souvisejí s analytickými
nástroji a softwarovými moduly umožňujícími prezentaci dat a jejich zkoumání.
Autor je Senior Systems Engineer Manager,
EMC Czech Republic s.r.o., www.emc.com
9. záfií 2013
Clarion Congress
hotel, Praha
CO M P U T E RWO R L D.c z
Big data 2013.indd 7
7
17.6.13 14:39
Ideální řešení pro big data? Huawei OceanStor
Nabídka úložných řešení společnosti Huawei zahrnuje diskové
systémy, SAN i NAS platformy, virtuální páskové knihovny
i speciální řešení pro ukládání dat v cloudu. Vysoce výkonná
a spolehlivá disková úložiště Huawei jsou efektivním řešením
centralizovaných datových skladů s vysokou dostupností
a snadným sdílením dat.
JA ROSL AV SITA
Z
ákazníci velmi dobře hodnotí produktovou řadu Huawei OceanStor T.
Produkty této série mají vynikající
poměr ceny a výkonu. Jde o modely
S2600T/S5500T/S5600T/S5800T. Na jednom zařízení nabízejí jak blokový (SAN),
tak souborový (NAS) přístup k datům, jde
tedy o unified storage. Jsou široce škálovatelné (maximum je 1 440 disků v jednom
diskovém poli), podporují všechny potřebné protokoly (iSCSI, FC, FCoE, NFS,
CIFS, HTTP a FTP), úrovně RAID (0, 1, 3,
5, 6, 10, 50) a mají pokročilé softwarové
funkce, jako jsou snapshot, SSD cache,
thin provisioning, asynchronní
i synchronní replikace a další.
Konfigurují a spravují se pomocí
velmi intuitivního grafického
centrálního managementu, jsou
tedy nenáročné na školení administrátorů, což výrazně šetří náklady a snižuje celkové TCO.
Dalšími velmi zajímavými
produkty jsou OceanStor Dorado 2100 G2 a 5100. Vyznačují se fantastickou výkonností.
Jsou totiž osazeny pouze SSD
disky, mají pokročilý cache management a I/O algoritmus, což
zajišťuje vysokou rychlost a nízkou latenci. Například u Dorado5100 bylo v SPC-1 naměřeno
600,052. 49. Ve druhé polovině letošního roku nabídneme u existujících produktových řad nové modely a různá hardwarová a softwarová
vylepšení.
Podle různých průzkumů se odhaduje,
že nestrukturovaná data představují 85 až
90 % informací ukládaných ve firmách
a organizacích. Analytici předpovídají jejich masivní nárůst v příštích letech, který
překoná již i tak velká očekávání.
Je tedy potřeba zajistit jejich efektivní
ukládání i zálohování, pro což není sdílený prostor na serveru vůbec vhodný.
Na rozdíl od toho systémy typu NAS
poskytují vysoký výkon, snadnou rozšiřitelnost úložné kapacity, jednotnou
administraci a též deduplikaci, která do-
káže významně ušetřit diskový prostor.
Jsou ideální volbou pro efektivní správu
a sdílení velkých objemů dat. Všechny
tyto požadavky a předpoklady splňuje
nový produkt big data storage systém
OceanStor N9000.
Big data storage systém
OceanStor N9000
Huawei OceanStor N9000 storage systém
si klade za cíl zjednodušit a splnit požadavky kladené při výběru úložných systémů.
'TGR_YOY
Big
B
ig
D
ata
Data
'XINO\OTM
8
N9000 je prvním ze storage systémů,
který nabízí unifikovanou a konvergovanou infrastrukturu pro škálovatelné NAS
systémy, databáze a backup řešení určených pro big data a podnikový segment.
Vynikající výkon
Vyrovnávací paměť pro čtení a zápis dat je
mnohem rychlejší než u tradičních pevných disků. N9000 používá globální architekturu vícevrstvých služeb s vyrovnávací pamětí 2 TB, což výrazně zlepšuje poměr přístupů a celkový výkon systému.
N9000 dále ukládá metadata pomocí SSD
disků pro zvýšení výkonu a přístupu k řízení kritických dat a zvyšuje schopnost
zpracování malých souborů. N9000 využívá 10GE/infiniBand pro vysokorychlostní připojení k síti.
Dále je tento storage systém špičkou ve
své oblasti díky rychlosti tři miliony operací za sekundu (OPS), využití 170 GB
z celkové šířky pásma a velmi nízké latenci.
Inteligentní konvergence
N9000 je zařízení, které poskytuje unifikovanou a konvergovanou infrastrukturu
pro škálovatelné NAS systémy, databáze
a backup řešení. Tím podporuje jak strukturovaná, tak nestrukturovaná data.
N9000 je vybaven řadou rozhraní a sadou
protokolů pro různé přístupy k datům
včetně NFS, CIFS, SMB v1, v2 SMB,
HTTP, FTP, S3, JDBC, ODBC SQL92
a NDMP. Inteligentním zahrnutím
těchto funkcí a protokolů N9000
eliminuje nedostatky a představuje
zákazníkům komplexní řešení, které je ideální pro
oblast big dat.
9ZUXGMK
Zjednodušená
správa
Dynamický systém řízení šetří čas tím, že
sjednotí řešení komplexních úloh, a to centrálním řízením hardwaru, softwaru, sítě
a služeb skrze jedno unifikované
rozhraní. Kromě toho přiřazuje jednotlivým souborům jmenný prostor
s automatickým tenkým provisioningem.
Všechny výše uvedené vlastnosti předurčují tento big data storage systém
Huawei OceanStor N9000 k neuvěřitelně
široké možnosti využití při různých scénářích.
Autor je Product manager ve společnosti DNS
Škálovatelnost
Poskytuje distribuovanou, plně škálovatelnou a vysoce spolehlivou architekturu bez
jediného slabého místa. N9000 umožňuje
připojení 3 až 288 nodů a až 100 PB v jednom file systému.
B I G DATA 2 0 13
Big data 2013.indd 8
17.6.13 14:39
HUAWEI OceanStor N9000
Storage System
Vysoká propustnost
Pro sekvenční čtení
a zápis velkých souborů
Velká kapacita
භ Výška 4 U
භ 36 diskových slotů
භ 2-kanálové 4-jádrové CPU
භ 16 GB paměti
භ Výška 4 U
භ 6 diskových slotů
භ 2-kanálové 6-jádrové CPU
භ 48 GB paměti
Vysoký výkon
Pro časté čtení
a zápis malých souborů
භ Výška 2 U
භ 25 diskových slotů
භ 2-kanálové 6-jádrové CPU
භ 48 GB paměti
භ SSD pro ukládání metadat
www.dns.cz
Big data 2013.indd 9
17.6.13 14:39
ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2013
18. ZÁŘÍ 2013, MALOSTRANSKÝ PALÁC, PRAHA
7. ročník odborné konference a výstavy o elektronickém zdravotnictví,
informačních a komunikačních technologiích
Stát, legislativa, vzdělávání
Efektivní e-Health
Elektronické zdravotnictví, standardy
Zdravotní dokumentace, identifikace, platební systémy
Zdravotní informační a komunikační sítě,
komunikace a technologie
Elektronické registry, databáze
Zdravotnictví a informační společnost
TeleCare – asistovaná
zdravotní a sociální péče
www.idg.cz, www.eventworld.cz
Big data 2013.indd 10
ICT_profil_210x295_2013_BigData_inzerce.indd
1
17.6.139:42
14:39
6/13/13
AM
9:42 AM
Big data v cloudu jsou se SAP realita
C
loud computing je v současnosti
vedle big dat asi druhým největším
byznysovým a IT trendem. Bylo tedy
jen otázkou času, kdy se na trhu objeví
řešení spojující tyto dvě oblasti do jediné.
A s ním přišla společnost SAP. V reakci
na poptávku zákazníků oznámila dostupnost služby SAP HANA Enterprise
Cloud.
Nyní tak lze využívat SAP HANA,
in-memory platformu pro práci s big daty,
také jako službu. Tato nabídka umožňuje
organizacím nový způsob nasazení SAP
HANA, kdy mohou prakticky ihned
získat přínos z jejích inovativních
vlastností.
Kritické podnikové systémy jako SAP
ERP, SAP CRM, SAP NetWeaver Business Warehouse a řadu další aplikací
nyní společnost SAP poskytuje i v podobě řízené cloudové služby s obrovskou,
až petabajtovou škálovatelností, navíc
s nízkými celkovými náklady na vlastnictví (TCO), flexibilitou a spolehlivostí,
kterou je společnost SAP jako přední
dodavatel podnikových aplikací schopna
poskytnout. Cena přitom závisí přede-
vším na rozsahu zpracovávaných dat
a používaných aplikací.
Vlajkovou lodí je pro SAP sada aplikací
SAP Business Suite, jež je nově postavena
na platformě SAP HANA. Tato podniková
řešení fungující nad daty v reálném čase
lze nyní také využívat v rámci SAP
HANA Enterprise Cloud.
Společnost SAP je jediným poskytovatelem integrované sady podnikových aplikací, které mohou přistupovat k transakčním datům a analyzovat je v reálném čase
a na jednotné platformě pracující v režimu in-memory.
Sada SAP Business Suite na platformě
SAP HANA dává firmám dosud nedostupnou možnost analyzovat nejaktuálnější data a na jejich základě činit potřebná obchodní rozhodnutí. Jednotná
platforma přitom rovněž snižuje složitost IT prostředí a omezuje redundanci
dat i systémů. Podniky tak mohou své
procesy a obchodní modely přehodnotit,
protože mají k dispozici nástroj, který
jim umožňuje to, co dříve nebylo možné.
Sada SAP Business Suite na platformě SAP HANA umožní firmám zrychlit
jejich podnikání i zavádění inovací,
a otevírá tak zcela nový svět růstových
příležitostí.
Firmy mohou nyní v reálném čase řídit
všechny své kritické podnikové procesy,
jako jsou plánování, realizace, reporting
a analýzy, to vše s použitím stejných a aktuálních dat.
Ať už se jedná o CRM systém, ERP
nebo analytické řešení, SAP HANA představuje technologii, která až 100 000×
urychlí práci s daty a přináší zcela novou
třídu analytických funkcí. Přesvědčily se
o tom i takové organizace, jako jsou Red
Bull, Lenovo nebo Charité a také řada
dalších.
Pro toho, kdo chce získat konkurenční
výhodu a koho technologie SAP HANA
láká, ale přitom stále váhá, existuje
v České republice hned několik míst,
kde si může řešení postavená na této
platformě vyzkoušet, a to třeba i na
vlastních datech. Otestovat si lze například ERP nebo CRM systém využívající
výhody SAP HANA, malé a střední firmy si zase mohou vyzkoušet SAP Business ONE.
CO M P U T E RWO R L D.c z
Big data 2013.indd 11
11
17.6.13 14:39
Budoucnost BI je v rychlém zpracování dat
Velké nadnárodní, ale dnes i střední či malé firmy sbírají
mnoho dat, která následně využívají např. pro tvorbu finančních
a marketingových plánů nebo z nich čerpají nové poznatky
pro řízení svého provozu či optimalizaci obsluhy zákazníka.
JAROSL AV PULPÁN
S
rostoucím objemem dat se však
často informace nedostává včas a ve
vhodné formě ke všem příjemcům.
Flexibilní, ale přitom jednoduché zpracování do jednoho přehledného rozhraní,
které je snem každého manažera, je proto
jasným trendem v oblasti business intelligence. Aktuální firemní reporty a analýzy
se prostě k uživatelům musí dostávat
stejně snadno jako elektronické verze
denního tisku.
„Nástroj Visual Analytics od společnosti
SAS Institute proto prezentuje informace
v dynamickém, několika prsty ovládaném
rozhraní na tabletech,“ říká senior konzultant společnosti SAS Institute ČR Jaroslav
Pulpán.
Nakolik je SAS Visual Analytics intuitivní
pro uživatele?
Tabletem inspirovaná filozofie říká, že
uživatelské rozhraní má být navrženo tak,
aby nemohlo být jednodušší. Přemísťováním ikon na ploše lze definovat tabulky,
analýzy a grafy společně s jejich vazbou
na data. Samozřejmostí je automatický
výběr vhodných typů grafů či tabulek podle analyzovaných dat. Vzhledy reportů
jsou přednastaveny v šablonách, které je
možné měnit třeba podle korporátní identity podniku.
