www.Mede8er.eu
Gebruikers Handleiding
MED500X2
High Definition Multimedia Player
TM
INHOUDS OPGAVE
pagina 1
Inhouds Opgave
pagina 2
Introductie
pagina 3
Algemeen Overzicht
pagina 4
Installeren Interne Harddisk
pagina 5
Aansluitingen
pagina 6
Aansluitingen - Vervolg
pagina 7
TV Uitgang Instellingen
pagina 8
Formatteren van de interne Harddisk
pagina 9
Afstandsbediening Functionaliteit
pagina10
Thuis Netwerk Samba Server
pagina 11
Bekabeld Netwerk Aansluiten en Configuratie
pagina 12
Draadloos Netwerk Configuratie / Firmware Opwaarderen / Web Browser
pagina 13
Home Scherm
pagina 14
Home Scherm Strip
pagina 15
Media Weergave Scherm
pagina 16
Media Weergave Scherm - Vervolg
pagina 17
Media Metadata Weergave
pagina 18
Media Muziek Speler
pagina 19
Cover Art Preview
pagina 20
Map Afspelen / Afspelen via Cover Art / Reeds Gezien Indicator
pagina 21
Media Scanner
pagina 22
Map Beveiliging / Systeem Beveiliging
pagina 23
Video Afspeel Info Zoekmode / GOTO
pagina 24
Scherm Kalibratie / Video Zoom
pagina 25
Ondertiteling
pagina 26
Bestands Manger
pagina 27
Bestands Manager - Vervolg
pagina 28
Foto Weergave Scherm
pagina 29
Plasma Mode / Automatisch Afspelen / Internet Streams / Web Browser
pagina 30
NFS Instellen
Pagina 1
Bedankt voor de aankoop van de Mede8er Multimedia
Speler.
De MED500X2 is de nieuwste generatie multimedia speler speciaal ontwikkeld voor de veeleisende
multimedia liefhebber. De Mede8er heeft een aantal unieke functies en daarom raden we aan om deze
handleiding goed door te nemen en het Mede8er forum te bezoeken voor aanvullende informatie en hulp.
De firmware is altijd “werk in uitvoering” en daarom raden we aan om regelmatig op het Mede8er forum te
bezoeken voor nieuwe firmware versies en bijgewerkte Gebruikers Handleidingen.
U kunt zich hier tevens inschrijven voor de nieuwsbrief.
Raadpleeg het Mede8er forum voor de laatste gebruikers handleiding. www.mede8erforum.nl
Garantie
Mede8er producten genieten 60 maanden garantie vanaf aankoopdatum*. Bewaar uw aankoopbewijs op een
veilige plek, dit is uw garantie bewijs. Indien u ondersteuning of garantie service nodig heeft voor uw
Mede8er, neem contact op met support@mede8er.eu of per telefoon +31(0)10-7142888.
Garantie is niet dekkend voor schade veroorzaakt door
a) Bliksem inslag of overspanning
b) Water schade of schade door andere vloeibare stoffen
c) Onzorgvuldig / onjuist gebruik van uw Mede8er
d) Aanpassen van onderdelen
e) Het gebruik van firmware anders dan door Mede8er verstrekt
Europe IBDL BV en Sanji Electronics stellen zich niet aansprakelijk voor dataverlies ongeacht de oorzaak.
*Garantie van 60 maanden is alleen geldig mits u uw Mede8er binnen een maand vanaf de factuurdatum
registreert via: http://www.mede8er.eu/register
Belangrijke Veiligheid Instructies
·
Lees deze instructies in zijn geheel door voordat u dit produkt gaat gebruiken.
·
Gebruik dit produkt niet in de buurt van water of in vochtige omgevingen. Gebruik dit produkt niet in de
buurt van een bad, douche, wasbak, spoelbak, in een vochtige ruimte, in de buurt van een zwembad,
of elke andere lokatie waar water of vocht dichtbij aanwezig is.
·
Reinig dit produkt alleen met een zachte droge doek en zoals aangegeven door de fabrikant. Verwijder
dit produkt eerst uit het stopcontact alvorens te reinigen.
·
Blokkeer geen van de ventilatie openingen. Installeer volgens de instrukties van de fabrikant. Voor
betrouwbare werking van het produkt en ter bescherming tegen oververhitting, plaats het produkt
dusdanig dat er altijd goede ventilatie mogelijk is. Plaats het produkt bijvoorbeeld niet op een bed,
bank, of vergelijkbaar oppervlak welke de ventilatie openingen kan blokkeren. Plaats het niet in een
ingebouwd systeem, zoals een boekenkast of een andere kast welke luchtstromingen via de ventilatie
openingen kan blokkeren.
·
Plaats het niet in de buurt van hitte bronnen, zoals radiators, convectors, fornuis, oven of andere
apparatuur welke hitte produceert.
·
Bescherm het netsnoer tegen beschadiging doordat erover wordt gelopen of wordt bekneld, met name
bij aansluitstekkers, stekkerdozen en de plaats waar het netsnoer het apparaat verlaat.
Pagina 2
Gebruik alleen randapparatuur of accessoires die zijn gespecifieerd door de fabrikant.
·
·
Verwijder dit apparaat uit het stopcontact tijdens onweer en bliksem en wanneer het voor lange periode
niet wordt gebruikt, om schade aan het produkt te voorkomen.
