Mio | Link | Mio LINK - EasyApple

Mio LINK- Uživatelská příručka$
easystore.cz
$
$
$
Mio LINK
Uživatelská příručka
Mio LINK - uživatelská příručka$
easystore.cz
Obsah!
Úvod!
3!
Balení obsahuje !...........................................................................................................................3!
Upozornění: !................................................................................................................................3!
Váš Mio LINK!
4!
Aktivace Mio LINK!........................................................................................................................4!
Jak nosit Mio LINK!
4!
Měření srdečního tepu!
5!
Přepnutí do výkonnostního režimu!............................................................................................5!
Vypnutí výkonnostního režimu!...................................................................................................5!
Odstraňování problémů!...............................................................................................................5!
Tepové Zóny!
6!
Upozornění tepových zón!...........................................................................................................6!
Zónový trénink!.............................................................................................................................6!
Upozornění na změnu tepových zón!..........................................................................................7!
Nastavení Tepových Zón!
7!
Nastavení tepových zón!..............................................................................................................7!
Kompatibilita se zařízeními a aplikacemi!
8!
Práce s připojeným zařízením!.....................................................................................................8!
Rady pro spárování!......................................................................................................................8!
Spárování s Aplikacemi!
8!
Spárování s ostatními zařízeními !
9!
Údržba Mio LINK!
9!
Baterie!...........................................................................................................................................9!
Indikátor Baterie!...........................................................................................................................9!
Životnost baterie!..........................................................................................................................9!
Nabíjení Baterie!............................................................................................................................9!
Údržba baterie!..............................................................................................................................10!
Výměna baterie!.............................................................................................................................10!
Voděodolnost!
10!
Čištění!
10!
Ostatní rady!..................................................................................................................................10!
Specifikace!
11
2
Mio LINK - uživatelská příručka$
easystore.cz
Úvod!
Gratulujeme k zakoupení Mio LINK. Mio LINK je výkonnostní měřič plynulého srdečního tepu bez hrudního
senzoru, který můžete nosit na Vašem zápěstí. LINK využívá technologii ANT+ nebo Bluetooth k převodu
zaznamenaných dat do Vašeho smartphonu nebo jiného podporovaného zařízení a tím využijte kompatibilitu
se stovkami fitness aplikacemi.$
$
$$
Zaregistrujte Váš Mio LINK prostřednictvím aplikace Mio GO nebo online na mioglobal.com/register pro
potvrzení záruky.$
Balení obsahuje !
$
1. Mio LINK$
2. USB nabíječku$
3. Uživatelskou příručku$
Upozornění: !
$
Začátek tréninkového programu vždy konzultujte s Vaším doktorem. $
$
Mio LINK poskytuje velmi přesné měření tepové frekvence, ale není to lékařské zařízení. $
Zařízení a USB konektor obsahují silné magnety, které mohou ovlivnit kardiostimulátory a
implantabilní kardio-defibrilátory (ICD). Pokud máte jakékoli pochyby, konzultujte je s
Vaším dokotorem. $
$
Důležité informace ohledně péče o baterii naleznete na straně 10.!
$
$
$
3
Mio LINK - uživatelská příručka$
easystore.cz
Váš Mio LINK!
$
Aktivace Mio LINK!
$
1.
2.
3.
4.
5.
$
Vyndejte zařízení z obalu$
Připevněte na zápěstí$
Podržte tlačítko dokud se nerozsvítí LED dioda$
Po pár sekundách dioda zhasne$
Mio LINK je aktivované a v pohotovostním režimu$
Jak nosit Mio LINK!
$
• Ujistěte se, že jsou hodinky správně upevněné. Optický senzor musí být v těsném
kontaktu s Vaší kůží.$
• Hodinky nepřipevňujte přímo na zápěstí, ale výše na předloktí. Především pokud máte
malé zápěstí.$
• V případě, že používáte Mio LINK na kole, upevněte jej výše na zápěstí. Ohnuté zápěstí
může ovlivnit měření$
• Pokud máte studené ruce nebo nízkou cirkulaci krve, před zapnutím měření pár minut
cvičte$
$
$
$
4
Mio LINK - uživatelská příručka$
easystore.cz
Měření srdečního tepu!
$
Pro zobrazení srdeční frekvence, správně připevněte Mio LINK a přepněte do
výkonnostního režimu. Doporučujeme započít měření během zahřívací části tréninku.
Stabilizace měření může trvat několik sekund.$
$
Přepnutí do výkonnostního režimu!
$
1. Stůjte klidně. Podržte tlačítko dokud se nerozsvítí LED dioda. Barva diody vyjadřuje
stav baterie$
2. Mio LINK okamžitě započne vyhledávání Vaší srdeční frekvence. Hledání je indikováno
blikáním diody$
3. Podržte ruku nehybně, dokud se blikání výrazně nezpomalí. Změna frekvence
znamená, že zařízení našlo Váš srdeční puls.$
$
Pokud se zařízení nepodaří rozpoznat Váš puls do dvou minut, LED dioda se rozsvítí
červeně po dobu dvou sekund a zařízení automaticky opustí výkonnostní režim. Více v
sekci Odstraňování problémů$
$
V případě, že během tréninku LED dioda bliká klidně a pravidelně s vteřinovou
přestávkou, zařízení ztratilo Vaši srdeční frekvenci. Více v sekci Odstraňování problémů.$
$
$
Vypnutí výkonnostního režimu!
$
1. Stiskněte a podržte tlačítko dokud se LED dioda nerozstvítí po dobu dvou sekund $
$
Barva diody určuje momentální stav baterie$
$
$
Odstraňování problémů!
$
•
•
•
•
•
$
$
$
$
Minimalizujte pohyb ruky a extrémní ohybání zápěstí, během hledání srdeční frekvence$
Ujistěte se, že je zařízení dostatečně připevněné a na správném místě$
Pokuste se zařízení umístit výše na předloktí$
V případě nízkých teplot, aktivujte Mio LINK uvnitř$
Pakliže problém stále přetrvává, umístěte zařízení na druhé předloktí$
5
Mio LINK - uživatelská příručka$
easystore.cz
Tepové Zóny!
$
Cílová tepová frekvence se vypočítává z Vaší dolní a horní hranice tepové frekvence.$
Tyto hranice jsou procenta z Vaší maximální tepové frekvence (MTF). V případě, že
neznáte Vaši dolní a horní hranici tepové frekvence, kontaktujte doktora nebo hranice
vypočtěte Vámi zvolenou metodou.$
$
$
MTF = 208 - (0,7 x Věk)"
$
$
Upozornění tepových zón!
$
Zónový trénink je továrně nastavený v Mio LINK. Pro zapnutí Upozornění na změnu
tepových zón nebo jejich hranic, přejděte k sekci Nastavení tepových zón$
$
$
Zónový trénink!
$
Pomalé probliknutí LED diody indikuje aktuální tepovou zónu. Nastavit vrchní a dolní
hranici každé z tepových zón můžete pomocí aplikace Mio Go. $
$
Barva
Popis
Dolní Hranice
Horní Hranice
Tyrkysová
Odpočinek
0% MTF
<50% MTF
Modrá
Zahřívání
50% MTF
<60% MTF
Zelená
Spalování / výkon
60% MTF
<70% MTF
Žlutá
Fitness - aerobický
70% MTF
<80% MTF
Růžová
Fitnes - anaerobický
80% MTF
<90% MTF
Červená
Vrcholový výkon
90% MTF
tep 220
Tabulka obsahuje pouze doporučené hodnoty$
$
$
$
$
$
6
Mio LINK - uživatelská příručka$
easystore.cz
Upozornění na změnu tepových zón!
$
V režimu Upozornění, LED dioda indikuje pozici Vaší tepové frekvence pomalým
probliknutím. Jedno probliknutí znamená, že se nacházíte nad, v nebo pod Vámi
nastavenou tepovou zónou. Dvojité probliknutí znamená, že jste mimo Vaši zónu o více
než 10 tepů za minutu.$
$
Barva
Popis
Dolní Hranice
Horní Hranice
Modrá
Odpočinek
0% MTF
<65% MTF
Zelená
Zahřívání
65% MTF
<85% MTF
Červená
Spalování / výkon
85% MTF
100% MTF
Tabulka obsahuje pouze doporučené hodnoty$
Nastavení Tepových Zón!
$
Abyste vytěžili maximum z tréninku s Mio LINK, propojte Váš Mio LINK s aplikací Mio Go.
Pomocí této aplikace můžete:$
$
• Nastavit Vaší horní a spodní frekvenci pro každou z tepových zón$
• Přepnout mezi Zónovým tréninkem a upozorněním na tepové zóny$
• Registrovat Vaše zařízení pro aktivaci záruky a aktualizace$
$
Mio Go je dostupné ke stažení na Apple App Store nebo na Google Play$
$
Aktuální verze pro Andrioid slouží pouze k nastavení. Další funkce již brzy"
Nastavení tepových zón!
$
1. Zapněte výkonnostní režim na Vašem Mio LINK.$
2. Otevřete aplikaci Mio Go na Vaše smartphonu nebo tabletu. Pokud ji otevíráte poprvé,
zaregistrujte se, vytvořte Váš profil a propojte zařízení podle instrukcí v Kompatibilita
se zařízeními a aplikacemi$
3. Stiskněte ikonku připojit (Connect) pro zobrazení všech dříve připojených zařízení$
4. Vyberte LINK z nabídky zařízení. Jakmile je zařízení úspěšně připojeno k aplikaci,
zobrazí se ikonka Nastavit Mio LINK (Setup Mio LINK)$
5. Klikněte na ikonku pro přístup k nastavení Vašeho Mio LINK$
6. Aplikace Vám ukáže, zda-li se nacházíte v režimu Zónový trénink (Training Zone
Mode) nebo v režimu Upozornění (Zone Alert Mode)$
7. Vyberte jeden z režimů$
8. Zvolte a nastavte Vaše spodní a horní hranice v procentech nebo tepy za minutu
(BPM)$
9. Upravte horní i dolní hranici a poté potvrďte$
10. Uložte stisknutím Uložit nastavení tepových zón (Save Zone Settings)$
11. Mio LINK je nastavený a připravený Vás podpořit při tréninku$
$
Pro více informací navštivte mioglobal.com/support$
7
Mio LINK - uživatelská příručka$
easystore.cz
Kompatibilita se zařízeními a aplikacemi!
$
Je možné použít Mio LINK jako samostatné sportovní hodinky. Zárověn je možný přenos
dat pomocí ANT+, Bluetooth Smart Ready nebo Bluetooth do zařízení, které jsou
podporovány. Připojte Mio LINK k podporovanému zařízení pro využití široké škály
dostupných fitness aplikací. Pro kompletní seznam podporovaným zařízení navštivte
mioglobal.com/apps$
$
Připojené zařízení zaznamená v reálném čase z Mio LINK pouze tepovou frekvenci, proto
je potřeba mít obě zařízení u sebe v případě měření.$
$
$
Práce s připojeným zařízením!
$
• V případě, že je Mio LINK ve výkonnostním režimu, přenáší data pomocí Bluetooth
Smart a ANT+. Zároveň je možné Mio LINK spárovat s podporovaným zařízením$
• Přijímající zařízení nesmí být umístěno za cvičící osobou (batoh, zadní kapsa kalhot,
atd)$
• Výpočet srdeční frekvence není založen na instantním R-R intervalu, aplikace vyžadující
variablitu pulsu (HRV) nebudou fungovat.$
$
Rady pro spárování!
$
• Mio LINK musí být v režimu výkonu$
• Vzdálenost od zařízení maximálně 3 metry$
• Vzdalte se od dalších ANT+/Bluetooth, vysílajících zařízení minimálně na 10 metrů$
Spárování s Aplikacemi!
$
1. Pokud chcete spárovat zařízení pomocí ANT+, Vaše zařízení musí podporovat ANT
technologii nebo vlastnit ANT+ dongle. Pokud jste si vybrali Bluetooth, zapněte funkci
Bluetooth ve Vašem zařízení$
2. Zapněte režim výkonu na Vašem Mio LINK$
3. Otevřete aplikace s kterou chcete zařízení spárovat a následujte instrukce. Obvykle
pouze vyhledáte zařízení a následně jej připojíte $
4. Opakujte proces pro ostatní aplikace, které chcete využívat s Mio LINK. Po spárování
zařízení automaticky LINK rozpozná po zapnutí aplikace. $
$
Spárování musí být provedeno skrze aplikace, ne přes nastavení Bluetooth"
$
Upozornění: Pro spárování s Android zařízením pomocí technologie Bluetooth Smart.
Zařízení musí splňovat tyto požadavky"
• Operuje s Android 4.3 nebo novější"
• Podporuje technologii Bluetooth Smart"
• Aplikace musí podporovat technologii Bluetooth Smart"
8
Mio LINK - uživatelská příručka$
easystore.cz
Spárování s ostatními zařízeními !
$
Postup se může lišit pro každé zařízení. Následujte instrukce z hrudního senzoru.$
Údržba Mio LINK!
Baterie!
$
Vaše Mio zařízení obsahuje dobíjecí lythium-polymerovou baterii, instrukce níže vedou k
prodloužení jejího života. V případě nenásledování těchto instrukcí, může dojít ke zkrácení
životnosti, hrozí poškození hodinek v podobě úniku baterie a případné poleptání.$
$
Indikátor Baterie!
$
Jsou dvě možnosti, jak zobrazit stav baterie Vašeho zařízení$
$
1. Při vypnutí či zapnutí výkonnostního režimu probliknutí LED diody iknikuje stav baterie$
$
2. Na displeji Mio Go aplikace$
Mio LINK musí být propojený s aplikací"
$
$
Životnost baterie!
$
Výdrž baterie ve výkonnostním režimu se
nachází mezi 8 až 10 hodinami na jedno nabití.$
$
$
Barva
Stav Baterie
Tyrkysová
Baterie je plně nabitá
Žlutá
Méně než 30%
Červená (Problikne
dvarkát)
Baterie je skoro vybitá
a neschopná provédst
měření
Nabíjení Baterie!
$
1. Ujistěte se, že jsou konektory suché. V opačném případě je vysušte látkou$
2. Připojte USB konektor do USB portu na Vašem počítači$
3. Propojte konektory. Magnety pomohou, aby konektory zapadly na správné místo$
$
V případě, že se zařízení nabíjí, LED dioda začne “dýchat” v tyrkysové barvě. Jakmile
baterie dosáhne 100% dioda zhasne. $
$
$
$
$
9
Mio LINK - uživatelská příručka$
easystore.cz
Údržba baterie!
$
•
•
•
•
•
•
$
$
Nabijte baterii minimálně každý půlrok$
Nevystavujte zařízení vysokým teplotám$
Používejte hodinky v teplotách mezi 5°C až 45°C$
Skladujte v teplotách mezi 0°C až 25°C $
Nerozebírejte, nepropichujte nebo nijak nepoškozujte hodinky nebo baterii$
V případě, že se kryt rozbije a baterie vypadla nebo je viditelná, uchovejte ji mimo dosah
dětí$
Výměna baterie!
$
• Životnost baterie je přibližně 300 nabíjecích cyklů. Pokud budete nabíjet hodinky každý
týden, baterie by měla vydržet po dobu pěti let$
• V případě zkrácení doby nabíjení, navštivte mioglobal.com nebo kontaktujte prodejce pro
informace o výměně. $
• Recyklujte baterii dle místní vyhlášky$
Voděodolnost!
•
•
•
•
•
$
Zařízení Mio LINK je voděodolné, je možné s ním plavat$
Přesnost zařízení může být ovlivněna ve studené vodě a při rozsáhlých pohybech rukou$
Nepoužívejte zařízení během potápění$
RF přenost nefunguje pod vodní hladinou$
Po plavání opláchněte Mio LINK pod kohoutkem a osušte látkou$
Důležité: Nemačkejte tlačítko pod vodou!!
Čištění!
$
• V případě potřeby je možné vyčistit a umýt kontaktní oblast pomocí jemného mýdla a
vody. Pokud používáte zařízení pravidelně, údržba je nezbytná$
• Nevystavujte kontaktní zónu poškození$
• Nečistoty odstraňte za pomocí vlkého hadříku$
• Nevystavujte zařízení silným chemikáliím - benzín, rozpouštědla, atd. Chemikálie můžou
narušit voděodolnost$
• Po plavání odejměte budík od pásku, opláchněte Mio LINK pod kohoutkem a poté
osušte$
Ostatní rady!
$
• Nepokoušejte se zařízení rozebrat ani jinak narušit$
• Nevystavujte hodinky silným otřesům, extrémnímu teplu a silnému slunečnímu záření$
• Zařízení přestává být voděodolné v případě porušení krytu, sklíčka nebo tlačítek$
10
Mio LINK - uživatelská příručka$
easystore.cz
Specifikace!
$
Max. srdeční frekvence: 220 $
Min. srdeční frekvence: 30$
Provozní teplota: 5°C do 45°C$
Přední kryt:ABS$
Zadní kryt: PC+CF$
Konektory: SUS316$
Řemínek: Silikon$
Voděodolnost: 30m$
Baterie: 60mAh Lithium Polymer$
Předpokládaná životnost baterie: 5 let$
Magnety: Neodym - železo - bor (NdFeB)$
Přenosová frekvence a protokol: 2.4 GHz ANT+ nebo Bluetooth® Smart$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$
11
Mio LINK - uživatelská příručka$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
Výhradní dovozce pro ČR a Slovensko:$
EasyCo s.r.o.!
Štěrboholská 1307/44, 102 00 Praha 10$
Česká republika$
tel.: (+420) 261 211 521, 261 224 555$
www.easystore.cz!
$$
$$
$
www.easyco.cz
12
easystore.cz
Download PDF

advertising