Nabízíte tedy řešení, které by mohlo
predikovat budoucnost vývoje firmy?
Pomůžeme spíše lépe číst a interpretovat
data pro důležitá rozhodnutí managementu s tím, že ukážeme firmám jejich aktivity v úplně jiném světle. Jsme zvyklí pracovat s tabulkami a čísly. Pokud se stejná
data zobrazí graficky nebo se například
promítnou do mapy, nabízí se zcela jiné
možnosti. Firma má najednou velmi detailní a jasný přehled – ví, kolik čeho prodala, na jakém území a kde jsou možné rezervy. Zpracování analýz již netrvá dny či
týdny, ale pouhé vteřiny. A to je obrovský
krok vpřed pro rychlé a správné rozhodování.
Jak se připravují data pro SAS Visual
Analytics?
Smyslem SAS Visual Analytics je zpřístupnit informace koncovým uživatelům s mi-
12
Jaká je rychlost zpracování dat ve Visual
Analytics?
Protože lidé pracující s tablety nejsou
zvyklí čekat, jejich firemní data jsou uložena a zpracovávána přímo v paměti serveru SAS Visual Analytics. To dovoluje
uživatelům analyzovat miliony či dokonce
miliardy položek. Díky in-memory technologii doba zpracování i v takovémto případě nepřekročí vteřiny.
Pojem big data je v současné době hodně
skloňovaný. Existuje hranice mezi normálními a velkými daty?
nimálními náklady na IT. SAS Visual Analytics obsahuje administrátorský modul,
kterým řídí načítání dat přímo do paměti
včetně jejich pravidelné aktualizace. Na
rozdíl od dnes tradičních postupů nejsou
data nijak agregována. Uživatele tak neomezují předdefinované pohledy.
Administrace dále obsahuje přidělování práv uživatelům a monitoring mobilních zařízení.
S jakými mobilními zařízeními je Visual
Analytics kompatibilní?
SAS Visual Analytics pracuje s iPady i tablety s operačním systémem Android. Pro
oba typy přístrojů byla vyvinuta mobilní
aplikace SAS Mobile BI. Její úvodní
stránka zobrazuje ikony nově přidaných
analýz či indikuje změny v reportech. Uživatel může na plochu zvolit oblíbené reporty, komentáře a další prvky, v nichž je
možné vyhledávat podobně jako v internetovém vyhledávači.
Aplikace dovoluje prohlížení interaktivních výstupů včetně propadu do detailních dat. Všechny prvky reportů a analýz
lze on-line komentovat. Komentář je sdílen s ostatními uživateli a lze k němu připojit i další soubory či odkazy podobně
jako na sociálních sítích. Díky mobilním
zařízením tak manažeři a analytici mohou
získat přesný obraz mnohem rychleji než
kdy dříve a pomocí mobilní spolupráce
rychle reagovat.
Hranice určitě neexistuje. Big data je relativní pojem, který má mnoho dimenzí. Gigabajt je pro někoho velký objem dat, pro
jiného je jím terabajt, dnes dokonce i petabajt. SAS Visual Analytics ale cílí na uživatele, kteří tyto termíny vůbec nemusí
znát. Důležité je totiž podívat se i na jiné
aspekty, např. jak často se analyzovaná
data mění a jaký je časový horizont, kdy
jsou pro mě užitečná.
Gigabajt, který zanalyzovaný vidíte
včas ve svém tabletu, má mnohem větší
cenu než petabajt v datovém skladu, který
prý bude hotov za několik let.
S pojmem big data se hlavně mění
smysl ukládání dat. Před deseti lety si
společnosti mohly dovolit ukládat objednávky a podle toho velice efektivně přizpůsobovat marketingové nabídky. Big
data rozšiřují škálu typů dat, jejichž využití může být profitabilní. Díky poklesu
nákladů na sběr dat, zkrácení doby zpracování a metodám prezentace lze uvažovat o dříve nemožných úlohách. Například operativní analýzy nad technickými
údaji o provozu telekomunikační sítě nebylo možné ekonomicky ospravedlnit.
Dnes lze s takovým objemem dat efektivně pracovat.
Ve které oblasti vidíte potenciál pro zpracování velkých dat?
Ne příliš diskutovaná jsou big bata v oblasti energetiky. Energetická soustava obsahuje desetitisíce měřicích čidel. Blíží se
doba, kdy se čidla ve formě elektroměrů
rozšíří do domácností. Vzniká zdroj dat
využitelný pro různé úlohy optimalizace
dodávek energií. Tato bezpochyby velká
data lze např. používat pro přesné předpovědi spotřeby či cenotvorbu.
Ale dnes existuje mnoho dalších oblastí, kde pokrok v technologiích, jako je
SAS Visual Analytics, úplně změnil poměry v trojúhelníku cena za zpracování –
rychlost a forma dodání – dosahované přínosy.
B I G DATA 2 013
Big data 2013.indd 12
17.6.13 14:39
Vidět budoucnost je lepší než jen tušit
Případová studie – Vizualizace big dat v Telecom Italia
Telecom Italia díky analytickým funkcím a vizualizaci dat od
společnosti SAS Institute dokáže predikovat klíčové ukazatele
a budoucí trendy.
VÍ T H R ADE Č NÝ
T
elekomunikační průmysl představuje
celosvětově velmi konkurenční prostředí, ve kterém musí společnosti
reagovat rychle, aby mohly vycházet vstříc
rostoucím a měnícím se požadavkům
svých zákazníků. Ti očekávají především
rychlost a dostupnost a nejinak je tomu
také v Itálii.
Společnost Telecom Italia požadovala
flexibilní, uživatelsky příjemné řešení pro
vizualizaci velkého objemu dat, která ve
společnosti přibývají takřka každou vteřinou. Schopnost rychle
zpracovat data a srozumitelně
a přehledně je poskytnout i uživatelům, kteří nemají technické
či přímo programátorské dovednosti, je alfou a omegou úspěchu
firmy.
Díky vizualizaci, která umožňuje inovativní přístup k datům,
mohou lidé jednoduše a rychle
pracovat. Žádné složité a nepřehledné tabulky. Daleko lépe se
pracuje s grafy, předpřipravenými
pohledy a šablonami. A hlavně s jednoduchým uživatelským rozhraním, ve kterém
lze jednoduše filtrovat, přidávat další pohledy na data, ale také využívat statistické
metody, jako je například korelace, jež pomáhá odhalit závislosti mezi daty.
Díky analytickým funkcím je možné
predikovat budoucnost a budoucí trendy
na základě historických dat. A dělat to
rychle a přehledně.
Telecom Italia má zhruba 32 milionů
zákazníků a v rámci zlepšování služeb
musel rozšířit a posílit schopnost monitorovat síťové služby. Ohromný objem jedinečných a proměnlivých dat však bylo
třeba co nejrychleji zpracovat, analyzovat
z nich aktuální trendy a činit na jejich základě rychlá a chytrá rozhodnutí.
„Musíme být schopni rychle reagovat
a poskytnout našim zákazníkům nové
a ještě lepší nabídky. A samozřejmě analyzovat jejich budoucí dopady,“ říká viceprezident partnerských služeb a vedoucí rozvoje trhu ve společnosti Telecom Italia
Fabrizio Bellezza. „Analýza, která má svou
cenu a smysl dnes, nemusí již zítra platit.
My ovšem potřebujeme vidět mnohem dál
než jen zítřek.“
Poznání konkurence a nabídka
ve správný čas
Aby v Telecom Italia věděli, jak si vedou
v porovnání s konkurencí, potřebovali definovat a analyzovat klíčové výkonnostní
indikátory (KPI) hlasového a datového
provozu mobilních sítí. Na rychle se měnícím trhu, plném zařízení a aplikací,
které využívají technologie různých generací, nemusí již zítra platit to, co se dnes
považuje za běžné. A v Telecom Italia to
potřebují obratem znát. Jen tak totiž mo-
hou porazit konkurenci. Což znamená jediné – vždy mít ve správnou chvíli správnou nabídku pro každého zákazníka.
Jednoduše přístupná data
Využití analytických metod činí z vizualizačních technik řešení, jež umožňuje
rychlou a snadnou exploraci dat právě pro
uživatele z byznysu. V praxi to znamená,
že práce s big daty nevyžaduje, aby se konkrétní pracovníci do hloubky orientovali
v problematice analytického zpracování.
Naopak mohou uplatnit svou odbornost ve svých vlastních oborech, jako jsou
marketing, finance, zásobování apod.
tak, že budou schopni formulovat a zadávat dotazy, které přinesou srozumitelné
a okamžitě použitelné odpovědi relevantní pro jejich byznys. Dostávají tak do
ruky silný nástroj, jenž jim umožní
snadno sledovat a predikovat trendy, rozeznávat závislosti a nepravidelnosti, odhalovat vzorce chování zákazníků, konkurentů, produktů, případně včas zjistit,
že některý proces nefunguje dobře. Vizuální forma sdělení je přitom velmi důležitá. Umožňuje snadno pracovat s informacemi vyprodukovanými pomocí tra-
dičních analytických metod, jež v „surovém“ stavu nevypadají pro běžné
uživatele příliš srozumitelně nebo jsou
dokonce „nečitelné“.
Nástroj SAS Visual Analytics umožnil
společnosti zobrazovat data v uživatelsky
příjemném formátu. Díky němu dnes mohou vedoucí pracovníci v Telecom Italia
porovnávat výkonnost všech operátorů
v oblasti určitého klíčového indikátoru
(jako je např. dostupnost nebo podíl přerušených hovorů) na jediné obrazovce,
která poskytuje rychlý přehled odpovídajících silných a slabých stránek.
Telecom Italia využívá řešení SAS
a jeho schopnosti analyzovat data v paměti a poté je vizualizovat ve spojení
s geografickou informací – mapou. To
zjednodušuje procesy rozhodování o podpoře i provozu, tak jak se promítají do
technického a komerčního plánování.
„SAS Visual Analytics nám pomáhá odhalit nedostatky sítě a zajistit rychle její
vylepšení,“ říká Bellezza. „Umožňuje nám
počítat korelace mezi různými KPI a dosáhnout efektivněji hlubší analýzy. A také
nám toto řešení umožnilo rozpoznat ziskové oblasti, které můžeme následně posílit z hlediska infrastruktury a služeb poskytovaných na trhu.“
Hloubková analýza KPI
SAS Visual Analytics umožňuje firmě Telecom Italia analyzovat celou škálu KPI na
různých úrovních agregace jak pro hlasový, tak i datový provoz. Sem patří dostupnost, poměr výpadků, doba vytvoření
spojení i datová propustnost, což lze vše
sledovat na jediné obrazovce.
„Tím získáváme rychlý přehled oblastí
se silnou i slabou konkurenceschopností,“
vysvětluje Bellezza. SAS Visual Analytics
umožňuje společnosti analyzovat pokrytí
konkrétních oblastí a identifikovat možné
scénáře s prioritou podle nákladů a přínosů. Pomáhá také analyzovat chování zákazníků a vytvářet prediktivní modely,
předpovídat služby a hodnotit ziskovost
určité oblasti rozvoje po investicích.
„Při prvotním analyzování dat nelze
předpovědět, na co se uživatelé mohou
dotazovat – a často to nevědí ani sami uživatelé,“ říká Bellezza. „Nástroj SAS Visual
Analytics nám pomáhá porozumět datům,
protože zjednodušuje jejich transformace
a dovoluje nám převést je na uživatelsky
příjemný formát. V důsledku toho vedoucí
pracovníci lépe rozumějí tomu, co se děje
na trhu,“ doplňuje Bellezza.
CO M P U T E RWO R L D.c z
Big data 2013.indd 13
13
17.6.13 14:39
BIG DATA | UKLÁDÁNÍ A SPRÁVA DAT
U big dat nestačí jen nakoupit
podstatně větší úložiště
Komplexní potřeby a nepřetržité požadavky na zvýšení kapacity
trápí správce úložišť. Zde je návod, jak zvládnout záplavu dat.
STAC Y CO L L E T TOV Á
B
ývala to kdysi záležitost vědců, internetových gigantů a velkých sociálních sítí, jako Amazon, Twitter, Facebook, Shutterfly. V současné době však
stále více podniků všeho druhu chce získat konkurenční výhodu využitím technologií big dat v naději, že se jim odkryjí
cenné informace, které mohou různě dostupné údaje obsahovat.
Například společnosti jako Walmart,
Campbell Soup, Pfizer, Merck a samoobslužný řetězec Wawa mají s implementací
projektů big dat opravdu velké plány.
Někteří se pouštějí do analýz big dat,
aby dokázali lépe sledovat informace
o zákaznících a okamžitě na ně reagovat
nebo aby dostali nové produkty rychleji
na trh.
„Každá firma stojí v tomto internetovém
věku před faktem, že pokud to neudělá ona,
14
udělá to její konkurence,“ upozorňuje
Ashish Nadkarni, analytik segmentu ukládání dat ve společnosti IDC.
Firmy všech velikostí zaplavují data
z rozličných interních i externích zdrojů.
Mnohé z těchto údajů přitékají v reálném
čase a velká část z nich zastará za pouhé
minuty, hodiny nebo za pár dnů.
Výsledný nárůst požadavků na ukládání
dat je obzvláště znepokojující pro velké
podniky, kde si množství strukturovaných
a nestrukturovaných dat vyžádalo v průměru o 44 % více úložného prostoru při
srovnání let 2010 a 2011, jak uvádí ve své
nedávné zprávě agentura Aberdeen
Group.
V organizacích všech velikostí se podle
analytiků nároky na ukládání dat v průměru zdvojnásobí za každých 2,5 roku.
Navíc je pro optimalizaci ukládání videa,
tabulek, formátovaných databází a zcela
nestrukturovaných dat potřeba nasadit
různé dodatečné nástroje.
„Výzvou je pokusit se udržet výdaje na
úložiště tak, aby nerostly lineárně se vzrůstajícími požadavky vaší firmy na ukládání
dat,“ vysvětluje Dick Csaplar, analytik pro
virtualizaci a úložiště ve společnosti Aberdeen Group.
Mezi technologie, které mohou pomoci hlavním uživatelům big dat zabránit tomuto osudu, patří virtualizace úložišť, deduplikace a tiering (vrstvení) úložišť. Pro významné subjekty, jako jsou
servery vědeckých institucí a vývojářů simulací či weby sociálních sítí, jsou nejlepší volbou objektová a relačně databázová úložiště.
Praktická stránka systémů navržených
k ukládání petabajtů (a mnohdy také více)
dat ve snadno dostupném formátu je však
mnohem složitější, než je vnitřní fungování běžných platforem pro ukládání dat.
Přinášíme několik rad, jak si správně
poradit při správě a ukládání skutečně velkých objemů údajů.
B I G DATA 2 013
Big data 2013.indd 14
17.6.13 14:39
UKLÁDÁNÍ A SPRÁVA DAT | BIG DATA
■ Jaký druh dat analyzujete?
Typ požadovaného úložiště závisí na druhu a množství dat, která analyzujete. Všechny údaje totiž mají omezenou trvanlivost.
Data o akciích jsou například relevantní jen minutu nebo dvě, než se jejich
ceny změní. Po výsledku sportovního
utkání bývá poptávka 24 hodin nebo do
dalšího zápasu.
Tento typ dat je proto potřeba uchovávat v primárním úložišti, když je nejžádanější, a potom ho lze přesunout na levnější úložiště.
Pohled na trendy za poslední roky podporuje myšlenku, že data uložená na dlouhou dobu nemusí být na snadno přístupných primárních jednotkách, aniž to pro
jejich majitele představuje nějaký zásadnější problém.
■ Jak velké úložiště opravdu
potřebujete?
Velikost a typ úložiště nutného pro provozování a správu systémů big dat závisí jak
na množství ukládaných údajů, tak i na
době, po kterou zůstanou tato surová data
užitečná.
Existují tři druhy údajů používaných
v analýzách big dat, tvrdí Nadkarni.
„Mohou to být data proudící z více
zdrojů, zasílaná doslova každou sekundu,
a váš čas na zpracování může být jen několik
minut, než dojde k jejich zastarání,“ podotýká Nadkarni.
Tento druh údajů obsahuje aktuální
informace o počasí, dopravě, sledování
trendů témat ze sociálních sítí nebo
tweety o událostech po celém světě.
Big data také zahrnují statistické údaje
a data vytvářená a kontrolovaná podnikem
pro běžný způsob použití.
Data přicházející datovými proudy ale
vyžadují jen rychlé zachycení a schopnosti
bleskové analýzy, popisuje Nadkarni. „Jakmile je analyzujete, už je nikdy dále nebudete potřebovat.“
U statických dat nebo dat vyplývajících
z činnosti vaší firmy je tomu ale naopak –
musíte je ukládat, vysvětluje Nadkarni.
■ Jaký typ nástrojů pro ukládání
funguje nejlépe?
Podnikům teprve zahajujícím zápas s ukládáním a analýzou big dat doporučují oboroví pozorovatelé virtualizovat svá úložiště, aby bylo vše pod příslovečnou jednou
střechou. Dále je vhodné deduplikovat údaje kvůli jejich komprimaci a také použít tiering úložiště, aby se nejcennější data uchovávala na nejsnáze přístupných systémech.
Virtualizace úložiště poskytuje abstraktní vrstvu softwaru, který skrývá fyzická zařízení před zraky běžných uživatelů a umožňuje spravovat všechna řešení
jako jeden pool.
Zatímco virtualizace serverů je v současnosti už poměrně dobře zavedenou
součástí moderních infrastruktur IT, virtualizace úložišť má ještě co dohánět.
V únoru loňského roku uvedla v průzkumu společnosti Aberdeen, který se
uskutečnil mezi 106 velkými organizacemi, jen pětina respondentů, že mají jedinou aplikaci pro správu úložišť. Průměr
byl tři aplikace pro správu vztaženou na
v průměru 3,2 úložných zařízení.
Mnoho dodavatelů storage systémů se
však zdráhá umožnit administraci svých
zařízení produktem, který nabízí jiný výrobce. Virtualizace úložišť je totiž „mnohem složitější a zabere více času, takže zatím
nedošlo k takovému přijetí mezi organiza-
cemi, jako je tomu v případě běžné virtualizace serverů,“ prohlašuje Csaplar.
Namísto toho přemýšlí mnoho správců
úložišť o cloudových implementacích úložiště takzvané třetí či dokonce čtvrté
vrstvy, aby jejich pomocí byli schopni
snadněji přesouvat data mezi různými infrastrukturami a snížili své náklady na
uchovávání informací.
„Některé společnosti to už udělaly a dosáhly dobrých výsledků, ale není to garantovatelné,“ dodává Csaplar.
Ten v blízké budoucnosti očekává nárůst využití cloudových úložišť a dalších
cloudových výpočetních zdrojů v návaznosti na neustálé zlepšování síťové konektivity, snižování cen a zvyšující se schopnosti šifrovat a dešifrovat data bezprostředně při jejich přenosech.
„S cloudem získáte měsíční platby, jež lze
hradit z provozního rozpočtu, a ne další položku do investičního budgetu,“ podotýká
Csaplar.
Deduplikace a komprese
Správci mohou zmenšit potřebné množství úložného místa prostřednictvím deduplikace, jež eliminuje redundantní
údaje pomocí různých datových kompresních nástrojů.
Ty totiž dokážou identifikovat krátké
opakující se řetězce v jednotlivých souborech a ve finále uloží jen jednu kopii
z nich a na původní pozice umístí jen příslušný odkaz.
Jak velkého snížení požadavků na úložiště lze tímto způsobem dosáhnout?
V průzkumu Aberdeenu 13 % respondentů
uvedlo, že po nasazení deduplikačních
metod snížili objem dat o polovinu, většina podniků však podle analytiků může
Inzerce
Redakce časopisu Computerworld vyhlašuje 3. kolo soutěže
IT produkt 2013
Cílem je vyzdvihnout produkty s takovými vlastnostmi, které přinášejí významné pozitivní odlišení od konkurenčních
produktů stejné k ategorie. Může přitom jít o celkově inovativní pojetí produktu, pozoruhodné funkční zdokonalení,
výr azně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Podrobná pr avidla soutěže i další doplňující informace naleznete na adrese
cw.cz/it-produkt
Uzávěrk a 3. kola přihlášek je 13. 9. 2013
O možnosti přihlásit produkty uvedené na trh po tomto datu se prosím informujte na itprodukt@idg.cz
CO M P U T E RWO R L D.c z
Big data 2013.indd 15
15
17.6.13 14:39
BIG DATA | UKLÁDÁNÍ A SPRÁVA DAT
počítat spíše se snížením jen o třetinu až
polovinu, a to u strukturovaných, vysoce
se opakujících dat, poznamenává Csaplar.
„V některých případech projekty big dat
uskutečňují speciální týmy a nikoliv tradiční
IT personál,“ uvádí Nadkarni. „Vlastní je
a provozují přímo samy obchodní jednotky,
protože IT infrastruktura není pro podporu
prostředí big dat dostatečně agilní nebo pracovníci IT nemusí mít potřebné znalosti
a dovednosti.“
Podle Nadkarniho dokonce může dojít
k situaci, kdy se vůbec neangažují správci
úložišť nebo tito administrátoři mohou
mít jen relativně malou úlohu, protože
v podstatě jen provozovatelům projektu
poskytují nějaké úložiště a vše ostatní dělá
systémový personál.
Tiering úložišť
Jakmile se podnik rozhodne, jaká data
chce analyzovat, mohou administrátoři
úložných řešení stanovit ukládání nejnovějších a nejdůležitějších dat na nejrychlejší a nejspolehlivější úložná média.
S tím, jak data stárnou, se mohou přesouvat na pomalejší a levnější úložiště. Systémy automatizující proces tieringu začínají získávat velkou pozornost organizací,
ale podle expertů se tyto postupy stále
ještě široce nepoužívají.
Při vytváření různých úrovní úložišť
musí správci vzít v úvahu technologii konkrétního storage systému, rychlost a propustnost zařízení a také formu RAID, jež
je důležitá při ochraně dat před ztrátou
a výpadky.
Standardní řešení pro převzetí služeb
při selhání je replikace, obvykle v podobě
polí RAID.
„Při masivních nasazeních však mohou
pole RAID způsobit více problémů, než jich
ve skutečnosti vyřeší,“ varuje Neil Day, viceprezident a technologický ředitel společnosti Shutterfly, která provozuje on-line fotoweb umožňující uživatelům
ukládat neomezený počet obrázků v původním rozlišení. Úložiště tohoto provozovatele už překročilo kapacitu 30 PB.
V tradičním schématu RAID pro ukládání dat se totiž kopie každé části dat zrcadlí a ukládají na různé disky pole, což zajišťuje jejich integritu a dostupnost. To ale
znamená, že uložená a zrcadlená data se
mohou nafouknout a v úložišti pak představovat dokonce násobek své velikosti.
Jak se disky používané v polích RAID
zvětšují – velmi atraktivní jsou z pohledu
hustoty a spotřeby energie 3TB disky –,
prodlužuje se také čas potřebný pro obnovu plné parity při výměně vadného disku.
Shutterfly nakonec nasadila technologii samoopravného kódu (erasure code),
která rozdělí části dat na kousky, které nejdou samy o sobě použít, a rozptýlí je na
různé disky a servery. Data přitom lze
kdykoli znovu plně sestavit z jejich částí,
přestože jich bylo více ztraceno například
vinou poruch disků.
Jinými slovy nemusíte vytvářet více kopií dat – jedna instance může zajistit integritu dat a dostupnost. Vzhledem k tomu,
že jsou samoopravné kódy založené na
softwaru, lze tuto technologii použít
i s komoditním hardwarem, což ještě více
snižuje náklady na škálování.
Jedním z prvních dodavatelů softwaru
se samoopravným kódem je Cleversafe,
který vytvořil to, co nazývá kódování rozptýlením – umožňuje uživatelům ukládat
16
Blízká budoucnost
části v geograficky oddělených místech,
jako je více datových center.
Uživatelé obrovských kapacit
big dat
Stejně jako Shutterfly musí i další podniky
s obrovskými požadavky na úložiště hledat
více než jen blokové úložiště, myslí si
Nadkarni.
„Když uvažujete o obrovských množinách
dat v řádu petabajtů, musíte přemýšlet o objektově založených systémech nebo o distribuovaném souborovém systému,“ prohlašuje
Nadkarni.
„Zvažujte komerční nabídky, jako je například škálovatelné úložiště EMC Isilon
nebo Dell Fluid File System… a také řešení
open source. Jsou mnohem levnější pro ukládání dat a z hlediska výkonu mohou nabídnout mnohem lepší poměr cena/výkon.
A v neposlední řadě je lze výborně škálovat,“
dodává Nadkarni.
Uživatelé komerčního softwaru disponují často daty, která jsou částečně jednorázová nebo mají velmi nízké požadavky
na následné zpracování, říká Nadkarni.
Menší počet správců
Při správném nasazení by měly virtualizace úložiště, deduplikace, tiering úložiště
a samoopravné technologie snížit potřebné množství administrátorů, protože
tyto nástroje umožňují řízení prostřednictvím jediného rozhraní.
V případě firmy Shutterfly umožnila
automatizovaná úložná infrastruktura
zpomalit růst počtu členů týmu údržby.
Jakmile v podniku dojde k poklesu nároků
na denní údržbu, mohou začít správci trávit více času nad úkoly, které mají pro organizaci vyšší přínos.
Nadkarni podle svých slov pozoruje trend,
při kterém se přesouvá výpočetní vrstva
přímo k datům.
„Podívejte se na řešení od společnosti
Cleversafe nebo jiných poskytovatelů storage
systémů, kteří výpočetní funkce vestavují do
samotného úložiště,“ upozorňuje Nadkarni.
„Už nejde zvládnout přesun dat směrem
k výpočetní vrstvě. Je to už kvůli stále se zvyšujícímu objemu zpracovávaných informací
prakticky nemožné, zvláště pokud máte na
analýzu dat jen několik minut, než se stanou
nepoužitelná. Proč tedy neumístit výpočetní
vrstvu rovnou do místa, kde jsou data?“ ptá
se Nadkarni.
Cleversafe nabízí podle Nadkarniho
opravdu špičkové řešení založené na Hadoopu a určené pro velké subjekty, jako je
třeba zmiňované Shutterfly, ale snaží se
i o větší univerzálnost řešení.
„Cleversafe prolamuje model spočívající
v pořízení výpočetního výkonu od jednoho
dodavatele a úložiště od jiného výrobce,“
tvrdí Nadkarni. Obchodní jednotky podle
něj budou muset začít přemýšlet jiným
způsobem.
„Jsem si jistý, že se to nakonec ujme, protože současný model prostě nedokáže poskytnout pro big data dostatečnou účinnost,“
říká Nadkarni a dodává: „Big data představují způsob, jak si udržet svou konkurenční
výhodu. Aby společnosti dokázaly ze svých
dat získat co největší užitek, budou muset
změnit procesy a způsob fungování sebe
sama jako firmy a budou také nucené
z těchto dat rychle získávat pro sebe klíčovou
hodnotu.“
Dříve, než se lidé začnou zabývat infrastrukturou úložišť big dat, měli by se nad
celým problémem velmi vážně zamyslet
a důkladně se připravit, myslí si Csaplar.
„Měli by prozkoumat tuto oblast a promluvit si s někým, kdo už to dříve zvládl.
Není to už absolutní novinka, takže si můžete promluvit s někým, kdo už má celý proces za sebou, abyste případně neudělali
stejné chyby. Na ty už není moc času,“ uza■
vírá Csaplar.
B I G DATA 2 013
Big data 2013.indd 16
17.6.13 15:47
SPRÁVA DAT | BIG DATA
Když Hadoop už nestačí…
Platforma Hadoop podnikům, které potřebují nové a rychlejší
způsoby, jak získat obchodní hodnotu z velkých objemů dat,
už nepostačuje. Jaké jsou tedy možnosti, díky kterým se bude
práce s big daty ještě více akcelerovat?
JA I KUM AR VI JAYA N
H
adoop MapReduce byl dlouho pilířem fenoménu zvaného big data, ale
některé firmy v současnosti už potřebují nové a rychlejší způsoby, jak získat
obchodní hodnotu z velkých – a stále rostoucích – objemů dat.
Zatímco mnoho velkých organizací
stále volí pro své projekty big dat open
source prostředí Hadoop, jeho tvůrce, společnost Google, ale i další, už přecházejí
na novější technologie.
Apache Hadoop představuje ve své
podstatě open source verzi souborového
systému Google File System a technologie
Google MapReduce. Gigant známý především na poli internetového vyhledávání ji
vyvinul pro správu a zpracování obrovských objemů dat umístěných na komoditním hardwaru.
Je hlavní částí zpracovatelských technologií používaných Googlem k procházení
a indexování internetu. Hadoop nasadily
v průběhu cca uplynulých tří let stovky
podniků, aby pomocí něj zvládly rychle
rostoucí objem strukturovaných, částečně
strukturovaných a nestrukturovaných dat.
Tato open source technologie se ukázala jako levnější alternativa tradiční podnikové technologie pro datové sklady, a to
pro účely, jako jsou analýza protokolů
a událostí, řízení událostí spojených se zabezpečením, analýzy sociálních sítí a další
aplikace zahrnující zpracovávání datových
objemů v řádu petabajtů.
Analytici ale poznamenávají, že některé podniky začaly hledat jiná řešení než
Hadoop nikoli kvůli tomu, že by tato technologie měla nějaká omezení, ale kvůli
účelu, pro který ji její tvůrci navrhli.
Platforma Hadoop je totiž určená především k dávkovému zpracování úloh, kde
se údaje shromažďují a zpracovávají v určitých sekvencích. Data se v prostředí Hadoop rozdělují a ukládají v clusteru vysoce
distribuovaných komoditních serverů
nebo uzlů.
Pokud bude třeba získat z dat nějakou
informaci, uživatelé musí nejprve napsat
úlohu, odeslat ji a posléze čekat do doby,
než se rozdistribuuje na všechny uzly
a bude možné zahájit zpracovávání.
Hadoopu chybí rychlost
Ačkoli Hadoop funguje v mnoha případech velmi dobře, není pro některé
klíčové aplikace dostatečně rychlý,
myslí si Curt Monash, expert na databáze
či analýzy a šéf společnosti Monash Research.
Hadoop podle něj například nezvládá
dobře interaktivní provoz a ad hoc dotazy
pro velké množiny dat. „Hadoop má potíže
s interaktivními odezvami,“ zmiňuje Monash a dodává: „Pokud můžete tolerovat latenci v řádu sekund, potom pro vaše účely
Hadoop postačí. Hadoop MapReduce však
Někteří dodavatelé řešení big dat v České republice
DODAVATEL
OBCHODNÍ JMÉNO
PLATFORMA/SPRÁVA DAT
EMC Czech Republic
Isilon OneFS OS, Isilon Scale-Out NAS, EMC Syncplicity file
sync, Greenplum HD (Hadoop
Distribution)
proprietární (Isilon, Pivotal One, Pivotal
Isilon Scale-Out NAS (18 TB AŽ 15 PB), propustChorus a Pivotal Analytics) + řešení pro Ha- nost až 100 GB/s; Isilon Performance Acceleradoop (Greenplum HD, Pivotal HD)
tors 10GbE modely (ECC paměť – 8 GB nebo
32 GB, Intel Quad-Core 2.3 GHz X Two)
HARDWARE/ÚLOŽIŠTĚ
ANALYTICKÉ FUNKCE
Hewlett-Packard
HP Vertica
nezávislé na HW a SW platformě, podporuje
ANSI SQL-99 +Analytics, R-language, grid
computing vč. autom. distribuce zátěže, konektory na Hadoop a Autonomy IDOL10
Dostupný na běžných Unix platformách, DB ko- Vestavěné funkce: Native gap filling, Innektory: JDBC, ODBC, ADO.NET, kapacita neome- terpolace, Event window, Graph traverzena, komprimace dat až 10×, odbavování dotazů sal, Sessionization
až 1 000× rychleji oproti relační DB
IBM Česká republika
IBM Big Data Platform
Hadoop-BigInsight, DWH, Real Time Engine
DWH
Analytické, prediktivní, statistické, vizualizační funkce
Microsoft
Česká republika
Microsoft Big Data řešení
Správa velkých dat on-premise i v cloudu,
založené na Hadoop
Dvě varianty – 1. Plug & Play HP/DELL HW + SQL
Server 2012, 2. Windows Azure
Jednotné dotazy nad strukturovanými
i nestrukturovanými daty, známé nástroje
SAP ČR
Platforma pro datový management – SAP Real-Time Data
Platform (SAP HANA rozšířená
o nástroje pro monitorování,
zprávu a analýzu big dat)
Analýza big dat pomocí SAP HANA in-memory RDBMS a databáze Sybase IQ,
integrace s Hadoop a databázemi jiných
dodavatelů
Komoditní hardware pro Sybase IQ,
HW appliance pro SAP HANA
OLAP a OLTP v jedné databázi – SAP
HANA, Podpora NoSQL a SQL, analýza
strukturovaných a nestrukturovaných
dat, prediktivní analýza, přednastavené
analytické funkce
SAS Institute ČR
Visual Analytics – vizualizace
dat
Red Hat Enterprise, SUSE Linux Enterprise
Server Linux x64 bit; aplikační server
JBOSS EAP/ uložení dat Hadoop (dodávaný
SAS Institute), EMC Greenplum, Teradata
Dvě varianty – 1. Single server, 16 core CPU, min.
256 GB RAM, 600GB disk, 2. server grid, min.
4 blady např. Dell PowerEdge M610, 96 GB RAM,
12× CPU, 300GB disk per CPU
Analytický server LARS, speciálně vytvářený pro rychlé analytické výpočty, jako
jsou deskriptivní statistika, korelace, časové řady a další
Silicon Graphics
SGI DataRaptor, SGI Hadoop
Solutions
Hadoop
SGI 21× ISS3124-RP2, 300 TB (504 TB); 20× SGI
Rackable servers/160 TB nebo 40× SGI Rackable
servers/320 TB nebo SGI Rackable servers/Petabytes
HA disaster recovery, ACID transakce,
role-based security, textová analytika,
kombinace nestrukt. dat s relačními daty,
vizualizační podpora (BI interface) atd.
T-Systems
Czech Republic
Analytics as a Service
Cloudera Hadoop Cluster na bázi cloudu
Redundantní cloudové úložiště
Podle potřeb zákazníka, například Microstrategy, Splunk, Empolis a podobně
Teradata
Česká republika
Teradata Unified
Data Architecture
Proprietární řešení Teradata Aster jako discovery platforma Teradata Enterprise Data
Warehouse pro zavádění nových aplikací
do produkce
Teradata Aster (až několik PB) pro analytickou
práci se semistrukturovanými daty, Hadoop –
histore dat, Teradata EDW (až 186 PB) – produkční strukturovaná data
SQL MapReduce – Knihovna analytických
funkcí Teradata Aster pro práci s big daty
formou SQL, SQL H – SQL a MapReduce
analytické funkce nad platformou Hadoop
Pivotal Analytics (Online Business Analytics, IT Operational Analytics a Hadoop
Business Analytics)
CO M P U T E RWO R L D.c z
Big data 2013.indd 17
17
17.6.13 14:39
BIG DATA | SPRÁVA DAT
nikdy nebude vhodná pro latence kratší, než
je jedna sekunda.“
Firmy, které potřebují využívat takové
vlastnosti, tedy musejí hledat řešení svých
analytických potřeb big dat mimo platformu Hadoop.
Google proto začal před přibližně pěti
lety používat interně vyvinutou technologii označovanou jako Dremel. Slouží k interaktivní analýze obrovského množství
dat protokolů vytvářených jeho tisíci serverů po celém světě.
Google tvrdí, že Dremel podporuje interaktivní analýzu velmi velkých objemů
dat uložených ve sdílených clusterech komoditních strojů.
Tato technologie zvládne dotazy nad
tabulkami s bilionem řádků v řádu sekund
a její možnosti škálování sahají do tisíců
procesorů a petabajtů dat.
Podporovaný jazyk podobný dotazům
SQL usnadňuje uživatelům práci s daty
a vytváření ad hoc dotazů, tvrdí představitelé Googlu.
Ačkoli konvenční technologie pro
správu relačních databází podporují interaktivní dotazování už mnoho let, Dremel
podle tvůrců nabízí mnohem větší škálovatelnost a rychlost.
V provozním prostředí společnosti
Google využívají Dremel tisíce uživatelů
pro celou řadu účelů – jako jsou například
analýza navštívených webových dokumentů, sledování údajů o instalacích aplikací Android, reporty chyb nebo administrace vstupně/výstupních statistik statisíců disků.
Dremel však rozhodně není náhradou
za MapReduce a Hadoop, prohlašuje Ju-kay Kwek, produktový manažer hostingové analytické služby big dat založené
právě na technologii Dremel. Toto řešení
Google nedávno spustil pod obchodním
jménem BigQuery.
„Google totiž Dremel používá ve spojení
s MapReduce,“ tvrdí Kwek a dodává: „Hadoop MapReduce se používá k přípravě, čištění, transformaci a uspořádání obrovského
množství dat protokolu serveru, přičemž
Dremel se následně nasadí pro podrobný
rozbor těchto údajů.
„Hadoop a Dremel jsou distribuované výpočetní technologie, ale každá z nich se vytvořila pro řešení velmi odlišných problémů,“
pokračuje Kwek.
Pokud se například Google snažil vyřešit problém se službou Gmail, bylo třeba
prohlédnout obrovské objemy dat protokolu, aby se rychle zjistila příčina.
„Gmail má v současnosti téměř půl miliardy uživatelů. Pokud by měl každý uživatel
několik set interakcí s touto službou, jednoduše si můžete představit počet událostí a interakcí, které bychom museli zaznamenávat
do protokolů,“ vysvětluje Kwek.
18
„Dremel nám umožňuje jít do systému
a začít zkoumat protokoly pomocí jednoduše
položených dotazů,“ uvádí Kwek. Například
inženýr Googlu může zadat dotaz: „Ukaž
mi všechny odezvy, které byly delší než
10 sekund. Nyní mi je ukaž podle regionu,“ popisuje Kwek.
Dremel podle něj umožňuje inženýrům
velmi rychle určit, kde se ono zpomalení
ve skutečnosti vyskytlo.
„Technologie Dremelu distribuuje data
do mnoha strojů, distribuuje také dotaz na
všechny servery a každého z nich se souběžně ptá: ‚máš odpověď na mou otázku?‘
Výsledek pak sloučí a odpověď z obrovského
množství zdrojů získá během několika sekund,“ vysvětluje Kwek.
Použití Hadoopu a MapReduce pro
stejný úkol by přitom podle Kweka trvalo
déle, protože to vyžaduje zapsat úlohu,
spustit ji a čekat, až se rozšíří do clusteru – teprve potom se může informace
zaslat zpět k původnímu tazateli.
„Můžete to takto udělat, ale je to poměrně chaotické. Je to jako snažit se použít
hrníček ke krájení chleba,“ přirovnává
Kwek.
Stejný druh objemných dat, který Google před několika lety přiměl k přechodu
na Dremel, se začal objevovat také v některých konvenčních podnicích, prohlašuje Kwek.
Změní Google i analytický trh?
Firmy například v automobilovém nebo
farmaceutickém průmyslu či v oborech logistiky a financí neustále zaplavují data,
a proto jejich IT manažeři hledají nástroje, které jim pomohou rychle je prohledat a analyzovat.
Službu BigQuery vytvořili její tvůrci
tak, aby pomohla potřeby technologií big
dat plně uspokojit.
„Ve skutečnosti,“ říká Rita Sallamová,
analytička Gartneru, „by mohla hostingová
služba založená na Dremelu zcela změnit
hru v segmentu analýz big dat.“
Tato služba totiž podnikům umožňuje
pokládat interaktivní dotazy nad obrovskými množinami dat, aniž musí kupovat
drahé základní analytické technologie,
tvrdí Sallamová.
Firma podle ní může zkoumat různé
typy a rozličné objemy dat a experimento-
B I G DATA 2 013
Big data 2013.indd 18
17.6.13 14:39
SPRÁVA DAT | BIG DATA
vat s nimi za zlomek ceny toho, co by
stálo koupit komplexní platformu pro analýzu podnikových dat.
Skutečně pozoruhodným aspektem
BigQuery ale není základní technologie,
nýbrž její potenciál spočívající v radikálním snížení nákladů na IT ve velkých společnostech, upozorňuje Sallamová.
„BigQuery nabízí mnohem ekonomičtější
způsob, jak analyzovat velké objemy dat ve
srovnání s tradičními podnikovými platformami dat a má skutečně potenciál snižovat
celkové výdaje. Také společnostem umožňuje
experimentovat s vlastním obsahem big dat,“
podotýká Sallamová.
Konkurence ke Googlu
Hlavní dodavatelé produktů pro business
intelligenci, jako jsou firmy SAS Institute,
SAP, Oracle, Teradata nebo Hewlett-Packard, také chtějí dodávat nástroje, které poskytují lepší možnosti analýzy dat.
Stejně jako Google považuje většina
těchto výrobců platformu Hadoop především za úložiště velkého množství dat pro
následnou přípravu a uspořádání dat k následné analýze jinými nástroji.
Například v říjnu loňského roku SAP
představil nový balík pro big data navržený tak, aby velké organizace mohly integrovat prostředí Hadoop s její in-memory
databází SAP HANA a se souvisejícími
technologiemi.
Balík využívá platformu HANA ke
čtení dat z prostředí Hadoop a následně
nabízí rychlé interaktivní analýzy údajů
pomocí reportovacích a analytických nástrojů SAP.
Firma SAS oznámila podobné funkce
pro svůj High Performance Analytic Server ještě o něco dříve. HP s technologií
získanou při akvizici firmy Vertica, společnost Teradata s Aster-Hadoop Adaptorem či IBM se sadami nástrojů Netezza
rovněž nabídnou podobné schopnosti.
Tento byznys také přilákal pár nových
firem. Jedna z nich, Metamarkets, například vyvinula cloudovou službu pomáhající společnostem analyzovat velké množství čerstvých dat přitékajících v reálném
čase.
„Jádrem naší služby je interně vyvinutá
technologie distribuované in-memory sloupcové databáze, nazývaná Druid,“ uvádí Michael Driscoll, výkonný ředitel společnosti Metamarkets.
Koncepci vlastní technologie Druid
přitom přirovnává k výše popsanému řešení Dremel od Googlu.
„Technologii Dremel její tvůrci od začátku
navrhli tak, aby fungovala jako analytické
úložiště dat,“ popisuje Driscoll a dodává:
„Její sloupcově orientovaná, paralelizovaná
in-memory architektura z ní dělá o několik
řádů rychlejší řešení, než jsou tradiční storage systémy.“
„My máme velmi podobnou architekturu,“ tvrdí Driscoll. „Používáme sloupcovou orientaci, distribuovanost i řešení postavené na technologii in-memory.“
Systém od firmy Metamarkets však
podnikům umožňuje dotazovat se nad
daty ještě před tím, než ve skutečnosti dotečou do datového úložiště – tak podle
tvůrců nabízí rychlejší vhled, než je tomu
v případě Dremelu, zdůrazňuje Driscoll.
Firma Metamarkets uvolnila v loňském
roce technologii Druid pro komunitu
open source, aby kolem této technologie
podnítila větší vývojářskou aktivitu. „Poptávka po ní se řídí všeobecnou potřebou
rychlosti,“ připomíná Driscoll.
Hadoop, jak podotýká Driscoll, je
zkrátka příliš pomalý pro organizace,
které potřebují u svých dotazů čas odezvy
v řádu milisekund.
„Analytické technologie, jako jsou ty,
které nabízejí tradiční podnikoví dodavatelé,
jsou sice rychlejší než samotný Hadoop, ale
stále ještě neposkytují takové škálování, jako
je tomu v případě Dremelu nebo Druidu,“
zdůrazňuje Driscoll.
Nodeable je další novou firmou
v tomto oboru. Poskytuje cloudovou
službu nazývanou StreamReduce, která se
nabídce Metamarkets zčásti podobá.
StreamReduce využívá analytickou
open source technologii Storm, kterou
původně vyvinula firma BackType předtím, než ji v roce 2011 koupil Twitter.
Technologie Storm, která se mimo jiné interně využívá právě Twitterem, umožňuje
podnikům analyzovat datové proudy v reálném čase.
Nodeable zároveň nabízí propojení pro
Hadoop, aby podniky mohly používat
službu také ke spouštění interaktivních
dotazů nad daty uloženými právě v prostředích Hadoop, uvádí Dave Rosenberg,
výkonný ředitel firmy Nodeable.
Ta přitom vznikla původně jako organizace zabývající se správou cloudového
systému, ale své zaměření změnila poté,
co si povšimla příležitostí spojených
s technologiemi analýz big dat.
„Uvědomili jsme si, že tam pro Hadoop
chybí doplněk, který by umožnil zpracování
v reálném čase. Položili jsme si proto otázku,
jak takové podpory s pomocí Hadoopu dosáhnout,“ popisuje Rosenberg.
„Služby jako Nodeable řešení Hadoop
tedy nenahrazují, nýbrž ho doplňují,“ vysvětluje Rosenberg.
StreamReduce poskytuje organizacím
způsob, jak extrahovat užitečné informace
z datových proudů, které se mohou ukládat v prostředí Hadoop nebo v jiném úložišti kvůli pozdějšímu tradičnějšímu dávkovému zpracování, dodává Rosenberg.
Stroje, které zpracovávají datové
proudy, jako jsou ty z nabídky společností
Nodeable a Metamarkets, se od technologií, jako je Dremel, liší v jednom důležitém aspektu – jsou vhodné pro analýzu
surových dat ještě předtím, než se uloží
do příslušné databáze.
Dremel a další podobné technologie
jsou naopak vhodné pro pokládání ad hoc
dotazů nad daty, která jsou už uložena ve
storage systému, jako je třeba prostředí
Hadoop.
Ani Hadoop nezůstává stranou
Ani další hráči aktivní v současném prostředí platformy Hadoop však mezitím jen
nečinně nepřihlížejí. Například Cloudera,
největší dodavatel komerční podoby Hadoopu, nedávno představila technologii
Cloudera Impala. Ta je ve své podstatě
strojem pro dotazy v reálném čase nad
daty uloženými v distribuovaném souborovém systému Hadoop.
Technologie Impala umožní firmám
dělat operace v reálném čase i dávkové
úlohy nad strukturovanými i nestrukturovanými daty v rámci jediného systému,
uvádí Cloudera.
■
CO M P U T E RWO R L D.c z
Big data 2013.indd 19
19
17.6.13 15:47
Máte včas podklady pro kvalifikovaná
rozhodnutí?
Z DE NĚ K L E JSE K
O
bjem uložených dat neustále roste,
tak jak přibývá zdrojů, které je mohou poskytovat. To platí, ať už jde
o podnikové informační systémy, které
sledují stále více parametrů, data nasbíraná v průběhu výroby či data získaná
z nejrůznějších monitorovacích systémů,
jako jsou třeba kamerové systémy nebo
nově i sociální sítě.
IT obor si dokáže dobře poradit s jejich
ukládáním, otázkou ale je, zda uložená
data dokážeme smysluplně využít. A tady
je problém, protože dosavadní metody pro
zpracování velkého objemu dat přestávají
stačit. Zde se totiž střetávají dvě protichůdné síly – rychlost, jakou jsme
schopni data zpracovávat, a rostoucí požadavky na to, aby výsledky byly k dispozici
včas. Co by bylo platné, kdyby systém pro
předpověď počasí zpracoval prognózu na
následující den s přesností 95 % během
48 hodin.
A podobné je to v podnikání. Pokud
chcete reagovat včas na rychlé nebo
skryté změny tržního prostředí, musíte
dosáhnout toho, aby se doba zpracování
zkrátila tak, aby vám výsledek umožnil reagovat na situaci v reálném čase. Je jasné,
že společnosti, které dokážou včas zpracovat velké objemy dat na podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí, mohou získat významnou tržní výhodu.
První krok, jak si poradit s rostoucím
objemem, je obvykle snadný: agregace
dat. V řadě případů jde o konsolidaci
„pouhých“ stovek terabajtů. A technologie, která může vyřešit tyto otázky, je už
chvíli na scéně – cloud computing. Cloud
sehrává hlavní úlohu při transformaci velkých objemů dat do informace potřebné
pro operativní akci. Je nástrojem pro sledování trendů, které již dlouho představují výzvu pro podniky, IT manažery
a pro správu obrovských složitých souborů
dat.
Cloud je navíc odrazovým můstkem
k řešením, která podporují metriky v reálném čase a poskytují čerstvé nové pohledy – řešení, která využívají předpovědní analýzy k simulaci a predikci chování zákazníků. Firmy schopné zvládat
obrovské objemy informací ovládají rozmanité zdroje, řídí rychlost a uznávají
hodnoty, nepovažují velké objemy dat za
problém, nýbrž je chápou jako řešení.
Autor pracuje ve společnosti T-Systems Czech
Republic jako specialista marketingu
20
Analýza rizik v reálném čase
Byznys: singapurský poskytovatel finančních služeb s 500 pobočkami v 19 zemích
Výzva: analyzovat rizika v reálném čase
Řešení: technologie pro výpočty v paměti a vysokovýkonné analytické nástroje
Přínosy: analýzy rizik nad 8,8 mld. kalkulací rizik zkráceny z 18 hodin na několik minut
United Overseas Bank (UOB) ze Singapuru patří s 237 mld. aktiv k vedoucím poskytovatelům finančních služeb v oblasti jihovýchodní Asie. Během pěti let vyskočily její akcie o 45 %, což dokazuje, jak
dobře se vedení společnosti orientuje v proměnlivém světě bankovnictví. Analýza rizik je v bankách
velmi komplexní úlohou. V UOB jsou rizika rozložena na 45 tisíc finančních instrumentů a jsou ovlivňována více než stovkou tisíců tržních parametrů včetně cen a dob splatností. Kalkulace celkových
rizik banky znamená pro UOB provést kolem 8,8 miliardy vysoce komplexních hodnocení rizik.
Rychlé odpovědi
Až donedávna IT oddělení banky vedené CIO Susan Hweeovou potřebovalo 18 hodin na vyhodnocení vlivu tržních změn na celkové riziko banky. To znemožňovalo získat hodnocení nových rizik ad
hoc. Ať už šlo o rozhodnutí k záchraně eura ve vzdáleném Bruselu, přírodní katastrofy nebo nové video s Mohamedem, IT oddělení zjistilo, že politické, sociální a ekonomické události se na trzích neprojeví ve dnech, ale spíše během několika minut.
V případě UOB tak nebyl problém ani v objemu dat, která bylo třeba analyzovat, jako spíš v rychlosti, jakou bylo nutné rizika vyhodnocovat. Aktuální analytický systém banky prostě už nebyl dostatečně rychlý. To bylo důvodem pro to, aby začátkem roku 2012 začalo IT oddělení vyhledávat
vhodné nástroje na zpracování big dat.
V současné době testované řešení stojí na dvou pilířích: výpočtech v paměti a výkonném analytickém softwaru od společnosti SAS. Za pomoci tohoto systému mohou být rizika vyhodnocena
v řádu minut, což znamená, že se analýzy dějí téměř v reálném čase a mohou zohlednit i současné
změny parametrů.
V minulosti byla analýza rizik chápána především jako únavný proces vyžadovaný regulačními
orgány. Nyní slouží analýza rizik UOB jako obchodní nástroj – k hodnocení strategií a zvážení vlivu
trhu a dění ve světě.
B I G DATA 2 013
Big data 2013.indd 20
17.6.13 14:39
Bez n
Bez
1
Big názvu-3
data 2013.indd
21
12.6.13 14:39
9:03
17.6.13
Cesta k efektivnímu zhodnocení
podnikových informací
Společnost Teradata se zaměřuje na zpracování „velkých“ dat,
ve smyslu analytického využití velkých datových objemů pro
Business Intelligenci, už více než 30 let. Unikátní vlastnosti
databázové platformy Teradata, jako jsou masivně paralelní
zpracování databázových dotazů, lineární škálovatelnost
hardwaru a softwaru a dynamické řízení zdrojů při zpracování
komplexního databázového workloadu, umožňují platformě
Teradata garantovat požadovaná SLA pro řádově vyšší datové
objemy než ostatní databázové systémy.
JO NÁŠ SVATO Ň
V
posledních několika letech se však
mění chování společností v oblasti
zpracování podnikových dat. Jde
především o snahu využít nové datové
struktury a datové zdroje, jejich postupné
zapojování do podnikové analytiky a využití jak v BI, tak v obslužných procesech
zákazníka. V rámci moderních trendů využití nově dostupných dat je zavedena kategorie – big data, která je charakterizována nejen svým rozsahem, ale zároveň
i svou semistrukturovanou formou, která
není vhodná pro tradiční relační databázové systémy. Big data obecně jsou dále
spojená s dosud malou business znalostí
toho, jaká část těchto dat může společnostem reálně přinést business hodnotu.
Vzhledem k výše uvedeným charakteristikám této datové kategorie je ekonomicky
neefektivní historizovat tato data ve standardních datových úložištích, která běžně
reprezentuje podnikový datový sklad.
Východiska Teradata Unified Data
Architecture
Ukazuje se, že jedna platforma není ekonomicky a technologicky výhodná pro
práci se všemi typy dat. V souvislosti se
zapojováním nových datových zdrojů do
podnikových analytických procesů roste
i škála analytických nástrojů, které jsou
pro tuto práci využívány. Dosavadní SQL
platformy již nedostačují pro pokrytí
všech těchto potřeb.
Dlouhodobě preferované paradigma
pohledu na jednotné podnikové datové
úložiště, které integruje a historizuje data
ze všech provozních systémů do businessově orientovaného modelu, doznalo
změn, které byly promítnuty v Teradata
Unified Data Architecture (UDA). Tato architektura je postavena především na
třech základních principech:
22
charakteru. Běžně bývá tato komponenta
reprezentována technologií Hadoop.
 Discovery platforma pro zjednodušení
práce se semistrukturovanými daty a propojení strukturovaných a nestrukturovaných dat nabízí business analytikům
známé nástroje pro exploraci dat, především SQL, a minimalizuje závislost na
znalosti sofistikovanějších programovacích jazyků, jako je Java nebo C/C++.
 Platforma integrovaných podnikových
dat pro zavádění nových zjištění z Discovery platformy do produkčních procesů
vedle provozního reportingu, dataminingového skóringu a dalších BI aplikací.
Technologicky Teradata svými produkty a produkty svých partnerů pokrývá
celé portfolio prostředí Unified Data Architecture.
Hadoop pro uložení
a předzpracování dat
 Pro efektivní využití big dat musí být
business analytikům v celé organizaci poskytnuty správné analytické nástroje jak
pro práci se stávajícími zdroji dat, tak
s daty, která jsou nově k dispozici
 Datová architektura musí využívat
kombinaci vhodných technologií pro rozdílné analytické úlohy
 Podniková analytická a BI infrastruktura musí být vzájemně propojená tak, aby
jednotlivé komponenty mohly datové a informační vstupy sdílet
Jako reakci na typické kategorie business požadavků v rámci zpracování big dat
společnost Teradata zavádí tři základní
komponenty podnikového datového analytického prostředí, Unified Data Architecture:
 Platforma pro levné uložení velkých
objemů dat především nestrukturovaného
Mnoho společností již nyní ukládá velké
množství semistrukturovaných historických dat na této platformě. Jedná se především o logy návštěvnosti webových stránek, multimediální obsah, data ze senzorů
nebo technologická data o fungování telekomunikační sítě. Protipólem levného
uložení těchto dat je obtížné získávání nových poznatků a jejich produkční využití.
Důvodem je především náročný vývoj
a analytická práce přímo nad touto platformou vyžadující specializované programovací techniky.
V rámci UDA Teradata doporučuje
těmto společnostem využít stávajících investic pro uložení a předzpracování těchto
dat, nicméně přesunout většinu analytické práce do uživatelsky přívětivějšího
prostředí Discovery platformy.
Teradata Aster
jako Discovery platforma
pro semistrukturovaná data
Platforma Teradata Aster umožňuje rychlé
nahrání semistrukturovaných dat z Hadoop nebo jiného úložiště a jejich jednoduché převedení do strukturovaného formátu. K této práci Teradata Aster využívá
patentovaný framework SQL MapReduce,
který zajišťuje například automatickou
konverzi webových logů do strukturované
formy, na kterou lze následně aplikovat
standardní analytické techniky SQL jazyka.
Business Analytik tak není závislý na vývoji
v Javě a jiných programovacích jazycích při
samotném používání Teradata Aster.
B I G DATA 2 013
Big data 2013.indd 22
17.6.13 14:39
a zároveň výstupů analýz nad nestrukturovanými daty z Discovery platformy nebo
přímo z Hadoop prostředí. Nad těmito
daty je postaven především podnikový reporting, produkční úlohy dataminingu
a zajištění taktického přístupu k podnikovým informacím z odběrných aplikací,
jako jsou Portál, aplikace Call centra nebo
CRM.
Java, C/C++, Python, R, SAS, SQL, Excel, BI, Visualization
Reporting and Execution
in the Enterprise
Discover and Explore
Přínosy UDA pro zpracování big dat
Teradata Unified Data Architecture přináší především rozšíření spektra dat využitelných v analytice a BI o nové datové
typy a zajištění informační hodnoty semistrukturovaných dat pro podporu rozhodování v rámci zákaznických a provozních procesů společnosti. Respektuje
principy racionalizace nákladů na IT pro
ukládání a využití celého spektra podnikových dat a především ochranu stávajících investic do podnikového datového
skladu a do relativně levných úložišť
semistrukturovaných dat. Doplnění stávající architektury o Discovery komponentu
zjednodušuje práci analytiků, snižuje nároky na jejich znalosti programovacích jazyků nebo jejich závislost na programátorech v IT. Kombinace těchto prvků společnostem budujícím infrastrukturu pro
Capture, Store and Refine
Audio/
Video
Images
Docs
Text
Web &
Social
Machine
Logs
CRM
SCM
ERP
Požadavky na big data jsou řešeny kombinací technických komponent analytické databáze, Discovery platformy a non-SQL řešení typu Hadoop
Platforma umožňuje využití desítek
předpřipravených funkcí SQL MapReduce
včetně jejich vývoje na míru v jazycích
Java C/C++, Python či R. Nově vytvořené
funkce, spouštěné prostřednictvím SQL
dotazů, je pak možné používat pro analýzu semistrukturovaných dat.
Typické analytické funkce Discovery
platformy lze zařadit do následujících kategorií:
 Analýza řad časově závislých událostí
(funkcionalita nPath), které vedly ke
zkoumanému výstupu, například nákupu
na e-shopu, nebo naopak opuštění košíku
 Transformace semistrukturovaných dat
do strukturované formy – například sjednocení všech sessions v rámci webového
logu, které představují jednu návštěvu webových stránek
 Analýza vztahů mezi jednotlivými datovými prvky – například pro řešení analytiky nákupního košíku
 Analýza textu – například sentiment
analýza vztahu k firemní značce nebo produktu na sociálních médiích
Klíčovým prvkem jsou konektory mezi
Discovery platformou a podnikovým
datovým skladem, které umožňují analytikům obohatit analýzy semistrukturovaných dat o strukturované informace
z datového skladu. Analytik má například
možnost doplnit analýzu aktuálních přístupů na webové stránky o historii nákupů jednotlivých zákazníků a poskytnout doporučení produktu na míru konkrétního zákazníka pro jeho příští návštěvu portálu.
Platforma dále umožňuje práci s daty
přímo v prostředí Hadoop díky své další
funkcionalitě, SQL-H. Tato technika eliminuje nutnost přesunů dat mezi jednotlivými platformami a dává analytikům
možnost psaní SQL dotazů spouštěných
prostřednictvím databáze Aster přímo nad
úložištěm Hadoop s využitím metadat
v HCatalogue.
Teradata jako Enterprise Data
Warehouse
Teradata EDW primárně obsahuje integrovaná podniková data ve strukturované
formě, reprezentované businessově orientovaným logickým datovým modelem.
TERADATA UNIFIED DATA ARCHITECTURE
Data Scientists
Engineers
LANGUAGES
Quants
Customers / Partners
Business Analysts
Executives
MATH & STATS
DATA MINING
Front-Line Workers
Operational Systems
BUSINESS INTELLIGENCE
DISCOVERY
PLATFORM
APPLICATIONS
INTEGRATED
DATA WAREHOUSE
CAPTURE | STORE | REFINE
AUDIO
UDIO & VID
VIDEO
IMAGES
TEXT
WEB & SOCIAL
MACHINE
CHINE LO
LOGS
CRM
SCM
ERP
Společnost Teradata zavádí Unified Data Architecture framework pro ekonomicky efektivní řešení práce
s big daty
Nové analytické aplikace, jejichž hodnota
je identifikována v Discovery platformě,
jsou následně zaváděny do produkčního
zpracování na této komponentě.
Podnikový sklad obsahuje komponenty
pro pravidelné nahrávání strukturovaných
dat z provozních systémů společnosti
práci s big daty na bázi Teradata Unified
Data Architecture přináší především zkrácení time to market výstupů analytických
činností.
Autor je Senior Business Consultant společnosti
Teradata Česká republika
CO M P U T E RWO R L D.c z
Big data 2013.indd 23
23
17.6.13 14:39
BIG DATA | DATABÁZE PRO BIG DATA
NoSQL: Ne pro všechno se hodí
Módní termín NoSQL se šíří podnikovým IT už několik let. Nadšení z těchto rychlých datových skladů hojně využívaných právě
pro big data bylo opojné a dojem průkopnických organizací
z NoSQL velmi lákavý. Líbánky se však chýlí ke konci a je čas začít
vyvažovat nadšení i některými poměrně nepříjemnými pravdami.
kazy JOIN, že jsou matoucí a dokážou srazit na kolena i nejrychlejší hardware.
Nebylo tedy překvapením, že vývojáři
NoSQL překlopili příkaz JOIN do vlastnosti: Udržujme adresy zákazníků ve
stejné tabulce jako všechno ostatní! Cesta
NoSQL je ukládat dvojice klíč – hodnota
pro každou osobu. Když nadejde čas, načtete je všechny.
Bohužel lidé, kteří chtějí, aby jejich tabulky zůstaly konzistentní, stále potřebují
příkaz JOIN. Jakmile začnete ukládat adresy zákazníků se všemi podrobnostmi,
často skončíte s více kopiemi těchto adres
v každé tabulce. A když máte více kopií, je
třeba je aktualizovat všechny. Někdy to
funguje, ale pokud se tak nestane, nedokáže to NoSQL řešit pomocí transakcí.
Počkejte, říkáte si, proč nemít samostatnou tabulku s informacemi zákazníka?
Potom bude potřeba měnit jen jeden záznam. To je skvělý nápad, ale dostali jste
se zpátky k příkazu JOIN.
Nepříjemný fakt NoSQL Č. 2
Složité transakce
P E T E R WAY NE R
N
echápejte článek špatně. Stále doporučujeme zkoušet nejnovější varianty řešení pro vytváření jednoduchého mechanismu ukládání dat. Stále si
uvědomujeme velkou hodnotu systémů,
jako MongoDB, CouchDB, Cassandra,
Riak a dalších projektů spojených
s NoSQL.
Pořád je dobré svěřovat některá z nejdůležitějších firemních dat těmto technologiím, protože jsou stále lepší a každý
den otestované dalšími bitvami.
Musíme si však více uvědomovat také
slabiny, protože systémy NoSQL jsou
vzdálené dokonalosti a často přinášejí potíže. Nejchytřejší vývojáři to věděli už od
začátku. Nespálili proto SQL manuály ani
mosty k prodejním kanálům SQL.
Prozíraví IT manažeři NoSQL jednoduše konstatovali, že NoSQL je spíše ,Not
Only SQL‘, tedy jinými slovy spíše variantní řešení doplňující současné široce
rozšířené SQL systémy. Pokud masy chápaly zkratku špatně, byl to jejich problém,
na který teď možná doplácejí.
24
Níže uvedený seznam problémů, ať již
velkých nebo malých, je tedy pokusem
všechny tyto skutečnosti zdokumentovat
a takříkajíc vyčistit vzduch.
Slouží k uvedení věcí do pořádku, abychom dokázali lépe pochopit výhody a nevýhody bezesporu zajímavých systémů
NoSQL.
Nepříjemný fakt NoSQL Č. 1
JOIN znamená konzistenci
Jedna z prvních stížností lidí na SQL systémy poukazuje na výpočetní náročnost
vykonávání příkazů JOIN mezi dvěma tabulkami. Základní myšlenkou je ukládat
data jen na jednom místě.
Pokud tedy udržujete seznam zákazníků, vložíte jejich adresy do jedné tabulky a zákaznické ID použijete v každé
další tabulce. Když získáváte data zpět,
příkaz JOIN udělá propojení ID s adresami – a vše tak zůstává konzistentní.
Potíž ale nastává v tom, že JOIN může
být poměrně náročný, a někteří správci
databází dokonce vymysleli tak složité pří-
Řekněme, že můžete fungovat bez problému, aniž použijete příkazy JOIN nad
tabulkami – protože potřebujete rychlost.
Je to přijatelný kompromis a někdy
správci databází SQL denormalizují tabulky právě z tohoto důvodu.
Potíž nastává v tom, že NoSQL ztěžuje
udržení konzistence různých záznamů.
Často neexistují žádné transakce, které by
zajistily, aby se změny udělaly najednou
ve více tabulkách. To musíte zabezpečit
sami a chyba by mohla způsobit, že
vznikne nekonzistence tabulek.
Rané implementace systémů NoSQL
tyto transakce opomíjely. Nabízely seznamy dat tam, kde byly konzistentní,
s výjimkou případů, kdy tomu tak nebylo.
Jinými slovy se snažily získat data s nejnižší hodnotou, kde případná existence
chyb nezpůsobí žádný významný rozdíl.
Některé současné implementace
NoSQL ale nabízejí něco, co se blíží transakci. Například NoSQL produkt od společnosti Oracle umožňuje transakční kontrolu nad daty zapisovanými do jednoho
uzlu a výběr flexibilního rozsahu konzistence ve více uzlech.
Pokud chcete perfektní konzistenci,
budete muset počkat, než se každý zápis
uskuteční ve všech odpovídajících uzlech.
S přidáním další struktury a ochrany tohoto typu experimentuje i několik dalších
systémů typu NoSQL.
B I G DATA 2 013
Big data 2013.indd 24
17.6.13 14:39
DATABÁZE PRO BIG DATA | BIG DATA
Nepříjemný fakt NoSQL Č. 3
Flexibilita schématu je tikající
bombou
Jednou z velkých myšlenek modelu
NoSQL je, že nevyžaduje schéma. Jinými
slovy, programátoři nemusí dopředu určit,
které sloupce mají být k dispozici pro
každý řádek v tabulce.
Jedna položka může mít například 20
připojených řetězců, další obsahovat 12 čísel a jiná může být zcela prázdná. Programátoři mohou udělat rozhodnutí, kdykoli
potřebují něco uložit. Nemusí tedy žádat
o povolení správce databáze a vyplňovat
všechny „papíry“, aby mohli přidat nový
sloupec.
Všechna tato svoboda zní opojně a ve
správných rukou může urychlit vývoj. Je
to ale opravdu dobrý nápad pro databázi,
která může fungovat se třemi týmy vývojářů? A je to životaschopný model pro databázi, která by mohla existovat déle než
šest měsíců?
Jinak řečeno, vývojáři mohou chtít svobodu pro úpravy databáze, ale chtěli byste
být pátým vývojářem, jenž přijde po čtyřech předchozích, kteří si volili své vlastní
klíče?
Je snadné vymyslet různé reprezentace
„narozenin“, které každý vývojář vybere
pro klíč, když se bude přidávat k záznamu
narození uživatele. Tým vývojářů může
vymyslet téměř cokoliv: „bday“, „b-day“,
„birthday“ apod.
Struktura NoSQL nenabízí žádnou
podporu pro omezení tohoto problému,
protože by to znamenalo vnucení schématu. Nechce omezovat skvělé vývojáře,
schéma by jim překáželo.
Faktem je, že přidat sloupec do ta-
bulky není velký problém, a určitá kázeň
může být ve skutečnosti dobrá i pro vývojáře. Stejně jako je nutí k určení typů proměnných, pobízí je i v tomto případě
k tomu, aby určili typ dat připojených ke
sloupci.
Ano, správce databáze může přinutit
vývojáře k vyplnění formuláře v trojím vyhotovení před připojením sloupce, ale
není to tak zlé jako potýkat se s pěti klíči
vytvořenými za pochodu.
Nepříjemný fakt NoSQL Č. 4
Databáze mohou být inteligentní
Mnoho programátorů NoSQL se rádo
chlubí tím, jak jejich odlehčený kód a jednoduchý mechanismus pracují velmi
rychle. Mají obvykle pravdu, když jsou
úkoly stejně jednoduché, jako je vnitřek
NoSQL, ale ke změně dochází, pokud se
úkoly ztíží.
Zamysleme se nad výše popsaným problémem ohledně příkazu JOIN. Jakmile
začali programátoři vytvářet své příkazy
JOIN podle vlastní logiky, pokoušeli se to
udělat efektivně.
Vývojáři SQL strávili desítky let vývojem důmyslných strojů pro zpracování příkazů JOIN, aby pracovaly tak efektivně,
jak to jen bylo možné.
Jeden z expertů na SQL dokonce řekl,
že se snaží synchronizovat svůj kód s rotujícím pevným diskem, aby vyžadoval údaje
jen tehdy, když jsou hlavy na správném
místě.
Může se to zdát extrémní, ale SQL vývojáři skutečně pracují na podobných vychytávkách po celá desetiletí.
Není tedy pochyb o tom, že programátoři tráví celé dny horlivým úsilím o dosa-
žení strukturovanosti svých SQL dotazů,
aby maximálně využili výhody skryté inteligence. Nemusí být jednoduché to využít,
ale když na to programátor přijde, může
začít databáze příslovečně „zpívat“.
Sofistikovaný dotazovací jazyk SQL má
vždy potenciál zastínit jednoduchý dotazovací jazyk, který je dostupný v řešeních
NoSQL.
U prostých případů to nemusí mít význam, ale když se situace stává složitější,
SQL dotazování se dělá na stroji přímo
u dat. Načítání dat a vykonání práce mají
potom malou režii. Server NoSQL musí
obvykle zaslat data na místo určení.
Nepříjemný fakt NoSQL Č. 5
Příliš mnoho přístupových
modelů
Čistě teoreticky – SQL představuje standardní jazyk. Pokud používáte SQL pro
jednu databázi, měli byste být schopni
spustit stejný dotaz také v jiné kompatibilní verzi.
Toto tvrzení může fungovat s několika
jednoduchými dotazy, ale každý správce
databáze ví, že může trvat roky, než se naučí výstřednosti SQL pro různé verze
stejné databáze. Dochází ke změně definic
klíčových slov a dotazy pracující s jednou
variantou nemusí pracovat s jinou.
Technologie NoSQL je ještě v mnohem
vyšší míře „jen pro zasvěcené“. Je to jako
Babylónská věž. Od začátku se všichni vývojáři NoSQL pokoušeli představit si nejlepší možný jazyk, ale mají pro to velmi
odlišné představy.
Toto semeniště experimentů je dobré –
dokud se nepokusíte přejít mezi různými
nástroji. Dotaz pro CouchDB se vyjadřuje
Inzerce
COMPUTERWORLD
na papíru, v počítači, mobilu i tabletu za jednu cenu!
Roční předplatné tištěné a elektronické
verze Computerworldu nyní
jen za 429 korun. Jako bonus navíc
i roční předplatné tištěné verze
CIO Business
Buss
Bu
CIO
World a SecurityWorld.
nyní jen za
429 Kč!
PPřečtěte si svůj
vůůj Computerworld opravdu kdekoliv.
ZZa jedno
e no zvýhodněné
zv odněnéé předplatné nyní získáte Computerworld nejen v tištěné variantě,
ale také jeho elektron
elektronickou verzi vhodnou pro stolní počítače, mobily i tablety.
+
Máte mobily
pod kontrolou?
ČTVRTLETNÍK O INFORMAČNÍ
BEZPEČNOSTI
49 Kč y 1,96 € | ZÁŘÍ 3/2011
Přeehlled bezpečnostního
Přehled
bezpečnosstního
o so
softwaru
oftwaru
u
p
pro
ro
o smartphony
sm
martphony
Kam kráčí šifrování
Je standard
Je
stan
ndard AESS
sstále
tálle ještě
jeeště dostatečný?
dosta
atečn
ný?
Podniková SOA
SSouhrn
ouhrn h
hrozeb,
rozeeb, jjež
ež jíjí h
hrozí
rozí
Přitažlivá
správa
zranitelností
Zabraňte nebezpečným situacím
hned v zárodku
Zvýhodněné předplatné objednávejte
na adrese http://cw.idg.cz
CO M P U T E RWO R L D.c z
Big data 2013.indd 25
25
17.6.13 14:39
BIG DATA | DATABÁZE PRO BIG DATA
jako dvojice funkcí JavaScriptu pro mapování a redukci.
Rané verze Cassandry zase používaly
surové nízkoúrovňové rozhraní API s názvem Thrift, novější verze nabízejí CQL,
což je dotazovací jazyk podobný SQL,
který se musí analyzovat a chápat serverem. Každý z nich se svým vlastním způsobem liší.
Libovolný nástroj nemá jen své vlastní
výstřednosti, ale zároveň využívá zcela jinou filozofii a způsob vyjádření.
Neexistují žádné jednoduché metody,
jak přejít mezi datovými sklady, a často
musíte napsat doslova tuny propojovacího
kódu, abyste získali jen možnost přejít
v budoucnu.
Nemusí to být příliš těžké, když v systému používáte pár klíčů a hodnot, ale
náročnost se složitostí může významně
narůstat.
Nepříjemný fakt NoSQL Č. 6
Chybějící doplňky
Řekněme, že si nepřejete mít všechna
data ve všech řádcích a chcete součet jednoho sloupce. Uživatelé SQL mohou položit dotaz prostřednictvím operace SUM
a získat zpět jedno (jen jedno) číslo.
Uživatelé NoSQL ale musí dostat
všechny údaje a součet si musí udělat
sami. Samotný součet samozřejmě není
problém, protože sečíst čísla trvá stejnou
dobu na jakémkoliv počítači.
Přesun dat ale představuje poměrně
pomalou záležitost a šířka pásma požado-
26
vaná k doručení všech těchto dat může
být drahá.
NoSQL databáze mají několik doplňků.
Chcete -li něco vykonat kromě ukládání či
přečtení dat, budete to muset udělat sami.
V mnoha případech to budete činit v jiném počítači s úplnou kopií dat.
Často ale může být užitečné, aby se
všechny výpočty uskutečňovaly v počítači,
na němž jsou zároveň uložená i data, protože jejich přenos by nějakou dobu trval.
To ale může vadit.
Řešení NoSQL se však objevují stále
častěji. Struktura dotazů Map a Reduce
z databáze MongoDB umožňuje libovolnou konstrukci JavaScriptu pro zredukování dat.
Hadoop je zase výkonným mechanismem pro distribuci výpočtu do celé množiny strojů, které také uchovávají data.
Je to rychle se rozvíjející struktura,
která nabízí soustavně se zlepšující nástroje pro vytváření sofistikované analýzy.
Je to velmi dobré, ale stále relativně
nové. Technicky je Hadoop zcela jiný
módní termín než NoSQL, přestože rozdíl
mezi nimi mizí.
Nepříjemný fakt NoSQL Č. 7
Méně nástrojů
Samozřejmě můžete NoSQL umístit
a spravovat na svém serveru. Můžete si
také napsat vlastní kód, který by pracoval
s databází – ukládal a načítal data.
Ale co když chcete dělat víc? Co když si
chcete koupit jeden z oblíbených reporto-
vacích balíků? Nebo řešení pro zobrazování grafů? Či si stáhnout nějaké open
source nástroje pro vytváření grafů?
Omlouváme se, ale většina těchto řešení je vytvořená pro SQL databáze. Pokud chcete generovat reporty, tvořit grafy
nebo dělat něco se všemi daty ve vaší
NoSQL databázi, budete muset začít psát
vlastní kód.
Standardní nástroje dokážou získávat
data z řešení Oracle, Microsoft SQL,
MySQL a Postgres.
Vaše data jsou v NoSQL? Na tom se
teprve pracuje. A ještě nějakou dobu se na
tom s velkou pravděpodobností pracovat
bude.
I když se výrobci snaží vyhovět a dodat
řešení pro jednu z databází NoSQL, budou muset při tvorbě pro další systém začínat zcela od počátku. Existuje více než
20 různých NoSQL variant, z nichž
všechny mají vlastní filozofii a svůj způsob
práce s daty.
Pro tvůrce zmíněných doplňkových nástrojů bylo dost těžké podporovat výstřednosti a nesrovnalosti v SQL, ale v oblasti
NoSQL je tvorba takových nástrojů ještě
výrazně složitější.
Tento problém ale bude pomalu mizet.
Vývojáři mohou cítit nadšení z NoSQL
a budou své nástroje upravovat, aby s těmito systémy dokázaly pracovat, ale bude
to nějakou dobu trvat.
Mohou například začít s řešením MongoDB, ale vám to nijak nepomůže, pokud
používáte Cassandru. V takových situacích pomáhají standardy, ale NoSQL na
tom z hlediska standardizace také není nijak dobře…
Nevýhody NoSQL v kostce
Všechny tyto nevýhody NoSQL lze zredukovat na jednoduché prohlášení: Za rychlost NoSQL se zaplatilo obětováním funkcionality. Jestliže funkce nepotřebujete,
budete spokojení, ale pokud je budete potřebovat v budoucnu, budete litovat.
Revoluce jsou pro kulturu technologií
charakteristické. Nová skupina přijde
a diví se, proč minulá generace vytvořila
něco tak složitého, takže se vydá na cestu
změn starých zvyklostí. Po chvíli si však
začne uvědomovat, proč byly staré zvyklosti tak složité, a začne tyto funkce opětovně zavádět.
Vidíme to i ve světě NoSQL, jak některé z projektů začínají přidávat zpět
vlastnosti, které vypadají jako transakce,
schémata a standardy. To je ona povaha
pokroku.
Boříme věci, abychom je postavili
znovu. Technologie NoSQL dokončila
první fázi revoluce a nyní je čas na etapu
druhou.
Král je mrtev. Ať žije král.
■
B I G DATA 2 013
Big data 2013.indd 26
17.6.13 15:48
OCHRANA DAT | BIG DATA
Big data usnadňují
bezpečnostní korelace
Využití big dat pro potřeby zabezpečení dat může podnikům
zajistit lepší povědomí o situaci, ale implementace může být
poměrně obtížná.
JA I KUM AR VI JAYA N
N
apříklad RSA nebo Symantec nedávno představily své strategie nových přístupů pro agregaci, korelaci
a analýzu dat, které podnikům pomohou
prosít obrovské množství strukturovaných
i nestrukturovaných dat a získat z nich relevantní výstupy týkající se různých bezpečnostních hrozeb.
Základní myšlenkou je, že takováto
agregace a korelace dat firmám usnadní
identifikovat trendy a hrozby, které by
konvenční bezpečnostní nástroje nebyly
obvykle schopné odhalit.
Na rozdíl od běžných ochranných systémů, které se zaměřují převážně na blokování útoků, nové přístupy dávají velmi
vysoký důraz na detekci narušení, reakci
a také na prevenci. Cílem je blokovat
hrozby a zároveň umožnit detekci a reakci
na takové, které už trvají nebo prošly
ochrannou vrstvou.
Art Coviello, šéf RSA, si myslí, že nutnost použít pro tyto účely projekty spojené s big daty je výsledkem stále rostoucího počtu cílených a trvalých útoků APT
(Advanced Persistent Attacks) na firmy
a vládní organizace. Současný celkový objem a rozmanitost shromažďovaných a dolovaných dat spojených s bezpečností nutí
přijmout nové přístupy k ochraně dat
před nepřáteli.
„Namísto nasazování produktů pro jednotlivé body či hranice by podniky měly implementovat bezpečnostní model, který vychází ze skutečných hrozeb a má inteligenci,
jež je dokáže rozpoznávat,“ vysvětluje Coviello.
Zatím nerovný souboj
Organizace se vtahují do stále více nerovné války s kyber zločinci, kteří jsou
lépe vyzbrojeni, připraveni a organizováni
než ony samotné, upozorňuje Francis
deSouza, prezident produktů a služeb
v Symanteku.
„Útočníkům stačí uspět jen jednou, ale
my musíme uspět vždy,“ připomíná jednoduchou rovnici deSouza. Podle něj by se
spíše než čistě na blokování všech hrozeb
měly organizace zaměřit na použití analytických řešení typu big dat, která dokážou
různé metody vniknutí zjistit, a tak jejich
dopad zmírnit.
Z teoretického hlediska je myšlenka
posílení bezpečnosti prostřednictvím
zkoumání a analýz velkých datových objemů dobrá, domnívá se řada IT manažerů
i bezpečnostních expertů.
Dosáhnout tohoto stavu však může být
dosti namáhavé, varuje Christopher Pierson, šéf ochrany dat a dodržování předpisů ve společnosti LSQ Holdings, která
poskytuje finanční služby. „Myslím, že problém spočívající v nutnosti mít vhled do různých logů a všech bezpečnostních zařízení je
dlouhodobý,“ prohlašuje Pierson.
Současné nástroje SIEM (Security Incident and Event Management, správa událostí a incidentů zabezpečení) již umožňují agregovat obrovské množství protokolů z různých bezpečnostních zařízení
a přenášet je všechny do jednoho analytického systému.
Skutečný problém SIEM je ale schopnost tyto údaje analyzovat a korelovat tak,
aby se včas zjistily pokusy o prolomení,
detekovaly skutečné útoky a udělaly následné vhodné protiakce.
Korelace klíčem k úspěchu
Agregace je přitom jen jednou částí problematiky. Zcela jinou záležitostí však je
schopnost najít v takto získaných údajích
smysl. Klíčem k situačnímu povědomí jsou
korelační pravidla a procesy, které organizace zavedla pro analýzu dat a podle nichž
se dá efektivním způsobem reagovat.
„Velkou výzvou řešení big dat je získání
extrémně užitečných informací,“ prohlašuje
Andrew Wild, šéf bezpečnosti ve firmě
Qualys, která se na řešení SIEM specializuje. Problém, kterému mnohé podniky
čelí, podle něj nespočívá ani tak v nedostatku dat, jako spíše v absenci vhodného
způsobu jejich využití.
„Směrovače, přepínače a další komunikační prvky – všechny mohou sledovat
okolní dění. Tyto produkty vědí, jaké pakety
procházejí sítí. Problém ale je v tom, že
všechny tuto údaje existují v různých úložištích, která se obvykle vůbec neintegrují,“
prohlašuje Wild.
Zmíněné nástroje tak nejsou jednotlivě
schopné poskytnout samy o sobě mnoho
užitečných informací, takže velkým úkolem pro big data je najít způsob, jak údaje
shromažďovat a získat z nich vysokou přidanou hodnotu.
„Big data jsou, pokud jde o bezpečnost,
velkou výzvou,“ tvrdí Jerry Sto. Tomas, šéf
globálního zabezpečení informací ve společnosti Allergan.
Podle něj spousta logů, které podniky
shromažďují, existuje odděleně a navíc
z bezpečnostního hlediska často jde o soubor obtížně využitelných údajů.
Napraví tuto situaci projekty využívající big data? Zřejmě ano – a nemusí to
■
tak dlouho trvat.
DNS ...................................................................................................... 8, 9
www.dns.cz
SAS Institute ČR ................................................................................ 12, 13
www.sas.cz
EMC Czech Republic .................................................................................. 7
www.emc.com
Teradata Česká republika .................................................................. 22, 23
www.teradata.com
HEWLETT-PACKARD ..................................................................... 4. obálka
www.hp.cz
T-Systems Czech Republic .................................................................. 20, 21
www.t-systems.cz
SAP ČR ..................................................................................................... 11
www.sap.com/cz
CO M P U T E RWO R L D.c z
Big data 2013.indd 27
27
18.6.13 11:08
Big data 2013.indd ob4
17.6.13 14:38
Download PDF

advertising