Laat reparaties alleen door gekwalificeerd service personeel uitvoeren
ALGEMEEN OVERZICHT
USB Slave
USB Host
SD Kaart
Op Neer
Links Rechts Enter/ Terug
Bevestig
Stop TV Uit
Status Led
Aan/Uit
R
Analogue Audio Uit
L
*
Koel Ventilator
*
PCIe WiFi Antenne
USB Host Poort
DC - 12Volt 2 Amp ingang
Coax Digital Audio Uit
Optical Audio Uit
Component Video
Uit
Rj45 - Lan connector
PCIe WiFi Antenne
*
HDMI connector
Composite Video In
PCIe WiFi Module Plus Antenne In Ontwikkeling
Pagina 3
INSTALLEREN INTERNE HARD DISK
Hier deksel
omhoog halen
a)
b)
c)
d)
Zorg ervoor dat de DC voeding adapter kabel niet is aangesloten. Keer de Mede8er om en schroef de
harddisk bodemplaat schroeven x en y los. Til de harddisk bodemplaat omhoog, verwijder deze en plaats
het op een vlakke ondergrond met de montage ogen naar boven. Plaats een compatible SATA harddisk op
de bodemplaat met het label omhoog en de connectors naar de zijde met de ventilatie openingen. Schroef
de harddisk vast met de 4 meegeleverde schroefjes.
Sluit de harddisk voeding connector aan en de rode SATA data connector die komt van de speler (figuur c).
Plaats nu de harddisk bodemplaat terug in de Mede8er behuizing en zet deze vast met de 2 schroeven x
en y.
Om resonantie geluid van de harddisk te reduceren, kunt u optioneel Neopreen voetjes gebruiken zoals ls
weergegeven in figuur d.
Pagina 4
AANSLUITINGEN
Analoog Audio en Composite Video aansluiting naar TV.
De Composite Video uitgang geeft de minste resolutie beeld kwaliteit en dient bij voorkeur alleen gebruikt
te worden als uw TV geen HDMI of Component ingang heeft. Gebruik de RCA analoge audio uitgang als
uw TV of Home Theatre Set geen HDMI of Digital Audio ingangen heeft. De RCA analoge uitgangen geven
een downmix van mutli-channel naar stereo.
VIDEO IN
L R
AUDIO IN
HDMI - RJ45 Netwerk - Coax Digital - Toslink Aansluiting naar een TV of Versterker
Voor digitale audio aansluiting naar uw Home Theatre Systeem/Versterker kunt u de TOSLINK Optical of
de Coax Digital uitgang gebruiken. De MED500X2 ondersteunt zowel Passthrough en Downmix voor Dolby
Digital en DTS signalen. Als u wilt dat uw Home Theatre Versterker surround sound decodeerd, dan dient u
één van deze digitale uitgangen te gebruiken en in het Instellingen menu Audio SPDIF Passthrough te
selecteren.
Coax Digital Optical Digital
HDMI
Verbind LAN kabel naar router of switch
Pagina 5
Component Video Aansluiting naar Versterker of TV
Component Video geeft bijna dezelfde beeldkwaliteit als HDMI. Wanneer uw TV of Versterker geen HDMI
ingang heeft, geniet de Component Video aansluiting op de TV de voorkeur indien beschikbaar.
Pr
Pb Y
Inschakelen en Standby
Plug de AC/DC adapter in het stopcontact en plug de DC Jack in de DC IN ingang aan de achterzijde van
de MED500X. GEBRUIK ALLEEN DE BIJGELEVERDE MED500X2 AC/DC ADAPTER EN GEEN ANDERE
anders kan de MED500X2 beschadigen. Druk op de On/ Off toets op het Mede8er bedieningspaneel aan
de voorzijde en de LED op de voorzijde zal Blauw oplichten. U kunt uw Mede8er in standby mode zetten
door op de On/Off knop te drukken op de afstandsbediening. Wanneer in standby mode, zal de LED op de
voorzijde rood kleuren.
Multi Voltage AC/DC Voeding Adapter
Pagina 6
TV UITGANG INSTELLINGEN
Verbind de Mede8er met uw TV via één van de aansluitings mogelijkheden zoals getoond op pagina 6 & 7
en verander de ingang selectie op uw TV die overeenkomt met de gemaakte aansluit keuze. Als u de
Mede8er Gebruikers Interface (GUI) niet op uw TV ziet, en u bent er zeker van dat u de juiste ingang op uw
TV heeft geselecteerd, dient u de Mede8er TV uitgang te „Togglen“ totdat u beeld krijgt op uw TV.
TV SYS Toggle Procedure
De Mede8er heeft drie video uitgang opties, nl. Composite Video (gele
RCA connector, Component Video (Rood - Groen- Blauwe
connectors) en HDMI. Elke uitgang optie levert verschillende
scherm resolutie mogelijkheden. Deze dienen te worden
aangepast aan de mogelijkheden van uw TV
als u geen beeld krijgt.
Om de Video uitgang instellingen te
wijzigen, druk op de TV SYS knop
op de afstandsbediening en de
eerstvolgende Video uitgang
instelling zal worden toegepast.
Als u hierna nog geen beeld krijgt,
herhaal deze procedure. Wacht elke
keer ca. 10 seconden voordat u wederom
op de TV SYS knop drukt.
Bijf deze procedure herhalen totdat u beeld krijgt op uw
TV.
Wanneer u de Mede8er GUI op uw TV ziet, ga dan meteen naar het Video
Instellingen Menu en stel de Video instellingen dusdanig in dat deze
overeenkomen met de vereiste video resolutie instellingen van uw TV.
AUDIO SETTINGS
Surround Sound
Selecteer “Don’t Care” wanneer 2 CH stereo wordt gebruikt. Wanneer SPDIF of Co-Axial Digital
wordt gebruikt, selecteer “AC3". Wanneer HDMI Audio naar een audio versterker wordt gebruikt,
selecteer “True HD”
HDMI Downmix (2 channel)
Gebruik deze instelling wanneer de Mede8er direct is aangesloten op een HDMI ingang van de
TV. Het geluid zal worden gedownmixed naar 2 kanaals stereo.
