Samsung | ST80 | Samsung SAMSUNG ST80 Használati utasítás

Samsung SAMSUNG ST80 Használati utasítás
A használati utasítás a fényképezőgép
használatára vonatkozó részletes
utasításokat tartalmaz. Olvassa el
figyelmesen.
Ä Kattintson egy témakörre
Gyakori kérdések
Gyors áttekintés
Tartalom
User Manual
ST80
Alapfunkciók
Kiegészítő funkciók
Fényképezési beállítások
Lejátszás és szerkesztés
Vezeték nélküli hálózat
Beállítások
Függelékek
Tárgymutató
Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók
A veszélyes helyzetek elkerülése és a fényképezőgép legjobb teljesítményének elérése érdekében mindig tartsa be a következő biztonsági
előírásokat és használati tanácsokat.
A fotóalany szemének védelme
Figyelem! – Olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek
az Ön vagy mások sérülését okozhatják.
Ne villantson vakuval túl közelről (1 m-nél közelebbről) emberek
vagy állatok szemébe. A túl közelről történő vakuzás átmeneti
vagy maradandó szemkárosodást okozhat.
Vigyázat! – Olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a
fényképezőgép vagy más készülékek károsodását okozhatják.
Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és
selejtezze
Megjegyzés – Jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő
információk.
● A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott
akkumulátort és töltőt használjon. Nem megfelelő akkumulátor
vagy töltő használata súlyos sérüléseket vagy a fényképezőgép
károsodását okozhatja.
● Az akkumulátort soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok
ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
● Soha ne helyezze az akkumulátort vagy a fényképezőgépet
fűtőeszközbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor)
vagy annak felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátor
felrobbanhat.
● Az elemek töltésekor ne használjon sérült tápvezetéket vagy
csatlakozódugót vagy kilazult fali aljzatot. Ha ezt nem tartja be,
tüzet vagy áramütést okozhat.
Biztonsági figyelmeztetések
Ne használja a fényképezőgépet gyúlékony vagy
robbanásveszélyes gázok és folyadékok közelében
Ne használja a fényképezőgépet tüzelőanyagok, éghető
anyagok és gyúlékony vegyi anyagok közelében. Ne tároljon
és ne szállítson a fényképezőgéppel vagy annak tartozékaival
azonos tárolóhelyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy
robbanásveszélyes anyagokat.
Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát
Tartsa a készüléket kisgyermekektől és háziállatoktól
távol
A gyártók és a Wireless Technology Research (Vezeték nélküli
technikákkal kapcsolatos kutatások) független kutatócsoport
ajánlása alapján a fényképezőgépet az interferencia
elkerülése érdekében legalább 15 cm távolságra kell tartani a
szívritmusszabályzóktól. Ha azt gyanítja, hogy a fényképezőgép
zavarja egy szívritmusszabályzó vagy más orvosi eszköz
működését, azonnal kapcsolja ki, és kérje a szívritmusszabályzó
vagy az orvosi eszköz gyártójának tanácsát.
Tartsa a fényképezőgépet és annak minden tartozékát
kisgyermekek és háziállatok elől elzárt helyen. Az apró alkatrészek
lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat. A mozgó
alkatrészek és tartozékok emellett sérülésveszélyesek is.
1
Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók
● A kábelek és adapterek csatlakoztatásakor, valamint az
akkumulátorok és memóriakártyák behelyezésekor legyen
óvatos. A csatlakoztatók erőltetése, a hibásan csatlakoztatott
kábelek, illetve hibásan behelyezett akkumulátorok vagy
memóriakártyák károsíthatják a portokat, a csatlakozókat és a
tartozékokat.
● A fényképezőgép egyik rekeszébe, kártyanyílásába vagy egyéb
csatlakozóhelyébe se helyezzen be idegen tárgyakat. A jótállás
nem vonatkozik a helytelen használat miatt bekövetkezett
hibákra.
● Ne lengesse a fényképezőgépet a szíjánál fogva. Ezzel sérülést
okozhat saját maga vagy mások számára.
● Ne fesse át a fényképezőgépet, mivel a festék eltorlaszolhatja a
mozgó alkatrészeket, és akadályozhatja a megfelelő működést.
● A fényképezőgép külső felületén található festék és fémborítás
érzékeny bőrű személyeknél allergiás reakciókat, viszketést,
ekcémát vagy duzzanatot okozhat. Ha ilyen tüneteket tapasztal,
azonnal hagyja abba a fényképezőgép használatát, és forduljon
orvoshoz.
Biztonsági óvórendszabályok
A fényképezőgépet kellő körültekintéssel és óvatosan
kezelje és tárolja
● Ügyeljen arra, hogy a fényképezőgépet ne érje víz – a
folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne. Ne nyúljon
a készülékhez vizes kézzel. A készülék víz okozta károsodása
következtében a gyártói jótállás érvényét vesztheti.
● Ne tegye ki a fényképezőgépet huzamosabb ideig erős
napfény hatásának vagy magas hőmérsékletnek, mert az a
fényképezőgép belső alkatrészeinek maradandó károsodását
okozhatja.
● A mozgó részek és a belső alkatrészek károsodásának
elkerülése érdekében ne használja vagy tárolja a
fényképezőgépet poros, piszkos, nedves vagy rosszul szellőző
helyen.
● Ha előreláthatólag hosszabb ideig nem használja a
fényképezőgépet, vegye ki belőle az akkumulátort. A bent
hagyott akkumulátor idővel elkezdhet szivárogni, vagy
korrodálhat, és ezzel a fényképezőgép súlyos károsodását
okozhatja.
● Ha tengerparton vagy egyéb hasonló helyen használja a
fényképezőgépet, védje a portól és a homoktól.
● A súlyosabb károsodások elkerülése végett óvja a
fényképezőgépet és annak kijelzőjét az ütődéstől és a túlzott
vibrációtól, és kezelje óvatosan.
Óvja a károsodástól az akkumulátort, a töltőt és a
memóriakártyát
● Ne tegye ki az akkumulátort vagy a memóriakártyát túl alacsony
vagy túl magas (0 °C alatti vagy 40 °C fölötti) hőmérsékletnek.
A szélsőséges hőmérsékleti értékek csökkenthetik az
akkumulátor töltési kapacitását, valamint a memóriakártya hibás
működését okozhatják.
● Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal,
mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője
között, ami az akkumulátor átmeneti vagy tartós sérülését
okozhatja. Ez tüzet vagy áramütést is okozhat.
2
Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók
● Ügyeljen arra, hogy a memóriakártyákat ne érje folyadék vagy
szennyeződés, és ne érintkezzenek idegen anyagokkal. Ha a
memóriakártya elkoszolódott, a fényképezőgépbe helyezés előtt
törölje tisztára puha ruhával.
● Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen folyadék, szennyeződés
vagy idegen anyag a memóriakártya nyílásába. Ettől hibás
működés léphet fel.
● Helyezzen memóriakártyát a készülékbe a megfelelő irányban.
Ha a memóriakártyát helytelen irányban helyezi be, megsérülhet
a fényképezőgép vagy a memóriakártya.
● A memóriakártya behelyezése és eltávolítása előtt kapcsolja ki a
fényképezőgépet.
● A memóriakártyát ne hajlítgassa, ne ejtse le, ne üsse meg
erősen, és ne tegye ki nagy nyomásnak.
● Ne használjon más fényképezőgépben vagy számítógépben
formázott memóriakártyát. Formázza újra a memóriakártyát a
fényképezőgéppel.
● Soha ne használjon sérült töltőt, akkumulátort vagy
memóriakártyát.
● A memóriakártyát tokban szállítsa, hogy megvédhesse az
elektrosztatikus kisülésektől.
● A fontos adatokat másolja át más adathordozóra, például
merevlemezre, CD/DVD-korongra.
● A fényképezőgép hosszabb időn át történő használata során a
memóriakártya felmelegedhet; ez normális jelenség, nem hiba.
● Ha a memóriakártya élettartama lejár, több fényképet már nem
tud tárolni rajta. Szerezzen be újat.
● Ne távolítsa el a memóriakártyát és ne kapcsolja ki a
fényképezőgépet, amíg a lámpa villog, mert megsérülhetnek az
adatai.
Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat
használjon
A nem megfelelő tartozékok használata károsíthatja a
fényképezőgépet, személyi sérülést okozhat, és megszüntetheti
a jótállást.
Védje a fényképezőgép objektívjét
● Ne tegye ki az objektívet erős napfénynek, mert az elszínezheti
a képérzékelőt, vagy annak hibás működését okozhatja.
● Óvja az objektívet az ujjlenyomatoktól és a karcolódásoktól.
Az objektívet puha, tiszta, szöszmentes lencsetisztító ruhával
tisztítsa.
Tartson be minden biztonsági előírást és szabályt
Kövessen minden olyan rendelkezést, amely az adott területen
korlátozza a fényképezőgép használatát.
Orvosi berendezések közelében kapcsolja ki a
fényképezőgépet
A fényképezőgép zavarhatja a kórházakban és az egészségügyi
intézményekben működő orvosi berendezéseket. Tartson
be minden, az orvosi személyzettől származó szabályt,
figyelmeztetést és utasítást.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, ha repülőgépen utazik
A fényképezőgép zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Kövesse
a légitársaság szabályzatát, és ha a személyzet arra kéri,
kapcsolja ki a fényképezőgépet.
3
Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók
A fényképezőgép párás környezetben való használata
során legyen körültekintő
Kerülje más elektronikus eszközök zavarását
A fényképezőgép rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek
zavarhatják az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt
elektronikus berendezéseket, például szívritmus-szabályzókat,
hallókészülékeket, orvosi eszközöket és a háztartásokban vagy
gépkocsikban működő egyéb elektronikus eszközöket. Ha
interferenciát észlel, forduljon az elektronikus eszköz gyártójához.
Amikor hideg helyről meleg és párás helyre viszi a
fényképezőgépet, a pára lecsapódhat a kényes elektronikus
áramkörökön és a memóriakártyán. Ilyenkor várjon legalább 1
órát, míg az összes nedvesség el nem párolog, és csak utána
kezdje használni a készüléket.
Használat előtt ellenőrizze, hogy a fényképezőgép
megfelelően működik-e
Fontos használati tudnivalók
A fényképezőgépet csakis szakemberrel javíttassa
A gyártó nem vállal felelősséget a fájloknak a fényképezőgép
hibás működése vagy helytelen használata miatti elvesztéséért
vagy sérüléséért.
Szakképzetlen személynek ne engedje a fényképezőgép javítását,
és saját maga se próbálja meg. A szakképzetlen személyek által
végzett javítás miatti hibákra nem vonatkozik a jótállás.
A fényképezőgépet mindig normál helyzetben használja
Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális
élettartamát
Kerülje a fényképezőgép belső antennájával való érintkezést.
● A túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A töltés
befejeztével válassza le a töltőkábelt a fényképezőgépről.
● Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt
újratöltést igényel.
● Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
● Az akkumulátort kizárólag rendeltetésének megfelelően
használja.
● A WLAN technika lehallgatható, ezért nyilvános helyen vagy
nyílt hálózatokon ne továbbítson kényes adatokat.
● A fényképezőgép gyártója nem vállal felelősséget a szerzői
jogokat, védjegyeket, szellemi jogokat és a társadalmi
illemszabályokat sértő adatok továbbításáért.
4
A használati utasítás felépítése
Alapfunkciók
Szerzői jogi információk
13
Ismerje meg a fényképezőgép részeit, ikonjait és
fényképezési alapfunkcióit.
● A Microsoft Windows márkanév és a Windows embléma a
Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
● A Mac az Apple Corporation bejegyzett védjegye.
● A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED embléma, és a Wi-Fi embléma a
Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
Kiegészítő funkciók
30
Ismerje meg, hogyan kell fényképezési módot
kiválasztva fényképezni, és videót, valamint
hangjegyzetet felvenni.
Fényképezési beállítások
● A fényképezőgép műszaki jellemzői vagy jelen útmutató
tartalma a fényképezőgép funkcióinak módosítása esetén
előzetes értesítés nélkül változhatnak.
● Javasoljuk, hogy a fényképezőgépet abban az országban
használja, ahol vásárolta.
● A Nyílt Forráskódú Licencről további információkat az
„OpenSourceInfo.pdf” fájlban talál a mellékelt CD-ROM-on.
40
Ismerkedjen meg a Fényképezés üzemmódban
választható beállításokkal.
Lejátszás és szerkesztés
64
Ismerje meg, hogyan lehet megtekinteni a fényképeket,
lejátszani a videókat és hangjegyzeteket, és hogyan
lehet szerkeszteni a fényképeket és a videókat.
Megtudhatja azt is, hogyan lehet a fényképezőgépet
számítógéphez, fényképnyomtatóhoz és tévéhez
csatlakoztatni.
Vezeték nélküli hálózat
91
Ismerje meg a vezeték nélküli helyi hálózatokat (WLAN)
használó funkciókat.
Beállítások
106
A fényképezőgép beállításainak megadásához lásd a
beállítási lehetőségeket.
Függelékek
Lásd: hibaüzenetek, műszaki adatok és karbantartási
tanácsok.
5
112
A használati utasításban használt jelek
A használati utasításban használt ikonok
Fényképezési üzemmód
Jelzés
Intelligens automata
S
Ikon
Funkció
Automata
a
Program
p
Téma
s
[ ]
Intelligens színhely
felismerés
A fényképezőgép gombjai. A [Exponáló] például a
kioldógombot jelenti.
D
( )
A kapcsolódó tudnivalók oldalszáma
Videó
v
“
A beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében a
következő lépés előtt álló jel, például: Válassza a > “
ikont)
lehetőséget (jelentése: Válassza a > ikont, majd a
*
Magyarázat
Egyéb tudnivalók
Biztonsági figyelmeztetések és óvintézkedések
A fényképezési üzemmódok ikonjai
Ezek az ikonok azt jelzik, hogy az adott funkció használható az
adott üzemmódban. s üzemmódban nem használható minden
funkció minden témához.
A használati utasításban használt rövidítések
Például:
Elérhető Program
és Videó
üzemmódban.
6
Rövidítés
Leírás
ACB
Auto Contrast Balance (Automatikus
kontrasztkiegyensúlyozás)
AEB
Auto Exposure Bracket (Automatikus rekeszléptetés)
AF
Auto Focus (Autofókusz, automatikus fókuszbeállítás)
AP
Access Point (Hozzáférési pont)
DIS
Digital Image Stabilization (Digitális képstabilizálás)
DPOF
Digital Print Order Format (Digitális nyomtatásrendelési formátum)
EV
Exposure Value (Megvilágítási érték)
WB
White Balance (Fehéregyensúly)
A használati utasításban használt kifejezések
Az exponáló gomb megnyomása
Megvilágítás (expozíció)
● Az [Exponáló] gomb lenyomása félig: Nyomja le félig az
exponáló gombot.
● Az [Exponáló] gomb lenyomása: Nyomja le teljesen az
exponáló gombot.
A fényképezőgépbe jutó fénymennyiséget megvilágításnak
nevezik. A megvilágítást a zársebesség, a rekesznyílás és az
ISO érték módosításával lehet megváltoztatni. A megvilágítás
módosításával a fénykép világosabb vagy sötétebb lesz.
Helyes megvilágítás
Az [Exponáló] gomb
lenyomása félig
Az [Exponáló] gomb
lenyomása
Téma, háttér és kompozíció
● Téma: A kép legfontosabb része, például egy személy, állat
vagy csendélet
● Háttér: A témát körülvevő képrész
● Kompozíció: A téma és a háttér együtt
Háttér
Kompozíció
Téma
7
Túlexponált (túl világos) kép
Gyakori kérdések
Válaszok a leggyakoribb kérdésekre. Oldja meg a problémákat a fényképezési beállítások helyes megadásával.
A fotóalany szeme piros Ennek oka a fényképezőgép vakujának visszatükröződése.
a képen.
Vörösszem vagy a
Vörösszem jav. vakubeállítást. (45. oldal)
● Megelőzésére válassza a
Vörösszem jav. lehetőséget.
● Ha már elkészítette a fényképet, válassza a Szerkesztés menüben a
(80. oldal)
A fényképen porszemek A levegőben lebegő porszemek vaku használata esetén megjelenhetnek a fényképen.
láthatók.
● Poros helyen kapcsolja ki a vakut, vagy ne fényképezzen.
● Állítsa be az érzékenységet (ISO érték). (46. oldal)
A fényképek életlenek.
Ennek oka lehet, hogy rossz fényviszonyok közt fényképezett, vagy rosszul tartotta a fényképezőgépet.
● Az automatikus fókuszbeállításhoz nyomja le félig az [Exponáló] gombot. (28. oldal)
Az éjszakai
Mivel a fényképezőgép próbál több fényt beengedni, a zár lassabban mozog.
fényképezés során
Ennek következtében a készülék bemozdulhat, amíg a zár nyitva van.
készült képek életlenek. ● Válassza s üzemmódban az
Éjszakai lehetőséget. (34. oldal)
● Kapcsolja be a vakut. (45. oldal)
● Állítsa be az érzékenységet (ISO érték). (46. oldal)
● A fényképezőgép bemozdulásának elkerülése érdekében használjon állványt.
A téma túl sötét az
ellenfény miatt.
Ha a fényforrás a téma mögött van, vagy amikor túl nagy a kontraszt a világos és a sötét területek között,
előfordulhat, hogy túlságosan sötét lesz a téma.
● Lehetőleg ne fényképezzen nappal szemben.
Ellenfény lehetőséget. (32. oldal)
● Válassza s üzemmódban az
● Válassza a vakubeállítások közül a Derítés lehetőséget. (45. oldal)
● Állítsa be a megvilágítási értékeket. (54. oldal)
● Kapcsolja be az automatikus kontrasztkiegyensúlyozást (ACB). (55. oldal)
Szpot
● Ha a világos téma a kép közepén található, a fénymérési beállítások közül válassza a
lehetőséget. (56. oldal)
8
Gyors áttekintés
Emberek fényképezése
● s üzemmód > Modellfotó, Portré, Gyerek f 32
● Vörösszem, Vörösszem jav. (a vörösszem-hatás
megelőzése vagy eltávolítása) f 45
● Arcfelismerés f 50
Fényképezés éjszaka vagy sötétben
● s üzemmód > Éjszakai, Hajnal, Tüzijáték f 32
● Vakubeállítások f 45
● ISO érték (a fényérzékenység beállítása) f 46
A megvilágítás (fényerő) beállítása
● ISO érték (a fényérzékenység beállítása) f 46
● EV (megvilágítási érték; a megvilágítás beállítására
szolgál) f 54
● ACB (automatikus kontrasztkiegyensúlyozás; világos
háttér előtt lévő téma kontrasztjának kiegyenlítése) f 55
● Fénymérés f 56
● AEB (automatikus rekeszléptetés; három fénykép
készítése ugyanarról a témáról különböző
megvilágításértékekkel) f 59
Más effektus alkalmazása
Mozgó téma fényképezése
● Sorozat, Mozgásrögzítés f 59
Szöveg, rovarok és virágok
fényképezése
● s üzemmód > Közeli, Szöveg f 32
● Makro, Auto makro (közeli felvételek készítése) f 47
● Fehéregyensúly (a színtónus megváltoztatása) f 57
● Fényképstílusok (tónusok alkalmazása) f 60
● Intelligens szűrőeffektusok f 61
● Képbeállítás (a színtelítettség, a képélesség és a
kontraszt beállítása) f 62
A fényképezőgép bemozdulásának
csökkentése
● Digitális képstabilizálás (DIS) f 27
9
● Fájlok megtekintése
kategóriánként az Intelligens
albumban f 69
● Az összes fájl törlése a
memóriakártyáról f 71
● Fájlok megtekintése
diavetítés formájában f 72
● A fájlok megtekintése tévén
f 82
● A fényképezőgép
csatlakoztatása
számítógéphez f 83
● A hang és a hangerő
beállítása f 108
● A kijelző fényerejének
beállítása f 108
● A kijelző nyelvének beállítása
f 109
● A dátum és az idő beállítása
f 109
● A memóriakártya formázása
f 109
● Hibakeresés f 119
Tartalom
Kiegészítő funkciók ............................................................. 30
Alapfunkciók .......................................................................... 13
Kicsomagolás ........................................................................... 14
A fényképezőgép kialakítása ................................................... 15
Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése .................. 17
Az akkumulátor feltöltése és a fényképezőgép bekapcsolása 18
Az akkumulátor feltöltése ......................................................... 18
A fényképezőgép bekapcsolása ............................................... 18
A kezdeti beállítások elvégzése ............................................... 19
Az ikonok ismertetése .............................................................. 20
Az érintőképernyő használata ................................................. 21
A fényképezési mód kiválasztása ............................................ 22
Fényképezési mód kiválasztása mozgásfelismeréssel ............ 23
Az érintőképernyő és a hangok beállítása ............................... 24
Az érintőképernyő kijelzési típusának beállítása ...................... 24
A hang beállítása ...................................................................... 24
Fényképezés ............................................................................ 25
Zoomolás .................................................................................. 26
A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése
(DIS, digitális képstabilizálás) ................................................... 27
Tanácsok – hogyan készíthet jobb képeket ............................. 28
Fényképezési módok ............................................................... 31
Az Intelligens automata üzemmód használata ......................... 31
A Tematikus üzemmód használata ........................................... 32
A Modellfotó üzemmód használata .......................................... 33
A segédkeret használata .......................................................... 34
A megvilágítás beállítása Éjszakai üzemmódban ..................... 34
A Program üzemmód használata ............................................. 35
Videofelvétel készítése ............................................................. 36
Az Intelligens témafelismerő üzemmód használata ................. 37
Hangjegyzet felvétele ............................................................... 39
Hangjegyzet felvétele ............................................................... 39
Hangjegyzet hozzáadása fényképhez ...................................... 39
Fényképezési beállítások .................................................. 40
A felbontás és a képminőség beállítása .................................. 41
A kívánt felbontás kiválasztása ................................................. 41
A képminőség kiválasztása ...................................................... 42
Az önkioldó használata ............................................................ 43
10
Tartalom
Fényképezés sötétben ............................................................. 45
A vörösszem-hatás megelőzése .............................................. 45
A vaku használata .................................................................... 45
Az ISO érték beállítása ............................................................. 46
A fókusz beállítása ................................................................... 47
A makrózás használata ............................................................ 47
Autofókusz használata ............................................................. 47
Az intelligens érintéses fókuszkijelölés használata .................. 48
Egyérintéses fényképezés ........................................................ 49
A fókuszálókeret beállítása ....................................................... 49
Az arcfelismerés használata .................................................... 50
Arcok felismerése ..................................................................... 50
Önarckép készítése .................................................................. 51
Mosolygós kép készítése ......................................................... 51
A pislogás érzékelése ............................................................... 52
Az intelligens arcfelismerés használata .................................... 52
Arcok megjegyeztetése kedvenc arcként (Saját sztár) ............. 53
A fényerő és a színek beállítása .............................................. 54
A megvilágítási érték (EV) beállítása kézzel ............................. 54
Az ellenfény javítása (ACB) ...................................................... 55
A fénymérési beállítások megadása ......................................... 56
Fényforrás kiválasztása (fehéregyensúly) ................................ 57
Sorozatfelvételi üzemmódok használata ................................. 59
A fényképek javítása ................................................................ 60
Fényképstílusok alkalmazása ................................................... 60
Intelligens szűrőeffektusok használata ..................................... 61
A fényképek módosítása .......................................................... 62
Lejátszás és szerkesztés ................................................... 64
Lejátszás .................................................................................. 65
A Lejátszás üzemmód elindítása .............................................. 65
Videofelvétel lejátszása ............................................................ 73
Hangjegyzet lejátszása ............................................................. 74
Fénykép szerkesztése ............................................................. 76
Fénykép elforgatása ................................................................. 76
Fényképek átméretezése ......................................................... 76
Az Intelligens vágás használata ............................................... 77
Fényképstílusok alkalmazása ................................................... 77
Intelligens szűrőeffektusok használata ..................................... 78
Különleges effektus alkalmazása ............................................. 79
Fénykép beállítása ................................................................... 80
Nyomtatás-rendelés (DPOF) készítése .................................... 80
A fájlok megtekintése tévén ..................................................... 82
11
Tartalom
Fényképek küldése e-mailben ............................................... 100
Fényképek és videók megtekintése AllShare-eszközökön ... 101
Fényképek és videók megtekintése televízión ....................... 101
Fényképek és videók megtekintése más (megjelenítő)
készüléken .............................................................................. 102
Fényképek és videók küldése és fogadása a
fényképezőgéppel .................................................................. 104
Fényképek és videók küldése másik fényképezőgépre ......... 104
Fényképek és videók fogadása másik fényképezőgépről ...... 104
Fájlok átvitele a számítógépre (Windows rendszerben) ......... 83
Fájlátvitel az Intelli-studio segítségével .................................... 84
Fájlátvitel a fényképezőgépet cserélhető lemezként
csatlakoztatva a számítógéphez .............................................. 86
A fényképezőgép leválasztása (Windows XP) ......................... 87
Fájlok átvitele a számítógépre (Macintosh rendszerben) ........ 88
Fényképek nyomtatása fényképnyomtatóval (PictBridge) ...... 89
Vezeték nélküli hálózat ....................................................... 91
Csatlakozás WLAN hálózathoz és a hálózati beállítások
konfigurálása ............................................................................ 92
Automatikus csatlakozás WLAN hálózathoz ............................ 92
Hálózati beállítások megadása ................................................. 93
IP-cím kézi beállítása ............................................................... 93
Hálózati kapcsolatokkal kapcsolatos ötletek ............................ 94
Saját adatok tárolása ................................................................ 95
E-mail címek tárolása ............................................................... 95
Megosztandó fájlméret beállítása ............................................. 96
Jelszó beállítása ....................................................................... 96
A jelszó megváltoztatása .......................................................... 96
Adatellenőrzés .......................................................................... 97
Szövegbevitel ........................................................................... 97
Fénykép- vagy videómegosztó webhelyek használata ........... 98
Webhely elérése ....................................................................... 98
Fénykép vagy videó feltöltése .................................................. 99
Beállítások ........................................................................... 106
Beállítási menü ....................................................................... 107
A beállítási menü megnyitása ................................................. 107
Hangbeállítások ...................................................................... 108
Kijelzőbeállítások .................................................................... 108
A fényképezőgép beállításai ................................................... 109
Függelékek .......................................................................... 112
Hibaüzenetek ......................................................................... 113
A fényképezőgép karbantartása ............................................ 114
A fényképezőgép tisztítása ..................................................... 114
A memóriakártyák ismertetése ............................................... 115
Az akkumulátor ismertetése ................................................... 116
Szervizbe adás előtt ............................................................... 119
A fényképezőgép műszaki adatai .......................................... 122
Tárgymutató ........................................................................... 128
12
Alapfunkciók
Ismerje meg a fényképezőgép részeit, ikonjait és fényképezési alapfunkcióit.
Kicsomagolás ..................................................... 14
Az érintőképernyő és a hangok beállítása .... 24
A fényképezőgép kialakítása ........................... 15
Az érintőképernyő kijelzési típusának beállítása .. 24
Az akkumulátor és a memóriakártya
behelyezése ....................................................... 17
A hang beállítása ................................................ 24
Az akkumulátor feltöltése és a
fényképezőgép bekapcsolása ......................... 18
Zoomolás ........................................................... 26
Fényképezés ...................................................... 25
A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése
Az akkumulátor feltöltése .................................... 18
(DIS, digitális képstabilizálás) .............................. 27
A fényképezőgép bekapcsolása .......................... 18
Tanácsok – hogyan készíthet jobb képeket .. 28
A kezdeti beállítások elvégzése ...................... 19
Az ikonok ismertetése ...................................... 20
Az érintőképernyő használata ......................... 21
A fényképezési mód kiválasztása ................... 22
Fényképezési mód kiválasztása
mozgásfelismeréssel .......................................... 23
Kicsomagolás
Ellenőrizze, hogy a dobozban megvannak-e a következő elemek.
Külön beszerezhető tartozékok
Fényképezőgép
Csuklószíj
Hálózati adapter/
USB-kábel
Érintőpálca
Akkumulátor
A fényképezőgép tokja
A/V-kábel
Memóriakártya
(microSDTM)
Töltő
Használati utasítás
(CD-ROM)
Az ábrák eltérhetnek a valós elemektől.
Rövid kezelési útmutató
Alapfunkciók
14
A fényképezőgép kialakítása
Első lépésként ismerje meg a fényképezőgép részeit és azok funkcióit.
Bekapcsoló gomb
Exponáló gomb
Hangszóró
Autofókusz-segédfény/
önkioldó jelzőfény
Vaku
Belső antenna*
* Amikor vezeték nélküli
hálózatot használ, ne érjen
a belső antennához.
Objektív
Állványcsatlakozó
Az akkumulátorrekesz fedele
Itt lehet behelyezni az
akkumulátort és a memóriakártyát.
Alapfunkciók
15
A fényképezőgép kialakítása
Zoom gomb
● Közelítés és távolítás
● A fénykép egy részének nagyítása
vagy a fájlok megtekintése
bélyegképként
Mikrofon
Lejátszás gomb
Állapotjelző LED
● Villog: Fénykép vagy videó mentése zajlik, a
számítógép vagy a nyomtató olvassa a memóriát,
pontatlan a fókuszbeállítás, a készülék WLAN
hálózathoz kapcsolódik, vagy fénykép küldése zajlik
● Folyamatosan világít: Kapcsolódás számítógéphez,
illetve pontos a fókuszbeállítás
USB és A/V port
USB-kábel vagy A/V-kábel fogadására
1
2
Érintőképernyő
Alapfunkciók
16
Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése
Ismerkedjen meg az akkumulátor és a külön beszerezhető memóriakártya fényképezőgépbe való behelyezésével.
Az akkumulátor és a memóriakártya eltávolítása
Memóriakártya
A memóriakártyát az
aranyszínű érintkezőkkel felfelé
helyezze be.
Akkumulátorrögzítő
retesz
Nyomja le a kártyát
óvatosan, amíg ki nem
oldódik a fényképezőgépből,
majd húzza ki a
bővítőhelyről.
Az akkumulátor kioldásához
nyomja felfelé a reteszt.
Akkumulátor
Az akkumulátort a Samsung
emblémával lefelé helyezze be.
Ha nincs behelyezve memóriakártya, a beépített memória ideiglenes
tárolóeszközként használható.
Alapfunkciók
17
Az akkumulátor feltöltése és a fényképezőgép bekapcsolása
Az akkumulátor feltöltése
A fényképezőgép bekapcsolása
A fényképezőgép használata előtt töltse fel az elemet.
Csatlakoztassa az USB-kábelt a hálózati adapterhez, majd dugja
a kábel jelződiódával ellátott végét a fényképezőgépbe.
A fényképezőgép ki- és bekapcsolásához nyomja meg a
[POWER] gombot.
● Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, a kezdeti
beállítóképernyő jelenik meg. (19. oldal)
A fényképezőgép bekapcsolása Lejátszás üzemmódban
Nyomja meg a [Lejátszás] gombot. A fényképezőgép bekapcsol,
és azonnal Lejátszás üzemmódba áll be.
Jelződióda
● Piros: Töltés
● Zöld: Teljesen feltöltve
Alapfunkciók
18
A kezdeti beállítások elvégzése
A kezdeti beállítóképernyőn a fényképezőgép legfontosabb beállításait adhatja meg.
1
6
Válassza a Language lehetőséget.
Állítsa be a dátumot és az időt, majd válassza az
lehetőséget.
Dátum/idő beállítása
2
3
4
Válasszon nyelvet.
7
8
Válassza a Időzóna lehetőséget.
Válasszon időzónát, majd az
lehetőséget.
● A nyári időszámítás beállításához válassza a
Válassza a Érintőképernyő kalibrálása lehetőséget.
Koppintson a képernyőn a kívánt pontra a pálcával.
ikont.
Időzóna
Érintőképernyő kalibrálása
London
Az optimális teljesítmény eléréséhez koppintson a kívánt elem
közepére.
5
Válassza a Dátum/idő beállítása lehetőséget.
9
Alapfunkciók
19
Az
lehetőség kiválasztásával kapcsoljon Fényképezés
módba.
Az ikonok ismertetése
A megjelenő ikonok a kiválasztott üzemmódtól és a megadott beállításoktól függően változnak.
Ikon
1
Leírás
Ikon Leírás
Intelligens szűrőeffektus
Még készíthető képek száma
l
Hátralévő felvételi idő
● M: A fényképezési beállítások menüje
Beépített memória
Képbeállítási lehetőségek
● : Megvilágítási érték
Memóriakártya behelyezve
2
1 Állapotjelző ikonok
Ikon
p
●
●
●
: Teljesen feltöltve
: Részlegesen feltöltve
: Töltés szükséges
Nagyítási arány
Leírás
Hangjegyzet
Fényképezés üzemmód
Az autofókusz kerete
Rekesznyílás és zársebesség
Bemozdult a fényképezőgép
A fénykép felbontása
1. beállításkészlet (a 3-ból)
A videó felbontása
Napi dátum és pontos idő
Fénymérés
Segédháló
Digitális képstabilizálás (DIS)
Képsebesség
Megvilágítási érték
ISO érték
Fehéregyensúly
Arcfelismerés
Sorozatfelvételi üzemmód
Képbeállítás (élesség, kontraszt,
színtelítettség)
Fényképstílusok
2 Beállítási ikonok (érintés)
Ikon Leírás
Vakubeállítás
Automatikus fókuszbeállítási lehetőségek
Az önkioldó beállításai
A kijelző típusa
Érintőképernyő lezárása
Alapfunkciók
20
●
: Mozgásfelismerés
● N: Hálózati menük
f
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
: Fehéregyensúly
: ISO érték
: Arctónus
: Arcretusálás
: A fókuszálókeret beállításai
: Az arcérzékelés beállításai
: A fénykép felbontása
: A videó felbontása
: Fényképminőség
: Képsebesség
: Fényképezés automatikus
kontrasztkiegyenlítéssel (ACB)
: Fénymérő-beállítás
: A sorozatfelvétel típusa
: Fényképstílusok
: Intelligens szűrőeffektus
: Képbeállítás (élesség, kontraszt,
színtelítettség)
●
: Hosszú záridő
●
: Digitális képstabilizálás (DIS)
●
: Hangfelvétel
● <>: Másik beállítássor megjelenítése
Az érintőképernyő használata
Ismerje meg az érintőképernyő használatához szükséges alapműveleteket. A képernyőn a készülékhez kapott érintőpálcával dolgozzon.
Érintés
Más hegyes tárggyal, például tollal vagy ceruzával ne érintse meg a
képernyőt, mert azok a képernyő sérülését okozhatják.
Menü megnyitásához vagy beállítás megadásához érintsen meg
egy ikont.
● Amikor megérinti a képernyőt, vagy húzza rajta az ujját, kissé
megváltozik a színe. Ez nem hiba, hanem az érintőképernyő
jellegzetes tulajdonsága. Ha lágyan érinti meg az érintőképernyőt,
illetve lágyan húzza rajta az ujját, a hatás kevésbé zavaró.
● Lehet, hogy az érintőképernyő az alábbi esetekben nem pontosan
ismeri fel az érintéseket:
- ha több elemet érint meg egyszerre,
- ha párás környezetben használja a fényképezőgépet,
- ha LCD-védő fóliával vagy más LCD-kiegészítővel használja a
fényképezőgépet.
● A képernyő nem mindig érzékeli, ha az ujjával érinti meg.
● A megtekintési szögtől függően a kijelző sötétebbnek tűnhet. Állítsa
be a fényerőt vagy a megtekintési szöget.
Húzás
A vízszintes léptetéshez húzza a pálcát jobbra vagy balra az
érintőképernyőn.
EV
-2
Alapfunkciók
21
-1
0
+1
+2
A fényképezési mód kiválasztása
Ismerje meg, hogyan választhatja ki a fényképezési módot. A fényképezőgépen számos fényképezési mód állítható be.
1
2
Válassza ki az üzemmódikont.
Üzemmód
Válassza ki a kívánt üzemmódot.
Alapfunkciók
22
Leírás
S
Intelligens automata: Fényképezés a gépre bízva a
tematikus üzemmód kiválasztását. (31. oldal)
a
Automata: Gyors és egyszerű fényképezés kevés
beállítás megadásával. (25. oldal)
p
Program: Fényképezés a beállítások megadásával.
(35. oldal)
s
Téma: Adott témához optimalizált gyári beállításokkal
végzett fényképezés. (32. oldal)
D
Intelligens színhely felismerés: Videó készítésekor
a gépre bízza a tematikus üzemmód kiválasztását.
(37. oldal)
v
Videó: Videofelvétel készítése. (36. oldal)
A fényképezési mód kiválasztása
Fényképezési mód kiválasztása
mozgásfelismeréssel
A fényképezőgép beépített mozgásérzékelővel van ellátva, amely
lehetővé teszi, hogy a készülék megdöntésével gyorsan tudjon
fényképezési módot váltani.
Fényképezés üzemmódban döntse meg a fényképezőgépet a
ikont hosszan megérintve.
Váltás Intelligens automata üzemmódra (31. oldal)
Váltás Videó üzemmódra (36. oldal)
Ha a fényképezőgépet az ábrán látható módon a talajjal párhuzamosan
tartja, előfordulhat, hogy a mozgásfelismerés nem működik
megfelelően.
Váltás Program üzemmódra (35. oldal)
Alapfunkciók
23
Az érintőképernyő és a hangok beállítása
Ismerje meg, hogyan módosíthatók ízlés szerint az érintőképernyő és a hangok alapbeállításai.
Az érintőképernyő kijelzési típusának beállítása
1
Fényképezés üzemmódban válassza a
lehetőséget.
lehetőséget.)
(Lejátszás üzemmódban válassza a
2
Válasszon egy beállítást.
Beállítás
Leírás
Elrejtve: A képernyőn lévő ikonok elrejtése,
ha 3 másodpercig nem hajt végre semmilyen
műveletet (az ikonok megjelenítéséhez érintse meg
újra a kijelzőt).
Segédvonal: A segédháló megjelenítése. A segédháló
vonalai segítenek a kép beállításában, például a
horizontnak vagy az épületek falának a vízszinteshez
vagy függőlegeshez igazításában. Ez a beállítás csak
Fényképezés üzemmódban érhető el.
Teljes
A hang beállítása
Beállítás
Leírás
Érintészár: Az érintőképernyő fényképezés közben
zárolva van. (Az érintőképernyő lezárásának
ikont, míg a
feloldásához érintse meg hosszan a
ikon nem éri a
ikont.)
Teljes: Fényképezés üzemmódban mindig jelenjenek
meg ikonok a képernyőn. Lejátszás üzemmódban
jelenjenek meg ikonok és információk.
Annak beállítása, hogy a fényképezőgép működés közben
adjon-e ki hangot.
1
Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a
M lehetőséget.
2
3
Válassza a
Alap: Lejátszás üzemmódban mindig jelenjenek meg
ikonok a képernyőn.
4
Alapfunkciók
24
ikon “ Hangjelzés lehetőséget.
Válasszon egy beállítást.
Beállítás
Leírás
Ki
A fényképezőgép nem ad ki hangot.
Be
A fényképezőgép hangot ad ki.
Az előző üzemmódba való visszatéréshez válassza a
ikont.
Fényképezés
Ismerje meg az Automata üzemmódban való gyors és egyszerű fényképezés alapjait.
1
Állítsa a fényképezőgépet a (Automata) üzemmódba,
amely a készülék alapértelmezett üzemmódja.
3
● A zöld keret azt jelenti, hogy a fókuszbeállítás megtörtént.
● Ha más üzemmódban lenne, válassza ki az üzemmódikont, “
majd a a ikont.
2
4
Állítsa be a témát a keresőben.
A fókusz beállításához nyomja le félig az [Exponáló]
gombot.
A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az
[Exponáló] gombot.
Tisztább fényképek készítése érdekében olvassa el a 28. oldalon lévő
tanácsokat.
Alapfunkciók
25
Fényképezés
Zoomolás
Digitális zoom
A zoom beállításával közeli képeket is készíthet. A fényképezőgép
3-szoros optikai és 3-szoros digitális zoommal van ellátva.
Mindkettőt használva 9-szeres nagyítás érhető el.
Ha a zoomolásjelző a digitális tartományban van, a
fényképezőgép digitális zoomot használ. Digitális zoom
használata esetén a képminőség romolhat.
A témára való ráközelítéshez fordítsa jobbra a [Zoom] gombot. A
téma távolításához fordítsa balra a [Zoom] gombot.
Digitális tartomány
Zoomolásjelző
Nagyítási arány
Optikai tartomány
Távolítás
● A digitális zoom nem használható a S, s és (bizonyos
tematikus üzemmódok kiválasztása esetén) az D funkciót
használva, a v üzemmódok használata esetén, valamint az
Arcfelismerés és az Intelligens szűrő szolgáltatással együtt.
● Digitális zoom használata esetén tovább tarthat a fényképek
mentése.
Közelítés
A videónál elérhető zoom mértéke eltérő.
Alapfunkciók
26
Fényképezés
A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése
(DIS, digitális képstabilizálás) p s
● Előfordulhat, hogy az alábbi esetekben a digitális képstabilizálás
funkció nem működik megfelelően:
- a fényképezőgépet mozgatva követi a mozgó témát,
- digitális zoomot használ,
- túlságosan bemozdul a fényképezőgép,
- lassú a zársebesség (például amikor s üzemmódban az
Éjszakai témát választotta),
- az akkumulátor lemerülőfélben van,
- közeli fényképet készít.
● A DIS (digitális képstabilizáló) funkció egyes üzemmódokban nem
használható.
● Ha a fényképezőgép nekiütődik valaminek, a kijelző elmosódottá
válik. Ilyenkor a DIS (digitális képstabilizáló) funkció helyes
használatához kapcsolja ki, majd kapcsolja újra be a
fényképezőgépet.
A fényképezőgép rázkódásának digitális csökkentése
Fényképezés üzemmódban.
Javítás előtt
Javítás után
1
Fényképezés üzemmódban válassza a f “ > “
lehetőséget.
2
Válasszon egy beállítást.
Beállítás
Leírás
Ki: A digitális képstabilizálás kikapcsolása.
Be: A digitális képstabilizálás bekapcsolása.
Alapfunkciók
27
Tanácsok – hogyan készíthet jobb képeket
Csökkentse a fényképezőgép bemozdulását
Tartsa megfelelően a fényképezőgépet
A fényképezőgép bemozdulásának
csökkentéséhez kapcsolja be a digitális
képstabilizálást. (27. oldal)
Ügyeljen, hogy ne lógjon
be semmi az objektív
elé.
Amikor a h ikon látható
Nyomja le félig a kioldógombot
A fókusz beállításához nyomja le félig az
[Exponáló] gombot. A fókusztávolságot
és a megvilágítást ekkor automatikusan
beállítja a fényképezőgép.
A készülék automatikusan
beállítja a rekesznyílást és a
zársebességet.
Fókuszálókeret
● Ha a keret zöld színű, az
[Exponáló] gombot lenyomva
készítse el a fényképet.
● Módosítsa a keret helyét, és
ha a keret piros színű, nyomja
le újra félig az [Exponáló]
gombot.
Alapfunkciók
Bemozdult a
fényképezőgép
Ha sötétben fényképez, ne válassza vakubeállításként a Lassú
szinkron vagy a Ki lehetőséget. Ekkor ugyanis tovább marad nyitva
a rekesz, és emiatt nehezebb a fényképezőgépet mozdulatlanul
tartani.
● Használjon állványt, vagy válassza a Derítés vakubeállítást.
(45. oldal)
● Állítsa be az érzékenységet (ISO érték). (46. oldal)
28
A hibás fókuszbeállítás megelőzése
Nehéz lehet fókuszba állítani a témát az alábbi esetekben:
- kicsi a kontraszt a téma és a háttér között
-
● Fényképezés rossz fényviszonyok között
(például a fotóalany a háttérhez hasonló színű ruhát visel),
túl erős a téma mögötti fényforrás (ellenfény),
fényes a téma,
a téma vízszintes mintázatú, amilyen például egy redőny,
a téma nem a fókuszálókeret közepén helyezkedik el.
Kapcsolja be a
vakut. (45. oldal)
● Ha a téma gyorsan mozog
Használja a Folyamatos
vagy a Mozgó téma
funkciót. (59. oldal)
Fókuszrögzítés használata
A fókusz beállításához nyomja le félig az [Exponáló]
gombot. Ha a téma pontosan a fókuszban van, áthelyezheti
máshová a fókuszálókeretet, megváltoztatva ezzel a
kompozíciót. Amikor végzett, a fénykép elkészítéséhez
nyomja le teljesen az [Exponáló] gombot.
Alapfunkciók
29
Kiegészítő funkciók
Ismerje meg, hogyan kell fényképezési módot kiválasztva fényképezni,
és videót, valamint hangjegyzetet felvenni.
Fényképezési módok ............................................................ 31
Az Intelligens automata üzemmód használata ....................... 31
A Tematikus üzemmód használata ......................................... 32
A Modellfotó üzemmód használata ........................................ 33
A segédkeret használata ........................................................ 34
A megvilágítás beállítása Éjszakai üzemmódban ................... 34
A Program üzemmód használata ........................................... 35
Videofelvétel készítése .......................................................... 36
Az Intelligens témafelismerő üzemmód használata ................ 37
Hangjegyzet felvétele ........................................................... 39
Hangjegyzet felvétele ............................................................ 39
Hangjegyzet hozzáadása fényképhez .................................... 39
Fényképezési módok
Fényképezzen és vegyen fel videókat az adott körülményeknek legjobban megfelelő felvételi módot választva.
Az Intelligens automata üzemmód használata
Ikon
Leírás
Ebben az üzemmódban a fényképezőgép az érzékelt tématípus
alapján automatikusan kiválasztja a megfelelő fényképezőgépbeállításokat. Ez az üzemmód akkor hasznos, ha valaki nem
ismeri a fényképezőgép különféle tematikus üzemmódokhoz
tartozó beállításait.
Éjszakai portréfényképezés esetén jelenik meg.
1
Fényképezés üzemmódban válassza a a “ S
lehetőséget.
Portréfényképezés esetén jelenik meg.
2
Állítsa be a témát a keresőben.
Ellenfényben való tájképkészítés esetén jelenik meg.
Ellenfényben való portréfényképezés esetén jelenik
meg.
Tárgyakról készült közeli képek készítése esetén
jelenik meg.
Szövegekről készült közeli képek készítése esetén
jelenik meg.
● A fényképezőgép automatikusan kiválaszt egy tematikus
üzemmódot. A képernyő bal felső sarkában megjelenik a
megfelelő üzemmód ikonja.
Naplemente fényképezése esetén jelenik meg.
Tiszta égbolt fényképezése esetén jelenik meg.
Erdős terület fényképezése esetén jelenik meg.
Színes tárgyakról készült közeli képek készítése
esetén jelenik meg.
Emberekről készült közeli portrék készítése esetén
jelenik meg.
Ikon
Akkor jelenik meg, amikor a fényképezőgép és a téma
egy ideig mozdulatlan. Csak sötétben készülő képeknél
válik elérhetővé.
Leírás
Tájkép készítése esetén jelenik meg.
Folyamatosan mozgó téma fényképezése esetén
jelenik meg.
Fényes fehér hátterű fényképek készítése esetén
jelenik meg.
Tüzijáték fényképezése esetén jelenik meg. Csak
állvány esetén használható.
Éjszakai tájképek készítése esetén jelenik meg. Csak
akkor érhető el, amikor a vaku ki van kapcsolva.
Kiegészítő funkciók
31
Fényképezési módok
3
A fókusz beállításához nyomja le félig az [Exponáló]
gombot.
4
A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az
[Exponáló] gombot.
A Tematikus üzemmód használata
Adott témához optimalizált gyári beállításokkal végzett
fényképezés.
● Ha a fényképezőgép nem választ ki egyetlen tematikus üzemmódot
sem, a S ikon nem változik meg, és a készülék az alapértelmezett
beállításokat fogja használni.
● Még ha arcot érzékel is a fényképezőgép, lehet, hogy nem választja
ki a Portré üzemmódot. Ez a téma helyzetétől és a megvilágítástól
függ.
● Előfordulhat, hogy a készülék nem a megfelelő tematikus
üzemmódot választja ki. Ez a fényképezés körülményeitől, például
a fényképezőgép bemozdulásától, a megvilágítástól és a téma
távolságától függ.
● Még ha állványt használ is, előfordulhat, hogy a készülék nem
választja ki a üzemmódot. Ez a téma mozgásától függ.
1
Fényképezés üzemmódban válassza a a “s
lehetőséget.
2
Válasszon egy tematikus üzemmódot.
Téma
Válassza ki a megfelelő témamódot a különféle témákhoz.
● A Modellfotó üzemmóddal kapcsolatban lásd: A Modellfotó
üzemmód használata, 33. oldal.
● A Segédkeret üzemmóddal kapcsolatban lásd: A segédkeret
használata, 34. oldal.
● Az Éjszakai üzemmóddal kapcsolatban lásd: A megvilágítás
beállítása Éjszakai üzemmódban, 34. oldal.
3
Állítsa be a témát a keresőmezőben, majd a fókusz
beállításához nyomja le félig az [Exponáló] gombot.
4
A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az
[Exponáló] gombot.
Kiegészítő funkciók
32
Fényképezési módok
A Modellfotó üzemmód használata
Az arcon lévő bőrhibák elrejtésével történő portréfényképezés.
1
Fényképezés üzemmódban válassza a a “ s “
lehetőséget.
2
A fotóalany (arc)bőrének világosabb hatása érdekében
válassza az f “ , “ egy beállítást lehetőséget.
3
Az arc hibáinak elrejtéséhez válassza az
beállítást lehetőséget.
, “majd egy
● Ha több hibát szeretne elrejteni, válasszon magasabb értéket.
Szint 3
● Ha azt szeretné, hogy a bőr világosabbnak tűnjön, válasszon
magasabb értéket.
Szint 2
4
Állítsa be a témát a keresőmezőben, majd a fókusz
beállításához nyomja le félig az [Exponáló] gombot.
5
A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az
[Exponáló] gombot.
A készülék Auto makro értékre állítja be a fókusztávolságot.
Kiegészítő funkciók
33
Fényképezési módok
A segédkeret használata
Ha másvalakit kér meg, hogy fényképet készítsen Önről, a
segédkeret funkcióval megkomponálhatja a képet. A segédkeret
a beállított téma egy részét megjelenítve segítséget nyújt a másik
személynek a fotózásban.
1
Fényképezés üzemmódban válassza a a “ s “
lehetőséget.
2
Állítsa be a témát a keresőbe, majd nyomja le az
[Exponáló] gombot.
● A kereső jobb és bal oldalán egy átlátszó keret fog megjelenni.
A megvilágítás beállítása Éjszakai
üzemmódban
Az Éjszakai üzemmódot választva és hosszú megvilágítási
időt beállítva a rövid fényfelvillanásokat görbe fénycsíkokként
rögzítheti a képen. A zár hosszabb ideig történő nyitva tartásához
válasszon lassabb zársebességet. A túlexponálás elkerülése
érdekében növelje a rekesznyílásértéket.
1
Fényképezés üzemmódban válassza a a “ s “
lehetőséget.
2
Válassza az f “
“Rekesznyílás lehetőséget.
Keret törlése: Back
Rekesznyílás Zársebesség
3
4
Kérjen meg valakit a fénykép elkészítésére.
● A felkért személynek ebbe a segédkeretbe kell beállítania a
témát, majd az [Exponáló] gombot megnyomva elkészítenie
a képet.
A segédkeret törléséhez válassza a
3
Válasszon egy beállítást.
ikont.
Kiegészítő funkciók
34
Fényképezési módok
4
Válassza az
A Program üzemmód használata
“Zársebesség lehetőséget.
Program üzemmódban Ön adja meg a különféle beállításokat
(a zársebesség és a rekesznyílás kivételével).
Rekesznyílás Zársebesség
5
Válassza ki a zársebesség értékét, majd válassza az
lehetőséget.
6
Állítsa be a témát a keresőmezőbe, majd a fókusz
beállításához nyomja le félig az [Exponáló] gombot.
7
A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az
[Exponáló] gombot.
A fényképezőgép bemozdulásának elkerülése érdekében használjon
állványt.
1
Fényképezés üzemmódban válassza a a “ p
lehetőséget.
2
Adja meg a beállításokat. (A beállítások listáját lásd a
„Fényképezési beállítások” című részben.)
3
Állítsa be a témát a keresőmezőbe, majd a fókusz
beállításához nyomja le félig az [Exponáló] gombot.
4
A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az
[Exponáló] gombot.
Kiegészítő funkciók
35
Fényképezési módok
Videofelvétel készítése
Legfeljebb 20 perc hosszúságú nagyfelbontású videofelvételt
készíthet. A felvett videót a készülék MP4 (H.264) fájlformátumban
menti.
● A H.264 (MPEG-4 part10/AVC) az ISO/IEC és az ITU-T nemzetközi
szabványügyi szervezet által létrehozott nagyfelbontású
videoformátum.
● Ha videó felvétele közben zoomol, a zoomolás hangját is felveheti
a készülék.
● A kis sebességen írható memóriakártyák nem teszik lehetővé
nagyfelbontású és nagy sebességű videók készítését. A videók nagy
felbontással vagy nagy sebességen történő rögzítéséhez használjon
gyorsan írható memóriakártyát.
● Néhány memóriakártya nem teszi lehetővé a nagyfelbontású
felvételt. Ez esetben állítson be kisebb felbontást.
1
2
Fényképezés üzemmódban válassza a a “ v
lehetőséget.
Válassza az f “
“majd egy képsebesség
lehetőséget (a másodpercenként felvett képkocká számát).
● A képkockaszám növelésével egyre természetesebbnek tűnik
a mozgás a felvételen, de egyúttal nagyobb lesz a fájlméret is.
A
(60 képkocka/másodperc) beállítás csak 320 × 240
képpontos videofelbontás mellett használható.
3
Válassza a > “
Beállítás
lehetőséget, majd egy hangbeállítást.
Leírás
Ki: Videó felvétele hang nélkül.
Be: Videó felvétele hanggal.
Zoomoláskor néma: Videó felvétele zoomolás
közben hang felvétele nélkül.
4
Szükség szerint adja meg a többi beállítást is.
(A beállításokat lásd a „Fényképezési beállítások” című
részben.)
5
A felvétel elkezdéséhez nyomja meg az [Exponáló]
gombot.
6
A felvétel leállításához nyomja meg újra az [Exponáló]
gombot.
30 kép/mp
Kiegészítő funkciók
36
Fényképezési módok
A felvétel szüneteltetése
A fényképezőgép lehetőséget ad a felvétel ideiglenes
szüneteltetésére is. Ennek köszönhetően kedvenc témáit egyetlen
videóra rögzítheti.
A felvétel szüneteltetéséhez válassza felvétel közben a
ikont.
A folytatáshoz válassza a
ikont.
Az Intelligens témafelismerő üzemmód
használata
Ebben az üzemmódban a fényképezőgép az érzékelt tématípus
alapján automatikusan kiválasztja a megfelelő fényképezőgépbeállításokat.
1
2
Leállítás : Exponáló gomb
Fényképezés üzemmódban válassza a a “ D
lehetőséget.
Állítsa be a témát a keresőben.
● A fényképezőgép automatikusan kiválaszt egy tematikus
üzemmódot. A képernyő bal felső sarkában megjelenik a
megfelelő üzemmód ikonja.
Ikon
Leírás
Tájképről készített videó esetén jelenik meg.
Tiszta égről készített videó esetén jelenik meg.
Erdős területről készített videó esetén jelenik meg.
Naplementéről készített videó esetén jelenik meg.
Kiegészítő funkciók
37
Fényképezési módok
3
A felvétel elkezdéséhez nyomja meg a [Exponáló]
gombot.
4
A felvétel leállításához nyomja le ismét a [Exponáló]
gombot.
● Ha a fényképezőgép nem választ ki egyetlen tematikus üzemmódot
sem, a D ikon nem változik meg, és a készülék az alapértelmezett
beállításokat fogja használni.
● Előfordulhat, hogy a készülék nem a megfelelő tematikus
üzemmódot választja ki. Ez a fényképezés körülményeitől, például
a fényképezőgép bemozdulásától, a megvilágítástól és a téma
távolságától függ.
● Intelligens témafelismerő üzemmódban nem lehet intelligens
szűrőeffekteket beállítani és fényképstílusokat használni.
Kiegészítő funkciók
38
Hangjegyzet felvétele
aps
Ismerje meg, hogyan vehet fel bármikor lejátszható hangjegyzetet. Fényképhez is csatolhat hangjegyzetet a felvételi körülményeket
ismertető rövid emlékeztetőként.
A legjobb minőségű hangfelvételt a fényképezőgéptől 40 cm-es távolságból készítheti.
Hangjegyzet felvétele
Hangjegyzet hozzáadása fényképhez
1
1
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
“
lehetőséget. (Néhány üzemmódban az elérés: f “ >
“ .)
(kétszer) “
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
“
lehetőséget. (Néhány üzemmódban az elérés: f “ >
“
.)
(kétszer) “
Hangjegyzet
Felvétel
2
A felvétel indításához nyomja le teljesen az [Exponáló]
gombot.
● A felvétel szüneteltetéséhez válassza a ikont, a
folytatásához pedig a ikont.
● Amikor a felvétel megkezdődik, a kijelző tetején a hátralévő
felvételi idő helyett a fájl száma válik láthatóvá.
● A felvett hangjegyzetek hossza összesen 10 óra lehet.
3
4
2
Állítsa be a témát a keresőmezőben, és készítse el a
fényképet.
● A hangjegyzet felvétele rögtön a fénykép elkészülte után
megkezdődik.
3
Rövid (legfeljebb 10 másodperces) hangjegyzetet
készítsen.
● A hangjegyzet felvételének leállításához nyomja le az
[Exponáló] gombot.
A felvétel leállításához nyomja meg az [Exponáló]
gombot.
ikont kiválasztva kapcsoljon Fényképezés
A
üzemmódra.
Kiegészítő funkciók
39
Fényképezési beállítások
Ismerkedjen meg a Fényképezés üzemmódban választható beállításokkal.
A felbontás és a képminőség beállítása ........ 41
Mosolygós kép készítése .................................... 51
A kívánt felbontás kiválasztása ........................... 41
A pislogás érzékelése ......................................... 52
A képminőség kiválasztása ................................. 42
Az intelligens arcfelismerés használata ............... 52
Az önkioldó használata .................................... 43
Arcok megjegyeztetése kedvenc arcként
Fényképezés sötétben ..................................... 45
(Saját sztár) ........................................................ 53
A vörösszem-hatás megelőzése ......................... 45
A fényerő és a színek beállítása ..................... 54
A vaku használata .............................................. 45
A megvilágítási érték (EV) beállítása kézzel ........ 54
Az ISO érték beállítása ....................................... 46
Az ellenfény javítása (ACB) ................................ 55
A fókusz beállítása ............................................ 47
A fénymérési beállítások megadása .................... 56
A makrózás használata ....................................... 47
Fényforrás kiválasztása (fehéregyensúly) ........... 57
Autofókusz használata ........................................ 47
Sorozatfelvételi üzemmódok használata ....... 59
Az intelligens érintéses fókuszkijelölés
A fényképek javítása ......................................... 60
használata .......................................................... 48
Fényképstílusok alkalmazása ............................. 60
Egyérintéses fényképezés .................................. 49
Intelligens szűrőeffektusok használata ................ 61
A fókuszálókeret beállítása ................................. 49
A fényképek módosítása ..................................... 62
Az arcfelismerés használata ............................ 50
Arcok felismerése ............................................... 50
Önarckép készítése ............................................ 51
A felbontás és a képminőség beállítása
Ismerje meg, hogyan módosíthatja a kép felbontását és a képminőség-beállításokat.
A kívánt felbontás kiválasztása
Beállítás
SapsDv
Leírás
4320 X 3240: Nyomtatás A1-es papírra.
A felbontás növelésével a fénykép vagy a videó több képpontból
fog állni, így nagyobb méretben nyomtatható ki, illetve nagyobb
képernyőn tekinthető meg. Ezzel együtt viszont megnő a fájl
mérete is.
4000 X 3000: Nyomtatás A1-es papírra.
4320 X 2880: Nyomtatás A1-es papírra széles (3:2)
oldalaránnyal.
4320 X 2432: Nyomtatás A2-es papírra panoráma
(16:9) oldalaránnyal vagy megtekintés HDTV-n.
Fényképezéskor:
1
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
lehetőséget.
3264 X 2448: Nyomtatás A3-as papírra.
2
Válasszon egy beállítást.
2048 X 1536: Nyomtatás A5-ös papírra.
2560 X 1920: Nyomtatás A4-es papírra.
1920 X 1080: Nyomtatás A5-es papírra panoráma
(16:9) oldalaránnyal vagy megtekintés HDTV-n.
1024 X 768: Csatolás e-mailhez.
4320 X 2432
Fényképezési beállítások
41
A felbontás és a képminőség beállítása
Videofelvétel készítésekor:
A képminőség kiválasztása
1
2
A fényképezőgép tömörítve, JPEG formátumban menti az
elkészített fényképeket. A jobb minőségű képek fájlmérete
nagyobb.
D és v üzemmódban válassza a f “
lehetőséget.
Válasszon egy beállítást.
1280 X 720 HQ
1
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
lehetőséget.
2
Válasszon egy beállítást.
Finom
Beállítás
Leírás
1280 X 720 HQ: Jó minőségű fájl HDTV-n való
lejátszásra.
1280 X 720: Lejátszás HDTV-n.
Beállítás
640 X 480: Lejátszás hagyományos tévén.
aps
Leírás
320 X 240: Közzététel weblapon.
Extrafinom
Megosztáshoz: Feltöltés webhelyre a vezeték nélküli
hálózaton keresztül (legfeljebb 30 másodperces).
Finom
Normál
Fényképezési beállítások
42
Az önkioldó használata
SapsDv
Ismerje meg, hogyan késleltetheti a fényképezést az önkioldó használatával.
1
2
Fényképezés üzemmódban válassza az
3
ikont.
Válasszon egy beállítást.
Az önkioldót az [Exponáló] gombot megnyomásával
indíthatja el.
● Az autofókusz-segédfény/önkioldó jelzőfény villog.
A fényképezőgép a megadott idő letelte után automatikusan
készít egy fényképet.
Ki
Beállítás
● Az önkioldó kikapcsolásához válassza az önkioldó ikonját, vagy
nyomja meg az [Exponáló] gombot.
● Az önkioldó vagy annak egyes funkciói bizonyos arcérzékelési
beállítások használata esetén nem érhetők el.
Leírás
Ki: Az önkioldó ki van kapcsolva.
10 mp: Az önkioldó 10 másodpercet késleltet.
2 mp: Az önkioldó 2 másodpercet késleltet.
Dupla: A fényképezőgép két képet készít, egyet 10,
majd egyet utána 2 másodperc késleltetéssel.
Mozgásérzékelős: A készülék érzékeli a mozgást, és
akkor fényképez. (44. oldal)
A választható beállítások a választott fényképezési módtól függően
eltérőek lehetnek.
Fényképezési beállítások
43
Az önkioldó használata
5
A mozgásérzékelő önkioldó használata
1
Fényképezés üzemmódban válassza az
lehetőséget.
2
3
Nyomja le az [Exponáló] gombot.
4
“
Miközben az autofókusz-segédfény/az önkioldó
jelződiódája villog, álljon be a fényképhez.
● A villogás egészen addig tart, míg a készülék automatikusan el
nem készíti a fényképet.
Álljon 3 m-nél közelebb a fényképezőgéphez az
[Exponáló] gomb megnyomásától számított
6 másodpercen belül.
Az önkioldó bekapcsolásához mozduljon meg, például
intsen a kezével.
● Amint a fényképezőgép érzékeli Önt, gyors villogásba kezd az
autofókusz-segédfény/az önkioldó jelződiódája.
A mozgásérzékelő önkioldó nem mindig működik az alábbi esetekben:
● 3 m-nél messzebb van a fényképezőgéptől,
● a mozgás túl kismértékű,
● túl sok a fény, vagy ellenfény van.
● a téma elég közel van ahhoz, hogy az AF fény visszaverődhessen
róla.
A mozgásérzékelő önkioldó
érzékelési tartománya
Fényképezési beállítások
44
Fényképezés sötétben
Ismerje meg, hogyan fényképezhet éjszaka vagy rossz fényviszonyok között.
A vörösszem-hatás megelőzése
A vaku használata
ap
Ha sötétben vakuval készít fényképet valakiről, az illető szeme
piros színben jelenhet meg a képen. Ennek megelőzésére
válassza a Vörösszem vagy a Vörösszem jav. lehetőséget.
A vaku beállításairól olvassa el „A vaku használata” című részt.
Saps
Amikor sötétben fényképez, vagy amikor több fényre van
szüksége, használja a vakut.
1
2
Fényképezés üzemmódban válassza a
ikont.
Válasszon egy beállítást.
Auto
Ez a beállítás egyes tematikus üzemmódokban érhető el.
Beállítás
Leírás
Ki:
● A vaku nem villan.
● Ha olyankor fényképez, amikor kevés a fény,
megjelenik a fényképezőgép bemozdulására
figyelmeztető jelzés ( ).
Auto: A fényképezőgép választja ki a megfelelő
vakubeállítást a S üzemmódban érzékelt témához.
Auto: Ha a téma vagy a háttér sötét, a vaku
automatikusan villan.
Fényképezési beállítások
45
Fényképezés sötétben
Beállítás
Az ISO érték beállítása
Leírás
Vörösszem*:
● Ha a téma vagy a háttér sötét, a vaku villan.
● A fényképezőgép csökkenti a vörösszem-hatás
kialakulásának esélyét.
Derítés:
● A vaku mindig villan.
● A fényerőt a készülék automatikusan szabályozza.
Lassú szinkron:
● Elvillan a vaku, és a zár sokáig nyitva marad.
● Akkor válassza ezt a lehetőséget, amikor a
környezeti fényt is szeretné felhasználni, hogy a
háttér több részlete megjelenjen a képen.
● A fényképezőgép bemozdulásának elkerülése
érdekében használjon állványt.
p
Az ISO érték eredetileg a film fényérzékenysége a Nemzetközi
Szabványügyi Szervezet (ISO, International Organisation for
Standardisation) előírásainak megfelelően. Minél magasabb
ISO értéket választ, annál nagyobb lesz a fényképezőgép
fényérzékenysége. Magasabb ISO értéket választva jó fényképet
készíthet vaku használata nélkül is.
1
2
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
lehetőséget.
Válasszon egy beállítást.
● Ha azt szeretné, hogy a készülék a téma fényerejének és a
megvilágítás erősségének megfelelő ISO értéket használjon,
ikont.
válassza az
Vörösszem jav.*:
● Ha a téma vagy a háttér sötét, a vaku villan.
● A fényképezőgép fejlett szoftveres elemzés útján
javítja a pirosszem-hatást.
Auto
A választható beállítások a kiválasztott fényképezési módtól függően
eltérőek lehetnek.
* A vaku két villanása közt eltelik egy kis idő. A második felvillanás előtt
ne mozdítsa el a fényképezőgépet.
● Sorozatfelvétel üzemmódban, illetve ha a Pislogás érzékelés vagy a
Önarckép beállítást választja, a vakubeállítások nem érhetők el.
● Ügyeljen arra, hogy a téma a vakutól az ajánlott távolságon belül
legyen. (122. oldal)
● Ha visszaverődik valamiről a fény, vagy túl sok porszem van a
levegőben, kis fényfoltok jelenhetnek meg a fényképen.
Fényképezési beállítások
Minél magasabb ISO értéket állít be, annál zajosabb (szemcsésebb)
lesz a kép.
46
A fókusz beállítása
Ismerje meg, hogyan kell a témára fókuszálni.
A makrózás használata
Autofókusz használata
pDv
Makrózást akkor használjon, ha közelről szeretné lefényképezni
a témát, például egy virágot vagy egy rovart. Nézze át a
makróbeállításokat az „Autofókusz használata” című részben.
apDv
Éles fényképek készítéséhez pontosan kell beállítani a
fókusztávolságot, azaz a téma és a fényképezőgép közötti
távolságot.
1
2
Fényképezés üzemmódban válassza az
ikont.
Válasszon egy beállítást.
Normál (AF)
Beállítás Leírás
Normál (AF): Fókuszálás 80 cm-nél távolabb lévő
témára.
Auto makro: Fókuszálás 10 cm-nél távolabb lévő
témára (zoom használata esetén 50 cm-nél távolabb
lévőre).
● Próbálja teljesen mozdulatlanul tartani a fényképezőgépet, hogy
élesek legyenek a fényképek.
● Ha a téma 40 cm-nél közelebb van, kapcsolja ki a vakut.
Makro: Fókuszálás 10–80 cm távolságra lévő témára
(zoom használata esetén 50–80 cm távolságra lévőre).
A választható beállítások a kiválasztott fényképezési módtól függően
eltérőek lehetnek.
Fényképezési beállítások
47
A fókusz beállítása
Az intelligens érintéses fókuszkijelölés
használata a p s
Intelligens érintő AF lehetővé teszi a téma követését és az arra
való automatikus fókuszálást, akár mozgás közben is.
1
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
lehetőséget.
2
A (kerettel jelzett) érintőterületen érintse meg azt a témát,
amelyet követni szeretne.
“
● A téma körül egy fókuszkeret jelenik meg, amely a
fényképezőgép elmozdítása esetén követi a témát.
● Ha nem érint meg egyetlen pontot sem a kijelzőn, a fókuszkeret a
kijelző közepén marad.
● A témakövetés meghiúsulhat az alábbi esetekben:
- A téma túl kicsi vagy túlságosan mozog,
- a téma ellenfényben van, vagy sötét helyen fényképez,
- a téma és a háttér színe vagy mintázata azonos,
- a fényképezőgép túlságosan remeg.
Ezekben az esetekben a fókuszkeret fehér egyvonalas keretként
jelenik meg.
● Ha a fényképezőgép nem tudja követni a témát, újra ki kell jelölnie a
követendő témát.
● Ha a fényképezőgép nem tudja beállítani a fókuszt, a fókuszkeret
egyvonalas piros keretté változik.
● Ha ezt a funkciót használja, nem állíthat be arcfelismerést, nem
adhat meg fényképstílusokat, és nem használhat intelligens
szűrőeffektusokat.
● A fehér keret azt jelzi, hogy a fényképezőgép követi a témát.
● Az [Exponáló] gomb félig történő megnyomásakor megjelenő
zöld keret azt jelzi, hogy a téma fókuszbeállítása pontos.
Fényképezési beállítások
48
A fókusz beállítása
Egyérintéses fényképezés
A fókuszálókeret beállítása
aps
aps
Ujjának egyetlen érintésével a témára fókuszálhat, és elkészítheti
a fényképet.
Élesebb képeket tud készíteni, ha a képterületen a téma helyét
kijelölve megadja, hogy mely területre fókuszáljon a készülék.
1
1
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
lehetőséget.
2
Válasszon egy beállítást.
2
3
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
lehetőséget.
“
Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne.
A fénykép elkészítéséhez érintse meg hosszan a témát.
● Mindaddig ne vegye el az ujját, amíg a szintjelző meg nem
telik.
Középpontos AF
Beállítás Leírás
Középpontos AF: Fókuszálás középre (akkor
érdemes használni, ha a téma a kijelző közepén
helyezkedik el).
Többmezős AF: Fókuszálás kilenc lehetséges terület
közül egyre vagy többre.
Egy érintéses exponálás: A fókuszáláshoz érintse
meg a témát a képernyőn. A fénykép elkészítéséhez
érintse meg hosszan a témát.
Intelligens érintő AF: Fókuszálás a kijelzőn érintéssel
kijelölt pontra, majd a téma követése. (48. oldal)
● Ha más területet érint meg hosszan, az arcfelismerő keret normál
keretté változik
● Ha ezt a funkciót használja, nem állíthat be sorozatfelvételt, nem
adhat meg fényképstílusokat, és nem használhat intelligens
szűrőeffektusokat.
A választható beállítások a kiválasztott fényképezési módtól függően
eltérőek lehetnek.
Fényképezési beállítások
49
Az arcfelismerés használata
aps
Arcfelismerés üzemmódban a fényképezőgép automatikusan felismeri az emberi arcokat. Amikor emberi arcra fókuszál, a fényképezőgép
automatikusan állítja be a megvilágítási értékeket. Fényképezzen kényelmesen a szem lehunyását észlelő és a mosolygós arcokat felismerő
Pislogás érzékelés, illetve Mosoly felismerés funkciókkal. Az Intelligens arcfelismerő funkcióval meg is jegyeztetheti a készülékkel az
arcot, és előnyben részesítheti az arra történő fókuszálást.
● Tematikus üzemmódokban az arcfelismerés nem használható.
● Az arcfelismerés nem mindig működik jól az alábbi esetekben:
- a téma messze van a fényképezőgéptől (a fókuszálókeret
ekkor Mosoly felismerés és Pislogás érzékelés üzemmódban
narancssárga színnel jelenik meg),
- túl sok vagy túl kevés a fény,
- a fotóalany nem a fényképezőgép felé néz,
- a fotóalany napszemüveget vagy álarcot visel,
- a fotóalany ellenfényben van, vagy változóak a fényviszonyok,
- a fotóalany arckifejezése észrevehetően megváltozik.
● Az arcfelismerés nem használható, ha fényképstílusokat vagy
intelligens szűrőeffekteket használ, vagy valamilyen intelligens érintő
autofókusz-beállítást adott meg.
● Az Arcfelismerés funkció használata esetén a digitális zoom nem
használható.
● Az önkioldó vagy annak egyes funkciói bizonyos arcfelismerési
beállítások használata esetén nem érhetők el.
● A választott arcérzékelési beállítástól függően egyes sorozatfelvételi
beállítások nem érhetők el.
● Amikor az észlelt arcokat fényképezi, a készülék felveszi azokat a
megjegyzett arcok listájára.
● A megjegyzett arcokat Lejátszás üzemmódban fontossági
sorrendben tekintheti meg. (68. oldal) Ha az arcok felismerése
sikeres, akkor is előfordulhat, hogy Lejátszás üzemmódban nem
lehet a válogatás alapjául venni őket.
● Előfordulhat, hogy a Fényképezés üzemmódban felismert arc az
arcok listáján vagy az Intelligens albumban nem jelenik meg.
Arcok felismerése
A fényképezőgép automatikusan felismeri az emberi arcokat
(legfeljebb 10 emberi arcot).
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
“
lehetőséget. A legközelebbi arc fehér fókuszkeretben látható, a
többi szürkében.
Fényképezési beállítások
● Minél közelebb van a téma, annál gyorsabban érzékeli a
fényképezőgép az arcokat.
● Ha valamelyik szürke keretben lévő arcra szeretne fókuszálni, érintse
meg.
● A sorozatfelvételi üzemmód használata esetén előfordulhat, hogy a
készülék nem tudja megjegyezni az észlelt arcokat.
50
Az arcfelismerés használata
Önarckép készítése
Mosolygós kép készítése
Önmagunk lefényképezése. A fókusztávolság közeli felvételhez
lesz beállítva, és a fényképezőgép csipogó hangot ad ki.
A fényképezőgép automatikusan kioldja a zárat, ha mosolygó
arcot érzékel.
1
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
lehetőséget.
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
“
lehetőséget. Amikor a fotóalany szélesen mosolyog, a
fényképezőgép könnyebben érzékeli a mosolyt.
2
Ha gyors csipogást hall, nyomja le az [Exponáló] gombot.
“
● A csipogó hang ki- vagy bekapcsolásához válassza a hangbeállítások
közt az Önarckép lehetőséget. (108. oldal)
● Ha a beállítások között kikapcsolja a hangerőt, a fényképezőgép nem
ad ki csipogó hangot.
Fényképezési beállítások
51
Az arcfelismerés használata
A pislogás érzékelése
Az intelligens arcfelismerés használata
Ha a fényképezőgép csukott szemeket észlel, két képet készít
gyors egymásutánban.
A fényképezőgép automatikusan megjegyzi a gyakran
fényképezett arcokat. Ez a funkció automatikusan előnyben
részesíti az ezen arcokra és a kedvenc arcokra történő
fókuszálást. Ez a szolgáltatás csak memóriakártya használata
esetén érhető el.
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
lehetőséget.
“
● Amíg a kijelzőn a „Rögzítés” felirat látható, ne mozgassa a
fényképezőgépet.
● Ha a pislogásérzékelés nem jár sikerrel, a kijelzőn „A kép csukott
szemmel készült.” felirat jelenik meg. Készítsen másik fényképet.
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
“
lehetőséget. A legközelebbi arc fehér fókuszkeretben látható, a
többi szürkében.
●
: Kedvenc arcok jelölése (a kedvenc arcok megjegyeztetését
lásd az 53. oldalon).
● : A fényképezőgép által automatikusan megjegyzett arcok
jelölése.
● Bizonyos fényviszonyok között, vagy ha a téma vagy az arc helyzete
jelentős mértékben megváltozott, illetve attól függően, hogy az illető
visel-e szemüveget vagy sem, előfordulhat, hogy a fényképezőgép
hibásan ismeri fel és jegyzi meg az arcokat.
● A fényképezőgép automatikusan legfeljebb 14 arcot képes
megjegyezni. Ha a fényképezőgép új arcot érzékel, és már 14 arcot
megjegyzett, a legkisebb prioritású arcot lecseréli az újra.
● A fényképezőgép egy képen legfeljebb 5 arcot érzékel.
Fényképezési beállítások
52
Az arcfelismerés használata
3
Arcok megjegyeztetése kedvenc arcként
(Saját sztár)
Amikor az arcok listája megjelenik, válassza a
● A listán a kedvenc arcokat egy
A kedvenc arcokat megjegyeztetheti, hogy később a fókusz és a
megvilágítás beállításakor a fényképezőgép ezeket az arcokat
részesítse előnyben. Ez a szolgáltatás csak memóriakártya
használata esetén érhető el.
1
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
lehetőséget.
2
Igazítsa a fotóalany arcát az ovális vezetővonalhoz,
majd nyomja meg a [Exponáló] gombot az arc
megjegyzéséhez.
ikont.
jelöli.
● Legfeljebb 6 kedvenc arcot jegyeztethet meg.
● A vakubeállításoknál a rendszer a Ki lehetőséget választja ki.
● Ha ugyanazt az arcot kétszer is megjegyezteti, az egyiket törölheti
az arcok listájáról.
“
● Amennyiben a fotóalany arcát nem állítja be az ovális
vezetővonalhoz, a fehér keret nem jelenik meg.
● A fotóalany arcáról 5 fotó készül: egy elölről, egy balról, egy
jobbról, egy felülről és egy alulról.
● Ha meg kívánja jegyeztetni az arcot, egyszerre csak egy
személyről készítsen fényképet.
Kedvenc arcok megtekintése
1
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
lehetőséget.
2
Válassza a
lehetőséget a kedvenc arcai
megjelenítéséhez.
Fényképezési beállítások
“
● A kedvenc arcok rangsorának megváltoztatásához válassza a
ikont. (68. oldal)
● A kedvenc arcok törléséhez válassza a
ikont.
53
A fényerő és a színek beállítása
Ismerje meg, hogyan állíthatja be a fényerőt és a színeket a jobb képminőség érdekében.
A megvilágítási érték (EV) beállítása kézzel
pv
A fényviszonyoktól függően a fénykép néha túl világos
(túlexponált) vagy túl sötét (alulexponált) lesz. Ilyen esetekben
a megvilágítási értékeket kézzel megadva készíthet jobb képet.
Sötétebb (–)
1
2
Semleges (0)
3
Válassza az
Világosabb (+)
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
lehetőséget.
A megvilágítás beállításához válasszon egy értéket.
● +: világosabb, (–): sötétebb
● A megvilágításérték módosítása után ez a beállítás marad meg.
Lehet, hogy az alul- vagy túlexponálás elkerülése érdekében később
módosítania kell a megvilágítási értéket.
● Ha nem tudja kiválasztani a megfelelő expozíciót, válassza az AEB
(Automatikus expozíciós keret) funkciót. A fényképezőgép 3 egymást
követő képet készít különböző expozícióval: normál, alulexponált és
túlexponált. (59. oldal)
EV
-2
-1
0
+1
lehetőséget.
● A módosított megvilágításérték az ábrán látható módon jelenik
meg a kijelzőn.
+2
Fényképezési beállítások
54
A fényerő és a színek beállítása
Az ellenfény javítása (ACB)
p
Beállítás Leírás
Ha a fényforrás a téma mögött helyezkedik el, vagy ha nagyon
erős a kontraszt a téma és a háttér között, a téma valószínűleg
túlságosan sötét lesz a fényképen. Ilyenkor használja az
automatikus kontrasztkiegyensúlyozás (ACB) lehetőséget.
Ki: ACB kikapcsolva.
Be: ACB bekapcsolva.
● Az ACB szolgáltatás a üzemmódban mindig be van kapcsolva.
● A szolgáltatás a Sorozat és a Mozgásrögzítés üzemmód, valamint
az AEB szolgáltatás használata esetén nem áll rendelkezésre.
ACB nélkül
ACB használatával
1
Fényképezés üzemmódban válassza a f “>“
lehetőséget.
2
Válasszon egy beállítást.
Ki
Fényképezési beállítások
55
A fényerő és a színek beállítása
A fénymérési beállítások megadása
pv
Beállítás Leírás
A fénymérési mód az a mód, ahogyan a fényképezőgép a
készülékbe jutó fénymennyiséget méri. A fényképek fényereje és
megvilágítása a kiválasztott fénymérési módtól is függ.
1
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
lehetőséget. (p üzemmódban válassza a f “> “
ikont.)
2
Válasszon egy beállítást.
Szpot:
● A fényképezőgép csak a képterület kellős közepén
méri a fénymennyiséget.
● Ha a téma nem a kép közepén helyezkedik el,
előfordulhat, hogy pontatlan lesz a megvilágítás.
● Ellenfényben lévő témákhoz ajánlott használni.
Központi súlyozott:
● A fényképezőgép átlagolja a fénymérő által a teljes
képterületen mért értékeket, a középső területre
fektetve a fő hangsúlyt.
● Olyan fényképekhez érdemes használni, ahol a
téma a képterület közepén helyezkedik el.
Többpontos
Beállítás Leírás
Többpontos:
● A fényképezőgép több területre osztja fel a
képterületet, és mindegyik területen külön méri a
fénymennyiséget.
● Általános fényképekhez érdemes használni.
Fényképezési beállítások
56
A fényerő és a színek beállítása
2
Fényforrás kiválasztása (fehéregyensúly)
Válasszon egy beállítást.
pv
A fénykép színei függenek a fényforrás típusától és minőségétől is.
Ha azt szeretné, hogy a fénykép élethű legyen, a fehéregyensúly
beállításához válassza ki az aktuális megvilágítástípust (például
Auto fehéregy., Napfény, Felhős idő vagy Izzólámpa).
Auto fehéregy.
Beállítás
Auto fehéregy.
Leírás
Auto fehéregy.: A fényviszonyoktól függő automatikus
beállítások használata.
Napfény
Napfény: Akkor válassza, ha szabadban, napos
időben fényképez.
Felhős idő: Akkor válassza, ha szabadban, felhős
időben vagy árnyékban fényképez.
Felhős idő
1
Fénycső 1: Akkor válassza, ha napsárga fényű
vagy háromutas (izzólámpa-foglalatba csavarható)
neonvilágítás mellett fényképez.
Izzólámpa
Fénycső 2: Akkor válassza, ha fehér fényű
neonvilágítás mellett fényképez.
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
lehetőséget.
Izzólámpa: Akkor válassza, ha épületen belül,
izzólámpás vagy halogénizzós világítás mellett
fényképez.
Egyéni beállítás: Az előre megadott saját beállítások
használata. (58. oldal)
Fényképezési beállítások
57
A fényerő és a színek beállítása
Saját fehéregyensúly-beállítás meghatározása
A fehéregyensúly-beállítást saját maga is meghatározhatja. Ehhez
fényképezzen le valamilyen fehér felületet, például egy papírlapot.
Így elérhető, hogy a fényképen lévő színek jobban hasonlítsanak
az adott fényviszonyok mellett látott eredetiekre.
1
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
lehetőséget.
2
Irányítsa az objektívet egy fehér papírlapra.
3
Nyomja le az [Exponáló] gombot.
“
Fényképezési beállítások
58
Sorozatfelvételi üzemmódok használata
p
Gyorsan mozgó témákról meglehetősen nehéz fényképeket készíteni, ahogy nem egyszerű elkapni a fotóalany természetes arckifejezését
sem, és mozdulatait sem könnyű lefényképezni. Ilyen célokra használja a sorozatfelvétel-készítési üzemmódokat.
Beállítás Leírás
Egy kép: A készülék egy fényképet készít.
Sorozat:
● Amíg az [Exponáló] gombot teljesen lenyomva
tartja, a készülék folyamatosan fényképez.
● A fényképek számának csak a memóriakártya
mérete szab határt.
1
Fényképezés üzemmódban válassza a f “ > “
lehetőséget.
2
Válasszon egy beállítást.
Mozgásrögzítés: Az [Exponáló] gombot teljesen
lenyomva a fényképezőgép VGA felbontású
fényképeket készít (másodpercenként 6 fényképet,
összesen maximum 30-at).
AEB:
● Készítsen 3 képet egymás után különböző
expozícióval: normál, alulexponált és túlexponált.
● A képek elmosódásának elkerülése érdekében
használjon állványt.
Egy kép
A választható beállítások a kiválasztott fényképezési módtól függően
eltérőek lehetnek.
● A vakut, az önkioldót és az ACB szolgáltatást csak Egy kép
üzemmódban használhatja.
● A Mozgásrögzítés üzemmódot választva VGA felbontást, ISO
értékként pedig az Auto értéket állítja be a készülék.
● A választott arcérzékelési beállítástól függően egyes
sorozatfelvételi beállítások nem érhetők el.
● Ha a Tematikus üzemmódok Gyerekek alüzemmódját választja,
folyamatosan fényképezhet.
Fényképezési beállítások
59
A fényképek javítása
Ismerje meg, hogyan javíthatja fényképeit fényképstílusokkal, színekkel vagy intelligens szűrőeffektusokkal, illetve néhány beállítást
megadva.
Fényképstílusok alkalmazása
Saját RGB-árnyalat beállítása
apv
Alkalmazzon különféle stílusokat a fényképekre. Ilyenek például a
Lágy, az Élénk és a Természetes.
Lágy
1
2
Élénk
Természetes
1
Fényképezés üzemmódban válassza a f “ .
lehetőséget.(p üzemmódban válassza a f “> “
ikont.)
2
3
4
Válassza a
lehetőséget.
Válasszon ki egy színt (R: piros, G: zöld, B: kék).
Adja meg a kiválasztott szín értékét.
Fényképezés üzemmódban válassza a f “ .
lehetőséget. (p üzemmódban válassza a f “> “
ikont.)
Egyéni RGB
Válasszon egy beállítást.
● Saját RGB-árnyalat előállításához válassza a
ikont.
5
Normál
Válassza az
Ha ezt a funkciót használja, nem állíthatja be az arcérzékelést,
az intelligens szűrőt és a képbeállításokat.
Fényképezési beállítások
60
lehetőséget.
A fényképek javítása
Intelligens szűrőeffektusok használata
apv
A fényképekre különféle szűrőeffektusokat alkalmazva egyedi
képeket hozhat létre.
1
Fényképezés üzemmódban válassza a f “
lehetőséget. (p üzemmódban válassza a f “> “
ikont.)
2
Válasszon ki egy effektust.
Beállítás
Leírás
Normál: Nincs effektus.
Miniatűr
Miniatűr: Élethű miniatűröket készít egy életnagyságú
helyszínről vagy tárgyról. A fényképen lévő homályos
részek miatt a téma sokkal kisebbnek tűnik, mint
amilyen valójában.
Címkézés
Címkézés: Régies színeket alkalmaz, erős
kontrasztokkal és erőteljes háttérelmosással.
Halszem 1: A halszemoptika vizuális hatásának
eléréséhez eltorzítja az objektumokat.
Halszem 1
Halszem 2: A halszemoptika vizuális hatásának
eléréséhez besötétíti a keret széleit és eltorzítja az
objektumokat.
Halszem 2
Szkeccs: Rajzszerűvé alakítja a fényképeket.
Páramentesítés: Élesebbé teszi a fényképeket.
Fényképezési beállítások
61
A fényképek javítása
● Ha videó felvételekor a Miniatűr lehetőséget választja, a
ikon
mellett megjelenik a miniatúra felvételi ideje, amely rövidebb, mint a
valós felvételi idő.
● Ha videó felvételekor a Miniatűr lehetőséget választja, a készülék
nem vesz fel hangot.
● Ha videó felvétele közben intelligens szűrőt alkalmaz, a felvételi
sebességet
értékre állítja be a készülék, a felvétel felbontása
pedig kevesebb mint
lesz.
● Ezt a funkciót választva nem használhat fényképstílusokat és
képbeállításokat.
● A választható beállítások a választott fényképezési módtól függően
eltérőek lehetnek.
● A Szkeccs lehetőséget választva a fényképezőgép automatikusan
átméretezi a képet
vagy kisebb felbontásúvá.
A fényképek módosítása
p
Módosítsa a fényképek élességét, színtelítettségét vagy
kontrasztját.
1
2
3
Fényképezés üzemmódban válassza a f “ > “
lehetőséget.
Válassza ki a módosítandó jellemzőt.
●
●
●
: Képélesség
: Kontraszt
: Színtelítettség
Adja meg a kiválasztott beállítás értékét.
Képélesség
-2
-1
Élességbeállítás
Fényképezési beállítások
62
0
+1
+2
Leírás
-
A fényképen lévő élek lágyítása (a
fényképek számítógépen történő
módosításához).
+
A fényképen lévő élek keményítése
a fénykép tisztaságának növelése
érdekében. Egyben növelheti a kép
zajosságát is.
A fényképek javítása
Kontrasztbeállítás
Leírás
-
A színek tompítása és a fényerő
csökkentése.
+
A színek élénkítése és a fényerő
növelése.
Színtelítettség-beállítás Leírás
-
Színtelítettség csökkentése.
+
Színtelítettség növelése.
● Ha nem szeretne semmilyen effektust alkalmazni, válassza a 0
értéket (nyomtatáshoz).
● Ha ezt a funkciót használja, nem állíthatja be az arcérzékelést, a
képstílust és az intelligens szűrőbeállításokat.
Fényképezési beállítások
63
Lejátszás és szerkesztés
Ismerje meg, hogyan lehet megtekinteni a fényképeket, lejátszani a videókat és hangjegyzeteket,
és hogyan lehet szerkeszteni a fényképeket és a videókat. Megtudhatja azt is, hogyan lehet a
fényképezőgépet számítógéphez, fényképnyomtatóhoz és tévéhez csatlakoztatni.
Lejátszás ............................................................. 65
A Lejátszás üzemmód elindítása ......................... 65
Fájlok átvitele a számítógépre
(Windows rendszerben) ................................... 83
Videofelvétel lejátszása ...................................... 73
Fájlátvitel az Intelli-studio segítségével ................ 84
Hangjegyzet lejátszása ....................................... 74
Fájlátvitel a fényképezőgépet cserélhető
Fénykép szerkesztése ...................................... 76
lemezként csatlakoztatva a számítógéphez ........ 86
Fénykép elforgatása ........................................... 76
A fényképezőgép leválasztása (Windows XP) ..... 87
Fényképek átméretezése .................................... 76
Fájlok átvitele a számítógépre
(Macintosh rendszerben) ................................. 88
Az Intelligens vágás használata .......................... 77
Fényképstílusok alkalmazása ............................. 77
Intelligens szűrőeffektusok használata ................ 78
Különleges effektus alkalmazása ........................ 79
Fénykép beállítása ............................................. 80
Nyomtatás-rendelés (DPOF) készítése ............... 80
A fájlok megtekintése tévén ............................. 82
Fényképek nyomtatása fényképnyomtatóval
(PictBridge) ......................................................... 89
Lejátszás
Ismerje meg, hogyan tekinthet meg fényképeket, hogyan játszat le videókat és hangjegyzeteket, és hogyan kezelheti a fájlokat.
A Lejátszás üzemmód elindítása
A fényképezőgépen tárolt fényképek megtekintése, videók és
hangjegyzetek lejátszása.
1
2
Nyomja meg a [Lejátszás] gombot.
● Megjelenik a legutoljára készített fénykép vagy videó.
● Ha a fényképezőgép ki volt kapcsolva, erre bekapcsol.
Húzza a fájlokat jobbra vagy balra a fájlok görgetéséhez.
● Az előző fájl megtekintéséhez válassza a < ikont. A fájlok
gyors egymásutánban történő megtekintéséhez tartsa
lenyomva az ikont.
● A következő fájl megtekintéséhez válassza a > ikont. A
fájlok gyors egymásutánban történő megtekintéséhez tartsa
lenyomva az ikont.
● Ha a beépített memóriában tárolt fájlokat szeretné megtekinteni, vegye ki
a memóriakártyát.
● A fényképezőgép nem játssza le megfelelően a túlságosan nagyméretű,
valamint a más gyártmányú fényképezőgépekkel készült fájlokat.
Lejátszás és szerkesztés
65
Lejátszás
Fájlok megtekintése mozgásfelismerés használata közben
A fájlokat a fényképezőgépet megdöntve tekintheti meg.
Menü kiválasztása mozgásfelismeréssel
A fényképezőgép beépített mozgásérzékelővel van ellátva, amely
lehetővé teszi, hogy a készülék megdöntésével gyorsan tudjon
menüpontot választani.
Lejátszás üzemmódban döntse meg a fényképezőgépet a
ikont hosszan megérintve.
Az éppen látható fénykép beállítása kedvenc képként*
ikon.)
(a kép felső részén megjelenik a
● Ha a fényképezőgépet a talajjal párhuzamosan tartja,
előfordulhat, hogy a mozgásfelismerés nem működik
megfelelően.
● Ha fénykép megtekintése közben elforgatja a fényképezőgépet
90°-kal vagy 180°-kal, a készülék a fényképezőgép helyzetének
megfelelően automatikusan megváltoztatja a fénykép tájolását.
● A funkció kikapcsolásához válassza Lejátszás üzemmódban a
M “ . “Mozdulat nézet “ Ki menüpontot.
Az éppen látható fénykép védetté tétele vagy védelmének
ikon.)
feloldása (a kép felső részén megjelenik a
* Nem állíthat be kedvenc fájlként:
- videókat és hangjegyzeteket,
- hibás és védett fényképeket,
- más gyártmányú fényképezőgépekkel készített fényképeket,
- a Mozgó téma funkcióval készített fényképeket,
- a rendelkezésre álló memóriánál nagyobb méretű fényképeket.
Lejátszás és szerkesztés
66
Lejátszás
A kijelző Lejátszás üzemmódban
Adatok
Diavetítés indítása (72. oldal)
Ikon
Ha a fényképezőgépet az ábrán látható módon a talajjal párhuzamosan
tartja, előfordulhat, hogy a mozgásfelismerés nem működik
megfelelően.
Leírás
Hangjegyzetet tartalmazó fénykép
v
Videofájl
Nyomtatás-rendelés (DPOF) beállítva
Védett fájl
A kép tárolt arcot tartalmaz. Csak memóriakártya
használata esetén jelenik meg
Kedvenc fájl
Mappanév – Fá
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising