číslo 30
29. júla 2011
34-0074
74-0078
34-0097
37-0005
34-0xxx
34-0177
74-0105
www.tatracredit.sk info@tatracredit.sk
0915 30 55 00 • 0907 86 06 06 • 0910 15 14 13 • 0902 55 55 57
34-0045
HĽADÁME OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV
34-0001
do 24 hodín
Zaplatíme Vaše dlhy
39-0001 TT02
• bez ručiteľa
• ručenie nehnuteľnosťou
• naďalej zostávate
vlastníkom nehnuteľnosti
37-0002
profesionálny prístup
PENIAZE
PENIAZE
PENIAZE
34-0161
OKAMŽITÉ PÔŽIČKY
37-0014
16-0366
KE 11-30 STRANA - 02
37-0000
34-0057
ROZHOVOR-DOMÁCNOSŤ
34-0042
SLUŽBY
STAJAN Slovakia s.r.o.
34-0009
34-0176
www.pistole.sk www.top-shop.sk
KE 11-30 STRANA - 03
85-512
74-0063
33 €
Objednávky na tel.: 0903 450 482
Ubytovanie hradí rma.
0918 493 960
02-0269
23-0160
Poplašné a plynové 8-ranové
revolvery OLYMPIC 6
Predaj len od 18 rokov
KARIÉRA-STAVIAME
37-0011
34-0021
príjme
- zváraĀov CO2 /ZM1/,
štátne skúšky
- horizontkára
SLUŽBY
37-0006
TVPROGRAM
STAVIAME
TVPROGRAM
37-0132
PONDELOK
1. august 2011
06:00 Teleráno 08:40 FARMA 09:50 Kobra 11 V. 2/18 10:50
Smallville VII. 20/20 11:40 Čarodejnice I. 20/22 12:30 Psych,
s.r.o. III. 11/16 13:25 Odložený prípad IV. 4/24 14:15 Las Vegas:
Kasíno V. 8/19 15:10 Joey I. 20/24 15:35 Krok za krokom V. 1/24
16:00 Rýchle Televízne noviny 16:05 Myšlienky vraha IV. 13/26
17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Reflex 17:30 Rýchle Tele20:00 Strašná haluz
vízne noviny 17:35 4 svadby 18:30 Dva a pol chlapa V. 11/19
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Strašná haluz - Komédia,
USA-Švajčiarsko, 2006. Hrajú: A. Hanniganová, A. Campbell 21:45 FARMA 22:50 Nočné Televízne
noviny 23:15 Partička 23:55 Baby, sex a iné zvrhlosti 01:30 ATL: Stratení v Atlante
05:30 Stratené duše IV. 23/23 06:15 KRIMI NOVINY 06:45
NOVINY TV JOJ 07:00 KRIMI NOVINY 07:40 Súdna sieň: Čakanie
na neveru 08:30 Strašidlá na strednej 10:15 Profesionáli III.:
Detektívka, SBS-kár 4,5 12:00 NOVINY O 12:00 13:15 Kosti I. 10
14:00 Klamári II. 16 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami III. 21 16:00
Simpsonovci XVII. 8,9 17:00 NOVINY O 17:00 17:20 Kutyil s.r.o.
20:00 Kameňák 3
III.: Modelka 4 18:00 Súdna sieň: Rýchlovka 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Kameňák 3 - Česká komédia
(2005). Hrajú: V. Vydra, J. Paulová 22:30 Profesionáli V.: Divadlo 7 23:30 Nočná hliadka 01:15 Kameňák 3 03:00 Na pokraji smrti 1,2/12 03:50 C.S.I.: Kriminálka Miami III. 21 04:35 Tru Calling 13
06:15 Svet v obrazoch 06:45 Na ceste po Čechách 07:10 Tajomstvo mojej kuchyne 07:55 Safari za kuchyňou 08:25 Hannah
Montana 08:50 Show Billa Cosbyho 09:45 Doktor z hôr 10:40
Bumerang 11:30 Sladká Valentína 110/178 12:15 Sila lásky III.
101, 102/244 14:00 Z mesta do mesta 14:30 Show Billa Cosbyho VII 13, 14/26 15:25 Duchovia 16:00 Správy STV o 16:00
20:15 Z celého srdca
16:20 SOS 16:50 Vojna kuchárov 17:20 Sudkyňa Amy 20 18:10
Doktor z hôr 16/45 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 20:05
Počasie 20:15 Z celého srdca - Romantická komédia, Nemecko 2009 21:45 Nočné správy STV 22:05
Genesis: Zrodenie vraha 4/22 23:00 Sudkyňa Amy 20 23:45 Bumerang 00:30 Z celého srdca
UTOROK
2. august 2011
06:00 Teleráno 08:40 FARMA 09:35 Dva a pol chlapa V. 11/19
10:00 Kobra 11 V. 3/18 10:50 Smallville VIII. 1/22 11:40 Čarodejnice I. 21/22 12:35 Psych, s.r.o. III. 12/16 13:25 Odložený prípad IV. 5/24 14:15 Las Vegas: Kasíno V. 9/19 15:10 Joey I. 21/24
15:35 Krok za krokom V. 2/24 16:05 Myšlienky vraha IV. 14/26
17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Reflex 17:30 Rýchle Televíz20:00 Tisíc a jedna noc
ne noviny 17:35 4 svadby 18:30 Dva a pol chlapa V. 12/19 19:00
TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 138/180 - Romantický seriál, Turecko, 2006-2009 21:00 FARMA 22:00 Nočné Televízne noviny 22:25 Mentalista II.
12/23 23:20 Nebezpečne zvodný sused 01:00 Nemilosrdne 02:40 Post mortem II. 4/8
05:15 Deň po tom 10 06:00 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI NOVINY
06:50 NOVINY TV JOJ 07:15 KRIMI NOVINY 07:45 NOVINY TV JOJ
08:15 Súdna sieň: Rošády 09:15 Mach 2 11:00 Profesionáli III.:
Návrat Rabiho 6 12:00 NOVINY O 12:00 13:15 Kosti I. 11 14:00
Klamári II. 17 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami III. 22/22 16:00
Simpsonovci XVII. 10,11 17:00 NOVINY O 17:00 17:20 Kutyil
20:15 Rodinka úžasných
s.r.o. III.: Pošta pre teba 5 18:00 Súdna sieň: Skupáň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Rodinka úžasných
18 - Americký komediálny seriál (2011) 21:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VI. 15 22:00 C.S.I.: Kriminálka
New York V. 19 23:00 Ochrancovia 11 00:00 Farba noci 02:00 C.S.I.: Kriminálka New York V. 19
06:20 Slovensko dnes 06:35 Správy STV 07:10 Sladká Valentína
07:55 Safari za kuchyňou 08:25 Hannah Montana 08:50 Show
Billa Cosbyho 09:45 Doktor z hôr 10:40 Bumerang 11:30 Sladká Valentína 111/178 12:20 Sila lásky III. 103, 104/244 14:00 Z
mesta do mesta 14:30 Show Billa Cosbyho VII 15, 16/26 15:25
Duchovia 16:00 Správy STV o 16:00 16:20 SOS 16:50 Vojna ku21:05 Chodili sme spolu
chárov 17:20 Sudkyňa Amy 21 18:05 Doktor z hôr 17/45 19:00
Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 20:05 Počasie 20:15 Život 21:05
Chodili sme spolu - Talkshow Petra Marcina 22:00 Nočné správy STV 22:20 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VI. 11/22 23:05 Sudkyňa Amy 21 23:50 Bumerang 00:35 Život 01:25 Žiť ako lev
KE 11-30 STRANA - 04
AUTO-MOTO
NAJVÄČŠIE OCENENIE
PATRÍ JEDNODUCHO
NAJLEPŠÍM
NOVÉ DOBLÒ CARGO
JE ÚŽITKOVÝM VOZIDLOM ROKA 2011
Vozidlá radu Fiat Professional ohromujú spoľahlivosťou, kvalitou
a ekonomickou prevádzkou už veľa rokov. Nie je náhoda, že sú zároveň
najoceňovanejšími úžitkovými vozidlami v Európe.
Ducato (1994) • Doblò Cargo (2006) • Scudo (2008) • Fiorino (2009) • New Doblò Cargo (2011)
37-0130
ČÍSLA HOVORIA JASNE
KE 11-30 STRANA - 05
SLUŽBY
STREDA
3. august 2011
06:00 Teleráno 08:40 FARMA 09:35 Dva a pol chlapa V. 12/19
10:00 Kobra 11 V. 4/18 10:50 Smallville VIII. 2/22 11:40 Čarodejnice I. 22/22 12:35 Psych, s.r.o. III. 13/16 13:25 Odložený prípad IV. 6/24 14:15 Las Vegas: Kasíno V. 10/19 15:10 Joey I. 22/24
15:35 Krok za krokom V. 3/24 16:05 Myšlienky vraha IV. 15/26
17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Reflex 17:30 Rýchle Televíz23:20 Dokonalá búrka
ne noviny 17:35 4 svadby 18:30 Dva a pol chlapa V. 13/19 19:00
TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 139/180 21:00
FARMA 22:00 Nočné Televízne noviny 22:25 NCIS VIII. 2/24 23:20 Dokonalá búrka - Skutočný príbeh, USA-Nemecko, 2000. Hrajú: G. Clooney, M. Wahlberg 01:40 Záskok 03:10 Post mortem II. 5/8
06:10 NOVINY TV JOJ 06:30 KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY TV
JOJ 07:25 KRIMI NOVINY 08:00 NOVINY TV JOJ 08:15 Súdna
sieň: Chorobná žiarlivosť 09:15 Rodinka úžasných 18 10:15
Ochrancovia 11 11:00 Profesionáli III.: Brat 7 12:00 NOVINY O
12:00 13:15 Kosti I. 12 14:00 Klamári II. 18 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. 1/25 16:00 Simpsonovci XVII. 12,13 17:00 NO21:00 C.S.I.: Kriminálka Miami
VINY O 17:00 17:20 Kutyil s.r.o. III.: Alinko 6 18:00 Súdna sieň:
Lev nie je pes! 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Rodinka úžasných 19 21:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VI. 16,17 - Americký kriminálny seriál
(2008). Hrajú D. Caruso, E. Procterová 23:00 Kosti I. 11 00:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VI. 5,6
06:15 Slovensko dnes 06:30 Správy STV 07:05 Sladká Valentína 07:50 Safari za kuchyňou 08:20 Hannah Montana 08:45
Show Billa Cosbyho 09:40 Doktor z hôr 10:35 Bumerang 11:25
Sladká Valentína 12:15 Sila lásky III. 105, 106/244 14:00 Z
mesta do mesta 14:30 Show Billa Cosbyho VII: 17, 18/26 15:25
Duchovia 16:00 Správy STV o 16:00 16:25 SOS 16:50 Vojna ku20:15 Ženy môjho muža
chárov 17:20 Sudkyňa Amy 22 18:10 Doktor z hôr 18/45 19:00
Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 20:05 Počasie 20:15 Ženy môjho
muža - Drama, SR 2008. Účinkujú: Zdena Studénková, Martin Stropnický 21:40 Nočné správy STV
22:00 Ktosi je za dverami 23:05 Sudkyňa Amy 22 23:50 Bumerang 00:40 Ženy môjho muža
34-0182
83 0104
34-0139
TVPROGRAM
KE 11-30 STRANA - 06
74-0141
DOMÁCNOSŤ
zasmej sa ...
Čo je to absolútna nudnosť?
Keď u vás jehovisti vydržia iba tri
hodiny.
*****
Viete, čo sa prihodilo mužovi, ktorému
náhle kleslo IQ o 60 percent?
Umrela mu žena.
A viete, čo sa prihodilo mužovi, ktorému náhle kleslo IQ o 90 percent?
Umrela mu žena a pes.
*****
Muž príde so svojou ženou k lekárovi,
ten ju vyšetrí a hovorí mužovi:
- Vážený, vaša žena má alebo Alzheimerovu chorobu, alebo AIDS.
Muž sa pýta:
- Ale pán doktor, ako zistím, ktorú tu
chorobu má?
Doktor sa zamyslí a povie:
- Viete čo, zaveďte ju do lesa a ak sa
vráti, radšej s ňou nespite.
*****
- Bolí ma uško. - sťažuje si dievča na
lavičke v parku mladíkovi. Ten ju na
ucho pobozká a pýta sa:
- Ešte bolí?
- Ani trošku!
Po chvílke ju bolí za krkom. Mladík ju
tam pobozká a pýta sa:
- Ešte bolí?
- Už nie!
Na vedľajšej lavičke sedí starší pán,
nakloní sa k mladíkovi a pýta sa ho:
- Prepáčte, hemoroidy tiež liečite?
OPATROVATE¼SKY´
KURZ VaV od 179 €
akreditovaný MPSVaR, platný v SR a EU
KVALITNE a RÝCHLO
denný a veèerný (do 24 dní)
Získajte Z¼AVY TERAZ!
ZADARMO:
KNIHA NEMÈINY pre opatrovate¾ky
CD + certifikát SJ/NJ alebo v inom jazyku
VaV
NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!
0907 035 335 0911 996 639
74-0003
www.VaVslovakia.sk
12-0158
KURZY NEMÈINY pre opatrovate¾ky, 79 €
PRÁCA pre opatrovate¾ky (Rakúsko, Nemecko)
KE 11-30 STRANA - 07
34-0188
SLUŽBY
KE 11-30 STRANA - 08
DOMÁCNOSŤ
Vyberte si z kvalitnej ponuky prúdových chráničov a kombinovaných
prúdových chráničov Multi 9 alebo Domae a automaticky získavate:
za jednorazový
výrobkov
nákup
3 ks
za jednorazový
nákup
výrobkov
5 ks
za jednorazový
alebo postupný nákup
20 ks výrobkov
>
>
>
Akcia platí:
Sada vrtákov Makita D19174
v hodnote 32,40 €
AKU skrutkovač Makita 6723DW
v hodnote 61,90 €
Elektropneumatickú vŕtačku Makita HR2470
v hodnote 199,90 €
1.7. - 31.8.2011
33-0094
Viac informácií nájdete na www.schneider-electric.sk
alebo na zákazníckej linke 0850 123 455.
TOP INZERO
$ Predám 12 árový pozemok v
Košiciach s rozostavaným domom,
dobrá lokalita/Košická Nová Ves/.
Tel.: 0905 585 947
$ Predám tichý 2-izbový byt v
centre Košíc na Kováčskej ulici pri
OD Tesco. Byt je na 1. poschodí,
pod ním je zvýšené prízemie. Byt
nad ním bude na predaj v júli
2011. Možnosť urobiť si atraktívny
mezonet v centre. Byt má plastové
okná, samostatné kúrenie moderným plynovým kotlom. Mes.
náklady na bývanie sú 110 Euro.
Okná orientované na východ - do
dvora, v ktorom je parkovanie.
Obývačka je prechodová. K bytu
je murovaná pivnica. Plocha bytu
je 56 m2, pivnice 7 m2. Byt voľný
koncom júna 2011. Cena: 71 900
Euro. Tel.kontakt: 0908-860 260.
$ V Pezinku predám 2 iz.byt 1.pos.
blízko centra. Tehla 0905 901 897
$ Predám ND na Seat Cordoba r.v.:
2000 a VW Polo r.v.: 2000. Obe autá
diesel. T.č.: 0907 696 444.
$ Predám VW Polo Variant 1.9 TDi,
šedá metalíza, r.v.: 2000, el. okná, dig.
klíma, PC, TCS, 4x airbag, športový
podvozok, cena 3.500 € + dohoda.
T.č.: 0907 696 444.
$ Predám 4ks 18´´ alu diskov zn. Allesio Turbo (8x18, ET 35, rozteč 5x112)
s letnými pneumatikami Dunlop SP
Sport 9000 o rozmere 245/40 R18.
Cena dohodou. T.č.: 0905 423 331.
$ Predám novostavbu - bungalov v
Turč. Tepliciach pri Martine, cena 95 tis.
€ T.č.: 0905 925 991.
$ Darujem čisto novú zabalenú
kalkulačku. Tel.: 0917782449
$ Kúpim Škodu Spartak,110 R, Felicia
kabrio, 110 LS, 1000 MBX, Tatru 603,
Volhu 21 a 24. Tel.:+420737218032
NEHNUTELNOSTI PRENÁJOM
$ Dám do prenájmu 2 izbový byt na
Terase. Byt a bytový dom je 3 ročný. Byt
je teda skoro nový. Každá miestnosť
má logiu - t.j. 3 logie. Veľmi pekné
prostredie, bezproblémové parkovanie.
Výborný prístup k dopravnej
infraštruktúre - električka, bus / 2.min/
5 min pešo od nákupného centra /
Galéria/ Byt je voľný od 1.8.2011.
Cena prenájmu dohodou. Kontakt:
0907998382
$ Dám výhodne do prenájmu nebytový
priestor v Košiciach na prízemí o rozlohe 62 m². Tel.: 0905130355
$ Dám do prenájmu v dvojizbovom
byte jednu izbu pracujúcej žene,
študentke na furči. Izba je zariadena
vratane TV, internet a ine. Tel.:
0944002480.Cena 130 €.
$ Prenajmem 3 izb. byt s 2 logiami na
Jazere. Tel.: 0905 644 742 .
Dám do prenájmu prerobenú,
čiastočne zariadenu garsónku na Nam.
L.Novomeského 1 (5 min do centra),
3.posch.z 12, 2 výťahy, parkovanie.
Cena je 300€ vrátane médii. Tel.: 0907
143 575.
$ Poskytnem garážovanie auta v
rodinom dome v KE počas dovolenky.
Tel.: 055/632 15 93
$ Dám výhodne do prenájmu nebytový
priestor v Košiciach na prízemí o rozlohe 62 m2. Tel.: 0905130355
$ Prenajmem v TT 3-izb.rod.dom.
Možnosť parkovania vo dvore.
Tel.:0902705277
$ Prenajmem v Trnave 1 izbu, v
zariadenom 3-izb.byte bez domácich,
od 1.8.2011. Tel.0905988921.
$ V Topoľčanoch v rod. dome dám do
prenájmu izbu dvom maturantkám/
tom za 200E mesačne každý /nájomné
+ obedy/. Tel.: 0948 128 350
OZNAM
$ www.objavitel.sk
$ Odstúpim internet v Košiciac. Mesačný poplatok 18€ 0907/414 661
$ Opatrujete v Rakusku smer Linz a
chodite v SOBOTU do BA vlakom a
odtial o 06.00 h. taxíkmi dalej a je vám
to skoro? Alebo aj naspät? Zavolajte:
0902846397 Odpoviem aj na sms.
$ Kto daruje 60r zene na invalidnom
dochodku mobil s nabijackou a
baterkou?? Tel.: 0915097858
Kto lacno predá alebo daruje kuchynskú linku???? Tel.: 0915097858
PRÁCA
$ Hľadám pomocníka k domácim
zvieratám na trvalo. Ubytovanie, strava
a iné výhody. Môze byť aj manželský
pár s dieťaťom. Tel.: 0905 805 977,
054/ 4725891
$ Opatrím Vaše dieťatko. Som skúsená
a milá. Počas dňa, aj noci, ale aj na
dlhší čas. Tel.: 0910 611 288.
$ Ponúkam prácu na doma. Stačí PC
a internet. Bližšie informácie zašlem
zdarma na požiadanie. Email:info1@
ZVIERATKÁ
$ Predám 8mes. šteniatko Čau-čau.
Tel.: 0907 624 848. ZV
09-299
Značkový skrutkovač
centrum.sk
$ Postarám sa o starších ľudí,
opatrím deti vo večerných hodinách,
upratujem, umývanie okien, pomoc v
domácnosti. Tel.: 0944 960 128.
$ Pokosím záhradu ostríham, orežem
ovocné stromy a kríky, prevediem
rôzne opravy. Tel.: 0949 416 033.
$ Som študent stavebnej fakulty v
Bratislave,ovládam všetky rysovacie
programy,mám skúsenosti s rysovaním
projektov.Hľadám architekta,ktorý
potrebuje výpomoc pri rysovaní,počas
celého roka.Tel.: 0948386732
$ Doučím francúzštinu a ruštinu v
Košiciach. Tel.: 0904 051 949
Prvá vymáhacia s.r.o.
Bezplatné vymáhanie pohľadávok
0911 222 333, Račianska 62/C, 831 02 BA
0904517336. Na požiadanie zašlem
fotky mailom: rfrantisek@atlas.sk.
$ VEĽMI PEKNÝ 3 izbový byt košického
typu na furči po čiastočnej rekonštrukcii. O.V.,4 posch.,66M.,Zmenená
dispozícia. Murované jadro, nová kuch.
linka so zabudovanými spotrebičmichladnička, umývačka riadu, mikrovlnka, ...Plávajúce podlahy 2x, nová
elektroinštalácia. Pekne a zaujímavo
riešená kúpeľňa s oknom a rohovou
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
$ Predám 4 izb.RD v KE - JUH.Výborná
poloha.Celý podpivničený, krb,
sauna.Súrne.Cena dohodou. Tel.: 0905
249973
$ Predám 3 izbový slnečný tehlový byt
s balkónom v Košiciach na kuzmánke
po kompletnej rekonštrukcii:
zasklená loggia, v izbách brúsené a
lakovené parkety, kuchyňa na mieru so
spotrebičmi, plastové okná, pancierové
vchodové dvere, orientácia: 2 izby juh,
1 izba a kuchyňa západ, nízke náklady,
cena 77000 €, pri rýchlom jednaní dohoda na cene istá, možnosť dokúpenia
garáže pred blokom.
Tel.: 0949815530
$ Predám poschodový RD v
Hniezdnom, okres Stará Ľubovňa,
blízko Tatier, ihneď obývateľný, garáž,
záhrada, 2 kúpeľne, komplet kuchyňa
so spotrebičmi,vstavané skrine, cena
88.000€, možnosť dohody.
Tel.: 0904/563430
$ Predám 2-izbový slnečný byt s
balkónom v osobnom vlastníctve v
Modrom Kameni. Byt je prerobený,
nachádza sa na 2.poschodí šesťbytovky. Cena 15.000 Eur. Tel.: 0905287260,
KE 11-30 STRANA - 09
33-0098
za ent
1c
To sa oplatí!
Nakoľko riadková občianska inzercia
je u nás bezplatná, redakcia nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti
v nekomerčnom inzeráte. Za obsah
inzerátu zodpovedá zadávateľ. Pozor zmena!!!Riadková občianska
inzercia sa podáva len e-mailom
(s diakritikou). Nie telefonicky, nie
poštou!!! Zdarma uverejňujeme
iba občiansku riadkovú inzerciu
nekomerčného charakteru, ktorej
predmetom sú súkromné záležitosti
neziskového charakteru, a táto nie
je nárokovateľná. Vydavateľ si vyhradzuje právo po osobnom posúdení inzerciu neuverejniť. Dĺžka podaného inzerátu musí byť maximálne
300 znakov. Dlhšie inzeráty nebudú
uverejnené. Jeden zadávateľ s jedným telefónnym číslom má právo
zadať maximálne 3 rôzne inzeráty.
vaňou. Bezpečnostné dvere ADLO. BYT
JE KÚPOU VOĽNÝ. Tel.: 0910652053
$ V Ružomberku predám stavebný rovinatý, slnečný pozemok 482 m, na tichej
ulici so všetkými inžinierskymi sieťami.
Na záhrade je vlastná funkčná studňa a
na konci záhrady chatka s podzemnou
vybetónovanou
pivnicou+ viacej miestností. Je vhodný
na výstavbu menšieho rod.domu o
šírke do 7 m. Pozemok je vysporiadaný,
bez ťarchy a bez vecného bremena.Len
hotovosť.V blízkosti Malino Brdo - Hrabovo, Bešeňová, Liptovská Mara, Jasná
a ďalšie pekné lokality.Fotky pošlem
mailom. Tel. 0905239543 po 10.00 hod.
Email: gmasterat@gmail.com Cena:
29.000 Eur.
KARIÉRA-DOMÁCNOSŤ
TVPROGRAM
ŠTVRTOK
Kto povedal, že v
tomto regióne nie
je práca?
4. august 2011
06:00 Teleráno 08:40 FARMA 09:35 Dva a pol chlapa V. 13/19
10:00 Kobra 11 V. 5/18 10:50 Smallville VIII. 3/22 11:40 Čarodejnice II. 1/22 12:35 Psych, s.r.o. III. 14/16 13:25 Odložený prípad IV. 7/24 14:15 Las Vegas: Kasíno V. 11/19 15:10 Joey I. 23/24
15:35 Krok za krokom V. 4/24 16:05 Myšlienky vraha IV. 16/26
17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Reflex 17:30 Rýchle Tele15:10 Joey
vízne noviny 17:35 4 svadby 18:30 Dva a pol chlapa V. 14/19
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 140/180
- Romantický seriál, Turecko, 2006-2009 21:00 FARMA 22:00 Nočné Televízne noviny 22:30 NCIS:
Los Angeles I. 9/24 23:25 Upíri: Návrat 00:55 Mŕtva ryba 02:25 Post mortem II. 6/8
06:10 NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY TV
JOJ 07:25 KRIMI NOVINY 08:00 NOVINY TV JOJ 08:15 Súdna
sieň 09:15 Rodinka úžasných 19 10:15 C.S.I.: Kriminálka Miami VI. 16 11:00 Profesionáli III. 8 12:00 NOVINY O 12:00 13:15
Kosti I. 13 14:00 Klamári II. 19 15:00 C.S.I.: Kriminálka Miami IV.
2 16:00 Simpsonovci XVII. 14,15 17:00 NOVINY O 17:00 17:20
22:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas Kutyil s.r.o. III. 7 18:00 Súdna sieň: Naletela mu 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 FINÁLE SERIÁLU: Rodinka úžasných 20/20 21:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VI. 18 22:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XI.
6 - Americko-kanadský kriminálny seriál (2011) 23:00 Ochrancovia 12 00:00 Bozk na rozlúčku
06:20 Slovensko dnes 06:35 Správy STV 07:10 Sladká Valentína 07:55 Safari za kuchyňou 08:25 Hannah Montana 08:50
Show Billa Cosbyho 09:45 Doktor z hôr 10:40 Bumerang 11:30
Sladká Valentína 12:15 Sila lásky III. 107, 108/244 14:00 Z
mesta do mesta 14:30 Show Billa Cosbyho VII: 19, 20/26 15:25
Duchovia 16:00 Správy STV o 16:00 16:25 SOS 16:55 Vojna ku20:15 Obdobie zločinu
chárov 17:25 Sudkyňa Amy 23 18:10 Doktor z hôr 19/45 19:00
Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 20:05 Počasie 20:15 Obdobie
zločinu 6/6 - Talianska krimi séria, 2007 21:50 Nočné správy STV 22:15 R.I.S. Oddelenie vedeckého
vyšetrovania IV: 5/20 23:10 Sudkyňa Amy 23 00:00 Bumerang 00:45 Obdobie zločinu
Malí návštevníci majú tento rok
v Košiciach možnosť stráviť noc
v ZOO. Čakajú tam na nich nefalšované zvuky divokých šeliem,
opojné volanie nočných vtákov,
presuny a dupotanie koní, škrekot
opičiek, vôňa lesa, či čerstvo pokosenej trávy. Rodičia s deťmi môžu
stanovať priamo v ZOO Košice s večerou, raňajkami a sprievodcom.
Noc v ZOO rozširuje rad nových
podujatí, s ktorými košická ZOO
pre svoje zatraktívnenie prichádza. „Tento rok sme si pripravili
pre Noc v ZOO ešte dva termíny,
a to 9. a 23. augusta. Cena na
osobu je 13 eur a zahŕňa aj stravu, ubytovanie v dvojmiestnych
stanoch a sprievodcovské služby.
Záujemcovia sa musia vopred hlá-
www.bzzik.sk
Rodičia s deťmi majú
možnosť prežiť noc v ZOO
siť na našich telefónnych číslach,“
pripomenula Eva Malešová z oddelenia propagácie košickej ZOO.
Návštevníci si budú môcť prezrieť
celú ZOO za tmy, prejsť sa novým
náučným chodníkom, prípadne s
rodičmi využiť kryté ohnisko. „Dúfame, že bude dobré počasie, aby
TVPROGRAM
si návštevníci mohli noc vychutnať a využiť všetky chodníky našej
rozlohou najväčšej ZOO v strednej
Európe,“ dodala Malešová.
ZOO Košice je tiež členom organizácie Košice – Turizmus, ktorá
podujatie marketingovo podporila. „Medzi naše ciele patrí tiež zatraktívnenie Košíc ako destinácie
pre rodiny s deťmi a toto podujatie
Naše noviny každý
týždeň roznášame
do týchto častí
ko ce
is v
dl no
Sí aha
Ť
á
Pod
d ov
hra
Se
v
KV
P
Da
H r rg ov
di n s ký
ov
ch
a
Staré mesto
K
No ošic
vá ká
Ve
s
Košice
Juh
Bar
ca
N
Jantárova 30, Košice
Tel./fax: 055 678 04 36
kosicko@regionpress.sk
e
t
v
í
t
š
tske
Vyšné Opá
asa
Ter
Sí
dl
is
ko
Dž
un
er
gľ
ad
Ja
ze
ro
m
v
a
n
PIATOK
5. august 2011
06:00 Teleráno 08:40 FARMA 09:35 Dva a pol chlapa V. 14/19
10:00 Kobra 11 V. 6/18 10:50 Smallville VIII. 4/22 11:40 Čarodejnice II. 2/22 12:35 NCIS VIII. 2/24 13:25 NCIS: Los Angeles I.
9/24 14:15 Las Vegas: Kasíno V. 12/19 15:05 Rýchle Televízne
noviny 15:10 Joey I. 24/24 15:35 Krok za krokom V. 5/24 16:00
Rýchle Televízne noviny 16:05 Myšlienky vraha IV. 17/26 17:00
21:25 Next
Prvé Televízne noviny 17:20 Reflex 17:30 Rýchle Televízne
noviny 17:35 4 svadby - finále 18:30 Dva a pol chlapa V. 15/19 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 FARMA 21:25 Next - Akčný triler, USA, 2007. Hrajú: N. Cage, J.
Moorová 23:15 V smrteľnom ohrození 00:55 Štvanica 02:40 Stopa Ružového pantera
06:10 NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY TV
JOJ 07:30 KRIMI NOVINY 08:00 NOVINY TV JOJ 08:15 Súdna
sieň 09:15 FINÁLE SERIÁLU: Rodinka úžasných 20/20 10:15
Ochrancovia 12 11:00 Profesionáli III. 9 12:00 NOVINY O 12:00
13:15 Kosti I. 14 14:00 Klamári II. 20 15:00 C.S.I.: Kriminálka
Miami IV. 3 16:00 Simpsonovci XVII. 16,17 17:00 NOVINY O
20:15 X-Men: Posledný vzdor
17:00 17:20 Kutyil s.r.o. III.: Dobrý skutok 8 18:00 Súdna sieň:
Orgie u susedky 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 X-Men: Posledný vzdor - Americko-britský akčný sci-fi thriller (2006) Hrajú: H. Jackman, H.
Berryová 22:30 Neporaziteľní: Do útoku 00:15 Nevideli ste môjho syna? 02:00 Kosti I. 14
06:20 Slovensko dnes 06:30 Správy STV 07:05 Sladká Valentína
07:50 Škriatok 08:25 Hannah Montana 08:50 Show Billa Cosbyho 09:45 Doktor z hôr 20/45 10:40 Bumerang 11:30 Sladká
Valentína 12:15 Sila lásky III. 109, 110/244 14:00 Z mesta do
mesta 14:30 Show Billa Cosbyho VII: 21, 22/26 15:25 Duchovia 16:00 Správy STV o 16:00 16:25 SOS 16:50 Vojna kuchárov
22:10 Inšpektor Rocca
17:20 Sudkyňa Amy 24 18:10 Doktor z hôr 20/45 19:00 Počasie
19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Senzi Senzus 21:45 Nočné správy STV 22:10 Inšpektor Rocca - Taliansky kriminálny seriál,
2003 23:50 Sudkyňa Amy 24 00:45 Bumerang 01:30 Inšpektor Rocca 03:10 Z mesta do mesta
s
á
n
A VEDIA
O VÁS VŠETCI...
KE 11-30 STRANA - 10
je ideálne na prilákanie nových
návštevníkov. Prostredníctvom
takýchto zážitkov chceme prezentovať Košice ako miesto, ktoré
je možné vychutnať si všetkými
zmyslami a v ktorom sa dá tiež
stráviť letná dovolenka,“ doplnila
marketingová manažérka organizácie Lenka Zajacová.
SLUŽBY
6 KOMOROVÝ PROFIL ZA CENU 5 KOMOROVÉHO
DO
15.08.2011
VONKAJŠIE
PARAPETY
15.08.2011
- BYTOVÉ DTUŽSTVÁ, ŠKOLY
- OBECNÉ ÚRADY, MESTSKÉ ÚRADY
A TAKTIEŽ KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA PRI ODBERE 3 OKIEN
DO
15.08.2011
VONKAJŠIE
PARAPETY
j
rový prol 80 mm stavebne
RevoluŘná novinka 6 komo
miesto
hŰbky za uvádzacie ceny na
stavebnej hŰbky
6 komorového prolu 70 mm
Montáž
parapetov
ZDARMA
37-0007
09-297
oskoro otvárame
poboēku už aj v Trnave.
Máte starú poškodenú strechu?
Šikmú, alebo plochú?
Bez demontáže starej krytiny obnovíme strechy!Šikmé aj ploché,
eternitové, plechové, bitúmenové,plus tepelná izolácia stien
veľké zľavy na materiál do vypredania zásob!
životnosť min. 25 - 30 rokov!
$ Predám chatu so záhradou blízko
Košíc. Tel.: 0905215350
$ Ponúkam na predaj 16á stavebný
pozemok v Horných Obdokovciach,okres Topolčany,v krásnom
prostredí,dostupné sú všetky IS.Tel.:
0905 514 704
$ Na predaj tehlový prízemný byt na
juhu v blízkosti nemocnice. 65m.,O.V.Dobrá lokalita. 2x plávajúca podlaha,
novšia kuch. linka.Ideálna orientácia
V/Z.Pivnica.Slušná brána a susedia.
Bez balkóna.62400E.Vhodný aj na
podnikanie. BYT JE VOĽNÝ.
Tel.: 0910652053
$ Predám rodinný dom v Spišských
Vlachoch - 2-poschodový 5 izbový,
s garážou, prístavbou a veľkým
pozemkom. Dom je situovaný v dobrej
lokalite. Cena dohodou.
Kontakt - 0949 441 417.
$ Predám 2 izb. prerobený byt, na 1.
posch. bez balkóna -Terasa.
T: 0905618824
$ Predám starší rod. dom so záhradou
v Kostoľanoch nad Hornádom (KE-okolie) v pôv. stave., v strede obce, mimo
záplavovej oblasti, všetky inž. siete na
pozemku, vlastná studňa. Tel. 055/633
21 83, RK NEVOLAŤ
$ Predám pozemok v OV., 12km od KE
v obci Tršťany, blízko lesa, IS. v obci.
Cena dohodou. Tel.: 055/6324779
$ Predám pozemok v OV. s možnosťou
výstavby chaty, chalupy, prípadne RD,
4ár. v Koš.Olšanoch 7km od KE, pri lese
(záhrad.lokalita). Cena dohodou.
Tel.: 055/6324779
$ Hľadám solventného dobrodinca čo
kúpi byt so záhradou a dvorom.
Tel.: 0944517604
$ Predám alebo prenajmem 5-izbový
byt v Humennom. Tel.: 0904 814 335
74-0161
mob.: 0902 917520
www.sioroznava.sk
e-mail: sioroznava@gmail.com
AKCIA:
každá strecha
9,80 € bez DPH/m²
83-0124
zadarmo zameranie, odborné poradenstvo, aj
tvorba cenovej ponuky na mieste
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
$ Predám 2-podlažný rodinný dom,
vhodný na podnikanie ako penzión,
s 2 garážami a pivnicou blízko
Zemplínskej Šíravy vo vilovej štvrti v
Michalovciach na Stráňanoch – IBV.
Plocha pozemku 490 m2. Cena 145
000 eur. Kontakt: 056 64 226 41
$ Predám 68 m2 3 izbový zrekonštruovaný byt v OV na L VIII.Cena 82 000
€. V prípade záujmu je napredaj aj
murovaná garaž s elekrickou prípojkou
vzdialená cca 500m. marta.vozar@
gmail.com
$ Predám 1.izb. byt KVP-Húskova,
pekný, osobné vlastníctvo.
Tel.: 0905 265 485
NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
$ Kúpim stavebný pozemok alebo časť
záhrady pre výstavbu rodinného domu
KE 11-30 STRANA - 11
v obci Kysak. Tel.: 0948 510 735
$ Kúpim 3. izb. byt v tichšej lokalite na
KVP alebo Terase, Furči, Juhu, Ťahanovciach, JAZERE prípadne aj v obci do 10
km od KE. Cena dohodou. Volať len cez
pracovný deň od 8.00 do 17. 00 hod.
Tel.: 0905 203 406.
$ Kúpim 1- 2izb.byt v KE mimo prízemia. Lokalita nerozhoduje. Hotovosť.
Tel.: 0910 652 053.
$ Kúpim 3-4 izb.byt v KE. Lokalita
nerozhoduje. Balkón podmienkou.
SÚRNE. Cena dohodou.
Tel.: 0917 670 325
RÔZNE PREDÁM
$ Predám mobil Nokia c1, blokovaný
pre Orange, nový zo zárukou, nepoužívaný. Cena 27 €. Tel.: 0905 70 22 33.
$ Predám po starej mame Bibliu, vytlačenú v roku 1977 v limitovanej sérii
pre zberateľov. Počet strán: 1240 ks,
vrátane biblických máp. Hrúbka Biblie
je 5 cm, formát A4. Cena 160 EUR. Len
vážny záujem. Tel.: 0948 111 989
$ Predám pre múzeá, výstavy, zberateľov historickú Bibliu, jednu z prvým
vytlačenú slovienčine z roku 1883 v
pôvodnej väzbe. Len vážny záujem.
Cena na vyžiadanie. Biblia bola
ocennená biblicklou spoločnosťou vo
Frankfurte. jul.rybansky@gmail.com
Predám nepoužité nové svadobne
šaty+rukavice biele dlhe+ozdoby do
vlasov za 100Euro .Okres Tvrdošín.
Tel.: 0905596217
$ Predám lacno starožitný vešiak, nový
domček pre mačku so škrabadlom a
malý písací stolík. Cena dohodou.
Tel.: 0905111659
$ Predám modrý kočík, trojkombináciu, 2 mesiace používaný, cena 100Eur.
Okres Tvrdošín. Tel.: 0905596217
$ Predám nevybalený ABTRONIC 2,
pás na chudnutie, bol to darček, ktorý
už mám, pôvodne 68 EUR, teraz 39
EUR, aj s poštou. Tel.: 0907635031
DOMÁCNOSŤ
KE 11-30 STRANA - 12
SLUŽBY
SOBOTA
6. august 2011
05:45 Záhady Sylvestera a Tweetyho IV. 19-20/26 06:05 Dobrodružstvá Jackieho Chana I. 3/13 06:25 Shaggy a Scooby-Doo
na stope II. 4/13 06:50 Flintstonovci v akcii 49/54 07:15 Alf III.
6-7/25 08:10 Chaloši v akcii 09:45 WIPEOUT - SÚBOJ NÁRODOV
11:00 Vesmírni kovboji 13:10 Next 14:55 Zoo rendžeri v Indii
16:35 Rýchle Televízne noviny 16:40 Policajná akadémia 4
22:00 Romeo musí zomrieť
18:10 Rýchle Televízne noviny 18:15 Partička 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Do hlbiny 2 22:00 Romeo musí zomrieť - Akčný
film, USA, 2000. Hrajú: J. Li, Aaliyah 00:15 Delta Force 2: Kolumbijská spojka 02:10 Policajná akadémia 4 03:25 Do hlbiny 2 04:50 TELEVÍZNE NOVINY
05:30 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI NOVINY 06:20 NOVINY TV
JOJ 06:45 Legenda o Tarzanovi 07:30 Kutil Manny II. 08:30
Timon a Pumbaa II. 08:50 Gumkáči VI. 09:15 Áno, šéfe! 10:15
Svadobná horúčka - Americká romantická komédia (2008) Hrajú: A. Rothová, D. Burkeová 12:00 X-Men: Posledný vzdor 14:00
Bez stopy - Americký film (1999). Hrajú: S. Longová, W. R. Moses
20:15 Divoké kočky
16:00 Neporaziteľní: Do útoku 18:00 „Jste to , co jíte“ 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Divoké kočky Americká romantická sexi komédia (2000). Hrajú P. Peraboová, A. Garcia 22:30 Sexi internát 00:30
Návnada 02:30 Bez stopy 03:50 ČREPINY  04:20 Sexi internát
06:00 Správy STV 06:35 Sladká Valentína 07:20 101 dalmatíncov 07:45 Rýchla rota Chipa a Dala 08:05 Fidlibum 08:30
Prípady detektíva Kulmena 09:15 Kúzelné mestečko 11, 12/13
10:15 Jediná 1/2 11:20 Deti to vedia najlepšie 12:10 Poklady.
sk 12:30 Na ceste 13:00 Sever proti Juhu II 12/12 13:50 Vivat
Beňovský! 1/7 15:00 Capri III 1/13 16:45 MINI TALENT SHOW
21:20 Tiene na slnku
18:25 Dempsey a Makepeacová 19:13 Počasie 19:15 Večerníček 19:30 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Pošta pre Teba 21:20 Tiene
na slnku - Romantická komédia, Francúzsko, Taliansko, VB 2005. Účinkujú: Harvey Keitel, Joshua
Jackson 23:00 Góly - body - sekundy 23:10 Stratené mesto 01:00 Dempsey a Makepeacová
RÔZNE PREDÁM
$ Predám detskú vaničku - 3 E. Detské
košielky, dupačky, tepláky -0,50 centov.
Perinku z dvoma obliečkami - 8 E.
Fusák - 8 E. Overal - 10 E. Súpravy - 1 E.
Kontakt:0902 820 902
$ Predám NOTEBOOK MSI CR610 s
displejom 15.6“, AMD Athlon Dual Core
M320 (2.1GHz), 2048 MB DDR2 , VGA
ATI Radeon, HDD 250GB, DVD/RW, Web
kamera, LAN, WiFi 802.11g/n, čítačka
kariet,USB2.0, HDMI, 6 článková batéria, váha 2,48kg, Slovenská klávesnica
cena 444€, aj na splátky, splátka 10€,
0903 752 333, 0907 316 544
$ Predám 19 paliet bielych porobetónových tvárnic SOLBET, 1paleta/40 ks,
s rozmermi 24x30x59 cm, neobitých,
originálne zabalených, bežná cena
3,55 eurá/ks, teraz 3 eurá/ks, dopravu,
nakládku a vykládku viem zabezpečiť,
Svidník. Tel.: 0948 009 548,
$ Predám menšie stroje pre gumá-
TVPROGRAM
NEDEĽA
renské účely, možnosť využiť napr. aj
v laboratóriu. V dobrom stave, cena
dohodou. t.č. 0905 526832, almeriama@gmail.com
$ Predám PC zostavu so 17 palc. LCD
monitorom: 1,8 MHz, 256 MB RAM, 80
GB HDD, CDRW, DVD, klavesnica, myš,
cena 99 €, pri rýchlom jednaní 90 €
alebo dovoz v ramci KE zdarma.
Tel.: 0949815530
$ Predám televízor Panasonic s uhl. 72
cm. Cena dohodou. Tel.: 0905705248
$ Predám funkčnú automatickú pračku
ZANUSSI. Cena dohodou.
Tel.: 0905705248
$ Predávam stroj na výrobu fólie
EXTRUDER.Tel.: 0914 159 380
Predám farebný RGB LED vodotesný
nalepovací pásik 12V s diaľkovým
ovládaním. Vhodný ako dekoratívne
osvetlenie kuchýň, obývačiek, tuning
áut. Veľmi nízka spotreba, krásny efekt.
Cena: 9€ za 1 m. Tel.: 0903662720
PLASTOVÉ OKNÁ, DVERE HNATH
A GARÁŽOVÉ BRÁNY www.oknahnath.sk
Rozmery otvorov
1500
2300
900
90
99,
1200
91
74,
€
ALEBO
VONKAJŠIA FARBA ZDARMA
Akcia
plaơiba
Akcia
platí
do15.08.2011
17.6.2011 Ponúkame Vám
do
1500
0€
,9
114
2400
90
,
179
1500
1500
1800
AKCIA POKRAÈUJE !!!
ŽALÚZIE ZDARMA
€
1500
1500
POZOR !!!
€
- Nemecké certifikované 5 a 6 a 8
komorové profily
- nákup na splátky bez navýšenia
Košice, Mlynská 2, budova Tureckého Ve¾vyslanectva
tel.è. 0944 443 087, oknahnathke@gmail.com
0€
€
Bardejov, Slovenská 1 , 0948 481 777
2100 34,9
90
,
1
9
ceny platia pri objednaní prác Prešov, Hlavná 50 , 0948 299 788
12
zaťažiť do 150 Kg a je odolná voči poveternostným podmienkam. Trampolína
spĺňa Nemecké bezpečnostné certifikáty
TUV,GS,TS. V prípade záujmu doveziem.
Cena 190 euro.
Tel.: 0903017911
$ Závity, na pevné kovové spoje LOCTILE
50ml 638,262. Cena 23 eur,cena v obchode 44 Eur. Tel.: 0907635031
$ Predám 4 ks nové bavlnené postelné
prádlo / obliečky / rozmerov 140x200,
70x90 bledý farebný podklad s motívom kvetov. Cena :1ks/6,50euro. Zašlem
aj na dobierku. Tel. 0903862073
$ Predám novú funkčnú kušu,zbierku
historických dýk a pištolí,3 samurajské
meče/katany/ aj so stojanom
vhodné pre začiatočníkov,dekorácia na
stenu.viac nawww.mece.estranky.sk.
Tel.: 0907635031
$ Predám Eurookná (používané v RD)
zateplené dvojsklo. Rovnoramenné,
zošikmené, o rozmeroch šírka 180cm,
výška 180cm, vhodné na chatu, chalupu
alebo RD. Farba okna vonkajšia biela,
vnútorná morené prírodné drevo, počet
3ks. Cena dohodou. Tel.: 055/6324779.
$ Predám všetko nové - 2ks euro
garážové dvere 3x3m, borovicové okná,
plastové okná, vchodové dvere drevené,
lipové a smrekové fošne. Ceny dohodou.
Tel.: 0902 198 043
$ Predám priečnu a zobcovú flautu,
bezšnúrový telefón SAGEM, dievčenskú
mikinu Christian Audigier. Ceny dohodou. Tel.: 0910 265 999
$ Predám detskú vaničku - 3 E .Detské
košielky,dupačky, tepláky -0,50 centov.
Perinku z dvoma obliečkami - 8 E.Fusák
- 8 E.Overal - 10 E.Súpravy - 1 E. Tel.:
0902 820 902
$ Predám KABEL - AYKYZ 4x25 mm2
na elektro prípojku.Je nový v dlžke 35
m.Predám za 60 % z nákupnej ceny.
T: 0949267865 aj SMS-kou, alebo
e-mailom: kobes@centrum.sk
7. august 2011
05:40 Záhady Sylvestera a Tweetyho IV. 21-23/26 06:10 Dobrodružstvá Jackieho Chana I. 4/13 06:30 Shaggy a Scooby-Doo
na stope II. 5/13 06:55 Flintstonovci v akcii 50/54 07:25 Tom
a Jerry: Odlet na Mars 08:30 Tajomstvo bratov MacCannovcov
10:20 Crusoe 8/12 11:10 Tristan a Izolda 13:20 Hudson Hawk
15:05 Rýchle Televízne noviny 15:10 Vulkán: Svet v ohrození
08:30 Tajomstvo bratov...
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 WIPEOUT - SÚBOJ NÁRODOV - Česko-slovenské celebrity v akcii 21:25 Jack Hunter: Kliatba
Achnatonovej hrobky 23:20 Spartakus: Krv a piesok 7-8/13 01:20 Oni prichádzajú 02:40 Výbuch
04:50 TELEVÍZNE NOVINY
05:50 KRIMI NOVINY 06:20 NOVINY TV JOJ 06:40 Svadobná
horúčka 08:15 Káčerovo I. 10:00 Zmena je život II. 9 10:40
Stratené duše V. 2,3 - Americký mysteriózny seriál (2009). Hrajú: J. L. Hewittová, D. Conrad 12:30 Hranice zlomu - Americkonemecký romantický film (2003). Hrajú: A. Jolieová, C. Owen
15:00 „Jste to , co jíte“ 16:00 Návnada - Americký akčný thriller
20:15 Hulk
(2000). Hrajú: J. Foxx, D. Morse 18:30 Nové bývanie - Splníme
Vaše sny o bývaní 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Hulk - Americký akčný film (2003). Hrajú: E. Bana, J. Connellyová 23:00 Najhľadanejší muž
Ameriky 01:15 Flákači 02:40 Zmena je život II. 9 03:15 Hranice zlomu
05:05 Capri III 1/13 06:40 Správy STV 07:05 Na ceste 07:30 101
dalmatíncov 38/65 07:50 Rýchla rota Chipa a Dala 38/65 08:15
Maškrtníček 08:40 Prípady detektíva Kulmena 09:20 Výmysly uja Elektróna 6, 7/7 10:25 Jánošíkov dar 11:20 Na ceste po
Čechách 11:50 Svet v obrazoch 12:20 Agatha Christie : Poirot
14:05 Film pre pamätníkov: Kto odchádza v daždi 15:40 Capri
20:15 Mapa môjho sveta
III 2/13 17:25 Gala-gala Borisa Filana 18:30 Tajomstvo mojej
kuchyne 19:13 Počasie 19:15 Večerníček 19:30 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy 20:05
Počasie 20:15 Mapa môjho sveta - Dráma, USA 1999. Účinkujú: Sigourney Weaver, Julianne Moore
22:25 Góly - body - sekundy 22:35 Odpískané 23:05 Takí sme boli 00:25 Agatha Christie : Poirot
KE 11-30 STRANA - 13
85-589
TVPROGRAM
$ Vatovec obrovský, zaočkované semiačka (sadba), na výsadbu(výsev) tejto
huby, ...50 semiačok(sáčik)...1,-EUR
+ poštovné(od 1,55EUR), pre záhrady
a lúky, na miestach posadenia budú
rásť už stále, dobrý darček, pozornosť,
prekvapenie, mail: dusan65@post.sk,
Tel.: 0904 657 808
$ PREDÁM sadu mincí MS v hokeji v
exkluzívnej kazete najvyššej ponuke.email :milhal@centrum.cz
$ Predám masážne lôžko Ceragem z rod.
dôvodov, veľmi málo používané. Cena
1900€. Pri vážnom záujme dohoda istá.
Tel: 0908 409 468.
$ Predám zbrane poľovnícke, guľovnicu,
brokovnicu, info. na t.č. 0905 526832,
mailom: almeriama@gmail.com
$ Predám modrý kočík, trojkombináciu,
2 mesiace používaný, cena 100Eur. Okres
Tvrdošín.Tel.:0905596217
$ Mal by niekto záujem o úplne nové
PC Athlon -II LE - 240, 2,9GHz double
speed(úplne nová technológia) super na
hry, ideálne do školy a na multimedia,
500GB HDD, 2 GB DDRAM2, VGA NVIDIA
512 MB, DVD RW, LAN, SOUND, 19“
monitor, dovoz, záruka, moznosť aj na
splátky - splátka 10€, cena 350 €. Tel.:
0907 316 544
$ Za výhodnú cenu predám novú sanačnú brúsku na sadrokartón, brúsenie
omietok a maľoviek.Výkon 710W.
Otáčky 1000-2100/min.Odsávacia
hadica dlhá 235cm. Hlavica s dvoma
kĺbami pre takmer neobmedzenú
pružnosť a kontakt s povrchom.Celková
dĺžka brúsky 159cm. Dlžka kábla 3m.
Priemer brúsneho kotúča 225mm s
uchytením na suchý zips v cene je 6 ks
brúsnych kotúčov. Vynikajúci pomocník
pre fachmanov aj domácich kutilov.Po
dohode je možné zaslať kurierom.
Tel.: 0903862074
$ Predám Trampolínu o priemere 305
cm. Trampolína je vhodná na záhradu.
Balenie obsahuje ochranu na pružiny
a ochrannú sieť. Trampolínu môžete
$ Predám zachovalé kosy na ručné
kosenie, rýle, lopaty, čakany, železné
hrable a sekery. Č.t. 0904 093 701
$ Predám kladivá rôznych veľkostí, pílky
na drevo, prenosné elektrické svietidlo,
železnú nádobu na miešanie malty a
demižóny 5l. Č.t. 0904 093 701
$ Predám lacno zdravotné trojpolohovateľné nové kreslo,cena nového 332.EUR.
Košice,č.t.0903 975041
$ Predám plyšového zeleného GUMI
BEAR MACKA.Macko meria 35cm a po
stlačení bruška spieva gumi-macovsku
melódiu.Originál Gumi Macko.
0904 016 778
$ Predám Trampolínu o priemere 250
cm. Trampolína je vhodná na záhradu.
Balenie obsahuje ochranu na pružiny
a ochrannú sieť. Trampolínu môžete
zaťažiť do 150 Kg a je odolná voči poveternostným podmienkam. Trampolína
spĺňa Nemecké bezpečnostné certifikáty
TUV,GS,TS. V prípade záujmu doveziem.
Cena 165 euro. Tel. č. 0903017911
KARIÉRA
RÔZNE PREDÁM
$ Predám 4 ks nové bavlnené postelné
prádlo / obliečky / rozmerov 140x200,
70x90 bledý farebný podklad s
motívom kvetov. Cena :1ks/6,50euro.
Zašlem aj na dobierku. Tel. 0903862073
$ Predám pascu ktorá sa používa na
odchyt hlodavcov ako aj väčšej dravej
zveri. Napr.lasica, mačka, kuna, líška,
potkan. Rozmer: 1000x200x240 mm.
Tel. 0902291860
$ Predám televízor Panasonic s uhl.
72 cm. Predám funkčnú automatickú
pračku ZANUSSI.Cena dohodou.
Tel.: 0905705248
$ Predám skladaci bicykel, jatočný prístroj, kov. konštrukciu skladaci stánok
2x3 m, vzduchovu zalamovaciu pištoľ
cal. 5,5mm. Tel.: 0944080461
$ Predám klávesový akordeón
značkový WELTMEISTER, 34 klávesov,
80 basov, 3 hlasové rady, 5 registrov,
3 basové registre, červená. Vôbec
nehraná, skoro nová. Za polovičnú
cenu. Študenti a ZŤP - ďaľšia zľava.
Stála 1420 EUR. Predám po starej
mame Bibliu, vytlačenú v roku 1977 v
limitovanej sérii pre zberateľov. Počet
strán: 1240 ks, vrátane biblických máp.
Hrúbka Biblie je 5 cm, formát A4. Cena
160 EUR. Len vážny záujem
Tel.: 0948 111 989
$ Predám čajovinu + bylinnú zmes
proti úzkosti, depresí a na kľudný spánok, namiešanú moravským lekárom
psychiatrom. Cena 8,60 EUR. Predám
stereo satelit Boca SR 666, výborný
stav, zánovný, bez taniera, na diaľkové
ovládanie+ scart kábel, cca 100
zahraničných programov, za cenu 10
EUR. Tel.: 0902/111989
$ Predám úplne novú pamäťovú kartu
hama 4 GB, high speed, rýchlosť zápisu
9 MB/s. Karta je v originálnom balení,
nerozbalená. Cena dohodou (pôvodná
cena 17 €). Košice. Tel.: 0918 248 088
$ Predám pekne nové bezpečnostné
vchodové dvere 12-bodove zamykanie
so zárubnou, prahom z nerezovej
ocele, kovanim, bezpečnostnou
zámkou+ kluče. Dvere su zateplené a
odhlučnene polietanovou penou. Pánty
sú nastavytelné. Foto pošlem mailom
dvere doveziem zdarma cena 100€.
Tel.: 0902488246
$ Predám dievčenskú školskú tašku zn.
Schneider s mačičkami./ 3 E/
Tel.: 055 6426081, 0944486628.
$ Predám nafukovací gumový čln /
lacno/. Tel. 0944486628
$ Predám lacno staré peniaze, známky,
pohľadnice. č.t. 0949714932
$ Predám stojanovú pílu 52x66x80cm,
2850 ot. - 1,5KW. Cena:55€,
Tel.: 0903/136 361
$ Predám lacno vlnu na ručné a strojové pletenie. Tel.: 0917/ 076 365
$ Predám miesto v Kolumbáriu na
verejnom cintoríne naproti obradnej
miestnosti – nápisná tabuľa, plička,
váza – čierna švédska žula. Nájom zaplatený do roku 2032. Veľmi výhodne.
0903/841 636 Košice
$ Predam 35 litr.akvarium s prislusenstvom. Predam vzpieracsku cinku s 2
parmi zavazi. Tel: 0915 048 191
$ PREDÁM 4 ks ( trofeje ) parohov karpatského jeleňa. Bodovo hodnotené.
Cena dohodou . Tel.: 55 / 64 36 424
$Predám 2ročné semenáče GinkoBiloba, 4,5€/ks. t.č. 0905 526832,
almeriama@gmail.com
Predám málo používaný mobilný
telefón s veľkými tlačidlami. Cena
dohodou (pôvodná cena 40 €). Košice,
0918 248 088
RÔZNE KÚPIM
$ Kúpim ľanové alebo konopné plátno
veľkosti 180x 210 cm.
Tel. 055/307 8314 po 18. hod.
$ Kúpim turistické odznaky Výstup na
Kriváň, Výstup na Rysy.
Tel. 055/307 8314 po 18. hod.
$ Kúpim staré digitálne hry, ruské:
vlk a zajac, chobotnica..., japonské:
nintendo a pod., tel: 0903456948.
$ Kúpim rôzne staršie fotoaparáty a
samostatné objektívy najmä PENTACON
SIX a PRAKTICA. Ponúknite telefonicky
0911338278 alebo mailom tufotograf@gmail.com
$ Kúpim akékolvek staré veci z holicstva po starom holičovi.
Tel.: 0904153843
$ Kúpim starú gitaru aj basu značky
Jolana, Resonet Grazioso, Neoton,
Futurama. Ponúknite.
Tel.: 0905 239 543 email: gmasterat@
gmail.com
$ Kúpim - tehly, kvadre, piesok, štrk,
kari siete, roxor a iný stavebný material
za dobrú cenu-aj zbytky zo stavby,
resp. z demolácii stavieb. Ponúky
na t: 0902754170, alebo na e-mail:
kantorik@centrum.sk
$ Do múzea kúpim všetky druhy vyznamenaní a odznakov zo Slovenského
štátu po vojakoch, Hlinkovej garde a
mládeži, Rodobrancoch, Slovenských
dobrovolníkoch, legionároch ako aj
uniformy, čapice, opasky, sumky, prilby,
šable, kordíky, bodáky, dokumenty,
knihy, kalendáre, časopisy, pohladnice,
fotografie, udelovacie dekréty. Ponúknite aj iné militárie a vyznamenania aj
komunistické rady. Skutočne zaplatím
za niektore veci aj viac ako 1000 euro.
Tel.: 0944352840,milosjasan@atlas.sk
$ Kúpim do zbierky staré odznaky,
vyznamenania po vojakoch, hasičoch,
odbojároch, predstaviteľoch KSČ, colníkoch, pohraničníkoch, príslušníkoch
VB, staré mince, bankovky a pod.
Pricestujem, dobierka.
Tel. kontakt: 0907/910755, e-mail:
decoration66@gmail.com
$ Kúpim akýkoľvek mobilný telefón.
Musí byť funkčný s baterkou aspoň s
60% kapacitou. Cena rozhoduje.
Tel.: 0948111989
$ Kúpim staru motorku veteran
Jawa,CZ -perak 250,350-500ohc aj
nekompletnú i náhradné diely na
renováciu do zbierky. Tel.: 0905400361
$ Kúpim staré odznaky, vyznamenania,
rady po vojakoch, osobnostiach od
najstarších po súčasné,staré bankovky
a mince. Aj celé zbierky.T.č.0905 545
874,order1939@gmail.com
$ Kúpim akékoľvek vojenské veci do
roku 1945: vyznamenania, dokumenty,
doklady, dekréty, uniformy, maskáče,
maskovacie celty, výstroj, šable, nože,
dýky, prilby, vysielačky, puškohľady,
hlavne po nemeckých a slovenských
vojakoch, platí stále. Tel.: 0903 710880,
032/7717373
AUTO - MOTO PREDÁM
$ Renault thalia expresion
1.4/55kw,2003,70 000km, po stk,
opticky aj technicky veľmi dobrý stav.
2xabg, el.okná, posilovač, hmlovky,
centrál na d.o., tónované okná, vyhr.
zadné okno, nastav.multifunkčný
volant, modrá f.,cena: 2690 Eur. Tel.:
0907172862.
$ Predám alfa romeo 145,1.4
16V,76kW,NAJAZDENýCH 196 000KM,
ABS, hmlovky, po výmene rozvodov,
elektróny, elektrické sťahovanie
okien a strešného okna. Dohoda ista.
Cena:1100 Eur + dohoda. Kontakt:
0908 641 676
$ Predám Citroen Jumper, r.v. 2002,
motor po generálnej oprave, zachovalý
stav. Cena 4200 €.
Kontakt: 0903 387 675
$ Predám 4 ks pneumatiky na nákladné auto – MICHELIN XDE 2+ rozmer
285/7 R 19,5. Vzor 45%. Cena celkom
250 €. Tel.: 0905 144 262
$ Predám 4 ks pneumatiky zimné pre
osobný automobil s diskami 185/70 R
13. Cena dohodou – lacno.
Tel.: 0905 144 262
$ Predám Audi A6 AC kombi limuzína
4x4 automat plná výbava vrátane
televízora a strešného okna. Rok výroby
1999. Treba vidieť. Cena 3500 €.
Tel.: 0905 144 262
$ Predám z vážnych zdravotných
dôvodov (úraz dolných končatín) SEAT
LEON 1,4 16V 63 kW výbava Reference,
červená, model 2011, 3 000 km, cena
nového 13 800, teraz pri rýchlom jednaní cena 11 000 €. Tel.: 0949815530
$ Predám BMW 320d touring r.v.2001,
čierna grafitová metalíza. Centrál na
DO, ABS, ASR, 8x airbag, 4x el.okna,
el.spatné zrkadla, automatická
klima, palubný počitač, tempomat,
multifunkčný volant, autoradio na CD
s ovladanim na volante, polokožené
sedadla, 2x lakťova opierka, vyškovo
nastaviteľne sedadlo a volant, fólie na
oknách, odnimateľne ťažne, lýžiny.
Elektroni 17‘‘original BMW, zimné pneu
na diskoch, 2x kľuč. Platné STK a EK.
Spotreba 5,5l/100km, poistka 100eur/
rok. Nové oleje a komplet filtre. Super
stav, veľmi zachovalé, bez ďalších
investícií. Cena: 5100eur. Dohoda
možna. PO. Tel.: 0940 830 577
$ Predám Suzuki Samurai 4x4 1,0
benzin- LPG, celoplech, predny nahon,
redukcia, 2x uzavierka diferencialu!!!,
ťažné zariadenie, predný výklopný ram,
uplné nové terenné pneu Goodriche,
rozširený. Lacné vozenie aj na plyn.
Bez korózie, super motor. Všetko plne
100% funkčné a spoľahlivé. Bez TP. Bez
ďalších investícií. Cena: 1700 Eur. PO.
Tel.: 0904 467 451
$ Predam prevodovku na FIAT MAREA,
BRAVO, BRAVA 1,6 rv:1999. Cena: 130
Eur. 0902846397 (ZH) aj doveziem
keď treba.
$ Predám ventil snímaču tlaku pneumatík na automobil Peugeot 407. Cena
22 eur. Tel.: 0907235051.
$ Predám náhradné diely na
Renault Megane 1,4 RT, dvere, motor,
prevodovka, prístrojovka, plasty, zadná
náprava, katalizátor a mnoho iného,
ceny dohodou, alebo všetko vymením
za dobrý motor OPEL VECTRA 1,8 16V,
volajte 0948 009 548, SK
$ Predam stresny nosic MontBlanc
2500 na Fiat Marea sedan, Brava
5-dverova, rocny, malo pouzivany. Cena
50eur. Tel.: 0902846397 (ZH)
$ Predám Mitsubishi Space Wagon, 2.0
Turbo diesel,podobné ako ford GALAXY,
7-miestne / MPV /. Použitelné tiež ako
malá dodávka, model-99, r.v.11/98,
131000km, metalíza, servo, centrál,
elek okná, elek.zrkadlá, lyžiny, radio
PIONEER, 4x repro, servisná knižka,
STK, EK, garažované, veľmi zachovalé,
po veľkej servisnej prehliadke, cena:
3.500 Eur.Dohoda možná pripadne
vymením za menšie benzívové vozidlo.
Tel.:0905/852538 večer.
$ Predám pneumatiky zimné Matador
M+S , 215/55/R16 97H 4x 5mm , cena
80 Eur. Okres Tvrdošín. Tel.:0905596217
$ Predám HONDU CR-V,2.2i-CTDi,4x4,SUV/OFF-ROAD,M6,Diesel,2/2006,
141000km,všetky airbagy,ABS,brzdový
asistent-BAS,ESP,ISOFIX,protišmykový
system-ASR,elektronický stabilizačný
system-VSA,tempomat,multifunkčný
volant,palubný počitač,automatická
klima,servo,elektrony-HONDA,centrál
s DO,elek.okmá,zrkadlá.hmlovky,radio
s CD,ton.skla,lyžiny,predný ram,construct,originálne kluče,kupené v SK,a
iné.cena:dohodou. Tel.:0915/285305
večer.
$ Predám Škodu Felíciu,r.v.11/98,
50kw,červená,81000km,stk a ek do
11/2012,tažne zariadenie,zimne pneu
na diskoch.Cena 1250 eur dohoda.
Tel.0915376374
$ Predám TOYOTA HILUX 2005,11900€,
Mercedes 220E 1999, 3990 €, SUZUKI
SAMURAJ,vo výb. tech. stave. Pred.
súč. na Daihatsu Feroza: sklop. strechu
-149,-€,original nové pred.+zad.
brzdové obloženie -dohodou, štarter
- vo veľ. dob. stave-dohodou. Foto a
info - tel. 0905 526 832, almeriama@
gmail.com
$ Predám Daewoo MATIZ II r.2004,
perfektný stav, krásny, ako nový, STK a
EK platné ešte rok. Malá spotreba cca
4,5 litra, letné aj zimné pneumatiky, na
svoj stav a ročník veľmi nízka cena +
dohoda. Tel.0905792062
$ Predám pneumatiky zimné
Bridgestone M+S 205/55/R16 91H
3mm , cena 20 Eur. Okres Tvrdošín. Tel.:
0905596217.
$ Predám Audi A6 automat 4x4 strešné
okno, obsah 250cm3. Plná výbava vrátane televízie. R.v. 2009. Cena dohodou
– treba vidieť. Tel.: 0905 144 262
$ Predám 4 ks pneumatiky na nákladné auto – MICHELIN XDE 2+ rozmer
285/7 R 19,5. Vzor 45%. Cena celkom
250 € a predám 4 ks pneumatiky pre
osobný automobil 185/70 R 13. Cena
dohodou – lacno Tel.: 0903 650 376
$ Predám Fiat Brava 1,6 - 16V, r.v. 97.
Cena dohodou. Tel.: 0905705248
Rozpredám motor Audi A4 2.5 TDI,114kw. Tel.: 0910 265 999
$ Na Škodu Fabiu combi predám lacno
nepoužité: originálny predný tlmič
riadenia zn. Sachs a tmič výfuku.
Tel.: 0905 986 560, Košice
$ Predám Fiat Brava 1,6 - 16V, r.v. 97.
Cena dohodou. Tel.: 0905705248
$ Predám Škodu Fabia 2005 - novší typ,
90.000km, kúpená v SR, mech.zabezpečenie Defend-Lock, zachovalá, zimné
aj letné pneu na diskoch. STK a EK
platné do r.2013. Komplet nové brzdy,
predné aj zadné, menené 7-2011. Cena
len 3850€ (najlacnejšia v SR!) Súrne
rod. dôvody. Tel.: 0902155775
$ Predám Renault Megane Scenic,
r.v. 12/1997, 1.6 benzín, 66kW, naj
126500Km, STK+EK 07/2011,el.predné
okna,centrál, imobilizér, 1 x ABG.
cena: dohodou Bližšie inf. Prešov t.č.:
0903614160, alebo mailom: inzerat1@
centrum.sk
AUTO - MOTO KÚPIM
$ Kúpim osobné auto,TOP stav, do
30000 km, max. R.V. od 2008, udržiavaný, garážovaný s posiľňovačom,
bezporuchový, s ľahkým nasupovaním
a priestranným kufrom na vozík, do
5000 EUR pre telesne postihnutého
syna. Len vážne! Tel.: 0902/111989
$ Kúpim za rozumnú cenu OPEL
VECTRA B 1,8 príp. (UK) VAUXHAL
VECTRA 1,8 z dokladmi či bez, sedan
alebo hatchbak, ponuky prosím na
0948009548.
$ Predám alfa romeo 145,1.4 16V,
76kW, NAJAZDENýCH 196 000KM,
ABS, hmlovky, po výmene rozvodov,
elektrony, elektrické sťahovanie
okien a strešného okna. dohoda ista.
cena:1100 Eur +dohoda.
Tel.: 0908 641 676
$ Kúpim starú motorku veteran
Jawa,CZ - perak 250, 350-500 ohc aj
nekompletnú i náhradné diely na renováciu do zbierky. Tel.: 0905 400 361.
$ Kúpim v celkom dobrom stave Škodu
100, po 18hod. Tel.: 0908 026 478
$ Kúpim rôzne diely do skutrov MANET100,125,TATRAN125-aj drobnosti,
skuter s platnym TP, nové diely do JAWA
90, JAWA 20,21,23.Tel.: 0948070027
ZOZNÁMENIE
$ 57 ročný, sš, 170/68 kg, rozvedený,
hľadá ženu rodinného typu, ktorá
po vzájomných sympatiách túži po
spolužití a vzájomnej opore.
Tel.: 0904 684 826.
$ Slobodný 61-ročný 168/ 65 kg s
poruchou reči, inval.dôchodca hľadá
úprimnú, veselú ženu na trvalý vzťah,
len KE a okolie Tel.: 0944 971 947.
$ Rozvedený 59r. 182cm VŠ finančne
zabezpečený hľadá primeranú partnerku veselej povahy pre trvalý vzťah z
Košíc a okolia. Tel.: 0903 902 037
Pribudlo 600 kontajnerov
na separovaný zber odpadu
Na základe úspešného projektu s Recyklačným fondom a v spolupráci s mestom Košice ukončila Spoločnosť KOSIT a.s. rozmiestňovanie 600 kusov zberných nádob na separovaný zber v košických mestských častiach, kde je tento
zber vykonávaný prostredníctvom 1100 litrových kontajnerov. Celý projekt
bol dotovaný sumou 252.700 eur.
Cieľom projektu bolo zintenzívniť a rozšíriť separovaný zber v Košiciach
zvýšením počtu kontajnerov na doposiaľ separované komodity, akými sú najmä papier, sklo, plasty, či kovové obaly. „V rámci prebiehajúcej tretej etapy
intenzifikácie separovaného zberu pribudli aj dve nové komodity, ktoré je už
možné v Košiciach separovať – tetrapak a biele sklo. V tomto prípade ide o
pilotné projekty, ktoré bude spoločnosť KOSIT dôsledne monitorovať a hodnotiť ich efektivitu. Sto kusov červených kontajnerov na viacvrstvové kombinované materiál, čiže tetrapak, je umiestnených do každej mestskej časti, kde
sa separovaný zber realizuje prostredníctvom zberných nádob. Tridsať kusov
bielych kontajnerov na zber bieleho skla je umiestnených len v mestskej časti
Západ,” uviedol hovorca spoločnosti Roland Bánhegyi.
Ako dodal, po ukončení tejto etapy intenzifikácie separovaného zberu je
celoplošne, v meste Košice, rozmiestnených 2300 kontajnerov na jednotlivé
komodity, čo znamená 30 percentný nárast počtu týchto zberných nádob.
„Zároveň KOSIT posilní vozový park o jedno zberové vozidlo, ktoré bude určené len na vyprázdňovanie kontajnerov separovaného zberu. Do prevádzky
sa zaradí koncom augusta,“ doplnil Bánhegyi.
DPMK zavádza zmeny v MHD
pre spustenie nového závodu
Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) zavádza od 1. augusta zmenu na linkách mestskej hromadnej dopravy (MHD) z dôvodu spustenia závodu Faurecia pri letisku. TASR o tom dnes informovala PR manažérka DPMK Michaela
Karaffová. K zmene podľa nej dochádza pre zvýšenie požiadaviek na prepravu
novootvoreného závodu. „Na linke č. 16 dôjde k zmenám v odchodoch garantovaných nízkopodlažných spojov označených symbolom ZŤP. Na novej
zastávke FAURECIA pridáme spoj č. 23,“ spresnila.
V snahe vyjsť v ústrety cestujúcim upraví DPMK aj odchody linky RA3 a to
posunom odchodov autobusov o dve minúty skôr, zo zastávky na Húskovej
ulici. „Upozorňujeme, že počas víkendov sú nové odchody autobusov v čase o
5.00 h a o 13.00 h a 21.00 h vo všetkých režimoch,“ dodala Karaffová.
DPMK pripomína, že od 1. augusta ruší autobusovú linku č. 28, teda skončí
tarifné pásmo T2. Autobusovú dopravu do obcí Vyšná Hutka, Nižná Hutka,
Nižná Myšľa a späť bude od uvedeného dátumu zabezpečovať dopravná spoločnosť Eurobus.
V teplárni sú prvýkrát na
platenej stáži študenti VŠ
Na vôbec prvú platenú stáž v košickej Teplárni, a. s., nastúpilo toto leto deväť
vysokoškolákov študujúcich na fakultách Technickej univerzity v Košiciach a
Prešovskej univerzity. Počas troch týždňov sa každý deň štyri hodiny zúčastňujú každodennej práce v prevádzkach spoločnosti. Stážisti majú šancu nájsť
si v budúcnosti v teplárni zamestnanie. „Zamestnanci košickej teplárne ich
postupne oboznamujú napr. s výrobou tepla a elektrickej energie, prácou na
podporných prevádzkach, s vykonávanými opravárenskými prácami, ale tiež
s prácami na finančnom úseku či pri predaji tepla,“ priblížila dnes pre TASR
vedúca oddelenia komunikácie a marketingu spoločnosti Anna Podlesná. Vysokoškoláci sa stretávajú aj s generálnym riaditeľom Miroslavom Nosálom.
„Považujem za dôležité, aby študenti mali možnosť získať aj praktické skúsenosti. Študenti, ktorí počas stáže preukážu výnimočné zručnosti a znalosti,
môžu za predpokladu splnenia požadovaných kritérií v budúcnosti získať aj
zamestnanie v spoločnosti,“ povedal Nosál.
Vysokoškoláci si svoje skúsenosti zapisujú. „Pochopil som, že vo výrobnej
časti teplárne si vyžaduje údržbu doslova všetko, a je jej pridelená rovnaká
vážnosť ako každému inému úseku,“ konštatoval vysokoškolák Richard. Jeho
kolegyni Miriam sa páči celková organizácia stáže, prístup k študentom a tiež
zadané praktické úlohy. Letná stáž vysokoškolákov trvá tri týždne, od 11. júla
do 30. júla. Záujem o ňu prejavilo spolu 48 študentov, spoločnosť si z nich
vyberala.
KE 11-30 STRANA - 14
DOMÁCNOSŤ
zasmej sa ...
Pýta sa kamarát kamaráta:
- Čo to žuješ?
- Sekundové lepidlo!
- Ako? Nerozumel som, čo to žuješ?
- Hmmm!
*****
Chromý vraví slepému:
- Ja ťa kopnem.
- To chcem vidieť.
*****
V byte zazvoní telefón:
- Haló, je doma Karol?
- Nie, tu žiaden Karol nebýva!
Po chvíli opäť zazvoní telefón:
- Haló, je doma Karol?
- Nie, veď vám vravím, že tu žiaden Karol
nebýva!
Po ďalšej chvíli znovu zazvoní telefón:
- Nazdar, tu je Karol, nehľadal má niekto?
*****
Sedí policajt na lavičke a strašme
narieka. Ide okolo neho babka a tato
sa ho pýta, že prečo narieka. Policajt
jej hovorí:
- Stratil sa mi pes.
Babka sa ho opýtala, ako vyzeral. Policajt
hovorí, že je hnedý, belgičák. Babka
hovorí:
- Ale však sa nebojte pán policajt, však
on si cestu nájde.
- No on áno, ale ja nie.
*****
Pán Boh sa rozhodol - Adam a Eva budú
mať deti. Zavolal si Adama a povie mu:
- Adam, choď za Evou a pobozkaj ju!
Adam však nevedel, čo to je a tak mu to
Boh stručne vysvetlil. Po čase sa Adam
vráti a je celý uveličený. Boh vidí, že sa
mu to páčilo, tak pokračuje v ďalšom
školení:
- Choď za Evou a poláskaj sa s ňou!
Adam opäť nechápavo pozerá a tak
pán Boh mu to znovu stručne vysvetlí.
Po dlhšom čase sa Adam vráti späť a je
úplne spokojný, natešený. Boh vidí, že
Adam robí pokroky, tak pristúpi na to
najdôležitejšie:
- Adam, choď za Evou a pomiluj ju!
Adam nechápavo pozerá, čo Pán od
neho vlastne chce, veď doteraz to bolo
všetko také užasné, takže pán Boh mu
opäť všetko vysvetlí. Natešený Adam
uteká plný očakávania za Evou. Po chvíli
sa vráti. Celý je akýsi nesvoj a nakoniec
sa spýta:
- Pane, môžeš mi povedať, čo je to
migréna?
*****
Sudca sa pýta obžalovaného:
- Prečo ste zbili toho pána?
- No viete. Veľký frajer, čierne okuliare,
biela palička a oklepkával mi auto!
*****
Rozprávajú sa dva transformeri, keď
dopijajú pivo..
- Tak čo, poskladáme sa na taxík?
****
Optimista sa učí anglicky.
Pesimista sa učí po rusky.
Realista sa učí strieľať.
74-0158
*****
Zraz feministiek v USA, ako prvá vystúpi
Američanka a vraví:
- Ja som svojmu mužovi povedala, že mu
nebudem variť... prvý týždeň pozerám
nič, druhý nič, tretí týždeň muž stojí pri
sporáku a varí.
Nastáva všeobecný potlesk.
Ozve sa Angličanka:
- Ja som svojmu mužovi povedala, že mu
nebudem prať... prvý týždeň pozerám
nič, druhý nič, tretí týždeň muž stojí pri
vani a perie.
Nastáva všeobecný potlesk.
Ozve sa Slovenka:
- Ja som svojmu mužovi povedala, že mu
nebudem variť ani prať... prvý týždeň
pozerám nič, druhý nič, tretí týždeň
začínam vidieť na ľavé oko.
KE 11-30 STRANA - 15
34-0167
DOMÁCNOSŤ-STAVIAME
�u rozhodnutia
co
e
v
e
j
a
u
Lásk
www.kosicko.e
na strane obyčajných ľudí
Bol to smutný týždeň. Najprv prišla hrôzostrašná správa z Nórska. Psychopat si
zaumienil, že zachráni svet a zavraždil 76 ľudí. Chorý mozog, ktorý sa vo svojej„štúdii“
veľmi pochvalne vyjadril o našej SNS, vraj jeho vzore. Druhá smutná správa prišla dnes
v stredu, zomrel človek, ktorého som si veľmi vážil - pán biskup Rudolf Baláž. Odvážny
muž, ktorý sa nebál postaviť zlovôli mečiarovej SIS na čele s Lexom. Muž, ktorý hovoriť
pravdu povýšil nad svoje vlastné záujmy. Kňaz, z ktorého komunisti urobili na dlhé
roky traktoristu, aby sa nakoniec z neho stal rovno biskup. Človek s veľkým Č.
Pán prezident
34-0000
Ďalšia časť týždňa bola pre mňa veľmi prekvapivá. Náš pán prezident sa rozhodol
podpísať novelu Zákonníka práce, čo nikto nečakal. Vraj tak urobil preto, lebo sa nahneval na Roberta Fica. Poslanci Smeru totiž pri hlasovaní o novele v parlamente, tiež
veľmi prekvapivo, umožnili, aby bola novela Zákonníka práce schválená. Dobre totiž
videli, že my štyria nie sme v sále, a tak stačilo, že by vytiahli svoje hlasovacie karty
a Zákonník práce by schválený nebol. Smeráci to robia hocikedy, ale teraz preto, že
sa ponáhľali na dovolenky a nechceli prísť aj na druhý deň do práce, to neurobili. Ak
by som bol na prezidentovom mieste, tiež by som poslal Fica kade ľahšie. Veď uprednostniť jeden deň dovolenky pred prácou, a potom sa spoliehať na prezidenta, že mu
bude zachraňovať tričko, je prinajmenšom drzé. Tiež nechápem, ako chce teraz Fico
vysvetľovať svojim voličom, že v tak zásadnej veci ich vymenil za deň voľna. Ale on dokáže hocičo a smutné je, že mu jeho voliči aj hocičo odpustia. Tak ako keď sľúbil diaľnicu
do Košíc do roku 2010, tak ako sľúbil odškodniť okradnutých ľudí v nebankovkách, tak
ako sľúbil, že Slovenska sa kríza
nedotkne, tak ako do vypľutia
duše obhajoval najväčšie zlodejiny jeho vlády, atď, atď, atď.
Napriek tomu to voličom Smeru
nevyčítam, ako to zvyknú robiť
koaličné strany. Ja to vyčítam len
Ficovi. Svoj úspech si totiž postavil
na jedinom - zneužívať to, že ľudia
nedokážu popri práci všetko sledovať a vo všetkom sa vyznať. A to mi
je na ňom odporné. igor matovič
KE 11-30 STRANA - 16