HDMI Passthrough
Gebruik deze instelling wanneer de Mede8er via HDMI is aangesloten op een Home Theatre Amplifier. Het
geluid zal worden doorgegeven als Bitstream of LPCM en uw versterker zal de multichannel decoding doen.
SPDIF Downmix (2 channel)
Gebruik deze instelling wanneer de Mede8er via Toslink optical kabel of via Co-Axial Digital RCA
kabel is aangesloten. Het geluid zal worden gedownmixed naar 2 kanaals stereo.
SPDIF Passthrough
Gebruik deze instelling wanneer de Mede8er via Toslink optical kabel of via Co-Axial Digital RCA
kabel is aangesloten. Het geluid zal worden doorgegeven als Bitstream of LPCM en uw versterker zal de
multichannel decoding doen.
Pagina 7
FORMATTEREN VAN DE INTERNE HARDDISK
De MED500X2 heeft een ingebouwde Harddisk formatteer funktie die de harddisk formatteert met een
NTFS partitie en een aantal kleine partities voor Mede8er specifiek intern gebruik.
De Hard Disk moet in de Mede8er MED500X2 geformatteerd worden om volledige functionaliteit te krijgen.
Een alreeds geformatteerde Harddisk kan gebruikt worden, maar kan erin resulteren dat niet alle
MED500X2 funkties beschikbaar zijn.
Om de interne Harddisk te formatteren, ga naar het Systeem Instellingen menu en selecteer HDD
formatteren. De Harddisk formattteer funktie kan worden beveiligd met de ingebouwde “Wachtwoord”
funktie. Voor Harddisk Formatteer bescherming, zet de “Pincode beveiliging” funktie aan in het Instellingen
menu. (Standaard pincode is 0000).
Formatting ...
WAARSCHUWING: FORMATTEREN VAN DE HARDDISK WIST ALLE DATA
USB CONNECTION TO PC
U kunt bestanden van en naar de Mede8er kopiëren via USB2.0 of USB3.0 connectie. Gebruik de
bijgeleverde USB kabel om de Mede8er MED500X2 aan de PC te koppelen. Zodra de USB kabel is
aangesloten aan de PC, zal de blauwe LED aan de voorzijde uit gaan en weer aan. De Mede8er zal nu
gaan koppelen. De computer zal nu automatisch de juiste drivers installeren en daarna kunt u de Mede8er
gebruiken zoals een normale externe USB disk.
Opmerking: Bij sommige Computers kan het een aantal minuten duren voordat de juiste USB drivers zijn
geïnstalleerd.
GEEN EXTERNE USB DEVICE DRIVER NODIG
Pagina 8
AFSTANDSBEDIENING FUNCTIONALITEIT
DVD Angle
Aan / Uit
TV Systeem
Audio De,[em
A-B
Instellingen Menu
Media Keuze Sneltoets
Numerieke toetsen
Herhaal Shuffle
Volume Omhoog/Omlaag
Snel Vooruit / Terug
Afspelen / Pauze
Start Scherm
*Navigeer Links
Zoek Balk - Video Bestand
Menu
Edit
Audio Selectie
Spring Voorwaard/Terug
Langzaam vooruit
Volgende / Vorige
Stop
Terug
Navigeer Omhoog - Volume Omhoog in Video Bestand (niet DVD)
Navigeer Rechts - Zoek Balk - Video Bestand
Navigeer Bevestig - Pauze / Afspelen in Video Bestand (niet DVD)
Navigeer Omlaag - Volume omlaag in Video Bestand (niet DVD)
Info Scherm / Film Sheet (about.jpg) Zoom
Weergave - Verander weergave mode in Media Scherm
Goto
Zoom
Ondertiteling
Instellingen Functies / Browser Functies
Additionele Functionaliteit van de Navigatie Knoppen
Gemakkelijk in gebruik - De Mede8er afstandsbediening is ontworpen om ergonomisch en gemakkelijk in
gebruik te zijn. Tijdens het afspelen van uw Videos kunt u gemakkelijk navigeren en bepaalde funkties
aanpassen zonder continu naar de afstandsbediening te moeten kijken.
Tijdens Video Afspelen (behalve DVD bestanden) kunt u de navigatie knoppen gebruiken voor funkties zoals
Snel Vooruit spoelen, Terug spoelen, Pauze, Stop, Volume Omhoog en Volume Omlaag.
Volume Omhoog
Snel Terug Spoelen
Snel Vooruit
Pause / Afspelen
Volume Omlaag
Pagina 9
THUIS NETWERK SAMBA SERVER
De Mede8er heeft een ingebouwde NAS (Network Attached Storage) funktie. En hoewel deze beperkt is in
overdracht snelheid vergeleken met losstaande NAS servers, is de werking voldoende als snelheid niet de
voornaamste vereiste is. De MED500X2 kan tevens als Media Server gebruikt worden en bestanden
streamen naar andere Mede8er’s in uw home netwerk.
De Samba funktie kan aan en uit gezet worden in het Instellingen Menu onder Netwerk. Wanneer de
Samba funktie niet meer werkt om welke reden dan ook, start dan de Mede8er opnieuw. Door de DC Jack
plug aan de achterzijde te verwijderen en weer te plaatsen, of door de aan/uit knop op het voorpaneel te
gebruiken.
Cat5
Cat5
Cat5
MED500X2 met interne Hard Drive
gebruikt als Media Server
Mede8er zonder Harddisk
Ruimte 1
Router
Mede8er zonder Harddisk
Ruimte 2
Pagina 10
BEKABELD NETWERK AANSLUITEN EN CONFIGUREREN
De Mede8er MED500X2 kan aan uw lokale netwerk worden verbonden met een RJ45 CAT5 kabel. De
Mede8er is standaard voorzien van een UPnP funktie en een Samba Client voor aansluiten op uw lokale
netwerk via een netwerk router of switch. U kunt media bestanden delen vanaf de PC en media streamen
naar de Mede8er. De Mede8er kan gebruikt worden als Media Server om media naar andere Mede8er’s in
het lokale netwerk te streamen.
Druk op de “setup” knop op de Mede8er Afstandsbediening of selecteer het “Instellingen” menu op de
home pagina. Selecteer “Netwerk” menu in het instellingen menu. Kies daarna Instelling bekabeld Lan en
druk op “ENTER”. Netwerk configuratie geeft mogelijkheid voor zowel automatische of handmatige IP
configuratie.
Volg de instructies op het scherm om de netwerk configuratie te voltooien.
Als u aansluit op een bekabeld Ethernet netwerk via DHCP, zal de Mede8er automatisch het netwerk
detecteren. Als alternatief kan het nodig zijn om IP adres, subnet mask, router, en DNS adressen
handmatig te configureren.
DHCP IP (AUTO)
Kies deze optie als u wilt dat uw router een dynamisch IP adres toekent aan de Mede8er. Deze optie is
gemakkelijk in gebruik en geadviseerd voor normale gebruikers.
FIX IP (Handm.)
Deze optie geeft de mogelijkheid om een statisch IP adres toe te kennen aan de Mede8er. Deze optie
vereist aanpassing van de netwerk instellingen van de Mede8er en wordt alleen aanbevolen voor ervaren
gebruikers. Om een statisch IP adres in te stellen, stel IP Adres, Subnet Mast en Gateway en DNS Server
Adres in zoals vereist voor uw router als aangeven in onderstaande voorbeeld. Getoonde IP adressen in
deze afbeelding zijn indicatief, gebruik uw persoonlijke instellingen in plaats daarvan.
DHCP IP Auto
Fixed IP Handmatig
Pagina 11
DRAADLOOS NETWERK CONFIGURATIE (basis)
De Mede8er MED500X2 is alleen compatible met de Mede8er Wireless Dongle 802.11n
(Andere merken zullen niet functioneren)
Raadpleeg de Gebruikers Handleiding die is bijgevoegd bij de Mede8er dongle voor gedetailleerde
draadloos netwerk configuratie instruktie.
Gebruik alleen model MED10WFB WiFi Dongle daar deze wordt geleverd met een USB extensie kabel
voet.
DRAADLOOS NETWERK VERBINDEN
Plaats de MED10WFB dongle in de USB extensie voet welke is meegeleverd. Plaats de USB kabel in één
van de USB poorten aan de zijkant van de Mede8er. Rol de kabel uit en plaats de extensie voet zover
mogelijk uit de buurt van metalen voorwerpen, aangezien deze het draadloze RF signaal negatief kunnen
beïnvloeden. De beste plaats van de extensie voet met dongle hangt sterk af van uw persoonlijke omgeving.
Voor het beste resultaat kan het nodig zijn om de kabel te verlengen met een additionele USB verleng kabel.
(niet meegeleverd).
Opmerking: De draft N standaard beperkt hoge doorvoersnelheid met WEP of WPA2-PSK als unicast
encryptie, de data doorvoersnelheid zal terugvallen naar 54 Mbps (802.11g) wat normal is. Gebruik daarom
andere versleutel methodes (WPA-PSK), of kies ervoor om geen encryptie te gebruiken.
De maximaal overbrugbare afstand en correcte functionaliteit kan flink variëren afhankelijk van specifieke
plaatsing van de Router of de WiFi Dongle.
Voor de beste resultaten, plaats uw Router:
* In het midden van de ruimte waar uw Me8er wordt gebruikt.
* Op een hoge plaats dichtbij het plafond, bijvoorbeeld op een hoge plank.
* Niet in de buurt van bronnen die interferentie kunnen veroorzaken, zoals PC’s, magnetrons, en
draadloze telefoons.
FIRMWARE OPWAARDEREN
Zet Aan en houdt aan/uit
knop 10 seconden ingedrukt
Download de laatste Mede8er Firmware vanaf
www.mede8er.nl.
UnZIP of UnRAR het bestand en u vindt een bestand met de
naam install.img. Kopiëer dit bestand in de root van een USB stick
(niet in een map). Plaats de USB stick in één van de usb poorten
van de Mede8er. Verwijder de DC jack aan de achterzijde van de
Mede8er en sluit daarna de DC jack weer aan - Druk nu op de
on/off knop en houdt deze 10 seconden ingedrukt en laat dan los.
Na ongeveer 15 seconden zal de LED op de Mede8er rood-blauw gaan knipperen en er zal een voortgangs
balk op het TV scherm verschijnen (sommige TV's laten dit niet zien). Wacht totdat de Mede8er zichzelf
opnieuw opstart na +- 60 sec. Uw Mede8er is nu opgewaardeerd.
VERWIJDER NOOIT DE STROOMVOORZIENING TIJDENS HET OPWAARDEREN VAN DE FIRMWARE
Pagina 12
HOME SCHERM
Het Mede8er Home scherm is het centrale punt waar alle gebruikers toepassingen kunnen worden
opgestart. Gebruik de Rechts/Links navigeer toetsen op de afstandsbediening om te navigeren en gebruik
de „ENTER“ toets om het gewenste scherm te starten.
VIDEO WALL
Maak shortcuts en toon uw Video Collectie in een Video Wall met
metadata zoek optie. In ontwikkeling, komt binnenkort met een
Firmware update.
MEDIA KEUZE
In Media Keuze kunt u door uw media collectie bladeren door inhoud
op interne harddisk, SD kaart, USB opslag en Netwerk. Tevens
opstarten van de ingebouwde Bestand Manager.voor beheren en
verplaatsen van uw media bestanden.
FILMS ZOEKEN
Het Film Database zoek scherm laat alle video bestanden zien van de
interne harddisk, en aangesloten usb media met functies zoals Zoeken,
Meest Bekeken en Net Toegevoegd. Gebruik de menu toets op de
afstandsbediening voor deze functie.
MUZIEK ZOEKEN
Het Muziek Database zoek scherm laat alle muziek bestanden zien
van de interne harddisk, en aangesloten usb media met functies zoals
Zoeken en filter opties zoals filteren op Artiest, Albums, Genre, Jaar en
toegang tot Playlists. Gebruik de menu toets op de afstandsbediening
voor deze functie.
FOTO ZOEKEN
Het Foto Database zoek scherm laat alle foto bestanden zien van de
interne harddisk, en aangesloten usb media met functies zoals Zoeken
en filter opties zoals Net Toegevoegd en Net Afgespeeld Gebruik de
menu toets op de afstandsbediening voor deze functie.
INTERNET MEDIA
Het Internet Media scherm bevat Internet Media zoals een Internet
Web Browser, Social Media, YouTUBE, Flicker etc
INSTELLINGEN
Het Instellingen scherm voor aanpassen van instellingen naar
persoonlijke voorkeur.
Pagina 13
HOME SCHERM STRIP
Het Home Scherm kan elk gewenst moment worden opgestart door op de “Home” toetst te drukken op de
afstandsbediening.
De Home Scherm Strip zal verschijnen aan de onderzijde van het scherm, waarna een keuze kan worden
gemaakt via de Links / Rechts navigatie toetsen op de afstandsbediening.
Pagina 14
MEDIA WEERGAVE SCHERM
Het Mede8er Media weergave scherm heeft vijf ingebouwde standaard weergave modes, zoals Film
Weergave, Muziek Weergave, Foto Weergave, Lijst Weergave, Lijst Weergave met Voorbeeld. Het is
eenvoudig om snel tussen de verschillende weergave modes te schakelen.
Film Weergave Mode
Muziek Weergave Mode
Foto Weergave Mode
Lijst Weergave Mode
Lijst Weergave Mode met Voorbeeld
1
4
2
3
5
6
8
7
9
10
11
1. Media Iconen 2. Bestand Naam 3. Selectie Balk 4. Scroll Balk 5. Map Path 6. Metadata Waardering
7. Metadata Genre 8. Metadata Film Duur 9. Reeds Gezien Indicator 10. Index 11. Weergave Mode
Film Weergave Mode
Muziek Weergave Mode
Lijst Weergave Mode
Foto Weergave Mode
Lijst Weergave mode met Voorbeeld
Pagina 15
MEDIA WEERGAVE SCHERM - VERVOLG
Om de weergave mode te veranderen, gebruik de “View” toets op de afstandsbediening en de Media
Weergave Strip zal oplichten. Nu kan er genavigeerd worden met de Links / Rechts navigatie knoppen op
de afstandsbediening en selecteer hiermee de gewenste weergave mode. Bevestigen met „ENTER“ toets.
Pagina 16
MEDIA METADATA WEERGAVE
Het Media Weergave Scherm kan standaard Film Metadata laten zien in alle weergave modes. Deze
Mede8er funktie geeft een unieke ervaring tijdens het bladeren door de media verzameling. Om gebruik te
kunnen maken van deze Metadata funktie dient de film collectie te worden gescanned met Y2M (YAMJ to
Mede8er) of Thumbgen, voor het aanmaken van de benodigde xml files.
Film Waardering - aantal sterren uit 5, Film Waardering - x van 10, Film Genre, Film speel duur
Zie het Mede8er Forum voor downloaden van Y2M en bijbehorende instucties. ww.mede8er.nl
Vergrootte Weergave
De Film Sheet met film details kan elk gewenst moment worden opgeroepen door op de “Info” About toets
te drukken op de afstandsbediening..
Pagina 17
MEDIA WEERGAVE - MUZIEK SPELER
Selecteer een ondersteund muziek bestand en de Muziek Speler zal starten. Wanneer het muziek bestand
ingesloten informatie tags en afbeeldingen heeft zal dit worden weergegeven aan de rechterzijde in het
preview scherm gedeelte.
Tijd Balk
Huidige Track Tijd
Totale Track Tijd
UIT - Herhaal en Shuffle uit
of
Herhaal Track - Herhaal spelende muziek track
Herhaal Alles - Herhaal alle muziek tracks in de map. Shuffle uit.
Shuffle - Willekeurig afspelen van alle muziek tracks in huidige map.
Pagina 18
COVER ART PREVIEW
Mede8er heeft een ingebouwde funktie om cover art te tonen en zal folder.jpg en about.jpg bestanden lezen
binnen een map. Om van deze erg handige funktie gebruik te kunnen maken, dienen de media collectie
bestanden per video in een aparte map te worden geplaatst. Plaats een JPEG afbeelding samen met het
bijbehorende film bestand samen in een map en deze funktie zal werken. U kunt bijbehorende DVD cover
art makkelijk vinden op internet of u kunt het gratis beschikbare YAMJ to Mede8er programma gebruiken om
uw eigen folder.jpg en about.jpg afbeeldingen te maken, deze afbeeldingen bevatten additionele informatie
zoals Film Plot, Cover, Waardering, Jaar, Acteurs etc etc
BELANGRIJK: Stel eerst uw schermgrootte in via het Instellingen Menu
voordat u de full screen cover art optie gebruikt.
Navigeer naar een map. De afbeelding zal worden weergegeven in het preview
scherm
Voor volledig scherm modus selecteer de iNFO about toets.
Gebruik Navigeer Omhoog/Omlaag om door cover art te bladeren
Pagina 19
MAP AFSPELEN
Mede8er kan tevens video bestanden afspelen in een map zonder eerst in de map te gaan. Plaats de selectie
balk op de gewenste map en druk op de “Play” toets. Het eerste video bestand wat wordt gevonden in de
map zal worden afgespeeld. De Map Afspeel funktie werkt alleen met video bestanden
VIDEO AFSPELEN VIA COVER ART
Met de Mede8er kunt u video bestanden direct afspelen via de cover art funktie. Zoom in op het about.jpg
bestand door de “slow” of “A-B” toets te gebruiken en druk daarna op de Play of Enter toets om afspelen te
starten.
Play of Enter
WATCHED INDICATOR
REEDS GEZIEN INDICATOR
Mede8er is voorzien van een video reeds gezien indicator funktie. Om deze aan te zetten ga naar Instellingen
-- DIV -- Reeds Gezien Indicator en zet deze aan. Mede8er zal het Video bestand markeren met een oog
icoon wanneer er meer dan 10% van de video is afgespeeld. U kunt tevens handmatig een video als Reeds
Gezien markeren of deze markering verwijderen. Plaats de selectiebalk op het gewenste bestand of map en
druk op de Edit toets. Een menu dialoog zal openen en hier kan handmatig het icoon worden toegevoegd of
Reeds Gezien
Pagina 20
MEDIA SCANNER
De Mede8er heeft een ingebouwde Media Scanner welke alle Media bestanden
zal scannen op de interne Hard Disk of USB disk en hiermee funkties zoals
Zoeken, Net Gespeeld etc. verzorgd. Het Instellingen menu bevat hiervoor de optie “Auto Scan”. De Media
Scanner zal automatisch de database bijwerken wanneer de Mede8er wordt aangezet of wanneer een externe
USB disk wordt aangesloten. Het is belangrijk om de media scanner niet te onderbreken totdat deze gereed is
als u deze optie wenst te gebruiken. Progressieve scans nemen minder tijd in beslag dan de originele scan
omdat alleen nieuwe informatie wordt toegevoegd aan de database. Om gebruik te maken van de Media
Scanner Database informatie dient de Film Zoeken, Muziek Zoeken of Foto Zoeken icoon te worden
geselecteerd in het Home Scherm of de Home Scherm Strip. Druk daarna op de Menu toets voor het optie
menu. Er zal een Zoek Icoon worden weergegeven wanneer in Media Zoek mode..
Films Zoeken
Muziek Zoeken
Fotos Zoeken
Pagina 21
SYSTEEM BEVEILIGING
Mede8er heeft een ingebouwde Systeem Beveiliging funktie om bepaalde
onderdelen te beveiligen tegen ongewenste toegang.
Systeem beveiliging opties
a. Systeem toegang gebieden zoals Harddisk Format scherm en Bestands Manager (Pincode Beveiliging)
b. Gebruikers Mappen (Map/Folder Beveiliging)
Deze opties kunnen aan en uit gezet worden in het Instellingen menu.
VERANDER WACHTWOORD
De standaard 4 cijferige Pin Code is 0000.
Om de Pin Code te veranderen ga naar Instellingen -- DIV -- Pincode -- Er wordt eerst gevraagd de huidige
pin code in te voeren. Bij eerste gebruik moet het standaard fabrieks wachtwoord ingevoerd worden bv. 0000,
hierna zal het Pin Code configuratie scherm openen. Voer nu de gewenste nieuwe 4 cijferige persoonlijke
code in met het numerieke toetsenbord van de afstandsbediening. Wanneer ingevoerd, gebruik de “ENTER”
toets op de afstandsbediening en de nieuwe code wordt opgeslagen.
WACHTWOORD BEVEILIGING
Zet Wachtwoord Beveiliging aan om toegang tot Harddisk Formatteer menu en toegang tot Bestands
Manager funktie te beveiligen. Wanneer Wachtwoord Beveiliging is aangezet, zal elke keer gevraagd worden
om een persoonlijke Pin Code wanneer één van de genoemde funkties wordt geselecteerd.
MAP BEVEILIGING
Map beveiliging geeft de mogelijkheid om mappen te beveiligen op lokale Harddisk,
USB Disk, SD Kaart of Netwerk Gedeelde folders (write enabled shares). Om een map
te beveiligen, plaats de selectie balk op een map en druk op de Menu toets. Selecteer
het Slot icoon en de map zal worden beveiligd. Om de beveiliging weer te verwijderen,
doe hetzelfde maar gebruik nu het open slot icoon en er zal om een PinCode worden
gevraagd. Na invullen wordt de beveiliging weer verwijderd.
Beveilig Map
Verwijder Map Beveiliging
RESET PIN CODE
Om de PinCode te resetten, her-installeer de laatste firmware en de PinCode zal weer
standaard fabriek instelling 0000 zijn.
Pagina 22
VIDEO AFSPEEL INFO ZOEKMODE
Met de Info Zoek Mode kan makkelijk gesprongen worden naar elk willekeurig moment in de film. Druk
tijdens het afspelen van een film op de Links / Rechts navigatie toetsen en het Info Zoek scherm zal
verschijnen aan de bovenzijde van het scherm. Druk nu op de Links / Rechts navigatie toets en er de rode
balk zal in de gewenste richting bewegen op de tijdbalk. Wanneer de gewenste tijd is bereikt, druk op de
“Enter” toets en de Mede8er zal naar het geselecteerde tijd moment springen in de film..
Bestand naam
Titel info
Audio codec
Huidige tijd
Video codec
Zoek tijd
Tijd balk
Totale duur
Hoofdstuk info
Zoek tijd indicator
Herhaal status
GOTO ZOEKEN
Met de GOTO Zoek optie kan worden gesprongen naar een specifiek tijd moment of Titel of Hoofdstuk in
een Video bestand. Druk tijdens het afspelen op de “Goto” toets en het Goto scherm zal verschijnen aan de
bovenzijde van het scherm. Met de Link / Rechts toetsen kan de gewenste funktie worden geselecteerd,
zoals Tijd, Titel of Hoofdstuk. Wanneer de gewenste funktie is geselecteerd, gebruik de Omhoog/Omlaag
navigatie toetsen om de juiste numerieke waarde in te stellen. Druk nu op de “Enter” toets en de Mede8er
zal naar het ingestelde tijdstip springen in de Video.
Tijd
Huidige tijd
Zoek tijd
Titel
Tijd balk
Hoofdstuk
Totale duur Zoek tijd indicator
Pagina 23
SCHERM KALIBRATIE
Voordat de Zoom funktie voor de eerste keer wordt gebruikt, is het aanbevolen om het TV scherm eerst te
kalibreren. Ga naar het Instellingen Menu – Video en selecteer Schermgrootte.
Druk op Enter om op te slaan
Met de links, rechts, omhoog en omlaag navigatie toetsen kan de rode rechthoek aangepast worden zodat
deze precies even groot is als de buitenzijde van uw TV scherm. Daarna kan een fijnafstemming worden
gedaan door de rode rand van de rechthoek net buiten het zichtbare deel van uw scherm te plaatsen.
ZOOM
De Mede8er heeft een geavanceerde zoom funktie en wanneer het TV scherm is
gekalibreerd kan gemakkelijk ingezoomed worden op BREEDTE of HOOGTE of XY
tijdens afspelen van een video.
Zoom in/uit
Zoom To Height
Zoom To Width
X:100% Y:100%
ENTER
OFF
W
Zoom Naar Hoogte - Deze zoom funktie is voor volledige
scherm weergave van ultra wide screen aspect video’s op een
16:9 TV.
Zoom Naar Breedte - Deze zoom funktie is voor volledige
scherm weergave van oudere 4:3 video’s op een 16:9 TV.
Zoom XY - Met de Zoom XY funktie kan de video afbeelding
in hoogte en breedte onafhankelijk van elkaar worden
aangepast. Deze zoom funktie is aanwezig om video’s met
onjuiste aspect ratio encoding te corrigeren. Deze Zoom XY
funktie kan tevens gebruikt worden om naar persoonlijke
voorkeur in te zoomen. Wanneer het gewenste zoom resultaat
is bereikt, gebruik de ENTER toets op de afstandsbediening
om de instelling op te slaan. Om de ZOOM XY instelling aan
te passen, selecteer EXIT en selecteer daarna Zoom XY
nogmaals.
H
X:100% Y:100%
Pagina 24
ONDERTITELING
Mede8er ondersteunt diverse typen ondertitel bestanden.Ondertiteling kan standaard op “aan” of “uit” gezet
worden in het Instellingen menu onder DIV. Als de ondertiteling in het video bestand is ingebed zal deze
automatisch zichtbaar worden in het Ondertitel Dialoog Scherm. Externe ondertitel bestanden moeten in
dezelfde map geplaatst worden als het video bestand en moeten dezelfde naam hebben als het video
bestand, voorbeeld:
Cloudy.With.A.Chance.Of.Meatballs.2009.720p.BluRay.HebDub.x264-WiKi.mkv
Cloudy.With.A.Chance.Of.Meatballs.2009.720p.BluRay.HebDub.x264-WiKi.srt
Ondertitel Kleur
Ondertitel Taal
Ondertitel Tijd Sync
Ondertitel Focus
Ondertitel Afmeting
Ondertitel Positie
Ondertitel Selecteren
Om het Ondertitel Scherm te activeren druk op de Subtitle toets op de afstandsbediening tijdens afspelen
Pagina 25
MUZIEK AFSPEELLIJST
Om muziek .M3u afspeellijsten (playlists) aan te maken op de mede8er, selecteer in Bestands Manager iMEERDERE BESTANDEN sectie en selecteer dan de playlists optie.
BESTANDS MANAGER
De Mede8er heeft een ingebouwde Bestands Manager om bestanden te beheren en te verplaatsen tussen
verschillende bronnen. De Bestands Manager wordt opgstart door op de “Edit” toets te drukken op de
afstandsbediening wanneer u zich in het Media Weergave menu bevindt.
Om een enkel bestand te Kopiëren, Verwijderen, Verplaatsen of te Hernoemen, plaats de selectie balk op
het gewenste bestand en druk op de “Edit” toets op de afstandsbediening. Selecteer nu de gewenste optie
en druik op de “Enter” toets. Volg de instructies op het scherm.
Pagina 26
BESTANDS MANAGER - MEERDERE BESTANDEN
Om tegelijker tijd meerdere bestanden te Kopiëren, Verwijderen, Verplaatsen of te Hernoemen, druk op de
“Edit” toets op de afstandsbediening wanneer u zich in het Media Weergave Scherm bevindt. Selecteer
“Multiple Select” en een nieuw scherm zal openen.
Navigeer naar de gewenste bestanden of mappen in het linker scherm “A” en gebruik de “Play/Pause”
toets om items toe te voegen aan de Bestandslijst “B” aan de rechterzijde van het scherm.
A
A
B
B
Wanneer alle gewenste bestanden zijn geselecteerd, druk dan op de Rechts navigeer toets. Het
rechterscherm “B” zal nu worden geselecteerd. Voor vervolg druk op de “Edit” toets en selecteer de
gewenste bewerking uit de optie lijst.
Pagina 27
FOTOS
Druk op de “View” toets op de afstandsbediening en onderaan zal de Icoon strip oplichten. mote and the Icon
strip will light up. Selecteer nu het Foto Icoon. Het scherm zal veranderen in een indeling die is
geoptimaliseerd voor foto thumbnail weergave. U kunt nu bladeren door uw foto’s en inzoomen naar volledig
scherm door op de “Enter” toets te drukken op de afstandsbediening. Wanneer ingezoomed tot volledig
scherm, druk op de “Menu” toets op de afstandsbediening voor meer opties.
Pagina 28
PLASMA MODE / VIDEO SCHERM TRANSPARANTIE
Plasma Mode is voor gebruik met Plasma TV’s welke last hebben van het bekende image “burn in” effect.
Plasma instelling zal het transparantie nivo van de GUI schermen aanpassen en heeft geen invloed op de
schermen gebruikt bij video afspelen. De Scherm Transparantie funktie verandert het transparantie nivo van
alle video menu’s tijdens video afspeel modus. De mogelijke keuzes zijn Uit, Laag of Hoog.
AUTOMATISCH AFSPELEN
Mede8er kan automatisch naadloos bestanden in een map afspelen wanneer deze wordt aangezet. Deze
autoplay funktie is erg handig en kan de Mede8er laten werken als een effektieve ’low cost’ Digital Signage
oplossing.
Autoplay Functie
De Autoplay bestanden kunnen worden opgeslagen op SD Kaart, USB Disk, of Lokale HDD. 1. Maak een
map aan in de root van de disk met de naam “Autoplay” (Hoofdletter Gevoelig) 2. Plaats Video OF Audio
bestanden in deze map 3. Als de bestanden in een specifieke volgorde moeten worden afgespeeld, geef ze
dan de volgende benaming: 01naam - 02naam - 03naam - 04naam - 05naam - 06naam - 07naam - 08naam 09naam - 10naam - 11naam
Autoplay Werking
Wanneer de Mede8er wordt aangezet zal deze zoeken naar de “autoplay” map en wanneer aanwezig, zal
automatisch de inhoud van de “autoplay” map worden afgespeeld. De inhoud zal standaard worden
INTERNET MEDIA STREAMS
Internet Media bevat YouTube, YouTubeXL, Picassa, Buddy Link, Video Podcasts, Yahoo News, Shoutcast
Radio, Flickr, Yahoo Finance, facebook, twitter, en een Web Browser.
Internet Media wordt opgestart vanaf het Home Scherm of via de Home Scherm Strip. De Web Browser en
Social Media vereist een USB compatible toetsenbord/muis voor juiste systeem werking. De inhoud van
Internet Media kan veranderen afhankelijk van veranderende wetgeving. Sanji nog Mede8er Europe hebben
geen invloed op- en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor externe veranderingen.
VIDEO WALL
De nieuwe Mede8er Video Wall van de MED500X2 met Metadata funkties zal binnenkort beschikbaar komen
in de vorm van een Firmware update. Bezoek het Mede8er Forum voor informatie over deze update.
Pagina 29
NFS (Network File System)
Mede8er gebruikt standaard Samba om media te streamen over een lokaal netwerk en dit is over het
algemeen meer dan voldoende voor de meeste gebruikers. NFS levert over het algemeen hogere doorvoer
snelheden bij het streamen over een lokaal netwerk. Als u streamt vanaf een Windows PC dan is er een
actieve NFS client nodig op de host PC. De Mede8er is getest met HaneWin, maar andere NFS Servers
zouden eveneens moeten werken. HaneWin kan worden gedownload vanaf http://www.hanewin.net/nfse.htm.
Configureren van NFS shortcuts op de Mede8er
Selecteer het NFS menu in het Media Keuze scherm. Het NFS shortcut scherm zal openen. Druk nu op de
MENU toets op de Mede8er afstandsbediening en een dialoog scherm zal openen. Vul het IP Adres in van
de Host PC en de Gedeelde Map naam.
OPMERKING: De Gedeelde Map moet worden ingevoerd als een “absoluut path”, bijvoorbeeld:
C/YOURSHARENAME
BELANGRIJKE OPMERKING:
Het kan nodig zijn om “Flow Control” aan te zetten of “Jumbo Frames” uit te zetten in uw Netwerk Ethernet
kaart instellingen, als u gebruik maakt van NFS met een 1GB switch in uw netwerk.
export voorbeeld van een map
l:\dvd -public -readonly -name:dvd
192
168
0
3
/dvd
Aanbevolen Instellingen HaneWIN
UDP NFS Server Threads : 32
Max NFS tranfer size : 32768
export example complete drive
e:\ -public -readonly -name:e
192
168
0
3
/e
Pagina 30
Pagina 31
Mede8er_med500x2_user_rev0_NL
High Definition Multimedia Player
MED500X2
www.mede8er.nl
www.mede8er.com www.mede8er.eu
Voor meer informatie of ondersteuning ga naar
www.mede8er.nl
of bel +31(0)10-7142861 werkdagen ma t/m vrij 09.00 tot 20.00 uur.
Mede8er Europe, Fermiweg 9-11, 3208 KT Spijkenisse, Nederland
Tel: +31(0)10-7142888 Email sales@mede8er.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising